TEMA PENTRU ACASA- ORIENTĂRI NOI IN TEORIA SI PRACTICA PREDĂRII 1.

Argumetați, apelând la propria experiență didactică, citatul: “Personalitatea profesorului este o variabilă cauzală, responsabilă de reuşita sau nereuşita învăţării”.(Cerghit, 2002, p.255) .( 1 pagină) 2. Exemplificați legătura dintre: stilul de predare-stilul de învățare și stilul de evaluare.( 1 pagină) 3. Prezentați cel puțin trei argumente pentru neceitatea utilizării modelului constructivist în învățare.( 1 pagină) 4. ESEU- Predarea eficientă în societatea postmodernă ( min 2 pagini)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful