PIB: Obveznik

:
(ime i prezime poreskog obveznika)

RADNI NALOG ZA PROIZVODNJU broj: TREBOVANJE I UTROŠAK REPROMATERIJALA
Datum: godine

Firma: Sedište: Šifra pores.obveznika: Šifra delatnosti: red.br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ŠIFRA NAZIV REPROMATERIJALA

jed.mere utrošena količina

red. broj 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ŠIFRA

NAZIV REPROMATERIJALA

jed.mere

utr.količina

EVIDENCIJA O GOTOVIM PROIZVODIMA
datum knjiženja
1

Obrazac GP količina

redni broj iz poslovne knjige PK-1
2

OPIS (naziv,broj i datum dokumenta za knjiženje)
3

NAZIV GOTOVOG PROIZVODA
4

jedinica mere
5

proizvedena
6

prodata
7

stanje (6-7)
8

prodajna cena po jed. proizvoda (bez pdv)
9

promena prodajne cene (nivelacija)
10

kom kom kom kom kom
sastavio odgovorno lice m.p. primio

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful