SELECCIÓ D'ACTIVITATS PER A TREBALLAR LA MEMÒRIA VISUAL La memòria implica una representació visual i mental.

La importància dels exercicis de memòria i de representació visual com poden ser: observar un dibuix, observar una construcció, representar-la, reproduir-la, identificar-la, imaginar visualment escenes, objectes, estructures a partir de la lectura, afavoreixen l'elaboració i la utilització de les imatges mentals. Aquestes imatges mentals en definitiva, són instruments de memòria. Al mateix temps que treballem la memòria caldrà treballar l'atenció activa- selectiva entenent-la com el procés de selecció que el nen fa en funció dels seus interessos. Canalitzant l'atenció i reforçant els coneixements amb la memòria es podran anar organitzant els sistemes cognitius que intervenen en els aprenentatges escolars. Activitats:

Posar una sèrie d’objectes sobre la taula. El nen els mira una estona. Després, sense que ell ho vegi, se’n treu un, cal que endevini quin falta. Col.loquem tot un seguit d’objectes sobre la taula en un ordre determinat. Sense que el nen ho vegi, es canvia de posició un dels objectes. Cal que el nen endevini quin és el que ha variat la seva posició. Més endavant es pot canviar de lloc més d’un objecte. El nen tanca els ulls i intenta recordar com va vestit (què porta, de quin color és...)

El nen tanca els ulls i explica com és la classe. El nen tanca els ulls i explica com és la seva habitació, el menjador de casa seva,... Activitat de recordar coses passades. Ex: què va fer l’últim cap de setmana, les vacances d’estiu, etc. Reproduir seqüències d’objectes: es posen en un ordre determinat una sèrie d’objectes (5, 6, 7...). Després que el nen els miri, es desordenen i ell en reprodueix l’ordre. Aquesta activitat es pot fer també amb cartonets amb dibuixos, números, lletres, paraules,... Memoritzar aspectes d’una làmina: davant d’una làmina, el nen observa tots els objectes i personatges que hi surten. Després s’amaga la làmina i ell en recorda els detalls. El nen observa una filera de dibuixos durant uns instants i posteriorment els tapem i ell els ha d’anomenar en l’ordre adequat. Retallar un arc de colors i treure’n un. El nen ha d’endevinar quin color és el que hem tret. Ordenar dibuixos. Els barregem i el nen els ha de tornar a ordenar com abans. Aquesta activitat es pot fer amb dibuixos que no tinguin cap relació o bé fent

associacions d’imatges (ex. Un arbre en diferents èpoques de l’any).

Enganxar un dibuix que al nen li agradi damunt d’una cartolina i tallar-lo a trossos com si fos un trencaclosques. Després dir al nen que ho composi. Ensenyem al nen una sèrie de dígits durant uns segons. A continuació ho tapem i li mostrem tan sols un nombre. El nen ha de dir si hi era o no. Observar un conjunt d’imatges dibuixades en un full. Al cap d’un minut tapar el full, el mestre anomena uns quants objectes i seguidament el nen ha de tatxar els noms d’objectes que ha sentit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful