BOSANSKI PETROVAC

:

Str. 02

Uručene nagrade za učenike generacije

U zapadnoj Americi održan "2. Krajiški teferič" u gradu Boise, država Idaho

Nagrade obezbijeđene Krajišnici slogom od vijećničkih paušala do uspješnog Teferiča

Str. 06, 07

◙ BROJ 265 ◙ 22. AUGUST 2011. ◙ GODINA VI ◙ CIJENA 1 KM, PLUS POŠTARINA ZA EVROPU 3,00 USD, CND 3,50 ◙
BUŽIM: Okončana šesnaesta tradicionalna manifestacija "Slobodarski dani viteškog grada Bužima"
Str. 12, 13

VELIKA KLADUŠA:

Str. 08

Održan sastanak na temu rješavanja problema imovine "Agrokomerca"

Preko 10 hiljada građana na centralnoj svečanosti
Potpisani ugovori za dva vrijedna infrastrukturna projekta
CAZIN: BIHAĆ:

ZAŠTITITI VRIJEDNU imovinu u susjednim zemljama
Str. 04 Str. 03

Obnova Doma

"Izačiću, ponosan mi budi": Trajno baštinjenje sjećanja na svoje heroje
SANSKI MOST:

Str. 03

kulture i uređenje gradskog stadiona
Velika Kladuša
Telefoni: 037/775-085, 037-775-086

Zadruzi "AgriSan" dodijeljen međunarodni standard "GLOBALGAP"
SPORT:
Str. 18

Odgođen start takmičenja u Drugoj ligi Federacije BiH - grupa Zapad

2

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Osvrt

Crno bijeli svijet
Krajiške sedmične nezavisne novine

Blago onom ko se ovdje (s)nađe
Od velikog očekivanja do velikog razočarenja
za nas su dva najtoplija mjeseca u godini. Javnosti su poznate karakteristike ovih ljetnih mjeseci u godini i znaju da ih karakterizira turizam, turistička putovanja i odmori kojih ni ove godine nije manjkalo. Turizam je u našem okruženju, a srećom i kod nas, u osjetljivoj ekspanziji pa su to možda i jedine vijesti za pohvalu i vrijedne svake pažnje tokom ljeta. Na (od)more su i ove godine išli oni kojima to standard dozvoljava. Naravno, među turistima je standardno bilo najviše onih koji plaće primaju iz raznih budžeta, a njih je popriličan broj. Njima, njihovom broju i cijeni koštanja za državu posvetit ćemo više pažnje u nastavku jer pošteno je nešto kazati i o našem domaćem turizmu, čije se radnje dešavaju u Nacionalnom parku „Una“, i naravno, uzduž i poprijeko Unsko-sanskog kantona, (pre)bogatog prirodnim ljepotama i kulturno-historijskim spomenicima, gastronomskom ponudom, lovu i ribolovu, ali isto tako sportskim i kulturnim manifestacijama. Na štetu turizma i našu žalost mnoge od ovih manifestacija namijenjene su za domaću upotrebu i iz godine u godinu liče kao jaje jajetu. Tek neke od njih, čije je financiranje naslonjeno na budžete, donekle drže do kvaliteta i odupiru se ekonomskoj krizi i besparici. Naša Redakcija pratila je sva ovogodišnja sportska i kulturna dešavanja u Kantonu i o tome smo objavljivali posebne reportaže. Treba istaći činjenicu da su se sva dešavanja dešavala u više hladnom nego toplom i više kišnom nego sunčanom vremenu pa je takvo vrijeme pomrsilo i pokvarilo račune mnogima - turističkim radnicima, poljoprivrednicima, pčelarima, a posebno ljudima zaduženim za organiziranje kulturnih događaja tokom ljeta. Prisjetimo se samo u kakvim vremenskim (i političkim) (ne)prilikama je održana 39. Internacionalna turistička Una regata, jedina manifestacija sa dugom tradicijom i respektom te koja je postala svojevrsni turistički proizvod cijele zemlje. Ali, sve što smo dobro i lijepo imali na prostorima Unsko-sanskog kantona, politika je iskvarila i razvalila. Slijedom toga, regata je slijedeća, i već se

I

krenulo, a za obnovitelje je krenulo po njihovom scenariju, u dobrom smjeru, na kojem im sve ide na ruku. Političari su mišljenja da dosadašnji organizatori 38 regata nisu to dobro radili. Tako misle i pored činjenice što se upravo politika kod regate prije nekoliko godina propisno opekla i obrukala, i upropastila je dugoročno, na duže staze. Prisjetit ćemo se samo da je ta ista politika jednu regatu izuzela organizatorima i organizaciju prepustila svojim ahbabima koji su je do te mjere upropastili da će trebati godine za njen potpun oporavak. E sada ako ne žele ponoviti istu grešku, već ako žele, kako kažu, postojeću organizaciju unaprijediti, u kvaliteti i kvantitetu, to im neće biti teško, jer, koliko obezbjede para toliko će biti i muzike. Ako nastave raditi kao do sada - obećanjima, organizacija i njena realizacija će i dalje biti u sivilu prosječnosti i nemaštovitosti. Ne kaže se bez razloga za politiku da je kurva. Ona je to na ovom primjeru zorno i potvrdila. Iako je politika u ovom Kantonu „vlasnik“ ili „suvlasnik“ svega i svačega, pa time i regate, na direktan ili indirektan način, svejedno, ona joj je zamjerku našla posredstvom ulice (čitati: facebooka), i to uporedo sa njenim otvaranjem. Najavio je to direktno dajući izjave medijima načelnik Bihaća Albin Muslić, a indirektno i prilikom otvaranja regate. Inače, otvaranje regata političarima je postalo idealno mjesto za fotografisanje i svojevrsnu promociju pa su revolucionarna obećanja pljuštala na sve strane. Da političari istinski žele nešto drugo izvan spomenutoga, normalno je bilo da direktno kažu šta nije dobro, šta se može i mora popraviti, šta mijenjati i kako i to sve bez posredstva ulice i bez učešća (svoje)vrsnih stručnjaka sa facebooka. Naravno da to nisu mogli jer je kampanja krenula uporedo sa otvaranjem regate, dakle i prije njenog završetka, za koju osim njih, drugi i nisu imali primjedbi. Regatu i politiku (ovu aktuelnu) ne povezujemo bez razloga jer su baš u trenutku pripreme ovog priloga na televiziji objavljeni neki primjeri „brige“ vlasti za svoj narod. Federalni premijer Nermin Nikšić ustoličio je na vrlo odgovornu funkciju svoga rođenog

brata. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković Lijanović ustoličio je svog zeta, a naš kantonalni premijer Hamdija Lipovača svoga babu i još neke iz plemena. Platformaši možda koriste priliku jer im se koalicija ozbiljno ljulja i njen opstanak, za sada, ovisi samo o dobroj volji i cijeni Josipa Perića iz HSP-a. Kažu da sve što je lijepo, brzo i prođe, pa bi tako moglo biti i sa platformašima koji su u politiku ušli goli, a kad god budu izlazili, izaći će dobro obučeni. Ako bi trebalo odgovoriti šta je to bilo lijepo kod njih ili sa njima, odgovor je i jednostavan i kratak obećanja (bez pokrića), jer najbolje rješenje u datom trenutku, dugoročno je ipak nemoguće. Od obećanja radili su one stvari koje donose političke poene jer osim politike u životu ništa drugo nisu radili, a ipak su uspješni! Kojeg god pitaš šta je radio prije politike, maksimum kaže - završio sam fakultet. Svaka čast, to je dokaz genijalnosti. Da završimo Osvrt sa onima na početku teksta koji su sasvim sigurno popravili ovogodišnju turističku sezonu susjednih republika, pa i našeg Neuma. Radi se o administraciji u BiH koja na svim nivoima upošljava preko 70.000 radnika, prema zvaničnim podacima državne Agencije za statistiku. Od navedenog broja dvije trećine njih sjedi u raznim kantonalnim ili entitetskim institucijama u Federaciji uključujući i bh. institucije, dok trećina uposlenih u javnoj upravi prima plaću iz budžeta Republike Srpske. Brčko Distrikt upošljava oko 1.650 službenika u javnoj upravi. Samo određene uštede u javnoj potrošnji, što su platformaši obećali, što osim plaća uključuje i druge troškove administracije koje pokriva budžet (javne nabavke, telefonske račune, gorivo...), godišnje bi se na svim nivoima vlasti u BiH mogli uštedjeti milioni i milioni maraka! U javnoj upravi na svim nivoima vlasti u BiH uposleno je približno 11 posto radnika u odnosu na ukupan broj zaposlenih, a njihove zarade su čak za 39 posto veće u odnosu na državni prosjek. Vjerujemo stoga da nismo pogriješili u tekstu kada smo naveli ko su bili ovogodišnji turisti na (od)moru!

Impressum
Izdavač: Meridian d.o.o. 77230 Velika Kladuša, Ul. Ibrahima Mržljaka 3/I, Identifikacijski broj: 4263399280007 Direktor: Tina Odobašić Glavni i odgovorni urednik: Edin Šabanagić Mob: 061-435-452 Redakcijski kolegij: Tina Odobašić, Hasan Mujakić, Edin Šabanagić Grafička obrada: Elvis Maležić Hasan Mujakić Novinari - saradnici: Rusmir Karat (Bihać) Esad Šabanagić (Velika Kladuša) Amel Družanović - Meca (Cazin) Telefoni: 037-775-085, 037-775-086 Fax: 037-775-086, 037-911406 (elektronski) e-mail: nn.reprezent@gmail.com Pretplata i sve druge uplate mogu se vršiti na žiro-račun broj: 1610350010950081 Raiffeisen banka Distributer novina u Americi: Refik Šabanagić, 1680 Brinckerhoff Ave., Utica, NY 13501 Office:1-315-792-0085 Mob: 1-315-292-0410 e-mail: refikreprezentusa@verizon.net Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo, Džemala Bijedića 185, tel. 033/455-333

U Bosanskom Petrovcu uručene nagrade za učenike generacije

Nagrade obezbijeđene od vijećničkih paušala
BOSANSKI PETROVAC - Učenicima generacije općine Bosanski Petrovac, Azri Jaganjac i Admiru Džaniću, uručene su novčane nagrade od po 1.000 konvertibilnih maraka za uspjeh postignut u dosadašnjem školovanju. Nagrade su uručili predsjedavajući Općinskog vijeća Obrad Milošević i sekretar Općinskog vijeća Slobodanka Kecman. - Poštujući praksu od ranijih godina, sredstva za nagrade su obezbijeđena od vijećničkih paušala, istakao je Milošević i dodao da je velika čast i zadovoljstvo kada se na neki način može nagraditi trud i rad ovih učenika. Oni su ovom prilikom izrazili zadovoljstvo jer su baš oni proglašeni za učenike generacije i istakli da će im ovo pomoći u daljem školovanju. Admir Džanić je upisao Gimnaziju u Bosanskom Petrovcu smatrajući da je ona temelj za dalje školovanje. Azra Jaganjac planira da upiše Medicinski fakultet u Sarajevu. E. Š.

Aktuelnosti

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

3

Delegacija japanske razvojne agencije "JIKA" i Općine Srebrenica u posjeti Kantonu

Nastavak saradnje sa Poljoprivrednim zavodom USK-a
BIHAĆ - U prošli ponedjeljak i utorak u posjeti Unsko-sanskom kantonu boravila je tročlana delegacija japanske razvojne agencije „JIKA“ i Općine Srebrenica. Domaćin istoj delegaciji bio je Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona. Cilj posjete delegacija japanske razvojne agencije „JIKA“ i Općine Srebrenica bio je vezan za nabavku 20 komada rasplodnih ovnova kao besplatna grant podrška farmerima ovčarima Srebrenice. Japanska agencija „JIKA“ prije pet mjeseci sa prostora Unsko-sanskog kantona obezbjedila je dodatnih 30 komada rasplodnih ovnova za farmere Srebrenice. Odabir rasplodnih grla uradila je Uzgojno-selekcijska služba Poljoprivrednog zavoda, a isto je obavljeno na farmi ovčara Asima Kovačevića na lokalitetu Kalati, Kulen Vakuf. Imenovani farmer - ovčar ima stado od 480 komada ovaca i prvi je ovčar na Kantonu koji posjeduje Rješenje o statusu stada slobodnog od bruceloze. Inače, na prostoru USK-a ima 1.725 gazdinstva koja posjeduju 73.851 kom ovaca. Nakon završetka posjete USK-u, delegacije „JIKA“ i Općine Srebrenica dogovorili su nastavak saradnje u smislu obezbjeđenja stručne i savjetodavne podrške ovčarima Srebrenice od strane Poljoprivrednog zavoda USK-a, kao i nastavak nabavke rasplodnih grla za farmere Srebrenice sa prostora Unsko-sanskog kantona. Hasan M.

Detalj prilikom posjete delegacije Japana

Svečanost u Općoj zemljoradničkoj zadruzi "AgriSan" Sanski Most

Potpisani ugovori za dva vrijedna infrastrukturna projekta u Cazinu

Dodijeljen međunarodni Obnova Doma kulture standard "GLOBALGAP" i uređenje gradskog stadiona
SANSKI MOST - Prošlog ponedjeljka u naselju Lukavice, općina Sanski Most, upriličena je svečanost dodjele međunarodnog standarda „GLOBALGAP“ Općoj zemljoradničkoj zadruzi „AgriSan“ iz Sanskog Mosta. Svečanosti, pored zadrugara, predstavnika Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika i Općinske službe za poljoprivredu, prisustvovali su i direktor Poljoprivrednog zavoda USK-a mr. Smail Toromanović i načelnik općine Sanski Most dr. Mustafa Avdagić. ZZ „AgriSan“ jedna je od najuspješnijih zadruga u povrtlarskoj proizvodnji na području Unsko-sanskog kantona. Ima sedam uposlenih radnika, 2300 m² plasteničkog prostora, njivsku proizvodnju povrća u iznosu od 0,7 ha, vlastitu poljoprivrednu apoteku, te organiziranu kooperantsku proizvodnju krastavca za potrebe zadruge Specijalizirane poljoprivredne zadruge „Agromerkantilija“. Standard „GLOBALGAP“ je CAZIN - Potpisivanjem dva nova ugovora o izvođenju radova u petak, 12. augusta, ozvaničen je početak novih projekata i novih ulaganja na području općine Cazin. Naime, sa firmom „Dola“ d.o.o Cazin potpisan je Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji objekta Doma kulture - I faza, čija je ukupna vrijednost Radovi na stadionu "Krajine" već otpočeli 137.786,71 KM. Prema riječima direktorice Javne usta- radova ovaj sportski kolektiv sa osamdesenove „Dom kulture“ Cazin Hatidže togodišnjom tradicijom mijenja sliku svog Huremagić ovaj ugovor obuhvata prvu stadiona, unapređuje uslove, kako za odifazu rekonstrukcije. - Početak rekonstruk- gravanje utakmica, tako i za privlačenje cije je od izuzetnog značaja za našu većeg broja gledaoca, koji će zasigurno ustanovu, a radovi obuhvataju rekon- prepoznati napore koji se ulažu za dobrobit strukciju krovišta, sanitarnih čvorova i ovog kluba. Općinski načelnik Nermin Ogrešević izgradnju nove kotlovnice, što su neophodni radovi u ovom momentu za ovaj nije krio svoje zadovoljstvo potpisivanjem novih ugovora, koji su nastavak aktivnosti objekat, kazala je Huremagić. Pored toga sa istim izvođačem radova uređenja užeg dijela grada - I ovaj put općina Cazin se potvrđuopćinski načelnik Nermin Ogrešević je potpisao Ugovor za izvođenje dijela građe- je kao općina u kojoj se dosta ulaže i vinskih radova na stadionu Fudbalskog drago mi je da je upravo riječ o ova dva kluba „Krajina“, a riječ je o projektu uređe- projekta jer mislim da ćemo sa ovim nja tribina i postavljanju 2.000 sjedalica, projektima upotpuniti sadržaje, unaprijediti i poboljšati uslove za bolje razvijačija je ukupna vrijednost 43.000,00 KM. Prema riječima člana uprave FK nje kulturnih i sportskih dešavanja, „Krajina“ Irfana Durića, izvođenjem ovih kazao je Ogrešević. Amel DRUŽANOVIĆ

standard kontrole sljedivosti proizvoda što znači da se sva proizvodnja od njive do trpeze u potpunosti kontrolira, kako sa stručnog tako i sa zdravstvenog aspekta. Projekat uvođenja standarda „GLOBALGAP“ u zadrugu „AgriSan“ pomogao je projekat „FARMA“ i Poljoprivredni zavod USK-a, a isti je implementirala danska certificirajuća kuća „Danak“. Veliki tržni lanci u zemljama Evropske unije za proizvode iz oblasti povrtlarstva i voćarstva obavezno zahtijevaju uvođenje standarda „GLOBALGAP“, te je proces uvođenja istog standar-

da, kako kod fizičkih i pravnih lica USK-a, tako i cijele BiH, neminovnost i put kom se mora težiti. U BiH se godišnje uvozi više od 22 miliona KM raznih povrtnih kultura (paradajza 3.455.073 kg, krastavca 953.117 kg), dok se zasijava između 71 i 73 hiljade hektara povrtnog bilja i ostvaruje proizvodnja od 645650 hiljada tona. Zahvaljujući uspješno implementiranom standardu „GLOBALGAP“ zadruzi „AgriSan“ stvoren je put ka izvozu povrća u zemlje Evropske unije uz strogo kontroliranu proizvodnju. Hasan M.

U promet puštena dionica od 250 metara novoizgrađenog asfaltiranog putnog pravca

Asfalt dobila ulica Branitelja grada
Ovih dana je završeno polaganje asfalta na još jednu saobraćajnicu u Bosanskoj Krupi. Radi se od dijelu ulice Branilaca grada koja je tokom rata značila "put spasa" za veliki broj stanovnika Bosanske Krupe i pripadnika Armije Republike BiH.
BOSANSKA KRUPA - Na skromnoj svečanosti organizovanoj u dijelu ulice Branilaca grada u Bosanskoj Krupi u promet je puštena dionica od 250 metara novoizgrađenog asfaltiranog putnog pravca koji je tokom agresije na našu zemlju većini građana Bosanske Krupe i Krupljana koji su ostali na lijevoj obali rijeke Une bio jedina veza sa ostatkom tadašnjeg Bihaćkog okruga. Općina Bosanska Krupa u suradnji sa mještanima nastanjenim u ulici Branilaca grada ušla je u projekt asfaltiranja puta između ostalog i zbog činjenice da je upravo ovaj put značio spas za veliki broj izbjeglica, a kasnije bio i jedan od najsigurnijih puteva snabdijevanja jedinica 511. Slavne koje su bile na prednjem kraju odbrane. Na asfaltiranje ovog puta čekao se dugi niz godina, a Svečano otvaranje nove saobraćajnice općinska administracija je na poticaj mještana odlučila sufi- od 300 metara puta potrebno je obeznancirati izgradnju ovog puta. Kako nam je bjediti oko 50.000 maraka i već smo razrekao član građevinskog odbora Edin govarali da mještani počnu sa prikupljaBešić, mještani su skupili 25.000 konverti- njem polovine tog iznosa. Na Općini je bilnih maraka, dok je Općina Bosanska da obezbijedi ostalo i da već dogodine Krupa izdvojila preostalih 50.000 tako da je kompletna dionica „puta spasa“ bude s tim sredstvima završena najteža dionica asfaltirana, između ostalog okupljenim u ovoj ulici. Pošto su se uvjerili da njihova građanima rekao je načelnik općine Armin izdvajanja nisu bila uzaludna odlučili su da Halitović. i dalje nastave prikupljati novac, a načelnik Izvođač radova na ovoj dionici bilo je općine Armin Halitović im je po istom preduzeće „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim, principu ponudio sufinansiranje za komple- koje je sve poslove uradilo u ugovorom tan završetak asfaltiranja „puta spasa“. predviđenom vremenu. - Za završetak preostalih nešto više Rusmir KARAT

Imenovana
radna grupa

za razvoj
srednjoročnog

budžeta
BOSANSKI PETROVAC - Načelnik općine Bosanski Petrovac Ermin Hajder donio je Odluku o imenovanju i utvrđivanju načina rada stalne radne grupe za razvoj srednjoročnog budžeta uključujući višegodišnje projekcije prihoda i rashoda. U rad komisije uključeni su pomoćnici načelnika, zaposleni u službi za finansije, te ostali stručni saradnici i uposlenici koji rade na poslovima razvoja općine i predstavnik Komisije za budžet Općinskog vijeća. Cilj radne grupe je da obezbijedi pravovremenu razmjenu svih podataka i informacija potrebnih za razvoj srednjoročnog budžeta Općine. Izrada srednjoročnog budžeta predstavlja neophodan instrument Općine prilikom realizacije ciljeva definisanih višegodišnjom strategijom lokalnog ekonomskog razvoja. O ovoj Odluci, Općinsko vijeće biće upoznato na 31. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 25. augusta sa početkom u 10 sati. Edin Š.

4

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Aktuelnosti

BIHAĆ - U organizaciji Savjeta bihaćke Mjesne zajednice Izačić, prigodnim jednodnevnim programom i ove godine, devetnaesti put po redu, organizirana je tradicionalna manifestacija „Izačiću, ponosan mi budi“. Manifestacija je započeta klanjanjem ikindije namaza i tevhidom, te obilaskom šehidskog spomen-obilježja u Vikićima i spomen sobe „Izačić“, a okončana centralnom proslavom na školskom igralištu. Kako je planirano programom manifestacije, nakon iftara, a sa početkom u 21:00 sat, upriličena je

Trajno baštinjenje sjećanja na svoje heroje
centralna manifestacija uz kulturnoumjetnički program kojem su prisustvovali brojni mještani Izačića, kao i gosti. U samom programu centralne manifestacije, prigodnim obraćanjima, prikazivanjem filmskog dokumentarnog materijala i kronike koja je posvećena poginulim borcima i civilnim žrtvama rata, upriličeno je podsjećanje na 88 poginulih boraca, osam civilnih žrtava rata, 73 ratna vojna invalida, i preko 700 učesnika u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Otvarajući manifestaciju u ime svojih sugrađana, Edis Raković, inače preds j e d n i k Savjeta MZ Izačić, zahvalio se svima koji su na bilo koji način podržali ovaj projekt, poseNa šehidskom spomen bno istaknuvobilježju u Vikićima ši koliko je ova manifestacija značajna za sve mještane Izačića i trajno baštinjenje sjećanja na svoje heroje. Prisutnima se zatim obratio Mirsad Selmanović, kao ratni načelnik štaba 5. Korpusa ARBiH podsjetivši na prvu ratnu 1992. godinu, kao i odluku BiH i grada Bihaća da ostanu nepokoreni u nametnutom ratu i agresiji. Mještane Izačića, a posebno majke i očeve poginulih boraca, toplim riječima pozdravio je općinski načelnik Albin Muslić, kazavši da je Izačić dao neprocjenjiv doprinos u odbrani Bihaća. Govoreći o aktuelnom trenutku, načelnik Muslić je podsjetio na aktivnosti koje ulaže Općina Bihać kako bi mještanima Izačića omogućila bolji život, te kazao kako je Izačić ogledalo odnosa države prema ovom dijelu BiH. Ovom prilikom posebno je istaknuo da Općina Bihać, i pored izrazito nezahvalnih ekonomskih prilika, a u mjeri u kojoj to objektivno može, upravo na podru-

Održana devetnaesta po redu manifestacija "Izačiću, ponosan mi budi"

Obraćanje općinskog načelnika Albina Muslića

čju Izačića nastavlja graditi potrebnu infrastrukturu za bolji život mještana. Mještanima Izačića obratio se zatim i premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača, kazavši između ostalog, kako je Bihać izbjegao sudbinu Srebrenice zaslugom boraca, ali i njihovih majki, očeva i svih koji su snagom vjere i nade činili odbranu ovog dijela BiH. Govoreći o aktuelnom trenutku zatražio je više

jedinstva i zajedništva u borbi protiv ekonomskih nedaća, a posebno kada je u pitanju otvaranje novih radnih mjesta. Na kraju svečanosti, porodicama sedamnaest poginulih Izačićana posthumno su dodijeljene plakete, kao trajno sjećanje na ratne godine i žrtvu koju su podnijeli boreći se na prvim linijama odbrane. Rusmir KARAT

Nastavljaju se radovi
na novom kružnom toku
CAZIN - Protekle sedmice posjetili smo radilište u centru Cazina gdje smo zatekli brojne radnike koji bez prestanka rade na izgradnji novog kružnog toka. Saznali smo kako će radoka smo saznali kako nema nikakvih poteškoća niti problema. Sadašnja slika mjesta gdje je bio park, dovoljno nam govori kako bi u budućnosti sve trebalo izgledati kada se sagradi

Nastavak aktivnosti PIT tima

Izgradnja kanalizacione mreže

u proljeće naredne godine
BOSANSKI PETROVAC - Tim za upravljanje Projektom sanacije i izgradnje kanalizacione mreže, nakon godišnjih odmora, održao je sastanak u punom sastavu, analizirajući dokumente i zahtjeve od predstavnika Evropske investicione banke i tima koji na federalnom nivou koordinira aktivnosti. Trenutno je u fazi usaglašavanje tenderske dokumentacije i ubrzo se očekuje raspisivanje međunarodnih tendera za nabavku opreme i materijala i izvođenje radova. Prema Projektu, radi se o sanaciji centralnog i izgradnji istočnog dijela kanalizacione mreže u dužini 38 km, za što su već obezbjeđena sredstva u iznosu 5 miliona KM. 2,5 miliona KM su sredstva iz kredita Evropske investicione banke, a 2,5 miliona bespovratni grant iz IPA sredstava, realiziranih preko Vlade FBiH. Ukoliko aktivnosti oko raspisivanja i provođenja tendera budu tekle po Detalj sa sastanka PIT tima planu, očekuje se početak radova na izgradnji kanali- dva otcjepna voda, čime će se vodom snabdjeti i naselje Bare u blizini zacije u proljeće 2012. godine. Općina Bosanski Petrovac je Poslovne zone. Pored toga potpisan je nastavila i sa drugim infrastrukturnim i Ugovor o izgradnji kanalizacionog projektima. Realizirana je izgradnja sistema zapadnog dijela grada, pored vodovoda do Poslovne zone Partizanskog groblja, za korisnike koji Gorinčani. Načelnik općine Ermin nisu bili obuhvaćeni prvom fazom Edin Š. Hajder potpisao je Ugovor o izgradnji Projekta.

vi u ovoj fazi završiti na vrijeme i da problema trenutno nema. Zbog treće faze radova zatvorene su i dvije ulice, odnosno ceste sa Trga Alije Izetbegovića prema ulici Nurije Pozderca i prema ulici pored gimnazije (prema Omegi). Radovi traju bez ikakvih zastoja, a od radni-

moderni kružni tok. Centar grada je doslovno „progledao“, pa vjerujemo kako će u septembru ili oktobru centar biti doista ljepši, kako i najavljuju nadležni za gradnju novog kružnog toka, ali i oni koji su predložili ovaj projekat. Amel D.

Općina Cazin lansira obveznice

zone u Ratkovcu
CAZIN - Općina Cazin, sa preko hiljadu registrovanih privrednih subjekata i vjekovnom poduzetničkom tradicijom, bilježi najveće iskorake u razvoju ekonomije u Unsko-sanskom kantonu. Organi Uprave, na čijem čelu je načelnik Nermin Ogrešević, do sada su realizovali nekoliko zanimljivih poslovnih ideja, a njihova posljednja ekonomska ideja je plasiranje općinskih obveznica putem kojih planiraju prikupiti milion maraka i uložiti ga u razvoj nove industrijske zone u Ratkovcu. Cazin je druga općina u

Razvoj industrijske mladih i nezaposlenih osoba
FBiH koja vrši emisiju obveznica s namjenom razvoja poslovnih zona, međutim, prva je općina koja je izmirenje obaveza po osnovu općinskih obveznica vezala za ratni dug Federacije BiH prema Općini Cazin koji iznosi 1.048.289,00 KM, a na koje bi Općina u drugačijim okolnostima trebala čekati još 12 godina. Rok otplate općinskih obveznica je usklađen sa rokom dospijeća sredstva koja će Općina Cazin naplatiti po osnovu ratnog duga od FBiH. Amel D. VELIKA KLADUŠA - U pretprošli petak, 12. augusta, predstavnici Udruženja „Svjetlija budućnost“ Velika Kladuša uručili su certifikate o završenom stepenu rada na računaru grupi od osam polaznika, kojeg je financirao Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona preko Biroa rada Velika Kladuša. Osam polaznika je prolazilo obuku kroz četiri mjeseca, čime su završili četiri stepena informatičke obuke, koja im itekako može u budućnosti pomoći u pronalasku posla. Za učešće su se mogle prijaviti sve osobe koje su na birou za zapošljavanje duže od šest mjeseci. Obuka je bila besplatna, a plaćena je od strane kantonalnog Zavoda za zapošljavanje. Udruženje „Svjetlija budućnost“ se u 11 godina rada može pohvaliti sa brojem od 3.100 polaznika koji su do sada prošli razne tečajeve i obuke u ovom Udruženju, od čega je čak 1.952 bilo polaznika informatike. U Udruženju isto tako nastavljaju sa novim Dobitnici certifikata završenog stepena informatike projektima, a radi se na implementaciji projekta „Kako tražiti od Globalnog fonda za žene, a njime se želi ostvariti čvrsta saradnja sa organom posao“. Ovim projektom želi se poboljšati uprave i mjesnim zajednicama, biroima položaj žena na širem području lokalne za zapošljavanje, nosiocima privrednog i zajednice, ali i njihova konkurentnost na društvenog razvoja općine, kao i sredEdin Š. tržištu rada. Projekt je finansijski podržan stvima javnog informisanja.

Prilika za usavršavanje

Udruženje "Svjetlija budućnost" dodijelilo certifikate polaznicima tečaja informatike

Aktuelnosti
Zasjedalo Općinsko vijeće Bihać

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

5

Pokriven gubitak JKP "Komrad" iz 2008. godine
BIHAĆ - U pretprošli petak tokom cijelog dana zasjedalo je Općinsko vijeće Bihać sa osam tačaka dnevnog reda. Najviše vremena utrošeno je na raspravu oko Prijedloga autentičnog tumačenja određenih odredaba Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, koji je vijećnicima dostavljen neposredno pred početak sjednice. Radi se o izgradnji stambenoposlovnog objekta u ulici 5. korpusa u Bihaću, na lokalitetu stare Lelića kuće koja je zbog dotrajalosti porušena. Statutarna komisija koja je zasjedala 27. maja usvojila je Prijedlog autentičnog tumačenja određenih odredaba ove odluke, međutim u materijalima, koji su se našli pred vijećnicima stoji da je komisija to utvrdila 2. juna. Kako je mandat komisiji istekao 28. maja, nekoliko vijećnika smatralo je to spornim. Nakon duže rasprave Prijedlog je usvojen većinom glasova. Vijeće je prihvatilo i Izvješće o radu i poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ za prošlu godinu, te plan poslovanja za period 2011.-2013. godina. Preduzeće je u 2010. godinu poslovalo pozitivno i ostvarilo dobit od blizu 4.000 KM. Odvoz smeća kao osnovna djelatnost u ukupnim prihodima učestvuje sa 48 posto. Pokriveno je 95 posto teritorija općine i prihodi su u porastu u prošloj godini, zahvaljujući prije svega povećanju broja korisnika. Usvojen je i Zaključak o davanju

suglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka ovog poduzeća iskazanog u godišnjem financijskom izvješću za 2008. godinu. Radi se o

iznosu od preko 1,6 miliona maraka koji je nastao otpisom potraživanja od kupaca i isknjižavanjem određenih zemljišta. Rusmir K.

Protesti Udruženja antifašista i udruženja proisteklih iz proteklog rata

Nastavljena realizacija projekta "Košnica - jačanje mladih liderki"

Protive se izmještanju historijskih spomenika
CAZIN - Rekonstrukcija gradskog središta Cazina i izgradnja kružnog toka, koja je počela prije 20-ak dana, izazvala je reakcije građana, a posebno članova Udruženja antifašista i udruženja proisteklih iz proteklog rata koji protestuju zbog uništavanja jedinog parka u gradu, te izmještanja historijskih spomenika Josipu Brozu Titu, Nuriji Pozdercu i Patriotskoj ligi BiH. Uklanjanje spomenika sa lokaliteta gdje su bili urađeno je bez saglasnosti ovih udruženja, a kako se kaže u saopćenju udruženja „njihovim stavljanjem na druga mjesta izgubiće se historijski smisao, jer su bili na stvarnim mjestima događanja“. Član Skupštine Patriotske lige BiH Alaga Topić kazao je da su udruženja zatražila od svih nadležnih kantonalnih i federalnih institucija pomoć u zaštiti ovih spomenika i njihovo vraćanje na mjesta gdje su godinama stajala. U nadležnim službama Općine Cazin tvrde da su spomenici izmješteni samo privremeno i zbog zaštite, te da će nakon završetka radova na rekonstrukciji središnjeg gradskog dijela ponovo biti vraćeni, odnosno postavljeni na odgovarajuća mjesta. Amel D.

U planu studijsko putovanje u Njemačku
VELIKA KLADUŠA Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, u sklopu projekta „Košnica - jačanje mladih liderki“ u srijedu, 10. augusta, organizirala je okrugli sto na temu „Budi dio tima - implementacija Strategije omladinske politike Općine Velika Kladuša i Akcionog plana 2010 - 2014. godine“. Okrugli sto upriličen je u prostorijama Kuće NVO, kojem su pored članica „Košnice“ i volonterki organizacije prisustvovali i drugi brojni gosti. Kako je istakla Jasmina Keserović, projekt menadžer Demokratske organizacije mladih, cilj okruglog

Detalj sa okruglog stola

stola je zajednička implementacija Strategije omladinske politike Općine Velika Kladuša i Akcionog plana 2010. - 2014. godine između lokalnih vlasti i mladih. Okrugli sto je bio zadnja

mala akcija prvog dijela u okviru projekta „Košnica“, a u narednom periodu uslijedit će drugi dio „Košnice“, odnosno, studijsko putovanje u Njemačku i napredna obuka. E. Š.

Balkan Investment Bank

U župi Sanski Most obilježen blagdan Velike Gospe

Predstavljen novi
korporativni web site

Blagdan od velikog značaja

za sanske katolike
SANSKI MOST - Iako župa Sanski Most broji poslije rata veoma mali broj vjernika katolika, obilježavanju blagdana Velike Gospe, zaštitnice župe Sanski Most, prisustvovao je veliki broj vjernika. Ovo je blagdan koji za katolike u sanskom kraju stotinama godina kroz historiju ima veliko značenje. Katolička župa Sana postoji već stotinama godina i tradicionalno slavi blagdan posvećen svojoj zaštitnici, po kojoj i mjesna crkva nosi svoje ime Uznesenja Blažene Djevice Marije. Svetu misu i ove godine predvodio je sanski župnik fra Mijo Rajić, koji je istakao značenje ovog velikog blagdana za katoličku župu Sanski Most i sve katolike širom svijeta, ali naglasivši posebno značaj za sanske katolike koji su pretrpjeli brojna iskušenja. Istovremeno, i ovaj blagdan je bio prilika da brojni katolici iz

Sanskog Mosta, koji već desetljećima žive i rade širom Evrope posjete svoj zavičaj, rodbinu i prijatelje, te pohode grobove svojih najmilijih. Nakon okončanja svete mise, uslijedilo je druženje i veliko veselje, budući da je blagdan Velike Gospe praznik radosti i sreće. Za obične vjernike ovaj blagdan je veoma značajan. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo,

dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo, proglasio je papa Pio XII, 1. novembra 1950. godine. Tome prethodi duga tradicija, stara gotovo kao i samo kršćanstvo. Na ovaj veliki katolički blagdan, mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta. Koliko se Blažena Djevica Marija poštuje u BiH govori i podatak da su joj posvećene čak 194 crkve. Rusmir K.

Balkan Investment Bank je korisnicima Interneta predstavila svoj novi korporativni web site. Novosti i unapređenja na novom web siteu www.bib.ba ogledaju se u kvalitetnijoj prezentaciji sadržaja i njihovoj znatno većoj preglednosti, privlačnom vizuelnom identitetu i baziranju na najsavremenijoj tehnologiji, što omogućava posjetiocima stranice da na jednostavan i brz način dođu do svih informacija o ponudi koju

pruža Balkan Investment Bank. - Kreiranje nove web stranice je u skladu sa našom misijom koja podrazumijeva konstantno prilagođavanje potrebama i načinu života naših klijenata i jedan je u nizu koraka sa kojima nastojimo povećati interakciju sa klijentima i unaprijediti načine prezentovanja naših usluga čineći ih stalno dostupnim, korisnim, razumljivijim i jedno-

stavnim za korištenje, istakao je Edvinas Navickas, direktor Balkan Investment Bank. Web site je izrađen u skladu s trenutnim svjetskim trendovima i posjeduje verziju optimizovanu za smartphone uređaje zasnovane na Android platformi, iPad i iPhone uređajima. Projekat redizajna i implementacije web sitea Balkan Investment Bank realizovala je agencija Prime Communications. E. Š.

6

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Reportaža

U zapadnoj Americi održan "2. Krajiški teferič" u gradu Boise, država Idaho

KRAJIŠNICI SLOGOM
OISE, IDAHO, USA - Isti dan, istovremeno sa „14. Krajiškim teferičom“ u gradu Waterloo, održan je i ovogodišnji drugi po redu „Krajiški teferič“ na zapadnom pacifičkom slivu američkog kontinenta u gradu Boise, država Idaho, gdje živi oko 150 bosanskih familija koje potiču sa prostora Cazinske krajine ili zapadne Bosne, odnosno općina Velika Kladuša, Cazin, Bužim, Bihać i Bosanska Krupa. Poslije prvog, lani dobro organiziranog i posjećenog Krajiškog teferiča u državi California, domaćini Krajišnici iz Boisea nisu htjeli nimalo zaostajati, te su se pripremali i organizirali nekoliko mjeseci prije zakazanog datuma Teferiča. Krajišnici su se dogovorili da nosilac priprema za „2. Krajiški teferič“ u Boiseu bude Nogometni klub „Krajišnik“ Boise, a za predsjednika Organizacionog odbora imenovan je Eno Kajdić. U kontaktu su bili sa orgačitav dan i noć teferiče, druže se, igraju nogomet, sviraju, pjevaju, igraju folklorne igre i uživaju sa svojim najbližima u dalekom svijetu. Domaćini su pripremili za goste veliku sportsku dvoranu, koja je svečano ukrašena sa velikim natpisom „Krajiški teferič Boise 2011.“, razvijenim zastavama mnogih država, a u centru su dominirale zastave Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Okrenuti prema zastavama, slušajući intoniranje američke i bh himne, stajalo je na zelenoj plastičnoj travi postrojeno šest nogometnih ekipa naših Krajišnika, čime je otpočelo svečano otvaranje „2. Krajiškog teferiča“. Pozdravnu riječ i dobrodošlicu prisutnima je uputio predsjednik Organizacionog odbora Eno Kajdić, a ispred Prilikom otvaranja nogometnog turnira na Teferiču gostiju i nogometnih klubova prisutne su pozdravili Ismet Sefić iz San Kajdić. Dva različita uzrasta folkloraša Francisca u Californiji i Nedžad KUD-a „Mladi Behar“ oduševili su publiDizdarević iz države Utah, grad Salt ku svojim virtuoznim igrama i plesovima iz rodnog kraja, države Bosne i Hercegovine i Balkana. Poslije folklora, na zelenom sportskom terenu su nogometaši iz šest klubova i ekipa cijeli dan odmjeravali snage na malonogometnom turniru. Na kraju razigravanja, pobjednik turnira je postao seniorski tim Nogometnog kluba „Krajišnik“ Boise, drugi su bili juniorski tim Nogometnog kluba „Krajišnik“ Boise, a treće mjesto je osvojila ekipa „Podzvizda“. Dok se odvijao cjelodnevni sportski, kulturni i zabavni program teferiča, ispred dvorane se na roštiljima pripremala hrana, koja se uz piće dijelila besplatno svim gostima, učesnicima i posjetiocima na Teferiču. U pauzama između utakmica, glenizatorima teferiča u Waterloou i sa Lake City. daoce, igrače i prisutne goste na predstavnicima u općini Velika Nakon defilea sportaša, na zeleni Kladuša. tepih dvorane izašli su u prekrasnim Teferiču su zabavljali domaći muzičari i Dan ranije i ujutro u subotu, 30. narodnim nošnjama cure i momci iz pjevači Senad Šakanović i Alan jula, iz država California, Utah, Oregon, Kulturno-umjetničkog društva „Mladi Dizdarević. Nakon ovog dijela Washington i Arizona stizale su mnoge Behar“ iz Boisea, pod dirigentskom Teferiča, svi učesnici i gosti su prešli u krajiške familije kod svojih zemljaka, da palicom predsjednice KUD-a Besime veliku salu, koja je bila mala da primi preko 450 gostiju Krajiškog teferiča na Organizatori „2. Krajiškog teferiča“ u Boiseu bili su Eno, Nurija i noćnoj zabavi. Pojačani sa pjevačima Besima Kajdić, Sead-Dedo i Edo Gračanin, Mirsad Dizdarević, Sutko Zeminom Lakić i Emirom Ćuturić, Alibegić, Senad Melkić, Emil Šuvić, Jasmin Garibović, Denis Miljković i pjevalo se, sviralo i igralo do kasno u Miran Koštić. Sudije volonteri su bili Dragan Kajdić, Adin Ćatović, Rizah noć. Tokom večernje zabave Krajiškog teferiča održana je ceremonija uručivaDizdarević, Senad-Ceco Talakić i Jasmin Rizvić. Donatori i sponzori teferiča bili su „Europadelicious.inc“ vlasništvo nja zahvalnica zaslužnim donatorima i familije Gračanin, „Meadow gold“, „Let's play.inc“, Ismet Sefić, Enes- sponzorima, te proglašenje pobjednika Eno, Dragan, Nurija i Irfan Kajdić, Nijaz Pajazetović, Raif Bećirević, nogometnog turnira. Denis i Edvin Miljković, Sead Gračanin, Asim Omanović, Izet Rizvić, - Svima se mnogo zahvaljujem Damir Ros i Izet Dizdarević. za dolazak na teferič, a posebno

B

Reportaža

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

7

do uspješnog Teferiča

Tokom večernje zabave na Teferiču

nogometnim klubovima iz Utaha i Californije, našem KUD-u „Mladi behar“, kao i svim donatorima, sponzorima, učesnicima i organizatorima. Trebamo gajiti ovakva druženja, povezivati se i biće nam svima mnogo bolje i ljepše živjeti u ovoj tuđini, gdje smo potrebni jedni drugima, rekao nam je SeadDedo Gračanin, predsjednik Nogometnog kluba „Krajišnik“

Boise. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Kasim Garibović, igrač Nogometnog kluba „Krajišnik“ Boise, a nekada davno u domovini igrač Nogometnog kluba „Mladost“ Vrnograč. Za najboljeg golmana je proglašen Amel Keserović iz juniora NK „Krajišnik“, a najbolji strijelac turnira je Enis Kajdić, također iz juniora NK „Krajišnik“ Boise. Zahvalnice su uručene svim donatorima i sponzorima, kao i zaslužnim pojedincima, a posebna

zahvala je pripala KUD-u „Mladi Behar“ za učešće u pripremi i realizaciji kulturno-zabavnog programa teferiča. - Kako smo lani obećali, pripremili smo i ugostili naše musafire na Teferiču kod nas u Boiseu. Sretni smo i nadamo se da će gosti ponijeti lijepe utiske sa ovog druženja, a ako nešto nije bilo u redu, neka nam ne zamjere. Hvala svim gostima, sponzorima i svim ljudima koji su na bilo koji način učestvovali u organizaciji Teferiča, rekao nam je Eno

Kajdić, predsjednik Organizacionog odbora „2. Krajiškog teferiča“. Tokom večeri je održan i okrugli sto, na kojem su se Krajišnici zapadne Amerike dogovorili da se slijedeći „Treći krajiški teferič“ održi iduće godine u državi Utah, gradu Salt Lake City. Na okruglom stolu je također predloženo usaglašavanje datuma održavanja Teferiča sa organizatorima ostala dva na istočnoj obali Amerike i u Velikoj Kladuši, te dogovaralo da ova tri grada na zapadu Amerike u slijedećim godi-

nama ponude zajedničku organizaciju jednog centralnog Krajiškog teferiča cijele Amerike u gradu Boise ili San Francisco. Tokom ceremonije otvaranja „2. Krajiškog teferiča“ minutom šutnje i učenjem fatihe odata je dužna pošta svim umrlim i poginulim tokom rata i izbjeglištva do danas, i dan ranije sahranjenom najstarijem Krajišniku u Boiseu Ali Miljkoviću, koji je umro u 80-oj godini života.
Izet DIZDAREVIĆ / Edin ŠABANAGIĆ

Trgovačko preduzeće na veliko i malo

„Sudo – Luka“ d.o.o.
Velika Kladuša
Mekote, Lamela 7/12, 77230 Velika Kladuša, BiH,
Tel/fax: +387-37-773-124, 061-472-379, direktor: 061-472-389, 00-385-99-641-7831,

web: www.benmal.com e-mail: info@benmal.com

SVI STANOVI U ZGRADI BLOK II SU RASPRODANI

BLOK III
Prod ano
Pro dan o Pro dan o
Pro dan o
Prodan o
Pro dan o Pro dan o

NOVO
!!!

Prodano

Hvala vam na

Prodano Prodano

Prodan o

Prodano
Prodano

Prodano

Prodano

povjerenju!!!
U PONUDI SU STANOVI OD 34 DO 86 m²

Prodano

Prodano

Prodano

VAMA

Robnarket, Caffe baalr,,

entar: ic

USLUZI! NA

j Superm inski materi v Boje i Građe štaja, namje materijal, Salon o , Elektr umpa, lakovi inska p . enz Alati, B opraonica Aut

GSM: 061-159-731 Građevinski materijal: 037-774-230 Knjigovodstvo: 037-774-225 Supermarket Đure Pucara Starog 91 037-774-234 Market Podzvizd: 037-718-333

IZVODIMO I SVE VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA PO SISTEMU "KLJUČ U RUKE" I "OD TEMELJA DO KROVA" POSEBNO IZDVAJAMO: IZRADA MAŠINSKE ŽBUKE, MAŠINSKA IZRADA ESTRIHA (TLAKOVA), ZEMLJANI RADOVI (ISKOP, ODVOZ, PLANIRANJE),

NA SVE RADOVE DAJEMO GARANCIJU I ZATO, OBRATITE NAM SE SA POVJERENJEM !!!

... i iznad evropskog standarda !!!

8

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Aktuelnosti

Održan sastanak na temu rješavanja problema imovine "Agrokomerca"

Zaštititi vrijednu imovinu u susjednim zemljama
VELIKA KLADUŠA – Na zahtjev premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, a zbog potrebe rješavanja određenih problema u „Agrokomercu“, federalni pravobranioc August Jančik boravio u prošlog četvrtka u Velikoj Kladuši, gdje se susreo sa općinskim načelnikom Admilom Mulalićem i njegovim savjetnicima, te Ekremom Šarićem, generalnim direktorom „Agrokomerca“. Inicijativa za ovaj sastanak potekla je od predsjednika DNZ-a BiH Rifata Dolića, koji je sagledavajući sve težu situaciju u „Agrokomercu“, sa posebnim osvrtom na neriješen vlasnički status imovine ove firme u inozemstvu, uputio dopis premijeru Nikšiću da se nešto pokuša uraditi po ovom pitanju. Najviše riječi bilo je o objektu „Agrokomerca“ u naselju Kotež u Beogradu, čija se vrijednost procjenjuje na blizu tri miliona eura, a oko čega se vodi spor u vezi sa utvrđivanjem vlasništva, države Srbije sa jedne strane i šest uposlenih radnika sa druge strane, jer objekat nije registriran u zemljišne knjige niti posjeduje urbanističku saglasnost. August Jančik, federalni pravobranioc, preuzeo je obavezu da preispita situaciju oko ovog spora. Općinski načelnik Admil Mulalić izrazio je zadovoljstvo pokretanjem ove aktivnosti, te izrazio nadu i želju da će se i ubuduće intenzivirati sve aktivnosti oko rješavanja problema u i oko „Agrokomerca“. Jedan od najvećih i najkompleksnijih problema je to što sva imovina „Agokomerca“ nije stavljena u bilans nego u pasivni podbilans i na neki način je otpisana za „Agrokomerc“ i za državu jer Agencija za pasivni podbilanas koja treba da funkcioniše, nema je. Iako je primarni cilj nastojanje da se spasi ovaj objekat i u narednom periodu će se nastaviti Detalj sa sastanka na temu "Agokomerca" raditi na rješavanju statusa vlasništva koje „Agrokomerc“ posjeduje u ino- čeno da Vlada Federacije BiH poku- što se može spasiti, a ne ići u dalju ša iznaći rješenje za problem devastaciju ovog nekadašnjeg prezemstvu. Edin Š. Sa sastanka je još jednom poru- „Agrokomerca „i da treba spasiti sve hrambenog giganta“.

Sporazum o saradnji nekoliko nevladinih organizacija

Srušio se stari dotrajali stub elektro dalekovoda

Zajedničko lobiranje za Vlasnik parcele se spori osnivanje vijeća mladih sa Elektrodistribucijom
BIHAĆ - U okviru Projekta „Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje Vijeća mladih“, predstavnici Društva „Unski smaragdi“, Demokratskog centra „Nove nade“, Instituta za razvoj mladih „Kult“, te regionalnog partnera Demokratske organizacije mladih Velika Kladuša, potpisali su Sporazum o saradnji. Projekat „Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih“ je nova inicijativa Instituta za razvoj mladih „Kult“ koja se provodi u suradnji sa Mejasa Dupanović, ispred "Unskih smaragda", potpisnica sporazuma Demokratskom organizacijom mladih iz Velike Kladuše, „Proni“ Brčko, omladinskim organizacijama u FBiH i BrčkoOmladinskim savjetom iz Vlasenice i „Kultom“ iz Distriktu, te omladinskim savjetima u Republici Gradačca. Srpskoj. Projekt obuhvata i zagovaranje i kampaZa obuku za lidera mladih izabrani su „Unski nje u osnivanju vijeća mladih, trening za formirasmaragdi“ i dječji ekološki gradonačelnik Bihaća nje Vijeća mladih FBiH i BiH, te savjetovanje i Ćamil Medanović. U sklopu projekta bit će pro- lobiranje vlastima za suradnju s vijećima mladih. vedena obuka, a pružat će i savjetodavnu pomoć Rusmir K.

SANSKI MOST Fehim Sarhatlić iz Starog Majdana spori se s Elektrodistribucijom BiH oko izmještanja starog željeznog stuba, koji je nekad bio dio elektrodistributivne mreže kojom su se strujom napajala postrojenja na rudniku Ljubija. Ovaj dotrajali željezni stup, Dotrajali dalekovod pao uslijed nevremena koji već odavno nije u funkciji, srušio se nedavno uslijed snažnog na kojima je počivala konstrukcija, kako bi se parcela mogla obrađivati. Sarhatlići su, kako nevremena koje je zahvatilo Stari Majdan. Prije nekoliko decenija industrijski elektro kažu, najviše pogođeni time što su ih radnici dalekovod prošao je preko imanja Elektrodistribucije prijavili policiji kako navoSarhatlićevih, a jedan od nosača stupova dno sprečavaju uklanjanje stuba. Kažu kako postavljen je na njihovoj parceli. Međutim, u su se načelno dogovorili s njima i oko uklaposlijeratnom periodu dalekovod nije u funk- njanja betonskih stopa, pa ih je prijava policiciji, a željezni stub, koji se srušio, ovih dana ji neprijatno iznenadila. Inače, željezni stupovi starog elektrovoda namjeravaju da uklone radnici Elektrodistribucije, koji su tim povodom dola- dijelom svoje trase prolaze kroz Stari Majdan i njihovo eventualno rušenje moglo bi da zili na lice mjesta. Međutim, vlasnik zahtjeva da se skupa s ugrozi sigurnost mještana o čemu bi neko Rusmir K. željeznim kosturom uklonu i betonske stope trebao da razmisli.

Svima na poklon Apel za pomoć
školska torba i pribor
BOSANSKA KRUPA - Prvačiće koji ove godine počinju svoje školovanje prvog dana školske godine dočekat će velika radost i pokloni. Tako će svaki od 269 prvačića iz sve četiri osnovne škole u općini Bosanska Krupa dobiti školsku torbu i osnovni školski potrebni pribor. Poklon učenicima prvačićima osigurao je općinski načelnik Armin Halitović uz pomoć fondacije „Obrazovanje gradi BiH“ na čijem je čelu počasni građanin Bosanske Krupe general Jovan Divjak i Udruženje „Futurebag“ iz Austrije. Svim volonterima, kao i svima onima koji su darovali novac za ovu svrhu, načelnik Halitović uputio je riječi iskrene zahvale. Ovo je samo još jedna od potvrda da čika Jovan ne zaboravlja djecu svoga kraja i djecu BIH. Na ovaj način će se barem malo zaštititi kućni budžeti porodica koji imaju djecu u prvom razredu osnovnih škola.

Radost za 269 krupskih prvačića

Šejli Gužvici
Šejli Gužvica, rođenoj 1971. godine, koja je stalno nastanjena u Bosanskoj Krupi, hitno je potrebna pomoć. Šejli su oba bubrega otkazala pa zato svaki drugi dan putuje u Bihać zbog naporne dijalize. Ona se trenutno nalazi na dijalizi u Bihaću u bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić. Hitno joj je neophodna transplantacija bubrega, za koju nema financijska sredstva. Za sve ljude dobre volje koji mogu dati prilog otvoren je žiro račun kod Raiffeisen banke: ZA BiH: 1610350000000042 za GUŽVICA ŠEJLU 9-35-12298-6 ZA INOSTRANSTVO: SWIFT CODE: RZBABA2S IBAN CODE: BA391612350005834783 Pomozimo našoj Šejli da se vrati u normalan život. Unaprijed zahvalni, porodica Gužvica! KONTAKT telefon: 061/384-233

Školske torbe i školski pribor učenicima prvih razreda uručit će općinski načelnik Armin Halitović, a vrijeme podjele školskih darova roditelji i djeca će moći saznati u školama gdje prvačići namjeravaju pohađati nastavu. R. K.

Šejla Gužvica

Aktuelnosti

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

9

USJEVE KUKURUZA
SANSKI MOST - Iako je zbog suše prijetila velika opasnost da prinosi kukuruza na području općine Sanski Most i Unskosanskog kantona u velikoj mjeri budu uništeni, nešto povoljnije vremenske prilike ipak su omogućile revitalizaciju ove osnovne ratarske kulture. Ipak, kukuruzu na području sanske općine ovih dana prijeti nova opasnost u obliku velikih krda divljih svinja. I u proteklim godinama divlje svinje pustošile su polja kukuruza u brojnim sanskim i bihaćkim selima, naročito u predjelima u blizini Plješevice i Grmeča. Prema riječima predsjednika Udruženja poljoprivrednika općine Sanski Most, Huseina Selimovića, u posljednje vrijeme učestale su žalbe ovdašnjih poljoprivrednih proizvođača da im divlje svinje uništavaju polja kukuruza. Prema njegovim riječima, trenutno najozbiljnije stanje je na području sela Hrustovo, gdje se spomenute životinje spuštaju s obronaka Grmeča u potrazi za hranom. Na području bihaće općine slični problemi su evidentirani na prostorima Velikog i Malog Skočaja, Žega-

Divlje svinje uništavaju Mjesna zajednica Tržačka Raštela još uvijek bez predsjednika
CAZIN - Prošlo je više od tri mjeseca od izbora za mjesne zajednice u općini Cazin. Dok druge mjesne zajednice već odavno imaju formirane savjete i imenovane predsjednike, mjesna zajednica Tržačka Raštela još uvijek muku muči s imenom budućem predsjednika. Naime, članovi Savjeta mjesne zajednice iz SDP-a i SDA tvrde da imaju većinu za izbor predsjednika, te optužuju članove Savjeta iz A-SDA da namjerno sabotiraju izbor predsjednika. U cijelu priču uključilo se i Općinsko vijeće Cazin, odnosno načelnik općine Nermin Ogrešević koji je u mjesnoj zajednici imenovao povjerenika i uputio Vijeću inicijativu za ponovne izbore s obzirom da je predsjednika u ova- Tržačka Raštela kvom omjeru snaga nemoguće izabrati, a rok do 1. augusta kojeg je zakazalo Općinsko vijeće već je istekao. No, šest članova savjeta iz SDP-a i

SDA tvrde da se radi o vanstatutarnom djelovanju načelnika koji im želi ukinuti legalno dobivene mandate. Amel D.

Divlje svinje već uništile brojne njive

ra i Vedrog polja. Najefikasnija zaštita od ovih napasnika je instaliranje električne ograde oko usjeva, međutim najveći broj poljoprivrednika, zbog teške materijalne situacije nije u mogućnosti da zaštititi svoje usjeve na taj način. U narednim danima, smatraju poljoprivrednici, divlje svinje biće sve brojnije u poljima kukuruza te bi mogle pričiniti veliku štetu na usjevima koji su se tek oporavili od vremenskih nepogoda. U Lovačkom društvu „Sana“ tvrde kako su spremni, da u slučaju potrebe, pomognu poljoprivrednicima. Sekretar ovog društva, Mesud Aganović, ističe kako je to i njihova zakonska dužnost, te da su lovci spremni da organiziraju i lovačke akcije ukoliko se ukaže za tim potreba, kako bi se na taj način pokušali zaštititi usjevi kukuruza od ovih divljih životinja. Rusmir K.

Stigla vrijedna donacija za javnu kuhinju "Imaret"
CAZIN – Prošlog četvrtka Javna kuhinja „Imaret“ u Cazinu dobila je značajnu donaciju mliječnih proizvoda, tačnije 1.100 proizvoda koji će njenim korisnicima biti posluženi do kraja mjeseca Ramazana, te ih barem ovih nekoliko dana neće smatrati luksuzom. Regionalni odbor „Merhameta“ Bihać za vrijeme mjeseca Ramazana pokrenuo je akciju prikupljanja osnovnih životnih namirnica „Iftar“, a koji su namijenjeni za pripremu svakodnevnih iftara, tj. obroka za Javne kuhinje „Imaret“ u Bihaću i Cazinu. Direktor „Imareta“ Alen Prošić ističe da su u mjesecu

solidarnosti najviše imali donacija od fizičkih lica i nekoliko pravnih, pa su tako dobili značajne donacije od Mliječne industrije „Dukat“ i Mesne industrije „Ovako“. Važnost ovakvih donacija nesporna je i trebalo bi ih biti mnogo

više, jer u Javnu kuhinju „Imaret“ po jedini obrok dnevno dolazi i do 350 osoba. Budimo solidarni, ne dopustimo da ono što je na stolu kada sjednemo jesti svaki dan nekom bude luksuz. Amel D.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton OPĆINA VELIKA KLADUŠA

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Una-Sana canton Municipality of Velika Kladusa

OPĆINSKI NAČELNIK

MAYOR OF MUNICIPALITY

Bosna i Hercegovina – Bihać – Ivana Gorana Kovačića1; Tel: ++387 37/310-207, 310-070; Poslovna jedinica Cazin, Trg Zlatnih ljiljana S47 L3; Tel: 037/514-767; Poslovna jedinica Velika Kladuša, Ibre Miljkovića-Uče br.1; Tel: 037/771-396 e-mail: klinika@bih.net.ba

Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, na osnovu člana 49. Statuta Općine Velika Kladuša («Službeni glasnik Općine Velika Kladuša», br. 9/07), a u vezi sa članom 2. i 3. Odluke o obavezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Općine Velika Kladuša («Službeni glasnik Općine Velika Kladuša», br. 5/07), upućuje:

- pregledi za sanitarne listove - očna dijagnostika - interna medicina - liječenje dijabetesa i oboljenja štitnjače - specijalističke konsultacije - ultrazvučna dijagnostika - ginekologija - orl - dermatologija - fizijatrija - ortopedija - neuropsihijatrija - laboratorijske pretrage - ct-dijagnostika - denzitometrija - mamografija - magnetna rezonancija

UPOZORENJE
svim vlasnicima, posjednicima, korisnicima ili upraviteljima zelenih površina.
lasnici, posjednici, odnosno korisnici dvorišta, vrtova, izgrađenih i neizgrađenih građevinskih zemljišta, te obradivog i neobradivog poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Kladuša dužni su sa svojih površina redovito uklanjati i uništavati ambroziju. Ambrozija se redovno mora uklanjati i uništavati sa zelenih javnih površina, obala rijeka i drugih vodotoka, prirodnih, vještačkih

V

vaja ude izd Iz pon KI

mo:

OŠ U R OL !! L E DI ! PREG

(improvizovanih) vodenih akumulacija (jezera) i nasipa uz iste, zelenih površina uz javne cestovne površine, kao i drugih površina. Za neizvršavanje navedenih radnji u roku od 10 (deset) dana poduzet će se kaznene mjere, a za provođenje navedene Odluke zaduženi su komunalni inspektor i komunalni redari. Općinski načelnik Admil Mulalić

10

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Aktuelnosti
Akcija članova Udruženja sportskih ribolovaca "Mutnica"

Usvojen dnevni red Skupštine Unsko-sanskog kantona

Pretres izvješća o radu Očistili obale jezera u Tršcu Turističke zajednice USK-a
BIHAĆ - Nakon godišnjih odmora u četvrtak je u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona održana 21. sjednica Kolegija Skupštine, kojom na kojoj je utvrđen termin održavanja naredne sjednicu. Pored brojnih tačaka dnevnog reda, pred poslanicima Skupštine USK-a naći će se i nastavak pretresa o izvještajima Turističke zajednice Unskosanskog kantona, Izvještaj o Izvještaj o radu i poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2010. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2010. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju ZU Gradska apoteka
Sa Kolegija Skupštine USK-a

nice Skupštine Unsko-sanskog kantona. Tako će se 12. sjednica održati u srijedu, 07. septembra, sa početkom u 10:00 h, a Kolegij je ovom prilikom utvrdio i dnevni red za tu sjed-

radu Kantonalnog pravobranilaštva Unsko-sanskog kantona za period od 01.01.2010. 31.12.2010. godine, Izvještaj o radu i poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać za 2010. godinu,

Bihać za 2010. godinu i Prijedlog Rezolucije o osudi masovnog kršenja ljudskih prava civilnog stanovništva u Cazinskoj krajini 1950. godine. Rusmir K.

TRŽAC - Članovi Udruženja sportskih ribolovaca „Mutnica“ iz Cazina, nakon što su nedavno izvršili poribljavanje jezera u Tršcu sa 750 kg šarana, organizovali su i akciju čišćenja ovih jezera, kao i okolnih staza, čime su omogućili još lakši pristup ovom reviru. Čišćenje vodotoka jedna je od redovnih aktivnosti USR „Mutnica“. I pored lošeg vremena, u čišćenju jezera i njegove okoline učestvovalo je oko 60 članova Udruženja. Po odluci Skupštine, svaki registrovani ribolovac dužan je učestvovati u bar jednoj akciji u toku godine, da bi mogao dobiti ribolovnu dozvolu. U suprotnom, oba-

vezan je uplatiti dnevnicu u iznosu od 30 KM na račun Udruženja. - S obzirom na to da je revir jezera u Tršcu zaključan i čuvan, nismo imali puno smeća za čistiti, ali je bilo dosta šiblja i korova. Pored ovog, posebnu pažnju u toku ove godine posvetit ćemo čišćenju rijeke Mutnice i to na potezu od Rajaka do mosta u Tršcu, gdje ima dosta smeća. Za ove akcije trebat će veliki odaziv ribolovaca, jer je riječ o nekoliko kilometara dugom vodotoku, rekao je Muhamed Ašić, predsjednik USR „Mutnica“ Cazin. Amel D.

Kulturno-umjetničko društvo "Biser" Velika Kladuša

Učešće na Prvom međunarodnom festivalu u Antaliji
VELIKA KLADUŠA - Kulturnoumjetničko društvo „Biser“ iz Velike Kladuše u periodu od 12. do 18. jula uzelo je učešće na Prvom međunarodnom festivalu u turskom gradu Antaliji. Festival je priređen od strane Ministarstva za obrazovanje sport i kulturu grada Antalije, a bio je posvećen 50. godišnjici postojanja Instituta za obrazovanje YURTKUR. Osim KUD-a „Biser“, kao predstavnika Bosne i Hercegovine, Festivalu su prisustvovali i društva iz Turske (Diyarbakir i Izmir) kao domaćina, zatim Bjelorusije, Kazahstana, Makedonije, Srbije, Poljske, Španije, Bugarske, Gruzije, Moldavije, Grčke i Rumunije. Svi folklorni ansambli su imali tri nastupa u amfiteatrima grada Antalije od kojih je premijera bila u amfiteatru Mediteran. Sa ovog festivala KUD „Biser“ je u Veliku Kladušu donijelo plaketu i diplomu za učešće. Za vrijeme boravka u Turskoj ansamblima je omogućeno da posjete najluksuznije hotele, kao što su World Of Wonders Topkapi Palace, Limak Antlatis hotel Belek, Grand Haber Hotel Kemer, Sirene Belek Hotel Golf & Wellness, Club Hotel Sera, gdje su proveli šest
Detalji sa boravka KUD-a "Biser" u Antaliji

nezaboravnih dana uživajući u dobroj hrani, piću, društvu i prvoklasnom komforu koji je u potpunosti bio plaćen od strane domaćina. Članovi KUD-a „Biser“ dobili su priliku da obiđu i Istanbul, te njegovu poznatu veliku pijacu Grand Bazar, gdje su mogli osjetiti i čari cjenkanja za ponuđenu robu. Obišli

su i mjesto Aspendos Teatar sagrađen od strane naroda Rima, Azije i Afrike za vrijeme rimskog imperatora Markusa Aurelijusa od 161-180. godine. Danas se u teatru održavaju koncerti raznih vrsta, od opera, folklora, literarnih večeri, pa čak i filmske premijere i ostali kulturni događaji.

Upis novih članova

KUD „Biser“ obavještava da je počeo sa upisom novih članova starosne dobi od 8 do 55 godina starosti. Zainteresovani se mogu prijaviti u dvije sekcije, folklorna i horska. Prijave se primaju putem telefona 062/776-414.

Aktuelnosti

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

11

Na Unskoj pruzi nastavljeno strojno reguliranje kolosijeka

Remont dijela Unske pruge biće gotov do kraja augusta
U Željeznicama FBiH ne znaju kada će točno početi elektrifikacija Unske pruge, ali se nadaju da će ona biti obavljena u najskorijem roku, posebice zbog talgo-vlakova koji bi trebali početi prometovati do kraja godine.
BIHAĆ - Po povratku s kolektivnoga godišnjeg odmora, uposlenici Strojnoga održavanja pruge Željeznica Federacije BIH prvih dana augusta nastavili su prije mjesec dana prekinuti remont Unske pruge od Blatne do Martin Broda na dionici dugoj 174 kilometra. Radovi na strojnom reguliranju kolosijeka su otpočeli još u maju i za sad se odvijaju planiranom dinamikom. Uposlenici i specijalizirana tračnička vozila Željeznica Federacije BiH za strojno reguliranje kolosijeka opet su na Unskoj pruzi i svakodnevno u jutarnjim satima obavljaju remont ove željezničke komunikacije. Strojno reguliranje kolosijeka odvija se na dionicama od Bosanske Otoke do Bosanske Krupe, te od Bosanske Krupe do Cazina-Srbljana. Od utorka remont Unske pruge će se odvijati na dionici od Bihaća do Martin Broda. Tom prilikom radnici Radne jedinice Strojno održavanje pruge izvodit će radove u tunelu na izlazu iz Martin Broda ka Kninu. Mirjana Vasić, menadžer za odnose sa javnošću Željeznica Federacije BiH kaže kako se strojno reguliranje kolosijeka na Unskoj pruzi odvija u sklopu redovitoga održavanja pruge, a troškovi tekućeg održavanja, uključujući uporabu teške pružne mehanizacije, padaMirjana Vasić ju isključivo na teret poslovanja Željeznica Federacije BiH. - Osposobljavanje i unapređenje dijela pruge vezano je za elektrifikaciju dijela pruge od Blatne do Bosanske Krupe, a planirana vrijednost ovih radova je 1. 870.000,00 KM. Ovim radovima bi se osigurao neometan promet s elektro-vučom od Bosanskog Novog do Bihaća. Cjelokupna elektrifikacija Unske pruge na dionici od Bihaća do Martin Broda i dionice od Martin Broda do Knina pod upravom Hrvatskih željeznica ovisit će od zanimanja HŽ-a, projekcije obima prijevoza na Unskoj pruzi i osiguranja financiranja ovih radova za koje Željeznice FBiH same ne mogu osigurati novac iz tekućeg poslovanja, kaže Mirijana Vasić. Ona dodaje kako radovi na potpunoj elektrifikaciji Unske pruge ne mogu početi dok se ne osposobi dio pruge kojim gospodare Hrvatske željeznice za dizel-vuču. Stoga je saradnja s Hrvatskim željeznicama neophodna kako bi ŽFBiH ovaj projekt u potpunosti realizirale. - Vlada USK je po zakonu

Mašinsko reguliranje kolosijeka na Unskoj pruzi u Grmuši

dužna financirati putnički i kombinirani promet, što do sad nije činila. Jasno je da Željeznice Federacije BiH ovaj projekt same ne mogu isfinancirati jer je Unska pruga u nadležnosti čak tri firme, Željeznica Republike Srpske, Hrvatskih željeznica i Željeznica Federacije BiH. ŽFBiH zasad jedine rade na ovome projektu, dodaje Vasić. Neophodno je da se u njega uključe i ostali. Na naš upit, kada će biti elektrificirana dionica pruge Blatna - Bihać koja izravno ne ovisi od HŽ-a, portparol ŽFBiH odgovara kako u ovoj firmi rade na tome. - Hoće li to i kad će biti gotovo,

sad vam ne možemo reći, ali sigurno ćete biti blagovremeno izvješteni jer se nadam da će se to sve realizirati u nekom najskorijem roku, posebice što sad imamo projekt talgo-vozova koji bi trebali biti u prometu do kraja godine. Sve to zajedno trebalo bi javnosti dati jednu novu sliku Željeznica Federacije BiH i sigurno će putnici biti zadovoljniji kompletnom uslugom, kaže Mirjana Vasić, menadžer za odnose sa javnošću Željeznica Federacije BiH. Remont Unske pruge sa strojnim reguliranjem kolosijeka trebao bi biti okončan, kako je i planirano, krajem augusta. Rusmir KARAT

Otvorena izložba slika Zilhe Veladžić - Porić

Tri ciklusa o ljepotama
Bužima i Bosne i Hercegovine

BUŽIM - U Bužimu je u sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“ promovisana zbirka pripovjedaka „Kozara, remake“, autora Avde Halilovića iz Orahove kod Bosanske Gradiške, inače profesora bosanskog jezika i književnosti u Sanskom Mostu. O ovoj zbirci pripovjedaka govorili su Sead Emrić, Ilfad Ičanović, Nedžib

"Kozara, remake"
Vučelj i sam autor Avdo Halilović, a prije toga je na video zidu prikazano književno kazivanje književnika Nedžada Ibrišimovića, o knjigama Avde Halilovića „Sokolovo brdo“, „Arhitekti i dželati“ i „Kozara, remake“. O zbirci pripovjedaka Avde Halilovića, „Kozara, remake“, recenzent Isnam Taljić je između ostalog napisao da „svaka pripovijetka predstavlja cjelovit, duboko mišljen i vješto osmišljen projekt, svijet za sebe, „roman u malom“, to jest pripovijetku u pravom smislu riječi“. - To je, opet, još jedan bitan domašaj ove knjige, jer nas vraća onome šta je značila, i šta treba značiti, sintagma „pripovjedačka Bosna“, stoji u recenziji Taljića. Inače, ovom zbirkom pripovjedaka književnik Avdo Halilović ističe kako nam se historija genocida i rata opet ponovila i opominje našu svijest da nam se nikada ne ponovi kazna zbog vjerovanja drugima i naše dobrote.Idejno rješenje ilustracije korica i cijele knjige uradio je likovni umjetnik Sead Emrić, a knjigu je izdao sam autor. Nedžib V.

Promovisana zbirka pripovjedaka Avde Halilovića

Sa otvaranja izložbe slika Zilhe Veladžić-Porić

BUŽIM - U amfiteatru Mješovite srednje škole u Bužimu otvorena je izložba likovne umjetnice Zilhe Veladžić-Porić. Ova Bužimljanka se ovom izložbom po prvi put sa svojim likovnim radovima predstavila publici u svom gradu. O Zilhinim slikama govorio je likovni umjetnik Sead Emrić i umjetnički fotograf Nedžib Vučelj, koji su između ostalog istakli da im je drago da je sve više onih slikara koji se bave slikarstvom, fotografijom i književnošću, ali su izrazili žaljenje što je sve manje onih koji im daju podršku u materijalnom smislu, te da im je drago što likovni umjetnici poput Zilhe ustrajavaju u svojim umjetničkim nakanama. Nedžib Vučelj, koji je i otvorio

Zilha Veladžić-Porić pokraj svojih likovnih radova

izložbu, istakao je da ga uvijek raduju uspjesi njegovih bivših učenika, koji na bilo koji način pokušavaju u nečemu pokazati svoj talent. - Taj talent postoji i kod loših i odličnih đaka, samo ga treba otkriti, no Zilha je bila izvrstan učenik-odlikaš i kao đak je osvajala mnoge nagrade, istakao je Vučelj. Zilha se predstavila sa tri ciklusa slika koji su, kako je rekla, motivima vezani za ljepote Bužima i cijele Bosne i Hercegovine. Jedan ciklus predstavlja stare gradove i uopće stare građevine u Bosni i Hercegovini od Velike Kladuše, Bužima, Gradačca, Jajca sve do Mostara, drugi dio su bosanskohercegovački pejzaži sa bogatstvom ljepote šuma i rijeka, dok je treći dio, bez kojega je i teško i zamisliti žene umjetnike, cvijeće našega podneblja. Govoreći o svojim slikama Zilha je izrazila osobito zadovoljstvo da svoja ulja na platnu izlaže baš u svom gradu. Izložba će biti otvorena do 10. septembra, kako bi je i učenici i profesori srednje škole mogli pogledati nakon početka nove školske godine. Edin Š.

Promovisan roman "Kad ljubav zakasni" Kadife Murajčić

Ljubavni roman na krajiški način
BUŽIM - U sklopu ovogodišnjih „Slobodarskih dana viteškog grada Bužima“ u Bužimu je promovisan roman „Kad ljubav zakasni“, autorice Kadife Murajčić iz Cazina, koja je osim ovog romana napisala i objavila dvije knjige stihova „Vječna ljubav“ i „Stihom kroz voljeni, ponosni Cazin“. Ovo je ljubavni roman na krajiški način, gdje se ljubav i ljudske sudbine prepoznaju da su iz Krajine, da se i ne spominju niti mjesta, a niti ljudi, samo što drugi ljubavni romani obično imaju sretan završetak, za razliku od ovog, napisao je jedan od recenzenata. Promotori ove knjige bili su književnik i novinar Nedžib Vučelj, te likovni umjetnik i historičar Sead Emrić, a o romanu je govorila i sama autorica Kadifa Murajčić, ističući da je u njenom romanu glavni lik žena koja u svakom pogledu uvijek više i pati i Sa promocije romana "Kad ljubav zakasni" Kadife Murajčić strada. Nedžib Vučelj je istakao da ovaj u što se ulažu ogromna sredstva koja ljubavni roman ne govori o lokaciji odlaze u nepovrat, a i mlade generaciradnje u romanu niti da su likovi iz je nam se time sakate, pa nije čudo što Krajine, ali čitajući ovaj ljubavni roman, neki pisci imaju dosta napisanih knjiga, lako se prepozna ta ljubav na krajiški ali čekaju neka bolja vremena, koja na način, koju će razumjeti svaki čitalac ovakav način nikada neće doći. Promotori su iskreno ljubiteljima na kugli zemaljskoj. Sead Emrić je govoreći o knjige preporučili roman za čitanje, ovom romanu istakao da se čestitajući autorici da je smogla snage pisanoj riječi sve manje prida- i entuzijazma da napiše i izda baš ljuje značaja, te da nam se kul- bavni roman, koji iz štampe izašao u tura i potrošnja novca za kul- izdanju izdavačke kuće „Planjax“. Nedžib V. turu svodi na šund i turbo folk,

12

ReprezenT

22. august 2011. godine, broj 265

reportaža

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

13

BUŽIM - Proslavi Dana formiranja 505. Viteške brigade, po mnogima najbolje u Bosni i Hercegovini, prošlog ponedjeljka prisustvovalo je preko 10.000 građana Bužima i susjednih općina. Dan formiranja 505. Viteške brigade je 15. august 1992. godine, kada ova brigada najprije nosi naziv 105. Bužimska udarna muslimanska, da bi kasnije dobila naziv i motorizovana, a zatim 505-a, kada i dobija najveće ratno priznanje Viteška. Ovo je već 16. tradicionalna manifestacija „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“, koja je po masovnosti i sadržaju programa, zasigurno najveća manifestacija u Bosni i Hercegovini ove vrste. Na hiljade Bužimljana iz dijaspore svoj godišnji odmor usklađuje da bi došli prisustvovati ovoj manifestaciji svake godine, jer je tih dana u Bužimu zaista i svečano i lijepo i vrijedi godišnji odmor tada provesti u Bužimu i onima koji nisu odavde. Dan 505. Viteške brigade obilježen je

Dana 5 0 5 . Viteške brigade
Gosti i uzvanice za vrijeme intoniranja državne himne

Preko 10 . 0 0 0 ljudi na proslavi I f t a r za demobilisane borce
putu i velikim uspjesima. Gosti su, uglavnom, čestitali Dan 505. Viteške brigade i posebno pohvalili doprinos Bužimljana i bužimske brigade u ratu, ali nekih posebnih obećanja Bužimu nije bilo, očito zato jer nije predizborna godina, a i narod je očito sit čestih obećanja Bužimu od strane predstavnika vlasti prilikom javnih obraćanja, na čemu se, uglavnom, i ostajalo. Zamjerka naroda je uglavnom bila što nije niko došao iz vrha Vlade Bosne i Hercegovine i Federacije BiH i iz vrha Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako je to ranije bio običaj. Ispred Vlade Unsko-sanskog kantona obratili su se ministar za pitanja boraca Ahmet Egrlić i izaslanik premijera Šesnaestu tradicionalnu manifestaci- Bužima 2011“ zatvorio je predsjednik Lipovače, ministar zdravlja dr. Amir ju „Slobodarski dani viteškog grada Organizacionog odbora, Agan Bunić, koji Murić. se zahvalio svima onima koji su na bilo koji način dali doprinos da se ova manifestacija uspješno privede kraju. On je u svom govoru istakao da će se truditi da kao predsjedavajući Općinskog vijeća Bužim, da svoj doprinos da se što prije uredi plato Ćorkovače, to veliko poprište bitaka za Bosnu i Hercegovinu, te da se put za Ćorkovaču asfaltira. Nakon obraćanja domaćina i gostiju, za preko 10.000 okupljenih građana, osobito omladine u zabavnom dijelu programa nastupili su pjevači narodnih pjesama, članovi ratne muzičke grupe 505. Viteške brigade, Mehdi Odobašić i Nihad Nanić, a kao specijalni gost je nastupio Šekib Mujanović. Pjevalo se, igralo i plesalo Došle su slaviti sve generacije skoro do sehura. Nedžib VUČELJ

Šesnaesta tradicionalna manifestacija "Slobodarski dani viteškog grada Bužima"
Detalj sa zajedničkog iftara

BUŽIM - Do sada se svake godine u sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“ organiziralo druženje demobilisanih boraca, obično u večernjim satima uz obaveznu večeru, koju su većinom borci pripremali na način kako se to činilo i u ratu. Ove godine je Udruženje žena „Izvor“ iz Bužima, na čelu sa predsjednicom Jasmirom Mehić, organiziralo iftar za demobilisane borce i porodice šehida, pod nazivom „Krajiška sofra za iftar borcima“, na otvorenom, na platou Centralne osnovne škole „Bužim“.

I izložba i iftar zajedno

Žene Bužima su napravile i izložbu svojih ručnih vezenih, tkanih, pletenih, heklanih i drugih ručnih radova, a prilikom otvaranja izložbe, predsjednica Udruženja žena „Izvor“ Jasmira

najprije prijemom gostiju kod općinskog načelnika, a zatim obilaskom šehidskog turbeta gdje su mnoge delegacije položile cvijeće uz svečani pozdrav počasne jedinice pripadnika Armije Bosne i Hercegovine, te zajedničkim učenjem fatihe pred duše šehida. Nakon toga su svi zajedno posjetili i razgledali Muzej sobu 505. Viteške brigade. Poslije zajedničkog akšam namaza i iftara na platou ispred centralne osnovne škole je održan veliki narodni zbor. Okupljenim se najprije obratio načelnik općine Bužim, Mirsad Šahinović, koji je govorio o razvojnim perspektivama općine Bužim. Ratni komandant 505. Viteške brigade, pukovnik Sead Jusić, govorio je o formiranju 505. Viteške brigade, Fatiha na šehidskom turbetu njenom ratnom

Demobilisani borci klanjali su akšam na otovrenom

Mehić je istakla da su žene u ratu sa borcima dijelile svu hranu koju su imale i često za borce u najvećoj krizi pripremale ručak, pa su sretne da to mogu učiniti i za demobilisane borce danas kada se sve može mnogo lakše pripremiti. Pred iftar se svima obratio i ministar za boračka pitanja u Vladi Unskosanskog kantona, Ahmet Egrlić, koji je čestitao svima na odličnoj organizaciji „Slobodarskih dana viteškog grada Bužima“, zasigurno najveće manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Organizacionog odbora manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“, Agan Bunić, zahvalio se odazivu demobilisanih boraca, ali se posebno zahvalio Udruženju žena „Izvor“, koje svake godine organizira Krajišku sofru, a evo ove godine su to jako lijepo učinile iftarom za demobilisane borce 505. Viteške brigade. Ratni pomoćnik komandanta za bezbjednost 505. Viteške brigade, major Zijad Nanić, obratio se demobi-

lisanim borcima i evocirao uspomene na ratne dane i tadašnju borbu, ali i logistiku. Svi zajedno, proučili su fatihu pred duše šehida, te na otvorenom ispred škole klanjali akšam namaz. Za ovu priliku pripadnici muzičke grupe „Behar“, Mehdi Odobašić i

Nihad Nanić, koji su u ratu otpjevali najljepše pjesme o 505. Viteškoj brigadi i njenim jedinicama, predstavili su se tadašnjim, ali i novim muzičkim repertoarom. Nedžib V.

Vrijedne bužimljanke pripremile su iftar za sve demobilisane borce

Pobjednik šahovskog turnira Muhamed Borić
BUŽIM - U Bužimu je u organizaciji Šahovskog kluba „Bužim“ održan Memorijalni šahovski turnir „Izet Nanić“, gdje se takmičilo 28 šahista iz cijelog Unsko-sanskog kantona, što je i najviše takmičara do sada od kad se turnir održava. Igrao se brzopotezni šah u trajanju od pet minuta po igraču. Prvo mjesto sa 8,5 poena osvojio je internacionalni majstor Muhamed Borić, drugo mjesto je osvojio Amar Salihović sa 7 poena, a treće Jasmin Delić sa 6,5 poena, svi iz Bihaća. Specijalna nagrada dodijeljena je najmlađem učesniku, ali ovaj put učesnici Aji Topić, koja se ravnopravno borila sa muškarcima i osvojila 5 poena, što je u ovoj konkurenciji izvrstan rezultat. Nagrada je dodijeljena i Samiru Đuliću, kao najbolje plasiranom igraču domaće ekipe, koji je osvojio 4 poena. Na turniru je osim internacionalnih majstora učestvovao i veći broj majstorskih kandidata i prvokategornika, što ovom turniru daje visoki rejting. Za najbolje takmičare dodijeljene su skromne novčane nagrade, a turnir je odlično vodio i sudio savezni sudija iz Cazina, Husnija Abdić. Nedžib V.

Malonogometni turnir "Izet Nanić"

Prvo mjesto Muhamedu Boriću

Pobjednik "Putnik-prevoz" iz Čave
BUŽIM - U organizaciji Sportskog saveza općine Bužim završen je Memorijalni malonogometni turnir „Izet Nanić“, koji je trajao deset dana, ili bolje reći deset noći, a u tri kategorije je učestvovalo 70 ekipa. Zbog Ramazana kompletan turnir se odvijao u noćnim satima od iza iftara, pa do sehura. Unatoč noćnom odvijanju utakmica uz reflektore, utakmice je noću pratilo i po 3.000 gledalaca, a po procjeni organizatora, kompletan turnir je pratilo preko 20.000 ljubitelja nogometa. U takmičenju predpionira prvo mjesto osvojila je ekipa „Donja Koprivna“ iz općine Cazin, drugo mjesto„Mini-dnevnik“ iz Bihaća, a treće „KUD Čava“ iz općine Bužim. Najbolji golman u ovoj kategoriji je Muhamed Velić, najbolji igrač Nijaz Omerčević, a najbolji strijelac Dženan Mizić, svi iz ekipe „Donje Koprivne“. Fair play ekipa u ovoj kategoriji je „Mladost“ iz Bužima. U kategoriji kadeta prvo mjesto osvojiPo cijelu noć pratili nogometne utakmice

Utrka sa preko Utrka duga 60 kilometara
Održan Memorijalni ultra-maraton "Izet Nanić"

sto biciklista
postali pobjednici. Na šehidskom turbetu su položili cvijeće i proučili fatihu pred duše šehida, a u sklopu ove utrke, obzirom da se na cilj po planiranom programu stiglo u predvečernjim satima, za sve učesnike utrke organizirao se iftar. Predsjednik RBK „Japod“, Hido Pečenković, zahvalio se svima onima koji su se odazvali da učestvuju u biciklističkom maratonu i onima koji su na bilo koji način dali podršku da se ovaj biciklistički maraton održi i postane tradicionalni. Nedžib V.

Pobjednička ekipa "Putnik-prevoz"

la je ekipa „Zlatni ljiljani“ iz Bužima, drugo „505. Viteška“, također iz Bužima i treće mjesto ekipa „Restoran Alga“ iz Bosanske Krupe. Najbolji golman u ovoj kategoriji je Izet Veladžić, najbolji strijelac Anes Nanić, a najbolji igrač Anes Muratović, svi iz Bužima. Fair play ekipa je „Mramor“

iz Bužima. Najzanimljiviji su bili timovi seniora i njih je bilo najviše, a time je i do finala bilo daleko teže doći, jer se igralo mnogo više utakmica u odnosu na ekipe iz drugih kategorija. U finalu su se sastali „Putnik-prevoz“ iz Čave i prošlogodišnji pobjednik

Prvo mjesto u kategoriji pretpionire osvojila je ekipa Donje Koprivne iz općine Cazin

Ekipa "Zlatni ljiljani" - prvo mjesto u kategoriji kadeta

„Auto-kontakt“ iz Bužima. Rezultatom od 3:1 pobijedila je ekipa „Putnik-prevoz“ iz Čave i odnijela prijelazni pehar, dok se ekipa „Auto-kontakta“ zadovoljila drugim mjestom. Treće mjesto osvojila je ekipa „Mini-dnevnik“ iz Bihaća, inače, raniji višestruki pobjednik ovog memorijalnog turnira, dok je pehar fair playa pripao ekipi „Zborište“ iz općine Velika Kladuša. Najboljim golmanom seniora proglašen je Bahrija Nazić iz ekipe „Putnik-prevoz“ iz Čave, najbolji strijelac je Amir Šahinović iz ekipe „Hakići“ sa Mrazovca, a najbolji igrač je Rusmir Dizdarević iz ekipe „Putnik-prevoz“ iz Čave. Pobjednicima su urečene majice sa likom rahmetli generala Izeta Nanića, zatim diplome, medalje i pehari. Memorijalni malonogometni turnir zatvorio je i čestitke uputio pobjednicima, ali i organizatoru, koga je posebno pohvalio, načel-

nik općine Bužim, Mirsad Šahinović. Po riječima predsjednika Sportskog saveza općine Bužim Edhema Eminića, ovogodišnji turnir je bio najmasovniji i po ekipama i po gledaocima i protekao je u vrlo fer i korektnoj igri, ali i sa odličnim navijačima, a ekipa je bilo iz cijelog Unskosanskog kantona. Ono što krasi ovaj turnir je velika masovnost i sportista i navijača i jedna izuzetna lijepa živost u gradu koja je bila tokom cijelih noći skoro do sehura, a bilo je i mnogo onih koji su i sehurili u gradu, osobito onih koji su dolazili sa daljih terena i iz drugih mjesta. Memorijalni malonogometni turnir „Izet Nanić“ je po masovnosti postao događaj broj jedan u sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“, koja je završena velikom proslavom Dana formiranja 505. Viteške brigade Nedžib VUČELJ

BUŽIM - I ove godine je u sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužim“ održana biciklistička utrka u dužini od oko 80 km na relaciji Bihać-Bosanska Krupa-Bužim, gdje je učestvovalo preko 100 biciklista iz cijelog Unsko-sanskog kantona. Pokrovitelj utrke bio je Organizacioni odbor manifestacije, a organizator rekreaciono-biciklistički klubovi iz Bihaća i Bužima. Utrku je odlično pratila sva potrebna logistika i obezbjeđenje, a cilj utrke je bio stići zajednički, do šehidskog turbeta u Bužimu, što su i učinili i tako svi

Biciklisti na šehidskom turbetu

BUŽIM - I ove je godine u sklopu manifestacije „Slobodarski dani viteškog grada Bužima“ održan Memorijalni ultra-maraton „Izet Nanić“ na relaciji Bihać-Cazin-Bužim, istina sa manjim brojem učesnika, na što je posebno uticao ramazanski post. Ipak, zahvaljujući pojedinim entuzijastima, kao što je ultra-maratonac Hajro Vojić, koji je svake godine inicijator, pa čak i organizator i učesnik, ultra-maraton se održava veoma uspješno. Ove godine su snažan doprinos dali i učesnici ultra-maratona, članovi Specijalne jedinice za podršku MUP-a Unsko-sanskog kantona, kao i pripadnici Policijske stani- Bužimu, gdje su svi učesnici zajedno dotrčali do turbeta, te potom proučili ce Ključ. Cilj utrke je bilo šehidsko turbe u fatihu pred duše šehida. Nakon toga su svi zajedno posjetili i razgledali Muzej sobu 505. viteške brigade. Svim učesnicima su dodijeljeni suveniri ove manifestacije, kao i priznanja u znak sjećanja na još jedan uspješno istrčan ultra-maraton „Izet Nanić“ od Bihaća do Bužima u dužini od 60

km. Priznanja su dodijeljena i pripadnicima MUP-a, Policijske stanice Bužim, te ekipi Doma zdravlja Bužim, koji su u obezbjeđenju uspješnog Ultra-maratona dali puno podršku. Po riječima predsjednika Sportskog saveza Bužima, Edhema Eminića, sportske manifestacije su daleko ispred svih drugih u obilježavanju „Slobodarskih dana viteških grada Bužima i ne odvijaju se samo danju, već i do kasno u noć. Nedžib V.

14

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Poljoprivredni kutak

Kooperativna poljoprivredna proizvodnja

Specijalizirana poljoprivredna zadruga
Vi nama povjerenje,

ntu koopera ti U posje rkantilije" e "Agrom jmanagiću ule Sifetu S
VELIKA KLADUŠA - U jeku najveće berbe krastavaca posjetili smo poljoprivrednog proizvođača Sifeta Sulejmanagića u velikokladuškom naselju Glavica-Ćejvani, koje pripada mjesnoj zajednici Mala Kladuša. Ovaj poljoprivrednik se već sedam godina bavi uzgojem krastavaca prve i druge kategorije za Specijaliziranu poljoprivrednu zadrugu „Agromerkantilija“, a koji se inače otkupljuju po cijeni od 1 KM za prvu i 0,5 KM za drugu klasu po kilogramu. Sifet Sulejmanagić je inače invalid prve kategorije, ali uz pomoć svoje porodice uspijeva ovaj veoma zahtjevan posao oko održavanja i berbe krastavaca odraditi na vrijeme i veoma kvalitetno. Osim toga, i otkupna stanica krastavaca za područje ovog naselja nalazi se na njegovom imanju. Ove godine, Sifet i njegova porodica ostvariće berbu krastavaca u visini od oko 5,5 tona, što je u odnosu na prošlu godinu više za pola tone. Za iduću godinu, kako kaže, u planu ima i veću količinu kooperiranja krastavaca. - Iako sam invalid još od rata, proizvodnjom krastavaca kornišoU vrijeme naše posjete poljoprivrednom proizvođaču Sifetu Sulejmanagiću, zatekli smo radnika Zadruge „Agromerkantilija“ na preuzimanju ubranih krastavaca. U tom danu je sa ove otkupne stanice preuzeto 395 kilograma krastavaca, od čega je od kooperanta Sulejmanagića 63 kilograma.

Kooperirao preko

mi vama isplatu na vrijeme!

na bavim se duži niz godina. Za mene je ovo način kako da pored minimalne penzije koju imam, ostvarim i određenu zaradu kooperiranjem krastavaca sa zadrugom „Agromerkantilija“. Iako je vrijeme bilo dosta sušno sa jako puno vrućih dana, mi smo pomoću navodnjavanja uspjeli sačuvati
Sifet Sulejmanagić

pet tona krastavaca

Zasadi krastavaca na imanju Sifeta Sulejmanagića Sifetova supruga priprema krastavce za otkup

sve usjeve i dobili smo vrlo kvalitetne krastavce prve i druge klase. Vrlo sam zadovoljan Zadrugom, jer mi u svakom pogledu pomažu, a što je najvažnije, otkup je zagarantovan i isplata je sigurna, rekao nam je Sifet u razgovoru. Ovaj poljoprivrednik ima zasijane krastavce na površini od oko dva dunuma, a da ima više vlastite zemlje, površina zasijana krastavcima, a

možda i nekim drugim kulturama, bila bi i veća. Ono što je najbitnije jeste podrška koju ima od Zadruge „Agromerkantilija“, čiji agronom dolazi na imanje Sulejmanagića svakih 15 dana i vrši preglede zasada. Ova Zadruga je Sifetu dostavljala i dohranu za usjeve krastavaca, a za vrijeme otkupa dolaze svojim prevozom i vrše utovar krastavaca.

Uposlenik "Agromerkantilije" preuzima pobrane krastavce

- U ovoj sezoni je trebalo vršiti puno navodnjavanja usjeva zbog jakih vrućina i suša. Sezona je kasnije otpočela nego što je uobičajeno, pa se tako malo kasnilo i sa sijanjem i sa berbom. Jako puno truda se treba uložiti u ovom periodu od tri mjeseca, ali se svakako sve na kraju isplati. Definitivno ne namjeravam stati, nego ću i dalje u godinama ispred nas vršiti berbu krastavaca i nadam se samo dobrom zdravlju, rekao nam je Sifet Sulejmanagić.

gradnju
Gornji Purići, Velika Kladuša

SVE ZA

GRAÐEVINARSTVO

* VISOKO I NISKOGRADNJA *

E-MAIL: krpromet@bih.net.ba info@kendic-promet.com
Tel./Fax: 037-713-245 e-mail: refix@bih.net.ba

VELIKA KLADUŠA
Tel/fax: 037 778 689 Mob: 061 580-650, 061 815-533

www.kendic-promet.com

Feljton

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

15

Tefter (219)
ReprezenT od broja 33 na ovom mjestu pod naslovom „Tefter“ počinje objavljivati priloge krajiškog arizonca Rame Hirkića. Autor priloga će svojevrsnim presjekom arhiva, odnosno registra krajiške prošlosti pisati priloge o aktuelnoj sadašnjosti i perspektivnijoj budućnosti. Hirkić će komentarisati svođenje računa sa sobom, sa drugima, o nadanjima i zabludama, reviziji odluka, planova i shvaćanja i ponečeg zapisanog u knjigama.

Kako do istine (17) u kontekstu...
mogli iščitavati, jasno je pokazalo da je najviše tekstova koji će nas prikazati kao izdajnike, primitivce, pedesetare, aferaše, autonomaše, otpadnike od vjere - gadi mi se dalje navoditi! Zahvalan sam svima iz čijih priloga mogu šta naučiti. Hoće li reisov ponos od jula 2011. šta pomoći? Među kladuškim februarskim mitingašima 1994. i njihovim vjernim saradnicima bilo je koja desetina osoba sa policijskim dosjeima. Pojedini su se javno „hvalili“ sa prikupljanjem pomoći, uključujući i naoružanje. Kasnije ćemo u knjigama pročitati i osobne izjave ko je šta i od koga nabavljao, a među prilozima mogu se dokučiti i dokazi. Iz priloženih sudskih spisa nije teško (ne)zapaziti kako se olako „prelazilo“ preko ilegalnog „poslovanja“ sa naoružanjem kao da to ne predstavlja potencijalnu opasnost za sve, bez obzira na pripadništva ideološkim opcijama. Da se kojim slučajem krenulo sudskim raspetljavanjima kladuških patriota bilo bi veoma tužno za sve nas da se mjerodavno obznani kako su kladuški štemači posjećivali groblja oko Cetingrada, a vrnogrački na području Bosanske Bojne! udbaškog zvjerinjaka iz Sarajeva u arhitekturi, nacrtu, izvedbi i funkcioniranju „sabirnog centra“ Drmaljevo 1994. Suštinski, najprostije kazano radi se o „podmetanju“ na koja Abdić nije imun, ali iz njemu poznatih razloga to ne bi priznao za živu glavu. Ova „navlakuša“ sa sabirnim centrom je veoma slična onoj iz decembra 1986. godine o upadima u platni sistem države sa kojim je Abdić naivno krenuo u sunovrat! Kasnije će se direktor „A/C“ banke, A. Alešević, dobro pobrinuti da sarajevske istraživače snabdije sa „detaljima“ kako bi „dokazao“ Abdićeve veze sa Miloševićem u Beogradu još i prije „Afere 87“. „Tigar“, „Sloboda 94“ su vrhunski primjer lukavstva, podmetanja, varki-čarki u čije tajne su najbolje upućeni primjerno obrazovani oficiri i provjereni obavještajci. Bolji vojni analitičari „navlakušu“ „Sloboda 94“ po nekim elementima (kamuflaža, medijska konfuzija...) upoređuju sa „trikovima“ kojima su se Ameri poslužili u Zaljevskom ratu (deblokada Kuvajta). Nije li Abdić „nasjeo“ pričama tokom karlovačkog procesa kako je sve „dogovoreno u njegovu korist“, kako odbranu treba skratiti da se što prije krene u oživljavanje „Agrokomerca“? Abdićevi kontakti i razgovori sa dužnosnicima međunarodne zajednice zaduženim za Jugo-BH krizu 1992/95. od kraja ljeta 1992. do kraja jula 1995. godine su još „tajna“ u smislu da se formira njihova predodžba o Abdićevom „profilu“. Među nekoliko ključnih pitanja je svakako: zašto i kako je Abdić od kooperativnog pregovarača „dogurao cara do duvara“ kojeg su ovlašteni dužnosnici „ostavili na ledu“ i brzo zaboravili milion i četrdeset i pet hiljada glasova? Prema do sada sakupljenom „građom“ (hronologija susreta-razgovora) „sve se zbilo“ tokom četiri mjeseca (mart-juli 1994.). Slijedi nastavak !

Nastanak, oblikovanje ideje o sabirnim...
deja o „sabirnom centru“ Drmaljevo 1994. se oblikovala-formirala poslije februarskog „Mitinga solidarnosti“ kao rezultat „saradnje“ vojno-policijskih dužnosnika Autonomije sa kolegama po struci iz okruženja. Podsticajne kapsule su iz sarajevskog kosovsko-udbaškog zvjerinjaka upućivane svojim kanalima u Bihać i preko susjeda iz SAO Krajine u Kladušu. Koncept kao „projekt“ je lukavo i vješto u razgovorima sa Abdićem postepeno proturan i oblikovan sve dok nije „pozelenilo“. Abdićevu poziciju u odnosu na obavještajne službe najbolje je pojasnio, rahmetli Bejdo Felić („Abdića su ukliještile službe bezbjednosti“, Prezent, mart/2005.), a i tekstovi u knjizi „Tajna bosanske ćuprije“ mogu pomoći u objektivnijem sagledavanju 15-godišnjeg perioda (1980-95.). Na aprilskom zagrebačkom simpozijumu (Cazinska krajina 20. stoljeća) hrvatski istraživači će eksplicitno pokušati „dokazati“ Abdićevo „mešetarenje“ sa KOS-om. Čak su kidisali u tome! Prije kladuških „sabirnih centara“ 1994. formula je već bila primijenjena u Hercegovini i na banjalučkom području. Matrica je skoro ista sa lokalnim specifičnostima, kao npr. kad je Franjo Tuđman 1993. shvatio da be-ha muslimani u Sarajevu ne prihvaćaju njegove „ponude“, onda je preko svojih struktura (HDZ i HVO) i obavještajnih službi u Hercegovini organizovao koncentracione logore. Kada-kako je farma Drmaljevo preuređena u „sabirni centar“, odnosno „logor“, kad su zabilježeni i ko su bili prvi „stanovnici“, uvjeti, tretman i sve ostalo je vidljivo iz priloženih „papira“, u knjigama i sudskim spisima. Spiskove je objedinjavao-prikupljao Đedović i upoznavao Abdića! Zorli je čudno da školovanom oficiru nije bilo tuhafli kako toliko osoba takve strukture mogu biti „ekstremi“? U ambijentu kakav je u proljeće 1994. bio u Kladuši nisu bile nužne posebne „zasluge“ da se nađete na spisku! Struktura i regionalno porijeklo (nisu dominirali oni sa linija ratnih dodira) privođenih to najbolje oslikava (starci, žene, djeca...). Postoji veoma prepoznatljiva sličnost oko načina formiranja spiskova maja 1950. godine po okončanju Cazinske bune i maja 1994. godine. Oni koji bolje poznaju Abdića smjeli bi se zakleti u šta kod hoćete da on nije poznavao osobno ni desetinu (u vrh glave 50-tak osoba) onih sa spiska za Drmaljevo 1994. godine. Na osnovu onog koliko ga poznajem kao karakterna čovjeka njegovu „ravnodušnost“ i odsustvo neke vrste „kajanja“ prema proganjanim nedužnim osobama tokom suđenja jeste „splet“ unutrašnjih preziranja na postupke pojedinaca koji su stvarno osramotili sve čime se kao Krajišnici s pravom ponosimo. Pažljivo hronološki izvedena analiza konteksta događaja od oktobra 1993. godine do maja 1994. godine jasno upućuje na ulogu kosovsko-

I

poslenosti. Žustre su debate oko planova administracije, kao npr. The Economic Stimulans Plan, Povećanja poreza za obrazovanje, smanjenje penzione takse, na povećanja - smanjenja nezaposlenosti. Dobro su podijeljena stanovišta oko velikih ulaganja u „green jobs“ - da li će ona smanjiti nezaposlenost? Vruća imigrantska reforma se precizno sagledava u kontekstu kretanja zaposlenosti. Prof. Virgil Goode nastoji dokazati kako manji „uvoz imigranata“ znači i smanjenje nezaposlenosti, a prof. Vivica Novak tvrdi da imigranti nisu odgovorni za visoku nezaposlenost! Mene kao naturalizovanog Amera oduševljavaju načini „sakupljanja ideja“, organizacija-kultura debata oko vrednovanja. Autor knjiga na kraju navodi 12 adresa na kojima zainteresovani mogu pronaći izvorne materijale kojih ih interesuju iz svih područja.

Kladuške-momačke tajne
edna čitateljka ReprezenT-a u e-mail poruci piše: „Možete li gospodine Tefter malo demonotizirati. Daj malo ambijent „prošaraj“! Daleke 1965. godine nas nekoliko momaka stanovalo je u garsonjerama zgrade „na ćošku“ nasuprot nekadašnje autobusne stanice, odnosno bivše Trkuljine kuće. Vlasnik jedne od porodičnih kuća na istoj strani uz Čaršiju bio je naš stariji dobar kolega. Imao je vremena na pretek pa je „dežurao“, pratio koje žensko kome u garsonjeru dolazi. Garsonjera u kojoj sam stanovao bila je odmah s desne strane u prizemlju ulaza u zgradu s južne strane. Prvi komšija je bio prof. Nidžo. Ključ od garsonjere je kružio iz ruku u ruke. Tako se jednog dana našao i kod starijeg kolege koji nam je pomagao održavati urednost. Kad je izlazio na vratima zgrade se „sudario“ sa „Pregajmbericom“ (istinit nadimak dobrog ženska - nepunih 30-tak godina za koji ne znam koliko je puta (pre)udavana, razvedena...) koja je pošla „šefu sirove proizvodnje“ čija garsonjera je bila na katu, a kladuški „šeret“ je sve znao. Odmah se dosjetio i rekao kako šef nije gore, ali da ga može sačekati. Usput da napomenem da nam je šef godinu-dvije kasnije „ukrao“ Kladušanku čiji pokreti i pogledi su prosto mamili. Eno ih sada žive u Pazinu, u jednom stanu u različitim svjetovima. Pregajmberica je odmah skontala kako je dobro da se skloni sa očiju, jer tada nije bilo baš zgodno da stanari znaju „sve“, puno se polagalo na diskreciju. Otključavajući garsonjeru kolega je čuo kako Pregajmberica priča da je već malo zakasnila. Kolega se osmjehnuo i dodao u sebi: „Možda 15-tak godina“, poluglasno „biće sve u redu“! Dok je to izgovarao iz međunožja su dopirali tajanstveni signali tam-tam, što je praktično značilo da je Pregajmberica ipak stigla na vrijeme! Tada smo procjenjivali da svaka deseta (ne)vjenčana punoljetna Kladušanka ilegalno radi „one stvari“. Kakva je situacija danas? Poslije sam slušavao priče, onako u diskreciji, kako je Pregajmberica postajala nestrpljiva ako je tuđa ruka od koljena na njenoj nozi putovala presporo do ispod pupka! Koga interesuje: U megapolisu najmoćnije države svijeta sa najskupljom medicinskom skrbi (po kvaliteti na trećem mjestu) u svijetu za operaciju odstranjivanja lijevog oka treba čekati 28 dana Osoba koja utanačuje termine, samo dane, a ne i sate, kaže da se za desno čeka tri dana više! Phoenix, august 2011., na 15-godišnjicu dolaska u Gašince ramoh@q.com

J

Ramo Hirkić
vako područje bez obzira na geografsku veličinu, položaj na mapi svijeta, brojnost i demografsku strukturu svoje populacije ima svoje specifičnosti-posebnosti sa kojima se manje-više razlikuje-prepoznaje kao vlastiti subjektivitet-identitet, a bogami i osjetno razlikuje u odnosu na okruženja. Iz perspektive kraja prve decenije 21. stoljeća, specifičnosti Cazinske krajine, najkraće kazano, sastoje se u njenoj geografiji i reljefu, geoprometnom položaju, historijskoj pozadini/backgroundu, identitetumentalitetu multireligijske demografske populacije, društveno-političkom razvoju, prirodnim resursima i privrednim mogućnostima socijalnog progresa. Zbog navedenih specifičnosti ne treba se niko kostriješiti već nastojati da se što vjerodostojnije argumentovano imaju u vidu-uzimaju u obzir, a posebno od autora javnih publikacija domaćeg porijekla. Jedna od brojnih činjenica iz našeg historijskog naslijeđa jeste da su predodžbu-sliku kako „medijsku“ tako i „knjišku“ o nama Krajišnicima, uglavnom „ružnu-izvitoperenu“ punu proizvoljnosti, „portretirali-kreirali“ u Sarajevu, pa i u Bihaću. Zajednička karakteristika (kako Sarajeva, tako i Bihaća) jeste nastojanje održanja dominacije centra nad provincijama u svakom pogledu kao sasvim normalne i podrazumijevajuće društvene prakse. Navedeno se ponajbolje očituje u javnim nastupima, pa čak i rođenih Krajišnika kad se nastane u jednom od navedenih centara. Veoma signifikantan primjer jeste S. Kličić, autor knjige „Međubošnjački sukob...“ koji se, između ostalog, „pretrgao“ u simplifikacijama krajiškog identiteta-mentaliteta, odnosno njegovog „izjednačavanja“ sa Bošnjacima iz ostalih regija BiH. Kličić pripada onim krugovima tanke krajiške intelektualne „elite“ koji je svoju ulogu u „oblikovanju“ krajiške nacionalno-državne svijesti prvenstveno usmjerio na one koji Bošnjake ignorišu i-ili ih ne priznaju umjesto da ih ignoriše stavljajući akcenat na civilizacijske percepcije univerzalnih vrijednosti, pa shodno tome i identitet-mentalitet Krajišnika u odnosu na okruženje. Da se razumijemo, vrlo je važno kako nas drugi videdoživljavaju, ili kako Ameri kažu „from other shores“, ako je to bona fide. Ono što smo do sada

Piše:

S

Američka (ne)priželjkivanja
epublikanci i oni koji glasaju za GOP (Good Old Party) priželjkuju da će ekonomska situacija u zemlji (nezaposlenost, rast GDP, inostrani dug) oktobra 2012. biti slična ili nepovoljnija od stanja u oktobru 2010. godine. Demokrati predvođeni Obamom se „upiru iz petnih žila“ da se stanje bitno popravi kako bi predsjednički izbori bili što izvjesniji u njihovu korist. Američke javne publikacije (knjige, analize, studije, printani mediji...) su obimne i raznovrsne. Svi zainteresovani mogu veoma jednostavno „pronaći odgovore“ na svoja pitanja. Trenutno je najveći broj onih (procjena oko 10 miliona) koji strepe od računa, čiji su bankovni računi tanki, koji odlaze u kupovine sa pažljivo napisanim spiskovima, koji očekuju pozitivne odgovore po zahtjevima za olakšice otplata hipotekarnih kredita za kuće i apartmane... Prema svježoj US Today anketi 48% se izjasnilo da će ove godine za odmore i ljetna putovanja potrošiti manje nego lani kada je taj postotak iznosio 56. Od nebrojeno publikovanih knjiga-studija navešću „Unemployment - Opposing Viewpoints/Nezaposlenost - Suprotna stajališta“ koja u četiri poglavlja obrađuje 12 strateških pitanja oko nezaposlenosti. Autor je za svako pitanje odabrao sažetke analiza-studija poznatih analitičara tako što je suprotstavio stajališta. Npr. profesor Darren Weeks tvrdi kako je globalizacija povećala nezaposlenost u Americi, a prof. Daniel Grisowski nastoji dokazati kako su pozitivni efekti globalizacije povećali zaposlenost. Interesantno je da obojica koriste iste izvore podataka u svojim interpretacijama. Veoma su interesantna suprotstavljena stanovišta kako povećanja minimalnih satnica (raising minimum wages) utječe na kretanje neza-

R

16

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Plaćeni prostor

Nepotizam i politička renesansa u Federaciji BiH
epotizam je nova najpopularnija riječ u Bosni i Hercegovini. Prema autoru Ivanu Vidanoviću, nepotizam je pojam koji označava ponašanje pojedinaca, najčešće nosilaca političke, ekonomske, vojne ili neke druge moći i uticaja kojim, zbog svog povlaštenog položaja, obezbjeđuje beneficije i druge pogodnosti članovima svoje porodice, rođacima ili njima bliskim osobama u odnosu na druge osobe (W). Ili, kako se to kod nas kaže: „lako je biti svetac kad je bog otac“. Čemu sve ovo? Evo čemu. Ako se neko još uvijek sjeća predizbornih skupova, kampanje, izvještavanja medija, dijaloških emisija i cijelog onog cirkusa oko izbora 2010. godine onda će se svakako sjetiti i nade i očekivanja koja su građanima (ne)opravdano nametnuta kroz „nove ljude“, „državu za čovjeka“ i mnoge druge krilatice koje se sada realiziraju. Ko

N

sada može dokazati da oni koji su govorili „država za čovjeka“, „posao za čovjeka“ i „štošta za čovjeka“, nisu pritom mislili „država za moga čovjeka“, „posao za moga čovjeka“, itd.? Mislim, jasno se to iščitava iz poteza prvaka u Federalnoj vladi koji svojim porodičnorođačkim vezama namještaju namještenja po principu ja (ga) tebi - ti (ga) meni. Nije tome odolio ni prvi čovjek Vlade, ili kako se vole nazivati Premijer (sa velikim P). Tako je on svog dragog bracu metnuo da bude direktor i oko toga se, vidi čuda, digla galama i larma „raje“ koja nikako ne shvaća da i premijer ima pravo da sebi osigura da može da kaže kako i on brata za direktora ima... Šalu na stranu, ne poznajem ni jednog ni drugog nešto posebno dobro, ali ako čovjek ima kvalifikacije da radi taj posao, neka radi. Ali, ako se nazor izbacuje neko drugi kako bi

taj prvi dobio posao, onda to nikako nije dobro. Nije dobro iz najmanje milion razloga, a evo navodim samo dva. Prvo, kako da čovjek savjesno i odgovorno obavlja svoj posao ako mu nad glavom stalno visi mač koji će mu, ako se ne bude ponašao kako treba, odsjeći glavu i na njegovo mjesto staviti kakvog brata, bratića, sina ili sestru od ujninog badžanka iz trećeg koljena. I drugo, koliko vremena treba proći da se izredaju svi ti sinovi, sestre, žene, ljubavnice, rodice, tetke, stričevi, strine i svi ostali, pa da na red dođu i oni koji u vlasti nemaju nikoga, ali eto imaju tu neku fakultetsku diplomu, imaju zvanje i znanje, i proklinju sami sebe što su tolike godine studirali, gladovali i mučili i sebe i svoje porodice učeći i studirajući, a danas se tih svojih diploma, znanja i zvanja gotovo i stide. Jer vrijeme diploma, znanja i zvanja očito još nije došlo...

Nermin Purić, nermin puric@yahoo.com

Kako zaštiti imovinu "Agrokomerca"??? Uzalud upozorenja
četvrtak je u Velikoj Kladuši po nalogu premijera Federacije BiH boravio August Jančik, federalni pravobranioc koji se tom prilikom sastao sa načelnikom općine Velika Kladuša Admilom Mulalićem i direktorom „Agrokomerca“ Ekremom Šarićem, te predsjednikom DNZ BiH Rifatom Dolićem, koji je bio i inicijator ovog sastanka. Naime, do sastanka je došlo nakon što je predsjednik Dolić federalnom premijeru Nerminu Nikšiću uputio apel za zaštitu imovine „Agrokomerca“ u inozemstvu. Podsjećamo da smo o ovom slučaju već ranije pisali u broju ReprezenTa od 25.07.2011. godine kada smo prenijeli veći dio teksta apela upućenog premijeru Nikšiću, a neke od najznačajnijih dijelova tog pisma objavljujemo i u ovom broju. „Uz puni respekt za Vašu preokupiranost poslom i aktivnostima Vlade na stabilizaciji stanja u Federaciji prinuđen sam Vladi Federacije i Vama osobno uputiti apel za hitno poduzimanje aktivnosti na spašavanju imovine BiH i firme „Agrokomerc“ Velika Kladuša u Beogradu. Vjerujem da Vam je poznato da firma „Agrokomerc“ između ostalog u Beogradu ima imovinu velike vrijednosti koja se sastoji, od prije rata izgrađenog, a nedovršenog Trgovačkog centra Kotež u općini Palilula, korisne površine oko 2500 m² i procijenjene tržišne vrijednosti 2,5 - 3 miliona eura. Poslije rata, sukladno Uredbi Vlade Srbije, radnici „Agrokomerca“ zaposleni u ovom Tržnom centru ovu imovinu organizira-

Vlada FBiH napokon reaguje?

U

ju kao Društveno preduzeće „Agrokomerc“ Velika Kladuša/Beograd. Od tada do danas traje grčevita borba radnika „Agrokomerca“ Beograd za vlastito preživljavanje i spašavanje imovine „Agrokomerca“ Velika Kladuša i države BiH u Beogradu“, stoji u pismu. Dolić također u pismu upozorava i kako je ova atraktivna i vrijedna imovina „Agrokomerca“ i BiH u Beogradu u cijelom ovom periodu do danas na meti pokušaja države Srbije i tamošnjeg podzemlja da ovlaPrilikom sastanka u uredu općinskog načelnika

daju istom, koristeći pri tome cijeli arsenal metoda viđenim u svim državama ex Jugoslavije u sličnim prilikama. „Apsurdno je“, kaže Dolić, „da je u cijelom ovom periodu najmanje interesa za spašavanje i institucionalno uređenje statusa ove imovine pokazala država BiH i Federacija BiH kao oficijelni titular 90,66% državnog kapitala u firmi „Agrokomerc“ Velika Kladuša. U borbi za spašavanje i očuvanje ove imovine radnici „Agrokomerca“ Beograd obraćali su se bukvalno na sve adrese gdje su imali osnova očekivati

pomoć, od BH ambasade u Beogradu, Vlade Federacije, Agencije za privatizaciju, Vijeća ministara, premijera i Vlade Srbije i Visokog predstavnika za BiH, do menadžmenta „Agrokomerca“. Nažalost, zatvorena vrata, ignorisanje, indolentnost, nerazumijevanje, neodgovornost i drugo su najčešći odgovori na brojne zahtjeve, vapaje i molbe koje su zaposleni radnici „Agrokomerca“ Beograd slali na naprijed navedene adrese u dosadašnjem periodu“. Dolić je također upozorio federalnog premijera da je imovina „Agrokomerca“ i države BiH danas u opasnosti da bude trajno izgubljena. „Opasnost za gubitak ove imovine vrijedne oko tri miliona eura trenutno dolazi po dva osnova. Prvo, postoji opasnost od stečaja zbog nemogućnosti izmirivanja komunalnih taksa, garancija i sudskih taksa u visini od oko 50.000 eura sa potraživanjem ove firme koja su u isto vrijeme oko 120.000 eura. Zbog ove situacije firma „Agrokomerc“ Beograd je u blokadi računa i prijeti opasnost da nad njom bude proveden stečaj, koji ne bi bio ništa drugo nego rastanak sa imovinom „Agrokomerca“ Beograd. I drugo, trenutno je daleko ozbiljnija opasnost od dejstva propisa koje je donijela Vlada Srbije naspram imovine stranih firmi u Srbiji. Naime, Uredbom Vlade Srbije domaćim firmama sa stranim kapitalom je određen rok 30.06.2011. godine da regulišu strukturu vlasništva kapitala, kako bi izbjegle da budu predmet privatizacije društvenog kapitala u Srbiji“, upozorio je tada Dolić.

Unatoč dramatičnim upozorenjima koje je predsjednik Dolić uputio premijeru Vlade Federacije BiH, reakcija Vlade je izostala sve do sada. Ali, bolje je da reaguje ikad, nego nikad. U međuvremenu, došli smo do informacija da je imovina trgovačkog centra skinuta sa „Agrokomerca“ i ubilježena na tamošnju mjesnu zajednicu, te da je u međuvremenu na nju stavljena i hipoteka za koju se ne zna ni ko ju je stavio ni na osnovu čega. Da li će svi ovi apeli i upozorenja ostati tek mrtvo slovo na papiru vidjećemo vrlo brzo. Na potezu su premijer Nikšić i pravobranioc Jančik.

(DO SADA?)

BUDITE I VI DIO
procesa odlučivanja
Ovim putem pozivamo i Vas, cijenjeni čitatelji, da iskoristite mogućnost i putem zastupnika DNZ BiH u kantonalnom, federalnom ili državnom parlamentu postavite zastupničko pitanje, pokrenete inicijativu za izmjenu ili dopunu određenog zakonskog propisa, ukažete na nepravilnosti u radu državnih organa na bilo kojem nivou vlasti (lokalnom, kantonalnom, entitetskom ili državnom). Ukratko, iskoristite mogućnost da aktivno učestvujete u procesu odlučivanja. Svoja pitanja, prijedloge i sugestije možete nam dostaviti putem e-mail adrese nermin_puric@yahoo.com, putem faksa na broj 037 770 307 ili poštom na adresu Demokratska narodna zajednica BiH, Sulejmana Topića 7, 77230 Velika Kladuša, sa naznakom „Za Klub zastupnika DNZ BiH“.

LIJEPO I KVALITETNO
LIMOVI
GRAĐEVINSKA LIMARIJA
Ravni Sendvič Trapezni Imitacija crijepa

Javno komunalno uslužno preduzeće “Komunalije” d.o.o. Ulica Ive Marinkovića bb 77230 Velika Kladuša

Ahmeta Fetahagića bb, Velika Kladuša
Tel./fax. 037/773-484, Mob: 061/163-150, 061/181-778

Telefon: 00387 37 77 51 95 Fax: 00387 37 77 51 96

Feljton (03)
rije nekoliko mjeseci našim čitaocima smo najavili stalnu rubriku Feljtona za kojeg pouzdano znamo da je, kao sadržaj ReprezenT-a, dobro primljen kod naše čitalačke publike. Započeli sa „Znamenitim Krajišnicima iz vremena prošlog - i sadašnjeg“ i završili Feljton u 14 nastavaka sa „Doktorom Dizdarom“ (Ibrahim Dizdarević), a nešto ranije sa Hamdijom Pozdercem i Huskom Miljkovićem. Uslijedila je (ne)opravdana pauza u realizaciji naših planiranih aktivnosti jer smo se našli u gotovo bezizlaznoj situaciji kada je uopće u pitanju opstanak ReprezenT-a, zbog svima poznatih eko-

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

17

F Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi, događaji… e lj t o n:

Priprema: Esad ŠABANAGIĆ

P

nomskih turbulencija u društvu, i nemilosrdne ekonomske krize, ali i krize morala, koja je u našem slučaju čak bila izraženija kao problem. Ne tvrdimo da smo krizu, i jednu i drugu, nadživjeli i da ona pripada prošlosti, međutim, naše čitaoce ne želimo varati pa krećemo sa izvršavanjem danih obećanja. „Cazinska krajina u 20. stoljeću - politika, ljudi i događaji“… su teme našeg novog Feljtona. Krećemo sa Cazinskom bunom 1950. i svjedočenjem Ahmeta Čovića, rodom iz Liskovca u općini Cazin, koji sa porodicom već duže vrijeme živi u Zenici, gdje je radio, a sada u penziji uživa u ostatku svog života. Svjedočenje Ahmeta Čovića odnosi se na njegovu porodicu, tokom Bune i poslije, a posebno oca Alu koji je 1950.

godine bio na čelu pobunjenika Cazinske krajine. On je svjedočenje javno prezentirano na Znanstvenom skupu u Zagrebu pod navedenim naslovom 23. i 24. aprila 2010. godine, čiji organizator je bila Bošnjačka zajednica za grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Novinar ReprezenT-a, koji priprema ovaj Feljton, prisustvovao je navedenom Znanstvenom skupu sa kojeg će biti publikovano gotovo sve što je i prezentirano, koristeći foto i audio zapise, ali i Zbornik radova koji je nakon Znanstvenog skupa objavljen. Sa Cazinskom bunom 1950. krećemo iz razloga što je ovaj događaj u posljednje vrijeme bio u posebnom fokusu zbivanja na prostorima Cazinske krajine, o čemu smo naše čitaoce redovno i temeljito izvještavali.

Cazinska buna 1950.

Stradanje porodice Ale Čovića (svjedočenje) (3)
Ale Čović i njegova porodica

Ustanak: Ale na čelu ustanika Muslimana Cazinske krajine

va očekivanja Aline porodice da će im njegova demobilizacija olakšati život u potpunosti su pala u vodu. Njihov život sada postaje još teži, užasan, pa sve do granične crte smrti. Sada u civilstvu u svojstvu odbornika, Ale je svakodnevno odsustvovao od kuće, angažirajući se na učvršćivanju nove vlasti i sprovođenju mjera na izgradnji nove države. Bio je vrlo aktivan. Ubrzo, već te 1947. godine država donosi čitav niz zakona za preobražaj sela i uspostavlja agrar po uzoru na Sovjetski Savez. Svojom pogrešnom politikom, ona na seljaštvo prebacuje teret megalomanske industrijalizacije, izdržavanje enormnog državnog aparata i finansiranje drugih državnih obaveza. Seljaštvu se nameću nepodnošljive mjere: „dobrovoljni“ otkup poljoprivrednih proizvoda, (koji se u praksi pretvorio u otimačinu i pljačku), „društveno-koristan rad“ (prisilno odvođenje seljaka na najteže državne poslove), kolektivizacija (vraćanje seljaštva u „feudalni“ sistem), porez (državna ruka još dublje u džepu seljaka) i savezne obveznice (iznad svih nameta namet). Državni organi (UDBA, milicija, odbornici i druge državne strukture) su vršili nezapamćenu prisilu nad seljacima, kako bi realizirali proizvoljno određene im nametnute obaveze. To je seljaštvo u državi, a posebno u ratu iscrpljenoj, siromašnoj, prenaseljenoj i po svim drugim osnovama zaostaloj Cazinskoj krajini i Kordunu, dovelo do ruba egzistencije. U pitanje je bio doveden i njihov biološki opstanak. Posebno je bio neizdrživ teror pojedinih predstavnika lokalnih organa vlasti. Državni službenici, koji su odmjeravali i realizirali pojedine namete seoskim domaćinstvima, bili su oslobođeni tih obaveza. Da bi zadržali svoje privilegije, a i dokazali svoju privrženost novom a dan ustanka u poslijepodnevnim satirežimu, u svom djelovanju ispoljili su do tada ma u Liskovac je došla brojna vojna fornezapamćenu samovolju i nasilništvo. macija. Desetak vojnika sa dugim cijevima opkoAle odbija da učestvuje u sprovođenju drža- lilo je Alinu kuću, a potom izvršili premetačinu. vnih mjera, koje su značile torturu nad narodom, Od majke su tražili da im kaže gdje je Ale, te ako to ne učini da će je strijeljati. Nije im mogla ništa reći, jer i nije znala gdje je on. Vezali su je na očigled nas djece, i uz pratnju dva vojnika, odveli u komandu u Liskovac na strijeljanje. Gušili smo se u plaču i suzama trčeći za njima sve dok nisu zamakli iza prvih kuća ka Liskovcu. Ona, takođe u suzama, izbezumljena grlila nas je sve dok je na silu od nas nisu Načelnik općine Cazin Nermin Ogrešević i Vera Kržišnik-Bukić otrgnuli. Istovremeno su otjera-

S

a one su takve i bile. Tako je odbio mjesto predsjednika mjesnog narodnog odbora, upravnika zemljoradničke zadruge i druge funkcije. Od njega su bivši saborci tražili da nešto poduzme, da njima i njihovoj djeci olakša život. On je to i pokušavao, ali umjesto razumijevanja, vlast ga je proglašavala izdajnikom i prijetili mu smrću. Bio je razočaran. Ideali za koje se borio pogaženi su do temelja. Sveopće nezadovoljstvo naroda je raslo. Kulminiralo je masovnim narodnim buntom koji se desio 06.05.1950. godine, kasnije nazvan Cazinska buna 1950. Ale staje na čelo Muslimana Cazinske krajine, i sa više stotina njih kreće na „narodnu“ vlast, da skinu „jaram“ koji više nisu mogli nositi. Tog dana, uoči Jurjeva, njegova majka i supruga su ga preklinjale da ne ide, govorile su mu da je to sve zavođenje i prevara, da ih ne ostavlja. - Vidim ga kao u magli, kako nervozno i zamišljeno šeta dvorištem naše kuće sa oružjem na sebi. Nije ih poslušao. - Sada je prekasno, moram ići, rekao je i otišao. Krajem maja 1972. godine, dobili smo rješenje Sekretarijata unutrašnjih poslova (SUP) grada Sarajeva, da se 06.11.1950. treba upisati kao datum smrti Ale Čovića. Sve do tada živjeli smo u nadi da je živ. Ovo rješenje je izdato na osnovu zahtjeva kojeg sam još kao student (1967.) uputio Izvršnom vijeću u NRBiH. Tražio sam da se mojoj porodici kaže, da li je on živ ili mrtav, kako bi se mogla sprovesti ostavinska rasprava i druge pravne radnje. Poslije 22 godine od prvostepene presude u Cazinu, i pet godina nakon podnošenja zahtjeva Izvršnom vijeću, stigao je zvanični akt o Alinoj sudbini o kojoj do tada nismo ništa znali. Tako je postupala država prema građanima drugog reda, koja se proglasila demokratskom i pravnom.

Prilikom promocije knjige "Cazinska buna 1950" ispred Doma kulture Cazin

li našu junicu i nekoliko ovaca i zaklali ih u Liskovcu. Pred noć su je vratili kući, a potom joj naredili da odmah pođe u šumu Crnaja i pronađe Alu. Zaprijetili su joj, ako ga ne dovede da će nas sve pobiti. Nije smjela ići sama, te je povela najstarijeg 10-godišnjeg sina. Vratili su se kasno u noć bez Ale. U Crnaju, udaljenu oko 6 kilometara,

loj odjeći vidjela su se mrtva tijela. Tu noć su ubijeni on i njegov 15 godišnji sin Mahmut. Kako su tada izvođene likvidacije odabranih civila, može se vidjeti i iz slučaja kojeg su u već pomenutom djelima opisali autori dr. Vera Kržišnik-Bukić i Mirsad Abazović. - Mehmeda Miskića Abu uhvatila je vojnička patrola nekoliko dana poslije Bune.

Ubistva civila u Liskovcu;

pokušaj likvidiranja Aline porodice

N

nisu ni otišli. Skrivali su se u obližnjoj šumi, udaljenu od naše kuće oko 2 kilometra, dok se nije smračilo. U jutro narednog dana, nju i nas djecu, odveli su u komandu u Liskovac, gdje su nas pritvorili u šajer (ostava za sijeno) Huske Ajkića. Potom su nas kolima Mehmeda Đogića, opet u pratnji vojske, odvezli u Cazin na strijeljanje. Ahmet Kulenović, tada visoko pozicionirani UDBOVAC, naredio je da nas vrate nazad. Ale se u međuvremenu predao. Da odvođenje Aline porodice na strijeljanje nije bilo puko zastrašivanje, potvrđeno je ubistvom bez suđenja većeg broja civila na terenu, među kojima i sedam u Liskovcu. Ne sjećam se tačnog datuma (8. ili 9. maj) kada se iza ponoći čula rafalna paljba. - Ah, ubiše nekoga!, prošaptala je moja nena. Kada je svanulo, sa prozora naše kuće, na brežuljku kod kuće Agana Beganovića, u bije-

Najprije su ga ranili, ali je uspio da pobjegne, a našla ga je druga patrola predvođena lokalnim odbornikom Ejubom Hozanovićem. Oficir iz te patrole ubio ga je revolverom i naredio da se njegovo tijelo pokrije sa malo zemlje jer, bandit ne zaslužuje normalan ukop. Po nalogu odbornika iz Liskovca i Alina porodica je bila upućena u Cazin na strijeljanje. Sa UDBOVCEM Kulenovićem sam se susreo 1993. godine, i pored ostalog, razgovarao i o ubistvima civila u Liskovcu. Tom prilikom mi je potvrdio da je do ubistva došlo po nalogu lokalnih odbornika. Na zahtjev odbornika u Liskovcu i Alina porodica je trebala biti likvidirana. Napomenuo bih da istraga o ubistvima civila na terenu i procesuiranje naredbodavaca i ubica nikada nije obavljeno. (Nastavak u slijedećem broju)

18

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Sport/Marketing
Odgođen start takmičenja u Drugoj ligi Federacije BiH - grupa Zapad

Odigran susret polufinala Kupa Unsko-sanskog kantona

"Krajišnik" preko "Sloge" do finala
BOSANSKA OTOKA – U Bosanskoj Otoci je prošlog utorka odigrana utakmica polufinala Kupa Unsko-sanskog kantona, gdje je domaća „Sloga“ ugostila ekipu „Krajišnika“ iz Velike Kladuše. Gostujuća ekipa slavila je rezultatom 2:1, te se tako plasirala u finale, gdje će odmjeriti snage sa bihaćkim „Jedinstvom“. Tokom utakmice sudija Mirza Kazlagić iz Cazina pokazao je dva puta na bijelu tačku, te dodijelio tri crvena kartona, što pokazuje da je utakmica protekla u dosta gruboj igri. Domaći nogometaši od samog starta utakmice krenuli su otvoreno i napadački ka golu „Krajišnika“, pa tako već u četvrtoj minuti Besim Ibričić pokušava sa dvadeset metara ugroziti gol gostiju iz slobodnog udarca, ali lopta odlazi malo pored stative. Pet minuta kasnije Sadibašić odlično centrira sa lijeve strane, no gostujući čuvar mreže Hodžić odlično interveniše ispred domaćeg napadača Bunića. U 12. minuti Hasanagić ulazi sam u kazneni prostor, gostujući odbrambeni igrač ga prekršajem zaustavlja, na što sudac dosuđuje jedanaesterac za „Slogu“. Siguran izvođač najstrožije kazne za vodstvo od 1:0 bio je Besim Ibričić. Domaći napadački nastavljaju i nakon vodećeg pogotka, tako je u 18. minuti Sadibašić izveo odličan slobodni udarac, a golman krajnjim naporom otklanja opasnost. Svoj udarac sa šesnaest metara oprobao je i Mehmed Suljić, ali njegov šut odlazi malo iznad prečke.

Još nepoznata imena

i broj ekipa u ligi
VELIKA KLADUŠA – Start Druge lige Federacije BiH u nogometu - grupa Zapad, koji je trebao početi 20. augusta, odgođen je do 03. septembra, službena je informacija Nogometnog saveza Federacije BiH. Ovu vijest su klubovi sa područja Unsko-sanskog kantona dočekali u petak, samo dan prije početka takmičenja, a sami tok takmičenja i sastav ekipa koje će ga činiti do daljnjeg ostaje nepoznat. Naime, određeni klubovi sa područja Srednjobosanskog kantona uložili su žalbe na odluku Saveza da osam klubova sa područja Unsko-sanskog kantona i jedan klub iz Srednje Bosne čine jedinstvenu Drugu ligu Federacije BiH - grupa Zapad. Njihove žalbe su sada usvojene, iako prvobitno nisu pristali na jedinstvenu ligu, pa je naloženo da se formira jedinstvena liga, koju bi trebalo činiti po osam klubova iz oba kantona.

Detalj sa susreta između "Sloge" i "Krajišnika"

Prazni stadioni čekaju start prvenstva

Prvu priliku gostujući sastav imao je u 25. minuti. Nakon kornera, Danijel Lazić je bio najviši u skoku, ali Šarac otklanja opasnost. Potom gosti stvaraju još dvije dobre prilike, kada je iz slobodnog udarca pokušao Ernest Šabić, zatim se iz jedne kontre u prilici našao Šaban Pehilj, ali rezultat ostaje nepromijenjen. „Sloga“ je imala dobru priliku u 37. minuti, kada Sadibašić odlično centrira, pronalazi Bunića u kaznenom prostoru, no ovaj baš najbolje ne reaguje i lopta odlazi pored vratnice. U posljednjoj minuti prvog dijela susreta Ibričić u kaznenom prostoru pravi prekršaj nad gostujućim napadačem, na što sudija dosuđuje najstrožiju kaznu, a siguran realizator za poravnanje rezultata bio je Danijel Lazić. Na startu drugog poluvremena gosti ostaju sa igračem manje. Naime, nakon drugog žutog kartona isključenje je zaradio Ahmet Trejić. Domaći pokušavaju doći do vodećeg pogotka sa igračem više,

a redale su se prilike Hasanagića, Suljića, Sadibašića, Bunića, Senaida Begića, ali bez promjene rezultata. Neiskorištene prilike domaćeg sastava u 58. minutu kažnjavaju gosti. Nakon jedne kontre, Ernest Šabić je nanizao nekoliko igrača „Sloge“, te ulazi u kazneni prostor i matira Šarca za 2:1, što će na kraju i biti konačan rezultat utakmice. Do kraja susreta u ekipi „Krajišnika“ isključen je još jedan igrač Karlo Šneler, a nedugo zatim i u domaćem sastavu crveni karton nakon grubog starta zaradio je Nurija Hasanagić. Domaći nogometaši do posljednjeg sudijskog zvižduka prijetili su golu „Krajišnika“, ali bez konačne realizacije. Ovom pobjedom „Krajišnik“ se plasirao u finale Kupa Unsko-sanskog kantona gdje će odmjeriti snage sa ekipom „Jedinstva“ iz Bihaća, a ujedno je i ostvario plasman među 32 najbolja kluba u Kupu Bosne i Hercegovine. Edin Š.

Ova odluka je prouzrokovala određeno nezadovoljstvo kod klubova sa područja Unsko-sanskog kantona, koji će sada definitivno imati veće troškove nego što su planirali, a i samo donošenje odluke u zadnji tren stvorilo je veliku pomutnju, pa je i upitan kalendar takmičenja, kao i raspored prvog kola. Prema reakcijama nekoliko krajišklih drugoligaša, lako bi se moglo desiti da određeni klubovi sa Unskosanskog kantona odustanu od takmičenja u ovoj ligi, jer neće biti u mogućnosti financirati svoje troškove. Edin Š.

U sportskom centru "Hasan Omanović Hako" održan turnir u malom nogometu

"Autolimarija Nuhanović" osvojila prvo mjesto
VELIKA KLADUŠA, KUMARICA – U nedjelju, 30. jula, u mjestu Kumarica u Sportskom centru „Hasan Omanović Hako“ održan je Četvrti tradicionalni turnir u malom nogometu. Na turniru su učestvovale ekipe sastavljene od pet igrača plus golman, a uplate po ekipi iznosile su 60 maraka. Prvo mjesto i pobjednički pehar osvojila je ekipa „Autolimarija Nuhanović“, druga je bila ekipa „Vrnograč“, treće mjesto je pripalo ekipi „Hasan Omanović Hako“, dok je četvrta bila ekipa „Euro Andi“. Za četiri prvoplasirane ekipe dodijeljeni su pehari, a tri prvoplasirane ekipe su pored pehara osvojile i novčane nagrade. Nakon završetka takmičenja, proglašeni su i najbolji pojedinci turnira. Tako je za najboljeg igrača proglašen Edin Alibegić iz pobjedničke ekipe „Autolimarija Nuhanović“. Najbolji golman bio je Zlatko Dolić iz drugoplasirane ekipe „Vrnograča“, dok je najbolji strijelac turnira bio također bio Edin Alibegić iz pobjedničke ekipe. Edin Š.

Ul. Zuhdije Žalića BB,
VELIKA KLADUŠA
Stanovi u izgradnji "BLOK VII"
(30 stanova)

Tel: 037 773 322 Mob: 061 600 159
Useljenje juni 2012.

Velika Kladuša

Naselje "JOŠE" Velika Kladuša

i ometom nafte - Bavimo se pr a, ali i drugim naftnih derivat nostima. uslužnim djelat su vlastiti komplek - Posjedujemo inska nalazi benz sklopu kojeg se auto e bar, trgovina, pumpa, caff a radnja. izersk praona i vulkan e po evropskim - Firma posluj o ometujući goriv standardima, pr ujemo vlastita , a posjed visoke kvalitete kao i kamion prevoz goriva, vozila za avu lož ulja. za kućnu dost r dimo veliki izbo - U trgovini nu proizvođača, h ulja renomirani i dr. autokozmetiku

tel. ++ 387 37 775 152 web site: www.grupex.ba

Stanovi za: "ključ u ruke" 1.550,00 KM/m². Stanovi za: "roh bau" 1.250,00 KM/m². Garaže: 900,00 KM/m².
u !! vo i !! o N ud n po

Za klasu viši standardi opreme u stanovima

Gratis kuhinja po izboru u dužini do 2,75 m Lift za četiri osobe

U firmi Grand Benz na jednom mjestu možete da nađete sve što je potrebno za vaš automobil.

Sport

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

19

Utakmicama prvog kola otpočelo prvenstvo u Prvoj ligi Federacije BiH u nogometu

"Krajišnik" doživio težak poraz na domaćem terenu
ELIKA KLADUŠA, CAZIN - Pretprošlog vikenda je startalo prvenstvo u Prvoj ligi Federacije BiH u nogometu. Bihaćko „Jedinstvo“ je u prvom kolu gostovalo u Kaknju kod vrlo jake ekipe „Rudara“, dok su „Krajišnik“ i „Krajina“ igrali domaće utakmice. Cazinjani su bili domaćini ekipi „Goražda“, dok su u Velikoj Kladuši snage odmjerili domaći „Krajišnik“ i ekipa „Gradine“ iz Srebrenika. Nogometaši „Krajišnika“ su se u prvom kolu pred oko 800 svojih navijača predstavili sa dosta izmijenjenom ekipom u odnosu na kraj prošle sezone, jer je u prelaznom roku došlo do velikih promjena u sastavu. U goste im je doputovala vrlo neugodna ekipa „Gradine“ iz Srebrenika, koju u ovoj sezoni predvodi bivši napadač „Krajišnika“ Alen Turbić. Utakmica je sa obje strane počela otvoreno, jer su obje ekipe bile željne dokazivanja na startu prvenstva. Prvo poluvrijeme je proteklo u ujednačenoj igri sa po nekoliko prilika na obje strane. Ipak, pred kraj prvog poluvremena, u 45. minuti, gosti dolaze do pogotka, a strijelac je bio Ermin Huseinbašić, te se minimalnim vodstvom gostiju otišlo na odmor. U nastavku susreta, gosti i dalje igraju otvoreno, što im u 75. minuti donosi prednost od 2:0, a strijelac je bio isti igrač. Nakon samo dvije minute, hladan tuš za domaće igrače i

V

gol, više nije bilo povratka, rekao nam je Božidar Matijević, trener Nogometnog kluba „Krajišnik“. Publika je na kraju susreta aplauzom čestitala gostujućoj ekipi na fer i zasluženoj pobjedi, te na taj način i ovaj put dokazala da se u Velikoj Kladuši igra korektno i da svaka ekipa može odnijeti bodove ukoliko pokaže bolji nogomet. Glavni sudija susreta Dario Karačić dobro je odradio svoj dio posla, te objema ekipama pokazao po četiri žuta kartona. U slijedećem kolu, ekipa „Krajišnika“ otputovala je na neugodno gostovanje kod prošlogodišnjeg premijerligaša, ekipe „Budućnosti“ iz Banovića.

krenula u novu sezonu
Detalj sa susreta "Krajišnik" - "Gradina"

"Krajina" pobjedom

dlučnost igrača i stručnog štaba Fudbalskog kluba „Krajina“ da ove sezone ostare još veći uspjeh, vidjela se već u prvom kolu kada je „Krajina“ u Cazinu ugostila ekipu Fudbalskog kluba „Goražde“. Uz potpunu dominaciju na terenu, „Krajina“ je stigla do pobjede rezultatom 3:1 u korist domaćina. Pohod na tri boda „Krajina“ je napadačkom igrom najavila od samog starta utakmice. Svoje šanse u prvih dvadesetak minuta igre nisu iskoristili Admir Mirvić, Aladin Šišić i Arnes Brkić. Ipak, domaći nogometaši se nisu predavali, pa je u 21.

O

što je prevarilo gostujućeg golmana. Samo tri minute nakon početka drugog poluvremena Mirvić je postigao i drugi gol na utakmici, a i ovaj put mu je asistirao Brkić koji se je pokazao kao odlično pojačanje „Krajine“. Do kraja susreta, Goraždani su uspjeli ublažiti poraz, a strijelac jedinog gola za goste bio je Mirza Ćehaja. „Krajina“ je odigrala odličnu utakmicu koju je riješila u svoju korist bez previše napora, a u narednom kolu gostovala je u Vitezu kod istoimene ekipe.

Felix Sidono i poravnava rezultat na 1:1. „Jedinstvo“ je uspješno pariralo domaćinu do 65. minute, kada je drugi žuti karton dobio kapiten Elvir Šušnjar. Nakon toga, domaćin pojačava pritisak na gol „Jedinstva“. Zlatan Gafurović u 77. minuti prolazi dva igrača „Jedinstva“, idealno upo-

šljava Eldina Murića koji iz neposredne blizine matira nemoćnog Keranovića i rješava pitanje pobjednika ovog zanimljivog i borbenog dvoboja dva bivša premijerligaša. U narednom kolu, koje je na rasporedu bilo ovog vikenda, pod Boriće je doputovala ekipa „Goražda“. Amel D./Edin Š.

Kakanjcima derbi kola protiv ekipe "Jedinstva"
derbiju prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nogometaši „Jedinstva“ poraženi su u Kaknju od ekipe „Rudara“ rezultatom 2:1. Jedini pogodak za crveno-bijele postigao je novajlija iz Obale Slonovače Felix Sidono Šalamon. Već u 3. minuti igre domaći su došli u vodstvo. Petar Matović je s desne strane uputio oštar centaršut, a u buketu igrača najspretniji je bio Goran Kušljić koji loptu glavom šalje u praznu mrežu istrčalog golmana Bišćana Adnana Keranovića. Nakon što su domaćini promašili još nekoliko izglednih prilika, kazna je stigla u 43. minuti. Grešku odbrane „Rudara“ koristi tamnoputi napadač „Jedinstva“

U

Igrači "Kaknja"proslavljaju pobjednički pogodak

Dobra predstava "Krajine" na startu sezone

navijače donosi treći pogodak ekipe „Gradine“, koja se pobrinula za veliko iznenađenje na startu prvenstva. Bio je ovo konačan rezultat susreta, a strijelac i trećeg pogotka, ovaj put iz odlično izvedenog slobodnog udarca, bio je mladi Ermin Huseinbašić, koji je tako postigao hat-trick, te najavio borbu „Gradine“ za sami vrh tabele. - Mi smo u ljetnoj pauzi izgubili kompletnu momčad i mislim da će biti vrlo teško sa ovim mlađim napadačima nešto napraviti u skorije vrijeme. Danas smo imali osam igrača koji igraju po prvi put zajedno i kojima je uglavnom nepoznata ova liga. Primili smo pogodak i nismo se na brzinu mogli vratiti u utakmicu, a kada je stigao i drugi

minuti Mirvić na asistenciju Brkića lijepim golom doveo „Krajinu“ u vodstvo. U zadnjoj minuti prvog poluvremena „Krajina“ je svoje vodstvo povisila na 2:0. Strijelac je bio Vahidin Čahtarević. On je ubacio loptu iz slobodnog udarca koju u skoku niko nije dirao,

Rezultati 1. kola Prve lige FBiH (13. i 14. august): V. KLADUŠA: Krajišnik – Gradina 0:3 CAZIN: Krajina – Goražde 3:1 KAKANJ: Rudar – Jedinstvo 2:1 ORAŠJE: Orašje – Vitez 1:0 HRASNICA: Famos SAŠK – Budućnost 2:1 GRAČANICA: Bratstvo – UNIS 1:0 MIONICA: Omladinac – Iskra 1:0 MOSTAR: Branitelj – Čapljina 1:1

Parovi 2. kola Prve lige FBiH (20. i 21. august):
BANOVIĆI: Budućnost – Krajišnik VITEZ: Vitez – Krajina BIHAĆ: Jedinstvo – Goražde SREBRENIK: Gradina – Orašje VOGOŠĆA: UNIS – Branitelj ČAPLJINA: Čapljina – Famos SAŠK BUGOJNO: Iskra – Bratstvo KAKANJ: Rudar – Omladinac

Felix Sidono Šalamon proslavlja prvi pogodak u dresu "Jedinstva"

Web: www.radiovkladusa.ba E-mail: radiovk@bih.net.ba

Marketing: 037/771-531

20 ReprezenT

22. august 2011. godine, broj 265
Iznajmljujem poslovni prostor sa svim potrebnim dozvolama, veličine 18 metara kvadratnih, koji se nalazi u ulici Cazinska 12, Velika Kladuša. Prostor pogodan za mikrokreditne organizacije. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni: 061 187 666 i 037 775 115.

Oglasi
Hitno prodajem kuću u Stabandži, Velika Kladuša dimenzije 10,5 m x 20 m. Visina spratova 3 m (pogodno za poslovni prostor). Ograđena površina od 3.000 m² (uključuje voćnjak iza, te mali park sa zidnim roštiljem ispred kuće). Cijena 26.000 eura. Kontakt: 037 725 501.

Prodaju se mašine za proizvodnju eksera (kompletna linija) u ispravnom stanju. Cijena po dogovoru. Može i zamjena.

Prodaju se dvije spojene kuće u centru Velike Kladuše i 250 m² zemljišta u Banijskoj ulici. Jedna kuća posjeduje poslovni prostor. Struja, voda, telefon i centralno grijanje dostupni. Vlasništvo 1/1. Može i zamjena za manju kuću ili stan.

Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni: 061-159612 (BiH) i 0049 157 7580 0516 (Njemačka).
Molim poštenog pronalazača dokumenata, (vozačke belgijske dozvole i zdravstvene kartice) na ime Alen Pajazetović, (naselje Seko) da nađene dokumente vrati, ili donese u bilo koju policijsku stanicu u USK-u. Prodajem 2 dunuma zemlje pogodne za novu gradnju u Šumatcu u Velikoj Kladuši. Lokacija pokraj magistralne ceste prema Bihaću. Vlasništvo 1/1. Cijena 26.000 KM. Kontakt: 061 415 596 ili + 41 793 032 001. Prodajem povoljno kuću u Trnovima u Velikoj Kladuši. Nova izgradnja, useljiva. Vlasništvo 1/1. Cijena po dogovoru. Kontakt: 061 415 596 ili + 41 793 032 001 Prodaje se kuća u ul. Ive Marinkovića (uz glavnu cestu) u naselju Zagrad u Velikoj Kladuši. Kuća je dvospratna sa zasebnim ulazima 2x64m² stambenog prostora. Cijena 70.000 eura. Kontakt: 037 777 504 ili 062 699 110. Izdajem namještenu sobu sa kuhinjom za učenice i studentice u Bihaću, blizu Tehničkog fakulteta. Centralno grijanje. Telefon: 037 351 276 i 061 601 510. Prodajem stan u Bihaću, centar grada, 70 m², prizemlje. Pogodno za poslovni prostor. Tel. 061 713 888.

Kontakt telefoni: 061-159-612 (BiH) i 0049157-7580-0516 (Njemačka).

Radio Velkaton
web: www.velkaton.ba e-mail: info@velkaton.ba Marketing: tel/fax: 037-775-159

Prodajem 4 dunuma zemlje (može i u parcelama) u naselju Dubrave, Zagrad u Velikoj Kladuši. Vlasništvo 1/1. Pogodno za novu izgradnju stambenih objekata i sl. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon: 065 073 640.

Prodajem stariju kuću sa zemljištem i šumom u Šmrekovcu, mjesto Glavica. Informacije na telefon: 037/ 770-360. Prodajem porodičnu kuću s lokalom u gradu, ulica Ive Marinkovića 5, Velika Kladuša. Svi papiri uredni, vlasništvo 1/1, kuća je odmah useljiva, ima dvorište i garažu. Cijena po dogovoru. Informacije na telefon: 037 770 360 ili 00385 47 422 536.

(Re)instalacija sistema
(Win 7 Ultimate, Windows XP,)
sa svim potrebnim programima.

Povoljno prodajem stambeno-poslovnu kuću u Velikoj Kladuši 150 m² sa svim potrebnim dozvolama i priključcima, stilski namještena, super projekat. Tel. 061-197-676. Prodaje se parcela površine 1.515 m² u Trnovima (V. Kladuša) više džamije. Zemljište je uz asfaltni put sa pristupom elektro, vodovodnim, telefonskim i drugim priključcima. Cijena 11.000 eura. Ostale informacije na tel: 037/772-685.

Zamjena pc komponenti.
- 365 on: 062 - 415 Kontakt telef

Prodaje se građevinsko zemljište sa starim objektom, vrlo pogodno za novu izgradnju u naselju Zagrad u Velikoj Kladuši. Površina parcele je 1.122 m². Od glavne ceste udaljeno asfaltom oko 150 metara. Vlasništvo 1/1. Sva infrastruktura sređena. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon: + 13157968919 i 062 862 715.
Prodajem povoljno kompletnu opremu za frizerski salon. Velika Kladuša. Kontakt tel: 00 385 98 945 8036 ili 062 415 365.

Prodajem 3200 m² zemlje adekvatno za izgradnju kuće u Drmaljevu (kod farme) u V. Kladuši. Vlasništvo 1/1. Kontakt telefon: 061 871 958.

In memoriam/Oglasi
Tužno sjećanje
Dana 13. augusta 2011. godine navršilo se deset godina od smrti naše drage

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

21

Tužno sjećanje
Dana 25.08.2011. godine navršava se punih sedam godina otkako se na ahiret preselila naša draga majka

Tužno sjećanje
Dana 23. augusta 2011. godine navršavaju se dvije godine od kad nas je zauvijek napustio naš dragi

GARVANOVIĆ (Đogić) RAHIME (zvana Himura)
Bol nije u riječima i suzama, bol je u našim srcima gdje ćeš zauvijek ostati voljena i nikad zaboravljena. S ljubavlju Te se sjećamo i s ponosom spominjemo. Neka Ti dragi Allah dž.š. podari lijep dženet i vječni rahmet. Tvoji: sinovi Munir, Munib i Emin, kćerke Fatime, Rasima, Emina i Muniba, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala rodbina, komšije i prijatelji

JAŠIĆ (Alage) REZIJA
(21.10.1939. - 25.08.2004.)
Draga Majko, U ove Ramazanske dane, 2011. godine, navršava se punih sedam godina otkako nisi s nama. Sedam godina tuge, jer nam još uvijek jednako nedostaješ. Ipak, u našim srcima, u našim mislima, Ti si još jednako prisutna i ostaješ tu zauvijek, jer naša ljubav prema Tebi nikad ne prestaje. Neka Ti je vječni rahmet tamo gdje si sada. Tvoji najmiliji: Sin Aladin, kćerka Jasminka, unučad Aldijan, Aldijana i Aldin, snaha Alija i zet Nedžad

ABDURAHMAN (ABID) LJUBIJANKIĆ
Dragi naš dide, ni poslije dvije godine od Tvog odlaska ne možemo se pomiriti s tim da nisi sa nama. Trenutci provedeni sa Tobom ostaće nam vječna uspomena. Neka Ti dragi Allah dž.š podari lijepi dženet i vječni rahmet. Tvoji najdraži: supruga Hasiba, kćerka Zlata, sinovi Sadik, Dragan i Zlatko, zet Smajo, snahe, unučad i praunučad

Tužno sjećanje
Dana 21.08.2011. godine navršilo se 12 tužnih godina od kako nas je napustio naš voljeni sin i brat

SJEĆANJA, OBAVIJESTI O SMRTI, POSLJEDNJE POZDRAVE I ZAHVALE

Oglasi
Agencija Green traži saradnike pri prodaji polica osiguranja. Zarada dobra. Kontakt adresa: Cazinska 12, V. Kladuša. Informacija na tel: 061 523 897 i 037 775 115.

MOŽETE PREDATI
NA ADRESI: Ibrahima Mržljaka 3, Velika Kladuša, od ponedjeljka do subote u vremenu od 08 do 17 sati

KARAJIĆ ASMIR-ASKO
(1988. - 1999.)

Sve informacije mogu
se dobiti na telefon:

037 775 086
Lako je izbrisati suze, ali teško i svu ovu bol. U srcu tuga, a u našem domu velika praznina. Uz ljubav koju ni smrt ne prekida, tugu koju ni vrijeme ne liječi, zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima. Neka Ti dragi Allah dž.š. podari svu ljepotu i vječni rahmet tvojoj duši. Tvoji: otac Zlatko, mama Haseda, sestra Amra i brat Edin

Cijena objave:
(Standardna veličina)

(sa PDV-om)

25 KM

Prodajem stambenoposlovnu kuću ukupne površine 288 m² sa dvorištem površine 287 m². Kuća se nalazi u užem djelu grada (bivša ordinacija Boys i Dajdža, ulica Omera Duranovića-Džake). Cijena po dogovoru. Vlasništvo 1/1. Informacije na telefon: 037/ 771-447 ili 061/ 192-602

Prodajem VRLO POVOLJNO kuću u naselju Trnovi, 150 metara ispod džamije prema gradu, uz asfaltni put, više kuće Zlatara Naje. Struja, voda, kanalizacija, telefon, vlasništvo 1/1, sa još oko 1.000 m² okućnice. Jedan sprat kuće renoviran i odmah useljiv sa klima uređajem. Cijena: 67.000 eura. Vlasnik Adil Dervišević, tel. 0043-732-370-509 (Austrija), e-mail: linz5@msn.com. Dodatne informacije mogu se dobiti u Zlatarskoj radnji „Najo“ - tel: 061/418-492 i 061/770 737.

Prodajem kuću u Polju, ulica Prve Muslimanske brigade 141, lijevo od BF komerca, 9,5 x 8,5 sa garažom 6x6, i sa 950 m² zemlje. Struja, voda, telefon dostupni, vlasništvo 1/1. Info: 001-260-3382749 kućni i 001-260-450-0299 mobilni (u Americi) ili na veldina14@hotmail.com.

Kupon za male oglase
Prodajem kuću u ulici Milana Pilipovića, br. 10, uz regionalnu gradsku saobraćajnicu. Veliki poslovni prostor u prizemlju i četiri stana koja su na prodaju i pojedinačno. Vlasništvo 1/1. Cijena po dogovoru. Info: 037770-418. Prodajem tri parcele građevinskog zemljišta ukupne površine dva dunuma u ul. Ahmeta Fetahagića bb u Velikoj Kladuši (Zagrad). Parcela ima sve potrebne građevinske dozvole i papire za novu izgradnju. Vlasništvo 1/1. Cijena po dogovoru. Kontakt: 062 117 467.
Kupon za BESPLATNE male oglase pošaljite poštom ili dostavite lično na adresu:

ZA

Do 15 riječi

BR

OJ

26

6

Ibrahima Mržljaka 3/1, 77230 Velika Kladuša

Tekst oglasa:

(popuniti čitko štampanim slovima)

22

ReprezenT 22. august 2011. godine, broj 265

Zanimljivosti

gija nolo Teh

a nauk

Misterija Sjevernom Walesu? Bivši zatvorenik uhapšen jer Slovo u'M' osvanulo na kapeli je pokušao provaliti u zatvor na ostrvu bez stanovnika
Zatvorenici koji pokušaju i uspiju pobjeći iz zatvora običnu budu na svim naslovnicama, no jedan bivši zatvorenik je izazvao čuđenje javnosti kada je uhapšen pokušavajući provaliti u zatvor. Slovo "M", logo najpoznatijeg lanca brze prehrane u svijetu, McDonald'sa, osvanulo je na krovu historijske kapele na ostrvu u Sjevernom Walesu. obzirom da se radi o izoliranom i nenaseljenom ostrvu, ovaj slučaj je zanitrigirao i začudio sve stanovnike okolnih mjesta Prepoznatljivi žuti logo prvi je primjetio lokalni brodar, a detaljnijim pregledom utvrđeno je da je zakovan za krov. -Na putu prema otoku slučajno sam pogledao u visinu i ugledao slovo. Neko se očegledno htio našaliti stavljajući slovo na krov, ali ostaje nepoznanica kako je došao do ostrva jer je danima bila bura, kaže Roy

Apple 7. septembra
predstavlja novi iPhone?
Američki tehnološki div Apple 7. septembra planira tradicionalnu prezentaciju na kojoj će predstaviti novi iPhone, objavila je japanska stranica Kodawarisan.
pple u septembru obično predstavlja nove muzičke uređaje iPode, no ove godine se nije špekulisalo o dogradnji iPoda, već o novom pametnom telefonu tako da se pretpostavlja da će direktor Steve Jobs javnosti prezentirati dugoočekivani iPhone 5. Informaciju da će na konferenciji biti prezentovan novi iPhone za Kodawarisan je otkrio izvor blizak kompaniji Apple. Iako je tada planirano predstavljanje, nagađa se da novi pametni telefon na tržištu neće biti sve do oktobra. Analitičari nagađaju da će novi iPhone biti mnogo tanji i lakši od prethodnog, a vrlo vjerovatno će imati i nešto veći zaslon, mada neki vjeruju de da će dizajn novog pametnog telefona biti potpuno promijenjen. Inače, Apple je uvijek do sada u junu prezentovao nove verzije iPhonea. Prvi iPhone 3G je predstavljen 9. juna 2008. godine, iPhone 3GS 8. juna 2009, dok je iPhone 4 predstavljen 7. juna 2010. godine, a u prodaji se našao 24. juna. Tokom protekle godine o novom modelu se mnogo nagađalo, a ukoliko se izvor Kodawarisana pokaže pouzdanim ljubitelji Appleovih proizvoda 7. septembra će "upoznati" novi iPhone.

M

A

arvin Lane Usser je primijećen kako pokušava provaliti i vratiti se u Kalifornijski državni zatvor u Sacramentu. Prethodno je služio kaznu zbog pljačke, piše Metro. Četrdesetosmogodišnjeg bivšeg zatvorenika Marvina je primijetio narednik Tony Quinn, koji ga je uočio kako pokušava preskočiti bodljikavu žicu na visini od preko dva metra. Vlasti istražuju zašto je Marvin pokušao da se vrati u zatvor. Sumnja se da je pokušao prokrijumčariti drogu ili mobitele, ali za to još uvijek nema čvrstih dokaza.

S

Ukoliko je njegova namjera bila samo da se vrati u ćeliju, onda je i dobio ono što je tražio. Nalazi se u Okružnom zatvoru u Sacramentu pod sumnjom kršenja uslovne kazne, kao i zbog toga što je kao bivši zatvorenik neovlašteno ušao na posjed u vlasništvu zatvora. - Zatvorenik je rekao istražiteljima da je želio nazad u zatvor jer ga za tu ustanovu vežu mnoge uspomene. Vjerovatno se u zatvoru dobro proveo, izjavio je narednik Quinn.

Kazino ne priznaje
Austrijancu dobitak iz snova
Austrijanac Behar Merlaku tužiće kazino iz Bregenza koji mu ne priznaje dobitak na slot mašini od skoro 43 miliona eura, prenijela je državna televizija ORF. Kinez Hao Jinxi iz grada Hangzhou je proveo sedam mjeseci praveći kopiju ruskog tenka T62. izgradnju potrošio Zaokokod kuće.tenka jenapravio 90.000 eura, a ga je Ofarbao ga je u maskirne boje, ima realističnu cijev za ispaljivanje projektila i debele gusjenice, a može se kretati brzinom od 16 km/h. Njegova cijev ne ispaljuje projektile nego mješavinu etana i kisika. -Vatrena moć ovog tenka nije opasna po ljude. On je napravljen samo za zabavu, rekao je Hao. Hao vodi kompaniju koja pravi turističke vozo-

Gregory koji je fotografirao ogromni logo na krovu kapele. Gregory već 10 godina prevozi turiste u obilazak ostrva, ali kaže da nikada nikog nije vidio da ulazi u napušteni objekat. Još uvijek je nepoznanica odakle je logo donesen. Najbliži McDonald's nalazi se šest kilometara od ostrva, a njegov log još uvijek je na mjestu. Ostrvo St. Tudwal's East u vlasništvu je TV komičarke i aktivistice za prava životinja Carle Lane. Ona je ostrvo kupila 1992. godine s namjerom da ga pretvori u utočište za životinje. Njen glasnogovornik izjavio je da Lane upoznata sa misterioznom slučajem, ali da se još uvijek ne namjerava izjašnjavati.

Kinez kod kuće napravio kopiju ruskog tenka T62

Google kupio Motorolu
Mobility za $12,5 milijardi
Internetski div Google kupio je Motorolu Mobility za 12,5 milijardi dolara.
zajedničkom saopćenju Odbora obje kompanije stoji da je dogovor postignut jednoglasno. Ranije ove godine, Motorola je podijeljena na dvije zasebne kompanije. Mobility razvija i proizvodi mobilne telefone, dok Motorola Solutions pokriva šire područje tehnoloških potreba velikih korporacija i vlada. Larry Page, izvršni direktor Googlea kaže kako je ovo bio prirodan potez obzirom na dobro prihvaćanje Androida, Googleove mobilne platforme, na Motorolinim mobilnim uređajima. Page tvrdi kako akvizicija Motorole neće ništa promijeniti, Google Android operativni sistem i dalje će biti besplatno dostupan svim proizvođačima mobilnih uređaja. Motorola je nekad bila jedan od najuspješnijih svjetskih proizvođača mobilnih telefona, ali su je posljednjih godinu potisnuli Apple, Samsung i HTC.

U

Z

vaničnici kazina ne poriču da je mašina pokazala dobitak u tolikom iznosu, ali tvrde da se dogodio kvar na kompjuterskom čipu i da je na ekranu prikazan pogrešan broj. Oni su

rekli da će i sami obratiti sudu. ORF prenosi da je potencijalnom dobitniku u međuvremenu zabranjen pristup kazinu koji se nalazi u provinciji Voralberg.

ve. On se nada da će ovakvi tenkovi u budućnosti biti profitabilni. Jedan je već prodan i nalazi se u parku u Mongoliji, a moglo bi ih biti prodano još trideset. - Park u Mongoliji želi ponuditi turistima priliku da vide ove zanimljive tenkove. Počeo sam ih praviti jer je to bio veliki izazov za mene. Moj sljedeći plan je napraviti avion koji može letjeti, dodao je Hao.

Uskoro i cestovna verzija Lotus Evore GTE
U Lotusu su objavili plan modela Evora GTE.X estovni koncept izgleda naglašeno agresivno. Uz nekoliko usisnika i istaknut zadnji spojler, tu su i ultra-lagane ojačane felge koje će se, poput onih na trkačkim automobilima, na glavčine predstavljanja cestovne varijante svog trkačkog pričvršćivati centralnom maticom. Snaga 426 KS iz motora, koji je razvijen prvenstveno za trkačku upotrebu, osiguraće Evori GTE nešto bolje performanse od onih koje ostvaruje Evora S. Za prenos snage zadužena je sekvencijalna manuelna transmisija. Evora GTE trebala bi se pojaviti na predstojećoj izložbi "Concours d'Elegance" koja se održava u Sjedinjenim Američkim Državama.

C

Radnja igre Sniper: Ghost
Warrior 2 počinje u Sarajevu
Grad Sarajevo je poput mnogih drugih gradova našao svoje mjesto u svijetu igara. Radi se o igri Sniper: Ghost Warrior 2, čija radnja počinje upravo u glavnom bh. gradu.

N

a nedavno o d r ža n o m sajmu E3, kompanija City Interactive je predstavila svoju novu snajpersku igru. Iako će mnogi pomisliti da ova igra i nije nešto posebno, to je zaista daleko od istine. CryEngine 3 tehnologija kompanije Crytek je ponudila takvu grafiku da je pomenuta igra naprosto fenomenalna. Čak i kroz najmanje otvore na objektima prolaze svjetlosni zraci, a boje i detalji su savršeno izbalansirani. Glavni kreator ove igre, Michael Sroczynski, rekao je da ovu igru ne treba porediti sa "pucačinama" kao što je Call of Duty, jer se njegov tim potrudio da ponudi najbolju snajpersku igru na tržištu. Igra Sniper: Ghost Warrior 2 će se na tržištu pojaviti 2012. godine i to za PC, Xbox 360 i PS3. Početak radnje ove igre, kako je ranije rečeno, odvija se u Sarajevu.

ČUDO PRIRODE: Ovo mjesto zaista postoji!
Iako na prvi pogled izgleda poput nekog mjesta s drugog planeta ovaj nevjerojatan gejzir stvarno postoji na Zemlji. Fly se u Nevadi, ali nije Gejzirjavnost.nalazidostupan za Zanimljivo je da se nalazi na privatnom posjedu, a vlasnik ga ne želi prodati iako su ponude brojne. No, iako nije omogućen prilaz gejziru može ga se pogledati izdaleka. Ono što ga čini još zanimljivijim je to da je nastao ljudskom rukom! Sve je počelo 1916. godine kada su zemljoposjednici odlučili usred pustinje stvoriti uvjete za uzgoj. Tokom potrage za vodom nisu ni očekivali na što su naišli - bunar s jakim mlazom tople termalne vode. Iz izvora je tekla voda sve do 60-ih godina kada su uklesali novi otvor. Na površini novog gejzira talože se

slojevi blata na kojemu su raznobojni organizmi koji pridonose ovom spektakularnom prizoru.

Horoskop/Box Office

22. august 2011. godine, broj 265

ReprezenT

23

SEDMIČNI HOROSKOP
(22.08.11 - 28.08.11.)
Ovan
Zahvaljujući dobroj procjeni i efikasnoj poslovnoj strategiji koju primjenjujete očekuju Vas pozitivni rezultati. Zainteresirani ste za vrijednosne aspekte i poslove koji donose mogućnost za ličnim napredovanjem u različitim pravcima. U susretu sa saradnicima jasno predstavljate svoje namjere i ne ustručavate se da mijenjate postojeće standarde ili pravila. Ponekad ne razumijete partnerove manire i zagonetno ponašanje ili nove odluke koje sprovodi. Pokušavate da ostvarite zajedničke planove, ali teško Vam je da uskladite svoje emotivne zelje i interesiranja u odnosu sa voljenom osobom. Potrebno je da pokažete dobru volju i dodatno razumijevanje za nečije "slabosti", izbjegavajte novo emotivno rivalstvo. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi, tako da djelujete vrlo samouvjereno i zahtjevno u susretu sa saradnicima. Na vrlo efikasan način umijete da sprovedete pravila uspješnog poslovanja, koja ostavljaju pozitivan utisak na okolinu. Vješto primjenjujete različite poslovne strategije u zavisnosti od aktuelne teme i ciljeva koje želite da ostvarite. Najbolje se osjećate u društvu koje ima slične ideje ili poslovne interese. Ukoliko ste slobodni, postoji osoba koja Vas potiče na dobro raspoloženje i spontano emotivno izražavanje. Priželjkujete snažne izlive ljubavi i imate dobar predosjećaj u odnosu sa voljenom osobom. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili "izazovnim" situacijama.

BOX OFFICE
(12. - 14. august 2011.)

Najgledaniji filmovi u američkim kinima

F

Bik

ilmsko ostvarenje "Rise of the Planet of the Apes" u svom drugom vikendu prikazivanja nadmašilo je ponovo svoje konkurente, iako je ovaj put film "The Help" bio veoma blizu. "Rise of the Planet of the Apes " je na američkim box officeu ovog vikenda inkasirao 27,5 miliona dolara. Za dva miliona dolara ovaj film je bio bolji od drame "The Help", filma o služavkama crnkinjama u Mississippiju tokom borbe za ljudska prava. "Final Destination 5", posljednji nastavak horor serijala inkasirao je 18,4 miliona dolara, što je bilo dovoljno za treće mjesto. Deset najgledanijih filmova u SAD-u i Kanadi (zvjezdicom su označeni novi naslovi):

1 of the Apes

The Rise of Planet

6 Cowboys & Aliens

Blizanci

m ili on

a

$)

Djelujete odlučno i uporno branite svoje stavove, ali postoje novi događaji koji dodatno otežavaju Vaš poslovni ili društveni položaj. Potrebno je da ispunite osnovne kriterije koje postavljaju Vaši saradnici, umjesto da provocirate novu raspravu ili da se sukobljavate zbog različitih poslovnih interesa. Potrudite se da potisnite svoju profesionalnu sujetu. Osjećate veliki emotivni zanos i inspiraciju, ali Vam nedostaje dobra prilika da izrazite svoje namjere. Partner ili osoba koja Vam se dopada vješto "izmiče" pred Vašim pozivima. Povremeno imate utisak, kao da se nalazite na različitim valnim dužinama ili da ne dobijate "pravi ljubavni tretman". Kada reagirate ishitreno postoji veća mogućnost zavaravanja u procjeni. Angažirani ste na različitim stranama i djelujete pretenciozno u susretu sa saradnicima. Potrebno je da pravilno usmjerite svoju stvaralačku energiju ili da pojačate koncentraciju. Nečija asistencija prilikom rješavanja poslovnih dilema, pokazaće se od velike koristi. Razmislite o nekoj vrsti kreativnog odmora, važno je da profiltrirate svoje misli i da akumulirate pozitivnu energiju. Često mijenjate svoje emotivno raspoloženje i lagano gubite interesiranje za jednu osobu. Nezadovoljni ste kada novi događaji ne idu u željenom pravcu ili kada neko ne ispunjava Vaša očekivanja. Sve može da se "uljepša" i promjeni, u svom prepoznatljivom maniru oslonite se na svoja romantična osjećanja i na onaj unutrašnji impuls. Očekujete pozitivne reakcije i odgovore u susretu sa saradnicima za koje Vas vezuju zajednički poslovno-financijski interesi. Stalo Vam je da ostvarite perspektivan dogovor u poslovnom dijalogu i da sačuvate kontakte na različitim stranama. Jasno Vam je da postoje određeni faktori koji utiču na završne rezultate i da Vaše vizije ne mogu da se ostvare bez nečije podrške. Postupite u skladu sa svojim moralnim načelima. Djelujete nesigurno i često se nalazite u fazi emotivnog previranja, još uvijek ne možete da se odlučite za svoj izbor. Promijenite svoj pristup u ponašanju, preuzmite inicijativu ili osmislite neko "neobično iznenađenje" za voljenu osobu. Prave vrijednosti uvijek imaju "posebnu cijenu", prihvatite ritam ili izbor svoga srca. Nalazite se u fazi kreativnog uspona i potaknuti ste na nova poslovna rješenja. U susretu sa saradnicima imate jasne vizije i umijete dobro da procijenite redosljed poteza. Potrudite se da dobijete neophodnu podršku, postoji osoba koja može da nagradi Vaše intelektualne sposobnosti. Važno je da proširite svoj poslovni i društveni uticaj u različitim pravcima. U ljubavnom životu osjećate laganu stagnaciju, stoga tražite izlaz ili rješenje na nekim drugim stranama. Ponekad djelujete suviše zahtjevno i neumoljivo. Partner nema dovoljno volje da odgovori na sve Vaše zahtjeve, a Vama postaje monotono da ponavljate istu priču. Ipak, nema razloga da se povodite za pogrešnim utiscima. Djelujete snalažljivo i vrlo sugestivno na svoju okolinu, ipak to ne predstavlja dovoljan uslov ili garanciju za poslovni uspjeh. Potrebno je da se dogovorite o zajedničkom rješenju i da bolje zaštitite svoje poslovne interese. Postoje sporni momenti u odnosu sa saradnicima, tako da su nečija obećanja podložna iznenadnim promjenama. Nalazite se u fazi ljubavnog uzleta i izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strašne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplicirate svoj emotivni odnos ili da postavljate "stroge uslove" koje neko ne može da ispuni. Usmjerite svoju pažnju prema vedrim temama, uvijek postoji "ljepši dio stvarnosti". Osjećate laganu stagnaciju u stvaralačkom izražavanju i potrebu da se psihički rasteretite od nagomilanih obaveza. Važno je da angažirate pouzdane saradnike, kako biste ostvarili zajedničke interese u predviđenom roku. Prepustite drugima da se dokazuju u novim ili eksperimentalnim situacijama. Preispitujete svoje stavove sa različitih aspekata uspješnosti i poslovanja. U ljubavnom životu prija Vam nečije prisustvo, ali želite da ostavite dovoljno prostora i za neka paralelna interesiranja. Pokažite više diskrecije, naročito pri susretima koji obiluju snažnim emocijama ili prikrivenim strastima. Dobro procijenite svoje mogućnosti, prije nego što pokrenete novu ljubavnu inicijativu i izrazite svoje namjere. Pomalo subjektivno tumačite nove događaje na poslovnoj sceni i nehotično umanjujete nečije sposobnosti. Potrebno je da se usaglasite sa svojim saradnicima oko uvažavanja različitih poslovnih interesa, prije nego što izgubite dragocjeno vrijeme i energiju. Bez dobrog plana i procijene, nema ni značajnog poslovnog pomaka ili uspjeha. Izbjegavajte iznenadne novčane investicije. Skloni ste čestim promjenama emotivnog raspoloženja, kada se nalazite u osjetljivoj fazi prepustite svom partneru da kreira zajedničke planove. Pažnja i razumijevanje koje dobijate u krugu svoje porodice djeluju vrlo poticajno. Ukoliko ste slobodni, novo poznanstvo obećava "uzbudljive" emotivne kontakte i zadovoljstvo. Stalo Vam je da ostvarite svoje poslovne ciljeve na različitim stranama, međutim postoje dodatne komplikacije ili saradnici koji usporavaju Vaše planove. Analizirajte poslovne interese sa različitih aspekata, potrebno je da formirate listu prioriteta i nove kriterije prilikom izbora odgovarajuće teme. Važno je da pravilno uskladite svoje profesionalne želje i mogućnosti. Ukoliko sumnjate u nečije namjere, budite mudri i osmislite "test situaciju" kao provjeru uzajamnog povjerenja ili emotivne naklonosti. Nema razloga da uporno namećete svoju volju ili da nepravedno kažnjavate voljenu osobu. Umjesto da se opterećujete pogrešnim slutnjama koje Vas udaljavaju, potrebna Vam je nečija podrška ili oslonac. Stalo Vam je da proširite svoje spoznajne vidike i da se dalje profesionalno usavršavate u raznim pravcima, ali primjećujete da se oko Vas nalaze saradnici različitih profila i ćudi. Važno je da primjenjujete provjerene obrasce uspješnog poslovanja i da sačuvate dobar odnos sa saradnicima. Na sreću, Vaši poslovni maniri i diplomatska nota djeluju poticajno na okolinu. Nalazite se u fazi novog emotivnog uzleta, neko Vas je zaintrigirao svojom pojavom i djeluje provokativno za Vaš ukus. Ipak, prije ili kasnije morate da provjerite svoje ljubavne impresije i da se suočite sa istinom. Dobro razmislite, koja osoba se najbolje uklapa u Vaš ljubavni profil. Moguće je prijatno iznenađenje. Osjećate lagani umor ili nedostatak volje da se suočite sa nekim poslovno-financijskim problemima. Stalo Vam je da sve bude u idealnom skladu, ali imate utisak da Vam nedostaju osnovne informacije o novim događajima na poslovnoj sceni. Na sreću, očekuju Vas pozitivne promjene, iznenadni dobitak ili dobri uslovi za proširenu saradnju. Djelujete zadovoljno u nečijem društvu, umijete da stvorite čarobnu i ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrjednujete nečija osjećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe predstavlja "ljepši dio stvarnosti". Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje "detalji" koji Vas posebno inspiriraju na novo emotivno zadovoljstvo.

(7

,6

m

ilio

na

$)

Rak

(2 7, 5

7

Captain America: The First Avenger
(7 ,1 m ilio n $)

Lav

2

The Help

$) *

Djevica

3 Final Destination 5
(6 na )* ,93 m ilio na

(2 5, 5

m ili on a

8 Crazy, Stupid, Love

$)

Vaga

(1

8,4

m

ilio

9 Deathly Hallows: Part 2

Harry Potter and the

Škorpija Strijelac

4
3,5

The Smurfs
m ilio na $) $)

(1

(6

,88

m

i lio

na

Jarac

10 The Change-Up

5 30 Minutes or Less
(6 ,2 m ilio na

$)

Vodolija

Ribe

(

13

m

ili

a on

$)

*

Ovoga vikenda u američkim kinima pojavilo se dosta novih naslova. Puno se očekivalo od nove verzije filma "Conan the Barbarian" u kojoj je ulogu Conana odradio Jason Momoa. Pored "Conana", u kinima se našao i horor "Fright Night" u kojem glume Anton Yelchin i Colin Farrell, romantična drama "One Day" sa Anne Hathaway, Jimom Sturgessom i Patriciom Clarkson u glavnim ulogama, te dječji film "Spy Kids: All the Time in the World in 4D" sa Jessicom Albom i Jeremyjem Pivenom.

Bosanska Otoka

Druga liga Federacije BiH - grupa Zapad, sezona 2011/2012.

STOJE, S LIJEVA NA DESNO: Sead Kurtović - šef stručnog štaba, Đorđe Šarac - golman, Pero Mišković, Nihad Sadibašić, Nedžad Alukić, Mehmed Suljić, Nurija Hasanagić, Senad Suljić, Almir Sijamhodžić i Marinko Šarac - trener. SJEDE, S LIJEVA NA DESNO: Sanel Elijazović, Adnan Kadić, Anel Kekić, Faruk Pašić, Faruk Kadić, Besim Ibričić, Emil Mustedanagić, Senahid Begić, Aldin Bunić, Asmir Begić - kapiten, Kemal Kahrić i Kenan Mušić - golman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful