You are on page 1of 640

,

AO~TON ..

D
.....~ r

,
dO ,

.-rt.,l"-c .1 ~' . ' 1tatita~t,.

vr ,

l\IETA

&J rr/(r'r-,

rno

r..
'r7f.e.

' , ,
1 ~(,

~'A'
--'

J, . :
.JX1r

'''['1

( .H~o t1tC' -..c ri;c .Jt.


EKTO~,

l a 'rLIf~' rr1l adUr.f


' r ("!

.~o~

;\ ,

1.

(b; . M.?o~ ~ ~~:~oy)

.....

t8D9.

GRIGORIS PUBLICATIONS

PETROU GRIGORIS
/02 SOLONOS Str. 106 80
. - F 0030 1 3626646

102 106 80
- 3626646

'

Reimpression Anastatique
Photomechanischer Nachdruck
Reprint
1992

ISBN

'

'

'

Cght

1966.

960 - 333 - 030 - 2


960 - 333 - 036 - 1

. ,

102, 106 80

', r.

36.26.646

' f ror f i
i r, r ij ,
, r, io, , io

i .
.

100175

2387/1920, 4301/1929, .. 3565/56, 4264/62

, oror

r.
r, .

or
ro , r
, r roorr,
r or .

IrNTArMl\

12

.
}:

KANOIf,

d
rr

Er

tt 6 a:

vvr(l j ...9-

", 16 6 .ft'J",

r.

. ' . .

.
!; .

(Q

cir. McfpxofJ

tt~:) .

.....

1859.

lId~' drrvr /"f ~p ". "~"(EP07' :CTyap;-' fOil


jtra qo .J:r'~ !,

TOI

..,

KfPIQI

Drilr~ TOr Qr Q

Al'TOKPA.TOPlKH TH~
f

) ;
.

o::rt"dr

fp.1r :

.Au-

. a' ! .
: 6.1 ((:), ;
opg

ittof.e

01;

'

EJt

/lE)' f .
rrvc

.(t}r/,

(t, i, (tr ff xa.l Gv(f ll .

, J( rjc'r J.l ,
\
/l

"

' ! "

ft,

fJl.lrr;

otl

jlrr.,

/ Jt"yrC:JXftJ" l.lf)BiI~. J- f6.

[& //".JJ:.: 7J~' ..lar, r~ua


JaY' iol6a)J/tyor., . '

ipt'O'Y, .l[ ' )" c !dr' a

l1}~ '(F , ! 1 ,
6 .l.ly :.l , ; ."iU,

'

. vf

"{jl ()' ('1,


t

(J

.lV1'Jr
c;nVU()tEYCr,
.1.,
~~

roiJud~'
r
)ra.

~
..
~
J

J',

El '[ .,1.''(
1
J
~

"AYtn
(1),I"I
Ir,
)J
,

'J :rol.l(~ ' / rar71 ::6./' ,C

1'(/(,

trr."f'r.([ !(( OI:X c((lt;, c Jl11" .1'l}r{:fforrL I~QUi6~

}. ;r C 9( r ,

)'

ic;

vt

i}Ifl'- .;fJJc,r

:ctc., , ,'

6(: ,,':. [fl'oV af(;ur

, ovr ,', ,;} V'lirlJ, 8.'


',

1'
.

,- I

l. p}~ '

.>
'.'f'

'!rC ~o c,

<
(;)!?


1'C '

"
" )''

J'fJ-ri' 'Y.,zo~lY rr ~ .l"y(~ / Y'vy


rrfJ}; }a ? ,[}} , ~
" l..,. '

-;'sxrCGt X!ldY'Cf
Co.Zi,y

,7 I {fI~oy

sr

(: {(~ , 1

f-r.l~QJ 11 a,a

.9-}.1 .JJ .lifJo/J, 0 J;

. ,-;.,

'{: / :

lprou,

(}a. { " 0rri,


o~ . 10,

lC yeoJ~uIj'cov }c,

it cirpov

t'8

~llr:, )" .; ~E,,117yY' rjir,

i.vf]tr: ' (';'1 ir; . 1) .l.(

qVTxoj1teifTfJf, i.1l..

"Q :.

~AOl;~.,.~, ~:I):{(:) !!t ~'/O ~':r!J

r.

. .

-_._- .66 8 rrarJu ~' :t,l. ~ iSfC.(


'1.CY i}l.}Sr ;' -):(Jr. ~I a/

.l p~ 7 A:r{a l:r.f(J;
:)jlr lJur

lpTOY

r.rrr 6$

.10 'f1JJv ,'.l,l( ,,


.l~ .

Jf.l t, .i

.~Y, ' (3fJCf ivfr


, ~ (3:..

1flipEra

' ir, , cp(M.ly

6 ',

rc?

yox~

Epro) }r 8 ,. TOjy, riaY' i.

{'.
( uro.-

8 n (l ? lrIpCJ Jt.
~

J8 rr:, o.l.Z.lc{} 1'ro

v.orf[i

:' ..10 ,SfJ. r '"', ' lx. ;'


r iJ ~' ;t.r, ;-

/J. iJ a:rrr

, (} 7)

dli}'ll

ly ;>

J:;-;(jJ . r:o 6 ' Jo

!6 ~),

~ . , eoa C:r,;

(, (!&a J 11.1; 1Ccr


&., i.lin:.

clOoy ;rt.l) .lJrov ~{lo


rpaJU}ta ii{J :r (

r".l.ll,ir,

tJ"r, , 60C: d, r-;', ix n; sit; ,.,

ir l ar [ i),
'ln7 .1fr., ' '/Jur / 1

..r ' . 1
rJlI

2),

. . ,.

a ' ('t~r.llr

xarorl.xCJr

, .

.'110

{J'

. .l6

'

..,;.r"r

IVtOXEi{Jov

d;-,-rr:: :8r a,,;'


' 6, l0-yr a' .""Cr/,r,

' .l.l' -
:!1-' , ,l '. ( 61

rparya rai}ta vrt 7:# " a; "


6.l/

3).

) S' Ko,ol1) '~,


MOlll1m~llta

2) Ecclesi:n Grmcre

1676

Eo6C\(

O:...o~.

- ::
,
,
- ""),
- !~o:,
3) ""
l(iO!) ~"
: ';
::;
.
"' ':It)
-~:x
, -~Xo
."
,
L~'F'lf'
6~o
_.y.~:o;
.1,,::1p,~.
'}
' . ' '
'.

., r ' ' pou;,


.
~ ; a.~ .... '1
'1 <. (['; ./j'C; 'tCJt) .'i.'J

-n

'')

'tou_.

"

.l)\),

Ln

.. "

UTC

' l 'l,

c,tJ,

'tou tJ'l;.~}
-'

,.,

7, )
-

' .JuvtJ

n ~:, _
,,'J.;

- '"
'

~.I.),

5,

"1);

IVI'
'''
~
.';'1')'

'
..
:...v.'1G;

'tCU ;

1G48'

- ~'" ..-,,,Go,
1, .;
7, ~ .l' ".:,FG,;,
,..
- 11'
9
.. ~:CJ''rj'7'
, 'to:j ~":/jtJ.;' 15'10'
2,

1] l~ -'

'1:

'"

'"'

2'1 '

8, 'r" i(.v't(,,
9, ~J ,

.0,

:.U.

1 t, ; .')':"!;;'t~

12,

:: f'l'J 169~'

'
,).'"

'

'

"
.
r '

trv

1
.-:

aJa,' 0.10"{ (30} 90[frjl"U


8.1,

l,rr Yxp~ iJ

, :a : I, lu) 1Jr?7'
} cp c~ , ' (te

ar; ~ '7? 6~a EprCf, r; 03, lTt

.ltxn

, .,. ,l

riif; Ta.l.,llar; ClJtc1rn:er;,

't ~x~ . 7. I~' ~xo'Y)(OO;'


>.'
i" ~:
- Etou:;
"
J~Y ~
.:'''
'
a: ..
.''
, . 2,?
1~570

3, tou'tou:; f746'
2, ~o!); 17.\6'

11

! ~ l).~~ [ ('J. &,

(~!J-a: 12 &'(: u,)

E3!&~l)

. .

158,

~...
,
'"""zo:tV1tGtvO:;,

1-143

597
-

')' ' 1 - '

' ~.'t.;

'"

""""
~ :?-:"

~ oxo~ l();,~ :.,


' .
:t

:t

gu

1259 -to;j

15t6'
1-196,

1:337

1338 ,.)),. -205 :; ' .')t~'l)(~


1339 . 1-232 :; ' rx~'l)C;'
- 18'1 O'JVLOt)
' 1~g.<)"
''

) <3, 19v ''


' 'J
,
13' '~
,

tO!J- 2

:t

' .({,

1J''J.)

- l:'" '
"
- ' ~ ~o~::t'I)G'
"
1373 :;
1374- ;'
1375 . 1-305 \) ftotJ, 45 (. K'Jptlou ;;
132

N:~.)
i. '). 48,. 1} ' rxv~'l)('

' rEvEur" . .

23

1<;' lXo?o~'

~E M::oo~ol, .~oxO ~ . 45.

' 6, B~.~ , C.

27.

' ~) U2:'/i{>

1184, cpuA. 2-2'13.


~E' ~ bt')'f,~ 'EXoouptq:Hou . . 18. ,$. -23' ,Ti ;

",
>.. : ') t f}O;.
~

~E' li'l\l' - 51 . 23-288.


t2 ,
9~.

1-292.
1-17,]..

1 c'~.

4--28~

5'j

1-310 .

53

~,jn.

1<;'11

'.

jy A;;roproflxr/ ,e,l{}17 !1 '- ta o~ roap'oll


'" Kortlsfioll !, . ;, !lDRt' l1~lla 1" ,l
ierr ."(' .1' :~f}5"a r {Jf)17Q ,

f~ iriyro ~).

'
if.iIr: ; 610.

XRo('

"(';Ir JrafoiJqay 1"! a

,..'. Tfl Ju 4:1.} r faf1'1t1/(


61 ., rJu irr, . ,, !

.. "1 o~

ort.lEfiov, .1.lr

al' ,. , ' t; rr 03 ir
. /, ' xJ!'O, Jus /SCus 8)' '-"
./. 2).
'. dptflJuor . G () avrQu .lTO [ 8-

.1Jr ' oY~ , rETpajl}lirr, rfl xst.f!l U60


a, riic 'TppJ o)oc 3). 11' Juir ;
. r,
1 ) _'
~''t2'

::rPI~'O.C';

jiipIl

arc: ;.l.lr;cI' ;}',

..

'-''

2
,

2 2n'l:.L(. "o",~,
!\ ' J.;

<:~I)

- r'(OAIO
() 1'. ''(,XIJ:;' i)C')',,
.. ,

'
'J"::I"'fj';

, ! xzp~ta.v,
...
't1]V

')
" ',

' ,2

>'

':::

1
, ~')

'~('"

~ .; ;> 'tC'.l 't vr.'.JV I

"

: . :IJYj.\

.> (. Has&), :l::a ry .-.:') lpyo) O!PC~l 'f,


, .b' . tou -:.; :..:; '~.; 2~,:: 9t.>O, iM
\ ...,
,
; .,..
...
J
;

a,,:zyxcHO'J:1:X';

-r;~

to

O'J';

\l

!..a',

C/T:O'J

,
""
, ".
,-,

". 1 ..
!: \.; ;;."':;, 'j:;! : .
."\ i:l.VC.()'J
' ''"

~.
,
"
'~
,
, ~apaOi,. .

-P~' '.) .t-.:('J

\0 0& oe't E1tt~tc.ra,':t,

t)~i V'tGH.

2)

.c:)"~ i~ 6).:J ia.t:~e-:tt . Codex

serJptu9 esC

Jnanu ' doctissimi JoanDis Baptist/B Cotelerii, Jii.rarum grrecl.rum lectorit regii, mihi dono datus nobili " Josepho Hectore Cote)erio, conIIiliario regio npud cJarissimam Coloniam NemaUIflh!lem,OnDo MDCLXXXVI,
idibus Seembrs. Stephanuo Baluzius.
3) Mattha!i Blt; coHectio elemer.taria ,aCrorum et divinornm Cao..onUM, c codice manu!lc:ipLo prohato biblioLhec:c RC/?, Parisiis apnd 1~ .
1\finores asscr.,ato, p,'r R. . '. F. JAcoDum GOlt" Parj!inum, ordinis FF.
Pr.1JdicaLorum, COnVCl1t11S Pari,iens!s 5. Mari-v, Anl1UIlciat~ alllmnum,
corJgregationo s. J.udo'fici, ne(~is FrIllco:um, vicarium general~f anno
161S3 die 23 SepLembris codem convcntn Pttrisiensi II'tnlis sum Il. ~
tICrtIM(ttnl, !I mtnt fid' Iif<;jn1I1 tra.!lfOrir1a et irterrrtatl)n
Jonata.

JHtrr?l xatJapslo, .-r:af~Ja},r,. , zt;. JSf''f, 'JlQ!.


.' ;; l, 1.1: CY i". ;!tTilrr
.r7:ir tlutr :, .: :'r-, '
,8)Jr. y~ lr.yu .

r'.

Tff 1370 CJl B:~'o tlr; "

apuO Cr fl,tt'~7J, 1'

paYr i jt; /'

(4 5.t),

rfi ,71

:t6po, 10 "ti [' aV1f1tti~l',


L81 rafJr1J c: ol1x~ Jfldroc ~
'o~ r,r( IlJytUrflarO( d"/c .rse)
~ayyy.

f Ji ar :.", rrat;, ~p~oy


'

, t,,-r:1t, r:v'.lec:, xaZ


'i dr:, .lJ lx rt lJr
Tpgy, iG j.Jr(),J,r, .10:

" l ,, ' irra


.

(urixJoror.)

6, ( E~olJ A~lttaYJ~etar: 'r


rrapl/ rr (!r9Uf! (r(t ,; A~;
.l, ' Jl1i .: 61trv }'~ "-xova8iy ."fnre dj'DJ{) f., - :-, ~E{J(

:~.

}lO .
a t6riJ.

a tHfaxleia~ Jrt -'

, {1jy ir{).

iy , 6 trt;rc61er: ( ro~

ol0~Y , .a a!.,'
Jy d r.
' :'

~;t (,

'.r r i:r;r dvfpaxlov 6,a.

ntrr; ((;) ,l:,' .


< 1'tJ'OYIJ1"c V:rC(.cr( "lapct ro AiCHO( 6

IOj?ofj,

I.:rovqt. Qi 8pdYo, ,," .,.

;:- Kr .
~EYE .

fa: Ale!:arrJpelaf: , xac


d.oxpluEtc ' dr KVfoV
rJ
., ~t: ' rijc (),
I'l'apa lr rrrvd.J rJ, ~
fr l, (3(/

J (.
:frr op~' ~;) ll1 eSg ..
0.

'Er ( ' '.


610~ rJtd XltpOt: 10
l, [ XfO" 8 J' 4).
' rJE rfl 81l1
6.1 d xard nl)'O lxJuqlr a n
rdrllt: . . .l /.J.ixp, c
5t, 52, 53, 54 810, {)', ;
r; :r ' rJed c"Jr . 8. r . .
.ea' rJ. 1 n 61 , rJ,r
a r:.l' Jvr.

1' ovrJ' , ~Y or. ..

rdf .' llJ0, fJl1J


Spdyor :rJ rJr
tOt; 6': 1)' , tfl rJE,
0lO , rojutxij, qxolijt; {

J.1.

p.erd-

1 r s1t: , ,

lr

l ~xt.rJ', ' pJo f,


jur roic 6d0r:
1) t'J,t:> :> i,~ : .IJtutll '(X~o ~o;
V'IV.~XE~ t7if ~I)y.~ ~ .!1-&;'U~; 2:~ YXIltllai(X~ ~ (~.~c.u~l&l.

}', t';a ' i;' a~r 1.1, iJCio( roi xa.~j ,,r IJ)'~

l'&'rJlaroC' il" e. 1-2(34, t a. :n%6


)r' /jl(r-.

~/{ cvra ~,

ri" ,l)' <t.l

, ( i 'j/, ', c,,:,

Jo, :c\'c,
\

,\

, (
'c

...

'1 ("}
'

i:tarIJ)'clLS-

ly l' ,'p(~(;> J,ift'l, 91,, a-c{/,

r'

... Vyranf,
\

, ,

.,

.~

vl

.....t>

,
'
vtVlffi(:I, l..' ;:J',,-

-"1.;'
'(. t"

'l' l'

.0
X1.r

i;x, )~)' lYLJCllp6pov }lO.l~"

\.

'1'
)

-)

C,'lf

7.' ,
LT'['o!..'r.

\
\
()f

, 'l;r;C1'v
Kc':ly' /a ;)
..
, rni.,
,,;
~. ~

'
" .')"

"
.

" ";
Vf &
, '

,~.
1
:t9" 6.i-

:l'e

(;;' 1'[(
7/ly.
~
J
J

L(;)r' ~' prx(~,' trJu.

Jlcri / r1r,) , ~lx 10.


J(CJ.}'6Yfr: (;) C'r~l}', 'l" " .
co,;~{';;)' V)'6Jr, ' jlr; l~y

/]' :: , ".1) '.

Hffl [(;" rr~ &l

r'.

61 (~;'

'1-;"rrvrl'".

f')",-rt: rr: : ~( oi
.3

r&j;'

.(;, ,' V,-C!.r r~ "'"

rr)''l'v61.

. r.

/ r.r ilrl jltrJv


1. cl .

.
a' Jf)V v&v.lr,.

',,-c.l fJ17 'H.loV, .rr: 1rEfJL ~


'7 JUO"aXOV Ol.
Jl fra,lcr; :rr{Jt : I'7:(''''~'o r~

iJxo:rro,.
.1 f.~1.(t( 1J!(IPO, at
Ui io"C' 'rc<? , Ba.lcaJtCJ)"OC.
lJ ('-V"rm;-rj . ir.:xpI.6ftt 1 t.l/,,

i.'x

t7JyoJ,xCJr , r{; afj'';.,. :6 i,:'CC6;r !

{;), l .. p~.
)61: .1 a

adv '(l d /l1'

n .

~Lr:

l.1.Jo 'Alita)Jptlaf; j'jr:

reroxvlaf ,a.

N,o.1o~ to61 !:":

()) . 1j ; 6J i.
l} ,.10

."tep' (3

urela.

" r

tY' .1tat9- Ivr6c1ov

J, '

..lr I~ , ! rrer, ,

o~

drlov a.

rjltr Yf pB1r q. 8
f ,>,

rfl

~ xallEpif.

'Ci

~p4),

.1,ttovprlq" ~ il xttpororlr

. l~.

0, , -.1a.
T11o,J

",p&.lafa 11, 1Ea'f.


'8 tr{J ir 'Pogyy

rxoo.

n a.ppl1ov rVf:
rl ,Y6Jo, or. &."

" ir 'Ayroxtlq. '.

ix

6n',

P'f O( ~ ,; ~ (38,.

o~"o , tdl, 0'- "

er f:Tl

; t;.

tl ( . ~O ric

4a {J~ ' , xaA vfl'oll


~r.

~ f'!JIV(f.ar ?7 fltot6xov, f
.6 lJrr, r6rr; d "vpa ..
VI c .

', 6.{, : Q '';


a~ i n (},ifoc: ilJ.

'.

Tov UT'Oli at~..l/, . ~'O 7~:o ~a E.)(6~'a { xa&QjLXT, .


4 a',

a /,

, rif 'Er.. la( .


. /l8" f "Jl: a
a1ti 6.l1t ' . 43'0
:>: ~ 375 6.Jav:, ~ .l . t

rtrr

(~ yC.JY ip8, ,..

Ell!IEQQrJcvri9ar

l1 ' r.l, ' o/(J,


: lr r~ <; 10 ~ ; 10

.ir rr rr(r, t' rr rJ9(J:


ir i{r i~AtaXOb 'jp.
0, rr . gf. {Jlell
,t:ir, ' i,,';
.lLxiJY

ir ;> (lr (l',

d:~: n;: i06Q ttar d~ (6,

f7JHxpvr :171 !lJ~ " r9v/(irr


Jr /, rrtrr.

, :fSlq- , ' rippa ,}


ir{Jar, tr; (1,.. \ " r{~I", ti
{, r.ayJiljlovc :a ; ;: ' 17 tOit;
?l {0 .1f:

aopOlr;

!,i (',

' ,}6 'prov rd, El0a}~.

''8: ; ?; l " ~xo rijr;


& Br{o. ~), (':. 11.
. .

Dtrpcl, 4 lr Fal11q- j-{J~v r&.rparoc


rtJ" 2), t1/rc '~ 1lf1ur: (Jof101orI
, n;c 7lJltrifov rrfLcrt:
, , 1 {J(/r

.apoPJl?)) i .,l.lr jltr:<: 1 !.)'


1) rscbe Zeitschrift'~ rOr Rl"t1tS-'YiIs.=sch~t " Gcsetrgebu}'}g i!eg
uslandes, Hoidolherg

f8M, 2 rf.
2) D~s Canons dcI coll~cti()ns cIInoniques: de ' EgIi!l~ grccqtt"', d' apr~.
' edition de G. . I:.f:alli, rr,gdtnt de r Areopage, plr le R. . Dom

.
J. . , .religieut. r.:)lIe~j~tjn dc Congregation c rrrr.c~. r,
II."

dt:

J)uranu, I:.ue

.,

d>s

Gre!lJ 7. HH.i8.

t'.
'.1.

q,.a"9'6r,

.l,

JL.,~'

~.

~..
,
l"rofl,'(.a~ }l4."

' (ur:ra;
j'
Uf"

xal ( a c i:r7jl.( .I"'

l,eao (.

''EpCPOy Ar ',- ' q,~'', ..~f'tfriov '.

r ..\.

\.

-. - EIllTETMIIIE~N :::'(.

XepdrfflJJO)' cp' : lll r'f./;Q>,

.f -3 4-0. ~lfrfffr ~'), . .lff.


43 j 5. Xflf'dnct;POr c(,. .J L>piJ),ov . ',
. " UC)'v.

. JYEtp6n)pOY
.~. {,r
. XELpdrpaffOY
~. XEtp6nJapor
.

t', .

51 .

{1. 52.

ilfl8. 53.
6'. 54.

trfJ~) tli.l.

.. X~l[Jrfct9)OY r(}v .a1'{; & . ,Ka.~


.!~Y{.i'CO~.

-.-_._-

') ,--

... 4~-"'''''-C ''.''~.''''' ''.'''~"~ ",,,,~,,,,......-e-o.o-.~

,. "'1M~IE~N

[> )'"nOfIFEQ~~ TOI~ }' . : ,

) ITNT:LeEN,

IEPO~IONA.XOI

'))

~)

.\
,

3).

- ...
<

_.

. ,;

c..

.,,
,lj;, .';

-.

-
~
"Ij;
zx'/o~. :.

t't
't'!J

..

1;1$ v-~v /''

\ '

.~
~';7:~,1,

,!

'l ' x.:t~ e~'J x.7.;~ . . . ;;,'1

'

) '

-.

"~x;

~o, ' ot ar n: bc-. ~6- ;;0 ,,;,o~

' r.ocr-;o' . .' ~, .


.'"
, '

'j'J a~U4
,

fJ"lj ;;~;,

~,

-;

....'

'7'11;

"

x.():~o; jX'Ij~

"

-;a~; J.. ;

~~ ;;ofx~; & ., r.,IJ6-. a~d :J.;;6


~ E..J;(~ .-;, ~c'J; .(; .. XF6VfJUI; .,

"

-'"

'
.:.,,: '!, 'j c )'~ c~ '. '!.

- ()~.
. ~ ,
7J;

':'
6~
"

oo'J

>.
)

r;.~ C~'! ., ~ ; fJ. ~ .[. C:~ )

-a
'

~
,
-\\\
c~ ox-:-JTZ, .L10V

f.JOU -;.
...

'"

,
J.?

"

,:,

.l)~

'\' ..
oo.o~
~J.
' ) ..~',01,

7. o~l)l) r:; :..r.o~

~ U?C~rVOVOE; O~;:~OVO:J..rxv

\
,')

'\
.

V.~7.v

~,

'l) ;

'Jni.v~

4-),

).

;;;; ,J. 1 ;x

,
-r.OtXt-

"

..

'11-

:l, -

/,
, . ~ '.
"{o'..o~, u7. ,,;,fJlJ qUJou ';';') ; ~:l1t _.,
~
-."c-;;t:""joc. E-;;~
., \'.'
' 1."...
-
'
,
,
'','
.J. '1} T!'}~o
\

, ~
r
" "fl - ~(~')?x~~
,~..
,
'
.,
~.
,
f'JY{J.J., j
' :' ..
7., ,.7.t,
,

, . ,

,.

(f

'

,,

.::n

~o .J.,,:, ~~.!'

":0;

-~ ;;~()J \) ;,

"':1;;

...

_....

9'Jj, ~~

,..

'.
'
~

'

~J,,:,
\

.' ,,-

'

1'7.

,..,

1) 'JV-;:.,1.U'1
13, :

T'-~

c. -

r. - ...~

2)

l.~) c,;'I.'J -::~:, ~(

HH1'';:~:'<) . -

4)

11, X:Ll13S0. -

~:;~'~O::L'J 13.! 1'~ 13S.

r'f

; TJ

, . "
~ ~

- . . ).
1;;, :. 'r.::J..~, J., 7. ":] o~~;

\;!-

~)
()~-; ,01;;

3)

13~O,

,"

""'1), et, ; ~o ~uaae~Et; 3\1"

,:6j), ,,660, X'1?~ ~6'Y(L~a~, i~ ta,


~,~ !oc , ':01. ~ut. <ptAOveLxGJv
xp'~x ~~ '1' ~ '1J, 6,

, . ..
~,
~
'Jvooot

.'

~ X&O"c

.cX.'l

'
'

, l..-

uE &fLX . o~x, 't1 ~~o~ h~, 1l O'~"


\
't'U'Jj<;
j

l?j
'


,,)
\

~. '
(Lev

E.t''~-

, ,:-1Jv (, ~ 3) :~ '
,

o~6o~' , &( VfL:,

~[LL r tvX 6~ <; : ~x T-1J" ) Px(o~

."
X:fJ

.'1J

OCj <;

,?~,
o~

tJ.'t)\

,
"
~
'~o , .Oj-

(-" ,,;(7.~t -rx~TfJV, XPf)l1xv.lvou; t(~, ~


.. ~
) )- oo~~
' 'I)o~
' !tC:
'
, . ~ ~
u't)[1.o,,;,e ,
1''(1; )ov<;

,.~
~<; ox~o 1'

-!\.
er.,svtyx.eLY,
,

~
,
or o{)o.fI;

~x r/-,.{x, 1'01 : j

(:, 'r-1J" 1'xtT't); ),{:1} C7t(;)~C~

"
'rIyOPE'J' "fj arx,v ,

4).

~ . -

_.x.~'X.;
,
,
6
c \!

f1~

.-

c.CJ,I

' IJv't)).u6-\!,5), OU .: '~c'X. T'nv LU:J.}V

p.r. li

6), o~~ [L"},V r. . tVOij ~6YV.'X.To; ' 't)1'~\


Lt
,
~c ~1'
.
- ?;

.
~,~
-,
1
'
- J'1.
,
.:J!)~L .... 'Jvt, "' ; x.~ ~t .-:": :; .;
~ ~,
,
,
.~
,
.'
'.jX.
L.. 'JXt,""' '.t, .: 6 .' j"r.~,;
; "f'
"
. ' !\.
\)I1"r,,
.

.",

XOtV"f'\! uL

'

uv

' .
.. ' 1jaLXt;

'

7'
~,
,
()] ';,

oUX, ;:tC 6 ;) ~I)/-,.i ~x!.; ,

-1)~('1'X. !, ;:o~1; ~x etCEverxXV-tVOt, i ~


fL~~ ui t, o-1Jv ' LLCf.

1'l, .I X(~,.: ~Of!< &fLX .~ ( OO~r:;


'iIV-~; t~{l, ~t7:r ' '; (~ u~J, (~ ~
~

,
.,
,
,?;
pta1"O'J- r.Oo'l"fj;
r.~ooo ), ~~'I()z; ";'1j'J 7:"r,"

.,

>f

c.yvOO

' ,
~
,
t.OC'JU tCf..,

\
x.lXt,

"

j(, ; .~~. ~Ao,j~' gt6? l 1'~

6. - 2) . - 'L8' TLVE~
3) ~ . ~L . -4) , 4\ .. cr.t)(~
tH31S 't'i~)..~. - 5) 6), N~a3~~~y,b~v) .

i)

a@LtJ

o~o~,; r.1375. -

4,lu.a

r.

.,;~8

:l..ATA. ):TOIXlION.

ft!'t~v f,),~ee xT,PUyfl"~ oct, l..cr'_(crt ; 11,


.1
\
,
'
\

r: '
\
qtocc;
.~ cx ~.'1);, )',,'Xt j o."":-:-~ U'J
t':lI'1:.J.~~ '1;', .. ~ )
n """ ; OC t.r.j ; ~:; cys

~'X (l1-'1)~, C> '7; ~x ~ ; XT~


tt~~, .oc~ oc." (), ~ ( 1Jcr: :t
r., o~ ~ Ufl.t~ u; o~ qt[;

o~ oc., 'J c:.tl?

4)

at;t~

"!. ' (
t-:,~~~:Yu,evl)~,
Orj{t) r.:ot 't .),' { .,. . G

. ,'. c;u,. "'7.


\ "~ tt '
\ - ' .
c.
!-'.j cx'n j; . ~; t.fl."-

2)

'

tt;

x~,

~l\.' joGY
r .
"OU'J

'"

'
;

.~H

6j":'O;, ;
.

.~.'J

.. ~ ~..(t , .: ,:,:e'P'Ju(~ 11-U?rou; u;.tr ;


js{

,x~o .,

'i}; c .;

.~ .

"';'I')U

; lj

't~'1); '' .. "~; ~7.". j;

-r1i; :(~ '~oJ'o, fl. 7 a ~ttA(x~


~ ~v.'t'QC ('; " 'o~~~. ( o~

t, .o~~' u),:rl'6, ; o~ x.~ ! .oc6-

~,

~ oc't .oc~ (o~; "r,.U, 1

E.'j(~

~ 1'OV b . oc ~, .. ( (

oUx. ).~o, t.l X.OCx.tL,I, jx 't'~ OC. oc


.cG/',l 3). r. .~ .oc XvapC')v [';~O,

l'> ...

l1-'J xp6o~ p~o 1 ') ,,:,; .ZT~,

7.t~, ~~ .a:~

r.VL

)',4t

:~6.tL'I u.(oct,

ttIcrsbC'J; ., .oc6 lJoc , .x6c~ . E.~'Y1,


,'1:,,"
\ .... ...
~ ~
~

~
"')
~ &;oc,
.oc~ " oc " ..
!l'x ,oc 'hv. 4). .oc o"~ .~o; B(~ 'rc!~ 'iwivu,.
oc 1if <'> o~ a. XP~VOCt .oc Y.j~ocd,
' J.
6
O'J;
',) oc' t.ocu ,
" " ~~
oc\ ,uuvtuvn;,
1
~,.~
,
tx, !\ '
~o c/!",
'))
~ f.:-~ " \~~o, iOC . ~ atX &:
,
'J;

(
"
~.o

rf-, oc~ ; c~ ic 7; ,.c;,

\ ' 't

oc VOfl.tIttV,

oc TJ "" l1-ocPT\)P~Ot~ ti\""

v-r.

7. ~

1) OHr~YO~~ . 3'. "t~[t4~, . - 2) ~').~c f',-3) 1,lQ; ~~~


r:l,.:r. 1340. ~r.~ . - ,i) 'JtpoaipV-'a
. '.

BA~TAPH

tr.t(; " (l~t, J'.~ ~ I\.I6~ ll""


z~ a.'~tx, i. ; s.V1j 4

tLv~~~ ''xy-~(x;, ; ; ~1j~ .c

"

' r r';
'

':'11.. "t'J K~o~.

,.....,

oJ. ''\ euS~~,

''; ." o~x-, .~ 'tQ e(V"1


'o~~, KC :~~6C .Xto\l x.~ 1j -

,
fLtv-r.

~,
v.~()

"6

'
. \
.co ~~

"
,

.~~ occt ~c

- ~L\'JU~~,
. ~

OL;

( x~~~ . u~L'
~ ~,,{f1.~~ ;

'rQU

."

., .

, ..

" . " ",.


.OC ; o~,

(lt

aL(lZoP c

1; AU~t~, i..tt;?

c, x.~

";'ou ,

O&,OL at'~t

oo~o iC.~t ~,jt, &-- .oc a.!L,

'r\lo,
,

~
x.\lO.~
'1

oXt

IJ'~,

tJ..
t;

~\,'
''1
,.
,
tt,
-'. <, ~.~, eYitpx.TeL~

-'"oc

1
' ~ ~;

~
~o

,.
'.
09~~ ~x ~ 7.

.t~,:,, :;; ~ ~ '}"

eptZaLV

,'t"..

"

lXa.O~

.:tt ett ~y~,

"

~x- ~~ ~"l1W\l. ~ ~ o~o Gitou~-1i


, ' C' ttl')v 4
- ' .. '
'
"tocU!L'' .;
.,
'
"t,GLOC; .ocj.
(1.11 "tL 't9u ~o ~ oc-6
aeL

.i), ~ 11:1> xr 1 ( t6)(lt, .~ ' ~~oO'l


-r: .~, : . .'! ~U,I~/ke(jt, ;

'J-t, ' (Ltu , cx ~ 6 fLeT(i

~.,.
Il;
UA1j;

~,

~t.'J'I:t,

'I')','

'.

-.

' LcL,

3)

-,
!L'1,
j \
O'~ ut

U.u .

&'1

,..)

"
cxx.

&/koc -:;-

'
'
o~a-;Ot; it.c' " Cl \l'Jc;

~ifl-~:. {l;~Y d . ; T-nvet?X~ (


~

" ,

~,

~,

'tOIJ:; v-tv, :t\l-L tcx~, ottyz~pou'"


-~,
,
- ( "\r-

~
) ,
,

't'OL; .,-
,~~ -'..eL,

o~zx..
(~,

..,~,.\,.

. ,

'
:IJ~
'

iGTL otO\J;!'-1j '.~.'J()u - 't"x.


'
"
- ''\
\
L~l1.~ 't'u,
~' ~o

v. \ '. ~

~!'~ .) '..:"t'~, r. L-

i.;;W~

,
<poc:~,

';~Q'r~\

'

~ :)
- ;.,

"\1

1) 1C~~H'ia.flLavo'\t. -

.. ) i,~"

2). &; ~. -

't1j;

'

,.

LU . ~ox-~ -

3) ~ro(J~.tb.o'v.o;. 1340,

n~TAMA

')

"1'01'

1J..c.t

~TOIXB:IO~.

'Jt; ,,;,;'),,

,,..,

,:,,:;

1'"(1;

1'0')-

7t',)~!J:~; 'b:J. 'r"r,v .(~ ~1."o~:x 7.1''''

OUO"J);,

,~,

';

, :

1'()

~,

(J.'J) t

fLepet

. ,

,;

U'r.O-

'
\
,
,
'
,
~) "
,

; ,'/ < .
; 7.. o~,1'"1);
- ' ~.J)
- '
,
,
: "
:.. o:~ UU'JJ.I.~v,

:xO!')~; r;1)'J(':Jj.'5'~~,
t~ ~

; GUfLflo:X xouVTIX : u6[l.;:, : ~

,,;,;? ~ou-

(: : : uu1'i%.

~ ';} i% j1'1

tl:,.1', 1'f),~~; 't'.~ '~~ ZP't'1XtJ.'Jr:>t,

,,;,;()1 (J.:xut'J.

~ ~t-

&.7t"~ ('.:< c~

. tl

')),,

Oc~ 6JG

t})

1), ~ cx~o~

'rtxvGJv (L't'L'l~, ; 'J'J, ~ , ~ Lu


tu"fjC' cXu-.L; (o~; 7.cx(1.o'l '!

oe .~o! o~ ,r cXLt;') :)-. r.1jL. ~ -rou

, . %"t)
,

a')'{OC :~

o~~

, ,

')

EEf')t~

,;,;~ \'/J;:~

2)

7n-, ' : 'r7JIJ OC(L/l-: -

,
'J"t)actfLtYOt,
'\ -

'\6 ,

xc

ptA

lJ ,

uLv~,

'r. v6V'ou~,

.,
\

'\

~
x~

,.)

"

oc

o~

~ -: cX1/l-v

o~

Xf(L0vtIX;

'

~'J;

aUIJ-

.:; oo-~

'00

o~ oc X-.c -J.. .: ;

O?OU,

~G ~ : .(LctL, ~Lctuoc lJ.

\.,:;;oo~.:,
~ ..
'

\..IXFE'J 'uv:,

oc

"C'Ot;

x.~ ..)
:

.:

o-.~o~

"~1="
.,') ~,

.'

\
'
: .- :

(L"t)_.'.,;,;'J '

\ "J-

; x~

;l)?.
,

3'/J
- r.OV"fjJev.wv
'

c~)

--. G';yyp-l(L[.l.XToc. 'rOL~ tLsv & '{[1.


tv,

.'~ '~ r.".( t.i, ;

_ .;.
'

~ ":\'
() L,I

';
~~

(L~

v.U
'

cc

'

/)/
~I .

OCU~OL;

; )

(j'

0'J

P-.~
,
:I')') '..J.:,

\
'r"t)IJ

r.Gj',
11

:~UIJ'J

f '
O~X o~

~'1,

; e~oq)LAI t XX~ v.~. ET."LX6.o ~. &~


;.G [l-tpo, ;I\~, ; 'f 1.l.. ~, ox~,
,
.
r
,
,..., t'!
....
,
,", ,,;,,~, .~ , ~ .co; "C'wv . 'Il ~
~/

, XOCt'
1,,

'JlVor:.
'

"o~;.

- ''IJ:J.wv
-

o~;

~~l')o~.

'
oc

o~,

~\

,-

'\

.~ .~; ..

:~ -

~'
~
,v,

. '\'
;

'

,,
'~Q,

'
,~\
- '~'

Ci'JVOOOU
.~
t ~q. ypct'' ~p
v.VOYOOVEU oCXCi.'/J;

\
\
,

'
,~,
,
.. 'r"t)IJ xpovc,'J (J.tv 'rOt oc ' , ' oo~
.1"

3)'-;;,' '.. '. ,Il)


, } ui:
\ ~\
- x~,
,
"t"OC~
OIJo~

- '
\
,\
O'J; ,.'J."/J

~ J'/
.,
, , \ 6 ; ;
.
'1
(() r/..'J
~.

x~

,1_

, ,. '
.1,
; :.~

',, . .

~~~o~, Guyyp~qIlct 6 n:~, ~ ~ E~, -:-bv f1-t


,
. '
...."~ct 'J~
'7
f1-L '
f1-,.u~
J.\.
".ct. ...~~,
"l)v
'11 '11 ..
. : ~1J ! n~,jAou (, ~ ctUTO~ ~11o '
" 8~ ( f1-. ' 3~4.o ~ ij
';:l) (fJ 1J., Lct3f1-~,. Xct,
11, ~) , ,' ct
;, KA"f,[l.eVTct ; ~ .: .",
C uctt xct __ 6VL,

&, ~

.!. o~~ ,; '. 3e(>evu rctt" o~~ .


"l)~(
,
.,...
. ; -rctUTO (} oo~ -

, o~~ ; ~.~". xctt 6~ 'tou;

~;c.pou; ., '~~1J 6'1 Tij; ~o(.

rx,jT(7)v .r.;:~., '); ,, ~ ,' ~o..


.;.~;;~~. TO'J,~ ; -;:-; E~z~o; tT.'\a":oAii~
,
"'> , ~
'.
,
.
CJ. '

) ,
,
't'] t-A , 1J :l~.vrx'J 7.0 , ,

'r1JV
\

; ... ~:-- 'J\, ,. -rii~ taix; . ~ii;


"6 .(, OUx. , , 'l; Xx.~~, .~

<tb6u . ,uct .6~~ 'J~"i11l1, ; 2)


,
L'
'
\ <
... '
~
,.
'
J fJ.Y~ct ' x.o.Z'It'1) ] _UVO(JO~, 'r'flV ctroXp~ :"- 7':OtQU.''11 .tX6,~~

' ,.

~ ,~
.,'JV,

o'.~~ '),

dt .1.... (
,"' ~ (
_.).
. (,( ~ ~~
-

b(~ at'l6 ., ~~ . tVtOt,


ci.1J!Lv.

] ~;UQ "h ['/

xctt ~rx, . 'J.~,


~ .
... c.v,

I!-~

;.

1:0,",

.., ~ .. -

.,
~.

, 1. ~6"
Il.~ y~ :,'JO

"

~
,
, . ,
"l)') ,.,

, - "
o~
El&t'l

'

,.,.
., .~

"UJ.,

'
- - '"I)~o 1n
,

- .\ ut(,(
~
. '
'w' "t

.~'t'~ % r.pQ~ bb)V ') . .C

~"

'
.'J

'

,,,
\
TOtvuv
a'r
'1)
,

l
\
7..:
oytGV'ov
~ ..'

'rO~XUT1J

.~-

tJ .,

"-

,G~.

.6 cXll.pLbOAov .. :; L,,:, "(H'X~ v.~


'' poo~ -;;p~1.

n"

(Xco
",

" riit: ",'' v;6Jv.

t,,:,v.'J~

fll
-''''
9','l! ''.!
"lj;~~'

v.)t

,
Bx~~~o

't,'V~.1J.

\..,

) 1)!)

.,

HC -

,
- '
,,"
!) "l)~l.C70 . J.

,.
"'"
..
,
~ IX'J";'ou ,

V.z-

,
Ot r.:,~u v.
~'"

'.:, O~OOX~
,
~"''''
,
'
~ ':!..~ C..t . 7.";'7.'r,t -

~
,
.'
, 'JVOOO;,

- , ~ '!:: '
' '\\ ::'.s.lJ oc
c:~..t.1
[1.:)
,
6'
t
,
~

.~,
'rX'JT"tj; '! '!t, "7.:~c TOU";'OlJ U.":'7.777t
Otx 70
-ru 't]
..

- .

.,

,.

.~,

'/) t'JJ.t't)

'

1.

:;

.... ,

~
'.) J:'J

> ~ L \
C1lJt,

\.

oXt

.;

,
1Ct,

TCt;

(X.C~

',
~,
11
''.7.: ','J, ;

6; . B:x.. :'~lI ~) ;:' ~t'? gY?7.'fZ ,~Z,?7.~,7.[, :


~ ; .V 1) );f1( 3:,,,;,. O~o 'rOtYXrouv ;

ITOIXEIOl\J.

\C) :C) .(, .. {~ ~~' OljxAEP~rxvo~ .~ '/j'u

'roij 'i.z~3o; , ('~~~: o~o ~(j(j~),


" ~ "',
.
\,-,
' ~
,\
:~.';~o :p\~ "(' t.

(~ .:

Tr ,

' ~

,jb

.
~ c~/(,>.

- Af.'"
J!J;; 'r

"q>

o,,~(/.

"

~/.o'o,

"

('J; "t

,,;:) :::t ~v. 1'71; .),r.rnG -

. 1' BA~TAPH

t(lt,

d1'[ou eavj1a7:0Vpr ojj

- r 't"ou &( rP'l)yoptou ~ .'l ) ~.~uU


'
,,,
~ '"
11
,"
,~

; '1), x'lo~ ' , ~ , .... Uv(;OOU ~'Jj;,


"
' ' ' ' . \ 05
~\
'"
.~
, "
~
,
; rx,
r.E?O~ '<:
,
v-tYXt;
.

'1) NurJGr; O~-f~o r.C!L~oc.

DBrl
'[

drlov ij7:l> nirpov.


.

"~

g ') r.,'~ , ; '

11

>

r.O~ ,

.,7. x'l~!~:~ 1:[. X.x[~'/1', z~~ 1"r.v


?clj~,l 'riXIJor'IjV 2) ~xo, .' 8 .; 17:;(. :J 1.','''1;
'


,
\
,
'
,
v.u;
.
l)1' (~ .~...t"~
<:) ;,

ox~ ~xx;, r.tpt ~J.""


,

'~/~......'
r.),
ow

uu~

't'

co,

~x

'.~L ~ c ') ) [

ni-

, 01); c ; . lc?[L~ c6 ' ET[c


o~r' 06; , '1))
~

'~.

l"l,l ~o

~'

';'S.L.;

'); C[x; 'f,j;


"\
\ ~\ ' 'l
1
Oi~.O

~f, -; ... ~'1)O iu 'x[~;.


, { 7: ;- rfCf

'

'

-.

:,;'~ '~ wO

'~,

,6l:.

)
-

3)

".

" .'J~ ~ r.'1)~ 't"'fj; C"(l; a; EIcrZbCJ;


'
. e1
r'
",
~J 1 'J ,
I~".J~ .'of)-Ij'1lr;, .1"l)
.
-,
,\"
'" 1: ~,
!L~ ; '!) X;~ r.c . .;;
't'QU

O~ ,ji~; ox~; - [,

-,; Kx~( K.~o.~;, : ; 4),


1.

'

.~oo
\

.;'

'

<)

\ '

\~,

r..Lc o~ :~ ;'/,; .'Jlj, .1~ 1 x~

'~ ;.. ;;,

~~ ;
~Yi:,,:,o.

5)

\ "OL;
~"
~.L

'w wo;

1.1
J.i1:

& ~~ ~o ''\; r.fu~

1) , e?2.?t; o~ x:tt:z~ r.%~1 . c' ' 'lti~t 'O~~ ;' S K3~!.


2) ";~~';1j; 13~O. - 3) %,;' :\" %~?'~ . - 4) ~) B~'1~\O; )'.~~ r.

.,. KAT.~TOIX!ION.

'. { )' q. ~o.

'. ;' ,, NLxlq, r; xal Oor


.

'
.,
"t],

,o~~
,'

,~,
;;

.n

7.

'

.] ,~~

,l)'.t,"t]

'

(;
1

~
'Jvooo;

[l,ET:X"

T"t];

Xfovo'j~

't' -

''
t

,-

'~ ,x~

.of1) N.~(~, 'C(:) Ij,~:


'
-,

'

TOU

..y~OI)

-'

: '
'ljlj~

; u,j "; 2) &; !f,)

:x~, ..(~.:x ~:x~~ T:PO~ -:- ~'Xxo~Ot, iv 'i


(b : ), r ::; b:1) ;;:,
, ~
,
, ~,
'B'~'
\
:,. . T:~o,
: .,
,
"
. '
.to
.:

.L.'
,, ,~x

\
';

,
"
ot.:x;

,
:x~:x

1) .) ..'!
.J.,)
6~'
'f
~
. Ao:x~

K:xto);, : ; (, vuvx\

'l) .:

-,

'

,-

',) TcxYV.~To;

''
:',

!j(.~

'

'

'

O~

'

T"tjVLXIXUT:X

tar.,

)!1. Mx.C~o~ ~ ( Tou ~ !


',.'),..
,~,
"
\'
"

~
~ :;U, ,,::~~'Io:x~ , : .. ~

'l)

~~

.~

,
J

\'..f~
"
'
~ '
fl.ov
,\

'

p~

'

f?

''
\

x~O::y):.,

r,.
'
,
,
'

"

TO'J- -

~"t]:).cx

~-

't'E(;[b:xrev' ' ' , J.Q,jGt'l {;) i;

"""

'"

_.....

,~

tOIX - .1'J,

' \

; '.~

't'ov ee0v-cxV7) , ~ ~:J.cx 'l !l.1) G'UJ.b.[cx,


XO~ n.'

3)

~ .v-~ .~v.'tuL "!

o~ xcxt .jO'IX<J:); .:xx~~ !j(~


.: r.~.

1) a:ec, XIIL r" - 2) , oiJ~"voU~.c


1S40 )(II~ 137~. - 3) ~'~!h~r: 6. Y.~':

ci~-h.I~, ol x~-;: -;c~t .

H~f' / t}'

/1, ~(x(!

Vi ,}'rJJ',

t?:t a .-:~O'(~ 'r,; I1J?[~; ~~O~ ?'


., utotJ u r.')l) a'l[u, C r.
.,
, ~OI)
. - ;
'"

),
<
'
-: 7\ 'rQU '.:;
.. a~ ,
'
o~ .~
... ttKOCit at; .o~O ' ) ~ll

cr(a; txaeab)~aCt.

11'. HEfi n Jfl -;-6,


". ).

~ - '
~
xttL\.'(; t.. ' ~
_~?o~~ _UvQOf);

toitt

1.'

'\'.

.t;

';

0'1}-

; 1t Kr::x-:(o' .? :.~~~ o~o; ~ ';)"

A~:x '", -!Jar. o~1"o . ~ -


', a!l-~'/ Iuv6~c:-I (L.r.)lj ... (; :x~o ,j
K~)~;, ) Gb; F(::t;; -, e:XO7.

la' ...a

"

~ ".
.,

''\

")

';;. 1)': :j

,
et,'\au:t

( :.

~
o~a .'!1.a()'j . -

\'

, \

'
1. \.
J.:.t ,'
. -1.:, ' ~ ,

2}'

a .ft~ 7 [) '11

3)

i,,:, ~ X~:), xixs:1'JO bt:rat a~ ol)~!;


,
. - E"~ ~,
_.
,
.
,

-'

..

-:.

at

.., ,:,o~ oz,,:,o~ a-t;,

. itap '.
.,
"-OCt, )

o--,,~"

1a ( ' ~O 'J~ 't''J ?O~'l)X .i .

aKor.Ot . .!. i.a ; '!; ~l)[o~


I~t.~, ~ '}.0!1.1\ T~~( .. '~, o~ a~ .~ 01;
~ ~(Loctoc ~ . [.~:. 6~..> ~:x(
~x ta, .~t ' ~.'. '
); r.tt~ I J(Lb' ~ -.-;-;

(LsTocr.ote1v, 16-.a'J 1.t ) i-.;' o':...~


~aI. x:xv6a"~ uut r, a~ -r.o ~

', )tOtY~

-r-j)

...x1](~ 'i:.

'. n7 ir l'}

't"~ ~ ~~~ 't'~ u( (l." 6t


~
, t.':"
.
.... ' ~
,
. , '
\'
~Lt~,
:. .... a~
, .(Xo~
&~o tvvla . -h'~a, ocroc et; ~ 'l1~a;
t o~ n(o,:,~; 6} .

1 )" 1

n t;p~~"v
~"

... '

13

jI.E . /1 c' .
,

" ....,'

1)

.LUpe~y t,

..

....

'

?~o.O; , .,~ \) E..~,; tpz~-

(;,, u .. ; Ax.~, /.!, oux. (2. ~

'

\ '

' .~~~ 1)V.I.LZvc J~J.!J.~~ '~ :;('';'

,~

\.

'.

~,

'

";'

,~~ ~".

."\

or '.:, )"; ,;,ct, ~ .) ' 'J 'J /.; ~'/o?~X;


,
,
'

'~~~o,

, '"
~
' ~
~,.,
,

~o co~'. ,'

youv ci,; P1JOiVTiX ~~l-,--;u. lL), - ~z~~%

:0'

(-

~,

- . '" ~
',
~o c'J 0-;-;0 .

,
c~o
o,~

:'

r."
)

~,

,
[l.,lJ

";0'".)

"

,n.,

ci . u>;c

'~'
~1)

"7.0;,

";'0

'
-

.;: ) o'~ .~

c:trv~t,

UEft -.0V E~T) ',l,


' cx?~
,

,
fLev

'

X.C ":"

~,. !"\

G[}r.JU Uu~(.~-

tOV

, ~7.b! ,,: ., ~o:. '1)'f~:J.;'


~"

~,

fLJ 1)

- fLsyIX'

''

~.....

.,.'

'.':.~x.o'.)

'i!

'); (X'I.'Jj

~~\ n '
\
~ ";0

"

~, 1) ,;,;x~.~~,

.
G'JV

~,~
t
uct
';

' 1J; [~(,) &''Jj' 01,~ !l.1)~lvX ci7.

XCH\

'

:.

~t'J,

yeucrxV ~

-.

~,

" "

'"

fLev

'

j; ). fL

.,

~o ~'j1)

~ ~o~ ~'J,

j;

~ ... '
'I)AtOU

~,

c~6o ~c~ (~ ?-;l (7) T'nv E;'.~ .~,


''
"~'
~~,
"".v
,
1)';
ys tl.~ , ()~ '; 'itOV1Jr~x;
I

~t'J' [l.' v. o~ 6 : ()') ' 1J 'J

~foX u,u
~,

..

O~OO'I
,.'

f1

'

,..

't

\'.,

()ux

"

()'; ''l

"';'1

"."
-.
:\

. o'9j; c;

" t

''?:~~t.

(J.ovov

"

(f.~U'JI)Ij~')

~,

'~

"

_e"

,r...

YC.,10 1 J;

,,.,
u-;o
....

.....

'~ '~ ~;,

",

x.~ x- .~ 'J-

7.':n1

'

/) 1

.,

"

,.-

~ \ ,

) Jt'l,

t'

. . .....;;

;.')-;,

,,;V')t

":"

,,\\.....

')'I);

; (. l1.';';j';~n ?01" ;l ,,;'~

"

tl.'Ju ..

.,

- (.'

\

.,

"(',

\.,
~~ C'.:.~

,.

,.

,.....

o~


o~
;

\'

'

.,

:.J',

~,

",~,

GC\jTO; ~t -

?ou-

..,,; ..

~.

,\

;-

"

px~ ; GO~ ~ O~C~, "1jOO\J o~) ~~ i~r.

0 }' .

4i

,
1'(.
"
(L1I, 'r1jV
'ruJ'J
a. .

1.'

Q
'rO'J't'!J

- . ' . '

p~atv :..a.):: 'rr)u ut

,.l '
\"
,
't'Q -::~po ~::~ a.~. .; ?; .t

'

.q>t

.,

.., .~

I~oo~, x~voa; tittaO ~, 1, ; 6; ~ 1.'( 11"


1._
1
. ~
' s t ' .!!

,
,
..~ 'riaaxp~, \' XstL t;';'$P ~1'C , 'ruT,

),I ~6p ,.
! ~o drlov .

v-xo;

TouTft) XL ~q r1j6; J:).


~, 'rov -r1;
ay:. xo.oa:fa.;, &.' ~ ~ 1/~h(<J) uCL
I

,l 'itA'Juntq> . ;> :li (~~'X' 8 o'~. 7) {)

~ept6't'L 'i\ ; x.xl ;) ~~a.; l)li !/ ' a..~


'h.IiLV 'hu 't'~ ~{)' ~. ~', ~) a.
'rOU~g ,,(~~a. a.a.a,

'JU 'r,r,v ; 1j6''l, (

a l\ILYli1;, xo~x~y titta"OA~V, x~ , ro~

" X~~(1."
~ 1 Jo.
K~ j ! c~
~

,\

VOOI)~ V-:: ).

as ''~ '!r.6t

7.:' !-

i ~x~~
,
L

'
'
J !Je;-;1) J.~ -rt'JO; . ~-

.. v-~4' .!. ita.~\j , ,jt1,

; :J.~; .::; t, ~ bcx(~ ;, ~x; ,Jfa. LtiJja.~, .o~1\; (.;


, a.'i\; X'~ ()~x(x~ Ot 8v-::i",;,

6JV

?"~ v-t xt X;~~ ~L'i?ja.L, . ta'~, ~ ~ .7'1f)L, 'fteli>v x~ o~ Z~X~ .Lb~ l1lY'1)~; !1-;, ;
,.
''~'
<
~
. 1 T1j" ,1,1jV
t ~ , 1It~
''c. x~ oJ(LtQIJpyav
/.

"

a. BOta(At~ov t::iat, x.t[ tX~ a. 1l

Gtv.at~~ ~c ~o; (' 80., ~(~


-r~ 9 t6'J 1'61j; '. ~ ', X Y 1J?

t~'J, x~ 'ro ,~o~ &a:; ~, )(;a. xrxo; (.,


~ .~ '; uC!)v i~p . u

.ta.r-r!. \l x.a.t 'Zro'J3cx, - Ot~, i)'~

:t, , . x,r ~(7) it Otui9, o~


-r~v '! uu a;I) t~'ha1)' 'ru 1'( 9 rL
() iu t i37~ r,

'
"' ... 4
~';

45

1".
'
1.'
,t~tr t o~
~1t"'1'rJtt

txiv ~~a'J ,ta7\ ; ~.;~ .,


tefJjV' ~, Gf.U- v-v .-n V'1~, .~
a v.~; ;, -rOV !1-0 atg~~;
"

%v~t

rrV-0Y, r1 ~-:((7. a ; 'J~<> u'rJ(1-t; L

'!1Tr~' aY tv.L &vape; \l1;, v-v X~


~o , ~ &vap:x; -nilJ, ul) 3
!:, ~), 'rov &. /l-Y ~o, ILo~x.~(ov
t' i, orXOt~ v..6

EuXtaeOt,

V.Y v-~(f.v.brtV !, Q: y~
:/6(l f)

6'

2)

; V-ev

v ..7lt ~)tOo o<po~x, r; ~ iv :


cttJ ! '!; &; ., ,

(- '

a ~s '.& ;tt, . OOtt1afjOL ~ t(v


V-Yv X~

. r, .t()

Aertfov~, )t{;'} 6'JV' .!

v.t'.! t.vr 'J't!.

( -nu', ov .l;. a~ '1l'utV -.~o


' . ~ u ~oo; tb~ eAuaaOVTO' ;
,'uv'h; Ll o~ (J-'J. l-nru, ~
-i~ ~~VC~'L L' !; ' l; -, x6v;YjY

c.(1-Vlt, ;

ciai~

?t'J~t~ .

3)'

~01JAOt;, 'iipoax,JJtl.oTt o~(x;, 'r6}v ~o ~Olj'lX.


ubu'

; xp-nfLOIJL ; /l- xo(petv C

ir. , Xv-otTae~',! ; '.> lGtf aL.'J


f' . 'itAetIJTIX ~ lt 01.; ,
. ~/'1\
6
c;OL
.

' tooyv.IXTtI.,OV,
~
,..

'
~1):: ,

'

: Q~uv 'J
l'

,~_'t'

& tOx ~7;'J;,

')t; {~. .OC


~

v7.~;.

t'1jIJ.,

11\

x:xt

lX~ ';v lL l6; -

)....

'!

'

},

-, ' ';'ilX~

....

Ci. ,-:,'J; ) .x~:o ; t"f';

,\

r.

[1.

,
; ');

1;

~
_'JVOO')U

,-

J.
. , ..
" 'J'J
- II
1t"')'1l?'Jt

lJ.tj/l-;.

.
.7.

'

(),
'

~'J;J..) ; o,jx, OljOIX~e(X; v a~ }; lX~

t )8)~oJY Tj .~t~~ O!J.2o~ 3~O - 2} x~ ~~.~ 'sr1


)&;-;:~ 1t!I1'::lr'V-:' 13 iO.-S\ ~?I:)%; 't~; -~'1'~e1)'t' 13t.,.

46

n'; 't)yO rx,,

t7}3 ':.t'l t 't'~'1

'., ~ ''l1'.. - <.,

4) crt

~~ 63ou;

o&a~' 6 ya.p (1 1'~ lJ v '1I:XpotL"

-:l', , (J:r'l3sv . 't'ii; a,jTou ~o(a; c1:fu, 3 X'1t'O

~~x ~~ -. a.Yj 'l1f/-&.,

"r'hv

; 'm,c; .~( . o~x ~ ( --- &


~, ' .~{~) rlt

'6SGXV,

~~ i.x

"

a).

''
":'f;V
~o
'I)V, , ''1; .,; putJ:1jY.'

'.

( , Xx,~ (JuA6 .'Vo L.

Utfi (a:.
')> ~ F> ~J.t 1) ( ~ otxo'JfJ.ev~xh f''I
..::'
~
...1)\IOuO;

x~

.,

.\

.;, ll

"':'

\'

).(n X'}Of

'

3)' -;t;,?~~ t :: 'l.; e G .'1).;,

'n.v

.;;'(1~ll[.L.t VX'1);J.x xxtfL'~ J.-;Cf.fL~:J.:tt~' -

'\ -

- '

';''1) ,,;

.1')').
'..
'

-.

,, O'J.~

'

7.

'~"

,~ ~

":'1) 'Z~ o~

IL't)

i.\l.O.:~~, . or.s't'at ~1 ~; '~o ' .~


'
. 'U
~,
- ~,;,o- ,wrt,
,

\
}
) .
7.1 (,) !;
T~, ~
- ~ '' .,r..
,
~
,
"
,
't'C(> 7.tO 6,) .x~ln:~, i.::,"~ . x~'I 1'0'1 TOt01J-:QV
,}-:"[;:' ocl,LU~L ?,

. '

'

<."'{u ,.

..

XP~G:')\J 7\; ,;,(7) t:

;,

.......

...

7:? \),", x~ ~ ",,-'"

\I:~: .. . 1J. ": ;) 'I7.~:J.'l~ (,} .. .. oc,

;;

'f

,."st,

- 'OfIOOLG
() ,;,
,
'1"'",

';':Ofo

,..

\"

GJ'J(.,

'

JI

o~ ;;

,~
~
7ro~LQ~~:;':L
~

,.

-.,

')

'
~.

"'

c:~, c . ~T)TXL,

J.
f.)

')

)"
~

,-

. ~

'(.

,~\-

);

~L~7.; ') U ~V'fQ'J . ,"

, ~; .~o,x OCC::J.[ 6} ocn1


,j ; 7., l. 'rtJpXVV~~1X 4) !1-(7J't'~,
t Gt
' ~
o~%"

'

' .
.c' ;

")

-
O.pZL ,o1'c..

P7.Tt'Lv ~ ?~-:'f;; I'Jv6~()u ~ ; &YP~


lXj' ~ ~ O~O~ u::,3::; ~'J;, o1V'x,; '.~
-

'; v.-;~(}!J

) 'tQ1'; &.yi~t;

1310.. ~

'r:'

0;:;(.

1''11;

,.,

S:~':"~~~;

Y.~o~,

5)

;..

l Jv

r . - 2) C@1-'.~1y , ......... 3) ~~V~)lJ.t~u~ r. 5) ~1.~~oy,~~ 13!40 Y.~~ .

t)

...

;%{::;

47

~'\"NTJ&IA -.,. l:I.

:% 3s ':%-, ' X:Z~ X,i.. LuV(I)


.t",xxO.~, ).Ai "C' b,,"p'tl<ptVlJ> ~L:c 1 !ax-
\TL

CLV

,~. i(Le't~ i x~l

-t ~xi "C'Xc; c; '("'-:- :

4)

~(<<'I (Lt"C': &OpOa'1l~

.a" "C' cl oO'~~~ ~oOx6x xCltl

.,

,-,

-' fl-t"C't OP0<n)xoVTOC;,

L"C'

61> "C'
.., ~i'.Qt(L. .L

'

yX(LeOx' x~ yr(Lau~ "C'.-c O~- ),'

.4 3LXXtOO'UV'1lc; ! euno~tc; . .- . AL"C'6'M1TQf;


i3U(L . ." "C'ouc;

3&

x~ot~ txvsvcu-

Ltu; .~ 'JV'; ; .xxo~ taO'h(LXO'LV

(L~" -; o!to~ albO(LSV, x~} , ,


uvrL~ ~ r.'i; i6(L,

ou o~ .'; .'(,

"C'Yv ~~x, i' v v ~ 6(L~ vtyzp-

Oev"C'oc ~o . ' yo6.o~ "C'Xc; E~ "C'()~ u~


u\t~~ "C' ~'p .% X~ x~36~; -rii; ..'r.;
?pOO'Li(LsOor: :

<rUAA.,j~~1IV r.s, ( rpx

i't"t 3 .t xx~6) ypr

~xx~ox) .,

(L'h'7fOTC ,'<.a -reu~ ,

"C'X T.Ol)X~ u!Jo.

Ut.fl ,
~X x.~I.

f-

oxol.)li~ r )'~o

i).

i1 3. .Ull.ctv, VtIJG~t ~,

auvtA-,1"'JOt '~o30;, ~ ~u'lt' ~ -t'T; ~E(X;


At)',J ~80G~'J, o~; E~o% "tii; iv x.(~ ";l 3()
Xo~1. &l.V% xf)T1) "C'oEvuv, T1tV .. . 3% 6,
i~.txvut ?'t't,,:~~v' ; .v'h.% ~ ', ! 3 %.;
i.rl)~ <rU''-"('t.~, s;if1u. tt0!JCJ~. .
~@.;, .%. a~~yxo -;,'ii; Ao~%~ ,
'6

'. izpoaoAu!LloJY, . 3~, .,,:,,

8; & 'r'ii~

-r .%ll:(f)UJ.) i'T~ ipopta&l;, ~!X

u ;; ;:uc.J;, ; .~- x~o


,
. ,.,
''
'.
\
~
.).'
"C'71; l.r~px~~~
% Ll'J
tT~t , :% 't'T; %l1
t1

) ,
tru"i'.~

' .:J

lC&t

r.

" )'!':~~ o.~a

r. -

2) 1:~ -:i; irtc .\ .)::tlL~ I"'!.;

3) . 1375 ) .
. '.

48

,.

'lI~ ,;, .~ 9j uv6~,()tl~;t1]r~~~t.t '1


'1]y6~o; ~; }\,.:X'::X~O~~ ll; ?V'.;,C '"~

'; vu;, , . -: ~~r:."


r1'tu~6).C);, 't'; :3 o.1]~, r.:JtU1.6- .,. .
't/6.vt, u6u ; u.9; r.~~l(I)p'l\ITr1~, 8~

XI1.L

~ auvTr.x.T1]plt~ 6 v.ciAAov.~ x.x~'l1x~ 't'-II,


Ijvo~ov, ; ~1v t~u':'i)U ~~~ N~~~o' "x~ f
'.\ - " ~

,
,
. 1.
'
l'
,
, il.
~ 1]U~X aIxl,sorct 011 U ,t,l e,
't'i\t; (l.!a :.'t/~ 'r1;,~ %j~ ~ 1\)6~

1.

",

4)

!~e(x:yuto. , o~~ o~ o~-.o; ;

':'0'1

vUxo-

, r.X'o ,~t()VQ M~x.~6o, ' ,:,ov i\; ~vtu1t'6'e; 66 .&p~ tf~t ~r.('t/, . x~

'I6~:, 'rS~.t, &. .6. '

." ? ~v Xo1Je,vOve~oyfLXTax'l' ,~:

\ " ''
,
'
.
'\
''f'1ltcD~,
."~x. r.x Kvptov -;;l1<

"EVvouv oGH\ .,S[l--

'j)"

<p~~ ~

j );. 6vu; .~~~.ctC'~ .a....6x~ .

{ ,

eeog>l.lov, JlE"f"-.lov Kv~l.1.Jov, ol -

, '.e)Jl taJ -a 3).


. Tou 'l; .o~ .x~p(x; x,~v6'/~; oC .x~ '~~ , .~av 'osv,n)(.ocL~t;(~. T9U "
~yco ~To AOxvxao(ou 1i; 'oc3 Lr1; ... ;

Fe~,~v ~-~")v-u, ."6p~o~ Kx:x~6x.'1I; 1\ ~

.'

"

XVLit:/1; , rs<p Xp'1l

'

' O~~'1I
~,
t- ,
v;

~~x(c'/,

.~; 'c~

r((1~ AOxvXG-to;, 8 ; -

06~c;

~x~xx' ~ .\) ; 'rou ; ,....

lI'
(11],,:,,

'
" .x.n:
' '11
;((); ' %;

,
~
'
.: \~ -
-;;
!'"

?;, .. ; x~; -rou Op6vou L.bi ;~ 6;


; ',

x~,

ob-

e &v x,ctTX

1) )(~'t6t . X~\ 13.10. - 2) 1lL't r. .


3) !? ", c 'tOY rLCU T.,eiot> 'XZt 'tou Gif, Kt!.~ine:>, '&,.
.~ r.:'t~t~?.

a.

IYNTArMA

3TOIXErOl'(.

('to~ ~; ~t(CI; &3010 't'ov fJ-eY~Aou, 8 't'~

~1j(~ olxo~lieVt?t~ 3up~ 6~~' ..~ ~ (


;' -, ~,".'tI, ~X~ox.o !1: 6, ob xIXl
l't'6U \ \ ~~o, 6 ~O'

.3t~O" y~, '1l~, 6'; ~~~o. XIX\


~o' UOQU 360,, xIXv6v~; ~ t'1lt.

(L1JV &('% I.ll oo~~x1 ~['! o~o;, -r"ii; ckp


;'t't~.i~ '/ eSQ~oa'ou, '1 T~ XIXTX 'oc
tru-h1l , ~~xo'olJ;' OA7j~VOfJ-l,,1I, xIXl
a~~ r io 't'i; ~~UTlpIX; t 't'IX~1:; 1:
' , , it6~lt '~L (~
o~ ~~. ;, .! ; -r.bu.; 1l;

! 7j ! . 6/, o~

,,~o~ &, ?!; ( 6~o" " !..


'fLVS~, tvocyY t! ; t0X.lX 6pfL6Josvov,
~ 3 1"; ~u . . U ,
~(.x;

; X~(o -!, i' ~ tUptOV l'1Iaouv

X~ ; . ~vo 10; ' "

b. .~t 3, :~ i
po;.~l YtJ(LQ~ & ).-h..~ i67j; n,

:& ~ ,,~~ . x.~, ,oc 'ix a


ci", ~ 61l; 4), ) ~ 6, 'i;

~6.o XoXkac;' "AA't fJ s 'o~o, aocpxl

Xooco't ~x i!a. . . "


~oX, .t ,r &~ a1i(L, tv3ual
. cra, fJ-t~ ~ 6 ur.OaT~atL -... ,tyOC\
~lX &., tv i(LL; :/oc, !.
[ " 'ii~ ~v~~ 1 3 ~o' a7;6~
x,~ (j~Sp '~ .- tL x.6p'JII'" '1j . ,
h.oc t6, 1j~" Nt~'t'6ptO", oco~ )

}' .

20

,
''/;

.), 'h tv K~X,!l ~ 'l)tc.ij~ ~o30~,


'\'
"
f?'
'
'
,
1
t-, :s
tv ,'~ 't.PEGOjU-:-epq.
'.~,
.U, .. V ,,,
iXtu,
:-:-:-, YO$o~ ~({J'J ,

~ KiXpxy,~6viX ( c'l t' A~~r; c

;;
'- ,
~PX'Ij()ovO;
'
.
tJ

.l.

-.

c~'f

~\

, ') O~

..."

)
~

,.

"C()',

(JoOtpxt ~

oc '~ 't.~; tb~';~, c

t:.

.. .x.~(

'1l

v.;
-

''''.

, ,;
'J)
. V.epo;
'

-.-

1'F~i'."{.;

1 '\ ,..

't"

-, 'r ') .'\ ;:o~oc,

'h iXu.v'f'

tO'r,fJ.O; To~ ;,;t


"
,

!1-'1lo~' 3( ~~ 'h (:)' ~T'I], 'h ';, ~:Ij~,

00'.10;
~,

OtiXt

.,
"
'
') "oooMX~(x,

. ~,
,

''

\'
"':~IX ,

"
Jt

'.1'
~t:t,


c Ui.iXj

"
11..1
,
~x, fJcutcvt(t

'.":-

-"

-rptt;,

';O~

1) KXLGXP~VatX, 'i) c .;' XO!1.'j, '~itb r; 't)-:,7t

()~ XuT'1I; KIX~X;, tt.(,~; 11 ..'f,,jt; ~~x~c'

'1' tYYLiXV't),
\ .)

'"
'1l':'O~O~Y 'J

,. -

,
'
~\~y';,' :,l. O~ ':":;

6~olJ -nL; t():o~ K~'Ij~6o;, 8'1 &.oc 6'


, ~'~; . ~'X. :.']; OO':'~'X.1

cJIX1JG ..~vo~- ir.~axo.o~, ~~~ ~


''

~'

~ Aa~ r.ljt.:~t

'!!
.'.
\
~
" ~
,

'X.~ :;-:-, OOI'1I-:-~ 'ljI t'1l: v

2) t'X.?.

17} r; A~'1~ -rou;T6r.ou; :7.t'lon; ..~ ~1J~n:eiv


,;, ~ ;

'r1JV

Ic.vo~ov ~~ t'1l?'f,(~ ~o

(. 'h~ ~o \! .,

() rpuA&'aatLv ') 'l)

-ro~i; ; v ''6v cu'roj;.

1.1'. drlar. /.( 610.

1) ~?8i"j"'~ 1340 . - 2) o;i i o;.~ %~O'o;~; .@~ o;,~, 'i;~'1l .l~.


,;'/, o~ -li.t2:t ~I;'L; 4 :"~~ BtivnIc, '~@Tv't%t 8~ , 1~30, 137~, ,
1.1\ O~ri r,:,I ~:")';~. -:- ) t3ii ,t),r/ i.'rnI r.

l\I

~A.

24

:1IlV.

-r:;j~ B~'l(~; 'Mo(~o Xrlx:t)~6v~, ~ L~V ~


/)I7~'J. ~? "OIJ.bv ~~[ ~':'O' ,~; o"{~::; ~~oo
; c,:,tvur., l\I; to{x, fou~Z'JcXl~o;
"
X~,~\

~,.)
"
.,
1..
'],
~t; 1
~ ~
'J~vtG; Ei:~-'
{.L, l)v~( -;::~, '70 .. '; 'l~

":"(1) tIJ' Hr~

'r"Il;

'~

:J'JT

:;

'"

7,

(,:r.;, J.r

,..;, ':';OlU; '); e,jCZbt{X~ ro' 8 o,j ~o

.,.
61 Ot; t;

,) '

' '~

(,

~.x.~ ~t

1;t

l '

... r.!Xo'JPO'J

'~

'7,; u~(u, ~ ~.,.,, o~l) ')'Ot , TQV

xx~

fI

"

"

~ t:V
,
~o

'"

t '.?;:

, ..~;:
.
-,
<pul7,Y
'

Pt~O?zov

tI

rvtv'J' ; 'r ,

'
'
' ",)~x,
~
\',
o~o

'

~o

"

\..otOV

\',

1'o?~o tLtv,

"

7;~pt

-~X

,,~"
,"ov
J:;~ v,
'
,
~~fI
. v, .';; (,J'f}'JtV

"

xtIt~etx;

~I

,
'!'
~'"
: -;<;0 ~ ~:: 'l; o\)o~ ,
'
'I)~

et;

't'X 'J-;"II;

,..

'/,,

":"'1)

'

'

_...

'

":'~I XVGc' ~:).

..,

't.~~ .

X~ ~ . ~x Xtp

(jTOtxetotJ.

J'"-. FtryaJlov' .1(:v-l,.

'. lIif1t .!8; IvrdJov.


T~ ~ . x~ o.o.~~ 3, ocvv 30" if1.t,/l, ~ ~ 6-\tL x\)o~

3) o~ ' "lpL-

riv"flV', ,~,j\)~ ' . (, ; rv t)\l'tjvtx~y - ...


o~ ~ ) ~ij .1.,'1l(~ qV~L.1 x~'

o~ ~ A'1lp(~30uv 'Jv, , 'itolloc b,:- 'tYv XUTT,v


IJ~~f -~'v~u~, x~
1)

x~!y,~

ii.

r.

f311

't'ij;

';') ),~t-

. c .-2) ~O ~ .~i.:"t XEt~.t.vei..,

r,-3)

,~

22

..I ~AT.PI

," ';,o~o~ (.)('3.~ ; .; l'


oj(Xvot 1'f.)Q ~Xo, ~u 1! ' u)j ~"t); 6o~; ~o oc6 \ ., (Ltv Lepov oc~

"r~y ~xA(3'~ G) -6,} '8 , 3~ .a .oc .oc


'. o~ oc'V(. u~~ x.~o l)v 'iJ"{u
~ ."v~, etTG' 6;, . 3L30i;
PXTlJ(,ot..; ~Y' oc~o~7) vs, oc., Ao~o
x8(~,) 6. o(c;, 3a: x.ctL ~.o, . , E~ ...

iPLO" .Lu ~) ')(L 6 VcX."UV


," ~ lL': B~y~o,
oJ

31

2), ,VL.U ~ ,

~ tu6~, 1 xo~ ~( oJ

~.x 1t.@uL~)..

\
~,ouoz ~
u~ :
11

v6ot,

,
"
l'
,
~; x.~ o~ ~x V(L~ .oc-

us~v,

o~ lo'~

voijv" " 6L; tvo~

. 3, 1tv~. . jj; "{.; ,60oc, hv oc,(3 . XUT"l1 '" ;oc v

t;~.-h.oc 3 i(.xL tXot1'fJY &v3 .; 3Jl.'V~


X0t)ax , Cvr., x.~ . ~ ~L

~i(~u

4-)

titt-

~.x3.~ x~(x' v(u \)

'(Lu vu' : t( l~
-: "a.v~u6, .~ 3 .< po~ P&~-.

'"pOL, (. ~ S.6<J> 6 VClWATPOUV~c;~


&1' . P"I1~' 1'Ou 0& .t~p&(<x '''
.oxx~ 11u "," 't"6:ov' r'L~ 3 a., ~-'
', " taL' 001'0\ .~. 1"Ou,?:t~lUprLOY, 6po~,
DxuAov, , ; 8ut)'cJt~; 't'iT; 't'a.\VO!J6,

,~?}ar;~, ~

31 ~a. . 'fL~~, (1~e!;,

M-GtXtipLOv. AV'C'LOXd~, 6~po: Tf\, , ITlpa.vov .


@, ~ ~OU r;.tJt't"~ )(.fN,;~' ~(.!I'. i6 ~ 1
t) uu . -: 2) L1i..~ 3'115~ - 3) X'~OP&;p C1 :~a~"tlt,
.. ,..,., '.").'rJ~8-a .fpaat,. - .t) 4'3!
~"\J 134()~T.- ) :r.~u . {loQl~) o~ 'i'.t .(r~ .
., 1;"~xM~tUwi,

~YNT.MA.

23

LA T.A.1TOIXEION,

{jj~OC XL(J-tv ly~ !SOc - "," tO

~. ~oyX~~ ll&' ~e '!; 6~o, ~60 tlaA~fLTa;


<uif.~, x.L ~:Jo :py(~~ . .. )~ oI't' 1! &.p't

iI!L i~"t' )(.~l tx, o~~ 3

, .' Q';'L o~.(~ ~ ~6o- ~ XPLIJ't'OU 6


T.o~f, \~ v1:~' tv (L~'t' .3~X
tif."Tip~, ~ %u.v, 1\~ tV&~, , -rii~

& jg,

\,'

~ ; "

'!

,~,

auvUoVrLtptt-

, 6~X";'~,

cx ~ox,

J.t if.xt -;ou ~SU";'ZPO\J 1JtVLu, t.1u 31:8-, t,

- 'tOtlTOu
,
';"1)

8; 1!V

'

; JXv(u ) )vu,

t\Jt

.'

-'
'l"l)
LL ~ c"

~o

if.~,

aL:Xif.6~LOL, '(~ ~O!1. 01 ~ ~v 0&";'0;


~~ tv "~ V'fLu; t(tJ.tvo~
V a' ~ "o~, 'l't'rL, r~ !v ....Iit; /jvuv~~t~

uL,

if.IXL\

' l : ~
'
if.CV 6; c.,c

\
'r't)v

-'

,
,"j~
Eif.if. 1:~C;
cv-

1'c, X1'r";'C' .l. ~ c c'11 ~ .':"r, "t'~v

.,

r.-'C'1 tif.t~V1:t;
-r

ctu-r-'.I

'

~' ~

CO

,>'

Ou

<1

'(

'~ r:tpt 'it ,


.\,

.~

if.rtL,~,
oOY!Lrx.-

'f'\

-1)'t'T,at~ a.'I, C~ JLCt1'~ x~ -

't"o oc Ic~o' tJ.xllov ~ if.' yo,:,~


"
"
'1.

g
,

'
xv, ":'! 't'1J~.)G-' ;11.::t "l}.; ~'.l if.rLt j~ ~x,II' 1:\
~, '"
\
6
(, , , " ~, \.
, twv , '-/,, ..' vwv CiuvvIIx.,IIV ~' if.(%, \

11,~~' lv; Y~ . x-.~ ( 0'11'0 navAo~ Kt

urw"

.
1'

; .3 (;-, L( Ato(c, -

'UfL()'1',

'1'
v-;

J.,
';.

~I uLVLGCu' ~., '


Cat-

'O~ ,; uvc(v o'/I:r 6; ; KP'i)T,II; -fo, x.xt ~


.r6o tv 'i.~ .' Iuv6aou of); y(c Er~l'lla(x~ v-';
? L;r.GCt~~ l] (;'!o~; ~ -l:'1 ~
~~; o"(.~~ tXoXQ"'t'OL
-.

r.

ur.ovPCml\

':'0

..
Oto;:~I)'"

1'iiJv

j:ca ~

Y.xt

lJ:t)":'/) At\

1jlJ.tLtCu.
if.X~
-

,r-

':'

,.,.
t.

'I
\.,,:,."
;(.r .., ;(.~~ 1.1.",0

13

BAAJTAPJf
'

-rr'JTT; "tIo;.!o~,

'
,~.,
'TuT1jV
'.: OL~n~VOVTrLt,

-V.I)
,

f1-"tI,
t'/~C

, ,

-:-.-:

:/'-

x.vDtL' ) -;., ;); X~~ oua-r.; ; &'1}<; 1:630U, ~

x.tixs'tvO; auvr.vtatv, ; -;; )ru .'.)


U"hpOO" rU1j 3i f1-ST ; ,r uo~, oeASV
. :hu ~IouatvtrvQij' . (J-tv ~ ~
~x.oo 0\ ooo~Q ; rO; o~ tfeuaOU~
,

't; "; u xx.~}.

'
,
1 o.itouV-eVLit'1}

~,');
~
..

" ; ~ ')
d

'.

'iJ &:"((r xvorll .

~~;
'

ya:.
'

'-ro'J~, ..; 3'1}A~~"h; . "hV--tTipx; V.s.., lvorx; 'x.(~;,

.,

')'

XXt 1

'

10

.~.,

'!; a; ~ - ~o ')'; to1:t-

~Tf1-S'tV, ~xo~ OUG"r;<; U:J "?; -( 3 ,;30


io," 3Txr -:t(lr~ ( z~oovoo, ; Kxr

ptu; Kro;' 'iwcX; ( ~ .x~


u6~~ 7'l, 311 eeaIj~j..oV(X1j;, 7.~~x~,
}ipxXAe(a; ~?~x"t.~, , Px~.,,;, "I-I<; o~o,.
;, ; 3~~ ~ ~(x~ -:-j; EititA"tlaE~; !l-oc~)
~"(<x'}" x~6x;

81

C":'O 3~o ; !;

.6,

" r drlaI: tl. OiXOIJjlIyttfi~ iJ .


6 3 tL~OGt ., 36
.

'rO'J
V,

~
"'
'T~
x~l\~~,

... "
'l,;, .~~ V...~'V '"r

t%.u

,
-.
~'
t";t\l 'r~~ t'JG~Jtt(X;

",
01j

\.

'}

r.)'t'!

\ S.
~ "'1

'\'"
~
..
IJVOOO~

'''..

t e'-;'0~6 :)."/j

''XI.~t.

nI~n
tJ.
- ,
...

~
,)'1000;

8&

' - '
\
, ;
).";

~oo ,

~,

,
_

.,

., ;

\." ,

'
,~\
; ~~ '1} ~,

"
1: '
... ,
ttPO'J;
E7;T,'JO, "':'OC .. L%PXCX; 'r1i; ; 'r~'J"r1j; ~~; ''o~~'o..ll T~7.') oct'J;Q~'};,
,

,,~

xoo~ or;

't'ov tFu! ~~To, Ilt; . r1...


, .,
r.pea[}u:tpov
~
'"
.~o; r. ,
X~ ")"(1)"
\

' ~
. ...
... '
't'ov
-
0P~GCVou 't'0'J
~''x
't;~ ;, I~'lI -rt h'J~,

:s

....,

'r .1; CytOU

~ ,

-x~o~

...

-;,

1) 81, &.'.-2) t~ . tf -:.:J(' "~ '?; eCtt Abrtu .~, . iv-r~


,:.~ -rcp ' toy:)j&o" (.

)',, rL\IA -

25

};.

,( ' t~.1]x; '!1-;, r; .7;; T.~(~

,6 t'(, ' ~'h, ':( A).;~~~t;,


~'hu 'n.(', '(. t:',J/L. 1} ':'o~ '}
,
" ,~
'V~ "'
,~
,
. "w'Jv, o~ ~oM 't'x; -,U'll1}; ":'vU
'.) Y.~

-r{;jV x ljou .6, ~ Li 't], ',


aL~ l> t~'() ).~l1 8, o~~ ~~, ~e!l.;'L.

''\ '\

'
\' ,
,
-rou-,c '.; 1 J\ tOXO
.
x.VO'tX; r.po; TOL;

, ' "'.
"
r. ,
~ ,
L.O~ tL; 't''t]v ': UI1~~,
... ~.x. 1..'-:-;:' ~ , tV't]lJ , ;1' . ~ ('t~-

.,

":'o~ ;.

'

.~

drlou "a ra)o.l~

3 ; ;, Txpio;, ; ~3,xo ~o

XCf.L

X:;;~ ~ Pr.11;, - (; !. ~; (, ; ~.

(; xptaifJ.evo;, ,cV, tT:O~Z;, fJ.3 .sbt, ''~t~

.,

:'~

.,

XF'Ij(l:atiL xetP0-:-OVtLV.

'. OIfl rie .1rfJrf; ) ", viltovptrxir:

'
,

~ ',
";',

t..T

~' , 1c.

'

"
'''
1%
't]'\I
1'!J

'uooo"
\'
...

1'11 ~ t ., .! 'i>, 1tt; ~~xx~


~

.,

11 XJ'GIC

..

XGIC, fJ.ty~A't] "l1 ,~ u. 'J;

..,,_

- 3 a. 't'a"f;Vi!a, .( ;:r:,:,'~o')
-ur.6;, 1~ BtO; l\I"a aXoi\r.p~ -ri\;'

P..x(j} 3 tx.l1~, tb~O/L 't]xoaou . t01J; (l.t


\
-'t''t]V

,~

t..tJOO~:t)

'..;

..~'~.'
,'-:-);

" 't'1]V

.GIC't'

't] Sr.,aUl.Lb~a/j; auvlA::uatv, 32; au~o.r; ;

ettOt; Xpi' ~1j::, ~ ~oar .pl)~


'(( -rt ~ x~1 ~OOiXI, ; -:-t 3'll1]tL; ~ (
:. o~o' .6;
.GIC(~t.a.

3,

.~ GC1j .,.

'. (' ''

4) V6Jv .

.i),A~ ~' ', "p~' 6; i,;-)"t] ~ %u~l{~,


.'T~ . ro -t' 6:-6,

t!p~&, '~ !! V- (,
1rQ,Ax,c; "" tx~xAAoV-lvou ..

a8a o~ vrrar.. 2)
AlIT," ~~ .,,:,i. ,

et(o!JC; . :6; i

-r 6 ~; c6"ll, x~l .; 1 't; ;


~; 't'(;, , o~~ oa, fxra'n] ; 1t~.s, }, ot)~ 3(~

" ; i3' ~o v.pXxo "~'I: i-r.


. - : 3 'JtA"lleuv, ~ (~
41~ ) 6 oxoo",,(~ ~; 1j; ~LXb6-

lou '1:'."30; iOo't"'Ga~, '' XA"lle'71 ,


). " ~'"'rij; ~"ll; p~ ~ '( L 1 '
.7 ~ 3Xo~, ; ~ o~; ;.~"; (r.
3-.(1yy~., xa.l rou' . ; . .LU; L"ll"
e,

3), -rou' r.poc; XflX(ar.v

~& iop~ox; ~xiyX,

~t, :, ,; 1.; ' <; /LL;,


.a.; ; x6x~ .tv-.~L, ~o {

Xon --6 ~.(oX;. ; y.-J '~v-t'u;, oUx.


3, xtX.p ., .e, .; t
'),x.r11YX, ci'l)L' u~tt, , 3"t] ,
..,

'.w:r.
'''f;'

cP

'

X.X~

'
,

,~,

..
P(,.}''x.t~

. ~&Cl,qc"L "., iJ; i'l).U; (l-!';'~Vo(<<, ~ -


Xr. 'roU't'o~, 1tA'llY~ ;

i4~o"x "'(

8b .lffL !'"~xp, cu-rt iiaxo, '

~LM"e(V,' x.xl 'tb oo~ t."/, t e; t~


"." 6n6- 3UVoL~, ,;.'r; x.a.l 't'xu't'x t; OO"1lc; x.t11
u, i~':"c oy~ '~ac; t-; ,,:,'71; J(~

.. 6'fLou

'V

_.

ou.;T

) ~~i ~O ~o .

t340r. 1.-3)
.~eL" ,

' \ '

(L"II V

ou x.~

2). 3~5. - ' :


i~~n~(qe~tJ o~ ~ t~L ToIt~i .

1340. -

. toU; -1.

0.__

,' o~~ ~t}:J.XGXV":'x;, 07;; I

.."

- .t )r.

~TIX'l::ION.

27

'tt '~x. ~o -' (J.~L lj"I1~ '1,311


, ~ (J.xX~(pCf nvSUiJ.xTo, ~ (J.A )CxL op~ .
, ,'~ (J.T ,~ o~ ~ t~ t~11t, &&

, ~1 .dt C> o~. c;).L,


( ' (u~ ,~ , ~3,xo TUr.av .
r. ~t~xX~; 4), o~ ~-11 L ;:;.(x~ 'I!:U(J.(;~

2),

.~ ~r)'T).o X~ 6 ~(J. pCp(J.xxev,

''r' fL~ 't'oj ,( u; t,i-C 6-xo~,

t(J.U ,~ ~~Oo, 3) 1'~ ifL.


":'~

,,: '; ~(jUL 'c (

'!

v-L ., ,,; <1 . ~&xx~o~"

TOu~ ~O~o ~o XXL X~ px~ o(x~,


x:r , '-r ' ':4, ~x J.
.i<:>

., '.

<

"

~1)

r.~lJ'& 6.~ [

\.

~"

r. ~

O~ (J."f; (jIJ tVTurx(X'VoVTX; OV(J.L

't'LVO; r.G(J., [J.TTt 4-) . , hv.~; (l.L~ .)


~LG1C[J.XPTt1v ~ & ~$ (l:n3t 6. ' &11 'tou~ t",r;;u&'(l, tJ;t cx( t.A(ou 9; tLL; i1,
'"
~
' ,,"

~.
'7c.-:'/1~, J. ~' ' ,
.

;6
,~
,
,.
1
~
,,;oc ~~;. .oCOX~ ~o XXL ~':t'o;
,,:,1: ::.; ~J.L Xp6V{)u.

)/En {J ' Q' r6fr, 8nl~xo)


'..'

I>(,r~,

04~
",

\f!

~l",

.as

,cl 6. '~X,,,i
l'
\,
'1
'
\
X'XL / sr;x.0V . ou,,:,o, / "(C;veaLY, ~ , -

~C' ~'n

.: (o~ xcp~xo.~

6, ~' c '', ~ 'f,1- 'J'6t.

~ 'lj " 'J:J.''La, ' ' oy~oo \

1
\
'
J.'
"
~,
. X~L cx;:.tL .-:, /J. ; o~,

o~ x:6~ -" .' -:,

fi.l

u-

! .

f,iJ ~Ij'XV ~L:a(J.;L


c -
'/a6'to~ xo~ ~ . ('(
-

i:(LsTpat -., ; xp~oo~ ':~ o~ 3,'


t) 3L~3oli;, 1340. -

2) .\"?L..;~ -q,' &o~. -

3) 3yo~o r.-

4) -;wu~ ''1Jcl'&~". ~ :.":J., :J.~.I, , i'it&~ 'o~~ .

.l )'

:ti(%

4) 'rO(V1JV

BA~T.P

w~f"tJ; ~1,

', ?1"{; . r;

,
~,.
~
J.
'. ,

"\ '
'"
,
?;QALTtL~; , oeuT;.rxv -:- I",X~~x '1) o~:x

V"{IP'7l!l~VOL

\,

L'

&,,

.\J

",

V0f1-0~ '.. ,

T'1,.J

r,;~(~t 3 iL f/.; ~' 3


y~ 6'1) . t~r.xo -:- Uf/. 1.~x, et; D1..( ; ,
~~x.; -:!)1);, f'frb~Y ~:J.'I~

. ., ;

~ 'f'1); fJYt}l.ov(~;, ~iJ~).o; ...( '


~. . 6.~, ~ Ij~~(~, .: ., .'1)' ~ .

trl.vG~ -6; ,r..r., ~~x; ~-o; .'1.o~. ~x.x, c1

~xz.Ao; KAx!J3~o;, :J.u; 'JL ;;r.e.:L :'


~\
,
'.
, \\
,
"
fH a''.; - C7.0pxulJ'J , (,) VOf1.ox ';

,
. ~I"r];

"

1.

' '
'/1; ..
p:x~X(1.zo~ ~.:x.
"If

. , )''-7D'J;
,
- !.)
oux.
.. -

Ar,LXC,)V 6., ; ' '}. ( :

:, ~o; ~ .:x~ Oljo'J; ~o A(.o"{C 6"{; '11..


';r'%,

~H:x,

. ot; ":'LJU;,

u'v, 3o~(3.xx'

(bu; . oU

& .; ;

; 1'0'1; E).'~,ypo:~ },yo~, [L1J;, .,


..e~r.a" )'; ~, .~ x:3x.o~o,; C'
~oo;. !) ; ~' '1).o(~

')('7.1

r...r.-:-' , i';

l( ; , ~( oc

Aoutou. ~ ~ !; ..1]~(o; (1-~; ~ ~.l x.:xc.


- "\AUV.tLXOt,
, ~ 'rO'J;
, - '~.oo~
,
"\ '
"\ \
rxocoa
'~, '1)
-rcJ)v .. : 03'1 '.,; (~o" ~~;.ii ;
c.oc,; '~"{O x.~ 3'1)(1-0."C'LL;,; '1):1 '

"(~ 6 3i\~1); 360 XP&~ opO'(ax6~tvot 3)., ~ ~


""ol,Ttxdc'WYI ~; pxx~ 3,. cx,
uirJ; ,Ju. 6J.'1 > GZiJ~x 't''7t; ''L"t"(

" lp6.,o" 1' ' xxl ~'h ; o1~ .-

. ,,,. rtou

31

~~

"ri

x.xl 3'1):J.oxp~or{~ ','erv

t~&" .. i.{o~, 1 -:1i; !; 330a1~, t'~t


l

-r, 61roOatt; U~X \

'Oe:; 3;, ; "1':'

i CXLvo-r 8't, 6f'-~ .":':); ''',.~t1., '2 'O~

t)

,",).q

!"",.,,'.,_

~I40 & .. - 2) 'fOb, ipttfou, , c)J.w . Aui'O~P'Y.'. ,


- ) 1:f'iax.: 1..

~r.~

29

~TOX!IO~

~
~ ~
!
"
."
1JYlJuqTO; .~o;
I~ .n..~~, ~ ~
~~f)V ~~I~
'f
,
::,
o'J1. o~; OG(H o?~~
-r
..
'f; ,s~au;,
',:: f/.::l, " ,~, ~o; o~ ~'h/Lo'J .~;. ~~Ty;,

.:

,.
'"
at".J~GTO;

"\

. " "

,,,,

".,

"

'r

,_.~

'

,~ , (7. &!(.~a; &,7';~, ~~ 10,.,lJ

(7.~

-'tl'1~v. ~o~, a; t~ V':J. t\JGu; oc,


T;cx 'JtiALV tJ.~T~ AuyouaTov

.
o~~;

~;

s)

"

c,y,

!1-n

' ..

a; :t'L

.. "

f/.

(7."

~x; A~ptocVQ;,

'~.(.),

~,

~x

~O'I,IIX-

tv (g~~ U:J.tV1J (t-!,a, '%

"'.
QVO:J.:x

;,

';';0

")

~.

(} ,f.OI

~y%' ~ ~$ ~Y~; ~iGir:., ~~~(o~


!

.1.

;Y~::'

~ ~

"
C(ittr

o(o}o.f.,

, ~

.,

"

f/.s .(Jt.f.;, J't'~

'

L,cc; OLX-

;' ~ . a~ ~UGx.tp-IJ; ~ 'h :J. ,i-I1~,


'
."
. . oY~Ij/La.;
; 0'.)1.

.,'1'.
\'
' f..o;
o~;
o~~o oXt -(7. v
, ,C(LU; , .. ,u ~ '1'

c)

,
.
, . '
'Jof/.o;,
u 'tlv
\ )t'1' 1.~;~~
,.
\
,
., 1.
"
,
,~
r.Xt ~'1t; . ; V0!1-o'J; "c.'J7;TO!)GX
u a'.JvtfVXL 2) IJ-; ,11 ~UVXlLtvo.J;, Lu; .& ~ x~,
,

~
~ ~
; .o~~,

,7"

7.Ept

"

,,:, .a

~' 1l; t ;~x; t, ' ~ ; "f, .

~I 'Jttrt(:)vulJ.o; uL auLf.;, ,;, ';';


__

'tU

'

,''

_,

lJ ,!~t()

'\.
:'
-)G't.,/L;,

,
',)

t'W

TOt; ;;f/..L V.a.vov


, \ '
'
f. ~o~ ~ '

f. .

[J.1jV
,

'
,.

, , i ~ r:. .vC( /,6)'I, t .:

\
';')

'

.,
'tI,)

,
r:.

":'i

')

\, ,

trpo;

~,
~
~.'! . J.-

~i~A't]o~ ppiGLV' ; ~ v6/LWV .' itO~'t]a~lLevo;,

~.

"

()7. :: ,)tt~,

.,

. '

.u t"L~

o~'

~~y'l: Y~P ) 3r,c. ' tr.eL aIJv~XY:J.~ ~y,.


\."

,,~:
\
, . er.LTO/L't]Y, ~?"I.X, auveTC; '11, oo~ ~ ';";0

.:X,~ ' .. ; 't\J~C(e~':; uoII'(x; :'

3LO it ('' \ '/ t/L~ ~!%pi-rLTA:X, '


,x~ (),a ~'tl?:it; f) 7tt.[J.
,
, .~I'tjL;
,.
,~,
\.
_ . . '
J.
'
"l)
() oXL ~7';o'Y':H; . tyat; v :, tU;

l'
"

..
'
\ ~,
EL;
-'I1;. - ~o; "'{C(P ":'L; ; :; c( oya~
~,
'~pt ; , ' LJ.1j
.
,
,
,
, :
,
.. I1
QIJ; -'~ :X,~ '-

) "I~~.C)"

1371. -

2) .,~,~a~ . .

8' )' { .

30

'::.. ..o~ -1'/' o~ 8L)C,~ ; '~o; 'x~~"

Epv-ou~o

. )..,;'

~"

'

,'t'11;

lJJ.'t!L;

'1} 8 Q

auo,

'J~

,
(J-ev

,. ;

."~'

'

''

~ XfJLO,.

.Ax~ 8 -1I1; ; ! ,.

; 8Ls, b(J-"h. .-

,..,

\
L
' .
~
,.
.~,
t.' ~l1 o~:xX, ~x :; .

{7fJ-L yc. , ~~8'J, :: 6, :: ~~ , , ( (J-iyxc; -:-; CXo


'

'"
Kxo~,

~
;.
'
::

" 'rOtO'J't"O~)
'\;

Tx,~x; ~' ; ; ~X ; Sf} TptbOuvtXVou,


~
fLC;V

""'

'1

l1 ,

. "

~.,

; r.XaX

::

"

~~'lI-

'J, p~AOXp't][J.Vt'L~ ~ axo~ t~J.'U' !

't'xux; auyypCptIr, r.oAAo~ ~xx; XP~(J-xatv


;

, XUo't~

~J.tt ~o~ X~ ~ ~xox x~X'


'Ul; ~ , ~, Xo\.o~ ;,
,

" ,

~~

''x~ (J-.;

,
"", ,
IJ.J, :~
.
~,

1.

" ~

.,

- '1 U":'t lto!)-

~(1. ( :; \)

't'(1.,

~'..',

:,

O~X ;

'
east

A"l(1.'

\.

;,
~.

.,

J. )

li ,
Q'UVIJ"1)}OIV

,~

_.

11

~,

ttuv,

't

x:~

\
..

Ti')V X?JaLV )

-'X;'(1.I1~
'
.
,
\
~'\'
ctr:.~ , ",
'\ '
!".'

'
~ ct, 'iO(J-O ~r octpeu-

-"

"

'

. 1'O~; l1.

- '
't"n;
pp~asw;,

..
l

I;;-.&

.. \,)r.J~u

, ,,
"J'j';

o~;

. ,.c.,

()/ (:t)I)1)V;t

",

... ,
t ,
tr.J,ct; " 'lI-

~x~~ o~ :.';s ~:;, ';TI.'(.V ~no

r.xPSXOl1.!;VO
O~

~..

~
,?

. ~ O'J''':'~ . :JIJ~ ,

~,

~y.x'!~~

"',
.Joz

)'.'

\
;;t

.'

J'

'

.l

. --:

:~

(1.

\ . ',1
, ~
1
(J-~po; CL tf~(1)~

'

...

r , "
~~oY ocf1-C; -:,t!. .t .~.'r, EfAOlJ ..
'"

. J

1'(1.

. ,
~}.
\
..
\
il'
, ,.
TCEOQt't)itt (Jt; , ; vtXpX~ Lt;

"
~
.?o~ ,~;

.. i' r.Eaoct ,1!1.. LJQV,' i d TXvl%


'
- ~\ "
\ \',,1
, .
1\.9 'f'J.
~ x~ ~ r (1.lI.~~.).~x ~:ox.o
v

tL-6; utLCf.; ~ - '!(~ OC~ '.x?x~ox.


'

' . ;:.
- a''COOtxetou.
')'
( -n.eL
'\
)(.~H' 1
", ~

.............................-. . . . ~.C' ............ .,.... ....................... .....

.
'aliJ~, oxp~ J ~"' l-rr:.,
, a Ka.yJy(Vy ').

- ~ - aorOtxtiGtJ.
:: -:-i'l; o~~o ',.
-. Ilt? -.~ v"l]a.

T-V:V

-~& "t':lU"1 't Xp~"

:l, , x~ ; o~ a.oE"o~

'!' ~()

<iLtO:iL ~!.

b'. e::, . ~r xo~ 3. f_ a.~oc


i.&''''C' plfoVTacc.

; ~ ~; a.~ X~X~ '&" ~o Vo1fOq,C.


~'. UipL top!x,? r.~cr;. t5por. i).
iua.,~L &.

'. , .
'. ac ;.

-h.

..

XO~'.?;; ,6 xoct ).7fL)t.v.

,i.

:. 7:0 Yp~fLot!Trov.

r.C't~~~tr
. n,pl ~
,

~X, _-r V'llXO~aa.; -

"t'o'i'; E>t~l"l]G&I.
Lb'. -;a l1)(;',Jf.,- T~ "t't%.
,- c "t' .p~x6 ~ fl, utx.;.
,3'. Uepl PP&o.~1~.
, 't()~ ; ' .. ~. 'routotJ~. &.
' , ,.3 -U~,x~.

'. pit1(x.
,~. _ ticp-n. .

1) M~'te~to; oUct?~, .orxo,~ xr M"~, *r-ric pi" X1~"


'YQ)'" 1&. .6~~; (jtXt~o; i?ft~~ r.i-; i.; ,;,. ~; _yotipCIt. ,. .

'1

~()\)' .su

1).

. ~.p Tot) \~u(:S(a.'te.

r:.

'l %~').).O.v ;( ~~r.!a'tj(jC.

'. ~,.c;;' ,Jj( -- tj~, ,


,,; ~~o.. ~p 2)
.8'. ' . t IIJ3L.

'. ~:n).; :Jpo,.


'. DQ't'~ xa~~;o' ,l) ,,- a,a";~o.
'. ~nc ~@, 06

3,1.

i. - - <.. .

'. ~o. ; i,u, C.u;"

't6V ..

, xp~, .

(; y~ '3IJ~t1~. ,.

. Dcpl - "t'ii; (c; rp~ff..; 7l"t ixl .


,~'. Dp,or, '~L ~lJo; .

1.'. ~ 4.

''i1
,. ..

-rcu

aQt.\)

3).

'(<<. . .

~'. e. L!lJ.S x,t ,.. N6po~


r'. {b o~ iv-i6lJ.olJ; ; 3u..

3'.

? 3.., -r', ,;' ';;t).IJ~p 1't X~

rU,IC!LXWV.

i); 3\a~J.'ar, o).o.~;yxO~, 1''9


~.,:.tt ~ pr~ 3 ; ruTi)~ ,'t'.
'. 3~.o oU ~I O'IJyeaT&ae~, .LipOAOy";crr p~6po.

- , , iL; J't~QU;, 3 ~'y'


, - ix. .

-6.

r-u-) 1L'2, 2 '7l~

't's( ) .
t) 1:~oo ~ Di'tL

8 .

- t) xa\

',\ ., .. 4.",6

..,

, JtII ., ~O. 13115 -.a . -.3) :'~x.lo, ~ r_o(Ao&' C. .

- 4) ..,

r.

33
t'. lii. yC~ !@v6:-' . 4}.
. !

i) <!)

yu1.ct; k~~.

~i. ,: rXtJ.~ ).~~ct6 'TC; -:-~ ;) ~p~?c;.

,. 3s1' -a'J; ..-.... ~ (L't~ ..


''. . -; ' ! c '~,;:x 3). ~.
c u: 3t..) .~ 1. .
J.n
' Ux
- J..r,-:-u '';''
~.
tpt
, (:) .

,3'.

'

' ov"ll";'t~ct;.

. TG)y ~; 3~:x; "(tJv~txxc; t.~:'). ""f?$'


I),:x~:x; ~ '7.?:');.

,~'. -; i.a 1 x..)~O; 3z'L -rou; ~.~..o;:


-,}. 3 ruv:xtx.i'iV 3s't 't'O~; Li@f/-'J; .:-:-'J.
cretL; ':'~ 1,.2 (LSTOCXE'iHi't~O:xf. ~n".
,fj' ~~.., tfuv.tG.i;~ . ,:01J; . z.~,,:,.. .

.:n

.-J1@L..

' . lltpl -.d "('J~Li. ).,'oO:V.,;

. 'YUYct'tx.c; ~ r.?eGbU't'L~; :.
F'

7
.. -, .,
' J
.,..
.
,,:, :x~Xo;; . ttat?x.~G .; ~,)
:; yuv:xlxcx; 3t't ..~'l\''qt ?-.

'

u~~;f.?ta.

r.~'. .~ <:J 3! 1. 3~r.1tv tp~;.~.'ie~ '-r..


"

rI

.~.

~~ 2~~

\.

Ij~;,(.

"

(1.~~~!O"

T~;

'Jer,~J.'J2;

....l'r,
'"#1,,:-:::7."
J ...... " "'Y"'~T,I
~ .......

.'. '')a.ct. &6'1''(; 3:<:l1~.


r.'. r. ,,: 'jua.t. - i3@->, 'l,'rot OjcG),

t~tL.

.~. lI~, ~x.6) 'i:~; i.~"QC' ,P:J.2i.:X. ~..O-

.'.

~'. l1!Ql
i'.;.';
r n.o,,:1;;

tl.~rJ. .
.. '

'-

~ ':'

Y.'JV:X:t %

f.I.!

1) :.~:..,.. S. r. -, 2) '";'~:..~,.. rt.oU :': z~.':1 v.'lu riy..~l.I,

T~r/.. 17'.
'-1

(J

'i:~PIJ ... VOJ; i.J~%";O:J. .

3)

~1 ~cr.
\

: ."

34

'ApxiJ -ro~

O'O~

,1).

<. ti. 3r.,o:>>, ~ 3~.()q. to.o:~.


'. 3r.t: ~ 3r.~o x.r.l is. l.
'. ~' 3tr.'eu. .

3'.

3,81;)(;11;. .

. . ~~.

;. ' Or..

'. ; 3 3L3tiax.etv oc "t'ot; !~"..r.~; ::;


;.

-. . 3GCt".,. \r.

fJ"

lltpL 3t."n1(, - 1 3.:; 'r.t.


r.'.'l, ~) '.' .x-tl J..!) !).

x~
,

~,

r,

,,\

Ot; t.t UTQ

, 11 !'

L~.

....

iX.IJLX.etv

xr'l1.
,

,
~,
,
~.(j"t' 'n; Ot tuatoetXV.

~'. II30~ ~P-~~ ~ .:;o~o l ".

ty'. II~ 3. J/,-ot.


'.' tu
Kp~

3\

. ;;. LY;

~P' ; Ez)(.A"llaLX~ &i

/. :: ,l EAATvtX.(~V.
~'. 7.'OAt":'toWV.

vr.. f1,J..
r:'. p!.6O~ 4).

t'.

tfLJ)f1-0. ju.

. -.;. <1 {"

, ~_

\.

'

~'
.L~'
~,
UfLc ~fL(L L; ~l-O;.

'1.
'
?,
t.v',).

L.

,
~.

- \..
;:~ .'1

tI

'J~
r.
,~

'
1

)'

'
,.
fJ
,Tat.c~ :t O~ e~Le7t~ ,:,:~"l;,L('JV
,

X.~; 7.'QVf/.t.

1)

c,,:o~Y
.~ A";~.
.

.'~C. i.

C. -. . -

c. 6. 3; - 2)

.2::;.C cu ~aIvtct

c~ ~L.%

t340r.

Y.~

av , ...

&

0.' -

5:.b~,

.:;~ 6' o'f~Y +, ,

6.... ~

~) 2;',

"

137~, ;.c.~~

2:.~pY9 i,%',l.o:"

';; 8C.cl-i 8' rt% -r..,j;. -;%

.;:sw -; .

1J.(~.:?',l,
,..

~;;:~Q ... v :-' Y.'f~:;~.,.

- 3)

35
\~. 1 t~~"l1tr~ Q~4t.3:i\ .(L.LlJt~.
'.- lo -r ..'ll~ ~~y. /L..
~". 3et Ex.V.l1O'(tLC ~o'). t " i'1.6v.
. 3 ~. x.1..A'J) ~o .. -~, ').o(l.x~ Xtx;

~ "J-'1Lt% -yLvt~e"t, ~ -rr6n~ ,,~o p~.6-


~X'1lAStt etV:XL,~ ':t'L .' optJ'rt&c<r&~L, ~. x.-t'1ivo;
iXx.-:~ itv, -i ';" YlJ.O~ xx-trJLivttv.

Lr/. "t" ,.'ll~ t't"oc ~VSo7':Ol'll't~(-t1vx, 3~


" ; 3 ; E7nIJ,,6'2to".J; -rxUTOC ~LOtX.S'[V.
, .. :: 7tLv..

L'h. -; &.L.6'J; 8t ,3t6)'1 X~.


~1..6 >t.4t:/jL~; '~~x6. ~~ ':t~(1.~

l.

.. .6 r,; tJ.~ .c3l..[J-lJ

&'.'~, ; -n EJt.)f.).:II~t:xv. ~ i'.6o; x.~


. ~7..-:o; ~ V-1: 3u1:i~ X~: .. ~ 1) '.' t ~~
". T,(r; x,a:,,;,lXt<rQx,

-2).

x.~: LfJ~G" 'Of)1r "t'v.'J, . o~ I)~ 3!

tv - tr(~ ~O -'(;.
ob. ' ~ 't'OUC Lr.'J; ~ tr.1(joOr.~~ ,~ (J.ovoc
~i?~2. ~'1r.t~l0:6ti, Je.OLV~ r'UL'"t' x.~lX.d"{'~o
,

- p~' '

- ...
.. m"

')

61:0'J

~
t.

.,

'''',. -

':":p~yX-:6))7.~ ~r.) ..

~{ i -r-r;; Exx.l,llatGt; ~O~x. a:,j.


x.~;. , 'tov (-. Gt 0~./'.)'/6o !'~ 3it ') ':"7~

Ek;c.A,llG(x; ''ocyt1.~.

..

~
o~

":'0'1

' o~ t:-n\ ..'_

1.!
- ,
,.
.~~Q'~or.ov IL/'.)y~c:nlp~O'l ';" ,:,

't' ":~; "'a'; x~'t"():j Gt"{,i.


x. r/. ,,:~ 31 -rbv

lr.~vxooOV 'l1 ; .~t; tXf)'JtJ~


'\" .1t. ~ 't, -r-( .J(.).:1(~; ~y.i. ~.

i1:Lax&o;:O'J. IJ'h~'t'; Z~ ~ 'JJ


"'?:xr~(lT!X ~o 'l 't)~;c; 11 'rf)IJf/.'t)":'Po';:1) .~'J_ ?Gt., i~' <p!JAiavtGtJXi :> ~?-;;&'Jt:7.\ fI.i).).o'l ..~.
_

'

6-.. ,1 "C'o~

"\

_"

) ' "

36

4).

:. n ;(IJ-.r.; ~~ [Lov~x.o~; i~ox.p ''7;; ,

L'
... ;;;.~.

o,j ~:: (x~ E~~O:o & :.'f!


)\~. ~ zo~~}~;:.

),t::.

~ ;~oox.~.
&(.
,

1~.
I1~o
t':t't ,;,c6,:,:t)'1 .()'J:)~~.
,

"
...

~,

't

,.

1,1). ~ t.J''J.

), z.~zC) 'j(~;.

'. lIp~,

....

. ~,r;.

t~rJ?;tG':'Cv.

- '~o();
. \)"~ ;

.. 11'
~~
,

')

'rf)'J

f l '~;
IJ!

o~;

'NJa't'~ )~O~~

, . ,). ...

(j 1.. .). fj l.J'.J.

'. n,\ (,)Y7.~:1.; 3L) '301 ; ?l)Y.~ i,I)!J.-tv(;;J.iI"r.;.


. l)'.)() -J.TOL .lj~:.

'Ap'~

'toij Co 3).

K~'!.
c. Hc:~l
-(,'.()'Jll.

~,

n!?t'

:.

";;

","''

' ) rJ,tXot:x; J C"';U!J. ,1I?to{,j'1.

( v ; .~;~t:'t'h~. j}lfj..
o~ o~

4:'

K~).
c. ~~ Gt;""':~(UoJ
: G'JIJ.tl~x.6)v
~:'7.~.o
':':11..!.~.
.

,
,

'
,::'.

)
'
\Qt~Cl;

1 '
~~

, . ~,,,,
(%

~ -o?~~.,

,
~(j":";

' '

.J,'

6).

~'. - e'J~~:;~t~ .i'l x.:;p~'l ~ 6;

.
,.'

. 'to\ .L'.)'1

t,

l'

,,-

'

. \):;tl1..;'J1~'.)1 .; Qo~; t7.~"J ~ vtt

~9x; L -3c x.~ ~'1),I;, n -.~ 8(;)~ ~.(, ~~

'
1
~''''
'~,."
rpo.1t "I~. 'ltpOGO~attv (J.t;),).ouci"t '.; "f .YJ'J'Xt~~'i t~~7.t

Ct ;;t~":"rL.

j) XSC

..~ 1O'&p:.";a~,

.~ o~ ft.a . 6. . 1' &(} J.... . .,


<11. , t J A ",

. .a~ .

2)

a.'7.:~y o~ ';;:. .

4) ,.,~z,., .0 ,.

&.

. ..

~. .- 5) 6)

.-

3)

I1H~-

cu .~:'1~~~

37
- -roU. J&' QU
.

&.

1).

~ it~l c).{;.

~ - ..
~
':!"
'
' t"{OILt'JX;
'
' ''
' \ - 1.~

axc;

~!\.
~ _"".'!
~HZ V, I )'.X1njAtLX '1X~, 1)

'rL

'Ap';~ ' -;:;

'."

s:u.;:o
~~(,(
,

(jt

s:-

3).

K~Q.
~: :)
'r("u,l. x.~Ox~.jteiv.v)y f~1] . (Q:, 'r..,

r.'l tt~~r. ,UL.

'. I1C LL~ t. Lv x.~\:.. ~ -.

., i). .
~'. c t..'%3"u'l, x~ .i:~,~.
.. .6'l "a., 1. !t'~IiOI);, .,b(o~
3'1 C(6, ,,;,-.
,.

'

..

.(,(-..

,
~
l '
' .
.; t.t'-r.v ott ?'(. .

'
'lI.

fI.

.xp;:o<po~

-.
'r'r.;
~

''
o~
~o; ;.

.xoc La.6) . .., xrxl ~ ;

')( ~(O,X4 a ~~t.


..'t.l.U1l-.

,t. Tx~ ~;.'( . ~ ~x

TOU

ta.'&'IJ.

{)~. JIt@L.:1~a!l-(~ :>:' x;:o.~p u :~ . .

'r"

.1?U6rJ\ 81 )t~L ; .- al:-t); yt'Jou,

"P?o~,

",.

~O ~.

,~'. LQ 3st o~ l]@x.')<;.~L~.


,. , '-" "; ~~ lx.oua~y iY.. -rij~
'l1a(; ~'( O?"f.
.,
.

~
'
"'
l
;
Tpxo~
L

(JXVTI)I; r.a'.f.I) 'tpXJf1.rt .

) tcr.t''-; .~.

0:.

- ., ~'K'1:'Xc. . ,. .

,-

'
't'X ':'01) & &U"t''1j-

. 3.-2j ~( &~.., :.. :..,''. .-: a-:o!~) 1.,~~ 4 ,~xo<',!-,-Q ..IG., xti : 'l.

!,

38

! ..\..

31 .". t aualv c1'1%r. ,,:,:6, ~ ."


~ .. 3~o Ex.x.Alla(%~ ''-.
'
'7);

.~.,

ot"

"\

"

vt!.1

; x.,px.o~ r.rv '

,
'(."

'>"

6 .

o~~ o.t .,. ~U[.L~ ,,:,.


.'. . o~ .1l&U; TC)v Ex.oA1IatC)v t, ct,~,
1; (! 1 31 V -.6.

x.~. ,:, x.T,'x.O~, ~ @a, &!LtpT";[l-~n. x.x~t


\ .6, .L1tv x.~ f)ac.

x.~'. ):r.. po~ p.&~o% % ",iVt tJit


~,06.Io, .(a . o~ .

'1.'. x.oi;.
.3'. . 3 . !) ~~~..
..

ntpl

~ . ,

itpoc;

).,; :et ...

'TOp(t;, ~ (t'l'l \ '!; x..~; ~~[l-.

'. . 3 o\r'l ~36x 1; 6>l.I.ta, ~3'11

ra&.

'. i'~L.".hc:tL'I .\%, ou

3'1

"oI~. T~

. 3~~ yuvacLo(.
.";. 6 .'l :c;.

'. - 71; tL; x.o(x~ l., ~ ~ ..x~r.


'~ - .-. 3%t.o ~ ~o>
'( ::.6;.

"\'

. I~

.:

&

"!

,.,.,

x.o~~~

t:;..~;

x.t

t~.

~'.t .oa~x.X; o3t< 3 f1.~L "t,v;:


,)"
'

.I);x~o~;,
.'
:l x.~ "
~~ '
r,>;'. .Jj'~6. .

3'. ~\ .p~1''I1p(, (,r ~1 .sc:t~ ~':'U; ", x.t\


orx.ou;, \ . ~.

lit :') oUbOt; .r .; a.6.

. ... !~ 'Jr'.~ x.~) ... To~ a6tJ; 3~r ..


a. .3 ' t6.

),'. ,! K~~x.~- ~1 ~a'rI'~s~v) ~ .'(., J) ~


rrit;rt, ~ s{l)~ y(vtG~L.

39

. _

nI7iA!

);. ~l}~t.D. ~/o.

'toO ,t1J

tAPX'q
. .

Dtpl

1).

ir.~ A;'!~ (l- "",.

~ A~:laX.O i, ~~x.6, ~ .l1., ~ (-.


,'''
'
'fO'J;
A~'t)('O'J;

,.,

""1'

a'.

?; !; ',(,.

. ('

nept

t;.

7: E)(.x.A'r!atX,

2-).

~ ~ ,
otQx.x.ItV
.

0"'(.

'\

~~ .lJ.

\ .

"

\.

~Ot ', 'l1; LtJJV't'.


~

. ' 6> ,; x~ ~ XAA6Tpt~.


'. Ao,jtaeXL ~ " &~?x 'r~'t~ x~_

t.

\ 'r'1l;

'
0X::t.x;

'''

; ')

,.
t'J't'Oy.ou.

tX. ,j~ yX.V.f)U, ".

' -:au } tu

3).

x.tp. . - v.~, v.".":'L'f, . J.,,:,,)', ~& "


, ~~Lac.),, X~ ~'h "t),C.), <pXP:J.Cx.StGjv, .

WL(1~.

'. v.xAx)(.(x;.

. ::'J6 ,).
~,

, [l.e-:-x ';

x.zt

)(..

. -;- -; ,:,xOoj":,,x~ ~ b~).~~.


- 'f;
- v.'Jt;
" .
r;''
.' ::~ -
'"
.
,

"

,~
-',,' ', lJ
.' ",.
~

:!\,.

trtr.~

' ~Y~~Y~t

:!\,.

' ~z~x~

:J;

t-

,.,

(% i':t.!~.

, ., t
~"l1.

' " v.~V'J;,


- -.eA~u,,:,'r.~
"
1

'rO'J;
't'II;
~a().'"f~, 'f1; !x~ o~ o~}!~~, ~ civcx.):tOt'ttv, ~'f;

'7:~ '':l..:..

1)

a'toto!tOY 'to Ai~~~II. /,,,

'

'0

.~o

~. . f~';",

S. - 2} ~ 0:.
- 3) 't'i~ .0

':0 !? t't!v.
- '
}'
~;.. u~.,'tf))

T~",

,
. _
XIfII

:C~t

~. . . :CIIt
. 0:. ~,

u'
Z?t

13.tO
8. - 4} l1.-

LI
~~?,;:~ lIy~ S?L'.~IJ.

::.

t -; v.t't'C',J

,J'.
'
' 'JtLV

..

,~

";'0-);

'AqY'GfLOU; 3lxsoOt, 2&

.., 6'; toQ


~ ' )),

(.~L t TC' l%!l- !, ;

7npO~Y, 3'J, x~ ; ,:,,:ptG~V't'lPOL~.


,

L.

'

L .L~C'"tC'-:-.

! --' (.~! :1],1.

&i.
~'.

tC');'

nzpi

1'1.

' 1 \ 7 " -'

' c' fJ."tt~;. UpOl.

'-'
.

. , p.OLZ~LC';.
''

(.

"

..

-'JC'G-;~ (.~ !-'.):.

r.' . .~p ";'QU )'>; :J.,Jf')u.

'ApX'f,,;oD ttu ).
'.

..

'

. r-.

\\..

..

,
":"ou_'

' o~xooo:)./j; ~t ~

" O'J
.
\\ _"
\>
' . O':"t

?f)~.

').

C~, XY~~X C~, "] ?!":" z;:op~x

:\

"\..";'"!/.

..

; X6)P~~ xr)'j;

'

. , . ,

tLGaYZL'J,

'"
G'Jll..r.vata
~!'

"
,:,,: Xt, ') "1!-

-;:Z?'''JO
,

.J

"

,r pr YVVXLoO; (.C'C'!l.t.

'. -1].~(o) .:J.c.),

:t.

~.~x'o(}, tg~t

CiO"1!C~V.

r.

~
f.. !!X; .
. . oj ~ -lj~Je:L ; GOC~e;XCf, r ':'~, Kvptcxxxi".
'. -:- -rou; "1!GC'JV':"I%; oj ; ~x,, -r .rt

r X~xx!. 8.

v6ILOU. 6Jot.
,. volI.ii~. '.

,\
}(.

- .:,
-

,
:,)

2)

' ri ~l%I%LG~.

'. .., 8 ; o~; "tpx, '~ce.

- ~o ;

3).

. .. o!x,ov&JLov \ ~1 tr.(axor.ov, x,cl


-
,

\,

't'Q'I

f.j'oQ

,.,

a-L.

i) tct.'t' .0 ~
/!' ,Q . &.
t.

s.

&.

'.8. -

2) .~t~~ii"y ';0 ~i

1J

3)

CJ.OL-

I~A:: T~ K!A.\AI~.

4'

-. St~ci.fI;.

~px.

i'.

p~ .";QttQU

1).

I.c9' -. 'o~~yvf;,,)v l.A(~.


'. lls.ol '.x~o/ ~6":,, '1j"t.W.
,
,

'
,
. ;:~,p2.L'Ijr;o6); .. .-::.
3'., Tl';Jv .{" AO:J.lv(~'1 ,1'1J~L.,.

~...

. ~
, ,; ':t"IlPXaxoU'ii -r,L2;.
,

\.

tl'

. ~::
t.~Il.:J'".1".
'
-.
~,

n ":'ou_..X";'LO'J'1.al..~'
,

' JI\ .. x":'pt&pxou


..'

.
J

2).

~
.
."
.:~'J(), j~ .

~ ;:(~ 3lJ., .} ':": o:;~'1.;


""

&c.
.~ ':":'1.I;.
f-'

')

n-

.,.'

o~

?:V;:'JtJ..u;

O'[~ .

''. ~ .. t.":'x 7- t.
~,

\.

':':'..

&0.

. '(,.
\

,r..'.
,

''',

'

.a .
I':':L ~.T:~o;

"{.
' ''.IX;r.O;.
''

:x~

ooo~o.'.

:: ,:,:r.~ ll~ ..,

'!,"\'

,-

()
-

4Il c E."fH, . ,;,,) 1:'1.o~

fJ.'
J

,')'"
tZ')'JG"tv

, n ?~\
,
.
7;.

t~\Jt

,
7.'.~.

..o~I

.,

Ct~;

'1.~.

~,.

t~L.

1\1/

}.

.&. ,:,:o~o,,:.

' ~ u !)

3).

. ~. ? ":6> pt~atL ;;o~~ ~:J.i 3 ... t

Z-:J.

'

42

TO:'i

'. -'\ e'.."~.


', aTrurQ,I ~rtc~ i ~, ' "1 "':O~;
6r~ '.

r.

auflo~C((r)V a. U:J.f. .

i. llCfl

:,.r.(.

'. ,,;~ ttp:i" Ijuct~~ ~c:!L.


'. uL(iu; 6, '.
~ ..

~~,;,x '"/1,

IL~T~l'-iXTX

f1"~ c.'6.

'. (~ y~ "/1 "(.

i. 1i.ct
foi. -r_ (, ~ p(.(~r, ~ -rt&r; t6,).

r.b'. aX.taoiX':'~X(';jI,
' - ctu 1).

,
a;.

-,,.

~ '; C

'.
'r(JJV

_.

!fl.

'. lltrl ,\,. .

'. ; 'rZAt'JT'hI1XVTX; xt~ ~T, O~'


o~ x.o~(x; v.'t'~L~6.
~'. 'r . .''l1.
.

't'-r., x~

xp(.(xoa7~, 1 & ~ ''J.

'.

)'

'

,~

!; ~(.(o "/1at:!~.

'

':;

'

e,

~!l-()(.(vtLV

.,

CX

l\7 ,

'. ...

'1''"
1.
t

,"
.

";I17.

C~ -re(xx; -rr.; x.t9xAii., ~' '(.


,

t.

~" ';'1,.

,~. ,:,u;tL XA~L~O'i, o~ :.

'-: \'" a~otXEtOu


. ,. ~!.

'. ~ox~ P&~.

2).

:'(':

' ,

o~ ).

,,:ou

:. . l C'x.3(o.
. .. .a
"
' IJ .} ~V-C'

43

Tn:'f

-.

. c peOri; %'.

~'. ~H).~yp~C'~.
. 96" 'J~ .% .(.

'

,
. ''
.-:-9;.

'. ~ v o).-o~, xa;L -r povev6v-rfuV

)..~X~.

'l,J.

' ..
- 'Ju~av
-

'"
Q.

"

~
~ \
,
va;v aa;~

!.
~~f'UtL,

'

) o~1 U%-r""La ;;o~.

. ~!; .,:,(v.

'i:;

";(":)'1

tu

jApX1}
.

't\

2).

~u~~v "Ciit6r. t ~o (

vtvTC'L, " ":'~~ Lv.V'tl~ ., TC'uTC't~ ;.


a'
tJ

"

'

.. .uvv
'.1,
'
'f""pOU;,

a~

()'JTt

\:'t

TOu

~,

't.

1.o "(~ealJaL

"
OIJTI

~ ~P.1.

1.

-(. .tt'OU 6 < ~' 't'ou; 6o~ xccpoToa.

~'. r.lJ~ v<


\,.

\,

~1 o~ -; r-~ax.6;,

~. i'oo r.6av r.'6

XP'lJ.
It~po ... ovouVTaL

x<x~ c ts

r.(c, x.C'

. ).1

. 'L'r1~cr;:cL

.L\la; (-~ol) 31

~p6po 'i; 3<; pc, uc~6;.

'. ~. ttQvu-#lL~(<<~.
~.

'roc

~ ou 3 ci OUfOU -rs't

(ax..

1) ...

~. .

. , .,-2)

t~ , ~

c. ,.

44.

n=: KE~A,N.

(') . (..) o~
r'),

'

, ,

, x:;~o,,:,o~:; Qt~ ,:,~~


-'.,

J Ot~~OVI)V,

.. ,.

~o?o'l

r.~j(.~,

,.

't'(j'J~

"'7J

(i,

':t"p~aQ'JTtf

, ":"~ OLj(.(~

,..

('~

'

,,"C'a; 7'~
tCicu~.

,t.

~ 1

. z~oo~a

o~~ &

(/.. '
:.

~~

' ~~o
..,

1.'
~',(,o~o,

-;.~I 4).

!~. 6& xz~?o,,:o~'!":x

t:j,lO~XO~ ; ~ ~).'tjPLj(,O~, ~

& (7.~ AZAlI)~j:J.ivo;.

tb'. ~ Z,.o/Z!C' .tj(.'l Ex.~A'tjaC~, ~; 6


..'
"
,
':":~~IfC'J.; z:;)~~.

t'. '~ oj ~E x.:;~0,,:,o,c~ (c::r.. 6~ , ~

.~.

'

~,.

,
.
p~ - a~o,).

':ou I)''7Ja; '1n.6 \ - i<.cc3

".c" ;

'r'hv

.xoc c!> Ex.x.).'r)t}'Lxv.

'. ~ t":,,(<< ,,"1 ~bv ( x~ :-

lO'.JjJ.evQ;.

,.
O!J

~'o.

C'.~'7JC'~

- ,

~ ,.

. .'.) [l.-r..GL ~ol 'r);.

'. dti ,:,c tv ~ Yc.


""

\ -,
,.,.,
~'"
._
i<.I
' ";"IJV xtLpo,:,ovtXV :J.u [J.}) ~!X,:,xo ~c~.

X'r!.')
~p.

, .z-;;~,xrIJtJ--%.atv.
'

r,) Lu"

{) 3 r.~:, c, t ').'::..c .i) t.~lIcr~ro, 2ro:tpat.&& 8. - 2~


~~; '7':%:: ' .

45

'A'~

l.}" ctcu

1).

:.. t. II~ ~&! i),~ ~~ a..

~'. I1ep' . i~';"'l.

'. ' -:;,; 'C'ou; i'J~~:!J%; ae'C'~i( 3.1 ~

<;;,.

"
"
./
. 01'~'. ;:;
y~o
;~'l%L -:
'l
'.~P' ";Qttu

Ke'P'

2).

. ; 3e't : oiJ"tv.
d.

.....

46

TOr

BA~TA~H

......
! : 1

4').

~ (u ut; c .~OC 'o~;(o


"

OL&

."
11;11'1

~,

oo..c.;,

,.

01.1

,.

\.

r ,

. .~, ; o~r. c:

""'.~ ~
'"

-1tJ.x~ 1 ..; ,:..,

.~,

"{~

~;.

{tt; n ~ o~~1'O-

't'ou 6nv O~ ,l) . i', a i)1!:.t ~

.,
"
l.l
0'J6>; ~~a. r.'ilc.eL,

,\
{; \
,

; '1] 0P'J1J '.', o-t;

u.~ .a6.; &a. '~oo;' ; ~ ! > ~ ~

. t C;J- ~~~,
,
. f/.'I--.
LUpu!-,.
'/0';
) &'1
L
\

- J. '.'!~'
,
. r.~~
o~t .
O~(J .. ..~ ..
. '); 'tj- . L6..L
" '.',-:-t;, t,, 't'ov
'
'
_.
')~';r) ".: ;"1
('.

'~~)

't'c1J;

'

a~

'
1
1-c;,

OO!-,..~,

'l

~')'~ '

~,

t/.,

, - .
';';O~7. ";()'1
,e?

)"

~.

, "
,/"
.' ~.~ K:Xt ".::' 1'O'J1"O

"
~o(o)

.JtI'

~ ~ -;;:,

'
:()cf/.~

..!

u'Jy'

.,
ttv

__

.l)

~,

vat, l?a z~ ; ~; /LsaU't, 'h 7.~~1:t 2)


,
~,~
,. \
,
~ ,
\

');

'J~; O~P(}H ?;

"
~' r. "L':J.'1 ;.;~'I

~~ ~t)-:'lJ "')

"1 ';o~.

,10');,

d
'
~'C'J;
"':
~~ ~o

~
o~~::~~~

oi

't'o't;
: ~,1 .XPMI)[J.ivot;, 7t'~plAKo'l o1f/'~~ .a 7t'~ rt
,~
.s.
1:7,'
)

_.
re o~
urGt , ':, '"'~ s,,:~)t."1; ~. v-c )'.'."; ,[J.'I1; 3&J.; ~; : ~ 7t'L~

IJ.e..,

~; ty~o'j; 'l

. 6; :;, ~ . '.':[J-i~6) ;~(~t, 8t~~Jtl


IJ.~,I,

6 ;

r.~; -~ r.f1C1;, ".: f/.t-:~.. ,


'
- )o~"";~;
. ,O'JJZ~;
1
,
~
a~"t. 'l
.~.
o.'IO~ 'rQ'-J

)~~.oY OY~Z 6,.


V~'rJv 'n~p( . (. c

.1,-.,1;

l'

L'

(J. ~'.'l ~~~';

"
'
~
~
.:x~ ~I,.~:n; O~')":"O;'; ;,yo~o;
/.

- ,

''
\j~

!.tJ

f) 0.,1 3~ . oTC' Jt(tJ "ij ~ nHdt%"~lI ~.~.% ,~'1I


~~. .. ?;. ? tf;; ;?8~3;;,:} ~,.!;.

~) 1tf."iJ~&~,

1310, :': . To:~'~1~"~SL .

11:;~~

.-r.; ;?~ 13.0,

!)' ..!. IT~IXIOI,

7:po~ ,rx, V.OV'lV cI~~ x,~@~~ 7:(,,; .,6-L'l, -1.

6
v

,.

,,\\,

1,,")trxt~ ~.taO'

.,
oc)(.rx x,rxt, .
...

6o~

'

~ ; .'l\-

xrxatv, ~ t \x-'l 3.o y .i' !~rx; [-Lt." o~ (;


~~ ~ ; (X~'l oooax~ apa; ; (7)lj, !)
'-.;:,

~ '!. . xu.i1;, .~ ; ,; 7.a~.~ v;:'(ju6; ~'


'

.1.'

"~~o')

'
\.~~~

' 't

\
\
~,
r.~ft 'l; c:;

. ~

-''.1(1-0'1

~
r.c.u.

; fJt oal".

r:;'.

i:.

jI *r(x 3 .' o.o\)~.,)(.';' ~30;, . tg3ov-e:>


," ,
'
; ; l),l..';' :J."Ij;

L
~~vuvt,

'6
. . ,,'
,rx, ; "
'.

r.7.

.,

~,
""

~'
..,\.~~~ a'J'I~ ." '.Q U"{?~tt'l, tt

,
x,-xt\ ,,;,ou;

,
~

~a~;) ( ~xx ~at.'J;, o~ ); .""


1
l.71at~ 'i':?OGt~'1orX; r.t[J-C;V'J; .Uljj'tt,

";'O'J

.... '

,"lj'J -.

,>., " .-:~.o1 1, ~!.o; ~ t9~'/jG~ ~} 7.-.

1'1' ';,
,

\.,

\.

, ...... 1

" .~~ ;:t ~..t.'l. "",'JVOuO;

\
fI:/1

.;.

':(~) X'.t-

(-

")
'\\
fJ , ';":'7..~oo :~~ . ta-:-'l,

, 'j r., .

'x~

~.

.. ~)

'

\~,

);

".

~ o7.t 'rx ' -:o~ (,>':"~ -

'
,. ,
' ~
1. ~'
,.,
.'

t-L'"Ij :t,l:t ... oo~) . '/1 0V.ooUGtOV ,,;,,>


' 'rY.; OtxpXto-r; ~Ij; J'i':Goc,) "'; 7:"7.at ';
J.
.~ c.r.

;";, 't'ou; 'i':~pt ";Ov e~otJ.~Y~ Aet~ov 't'<{j ~~J.:-:t (-L11

.::;

) ,

-: .~

r..?)':'(ju:;~

..

.,,~,

tt

.~,

a.

-:-c -:

~cu'tiox tGtG: ~ .''l1 ,l '

'uT'"Ij ( ,,; r.UJ.:J.ci.'l ~r~..'l 4) ..3t, x,x~


,

- "r<:J
. 7.
' -.':1.~ :rxuli'..I,
~

\
,

1. ':'()
.,
"
- ;
. '
. "Ij. t'J(JV
\ ... ~ro'\\.... o.
'\\
!l-fi.
7.':'t .:x~ (:j
"
~\
\ ,.,
'..,
,

O~; ')

"
xYt~"

.....
,.

'

~-;

:t r.O')

"
-XvZt -::"!.
1

A7.0~'IX?\O\ iC.(t':':?tC1.~,

''')~o

a: ,,;

tVVO'J'J

x,~~

%.~

."
c.u!-'.:'nIj

[-L',V

,
'i: '
~
., '
,.,
, \ )(.:~,,., '!.' '). .
~'j ... 1) ; 'r.Lr, .";'Jv:~ tG'i':O~'\\
{,
\.,
'
, ',')'1
\ ",)- :O~)~ ~7r" ':'''f.V
::. LJV:X :. .t " . ptG-:-o., ':'0'/

48

} .1 B.\.\~ l\PJI

8uy,~c, x~, - r.,6; XL ~~'"


.a * ipo", ..",, it"l;

XL

lJ; ci1'i~'f

6., x.L " 1l311 Nr6p,o, .

3Uo

~,~oO Toy~, ~TOt~ xTo~y, f) Ylt

X~~n', ;3 .~ 1 1'1 ~

3'.

n~'t" ' ei36rfl-/

.c801,t ~1" ti ' ,,:,uv; , x.~\ 6,


' o~ -rii; Exx..t; cri.e;, '" ,a

3o'f- " u, . 8 3tCZl -r ""


U(J.e, ; t~(J.Lh 'TOU'TOut; & Y.~
3SQU ' ~; c' i~:x~'1; ~~., x~30X"'
att rc'Q. fL 't'~.; o.OlO.~ .lJL ..ui) fLVOU;,

'tov -, ":'~;

3uaabo~; 3;, o;~) 'r1l; ~lJe~ ..

pc; .u.i\ , ~.6); .~:x;, 8::00 ...~p

~o :~' 3; XL

i1 :l1 ( t[l-.:eut11e.
'1'\. i3orfL~,,:,cawJ t~a~e. i~~:x, X(J(l 't' ' ~T;

x~.p~Z i:-;08,tG(J(t, .~(, "l', {)'


'0101.1;

l.xL

/}\

r.~1j.i
-)'~ .~l 1 ~ -:

,U~; 6 'cx":'7] ~.~7] f.~ ~~x~~,

11 "'l1" 7]~l, 6.,30; ~3t,tv cxu';> ;P'ljelvor~ G. (J(v, ~'JO


i!et, ; f.~

3';0 p~

v; t~L -rou ; -rou K?o~

t ~tLst't'Ci:;~ ~ou; r..tpl ntJppO" I~o v.(xv ~~


" ! -rou .! ; ~1)r&~~,t;('"J.l)~c
,
r.(J(,

t-.'
- 1 . , "
C?Y.% eua.Q.~~ .

'

"'~~

'\'

X.~u!~!X~

..

~-

. ~o; tUf1:.~

TLOixcJ!.

",-

,.,
'. '~'7""

CJ.'
"rtl/ea7:'XCtG~

\
\
, ;

'..v't~ ~ ~ i?~tp.ouv-=:x; 't'7}; iJ. r.cxft38QV2; ~


~';':'
'
. ,.,
,."
\/'"
........ :Jr'ou~ ... ~t;-;t;, ~ av::t ~M'O;.
";~o;: t(f;?~ ..OOVTac~.
.'1 " , , } .

- ,

. . ..:!;

.' 3c o'~ x~ ~-~m'uL -,' Xr


6~ laTr.v fl-~y 67J~, ~ u~, .')

iI'O~ ~o x~, &.lJ u/L;' 6 ~ ~P~ '%

1230 .l ,

.....
l1I.
'.

~' i..ajurr 'Jlror r ~)"


[, o~

uttan;jy

row; J1EraJlE.lopirovl;

o~y (tEi.

r.r..~S~V ' &v '1 (l.eTX -rou,,:,o ~~~, a, o~';


&:;;~ ;, .; & 1;;lJ .~; t'r,c, .- ~
_.
,
,;
~
; :: ; o~:; "'1) er.our~OJtO~,
~ V-tTOlOIJ; yevll ... t~
,
.,
\
" \
'' - . ~,
!::
:), .~~ .:.,," U~G.U
eou pI(l.X, :,
' ',.'); oc,1.;,. : '~?~7.6x
.;fj~.tJ.'J; ';; . .,5t
.

"
,

:."fjt
'

,
~
'..,

(t>

't'~n'"

G(~

.; ..oc;) ,\

II~"

~,
' -)
t; .'
\ X'J ,o~

W%t\

~'/~r.),"/jt) -O~) [J-iXrL; &~ /l'r()'~ X~,,;; 7.U,,;oL;.


0[; V-iv':'Ot 7:0'J, (l.s..?~ '; ~'f; ib~(G( st/;'ftL' -

, ~p.; xiv UL; 7;-IP'~'.~t ,,:,a; ~XPOP~;,


~"
\ ~
L
"
1
_.
,
'rGCU' xax
xx~ O~X(f;'JPO~"
.. ,;,,;~oloyx~
;
c;;(. "t'b>v itt.~v
,

0:.1;

,-

CX':(~.;.
rt: . : : ~'..i;.

-:-(lJ (.1.'''(2; '9 .; N~l'; ';, ;; ~; t6 2 :..; r.L7:I);, urc ' '. &.:J.~p

-:.. ., 'Ia~- Xp~bO'JV.evo.;, ; .6-

vt,

~.

p{,~, 9'lIa~,

.-

' ",,L,

.~x

...

XCXL\

T6IJ.

..

--

.\

~.

\.

~,

.,

". ;(.

'

Ot.~,
,

,..

'J'O; , oc

"

'

0Y~XOVj

j'.cx-:op '()-

"

-:- C1 .'J;)v, ~ ":2 ;:(')IJ.OC " ~; ;.r.~cx'l

-;-:?(}'.

"'
.....

'ri1 X~ r'Jx ~v .{J'I

o,x1~.

1"ofj . "; pT~v I1C" " IUa~~ :~ ..


,6 ", , 1'~y ,rx, x~ xrxxou' ~ LOCV.PLTLX1!v tr.LtJi!
11, xoc, -[- v ; O~, 3 3;,:, t(~

b,

"

i6~'V' .(<< 3 , ';' .

XOCL

. ~o ai~tLav' !, 't'~v X~..O jGC</J.;


,,::, 3{l1., ~ (~.rr\l, ~ ~IO:'Jzx!)
t~r'l), ~ ; 6Y~~ .r fl~j'o'J; it6> tr, oc ;

3~6

3ta

.;' : ~! 7.o0t~a.o~ ~I ei'l

'
ur.tl1xvoU:J.
;

..,

'~r.rX rXOCL,

(iX ;

~
9(0);,

"

~.
~
(, (,(7. 4);t,~, :

; 't'LOlvtL

"'
':'
j
: <jj

,
. ~~'t'

~ .6;,

v.

6lJrQr.
1'..'.
-,.
\
_.

.. ". c,.. 11l,


't'"ll ; t~VOCL T't)v 1""; ;cp-t':' ;

lLV' x~ r.cXG"'Q 3UVIJ.iL a '{:(i; 6t 8L" '> o~;C, .yl~~O; ~ ~ .V &:7. '
' 7
'r
_. '
."
\ _.
''1 ~,
~P .,n~,a. ,; - ;:. 11 ''1) ;c.~,
~

.%

Tj;LA t,

'

'
\

.,
~
~ ,
"1j 7.0 ar.~
~ - :o~' :JU S ~

axat 6-

1)l'(,(, " 1I):,,30(c'l, ';' <".!(<<, r~. ; ;,


1.;

3,,.

"

~9~,

(oc'J ~po(~

,.

(l.OtX~tJ(Y

,-,

!
.
"'
X~ r.t'.~ .; ~GL

,.

,'J~; ,

't'"I)V

1.

"

oc

86-

+
'i'J;, '1))"

!-'.,: .~, ~ !
e ' . ' .
\.~,

, t<'L'J

1 ~J(-:"1) 7., 'tLoc

~).)\oTr(o'J ~ 8 'wopvtt~v, r.r.u .6l1; !):r-'


\
..
1

,!>,
,~.
~,
6
.
~, OC;A7.~ "'V p.'t) .
't..r.; . ~o
,
"
~
,
. -
\',..
f'"
tt~; .a. : ';";7.!:1
., x~, 11 ~.op JOp~~

<p,~(,}; yep .. ':':1 xprvt" t'~, ; &'1 ; t),6pO" 8~


"::0.1) itc:tt

';";~P~ <?'~v 'lO"f~ -ri;; 3(;.


.

, f!-1iv OUV.~OIJ; ~~ia!; 7.tv/}'.t, : .!X~1~y ~,

....tJv '; -rb xx.~v t7.Z~\7.,. ; '1;i~

r.oAtlLt1v, . '1:' .'I3~~ tGTo:J.C)CO~L, ~ ~; :7.'I.1.


; 3~&'I!X' r.Et?rV ,).'(v :;' !n:;:t"1t !
f;;' yc,)v, ~~ OPQ;

';";''1

":(.l"

';~!Ij-;(.)

:t,

Ij~J'I';'~(O)'1 ~1.~;:'J~', ~J:

~Y~TAMA .,\ ~lIX[((.)~, ','

,,..

ortA~it~~tG :"

51

7i; '); :t ~,; 6r'.~'t :.1;')

~ 'r~'~T'/J; ~ ~6~:, cpOovtLV X~ fI.'J."~~)!, ~:~


(L~i(U; ~[~;, 1 - ~ !~ ;;r~ Er;O' OTt ~lI
.. & ~: <6;.

[J-tv 'r(-:jv3~() 'r'i\; x'i; ~X.l, u.U -;-:, ~'/I~,


" 'LIJ'J~,
'
- J
.'
~
.~
.. o~o;
G'JV~aTXfI- "

fI.~?,I1., ' t.. , ~ ;

11 ; ~'T: G':"O~
(, 1;~;so' &T~ ~ '~ ; '1' 'Jtcxp f.Jatv ~r
oy~ ~jn;" ,~l1 ,' -roi;,:, I1. I1."
"
',
~
'
. '0'
'r
'
:
;
~
11, .&\~..,oo~
.L\ ;;.;

~6x ; -:-7l, xI1.1 '~(1)v oux. ~o 1: f'


,
".
\ '..1}; ~a. '

;
l1.~,

~
r. '
.
.A.(JT'/J 'ro(VlJY, J. ';'~ ~ ~ ~l1.O~, i .I1.
rj> ~~~'oL (-C . ';} '. ~':'o -Q'1i ~
'~,:,; i't'~, ~. .l1.:'~ l1./;, !
le-r.fjr:J.'I,

ot a.'l)

~ x~ Xj r.tr:.'I,:,;, .iC. ~ -f ~?~~'I)'t'

~ , olotat1.C)v

,
,
,
aa~r;s~r:J.~ ') atxcrocv ':'0 ,

o~ ., --; ~ ~~
'
.1
o~~o.~

"
"1"1'
:.l1.'.1;I.l.. ~~

ae,

, ~ ,, 7; ~j--;~; i'1}, ;',~~ :t!

'.

'

...

tu'qr;

J )

'

"(tY(j'Ht.(n

-- r:J.A'f,
'"10'
"t'l1,
::tl1.;

'A"l'"
,
,

')

." fl

\ '

.'

X~ r:.UfH;, 1), ~~'}

,
'rr.',

'.,r:.'1)

(,) \

_j

,!
'
1''
,
watt; O'JaJ; -:"r; t'Ja~"J::~X;, Y.1.~

1;~w XI1.AC}~ ~uv.r.~, h~. ' 6 ~t()J.; ?o~I)'I ~'Z~


\
...
,

:>")

x.Xt\ ,
~ .j.t;
: 1JwQ<; .i)'J7()'J .J\."1 , ()
.,~,
,.
\
,
t'r:J.VO&; , wt:'J')l1.; ': /.,'f, ~r:. , ':"1. ':"(1; t'J~
,

~t7.' O~Z 'fo ~-

, ;' ) 'f'jiJ' xl!,~ , r".

:rr.l :,

'TOU ~j"'ft.;j, .~O~(a p.sTrxvor.I'1C~ ~, pr. :'c;..U .~."


'V,
'pa , '.
1
"

. .~
,.
""..uooou
~
.
,
't'{;t r.. x.~,
'r~;
~, 't'ou~
,;
6~ r.aiu 'Jv"C'rx 't'~tu't'u x.r. 3,~,6o;, ';' ~vr.
'

' x~xr.; '/J'tL


JI

,.

XO'r.;,x,

..

1.'

'ru~ :;'t'O

to '1:' :J.~'j'r.;, 'rY,r; fJ-'~Y '1. 'z~ ='.r. 'i~

x.x3 r.; Jt, t.6 3

Erpov

Q,jx.

9( "/j'j'L .

'

3 &ytO; '); 'lar;, ~ . ,,


.. ~
"'
''' OtO'1 .~.t;, qJ;'t, "
\

~. ~,
~:.o:;,

\
\:.
~ o~; XtV(j'J'J,~~;

.
'~
' ep

_.

'7.;

GU-

('
~i1 J;

-,

.. GEt

v.r.u~,

~ x~~ ,(. ':'~OlJ, . 2 EiG7.uet; ti~'i.rx'Gc(


,
~_J'
,,,
,.'
_
,
I)U'; 7:, '
ptcrTtr.vou; ;'2')'01J; ;;~l) () u

[.I)I'1~t, (~(2~O~ &'1 ~; ~aG) ,


\,
.
'
~~
~x; , fLO'1); X'/~~ -:-);
;,~ J'J; ;;7.~~t, ,
JI

..

'fT~ AE,~o'J?r~ct; ~~; [l-E~r.r.o~~1v~0


,

'

i;

'1),

~.,

.~r.. -

'1~) uitEp t~O -oo~x ;'j'J a~; .a(lj~~ . ~ ~~ ,:,~ . .. .


'~

TOIJ

\..

rI

,~

~'

, 'l)pO!J <x~, C?~";'j'~vt, 9U()$

3Uvr.";'(lL.

,.'J

~,

-r7i,

''

't ~

. ""uJu L.

'

:f;
''

~(o}'1,

..

,.

.(l~ "'oz~~; 1j'j'~, ";,

,6, xrxL 11, oo~ ~. a6


' CLt) )'1) I'1rXv (), ~;'l, ...r.Uoc&, [1:r,-

3ev tx , ;(2:

CftlJS~.

' .1 (;''. '.

'
ct"X.O'J;

,.

'6

.. ,

'"

~
o,o,)~ , ~
't.I..~L ~1 ,Oc, Oj';,

~ tt}((l, ~ X'E{)~ rx -:, '. ~; .'J~ 630!)


if,ctyw", cx-(r. - .-~ ~~(,.

n '

r."'
.

TuT"lj~ .' ~43 't'ii; ~o 't'L ) \')"

ppo~ '3; .

~~TAMA .-\. TOIXEIO~.

., -

.,

~,

~\ :-,'
\
,.,.
. '); -~ '1'1

'"

.".r..s'J
,

ot)'t ~. 7.,. ';; J.~ ';~7.


=, ( :.~~i~~~.

?')

~
.:X:~

53

j.'.

r..

:tJ!Ji<.Q~;

,
. "
'
V.Q( :X1..(O)~7.',

~1

V'~7.P~ :;;.

.,

,. ~ ' y~

~': ;
. ,:,

,:,')

'

:;.,

; ~ : . Tou; J. ~ ~jt ~.f


aa.,; pa.~op~ ~AAo '~'f,~, ~ O~ ~ 8(. ~~~

~a.'.o:; ( to ';; ..;.


~'

\.~,
\
'
, (.'
V
rx!J'r '7,). \'11,
't'Ou:;
otC :X~ Tpt:; :..~'J~~ 1.~ Ij~~;~

e~30I1-0V :; .) i: o,~~ t;..(.


1\1'

V :

~ 6a'7) : -rt:;, ~ . :6, ~&.


,':; r'&:x:; :.7i;, 1, a. 6a;, ." '7)c')
t !'t':~ih1;.

'ArxtJpl: (.

~\ '

_.
'7)

"

,.

y~,

"'

1); Ulj>

-:; a~-

:. ;1 r~toc (~:J.;; tfl.t'6-L b6>;at, xi


8 Yi, 86x~ OC(t.; uv't't, f1--~

~(%

5(<< ' ~.;1;t. 09::'1, p.~ t;, ; r.plIJbtt;


1\l.
II.1.Xf1--a.
~o~, t;IJVLXOt.;

~\.'

. :

!); O~ iXV::t .

'

7.., ) - t7.t'7'.:1.~'I

xo~~o~~ u r.:u::;, '

"t'tPov.

~ u.ot BtXC(AELO; t-J '., Tou; V.ZT . xf

& ' '6 11-11 t~1~V, ; ~()'o6)


O'ro~, "):; ())fL6-r~ ), ~
,?:

' . 1 . 2 : .,

,.

~<, ~ p~ cnt;V' iX,t()~ 01.~~

i-,

't1JV

');

j,,,I

JI

tJ,t;V o~ -..t7. ) ;.',;)

( r.a3), c T~ ~:xo

i..ou~, ~ Cl;' 300 x(%~.


1) !~ & R~

''

...

.,,' 4p/)~ ;.

JJ~l:,l
')"'1'
,

,.

~
ouz.

' ..

V)'ouOV "

''

or'.

'

:::
:::;

~.
,~\~v.
'::: '
: ZtO;,

3C 3:::. ';y~o<; ,Jrn:. !. ~


J.
'
,
'\
X ':._,
~
~
~

" . ~o, \);


Otr.c
~~O'J -<; a.~
r

,
. L'.l~a.;

' ~t,
.r;:!.

\.

'

.
"

, :7.;

,a.t

(; ,

."

' ..

:). '.

;' xo~; ~t ot ~o, ey.-X u .

AtjIt, ~ 'r~ij !~':6GC; ,GCL 7.:::tu6ot<; qHA~


p~,

'; '.

",

' r':t;
'
. ~- 'c.

.
0& J';;
tJ-iYct~

'.uat,,.
&,

-,.a, r ~; ':'0 ... K.~o ~ j,llaouv r. C1~J.t ~ ..


~
~
~
'!. I\J
.
- ""
~;n, xa.~
u.l~., 1) rJ c;.t~, , r.cL'-<:), '11
' ] '

00

,,:, r~ 7 iO:::(a.; 4) 3 [L"


stT~ .~()1J; f:x\),,;,?:j, -'1Xo~ ,X~& 'i) ,,"jj~

'f;'~QU u(.1.r.:~,:,ttJV1

:2)' o)~o '( -r1i, fl-u7~

eU.?; 7;~),o.T.~ G'J:t.a. ; -;; $ r.a.u


,

',.

')'

't'()v ?~~~~, ,

~ i'.'1.~ :'t'~

11.6'I~~

,t-

,-

'J~L, X~ ; .,

'#(~~ ~a:l.i ~fj?u ~~~ eat'~L' o~ ...

"
~
~'J
L4J~,.w'J,

":"11;

'.1.

"

... tv
~
"
~
IJ-~'~ ;
zc''1I~
'

o~ u.~r.c~l ' t~~ oto ~bL:, r c.


~x~ !r.~':'t:..c.( Qr.63L)r.f)~ c 3~ (;), .yca-:X,

tLtXPL~ (X~:;.; etp)'6:J.evo~ Tii~ ~o,


t'J
~

's. ' -

V-o"

2) c1 ~.; tc 't., , -r\v lLItfVt(CC;


to'f tt;~ t~ c~~tij. i 315..

1T1'fTArl\IA :. .. A.'~;55
r(;))' " (~pO' 'l t1t1.r't'.

1'~f '.

~ 'n~, xo~ 7; Yf.p~ -r, f.X, 't'oaoUTov


,,\'
'' J)

)t:'ljl1 't'O
1
't' ., 't'1~ t~
,,\'

" . ,

l1, ~~ f.X Y.Xx'-:ix ; J.; 't' 7; 7:("


\ ''J,:'~V l):.~~
.
~ ,
!\

'JOU;
';, (.)l1
ox.o~,
'IJ .
\

ot;, ~"lj'~~ ! X~~~o~, ~ f. .''/-,.;

,!; ~.o f., 't'i; ~f.OC(X; ~o; ~tJ.;


.

-;-11;

"

...

(Xl1~ T'.)'J~O~~ v.:..~~

'~'"

,
~

'ZtIJU

'
C.

-,

,.,

'~ l1o:.~~,

~-

.".c''

O~!.)f.OL "fl;.

'

..

f.f.I1~;;

..

;:'lj,

"
~1.,

-;0
'

'~o
\ ~,

O'r.-

'
t
C-;-;X'/;

\ oo~
"
~ ':
"", \
o,,~~, L~ c ~
,
,
_....
,
t C;' f.O~ , ~
'()

tJ

IC~ '"l)';j~ CO, ;C(j,

't'E, '~~?'o

-r 't' Lt'/, ~ ;:~ p."eiVTE; ~--PC) 3X.C~O:'


,

\ \'

\.

"' C
'

0"1) 't'OU~OU; '/&,

"'.

/-,. c

0-

36oo~, ~ 1i {: ari "'~ 't a~~


" axl1OTO:J.iVou~.
6a),"aO'lo "

3~ X~ 1.:ia~o;, ' ~ ~ PO:co ,no~,


.L'/1\f.6 't'o't~ -~ Ape~OIJ. <PP0'iOUI1LV <,., <p"/l(,

Il.Ev

-r6oou

3;

(~ ~'%''/;,

%'-;); &~o'!X~, a)

~; fLiori),xlov .,); Of. f.~o'/%, ( .-i.tI1~

,i,'t'v ' ~T7. ' i.&o,~ <!-,.~~(oc, ; ~'t

~~' l;fL(~~t .v"/lc pooY~o, 3iEL oY/-,:~


'ge~pTV~L 't'~~ Ef.f.');Ij~(~~ -riI 3a~ ~'1\'1:cy')~, 'Y.~,~

.: fLtT~ ,1; l1~~x~ .'/1.' 0\ 3 O~ ':I~) f.'"


(1 f.X 't''7; X~~$(:t~ 3~(d6:J.L, UV'lJjO

po~ , 3~L, ; t'LJ.L,; x.6~"o\ x.~Gut'O~


~~o,:,,,~, ~~ U/)l.5L 't'~ 6"/l~, 't~ X'f.-

~ox t)~' oI~ 3 '''Ij', ~ (( ''~Qijn ~"o;,


u"/l~3I)~, .v.,~~ 6z~o t'~..o~;,

vepC>; 4~-%( ~ 1t-r, 't'i;v N,x(~ -

56

.l

6~o LV ,$abtu !1l 11 'Q 4,.


f'1Jal, ~'IO -~ ~), ).).' . ., ~~o, )., @I)~
O~ -'( ~, 1:..
fr'~urr rxopyy.

610 l<J'.

O~ 'ru ~:~(,x

, .Ylu .u'J~'

~:'~ , tv6fIoL~xv. .&'. -; . Iuv6~O'J'


1'', , @ ~,:"p~ -rv r.po . .;,.
t
lJ
,'

\
';

,
TOLOU1rOU;,

.1
'
''"
,
-

'

-:-

~
-

!, ~~ -, ~X1)x()o, x.x~

''
rC1a

~ ~, ~.p~

6', ,.

Lb' .. ., T~ 't'ou (.'t;

-.6". . X:~x, 'U (Ar 'rOU ~yo!J' 4) -u....


'J'Iu" .,~Lsp61) ~jn:l:e 2) ir..

91f" -ii>r ,drrauJ'r ru6 xal


';' a '.
(I;~ ' .-r1l, ly.}@~ .6), Tou; .:o~ ; ~ ..
,

\"

tl

UIo'' ~'~& ';', ~Lx~@r"at~ ~ ~ - ~llx;,


.~~o'2 .1" '")')

u7)x~ . ~((tvat(,ata~;

~~(,L

3.f : t~~

11-;

, ~xa!X\, ~ 6. 3 y6~ ...


~

'4),

o~ . itJ.,j; ~x, ~, i~ '';

Lu;, ! AOYtC1~o.voeXT"r.tJ-iVQU; 7!1), O'~()u.

~ ~(": {.6;, 't''1l; .Lat ~iiv .; --.~ ( ..

~x , (.6 ~, ~ .~ ; a6 --71~ ~tr


')'

, t't:1\.et,

~7l~' o~

"

'

. .

't'QU

'

tO;

,
TO'J'tOL,

,.

,& x~t,-,

1'11, 6.(; -ri'J 3t.q..:,


'.

1t!?t 'rLQ-:- ~ !r.rJ.~'2C :,; 1:(


",a. 't'(!> t~'.o~v6;1L.
1}

~1;~

~;.

1.-2) .tUL 13.. 0. -

- 8~~8~~ t3~O.

3)

ou Xiitr~ ;;~~i .

-:~ 'o?~; ,'

ITNTArl\'IAltATA, . '.

51'

. .l,.

k;L6~ ro ( c(xo~, Y.c, '.~t 1)

't'~, & 't'.(~ utc, 4).


cici; 't'T.~ ;) 36 ;, x,~. cpo
rO, ~ 6;, ~ Jc( t~{J.~, ~6~

~tc(OCt, ~ 3OCL, . 8L~Q1!:I);, ci3toc'J ;J.b~t 3cL 2).

_...-

, '.

Dlfl lf)~, ;; c ' 4. ;


t

't

e(!r eeg>r.

e .

oc

'u
\ , . .. !
l'
\Y~ , OCL ; ; C~ ~ 'in~c~, .x~ .

xo1t~ ropoaL6VTc; .1~, !o~ ~ ropoaalXeaSOCL

'rOIJTOIJ 3)"
, ~
3 3& 3Loct~ v, Xo3~(c. r-r ...
r

...

'
t.t,

"

~ o~o
10

:r

. c
-;'\ '

, 't'.~ t,a. ', YJ(., ~~ ~T

i'~'Ij).O f.OCl OOA'JaiL~t;

4)

ar tocX'tJTOt; .

" ~~' i Ctpia~t; 'l1j';,!t, (>

\;.'

t. x,co, 1l ~ -
'.

7;~..(X~

' \ \.
''
...;
'\

ocat' eto;,

~ ,

'"'

{J.ev

L?,Iae~~

J;

, T0 1

'

..

t'

~,

;;,

c"r t'fp..o~,

,1 .~) c,:"~ ~7t7:~tu; ~ (LV, otov l\I:L.a.QU~,

'
~
;,

'

'j';X@~r. )~'J

:X~ ,

""

r. tVL:;,

,
~(t:

o~, ;

.,

'

'o~'l1o~,
~. \

~"

\\

.,

o~:x : .

\ . '',

'lj'tj!L'XT:X ,:. ';

,
\ "tVt~

x,~

.'1)atiXaTL-

'

:, ~ ,oc.

C ~t.t'-, -rpr)r.O'J 'r'1i; .(.; ~

': c

s(,

&.j

'

"

'' ,,:

,\\.,

, ~ ~ 'it~~u.,

, &1l

5)

c.uv: , ':.-

cLfJ.

T~ ~,:l(:, : xxv6atv :

cfoct '~ ~oc6, ~<!} ~ .: ta'.~ , ,


\'
_,
~,
'io'JpytXY, , ... 't'u~ (1!JV':.;';"j'f),I .'':a.Lt.~t'l'Je; ~
t')

,.

58

MATAQ .

' ~o; 't'Yv ~~eoAtxYv ~~o~6; :x.''l~, ~oxo

'ro(vuv, <p'1lalv, i'};, . oct;:<';) ~~J.~ r.~v-''


\', \
\ . \,
,
':; ), "t '1l~~, 7.'~ ~'1 et; ";: ... ,"n ... 'J&
,

'11

()\)o~~

o~vp')p~

(~

7.oxlJ'X~

~,

_,

r. ... o..~x,

~2uirt;,i;,'6r' co~~ '~ ~o'~"

',3~t~.IJ;, o~ T.~~ :~ E.T,{~' ~~ 3' ;:


'ru c(l.l;) !)~'6x; ! iut;, !oc .~:.~,

Ao!l-evou;,
'
;

~~

\
(l.r,v

; '1)

;:

,
' ~tcx;,

t.

,
~,,~~L,

1'!,

'l

...

n;, 7:CitJ. ~

~H

1"~

'"

,.

"

qti"t'ou;

, -

>

o,,:,~~,
\

?"'~Ci'.t;, ~')O, , ;

Ku-

t~), ,,- t(l.t~/ r>JV ':t;;:fJ, ...'r~; r.'JC~.~$Ci~,'.


t ;

~ ~'1I

~
7.XfOO~,

7"

;; ;:~CO.O;

'
f1.;

,\).

""r.
~ ? ~?x.x~o,,:,~
r.r;:;J'1 lJ~~,
.

,f.

.,,; ~o, ~ 'J;

7!:

,'
\

.\.IJ .?V; ,

- "1::lj
'
c,t;
~.
\ ,

X~t G~Ci~.t.J; ':':Gt~;

n. ' jtq
"
'

, .
.~t,-i!J~t

\.
{..
\
Ciuvt O~"O
QU1"r;t ~ ;;(QCt (1.11
;; 31f1-QC t'iJ.QC" , .'' ~( (
v:~1

~-t - ~~o; ; f;i.~; 6 6.; , ~ ,:_


~
7
".
,

\ \
6 : ' , "
i

'toO'oo, " {JU G

(l.eA'1l

,x~

~:J:&,

)(.QCL

'/1 'J-

.}. ();,1 ~x, ~; 71; &v-; l~ (l-

<j6~(l.TO; or.eP?r."a~v, . 'lt~p~fl-lvouav &; ,


\ x~~
'
,Tj

-L
t

~ytOU,

'
.;,

8
' (
' ",
.

-"

;: ~y

TfJ't; 1L;(l.-.c30; .) v-, <p"l f- {; -i:,

'r6J'f

~ 1 (oc 30 3,' .v(cx 'tO Koc-

O~ ~tr 3~!., l 36.


' 'Expar-

To'E~'pt jLiv . ii- {!@&VLC

ytip

.a ,'!1.; iI x.c' t6o tp\~ ,' ~' (o~;

~~l

Ob'ftH

yr.o, 3e6avCL, Iai 1 r..

.fL6L, .r.~L, '" , ~:J.U.

!60U(l1 33~v, xt , tt US(l-r.v1l\l


O~' "fp ecx, ~~, ~ )-

Oveu(l-~ 't'~V'rClC~, r.Ot"l]T'1l"

\/CXL ),iyouatv, t'cI .[VL' i' [L1J ii~ .


"(<<~ 6c bif,V11P01'ipOU~ ~; Li1~.:: ; ':"0 r.n-

~T~TA~IA ~TOIXEiON. '.

59

~ ~oK~ Ey'(,'II(~, 'ljlo, 1'"), 't'~ ~, ~a 'n

'

..

'

. ; ~(,J,'Ii'1:t ~~~ c;(.o"o ), ;c. t

- "

, .

"

_.,

"'..

'

X$~VOt; oo~, ~:J.~ ~~ C~~) .v~, v'r ~'I ~~tJ,.",:,

C.:CL-',~.ic'),

JffQa~"
,~) . \
'6
1"~7.cC":'~t
~~ ,

~\,

:. :~O'J 7.f)l)V',: Q't'j~V, Q'


,

"

lO:l.evO~, x.~~ tVVO:l.O')

",

o~o:J.eVOt

~
t

,
\.
.
c",:,x

rJ.'l

r'

'
.~..
!J.~.

...

1"~

oo;;:x~x

.. '~...oU!.~
, 'rou
,
"
'J;) v,~'{'Joc~ !l' 'tI -

~~
U<i>

~\

J.';.,I

\.

TO'J.,.
c",:,o
,

,.

(H~':oxy:

.1

~rJ.~

,,,

'

oo~~x~,
'tI-

..,

.v-t'lt ~ '/. .

...

j(~o.

J~d)~~d 'f'U f. '. (.

, ". . \ ~.
'
\
-.
' alJ,
'~
..

't);
tU J..:l
;
~ ,

'~ .. . '
.
,
. ~
'
xp'tl\ 8'..:. ' O~
", cz::; -:;~ 77.; O:pL( (r-); '10:).0,. a'J-O
~ ""
~
) \
,
,.
,
,
\," ;
~p (J,~ :h~:'-;' o~ ,, ';(')1.1; IJSV, !l,Uf!:) ..~
,~, "
'
'

'
,,'
G ~&, ()u;r , a7.Q~: SG ~L ~~aTO. A~~!."o; !l. I)'J",

\".. ~Q~Q1J,

"
~ l' c6QLu;, .

xxt

'

~1n~cu;,

'J;

:; ; Kx~o;, :1 L":'U;, ~t Tl~~c~


,
.,
'
-,
1 ' ;:0 o~TC;,
'
.~
o.~~~?! ,
ctC, X'l.
7t'~h: ,~'1I;

1J(l-iv ~~ o~~

t) .(.xt, oUx. OtSTC~ ~'" ";':,

.x~~~, ~~, (1-e~ 7; ~ r rv


..

,...".,

v.a, ~ ~ x~&p.

1
" Q'P ;,
"'

",

X$AS'Jet

XXt,\
c; ,

6'

,. ~:;o xu-

61,:

~, :

~, '{~f); y~' ~~ y-;C1'O~ &u.

ntfl . 8

, [J,'r,oJ,
\ ;
,.
,~

r'
,
EUVOtJ,LXVOfJ;
~ : r..,-svu; ILtcXV,
).c 1\.;, ; 1J!l.u ,j-2, . Ic'~$lAtXVou~,

, - ~t~iaitov,,:,x; - x-;-C, . "roi); cr,:r!)j.


~,
_.
, '
2) '~ " 'Il
'
1~ '
'fL, ' x!Lt~vl)') \?cr.
'1} I~~

~.xo') ~t.u, ~ Ko~~ 'o~,:,~.; E.7](~,

i,jOu;

~ '.tt1 ~ :; b~r.(t', ~ .\

l\I

ou

~~o

~~ ; eta!l-0u; ~ 'o~6

"
( 1).~
' 1~ ,
.1)~,
~'~

~"

Eit-

'
t~(}t;

~i ',
'frr.

. . o~ oc ;, 8; ~, ,1
- .~'' r;,(lL'
t ' ~
' "f~x;,
... ,
'1'" ... "\)
,

~\

llvtUV.(l o~ 'j} ~ X(ll (C.~~ .

~1jAO; ~O.t.
jJ!q,rrr .

M~~o~o ~ . u;,
~ ~ ~I1f/.U, . .6 ;
61) 2), ~ 8. . txtlAOUVTO' T~UT1jal 3~ Ti'i; ~
~ .( ' ' o~ ~'IJ

)(.~ .~ , XT(aILocT~ ;, o~ .~
-. (i . o~ -)(, 6
-
,. 1.:;o:o~
~ ~,
"!l
"

'
[oo,~
~
, c;,, IL1j ~ ~

't"ov ~oc ~oc ~ "(~, oL~,


" fJv.
,
~~O;

~,

~'J;

,\..

'; ~

'"

tltOC;

......

J.1j, ';

'f/. K~. ~ ~, t!l-.t. (,

rJux. ~t' ou OC ( t , ';)

30yr '!; ;

~TO, ~AA~ '!; ~ j)' ~t!l'> (l . .j~t i.1j~

\
,
....
~,
..
,
, ' 'r
'r1jV fkSTOCVOLXV o~ OtO~ ot ' ~ )
6
~'
,
';
~, ooc," V. 1I ''\ "
'r'(JY .,
a , Ot~
!l- ~ .

)(.~ t-'.tar~eAcpov, 6~o y~.1 !l-~ 1j

A(OlJ ~~, ~'60'J, i'~1j1j ~ .(l'"


-1, n.( E~(}~ ,
(! ~88Zo,

I~~b~ttVOL ~, lu'I Ty~~o OCb~i bQ;, ~~


~o dbu, ~ ~ OC (
.( , ,o8t',,; ~bb(t iJ(, 1j(oc
{)

n M~JtoO

t37~.

- 2) to,

X&t

it~!' t.; 'tt; ~ f~

!1'..\. I, ,

'

.!!. )
'J.A.~
'it~r~r- '"
Y~(; ~o;, ~ ;

,
l'.t,,
o~t" ':"

(j

~, K~~\ Q"
0'/1
i)o-

1'110L 1'~Y'l.

, ,~,
,L .:.1'

\.

pta1'ErOt, <J't't 't'TV


.e-~ tt(n
~y!1.&o~ x::~, 3,' .1'; ,;,; OtO,lQV'1 '~ ':'
~~

' 'AflurtpZI.
\ '
,tI

,;,. C.OC,

.;.

11 .,
Tx)(.x3.,,:,&':"~, 3, !.a. TtoVY":'s; : t'I

iJfJ-lp~ K!~~~, oa..~ ; ; 1'1); l/(a.; eoa{f.ou;, i"l 1.


~,
~'"
'
. ? a. 1!1- p~ a.~L.~a. x~ -; lJV . ...
, Tjj; i o u3xLOV 1~x, Ea'~(T~":'o'l;
EfJt

3' ~,,:,o

.~% y~~

'
.

1l'Jl'r.

TeTtIx3iTXL, ,." '.a. tI)~~Q~ 0-:'

- .
.,
~
V-;'3'iuS . , ; ; C (/..,;.,
v

.'J.
,
t OO~Ou; ita.v
~,

.'Jv.'/~,

,.
,
a

.0');

'."

1.'
':'rJ ~f'!.fS7..'X

.;, "
a.IUrJ.~

,~,
, t?o.; ~o.;.

'A,ro,lyp.
''

, \\, ';..

.~{ , (,) '"-:.

...
~

r;

\
',

,
.~~

""
;:oA'J,

, '
XO()O~C;' r')v
~

'')'

r.o .~.o',
..o~
.- .. ~o-
, ;,
' o~.,
't')V <,.:..

- ..

\.,
- 1.'
'
'
'''\'.'
c; ';;') .:?1[.t,
1 '!
,,,'
'll.'
,
1'.
'
..
..c - &:l'~,
~x..,;,;.~ <xtJ.OL?O'I, . -:"(j;

1_

ot.oOlLt~Y

rx.yc; (

~o ,

'
1isL

'j;~p

'

.,

$)'J, c1' ;

.
,
~,)1'O; .;

.,
. ~

....

r;.).oyov '~ U1J KUp~!J ;)' 'i

,,"

9~'~

~. 'Jcn -;:-, utlJ

,.

"

l'

O'J":'Qt

...

...

~;..; -

XL Ta.~; t.~t; .~ttGt ~cx-;, '(~ fL vtO'

.,.., '1:'0'L; )(.t-n(c; i{J-vct ':'Fopiv.OL~.

'E)'reijOtr (.,.-C.(fj-l .
., " .;
~ "
f/.OL

' 'o:Ot,
: ' .Q'J;
1
.

l' XCt

'JZt{}t

'

."

. ,,:,; ~:,~o'JGt'l
u

c~a.~GCL,
'
,~.
r."
. . ,
~..,
Jy J ... 'nco~o;.
C.''I; ' ('1'1,
1JVOl/.LXVOt,
,
1.
,
'
'. t.::~;, ,oc (J.XXP(:) ; z~o '
-

"{'.?
'~

~ -)
itXt,
.0'1,

",

~ ?rJ.~t

"

.~ ~a. ~(

-.,

' \ '

"

-r't'{)'J

CY'.Ij~( ";"{:J

':'~\); (J:I'1 '~ C(.v.'~ o~\)

c.?"

'

. 'J.,,;({)'.)

1" ~\
,

D.'.

Ij~'1.~()\~ t~~

62

. T9AfOl

fJ-Lxv xx't"X3utILV ~'t'L: ,t.LG't';, x,1X,,:"~ CA 11; ~o~.


~~:x3) & ' co, --' XAA~ ~ T!X1i

V.zAA')~Ijx~ , AiaSL~ - i/'Jc ,Ic c'p 'J&.L, a L) t.b~L


f/.'tjV tL."t(a"
lf>i a .
M0.ac, ' l\Ioco '; .6/ '~ ,

~1 x,c , Q:J.., ~ CtptGL~PXOU ;


..

!\.

oo~, ')

" ''' .

'

pUYLXr,

'rOL:X'JT1j;
,

~)L;

'
1\1 ,
" OUTo/j!.'
' jo .
,
,
TOLvlJV'
-.
ECutovr.p0f'1IYO-

e,.

put, . .; C6J.t; .~: . ,


,

po'L

..

.'

'

X'J1'X~ ".

Et.

' .

ae

"/
. 'opo/j'/jYO?tQOVTo' ,o~X
, .. 11;
- x~
,
,
~:x' ;. ' ~p01JIj~ .
" "
'
'(
..'r,
'.
cI''JT1jV
,' ot1'OL . u; i.o~ ~ ,;,;~.O~, .~ v.i

1 Xc. ia~a. 2)' r.~ax.x ~L' ; ~."


,
"f
T'~'
\,., 7
1'11'1 ..
PLXjJX ~~po ' !. GlJtx.sov .~~~.~
.

~~

' . P(~
'

Jt'~!.oo, &-r'J!Lu,

\.

'~'l, .-L

U:J.1'; '\

' -

XOtOOI,

",

CIO \..I)CYO,

6;),ltJ.

I~bt)"ALXvol, !; . !x~)'A(o') 'to1j ~~O (;)o&.I~,

~; t..t~; '1 -'t'1:s(} .{~o.c; o'l~,), 'Jv),,


'l1

'
t..~

'

':''',;

~.
u1St;

"

T'~
p~O;

- r.t~

~
't"I1;

..

.,

\''~y
'
1.~' r ;
'
t.l)J.c~~

-~

.~~; OlJ~c; ..

(JuYXif.J),

,;''1

"
j)
~O,o; ;

-,

1';

~c -

t~'JIJ. , ,

xp~ ~(x., ~ ; , l1. ~. &~'o llVZUf1-~;


&1' '; 1'Q.OOI~.O . .1'.;(".,. ~
~t 't'i';~ a!r')~ 't'~1'Yl G~CXAua~(,); ~ ;, 't~ 6

r~"/L, 'i) .~o , ~ .'I\~ ~itcG't'ov ,


,6(J-s" .;.)SL ~\ ~! , ; &AA')jA~ ...

\ (LtT(f.bQttYOVT~, ,~1'~!;:o. 6} !-'.OC1',

l'.\ ~ATA lr.I. '.

63

' v.J;ra.I,l',

~u).t~::!~ 3& ! MCI.Oto rJ.tT6)'/0l'-CG~1j(J'%",.o6


3).' 3u?, r),u c 1(.)c,l,/I)U" !J.(,.l) , ~~~'r6)-i,
yu'/o: 6 ':'~ '/1); 1\1 '1 C( :'t;, 't I(iC.'r,; ,:,o~o:1.~, ~y~~(~

!\
"
\'

, , ,,.
f!
"
\
:. 'C. \); \) O'J~
?J.1;; , ;7. LOt

.'

'

['

T~~)o','

tU~J.$

' ,

~o

~,;C
\-

. .;
r'(r.!f
'

CP1j'j~

,
. . LI'
,,~,
:,'1 ~Io~ Q ()
'J'{f);

,f

':':" (!jt:~azv,

~~~~

'

J .

. "

C:Q

'li,u, -:-01; (

'l\O~,

tj.,);
~

'

?;

. 'fJ

r.O?/j"ctVO,
j

1"t'); , ~uu
- J.;. :u~,

.1
(); 'J
.,. -.\ - ,,',l,;
. "' n \
.
'
OU70(
a.v
-

.'1.;
t

,",

~"
...?'
);:
~:ro',); O'JTO;,

:lJ

'

-:)') :<'~IO:J.~~\I ' ';a:;,

"(:}~

~,

';(o)V O.JO '.,)'

.
"f, GCQ

')

;,: .Q'J .'~

',1c<"t .~ ~'l 11(l'.)).~,..~G~"(7.;y ...,

,.
XCXQr.tt~~cn

"Ccz,

~ '.

~ c ,);:1;).,,-

"

':"~ ',) ta~,

)'
'I)~'
,

"."

O'Jv.

':"1.;-- .,

8t~~.,')
'
vrr."\'!jU';r()' !~ XP',~")
" ' .a
:.
~XCY

~TiA~-;Z\J;::

)"

~~ox.o uV:.'!(S"(1.

f1. .\)):.
"\
'

d')-:-~~;
'

Z')!1.~ c~o'"

r.' ~
\
~.... , oG"

ctTPX

t""'tfL;'

~o~(1.',

" .

l.o'.(~), C

-;

..

..,

lJ

. - "' {).
\
r..'I':, ;

'tZ'

~~~ ~t'l

(.

..,

4'

(},

GCp':"~ ~~ fl)::~~ f11J~":"r.

,"

'"

..'.,'

!'Jvr:OO'J, ~ ":".;;; , ' \0

,_.....

~,

:-. ~'/O:t~)
f)

, ,.

,~

.,~~. -;; ;. &.\JVI)I.IO\)

"

.,

..\' ~,I(.}'j7.;, ~:~ ':'~~; ~'... 'l '!X~(}I) "'11"7.vtr, f "f"~~~' 7:?I)"
~iii~, pYI"~ 7.VI7.~"OTi:~ZI'j~~L ";'; ":"~ r.c;av;, , o,~,:

BATAP~

(o~, X~ :td't"Ot:" N,;,opxo~ 3, ).~~)'o( 3,3c

i--~~ 3'lI~3~ 1;~ ~p ,Iw, ~(-:o


'C'b 6 XxetfLOt:-r~ ~!J()ti'L otj .~ ... , r% L
E,j1'UXc~, ~Ot:L 6a, 1 '~ipo tx. 3-

NJ0po~ p~ 1, 3Ot:.
tX -V 03 Ot:~

..

NeaT6p,ov P'r1eo~tTo,' !

Exo~ 6 .~'r1 11 -.
.JtOU1t.dpOV :i .

Dtpl

6., -r1l~. &, 6, &3Ot:~


oQ 1; ~p, ~'p~" Ot:.'(. uu' 3" .-1
~n~~ O'.xp.:t8(1)~ l~,

t:Jv. O~ !~o'~. , -, oo~,o '"


~) , 8 7t Ot~)t ~)..oy.

'tocv ~o'J'I, 1 8~ -r-i1..., c.-(u 3.(a;


~o l0~; ~tO'llO, X,fTIfLOY Xc{x; GU'V'
e, ~ ~uo .&7.1 !:) ~, 1\; ee6r'r1To~ . -ri'l;
'I":';, (l. (}a a'Jyxpxei'l~t, Xr1\ ; (<< r.

tIY~~ rp,jGl~ ~~~ ~~C'no, ; tvtue.t \ ~


6- ~ oa~.S~X ~.? 'f;. ivt6'lj~ , " &"''''
~~' t')'~ ~l }. ~px'% , '.'.)!) '~"( lt7j~L

KtJpto n, 8' &. <Y.~ u.i'lvx xl.2;

" 'Jj(r);
,,

'
~'),,;.>;

; l.,

2if;G

L ,Ot:Jo..,
'"

...

~"'tTO

ot.; - ' X~x.f~6H O1.0.~ Q; -: {' .


~p ..

n
,.

..

(J1/iJ.
,

1.'

"

'1) t 1O;, -.~:xl<X; ti1t'Lt;X.1t 11'11,

't'Ot,

,.,

~ 'X~x

'

X~,

'

~\
XOtT ' \)

-'t'2')~
,

IJT\)X"\);

,\

1'0& ';

-r po36~ 6 &--' ~ l}; r.6); o'X~;,


"'17 Ae~Cv3ptL~Y ~~ 'f.t, z'l~ t(~o u! r.~G;;

f.

'Yoa~ ~uljb', x~-.x : ~; .8 3'.


30, .-5 ~) .n: ,,:,l130:.',:, , .(
')'"
. - .'
. , . 'rX'JT11'
,
~"
'...
T'J .. LV 1.ti1t'L\
uptou "1)"
't'it\:)
:: . <[HAotA~e7/ 7; } 7,4 '' ry ~30,~ li
7/V- V ll V r.~T?l, ~ {;,
tx,e!VQU ir:J.tv~ .~.,,~:v1 <7-

;;

' 0. '.

~,~ ~~

'toc

G5

E~xY~I%' : ~: l%~ i~, ~ f1"~

6 ; ~z,,,'(~~ "('f.~, i:"'J; '; ~'


'''1''1',

;,

'

r,

~
,~,t"
tL%Q~~ OQ .. XL; e~L'f1.\l;,

"

)(,XL

"
'fO~"

'
!"
.1 ..,:;,

... "1
&;

~)'",

~. "'
t
f? ,
' ; " 1\1'
,
Mxvt;(:XLOL.
O~ )~ o~ r.s:r:C:'J; : QV,':t~
~~ l\li'n:, o~o;, ";;2)(,v; ixiA~~, ~o,';''1 az ~c
.. t'

fp:XVToca~~ . '~1zo :;-':' ~50 :; t~OY!l-i


r.7j? . occl ciYt1G-/)y, ,~o~ et6v oOCL UA1lV' -r.r,v ~

t'Ltt,

%~ t%~t-LeL atXG"hx1lV' GEA-r,V'(jV aipl%;

r.po~xuveLv

. ; r.et;;' Gl%pXoO~ :: ~zo' .~..5x


. t>, ~

'

d ~
\
l%%; : uu '"

.a.:,,

~,~

"
t!l-'
'JXX

<r:..

.)'"- , El~T{r{dr', Boo~l.l1-',


.auua.ltar/;Jy,

oj'tvc a, .~ xccoc%. ; x~6'Jo'J~ ') ijv~u occl


.;G"hG O(~~ BOo.~

~o :.:

~lI"f ,,:,() ~~i).lL~ -(,:,2; a."AOL' r.oAU 1:? :.'


to't; 71~ i; Cvo~~, ~ occl 1'0'1; '; r.OLO;JGLV ..

' ~Q1j~~ ~: oj .; E'tOo!JGt (" ~at

.vo; & y~y ~~io~1'Z~,. 1.; ( !c.n -:-l1]'


U)..[L~~tJGt -(r.'p ,:,,$

1'1:'1

6~ t1~7j !~~yo,

'a ' yr( ; :;-o'fp~' ~>

~: o~ a~;- ao~; ,~~~, i'J/.Q i; .,


,
".
' ".
'.~
) 1
"
tL t't"OtG~:. c;;o..1% ll'
PY'~~
,i;YO'JGtv .,
':':. xcco~;
,: i-:- (~ 7tvtijr&' GU'ICJtXiLV, , ~OC(fLov~
\

'l'OU;
,

,l,1IV

t
- ~

't'tu; ; .

,
'.,
~,
tp'Jo.'1, G'.J,:, Oj
,

TQ'J
....

~,

,.

'

'
ccuvet.,

,'~

\,

XIx~ ':'0 .

.'

. 'c.;

OC'J':'~V,. ') .x~ ~

~
"'
\
'J~cc, ,,
_

O~ C

'

%r.T~IJfL~

~VOGr.~v

" t\ '"'
~,
Q~tJ-, '~i

"Jwu.! 9? .:.:> x~,:,


%~~o~~..,%

t~' oZLV

\'
,
'~--'
x~ "" :?:; .; ~.~;
~,

'

r.?:>r.~-;

,~,

~
t;X::L'"

~;

1.

'

~:.J.:.':'7j-.,

1"

~4

fL0',Y7jV

~i , r.LS'IjV l .'f (1.%~ '-

11'

\
"
"a~'I .~~ lLi-;~

1.1.

't'

"(~V0V'.y'IIV o~'; lJ(u

'

'

.,

ei; cr.

:, ~~L?O(':'~V ')-:'')!; 6?:t't'CJ; &y~o" nvslj~J.X, x~l ~~ .,


T';u.. '.
5

~T'-6

66

l'

~ ~, C.:. 'v, , .1. tQV 3.,

fL1JTi: V1;((, ~O1~ rUTc, ' ~3x.(Xx~ 'v'/;,


: !l:t ~(LV & oxL3tuo1V1);' /J.:rv ix ( &'
; ; (v( v( x.ov~:, ;

..

..,v ''
'

i1

,
(
T'~
't'(jV
X~:
rLXOX
"fo1 ~ l%'~;; /LVL -rot; Lu-r'" ' C;LV
"f

l,

'

;;,

!Lt~~ 1)V, v [l.v 1 o~'-

.. 11.'1,~"
~~,
...-r.CLUV,
..
....
VOfLO
) lJ.t-r,xOLOOVXL
TOLt;
::t:'\'
1
- 6

,
'
,
..

C JTCH; f1- , CO
; '"t'>u :) 'Jf1-l%,
::~~'

o~); K'~o, fL.&.t' ', ; l-o' fJ.UJtv i~,


"

_'.

x~ eOLOpx.our.n

x.XL

f'/

[l.IJ.,~

.. ,

v(, ( I%r.iVfJ.U-

, ~ , ~'/j "~to~l:; -::zx~~: . ,j"


, rlr,
~,

'

I~
'....,
.LJl)jOtJ.tM,>V

" ""

. ,

..

f.J.'

-;: OOAAO'J 1"/1; 21J

'~f1-~; voc;, fJ.; o~c ;; MX,ACV, c .-

[l.ivr. ~ (;; .(v ~6YfJ.XaLV' ~ & lJ


;, ~: -r'lv A'JlJ:/jV 1J:' 3' i 6fLr.~ x.x~ 'l;
-r c, v t,,'

ya.p ,

~x' ; , { ~, tAto;" bL "t"~;

't'I, ~'C&' .C:r~ iOo~ ~bU;, fL. .. v (X,jT~t;

,yx~.o , ; ,'tL c(l%, :xi,

'
1jV

"':"
1.. ~()

'..

fLv ti:TX-, 111 ~

'

~\
,

O~ , -ruc~
(G1/J.L, vv~ct~;

' r..xpepfJ.'lIvtuouar.

~..,'
1l,'JGCPXL;,

aoxouv , .lJ.tTxplPOUGLV' i~o~ (, ;


.

.. 1
"
~\
"
\.
,
~
V 1'0\;1 "-?,,,
-r"tjv "fV
,
. ~o.o) -(, XXL '/cO, -r v.v -r01, '%01
3c6 u~t! ';v -;;..;' ' ~ ~
~o! , vxo1; u,3oc(v.lA~ ~o~v' ., ' .

...
x.~,o

'

" '

l~!.'

(}oov~;,":' .?

,'

,\.

fLOV'livovorJ.XI,O)GL r.(i',u-fv )"

'

. "'"
I%uor.n;, ~'l1-

\~.

! ~.v, x~

" ...

&GZ.OUGt, .: xo.xo~' 6; "


'tou; :?~ O~T.o1; ' XT1)GCltfLl"o'J; 70. --{LOV ..,.Ul%, ~; &:
r;:ov 6 yoviy-rc> ~3&.. 1V'J'J,,:I%;'iquLV 6v(,
'\'
,.,
" ,
,

1.
.,
11'
~,. : : AtTtt'J, [l.
c"';:.~,, 'l-:- J.

" . , '.

,
. '
,~,
"
.~v; "]V ;VjV, v ~
'.)'1,

67

,."
"

v V ~.'QV't'~

t~6oc 8 V v.~, vtxvtxv ~v; .v.o..- i;


;:x~, -rti}v 8c.6 t~v":,,, xtJTou" ~ ,'~~.
.

"
6v, x~o"

\\

v 'J o~~ox.

'L

't't)v
~yt

XC
I~
".

'

't't)V

' ' -

x~ /l-O~

~; v l1Llvv ~a~x, fvCl

v ax."ItlLa.~

't"/i;

/l-1I X~

't'. v6 ioX; iovx(" 't; ~~ ("~ v x~


't'0.J; v v o~'x, ''h?u, -t-.r,v ,\" ~Iooax
'e....
V
xv~ --.{) , .c, a -:ct.
9

' \ '

tI

, . "

J (, '.
.~ '. .v, t 3 . ',. ~ v ot~r.L~

IU1

v30'J, ; :v,:,; v vv "{v, .


"

.'t)~.L

V0!l-t' L

'1.

~x, c:.LaL

' 'J
-

'r... v"

'tXt, ; v ~v ., . 8L3:~J.v "vo~ -


ev; ,,:,it, ab;;~~L itU(.

"On 1 er6
r6aJt'.

'

'~"
- "x~xvc,
t tLV,

,.
,
't'OO;
~ ~c"

..\':\ uctv

X~

-rCn 3v 7tll.u;, ~ .ocOo),~:~ '\6

't'x; EXoXoA't,a~q:, x~,~ ;,;t~ o~_ o~ od:v6vt; elJGL.


6 ,ft; .

O~X'f~ 8 't'; u6atJ~. ., v


, ~
-
. oo~o_
~,1-,
"
, ' .
'...
~
h,;
. X~,
1);';0 v, .. -tr.ITJjtS'\

't'-nv E':o-~x ,:V, ~o E3o~cv, .~ ,,:,'lv v


.t(,'i\L vu.~:;-i, . 't''hv ~ ,~st,
" :tvv, ~tv , .! 1:0L~v"
(l.

'IATeAIOT

.\ ll

;' 'll.

a' ut x.~ '' :., 3,~ y.z~ .. ~.,

~.O &'ytOV -1 :r~p.t .L61l':'ot 1" CjuL &'


; ' llX'Ttp.
.,.

1i 31:

x:r. v,

'T(~ 2L, &.1.6'1 r.x :: etGL2

8~ .x.)?~~ )1!": ~~ tC'LCt;, x.xl etUTi\~

x.o-::o~ ,'{'{6~, -::(-t1; 3 Q't1~VL ~30y-.x~ ot?::~.


.

' ~ ~o io .) 1 ~ xi~, .

(LioJ - :.tJ.v, .~x% iOtG'x.o;;-natVTO;, x~ 3


),l.. C{> fG~; ,;,> ~Got't.

'. J, '':>.:6 .'' .


VJ .~p .

~"

~' ~

'

'

.,

x~-:~ ;().

0& . Q- r.,}":1) _ )f., ;

; '~O NX~22o;, ~ )f.XeOA,x:~ '7, E)(.x.lI~,

'{'(~ ..IJiL -1, (~;il1; 3.2' i-:-~

'"'II"fO ~"f,

'~x

Tou;

-:-

.
,
.. c XP't1aCtfLevrut;

'

..

~':-

3rJV1', x.'Xt x.~X ; ; ~ (I..o~~ C)

~p';;x6 "~Lu, tx.tivou; ;'.IJ.-nu"

1; 1' ~"

,.
,
OLVTO, ;
~',; ,,-. 't1'1LtfiLU; A'X:J.~vtL:! .;, ot,; !>'1
x.T:xAsAO~7t'x<n. T'~a~~O'~ 3'f~ yio.; .1J 3~:xoo' t
,

..1.

~o; 1ju,

\.,

'

a. ; 1JYx.:x

~'x.'X ." x.~ ');tO,; 1; ,~,,; !m.:1; iox.:x-;- :X~,

Jf

'

,~ I'1l

~\

"0 ()f; :~:P.'!\

..

_t,
~
ut.ton rt: .)''.

': ~ 1rt

,r'

"

.u; ,,' -:- ~I) (Lt't't'(I.'1t'P~aLV ..

61.

, .~ ~Ij;
::.

-.cu;
~ ~C)~
-.; vl1 ~ 6o~6~)~(,:,z r-rotItpxov.tv!)V;, v:iJTt, tr.

~.,. . .-:

'
<;"11 . ~ t; ~
( %'~'I?,

0$ 'V'- ..

1, :~itLiG: 3t%,,;,iTTOVT2t, ~:x o~; Y,)\':~


ou; , ot~~;

-:-ou; ~x.o\'; CY.~~,.u;, ;:-?~.,!)(~ 't'oj '~o'/~;

o~(} "'
.~O!)':;'
~ J
,. -,' -~'~'.!.,1"'14.
1'''t' J.J.c. .. -:'--~.
".J .

!1 .. T.~ :!T()IXl:IOK. '.

69

'.

'
'J

(t~'tlj~~~Z't,;
~..

,. ' ':;

"'1

"

-:~; f..J,I';'J.~~,

-,
v;

)
~
.., . (); ':
~

'
'\ ,
,"~
"

'.~:J.:~$~ er)~rJ7.Gxe U.'J-:'f,'j',, ~ 'J.'" -:~;, vG-:O'J'I


~
, '
''t
,
..,~
\
. -:-n ".. 'l'. ..; ZZ~f~, ':fjv 'i.?W"'.:'O,l ~1j70Y.~_ ')~o, .~

,~~

o~ :.J.oc~.b~I,

Ilr '-4.7E,lrY. ,

~\

O~

:-::
,~

't,r.,

'

, ... '

7.0(),~ ., ,:'~ ';'01) , ?':j~, ';' .-

'.,""
~'~)'
,
'.JIj~, "-:XL ... ,ou; t.J.oc.,
''t'" ~
,_

\ .

"I..oc~ ;;L:

'
oU1J.tvo;,

'rOU":'OL, , '~ ..'!1.'Q 'J'( GXO'~ 3''(qc, ivCee:Lx, ot.Jx ; 't1i; ; ."
-,~ "
'
"
....... '

..
~

' ;;,
. 'tElV'f1 ; '(, 't'J':,
cu,L

"r71Vr.x.xu't'x , f1-6o~; r.; r. zt ,

,11.71
\

'
'..
"
"
, ~ '

'-:
t.''L.'l
I%L, ;
; .!

. ; -r9i; ~~'o~(x; Al%e6)V .IJ'('~ t) .x~o


,.
,
.. '
' t:!-.. ~

''
t:!- ''\
~, ~ :, c;;:~it'X,
-
.. Et-r~~ OOO~
''
p~O'xo !

f1-ua-rott

11,

"'
'.'!,

,~\

.J.71 .
,

~ ~yyto; ~l o'hGet(X r.L.~lj<~, xc<t ~


,

.\

~'71 '

'

"'

\.

"\ -

,;,./)'1

tt <

,
,:,ou;

''''-

1:0'1

't'L~, f1:tt~o ~ .:x.11A-~' '~'t) 9i xpO'~, x'x~


~, x.~ !'o'o~, ~~ o~Ko'xx~ t,,:,
11 u1J.j~t, ' M1)~; 1 ,J.i; .c(~2~'J ~~'/o,
\ lI.$~
'
- cyy'
. ' . fl-71 'p~. ~
e?,JC('~~WV
, ,
<p?')'~

c)'

- ''lI~~"" C), vt
71_.o.71":'~
,
11-71 ~'
et; :.J.
...,~~
r.o).~TtEq:, -j~ !X~o (, oc; ,,:,:

'"

~6C~t; (l.'t' Ij!l'i;, :~ -r9i; 1i ~IIAI1.~1J t',,:, ,

-rG)V . '1JL~ ~ ~:.:tQ?'~V'1J,, ,. ~ 1"&;

t'lcxt ';, . 1~ 'ftj:;u. '7':?~;


\ ..
-.
e?, e,
'\-'. \r , \

co

-rt';> .-!

oxyy~

'tIO

.:./ uL' Q

<~!v '

;:c "

'!'(J !)

~3'X~, X~o:}.o'.

v .~-:-;. ~ &; fun:t .~ ~~bAE~

cx(, l%'ipeaL eiVI%L AtYO:J,iV71V,


~ ; 1.'(. ..l/L , )()r. t.lJ Ol'.~o,

; 'itocp' .'l -:-t% '! V.uetljel%, -!;.

l'

l'

Dert Mf.iJ1ov

~oo

. "\). \
'~'
x.(J.~
.

't'"l!;

'

, .).

~/

:
, ':).
...
ou,

1] '':
'
,
\
' (; CO1: .v[.(,

-h ~!o'o $~~ ~ 1c~ iOpX6o, ~~


~ '/',,);
t<x,

'

~oo C,

2 XeA"l!pLoOU; 'wX'

\ . '
. -

tJ-/j o~ ~

C!.'
-

C 6; 116;

__ -. -/ ' ,11' -. xu't'ou :~


),' o~o ~ MX~.o;, AY~O; ~ !J~6;'
, ~~ i C?~

,.0 (Xi)e2~t; 2 C' ,C

{> cp rp"l!Yo? !J $ 6, ~ 111]6;

,
%,

\"
~x

~.)

"\ '
"

!jt,t['\ o~(xo; ~.

"\ ~
Jt .. 11,
I

'x~

tbct.-

'

~ ~ ,:,ou ir.u

i'J~ 11; ytv6tJ.tvo;, ~.%x ; A~~x

~,

. -8 sv r.t7:0!);
.
,
.,
.

~~

-:,

.~'ll%,

l x~ -:'~'I'% u o~!" o~' '~~"11 ~ 7;;


"\ ' .,"
~

\
1
\"
\
.
' itXA-r,aLX;
[L$VO~, ~ . ~$', ") 11 -/ tt, : Lv XTo"l.xl1~ i' o~ .;

.,

/'7.

1.
"t'OV

1\1'
,. . .J '
':.,

OU Co.
\
:,

'....

"'~"
~,
\.
l% ~'J; .o J -" Xt0Oo,

't'L

~, 11;
- ~'
f/.-S
~X

fLOX, '"
11:' ,): ,

~~11O' i; ~o "(~~ 6,

'

1
'
...

"t'ot.\ A'I':~
LVX?LO!J , ! ~.%r. "1).

r
..'.
""

r.

'6"~"
..
.

Tij; 3 Lll; 30 .. xlX~ ~'. , 'n ~ ..


,
\ ' ~.; ,\. .,
' (\
'
\ '" c;,'.)
~ 't"
,
:
~ eaTOpLOU XCL

xA'llPL1.0U;, 'Tij,
ttv-, 2:. o~; ~ -rii, 1l1 ~
tts, o-h !) ~ tx.eEvou x.o30(~, x~~ io XI~
xeleoouaIr
; ..U;u~ ' .11 U,.O ':"1~ ~o
~ 3 t. 6ct '~~
xcxt ,2 ~O~).Ya: ..~vtl%" 3
'tOU

GU -JiJcx ~

't'ou,

; 6 ; OiXt(OL~ 7.. ,11, -ul;;

.,.3 to !: "!l11f/.vu.

)' ~1(XEIO~. '.

71

~~ 7nOJ-II.'r~ tJzaPOp(ie /,f. ( 10


, }"

._,

..
.........
'} '.. r._-9"
~'."'N:

~~.-

72
lleri .r,.
J

.~

Kxl b

'

.-

' l- (; .. '
.,' {)' ...
l'"
.1(.

, \ ~ ~~~~
r;."

. "C"f;

':'0');

';";:?~,::,,~'I-:x;

!l'NTArl\[A !: '.

73

~ ~'J:%t; 'l;(Lu~, 6 (') T~ ETI1(~;)


'2

.l..
! ~~ o~~o w cOV ~~ tUt.

~, "

r.' O'JOt
. ~, ,

"J

~.x~

~.
' ..J ,I)~
t
t'J. O"{LOC

'

CY (ot;

'"r

tLr.e~v

l.t6, A~(Lbivtt." 't):\V.

3 F> ~ <1:;) ),~ i.i~ OUx. t,:,t'.'~


quvc~xeae~L.

~,.

'
Ar~.

"

,-

't'(;t '.'c.x

'

~,

'J7.'i \

ot

,,:,(j'I

4)
,

r.:J.-

."
,
"
11 '.J'.' ~":I);
.
@,,:.\ ot~J. (;:;,
3& '. .OCL 13', o~; .,,:~::t'.,,:,, ; ' .

(.

ux, otL i6x ~ ; xt. u30f/'u!;~

x..xL\ !
,;

'

zyorLtvx

'.J,,:,'J ,':. .ot

'71'ljtC,

ot' -

~Gf; x,,:,o~; , ') ~ t(!~ .. 't't'Jo;


,
~"

'"


~itpye~,
o~xx .:":~':;:t ~.o; -a. x~ ur.oitto ; x~-

~, ! ; 3t(t,}'f).;,
tVG'Tllvon J.-/
oc":''J,
:); Il.Co"

".....
,
~- - ~
~~~ .J.

:Lf}.,:)u~;
~ ~

'"

'"r
J.
' o'.)'J, ..,,:'J~ 'J.; Q~XOU;,
tI.
o,;,o~;
t,x,':/.

ev ; ~ x.~'1(,) ~7:'O a~:J..xT~.

TtjLotJiov t/.
~~ . .'J ~~(~;, ,,:,; OttX; ~'J:..'nl; ...

-. -

I)IJ"{~, '~ tul~

.~

'
\ ;)
"r
-~ ; ... } ~ ~;. ~.C; .1 '.~~C,
"

t:J.II'

~QU f/.ot'J1 "{l)'

,
O'Jit

'.'0

'

tE 'Y~ ,,:,oL~;tXT1)x.QUIJ.lvot; UQ
_
.
- . '"l':.\ oct\ .\.'!; ;

., 6, 8 ; .X11'o.o;,fo.,

(. oo~ ~ ., tx~A'7101J'1QV":'Xt.
r'Or !.6(' l..'
rErx(~1" a .
Bc.,{o)

3~ ~'{x B.x'1tA:::tQ;, ,,:,ii> .x.~, IJ:.;


,

't'J;

J.

t.v

~6 ~

_.'

f/.':l.~; ,,:,' x~t ':l. ')"

,, ~o.Xo ,'} f/.eTctvOtotv .~~( ...


't'Ix~, O~ ; ,lJ. ""'t'\,)ot~ ~ ;

i: '.'o~~.

74

BA~TAPH

'

%6'.

e -t .~'. -r~ t ~oc1.l u~o, 6q; ~ ."/1.; ;;("/1, ~ 1.111.( -r ~( '.- 01;
,

'

If

~"
11
.,

'
X,fo\"t'u~;

xx-r

1.

;o~ --

.(v-rdL.

~; , E.~, "/1, -r<!> 1 ~L"t'L!l-(:> )


7

'J, 1.U.; 't'QU .1'li., .(%1 . -oc

"t'u '11.,

1 -\

'

. , .

.. -roLOU,

't'

-r AtxQ'i1VXt, Y.xl "t'o :o-11 ) 9i; itpUv -h[L'li; ~


~7.t.

1\.\ ip~ 3l1, a'., 6[l-'l t1'.o~ .


L't'l1moc ''lii,' -1 1' n'~ a.,

6 'J .l7)?~.O" ' o~3 ; "t'o't; Ax'L.oi; Xa~o;,

l x~; 1' UL o1'~' ~ l'n.(~ oiae;,


XpO'LXO "(s[l-VLt .x.&.~oa, o'~ t~'O'J, yoei;
, . !~, .(%Po~X ~B~ .7.-;' --r
""~; -r (;

4).

po1l ~o~ ~1C(ocv Tpi~ 1'1 -~ Oe6T'li't't ao~


oike Xpaxo~

),I1, ,&. a, .1 .;,

xOtt &;, .

2).

.; l ; .t .. 6.2 ,,6-o~;

. '''t' .. "r'i1;. o~;o ; 1 .1 po'r,'"

~&(lX lX(~, ~ 't'~v ot~vou 31J6a o'~


o~ X$.o~ ." .~ t~.o~ (,r, 1l
'3,3L'r't'u~, ~ x.ttPOToy~, , (L 11 e~' a

'rtxou~ 3~ ). Iy't'~; 1r 't'ou, -* .'t'a~i,:,; :


&,;~ ~p~r p~ '1'-1, (<< : 8o~
"I1iJlY

Rx.

3.

l\ftvtlo. &)Y~TLar:tl 11-11 X~c 1' -r 6po~~


:Qv~!It;l)'. "td al, .cc6a O'~ .' Ql
i) N:~ louf'f.
' . .

t.

,ti.

3'.-).'. B~a. '.

8. -

2) 4. Bza. .'. f. - 3)

TNTArMA 1tATA

o~?~~, ~ ~ ~; YCOCt; ~ .!

6, ~ ~ T~ :;
Cx o~

3'.

I!Jv6~01.) ~

't"L

~ ~~~

4).

l\'1~Yx.~o;, Pr.~'~ 6~ 9~(11 8~, tir.Q-:-c~vi

2).

Mox~ ~~; -'1I3~ (~ ~~ ~t;'t; :')


x~xx ~ '1l?t~

1J((v

tv't'o;

()~ K'l~o'6~

~ ~ ; ~uo71;

ts.'t, ~ y~~o~ v.:t

~~, ~ U-O

3).

~a o~6o ,-r [1-c ..u~!

4).

:b~~v ~ ( t tZ1'.~ yuv~1. ,,: ~o


r..! c; ?o~6o;' ou "(~ 't~v ~ 1'i'; rwPfH-

.; u x.~ r 'oya-~~( . 'i"::r.fl1'~t


~ott ~o~, ~ 06~oo. ~8Y
'Y~P <p'1la~V, ~~ u lpO1~ 8>?, ~\ ~
ixptivoou t(<<; 1'~; K~eOALxi1; Eoxl'1lG(~; "
~~o ~ etev 2 ~~ ';', ~l1 oc't; euae~ta,
1' u~tv ~( ~ . iOO~ 1' 'Y~
ub ~; ~ v.SOCL
.~:i)~!L,

es.ou

ou A~I(aTou 1'~ ~ rt; r.(;

1'L/Lv . 'i. ; .;. TXi; ,,;


yc ,~'1 ; ; ~~ ot~~, a!)Ufl-CV 5).
~

..

~-

r'.

1.1 1 ta "l}a a( ,-,

.a.

"
,
.. ~ .

V.Ev ' ..~~ ry'YP~ u~u ~!tV6).V, 1'OU; ~


i1.().u; -roi; . (c~ x.~ u~gi~; -ra~ lcyotLiv~, I:yr!
' Ex.:[~ o~o, ~ cE; oo,r,v K'Jp(QU 'tou; ~It.)....
1) ~5'. x~'. B~a. . 1. - 2) '. Bza. ,I:j.b6~. - 3) !)aa~ .. ~ :..
iv 135; A"t'. Ba7. . 1. -.) -, B~- a"j.{~. - )

'9!~!6, o~ xaT':~t

).8'. B~tJ.

t.

0.-\1' 1' BA~T.H'H

'

_.-

aJ': .

.......

"[

J.,c

,,:.

!~T:\A 1(.\ ~TOIXEIO~. ',

e~

frJ:.

':>"

f)

~..

'

;::.;,

t" 1.0

-\

O~;;Oy 'J'I

r.??~oOC r.~POC'"

. dtcx~ ~).

-.,

'.L

.x~ O9~~o

'rOV

_.

,,.

'

\
~.
,
O'J.~,
O'JVCX't'Xt ~"'t't'
' ~.~'I't.
" ~) 1
- " ':.,. J.

\
! , c.'X!JTGU j
'c.~o:.PO!J, t [/.1]

t. ;t~Pl',~

CXtJ't') CXYOFx~ztv '(CXI:J.CX,

r.Xp~ 'rOu 3711'.(jG~OJ, .' . ~ 7.?cXYJ.XTO; to,;,;t7:~~~,

30 O~fLf:J.'X oUx. dtvcxACXv.bXVZL 2).

cxcx~ r.CX-/'CX

"
"iJ

'''16

'~~ -.;, .L~ct


\
\.
,
~"f cx;:.-;CXG-;IG{

't', i,j?(}:; cx,j't'o ~o~~

\ 6
'cxv
'

6
~ \
UIf aLO; ot'X
~

, ~\

r;'t'u,

.uL'

" ;

?1l

,\.
CX'J";O;

O!JO~

3).
,

~,

,~\

71;,

7:cxcx ~C'.)

o~o

~~

'"

C~T)~

UVXT~'

1
~
\,~_
\

. '
oXYXz~ ":'0 "';, .~t OL.'1X . r.j'cx,,:,cx '

'..; n 6 3flJ.~Lf)
J:.. ,

LCXV

\'

,.

'j'CJ.?

4.).
\'''

..

(n:?'~~'J x~'X~":""":"'f;, ,,:, 'J:r~ ~

tI

7.e.c;

--f,!l ',l dt.{JU -:-'!; 31.~t;, oojo


ix,,;,;,;x~ .~ ... Z~;. ...
L

"

~')

3,

; )\'~, \) ~pxov'to;

,,~,

. ,

... oc~ \),,)


~~o; cXiC'V"ljTO r.~!-'- .oc~ t'~ ~,) L~~OV

Y~V71TXL, ') x"':'~ 00 ,, ') ~x ~LtJ"(,:J.~TO;, xx-.<

, ~ 3~~ 7oCXTp(-;>OV, ~ ~OC aYl~'1~, 371L . <p~; .,:, cX.~; 6).


'
K~ "-.-)'1 i~.~x; ir.7.L":';I'1~

o,j ,... ). ~.f


,~,.
, ~"'6
. ~,
'l1 ";';[1.
..; atx.pt,:,o'J,
OUi)S 1J700'L ,' , :;
'
~f
. '

\
, \
\ . )oo.o~
'
~
r. jO'Zt, 'J'':;-;ct o~ 11.(, x~":'o,
ocx,
't'Q
r;'T":'WV,

"
f ",
".

~\
r.x xoc,l,X~ ~Q' .~::J,:,u v.~-:c( ... "t)' cxu,
\ ' "

- ''I' 6; '" tV"t)


.,,
~
f

..{)

,.

ot

\ .cx'/oc-:-,
,.,
"';'0,

lJxx~

("

,
"
_.
L
'.
A7litv
t;tocvx ~!-,-ox
1. t .:;; zeo
'
,
,
.
, , ,
oPll.o~o'Jax .. tVL c-;;o;c.~TXI1TXGL;,
,;,;c:;,;,;,.r.t 1:'

f:-

1:

~"

';; uu f6:J.'J;

2. J("lj

.,
'tI' ~o
a;

7).

~\. '

.,1

~~;

,~\

~ (

,CXLnt,

L'fj. (J!J IJ~ I~

";

.~

.,

\ "

~ xf ' .
'
t~

. '
~.~~'I

')

"tTOIJ;,

~LQ{~

~\

')

J.

~7.O ;~C~

8).

) i.",,-:. 3, 23. @. -; i. TL.o 4. 6,. '. '. 20, - 2)'


62 %~. 18, 1. &:. Ba'7. 13. - 3) B"a. . - 4) &:, %'1. I'~
13 - iS) '. B~, i. 19. - {)) :J.~'. DX1. 10'. 1. - ) .\?:., . :" :;', - 8;,
'. B~~. 1',

n.

MAT8AIOr

};

r;(t; 3:,;' oppocvou tyopiacx~ opij'[J.t, z~ XO'JP~'"

, 7 o.opcI ~)o
cx; ocu -)1t; & .cx.~ 8 .cx.; -

A'1JaOCV J x't)~eV.6 '; 2)0


Tr 86' \ ~ ; :J.~; cx7~.t'JCX,
(a.L

3).

~ T(~ t7n~u'u; 8~~ ) r.~~t 4) r

'~~, ~ t~(~cx.t, ~ )'.oct x.~o" kpop(cxt; t~OCt,!


POt ~ ;, ~ oc(oct; EtPY0VTCXt, ~ tQCXL, ...
! ~, ~')')J.6~ ' cxoc~,iOCL

5)0

lJ1rr

i"{~t; oc-Co, . et't), 't)Q

-rr; '~? cx.tJToU -r. to 3, ttcx


.,
, . , . ,\' 6)
yo~oc, )(.Z~ ;

30uu-r

;;' cxcx<!) aU'~ocAAiY!1'~t ~~oo;, t''1 o~ , elq


txx~~ 30

1'0

-.

0 1 (rPf).

ra( ;' '

;) i6L; auG:. t, ,' ~ . y.p~ OC6)

\
,
,.,
OLXLPEaLV
YGII:P
'r't)V
v
~
"
:1,'*
\'
.
.
'tG:U11 CXG:~ tCX:J. ':..~~, <ji"t!a"
1 , ,,'
,>f
~\
\,.
1
\
(
''r.; &;, !1.1I~ "(1JVa.~x.~ "J.u. ~;, )C.Gl :L 'r'Q fIotTGII:VO~~

II\.Ut'-OCaLCXV
~'
,

,~{

r;~'r2rL '.,

rf

't"~v t~~~LGt '~,~%e;, ; m)C.~L3. ;


r67:o -; ;. 11-11 , G: ~ ~ 't't1l
~a. , o.o~ i,G:.j au~, o-r 't'i11 tv(rx;
I ",:,6:'2, 6:J.cX't) ~~(L' 'r.r,v cXLcx'
) B~Ct. ~O. -)) . . te'.1'3.- 3) ~.. . 6'. 'tt'.
f;itf&jOpataLY t31:S.B. - ,) ' .:~ .::.. 22. - 6) Lll. B~a. . 20

- 4)

1l\I . '.

79

8 ~o oi riu; -v, ~ JI.~~ 'r~;


oc(80 .( , ~; ;
; ; ~.oo, u,; ~ I"(H~ 'tv. ;
\ ,

v'tu,,:,

Pf!'

\'.

:/1..~o,

' ,.;,
,

t\)"

1) .~
~x' .,f..)v,
.;
6
7:
"J
.1
\
~
, IoTf:pX ~";"/1t,v

.-.l.

~;I,:,

'\

-Vl1l'j'Jt~ ' -iTV' ;

.,
v"

~~

,,:,

.,

\
'.';

"1!

"~

"1

'

'
~I
, G'.'c"':'t

,-

>,
-

~'

'(' X~':'T,
,

..,

.,J;

'/j

~O(1-vo, 't oc~ o~

Vlv t'OL

, '~

'

\.

1) ~01).oO', .., v

c.tGU

'
~,
e~(1 -

7t'tVTTx,ov,,;,ou't'r,;

.~,

,
't -:"tV

O~ -

"{x~,

' \ '

o~'l11 G '.

'

vo~;

'/1

,)". oUT61
~

oo')~ ;:J..,t

,
''
, -(J-~:;(.'J1)

'101.1.0;
'::'0');
.: xo~; .
1.
''
" ;
- .oc '(... '.~;
1
'

'

:..C
~
C
-:t
"JUl1
C
'.v
~, " . .

\
,
'
- '<... Tx~

,
v oo~ O!XC-O'l
'/1;
-

l\

.. '

,:,; ; l) 't~ r.iG"1) ,

60 't"t; "

~~ 1; Ol1?~~; (QCvn;, & 8- ( &( ~ .~.


,
\ )"'
'tptouotXI . .,~ ,.
' '. [.1"'.
~l.
. or;

'

oc;

'

x~

ttO;

1.
- '.,
/iV ,,:, 1.,.

,.

~,

x~ v

. x.(1'Jo~

'Iou; "{ufl.u; -cX 't~v ~0!1.06ljv ; ; 3.

,.,

't~ .tv~~ (t-::e~pytL.

V <; .
' 01:;
~~ 'uaar.;

'.

"{t;, < . avt, 't).V ~

L
A"~

( ( st; ;.-:.3 ; ..

r'.

--v O~ wo~,:,~.o ~'.o;, ~!Jll-& 911'1, ~


j(.'t1jVO~i-:-I1~, )t~'J;;oc

4).

-..
....

80

.\ 11" B\.A~AP.

._\ '.
/ "

lJer7ff:
'

lr'.

...' -"

'
~

"(. ; ,.j
.,'JI)~ x.~,
r jo~~,
9"1)C~, x.o'JP~; ~u

~~ .30; ::' olx.etou .;, ' x..):~~; ix), '';:'"


.,
N",b
'
. ;
,~
c; tpxI;
~Oo;,
x~".)(.)o;
.,
.

O~E o~; .itpQPL~rL~ ~o~~~.


. 6 '.

3t -;71;

'. u301J ~'. o~3 -r>JV .>:J. b .L~.'QU ~

~Li 7l1., = o~'o io cr.iior, !) 1rOLiT"


(-r,cn, -i ''; ; .., oc[~ .) 3ilL.,
~~ 3 x.~~ "iJU/'It, .,,~, ~1) l1, ~,

-:-:.

'rOt;

.,

(H.~o~; f1-0~1 "

x~oo~:

'1.'1.

.p"l)"

f1-IX; oc- ~ oc,:,f~x 'r'J,xivouaL x.(~ 3: x.~


,,.6.; o~ t'~L. zf x.~ 't'0 3'. .. 't'ou r ,

xtL!)'J,

t~

't'o x.i.

t(u, . . x.~( :rou

aToLxe(OIJ ~c6Ct 'rott "{% Bc~o .


6(;.

i 3~ uLt~L; Nc~.% X.SAIUtL 11 "( CL ~nO' ~Y'


crr-IjV ci{L1! - . / x.~ ?'. ... . ,c

-...

'.

a.

- TcX ~tpL 't'o1To'J 't'~ tr.LYpCP~ ,,:,ij~ 1 riyyp" u.,3U,


'; .). o~' !63 T~ Xp~ u1r?(.1t,,--.

-.-

Il~~ I~..

~"L.Lf&r, -ri\; y~~at,x.ii; fLeTtxoVl~ ~ui.;, ~ ~ ...


1";

-h ~; )t,,26)(;,); :r ti?. .
.
-.

IrNTArMA . l.

;&'.

81

'O'A~:. .Ot 1) ~-po~ ' ~ .' uaLOtG,LC(). x!Loiot;


'
'
JI "
, 1

'\ ,
1J~Ot,Ottl,iOtL,
Ot oc xpt\Ot yt;V-IITtL , Y.IJ~

-Ot , xocl o!j ''LiOCL ~3, 7 (<< ~


t.tl, 'r,x.\ u6t VO~t. Ot6

311 ~

oc -,

~Ot OCYLOt' t.f1l ~ o~;, ; iLp6oc x.cxL cX(-

ux

'\. "C'tU

1'(<<\1 ~o~ ' iG . io


.!.,

.t1J 1' 'Otl. ")

ocs'l ':t~t,

.''!.

l,

f/_tv,

r,

"l)t'

TOU

'r'tl'l

.' iocAou;

~l.

.ut; Or;

'.

l; xO~ '. 7Joca.

- ..

e'.

oJ 6 .1.

10 ;

t't :

O~Z ~ -ri}; Xo~lIp.(x; t.1t ~ .;"'t.


1.
o;o;Tr;OC

ocOpOCatv
'
.~' "1). '
.

tr;.,

- ol1~
'

");

.''

~6~o .b), 7: (1-'tIV6)V, 11, ~; iX!JTou .


XA11~(OC; cX'~IJ. .;, io~xt ~toc(b, ~11
tt ~ 'Ot~.~'ij tr.pyovoo; t'j~rrJ.OCQ;, :

(; .tv-;;'ii ~t).'J ~otojaIj;, ; it~~ r.pO;


,
f/_(lt

,
r;
t
,
exttv, G(, tjl}~t(lt
":~; ,;:tJ;;,
''t
, .
'
c., ") t~<.r.: txt~'JOU rxvtt~l j!t.

.,

.<,
. .f'. J 1(:
J

-"' -

'('.'

"

,,~~ .;

)I' };.

tr.tx.oup(~; ~O'Xl)~, (, i<.~l ~

o:jZ 't'o'a~ rd":t , ~~o~~) %


(~ ,L.
~~ , Tr; ~ . Io3,~;, tp-r,al, ~~y; -:; '
t'~ TQU ;;t.6QU a:;. tr.ta).~~, ur.o 7;~
'
.,.
"''

'7
,~
'.
'
700 ~ exe~v"t)~ :r:t'tu,
'!1 x~ tXTpti'j~~
XGt ~
<!> 1JV.~U~ ''!, . ~.) , it .-'~ ,!
~Ox.ojjaLV, l~E~o6:x~ ~'o~, ;
'~~~ ...-(9.
'o~'
.,.
., . ,
"
'\
.,
"1l~ .n ~t., , IJ.11 ':'

'11 ~tr~t'}.t,
,

'

; ~&.

; x~ 6) ; '.6~o;

,.

"; e;;~;;, xx~

y-ocOt,
.
,
.
; ; '. '-

'[.
"
,
..
Xp"t), ':(,)'1 :l) ,, OtIJ.Xt,
,; ':' ;
.tL ... ; .. 1rP . . o~ U:' x,jTO!; ~x

.l.

"

..

., ' .'6';, ~~) ,:,ou; (l.-iJ '.;


't

' !,
uTo

..'

'

u".

\'

~'X" ;

""

(l."t)

o~;

o~x.

\TO'JTOt;
'

G"'Jt~,

'

'L

QC

'

\. '
~~ ':":;: eYZtt,

.,

Lt

t'r'.

t V:.w'lt;,

't'L

,~7 ,

x~ o~o :,

"' 1

.\.'.-

.tt;~,11

'.Qi-r.:t'~, ~ 'wo~~T,.-'I '


,

'"/

'

.'1OtL Jt:;

x~o;

'._(~
T"t)"
'w~O'.I0,

'"
IX~

~.1. ~).

;.

( L is't, ~t~,

ot

':'0',1

"-

; ,T.~x.x; ,:,

,~~

"

-;tttt QC

"

'"'1-

0-

t,

~t~L " "lj ~')o, ~ '; x~:x ~(x; ',


'

:;,:r

. ' ":"ou,.

.L'Jj 'Jt~, ,

6',10;

n .'!l'l.~9\;'

'rrar; ..
'

".

':''tj;

!:

',
.. "0X~~
. 't'1;

,..,

oOtVlI>vtX; ;;Q.'tj'J"~,

qt -ri1~ ~6~-r, ~Y, V":t,( (o~o ~ r.Gb-5-"

, ~ ' .or.x6o, ~ 1J ,,
(Jo - ~ t.~'f '.6 , J.OCt 'rOU
(, ,

...;

(L-r,Tpo-

txG, .;' ).7: ~y.x(o;, /l.,.

'xy-~, 'r+.

K~'f: 1." .
),' 9!j~t ; t K~px"{'1},

3,,c

7;'; :J. ~o'l

!l'NTAI'M.-\. ITOIXEIO~, ',


'

'-:-

l1

OCt

,.,

L'

l'

'

~.

".tipta!1'X';?; ": ''t".tj; 'x;:x~


~

'

I~

lJ.t-:-oc,

'

~,

. -;-;'l, . oc' OS

'T'f.; .6o'JVOOO1J ~ ::

7o~.o'to &.'t, ~ !.7/"

53

oo~

'

XTptXpXou

"

fl:YITPOr.O-

.'Jr.!l.'J'tj; ~ a".,.oc't,; OCPi;, ~trI;

, .'"

~""

' ;:;

o'J;

:;:t:;t,

Q ~ oi. 71;,

t :t\J('t)

\.

' .

o~~ ; ' {) XO~

( 80 ~-;-;o~'l.! ~toXtGi, i. Stoc~ ',


,
,
' -. '
'
,''; ::'J,;;()
'r,atx .%% .', x.XL 6,>-

"~

-:-'1 '.?'{:::!J.i :

~ ':~x

C), .?80 8

'.~J..

-roij Axou

.rJ./. .01) 'l; ; o~ox [.'/) ~!t, ..r,&


\

,
.,

"
L la
.!.
'
' 'J7oO
, ;;
::,t:l; . ;:t,r.r,;
t'.jt~ 'r,u :,
.,,'11
~
..' ~)
.... '
"11
. ,
,
,
'
OJ.G~ XOt.~
'.':t~)
'~~
't'9V . 'tI; ,\

'

L
..
'
' Jt..ep~"
.'
t.ittGoO;:'r;
'o~,,::).o,.,
,
' % (

t'P%;

~\

,tJ.
'

. '"

\\

''

't'Y; _OCO:~,

,
.!.'
....
,
U1t~OVTX ~.~O.o, .~!>,o.;

.,

l);

XtI.Q!J~

,.,

<.'

; jIJ; X\J":ou 'f~;

O'JGZ;

_'.

_.

,.->!

.;-;"

',; ,,:, ,L, t~


w~

x~

o~ .. ;

(, r. . ~ l6X~ XoUPLrl::tx"t; .~ ~ ;

tLOC; .E~; r.i1~J.

U'Jt, xxl' ; ocvoc

~o GJ.jt, Y.t ', ~ !J.iJ v. ~

r.'"

" ~o~o

\.

VGL ,

''

~ Ut.I~.

ir.:r.v ~( ~ ; n;
\

-.

:, 7:U; 'r'tj~

r.o'

- x.">r'
, (X;

1.'

i'-J

'
':""lJ;
~ 'tI/j'trJ.;

"oc'
,.

!l-'n'l ii

~x~T' "ll 7. (,

.,
OU':'6)

r!J. .~ 'foc. oU7.. o'f':!X~, ros't't tr.t6)

o~.Yx, .:t yx.o~ r:t.-::; ~::T; 86't,; : {r.'}(<<,


."
"'f
'
~

- ",
,~,
-
'
uv o'J \.', ~ a. tL;:X~-:-OU l~.U .l ':'~

~L~XGitttV l(J:)'.

tf

n~.J

.)llJn," -;) ;nnV7J


rl1)v.

S'.\ ,
V'lr :~Il1 .

l\J'v~) 3 'jj r.~Tpt~PX~ clJr.>;, CJ."i~;

~x, fAXXp!;, CXU'"ht~ ~~6x, x~ -r-r.v i~o~ x.~


f1-V'~.L'1, .; to '~,. 6 ); :.1jt
~'
,
~ ,

\.,..,
,

OLOt; p~o 6U~'''fe vot;, x.x,t " XC.1.O; ."1-~

't' Ut.~'Jv ,j-:-, Ci1l(,


''\

1.

:."f;,":t'v

SVQPt~L"ev

~ : -~; ~

!\
,
-,
\.
: ~y ~% ',l-

{~o;o; ~1I~3~: .);/1,(/].


1 r:" /tfJ., p6a:,%a l.

3 : 'r; i~oc'.Ju XtO~T,!l.L~; X~tvO


't'.1l 't'oi; ,t.., ~ tJoiTciO~at; r. , ~ -;-
~ac, 9 -~~xn;.
.J.'W(.

(,\

.!..{}

;;vC;

'1.
fLev
c.'t,

. " '\ ,

-:-;

'\

'

"
'1(; s,~ .,'"

'Vfl x:r.pe~ou~~y Gr:-1 ( 4) 'rtv~ ,:, '<:> ~ (JQ,ft~ ~~

~, tb~ XLY~Uve,joUI1~Y ~lJ.( .-;;:.,


1

\.

o~(X .~t '/. ~xx J.". ::

'

'Nb'\'
-;'(op~~, j; vL~;

?JfL,, ~ o~ ~ 't't; ~ C)r.~!L-; '. c3 7.~

'4Q'.)!L ,~.

.ro.ly t'.

10i,,:,0 u

La'.

,~
,
ft' ~'I~ p~~,

'

, o~' , i'''.,.

fL1 E;E;~t

,\1

~Y6)Y


~.~:'o

'\

~'t"OCt ~

'r1!v ('J.U .., p~ t\7:'13~, & to ...).tL~V(t,)'" r.r.~it"'r~L" : .; xyx.~~ /] ,f - 't"oUTO Too~! ,j~
~(1'oI1X 2), oI~ 3uyifLevov. !; . Tr% 'Y~ , a~L~'1

fZul1CiaeXL
~fEcr&r.

r-oAACJv

,,1 t;u 3, oi:x 6:t,31, ,,'


i'a''", .~l x:~ xp.),,;'~.

xxl

ITNTArl\'IA ~TOIXIION, .
t6a.

l'tIeor~b~a~; 3, . (1 ~ ~x6, ~; .,"/J;


(1(11t("/J , :~ C} ,~,:, "r, X~(1

.t; xo~o(1 (1 (1b~, 3ti -

030( ~OI) ;, (1 - G) .."/J~t ~1"'1

,~

.(1 OO~,

A'rrto.reLar. tr', 6'.


3& )t.(1L ~"/J ~(); ~."l)o 4), ; ") ..,
ox(~ ~o~o; '. ~ X~&

Xob'.

3&, - 3! ..

(1 j(1 ( '~(X ~'~x~ , ?oo~(1~


'", " (1p~r(l1 '~o; t.6r.0'J 'i); ..
,

1.'

(1;
9

co,l1;"

...

\.,

, ~~

\
\
'

& , X~~ (1; oo~, .~


;

'

Ot ,-(1

, , , ,

1J..(1~

~.(1,

"1.

~1J

.'

.'

'
(1~ -

u~i%, ; .(1~~o (1 ~(1'i); (1 .~.x~.


'LGr,.
,
, .~;

\,
,!\,
!l.~, 7j ,(1

" .~(1

'

'
1) 11'J

t(cc - &, ~ CCL ; ."1)[:


; '''1)cc EoXoA"tla(~y (1; ~~-,
~y u't'
x.~

b8 x3~ 1a ~, r;

Xo~l1o

'~ X~(1i'> Y~"1) "1);

3(, ~ !l-1I3e ~; 't'(1(~t; ; Ax"'oii;


.~(Ot; iO~.
jI

a.

'

c.

,\
,..
'

'!
' '"
.
;
"(l.1p
't'~ ~. c:o, ,x~ c;V'tt ,(1 ~
,0'J
M"1)~ fi. 6 .! "h 6, , "~ .6"1),

.(1~L6vcc, ; (1 P~ET~~'i)VCCt'

.v:h~ ~~o

~x; .~ (; ~; ~r:. i1 t~8 fl.::T~~(1at"


~6~
"tptat;, x.XL\ )
- '
~ 7':':.OC
'
(.)
.,"1); xl;
t( ."
1
"
''''
,.
''r
'
~
t.t 't'Ot ; 01JXo 1J1~~ ~;
' . fl.~~; ; ;
1.... ,

"A(1y(JOV~

'

(t1j.;;

'.,

\~,

~~ .~~

atX~~o;

i\.

: ~'J;

", :, ~ 6(1~ "1):;' ~ .'! ~'J;

86

BA~TAPB

( .'

\,

'

0:1) ., p'II'1~, ~ ~~t'J~ 0V.~vo;, I~ XP'IjfJ-~G~ "nvi7.~

~t
'
7':

.
' ~, ~~~
'
~"J~'i:~~

, 'r"t)"
,'t
);/jG~i7.V
"
,
~IX
,.
y~~,

'~ ~o 'iopoGT~Gti7.V ~"l)uc~, (l";~e -t . '1; 6~


"oc'! ~,j tv'l~~;' ,C( .'l Y~ '; ~
~.'J .~ ' ouo a..,x~~.

"6! ('<: .

)
,
,.,~
'
'' "',

; '.JQC~ ",
,'J; ": ~t.'f~'I ~.

o'~'

'ur;~roP~QCt;
,
':',-.~

.--'J.

' '
jax~~,

'
QC'1

'"

~, (.
QC()"I)

C..x~~ o~c, ,r.IJ; ~7':t (l:~ r.'J~~, '~

"

....,

iX':'QC

~y ,QC

't'.,j\~ r.~~I'J.'t'J
\
l'

- . " 'riX

.;

6'itO'J;,

c;
"

'

r.,,")t.

8 ~t'f,t;,

1)

,,,

'"

'

'!;: 'l '.)

ztL~o,:,ovlQC
......

,C(

-9J

' '
,oc't..t,

rQCt'l

(L"l)OE
"',

~x
r i7.~~~ S~QC-1

QC'~QC

"t,~QC,c;
'

h'.J;, cp'lIfJ-l, c '~t(cc;, . :(l.ttt

~~, a.'P0P~G1l-0t; a!i~u;.QC~ .~ ...(O~, ,r. O~O o~,.,

, .
'
,. ,
'"

' 'fctiX~ ooo~~ ",

,
O'.JTOt;,

. !; QC~t;

'~.
"
't
;

OQo.

~ . )E..'f~,

:;:~o~; ~po~~ QC QC' & ):1j~

>
1.
0(~
'"

o~r.ou~
'1.
,
. :; ~
0~2 c, o~
cot"t)~-

'

'2LX.~QC~:;~

'" ,

o~Io";'O

"'.

U:"t)cl.

. ,

'~iX

'1'

''!

(l."t) ELVCCt

x~~1

~a-.6o ~1':oc~ ~ I)~o '~fL~'


6Jo <:

to~
..

't;

;(l;

,,'

to

"

_'.Jooou ,

to to,

t;(f{)

' .

otoQCaxs:~y '

,
-1'
'
' . "',
,
OU;(
~t!t ', '') 'l u.. V11
~o~~ (l.sTO~
(X~ (~'JCC ~~~XxIo, ~l (l--:-~ .~ ~"I)O~
~

J.I.
1.
'
"~"

:;yx,)p~o ... ~o~ ;,'lJ, .. xtLP0't'OV~CC; ~


,
OII:J.O'1~~

~2 c.!)~~ ~ r.~ T~~ .2, J, r.~'f

%(1), ~; ~o'1; ~c, ~ ~ ?~o

lJy~,
..

fJ

(.

r.oo

;)

,,

, ..

'

co.t

'~.~t

'".\

\'

J..

"
't'"t,v
.,

,.,

.) r.?~'Ju-:~~:} !t)'t ur. :t i7.t (1. t.'Ia\t~

'"

,
.c~

"
'
~t QCl1i;.

2~ :

! OCUo'J.":rL.
'
.')
. -
,

!(

'7.

"

. ':'')(:) ".';7..t ':':-

ITNTArr.IA ~A I:l. '.

~,

87

3~ f7i~ !x.p~ -, 0\ '~oo((1 .6, 't)~l,


~&ruL, x,~ po~ 1 (1ox.(~ i6:;, ' ~ 1: [L't)x.(~6.o 3~ (1 x.(o~ ~b'1(1 p~ 't'ou

. (t(IV,

t.,T~uO(1 (1oi,

(1\ P(1~

1: ro.~, x.~}

TO~~ :; .6 ~(1, ~ ; , <

. . ~oxp i)1!1. ~; .il :; .(1-

~P(1~ ~~(1

.'t); bu-r, t ,(1 e

iip roo; sabu; !(1, .((1 r.ux~ Lu;'

~ .; ; ~~a(1' .a:6; <p~~ ;,

_)t.(1L, ~ "t":h X~? 6; p~o, ?;


~Ex.xA't)r(t~ .; ~.
,

"

..

3 ~; ':!o(~ tr;', ;, 9"1, t~~t:ll.Q;


. tfN&)v "ri\ 3; !r..r.7"

. ; ~:; a

o~ pp~; ~o 'Eox.A1la(atv, .

":'0'1

t)T; ;;..

~ , ~ ').! s'r,; 30, ~r.6bI1 ,

'f7i; QU.; a, x,~ ;;(1; 6~o:;, 8 1i, u

"tSAZLat 3 , P1lal, I~o30:;, ~ (iI~!a (1 6 .~POO


l'r1~'

ooj

ip

(1\) -: ; 1;

tr.!%P-

!; tL.6~;,

3e x.i,. 1 ~t( (a.;: ~o "t'l.; [~x; -;:


;

4)

~ 3(,, 1 ,;

,:,, .1 ~ (1 x.~~!X6.o i), tJ.1ie' ur.o G.6


C~.!X6.o 3, ~ ..-}, .7 ; '
....
\'
'

sou,
. (L1l f'osIItaTata !.

ap~i '. . (.

3. ..~; I~?3~ ', '. ~!"f),j!;,

P1la1Y,

iV't'iV~QijV r.p(!X tr.t.6v, ; ?,;

..~at(1,,..~ i.1!o; OpG~ (11jTou; &r.~(1L ; &'


. !%.;

9'

"
1
".~,

coP'~(1;
. o.~o;
:-,.1),
") !
'1)'

1.

~~~ ~390,

J8l

.1

~Z' Lc(, E&.,,:,~; S, <p't1al, ),6"(,)v rl,3(c 4} ~~ ..


; ~)(:l.o;, ; r'J -("(1 ~ xp(~, ~ft;.;
~.: "(o~.; ? 'fI:J.t OP'(1Gitt(c;, ~o !Xo~;

&:j~(c, ~ c ~.;:~~y

K(l!

x6oroo'l

X.~o ;

,"; 01; -)., 'o~ ~~ b> tX

'

,.
",
(X~o, (1" 'f~v

~. :;,

tXtXt

"

1.
\
- 7:'

"(:;

ix."I].O,l ar1'~o ~ ;- !1; ! )vo(a: o~ t~-

, OitX .! '';) ;!-l~.; ~ tr.i''r~ ii ,).;


!it('t; !XO~p~. 3 (, !7, 2. 'rov ~&.x.'!".\, !
,y"l

~~~,I'.%~, %

1 !.!,

"I,~ "

~OZAo

. '":'&

''
1.
,
.:; 7:otCc ocr.
,c
(IJETvtaoOr.ov,

1rtp

\
!
*,\,
1
:{.!, c~ 2.",, ,rt,'r-'V:1J

-,
)
'rO'J":''.)
~.

,
0-....&-

,
'
a'.rt

6"
\ 7
-:s n;

'I!'J~ ~%(~('>Y, ), ";) ,:,?~ ~~~.X3 .; .2::


E~.A",~~; ;;~?r.~tj(,} ~ & &.';~6:J.voc; .l1
't'~.; ,!rt~ i7.'E~prtL ,:, =t~ 3~i~~ ~"o
"

1
,

.;

O~

,~

..

ooo~OX ~ ~o'.~

'1=

.....
iXx. '
'ftI1~~;:.L1 -

'

lj'~..,tj

,
" " .
~ ,
" ,

~~
\)::, ';;' O'!jtou ~~O'.o ') owo

'r,'1l1;

r.~-r,-::- 't'ocoUTov

, ,

r.t"l];, I1

2), .

'r'tj;
..

~o

~E

.-

:, [3'Ji"/):; lvt'J

"
'1.
"'"
;;rt~t,r.v :;v.-r.t.u 'S'I !'.) ,:,:o~yo

. 'I7.~
" " ,

j:XP UG",c:: "(~ :6; oCo. b}V,- ~'1lr


"/)-ri~'1: -:i:; ; }:IJv630U 3).
3 ~'. tM; "}; rt3~~, 3,;, "/),

~(ot;

,:,71;

i~t~"r1:J.v i~tG'.1J;, ~ iJr.o 1,sii; 3uv.Urt; ,

,
.,;),tLoVt);
"J

,...

':"f;

, . ,,

'

?\.

' .

7:~;n,,); ;;oto'.):.LeVO ):>~!X, " :)

' Ol)y~,
"
,.~ " "
-."
'
txpx ,61 )C' ,:,7.,

'1;,,( O'XI')VOr1.~:XV

~ 71; A7jes~!X; ;!. ~~7.~tj'J'J;;}t:'t'rt7.0tj:-,

u;:o

c,;

'
,.
,
' .~':':3 ~') 6o~ rt'-6
'"
'. ;:~~;
'
Ct" a'?()p~.~o
v :t
rtuv rt
~~~!')Ij1:~ ;;-, 3- 't'u 1'1 l~ ~t%!;t
\
'\..'
'i\..,.,.
,
,
7.0 . ~.'IJ ')t\l%~, . ,; rr.v ; Otott'XV ''I. JV
\
't'ov

"'
'f~C

'

90'~'.)0'1

-'
6

'11
t?t~LV t~tt). ,),; . '.?,t)V, ~ ; ''j -

~,

... Y.LV
. ~')

O~O?~~

\'

t.

1.

_.,.,

2. "1 . :., ':',; ~L~~

-::Qt-r.~~ U~pLV ."/) rr:p x,2.t ~.~pto, i~y.()

ITNTArl\'IA TOIXEION~ '.

89

{"' c.

~ 1~ .l1~ 6~o .c , TOQ~ po~ ~~oc


pLKii~ ~o\) ~ oc.~

4),

~ .;::' ~.l1,

~ -~~w.U IAA"t}~ c(oc~ ~~r. ec; "


6;, ~ l1.o~, , -ri); ocL-r(x; ~c'lj;, (L'h r.L

oo~o;, op~x U&, x~ ~ ~ T1JV ~E.


'lj( , ~ ~QC& 6~' 1J, X~

~~fI. -ro6"t'ou~ ", a~ c


~o, <> U(/JL.

fJ

ltr"

~ '1.."'('. '~ ~'/J; I'Jv6~ou, To~ O~1 l)sIJ;

~ x.~?IX ~E.l1 l1@.o~ ~ . oxxo~, a


"ll'l 3(\) , o~ ~ 11 ' o~ ~to(
l1 ; , t~ -1) "MJ3(~ ocUTou;
u o~, ~'o . i.l1 J;
;::' &-, ~ ~ t60\)c ~ .~ c i6x~

6, ~(b~, ot 1J 7;
(; x~oc~ c OOpubOUVTCC; xc~X, cr.

't'X~ o.o~ j> iJl1; c, &


~cI. ~~o(~x xt ~ ~ ;;. I6~OI) ,:,o~

otXoE(ou; 6, .cc~t.
" 6f.a. .

~ ; 6~o .xc& X~ ':~


l~ fI.~~c ~c, iAAOCX.XL -r-nv 60\)
r.

2) 6~r.,

,r. o~ l1p(o~ (

~ i't)ll~ ~(o ,c ..
r.o6~.

1) . ~'Yy "~C; iy'tt ;;~@~;, i>e 'tou ).,,:} ~~t,.2) ~%:n),tJQt).,c 1375.

90

. -..! If

'zyJo 1l': (J'.

3~

; c?'t"'t); I'.Jv6~o'.J, ).'1jt.u;,~'ll1t, "t''i; o\:oi"

3'

~E 't)',~;,
...'

, ."

........

' ?::'
."

tw

'.,

~.'"
.~o' ;

,7)

.,

~'I1;,

,,; '.

.~,

.."/..

~'.,

1.'

''''

~
......

").'
~1."I) ~~~vx~;
(XAA"t.:;
''O~ ,:,-
x~
'tG,OCV,

'1) ,

,~

~7.;

~'"

'~'
",; /;..;, '1jaOCV,

7::X'1:'~OO

;'~!)~o; .: ":') ?!) ';

1.

' .

~~o,:,

"

"
, XXOtVtuV"1j"1:'O; ,

:; ~ 6 ..~.Q; ~; ~ :'7.

~E~~.":x i":t?~.

' 1.1'.
~,

, '/):
-

, .uvrjo')u,
" '~
\
, , .1jU,l
ou; ;

.,Qx!o~~

~; ~b'Ju:; :; x'~:x; a: 7.1 r.t)LV,

~ ; fJe{~ %3t~6:t :;. i":t,,;,pl-::tt, 7.6

; ; 6'.; i":tt16''l)u ~ blJfJ' ~


l'

'

'f.J"I.:fW

" . '

oo~ )(.~

''\ ~

)(.i,,1.1 Yf:;, t

St'l

3t

cir.~v

),uet,
,

,\

,,:,

)(.oL -rv Xl,:x-~":,,,) ,,;,~ IJ.tTo30Gv:xt, ~ -n; Ur.t."f~ er'l1


i\ r.~~ )(.s 0[,1'0; ~'I]~~ tt':c~x~~;'
o~;
."

OUX.

;.tCX~

.,

, ~\

r
J.'
r.XfOto~CX; t:.,

t.

'r,'r.~t'l1

yoc?

r.~ea~'.rt'i06)
r
~ ,

tUt~'I, -::c '1 U yp~') t,QU

~.

"

'J tot/)'()

~o.O;

ntpl

'

6r.ou

J )

\.

ot~

Ui":O\

":'(1)

,.

r't);~'.J

:J:/I E1':t-

1). ;

toottv'1j;

":''11;

"

::.

JJ.t<r ; l, .r< ~.

. i:'l.Qr .u'C.l , :.I"'n,,C)),

nV}'.

~.4.J 11'.'.

~XT}lA 1t.ATA . .'.

J)

'"
x~~
UVrJ.r.1
-.

YOU'I ''ar.,
(J.&v y~'l1 ~r.~'J-: (jutJ.pop~, ~r.t~ 8 ~~o;, A~V'
'.~ -;~' o~ i'/rJ.v.?Lb; 8etzOettv 6a- ,ttrJ.
,
~ ~,

,
\
,
, ;
"':ltOCL
tt.~)
, "': 7.?0; l1
.
J.'
."
~

\
xp ..~ ~rJ.V
' t 'I1)'lJ'; .;.7.t:J.t,
~ 11 ~:~ YpOC<Pl1"

(J.~'

91

7:0 ;

!J; ';';C-:tt.rJ..

; rJ. ~ '/J ;)L30v- .'~o ;

... .CX !; { ~')~'/JQt ~ ,


'<

\
'
} ,~"
"\
,
~''
( -.~
~yox'. r;'J~., :~ ;: 'J~, . l1,,,xoc .
.
-yr

,
.
Cu~~: ')

tta,."

~".~t

\
x.~

-'

",!PLXOt~

~ ~
Lvt

..

t'/l1 t6, '' !rJ. f.r. ...

2)

;,

, .

utr.:L,

"

'/Jt

~
..
011
.LUCrJ.t,

\
71 'rljv

'
r.tpt\ 1

CU, QV , :) ~ ~ r; ; 'Itrtl1~s60uat
,

;,

.,1

"11;

ocu

.11

3)'":':":.
'

;.~I~

"l

'n~, ~~ ':~

'.

.:

;'

'

~C11;, -11 .~~ uo~-

'l1

7.',

"

t 11""

't'; Lt 'jt..~,,:,ijrx, ~ 'L'h~C" 330'1't'Xt 3 . ~~xo~; b11l1t'" ~o?~, ; Xo3~


-tJ'I ~~ o~o; ~~~, cuJtaTicx~ ~ ~'l1~ ,;'6,
; 3. ~3't1 O!~.

l.

r.~ ~ 1 ~l1Aouaa:L rx : Tou Cttrt~ t'lCGt


:) 7.tt7:> ~ ~ ~pt~~ -1' (L.l1at, a: ax.oTO~,

. x,rxx,tt

, -

'

...

~,
1
tt7'JV1; (X.~. t:oo~v ';'{r); a.U-;"Q');- u~.f..

E9l 9r1t(;>r.

~?'ljt~t ~~ -:c (.-, rx~Tt, '1: &)'1 &~" ~ '1.


t":L

o~; ~PX;

m'l, t)ljo &'1

tt'/j

x.'1J?~x.o ~La..(v; ,- 6'1 :"


OClQtL ~ ~3o'M ?~ ~~ 't'i1t; e.Lttt;
'rQU

G.'I1; ()t7V'. (~ ~- o~ tr6~' o~; "( ~ " 4

).')~'.)

'l'I.,

"

,\'

'r~'Jr~ Oe:XO~J.tvotj 11~o, ' lJ,;~x.oo 1}l17.

1) oT;Jo~t 137~. - 3) ~~.,., .

;.).i ~t&,:ci!Jc~r.i1'~ ri';~

r _-'} '' 11'71.

92

aov3ZAou V'f.CL ,;6, o~ "r1JV p-f :j .


-r]oc~,' ~ zooc~oc~ ~xoc' Ao~o~? i sE,'tjoc oc o~ O~ 'J6u~ ~~ ll-6sOCL, Y~''
exoVTo~ 't'u 8Loc.Il~(, ocrTtov. ! o~,

i~").Lt

tA6fJocyov /J~., ~X~ ~'p ,oX~, x~


.oc ~'u"f., ~ i ~ ~ oc ~'1"/)oc, O~
11 hv o~ oc -h~,

x.r. ~

't'ov ' :L('J,L 'o6o~ oc{) OCo;'a


oc' ~ ~, , dc.~'; .oc ' oc~ '..n(oc,
1,'t
t
' 1 ' ' ' , - ,

." ,,, "/) ooc~ <{) . '/JPP ocu'l; u.oc ty"/)voct.


'

',1

oro

(J'

,lr,,

,.

3 ~. ~ ~S: ooct '. ,,: oc r ,


~ {~o~ (il; 7loc . to ."l)~., 'ToiJTo
~
t>'.,
"'
,.,.. \\ ,~ tX~ TLVOC; .;, ~ oc OLOC 'J , -

~oc.; 'oc 3~ 'TOCUTOC '! .11 .6 .

Ae60uatv 4)' [L1JV 2) 3' .( :6 tPLiiaL .'"/)


p~ 3, uOCL. ~ c.i oc' <f>
11CO ~-;:L)C.6u' u 3 oca. uoc iiL ''

oc~, ~ ~ ipOpLalLOU x.xx3(.~ . i.oo; ~Ooc,


't'6v x.A't)ptoov, "/), .oc ~~ll- ~(.oo
3, .'L't)~ "/) ~ 3 .'"/). (
'O~,

dcll-~ ~ ~( 'TLVL 'oc(, oc

(&:~

L io.o, "'1JV o~~o t. ~o~


(.

' 3

Lt'.

po~ ~ . ',

~; Lu(~~ :(

' .(<< ~ ~ 'ox.(~ ~(o ."l)L,

't1~

,,'

"

6
"
\"
;
.,

~,

XoOC,

, oxAoIJll-evo, o~ XUTOU iL' . (.L'~

","; . 3~ ',., .')uLV ~ 'o3~o; .


cto !(j.(), .l%' - .Q-r](; .( .~

uL(.L~m,.I% .3~ m't',, ,IJ'ii;


1) itipqt
t 315, -

'1JS.~ PO'~ )tlp .. , "'lP~O 8~ 'tItut~ ),UQu

2) .~ 4.' 8 t3.t.

~1'NTAF'MA '1 ~1IXEION: ..'.

'

.....~"

(t,

"

'

CIt~T(t x.~~

""\

'

!, X~
.

'

';.

";~

::::

, '"

,~

~,,.

rx. _UV':.Ioou

o~z~n.

,'--.,

93

1; A?'.~~ . '.1. er.~ .

'

'
') ..1. ~!o~

't"~ ~'.E~ )(.lj~.O ~ .C(iX~~lj(tL '.ra"'t.~, i~,

~x .. .'..~Cltc..~;.
'.1
VYCJfJOV

'
El4-['-:

"
',

J.1

.a: .

A~ xrxL ~/~ l1; '. 630, .~ n~ .Ol!~


; .1jFL.~;

x.(tI

~a'J~, xsl~'~oJr.TL

fl.1!

.c'y G'J-

~tx ! ..( r.Lt1r:tJ.


10

'.,.c

~ IXT't,; ,'. ~ ;:~~, ~ .rxrx3~.! ~; .trxLa,);

'['

1n. ~:) ,:,:

i.

o-;~.

,.

itCIt~

''

G~QV

,.,

poa().~o

(i'J41~ 11) x.~ ~r.~';f. i, x.~TLax:~vr.v

. 't'tt~, OflO'l ,: IVQt i c? o~ 'r,r,v 'OO~(23~x'/o.

AaoJtxEtac ., ,( .
.'"'. '\ ~

,
. p~~o

,,,.

1.

01)0& u

'

..

._.

~,

"

(3)
".

,(1. 1;' !l%Q~.t~~; "

,. r'

"

x.x~ .'J f1'~' '11-

t. .
'''
~ ,
t~~
"
t.,
",
,
'11
)
.():
uO~1J~~Y
(JUx.
,
o~l'/l,
.'.Ja;

--ij 3\'l. i1:~x6oou, ~ x.~o'x. T6~':'()I) 7:.lJ'.

ar1,!,l: . ;'. ,-'.


~ -'. "'~ :.:(, tJ.;;? i!~ClJ":'~tt1.; ~~9; o~
'\ ' .
J.r.~r.~'J

--~o,

f.YO'JV

3 &',

.
!
X~~;'''~

'r

lJ:~ .. ~

,.

,.

.'

tO'J; i7:tGoO-::OU; &~;- .O:J.II-

'Ir :a ' )f.6IA"II;, { ~a~.U.

ouSc :).1 Xt).eu~,y&U --(&,j-;r. t1f~a.6 't"i.

TJIO ,!

94

tx"

1',.

l ~~ .. '#'tL ( ~t ~tO(.' t~Lt1TOM~, 1L G:JaT'rL3tt~ ,\ 1rOU''&. t",a'WOt, ,6" Ot ~3, ,


t.2\ i " l''PO''ot 4,p1~ -"

.~ x,l !;

'po~ , ,~,~ ' fLY ,I1 'rO'S'TOLt; lCLPCive'tY"


't'01, ~ lmtx.;, ~ ().'tIO~ ', I, i
ts, o~ .6', 4) ' t;;L.6~ t'ittL . l).(;

!) 'Poo.o~

-o6o~ .; t~f)P~IJIJtVTO.
~ 10 r

,.

~ ''~ 't'eT~PT11~ ~o , !; ocplo"O~ 't'~


Ex.x.l~tJ(~, 11'1, 'l1', x,a -r.(; '3.;, ,Lp'l1vLx.i~
'., 8L3oq6at 3, t .';' CU(J~'t'~d -r6Tt; oi

O~: tv tO~~ V(J 'po.'O,~ o-ix.' 3(30, ~ -


';) au'~; 6'tlv "rou;
.

-r-n o3xii,

3&

.;

." '~x~; x,t uO'~; 3 ,.'.

vrJv . apJ '.


3

t. "; ct}~ i1l~ 30, x,c Y~ I(X3x.~

'. ".~~6 -: tt; 1~ ax.

~ "'p~", 6 ~y -rou~ ~ 'tISi'I'f~ < :(

6 ~6c~ ":[ i<. ~~, 1:E~- '


y~, -;;t, ~~XPL~(j , ~ (
!jl% f '.
:YJo /.

0 ~~ ?;; 1;; , 1;0 ~ tlt; (X~~


.... ~~., :'., 'b.U, ~ ~)(,ooy, i\~ tJTi\;

(~

\'

x,~Io

-:1

~ ~'

C0'tl

1.

(.

:.rp ~

yr,

~lj

T"t1;

~3?~, iStL , ; % 1" . srP~T(lL,


3, 1'0 ~-:' i.0 l1~ x.x.~Ij~~ ~Tii; .o-r;, ~~
(:~I)$1 i1!'l1ljav' 3 O~' ;;o~

-. --:. X~ i(~~3lV xt '. . 't'~;

-rtTXpTJJ; -6~o, ' ~ 3 1"~'Ex.x,A'tlaL~, ~ ~ ...


xl1p(~)' StQ ~ 1) ~~3 ~.

'; - ~OXEION.

" "wl..

.,
......
~
T"Ij, ~:;~;(.IJ

'"

;...

' ' t ' ~

<

, "", .; nr:

7.:XOLX;

... ,
\
_
ot;XfLevo; L; T~

_ ~I
~
,
titLv;tCT.OU

u.:1.~

e~, ~ 't ~:J.<;> ( 1u 'x-:-x,r, ("

..

x~ l')~ , .~(-;"-IjL;.

a.pOari YI1r: ~
3 j; K~x41 I.', , 3fo ..lj(~,
~ & .,), ", xe~poe~y[~v !;

. ,

')'
,
' ;J~ V.'1)

3~~o;, ~

't"OU":"O

e'
:J.fJ:1.t.

JcJ <.lJ( .la.jlfJJ.rto "lf"1(01:(

n-' ir ' ..

6 ~ ~ lj KG:x-;; 8a~, ~ .t~ ';'


G'Jyxx-;~liyeLV '''LO~; tC>, ~ .I.'J_

ll~

'Y~~P"IJ;

_.

~;

'"

tL'tj~

t'

. 'rXIJT:~ ~

u,

6;,

GUJ.;

"

x~

'!)

1.
-~,
~W 'JUL

.. ~~ol)
~~etXV .KXOX'f8o;
.. ,6'', ,IJ.t-r
,
,
. '"
,
XIJ. e.::JXVE~Y
'
.'.'
~ f)'A
"\
~ut~;
.
.. ;r.; ' , '
';x~ (j:J;
tJou )-

,.~.

lJ;,

;(.:J..

" ~

- .~E , ;~~
'.

,~,

~~ ~oo

" 0 Z":~L IJ.Z':" ' .);


.~ ,
'JT:OTt
\ .W,O~()
,
" r;
-~,
)~t;
.tl'j~);

, :--;
'
."
~,
'
r
ZP~IC'L . , x~
~ <',

:.

,,~,

,:, '

JeL'1)
rZ'C'

v,

..

'

'J:''J ":L;

-
\
,7.0t \J. "'I:J..,"

~I)
J.rr.

~\

'7.;,

... ,

t-;L

'lj.;

\ ?t ~'
6
l.

'
")
,

fJU' .

Et~ ';t'l)L~ ;-

..

~ ,~
\
' '

7. ,:-

() ,'J.'r,Q:.",
. ,

96

MATOAIor

BTA1~1

o,oc~ UYX. .~ ~' xxt -t';) :\J.:~;' .' ~(~

K~~&X. -i1tV '. JOUaTtVLvtL')Y Nx~, ~ ~ ~'horeL

.",,".~spx.ldfI) Q('J. :~11 ~ \ .-til .;


':,.1je~. ,J;J." ~o.
, .l..

. ;

6~i'rL~ S1nCJ)t''~;

; (,x~; x~x.~nl

1!l" x,xl , !; ,xE.x~ ,tvtCJ6t, v


11 V~)t18 ; ZXttt,

'rou't'O .1t'c1~c; 3 ~ ~ C ,.

~T

't'ou x~r!) W6) ,!) ~ :l1'''J,


~ ",xXx<nK~ 3~o XiMVaLV -rU. Laoc .~
fl:r,It :~ T1;'i ~'(8x ~ -;:6). 4' -'9 lJ~ ~1I-

. 't'r. '

)t:XL

X1'G -:- ,; 'O\O~-

,
. ~ .,
oTj'::Q"C'!
O()'~1~,

'~

~,
COLOCY
.a~ )t.1}~.()u: '3& tr.,ax.6r.o'J;, -ro~; x.et1' ~v
' ~ . '",
,",1

"
1
'"
~
~ ,
cnl ~o::
;
?1Z~,
'%c~.;.;,
x~ .%G:)j~
..

,.

""

:11 ''

\.,

o,o~x'))!)~ C)~, r.Ij

'

1:%,,:,

1. \
J.

v t.VO;t.VLXU1'O',J

~""

1!'1

\,

r.t~ ; G;,'l~-

't'ovipxtt;,;(axbr.o ;,'J":'Lu6).:; x~, llX1'PL~PX'tIY, :

l5,,:,~J' uu P~

1"11'1

.tt:v StGLiVXL ,y,xA71v6T}jorcc.

To~

~~. '' -rxI~'r1lV 1. "v 3~v ir.O~1I!1-0uaL, ~ ,,;~


\.
,
-'
-;."/:'
_. ~, " x.~ 'r,G",x~
'
ro~ ~~Gt 1'O',J. EvtQt'J':'(JU \l ~
't'''II~ tut,x;
tt, .~).z60~ ;-r -.

fLll

x.O'1)Y8~ . v "

.. y,;~3'x tl.xlY.G~~; ~x~~, : U..''t.Gc

:; ~ cc-.I-'.~ xp~), iJt' o~; 1'c:lOuaLY, ;;).


(" ! ~; ,~(:x:; 'x,t ).'r,'Iix~ ,:,:LtLu; 3&.1'1:'1
.
\.
\
'
"' ..
,
6
\.
r1J, . '1~; '), x.~,,,~, . ~
. (1.11

-:, ta!:.~) 6 (f"C'uL ~ -r, 13(<<;

'.Ex~7}x;, xtjorot; ~ ,;,7.; t;:~axO'i""Ji;. O,r, "tl ,!

r(d~ %~:<'L:1.~~ "C'oij o~(o ?u;' "J~ ~'.'


U1' xx~ox; trt'G~ .';v 'i:v; ~~!J'

~:SYXILLV' r,x

3;.

. tr.t .,t.() o,x~371~oo '7).s:~~,

l ~i ::1 .., .tt'~tv ~P~T'


r.(~~'I TQ ~$Q'J

4)

ir1.~

"t'ou, 3 'i:%:~a(GV'rQ:,.

2).

A~ x~ & %~,:, 1it ":LVU'J .o~.

ou'tc

~ .. ~l.!I;i. '.

91

\JL ~rt; 3,~ ~[l-(.~ -6 ~~~P'o ; T'hv ~Lc!~'"


'O~ 3'l, ~' ~-TO r.xpxytv6(1.evo" '~~
r.L; '~~1; r.poaL6VTE;, [l-'l11-~L ~ < /,'J :>
X1~'?I ~'l1ij, - o~; ~if.!36.; Ti1; (.!,; ~bt
VO'JIj~ ~~;' . -:;,oAuv ~t l6 :~ 3,:~o;
o~.!~ (H?~~, ..L'

~ - ~L~t-

GLf; l\Ixo'i 4t'~;

(l-~ ~oot )

r.~ri%. 1l1~ .. ~t( .:6 ;

~O ~LtX 't'?(btL'J Tou; '; ~ (J-Ll 't' 6,


,
,

_
(J-'l1 ; ; a4t'~U J.()LG(.J,1 .~ otltOV":'X; 't'l1,
.

--.

;;'; 1.~~tl1: ~)'~ . ~ , 'M!)T'l1'>' & L~1.:,


\ \.
:

't"l1V tif.

~x

f,x YLtl1ex~
'

~~

:~O'.) 1.L.;

\ ,

.,

' :J.;

'l1

4).
,,

1 -r,?~'Ju;,
' . 't"O'J;
, .~p~
1

(l. if.~ ; .

1
t-op~~ 't"i('~-

.L'

O'J;, -'l1~-; '':~~ 'J6:l 't"oij Otif.t(ou .6 ;


tV'JPL~V (J-tr.(-:;,,,:,;, ~ ~ Ex..1r~ x.:~y, ~ ,

Po?~x ~z~O:' 1. ~ f1-'~ TOC 't"u/ 2) :P~l1


c~, 7.011"1.; ~x~(~; . t~'l; r.oAAxl Ex.x.r l1"

P6)e-r,axv' ~ ; p~(' 't"~v ~Lit . ~_


(. -;' o!.~ tvop(~v ~ol~

3)

~ .::1~

E'lj{~, :J..:~~~ [l- ~oo(~; 'o1~~, -i,


'~ if.x.1-r,atX;
' t-l.'

. ~ .

"
P~01J
~(.o;, ;-;~:~w
~(;

.L'
,,~,
\
,
t-r;~axo;:o'l
~ O~ x.x~ '~oo,x

'"
o~o
,

V.::v

.L

..

t-.L ".;

o!x.~oI.) t~6.o')

',\
r.~"f,,

,.,.

~Q'J?L~; r"(-;

,~,

't
ouoro;

'~ x.Ptl1t~ TO'.J


-

iI ~it" xu.~ l1'6.' x.~. 4).

_...-

KE.\,\AIO~ '.
..l' rCl'rr.

'
Jl?,

- ~'~ ,
''
,
'\

' L(.0!l.,,() tX?~ cZ~z r.'Jnt

ypz[l-i 1; ~'~r.tJ.fJjt ):r.~., x.~'I~~; .) i':??;


, '
\. ~ , ~')
1 '
. 'J.L tt .'l1~J.; o~~ 1,'r.,t . .
1) 9IIA,,~:.L, :;l~ :\CiJ..~~y, ";, ' .

-;~~;;~\1

r. - 4) .\(~~.
, .. ~'.

~T'-8

6'. --- 2.\

~o t.LII~t~ !J;i

r. -

3) i'.4

,,~~. 8~%~~~~ . ~r..

98

M~ I" .

'-I
n~fl dr.rr ;,~)' 4 jfl- dr,,~oISt1'I(

'E.~l'(.

-t iA":t )tl - ''. , por."((Lt

--~ (J:r)3oT\ouv 3'!Xpor.~ xo~ EXXA't1a(<<~, t;)


o311.(~ '/J. r.r.-r, a.(,

xa.l

r.AAAO

~ '/J.

rrc rr'"
~ ,( '. ~ -rii~ KX~ u30 U '
''; -; tt; &r.?O;

xoX~, ~o' x.oAocxe10UaL

4)

2), .,

'A~', x~o,

-r:i;

ExxA'/Ja'a.~ ipXo~"

ic cr.; * c)eu~ - c x.~"

, Dcr.pX(;), ~ '/JL, r.. ix -o~


ixov-rr.~ 3 xv~ett" ; , tx. -r6u 't)r.,"

-3'/JA01

3e, ').O~

ir.'/Jt~ -:x~ Xx.O':i~ -rt il31vttv,

opI~ -(;) 6 " -rr.U-rr. ? !.., ~V't2


~Q!X, r. c. , ~po .
:11&1\ Y(VOv-rfl.L

'
~

\ .1.
., .'1

3).

;..~,
~

:.

' J
<1":'OtX,!:LO'

xr.o 't'r.:.'r,~

-. 18'.
' d,rr .lr,c iJ"lp,.

Oavpa.rovprOD

r'.

'.

"( rp1l"(6p'0~ oPO~, 'r<f) ' , ,


ll<1uv :w.r.l , ),( r.Lapou

dp3o~; tfr.r.T6fLevov, x~pxo r6~'r,V 'rii 'rou


eoG 1tXxx.l7J<1(<<t; xxe(aTllaLV, O1 l -rou; 3' r. i6o;

'r% rp,x.i txl:AAoocvou; xa.l ci;;If.1:u.fU; o~

{) op.n.,tI, . .,lYf&r..

r.

2) "",";; . XO)./lXlJo'',. 11. -3) ~oafcit.&.

~TNTArafAx.ATA ~TOIXE10N. .

-- ~ ).!'-')( ,~~, '1)a, tv L.,)1l o~6l x~ l1;


,
- PIJp't'i>V
, !. ~
, 7.
,
!. . ,
" " ~
"OGO'JTOL~,
,)

6v-rcx xtpuv,
l ' ':\
0'J'
'
.
...
~
t~, ~o,

..
~m

'

'

,
,.
o.~ ', -

.\

x~~ [l-'tOE!,-L~v XOC; xrx-

o~ ~of' o~ ~o: -rou; -rOf.O~TGU; &r.~cx~ tx-

'l)Gc, ~;:o& ' l1 ~ "h ~, Kxl ' ~o~


-ru; ..; o.:c;, -;> -t T:o~~ o~o; t,1li,

~ox!X' ~ ~f1.. ~ -r . ~ ,
,

.,
'j

'.t
~
7.! :..cxu;

;...

\
,
~
7.XV~ 7:'~atu -r~
x~

XCXL

~'""
)) ~ .,
,...
... .(~'
'tCUJ, '" r. , ': , ,:} x~ox ;~~n ~'( -ro'J

''.
, \
7
\.,
-'

A xcxp ~x
cx.'J!'2. . "{'1. , "tc~, ..
-'
tf

,.~,
,
r' . '110; o~
!,

\'
''
'"
,
7. ~'1.,;,11. v
:t:,.
'j 'l'1

.,

, ,

1/

, "

}'

Ot:'t

,
"atat,

9....

.. ~~

! ouo z~o; (1.0;, " (X~

l.~ut,;, it'~'o' i 7.

OUTQI'

-.
,
-rcu,:,'~ ..,

oiVTi;

('(tJTOU
\

TOIJ

\',

.,_

P~~oo,

_ ,\' '\

)' '.

cx

~."

, 't'~ Cte

,_

'\

totLVO; 11'.v, ~ -ruv ';';-

.,

"

O'J":b)

.I.~~,;,~x ') o~,;,(o)

.,
"

'
~I
J:
".

'i x~o
c~~ '; :.'J' 7.:l,,:'J,

"'

. v (}) t'Jr,

X~

1.

: ; ~t~'J

.vl., ,"t".. ; '~1l,;' O-j xr


.,

~ ,
"

\, ),r:t,
,
, ),.\
@ :
(j'.t~I1OCC .~

'<')

.,

...

t'~
..,

'."
~


,~ ... 6

"' '
)
;

'~
Ot:,"

x.at,\

) ~ 1lv-v(:)

-.

~)

:; .x~"

J.

rj

'
~~ )
,C~o;
'
~ <.;,

'
'
~ 'Jtt;

t;;, O'J

' ,.

;,

.
,
'
, ' ;:

tl1~

Xo).~x, 6a , ; X~po,

~ -rou 6; 3) (';z~xo ~o uriL -ri ..


~x ~J..~,..! it'O~OXI. ~'Jt'u';

-,

'

'+.
>
,
."
..

' 1 xo~~~, .t't c


-r

-r 3,) Xt'o, .. c. "f~ ~ttvov,


xr( f1-'II~tV .; xx(~ .v i~oZ6!,.o

c ; "OAl(1.LOt, "; ~3'PoT~


o~o . ao~i~ClJ . r.~yytt),t a :)., ; .( l1;

- ~o( ti xat~ ,3"!u6-rr, (~ ;; Xo-rilO'JGL,I

100

~fATeAlor

~
a.m-L

;,

"('.;
,

':t

~,
oVTt;

,"

,\"

:~~

l..:.

,_.

" .1.,

~'

"\"

/L'rxTt x~

'rOUU,

"-t1~'J,~,

x.x~

x.x~']()

'
.. ")
,),

Uf.L

/Ll 7."

':tep~

,." )

~ OI)~ ~ J r.p~a-

oTX~.

"",,~,

~
"
ox.o~~

~\

1
.'
",
c.Ls:~
':~/:IjIj:l-:-;,
~,

.,..

.'

~"

.&, .xo~ fJoi'(X; r.L, ':'o~ ,o~o~;

L.

'l; xox~

' ~~,
~
-~
.xoroo; '
$

"'.s

~tO~

c.xuoou;

~\.

O~ (

lj7.-:-; o~,

'1'1. Xo-;x~,
,,'
.
'
""t-:-c.~

,rt

'

XX~ OT.Sp x.~

'

'-

$~) x~ ~~;

x.x-::x.oo~ ? Et1(j::n.
.

3 6;, .. 1l-'I1IjU X;;X~ox, ~ (,


,

,,'

-.;

t~,

io~ox .3L.~~t

x()~ .,

.Cl

)1

'.&.

(.')

-.

C.VLXUTOU,

; ,;

:h
-

(I.~ Lu, '


~ 11.
~
T'~' "
00
'rxu"c'x $.
; ce -

4),

-xyx~, . r.po .a1l; ''o~'(o,,:x; u'uG) &,


r.($, ",1.1.' :; ~~i x.xTx~Lx.i~tL
',

'
11'
"
.",
x~ ~?it~GoQ x.~T,X :J.C,. ~o~ c-

t;

'' ~
~

2).

tvlxtor!Xt,

v.c1l0~ -) 6 x.x~

,~\

\.

\.,

et; ~
.
3 ' (~ &"C~ 3(., ~ 3 &c'(x
'r"

\
\
,
1 ~u~, t\.~,
'
~.~
Lt>L IJr:OaTX;,
..

'' o~; J.~), (.! evtxuTov,

.1

'\

.,

_.1

r.CJ.~:C xr.o

'' OC

.[l.ev
,

r/.

o~ J.$:' &C'("tjc, tc~

3).

-L

apr.ctyo;

'rt;

_.,

,~

., 11.'
j:X,

OXIX,'."t; '.C~
\

OI~

-r.[l-c,
,
.
,
x.~

'rou

:..:,

-~

; oT.o~;

ctuu' ~ 6 .. xc, , ~t.v 't'~

318t. K7.~!X (', ~ .t:u .U(Jo'l1' 'r'1l;


-

r.:

'(1;,

f1-6vov

~,~

\
o~"I)x, 011 ,;o~,

\~'"

\
ev,,,uTov,o

x.~pitot ').

: :;I', 11 :J.TL(j~ oc, ~~ ..:;l o~ &poxyy,v


OtT.o3~(.), 'J

5).

(.

t;:t6'JTE;,

.. r.opOoUVT~~ oo~ 11

iPOI.~, ; .'Pc -r.v ..:

6).

1) i .. ~:'J%L it~-::SLxittL, o~ xi:-:r~ r.tt~ -2) ~o a. . .:: ..' -3) "


11%'). :::.. :~'.-4) ,. 8%0'0 . l' -;) "r~Xo. '1.6'. oqo-G) ' . 18.

~1'NTAMA TOIXEIO~. '


KE~A~\AON

.1'
.11 r.a

101

Ir.

~X. .oc 1.; Ay.'~~ 'J630U, T~~ /-,./ut(, 6-

1'0,....
- 'Jr.

~; ~,

,\

""
r
(lrr.~yt~Ij~;, ~~ ~ xotO/-,.~ ot;

)'

l'")~:, ,Z'Jt~ O~; l1''''l~.wt;

l I '
'

fX'J'1t;
oc'.. ~~ xt,

t ! 3'1 ),I)'/ ot',) ,,:; oc~ ~.o,:,; . ~2.'{


:r.'/:.

. /.

8 v.tyXAou oc,( .~', ~, 9-r.a~v, !; ,:


oc, Xpr.~yil~ t'16oc yxx~, ~.,
XI~'; x~' ,," /-,.& ~ /-,.'1 "

. o~:x
,. , .
,
' x~,
"

~"

'

tL'f)

1'1

\"

2:0.
r

'

.
~

()S "ljt :/-,..,,:,, ; u; ; itOCVLtOC~,,1J

" ;

- '

?
,
,
.",
. 'J~ r.j.c, .

l'.ev

<)
,:

r
,

X,OC"\

'7

,
"
\
~t
')
"
<ruvottVO'J"f; .:.tt'1;, ' "1l0~x '
otot;, UO~X,O"

ocx~' ~' o~, .~ ti',. , :xr.~ yuv:xtxl,


"''''
.'

'
__
O'JV
: 2.; c.XQ'JG~, et':" OUv
~oc~.o;, 6 (~ boci )txl ~, 6;, o~

-roc, ;

2)

'
iJP:X;

r. .:x~,

~,

~() \~/-,.xo(:x, (. ) r;
)'.1 '

~,

.,

toVL (./-,.;,

.1'~'
,
t

()

~ox n;((), ~ ~ q, .; . ~o; -

.;,

- os
~''
St6)V

'

'L

ottQ.; ,'1

'"

~,

.;

x,~1 , .: ( .

t\, '.,

'f"
;

,..~ o.~

x':

.:;,

);
'

,~.

;, ;;-!. tt - ti'.Jxfjjv, /-,.r

8& '

,.J.v ot 3:'ot , , ,ot,

3)

~~x. otl1 i -" - o~; '''-ocv"J;, .v;


-rfv ~p IJ( oc, ~ -~ ;, otot;
," ; '" f: . .oc;
t~-() % -~ (; fLtGOAotbOUG"II, .oc fJoocA,atX, ot
i) 'tTy Y,:~, iYtL x"j3(<<, .- 2) o~. 137~ xaI.
13 ,, . a ?:',:, - 3) ~y~yl~ r.

r. -

nari 3t

j02
,

~~

JfAT8AIOT

'..

,
r,TUY'J..xnv

'

, X:r ]

IAAITAI'J[

~'

1, .oc

...

'1

,.

~ J . ,O!J""

ou t"n:,

ic, ~ (1.-11' ~? XJ:X 'hLV, ,,

\"eav(l"
'~ u-n. txlJ't"fv ;:t~U"J.t 1'4"> x'~ ~ ) -(~, iax'rl..

-'O'J

-.

"1.,
~ ~

r..t-oc 0'1') OCO'l), '} ur..t;

. Xt':" oU(1. 'rl

~(!~[l.i .7:n, ; a~ i.A'he~~2V, . 7:"f,,1-

'J]aev.

1.'

"

L
"
.xc OPOa;;CtT,Ci~'! ') ~~T,

"*

"

~t,C ~ E~O'.iCi~V,

vtJ

'1=

'!l

t;Ci'

-,

'.

. .. zo~ ..

- '"

~\..
1 ~e::
~ "@' [J~ CY")1'1)

c; u..,'2:;

\"

"\
l)~, 'J

'7
QU'
;'OL

.
';'OL;

r.X';'pXCiL~
\,

". ,
-

\ '

. oc ,

ycv6f1.tvOv ~o 3:,.

IvrdJov ' '. ;r.l Ic'.


~ .,,'. ~; !~Y' Iuv63ou, l "t''i1; ,"r.; Ib'.
3top(tf)VXL" To~; ;: 6. "JVL~u ux~x~ &~orx,
"'
,
"
.
1
'
\ uor.;,
*
., 11 - ,
'') CiU~L~u;,
. 'rIptoou;
or.C, ').oc'.; 3, X.'T~ 6 ,,; ;

e6Ovxt;r.otouVTt . 'o~~ r. , too;, t\ .


;' .. ~e 7; , \ ~ivu x~y

io.o(x r.po'ttjXETxt, ",'~ 6. r.f,,

.. yev6!J-svov 6" -rt;) 3 u-rpi'J..oVTt,


" &'1 U1:~ [L113tv l , T-iJv .
'rl( ; l1 , ~xo, au, ~
",
011,

- ;"')."O~; xTo;:Ot;,
'"
\
; o~;
"t"rI

't''r);

'"
,'';,; xx~

'r(O't1~L J.,'rl" au(L 3' ~ EL1j , ~ Xp;~


CJu f)' aut; ~Z, -r,c~~ .c, ,
;.

&-: ua1..~. ~ .1jU(l--, f ~ov-AaTcu't'QY,


~ -.,pr., f; , ,{ 30~11, ~ , r.
t, ~ 'rl '.'t), , -" 3t~ "7; .1l

aor-iJv Yp'lt~CJty, [LCV ~ , fo, , ~ (d l1


cip'ltt~v t'ltOt~IJTO, -rLu;t,, .6)p~ ' 3 auvf) JUtJo1r~&~'tcv 8' " _f'Wj ~P&;It m"', ~\ ; &i1:&1; tlM&.6~~,
:..s.,~; ~Too,;~;.,; X~\ ,*C~. .

NTArl\tA 1t.ATA . .

103

uoupYOUVTE; (,(Uo;, ~ "'JL3;, ~ -rs; o3~(.(.o, ~

01~31r.s ao~~ a., . 3; '~


-vo, ,.(a' iost3:iJ a~ (),
. ~ Tou; ao~ ' ~& 0l-

\' ,

.,

\.

1.'

. 1 ot c.L1jaot,

'

a ,

\'\

'

\"

oO1~

1.

'

.aot -

a1IJ'~;,

xotl lu6-t op,~, oo~


UX., : II'~ (L i ot , (L(.(ALaT~,
auvoL.06ax; ~3& aot,8 .~

"t

yo~; 1;

otV

''''

iJ~L;,

(L1

1:(
' \"
ot-..otY"
ot .1

x~, ' 3 xx30o~ iAo('l1


p~~; ~ r-&tt, ~

2).

io;, ~ ;, ~ 3!; ttJ"l.'hta.,


:\
'
. '" ~ ,
" ""\
p~"

'11 (Lov~a":'PLotV, ') ., ') ot ott .. ;


tXOualXv X1:-~,
\ .~X6;,
,,,(J.'1 I.

'
,
x.~
, 't'OU OfLoU
-

.
'
uitootVOuaL,

,-~.

\"

,~'/j ~

'\

.ot~ r.potYtJ,~ ot otu ~ .'f;~

,o~'I~~ '7l; br.; o~~ ~X Lc.6


XlXt

't' .6' CXU'll ~ lJ.ZTX ~ ~( r.~(L ~

./ot'l1 -b~~~ 9'J~1ltj!1.18 ~ (LtV":'OL


~LXX.OVO; t1, V0/l-(tJ.ou; elO'Jax r.~~ot~, 't'O x.ot~ 6.; ~;
P\o(~; ot; ~bi'JLV

3).

.'
.
otr.cx,

_.

% '/j 'II~'I
o~~~ 'J y~tJ.t,v, O~
"'
-,
\,
"'
\.,
&)
x~oo ,,:, CX'J1; ":' (o;,xott a'Jyxcupou'/To; ':'0 , JlJ.X ...
'

~,

~,

'! ') y~(LELO'


''
.'

l'
) (J.P7.~Y~LGX ~ 1
.;;~x
~'JT'I1Y,

ot" st

~\

..

, ;
_. '
(iUVIXLV l)~ :)'
LIJ,,:, o~~~ . yovc:~; ":'1; ''~I,t,
; ~t o~~ ix; .6Y~, ~ ,>; .%
'
\ y~
\ ..~YT,

~ \

~
LotV ~tpot;
'i:CXP''..
JC:Vov t) (LC:V
' otVIXLuELotv
'

_ c,

"

(J.r.~;,

\
cp .,

,LXV '' '';

':"'JYYL'J(o)a.ST~L

. 11

.~,

.~ot

.:r. ~X~ '~'


C:La1j; x~~oT~,

'

LotV

,,l)

. ,:,,

~1~

' auVOL.'lIGCXL ; ~OOX.

II~~(J.~!c~

~"

p~,~ ~

TOU_t'G.pr.xyo;

'0"\'
"tl-

. (L1

~ cu',)'~ t:L; ot':',,:,(~' a:tL , ,''7~ 'rOUTO,.


~
,
,
r::
,}.
~"
011:J.E'JET~L -' X:J":"'j, '.ttJ~~ .. -:'O'J C1.;,

l'

~~,

'11

'r

t) ,~..t 1175 .\ 1.-2) &.. ; ;'. ';". - 3) 1'-1'. ~,~,lo~"., fc't',


-

.)

'

':'

:'

"

&'1' .. ' '.

104

I. )'
1

cr1)~n?f;

).6c&

"

.1 \
Lr.~

"J/

-.J"

_
8J
":~ x~.~, .ot "(,; , . ~

f).

a" ,, ~, 'rT; fLOtltt~;~ loot~

'

otot~; YSYXto"t!-

ftivJlV, f ~'t, :rX; C,x" .~ .~"(oo


;, .! ~"t! ~; x6p"t!; ~.lj; 'l1 2).
E~ ~o).o; y1J 1': ~,x-T~, ;

yrys-

"r'ot" ~ 1 Y~T Jr>."'i &:'~~ ',!l 3).


~&Q).'1JV i).o(x, 6'1) o~x

4-),

r. ~ pl"',

o~ (~; "t!;, oJ ri3ot037); ' . .


ij i~ il30vij; '~ r.(/J. r.A1s',! ~x -,~

..

tI

. .:

ot. ot qt.,

Ii ~ '.

'

Q'~l,.

lurn~iL Nexpi riot.r. ; ; pu

Xr & r.ot, f xotL ," 'i1 '.


. .

~ . ot; '~ot ' ~ot, ..-:ot.) &.

Oot"'e;
t-"XoAe{O'
l"'C'!lL .ot 3ea'J.ouVTu:
Xott ~E 1'6>

.. :.

aoroext(o'J v6:J.ou;.

-..
'.
'pl far;.

"l (.

f.{t.

[olyoc; %t:.~, (~ ." 3$ ~ ~', ~


XT!.oU-, p'IIfJ'lv, !; ~. 3tot~(L;, )(.% -
v-n%, ; ,. E't'"I/ po~.o 'rjj; (; !t.(Q;
'b~, . .s~ ~; .t(<<; ~o.

r.
,

0 ~ 6-; rP'"y6pLO;, ) '. lootv6vt, ; L-n. -n ~

lJ cot.vL totv.

' 6 .
3 N"t!a't'tU~; 11;, C~O, Jl, ur.d ; i8o,
t) NaCl~a 1 x~ ~'. . Bal1. s.. y.,J. - 2) . B~I1. ::!. -. ' 1'6. - 4) iva:,) tC~, ovIJ~Y r. - 5) . .16'.

3) B"a.

. '.

t 05

~o"~, ~ ; {J-'l1pOU; 1; o-i ~x~o, pot:6p;

.&., ; 1v'tl 'PX~1'' 1 ~ p~p~, 11,1/~ -' , ip x~xo !f.:J.xp-:-z

3~ "., - . :-:,
-yi1axL x,;,o~ . tV~~lt~~L' !L.62t "(OCp.
:.

~"(, , , &', { n-,

c ~ &p~ ef1l ~. ' 6 ip


~; lIALX(~~ ; 11; ' 4).

- ..
KEAIO~ IE'a
'' (.-':, tlt't, O';o~
.

ocPlfJVT~, -i 8('l, ; , 'J -..:, x.xl


?; ;; u.7tii, "l1(,., , 6"("1-

.. , "l1, 3po~x."I1To, !L-i ; 3,


iX; 3LX~Ol~'t; )(,(;( o30(~; '.~(x "(ip
~"I'
,,,
Uutt .

,.%.'

o~; IIoY~o; 'l1t "ll(l- xps-

'.:a, 01 . 3(); x.3O~L

'
PL~

,,...
xx.~X":'YJpt~tt

\ - "
a. 'f, '11 X..o~,

,
't

2).
....

~'Yo

,;,,;;

o~; L'J )~ ~o ; -r:r.t~,

t,j-

tLt~OC~l'l1-r:ov

X7.t

3),

,. ,;,,;r.1l',;, .; ,(a,

i3036 "/J't'f).
..

rx.

E'J ..~ ,ITE'JX-:O;

"

,.

'\

.; r.:r~1Jt,

\ (1"/1\ E'Ji!.XTrx

rx

6VO/l, ~ :'a ~2a "') ; .;,

-i. ~'I'01 ~ t !' ~ t6(L;' : "ha;


; .; G'Jv-ry6pou;, ! (1.-i ~~ ou; ..(1.lJ; 5).

T~:po 3~ "( ~p" toc~;' a.;


3, -r:7;; ;.
) !.. '. . '. -

2) 1-;c. .. '. "

3) x~ .it'-Eta6).~to., !Jo(,:i -;0,


&f)~c;'7l'CV) 'Itpli B.-~) &va'ft.,ct . -- iS) .,~'. &8. ', &.

:1.06

..ti

l'.

4eorvulov {,

"
,
.;
)'~o;

' '\;ao~x;,
~
~,

' ,x.~ov~,
, '~;

"i

X~ ()~x~ ') ., XtASU::L .') 7.,v~t T'Q

Ozt~

't'~, 1~ 't'CJv ixpiVTrov xo~ (LUIn1lpfrov

ou3t

.. ( /L'YJ., ~

Tt')ij

.~o otu ~.x f1-v.V~7~ 3 ,:, 6,,;,, .~~


1l(ot~ 3. T'J1..;';'v ,' -:.;, o~,,;, 3~~,.x;, (

" 't'oL; ~ ,,:, .y~ .(t;, !> ~ 'i~ xxx~, t

.; 'PO;C~ x~ tr:to(v3uvov' i3<? ~ -~v vx.~


.

l'
,\
't'Ix~ T1l; p'Jaero; .1l v 'J-v.~;, : ':'0 .\

..

-."

px~ ota~ 't'n; 't ~x;, ~ :,,;,;' ~

,
)'uvXt1.t;
OpXtrov
V

'

'";'

~xox,

toV

,~"

'

t~ . '1.~

'hIJlJlX~~1JIJtY, ; & ':v-L t ;;., ,l'~


,

fJ:I1Vrov

.,

,,

f'Jat;

r.X'JIJllTXL

'ttu EtVXt,

'1'\\

'.

iv.
O'JL

- uaLxaT-r,p'ou,
t
''\

~
"
tt; <J1ttp x{\x~
TIX'J' ";'!1.L; ?-:
~?. '\ '\ \ \ - \
,
, - \,
.
'\
itXot ' , . 'tU ) -.o\J '. .:. .~'1':'C~.

C,

!'

'
r;Ou

~')

. ,

; ; v ut.,

~ptv

,1, i.6, 'r,t, .~~v()1 J"Ja'r'f~'J

i).

3 t'. N~~ TCU ~; ; aopou, ('v,

CPllIJ1,

', .'J) ut., x~ ~I 'Ja~.'~ 7.0(Ox~

t p,jatt, ~; -n '7;~..vT,; oj; t':':tx~v3~vo~ -

~,

cpt-, ~;

.i-
\

'\
'\ '
,
la xt, ;
Il.tv."t'a~;,

"
~
'
,
-'J1):}.~, "t'1jV
~~(oJ,I .;Y~(}

1
'.
-.
'
.
.,. y~t

,
~~~,

voa'~V'x-:o;
\

1"

.l1j

-::0;,

":'X~ ,

~,

~.

..

3 v; xU.x!; ..;'v;, .~
rj,'
\
,
,
;;~~O\)O; '-) t"~01J, ~; .~, 't~J 9~:J~

'\

(. \ .,. -

xy~:(a~ ~V1J; X;tO~a Xt.

,.,...

_....

]TNTArIfA . TOIXEIO~, ,'.

107

'.
.p"lx~..

'
]\ ~U.

~o i~ 'rO't; I-,.xpi~~ oj S~t, orOV )(.~,:,:~ ~

1jl-'.(l o-x~, ,,~ {LY3tv ~ . vu r.t"{


\

X,%L

l~'

"S1>.

. 7:,:,;

\.

'\

,. x.~~ . ".

-,

ra.p V ".J'tL , pOc:iaxn, -r, !

- ..

':'O'J

'rC9-

~)jTZL "' ~ j. ?

t).

'

O'~OI)

'

- ,

.% "

~'. %x~} tL!J.

-..

'.

', 10'',
i
CfcXL'fO

:!) 3,

'rO'l

.., ; -;, '1. 3'h

mpl oao~ . 1i, ~ X.iL 't'~~ l1lBt(x~ fx,


e, ~ ~ rs 1l* <1," fJc ~/ 't'~~ pxuxt;
P12x.~/ ~i, . iVTeuOcv tal1l"svct, "to iop
1\& 8c.

.l

~o

1. 'L'

,, .

.10tf

m , ' ,

~~ xo!'.. !Z~, f'Jalv, euXii, ,i)~, 013~'t'' 6.,


x~l obo, .,' ~~p ~x'~71X 't'&, ~ "x,:,xr.c
12, ' "" tmL.11t1, .," , iop!x~ 12~~

~x(~ t~ . ; im1'LIL'rlOsta&V . oUx. t(PrSt.


81'

3t 7lL, ! . 'L'U ~; 11,

't'Ov usui ').:l 6 ,i. -r 61' ! ~X&btLpEt.


6 3& ', 6 3o~ "oo~ -rii; xo~ , -:
~Xf, "'11 t, CP7laLv ~' 6 io(x~ ,
6 ,", txl(y&U ~poaTIcrtl%y 33; j), .1' 61'~ 30
1

;, ~ iyltV~L ~ 'L't, l"b 7: 1iv 43&.,


3s oux r,G1 'r1' 3,, 11 ~ ~ o-uvo3LxiI -rt,
~, &o~ 1 'L's'teU711';

-rou

iopYo;.

108

a6a : '.
T~ x~ x~ ; K2peXyiv or, T,9(~,!, (1--r
ciu'rl1!; ' .(~ r.1. 71"
~
pLXVY

J.~'"

'

u ;-o~ ; LX xo\~, Xtpt 710' xx~

_.

:1 tpclp~fJ

,. ,

, .,

~ O'tJve'J~XlLevO;, 0:-0c To~,;,x.

'

&, a48~ x~ '. ~; YLO!~, Xll1PXO'~;


).xxo~ ) itcu'it~(t 3:IoO~ r.pi ~tx6-

7t, .! " '~x, ~ ~ 33~X6); i~, ~ ,)~

X,OLV'.
rl ',
t'oc

itOCT

'OCUTO'
. "
f
J; 'l.'rL.

apJx:

3, -r'9i,

tv 3x~

'r'.

'.

LY', ix.o-no 6.

'rou i3Lou tOLQ'X,6oo\l, r.psa~Uorepov, ~ 3, ~ ",); 't"ou )..


,
,
" . , . ~6'
"
pou, ~) .()''
~c ":' ttO , ~~ (1-'"
:~ 3'1' ~ -rouTo L ~ ipo(x.
3s t~', 1!, OUf1.ou h1l~ 3O~
1; ; ipop(, 01' 3, 1!, P1lIJLY,
60 ' i'; it(, ~l}"7.t, i' iX:Ox.

... '
":'"11;
~x.2;

""

.l1., up

'8 '
!
'\ ~
,
xpo~ , ,

'r-nv oc ipO.O) , i~L, .. 3


pxEvo>lTo; o~pi 't'OUTO 4) Lu o~ ~ ~~1
~~ 'it i6p~;, ~, . ~ xr xor, 3oo~x"
. i'~ (r~ 3xy~, 3 ~71 Toox~
'tov ~ x.o(~, iAAi .\ oo~ -r x.A'rlp~x ' oix.o vl!L0V't'~ O'~2~ ~ .6, ; 3 xr

O~O~ "'; ~; iy.iT.~~ 3'., ~~ ) L.'r


npo; ~ ":"( i1lL~, ~ i !,

-:0 3 ' oc;) 1J'71:t" 8 ~ 1'POaT,e1JIJLV , ~,


311:-;

TQij

C(:>') (L'rIorPOooA(TO'J, ix"X ' 11

, !) ~'rlL, 6 100;
(.

:'(l'tl ~ATA ~1IXIION, ',

~l. n: {J.lO

109

f
,

~JX~ x.~, T=t\; K~px~ '. ~ ,


-1, t.6, p(o~ ~, or.ep ~, x.L

1~ Lx ' .1 -rii; Ex.1(~~,

x.xl ~~ .(;, 1 :~~ ~(i; t1, !. ...

~i~A1jTxL 3tLXV 't'O\YXPOU o!~ -o,~ r


. ,

"

\'

..

r.., ")'1 ., '~; XLLX; oXpti'Jt'" 00 '

'

xx~'

. "" :(. 4; ~ cptpSL x~ -i


,,", x.xL 1; - li1j~ 1o~, /
1 ~ c ~ !.; .~ OUTou -1 ,,;,.
rJ

:P(~('

3& . Y~ (~1; I6~o, Xp-i , 91,

rc"

. .,)(,, r.xp~ .' t.il"1 ( "

a, EoLori 'tou .- ~, 'toij ", 3tcyope:jovoro

.a"' ., o~ cp' r."'t,c~, o~,


""o~ :~ 1'/' 1 . 3, fJ:h & '.
~, ~ o.~, ~ fY~(x, ~ p~ o~31;L i(LtXOeL~ "r~U .

,
, oocyo;

ctx.6

'

~
,.

. :;11. ; XL

-r~uT~ X.XL 'cp~ 't'x't; :L~ "{o.x~ !630~ r,


,
""~' ~
:
,!\.,.
(
'
~ . xo~
'Jt,
x.XL -
o"{~
6"{, eU'JveaOXt, ~ "" ; ~uaxtPCtLVOTO ;>

, r.6~ ~ ( 3tltaSXL"
Jo J.8J '.

.1~ x.xL ~'. ; ~3f1:lI 30, .3" "~"


'!
,
1.'
,.'.,.,!\."
<, r. .; ; L.'(J;, 71 , ~

1J" ~ ooxo~, , ~ "{, ~ 3.,] 1~o;,


,.; po~; &x(o'~' -i "'; ,, 8 11 X3-i

:J.s.t~.:.L'l; 6" x.xL ; .~ ~~(; ,


ir.L't'Xletv, ,-;> .6.;, ~ 8L' .r. 't'Y;
LJL; ( ' .I?., -?
. , ; 'L'OU ,~oX; o~ .
'rtl.t'ta8XL, ("l1 't'"n co .~x x.~,

'fO' ; , yt:r;t, .21 ; xy~~; Ur.Qe~t~ 1:fJ\v't;1

:M.T~AIo ':1

110

(-too, xi Tou :11'( 70~~?'lo;, ~~,


xi OCP~PXO 6"(~ u:pLaTXrLtvo; ~ ~~,); -

.'.

"'lj. rtt.

Doc\jAo~ "( o~ .;, 010 ~6% ::;, 't'OL;

( tr.psa~uTipOt; .A"{~o~, ~ XF'JG(o'J, ~ lVcc,;taVou


3; tr.ee6tJ:tlIJ~

4), ~ 't'i 1i.;' ~ 1X;j~;' O~ )\

-r: "(ovtUGL 'l1oc~{~L, i:~ o~ !; !.; x~H'; ~).

, xooc," .;,
,

,.

')

1) oOpUpOCLOC , i:OT';,

( -

~,

<p'l1IJL, 't'o {. ((L ~o !C, (L'h i~.;,


\

\ ta,,
.
~''oc ;;-a ''.
OC'''''~
..'
~oa, ~~
"
11

p.~ ..J; .h, ' ! 't'ou


'' "( .; 30; XG(! ''l1~L; ; .-''

p.o~;,

'

''''''' \
~

\.,

\.

"'
,
,
; . ~x; , x~.11; .i.'JL

.: 3topOOUaeOCL.

J)

a90ari nl< 9 l(J', 91 r'.


w

~ "-'" 't')1.; oc, ~~X r~e'J(L(ocv, ., ~o~


7.A'l1IJ.fl-iAttlXv, 't'~.; o'~~; ipO.;, ~ o~y ("l-7t'~,
010;3~o .11.;, : OC~1C&;; '{, ~ XootTO'"
'" 't')1; t.(;, ~ . r XoocT~
~o~ 't'tAttOTlP/f" r.po 3 't'i\; !;, .tr.ot( ~Y'
l'11,
~

&v

"I-X~ ocuTo; ~ '~o .

-ri\; -rSAttot~ oc"

(6~o~ oc'c

4).

' ~ r af;

(( .

. , oc
.
6
.,
oct'notv
:J.tvo;, ""o~
ee(ot; 7t'r.'f , ~L' ' (l.lvtOL -roij :(
l; 1) (l. oc, ,t8'J~ ~xo1 ip~ptGtJ.ou, .oc
- 'x:p~~~
,
6~

'
.
\ U"l-t~
"
ot
1) otitO; G(L "1-0 xz~
'"
11
.,
~
~
.. ,
1
''
\
"
,
,~ xo~~ 00 ~~'1 ~ .t.')'() "- .; 't't .. G(tito'J;
',
. TO'JTou

. ,.,

POPL~t~v,

.,

<p~GL ;,

\.,

'.'l) XVOCYXIY

,~

ot Xtpl)ptGtJ.ov

oc

'

'
'j

otO,tVXL

t, ~?o,

~,
(Lv

x~

\
't'ou~

~1CL.fL 01J;

XoOCL''
) ,
,...

"I-OC~ 11;

1.

~'

-.

c.~x

,~
't'UPIXVVLOO'
;

'

"

"I-QtTOPX1JGOCLYTO,

rM

JUTA. . .'.

ft

~II ~').l . l, c, !.,

fI'ro#Z, ou3SfLLoy 6~).1 x?tl.' ' , l


~ 'oa3o~-oO, .3,k ~,-(t ~ " l1a
Xt) ' AfLip'1lot ', ~c , 6, UOU
. , oao~ A\ory(T7I, La'{a
" .

-ro , 'r6yo~

pt~ 4).
81 . ~;, Ax.~ , x.o,(r~ a.
)..t:f.., ~ -r. P(~.lI ~t~ lop~ OI.)':fO'&,
(~~ ~; ;;' ~ .(;, ~ .ut;i"t -r~
xr.

3 plb" l xr ', , 1, ., ~
t.ll(l ; .r, ~; x.o,(<<~
tx.brlsLv, 3 BLXt(vtTxt :1l3 -roLou6 06
xr, tlju-CL .6;, ." 3r .'t:
~.u .rp (," .1 . utv

. '{oci!rt' 31 3 ~ O"JvsLB11 aLY,


L.~ ' c~, ' 3 ~ Lv(<<
(, ' 6'" ', ~ , . 't:Bt

s/ll

'

'
7:.,

(..,
- 7:xpr [Loc
'l:
r.
\),
. 11
.. x.r' o~
,-

"'
~
.'
AOCTTea t
..;:,

/ !. :1.' ?o~ ~xx. -!. L

-,
'' 'Co,:,o~

,
o!.x~o

'\'
x.~ r~ .,

F'

LtJ.

1'1';')

', .

. '. ~'

~ Lb'. . ' 6; -rii; No(~


6 '. .\ t'. ( ~.

!).

o~~Xo; Nxp~, i, ll, ~ o~ l

,r

"

'

tQ, r.~Jt .!.~L ; ~~2; x.o~"

~ .~ c~(x B~, ~' '~ ,'t:LIjTLl ,


xsle50JGLV' ~

":'L;

'~, ,; ,

8;

~; ((x~ ,,,(;

i~t,; T~ .L~ -r.,

.; .(~oo; 1"
1) i~ c: t37'. ,:, o~o; o~ caL,:st ~ ~I,tcSO' ~':'II.
to~ ~& ,;c~

L5'.

~,. .~ . ,-;tr.~~:.

i'Ar..

't'Y.; Xx~
-

2) ~ i,;

o~ )i'.a~ ,;, ~a.

112

iL6 XO!c~' 6 3t i3(x; nv.x; T~'1\~ x?(~~ TOAtJ.~"


~;) " ;. t' 8 ,TC, 'heL l1; .
(~;, ~ & .; ~JvL3r, ; it3x.; (llr,

3X.C(~ '-.
3. ; .6; ~ X.).:r.PLXOU~ i~X.X

TLV.x;

.l ~ iYx(x; 3~6x, ~ TOU; :1> o~"": o~oYT~; ilfo

L~v, ~ ix~.x(, ~ tJ:iJ 33~ x.ov()y~~, ~ {J.Y t(


t' ieI~LTOV '(rfp.

- . .,
'!'

1lTOIXEIOT.

.E~AAAION

.t

drlov .7f/ar:.

'~ ~p i; ';,371 ; ' .." t


~o ~(~o; opovpyou oIr: 3.

':'CepL ;)

'.l (.

:-'. - . 7:0-:() ~, i1l00~


i.~.\'l ~"":a~o~, ; t~, .

'h

6 x~ ~i300'L;, 'h ix~tT( .6'


8 3st!:; ;

"":(";)'1

&:&~~ 'uv ' ~

~, tJ:r3tv ~oX~l)x; i~~T~'

3, 1'0 .,

iA1l0L

-1~'11 'l1"; , ; 3 il1~ !J.6u,

\ ~o;
1.

-.oUTO
t~'nL - !
...~.,."
...
9
(
tLOU '
~r.'t'Lf.J.-:; TOU
s fL'll u,

,
''.'"
u?, v. x~

/XL

t!

"":.

O!JV

'

>

..,

b'
o~'n:LpeaL'J,

~,

~ 7.? :!J't'tpou,

~
'\,;
yy~~

..

'\

,,)"

~ ~:X1p ... x. 1'j

,
''''
t

!J~U,

~,

\ 1'

(Jl,)TY?tO V x1jTo:j 3~~:.30o; ~XTo. I1 6 ~o; -::6,.

~.\

...

'1'

/j''':'; }./)UG1.(,>; XrJ.~?';'~Yf}VT(o>V '.(} (l, ") t;'tLYVNatv ~;

&):tjO~(~;, lj l't'L ~ ~-:" c1:01x. O~, TTOL


'
r.~;

'

'0
'
a~

~') l. X":"fp:~

?'
,

~;
r)

'
~7.'n.:x,

v ~I1!J'
~ '
.;,

3,

XQtL,

!iI
~

~r1'(T ltA ~TO . n'o

t 13

aa

T~ ~rjoc x.~ 1; K~X1 ')63 3,xC1'~.


~A ()',1

~s .{l,'. ,; d!

0". 'j".

1 ',

&~; ~ T\~

&l tU. 't'tet, .oc 't'o ~pXx~


1..6"(1.0"', iX

[L-h

?1; i~po, ~ -:pet, U{'J;, ~ ! '.

.-h; ; ~xpx.o x~, ~ 'il1LO, if.xL Er;


~
~, 't-r,
, otpp-r,'tov
"

' 'r ~px


' '1, '
T,
0'/%
, . ~
, .,
xytOY,

.,

~'"

OtX 't''1

- '

,
't'OIJ- '"('1
~

1.'
.,~"
Ij.~')r.
. 11
L

,.

; ~07.0' " -:-r., ;;.',:,r.. <,

1',,,

'
.

3 ', '.atL' [LLa; .'; tL, 't'~.L;


3'nl(t1~ x.x,;,x3~; I7.'t-''t'L,.\ l 't'' -

3 ~ (1-1% -rr.; &(; ;;~'~ &30;' ~ E':~ 2 ~ ..


O"C'LaoX !; -: ~xo ";'OU ? ~3.o, ~,;,or. ' .
"C'~~ v., . ; ,(~ x.x-:-&3uqtv )
tQ~'tt-.~ O&V~-:IJy, ~'~ r.?~t'1l(ct; yi:J.QUI1~
'
- ..~;
,

'
.7
} .
.. '
~
,~
tJ7.0-:t
x~ 'l1 .
'1l;
.:;;, x.~
'~
'\'
'U, ~;
!
'
'
, (I.rJUXJ..

.. ,;~~. "
01) ~ t~
xr. .. fJV
,
. ', 'oOpt'J
'
'
.,
'?f.l.
,
''t'L,
.. -Ij .. ~ '7. -rct ;.lJ"f.,
1

. - , . , ,

(1) v.;' ~~ ~ .o~ ~x (,

:n @sb

, ~ ~X?l1 '11(1.1.0;; 't'ij; l~v-r,;. -1 x.~ ';) ~'.


'1
'
, "C'"l1
- ' ",,~
.' ~
.. . oz~o!) 't'Uv
.
.:;;,'). OU
~\ iV~7.~tL.,. . -rtX; ,
.6)
.

. .

~~ "ti'i; 3t~ 1!, . ';) ( XP~~I1O. 05~


't'OU; t'DTt.VJtJ;
f;t(~' "t'OUTO "I~o
-:i1\

~
, "C'x'l; l.l;
..
r..-/'1Z'L 't'Ou "(() '~,x ... o; &6:.., 't'~ ";
&~, XXL [J.~-:6x.(1); ; t'J'tu , oc'L7.;
~(-r,tV, . 11 'rO:j iI:..':J,, .:. i!6) '(.)
u~'lj; f) 'Li; ",:1X,j-:'I; *,),)\:p~}lJc.


r-'
~..
...
"'(" ()

-.

14

'
U7:O'J

't'Lt; p~

:"

BAAITJ.PH

,~

't'u

.f

a.~o

, ) '

.,,;

o6pv'll~ 1ni; ';) l." , ~'fO'; ~ i.1o


x~, ,:,:;,;

i<;.

r(t '

.111"

'}-.'. , 6'.

3 . 't'~; '. 'J630u,l 3 i),a , T~

'.'ll; hP6)T'lI; ~E'JTlpa, u6~u ~~'. ~ ~o


f 'a :i ->( ~i'..u l.
1.

f"
~
\ Erf;~ tu.-,L
.! ...

tI

.,

o~~; u'(a..
,

~t:o,

'

, ..,.
<

~ of. ~; ,:,7,; ', 30, ,,~ :;';- o~.t~ '.


"
,
.
r'
'
, ; 't'o .I't'. . ., 1; ';;
,
1.
'

1.'
'.-1.-.1.
-: :... ~ (J..uaT'llP~OV :..." ~ ':'"1) t;. '/JV.t;p~
J.~
,~
'
- 1.

~\
,

- 1't''lI'
";
Xj, ~ :..., ] ":'~) '; GC'J.O'J r;''rS-J.. .' auTov ~~'Jt.?, a.x),~ r2
x~x, 7; tb~ofJ.~3o;, '~ r.~~.:J.;, ~ fJ,uhvtr.
roy xa.o' iJ~i; u'lI( epx ~U:J.; ., ;, :
pSTLX,O't; 16YOL; , 66; t.ou~.
~
- ~oo~~
~

'!l-"\ CG
';:
\
O~'
; ' ~UT'lI;
,
-:"t,v

\
't'o

.L '
a,

'" \
,
~O'xtoO'"l1

fX~

,
.x~

o~,; ,'l1;
.
'-

~a.t,:,(, . 'll~ ~o t-:(x- y:bbCTOV'

. ""''1 '~-

, . 'rO'JT':)
,
'" ,
":'o~ '~o; XXT'll.'Jv x~' ~ TQ ~a-% -:-, xrrv "

'V ,,

'

x.'t~

( 'r'llv < '


x.~o &.~~x,;o ..
.o~6

,,

- .,.
'r'lI;

,_.

X~ ; :x~~

~ yr, "r

'

';-

10~, b:'f(l.., t oc K~o b7.(r.v


,

-
' <u~t;
!-

', ;

T'lIV

L. XUTO\J

1
I),1 .,

::I JAT I, ',


-

V.:vo;,

...

~;

1.

'

Gt:.:l'~ ; "),

,)

':tc:; ':'~
't

"

;~t'tl ':'ou i).'t,eLVOU ~o ~~ :X':(jMO;.


-

8~ ~';; :Lc:(~ ~', ~~X ~.C~:J,t,

()

,
XXL

tG'.

.~,

, ..

,7-;:'J"n1 r.r. ~,

-.

tp~cvxL

'1'

w ::~, : 1

::o:xj~~ io ' :;' ~'(Xl1~ ; ., ~"\'~ v 'tOV .


~ '

X:XL ~ '
CCQ, to
~,

ttGt-:;UT
.'
't"IjV

- .

'

"
~."

't"r,v 't QU1l,


'Ij" ':' -

;; u.bCC' ';'.

[(pTr /.

8 -riI, ~CCll , :x'~ i1:~pT,. ;'


~..

" .

'"

J ~po; ~.r.?CCCt ; !')

vou'

'.'

.'" "-

:);
,
l
,
,
,
1fCC; tJ.LXpUV, "':'
': .. ; ,;,); '.o~,?, ':'/;.,;,cc
'
-.. ~\
\ - cca
:,r.;

6 cnj'.'t)~ '~ (~)1 ,:,:, 't';


.-:-12 iJ.: ':'~, ~ 3L' cc~cc; '~ Ur.e,;,tJ.a;,

'

'

\.
~ ,.
'avccILq>tto
2;~ ~G"t';'OCL. . ~ oct "':'~) cc. ? ":'C.
~.

e'

O'~o :l

~'

,
;

.CC

- .

, . ~z no, " 01J.

. ; AxU~

, . .
,
1\'a

' ~,~

:Ljoc~1- ... 1JVOOO1J,

. , . . ,

j"J:ctY.

7.;

'J-

oux. i 1J,I; CC":'[j~C1.L oJ 7. C


-,
, ,,,
,.
,

,
CC'J

~CC

t,

~ ,- j TOU
7,
L

'rCCVTX

C1.L . J'Jov,

fl _

a.y:xvo'J

yc~

''o~~

"

Xt

,-,

x,cct

"'

l';;{') ~ccp~ j; u-

~,

;,

o~ &;

\~,

~ )'

V~r.La., 8tX 6)" ix~ c:t-.C1., ~ t~ u,;,oi; 9


6-., ; ~'X; xo~o ).:J~(}.
lIf
. .
~

'

~~'

.. . ) . tO'J

~,
' :r.'J(1.VI
"
"
ct,

yuv1j,

t, . ,;, : '~ '.t\CCL , ';'~ .~

'

!!LI
1

,
I'I~
t
~vo; r. au''12, !.~ 7;~O: ~,,;,.,. .LC:.7..

~,,

. ,

E'~'

\ xccT'ljlO!JlLtvov,
,

'~oo, 'j,

~'o

"1

XCCt

ccv'j@

T~~ '@4~ '. O\JGtcc~, r. iToo~, v ~(


C!.
.

_
, l)u

_.
~

); ~~~ ? "/.,7';''11-

..

;,JJ.tl)v, 'j~; ~TLtj.), Ij~O )': ) KU(L'.)) .ftj(.).'r.r.~.


,".

116

.\A~TA.IJII

., '.

3 1.'. fL&YAOlJ BXC1,).ctO IJ, i~ ,x,i, i'uv'tx~


-i! (u iL2~L!1-2;, ' ~ xoc~'t!
u ~ OOCP2Il.tVOjax, t~ai'tL, oc-oc ).01i!-

..

2,, :3~~ cc~~; 1.30, 1.ccoc3t.~t.fcc, ;


su~ -r .[cc" ~ [l., "

't'?

"

A2Af.'t c(Li~2L 2 2':';


""
.,
,
tI,
.L
\ ,
C(:.L O'U"{,()L ', .. , 'J&~
,xl; x,~ ~'t'La~:J.L lj~'iLoc (eo atx,'t!Y
. '

't'ou
~ '
r
~"
-
"
2, l~O" ccu oc

tCC(Qt ~; 'S'J2L,~ xoc"{1r;.


Eog.lo ' .

't'oij _~o?~o') ).'1~t~7.;, ; ~ ~~~, u


. CjJoc't; i~~p~~'~, 't'ou ;, 11, oc~..,
. ,(
\'
~
,

,~ ,
&:r_tJ, x.~ TOU't'o 't'Q1; . , OtXXf)YO"

,.,
'
,

.L
'
L
,
't'o ycc? OCfLf)V '. "rCC r 'JTOIJ ;;Y.~ CCL c.)4
~,
, . ,'

,
. ,\ '
. 2':'OC tt ()~ '! ~CC't'LJ. .. CC JT1jY,
r;,I'J'r, 'I) ':'ou
xAf.poJ T~ ~s ilo~'2; !%~O'I L-/ccL,0{3i" ~o~

3, 3'.

.'

~x. Q'JTOU

M~OC.

Vfl.0V '
3 3'. "C'ou YOIJK~),o 1., K~ t{J-~, tlL,

"
St~

1.
"~ 't' ~OCll[l.~",

.1"'-

"'.
~.(%

tVEi'.'V

't'L1j;, _- 't'ti.CIJT~Y, :x~~&alX, 2 -i

..\ i; ~o ': ~1jtJ.(Qt.

tti . : TOlJf; n(.

TpoOiov

,1.

J'.

~~ ', ~ :l)u -j. ~~p;~, I\.I1Lc: 31.


:, ., ~ :xio} ~IX((LOYQ; xQC(pQllY~,L, .).I) : ...
' l! oc

,\
''
'rot"za~:tL
(L~':'OV ~ r.a.pxaXOVTX
tl
3~t:J.o'lt. ; ;""l1. T~ r.?Q~ ~ .~oc por.~, ~OC &), o~
, U(LOC; u;:o~ixccreOCL, f/: ,; r.xAAlXyi,,'t'1X 't'ou
...

cX/)-;'tt'lO'J

XlXt

-,

OOY1j~t)~ sulJ.ot;

...~ ()S
",

~IX~

11

;:

,t'J":'1)

':''j'j':'(o}

t 17

! ,\ :. ~TOIXEIO~. '.
.
'
t.'LG
:',7;,

ot '
tuE~

r.~.,
, xt,

"~:

'l~')
~:1 ;
~ ,

..

'' t~6~to'l .'f ~~ Oe(cc; t) ,;.


~,~,
'
, .7:'
, .;,
~,
'

,
., x~,\fIoll
.l1,

Ot

- 'LOU,

'

cc':.U!l,;

, -;; 6') '' i'J,jll, ~ fIo'a


)(.', ; -rt !, ~r'r,fIo; )(.:( 'r'r.v ';, i-

"" '.\

'

"~~
~,..

<f CCa;

.;
,
' ;
t )(.

1
'
"
"' ,
;;)(.
"'CCLG;
'r.
',:, CCG7:C(-

X.OC "
;,

1
oOCTil0:Jrt:VO!J;

' ;
/L\

XT.':'L-

ae~at.X~,

a1' ', , , 6', .' .


3~ ; Kxx~ '. (. iviOttJ.a. 11(Q'CC,/Q
..
' 6,
"'
.",...'r;
- A'~'
. '
''
'1)"':;
.).
CC/j 'tJ, x~\ -

' ~ (),
V'1)~tGViL

'.

"
'"
"
ttJ-~ , oocv

,.

-)

'1) cc~ Y.j,

,e
/L'Y] "Itccpto'l!

-l

6 cc;
'
..'11

' \
,,' ~ \
''l, . ' OLOC

' ,, '
I~X

~p

"

!-

u ai~L 'i":AXaef.VXL -X?~ ~'JU, os licc, iAAi


1
r.Eaov
:J.ty ;

'

X~t ocr.LV-:''');,

o.t.o

'

~,

"

.] ccv

io, ~; -; Oe:~Aoytcc~ tr.(~V'J~.o~ ~'Y], ~ ~ ILeorixov't'ot


,

oXL

't'QU-

'(
/.::;. )')

-,
'J'1.\,

l~

-,

:;

.1,'"
"('Jl'1) .?


'r1j; . 'IITll; 'J;'

.:

lI'

.VlJ':u

'r

1/

't'cc''t~

6'];

~ \
-

~X ~OI) tIJ.tp'J-

' ~
:cc, !.L- ~' ~r)'J

,
,
l-.O~ ~'I'"

,
lI.
... ')J
)(.~!J;r..s
6,; f)' ~(';)o t '1); : u:r{)')(rLQ, ,. ~ 1\; .

,
.x.~x;

"
~

- '."t};
':'j;

01) 6[l.(),
'
c..

'
~xo...

' ' , " .


;(t.C1.
j~

>7,;. t~~ ( ~' t."O; cc.~g1.6; .~ '.lX(~ :;


" ~oaVO'l ~'tl
'- , ;
."
' 6 ;, XCCL,~\
~
'rov
tt't):t'~y
OtCC Tll;
' '0':;, x~,1'1'
,
''
''
. :.LiX?-:'tCC;
; t;
'w'lX,,;,x; .
'
(Xvot''; ~t~Ae;:v, r;'

6
't'l)u; c.yY ;,
,

1.

't(t. '/); -

1.

eop

"

-n ..

1
;v'tl

1.

(J'.J

'w'ccVTt;,

' :.
~
'"
(xpcc

'

~'/)Ar.ah :!); ~,iXbt;

\ .

u iv (;
'.1

':'t;

,
cc~t

1'1

'.I,
11;

'J

L.ll;' 'iJ~ovT; ytp) .


' '
XCCL,~,/L'l!.
!l';

.1,
;,

.
,
~'
~ t; ,,,, ' 'tJ La.

,
.
XLvoua7l;
'
; (t.!J.ov,

'6 ., ;
. -1;
-

c,'1J

,....

(,

~,

.,

', ');..cc, OC V't,-

'"
oocv

'll>'

1.

-'
.,r.EitOUptL
yx.~,
.
.
.
,
,

'5; X,a.L - ; ; ..',;

tytVll";'CCL.
'

"

./)'', .

~~ x.~; T~ ~.(x

'L

11

"
~x"

(n;, o~

-riit; L,i\ :-(.;, '~ xrxp")

Tj . ~..,:z

'!".

'IItjA"I-:o;, .: ' aIUIXI .

118

-."

,.

~
"
' ,,:-?:.)

;> e~ ~:; 7:'':;

'~
I!J

uh.;

'

.'

-ri!.)it~ZAt"! ; <p~; z~ "':IJ. V"r.~~~,

:. .~ .':<~;-

..

"

,C ,:,:~~ 'f'l

,
'1.
\
~'
~,
'~ -;;a ?(),,:,c. 1J
'J%:; ,

x.XL"
,

~\

OLtl

',
-r

..

ll'1.O,

...'

:.;

'
,.~x;

"

'
; :. ;,

_.'

"

'l) :. r.~, -:; ", ':

~C(;

.,

\ ':;
'
, ... ,
,

." !LOVOV
.~

'"'''
~
"
) . y~ytitf;
.

IJ.':'L,';;,

.'

\
"1"1 '

''\
(-C( ". Ou 7:?; ."1) ;,(;:.

."

; t

.:.-

,'JI'

~~l,L

_.

C?x

z~

.'IJ

~,

:uv
\

"

1."1

x,1J.1 9 ,:. ~x, iAAOC ..:q !:1. ,- oUz.

71 ; & :1.~t'LG.) "l;7:( ":(C;

xo~ ;:, 't'oI vV-:.; tt

. 3t LX", ~~ ((l-, <11, l0P1JYOU!J.ivl ..- 6


....

>
'''1''1'
\~,
p~ ., 0"-' , 'IV-CCP":-lIl. t, C'. oXt <Juvxv.tV
'1) ; ... &.c~' 'h:J.x;, !

[l.'h ~tOC ~O~(x


.,
tJ:/J, 'J

~.
, .
'"
.; ~ j; J.~; r."S ''t''J;

~,
;:

; 4), ") ix~x XX7':~.


~,
f-'
' ~ \
- '
,

pLO,
otX OCLv-; t;,

<plat, ':

J.

'

il1'tv -~v-c ,, -/t ;

";0 (I:h

i-s SL, 't'f) w ( 3sT -:'L, , 't'(vx


a8 cptoye,'I' r"~Y XAA~ XOCL ~6VXlJ.~y r.e~ ..;,
"i ,~ uv-L 'ZtP~TTtt'l

\.,

"(~,

'/1

\ ..,

/n; .x~ 1) YC7:'1),

7.?t7jTtov" .Co

.. -"

~\

(J.I 'J

3l1; , iAAi 't'o ~a. ~ 6 'rr.v C

iJz.iV 336 oI6ELevov, " ,a. iYCC71:1-'J


XlPO-O; '\/C

't'Ou

8 ~ tei,l, '',

ioc,:,~ 36r 11. 'l~; 6-:

, i 3 yC'1) o!ito3o(l-et.

3s ', ; yo~ 3UVXaOXL 'h(l-iX; , 3 ~ 3t~ ,,:


a.,;;; C~o; ~~ OA~; C-. V-tv, 3'J'

3, X;)l ~ j}LrJ. 116vlV ; ~o ut


'rOU

2) 3(~(o),

i(',(Oo; tt1.XOCL. cc;" 't'o C Cp ; ;

'iO; ,~.s1; & 3 ~6'1 , 3i-

fLe

\ tLr.Z,

yr

\.

tp1Ja~v,

'

Ut~,"

1.

.
..
eo(l-OU. .;

: , )'~ ; tlJ.ou 3~cO r-t' olj~iv.

.~,

ou-

119

~O .: :r (, rvrra, 11 t)~rt:

/JEraJeJd;ae.
tr .

- ...
'.
rJ(Ja.}rr 'J"r, 8a.

rJ lxrl1<: J'. arrr. ~6'.


~,

".'~:,
."

<

1; ."/l;

~
J ~
"
.:.uva
,

, .CU.t:J'.rJ"
e I,)I}.oc
,
'Oj;;'.7.,

":'7.

~,

~,

f-'

,.;.

'
f\
':''11;
... ''-

'

....

~ ':'OU t'J ":'t":"J"ljr.


OC.~(j-

f20

.I 1

fLTot;, & ?~~ ~ ~po, 'p~ i7:~~~r.%


ow, ~(~L r.poaTr..T()Unv' Y~P x~ v-'e1 ~ci;;v-ot

7:0 QU ~(o au:J.~6Ao'J 88,8r.y-;(, .' iitt,8"~ 6 K~o; .


" fL"I1 ; '; -~ ;
." uo'tOO,
~~
vJ.;,
'
. ~,
'

u~~L ~.
l'1 ~ -i x(~ -:- ,j~, .~'1J '~ ~ ':'

-:-ou -ee(QtJ

.(.;, ~o1.o -r;> v-a. yr..~

(L~ .. ,,~.x, .o~

tJ.

.!X~ 1; x~~

i~O~' 8 "{c~ ; cX:J.qHb6AOt, ~ 9x(.)~


'rQ 4".(~oo,

...

x.~.A.IO~

n,p"

4)

1".

ro}~' rr '.

~ '1'.

. ...
I Ot,v
'x.xv
~ ,
,

.... ~
...
"~~~. ?; tVOUVXf1,,:,euov

. .. "11;......

;l),,:,

-'
"t'"I; XX?~-:-I);,

'

\
~~

..
'(XP"f.vwv

J-

'
Ui;u
;(J

!,:,''J.~i,,61J.'lv
~ (j~t"v,1'J.evo'l
r.t --:&'1 ~":'J.~
"
.
, . o~~ ;
.~Ij'-:-~t; 6T;~'I' :'J~ 'JU; ; '1 O~~X'I (~-

f1LV' t90; :r -:- ~"t1 -:-01; 'e(a~;, ). 1: 6


't'~ <10:
ml1, 7:~ & J-:-t; (1.U,
r r.~~t,,:,J.~t
.,
,,

't'1)'(; -:-

~~',,:,(7.

Xrtf1.txvfjj\l

:;,

~ ~.ot; v~y.7.IjG(';)aL ~i(A

~'r('h~lI ('1 ~ r. 't"()'~\J ~ 7.

f:rLi.UU<1 J'/3, AouXoi oj ~~px '/fJ;


, 8'( u; -:-t'j;, ~ ~A'1JGLV~ (~

-lJ.vl);, \J7.~7t(~L,. ~ 6 ( > ~?, x.xL


"t1(ll, -ro1oro'J; rt~vi(); :~~ a.t(~' ~P
.o'Jaa.'JTo

xitTLtJ:J.,
,
""
~a. ut,

X.~~

").'

; 9~P:J.x-

~,
\
,
'1.'
. . ' 1"
, ~
~ ~
71 .. 'a.Ot~ f!j ~Xr1l.aa.VTo ) vl; ') O'J-

311; i: i~, --:" ~ !; t'1)"f)at; ytvof.a;'T'tt.


'. :ce.Ju ' -r',lr,
llf91l a. u' Tou i~((%, .. ~) MOffJOU~').,
E~ 1 3a. ; , 8'1 rtv~ero; ~ri, x~~
OAtf1~lI'CVo;'

ojo

rp

,; o~;

'r'tjVXU'tcl

IXTA~IA . . . '.
1"

."

'/1

C'J::'1l, x.~ YI~C~O

~,~

':.

121

-.

'7'

_); .~ ,:,; ~~L,-Q'V:L

~P, 911C, , - 'rQU; 'zP()~; --:, a.6' Yw~'J6vx;, ~"


'. ,,- ~'. .6o~ r.t,~t ~'i (% i1 l)~o.
(%r.~rfl-(%-:; 3~~~ a --: X:~ t)t 'fOu . x.~
,'. i\; AI10~tX,E(Cf I6~o, Tou(l-tv (1-11 ox(~ 'rOUj .~
(%i(%1; r. -:;t6r. '~o'l.o;, 'fOU 3, -ru;cp'f
'J; '~ (.\l :;:I;, .0:; ~ax6o~ ~pa~
;' ou (Lr.v i~ t ,; ; '. 630 )(.(%L ,,:,ii, .
c.~, ; '~6(); ~ox; ~x(xo, tioi).''1't't
'"'
'

\ '1' <J
~"
"\ \

a
O'J :
OIQ)' & ;,
r.~~
-tx t ,1 ~~6o; tl1 , .

~~ ~(.~o; &n 3~6x, .r'll.%'t' (.


~ o'~() ir.~.(1), (:) ';} t .
J"."

(Lt? '

;
.'
l1.u.o;

:.,

4)

(~
,.;,

[. 't'"tj;

,
. '
,
"
[I.1)r.07t
l1.
O~-".') '

..~:J.,:,~ '
l1~

cT~, .:; ~ &.~xt'(c i:J. ,tv~' 3 ':'~


1. ,
"\ ,
~"
,
\
- "\ ,.
.,
\
&.y~j:x~,,:,o "{, )'!-,.; '~~ .~xo (%;, x,xr.

'f~V ?~'. ,,:,ou &1(o'J 5'), i).-;' '. -

r.po;

~OII

~'.~[l.o ).o"{~x i':''.C(LGt, ; & l1 ,~ 't'o.u; "


't'oVTe
~

o~

"\'1.'

'1'.

r.p6;

~o; (% tr.troooov r..".u,

.,
,
J'.,lJ;

,.

, -":'.
<!>

,'. 'Jr.eVXVTtOV

..
-

'
.

xxt,

.;:,

~,

\,
J..~

..

'1;

~
t(%-!-'.,

0-'
.,,,
"\
'/1 or.ep , -

'

6:\
'"
""
,

..

''

, x~o
. \
.
(L"(jors

] tLVXt

1\

, o~; -:;' XUTou t1J~ (-'l)~

~ ir.lVXaeI1.L, ~'J(.)v,:, ~ i-; ;


"~

'

":''.

\
.",V

-,
Xj(t,
t1J.

1.
'"
~..
c;v
.. ~t1),

,
'
;

01J-

CX(O') .~' :j.utit tljl1., x.~

PO'J ; ~Xo,:,, ; '';)v "{ .


,.,

'"

,
"
\
";'
e '
ncr.ep O'JV : 't:'J'I1~, () X,CXt U't ,=,r.L
"\l,oYLr;
. 'YIjO~.
, ;:
.,

.. ' ,
- ~;:~''.o
r'

..
!: ..
~

o~,

~,

..

":'~

(L'f;\
t'

~,

. 'r

ouat!)Ot~; Gt;:'t,

o~ (~ ,.

',)'

'.avt ')

,-

.,

; ,:,." ,

"

.oyt"oVTXt, ;

,.

~\

1"

n c;QIL

't'oL, ,'.),\,; . '; IltTxa t~6V~L' .' 3 t~ -

122

I If

./.
ut;e,

'

r.~p~
,
-'...
' ,
"tQ
~YXo

"

~\

CO; CO;,

'Yoo~, 'JfL"t1f . v6fLOY, O~ 't'O


,
'
,.....
. "~
, .,
')
t@<I 'l:; f)u'/. x~ , U7t'Qut~'1(Lx) l.. VOfLo;
.. ,11,-

~x~

ar.xvtOY.

"t'O

_e_
'.

aOI.~EE. vl".
'J lCJ .

;(-O~'~o\) ,! ~fL'f,,:,\) ~ xxp3Cq;


~,

'
, ~,
,
.. ; oox~, atJ~
'r11;
a!)
"t1. y.~
.c ...
,
",
, " '7r: .'1 ~x.olJ;
- XOC;
~"
' .
,
<,,

ye:

't'L,

. , i OA"t1; x.:xp~x; 6t"0AoyfGe,s, .


~ 5 'p.~ ~ b( &.:. ,
.~ ; iAeyxfJi'wx.~ c ~~oOi'y~, o~o; .21. o~I"
'
, - '
. ,. '
'

~\
1

l,
t
a~ "t1
lJ.a;, ; .x~
u x~;' ! Xpxl~ fJ~!. 't"l~U!L
3tL' 3 -) \) <ppovo("f" fL"t1~$ 3,~
~o .- , l)"l x~ ; ~

"t1(~;, ~ !"t1; iroLxao!POIJ : 'i':~1j~ ttI~a.oovCx, ;


11

, "~ ~~ ax."I)-;;o~.o ,,

'r.

'1'
"

-rLve~

OUif. ..

~,
ull

o~oo

. "
~,~,
o~ ,\'
ll;
.; "...
'

\.,

"

xTot~..o, :X~ l)'1=opox~ l'-~')

L-v, a

~ iu3'L. . 'C~"f,-nr @ ..-o~,


,
'' ..;j~
... '
!

"
I~'
'J:'
'1 "
z,.~x, P"f,a~, V:r,Tt O~Xoll't'Lvo; x .. ,our~ o~(x;, fL't~~ x~; l1(1 ~ (:> x.x~
ll!L~~:, [)."& ~o&o ~7.r(t1 ii:t -'"
...... '
\'
~
EV~
,
Pllaxt~xv
'.:;.~, I1: ~@; x~ "t"II" ,,:,
o.~()
ti.'1 '. r. XL.
0.
',~,

0$

VO~J.o; tplll1~'I'

OO~{jU:J.evo;,

..

'

<'

(1.'1

). ~
'...

o~o:xo;
".

"

''1:X~
,

,-n; r.-

~"

..

<.'J'tU XX'f1jrO?~:XV, ") ; (x~() -

,.,i:

...

"

",,~,

'

~; xyy"r %!1., "~ ... ..Y~H~ u~, ~ ~).1 .l]lJ~

n"

.23

- -.....8'.
___-

KAAIO~ .

/ "li.

.
"'.
"
. %G~t);
tqTtv. evvoV,o;

' .~."t1Tt
'

u-.,t;

..
,
;;~~~,

\.

. .OC

''

,..
. .. ,

,. OPQar.a.

~
'.rn ;

."t1 .

,. .,

:~t , ~ .'~ .; io. ;,

.,

(,)l1 ; .

'tT"t1;,

pa.oe~(%;;~
.." "lJ !1-;,
,
t-.
.-.o~

.; (.; ; 2.~T .; 3).


}:; ':'')- -r(;)VTt (. . . ,) ~~

."t1; 1: lJ.~ ~' iG't., ,~ io6 ~L.~


lJ L.'(; 11 .'1);, ..L ,,: 6 aL~ .;

5) .
',,~,
,'1)1;.
'; ') ~t', &1' aLO .. '1); '~
:
'
te~ " ,
\
~ 1). ; tlJtpyc.G~~c;
..,(1.~, . .
~'1)'Jt .~
\ t-,

t~t ,.'" L"t10'J~

.,

. 1

; -:;x'.o~ 2L'L6 ~.,y,(%

6).

:r.L(l~.; aL~ (% tb.~ ~lX .


;, L - ~ -Lb61iC;

7).

'.
[3 ~ (" ..9-.

; ,.

'. 1I ; ,,; !lJv6~0!J , ; otv ; IepEUGL,

. 1l, 7; ,,(.; o~, & i7l L~~t


i ~ i.(. . o~pi~oat;, L ; .~;
{) . Bx~. . ~. - 2) . Bxa. 4b~~6t. 'ti .. E).E\l.xrZ ;~ x~~~ ' .
-- 3) -. . . .. - 4) p.a SlJv!'.'' . r ... i 340. r>
~~ 'to~, 31J'';..tw 1315. X~\ ::. - ) ~~. ~6t . e'o - 6) ~,;,6t . -(. - 7)
a.~,;bQ~ . i.

124
,

. !

,.,

ao~;

1.

,.,

l&CL:..t'J!

, -

x.~~

~,

""\'

C(,

G("'I);~L~~

r.;

't'QUTO ~p~o (&1':: ~'J; 1) ,:,:; (, l ... x,;~:x;


'o~x -:; ~ ; z~lX; ~:;L,'fL T~~o;,) 'h~,~
1
\
,
iC\ c o~.~.~

'
X.CtL\

~,
.

'

,)'

-
'~
~L~ lX,~ -

( ~L' '"; ~, C 30 U~L:-J(U ttLT'1)TX


...
".,
''
,
cxX cr.~..
L V.'1')V , xc\r.;
tX.X.A"1)LXGTLXolI; ~.oz~x; :J,6'1~ iJ

':iL,

OUl..

o~., 't'ji 't' '( ~o


,3,
. iC . ll X.iJ

't'o ~'1jt OuLXGT,r,PLOV. ; ,:,

8' ~xo

/-

'"lj(~;, ~' X~c, 'I IXY~ (

lf- XU-:OL; l~o''.'o'~-:', r,!l l'JV~Loe; ~,


''
. , " / .'J '
, !~')y?
't'jV
... t 7.",:,'r.~/
,.) ''?C')r.(:),

<fLV,

"[ ;.

~H! ,,:, &() ',; -., ~o u


r.l~tlv'Xt JCC7;tu, :/3:-; t. o'~ T't,; ~.'ii; -

,~,

'

~:x, ''
"'
vtxa ~'" f)1J'r.
~;

o;~ ~o~; , a

,/:

ox.:X~

!;)pc ~ r.A~axv,,:,~ x~ Tr.v .z~(a ~c~~o:r~'I 2),

--.
KE~A..ION

'.

' .1. ' .

~,
-;10.

't,

'"

.,

xy~

'"t'
/1 fLPl0,l-:X

' -;C:'

p'r..

' ,,;~ utpt


,'J,

~L

.
','
tJxa~

'"

,~,
.'

-;ocx ';'0 ~:t, ~ f-t , ?~.Ij; ~:. . XL-

, Ax!4C.O; 3, ,.t. /. '; J.'

,,;,ou ') ou~ ; .;, .o~x. K~ "


i .l1 ,,: GJ6v' C' .Xr' )(. ~uo, 6
.c;,,~ lL X.tAtUtL fLc~, x.IXL ,
' ' ' c~)
. , . .\ \ OtXoXLOV
~,
~,
- \
1'1)-c,
.X.IXL' cc
~~,
(" rrx.p x~~; 't'ov ~"lj .a), 'r~"
1) ,~tt&u; -

2)

S .Utt;

.10; 37~. o~ -: ~ Toap& -:,

~TNTAMA

ltATA 1TOIX!ION.

f25

~ ci:~'lJt% \)~, n, o~ I'., X~! uIp 3~xro


).. , 'J .~(~tt6 ';, . ~~a - r-pot;-

fx.o 3-: l.& ; \)~, C,:,o, ., \ ).o"((":t.


..

-rov

(a,~ !~~

ou3t

; .1"

o~ &

,').: ~ -rpr.xu . ~ "( l.o6y:o~ 1, ,(

por." " ; o(r., xr.l lCC, f ~ ~,~o.o~ l.rl


4rU"(I~pe'tTr., (r. trz, 3~ ~ r.tp' aa, x,c

_u,:,o; tx, -r7i;

o\6O~ a6. ."

1l'1iir., ~ .~?a.

6"

fJ1Jy-

4).

r.:cr~ 1l.~., ~o, r."~ x,~ r.n').;,


\ 2).
~

6 ja;c,'J ~?(r. . r.a); l..tp~ apr.y';

V1J ~ ia'(,ro, .r. , "':X?XP7i~ x,r.(. 2 y~


,,),, L) .>p[~, ~

-n "~'~r.~

TC,'H

6,

.111

a~":"&~J~

3).

-.

11 oux, a. 't',~ otlL~t ~ ~ (), (a; 'i.~;

1, 1' '

nu

'-ro

3,6 x.xl '."

~e.. x~ ~f; t uyr.; - Tt t'llcc

atl 6ar.a\,, 3- T~ au~e1.~ , .a,~ .


:; ; ~23t{QVCX' ,,~ rll)c. Tt)u; I,.o~ c.o~' .op~; Ta~,

: ; -r; .'[f1-a,;

Md.ealv ; ? 3,' ,( .' !30;, "r. i! x,~0030~ 2',


O~-r.as4 -r7i; uyyav,t; ~f'ot () vL6YTt; x~l , ..

-rL6"",. pB')r., 3 .~ o~~' ';, f. ~l2Y(0'J r


tt-c,. po~a(, ., apu"ctt 't'~ ~y ~ ia.
-rL~ b.ticr\"1l'l I1.Sl1. .. &.>.1 .La1't.

><'.

) )&. &'. c ...'.


-~ 8101.. -.' ...... S. . ~.x.. Jt- D. .&0'.
. 10, - 3) ". " '. (.,'.

I 1

126

ti;,

, """ou..

8 ei; ; ('lc,," cl

'"

... '\

''
'
J.
,,. "
%.;, 't'Y" .CU"n)V ; l%'f ) ':'-.,n C

".

l & "( ;,

. &~x " ~6"

; kA~O; ",," ~po, x~ .,

3&,

(da,

~xx" 36\ ".; . xi[L~o;,

- ,-,",
~l"71

..\.

~
''

,l l ;; t~o'J; ,

",71

l ' }

x.c, 'ruS

. 3). ;, 3 ccs , l%
r-ou, .~X "t'-~v ~').ii 1:; ylYY7lfnv"

, l" .~ 'i":i3t', n,:,xp't"ov,

x.~ . 3,i3', x.~ tt~; '. 3& x.C(Z


ir1;, o~ ,:: ... fl. uLV, iX' (Lev

~
"
1
~,
'
~
,
\!
-, t oeUTE?OY, ~C , '-

, .% ~~-j; 6~o" ~

't'1;V

~.

; ;

:'.

x.l%~ ; ,,;, C);

6'r'llI% x.xr.\"4
'
ocx.E,

~,
1''
"
\ ..\.
'
t:YY'JTYTX, , - ;:,,, c ,; ; yiVO'J; . X'~, ~~o'l TOU; ~o o~x' -

,,~..

't

a .r

1'.""

x~

jXp

%?;,

1
;

').1%,

,,,
; eXO'.JI1L

, .,
x~.

,~ ,
. t; ;

\ . ...
.(, ,

! 6, J.(" 8'16

"
'J

.,

. ...1%

8&

,~~

roC(or.ou o~

, t-ri

!
F l%y"OU.

aI'; n (J'v,"rr.

r ~xo
'3'.,
:: o.~
.,

c~~

";".-:-,

~~;

O'JI'i:t '/)

ouo
~,
GIJYY y~~~, .;

""

; -:- ";"0 ?'.~,

'

\.~
, ~~p TIJl..QY, ;,

' 1

x,x,'to

.~l%

0'- .
~

l'

.f;," ., ,

'
uyx7lp"

.'-,

~
;,

&" t;, i~o~ 1\, .C( oaat 'rOiUTX

.6ia.~1, ~ivOs.Q~, Yf'o~pO;, .8', ; ; "


31-r"l,v ~08,C(tLL 8, ~ 6-, .
"1 b. op~[~ 6( 3 " 03,, x,t :
; YX&<fTI(<<V, . ''/ ~ .

rxLtr;(C( , :h

o"(r:-~(r~ w'Y..,t&\x iyx.tGTttl% 3' J.;


tx .1;:;'t'J,ll" iL; ~. 4)' ; 8s; ._~
. (iI%P,""" UV:(l%; uSG(~.
.
J"lOl"<;.
11 t 3tAcpo~o~t o,j J.. ~"

J) :,,(~,:~

.~...,

:J:

,.
_ _ .
~"');. -:,:"

13"'~

...

"~~~8:.; ~ tp

!YNTAr&IA 1I.

n'.

127

1'C~, ilj'o~){.a~flcIJx 't~., !J'OIJeG~~ &~ ~'X~O1) @~yC'

tr~y ~ ~::,t o~x tIaiyet 67.;' 1'oc .


o~V'ro ~Oo o;c, xxl 6.lJ; 3' TOC ~; [Jo* ,
'.3.

t, )(.' Q~,x(~,

TOC ,t(x~ ~ . 8

fi'J',(1't, ~) .o~ x~ '; J; (~ xx~ &~,

~ ~o .8'"

3 P()~3x, , n

~,(a: ~ .~b1)t x~ r.r. f/-u

3 ytvC}, x,rxl xx~, r~rx; ' ly~

~ x~x ~ ()oc , , 1'1 tr.otLSOt; 3,


ehI1ETxt.

i 3, ~ ~ xx~ \o~~x ( 3307:; xtpt, ~ r1


'3l' 1'1)'1 7tOTOU ( ([L; 7l,..U x,xl 3~ct
'(, ~ ~~ ~ -!; l' Al"h !1. ulOeEIj'(X

~ ).1I~Oo(x cn' 3toc y~ , tyer6vt"

il 3s

o~ iyto'J r o~ ~x.o 6J l1crx.

v.U xxl X~1'l1 !1. rx'L.

'ri);

; 3r.:'

~' r; 3 xx~ ; U:J.'l, Xl1.l '1''l


N
J.~
.,
. .~ .1';,

..

,~

Q~~L1'.t TO~V'J

\,
)'
. 't'OIJ~
6
r
I1,, ,~; ~-:".,.Ij ;, 0.0'1

't'oc,

l.);

~L ;,

,-

"

".,
et;
~ X~l) \ '.1
'
~ L '/HJVTt; .

~xo~,

'it '
~o.

\,
,
\
t-.71, !. , ~'t'.) Y.~6; 3t, ~ tIIl'WV '
~i xx~ !1.711'l1, or.r.r.o~ X~~

1leivors;, 010'1 , euY~T'fJ?, ~yyoo;, eyy6'll, 8,r;tyyovo;, ~t


ayy6vfl, .. 'J1' ;' , ( 8s, 0\ V..Aort ~[L~;
",....
'
1. ~\ \ , .
yeYSv1lx. , ..1' ~ '. l1 1';;
-:,
l ~~ X'~ r. V'; tJV."tv cXv6t, , &~'o,
.~

'

I,

tt,

..

!,..

,. \

:- , ~

!, '1~~);, !'Jf~'

,:-

')

J .~, ~o 67l1'; 8'11~3' auyyavtt;.


\"a

) %d
'
n,'.

~!Xo ,''', Y.~~

JI.A.1'8.IO

12S

ar/larO( i8rJ ,.

Tdi, ~ tx (, 300~ iP(-ljtJ, -rov yriflov .(l-;.


' '. x~,." '/;

3 ot ; ~
"[' 8,ot8" ot/% x~ Axbsiv lX 6

'Ou

-'/ -ro ~~o xt(l-ocTo~, p~V'O (. .,

r.8~r.s 8 o~/%o (,. QS (-'/, a 8,

~~" ,,)?;. .. ~ 6., ,,:, '. '/' ..


.

'l1GL -r i8"o 11.01), ~ -rf1; ~8"~


ot !:.b'/tt ~ :1. 0(, OiV-t;, o~- ~ ,

-reorrlPTO'J l)~.'1 oc(l-U 8 "t'T." uotot , "~o


tl%~".,,'1 o~ 6 , v.ou l1 -f,V ot, '/ ot
3~&.~o ~).
\

, ; ':~

~.I.

tptt ~. o~ TOtO\JTOIJ~

tr.eTiAouv yrlV'o');, f.VOIJ,IlXe"l) "t'a 't"06TolJ 't"~ ~,


(lJ 'tov ., '/oo~ , /%!
.,

, "

:. '

< . ":'1!~ ~l%

'
~
..
'),

~,.,.
~
"l)~ ,

~I%(, ~ ., %(-, r.~ p~(l-o '/ ot',

b/%LVOVTot ~, 8~X., ,. o~ ''~ocot~ f.pop~ot,


x.otL ttPOAOI"hGotVT/% ., (1-11 f.yo~ ,~"l), .ot,
aO.xL' ..UlJ 8 -i Iuv(JaLx-i: ... "t'otUT'(1" , ot t,(l-t%
-roij ~i, i,ar.U ot71 't"Oij 7lu
2l -;-OL ~ ot , ~'/ 3ot8 (&
'
"Jt,
e - ot
,, " TOUTOu /%
' . '
"
.~
/% 'J
. \'
\

\
\
<
'''

Otor.t'OY, .a ;, ," as(l-vov, 't",v/% I,,


;
=-

"l).

" . ' . t,.


; (-, '1'

71. :v. po~/% /%tfLxTo; y~(l-o;,

a'J.(~)11IL,,:71 ::311 , ~ -r rr"1l 31)

;.

82'_ -;" .

Il'~TAMA . I,TOIXEION. '.

129

~ fX : rrrJ.li~~.

- ~ . ':t'~~; o,ji'. ~x~ &i':~Y v, .~ Ui':~Lt~-

l,(.

':Gt,~,

f!' '
")
\O')x~
~

,.,

Y..~~

,.

vof'-'j;'

, . tl.utq>'iV
} "''

"

't, . r.O?vZ~X;

~,

"'

OUOtt~ ~,'-

"

' ,:,;o?:x~ r,&,:,x ,:,o~ "{xo~,


'.
"
';'L\ <

i ,:,;o~x, , !. r:1j'J7.v 7; )(.(l)Jt~ oc~, x.~X

..

~,
~
~ '
~ '1 ;! 'j ;.

"
.......}xu-:--r,

, -,11

.,."

:- :o~ c.x,:,o;

~,

."

; xyxt~";Z~a;,

i':Ot-

t .~ ~l!i~;' ,,;,o6':'Ot~ "{ v-G'} "'G6":~1-::. , ,,:,


~ '
"'
- " ~ t:
. "' \ \
- :
\
\
O'JOO ':'OL; i':~Lt; .,, . . .. ; CiU,Uv.... v ,

,,:ou .;,n .-;;l1 'f,-: 6,:,;, ";'~ AOti':~


, "'
"
.!~"
, J.u
\ 1;
- c.1 ~'IO' 11c"{)(. '1 ;
o~ S":SL x:.~
1) ~ ci70~ ::; 1~y~ . . . ~~ ~o~~y, ~~ ~st~.t
~t;:' .!.,.r..:t 3i . .o~B. - 2) ~', B~'7. ',

'.J

':Qi:'t;

Ur.

o-i:" ..~Y

BAAJTAPD

KATeAIOJTO

f30

-r

", .
", I~ov 'JrPO~atiY&L 3c3, ooe!
"rO 1J-r '.. .ot (x.-ro yx.p~o, x.t I~30.o
o
., ' , , dt6yl,u-rov, 3~, ", :rux.xo
crt 06 1" ~o, ~iLV -rotU-roc ,' 8 '16-

. "f, ~x.', , 8 3 .. b.'u, opot3x~r:

".' . 3 t't6c' Ot -r~ a, x.~\ ty".


.

."~,

'

''

,.

.:r'1!
,
11

' ,', ,.C.'-lI,


'

&

.~

~ '11

r.po-

.&tLl -r1i; x:~~; -'J, , o~.x %.b& c


v6tpll t,

'h

"

o'l

ll. ,

Tt,)U

.' ~

'
. ..1.'" cx" 0:.1
. ')

':'ou '
\
1, %,

tyy6vll, )(; r.!6'l1 '11 1j (1.0lJ, oxlou&lLt'XV )


~i4) 3 ' fIolITru,iv-fIoou, . r.oAA~; r.xTo?

, &311 .'1v t, 2)" o\JTt 'f~ 6

&3ot ii" 1; , o3~ ,' ytpx -r1i; ~.~(ll~

' !1
"'rllv
, 'x'o~;
r ' " " ~x
~
""
.
., ";,
"
, -

3'.

~6
3: :,( -r(1.0;, ~o 3e'~ ' '(1-
~i ~(l%v.x.~ t~~, :: Xv&i=2:Atv' tTt 3~ 360 X~o;
AX(LbrVE,Y 3 r.~; v'tCl' 3 -:<) (Lev
- ., > ~ 3~), &;. , (J.tv ouv -roij
v, &~ ~ ciYXta-re~x, .u, 3e't x~

"C>'~To" JA.U,',tv l 3k !. .,
OU)f.

Il,"

alu, T~ ro 6~xx, o~ .',5~x,

11 3 , 6pi't':Jt' U(Jr.t;, !
:eo~ ..

t ~1! .C ; \ ~ ',,,v v ~o,


, 1''L t!, ',v" 3 "{ aa(1.o~x.71; l\I~c~'

6 "xo.o~, 3 -t(I.X, x6).UTOV (, ,


-otl1

XCll " 6)!J , -., x~~., - Ost~

'(f' . o-rOlJ OUtIXL; xf:.


"

31

l'

:e:e" .

~",o'~l,-o; ~o; X,(I,~x, ;, ~~o r~-

1} '. Br'J. ', . - 2)

ct Bs.,.

&~,;;~. -" 3) S, DJ..,. s:-;~~.

!rrf. . ITOIXEION. "

."

~~~ ! ~c, ~'/tt G'J'(X'JG~",

t31
,

~'

'J; 7.-

t' ~p 3to 8uo c~x~o,,; 8 atpllX -;;


~x8t~;,

~ vr.~ (o~ ~ ,:,3

...jyy~lL~poL, 'fx~ C'Jf. tVTsue~y ~ rT~ ;1J'{~,


-ot':'t' ~ ~~ ; ~}. .~~ B~~~o; " ~ Tou ;
6:..; ", ,:,; 6 ~:..;o; ;.

" r.,

.'Y,ve":'Xt
,
,
, . ..
.,' 6
'
t:i'JT/"U'1t;,
c .; xxc,) u,,:,; t.v c,
,"
. ' ' ,
'
'
i-YYOVOV . u ,,:, a'J'JXqI l 11
~7
x.xL i' ) , ,,;ou,,:,o ~:J.ij, '~ Xa'JYXu-:ov'
'
'

\'
,
,~,., r
t % -rou; ycxiLo'-!; '.":7:?') "yyovo'J cx;:.,'Jt.
E

~'

O:J

."
't''l)V

? yc'' '
t~xv,

'';0'1
\ ::
'

~~

-"

"~'"
'~'"
't"r,V
qI'l)Y, Y.~" '
?, !l...~:

'
"
.,a'

,,

"

'

~,
"
-
,
1.

01

-;;

er. h'l)., -r 't'6IL~ ~!~\ -rou (, ~;

.' ixs'tvo

3e, ; c;yxua." ., .~.x,.


' .

8 . ~' '1. .~ 't', . . auyxua~"J


,
, .tt1Ttv' - Q, 0-:2'1
<
' ~o;
- .'.
'
'
'
.(1)

C~'1'O;,
t~tVXI'J!1

, ,
" ..' Q\los?-tX
.~ '!
'Y,~t

,
,',\
C\"Jt1;
ZL

\
'
~?,
~o~

ciu 'Jt '' 8, u"t oc .U't' 1~ - .


'a,

., 't't 't'ou.r,

. ~.. ;

'11

6!J.O'J

,.
, '.... ' \
~

C~(-;;:,

'
.

<r~a't' ~.r),..~, x.~}. ; ()~x '~r, 6>.


t1 ..

, -: ~~ V.tv ; ox~ a~ 'r'i: "&a.,1, ~t i


; ':'tt CtJVOtXlIax~ ~ (~, tLv-s 8~ ';' a6y'' \Jt' y~o:x
'
,.
J..
\
..
,
'
a .

" ~o
-:
yt.,.
- ""
EIrU~
iLQ, ~ o~ ,;' oc ' -i:, .

-ysvo'J;
'

'l..'.

n.8J/l 6..

l~ ot X; ~3.o ) ., t '.
.n'x; 'YrXtl.O;, i ; !'IQ, !~ .
c6>,'-' o,j otc.,

!;,

9-

132

0 B~TAI)H

'rC 1t'r~ ~~ 3l1~3~\~ au~:\ 3~ "v"


, ; x%lul0U, r%b~.
"EGJ0Jor;~ dt..lvr;.

: 3 tx 360 , b3r.t. ~p ";;%; X~ i"


;, ,{ ~60 '~).o auv%pOstav :-"'p~ GtL~ .~ i~,
~'po~ . ci.7)'r6~ .
-EOJopo( tlo;.

J:i ~1

. x.~ a." ~).,, ~,,:~ r.1,,:o,

u&1.1l2; "; yip ( io 360 ~8GC;


!~; ~.biu(;.
CJjr; Kl~ )

ff

3, aUyx.urnv ,a~

.,

ou

3i2;" '.1\h/); ip cl

3t-

oo~, ~O ?,,:sot3',~, ).ot~ctv o~, -rt / tjUTtjL

vyyotlL~POL AoYLaeisv' ' :- ?o).~ [l-~ xtV1lTO;,


&., ~ , f o~a 3LIXG";;aTcx~

-~ ~ u~tp

~ ~30.o t .,l U.'j.61l~ , X~)',:,l1.',


crn'&

. -r,CILV

\ ur.ep
.'

~."""
;~ ot, Tr.t

.,"

": fJv.

0
)\',
u '~
,;

, , ,,,:,

..
rt"
.~
&LP1J't'xt, ,1. . ., '(x.~cn~Gt;

5,.. .

(a1); 1, ,,~olJ IJ; ;

..

ctt ~~

~, 4t).u .,: )(..).!J.~ 3, . ~rx ~ '(~


.:

J.

J.
\'1"
\
\."
\
\ "
1'aJ'
1l.; x'~po o~o!)(.x~, fL1I ) ::tv,
.2.').'CE 'tui JY"EX.UlI-OYOV
L"
,
<.'
1\.,
a",
! cta-J, 11 '~~, 7) x~;?z~

1'~ ui''c.~.
r.O 011 , 160 1:-!JQ,( .a.( 6'

' iJ E"xA'JIfx x~ :

lvCE

~!jo 3')~;

3'; '~~!iV1~ 2 lb~O(.'.); ; Xyx.~IX;, ; o~o

-rL

T~, au~ :t:-;., ?. ., 3~~ :::1

&.3p~ ~ ; "{1JVL6 -rou,,:o ;;s'


c f1.., '~r N~Y.o"(1),

EXXA1jCILC, r.pOUbl1

8s

'- 'x~ ,,:i};

" OiQ';-:Lcox '" ' 3!.

M801J~)., .~ ( . 36J.

il.,(a, { ~y.~IX;, ;

t). -rE 3~

-rbv lb~OtJ.OV '6~

~(l.6;

IT.QIXEION. '"
"t~ , ~ !~~~ , 1)

Olctt"

,x.~l ') ,

f33

; ; &;'

8, ~ i~p [L~T~ ~1!; Y0ILt[Lou yuxtxo~, o~;


1t .1 O'Ui~ ~x.xY, ; p~x' !o~ 8')0

~ aipxx [L(x

t )'o~ [Ltv

o~ 1' t[L~TO~ ~ ~l t.(t; XXL

"(O~ ;, 't'O ! '" %

2"1,

6 ~(' 1'% 8

ci.--:.(; .1 360 , , .1 otx.tL6T'l1; l;

. 't'~v - oLxtt6't"'l1TOt" 3LO .1 't'~ uoo~tb'l1x6'n


~fl-, ,,~ ) 360, ~ ia't'OLOtU1''l1 !.L.'l1
~ 1'' ~ . - 't'~y x.o~, ; .
_.

'~;

'

11t

; ,

~x

~1

;'t't,

""

,'t

Y~., tArXOTO'lO;.

,c.

~ tx. p'y(~; .% 'l1~,

[Lt 't'OtuTtx

.(, i'. '1) 't'oi) -rptTou t'~ pq.o ~ 't'X

360 O'U[L).- 60-;-," 't'xUTOt 3

%- b~'l1. 't'C) t-" (~ ip , 0'''(800''1,

3t

ix.~(x; . ~'JOiv o~ 1 l"l

), o~ ~ ("

~ bLb&

[L' 't' ' ~O , 't'1tv tpx.~ 't'1!; ',5t~ .


't'eT~PTo '.bcL

- , x.~ '!> [LAAoyct,

- /LU; X[1-~~ o,j 8~, ~ ~",, . 71

';!XP~ v6V.QU 'l1;. , ~ t .; ~~p


';'0;

t~.''J' -6;.
t

1trdc.

't'Ou ~c0 't'Jii

cX'l1 ,'

AuOtv" v~'la; . ; . ~, t ~QU


~3l1 ' t,J(J'l1,i.L,, ~ , 8

(fuQL.L ~ 't'ou 03 rU"l~LXo~3iAP'l1V Etp~Y'l1, ,

1'0'1 . "(.~PO ; 8 xotl


aQ"(Y~fLbpO'l" 8 1'1 a,' 6~cpo,
"{OC? x.ot1 i , } 8tUTtpou"i yuv-h < 03!) X.t i
Etp~'l1, 8, 6[Loij ,' yi ; 3uo
f) . '. 24.

134

6 . ':'r!~ ~.'Jc~, ~ o~ ~WJ~ ~o ":'JYXo 4


\J.;~, , ot (;.

".

010'1, O-r, o~ 31.% A~bc:'t ... ~ 'h ru~'t.~ ,:,ou r.poy6 ~


\
\ r ~
:s
6
"O'J [1.o'J, \).~7 11 !L "1]?'J~~ A~'J~'
':'0'/ o'!"~ % 11; V'tJ;
tJ-:i1r; .), 01t, y~? ~r;:t~ .; ~ 6 6"{
. 7J r6ll ~ 'J"{; ).610'1 r.u 'hpo; ~
't'Q, ~. -: Y,:,~, ~ .~ yuv1l ~ Q. , xvTi1;" ; ~

"

yor:f/-~pou, i., 'r~ ~ ox~ yx.to uvt.cr. ,:, ip

I.x.pr. 36~

yiY1l

. _~ ~, ~v.- ~xo<z ,:,&

"

\. \ '

" " 0\
ru '1 ~, 't
.

1..
\
11;;'13;
-:'11'1

.'

~ \

y~ Of'lOO~ ,,:c

1.
.l.

TJv~,.x,Q~ "J~ ; (l-OV s~Gt(1.,

t;Y

't'6, ,or:, ~' ~'~ ~c%,' ~ '

~c~

,:,ou ~

jU,l1l, 3~ ~ -: ~.)'l, 3'J-:\) ,


~ , <l; ir.tf)(Xt; ~X , 'I~,':'1 .n1 ~).

3,

; tJuyyeVt'/J~'1 c~-:'~; 'h~c ... :) c-o; ~71,,~.

"1]

.~

-,

\;'.

... ; ':',
3 r ~(J.u, ... ; ?~ ~~ ":'t":'u' ~'~ ; ta:,

.,
",
, . "~"
.
\"
"."
~o; .t71 . 't'pt,,:au, ~po . r:tv.7.'t'ou
% E'~ .,.
':'.("

OJ.. ;

.""

,
' . .
..
o.);

,)

"

~
(1,

.,.

'r1:v

'rO:j

1.a,,

~\.,
0'1)
e~~

:J
t'f.

':'lI;

. a')./,-;: ":'r; UJ.?.;,

. .

, . ,,:, , , ;:
.,
..~
':'09
.co
~ \
,
'

, ~~
0~tC c

():;~ : .

,
t\'.
,
7.~ ;

";0'1 ('J,,:,o
\

'1(1.,,;, .~

, ,,

1.'

;. 7': ux, c.

v6V.ou 36~.~ )'~ . 7:% lJ ~,:,o f/- .


2. ,,\.
.. ~
".
. . , ,
, 1.
aA . 't'OIl Ot'J": lo~~ ll, 'r~ ..

~p&.(E; d'J .(l.U 6~ , r. "f,-r 'f,

\'

.\ \

\01.
,

05 xptToat au~ ~ .~~ -.~ ~ , .~, ;:; TQV -::-,,:

~.O

tx. ';(<< &'1-', o~~

~I'.

fLtO( .

()[, Ecr 't't; U,lQ.'tx~ zp6~

. 'r'r

3' \SaTtpo'/,

tjtt,'l); - %,j-,,

TJz'tX;s 't'oG ( ~; c[; 3'~po lc~ ~'lo~xo

~~o n r.,C)v ':'ou 'JV23<'U ~~ 1'0&TO~ 8\ fcv :z~oT , AOOt 3s - x..d

JrN.T.AIA. k.ATA '. '.

135

.n u/6,' i .. xp~, ':> tr.,

, .a &~ 3 1 .ll 'rii~


rx, ;t'a~ ,., . 'nIx.~

(-,

laTClCL

~,

.
r:.

, . 't"oIj ..8 -: "{uy~ .; .(


-:, r-po; ' " . o~ a~'l o~ ~~ll.l

-?, t8tApo; .!~~ -:-ll r.(-~ x~, ~o;


" ',\

""

!\ J.

11 t.

,.,

~ '\'

' .~"lj; -:,

,~ ~.

"~,,
au't
"

.
.

11~o ~ 't"1IV tt8SAp"hv . OC!hb, o~ 1'l

8~o lll' , ~o &:~ ., .1 . .1,

)(.1

't"~u . U(.ot,

~xo .1 ~ .6l1':'0;

...

.1 ..,:,

f/-u ;

r.po;

'.'~oz';); ')x~6o 6a, -h 8 (. ,

8&

-::'((, .C r. fJ..
;arr:.

~ OYClCTpl 6 (-. YIJ.bp6; ') -~." ;


t

vu(l-pYV tr. 3';) A~stv ; ui " , r.poax~ uJ.tl1V ; 'rO (- o~ --; 82: a11; 3:';',
to.

1'1 XL "(ClC(I-~ ;, x.~3o~ Ya~" !


3.; l~oa 0& 31: ,:,-rU-:. -) yv1l,
).(I-~~'1 o~,~ . 'r1lV 'rOu ayy(I-~po 3,Ap"hv.

111ci 3' .1 't"'iv Uoc ~; 33Y~ Tii; r.POTipClC~


... u.o;,
~
~~,
"
' eLzv
' 't'"tl;
- po~pz,
1

~
<xu::ou
; . Tll" .
.
;, -1-: -~ ':%~'l1" '~; v?i~ 4).
,.ur. '3c "~~'''' "'~ 't'ii~ -:3).l'; 't'ii;

f} otx~iv ~ i, 'frp,tip., rj:o:; , o~ x~ 37;$ xal


1360 . . .

ai.): "

r.

. .I

f36
~o

3,

. .

"3)..,, yJC~~'o." & yuvtlu3,tA"v u-*

~BCCL v.

.. -rov t1f.u

~& ~

n~ ITui lft"l1aI

~ x~o yxxX~o

i.~c. ! :

3uo

'r.u ..

fp.~,- ~

!i

81

xp~po (,

360 oo~~ .- x~ x.~ iOpxO"Y.., ix.o." .


xpEv.ouacv.
o~ yx.~o; -' X~' ', 3uo ?x~'r3pi~
x.).oJ, x~ '. ( fl-6~
.1i ! ~po~ . UV~L~~, 360 'px~ ~3t
, r()~1 .ev, ' ( ;.

3& ~p~

TeU ~cXpxo

M'X.r,A t "t'lIv ~px oi

Ic:ivvou ,. x.c -rT.v. -r'i'-

YUVrLLX.O,

~o. ~uat

Cc, ~,p:im, cruU'~,.

!Oiot't'~ . ?1.i lv~r.c "t'Lvt, .(, , .

).x~1. -rG. (J.Uyy(tlL~P!)Y <rT.V io~1 'rOu oJYyroC;fou

4).

E-rr. 3 . "t'o Uxx.3~o -d." '' i3~ v6oP1l u.

o'i!

3 j~fI.~pou lJ

..\ tx.t1vo, oc .

$~J~o(x.1I; -r..tv 1l(, , '~ x.~


\tlO." ).~~1' x.p~ Oe!x ~~ cS:L.
N~O.

'r1 6o~ ,,:,o!~ '.o~, o~ .6-l ":'0 'l~PC~


', ,. - -;r-r.; lJ.
2).

'

r'"

, \ .~

. .u.XL .

'r,VOtLtV'l1

'
u ~G~X

'.

":'ft'(~'Jt~x;

'~:r.'P

'

~a.

,~Ii'o

"

'; "~ fI-'ljV ~~OO x;r;


(' \

Ct,,:,t, :~x

,.' ~ .,

) ~t ') , .~-

'ro;, 'o~ 5} ~6 1.C ,,:,'} ?~u~~ ot~LoiyoB~


!h ,ri O~;, y~~.o'); ~:~O~ ~o~;, x.c 't'T;v 't'.'
,1i?.(.

..
1) '

'1=

.,

t,:~~:
, , ,1.

~.,

r:J:t.; Q~"QYOtt .

- 2)'
..

"

ttNTArMA LT ..

137

.LV.

a tL~' ~oc.!, 't'1lV ~ oc; ~ (-;


~r r~ s[;'yuvr"x.x, x.xl slal ,:, tEL~1l (L1J
txouaLY, ~,' ~q) y~o~'l], 3i\~ 3

'toc-

-r6" ; " tCi~' p~ -'. ~ c~' .us


'lrQ.T~P ~ u ) Uoc, ~ 1l ~y6' u

\
;

'

o~,

'

..
o~

\
;

Ot-

\ 1'1.. \ .
,
,,\
"(OCfL&TiV, .,1 't't)v [l.:r.Ttpoc) 1] 't

3t):f1l V x,jTii;, ~ ~T ; \) ,l 4).


E~~ ~ ;, ~ 6; .Ui uf!arL
o~ ":"0'01 ~~3px 't'ii; 'Qr.UI-"'t)~ ~ .uU!L'l!;,
~ 't'9v -r ];;, iJ ,~ &.; ." .l1 .;
',:,7.& '

az, t-;(xx ; ,:, ,3 r.~o f,c. 2).


a.

".

", .

x~ 'J

~
1'L.~~;

..

..

... ,

,:,; ':' 9, .

'r
'
\
'

"t'ou;
s,a;:I)LouIL::Vo'J;
; OCJ.t'r,v ~~~ ~:y ,,')r. tIC~ ''tt;
"t'ou ttGi~O~'I]Gx~.ivou :tt'l, t' '),: -:;~x (1. (1-11
),6yo'l, yuv 3$ x.%.~ ":'0'01 ,;;,:, ;.'l tC: ~[x%o 7,

, '1);, ~ 3t~ ),,; ~;, ~

,,.

,;,r~ x.~

-~,.,

:i.. '/, ':'(>j'J ~~;

'r'r,v

...
'
),;
'
..
'

o~;
~
L~-.,
~;
C''J'Joc,,:,G

'r.L1j..~lJ

,\,

T::lL'1L

':'OIJ;

" L
oUXr.TL
L'"
" 9,)atv QU.. (1~,:,x

':'~ ~~,

,-:-

~\,....

r.L':''J; ';;:lLO:X;, -'1,

"

... .

o~

;} o~ :; "t"I~ C"J'Jj(:; ~:x-.6~:x, "(xfL~pou~


,:, t~~:G)'J :x.~ .

" oro '''.

\) ~ v6f1.o,) ';, '; ~; ':'OCL -,1 ~t r.\


,~
.oc "t'U"t

-rfoV, : ~~II.,
~ojO, " '. -~p~ -.o~ tjQU' L, .
( ij j'Evtae:xt ~(,.. .J,);.
"

,,)

),'

,,:,;

, . ,

'J; t!..JVO'J'/.I)');

tLj''iCOLt,v

' oro .

li

8 :, i; :; 3, ~~ 't'ou~ c

';1],,:,; ~tu(lJ; ~ ,ju(;,


1) i. B~1, 1', -. ~) ' B~. 8'. .

8(,: )tl1.L'';

I '

lZttv ,,' x1'AT~' xxl ';' 3\ ,". t


-;:.; ~tXX(i..t'Qv.

OEfl

lol1 apO( ~o;;(.

vr10V f ry-'.

~ : 't'ou y(ou ~-::J.~ xocTi civx~ox.r,v 'Yo~


(<<, . , 't.. c;OCL, ' ~ -rou, yctfJ.r.-

xo~ (.6;, ~ '!11, 1l-:%L (LU. i {.


~; lx.'t1J, 6~o :c31) .s~ ') xri -r-veu(L

't'ou; tx ,;,
,30; .-;- x~, 3s ." .~i

ox.t,6T1Jt; ~; . auc~oc;,

- -, ,l1 l1)%, oc,; au,


1. ,,,

.,

' 't"ou.tt":'U
. , aUV!nxtI:nou,
, "L

, YP~.o., 1>,1'

l , .'o~ . r.b,:;2L

6 fL7J

, . i1'~.6;, l i~ooo).oyo~V-SVo;, ; ~-

,
ILOfLLX.Tllt;

XL~.

;.

f11'1(V :. '(/;

,. ,"

ouvorcn
,",
, , "
CIJT'ljV ua::;

,.,

yrv-0V '("-

, , ii~7I V1J co 'J, o~ ~y 't"X'~1'71t; (111't'Ipr' ' 3 6 , ! oljatv &10 au~~ o~, [ ~OP~T ~,iOtmv x~ 3( (1.01)

).a, ~ 6 'ru't'; 3caoQ;, 31.' olj, -cL'~;,

cfuxt auvr.'t'OVTXL t).


(,,;, -ro(vuv , , ,,;, oc;
-;) .o~ .( it JV-';' ~; '? c;uyycvcCx,
6(,,;,, lP~V~ -rou; ";'~'t11 ro33.o; r.zpx't'1Jpciv*":o~;
'u.u; .; ~XP' 't'ou g3.u, ao~ 31)).31)'
,,-iJy 8' cI.1 (NE~ -o~ 3, ).oc; 't'oUo 30,

il} ,6

-: f

7li& z.~ r.rL.~ 'al

trp6-

.rQC.

. 'L" , oC, .; "l'l1''.;

.,L8oouVT&L

,=pb; -rou; ~6.o~~ " tI~co,~ ,.t ycip

t} 8at. Itl', .

ITNTArMA !. '.
6

'

\,

'.

~ 1).

r.~-:"l]P ~o; r.~,,:,~~ o~ ~~;

,
<pou;, ~o

f3
,

.'

z1'~ -

,' tV~CZUe~ ~ 6 '~'n~o; o~o; -r.~~.r,~, 7':; (.


, ~L3~) 8 s!at;:OL~Ij~~O, r.,,;,u v., '; ~
~,Li'. r.x,3o~ r..xp~, 3' i3'o; ro
~' -:;,; 3 , rr3o; '.(l.r.x,o ro,
,

~o

XLX,OU,

..,

"

",! ,..; ,;

~ \~,

ULO,

O~, '.; ; r

i3~o, ro, 3,,;,, .~ '.; l1.. ro

1
J.
.,
"
~~.x, 'i:u, :e . ; rl)v (l.rx.o.

'C't ~ u'v- A~btiv ; 1"J~'i~ -~ "t"OU


4:rJ. ci3SA<p-hv_

3 i'.$ ~o G(o ,ro, ~6.


Vo;, if, yuvxr.x.~, 3:.
xp~ rTTE,la.

3'

; GIJ(; Too~oo 't' -",

r. .~-.!. G).i.r , orT'l1"(o


-", (I-fJ'.lo;, x~ .~ 'i:~', ::;'"lf}r"

30~l

,:,r1T-IjV ~, ' r~ o~E: i'.po, ,:,,

'i:~; r,,;,o, [J.~~ .( &~o ~(3. & '.o(r


tJ

"....

., ~,:,o~

"

Xo~o -rU'l1

,,,

J.. '.

'

, .

3 '.L't'r., ,: x-t, ~ ; &, AU"~t' 1 o~ '). 3 "i -:;1: ,:,. l.P6' x~

ef"OC'L p6o~ .rl ~; 14x,~z;, ,


'r~j'~; :;', .Q.%r..t'ta~, 21 ':'~ lI~ TPLx,Ot1TOU
tx.~ - 1 't'ou tt6J A6s..t x~ ! 3,
ixe(vou uyr. ~~ ,:,uo,., ~po 6'", ~ o~x,;.

Ji: 3&

."AT-"~ ; tr.Q7:uc(t1~,. 3~xz.

-r.ro

'rO~"C'OU

't'~ .,:) 't'~; I,.~; u"C'T; yx[L"t,6ifvrr..

3! .1 0\ ; ,r..r., x~ , L 3oG-

).., ~ Or9 , ~ , lxouar.v, ou3i O~O


, tl..'
~,"
- ' 1 . ' ').x(l.~;
,
~ ,
.-:D "lX~o u ;: -c, ,
u
..,
... ,
,.,
-r.v, r:' ' ',
=t!.lt.rn, ,1..,:, .
oti3f: "7JV'x,o~, ~"C'O~ 311.; ';",'f'i;, ~ 'O~"O~
u.~;, -).(..,:,~xo O"tp 3~~':'2' t".

'ft
2" Cl_:~,

140

I %

,~

w,

.
J

-,

't('H; yoOt;, ~I) !'~-r~.:.L, cXAA~ ttjr.ptr.t; 3 "/l 1).


Er.l ~ yocp ro;, 't ( 'f(-~
-ro;, " -r Lt~;, ~o ~ ll-r, x~ -roc 'tQ'I
'"
,
.,
\~,
- 1~
,
,_.
'- -rOlJTOt;
' ' (~y t. Xyz~~;, xx~ . ,
,. '
!\'
"
.. ,

~x;, ':' "/l; ) j fI'JXUGtv ' 9')C xr.


'.

'

VOfLfJ;,

.,,,

f)

,~\

o":'~

"?:

'

..

\.

' IJ~~;,

IJ:";.

<.

o~ ~:J.; y~..Y.x 3,jy(J.':'~~ 3~.:j "t'OV .,

Ii

.!, .

-r
'rQY

3s ~O

'V

. -- t.-:--'/Qt 7;!:t~;, oj3t \;

. t' ".t"t'L

,,~, ~
~,
'
OPOfI'IjYOP~~;, 'J'J o~xzj'l-:-:x. -:-

3 1:X"t'lp

2).
\
.

r.po; , I'

" .

..

.r..~o;,

a')ohettv, OU -/, cXA)'~ ..-:-/;'1 .~o

'
'JVTX~

'

,,

3).

\.~,

yc~ -:-':; tO:


'JYCTZP7. ~ or-

'-:-

cu.v

..
. ;;' ' ~ ) :-:- ';.. .'J!1(f.s:tJIL"/l
r
r
~
:, ~'JVC~X~ ; tt:r,; ::,jr;;, -:-: i,,:,_ojx~ 4).
"
\
'"".
~
\
"
,.. ,
, '"
Q ~X1? TOU tOLTP:;T:OU, OUTe
r;UV'Jot;a'JfI~O;
XIJTOu

~90; ~.J,I(1.TX~ c. ~ c-1 5).


- r.t'! .

!!Lt'"
o~
C}

., r.tv '.:)

:}

/l.L, -h . .'):n x~A 6)' 3 f.-r !)


, ,. .~:)';;t ~3La-rv, :, ~t.
'.

. ,;;
'
'10>
opc
-, ,

,

'Jt ;.

r.poGtletiv ') ~e (.
xo~()' , '~rxt'
\'

'10>

'
,'10>',
\
.
O'JO
':1..?
x~~; r. .o~ . .,1 xxtpo;, -ro f.-
,
, , '10>, , '
.,.
jlJyzur;~,! J~'1 , J; YOVY;, ' OLX T"llv , "/lV -ro~; v~

, '1'

,
,
'
'10> \
,
,,~,
O7.~ 'ro"ll'l 1 -. (MC
utOXL o~x ;)
11 poe,

",

.,

O~~ 'r, ,

'

.~ ,

o.J

XCH

tY"

-'

~ .

"

\)x.~ (7J otvetiaeXt, 3ta.. -ro ; 3,,11(1.6atx 't"Uxbv

.,

\ \,
't"Qx,ov
. ~ '~O( , 7).

'ttt

'
"IIrx,

') .

'

UOYTC(L

OtOY

--------------------------~------

1) ', B~. " . - 2) A~:-. '. ~'. 8. - 3) '. Br . ', - 4)


~!/.. ~'. ~'. 2'j,-!s) ~. B~.,.K'. -) 6'. B~. Kll'. -7) '. A~[J.. '. ~'.

~TNTAMAKATA .

.......
n

\ -ro'J~

141

yuVYJ\.1'.o1'C~,
~"
-,
,
} ,
\~'" '
1jOev ~ ,:, YC!1-0'J . II:~ .,:1., .c, fL'fIoev r. \)
(u fL; 1'}; a~; o(c; ~OUv:tL ~'Jv.YJ > ~ue
i~, 01'& c1~x ~r.Ac~~ . . ~).
',
\ \
_. ~,
,,\
\ , ~'
(/, .c '~ ; 1"', tL .1 fLTv~
()

1.

;.'(

.,1

'
,~
~?O'J ') r.:J.\J~

""

y-~, r.OpveLC ,:

;, .-, O~;

._.

CUTO~;

LtfL~"

., 1'C, ; 'h r. . ~u{Lt'


1
.'
~6
- -:- L.oc;
'"
'~"
&.Ot
0'11
" '1;
C~ '; to;
tOG'~

2).

-.!

'1'

"

,,,

, , l'.

l)' .

- "
., .
.
'
'
\
.,

~
" (/,. ., E~.O:o, j v, ./)

O'~61'o;, ~ ~.o; o).~PO'J, (L1J 8L~ .'1lr.v .). iyxpi-rtLoCy, ' ~!J)c. iz..o; J.u , xc .,
t !, '~)."Ii.";, o-:-~ x.~

07lAu 'O"Ij~ ;

~'o, .t X".c x.t'~ Ar~v,

.~ '. ~X

~&. :; T'hv ~1:.o(x, ~ 8r., ~ .tt( ..

, Xt }; ..'"/lr.

3),

i;;

x(t; !; !; 'rO'J1'OLt; i!1-; ~6y..x , ~ xr. ~"


.; r.~ " tfj, ; ..1lf1(; i?t' 8 Y~P

- '\
..
e 6'

- .
~o

,~,
t~ (/,x~x;

, .a."'"." !)
i'.oc,

t(/,

't

~,1'LX

'11'1,

,1\
. .

,
cc."/l~~
,

(/,". YIC'l

x~ ~o' ~ ~tc~~ t-hv.~ ..a., ~

.. ~-h~ .. ';' ~I)..(c (v!t.'


rtir]'fa~ , (j", , ', rr'.

~'

"C"1I;

'

r'c~ ,, ~_.. tfLOC1'


' ,L
\,

,.

"t - VO(Lo~" yco l]y.O!~,

'!

x~':,

.t~

')

,
; C.t-

.~~

" G'JY-

U-"t) XoOGll'(otV uvt-. .t\ 1 ~'cr..;, 3r.x


1) !. '7. '. t~'.
~vie, o~ ,:.&,

- 2} A~I". 4'. '. 31. - 3) x~ tii~ t(~'ll.t""


137:).

142 -

AT8~\IO .\

...1;'01 ' ro 'l 6!L~A(~,

V..h 8.11'1 ,I ..iJ 't"T;

' op~ ~'t).~~;. u& 8 11 . ,' TLfLtO'


"(itLo~, 1.L iJ 1.O~~lI iXf~;' 1.~ 'i':~Aty' a,; .~po;
ir.~n~( rLe; 'ij; (; ! r.(t~ 306 x~
L
'
'3
'
..' ,
1.U:L~fL~ r'l1" autL 1IfJL, . Y2Il-B~, r.~. ,, ! ; 1.c &::'It.

.
~7J 1.1 't'iTPTO{ ~Y ~1J (,:. r~ 4) ~~P'"
C. x.:xL (1.11 ,cr~()1 iIl-vQC~ r.~u,:u 1&1(lol1.6'r, 'rl1V ~ r&a~o AZLTOUPYLCZY, ro -r(fLLOV
3a,.

'
\. pf . ,
'
.... '
,
...
Ju
~, yt"J X~ , 'r~ I'lQC .~. 'r'l1v 'rou
I~o ~o~ i:vxx UQ' "(ux!x,QC, oc 3U1. 't'ov
.J~iX &. rOT. r.6;, M~ 1e, <p1JaLV, i'\'' ;,

. fL-11'
, ,:L,
. .1.

tt

"

au. yt"/l'tCL

't'ou ~(o :.J.CZ; . l)uLt~"

C'J

L,

....\..n

"(-

' i:Y' 3' 3,~

lt ,oYo~ (I) ~ i:x11 lAOLO, ["/JC;;.

Tc'~"Q 2! '. ~ ~(.~ ~(~ (: .L6~ 1.r.

't'QU : .cpY-:a., YV.o 3u<r6.c) , .11


~ ~ ~
~
~
'
'
, ,
. C1JTu '; : t"'; x.r. x.CXL tJcxa.L..
":"l rr'

. ~' " r r,)V , ' 3, -:, 't'cxi;


't'"')v 'h.2:~, a.b~::u lJJJW t 1.IJPLC1.I],;, ~ 311-

1tOorj ,.. .;, o!~y X!Xt , ; 3U"([L, CXL


6 3 ! <? xa.t .~t,. ; r~" ,~x' x.eXXU1lp,cxa!l-C:
o~ auvtt3-r,a,v, oct aiC.CXv~7.AOU c;!, '01 L!l.v; x,'o~,
V.e 'h?u ttll, .cxcxts', 3 ':" , ~op~
t.rO ..~o rrA ' X.p~I.J.x, 'ho&p~Y 'i':tpL63oL; a;.,
-
"'\
.
..
,
,~
,
'" "';; :x~;
CXt;, c :) xoor.~ 1.CXL r'(l 1..) 't'I~11~s
'.\
'
'r1;Y
r,Y1.ra.Ts,cxv.
''
1'a(

3t

~,

~; ." '(.p~ 3'~ .. ; '~ xo,o~; ~r.'

.1;~, yel~taSXL
1) '~"

4) .'J raur :~yyI,'

- 2) y~yfJ~~ . 1375.

l"TNTArMA . ~.

j43

/% o~;, &1 ', -; o'~ t33'h .';' 1rPOO'!C.', 1

so- -:-; ~x 1,.11 tt~c&, ~


,e-,, ,! rt~ .p~- CJX.cv3tfAou ''
d . ; !, !/% 06. .
/%, ~ OU1 ~x.x 01,:,0,~ taonrl'Je~L ... ?o~x. 2' C.(~~
1I!Joepv, i!v'x/% ~.x. lL, 'IllaTe1tLV i~ ,,:,

rs

, ~! ,';' au!Jo~X(eLV 3~ ~ .t po1!.~,,:,,


.'a -roX6Lsv xpio, ...6, ~ ...a '1

,:,' Oo<l' d! .-1 XOL .. ~ ,2, x1]Px.o~;

';, ~~ .,.; ro0-YUl,-"o't, ~~o; ~Z,~~)()p(.


~ ,.\, os ff6,O,
." , 'X..i t3Xp, ;, OU .

31
30-

,,"xp6o~ 'EL to; v; x.i~~).o


7

'r.SLL, . ' -; xp~ i[Li..~at ~p', ;.

Baut.lslov

~~ ~~ 2-; Tl!) ' ., '11010 iyClC


vc( ~ . cioizea&atL , xc -i t'2'1'1).X

i~ ., 2 '}, x~a." xp~" i3OPO ..,


(u3v xT(afl-~ ":b'nv ' EVlXPtfJ~Ex~ Ax(Jo~c

), ~

tu - r.~~~ r.2sLc,v ~

":'00

,,;,ocv ~:t.%t.
7 r.o .1.

~E

ae: ~ ;

'{ Lv ~r.ta";') 'tl'

; ~ :J.; trC.:I.'r'J't;~ ; ";'0 . /%.";'" r.p6~1T"


(1.1%,

\.s..

'

~...,

O~ ~ x,XL ",,:J.EL~ o'jl..~ ,,"/% tOILty,~x

1 .
vo "\;

c.

o~ ~uv.l%:;. ':'tvv :r.t..s, !';' .: '' 'r.s


, '~fl- ~IJ,e x.c - .( o~~ 3~

1xz.i~o . 1- x.piet' i'.%TcX 3 -rh., -r (iUfL6~"


.. atOCxeLa~V, ; !; ).:Xl~VOt; 1~~o 2-

.. l%1-;'),l) x.6)(~O1., iJ x.x~ ,,;,; .CC'1t, 1al,


'

","

,~

).ar.o t~i'.~:-s
\,

'"

J.

",

,.

"

.,

,,;:s:~ ''." x.~o,

X?t;X< 1'u~..r ;

.. UL'JI
. ,
oU'C

,,,

~'1O' 't'L; VfJ'Jv

lf8 Il

.44

"
,

" ,
yu..o;
~'t'OL'too,

.l

-71

'"\
fLt1cxA"tj;

."

'.

cx."t.~ "~TSO~~Y?!J(t,lj;

o~ "hv6fL1la.v.
..7'.1.
.

6
""
.,.

' 3 'ii~ ." ra"(~630U ~'. %-~ .2~"tjCXL


., fLtT~AofL~ivoVTX -' t,jA~~tt",;

,;, p~ o-rTO;, ., 3,"" ; &

3L ~ Qu -1l ..~c -r,(~ (1-11 ..


.~ ,,', ck'ci L~f.:1). r.~, x.oL 3
).6-co -rouc; ~ auv-hOtL 11, ll, ~ ~1IpLx.ci iV'l(l-.
-; -' t~&(r~ xr (1-11 3t 'x:Eo,~ (, ~

' 33.

To,jT1lV xcxt . '~ -~" 8:l1, ~ .


v-hcrEL otxov''t'ou , :t ~; 3
aui~; oov-rl - T6"l!) siJXSl1eXL .

1&6 ";, ' .xro ) ,~

-ro't, -o~ 7 +.-a.


3 ,', -rou; :1) PPOV'~tLO":L 3a; ;
', .cX, ;, ,6 -ree1lS'cx6ptcrTOL , ioo,,:. .~X3.. - , ;'.

..,

'TX')T-r,; ,.. . oC:Ip. G"Q~.~'J.

'.
i'''.

; (1)E~

.. . '.
61 gJ1;C )' ;a ~.
':couro'1

rl.

.. ~

.,

& x,~,

" ~OGTa")

:rE.'

..

' U, <p't,G,

.~,

~(~ ~~?z6,:,~); 'p7~~ : a~r.~~ ..t.);


.
,
'
''
A~LXO'J;, ; oc:v
~ ~~,,;
L2 'l1x,Y; '.::

\,

'" ..
.. \
.o;O~x.c;,

.t '"lf1~~;

..

' \ . . ,

-.'

l;,'.

~ ..

~.

c:;~; ::IJQ~

u~-;~.Q\

't

":t

xc

'7

() IX~

p~ ,,~'

] ITOIXEION, h'.

'45

'J~' 'I1jCOU ) N~~, ' t,,:,, '' , ' ..


" \' x~ ~o.
'
.. '~
....,~
...
~"
tt,
,
T't1~
~I'J
O!JQ
'~~

'11.

rt

I'41OP~,o'Jo' " MX~x, 'rp~~

.,

':l

ll'J, ~' '''r1],

({v' o'.o~, ~x xo(x~, . 1 1, "~/j!l-~ '~.<i ...


:.

' "l), 11'). , ' l[.L,,

"

"

t"tj,

'

",..

01'

.,

~\

'11
"

';'/j~ o~ ':'0\; .o~ x~


v

"

. ... ::~t-:, ' -

.,'

\.

.xo~ ( Itpix, TT,~ Kxtv'i; 3~ t.1!.'];, E~!.c -


~x' l\lxTe~tou, :M~.o, ., ' c,5o na,,:,;

,.

.~'"
'tO
1]

'

,
I,t,

~,'

'

xTxq.,

' t.;.,
'r
r.p()~

,
.

o"l'

. Ox.x~

' e .'
'
'(
'
, '( ,
~
XXb)I'JO'J,
,
.
- ".;
,
~ ,
\
\,

O'JO
i7'..L. ;, x~ ;

1"
. '

~.

'' '

1"

'; ;:b(u~, (' ,; .,6'l,

b'.

, ; '' 'f~ Otx


f1 ,

,
"
"'
\
;
t1.v,
ri...
7:tGTo

. ."
.:t-z,
'l'jo'J,I, ';:,

, .\

.o~, 1'4, o~

''o~ . I,7:jl1tU,

i, ; ~t.~t;,
,
';

" pectOU;, ,
;

:.'
"'.J.

~~ .tU~ . o~

,,.

'".,

'

Too~

"

1jIJt~ :J ~!.XxE~; ; \)j ;

....
'~
... 'J,II}
f

t'
Q.

,~,

,.

'!',

)'

~,.

'(

", .

'

...

XI?Et.. l, ."!7: f7.[..;.

a(: ,'.
'
,
)
t'J
x~!.X.r..
...",:;

(l.'lJ ..

,,:,

...

,.

~rJ ,1.(')'1 r.Ote,TX~ "tl r.'''-

~'
- . ()t~
~, ,
\ "1.') (,)',1
- O~
~. 'rOU
- ...'Jt9
'
":'~

; r~ . LC.

apfJ 7: ' -I";

~Ap,'- '~;; -~.x .3'. ~' K~X;1: K~! -.


), "ll, .; ~O 'l, l.Lj3iv .'t!Lc

L
!.l'it~

{;

"''J"tj.n

,.'
, '
o~!.X, ..1, 'j . !Jyt

, .\ "

~\
vs;

'1'

\.

; ..~ ""

' OUOf,.
~'

'

'( V'J.
,

'

~'

[., x~, !. ur.0!1~V"tj!1'x't'IX .x~. '< "tI!"t',

! 't'!.Xt; lj~.t~ x~ !.'{l'~)Ij!.ljGtt fL"'~.IXt; 31'(J (,,'


.j,~ t . i !.X~ ") . ( ll. ,!. r.Ll1

,
7. ((..,
,

')

~o; ' :tj

\.

~,

!.X~ !.l' vt~ 't,

'

t'J''''1

\.1

' ~ ~

,.

'r

x.xt ..':'7.Ij.!..., x~,


.~,

.t ? Q ':;tG "..; x!.X~o'/7.~

/lF1'. .

'-

"

: ::

{4

18I

'101 BAAI':fA.I>H

x.~ o.~o. ; 'l :ioxp&, :ir.~Pt,xc -i C..


'Y~ v 3 irtfb~ "t)v"C', ,) ,C).{, 6 r, o~o~
t!~s -i :iQf'llnv' '~O~ ln'L\Io(~,

t'llCfl,

U)-,

t!i~L \I1-IJ' .' 'rf; (Lev ll'),r.i, ~i~~; x.~' .. ttV~L

~o; . '~' E~xo~; .1l Prl'.Xy ,;


O'~x; -r ~, 360 (~o, ecx )., . i 360 -r
~~~r.(J-'J, .(~,. -ri. ir Lb'. '1J, Er, .
irG::.t), ; ~ 3 p(~ (l1'\ '"

", x.xL -7 t).'J\v r(J-; 3'x.~ , -rY; Kt1L- .


~~, ,1) 4';1l(,. 'l"1ti ::.i).uv }

"t'utt, '.o~~ :i~J, vtSaLov ttvxL ~p(lo ' ~e .


~ - x~oo.."1 ~~o(x ).0..;, -rov
!a, -r1 1, 't'1v lo3~ x.~ "rOV (),'t' , 4),
-r't,v 3.L3!Xxhv 'f1-r6v -rttuT'7!v '3i , ~ '.
}:1'30; 'i);l1, ; ~E311).(,(.
rf 'l .

~;t{~'l) . b), c1 -r1 ct(!1-"fv

3L'

(J-(1-"'. i!'cv ~ , 6 (J-~ '1l ::;"

.l'J; 't'; 't'i'i, !1~X 1~, .' .E~px(ot;


cr~ol1~ ~'JO r(J-IJ-rl-tv' : 3~ ; r.iVTt o ~, x~3
' ).[..;" ! -rou~ -rpe'I; . Io).o.o(o~, -r 3

~x.~ 1l r, i>v ~ ).~O'~'',.A(1-.~, ("


l1, ~, ~~o, NxOU~t .i~(1)t., (;, t110,
. .p(~~, M~x . (~;o ... 3 't'<'iJ .,. 11& .i Oxvxa(~

uLv OUTO~

,1
.1r4.

OU

'Ap1/'10 lo
To6iot; . lr.eT~L ).6;, 3,',~ ,:"f . . '."fGL ; r.OL1IIJt1(1-tvo;o.
,

''c.l&Jr ~'.

. 3t ,

.i't~).. Xt1Y~V, ~~ IcUBs~'yp~pt


.z~ {)). ~o ~th"'nC 3~o" .ot'l"X, f~f'.l,

ITNTArIA . '.
~ -'l

147

4), ! lUtLll . ipo, cat&~;

!" ~p (

't'o tfeuao~

o~o6.o 6- ..

o~ .( 8'JGGtbi~ ,iJ pp6v1l!J-Cl %16 r.&~t,


e O~ b %. ~ t:. '.~
ou,

~ c~ "lj~C 1

,
.,
) }'
~1lL
~ u

':

cx;

t)

o~

KA-t;!l.eVTo;
~

t ",
-

; (C ; %1j ,) ~

', oo~ V.lAL 87j1l-r.(u . -

;.

r(t l~

(r'.

~ '.~; .':''f Iuv6aou, ~~ ~


6% ~ ' :"at; ?(}v, ~~ !J-EV o~
.,'

' '
,~, .
,
XYLOL; c po~z C1.L, ; yxoc;
,

,.
, .
\
"'
~,~
'
,
, 'r)}; 'O~ yo~ cq:n:L ';, '.. otAe'Jer. LO c~
o~

3$ l~; ; r (".(, .(".(( o!~


(O~ .~PUa ... ~ % ~~ ~ox~ l1, S'J3-
).6 xXc tb(c ~-r.(.'1, ""c),v 3:r Q
.. ~ l1, t,' ;
tU~c; ~ ~ cx.
tpl 1.
.
~o

, , ,t

,\

- rx.U/l-xaLO;
'
lJ.~,
'

"

o~ c~o~ ~1I /l-.-o

.. x~At!aer.L rx.c:~ ~t~~ "" ,

"""'1

""'~,

lfL;, ""~ ~L''~

rx.y-&ou

'

'_c
I
...

co;

6, :iAY)ee(rx.~ .. ; at .I '7.6; trUy-

C1.cv.v;, x.c ~UVX!l-tL 6l; ((f x)~IX ; 'l

'~ f f-r.G'ou . ~6c ~C(o ..


~'(t ( lJ.l"" x.c OC 3~;

o~x; 6.1l, II."II~ 'hv'nvxouv optSrprx.atv .~o(c ;


G'c.~~ .6>.

rJv 6Jl j-'.

3 '. ~; ~36."iJ 'J~u ~C6), Te 1rx.fL-,


'
: lX~
\ c
. '\ 0-'
9-r.at, 'rOL; cx ,)' rx.t'J t ""-r.t,
y(aTOIJ; cj ':o~; ~lJrx., (})" . \

.,

.,

0:1

t4S

, .

\,.
"',;
,

'

; );

.. \ <.Jt, tz<pQ.

~, ..

~,
Xr.OOuta\XJJ,
~~o;

'
.
\
~
- ~\
,~,
PL.,rt .' u~
, ':t, , O'JOtV u ,
, . .(JVTX 'a.OaO'~x;
'\ ' .:
,
'''~
-r;
- ;~vt;
,
'\ 1-,

" . , ' "


, "t'O, l;
' 11;~X~, ; ~a; tt;(.ovx; x-:roitX "-:- tz
11 po~
f1.&11; '17'2; ~6)'1 t~7:.:: r.arl. , '
-rt i~ ~oe'ijvxt, ~,(~; o~ ~.O; ..).;:, 6;,
j, ..

, '1"0'.
3'1!;.., ~ .{ . - ~,jo ;tt'ul1~
-:-: '/
,

x.ao~ ~~~" t"r.; 1C'~; K'X~7l;, ' .-

"

'r'
-,
~ ~, ,
. ;) r.e:. I)7.fJ'j .I1 t<.:) ,.
'16 -3(~x' 3 ""u -'. /L -f: ~
,'',; Vv.cr Xt,

'rLXou~ u~ ,8& p.lj~, ;

l'OU

~oo:}.o; )\o~,

.' 'n pro.

Jo rc tj-'.

",

't; 'f!
a.'rl"

"'~
.'JVOOOIJ ~ " ,

"6aa,v

..
1.
t
, ~y (;

'

1:v;,

't'x~~ ~t;

- .1,...

JI
',.
~,
, ? (., '''Jc:~

,:; E:.'ljIJ'E~,;, 'tou; t-;t~ao6;;o'J; t).U~ --:, i'; 3~%.x;


~'tu;.~~~L'J, ;t~~');' . i ,f16
-r7, Ottx~ il; ~~( 't'~ ~ x~~ .: P11~,
~

\
~
,

'

-r~,; xy~a~ ~~, -rX'J't'X _r'fv'J~, . 't'"'IjV


~
-

"", t~rl)c, e v.i '.:: o~.~ xxt ,!1-'

. ~o 1', {J-..Lv) ~ 't'~~ OLitO~tV ll~"';,


~ .11 oE~ ' Qnou cru'1-nL, ~5""'Q, axo;;o~ -ril;

7; !J-'II ,~%z~. . ~& i\~"", ~tOX


x.x~(X; !ox~ ' 't'(/X 3! :t, . iroo~.t

a~x., .~ ''l ~f <J1! -r.pO~ iR P,):..olJ~, ~,


,,: r.I?1. j~~, .~~ ";.>
"",

,~
':v

\~""
't' o~ (l:f J-:,

-ri1; i'('1o(l%; io,


.
6.
'
,
~c.',

. )."J-:,l'Z ~~).
)

, 1

'

'. )..

3 ir.OIT't'O).LXO; ,,"J, rr=).Utl 't'oij t:.s(J x.A-l;pOIJ,


,
:<,

'.:.

:.1. "tI ;.10 'JlJ

"
,
'1,'1 ljO~~",

.,

!\

e~a.)f.

?o?~~~' ;:. 3 ''t'~ p~&IJ~!~, 'X.C&~LfZ!.

L
'1!?LitQV,
",-

l~TA;\IA tATA !TOIXlIO:'{.


''Or

xril

149

: ,SG.v .
. VyJ(tov {;l1( .

.. ,
:,\,~ 1,

'

<:
)'
,~x

'

~o;-;o') 9'1';)
-

..,

'
:~X;

xxl K~tvr,;, .' . y.~ ,~ ~~.J.l) ~\ ~ ~


'
.
,
"\ '
\ \
,
.& (jl.~ ,
;-;Gl.''1~,:,~ 'JI,;,,:,t v ,
olXt 1 Ii~ ~ 3~IX?Oe(?ztv, :J."r.~ '!:; ~~t.lftc; ~ .'; ~.Ot- ~

VlXt

,.

-.
et

J; cxt-.,

[1"11

"

'''\

. \

~" tI ~
t . "<I}, 1Ij uox-

;, ~ <!) ., i.t:'1 ~ 't'tu .. OOteLV iAt

'6, ' tcxu'C' ~o'lX~.


.
Ti ~ 1Jt;) c;lr.ll,'C'cx !, x~ '&

.., x~ 'Jv,
CJ.
st,

\ "",'
t.~

'

\ .,

',, . /11 .'11 l1U/l-r.

IX~ NtoIX(~ .~ EplIJ(r~ 630;, Kf.~

-rii'>

).'-

3 f;oc;,1 . ~ ':x.\x~: .(7~ 3 ~


L~'cx lxov .. e; x,Xt ~Vc(t~}.'J;, /j'cc; ".(r){cxv ~).

,,\
:

\.,

1)x.o~,

\.,.
,'
t '~ .'J'.J::',C!_

!- \

:r ~'J;

_.

_iwt r.~t~

-:-:"!.');,

'.

'x1~ .

'

L-

o~E,

~6,' .6o~ ~~ ~~~~; -:-;, 3OC't'uiLt, ~OE.


((n

!).

. tbL'" l\I-toc', l (101) ~~ "tr.

O~"~t, iX'

iC~u

-riiJ

3).

~0'l, Itb~pOU 'Y"{pX!1-..oc~ .: -- -r. t; ~,


ctL

.).

- ... '.

Htp'

),. --{;;,

iavrovc

)apo~.

6'.

, ;, .3~~; .6;, ~'. " 1'11;

'
\
(,) lJ~~

u'J ,

\,

.1. ....

tX , :t fL~-

3, Tii~ L.,,; ~(:I!;, iLL i;o'I' 3-:x3~


f)

r'.

BcCJ. ..

j ")0' 42

. t.

c. -

2)

xa. ~.

Q;u.6.

- 3) ),,',

B:r . ~'t~Q~ -

4)

N~p

50

II 1

'''

~.

\'
\
,
.,
..
~, "1] x~ IX~ ~ .,oo~
~p~px, 3 'Mr."I] ~ ~u(, ~ p6bOU, ~ 1t"l1~

';'0'01

~'I. .,"tL t,

';toou, ~oo~ ~,tXttp(oxTo.

Nd/IO(.
tIXUTOV ", ~ "." ';';, 3LX 6~l) x."~
.xo~ .

v..r, ~X ,,6, ,~; ,

71

.. ~
,
)
OlJG~X, . '7lL. 1 ,.

.-.
:..!'f
'' ~o.
. o~ ~.ax.o, . !6 ,

ir ;

,"1. . fI
,,\
.rX . ,

1'0

,",
,;

~ ' '

311),ouv

3 r..briI1L. '"

.
~oa,:,. t!l- l1~

".. '\"
\.,..
c; .l. 'fr ')~; "l!

i.px~ ~ ~ox, . ~~ 'fY~ ~ ~, ~~ . 't's.rx' fv it, Lu; ~c.'71 1._,"


fLOU
't'I; "lI.r~

)(,~

O'!l. Vtu"
.
\
.,
otIX

.\0

'Ii!-tSp~V

. l-

1'' aJv.u, -nt; ~ ~po~lX!(:), ~

.'

",

...

...

t' '

'
ub'l1 31 tx &6 'fY;'1 ToO'I1yo~y "\
~b.v. E~ 't'p(~ 3'~o .'tjv 'fC; "~~;' ,
,., 1' ' l.~pX~ . 1}

tl~ ;

".: 'ft8:T

"t'X; ., 6.( 2ck~%~' 'r~~ ~, x~' ;

az; st3ou;,

ir.6 'ft 'fv p(t}o:X~(r) ,jr;r.8v u "/J(rx, )(,~':"

, , ~(.)y o~; ~ (1'1" itXAr.,8XL .." -

't \ \
,
er., !)
t, "IOIJA(O'J ,:, .: "O.~(,)~(o, -ri1; 'it'b>'"/); L
- ,.., ",
". \ .l\, 'EOYO~XL ,
,

- 1
':"t; ~. ..~ o~~; lJ
x~ ,;,"! ,e;.
.,

%@ o'~

')

tI

EAA'tlat

VOIJV.'I1V,Ct'

3 AOtr.xl, ~ as 'f~ ''~,)" 'l1, ; ,~y


~
. \ .. '''
\
\ ", ." \ . \ .;.
,
~; 'r"l!; . tyO'l 'r01J [1.'11'110;, ; ;: er.oou~ xr.o -'-'1; r.y
.. \ ,""
,
.,
: ." 'fl" 'fOLXU'r'l1V XV,.GO'f'l1':'X,

, .

\ '\

,
,
'
;ox.XG't"J'j'1 olY~Y,' -

t.?,

)(,x'l

'
1
\.'" ,
,
; tx " AXuv r.xr. !J'.'ir. ':'u~

\
'r'r]v

_
~~'Wv

.....

VOvvwv
'1(1.-

' 2. ~' : x.~ i~ xry~x; 1'l( ;

"t"~y J1 C~x, :;, aLX x.l a.


j)

r"

B~a. . -(.

IYNTArtlA ' , '.

151

't"ot ; -rQ" ~6y, (~16-xo" 1'o'vuv, ; x~ -r &


12, -r~y .. ~~OlJo x.3oc~ ~oxo' r
', ' buv' 1'1,

3,

..

~'.

'. -rv" 1'~y

8,

't"~"Q, (Ao~; "ov,,6)v' "}. 3,8a ~, ; Xop~8oc, .


...'.I",\

,~,

'\

,.!~'Oy O~ '"

-rouoro

'~'

(LOVXOL ~
,

!\.>'\'

0" "11 &-

-:" ..fL~VV ~ ~:-6" __ -i 8 1':[Jo~"tjv, 6oo~

~oJ(<<;" 1--i" 3& ,"{ 806;" 1'"hv 3 ~'. 3~x~ itXAV"


~ 1\(" '.oc elxsv ~op&o~ x~. !
,
1
' '\
~!" .
:
~1\1 OC),
'
"~'
't'''tjv
~" 'J f;; '
. 'r'tlv
<f

, "l. '

, . 't'1IV,

~
't'l '" " 'J.

' . ]
\

~,r'
.... ~o c:G'v

~\

x'tl.

~po ~v' , ~ x'~' !1.L~;, X.xocvax; (' 1..-

'\,
'"

,.

~
x.~,

",

OL "rQUTO

.,

'
,.;,

l'

IjVLX, "


,
tOp01JXpLO;

'. 3LX AlYEGOXL ~l~ 2~ .8v l't"

-..

Tor r :JTOIXEIOY~
',

OEfl )" 6.
Z~," ~ 0'(300 ,? a-roLXc(OU

....
ItI '.

. 91pt / itSJl, ~al1~.lIJr.


'.l '. YJo '. arrt: '.

. '.

XY6)V,

.\ '. "rii~ '. 6-

30U, . -ri\; Kcpx"\ ,, ':'0'1; x-1~ X'Te,').;o~

; Xy6):rX~

xocl ~oc~ c:oy" o~ u1Q,


"yOCtJotiv" 3& , , 'JtpoXX07l"XL ~3ox6o, . ~.
3~x.6olJ, ~ b'J~lJ, 'n' oC)" ' v o~ ~po;
1X(LOV tf(.(v~, XOCGXLpOUG'L" ~.
J\7.:_

"

1. ma'af

. ip ; Noxxp~,

a.
TQ'J

31.0v VOll.t~ft}~ Y'J-

ac,,:,-1. 'j;'?sa~,jTZPI)", ,,;,'7.; ~,)'J; ~'J:J.'('

TeAIOY

B.\A%1'.APIf

~ '"
6:

A,J

-. ~ T~ ', I6~o eeiOL II~E, ty', c~ i~~


~o.; ~ E.f~ 7.YC ;, ;.
%etpOTovoull.ivou; c; :- 7. atcXo6vo'J; -;;(t; '. ~
~6

'" !J-"I)V

)
,

," '/j

r .t
Gu",EUX

-:X'JIt"'t); ..;

"
,
:

~
[LeT~ .,. r,tc .., Ct

-;;.

"

,~
~.
~
CUTOt; C., 'l1t, I7.l,jt, ,

OO(Cl/, Oc u,tc 'JC,

',:,

"':OU~

~.

~"~

.'

EU' OY"l)\JeVTX
~
,r
,
UoptI.,Ovore;,
r.pOGer.

.,

tv:x

"l)

"

1.r... u~,
t

'

(.

6OO~,
"

.,

c.t~'J

,/

XoCt '1.

(.

'

' ~

J.'t).

"

'

etVCL

r
',
...
,
c:o,
.c~

'

" ;

Cu;:.

. '

c '1'J c
,

'/1..,tJ.,

l~
"'
\..') ut~
:.

c(f,~:v. ,

1)

.:

t'Jl1;

'17.

'j'JvCtxt;

rJ.'11

r~Y!.
/

A,jtjtv,

'

TOtvUV

1.

:-

C'.C7

~,

.1.

'/1

7., ) ..,

'

:- ,
~
, r ' .,
~)
"= VO'J 0"1) .. xxtp0U, 7. ... 7. cyc w ,'\, ., .C ( 't ~- :.<\ (:)- -;; ) r. ', -.Z~, ,....~)
- '
, ) 11.'/)'
IA.~ '"
.,C,c,

"l); '. '/1

rOV

6~.o

C'J-

"
yCtc

u~ur..:;, 7. ~H , -

tr

~~CJ~,

')
' .:t/ ,,";) -;;~o ,, N[x~t7.V
.
,~

' ':":C(~),'f;V

~
... 'J'J/)OOV

~Ji'J;,
..,

7.tlj'7.~'J, .~ J, ~ 7:p':.~

\
(1.;,

1'/"
' - 0 :~,
1 ZpC:;

'

,/:;,

.,

'

70,

rIxqI,loj,to;, M~ ,,7Jv ~~7X -r~; f~1. .6 :.(Ij;..,.1.


'
\ ..
Cf!;o ';';'CO Cr.;X.TTl)ptc:.> , ? ~O:J.eVO;, 7.~ 7:7.C7.1)
~I"

'. ,

7.

r.;UC7'f,Ij7.-

~~Cf.QlJ , .:~ U7.0~tc~;.'JQIJ, (J.'~ 7.z.)~z~'1 0-

,\

l:.o~~ 'l

1.~ y.:(1.,C;,

. ,o~

1~'

",

sr.L

C"I),

~.

":tzp~ :;,

'

'

" , "

:;

V.'f')

\ ')

''

?Ij'J~

.C :) '(,;

c ~ ,7

0:1.0

"'-

o~7.;

,7.

...1. (&; y~ C ll.w ~) ~7.


L~

),

.... .,

(. COx

.,,,

~'I~ ",; () :XOVGt v.");, '~o

-'

"':'0'1

,,~,

, ;;~t 'J"l)'1 r ":'C ~ YCoETil;

(' ~o ~ 63, v.~ ,,"OtOU-rOV C~ v.,

~\J~xspt; L '!; Xo6G!L~ ~fyo, ~M 7.0I~LV .

;,

,.ITC

1".

'

. . )
.'
'

-6

't''t!;

l~CV

X7.L.
C:;O ;,

V
'
o~ 't):-CL

'/. .

....

~'

.CC ; C-

I~
, \ "
r.:x: COO,
't'OIJ;
1. cycoIJ;
/

c "t'CL; u yc~

~
J

_,~,

C,

~lI x.xo~ t()V;, J"r,&~ "{Xll.E~V 70') )~ :J.-;

-;r;v

~rNTArIIA .

r,

153

yfifLov .j'j l:,l:.2a;, 1 1 ~. }

'''"
' .8 '
,.~ . ,~I,~ 2t. .
(Lev
r.tpVO'JTLC;,

" "r."
,

~,\.

. ,

"

,~ TX'JTt =. otI'PO;

.,

: ,

.., o~ "]., i)'),~ ~ ttcfaou

30;,

"]

~~o xoo~ eta"rA'Tr!.V X~ '

~.lI ~yx, , . iXx.~ '1x~ ' o~


... \
,
a't)!LE! \.$:-

'
'
..
3
\
. toP~A'r,; ;
j, X.XL

, xo'a~x ~ 7t).; (, Ta.v

. cl3~, . 1J; 2'L (L: x,r

'tG'#

t~uv.V ).v. .L).t.


',
'

~)
7.

~\

1.. "Ij;

~
Xt ...

"

"{x.'~

~ '....
(L
;

~,
.tt o~xoo

o'~;

",

vo:jo,

'[J.E1'a
\'
T't)v

XXt

ClJU

'~Qt~"

~ 1) ~,6'J tt~,

' dp

iJ

xd Gt' ; , ;

.t

l G.o 'l(~ iyC90 'i ; !l..t; ; 3.


t( tJ.tT~ -r xttPOTov(tv 't)L:J.'t); ).t(L~cvttv (L(LU;
u't;,

e).d , ~ .).,

', ~).

- "cyx.o. .
,
t

x.~oo

,
v.OO'J

- . "{~~J.z~Ij; ~

~o,

.~.

\.
OC' ~

,~,

cuu,

~ oc~x, ,)t~

'
" Ot~O, .

ou"
"

-XttpO-

'"(' 3~ .. 3oc ' -r XitOTO

~:x Cb!, T'h; r.t''i; ~oc)' ~~s~ 3~, ~ ~"


.a,

'Ij
."

~,

U'\f;,

1.

~ '"\

IJ.eTx ll x.oo~x 1c[.l.(r}y, ~ :Ja.A ,

t' ,)..

T.o't; ~ti; t-:-r.oct voIJ.!tJ.ou; extt', 2efi;.


c'oc xoct .ocn ~jocvt '(1l. -'
3 ~t.t, : 3 , oc ~,t, occoc ,&,-

'\oc'

'

" 'J
Q

' .

,
\
~!1'O; eGTtv

~ \
l
\
1

<>; OC, yuvatxo~ auVOCpStOC

Xoct

... '
Y,~

t;~'t;~, ( ,oc x~o 3tx.oc(OU XOtvc,)'ItX


~) NiZ~&

r'. -" 2)

. . KU'. '.

2),

tL~~

l '

154
3~) ~:), !,:,~

,..

:': :

3, ax.xo;,

,
\
y.::vo(.l.sv
;. (1-'1'1

!} 3~~ u:..b(u

6'"

-:a 3t

'

oy,~oO!,.

tvv6fIo0!J; 3 ~..o;x.) i-/ ')~'~ :..!, 'h\, ~. 'z~ ' ~[1- !; ; 31;:. p,-,~~
~ &.:x~, i1bU; , ; 3 e7lAe(x;, i3o;
~x, t'Lx,X;, 'JL, ; -, ' ubb'r},tL .3. , ; 3$, (~o~~ . -3~;~:x vt:u.
$1

3t o~~

ij

3, ),iyov.cv,

u&c, - o~o .

; ~o uv"; 4)~

Q,j (tL ",; ~:..~ ~..o, .


l'o~E; ; ~oo;

2).

~..o, uyx.xOsu3iiGXL i)'~OI ~3px XXlTllv

YUVa.x,x

'

....... ' ).

<rJvtG1''tjGLY,

t",

'\ - ' "

\ . ..

,
\
"

yrJ.tX1J ;

'....

'80O~, 1'c.~ !" ,

3) .
'::.
..
't' .;

lp'~

, ; c~ .",).
.
.
"1l 'OUX t~r.3& ':ou; -; ,:, r.ty" .
60

5) .

. POaU~ 3 ,1> " OfQ~ !v


~P !) 3 ,i?;, ~~ '6; ~. 6).
!31 [L~; &uaO, iX 6,

31

't"u ~xo~~, .(tpC~ , 3116 xrl

;, ~ ~y o~ ir.pcmt1~" . r.PS[L~X),AOYO;, ';


~; c&; !"'~p~o.o, '~ T'~ ."'r!t1.

x~6: 3 7).

;", . &),;, ;, ~ YXlLtt"; 36" , x.r1

'"~ 't:~&x,b; & 8).

..-

'

n.pl :; o~ irrn~uovr: rIpov~ J.l~u).


Z~"" 1 '. . .
i) ~. )1. . . . J X&t 3. - 2) 6'. B~. Ka', 8'.-3) . . 4. 17.
- 4) ?~ . . . 12. - J) (I~~,ctt . 13. - 6) ~.~( . 22. -7) .
. 4. 2.7.- 8'. }. 1bo. K~'. i.

. ltATA 1TOIXElor..

r'.

155

. '.

~r), rr, , .1} !;Yp~ 4


~ r'Jrr, tJ'r~ur IEp(,~!(E)~

-'.1 (-:.

,'. " 6' , ~ ycXlLOL;, p'1lal,


: xca,; J.L;, ~ o(~ Ls~, 3uv'r~

.,

"

" ~ ,

.!\. "'\

~2 -:;~x.oToO;, 't) ';, (., ") ;

't'ou.. ep't' -

xT:cA6you i1 . lcXpt; ':'0& '( .~.'t';, -r~


Oe(ou ~~(J.;. r-~'1I(, 't' r-h,:,e 6y~ "f,"t!), , ~
'\
- '~,:,o
, .vu
,
\ '
,.
.
",
\
'rI'1;:':'(~,
't'o."
v- Iu~, ,
3, .,, .. AOLr.O" XlXl -~ xPF>
,

T1j; l1 't'u ~,~,

r-T

3, "{ 1'0

AouTpbv, :j~ ~ .~p ;; ,;, oIat

jl xxp(a(XaOL'

17F.

T1~rr (;>r. .

~ x~; ~p, -r .2 ' ~..'f~,


( .( 1'~ ~ 3LatTTpo&VTt;.

'
6;

't'ouTou XL

tc'.

fL~; r-V'tlL ; 't'

33Y.~ l& 6, 't'QU; 3L~-tLU;) , -).

-~; x~-i '- XA~po ''( .a, 't'oUTiv

312

"

ouo"" .

~ . 8 ~ ( ~h, ~ ix.~e~A'1l(l.i~y
; 't'ou' .( i~~~, i1 (, ~ ), ~ 't'rdv ''l1"';

~, IXt ~ ir[L, , ot 'Jt~O''t'suOVTx.t o'~' 3~~'t'.,

1. (
" ,;,
,
, O~
""
. ..
" '
,
~.x.o~o;,
't)
7j
!)

10 l~ ,

. Tot; ~a ,:,; ia-i-'L'L~ )~L x~1 ~ {. ;

,f.

Iu-

630 ~~L x~.


".

M'1I~~~ ~eUTtporxo~G-,;~ l.Lpoo 'p~o; ~ ~rXO


;, -' (I.~ yuvattx\ \) .. &8 .-:-LUG,

M~TAIO BA~TAPH

tt,O~AAIXXo1J'I (' ~~ ~ fLLi~ . 'l,o; ?"


X~

ex 'p,(~~.

3 ~ r..r,' ~ '~').l{..r. t'"

yiyt>L1'O IX~ ~ 'tr(;, ; ~~ i '.' ~


,

x.~

.~

'

'1]; .

l'{c.

i 3'. : t; ; " ; ~
ytot 'l ,, -"4.' t!lY1LctTo, )''oOt
~, - l1; .1' i-xo ur,(' t'tla, Q,jx,

o36r'lX -rfI" 1F:~ -rO'l '1''1]', 8

AI-rDtL, ~po'l, ~ 81.O'lO, ~ o3~O'lo, f/- 't'h'l tr.'


1' ( u'll8-r 'l.X\X, 6'> O~OI~1'o

!J1'tI1. air't'~, xto~ O'l '~'(.~'I ( lXrp

r.t, ' i.o- -ro 36-. '( 3, f1'~~ ~

''~ ~; ;, !~ ~ -roij ~o !'(1', i~'"


.8 ~ ~(Xll'l lXo~' ! 11, fL~1' r 'r1l; ~AAr.,

, -rXL~ llL 1)oc, ; ~[l.1'O'l 4).


tf Jrr .1.

A).~ 8,, l~1'oo, ll~tAo"

~ x~x;

t.; x~~ 1, , oo'lO, ~11,

80 ij ,j, u36v' 3 o~ ~1', 'l '-

3 'l ; 3t'I' l'; oo~L f/-1 x'l,


e~pXotx.oij 'l1!l-I' ~11 oo'l1'I, 11'1 i~' ou !l-~V
cS1t-r: , ,.

a1tl .

1j ~P ri.. -rij~ ! 3C, 'l~O~ ~'l '/--;

3..~?.,~
L

'

'

.t '1)x~

Y:'O~~,

''~YO\J

..,

Ot~r.1t'~'JIj"VT~~

l."

Xt l' tt X'XL; , 1'~; I(x~; rzo),:x1';, 1'71; ,.~Gt;


,
,

' ~\
,
,

Xt1' lJ11 ' ~y r.'1.


~ , '.'?~ r (l.U
*ti(l.o'J ~~r, '""(~ !J.t Guvij'XOov, ~ (~ '.~'.'ox6~ t1rL~iv.

t) ;" '1:. ELI; ?" '~c).'tJueb'l:" i..


:.urI i."ry.,.~; xt.l .-:; !,-,"" 1375,

U. u!,.~cu~ '(~

~TNTAr&IA . l;TOIXEIO~. r'.

157

,,\

'

~"..,

U 0$ ; .;C ~o, (~
1

'~"

\"

L::tIJ":

',

- . J lOJ'
'

f'

(.:~

1'1

PY~v, ~

p:Ol..~ 1 I ..

r1t

r.)

. ,

"
"'I~ r.iP~; ~?on ,,oc, ":
_.

~, ~ , O!JO.,

~~yxf1'ou'l,,:,~.
11 ')

ia~,

~,

l'

-'

,..,.,

''
-: ~, ~-: :xO~1~'%,

or~ 'J-:,v.~, .? To:j '.; ~.~


"'
:l-

.,

"'f,'J

'"

'r

"('! X'l~~~ r!tL

r;J"..'J'j~

"t

.~.

~
_.
':"'(1;
)'0'1"1;., or.::(

1.'

" ~,
O~rJOVXt '!)

~ ",
u"1} 7. )'1}

-rOU,

~
,
(B'JTt(t~)

. "tzt~ .
O!JXo

.,}

\ ot
~i'

.!t
OtJXo
t;aTL.

~,

:~-

- . " ,

"'
\l't -: ;

-,
-;: )1
.~o ":'ou ~O')

':\

Or.-X

_.!

_.
':'Yi; OY:~~;

'
"
_tI
'1'.! 7.t;;tL, r.ar.O~;

~, f'"
oy~.

t;tL

~~ X!J":"I}

:J.

')v::tTX~

~ \ !\. .
~,
t.V

_.

' .!)

7:

t>r. "rQU v;

~
\:''
,~
)
)\
~;(
(}~ ;:~'J '' ":': ;r.. ~. ,,:,

\.
~
... ~'
t'/~'X'J";'i)V, ::t.u,~, : '.)

'
":'0'1

4).
.
\
~XO,

'''
,~ '\
'
"1fJo!.~;," 1

~ -n; ~~~; !' ~,,:,.1~~o~ 8ti;,. X~ -:x~

A!Xf1.~ivpuatYi xA1lpO6v.OL"C'OU ~,,:,x. to,' xlXt Qt.L

:;~ -r; '';', A~:L~ivo1.f'1~ xot-:~ ~. ~ 8.


a~, ~ f.!X x~6";, I(, 1.

3~'JirIJ .- t3~xo~ 3 .?6.l) cru


~'i; '' ( :.' t~ x.~ 7:1; i;(~ a~r.t
! to' ,:, r.J' t~~o, ,; J-t: 1ttJ?a,

~,
p..~,,:'I, j

O!J'!'1" "C'O-IJ,

'\'

'U':'t'1;.

-)
_,

.,

. ").
tuaLV

.,

).1

co. ~;

3"JTErO" .

lJ-r!.

'.

JV2

.',1 ~

.,

'

t!XIJT~ 'a~I''t' 1: ~ ,c:.a "

t) Ar. 1&,.0'. '. - .2) ~,811. ~o'. ~'.

158

''t6lJ> ''6 r.!XpaxpY[L~ ~'~~x ya/l:IjeYvtXL, Z~~~


'6 xr, ' ~'1, , ~OY '.
'~}~'
\ \
O 1.0.,
UU'octXL J '~

; tui') x'l

,\',

...

O:'l

'

:'l,

~,

01.10

4),

3 Y~/l,tTX~ t'lTaUTi) ~ U7w, 3-"t); ,

!wILaxTou '; (. 'l "u1j; :8'l

Uep'

2).

}..

a' J', r'.

'

-''

n,7 ;,

' ~
..~,
6 "'"
,
. 'I~,
~ 'l' 'l, -

v~lhtx'l, 'i, xaTtAibO/l.tV, ~(x; io",.O'l, io


~'I)'3~ .~ 3~.ou' xt'o~ 3 Y/l+O'l,

' ;u(Jo(, /J,'' 3 L '1-:; 'rQIJ'Ila~L


'h ~X.'I"f'l, X'~ 'l(Jo-/J, -~ f

"t)V

'lXX

~ 1
\ 't '
... ":'
'
~

,OLrJ x~ ',,"'JPLO; '.l ,,~:-Xp~u,

,,~

,;

~L~/l.e:~'{l, 'l, <p"t)IJLV, ~;, oux taTL X'I~' ; .


,( ~ .x6'1'l IJ..lTPOU, j; ~x.x;, '
-r ) i3po, ~ ; 'lXLO; 'itpogp-h/Lrx"t'L' 3, as,
" '','I~ 'rOIJorOU;
,
"
... ' '
'''\''
'1
CP1"\ :11

);
1)'1;, C(.
.,
r6o; -; ~xo.'I'l : u-:-.')' .'

"t'O'~TOL, ~'I -:-rx3L.1'1, ou :.+,'{ 'l o.''lo


.A~ ~" 4) ", .; v6f1.0;, (p'lJaL'I, oUx. ,
i..,L.~;~'1,8'1' 1"a oe'lTOL' 'rOtxuTx, '1] -r1j;
.'(; .' ~'1]o()tf(Xt; 3. 3(.; oux b;., ;

r, e'I'1]' op'[~~ :' 3L~:J..t ~


iiv 6) x~ 3LIXr.;n~v

8;

~'I rx "t)f)'1]'1.'l r; ,

; T6!l-QY, x~\ '~ 3Xn'O~ X!XL rPO'l UTc,u, ;

~.r.c.
rlv ' .1.

'

-rii; Oc.oA0ytx~ l'l1.lll'O; . -rx, 6;, -,


', (p'f2al, 'J'~l}, 6;' ';'0 ~o'l, <ru:)'r,L'

3;

~(TO, OXP~'IOlJ.tx:' ~' i)~ -3.; (;, o~ '


. ,:,~ (, !...
) ..

8s"., ,I', ;

2)

? ,

39.

1'2.

IYtlTArMAKATA

DEfl
,.
l-"I"~11
"C'ot;

i59

:!TOIX.[IO~,
ir,

.,

"'
<t

",; !L()~; ,,:,t; r.'{L

-'(<<-

,' 3 Lu; aopa;, ; ":1: (f1J


:>, VOPLa.(l.'i> 't'~ ,"~pXpxo ' ~~'7.1)

o~ 3! tCv; '';t. ~o ~.o' ; 3' 't'0


~'7nl't't); ~, "C'~; 1Ij!~; o~ iXbiA),Et,

't'o EjO~-o" '{~'o, ~~px , ':':~t(t r.L


:r , ; ~ (' ~;~, 'J'(l. i'..~i (l-b.(PL 't'oi)
't'E"C'XpTou ~o ~~(G~L -o1~ 'Jv.t; UOl'1,

'"1 r.u~?, 3).UCi, :'-; ; ~~.


,

..

'

~ -~' ")'J.'~ iOtfMTO !l~T~ - ;;'6v()

3LXTtL~6(l.eo;' 8te ~ :.t

":'11'1 '''"

-", ~ 't"ii; ot~; 't'ii, :r.~t.; 't'v ulov


'J":"V U1!\), ~ l'.tV -

't'oUTOIJ ~'f' 't"'t:LX~VTX 111) !J. Aty6(l.to; 'i);


..
'"
~
,
6-' '
1
,
.)"
-=-(~ Uxll
~, OL .f/- , J<.Ot 'fLGL 't"uV 't'pL'
't'o ~ttv . t, 't"Iil; ~~.t'; -~ tr.LlJfl-~~~ . ' r.6~r.~; ",
1
't'U'l

i ' ,

8;

Ot Ot

r.
.
.,
.'..
,
,
.'
l'-lICt t/t"l; ,(-l'J; ~6).,
(~

jori 'f!> -:" xt 11~' Tou; et; ; ritbibr..6(~ ,.


,
, . , ,
,
..
\,,~

!,
,

, ':':rv;-=-PLTo

~~TOu;

'

~'ox; '.,/,

o~

,.,

'J11 ';; 1),; ';, , " "..x~.; l}-

, - 'tOCiO'J"t:0lJ
, 6
'r
., - r
'101.1 c,'I}.e;, xr.~~
, ".o~ ~, ;c.x't t
" , . ct,,)~c(l.Lo
e,
't'O\)- rr;;\); ":,~ LVt)"Cf
-
XtJl'XoIJIJ.tpx,
'
.
.c. 't'})
''
...
'\)
r.pf}" ,,:,'r; j~
.

-.\); ttv~f,

,r
"Grot."o(J-tv,

O~)

~(Q"C'~ t'JU;, 3 Ltp.u;, .r.xpx

8L'YlJ.V', , .r'h; O(~; r:~; i~,x",


3 xt3UvtuatL ~!-". ~ , (J.-11
1
,
't'~Xv~-. '';
,

'J];

-,

. 't' - r.~p'~
!l'.1.

ao~; ;;"

;,

~,' t:.l
":PLjXlJot~
;;

':'L;

i})

,.,.

-rLVU1); ,

XOtl 't'ov ; l . - x~ .. . ~:J. 3x~o},, or


1 fL-n ~ .; G~Pittx.~; 7:"~',)(l. a1to 't'p~T~ '
, \
, -J)'L.)Voj;.
,
"
. ,' ., .
." "{'J::n.t, 7:"~ ":"Z1'p~z'/ '
c it'J O'J1'('),

TeA

1'0

_.

.,
,
1.
*-.
,
.. .
v.trxrxt~~-, 1; ,, rxrx,,:,~t:J.~) )
(l-

-p~~ lJ t~":'1J

t;l..~ hr..q:,

.t"

l'{

~ xottJJhaet 7;iu .'J, ~

'(,)" K~(o

o~, ' ,j ll"

':0 -:-=',,:, 7; VTrx~t(a'l); ..~~ ll3a; tOa(Jo~xtLV tua,

"

'~'"

"

f1L .ta':;

im(

'iI

.r.;(t; urx,

ot

't'o "~" .' '


u;,

'

,,"

~ ,

'y."r; ~ox

!:

c.~t

''-'
(~"I

Otp~r.euehat:XL) -r ; 1,.

r 1'.,

l14..

"
a:
/~
U

"'"

r,

.....'~,

_uv') ') . ;

l'lt'OX(l~'1~P~"~

.;, '~, '{L; 6, (~;

'

.~(),

" >

iL"

~.~x;

-r'il;

'" '.:t, " t.e; ; :1;' i!x."1.'

"

(X~1;,

(Jo 'l)

~ '

- ) '

" ,:t? :

()'1.;

, _ . ,

..

X.OL ) 1 ' .VQ'J" '

, '].

T~'

.. "

~,'

' ;:~;t;

. .,

flat.

~i ~ ~i'/~~ 110; et~, ." ;') -::'. x~, T'f '


YXfJ.L~v ~;, , :) ; ri.!; 'J~i{.~u1.'\ .~,

Q.r~ "]V:J~'], ~ i1; iXLV .st!J~" 8t~'f.;


~"

x~~,

,,~

, !

xrx,

hJ.

,.

,?t'/e'tt, '. , 'r o~:

G()'t'Y) ,'~G(L' o'~.~ ~ 'n ,j -:-=o~; i~t~p6-

f/-LYVIJCi
~L,

\ \ 'o~' ~~
' oc.
.' ' '.
' :uv,
"
'}
; ~.
\ ' 0 ' .rrxfl-o;
'
'.'
,
b.
,,)
.' r. ~oo
1':r,P 1'tvoct.t 'J:-.l1
v .
,
~
.....
~ '
. " " t , \! ,
,
,
~: ,UfX.tnrx C ", : .; ' U'IrJ..~ :-

"
rJ. ~

,
'
.... '
1
Z~> Y.Xf. (j'J."',)t~ "tU
LO') ";;;

j[j

~,
~x.x~o

.0t; 't'1~

,.

trJ.,;
,

G'JVOC?ttrx;

'

"OtJ.at

'

t'.ou

'

r-::-

1)'
.\ , ,
()~ ~ '

~.
o~'Xyo')o~
.~~.,

O<.xt,

'

'

t{',;;c,-r:~, ~ :t '; ~~ ~;

~ ~va'~i()' Xo~Y:~ 3 7." 1; :il1~,

.'

(I' ." [.

,- 6

':~"{~1",x :) <? I;L~CiS-:-!,

".c 01; 6(H~ ' ; .c6. ,;;;.t:rJ.~


rfL,

'
;
O~');

7.7.'1

"',

j'] !

';;0 "J:.L~

~;'~-;-

''-::~o~o
't'-r; 't'C-'ClIJ.;,
7.0 ')"'c.~~
a7.'D(..);
'
,

')

, BAr. 1tfl'. ;'

..

~NAMA ltATA
>..

,.,

yo~I'!X~ ,~~

't'''II;

t.p'1]XC

",

op~~; O~

"
".'
' OOPVE'J(.)V, :u

.~l)

:.>

, t:

'X~!}~

~TIXEO:,(.
,

161

, '\

x~l}:, ,~.CX~ l.~ ;

L
rJ.rJ'IOV

... t 1)~,

,.~,
'1] ~()~~'X

-'
'\
'
1.
"
, ,

-:"r.;
.x')'X1I.~; c;,'Xu.oov ... ~~

~,

~,

.f . 3'~ tJ) 11J'Ii~;, r~ 6)-

'\!) 6

'

;:~ vrJv,
L
~
~"
,
.x,~. ':'0'); j'~fjLO'J; U1J

wxt8cx;, ,c';t~r. l)~t; ~ ;'

3LO ,, ~ ~ "

-; '~~o('X; ~7':Xxy~, ~X!. ,:,'n lI(~ tJ.6'1],


. r.vJv., ~1tL ~o' fJ.sv "(, ;
.

,~,
-rou;
OS,

..,,

O'JV

\"
X'Xt ~;

'

' 6 VO'J', "!'?;


'
. .'
-~,
t~tj'(rt" Tll> 0

) ::t&t

_ .. XY~O
,

,~; \;

- i'; xo~x; " .,).;, 1' ,j't~ 3

;.

"

\,

'lI7t'I}U XGH

,.~\.'
":'?~; O'Jat c.L;,

ou;

-~,
~\, o.t.

~'J.(' ; 3~?;, tu; ~ 1C:p~;" 3, ~~

_.

'"

" : ~a ~c..)y (l.~.;;.

6.

3& ,,6_; j( ~&3"t1", ; tt ~

't'-~t r.;

'':\

.. :..,

y~o,

'L"Ov ou

&, !,

o,j (1.6"0'1

/""
"
l1
.J.'\
VO(J.tl,fJ1!-C:"o;
-;
tl1\G't, ~
' 3 ui'j 6"; x~; ~ao a, ,,:, ,
,t "; L"1, ~s ~ - ~~ r.opvsE~ V~r.-4O'oT%~ ut, ~' iJ.1j" ... ~%p6E~ 4).
1

0 o~ o~oo;

-.
!

"ir

t.

rijc Jtrt 7~(lfOr i.r !v.,Jur ,,)-.


(tq. ~

grpartiq.

~r(t ( :rlJ,r.

lJ."l .

'\.'

'~B
",
"\
.. \r
(loeYXil.O'J
~'1tLU , n

,.\Cit"

-n,

y~p~, ;, . ip~o~ ;, ~Ot".,,~aa ~ '~

',1000',1,

'

'"
~
TO~

_.
",;

'J'"

Qt1J":''O'

,
";

~Q.x, Y~ .. 1.," , ,,(~P.01JtJ.t"1J (~) ~ 'ii;.


o~, x~

')

ItP{/Laon.

~. Nbo, .... .
!:"',
"

1 fJ:J..

'-t

~.

21.

,t

162

:: 1'

' 31 ).', !txl 1 -r/iv -xx.O'l i3~:J.~cr~~~

crUV&UV01, !<i>~ .Pllcr\, 't':n,-(, ~yxli!rJ.~TL .ua'l


,3{ 't'Lvoc crUV6:tJ, .r~ ' p'l e%vctTOU ~el -rdU, pc
',)~ ,6t r12.L, ~c c .U'Jt, ~ '3" ~~
,

crfXYX; 'l.pcO-&o:,

'

Jo l 1.'..

1; 3u<!~ "rOU<fOL; 't'ou B2.&L).c[o'J a xi f x~ ~~~,


, ivv!.Jl)xoa't'O'l O'l ',X~'lX .u'il;' !6 :;t~ (l'r
tI~Y 'nn 1la1.ll, 'l't'poIJ-nOTaty, ; !~,~"
1'r'li; j l(1i cit~~1,(;,. ~ll(11" '~C'"
't'on 12'1 3('l y'lx1,x a!JY'l(~IL'll ~ ', ) xil 0't'<f) o~(

.cru~TL ~(3.or~ i3 ('. ; !L.~ ~t~, ~


, 11 3. -rojj 1 ; ~biou, i6yy''\'o, (l:h
.. ,,'t~i'l030'l' 3;; xp~L 11 ' T'l -'
'tou 'I't''" px~o Ub(~~,3 [L,'t't .3cu~
'tlpO"J'ci'l3p~, xc ,oo.'I1Iuo x~x '. u''l1-

-0'(11 ';, '1'l' ,8u~\j30'l, . .1; (:-" ~


't'1'1, lTL~JVOLxtt." (~ ~.u, ;-t~ .. T.T~ac,
x~ 6 o~ 3~~r:x~4To' I,(~;' ~p ,au"(6"
i.U( .~ xfp'~, ~ (1l-~ .,i) 3su.- ~oxao,
~ iyoa~' 1) aUVTLeso~yJZ~' ck.1., ." ; .'', : l1 .ts(v r.~OLpOUlLi'l~;.

"2'

/.

,Eck~, L't''IJ' ~~~z~~ 3LiylI, 1iyo..,,, ,t 3,.st


x.~TCXU., u~3-h&' 'itUTOU',,' .
i) . . ll, .! ~~ r:J.~ t~,'h x~YO ,
3 xr ~CA~UT-6cr!l'lTX 't~, . .,.3' o ~: c; c., !
~ '1t'pISTSPOV TOU; xxPTouA~p(ou; ,, ~ T~ i"~ !'~-'
-rllat, xi~s1voL, ~~'I ~rr)'v, ,', ,~ 1t'L-

..

-ro)L ', -r. 't,Asuf.v

i& .a :J ,

VLu, -r,. .; y~(O 3 or..tpi ' r.poa3Lo-

f"r. x.T~(oll OOO'l, xr..tl r.; x~ 6 ':x~ ,, ,

"l.) 'rJ~(->,oi)Y,:,x,O. , x.~T~O'lO' ~o~~O& J-

r"

11II.

'\6'

")""~
'O'~fLtvOt,.
lJ2:
'X~ tt otLotv r .2:

163
-

; v l~:1 A~~e'tv, ?'~o1'O, otf'.~ ~).


'\ '
'
- ,
'
'
n,tpt,~~.
. ~~otv,
'/.1 vt7.prx' &0'11'0;
'rOU
lL"ll '\ot 3t(~' ia .1'11; ,ot.'(; ,,(~lJ.ov, (1:~: ~

uv-n:pYfiivL - vt o~ ,,: .7:~~1


.v ~ x.xL ("11 , ~~e~otV t .
1 . 'r1l; ...(;, OLXSLfJV V't [L,

-." 3t'J "(<<[. 3~~v.

-. ;'.
"

,- Jr/ Jei rOJ-'

iepolor?laarra

(.

'. 'r1l;. No.otp(~ v6~o , p~6Tpo ." ~


& ~'Jv- ~ ,ott ~' ." "(~p

r.~v [LlAAtL ~ VLot'JQ 'r1l; Oetx; E~P." i,


': !6 .o~v 'J ot7; '~VLot, ~ x.~
-

'"

..

'{Lv(.l. tv; . "(<<

;'), \ u~ot.

-. '.
" l 7"
,

'.

oJ '-'.

''. it~V~)V 1j ~ ~o~~~ Iuv630u X.iC,JtL ; ; .

. (1.0 X6ot~ tu~, ; '"ll6';~ L


~ ae[L ,16l1 3), (1.11 ; bpxovrJ.lvoL; ~ ottr.
-r ,,' .~ ,u'lA 1 L 3 ." ~ . 1\'t'tt ~ <!'> . . '( otv XT'f~ ~ x~
,
,
-r1i; . tO
.

~,

1) N.tp. ioua't. p~~'. . ..- Ic. '. ~'.-2) Ntp~ ),.-3)~.


..:;., 137:S.

164

~EAAAION '.
'f l" r/j.ltl'r ap~' c" .~p rl

..

! rrl,

, .1'. f ,' /'u.


1:/
.1
' oij -' BCCtILAetOU ., T~ Ur.'J~ X~,

t ~rp~ "l1

8( Qt~; ; j'-1J !,)~-

( i.88r~v 'J; ~ tX; X%~~:x~' .',,:,o~,


1, 3 ; $,

x.~ 1"~ - %

t ; t. t1'Jva(x.'1jtI~V .~:L, ; 7; txpi


..
T1l

v- ~~o
'J(]! ~o. ~~Qt,5~aL'
,

'-'} : O~1' 3~ -l" CCCC'i.., ~ Tp~G(

11''tl ~ o(X~ , 1'a LhL. '~ -


uLa (J.6~ :; : '' ~tJ- ~ oux ~. '(1
, ),(; .
" '\ ' x.':~\ .
' J/.. 'i
~
'
,"
,
t

x.cx.t' ,
"t"'1)'J Xve'J (J."1; x,t(ou 3r.6'J -'JI1.'l' ~oY, o~~ ~t 'it'6;;
,

Yp~~oX'

..'

II - .

-,"

~\

aUVVYXXt " 1J~)1Jt n"

~
",'/..o'JGL

~~o' ~X~ -: ~~ 'it':e :'" 1' :..,


'OCC O(~o~\' 8 2. ;1' ~ 't'OtOU1'ou rw~P0'J

O'LaOe('tI -'J, 't'OU '~o') X~; ~ (~ '-~ 11.6"0" X~,


~
\ '"'
..'
'.
v'Jt, 71 ~~ .
') e"x" ~..,:.J, X:1.0~ ..

:.

vul}u,

,,,

'11

1..

,.~,.

,1'

0& t;cc X:.~pX, OLX 'o?~X,

OLXQtLb);

-"1

..

hL. 'l1 ~ x~~x; (~81-01' ' ,


' 8a;:6 3'r~ -- "';, ouX ; 1j '

GGf,aeTt . i ~? tx.E("O'/ ~ t-nv E7.~ rX.'t~ .\


- :l1 X'J't''r x~,~.
ltrJf;.

,.

1'1'y'~l}X,

..

~,

'/1/0 r.~'J't,

~,

'Jotr.

YXfLEL",

,- 'ucxu x~ ij 'oo~ ; 7(, -.;' '


'it':~ yo\-,~' '";. OUI~oripX; . 18

, uc-ro' 1' )' iAe'JOlp~ O'x~ ! ..

.). Z~

1'9

'. . l16. O'T,otxe(C'J.

!~T.A"IA - ,

fr..~

r'.

'.
r}r :aa / 1n',

,
fL't
) ;

v "
v 7.!-,.v,

~ lcX 'Jvv, : l-;';)' ,

''''
''
!J.tv

zv.t'tooc,

.. cX!-,.,

;.) f/'.~

t7tUf/- l;' c, cX, ~; f/-~ '; vc


; ij) eE{~'olj; o~ ~XIj.:~ f/.v ,~

~"

;;t~lJtV,

vOf/.Ot,

'

'

. . ,,,

'l)') ; 'J'l ~v;,

' ; ~ cx~, . (. ;

\',

,
''' '
n-cxpvo!J..O;
yx(l.o; -;cx
!.vGt;, '.; , ~1l-t~.
,'

, . "',

'

'v

vcx;,

.cx;,

,l Uljlcjl':nv..

. 'l
',

'

t'.
tv

i/ .

'. ,v 'JV,

. , '

')

~,
U O'JO,

. '

', cx, .

'\

~; ip.vo~, ~ X8tApt8'r,v, J'l;VL ~vcxcxt' :; ~p


.:.

'

".,..,

".!=

.,

lL p.'~ .;, .-;;, ~ ~, ~YXtljntcx;, tCXL,

LA'

;, 0'Jx,

'
.cx ~

<f

"'
,'I')

'-'
x,1~

... lI-r
'}~~a,

; o~cXc.

. (.

'

9.'

n :r.:rtAZ~Q'),
"'

~'N
'''
~
J!j

"'

cxo~ ~-:cx, 'r't)'I '}

"

" ~x ':'0'1
,

'YlX(~)

..

":IJ'0V ~f1jU:r~v

'"

!\.,

ox,~lXvov, 'fj v,,:,

'
Gt ~

!\..

? -Ij:;;.~'1 r;X't)f/.x, '} ;

';~ ':~ r.r, 1\; t ..

~pv 8 f/.vYl~ f/.t ,

o~ v

'rw'l

v r; j/) iXcx, f/.t,,:,:xvooi'Jv,,:,cx 3~ o~ ;:(-:)

'
x.cx""cx0o~

\ .;' [J.QVl:"

,~,
'cx .lJ, ~ ',

uvc.!L

't'X~

1l-~; itv:r., ; ~~, '(cx 'r 'J:YJtv ;) :~ Ku,

~o

.,

.."Gtt

"

"

~\,

" . ~,

Uttv ;: v o~'
,,~

'

~t'~

VCX '.:CX, ~~, o".o~~ r.'/j ';

""

,.

~, ~

.!.,

'.~

jGtp

\"

, vU!Lt'/); ~ Gt'.C.lj f/.cxv 0&

~'1"

O~ V0V-'f~,

.,

,,,

7. ~. (X'j'VOtxv ~-

YOVI:, ~ ; ~ 8u'l"t)et~" .7.~ijvt; 3 , xo~


"
cx cx Kuplou ~t;cvr:J.E!' iG(~C% ~ 7."i1
t!t'

"
, ,
A"l \ .

OLX "t)v YVOtGtV, J.l1 tV."f'J"Ivcxt, C( .: 1\; ..


,~
t'
,
tt~ J.tl..:~V~

16(;

' r: ",'.

v ,8 .6 1' x.~Aoij .o(~ -.~ "!1~Xyl'lC~


o-~~ 'r'ii '. 680 'L ;, '. x.~v6vx .
~i-h.~~t, ~; -:-oc "t)1v-evt ).et' ov~

6,; o~oijo; . "y-O~ -:-:03-h; -ht,


. ~:j3;.7) V1J !J'( it 1"~ 8t)

+a;

T'i\; ~i;

p(~ 1'?11' "cl .1J 3t~tf('ti &- GUVOt~


av, i) 1'11'1 i3~v' ~~ i~ . 'rii; ..(

-h.L, T'i\; 6:- ouTfi} r" j,lutV"t);, . 3 '~ 1'

-:- 6'1v o(~; &. 3t'rt. v-tcl ~"


-v .v ~ k:l.(~, .J.v-(., 1'-'
f~O'f,l}eXL,
l! .l t,,/,

" .l~:
.-
~\
oe
~.!'O')

'

'ttpt"tlV

v,
~

'.

.lJ~~)

\
. t

\'

~-

"\ ,
\
:::.
7; (. GOtp~OC; 'z:;;c~, x.~ 't)~r

6')";' ,.7.,...r

.v

" ,
";'0') .

11,

6;

- .1'(1)--'
.. ~oI) ~?~

1'

Lor
~ ,

; ~, ,

~'"

C'. ~ OLIVOtov

p~GLV~ 't""~

(! ~ r, llr.

r.7fJ:
'
co,

\
1'0'1

'

, '

'A'~

po~

.,

'f,V r"/l!Lv

~'UVXL"t'O

tpxtTt,
JI

"v.;
\
)

.\' x'lo~~ 1'11'1 .(11; 8~v C':, Y~!L0V,


,.( ~; u (I."/j ;(.()~x~' ~ 3e .i \ ."\
\
'
,
,
,

~,

'

fcl\<

'1'0'1

tl) :yo~ j'xll'ov,

"1

roI)

tJ

I,' ,t~ ~(OCt' ' ( ~ttOJott6-hGGt;


~,o, "h'l 'i\; ( f..(;'l I}<J'I "t',j~ t

tJ1'o).hv, (I.'~ .6'l 'l OtOuov, ~ ~ 'l &!L ~

rV,oO'l

'rfi) . "f~.o; -ri';; tx.O(XPGtx~

6"t, ",:Uo; &(' G:J~tt'rlv .

) ".'. .6VL, . ~jo, <p"t)atv, ~p~ :


, . (~, 'rf}ij ,'. iJ'iv

3'$

'f,O'O\3~, o(,"'tO iv(ypoo'l ~)toc ') 't"~ :t~'~,


~ i ; T6~. ~-W ~ e ,63 tt',;,,

"

u,

-;rpQc. -:0", "(LO" . ..tJ.,6'v' ~~

,,,n, "t'ou

3' 3eAtpou ~ lX~x.x, 6-:-; .r.-

~ .!.
\
<
'rXY6\O~ (a, ,- r.

3e ~~,

-ruor'VI;

oco~~,

ITNTArIIA ~TOXEON. r'.

167

. r4' .

Zurd40v 1

T~'II; 7; ').*t:; }, 6 -3 -'7~ lXfl\; u30U i


!,.:.'llI".~ ))~' x.~. (; iI1t1V)V . i

&o~ Tp,ei1la:xoo, ,~3 ; '; 'p32~,


: fL-i1 - ? .2.~u'~"9 ; {;'h'L; 6~IX~, t :;l~
:x(x~ .6 ,(,~ oTyo~ 1", ; ~'

-2; 3t; ~o;, ~'~ T[LS't; ~~, ~ olx(~ ~3!l ; ', ~ '1.,,: 2 , !-l11 \
, ~. 300 i~~;, ~~o , ~ ~.'o, B60,~,~,\
"
,

l\,,~, ;

"

;:;

.. t

,.

, OC-

; r.6~ r.~vu t.l()~x(o.

BautltlOV

1.<, 6;, , ', ,

fl,

3 !l-tY~AOtJ '1( x~; ', 1~ ~~),o ~

cfxoac

;, ; 1 6~,

~,

r:

I,,

v1't',,

'

; r.~r.;,

'

-r1i; .&)[ ix.~iAAsc.


,

'lj', auyrevs~~; ropU~

~.,

~ "

~'11, : ' &':t,t[L'.iX o~-x.

,*

.,

!. t !~ ,. 'J, '7i~ ; " ~6po u &...

odtJ 3 .

.
\
,

~ , ~).~ t3~, ~ ~~; ~ -"/Ip~;, !,.-

\ l"OU"
t.u '"I1~ '1&'J'11;

'oa~ -rii;

X!Xt

'

'

,,,)~ '
"',-

StG , ,-",-"

~6tJ-U J.;'

(l.;

3;

.. !~ [Lt't'xvo-hao;, 8 "/l ii~ 2; ,


xo,x~
t.'

'

"

\,. \

auu~ ,-", To~ .,

r.ept\

,
yvv.-

; ,j x.~x6-.

B~ o-r, ~oo X3'~~, E~ Otro Ao~ivov ..e;, .

xx~

3t 6;

6vv;, , 3trx.t.r~ii: -

-rii; ".Otxt(o; '~::.\" x\~.


3~ 06', "; "l)UL't Z~TC)~ ;.tL6:L'J, !) .,
-1

\!
'
~ '\
i
'
'::J,ttVI, , ~~; :.xu't'tdV !' ; '.~.J\:.o.,

aa: 6'.
& "rii; 1'1 NtoxZfoazptt~ 6~o ', 1 3 3),;;;

r-r.!L.'I"/ ~z.x. -7~ 1l1I(; ; O",v-rou osA~tt,

f.,AIO .\ :1~Jf

168

1! Lv;nv 'I, ~1)o31! ytl[J.O'l " ~~ Po~'


, :'I~o
'
. "'

'"
t
'. ,
":0'1
L~J'!, C!:L, ~~ 'J",
v Y~!Lav, o~x ; f1-tTXvO~IX'" ~ x,IXL -ty jVV~LitX

itJ'!I1L "UlJ.~X(11, ~ X~}, ~y~.IX, ! ~ o:~ :


V0!Lf~ a,.vu;, ~uax.zpf,; 'h ;) tAV~
iHYXC:Txt 6); OUY. ~v -I1'/j -ri\~ .xp(~;, ;1 l '?l
\..,
,

'} ICJ..v 1tfJv,

'r"a: ~
,,).
o~

:;

r.V

'

; .

, -rtVO;

' ~
, J,,;

?'

1.

;vlQC,

8; 6~Yl . ~-f.j, ~ ~ ll~ 3~ aufl'! O~T. .~ ~ y~o; -


11a, 'i ' oi\; IJ1:, ih. 'fcu;

ouv

~x;, l , & ~~: l :1 vi\,' -


~6, ~ v a.:V(, .fl'. -+ 01l,

,~'f, ~': ~i-o 2 . pi


o~x '~o ~.)?o, OtIJ't'uv -,l.
Tpbl'o .

'

~\,

'."
~,
o~ . '
- A;x'lo;~"

1 ~o,o; ~

yc1floov,

""'(
\ '
....'
o'J; "t.u

'ItQOOL'I'tO

e1vit ocv,

'-tjxT.r. : 4;' ' 3 e(!~ au..


"(~vx

,,;ou, o~

'!~~ '.v;, -t io(~",;

x.OU~:;~'1 f1-XrTt!XL~ Z~ ,, v i'> ' ' 6

-; '7..(, ~ '\) 1)~.xo; ~ ~3~ 'p~.


}.

i.o; ~\o~~x r.i-~ ~~2 , 1 "


!:; ~., YXc 1) o~.

~~l "(o~ ytVO:J.i~IJ iOiv-fTOU , ~(~a ',

,.1l V :'l

.....

'\'

,.

'

- .

.1~~, i . lJ'; . ~~lrll~,

~!1 ~,x ei .~PII' ~ou. 16"tl!'l~


-., ~ yO~1; -", ~ ~ , v,;,

, i~po r.po; i3e).f~Y, .( ~ %,,:~ &';


flUL: p.;i~'o '1'Jtl'.v, tl, "~'iJ ;
...

::,

, -

1J.~'

'J.~tJ, 7j ).'.);

S;

l.N~~"~

,...
,
."
r.X-:-PfJ;,
'''Y'J'J,I [J. 't,-:-PUL'J, .;;

r"

l\ '. TOIXEIO~.

f69

~PO ; r.poy6V11v, ~ i3o ; cX~Qij '(uvcitXo(l, ~ 6.'(0;

; *~OC~, ~. i~o ~; .x~, ~ ; ~o 3OC;, ~ ; :rr


p~'f , (lUTT; x~,. x.~ . ~ o~o .':' ..

, "
."t"J!l-s,
~oo~ , xo~

p.o~,

91llv

.s\
.~\

.-

4).

; /LV duV~OT6V-evoL, ~ ~; .CJ -6-

,OVL ;.~),o, ~ .6J.\ ~13; .~ ,6,


~ . ~'p , Ua; ; :r,(l ttGtov'i't;r.xL Ouya.Tlpx, ~

300 i~po tl; ~o i~oc, J 3uo iaelqJ~L ; ,'fX x,xl

'
uyxTtfx,

'...

-.to~( ~

f'
; > - u;;'J'

'~

,\.,
.

Q)
....

ylXoO:J fJ-l)t,

'11

11

"

:(; ,6J.;, &, ":~ xtjT~ .(a

"

~'.
~

\J7C':tvopo; ~1, ,;,;; :J

3)'

&)
...

-.~

~EA.\AION

Z .'4~."...... ,

'1r

..

'\... ":'fJ'J

'.

tITOtl~~O'J.

--

'.

.:(J (

,.

,~
;; ~~-r'(;; 'JOOO') .XU,

'
,

, .X:c-

't,

t~'JT'IJV ~ ~;:'Q <!), x'~ itXt ,o~~o~, ,~

t$tv~t i-. ;:. ~~ ozxtx\zv ~ :OO1,C,

l;

'

'

,r

I1..~7.;, Q I1..:

L:t 11..'P'~~!:,<~ t;

,l?'Ij:-t.

' .~:;();:l)

",

'.

"L : x~ )

~\

.-

"';0'1 . "t" ~!J-:,v


"

to;

)'

'

T'f;V

~'p.
OtX tG~V

..

)YO~O')

llt-

'
.7.

<.)v"l' .

u'

:.

~ ; iVt-<:t~'J :-,.o),oy~x T.~o ;, tCtpI1..A'l/-

.,

.".

. \ .().,

~
t.
\
1

, ;;; )f.~'Ju1JVO; ; 7.~-;o lJ.v' '1)-

- ,
, ,,:"Q'J

~,

.cxr.xx; 'Jt

x~;

1 \ f.b:-. . . 6'. - 2) (~'tb ,f'. - 3) ~~~ ~~''oY..;;a~ 1340.


4) ;.U,;~: "

Q./J. ~~~~: .. ~ 137a, . -

17

c ,J'.

3'.

,
,
?:-

~ l>t~"s; .'30 , tX '/..

'
'
~) ~,')I
,
~, "~p o~ . O'l1 ,xO't), X't)px, l.A't)PL-

. ,,:,, , '- 3, ~po(' &; 3 6;

.,

~O'JTOU;

' ' .

-:01; t" 't)-/J..) %, ., ')


~ cy~" -nL'1-; -b1J, --.

, ~~ r.~ I1IJQ~ , M'n 'oo~O, <p't)al,

YUV't)
"

"

\ . '

,;, ~

XttOTOV~XV.

~o:x,

TIX'J-;'1jV

~o",'

\'r1j"l
,

9 ' Ij"ttv ZP'JVOV


1.'~'
t%IJ't)V
-,
fl

~t:tX C,

\'.'

. ~XUT't)'"

QX;.X(~t~ '9 "

~" .

J'.
'
..~,
,.
o~, %,

~,
Lo~,.oo~,

'

,, '1.: -

tJl1, o3~ (, :- ~ 3t.J,,:,,


(-- ' 8t~(l.v tr.LTLfLLOV. fL~, ),i ,,:,1: > ~-x r.

,,: 'I.:r 1., \J~ -.u:-'t), ~;.~ ~ )


oQ~ o~x, r.l fL - '':o~ -; EY,ao~.

[J.VL tjltv6"rL~, ~o~ 36tv ).( Y~[l-ov, ;


oOt)OY(C(~ ' .~ &v r.u~ 'o.. ~,
"
,
\
'
~c; ~o fL~"l1~ . ~o'

.'

J.~'
.,.,. ' t...,1jItO-

't"%, 11, ~1; 4!?~~ 1: -., iJ. G


,_
,-:, '; lJ "{'JvaLOU.
....

(.

; o~~o6%~, ~ c; 3Lt, ~ ; ~"tl(;

~'io

'
..
'."
r~Goro\J, "f,l J:'o" t;G~cv, ?-

. , "\'
."
v"{LVQ:;. ~ "l'1

. -:;, PL tr.(() ; ~(jL ~Yx 2) ..


,
~ ,
. "
"
', V'JfLL
", :fX~'l XOt'JX
r.L% . ., ~&~ u o(~, c't"t)
4! oo~, !; 6} [l-'t)'L; ~ ~;

EXf.A"tlGLQtL; . ':ttP~OUIj(C~ o"Toc~ .'


9? <x~ o1!~.~, & t,_ i(,ZL -r.,
oa(c -j-r 3'1).. ~1'
) ( A~~oo

r. -

---3) 2:2 j':J~ . ~'. K~~. ~'.

3).

6B&~o; 1373. -

2) B~'. . e6~. .

JtATA ". .

i 11

;' rra,~r J,y,', Kal .

~,~

't!V L6v ..1 -rrftcx,


-rC)V :r" ~; . 'i~ ':tcc; 4) 1).0"
.; ., "ct 'L. -n; &yyt(~ ~.}'7! 'tti)
<'!) "'':t~l1.l.V~;, 3txit6vo'J; -:; t6VQUV' ~
,
,"

.
,,\
,
,,~

.
,
r.p u~1t"t..IJ':'V u,jV .x~ ; ..rJ.r,.v eUOAt'1 ov ',."
, et; Tot;oro 6 ':'~; ~o at'l'/ ~" 3,
" x.x'..y-r., > ~y,. ':f,, ~ .,

~o 1. 6oo~ 3,,0?C' ! !6 ' b.elvx,

, Y~P -. ~;, \) x.6~. -rurx~voud!tL ~3o~;, ~"


3; > ' ' -rootTov lOO 6' 1 31 x~
, 8; ~; 'L, v-it"o'y & . -:rpo; o~
:;,,, 't!!-" ~; j ,.,

, ,-.on;

,.:

'

''

.,

,X.r.. ..27) . . p~r.o, ;

~~; .a ~81, t~x x.~ ; r:t:.~~ .


E~a, ), r.' ~ax ,-. .! (1--.1 ,o~ T,~oO

~i~'t,outt ,' xtpo'~fLeVXL J. r.'!xo) :hfL~ ...


t l>y~xl -; ~ 1f6, ~ X"llpI~

aiv y~' x.~ C '@O~ -rpopiv a:j~ i'~,C)v -rii;


x.:ra(r.~ tx.op~youv, r. 11 po~. ~; ;;, ;

8 ~%.~l71 i.v t8E'LV, "''1 'tJ?v; . tx.ouar..


'po~~;r., ).'J; '; - o~oIo,' . $,

- 'O~
\ ' '. r.'t!;
'
- fL~'J
.
c' ..
'\4
't''tJ;

..I;:
!il1 ;, ll; x~ T'1i; ..1l'.; 1 XiipotL po(~o; "i
).

J.L 3LiL j'.1.t; (~ 1t "ll~x "i) .'ll

) 6 t1tu'.l, -ra.t; i.L 8 i't!~L ' ~


,

.\

tv o~

,\'

AEYO'Jr.v,

..
' .
1.
-.'
x~;
L.,(l-i;VL; uL. r-

TO'J'J, .~36JV Q:J.; BtfLLTOV ~ .e; :u;,


p.iaBXL, :.!); T~'/) .;. . ~ , , .
;' &~o OUIjLXaT1!PLOV ~o ~a~ , ~-:~

-:' 3.6'1 ~V~pC)v 'i::'r.(; ; [1.sv:t. ).'l-

j72

.\

'....,

~,

~
.
f
"
~~ To~~ c
~ox,, ~ ~

...

-;-1;; 1jt ~T1I (Lt1L,

.,

'

XtptTOV ')'l' c

'
t/fLQV,

~o

1.
c,Jt
' ~

3L2 ~y ![L[L~ ~po,,.


'
'
,.~
.
Il. ' x.~, 1o,~ 1
d

, .
[Lev

'

"

O~, , :J.i tr:LT~P{OIJ ,

8'1

'-

~ 3~

; '6L 6; ('r,,' ,1 3 -r'i\; ttpi;


l ~Xo) :: ; 3Lixovov, f1-0L 3 0 . '
~o l~" l1o,~; f1-1J [Lv;

~1I1l'.>C(~ ~t~i,t, ~x,6o ~, oI~ TQ


~,

"l'
c;0

O~

' 't'L

'

o~

~.,

'

'iloaox~ l1

'

t-

11[L "

[L1JV ''lXt~~ ~),(, 01; - cioc i~ yy~C , ' 'hALX(CV 6010

! 3 -:' f; 3.6, .::.'


9, /l-tL, x.~l '

,~ (,

-rC}V 3 ,tit 1 t't) ,; ".; ~y ,"


" .. Q

~,
ot

\.'.

X~t

a'J't..~, 1t

"\ '

1)'1 ,

r
, \
,.
~
oc ,l .t 't~ l-

.6" ~ ~ 1E~q. ~~1 Q1j v.~( ,~'~


, X~ f1-e X~-. .. ILi't~

1l1lL ,,;,6, ~ ~~;, '1) oc &'i &Poc~ox, ~e


-r o~ '{ .(, ~ Il-,,': 1 ~$C(,v" ..
' .l ~?x. . 1: lt\pi, Ua.L [LtJ-,

.'
,
-/

"
"
/l./l-1j,

~
'/,l '/ LC(.ta.
'
~~o

""
~'t,

"

o~lj x.~

"1"
.,
.~ o~;

'101;

at-

7. f1-1: .~ ~x.rciTot; -'t''t,tt '" -

,.

t~,

"
. , ~,
'

11 too t ... OC~,

'. ~
- ~,
; :-;, .,

..
~

,:oc' -r~UT1j; v.a.t ipzt


~
'.'

,~,

. , : , o~o -rO'JTO'J'

.!~, 3 > X(ltpi;} f1-'h);, Il.~ ; ~xx.~;


.. '
~.
, . l' ... f.'
\

'l ~o~ ocu't'"v 1l.'J:rTiP~('),1 ~oc .. oc ~o', , CJ'I , f1-',,~E'1 [La.~~~IL, &"
~ !\tlX~ ~ &(~ ~l1'

... ..-

~TNAr!'fI. !TOIX-EJON. 1,'.


"\,\.

'

173

J,,'[ rJuv( a.: Te. aifIrxCvI'.


."&,;.

vrJv l,( '.

!Lev

La'. 'tY; r. ,,,680

~(~, '& x1po~;

tt~; V1'-t 'l '!1 ('lj' 7}"

8t '1,3'11

-'tx O~~ r.7.~',. ~ C(~~ ExXA'f,Ij(~ xeAt~tL '.


' t \ ,

,
"_1..
.n
ltoct, .
~ . -; x~~x. 1'"/...
'~~"~H, ~
..,'1/

i.,;!L~ ; ; l),1oj ~t'~~"l11', .() '~~-

('f ,,

.~'"

'

, . . ~\

lJ.

z~ l?~eIjrJXt fLUp~

l
,~,.,
,; 'c o~ evea1j~CV 7.,

~.~
'''
7.

-:-

"; CLXI,)~,

,.
''''
\

1:

~,
tL"II'Jt

\'

-'

G.t 70!

-'

l'

,
(1.1110(1)

' 1
'/ tJt'o

'' ~'\

,l J(JQrJXLO~;,
,

~ 1~'

~.

(/J-

;:;

t-'
. , IJ/t;Y ta ot
:;, : ~LQ/l-IJ; ; o~o'
~(o~ ~e, ,,:.6, - l't)v, ; .~
,(; x.~ t~'f1--v(: UVOC) .. ~' t; 6 -.,

,).

~,

' )

"rO'J; :~ '); oto:J.tvou; ""~o')

~ &'t;' lJv, ~ o~~ (,

fLEV

, '

' 11.

\') , qJ't)'1~

~,
a'JVXpetrx

J.

u'lt"

, ..; &v xcxt ~ '} .7.(:; o~; ()~. :uot


XotL\

..

'

"

'itL~L '~~o:"
t'

~po'o~
OL

~''.o;

1:,\,

!. ''L

"

'

6x,"x~ .a:,JV
, -} ''Jae~

II ~61"

'I :;fJU; oc

Q/J'OL,

"'9

-'
YX/l-0\J

\
X't

t;

'fL-

"t'.'frx '::b~vv;.
Jt;

3, "rii;

l.

7.0(.~ (, ~,. '(;, 'rou; 7l~ (;

:~~<p6p; ; 'JtL( y~o') ~ 'J', 1tLV


!;.
,
'
Ll'
,
.11. urr .

3 ~Y; -( Y..i, .):l, -

- "'fYO'JV k-'
...,.,.,
.;,
' ,.L'J .;
~To,,;~O'x~.

..:'(

) ~pe~cY..o,,;,

...
,
~x.; xr.xyopa'J~t

(J'JV-

174

'I

rJv "

0(/.

~& o~'. ~xy~)y TiI; '. IIJv6~ou x~ ~tf.,' &~~


l\1. -:- 6~oo Xy~pst XlpSTLt~ v~t . -

fL11" iL:~ ~~1. yx.~ 30 6tJ r.'


\'
~
'
"'1.'
6
"
~x, tp2vtt1l to; " ~ 1' V-iVov, ~

fOV "I'(t.."XL

\
T(JV

YX:J.OV,

XXt\

('t'Js-v

'

'.

'J; X~ .

06 y~'.,
.. ~ ~.;(
,
oL'VY~Vxt,
~
b!i v
j

,
, ~~ 1
.(3 etJ.
"
~

.",
,
'.
J
1

)",
() x~""~ ; -:- ' 1)~ ~TX, tl8, .

. ' . v-v ..; o~(c


<N~)..fp'; Oetou ~)o ~.o, ; & :J.~Ot&

Yo,~ 0\

-roc ll. 3~!l.o ~ 71; :;.; ~,~~&,

"t'vvT(~ -:- "f ""'; 3LO . a,


ro

t(o c-0, L tL ; %b~'t;

4)

'.
.~

'\

1l.~V SL yxt(,(}

l'

t~ ~~o-.-

, x~ /l-tv o~ 'J~ lto1; o~xo"; 36)'{J.XCfL, eXoifQIJ 3 7.; ; ~b; (, 3 .


'~v- ~ /l-' , i'v-~ ~o px.i1;, Tt~
--r po~ -)o~o ((;, Il.tv ': T1JV
'.",, ~o 3 ') 6 j~ ~(c ~' ~o'\)"

'. TolJTo ~r.('tu-/j'%L, ; tv 'T~

K()p,vetOIJ; ~p~ [J.lY-2; 3o~-:.-lX, ; ~ xlpEtTr.n, .

...
\!\..
,

.~
~
. .,-r,t"\ ~- .
ox~' 1) '1), \
r."aTO;
o.~
(, (1011 1-2-:c '(fJ.p . ~ rJvaxl,
:)t~ Tl> v-f.V - , o(~; tJ(J;, <
oorgri, -6, xlpeI'tx" -i~', ~ t 1l0 a
.''~ iL, :.,

(1.11

~lpt~--tof., tllt~6

6 yC-o

11.

c 3~ r~ ~px.:;j; TXU't"(l " n.(


'rou

X1)-o~' ~o ~ ,T-hV-tpov ~x.o, ; 9 o~xo ~

iyxp1lvov JOx ~

4)

~x(, ~ ~

't'~x.1T) [J."~ ~o; ~xX 3. 'iC.XL iL 'i)

'2t/lPllIlvl)y~lI~

t3'1ts.

j3to

r.

)'.11\ .

2) "1) itlJ,:' 'f"(Q:JV ';~ iI~~ttot~

~TOIXEION,

~'
-
"r'1l;
.

ut~

'

'

:,

' ~

j75

,Ju,
.,

, '1lt,

- ' ouus
~. UtO'J;
"

;n;-~x ~,

r'.

~ ~,
.1
OLOOXt )

'.';

'':oc .~&-

.
!Joc"oc;,

~,

:~ ~( .oc.;aoc J.oc!'.t, X~~ .& A~I!.bOC.' ~:x(H'


' ct. '1" ':\.', o~
~,.
,
,

oc oc.O~, ~ u, :; ,j~'I;' E~(.:x yocp :t ;\

.,

1\1''11

f,_<I
:Jou : 7t '''
'J~~ ;,

"'.
t.v

!> cX7t-nt ;' 1"C T:~a' C .c

e ~ .:\ ., '1.- . l'n"lj


'!\,t'"
,,,
,
-x:.r.;
)f.::; ",cx;
XQst'
't'ou; utou; ;;' , . ~t t -:~(; .
't'' b~ ya.p !1-.
'

.,

-b: 'l(J'Ja:xtO; XLCr , v.~ tt:vb; 1),

1
, . '
-,
,
-'l) (.; .'1.~ .
; 1; ~n (.X~ 'n

,
oc,

6 oc rt 'J

1).

_ e ..

Ir'.

'0

0( r:r .1.
N~uor:.,

-ri1; .!,. atJ' '01; r.t

ItQ; aL, 6-;' at -) ; :x~, 1\

i) ).'), B~~ . .. ~.-_a.t~ iat-:at . 1373 ~~ ii;' 80 'tl,


."
"'"
"
,
-.,
\
<tatpyr; , .'1) 'l 'tt~tv .~~.~; t~~~_at _; .. r.y~ xix'
~at; ~fA-t, (.)? 11 tat ;, -- H~ 'ttVL at ~~o;o J

~~I)f,at A~fA-gtvety, ~ .;;~ 'toi ~OOo -ytfA-ou '~3o'o~~t,,, fA-~V

l<2; at ~ ; ~ 'fiXV~ 'atP~:oi'; I~a-n;, '~O&. lX~

xo~ ~i; ~60; 'JJaJ:' . .'a~Tat; ~, .i


' '~~
~. I, . , uv&.r. '. '~O;
i j3~i, ~ '7lt, eifA-Y & r.~rr).' ,_6
'.. 't"o aU~~''tb- '@.'!t -: C.;;' 8
r.~?&~~t1J .. irtx, ~o, ~&YOYx';. iIr.oceI~~t i','

im

'ii

atat ~
!'- I':,

; - 0('030;(;
.. , J

.l 1r IS'

Y::~~ xl~; t)C't''lt" 3 I.~ ~ - yY'f ,3X~1 PCr.O'll"


~~o~, '~o) iooG'T~aLOV 'r'~ ~.o~~, l 'r1Jv r.po'tx.
7

.t3(, CPt).'~ ~~ ' ':'~ ~O'01'x; ;


'roij xu,:,oij y~~o!) 'l':XttJ'LV, ~, ',~()Y o~x. ,>, ' .
'Tt, ~,r.; "1%( G'' oc ~). ;
.; ~'} xt . ~7. 'l6(J-b)V, XXL t~ ; rXKQQ

x~(; ,).Uttv 't'X uv%, bH;Tt ' &3 T~ ~o-

..,.,
.~ r'
uv'x',
,

'

"
.

roc
(/17.:"
xoc, Xt; "
txt~v'!>
~

\ xoc,\ -ro'i;

~ ~'X. X~ ~ 011

' '

" ,

,
,
'

',,\

,l r. o~.o ~

''1, ~b).( r.J..,v & ;f\

EtvxL ,zp~-:Xp~o;; i.1;OCt' C'X

).). , ~O

3e 'o~

/:)

''~ 'iJ'r),1 '' bVOfloocO'Tl",~,' ~; ' r'x; ~-'


; ;' B).~&', p.ti; c1vcu .~( iOltJ.L~OV ~O'*.
, rv.

l(xl 6 ttEviv~p du 3 , . ' 1.

'TQT7l; 4ooxtp3!J(vcL, ~ ,tpTToct, 3: T~~X&X; ocu;'

'. . cro3-'~v; 'h yuv* ~ O').~~ t,b'Jj~;, ""'

'!> 3' .~'X~ ~y~(,


,

.":'' ' .o~'~~;xc~


'
,\
1''1); YUV~LXorj;

'

, ,

-tX o~ .u; t.(1) oOLlt!J671vxL .

'. E~ o~''o& f ~ C~ ~; ttb 1J''!,


f ).).O~ T~tTo 'I(:i)" (N,8~'X, ~ ,v'G'~.

3'.,

tr:v iv3pi~L o,;~p~ v6.1j -rou i3?;'UfL;;Li~'~,

~ CJ\).lQTJ.

L. . .v71 opi 'lj i~; tt !,'~1l


n}'~ opi 'rot,l3rQ'~; '"" ~ GIljTO~ ; 'l.

Cl6)~ ~~, x~, c ~ .1 U4t'6-r., ,i, ';'


~,,:, ~L~~L~!1lI

'. ;;;, ~ 8sitpOL;,'~ X!)V'rlyIIJ(OL;, p~yl)x, ;;


<r ,aL, rvoot)vTo~ , x)'o,,:,o~ ~v i3p6~ 4).
. '-rOL 'Y\x~ 'T~ ." ' i'l;LTft.f!H" 1"h" oOLXt'J
tstav #fO;' '\' I'~ 8, 1ftfi3~;6" .' .. ;

~NTA~IA tA.TA. 110.

r'.

177

Xv:A:X 'J-r,v' ru .'r i"'1Jp, ix,\'


.'"
\
~
'J; XUTjV ;

"
?'
\ \
- ' vct~!l-(J.vt, xx~ '/'"

,
.. ;

4OU .", . .. ; .

",
1"1 0$

"

&..

"

-,

'.,

~
~
~,
'JfJ 'Wr. per.ouu~o", ~ OtX .~ XL"t'tX~ 't''.J;,

'~
,
ouvxv.tV1)

"
~ -,
.. c.~ )

"

~,

..'

.1
..
'
t;~U; "'fO~Xoct,

'
.o~();

yc:oou; o~pzx .,

"~ \
, jY' o~

' .t).",;
'

":; ':

..

j~

t ~ 8b>pef. 3i, ~, [~ oUx. .", !xttV .Lr.


xuT'i.; ~~o(x 4).
.'. i .x,:,~ ; ; ~ ~~~; uU:i1j, ~ -roiJ-:'G
"i."tat

..

'tU,

u~'J.Vt<;
~~; ~
!L'r, D~,')(~~1)
,
r

.
. fJ-atAt(X
r'
. ~ ~~~ ixtJ""
~
~ "
'
,,.
cr.u.

'

"

'" ."

.'

....

.. ,......

"

e '\'

'
c9'J~ r.t',)

'~ l;

~) ~;
~,

,.

~,
~
'
r. tf:}, ,:, t c.O'.) t'Jc~ ':'"{ I,'~ '{; .:..

'.;

,
fLOtz.a:u -'
. .~l.~t,".(l
. . , -.

"

~.

" Ot;

...

?.

.,

,.

"

. ~"~,,:,olI~'~ ',)" Q er.L'fLOLxa::~, fJ.1j -::~oz~.


, 9...'~." ~t;~
" C1Jv)':'L Y'JVX,~Xo,\., ":':,)"'" X!JT~) L., 1j ':'~

- ,
'
'
~. !\.
"

rl'J't'} C it, Y..~ U7.0V-v"j ZL; 7tX~ X'JO'IJ;"I ." 'J ;,

-"

'\-

, u~i!v~ , .ltG~t fL1J !)IJ~~t.

\'
7.t "r!J'~;
..

~.,

} . ",:, -:: u ." '/1

o,:,x~, X~ ~')." ",:? xu,,::n; ~ .);


~'

(7.~tl}.lJ.

'
/
"
'Qu,,:

"

"

.,:.-

oc,j,,:,ou -::tpt-

'.l

't
,,-) ~

'O~x;, x.~, ':'~; ,,:,.~x 'JP.GTX';Xt ~:J..


-::~ ~~.. "",,'
,

'.

.,

~
~,

~ ,
u ) UfJ !J-:,)"'{.~ "' .,,7. "t'J .";,

7
;

.,
~~I;,

,'(
)
x.(~ ~a; ~.

_"
_
ru ..,

~
_
OLoXG":UV,

(~; 3i 'rov,:,o ...u u.ti."st ."~7.~ ~~ ':'VQ


' yxv-r.GX; ",:r.y fJ-1J 01Yt-; 'J'tc~." [.c.
C- /? :,
'
,

,
.1.voJtliYOU rUjUOU.

rou <" /,qt.')'

I:J.(; ~ ~sr.1~:J.;, , ,,:,~~ r.~ptAGI)!~aT;, .".~?

,. ,

"

..'

"

1.

,..

,.

(J:.J1.. o~o; I ."."t ":'~ ":"iJ, ~ 7.: 11.',)":'11; , UL7.ltu~tV

) ~ I1. :.',

t'o -

1:Z~S . "\- .

:'.
~T' - :~

NZ~.

fii,,,t. p~'. : ' ',. - 2) ':0, r.a&atv, ,,; t.SL

i78

~IAH9AIO 1J

i1pe'iTlXt, f1-v~1J ~X ';) ~' .; y~:J.I)U ~CIJ


~&, f1-/~v otxoOtV 1Jf1-UJ.v ).
AUt'l:'~L yXf/.o~ ,11 ~-~"/l:

,",

; ":YJV t'

xpttTTb>

OOCTtpOV 'l)...- (~y f/.,

_
,~,
\
\

(';.'
lX~lXo 000'1, X~t lXottVb> ~'O

~oo' 1;ll .x.tAeUOf1-tV ( 1 xJ.. Z~

L!. y~. ; C L~J.v~, ~lX '1:'0


, ~lX

Ur.f/.1;; ':':>

fLtTOC

l'.J.v '!l-tJ,l' . ~." uv"hv

''ftJfAo~xA6VTt; TtAeuT~; , 30;, o~o 3,

't'bv .f/.vv ~pX l, tLTt vTp, tLTt - ,


~.o~ 3 !. ; ~ (MOt.11lX 30.1 "re, l ' ; u , ~o;
t

"

xox.~, .& .;

'

2oepOU

2).

..,,,,,,
. ,
~ ..,, ',-

':' ; x.xl' lX~ i .. 3LtJv "

t1v 6.. ~xx, ; lotpxv 'J~U(IV


'

3)

~ tv"'!1:0 .6!) yuvxtxt

3~ox" .. ~X 'J~t1; IuT~; ~


't'Tv l~'po't'Qvtotv, .. ~; l.uv XIX1!~ "(.

,
. 6
't'IXIJT"I1;
XolXpcnV.
'

, uTIXV
S!

~o; .l.

'.}" ~'l)AO

av

''\

'IJ.; ' 'l)IL

!. lX~X, ~

.,

"'.

'1),"/ 'l)

4).

~ c ; '~-, 11, ~.f1-v~~ x(lX~ 1!(


...
-,.,
\ '
" ,
.'
6
"
't'LVe~ 't' -, -, [J.ev r x~ ,
x~o, ts 4 , ( l'l x.(o~

~i~-", )r,(. u<tu [L0vxtJTop\OV ~).lt '

- 't"ii~ ii; ', x.IXL tL; ~ .1l ~'~o


crX b. ''ii; o~ tatJv' 3 1! )(.l6,
6.;, ; ~o o~ ouatX; {j trL,

- 11 ~ ~- yX;J.ou ~alX' 3 "h ;, .


~x. , .60 .', ( ! vl-:F(~;

; ~~11(t 3~~olX' tX~ . ; C OCX 'J


't'1X~ lJb, .U '!; et; '!; . ' ... "'

11
, . . ,.,
,
"~'
'
,
" '
~ta'vc, ,, ~; ~op~x -::J. : ~ yx[J.o utt

~rl\l ~1XEIO~. I'

79

Lhv~ -r, ;t~ALV ~(j~ ~) ~JVeAOSiv, 'i."v

ay

[10

" ~

~, ~

, .ox~O';, : 'J; O~oOX r.~?

cc t-r,:l.;

- .

1jn~

xu-rot.;,

'.

"1J.), c~

"~'

oCCL

-rx;

'Jr(' ':'OU 3 vO~ ;; '(~.o


.

'9'
,
\
\ (
\
,
. ,
IJ."tj uccvt , ":'0,", "ll
/

. oc -ril; ~o~;' 3. t (:,


. 6 o,~ a ~).

3s : 'JVLVSlJ ~y t ~
(..'

i'CCT'

EPCJ't"&

tuoL1.tv ttJvu; .~~ 'r1X, r"


-'poO'P'~ p.ov-r.ptr. ~, i 't,'( 3r Q6L "-r1'-s
,
'\ '
..'

")"tj~U1~1 v yx:J.o~,

. 3 ';J ~ !:) &) i o~~ '\

, ~ occc xuTou "~~X 3 i't"a.~ : 3


~x.; . , S'l1.q~ ~r.3iCX

-...-

3),

-...
.
.I . .)", ir ~~ , 'a8
a.Jev ('.

'rOU I~o') B~O'.o ., iT, "l),


't"~ [1.!1."ll-V"~

'it'pO

Y~!J.oJ , Xi(11;

-r\j o-r, ' VL;u Xo.~o, el; ivccyt~(~IJ~EL'1


'~ i, l' fL~ [l.1J :-:- cx[l.6v' ~~ (0'. /1.,.(x~ xp~ auvtAOot X~, ,~ :~" cu tJv;.-:

6Y~ &; " cr; ", x~l 1; r.~y:) 'l1t (' 8 u-r,n;;, ~'o, o3~xo'X); ~(:"

~ ~O(1), ; Yp~ ~; )(.~E:.


'J 011
~~'.'
U ;;
"'''),

~
n

"tJVOuOU
~
r;;'...

~"; ,

'T~"
l,
t yxf'.ou QvL

1) cvEu iQ;tJt, r .~2) ' .B~, ., -3;

n?bz. .

~. 4.":"'. p)t).'. .'.

4~

180
...

.\

,~,

cxyoV.evov
,

;,

'tt;

'.

f'J ''\)

t).: .. ~u7.t'.~JU
,

-,

!1.0~.~~; ur;<:OC ,t 'l."/j:).~v

',\,\'

"(.;,

:) (l..V1;ljnU(l./j'J,

r:J.' t

\'

!-,.~~ I)~7.J'j;

G'JV.p

~\

~ 'l)

.'
Z~j,

7.~

G~~ !1.0~ !, oc ' ; ~ !1,o~x.!X(; ~ '(.

!1.0 :.,

7t0Fvo;.

' .! 'A.let.iov

0jlrI'OD, rrv r ;p~6' .

)
B~'1. KU',
11s,; , 20.

. -

2) :;-;? ', 2;;. -

3) At:J-;~~. KD', 24. -

4)

1'rAl :.
r

....

.)'

)(.xt

; \oy~x;

..

-":'

~....

f~j

1".
~

~!1-o '~(J.~ - ~-

~
"
" ''1]
'
XF!1.00tO;
'

'f'
."
rVWPt~O'lTX~

\
XXt '
lJ

;, ; T).~~~, ":'0'1 ~,7.T t.jG'.~;,

'rCJ:j

crxt
~,

'
.'l)'i~~;

~,~

"",

O~ ';, O'x,x,co

ttCJ';;

's"

r.

~z ~~f., 7.' ,,:1; 'Jyf.(J'l) e .c{;;o; ,

- q:>t )';!1-co;
,

" XXt\

''
'iw7."";"f~,
cxo;.,1

"'
'itt;
XtO

8tx)\t[itoVTo;~ ; &'1 6::. !; )..:., ..1J;

XXt\

"

\l!1-0 :..v tvt .

."

/jJ!1.CttV

I.q

!1~

'
7.0 t

\ !1''t)\

\".,
tt

,C. (}~

iJv ic .~O'\x XCtpOY,


,

'

v-, ..

~,

Y-CX

\
\
.
'iwp,.,.

XSIt~ v etp'l)fLivwv 'h -

o'l c-r.)v, fLVJtt -:r'l):vct

xett\

'

cttX,

c~c l); .. j; !1.'II~t 1 , !1' ' !loc" fL .~


,

"

:: -:OJ '..

~'

C .

,:,(.() u'ht ~n,

KUptw;

..

.,

!1.fO'C, !) -

; aUll.bOA(Ot;

).Ot O'l y"{p9~ox ~. ,l)~ ;;' c . !1' 'tt ",


"'c otGt
~,
~
- _.
'
..'i!
\ "
tJ'l, ct
'tj~ - ~o ~, , ~ .c Gt .
X~x o~, v-ct ; cx;,. c; oc o~
~,

'

1xo~. E~. O~ , j cx -:-v . 'Jv'1j ~v, f1-eTx.


,

'"

, -

X~ o'l .c; !1.'I1O'c 'o~

bO~VO'l (~8; , 1J1J~.i; t::e .co~


~ tJ'JVSXe't ~, \ > ~'o) 11 ; (c;, ;
y..x~ov r.poaxvlXGttOV, ; '(v- ....

.1; r .~x)\':' (}.. -rou .~'J

"

~,

). ~);

'

~ '

'UI1-.J

"

XtIX, !1.1)\',.

...

co

, '
xptVta
C

'1''
1 t,;;

'

<

V'l0!1.0

,.
\ ,
~
\ \ ,/
. evspyttV, . () ;

.,

' '\.).'

1
.,'
O'lo .., 1J~

~,

':'

)O'~x; .

,
.2

; - "

'Ixxy~' 3 6, ~ 11.V1l-

,
,
'
TOt; ~. '
u[.l.t ', .v,
.
~ i~'J('~ rI~, ~ '!, c~ Xco~;
tIJ oA~......ll XC~' ~! ,,{~ . f1-~. . l)(c ,

:~

,) '
,~
oc,

.x~ X)('~;, -:; !1., ),' . 'l

1lC'; ,, .~!. ycfil.OU ? ,CGtgcft,


- ""
,
'
-,
,
\ 1'0
. ', ' U/l.svX ~). !l. ;; . c t;
'JtG ,

'

~"

f/:r.oevc ; "{'JXtitiX

" ~Jcve~v,

.\
'r,v

J
'
u
::. .;

,I

v6!,.o~ - -rLVO~ )SVOy.iV'tl'l, ~C :-~~ ."(; u'.'J-I; f},


i~x xXi.o UpO ~).

Dlr' a: .1px~..
,ld,. . x,xl OUX tt\ , :- o~ 'h-!,

2 ~ ,!! x~ Ti\; ( ~~x~ fI."!Gi\; '' \'


.ytfloou, p~ Gu~L 'Y~VXLXt- Tip --

P4~, ~po-Al1 xaxpX" . ... Tc


-;- 't"tj, - 6. 6.

3c aUcr--

~ "h lloc:, oc1Ull

~cScr -r'i) . iiL . u1ttpi~" , ot


1l--OCL 1J-ufI.; ~ uoc~XI. "(UVXLX!,

xocl ; &" 3~.o;'p ~t~ Lu(oc,


-rt~ 3Ixo:tx-i1v ctVXL -1lLUc. - yuvoc1x,oc.El 31 rh~
-;. = -r~ a-r'fU1c pm>, i -

tl: - au 3) !, 3- L~-, , p~
-(UVZLXL cruu, u U1l t" 8,
', 'l' 'J ~ -; - +,, L;'

~; oc O:Q't'1l; 6, 3 etVCL ~, 01 ;
2; ~ 1:2p(~

'(

3, ?

r.po

wfL.

.'1)-(, rll, x~ :-iix;

'r~ lI-.O'r-(1 'rOv 3pc c -,; 3~cu)t-OCL, 3

Atxo; oc~EZ 3~ " ~1! 't~uT1l;, ~ l ~po


~-.o .ll JC.'.v- 11 tsc, ).7 i -i\ :~

-ri ' -~ v'tl-L~ ; O~~.


' !la{(

F...

'''.,.

"

'

iJiq,
,

:Tlr(J6f~i.
~~

~'I 't' :; oc;, fI.ov~; ; f/.VllaTttX,

-l,

O'U-

"'JfL,tOV ~ p~ lJ'.iii~L auvll;1I, f


O'IJx ~Or6)<!) ; (J.VYaT-r.; , .xtdluei,asTt (,
c.o' ou O!~o l, ' E,3ir,t -biOCL- 3,
ot,,;,X x~ cruaTVTyi~QV ":0 r.%~'J- ' (i':.b(,
~o~ o~ 'UL1. ' .'I,:,~ 0\ 1l ocL..ti(lV. r.oLh-

1"0'1

r.

XTNTArMA '.. .

183

CS'oc' <pllal ip [1.0 Ti X,pi; ~ h t1n~~xt.


. io~.

4).

). / 1..

'

, t f(f

~\.
.1) lJ.'JlIattLX,

().

... \
'
~..
.~\ () [1.', . cur.fJ7COU;'

x(,~ .

. ~6x6 !~
iV~Atitov r.(~()

i [1. I1~oc, . iOir~o~ 3,~

:2).

~'. . ito; iop! [1. i YU'J1I


"t"~L

,;C"

3).

'. 3~ OCL'JiT1l'Jll(~'J iyollScta~v,

30tl6W 3 ').
~ :ii 3.i 't'6,) a6"t'11't' 5)..
'. 61l %x'~ 6).
. 3~ ." r.t'\ ? p~(~ ~ l C6yo~
.~z!% (;,

3,

.,6a a; x.o~, ~ OrXTO "(."

~ xtpxAr.x.~ iyx~f,[LI%TX, ~ ~p~ 311( '( '(C"


..'ll'J

7).

E't"L

3 ~Li ~x.oo t( 9; ."a,;,.(IX~ l"

1;, ~; . x6p1l;~xt uT1i; -~ aXLo'~"

8).

~. 3:6.l% iA'I)S-n, ~ ~ 'p~; f/.O'J'l1P11 ,l


(Lcbt 9).
i 1octQ'Ju~ 4 ,.
' ..1 L ''-~
, ,\
.,. '

r.'H"~\

.
-11(l.o~
." ()~
71
& op~..xI. jj, f f ).
o~ r 1LV-'lI[1. "t"LVO~ aL ~ 3L~a~o, 6 '1, i6-o;, l r-~
, .OIox~x'
.

l\fV7l(<< --h'll ~Xy .'"6-) 42).


'y~,) ~yp~ ."(~ (, ~ ~~ cru-

~t u,l(L, ~ [1. i6

.3).

{) 1:, B~. 8', r'.- 2) . .... '. x~ .\;' " .... - 3) . . qr'.
4) 5. 3. V. 1.--5) ,"tb,t -6) .. '. ;. 25.-7) '. . IHt'. &. ~) '. BtfJ.KH. 6'. - 9) N~p. "('. 3~10) .. &.25.-tf).a(,t,Ol.
- t2) . B~'.J. ', ~. - t3) 8,"t&fI,

'1'

l\,l ';It

J84

1- 'rOU r.C&Tpd; .o~ \ & i3lptJ\) .&.. tLV1IO..t~v ~rr~


~~ ~ y~1.~, . ~fl'~ ~ 6.~ ;j, ..,.

. (L1":1)f.~~, ' 3 u1C; ' ouat . Y.-:-~ '11~


' '"J]tr-);, yi f).

I1pa

fl-11 -:-i; ; o;;o~ GlJ("/LV u~,

,1, ..;: avxl'J;:L 'r1JV rs1i2).

~( 7':3~L ~ .1a&~ "(V1J 3, ~ );

't'1JV y-:-~ 3).


~a.to.u( ;> v-, .' ~ (L'r4a~ GJOCUL 4)"

"OCLVOUGr. ~ Gucr.6., . 't'Q't' ;' '[ 3


&. '~ r-:-; i;' 3 r6o i-rLAlytto'J36~x ! ~itIJr.:>t, 't'otc; i~(o; . a.'J'.U
:', !1.V"t]GTtUoVTIX~ "(!;' u-r ~ (L1J ~y (Jov"t]!1., o:iv iitooA';'~ou.;
-

<l

t~IJOUc; 1o~ ~ .~

,\

7.,, !1.0-, ,"

11.'1)

tn

. ~~!. ,,:

or...

f;11m,

J. '
.
t'0'J
1111'~

.,

'11'>' '{, ~

,\.~,
sr.t
LO~

ea;-..r.''t.. OfLtv

. r-

,
roocVTO,
\.
'
,,~~o~ cL ~~

.' Y~P

'

C( l1 o~.c

o~

, ,
(}'
V0!L0~ (}.~.
tv't'v ae: ; ; a"/L, -
_
",
_
_
.w. 7"!
,
.

"

fL,Ij~,

,;,;

u:'l

.1 'X~'

tDUV;
~

~ l1.~t: ovo:J.x-rt :

'_
' ~ ,~,
'r.ocT'11P
''I1; ..,(~x; OUV~orXL

,\

\ .,;,,;ooo~o,

O~

5) "

\10 '

OLX U~LV ') !LjL"'

, 't"r.;
- !Ju~'
, .. , 6)

:) . j

L6.'l au !, .~; 't1.-r~~, -r&

il

,,: ~ v.-11 o~a~ ll~ '7:~ 7)' ; !J.v'1l-

; '.'11; ~.~,~:xo Xr6vou, ,

1&

~
"11

'rLve;

\
'
J.

yy.o~,
~

'

't,; V'1j&uv.;,
~

"

-'
t,

"

'

uea' ~,

".

'

v-j

--'"

[.l.

&!)''0Yi'1'nv
,

"'\:.

.,
'
OUGOCV
.:~x, '. ';
,\
' 1.
'
-,
. r.ocp ;:,.. .;

xu,,:~:c.x .

ooxo'JG~ t1'JVCcpeL~ :

1\'

~ !1:1Jt(~ ',broc o(.~~ 8), C .f,!1'~


,..

~'1.~x .;,

- ~
,

,,..

~,
'{~ ,L'J t..:J.:.~ ~~ ~' :$

1) r. B~, ', . - 2) :;7.. . 1,,4. -

3) ~'. B~", Kll', ~. - 4) .


4~.bG~.-:S) ~i. 4~.b6L.-6) f. B:~, Kll') &.-7) t ~~tbQ~.-8J ?:.~.!~) .

::!r .

rr.

185

't"OU

-r; Ot?l oGtpeL~f, pi.,

VOU

x.':"'f.o~, tX ~ autj,:"'t)p(~ ..,. .

.~6." ~).

; i8 o; .J. , yuvx!x.Gt f1. 'l):-~1la.L

'
'J/P
v.V'l)tj,,:,eutja.vevo;
XOP'
l)V eqJTi'JOY,

~ 'l)'t"(~, ~.

"

~
~,
Ot~yet, o.~x;

"

2).

a.f. "t) Uf/.,l,lj;

U'l), -- ~ xu~ .Xx.~~

" / .
.
ya.V.e.v,

,,,

~''

r.o.q;, t ~-;x;

. ".

~ U'l)~r. ; 6'.) a;, ~Jva.Ta.t ~ X~P'l) <t) tjuvci~TtaOa.L

3).
xp'h ;

!.fJ,,:,a.:. tx.t(v'l); 1l; r.(a., f; !..ut,

-:2.'
,.,

8$

't\

. a.U't';,

..r,u", '~ x.6'~, ";


,

) .""

" ,

) u,,:,t,

'it~pa.LTeLO"

\
a.f.

."

xa.t x.~2.( ; a.Cl~;, 'rou .;


. lr. , . , , x.a.t Uj(,a.~,.
a." .. a.' ' ~ a..,
~!. 'l tSt cxUTOU, ea.v.
x.a.TX 1t'U~'f, !.foo; ttLV'ftjTeutja.v .. o et -;. . IJ.eT.x
: Jsr. 'h .'l) ua.'iL a.!j~, ,,:,r.
~

\ ,

_"

,,.

\,.,."

.,

4).

()r 6f1.0"
~
'
, ~,
~
,
";"0 . . o~cxxs~p,-.e~. xa.~ ()'JVXOXf. ? :Jspo; eLVGt~
(
, " f , '1' ~\
o~; 'J'J~ '1; 11; , 'C: . .:: 'r , 'rIv : ....
'
\
6

,)

,
;
90"ra.r. ; vt; 1; 1;, . ,'J. .! "t);. .
"
....
'fJ...

"

\.,

,
" '
,
''')
"::. a. 'XYJ.a.

>f

,'"


IC:'.
' ('~ rvraix~ .6 6.1

'1

''"t)

- .'

6'1

'

\!,

,.

'"

a.. , .'1;'.;-:, 'Ij t'J~

ta..,

\.:.
'r1jv
t;GtUTOv

r.x,

, . ".;,.
1 ,

'.'o'X::~

tt", ~t, f-I.ixpt; & x~~; 'c(~'fr., t'.o~

8, a.a.~1 ~ x.xL .; ; .; ,,~,

,
,
., r.
r.tc, :1) -.:. - r.:x .. ';;C:, v0r'.t:J, r-0U) Nr? .O.~. K~:...-2) (6/. . 1.12.-3) :'. B~. !, ~. 13". (~,;60.

4) ~.

;"0\1'0,

-r~" ~Ex o~~ , .,); i::.11; t(;

o~ y~p -rov Y~!L0V &'X~~'e, ;' i~xO'l

8'1 (

(Jo(ut1:L T~o 3, iI rpxp-h X~o'l 1t-h,


xon ti~(rJNorOV

XOCL

4).
10

t '.

To,),,;ou x,ocl Tii; lxor1l; 630 , ; ';'~J.


.,
\ "'Ii:"
p.t ;J. 'l"1x~, -xvt'J
-r\ 't'ou- L~OLax. 6'J "'fO'1'.,
~X:1I; 11 'r) ..1!030; 7;'1l "; yxx"~ oX:~ 'O~; '~a6o;
1

..

" {> - e 6a.1.1 .1a"er.


'.1 .

3, rit1L~

(-. -ro ~:'ox '' x'~ 't'lIV

u -, (Jo~i, XXL .'\"

. ~ ! :''11, (Jo-h~ )(4~ v6:J.ol)~ 3113.,

.o~i.

a.1 , , 11, 0(

. 11'1 't'ou-r01.J ' Uvsu~x a.'{~o 3L~ 'Yt 'tOU~y'O'" xpo~ a 'll; 1XT,o36Yt 1'1 'f$
.uTou .6", ! x.~Y (1011 . .; 3c". (Lt-t
, '1'1, .6, x.~:Z 7, -rou 6'Pc~ t 'r
.\ iv3pO'& . , 't'~Tii~ (; ( AuaLV e1xc
Tou ' 1; 3 ~; .'1)(; 1; o~~
3(~' - 1 . yip r u. '~1;p(x.o -M'l
i.i~%, ' 6u ;' Q'.'l; ~ 6'(l

!~ J. 2)' 3 ., , E~ 11Li~ t't'~,


(, r.i ~po~ ' &~ Xf4, iX [J.t'V'f, -xi
ffttXL, cl l1 11 311').x.3~ :1; 1; ox~ax, 3}'
. 't"x1; .l .')~xx'(~x, & ,

i!~~;

i)' 't'u-, , :~ , 1;'t"'; 3(.

x~ ~o~Ec. Tou; ~ V.JJtXt'JOVorr; .~p, ~ 'opox~~


.2. t~r. 'J.6'),I 't'(tc~' ~ .
J.'

.:L7;r~L '

f) g2'

..

'.1

rJV~y.\,

Ir".t. - 2) ,.

x.x~

.o~. ', .

\.,

Yx~ ,,

- ,,}"

I~-

"

y-rp"

r', t. - 4) Dt. ', 7.

II
,

~ ","

,."'1

~,

r'.

tS7

.-

T1jV ~OX,X OGG.tV1l .", ~ X~ ."; ~xo j) px~ ~ &~po%


'r~'J'n1"

~ ~ XP1jIJ.XTX ,,,,.., XXx,etVT,

. G'1J~L, IG 'rGUT1I 3t~urL i3p;


.. "
,(

L"
,
't'XUorCI
-2, x~.(1)
; GuLu6) ioo;, UG~) X.(~r 3~o~, -.~~i

-"\
~o,

_.

~"" ~
,
("
1'~'
()'~G ." l1; '.l'J~;
'~ olX~,

. ,

,
Y'J'J'.tt, 1j~n,

,,~
)..
~'
!!
;; 1
; ') o~ ~:~

't)

~'. 1
l
, "~~ ,

lUou.GG ~ auurtr; . &3plXo6y)~ ,

. ! - cruvoLx:htIitL, OXG; or 3, (~ XGGA'


~p uGx o(.6)~, OUTI ~ , ; 6-n
,

G~eGL.

E~'

!."

'

. Q xjP ';

J.

~, '.t ; .o,x~, ; ' . .oXOYc,


..,
... \ '01l.,
,~
, '\ "\6
'.! -roUT~, OX~;,

",,\ "\

't' 11; YUVGLXQ;,.;; i\1j

f. ~

'o~ "xj "" p~o f/. ",-

&3p~' i~ G. o~;. 3 -r1i; ~o


~ lu-CGCLJU txp;, f.v ~ tyf. ro ~p6o; o~x..{y
- x).c,o,

~l ," ,:,c~ . ~; x!x~ t(::.lIo,

~," !~ 1 rx; Uy~& .voxa 330& ~ ~~


311'x~1 oti'~ tr , , o~p u.poo yuoc'xl,
1"OU .~po; Tii; -3 ytXO~ '''r,- G~ XQ (,t
, icri}G&

-rii; ; x~ 61'.~ ';' &' "Vt-

"2G ).~o~ riu; 3 , C1lu( .".


: 3 ~, ro. uo~o y~x,, 3' iy~X 3i XG
rp" u.o, _opv(t: JLIV 63 , ,, \
3 o~ t'r-(L; X.eLXyctor, 1"OU .~ uo; iUYGur.l,

" 'r'~ 't'u 6o~' r - ("(.." rt~ ~~ ~"


iyx:r 1~ ~a, 3, rG&;tr11t, -:f; 'P'JaLXii;
'rupwE3o;, r';' .. G.u(~, ~~ 3, .6'11 ip~
(~ ~ 7~ ixo).{x~_o~6~ tx.UALV~OUoe'/O; \
"z6G,

rp1Iatv, Il"'tLcv, tiv ~ neuOlp~v . -h .2(

V1lT~, ') ~; (IoOtlctoc~ ~.~(J., ~ 7; ;


1"12 ,( yu'/xYx. u~x-J.c~ .(oc /:)c

h . 12,
io op~ & !o~pt 3et' o~o 3, -r-hv
'!'- fL,t-u-, L 7:'~~L, ~" 6~

j)

, :.. ', .

rOT

OPt"fJA~blaeXt oux ,ci!f: -ru

PCfO~O~,
., ~

011

1J,~,
o~

3$

o~, ,

'"
VI u a'1.

'rci) , -rwv 86 -, ~ XtT(XV ,

'1l, X07:~Y' x,xt [. ; ~3a; ..~):G ')


,
"'[uvr.,
."

'1

~~,

'

" , ~,

"

, t;tt6)', , )""{'/); x.,~a; .ptV~-:-Xt, ;

x.o~' [LiYTOL ~ EX'f(~, (J-~V a ~ 8 r Ax8'h ,~


'(~xo

tv 3, -~ ', (J-tL "lt~ ~ [l.(; ,j~


cax.

.~"

x,XL

0&

t-:-t?XV X.y6(J-tvo;, (~ ~; (; 6 ,

x~ '~-, '1l, ; ( ToLO,jTOL;

,.i!.L, ,, o~ 11; poo~~ tit,

~y -"

ac& .
Jo t: (.

\) ,ac .T7i; ,'1l; Iuv.6~O'J !> 7:'. 6


; !) 1J.-L 'l1[1.Gt xxt [.

6; !3, ; {I.otXc<'At3x xxx(o~'

~, Uyy6.'1I; ciit, ,, ~ E..''f~ 1(7)' .r x,xx.~ox

'r-r.v

(; 'x~x,

" ' ; , 3~ o~ox aUVOCAAcY(J-x, ~ ~


(-x~ \) - ox~(~o, X~ t ~y 6(t

c-tv, ,xp~ -:-(; -. (1Jt.

l '

". .

J(xl ; 'h c::O~ ~; "'-:(; r,"oo/,-f, -r<iJ '.,


- -r.po;
''"
'
\\>, ,~t
...
' u~t.,
,
~
~
-r.xpx' '1l ,;

, .1J

... ,

!\
.'
Ur-rv , ~ .utc, J

'

xc

.", ),'/);
. . ~ -"
O'.JI11J; ~

,
.
"''
'/) 6)":"I; ~

:yo~ i'1.~v-~r.,

.,

'

%i 'J fl-t" Ctyvot~, 3~ ~x.~


OtT:l~' ou 7. 8 ; ~('1l :.:'.u, -' ,[.

AlJelVTO;, X~ 'to(.x; r~i!AAXXTO' 8, ':~t o~


,
" "
"
f.l ...
,.

{I.t~VOt&" euaxrV.ov r ovo[l.xavetaxv ;, aU:J.OtOUYO


\

6
"
.
-,
.,
\.
l1~ -
fl-o;,
' ~ ; :v.;, ') .., .', ~ )(.~ ",: ... ~).
) ~'. Bra. , .

IYNTArUA ~ATA .
8 ~ !I-~. , J x.~lXlX '7t'pO~

f~9

otxet()'J

TQf;

3o~ , .'r~ /.* '1J, ''1)1, ' 1' y~ K')PL?~, E~ '~ '~ 3( t-:t1\ yuvX'lx.cc,
, 1; !l-OLliaeoXL ~), ia xut1;" ~~ o~
( ;

{"

x~X~'no,

fLO'J

tI

'

x.o~ ":'0'1 /. y~ 'JOv ,


,~)."
...
'rllv
., ..'1),

~,\

". '

.,

,-

'; (I.o~ !;

~.,

; --

't'J ?' ()...

't'OU

' "1."1.'

' ;:px~~x, u.rLbiaorErov tx. \'n -~-

'

(~' '1).~~ (l.

aarr '.
~ . :~ !l1 , Tou, 3t;i ;
ci/.IJ l.;, ~ i-o; .~!.~L; ~ e{ /.tL

8t:.U;:L, .x~ ~ X6pa' ot~ o~ u

~, !)'; (J.1; .t 2)' !. C!u' ~x~


.( ; -1; 'h-: A'JCV 3). -& j(.~l K~tO
( ; 6.; yrirOlJ; 3.

-. "

rfOn ) Jr )'a)' pl)O,, . 7.(.


rJv [( ,,6'.
~~ .1J ~y,,6~() q; %.;,!

"(ouar.

Ib"

"6,, & ..

; i'1; tl~~ T'r,v poroE~auO. ; -ra;

..,\
-~~o -rJ;

''"
xpoo,~~
zo.~ ~p.o au!. "
~I.~,~ 'J'tL~ -

, x.xt <p~' (. ;;~ ~$~L -r ; lcpoL~ r..


~ .~:) -sn. .oc, Qo.o~, idt

ry, c30 '71~ ..'ll~; !.-~u-tQL.


ya.p Ot10L :r:61L, . !p-rL 'rY; Exx.'1)r ~

iou-

~O!.( ,:1Xx.U"t"'lITL, oc ~ '1)"x.~ ~.,,3:.o~, o11k (c,


r
, . !'!
1
~' ~
- "
O'.l'1l;, 'n" OL; ~p:> uY, ; x.~lI ~. ,
. ,

tI

' 'J3L, . . 1- t't?;, vf) ~~;. ', 32. - 2) M~1.I~', .

3)

a.

,~. ', 21.

190

1l1

.1.

t~ oux. 8 -r-iotp~ , xpiivac( acl1L, 't'ou~


?x~ '; XX,?L~i) 'll u-rac, o~:

o~ ; -:- , ~ . 't'i); 8 "(

(; ir:3Lta, "(~ 8 3 ' 6


'~oo 1 O~O '! " . LuaL ioo

"2'

)., r:6L
fu3oc(, x.xl' E).A1la~, x.~ ~
Ex.x.A"f,at~ 'rou :>, .' 'rt1 ii; 4)" ; ,1 .6;
- ,
L'
t'JL
'
x.ac .
'
rr.c?cfro-CIJQUGLV
~{,.o
:
' Jti 1, n}r
_ 't'

..

Tijl; " /, 1.

3 "" f/;iI. ~ " x.o~ ~~o

oc i) "" o~; -rii; 9! ~3o, .,


a."L ; > ~', i':t ac;'hL ')
tLc, ~ ~ ; oou xx~; .(

,: au ; i'),-io.; , 1: ~~x&

~ ~ 1."< 1; ; ~xYT;'
3 ; 't'ou (; ioX itu,
3; et'/j" ;> 3~ L.r.l{>, ':t'~.
- ix"(x( ; ~ ~a.:~ . .; .oi o,jx,

~
)1 ....
,
~
'

'
~'
'
Erpt~Ta.t, '1 'J'~ l;
. T(j~:X; 00 '1, 0,-

~o Ix.IJ~ "t'~; ' ~ o-r" ~ , (; xu

-:-jj, OifloVO; ettI, ; 9!; 8. b~b,


~\"'
'
..
,
1
ELaLtYXL , tJu~, ; r.a.L t'l1-:OV
e.. ;."'l1@,
i.L~L a.~" 1 x~ r. ; ~oo(~;

't'ou ~; . 1: ~~xix~, x.i , '~ x.~oo(x .


~~x .", ';' .Ij~" ~ ~ ; .(a.;
:~, 8 .,. "';~ . ; ~Lt!J~ b7.~C:)G.
,
~\." .

, \
"
(J
'' '
,
.. .,..;I)"f,~
" r.zp~ J
X,~' 7':~ 'l; I"J(XIj~ ::;
aa.xit,QU

't'ou , ~ r.'x!r;ptx~zWv U~8) 'rOu.


)(,()UfLtVLKOY, Avtox.tr.x;, ! G,jJ., , J.
' x~ox, ' x~\7.o, X.xx';~

~TNTArMA .. . .
p('~,~

-c 'O"~~

't'ou

j91

tp't16~ a.

x.~, U~(J3LX.Qt; ct:. OV 11.a." .

't"E' " 3. . 1 3 2~ x.~~ Oe~LTQV


3.

3 U1l~ '. 3L.. i.s.L o~ l'. '

, m 't"- ~ -'t"1~ bL~'t, ..1(<<. xd 3.


,), " a ~, . 't' (). 3~~ '
utcp~u't' .'h; " -1o~ (OLA[~ ,,"6 't'~

:rJ't'L 't"QTxL~ aU"OL).,ei 8LXittA~u6fLt6 ~, ; & i."

't'u ii ii~ tiaL

't-1J" 63~~

- , "33.~,,, ~ - " ~

"

QXPO o~,

~.

" 't"1IV .
,
.
,
xx"(~,

o,~

~,

.. 1l

t3pto~, . o~q:o~Y .~A~ m@UL, 'JCI5P~6)


Yl 3,io"~ - -rb UTt; ~ox.I ,
a. . -. '; . .L~;

.....
IJ!'.

#fO n ~ rrar J a,
a /0.
V

'

'"

a.

\().
'

p(o~ ,,:,1; ll 1:'J630\l xt, To~ Ex~,


l.6"

p1laLV, ~ x.t 1'1 r-iatv tYXpctTttx

a6V'J1, .. 'r-iaxv &1] ,,, 't'LL 3, x~po !)


x.cp. po6~, . 't. yxOL, I-

1l.~~ , iv~' 3r.~'JL

'o~ , TOUOt; ,, ; ,.,tLct., .\


ttp~Y1JV .6fl:> ltIGe~t' .tG',:, ~- tu .U.'
...
; ;, ;
,

-UG1lL,

!t

\
T1l"

~!I'
"
\
' .1.
vtt .'t.tGt,:, oXt : "t.

'

'~"' o~x;, x.c,

~ 'J} au1l~ uEtitVUVOL

'1; ,,:~ ~'l . L(c; +..

'~ &'. ~1l. XXL x:r., , . '. ic; tle't," 2:1 't'OU; ~ tLtr;~pL:X 1l,:,; .; .
, ~. 'JIJ.IJ~
,
'
,

'
, ~"~() .ot:'J~
,1.t E.VOVO~;,
potcn 701;
ot~""

192

VQ,; f.) o~ ~x o~~ -'ft), 8

~ ue(.~ u'l o~ ~6~~ ~x.oIJatv \

.,

~"I "I~,
-!'
,
er:e.,
. O~tO' , x.~
(, Ct..tl)~.'J , roo8x, ; ~x,,::'1% I,)

XiXV6,

111

a!JL

r/.'J

-r oct>tt>; 8,,:,(,,:,;. & &: '" :'-

-r ~,:,r. ! (~ ( :; '~p6o;

'X'tt'J
-J{
~t1

'

:,\

'

{\

",,,

..:.) 2,1U,

," '.',,:ut.

"

"t' '
ttv i-::; f1.IJr,t,

\"

t!J.

'

r.~;LL

~ X~!Pt;I -r'J)~
'. ~)

--

",
; ~) ,';1
.~ ) ,-

,. -ri\; ; a ~.~cn u", ~ o~o;

,
) ...
- f:'
0
~~

.,
..
IJat '''
~'JAf{> '1':' '
;, 1\1'
)
,

... '

"

... ,,,1

.,

~.

o:;~, ., 71;, 71 ~ G".?'J y'r'"

"X~, ~C"'J)e '~ r.Ij:.u.~ ~ 1'~ :n(~ 4), ~ ?~

ct ~':~~J x~~o~ 7]~ ~y:, o~ ":" ~ rr

(), ,,.

,\

Ctx tV, ~~
,

"

,?'

xp6~ r.;SU'ljv, 'j

.{2

1.

'

')'>' j:;'&GC)'1 !.
, .

~"I

(,

...

(%

'1':'po.tJOVZlc.tv OC:;:,,: '.~,,:.-

-t. ~t~'t:; , 9, 'GS'J~ 2)' ":"01; tQU'" ,


\
'
.,'
_..,
''' ..
'
dLOt; "{~? '~ ~~ ":~:~,,:o, ,,:,,() ?\ QIJ~~
~
ir.!Xti:L~1 , - '.; 'J: ~.~ ;:po~. ..

1&I I0.

r'.

J93

't'~1J ~x~ ~~~C.1); ')it ..? ., 1.; r.~ ~);~)'o.,


l

_ '
r"
x()~. 1;, \ ~L~21J.~ '; x~
~~~; "':~) &'\.\1 ~(~ lX~l)

iJoi ol1;.

-.I le'.

n tl"

~' rVYatr; Yt:o( (~


x~', .1l,(;,.

IuydJov : '.
. ; n:; I1JV~~(J"J C.1X'~)~, :t(.~~) 'j 'n,l< ~ij

lJ, u(G x~, uv:.I. , Qr.~ ~ttv, (J.1; !p~


:ll~IX, ~ cr3eAp.r,v, '~ ~, .~ ~ [.I 6a~ -:tiv 3~'
tpt'J1~Y 1:0l' 'JVta~.lJ; 3 '~ ~~ '.l .."
:::a ,j(j~, ~ ; C~ X~Y{lX(lx~ @I; l, 8l
lX~.

r6J

TouTou Xt ', f, .ll; I\jv6~ou ,1, ,, ;";


It'OLOUTOU; ., ,llIJI., ~ I1:l31, ' (,,

'A6ca C.~lJ 't'~'t'1.l' 1I--t. ~~IX r-poVOOU:J.soc;' -:-

3,

'lX~IX(O~ To~IX(,,:,x -:-Tv .~lXr~ a-;;. ~~ xl


,
'o~

.,
t1JVO'JXO');

.'

'it~GCX'l I

.'

)'

IXOIXYXllv -:-~YI) cx . c"

-r'; u ~ V..ou~, ! fJo~ o~Ho., l.Allptx,oU,

p.t1 '<t'I~, ~~lX~, ',QU; 3&-, '~:r.L.

~.'

.. . -:-;

)',,.

, \'

~
_'J'I(JOO'J ",

X"'?OG~~.O'J;

...
~,

~:-:-%

-:;0'1 .;6cr, ; ) C.o 1, ~'h 1'01; 't.'taTot~,


~ o~ ou~tv ",:; c:tJG'!~ef.x; ,1' 3ti ,
\
,.
..
;)
,',
J.
\
% "l),:,COyy \: (,,:,c.V y,,~

t-

'

QO'J

'11,

!\.

tJ

?~, a~o(~) ~ .l-<flt(!>, tTt":OOCaelXt 'r.xp~yyu:X"rL,

'),~ ~, %CCp!~. ; ~o 3 o"nt.


,
.,

1"

...
'v
t
,
'rov
titLGXo01:0V
1' 1;you~svb,l, :.c y~x. ~ '1'"tl; U7tl:t;
,
' . '
J
\ . . . . ' . "''
. ,,~ U'r."f].
tJ.otlXfitV, OIJ]. U1;? Q-')(,),I x,~ "u,
uno, ?

p~~ fl,j
1'6{l.. .

"1" - !.
....

~%~ 3~ t,'1 ! ~iy~ -:-, ; .


43

j94

.. 8.I S

a.; ~

(, ~o'.,; ixei8s'I O'p,"~ ,1 ; i1


t cta," ~ t~., . o~o. ~)'aU't, ~vO'ls
f !. "C'Q:'fOU x."o~ 't'7)1)~t

. '"ea( ".
~~ '":Yl; '

X~P~ ,6', 1::"u~ i'u"otx~~ x.fQ).,Jst 8UV;P-

X.GG~L cn ; ~o; .

.Br.".l,lov
,
'I'J
' \;,

',\

'

""

~. 7; ; (j(t' -;:~, .'(~; '


.'I1) 7;
~G.-

LO" tfJ-) 7:6, 'n. 'iL '~Ui 'Sf-i:', -

.."

,.

..,

'
1
,"1,", 'tuu x.~ ~'i~~, -o~o -;:poO'~~o"o;

-i,,: v r-'t'L ,, '1)', ,,:. 6t :o.o:Y.~.,

luvzLx.~; ~pia. .'h (J"Jvot1Y' ;") i :

, OC (,) ; "h:J., ~ ~ .;,


, ;p~ ('t)6:u 'JtGu; (.L 11 :1 . yoofC( 8 "
TT~)

lxr;,

v-, > .GL "';'71; .-; ,"


~ 1.'
,
., 1.
;,-:;. "

011-.,10,

.."
..
~"
trJ.'r.;'

.'

'~ x,,;',~'1

'

'":(~) VJ.t,

> ~. "(U~L O'o~o r.otTTGtt, a,

~I; - '
,r.,

,.

.."

' t
atv.vov

,.

'-l'1) .,;

";'.~

-~,
'itpOq"1j)'Op (~
~ () , r:O\JQ!

'" o.~'10'

."

: '

.sD~

o~ t.to0!1-YloOVT~e-

'fii T:(ox~ v.; r.. , : ; i


1
,.,
,..
,f',
'YCV0l'.e;v'9
" 't<:) ;, ' ~ .o~ tv.t
r
f'

')"

\ 8i~.:- r.pX 1r.au, v:~ ,, 6:J.

t '~ ~tl<P<ii, ~ 0".c.cCv3r.).ov, ot~Xl'.tv ~~

Q":'L

6 ':-:cX -

~L y,V.o &llOt, tipoPV."h ; : ~~, 'rO'J'"

. 1:., v.t ~ ~OX~ &


1

.,.,
, . lt(~
, ."t .,
I1.tJT-r,,,
t 'i'r2

-'

r.~, '1) ..

'" rX9'J

-rO'J

'

ll' .C('11a

w,.

EJtooclt

tu" x!J':"r.v c .. o

r-oc, ..\ a~ ~ ~, t'JOC l'-T t'v0!l'1Y.

- !L' ,., oc't.:.L~t. ; ~' ~ T:xtTGt 1:0~;,


.UL~~" ~; U ; 3LX ,.. 1t, o~~ :)?~)3:
f10u, , C)'~ 1:'t).&Uor~(J'tt; lp~, .: ~'7:, ,<!) Kp(tJ
.-s

....,

., / !~o '"
,

..!

,,:, 7.~ '-;

"'

~~

,\'

O.7~',

tJ.'Ii'~'
O~Or Lv,

Gt~'J-

'
. '
,.
,...."...
()~'J'J~;, 7. .7. O'~ f:''Xvn ':'~) ~, X~~

!. 1tA1'A ~1XEION ..
_~"

'

.....

r'.

t95

"\.,

t't\ 0-;, .-? ~~a "~x E~x.T~" .. tr,;

3 ; ,~,:,o' '; -rx-J':'1:; '.~p C(, [1..~ 3 ;


i(~lf, ''o[r- "~~ uLU'~ c,

' C f1-IT~ r.ap~yrtA'x 6-:-"1,; %~Q-rlct

:1.11

o'tz,

NdJuo,.
7.xor., f/.7i3tlL[!XY Toc"~ a'1J". [xttv, ~ flotT' t:;';
CNr' 3' r.o3EtxOt(:r .., l, ir.tG'XO~;
tx.~xAAiaOft 4).

-3; X.A:r,PLxO;YVVXt1.X ll, i;;tLca:x..ov 1'1 ~


"
,
..
'\.
OC. uou, '7;/,11'1

'
\
\.~,\
~~X 'I'~o;, X.C ,~ol\~'I;, x.~""

tJozTpo;,

"A"'l, ~

6~ ':'L 0&
~\ f/.11,'tI7.UTC
-

\ ~(

'\ ,,..

-:;9&, , .; U.Q-

1l ; 6';0 ,;; ~ ":) ~C.'.1. {J.1I iit~iA~L

11, ~ x.~-:-'1jYOr1lOEl; tr.OatLlee(11 c~~:G"r6.; cXc.;


c-:-~. it&~t[

2).

Er.tax.l)r.o; -/] uo,,,-:- r-~~;;"& r.. ''/13: 1"j1


~tixovo; a'JL1<.(. t~p 3).

.. _.

.'.

11Ep'

r, .l0,i,'J'.

r,

(JI"'"

- ,:.'

,l1 't;

. \'

'

O'JSI1 ~,

i,y6fLEVov,

0(,

\ .
OOU, ":'0.'1

xa.L,

......

,.,~op~c
~

Mtv~tOt; ;

1;

~p ~o

t!e vttrL ur.o


. \
~

.I1-

-r:XvTl1 To{p:~~ .~ .px.01~ . UQ

'r:l..'

t
'.Ucn. X~ ~,PEt.nv
r~",~. "':'U ,.,,

.
\~.
pop'cy.ov
OS, "'O'J-

Cir.v, ~ '%.;,

_daottlxeia" ..
O~,,:,o~

3t

"t'a..a; '", -ri\r; AO~Lx.t(~ ~uv6aou, ';

~r..(, Et ~p

6 tVT'Jl,.6)'I x.~'t'~ 1'0 !Xpfx.o yuvxtx.t,


'"''1i; ~~,. ~o'J~~;, :~ -:;-.c7:L ,,:, 'o~..O i

t) .. c. r.
Nz~, 10:10'';. ;'. x~. )'.~'.-~) -::. - 3) ~~'. z'l.
t. c, .....,&~. ., .
.t

'

t9G

}' };

'fAIeAIor

)..'

''

~()~ ~':1.J-;iJ ,,;;~

UV#t~, GXQ :~

r.

. ( U:.Lu.; '

xc~~~ ~1;~('1j puli~xa~XL .. '.; 'h~; ~~ i~Lf;ouAiiV'

~o1; .f'l J." ; ~~'1 ; x.x~ 'h~


'. ' o~ a '1 aralLaTO,l, 't'o uu; &.~plX;

.rs XXL '"(oc; ' . i, ,c& X(%~ 'rov


."

()-:~,

.,

-:-6)
u.
,

';

"

:;,Q

..['.

'h

(XO~

",

,,"

' ;

~",:o .1 7 'Jtn~ ~o~o .",;

~ 't'~ (; ul'l);, ~ 't'(~ -(<! ,~-~; poi~

tx. ~; .L oc, ' J.aAlov ~x!o - "'


"'\). ~ XCt,
" ' ')
TX~,
X2~, ,:,o'J
Aoytav.O!J- '
Lt; (
.co~
'\'
A"'l - '
,.",
J.
'
'
o~; O~; 90?;J.'I)v (xv p~o, O~TLvt; r;ittT2l ) :
f/(

-:,~'x ;6.J.~,2 ~) i~'P:) ,- X6~.o''o ("~ .~

",

, 11j ,

OUOXtOt; x.xt

r1

"'

, .

. ~ ...-:tjt~ ~oij

6!J.')t; ,?~ Tt)ij"t'O '.

eeoij.

....

~,

-;

ya.p .., r.t~.L

'; J x.t

.h), !.L) -ruYXiVQuGtv, .' i1~L .v.; T)U p~

.,

TQ' o~Y..~:o~ ; E1jL~.

-. '.

'r rr ;, fJ(]ar: 1~~6.


Jl .

L%.

,:,'i;

&

~,

~\.-t",~ x.~,

'

,,-

()UJC. (:JI ,,, .,,:,

';t~A~LOV ;, ;;gt~; YLveOXL, .. ,,:, - x.~)


(~ F.~t~L ., ; a~~~axiAou ~ cXt;
;' ~ Qyo~ ~~Xx, olx, ~~

aittLY, X.O&~1 u.IfL; . ~o 6


a.;i o't. -rc)y . ')(t~ r. OPO'LCiTOC

%;' ~ ~p, ~ v--;-; 6, . ~6 fl.ElWv Clp(Jooy-it,


}, ,
"'
~)
-.
,
~ ') GU:J.'tVOL~Y
(, . Q&OV
.tr. ur.'l), ;."' -

9I; ~')%~';

~~

---_.......--

txv.

"

"Or 1"~.xa Jli t"i, Ek ir ,rr,


J. COOX!~
~
, -"IJVO
~
~
"
,.. fIo\' ;.'"
x.r, !Lcn-:-n't'OV _ \t t~? .e'Ja~'1'1i~LI)V, , &1~, , x.d :))

~TNTAMA !.
'f,

"

. ~ ~~';'X.

" r.OA

-;t;:r.)t,

, ,

<

:(C;
t'OI

~
~'"
o~

r'a
~

o.~ ."

.,

'
r.O :~

~'"
,
(!; 7.~

.,
P'JGtv.

;, 7:7.. ' :J.[l.) O:xr.O

J97

"

'

..) oGH

t~. : 7.; tu, . '. . -rau


oz~o.

. ..
Kr".

' ( (tli ir . ~~7.


n; : .

. ';

'~

r;. _UVOOO'j
,

'
~',

, .

.,

"f

.. ..

..

t,
... !-

':'OC':'~, 't"~ ~ 't"OU [l.zyOCAO!) llx,jAou ~ ~), IJ :) ;

"

"
t7.;

O(~)

- ,. .'

(~,

, ."

. 7:

Ij'JV'J;, t ~ ~ [l. 'l, O~~ .;:; lU &~

~7. 7.; ToiJTo ~ !; ~~7.~ ftli)t

"

1~ .

ruvxt, utt .:J. ~

(ny-iJ

2).

-..

' ' rVyaiXa( ; .li/f n,8(l 3).

l arrpae
~

- ' r'
,.?~

'

J'

..

~,~
",-UVO'JO'J

1l:;

.'1~"f,:,o') ~x~,

",~,

'.

,,

, ~\
O'Joe:

r
'
... /l.-;

7.

JI

.:ljlj,

..

,-

~ .

&~x:; ~t ,:,;, ~y~ri{}ov EafJY:J.oc ':~b,:,., ex

"

""..

'

'.

'r~'J':'X; ". (J..n ':r:

(~ .f"fJ, 'J '/

, .
.
,

'

4}

,~

,.

~o.

.. ~

'

'..
.

~ ' &~ ,

36:

......

t.o; ; '1,

..
"

~'
U7.0~ptGtv ",:,u 'J 'J.
C'

t:'
,
,.,
. Y~, (-",

.:''!'.,

rl

aaou;

..

..)-

~'-'" '?

_"

. . .' !.

u
1:;-

'

;')

..

, , . ?'

~~xo'l.

c.tJ.
.

't"'r..;

t9S

.I BAA~TA.'H

'.

Or Tyc f'l)r .1, % i( ",


~E')'a

-n.

TOU

. x~(<<, 'r yu-

\
\
\ O~
-'
.,.
x.~x
g.)V
. a.

,
"l
vtVOrJ.La1l-tVYV "1)~a.

'"
1'

"

"1)

, "1"1
,.,
" '.1
I' o~o ."1),

X.tAtU!L,

,
x,a.~

(; l't, 'l ~'5vt, :Y.~a: f} ~p


,

~.

'"

~,

-~,

/a. 0&(% , \) lLQ.; .V1, -

~ ,

ou X~ L~a.(a.;

~ 1!, e; "

ix( 't'E, .(%~1t aa.e ~~~

'.
.
8.

- .6a.~, ~.) . itxv6VL, ';, P"l1at,


~
,
.t.)"l1

,.

YUVXLX.O;,

'

r.t..

,t-,

; ., Q~GtJ.X

'rX'JT"IjV

GLYi r.''~)rv(%, ?6 'h 3uvc:.J.; , 'l;

.'
UY'/1vt,

,
l'
) (LOLlt.a.c;
~
a.

t-' '[
.
!

'JJ
" ;.''11,
'

~
1
,"1 \
OL(%1t'~ptUYS
7:'"1)

oo~,

,
t'

, Oult.

."

o.~,

T~
O,u(%

D ,
HtX,;

1r"
- ....
,'~, .t '1(% r.~.

. ~ v::xpi; ~mj. ; 'fOij ~~~t


r~) iy~, ~t'rVSxT .~~~., ooa'lJ~ i~ )(.;, )" .

, x,~\~ 'J~G(%L 7l 'fOv .'l ~p~ t~


~

./

_"1_,

..,1 ) X;o.M1JtL,

J.'

.~ j'; 1l; Uvrx,lt.O; ot Gu1J(v' 1

: L~,111Jfj~~ .~o; ~o; 11;, e1


::l%t(<<

"'

x,(%f .; (%1J"1; :~ l)\

3e 1J;(.a.
11 r.a.~&,

4). .~' 11 aa; ,.71

yl'~oll vsxpi . 6. 'r, .x(~ 3"

' , 06.- ~L~A'JEl - x~~; cXn

j).

~mTArMA Jt.A .

r'.

t 99

'.

n'f l

rv)'r pJp,:>, d

'
'lj':'tL

ir .

~,
- \'~u
,
'
';'. ~'~LOV '6

....

'

.
Dlfl. rra,' f: /fJ ,,
Jop..

L.

,~'
.".

, '"_
'~

1; .

x.~, ~

,",
.'
OLx.:x;
ur.tltLV

S'Jtt,

'

: ,: u~.:t, 8, ~ .; )'" ~; ' i-

~x ~.~ot '~ot ; r~" !1.L)'V'~tJ.SVXL,


),'X.~Xo:x~, 8~ --r C'L o~(; )'o~\1 !;
~ 3G'r.t~r.;, ~ ,,:,ou ~."ll'l1( ~ C t:J.~P1JX .!s\l i~r.'"
'"

,lJr.,

"[aaTpO;

, (J ,
\
'
'
,
.\/ tL ; ~x; .. O'JG~V, () vtxpx l;

.~'t'l 1

OU

' ., !~ .~ x":'~; ~o~

-=60.

',

,,,

:: .

":''l1;

'~

%.
..'
~
AYXvp~,

'
;,

\ . ,Co

11',

; 6au 9; .(; ; 3S:l0lJ.:~ ~ 6r.,


' i..'t; <'6 " ~o,,:,;, 3a1i (.

...

O'XfLtv apxtr.v

..

_.

,,:,; ,; 1.xo~x.

200

B~!PH

' ., 't'ou":"o 7.0th:\.:., ~ti 7~'~ V it'-b?~OtJ ?i ~l ~::',,;.~;


~,
~'\
' . ''./fU!L~~t
,
. " '"
- ~ ,
)~ ":'11; "r.oo. J'1)tu,~;
. ,,:, ":': :.tJ~
w

.~ 1 ~'

"t"o youv I17.(J,-

~ -J,;~ 7.:b7.

ro, r.6 (J.tv a;t:J.~,,:ija;t, ; ; ~6C)o'l


VU"

'l1

x.otL

,
.,

;L4tv~~:~
1"
''t'

r.1J-

' ~
~

7~ t\Jt tt;

.6.

)(,7&

'\
,\'.

,
fLsv

' ~

-rou- ''11,

,
"
)f.xvQVO;,
t

~ ~

, 'l1,

~ atx6ILSVXL ~ ~o,,:6y7. a'l1'l-}t" ,,:ot; u~;

o~o
'
,t

1'"
~
;

~ot,,::~' vv: ~ 't'ou i1JG~U


o.s."
,,"'
'
f
' , .1),
';'1)"
L 'IjGL cctJ'tL~,
o.~,x~,
'.tX
,

"

l '

, \

":0 )t\Ju- ,

r,; ".., u . '~o .:;(),


'\

x.(l.L

".,

fL1I

. \~'.

~~'

o~"l

0\

ot,l1l.'J; '

,6~o :;}, ,,:'1..0, ~ ~6Q\J, ~ G(),Aou 't'Lo~"

~~o i~OyO~.
'&"

: tr.t':'tj~t~ .p~~ r.~'1.ot~ (~'t'~ 1).

~ ~~ t~ oo~ , ~~~~ ~a'1~'

... ~
-~ .

t-

o~x'~ \!

\
\.
~,
J.~ "r/};Y\JV~~oo; ,,:,

i'tX:J.OV,

.,.,
-

-r'1l~t~ J.b.1)G'I~ r'l 4tsv<:u o~ 2).


-"

'.,.

~'\

o~oC) x!J- :JAV

pt'':. ,

') ,
"
'\ '\ ,
-:-. ,'/j; (, ~I,~"-

~""''!'

~,

,,~,

'TXL, t:O~ , l., .Q~ ~ox.1I; ;:J.'JG' 7..J O~

'p~ ur.iYS't'XL, .

36AQu :i.g).1~8tQ ~~x.

" 'rO'JTo'J, .: ~ (,)?~

3)

....
I '.

nlfi

VJ"~\ rijt: ljlf.Jc ; ' .!,a

"'.t l '.
'

Baa.ltiOVwlj', ;'.

4. ,\~'
D
'
Q fIQ'.
,t" ,.--

2', ;..,~,.
"'"
, 3')
J\'::~Y-;. .;l.--.

n'
'~'"
'r ;'
J~. ,.
. ::. _.

\'. t..A1' ~TOIXEION. ~.

) .'% '
..'%~\
?(f')i.';

,.;,

2,

201
-

"j'-.

....~

7.Plla~ELSYO~, )

'J':'(:~ x.sX~pt-

,,:,1; 'l1~ IC.~ .,r.~ fL~ ..".'/;,

iIC. .( ~ -rOVTO ~ rJ.t~ V!:~(%, ~ . fLxp


~:' X'~~ -C:e-r, U.l~~ 3 ~~ -ri,v :(<< -rQy
7:?llf/.v.)v, ~ l1 32 ;(', ~ -ri:

-.0; dj'0IJ.lvll, ~ :) fiUyt~y '; ~'J[Lll, 2 '\)


; C.'u,u!J-u,.t Y~Uvtl.JOUot fL 't~YX, f7;IJT~" &.
~'
'
2. Tf) .

, .
.,

O'Jx,

'
r.c:p~a(..)axCJ ,

-.. "\

Uvll .

'~1

11. r,ll, T~ ;;."(;.


~!; " - .lJ.' . ."
;, 2 ;

~.
~".o ~ ; ;-

.'

...'

x~

.. '

'

r::.
!;

t ;
- '\'
_-

6~otJ ' . , ; Or; 2; ooAri;:aOxt, xi.,

tn:;v'%~, .r' .1liJ.; ~v11~,


J.
~o .6fLev,

o,j . v, i:X .
(.), IC.~ /J.Y; (,), 3"itJ.(; "C'6r.ot; .!1.c;
\....
,!\.,"",.,
.)

l, tAE'f:J.?a!JV~,

'IjV O:;;~(J' (jUK

tl1ltv

--

tJ'

J
,
' rVytxr, ar n'o~ l"Jt',. ..

'r:.l 1.(,
{;) "(

'.'l)), ~'. X~Vb)Y, ~'%i~v -

"
"r
(). ', CXR~, GH

,
'l

,~x ~~'

..

(
'

, 'rOt f/.tIl. r,-

aTt\J(1.lv"/'jY, -rt; ~:, 11-11 oojzl ; "' 1:t ;)


z~y ~~ .)'1! x.~ .1i .bc~, ';) r.2. :

'ft)"I.~,,~, ,

_,

1'<:1

tY.t~Y.OtJ -' j1.f)uGt .

..1\' .
'
,

'

''~

V?'J.o;

Il.t-:x
(:)~oo,
.:'J'JV
"''J
1."
'

"~O;, o:yx.~17.~ ~ 7.~ tl; "{i!J.o'J '/ :J.b!::~',


r

2).

202

.l 8'

1' ~.c..).~a-~ -''l, ~&a ! ":'~~ ~po -, .....


'"(, ocrt~~, xc .,.(:J.~ ~ CUV2,e~VL.
Oi .. 11i ~ X~, CfJm: 6 6.;
~\J~'

NtJpol.
-;a! ' fJ.; ,,-, x~l

,&tLpot; .Z1'-f,

!)

_, 33; ~ x.~ ~ - ,..9\; Tooa&;


r. xp~

.).

(l-LyWr1.IVO;, '; .~ OPO~\PifJSL, "(

g\ 31 - , ""~~ ~it; 3~rLaxlL,, ~


, ).~" C~1 ; y'tX2,

x.l ~t,ooa, X~ "(0'111;,

1, -r~ c:o..v.2

'ff)~TO

0(,

3t

r.POCJ&)1;OU

=r;3't' t 1 .~ ~p6; fOopcu;,

,yo~.I;

-t1 6~

pc'O"l.' x~ ~3 ').[ XP'JaroIJ c! 3& 3';, f!l-LCl'IJ


..... .~.
'\ - "
6
\
/ 0& ;'r XOO;~ -:; xx~
8

.....c.
,
.'1; oa~

xor.o, ).
LfJt; ai; ~'n1(; ~; foLXct2; ; ~; c_
~, ojx # -~ . ycvo(laCV"'~ ,,

~poa3,o(a; s,:,,
fi-a:;

tmIoa" .\ 'l).a~ ~ 'r1fA"

3).
- .
, ro,

D'OIXEIOT.

_.I .

n l,,-.

,;. ~:1tfC"J .'.

'Q.r

08'.

-rQ'I

06.

-{{ a-: , 3-, ".iT'

.'... pu~ yLvco8tt,p.~"C" I~J..ii; ,r..t, ,

---------------~----------------------------

~"NTAA KATATOIXEIO~. .'.

203

~~~).z-:- 31 TE'~ TQij 3=c." ~t E~ "Afpo'l ~po'a!"


"~, XC}, - ~~o'.} cUf'.~t'l., "t'~) ~t~'t" '~(o
,,:,~ ;. ~La,.L oo~, Uac?v ~) ~).ip~. QUl
~,o, f1-~ ;) ~~HP(:) '; .(c; , .a "t'~ ~~ u

''II~ uGP~~;IIT~L, ~ -ro ! .(":); oc7l.ioc~


XoocOafov

~ ~~

'r'1}; p~1! ~ J'~ ~taT&IJO ;OCL, -r~

;:. t10t.OC[J."1l ':''f., V"I1?i~ ~u!l~; CitQ-;O;, 3,~


-~ ; T~ 7. '; ~ 2.ii ~? 3i)u 3oz.tf~) (I-'JpOV,
~. 111
r ."
' . 11 2
, 1'\
.!
_.
'
01)0 .; VO'J" .'l ~!Jv
,lJV.. .:":'6) ~

Jr.,

...,~ ~()r'~'.l

, ~
- 'i':OvllP~
;;oc' , CPOQtpx.

.)
"
6
02\fL

"t'(.)V

ot 12(pol.ln
t'
,
'~x.
mrIJ.

tY'o A~ . lOYLrrJ.ou . +t; ip?tfL Q ; ~ 6


~oc.o, x.~ <p~ijAti .. 1f.a.t ~. ~x~""6''10;, x.a.L 3
v-()L~~; ~~ -::PQ',i1Lto;) .., aul'C'l, Xo~ "t'lIv

.... ~ ~) 4~(:)~ olPSLQUV ~..


8 ,'. ,'

3t '.

O~ :J.f)J t!px;, "t'(,v 1 ~' o\QU, ti'


,,\"'.'"
fLc.~, 'a

~ '
"
..
< !l.;, "t'lV v.xvtX'l ,

li&~':J.r(,)v, -::~?, tv (6)' fi-:L .",x~rc'iJ, 1' S~~a~p~


~ , x,XL 21l~.~ -:0 UIJ';"?t, ~1I3~ XX7~ ":~~ ,:,:!ac~

r,t' 01% )'.2 Iol~~x; ~3p!iav, !2'J; ~


"t'ot; tQ'J3XLOt;, ~ ':'01; '"(LvofLivOt~ ~~~~tlJG), xt ":~
t

t.'
-, "\ - .
,
\. .; c.)7"::) &:> , ~ 01.1
.~.

t3f.SixEtl1

&..3x.O'Xoil.,

3 ~', Er ,:~) ., 11.11 Li- loytatJoov (~I ).16; .,,

X~f:J.evO~,

,"

,
\
... ' - l .
Otzltr.tCCXTO, x.2~ -f. .&~

...

U':'Ou

o"p~"

, ; E.(~; ', ?t2L 7. 'h; "

tLLCtJ.i V1l; :; ,,:,6

)'& ,,:-:

lp1io

JQU 11("~ (.
~,,I,,'
'
Oi
. 11; r;
,
Afp6v cp~u~,:,.
... ,

.,,"
,~
~.
,
).
':'Uvc.OiU, -rO'J~ oQtOov~v W-,....9U;; x.~

~,.\"

Ot~ x.~

,. n; o?~,

-rt ~x. " a1.TtJ.~"

,:'.),.L&~I;, i":'LL{.Liacxt ,:,:%'V-:-ri-::XG'L ~X.~~O, . ; o~..

a~, tJtl); . ).:j; ~'l,:,~; C-::O~).710~C\ r.r0t; it~


".

,
- ~ ,
.
'.
\
'., r'J.
.,,\'
~Y"1 'Ii;u oc.oo t.v;:~: ,:, X~ U1:1) O'E~ .;,/ iA')o~yOV,

204

- .
'I' J'a)', ~a J'a)"O , rF.,s )'.

il o.~ -i po~ ~a
J"..

-,",.,

( oo~

, 8r

',
11

Q:J

""

, ' "

't'Or 7. ; ''fCl .-

4).
-

r.t?L"

tl.~OCL

''

-"

j o,C.oc

,
01Jtl.OaLOU

t! :J..? vg . 2).

..t"'"
_.",.,
.' 7.OCYOPEIJttrJ
o~ococ;~ :.> , L1jt
''o~)(:lI ( ~O'1).(o),

11 '"
,

!1-11

"

-; '{UV~L)('E~~;

tt

po')~,

,.

"
OC~ .

~ 1 "(LVOjJ-lVOL; f

')~;

t10c '

. ,

->-

':oc ; ; '.oc J.Lf.~ ~ ~ ' ~~ !:


" ~
'
"
'
~
,
:
. "llo.
L ~ jJ-v,
'j~(~7.''t
hL":'YOt;,

CiOCL

'J:J.f; ' t.i1),I'),t;;,l-:. (~) a.v~p t, '7. -r,tt'

,..

~; .7.":":-.J:~

VO~PYOL; 3).
' ,
~,
\
~'X'I O~'X "';'/'JV

.'

"';f)U

,..,

uvoct;.

(J

~,.,

t):'/oer.>; EVOZ'f.'1

- ,

ZL ":'0

~,

(JjJ-.,

.!? '\

.....

.~

\..

'7t'OC-

'

':';'Xft"Z"~~Atv 'J'/'J'I ) )

9 3,.J ':"ou d~(j() u~ ' 'l/l.:, . ~ ~X 1\; ~x;

,
- ' ) ,'"
' "
~,
\ 1
) J:.r.l)lJ; lJ '.t7.'X, ' ~'J.L ; o..;, XoXL . ,,.
."~,

,
~

'.
"'~ "
!J.zv
U'J:J.-;,1 C.:;::JX,

, ~,
:,.

~ ".'

OC :;(

"
t

~~TAMA ..\ 1TOXEIO~.

~.

o,;,~

()

.. "

E~

t,
~'

.=.

jUVYj
\

"

.)

..

o~t 't"I)"

~,

O'JOSv

stTS

,~\

"

~,

,, UYfLOCiLOV

"

'

l7u opct":'ZL,

(XU.t:Jij

st."

" ,

'

'.

7.EptOu~~7.Y, o'Xt

. " "

1'&01),,:,

~,

OtZ~X

x~ ''Oix. .'
"

' ' ' ' .

OQCVZ~'Xo(~j !l-:J.7.~(:) a:J'1XLvsat~ !) (H~ r.-

') Ij1t.~,

&Yj,

2nS

;. '

'1

t\,

'.

X~

.:~J''t1
,.,,.

X~'X,

'.X--xo~ ''lIr.~.

., ... --:.. ')

f7.

1
O'JTb);

.,

..

&~.~ ('

~ 'Ij~ "IS"{PXIL!1-iv'J" 'I, tt /1.11 .; ~r;tt1j, %


'fX. ; t~i' ll j\JvctLXO, t. ar.~'Ij 2).
a's~I7~:; -ri; OtXt~r.; '1). a, 3:'l
st--s .(, nS"lX6IJ.svo~ . "'r~
z:)'~ 3).
"r0\J t, .

'

:;zZuo

\ ."

.'

'

'.1.

. \ ,'
,
st;
' '
,
.
\JSTXL r)""',

'Js O!'.O~ 'Ij'{" .

~
'
i'.Xt .. .o~ ~~

\
r.po,

'

"
" ;,

x,XL afa.t ' ~ at , r. '3 ;


:, 7t3a.L

0 \,

..,

Ot S?t'J; 4).
,
~ ".
.,,
'
":'O\J "l\J 'f"t1<pL' oO!~ t

. 6

Cb ; 'X~~'~, XAAi .~ ot~ T.~'~oco '~~


>1

~I')

.1.
'

',.

' ~o,
, ,
.,
"t'ov
X~'.

'" (J.'Ij

o.~Y
~

7tXp

\
x~

\
:?

~~,
o~.

,
"rO'JTou

"

tf7. r.

. O\J~

3& .oc

5)
'-)
"L
~"o,

> ".r'Loct ! a, a.UTov tl'ai.~ o"t't a "&?

u"t1 :) (.LaUL "t'~, ~2~, ~~X'L x.~X


' ,)', i"l(L, ~ ,oc) .s"t1:J.'

at .x~ GUaa6- ~." ~ r.'t


hQ'l &~1 p(~,

6), 'tt)ijTo .

n ~;'

r',

J,o.

j) .(. . 10, 19. x~I, E-n. B4a. '. t'.~ 2) N4~. 8, i. , ~.


20, -~) ." B&d. J;.E. ", - i) . B4a. 4~~6, - () Bza. c~,;~~,'

206

roy

.8.I

BAA.JTAPII

&_I(jl'f
, t1a6t;.

.'. ~c)v '( .a-r , ~~ ~~x.'"o

r.po oi\; lCLfoTo~(II~. iL.r., .', 3i1A u o~;;, x.~

...

,-~

'

'\'

XX1a~z;

, , , ,

(J.,"(vuvz"

.1."

o~OU(f~otV

"

1..0' ":' uv,

; ; L, ,:,uor ,, o3o~

. XpLoL%VO't;, ~ .~ a 't' -.i; EX.~'fJ~; :.


..r<ir.6'U(fcL
,:,ou ,a., "(Uv%'t~x x.L ,32;
r.~s o'"~ ux.T'tj~YOU, ~ "'),I1;, ~ O!(~; 8~xo ? c?~
8 ,c .c1-L;, . (J.-ATC -r14v .111a ".,ua~ iyvoLQ'

-:

'Ii\'.

.'
" , 1. t
-r .,.) fAo",, IL'1lTt ~,ax.o-;;o ~j ; t-

roG l;, r.p.ofriGCL ~, .'11(;, 1).(<< -;;.


rp 1~~'I : U..v,t, x.tl r.pr.IJ.ora ":OU'fOU; ..

r.o,:C~, "'U(U 3tcAOL~ofclaecL i-r lJ.11 8f~


,
,
'
' \ '
\

''jaL''t
\' ,; ,.;, x.r. f/- u-r1t
cL. 'p&~c i; c-r, War.u, 6 E":'~ x~jTOV 1..~tOO

'r'"

~,l; uu i ~ecx"

1:33, v:r;

_
_
11
XC' T1j Exa.
,.

a,fl

16'.

&, >..~'. ~ 1'1 KCCpef&rc-n u3tiu,

",l."

Ot ttt t~a-"7t1, <p-JtJ&,

'x.l~pO'l, Xr&L '' d'i:0P(~ xl.\L v~

_.,.,
v~uVTC;, IU:OP1jacvI;

".,
~..
\".
~c , (f 1 ;

..otu ..
':1 <p!C2:, ~tl .r<~, r. 30x.oUaL., 't' c.
'" '..h;~;
'\'
' Ct.L, ''\
,. 1
''' ":. \
':c ;
x"'n1O'ota
'.o~ (J.J tTt;pO~;, Ot

~~E~x.11a(~ -rcuTot 1.x~~, 't'1;v ''f; ltpoaul(rx; x<p~


,ucfLeL. 3e x.'t'~ 3~, f ut A-Jpoo.,
KC\ (J.1I ~f&e' .U 't'-, ~ ; 'rulO"
C.cv, ~ 30.;, ! i 7.pox:~1(X.o, ~ .:

'' 11,~y
"'

' " f.
'" ,

, ' "ot~'O'
,.
't"u
'r'"
IUP,TLV
-L)!(fcCi

'"t"'!, 'L~' ,;.; .161't'rx, X.zC 't' -;;. ~z 't'v

XfX-ci"L (J.L(f, - 0(,3 6-;;tc", ~o1; ''1; 'po~,


' x1'"OYe -p.c, ~, fAo1l .; ro "t'T,
. 3,... ZoJ . r ~'. . 'rOU . (iC('J,
~~; ~~o O~T1i' ,6 .~'. 1. r.&..

r '" ~TO'XIION. '.

201

d.

: ~'pl<i. 10UCfTVLrVC\O; i~, I110tU~.v, ,,, "t'ot,


",.
'.
~,
,,:,. .. -r'tjV '~O'1l ; O(~01\'-r -6 Lv-r11 ''.-roc, ,, ~ dx.(v'l1-r~ , ~
'TOx.LV 11TOC, c!; ~'OIJ; au, \ po~ Ol.. o3~7:0 -r
.
~' ~
~
~,
'VGL" . l!'-ct~v,
"' ,
\
fLCTXfc.?tLV,
oc oc~v~v
TC ~;
,11,
7& Q-rcp1" x.~ I !llOCI lj~e; ., fIr.tp \)
(!'-; 't'i'11 ~~1 Exx,Y,x~' .? :LCT ~ rT -:

... ,

6
,,:I1":; ;;. o~;,

0,-

At1JT~V . -ruv ~L-rv-r., i x.~-r' IX.Ol Ex.x.lI~


.1., ~3xy, 3 ~'oy .l . ~ ( 't'7i; .-

,
tCfl'l1XOTt;

~.

',,;

\ ..,

'"

'.

., (Lt-rx '1 t;;L'ix.o~" ~;

I-rou;

-:;0

,:

'~x.ef1'ou ~x3x.,a. 3. ' 3& xpx.Tt! X.t ,,~

4)

vv ''1), 01}; , C3x.TOI) ., - '

3,0t4t'l1 -rv '~x ..

3&

r.,

~ x.A'l1pLx.O; otou3~r.o't'I ~(L ) 3txe'hx'fl;, ~ vt ~3 ' lJ1'!}, 11 '.." ~t3" .uu-rL ~ ..):,,-

4rL~, " ~ .LVYlOCL 2).


'' "' tJJ1t.
1.'1 3'. ~'l1t; mpt ~" ! ; ~ (J.t-rX Oi~
' ) ,,:,~ 3tO(~'IJIJLV

3).

B~T.,o, ,( -rov , '~y . ., ?


.,

i).

&' YlC; 'tX .~'. ." ~~-r(t~,' ;j ~~ o-r.A~t&


r ~'

1)).

E~y ~~p ~ [L~T'fr, ; . x.3'~ 1:~'IB~ e~').tt~V .~ ,


, x.~ auo~~ ':'tAtuT~v -rov ~'I3x, oUx. (. iu:tatv 3at
'~1.
~

r , p '\
"

Cf L, .. ;., " UfJV, , -rv ~,o'' 3 tv .; ~ tT,).e'~TYG'&V, , -ro ":ou, CO,


~toc't'(eoX&

6).

"
.. ,
~ L~-rL'9 t-rxt, CJ
" "otvr,~o"
"

OVTE (J.~L" 6.. ;,


u,tuL,
u !a;' &; 3 Xo~ .; !-r ~,'.OCL 7).

) IautipoII 3 -

sr,:~et. -)

r/.

2) ~., &, . &'. - 3) . c. , . -.t) 8'.


&~,:O:. - 6) .?i'-~ . e.. 14.-1) t':". Y.~~ " B~.~.,}~.

208
'

I :1J

?V

, 1}(;/

v~ -:-~;:~":'X

Vu 'I; 1. -:-.-

) L

oUG11; 4).
M'f, ~( ~ -r1i, ~~l7.(x~ 'XX~':~ 'h ~~x.'I, fJ:h

&. ; v.V1); ; ocu, ~ iy,-,po, x~

(1) ~,~o ~1)ol1;, - ~ ~ fLocPTUProv 2).


Tv':'O~ 3., . .; .l1~ ~o
~)(,~x, eE~1J ~ ~LXOiJ"!l , l~~
;3i111:0 1)v v~ x.xl oc aU ~rxL9
~ ; ;

aUVEUpoOiVTrx<; ~ T~ ,rx"{-r)

o<ip't'upacl' i x.xLfL1J 'Jv; o~ ~

T~arxVTol ~.o(~, ~'o ,1 C)xo; ~o.


; )(,1. ~ !1- . ~) > 3).
a'Jv(aTXTrxT. ~t'1O-h)(,1j, ~ .XT'.~'l ~fl-x .!

tr.;v,

,.

1)

~.

()

~
1
utTt
~vo

rxv~

'

l1

..~:I.
~

\o\JX
. Ueit,
"

~'
. ~). xyp~ &. -=,
10

1.

.'

, J."
" ! f . ) .v,
'I~X ''t fI-:U~) .

~ -r. u)'

'.

,
ou~

' L ,-

.4-).

x!~; i'} ~Lxef,1)' )t.; ~ .2 ).

Ii

~txehx.lI ~ ; !, c(t' ~ (r)~(.; 6).

fl-iv o~ o~ OAllyt,;, )(,C(L 8~ ~%~v, ~x o~

TQ x~v ~l, tr.'f. ~ ~~cf"lj 8jvt 1,


_OC x.~ '!. ~O ?

1'1:'1

a'JfI-~iacv -r.::,

'7).

i ~ vtxptX ; ; -ro;'j vu, r.~I,

,, ,;;,X'~ x.~~ )(,XL , . ;:' ix iUpOUGext C~


~
'
.,
&
_.,
, .,..,
.,
('1 llx.~;, .. ~ \) r.:J ':'Q U';tL-: O~ J..~~
"@'l~' x.IXf. : l) o,,j . il?' ",: .
,,,
., \. .. , .,
,

'7
t .,'
,
,
''?~O~:,!~, ;, o~;, ; ~it;, ~:;:x,:: ar.xvtv

L.

_.

, . ,.,

1.

\'

av ,; , rxLv t,1"c.Vx~, ~IX" J.$l~ 't'tt'


.,~

tI

t'JX '.OO::~ ":'0'1 ,

't'JP~xv

':'~

,.,.

iZ

tt 'YXt

(/."'
~"lj~; "-? ~"':J

'
cr-

''C"r,'I -.7.-

it , ):h. ? ;t~Q'), x.~~ o~; .


" (-;.
; '
. . ":uu- 1\.~' ,,:o~ x~o')

8).

{) ~. . 21, 13. - 2) ~6'. B~O'. . S" - 3) ? . 30. 22. - ~~~.


II);. iJof... f. - ' ..\. 6'.- ) ~. . 21,7.-,,';'. ~. 2.:-:~O:.~ \ ",,'
... , . . 7' , . ....~. ')_t. t 6 .-~;. ~.,. 1:.?\:.":
8) ....
.
,
) . 1. . 3; - ,
_,.a? .1..
.7.

~NTAaA 1I. 209

,\ .

OEfl Ja6'r.
OyJo '.
~'. "i; '. 'l6~o ~'l, 't'po~ . , 't~~ ~(x;

. 'r

!"

Gp~~OVTe; 'l ::V'JJ.c.v,

,,,

'\ '

"

;;\o,l ~v~ ., .

~'
I",tO;

f/.$'I

e,

:'"

'

.,

1: '

L2 G'!L~~vL '7()-

, - ..
"'...
1;

,~

.~ ; '.. 'l

2(lu, 1]'

"

\ ooo(~'I,

8; ":'trxV'~; 7.l1i%vl, ejOu; 'roi)


,
"
"
.
"
~~
~,
l'
,
LO(lv rx';t1]P~~TO 'rov O~ o~ovov
v " .. ., "rtIJrxpx~ ~

8 -r-i1v 3,vv' v 3 3t<t)vv, -! '6'1;

'. 1'6'1 f/,11v 't '110v xetpoov-r,ei,l,"x 6v,


ii<&tS; %~~~ 'Jm.

rirr: ,;".
Tol xo~ ~~ ilAtx.(a; 'L'OU ~x6vo ; . ,;,'.
vv i ' Kx:~ 'J,IS tL' '~; ~ 36,

\t.

-riil S'. :J~. 'r~ . 36v uvcv X~

1'1

1'(:)

tct.

,.

aTOtxe[ou.

"
Eoxt(fa PEtcr:
x~\'
f1-tv

-'

1];

' L
eoitta!Xrt~~ ,

,
"t'1_
] .o.~~

...
&
't',)v ~y ,

i ~ ~~2Y.6 x'~x~, ~ tV2 r" -rv '.


~x6v J7t~, 't'x1~ c~,. 'r 7:6 'ro 71 .
'11(v 'l &. GuvrV-LAAiTx,"

,~-/

.... '

tr;.,

8 't'~; Iuv6~o'J ;'. ., ';26 3"cX .6v,


x.r

,.

, -

'fx 't!;

'
- l..s'l
'~
~,
'"
\0 "::
'7'f01,.,OI,
"
v '

!v ~x~yv XP'Jao~'I, 'rv '11":: 1 8t~'IotxV ;


tLilAoy ~ao'l ivrx'1avr, 8(a, (I'-~ 8VO'J;
"v ryx ';'v ( r~JV, o~; v , Ot(Ot~ 3txitovou,
(Ltvo'J<;

f/,'J-;r.t,

e,

,,\,

'11.

/ ;

"

'"

01j P'-IV

,
X2t\ 7.tat'JOVTe;,
';; XXt ; T'JitO" '7IfIor.v
,
,
!?~ ':'O'j;OC;OIJ.tvou; G;;O'Jt)'f; 'ft (,t (l.a;.
'J' 0;1..
,
r-'
...

'

'

o-:;r.aXOitOt,

~,
'\ '

'
''\
otIXx.ovot,
.'t;v J.v v r.;,
-;., "
,
' 01.;
v, 07.l "t'?,
.''
\); a Q'J;

J.?~t,
'\'

.~,

'.,

,-,:.'/"

c.)

,vr'
..:.1 - '"t)

~,

~-

\"

~,

v VXL ":''f;

210

:!

l\IAT8Alo-r

't"o(vuv i~ NOXt;~ x.x~n :t, 6.; P'l}&.t~,


3 'rii; '. npo ~o' fL'tv y~p OXOI
-r:JT'tI1 ;, 71. cr~poy;, 3xx.6o~ ix. 't"ov
c;, l1OCI v.', ~ .'TX'~ X.X't"laT"t1aev x.x.Y(~.
Hp~xO; 3, 't"cn; ~ X.ocL ; 30, '1)c
't"O,l' 8.6' , 't"; IAAocl 't" .'
, 'rW 19 NOXX~PC( xol , ypxcpiivxL
,.;.
J

~ 11; '1; 630 L11 ., ~Xoul C~


-rii; :~. ''(IJ.3.~<<. ; bt,

/-",,.3,

a ; 3.6; ~ Cvl{J.oc~'t"ov 1. , ".-1c


1i '~ 't" 6 ~1 (; ; &Tx~, ",

X~ 7lut ; 't"OIJI 6; . 'p~

;' 3 .c ; " 3t ~ 'ltpoatlVOCt,

. oc; 33,)' {J"'~V, ooj3t ' -ixo;


30, " 't"ou; 3..; .'
~ - (, cx i; 3,xxov(ocl .' ~

't"ou ~XO; 6~, C. 'ltQAIJ ' s xoe-r.1


,
'
~,
~o; o~ OCI
q>~t toc.u,

i}xov

~'''
[J.1jotv
~

., -

xu'to't;,

1IE9l
'

,-a"l 7;.

,~

'

~ XrlpTOpU

~,~

x~ ooo~

't""t1;

IJ.ir~Aj;
....

'

'

'IIa~rl';

~x ; , v.oc; Xo~ o~

~(f'.ou xn; Mocvoll~).

4),

, !1

,;,;poxOCe'1laeCCL U~~ 2).

" (.

~ . ; '. 30, ; -:- 3 OI -h11. C ; ,i tbu XoccO-r1/-"tvo;, '~ 3(,


iAAoc i; 'i':POt~Pt~; (I.xox~, -ri\; ~~x 9-i\; coy()
, ~~ " oy~x

. "

'

r.G,-.

~,

.~,.

3), ou cQctGct

o~o {) ~~o') O?t.~I)\)


,

'

, -

'IrNTArl\lA ITOIXEION.
11;

211

ocrwoa't"~Ast; 8 ; t.tu 'x~~ tt; 6'.


'

.~OI)

,
.
'"\ "
TOrwov
'1!,

"
.,
":1)'1 .tvU

oOCt

,.,.

'1! "

~~x. ,,:v &' 1<';) ~fL~() (,


~'"
- II f ..
r:
'
:'1..
"
, : ~ o~ lJu x..l1,~, .1] ..r.~C'1..(~ ~.(, v.t !', 'TOO~COo
-~,
'~.L'
'\.
,
"
~,
o,tx.ooI) uo, 7j ;.) xx'{~. 1'; ,

V.t 't'o't; 'l'~.f..; OCfL. (1-11 ! ;'> 1J tv


TollY, '. -::,., i1fLi; 3 xt(pou; .(
; u; ; .x.o~ !itf/-at ,

't"o!;

xpt('t''t"oaLV ~ .!..
AoJaetlf; .

T~ 'xuT~ ! '. ; x03x.~ 8;('t",


't~uf1OU ~X.oo (1-11 x~x, -. ; .'
(-( 'r'hv 3 1!

..

'

tXEt'J

ll .: ,:,; r.3601J 't"

-"\

...

'lITSt ,,'.~ ?.. '


..
(l) t6xx.~'. Tii; :CO~X.~ I1I6~o.

~1]PE ..

'lI?t.

'

ep.

..

'"

-. -'.
Jp

.. ,

'b'

1) .

,;,ou


-
1 JEY )" rOVf; 'Jf;

"al

6vv.

~f. &( r. x~, 6; x.~

a~po; ~,~X. t.hL lt~ ; 3


'~ot ct(1-vbv ( l'. 3[L 't"Qi~TOI' t>,
~~ 1! o~ nu o~olJ --iJ 3~a.a~(1-1)8t i;(;,
. (- ~oo; 't"~ Xvo(l-t~ ,

x.jT&U )(. ~ xstp6I . 'tj:!L ~). 3 (l-XI,


1) t. r', 20.

212

'

tL'l"...
l

,~" ,

,.,

B.\A~1PI1

TOr
\

1.

'"

v '.), .r. r. '";fJ\I 7.o-:-?f : ~o r.t

~" 6C( 8TAr.8T, :...~ :tt'l, izlo


..

,.

't- t-

':'Cj'J .r.r. ' .'f

. -.

"\'

~ "\ '
'tO J,

~~

,~,

r. . r.(J.(J..(J.~
,
,
)'

"\'

':'0'1 oc ~ UytGttVOUG'~ OCr.~~,

.o~

XOCt

r. ,-:-;

2"'0 .!
.)..

,.

\,
~.
~
t..'I..c.L '
t; 'l.;., 7.?r. -; r.t'J~

.,..

; X7.Ur.tOU

XOCL,

r.

,
01,)- .C')

TC

i31o; xr.Ol8 p oc J-~).t.b); q/ uu; 8,,:r. ~


citt, r. buit T.r. ir.t :) r.

xr.- 880r. .. v ;v - '11 ,:,ou 8';'O~


,

.,

. , t-

, ';'0 ~l}v

~,

o~

~,,'

,\

..

-"'

r.o

\'

ocx-

x.X(r.V 8; toc' ;;., ~ ~


i~, Xr. Xr.OX~ .t .~ 2).
..

- ",,~,
XOtt, L.
j~ , ""1,) 1:cyr.r.,
Otr.

1!: 't'T> <. ' 't'ou ,

8 't'~; Kr.r.'.I ., .(J.,,:t(}ij~t, prIJt, 't'inv

,. ,

,.,

" p.'f,

- ~tr..t,

x~

"

8~'

'1}~,

r.uiiOCL 8 ,;;'1}~o, ... ":~ ~;


p~"';, 1tG/j; vOCL 7.08 1! ~
x~o (.''1] ~, .' [J.sT~ ~li; , 't'(:) .
.

'

"

.L,

'"V oc

,\

...

't'Q"

'

lJI

v ,;;(J.~t!J~oct,

','

'

" 't'O
...

-~8:11'
-c
' \ ~o:..~ ~
(L r.x uu;

't'~) r.-

'' p.~v ~~ XC ~' O.fO!-'.(r. t~ , ("~


l1,v, ~ ~v .~ov lJ t .1C~,
Xt,

't'ptt;

"
'
:. ,~,

'N

r.xp~

..

't'

~ r.PX r.UQ,

, ,\
.

"

\'

_.

"'

't' To~('OTo . '{'!. ,

.,

\'

' '' 't'U',J

'

'

'"
,
'\' , ,
't( '"
! t~'r/,
~o;

l..ldrOt" r.a.ar.!,8
~c .' , . 'i 't' 10\v OL(r.; . 8
x&~.:vo a.(, . 'j 't'bnI !~ -'r/v ,;;r.p.~ 1JV,
-) , ~ 311 ,,! w(a't'ot; ~ 't' 30.<
i'I7llot'''1 xa.t 6a-t1lJ.ipx, ~LJ.'rt, ; ! 't'~; iA'r/O(;(x;

! 1.. ~.

..t,

~ !1-'1 ~
j

"

u;;t tV'1lI1X6A"l1TO,

"
"r
'Ij f/.t.,GL

:x':'~~' '1;;,

:n

:-:'

..

i '\ '
'1; A:.'1I~;

l~ ~t.~ rll.. itr.~v.

& x.~

()

213

I;J'.

~ ~'. ,,;1;; r;'. J630U, T~ 3YtJ.t}at~ ~L~a; ~";(~ '"Cc


-,

1;

\\,

r.~a;

ooyv-aT~,

~.

[J:r,

J.

; 7':c.l..

v-~

!; ~ !~ 'f?~) ~~x,,~o ;;' E;"1~~ t~~!Lt,


..
, ..
't
"
1
~ "Xt ;; ar.X'1'11; "/] x.~ o~x;, . ~; . 1.;; t~tToi't'XL' 3~~ 3 ; Xr.ox.p~v~ae%!. ; 'uvt~ o,j
JI

..

, .

\ . '

~x.

Nlo~.

1\I'f~~; "r.t.~, ~ II.oxO~, ~ l'J;,

:n oo;3~to

'/ tJrtv, ~'fO~~ -::l. -r7j~ (; 8' b(

~ ~a. -n X~o'/36 ,j~, -rr,v 36; oc


~
,
.,
.'

' ~x
..
OXtx. ,
fLtv . "/]. .,]
, -ro\J
,,: 'f" r.'t, ~ u. .f:V;, -ri\~

r;p ~%;' ~, 7: ~x . oE"~x 'rUl'fIV on.'fAo~ t ).

.. -

'.
('')'.

'
'
~"::o
G":'t,

~
''
O'c "
"/]~ ,, Lt"t);
')

~~o tu ~xo 2).


' 1 ~x
~
~
,
\ o~;
'"
,. - "
O,x.x'O(ivvI;,

I,~,

.,
'tj(it; '.Ci

. ~',,;;Tt,V,
(J."I

.'

r. t~LOV ;; 3).
~

-o~%

LtJj~,

~,

t(~

,\\,

''':'

-::., ,oc, ) ox~o "::.~

cx

--

~::.,

::.~ "';'.

'

'

r. r.t~

~)

-1,;'


1n 'rajy

ctixar.

(;}-')' .~";Jj

.l).

p(texi~ "/.
' fL s:: t6oo;, Ko"/O~O; .tl1.,
1) . " ~. 2) 2.'1. ', . - 3) %~,;;}:.

i) au-:b6:.

214

~ ~~'t~ J. t, JOCCX (1-' tOC1JT(.)'t 4), );


(1-, : cxt.~, !J~ , x.ocv~)v, ~(.~"II .
''o~ -f,).; :;.t}~ Suo, '11i, -r'ii; tr.xpxCoc; .(l1;
(., ; ot1 ~xoc, x.xL (1--h ?;

r. ; ~oo (1-.oc, 6~ . ~ cx
~ ix. i.(, 3h X.XTXYL'fQ..t1.V' TQu ;

- ,3t.cx, xocl X~et; L.'tCXL ~xoolJ,


-rT) X~ ~ cifLpo.TlP01J; ; '; , ~
' CX1JTOIJ;
"
' t " O1JT~- xs.ae,,:,xt,
l
!\
\ l1;:
';';
x.xt\
,

x.x~
7j

a ~,; .1 30ix,. ~ . 'f btot ~,

arr v:.
) Ss ~ -:-n; V Kcxpetylv~, ~ . 8\ 3.
"6", (.'t .cn ..; 1llJ;, oUx. ' ' o~:

x.'f(X.~, 8.}. . ,,:, 1:.6.


: (.

&~ : ~'~ Itlv63o.u, 't'rt, .er..(cxl XYIX<ptrlT01J~ 3r' oc\ ':'Ot;


- " OCIJTX~
, ' rwtax.6,, &
" .cxypo,.

31

x.tx.ocl , X\t"; 311r.3:r .(., (


xo~"

& x~~, ; ; .oc !l.r.L; l1tr.~ut,

Xr. o%p~. lJcxt,

i)

x.~ .~"r. p,r.oc

TcxuTr.; x.r.ao 6'tl~,

(L1r

; t~t,

~ 'L 'cxr.t1; ~ .IJ "t'Ou xp6vou "t'oUTO'J ,,:,,


, 'tIG~ r~o; 2O.r., !l.tpLcr~'t1as,:, %

~ Iuv63~ .~ OC'~I1; ~'I .L~1'tjt . 3 ;

't' t~L.6' ci~LxC'iaOoc, .r..; olxt(ou l1!

, ttt ~Lx.ri~saOcxt ~ x~ ~ ~x. 't''7i; ~~oLttil


;, ~ ~ 6Kar.~~y'6El,
,
't'OIJT~

.'
. . , '
't
'.,
O'J yr.p r. 1';

'

x.r.

'tI

~~Ar.3-IJ

3) otXCXGT"lj;
~
,

[ "t'ou; 'r~ Iup(at;, r~ 1; L(r.~ ox&ar., 'CWfLL, "t'ou; ~ ~; ocL(Vl1"

4> , 't'ou;

lJ, ~ l1v(.

. at Ti1; ', Jv30\J 3~.

31 T~

a: 1&.

~ px.i. ~; Ktpt~ Ou' 31, <p1iIJ~, 3r(~ P~-

, . (

J.

~,
t.
,'. 1
.,
.c ' a,, ; "-LCIJI1" ",;) 1-

O~"f;, ; XUT:> 3T~ 3LxptPO,jIJ1l~, x,r u.tu . flo"h


'roi oi, ~ 3 (, 't'oUTO
, ' 'ii; ofx po30x.~ ~ otx.tio u't'tx3~x'llo; 3 ,,o~, 3,; i1 ' 't'OU 3( ttr.
~
,
)
',
\ .
'
~
" . ' . : .'" '\ '
i
OLX.tOIJ,
.,1.'J; ' OI~ IJ.'11 a:X .
XY6)-t "
(;,

(;

'tO , ~; '

-r-n ~X ;,

- T'll;
- J
.'
,,-;

ptVXL

'\ ,

x.L ,,(~fl-. ttA'1l ''\

1lU

-t '1-

PO~

,!,)

';

x,x~ tQ~, 't'OU 3tx,x[ou .,.,

(L'h

~~o "(p~.xx .....nLx.XUX X.XTllQ..,o; ro,

3,' ~ xf, "l; x.xr .~ l1; (') ,ll;


'r11 ll~ ~3r.rIJ (,>. Kpi; 3 ~ ~
L

T'1l~

J.

",\

crJf1-,llt~

!\

,\11'"
;L,

'

&'';

f.,

c\
..."
71 ');
,)

"~

<.'

f
~;
:{.'t'

.,\,\',\

X"IjO~

"{.; t~; .,; a; ~LuL" O:;A'llfL-

'
.. - ~
,
T'll; "'.)
,1; J Or.OLX,'llIJXY;, ; 't'~ 3(x~ (; cprp'Axo;, x.~ 'fpGt:J.~
"
~ '
' 't'QUO
. 'ropouollIJX,
oux,
'tla;:x~ !:
,:,.

~1

,-

r.;c.Q''U

V'llailLta;, t-ci ; ~Io :Ex.x.l1laix; ~ 3,, x.~ "


');
'

'\"O',J

... '

t"

.,

!1.X~I) ~1I -;.

, 'LO'),

" L. 't'Ou

'

,.

1".... '

,,'l1t~ Q

,\'
!-,.' o~ r~~OI.

IvrdttOlJ
3 '. -ri); 3'. ~'J63o'J, To~:; oA"tlpoou; ~IJ)(:':';'t ~
\ '
1
.... '\ '
' ~,~
\
oovrxou;, 'J.~
r.po;
'l1 '); oXt OXO!~ .. 1..0 ",:r.:;, ;
- .~, :rx,oa
'
'
'
.~
,
\ ~

x.p~!: %t, r~ (}X~ o~x OL-

."
,
(0);
Tou"':ot;

X%~Yr,

, u. ~~?t,r.. t

,,,

, C\

t. ,
~'Jott

.,
~,

"
' - "
't'OtO'JTOU; ax~
:;(t,ifo~t -:: :; .
"

'"

0;;1) ~ !)

,..,

,;,,;.

' .
. " "

,,~

XVTtlJzTrl ~'l) XP&x,,:x~


.~t;

r.tpL'J.A'
; tL"I.tt:o\J

QL

(}!-"~ ~'t't u;
.,

-:-:

.'

'-

~\

-:-:. -.~')r "to~(.)%, -

,.. tt

'Xo.')~:;

,~,

,
;;;'0;

,.,~

'!

"':0'1 to~o ;;(J.r.'l

-'f.'_' fJ~.,
.
' "7:~'7Y.O;;I)' 't'O')":'o'J;
,
,..,~)."f.""'~
-1"" J.,- ::<:-'
. ._
:
"; ;;:.?l':.;

.I

ll, ~Lrt~~cc. 3 , ~ 'fi)~rr~~ ~px(<<; :f&


~O).(Y L"..1t'~ ~A'llP&X.Q; . ' cXtLfHT~-nt1Laty, ~ -);

~LL)(-n,~ ~~pxo,

11 Q ~; ;~).\)o'Y}~ 1tCCt&'~ ~,x.


~L(itll~, ~& ', iJ c(OC, o~~ p.'o~. - 3&
-r ~1. '6., '"' - : ~ t

'yo" ;; ,", :l cct, :'~ Tou; TCC!;


~-n~ ~po; '':''lrol'tcc~ &xo~ '(.)~ .
, U;o-,.

Kp6ar1rTft: l. . ~;. " .

3& ,",11; iv

/.

x.feiv~ , &(L~; &1: x.~ {J-cc"

!tO'J~L :! (L", "rii; Ex.x'TO'!~ .(3-


, , )(.).'h(LC, && Ip1JIkrtTCC 'tO 1lu t1. .
~

'\'

51'\

.,

.; ,", , t.,II: LCi-n, &;:" C'f.~.-

v-nar;. cc' / 1& 'tou"t'o, "ll, 3 .. ~oy,

: & ., iv "t'u 3ll l1(Li ~ -ri),

x.e ll-

cc'1; rf; 3 -' , , 1lL'r~,


.: .(,"t1 4) xr'r') ; '(~ &'cc, nt~ --(cc,
\

.;
&

' ~,
&yr.vsq-

\"

'lj '.tX:; 'rUX0v 'l CCCC;, ,

"1;'1); o()~ cc. 3o(tr)"

( -r; b

'f-n?OIJ vccTprotLa'lj;, o~ 3' cc ;


in:'l1r(Lu~, i! ~ ~o30'; '1., ~ 8r.'
x.r'} ccrtiL

, ~ cc, .r,

9; o~ i3r.'ha: ~~Xi'.tlf1-tvot ~ &v. ~~o


'r.

~~xl; !, ,,"( ro; 1 o~,

~i, 3~:i'. 31jAx~'h . tt'j';'6)V,


,

tI~,

_.,

cc t ,~\l,

~
uuvx.~

,.
., "t1~

"1)

.
,

~l fi'. l

XOO~.xa\fEt~

~ -~,
tL ~

,.,
, QV;,

'rt.ou;xtpt1aO~t, Y~ E;(.xA"Ia(GC~ ~LCC(i;, ':vcc

v.'h

L-

t>

'/~CC'i; b't):n,l tut)vrxt;.


o'~'

:;

1
.... pu;

~ ~.
,~
,
.,. ~ ( ,

-.

1,; cctt:J:;

,
.,
r.\, ~
,
,.
-rO'J- ~,
O~OU ..; ~r.accL, ; ,'l) tt; ,
--rou,
\ .~ rt~1"Q
,
.
'
' '
'
'\
~,;(.01;o, "fLCC; ~1X.I. X~ f.,~,
.~

. .. %rOIXEION.
.,~.,

1.

,~,

217

11

,:,ou ';' ; :;7': -- O~ (, ''J-U; s


~L.oc(J.L, ; ; ~'XP'; CX (J-1.
, ~\
1

'"
''''
,
.,
";0 t '."
~x 'r"tl;
XX'"ll~ --;
; t~XPtX~ .tL"
io(X, kp?t.~ ~ ( x;:,~; IJ.'~ 7:PQfHt(J-t-

. EYTtueev~etIf.VU":'OC' (1--11 ~1: ') (J-; .), TvOCIjX; ~; .


1)( 'l' ; A~ 'l1 ~t~t ~
\

l!.

.a, oc ;

"

x;CY; 7:; '

'

tLl1 O~~i'.to ;, .-

~ ' & ' tu ~(xo OXOt11,

~ P~'. o~ &; ') ,


,

''
t.u;

,-.

; 'j

~
,
LC.XX,

':'1);

't', J; ExxAYltJ(xr; ; ~tXXQ'Tfptov'

(J-iVTOL 3. 7: 'xCt~ xLTouV"t'x; .


r.iSL,
~'

, .\

-.,

,~,,,

.,

,~

Oi ), , ouo, tp'I1Ct, t~c, ' po~, - Ot. Q''Jv!aTx.TXt , ' Ltt, c36; ,; ' xXcocn', Tt;'} i~(x.~ 't'

'.)

; t '.xx~xoo~

2),

~ .~ (l,~pTUp~;

3),

. o~ 1 ?1t 01 tfat

, ix. ,,:,7~ 3~Xo'tl; ,t, "{~x (J-L ~x.(l-&:

, L1X (l:~ ~UI1'-: ; tril; '~

&t'tl

~08'.~x, -rt;')

~(x.(~ XoXL ~ 11.,j' -- '~X~,


,

,.

'

, 'J':'ttVIJ; :,

7.0

-,

':"11;

~
... ur)(}f)'J,

c'/};

'

\ .o()lX~
,

~,

~t ;, ?jl1t,

, . "
'9~1J'J"(,;t .; j OIJ;

'"
,

'
- ~
,
".'
,/ ">
tvte
7. ":~tu O~oxr"O'j, et't't (1. .>
,
,
~

6' -;
.
~,
~"t,, r.Q ') J,'(I"r: ~":~
(l.t
000

'Jl
;t,

,~.,

.. f
,r:~Ci'.r: 't'0 r.P7.y!J.1.

,-

""

,=, 't"I~ x-t;

"

t'

,j .:J.~~ C.co

'.t:r; ;;

. -

' C.X"

.;,

Tx.~x ~-

"

'... ,
( ' " '='0.;

!.

VO(J-Ot;

~,~"

lJ~(Jtt,

ouutvo;

*'

tt"I;~; .tf,;

' , ..~~x t
~

. . . '

(lepo; 't'Ot;

~"

(J-,,:u

~lJ

-'

"/};; ;.

..

,,_

(J-lJ; '":': ; "Il'J JU -

~ ~IJV~!1-iVOIJ .)' o,j jr 7. .f~ -;;t7.G1"1


" /
1J7.0 itEt '/"t'XL

..."

t.

1) ,"j) P:,:~ Hir.%. 8, G,t;j:v,t

13'0, - 4)

2) ~ox. 1315. -

~" ~~1". ~~,. 6'.

: n-,r.~~s:.~

2J8

~ 'r~ <; '':l16; 3.:-&,), tv~~ 3c~


- i~ ;:, .." '17. &
_
,..
)' ,
.1
~x.x ~x,-1', 't)

'.f..:1
'r"tlv
'f ,

'

%(.)

J.
} ;,-

~~x, , fI:~ ~ 3!~"t'I '=!> o~o<:> '~X."


-j1'. x,x.~;:x. Ex~

,,:,; a.

3s 't'ov

"tl~Ll".lvou, 'iI !xoo~ io~ 6t'x .,"<:>,

6lJ.ov ~
.

x~

, ) " ....
,

,, U:J.v(.L

tx, '1tLi' x').6~ ~ 8x.Xxi; ; (.,


, 11 t1l; r.':St r u6L'J
p.a ! 3 ..)'I1I1l1. ." ~~x, fJ:,II3etl-,xv .o~,
J.

'\
"
t ' , . '
;..
Ox.o~ x'o,,;~ po~ j 't~U't""'IIv s. ' oaa:O
~,
..,
,
~,
6
,
'':a. .a:x , ttpou; x~ ":'~}
?:. ':e; ,,:,
',

..

4).
'\

,
.t

XLXO

J.
'\'

~..';I1,,:, l

, ou8i i-ltJ1>iL " , ' ' t~uorou ~"

tr.xvcx.ptVe~XL, XtXL 6.; fu-; :J.,

xp'1~ ~ .p(a~ ~), 3L"tIy6pcuaev.


( x.ptorhpLOV tx11:) ojx 6~(X, 3
t71X~t, tTtpou, ~ 7 X.XL ,t7j$L_,.
.<t,L

p~,

't'tvo;,

J."

_,
'\.
.
'\
,
.~ (",J ' ..'r.L(":'L.~ .-

'\'

'
\)1'0

'

~;; X1JTO ~!Jt~, .(. ~CL,

"

,d

,..

'rO,OU't'ov
c; x.~l u' tuTou
',J '':e; '

ycp

,...

11

~I

,. ,

'l1

"

"

",

r.oev~.~'I":'L

3). z-hTtL Y.xL

h.

-rou

O'O~'o.

Oj~x -roi; );Jl'Loe)t.1; J.; (.

, ~ ~j, ~ ~&~x.oo, ~ ~'; % .~6o

'rou TL.u,. :) 6, xpLT~p(Ot; .; 1':xp(~~


.

y~p ~.oX "; ~r.~ ~

tt

"twv .1"

L~aLj(. Y.')-x.~ .L7j(~ r.rx?XG"t'Y~VXL 'I, rxi ;


.

'

'~

'r/poET 7.; . 1;VO-:--r,TO; '"


."

.i(.

1-

7.p ... 7.0UlJ'xv

,~

,,.

r.~tOtJfJtv t-'
'

_.,

~c'Q \t Q,1.t) Xo~Lt"IjQ~!,) 7:~7.tj, j

1) ~?

~Y.

'

".(L., -.:.n) ,)"')

"

.-

"~%"I};

1\"
..

.S'
,

. ~~

~,

tt

.,
Y.rx.\CO~

l1 .l13,i ' ~o~ 't'u ~ t1lort!

6 1J : -rou :t; !ir.o ~; XI1TxbI1A


'.t; Ub

4).

).'~ XI1L 'h - ),(\)" x.xL K.~x-(o -,


,
r
~,>"
'

1.'
,

, 1l ~xo'o OLOPL~tTi1t,

;,

11 L)(.g" ,

1l ,oc:x.0"

1lJ.I1'n~t; ~ 1L'iit; lCpr.v XtTL!Xt; ' 'OA)(.~ ~

frTP~Ttft)TLxii ", ~ " V.6vot; -roi; 3!'


tLt;, ~ f/:r,-r TXLt;, ~ l1.

2) .

3 l1; (, . Lc.t;, -:, 't'oit; ~~

~xoo; l, )(.xL -rY; o~ '{II1LvtTX, XC8'"

",

3i ~

x~~ , 'M)xye

':"~ 605 . o~x&,

xcx.t g)(.(1G':'o~

; " . 3x~po 3)'.


; 1l lxovorac; ~r.xX oc !a;
ciPXIfI t; 3XC .. ).

3." ' "

ioc "(~ ip,ox ~ o!~ rot-r(

,(c,' ~ OC L. X'~ )(.1 '.


Vtl1U, . ,; ).'1); ~x -ro!; &).).0&; & ~'
a[J.LOL;
't' ;:0';,

"1

,.
.'
-r1lV
.

J.

,.

(~

ocCP1l &

-"t'-' 'touTou xtjTo.U l..l{J.u, )(.I1 ~ OLorYt

, 't'(~V l' -r 1lfLL, -r'# ELt; ~~ x!r~


xxr)y Z~\ 't'fi) f. . 't'ou (f't'OLxtLOU 5).

a, ~. ':~X ~' 8( 'h Uu.


d.aot " 't'v 3" o~1I( 6).

llitJ% 6a,~, -n 3' .;rt,.


xAiT~) ,1' l1, AA~ I1 3;

7).

K60-.~ t;, 3,((t; -:J.(1) 8 ; ~O.


"~
, tOV

'

'0f/.sYOt;,. '
\ :JU.
- . :\ '.' ~,
'

' x~.~
u-r
;,

"
,

VOlJ.o~,

auv~ett ~xo!.

( .3-t'f:t, 't'ou "rSAtIJ.~axY'o~ ':"OUt; t,


.,.,

~ 't'1IV 1r:..~,

..
\
'\
L
.\
11 ; 1Ipo~o'..I;, 11

\.,
,
',,:,ou;
U"Jja:, roeo -r'/j;

) K~'Y. I .~2) . . ut. . 2i~. - 3) ~. . . 16;).


--;- 4) '. Bao. i. -!S) Ntsp: " x~. -6) .i. 8~. ~.-7) Ap1Jo.
... 3

220
..

1\I .\
,

'

"

" !'.
",

'\

tt;

f'

et ":"t;

_ "

". ,
ttTE
oa!1-~'n

....

x.;,,:"c

.\-

~
,
!/"
t~~I11Jt C;.~t,

!l1 ".,

,
'I0V,tatttv

-,

,
':":00 '
/jU,t;; ;, 7.tt7./j L ) ':":~~o-

c '/)'

'J

~px TQ'J

\"

't"t'; ,:;

""
V0f/-0'J;

t;; x~',
-".,

cy.;, .;'Jc .; !);

"{', '1:~() 1 '

n .

, ~', 6'.

I~

.".

"t..lI;

'

'~

'"

c~ _

~;,

':.

" ,,.
,
t.:;1JOtt,

P1JatY, x.x.coc.o; 8tx.~aTC~, x.c !1-E"t' cuoou .io; .c'


.-;
"'
-
_.,'
~ """
.
"1 ,x.:Xco, ',)
tu co r"ljt :;SlJ ..:tl1'
\
\
,
,
~ yc ~c~ ~OtVTV !1-1j

11

1JCt'
" '''

.. "

~;lIo,

a'"

Ot.

t~"IjV

". ,

Ct t~:;,

o~ C

, .

, c

,-

, ~c

't"I1;

tr:~c-

.xO~(a"f; c' .~),O:x 1Ju,

,r

',

' "t'ou;
" !1-1;

T~ :. x.c' Poa, 'lJ~~CL,

XCt

, ; -

~.~ .
,

co~ ~tocaT'~; ~ox.o cj(~ 'lJ(~c:ct, x.C. ot


Auopat"{f1-0VS! ~

2),

OX.C(C, &3txcS; ~ Tou cLPz't"ou ~tXCaToi) io;,


~c(~ v.i'Jst x.co,) 3),
X~c ~./uh co 3tc cir.6-

M'h
<p~GL;

4).

'

,~

,~

,,,

:t~ l't"L~'J L,& x.p~ L.ct1;L,

\,

\~,

'; ':":~lXo G :~

t~IX;.

ux

"

lr

~":-

"

aY1jXt,

.~H

Xpf1.v,t~ ; l cP"

"~'~, (i..at L; ":'ljL~ :.;).

------------------------------------------i) ~'.
Kr'.6'- 2) ~6'. B::'J. . 6'. - 3) :-. '. ~'.
BS'7.

\'. ~~60.

- 5) A?:.c.. , r>i.

~~.bet.

4)

i\ ITOIXEIO~.

~,,,,

-/,.,

"

,~

22

,,,

!'.G(V 0;)0 ~o tG(:'G(t, x,G(t ULvGLV, V(%YX.G(~ov'

, - . -,
~
"rG(L XoG(t\t'''C
"nv(%\.i7:t''''
:;~ G(t, '~ O:~"";OI :J.-&:LVG(L \~~ ~).
u",
LtG(L

.'

~
xt~O; ()L.(lGj; .G(

'

-,,"'~'

";'(I~ "",

~ .~oc .O~'IT~ Xo~ ~t.G(6.t ;;tiv, X,"'L


.,

.x,j

"

"

'0\

.,

"

, fl. ' ~ox


' ,

, 07:0 r

't

~"

"

~~,
.. v- OLOQ-

'} I'!l.~t '~I YT9(~, ]

\"

-.

'::a)
U!1-)VjL ;lj

'""

!1- .~"'t ' :) L~) ~.Ij~(:),

':'~ f/..vL\' ~ ,I1~>, tV!%YS":lXt ~o~;

~,

f/.L

3)' -;;J",o ~

l1 ";0 I.l.Vtjl}'OVtVO'l
':'ov x;m"'AOCL01J
-rou ~1J.

.
' ' ' 1./a ",'
.r.

r.Jr

0("

o~'. ,:,C>v ,G(, ,"''1j6%

. ,
\ ."'v '
.'.
'r.fO;

.t"

,
,. ),t}O'!.X;
' at,'~LQ, ~tjQ ,n,\

"','; ~1I .G(.G(G(~

4)

... ...
,... \ , 6'
-:-. ~ . !; ;

,
,', \
(, co

'

..,L7:L', '. ';

u.u':t, ~r-

llL, . ~ o~ ~ ~act ":"oc .~f/.c, ,,


"....
AQYl1O'~
11
~,

"t.

..,

r.",J'c;
l

. xt

,r Ct
opt'tS/j

~\

\-

-'

,,-

('

.UL.~,

,~,
""

'

';';Q'lj cp tt

fl:11\

, ...

. "'~'J 'r cOI f/.,jatV

o~ -

'v ,
~
,
'1st ~'t ~~,
"t'jV .. )
~c"~ "'' ocju ~O'I x~ 1tot6Tl1TOC -rou iyitA-h-

ro" (LlI3tv l1~ ~7:.~",; r;vfl.).

~ ~ KcpOocyiv~ t~', '(, "l1't, r.tptoEO'Q,ITX

r.~a>t.Q, ur.?> il~ ,:,:vr'.c.L ~ ; I6~o, ~ ~


":"O~OO; ~"I1AC~1I' ~ ~UG"; ~;: ; Xvc~ ~ o~;

... '

"'6 ,
- fl-'I,....
'
1 .';
youv

r.t~Qc, Gv

..

-~'.,
ttxt
'J

to.

.
yrJ.?

t) ~'. lJ~, 7.. ,'. -2) ~;.. . 3'.62, - 3) xt'. Bco. c~.. ;. -~)
:~l;.,.c., '".

1310.

.....

2 ')?

T01~ Il

'&."l1~ ':a11; /l-tb'r;, eet(}~'t"io; C' o"~


,
'

,
~ ,
,
.\""
"
,
,
~o, ; )tp~vo'JInv .~.ooO, .,

, ~trX~ovov' iX'6 ; ; ;

r ,.
Xt r.PO/l."1] '"
u11;,
; ut~\)';j 6 ; ~ ox(~, , ~'. ~t, ;:

"'", ~

!~ ... l)

(1"1];

'rX:J":11~

,: ''blJ x.c 3toc. X.ClX; ~ ; .'4

, XL OtOpt
~
'
.'
rtvta
t,

~
~
~,
'
,
"; . , c; ...

Dfattl; rJ.
TajT"tj x.~ t~ It~"l)~ Aouj(~;, Xx.~

iI-

"h . ro ". /l-u; lrXvt.)u ..(a, ~


..1

xx.~ax.oo;

'

't"l

'

uu,

tI"

\ 1
~. \
.:1 .~. j ; '11;

r.tf)t;,

"

~
~
,~
;.

rr~ tJ':.
~'h . ~'. 1t XUTi}; I<1 ~,o(~lX ~

'(

, ,oua"l);,
'

'."t.v;
, . ~

"1,

't'x, bj;, . & ~t~xoo"

.,

~ :. .

"
\0/l.u

"rOU

'

.t-

3u

." ot~
'.C.ocu-

; o~ ; ~t.oc/l-u;, .; ~tp!Aouatv 't'OU


''t'xY(Livou ?,e/l.oU -r auv3 t

,.I'l'" 8
,~"
,

~ Ti1; , Aox(~ ,~'., :.6u, ', :


xA-hfLXlJt .t-V9'J -r'h; .(oc~ .6, x.xL ''po~

'),:~o,oj 3lX~o, .., :, 't' ~~, ~(

:~IL{J., 3 'l"(1l i}~l(~ ,

'1

Nr,

x.r 11;

0/l-0Pou.

(J.~.

'

OCL

oc"

x.oc,~

. X/l'1HG~~T"IIGt ~t' ( 'J- -r1i; ' '-u .


'~L"i("l);.

;(Ott,l,
,

, ~ &.;, P1lat, (LLOCV oc' il


/l-").L oc' o~ 3&., ' (Livttv -

3&

\,

.1.

'

, .

r.Xta. 11 UJ. "fo 't" 't'''f; toc t.

p~i .
O~o; ~: i~"I)(lL 'it(lPOC 3', Ti); !OCp~Lo~, u
~~t:r, XOtV'~j -:)

T"i);

(.,,; it. x.oc-

rk. l'II.

223

~tte't', ~ '~ ~ - Ur.OXoU1;TOVTO;, f.).' ~ 3


<fxaOxL , 3ulht, ~ y.~x''X, --J
cx ''' , ~ ~x :1) .
~ --fj , y.~.x i~1jt. ~ ,

Qf\'IotL, ~ xpX~CX 1 )f.~3(.1j, 'rii; ~unXoii; ;

xp(c Lt6u ~ot31, r"; } ~ "tl; x~, ~~ .& 7 I!)o~o CX~T"tl ' 8; yip .
r x.o.~ '\"ot.

3 ., ";, qI'liGt, t.6'J 'h o~


- ~.
,.

,tI...
\
, 'cx '-r 'r'li; t:.t tmnt t, . .."t
~
7]a~.o, xXx.tLvou
q.~'
;, 11'
,. ,

OLx.1I;

; uy6' Lr.L; 1

~ \

'

-~"

OLX l'x~l!; " xe,

1'.

'

." vQ

't'u XTX8L~XG&lv-ro;, ; ~ 1;u-r ,


. i ~811 . Diootr; ..(, .; '

L.Gt 6;' ~ . x~ x.PLe'iiVXL


. 8ox..C, -1 xy.x~ 8. ec; }):)

f/-'li" , ~ 1 8 i: -u(oc '~o;


o..o~ ot 88;, . x.~ ; .: .~ v
1.
' ',
'
\ ':"11'
~
61c;- 1'~G
" -lIVXL 1JG~,
..
,
.
;
,

..."

XXL \J -rL;

..
,
'11 ;

rrir '.
~ '. l1, xotT1IyopoUVTc (.,

aet,

~~ {> ; :)~ 1'~ 'i. , '~ '1)t~

"f, tVLaor~v' 3 .'liv '~; :(; oi


; 1I~ ~x, .,; ouif. ~o (x~' Jt J.'\"L .A1J'
L'
\
() ;
"r.~ 't

\
lJ:/JVO;,

~
,
tcJtv,

,,. .,

\.
,
l.
XO'I,\,,1jaEttv

'
t.VO;

tt (J.'1)

\,

~~?:

..

'i.u;;;

_.

'

\J '~x tJ.",\" o ~xo, ~; tV'1) j C ;

'\", ..'~ ottor~ lePO\JPYtX; &x()x~ u8~r.

de

'li; tIr.O .r.v Xt'n(-;)v ~~1l 'J.s:.;, o~

\.
tt;

..

'
ea(J.L%V

~, ~
x!)~ ,,;,t
-

~tJL, ';; 7.~~,,;,(}

. 1'~;.o,,;,o;
"

~'"

. 'tU'J,

. ')
,
.
~vt7. "7.
,~':'x~, [J.x~; C'

).
- "
fl'
~ ,~
'1\1'~"
. CO )',,;, o:.;:~~ 7.7..
'j ;

;:~.t.;

",-

'l,

);' 6up~7.~

"
otv

,\
"...,
(/:11'1 ;:pr:; ";) ~;

:rn:

?o,,;~'1Z;, ~.o~ ().~ tlit\)":'o~

vS:'I

";";"1

':''lj;

~:r.'I

""_'JV'

t;-

';", li::f}b"/10 x.x~z, [J-tVL x~~yopo, ~ 8~'"


't'"llp~ iv3LX":P~~(')V, ~ ,\(; ;c. " 'o~aO(;

~s ,&. LX ~, ~o(x, ys f/.1,v a'';


io-o 'J' 8;
!

x~

.,

i'J/)

J
"(-",r,

8,

';' xx~ 11,

\.,
/ ~.ox~(,

\
x,OCL

'
"'

dU T"I)V

~ . ,l.. 8: 8~~~"l)-i ' 6, .


\ ';'1);
- crIJ-1;
'
- 1':')
'
''l);, XX"'yo?~x
'tO\J
',
"\ , .
. "/1

.,

r~'

~\

\.

~x . X)!A-XLxx

/Xu-

O~ C~ ,UiL. ' Qu __ /
O'(x~ 'r'r.; .".; 1J tOCL,

8 ", zx~'1

1"Ou

XoL3~r0'J a; Mxvl}u'ill;

~.:X ''!l-r 'l1v !-),, ''oc-

.,'

.,"

'"
f#"\"
,
. q~ aa,

x,~ '(; .; ~Yifo).'l1!A-x ~t; 4).

j). ~~vt. ,l.. ~.. 36 "

IYNTArl\lA !. .

2'25

'
..
&(bt 6, [L'h ' ~(OIJ x~(poo, , TOU
~ ''.) \

...

,.

\. t'

.'

.~ " O)(.~x '-."ll, . :."1vo

q-u -r (x.~~a. 3.a. t.-.

rrc ,,'.
~z ' ~ ll, l1blJ~ ~ ~~~6o; 'Jtcpt

' oc

'

1
\
.. ~
,1. ,

~
IJIl,~t, o~O :., ~"II~ o~oc-

'~", "t'~; oc! ~x.(x, o~; ~ x~


,
6'"' 1. '

1
'
\., ~
' ..OC'IJ!Lt, ~~ [Lev ~ lJ~, ~ OLX

6 .

'

~}.

etvlXt

1.
,
,.,
~r.t."t a.lJ

eG[L~IX; o~, lt

'

J-

"t' & ~, ' ~-iI tt

nOCb' "t'X ~ t~[Laoc, L6o


~

.1:'

~'

lJ ~oo "t, ., '

P"llG~V.

3 <JO'. ( XoA"llP'oOV, 'l


" .a. lL'h 3el[Lt; ; ! oc 6,
" oux. ,.
...,

..

Nc:.

cc"ll'v , 3, ' r.t' .6'l ~~,


'"'", [L1I x.~o &71 "h '(~

4).

-/tet ~ '. . (lJ Xoxv6vlX, -rii; ,

,.XlJ'lX~

~
..
'JVOoou

\ ,

V.

t.

''.

! Jft rr.

Jo." " '.


'. ; ~lX }:63!) ., El; ."(,

!\. '.
.1) "Il,

~""
,

o~,. 1

"llI1,

~
,
,,:,;

, _l1
..
''O~VX
'
. .'
,.~
,
.
~ ylX? ] ~ "
,
lJ ,

"tjt l ~ ~~x:1jY, ~3~xeiGelXt [L,

"
.,
!\.., "
"
,
'11 t"ll":t;,
") yo~ IXt, '] ' '. ~,
[L'IS
'"
T~'
oc"lJ, ."
x.~x .., ."j

:"IJ..

~a.( ":''Jt 3.iO, ~ "j .CH '~fI.i;

-o'hv 3~o !, ~ OtlX~OUV

.",

aO.~oc

\ .r.Lit.
,

1) E~~. . . ~'.

T6!L' .
~T' -1 ()

'"
.

'11

'
"t,ptx.ov

'

.;.

226

, ~c C.C.l1COCGC. .L1I 'tQ i"{)tA't,oc, &C. ~ 'p~v",;


. (~ tL6, c C.~\ 3"1]6~o yc~, 3

C.o L3~%t6..ov, %6'n 3.. ocv ~


.~x, o~ Lu l!J,3'l)u a. 3tt,
",
' \
'
, ~\,
"
o~
1 !..X~.O; ., 'toca.a.,
, .a.

~x a. t '~~l1\o T'i}; :.1( ~

ou3t

-rou; Q; (V 't'~; x.x.l1~x , efTe o~ x.~


, . , & -IJ ~ 1<';)
( Coa." ou3e x.X)yo(~ , &:'1
't' t.l1 io oc' ~ u t-

6 ' .~h, 6 311, a% ~ ~y j) eLG.6.


"'

-
'.'
.,
,
.~
~C.l1roc, 'j ~.~l1 xoo~, 'l), ".,

~~?
't

. o~

'r '

l1 O~

t-

-rocUTx OLX.


'
7.L,

.-

') ;

~o."' ( 6030 80., . 'fX ~


' .l1. {~o L.r. iofxo 3
~ ~~, ~ ~(o . I'6~~ -.
}I~ . 6, <l1, T1lV .~Tyo(a. (oc%, ~y

, x.IX~YOO ' ioc(,oc .(3 -

. , tv ~ .. .a.;
TQV .'' t. ~z -1 o~ 8piv it6,
i~ ~ oc, ~ x.o..~.o~ &o~, ~ l.'J:Lj(.~
'~

,~

_oo~, l1

,
,
. ~x '~V't'a.~

et;

,~

a1o~a.,

a-

.,a.oc ~; ~o1 &.6, . ; "oc-

'6 ~p(aocx, x.~ ~Y -r'i}; ...,.aoc; .( uyooc.


rJlJ ''(' .

"t' u4~ x.a.1 .. 't'1;

3'.

6~o, 11 ~30..;

'o~ oU ~l1"{oox m.6

'h

l1,

-r. -l1u, , 1 '7tp6Ttpoy

uGi 6 ; 30..x~(I], ,:, 18J.OC.


pUrir,l, .

! .". tv oc"('{1 o~x. 1 a.6 :

'r'l:"(opstv 3L~~"1l 't'ou; ;.


3, :, 3 :, 7.1 ,"1lV, (.; ~
~ ' ipoptG(Lou.

~rNTArl\IA .

227

~& .'. ouae ~o{),o~~ :'t"r. a(~(t, ouae tlJ- .

o~, xUTou~ & .1lt., ~ r: o(~ /


, ~ .1lv6[1.v '# ., x.x~yo
"'
~\
'

\'

o.o~, Otove~ '."

'
x.~
1..,

tqJt'r1atv' i
\
,
~. l1-o.--

x.o~ . (l- .'t)v7!; 11-(I1-0, ''~1l{t )f.xL ~'t)y.o


xx~ (; ).6, ~.o ~ oxpoc Lt

: ; (l-tTP(xv ~ titLT7)aeUOVTt~, ." O't)? '

~t I1-OC.L, l1- o~ t~~ iv~petx; ~ r 36y:~ . .t-rt, & ' 1 8 l1-t'aOov, ~"t'o~
yr. \; Ox.(x~ 1j; I1- ~tLa6I1-evoy" .r. "t',

PO'~o,x.o~ -/ 1 ; .~ tittvoul1-iv't); o~

,;' ).' 8 fOU.3Ot{OL~ ~ ~~o~ .~Tyo ior.Tpiittfo,.


d 1 18 o~o, :~ .
8 ', ;, t, t(,~LV .6-::

'r't)yopouVT ~ XA1lptXOU, xoct { :; t, 8()o~ .


~;::x fJ.Y ~u'r1v"

ou3t

!o~

..
''.

t. 1J.OC .t x.8X71a, -1

":'L-

%~ (~ .oX~x 4).
Ooj

8..t t'J~ ; .6, x~", l~

r.8~t~ 8~8x. 8.x~.


x.~x. .:Ylf1- r.Ud(v i(~, ;
; 8.1 txo~, fJ:hv 'f..

~? x.oX~o ''; l . P'llIJ'L 1@ fl-~ :


~f"OC~ ~. x.9(X~ 'l'-.
: JpO( 9'..

".l

6- .oc,8t ; opu[ 't'OY

(. ~o(x" lJ o~& 6vo

.fl-(~ 2) ~, '11, 860 ~ , x~''


.1

) . B~. :;. ~. -

2) 6'. .

Ir'.

22&
'21'1

I .

P~:J.x ~.~ f A60'oo~' . ortG~'JTipo:J , 't1)'Q" IJ.~

'a.3, o-i1 3uo ~ ~ /l-Q:u

4).

a rtl. p..lti.
~ i; ..., , ?, ''" ; ..,
'\
' ,
, ~:!.. 1
'
'
'. ,
oc~, ; .; lJ.2p't'l)~t(1.Y o~ x.P't) ;
t 't).L.;

\
".) ,.

'

.'.,

,.,

, . '\~:J.

'r't) .xlJ~

'

.'ffJ O~l

gtv, .12 1~olJ' etVGH, 3'113 ,3'. , f)


.,
,

:!..

,
,
. ,
~,~
't1 ''' oc ~ ttCXL '1'0 pOl.X .
lJ OLX.ttCXx.ou,

~ .~lOoyt . 3 ~?, oc lJ x'f),


1\
'
7J .
r..ttu;,

c l~.'1)
'
OIJ;,

'

f(.
'~' , .

,
.lJ

a xoX~~' GEfLi; 3 oc.. ''.


O'woxe(pto., ;, 1l., 3.., , .;
".oc't1fL~, ir.6~A't)To. .(. .

3t ', ,'t)~., p1lGt, .2 -r'ij; Exxl1lG(X; ,


3.a:, ( ; , To.~ .

. l, xr 3(~, oc . 1[; 2) x,CXL .; 'tij .("'1; ('1) 'hu,

".11 . ; ':'0 -rii; .,lJ 3'Lxxafpto C


po~ fJ'!Jf( 6 -. 6 ~.av-r~,
~ , . otv-n, fL't13, ,;,ou; aiJ,v-r;
~o~X)'oc, tX.,.
. .

Ao~ao ,. 3 , .uac;.
ociYOIX .. lllL , .1i!L

, .12 ,lJ- . ~f)u ~fL,. ~ a 6.

3).

A6~"fo, .~(x .. ,3,.a 3,i

'}~ia. otac3TJlJ( ").


i ; lJ; 6 , ~ lJ"\.

't'oi, ~-~{J?O~; 3 : taQ' 3& ~~p~oc ~


3x.-i O~~~OT 3(x.~, ,,~ aIJ.'tl~. ~ 5).
T~ , ;:, r.tal(, ~, (. x.P't){I.ct't'Lx,~ ct'll, .,
) .. . . 19. ~ 2) &. I(o~. ;', 1. .
.~~~;.

""f. 8 &0

)"
.

.'
1.:I'')y~.

3) .. B~a. . &'. - ~) ~ 8&~.

!)' . II. ',

..

~' ':' ,~ 1:;

, ":..o~

~
uuO

.
1: ~",
.
..

'

7t",I3'~

UoQ(o~UO&;
~o.
"
,
-

"229

6'tl~;

'

1.7.~~,I,:.,

a, -

C:OUl3't'l' 3 fI.lxpt '. t, ,,' 3, ~x,. ti


'\
,,,
\
.,
~ \
1
,
..
\
'1)!-'-. ,1 It(J., OtIX ;. LLv )tXt

t.,-

L ', ( . 'J'JTXt.
,!!

~l3'

,,.

a:;~o~~o,

J.::,,:,u;

'\'

.&l3'

"

xr. ~(J.;

wap

ifLoU 'ii' '7\'% 4).

'

\ !1.,
'

%r{0o; O..~~o;

f.)U

~,

S)

;,J ,

.~X l3'uoc(oc .! l3'l3',. ~ 3~ !6., -.'.), '. ~~3' '{~, 3).


~.
,
~
" ~x,

. , &;
u, 1) 'J%t%
ttUl3't~' ~ ~ l3', ; (~;
.!

- . ~,

'11 1' ;

(). ,

.~

'\

.,

...
'i

''&' 't,,

'J'J;.; eTXt,

u~

'/1'1 i1

,\'

~'1)-~OC

,'), ~ yo~.., 't, 7\, ..11(,. Ou'

r.,

~,

(j'Jf)~,,:,'1)'

.,.

~
'!
fI.'1\) .l'',;
Q

'1)

61~,

i' ~~ -roiJ ~t~t;ToiJ , fLtT~ 'rQ .lIr,.


,
-'
" . t
~
1"

-rov
. , .,
j'lt -:; -:-
.~y '1 OU)(.
~3~x;, (~o ' ao ~E: r'~ ~U"tj" x.~3c \.

."
~''!'
'w
_
X.X'J'tv
et, 'J.'.)~('f. (L'IIf)t v ,''~ ''~' ; ''o~",,;,
!? AOlJOe'! '
3: ~, ?:r., .(ll~, '~yo O~I(.
,~ 1:'

...'

~,
,.
~o~.,x"
0!) ', ~o Ul)l, o!Joe 7.0tv't.V -ro~ou-ro;-

a. .

~Ya

4).

:: o,j J.i.~t X3~o L~t, o~ ~x+,...,


~p, (LY o;~3; ,' '' oj3t '1-

1 ~U~L; /X~ 3't.ILoo(~, %; 3 fl-6vov uu


.~ YY'l~ .1 'J6;' o~o; 3& ~ 3, 3Q"/X't'~L 5).
\!

J.,. EfJ.

3& fI'~' ti -roiJ ., .; utt . :yuvxtx.o:;

' uo/', fI,~u Y.xL u~!,.l1tV 3 Of,.-:-,


/ ' 67) ll&tv ; 6~ GJ,1lOCL, ~~
.

t( fJ1tr'. o:.af!lo NtfJdr.

6).

, ~x~,"o; r.b!Jt, , 3IX.SO, tt &,jptetti'f


1) '. BrAa. '. &.-2) 1'. Bsa. ~,jtb6L.- 3) ~'. 8&c.
', C. -

S) ~" B~. .

a.

r.

&. -.) B.a.O"~


~~ . . &.1- 6) J~. ' xai ",

230

l\IATeAIOT

" ,

. , .r. ~

1
~
.._
l}; at~~ t..afJ~, ' t "!"
~Cf) 30~ ~Li:..t, -roQTot; ipxtG::t, (),.
l.~ax

,,:,; ; l.(~~ 'r'9j; ;:~~ r.'na~, XXL fLovx-

~,~
I~'
,
-"
~
,.,
'
ff)L~ 'xxo~oo.
" ~ ..t <:) "IltUOZoL . . '11,

1.
u

'
,6)

..,
a.u't'Ou~

..

. . I~

'

u'tj~

':.

ur.~p

,,",.

'\

,'t!-

,:,, t30'a'tu~ e'tr.Otev, r.tri[L~ 8~o


, ~ o~ ; ~x t, ,~~o ."
Xtxl ; o.o~~ ~OLVa.'t; UoobriAlOVTxt.

ApXOUat ; (6~tt iu;, Yi'l 11-11


3 eEar.v ~yyrr.tf, '~o O'tJV-~6A"tx, 'rpr:!; (L dFooijyt f).
;
. -'
,
'\ 1
..,
. ..; a.o~ ~ t, o~ ~ nxou~a
. . 'rLo; 3 (),' ~ 8 .a~x, x,&v.
!

'
'1:
~

\
\
_.
"
~ 't'r:tou X~O' .tttv ot .xo~ ~ .. .".% tvXYo1t ~ocIX -::xax.~x,. ; tkriu; .x~ (1-11 ~~
~;

2).

; i . ; 11.xPTtJP(OL~ '

.; ~p ,. Txr. 3t.a6) L .. .'T~X ..


, .\ f-r 8ttxvu; ~' l) o(~~ 3).

'

s'1j;

-.

. .uo~

~'.

,.,

s'n; ~ ~ .

vo-

. mptot)Gt~y ..).
'; .x~ w;, ~ ~(,80; ~o

5).

fLut !h . , o~ ~~:..o ~-

xx~

~
'
x,~xo.x ~,

\.

,,,
.
'11

(1- oo.ax~,

~
;,

.1J ~lOO'!X P()~ ''tjt' i}t ntt A7.b~1v '(L


. fk~u'7:a.t, ~

fLll

(1-xp~'7~~' i} ,~8~.at~

. t .Ol.E~ 6).
; 'x~p, ~ '1 ul<'i1, o,j (LxPTupt"t 7).
o~, ;31r.& i3 ~J.~

8).

3C)ijlo.; ~xpu1' ou 'h t,j,. ';>; 't'o'l~


,Oft; a 3qv' <: ~ ~ou).o; {~ 86~ 'r.Q; 9),

t) D" .

8. )f.Ip. 2. ) 6. ~c\ ~p. 3. 4. - 2} , -'. ~o, . '. _. ~A .. - 4) ~~.' '. 6'.-- B~, :!,'. ),8'.- ~) '.
&0.' .~8 . - 6)
. '. . tt 26.. - 7) -h. . '. - 8)
,'.I~;. ~t~. - 9} 'e. . &'. 18.
3)

"i'. .

n,.

~Tr4TArMA ... TorXEIO~.

2St

TtvO; ~~'11 f1-XP't'tJpoIfX;~ fLPTUP&! 'Jt~ltV x~t


cnou ~),
.
,St~ .:t &V'JI~O;, i(.;, &l~lO;,.v.~tv6Il-to~, .
;,

'
:'
., tJ,'j~;,

~ .,ll6; ~hif.~

Ii xpxy.,<p.~,

.,

.;..

XY~

., U
,,~~

!),

x~ ": o~ , C1.;, XC1.TX 3 ;

fiJ:ropx~ .~f;. Y~V.:H . .~O'/TO"

io~

. ~P i~, .. ~e()) .I " 9 ULO, <ptuytt' a


, 'l;' o()~.~ ~o, . tro~'JI"o Il'~ i-Yi-t, o~t fe'J"(o!JGt
x.qc~ou ' :J ,' 6> ~.~\h~t o,j ~ Xp'(~1;O~~, 010'1
a!;, o~ .6 E.rT1l1T~Y 0\. ' ., ;u o~o(-x;
' ~ . @, orov ~\'oo :1; -r.('JIJ:, ,
,
,
-'
xtt.x; ." ' 'v,
'. ~p' rJt: e,{i.rrr,
'(

3'.

4, ttJ'.

xx(~y -; i.., AVTLolt(~ I'Jv6~ou, u~Q'J

fceel;, f1l<ir.v, .;, ~t p~po;, ~. BL:toOVO;,


'' 3 tL.6;, .~ O.. r.oijy
1, ! 01; 1~pijcn i;, (L'h '~"x, ) 3., ~tr;
- '~, tT~pq; 3,. ~YTt~y ttr.

.' ~OOTVXL, (L'113i a. ''';(:) ,...,:,1:


; "( "'J,,86a.; ';' ,' otyoo't6, !. xo~

t.ly~ l)..iJ~;, TOUTI)U; 7, ExxllltJx~ ..6.


8 tf{, 6~o 3, C~, J

t~ov, ~ 3~x.o"o, ~. 6;;0 ';30 (, r.:xyl)pe'Jt~


~ot 4, .' c T-t:v ;,:,, ),).~

,& x~ ~63, ! 'JOfLL~tL ~t~ tltr.~, o~o;


'~r., xa.l -r-iJv ' u' a.LV tiC.~ilttOxL !.
'tX.' 3 ; "t'u 'L'h~ '- o,...f r~

r., .'., (6)V tr. "{(;, fL'lj~t 8 ''J';;


-:();. i@ x.~1 'r.IXVTi .a.~L.~~ 8txtiaOor. 3e0:Liv~) ~ 't:;'; Ex.~).:r,atx; o1;~~x 3~~ox~, ciA): -;-:;:
t) "

. ~. :.'-

2) ,. . '. 3:J

232

) 1' .

~~p

,,1 ~o ~x.).o 6.vct\,

- ~~).'1o , ''o'1~x, . '~ -rou t:l

pixo , .oc, oc . oc
xx6~
" .,r
'1

>
.

3 x.1t. f.f ., x.~x~

~.r.t(; (')(., ~ ?$~')o, ~ ~~x.oo, '' t.1t/.l.,


, "I &'a O).I1-1~x 't'T' c:.'l); ,

f
_
,
'
- ' x.I\'1~,
"'
,
~,
't'ut,
x.x.O'vot xcc E'Jtt 11;
t

':) ,

\ '"

' , x.~
> ,9 Z<1r.
L1,c;
~ -'

't''tj a

'iL . , 't'ov ~~1) .oc.

J[rr (;
~

':'0',

'/.

-rn, KlXplXy~, ~x.lX .'l1. l~3L~iv

'1, .[ 6, .'I). .1) 'tl

u-'J, .-:. 311lX~11; TOu~ J.v~, x.~


.; ''4 v ..' 9 t~~
., x.~ lr1J 't"-I'l ~6o80 ' ~L r.OLV,?
; ':J.~t,:~, x.x.t 't'~; il~ jo~Xx.,
" 't'r;
- ' '

~I
"
~o,
-
!.

;
,t "
l,
~~

"

,";'
,
'
oo~~, ~ l' X.~C x.~t u.

~\'

-,

x.~' ": .

\
:rou;

"t

J.1) c~; :; U''J:,.:-

't'~; ,:,i\; 6~o, ~ ip-:- .J(q: xtAtvtt a(3eaexr:


" TO'J~
\ .t()fL;;v
L
"
"t
>
' 1
'' 11'
tt;
SCGtV o.o~; .-

xour;r. c?~~(~o~, 11-11 cl!"'J. ~


,
!\. ~,
\ ~
\
~
~, ] ~y (J.i1 lJ~'l1 ./j .. 'JVOOO; ~ o~x (lr.opxcnv
, v$r.v, ~ o,,:,c !l.lyx ~ f/.i'I/.l.., ~cl as"E 't'~
~ ":.; E).'l1(c" .. '~ 'iwQtPi TbJV OC6 :~oo\ :.
r
'

t,.;
' , e.ttj'J'Jv
. . . . ' 't'~)''
. 't "(Qtp
~]
IC
~
\
'
\ - ,
,t;,
c , '; 't"~ .. Ct~, x.xt o~; "-fx.OUl'jt ; E,eTC<1tV
. ~ '
"
,
- TO!J;
\ autaTOprx;,
,
,,~,
'Ija;;'t'ct,
x.ot .Qt~t
0'11
4'

"" '

"':(

...,

..,

~, 1J /1'" '. itit vQte roept


3L~x.eA~UtTIXL.

TOtOUTWV

lt.ATA !. ".

6'\

'
1) t

"

~ ~
." ,\ '
J ;i:~'Ij 1),

''
'\'
r.t-c:

233

6r.ov .,.
~I

~y, .'~~1j, J.~1j((~ ~I~ r.tr.t, tJ.~iL f).

Eit(ax.or.o; io \l6~olJ x.xtO;, ,c: L~, L


~; po~ ~~et~ i.'o~' r t~LaX.Oit~v, r1 . fJ-LA(b),I
ii~ b~1j ,, fJ:r)3t- poo~ ' t~
~ . Xypc:x 'h~'t', ~X.'l1t ,' .1 ~x.3t
. a.Uv r.t.

2),

- ......

.
f/

Xot;.

J J .::.

,. ,
,
EitLaXoOitO;, tp1jaLY,

,9,~

", '1\ .,

'n

1t~, ~ 3,.;, r..opve(~ &;, :> 'o.(~, ~ .'

fC~, .~r.tL .1 fJ-~ ;' x.3x.~; 31; !


(- , tepiaOOL ;, oIXOOLptOe!ev, ii

't''I};

I."
r
.'St,

".

ittabJV .o~x~ o!Jo

Lt'
~\

OLC:

.,

n/:l-

V:iv -e~O!JVc)V -. .-

,~,

~~

r.eptO'1 ; .r.t.X, O~ fL 1) lJl;


.L'JV1j,
, . \ npoaTIXGL~Y
' ' ' ';
\ '\ ~OIJ- fLL
~ ,.
-

v.6vot
\

~,

. ,>1jr.

. ,

. "

, -

;;. L.;

'''~'
.~,

ot

"

(; L()'J~, -.r:o . '


tt,

""-

'

.~~ ;

,.

''\'. .~~ oto~:.{I)


~

tr.~'1~ '.

. .l6'. t'(o
O'~"

fL;

'

IX~n

.
tLO; !

'

1)"

.,

'1)

~ r.~

, .

-r .L.C)'J ) E~xO) . . t'>lJ t.;


\

~t'-

.~

'

"/, 'l) o;~ o,~oax r.tf1.xpTLx ;

,,

tJTtv OCJ.~( ; x~o 3)' ; '~ .~o

\.

'

(X-.x~, , x~:Xp't'XVOv't'IX; . 'l1.;,

\'

T'l}V ~.' : ;

~1j:~'h ,;,:o1~x, . [l.Ev -rou :-. !

't/11;, ; ~ '~ ~ L'JVLiX; b) r:t'L. fL1 ' '


,j8t y~ . 3LiX.LQuiv -r-n; :xo(x~ -t-)v

r.,)v" c. .aL(.~L~
) Nt~~i P)t;". ~. ~, -

8t; ~ , i~, -r,'J

2' ~. B~.

I
,

i. -

3)

c.

i~,I::' 16, 17.

234

I ]'

~~x.o :.v po~ vv


~!\.'

~opE~V "';1)7..0'1,

"

71 , "11 "t"t

ASYSL 1' r~ ~,
-

~oo),

.,

..\.!(

oUTb> l1 ~p'

QUii~ x~ ux,~t,; ', o~ "lO"

:., *'" "at 1t~vtrtAl1 Til~ u~~ ll~L v,

x.~ .~fj(L , . ~'. 'tii; c t))r.:ta(~


~1J630U xx6c,6v - ~, .

3,

'rou '(' ou

~v ; xptOtLlI, or v p"o.EVO~, ~

3 - a:c~' ,3 , AOYLf1TifJY, ~ ll~

Q' 86'(0, 'lIQ, (& ' ,


fJo6voIJ ' oj~, , . T~ 3 , ot'
l'
.'
,
'
'
t~VGlCr.
fIopT'llILX
'ro
, r.'
1I; rx.pXtptatv, X.r.\ r.XO
't'~)
ti.r., . '113 't'i'i, x.r-

' .'
< -'' ot'(,

~,
.
, ,v
s -

~
'rov

x..~, ~

':0

.1 : ,rx. ; &.;, XL ,-xx.'~

311

3'iJAey6~evov , ,.
~\


'"

"r(:) vrx..
'IW

''

~ -; :cto '.ot.,

"

-: '11V 't'.L~ p~o,

-=.
.. '1;

u"r.(;,

"1.

tL't'~ ro

cptv, ,

-,

<!> 'ruxo~ev

""'.

1
,.,
. :CTc;pe"
'r'IIV
.)'l

!t
;,

,
)'"

LV'.-

"ftabuTopOU
~ ~xx.o ~ .o~x.6volJ 3~~o, .

, [LtL'r... OVOQ

,
,~ J&. .1.'
<
~.,
"(lJ 'U' 71 '' , )
'Ju, ;

~ot~ J. .: i~~, itoup6Tepov

. '

f"

,....,.

"
tf
-:; ooc~, Qu

-.

.~L"'t -1;

3t ;

't''
t'
.,.
. rx.rx.-

(i~xt, - t~1 ; 1i, ~ OCtJ.bb)VQ~ , ~


"

,~;


f1.SL,..OV .

.!l

tJ.OV,

aaret: (

TO'~OLt G'J43 \ 6 .'. -rT; Kr.pr.I, : V'll"


; , fLP't'-IJ(I.~GLV 'l1t A'llpLx.ol, . x~

-: -: .( . .;, , &(&

-r:n; -

~'t'v 6.~?, .px~ 't; ; .61 ~-

xxOttptaLV v"/lv' ~ o3~ i)L XELpo't"Oy(<<v 'i'ii; ix.-:-o;


':0\1 ~.r.o; 61n1!a(~; or 3a')~, 8 .~xoot,

~;

31iOev - 1!,,:,; .1, ; "rtve; .. ofoVTxt,


l~9r xM~; x.lipo!J ;:O(,6~' ~? ' )'I,"t ~
~~' 3,~

3i ,,:,

x.~ ~ 'f1 x.xOx~. ~ cXtJ.e;

rr \-. '.

235

_88

'.

Depl
,

","),

(] (' J' 6a..


-

-,

4> (. . ;

... 6

" ... 'i:pO;


\

~
': ':' 00'.1
~.

'

aorOLlt~ou .

6:

'

- .

"I)~

' '

'

' OU,?LvtXvOV
'-'
. . ; ' a:x!.(~

';:~;o '
").

--

<1 .IJ6lac .

- .'
r.t.' "Ij;

~,~
_;

, ..\

::.

~ '' 6)'1 ' -

px~, .~ tu ~ .: ::bL ":

Er.L ~ , (~; PTl1tv i1 rp~p1l) ~ . :U. r-i P'~


b:t~\l - ~).

,_..... '

~,

;: . ; . ayp~

~,~

.. ,

J{

~y~o

~-

.,

. .-taI,.

~oo :X$(~, Q~L eSoatbt(~; t1f~, ae:ro6. .,


\,
'_f
,
_c'
,

'tU xx't':xppovt"v,
""~,

.\

:X~

..

..

fL'J1

'

. :,

tt;OtXr; :x~

CU'1 6&

x.:xr.~

"."); ~x.

'TO!J"

ox.x~x ox.o~

"'l1l1, ';) ::. 1~ rv'J1; -m'

3,3.:. " &o~ ;, oI~ . tA~OIG"~


f~ 3:;

3r.i .u ''xpy~~1' 'Tou , tX'1l~ ..7!~

_('J, o~ ~-:~ f.:&' 3 . a<f-


""&, 'lI:rl,

fL1!

'6)a ;, 3)\~( IJ~, i&

i'10v30uu(t)~v, t L ~ 'Ti; y~~ -.


x~~.o& 2}' x.L ; t't x~~ .' ~z~.( 30'J"<
oy~ ' 3x&~ (jr.o"t'ca<4taB~t, ~ itv t!.!plG'tou;.
1&, .~ "., 1 ?~l-'..'J;, i.tAA~ ,'t, h"

3.,,,; "x~ 3).


1) 6'. Ko~. Ir'. t. - 2) .&;: T~-. ~'. 2. - 3) TL,:. ') 9, ._

236

')'
,~,

'

....J

('

~y

:r&"
'

'

, fl1 .o<px~ .~7.-

j,ou ~~~i'i, . ;t 80 t6o -;;~~ -'1


- 8G~') .'1l~L, ) y~ OLXOU t~,,:,or. G'
~, "rOVTO, .~ 5'1l' . t.~~ :) 3~' ~ y~p
-rou OLXO') 3.'1';', ~ a'1l(I) ",
~ XpfIJ.x-:- , - (u. - 8 X"o~ .'1l;
. ./ , .L"U~L lP1J (. ~
-:-;'> 3~-;;6~, .~ .t.o aOL'1l L6,

t8, .&'1l" .;' .y~~ y~p llu; -/.,


~oo ~x ~!A.oo~, x.L EUlPllaTOV ;'> .L~ ;
~~xx.o, f1.~ l) '1l~ TOu 8r.6) . . Q
!, t' , L-n..

.rJ

::..,

,

1'0'11

'!<.'

.,

'
oou, .,\ ./
~~ . t'Jtt,
, t \ -
1.'
,
,
fl-0v~aT'1lpLO oou :. (? fl-OvaOL '~PX
~

'' ~'t'1l; ~uv

~,

'.

tt~

<1'.

6~

r&'V -:-r;:: 3(0') 3r.6u,


,

8 o~, . ~ tlJ(, 1), 3015?'J, , -

3; -rot 3~OI) .~ fl-1J t1oo~, ~'h ~o .


"',

4).

Ii 3 ~~ oo~, x.p~ ~uv, l


CfL, tyooo~ 3u, tIZ "h . ,
'1
' '
-,
t\
1
, ."
X~ ~.oo, <!) o'o~ Y.XL

ox.x~2.:" fL'1l~t ; xttpOTov(~; (' fL'h t


;:OG~o; ~~xx~ 31); i.~!x~ -ro\iTo, ... '.:1.
,
"
",,~
,
, p~,~;
~1'J~L >/ ;
iPLe,J.OUolV7"

2).

i 'f t; .~ 3t~tpta~~ X;)T'1l ~' ~ t


.., tlat" $O~,
lJ,

3&

30:>" x.:xl u( -

'.iX u1J, .~.p GU' r.~t

1) c?a"

P~1

:"

,
.

.
- 2''''
J ""Iz?a

&.
" J
.(~.t~;

t. "

ta.

!l\I .

237

,~, ! ~ 6.o~ ~ ~ 'J~ ~). ~ouAt(x. 8 jt, ,1j;tKI)~


YV,ou 8t.Ut~, . ' [l- '.r o~, .; ':'t~ o~o)).,

' ~ 3Ij&~, !; 'Ju 6fLou' i; "{.J.~

'
'
f'Jat~ xx~ ) ; r.P0'YJya.yt.

r, 'J~ 3,tua.t ; 3u/), ~ ; . r.


;'

tUYEV.r,;

.,

"

\,

'
!) ; , XIXt f/:r

t, ,j{t)~ &fLx ; i1c

- OOUAEta.;
~
"'
"t'ou-,.I.,UjOU- "t';

'

yt'JGx:J.svo~

')o~ 3, , 30 ; 'YJt~ ~).


'~ AtuGtpou () 30, ~ x~ -

-rt~

', ,. '
!. \ .,
" , \
'
1
' \
'YJatX1~, 7j E.. t ', 'YJ SOL r.~ t '

Ij.-, ~ . fLlxpt t ., ~ 3,' "


oo~;, ~ ~tXG~Kr, ~ t~8~-r -r'J.(~ ~t' .

!3 ~oo ~ ~, ~ xe .'YJV
~yo X.o~ r'YJ 3).
oo~ o.o~ E~3'hast \; OtXot(ou ~6o ..
.,

i).

'

'YJ

"

<l)

-OLXottOIJ
. , ,
~,

'

"

tptXV

't"l1

5).

OC; u(jt Xo~ ~ . o~ x13x;~ 't'oij

~(o') r.~; 3 Ub(~v, .30uUt ' ~


~x.~o;

6).

~fLv .itt "t't Q '"


po~

7).

It Ir'.
, Jt.
.

~pC ( 'Yyo~ ':'" i, ,1 ,. &


l,toc~.

t) . E~~"fIY' t. 2 t. - 2) a. '. .
6', "('. -- 3) .
J<::oYjY. '. . 1. 3 41 t. E'4~. ~-;;6 . 5. -.t) EtoY"(. o~. t. 4. .'
S'.1t1l."4Y.

u~)

J:' ~.

:'t t

H4~. '. . '.1 )I,~~ ~. . ,

Lh. - &)

r.J:O L

. 8&0. '. ;'.

~1"

eitJ.. 6'.

""~'
t.
4. xaI 1'0.

. . ~~'. -

~38

E~ 't'~Y 3tt'1)~, XxrPLCf':"O~ ~ 3ll


'C'rfLcyov, .t' ' UTGU :.'l1a~fL ~baL, ~ 't; ~[.
x~; ~~, ~ '.'< fLty(aT1lV ~'x..l), ~ ; ~ 1r
.~~o~~, ~ ~ ~ ~ 3p~ 7rV't'<X ~
, 6 tL~ ~~tt'!1, .( ~ . 'O~ , r.

~'X(1a>r'1lp(~ aa~ xp~ io~x.~, iop~

-f)'CdtrotY 6 3( 4).
OuTt &1l~Q, u ocvo!J; 3~ ~ropCiaeott, ~ o~~ r.p
't'u -rat;

:Eiv

t).

rp(l11Io -rt; i1! 't'LVl ! u, 3or.,.

~O ~optAOstv r '/), ; 't'tTpo,T(o~ iy"(1 ~O'E9IX~,

. .~rL ~!.I.O

\.,

".,

3).

r. 't'~ ~ Tf.VO, ") TLVX~ 7rOL"/1<, iX.1I ~ 3L<XVOfL~ ."', crU.


',

't' r.E8rov <pUAXT't'ELV


~
\ <"l)
\ t

<t''\t}v
;1!iXr.

't"o

w,~

. TOU -. -., a ~ ~

N~

o~ TO1JT~
"

,).

't':' ;

....
APXBTorE

~TOIXEIOT

1.

'..
irr\)('.

'l). '.

"

,.

'

t-\

\-

.. "(Lrov a ., .".. OL<Xpo

p~~ y~'I]; ~tL~.;, i~L,~ x.U, .., <;


3,3tJC):JL.. ~~L. (8.>, 8 TL; y~ 2)

fotuToy, .:> &AAou' cl ~ ~.;a1L ix" itA-r,M


..Q;,

; !. ~o('t}, I)'~ io8p~'x, 't'~

, o~ ,: i(~ "]fLth~n
. 1)
'.

Br. ~IZ'.

6'.

X~~ ~. .

2.-3) . ..

Ar"

Ir'. 3.'-2} )(6'. Bsa. '.


8.-4) r. No!Jo. '. 4.

. x~, . ..

);TNTAru. ... II.. '.

239

ZvrdJov (' ..
, -ri\ ox.o-lx.~ cl' 63<:> , noc ...
p'~, ~~ '. '\"'i~ ~a oc, XOCL 'U6~ 'roUTOt; .
-ri\~ <1UyiA-,)Tou, tyyuoc; ~aoc Tou; 1J:z' tu-ru 1n.6; poo(:x~

1...rI.p,v,

~ r.Uoc~, )C( OOtiJ

<fXOOCt, 1ju:; X,Xtpoy, ocl o~ o~ AX~o,

-1]OCt 8 ~.!La ~ ; UU

PXLtpei~, i.:xa, . ~ 'f!. ~oyx~x


6~ U<rl..hoc:, ..: , '' L6a;.. .:

, auvi:J.oc !; ~AO; ~ Xv~Oi(LX"t'L ubV"

?l y~ . ; :.6. o~ ~o;, . 't'<";)


o~ ~, ; fAeyo, -Y~

't'L.

-=:i .."l). ~(x

-Y~ 'itXTptXpxou, 't'i'~ AAx3x~


~Y3"~, 0& "]. 6; .; '1lu ~" " ,
too , ~0071VL .; & A.A~3x; <r~
; y-fOX. KXL -r71; 'J6301J Oo~ ;, 't'l1V Xx~o"

u'J;,

,
OLOt

'\'

, '1

'
.
,
x,oc
.

"

,"l'f't-

: 3 ; .-,),; - ; !. t. -,)

(J.xTo~ } 3s!, . ~s :x~ . ~ 3(it, ~


oo~, .;~oc -,)a. -i .ocL ~ llx

63 . !l-t 3 , '\"0 . , 6OCL,

.tL"/J-t 'i> 6-, ~ ~ 11 .11 ;:'

~(A()~ , ~ ; 't'l1V .;( "/l~. ~A~ Y~

x~ u-bb~.e. ~~ yo~; tolpou 'rL; ~ot"/l,


- ~taxpou .30U; xipt, ~ o~ OelOt, x..~6" ,
- 6
.,
. ,~,
,' j uaTLt~.t\)
,
'rOt~ -; "/ x,XL o~x, .. ''Ij~ Pi(.y.

Ntocpi; 1n"I;"
NI~.

" 3 ~r."/J~ ~'1Io tv, ~ .A~o~, ~.


t~
1.

"

'~'

"t',

~ ( -,), .~ x,o,.ioopx

o'{x.ou, 11

"

1.
'.'
,
-,
.,
", ") t.yyu'1lO"f'" 7:$ x~, .'

~ .6_ ~ A-r.o 0\3-,) ~-o,

2 {J_ov:xxov

~( 6.:xt, ~ '~; ....( ~ fLoVGT'1lp(ou r.tt~~

<fu&u-v' "; (1.11 ~~X i 7:(); 'r'Jt-r,;, Xt riyC-

1'1 1'

240

'

, ; "_~:x ~7)X, .~ / :n 1)l1(:X~ i;;:3"


't"xiJTx lI-t 11 vtpi ~).
.~' "
,
_..
L :1 .~OII '11,

, "/
9.

".1.

~ ::; 'flJlX; 1) t ;,

~? ~3s~ &.!l-, 010'1, .6-6 TLX, .

, .

"

r.y'{ux:; X7.X~TO'JIJ_evO,l 'n; ~pxaxa, , ~

,~,

f1-7)

V:lj~t ~oj:x :; ~; C6.o, ; .-r.L" '~


:;, ~~ ~ xU .. oij 3o('Ij, .~ OTL x.:xx~;,

:!

c.r." e-,;x, , o'Iv-:xt, 'P~ ~ ~x.x( 'J'.X.'{


,
'
, . '"j.
~, :;
) -r..{t);
(.

3 L;, Tou:; Xol-IJPtOU:; 3,x.x~oo;, '{, , 33L

2).

'/Ja: o~o; '.X.~, :; .1p~.o; 3 ',; .' [L';' 3~:x .'{'{:;, ~' .( 6'lj

8e

;. . ; 3 &L.6'J; 3L.:~0f1-;, :h ;
~~x, . ,

-...

.. '.
iJr \ .; .
. l.

1y~ B~o, . ~ ~av o~, -r6


. ; 6 ac.t x~ 1, 3~X
i(
~. Tou; .-:; '~~ '':x~~ox.
a .. .'. .. r.po:; 'rOV (J.~Y.rpLOV 6." 1'0&

'to

X"{LOU llveufL:X'ro~ ),OCIl-. ./X~, ~ Ex..'"ta~,


ll, u~(J.v ~!l- XoOCL ."t,., (J.tv . -~
yCo ~La~aoctALiX, ., a~ . T9J;

'f:!oca6

t :30oc

"f- ." 1 ( x.~~-x, ~p

--,
' . \ " ",
c.: ':'7)'1 xUT"l]V tl1lUV x.;:~

'

o~

otj~o1; 't, ; {J-tXoro

youv

,,,

eOaei')ttxv,

\'

., 'tou1'Ot~

$. l.'1)L;t~

'ITN'fAroIA. T01XEO:r. "

241

r..s,rtc(. i:p r.tt-n(;<. ,~y<x<px 1' , c

t;,.-n

fl-tyrA'r) ~.oc

3CXfl-t'7t~cx,t!<(, ro

1'11'1

&'1

C(% rX OC~tcx 1.; ' eIyylAtQY, .~o 3 ~ f/o


r.~r:'r x.1IpuYfl-cxot'o, ~ r. 't'Ou crocu

#;OCIELOCLVS~oc" ~% ~V'f/oOC'ro ~~~~2;, ~

x.oc-

't'o ~p' oc

~ ::toc oc 7Jufv ;(10 'tGfl-e, .


'r1Jv i x(ocv l1Tou!l-tV' ,:,3oc, ' -;;ocri~t,g

zo~ t~v. "~ ~voc'toAr;' 2 fl-tv 1l.v


tux.X; ~ ~r. ~b, ~ ),6 'L3ocJ.S'
e .6 ;lj'uoc<~s; {>, x.ocL . 1J ..
'' .'~..rt -:= ~-
'"
-;;.
~
1
1
' o~~, r
'tU
r,-

"

...

()'I0~

ooItc.t

.'

'\'

,OC'."
Jor'l1

f
.. Ufl-'t1

., f/otX 0 ']

x.ocI.~

~6

010 "1),

4OC..[ ; ocIT~ .OC ,:,~ rX';,u,

'~ auveXt't~~~f1--haet 'j ~TtA'tuor-horau .'i;, -;; l1


.J.
.

~
",oc~ t.]
at

t.l.t -.

,.

(J.11

dr rl1t.

rii-r:

oc i ~ i '-'l":'-1J Ti\;i ~ t ~.?~o."1];


..

"

. . .

t'

:~I1't'oc~ -:- lL'1].:

-1.""

71

:.-' tv'1

XOCL,

'1

1
"l)fJ-r:;.
~

':, t; :~L.I'j', ~ 't'i1~ ; 'Ix.oi~

~80-~; i7.0:"

"\,

'

'roc~

3ta

~1J 'rOUTox~l [J.lroc~ ,jt (-

_.rx.YLOU
(

.,
'
G'1tu; urx.,
1

"

UJ.OC'; 1n-

' '
'
:
')'{-roc; .t'
.,

~
x.oc{,, oO'J-

1,{> (~ t.v.oc,,:, ,,).;!,< 'h:xpeyyu~ljoc; ~ .>,

~
"
o:tJlI.~~,

' ..](oc ., 1 c"X ~~ ltt1t.i 6-o~ ~<uC') .ivuv 'i) J."t'L, . i)o ~'N
,

"'
Xt, 1}
N'~'
- K!Jpt6)V'J[L0U
,
'\
cuoc;
u.,l1
'~ N~
.,
'i..Q~;
,
'

' rx 11f1-;, .' ~ C)p:x ..

'1u.
~
~ ~_
."

... xvocytO'f
' ''
; -:t.7j~'j.t
(1) "1)'1
,.
,
_.

ur.o~"I)or"liV

"').
;..,
,

"rI'JU-

!'.,

/%{,

'ri}; EooA'IICT(oc; '"4, ~; ~..il; :>u .: VT7\

.; .

.,.

, .

't)':''1jr:;.

'

OC1J":'j ..

.L
,
,,:, .,,:%.ttu:

- ' )

'Jtt

?,

...

"t..~

'

'.
,
a.vocy6)(n,

":1jV

"{ .

... OCUT"l);
?/%~,
1
,
~
<'
, .s.
' '] x.UPt:x .-

: .~ ;;':'''1,OI1T-f ,:,i; "'~T ~:J.b'J~~, ~~


6. ~'.
~'-17

t;,:,:er~ ;

b.'
.OtIJ

!
r.uL

33:

,,:,.; ~!Jt,

46

242

MATctAlor TQT

..I'1{

1Jtt*pr; . ~o~Ot, ~O ib36fl:7); (~@O~ Q; pxa~


.. i Jcrspo(cx~ ~1j; 4) 31 o(~x' ~P
oux ~ E'l]E~, i' ~~11 .!. 30
, X~I. ; ~ dcrpoAoj(q. x.oAr6' , fo 1;
'

it tuxijJy tr.t ; '1; dt;, ~

~uq. '~ zro~ 'l1 ~pX/X,

i: ~ -, (~ 3~ / ~ii; iolprt Tii~ tXu-rii; b~-i30' ' -)~ o/Xo~ 3~o ,


~,,,
"':''t!)
.,
\. OP~itA1lTOt)
" '
'11'1 x.u
, ' ~'l1
')
( t"lj'l'
'\.....
\..,
r.tt'l!, ;.x~ oc ,ac .. ''; 't"r,;
,
; - )
' '
CXt .'''
ocu 'l!t.''
OCt OC ':"r..'llV
"

~\

r!

,\

."..

"l
,~,
"
, OtGICXaTOCGtY, ~

~ ,
r
.,

~ \

or ')'

l-:xp(o "(1 ~Y-, ,r ~( 1 ~o(l)( ocu ..


; ('l~ "i~; ~ ~'.". ~ Tii;
~; 1l- . ~o -rii~ x.x(o~, )
1 i "{(, {t) "{~~ '~!LL t-

.,

'"
"
'~; "( - ,
-= ;
.
,
. -

"('t1\.&.1!'t), iX ,,{/l-, !. ;;r;',,{lJ. oc, ;


,,,,,

"

J.

_.

T't); Ot~oaitxA~oc; 'j';b tuAoyt'L,I ~3 "roij ((l., '''"'


'
\
,
~ , 'rl)~,
)(.x~ ) X~lj, ,x~ 'j';at xuTo
'lj

oc ''; -.l)~o , :.

6, ~a XUTl,v ~ ) nc~o (, !. : o~
'' -' dt ~ crx't"aq. !. o~

't , . ''(; ! rpoccpJ;; ! i~'t).tu


,

'J't';

'~,
~~

t.\.I.'"'I

r1)U , 'tlV ~'1 u-1l

\.

i~ y~ ~/l- oc,

o~

~e~~~OytJ.lVOt /l-u1 - ~ ~t;~t; c!


,,{~ o~~ ',jtv ~ ; /l-U1;, ~ ~

'r-1J"

~~~:x.x(<< t-b'Jt i(l.t; b ; 1~

,,: w-l ococ~6, ; ~ !Lj

a/l- ~ "{, u<'tiXV1J't"~V -rot~ "


~ ,
.
. "" \
'~I
''' () it'l!pUYV.X

.
' ~
1
OtX aUvr, (J.ev oc,
. ~!L~ Ct{t);;iToc~, ~ :J.'~ 3't)-j~ '"
1) -;::;' 131$.

f'~t '1 ~TOIXEION.

KAAIO~

243

}:.

{".

E~& .(V.

IfE{I'

~
1"6" ~
..,\
'::
;
cl

tt '
.(') J;.;t.

':';

,.

4J; r.'v,

o~,

, }

")

'

... )

_. fJ~v
lI'

. -

"

ja.;

'

C:C;~ ';; 7:'~-

Y01JV,

~
~
' ~
ry'OH.
a:

'!. u;.tr.<, '' v.:1.vC

.,

&c,

01;

r~; X)'Etv !; EAA'ljGtV ertG":'O.

Kct'h . ~ .

t1J, ' "t~ . tO\.l cOXOI) v.l), 1'{) ~..tjvt


.. ~ 'h ~.tr.~,

'l)(::x~, O!O:1.tvou;

. .t 1';

v.et .;;

~t&rEtv

. (c ~ ~t~?OUV v..t {;)V '/"j C '


c ~ v.tv co 'X~y~x~' ~; ~, 6c;' ~ ~~, t~;'

~~

'

OC ;}
~.
Jt,

~~

r
:

;

c,xet,

'-

vet,

~
Ot'X

0-

';), 1 r.b ' ~ v.,;t U:L.tc, 2~ -

""

'
tX,

,~,
~
xx~ -t E~vat v.t' cYO

'

-'

a ; -

t yc:v6p.tv~ !~Ot ?, &7; o~o (..) :)


t!;.).

\
')"....
,
'0
'~~ tOL; T1'~
; . ,;,;~ xu,,:,o; T01J';(:) ,;,;~ ,,:,.
,

ow'

...

~\ '

o'J

t;.(tSJ'l.t '

":'LOU '"j

() .c
f

tv

' ',
Fv,

...

,.

1.tnc; ;(1lit, ,;,;; co

., e:Ij".
1) 1<.

'

,.1"iJ.

a.

-'

l\[

'": 1

'

oc o .~'X;.

f.

'j ";'~

('
~,,\,
,
).,

'f~ ::: .~ CJ, ~Z? ,,:r

'!

,-

.,

'

., . ~

,.,

)'

() \'J:.~ ~ ':'c.

C\l :::

i'

",JG'C<

yu,
c<

244
,

'r"'VXLx.'L~Y

'

r.v

3 -~L, b);

,i

, . ,~o:x
~
. ~'()
g'J~; :x~,

o~

.""/J

~,

,,-

~
OL't"llotu
-~

"(1JVJ.~~IX~

'

'r'I,"l

8iJ 8 'l ":" u<:) ~~i.'J't'i

' t lLL.

3.

Cy

~.

JI

(j

.
\

"

,,"7

u::ooU~G'}:XL, E~; ...,


":"
~

"
?~!..,

7;, ~
'11,

.~.,.

J aGIC-:-upt;..x, ;

'

:)

o~

'
',; .;;!.

'

o.~~

x~

- \ -
'

"/JVOL;
.Ai,tLV v.:, (t; L!-,.'J "rOU Otvou .
"
,
... ~

~\. O~
-
XXL ..

'

'~~, '; . ~.x; ~t;b;;

( ,

" Luv LU'I~, - ~ o~~, x~ t-

p,'tIJox, '1~'L Ax"oou; 8, ,


vrJv .
~,

t"

'"

. ;,.

,\

"

.~ ; \.']L 'U7.L;

.,

, L,

,.' XL

xxt

'

lJ,

:; '.~""t

,.

,
; XGtOELX;

. tA"/JVLoi;, ~L'iVL ; xtAt'J~t' ; ~ u o~


;]\ u .v 'l)~ %, rt'tG:L, :'. ~,
ts:L. ~ !11; 7.L).~, ~l.o
1%, ToUTO i) 'x'x~~ ~~ 6!l., , P"/Jat, K:Xt (:),3 u'lI M~yl; OUGtXaT-h~LOV
r.,xG'1I c-.px-;ti > ouoxvou,
" , . .
\
x.X~

~,
\
1

'
\
o~Y]yx, "t"X ';'C;x.vX ,
,

,,,.

'...
'.
'n.
.O'f G'JIJ')~,

,tl.,, x.x.L

"

L'f.

,
.
~
'"

.. ,
zvrUr.tOV

X2.L

,,,.

\.

,uptO!}

~Oovtl,t,;,O,

.. ;

'

xxr.

'
"t\ ,
,

~t7.~

'''''
~,
.

Tx.i~ U-11VLL;,
tL :x.r louoxr.ot;
..\
''"
~
\
...
\',

)'

'tjL o,,:,x~ x~a tt,

":'0 'ljt:L
3 ;, if>v % 6 0; e~P'ljxi ' 3tX 'tou-
-, ; o-oc; {. x.xl ~~~x V.tGt" ~ ui
"'
\. - , 0 - '
. \ '0 \
(J.,ou, Q)"
~ , ; ~ ; ;, " ; 'l

n.' ; 7;tu

Aaou Y(VOV":'XL, x.~ .YC.o, .


. '.o~;
.. ,
~, .
,
~
x~ I~
tJ.
; u'
"
.,
\,
'
~,

~
otp"tl
, ; oo-o~, fJ-ev ~x ouCZZP"t)~

- "3

_.
'
Z'J )
,0ytX;

'

. a'~p x.xcxx-x ppou~x. ,, x.tCiL'X. ~; .'t,I


tcx' px~ ,tL .U ;, iGTipx; VOIjTtov.
. .'

'

'7

, . , 'tou
-

'
,~
t;, ,';'0 OL"/J"{xytv ' -;;L, C,

1" ~TOIXEION. "

245

, .-::&,
,
.,. '
. ' ~\
&~&
ot "o~
K'JPLAAO; (X~~x, -rbv '" 1Jj. Haxtcv,
~

~y;()~

,,:,;

.;

, 'cjc; co ;, 3CO, '11J.r.v.

K~

~ ~ ,,:, 1). 3~C 't't 11'.s( .~(x, j'J i'

't'o; ~ 8~ TIJX:f'I cc1'.~! 1"; ~ 't'1JS

-.;

-.

'

,,:,

'

x.~

~,{y;,

'

t~

coc ; EAA1latv f1.~ c(O 3$ ~


(). oc; o~, .c '; 3,1 ~
~yc, oI~( c ~ AyC ;, . 3~ 't'

x.?t

'

(t

TOr.VIJV
-

1'. O:C

"

.OCUfL~L.

CC

x~ o~

~ ~,

Oi .. ~oEVOt;
\

,.,

\.
't'Ov
oc-

J 0J

Tr

t
~'\,'o'

'

\
,
fLOC-), ;
r.u.'t't
~o
oxoIXA~bOua . ., ~f.L'Lv, ; &etI1J.~ .cl &aet71 l(

'
'f. ~,, l1

.
,
r.tl1":'pCp

~ hpoa1loEt;

~ . cl o~; 3~c.o..O; 'rOu; Ot.O~ v6:J.ou; ipo\ .~'1tr.,


,
- J.AA 'fytOt;
- " ,
'
..
. "
"
\ . ~,
. ~,
\
. '
.,
~ '., tOt~; IJ.tv 't'wv J~X C'OZO,
~lX ~ C,6.t,

; ;; c't'

'., ~'h , OC l; lJ( , ,


,~"
\.,
'",

'
'1':0 2'. a.v 'I)IjIxY.
c':"x :J. oc:a. tUX.IX~;
e(].J'tv
w

\,

O'J1'(')'I . ':"'t:J.tPrJV

~ .:t ~ 1;OC~,

....

& .l:6JJ',

/,.
ip~

\'!'"

()

X2t

eYYpCH?O;

Sl.a.t O1.0~,
-

't".

-r.,

'
1X't'':'Etv

~o~

't'Q\

1"'l; u~x' ~ ~ .' ,'tt, . ~

!; 1. r.1lGcut xlXl '.


~oY':"O

a.p~')

'rl';)

'l)o~. & ~; 1;3

.,

,t
'
- c;u() .~ ~ .1) 1"'1\ -

'

'
t1:1.

% )- G"uv-r; '
eL~

"" 't'O' ; ".


,
<,
T'Ij;
) ~~%;,
&

cXfLpta~1ITlJeeilj(1..~ 't''.a.- tgeb(1.t(~e1l 3LO ~1. ~ .(1..~ aUV1J ~~

~
,

\
;
\ .t~'JlJ
, t;) a.x ivrx,
'

oo.ca
,\ ,;;
0'.)1.

~o C . trweev ~ ).
f)

. ~I
"

:.-. :J. . t.----r:-Q:/'{. . . t.


,;,'

"

246

'0 !

' ',

-..
" '.

11E~

)"

(! ,

. - 6'.
-'
6~
\
\,
\
~)'j; . Iu ,
7'J"-;OU~, <p'lja" TOt;

'
() '. ,

\ e..'' 1
-rOL .~\ ":O'J

'''~

"

.-

,.
6,'
'\
-,
,\
:) ~ OC(1., $-

(1.:GL L', '~'f,() " -::!Jr. ; OC7:~L

....

..,
tL1j
X7.L\

a.

,:,,:,L~.

G7tt fL1i :;~t, o~ 'j> .:1. (1.; '~L .;,


,
" \
,
,.
, ,
'
,:,c~ !t x.~, !J Ljt":"Ij. ~

[.t

" ~
: .

_. "

'
~
~t{:1 \.-

~,

,~'....
f/.'l}()
cr.G"C": :;'.)(:)

~,
u;;t.IJ,

~~

oc , ~ i. 'J ' ~C ~ [--- \.~


,
- '
l'
'
~\
,
'
-(; nt",~'{L 'r'J';'t'u>v
.'J~.L'l :;;' '.)
r

.
~-.

), .t1'i:'l}i. ~QGL' ,,;,\l ~() :;: .t t


.Ft1uU;, 't'i;; xu.ou u~..b.t1t C.6.'t1, tx. 'J

;}'j o~&:;,. ' 1J L: ; C1.L6"lj, ~

"

' \"
-: J. C

. r.x' "),
' '~ V:Xfot . '. t-:,:,,
'
,.
{j'
\r
V'..,,:, L ot

''
- .

1
~"1
"'
",;."":; ::. [1-C ~.. " j'J~:,

:,

"';0'1 "';'l}
~{}1;

'
X~t ., ,"'J-

X:XL\ .",;c

~ v t:
"1][1-'

t,. vu U",; -~ .~ ''!,)~o, ''~~,

tr.' :'lj~C "" " 'J-C; .' :,


,

\, ,

''' ,,

"

\ - .

,.,

oc",: 7"(l .7.0:lj

"f,,

'c"'~c G't')fL'I~ uoonelVXL.


: t.
,

o~:o.

,
". ...
.. rCL .,\ \,L'
. U"I]
'.. 1 . '
\
~
\,.
"IJ~:11 ] ;, <pua,JC."f,'I OXOpC xoc
~'

"

rou

~,

ttXClY,

"'t~

"

"

.; 't -

.ro, ' ocT, ; ~, Cc.' f1.(X . i'Xp


,

' 'JGLC;,

~\

~\

' ~ 0-1 'rucv,

.. -

..~ ~~coX ~'oc ; ~ to, 'PUG~Y.~V,.


~
~.\
-
1
\

,
\ \,
(,). 1i z~ ')!)
~"':OI) oea; ":0"
etv,,;rJV' !1.L~ ~. X~ '11

, - . '.

_;~oca; -rojTWV, 360

3t

241

,J!1!, 1'; ~p ~~; :.).tL~,

~ lAA1j L()u x:x~ ~",?:)7':t, :'

8 XX~ 'Ztt?t'{potpt'

', , ; :x~-:-:x~,. 'J'JIJ,, f.~

E~6o;,

XptaTO; -.1:,

(n;, "~

ob

ot)xt

.~ ~).ll 11 ).o~n ); ~ ; 9~vov,t1j~ -r


.

6',10; .
6~ !LXo

3, :

,\

.'J~ '':)

6--, O!J.
' u"'11'1,

'

't''t\'f

6.~ ., . ur-'f;,

r
,
11 'Jllt,

'

11 u" 11

'-1
(J.;

.!,
-.) r.~.IJ-I)'t";,

'n

.')1: 't"W tJ.t~:L ciAA~ . iJ ~ 3UL ,


"
-;'
- ,
' ~\,.
;, ) 'o~~ 7 :; U'n; tJ. ';' Q:,)I)c.

'

!
r.PQ'

'rllV \1-

): ~; 1)z(~; ~x: , .~ 1 ' ~AllV f ',


1.; ! ":'"t).

,,:,.n

';t.;

~l)-tv'J,

.,
'
. , '\. ..
) P'Ja~;,
."

< _L '

O'Jl

()'JVO-

o(~,:,.~ : ~ L(. &x.&~ it -

'-

, ':'1)~,
. "\
~, c

.,,:,,

-.u .. ,,:,oct1L,
'

'~I

Jf

t1.

'' 1,1 .lI~~

:::.

"r

r'

_.

,,:,;

,.

,
.;

~~; -oc, .CXt1ll'.t,

~~N

,
,.

\
,L

"

'

~:x ~'J.,

-"'
~ ') tx 'rU7:'X,

,....
C"1yo~x ':'01,)

6;,
w

)'

~'.

~ (J.IJ"

' '
' l 't1':.. j'tvt f'

10
-'
a '), ,::;

,
1J

':':r(6-

-r-':"JOC' ,," ut; . !; ., 't"vv ~x

, n

,\

, .'),'I'JZL~(X
tJ.'
'
,~
~., '!

f'..~~

~,

....

L.L":'t1.t1.~ ":"::'0;
'!, "':()') C~':"J~'
.. tJ.\')'j.-
x.~~

r ~
,~

!r.L 7t'r CL .
"
.If'

'ZtV~'Jfl.x":'t ,ct

'

'b

ptXO~

'x~ Oo~ i .. oVEV~f':r.":'Gn 'rt1.~;~i: y(:x~; t

"\

:x,,:,?~

,,:,.;,

')

.,

'

\. .

. r.'J/jt, ~~ (,C.,.'c(J.~, ,O:~

'tJ'

yd!p ;~ ~ t(J.11 7J; !o~ - ':' ~,x~c.~,


i' 'iJ ;( 7; r.~~; ;; T~80;, xc.t ~
t

!.,

v:h

,,:,~:.t1.:f.~, . '.

36-

t',.

Er.' ocu,,:,ot
,.
cpuL)t)

~') x?~CO '(rU":'t.:~ r.C.'J"t)t~ .


."
,
~
\ \ nIX'fc.p
,l
r.'J . "'J'O,,, U7:o;., '

'

x~

<f

~,
t(,C~n ,;,:U/i'L;

CTO'J,

.~7Y.~

,"

(J.',oc'" 'J,
~
, '' . ti.t
. \
'-, ');
. . .;
.'
- Pt:t ~,,:,L.

, .

vtup.c ":0 , ~

"

1j ') ;u't]'1;,

o~ ':;;a''J'Is1 -;

I~

t:~

"-,
'"{
(J., (J' ,,'Jvv

n x,,:,S?X

rCIp.

)!~ ~ ilt)I,

()) ~ 1,6'.1~'{

248

Il

'tov ot!.T~ ., -re 3Ici axpx,6>()7jv, &tx,ot~e(J-tvo\l ,,~


~ :.o.3~ ( , :L.l3 'ItPQ.fr"U't)aL~
xl ,,-r~"
(LEV Xp,a-ro; , 1'11 ~ .6 xu~oU, ~.1I ~ (rx.
, ~ " 't'~ (J-~~ {) "XL (J-,.1\U'r't) tr.Li.~

., d ol3 ~ 'xo~ au1"'12 (" .' dp ~ ".


~. Mr- 3("'/ - t)Jou, ".xL i 'Q x.'t .

-rii auCL '7, 7'"


, ; -; etlt'6, poa"OU-, 3& 'Vci~ ).3,

"ri1~ '1)(X~ xx'[~ ., o~ g; xx'[~

"IC(J-O(LSV, , E).-I~ x'[~, tloc fL6o'l 11 axiaLV x;q:l 011~

ii't) -rjj; ' ui), ~ fXO(J-t , .6u, 3OC -ri);

'tOLUT"l); 1tui!, &(J-pxvL~O!1.E .;.


;, ; .). tyo, -r-iJ ' .::.(c& etx.6,r;(~.
.

~
T

"';

-,.~,
) ou.0I) "tU71'QV .

~ ,.
"1)11-,'
11

O'JO

~'''
,"'J

'
lXr.O"T~,.

. .,
.
'\'

~''\
'. r.., ~

,
'Jjvt-"o'

~.
~
,
lJ, ou~':'"

,'J-AOY

'tt 3~o ~ .p(s:;, x.a.t . : ~,:,xo 3& ..


" ,

,r,

?:' '\

\,

tI

,. J VQ(J-L<stL t,UCX, !. ~o.~

r.L-

tJ.(~.tL, , ).).oc 't"O.U ::UQU ~6~!O.


~~ x.cxt 1jet,~ ', )tXt r.u1l e, '
x.6~, x~ .t'J x.~?'-'" 'LL~ _ U.T.x'L;,

ckYL-

.. (J-~t-hLft(!J.po-p

' l"r <: l.

atbXIIt.L(x .. ; ~ ~).x.O ~O'l 'r~u't'ft iXtl;-

-11 ~~po?~, : -. ~y l~. OC 6. u3ii


i,

. OC U7.(J- 6J., .e.


,,\.,

'
.,. /

' ..
c . ~, ();, "l'1 . ';I't"1j, '.; 't(uV
~,

,.

t ~~~- ~ ( tA-lje-n . tx

'7tXVTX

- Tll,
-

~~o
, . .ll;
.

~\

'

.. 6ljr,

,,~,

r; ,

; 63..;" .\ x.~lI; , oc ckL' 6J ~ .


. ua.~, ) ou3e: ;, o,j3t 3).~ ' &'1
~
,
. ' .()
" -
"
t1 ,
,
, "
Q!.:%'.., .
t c).(),I v..xTxt~ x.~ ~x.e.T;-

nt } yi't~ ~~ 1 XL '' fLi l)f,6 fLo~pocl -;;


't'-u :..xo-~~, o~ l~L; ~, 3fL~ fLcv

~o LQ~ 6 xtOiJpo ~~ ~Z "Hp~, r.1p.


';:) llOaEL~bjyO;, - ~O ?1; f,fI-"~, ~

y:r.

6 ..

o~, 1JALO~o 7 ffl-L~;, 1) aeAY,V"flo , e\JfL6,o


Luu, 1) fL1l 0 -r-n; A<PrO~LT'll~, ) (" )f,Xl Q.{J.L" fLocAAov ",: ~~).3E)f,X ~.ttv"

~ o~

r~t ",:6 i r.6tJ-O ~ 6t .

TVOX 't"~j ~, . -., . ~- l

~\

':''

JI

\'6
-;; "fI"

~TOLxetX, '7t"XYTt f, "f,:J.t ,

'

~,

ct:

!~ QC (1)"

...
,.

/ft:.

; xxAXfL"1I'I ~o [ 6J.; XXuCOtt, n~x " ', ~B c~ L . '


i'X6, xx~ L, ~ i'6o r.:x, ~1

't'ov r.xpox~ C~y V.tv ,:, p~Ou/l-(xv ~ "


( r.&.xo ' yo, ~ .~ xC ..
''oc"{1 3UvCfLtL, fL1 '' ~ . r.tL~
i--~y,x 't'OLOUTO; ~..lix; ~3L&.OCL" 3s
.,.i . r.v', :io '~ r.vw/l-x

'"l

\ \

oy~ ~

:i&.x~ 3~"t"'

4) .

. , . 6
,
xr. "':LVO; "rUl'tJ;

"'

~x )rX, XYS'JIlUYO;

\-

L &/l-"l) "~, xx~

l)t~px/l-0V av[J. ~x.(.x

t1L -h~,

ou~tv t6Lt .

i.; [J."1)&::(. ,J.:f! ytv6[J.EVo; --r."Ij<: y~


.::L ~).

. ,

"") '/
'
~ 'tO'J
(; , 3).
~.L'/

.~,

~%; '1)~,

"

~;

r.poTerov

t} Exc JZ'. " ~o. ~: 8:'. 7:S. -!) .)," ?~.. . 2.j':~~f',
16. -

3) :6. . f8~

I B.\.A.~T

250

2Cc 86 '; . ~o, x~x.; -.1.

Et - -1:?'I1,I')U "(:1., ~~~ ~ GC}G~t 8 otKOV;


x~,,:p ~oo;, 1.0u'tt;, ';)":'Ot ")- '1l'x,

.,

\ - "

"

') 1)
':'0 ~? ? C'v, & 1:o~~y

.~':'~

-..
, '.
' j((jvtd.

'r,T~L
,

', "
;

'

%.
~

1' t:-

,. ,~ .
"_\IYQrJQ'J

9'

'tou

t".

'':~o~ aTOtZ~(OiJ "~~

6jl()(

."

..

''\''

"

a"'1) a.a., o;a~; 7. ' o~.o, C"I1.,

6, ~ ~> ~,,:,, ~ ~~ 1:? o(~:,


r
"'
"\

\
'
",
,
.. ~zo
at'l~t .&:';1. GUYIX
..~
Yo~L .7:t~t f1.EV

1"0'1 efl-tptJntJGif1.~vav ,l .:1.~,'lO'I u :1.o~


,J.r.t:-:;, 1)v-~u:t ~~ ..' r ..bfj et; ,,:, ,

[ "12 ,

,~\

';;

IJ;,

, . ,

,..

. ,

't'fJV r.'Jj i".'J":'~tJt'l OtOC7:pOC;~)OEVo'.J; t.-

'"
-
'rO/j'OUTO'JI,'11!l.toua
Xt

~ r..uu

oc

"

<,

OG'1)'i

oc .'Juiu.;
11;OC~OCb'lJrG'1;
LU.i\'"
Ur.G'11 'tJ'1.(XV.
~
~
.
."'.
~\ . .
')
'
\
.
\ \
'fj .?,J'J~ .oc , r.pxx ~';1], :J.?1J'tJ

;.

\ '."
,

.7.:7.

o'~.~

-.

--e=:
:.-

11.?~::~

oc2).

~f~ 7)'J. oc> ox.~ ~uV~'JToc~ tJ.tij~t . o:J.


uJ.t, 1:. :J.ovoxxGv ~ "IJt. ,' ":'(~) Y~'

oAOCtc:> ?,; r.,~ 1;'1Jv.~'J, .~ ,


':'Q ,!1.e:

3).

l'r))I -1 ~TOIXIIO;( . .',


".

\,

QV'i 7.E~ 'rQ

~ '
'. c.:

"rr.atov

..

-:-;a..,

- , -

.~o

-.
,
\
"1J~ J.'JI1, V' '11

251

-:-;O~

,
!)').;

-;;:~Y:J.~~

1"Q

'-'

~ 1'; ct:

~~vL'Y X,/ol)u'
OUY.. bc)'t,,:,:~ ~, ~'
3~~O', ,
'

,
r.i., , Xo~t r.

":'OU

1.C't u,,:,ucoc't"a ~).

O,j a'J":'L .g~'t a,,:, .. Jl1'c:J,$'l .:,

,\ oc" ; r. ':
'

.,

O'J":'O!)

:oc'!

f1.~

'

".oc:, ,
~ ~L
L
\.
r.Q

":"ov (~--OIJ &!), ~ ~ ;~o~ io.1,1~; ":':'? ~ ~. c:,~Q '"'

6 8'l: fJ.~~UJ.: 2 J,

.......
-J\

e'.

J ij'J'fl(~ ro ( ,iJt(.

v),(tv (' (.

'. 7!;

~')v6~o'J ,

r;'.

M'Ij~,

iv ~) x~ .

1'6)',

--, 'l1, Xvo[xetO'i ciV'9~:J v1., v.1' 6~


3LcXy~y, J..,J ."r ~~ c~~, OC ao~ x~, ~
6 ~x '~ t;.ufr.. IJJ.b( ';) r ''l1~tv i~La.~:

xn.~-:~

,~,

>

''

'

.r.J ":'L !L~a; \ r.l!t~ ()')-

~tJ aX'hV,xTo; T-l1v f.x, b~ .(~ io.'1.

-' '
o'~'
O~ 'f~
.
,
oco~

' '
xt

. (;C).7."t"~,

,.
. o~~~
"

To~~

eC(J~
~

yr..,

tr;'.
'
, "o~
:
oc.

' 6 1111-'";

''
11:,
~J(,tt~

),[ tt ; U(ft e.

...
.
,
..
c.VC ':'t'tClJ"1)

" '
7.0 ' !J":,,,t'J

tocu-

,. ~
~
't)p~xou; ~\1Y~ jC'L,

~,

rx'J~; a~O?eoiJGf)Ot, ii.t o~ ~ .~.~) .oc ,

2'

" " ,

xt-H

J.!)OC tU

,~"

'1..

, 'To~ If,rr~-

't"; 'r~L; ~ '1 .oc s-l1 r.t~.&U 5.(~,

't'cii;

''o~o(n .,.(o~~ ~L?V~r... . r &


", ~; ~~.O; ~1: J.~ ~ rx ~(-1( t ...
"

\a

()"

,~\

.': OC .x~:,

'7t'XpxAoc:.Lgivt":'~~, 7.~~; z~~

''
r.. tLO;

.)
,

.... ,~a:~"
1\J

f~

o~

. .....
--- :.

~' .
O')(J .

''\''1'

.I.

\.'

~jo(~, .c; ""

-.
,
C')'~ uOCl1f

nIJ ~~ '

IHC rx~C''

~)
-

, ."11.

>

'

:.

1j ;;-'

252

~3o, p~ 'i:Epttpys(~ 'i:t.v., O~~t ~~ 'i:rOGI"t'OOea~v oc gf-~oc ; &.O~ ,.. 1.oc(' r..U
~ ; ll;, J.ococ.. ,

~.,
o~ o~.o,~

'

.'

r.J

~n

...

.. ,

~,.

~\

~
, ~ ')
,~

1;
~oo.~
.1:

..

'

\",,'
. ,

1,t

,XOCL\

',

"

- ['

'tU

' ~ , P'lj~,

-r, -I't), 1j-:-ot ~tOC., . r.sptbtbATve~~,


-

EXXA,IIt1toc;

-"

-'

,:,'

" ttaocyetv
,

":'f)'J; oc~
,

__ ". r.ocp
,
':"''"

__ ,
,

't''J"

tJ.

.lJ ex.ec;rj~~, ;~ U .~-:-1I'o'.o'; ..


tI

, .,.,

~ ~

"l"~
\
OC!J~; OCO!:rOC~ ,

.,

'

.,

:lIl.~'t)Oo~,

v.ull

, \

\'

~oc O~ !.

't..l)y

,"
tJ. ~ "\
'

oc' 'I)-

"l:~"
, 0$ 01.

',1.'
Qv.t'

uGtocv
\
~\.
,
~ V.'t)oe ocococ;

!\. ,. '
'11 ~;

...
'~-

,x~, .~ o~; (oc. ~ oc' "!; V.tv rp,

, ') ~ "t& 6,o~;


-

~ 't) OCjoct;, J ,

\,
tt;

.) ~t. l.O~, . .~"

~,

"1

;; ':'~;

t~oc;
p~poc;

\.,

,.

.,

.,

..,

11':' HixtaTov oc; y(vtToct' '; . '~~.6)

iObjY ~ (1 't'oc~ [1.boc ; ~,~6o; jCt.p ~~ox.


\'

(t
....' )

-"

oc

(~, !)occ; ~ w'~'I)' ~ ~

t"

!-'. ()"

yoct .. 1, '11 0$
~\

~~ v.fJ)t;

; To:j",:,o~ti"ovot, ; , r.~ptGToc:1.tVOt, %; ij;


; ,,:lf; ; , ~?(~ ; ~:)

~.
\
\
_.
'
'
, "l.u Otocxoyo,; ':'0'1 x.octpov "r1l; 01Ja1l; rLVea Xt
i.~t; ~ .!~ 1), .oc".U:1.()~
"oc '.

_. '.

n "

.l'

.....

S)

:j) .

& ~TOIXEION. '.

253


// (vY'

lxoiJutr E:~)O"'O q6 /,"

'A:rol '.

\ .t7nxor.ou;
,
t."
'
O'J;
C:Tou lOvo'J~ oct IJ.~V ~~ .~jL Toc; -rCJv .

'~'.

.,

'
~ ( ' ) ),

; ..jt, !. ": 3Lc.h; Li1; ~~

,..,
.
,
,-"f1'>; cx'JL,
'"

1;

't"lJ;

~\,

o11A~O-r"

":ct

,~,

; .o~"f 11~

'

fLSV

. C

'

GUfL\')CXL-

..,

.. "lJaLC:; c:-r,; x.c:-

, t 'r. 30fLoc 3e'1iacxv 11.c: , stTt

x~x '1,'1, t) r.p6Ttpov ~, .'l/

'

'
fLCX,

".
r. .

'~'~ '
, tt

XP"IJ\

3,,-

\.
,
; .-

; ) ; 'oroc : 11(":'11, x.cxr. ~

c:-r. 1'i1; ..'"1); 1'; 1' i;yt'taO~L, .!.

t6v-rc:; -rCJv f/.r.u au3~x.Ox~,

-ro ocL &pta-rov 86c: rx. .."h 3 ..Yt()


1'11 3 1'~ ..~ .-rcx., ; 3UYC1G-rt(<<y c:u"tlV
f/btt, . 11; ~ .o~; 1' o.L IJlJ-rU,

"

-,,'.

'

-r '"1)f/.

cx

-,.

, x,cx,""
,
C:X~

~ (.oo~

3s3t~.J.ivou; -rCJv . ~'..i-r .7: o~ i .

,~

~ u;

\ "2. /
l &,

X%L'

~ ..
~ (1GoO

" oxpcxottYJ.%

-ro~;

,
';=:1'OCL

'
.. ;

~x

ovoooc ~~o; ~Goc, .cxt ; iOpo;

'rO

\ "rO'J-

.,

')
- r.V
. a~
.,
'
'J..-r.

-f'-tV
'

; \)

1! i-r, ..s-r1!cx';, 3 u-r;, 3.~ v


6 &OV1l (;.

TO~ ... (XifCXGtv,


- ~
,
"C') ~o~~,

\ r '
., 11.

't"'Il;

fL1!

; i.J.., i' "

'

'
'~6 ~

O'~
o~
11!

""IJv

~) . . -~O LU, 6% ,-11. -ri1; . ~o.


'EJ'rtiJ(}lY t 1<: 6t: ';'a.

" <: ', (.


!. f/.tv r;'. 1~ ~~o\) xocv,~v, ; cxLtJ; .,;
,,:,6) or.iv 4.1 OLS-r%, 3', ot ~ (Ltv A~8@&x
. .'~'J;;,
,
, ... "
.~.

" ,
",/
%~ ~1~Q~1I, Y.7.~ l~tr.~' e.~() (~ 0& yc

..,

..._4

18" 1'() !1

. J,:,~c>i;., .

Y~ ;c:;,

"xl

1;; KoL:;; ~'f:;,

:t

X\~x.~, ~~~;, % l\ltG;t!L~:~' ~ ~ J::, ;

9-

z~o; Ea:~ .-tt' ~~ :r.; .~') '1!L,

l1~~ ; .''Ij'% (L ; U;';Q l..f',?a. '7'~, ~)'I

\ ) ,'l),
."~ x.o?~,
,
\"
~?XX; ~, "{'2
~

I1.0

yp,'r;

_.

~~,o .
;

l1'7c: 't)

.;, ;
, , f1- 'tj:

\,

...
~,

....', -:~
~

'

"!. Q'Jt;

"..

u'tj"t"

"'e

t~

'

~x;,

,.

,,:, :L;-;U,

' ,

xx.~7]

'
".~
~,
...
,
71 &LVXL r.~. t}L.,,:,"t'a.L '.

7;X~-

'.'
a. :~-

"

L ":'OL

."

r.Lr.'l,

,
xa.L, ,'fIV

":'

.... ,

11'1,

~y ., ; :t.: Lta.L 71;1

CC')

,
',
! "tj'J'I)

dAAi

"{

~6 'tjr.'('f;;~(a.t& OC' ci'it'--~,

~; xtLP'OTO'ilta.; !; t(o" 'h'J ~, "lj, I);, ;


- ' '1"~7.~
"\ ,
t>
,
\.
\
' 6
'Ot~ t:"L' ':"j
ot2.YOpeuouat,
'. . '':
~~u~ 8~JO

&e ~ ~

~'~~ X~'6, i1 ,,:,'l

'")., io.; .t,

8, ~'., 'rov t'~ $at~ 7':7':, ,,:,(~, ~ ).~,~ ,


pa.~'Gf -, a. L()(."!l .~'ri'~LV 7;, [J.,lIa' r.~ptIJ-

"

"

,
o~.o.'l"l) L 't'X O..~ G~a. !~ "?J.t '11; ~a

,
,,:r.IJ

'"\

<'
,-,,'
''
CtvTLVl1'1 '/JQ.
a.taa.L.,
J.
oXL
_-

':6); :-i~ta~' a.Ul 'h At'~~ U..~' 'l(jL'; ~


C"CGt't,:i (.')t, a~ao'!: ') x~~
l1{ XptaTou r..d
~ ~

'\) , ')

')

,
t ,LX,

)'
J:
~. ':lj

,(~ . 7~C~OU OC'r.


\.,

p~ C\)l1 f1',

a.L-

~, v't) t.'ll~ 'h 8 '\;, ,!, !'!J~,


It~u, t't't' ioo ~ ; 't.,,:,; -;;L
...,,~~ t.t~ 1yp~ , ' ~ ~ i1~ '~'c:I~ ." x":"~ tta-

. .><.~i'l, 'rTv ~ lJ :L'~e\ ,t.(' ci


'rO'J

~~ ,,; j:o Pl1..~, c:'&; 3L', ,.~

.t~;,X ." A.tALxv .t7~1C"6v.~:..

' Jtvripar; :,

3, 7.

'C'itO';OV,

{.

.Ot . ; 8? ~'J'Jb~~u, c~L'CX i

1"~ ,:, 8L~\ t(~L' ; <i& !LctQ:u

~l'N1l~IA !OIXEIO~.

,....
.

1
~
.,

,
... ;

255

-,~,
~,~
,
\
'~ ", ?":a ~ 'S-

AotLOV &o~ XEtpo't'ooyt,of}ot~' eo ~ ; . 7;.:; (7)'1 ,( (.r


OeafL<ii' '),~ ot'fY.
- -,. 6 r)')'u'.l:

' 1l.l.

ded .r:O , lx.l~ fr,


XCPO'.

'11 r.o,~,
O~

- 1'1 (%.~X;
. , j z::o,,:o~r.
'
,
- -;;r.,:,r.o!)
,

rljto-

~~

VYfJJv rr, .
~'

,
x.'r).

-~,

""uvouou,
'~
....

' ,

.,

}.

'r

~ soc ~. .t; ,.l1-, IG'~,.

- ". ''r);
- ' ' 6~ 01.1 X.r.VOOYL, 11L 0I1-E
' r., '
"t'
'r)'

.
,
aLtX'r);

"

'",(.''Lr.;
'\ ,
)7..,:,''"
6); ! . ~;

... 'b; l1''t,; T.rtabt1t, (,,:s ~L(~ rll' G'Ur.~ -

,IJ.T, ;;tl1x.v
- .'"OC'J':'I
'

. \

'7'

,, r.~~, o~

7.Sp

.'
c.:t,

;:'1

o~:;

'r)t,-

; ~ r.';G'3OCL ",ooO~,~ ;;! !L~V & ,

t.

'

~\
'",
~,
-",
os
' ~'I'Ij '.Jr.~pxouax, y~p
.t...
'
.
."
\
,
(~1JG";~ 1:iX:J":"Ij',! rJ.f:ljl~ov t XiXt ; ,",, iX,

J.,l,r,, o,:,~oc
...

"

E'J ot7.tG'toy

7.6,~ v, ;;) g~~V"~'J(:); .), :Li).),o,l a~ dtt~; X~t (-

8\'

r.~; tJ."lv~j.,,":";, ~t; ,j~~~GJ., xp6vnu ~


.., ~YIx.1 t" t "{~ ~~ (';) :J.iv dvocpo ..
. p~1; iXx:, (l.t, r.6, "t'o 3, ~ro t.6)r,,

3&

x.i T'L; x.x3x~,

'

XV

Tx'L; ; u(1-~-IJ~.

"r

fL1j':J

u'J"t!;

W, <p"l)at

x.Xr.

-ru

..

f)TL (1-, ; ;so, . ; (1-&, ;


f,:,:-r,-JrL ~ 03~ x."Ij(~; 'h 1"" [J-{
Ex.~",(x, ~ ~; '7 .,d; .~t,

3J.oc o~6o,; x.x''xx'lrx, 1 oy~x-.o -.x~'t"1Jv,


oiJTfI> C) x.~ ~( ~(c, Gb
"
1
'1 ,
.,
11
\ , ~\
~
oc,. oc r.er . -.
[J-ev o"t! W

~i ..ntcv6;, &; ~~otXo;


,

"

,)0

., .. '~ ur..t ~uT'~ ,,

OO~:.

TXC; ~ !C, P"t1tJL, ~; -ri}; AGrc~, , . ?~.Y~

. x~ !. ~o..A~; c (1-. Tct."


~ ,

\ ~\
t
'" ,
'
U'1ct'
o.:x~ ,, ~,
'Jt .
o-.~
'.%~)(.x"
,

~-::t; ~~ 30' ~.X.C ~, ,

'rQ\'i

ucLIJ.

71)'

0 r~ .

i x.~ ;rXx -r- (. x.~ ; ~u.U;

1t.1f:U;, 'tQV ' , P"t1(Ll, (, c, 'tov


1.
1').,,1;,

, \
tX,,::,x;, OtOve,L

'

'Y~o; .

T~P x,c
,

\"

'

' " '; 11


~
~
t; ; 01j ,

J.

~x. a',)

.,. '".

.~UTo~,

, r.r.
,

, -'( '(; urL, rc"t1

&') ?" i! ", l% ~; 'il%; ocv O":'i,


. 1
\
"t ."'; Y~P

1
Toaou'rO'J;

" opo~
.
'ltO'J;

'

.1
r;CIJ-

't'ov, ~ x.~l ;, ~ 't'; ooc' v6"t1L .


, , ~i 'i; 3jU fLiiito;, tVat ;' f7:0x"( r.po,
~fL!' , ~6o 3c6o' 3 1" (1-11
; ~, nX'j;C x,ateLaoraetXL, ' ( .
,,:,:;, o~, /l~ XIJLLPOU; 't'f~ !L-t; ,Lo :i~c;.
O~ j,o xElPQroylr: ,1C).

'

. '

"'

O'J":'(JV TOtY:Z~O'JV T(tJV o~O'XYr Tou; ,ll':'1:0'I; tJ.ovtj~;

ITO!XE10rf. '.

251

~(~ "t' t:PX.~ Kaxo6).~ l


u-r o~x. o~ or"; x.~' ~).;lIL, ' ot; ~
iJ ' -/ '71(a1)C't o~o;. ' o~
'~ E~o j), 8'1 ~ ~ 1)~H~,

-rpt(;)Y

, .l XELPOTove'Lv' ') 2.px.~


:'( 'r]v fO,

fL't)

(1, -rc'L; .6 ~ ,,:, ; ' .

X~X.X 't)~ -Eipo6o, i-' .>t~


'xx.~c (. 'L ~. ( ~ 6; ." ; ?b;t.'t~ ~ ;;o~, "t'0'L; 6-

POt~ ~ )" x~ o.~, r. AAavol,


-: ;. ~, 'r~ 'ii), ~, ~ ~.tJti.1 '~i
" 8tt.. .~ 8~ oo~'f r.t-1:"t'tL ; u;;) Co .6, ~, c' ~c; r.x.
,,@;r.~; ':'~; fo;, ; . ':'0",; (t; ~,,~

_.

'

'11 (1.

,.,

~~,

q:)'1;GL,
t"'

LTYOpEU,,:,xL.

I,t

1 ;.'

6.JVYOuOV .

." ;-'. "t'~; '. Iuv6~o!J ~tt r.pt~( -r, E..).(c; :V'J;, i) '"7; b'. Iu630v

~'. .''/6, ; ~ ~ j} "t'~; ~'. r.t-ntpt;, . "t''(

.,

"'

1.: v.;,

"

''

..

6'\-

(t)vU1: ~

::. '~l1iJ~~()

r
. ; ;;o:.~x;

-;-' i.SV,l &'l)(' V-efi'

\"

tt

~,
otUTtoo"
,

'" j 'u.v.

.'t);,

8" i-L: 6 ~ AAx~p(~~,

,
,
\
..

'i\ 'Iox~,,;, .~ c -cuc


-

_8

"

I 1 .

25$

cr\v , 'tOc, : ,(:;, .~ "l).V~ xuwv Cl.~o~


4:t o~; ~pO\)~~ p.~ :( v ,:\ "
1
..~

.'

,.,
..
O'~tJO'.'1Io, ; t; tJSOC

'"

.OC,~, \)

1lL.v )c ; X~, {~ .~ O',vx~ ~ d'X.OCLCX


Exx.'fn.
, roi .lrl, 6, 'I6p~"
~, -t .(,.,., n:xt'p~~pX~ , h ~, BOtJAyxptX, c

iX.X.A't)<JLX, ~ 1(:..1' :'; IOtJO':xo~, ~ . ;


ll''t),

:x~ l ':' ~

T:;j, @!)' :1
,,\.. .t
'
~ ,\>
\ ~,
,
.,'
~\
'
05 '1 ",oo~ , 't) . .i1.:'t, ; c;cu.: 0"1) [l-oc
r,~':"1J ib~v, ~ tt'L(.I.YO'e 3,',; T:;j; Aox(~
6~o, .. '(~"t) :X~' ,j ~ ,; UQ
-~ 3 6,6 xstPOTovtiO'OtxL &>.
Jo

-rOL f. -r:;j; ("l); 6~o .v, i ' iu'J


- -r:;j~ :, t',v ., .... v !'.6-

, ~OC.s:, . : cllyo ~:;jetv


.' ' \) 30o~ . vt(oc; ''

. .c. "t'o

I" ;, ~. ~ v~ 4) ~O'.6 .; v c'~


v(; ('' IL"t)3l 6> ',,:, ~

6" ~x b, . ~ '!) v-h. !..'


x.~ tXpx-n; '~ &t XiXL u' ("t). ~cO'&,.,.vo;,
-r"t) .033x~, '(voc [.f c ot c6v~ ~XPXbOCL~, ~

J. ~
"
.. v LSP01JPY~c~
rwPOO'l1lv,C;CTL
t.U'~C~ 'J~ .oO't.;
't'~1l~, [16 - "t'-r.v i ( .. - . ~"
"
a
';
\ -o~.~
. , EuroP"l1crXTo
~,
',
't
v" j I[l-
,

c .1&

~ T~ .-v" v ; tG'!l.~ .o,(~~, 6O'cy


~~x.O 6"t)AXd~, ~,pov cv 't'OU't'o .z.~ c"t':t.
rJl1

.1&'.

~l.
'
,
6~
,.
,
\
, r; . . !), v~:1Jt "., Ku O~
r.~ ..:"l)'L ~~t, .c ~~~xo '~ 'i'1J; v-

!)'r . :. '.

259

~'t'1"LVUJr6; ~8., l.~ 't'ov 71~ ');r1i601J )tXL Ku~EXQ1J

'. ' o~x' ~ x.xt. ti~ 10'9 6 .\.,


~o& 'it.~'.:l', lpyo E,jpttv lx.",
aa1-:

tt!,

~ ~; ~y Kxy~ 1'71; '"/J~ 7.rJtel~px;


i(.r., ~xzo , ~ &., ~ ~o

"t'\

r t<'Jv, ~ [1.6'10'1 r.(7ro, t<u6v, G., ~

'. ~ ~ IXpX~ , ~ ~;jvx!l-'t', 8xp'd, (J-"


' tv6v x.xL !L' TxQO"/J .\ '; r

. , Et"()~; ; x.xL &'c<;

; .(; ~YPP~; bVO!LXtouG'L. 3 fI 'x.~IJ.


'VLx.-it ~', I~o~o;, ; !, oUx. ~?-TJ, . ( b.e(''t1; vtu, ; .t -; :71'(;

)(.' ';) ", "tXUT'l); ., 8'1 x.xL ~ -hTtL ';) . "roij


aTl)tXtrou' o~ ~s . Io~o -.

z.~ '. .. ; Gt[u .6 Tii;

tv Kocp-

-Qr'! I1J63Q'J
.

!)

iuavtQ; , t't, 7Jm, .lC

TO~ iy'( :u6~ , Xy~)xo ~ylX~


. n, ! '~ - ' 1'0'1 8 !l-(X)(,Qtp~o ~x.oo K~ot6; ';, 8

i ' !LiTOC "t'ov . & ~; OPtG'bUTi


''r);,

3&

~ i o~lX'

8&

(J-X)tx

@ .( 7); iLoti};, Tii; i(J-~

'!'t't30;, ~ j' ; l.6 't'


.(; M~.x(x, x.rx!. .( ., 'b~, 3xv(x; 4), l Mucrtx; 1'1\; ipz~, . ' uu ;
~Qi:6t., ~ ~o ij; ~Zx.x; ~!J~IJ tQL,
IUI't; z~ ox.~.ot; u~ (, 't'~.,

xuTo't'QU ioox.o xcc"t'X

1' i

TQU iytQt~ ~ i(!J. co 8Lit~tOV XIXL ~ .x.70~

2GO

.1

~,
..,100;

:\. \I'

'rOI

' ~.,;
::. OC:.;.
~ ~,
~;'~
, .;., o~ -!'\
~

11;

;. .., .," .........t,..,.," .

i)u.tV cXo.~n:,
.

; v~uvc ::o~.~; cX:J.cptCi~r.Tr.I1~~; tv (~ .'\J- , ~-,

"
- ,

If
~, :,) ~ Tt'J.VZCi Ct 7.-: "."r ~7.~:;U ~v

,-......
~
r'
rl.tJT(J') ,.._'JVOuO'J,
'r~~;
" W:J.Y.;. ~j'n:t
'
\ ''/j, . XoXt'

''

~v'l'J

,
'rfj~ c'xx;

;, ":j;

l.~t ~ '.'?/L

G',;,t'J,
'

lt'j.lv 'aJ"~'o,

, ''\'
')' ~ ')-"

~'t..Lv

-,

6yr..u

'

'
-'
).0')
[J.tyx

-;,

",

vr)~J; .

7.;

.\ rxitEtpoXo.rl
.
)",~;

O:Jx.

'

'

.)'

'
1., ; '; ztJ.Ct O'.~;

'

,~,

v,

{J."I)

":0

'l1'.'t-

)' OLOOVrtt
~~,

9l.c.1-

-'

. ::.

Gty-r.;

}..-

O'JTO'J

"

,,~
~,,~
"

c
'.'tl1tv t ; , O.n~, ; 0.C,

,"

:r.lJ C~L(>

....
UJ..

, - .

v -v c:."';);
).v, ~ ').

_.,

fO,

IlJasrJst~;

,. ~
pS.ci

TotJ_

fO \

'

,~,

':'t ~vt
\

" ~

~;,

"'

7.t'J;

l!.

\ ' "

.;,

7.Fscr(jt~Ot; ()C~O

. ~ v.

"r(JU ')";t;, -:-6'01 ;: Q!Pttav . . ~-

QIL~Y ~ t.Ut

:O~, OtOt;

v U'.'q;u; 7.-

:. ~v

')";XV't.;

1.

\-

,\.

")'. ~
ftG-:'QU- ]
'.. ''1I1~V -

,
~
'JI1, ~.'f(JZ:J.~~;

\~,

') :;~

. . v ;.. c "I1;

-
')

\
T'r,V

) '
,t!J.v;

~'\

\,

t:JG~I')'t; -sv c v, (; r.pe;

.""

COI~

~.1

Ij

-,
\

\.,

-r.

-.1

1/>-

j~

'.,

'

.-

:'') IJ't'(

_.

Tj; ");

'

cI~OI)
o~

Evo.r)'l

tlt .~7.VOV ~'

afL:lL't'~v

"JXot

"'1l.

; Xo~t ~) ;

')

.'l

o~~ J~t

fIW'
{,.~o;

'rO'J

,
n
::'};,

~.,.
.',.,
~"
<
t~~tV t~~~I)' ]V .v,

; -C>'.'l) ':'~

,~

lI:J..:.v1lv

G(~

'.'-

'

v
.1. - ,
~ ,
\
- ,
t;:~v, ; ; '(IJX:t; tittTTuS')/LXCit ') -

' "
r

. '
. ."
,.,.7. ; '}. . ; ~t.l)t'

. ~I1X

1/>'

-.'
":,::)
J

f'

t')Cit~StrJ.;

i' 'r.u'~!Lv, y~) ~.l)v, ! l(l.lpo~; .:rf.:;


~(o ... X~o, cXv.lAtt L f1"~ ;

;)

WY,

v-v 3t;tut' (, ~ .t. 'ZriiCiXv '~V v '.'

.,

't'L,

\
'Jvs.v,

-) , 8

. V

...

'J-:-v ,l?

'

'

su-

- .1", "
l; c~~; v-

'
;:~,

'').-' cUTou

'

. ' YC,

~ ' ~o (~,:o ~!1'~O;, 'cJv :J.1v ~,


~~'o u't'Q,I .j!~~~; '.'X3~~~ ":'01; 7:7.'7~ ~'f)!l~a(;< ~I)
::,.

'W'.

,,"'
....#'!'):4.~'?;"J-'....

! ItATA 1I. '.

,
'iiv

"
~~~ ,..)

;.:? '.':?~Gt.'J
-

2Gt

'

'
;?~ ~~

r.'-

,,'"
GtuTou ~ ""r:m~~eIjO:x~
7"
oo~ a,,)').gc~vovTGt
,
-.,
~" atj:1.~ ~ (~ c( -, !> (1.,t~t ~bf1, xc
- - ~ ~,
,.,
'
, ,='o~; c'J LOC(J0', . '." Gtv, c "ll; ..'1 -,1;
't"t

~~i~T1.Gt,
. ['l
,

'J,'J
7. .'10'Gt~v
C'J;~),sv,
X'.J
,r
,
', T~~'/Tl)
(~rJ.1)1!.6Q~OI,
-r:hv r.oI,lIDJ!)iv
.rJ.'j
,
J\.

..
r,...
, 3:,

-'
"
:.:
;c

' evouV.7.Trl.,
. ~,
'~
Gt(n~v () OCt-.oc, ~ c'7'.'C, ~ ~ o~ .. ~ ~; c,
,
, \ ~,~"
- . - ' , "
~ ).Z~7.~ OJ.'l,xc, itrlt ) fJV (X707.c T'tl; ". :n,
.... o~ 3 itA'ho{t). 9; C'ti-:; ).; .Gte~sLtv;
oOaU.&L
r'"
tV1JV

x~c,

'1

'\

7.1j'~I:

COCL !1-' r.acprl70AT7tot; 't"~ C'J'{'h "~. ~,j(1.tV,


.,

to~;

,
l'I ,
,
'\
'
~
~),.

.U/l.vu;, fJ~ '.'~.J~ .cr.;, " . 't"X

.~,
'J'.'J,a,;ac

'

11

r.
r.L~

,
'r.po;

''

1.
'',l t(~ ~'Jt ~I-,.c;:
. T~.:.

1.
t:.iC.

-.
-r'lj;
')
c'J'{iC. '

~
t;" "
~o '(1.U7.11.; e.PY~Q'IJGt~ .

.'

Xj

rpP0V'I):1.GtTo;

~c;

":'L':"I,L,

- "
~'1L~:, 'J'
,

Lvv

, .

..Ct

,.

, , . , .

~ Gt~,
'{",.

'

r.'r

,f

.~-,

'"OL

,.

c"

;.,L

.,..

,'':(1)(0; . ,

-~,

"1)1-',,;

Q'

'}

,
;: , ~-;,J')V
')'1,
,
'"
~

".

'\.
,
(J.T,v
'1 x.r'Jf1:0U

..~~ VC~/j'L'J, '~ .~'{- '1,~

t'J:~(r)V'

"

.;

~:{.~a'l v

'll-

,~,

to~~~

b ,

'JV;,

: LV: .. CUTl)U 'ln;, -r'j; ~uA~; -

. Cl!J.OU

,""

;'

, ,

VCf.~'l,

x'{~o c~.fl.v;

',

.')

t ~ 1.
\
,
,
C~O. :~ -:(:) ?~o') ,1.0')

"

ZrI/j'oW'"

~
1'\ O~ o-.'~

::ll)~(~v vu.r..:u.v, .'f,'~ : '); .5; ,'; '


"

'~!JnYo(~v Cl1
c ~,

it:xt , :) &,;Cr.~> ;;","


,
"-. ,
,
.; {J; ; : f/.tpl -

GtCt '
::LC<;
- ,L"
.~'" . 'LCC~> :1.c.'J';v
,
-.
itZtV,
'
-:"
U?' '~~ - ')'
'J,,~VTO;
'
, . . -,~,
().
\
,,~
.c c (:~, ; Lt'J ~'~ ~') PUCXG'lJXt
C<CL' ~x, cx.o,oov

O~"

O~ ":")

"tt

'; "o~
,~,,,
l' ,
~ct '
LV L ';
,

" :
'}

'1.1 '

";

";> LC't'&~vv '~.~~ ~ " ur.'7t '~[l-L'I" :l


.~,

"

,'

~; :Q; ...
"~~~ ~?!U7.'/e~,
x~ ';')
.:',Q'J
i .
..

'J.elJ

. "

!7;~-

262

"

1. ~:f'I

- 8i/l-c u, 7t~t 6,lJ '7tOLO~tLeect,

; c '.'Jl

% !L11 7tX?XbivXt" ~ "~!Lv 8~%8r'"'J;


,

' ~u..
' ':o~
\ 'rf~V
~ :
lJ '
C~
,
"

".'

~
r'.
'
%

~-'

, 'r(lU~ tJU; ~..!J.

. '.

, xxlr ooJo~ tlrflUJ"


Jo 8: ', .

3 ~'. -rij~ ~'" 6~o , x~~ i &v


1..);(C x,cOtePOtivTx, 'i; Jv"f~ ' KXt "t'OUT()
,

qn\n,

,,11"

7: ' ,; (

"11

o,~ c,

-,

o~:; /-,-o; .-

' X~oTy6o~;, % -rot; Xo1~ 1:~

r r.v .6, a')(, ,.~oC

~IJ\l't1a~v' '" ;:) vxou ; } ~ y(ve.&at.

~' ~xY; aTXUp07:Tytou xx"t'oc


(fo6r.ou -rouTou et/l-tA~o~ 'it'~YVUTCt' f a ; .-

'"

~
.%;,
1

"'
.t

y~x, ,\6
-

ytvtTxt

\
\.
-'
'. \
~
,

'..
;, t "11 ~--~(no to' 't"'t; y~~ ' ~ ~lJ~;.

;.

r>'la.t ~ ~.vt vt6l1. .~ i(~ 'l


' "t'~o /l-~v, c~6 (a. ~1:'Ot-

'

X(1).V 'r' x\l,

,
~,
,
t/

,...,
,
~) '(L !L', , co .~ 'r'XUTI% x~o'

~ 'r.ct, . [%~ ly~) .~

Xytxv ~ut P~:%.

8 ~', "t'v J.J.v cptAa.px.Cx; ~ ~; ;


tC!1.'J; '(, .a.

e,jx, ('J

.; '.'

&uv;, l1.C X,~p!1.0 8; ;, trpytCJ (1L

'

XQt"t"(X

Y~,

X.,O~ t.r.

,,:

~,

7.!.

~ '~. :~' a 7. lj:J. ,jr.-

"'11
"
"11
.,
'r'X

e
' ~;
,,, xa.~"
"('( ~"
&
;

1' '.

3t

" ;' Kx%'{~ };ulJ, 3' .'(, ~ !11.,1-

rNTArMA ~TOIXEON.

,....,
- -),\,xr.JX~ uc
,

...~

'

-'

\ "twv
_...~
.

~~o

'~'

7o~

7.1

263

"{~VO?_'l7. v ":O~; ; $W~j?~ct, .-;--

- -.a I-,.x,,;,'l v ';


't"oUTWV

t'.

r.

..et,

o~ .7.,

11-"'11-

-i) v~

~x, ~ x.x~ .~I-,.'1. 1-.'1 ,,;,

c-nQ, .'l8 o~ oxolJ~ . <rUvi?leae~t, . l-,.;II-~~


.() .

HEfl ". ~'vij. n'8)'.


'

'

v-L

er.Tpt~XV

7.~ r."l),

1. o~x;
; ~

\"

-:v

r,

oO~x,OlJ7.

\ O~t"
~-
'
01j

"{.

v:, ~ v ~~v u; ,:,,:r.tull-\); ~ov~v,


7. To~, ? r.~.(t
j
'

,
Xr"l)'

,.

' . .

oXt ~)

\)

'

~o

7.

.
Qo.'

't'1~

v xo8.~x uv80U .

N~o.

To'l u';'t lJ EX.X.)"f~OV (, ~t7.7.t ~!

r.~

- T"l);
-

u ~

''\

'
.1.
r.po;
zO~7.,x

t.,
\'

_'

JV

'
~OIJ'ot,

'.

' .?\'
, ;

i31<poo ' ~YJt, r ooJ v -

3 'J, ',,;, .~~oo ' "{-- r.~ v


..

01.o~~

"IW
tX.SLCie

_"

pox~, x.~

"

:: .

"-

cruv

' \

':~ '")V1Jvt ~u(),

.) 'TOV
, Qll-~
, ~ _.'~"l)!L
, .

X.CH

"

x~ n

iv.v vl'JY :~, ~ '~x~o i7.vi), ~xx.::.


. ' a Jv6/J. '~oc v [., ~~ ~(

(JU,

,'
- .;,
"

! " ~
~:,,;,o

'

"'I
. 't .. ,7." 'T~

v''1. o~o~H ;) '} :i;.


lloccrx '; 'o~x.ox ".> ~i'w, ~ 'i';(I)~1J, s'C

'.

vo

.,

j'11 ,

.....

",

1-,

.' \

6,'1) ~:

. '.

''

l'

" . ~ '1
'

1) "a6: f.- 2) ,~'. B~". '. 6'.

2(,4

' " ,I,'i' l'~ '1),a' 1'o~ 1'OUTO v-!

t).

aa't';, 1'!} 1'~; .; p.xt o~'x

~ o'~ovx 1" ! ) ) E..T{x'l~ 3~

,.,

~
t r,
xoupt'J0!1.tvo;
" ... .
, 1' ~ 3'1J!l.oa(x~ ~YO~~ 1'.~; ExxA'flal;
ra.; 1' U1'~, ; 301'o~~ ).1', ~
:hL;, ~ OtX~!1-~Gt, :) 1';, ~ ... xxl .-
v1'; ) ) uvu ~ iaOiEL'I' ~ (J-'~ :
"
tqc ;,

1'!1. .

~x x,:,o~, ' ~()tx U% ';)


x~

2).

M$~ . '.1"I; , ; .rAO ~-

,r
. '
"
xveu 1..1'10;

TllG~,

~,

, ,

r, ~ , v
~
,
'
~.J. 't'.1.
'10 '

~
~
~)
~ ~ xx~ ..; 't! )
L,

ut 3 ~3oo;, . (J-0Ll0'L;, &x~,

'1.
'1)

..
r.;x. ':.:

...
e

" ' 1:

''.
<p\Ma'itEt;
aX~,

. .. t .

, " ' '

-lI
1." '
,
C:&'J',l c;'Jt',

.. v

1' M~v

<3 pOiX:L, i~ ,v, '(~ .~ o~xx ;:


~ ),ll& 'Jtiax.ottv ~

xxt .~ . c7>
acpiltt2:, ol "" i3",otiatv, iX "; &3.o. .. o~; ~~ox~
\.

...

, .

' ,

.!

,,~

..'

Ll ,

:..

, . . , ''
6
'
"'
..).::
") c J Lq;,
)(.~ .~~.oo 5).

r xt

...

~
Jl'J.1I0i

'"

'

~,

l'

6)~''I
O"1j ')

't! L ';;

" i: r.cbvl

... lll

~.

EL

~,

0OLO~Xj '
~

~,

\.

;; ; .: ~

r.;;",
.

~~

\
)(.XL

'fOOtOUTO;

"

~,~

TO't

"L~

:? 6}

.
\

- ::pet,
~

.x~

, 1'

'10-

O1'l) (~

". \
''
)(. '.J L.
-

1'11;

"

,.

''1"1

E;~.Y:r; :t'~t
''''

. :
r'.'

,'~~~-

\"
~
: t.1',

.'
' ..'11~x;
'
'
,
:;
POTo,:,~

't'o

... T~

)',

l. '

6-;$

''

.9';,;.

! ~t oc o~ -6; 3~.i~I1~ ~t.:1; o~;


,

,_'..,

,,,~,

"(, . ':'1) E.(.~~~ TO'J, VTLt.'J; -:-

..

) 3 B~. '. c;, Xi~!"eaL

r . ....,..

2) ti. :.. . . - 3) 1" . tl.U.~8t. - .t) iotft6'. Ba'1. ~o('t. ~ ) 1;"'T~Y':. 13.40 . r.

! It ~TO(XEION. 1/.

265

!; ?it~ t'i.t.t; ~ tx.8iK~~~, i.; ic,:"

" "-rr..c6
~ .~c

\,

'?tU

,"

~~ c; &~G(; CC'i.qypx~e C;

, 'TOL;tPXOIJGtv {l.a.(~, uLt -r r.tf3t ~Lx..I'.1


ao~ ,)'' r'h .:6tJ.'lr:n OUt 'I~;

~\Jr Zf.nt ~ ~ .

- .....

";'OU

~LQ'J.

I.~'.

" " iy .t: (, :.,.' [, /


6.
\..,

<ioJ

')'

'

'

';::

t-' ,. , t\
, ..... IJ'JOOOu

t. 'r"t};

'~f.

v":'t

t\,

,.'

~,

~~;

T.'.J

'){)

lvOC ):r. ococt . toct 3:' t ",

, \
.
, \ ~ '
'! r.X) (J)., % ; ; UljnpOV ocr.-

EKKA1jG(OC;
~ ~'

,r

;"

'1:

o~ tJ.et':oOVO; .;:; ?~ .

r.'" ,

r.;,

\
":U'/.O-I

;:-:;

t~ :l), ~ . ,'J'fl ; ~ 'i.~.~~, (,' :X'i.Oor..cO~-

t\ '~
' t\ ,
zoo~:x .,'1.':'.
~ t
\
,,
"
'
. -
'rt, <p}Jat, .oc 1~, '' \) '1.; 7. 'J":''J, v~
, ...,
...
. . F.'4,.
, Y~7.,
'
'1=
X.Xt .'1. v.'t~G '1.' 'r't'l~
., ; [I.,,:~,

.
.
.
~\...
,
'
.
.
.
.
,
. .'
.t1 ')" ; 't''J OO~O'JG~V, .; ooetO\J ':'tV.7.,:,a~

Jv

"

oc

7:'()

,..U. u ~~ . IJ.'~(::t -:; V.~~ 'C~ ; ~jo

Er.-

.( ;v.u ';.

6 6t~ /.
,.

'~'

x,~

r.o'

,.,

';

r'
" ,~
.", _'JVouO'J,

J,

",

' -

(1.

'~~
j(, '
, -;:n I~~

'w

p~H --:'

~ ~
, ', . '
l)~'1.~;

CI.~Ij-

xpou a); x~ ,ut, 11..:}. ~ U [J.6vo'J


~

'
.,
i"
,
. '
.
-ra."t; ,c.
yt OCt ?, ~~, 'x~..", ,,: J(f. ~
:'J, <p'f,Gt'I, (" -rou ~o') 'h 7; l~.,
'''
, . ' evtX
"
\...

atr.(I"
11"11\ O~
.~t:, ,
."
:J.~
1t

~,

c;r.t--:juv.,

XOCL, .C~))

\ "'
' . (f.~;

oc~ ,
; ;

'

~x

,... OUGt
'" .-: ',....
,
,') 'l)'l1'
(f.i ; u~~ ~), u: ~~ ~n~ .-:;7':o~r '(; ;;
, 'I)I

. XXtpOU

'

-: ;, ;

7. X).~ sbi.

266

l '.
' 4 uir.: ~~l(l,t: lriJor rr.: .l rra(',
~ t'j rlre, :{,:; [ p8~ly

xan'f.l,Eor ~,

* ~ lr ,

(' rr; ,rr,

1; /l rra; ea";I,.

17. '. . '


Jo rt: ', ,4,(.

c}! '. iI, '. 630 ~, l30 -rii, ):!';

,., ,~6 x.x1n'lAE'OV dl, ~ 33: ., ;


opi<nv, ':: IT'tx ) ifLOOpL:XV, 31 .fL -
,;, icpopLa(Lc> o~) Li)'t :Ubcf,' .

elp-r.x, &, -ri1~ EXX.A"l)GLao, 30, '( 3' C I~


Ci.'., ~\~Qtj(L, , ,; fL&&L7l, iVVOYtriLIV"

~ Lb6, & ~ -ri!; :EXXA"l)G(:X, 3"1)


'pox~, ~ 't't fL(fLI'.~, , 't'a ~OGlE.
6 JjpLO; ..1a:, ( ; o7r/o,
't-po'G, '., x.~ xipfLx,

r,To,

't'o v6fLLafLIX '.

,Jb.L', 't' VOfLLJ1fLIXTIX 31j:~1 ,j't'.

3, r.f.,

; x.~ tivryx7l; 1o~ 3"1) ;

~"I'"
I!.XXA'r,c,at,
I~x'(oc"

'
7JLU

'
fLiV
o~~,

"l'"
~&~, .;

op(~~' 3 't',, <pIar., x~o 30,


i ; x.~o~ ox.(~, , 't'ov ilO'i~U, ~l

3"

":'1; ~u UVELa~Y(1YSY, ~ Q1 iL fLt, 01(% 1

.-r. , ' .r:~ ':'L1j~)~, , ~ &pc 'rOU


.J.
t.

~,
X'jo~ o~ ~p ; T~

xpU&L,

",

~,
X:X~ :xo~ LUUL,

'ii xp~ ( x(~ . ~ ,

1
(L'l'17OLO;

uu; 7:r " 30 3L~'t'uc,'


crIbg~'t'OV , , 3~ ~p'o "l), : ix''.
<i7jTX, ~ovA6; aou ~

~.

zvo-mIJat; !)

.'

. '~ OLCIC
",

Co,

t)
"

'h lJ!J

1
vevofLo .T7JT~',

1t:ttJ,acf.'. x.~ iL ci(LL6v' ;

.7:; ~.al ~O).&; 1 ~o (LiAtL ~ <!) 2); i~ !t

~NTAMA

ITOIXllON, t:.

261

- ' ~~ Q>C. c, - L-n ":'1) i~t

,7.

't'6 cUb('t}ct iU-:.


~'I_"
,., ututC,
"
.. ' '

'"\. ,o~ X~~
x.c~ ~ x",;,oo~

T'1]~

; "rtOtrJ.iyou~ ai~~), o~ '' ",;,-: . o~


't'7t't~ .'l] '-, x,CXL -. 11 8t~),' iX -

.,
crov x~o

' '
to't}

, .c":t()
,

",;,()

.a:

1- 't";- 1tp"aTtiTTtt' ,:,ou;


3 (lo7J t-lY" ''l]u; oc, .(~t, '1.;

~, i!l-~ a.
.

~ .! : 71l~ 6-.o~, ou~ o~ ~6


tt 80 xe ~ ( . 1' .C -)

01'

' . 1; oo~ , a.t .&1Y.~


'rou~ ti~ OC ';

oI~ .'t}.Ul.tQ~ a..

- ...
'.

0" . . slra. JEt,.


1 : J,'.

'.l .1.

' i( r.6' ,, --: fJ.sv f;

Ex.111(x~ , .r.

'r1JV

8 .&

., ,~ ~ -Q ~ 3~o.1 ~~~' .11 ~ 8t


, (, ~ t11J 8t,

(L' 3 ll~ ~, lle.v . -r~u


'rOt~ tG1J; o~ 'oo~ V1Jt' !J'~ t Opr$

~, ~ -rij; .."tl~~ il.o'1' &. ~ a,


~~ .X.o~~ pt' ~ ~P ~ ;) .t~

oul

t r..t'!.

81~u( 6

, ~
1
~,
~
~,~
,~,.,
,
~x -'~ ~, , . . .'JVOOOU to. ar., \'
J)"'"
,
,,-,
(~
':.~
t.r.; 1
.1] ']'(;, t . &. :
'r~Y a.11(U .ll-f ,-;,
")"
. ~t~

.,
'~xo'~

~PXOYTt ~

26&

\ tl,.OtOOU;,
~ ~'".; ttVl%t
l'

~ ~,

> ~
,
'; .

,
~\
,
ox~-

-r.U V.iXAov ~ vr.t , ,l)' &?, .

1t~

~'

l-rl%O, ~

rr.o

"
&tTt

:.n;,

~.

.1

~,

1] l)~; ":" otO,)

,~,

fJ~ '.ct1~~

;:) .-fo ~ . ~t,

ilypov,

L ; ~.?o., ~lx tit,

') :x.itJ.ct

GUYrJ.,

:.)

"'~G";"ctG'

~ o"r; ..

JU."

, \ . . ,

;,

:lt,

X,Xt Q

tt";"t
'"

.t.t~ 'j

x,xI:x.~ ~"

, ~ ~jO'J~tvO;, 6 , ' tG'..~(:J, '~$, (


1Io!ou
,g~'hj()v, (~ 3t:..QQv;
, ~ l:,'.


- 1. '\ -~"
- DO,tJ") O~

,:,

,...,

\.

lI'

u~:.,:,t .ctt ]

XIJr.o

TO')Tot; ', ,:,i; Krx~ r.t1:.1.t, ~ '1!;

"
''\

\
.'I]/1( ot1
ttVXt oT'nV-~Tx
OIJtTXt, :t.~ !1-1-

3; ~ ~' o~o' 3 o'~ ; viyx,'1] ;;(s:tott,


..
~L;

~.~
1.'
, \ ,
-' tr.L~, -
'J,:, ':'~)

,.

"'
71
o,ov

,,:,, .

~,\"
:.
't r.t"l

:~ ';

tt

-"

O'ltSO~

' :~'J!/.;:)ct~
e,
;

.' ' ,, "


'
1t"

,
O'J'!.

'

!l00?O!J~ \.l

- :
'
~
,

-rMV
o~'.'r. Xt, ~POVOt\f IJ 'l]

,~
1\Jvooov

,
TOu;

",

'

,,~,

XY'40"l)G'XL 'f

,
~Hx'
,

rIL~ 3~~1.
'oOI)OUU:fO~i.-Ij,
U.,.''J'J; ';). .: f
r
~.

]'.iv6~p, ; 3( .';'; ~)'th::(t.

~ '. ;;~;~t~ r. tr.; .Oljo~ ~';t-)tv ;


- ;
- ' .. 'tl$t'
'
,
~
\.,
!
~r.;.::t .~1; .oct tj, ~
.
\

'J)

tI

x,~~
-

'

.t.t;

',.

-"

, .

..

lJr.L';tv

...

'\

'1"

O'J

, ~x, 71; ? Z~ -;

'

' ;

,rx!J'!<r

:tJlJ"

" . 1;~:x;
'
't',.;

~-

.~'...

V- ") C
'\;'
.... :Jv 6~,
-

""""

,:,oUTO

"

~,

: t T"l)~ 'l]::;

"tXttV,
-,
'w., G'YoZ'.Ji1
\
\"
~
,,:'l] t:1] zt:x,

,
,
" . =
. ,
'~)
.. -,
,
'
11'' 1) aI..otvcx ,. 9~JO~VTO xtVY1TX .
,

:)

v.v c.; 'J'J; c .. O ;

. ,

T'dXOV EC, :l-;'j c;;~1';~t


~'f:u, ~
~''ox o!}.~T
sr~,f, .&
a~I !r.t
.
,
"

-6,!>, ~(x~ vJ.j~ oA'hpou t:o.


'rr
(

'

.~

L,

''

1\; '

"~,,\,,

.'r- t::~ ;;r.y::~

0<'"

\
1 ~ !1-

Gto~r.t-I] ~PQ'; &' ~'"~.&") ~~07x~ ~ ';'(.; .)."tj~~;,

]l'NTArMAJtATA ~TOIX!ION, :',

:}9

>;t l"t)PEUO'J"t);, ~ 'l~(X i~.r'tlt ,,;

iEair.tL4
-rX V't}'l- ' ~ ~~' - .~ ix,
x~ ixxT~ (-'f.- ~-(:),

r , 1'

680 ~ ; ( x~oo, s( ;
't}("t); 'rL/L f1; ~xxo,
.,

~ !l.j'~ ,jt, Kxx(~ ~~) ; ; -

fL '10'1

t't'

'11;,

'
't} ~~

'';

"

,'t}lJ

. '/]

:; ( xeAe'JtL' 't' 3 r.~-'.6 r",


-~

"

"
,
"'~'
't"'I OtXoOVOfLLXY, 1
~ ;, t'JjV

" .
' y~
, .~';i'XLTtLG'
-

'

,.,

7:0 I; 't};

Lt1U!l.(!; x("~, . o6~ 1 Ti\;


T~T
,.,
,
'
6
', . '"
," t;,
'J ..'t}a~, "
fL"t)l)tv
~''
'~"
\ .xlXxx'~~:'S
,

axx't'-r.;
; tLr.ov,
't'ou;
;

o~~o; .{ ); y~ 'f,lLGjv, !~ ~

:;(t 8 ~ 8.((:> ~, .
/."
,

'

.4

"

.,

.aL't}tc; 't'''t):.L~!, ( . jC.I,

tJ
-,
,.
,
'
'
,
\. , ~, x.~T
~\') '11

EXXA"l)atGjy a L.L' L!l.t

ya.?

061'

-rf1; ox.(~; t1J(, "t)1' 1 t~'L' ~


., i-~ ( ,
. ,

1,,-11-

t '

a(L"l)~ .aS~ .

r "t)L ~ ; ."l)t

't't1J6lLtvot, ~ .,J!.LL, ~ o~o, ~ xr


;c.(~6t f1L i.("l), o~ s('Jt1~. .a.1'ct~t'"
ASae~L 8, . '' ':"~b!:.L, ocv~y

( ~ ". ..-;, ~ ~,,!; )

at

"l)-cX1' 11,61' ( .8r.'t}tv" ~


oco~p'

'
,
"
.
,
,~

1'rtt. "t) ! lJ."I) tft:J. 'rpf)'j";OV O~OX."I) ') ' x.X't'x, \


'),
" ~ ' ;
' 't-,
'!
~, ,
'r'JXOV
'

tOL~; ~,
-,1

; ) ,; (; s,jxyGjy , 1'1'( -

'_.... 0

MAreAIOT

B~TAPH

-.6;, !) OC; 8~o& ~~~x.6; 'tcX x.~~7)l%

",~'C'v uat'

'

. it@.. \

....

'cy~~ t.L

''

x.1%~ ~

>,,-

1)(<<, r"9j~ '.; .yy~ 'Q,L, txp

'{ "t'~.~ 'n~ ci'o+':t' ~ 11 8o~


p4Y(~a. ~~' ( 11'i - -:L7)i-Vt,

d . cyo; orx:ou tj~, ; r.("l1c, -h~L'

. .,

,.

r yc ;, ,

" /J,:tj

xa.~

'

"'i

~c tOy., .~(X,

EYl~x;, ~ : iV-eAe(~, ~ ~tX:""


cX uy.xy:o ccX .cxx"

",.

\
(
t>

,\.
"''''
lJor'.t . ox..c :."l1, 7) ; )

a. s;t(c~, iyy~ lxttv 8cc 4).


1'1 3, l%~ 'rOC 3t."I1yopE1.oiv . uXxy~.i 'Ij:,
o~ ~tl%pipouat (Loct, otVYJTO't~ .oc .t-}, '
., i3(3 - ~ x~ E.f(~ 'ItpiyV'x,

6
f1-eorrx\........,
v- taou )
" 8i :' a6~ (!1-1., ~ iv(a,
~ ':0 t, ~ .&).'1); a xtTL~; x~ ~30-o tt
J.

':1'

...

'f/

';

'
}

~ 3"J1iLl fi: .,.t~t., ilX~(~olX~ ~


ii"9 Ex7t).:I1G(~ oc
~ iJrwo01JX11 7:I ~oOz(-r., ~~i~; oro
, ' rxuTo r.~ll- J) l Qtol:> ~a

! ~ ubL Y~X ~ 't~Ut TXbOUAAcpLOL, x~~


~c "iJ!1- , ~~'" o(~ .lXx~.:x ~).
.o~ a a .'. u~t~t :

'~"

:~ ia~1X ioc xlXt ~()~1X ()c.t~ i:.,

11I .'1]t1t.~ -C't11(, .I :"7} '~ ~yX}; 11:, 'ttt xlXt J.~(30~t, ~' lX~(lX "t'oc; lX~ ~11o~
lX~' at, cl : 11 J)
tt,

:~ uf}:t,

, i'lXp

'tuJ.ov x~.lX

~, ' 't1u"l1, 11.118(<< J.Ul "1t iV-YXOCL


, aufLglX(vet 8 otvo: : t. t ~~,
.., l (J- ? t'1]OC cylX:, ~ ~ ~oYx.

11, &~ . 1X ct, I!1-/); r.c~; "1!L(;, :,-

11'NTArMA Jt.1 .

\,

, - lI-'IYt'po .,
1,

~()I) -c .ooTO~ ~~ ~
..

I~'

'=' .

xpcp'~,

"

\ ,

T(t p~x .'1l

271

::\..

; 7':'

.,

.,

cya )(,

( fXOUaL )., ~ xc ~Xa)(~, x.c :r.

~ ; C'l,
,;,

fJ.11 i,('1lX cu x.~

4).

tUcrcL~ o.o~ fJ.-f u; i).~60 1 ~.,,


aoc, .).; ,,~~ .~a ' 'ro{j [L"t).(U,

..-u6 <> a. ,x~ 1,' ~ ."

,.

'

VllTx ,

')

\,

.,

'~XaXC ,( ,

fJ."tI,","tI

...

; ot-

i).

~ ~ o~ 60~, x.o("~ !J.. (~ "i1 fJ.tTX


i} ~ao(c, -nyouv it 8, ~. ~(n, ~ !1-<tJu,

~ iccT, -' x.~o~ 3, "i1 ;


o~ 6 ~ cv.~ "tl.~' ,."h )(.~o'";
t.t"tlL , xxl' "i1 .~"tL, .80.

oxpxv6[L~ a[LL ~~o, iyyr t

-:;c

CtvxAc~civ ~oC.


'.
:.

Z~':"" '. K~x( aToLxeiou x6~ ~. '/


i( .
.

a.6'
l3'
',

\
~X);,

,t-,

N~,

.~ .10 ~ .),'f,Ct-

, ~ c~ ocx.~, ~Uvxv.LV
O'Ttx.r... gu, .~ ~tocx.6vou, o3~.o, ixyo~.

~ ,

XOCL

1.0'

3).

~o ',6, ; II-tv 'C'xot~voL; G'U."t'.~, .~,,:~'r


t-~
-:.
.
o~ o~ 1;.t'~L-t;,

'

-.

u"tl

1t." ~.
1) ....

'!. .

. ,

1.

r.r't.
.....

"

x~~ ;

't'o'
~

e'
tg.

I~, &,
r,;
!, -

't'~7ttt

"

xs~

'

t-)
x.c ' ., , ?ox.~o!-

2)

Ii~?

~x.

' .
r

'

- 3'"
~ r.s..

t \.

"

-rou '.Wu,~' r t(lJ f(<< O')((~ 3~'171"


,''\ (,.
-ro't; ,x.6~o, -rc, ),,,.,6'&i ; iv-r~

x~ ~O'" ; i3tc i3,x,p6.


x,oo~ ,'.'a -rou; 'xx.~ . 3
~x :, ttTE

olx.l't'-L, '6', etev, y.c '

x,~O'x ; :; (' ; ' J.'


"&101.10'"

:~ ,o~ 3 , ,71 IJ <r ;)

(1\}et

3).

inEaor.or. ~peLo'JO" 'r.c'&IJ ; ; ;


i. ' x~.).)., ; J.~~1).; ~ ).x~

tHii. ~"
~

,,\,

,") ,, .'~6""'''
; .Lc tO"'~Y .!
J.C- '

.... '

.,

.j, ~7C'JLV ;.

'

\.!.
11.

XL

-..

...

'

;','J.

" roi't: : Wfi.' , J~'


1'1'at)

..

Z~" ' )., GTr.~Z~to!J


1.

'.

't' c!'X(JYTW)',

,~
''W)- ' ,
./..

'. ~00'6). x~~, 9"1)' ~~ p-rfLX'


.'
'7
,~,
," 1
;:"
,.;
pxolJa, a.,
')
'

JI

trxp~T~; . Exx.A"l)O'L~; , , , X~,


. . . . , . 'too\ J- 1.~ 6~'

r.lJ-:-; CX!JT~.
1:01J ,.v'J.,
.
- t~
1
,
~
' OVO!A.X,
r;X
.," lJ

"l)L6,' ,

32:

O'IJ!A. '"~O.

-rc'i) . otL t.t%" 7 3 3;

~~I[ co, 8 ~l ~~ (~, . . : (,


....... '
.. "
,
_
,
,\
_.
( ot~ 't"I1; XIX~ ot ':'0 -rou Cl~"l)t%

f)

su.?et . ;;', !. -

2) =".l-;~'.;.:

r. -

3) 22 l. t.4.

1 :. Il'.

23

~; ~~yo, 3 t'.i~ -i .~, ipopta~.ov po~


~~ ~~a', K~ ;, j(,~I, ; . ~xa '~ ~;86
!.

vY6Jov BJ6~ '.


~I, '. ~; ~. 30, ; . ;, .
,-, . , 'oiarxv lo '6 -,

( .6, ~ r.~1J, ~ 3oc, &X'JPOV f/.'1.'


' . .1.
~ 6 l, T'1"jV . 1"
,
xrxL
~
1
t.;OUGLXV
-r

.'
."
,
. '~'!!'
.
, ~
; " t-t ''Jc. ..

OL-

, .~'t'7j,; 1) ~o~ xoox~ -f'1j' ...

crerxl. 3 , -rou 6 ' xtLPQTOV(X,l -rov ~'. '"


,
-'
- 6~

-,
:.
;
~. I'JV
u01J, tJ') .' ""
, 1
~
. . -rou- ' "'

.. -

Ifi i rr17rr:(,

~a J.

) r(~ Jlr, .Jr-

1'0(' J Jrt;,

-'
\' '

11 flr,

frirt;

'
'
. l',)"

:cr.1r

:rt.JOeir 4cd
, .
.,t

.1r;'.

'. f.i f16 .~, .t":'V1J ;:

tfJt': itocl i~.erxr. ~ ~~t.6t ; 1 '{x.~


t,,:,(), ~ 3 'j ' rx~irx.L, ....

,
Atut"

,
v.tx.pt;

10_
a.v

~ , ,.
. ; ~'
(l"
t
xx'~ .
J (7:0;:.? ~'I1,

01.1

'~ ,r. xuToQ 1J, i' x~ -r. (,

"

ol;-rov

,.,

3 .'r.

""

. 'J

fl-tvstv,

\~,

,,:,

., 1;

6-

; t'1j, Xo(~O:, ofrx. .; x8co~.


'.

,,.,

rrOXltac

..
u,,:,%

\ . Ll,.

1.(. ,

, , , ,,,

~
'
""1.)
,;
V't'L0x.tL~ OLt~tLatV,
0& ~,

iti 't'ov \, l;;!.

t-rL

6 L7I.
'

tx3ExsaGrx.t .OII~

1'ij,; ; ~!Jv63ou, ~6'1'o ,,:x.~ ~6[J.4

.:" 3 ; 't'oij ti-::s, ~x. fI.~ ., .:;'~


XXL

; t'J;, ,3. ~ %' !; ''p~yx" -rT;

t:(~):r.~~~;. ~'I

,},
,

1'~:, r;:'.
~T'-IH

~~X"lrI'I J.'li'l~~ ;)~ ..,~~r


t

./.

I)\'j(

tt:).i . . Ot~

~O~~

24

"IAT8Alor

~~~~Y.c, ~ ),s', ~ XE~pOTO'Ii'tv , 1)' X),o3x~,

/J.-fJ -; ':"ou '')') ';~~('Ij, ; ou3l..-LVX ,;


,~ r;~~z; 7.r-C ~ ~~OG~' ~xOrx ~~ .~

u ,:,1;'1 ",IVb)'J."1!V ;; ~; };'Jv63ou.1-'Jo ~ 11:'.

()

'

3~ ; j . u~lJ ~x ~', b et; 'l1(rx xetpoTQ-

.,.rx b; 6', xrxt T'r,v . ~~ .

, J rx6,, x(y~uvov, ',..:t:3sVQ; -rG)'1 ,:,o't; "

xteptvIJL '~( 'x~ ':'OUTO i X~o' 1)~ ~p 'r'hv


.. .:

"

,,~

,"',

U'IL': ; 'tOO'OlJTOV

\'

"1!, ; x.rx~ i'; t:

lj; A'Joix(VeaeXL ~(itrxLx' :r,3 't!~ x~x~ ;


'lt?r~ Cx ;(rx. :
''
t ~x

!-'.OIJ-

'

"\
,~,~,
"1!.; oo;OI~on,

"

\,,,~
"
rx , ,

!'~,
uaoc
"1!

~
,~
.~ox.; ~~r.~~.L,

.~

~ ,
oposo ;

"1!;

X.rxL" :,,";(.( ,

. '

.,
"'.,
' t )tXL

c.orxto'I

.1'~.

"
.(%

T't)v

).xzr/vIJ'J.V . "1!a' Qt .
9'

,.

-'

L.1j! . ' (~

'

(j~.~lJ : ";

, ~; '\-

"{OIJ.tV1i; 8'. u5S0U.


Nd}or..

' ~~ XO~~.);, ~~; .)., 6 Koll.v-J]Vo"

YP~()

'T~Yfl.Xt, ," 36 3uaL . ;


'(rx x.o~, ~,J.~ x.rx.oc ,:,1!
J.hv ..J."1!aG), -J (%b~L' (J-' ,a"l),
\'
,
\
'
.
,
'!l
. rGLOC;; ,., , .a~"1!a;, ~I. .,;oc '

Y.1'1'OC ,:,, 'tb(%bUL 4)

.....

.~o~, J1r , or

)' q, rlra.

~10 t(J', .
~'. ";"1;; ~'. Iuv6~ou ., 'roc ~6x~ . ~-:x~
6C) ; 3~~ "{pc..X t~;L 7.n~. ~;

1'. ~IXEION, '.

27.5

~I~O ~ -'.( 8 7.(, 11'ox(~ t1t'(;" a.

-:f1-UJ.; l-:6' 'roVTO ~ -;:pocylJ.xTX a. , rl:> Ba.(~), ; K~

:80(; 8(1); ~x 't'v '1. 't" oc 11;;'


; 8 -:-6 ) AOtr.o.U ;, 't"i1; ?IJr,;

.ox;(~. {-I.~ a. YP~IL!Locat ; 66fLt

~"

'J1J :l1 -'.? 6", IJ11; {-,/;; j

't"LV.I; ~r.V 'a.~, 'rOu~ '~'J; .-

'o~x; , {-. 1, 't"~ ~ %');t)~ --r,6 o~


~o ixo(x ~ ," ~(xa. '~a.' i~ 'rocv ~'X ~ ;:. 6, cpuAOC-:-TtTXL u' .

-r , !. q' -h-. x~, tL't; tittT~yfLot..

~t; ' 1~ 1-':r,6; ,"3 ixox~.


~ L,
'
"t ; ).:., / ),:I;,
- 11,
\ .E~O,jGtQC~
. . , .r.La-:-oc
t

,;, ivey'hyepTxt, ~ x~; ,CttL11

ivzyepee(1J, ; , ~1JIL()a(OL~ ',; :t)('/J,

'YXo~ ~YJAX~~ '> 7:peabeioc r.OAL':LXX, ~ 3:


O~;, ~ To~~ UTJ tv-t, ~$o ~ 1J
,1Jt . . OC!l- o~ ~', X~oo, , tr, X'~ ~ 116

(, v.ovovo"JXt , L~~ ;

rxtt '(t a3~J.~, "; r.po; tf7l~H,


.\ . ,
\ ' 1= ' '
':.. 'r) l~a-; x.,~ .
r/l (da"l.ei:Jr.
.

:~ . 'i} rxt), i-;tr:~ ~~

't'rxTTea
OCL,

,,

6
'
..
"t_ll
-rtyCI)V XX.vx,

.2

c;OLoxor~

rxlJ-

; .~ 1J6L; 't'o~Y, x.ocl tfLtu ~af., ",


~ ; o~~X ,"o~ ~).

; ~ ~; ', 630 A~. 8a -rrx ; uii


YJ; '& lVYOtOCL;.

~ xa~ '.o~ KO11O~, ~r: fLEv 't'o 1'


6 rx6; ~o~, &oc 31 ~( a

2i6

"II 1

TLrliaeIL Qu.sv, x.o~o' i!L/J. 3,~s\C', ~11


&'~ t'T.c.1t'~ ~ J'lI6o c, ~ .~
X~tPOU; (; o.o~ .!l:tjL~, ()~Y; OUY. tU-

; ~ abu-:;, 71(, ,,:,."!

.0 bb.~;
: . , ~ 1';; o;;6~ 3y,~ ;, 11
( ~ ;;; - eu(Xy~ t'1]l; ".."/lL, t u ;;:7),- \ . , . ~ } \ ~.,
,
-O~ xU"t'"/I; '1] '1] (X~a ~. ., . ., a &u'1];
:x~ :n; ::3: EY.Ya!~ lXpiaX&70,

'
n. :x~xpx.l

.1

.;

- ,

-,

\CIJ-r.~ xx.'~~

'

a)-:-

tv 'T~ ' /J. !~, ."l,,:,j,,"t''JU -ruxov, ~


.J.
'

~ta.1:0'J

"ljJ. .

' ", !: '<:, <: /)'a.f;


1.J, ' ' ar.

rJ; fJJ,c 1'"

; tb3!l.; :630 ''. , Tou; .LOC xyc

'
,"
\!\
'
."
L : ~. Y~:x; ":"t;, '11 tr.tGooox;, 'IJ fL', ~~
2.ax~ .'Ut, ;

&'1 (~t;
'

10 ~b~ ax.YtJ.x:

,.,Cx~,
V.t;

~' /J.I
''

,, . ;~.o~;

"
,
~y.o;

'r
.~ ,
,

~, o~::~2., . 7c) i.~ Y.f'., . ~ 1; b-

V'J/l.

'"
~
~"
~ 'J

u;

"..
OtiCOV
0!)

tClu

r.Ui. .

'
!)

."f

(H~(; ;;,

O:~ .lJ:t /.; .

C~ ,.?; ; ,. ~::; :':) Xr..o

, ; i~.u1J; -rxu",;,x ) ;J.::,,:,x~'J x:~o;' "';' 3

"

_.

'1] v.t":'~ x2.x.o~ ' !JIJo :; xr.o.x

,..

-~'. ; CVXI,tj":'O'J'1tv,
..

.;

"
Ot:J":'O'J;

.,

l.'

'

~a":2.-

~ Y.Xt u ~'J1J:J ":' o.:X&'C

...... 11

r.eptlAvOV.

' .lrr jlj10r .1.I6),

, -

xoI:o~x.OL;

.~o'O~ !l.

01JY.

~,,,

,
!-',-:;() L ; . cV-~xvoua~

'''
!-'-v"t')t:,
~ '.'O~ "
":"r. .~x,,:x, .x~~,
,;o~

~o .~{"t''':"() "';'~ 1; !-,-o~; "(tviaOx~ "rov.Ot~ .r.it ij)


~)'...
_:J1I~.

,.1.

'. 3C\3
..0> 1\.1
'"
...,

' . '.1;1..

"r I~,H.

~~

6')..-4;).
_.'

1YNTArMA !i, ',

277

~lo
~ 't"u.;
't"o:j :o,~oo
o~'{~o
('rt'
i),~ ,J ..'
J

, /'....

'''Jfj':"~, (.~iI.~ x,:,xy(~,x, !; .oc,:,!; ~oj t~.

Kr'.

,~;, fv ~' .-CfarJr-, t1ti


: .ar, JotXEiI' aQ~.

.l 1/, !a
[1.'. rtL ' , '/ r8~oc .!",;,ro
\ j;
- t",;,~oc;
" Eo~ol'),
,
~~ ,,;,x,:,~
'
. '
t'JEt 0'(1
-:;, X.Xt\
- ;
- ' .. 'l}'.~;
[ ''J,
, , ,tv' .
",,,
.'

11:1)\ ;
'J, ;Q ",, ~
; u'L , 8; ILsv",;,o,

tt~;' (.' -'~ '':~t f:;}V 't'T.; -.'j[ -:;v-7.


r;ut tr;.'J, ,'JJ.!'. 'x'!:~x; ' o.~
'!\.
1\
.,
,~,
\
\ }
lf!.u, 7j ;, ') Otiti"';'~; ', oc :) x~

i 6)O;, ~ . .,( 'l.tut Xyvof~ ",;,ou


J.
"

6'!)

'

'f!.~,

_.

,\.. ,

(L"f .-::

'

, 'tl; -. );,
'"

, ur.. I1;,

"
"X:J";'OU
' - Ci'Jj'/1 ;

~gc ut.,

",
x.~~ ~; /-',.

'

~'

,.,
'rOU~Ot; Ef!' ~'to-

't'~~, 't'l:> .: ~!t~ :6,)' ! yt. .,/j 87)


l
, \ ,
\
,
,"'
1."
't"I1~ 'L, , 't'o -~ Xj :> , , :.

.&>
(.

"
."
,
-,
...
a~':'tx; ~o'o 'l, "

X'O()..l~~~ i't't) ix88/.o; 7:7.; x~

' X~o
.\

"t'1:'/

.L.

~'

f1-X,

l
T

''
~
1nx~

:;~x.Oo 'r,

"
,

' "l..

"

..

C.OUtjtXV

'r'r,v

\,

.:.

..

~x.I-

,_.-

~
otOL-

: ~.l, ~x.6o~ f1- .'tl. '!:; '/J ,


)'
' ,. 'lI'~.
- '
\
- ~()
,
,
(LeVOL;
r. )- '' .J 'j't
. ~

t.xX,,:, r.t:L 8to:'it'/Jatv, ''ij} ~1! L"

-n .

x.xt ,

7l 't'oi; ~I,-t; o~ ,('., r'J i~r:

, fI-'t~; 8~ xox~ t~' r.e(t


8;: !' o~ &;' l.fx
~,

't'J

,.,.

:'

tt;

.,

tt: t)',) xp~x;,

:'),-

278

).1'8I .

'

~~; , 9-:., ~

"

--: ~~ C

'rou;

\
\
~
xcx.~ .

.)

.oc: '

XoXt'

CC,

'?:

'10:.1.0;

XXTcx.\

'\

c '
"

"

\_

c; o~; C C,lOlI-

~
OC"xo,

\-o~

()

uGtXGT'/Jptl:)

e~peu6VTc; . -:( zc,' ( r.tp ua

0/J7.0:;
~

"r",,;

,~,

: 'irpoOUIL,,,e"hct x~

,.

",

. -"

I~

\.,.."

.~ :-

~,
0&

'

ar.

, .)')
\ '
,~,
-,
... '
IL-/JTt
~ -:
',
' 7.cx.()'1
,!~,

'
. . ~~;
, ~, ~cx.t

t
~

C,P"ljTot
~:,
-

"t'c; ; 't' ;

"t'"t) .

'7

"!1

~,
II

,
\
, " " \
,

f> r.otEtCi')Xt '.) '~ CIIX .: ; ~

~,

."",

r.poa"t)ooua~ o.~:x. u ;,

'
'" ~

,"r

.,

~'t,~~r., .

. )(.; 1-"-,,,

, ()
'
...
6~
\"
\ - . . ,

o~ ~ , . (X'JTC To~, .!~-

"

.ccx.

2).

,.

"'l
OUGt\ TO'JTOt;
coo ~o~;

. ;
.

t~O

,.

oc; ~. :

'

,-

ocr. - ;
' ;
;, o~

:l-,.c

- '"' ) ."t)t:;,

":"Ij;

u~;
'

"~'
OCO

'11\

:. ;~"1I

~
ur.oIjxttv,

: ,; cir.cpxAoy(c~o~~, ~ Iuv68Cr} j (. Et ~)
'\' 1:1
"
~
'
,.
\ c.~
,~
,
XU'Jt;
'..r.
(H.~
OtTO, .
OL
't''J"

...
'tcx., 't"t);

'

'"

jC

.
,
EL;
:.

" OUic. Et;


,

.x~

' . 'rO'J;
,
\ \
IJ.tv
7t'"t)~ 1 :

,~,

"t)~( >
~J.:>

t- .
~
~
'\

:., ()
~l'J.
,
l.u,

,~

; .

r.::.J..

,
~.
,. f1
\
~
(
1tc~ c ~\J 'tL~'J.~, ., a.u. tl)~

c., 7"''1e; uy(x; 80C...,j",,; };'J,I680'J. z~~

r. 8'. K~).. 'tOU ~~u.

'

-.... '.

"0
, .:t,
,

J'

())'"

'(.1
'

.,

..

..

.' (

rite.

fn.

},c10 '.

~,

.. '.;

tl.

t'''J'J~tV

'\"
I~'
\

_'J'JOOO'j. ,C'l, , -L, .. "t)JL: .-

J,'

:.1ft.7t',

~
~O; 7.0'J; ~L,tl,

,.

C~ VJO
'~

)(.GH ::

POO'J;

.,

1.

.." ,

:.. ."t)U,

')'
,.xo~

..~

uc~~

NT~MA ' II.

:r.:'.

279

:1.!~~ 116, r';1 tJt co, ou~i 'tT~ ~


7, oc ~; ;) -T~ oc~ o6~o; ~(~

't'~'1; y-f) ~ tJoX.Aoc ~~e~, ~ [J."" 7.1j'eU~


! '!-n; T.l)o~ x.xL ~x~ oq, 'x.6'(~ -,
't'() f lo~, ' ,jtQau .UlJ; , ~.
,,,c

't! u c.ll.~ ~'1

~-

X~ o~,

.,LVOC

:J.1!I.-r.

.''

t \
,
~,

,
"
\
,,'1) ;c..Uf-\J u'~tJ'r.:~, ! .
O~-

~op~ t:~ ~ a1~ r.FOaTp~b~aeC', ; .~'\\1 --;


oo~~ r.~6;tu rd'~U' ~ (L'n r-OLOUV :,
r~~ U~X; u'r,at i~ 6.
tn 6('

(:.

; 'x.IX'X~ . ,rf. a.. '7l~ ~'. ~'J~'),


. ,~'
- - l ,,:, ,,:,,
- auvt-11'
'' 'l,
,
/-'.'1) 9')''
, t~
, , O'l.o !) !; &.-

. '

-,
. ;t~')'i.'Q' ~

;,

.'

k;;tGTr1aat,
-,

QttJ

'
O'J-

, G"t1~ ~ !ill;., ",~6 ~i tu(;, c


~o.,=:o-x
'seU.;
~z .~ ':} 'J:/J(~
rtL . ' c~, r
,

,
"~,,:,

1..
e;,r.

,_t

,x~

''

.-,
,
.\
au '

a .~ v.~"t1!J~6~.

.l 'rcJ; ', i.

.
,

~\

~ -o'~;

";\)

'A"l" ,

f.~",. ol:)~

r.O')

~'"

- .'

\,

~r.~;, V. .' . a .~.jt,

-"
,
o~oo--o

,-,~""""

?: r.

' ~

; r.tlj;

\'

"

t " 'l) .':n.

-'

&1;t

"rQU ,..-

V."/J, ":'~ T~ txx.A"t1~(C(; st; ~o ~\l~:cL '9

(\) o~.., ~C(~ 7. /J., 2t fJ r.~~'l.ijt. ~o;

~x.,x, r -.'I),~~ Q{) (X~ t~,ijr. X~f?()y


,
. l'
~ \
-
- ,,:,',
' '1.'., ,
. (.
'
-.c eLv~t " S'J\)
ClU~(:)

rx.V~Tt'
..

'
r,nL

,
VOIJ.ou;

:.)
- '.
?

N~o<:.

')

..

'
GTQtlZtlJu.

fl50

1'.I !.

tx&('JOU~ 1'(%,,;,~ 'J"(r. ; ,~ IX1jee~(1'; 3');, Ot6"


; -. icpopf1-Y;v' 'ru~ ~ ~1;61jV
8&0'1 (X~, .). X~ --r cXe:J'U~ f,Ur.?U":', ; -
); u'J; IL1J Xi .' t'l

, 1 o.t c.:n
rccp

.,

o~x.oo).o~,

't'c't; . ; .o.~o(1, ." .

~
(1C ".,a,

, ~

-r'li; c,j ouata; e

i~r.t.t ~i't':'1j .-: E.."'6~ 2)' .' -rO


~.

3,~6(X i3tAcpiTcc, ~ a~':'1jpi"nlX ; ,j;:u


(

:r.

'"
tkOUat
~$$'; ~, -r.iv; bcctc.

pc uCC(fS'J,:,(;, .

1rpa;

\.

."

':'1j . ~" !-'-)"

----

'.

''O-re

cv

tJ!t rdY /1' xrit,ll' r,

" ", r:t7 .lq : frllr)-.

Jv i.
-r:n; .

6'.

'.

1:uv6aou cc, MY~ L.r.~

b'.

~~, ~~o(-., -o~-fO r ':l .cJ ; ,;

,..

Irw~CiitOT./j; U?~

ru

~,

-.ou,,:o

"

.'

~~'1], ~o",

. 1:'!}Oa"hooon
7n. .~o~),~&, ~ vr:ou~v'lJr
~

'
'

..
- 1.
'I'~
..t
U1:' ~'J";'OU, "t) c;r.~I1oOr."t) . j~~, ~~o l1'J1l- ~'.":~
:1.

.,

IjfL~, ~Cir.-t~

- ,.

~"'
.Ij$ 1 U'/j .o~I)?~o

\ "[rJ.P
\

'6.; ,-, . c:; cX1J "': .(Xo~; -:-

~o ~ 31.

K~ et -~ ,:, ( ; ~; l~1j; m-

6.9:; eur. },." ),610; o~~' ~$ 6

....

--

."--------------------------.-0
.

. , -,:.',

281

tI '.
, 1 ~oo ra' irtJ,

lxolJt1,
.l1er pp~. '
'61

rrl.

'. -r :, :, l~Lx.op'l)rOUVT

. ~ ~o ~ -. :x.x'1]~~ P~.~
~):flx. 3, ' pop~ (q: ~fl.so; Xpop~,

x.tAt,JtL' . 3, .~~L'tL" o!~ .3 o~


fJcV"t'~, ' ' ,j, .:' !o~ x.o~ oyo~ ""
" ; ":"1
'1
.'
"r ~
~o,~":',

KEA.;\AIO~ '.
,'' .lrt: 7 rovroll "'
j . o~ ~"poo.lo dp"
, .l. , ~ rq,'
l..
,

.1;'

-rYI; '. u30U ., -)1l" p~, T~~ - -

'

,
"

"'
-.'. \

~.x 1lL,,:,, 1l; u rwLGoOOOU,

'r~ $( ~pXy.:x:x) ~ 'f'i1; lXJO Exx.A1l-O'LIX;, LL~t!


q'L' ' ~ :ltp~ -r .-1f9 ~; Ex.xA1jaE:x; .tLVQV
'rXU't'1X i't'~L, .'t)~. ~; 'fCt 1JT1I; "I;, ,;
1l~r, 't"u: ''1] 'r~ XtLeOTOV'11e~ai(J'e~, ,

~C.~, .t~ r.a;VTXoa;a~y ir.3v't'l.


(/,

C.7. C.b'. ; ~'. ,~, \)6~'J, 'M~ '/~~ (l--1s


''11rL (l-tT .i~o "rQuIt3!otJ ,'. ''~~ .!

~ 3Lct YX~, . oT~ 'rIXVT :x~~~oY,,


":' ~POO\l'1]",o~) T'~ptLV, t~r.t)\; (l-1J3e, ~ o~; )(. 't'j,,:, '!t'1~fl.)'J;, ..-::: 't'o~; ~(o; ~3'j
'I~.j~~y ~~e~'I)'J"

I .

282

Ndpor:.
u\)~ ~ 6 ub ~~; M~o~ ; ~6x;

~.';6'J, 6V./)'J ~~t.'i; 'Y?iILV-IIIJ~,' v.~ X:;~~


\

,~

,~

'."

'1: l o.,,[},o~x t.'J l o~

,
:>

,'

rtO'/ I~c

l'tU:;~

1)'

t.t ,

,\'

'

"t}Tt~ ' . .

(.

.....

--

KEA~AION

' 6 <: 8Je ",' l.

vrcJv ~: &'.

'

. .

-~,

't'"t);

I'JVOUO\J

, >,
,
,
tt;

'JlJ

iit o,jx, oreTx~ 3' O!J~1X yr. ~.?'J;, ",


-'

'
r
,

~~,
,
'tJ , O~IX "t)
~!JV't, 'r1X\JT"t); O\J .. Vt.~ '.. ;,

\ a'J, 'f et;


'.

act

~
I-,.o~

- .
. '".t

:>

t()'

-r-t, ; tt1U/J XpxtpOUatv, 3 t ~'flt

. -. ):.
,

~\".
,

"

_.r.t.';,
-,
'J ;

u '};

v:; ~~~~o; ~ err &' . ~o


'~~,

8 fnt rr:r.

f( 10
'fO'JTOt;
'

r'.

,,.

- ''

. f ~

'
,.t x'{~o; ~' t,~.t
ut o~, ~

, '0!l'Vo'J
,
;
J'

: .
.. ;

rr' ''(t~~
'\' IXL ,
\ tp"fat,"
o~ u-

\ 7.
- '. '
"rua
;
'fIatr.t~,

-' ,.'
'r"t);
')t

x~
' ,

aXoEt -. ~t:)t v. " ; ~ 1, ~ 't:Ja~


r.1~~'/Jt ~ c~t, ' lt'1t1; t(), ' .
_. ~
'
, ,
'\
'
. .tt ,.-: " \'/J--~.

, ~ ,~ 1..7.tf.~ 't'tv.x 2) ," ltG7t' GUIJ.b("Il,


~ t'/J 7t:/J ,,,~t1, XVTixeGexr.,:,~~ 'tu-

.\",
~,
."
"
,
t;, 'J,
7.\1 ~) ot., l.J. , -- (J.0x.e"fPQ'J : ,;,;~,;,;oo" 3) ;;7.~~1:;H ; 8 (;, "r'hv 3t31X-

Yt~;

ttaX\J

) !j~, T~i1-. ', :~\) 383. ~ ;;"~Q"V

8,

2) T.~~~I~atae~t 8, 3~O-3) x~ ~r.t'

~TNTAr~IA 1II. '.

2&3

,
\
\ \
.. "
\ 1.
"~

9't.~, x.Xt -r't)v


(% 7.@0~ ~o ':':Lvt, ~
~x,
1.
,
,
,. ,
,
't'u et; \J~.~ ~y~ 't''t) c ..~? 't'O'J't'OtJ OC: 00'% OS
't'i~v rt b%~, XC.X x.CI. OiXoztOuGO%t. ~ q.
c;'t) ~~o; 't'1\; .~~~ ~r.~"1J.
(.VU't'CL 3 x.c . '~'. ., 1\; yoT~ oT~
.~

'I~'

x~ ~urx; 30 'h 't' &,


,~,

' O'J\fCG

..

,.

~\

't)C't) C,

, .

c~ o~; rxL-

a~) '\"~ C'J'nJ~ ~ .~I. cM x@x.c &; ?..


.rx,

(u 't) } O.C; ~r.03~".,Ij.~

" ' .crCt~


, ~O)
~,
"
\ ...'
.,
. iCtatoiC'J);,
o<?~, [L't) .U[1.; .~' KeAe'JSL x.~ ,,:,1\; '.'1;, '] ,r;' ~
~ ~,

!l).
"
\"
iO 'J,,:

'"

oX"r~oeotKC'1Tat,

~ .a

'

coX Ct-

tn;i,6~ '}, t.;:~, .c } oy~o 3,.

3t~ .rxc'hc, OU. . '/j'h''t'ct, Q

lr.' cuT'i'> +., A'JXoOt~ >: .r.tGuv c!) r.poc


QU o.o~ i'llaou , , Qt &
x.c (Xj) i:J.ttV ":'~ ; ~l1 b''L~, ~

xXI' .)/ &!) tv(u ~~. ;


* >:X:~ ; r,(J't'~~ Arxoij .),1..., x~6~ io"

ct, ~ IL'h (, &~tut, ( &'1 , &xy.6~ .' 3x~o ~ ('t"ll, ' ouo,
.,
..,.
xx~,

rxv

71
o~o;

tittGoor.il; ,
~, ,
,
tc

'"

I;.
,

'

';
>

) .

(1.'11

-re

'rouTouc;

'

..

'
"
caetey;,

~.x6~ ~(rx 3,1] t.6,

>'

'\

,
.2~_

\'
1. ~
~
~
~XoOVTt 'r't) :"tc, ~. O)cO)

1.
~'"' ..
:;t.07.0; : .Ct c~

'~

'\',

'{j,

t ... tTCt;
)

11.'1\1

\.,

,,~,

'.

;, ;

'

; ., te:rCPXY; .j IO'c~

..'t).~'/ cu,

\,,'

/-,.'t)Tt [1.'11'1

.."
't"I,;
ti-

o'~'

~.

<... '; o~

.- 6~ .;( ovo(l.c, 8 "rC'JT"IIC; .~ ~


' -roij (l.~; (l.,o~ 't'ou '~
X't'O . ~.o
( iT; ~ '''a~(l1t, ..~ ~~6,
,
,

,~ '; ~'IT; -'.oO\~ "t'o')TOIJ 8 l.tO~e:3e,Lrv.i...


,
..
.,
1',"
..
~,

' '
,

cII'OC ~ ~L't'llL, .,

;.'t); t~PX":'LXo't);

>

.t;

"c~r.-'

O'~/-,.o; .~t.

J' rr: 'r'. rJ Q( (p.l~.


'OC .; . i'} Tov; u).~'.f ,-t,:,l'!i; --;'i;~-

'

~S4

"/

I BA~PK

'"

-,
. . . '~
.....; ;''Jvr;OO'J

~~ O~oO~JU.EVIX1j;

7.';:~~ ':'~ ;

:.'

VG':'7.'J,Q~.
,

!~(;1"~ ,: ~?~G); ~~Xo')" ; x~":"o'./o; ,:,; )'


,
" .

'-
\~
~ -r,GLl1, 11.<'J":"F'l C'ltLl% )(.tt''t't~, ~' ':'''Ij; .t~..f;, ' ;

f'

'J'I'71;

'1'

1.

"

~7t !1- X~

.~

, .

'

;;X?X~':'itt; Xt '); t-

,.
".,
p~.; c; .-:;, -:] E~VXt c".t.

'l}":"ov 1J)'

\.

0;

'

U-

q~L;, {.7':'; ~ fiXu.nfJAtX;,


C r.eCtrJT~atcr~V
.()

;,

1 tt'l}.;
.
. .'.
,
,

, .

,.'

'

t'.'Jt",; x~ .,.');;,

,.

''

'.,

; !1'"1)' ,l t.':1l

"

'

x.;:~

'

; .,"

'ro' 6 ~, xt ':'~ ;:~ t;" -.~ . 'l~~, ou ';'


!'71( rx"'J,/;, u8 i"> .". ,,:~'71 i-.<p'
.b-r,, '0tL ~ x~ ,,:,:r, , 'I1.;; -.'/ .t"'

gt I1 ':'cX acixpux . :u "(7; ~lJ'T,; E~b'

'JLU,

~,

-rou

~b7j!;, ~o.x

'
. l

.IX~ ) ' auT~)

,
),

,\
X.Xt ":'

'..)

- ' ~

'

. ; rxL .'-:-'J

t;; ~'J-

~tG'/)1J tvetv
X!jTov ~~~(,

'''',

x.o~)Hoc, l1 'l,,:,;

..

?')

iI'

.~OIJ

'Jt-

crT'71P(o~ !~6oc z~c~X~' .~"" ~~ ? oJo,


,
1"
.
'2). ;
\ ')-''xp~o')
' T.tf'o'tiTE:
x.~oo~)
t, V:11' 1l:,l1,t)
cr6?u 3 ou .t.; "l] 't'XL ; XY'Ot;, ./,' . ..
o~(~ x.t/JQ'~lIJ.tVOt~ .I1 irJu,l,heet u.:~7.St) ; ': tr.L"
.+. )tt~~ !Lt~) aXqi(';'J; !1.t

3).


' d ( a ' (a~t;r;,:lr.

,.'(

.,

."

IJfOO(J()V
,
.'
~
(I1'r;

I~'. ~(1.'/'l,
t) c,('S'tc

1875

'h;

,
6",
..." 0r,

j ~XTQt~G""f,;
(;)tl); ~~.
~~'J, o,jy'

, /..
..

r.- 2) '~p~

'tc~ ctctl 't~t 'tQ?, l,1'o') ~'tA.

&S,~'t~~' ' x.~o:) ~tC\j6~.

rjt,,t;

\\ "

,,.,
;LS;

'
, 1te~'te~c

,.
~'t:t(,l& .. 't~L,

, ,
(,~-:II);

''
'ts;t"

,
0:"01 ~'tI;

X~'tI

r .-3)

).!J.'tL C ,

'EYSt,
YjA'J

't,,?:.~~

\.

~
c
''
.~

'
,:urlrAvtuf"Y arvat 't-ii;' ct ~l 3~ ~~; :", ~y:. ,: 1\2: y.2:ortStSC~.

~.

!'

'~'

" . '(
all,,~~y :J.~V, :(,:~~ ':'J~:)L, ~ r~:. ,'JYO\

".~ &z.z'..l..:~y i;:' 'ti .~~ ~~'1~'.".

\"

..

ll; ~ ~c

-.1
9I&vtle'"
,;.,.

_.

':T~ .. I1-

~ATA 1IJ:'i

t"

2S5

1' , iX, ~ovcxaL"Yv ,!..O~ O"t, ~


t~'V); CX~et; -xo~.

fIotn Io~~ ~p 6 ,;, .

'' (; %y~%, "CXL ,rx; at);r; 6n;.


( r(o 1

iti .. t 1 ';'9; ~(J.

T6iv

t ';'QtrwtLv6T:JTO;, x.r 8L~~aX~ALXOU ,L-

\
':'0; -r
'tt;,

1
't
'"
r'J )(..%Lf/.r 1ju:..fi;v CX~L r.~O"PLV~V"

; ~ ! 3.ro, ; i"sLvo rL;

rr,

,,; ."7l; " 3 (l-orx.o 1 33 ..

; ,XL~;, ! r ,~ xo'l -3'; 9 .,


'tii; ~1; .rt~)~rL L. ii~,
"

"\'

\.

,~,

CXf2.rJ 't'f)U ,') 't1JYX~vst, ' Fc<ro1jV ou~x'

r.XUtLY, oi) .i -reAefx ~.,;. Tot:.To 8& o~


o~, 3 ~x, ~ ~t8~axiAou 6;:- -ur."

~Li , , .~ 1 i6,rG '- iUo-

1'CXC, l -:-ot xxv6vo; ir.t TO'JTOt; (-' -;

'.

Or"

OJj

tJei r1'da, lft ir 6., xpr }XP~'


a(]

t;'.

. 't1l; x8,~ 680 ., , O'&~X 8- !(

"''.) ,,!l 'L~tjtXL, ~ ttX.(~ 6, ~ 3~ "rxl


; ip,. &~,j~, :~ (6 ( ...
1'SAi; ' Xpfx KtXl "'t'tX6l1 ). ,; ;,
). ~poox, KCX' ~rx, ; ~' 3i ;
' AtX()t; ,1 -utX , ~oo; , ;

/:,
1.
~
'
"\ 1
.L'
OLXl1TOptX;
CfXOL'" V), . tXt8L)I
:,.!) . ', .;,) .~oo . 'Y:f~ ; auV03LX~;, ,~ ).yo~ 7.0-,
, ,, 'n8 otpLTTOV 6% '~ ..

" y~; (J:Jvo3,x~;) 8 ,,1 "tX't'X , 1c

fAtXLOV ""'tXp6VTO; . 6 r,tL ;


iLn.6u; 'itAiOou; ., 6, ~~
l~lIJ; m.6~6) tL1'L, etPl1't'ott. [J-tv x.~ , t-:-Qt;
~LotpSPOL; t.xO~,, " b i~~~() 1..0 ':, y~vt":ot~' o~ ~,...

286

'-

~uu;

Y..OC

~,,:,Gu;,

, :,

'.'
;
.~()

'1n LUt.

1'"(.
TXUTfX ~'. ; (1.03.(~ u~'J ~~o~x,
x'~ ot,
~

'rC('t; '6; ttu; J1"~ .~C(t,


f>

,f'

.,.,

'

\,

r.tuot, ~. C('J , '.'n, .(.(t ;

'L(U; (, xxOi~pC(v ~ t.( Il"~ '7.;"

3 , Cf7l, -:: 'toUTo\Jt 1\"


..

~''''
IJ:r;oc:v
y:f

'

oc c,t.(t't,

'r"tJ;

')

,;

y~-

7.t'u, ~' L ':'LI) CJ.u '~f":'dt, .~&

~ bt.
, ''' '
,

"
V'1l.,

,~,

'

'

05

'

'1.'/j.

-,

',,;

'Jf

J.'\..XP

Tl30 v (u, ~ :xx~; j(,ocl ..; '-

l
''
. ,~, , ,
~,."I " i
xtott;
}.; l , ~ :~ 'yevea : G'.JtJ- :JIX~"', IXMfX
,,,
,
-'
t\.'
\'
.71 ot .
otu r.t~7., : '! -

u'i

,
,

, ,6Tl ~x,
,

tJ-.~ oc,,:,)

1....

-
" otJ'.'~t ,

3& ot~, % .fX . ~

X7l~

'rC)y

t.o

" 3LXT"l1ptLTat, .cX ~ . (~!x' 7:,'.1'


...

" e: "(
' ott4 .1\
' QCatAtu;
...'

,
~l.'
'J.
1.
" .
,
.ot o~ CO~ ., t.t.itt 'f0OC~,

,-,

'''

& lfLS~

,~

_'J

',

1. . ' t..~'

'J.

,,,,.

LVt"t

.,

.1t,

,,,1 '

);

cO LtX!J-fX;.

- ..

.E.A~ION .

9' 6.

c~~ ' io , ( ",


e; fSfiLx.Pi ..~ (, ~$ o~
X')Xf . . &~o, 3& !.'ot c,
~oy .% 'Jtxpi1oov i3: a&&1, et :
oT~) ''( Q (; .
'(f'fla( ,

Q'JY

,3-', '~; , ~~,';!~.~u~!J ~('),

O~ p''~~

ItATA ITOIXl:ION. '.

281

~OL, , t~80fJ--/j. .6, )


.,
"
~ ~
r

'
.,
~ o~ ~Y.oo, 't' ., o~; efLpua't)G~~
1)pLO~ P1lrI'
ci~ /. YLOV, i- -; J.L, ipx,
,..
\ ' !: ) ~.
' "
'l\

,
_.,
xo~;, XXL 't'~,.I);, o~ 0"1) ,'!. ,o~~
Lx,tfLstv 1)

'J t.oP(GX,lTO x.ciptv (' 3 . o~ ~30:fJ.

. . + ~301i' x.xl 3"71 . 'rou T-iJv b LaTopi)aoct


"
\
.. '

~
6, ~
."...(/. ,
,,:
~ ,
u(/.

& .", ,, b.(, -;

~\

.,

ToUTOU;

-.

:) .'l'1~L

X."Cx x~ .

y.(/.l

'rOL . 1
e;TPo~ fY~, ot -:-1~ xx~
\

-r;l

tittfloVTe~ 01; ./l.t, llvevV'~ txo~1Jy"t1GXY, .1


; .,:,.;' {. ... o~ xTo(C.oo~

-; ~~~i,c, o~ 'ltptCbUTipOU~, ~ 3L.; tx.tLPo. , IJ. Y 3t X.C" ; .3&:


-:-o(~ ~ /l.6vov, :P'I)C, (.l)-:-t, 't'(!) C . 3(/. '.'o-~
t, 3LC 'J~~ o~ oiV'fGL 3. ~ 'ro
. alJx6.~x,

t',.

.,

o~ x.~x.oo

(J.x 8(/. 1f,

Ot

-"

;;",

"n

r.
1,1-

C ,bul C

6". .s."t1;J., x.o~ ' & O&"roL .; 3x~x 3l

,.
.,

1.

'

: ~l:J.

'

'"

\.

!. . , 1l '(/. ~

6) -r tu( "cibG"~ 'rl'.


'

"8

t.,

3s . -r1\; Ao~~, -ri); A~ .,


-.
,
,
,.

":~ ujto"toev~

G"

"
t'JE!.

,"ouTl:)

y"()~, ; ()-::~~(,~U;

r.'

'oo~-

r
:!. ~\,
,

~,
'J, '"!: .'Jo., :lJ L.,

&.1 ..6 C~6)x~, . ''3:,l(jU~, .LC";'

; 3~ To~px~(ox; CL ~; jV1j~,
~'

\
~

\.

OC1JTX x.XL ) "'

...

';

'

'

,
~,,,,

,\J~ ,

",

1Ju; 1j

a~xx6V01); , [J.'i; tv' & 3 3~ ypxtJ.

~8

",.~ , ~x6'}y i~LTp~t('r"

opecr~uTtpov .' ',

,t01'-.., x.~.

a.1 '.
~ .oc~ B~).o; .'" u' lLcr1'rL ;

,/:0';, rVl~!L7J' auTou ; fI:i1 1' U'11~, ~O "


3~.6o~, :i; ~( cicr~ 'l
'tX~ px~' ~ Lcr, l1...,., ', 1'~ ~ 16>"

l1~ i.?X~ ; U11cr ~x~' 3 & ~~


r:.'"
... .:::
, . , . . t'
.,
"'", xY,Q(I :;~OII;, '"~ a,v a..; XYOCG4tLTO;

. _e_

~EAAION

fl'e' e,
'.l

1ti.

f a ., opx~~ ~l%f

~ op~(x, ~ .o-n; e(rx.1r, ~ ''~&po; ~ 3tclxovoVt

w,XOXLpt"aO.xL [.L-n o(.x~ X~O' oJ ~~ 1) ,


~ x~~x. \ ~ xuT6,
. (() .

~ . . BXatAtLOIJ ., ;., P'7icrL,

't-nv XtLP01'OVtXV

:; 3crL,

fL-n

t~11rxv

' 30! Tt; ~1% 6 ..

xM~ i~uTou~ 3scrfLou, 8 a(, xJo1~ o-/j; ;'~2"


.! '
, 3.'
.,
'J.'
~
;~~ ..a:.s, ~x.~ o~ ",1J~ "
, I<t.
, xlc~o~ 1 &" 1 {.L-Yv ~ \

';0

~o; O~ , x~ ~ 7., x.xL - ~r,a, ' ~~ .- .


., .. ~, . o~ A:..xr. 1t(i~.2, o-n

&?,. 'J(; ., Xc oJx ~1\;, af/-6

-::poile1lrxv' .1I~.~ .3, Wtpcoue(c~ ~,o.T~,


8(J1'o' 31 ij;, L & .yO~ ~, x.~.o, 1\,3

Aoc, ~ ,'x.o~ ,, SfIo. I~iipo; 3" Mxar3


l~'x.oo"

Kp~~x 't ; tp( "'~'~C'l

. !&~o";''nx.., (,lJt1.'I"~ tp.~. ' i' 'JC(} "t ~ ~~

~r~'r& !. .

289

n~ ~o a:t" i~ ~~~ ; i1l; (x.o7tO~

'J@t t'J U?L:., 1: ' t-ripou po,:,ocr.


EJC.xAlla(~ ~o?o~a'~ ' 't'OtY~pTOL . x:xo~) 1!
utJC.; Sx.o ~3 ; uV"; ~L' '
t'r-(~", XXL ; E3xo~ xr..x~a;: ;,fJ; o~ &t,
;~o! ,, ' (~ 1l01l urL:.~, ~ S;;l1t~ 1\1-

~~ r,, X:XL t't.ip~; ~ o(e;, XXL .


oM~ r..xa".x \) C, <[J,llaL, : 1.; 06 3
. :xC xr..6r..; , ~ K'Jptot~ . a-6r-O, "
J.

.x~o;

\.,

'

f? ,

0tO x?oo,Iao~

, ~,\,
OUOi , ;'Ot:x~

,~

, ; o~~~. c ~o ~ljt xot 1;


~ ..'a 1 '/~t, XXL ~ t2UOU

ou

~, ~.

r.; T''7j; 6) ~Y.r- a; 'touv ~~,."

&~o;, ~; : 30' -rbv ,:. 3 b'fu


JC.:)Jr- :'' l: t't~"

XXL A'f01lV r.po-

S).-u, 't'~ (~ , 'f &"(;, ,,:,-f 3.( tivxT(

ee:l.tv, ~ ' 6J r..,,:~ '~!-,.&; 3 ~~xx(


; . ~x:x, 'J"(:J.' aL3~ ?6)7;~ '~"
~ 1;1,1 ( ~ !j- :3 :? ),' 1 .l)-

XPCVOll-~V), tC "f,( r.oluTp6r.ro~ !)'UVoTYC'to, ,

' \

.,

o7.~ r-tv r.

,
,
/
~,
~,
v~, :> r.7.0c."t,c,

% ,jc,t, t7:tf)pxeiv ~~ 3La&c~ a~' <1'1 l1l


,
I~'
~\
~. \
'
.
,r
~O'~o;, ~!J:J.~ ''f '(, ' :l,r.. ... ,:,x.
~,
~\
-
,
O~ ~ ~ . cr..

:.\"
",
Ot;:t
"'X~. Ar.LaTO;

l l.., r.L).7.~ xr..'1..1;x; tv_C1UOC

. ,
,
O"J"1I;

&VLOU~, ~

\ "

'"

..,

J:'

L7.; '1.. '1.. c)c..'f, 'c .,"

u."
,

'7
tL;

,,:,;,

'
r
, UVfJV,;:X,

't ~I;

1
\
.;

t tOo
'

:)1, 0& ,yc ()., ,,:,ou :(') J.~


.'
,
.,
\ . " /."
\
6
\
' p,pt)0ztO!J,
Gtt, loOt'tOV ~z ".'/1 : "

Ato(~ 6 ~~ '"

(' ~t, ~(~

8s

~ r.~u

,, ;;; ~ ; sEaol1tV x~o; C '); tu4


'Ju, <1JLt ax.xv3iAou ' o~ '3 ~ 'B~p' oiA1.
\,.
( ,

'
,
-:-::xpt;xa:t
-:-:; u~v, ou)t.

V"~t'~.,
.' t'J .',i(~) ~ r; i~f~'J~7.; r',tAAe~ r.P!X":';'St~ 3xo~ o~
. '.1.. r;'.
4?

'

.0'1

''~

'1.:

l 1

290

JJAAIT

i~ i'~~:J..~ ~O~ T~ ~(<<; f/.s.'sa, ~


.o~ -rou .J, 8'1 i(C't"1J i~o~ i(J.6a't', c
(fX~ 11 ).:1) , V IJ..~xpoiJ t,(u x.ty~jVO'J (J- ~ 3uV1j&e(~, '
t (. 3'. t6.u~ ~'y- i(f~t(; -
~

,.

.,

~ ,

1..

Plj~-'.o;,

..

'!:

'rt

\
't"1jV

\'
TO'J;
(J.
,
~ ,

..,.

t:,xtTI ? '

x'Xt'",~

TqJ , t::s&.

t7:tOpx."jI]'~VX;,

,
, 't"ou;
,~,
ttlJ

\.,
t xxyx./~

xou
. .tl1
'
~,(",
1
.. "
;
r.t'~~ Io~

)'; )

, . ~

. :.

!:

..

(.~-:I) "O~ 'I1;

~,. ..6olJ;.
' Z~
\,.,

; :11;

;-'

..

&.1. 't'm (.~(f(J-() L' .

." '\'.

'

, ,. 6

ttX; x~~~. -tt;, f/-.(Jt~ X~t-

..

'

~\
1
o~;

O'HOt;

. . . ,.

r.-'/t r;J,xp,;,'Ij:J..X '~ '.

;.:tt ;
Ur.OY-ttVT/Xt

'
0Y'1JlJtt

t
o~

?txV.QEutjxvn~, %~ '/

Oepxr.t(~" '~"j'hlJ~;, o,j f/-T,v o~ ; nlYXOt; 6>"

.,

~. ~o .o~
~

,
.'
~(j'l~
uito

),1 .;
.

"

"
ttJG,

.~~

~.x~

~)' ,..
' ,x:;~~~

,,..

o~

...

..

~ X?'1J!1.XTX '~ ~,

..

!.. , "
;n~~

.'
ouv
11 xo~1).

...,

~, XIJ.~ '~

'~'''1
yo~,

,
..'

" :.,;,rIJ.~

';

t'

.~x;

't"y,

"

x.~

...

'1J,

'

c.t.

~,
~,.
':.'
,
"
~
uttr)t;
- 11; t7nOpx~t:I.; t:l.-.t:I., ? x~ u; e~PX.t'~tTt:I.~ oc; ~ 7t~.t:l.L ~' 1( ,6-

(f~

~ l)-h~;'

' -:-6 c [' (J..f/-~

,~(J.~, oc),; ~ ' ; uv6f/-;' ~!:


~~ 3 O~"fI.. r;; ~ y-x-:c l,

,.~ r 6bj't" ~o ~'1J.~ "t"c't"t;

~ l)!1-~o - Gtc.bbl);, 8 Yc.o,


-:-( - OPOIJ~ox.~; -~b~ ~ , l%
&i ~t:l.L t:l.u.
~ <') t "tou; :J"t:l.~ 6,
(; '.o~x'~, ~ ~~ )' ~ , (J.';'
'
~ ~ ,

-~,
\."
,
o.~(); (J,vU'lc.~ oo~. /' ) , 1j ; - ,ll@~ I1. iCo ( ' ~ (J.sv 1 ~ -

-"

~,

. \.

'

''!~ f/-:t '.t.u /, IJ.Ij . - '1J-

~ ~~!.(t:., 'i; - ~'1Jlx~'f" ~" -" t:.u."

t~~tQ' o~& ~ Hp~~ (juv1JveYXotv eu-op)t'iCit:l.~, 8; 11 &rn"

)~ 'i~ '.. 'JI1.-6(J-~, , ~~"(o

:1rNTAfMA. ltA'lA . ,'.29

1'-rx.(p~ " *~o; ~,o ~'t, ;.


,,- yr &:; O.o~ ci~('t)c ,xol ~c~.pc" r.oAAF>

~,

.
\ t,~ .~.
,

'
O'1lTo01J
"
~.o;,
1'
pocx ;' ()G'e
r'.eTc

1l1.t x.p~ 1' ll.~,. G'u3i, btu '16. Kr ~ tt t~ a~e:xAtJ.o1, ,; ~6rj, ~ ~tjIvt'J
, ~ 1' ;' 'iVTtvQCouv ', -co, lpII

i ,

QC

'l\' ':

'

. ~ '"

\ '"

~')

l,

, ') ; - Xo~XQV '"

, rx ~ Eo''~ :X~~T:x( {}V.oar ~, 7ll1t U~,


1.
"
\,
~
,
t)
. ,~ '~'f~
<') r:x, r .':J.-r J};. LX~LQG'JV'f; ro
,0'J"1..}
,
"r''t)v rorxp'nr v ' r '1.. 1''1)V '1\)'1.r.. o~ "porxaL
a-hoet ~:tUlj :n, o~ -i'i)v ~(1.(rx (; x.'JPo~G'C,
\"

' f !

, \ ,

.~"ht .~ ~<(trxt

2)'

i ./ ~ Q; ~viyx'7);

. a7.; \, %~, ~ 6 , ' ~ ~ -t ~


. 71 oo~, .' ' . Ttv% 8POCGiLV .~.{/)~, ~ --a~
'rL.,Q; yro, ~ , .;, ~ ~QC .'h ~o 11,

"

. OCytl1eOCt, ':'i -i)


~\

oc T.o~

'TO'J

,
,... ,
oc''~":'YI;
. ~t fI.tv oux. lJ ', f-

6J

.'

~ -"/J ~t.

{" ~ tUf/uvov.xt
tl'
\
.L.
. :;')

,
\
:. '
a, .

IJ.V'Jv%t

1''t)'

,,~~

rx &fa,

3,)Ot'
t-\.
1".
.II;

" ' "


, .~ "

~o ~

''1)
\ '10!1-

1.
\
\
\ '
tf).
~
" 't)", '7jY!1-'1I lkVuvr, ~ o,~,-

!1- '1) ;

' ,

t'J:XYY","
r-p

\.

or~,

...

Grn.oc ~ -

T't)v, ; , 1'1 G'1JO'~~~. .\, o~ 3' .ocL


..

-,
'v
'JP:XV,
'
'
"" ; , .~'10
',.
., ; I1~ r.t'>.~oc;
oc~Y).!
,

...

. ~;

\
1.
- :. ;.{.

'
".,
: rx '), 1jaCL

~@'ox . 80 r.;' ! ~p i~'t .~,


\
~\
'
,.
ot'. ..;
.~
, jY
\
,
"
'
,~

~
\
..
r?!~" rorxt0r'.tvou;., .; prx; . 't) ~o! : x.'Xt 1' X1'~

o't)v

.. ~

.. l),

'n

l'

1r. ~OI1~o~r, oc 7 euryyeAtXi\~ ..(,

lTtpoc, & . :icl.'t) , 01; xrOfo, , ~


c 'J~uL ~, .~ .r .~oa, ~ 'JOC'Jrt ~~,
.,

.~)
~

.~oo

~, '1.
.,
~ ,
..'

~oo . &.Vf)U .

oUx. t{)~o. " ' .oc , ~ 1"}~ ~.~&~,

19"

292

~ O"O~ : r r ,'.

,j't'~~v

3! -;

f1.-.~6'r0; ,,:,-t -(-; -r'7l~ ~~o

..30; x~~x; o~ ., Cc;;lxevecr.~ '~.~ t .6;

,:,(~).~o
~~~ooo, -r'7J ~,)~(o) ~l'l.i1), .\
"..
'
- lJ')
'
,
; ;~ ~ . 'I]'1 woe,;,'r.v ; ,:,
:;, ,:,~,:,lI"
~,~

t/-'"

~ 'f~X '

C,

'

rI

...

o~!l-ev'1jV J~.x, 'l . 'j;'1j~~ ~'j'Ij-

'_.1.
'r'r,;
,,.
,

-,. -

t~
,
'
CCO~ CXJ;
'o.~~ .~o; !l.

.
,
"'."
C~~C', , ~

''~

,.'

;;

C1)-

_UvO ')
~; O;;XII'rX .co ) vr.VTt~(t
lro J i '~ ,:, ,,; . t:t(L -; 3._.
~
, \
' ,

'
'1
Pf! '
'"
~X;I1; -;':;' it cp O~ . c OUGL o~ c;v ~o:c<:) '11

0\
6 "\'
, . ,
,,Xt~
f~Ox, ']
':O,lC, ; XII~Gl0L'rO TO',J
-

..

~'
. O~

\,.
'
. x~po

.~

-Oj;

llG.~

. -o~; ~taOOTLX1J; OPT1J; c ~vtulLxtJt'7J; WtfIpoa'JVY~; Z~,


.~' ;'(~ '. Kc. ::' 'r~u ~cX yio~ ,:,o'J":'o~
~r.. .c

&'1 ~ cX. ' -:-'. .~~ 'cX.


vrc10V

r;'. L<t'. .

O~ 8,~ r~ --lj).o~ L~'. '. 680 ~, E~~~,


,
\.,
'1
."\
\
"
\ \ H<f .t'.\
~.,., ; -t', u'J~ :. '1ju, o~o -~ .

'''\

t
'
't'ou~ ');, - co ~at .~o
'.

' t.'1Gr.

.~'J

x:xeU1:0~~AAtt, .c h(J.eL; ; t!l- :.


l.lI.
"
,.
,
' 1n.

''\

f1I#'

x~ ,); .t'JtL .

opxou ;'j~; llU.~


.

X~

'

'l1;

ae

.,

-,.,

MCL ca., .'"


l1; tyypipo'J 6f1.0Ao"{(xI; 'tX ,""OU'

2 .l~,,() .'t

4).

~'-'

O~ ;.':.

'6

. ,

.;

.XXpC ,jf1.; 'r-/Jv E~~~ ur.oypxp-rv, ; ~~

ou

t:L, X~ 1.u'rCX a ToU;v6rl.ou;.

~c .c' 7 o~'. ,:,ou r,; ; - ' II"V


, ~) "{Sotr.t ; -ro(o',J u X~Po5'
) .

25

K~.

l. 1.

1 l\. !. t~.

~:.o;

'

.l

~'3

')

7. ~o; C\JV to!,) CX'J't'U, . ~~

\.

ta"lu-

,;t '

:. ~[l.t,:,C;:TC)Tov, .:. 7.1c't[l. o~. ~~

~~~..'J,

~ \ )(%':'7.\
!.Ju~;

\"

. x~

-"O[J..OO'7.;

~,
.~'J~tJ~

:;

- .

~~.

')

,7.

.
,

...

. .;
.'

.,

7.~,.; O:J.Oa~; . :

~P."I)~
(i'Jj,l(o)OetT7.t
');~ ~7.5~ ~l) ~X
.
1'0# \
.;, ;:~.o ~~~)t, c '.(r.t 'r~~ 8(; ~;,
ciTooUT7.t

....,.

V 'rOt;
.,

4).
.,

,~

c.tt; t)

o~ 1J (

\ .t'~
,

.7.;

2).

oc; ) o~ 7.~ '1;; 'fx; GO'J :J.6t" ,"i; ~P

\.,.

; ;:c"lj;

'~'
:

"\

~..'

.;

.
~jlj.L:-

i)roO; !)~.,:,x~
.~

~,
\ . ~,
'
x~ ..'J
;)~.oc,

.OC

''.

.~.,.

3).

~. y-x,J; J'J,
.
'
'1"\
u;: ;: ~.y- ':~x;,
1

O/l. 6'~

\ "

; lJXc, oXL ;

-, '

"

,"

.,.

,-,

) ~ C~jrt; ') .- tI@-

..,,,,

(J)

6tJ. ~VO; n
..
..'
. ("

it,1'1 ~t /l. cc '~'YZ, ).(.)C'.,:",:~(S -~ ~,j


,

'

;. ~ ::: IJ.'C1J

~I);

l)

''

1.. ;~\ ,,\'


f) ... :.

..

~'!

'''

':':~fj-:O'ftJ.!vO;
ot ..7.'' ":"f"
r.

at

'l&.

_..

'.

.'J

"

~,

'

, ..

rI(r

,,...

. . . .uVOO/)'J 'l, ,l,'J; 'r, ox~ox; "~ ~I'


, cit% JtT"f:J.r.TOC u:t ~t' zo,~~., ':':?
':i.c," o'x~'I ooa:J.tzIi 5), -.'1;; L '(:;
... \,.
-,
~ ,
. ' '
:.,J'I,,:c, ~ "/j,;t'J , . .c OtTO ; ; OC"11 ~~

:-"/.

~~~O'l7., "!;

t'';v'

.."

'rOt; [I.t'J

as f. ~ol)~o;.

..

,1'

~? 7.VJ r.JOt;

1(7.t

'rl)r.{J~

'l"l)~L [. eLqtv ~~-

294

;cv~, -r ~'. 71; " &Y~O~ 3 +''~~, ~u; ...


' :.

~'1
\ ./ .
,
.,
8:1..e;
&0. ; xtp'r1 ~ , "r"l)v ';1j" u:~xo;, '!;
,.

l ',
)ti.

"

J/.,

'"

x??~~ ~,

'"
XJ(V

; f(,"; ;;~';:, T'Ii; ~j(J~;


'

'

~
jt:t.
'JV~'t'~~ . (j ;

..lj~~y

,,!\.. ,
...
\
-.,
,
SL r.~r.tI-,.'t', ? .~ .,..'l .. 'lj v ,

\
%.~

-rQv ~~ax ..'l1I7~I7:%.1!; ~:J.vv '!;, ~L:C bQ'';


",'
.;
- '~
.,

"'I.l
UP~O'J, ;
~~~sa~y t7)t,r.tL~~a%r.
~ ; '~ t.6 ';, !(v% - 1'1 ~ .%:-~
~L~)to,,(t .1 i~~ ~Gt~'t'~'
~

,~

iu't'u
; TOt~u.

hv

IJ..

'

-rxt; r.t(V ~~i.har;t <p~~ .i~u 861J;' ot

12(; 8J."L, o&o~ a.v ~t.'tj~ '.'::'J-

3c

10'%'1;, t ..'12?~[c; ~uGtC) ,::6!1. , ,;,,;:;( ,;;~(ax


-re~, ~ ; ~'J~ C.~.(o); .6:'o~, x~ 'l1't';'j~; r..u
2, ~~ ot~ .2 ~(.8t (' ,:,~y ~ r.Gt~2'l, !;
Ipoa-hito'JCjtv ~.(o; .~-;:0~:-'9~ ,j2t. ,,:,; (
"\

'

'

1,

~,

'...,

X12PXO~ X~, .o~xo, ic.~":' t~i') :.

6it'.>'J,OU

'
\ '''~ .t, 7';0 ~":!,X\.'l'l1a~~
~,
. .
:2:.'. .
'J2V2t.
,
) ~' :(.. 7:~Qr.TjV

' .u .. :: ' X~.\ .


~pxy2C,
01)"
fJ'1)'I.
,
.t

.~o

" i1:LTP~r.T; 8~ -:i; ~ ~('!X, a.6"0t; .~ V.ovxx.0t;,


fI

't

\ "

",v

o~& ~npO'11, . 'J2,:,~~v ~

6-." QU.

~,

o~~ xt,

\ . ... .

~t

~s .1Jtl, & .Ut

'
'J1':;;,
ou , ''~o~.,".;;;
~t x.o~i .,):I1I7~~X '~i'/L-':'
'.''J
ojl. ::.,,~(~o'l"~:x,


~'- 3( vx r.OOT~o"I;
r.~l!67::U.
,.
-r

"-',

..'\')
':' :.:~
!t',J
-

"r'
l!.
'
/
.
'.1
,.
QU; ;:l)
'?c~t)'J; r.ta,(u; 'r, lJ.o,lGtZ0tJ;

~"

:.t~r}zvoy ~:J.~;,

r.L6"u; ~ .(?~-:opx; 'J~hr. I:).(!) "(tYZCiOXL .,()"


-.,, C;i:,".::t ~

(jr:tp IJX:~; 9~L?b)V ~td:t,

)(.L 3,0,.'t r.poax~Ao'JIlivO');, ::' .~\ ; x.~


ptoaL ociAAov ur.tp ):r.,fL% ocO;.X?~?~~ -t).
Tou; r.P&~~uTlPQU~, . ~t.,;, 7. U7t8t.6QU;, ';:) ~ ~
,

x.n~

'.::

(LQ"'~

"1'

'. aur"(r:yitOC~

,~

.~.

~'t"I)

11 tt;

xxA0ut'-iVO'J~,~y &L'J"('~V o~'2:' (JIJYlb)POUotV ~ j.


)~. _..

r, ... -

. i ,,":,

-- 2)

lJ. ~-:l,

~,'J:7':;i~2

TNTArMJ. .. TOIXEI()!f. .

}:L&,llCZL

Ot

't"t,V

3k

XCZTOt

295

~'II o:.~ 6, CU&L~

'hALXLX" 31v tczub;

3'IIX,vo~. 4)

fL-ii

'Ao~ -]; 'II3xf.~ ip1!a; (poo~ 3(30 !).

L,.JtL 0~3 KOIJPXOpt,.JtL fLt~~wv "

te;30fL-n-

X.O'llI% 1v,. 3 v 'll' ; & 3.;

lAAou K1j~tfLovCx; 3);.


" 'rt

\'

(
' fLXLVOfIotVOt, v .I.O~

~
- . '\
l
~ ) 'Jtr,r;x.,~,

x.owp

oc60x~ v ,3()v l1' ").


" \ .'\~-.~'.
"

'
~
",,-.
.,;. )
OZ~;
~V t; u

, tJ.6J'J ~P1O; ou 3,~ox, }~ ~ Ou

'

~ .

..,

1.

't"ou...

U''7",'J;

"

;, LVCZL

.~
/XU"t'O.,

.,
~,

"
fJ.
6)
tt fL'1j'Je;:o-:-t '{JXll,x ():nl

u'J:;, ;

'l'n ;:~ q: v, ~ v, 330LJ"


't' xt ?'O'\l'~O;

7).

E~ .'l 0\ ;-:[l');;~ '.?fL i~'l1'K, lCZ(J;


" ;

.0

3t;;).')u,ll ,,:,c.

)',,:,

ttwv

,.

,J Xppt'llt;,
~x;

'1''
1 Xt;

JI.'
-

;' ~ . o~ C.QuPXOPS'~~&, o~~ . ~. t''~''iI,

-xtt'xr; st'IJ:J.7.":'rl,

.,

~ fl-'ljtOU !l."]

'"

'1j

'/

fL~IL!L"I] ,"]

8)

),'1jfJ":'; {y'l'I:~ Lr. a~ '' ~ c)


~x.l')~ 7.:J., ':-.; o~o 9).
';' , )(. ,,:,!) ,

1\1 !,

-..
.

,\ '

:l , lJ'.

'ir',

,,~'.

v xi ":'}' i( Q(J,,:, x.~, lGouxo" ."ai, d

, ; t'lj~; O:)~v ; v, ~ r~ "

l'll3v ~T, ~ o~~ ,

tt

!; :j-:- ,; cf."

t !!l.!'-1:;, ~; ?o~'lj r.~f#~~~.


1) D:~~. . ,;,,', ~.- 2).t'. ,-. , - 3) e'. B&Cf. '. 8', -~) ~-h. Bc'7, i. - S) ~, B%IJ. ', -} _ D&, .\z'.~. - 'i') (.I~
~~O. - 8) &, . ~', ';, i, -~; ~.. &.~ .

296

. !..

~ xf" ci11a, 1t; ~ ya~


l6Xp c6o xx~ ~xo;, l~'J

' ixo 'C>a J./J.,

XXL

~ 311fIoLovp,-

~ ':'toAtfIoC) ~u~.

3 "

Er ;,

r.A1lPLoo; ~, ~ 11it,. ; o~

311 : (.

~ .~" '(.; tX'JTov i,,)~ix~, [~ 1 .

-rp,cx, ; to(bOUAO; ; 1;' ~ tiy~pidv


' '); 31)fu1cx;, i'6.oo

... '

~.'

~:zuTOU;

U":'O,

.': n, ,>

,,,

tL11Tt

cvorcc; ',

XCXL

.p.xx.~~ .' -: tL'u:r~ 8 bb'1l.6~r


1 Ux'x.~, o~ (.,

tX0'JaL <p,JG'LY.

( , .
,"
~ '
- , :, , ~
,
,~,y
\.
Q CXIlTX * , ' . 1); . ",,'Jooou x.xlu O~O~l,X~, .
6 \ po)''f" ~ x~i x\~o

r6 (" i<pxx, .1 .' 3L['h' ,:,


r" ~ ( ... , '1I~~ . , ()~o .'h A1l~
,~'x, i 'i> .1 t6.t, ~ax' G'
: ~ ; ',llU; ;: "b ~ ~o .) ;(_

v':'~;,

,
09\
'
"'
,

tt,
a\.Lv~ ' 'J"'~
~o ; ~.

!Jo (' &(' ',

\\\ T'Ij;
.. ' . 'f~ ~.' x.iXL'' ,_'JVOtJOv
~ ,~
\... '
1
ot
'
'11, "
(%~ ... ~pou; i.'ll, ; 1l; ~ 3'11o~~ UbptaT1i,

,,,

ctuL~,

...',.,

1::"
'"
~, .~xx(');, 1 . ':', ~-

..., "
\ ~'
,'('. ' . ,
,
,
! " x<po?~ ... l} ~ 117;0') ". 7:'' ,.
,
f.II
.'
,"
\
'. ", ; tXoT0tLT'" 7:):oo~ rv~yr.7.G't'J 01JTt

(x~

x,~Y,

.; \l, .; VO/.j'!juatv ',,:,~Y1)'XO; ~~~

,r...

'Ju~

\'c,

' 1 ~":,pttx,,,
'
itX.@

" ' ' ' ' ,."

oy,:,~

1J

..,

; ~,~r-

~ O4flJ.x,:,o;,

''
Gt

~
e;'.)()IJ"
"1.'
Q'Jx.

" ~ Tf.; ); \)bPLV )\o6z~.


'
.. 'r..~V
,
,"
XXL1!.
~ ~>
t ' , ')
6~lj;

'.

z(.o~~

..

..) ,
':'(1) ,ca!--

't,
..V(Jc

1'7;;

,
.

297

ITNTAl't\JA ltATA ~llx(ON'..


(
j

' (I.'1I~~X (.( suvoUZ(~s~Ot,

[J.YJ~~ ,,)

;fl-( , fl-1I3& riL fl-'1'j3tvr: '-; ~'JU~aI}'"t'


fJ-x'Lov'

'' ~xl E~VOUltaG(VTx,

~yopricxVTx, ,.,.!

Ufl-b', '~)l .... ..afl- ',

~.~ o~o, .t7.' 3 TOU !l'~U 3io;

r'

~.
~
rJ.',:)
" .'
-.,
,
L
tuvouxt.,O!J-evx . ,
~x oc 'i.'t

-':'0\' -

..

'
,
,

~~
,

'
PCIELY oc r:t~.,t oc .. r.~? "

. EI,.lVO'JltC

~ \)-

10;, ocu-;(x.oc (A.~) -; .nEJOzp(ov 3t~oa~oct, x.~y ~tX 6


o~

~,

4).
~ ~

, ,..,

"

''t'

.c.,,,\

..
7., "J~1]; ~J.ev "
3'11.~O su-;t),r,; 3, [ , O'np(ot; U.gi''-:-:t.
Ii ~ o~ ~t'; ,:,/); -rou :, ,,: y,jYXtX~
~

"

, fl-':';~7. E'JO'JZLO'x;

"{7.!l'OIJ

- . . , -- ;
- r..
,. ~o.
~
- 7.~
E'JvOlJxo
'
1'

G(yt (iUVOPfL 6"-


oc% 7., 'r'r.; -

oc ''
7.

,\'
,\'
't
.'J,

".,.

..

~~'f; X~. ~i'uu.u 7.t


~

l'
t>,
~?~1;~

_._---

"

; euVO'Jl.0~;,

'\l~ L7ttL, ~; !J.t( 't'cct ~()

q',

';;

~'.-

-,'.


( ~'(;).' Vaf,..
' _t

f'

~ ,'

( .)

L
, oc;.

, ~
....COO')

Gt'.

"
,
":')'
.
.. ,
o~ .U L'; ,l,:L~ ~~
&'1OC, .~ i.'):.; r.poteCiOCCt ~ ,;,;~.:}.c; tr.~Ijxi
r;

'.....

('

. 'l,

'' ~;, fJ,),A' ' U'J,:,,J.~ IX~(~) ~ 'l, ..:-

,. .
. , ":;"
?

, .VQU
.

~,

,:

~'~!

-;~) ,,:, ,

,;;~~ ;

-
',
\
-
' .1, '\ ~,
, ,( :x~ :x.(~o~x;.
\ -, ",~
- ....'
...
G( ,: , J
TQv e\l

r.~'J:J
~,

'.,\'.

~
".:.; u:

''\ - ,
' , - ..
.~ , -t, '11
')

oj fb;, 'o~~ ; J~~ f


, ,
,
"
, oc.o~; 11.~Za~

.. ,

\, ~ -

3)' f/.")a x.toAocCifLlvo~

C
,jrJ:~, 7.~ '" '.;:.I 1]

...'
,

..,

-;;t,t~~, x.~~ (:.) ;:":~j'v.7.~, :

Ll

vulLE

...

~oOt;

,
,
ct!.ccv

.

,
oux

t:I

I~o:, 2:

'; ~; ;'lj'/; ~ E;,'."~~ r.~ u, ;;'i~t ,,:,ov

,::, -r:a ),

o~o~)A'J'~'t'~t ,oc.... " /)a>"

f) '!. at. 18', .-~2:~ . ', ... ~;..&'. K~. ~'.--2) . !~Y.
3) );. fr:" :tl.

)(;-'.-

298

, "'
" . ou'\/
- x.CCL,.CO (,\,

-:CCL
') ;
2:-3c, c. ~!~aCCL,! yr. "t'Ct; ~x.(a x~ -rc'l; TElCTGt'l;
't' ,tvv, ; ,a ; it2t Ol'~, 1,v, ),'
3c v .
."'!.
.

't'wV
.. .

"l.'
05-.1.

cP"'Y

~
":2~J":1j;,
1:.'1

-'0.;

'f."

% 2v x)'6~ X~~;~.
,

~'1 -r."-'\/
.

10.
6vuv

,to

'C'2;t();

T2L;

ep

'

. :J-:.xITI ~:.

.'

t'Jl2.;

",v G%'){J:X't'(~,

\.,

n??j
\

'
-:?()'1

r (j)('JV
-

2 ; ~-f'l2;

',,\

~I

~ 2-~);,

tuxl.fo

' "

x~ o(~ ~'f,'1 v:...'\/ :-

,' ; 0a~.v. 'l 8t ~ ~." ":L; l':-: !


Ex.x~a, oGx tX."tv .,.~':'(, -"f,'/L"~U":'2 ,::I(( _

'

~' x.c ;

V:; x'l~x;,

pe,

2,-r,l .(,,;,.).,

',,

(I:f':'S '/'S'J!~V,

:..-:

Jn

ItA'fA rrOIXEIO!(. .

299

3 ..r:3c.~t,6 - 'o(~, x,~ ; X,t.t~


iiL o~; ~u"n"u;, ~/L~; .., ,. 'JocL;

1J.,"~ y(vtI1O:xt, .'i! i,'n~t x~~ ~ 1 ; ~'~,


.~o~:x;

~'
2:

F'.."~~;
"\ , .X;O'1~.
~-

~ -~,
; ~X:X02:uo:."x; :;

t'l),

. ' ,,\'

'rI X,7,L'~
;: :;,

(J. _"\
x.'Xt :11 " lJU\f.tVQ

.'1

"t'XL;

, '.x~
.'
, " t;

'

&VVTOCL;

"

.. ,:,; '. ; cruvciL.


r afar'

fr'.

To')o~ Y9~~x x.xt ~; '{") 6~ou '.


,

't'x;

.'

-"

'J'/;O u,,:, 'J'I.t;,

x.~

~,

'I~

1.

...

c.uJ; !jx~; y~ [1-6;, TG(1; ;, "'/A-~ -9;

''; XitaY;, !; ;, lX' 31,'811 (.,


(, ,,;x"C; .-I'J~ 'a., ~' ~ ~
i> 'to1To'J; :~; "i:XpxT(etVTtt, tv , r 1'
'~ooo .oc

tv

..,,;,~o~ c

' -; 8, '' ( Il%o.t~ ~; x.~'

[1.11

(c

~' X~P 1. ~; . ~ox~~, i-(oo." 3~ ..

r.u x~, x.~ 3; ', ..-r &p~ 1'~ "t'~ ~p~ :~ au-
~",o";,,x tLCL 7t(r..

",,1at:

,,0'.

~ ~; xo~~(~ ., "t'~;, r. 1' x,~":"1IXO.,


.'
''
,
r-..
, Y".~,
c.'J' , x,XL ..tqt, 'rwY ' ...
'1 3' 1'1% [1-6; ioc (~ ; tePOC1'Lxot~
, & cia,i't Jr.~c,,;,1r.,

..
o~

' '~. '70U


..

'
":'t~'J

x,(1.L

,r.i. Z-L i ..,

,,,
)'.2
. '2 ..

1.
'1~.

r'(IYYp~

:u6~(j~

.1* fl4'.

~ pr.3' .1'~; tv K2p&xy~ u~lJ, 1'OU ..1'' 't'v


ol/A-o [J.~

d~;, )'~ ;

' ~ptoYTOI

il[1.i; "l .ar' 7," ',, s{/L,I, -f'zp


""r O~{. ,'-,, otlJu; ix~,

x,L iA~OSLOC ~~ .
~; l1!-' -r1i, ~1i; 3~1'.'

4). ~ y~p "t'&v


1r~'i~ 1'ou !o~OII
)

. . 1'. 8,

t.

12

l,, iyo1'o~' ,31 6).....

...

300

\..I'

--_

..

'7'.
.OP~;I.

t:

1(';'.

-.', ,,:ii~ ~I)~L~~ I'Jv63ou ~~), o(~y ~!t,


"
cpYt1.) V, 't'o
x.~1'l)x,

'

,
i
'
O'J;
tO
tt1,l 1'

11. 't'\

~-

POTOV7leiVTO~,

1) %. ti9. -2) '. ,. . {6. - 3),\)~, ~'. 7. _.\) A~Y. 8',5.

],\ JtA'fA IlI?i.


' ~:OXEa
"
..

...

\',

,;

301

, . .

A,;"oz~~ i:.~(j;, 7.t ~7.~a.QQ'J; Etp~'IIGtY

av

i:r.~7.:; ,:,,

Xo~t f.~L ~)

Ai. ~7.

,"Q'j

'i~ . t~':J).

r.

--

1l

.,

-., '() :f !rf

(iorror.

lJu 6.l.l1. .
'

,
:.

t.v

%.

"'
-.'
~
.
7. '
oc~q>
.~

')' 6"
lJ.

' ),tI.
-'

"

- .. l.

,,;,ox~olJ '~C~

n.

J,,'

'.

J1;t: ' Il,'/:,

' .t

r.'

' "~;
- ., ~lJvOOOU
"~
' q;%~
" ~.1J~,
,
'
x~,
t')';
;;~; 4) ; X67:0'~; ~u~ 'i)~ovX;, (; xx~

.
,
"t'ttv xr.7.YOpzJ::~
,

J.

~ "~'
~t{); . '
x~ '
':;

cV't'r.~t

~.,

~'t1 ... u

o~,

~ ,

0't1

-"

1.'
,
,
'
.,
,

J.V, t.'t't U.'t1v ttaop~vouaL tta

't"o;

\..

1. ":~, CoouoX\)~ .~

~~'):~f G01J l~ tt~v, i o~x 'll' (1.~ ~

9).~.~ ';' G-t;v ~~(x 2),


.

-..

--

'.

l/

!ri opJ~)' 'l

r"6 .l1lV<1!'F.f'<).).

zf,"~ Kttpi),x~ov O~ \ GtOtxe~o'.).

_...-

302

., ,

TOr

....

:JTOIXEIOT

i\I '.
1.
t").

ZJ\OIL ,

K~ ~

(iTOLZtLO\)

tOv

O'pl1:1;('

.. .frv~ur) .

Z~& (~ . Kx'~

~.

~J.'
'JV 6~(10') ",c.aaxptIjx, :..~tv
;(.

aTOtxt(l)!J

~6x~ ~;

~,

.'/. f., l

L '}' .Ts"

~ll; .)(.~~;(.~o, ~\ Y.~ K~pOxylV"Q ~~o '. !


,~,

. o~xox,

XIX.

'

~,

",

" ...

~ t.'J :,;, ' ~~po-

,.,

~,

~.lJ.L

\
r
~,
:J;;(}~. 9

'.
.

~,
ot

,~

otx~OVO,l, T"f)'1

o~x.oo

~"

- '. .... uvOOO1J-, ,

.'
'(, c.; ;

~,~

t .-

x~px~ ,j . -rou, -ri}; )L.c<~ x.~o,:,o~1x

'.

't] xxo;~,

X~ ; ." ?~? "hAt.'(x, ~


N'o)(,xxp(~ .(" 8 , r.Osl, i\~ '. 680 ~', ,
).'c, x~, ~'t.
,
!,

,,,

,.

,,

. IOUaTLVLc<vttO, , t1I')'J,

,
" ,
'*'
&,l "

"

"l1~, c<'t'-

- tvtr;
, ,
'
~~
r:v' OII~
)' ~,
-'".
,
."(.
.~. UL,?V ,,:, . , ()'11 "rwV

~"": '" , t\J

~, ~,2.oo ~ 1'JVx!ox 11 X.~?O,:,o!j~~, ; i

, tfwV

'L

~
~,
.
1
.. ~, ) ~~ OE'JnpOV 1 .

....

',

Dlfl

riit:

( rar(.

-h~ !~~.~ ~t; "tii; .~; ~c~ ~ ~,


"
1

\ l'
r ~
. ~p~ Tr; ti'l't]~ . ' XC, . L~'~'
,

fJ'SP~ 3'. ~ "h'f ~ox tq.~

nNTArMA. . .

303

~TOIXEIOT.

....

tI

,0'9' ~ .3- 3-v1tr 116 ".


1t )'.

'113'. ~~ A'.(03.~; I'Jy63ou :6>, :i'..U; ~ x.rp'


; cl; yiv.ou;, ~ ; ; ~~ ;, x.,~ o~
~ r.L''~ ~ TQ .,.. r; ((; .)..

; (( ,~:i~; ; ( (:;, , '

'Tot;

. "rjj; -r.; (, 06. i(X.

10 ~'. .

-J:.tJ,\lA?oc
,. ~,
,.~'
- ' '" 6~"
6
:> x,(X~ . 11; . .. uv " o,.~c, ~..o, -rot, J.; .::: [.I.O'\l~lQ~; ~ o~o(:::; i''~ ~~
etJV.cALX,(';)V :::,,( ix9x' 11 8 1 ,."
ot pi. ,6 ,,: .(~(~ .:,,:,,) ; ~ O'~~'
r:po', ~6c;, ~ 'it:~t 'it:''t, ~ .;

''

(XtP!LGO(Xt. Z'/I'r' oXt I.a . aTOLl!tou.


~'

, -

'-"

(. ',,; ~U11 t

'".6~ ,
..

'".

vou;

l.c ~d," , ~ --: -r,( ~~)tC,

"
c~

_.,
.'t/); /~t,

(J~t

''

-.
~

,
;

'

-.;-,

,('

\
.

TCc;
-

~.

"
,

,
\.

"
11 );
EUXIyt ,11;
'itt~.; ~Xrtl:J~tX 'l1 ( ;
tl)uv
lJ-:-%, (J.1j~S ": ;~OoJX 7; 'J:r.; 6 r.t,,:,'r,36,
1\
'
.'

, ~,
,
"J'
1
'l"l'
itpt;:tt (XY~Ot; J 'r,t, TOu; svttr) (X7.0V.OOUo5\

\ X(Xt"/I
,

"

; (X~

),

'
r.po;

,.. '"\....

"

,.

y~ .;

"t'Ou;
\

CO'/;; '..

p~aXotIJXaat' .11"{ 3 t., ~~ ... t ~t~ .'l


:\

",1

'

' tG-:-tv,
. \
. " ") . .,~

ZwptOC
'/l.C
(
, "; (\ xx,,:,o~,
"

~,,,.

J c; (J}, ' (

/l.tytaTCt;

(,)

'),

1:0

-!,~,~ X,C X~r TtV:X; \,/ o~tpOU; i:tl TCc O~, (

"t'r.x.UPO~; .

,
~r.x.tt;,

,
-,

"
,
(Xt,eLV ~trr,

-:-

,
!JU;

~
,
o~c-:-

,.
;

"/100'1111'11

"

' . . .
. . Ot)(E~(XV

'
x~'''''l'''
7:0'l1V -11OC 1l),

Z~PtJ.ov.r,v "t'x; -:-i-

'
,.,
C1();;
~.~;~'
,

N~'
, '
~
'
~
VU'l
( PW-;;'Ot; oo~ ; '11

1'1'.. ,o~;

"~'.

'r.Q'J.
, .

t'..v,
,~,

1.'J'l1 17'n

,.
'r,

.~ , ~\I-

~~?Ij~Ij~l1;
r

.'

u7:0-

IATeAI01' )' .\I

304

"
0
'

~.

X~~vt;,

'r

. ,:J.tvoo'J
' ~ '). ;,

~
.., ~J~, ,:,:

", ~,~
6
"
7':& , 1 l"

jx.o ).1
c;(LL o.u-;:oy'?~y
[J.t, . (Lr..~-

\"

-"

." -

'x~ 0';'1
~ ~ .); cPl.;rITst; .

't''r,j'0L, , Otn.

UVL, x~; ).tt' 7. &:I1[.L, ~

"oAxtJixv u; p~r !-,., , ~ 6p-r; ~(~,"

'..'
~,
,
:c-; y'or.:J.x,,:x {) IJ , ; ':':o~ '),}

i:xut'o'J; ~3Y., ).).; ~~ iJ~, xc, , ""


).ot; ~, io6v.

'
"lj~

,'- ~
,~
_'JVOuOU

t );

/"'

"',

'J'/); ~, t7.o .

<;)

' 1ti( aTotxs(o'J,


& , (, f.(.
,

, -
.

~,

. ':"11;

.,

.,

~~i'

i'I.

,\

. .

'

....

,.

'~

\ ."
-

X~ ll ':'IJ'J(J ') :', ';

'

r.fX

'1

. ). -. tvtOt;
.,
\

'{'

'

.,.'

V.7.L~,

.,

."

"\ "\ .

&::& roo ~; r.1J.t~

';c-ro~ v-, .~ 'f?~X, ei; 1)~():J.Q(~%' xt,r. o~y ;


':\.

r.'

--

,,.,(Jn

~,

c; ~?~ IJ.j

~c

,.

'

U?~o'J

o~ ~~~

.
,
lI~?~

........

..,

. o-r
~,
' r

'11 c- ;

'"

f?,

."

~_.,

C. S;Lcrx()o~;, / o~

2)

~,
%W?E

.~

.,

Xt

.~

-::; '
'l

",

"

; -:-. z::~ 7':~a%,

.1,')

eX::L'I,

"' ' " '0'1


Y.~ 7':;
~

;-;:11) .. r.oa-r.;

~ ~ iL; .C~lj~, i(x; u"lj~

"rJ.A
' ),'

'J' rx

~,
%;,

.r:.~

",.\

~y
Y.r:.1)Yo~~
x~,., OVU;;{J":"%Y.,,:a:

.
/)1J

1
V-'I1I}~ x~Y.o!,.~-

~ -'

,.
~
,

O~~ (l'J'J, ':tX~ut~~ ':'fepEv

7:~ 7':~G'::;1J~() ?r.tj~v'

r.j'";"'

",..

")'

'";" M~~~, .

.xt,

\~.

'X~ ':(j~
ttG:-t2IJ(j~; XZo'l)pux. ~~

,\

X~

"\ ~

'

o~; .J;;t7:.L~ ~l)u\Jc, -

:Lt ~-'(~ C1.tu; r,:J.r:.( tx F&:J.(lL.

~,."

l J' 't';.

~~

\,

1.

'

X~; J.f?~' (k~'

",' ~~.,..

j '6
, .-_)~,

"

,
,'-

v.u~ .-

~YNT~IAKATA . .

. L&
-

-(;L~L~

:.

~,.~

'

t'JtL

::105

,,, 7.~.' ~
v."t1" ~VCtYo~~ea

~\

O~

1'(l)

tG''t'v.. i~~ t ~ .~.


,~

<

r;' .

~ '. ~~ '. u~ .., '"... t~~orJ.i~a,


. ; .."t1t~L~ ~LV i7w7.LS't o~ 7w~G':'OU~,
(1.0; Xo(ll 5(1.vo&; u<t~L!l-'J~' . ~ ~:x. . 1'~~
\',
- t...uc
, UXo~V . 8v .~'\ ",
. ~)- ' ,
0r0(1.LX~,
(~
..
l,"t1t&
...

tt~u,
''
'j"

\.

' <p~'
7.~

.x~ ~

'

tt1J

.~6~ ~; K~~ ~o .'.


.

1.

.,
."1
'
,~"..
..
~'~ v6V-0;, ~.o~
'"y~~, oovoc; Ot7. ~~ ..)-- '
\
, OLX
~, t~v

' ~t
:! \
.. '

7."~~o'la, .7.,
Y'tl~ OpOLOV~~

~ ~,

,.
{l-tG ''
~; ~o tL~

&,

xv"t1 v

,\

~ ~,
.7.' (1. Lt~.(l.

, o:j~ i.o.,' ~s fLtGOc~a~ ~o E~ ";'0 '"t-:{1"


'

.oc

'

(1."t1

,,,

11tJ.~l."t1'~,

..; ytvt7.~,

:1' r ~o~.o~

t).
-

"'

"
. -,~
t1J

XoEroou; 'r"t1V

....

n'.

:t ..lort: r1rJ.v lt;.


" )'tL
'

~ ~'\Lt;
'

~' ~&O

" "apx"t1v

~; 1)

-."

LI''
J &(1).

r"

ri:JY drl ;.

Zi!tL !> ~, <, ~.(/)IJ .7.6~ (,)


".'\_~

A. .. ~o L.

',

~I J-,:, ir .lp~ .ra 1't'(~......


.,
,

'to ,~'.

Z~,

l'J '
3'

...

' ().

i'i%L ~ ato'Xe(Q1J,

, ';'"
, ',

-\"1'' -.)

....

,
.

30';

MATeAIor

BA~IPII

'.

' , &1. " Ep/lO~ Jcdl"Oll: '.('

4) a.,l:" Epxor <18 .C',


,..~ElCJ {'l /)' .l!)eo ,

;} T~) " .

'
"
- ',
'
'lI~

.
~' ~~o 'tU

oxt'

o~-

) it~'. KtcpxA~Lf)Y, : . aTot):E(OU


;(~6~ ' ~o3.~ 630

Tor

:JTOIXElor.

'.
Ef'

IE~ c, iE!JoJvlta::.

'l

01/, or'.

vrJv ',

d.

3~ i; (l.ll; ' 7. '. u630U, 3'6


,
\ '.tt":-.
"' vou~ ~
'
:'/
c~t"":.'
Yf)vV :l)'J, 'tO'J;
1.
~
\
-
'
" "
d~'
\

.,;, j, "t'O\J
xY)~ln itt'Jy)'" c,t~,
) ;;; KoalJ.ov
) ~o 9t~, ~; a, ~> .~~, itxt :; ..n

.y~o "u; 7:~x.o(;(;, 1C":'I..; it


1} .'. . .

! .
,

',_

..'"
";"0'); .!,,;,C.

p,o'lo.
"
,

,
X(~ , .1) 'r'f,V G~OXGV.~rxv

, X~ ':~J..~; 'JQ ~.~


,~,
",
o~o, .') 'tt,V

.1

"1

., ,

~.1.v

,.

.,

,(,

:: X~

"',.)
_.
.1) . ,; '
- "" ,
,
'.,..) ) .tv..

.
t'

x~o O':"1)~O,

,t-.

,,

-..

(.(yt~

37

.1)

'

~xl

"'~

."

'\'

~:;

.-

;;ocrx, :~ et; Z?7)~ ZPW1l-ivou; ~o ( J.v yrip c, ~


bt, ~, y'JA?'GXt ,:" &.), 7.-:- .~ '

';;01")

0V.tv,

,~p,,,

U'J;

,.,

tr.rxc;rx..u;.

' .

~ ; :J.iyrx; ;, ~} .;.. .'X~,

(., l),. x~ .. 't"~ tipx~E~ . ~(~ .9~ o:J~S: ivov.(aeo


(7) ~~; . ..o(;
rx''
;,

'

~ , ~

'
-'
.''"
':"' rx'J.
(~
~ .:;,

,.
,
", );
- ' . '
.
!J'
)~
Y,~ )'

1'" ~'

. OL

, J
VOGO'
QU; .1)'"

r,

,.."

;; J.I,

'

')

,0Y~Y7.."too

'~''t')

Otrx

ttrx,
_

,:" );

''
rx",;t {:)

.:..:..

tt.1)~

'r
;
-

, l.1.ot
.
"'
. \
, . , ,
. c:o ,,;, z,0'J; ~ t'lj. ... f;
,
.,
1jTtL
'
- .
" tp:c.

(T-:otx.
o'~x
G(7:ttpye~.
:..' '
, ' -"~O,) '),, .~~\
- ,

,
7..
.~ :: .
";'0, ~, .' rxtav.
-

';

itPOG'JAto:; yx.l.c !l-6~ ~ -rii; rxt6>.


9; o),(~; .tt v6;.1.o; .7..~ 't'ou UpeAOIJ.lvou

. ,:,,&} Xr'I)!l-~ , ~ '1)..J t ; E~ (~; Xre(ac;,


~ oxrxcrotuiarxvTo; .':' ~)~o ytvlaerxt ' ,j.
.)' .-r. ~ , 'l); tvocyeTacr:

- Xr1)!l-rxTiX

,~
tottrx,
.
ttPOG'.JA(x, .- ~e ~ Cx. (~ ~ ..,
.~ ~t.o ') ~, ; AC~ !. 1~;';Et ~
,

)'
~ ,

. \

')

."

" ttpcX .~ 'Jrxrx 't'~ !>, ~ t~t 4) '~!


'\'
.,
, _
,
..

t.L-;rx,
[J,'I)r.b) ; .1) ILovxGnIptOL; :..,
'- ,
~

"
...'
"'\
'
:..,
. "t"OIJTO '1) voV.C;, ,:";; OOtttv ';';
" '.
.
~.

..
_

."
'l) tiPOGIJ ~x ':"1) 't' t.t.~) . O'Jaacv rxYLrxv

f"

, .

\.l BA~AI'H

308

'

..!
."
,,,~x
. ) ,,
. '
o~, ~ . '
't"'11;

"

#..,,'

~,

,,,~o . o~~xx .,

."uz
' ~\

."'],

,/

~<.ox , \)

" ~ r'; 6., ; 6 ~~,' ..

ocTor.ov-

xal 8.
6o~ . ~ u.( ~~~, .x~ ~

.' (~ > ~ ''Jv : dt'~!l-~~, (, -

.
"tJ!1-c.fr-

~,

..~'

J. Q ~ (7.?~)'o;

(; 3ti , ut::t); o~IjO

....

". .. \

- ' . 11';"11;

4).

',
' cJtl [ntoY' er J6: r .,lQJi 7'-

_"11 .1-

",

OIt'at,

",

11J/

J.,

~ 7t,

rvraLitot:

f. -

1; 'a

/.

- ,, !'. (01J .

KI~AAION

r"

-...
~:.
'IrJl,', , : ' ;' ,()}, .(
;)~E

01)

2).

'
1.
- ';'~~'J~
' ~X'/O'X
"
~,
r. at'J
,
.1I~
~ ~ ' . ~.
..~

a<.

r.

11' .

":1)~I)'Jv,
"

'1.

..'

\!

~
J. .; ~,

"\'

"'

\"

~
~~,o

' c;,~'l, ~ ,7.~ )'J) O(~H,

309

~,
,

'
.op.~!~

L'1ZUrt'en:t,

-,

. ), ~\ ';';0 IJL;
~
" "
<:-1 ~
,
,
' "UitO,lOt7.V
,..') '1 '; ~~
~
.
, ' QIJUrl~/.~;
~.. ,
-)' u
,
,,: ,,),
:.<
'.r- ,;::;(;, :. . ;
!

o,":'o~;

/.7.~ ?i'L,

,7. .; U:J. VotG~L '/j

,.,

"t'L;

'
~ ;

?XLVZOXL

,\,

' 'j'.)u(,
~..

~
'
c.,

\. -

-'

~.q;
,

',) L~L, (~) :.:.;

~''

IJX:r

. "\)\,

,7., .
~

1'
'I'1~o:.,

_.,

V.O:J

C;

'

,7.

'

',

.')"

1 .

' '

~ '

. " .~

', ." ,L octtoc

tVLr..

Aao(rtXElar, 1', ., .,l'.


To!~ ~ t'L i(.) 'oca x.o:.t ~! oco~1) 1'l. , f3. - 2) .0 :.L~?,.-hrLo" '" ':'" . :.''fa6a 1 1;1''J'I
D.

iXQu?'L~v iy%n

310

. )."11,, ,.

,
" " ,
,

~~ ~ v,)tC{

TOr
'\"

oC{~

" " . '\

..

.,;, ' ~-;;o;o / ~.'l

:a:
"

~,

...
'",
~
'
\ - 'J~v
~
"'
'
. j; . ..uVOOQU,
,,:
(\.,'J.c ~
:~ ':CL'Jvv, : 'r1JV ro '( j" &.~ox,
,.
"J] ; ; ,x~c C; . l.ou!Ltvov, ) ,.I: ,:t:L
,
" ,
-oro,
'
oo~o, ""
1 , '
x~, :X~IwOV
~\.
....
'
'
"
~,
"' ~~J.
'
, o~ y'o.~ l1~.
'lI~ x~ 'ro .
. ":01J
~.

, . , . ,

".

.)

~ '. r-; ~(q: '6~01;, ~, "j-, '"o~; l.-

'.;,

, 't'ov
\.
'\' 6
ocyyLo .

');

''\ '

~'"
O&Co, c~ -'

- ; )('6)~"II , ~6l ~L~O~ oz~


~

\"

Oot~OL;,

x~ 't 7. ,

; ~o,

,
, "
"j'

-O')~ C"~O; cccr;~\.,~1j

.,

.',\
'\'

iO'J-

r:
~:X .. ~7.

-:-

\.
.
(/..-

(J.zv

, ," .( "~.6) o,,:,.~z;, ~ aUVCCtVTO

l~L :; , r 3..; o:~


"
'\ ' . '
,.,
'-
-)/'
,
~~; X~A."a~CCt~ ~ ''~~, "/j ",,; ( ":; (Xcyr

"

1 ot ~c ,"
~'.o

"

"6
c;;~~~)O
~;

~ , ~ -'I; ,,:y7..~y ,,;;

as 'rX !.J~cci :~

o~pxLToUV.lvOL; f'f, c; .~x~ 'lrx.v.";.

;.

i01J~:XtOL , GCC~bCTl~ C ,:,! &''t c ... ,:,!;, ou,;,c;

J.ot,; oyo~,o~ , ~~ 3'11!L0G(~\\


.\ .~
' .
.,
"
ptGTLotvOL,
- y~o,1
'
') .
"11 LOL'IjV
CCLtv evxyoVT~t, '11

EXv iou3:xto; Xpta'C'tCVOV ~ ~'106rnv 3p~'o30 ~


O'"ljTCL, ~ -'~,:~ 'rOAtJ.~o~ LV; 3t~.~~ z.O~

.., tt~ .~(

2).

-.)

KeS. ', .

- 2) ~. B~. j.', ~.

' . .

31 j

:1
,

lrrr J e1I1p{;;,
: .!,.

'
.

_ .o~.;
~,
t-V
. . 'rO'J- ( OIJ 'i':tp~,
~ )~
~' ~~ ~1J .. ~b'. ~6~, .~ ,,;~ \.
K~~~ ~~o, o~ t,jpf,Gt~;, Ur.:O ~~c.t: .. ~~.6

'

xr"llc.t:~ o~ 7

- c.t:L
cttpeta

,-

J, n t,

\.1.

t..t.

~,

c.t:

~,,~,
t;C;
OS,

.,.

t"ll.
,

.~ ~

(rt'o~ze(oIJ .~6c.t: tOC. ( .' )(.~ <{)

'

c.t:'J ~L'J .~
,

6y~

'

' ~~ etOIJ.

...

vlv 'r .

)t

~\

,~~

'

' ..

.~. "ll . 'J lJ .. ~y r,~'

'
"IIV.cat

71'
~o.o~;
U'.SU'

'

;.'

~o..o~ . 'Lt,

IJVOL

'

..
t.y-

~, 't'u
OC

'~),~ . ~Y bc.t:6~ ...t, .


' (i'. e.r.U:..t, -'.~ tKo'JG(b); r.:tI1-

, ,."

.0
""

11 -:-

,,.

) ;~..,

.,

~.i\

,."

"ll; . eor.~-

'

t'.cx~, . "riX'J.T; ' . tu xu't'ou; . , ~

't'oij 't.ij
~t~.
T.~'n ~ rL-/ xx~~"
,
,

,
,. "
\.
'~
1

'.,
:; .;;
:;"~I)~ '" . w7nst;crcxv, .;
.\

"'"

~.,

' _
.'

'l o~.(:) .:) ,l;

"'oY~ ~'

.6--:- ~ Q )(.~ '; ." v.::> 'f~

,VOt~ a7.t J.$,1 ~ aLi~ TtV(l .l 'h-: ,


'.t,

"

f1.0txe~~ ,

'.'

~ ~"\,
~o~~ '7t'~()v;, --:',

.'!. ~xo: XG)pXV, 3' to .;


o~ .'lJt,' 11,'
"1.,
; ,:,;J.t)7.~

ot

v. ~'J,,:,t I,OC'

,~.

"
.ox~ OtX .,

\
\
., T(l.

. :,
; ~o--:lX, ~ . t '~ ~'. .
'"

..-(l

- .'
!-')-.

;;.,

't"

~
f'

'11
..

'

r aotxe(o'J. Z~ ~ ;'. ).( , ;


~. o.~x~
' ..
~'J'J 6~
''"
~o')
.:.
. t, ' (~)
'

(
~ ..

I\Jv6~o'J,

- .'J't'J
. . . o~x~o
, :
" , --:?, .... ' t'Z7.
,
,,;

3{2

.I

tI '.
'pl 1tartrr (3a.l . :., ..

......
'.
;;.

Kxtvov o~. ~ ~ o.o~o., ~ .:,J , .x~.


't'~v o~ rx'rJ. ~).

'\'

'

(,

,.

XM~o (J~XOV ,>,

xxx~o (. V."f ::-

'( ~~ &o~ y~6,

V-iTe

'
~
"''
'"
,
'!\

'
ll:tJ' ' '
oo~x
eXOL
.!
YO.P{r)Vt~V
'lj()'lj~
...; 7jt .'
'''''
71 ~!X
,
:.tJ,, , O'J' ~,
OXA!XtOV

,
1'1'
~\ ~,
,.
, ,. ''
"
GI.t~(Jtt~ X"f.x.
. VOt!X O'JO O~KO' c-'J ] ~~,

<

,.,. -

~ ,~

X:r .IJ oox~

6OX~
~

Etvat,

.,-

7.0 't'

"\ "
, - <1.1.
,
,

"
.~ ; ;
!",
.
~,
":
'
. ,xr.z~pov
'
".I.'''~
":"ou- 'Jtv't''');,
~
. ~~
;
~o
..,
'r
''~
'~ OtxOY, .x~
; F: :..n; ~' ~ 01 .030v- V.-h ~t~; ~'1 "i,
11

,....

t\la;, (~ ~ -t eiAxuTXV bJ; !; t~LO';

o~',)~;,

'

:\,

-.

,.
'
}'-' x:'1x~

xxt,

'fJ ~~Ou.tvO; xo~

.,'

'

.. tV , !; 'y~o, ' (~~ ~! ' 3 '.

.'

~~
-~'"
~,
'.() f!.
t>t (Xx:~o~lX"I.;,

'\'J
'

'r

L~t

x1~

O'JO

't'

TOU

.x~

\ Ett
.,

:l;
''

'r"IjV

"'.1

lXto~

y~oo~' 3 C;'J l1 ~t' ~'1~

, ~,
-';"' .Ci~J,-:I1~;
~ ~N;


"'
,

,~"
., -

-.

r.eF',,~
":'''(;

'
x~

'.,

",..
~"
o~o:;

tl)t

7.0U; ~y ~o'J~; ~~b.

-:(;JV

'

Xt.~ "

"' '1'I),t

'

~\~.(7) v.v Ct

c;t ).

-.
~; f/~I'<'J'J
r',,-r.,
..
.w,J
J , .,1" -"-
:. . iVJ

"\ ....
"~"<:;
-,-,
,. H--~
."" .o:..7.~, ...""'"'
.w

,,:.

,...;"
J.

~TOIXEION.

..

313

(cu-rou o~.o, st )t.2l r.Aiov ! 3~.oc ''o~ -roij l


''
,
\
(L ~o, (L11,.lXc~a
p~o, .7.,
-<';) 3 !. otO' OU OC ~~~ -roij 3~v_oa(o'J ;

_'""11

'

..

'

l; lX~x;

~(~3.1X 3c, C)PLGEV~ ~&x;, ' (1" V-1J "


~~.1X 3v ! -" . ' ~
-rtJ u.ct, oI~~ ~tt'1, ~ ~'6
.r.t OC .I. !l-iv 3~ 3av ~

{I.1J ;,
"

!l-1)

1"

~'

'OCu.OC; . ... . (. .,
,~\"
, } . !)t;
; 'o&~ ~-.

.'

x~x;,

03 7; t;

4).

u( ''O~1x .o~o; o.12::J,


,

ll-

1)'1

~,

, )t.()t-

sI;

~,

lJ , t.

7t'L' XOtVOV

~IXIXA ;.;(, ~ X~o x~ v!l- .,

~-11 . -W)~ ~'161)

2).

Kxora 3,3 ,> ~o ~ -1r. 30( 6.) ci.


-

3).

OC 33 ; ... (~ J.~cu(~ X',lo1.Xx~


.c ~::J;, ;.~o; 1); v-: 01~(~ cX'1J, t>-

o(~ .; XlXyc ! .:-.vt 4),

.~

'

ut~ ~

~,

~ov.

_.

OC'J'tOIJ

...

r.U"E(t}vX

cxvtcx

.~ r; 31.(; o.~ , .~i.(uv

':', tJ.i) ~'~ ~ -r.cXp030v

5).

OC 'h ~'fyY, ~' ~; ; u3, 11.. 1' "f fj


,
,
'
-'
' ) {}.
'~
.
.o~;, x~~; ?; .; e~'J"t'II; -;t. ,I'~ :J::J;, cxJtt CXJ~
'i':'X' t'I

'tt

< ~

"':" Jl

,,

... ', oIJ":':'

~Ttt'l

~:f"t'tC('I

.~.,olX
.1.'
u';;Q 't'ou- .1t'J.,
Ot

t
'

..

" ,;; 6) .

.7.~

_.

' (~ ~r:tO~V(~) t~ O'JVOCOo~ ;

7).

"'

.t

r.

.,

:>,

ut o~

,.

...

,l
I\.cx't":"O:J.::,10t

'1")

,.

"6
.,\ . ')'1,

xxt'

\
'rr;v

)t.,,'JtV
,

Yoxr:vov

1
",..; .oepctt; t;.t;

) ,

_.,

.0.;

J"')

.,

u,

"

~r.'':tV

t.'Js~

..

.'

11-.11

OtXOt;

xpoc

Ot-

\, /

'
. tJ

,."1

.., ~

Ju

pt-

""

i'.'c( ,c;;'. "t'Q~; otn?;

". \
",~I

314
...

'"

,"'!

."

...,.

c.;.L , :;: t~t) ..

ro::, ?'

',,,Q

V.-i) x.~~l 4).


,
- .
" -')
x.~c

xyx,~ r/j l1
'~

OU

"

\ ~,
&. oc,,;,n

.;;

'1jfJtOV 'rOIJ~

:r '~IJ1 ~ o~x

.,

'

~\
.."!1 ");., ;,

2).

'

~...'

"

"'"

"

t)

'""
'
l
.,
~AA'.)TptOIJ ,:) r.t,

"

,
'
"' ~,
':lj : o~; ;
$ X."t;
xr ., -tb"l)':'~ i xix ~.x,x 'r'Q ~

Xo~ "').
Kx~ ") ~:x 30 t a, .~) 3 ;~
~ 3 .ir, t..~.

..

l~' .Jl((;},

")

~o

\'

ro

':'ou

t1.

'.

'

o~o')

\,

~ .

'

:~

-; (.

'(,)

'v
.Dxx. l rxy,

;( t.

x(:~' xp(}~.

v)"J c (.

. -ri); ~'. ~630 ., Tot.; ,jQ ,:, ,

"l1, i(.~e' ."l) !'JVO~OY, /:, ~"1)Ot . t-

, , ,' x.xt\.."
VlJv

xo"l)y,

,,,
~;

'

,;,

AoijVTx~ XX.p[b~tXY, x.xL ' T~ ..),")ljt !., .


~,x.xo.
~\

'

'

1). ") .

-r.;

--

''

""Coo ,!,

,
.~

'
,;

"

-; o~

..;

o~~

-:-

x,IXt

,~,

to~~

~; !; ir.tl-,.7.~, , ~!X(); !l.t '1, .o~;

1.)

. . '. '. -

&:... )(,~'.

2) ? . ', ' -

3) (. 8', '. -.4)

!l\l ITOIXEION. .

3I~,

. ,

,
~'
~,
'
ctu,;,O~ t -~ E;:t-::VOL~ xyto') X-:OOO"/1C,l
t.C":'D, Z~

'h &, ~ ac-:- ~ X.Jx, '~'/


'IXpx33(~c, -::6 (';) ~''c, . C r.,
"
\ , ~ ,
-.,'
'
' ... '
't'u r. ~~ "/1 iXt ,,;, , PYIJ.t, '. -/

(C,,;,IX
..
\ r.OA!J
... ,
,c

-
~ \ ""'/ll '
't'
'CC ,

"

'10 ~po

--: ~03, 3~Y , 3,,;,), .. ovpa;


xAEJEt, ~ 01); NIX(~ 'tptXo6vtOL aiX ~ :) ~6t
'
,
" C
"' \
\. 1 \
d
"' ,~
~,,:,;
:;-;;:'I"f:..2~

[1:11'
"/1 ":"~- ~V~Atot

~,
'
, ~,~
; IX~()
L
..
' ;:u~?~ c U[1.L"/1 .... !J ,
ir.&, c ~ -:-"11 E~ 3( c,>, r.
.. "/1 XCT~6 a(!) 2 , ~
O~;' A'~~ J030; at-;-2iX, ' ~ ~ 11 i NEGx.IXtV~,
,,..,,
\ ... t0Z~
'.w
,
'.'
L~, ~ '/ xyC;, XCt ) ll
}; ItJptiX;, ~' -/
'''\

,
~ ,~
~

'!;

\ . ' ....
~
~
1,

'

'J~C, t }

\,..

")

' .

~-!

'
\ evvcotou
~,
- Ot ~x, Eo-;-iXptO'J,
'

tu6; ; 3'l, \", u(u, "'~


L

'"

OEo't'c;Ot [L~V c

'J ocJ, AxIX~o!) i.Ey2AO'J, ~

, u, ~ fuoP(Aou, ot ~ Ac3

'-o6b)~ rx.t r.63 [1.';;'1 ~X ~ rp"t1YOptO'J


XXtv<XPE(~; 'V U[L(":'J;;,

B~~(?!) Kc~c(~

-rou

v.E-

1'&AOIJ, rp"llyor(ou N'r;, rp"t1IOptOU 'rou ).6, x~ A.p~-

' i')
'f1
Q ~.t;,

-,

~"
-:;;

xx~..o'o
"'}.

10!.)

'

..

J.cu

\ ,

; IXC}

"t

o~

f.

.~

"':'it

!~

'
c ;: 1l-,

,\"11

ClI.

'J 1' tc

... -

'alJ
., ~
,~
... IJ

C'

"t'OLUV .c() ~'10

" cx
, . r.E~, ,\
11

\ 't"ll;
-

U'tiXIJ

' ~

CiXcct,

- ,\.,
c,v.v, -'1 E"':'EPO'J;

.1.
:J-

~; ; t lJv 'wCx~Z~., (';) .)


\
'''\' , C'ljt,
... '
. o~o,,;,o
- ", ,
" cc'.' . 11. ,
"t'1I"

"':'ou X~~(Xo ;'6 ~~o;.


i6(J

~" /.
::

'r"t1;

' .!)
1~
''
'
"~_
X.C'l,
. 01.1; '
, "tl1 , (Xo~,

o(~o !k 'f'L~."t1, r.( ;v6.


o~; ' . 6,,;,t c 3tat1., , o~:;
' ().
~ t .,
\ :
\ ~,~
,",'

'J'JL;

t;c.

C'Y~t1., (' 'i'..u-'(L

.... , 'itpf),

316

BAAITArH
'

,
, .;,
'"
d
.~,
JI
....

'JrLXIX~ aIJV;:TX~XVTO
<.~t .")'1 XX~ ; ~~ 'HO~
~ Jl1"

~tLq. 3ttj, : .~ ; ('i:~'l~t, !

'6 XA'f,POV
'\

,. ')

,-

x~ ().~ .,,:,l) , 'l

o~:~ ';":~

f)

t1.t 1JeG7tt-

,, ~; 5. :. ~-h';:'--\'J ; x~o (tt6":'1)":'; 6'

- ,
,
-,

.... ;
, :x~; .7.~ ~O') (t'JT/)'J
'J, ( ;
'Vol:iv, ; x(t6wv ~tiL; 7t,,;-:;; 3a,

..a '",'
Q;;
0"1)

,.

. - ~
, "
u7tuu,

\ r
,.
\

.x~ ; [LXPTUtX (t c,..oc, t '1 x~1' .~

1)

.
-"
; ,x~

'

Ot(tfLxpTUpOTXL

i'

l'

; o~

u(t; iJIl.i; ~ .' . ; '~~r..

. , ~r?'J
,..
-.
,
,
E'Jao1J. 1) :;
(t':t7.px~":'1)TOV , 6
l'
~

" x'~ TOt \


l' ; OXztIjX/l.eOt, ' :; '1, :! ' ( oUx.
,
't"1)V

'\'

' ~), :L "' Tolj hu' &; U'tt

l'
..
.~
o(tp ~

(t'"(t~-- :

"r'

1)~;

2)'"(tvx eIJ.x TOt

l:.
"
'" ,~
Jt~e, XVX1Jt/ltx

'

'
~

}
.

'!>

,;'., xxOxtpc;ijIJ.l ' ; ~(t(t', ;

it(t; [l.' ~ x.xt 01; 7nlitt,


\

"

'
..J. '~--~:

1l 1l

~ ,
~~J..

3& ~;

; 6;, xxxO~T~, , !A~


\ po~
\ .:\ '
,
- ,xx.x~.,
'
;
. ~'J; ;
",:

\ t/A 't"u
Xp~tJ't"L"LX~Y ''h, x..o--oz~, ((t" ~To ttJAi-

&
',,

"ll

.,

rx.Y~(ty

,~

.o~

' . '
1)~x,

~tt(tV, ,,
f!).

3 p'~, oi~o; %~, -, ', 6.


i~ o~ ty'o!J; (. 1)G(tU; .;, ",:ou";

Ii

ty(~ ~'t"~ u6a (t; ~ ~Li(t,

't"" 7; NLX.rx.(, 'h, .~'f, ; ; --x(:~


., ivtOtfLXT(ae"l)8 : '7; v.tL\0IJ6~ t(

" %, 'c1 -ct0--cl..0; M:x.~6o; ~'I1' .


.. -ri); a, ~ ;-; %'t'(,I), XXL 1l; " i)

AEu'f,

18', 32. - 2) rcA, ', 8, 9.

31

l\I - TOIXEO~, .

~6 ,
)1l0

J}
"u'r'JX:lI; ,'"
' 1)' ;
'
xac ' 7jV
GX.0u ~"t ,
3 'rXQt'iXL~, -rii; -6').'. ":'0 lJs, 3' t.~

1)' ,e. oc.fL, .: ( "~ 3


~, IXp~.,x(,IX ":,, '7i; "6,

'l, 71TLt; 36; ; OPLXfJ,~e~Gxa:x, ~


& 6 7. .. r.:j, XXL ,
. ~; N.x~ ~~o, ; .~; xxC ' (
. u"t..t'hs~, ( 01~ r.~ijn , Tiir;

: ,(; ~r.~;'jl)" 1)
.'
",,~
,~,
"
'

'
1.6) .. !1'. :, ;
,
p~cpa."
3, ixl . xIXv6'tx; ~ 6.; io.
.1.

7.;

.. 6~

'"

""':0'1
1 ' -:-
\).
,

c:IXpX 1-,. .,Xt,

.-' Xxxix
,

'l'"

- '

' f1.0v
'

7:or.'f.G~; 7.L~
,

..

L'1X'JtLV

7.;

'n
G'J'Y:' ;'Jlx,

.&); 1. [J-L'I)?V' o~

,,:,

3;

Si

.7.

c:'
-.

"{1)

'..

~,

'

"s"c

;, -:-

,
\
~-, .1.'
,,, '"
y-r ... o(y~ .!. ';~ ltX.X
iXC

aueypX9TCJxv , 7:,(';' o~ .r, %7) 1!

':'OL, Oe(Ot; C <pLAeuaEbE't; . 6-, ':'11 .


.t(" ux.o~;, . 3s . iX''lO, ix.t(OL;

~' r.'l) IXp~.

.
xaO~1&o.
,

,
1
,
.
..
'
-
'
'rO'J~ X.tiO; OlJ.OU; t. 7).
. -:-
~~'J.


' a~wir' JEi .f1t'j )a.

.l

() (~ ~(,)
'

<)~'Jt%

.(LYI
'

. I~.O, .

'13'. a., iaOtEL

' a.7)L

" 'xva.yx;IjV
.,

~,.

.L

; 'atooxH~)

7~P\~tGOcL )f,&A~Jst. l) ~? . 01; ).~,y.o; r.cpi3s\y(.L~

318

~TAPH

'.~"; v11'
)

~o

'"

,,.

v:jQ S~

...,

,.:

,.
. : .. ,

t-;-:;:c

,c),

: !1. 1:1)

,..

'

oa.ti :

'f

V:::J... ;

'

'JU,

.. ,

'V(to

.,.

o~o(.)

',,\
a.v

,- ,

,,~ ~

.. .. ;

-.

:"1,

:'1

~,

,::to,/

~-

..

,;o~-;-:) oc~

.
,"
"
V.ev
:' ~'1,

cu~) eYXt\P~tv ~ ":

,,: ::-

,
(,) x,:(t t

,~'.
- , "
,~,
"
o(tt ot (tUU "':'Ju; ~ .. o.; 'J'j';'JoEztr; :.. ~

'
1'0'\
' r.:XUG:X.G , -'1

t,

'"~'

:x~\~

,''l);, tu -1ta ..,;} o~1I ,t:j,


~

\ " ' .otav.Ot;


O'JX U..~
.. t,(t "':\)

\
,
.
,
'',
'
e ,.,,~
.,
. .c1J";
...
'la~:Xt; ~,{J.t tOot a.v.

"

,:xoo~
,

t! xrJ'.

'ij; .:t.~~ '. ;:~'J');, . oc,l'J;, ur.l'rl,


,
, ''
'
'
"rI
.;, v(t;, : , t;,
'Ju;, .: o~
,'t)C')V ., ; ," ~~"x .. iO

- ~t, ,.J.ti :x~::.


N~tlOt.

'

~:I.

o~

'

'

'

" .v:/l.v
,

utt; ",

'

''lI r. O~x.o, OJt., : ~ ~t ''xc

''r

'

t.r.xrxou, ,.~

OCL .O:xT~O \) ")~v., ~


( ; t,'ij x:x~(o) (~J..

. '.

nlfl fryt; n; :Jr: ;:.

'6. 1!' rJ"

ac

a"

( 6>, -n
,
-r'i:i
~
,
'"
,
)

) ,
,
'I~~x
ua~'.f OLV'!) .fJ . :) '1 ~~ .tUtt, ~~
JI

319

~TNTA)IA TOIXEIO~. .
.,

't

,;0'J;

"

_ _

"OCoU;

:~;

~.ooo%;

't'

-rocUTOC

oe

~:~,

ae : ).:x~o, :) at' ~ ),lj~~

-:"

't'L ioc

oc UJ.(oc-.oc (~ xoctp~ '7;; iy(x; ' tJ.~,,:,e;

' 7. '7., (1.1)\ '\ "


\.;: . , ~
r'
" (1.
\) C ... ~T; .'7.~o-.x
,
u"
~::oc, oc ~ 'r, ; 1.tO~ /1.'1)
":;, ')
't'u 7., ! .~C aS .7.:1 :u't'c r.O~'JUVTC :f.O,
'""OC -.~ o~, ;
....r.-;;X..oc;
,
-
"
- "
tU'' x?~.
-;;,
\

~
'
(1.

~,

ff

'"

,,~
\

\
'rOC

"))

'f"

'J

'a

-t 7.'t':

rf

;. ,1)

"Xt' ;

to;

""

oc'

C.x,

e'.
~;

'.i'J'J~

"."

~:x!.

"

'). x~, u. '

r.EV.itEtv
,

,.....,

:) r..:)

'

'

\)~xo

:. QG;;rtw, OC~

'J

-"

~).~'

~. "
(1.

'"
(1.'1]"tt:;
:

'rCU':'OC u.-.'J,

'

:) '~

:J.j l.~ oc

.,\

(J.'

-},

,,;tu;

~/

Tw~"itEtrO');, '.", -'t';, !.

. ' "

"

- . . '

(~ ,,:, oc:,) E~fJ?ePO:J.zvOC,


':J.,

Il.ELV

'

.x,:,~.

' ' .

~'

',.-o'JO'"

c.

~ 1). 'f; .

'
C') ;

\\

'

'; :;,

-t.oc;,
,

'\

_.

11.'/1'; :) X~)

,'\'\'

, ~;
, ' 'lJ\l
'
'rO'J;
\ -,
,
'
X~ ~ CX7..(:)
\)Gt~ -r1j:;
~

7.x~

,<.

"

/.

7.~ :; ; :J.c <.:.,

.',

C7. '/

~; :'l r.7.'n

'\

't'EAO!JtLsv-r.V

r.~Q ~ (~ :) 7.~ v.e7.~taoc~ ).'~, t~('f ~


,

7.;

" '
")'
'7.''J7.; ~J.e,:,

EU ,oyt7.;,

.'
,~,
; 1.7.CZC, LJ.t,

';

zl.pt Et~iv7.~ ; (1.C7.).~:.O'/C:; ) ~oT1jp~ (

~'7'

.C7., O~

,,'"

:t

"

..

,\

c ') xr

\'

,~,

--

',..

C' ;; c O~X.ET~Y:J.E'lt. O~

0P0,l

~c~

'

T~O;

OxtpttTOC,.

- , 'CY7: .~,
~
"
, 1),
' "
,
~
;
_, .!.
"
e,
,- " ,

'] ,J.fJcr7. ; -.,11. ..'l]~(t o~OIj(tYO\u.tC:;


..,
,

~''

~~,

LO,,:,

: 1(.

"
'
'J~

~,

'

,; l", cYEV't)

'

~.

,
7.~ ~

""
r.
c

\\,
1J:l]oE"

ocyt:x

. '

"'

'. cpo ct O~'IO') -

(1.sv

'"

. '
.,
co, ;
'r:JTwo

'"

~.7.O; K'JF~o!J, ~ , ,:,oiJ 7.'~:J.7.To; o~ "(~~

320

l\0

1'01'.

Ut~ ~o \; ~t3u ~:x, '/' -6 Zd'TL ~a

p.o'J ~ ft x~' t i ~, ~ou~6 tatt


~ x.t(LrX 4). ' 3 x.I~ .6 ix .~ 3 tx. V~
ci , '1j ';> 1"~ 67,,

x/%-r.~(~ 1'~ E.)11~ ..,L, 1'."1;


otvp ..t~~ 3 (LlAt xocl t ..J~"
, 1' V'1j , i; " ~ 630 . '

<p'r,al 6 ' ..... 1J~ .6) - eIJGtX~T'l]?rot, ~


)' . .tt.

, 1 . ''.

640

.16'.

' ~'. ,61 8~ -ril, '. lJ~o, 8 3tri


cxt, . 3tc.lJ . l'., (1J 3s, . &.
., . 3~t 6-l ~ ( 1() ,--
ltpoupy(<<v,ot 311 ~ ~pox, r.-IJ1J . T'i\;
ftX~t & ~' .6 ~VS!J x~~~ &
.CJ) .l'.( ~ ~11 Txij~, Lut x.tAtUtt,

\""
,.
,
01J':'(r) '1
..

'

opoaIytt

. ,'

\.,

"\'

., '] ., Xrx

, ~' i 3, ..(, . 'J P1J1Lri ' ~~ !).. 2). yi%p b; :x~, ~ 'l)

'~oxp~rp, ix, '1l ~ rou


Ma.~OXLOV .1&, ~71O ,! .
"

o~ "a.uv,

TQ~

"\ 1

~yo,

'"
.
..
,
.::
"1) , . o~ ytvllIrTo, 11;

3)' ( ." '3 fotS i.,xX~, '

01'10'1;

&.'1l \ 'irov7lpv 6 tJta.. t3~


; (Lu1JL ~x .6 ..7l., 3" ,
~ ~ (JolJaToIpta. a.3., otvo 3., xa.l ~.x

' . 1 '

xx~ '~t~ (1.~'1t

~ '

.a.

'"

. ,

o(~

.1J, . )'~x;, p-r,at, a.. &..r.o~ ~z


~p, ' y"vf' roo '~o .,. 1,
O~, '1 . ~'~ '' 3, ~ p~
-1) MCk't:6. ', 26, 28. - Marx. ', 22,'24. . " fO, 20. - 2)
.~ cootS; .'l.' QUY i~o~tL2., , - 3) &.8. ;" 29. Mapx. ', 215. :.".

&1', 18.

nOOIX!IO:f. It.

''
.~1:I,~x..o~
,
~~ oa~y'I1'I'
~1JcX~~ '1

"

~
.atav,

"
1'ou p~'.),

.. f a'.)IJ~
.. ,

"~,,,
:,
;,

t"-'r,1~~;
, ",

't'

'
;

321

\
,

-:cxt;

j'cXr,;,

'

..

:11;

"

' ? XI)~I'IjG7.;, ~xr.


.);

1'7\; K~,%p() ~.,.tttj'.):-: !1.; Bx~~'.)~, ~ ~I);

...~
.' "/-;',\
,~\

,
,
_

"rcx

-rr,v

".;.o~

'Jr,~, 1:'; Ot, 7.?IJf:OtJV .'~ '};.

" ., , ,
,
,.....
,
'jlj(t;, EY"Ofn(); 'C"I1'I !}"J~"-1j'" "l.~ :'~~J::,)rJ"':'t::
,

'1:'

fI~
2., " lJuatO;

x.~'n,

' ' ' '


,~
,
.,,~ (}1J t!?'jV" r.Ot"I)~L'.)'#

' , .;;. ,,"

~.

"

tt~I)'J~-
,
,,1. ~ ~,
t~'j\J'1 ,,"-OOC)-

. ,

'

&, x.~'t uu; ~"-';~~~&;, '# ~ 1''l}y.r.QO~V''':'L''-1jY

'~(a'l1~x 'hyttJ.OV(XV, (, ~:: '1; ~.!i;v-fJ

Xoat-

t -;;0'1. J I)Z~ ~ .1 ",:,oij -:-:~ ') ?'f1~lvo; ~' '~; '


x~

'

,
)(.;.

'rG~VIJV

V,'II,.,
1'

''''''''
",
; X':'~;

o~,

'tQ

.\lahL ", ~~L. 7.~?~~~o.x, ~


ki,j'l1 7:r.~u,
3-- 1Ju

(j.r .

~! ~~ /)u; -(J; f,:J.X; x.-'Xx~, ;:; 7J ,:,!

,,.., .. ~
"L

't'1;

tPO'JprL~; ~::o ,? (~.> 7.0:?H~

'"

tYXt;aV-t.,

' ~O;
., ~ .

') :: -

t/at ~

,~,!'
, o\,IOU

,
~
,

fIo'l}

!!
6 -rr.
t:.ttp

'to;'

'uc& ~ . ~,j:J.:; J.;,

'';,
'~~

.
'
r'J&

, . ,,

':' OY~o

"
. - -:-:p,v
\ ,p.tM'f.
" '
., ~
q>'JInv
; uux-

"-

~,

!L::

~ x(tl 1'~

"' ~
~ ~o~ ,.; ;'
1
~(Po

,.. -

'- .

t.~ x.~ ~ f'Ji'/:;(~' .. l.'Jj r. ~':'J.(J "!-'. ...


~ ~1';' ;!L'" ,,- ~3 'J~.c' (:)!}.~!o:, ~; 'J; x~
.

'
'
.,. ..
,
r
' " ., ~ .
<p'f:J,~, ;~ '). Q');c.
. , . , ( .
'
.,
, .1.
.xc T'f,'l ~..f~ ":',1j; t.V!')(]ZN;, 7. v:1'I -

_.c\.,I(C)';;~~,
.,
,

'

(tI~L

,..,

~"

.;

~?

'JJ, ~.1.,

..

" ~ ~') ~~~(:.)


~ '!.;

:
~.x "!.
~;
,

'{).

;r~Vt;).t r't.

~,

Ot 03

,!~;
.
,7:(0'
y:,yo'V'J;

JI

"
(}. ~ .. ,

I')T~;, .~.~7:~ f.'10f}~;.;C; (t~;

f1-~'~')~, ~ o~ J.~\:Jn ~'}T1jf((:), {j

",
\ h
- ., ~

V,'II\e~yo
't'~:~ ( 'Hr~rjU o~",:,o;
' 'r~" ,l,QU 3~3(txetY1"; 3'/-, ,:,:-:- ~o
-:.

.,

;,L, ; ~, ,

' t'')~.

3;

'. -ri); '. !6~o < \ l -r .

. ~ ... !L[ .'~ 6:-., v.iA'll ~p 't'ou 0')0. I')-:~ ~;()~ i'l~OV 1'011 etJaLXaT'I)p~otJ, t~ o'~ ... " ip~\~

~T'-22

.. '.

if

322

BAA~TArl{

MATeAIOT

.,J.~ ; a 3'; ~lvic.ov,


,,:,; DlJ.
,
.

!(1. &oot.,,~, )'.p~~ , ~ i.o ' ; ~~


~

J.

&

rI

J.~, 71' ' ;

V(tL

oc'1l;'

"{ r.1tt, ( 3 (o~ oc ot o.t

OPOar!YQv't't; o6o1'n, ~ ~; ..1)l'j(, OUyx.ocT~ciott


,

[-;,

I"tL

~'"

. ":'"f "lotroc '~

''''

'.

;.; .,)

ttotv

~,

, f~CL 7: ptyy1-r. .

I/1ft n; . :; .a .
'~ '.

~ oc ' !l,(~L , ,oc ~)'-o; .1'


~L36VotL .~ '!} . 1! ; iy(~; -
V'h~, ; 1! 8Tetv 'j; c:(t; i'; i'pio /l--
;, .,,' 6) ( ..,

60; , .,

).1) . '', .octt, x"G 3$, Xo~

tJ.(~ xrOtx,veLor(ti, ~'o' 6; -rij; 1(;


Ilot, !. ":" oc r:Ij.6oc )\ox~ 3
i &~ 3 :; t;, XXt 'i oc,~
u; ~L;, 6) ~x,~x x~!X~ -f e6. !l,tv.,

(J.aAAov ~ ~(;;7.((); r.t~J.;: ? ~; t;

~oroc !' ~ ~ , ;: r. llve~rocTo,


.,
\ ~,
,
r , 'jt;
.1,
~
\ '
~ .
~
;: P'JatV / tI'J
r,v,
'
'i o"fOIJ -
UL ~.X,:,() ;' Ubpt; -rotvuv ~ 6,, Xoit >

'n(J.1J,

(oc( . ';> iGX~ G~, .,,' d"

J. . r .

eeoptlov '1"
~ o~o 3( 'lj', 6v.c(t ,,
'Jo.;,

fLcT ~ il~, " v6v. '~ ~ "

':"Va(v t(tv, ou; 11t.U; ~Xo~, 3xo~ ..

" -r",v ;(,' t'l 3 ~ o~ ","

c3o;; 'rliJv 1)uv-v 3! .1)3


ZhTLv.6fI.OY tv {) 1. Kcp. -rolj av-otxe(Qu .

~NTAMA

323

:. .

ll.~{

anop'~ :rr.J' .,

'~

)
'

'
, ,

n',"

1'(:)

' :~(~

~O';

"
.

o~z~o,

\
_.
...
'h':~ ~ ,:,o~

at(t~."(~; (l.(tv.

~...

cv)'J'.

'~t v ,:, ~. :I( '.

'

~ . ; .~t:[~, ,,:,'v ; (t7JU,


v

,
"
(t!L(tv, '11,

_r'
,
'h'-::cU .x~c, (.

o(tL

~ v ' a {;) . t'11, c -rii;

... '
co (tv
, , - ' ."~(X;
'
,'" '
' ~
j
; .
t; OlJO '{c (tt; ot c-r.u~
" ;
\"
~ ''
" ... ~O'
. 'C' C O~Y,o,
tt;
)}
-r-r.v
c

:.';'n~

...

~TCX~,

"

~;

":';

,,.,

~c.u;, w~.lJ; ~ ~ i!L(t, xc /J-ixpt


,:,;,.; Cl7Ju ii; tv 1'<1) K'~!> ... ., xc
,
- '{ '1'11;, 'tO"'(OVU
. , , .v'11
.
v;
'
~\
c~'t..:; 11.J.;

- Otrot
,.
,
'
" 'rO'J~
\
\),
xw.-r.XOU~1.SVO~
r.pot' ~, "~'11x.oo
;
,
)0'
",

,
~ , o~;, o~ x~ ; , 11.r KOC
_. '
'~y,v
"
.",
,Y~

' ~
- 'c. . 'rOu-

,,)
1.~.

<)

\.

.') (X6~ ,,:~ .lJ B~crtAzro'J " ~o().olJ


' ~'.

--

3'. Ku-

'

,l/.lr ((t

-rou

;' ~'. i~ 'toij co~o~.


) ~, .\8', ..

".

324

!
.

Otfl ):l"poop(~, ox~lp .


.
,.

~ ;,

X':L6,

..

' "
}~,

'"

.J.

"

...

,..,

L ~ . (l) ~).
' ,.,
""
( ~r.; .. tAt')TIJ"'~

~l

(j!

;:\O~,

'rftQ;,

(.I~

\..

. '

.. ..
a.~.~ ~~,

x,2L

. \

" "

~, " o~ ( ()

Y')'O~ UitZ~ljtPXOVTxL

;:~

...

;u~(!>

..

~'

~OI) -

...

,~,
')
~
!~, . ,1jf/,UL

'\'~
! '.
~!J.~i~, ~~~,
, oJ oir.7:olJ, A~I).~iVQVTe;

~.

\ ,-

'"

..
,.
1ta.11? x~~, . a.&vt;,

6''1
'\'
}~.x ;L,

1:'
lJiti,O'JaLOL,

'.
:,

. u:6LL 2).
~'r.6 'i1 r.'J, r.r:<.::GCt .'1~6~, ,

..

-v.V

"

1.

'\" ~. '::(t

( '

O'J

'."!.
GCIJTwV

1.
...
'\" "

\..

~, ;

)' ~' ~3 % X8t,/-cpo;:).(8lJ)'''' '\" 8t ~6


....

\JarY11J-:t?Q;

r.).~v.oJ
.

-r:L t!;

...

'\"1)'1

8;

-.

...

-,~

:.,u.~~

r,

.Jt';

\.1.

", .~

...

a. !, -;;~;) u.
, x.~o~

.}t)'10:J.~

3).

l~6'/ ,j;:6'l ;) .,u.>J, ~~ (,

x.~ 'i(~', ~AO ~:),?x.o; 'T:?o-fo" i; it~-

'\ -

\JV~t

"
t !,;
-:'r ~'JTO'J

,.

~'.U..:r.,

'''

',." 1
.
'IjAt~2L, <.% a..:

~ X~p6~n~; u;;t~lji?XI)VT~~ '\"0 ;,3(ou -r;


, ~. A~lL~iVOUaLV E[l-tAAe: ~[I-~X", , &
'l:C&'fr.p {.).
to '\"'Jcc~ '~; C~l) 72 (o~
or:iLV ; ';0 .)":Q:J.'7:~ 'tQV !8~o'I e8tAp6v' ~ 3'h
c~13,; ':QU rt.:v&'I't'C); e~.o, o,j .~"o" J.QJ..('J ,,~
Ol'-Oi':~T?!o'J, ~~ x.~ X?~O~o; 3~ ': ~Lfjt X'~po,
'"

'r1

'Y~

.,~ "...

.,

".

X:1IBt; f)t. 'tt'J,:, , 1'

...

b ~
L
.. t~?rJ

'
',l

,
<p'J""

-;; ~~'o1 1'j'tJ.'iUL ~i';''.6: d~~Alf6v 5) .


.J.,

:..2

'rL;

""

't'tA~'JnjIi'Q

t .. t

.~

'\

_.

~,

c(P~ <.

1.
,
; c

, ~ t7CL ; i~o .7':('J ~ :.-.orj(,


f) ~.
4,wt,

'4.

.6.'. '. -'2)

_~,;o6~

.8'. - 3) aut6 . -

4) a~,;Q\ '. - ~)

!"

'V0tJ-t~v

325

4).

fJ-"hT1Jp' O"'Jj'.),1J?OV0fJ-t'!

,.

' ~:.1~

floev

7
':'0.;

,~

'~

t~L T~x.VOt;,

.~

To~,

... ' .
::'j~-

3& ~" o~ i3<plJ

?; c.~i1Ja ~).

~, 3 :..r 8S!J~~J.f~% X~~ :J"~it ~x. ~il;


~~~o, r.X\~o'; ; flo. . 3a;:o~(~ 3).
... ~ fJ-1J'"6
~
.'\' , .
~
u.. ; 'f""ol!'>""
~ S .. ~, O~ L.t .
'<j"J'(i; 1(Xot~, -.~ ~..!) 1J.zVTOt :.

'\

("

'.

o~ j'r:(~

~x ~ j: ,:, cx,:, J.U, .; ~"'l-:


?~ ).

o~ ~ ~~ r.~.. 1:7.13;:; ooj y."r,o00 7.~'l


~, ~ 7.;, ~ ) ~~36 (.(,:,
'

X~;

, 1.
~,
\
OUoe;':'L .t

,
"
~ rV1JG\~~,

""

't"W'I,

-'
~

'
';"fr;~Q,

.
:.?;

,
lJ

,.
1~
C7.UTQI.I

'..~~o;

';O'J

-"
~ -;,

!.

U'J;, o~o

r.-XT1JO, ~~o~
..

. ~
?~~" ~

.' ~'J1 '~

1J;

~.

~o;::'o,

.'

'.

..

X~C ;~:J.t~;,

7t'tOtxt,
"'r

:.

\ fl."'t.1 .,l..~'1

,~~

":0"

'.p~

oua, .)"J,,:,~ l1v.~1 a~~ox~o ~

\
'?,

''
90~;

6)

tX'J":'~V '',,:,
G\)t(~'llj

"'i:'J

~ '
.'~
ttao; ;; "'j":'"(.~

.....

, ,.

~''\
~, ,..
r,
~ '
,/-,"'':'' ; :'Jw x~ ()~r. 7:1;

t r

7)

~''''
'
oo~
."r,?,l:J.L

,
C'J'!r. \) 1.-;;,

'
r.)
,.t',J

5).

T.FOLJtcX

' .

a'.Jvs~apePO'Ja!X.

~.'"
,

;.
. ~
o,~ t;'."!J~t; ,J.i~VXq,v X'~"': 11; ,

'"'~
"
, ,
,~
,
';, ".~t ', ''t ~'O') t,

"
(>

., 3st pp~t,' ~~x~') &). IJO;

. -r
,

..

~,

'

'r:XU~1J'! T;,oo().oo~, ~ V:f't"'1Ip

'\

''''

..

t1L, ~-:- '::'J?, 1) ';

~6, ~ 7t'; ,;, ~ ~~Q; !-,:l7; 7).

VLf..X
',

:
;,

, ...

"

,,~

S'J"l}IJ'F,\ ~;? y~.~

.,1

,
?utJ't

,~,

x.ct

fl."r.

;;;:'J'%

"
< .. , ' ~~O')
'
"J!'!. -rv
.'n,,:,,

'l:>,
.
6
r,

,
"aZOL1JfJXY ocoo, . Q ~yor,p ; ':', '

"."
"
TwY.
XVLOV-:WV,
~

'/~

tIJS()~,
-'

.1

~,~

"'JV.; ( 1.),'.} xA'1lPOYOIl.f~v, oxl 7: j"JVr, ~t~

~z. 'tov 3 8).


Ei, ~,"p 'J:J,?(.)V'hlj~ -::fQ; f,l j'uvrtxx,

'l'l!X.

:'lJn',

)~" . , 0'.-2) 3) ;. .
(;)~'

l}r:"

67 ;.

-:!, s" -.i)

'7') -."'? 1'\


,.. .1\,

"(,'

~%, t~. -

s~~" .-~) ~';~'f ..\11', ~',-

8";

('
~:.;. ~J.

326

,.,8I !

.'

Clr.IJTjV

1I~

"/,:)<J.1<1'l),

"

... ~-

.~~

<1'JtJ.(D(do
'

~.

. ,:,

"
,
..lll1 1

.)
'

. '

::

\"

~l :, .

tu,

-rou

Jlja reaf6t"

3 'i:--~ ,:,o\j. ti\J ~ti.au Ae~~ljtOU, ~

-r1i~ ' ~u~'J, 8 < ~ 'to\j t3f/.\J ~t


l~ . 3o~.o') ""o\j x~oo, ..,jll-, P'l)l1t, ...o~ ,

"

'"

,~,

"

xo~ 1l u; ~vopoc; :n T)'I~~X~;, ll ocpt'~Y'r. U'.c.tv

Urx., ~ ~. ,l . 316/ 3,
,

w.

.,.

'

"1) ' ~; "'~i't' "'J'J~ ,

o~nx~

, ;

.'n-u~

'

,
o~

''''

":0"

,
oc':'to ~-~~,

,.

r.!.)~

~(); (t,

'"
.,
':'0 'l !~

":;

'
t~

,
tt;

"otL 6), [J-;

~,
".
'

X~t !) ~~"1)~
01. o~.
~

'tou~ ')':> '.oo~~, oc o~.o')

7. . "

1.

~,
0&
[-1'/1-

3~ uv-r.; .o~ .i"> tc.), ~ 31.o~ t~vcr.t \


,
110)
~,

\, / ,;

t1.ZtVO'>

,,,

v-.'J;

\"

~,

.'.) ~

'i'

.'J,) 'i'lc~ ,2~ , '10;.'.0'1 ,'Jf/., ; tt ... ~L, ;

i'.V(} Z'IjP~I~GC"t'~; "~x~ & c uvt;, .. c

Xo2L

~)(.'J ~~ 3c; './)~lJ..$u, x.l1o'lo~,1 c)v ;,

'r 7tct30;

It~ )'.".;, o~

~P~)C 'tXy,,:,~ l~ [-111..' ; 3~ ;}

~I

':'O'J

':

'Lu~~~ t(cX'
"
~pO'X.O~

,
tt~ -lIOC

,
\-
,

, )(..

e;.

.~

.
_
j'.x~ ',,;

':"l1& I ;

t)'~

-'
1

.t 'fJ-;u,

~ x.~

x.:or.o'~, xx.,:,~~

\~,

&LP ~. [J-Epe~

3)

t~ f/-; o!c~ '1lcu~, . i'.1l; ~&~,


~ r.o~ 't~X. 30c, ~ ,,:,.f:v d'toiL[J-lIG~Y
- o~ a~Lcti,,:,) 3~3', :(), ,",,'f'l ;;:-;::

"l1~ 3(~~.

,C'

,.

Xttx~

X~ IJ();~rJ..etX;

-'

'l

'a'

~;:O(,

'Ylpov

-1i L' oU~[cX; 6<1o~ 4-)'

{) -*. ', - ) ... -: ', . 122, -- 3) a~ .... ~),. 121.


4) D. . Ar"
~a, Ir.. - . '10110 ~I l..'f: -;

*.

! It.. . .

327

~. o'~ ~3Lot~ o~n x~ ~Xo~'


' .,. XXL ~~ xo~ x""{o~'
', E~ )..r,~.~; xE~; ';) ,~"l)Q.aL, ;

:1. ~

()UIj~L; . x~ , ~ ),(;'
~,

"

,~~tTX p~~x ;

'

:J..;

'J~ ?

E~ ~ ~ (7),1 ~: "{ ~~~ :1.xx(x~, ~ x(~)


o~Y, 6''~, tr.t~oJAtUIJX~ r.L~r1j
, 't '~- ,~,
-" \
. "\:.
'
,
H~ 'f";'1J~~, '11 ~ U co; r.ct ~.~ (J.t;( t~II'
,
''
, ~, '. 'L u-:;
, "(
i'C:Vr.I,
, "':;

,~,

&OtX;

- 7)vuC:6>;

'

x~X

.,

cX1J":?IJ; ..' ':1. ,;

tJti1., ,

";2 -

~aU"aILt'

. tiaOc:'/ttx' (
~ ~1";IJ
. . ..c:tu.t.
...
, . X~1J,

, .

a~ )(.xzn:~,

~.x.o),o1~.o~

'\'

'C'

(.l

r.xp~ ,

r.;

1J

f1.71

.~,

?o~M,

,\

'J';(-j ~ttC;

, o~(,):;~
9"..

u,;ou;
'.

tJI,-i!

BOI)All~tttv 01li;
(7)., t~, ; .."ove1;
~
. ,

ju";;t, ; '.) :jl1n

z?iOU,

,!tuu{

(. E~ '"{:;f- "':~; -:6)'/ ''~~~(o), (,), o~; t; ~'2}.,; PC'~'2, C)(fn !1.. ;:' ''~~~ ~'JV"ll't'f,
&~~x'} x",:o~; eivx~ " x~x ,.),'

328

)l 1'l'

B_~~TAPH

xxt -; -Yiau' , '~ x.~l Xo.~ ,:"n,~.tJ.~L~


,

U;.Lt~t1J

_.

"\'

(~

-'

'"

"r~l &.t~ ~ r.~r.,

.... ~

.-) .. .AllPOVOV.t~v, ~Q~01j,

. 't"'I)v
'

'

o~ ,,~,

&. x~~

'

~~7.30x.1; ), ou;t a~x6~, iAlX ~ ~PX.xx '~


E..To~(~ ; r.;, ;~; 6.~,:,~, ... o~:x,:,x~, : '~
'~"I)
loV\ .x~

iV

X~::'2.';"

. )....

.; -:'

"\ ,

"

~x..~,:,

XV~PP'.JIf~G~

:.' (1.\J'; 3i:t. 3,.: . ; a1..::;~LjC


-i;.:llvtLt'V-;, l-ypx.'ftv U-;'J ).:JQU;, i'.JU. ttG-

,
. ,
~ ... px~

'~

'

.a j'J ~~:x ~:x -n'

,"

~,

.o";;~o,

~'"

'.

.aU1j ;: '; ':O~f , .~-

'

o~,~;. 'I1.

f"

.....

).

-,,;

'/)

.~x,

f.~v EX~'6~~
~, '
L'().'.
. '3""
O~l) (~

Q.

~ '
1o.'l&t;,

\ ,,:
- ":':~~
'~

'V,
t.L-

"

"l ~crQ'~
'
\> ,
'L t)
~'''
-:~. t~'t'L)6$,;
QCYfI.:lG,V.
a. ~;

. \
'
tr.L

0.-

l~oh., :x.X:.,~y ,1>,r.;%, .~ -, ck'a..~rJt.


\

.... \01

"\ -

. , x.T..~7

,~,

. -:ou;

.:;

i~~"~!V"

't'GU

1.

r;QU.

lrovou-

(1'

~{" fLL'XV ~!'I:J.'LLci-:ri ~o; 'x{~.,

:r:,-; -::'.(~ ~'.(; , a,i!;" .' :;


.-l'let ckij s.~ ,,:'lj ,~(()~), "l ~a'IT, 1;~
"',

Io~~'V

-zxtw

"

\_

." r.~t~t{.i:,

.'\ IT01XEIOl'(. .

32~

~" . iv\'~tJOx r.otu'.ti1n'L~ , 31 .:


()~ ot . ),). )(.(Jt cronsv~ x.'I.o~

., ~ ~oto, ~ loc, ~ p.c..,6-o, :r OpOtJ:I1OOV(J.tvO;


, ~
-
44.

r.PotY[LotT"

\ xot~\ ''\ ~XfL


.
'
:JT
().

't'ot\

~,

"

O'JVotT~ ot!J~t:J 'lPOV0tLt!v.~

-----

'.

' . , 111' xararoJlEY01JC; r 'r,


if'p,lxofi, (

t1.

~'Jo i'r(' ) / .
,
'
':''t1;
,

:,

'~

~
.
,
...'JVI)()O'J
.~,

'"\.'

(J.OV't1 <pIJA't1

<p)~,

.... ,

'
,
- '
r.~ 'Jcv,
,

wlj.,.r.

.",

'/1

.. ""7

.J:ll:-:,. ~

'n-

"1J;

~ l-'.i'.) A~tL~~vo'JTO, x~l '-:~.'.) :J.r.:


3L~ j!ypfpOot~ ~y ~ \'Jv(, O,jx. ttI-:-7.t ,:,o't; 7. .;

x''io - l(~ Ix~', ~p KU@L,O; Ift?l; -: .ot .ffo; 1 ).

1I!J.iv 3 oftx. ; 1! ''~t~t 'J. '*",


3.
""
.,'!'"
"
\,.,

1:00, , ,jx,tv' ~ ~t; ~; .~ ":'~ -:QJ U '


x.~, et; x.i~o .~, r ~'J; rr'
~,

\ ,

Ltp~~~, t .~, (J.f.

rr)-.

-----' e (
f,--:ZL
'

- fj' .

":'~

~9' "':'O'J

6~, : t.i?~'J;.

!) ~.I(, 18')

2.

,Ol)(: .lpo.~ .

---_.._--

330

BA.~TAPH

,t;I

' .

' 1t1t (]: l' ~'


'1t/t.a( !1~ 1.

Z;JrrIL 'I.r;'. !.ClLV ""oQ Gr.,.


--

.... ;.. - -

l'.

ev

'

J 1t1t ,i; ,

l.) rr.
'
1

' r ' .. KI%~o


''\

~ ao~x~O\J.
'

--

KEAAIO~

"d

. utI
J . 1t.1

tI
. . uVUlY
t
' .'
.

1
:.

~H',

ptij. . to '.. .{'F.' '"


,~,

- ~o.

''\

t'~t

":'O\J-

'

a~tl)'J.

-..

.-\ \

,')',f,',

'./ .10'.

- .,

a,

'

',\

orO(

'\.
(/

'

... ,

'J'J.t; Y.~t ~-

~6o; .-i ~ xclC~Ct, 3x~ :tI; u lJ'.-;;!,) ;r.i


"

ou

uTii>

, , -f9 !>\ 11 r.poaTIJ'~Y '

tm&-.~)t 6)' ;) '

, . 3' 3- )t 3~a[l- 'i!IA~~",,,., '. ~ -tu, ~ iL', ,,;-

,.

..

irot.L:J.Lat.

\I ('.
' JA 1t.1f;' ,~.lt'''i( .'"

~"lJYfX'.D-lJ .

r:'.

33.

. .

"
,
o~xoo~~,

\'

, ;

OLrou'J;
J..'

",
",
..
1)- .x~,!." i:Q-

).u.; ,

...6

' 07:"tl ljL .ix~, ,

- .

'' ~
(~

'" . 1)~~
'

61 ; 1)" .'
.11~, ~ tv ';)~c ~ ~ 't'c{) fl-:~, 'ar.tp
~ 1.

'

r."tt~)

., ~

~, ., tt~ -

"

'

,.,~

.I_ "; ()'t'J't~~'

" z.~poo1 ,,10;,


'
,.,:11, u~
x.upo"
-rtvuv, -rouoro .~6'n~.

-,,~
rou O~

\
,

tLVXL 1)" IatpoTov~:x~

tI

'.
' , _ r"i'
r. if. 6.
! .
~ ~
uyooo;

~
Jv6r~O'J,

,~
~',.
.:
't"(j~.
....

.,

" ,

o;tpoVOt:xv

-rsytJ.srx

~"

,~

,'< fl-~
,.

O'11X.O'J;

"o~

- -rrx\ .
St;

uoatXSLV &&, r..~:x ~~)

'

~
' \
-'
x.~, J.tr, :, .xpu~, ; r.tf.r.L;

-2~

'"

-o~ .l1~o~; '-

OLO"X'l)GtV, :o.o.\~, .,

3"

, . ,"
'TO'J~ , .1' C"C~~%,

,\'"

-:.

,"cpo; xx.o~;,

C.2t C.JpO;,

""'ii;

7':0-

\.1
~~

<Jp-

; ; oV0!Lx [-LPTU?O;

,~\

[-LOV2X01J~

r..'

" ,

-rCiV

'tou\

C.X~

J.

~1:'.'''',' ,)J.

rxt,l"t-

'. ,.
; VXpGO~

-rO!JTtH;

' .l)~Y(c)VLx~ '

.I '.

1
1 ;,

..r' (t'
l' ...
' . '
cp

/!/l.
1taOaI{JEirat, ov /171r 1or,

';'\ K~fciAS1QV

-rQu

a-:QLxsto'Jo'

....

~O, 1t"1t trfot: (3aIlJ. u.YiIaI.


1 :'lJ/r,

06 YV)' .

.1.

).~. 11, c orf}rl ~'J'I30'J ,,~'l, - oit:)3in')n

332

ror

\!

-rii; ,("/, )t~L6:J %fL~, % ~ fJ f1-'~ 1:,


~ax6, , /LeL~~Y~ r.potiiv~ ~p%o(, Q'J ~.'
{~; 'ro..., c;> 7.P~L't'OU:J.t'lOY, .2~ 't'oij

~1)V_Ciij t.

. i;toL, o~ i.O'i~~' 'f"J;~.

- ... '.
lpl K.lo.l~.
,
'.
1JTtt

.. .."'?'

Tr
)'

'
,-,.
1~~2 .~~(~ ":'
aToLzt~OU, 2: .~.
W

T'!J

~6.
. .

3 ~, 't"oU .'J B(tGLAtio'J itXVb)Y, .;, zt /Lt,l '

t~u::ou, <jI'f, floeTxfe);/1OO; ~Y:Mz y'~I (J.CX(<<, :J'


\
':7.
"
,.
'''1 'rIj; yx.~ itOL'JCt)'J~2~


'"
lJ ":'2' ",.,;

~,
tL d~

y~,;, \t; - 8' L;;iC:~t ~ ~jT) ;, ~; j7:"

"

1" 6V1J'I

':

.2

!\ '

t)1.G~'1,

..'I'
'
O'J

itXr...\

. '
CXLO'JI1~V,

Ea't'L ') a.1l-~L'.

7' r;'.

3s " 'tou

'/); /Ls1XAou llu, ~~~, 1,

d,,jv- -:- ),'t",

at'''6 ~

,.

''

fI.iJ ~ ,t1,~'t~', ;

'

a. ~a~.o" o~a.x.p'taaG

G!t,

,~

,.

X~ OL. .,a'J;

fb'I.oc a6);, 3,,' tt/L4':; ,,:,, .a Otpoc-::, . 3 o1t3ev r:).lov 'tou a6.-:-; ...;,I1X~, x.6 .. ~ 'tQ ~,:.-'
60~1~~" ~ ' 6 A-'oo~, 11; ",.I),

r.,

~"\
./L~ '#.

~~

,.. ,

x.o,r., yx~o:o; 't"~L;

~'
o.a~

~
,

..

.j~_.'t(t3't"(~ ( ~\ 4).

rl /a .

,.,

'-

r~~

.~,

,::(}H~?

"lja~'1,

.'

E'JPO'/-:'.!:;,

"'1),' ' -. ..-'".,

tu't" otitr.:x:;, ~?~x, r.pO; -:, ?'! .~, ~' VE'J


~,
."
.,
.. -. '''"'I''... 'C.
J.Ae'fyCJ;:,
""' , '~.-_'
,r<:"'"
~"''''
"f} ' "
,....
. ~,~.,
.
c.
'-:J".J ....
:" '" .":'!
;. 'I,J'"''

).

f . I!:.1. , "
...12.

!NTAMJ

!TOIXEIQN.

333

o~~~ );, 'o,:,~," tAe'JOepO& . "

r-O@OL ~"

& 'roUTO r.t-n, rn~cr' ~ etroo-

::, '; ~ I1-'rtt ",:,ou ).x~o; 6i'}

't-r.v '' 36. -r XoAoro-i)v ' 3~ 3


'6;, -tcrtv' 3, '; u o~-I%''rr:~, .(;}'

4).

t",:,; 'rl, ~ 6-; , :p~(1\, 3ttx3tXoEt, 71 ~~~v.()tJ o~ 30o~ !u . -:..;

2).

x~30, t ~3x.. xu"

) 1?.

tMO
r.oi'\'!J.X
'
ttl.tJ.
u.bi tr.l x3~
..
r

.
i
,

xiv Xo~ ; -:-, ,jttI1L '! }.ii; y~,


,."

. 'l

~
o:r~o:; .

".'

~~ xu,,:,o

,.

;t

"'
,
\
'

.~" C'J

"
(. ,,:, x~o
x\')~, ur.Q,r.~.L,

(}~

t;it::LO't)

6'.) . . ),011, "


, , (VETXt

, '"

....

'.'

71 ; ,71

' 3t . !'-1] ~ 671 iv6otcrtv '"o6'fo, o~


t .).i'f'

3& tAx,btv t!tt

:> 30uvxt ';}

3ta...6Tr" oux. 6-

.t~ i}; x'o~~ i~, x~ tfJP71TPx A~b~ 3).


() .. '1i(~, fl-S'l , l1 3 t~
'r:O'f,

lt~t(cr

4).

: .1: ~oo t;,

tt

~ ot EXELV .,

.'tj'l, ~';~~o'l ;t(() 'tt~ 1v .r.", 'ua,,:,' .~

?!J.; ~~, -.oUTOV x~~ ~~~t3~ ; -reletxo 3O'o~ 5).


TX~ ,:,(tX~ X~; 'tJv, &: t''t'tj

r;, ... l1~ . ~ttJTl?f.)IJ 3, op~a(~x 3& x~


~o ~c:
1). . ',

'totouTo" o."f~;, .(."

_. 2) 6'. Dxa.,IE', . -

. D? ' ,' 4-&', '. ~ !S)c~:. .

3) ~J.'. Bz~. ', ~" -

4)

334

J\J T<iA 10"" .\!

"'" c..'r.''''''
-'r.'"
- .. ,,-J.,,,c.
..' J 1'''1
17 . "l?lr.
i ;:~'II!1-0\ ~q ":01; -.6;, ; 1j----l)~,

ti'YxaTOtIJfOUVTx~, ~~ ~; ; 7:1) Ot !; ';


x~o;,

.. ~:..lJ( "t'ot; t1'.Jc:~

2).

3!3 -it'1 (..lJ; ..;, (d; ):~& "-02' .& i

.
et;

"\

~'

':'0 . '..:n
a, ; t

' "

",,.,,

1) tvtxt":Xt, ';o~ ~ XYT~;

/J.tv,

t-

o~

,/L;' 0!l-oAGyEx; ~, "t'o r.U 3).

'

,~,

"".,

_".

':~.1

,,;,,

. \
;
.
OuTt

~,

~OY ooo.o~

'
-;

~,

'.l,.., x~ 'Jt~;

__

~ (:) .IJV~,

' li

Xl1pX

1;,

lJ

\
~~

\
z~;

'

<

t- '

!i
!.l., ;

~''~~ i'~

-~ , ~ ; , o?8fo 6, t;
.. , - '
, ,
'
\ ;
'
,

r;o .
; ,.
:1)& ,
.. ;
",'
T~
tl").
~ '

- o~xO..
'.)

'

:, '({

" J' rt' (;), '.

'.

'

~.
'
,~,~
T~
r;
o~~
,
;

.oc

IJ.

..

II

'

-'

1:t)tj r'.,,:,(;voc\ . . .

1J:11

~
o~~~

'

,
'"
"-- '
o.~ 'JQ;
tJuVE'JxttJ
Xt, (J-1J .
Y~,

."

.!
.
'
,

~x; c,r:xpxtOC; UL;

l
' Xt%L,
- :
,

\
. '\

ut~, .x~

..

- ,

. 'T~ ~ if . Lr.v.c , .. u

~; L~, , -( '; ocL~ .,"( 6f/-f


\ . ; [1-~ :. oxTocA6you !; .
1, XAOL1l

XOt,/Ct)vwv,

1) ?, . ' 11,;'. -

2)

.!. Xxo~~)1)o

oc~,

~~ . ~.-3) 6',x~ '. . :.', ;'.

335

It.ATA . .

"':~ "'.;
,

""t'

..

x.x.,Y~~; XQCVfJ~QC 'o~:x.

~ J.
o',Otl~ X.XL :;

' ,; '
X~)

"

'

'

.'j~ x.oc~ \.

_.

- ..
':"fj;

,,.~,

~,

xo,~

"

.,
"':'OV"Ito'J

oco~~ C%.

TQU

~
/
'
x~' . ' "
~:x()x;
u. :\ . :)- ,
. . )
.C

,
aTOLZEtO'J,

tl') tJ It~'Jov~

. (J,. xoc~ ~.

'

\',

'

'

---

'

'

I1
-

,:, VQC!,~';.

1l;' ;~' } ';';' iFfiiil.' .lV)'


.er:,

11

r), " :

itv/,taxttr, arcC.10rr.
' .C(j,'l ;' 11"
' '

.,

,.G

'

'j. XXt

':';OCVTX;

- .,'

'

6) -:;'1

'6
OUI'.
1J,

tyoc-.x

' ~

, . ,. ,

.LOCL :

J)";:t'J,'j
0\

t'J;

.,

.:xo~;,
~

',.

~,
;::.'J,

0\

tTOOO'J;

'

c.t L~L;

'/j !1.,,

,
Ot; (l.'1) o~'l)xx,

~., ''

......

'. '

, .(l,ev
'"
ur.;:;

7.L ~

"

~'I,

( t..'J":"~ '-EL oy(~; r.poacptpOfLivor,;,

,
:,

C)v

'! '
''
o~oc~ tu-

U'J; !) :-

VZLY, ~' o~, ,' X~1: ~~c1.'.) oc ;


~~~ ":'(~ '?~) OC't'~ ''o;:Y..~o ' t~~fLC1 ou,

,.,

'~

-'

o~x ''J; iJ~ ;.

."

_..

'.,: 'J;

~ xoc~ 70; ~():;; '.) AX()'J ':';~'U;, oOCt ",:

_.,

~\,

7'1

~x ;,

'JV,

oc~

, __

'_r"

1/,'1) ' :)'J\ X~ "':"/j a~x


'

...

,.

tPO'JPYLXV

,.,

X~

poc-

... OCQXILevav
r

336

10

~6'I~- &X}t; &. iI fLci'1\; ~PO; i ytVY't'xt"

~ 'P63~' x~ (%\, 4X,Cx 'itiOToc~ t,1l;


x~-~, ~ oC~2' r. ,,:, V.iap
l1-5,.!." ~.~

6ipov ";)

't1j; J1; 30 '~x.\ x.i~o,


-

~-oc1..0',)

,,:,ot; x.6~.l) i!l-occt 6-, ,,

oIJpOIJ (X~O

':. ,.

\.

o'll.

.
,
~1j,:,

Ol1lV.;

."

~ t l..Xt J,)

- ot\)

~OCJ.v,

-"j.tr-

~,

-;,

'
x~

"

~ "OCotGT~

Yr.J.r,

';
"
~ "
~' r.xv,,:,x

$VX J9 .'' l~
tf

'

. .

~ ,""'1IJ-~, ,~

0-'

..... )..

z~ :), '). 4~'r\J.r. (J.AA

-.; oci.l~t ; oUx. ~o r.taToQetv , tvCl" '


; tCf7:0'J~cX~t~0' o~~ \ o'~ "l)v1u"t' 01;.

6!. -lj.. , p~ ~ x.y~oy ' .~,:,x' ,

~, 7.; ~:J.~l~r"ivov x.x~O 91J ~~,; fL't)~e

''L'JC"V

.''

~',

")

, ,

",

''

' l'
1joOV

,.,
'.,,:,,).

_,

IJ

~,

-;~oolJ

,~

o~O.'l1 :::,

'i:-;

.-

;:x~x

l'

,
(1-11,~uuvxtJ.EVOt;
..

,"

'
'..,.,."

\
le"poo;
-:-0'.1 . ..~ ;

\
J. ..
;. "I1;

,
... r.t' f/.u't!"
'

) ,
. ~ ~
Ot; .,oc;, ; '.

'"
. . .. ,
r.; !-'. IJ l').

'
"
. ~'
~. GTQ~Z.ttOIJ
... '; .

- ;"
'
,,'(,;

'"' VYouoV
'_9"1lt:

,
....
t~Y

,
l'
.,

;.
'
," o~X 'Jvs o.~, "j xr.tL j -:-
t

r.:.yx,lI

1
&'~,

\.

'

.oc, ~)

1I..et

,~
I'JVOf)olJ~

3t ;;'. U-;1j, :';

..~ ':t'6Att_ 3t~::; t''t~:6lJ; ~2


r.blJJ;, . ; ; oc 'rptalv ~30~i!. 1~
j ...a ~oc~ x~07.; &vt'J~l, 3;
, fL"t)
\ C1JvePX0(1-C:,VOU; 'rOt;
- ''~,,:o~;
- "
,
'
..
xrx.r.\ ":'QIJ;
. ; )
,,'t!, x,xl' ~ J.~ ..;, ' ; KuPLOtx;
" ojTou; . u(a~'"t'i%;, x,~~ VO'J; ,L, ':'O'JTOU; ~
pop(~~. 1)' . .~ i'> &' ~ " ,,:,(') .
;; IQtP~Lr.~ I'Jv6~ou ti. ~~ te'.
,

_a.

-.

".i

ou

',

a 1&)'a" lol( .u. ~,. 7"


l.lvrt.

Jo (, '.

'

'~

'

'I~ .

,-,

~
'':'OL;

~,

-r,01l
.,\\

\.

).':''I1.1', Tii; cX.tp(x~ . fLt't'X~L~6V2t, o~. Or~'t'XL ~!'

. - rip, 1, 1~, 1"{~' '3 . ~.~


v ~ .), v ~ 31~V'XYT~L. Z~'t"Zt )e,~,v ~ ~. ..
-r'I.B ',
' ~:xo:x
,

1.

'
,
ro",
;.
~Py%!l .

.. .

'

'.

"a, ",; fl1:.i,

r.(,'

iJq, )l'

., ,

"

'.#.

LlI. '
'XL?V

~')

'

.~.S.IJ.
~

,.
It'. ]{'.
, C')'"

,.,

4,!

-r~

3'. x~y"

';PO%~PC;T~

'

d'.

; L'~tjL; ~3(~" 1'01; - i

u't';

,~,.

ytYOVOtlL,

t)Lr-~a ...I1V

",

l.

.'
-;-011

,*y.~~o; ' r~LOV E?taT-r,tJL iJc.L8)~ p.t'l yip fJ-'h ,iji;-

,.

"

V'tl; "j'101J 1J
s..'
'

~'1)xy ."

t: ,

~:I.~~IZ~'X;, I.J'.~'t'~ '11

, ,r

J.'

'I1; 9'J~; (1. ; r.eP,\-:-'t'wfJ-X

-'11;

:'S

O~'I;

GU:J.OI-

'

;c.','J':;, '/.-

o3(~ Yi. oO-2:(~), 'l1, 't'~ (~ 't)L,,()v~ ;:,,:,,)'

3 ;. .~x;~ .; '.')::'~?, .cx ,~"I); ~ 10(,)~-;2~


'-tJ.

-",
'f ~ ~ul)u oOto~~

,
U':'P~'''' &-;t';v

r,aZV :11..

~ 1
.".
"~"I1; ;; .X~OI), 71

.
'6
a1n)

'lL't%~ u i')"

. ' "
~~'~Ot,
x~ .~'JT",

, .
c:" ;:CC?O,VL:X;
x.~~

s. "'OtO~":"O';
it~ "

!)
7.o~ J'':'\'1, ')

~~
Ot';-

, .,

~'
~ 7] -

.cc1'~, '; ~~.o -rc, t-t !,..;~ i


&, ~; 1. 'ZP~.t, ~3~ '';9 ~:J.~,
*
f)

oItz).IIt:Iiy

T6f'-.
'f'-23

.,.,
;'.

338

I,

r- ,"~ 3. ( '~ U,3~.~p~ 'roUTO

~XX6.&O~, ~opp"1Ja(2~ ta'1J" ''~ o~ a').,


't" o~ 3xx(:-o~; , "( ll2UAOY,
3txp,6.o~, cpiyr., Y-2TUtxP,TXL 4).
.
- 6 yx~ x~a.o~, e~ ~o tL'l..

", ~L' t'cr,,:r t( 3LL, ,., 113 & ' io ,'t"ta iX.2pO , 'r~ t2UTOU 'pUael.

. ( 3s 't"fb ~r.;t -ro'E-; x,21~ x.~p ..


o~(.~' 't"~ 33 6, 3 't'
I2 .o~ :-r.~ ,,;, . Ti;

o~ x.eptAi1;

1 ; ~(, . 3 t X.XL 6.; oc' .

;, 3,.-!l- 3 :.. xo~, 8~'

-r 3 2't", 6, ' 't"xUTX 8& ..6


l x,evoU!J.CVx i) 1 'Tfi) , x,~x.o 3, (
,r' x,~ 't"o1~ uyvt, 3'! .OC ~ JU

<p'~aet' o~ 8 q.L2L~, oj8tv x.~tO, i~ (l..(oc.


/ . ;, , ~. (~11~, ~ XlLPTL~ ~lIx31:,
f1'~ ( ~-o' 8 ,
'r~

x,o~,

!,

"

, '
11.<pIJaL~
~

~,

t , ~..

"

.2LOC

3.(2, ,. 'L~lL;,
3 o~ BxLO;, .-; I7;, ;,

11 ' ~ Xoo!~ ~~, Xr.txp(vxTo,

~.~;Cf rt~L''t'; '" x.2L 7), '~


; X6~x,'1~ o~o, 33,. .- , 3&

. ) &3, Qb't' 311 3'~ T.~~ r.6" ,


' ' ,\ ~.~x
l

',
_ . '~ x.~~,
"
L'7t
3)' rx~x ~ 6(J. &'(O~, { ~ -- 1;'1
!f
"x,x.~LtltY,

~.'
'

oux,

>
\'
~ \
'

~
; ; O~ o~
'J,,?t,

.,

.1j'J

3~ 1)(6; , ciAAX . 1ja L'J.(<<, ~; K1J-

11, :--ba.~ YIJVXLX.l, )'wt 7j; .)' .~~ ~yo.11~) ~


x,~ 3~ox . 8~ aJ)(.oc; , x.~
"'

;
'.,

,~.,

, OC

;1

PIJGL;

\), ;,

1) tJ.. 1.1', i3.-2) ~~i'-~ .-3) ~. Ko~. l, 29,- 4) 1.11-;6. , 28.

!TOIXErON. .

339

' a.

E t.

, (t
'

~~.,

J~

, . ,

'] - .",;

'

o~ct Xj

xx~x 't'ou r.!l- ,.1, ),{) .Ci 'h 8~ !l-(X(; .'l-h",;, ci-:-, oux t

, r:

'

t~; ol1.j.

1\: .

.)

'i"
Xj;

lIaTtU't"t);

"'
"' ''
,
!l.
''
Et XAOIJ;

't'~; ')l) 't1;, '~ c ~ :xe 'rOUTO fl


~;

<,

-:-

~'1

l'~r~, ;

-.

t:

""'t); tEp(\)auvll;

x~~o '

..,

'' r.,

tL;

,~,

et

rf

,;,;,

t;,

".
,
( 'r'f)V u1j

_..

VLu j;

tu't1;

\J

"

XjX;, L

-
, .
,
'
, ,~
,
.
't'ot;
7;L",;t; ()?, , 't"t,v ,'J-r. ;:1
"',
,\.,
_.,~,
1\
,
t; !l-eTX 'r1jV 'Lljt ; :.;
Ot; ",;
ci~t,

't'~; ,j-r.; 'it'(ui;, ~ exyo ~

., , . " . . '
;
ci, ;
-

't',

~,

,-

'
!l-x)
,;

.,

XtIiXpov ",;':.

v-'.

',.; --r'i\; r, 'l)( xJ"'


'
"
~ , ~,
- . " '\ ,
'.-,
.r':; '. ,11 ')-

!l.; .v'l) ~QC, aL.U pc",;x ,


.,
~,
"
'
.1.
~"
1\ '
"'
''

Q IJO u/l. "('J,


't'U"/J
-

"r1l~ ':'(J.~ ~" ; '~fLipcx; -r'i\; .(; ~6"


\9', _ _
,
,_
;, xrt tt; . ,:, xo~ J.-: ":~,
,
,
. ' " \
..
,
"
' \10'
1opoa't)XOUIJj; '1l-:-( iX ,:, fLsv 'i.tpt 'J.
.
~,

;) ~Oll.1l ll

.w
u

'
(X~
;

.. 1\1'

'rOU

, ! , -

'
''.'
~ lJ;, '/itt
' ':' ~ r,

~ J.' ; /l.

Ot

'f

,r

. ~

' oy~o",;o,
"

ut

xs'tvo; (' -:-~o~ ~-hitOtJ 6;: ~C ''1'/J,

,-

't'~

.1.

"(ux'l);

.,

..

~
~
J.iX, xx~ OtX -

xo~ QC' e C pxC ~o~ ;

VXt ci(, !l-&AAov 1 x,:,e ') Axyve(QC x~

~ , !; XtO; 'u(~, -

\ tO'JOXtOIJ;,
~.,
",.
~,
tv ~lJo;

~
;, ;

".

~
'o~ U'fJ"j'l)

'x~x !r.cit ~L8:<axet


": ~"

"

,..

. ,

Ot; ' 'J, oXt . ; tu

...

'l)lI.a:"

; l1'. ;:'lcci1"t ~ . ') ",;; .!

(,) ') 1It

....

M~reAIor

3.tO

BA~TAPH

18'.
3
~
.;,

,r:.

,tv -rou . 3 ;, -

\,
1'1, er.t UlJ, x~

f-...
-,
Ll
r.Ot& ~ v~rv:;v,

"

TOUorou"

.r.aQ' '~ txeLVOU 3,x..,o(~, - i, or, 6; t-n


x,oAfjj&'Ia,

-r'i;v ,tVLV ' "h ,,;,:,


lOYL'1f1-ovlfl-6Auvev' 8$ ,j r.POTY~GXTO, 8(,
~1:x stV:H ;) 8L~~j\lJ, ?~ (!X~ r.i XOt(o~
.I;(vtJ.vu ciAAi f~:i'" o..~Yo; tv80 ,,, , ~ .Lv"i~
~o c . 1'6('" ~ ,:,;o1j(~

~-;o.., .~6.

't&JV

y~~L~,

(J.1 (J.~'

~to6

~:J!&,

6qix.L. & "" , r.po; - i't'~.fL xOC

.....

i) C~.~ 8.

34J

1&I 1TOIXEIO"(. .

--

l'A.\AION '.
1!.}" (tr!')"r .- ,6urerJ
"r"6r(:

Z~~ '

6'. . t(u .6- ~'. f ! cX

p~ lJ6~o.

~'.

UIpl

~('

Jr ~)"lC!- a s6r.l ..

r,;

' ..

''

I~

",:Jor,O'J

!rr: , .
,

7tt

O!JiC.

'\~:.ij)

!1.n;~ f:xu,,:(~ V-~~~2!, ~7:0~J ;, ~

eetcuv

,
,,~
,

'~'1:,:,ot, 'Ij (H~.oolJ

,~"
\

rfD
T(J'I ~t . , ~, ~o_

30f1-i~% f1-{XV i':;::J~t i;~o, ' f1-~eo~ %~oy" .


(" O;~7:~ :tIJQV .

,
4tIXL

~'

O~

-r'

' .~-x'l
'
,.
'1](.~:Z

/~'

:.~ ()

"

7:07~(tt ;

\
tl],

~,

'''.

&IJ'tiX

~-o

!\..,
~
;(.')a~ X?IJIjO\)~ '11 .';, ' 1:'0-

; &'l1; 'l]; ~~o'l]'II)~;, ~ ~').'J~ ~:x,


l .u !1-:t't"~Accl-,.givoVT~;
,'
lJ ::.l.,~v,

...

f:! ' .

f1-':'~I-,.:~

- ' . (

'0
- l.G',J~~ijiX

~ ~oy;;

VO'J, itoc.~()~

,
't'ov
.,

1
,
.
~~Ij.j't"u r.OC,lU' it'-:-"/l't"~L '

-oc.~)

'~a,
.

i),~ ; ; ~ . '1,,:xlJ~
b.

') .
,
~'JE ov 'J' ~XO:l S'IO'J; oo~,

\'
,
~~ ~~;


"'
:
~;;'J,

...

..,

_.1

"r<JU

'
,
,IJ ?". ":t:'',

~.o~ '
;;;~~rJ,Yo').

.
\
'
e
'X~ '.>;
-), ,
,

..

1) ,,,.,
,
, '~
:i.LfJII it'o:rTO 0 ' 1 ' ~ ~ OtJ'J .~o; ) o~~ .

..(;,

\ ;
qnil1t,_

.(,:,;

.:
' ;
-

OlJit',;

r;

'

. ~:x~

oc-

h; ~t;, i x~~' i; OC IJT'r; ~o'~.O~, .'


, .
' :J.~,
""
(3'
,
~~
J.v
; -::O'J t'I'1~II '
. :; ' ...1\0; ..
.' -:-OU,

~~ 6J; ; .; ,' &,n .uA;,,'J, x.c~


~(<< ..'J t~:r 1.0tv't r.~(... i'J;, cp(r.x, ~LO"

342

I
'1!
'
-
OCL\. .;}.

,
ftl,',;,oc~.

't'i); . I6~o tT,

~ '
..
oc~

'
(r't'OtXttOU

.:

Kepcil~tov 't'ou ,(

3'.

.,.

a( ,)'a .,lV:,

ltOUI.ltltar:

;, (, ' i't ,l:.


'
'1
~oOy

'

.,

'

. oc'(t

'

6"\'
w)

'

,r.

'" ,

",

~,

/ -

't'Epov, ~ 3~oo, x.ocfL~X,~; o(~x fL'h Cv~A~(Jobivttv


ptyyuTot, 3

,.,.1>,

"t:
-.

I'

1.

Y~o;

'
XOCt"
~o;,
~\,

'.

x.x~x~ . ~ ,ocv ;
,
\ !),~:!) '1.
~
,~
x.~; Ot
,:,'nptLv
w

';

x~.Xl1;

. r:

,:,

'
oc ,

,~

,?~.l;

,,,

'l xt.
fLts.

'

lt ... ,

'

~ (Jol ~ .,

'
,~,
:L.
':~t vt,

~
'",

'rOTt ."~ : ~tpt'~?'J"t'. ~ , 6> :r ..." 3'",.,.?tj(oc; fLeTLlvxf.


3LOtxi!att;, ; Ot:x. iox..
11>'
,
;"
!..
,
" ~ ,
."

"
.,
-11 u, ) ., ':'0

,

..

'.'. '!l-(%,

x~~

'

..,

~,-

\ OtOtx,'I)IItatv,
~

.,
\
' "
\

~.
0"\
.
- 11.' CP"l)vt fL~7Jt,
, .\ , '
~ ,

tVTI1.U
c~~~ ':L''
1jGL,1 'ut
~ ~~vc,:xt 3uIIt . ~o\J)..,Jt~y 4), x,~,:~ .,

,11> ~
~fL 01) ~O)

'.

3 -ri)~ ~'. I6~o') ', o~ ictC ' ~ x.~~ ,--

).ey(Jo u,
\

~
'Ij

Lc,

1='
... " x~

"

~' fLtTEvouVTx;

IJ.,

1. \
..
:l) :.r.. x~x,

'
tuet,

"

\.

xr.ouvax(Joevou~

.,

t.,

",

'tO'J~

'
~'"
"\"'1

".
x,xt . fL- ., :" ) XVUL~
\

-;0, civafL(ct .
"'

,~,

~ ~ (~) GX:';jfLx ;,.,.ocfLbct:,


~fL'li

,.

(Jo) . .-t--

~ 1- "'
."
U '-.

8 'J :~ 1

u x~.~ 6 ":'ot

trottTOI.

't"t

, . 1.
...
'...

xUTo, "XUTou

r.po x.cI1.ai"l); oc'(:, (Jo(~~ ,,:, 'l) :-

1rrrf. t. . .

343

,'tl;, xxl '; ;. Z~ Ktpi ..

't'L'X,Yj;

Toi "s.

rJlJ '

8 -r-r.; Aer0V-i't); ,ll; x.xl 3; :J30:J


3.;. 't)6~ ;, . ~ ~ ,..,
1.'
r
"
-.

,,~.,
~ !l~.
.
~, ", ;, ; , 11 o~xx.o, ' UI\LU.; .

x~p i'.~'t?LfL'tfL x.oafLtX.~~ i~; O~T~"; f-CIT'.L(~t'f, ~ ')'C'@t~ 8, " .-~,

PQ'J

- Xt'

,
O'J.\?

\) \

-'

Q'I

o~

t
i'.IJP,OL;,

illfLev.
(} y~

3 ; Kx~x'<I ;-'., L-6u;, 1) ~o,,'


~ 36;, x.'~()?x i'o( -"'t(J-~,,, ~ ropox.oupci'

't',

\
<??Q";,

\~
\
LL.'t",

'

L.'t

(J-'t\)

..

, (J-'tI3s . '.); ! x.xL iOL(J-O'J i..; '';'


'G~' o,j3zl; , .", "~6..o;, (J-L 1;

-rOI)-

, . . ),

'

~O') s; '

},

. :

'"

_ .x~'o
.
'

lJ;

'"

.,1

",; opo~:)- ~, .(') tL.

3s

:!; XOpL~pZ'tI; AOVi'.i~, fLuL.~ t~

~ 'IJ~ ; .'tlL. izpyeLGeXL r.S(P'tIoty, ;

- ...: "" ; :\ .1.


,
tO'Xp~I)
~!)'~ ou; ~X-'~X.
l a,.
"
IJ"~

,:,-;

' .L%r.ptXfI)PIt,
' X'J't'OIJ;
. , -r.L'.)Ufl. '
'
'6), 't'ou~
,
x.~t
O!J;, fL'tl .%,
' .
.. ."~1)YE~G
'r
- 'tI'I

..

%t

TOIJ~

~
ou;

.t't'~ ~( T~ &% ..,lJ;, .'-Li; o~


i35EaOxt, (J-eTcX . i3, t%TpGiv, 'lJ,

oo:LOwc~y,

r'

~'\

0$ ,

"ljfLLfL

_. -

J,,:,

'

',

LfL 'J~i ; xoafl.to~ x.L 3':t fL


~pox;, x.AlJptxOU;' itXl ts 't"OU xp~:Xx.OI) ilJ,
. 'J.U, 3L./)1J; ~ ,,:,'J; /J-O; ,8't1(J-Ovt~ a

-rt' 3 i'.X' ooij Li01.l M~1: iyxtiAo'J,


1) S" T..~O. ', ~.

MJT-IOT

,c ""x~ f ' ivc.p-y(cr,; ~ QuacL, ;

).:.; iT.taxf.~Toy

crvx8ixea~t.

fLlJ

ral.

E~ 3 ~. x~(~ 'r"~ ~'~ u30V, 3-r xc 3'. ~;


~. X~ 'Iuv6~ou, o~; xt -; ~ . KtpiAto'l
,

O"'tor.x::.tf,)U,
,0'1

-. '
.vu(n

, .(C '"~
-roo;

,.

TO'J;

'!'

(.;

.,

a.;,

' W
...'.
; ou'"

'\

,'faL(atfA&"

~ 3c.!)~"'''t,.'i ..< t-rt, tLT01JY. , '

'$'" 2a).tat ~o) 3o~ac~; 01; ; ~ f -r .,


.!oc~ c6,'l),j~1 . "(fL~ x~ p(o~1:.,

, -ri~ -rtmn61L' ';'fQU~ 1; (.6o~ -rT;

tr.~px.!; -n.\ &~l) ~ (L~~eQ C .'6,:, '."1l0', 0\ ),1; , 7; ''lifOU

-ridv

r.q-6r.)V,

. >"

x.~& ,%~?~c~, ,x,L 'r(.67rou; :,-f;ij." 8&


"(QUV 't'OOto" ;,--, ':'<i\j ~'a'), MIC~ ' .., &

fl,~'t~'L'1i~ b,t1 v o; 3-r, -r ~;~~'x,. fxo." ,r

~~o~\C~?ttC; ;'; 6'c .i:veypicfxTo, ..~, . ii~&v 6 K~

ttic.ou ')), -rf.v oe~orpxf~'1, ,: -t.'''Qtt 3."u i~ ..


, :x~ CIt"f?Y'/jat 30).:,.
'N~l1o,.

3 ;t. : ' ~(n;oo, tft~e, M11r~ (-.


~l')o, :..;~ 2 .'-.'(1), a~'I'n(op(~t;, ~ .L~tJL,

'~"('5~~; !~'o~1' 'rov 3 '6 r.,

xp.6vo" " . iO?,~~~ l;,:e -:t. 3" "l%eoct?daO~H ...


,!"(QPOI"

89': ;'; ' '. "(.'J,~a1~

&, "c1 ~a.,~~ )'f.L~ciVQV'tc; "t":%, (1' ~o p.~x.T" .


pfQU; Q,:,;, x.~ ~f.L1f. 6,:, cfpxYL~0f.Li'IO_', 9["

'llL1. uv"t'~'t"t'eGe~f. ~? ~l~

'; o~x,t.tCDY" r.'~(j x.xf. '-rt\ .1';' ~AIUeieLV au""'Yo~


1"

QU

~'u'ha~'I, .

. i 3tp'x,( IQ,ua-:LVLcXvtLG; vt(Jpck.~ M'l1~et~, f1l~L,'rov '\l


~:;'?o" , "(~ xod'ft.~,,6. , xxl -M~ r.poarcvoosy1l~ x~

~; ~GTP%:t ;!~~ nOCFTtp1l6;1~$T', ~il~ o~. "rfi, taL~,


.

,\\ '

;~C)~fJ'(17~":c~

"

hl)/.t(),.

1TN1'Al'M. ': ~TOIXIIOl'f. k.

345

3e 7. ! +.~ vtpci ~l; o'lo~, 't'ou~ ~A1lp,xau;


, ~.o' . .c-r'll7l.~l\l~,.'\
'
.
\ '),,'
1
~~
,CL.O'J; &o.~o"""
l'CIL Jt.GV ~pO;. ~p6~&po Qi(,(;~~%L '~. oEiUOIJCf\.
:r- . . . .

. ..

n 1ft 1eVfr.
" "flj '. KtpiACILov 'TOU. ' .

Depl ,

rJ' 1eplrtu(JaI: f1e .

I)(:,

1eGl rtEfl

*frr ,.

Z~, '. KePclA~Lov CfTOLI'Cou

.P'pl rGJr e8o: ea 81! .a.


'OD 6', ,'.
~'. <~ ky .'f>"61 :vv,. x~ " '').~ ~~ xt

'
- ,
6" '
. 1'\ -. #
" ~
. '; t;' ,,- 1ou,
1t'1.l1.'l)v, 7J '311~'3P,)'1, Q~x.f)'1f)'1,

'~Ot~

ttl%t

fLiO~t~ t;'ir)V~, ~- '~')~~:x~, ~ ~:t~tt~L

AI')/}'JoL,I O~';X.I)'1o

,r
'
'>'..,l1 ~, at
- .
,:,',.; . u,l
~

31, ~

Jl

U:J.Otat

..f' V , !) ~l%y1), ~ '~)(.O,

.' J

. ..

..

~,
't' I'.t

x.lI~

'1'

'XXX:X~'I

"''

r,. . ~ ! ~O ,I)'J,

'~r,

VO'JeiG~~,,~Al~orii> .i'l&-:t~).:h:n

,
xu-

't'71;

VI

<f

~ ~
n.

",.1 '~

~Y'; (LiAtI1T!X ei; ~~~

1,1-;;6.? . ! '
~..~t;~v,

" .

-'J~O');

':;

.l
'
0\1

'(tLV ?~;i't''l !> ~i-',!)..:J.v(); t'l~tL' V-ov

..

%',,;

-"

.,

'''; XitO'JET~al%'1, "t '~\'1

'
OLV&"

"',
t!Url~.

!; -"ty, -1I~$ [lEfj:JIJx.tCieXL , (~ ~" i)1!X 4)' ~ -.


c.x ~ x'X'1j'&OY ~~~, ~ %7.,,- XI1lp(O!) ; ',,-

PXO~ ,>t<r'tl%l%f., 3~i' .~v6vt; C..(.)';c,,,, 06;1 ,~

"t'o ~'.

~Y,:,e~ <.),,l .'"; oz!~.

346

r 1l

"Or !; if.aiPdtOI' : Jl)f;


JJ'y ft .la~ .

'

-rou -o~X~o
~o'I~ ; .
~30 Xoc . -rou ~,jToij aTOLze{O'J ~'I6'1 "
citv ... '. ~ . . -roij r o~(o')

. ! ,

', ' !> ,~. KE'P~

t.r.6~ . ..
-- ....... ;r.-

'.

''Or:e !1 ' ')r;, ;/ ' x.ltnt" 1;


, 'l.u, 11
,
,
/1
I!1Tu,
1u.

' :.
'1 ;'

~,

'

'

~,
,;.

" .&

()' ~'/(')'I, .,

1);e~, '.'l ..,;

"' ,\

!Jpt~it~ )

CI'%I,)'.)~(:)

IL6vo'J, ,tit'l :J.S... OV--:fX, :r;

1'1"1; /)U(l. X'Pf)?LCI'Il.ii> ~e 'l '~"~ 3~~' -, ~~'

"

,~
,~.
~.
(1,CI',l ~t'lt; I(l. t~; ~o'l;,

t<x.

'I,

: , ~'ir.%t'l X'I(.'I1O~ ''tat Y~, ~


z!ipt--:L,
, ~

f,Q,Ir.;

't'

'r1l;
1. '"

''l1(; ... i.' X?~..O ~ ~

;~sL2' ' .Q~)

~,

'

,.

;) -.~x 'I'1)aTeuttO ~"


,

~~i, :..~ i)r.~ ?'j K'J?~'J') (jCOz 7

r " .

347

Jo t:

3t Tij, '. 30 .ac,


~cx 3,taL, . ~o~ ~ -.( t:L -.,
xo.~o.(, fL"tI3t Y1)aTEUSL~ !. GrX~bxttL -~

xoi~, 3~ "rllV L~0fl-l1 x.acTOt oiv (X,~~(X,o~ -


Ot, ; ~l1, .

, ax.euYl
,

.,

~
O1Ip~a,

~,
. ;

..

. o~

o~ ("l1(,' -' ... . o~, (o'":~ ., .

~ -taiJ \! a~~xx j,,:, '~~ XP~Ot,"

rdrrfr: (.
~ Tij~ Xp~ '. 't'ou~ 3LX .t.1l &x.~'1
'~ Kp(X,x.~ V1la,:,euov't'x~, ~~ .. ott. "r1lVLXXUTCX

@ p%8o~ e1vott 31 -~o , yx.o~ 3LOt TllV


, XXL

-r-hv

y~ ((,; ~ fJ'~~

-rii~ xp(x~ iviaTxatv' o'u 7 .1lLq. ~ 7J~, Xo.L ax.'JriL~.

11ir:pov

3 . %LU 'l~(~, Tr,~ . ... 'reTpi3x


'\ '

'x1Ip(X,.~,

p"lIaL)

Vll''Jt,

~ \,
\

yyo~o;

'
.o

~ ~ 030~ (, 3((,}' ~ 3 ,
~,\
9''''
."
~.,
,
(X,ax.tu1l Y ,
. ow acu~ OCL ." Yl
- Kuptxx.-r:v .j'l'l; r[Ltpr.v -tv., ~ ou~ 6'\ '

'\ '

x-.t r.acC:L1- ,&.

'

S&

UP&C(X1j~ .(,
,.

'
't"l{j
V.

'(:> .x~6'1 '.


XXt - 't"t~ ~. Kp~.

( x(X,~6vac .. .

"

.1 .1l,!-p~C"
3 '3 (; o~, 'rjj~ 't"- ~() esopac~(6)Y
ioPTij;, ~ ~ ~#x.; px~ -r,ut ac.s, ~fLlp~ Kp~
x.~ au~v.-I~, jj tjJ-L ~'t'~ lJSL''l
" . , ~x rp' , r-ocaxv K'Jptxx.~v
\.,
,.
~ f

,.
"rLo/fv, .. ~ (,u't""! ~1)utl,t, Ol
"f.
,.
,
'
.

I/j'10~;

~j,,;,

~j' +,' ~ '!~1 A'/i'1,~I:nv ~tJ.'t',

ir:p'"

..I -;

.,.

3LO . ':'~ ; rac~ . '1] xitA'1]Tc,


.~ 1, ~; 'h;.lT" ~P'o, x.i y~6'f 3"~
t;~l1.u c~3~( ~~'.C-r.r.~ O~'I u~b":
"'C'

t''Jt ';'')';"11" .p~ -/. ttv~tt

1r p~ .XO'l,
"''

.x.~z1

T~II'')'

~,
il-t.pv, Xat\

"
,
,.
: .~ "Ij at-

xfl. .~. ~

"t'ou (

~7.6~

Y.acl .~'~~6 '()'/ t(,

~'

rI

'f'1lV

.~

L'[L - r.~(-~

~[L Y.~, -r'l ~-i .'I~, 1)~, ~~


"t', ac; 'c.

jr "Jirzcr )' ,; 06 ",.


"rtJv rp, :/

~ '. 'i1 1%. 630 6)., 0~3 6 ).( K~.~


ofI"c'L 3, aiJTt 1', ~; , 'I.o.'1Ti~ i.
,,,' ~ 3 t~~ ' B~''O' ~' "t' 1); ~
& .).6;(" ~t~.~ a2tpc'j), 'IacjL, X.atL .~
' .''';) '. at'at{ 'toj (.

,vrtJv : &.

~& ~'. "t'ij, ' .. %630, EotL~i; tp'l1In, , "t' t( D 6 f.1 .,L , K~x,. a&1.,

-rou ,-: ~l~ :a, ~o ; T-ilv ~.~ 1'0 ai~


' r'h -: ; aa1 a3a, fl.123 ." ' 6 ., 't'n' ~O'pr.~ ,"t'I~ K~x:9~, ~QL;
Yi .ao~o~ /) .~ . y~:
..~&~ "t'~ l~~ -!> { a' i~ ?. "t'oij
~ijpo~ i. , 3 . 1 & ' rr1~~2TOVVQXT
r%''~"t', r" ~~ . ~~~,x., 2
., &~ . .6u;"t'1-,1 .~).~yo" ; 6-

.1 . . ":.' V1l( .p.t;.

' .,," ' " ,.

-/''& , "t'o '. . -rou.1 IJ"t'O'ltLI)U 6 .~'. -ri);


,., 'I63ot)

.
N/~o.

oux.

' Kp~.1 l'1t'?zxo; ' at(jT~ r.


o"hx
'fc! "';~ ~ 11yj%; i~ar.~!'t~" ~ 3'11:1., ~ !,f<.av l..p~~,

2 ~1IX[IOK. .

"

",,.
"
l1lt(1L, C\J't't

\ ':!\.
&2, ,

(~j~X.lI,

349

.',"
'
71 ;:;:.

~UV'tlYL()V,

'T.Ae't't~L ' . ~ ~ , ), Kat~,

Ll1 ~o' ~~ ,) :ULa.i) -:;oa.. pc:"'(1

~,

1(,(1 'l.t~'t2L

.. ,.

~,

<;a .'"

\,

all.~

(1~x).ax K'JpLXX~ ~).

A).Axxou ~ v6!L, :(l (J-tv ~ .


p(Xx.~ 'l, ).' ! ' tj; ~ ,
~(1,:,;:66~,

AAllV . , o~~ Jo;

'; ~PYX CUfJ.~:."l

j).

83'. o~ ~a~(. oo~, xoX~" .: -


'
\' \
, " ("
.
, ; ; o~op ... c..cn.

--

...

\I .

n'fl .~."l10.
''.

.3).l; , -r'ii; ~ ~L(1Of.X.~ n;:o~' !L; \'


3L~ (1'~;, .~ ; TtAeu"rl1(oc .";

'a ~poa:)o~ xol ~(l.(1a" ; 21

.tv

~L(%Of.X.~ ~, v. '"

tLovluOe,laLY,
~ rI1.Vll"'-OVE'JeiVOtL
~Ot.o;,
-:; .;')v6.tJ

,
, 1J
x).'I1p0'Joot~ 3).

3, 3-h72

x~x.o, ~ 3~-h~ ;.

'x).1Ipo~6.o .' dt"ff. 'tfTL ', x.~ .-:-7.,


(1\ ).cpx~, ~ I:, IJ~~x.Ot'tia .. .xTo'J, 3& -rc;a
x3x~ 63 &

i).

faxa~ i ." Oa~~ 7; y.),1:~o"0!L'z~, Ut;;-:


6 ; x.O~ '' ??'l 5).
' Ie;ocr
. . s .
." -::;o-:-;'~;
.'
,
~
,
"'
6
ox~;x~;
) ,:,:? .. o~ Xf\"IP~Y " ,tt
1:.
'
'
'0
";'
"
. ,; . T?O'l~~x; ~~ ::Gt;,
~o, z~ !~o~,.
tI

'

~ '
)

\,\,
"
~
6'
,Ij?c.; ) . "l, <,,:,
~)).

x.3~) f~~::)(.6:J.!-,.,.IJao'l i9~L ~ ?~ov 7).


( ~ ;(()oo~ ~~ -;; !L:'~(.)

8) .

'C. Lt'. - 2) &'. Ba~. '. ,t~. - 3) D~. . Ke", c. - 4) 1'. &~.
,-} '. .~,.... - 6~ ' .i,.. - 7) ~". a. -:'. c. - 8) )Cr. .....t.
) U.

350

~TOIXEIOY.
-

......

D'ri

: .l: TO'o)~ t';C(J':r:.

'.l :'.
''. t .~~J,

1'Ito, ;:;~,

'
" ~t,. D")''
- o~" 'oc ~-tt,
'
'
1,; 'f,;
OU, vt ~O'J,'/j
'
"
,>"
'
. \ .1 " ~,
~~ s:j ~.O':o oz~," C~
:,) , . ~'1I ot7.tOV
,
,
_
"
\ ' ,
,
fJ-10r. t.
.,,:,, :: ":''t)v ' ":'0
~

\
~,

,
.

~,

,.
'
t ,

Q'
r~o

.7.

...
j .~

3t~&.~ eE.fJ-1J &. . eELXV c'Jt .~ Zocpt; t

~ o~) 1J 'tr.~ ~' ~1J : ~ '


" x~ ~ otpt\ - fJ-tyx''
' ;

''
X'J' 01J, ;
' eiVXL -:-!> XPIJfJox-r(axaGt.

Jo 6'.
.

Txu-rc '. i1~ ( 't)~ a '4,


,
'
\
,~\,
f , ,

a. OLa-rsuaxv,,:,x

~o, 'lj

, t't
O'J-rpOY, fJ-"1J'

'

Xpllfl-X

\~,

'1l~ XfJ-X

":'0 lJ/kL -

"

.10

r.tc.'t t:;IJ )

'bu,,:, .t i.x . ~ .; aeL -r!> -

\ fJ-tTGt\
,

't''1]fJ-s,

co

'

-:-~(l-: OOx.oxatX~

'

. 't\

,10;, To~ ~', !>

.~ ... L.i') 'Itpoa-rYa6v-tvoy, py,at' 1\'11; ~-

.,

-,

~o

fJ-'1,I

t),

"

"

, ~ ,a ).~,

,~

~rt

-rou

":~ o(a-rE' a't),

"

'

"
) !

'1]

",

o~x-

"

xvxyx't); .'t~tJ/j:;,

6~~ 6b'1lt.

ae:

1.

, <p'1](jt, 'C6, 300 fJ-uv ~ Tpt6)V l't1


!J~ apOCAfJ-~, ut ' ~:

'X~ L-r, ~o x~yauve~qtv .6.


Jo ' ', (.

~\

o~

L' .

'\

','

ll 't1 :

) c;. .,

r', 6.

,~

,),

, "

."")

, .

1.

oc.,

~ ~ 'f;

-,

.O."l r~

35f
,.,

J.cx,

~\).

3, fJ.1I r.p6Ttpov u; ttpcxtxov; atlAOOL .,


\

1
-LafJ.~

1.

,
l.

"'

~I

:,

.;

3tLxOet'tJ &ocn' . .1 r.PObLbOCIjOtVTE;


~ ....

.1.

\,

. xp~,

'

' 'J"
. \

"
(
,
..'l~x ',

, , 6, EXit);r,IjLX;

, " oc, ,
\ fLE "
,
'
''
,t.

- -

't'~ 'l EXXA't)aLx;

,'

',"

J. ).\.; -;CXYfLOCT" '70 -:1)


\

':. at-/),
\"

.~

~pux
~\

, .... . . lXo~'~-,~,.,
\

.,

,
'J;,

""'

.J:>

.,..

...

'l)fL

~,.\

XO!-'.q..,

'\
,'f<l
ot.o '(,

- 6 '<f, ..n' -.-/) 60 xoo~,

' . t -.,;,> .

fL1I

\
,

-,
'J't o:nt

\-,....
'r;

''"

"

')

., . ,

",.

, o.lXo~

': -,
_

,.')vu

. . 'i}; 3(l oc. tt; -r'i}; -

' ~
uyo; avaopxr.e~,:,xt,

~,
;

."

ctlr.

7' ,

3 ~; 08(~ (;, O~ a, <pr.Ijt, '.'.';


6'

9v

,
Et;
~tO

\,~,

'"

.c '.' 'r~ytJ.~ or oc'

fLEv

L; '~ .:io, C (. ''J

- o~, ' ,.(~ ( ),":) [u


.

"'

u1t ..uvc

) ,

'

'''~
(1.(0; 'f;Ur.

'

XtYo (fL 7.tptbC)./,t T CXL, &),~ ; ~,o

*'"'

'"

\'

....

J/""

G't); . "'(t, ":"j ' cxo;

3.; ~630,

'

,.
,
. utt~t;

~,

.,

~
1
;.;

t) 'tQV
f~' .

~,

'

"
~
;;t... tvt ot ,

''\
,
.t r.tr.,

!l.,

",.

" IJ.tVEtv t
" "ftt;
~..
!J.'IjVX;

;!.~

,\

YoXL

'

"

oc, . o~ 1 . .. '1'-';-

.,

~o') e

.0'1

t-.\

") "
,.

~-

''

,,:,

fl

~ ~

(1.,

ytV0!l.t-

;: ~ obecu ~e,,, ~t;&:!J-VQ~, ,).u"i!l- 8~ 7'QV '~:; :u

3~2

tOY

", 'r'T.; ntoi; ~~X'lJ~~', ~11' "t'ov 0"t't,G'l1, ,


I~; '1." r; ~'t'I)U~; ?~O~' I1l I.~ 'Y~, qn;In, ~
'/),0)'0'1, '''

~ "'
., ,
x~;
'r.O'J:; f'J.A ).0"); ,
:t , :
.
,
~ ~,
l!..J,
't~7." O~fI,~atilJ'J~L.

\,
ot:rfJC 't''f.v

"

--I'')
...
'
.", . 'V
'.~rJ."~
,

,
rl

~ '

~ ~
1
OO'Xtto~

~ ~I'
110~rJ'J'I)I)'J.tv,

"

....."

1~

"

'
-r()

x.OCL\

'

"".1] '"

.,

o?~ I1 X~"t'XPTLI1V-I)V;

' X~'o .11 oIX?x -1 , .~ 'roEipl1 .,


q icx.3o.

-. , '.

, '~r: .1al1t ' ,' ;O'l~1

.1t ,'a(;I.

1" '. ltJflXLOV -;-.

.EAAIO~

r'.

' rovt: a xl~ JtbciuKttr t'E.

ZiTet . -:f) ~'. . To'U ~ox.(OI) . 3'. "L"ii; '.


~uU.

....

.\I

n '.

rijr:' 3-tlac lopa~.

Z-n'tc~ 't'~ . Kx~ 'tou aToLXE(ou

1 .

~:.
~

'

..
-~.
'.. :)
-,~

..uvooou,

''"

U'

~. "~. ')
.,...~,

:.

..

.::
' x.o'l~
,

. 'l~ ..

~. ')

.'

I~ X.~V-O'IZ

tt.

x.~

.",~
" 6~',ou, x.OCL, . {~- t;.
1
. a't'f)'.x:;:to).
'
,
,
-.
.OC'/j~
.
, ~,~
\.
- ' . TOU- ~

. u'J, x.x~ ~.
:. (j't'o~l::'o'J x,oc,lovx .
"

"t'!

i~

~(~'J, x.X~ ~ 3'. .. ,,;ou' -:,( ~x6x' i.o.


"0).'''0,1 '- 1],1:.

--

!l"NT

353

., ,

KE.\.\AIO~ ',

.1!I"Tl'J)'}( raoo .

EXTOf:.

61 f',tx; r-n; 'Jtt,;; r.r?L;~ ';> '. t1t, 1;'',,)'


(l. XT~.IlO, C11. % xo(~; 'r'i) it'lj~~ a ..
'~61"X, -':'~ ~p')'l ur.ciytCSUXL . x.pL~C1TL'
x~

ra.p 'r1lv Lt';f~

~; 'Jc(, -:.t, av~rxf1," .

zx.~X" ~,; r.C1a~..u6',),., C1

.-8]
'.
t~~'l'!'. <'ltf})):.
a.flt'f

1'1.

. (L$r~ ( xx~, ; "f.x; :JTi7:C"

LQv;, :. . ;, ~ l)t~~ :(iL,

312

, ()!)~ tv /J-t; ,oVS'JGX'ioX;' .-;tf,U;' 8,

tpti' i; y~, WJ, ib&) v.!Xxxtp'i, x7..X(p~ o~


rc t} "'~IXP x,XL : ~ , ir..-, X2L
"t"4'; .r,(n it~:(~'J' "t'ot; % ~ '1, 2'iC1";''f;
x~ .[tL -..
J.'vrIBE(,(J, ~).

),). {" . .-J ~o, )t,~, 'X.p~~ ~pQi\~

Jl-~, i v, <1 .~" '" ; ~,, 't'"Y'

C\'

'itpOitL ~~~/'~oX~
,

~o)(,X';X~r~t'i 'tO~J;

T07;OlJ;

t?';p(<<\I, GitO'~~i1~ L.IL~.


.:r.

. ,

,
~
r .,; t)
;() tr.lpetac;, 't'O!JTO~ "

.I}~ i'.~~~~:;~~ CU (J.?~O'i ~, x.~ - 'I,.;~


fIoiVOIJt;,

1-,.11 'i.'fJ, 1.( ... t~\6:f- 3)'

"t'o' yip, ;

'x~ \,XXLO~,
o~~" h.tt1 ' 'l(; iPJ..Q:rCLtv
&'~. 11
....
.
.

'r, .~; ~L~StL~(.~. ).' n~TPLiPl0!J ."l~


i) M ..~ K'~, 62, - 2) r,.- iv ~ 137!S "2' Z~,. ";.
T~ ~'.. tl,).. 'iou t~Lu. - 3) ;Ltta~. ,131:1 .
'21

T6iJ ''.

23

-:C7.t'J .) -:-ov ~rL, c~'~'1l ':'~ TOU":'OlJ r. ~I


,,:, ~ 'J63, . 8uctJ.; ; 8~c3pocXL ';' "
);11'1
'
- ...
~'
,
'.."

. ' 1.(, (.,l-..... '


t)au
-:- Ar~IJOOU,
o~ tJ- OJY. ': . , C

'r'1l; xu":'(;) t~:J.t; "f,tYXoEV, ofx o~ ~~"i'lJ'htL, .


r.'l ~ {~ r.5 80YoiL ot' \'; .', 'irEPLi')V 6
...~a't.;,
'
, - ..
',
,
(lotorrLtJ- "
rXPiaXorO, x~ j; "'t; ClJo~ ~ Olo),;'1)' 3 ; ~o; ~; tI
...
'
, - . , . 6 "":'0;, 6" ' -f{J~
,!
,
1)a-; 'rI)U -:
-

oc;. ; -:~H 8~~ o~ ~",?o ':'o),C

x.A'ljOtI;, ~ 1 ~f.TlaLV ~POTt~~ o~ 'l',


-

,.

,,:

l;

'

,~,

r.~ t'"a, ,
.

.,
(lo'1,l OTt

!'
'faLX;

f/.,

..

,.

. Ct'I,

"

.r.;,

........ '

, . ,

C..r.

x~ r.~

X~f,x~, & '; f/.?,j x~o pua~V-evo;,

\'

, 'r'1l

'lItIJ;

,""

-:-t-:tr.

'"

:.

"

'r

"' 'J~;.
'

'!o~'I] X~, ) ~

~'
14

'r

~XH'.~~

,
; . "'.'f

. '

!.\

'rO'JTou;

~t

'

,.XI?X ),tIX;
'

"

.. ,

" "~oo;" '~

iH,

\ TO'J;
.

~ ,

1.
:;'1

'

t
~ ,
,
jptY.01J;, '()'Ij,t

x~ ett, 'j.tr.;
!.\
~ OVal;
"
~
~.
OtXpO?X; '.-

.ACfl-tou,
. '
"'....
-",'] '1)":"
!.\,
,
,.
\'
." ~o,
~ (1); ~t
,
- - ~":"o
'
~~....
('
fl-; .ou xu-:ou
0 . J~G";"TY.t'l,

') aT!Ltt-

'lO,

' .. "''(J'ITr.
..
' '
c:.cu ~o;

"

",.., , " , "

~,
?~ve'JGX;, ~ '.t :,'f, ~iJ~V1JlJv,

....
~,
"
'
':'Ct; tVv'J; O?tt tt .r.o; 1'

8~.z.1, r. f/"~ , v!l. !l,t; -/t ~),


,

'

.,

"..

~,
~;-: L'J''.r., .L'JO'J; s,t

.
'3',
Apxtsps'J;

povt'Jttv
)

'"'

yxp't;VO'l or.;, ":' (t'JU


l'

3) ,

'

'-! .x~ '..!), .-: .~; u~u.

z,r,.tt x.~

(~ '. K?z'r.: -:-ou C~Otze('j'J

... -

11'.
l~,f dcr~' ."/.
,
.. ~- LI'J,
'
. . j~EL

'
ot

....

'

aTOtZt~ou

t; xvr..St-

~TNTAl\lA 1t.ATA . .

e'.

''/. .Jtuf}a, 1 rJpat;

'

"I~,
\.' p~' ~o \)
-

...

355

dpoJ

a a.

'

Dfpl

.JoXe1at;

wl~r .

'
<9'11. ~
- '
' . ' 'Ij;
..
,

. 6~o.

....

D .Jut: .

Z~~cr. K~xo " O'O!(O~.

-..

306

) ~TOIX~IOr.

------

'.
' J1.r), a/)', Jl"'''Cr, lc
l14, ,

d . J ',

ll~,

10 : \.~.

<, ,i'i;
- " . ~'~
,
" fJ.~cn
~x.
_ O'J xv,),
'rO'J;

~'1"
EXUTO'J;
t;L-

3.6;, ~ '1/jt, ~ ; tL; ~7.&t;,~' 1;

!\.!!
~t/j'Jf1.t)t~,I t;Ttrc

\"
x~ opx.TO'J~

'

"I1ptX

'

\ it2tIvtOOJ
,

.,

~ ( t'Ul1)V, ~ 'to't~ Q~t':\L;, ~ ; 6"1],


4\

l'

'

..

't) '; 'n ,,: tJC.?t(l,

l.)

. ,L'X

X.Xt

I:JV7jrHIVX'

0It:XV,

'11

~,

o~

-TIJ"I.!IV,

'

\ 'tOtO'JTlJW
,
.
:1.-:-
0."1.
.,

X~

~fL "",-

'Jt,

t '":
\ ,
, tt;
. .,:."
/.
<p:xaL' 1''
1.,~'"",

. '
,"
tCLv, ,C, tL; xyc , ; OUv -

, TO'J;
,

.:

'

!\.

,;

r. ''XV7j~ ''
'tI'J;,

.., Ut, LV .(C~t.t 'v(l~'~t

;) xt~, ; ,.'IJ'":L 11; E-I~x;, 'LU; ;


~"
.
.
~,
, ~
"
1',

' )1\ !J.t , . 'C~"e'"f,n;, 'rQ (J.'11 ') .


~

pc' ~; "(~p TC:) or6' stP'IjT~t, a'JjKXTCOc:(n~ C{~


~ ))-

(J-tT '

'~' ;
to

~
KX~ ,:, ;";

\'

.. -

.)

rr.

1\OC\n; (J. d~OJ ). c>l o~' 3:." x~ i.~'t'e~


2 ?oxx'O~, .~ -r'xt; :7,) o~.o~ 3LOC ~
, - ;:t ~ 1..

E:pl Io~x)".

E~x!Xx.o~ 3, o~ ' o~x'"::x 6 L vooi)y"

',

X.XL 'rX'J't'~ OOKo~ .'~'o

'

c:v

't',v

..

(f~.

O~ ~ ~~ &.It"'J~ r.t/j'6?t, ~:.!,.:x -2) ;


u, t .C)J TP~ZG)'I .t~, ; u;t~v i6~ ~o-

1TNTArl\IA ~TIXEION. .

357

, 6 n~ .~ ~.~,,(~ ' !).-

~E ~; 'J'/

.('J;, yo"ljTe~~v ~,'

r-E6.
~, poJ6n".

No~. ~, ~ ." ":"o~ -t '.!


OC~XO!;.
r.

7]C; ~ ocu"tU~ ajj oc-u~ ~~(},:,, oocl dvotJ-ti-r -ocuv .,1"1j.v, )(.~ ~,ji}; 'i\ ."{~oc; 'J,

'

"
\.
-tt.
,~,
X~ '. " . oc co'ln; "{O"l]n~c", -

~ ; cX:Ao; oc(v JJ/; xip,"oc; i-

,POt

~o" c; C~IJ"OC ~~; /''J;, if'Jf)~f.:"


,
. , . '
,.
'~-lI
,
upoca(J.~aLV 'JU;
;, ~; C'IjV '{;.' w'7.:r.;

-!-\
, ~

~.

\'

~IJ''r.7."

c.
'
\ ~
".\ "l];
'J'Jooou,
~"
')
x~
oc -:; .~ :Ij;
\
-!.
l'/"
'7
, ;.;;oc,

';;T"tl;

'

'
.. CTX
l)~ 't'ZpLOC";tT~.

'l]

.~,

~o

'\ '
~J'J~~

- . OC"' ;
iGOCTOCr.ttLV

,
-;-;e:J.'

'; 'I1VOC~.

"tepeU;

oc

OC( ~.uaa. vou, .c J,,-; r.tJ.vu,


.
,
,
.
'
~ \ OC-
'\ - ~!JL..
"lj; ~ o~o'.'lo 'J ' (toc

,.

tv, '~ ' '


'~p'l)oc. Tot'XuToc~ t.~
'"

'

'rOCt;
....

, . " ,

IXY~OCL;

~,

\....
'rOCL;

x~ 11.1

" , , "

'J'J~L Jvoc,

' 'f,n~~;.

oc ':'J'l ~-

'lJt6lt "(~ a~ ~ , . tv lXd.


~; ic .oc ,J:. 'Jv i- 'l)

X6~. o, , & Ti}; ~lX Tpti~o; t

'
'"
\
Tl)c ; t~t;, y~~ >j; "]Q'~;,
.~
,

,\"

,.

,.

In. &"lj,, pe.J"{ttV ~ o~~~ . Xto


oct'

~d : ) oi) ~) y~) tb(u,

i~t~, ~~ .C ;) . 6)'} ; iouaoc(ou; 6 ..

N, :x-~:, .
''
rvfa

_t>'

~ ~'. r; , A~ Iuv6~ou, r.!;(~ S-L,~,

o~ ~~ -rxt; UV"lj(ct io(~ ioolJO;, ~


't'ou; c !," (J.~VTtL; !~o~l't ia?. 1) ~y
1) i<Ur&~ 1370 :: ,

358

. .l'l

~rc, X~\ ~.L~~, ~ OO'~O !,-6ro ..,.

P~

"1'

t. 1x.o~.o

o~ .

"1'.1
'.
,
,', c.~~TOIJ; &~ -

U7tr.~ o~~, x.~ 6 'o(~ ..1"

~ ;c.:x( ' if/.' ~u'J .XX~"Ij'5~. 1


t.(L 6;c.!t~~ .~ Ol1-o:~; r6fL"
x.~ 1; p~ ~v\J~~~.

r'.

..

,
%~

\ p'l}(Lc
...

x.~~

, r.'"f

,~ l~
x.~'10"% O~ .. E~

x.a.}

' ...

"
~O>

\
1
(
\
x~ ~x.p~; x~ ~o; x.xcY,-

/:

1
..
,
,,,
'

ac.~o; , .~" , &


" .. X'J'tj-

6;, c!

'rou KXx.ou or, n6,> t'.Ll+an ..

~ ~; xo~.~ ;~., .'l}~;c.U;, (LYou~ ., .\


~o~~o;, ~ (L~'l}[L~":t.U, ~ io'6o;, ~

'
'\ '
"
r.~\J~ c,t, ;;x~~, ":'11;
..lIl1~.x -

' \ '

.x~ ~o(~' ~~ (. eta~v 3(/1-0; Xy~eOAOLOU;

.'1

~- 'L.X'
, . "
oIJ[Levo~ y~ 'n; , .~o" (LLX~-

; ::X~ oc ~ ox'a~,

Dtpl
~ \~,
\'
7t'XO'OOt
, .70,

VOL

,
,.
'7

~
.

'.

,",

'
t '11:.L~,

\ '
Yit
' ';
.x~

'

f/.'l'
}
,
\
''"'
........
'
,.,
tI0lJ.tvOV " -x~ ; ,
.
'
,
\
? ;'

~\,

' ),KoILt'

o~ ~)o 'J o~.o~; $

.. ~

'

Otr 01 x~ .~,:,~~ , u"t

~
,x~oo;
.

,,,/:

,., ~

,.,
~'J\J~, o~

....
tr.

,.

'

.t ,~~ x.~-

. 3'~oa.
! aat~.

7.7];"l 3&, oX,~ C:.~ ~oX~oE ~


-

'tou

~;

l.~":"l,

""

., -.

X.~f

(.er.-

2L - ' 'i-i. Ti 3 i; -Q'f,[LL,1; ir.La1),; ; 3

-:c7.

~'

..

....

,.

L'~ll~~, xa,,:povov.~x, .Qt X~":POO~x

\,'
'1\

XXt

'to'i; ~(o~; !llj'i~ G"l1..~>"I]Qt~, &-: "~ (

,,:, 3,3Calf.oua ,~ ,\ "(V71t'1tY, C.QtL ~ ~T~x.o'l t~;

:%1"}.

3S9

1\1.

a. t11J.:i) x.r 3LiaT~a~v' "h 3& aTpoAoYL~, ~OlJa";,,


.;; x.~!~ rX:IJG", x.~ .' 311 -r (
ix.~~(vouast, . , ,j~c.U ; r
.830~, ; ckr.'JGtut x.~\ .L~l1

~c~x.~ox c a6, py~ 3r6 fL~V't'&'J6oevoL

3,' i, x.xL 01;

'r01~TOL; .

Ttaacpx 3 a~ 'r~ Aey6f-Ltvat \(Lc1l(L.~ b' ,,71,


r-r~~,
,.
,
'' ~
p.ot.J,
,~ ~poo~.
'

K~

'

%a.

(S(, i~ ; ;

X.txp1laOatL,
x.~ I1!; u~( .,v1!7aL epx, 't'S
".-c, %( ~x La~ , ;

'::-,""",
G'JtJ.bT,GOIJ.iwv

4) . 3 X.(VllaL ...
,"
,.

'
~'J'

!tTdpor:.
6 V6IJ.O; mlja~,I
'. u' '11.''1
,
~~

~o~

t,-

,~,
O'7l'J.OGLX

v!IIJ.~Cf.

'.

...

~~.,,:,~~ .~ ~ f1.-::).~ c~c.,2. ; t(utJ.v-:

i).

. (.

O~'

[l.z-;o;

n%..;:t;
("

- ,

':'~

...

"

.~o, ~..~.o;, ~ tt-

o~,,;,,?:, ,% ;, !~ ii:xOGtv " ~3Li&L' oo~ ~,

~ tSV?'J;, '1.' ?lJ;, ! ., ~o.,:,c;


.'
~ '''

~
''\"
,. '
,
(1'.1 'rO'J; ~O"; '1.o~~;, c ~ 'rO!J; ..,:,~ . r yo"l)ntx~

t't'tvc;

~~

'

'
, ~~x. \'1

' .":'@'
'
,
.~
*
\
,
,
~
,
, ,
.
'(l.. vl)t o~.o, r ~ x.~
':'j-

f.t'1.,,:,~7.;

rxr;
, . xX:
. -;
t

; .t;'J~ (, .. .?

.~

'

":':, ~t"t'rvoouV"

:; .. ::t~O~ , ~ ~ x.o",)~ '(" ~


'(J'
'
~''_\
(J.tT~
t'~.';'ta-7. 'J.; ~'l ?L;, 'JVo~oOV

\8 ,'

.} ,

./ .l.."fV.~, 7. . ~; o'~O') 3tJ~(l~' c'


p~

~. JXO'J'1LV.
~

.,

.'1

,.,

3&-

,~

:'> ~ '1l";,, 71 -

-..'
":'~ ,:,0'J ~'Ja~;

"'.
,,,....
OIJ":'OIJ; "l, ;

; .

,.

o:ri.ip . X.Xt

'.1'"
,
xx.$~x ~~t\J,
?.~";'~,

"

,.

.'

'J.; Xyc

~,

.o~; ',

t.~-:; [.J.tv ~ "((l"f,TeiXt, 3.6,)

'

f1..

~o~ .:~a;

C.Xx.oO, -; oricpou; .~~Q:J.~;, ;':.> ~p./

360

"

'
~,
(% /-k ') "' , .. o~(%

'
,,
~o~ )(.%. .c. lIr, . C'lt 4'(~

yevlaeXL' c~ . .r ') 7.:-OC1G7.

. ,
r7:o

. .7.tpt
..

,'

',!

''

o~ co; .

ljv.

A~ 3 cprp[LotiGtiOL ~ ic.po, J ., :
U.c't rVC1.V o~o 't' ri'v, icf.~,
"
-Ij
-:-0..,

/Levxt,

'

'

"

"

'c .

:;

'

",.

"
J

) c . -,>,

1t.ul,ul.

,~,

,.

!LotVTtat

)(.! 'l

01::1,

\,

: c ~ CJ/L,

o.ooCI

:ur.> ., -) ,,.

".,

tJt,

- .

't). 't'~rv '


,

rE

6 t

--

~ -

~ .x~ X-lIf'~

fLETr 't'7]v ( rX. .7;, c o:t ~ ~


ilt , : .c-.o ~t' ~ . ~

.c
,

b'

"

"'
''
\.1.

'. ct' c, .Et .c' '(eu-

~ ! yoc- ) O:(!1.0c~ ll
.ocUt.tt, ~'. a r.bri~t

,.

ot

.P.c

~,

,.

\'

,~

a.!1.0 .c ll U7.0.

"

.%, -tc>,

\.,

o.ct,

1."

~tu,

L ~
f
;; -

tu"' ~

lJt.

~,.,

..

'

');

\ 'l).
.- .

~,
o~l1~ c

'

!JIT(1)~,

"

f/o

.'

'
,o~ 01}X~ x.o~

,
. XoXVO,lt,

~oc

t
'
-,1 !.t~,

.
1'
) -:-o~

'

5'~ 8. ri: oc c ioox-o~ !'/ ~

u-t'J, 'i.Lb(~.i ci.L, ,


"
-'"
.'."
\

. o .. ~ .. ~ tt,
t, 1) J'7j .(~, ~ fLC(~, .(~;: ~ cirllU -..
-r1) . r/L7]v t(J. O1)~ll, ~ 6 .oc-}

~;'

'rOU

t\.t>'J ' i- /L{\J,~ ~c-

,
~
."
'"'
GU/L(.I.Olt~
CX/L'
t
"~

I~,

r.

\"

V.",\

tut

ttVXL

"

\.

\-

.. .

r.t6> .:u6:J., , -}., .?~.x

"
~x.()a~~

ll/Ls


.'
lJ "}.
0'

~..pIx, :) ri. oc( xxv6vt

6 &

- "r<!)X. K~. (

~,
,
,

o~o ~~(.bit, 8 .1X~

~ ;, , i.b!

G-:-;:.Q ~i'f x~?x~x~ ; :J.tr.~( ~...)'l,

;;~;

!. 1\.

St)f

-roVTO pooJyy, ~O -r 'o~ ',{J'!l.'-r,.:.


:c<'Jf'Ja-., .l.-!;

't' '. epiAOCLOV

'TOV

-.a.( 'l:. Z~,

&,:,."

xe(o'J.
U..

~ 'J' L'J.;, ( ' .>(,\ .. 6

31:

iV.; r.C~i~~ ~ .lJ~, op{~ XOCL ~TfAotu,t 1r""


~(

1).

or fXprJ.~xot,

v. ;, 3.... L

,,-e1'7.A1l,,; .o~ 2).


~,
' t }... .
.' ...~ .~n;v;
'1l~v

7.01, ;

"Clt

"

; -

9l)x~ ).oLo;, ~ tx~ 'nt; l1.'1li;,

~"I).~.::~
"LtJ.'!-:c~
3\,

. .Y.xo,(~
,.
,'
.L'1'1;
\- \ .

7.~ !1..
"

l-::i; .&'.)'7.~

" '\ '

;:-:'.

\
rctp

4).

O~~; ib'jV ~;: ~x(fI.oov%t; !;:.CO.,'~o, \ '\'J~~


a~

5).

l X1'o\l~ ', .~ . 3,3ete)tI,,, 6).


, -6 X~, ~,(tr~ 't'1!V X'J"C'OU x-i f~PfLJtov,
c8( AueL yriV'O'l' x~ )(,~\ .~ uv<ft't- 3 7).
'
. ,..tC('t'~~
, 00')
~
.. ". , y'().x~ ' 9~fV'~Xov

(~ .
x~ r.o~y~, ~ atTfc:v ,l. x~(~y' ~ )(,1%, "'

:t-;; 6taQU~ <p~P:J.~oov

R).

'i:lPXPPOVi)ax( t'~x 1'. ~o,on;,

.,

'?, ~(}; o~.,I>

X.0TC ":'

9)
..

$~ v6!l-':> ~6.~'I' ~~ ';'0 <p0'tuaXt ~r.


.!. x.Cx.o, ~ rx, ~ - t ) .
E~ x.xL ,. Jtxxf) r.; oy~-'.'t ?.L "(!J'n~oL u"/JL. ,

( -reA$\)T~atL'iI Axbouax, , (X~' 1 4).

Et ; '~p1)~, ~~ovA~~ , o~~Too -po..~ 3o('t)

"
~\

,
"
~ '
},
,:,,;c.:.
~ xVvf't, &~ ., L ~, utG;;Ot,,~)
)t,a
1; .~'. Bx~. 3.'. 6'. - 2) ). :. :a:, vi. ~ 3) 11110'. S:, :- 4)
~;'. a~,;;Ct. - 5) ~~'. t~6:. "'- 6) 6'. %~~be~."- 7) 8 S. 3". . 5,17'
.- 0.)./
--,

4 )

"'7
w:,_:A,
\
_ ...
., ... 7.. _ n
11/

:~;~O~.

...~'
0.

""
\6-J.

,=,'

_,

,,:'
r.6.

fO';'

'V.

.'

.J.

.'1
'C'. '/'"
. . . ~,

362

..I .

. l1c-i.oC't~ r.iO ~iCO, 6 'Irxpoc..

fJIfvv .(lJ f) ..
j,sydfLSV-x oo~ , 'H~ ~o .'"
, ~'f,fLut ilr;

3t

2).

&x~ ; oo~, El ;, "l), o~

, 7.(7)

~vu6cf}~,

TopOpiGCL G:...~

;, -i\r;: -~ :J.,> rl:'lI~,7]


1 '
fJlXT1JV
-:-&
"'j, 7)

. : to-:c'l
'

TwV
)(.0' v -

tif/.;.
.. . .

~E l>I .

fljpi

/.(.

Z11~~ .. -ciL ,:,

.....

a-:-oLlt'o'J

r"

--

t.li
p8,~ ,a.l ;':

91ft

1,

'
i1'rI&

F').

fI . . . ~~ 1.

~o -:-

'
G'-:-otX&LQtI.

..... -

0 .
ft "( jarrt; ffF~ :fJ.l.llt1(Jal.

'.l "8'.
~'. '( . 6,) , :EL ; (.-::;, <p'll,~,

, 7J ","

.)
~;

11 ? -,
....
~
.,

... -

l'

,~

Tu'l C t~~.;
")
' ~.:Jt.
' . ',

1.
...~ r.t~90~

O~

r.po,,-

ITOIXr;IO~. .

363

(E't"lXt, ~ [l-ul6tL~ ";'lt, ( ,:f '.~)\QtQ


ixt1yov ~~r.ouNx~i,,:,ov, xIXOX,pt~aOw, ; 'J T~ X;,,:,~

.I,

yt ~lX~

..

Co,1"'t'~

'

-..

YIX'I~ ". .~ tLl

~)

.-

'

4)' 8; ~"x tL~' ";"'( .(lX~ o~


l; xxTIX~ibllKtOJ' 8; lpll) (J.-n ~.xo.,
!% ~IQU; et; .&v~ {, :~ tteuL; OU~ttJ.L"

i~ . 'l1 l-'-(7i' l ~( ..

f'lTou o~' ":o~ ~~ ~:J.(; , "/ ~~t~~ 2).


,

.~-

''...
'
1-..
n.EP" IX~~)

:) "Ii;

-'

. .;.

":;

11

(JP'IXY''I"i)

\)~ou.

J.1t.~lr: '.
3 71; lXo~x~ u630U ~'. X'/(~ ", ; ! 3tl;
!TxIX~ '(.L, ~~~ o~o'" -(<<;
; .,; tulJ, x.xL, <patv, . ~x-?o "
r-po; ?6~po ,3;, ; ;
.Ir.; ,ox~, rj lX~ -rr.v u J3';', !% (Liv

,.

, ,,=,ou
-

,,: 'o~ ~.-U;

\.,

OL

, ., "=' ,,:, u't'"QTO

. ,..
1t. '.
1 :r(.c)'.

....'
~.,,.

.:.; ;:a2; 0$ lX~;- p.eTlXvoo'.iv-:e;


poa

~,ox~,

,.

; .-;,

.E~;
.;
,

'''!!?1

' . ,

TOUC;

o~'o,

cruta-u;' , po).IXo/~ - clG'LV

x.L ;

'tii~ ~p;

'fOU ,( tOC(J.t, x.L ; tL6t" ' x.IXL 6,.,

.)

U'l1

~,
""1.'
cc,QJ(J.L, xx~ ' 1'1.; ~t;

CNY-

t' .- !, 30 'r~; 6~; -;, '~.


l01-,.~ i"1x,

.J~~

~. ~

Ot02.ax.x

XL , L ~ii; xo~; -

tx.;,

'.

E~

'.. ~

1lue

.~p-

.CVL ''!; 3 ~ lv80v 11'; ..,(; c) AOtJX. , '1 x~ 10. -

cna I,-c-;a

j37fS.

2) "I..

1'-.

26. - 6 3~
1r ' ,r.".
~ iAIlt~vat, SufJlE:cIJtip~y ,~:Y. t'l\v oO!~.. , 1rfc16-:c~

)lr',

364

, .~6 ~ T~ l(Lg~, (LC';'~ -r l1~o\).'l


x~

.'"
QUTO!; t~LOv,,;e;,

"
~
.,
]j(,~,'

'.L~'
X't"IIXO!JtLCYOL
r;x.]l1~

'oc~ 8ocvu' 3, / '" GIJVCU,,:,

ll. IJ:..(.~v" 1~ ~~ LJ. 6 l O '


,

.,.

1.~ ,

&oc11'~, ; l1, :.o,JtQ,V-:-O; tv.La~'i()U

XP'Gvou,

"i ~jorou; 'i;; $~; 31/ to;

...
. '.

. 6: t:>

't\..'

"a,

"....
11 tnr

r, .

,..

YJo r; tfJ'.
Lb'. ; L 30U .'1, x.-r ('fO' ~7>:~),L-

0'''t':6V ., ~ .~o ,-t~ tL.cX, : )


~6 ' 'J,j'~t, ,; etLl.fLVOU; 3ri( "~o

ouattxocl 'j) cptSb~ 4 xo~o;, X:X~ 3. ..


"1
) ]
\ .

r'..L
"
"
< (11)
L . "
,l.
:;~.~
.. x~
(; U't!.LuL, 7.t ~ , ~ .]

~o; ~o~o~o;, .t 't/b)\lotHS'L


, It

;. ~?'(

"

x.7.~

31

_\.. '

r.EpL

(1),1 r: Tot; ~C:OfLl"'OL~)


\

J."

,."

0':t]!L~r. T,;,p~'1I "Lvu.VL; :11 ~;

clop~~C:~(t; OtM~; -1136 LL, 3r6p~ e'1J .;


i; :r. p~'-4 k,.~, 3,~o,
.Ot :h!.L~ 6 i'}; e-t; .30 po~j!Levov,
oC1L . rL6ev x.xL i(L't~~.

o''t'L

,1' .

Cr.3,C1~, 1'01; ~ tO:'o..(.o~;, 1'1. aa~; X.Ot ...


\
,If)'t/t, x.~

....

1"'1);

'
(,

'rO'J

,.,

,) :OO~Y~.

6-r;

(f,

, (.

365

1TNTArl\lA ~TOIXElor~; 1\1.

";'LtLtX; ? 3'fA~~~ ~ ~t.6ef) -t} :J.'r&~~ir.t3


x'.o~;

'' ~: ~ ' -:. fv 1', . .

*"

r-

".

\'

, 1

~
e~''L, ELTe ?;, ; ~ r.,', ~,

\)1' 7; ( .

YJo [r ';

8 ~'. ~; ~. 1~o ir, (, ~, - /

.6r ~o 8taociv, ~ -1 Y~~


(c;

o6T"1:~ .'"

.1'1J\/"rOU. ..61'; ,"~;

3r, ,1' r. ~ ( ~

't'1JY

~ 1'll

4),

8L 6 . .'. ~
11.~, ~ rJ X.c:,:,tAA1JAOV 1: ~ .

't'u.,

'11

'

[Lil

,\
1"/JV

'';

'9.

), ,:,~

" ~

tr.C.rtpOV

'...'

11 J.;

.
r.o-

''

~\

UtL0Y; c xxf

L;t("t! ; ~f1-IJPTL~ . 1't 6; ~, ~

-1JV c1J h'v , r.'c.L 't6-

~xo 7:~x, x~ ~ ;; ,:,ou t; a"


.

."}:

....

..

"t1

- ')(;;.
,.
't'11;

"

f1-11 tx

x~ ~80x, ; 7; ( .c tx"C'tl.

l)n ),' -~ 'T'~, ~X .'l\' x._~

't'u6~, etre ?' ,,:@ .. 'p~op ,


- ~o~
'
' '.;
1 7]
' ' t
,
1C.1X,'t''
rt
"t1~L,

'.; a(iJ~~~L, ; ~; . 1'.o(c; . 30

.,

'

~ ",t)(.\J .

,,"\cx'"f,1'
,

, ' '.; j .cx'

.v.t'/v ~'J\l' .61'p~ 't'o~vuv 3a x.~, ' ~,


X~~~C~;, x.~ 'T~ ~ alJ'J"/JOt(x;, ~ , xcx.l .-
.3.

-tr .1)., ~; (, .,

?in, ; ,.xt ' 3L~Xal.tL Bx~o .

1 i
.,

",'

~ .

X'J-::'ou co"

'.'
00

c.

'"\

J(i'J,

'

'

';vl,

fzrx -reij rAo;, ~~; &.c(cx.; iCX,?jL"

,
,\
'
\ ,
~; .. ~cx..''cx. .; 11 X1.;c

...
xytuYllaXL,

oc

3,

\.
. J-

tkt '~.L rJ ~ ~I1- x&~


) YII'~ f 340

)(,1

r.

366
1;

BAAITArJl

'~r'J,);

~.\I '=1

6~"
~ ... otL~tY.

~'
.1. ..
,o~ U xu

- ~;~po.~"
. (J l
tt'~!~y~t, )f.OC '
~ ':"r;
~'
':'~
; c;u7l(<<;' .~ fttv .~3or .(bt~ c'
,. ,

~.
.. ':\~

uftt, )f.OC't' " . t:J~ ; . TP'JVOLVTO,


6

. ftU,

r. ~

'~ ~ UV"/j~ ; auyxrTrbatw,.


",
~,
~
, '
,~
,
. 'i> 00. .' X'.tL \ "o~~

- [LtI,LOTtOt
'.
'"
."-
e ,

tt,

''

-r., ~x;

-'"
~
u
. '' 'o!)or~

. t~ '~ t'.t'l '3.>, ocoITot, ip


~'.tt ; 6~; "t' t't. ;, oii,

tv "t'xL'

prr, !rop~; lyyuWIJ.tv"l1. 'f,ILiv, ; ;:(


),oyo(/oo~ 6'10, ~o ''' A~p(oc xr't'

~bt .
a: yoJx.

Er.t

~ t) c.OCu r.tOC.'.J JOC, ~"t't(~

.o~o ~t~, (.6 Tt~ ' x~~

C; ~,jo~) "t'-/Jt ~3(), ty..Ao'~ftevo; 'Tc~Pci

"t'ij; Iuv6~olJ, "t'ov r.6X .r.6x ' t~ ~.o, ~,


-rot, pxtCPEUatv ~"l1 ". ~ - r t t. ..
v6 '(, v . u'tb"(j iiL

aUY)f.XTrbat...

":0'1

(/ at"l1 -rot; . "t' .6

. 'h ~030 u'l~' "t'O'l ~ :, 3(~ i~, . :.


r,
"'
"
T"l1O'E, :
~~ "t'T;
o?"{~ a.

r rv

'.

~,N'~'l1; r. rp-r.y6p,0;, ~ 6, !

u3~t~ "l1, ,, ~ ttf~, "t'~


".) ~ ixo 'tX~, , i'> .
!,LOUVT "; ulJ ":0'1 6,

:rxtov '-

30, ; "t'1iv .tv(;v, ~ iv -r1i .'.'.)


xx~riaTXGt'l 30. 6) ( ;
( cir.tEpIjTxt, o~ . .xy~pE

.~~'11 ~'o 3~

'rij;

.6"l1' "t't ~ "t'~ '

, 12..;

t~3tt u .!%o~ -/ ~, ot i "t'ou ~ ' :;~~, .~ :L


PICr.tJ~loftVOJ Ot~

""
'rO'l

t
' !pot~tL
o~

'

~ATA .

"l

,.,..1.
; ~P (

t;K

('

..

,:,0')

."
1
)
@ ,~; )',;

".,,,1, , iCFIJ-

( ':'''f,'1

oc(p~ 't'Oij ~o 3~ '~a09Y; Otp~iC~QOV't'O;


~na, 3L(Xpopi T~

367

1\1.

4).

T<!J ',6 -:-:; fl-tTrxvo(~; 2) ,:,otrxuTY' .

' ~o p~ T-n 6 ; XfJ.'XpTLX; /l--;-;, Ct

'fO -:-3"rxL

3,: o~x;

QP/l-f~ L

-r-l;yopo;, ; .;J31J 't'T~ ~~; i.J., ,


''.~o;
' .
~\ oc '
- oc,i
'" 1. oc
~ ,
,; ,
o~;
t; '
7.:)
'rLVO; .( ~ X'Io(~ t~; io( 3), tiCLTt':'
'r~/l-lv~ Y(\I~Trxt ,:,.~ .(po~, . rxtoc ~' titPL~t(X;
"'"
-.

'
,
o~ .1."
t;o~ r.
L/l--:-
' ~
.
. j.
!. ~ ~'. . \ tt 't'oij /l-t.yi',ou
( iC~'. (1' 'i'J . :( rxv 't'oij
-:- ~. Kxl !'> ~. . ~ rxv -
, K~,. ~'" - '
'
' '"
.
. - .ox.~o!)
6~ r p:rYOpto\J
ru.j

ti.

, ; '. t' t6r;.

3 0&10; .;, ~'. .~ ':r.; 6,


~." 1, ; 71jft~ IJ.i-:-pov 8 1!
,,~ (<< ~, t~ ~ 't'iJ~ voc-'t' -:-ox~

t;, ft-l; iL 3~E~ 6!l.;,


ax(a:J.x -;'!);, (, * .rxiC~ o3~

, (o~ ,Ij'1) 1; ~. ~; ~ 3,,


"..,1.. - '
~ ~
1
'"
,
itrx~ 't r.A~OV 't'~ KOaIJ.01J . '.I, ' .
\ '. 8ut~ oc p~ ;, iftrx

x,xC (- 01; t!l.iu~ i.L6ft~L, 3' &,


ft1J , t' O~'I ft; ,:, rx, v;
irxiivoccc.. E~ 3 clOf60 ; ~'.i -r-nv rx(3.-

,. T1j;
-

~ 'l' ,

'
\.
,
~"
(; u;rr.-1jL OLo;

XOCt,

~o?;' Ull ~p, 3~ itit ~~, ;. i


',oc

5)

t) r.,1

r.

ft(L, . i) 1 6'{0~; - ,
)'-;

iV'tu9'

, .

, Xp"a61J't.1'-0~, "

~ "'~~' ? op"f r.f'j, o~ 7.,F r.OIJbIft, ini 8&" .


~ o'tivo~& X?tVIf&t. - i) q.tpr.It&,
3) . ''(.';

z1i;

xiACaty Tfot f1V ~.t3I:JaLV . -

r. -

5) &vc)'fIIlJtcv r.

r. - .. )

"

"

....,

'\,

X.~ oc~; ocftL, J :JC:.nl~;

f)UTt

r.o '1)

x~

'l '

.;

'.).

lI"

,.,

' L,

'

'

(1; -

'j

-: ~ COL, r."11VOCLcx.~VT"ljCX; ;

'" -

-'

'"

,
'
'"
;

~,~
~x 1l; <? jtOotvt, l ..
\

1JIl.,

':; 'L.r.~

\.."

't'1I;

, ..

'po~;;:, J.A"

it;

~,

~"\"

7tOAAOL,

XrwOVOLXV ~L~OVOIXL

'

'" "f:

u.; ,'l"

"

~ ;;'l()

""

't"f,;

xJTG.>v .r.( IJt oc, Co ;' ~JV"lji1 7)

'

'n!l.lJjP~IxV

tI

./l...,
C'

)~\'

.,

;, O~,

tt;

~ J."11!1.t ,;,,;,

,
\,,~
,
',oc,-, oXL (:.) ytVOVTXL ;,

{L'1,~j OO'JVz~

""\

'"

, , ,

ott

'

Lj'L:

;-

\
~,..
,
oc u ...., G-

o~o.x, -n lJ {L"l]3tv oc -

. "\

EIX'JTOU

,~
, "" '
ottptIJVr,aXfl.EVov ;, -1 -

f'f

' r.c(~,

"

.,

J.1

,,:,,:; IJ~'> Y~'

"1It - (ir.O'J~;'.

~l.'

O~ J.~

. ,

.DV (t', .
''
~'
,
,
:L ;, ... tO~, l1tt
,

p"tiInv, lJ

,~,

; ()o~.x~

~,-

:; ,:, ~'

, .

); ..;

' T~} v ;. ..ij, !&.


,
,
'
~\ ~
"
':' ..Coc

..

~ '

u,,"oc

~( C.>, 'h~t ll.; lJ.iAAov aouAe~ttv ,- '


,.
, \ 'tJ1.YIi.' ,...,
' l1, 1], ,
, 't'Ij"
... , [L'1l\ r.x-

a.~t, ouatl; 'h ,o~; ; ; ' ~..;


1.
"
~,.
~
\. ' '
~ ~ ~ ,

.,
'"
::;
tiCE~ ~
, tyOVt, ; oc
XXOUetv,

:> ~
,

xtH
-

!;)

~,

""

2) ' ~o x.~.
r..

"'\'"

" ~,
E.. 'HJGLIX V ,

'Jt a;'J

-'

';";~P~LVEL o~; Y..o1Jl~~


....
\

~I

1; o~'n,)"!7.;

X!lL\

".....

alJ\lC!tlc:tv ";

... ~1j ""


~~ -:

c:-:..

'. ;

"

.VQut,

..

'!

'.o~,,~;,

.&.ij )Qr.; .6''Jtt'i'i ~t[l.',,;')~' '


11

\
',1
; .oc _..,

. 'X~

~\

",
\ ~
,
L~ ..~ 't1:J.t~,
\"

Go\JlXt ':trt~, t

'XL

{L-Ij

\'t01JT0
,

1) ;

,
octe~",

.. IQ; 'X~o; 'f ':'ou ,"oro' ~ J , -:,

ytvot[l.eO:x, ; .. 'J.~; 7; ( ..;


cr~"J~&cr(. 'JtEPLc6>axcOtL.

------------------------------------------------------1) .. r', 3. - 2) " r. - r~'I. , 3.

369

. .

;\ '.

,O r ' or J"rl'OOVyrar., l.7 a"


j-, f.iJ ' cti .,
,
ravrllr:
~

,~

fJ'

"" ' i V

'1'

,'

,"

.'

GUf1-CX~"IJ, ~~Xl;, c "Ij ~~7."

'
~x;

" Xt

"""-

'"r

'1

tt~,

. ,

-'
-,,') "
,"

~,

"

",J

,.'

.,~
, )f.u

" '1j;
(.

)f.Cf. . ,,;

(.

'

,
inu(l J~j,

....

:9,

"

..

"~'JOI1"
y..o ~
_
'.

,
c.

~' ~

..

~ ::. ~

"'~

'':.
"'.
~".'"

.,

:~o7.;,

~
",:,r.;

-;'Ij'I' "

..
,.
(I''JT''V
.~oo ..~ ~"
....
""

,
.

,
~
'i"
- "
~
)'.~ OtO?t ... oTOCt, ~ -: !1.t":,,QUV,

\\',

~~ r.

'
oclJ

V01'OU,

''1"1

- '
"
.
,,;
o~x
,
" -;:~~

~X~l,' ':" ~x-:o ~p:t o~z~ ,j" ;


a,:,(I.~,

...

_ r
,
,.,,.. ,
,.
-"
, .
a!1. ') .~'Ioo; (( ~ ,;~.

'''' -.~.)
;) ...

Ttu.
'.
L

TO-r

r r,

3&

rf1lrOp~QU NuGa-r,;, ;, 'P't;al,. .71

''-rP6HX; 6l),

( ~ .:;( it-o,

~ (, ('Ju, 7: ~ (:, .

coc n~ Ct:r.., /1:11 itv ?08~olJ 7C'pO; r


'f;1jV

:.(f .c. /1.:>t d1l:0~'t.fL(: (fLi)c.t' ~ fL:1.~'

,:, &:r~;l-,.r.,:,; .'1 ~~ T'i1v 'n ', cXVGt -


:1. , (l~(,) ~ /1' 6:,
:.
)"
~ .
; . ::( 00 tl~ CXIJTfJ)

-nv r.po

o~:,

T::r. 7 t; j::t , , :;

?ttAciatta j) tTt ::1.t;i~ '; :fL(t '"r,


:o(c.;, . XoU?~cx 'tJ~ ~o, :1. ; gu

-ripOt;, ,;ni:: ~ v.tT:1.~ODVXt, ; fLT ebL v.1j~lvGt


' ::; ~~do' e ~ 'iwciAtv (J:hr.b.>
:.t:1.tpou r.'r.(6<l ~LXaT'ffLX, o~ l 6~o ,

,-

"

;(.~ : c: . :t 'f~ lJr/1:l) '

&r.fL:, ~'lJAa.~1} 'ti); xo~~, -roij PUitQU ;


fL~":'[:1. '/t; ~).

--

e'.

" ~ .a ~lort.l,ot,r. Je, ,


(.~Ep~Y a, , '
1)

", , ~8lo.
', , "

..,

I;

'

~ IXy~

'"...
'~

' 1 '
.

Ci.,

) .r.;
,

~o('f) '~ \) [J.jPo!J 8YjAa.~'~ 2) ,"~A~T-f,y, :1. or.v


~
, .
' o~.
,
" , ~~
"
~o
.x:.?~,
(<<'....
' '
'r

'

.,/
x.~x ,

.,
or.tp

"
~
~v ') ')

1.;:
c. .... ~y-

1"=: !-(<< , Ka.l ' u.t. ':1. Ufl. 3), ~tX <~ j,
.tCl.(<<~ ~'it.(, 'tii~ )1.~o') '7J;,

(o~,,:, ~ (; ~ ~ .X:1.,,;,:x~), ~::, C(X

371

!1" !TOIXEION.,1\{.
,

..

7.pC .~Gtut; a;;;:s

.....
.;

' ,
-

'1.

'4

e-;- [':;, .-;-. ~. Yxl ,jt ~~uJ.~;,


,
-' ' 7.0-;1'0' , ;
;. 7,
\ E.,oJG~ClV
, ~'
,

'Jt
:O-;-J
-

"O'J-;-WV

,
':'J7;OV

"
v"to;

, . '
.
0YtG[1.01J;

<:).

to

""

.,.,
~
"
......
;-;- (~ ?:; .:o."r; .:G'(U oEX.0!Ltvo~

~.:t~;

."

"~:

') ,

') '7.

,-

..

;. ; -;-;o~o!,

"

,, 7

, )'.~~

jt'1.t

'"
~"
, 1='
'\
oZGflEtv
~'JGt, ';;01\-

),-;}. , [
II},-('
f)~Jt; '(20 ~ -;-;t;J'I't

...

; oy//,o~; :)7. Gt~.7. [, ~. . .: ;. lt:f/.;, r .n i} .oo'~,

"

,...

\;-;-; :.,

..
7

~,
,
w
..,1, -t-CJ1J'JC~'1, . OL~.

'("

7. ":')

J.

-;-;t":'Ij;

_'

\(J .
' '"
'
('., t~;"f/.'Jf);,

't

,\.

'

~,

'l

<jJ'IjIHY,

'

7t~-

l.Vf:) ~Y(Ho') )"':a~, ./-

;~ {:. Xi, .

.CLG;~;~

,.,

~-;-~,

'
.'
..
"
f' ,
. .-;-; -;- \ Q i.'r.u-;.

. j;

Gj.;, Y.x~ l,.xl')~ 'i.'J

-:-L,(IJ'

') tG.J.

=
\

"

,,:,; -

'

'\
-;0 ',.

",'I