Mollier hx-diagram

Luftens densitet kg/m3

Air temperatureoC Lufttemperatur oC
10 %

Relative humidity % Relativ fugtighed %
20 %

Air density kg/m3

60 55 50
40%

30%

1.100 45

50%

40 35 30
g /k kJ 80

60% 70% 80% 90% % 100
g /k kJ 90

1.150

25
g /k kJ 70

1.200 20
g /k kJ 50 g /k kJ 60

15
g /k kJ 40

1.250

10 5 0 -5

ing tn æ ion d m urat e t )v sa i (h ) at h alp th lpy ( n E a th En

40 35 30
Water vapour pressure (mbar)

g /k kJ 30 g /k kJ 20 g /k kJ 10

25
Vanddamptryk (mbar)

1.300

20 15

1.350

-10 10 -15
Marienlystvej 65  DK-7800 Skive  Phone: +45 9614 3700  Fax: +45 9614 3800 E-mail: dantherm.dk@dantherm.com  www.dantherm-air-handling.com

5 0 25

-20 0 5

10

15

20

Water content (x) in g water/kg air

04.08.500

Vandindhold (x) i g vand/kg luft

THORVIG TRYK, Skive

Temperaturen angives i °C. Air density is the specific gravity measured in kg/m3. Luftens densitet er den specifikke massefylde angivet i kg/m3. Den brune diagonale linje i nederste halvdel af diagrammet er en hjælpelinje til brug for bestemmelse af det partielle vanddamptryk. Lufttemperatur (t) Den lodrette pink akse i venstre side med tilsvarende let skrånende linjer.Begreber i Molliers hx-diagram Luftens densitet (ρ) Den lodrette orange akse helt ude til venstre. Temperature is measured in °C. Water content (x) The horizontal light blue axis at the bottom. Den relative fugtighed angives i procent (%) og er et udtryk for luftens aktuelle vanddamptryk i forhold til vanddamptrykket ved mætning. . Vandindhold (x) Den vandrette lyseblå akse nederst. Air temperature (t) The vertical pink axis to the left with corresponding slightly slanting horizontal gridlines. Note that the hx-diagram used throughout this booklet applies to an atmospheric pressure of 1. Bemærk at hx-diagrammet brugt i denne guide gælder for et atmosfærisk tryk på 1013 mbar. Water vapour pressure (p) The vertical blue axis to the right. . Vanddamptryk målt i mbar aflæses for at bestemme det partielle vanddamptryk. Starting at 0°C = 0 kJ/kg. Read the air density by following the slanting orange lines in the diagram. Relative humidity (RH) The green curved lines. The relative humidity is the proportion of actual water vapour pressure in the air expressed as a percentage (%) of the water vapour pressure at saturation. Relativ fugtighed (RF) De grønne kurver. The water vapour pressure measured in mbar is read to determine the partial water vapour pressure (rarely used when calculating the humidification load). Enthalpi (h) De lilla diagonale linjer. Enthalpi er luftens vameindhold og angives i kJ/kg luft. Starter ved 0°C = 0 kJ/kg. Aflæs luftens densitet ved at følge den skrånende orange linje i diagrammet.013 mbar. Det aktuelle vandindhold i luften målt i g vand/kg luft. Vanddamptryk (p) Den lodrette blå akse til højre. The actual water content of the air measured in g water/kg air. Enthalpy (h) The purple diagonal lines. The enthalpy is the heat energy content of the air measured in kJ/kg air. The Mollier hx-diagram quantities Air density (ρ) The vertical orange axis to the extreme left.The brown diagonal line in the bottom half of the diagram is a help line used when determining the partial water vapour pressure.