SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR

PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________
Bahagian A
( Masa yang dicadangkan : 15 minit )
( 10 markah )
Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

1.

2.

3.

4.

5.

10

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR
PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________
Bahagian B
( Masa dicadangkan : 40 minit )
( 30 markah )

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak
kurang daripada 80 patah perkataan.
1. Kamu tidak dapat hadir ke sekolah selama dua hari kerana sakit.
Tuliskan sepucuk surat kepada guru besar untuk memberitahu hal tersebut.
ATAU
2. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk “Kebaikan Bersukan”.
ATAU
3. Setiap orang mempunyai pengalaman pahit dan manis dalam hidupnya.
Ceritakan satu peristiwa yang tidak pernah kamu lupakan.

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR
PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________

Bahagian B
Nombor soalan :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR
PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................................…………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR
PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………

30
Bahagian C
( Masa yang dicadangkan : 20 minit )
( 20 markah )
Tulis beberapa pengajaran yang boleh kamu dapati daripada petikan di bawah.
Panjang jawapan kamu mestilah tidak kurang 50 perkataan.
Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.
Kim Boon duduk bersebelahan dengan Adnan di dalam kelas. Semasa ujian
matematik, Adnan telah meniru jawapan Kim Boon tanpa disedarinya. Rakan sekelas mereka
Liza telah nampak perbuatan Adnan itu. Tetapi dia tidak berani memberitahu guru mereka.
Cikgu Haris telah menyedari perbuatan mereka. Dia mengesyaki Kim Boon dan Adnan
meniru dalam ujian tersebut. Cikgu Haris membuat keputusan menggagalkan mereka berdua.
Kim Boon sangat terkejut apabila menerima keputusan peperiksaannya. Markahnya
yang 100% telah dipangkah dan ditukar kepada 0 kerana dia didapati meniru. Dia terus
berjumpa dengan Cikgu Haris dan menerangkan yang dia tidak tahu Adnan telah menirunya
dalam ujian tersebut. Cikgu Haris telah memanggil Adnan ke bilik guru. Liza juga hadir
untuk menerangkan keadaan sebenar yang berlaku . Selepas membuat soal siasat, Adnan
mengakui yang Kim Boon tidak terlibat dalam perkara tersebut. Cikgu Haris meminta maaf
kepada Kim Boon dan memberi markah yang wajar kepadanya.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

SEKOLAH KEBANGSAAN ST JOSEPH(M) PAPAR
PEPERIKSAAN SEMESTER 2 2011
BAHASA MELAYU TAHUN EMPAT
NAMA

____________________________

TAHUN 4

_________________
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....................................................
KERTAS SOALAN TAMAT

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful