You are on page 1of 62

ABDULLAH CALAN

PARTLEME SORUNLARI VE GREVLERMZ CLT 2

BLM AYDINLANMA YAYINLARI

YAAM URUNA FIRTINA KOPARTILDIINDA BR ANLAM FADE EDER Her gn son derece yanlgl kiiliklerle kar karya kalyoruz. Drstlkten sz etmiyorum; iyi niyet ve aba hepsinde var, fakat bunlar baary salamaktan uzaktr. Bunlar ge kavryor, daha tesi de kavradklarn pratie aktaramyorlar. Kavradklarn dzenleme yetenekleri de zayftr. nder kiilikte kararllk tavizsizdir. lere sonu alc tarzda yklenme eksiklii en zayf yannz tekil ediyor. Sizi ne kadar bilinlendirsek kiiliklerinizdeki yanlglar o kadar derinleiyor; size ne kadar k yolu gsterip yaam olanaklar sunsak, o kadar tehlikeli oluyorsunuz. Durumunuz, zeri eelendike klelikte bir adm daha ileri gitmeye benziyor. Gelien klelik, zgrlk anlamna gelmez, hatta daha tehlikeli bir hal almaya balar. Derinlemi bir klelik fazla tehlikeli olmayabilir. nk altrlmtr, her ey kabul grmtr ve dolaysyla fazla zarar veremez. Ama uyanm bir klelik, eer zgrlememise ve doru temelde bir zgrlk tavrna hakim deilse ok tehlikelidir. Bizde yaanan da byledir, hatta bundan daha karmak bir klelik oluyor. in tuhaf taraf da bunu zgrlk yerine koyuyorlar. Gelien klelii zgrlk gelimesi olarak deerlendirirsek, bu kadar karmak bir duruma bizzat yol am oluruz. Ben zgrletiinize inanmyorum. zgrleen insan kesinlikle sizin bu pratik tarznzda yaamay kabul etmez ve hatta buna isyan eder. Benim zgrlkde bulduum en nemli zellik, baaramama ve gelimeme nedenlerine isyan etmesidir. Ama sizde bu yoktur. Tam tersine, baarmaya kar tepki duyuyorsunuz. Baarszlktan rahatsz olma deil de onu derinletirme gibi kkl alkanlklarnz var. O zaman bu kiilie ne ad vereceiz? Neden baarszlklardan rahatsz olmadnz? Neden imdiye kadar zgrlk sorunlarnn zmne ileri dzeyde bir cevabnz olmad? Buna ancak klelik dzeyinizin gereiyle karlk verebiliriz. Klelerin zgrlkte yol almalar dnlemez. Siz, saflarmza zgrlkle deil klelikle gelmisiniz. Bu ok tehlikeli bir durumdur. Dikkat edilirse, ilka kleliinin yerini ortaa klelii, ortaa kleliinin yerini ada klelik almtr ki, bunlarn bile ok daha karmak ve geri biimlerini baaryla yaamamsnz. Yani sizde iyi bir feodal kiilik, iyi bir kapitalist kiilik, bir burjuva kiilik de oluamamtr. Sizde btn kiilikler yarm ve hastalkldr. Krt olay biraz da budur. Bunu zgrle smsk sarlmakla aabilirdik, fakat ona da siz gelmiyorsunuz. Buna gelmeyi birok bahaneyle savsaklyor, kendinizi zemiyorsunuz. zseniz ve anlasanz bile bunun iin yeterli abay gstermiyorsunuz. aba gcnz yoktur veya Kleliin herhangi bir gelikin aamas benim iin yeter diyorsunuz. nk eskisiyle kyasladnzda bunlar ilerleme olarak deerlendiriyorsunuz. Eer sorun objektif nedenler olsayd ve devrimin objektif nedenleri gelimeye fazla frsat vermiyor deseydik, ncye ve parti llerine bu kadar yklenmezdik. Objektif koullar bir ulusal devrim yapmak iin son derece elverilidir. Hatta sbjektif koullar, yani bilin dzeyinin geliimi, zellikle halkn destei ve rgtsel kanallarn ak olmas epey ileri dzeydedir. una gelip dayanyoruz: nc, ncnn de merkezi, nde gelen kadro ksm problemin gerek kaynan tekil ediyor. Bunun iin tm gcmz bu soruna veriyoruz. Ama siz bu sorunun zmne kar direniyorsunuz. Fakat biz de byk bir direnme gsterdik. Ben kendim epey direndim ve size yenik dmemeye altm. ok deer kaybettik, ama anlaylarnza teslim olmadk. Benim yapacam baka bir ey yoktu. Sizin geriliklerinize kar lgnca da olsa direnecektim. Bu konuda biraz kazanmlar oldu. nderlik gereini esaslaryla kavramalydnz ki, kendinize yaktrdnz devrimci roln bir anlam olsun. Dikkat edilirse, parti tarihimizde nclk lleri ok andrlm ve partiye bir kontrann bile veremeyecei zararlar bizzat kendileri vermilerdir. Her yla dayatlan kontray bile geride brakan yaklamlar inanlr gibi deildir, ama bunlar bir gerektir. En iyi niyetlilerin bile en temel grevler karsndaki ilgisizlii, her trl yanlla uzlamas ve hi oral bile olmayan yaklam olduka byk bir tehlikedir. Bu inanlr gibi deildir. Yine binlerce kiiyi birim birim btn alanlara serpitiriyor ve olaanst gelime olanaklar sunuyoruz; buna verdikleri karlk ise tasfiye etme ve datma oluyor. Bunlarn karsnda en ufak bir utanma duygular yoktur, tam tersine kendilerini hakl grme var. Oportnizmi ve siyasal sorumsuzluu bir yana brakalm, burada basbaya bir ahlakszlk ve terbiyesizlikle kar karya bulunuyoruz. Birim imha olmu, ama vicdanlar bile szlamyor. Bu, siyasi veya askeri bir sorun deil, ahlaki bir sorundur. Kesinlikle yetmezliklerinden dolay kayba neden olmulardr, ancak bundan ac bile duymuyorlar, fkeleri bile yoktur. Bu, ok ciddi bir ahlaki dknlktr ve maalesef byk ahlaki sorunlarnz imdi karmza kyor. Birok komutann pratiine bakalm: rnein bir raporda, Bir kii Garzandan geldi, yz yirmi arkadan tasfiyesine yol at deniyor. Bunu yapan szm ona bir blge komutanlym! kiiye en ar cezay verdik, fakat emek srecine almay uygun gryoruz diyorlar. Biz bu koullarda ne diyeceiz? Eminim ki o kiiliklerin vicdan bile szlamyor. Ksa bir dnemde u veya bu biimde yz yirmi kiinin tasfiyesi ne anlama gelir? Bunlar ahlaki olarak ok dm ve moral olarak bitmilerdir. Bunlar utanmadan yaadklarn sanyorlar. Frsat bulsalar kim bilir daha neler yapacaklar. En kts de bunlar grenler olduu halde are hi aranmamtr. Klelik dzeyinin gelimiliinden bahsederken bunu kastediyoruz. Durumlarnz yrekler acsdr, tuhafsnz, yine de yaamak istiyorsunuz. Yaam iin ok gerekli olana kar byle davranrsanz, yaam karsnda en byk yalanc olursunuz. Yaama kar saygsn bu kadar yitirenlerin de fazla gelieceklerine inanamam. Yaam, uruna frtna kopartldnda bir deer ifade eder. Yaam fiziki olarak yerle bir edilirken hi oral bile olmaynz, sizin byk bir ahlakszlk sorunu ile kar karya olduunuzu gsterir. Yaamnzn morali yoktur, yaamnzn kurtuluu ve zgrl yoktur, ksacas yaamnzn her bakmdan tedbirlilii yoktur. Birok ynyle kaybetmeyle yz yzesiniz. O zaman bunu hissetmezseniz, ciddi bir insan olduunuzu nasl syleyebilirsiniz? Ben size nasl inanacam, size nasl saygl olacam? ok akllaysanz ve yaamn yolunu biliyorsanz, bana da gsterin ve beni bu aknlktan kurtarn. Bu dada byle yaanr, bu bayrda yle yaanr deyin ki, size inanaym. Bu da yoktur. ok deiik bir durumla kar karya bulunuyoruz. Eer kurtulua hi ihtiyacnz yoksa, onu da tartabiliriz. Dman PKKnin yapt terrdr, yaamn tamamen zdddr diyor. Bu, dmann iddiasdr. Nitekim reformistlerin nemli bir kesimi de pratik olarak bunu ifade ediyor. Bu anlamda reformistlerden fazla farknz, hatta dmann iddialarn temsil etmekten teye bir deeriniz yoktur. Fakat bir namus sorunu veya bir iddia gerei devrimci olmusunuz. Bu bir iddia devrimciliidir. Ben her zaman kendimi zayf bir devrimci olarak grrm. Benim sorunlarm her zaman ar olmutur, ama buna ramen bitmez tkenmez bir yaam kaynaym. Mcadeleyi mthi abalarla yrtrm. Size bakyor, bunlar neyin nesi diyorum. Kendimi ok mtevaz snrlar

dahilinde bir devrimci gibi gryorum, ama sizin durumunuza baktmda amamak elde deil. Bunlar hangi abann sahibidirler ki, kendilerini byle sanyorlar, hatta niye kendilerini iddetle sorgulamyorlar diyorum. Bu durum karsnda zlmemek elde deil. nk yaayamazsnz ve yaam gelitirmemek de ok ktdr. Yaam gelitiremeyenler ya kolay lrler, ya kaarlar, ya da sorun kaynan tekil ederler. Bundan baka yol yoktur. Kendinizi neye gre kararlatrdnz ve hangi admn sahibi olmanz gerektiini aslnda bilmiyorsunuz. Siz hi oral olmadnz, hatta bu konuda kendinize soru da sormadnz. Bazlarna bakarak dostlar alverite grsn kabilinden mcadeleye katlmsnz. Karar dzeyiniz, iradeniz, ilginiz ve sorunlar grebilme dzeyiniz ok zayftr. Belki de byk bir gszlk iinde sorunlara zm bulamayacanza dair ok nceden yenik dmsnz. Btn bunlar militan kiiliinizi belirliyor. Yoksa nnz tkamadm. Ben yaam mthi tahrik eden birisiyim. Dikkat ederseniz, bu dnyada benim kadar sorunlar amada ve insanlar zgrletirmede inanlmaz bir dzeyi tutturmu kimse yoktur. Ama bu bile size yetmiyor. Zaten belki bu yzden katldnz. Bu durumunuza zlyorum. Ortaalarda derviler her gn hu ekerlerdi. Gnmzde seyitler ve pirlerin geleneklerini biliyorsunuz. Bunlar bo deneyimler deildir. Parti ideolojisini her gn zikretmezseniz, rgte ballk ve rgtn nderliinde ayaklanma kesinlikle son derece yanltc olur. Parti siyasetini gnlk olarak uygulamazsanz, bu tehlikeli ayaklanmada yanarsnz. Yine de bunu anladnz sanmyorum. ok tehlikeli kiiliklersiniz. deoloji ve politika zerine bu kadar deerlendirmem olmasayd, hibir ey ayakta kalmazd. deoloji ve politika zerine bu kadar younluklu durmasaydm yaayabilir miydik? Bunu bile anlayamyor, hi oral bile olmuyorsunuz. deolojik ve siyasi alma nedir sorusuna byk bir hile karlk veriyorsunuz. Gafletiniz bu kadar derindir. Okumuyorsunuz bile, ideolojik dzey bile hi gz nne getirilmiyor. Taktik nderliin tehlikeli bir yann artk tespit etmemiz gerekir. Bu tehlikeli yan, bu tarzda yaayabileceklerini sanmalardr. Bu, benim ile kadrolar arasnda tehlikeli bir tarz oluyor. Benim bunu zmem gerekir. Bana dayanarak bu biimde yaamanz ok ktdr. Ben sizi komploya getirmek istemiyorum. Bu ancak dmann iddias olabilir. nanlmaz derecede sizi bilinlendirme abam var. Dikkat ederseniz, kusursuz bir aydnlatma ve rgtleme tarzm var. Ama sizin katlm tarznza baknca sanki bir komploya gelmi ve sanki idare ediliyormusunuz gibi bir hava iindesiniz. Tabii ki burada kusur sizindir. Ben doru nderlik yaptma inanyorum ve btn verileri size sundum. Taktik nderlik ideolojik, siyasi ve askeri boyutlarda ciddi noksanlklarla doludur. ok tehlikeli bir toplum ve onun bireyleriyle kar karya bulunuyoruz. PKKnin eski gruplarnda inan ve azim ok glyd. Bunu sizden de bekliyorduk, ancak siz bunu ihmal etmisiniz. 1980 ncesinde yle fazla ideolojik ve siyasi birikimimiz yoktu, ama gruplarmzn baz deerleri hayli zlyd ve olduka doru bir ballkla yryorlard. 1980 sonras bu ok anm, mthi derecede kendine sevdal tipler dnemi balamtr. zellikle zindanda en bal olanlarn direni ve ahadetlerinden sonra, muazzam derecede sorumsuz bir zindan kitlesi ortaya kt. Yine gerillada zellikle salkl komuta klar olmaynca, savada -muazzam kendini yaatma demeyeceim, nk silahl savam koullarnda o da mmkn deil- imha olma durumu ortaya kt. Avrupa alannn gece gndz zerinde duruyoruz, ama sradan bir bireycilikten bile uzak tutamyoruz. Durum budur ve her birisi hesap sahibidir. Aslnda hesapladklar fazla bir ey de yoktur, laf olsun diye kendilerini kandryorlar. Kk dkkan sahipleri ok hesapdrlar, ancak byk maazalar ve sper marketler gelitiinde iflasa gittiklerini hi fark etmezler. Bizimkilerin bireycilikleri biraz buna benziyor. flas ediyorsun, gzn byk deerlere dik dediimizde, Yok, benim dkkanm diyor. Neden bu sorunlar yerinde grmediniz, neden bu sorunlar zerine bir tartmanz olmuyor? En temel siyasi konulardan zevk almyor, bunlardan kayorsunuz. Zevk aldnz eyler ok bireyci eylerdir. Bir sigara tutkusu derken bunu bouna belirtmiyorum. O bir rnek olduu iin srarla veriyorum. Sizin zevkleriniz ounlukla sigara dumanndan aldnz zevke benziyor. lgileriniz hep basit eyleredir. Sizde byk sevme, byk balanma, byk savama, byk tepki ve byk duygu yoktur. nder kiilik bu konularda byk olmay bilen, byk uygulayp duyandr. En iyi arkadamz gidiyor, herhangi bir birimi kendi hesabna nasl yatracan, kendi etrafnda nasl dndreceini dnyor. stelik utanmadan bunu kendine yaktryor. Benim bu kadar olanam olmasna ramen, sizin kendinizi byle yaatma biiminize tenezzl bile etmem. Bir kiiye yararl olmadm grnce kendime fkelenirim. Bir ortama yararl olamadm m, o gn kendimi kabul etmem imkanszdr. Ama siz ortama yararl olmay bir yana brakalm, ortamn canna okuyor ve bu yaam kendinize layk gryorsunuz. te tehlikeli bireycilik budur. Bu kiilik her eyi yapar, ama asla halklarn nderliini yapamaz. Bu kiilikler en lmcl anlara ve en ar srelere giriyor ve nce kendini dnp salama alyorlarsa, eer rgt ve halk sonradan akllarna geliyorsa, her biri alan tekidir. Bu kiilikler kesinlikle hainden daha ktdrler. Pratiinizde bunun etkileri hi de az deildir. Yaamnz inceleyin, hislerinizle alkanlklarnzla bylesiniz, pratik olarak da iflas edip kaybediyorsunuz. Zaten madalyonun dier yz de budur. Kyllerin kendisini aldatmas mthitir. Kyller kendilerini en akll sananlardr, ama dzen karsnda en ok kaybeden kesimi olutururlar. te siz bunu temsil ediyorsunuz. Baz komutanlar yetkinin yanl kullanm ve grevler karsndaki yanl konumuyla rahatladn sanyorlar; ancak bu tutumlaryla hem de ok kendini bilmezce kendilerini kandryorlar. Olan yine birok deere oluyor. Bu kiilii ben ne yapacam? Bencil bir ocuk bile bu kadar sefil olamaz. nk bu kiilikler bu ileri bilinlice yapyorlar. Bunlardan ne hayr gelir? Byk dnen kii bunu asla kabul etmemelidir. Ahlaki, felsefi, rgtsel ve siyasi adan da tamamen mthi bir tarznz ve temponuz olacak ki tutarllk gsterebilesiniz. Ayn zamanda inandrc bir almanz olacak ki, Ben baaryorum diyebilesiniz. Ana karargahlarmzla konutuumuzda, yle grevlendirdik, yle konutuk, tarttk diyorlar. Acaba bunlar baary an be an saladklarna inanyorlar m? rnein ben burada ne kadar teorik, siyasal ve felsefi dnsem de, yanmdaki sradan bir kiiyle konuurken bile baz eyleri on defa tekrarlayarak u ii yaptn m derim. Bir ii tam garantiye alncaya kadar vazgemem ve defalarca tekrarlarm. Kazandna ve yrteceine emin olduum zaman rahatlarm. Siz de byle misiniz? Yaplmas gereken ileri sadece szde sylyorsunuz, ama pratikte gerisi gelir mi gelmez mi, bunun hi farknda bile deilsiniz. Oysa ben bugn, bu haftay kazanyorum. Siz de kendinizden emin olun, yalnz kazandnza hkmedin ve gnlk olarak bana kazandnz syleyin. nderlik kazanma hareketidir. Bazlar lafazandr, fakat pratii yoktur; bazlar da hamallk yapar, ama bunun ne anlama geldiini bilmez. Byle nderlik olmaz. Byle nderlik kaybediyor, ancak hi vicdan azab bile ekmiyor. u anda yzde yz kayp nedeni olan alkanlklar hemen herkeste vardr, ancak hi kimse bu konuda kendini sorgulamyor. zeletiriler szdedir. O zeletirilerde samimi olsalard, gidiat kesinlikle farkl olurdu ve kendi komutanlklar ve grevleri altnda sergiledikleri durumlar ortaya kmazd.

Yaamdan gnlk olarak ders karma diye bir uralar yoktur, szde bir zeletiri vermiler. Aslnda bu kiilikler art niyetli deiller, istedikleri kadar drst yaklatklarn da syleyebilirler. Ama biz bu kiiliklere ne ad vereceiz? Siz bu durumdasnz. Ballnz mkemmeldir, benden fazla bana ve partiye balsnz. Ama bununla neyi kurtaryorsunuz? Kurtarlmas gereken ben veya parti bile deil, davann zdr, savan kendisidir, eylemdir. Bu anlay da sizde yoktur. Eer ballnz zaferle sonulanmazsa size ktlk verir, zarar verir. Ben asla byle bir ballk istemem, nk ok zorlanrsnz. Benim sizi byle balamaya hakkm yoktur, hatta partiye bile byle balanmaya hakknz yoktur, nk ahsnza yazk olur. Doru ballk biimi, kazandran ve grevi kesinlikle yakalayan biimdir. nderlie ve partiye bu temelde ballnz yerindedir. Ama bir dervi veya fanatik gibi bal olursanz kazanamazsnz. Byle yaparsanz daha sonra da tkanp zorlanr ve kendinizi yakarsnz. Zaten sapmalar da byle doar. Derviliin znde de bu vardr. Tarihte ezilenlerin mezheplerinin baarya gitmemesi bu belirttiim nedenlerden dolaydr. Bunlarn politik kazanmlara ulamalar ve ycelemeleri ok zor oluyor. Bu yzden ballklarn da yitirmek istemiyorlar ve tarikatlar, mezhepler geliiyor. Demek ki bal olma anlaymz dzeltebilmeli, kazandrmaya kadar ilerletmeli ve bu konuda son derece yaratc olmalyz. Bize gerekli olan da budur. En Deerli Militan Nasl Yaamas Gerektiini Bilendir Gerekleri ok kapsaml anlatyorum. Bu konuda hibir eyi esirgemem, ama benden kendi geriliklerinize taviz ve uzlama beklemeyin. Mmknse biraz bu noktay anlayn. PKK temelinde taviz vermeden yaamaya varm, ancak sizde de byk gelimelerin olmas gerekir. Bir eyler kavradnzda gelimenin geriliklerinize gre ok hzl olmas gerekir. Eer sorun benim gelimem olsayd, kendimi nasl altracam iyi bilirdim. Herkes unu bilir ki, durmam ve durdurulmam imkanszdr. nderlik temelinde btn bir halkn ilerine baar imkan verme anlamnda ne kimse beni durdurabilir, ne de sizin gibilere taklrm. Madem nderlik tarz byledir, peki, size ne oluyor? Bu kadar duraanlk neden? Derdiniz ne, neyiniz var? Sizi bu kadar tutuculua sevk eden nedir? Gemite kaybettiiniz bir dnyanz m var veya sizi baka yaam frsatlar m bekliyor? Byle olduunu hi sanmyorum, ama yine de durgunsunuz. nsan zihni durdurulmaya msait deildir. Dnce bir alt m en byk kuvvettir. rade keskinleti mi, elikten bile daha keskindir. Kendinize de bunlar uygulayn. Demek ki takntlarnz var, sizi durduran kuvvetler var. Eer iddianza ilerlik kazandrmak istiyorsanz, tm bunlar ykacaksnz. Biz bu temelde sizi sava kabul edelim, PKKli kabul edelim, ama siz de az ok bunu grmeli ve kabul etmelisiniz. Parti iinde bu kadar tutuculuu, bu kadar uzlamay kendinize de, bize de artk layk grmemelisiniz. Parti ortam zgrlk ortamdr. Sizde grdm ey ok geri bir ilkel zgrlk anlaydr desem abartma olur, nk ilkel anlamda bile zgrle adm atmamsnz. Burada en tehlikelisi de Krdn kendini adam yerine koymasdr. Herhalde en byk gafillii burada yaptnz. ada koullarda klelik olmad iin Krt insan kendisini de ada sanyor. zellikle biim sorunlarnda klelik yoktur; herkesin bir elbisesi, klk kyafeti, ad ve soyad var. Grnte herkes gibi Krt de zgr grnyor. En byk yanlg kesinlikle burada balyor. Krtler ve benzer halklar ilka klesinden daha tehlikeli klelerdir. Kleliin ada tanm doru dzgn yaplmamtr. Benim kendime yaptm en byk iyilik, imdiye kadar sizin yaptnz tarzda kendimi adam yerine koymamamdr. Galiba iin bamteli buradadr. Oldum olas kendimi adam yerine koymuyorum. Halen her gn kendime, sen ne kadar adam oldun diye soruyorum. Dnn, ben bile bunu kendime soruyorsam, o zaman gelin kendinizi siz kyaslayn. Bunlar abartmasz belirtiyorum. Adam olmann neye bal olduunu, nasl olmas gerektiini biliyorum ve adam olmaya alyorum. Adam olmak vatanla, bamszlkla, savala, rgtle ve sergilemeye altmz militann btn zellikleriyle olur. Bunlar olmad m adam olamayz. Siz bunlarn stndesiniz, szm ona adamsnz. Kesinlikle herkesin kendini bir nefis sahibi yapt, Ben de gururluyum, onurluyum ve yaamaya hakkm var dedii aktr. Bu, zgrlk yaklam konusunda derin bir yanlgy ifade eder. Byyememenizin nedenlerini ortaya koymaya alyorum. En tehlikeli olan ey bunlar anlamazlktan gelmektir, anlamamak veya yanl anlamaktr. Anlama sava en iyi savatr; anlatma sava her savatan nce gelir. Artk bu aamadan sonra derin anlay sahibi olun. imdiye kadar yaptklarnza fkeniz varsa, artk bundan sonras da kabulmzdr. Yeter ki siz kendinizi yaatn. yi yayoruz derseniz, bu bize yapabileceiniz en byk iyiliktir. Kendiniz iin yi yayor, rgtsel ve siyasi yayor dedirtmeniz nemlidir. Sizden klelik, hamallk ve bu derin gaflarla birlikte yaamnz da kimse istemiyor. En iyi insan, partimiz iindeki en deerli militan bu anlamda nasl yaanmas gerektiini bilendir. Bunu baaran militan olaanst deerlidir. Her cepheden byle bir sesin kp, Ben nasl yaanmas gerektiini biliyorum demesini isterdik. evremizdeki halk, rgtllk ve gnlk gelimeler kimsenin bunu kantlamadn gsteriyor. Tek bir kiiden bu anlamda bir deerlendirme aldm sanmyorum. Herkes alr, halk da gece gndz kan ter iindedir. Ama ben bu almalara kleliin almalar derim. zgrlk almalar farkl bir eydir. unu diyeceksiniz: Ben gerektiinde lmyor muyum? Gerektiinde lmek baar iin yetmez, kolay lmek ok ktdr. Veya Her trl hamall yapmyor muyum? diyeceksiniz. O da ok ktdr. zr kabahatinden daha byk derler ya, durumunuz biraz byledir. rgt iyi kullanyorum demeniz daha da ktdr. Zaten halk bastrmak en byk sutur. ounlukla bunlar, Bunu byle yayorum ad altnda sunuluyor. Benim neden byle yaamak zorunda kaldm anlyor musunuz? Bu adam nasl byle yayor diyerek beni inceleyip anlarsanz ok memnun olurum. Artk alarak yaamak kanlmazdr. Benim kadar younlaan kii az bulunur. Baka are bulamadm iin byle yayorum. aresizlik ve basknn ne olduunu bilseniz de, bunlara kar koyu tarznz ok farkl ve hepsi de yan yanadr. Ben almay ok dengeledim. Ben de yolma yoldum, pamuk topladm, hemen hemen birok ie el attm. Yine okul okudum, bilimsel ve hatta dini alma da yaptm. Bu ilerin hemen hepsinden az ok anlarm. Btn bunlardan benim karttm sonular farkl, sizinki ok daha farkldr. Siz bir alma iine dalarken her eyinizi onunla kaybediyorsunuz. Ben kesinlikle hibir almada dengemi kaybetmek istemem. Her almada yaplmas gerektii kadar i yaparm. Kii olarak da kendimi asla sizin gibi feda edemem. nk bu, zgrlk zelliime ters der. Ben zgr olmak zorundaym. En erken yatan itibaren bu ilkeyi gzettim ve bundan taviz vermedim. zgrlk savayla balantl emek harcamam vardr. inizde Babam, anam istiyor diye onlarn hatrna lmne almayan var m? Hepiniz lmne alm, Artk durumu kurtarmak iin kendimi byle yatrmalym demitir. Yaama herhangi baka bir ekolde, baka bir dalda giri yapmamsnz. Burada zaten kiilik de kaybedilmitir. Ama ben hibir zaman u kii byle istiyor, aile byle istiyor, evre byle istiyor, devlet byle istiyor

diye kendimi sonuna kadar yatrmadm. Burada insanl ve bireyin kendisini de biraz gzettim. Belki sizin gibi ok eyi yaamadm, dobra dobra bir sigara imedim, iyi bir aile evlad olmadm veya bir gzel uyku ekmedim, keyfi tutumum olmad, ama dengeyi korudum. Koullara ve ortamlara yenik dmedim. u anda en etkili konumu srdryorum. Neden bunu bile anlamaya almyorsunuz? Szm ona bize balsnz, bizden reniyorsunuz, ama bu dengeyi nasl koruduumu ciddiye bile almyorsunuz. Batan beri, bu arkadalar neden beni ciddiye almyor diyorum. Dikkat ederseniz u anda Krdistanda en fazla ciddiye alnan kiiyim, fakat yine de bu belirttiim temelde deildir. Bu ciddiye almada ok tehlikeli bir saptrma var. ok snrl sayda bir grup belirttiim temelde ciddiye alsa, her eyin kaderi kknden deiirdi. u anda Krt ilerinin geliiminde benim tarzm son derece sonu alcdr. Savamak istediiniz iin belirtiyorum: Bu lkede savamak isteyen kimse bizi biraz anlamaya alr. Fakat beni kullanma tarznz ok tehlikelidir, nk beni kullanmak mmkn deildir. Bu sonuta o kiiyi feci arpar. Bana dayanarak ucuz yaamak da ok tehlikelidir. Sistem olarak beni kullanmak, bana dayanarak ucuz yaamak mmkn deildir. Ben sizi rica minnetle getirmedim, ama bal olmaya varsanz, kendiniz iin bizi biraz anlayn. Yznz bile hi grmeyebilirim, ama yine de beni anlarsanz yaarsnz. Hatr iin, beni memnun etmek iin deil, bu bir objektif durum olduu iin beni anlayn. Bu lkede ancak bu temelde direnme olur, i yaplr ve yaanlr. Dolaysyla parti iinde baka bir nderliksel k olsayd, ok mutlu olur ve alklardm, ama kmyor. u anda yalnz iimizde deil, dmzda da bana dayanarak yaamayan bir tek kii yoktur. Hatta en ok karmzda olanlar da buna dahildir. Size biraz zor da gelse, bizim tarzmza artk yava yava katlm gsterin. Bu konuda asla ikiyzllk yapmayn. Szde balyz deyip de, hatta birok ynleriyle bal olup da birok temel esas kaybetmek ok ktdr. Hatr iin byle ballklar istemiyorum. Yani Mahcup olmayalm, yzmz ak olsun diyerek balanmayn. Bu bir tarihsel olaydr, bir kiinin kendisini gerekletirme olay deildir. Benimle fazla ilgisi yoktur. Partinin emridir, yapmak zorunludur, mecburuz sloganlarnn yanl olduu kansndaym. zgrlk almalarn mecbur veya zorunlu olduunuz iin deil, size ekmek ve su kadar gerekli olduu iin yapn. Kendinizi mecbur hissettiiniz iin deil, ok susam olduunuz iin katlabilmelisiniz. Buna zgrlk sizi zorluyor veya varsa zgrlk zlemleriniz bunun kesin zorunluluu iin yapyorsunuz. retim her zaman ve her yerdedir. Partilemi kiiliin yeri ve zaman olamaz, o her zaman retimdedir. Eitimsiz retim olamaz. Bize de, kendinize de yapabileceiniz en byk iyilik, belirttiim ereveyi btn alanlarda, zeminlerde ve srelerde ikirciksiz, olduka kararl ve azimli bir biimde uygulayabilmektir. Biz PKKyi bu temelde dorultmak istiyoruz. V. Kongrenin kararlatrd da budur. PKKnin ilk k da bu temeldedir ve btn tarihinin zeti budur. PKKyi bu kadar anlattk. Sonuta bu ller temelinde alabilirseniz anlamsnz demektir. Bu ller ok zorland ve bu zorlanma hi kimseye fayda getirmedi, hatta hepimize ok zarar verdi. Ayrca bu zorlamay yapanlar da belki farknda deillerdi, ama ok sorumsuz kiilerdi. O adan partiyi mthi gzetmek ve btn lleri uygulatmak gerekir ki, bu zarar verme ii dursun, olmasn. Partiyi kaybettiniz mi her eyi kaybedersiniz. Partide parti lleriyle yaanr. ly andrmayalm diyoruz. Oysa ller andrldnda seyirci olmayan tek bir kii bile yoktur. O zaman hemen kaybediyorsunuz. Bunlar neden anlamazlktan geliyorsunuz? yle fazla tkenmi bir durumunuz da sz konusu deil. alabilirsiniz, ama parti tarzndan hep ucuz baar bekliyorsunuz. te keyfiliiniz buradadr. Proleter devrimcilikte bunlar olmaz. Proleter devrimcilik, emee bal devrimcilik, sosyalist devrimcilik, sosyalist partililik bu temelde almay bilmektir. Bunu keyfilikle neden zedelettiriyorsunuz? Buna ne hakknz var? Kald ki, PKKlilemeye karar vermi, kelleyi koltua alm ve buna kendinizi adamsnz. Ama tarznz yok, gereiniz yok, sadece hayaliniz var. Dikkat ederseniz, parti ncl zerine iddetle ve srarla duruyoruz. Bunu olduka derinden hissetmelisiniz. Herkes gerektii kadar partililemelidir. Partileme dzeyi ordulamann dzeyidir. Eer PKKlilemeyi istiyorsanz, hibir akl evvel kp da Bu kyllk zelliidir, bu Botan zelliidir, Amed zelliidir, Dersim zelliidir, hamal zelliidir deyip kendini aldatmasn. ok temel, evrensel bir parti zelliinden bahsediyoruz. Ben sorumluluu iliklerime kadar hissettiim iin PKKliyim ve bu sorumluluk hepimizindir. Gryorsunuz ki, PKKlilemekten onur duyulur. Yksek savaacam, yksek baaracam biiminde baz umutlarnz var. te PKKlilemek bunun iindir. Yine ok byk fkeleriniz, arzularnz ve istemleriniz var. te bunlar gerekletirmek iin PKKlilemek gerekir. PKKlilemeden hibir eye ulaamazsnz; hibir arzu ve zleminizi, hatta sava tutkularnz bile gerekletiremezsiniz. Ben ok kolay tatmin olmayan bir kiiyim. Partilemede saladm derece beni biraz tatmin ediyor ve bylece kendimi biraz idare ediyorum. Beni yaatan kuvvet partileme dzeyidir. PKKyi byle gerekletirebilmem beni hastalklarmdan ve byk tatminsizlikten biraz kurtarabiliyor. Felsefi, moral ve siyasi olarak partilemede saladm mthi gerekletirme dzeyi ve btn hislerim bana, Ancak partiletiin oranda ayakta kalrsn diyor ve bu dorudur. Sizin hisleriniz var m, yok mu? Byle hisleriniz sizi de tatminkar klyor mu, klmyor mu? Bu denenmelidir. Ben hcrelerime kadar partilemeyi duyarm ve bylece yaadm sanrm. Sizin yan banzda rgt imkanlar dalyor, rgt lleri anyor, ama bunun karsnda hisleriniz bile uyanmyor. Bu particilik iin ok kt bir durumdur; partileme dzeyi asndan da bir felakettir. Dnn, iinizde byle olmayannz var m? Ondan sonra PKKliyiz diye iimize geliyorsunuz. Sizi bu halinizle ne yapacaz, bunu hi dnyor musunuz? Bir airet ve aile kltryle yetiip gelmiler, ondan sonra da Bizi idare et diyorlar. Keke sa olsayd da gidip anamla konusaydnz! Baclarm var, gidip sorabilirsiniz; bu dnyadaki en idare edilmez adam bendim. Ben sizi neden bu kadar idare edeyim ki? Umarm partilemeyi bu temelde anlyorsunuz. Artk partileme ilerine eileceksiniz. Biz ne kadar zorda da olsak bu ileri yrteceiz. Belki de bu dnyann en zor nderliini yaparken yine de size g yetireceiz. Ona gre admlarnz denk aln, yanlmayn, yanltmayn, yeter. Bu kadar yanlma, bu kadar sulama, bu kadar drme, bu kadar uzlama, bu kadar byk saygszlk, bu kadar dmana hizmet nasl yenilir yutulur? Bu kadar edepsizlik, bu kadar fanatizm, bu kadar ucuz ballk, lafta ballk, gz kara ballk, kara sevda ball yenilir yutulur gibi deil. Aktr ki, biz artk doru kavramak ve doru yapmak zorundayz. Hi kimse bizden bunun dnda ne ilgi, ne iliki, ne yaam, ne sayg, ne yaklam, ne sevgi, ne sava, ne de rgt beklesin. En yenisinden en eskisine kadar hepinize belirtiyorum: lgileriniz, sevgileriniz, sayglarnz, siyasal sava dzeyiniz, eitiminiz, rgtnz, tarznz, temponuz ve slubunuz artk az ok akla kavumu ller dahilinde PKKde, dolaysyla nderlikte ve halka

ballkta birlesin. Hemen btn almalarn baars iin gerekli olan yakalansn, bunda alabildiine yeterli abann sahibi olunsun. En taviz verilmez yaam ilkesi budur. Kendinize de yapacanz en byk iyilik bu ller dahilinde alma, yaam bu temelde zgrletirme, mmknse bunu btn partiye, ordu yaamna, giderek kitlelere hakim klma ve baarmadr. 14 Mays 1995 ZGRLK YNETME OLAYIDIR VE ZGRLK KENDN YNETMEYLE BALAR Genel anlamda halen en temel sorunumuz ynetim sorunudur zgrlk olay ynetme olaydr ve zgrlk kendini ynetmeyle balar. zynetim gc bir gelimenin gstergesi olduu gibi, esasdr da. Kendini ynetemeyen bir topluluk, kullanlmaya ve smrlmeye en msait topluluktur. Gl ynetim mekanizmalarn kurmu olan uluslar, partiler ve kiiler ise her ynyle kendilerini ynetmeye ve bu anlamda gelitirmeye adaydrlar. Gl ynetim mekanizmasn kuran zgrlk hareketleri de kendi denetimlerini ok gl bir ekilde oluturup iktidar olmay erkene alrlar. Biz halk, parti ve ordu olarak youn bir biimde ynetim sorunu yayoruz. zellikle komuta sorunu halen ciddi bir sorun olarak nmzde durmaktadr. Ordulamada yaadmz en ciddi sorun komuta sorunudur. Komuta adeta tannmaz bir hale getirilmitir. Bu gidiin nn almazsak daha byk olumsuzluklarla karlaabiliriz. Aslnda bu sorun bugnk haliyle byk amazlara yol amtr. Bu durum bile bizi ordu olmaktan karmaya yeterlidir. Parti ynetimi ise daha da geridir. Parti ynetimi gereklerinin olduka dnda bir durum sergilemektedir. Bu ok kullandmz sakat ynetim biimi, bizi TCnin ynetim anlayndan daha geri bir duruma drmtr. Bu anlay tam bir memur anlaydr. Gney savanda da grld gibi, ynetim dzeyi ok geri ve i yapamaz durumdadr. Hatta feodal, aireti ve TC ordu ynetiminden daha geridir. Halbuki biz cesaret ve fedakarlk konusunda en ndeyiz. Bunlar zafer iin gerekli olan zelliklerdir. Buna bal olarak dayanlan direnme ve saldr gc de vardr. Ama btn bunlar baarya gtrecek yetkin bir ynetim dzeyi yoktur. Ynetim zelliklerinin yokluu nedeniyle en kymetli deerler heba ediliyor. yle sanyorum ki, bu deerlendirmemizde ynetim konusu zerinde olduka durmamz gerekiyor. Bu sorunu hem teorik hem de pratik ynyle ele alp ileyeceiz. Ynetim mekanizmasn btn ynleriyle deerlendireceiz. lkeden yeni gelen arkadalarn ynetimin nasl olmas gerektiinin farknda bile olamadklar grlyor. Yneticiliin sradan gereklerini bile yerine getirmiyor, sorumluluunu tama gereini bile duymuyorlar. Bir aa kadar yneticilik zelliklerini gelitiremediinizi rahatlkla belirtebilirim. Bu neden byle oluyor, bunun sonular neler olabilir? Bu sorun sadece partiye zg deil, halk olarak da byle bir sorunu yayoruz. Bizim halk nasl kendisini ynetemiyorsa ve ynetememenin bahanelerine sarlyorsa, siz de aynen onlar gibi yapyorsunuz. Kendini ynetemeyen bir halk gerekliimizin parti iindeki temsilcilerisiniz. Halk gerekliimiz budur. Bizde ynetim olay biraz geliince bu, smrgecilerin veya egemenlerin diliyle srdrlmeye allyor. Dolaysyla bu sorunu doru bir ynetim tarzyla amamz gerekiyor. Neden bu kadar zorlandnz aa karmak gerekiyor. Bu konuda ok arpc rnekler gstereceiz. unu belirtebiliriz: Birka doru kelime ve emir belki de birounu kurtarabilir ve byk baarlara gtrebilirdi. Mevcut olanaklarn sradan bir ekidzene kavuturulmas byk gelimelere neden olabilirdi. u anda yaadnz ynetim tarz karmakark ve barnda bir dizi olumsuzluk tayor. Sizin direnmekle oluturduunuz savam olanaklar, ynetememeden dolay tam bir rml yayor. Bu da ok kt bir tarzda kaybetmenize neden tekil ediyor. Bu her tarafta grnen bir durumdur. Bunu hem dman hem de dostlar gryor. Halkmz da bu durumu eletiriyor. Halkmz adeta bu kt yneticiler elinde ah vah ediyor. Tabii bu durum nderlik gerekliimizle eliiyor. Benim gelitirdiim nderliksel anlay olaanstdr. Bu ynetim anlay hem tarz hem de tempo bakmndan sizinkinden tamamen farkldr. Bu anlamda aramzda dalar kadar fark var. Mthi bir ynetim gc olmasna ramen, bunu doru tarzda kullanamyoruz. Kullanamadnz gibi, tersyz edip ilevsiz klyorsunuz. Byle garip bir eliki yayoruz. Kendimizde doru bir nderliksel gelimeyi yaratyoruz. Fakat bu gl zm sizde sradan bir soruna bile neden cevap olamad? Halkn da, dostlarmzn da en ok sorduu soru budur. Kadrolarmz inanlmaz yanllklar yapyorlar biiminde uyarda bulunuyorlar. Ak ki, bunu PKKnin byklne yaktramyorlar. Bunun tesinde en kts de, oluan bu boluktan baz oportnistlerin yararlanarak parti ynetimini ele geirme abalardr. Benim varlm olmasa, pusuda bekleyen birok oportnist tip rahatlkla partinin byk bir ksmn elde edebilir. Benim de bu konuda gzlemlerim ve epey tecrbelerim var. Size nasl kaybettirildiinin bile farknda deilsiniz. Bunu oka dile getirdik. fkenizi baka yere harcayacanza, partinin almalarn boa kararak harcyorsunuz. Bu, ynetim ve yneticilik olayn bilmemekten kaynaklanyor. Zaten halk olarak kendimizi ynetme dzeyimiz ok dktr. Ama parti bu durumu boa karmak iin ynetmeye talip oldu. Fakat ne yazk ki bunun gereklerini yeterince yerine getiremedi. Bu durum bireysel anlay n planda tutmadan kaynaklanyor. te en temel zaaf budur. Da koullarna baktmda, her eye tahamml etme gcnzn olduunu, ama bu bireysel ve keyfi tutumuzdan asla vazgemek istemediinizi gryorum. En byk hastalnz budur. Bunu byle yapmakla en byk sknty ve acy peinen kabul etmie benziyorsunuz. Ynetimin kurumlamamas, grev, yetki ve sorumluluk anlaynda derinlemeyi yaamamanz sizi mahvediyor. Bunun tek sorumlusu sizlersiniz. nk ie batan yanl baladnz. Bunun acsn ekiyorsunuz. Ya benim gibi olaanst bir abayla bu ii gtrrsnz ya da brakrsnz. Ynetimde kurumlama gerekiyor. Siz ne doru alan bir bireyin ynetimine g getirebildiniz, ne de kurumlamaya frsat verdiniz. Kurumlama nedir? Bu en basit tabiriyle, komitelemeyi salam bir ekilde oluturma dzeyidir. Tabii en iyi koordinasyonu yapan biri etrafna yeterince yardmc da almaldr. Bazlar beni taklit etmeye alyorlar, fakat bunun gerekle hibir alakas yoktur. Benim alma dzenim sistematiktir, burada boluk yoktur. Tempo ve tarz ok sratlidir. Bunun byle olmas gerekiyor. Benim konumum bunun byle olmasn zorunlu klyor. Buna g getirmek mmkn deildir. Kolektif alma tarzn tutturmamak sizi mahvedip tannmaz hale getiriyor. Ben bunun nlemini almakta zorluk ekiyorum. Sizi nasl kurumlatracam dnp duruyorum. Bu arada ciltler dolusu deerlendirme gelitirdik. zellikle bu devrede arlkl olarak ynetim sorunu konusunda kapsaml zmlemeler gelitirdik. zmlemelerin dzeyi dmana bile katk salad. Ama ne yazk ki kendi i yapmzda bunu gerekletiremedik. Bu durum iler acsdr. Bu gidiatn nn almaya alyoruz.

Dnyada gerekleen ynetimlerden fazla rnek vermek istemiyorum; ama bir Amerikallar ve Almanlarn ynetim olayn salkl bir ekilde zme kavuturarak gelimeyi yakaladklarn da grmezden gelemeyiz. Bunlar mkemmel bir ynetim mekanizmas oluturmular, hem teorik ve hem de pratik olarak mkemmel bir ekilde rgtlenmiler. Burada hemen unu belirtmek istiyorum: Bunlar bizim kadar fedakar ve cesaret sahibi deiller. Ancak ynetim konusunda mkemmel bir organizasyon gelitirmiler. Bu fedakarlk ve cesaret gcmze bir de ynetebilme gcmz eklenmi olsayd, karmza kesinlikle hibir g kamazd. Benimsemediimiz Gneyli glerin ynetimine bakn: ok hassas ve olduka gelimitir. Yine olduka kk grdmz YNKnin ynetim gcne bakn: Bizden olduka ilerdedir. Bu rgtler yllarn tecrbesiyle ve hakim snf alkanlklaryla ynetebilme olayn mthi kavramlar, bizi bile ynetmeye kalkyorlar. Unutmayalm ki, birok alma birimimiz onlarn denetimi altndayd. Hatta bu savata bile dolayl mdahale etme durumumuz olmasayd, ksa srede onlarn etkisi altna girdiinizi bile fark edemeyecektiniz. rgt gcmz hi de yle ynetilecek veya onlarn karlarna alet edilecek bir yap deildir. Ama ynetim, bu gc objektif olarak o duruma sokuyor. Ynetim kaybetse bile gcmz bunu kabul etmemelidir. Biz kendi tarzmz ok atk. Benim ynetim gcm ve tarzm ok nemlidir ve bu g btn bir ulusu en st dzeyde idare ediyor. Siz bunu bile irdelemiyorsunuz. Benim nasl ynettiimi neden grmyorsunuz? Halbuki bir komutan bize bal olarak hareket etme iddiasnda olmaldr. Peki, ynetim tarznda neden bu kadar farkllklar oluuyor? Ben yoktan var ederek yaratyorum. Bundan dolay bana ynetemiyorsun diyemezsiniz. imdiye kadar da olaanst bir ekilde ynettik. Ama siz kk bir blgede hibir eyi deitiremediinizi itiraf ediyorsunuz. Suu kendimde mi arayaym, yoksa sizde mi? Paranz, silahnz ve savanz m yoktu, yoksa alan m dard? Hayr, hepsi de vard. Hatta benim sahip olduum olanaklardan daha fazla olanaklara sahiptiniz. nsanlar ve ara gereleri deerlendirmeme, hatta yeme ime olanan bile iyi deerlendirememe durumunu yaadnz. Bizim en nde gelen arkadalarmzn bile kulland hitabet dili kartcdr. Basit bir ynetim dilini dahi gelitiremediler. Defalarca uyarmamza ramen bu alkanlktan vazgemediler. Heval, dilin kartyor diyorum, bu olumsuzluk bana kadar yansyor. Bu kartc zelliin farknda bile deiller. Bu sorun zerinde ok ciddi bir biimde duracaz. Ama sadece durmakla yetinmeyip, eitime de gereken arl vereceiz. ounuzun yneticilik gcne baktmda inanlmaz derecede gerilikler gryorum. zellikle tempo ve hitabet dilinde ekicilik, yine dncede derinlik yoktur. Btn bunlar askerlik iin gerekli olan en temel zelliklerdir. Trk subaylarna bakn, jilet gibidirler. Hepsinin kulland kelimeler adeta seilmitir ve lldr. Bunlar hesapl kullanrlar, nk onlarda ynetim gc esastr. Bunun dnda fazla bir ierie sahip deiller. Adamlar jilet gibidir ve biime de olduka nem verirler. Biimli olduklar kadar rgtldrler de. Toplumda ak gibi denir ya, ite yledirler. Ama bizde ise yapnn yars ruh hastas gibidir. Bir de fiziki olarak hepsi elimsiz ve biimsizdir. Yine diline baktmda, hemen herkesin kendine gre bir dili var. Ordulamamann en temel nedenlerinden birisi de budur. Ayrca hukuk ve ngr de yoktur. Birou iki metre tesini bile gremiyor. Grse bile buna gre pratik tedbirler gelitiremiyor. Bunlar ynetimin esaslardr. ngrs olmayan, tedbir almayan, tarz yakalamayan ben ne yapaym? Bu noktada Ben dayanmak istiyorum, ben cesurum demenin bir anlam yoktur. te kr cesaret dediimiz budur. Bu ok nemli bir hastalktr. Hi kimse yannda bir yardmc bulundurmak istemiyor. Bulundursa can sklyor. Byle bir ynetim neye yarar? Hi kimse eitilmezse, asl olan yardmc yetitirilemezse ordu nasl kurumlar? Herhangi bir kaypta oluacak boluk nasl doldurulacak, kimler nasl gelitirilecek? Bu sorular kendinize sorma gereini bile duymadnz. Btn bunlar neden yapmak istedim? Bu soruya cevap vermem bile mmkn deil. nk benim burada insan yetitirme llerim ok snrldr ve bunlarla uramam da ok zordur. Hatta bazlarnda yle bir anlay var: Eer yetitirdiklerimiz yerimizi almaya kalkrsa bize yer kalmaz diyorlar. Bu ynl korkusu olanlar, kendilerine yedek oluturma konusunda son derece isteksiz ve kararsz davranr, dolaysyla kendilerini tek klmak isterler. Bu iler bensiz olmaz diyenler, partinin bymesini istemeyenlerdir. Bunlar saflarmzda ok ska yaanm durumlardr ve bu ynl kurnazlklar olduka yaygndr. nk Parti hep bana muhta kalsn deme anlayndan hareket ettikleri iin byle bir sonuca varyorlar. unu sormak gerekiyor: Sen hasta dtnde veya bir atmada yaralandnda yerine geecek adam olmazsa kim zarar grr? Bu anlaya gre partinin zarar grmesi pek nemli deildir. nk esas olan ey kendisinin bireysel karlardr. Bu anlay tamamen egemen ulus veya snf anlaynn bir rndr ve ok tehlikeli bir anlaytr. Herkes partiye zarar gelmemesi iin tedbir almak zorundadr. nk parti birey iin deil, bir halk iin vardr. Bu konuda nderlik milyonlara mal olmu durumdadr. Neden ben bu kadar kadro yetitirmeye alyorum? Ak ki, bunu kendimi uzun sreli yaatmak iin yapyorum. Siz ise tam tersini yapyorsunuz. Siz Ben olmasam, benden sonras tufan anlayna sahipsiniz. nsan yetitirmemenizin nedeni budur. Bu, kr feodal bir anlaytr veya toplumumuzda var olan kr ailesel ve dar airetsel dnceye sahip olmadan kaynaklanyor. Siz Olacaksa benim olsun, olmayacaksa hi kimsenin olmasn gibi bir felsefenin temsilciliini yapyorsunuz. Bu gerekliin altnda yatan neden budur. Bu ok gerici bir anlaytr. Peki, imkanlar ayn deil midir? alma sahalarnzda istediiniz kadar yneticiyi ve kadroyu yetitirebilirdiniz. Ama siz bunu yapmadnz. Snf izgisine oturan ve ulusal kurtulu mcadelesine nderlik yapan kadro yetitiremediniz ve Benim dmda hibir gelime olmasn dediniz. Peki, bu ne anlama gelir? Bu, insan sevmeme, halk sevmeme, kendisi dnda kimseye yaam hakk tanmama ve ksaca ordulamay esas almama dncesinden kaynaklanyor. Bu tipler her eyi kendi dar aile ve airet karlarn esas alp bireysel karlarn n planda tutmak iin yaparlar. Eminim ki, yzde doksannz byledir. Ama sorun kavranmyor, fark edilmiyor. Bu noktada PKKli gibi deil, bir aile ocuu gibi hareket ediyorsunuz. Bu yzden yetenekleriniz de dumura uratlm oluyor. PKKlilemek, aile balarndan, kabile, airet ve dar blge karlarndan syrlmak demektir. PKKli olma niyetinin anmas tehlikelidir. Dolaysyla ne kadar PKKli olduunuz gereini sorgulamanz gerekiyor. PKKlilemeyi esas alan birisi byle bir eyle kendisini snrlayamaz, gelimeleri kendisinde tkatamaz. PKKnin doru bir ulusal izgisi, doru snfsal izgisi ve doru yntem kullanma durumu vardr. yle anlalyor ki, PKKyi snf d etkiler on yl uratrm. Bunu ister farknda olarak, isterse bilinsizce yapn, hi nemli deildir. Eski snf zellikleri gelimeyi durduruyor. Sizin de eski bireysel inatlarnzn ve dayatmalarnzn hepsi snfsal bir temele dayanr. Bu zellikler geri snf zellikleridir.

Parti Kurmaylarn ve Kurtarclarn Birletii Yerdir Biz srekli partilemekten sz ediyoruz. PKKnin 17. kurulu yldnm geride kald. Parti 18. kurulu ylna girerken, halen partileelim diyoruz. Partileme ciddidir. Henz partilemeyi yaayanlar ve yaatanlar ortaya km deil. Ben tam tersini gryorum. nderliin byk bir direnmesi ve temsil gc olmasa, PKK geri toplumsal dzenin oltasna taklp yem olur. Dmzda yaanan snfsal ve partisel bitmilik dzeyi o zaman bizim iimizde de yaam hakk bulacak. Darda bitip tkenmi anlaylar iimizde yaam hakkna sahip olmaya alacak. Reel sosyalizm rnei bunun byle olduunu gsteriyor. Yetmi yl iktidarda kalan bir partinin ierisinde bu ynl anlaylar km ve partiyi bitirmitir. Kastettiimiz, eski klasik komnist partilerdir. Bizim partimiz ise en yeni bir partidir, ama en geri toplumsal koullar ierisinde ekillenerek devrimi baarma yoluna koyulmutur. Dolaysyla partimizin toplumsal zemini olduka geri ve bozulmaya msaittir. Kendi abalarmla olduka g getiren bir konumdaym. En iyi birliklerimizin durumuna baktmda, neden g getiremediklerini ve neden savaamadklarn grebiliyorum. Birliklerimizin birou ya oportnist elere iyi bir zemin tekil ediyorlar ya da kk admlar temelinde giderek n alnamaz bir oportnistlie yatyorlar. imizde birok snfa zemin tekil edecek anlaylar ve yaklamlar var. Bu byk bir yetmezliktir. Hepinize soruyorum: Bu anlaylar neden savunuyorsunuz? Senin herhangi bir snf temsil etme gcn olmazsa, nasl hareket edebilirsin? Hepiniz bireycilii dayatyorsunuz. Kimsenin kimseyi takmad ve kyasya bir yarn olduu bir ortamda, ancak kendisini dnen insanlar kabilir. Bireycilik, kendini yitirme anlamna gelir. En yaknnzdaki birlikler bile cannza okur. Hele bizdeki yoksulluk ve agzllk hesaba katlrsa, bunun sonucunun nereye varacan kestirmek bile zordur. Toplumumuzun nasl atomlarna dek paralandn gz nnde bulundurursak, bu paralanmln parti ortamna yansmasnn ok kt sonular douraca aktr. Bir de deerler iin tartmak ve birbirine kar dmanca emeller beslemek olduka kt sonularn ortaya kmasna neden olur. Partinin byle olacan dnmek korkun bir durumdur. Partileememek, sosyalizmde geri kalmak demektir. Bunu kim kabul edebilir? Siz kabul edebilirsiniz, ama ben bunun byle olmayacan kantlyorum. Benim ynetim gcm olmazsa, ne kadar drst olursanz olun, btn abalarnz boa gider. Ah vah etmekle hibir ey kurtarlamaz. Hele bu kadar ehidimizden sonra, byle durumlara dmek hi kabul edilemez. Trk Solunun iine dt durumu gryorsunuz. Neredeyse herkes kendi gemiine kfr yadracak. Bizim yllarmz aldlar deyip bize de dil uzatanlar oldu. Bunlarn hibiri kendi ehitlerine ve gemilerine sahip kmadlar. Bununla birlikte yaam da gelitirmediler. Bunlarn kulland dil dman dilidir. Yenilmi sola bakn ve kendinizi grn. Onlarn iinde bulunduu durum bize yansrsa, iimizdeki dalma daha iddetli olur. Bunu tekrar vurguluyorum. Neden Krtler birbirlerini acmaszca vuruyorlar? Bir tavuk iin bile birbirlerini vuruyorlar. Bu rgt iine daha tehlikeli bir biimde yansr. O adan diyoruz ki, partilein ve kendinizi tutarl kln. Sava gerekliimize doru temelde cevap olmaya aln. Bu sizin iin nefes alma ve yeme imeden daha nce gelir. Bu da ancak gl bir ynetim mekanizmasn oluturmakla olur. Kendisini ynetemeyen, bir partiyi de ynetemez. Parti esasta bir kurmay heyetidir. Partinin baka da bir tanm yoktur. Ustalar unu sylyor: Parti, ii ve emekileri yneten bir kurmay heyetidir. Sizin durumunuza baktmda, kurmay heyeti olmay bir yana brakalm, kendinizi bile tayamyorsunuz. Bu nedenle olaanst bir abayla tedbir gelitirmemiz gerekiyor. Bu abamz, partilileri kr kuyudan karmaya benziyor. Btn abamz bunu yapmaya yneliktir. Bizim kadrolarmzn byk bir blm kurtarc deil, kurtarmalk durumdadr. Uzun izlenimler sonucu una vardm: Adeta ne kadar hasta varsa hepsi ortammza geliyor ve Bizi kurtarn diyorlar. Halbuki parti, kurmaylarn ve kurtarclarn birletii bir yerdir. Parti saflarna baktmzda, byk bir blmnn kurtarlmak amacyla geldiini grebiliyorum. Bunlar yanltr ve buna kar tavrmz ok serttir. Bu kurtarmalk olanlar neden getiriyorsunuz diye soruyoruz. Parti, hastalar yeri deil, bir hekimler topluluudur. Bu kadar hastay getirirseniz, bunlar kim tedavi edecek? inizde doktorluk grevini grecek kimse yok. Bir tek ben varm. Tek bir kii bu grevin stesinden nasl gelebilir? Bu ok anlalmaz bir durumdur. Ortammza ok hasta gelmi; size baktmda bunu grebiliyorum. Hi kimsenin kendi hastalklarn partiye tarma hakk yoktur. Salam insanlar her an bir hekim konumundadr. Bunlar toplumu ve dolaysyla bireyi tedavi edebilecek gtedirler. Hibir parti bu kadar hastalkl yapy barnda tamaz. Adeta Al belay, bana sar misali geliyorsunuz. Madem ki iddialsn, o zaman yanna al ve eit, zel bir yetenein varsa onu gster. Buraya gelenler sorumluluk hissini duymadan geliyorlar. Ama biz batan beri buraya byle gelinemeyeceini syledik. Biz, dmann Adam olamazsnz deyimini boa karmaya alyoruz. Halkmz olduka kle bir halktr. Bunun sizde yansmas daha da byktr. Kendinize baktnzda bu gereklii iyi grmeniz gerekiyor. Ben nsan doutan ynetme zelliine sahip deildir grne katlmyorum. Hayr, insan isterse ve kendisine yklenirse birok eyi baarabilir, baaramayacan da baarabilir. Nitekim nderlik gerekliimizde bu ok somuttur. Ben kendimi size atm. En aresiz bir ortamda bir sr olanak yarattm. Neden beni anlamyorsunuz? Neden benden g almyorsunuz? Dnya benim bu ynm gryor. Amerikallardan tutalm Trk faistlerine kadar hepsi benim iin amansz bir uygulayc diyorlar. Bu ispatlanmtr. spatlanm eyi tartmaya gerek var m? Hayr, gereklerini yerine getirmeye ihtiyacmz var. Baka snfn temsilciliini yapyorum derseniz, ben de sizin derdiniz bakadr derim. Biz bu anlaylarla eliiriz, kesinlikle uzlamayz. Bu tiplerin yanmzda yeri yoktur. Hastalarn yanmzda ne ii var? Baka snf temsilcilerinin benim yanmda veya kurmay heyetinde ne ii var? Bunlar kesinlikle nlemek zorundasnz. Bunu size sosyal ve cezai meyyidelerle anlatmamalym. Siz gerekten kurmayda yer almak iin talepte bulunmusunuz, ama bunun gerekleri de ok aktr. nderlik bunu biraz kantlamtr. Ben baarsz olsaydm, baarszlm ilan ederdim veya iinde bulunduum koullar bunu zorunlu klard. Yani doal olarak iflasm getirirdi. Ama iflas etmemiim, etmem de. Adeta ok yksek bir performansla gelimeleri ynlendirmeye alyorum. Bunu dman da ok iyi gryor ve itiraf ediyor. Aslnda biz de byleydik diyemezsiniz. Hayr! ounuzun durumu ortada ve byle olmadnz belli oluyor. nk ben bu elikiyi ok ak gryorum. Bu alanda arlkl olarak airet yaklam iine giriyorsunuz. Airet, aasnn yaptn kabul eder. Bizim bu gereklikle alakamz yoktur. Gerek mevcut ok modern emperyalist ve smrgeci g olsun, gerekse ibirliki g olsun, hepsinin stnde bir ynetim potansiyelimiz var. Bizim airetilikle veya dar komnist ynetim biimleriyle alakamz yoktur. Biz onlar oktan amz. Yetkin bir ynetime ulamay esas alacaksnz. Buna ulamak iin de ideolojik, siyasi ve rgtsel eitimi yeterli dzeyde alacaksnz.

Ama bizde tecrbe yetmezlii olduu gibi eitimi almama konusunda da bir tutuculuk, hatta saplantlara girme var. Hemen hepinizde bu saplantlar var. Bunun partilemekle alakas yoktur. Komutanln gerek zelliklerini esas alarak ykselmek isteyen birinin doru izgiye gelmesi gerekir. nk ordu komutanl en gelikin parti militanlarndan oluur. Partilileemeyenler veya gl bir teorik ve siyasi birikime sahip olamayanlar iyi bir komutan olamazlar. Bizdeki askeri komutanlarn siyaset ve teoriyle aras pek iyi deildir. Bu ok tuhaf bir durumdur. Komutay gelitirenler, teorik ve siyasi bilgiye sahip olabilmeliler. Bizim en zayf olduumuz ve kaybettiimiz nokta burasdr. Biz ounlukla komutay kyllere ykledik. Bu zellikleri tayan birinin btn abalarna ramen sava gelitiremeyecei bir gerektir. Gemi srelerde bu aa kmtr. Byk abalara ramen orduyu neden gelitiremiyorlar? nk teorik ve siyasi kapasite yoktur. Kyllk, sava fazla gelitiremez. Kylnn isyan kendiliinden bir isyandr. Bunun tesinde hibir ey gelitiremez. Ne kadar hrpalandnz gryorsunuz. Kyllkte srar eden anlaylarn bizi nereye gtrd ve dzenin basmakalp azn kullananlarn bizi ordulamada ne kadar geri brakt ortadadr. Pratik abay teorik birikimle birletirmeyenlerin elikisini yayoruz. u anda PKK ordulamasnda yaanan durum budur ve bunlar bize kaybettiriyor. Bunlar zaferi kaybettirdiklerinin bilincinde bile deiller; bu gereklik onlarn umurlarnda bile deil. Bu byle olduu halde kimse kendisini yormuyor. Kendi ahsnzda bir partiye kaybettiriyorsunuz. PKKnin kayb, bir ulusun kayb demektir. Burada kimse sorumluluk bilinciyle hareket etmiyor. Zayflk var, yetki ve sorumluluk konusunda tam bir mulaklk var. Btn bunlar sizin iyi bir kurmay olmadnz ortaya koyuyor. Partiyi halkn kurmay yapamyoruz, zelde de ordu kurmaylmz gelimiyor. Tartmalarmzda ortaya kan sonu bu oluyor. st dzeyde bir belirsizliin var olduunu, yine her eyin birbirine karm olduunu sylyorsunuz. Anlald kadaryla tam bir bireycilik var. Bireycilik etkili durumdadr. Sistem olmad m, her ey bir mekanizmann paras gibi almad m, iler yrmez. Tek bana kaldn m ileri yrtemezsin. Tek bana kaldn zaman ordu darbe yiyor. Baz kayplar tahlil ederseniz, hepsinin altnda bu nedenin yattn grrsnz. Tek bana kalan biri doru drst karar veremez. Tehlikeyi grememenin, karar verememenin, olana grememenin ve dolaysyla zerine yryememenin neticesinde kayplar yaanmtr. Daha dorusu kazanmamz gerektii yerde kaybetmiiz. Tarih size ok basit geliyor. unu sylyorsunuz: Olup bitenler beni fazla ilgilendirmez veya G getiremedim, Ana Karargah yapmalyd, blge karargah yapmalyd. Bunlar doru olabilir. Ama eer karargah karargahlnn gereklerini yerine getiremiyor veya savata kurmay olmay bilmiyorsa ne yaplr? te bunun iin inisiyatiflerden bahsettik. Onu gsteremezseniz, iine dtnz durum bu olur. Nitekim bu kadar yldr savayorsunuz. Bizimkilerin sava ierisinde terfi gelitirip gelitirmedikleri de netlie kavumamtr. Hepsi er gibidir, ama kendini general gibi grr. Bir gn generaldir, ertesi gn erdir. TC de bunun farkna varm, onlar da Byle olmaz diyorlar. Bu nedenle beni de eletiriyor, Bu nasl ordudur? diyorlar. Bir gn komutan olan biri, ikinci gn er oluyor. Bunun sorumlusu ben deilim. Biz iyi bir ordu kademelemesi iin ok ey yaptk. Bunlar daha ileride sadece teorik boyutuyla deil, pratik boyutuyla da amaya alacam. Hemen hemen birok alanda eitim sorunlar, sava sorunlar yaanyor. Bunlar pratik tecrbelerimizle gidermeye ve bu uygulamay buradan balatp btn alanlara yaymaya alacaz. Buradaki faaliyetlerimiz btn partiye tarlaca iin ve buray kazanmann btn partiyi kazanma anlamna geleceinden dolay srarla zerinde duracaz. Sanyorum ilk yapmamz gereken ilerden birisi, ynetim asndan baz dzenlemeler yapmaktr. Ynetim asndan bireysel koordine fazla etkili olamyor. Bireysel koordinenin temsili fazla yaplmyor. Bu koordine ok bireyci temelde kullanlyor. Bunun faydadan ok zararl olduu ortaya kmtr. Ancak bireysel koordinenin varln inkar etmemek gerekir. Buna gl kiilikler ahsnda frsat tanmakla birlikte, kolektif ynetime daha fazla arlk vermek gerektii ortaya kyor. Bireysel koordine yerine kurumlar dnemini gelitirmek daha baarl olur. Bana gre bu yntem daha fazla sonu verici olacaktr. En tepede eyalet koordinatr, onun altnda blge koordinatr, daha da altnda manga dzenlemesine kadar kendi kendimizi ucuza kaptrmamalyz. Kolektif ilkeyi, kurul ilkesini kurum da dahil esas almalyz. Eer bir kiiye inisiyatif verilecekse, o da doal olarak baarsyla, temposuyla ve tarzyla kendini kabul ettirmelidir. Bata neyi yapaca belli olmayan komutan olarak bamza dikmemeliyiz. Baz konularda kaybetmemizin nedeni budur. Kendini kantlayan yine de n plana kabilir; ama bu k ynetimin rzasyla olmaldr. Byle bir yol ve yntem daha doru olacaktr. Bu sadece buras iin deil, her taraf iin geerlidir. Bu uygulamay buradan hareketle her tarafa yaymaya alacaz. Dncemiz budur. Kurullarn veya kurumlarn szcleri olabilir. Ama ille de tek bir kii tarafndan ynetilecekse, birisi kp bu iin temsilini yapar. Ama biri dierini boa karmayacak, tam tersine destekleyecektir. Grev blm yaparak oluan bir teklemeyi dierlerini boa karma biiminde deil, tam tersine onlarn eksikliklerini tamamlamak biiminde anlamalyz. Bu uygulama doru bir ynetim anlayn ortaya karr. Bu, doru bir ynetim ilkesidir. Dierleri tek olan tamamlamak zorundadr. Aksi halde tekleme btn zorluyorsa, yani kurulu veya komiteyi zorluyorsa, o teklemeyi ortadan kaldrmak veya snrlandrmak gerekiyor. Btn almalara yenilik getirmek istiyoruz. Tartp bunun ilk deneyimini de burada yapacaz. Herhalde bu tarz, ynetim sorununa snrl da olsa bir zm getirecektir. Yeniler, eskiler ve eitli dzeyde grev alanlarn birou deiik biimlerde bu anlay erevesinde ynetim olma denemesine tabi tutulabilir. almalarnz kurul biiminde olacaktr. Ben yine tek kalyorum, ama sanyorum benim tekliim halk arasnda da onay grmtr. Halk benim tekliimi mthi istiyor. Hatta bunu daha da gelitirmemi ve mutlaklatrmam istiyorlar. Siz de zaten yardmclarmla birlikte almam istiyorsunuz, ama zayf kalyorlar. Tabii yine de ben her eye ramen kolektif alyorum. ocuklarla bile kolektif altm. Benim byle bir sorunum yoktur, ama sizin kolektif alma sorununuz var. Hem kolektifleme hem de tekleme sorunlarnz yaanyor. Bunun iin kolektivizmi ve inisiyatif gelitirmeyi kesinlikle halletmemiz gerekiyor. Bu zm ciddi bir zm olabilir. Buras ayn zamanda bir ordu birimi gibi ele alnabilmelidir. Burada salayacamz gelime zincirleme olarak dier alanlara da yaylabilmelidir. Birbirine ok benzeyenlerle deil, farkl olanlar da ayn kurul iinde bulundurmaya zen gstermeliyiz. nk birbirlerine ok benzeyenler, ar elikileri fazla olmayanlar gelimeye yol amazlar. Gelime, elikilerin zm temelinde olur. Benzeyenleri bir arada bulundurursak, o zaman gelime yaanmaz. Benzerlikleri olanlar bir arada bulundurmamal ve elikili olanlarn birliinden de ekinmemeliyiz. Bu konuda da byk hatalar yaplyor. Bir birim ierisinde ufak elikisi olanlar hemen tasfiye ediliyor. Bu yanltr. Halbuki elikisi olanla birlikte hareket edilirse, daha nemli gelimeler yaratlabilir veya elikili yanlar zerinde durulup baaryla zmlenirse baar salanabilir. Ayn gz yalnz bir eyi grr, ama farkl gz deiik alardan ok ey grr. Dolaysyla ortaya ok zengin birikimler kar.

Bu konuda da sizde bir hastalk var. Herkes belli bir g almak ve benim gibi olmak zorundadr. Bu byle bile olsa, bunun zamanla olacan gz ard etmemek gerekiyor. Bu anlamda elikileri ze ze sonuca ulaacamz grmemiz gerekiyor. Balangta Huyu huyuma benzemeyen ve dediim gibi yapmayanla almam demek, paralamak demektir. Byle paralama eski toplumun tuzana dmek anlamna geliyor. Bu, kendi toplumsal eliki dzeyimize zm gc getirmeme anlamna gelir ki, bu da yenilgidir. Bu, yaygnca yaadnz bir durumdur. Ben u kiiyle almam demek doru deildir. Bazlar holanmadklarn imha ettiler; dlamay brakn, tuzak kurup tasfiye ettiler. Bu birok yerde yaand ve olduka vahim bir durumdu. Eer birlikte almay bilseydik, birok deeri koruyabilir ve kurtarabilirdik. Bu byk bir gelimeye yol aabilirdi. Ama ucuz anlay bunun nne geerek gelimeyi engelliyor. Bu batan kaybeditir. Ben burada yntemimi size gsterdim. Ben bu rgt iine elikilerle baladm. lk ilikilerim, ky toplumundaki baz elikileri zmek temelinde geliti. lk ilikilerim kart ailenin ocuu ile balad. Kydeki ilk rgtlenmem bu elikilerin zm temelinde balad. Dikkat edin: Bu, ilk rgtlenmemizin temelidir. Yine Ankaradaki km, dmann dayana ve gl temsilcisi olabilecek glerle ilikiye geerek gerekletirdim. O dnemdeki k bu ilikiyi kullanarak saladm. Kart olan iki elikiyi birletirdim ve salkl bir k yapmay baardm. elikileri birletirme sonucunda gl kan taraf ben oldum. Bu elikileri lehime ileye ileye sonuta TCyi erittik; yine oluturduu toplumu erittik, kydeki o gerici dmanca ilikileri erittik; halk arasndaki elikileri ve yine devletle olan elikileri doru zmledik. Benim btn iliki mantm byledir. Belki siz farknda deilsiniz ama, bu byk gelimeyi biz bu temelde saladk. Benim ilikilere yaklamm bu temeldedir. Btn bunlar kapsaml bir biimde bir kez daha anlatacaz. Sonuta gelimeniz gerekecek. e hakim, ynetebilecek bir kadroyu oluturmay salamasn bileceksiniz. Artk deiik bahaneler ve gerekeler ileri srlmemelidir. Eer yle olursa, ya iflah olmaz rmn tekisiniz ya da art niyetlisiniz. kisi de kabul edilemez. Bu kadar direnen, bu kadar mcadele ettiini sanan kii herhalde elikilerin doru zmn de gsterecek gc kendisinde bulur. Genelde PKKde seviyeler birbirine yakndr. Bizim sorunumuz ok geri olanla ok ileri olann ynetilmesi deil, birbirine yakn olanlarn birbirlerini ynetmesidir. Birbirlerine yakn olanlarn da ynetimi ok nemlidir, hassastr. Geri olanlarn ynetimi daha kolaydr. Gruplarn kendi iinde kendi kendilerini ynetmeleri ok nemlidir. Bu, sayg ve ciddiyet ister. Yine yakn seviyede olanlar ynetmek ok nemlidir. Bastrmak ok kt eyler ortaya karabilir. Geri insanlarn yerine koyarak ynetmek hi kabul edilmez. Zaten en ok bu hatay iliyorsunuz. Sana yakn olan ynetemez ve ona bir eyler veremezsen, o seni reddeder ve sen de karndakini bastrmaya ynelirsin. kisi de hataldr. Ret de, bastrma da hataldr. Dolaysyla bu ynetim hassastr, vermeyi bileceksiniz. Zaten topluluumuz gl olduu iin sizden olaanst bir aba da istemez. Ama yine de hassasiyetleri vardr, gereklerinin yerine getirilmesini isterler. Hatta doru ynetim konusunda srarl olacaklardr. nk nderlii gnlk olarak izliyorlar. Onlar da gelimilerdir. Bize ters dldnde, glerimiz kesinlikle kabul etmez. Gcmz ne kadar kolay ynetime gelmese de, yanl ynetimleri de kabul etmez. Bunu bilmelisiniz. Ynetimin bir reddetme ve bastrma ii olmadn, tersine bir verme ve benimsetme ii olduunu kabul etmelisiniz. Yine zellikle zorla deil, gnll bir katlm ii olduunu benimsetmelisiniz. Vereceiniz bir ey yoksa, ynetimde kalmanzn da bir anlam olmadn kabul etmelisiniz. Daha ok verme ihtiyac olanlarn ynetmeye ilerlik kazandracaklarn bilmelisiniz. Bu benim iin de yledir. Bir ey veremeyeceimi bilsem, bu kampa admm bile atmam. Ruhen de yleyim. Bir gn olsun fazla bir ey veremeyeceimi hissettim mi, buraya gelmem. Kendimi doldururum, verecek bir eylerim olduu zaman buraya gelirim. Bu hepiniz iin geerlidir. Ayrca alma durumunda olanlarn da ilgiyle almay bilmeleri gerekir. Canm sklyor, fazla bir eye ihtiyacm yok demek de doru deildir. Btn bu konularda mthi yanllklar iine dtnz. Alma ve verme, ynetme ve ynetilme iinde inanlmaz hatalar yaptnz. Bunu bu kk model temelinde dzeltmek istiyoruz. Bunun iin kesin ciddi olacaksnz. Bu basittir, zaten burada ynetim dediin nedir ki gibi hafifliklere dmek olmamaldr, nk burada bir model gelitiriyoruz. Gelikin uluslardan rnek vermek istiyorum. Benim biraz deneyimlerim oldu. Kendimi ok mkemmel grmememe ramen, benim baz hatalarm byk hata olarak deerlendirdiler, beni ok geri buldular. Halbuki ne kadar hassas olduumu ben bilirim. Bununla kyaslaynca sizin durumunuz ok daha geridir. Onun iin ok ciddiye alacaksnz ve yeni ynetim hamlemizi buradan balatacaz. Buradaki baarmzn btn partiyi baarya gtreceini gz nne getirmeliyiz. Burada birinin baars, binlerin baarsdr. Nitekim benim buradaki baarm, btn bir ulusun, hatta insanln baarsna dnyor. Demek ki doru yaklamalyz, kk grmemeliyiz. Ayn zamanda bu bir karakter sorunudur. Buna iddetle ihtiya vardr. Gelimeyi kendinden balatmak, kk apl balatmak, sonucu byk gtrmek gerekir. nanyorum ki, -madem byk bir emekle buraya geldiniz- bylesine hassas bir konuyu gz ard etmezsiniz. yle kendinize sevdalanmaya, kendini umutsuz klmaya gerek yoktur. Eer bu koulda yaam burada srdrrsek, sonu alc almalarmz olacaktr. Olduka verim alnr. Yaama tarzn gelitireceiz. Bu, sava tarzn da doru ele almamza gtrecektir. Bu gereklidir ve byle bir almaya ihtiyacmz olduuna inanmalyz. Yllardr biz gerek PKK kadrolarn oluturmak istedik. Ama imdiye kadar ki btn devrelerimiz yzeyselliin kurban oldular. Bu nedenle lkede feci kaybettiler. lkede ehit denlerin ansna layk olmann bir gerei olarak, bu yanllklarmz bir an nce dzeltmeliyiz. Bunu bu devre ahsnda baarmaya alacaz. Yzeysel, hafif ve basit yaklamlarla kendimizi asla kandrmamalyz. Buradaki yaam savamak kadar youndur. Belki de geldiiniz sahalardaki yaam ararsnz, ama buna hi gerek yoktur. nk o sahalardaki gelimelere yeterince cevap veremedik. Orada yaanan eksiklikleri ortadan kaldrmak iin burada bulunuyoruz. Birok alandan gelenlerin fazla baarl olmadn bildiimiz iin burada toplanmz. Ayrca tecrbelerimizi aktarmak iin buraya gelmiiz. Burada kendimizi partiye vermek iin, orduya vermek iin dolu dolu klacaz. Ben bu temelde buradaki almalarn yksek bir deer ifade ettiine inanyorum ve baarma imkanlarmzn da fazlasyla olduuna eminim. Deerlendirme kararndayz ve baaracaz. 4 Aralk 1995

10

PART TARHN YRENZE VE BEYNNZE KAZIYAMAZSANIZ GEREK BR PKKL OLAMAZSINIZ Yaadmz nemli gelimeler sorun yaratabilir. Kesinlikle ar sorunlar altnda zmsz kalan ve hatta kendini sistematize edemeyen, kendini toparlayamayan bir tek kii bile ortammzda kalmamaldr ve hedefimiz budur. Ben hem tm gcm veriyorum, hem de bu zmleme dzeyinin yksekliini grerek, slah olmayacak bir tek kiinin ortammzda kalmamas gerektiini dnyorum. Sava kendi iinde verecek ve baarya ulatracak militan mutlaka yaratacaz; buna mecburuz. En azndan onun baarl yryn imkan dahiline getirecek, yry gcne ulaacak, ideolojik, siyasi ve doru pratik yaklam tarzn tutturacaz. Her militanmz mutlaka buna ulaabilmelidir. Baka trl kendimizi affedemeyiz. Hatta baka trl ne siz beni anlayabilirsiniz, ne de ben sizi anlayabilirim. Sonuna kadar yoldaa birbirimizi anlayabilmeli ve grevlere cevap verebilmeliyiz. Bunun dnda hibir ey ne bize layktr, ne anlamldr, ne kabul edilebilir, ne de affedilebilir. Kendinize ettiiniz hakaret ve ktlklere artk bir son verin. Gelimemenizin nedeni yllardr yaadnz geriliklerdir. Davasn yrtemeyen, parti izgisini yrtemeyen, sava taktiklerine anlam veremeyen kiiliinize yeter diyoruz. Madem sizi sabrla bu noktaya kadar getirebildik, madem hayatnz fedaice ortaya koyuyorsunuz, o zaman bunu genliinizin verdii gle yksek bir gelime tarzyla sonulandralm. Biz kendimizden kuku mu duyuyoruz, kendimize gvenemiyor muyuz? Davamz basit bir dava, dmanmz sradan bir dman mdr? Soylu amalarmz sradan amalar mdr ki, biz sradan ve zmsz kalalm? Her ey bizi yksek dnmeye, yksek davranmaya ve yksek baarmaya zorluyor. Bunun iin Dada tkand, dada kreldi, dada parti dna, taktik dna dt denilmesinin bir anlam yoktur. Bu szleri artk hibirimiz dile getirmemeli, hi birimiz bunu tekrarlamamalyz. Bu ne kabul edilebilir ne de anlalr bir durumdur. Kim buna yol amsa ona lanet okuyoruz. Kim kendini byle sorun yapmsa ona esef ediyoruz. Kiinin bu duruma dmesi hibir gerekeyle izah edilemez, kabul edilemez. Artk bunu anlayn. nsan kendine ktlk eder de bu biimiyle edemez. Byle parti d olmay, partinin llerini andrmay bir trl affedemiyorum. nk insan kendine ktlk edemez diye dnyorum. Partinin lleriyle kuralszca, belki de iyi niyetlice oynamay artk amanz gerekir. Yoksa bu partide iiniz olamaz. Bu halinizle sizi ne yapaym? Siz nasl yaayacaksnz? Partilemeyi salamazsanz iki adm teniz anlamsz bir tasfiye olmadr, imhadr. Yksek bir partileme olmadan, yllarca savasanz bile sonu bir hitir. Size yazk deil mi? lla kendinize ktlk m yapacaksnz? Neden lleri tutturamyorsunuz? Parti olmadan, bizde yalnz mcadele deil, uluslama olmaz, insanlk kalmaz. Bu kadar etkili bir arac bir tarafa brakarak, hatta kendi elimizle andrarak, dmana en byk destei iten vermi oluyoruz. Bunu yapmayalm, bunun gerekesi de olmaz. Partiyi anlamamak, partiyi temsil etmemek konusunda deli misiniz, siz kontra msnz? Sizin greviniz parti llerini lm pahasna da olsa savunmak ve uygulamaktr. Ulusal kurtulu mcadelesinin tek bir art vardr, o da parti artdr. Parti lleri olmadan ulusal kurtulu olamaz. PKK ideolojisinin ilk cmlesi byledir. Mcadeleye balarken biz byle baladk. imdi bakyorum, PKK adna PKKnin olanaklarn arur ederek bu temel art boa karmann kar sava veriliyor ve siz de bunu seyrediyorsunuz. zellikle drst ve iyi niyetliler bunu yapyor. te suunuz buradadr. Uzlatm, boyun edim, bastrdm, tkandm, gerekeni yapmadm, yetersiz kaldm diyorsunuz. Unutmayn ki, btn bu yaklamlar bu byk amaca darbedir, zarardr. Sizin sorumluluk dzeyinizin neden byle dk olduunu anlayamyorum. Parti davas konusunda neden ilgisiz kalyorsunuz? Bir sigaraya gsterdiiniz ilgiyi en yce davaya gsteremiyorsunuz. Bu noktada kiiliinizden kuku duyuyorum. Kiiliiniz basit amalarn, basit yaam alkanlklarnn kiiliidir. Oysa insanolunun bykl davasyla ve davasna gsterdii tutarllkla balantldr. Bunu esas alan, bundan taviz vermeyen kii byktr; yoksa kendi keyfini ve gdlerini konuturan kii kktr, dkndr ve mcadele saflarnda da er ge tasfiye olur. Umarm her geen gn ok kkl bir biimde doru anlama ve ona gre davranlarna ekidzen verme hepinizde geliiyordur. Hi kimse kendini bizden daha etkili, yetkili sanmasn. Kimsenin buna gc de yoktur. Biz gl bir kiiliiz, bizimle kolay kolay oynanamaz. Bu tutumlar yanltr. Bu, parti lleri dnda yaanamayaca, parti llerinin andrlamayaca, tam tersine her koul altnda llere ballk ve bunun gereklerini baaryla yapma anlamna geliyor. Bu konudaki tm yanlg ve yetmezliklerinizi an. Savan iindesiniz, savatan kaacak adamlar deilsiniz. Bu yanlglar amadan savarsanz, imdiye kadar grdnz gibi en byk zararlar yine kendiniz greceksiniz. Bu, ar bir yenilgi de olabilir. Bu savan hi akaya gelir yan yoktur. Eer tutarl, ciddi, anlayl ve taviz vermeyen bir militan olursak bu ii yrtrz. u anda en temel sorunumuz budur. Bunun dnda temel sorunlar yoktur. Dier sorunlar talidir ve buna bal olarak zme kavuur. te bu nedenle iinizde halen zmlenmedik, yetiemiyorum, anlayamyorum, dnemiyorum diyen varsa, bunlarla zel olarak ilgilenebilirim. nk ne desteksiz tek bir arkada brakmak, ne de bahane kabul etmek istiyorum. Biz yoldaz, sonuna kadar samimi olabilmeliyiz. Bizim birbirimizden saklayacak, alkoyacak hibir olumsuzluumuz ve yetersizliimiz olamaz. Yoldalk sonuna kadar drstlk demektir. Sznde ak olmak, ne pahasna olursa olsun varlan bir sonuca sonuna kadar bal kalmay bilmek demektir. Bizde zorlama yoktur, her ey ballk temelindedir, fakat ballk da son derece kesindir. PKK budur, PKKnin baka tanm dnlemez. Kimse size aceleyle byk admlar atn demiyor. Belirttiimiz erevede kk admlar da atsanz bu kabulmzdr. Yine kimse size ok daha fazla savan da demiyor. Kendinizi bu konularda dzeltin diyoruz. Yine kimse rahat, emniyetli, hatta salkl yaamay kendinize layk grmeyin demiyor; tam tersine daha saygl, daha salkl, daha yoldaa, sevgiyle dolu bir yaama sahip olun diyoruz. Bizim sahamzn byk bir yaam okulu olduu kesindir. Biz burada cephelerden kat be kat daha da ar bir sava yrtyoruz. Buradaki sava ok iddetlidir. Dalardaki sava buradakinin yannda ty kadar hafif kalr. Byk ideolojik sava kazanlmadan, pratik savan yanna bile yaklalamaz. Sizin dramnz, acnz ve yanlgnz buradadr. Dncede byk sava veremediiniz iin sizden byk komutanlar kmyor. Ben bunu daha iyi anlyorum. Benim yaadm byk ideolojik alt st olular olmasa pratie byle hkmedemem, size hkmedemem. Esasta bu partiyi yrtmem ideolojik gcmle balantldr. ok iyi dnr, ok iyi admlar atarm. Bu da PKK demektir, PKKnin imdiye kadar baaryla yry demektir. Yoksa pratikte hepiniz benden daha fazla hareket ediyor ve savayorsunuz, ama etkisiz oluyorsunuz. Bunun nedeni ideolojik zayflktr. deolojik olarak neden geliemiyorsunuz? Dnemiyorsanz, gereken kolayl, destei ve her trl yardmlamay salayarak sizi gelitirebiliriz. Kadro yaps bu konuda gldr. Kendi iinizde youn bir tartmay

11

gelitirebilirsiniz. Bizim sahamz ok gzel bir okuldur. Tarihin baka dnemlerinde olsun, gnmzde olsun byle bir okul dzeyinin olduunu sanmyorum. Burann deeri ok yksektir. Bunun iin sonuna kadar size gerekeni aln. ok gerisiniz, hatta ok tehlikelisiniz. Mevcut kiilik dzeyinizi aamazsanz dman karsnda baary deil baarszl, zaferi deil yenilgiyi, yeni kiilii deil eski kiilii yaayacaksnz. Bizim ykmz Bir Halkn Dirili yksdr Kendi yaam ykm gelitiriyorum. nk orada bir durum anlatlmak isteniyor. Hemen hepinize hakim olan durumlar var, yaam tarzlar var. Bu yaam yks gvensiz, bilinsiz, rgtsz, iddiasz ve yenik bir kiilik dzeyini yerle bir etmenin savadr. Hepinizin zayflklar, iddiaszl, eitli zavalllklar ve gszlkleri bu hikayede almtr. Tabii bu bir halkn nderliidir. Bir halkn zayflklar ve gszlkleri almtr. Byk bir ustalkla bunu yaptm, bu yknn bykl de buradadr. Bu kesinlikle bir bireyin yks deil, yaamda gerekletirilen bir halkn dirili yks oluyor. Bu ykde ok byk bir ustalk, sabr, incelik ve zorluk var. Kitle arasna bile girmeden bu kadar rgtleyici gcmn olmas yaamn gcnden ileri geliyor. Sizin kadar dolamyorum, fazla kimseyi de grdm yoktur, ama ok byk bir etkileyici gcm var. Bu kesinlikle yaam tarzndan kaynaklanyor. Halk iin yayorum, srekli dnyor ve her zaman ok akll admlar atyorum. ok sorumlu, ok iddial, ok inat, ok dikkatli, krk defa lp bierek bunu yapyorum. Sonu, her geen gn bir ileri adm daha atmaktr. Siz de kendinizi byle ayarlarsanz, kesinlikle bu ii yksek bir baaryla yrtrsnz. Zaten bunun baka yolu da yoktur. Sizin i anlaynz, dmann yzyllardan beri dayatt hamallama, basit kyl emekilii ve imdi de ayak ilerinde, tortu ilerde almaktr. Bu i de lmcl bir itir. Benim i anlaym ise bu basit kyll, hamall aan bir itir. Size ykde bunlar da anlattm. Kyl ilerinde mkemmel alrdm, rgatl mkemmel yapardm, fakat bununla kurtulu olmaz dedim. Farkl birok ite de altm. Bilim iinde de altm, onu da iyi reniyordum, ancak bununla da kurtulu olmazd. En son halk nderliine ulancaya kadar altm. imdi beni halk nderlii yapmak biraz tatmin ediyor. nk orada topyekn kurtulu var. Ama sizin imdiye kadar ki i anlaynz bireyseldir. Halk nderliine tabi tutulduunuzda hakimiyetiniz gelimedii, gcnz el vermedii ve bireysellikten de tam kurtulamadnz iin mahvoluyorsunuz. Sizin skntlarnzn en temel nedeni budur. Benim dayattm halk nderlii tarz ile sizin dayattnz olduka basit iler temelinde ekillenen bireyciliiniz birbirini kabul etmez. Birisi dierini bitirmek zorundadr. Bireycilik, her ycelen deeri tketmek ve anlamszlatrp boa karmak ister. nderlik deerleri ise, en dm insan ayaa kaldrp yceltmek ve kaybedilen her eyi kazanmak ister. Zaten nderliin bykl de buradan ileri geliyor. Bu konuda nderlik gerekliini incelemelisiniz. Parti gereklii, nderlik gerekliidir. PKKlilemek demek, nderliklemek demektir. Sradan insan ilikilerinden kp ycelen, kapsayc toplumsal ve ulusal dzeye, hatta onu aan insanlk dzeyine ulamak demektir. PKKlilemenin en doru tanm budur. Bu daha somutta nasldr? Yaadnz her trl bireycilikler ve darlklardan kurtulacaksnz. rnein u anda hibir bireycilik beni tatmin etmiyor. Eskiden bir sigara ierdim, imdi onu da braktm. Eskiden uykuyu, rahatl, ksacas kendi alkanlklarm severdim; imdi ise bunlar bana yktr. Beni sevindiren ey yksek zgrlk geliimidir, yksek baarl yrytr. Bunun dnda her ey benim iin anlamszdr. Ycelmenin baka trl ifadesi de olamaz. Siz de bunu ruhunuzda gerekletirdiiniz ve pratiinizle bunu pekitirdiiniz oranda PKKlileiyorsunuz demektir. rnein, bireysel bir alkanla ok tapmanz ve bireysel keyfi tutumlarn zerinizde ok etkili olmas, bunlara tenezzl edip anlamsz alkanlklardan vazgememeniz partilemenizin nnde kesinlikle bir engeldir. Ben kendi deneyimimi size anlatyorum; bu tecrbe bana bunlar syletiyor. Kolektif zgrleme olmadan, birey olarak yaam ok anlamsz buluyorum. Zaten beni imdiye kadar bu byk abaya zorlayan da budur. nk bana gre insanlar zgrlemedike birer alaktrlar ve hepsini bu durumlarndan kurtarmak gerekir. Sokaa kp insanlar arasnda dolarm, birounun halleri bana karnca gibi gelir. Bu insanlarn yarsn slah oluncaya kadar eitimden geirmek gerekir derim. nk bana gre hepsi kfr iindedir ve adeta ihanete uramlar. Yaam tarzlarna fke duyuyorum. Basit bir evi kurtarmak iin mrlerini tketiyorlar, mahvolmular. Bunu da aileyi kurtarmak, bireysel bir ekmei veya bir orbay kurtarmak iin yaam iinde krk takla atarak yapyorlar. Baka nasl olacak diyeceksiniz. Bireyciliin vard sonu budur. Orada siyaset ve ycelik yoktur. Bireyi kurtarmak, aileyi kurtarmak ad altnda kendini bitiriyor. Onun iin aile namustur, basit bir kar veya koca her eydir, basit bir ocuk ok nemlidir. Milyonlarca ocuk var, onlarn durumuna da bir bak desen hi bakmaz bile. Btn ocuklar senin ocuun gibidir, hatta daha da gzelleri var desen, bunu hi dnmez bile. Gzn karartm, srekli Ben, ben, ben der ve bu lnceye kadar da byledir. Bizde herkesin yaam az ok byledir. Bu nedenle halk olarak ok dm, kii olarak da boulmusunuz. Ben de sizin yalarnzdayken bunu yayordum. Ancak o zamanlar kendimi adeta paralyordum. Tek olmama ramen, kimse yol gstermedii halde, nasl gelieceim diyor ve kabma smyordum. Benim iin cva gibi derlerdi. Halen hatrmdadr, o zamanlar yerimde duramazdm ve halen de yleyim. Durulacak bir ey yoktur, nk gz gre gre yaam elimizden alnmtr. Topraklarna ihanet ettirilmisin, toplum olarak bitirilmisin. Senin byk vicdann, isyann olmazsa ve bu sorunlarn aresini bulmazsan bir hisin. Onun iin ben bu insanlara saygl olamam ve hep fke duyarm. Gemite onlarn yannda bile oturmak istemedim, onlardan katm, onlara tepki duydum ve dndke bunun kartn gelitirdim. Direni ykmzde bunlar grmeniz gerekir. lk ocukluk isyanlarmzdan tutalm bugne kadar yrttmz mcadelenin her nemli dnemini anlamanz gerekir. Ben sizin gibi isyan etmedim. Siz de ok aladnz, ok tepki duydunuz, ama bunlarn sizde bir zincirin halkalar gibi zgrlk temelinde gelitiini belirtemem. Daha sonra siz kendinizi dattnz ve bydke daha da kt duruma dtnz. Benim durumum yle deildir; ben giderek btn fkelerimi, tepkilerimi ve isyanlarm bir zincirin halkalar gibi bugnk halk nderliine, PKK gereine dntrdm ve halk nderliinde birletiriyorum. Maalesef tecrbeli arkadalarmz dahi benim byle bir halk nderliini gelitirmek iin nasl yaadm, bunun iin ok mthi bir aba sergilediimi, ok dndm ve adeta byk bir dnce savam verdiimi anlayamyorlar. Bunu bilmeniz gerekir. Dncede ok zor duruma dtmde, birka defa neredeyse delirecektim. Daha lisede, hatta ortaokulda felsefe ve din konularn anlamak istediimde ldryordum. Pratik siyasete atldmda, her gn lmle burun buruna gelerek adm atyordum. Eer ben de sizin gibi tehlikeye gzm kapam olsaydm, bugn salkl olarak buraya kadar gelemezdim. Biz PKKyi lmle burun buruna gelerek srat kprsnden geer gibi ina ettik. Maalesef ou militanmz bunu da bir trl anlamak istemiyor ve sayg duyma gcne bile ulaamyor. Bu durumda sizler yetkin bir PKKli olamazsnz. nk bunun yks ve gerei byledir. Bu gerei devletler incelemeye almlar, ancak bizimkiler

12

militan olduu halde bir trl incelemeye yanamyorlar. Bu tek kelimeyle mnafklktr, oportnistliktir, arptmadr, saptrma giriimidir. Sonuta ite sizin zavalllnz ve aresizliiniz ortaya kyor ki, bu da militana en yakmayacak bir durumdur. Baz eyleri neden vaktinde renemediniz diye hayretler iinde kalyorum. Drst bir militanmz neden bunlar retememi diye fkeleniyoruz. Bizim yaptklarmz ortadadr. Bunun anlalamayacak bir yn ve fazla zorluu yoktur demiyoruz, ancak partileme byle bir kiinin ahsnda da incelenebilir. Bizim mcadele srelerimizi inceleyin. Partileme Halk Tarihimizin ve nsanln En Anlaml fadesidir Benim her ylm ok byk bir sava yldr. Bu byk sava yln anlayamayanlar PKKyi anlayamazlar. PKKyi anlayamayanlar da savaamaz. Keke bizim mcadelemizin yl yl anlama iini doru baarm olsaydnz! Halen hatrmdadr, bu izgiyi kendi iimde, dncede resmen balatmaya karar veri srecim 1972 sonlardr ve ondan sonraki her gnm nefes nefese bir abayla geti. Kaldrmlar dershane gibi kullanyordum. Yatakhanelerin ve tuttuumuz baz kk evlerin -tek odada on kii kalrdk- hepsini bir okula dntrdk. Derslerdeki tm oturuum mcadele anlamna gelirdi. Etrafmza kim gelirse ideoloji sayorduk. 1973te byk bir cesaretle bu ideolojiyi dile getiriyordum. 1974te daha cesaretle gruplamay ortaya kardm. 1975te resmi bir Yksek renim Derneinde (ADYD) en nde gelen bir grev aldm. 1976da byk bir mitinge nclk ettim. 1977de Haki Karer yoldan ahadeti ardndan Program Taslan bizzat kaleme aldm. 1978de artk PKK ismiyle Kurulu Bildirgesini yaynlayarak bu mcadelede dnlmez bir adm attm. 1979da gl bir eylem olan Hilvan-Siverek direniiliiyle dmana kar resmi olarak PKK ad altnda ak bir sava ilan ettik. Balattmz bu srece kar gelitirilecek ynelimlerin ar sonularn kaldrabilmek iin Ortadou sahasna aldk. 1980de 12 Eyll faist darbesini gslemeye altk. 1981de tekrar lkeye yneliin pratik hazrln yaparak derli toplu bir konferans Ortadou sahasnda gerekletirdik. 1982 ylnda lkeye dnn hem teorik hazrlklarn yaptk; hem de byk bir abayla hazrladmz gruplar ki says birka yz geer- lkeye tardk. 15 Austos 1984 Atlmn zorla da olsa veya istediimiz gibi olmasa da gerekletirdik. 1985-86 yllar arasnda dmann dayatt o byk operasyona ramen, 15 Austos Atlmn kesintiye uratmamak iin tekrar Ortadou sahasnda almalar derinletirdik ve 3. Kongreyi gerekletirdik. 1987 yl, bu sefer silahl propaganday aan gerillay kalclatrma savamn verme ve Olaanst Hal uygulamalarn boa karma yldr. 1987 yl, Olaanst Halin birinci ylnda dmann bizi zindanda ve dalarda bitirme planna kar mcadeleye biraz daha derinlik ve sreklilik kazandrarak bir adm daha atma yldr. 1989 yl gerillann yenilmezliini ve kalcln bir kez daha kesinletirme yldr. 1990 yl, dmann btn tasfiye planna kar, serhildanlar da ekleyerek gerilla ile serhildan i ie gelitirme ve mcadelenin yenilmezliini ortaya karma yldr. 1991 yl, dmann yeni bir arayn, hkmet deiikliini, hatta yeni bir darbeye ynelmesini mcadeleyle karlama yldr. 1992de bir ileri adm daha oldu. Bu yl Gney Savamnn aleyhimize gelimesini nleyemediimiz bir yldr. 1993te mcadele mevzilerinde taviz vermeden, dmann zellikle Gney hamlesini boa kardk. 1994 yl, dmann Ya bitecekler, ya bitecekler politikasn boa karma yldr. 1995te de artk bu politikann sahipleri bunalm iine atlarak geriletildi. imdi de yeni bir hamleyi nasl hazrladm gryorsunuz. Bir rpda bunlar belirtebilirim. Ayrca her yl iin nemli ideolojik cevaplar vardr: Smrgecilik tezlerini 1973te bilince kardm, 1974te bir gruba mal ettim. 1975te ilk defa yazl hale getirdik, 1976da bildiriler biiminde yaydk, 1977de Program Taslana, 1978de de Manifestoya dntrdk. 1979da brorler haline getirdik. 1980de Krdistann smrge gerekliini, PKK ideolojisini ve politikasn daha kapsaml olarak belgelendirdik. 1981 Politik Raporunda ise bunu kapsaml ve sistemli bir biimde yazdk. 1982de Gelime Sorunlar ve Grevlerimiz adl deerlendirmeyle ortaya kan sorunlara cevap verdik. 1983te kiilik problemini daha da derinliine ele alarak zmeye giritik. Yine 1982de Krdistanda Zorun Roln kaleme aldk. 1983te ulusal kurtulu problemi ve zm yolu daha derinliine ilendi. 1984e ok gelitirilmi bir politik raporla balanarak, merkezileme sorunlarna daha arlkl yer verildi. 1985te eitli konulara ilikin ok sayda bror hazrland. 1986da Kongre konumalaryla birlikte karar dzeyi ok ileri boyutta zmlendi. 1987de zmlemeleri daha derli toplu gelitirme sreci balatlarak, hemen her yl giderek derinleen zmlemelerle sorunlara cevap arand. Bu alma hzndan hibir ey kaybetmeksizin srdrld ve gnmzde de her ay neredeyse birka ciltlik kapsaml zmlemelere ulalarak ideolojik yetkinlik en gl bir konuma getirildi. Bu yllarda politik olarak da byk admlar atld. 1973n o dar grup adm bile smrgecilik politikasna indirilmi byk bir darbe oldu. Kk bir ideolojik adm, politik etkilerin temelini atma anlamna gelir. Bu, smrgeci ideolojiden ve onun sosyal ovenizminden kopuun byk bir adm ve temel bir politik balang oluyor. 1974te grubun gelimesi ok cesaretli bir politik tavrdr. nsanlarmz artk kle olma politikas yerine, dmann birer esiri olmaktan kurtulup zgcne dayal olarak yaama gcn gsteriyorlar. 1975te bunu daha da akll bir taktikle uygulayarak, solla deiik bir birlii gelitirip dman yanltarak ok nemli bir sramaya yol atk ve kitleye almak iin bir adm daha attk. 1976da yine ok cesur ve dman olduka artan bir kitlesel gelimeye ulatk. Bu dnemlerde politik etkinlik ve Krdistan halknn giderek yeni politikasnn ekillendii grlyor. 1977de Krdistan'da olduka iyi yayldmz ve her tarafta bamsz eylemin gelimeye balad grlyor. 1978de buna ek olarak giderek gelien silahl politikay, yani iddet temelinde politikay gelitirdik. Artk yerel ibirlikiliin korkulu bir ryasydk. 1979da ortam adeta kasp kavruluyordu. birlikilik ve geleneksel dman etkileri karsnda mthi bir politik g haline geldik. PKKnin kuruluunun ilan zaten yksek bir politik eylemdi. 1980 ylnda daha da trmandrlan ynelime, biraz byk silahlar da kartrlarak yaygnlatrlan bir sava konumuna yol alyor. Bu, 12 Eyll faist kar-devrimci darbesine yol ayor. 1980-81 yllarnda geri ekilme ve uluslararas alana alma byk bir politik adm oluyor. Bu adm isyann ezilmemesi ve sreklilik kazanmas iin alnan ciddi bir politik tedbirdir. Yine Krdistan tarihinde ilk defa bir isyann yenilmemesi, tam tersine sreklilik kazanmas iin temel bir politik admdr. 1982 ylnda lkeye yeniden dn, yurtseverlik temelinde ok kkl tarihi bir adm ve yksek bir politik tavrdr. nk her isyan daha sonra ardndan bir iz bile brakmadan yitirilirken ve giden de bir daha dnmezken, bu sefer ne isyann sreklilii engelleniyor, ne de geriye gidenler dnmeme gibi bir olumsuzlua dyorlar. 1983te lke iinde silahl propaganda temelinde muazzam bir politikleme dnemi balattk. Btn kitleler yeni bir politik dneme ve yeni bir tarihi dneme gzn ayorlar. 1984 yl da bunun atlm yl oluyor. 1985te dmann btn yldrc seferlerine ramen ulusal kurtulu savandan vazgememe ve ulusal kurtulu politikasn srarla dayatma gerekleti. 1986 yl ok zorlu bir sreci ayn kararllkla srdrme, Krdistan'n diplomasi ve siyaset alanlarnda giderek

13

nefes alma imkanlarn geniletme, ieride ve darda artk yeni bir dnemin gelitirilebileceini kantlama yl oluyor. Tabii dmann da bu yllara dayatt provoke etme ve etkisiz brakma ynelimlerine kar politik taktiklerle ayn ekilde yant verme geliiyor. 1989-90 yllar da devrimci yurtsever politikay kitleselletirme yllardr. 1991-92de mcadeleyi kitleselletirmeyi, serhildanlamay daha da ykseltme sz konusudur. Yksek devrimci bir politikayla politik bir srecin iine girilmitir. Krt halk tarihinde ilk defa ok byk bir politikleme srecine tabi tutulmu ve kitle temelinde birlik tutumu gelitirilmitir. 1992-93te sava artk Gneyde ve Kuzeyde yaylmtr. Bu dnemde PKKnin politikas Krdistan apnda ilgi gryor ve kitleleri etkiliyordu. PKKye dayatlan PKKsiz politika yapma anlay ve PKKsiz ulusal zm araylar nihai darbeyi yedi. Her trl ibirliki politikalar etkisiz kald. Bu glerin en son umudu 1992 savayd. Ancak bu konuda alnan tedbirlerle bu umutlar da boa karlarak PKKnin yurtsever politikas kesin nclk dzeyine ulat. 1994-95 yllarnda dmann Ya bitireceiz, ya bitireceiz ad altndaki imha politikas pratikte boa karlarak, yaratt byk ovenist dalga krlarak, halkn umudunu yerle bir etme abalar da nlendi. Trkiye ve Krdistan kitlesinin de artk kanlmaz ve geri dnlemez bir biimde devrimci yurtsever politikann etkisi altna alnmas ve onun temel bir gc haline getirilmesi saland. 1995le birlikte tarihin en byk operasyonlarna ramen, devrimci yurtsever politikann artk kitlelerden kopartlamayacann anlald, dmann bizi bitirdiini ilan etmek iin dzenledii sahte seimlerin tersini kantlad bir durumu yakaladk. Gryorsunuz ki, her yla bylesine muazzam politik gelimeler sdrlmtr. Ayn zamanda bu yllar taktik sava yllardr. TCnin tarihinde her bakaldrya ve her devrimci harekete dayatt provokasyonlar vardr. Bu yllar ayn zamanda srekli provokasyonlar dayatma yllardr. 1972-73te zaten Trk Solunun kendisi de sosyal ovenist hareketleriyle bir provokasyon dayatmas iindeydi. 1974 yl onlarn etkisine kar direnme ve giderek bunu rgtsel bir direnme gc haline getirme, Ayr ideolojiler, ayr rgtlenme olamaz komplosunu boa karmayd. 1975te devletin zellikle Ankarada bizi kendi kontrol altna alp etkisizletirme amacyla bizzat iimize kadar szma taktiine karlk, 1975, 76, 77 ve 78 yllarnda devletin bu taktiini ona kar bir silaha dntrdk. Tarihin en nemli gelime admlarn bu temelde atabilmek ve Ankaradan salam kmay baarmak nemliydi ve bunu baardm. 1978-79 yllarnda dayatlan Hilvan-Siverek komplosunu tekrar silahl bir mcadeleyle karlk vererek boa kardk. Trk Solu eliyle dayatlan komplolar boa kardmz gibi, ayn zamanda Krt solculuu ad altndaki szm ona KUK, Be Paraclar, Tekoinciler gibi komplocu rgtleri de etkisizletirdik. 1980de bizzat 12 Eyll komplosu sz konusuydu, buna kar zamannda tedbir alarak yurtdna aldk ve yine silahl mcadeleyi doru temelde gelitirme admn attk. Ayn komplolarn yurtdnda da gelimemesi iin son derece inat bir sava yrttk. Semir komplosundan tutalm, neredeyse her yl dayatld gibi dayatlan kapsaml bir komplo yln daha boa kardk. imize tarlan dmann dolayl veya direkt lkeye dnemezsiniz, PKKyi yeniden kuramazsnz dayatmalarna kar ok inat bir mcadele sergilendi. Provokatrler Bunlarn bir teki bile Krdistana adm atamaz dediklerinde, lkeye dn hamlesini yksek bir biimde balatmay gerekletirdik. lkeye ular ulamaz dayatlan Irak Komnist Partisi ve KDPnin komplolarn nledik. 1984-85 yllarnda uluslararas dayanaklaryla birlikte Sol Birlik ad altnda dayatlan, PKKyi Avrupadan tecrit etme komplosuna kar byk bir sava iine girdik. Hem lkede, hem lke dnda, hem de zindanda byk direnilerle karlaan bu komplo abalar, yine byk bir abayla boa karlmaya alld. 1985-86 yllarnda zellikle bandan beri szdrlan kiiliklerle komployu sonuca gtrme giriimleri karsnda yrttmz mcadeleyle, devleti tarihindeki en kkl baarszla urattk. 1986da artk komplo sahiplerinin tehir ve tecridini kesinletirdik. 1987de bunlardan nemli oranda kurtulduk. 1987-88de yeni komplolar, zellikle zindan arlkl gelitirilen komplolar boa karmayla uratk. Yine dalarda gelitirilen komplolar da boa kardk. zellikle 1988de neredeyse komplolarn tmn tersine evirdik. Devletin en ok umut balad bu ylda, zellikle Avrupa'nn ilkel milliyetiliin gcyle, hatta Krt ve Trk solculuuyla birlikte yrtt bu komplolar yenilgiye urattk. 1989da bu anlamda komploculua byk bir darbe indirerek partimizin nn atk. 1990lara dayatlan zindanda baarya ulam komplonun eleban 1992de parti iinde yakaladk, giderek tehir ve tecridini gerekletirdik. Tabii bu ilerin hepsi ok byk bir g ve zmleme kabiliyeti istiyordu. 1991de de dmann, en st dzeyde zaln bizzat anayasa ilkesini bile gerektiinde gz nne getirmeyerek provokasyonlara yardmc olma biimindeki yaklamlarn etkisizletirdik. Yine 1992 Gney Savandaki komplo ve bunun iteki yansmalarn grmemiz sz konusuydu; 1993te bununla mcadele ettik ve atk. 1994te ie dayal komplocu etkileri tamamen ama ve kk komplocuklar grld yerde ve zeminde silip sprme iiyle uratk. Bu anlamda da tarihi boyunca komplolar ve darbelerle i grm smrgecilii byk bir baarszla uratma, PKK tarihinde ok arpc bir biimde baarlmtr. Btn bu gelimeler kongreler boyutunda da ele alnabilir. 1973 ylnda grup olduumuzu ilk defa ilan edip gn yzne ktk. 1978de I. Kongre ile parti ilann yaparak politik savam karlama karar verildi. 1982de 2. Kongre ile birlikte lkeye dnn kesin karar verildi ve bunun admlarnn atlmas gerekleti. 1986da 3. Kongre ile 15 Austos Atlmnn sreklilii ve gerillada srar kararlatrld. 1990da 4. Kongre ile gerillann yaygnlatrlmas, bunun serhildanlarla btnletirilmesi, i engellemelerin boa karlmas ve ikili iktidar durumuna ulama saland. 1995te 5. Kongre ile parti iinde olgunluun yakalanmas, ulusal birliin salanmas, iktidarlama ve ordulamann salam zemine oturtulmas ve savamn yenilgisini bekleyenlerin bunalma sokulmas gerekletirildi. Bu yllarda yaynsal alanda da bir gelimeden sz edilebilir: Serxwebun gazetesini 1978den bu yana kesintisiz temel bir yapt olarak gelitirerek gnmze kadar getirdik. Yzlerce ciltlik zmlemeleri kitaplatrarak muazzam bir yayn gcne ulatk. On yl akn bir yayn srecinde tm dnyaya Krdistan', onun sava ve devrim gerekliini her dilde tanttk. Buna en son ulusal kurtulu hareketlerinde pek grlmeyen ada bir yayn tekniini de ekleyerek, televizyonu ve radyoyu dnyann her tarafndan izlenecek bir biimde gl bir propaganda arac olarak gelitirerek kullandk. Grlyor ki, parti tarihi btn bu konularda byk bir savam tarihidir. Hepsinde de gelime vardr ve btn bunlar et ile trnak gibi birbirine baldr. Bu almalarn hepsi byk bir ideolojik sava ve bu savan dolayl yansmalar olarak da deerlendirilebilir. Parti tarihini inceliyorsanz, bu ynlerini ana balklar altnda kaln krmz izgilerle beyninize kazmanz gerekiyor ki, salam bir tarih bilincine ulaasnz. Kald ki her yl iin sylenecek ve yazlacak yzlerce yk ve roman var. Parti tarihinde zerinde destan yazlacak birok olay var. Biz bunlarn belki de yzde birini bile yazma geiremedik, anlatamadk. Parti tarihi fazla bilince karlm

14

ve yazlm deildir. zerinde ne bilimsel ne de edebi almalar fazla yrtlebilmitir. Bu almalar daha sahibini bekliyor. leride koullar elverirse, eminim ki her yl iin be on ciltlik bilimsel, edebi ve dier sanatsal deerlendirmeler ve almalar ortaya kacaktr. Parti tarihine bu kadar kapsaml yaklaacak ve saygl olacaksnz ki, bu byklkten paynz alasnz ve bu byklkle yryesiniz. Bu byklkte ne kadar ehit var, ne kadar ikenceye kar dayanma var, bunlarn adn bile syleyemiyoruz. PKK fiiliyatta ehit kandr, ikenceye kar direnitir; ala ve susuzlua kar direnme savadr; byk sabr, fedakarlk ve cesarettir; insanlk emelleri uruna insanolunun tank olamayaca dzeyde, hibir bireysel kara yer vermeyen bir savamn addr. PKK tarihi, birok adsz kahramann emekleriyle bugne kadar getirilmi bir tarihtir. Bu tarihi kesinlikle bu yce deerlerin toplam biiminde grmek gerekiyor. Parti tarihini btn bu deerlerin bir bilekesi olarak yreinize ve beyninize kazyamazsanz, hakiki bir PKKli olamaz ve dolaysyla byk bir militan haline gelemezsiniz. Ben belki ok genel bir dkmn yaptm; sizler mmknse bu tarihin dkmn kat be kat daha fazla yaparak, PKK nedir, nasl temsil edilir ve PKKye nasl ulalr sorularna mutlaka yetkin cevaplar vermelisiniz. Aksi halde bu byk tarihe hakaret etmi olursunuz. Bu byk tarihi byle zmseyemezseniz, bu kadar byk deere kesinlikle hakkn vermemi ve layk olmam olursunuz ki, bu da en s, en saygsz ve deersiz bir yaklam olur. Partimiz bu kadar yce deerlere sahip olduu halde bunlar grmemek, hatta boa karmak, bireysel ve keyfi tutumlar iin kullanmak, zerinde keyfi ynetimler gelitirmek veya tkatmak ihanetten daha da ktdr. Hi kimse hibir gerekeyle parti iinde kendini byle tutamaz. Bu yce deerlere byle yaklaanlar arplr. Nitekim bunun rnekleri her gn ortaya kyor. Bu tarih sradan kullanlacak ve grmezlikten gelinecek veya grlp de gerekleri yerine getirilmeyecek bir tarih deildir. nk bu tarih bir iradedir, hem de en canl yaayan bir iradedir. Kim buna iradesini katmaz ve bu iradeyle kendini glendirmezse parti iinde savaamaz. Yaadnz zorluklarn temelinde parti tarihini bu zenginlikle anlayamamanz, zmseyememeniz, kendinizi partiye katamamanz ve bir irade gc haline getirememeniz gerei vardr. Eer bunu imdiye kadar doru temelde yeterince salam olsaydnz, dnyann en byk devrimci rgt PKK olurdu. Nitekim emperyalizm bizden bouna korkmuyor, bouna PKK dnyann bir numaral terrist rgt demiyor. nk PKKnin mthi bir direnme ve dayanmann, ayn zamanda byk bir zverinin partisi olduunu ok iyi biliyor. PKKnin dayand zemin yitirilmi bir halk gereinde, umudun krntsnn bile kalmad ulusal bir davada ve bitmi bir insanlk ortamnda bylesine gerekletiriliyor. Parti gerei budur. PKKnin, emperyalizmin ve ibirlikilerinin en byk korkusu olmas bu gereklik nedeniyledir. Sizin zavalllnzn en temel nedeni bu byk gereklii hakkyla yaayamamaktan, bunun byk savamn her an ve her yerde yapamamaktan kaynaklanyor. Eer bu byk gereklikle kendinizi yetitirmi olsaydnz, tm dmanlarn korkulu ryas olmak kadar, halkn da umut savalar olacaktnz. Zaten benim byk fkelenmemin ve size ynelmemin nedeni de bu byk tarihe hakkn vermemeniz, bu tarihi grmezlikten gelmeniz ve hatta andrma cesaretini gstermenizdir. PKK byk bir partidir ve ok geni kapsamldr. Bu kadar aba harcamama ramen, PKKye layk olup olmadm kestiremiyorum. Unutmayn ki, biz plak yreimiz veya bireyciliimizle savamyoruz. PKKde byle bir savalk yoktur. Bugn halen mcadeleyi yrten ve bizi savatran g bu partinin temel deerleridir, ehitleridir; birok adsz kahramann, kylnn, emekinin ve aydnn zindanda ikenceye kar direniidir. Bu deerler kutsaldr. Birey olarak sizler bunun binde birini bile temsil edemiyorsunuz. Partinin eref ve onurunu paylayorsunuz, ama parti gereklerine hakkyla sahip olmay, layk olmay dnmyorsunuz. te yanlgnz burada karmza kyor. Siz Tm bunlar bir tarafa ittik, andrdk diyorsunuz. Siz lgn msnz? En deme dman kontras bile byle zarar veremez. Kendimize yapacamz en byk ktlk, partimizin bu yce tarihini grmezlikten gelmek ve onun yerine kendi bireyciliimizi dayatmak olur. nk bu byk bir tarihtir ve sradan yaratlmamtr. PKK tarihinin her saatinin bir destan deerinde olduunu kantlayabilir, PKKnin her bir ehidinin de byk bir kahraman direnii olduunu belirtebilirim. Bunun sahibi olmanz ve bunun iin adeta yanp tutumanz gerekirken tm bunlar hie sayyor, Unuttuk, ters yaklatk ve gereklerini yerine getiremedik diyorsunuz. te bu en byk ktlk oluyor. Ailenizin sradan bir deerine ters dseniz, bynzden tokat yersiniz. Burada binlerce yce deer var, ama bunlara ters dmenin ne anlama geldiini hi hesaplamyorsunuz. Bu nedenle ciddi ve yksek anlayl olamamanz rktcdr ve sizi bu kadar yce deer karsnda kesinlikle affedilmez bir noktaya getirebilir. Eer olduka yanlgl ve yetmez tutumlarnz srdrr, partilemeyi bir trl salayamaz, kendini dayatan ve tkatan durumlarda srar ederseniz iflah olmazsnz ve belki de ok ac bir biimde sonunuzu getirirsiniz. Parti davas bu anlamda ok byktr. Benim byklm bu deerlere hem anlam vermem, hem de onlarn uruna yaama gcn gstermemdir. Eer PKKde bir kii byk olmak istiyorsa, onun bykl bu deerlere ballnda, bu deerleri kavramasnda ve temsil etmesi gereinde yatmaktadr; byklk lt de budur. Kimse bunun dnda byklk aramasn. Sonuna kadar mtevaz olmak kadar, gerektiinde en byk zorluklar ve engellerle savamak iin de bu byklkleri esas alacaksnz. Gerektiinde en byk otorite, gerektiindeyse en mtevaz insan olacaz ki, bu deerlere layk olduumuz kesinlesin ve anlalsn. Umarm partilemeyi bu derinlikte ve bu kapsamda artk hem anlyor, hem zmsyor, hem de bir daha silinmemecesine bilincinize ve yreinize kazyorsunuz. Parti her zaman en byk deerdir. u anda halkmz, ulusumuz ve hatta insanlk iin de onur duyulacak en byk gereklik, PKKde younlaan ve biriken bu gerekliklerdir. Byle bir partiyi andrmak, onun gereklerini yerine getirmemek gibi ok kt ve lanetli bir duruma dmek urada kalsn, onu paylamak ve yaamak en byk tutku olarak hepinizde ifadesini bulmaldr. nk bu parti buna layktr ve bunu an be an emreden bir partidir. ehitlerin son vasiyetlerini kim unutabilir ve son nefes verilerini kim gz ard edebilir? O byk direnilerin anlamn kim unutabilir? Bu byk zorluklarla, kyamet kadar alk, souk ve scakla savam kim unutabilir? Btn bu direniler yce amalarmz, insani amalarmz, ulusal ve snfsal amalarmz iin gsterilmitir. Bu konuda partililere den grev, en son temsilciler veya bayra en nde tayan militanlar olarak bu bayra yere drmemek ve daha da ykseklere kaldrarak karlk vermektir. En nde savaacak partililik veya partileme byle ifade edilebilir. Yoksa Partinin itibar byktr, olanaklar fazladr, onunla kendimi bytr ve partiye dayatrm demek, bu partiye yaplacak en byk hakaret oluyor. Bu parti byle olmay kabul eder mi? Bu kadar ehit bunu kabul eder mi? Bizim nderliksel abalarmz var. Biz bylesi yaklamlar hi kabul eder miyiz? Siz istediiniz kadar Biz laf anlamayz, biz kabadayyz deyin, dman dize getiren bu partinin olanaklaryla kendilerini yaatan kiiler bu

15

konumlaryla kabul edilebilir mi? Hibir anlam olmayan kk bir dayatmaya bile kimse cesaret edebilir mi? Bu ben bile olsam byledir. Partileme, halk tarihimizin en yce, ulusal kurtuluun ve insanln da en anlaml ifadesidir. Bu ok byk bir direni tarihiyle gnmze kadar baaryla getirilebilmitir. Yaammz tamamen bunun iinde erittik ve lmszl bu parti iinde byle gelitirdik. Buna katlan kii en bata bu deerlere layk olmay bilmelidir. Bu deerlere toz kondurmamal, tam tersine daha da ycelmesi iin katksn sunmaldr. Gerek partileme, PKKlileme byledir. Byle bir PKKlileme her zaman ycelmi ve kazanmtr. Kesin zafere gidecek PKKlileme de byle olacaktr. 19 Ocak 1996

RGTLENME EN GELM BLNTR Kiilerin, halklarn ve uluslarn yrynde balangtaki yaklam tarzlar, onlarn en hayati davalarnda ve ilerinde btn sonucu belirler. Yaklam tarznn ierii, ciddiyeti ve yerinde abas zaman ve mekan koullarna bilimsel olarak oturmusa, bu i balangta bir kii veya bir kk grupla da balasa, sonuta baar gelir. Ancak bu iin balangc yerinde ve bilimsel olarak doru deilse, tarz ve onun gerekli kld abas yetersizliklerle yklyse, i batan kaybedilmi demektir. Bu durumda isterseniz yz bin kiiyle balayn, isterseniz bir ulusu toptan ayaklandrn ve btn dnya sizin olsun, yine de yenilgi kanlmazdr. PKK yrynn de bu tanma gre bir izahnn olmas gerekir. PKKyi kendi kiiliinde balatanlar bu tanma gre bir balatmay esas alrlarsa, bu bir kii veya bir grup da olsa, PKKnin zaferini gelitirir. Eer iin gereklerine gre deilse, PKKnin bir ordusu olsa ve zaferin eiine de gelse, her eyi kaybetmesi kanlmazdr. rnein zayf bir genel sekreteri veya birok nemli grevlerde zayf birka nder kadrosu olsa bile, bu parti ba aa yuvarlanr ve geriye kalanlar ezilip giderler. Tpk reel sosyalist lkeler partilerinin tarihlerinde grld gibi, bu parti de kendi bana bela olur. Halklarn, snflarn, uluslarn, hatta kiilerin davalar da olsa, bu davalarn bir anlam ifade etmeleri iin partilere ihtiyalar vardr. Davalar partisiz olmaz. Bir de bu ynyle parti ihtiyacn bilmek gerekir. Davam vardr diye bu ie ba koymak kendi bana yetmez. amzda her dava bir snfn, bir ulusun veya rgtlerin davas ise, kesinlikle salam parti aracn gerektirir. Gnmzde salam parti aracna dayanmayan hibir davann baar ans yoktur. Demek ki, davanza ne kadar kutsalca inanyorsanz, onun aracna da o kadar kutsalca anlam vereceksiniz. Parti olmann gerekliliini, partisiz nefes bile alp verilemeyeceini iliklerinize kadar hissetmelisiniz. Kendinize ve davanza saygnz ve bir baar azminiz varsa, Bu iler partisiz olmaz, parti ok gereklidir diyeceksiniz. amzn en yaln bir gerei de budur. Parti tanmn gelitirirken, byle bir ara ihtiyacn kesinlikle gz nne getirmek gerekiyor. Parti denilince anlalmas gereken ey kiinin, snfn veya bir ulusun temel hayati karlarnn politika ad altnda bir izgiye kavuturulmasdr. Politika veya parti izgisi, halkn hayati karlardr. Bu da ulusal kurtulu aamasnda smrgecilik ve emperyalizmden kurtulmay ve onlarn gerici i balantlarndan kopmay ifade eder. izgi biraz daha detaya kavuursa, bir halkn veya bir snfn demokrasisini ifade eder. Eer bu ezilen ve smrlen bir snfsa, kendini ezilmekten ve smrlmekten kurtarmak istiyorsa, sosyalist dzenin programn, ngrsn ve tasarsn esas almaldr. Parti denilince ilk akla gelmesi gereken izgidir. Neye kar olduunuzu, neyi yerine getirmek istediinizi adnz gibi bileceksiniz. Bu da yetmez, bir de izgi temelinde rgtlenmek gerekir. izgi ne kadar doru olursa olsun, onun rgt olmazsa, ileme ve eyleme geme diye bir durum kesinlikle sz konusu olmaz. izginin hakll ancak rgtllkle yaamsallar ve kendisini baarya gtrebilir. O adan parti tanmnn ayrlmaz bir yn de rgtllktr. rgtllk olmadan hibir dava, hibir parti ve hibir izgi baarya gidemez. Hele bu Krt toplumu gibi lime lime edilmi bir toplumsa, davas gzden dmse, partisi yoksa, varolan partiler de basit birer ajan olup ktrm bir arac olmaktan teye gidemiyorlarsa, orada salam bir izgi olmadan, zellikle lime lime olmu kitle ve toplum balarna dayatlacak elik bir rgt ve ok disiplinli rgtsel balar olmadan, bu partiyi korumak mmkn deildir. Tabii bu partiyi korumadktan sonra dava da sloganlar dzeyinde yozlamaktan kendini kurtaramaz. Bu anlamda rgtllk Krdistan gereinde her eydir. Krdistan ve PKK gereinde en rgtl olan kii, en byk savaandr. Kendini en iyi rgtlemi olan da en gl kiidir. Bu anlamda PKK rgt gerei nderlik gereidir. PKK nderlii kendini rgtleyerek gcn ortaya koymu ve hibir kiinin snf adna yapamad rgtlenmeyi yapmtr. PKK nderlii gcn bundan alyor. rgtlenme, kitle balaryla kadro balarnn i ie gelitirilmesidir. PKK nderlii bunu kendi ahsnda toparlamtr. Btn dman saldrlar, btn i ve d gericilik buna arpp geriliyor ve pskrtlyor. PKK, ounuzun sand gibi silahlar, maddi tevikler ve bu eylemliliklerle ayakta tutulmuyor. Burada rgtllk tarz en byk dayanma gcn veriyor. rgtllk nderliktir, nderlik rgtllktr; ikisi bu kadar i ie gemitir. Tabii rgtlln abayla da ilikisi vardr. rgtlenmek iin bilin gerekir. rgtlenme iin bilincinizi gelitirecek ve srekli propaganda yaparak halka bilin taracaksnz. Halk balar oluturup kk gruplarla srekli halkn karlarna uygun bilinci taracaksnz. Bu ajitasyonla geni topluluklara hitap ederseniz halk balar oluur. Propaganda ile dar gruplara hitap ederseniz, bu da kadro balarn oluturur ve bylelikle eylemliliinizi gstermi olursunuz. Byk bilin taycs olmazsanz, rgtlenme yapamazsnz. rgtlenme yapmak iin ajitatr gibi ok konuma yapacak, hatip gibi geni kitlelere hitap edecek veya bir propagandac gibi kk bir gruba srekli fikir alayacaksnz. Bunlarn ikisini ustaca yaparsanz, kesinlikle en byk eylemin sahibi siz olursunuz. Legal veya illegal, silahl veya kitlesel btn almalarda bilin rgtlenmesi ve ajitasyon esas belirleyici abadr. Ajitasyon bir yerde kitleyi kkrtma, serhildana kaldrma veya kadroyu rgtlendirme, ona srekli propaganda etmedir. En byk eylem budur. Ustalar da rgtlenmenin kendisi eittir eylemdir derler. rgtlenmeyi byle gelitiren kii en byk eylemi de yaratr. Nitekim salam bir rgt ba olutuktan sonra, o rgt kendiliinden eyleme geip askeri, siyasi, ekonomik ve sosyal birok hedefe yrr.

16

nk rgtl g bo durmaz. rgtl g kurulmu bir mekanizmadr, bomba gibidir, nerenin zerine gitse patlar ve sonu alr. Bir yerde baarl eylem yoksa, orada yeterli rgt yoktur. Bir yerde hata varsa, oradaki rgtlenmede ciddi bir yanllk vardr. Bir yerde eylem tehlikeliyse ve kayplara da yol ayorsa, orada rgtllk dzeyi hi gz nne getirilmemitir. Bir yerde salam eylem varsa ve muazzam baarlar kazanlyorsa, orada olduka rgtl bir ynetim ve salam bir rgt vardr. Bunlar birbiriyle bu kadar balantldr. Tm bunlar doruysa -bunlar parti tanmn ihtiva ediyor-, byle bir parti anlayna ulamsanz, bu temelde hem anlay hem de abalarla kendinizi partiye katmsanz ve bunu yaamn kendisi haline getirmiseniz, sizin btn yrynz parti yrydr, baar yrydr. Baz talihsizlikler olmazsa, el atacanz her grevde baar gelecektir. Eer pratiinizde fazla baar yoksa, bilin ki sizin yrynz parti tanmna gre deildir; ya bir sa sekter ya da sol sektersiniz, ya bir aba yetersizliiniz var ya da intiharvari bir gidiin sahibisiniz. Dolaysyla kendinizle birlikte evrenize ve iradeniz dnda rgte de zarar vermeniz kanlmazdr. Siz Ben iyi niyetliydim, ok aba harcadm ve ok altm diyebilirsiniz, ama bir partili gibi ve parti tanmna gre almadnz. Bu dnyada halkmz kadar alan, ancak ayn zamanda halkmz kadar yoksul ve haklarndan yoksun baka bir halk yoktur. nk halkmzn partisi, rgt ve ynetimi yoktur. Halkmz baka rgtlerin izgilerinin emir eridir, dolaysyla onlara alr ve kendini ynetemez. Bu nedenle sizin yrynzn de bakalar adna olmas objektif olarak ar basyor. Sizin beyninize rgtszlk yerlemitir. rgtllk kolektivizmdir. Siz ondan sklmsnz, daha dorusu yle bir kolektivizm paralanmtr. Israrla bireyci olmak ve kendiliinden yrmek istersiniz. nk size yaam, felsefe ve pratik olarak benimsetilen budur, bundan da zevk alyorsunuz. Bu da rgtll inkrdr, kolektivizmi inkrdr ve sonuta bu yrynz bir felakettir. Nitekim pratiklerinizde ortaya kan ummadnz ve sizleri de hayrette brakan durumlarn esas nedeni, kendinizi gerek parti tanmna gre yrtmeyiiniz ve en bata da rgtlenmeyiinizdir. rgtllk en zor eylemdir. rgtlenme en gelimi bilin, en gelimi ynetim, en gelimi hassasiyet ve abann en zl ifadesidir. En deerli ynetim rgtl ynetimdir. Doru bir rgtsel ynetim sava ynetiminin de zdr. Byle olursanz askeri izgiyi, ekonomik izgiyi ve lojistii ok iyi rgtleyebilirsiniz. Halk da, diplomasiyi de ok iyi rgtleyebilirsiniz. nk esasta parti ekirdeinin rgtsel ynetimine akl erdirdiimiz ve onu baaryla yaptmz iin dier btn rgtsel ynetimler ok rahatlkla yrtlebilir. Bu tanma gre bakldnda, sizin yrynz felaket derecesindedir. u anda sizi parti gereklii karsnda zdmzde ve parti gerekliinin tarihsel boyutlarna kadar indirgediimizde, sizin en byk hatay kendinize parti tanmna gre bir istikamet vermemekle yaptnz greceiz. Bylelikle yalnz kendi abalarnz deil, btn abalar ve zellikle nderliksel abalar da boa karyorsunuz. Daha da kts bu yrynz ister kendi hata ve kusurlarnzn, isterse baz baarlarnzn sonucu olsun gereklikle badamaz. Bazlar kaybetmise, doru olduunuz ve kazandnz halde o kayp sizin de kaybnz oluyor. Bazlar kazanmsa siz tamamen kaybettirdiiniz halde ona da sahip kmakla byk hakszlk yapyor ve dolaysyla kendinizi kandrmay yayorsunuz. Gerek gncel gerek tarihi adan pratiinize baktmzda, en tehlikeli yannzn bu olduunu rahatlkla belirtmek mmkndr. Bunu da kt niyetle deil, ok iyi niyetlice, varnz younuzu ortaya koyarak yapyorsunuz. Ama yaptklarnz parti tanmna gre olmad iin, bunlar parti yaamna verilen byk bir zarar oluyor. Burada muazzam bir tepkicilik var. Kendi kendini savunma, keyfiliine klf biip kendini hakl gsterme, rgtlenmeye gelememesinin bahanesini her tarafta arama, parti tanmnn tm llerine gre kendini salam, bakalarn ise hep sulu grerek parti yryn keyfince yorumlama sz konusudur. Parti imkanlar arttka ve nderlik tarznn partiyi btn i ve d engellemelere ramen srdrmesi gelitike, buna yzde yz engel tekil edenlerden tutalm nemli dzeyde grevlerin gereklerini yerine getirmeye alanlara kadar herkes Ben de bu gelimelerin sahibiyim diyor. Siz yetersizseniz ve gerekenlerin tersini yapmsanz, bu gelimelere nasl sahip olacaksnz? Partinin hatalarnn sonular benden uzak dursun, baarlar benim olsun deme veya bakalarnn yanllklarnn kurban olup kendi dorularna da sahip kamama anlay ters bir yaklamdr. Bylece parti tarihinin en krce, en oportniste yaplan tanmna denk gelen bir anlay, bir yaklam tarznn sahibi olursunuz. Bir tarafta parti tanm, dier tarafta sizlerin yaam sreciniz var. En kts de bu tutumlarda kemikleme var. Burada ller fena dalmtr. Parti vicdannn tkanmas ve parti hassasiyetlerinin bir tarafa braklmas sz konusudur. Bunun sonucu da daha fazla bireyciliktir; eski toplumun, hatta dman dzeninin etkilerini dobra dobra tarmadr. Hi sknt bile duymadan, bizi nereye gtrr, bizden ne gtrr demeden kendinizi dayatyorsunuz. Bu artk tam bir vicdanszlk halini almtr ve bu tipi durdurmak artk imkanszdr. nk emeinin ok stnde bir parti itibarn yakalam ve parti olanann bana gemitir. Belki ryasnda bile grmedii bir kiisel etkinlie kavumutur ve onu brakmamak iin on defa kelleyi koltuuna alr. O yetkiyi, o gc elinden brakmamak iin her trl iftiray yapar, bunun iin bir cani bile kesilebilir, her trl demagojiyi kullanr, kser; olmazsa alttan oynar, daha da olmazsa kaar. Parti iinde parti tanmnn dnda yanl g kazanm kii, bu anlamda tam bir beladr. Dmann gizli kontralar onun yannda solda sfr kalr. Dmann gizli kontras, provokatr parti iinde ufak bir zarar verirse aa kar. Bu kiilikler ise genellemeci ve tasarrufu olduu ve tm gc ustaca kontrolne alp zerine aktan tasarrufuluu egemen kld iin tehlike snr artk akl almaz ldedir. Bunlar iktidar uruna ncelikle babasn asan ingeneye benzerler. Krt olaynda bu iddetlidir. Duygular, dnce ve bilin birikimi ok geri ve arpk olduu iin, bunlarn toplam ifadesi rgt gcyle birletiinde bu kiilik bir canavar kesilir ve artk onlar durdurmak imkanszdr. Nitekim bizim nder militanlarmzn ve komutanlarmzn yrynn bu hatal biimlerini durduramyoruz. lme gidiyor ve kendileriyle birlikte altn kymetindeki deerleri de bitiriyorlar. ncelikle yaplmas gereken ey bu kiilii durdurmaktr. Tabii bunun zdd da emeinin farknda olmayan kle, hamal kadro tipidir. lerin ktye ve kendi emeinin boa gitmesi bu kiiliin umurunda bile deildir. Artk bastran bireyin, ii alp gtrenin emrine taklmtr. Parti tanm bunu da kabul etmez. Parti tanmna gre katlm kolektiftir, inisiyatiflidir. Parti doruya sonuna kadar evet, yanla ve yetersizlie de sonuna kadar hayr deme inisiyatifini her kadrosuna tanr. Kadro bu inisiyatifini kullanamad iin, ynetici kendisini uurumun kenarna da gtrse ona boyun eer, hatta birlikte der. Oysa kadro sesini biraz ykseltse bunlar olmayacaktr. Bu gidiat llere, taktie, izginin uzun vadeli karna, partinin militanlk llerine, askerlik llerine ve yaam llerimize uygun deildir; partililik llerimiz bunlar kaldrmaz, sana bu iin dorusunu gsterecek ve seni ikna edeceim denildiinde, kardaki kii Ben ikna olmuyorum, evremi bastrp ileri bildiim gibi yrteceim cevabn veriyorsa, kadronun Partiye ballm ve parti tanmna uygun katlmmn bir

17

gerei olarak seni nce tehir ve tecrit edeceim, bu da olmazsa senden kopacam. En yakn bir parti organna gideceim ve ayrca gcm varsa bunun tedbirini de alacam, seni doruya davet ediyorum diyerek bir mcadeleyi vermesi gerekir. Tabii kadrolarmz mdahalenin ne llerini, ne yerini, ne zeminini bildii iin, karlarndaki kurnaz ve bastran kiiler onlarn emeini alp gtryorlar. Ondan sonra da hamalca aba sahibi olan kadrolar sklyor, Neden byle oluyor diye ikayet ediyor, bunalma dyor ve tkanyorlar. Sonuta partinin bana daha fazla bela oluyorlar. Dierleri daha da bunlarn canna okuyor ve problemi kangrene eviriyor. Partinin bin bir emekle toplad btn deerler, bu iki tarafn karlkl uzlamas temelinde dibine bir dinamitten daha fazla patlayc yerletirilerek bertaraf ediliyor. Dolaysyla temel sorununuz, eer gerekten bir partililik niteliiniz varsa, parti tarihini bu temelde incelemeniz ve gncel partileme sorunlarna bu yaklamla zm gc olmaktr. PKK militan bu anlamda parti tanmn da esas alarak parti tarihini doru zen ve gncellikte de byle bir partililemeyi kiiliinde uygulayandr; herhangi bir yerde doru alma tarznn, izginin baars ve zaferin garantisidir; ortaya kacak tm yanllklara kar panzehirdir ve ne kadar sorun varsa zer. Bunun iin de parti tarihinin bilincine ihtiya vardr. Bu partiyi parti tanmna gre kim yaatm, nasl yaatmtr? Zindanda, dada, Avrupada, ksacas i ve d btn alanlarda nelere kar nasl mcadele edilmitir? En nemlisi de bu parti imdiye kadar nasl yaatlmtr ve bunun can alc ksm nedir? nderlik rgtllktr ve Esas Belirleyici Gtr nderlik hikayesi imdi ulusal bir hikaye haline gelmitir. Herkes ulusal nderlik, ulusal kahramanlk, ulusal yaam gibi olgulara bir anlam ykleyerek k yapmak istiyor. Bu sfatlar hak edilmi mi edilmemi mi? Byle bir nderlik var m yok mu? Yazarlar ve militanlarmz bunlar incelesinler. Bu nderlik ne kadar zor da gelse ok ilgin, ok anlaml, ok ustaca ve ustaca olduu kadar da ok yiittir. Amansz abalarla yrttm parti tanm ve onun gnmze kadar ki tarihi ite budur. Bunu anlamayanlar ne yeni Krt zmlemesinden, ne sava tarzndan, ne yurtseverlikten, ne de duygulardan bir ey anlarlar. Bunu abartma olarak belirtmiyorum. Dman bile bize kulan kabartyor. Ben, iller-Erbakan izdivac tehlikelidir diyorsam, dman ikinci gn oldu diyor. Ben, Araplarda bir bloklama var, PKK ondan yarar grecektir diyorsam, dman ertesi gn Bunda bir keramet vardr diyerek politika deiikliine gidebiliyor veya eletirdiimiz her eye sahip kyor. Yani dman bunu tersinden yapyor. Zaten baka bir renme yetenei de yoktur. Byle bir dmana sayg duyuyorum, nk iyi reniyor. Bir Genelkurmay yetkilisi ve onun sivil bir uzants, Bu ie APO glgesi dmtr, parlamentomuza yansyor, hukuksal alanmz bozuyor; bu adamlar bunu anlamyor, biz bunu kabul etmiyoruz, haddimizi fazla zorlamasnlar diyor. Ben de, gzel ve doru tespit etmiler, buna sayg duyuyorum dedim. Ama ortada savaanlar bunu anlamyorlar ve anlamadklar iin de tedbirleri yoktur, Gerekler bakadr diyorlar. Aslnda baka deildir, gerekler byledir. Ondan sonra da demokratik gleri topluyor, zorluyorlar. Ondan sonra bu demokratik gler nsan haklar nerede, uluslararas gler neredesiniz? diyorlar. G m yoktur? Gler oktan mevzilenmitir. Siz ona gre kendinizi mevzilere yatrmam, orta yerde kendinizi damdazlak brakmsnz. Zamannda yaplan arlara kulak kabartm, bildiinizi okumusunuz. Biz yaarsak belki idamlktan kurtulurlar; yani bu glerin yaamlarn gvence altna almak da u anda bizim bir grevimizdir. nderlik gerei budur. Bize en uzak olanlar da, en kartlar da buna dahildir. Gney Krdistan nderlii tamamen aleyhimizde alyor, ama Siz olmazsanz bir gn bile yaayamayz diyor. Bu da politik bir tutumdur. Varsn bunlar da byle yaasnlar. Bu yaklam bu u noktalardan alp kendi merkezimize kadar getirebiliriz. Merkezimiz Sen bize gereklisin diyor, ama bazen de Yaptklarmzla canna okuruz diyorlar. En dost bildiklerimiz bile, Ne zaman lecek de mersiyeler okuyacaz, kendi kendimizi yaatacaz? diyorlar. Bunlar hayranmdr, fakat yaamalarn benim lmme dizecekleri mersiyelerde buluyorlar. Bu bir gerektir. Bunun egosu yaamla deil, ancak lmle tatmin olur. Bu sadece dardaki dostlarla snrl deildir, iimizde de bazlar byledir. Tm gcn ve olanaklarn bizden alan kadro, Benim yaamm senin lmnden geer diyor. Aslnda bu bir egoizmdir. Orada baz duygularn, yerine gre keyfiliklerini istedii gibi yaamak istiyor. Bu yaam deildir, yaarken hazr lmdr, lme hazr koutur. nk bu yaamn kendi bana yirmi drt saat direnme ve ayakta kalma imkan yoktur. Dman bu yaam bir vuruta yerle bir ediyor. Onu yaatan g nderliin abalardr, ama ona gerekli olan o an keyfini yaamaktr. Ne olursa olsun, yeter ki kendimi bir gn yaayaym demek bir Krt felsefesidir. rnein, sigara sorununa bouna yklenmedim. Sigara sizin bir alkanlnz; sizin iin nemli olan onu bir gzel iinize ekmektir. Byk ikencelere dayanp savarsnz, ama sigarasz yaamaya dayanamazsnz. Bu, sevdalnz gibi bir eydir, ancak bu yaklam doru deildir. stediiniz kadar beni kandrmaya aln, Ben baka ilere de varm deyin, bu bir kiilik gstergesidir. Bunlar bir rpda aamayan kii tkanm bir kiiliktir. Kendinden vazgemez, kendini ya l gibi katar, ya da keyfi uruna btn bir rgt ykar. Bunu kendini yaamak iin yapar ve bu da tehlikelidir. Bu bireyci kiilii ykmak gerekir. Kapitalist lkelerde bu kii bir trsttr, bir karteldir, bir holdingdir ve kanser gibi bymtr. Ama Krdistan gibi bir toplumdaysa bir zavalldr, yoksulun yoksuludur, bir ekmek krnts iin krk takla atan birisidir; ama yine de kapitalisttir, bireycidir, egoisttir. Bizdeki bireycilik ok tehlikelidir, nk yoksulluk ortamnn bireyciliidir. Bir tavuk iin gzn krpmadan kardeini ve komusunu ldrr. Bu oka grlen bir durumdur ve yoldan katletmeye kadar gtrr. Bu kiilik basit bireyciliini yaamak iin etrafn bastrr, sylenmedik sz brakmaz. Bu en tehlikeli egoizmdir ve bizde de yaygndr. Kolektivizme gelmeme, ortak yaama ve paylamaya gelmeme, duygularda ve dncede ortakla hitap etmeme ve bundan zevk almama birok kiide yaanyor. Bu, benim olsun da ne olursa olsun anlaydr. Bu konularda da ska verdiim bir rnek vardr: Bizim kyde Dedo diye birisi vard, iki kzn kald gbre ve suyla kark bir yerde kalrd. Dedoyu oradan karamazdk. Orann kokusu onu sarho etse de, onun iin bir cennet kesiydi. Birka kzyle kendisine yle yaam kurmutu ki, kellesini koparsanz kyl cemaatine girmez, buna bir dakika bile tahamml edemezdi. Hep oraya koard ve herkes Dedo diye ona gler geerdi. Bu felsefe Krt felsefesidir. Adam kendine gre bir ke kurmu, bir takm putlar iine yerletirmitir ve hep oraya taklyor. Aslnda bu doal bir eydir. nk insan ancak kendisinin olan eylerle yaar. Sizdeki kendinizin olan eyler de, Dedonun kendisinin olan eyler gibidir. Her eyi birka tane hayvan, zavall iki ocuu, biraz kra topradr ve bunlardan baka bir ey dnmez. Bunun sizin gerekliinize yanstl sizin parti iindeki kmelenmenizi ve duru eklinizi belirliyor. Onun iin kolektivizme gelemezsiniz. Yani Dedonun ky cemaatine giremedii gibi, siz de etkileyici genel konumalara gelemezsiniz. Dedo gibi gider hayvanlarnzla, yani putlarnzla konuursunuz.

18

Gn na gelemezsiniz. Bu trden karanlk ve hi penceresi olmayan ahbap avu tekkeleriniz vardr, gizlice gidip orada fiskos edersiniz. nk onlar sizindir. Ben daha o zaman bunlar bizim olacana hi olmasn dedim. O gn bugndr genele hitap eden dnceler, genelin beenisini kazanan ve giderek dnyay bile etkileyecek almalar sergiledik. ok utan verici durumdan, o izbe yaamndan uluslararas alana bile etkide bulunacak bir yaam tarzna ulatk. Bu da bizim parti yaammz, yeni yaam felsefemizi ve yrymzn zn temsil ediyor. Siz bu yryn neresindesiniz? Sizin yrynz nemli oranda komum olan Dedonun yryne benziyor. Yrynzn zrnk kadar onlar atn sanmyorum, hatta daha da tehlikelidir. O emekiydi, bakalarnn deerlerine asla gz dikmezdi. Sizin daha fazla ktlk yapma ve birok deerin zerine kurulma gibi bir tehlikeniz de var. PKK iinde bu tehlike kesin vardr. Emeinin ok stnde yetkiye konmak veya bunun tersi olarak emeinin savunusunu bile yapamamak ok yaygndr ve u anda egemen olan da budur. Bunu amak iin ynetim olayn ok adaletli yrtmek gerekir. Bu da parti tarihine ve parti tanmna gre yrtmektir; btn birikim deerlerini savunmak, korumak ve eer bu deerleri paylaacaksak kiilerin yeteneine gre deer teslim etmektir. Bu deerleri onlar haksz olarak ellerinde biriktirenin elinden alr. Hakkn ve yetkisini doru kullanmayana Hakkn ve yetkin udur, sahip k der; sonuta rgtsel ileri dzeltir, ynetir ve yrtr. Dikkat ederseniz, sizin alma tarznzda bunlara yer yoktur. Parti iinde deerler nasl adaletli paylalr, nasl korunur ve gelitirilir? Bu sizin umurunuzda bile deildir. En deme olannz da, basit bir hamal gibi alyorum ite diyor. Ama sonuta emeini kurdun mu yoksa kargann m kaptnn farknda deildir. Bazlar da Bu kadar altm yetmiyor mu? Bunun karlnda parti bana bir ey vermeli diyerek, kyl veya kk burjuva yaam tarzn istiyor. Siz kyl veya kk burjuva kalmak iin deil, deiip dnmek kolektif bir sava ve bir halkn kurtuluusu olmak iin partiye girdiniz. Ama en demeniz bile bir kyl veya kk burjuva olmaktan teye gidememitir. Hak talepleriniz, hak arayclnz tam tamamna byledir. Ben partiye bu kadar emek verdim. Parti hala neden bana dilediimi vermiyor? diyorsunuz. inizde bunu sylemeyen tek bir kii yoktur. Mcadeleye girdiinizde karlk istemeyeceksiniz. Karlk zaten elde ettiiniz o andr, manevi gururdur, yediiniz ekmektir, yoldalk sevgileriniz, yoldalk tutkularnz ve heyecannzdr. Bu mkafat size yetmiyor mu? Ama dikkat ederseniz, iinizde byle tatmin olan yoktur. Bazlar bir gn frsat bulup yetkileri ele geirirse kendine dayal bir ato kurar ve kimseyi yanna yaklatrmaz, o eski despotlardan daha fazla feodal olur. Eer bir kleyse yetkilerini bakasna verir veya hepsini bir rpda saa sola datr. Eskinin bir ekmek krnts iin yalvaran klesi btn deerleri elden kartr. Bu da ok tehlikelidir. nemli bir blmnz byle bir klenin deer harcamas konumunu yayor. nemli bir blmnz de despottur, feodaldir, emei gasp eden bir tarzda yayordur. Dier nemli bir ksm da orta yolculuu, ne olup bittii konusunda kafas kark olan aresiz zavally oynuyor. Sizin tanmnz nemli oranda byledir. Bu yntem ve yaklam tarz da partililii ifade etmiyor. Bunlarn snfsal nedenleri ve yol atklar sonular bellidir. Bu yaklamlar partinin nderlik gereine ve PKK tanmna gre deildir, kendinize gredir. Bu bir elikidir ve zmlenmelidir. zmlenmeyi sizlerle uzlaarak m, sizlerle kanl dve geerek mi yapacaz? Bunlarn ikisini de esas almamalyz. Ne sizinle uzlaabilir, ne de kanl bakl olabiliriz. nk bunlar eski toplumun yntemleridir. ounuz buna hazrsnz, adeta Gel beni dv diyorsunuz. Ben bu kavga biimine girmem veya sizinle anlaalm demem. Sizinle uzlamayacam ve sizin anladnz tarzda kavga da etmeyeceim. Bunun tersine zafer kazanm tarzmzda srar edeceiz. Bu da parti tanmna gre byk bir yrytr; PKKyi PKK yapan, bu halk dirilten, bugn de uluslararas hak sahibi durumuna getiren tarzdr. Bu dava sradan bir dava deildir; son yzyln son eyreinde yakaladmz en nemli yry frsatdr. Hi kimse bu son frsat ve yry ansn hibir gerekeyle elimizden alamaz. Ne buna gerek vardr, ne de kimsenin buna gc vardr. Buna cret etmek bile kimsenin haddine olamaz. Gensiniz, tecrbelisiniz ve imdi yapmanz gereken mtevaz olmaktr. Anlaynzn ve vicdannzn geliimine olduka deer bieceksiniz. Buna nasl ulaacanz, nasl yaklaacanz konusunda inceleme yapacak, tartacak ve Parti denilen olay yakaladm diyeceksiniz. En temel greviniz partililemedir. Bu konuda belirttiim sakat yaklamlarla, sahte yolla kendinizi kandrmayacak ve partide bunu dolayl veya direkt biimde yapmayacaksnz. Bunu yaptnz m nderlikle eliirsiniz. O zaman nderlik ok rgtl ve esas belirleyici olduu iin sizi daraltr, en son ya bir provokatr olarak iinden kopartp atar; ya bir hamal olarak maskenizi indirir, ya da bir despotsanz onun da ne olduunu gsterir ve sizi gerekli olan yere oturtur. nderlik bu konuda hem tavizsiz olarak anlama ve hem de bir uygulama gcdr. Ballk, ancak bu gce bal kalarak onu yrtmekle mmkndr. Bir provokatr, PKKyi hi de byle dnmyorduk; her yiidin, her PKKlinin kendine gre bir tarz, bir yourt yiyii olmal diyordu. Zaten partiyi ilk balardan itibaren nereye gtrmek istedikleri daha sonra belli oldu. Bunu diyen provokatr, bir dnem sonra unu da ekliyor, 1973te nasl topra yararak ktysa, PKKyi aynen yle topraa gmmek gerekiyor diyordu. PKK tarzn PKKye uygulamak, yani nasl domusa yle yerin dibine batrmak daha sonra TCnin taktii oldu. Benim kimliimde ve tarzmda tam olarak bana kart bir kiilik ortaya karmak istediler. Ben nasl hareket ettiysem, kime nasl yaklatysam, hatta TCye nasl yaklatysam, onlar da aynen inanlmaz bir ustalkla onu bana uyguladlar. Tabii taklitiler esas belirleyemez. Asl olan biz olduumuz iin bunlar aa karmakta da zorlanmadk. Yerin dibine gmlmesi gereken onlar olduu iin kendileri gmldler ve sonuta TCnin kendisi gmlmeye doru gidiyor. Kemalizmin kendi kendini nefret ettii Erbakann kollarna atmas budur. Bunu biz yaptk. nderlik bu kadar hakimdir. Sizin politika ve g meselesinde bunlar anlamanz gerekir. Dost ve dman dahil herkes olup bitenin hikayesini anlasn. Eer yeni bir nizama kavumak, hele ordu olmak istiyorsanz, bunu adnz gibi reneceksiniz. Bireysel anarist savalar ne yapacam? Bunlar Krdistanda doludur ve her gn dman glendirmekten baka bir sonuca yol amyorlar. Bu bireysel savalar ve kendine sevdalanm kiilikler mcadelemize zarar stne zarar veriyorlar. Bizim rgtn llerine uyum gsterenlere, yani nizam ve ileyi esaslarn esas alanlara ihtiyacmz var. nk yry salam gtrecek olanlar bunlardr. Krt tarihinde bireysel ba boluk had safhadadr ve birbirine ihanet etmeyen nder yoktur. Siz bunu benim de bama getirmek istiyor, Biz de bunlar uygulayalm diyorsunuz. Benim en byk eylemim, bu noktada tarihe dur deme eylemidir. Siz bu ihaneti, bu anarizmi, bu bireycilii dayatamazsnz. Biliyorsunuz ki ben iyi bir savaym. rgtsel ynetim ilerinde akla karay seerim. Bir macerac gibi kendi dengelerimi bozmam. Hibir zaman, hibir cephede, hibir yerde haddimi aacak veya beni tehlikeye

19

yuvarlayacak admlar atmam. nk rgtsel bir yneticiyim. Her gn rgt nizamna gre kimin amacnn neye ynelik olduu olgusuyla urarm. Bunu yapan adam neyi ortaya kartyor, ne kadar lye geliyor, ne kadar gelmiyor diye terazinin bir u kefesine, bir bu kefesine koyup lerim. Bu da sizin ka gram deerinde olduunuzu veya ne kadar l d olduunuzu ortaya karr, size ona gre yer verir, ona gre yetki tanr, ona gre sizinle savar. lde dengeyi bouna zorlarsanz, ne kadar hafif olduunuz ortaya kar. Btn bunlar lye uydurulur ve sizi tam dengeye ulatrr. Bu da rgtsel ynetimdir. Bu lleri kendinize uygulayn. sluptan, tarzdan ve tempodan hi bahsetmiyorum. Akl nerede, vicdan nerede, siz neredesiniz? Peki, bu halinizle bu ileri nasl baaracak, tarihe verdiiniz szlerin ve aldnz kararlarn uygulayc gc olacaksnz? Alayan kiiliinizle bir cannz var, onu da atee atacaksnz. Bu aamada halk sava hi byle kazanlr m? Hele zel savaa kar bu savalkla bir ey elde edebilir misiniz? Aklnz bunu alyor mu? Bunun iin ounuza sarho gerilla diyorum ve durumunuza zlyorum. Byk ksmnz da llerden kayor. Kalarnz durdurmak iin dmana kar harcadmz abann on katn harcyoruz. lleri bozan, dengeleri datan olumsuzluklarnz nlemek iin akla hayale gelmez sabr ve tahamml gc gsteriyoruz. Tabii siz bunun farknda bile deilsiniz. Aile ocandaki yetime tarznz dmancadr, hatta TC okullarndaki yetime tarznzdan daha tehlikelidir. yle bir bytl ekliniz var ki, her birisi korkun bir beladr. Tabii siz bunun farknda bile deilsiniz, ama rme halindesiniz. Bana dayanarak ulusal kurtuluuluk yapmak, hatta beni bile beenmemek moda olmutur. Baylara ve bayanlara diyorum ki, gelin, bu dman karsnda bir gn bile onurlu direnin, tek bir baarl i yapn, o zaman APO sizin kleniz olsun, size her gn hizmet etsin. Ben buna varm, siz de namusluca ayakta durmaya var msnz? Eer yok diyor, bu ileri yapamyor ve buna dayanamyor, Yapamyorum, edemiyorum, bu kadar laubali altrlmm, hep bu trl iler iin ayartlmm diyorsanz, o zaman oturduunuz yerde oturun. ncelikle dil kurallarn iyi renin. Siyasi g olmak istiyorsanz, bunun kurallarn da iyi renin. nder olmak istiyorsanz, bunun tarzn kesinlikle tam kavrayn ki, sizi alklayalm. Maalesef iinizde bylesi yoktur. Nerede olduunuz hi belli deildir. Byle yaam olmaz. Bu sefer de lme koarz diyorsanz, bunun ad ne yaama ne de doru lme gelmemedir. Brak, bu iler tarzmza gre olacak diyorsanz, biz de size tarznzda ans yok diyoruz. Sizin tarznz nderlik gereine, yaam gereine ramen dman karsnda kafasn duvara vurarak, direndim demektir. Tarznz, boa grelerinde boalarn birbirine girip daha sonra da balarn paralamalarn andryor. Sizin yaptnz halk sava deil boa greidir. Sizin yaptnz ileri dzenleme deil kartrmadr. Sizin yaptnz gzelletirme deil irkinletirmedir. Ama tm bunlar umurunuzda bile deildir. u sonu ortaya kmtr ki, birer zavalldan teye bir ey deilsiniz. Yiit kiilik, kendini doru ifadelendiren ve hibir gten ekinmeyen kiiliktir. nk yapt i kahramancadr. ekinecek veya kendini rtbas edecek bir nedeni yoktur. Ama iinizde kendisini byle savunan yoktur. nk bunun iin gerekeniz, yksek baarlarnz, savunmanz yoktur. Bilinsizsiniz ve abanz yanllklarla doludur. Ne uruna savatnzn farknda bile deilsiniz. ounuzun durumu byleyken, neden yiitlie zlem duymayacaksnz? Bu, gereksiz deil, tam tersine en deerli yaamdr. Bunu ne gne erteliyorsunuz, erteletmenin ne gerei var? An anna temsil edilmesi gereken kiilik bu olmaldr. Bunlar partilileme iin verilecek doru cevaplardr. Bu cevaplar doruca ve yeterince vermezseniz size yazk olur. PKKnin Esas Gc rgtsel Olmas ve Doru Partilemesidir PKK tarihi bu anlamda korkun trajik bir tarihtir. PKKlilemenin lleri dnda direni tarihi kaybetme tarihidir, aclar tarihidir, zindanlar tarihidir, dklmeler tarihidir, hata ve yanln kurban olma tarihidir. Bu tarih ileride ciltler dolusu romana konu edilebilir. Bunun byle olmasnn nedeni kadrolarn parti tanmna gre yaayamamalardr. Kimileri Biraz benim istediim gibi olsun, yani Biraz bireycilik, biraz klece olsun dediler ve bu tarihi byle karmakark hale getirdiler. u anda benim en byk savamm, kadrolarn bu parti tarihini doru anlamalarn salamaktr. Bu size adnzdan daha nce gereklidir. nce parti tarihini, sonra da adnz renin. nk adm gibi biliyorum ki, bu gidiat dorultamaz, bu parti tarihine gre yetimenizi ve katlmnz salayamazsak, bundan sonras tamamen kaybedilir. nk daha nce biraz daha genken dinamik bir yaklamla birka parti daha yaratrm diyordum; ama u anda dman her taraf kuatmtr. Bugnk parti yry durdurulursa veya ben durdurulursam sizin mrnz yirmi drt saati gemez, ilk hamlede yere serilirsiniz. Bu parti anlaynzla durumunuz ancak bu olur. Tek sebep budur, yoksa dmann gc deil. Partililememekte srar ettiiniz ve doru parti llerine gelmekte ok zorlandnz iin bu tehlike byktr. Yoksa partinin gnmzdeki olanaklar her dman devirecek kadar gl, zaferi belki yarndan da yakn edecek kadar fazladr. Ama bu olanaklar partili gibi kullanamama, temsil edememe, savunamama ok tehlikeli boyutlardadr ve tehlike buradan gelecektir. Sizi anlamakta glk ekiyoruz. Dnemi yakalayacak ve zaferle kapatacak partililii neden halen yaayamyorsunuz, neden halen tepkilisiniz ve bundan kayorsunuz? Derdiniz nedir? Parti silahndan baka hangi silah sizi kurtulua gtrebilir? Partinin zellikle rgtsellik, rgtlenme ve ynetim silahndan baka hangi silah sizi hedefe tayabilir? En byk silah budur. Ancak bu silah kullanabilecek tek bir kii bile yoktur. Kimisi askeri yanm gelimi, kimisi u yanm gelimi diyor. Bunlarn hepsi kendini aldatmadr. rgtsel ynetiminiz doru olmazsa, ister ordu, ister kltr, ister diplomasi, isterse legal faaliyet iinde olsun, hibiri ac kaybetmekten kurtulamaz. Yapabileceiniz en byk yiitlik, rgt llerini kendinize uyarlamaktr. rgtll anlamanz ve doru rgtlenmeye gelmeniz iin yllarca bekledim. imdi bakyorum da, size braklsa, rgtn canna okumaktan ekinmeyeceksiniz. Artk bu noktada size dur diyorum. nderlik gereinde artk bundan sonrasna bu biimiyle geit yoktur. Ben tek olmama ramen, bunu dayatma zerine karma kanlarn hepsi yenildi. Bizim de kendimize gre bir yiitlik anlaymz var. Orta alarda valye tarz bir savalk vard. Bu ada da benim rgtsel tarzda bir savamm var. Kim karma kacak? Parti iinde birou kendini denedi ve hemen saldrya getiler. imdi bunlarn ou nerede? Belki siz pusudasnz ve arclarnz Zaman kollayn diyorlar. Belki de kulanz kabartmsnz, Ne zaman ikbal gnlerimiz gelecek? diyorsunuz. zellikle ben olduka yle bir gn olmayacak, alm olduumuz tedbirlerle yzyllarca da olmayacaktr. nk halklara kazandrlan halklarn elinden almak mmkn deildir. Dolaysyla bu eski arpk beklentileri bir tarafa itmeniz kendinize yapabileceiniz en byk iyiliktir. Kyl kurnazlnz, esnaf katlnz ve orta yolculuunuz bitsin. imdiye kadar bundan hibir yarar grmediniz. Gensiniz, tecrbelisiniz, doru olan kazann. Sizin de bir yiitliiniz olsun. Kald ki, bu hibir zaman kiiyi kendini yaamaya deil, mthi derecede bilimsel inisiyatife

20

ve kendi zgrlk dnyasna tamaya gtryor. Bu da zgrlk yaamnda yiite, baarlca, dman karsnda yenilmeden, aldanmadan, gcn ok iyi hesaplayarak ve bylece emeinin karln ok iyi deerlendirerek bir yol altr ki, emeine sahip k ite bu temelde olur. Bylece kazanlm lke ve halk gerei ortaya kar ki, bu da yaamn kendisidir. Bunun dnda bir yaam kim bekleyebilir? lke az ok kazanlmaya doru gitmezse, halk zgrlemezse, siz birey olarak ne yapabilirsiniz? Birou halka ramen yaamay denedi. Gnmzde bu mmkn deildir. Bu bo kuruntulu, ou gemiten kalma avuntular bir tarafa brakn. Bu zgr yaama, zgr vatana, bireyin inisiyatifine ve bireyin byklne de gtrmez. u anda benden daha zgr, daha inisiyatifli birey yoktur. stediim gibi yerim, istediim gibi gezerim, istediim gibi konuurum. Bu lkenin en zgr ifadesine ve yaam tarzna sahibim. Bundan daha byk bireysel inisiyatif olmaz. Bu, sk bir rgtllk, rgtsel llere sk skya ballk, yani elimden geldiince halkn emeklerine, rgtlenmesine ve denetlemesine gsterdiim ballktan kaynaklanyor. Gcm zel marifetlerimden deil bunlardan alyorum. Krk sekiz yandaym, buraya kadar byk sabrla geldim ve daha da sabrederim. Neden tm yaammla bu mcadeleye kendimi adamayaym diye dnr ve daha fazla kendimi adamay da prensip edinirim. inizde eer bazlar kendine biraz zgrlk payesi tanmak istiyorsa kendisine bir baksn: lkeyi ve esas bir yana brakan bir yaam gerekleecekmi gibi davranyorsunuz. Oysa zgr yaam ans belirttiim rgtsel llerle gerekleir. Bunu can gnlden en deerli ey olarak bileceksiniz. Parti tanmndan, tarihinden ve onun gncel baar gereinden karlmas gereken baz temel sonular bunlardr. Biz bu hususlar defalarca ilememize ramen, maalesef yaam izginize dntremedik. arpklklar tahamml boyutlarn at ve bu tehlike halen devam ediyor. Burada yapmanz gereken ey doru ve yiite i yapmak, samimiyetle baz dorular kabul edip kendinizi ona gre eitmektir. Bu, byklnzden ve inisiyatifinizden bir ey gtrmez; tam tersine ona g, gereklik ve baar ans kazandrr. Bunun dnda geliemez, savaamaz, savalar da baaramazsnz. Kadrolamamzn en temel sorunu doru temelde partilememedir. Parti tanmna gre doru bir tarih anlayna ularsanz, mkemmel bir kadro olursunuz. Devrimimiz, btn lkede parti izgisine gre kadro olmak, parti izgisini nitel ve nicel ifadesi olmak iin yeter de artar bile. Parti izgisine gre kadro olmak nemli bir almadr. Bunu btn alma alanlarmza zmsettik mi, partileme karsnda hibir dman gc dayanamaz. Nitekim tm dnyann ekincesi budur. Dman iin PKKnin esas korkutucu yan, rgtsel olmas ve doru partilemesidir. Yoksa gerillada ne kadar hata yaptnz Trk subaylar telsizlerden sizlere sylyor. Kitleyi nasl bastrdnz, hatta kitleye nasl ters dayatmalarda bulunduunuzu her gn btn pratiklerinizde gsteriyorsunuz. Dman sizin bu alma tarznzdan korkmuyor, tam tersine g buluyor. Ama buna ramen en byk emperyalistinden tutalm en yumuak smrgecisine veya dostuna kadar hepsi bizden korkuyor. nk bu rgtleni tarz hibir kartn ve ama d kalmay affetmez, ona galebe alar. Doru rgtllk ve doru ynetim hepsinin canna okur. PKK budur, PKKyi bugne getiren bu tutumdur ve nihai amacna ancak bu tutumla ulaacaktr. Siz bu tutumun ok gerisindesiniz; ya ok sanda ya ok solundasnz, ya da bu tutumdan adeta kopmu ve dolaysyla tehlikeyle yz yze gelmi bir konumdasnz. Tm bunlar amak, llere kesin anlam vermek, en nemlisi de doru tutumu savunarak her yerde ve her grev iinde uygulamak gerekir. Byle olduunuzda amayacanz bir engel, zmeyeceiniz bir sorun ve baaramayacanz bir eylem olmayacaktr. Dmann en ok korktuu da bu tarz PKKciliktir. Bizim bunun dnda dmanla savaacak etkili hibir silahmz yoktur. Kaba silahlara fazla gvenmeyin; onlardan kat be kat fazlas dmanda da var, teknik ve say stnl onlardadr. Ama belirttiimiz rgtllk, rgtl yaam tarz kesinlikle hibir dmanda yoktur ve olmaz da. Bu ancak bizde olur. Bizde olduu iin de esasta sonucu bu belirliyor. nk insan iradesinin, insann dayanma gcnn, insann kendi kendini atomize etmesinin, kendi kendisini en gelikin teknik haline getirmesinin bu rgtllkle mmkn olduu ortaya kmtr. Bu anlamda bu tr rgtllk en byk tekniktir. Biz bunu defalarca belirttik. rgtllk atom bombas kadar etkili bir tekniktir. PKK militan byle rgtlenirse, hibir bomba bunun kadar etkili olamaz. Nitekim kendimi biraz bu teknie, bu militanla, yani bu rgtlle kavuturduum iin u anda ok etkiliyim. Ne kitlede, ne cephede, ne diplomaside sizin kullandnz silahlar benim elimde yoktur. Ama burada yle bir silahla savayorum ki, dnyadaki btn dmanlarm buna dayanamyor. Dier silahlar da gereklidir, ancak bu silah da kefetmeli ve elinize geirmelisiniz. O zaman askeri silahlar, kltrel silahlar, diplomasi silahlar, ekonomik silahlar, serhildan ve dier tm silahlar mthi etkili alr. nk o temel silahtr; ad stnde, rgtseldir, ynetimseldir ve btn silahlara yn verir. Eer bu silah elinizden karrsanz, btn dier alanlardaki silahlarn elinizden dtn de kesinlikle bilmelisiniz. rgtllk silah bizim elimizdedir. nderlik bu silah iyi kullanyor, ama bu yetmez. Bir deil, on deil, yzlerce militan da bu silah iyi kullanmaldr. Sorun budur. Birka yz militan her grev sahasnda bu silah kullanrsa, PKK bir planlamayla uygun bir zaman aralnda olanaklarn mevziye srerek bu sava baarabilir. Son dnem abalarmzn arl bu ynlyd. Amacmz byle birka yz militan bir kez daha gelitirmekti. Siz buna da talip olmalsnz. Geliiminizi ve dnmnz burada yeterli klmal ve bu temelde dier grevlerin zerine yrmelisiniz. Bunu saladnzda eminim ki hepinizin baar ans ykselecek ve nihai zafere de bu temelde gidilecektir. 29 Haziran 1996

18. YIL BYK PKK DAVASININ ZAFERE EN YAKIN OLDUU YILDIR PKK, 18. yl gereinde zafere en yakn durumda olduunu kantlamtr. Byk parti davamz, Amedin Fis kynde ne olduu ve ne olaca fazla belirgin olmayan bir grupla, en az donanmla ve fazla gelikin olmayan iddialarla partilemeye adm attndan gnmze kadar destans diyebileceimiz bir sreci yaamann addr.

Abdullah calann PKKnin 18. kurulu yldnmne ilikin yapt deerlendirmedir.

21

phesiz parti tarihimizin daha ncesi de vardr. 1973 bahar, partilememizin daha alt dzeyde reym haliydi. Bu da ciddi bir admd ve daha sonralar her yln kurulu anlamnda byle bir yeri vardr. Nasl ki her bahar yeerme, filizlenme ve tohuma gelmede yeni bir yaamn balangcysa, partimizin her ylnn da kesinlikle bylesi bir anlam vardr. Hem her yl filizlenip tohuma gelir, hem de yalnz bir yl iin deil, ikinci ylda daha deiik bir rn ve ncsnde de daha deiik ve daha fazla rn verir. imdi partilememizin on sekizinci ylndayz. rnleri ok eitli, hem de olduka niteliklidir. PKKyi bu zenginleme iinde buraya kadar getirdik. Mcadelemiz salt ulusal kurtulu rn, salt parti ve sava rn deil, buna benzer birok rn veriyor. Bugn sosyalizmin de en iddial rnlerini veriyor, kadn zgrlnn rnn veriyor. Tarihte eine ender rastlanan bir zel savaa kar ayakta durmann rnn veriyor. Karsnda tm dnya da birlese, zaferin kazanlabileceinin imkann ve rnn veriyor. Bunlar parti davasnda iddial olanlarn esiz hazineler olarak grp deerlendirecei, snrsz zafer umudu ve tutumuyla kendini silahlandraca byk deerlerdir. Parti davasnn nemini anlayamamanz veya btn kapsamyla deerlendirip gereini yerine getirememeniz, sizin iin gerek bir yetersizlik ve dolaysyla bir znt kayna olmaldr. Bu aamada, bu kapsamda parti lks kadar hibir lknn ve deerli almann olacan sanmyorum. Ben ounuzun yapt gibi ne kitleler iinde, ne de scak savam alanlarnda aba harcama imkanna kavutum. Ama bir parti zerinde, bir partinin fikri rgtlenmesi ve zellikle kadro almas zerinde younlatmda ne destanlar yaratlabileceini gsterdim. Bundan daha deerli bir alma olamaz. ok zor koullarda yrttmz bu almann bile nelere kadir olabileceini imdi grebilirsiniz. Parti davas ok byk bir olaydr, partilemek en byk bir gtr diyeceksiniz. Ben tm gcm partilemekten alyorum, benim baka g kaynam yoktur. Parti zerine younlamak, partinin ilkelerine gre yaamak ve partinin rgtlemesine g vermek tm glerin esasdr. Bu ok aktr. Parti kadrolar olarak almalara yklenmek ve etkili olmak istiyorsunuz. Bunun yolu partilemek ve ilkelerin gerekli kld tarza ulamaktr. Bunu gsterdiinizde glsnz. Bu lkede ordu iinde ve hatta tm dmanlarmza kar glenmenin baka yolu dnlemez. nderlik izgisinin gc, kendini partileme yoluna yatrmann gcdr. Daha da aarsak, nderliin ilkeleri, bu ilkelerle tutarl abalar ve bu abalar yerli yerinde ustaca sergilemesi var. te nderlik, ite baar! Son zamanlarda, Parti lleri de, gerilla da and; yurtdnda, Avrupada parti yaam and diyorsunuz. Bir PKK kadrosu iin bu szleri sylemek, syleyip de ac duymamak, ac duyup da kendisine kar savamamak kadar tehlikeli bir tutum olamaz. Ama ne yazk ki, sadece bunlar sylemekle yetinmiyor, en olumsuzu da yayorsunuz. Bana gre kaybetmenizin en temel nedeni budur. PKKnin btn ehitlerinin ansna belirtirim ki, partilemek kadar deerli hibir aba yoktur. Parti llerinde srar, parti yaam tarznda srar, parti grevlerinde srar, cephede kazanacanz en son nihai zaferden bile daha deerlidir. Nihai bir zafer gelip geicidir, belki ardndan bir yenilgi de gelebilir, ama kapsaml bir partilemenin nnde her zaman baar vardr ve bu baar sreklidir. Kapsaml partileen, nihai zafere kadar kazanr. Onun iin zafer kiiliinde srarl olan, ncelikle partilemenin tm gereklerine ulamaldr. Buna anlam vermek iin fazla sze gerek yoktur. Benim pratiime bakn: Darack bir yerde ve ok kstl olanaklarla yrttmz parti almalar bugn bizi nereye getirdi, nerelere tard? Baarlarmzn ne kadar olduunu hesaplayabiliyor musunuz? Parti tarihinden reneceiniz en temel husus, btn baarlarn srrnn partilemede, partinin llerine, tarzna, temposuna ve ahlakna sahip olmaya karar vermede ve bu kararda srarda olduu gereidir. Parti tarihinin dnemleri, her yl ve hatta her saati vardr. Her bir saati kesinlikle dierinden daha deerlidir. Bir zincirin halkalar gibi srekli ge ykselen helezonvari bir stun gibi hep birbirini ilerletir, amacna ulancaya kadar dur durak bilmez, kopukluklar ve sistemsizlikler yoktur, tarz ve tempo kesindir, dmann ulaamayaca ve datamayaca kadar gldr. Kk bir tohum olarak serpildiimizde onun rmemesi iin gereken yaplm, en nemlisi de dmandan korunmutur. Yani bu tohum sert bir rzgardan, kurak kalp rmekten korunmutur. Bu, zerine titreyerek, bir anann ocuuna olan bakmndan daha fazla bakarak gerekletirildi. deolojik almay bunun iin gelitirdik. Dman tehlikelerinden uzak olmak iin gizli tuttuk ve bu baarld. deolojik gelime sreci, kesinlikle olmazsa olmaz kabilinden bir sreti. Ondan nce bu halkta sadece kendinden utan duyma vard. Toplum bireylerine kadar paralanmt ve dolaysyla zayfl vard. Toplumda iddia, karar ve bir araya gelme hi yoktu. Karde bile kardei kabul etmez ve bir arada bir saat tutamazd. deolojik hamle srecimiz buna bir son verme sreciydi. Yllarca inkar edilmi, Ben bir daha sana gelemem, ben bir daha seninle yaayamam denilen topramza ve insanmza bir bakt. Birbirlerine hain gibi bakanlarn dost gibi bakmaya balamalaryd. Birbirlerine mthi yabanclam olanlarn tanmla gelmesiydi. te ideolojik gereklik budur ve bu bak yaratld. Dost bak, birlik bak, ruh yaknl ve lke bak olduka nemlidir. Yrmeden nce bakacak, yapmadan nce de greceksiniz. Bunlar olmadan tek bir adm bile atlamaz. rgtlenme yrye gemedir; bak as yaratldktan ve verilmesi gerekenler tespit edildikten sonra ona yrmedir. Topraa ve halka yry tek kiiyle deil, ancak rgtle olur. Baklarmzda tutarlysak, grmemiz gerekenlerle birlikte yryeceiz. nk ulusal ama, bir avu hainin ve onda srar edenlerin dnda herkesin amacdr. zgrlk, bir halk iindir, herkes iindir ve dolaysyla herkesin yryn gerektirir. rgtn gereklerini yerine getiremeyenler yalancdr; rgtle yryemeyenler hem bak hem de yry yoksunudur. Bu kiiliklerin lkesine ve halkna bak yoktur. Bunlar krdr, kendilerini krce veya sersemce yrtebileceklerini sanrlar. Biz bu yllar ksa aralklarla yaadk. 1980lere merdiven dayadmzda, topraa yry ve halka ulama asgari dzeyde gereklemiti. Bu, ideolojiden politikaya aama yapld, politikann doru olduu, halk yrynn gerekletii ve politik anlamda zgrlk savamn artk balad anlamna gelir. Bak asn yok eden, Senin lken ve halkn yoktur diyen g, bakn olutuunu ve politikann baladn grnce, en son ferdimize dek bizi yok etmek iin bize kar faist bir sreci gelitirdi. 12 Eyll son tahlilde bu bak amzn ve halk yrymzn yok edilmeye allmasdr. Bu sava, byk ve zel bir savat. Biz, 12 Eylln ayak sesleri geldiinde yurtdna ktk. Bu, yrymzn kesilmemesi iin bir taktikti. Taktisyenler, ayak sesleri bile ok uzaklardan gelirken, bizim neden bu adm attmz kendilerine sormaldrlar. 12 Eylln ayaklar altnda nasl ezilmeyeceiz diye adeta iliklerimize kadar titriyorduk. Sorumluluk duygusu budur. Yreklerimizin, bu bak yok olmasn ve bu yry kesilmesin diye nasl sk attn acaba dnebilecek misiniz? Bu srete yakalanrsam kopan sadece benim yreim olmayacak, bir halkn yrei olacakt; karartlan baklar sadece benim baklarm olmayacak, kendi topranda zgrce ve ulusalca bakmas gereken bir halkn baklar olacakt. Bu nedenle kendimi korudum; korumak ve yaatmak iin de kendimi ine ucundan geirme taktiini uyguladm. Bunun iin dur durak, kendini yere atmak

22

ve ucuz lme terk etmek olmazd. nk bende gren gz artk bir halkn gren gzdr, bende atan yrek bir halkn yreidir. Buna nasl ihanet edilebilirdik ki! Eer gerek byleyse, milyonlar yreinizde atyorsa, gzleriniz milyonlarn gzleriyse ve byk gryorsa, artk duramaz ve grmezlik edemezsiniz. te biz byle yaamaya baladk. Partinin baktaki iddias ve soluksuz yry byle anlamldr. Gelimeyi biz byle srdrdk. ounuzun halen anlamad bu gereklik, bizim yrymzde veya partimiz adna bende byle geliti ve byle anlam buldu. Halen bu bak asna ve yree sahip olamayanlarnza aryorum. Bu, ne kadar ac ve ne kadar iflah olmaz bir durumdur! Partimiz adna yaplanlar dman izmeleriyle yerle bir edilmek istendiinde, buna kar bir sava yetitirmek iin canmz diimize takyorduk. O srete arkamda yer alanlar, Bir daha lkeye dn m? diyerek dalga geiyorlarm. Kendini en fazla sorumlu tutmas gerekenler byleydi. Fakat yaplacak baka bir ey yoktu. Bir sava yetitirmek iin o zamanlar bunun dnda bir eyle uramak mmkn olamazd. Her ey oradaki srara balyd. Tarihi kaybetmek istemiyorsanz, yreinizin sklp kurutulmasn istemiyorsanz, savata ve savada srarl olacaksnz. Hi kimse bunun anlamn bilmedi, Neden bu arkada bu kadar srarl? demedi. Israrl olmak gerekirdi, nk bu baarlmasayd geriye hibir ey kalmayacakt. imdi sizin baklarnzda ve yrek atlarnzda bu noksanl gryorum. oka sylendii gibi, trene bakan gibi mi, mandann yrek at gibi mi sorularn soruyorum. Eer benim gibi baklsa ve duyulsa, eminim ki o abann nnde hibir engel duramaz. Hele parti ve sava grevlerinde byle baarsz ve aresiz kalnamaz. En ok hayflandm bir konu da budur. Bunlardaki baklar kimin, bu topraa nasl gitmiler? zgrlkle i iedirler, ancak bir kei kadar bile oray sevemiyorlar. Cudi dandaki keinin Cudi dana sevdas daha fazladr. Ama oradaki gerillann bu dalara ball henz gelimemitir. Biz buna fkeliyiz. Bunlarn yrekleri adeta manda yrei kadar duyarsz. Orada bir tarihin canlandnn, orada zgrln adm adm gelitiinin farknda bile deiller. te hayflandmz durum budur. Buna hi mi hi saygl olamadlar ve her zaman byk fke ile karladlar? Bana gre bu byk bir sutur. Siz savaanlar bunun bizdeki hikayesinin nasl gelitiini bile bilmiyorsunuz. Bu durumda hangi yrekten bahsedilebilir? Bizim bak amza dahi ulamamsnz. Byle olunca baklarmz size hi g veremez ve onun sonucu olarak da tarznz ve temponuz der. PKKyi anlayamadnz, PKKnin bizim tarafmzdan yrtln gremediniz ve duyamadnz. Onun iin imdi de fitne fesat topluluu haline geldiniz. Bu da bize yaplabilecek en byk ktlklerden birisiydi. Sizin bu baksz ve yreksiz yaklamlarnzdan dolay ektiim zorluklar ve buna duyduum fkeleri dmann en byk seferlerine kar bile duymadm. Hele hele lkeye adamakll yerlemenin, onun havasn solumann, sadece lkeyi grme deil onu yaamann da gereklemeye doru gittii, halkla kaynama ve bayramlamann imkan dahiline girdii bir srete halka dayatmalarda bulunmanz, sanki lke yaanlamayacak ve kalacak bir yermi gibi davranmanz kadar beni fkelendiren hibir tutum yoktur. Bu en lanetli tutumdur. Biz o yllarda tarihimizin en nemli ve bizim iin tek yaam yolu olan savam balatmtk. 15 Austos Atlmnn ncesi ve sonras yle nefes nefese gelitiriliyordu ki, bunun tm zorluklar benim iin bir hiti, hatta zorluklar beni daha da kamlyordu. Ancak bazlar Bu abalarn zerine nasl konulur, onlarn rn nasl ele geirilir? diye dnyordu. Bu ne vicdanszlktr, bu ne saygszlktr? Sava anlamamak, savan tarihini byle anlamak ne kadar byk bir yanllk, byk bir yrekten yoksunluk, saygdan uzaklk ve verilen abay hi anlamamaktr. Sizler bunu nasl yaptnz? Sava komutanlar, sava birliklerinin banda yer alanlar neden bunu anlayamadlar? Sava tarihine hi anlam vermemek, bir silahn elde ediliinde kimlerin ne kadar rol oynadn, onlarca silahn nasl temin edildiini, bir savann yetitirilmesi iin yllarca srdrlen abay, bir lke uruna gnde be on kiiyi kaybettiimizi bilmemek sizi ancak lanetli yapar. Bu anlamda siz, parti tarihini anlamak urada kalsn, adeta kara bir leke gibi ortammzda yer igal ediyorsunuz. Partinin sava tarihini anlamamak byk vicdanszlktr. Oysa bu sreci balatmamz mucizevi bir olayd. Tarihte hibir Krt isyan birka aydan teye gidememi ve hepsi de ba aa gidiin bir adm olmutur. Bizim balattmz mcadeleyle ilk defa giderek ykselen ve baar umudu veren bir sre yakalanmtr. Bunun en byk sorumlulukla deerlendirilmesi, bir yap ta da benden dercesine bir aba gsterilmesi gerekirken, Sava kurallarn gevetelim, olanaklar arur edelim, bu komutanlk sayesinde kendi gdlerimizi tatmin edelim dediniz. Bu en byk dknlktr. Ad ve n ne olursa olsun, eer tarih bir gn bana sonucu gsterirse, zaferi yakalam birileri dahi olsalar bu kiilerden hesap soracam. Daha nceki yllarda o kadar ehit gmlm ve o kadar umut dirilmitir ki, bunlara hakkn vermemek mmkn deildir. Bu anlamda, bu yllara anlam verip vermediiniz konusunda kendinizi gzden geirin. Karmzdaki zel sava frtna gibiydi. ok iyi biliyorum ki, zel savan arkasndaki gler Bunlar bin yldr yerle bir ettik, ama daha lmemiler, ilerinden bakaldranlarn ve Ben yaamak istiyorum diyenlerin ban ez diyorlard. Bin yllk tarihleri onlara bunu dayatyordu. Srf o olumsuz tarihi kurtarmak iin bir hcum dalgas daha balat; kfrle, sava tarihinde hi yeri olmayan zel sava yntemleriyle yklen ha yklen! unu belirtmeliyim ki, Savamak istiyorum, gerilla olacam diyenler eer bize ve kendilerine sayg duymak istiyorlarsa, dmann bu dalga dalga geliimini grmelidirler. En nemlisi de byk emredici olarak uyanan yaam umutlarna mutlaka sahip kmak, lmcl olan yanl ve yetersizlii gidermenin byk abas iinde olmak gerekiyor. Bunu yaamadan, bunun gerekliliini hissetmeden nasl savaacanz sanyorsunuz? Yrekleriniz neden byle kaskat kesilmi? Utanp sklmadan halen karmza bir sava aday, hatta komutan aday olarak dikiliyorsunuz. Ska bunlar da kim diye kendi kendime soruyorum. Kendimi dalara sizin gibi tarma ve geni halk ynlar iine girme imkanm da olmad. Ama kk bir mevzide kolay kolay zapturapta alnamaz yaamm davamz uruna yatrdmda neler yaptm? Peki, siz ne haldesiniz? Bunlar deerlendirmeniz gerekiyor. yi bir komutan, hele namuslu ve erefli bir sava olmak kolay deildir. Eer savaa inanyor ve Savaa varm diyorsanz, hesap verecek bir durumunuz olmaldr. Ben hatrnz krmamak iin sizleri kovmuyorum. nsanlar kovma gibi bir zellik benim tabiatmda yoktur ve kimse de beni kovamaz. Savan erefi, onuru ve amalaryla ve sizdeki tarihiyle oynuyor, hatta bunu grmezlikten geliyorsunuz. Ben bunu kabul edemem. Bana biraz saygnz varsa bunlar anlamak zorundasnz. Ancak anlamyorsunuz. Size aka gsteriyorum ki, bu sava yle sandnz ve kendinizi aldattnz gibi deil, belirttiim erevede yrtyorum. Grkemli On Sekiz Ylmz Amansz ve Aydnlkl Mcadele Yllaryd

23

PKK tarihi ok kapsaml ve yeniliklerle dolu olduu iin, en nemlisi de PKK tarihini anlalmaz kldnz iin onu anlatmaya gcm yetmiyor. Bu byk tarihe yanamadnz, bu byk tarihi kirlettiiniz ve hataya bu kadar msait olan arpk kiilii dayattnz iin size fkeleniyorum. Size rica ediyorum; bir an nce bu tarihin nnde engel olmaktan kn. nk hzm kesiyorsunuz. Yoksa bu tarihin nnde ezileceksiniz. Bu tarihe gre yiitlik mmkn deil mi? PKKnin her birisi birer abide deerinde anlam ifade eden bu kadar ehidi olacak, bunun karsnda sizin bu kadar arpklnz olacak! Bir halkn yaam olana bak altnda olacak, buna karlk siz bu kadar duyarsz olacaksnz! Olanaklar sava bu kadar amansz olacak ve siz bunlar bu kadar arur edeceksiniz! Bu deerler karsnda byle kolay durua geilmez, hele sizin gibi hi durulmaz. Bu kadar hata ve yetmezlikle parti davasnda kalnmaz. Kalnrsa, size Dmanlk yapyorsunuz denilir. nsan bu tarihe kar nasl dmanlk yapar? Eminim ki, dmann bir ajan burada olsayd, ben onu yreklendirir ve kendimle yrtrdm. Dolaysyla PKK tarihine doru dn yapacak ve doru anlam vereceksiniz. Bu yldnm dolaysyla ok aka belirtebilirim ki, bu tarihe bylesine bir dn yapmayanlara ve hakkn vermeyenlere hi saygm olmad gibi, metelik kadar deer bile vermeyeceim. Parti tarzna gre olmak benim iin her eydir. Byle olan benim yreimdir, ruhumdur ve sevgimdir. Biz zaten bunlar iin varz. Baka trl bizi kimse kullanamaz ve kimse bu deerleri paylaamaz. 1990 sonras, halkn mcadeleye daha kkl kalkmas ve cesaret etmesi vardr. Serhildanlar dneminde ARGKnin, yani ordumuzun hzla elli binlere trmanma imkan doduunda bu artk yreimize smyor ve almalarda snr tanmyorduk. u darack sahamda drt bin kiiyi eitiyorum. Yurtdnn ok az imkanlar var. Siz lkedesiniz, lkenin her blgesine akn akn sava geliyor. Kitlelerle de i iesiniz, ancak kitleyi uzaklatryor, kartyor ve ok kolay imha olmalara terk ediyorsunuz. Bu tarihte bunun kadar fke verici bir ey dnlemez. Dman bu yllar iin daha yeni yeni unu itiraf etti: 1992lerde Krdistan kaybetmitik. Karmzdaki kontrgerillaclarn tm iddias uydu: Biz kaybedilen Krdistan yeniden kazandk. Buna kim yol at? Gerekten kazanmaya doru giden bu Krdistan ve bu devrimi kim kaybetti? Bunu ciddiyetle kendinize soracak msnz veya tarih karsnda kendinizi sorgulama cretini gsterecek misiniz? Bu byk kazanmann olanaklarn grme ve gerektii kadar bunu ileme grevini anlayacak msnz? Bu grevi yapamadnzda, dmana nasl kazandrdnz grecek misiniz? Bunlar grmeden yrek bytlemez, dnce gelitirilemez, askeri stratejiye ve taktie anlam verilemez. Ne yazk ki, bu yaramaz ve yetmez kiiliinizle bu tarihi her yerde krk defa yenilgiye uratacak hale getirdiniz. Benim yllk alma bilanom, yalnz bu sahada binlerden aa olmayan sava ve PKK kadrosunu yetitirmeye abalamak ve tabii bir de bunlar silahlandrmaktr. Dnyadaki hibir kurtulu hareketinin tarihinde bu grlm mdr? Btn yurtd alanlarnda alan nderlerin rgtledii insanlarn says yz bulmamtr. Oysa ben bu srete kendi elimle yalnz otuz bini akn insan yetitirdim. Bu ie meteliksiz baladm. Ancak daha sonralar trilyonlarla para harcayarak hepsini silahlandrdm. Sizler ise, Ne de olsa yamur gibi olanak ve sava geliyor diyerek bu imkanlar arur ettiniz. Bunu Botanda, Amedde, ksacas her yerde yaptnz. imdi bazlar Gneyde bunu yaparak, orada o yaramaz ve sefil ruhlarn szm ona doyuracaklar. Her yl dayattnz yenilgileri size ramen karlayarak dayandk. Benim iin sava bitmedi; tam tersine, geen savalar bir hazrlk sreci olarak deerlendiriyorum. Diplomasiden sava cephelerindeki almalara kadar her ey bir hazrlktan ibarettir. Kendimi bu hazrlklar temelinde yeniden mcadeleye verdim. Dman benimle savat, siz de arlkl olarak dmana kar savatnz. Bu konuda emeinizi inkar etmiyor, tam tersine abanz sizden daha fazla takdir ediyoruz. Bizim fkelendiimiz husus, kendinize yaptnz saygszlk ve emeinize deer bimemenizdir. Bu konuda fkelenmenize hi gerek yoktur. Kendisine saygszlk edenlerin ancak kendisiyle savama hakk vardr, onlarn verecekleri hibir szleri de yoktur. Biz bu anlamda sizlerle de savaarak hazrlkl hale geldik. Dmann bugn ldrd bir konuma gelmesinde benim tarzm sonu almtr. Daha dne kadar bizzat dmann iinden gelen bir bilgi uydu: Devleti de, toplumu da bu hale getirenler baarszlar, sizin kiiliinize suikast yaparak kendi kurtulu yollarn aryorlar, aman kendinize dikkat edin. Kire bu kadar bulam olanlarn aklanmamas iin kendinizi yaatn. Bunu siz deil, dman cephesinden biri belirtiyor. Biz bu sava biraz byle gelitirdik. Kirli savan yrtcleri kendi toplumuna, hatta kendi devletinin de bana bela getirerek bu sonuca ulat. Byk insanlk savammz, kendimizi byk inatla buraya kadar getiriimiz dman cephesini paralad ve kirli savalar kendi ilerinde bile tanamaz bir yk haline getirdi. Dman zlyor, eer siz yanl tutumlarnzla yardmc olmazsanz yenilecekler. Bu da kanlmaz bir yenilgidir. Dmann en ok umut balad g sizlersiniz. Mcadele eden bir kii var, onu ldrrsek bizim savamamza hi gerek kalmayacak, geriye kalanlar zaten kendileriyle savayor diyorlar. Zaten siz, Ana Karargahmzda bunu kantlamadnz m? Halen baz raporlarda Bl datyorlar deniliyor. Bugnk dman basn bile bunu sylyor. Kirli zel sava etesinin en byk umutlar sizler oluyorsunuz. Benim lp lmemem veya lsem de savan yrtlp yrtmemesi ayr bir konudur. Savammz kendi lmmzle snrlamyoruz. Ama dman iin byle umut olmak sizin iin en byk ayptr, erefsizliktir. Bu durumunuzdan kurtulmann tek yolu, bir an nce bu dmandan kurtulmaktr. Hi kimse Bu kadar banadr, bu kadar bana deildir demesin. Herkes bu suta ok byk bir sorumluluk payna sahiptir. Siz fazla yorgun deilsiniz, ok gen ve olduka atlm yapabilecek durumdasnz. Hem byk bir ansa sahip, hem de savan olanaklarna hakimsiniz. Fakat bunun zerine bu son yllarda grld gibi, Ele geireyim, kendimi yaataym diye hesap yaplmaz. Bunun dmann yapamadn yapmak anlamna geldiini ben sylemiyorum, zaten dman size sylyor. Bu, sava hainliinden daha ktdr. ok zel bir kontra bile i cephede kart sava yrtme ve bizi bitirme iini bundan daha tehlikeli yrtemez. Keyfimiz, benliimiz, yaam hakkmz diyeceksiniz: Byle yaam hakk, byle bencillik mi olur? Bu yaptnz bencillik bile deil, gdlerine krce taklp gitmektir. Bu kadar kk amalar iin savalr m? Sizin suunuz bu kadar bencil davranarak savata yalnz kendi komutanz grmek, savan tmn grmemektir. liklerinize kadar bylesiniz. Byle savalmaz, bu olsa olsa dman adna savamadr. Dmann bu kadar bel balad kiilikler artk benim iin deersizdir. Halklarn huzuruna baaryla kma, halklarn tarihine, hele halkmzn biricik zgrlk umuduna byle baaryla yaklama imkan domuken, siz kimin adna byle kalabilir, kimden bu cesareti alabilirsiniz? Bunun kr bencilliinizden, egoizminizden baka bir izah var m? ok rm, bitmi tkenmiliinizden baka bir izah var m? Dman buna umut balyor. ryen ve dklen dmana byle umut olmak kimin haddinedir? Demek ki, ok zor olduu kadar anlaml olan nmzdeki bu tarihi sava srecine nderlik tarzmzda yrrken, bylesine grkemli olan mcadele tarihimizi arkamza almken, zel sava cephesinde de insanlk suu ileyen bu dman karmza alp bu

24

laneti yok etmek zereyken, herhangi sradan bir sava gibi, hele hele birok hata ileyen bir komutan gibi olmann izah yaplamaz. Sonuna kadar yenme azmi ve kararllm, en azndan verdiim emek kadar abamn amanszln, tecrbemin gcn ve bizzat kazandm mevkileri gz nne getirerek bu srece varm diyorum. Sizler de bu iin komutasz olmayacan dnyor ve Basz yrnmez diyorsanz, o halde benim varolma tarzma gre varm diyeceksiniz. zellikle orduda bu kesinlikle byledir. Yetki alp kendinizi yaatmay asla bir daha dilinize deil, beyninize bile getirmeyin. Bu yetersizlikler ve yanllklarla bizden izin almak bir yana, semtime bile uramayn. Burada unu gryorsunuz: Biz parti davasnda da, ordu davasnda da zayf deiliz; hkmetmeme gibi bir konumda da deiliz. Bunu grmeme gibi bir durumunuz yoktur. Size byk bir ans verilmitir. Oysa siz bunu yanl anlyorsunuz. zgrlk davas yle kolay deildir. Tarihin bu adlama sreci sradan bir sre olarak ele alnamaz. Bu mcadelenin iki kelimelik fikri bile beni byk heyecana getirdi ve mcadele yle balad. Bugn baar bu kadar gereklemeye doru gitmiken, insan hi heyecansz durur mu, hi hcumsuz kalabilir mi, hi anlaysz olabilir mi? Bu dnemler kartal kanadyla uma dnemidir. Bu dnemler, yrein sonuna kadar haykrd ve yaama hakkna hibir dnemde bu biimde yaslanlmad dnemlerdir. Bu dnemler bayram dnemleridir. Biz sadece ulusal amalarmz iin mcadele etmiyoruz; sosyalizmimiz dnya halklarnn da ilgisini ekiyor, en khne kapitalist lkelerin aydnlarnda bile bir umut yaratyor. Katliam altndaki bir halkn devrimini baarmakla kalmyor, en gelimi uluslardaki umutsuzlua da umut oluyoruz. Parti ve sava gereimiz budur. Bu anl on sekiz yla byk deerler sdrlm ve en nemlisi de byk bir patlamann zgrlk afann arpc aydnlna gelip dayanlmtr. Her kim ki bunun heyecann yreinde duymuyorsa, o byk bir sefil veya mnafktr. Ona hibir derman artk are olamaz. Ama insann yaamla, halkyla ve insanlkla ba varsa, bu dnemler bayram dnemleridir. Biz bunu yaam bir sigara dumanndan veya insanln ilkel dnemlerindeki toplayclkla karn doyurmadan ibaret grmeyenlere sylyoruz. nsan olmann yce deerlerine sonuna kadar sahip kmann bir gereklemesi olarak anlam veriyoruz. Bu yllarn mcadelesinde haklyz; kendi hakllmz bu yllar kazanp mcadelenin rnlerini ok zenginletirmek ve bollatrmakla gsteriyoruz. Mcadele etmenin fikri gzel, maddesi gzeldir. Bundan daha deerli ne olabilir ki? fkesi yerinde, sevgisi yerinde; bundan daha yerinde olan ne olabilir ki? te size byle bir ycelikler dnyas veriliyor. Bundan daha yce ne talep edilebilir ki? Parti bu kadar byktr ve bunlar size, en ok hayata geirmek isteyenlere sunmutur. Bundan daha deerli armaan ne olabilir ki? Bunu anlamayanlar, deerini takdir etmeyenler, ok bireyci ve keyfince gya yemek isteyenler kadar zndk olan, hrsz olan kimdir? Sizlere sunulan ehitlerimizin kandr; byle yceltilen deerlerin altnda yatan, adsz milyonlarmzn emeidir. Bunun kadar kutsal karlanacak baka bir deer var mdr? Bu deerlere kadir bilmezlikle hi yaklalabilir mi? Gryorsunuz ki, parti tarihinin bu on sekiz yl grkemli, amansz, fkeli, aydnlkl, saval, baarl ve trajik olaylarla gemitir. Bunlarn hepsini i ie yayoruz. nmzdeki gnlere byk bir aydnlk ve byk bir baar umuduyla ulalacaktr. Bu temelde sizleri, tm PKKlileri ve onun dostlarn, tm halk ve her cepheden savaanlar bylesine byk bir dava partisine, yenmeye ve yenilmezlie doru gtren partiye sahip kmaya, onun baars iin btn yeteneklerinizi bir kez daha gstermeye, olanaklar doru parti taktikleriyle, en bata onun sava stratejisi temelindeki gerilla taktikleriyle ve dneme uygun planlanm hazrlk tarzyla karlamaya aryoruz. Mcadelenin birinci dereceden sorumlular olarak en bata parti militanlarn bu sreci ideolojik, siyasi ve rgtsel yaklamlarla karlamaya; parti iinde, yaamnda ve nclnde onunla uyumayan ne varsa silip sprmeye; dorular iin ne gerekiyorsa onun savamn ve baarl abasn vermeye davet ediyoruz. Bu temelde kaybettiimiz yllar bu esiz ansla yeniden deerlendirmeye ve mutlaka baarmaya; affedilecek yanlarnz varsa, kendinizi hzla slah ederek almalara katlmaya; baarmak isteyip de baarmamak durumunuzu gidererek, yine nnze verilen bu imkanlar ve parti yetkilerini yerinde ve yeterlice deerlendirmeye; on sekizinci yl kendi yaammzn tek byk davas haline getirmeye aryoruz. Bundan sonraki yllar emredilen ve olduka yakn olan zafer iar temelinde yakalamaya; bu temelde kendinizi amansz younlatrmaya, zaferi kartacak tek bir yetersizlie frsat vermemeye ve bu yllar mutlaka zafer yllar haline getirmeye aryor, baarlar diliyoruz. -Yaasn PKK! 26 Kasm 1996

PARTLEME ESASLARI YAAMIN EN SALAM KPRSDR Partilemeyi bilmeyenlerin ciddi bir i savamlar olamaz. Partilemeye kar srekli tepkili olanlarn ve onu anlamazlktan gelenlerin bu savata fazla uzun sreli yeri olamaz; bunlar her gn partinin bana bela olmaktan kendilerini alkoyamazlar. O adan tm gcnz salam bir partilemeye vereceksiniz. Maalesef dada bunu ok geri plana brakmsnz. Kendinizi ok dlam, tekletirmisiniz; bu da sorunlarnzn kaynan tekil ediyor. Bir kadro, hele sorumlu militan sorunlarn bu kadar arlamasna frsat vermemeliydi. Hayret ettiimiz nokta, buna nasl bu kadar frsat verdiinizdir. Parti iinde kadro almasna harcadmz bu abalar bile fazla yeterli grmyoruz. Salam partileme imkanlarnz bulunmasna ramen, bunlar yaam d, devre d brakmann izahn yapamaz ve bu konuda hibir biimde kendinizi savunamazsnz. Partilemenin lleri belli olduu halde, hibir bireysel niyetinizle bunu neden yapmadnza dair inandrc olamazsnz. Partileme esaslar btn yaamn en salam kprsdr. Bu kpry kurmayanlar iki adm teye geemezler. Bu konuda tannmaz hale gelmisiniz. Bireysel marifetlerle devrim yapmay bir yana brakalm, kendinizi bile yaatamazsnz. Sizi yaatan partidir. Partiyi bireyciliinizle bomusunuz. Partinin bireyciliinizi kendi iinde eritmesi gerekirken, hibir gerekesi ve yetenei olmayan bireyciliiniz iinde partinin deerlerini bountuya getiriyorsunuz. Bu ok hounuza gidiyor. Bu bireyciliiniz altnda

25

kendini yetitirememe, dzenleyememe, en bata da doru siyasiletirmeme ve moral gcne kavuturamama yatyor. Yllar da gese, bireycilii istediiniz kadar eitli klflara brndrp srdrseniz de, eer partiyi bir aama olarak gryorsanz, bu aamay kat edemez ve hep snfta kalrsnz. Yaadnz o pratikleri zmlerseniz, bu tutumlarnzn hibir gerekesinin olmadn greceksiniz. Yan balarnda onlarca yolda ve militan aday olmasna ramen, baz komutanlarmz onlarla oturup toplant yapma gerei duymuyor; yapnca da skc bir biimde srf laf olsun diye yapyorlar. htiyaca gre ne kadar kadro gerektii umurlarnda bile deildir. Bunun gibi baka birok grev var. Doru bir ynetimin, doru bir eylemin ne kadar aba ve rgtl olmay gerektirdiini hesaba katmadan, bunlar hibir nkoula ve hazrla tabi tutmadan, iki dudanz arasndan kan bir szckle yrtmeye alyorsunuz. Dahi kiiler bile byle yapmaz. Napolyon bile olsa sizin gibi komutanlk yapmaz. ok ucuz bir tarz icat etmisiniz ve bu da en umulmadk yerde bu durumlarn karmza kmasna yol ayor. Madem savamaya cesaret ediyorsunuz, o halde neden onun en temel ihtiyac olan partileme esaslarna ayn savama isteiyle karlk veremiyorsunuz? Madem yllardr 'Bu ite varm" diyorsunuz, o zaman neden onun asgari gereklerine bile anlam veremiyorsunuz? Bu tutumlarnza devam ettike ikiyzl olmaktan kurtulamazsnz. Parti Merkez Okulu, parti kadrolarnn eitildii en temel okuldur. Burada doru drst bir partilemeyi salayamayan biri kesinlikle iflah olamaz. Bundan daha ideal bir partileme alan bulunamayaca halde, bunu da deerlendiremeyenlerin ilerisi iin fazla iddialar olamaz. Gelime dzeyinizi vasat buluyorum. Halen sizde gerek PKKliliin yksek ekim gcn ve zmseme tarzn gremiyorum. Sizde temel gereklerimizden habersiz, olduka yzeysel ve ok nemli siyasi gereklerimize, savamza cevap vermeyen bir kendini veri tarzn gryorum. Hatta sizi, PKK'nin mevcut mevzilerinde en abasz, fazla sonu alamayacak olan en sa, geri de diyemeyeceim ilgin bir militan, bir savas gibi gryorum. Sanki sradan bir abayla yaanlacakm gibi bir duruunuz var. Bunlar derin yanlglardr. Kimse PKK'de byle yaanacan sanmasn. Baz eyleri kesinlikle anlamanzn zamandr. Ben yllarca bunu belirttim ve imdi de tekrarlyorum: Bugn dnyann en ba emperyalisti eer bizim iin en korkun terr rgt diyorsa ve dnyann en kar-devrimci istihbaratlar her gn bize ilikin toplantlar yapyorlarsa, bu demektir ki, PKK ilerini yle kolay yrtemez. Geri ve sa dzeyinizle bu sava veremezsiniz. Sizin yalnz kar cephedeki dmann niyetlerinden ve yaklamlarndan deil, kendi tarihinizin gereklerinden de mthi bir kopukluunuz var. Bir tarzdr icat etmi gidiyorsunuz. Sorumluluk dzeyiniz zayftr. Sizde tarihi gerekleri esas almaktan uzaklk, gncel siyasal gereklere gre yaama gc gsterememe, ama bizim zellikle srklediimiz bir PKK tarz zerine rahatlkla kurularak "Bu yllarca bana yeter" deyip olduka zorlanan yaamnz adeta kurtarmaya alma yaanyor. Bu yaklam yanltr. Bununla kesinlikle PKK'nin gerek bir militan haline gelinemez. Yaamnz iflas etmitir. Kurtarc deil kurtarmalk durumdasnz. Ama grev sizi kurtarmak deil, sizin gibi kurtarclarla halk ve deerleri kurtarmaktr. Sizin en iyi becerdiiniz i, kendinizi kurtarmalk duruma koymanzdr. Sizin adeta "Parti beni kurtarsn" der gibi davranlarnz irkincedir. Bunu kesinlikle amanz gerekir. Tm bu tarihi buraya kadar getirmemize ve sizin mthi zorlanmanza ramen, kesinlikle byle kurtarmalk bir durumu yaamyoruz ve kimseye de Gel beni kurtar demedik. imdi dnyann en belli bal dmanlar bizi en korkun dmanlar gibi gryorlar. Biz dmanmz bu kadar korkuturken, kendimiz iin "yorulmutur, dayanamyor" dedirtmiyoruz. Tek bamza bu ii yrtebileceimizi dosta dman herkese gsteriyoruz. Partinin iindensiniz, size bu kadar destek sunuluyor; buna ramen utanmadan kurtarmalk bir durumu hem yayor, hem de yaatyorsunuz; gzmzn iine baka baka "Haydi, biraz daha beni kurtar" diyorsunuz. Byle ar durumlarnz yoktur. Bu, bebeklik teorisine gre yaamaktan bir trl kurtulamaynzdr. Kendinizi, karlk veya kocalk teorilerine gre sahte yaam felsefesinden kurtaramamanzdr. Bu teorilere gre bytlmsnz. Mutlaka birileri size bakar diye dnyorsunuz. Ya dmana, ya Allaha yalvarr, ya da duygulanma durumlarna girip kadere ksersiniz. Bu tutumlarnza mutlaka bir bahane uydurur ve bylece artk zm deil derin bir zmszl yaayp gidersiniz. Bizim ortammzda bundan k yapacaksnz. Sizin bu yaam gereklerinizi reddediyorum. Bu uydurmalar eskisi gibi fazla dinlemeye niyetim yoktur. Bu dnyada hi kimseye bu kadar uzun sreli bebeklik yapma izni vermezler. Yine bu dnyada byle siyasi avanaklar, yetersizler gibi durmay da kimse kabul etmez. Geenlerde byk bir ihtimalle bize kar sava yrten cepheden dolayl yoldan bir bilgi geldi: "Parti nderlii kesinlikle yalnzdr, evre kadro veya kadrolar siyaset retmiyor" diyorlar. imdi bu doru bir tespittir. Politika retmeyenler sava da retemezler. Kadrolarn da sava izgiye gre retemediklerini tespit etmiler. Bu da dman muazzam bir rahatla veya her eyi Parti nderlii ile snrl grp, ona gre plan yapmaya gtryor. Hata dzeyini ok iyi tespit etmiler. Dadaki militanndan tutalm bilmem neredeki ucuz politikacsna kadar, Krt politikaclnn btn boyutlarnn ok yetersiz olduunu ve rahatlkla ibirliine ekilebileceini gryorlar. Biz bunu burada krmaya alyoruz. Neden iyi bir sava olmadnz nce kendinize izah edin. Kocakarlar gibi ksp veya kyller gibi alnganlna kaplp kendinizi koyuvereceinize, adam gibi kafanz altrp rolnz nedir, yiitliiniz nasl olmaldr sorularna cevaplar gelitirin. PKK adna hi kimse kesinlikle yanl hesap yapamaz. PKK iinde yanl hesap yapmann en ar su olduunu bilmek gerekir. PKK iinde ucuz da yaanamaz; bunu tecrbelerime dayanarak belirtiyorum. Bu konuda hibirinizin znel niyeti fazla deer ifade etmez. Bizim iin deer ifade eden ey her gn yaanan onlarca ehittir, bir halkn ahdr, bir halkn son umutlarnn yitiriliidir. Beni bunlar ilgilendirir. Bireyin pek i ac olmayan ucuz davranlar tartlamaz. Burada bunu esas alan sadece sizsiniz. Bana yazlan baz raporlar esefle karladm. Bu raporlar bana pek tutarl gelmedi. rnein, yeni gelen bir arkadamz partiyi kiiler ahsnda tanm ve nderlie tepki duymu. Tabii bunlar gen arkadalar, fazla sulamak gerekmez. nk kimse onlara bir ey retmemi. Baz komutanlarmz Parti demek ben demektir demiler. Bu genler kendilerini daha yeni ya tanyor ya tanmyorlar, moral deerleri yoktur, varsa da allak bullak oluyor. Tabii bu, bizim vermek istediimizi de ters anlamaya gtryor, gya bizlere tepki duyuyorlar. Bunun sulusu o sorumlu kiilerdir. Bunlar bizim admza yllarca aalk yaptlar. ounuzun durumu byledir. Kadn zgrl iin de bir sayfa aarken sorunlarn ne kadar boyutlu olduunu btn erevesi ile ortaya koyduk. Kendinize zgrlk erevesi dahilinde bir yaam snr izeceksiniz. Bunun dnda kalan eski blk prk dnyanz artk beyninizden ve ruhunuzdan sileceksiniz. Bu gcnz yoksa sorumlu olarak kendinizi greceksiniz. Bu konuda baz yoldalarmzn kendilerini sorgulamalar bana pek yeterli gelmiyor. Kiilikleri itibariyle bunlarn PKK'nin yaamna dayanacaklarn sanmyorum.

26

Dayanamadklar gibi, siz onlara dayanabilmenin nasl olmas gerektiini de gsteremiyorsunuz. Burada genelde parti yapsnn, zelde ise erkek yaklamnn fazla gelitirme gc yoktur. Kadn da duygular ve yaam felsefesiyle yle artlandrlmtr ki, dayanlr gibi deildir. Biliyorsunuz, kadn inad da mthi ekimecidir. Kadnda en bol olan ey ucuz duygusallk ve onun tepkiye dntrlmesidir. Veya bastrldnda, bu sefer ok klece yllarca hi azn amadan her eyi tersinden yaar. Bu da bir duygusallktr ve tabii ki yanltr. Bunu parti iinde youn yayor ve yaatyorsunuz. Bunun almas gerektiini de younca iledik. lkede ucuz kaybettirenlerin kendileri gider. Yoksa biz bu sava durdurmayacaz. Genellikle bizi kandrmak isteyenler veya kendini kandranlar kaybediyorlar. Ynetim roln oynamadnda bunu hemen anlyorum. Ynetimin savalarla ne kadar ilgilendii kendiliinden belli oluyor. Bununla kendi kendinizi ele veriyorsunuz. Belki yllarca byle alm olabilirsiniz, fakat sonuta boyunuzun lsn almaktan kurtulamyorsunuz. O halde bu PKK denilen olayn ls nedir? Acaba ben bu iin neresindeyim? Acaba bu ii kvrabilecek yetenekte miyim? Burada ilerin z nedir? Ne nasl ele alnyor, nasl baarlyor? Ben gerekten bu llerde mi yayorum? gibi sorular kendinize soracaksnz. Bizden bulduunuz destei byle kt kullanmayacaksnz. Komutay yle kullann, byle ynetici olun diye ben mi size syledim? Tm bunlar kendiniz uyduruyor ve sonuta da, "bizim kiiliimiz niye kabul edilmiyor" diyorsunuz. nderlik olarak, daha yedi yandayken, lleri bana geri geldiinden anam bile reddetmi bir kiiyim. Sizi bu halinizle neden kabul edeceim? Yllardr gelikin insan lleriyle ilgileniyorum. Bu rgtlenme iin her eyini ortaya koyan, nefes nefese yaayan bir insan nasl kandrabilirsiniz? ounuz genel anlamda idare edilerek saflardasnz, yoksa PKK'nin gerek bir militan olarak sizi ynetmiyoruz. Kendinize ucuz bir idarecilii, idare edilmeyi yaktryorsunuz. Ancak bizim yaklammz bu deildir, biz bouna yaamyoruz, ynetmiyoruz. Kendinize gveniniz ve saygnz varsa, o zaman doru llerin neler olduunu artk kendinize sorun. "Ben savamaya ve partili olmaya geldim" diyen siz deil misiniz? Bunlar renmek zor mudur? Bizim yaklamlarmz deiiktir, hepinize sk bir PKK lt dayatmyoruz. Size zorla boyun edirmek, Trk ordusunun kurallar gibi bir dayatmada bulunmak art mdr? Byle bir ynetim, inanlarmzn ve ideolojimizin gereklerine uygun mudur? Siz zerinizde bir basknn olmasn istiyorsunuz. Sizin istediiniz yntemler, "Ya hi bir araya gelemeyiz, geldik mi zorla getiriliriz ve birbirimizi bastrrz" biimindedir. Bununla hibir yere varlamayaca ortadadr. Bireyciliinizden ok az taviz veriyor, ama frsat dtke btn tavizleri partiden koparmaya alyorsunuz. Bu parti yle taviz veren bir parti deildir. PKK particilii, Amerika'nn da dedii gibi, korkun bir partidir. Bunu beyninize kazyn. PKKnin korkunluu, tavizkr bir parti olmamas ve bireye taviz vermemesidir. Kalbinizden ne geerse gesin, abalarnz ne olursa olsun, partiden dilenip bir taviz alamazsnz. PKK'nin byle bir PKK olduunu peinen kabul edin ve ona gre yanl hesap yapmayn. Bu aamada PKK, bir bireyi mutlak olarak kendi iinde gerektiinde en gelimi teknik ara, gerektiinde en zverili insan, gerektiinde en cesur ve en kahraman asker gibi savatrma partisidir. PKK, her cephede mthi savaan kii olacaksn der. Bunun dnda bireye, bu kadar kendini yaa, bu kadar hakkn var, bu kadar keyfilik yap, bireycilik yap demez. PKK bu anlamda bir kahramanlk rgtdr; emek kahramanl, kolektivizm kahramanl rgtdr. Bunun inceliini anlamanz gerekiyor. Bu ayn zamanda toplumumuzun, halkmzn somut gerekliinin devrimle almasnn nc rgtn belirleme, ona uygun rgt oluturma kuraldr. Sizin anladnz anlamda partileme olmaz. Yani sizin bu mevcut particilik anlaynzdan ahbap avu birlii kurulur, ailecilik kurulur veya hemehricilik kulb kurulur, ama parti kurulmaz. Bizim yrttmz particilik, Amerika'nn da anlad gibi korkutucu bir particiliktir. Hesabnza gelsin ya da gelmesin, ben varolduka bundan taviz vermem. Biz hi kimseyi rica ve minnetle buraya armadk. Biz kendimize gveniyor ve byle bir partilemeye yksek deer biiyoruz. Aklnz banza aln, iinize gelmiyorsa yava yava ekilin. Belki onurunuza dkn olduunuz iin birden bire ekilemezsiniz, ama bunun bir yolunu bulursunuz. Ben insan en iyi tanyan bir kiiyim, devletleri de zdm. Beni mi kandracaksnz? Ayrca beni ucuz kullanmaya da almayn, nk beni kullanmak mmkn deildir. Bu dnyada kullanlamayacak bir kii varsa o da benim ve bunu kantladm. Bir halk adna nelerin nasl ortaya karld gz nne getirildiinde, kimin dnyay kulland anlalr. Bizim komutanlarmzn PKK'yi kullanma tarzna bakn: Nereye kadar kullanacaklar? Ucuz yaayarak PKK'deki zgrlk imkann nereye kadar kullanacaklar? Acaba PKKnin Program bunu kabul ediyor mu? PKKnin zgr yaam program nereye kadardr, kiiden ne istiyor ve bu neyle balantldr? Bunlar lp bimiyor, "Haydi kendimi yaayaym" diyorsunuz. Buna frsat bulmadnz iin de ok fkeleniyorsunuz. Yznzde fke gryorum. Ama fkenin bir eyi zd grlmemitir. Durumunuz, acnacak ocuklara, "Vay halimiz ne olacak?" diyen delikanllara, "Vay bize kim sahip kacak?" diyen kzlara benziyor. Ben bunlar normal grmyorum. Biz ilk admlarmz aileye ve kurulu dzene kar attmzda ele avuca smazdk, yle sizin gibi rkek deildik. Siz "kanadm var" deyip rpnyorsunuz, ama uamyorsunuz. Evcil tavanlar gibisiniz; isteyen sizi istedii yerde yakalayabilir. zgrlk anlaynz bu kadardr. Ama benimki bu kadar deildir. Ben halen tutulmu deilim. Dman istedii yerde sizi tutup vurmuyor mu? Her tr almada istediiniz hatay yapp partiye zarar vermiyor musunuz? Bunlar evcil tavan veya tavuklar gibi davrandnz anlamna gelir. Gerekliinizi doru grn. Size zgrlk uuunu, ele avuca smazl yanl belletmiler. Sadece kabadaylk yapyorsunuz. En deme mahalle kabadays, mahallenin bekisi geldi mi, "Emredersiniz aam" demekten teye bir roln sahibi olabilir mi? Bu kabadaylk bize skmez. Btn bunlardan karmanz gereken nemli sonular var. Eer devrime ve onun PKK nderlii tarafndan imdiye kadar yrtlen savamna itenlikle balysanz ve buna gcnz varsa, btn llerinizi yeniden gzden geirmeniz gerekiyor. Artk bazlarnzda talamay gryorum. Tam bir klinik vaka haline gelmisiniz. Sizi ne yapacam? Bazlarnzn durumu tam bir kurtarmalk. Buna nasl tenezzl ediyorsunuz? En byk savalk, kendi iinizde gerekletireceiniz savalktr. PKK'nin gcne dayanarak imkanlarn arur etmek en tehlikeli olandr, hatta objektif olarak haincedir. Yine de size gvenmek gerekir. Yaptmz eletiriler, size biraz yol amak iindir. Ben baka ne yapaym? Baka trl sz sahibi olmay bir yana brakalm, cannz bile fazla uzun sreli yaatamazsnz. Biz dmanmz tanyarak yaadmz iin ak olmak zorundayz. Eer Bizde yiitlik var diyorsanz, sizinle bu temelde konuurum; yok eer byle deilseniz, er ge aa kp gidersiniz. Ama ounuzun savamak istedii bellidir. Ben anlaynz dorultmak ve sorunun doru zmn anlalr klmak istiyorum. Nereden baklrsa baklsn, gerek PKKliliin byle olmas gerektiini ska dnyorum. PKK'de byle sorumsuzca savalamaz. Sava biimleriniz bana mthi tehlikeli geliyor. PKK, dmanna bu kadar ak vermez; PKK bu kadar tasasz ve

27

endiesiz olmaz, byle ucuz ve ok keyfi tarzda savamaz. imdi bunun tamamen tersini dayatyorsunuz. Yaamda, rgtlenmede ve dilde, hele zellikle en ar i olarak savata yanndan bile geemeyeceimiz tarzda, komuta ad altnda ne varsa alnp gtrlyor. Bunun PKK'nin ngrd komutayla ne ilgisi var? Bazlar PKK'yi adeta PKK'nin elinden alm gidiyor. Bir raporda "Rehine tutuluyoruz" deniliyor. PKK'nin ideolojik ve siyasi dzey kazanm deerleri rehine tutuluyor. Bir da ekyas veya bir lmpen PKKnin parasn, savasn ve rgtlenmesini rehine almtr. Bu, birer zavall olmaktan teye gidemediiniz anlamna gelir. Siz nasl insanlarsnz, dmann elinden, PKK'nin iindeki lmpenlerin elinden, bir de iinizdeki kleliin elinden hep ben mi sizi kurtaracam? Kendinizi bu kadar kurtarmalk duruma soktuktan sonra sizi ne yapaym? Zaten kendinizi bu kadar yan yatrarak kurtarmalk bir koyun gibi ortaya attnz iin kimse Krtlere sahip kmyor, kimse Krt kelimesini azna bile almak istemiyor. Raporlarnzda bile almadk veya fire verilmedik tek bir yerinizin olmad grlyor. Kafanz, yreiniz, fiziiniz, yani her tarafnz delik deik edilmi. Bu da ldrlm kiilii ifade ediyor. Burada bu kiilii onarmaya alyoruz. Dncenizde bu kadar sistemsizlik olursa, dman her tarafnzdan vurur. Ruhunuz ne kadar datlmsa, karamsarsanz, moral ve iradeden fazla nasibinizi almamsanz o kadar bitmisiniz demektir. Morali byle olan biri bizzat moralsizlik kayna olur. Yani yaam kvancnz ve yaam iddianz yoktur. Birileri gelsin de sizi kurtarsn! Peki, syleyin, bu neyin addr? Frsat bulduunda hibir kural tanmadan bir gn bile olsa kendini ucuz yaatma dnyas... Bu dzeyle savayoruz ve diyoruz ki, tm bunlar aacak msnz veya amaya niyetli misiniz? PKKlileme nsanolunun Byk Aama Yapma Merdivenidir Siz zgrlemenin neresindesiniz? Byk savalar verilmedike kiilik zgrleemez. Ruhunuz pamuk ipliine bal, en ufack eye aldanyor; derinlii, saygnl ve sevgiyi zmsemesi yoktur. Sizi kendi halinize braksak, kim bilir ne hale dersiniz. Tabii bu durumunuzu bir kader olarak grmek istemiyoruz; deiip dnemezsiniz de diyemeyiz. Bu noktada PKK byk bir inatla dnmenin addr. Siz de dnecek ve deieceksiniz. Varolan durumunuzla neyi kurtarabilirsiniz? Varolan eer durumu kurtarmaya yeterli olsayd, PKKli olmaya hi gerek yoktu. u anda bir de PKK'nin kalabalklar var. Sizi bu halinizle braksak -ki bunun birok gstergesi var-, birbirinizi ok ksa srede ilevsiz brakrsnz. Birbirleriyle en rahat yrmesi gerekenler birbirlerini beenmiyorlar. Frsat bulsa hibiri dieriyle yrmeyecektir. Hi kimse birka ahbap avuu dnda kimseyle birlikte olmaya fazla gerek duymuyor, hatta buna karttr. En nemlisi de basit yaamaya meyilliler ve ycelikte srarl deiller. imdi size frsat verilse, hanginiz basit Krt kiilik snrlar dahilinde yaamaya tenezzl etmez? Hepinizin arzusu, zlem duyduu ey budur. Oysa ben bunu kabul etmiyorum. Buradaki nderlik tarz, meyil gsterdiiniz yaam kabul etmez. Amerika'nn korkun dedii bir nokta da burasdr. Bu bireycilik tarz, "Bir krnt atalm, Krtleri de idare edelim, brak bu insanlar biraz byle yaasn" diyor; ben de buna karlk, buna lanet olsun, yaatmam diyorum. Ama siz buna tenezzl ediyorsunuz, hatta neredeyse Brak biraz yaayalm diye alayacaksnz. Sizin yaamak istediiniz her eyin iinde pislik var; isterseniz alktan ln, bunu size yedirmeyiz. nderlik gerei olarak biz bu konuda iddialyz. nk bu yaamn iinde zehir var. Bunu yerseniz, zgrlk ve ycelik anlamnda veya kurtaracaksak baz nemli yce deerler anlamnda, leceksiniz. Sizin meyil gsterdiiniz btn yaam tarzlar, kesinlikle bir olta yemine taklm baln yaam tarzdr. Bu yaam tarzn brakmazsanz, balk gibi sudan ekileceksiniz, sizi sepete koyup sonrada kavuracaklar. Denizin derinliklerine dalp olta yeminden kurtulmalsnz. "Korkuyorum, g yetiremiyorum" derseniz ben ne yapaym? Olta yemi sizi kurtarmaz. Bu dnyada benim kadar yaam seven yoktur. Bir ekmek iin nasl kavga ettiim, ekmee nasl saldrdm, ilk kavgalarm nasl korkun verdiim halen hatrmdadr. Hibir ocuk benim kadar kurnaz deildir. Gcm orannda baz eyleri almaya gidiyordum. inde ne gizlidir diye evimizin btn deliklerini altst etmitim, ama imdi hibir eye tenezzl etmiyorum. Tavrlarmda korkun srar ettim, ama sonradan baktm ki byle olmuyor; nk anladm ki yaamn yolu buradan gemiyor ve biz yaamn peindeyiz. Mthi bir yaam takipiliim olduu iin nceki aradklarm buldum, ama bulduklarm fos kt. imdi balangtaki eilimime ters dmyorum, aradklarm aslnda onun doal bir devam gibidir. Eminim ki, siz kendinizi ok alt dzeylerle snrlam veya hapsetmisiniz. nderlik gereinde bunlarn tam tersi bir durum vardr. imdi bunlar grp aacanza numara yapyor, bunlar yznden nasl birbirinize gireceinizi ve birbirinizin gzn karacanz gsteriyorsunuz. Durumunuzu grdke ne kadar da iyi PKKlilemiler diye hem zlyor, hem de size bakp glyorum. PKKlileme, insanolunun ta gklere ulancaya kadar byk aama yapma merdivenidir. Biz PKK'yi byle ele alyoruz. PKKnin, u merdivende oturup yiyerek rahatna bakabilirsin gibi zelikleri yoktur. topyalar, gklere merdiven dayama sanatdr. Bu merdivenin sonu yoktur; gcnz yettike bu merdivene kacaksnz. Bu merdiven ekicidir, nk ykselii ifade ediyor. Sizi byle topyasz bir yaam iinde brakmak, size hakaret etmek demektir. Ben bu yaam kendime yaktramadm iin, her eye ramen bu dzeyi zorlamay tercih ediyorum. Siz Pis ve iren yaam brakmayz diyor, bizim bu yaammza metelik kadar deer vermiyorsunuz. Sizler yorulduk diyerek bu tutumlarnzda srar edemezsiniz. Yorulsanz da yine bizim yaammz tercih edeceksiniz. te bu PKK'nin byk terbiyesidir, PKK'nin gerek eitim ilkesidir. Bu ilkeye dayanrsanz, PKK iinde varsnz demektir. Eer bu ilkeye dayanamazsanz, PKKden uzaklaacaksnz. Tabii ki bu bir admdr; gerisi PKK ierisindeki sava sanat, rgt sanat ve ynetim sanat gibi ileri olaanst ele almaktr. Siz bu konularda daha zayfsnz. Bazlarnz, Her eyimi bu temel ilkeye gre PKK'ye adadm diyor. Saflarmza gelenlerin hepsi adanma ilkesinde benden daha fazla ileridedir. Belki ben kendimi PKKye bu kadar adamamm, ama siz adamsnz. Bu adanmlnza, PKK teslimiyetilii de denilebilir. Siz "rademi PKK'ye teslim ettim" diyorsunuz; ancak bu dmana teslim olmann baka bir biimidir. PKK'ye teslim olunmaz, nk PKK teslim alma hareketi deildir. PKK bir zgr katlm hareketidir. rademi PKK'ye teslim ettim demek, ben kurtarmalk olarak kendimi PKK'nin iine attm demektir. Ondan sonra da bazlar "PKK bize ne yaparsa yapsn", bazlar da "Olumu veya kzm verdim, PKK nasl yaparsa yapsn" diyorlar. Bu, bir mal alp istediin gibi kullan demektir. PKK iinde mal gibi olunamaz. PKK'ye katlm yrek katlmdr, kesinlikle dnsel ve beyinsel bir katlmdr. Bu, iin balangcdr. Bu konuda eletirilecek yn, PKKye doru tarzda katlm yerine, kendini teslim etme anlaydr. Hayr, kendinizi PKK'ye teslim etmeyeceksiniz. Kendinizi PKK'ye katacak, PKKye katlmaya ve grevleri paylamaya geldim diyeceksiniz. Paylamak ortaklaaclk, ortaklaaclk da kolektivizm, yani emekleri birletirmek demektir. Bu da rgtsel ve ideolojik emei, hatta sava eylemini birletirmek anlamna gelir. Katlm teslim olma anlamnda olursa, "Beni bir ta olarak bir yere koy, bir figran olarak kullan

28

ve bir hizmeti olarak istediin gibi deerlendir" demek anlamna gelir ki, bu da ortaklaaclk ilkesinin reddidir. Bu anlayn zerinde kesinlikle bireysel diktatrlk kurulur. Eletirdiimiz komuta kiilikleri ve tasarrufuluk anlay bu tip katlmn zerinden ykselmitir. Roma imparatorlar klelerin zerinde ykselmilerdir; imparatorluk klelik sisteminin idare tarzdr. Demokrasi ise uyanm ve iradesini ortaya koymu halklarn idare tarzdr. Sizin PKK'ye katlm tarznz, halk demokrasisinin llerine ulamay bir yana brakalm, Roma dnemi klelerinin katlmna benziyor. PKK iinde katlm tarzndaki klelik almadka, rahatlkla bu klelerin zerinde bir imparator kabilir. Komuta tarznz eer bu haliyle devam ederse, sizi bir imparatorlua gtrr. Keke bu olabilseydi; ancak bizde imparatorluk gereklemez, nk ok bayldnz kaprislerinizi bize dayatyorsunuz. PKK, kaprislerinizi konuturma ve bireyciliklerinizi tatmin etme yeri deildir. PKK, belki de bir mminden veya bir derviten daha fazla kendini eritme yeridir. Biz bu ileri biraz gelitirmek iin size siyasi seviye kazandryoruz. Siyasi nderlik yapyor, ilikileri yeterli dzeyde kurup yrtyor, yine askeri bir alma iin hazrlklar yapyor ve en temel dorularda srar ediyoruz. Fakat siz bununla uyum halinde deilsiniz. Siyasi seviyenin neresindesiniz? Yllardr size rgtsel ilikiler boyutunu dayatyorum, ancak kendi aranzda doru bir ilikiler sistemini bile kurmu deilsiniz. Zapturapta gelmeme konusunda birebirsiniz, yani iliki sanatnda ok tehlikeli bir konumdasnz. Askeri bir tarza da ulaamamsnz. u anda iddial bir komuta kiilii gelimiyor. Komutanlarn hepsinin tarz ya intiharvaridir, ya da byk bir sava birliini yllarca babo brakabilecek bir sorumsuzluk dzeyindedir. Btn bu konularda ilerlemek istiyor musunuz? Sava ve rgt sanatnda bir iddianz var m? Yaplmas gereken grevler var; ancak kendinizi parti ortamna mal gibi atarak veya bireyciliiniz ve tasarrufuluunuzla her eyi kendi keyfinize gre yaparak bu sanat icra edemezsiniz. Kendinizi bundan kurtarabilecek misiniz? PKK'de ilerin bir sanat incelii ile yrtldn fark ederek bu ite yryebilecek misiniz? PKK yle sizin sandnz gibi bir rgt deil, benim belirttiim tarzda bir rgttr. Siz, PKK'yi byle gelimi, yenilmeyen ve savamn baaryla yrten bir rgt olarak grmekten vazgeip, her birimizin zlem ve emellerini konuturduu bir rgt olarak grelim diyorsunuz. nsaf bunun neresinde? Byle bir rgt zlemleriniz acaba bir gn bile kurtarabilir mi? Belki imdi biraz yayorsunuz, hi olmazsa can gvenliiniz ve belki umudunuz var; ancak o zaman bunlar da olmaz. Kendinizi ocuka kandrarak yaamaya altrlmsnz. Yaam tecrbeniz sizi en dar, en ufuksuz olanyla snrlandrm. Tecrbe sizin iin ya ldrc ya da ok sca oluyor. Hibir sonu karmadan "Bu dnyada hibir ey beni etkilemez" dercesine ele alnyor. Siyasilerin, PKKlilerin duyarll byle olmaz. ok sca, sarca ve ok vurula vurula zellikleriniz kemiklemise, ocuka bytlmseniz, ben sizi ne yapaym? Bu, sizin zavalllnz ortaya koyar, baka bir eyi ifade etmez. Bu nedenle gerekirse yedi yandan itibaren kendinizi yeniden yaratmaya aln. Sosyal yaama yanl balang yapmsnz. Her eyiniz yanl temellendirilmi ve ok tehlikeli bytlmsnz. Bu bytln iinde die dokunur koparc bir deer yoktur. Ananz zavall, siz zavallsnz. Sizi bytenler zafer vaat etme urada kalsn, kendisini bir hasta olmaktan bile kurtaramyor. Ben bu konuda size hakszlk etmiyorum. Bynze de, knze de baz iler veriyorum. Oysa siz bu iin en olmadk yerindesiniz. inizde Gzel, yerinde ve baaryla yaadm diyen kim var? Bu rnei sergileyen ka kii var ve bunlar nerede? Umduunuzu bulamaynca kolayca umutsuzlua dyor, "Artk bu i hi olmaz" diyorsunuz. Bu en tehlikeli yaklamlardan birisidir. Bu iin olmayacan nereden uydurdunuz? te bu i oluyor. PKK eylemi bir de bu olmaza dayatlan en byk olur hareketidir. PKK btn benliinizi, zavalllnz ve her trl basitliinizi vurup ykarak ve paralayarak ite kendi olurunu gerekletiriyor. Bu ii kolay sanmayn, bu en byk savalktr. Yaamn En Deerli Dnemi Doru Partileme Kesitidir Partilemeyi salam gerekletirenler en byk savalardr. Partilemeye gc yetmeyenler, hangi zellikleri gl olursa olsun, hatta ne kadar sava verirlerse versinler, er ya da ge, urada veya burada kesinlikle nemli yenilgiler ve zararlara yol aacak kiiliklerdir. Artk PKK'ye inanmann tam zamandr. Ge de olsa bir eyleri itiraf edin; "Bu PKK'ye inanmalym, PKKlilemeyi doru ele almalym" deyin. Kendinizi imdiye kadar eitli postlara brndrerek yaatmsnz, bu postu atn. Gereiniz neyse ylesiniz. Ben her gn kendimi byle katyorum. zl ve yrekli olun ki, insan sizinle gurur duysun. Bunun ls de ne kadar PKKliletiinizdir. inizde ister kadn ister erkek olsun, ister yeni ister eski olsun, partilemeye rnek tekil edecek ve "mthi partileiyor" denilecek kimse yoktur. Yaamn en deerli dnemi, doru partileme kesitidir. Gznz bunda olmaldr. Bunun gz karals, a, sevdals olmalsnz. Bunun dnda her ey laftr. Yaamdaki hrszlkta veya demagojideki srar sizi hibir yere vardrmaz. PKK'nin korkunluu budur. Bizim Amerikan raporuna vereceimiz en etkili cevap budur. Amerikann neden bizi dnyadaki en korkun parti olarak grdn anlatmaya alyorum. nk inadmz grd. Amerika btn ulusal kurtulu hareketlerini ve btn komnist hareketleri evirip evirerek istedii kalba sokmu, sra bize veya bana gelince kesinlikle bizi anlayamyor; anlayamad gibi bizi diine her aldnda sert bir akl ta gibi ya dilerini kryor ya da deli oluyor ve azndan atyor. Oysa siz deil Amerika'nn diinde, Amerika'nn nc dereceden sradan uann diinde bile bir leblebi gibisiniz. Bunu anlamalydnz. Anlamadysanz ben ne yapaym? Ben kendimi size az anlatmadm. Kemal Pirler, Mazlumlar, Hayriler PKK'yi iinde ok kkl bir dzeltmeye tabi tutma arsdr ve buna bal olmann militanlardr. Saflarmza yeni gelenler hi zaman kaybetmeksizin, gz kara bir biimde salam PKK lleriyle bu ansn mkemmel deerlendirsinler. Eski katlmlar ise Hatann neresinden dnlrse krdr anlayna gre tecrbelerinin verdii gle kendilerini byk ve soylu bir dnme tabi tutsunlar. Byklk, hatadan kkl bir biimde vazgeilen noktadr. Yoksa "Bir kez daha tavrlarm incelterek kandraym" diyen biri, toplumda siyasi literatrde dnek kiilik dediimiz rol oynar. Siyasi literatrde bunun anlam, her gn ayn yanl tekrar etme, onunla tatmin olma veya yaam bundan ibaret saymadr. Tabii bu tehlikelidir. Btn bunlardan karlmas gereken sonu, bu ileri salam ele almak olmaldr. leri salam ele almayanlar kesinlikle bilinsizlikten deil, belirttiim zelliklerden dolay ileri boa almak veya aldrmak istiyorlar. Bu da er ge onlar boa kartr. PKK'nin bu anlamda bir byklk hareketi olduu ilkesinden hibir zaman vazgeemeyiz. nk ortada o kadar deer, o kadar ikence, o kadar yiitlik, o kadar ehit kan var ki, hibirinizin bir an bile "Brakn, ben kendime gre olmak istiyorum" demeye hakk yoktur. Benim bile, brakn da biraz dinleneyim, tarzm ve tempomu yavalataym demeye hakkm yoktur. Bunu anlayacaksnz; anlamazsanz kabul grmezsiniz. Bunu kendim istediim iin deil, ortada deerler olduu iin belirtiyorum. Byk aclar nasl

29

dndrtr, nasl acya, kine ve fkeye gark eder? Byk istemler, byk yaam idealleri nasl coturur? Elimizden alnan deerler bizi nasl feryat figana gtrmeli? Bunlarn tmn anlatmak isterdim. Ama sizin byle byk kavramlarla fazla ilikiniz kalmamtr. Adeta bana unu dayatyorsunuz: "Kendimizi bu byk kavramlara deil de, kk kavramlarmza gre yaatsak ne olur?" Sizi braksam, bir iki gn keyfinizce yaabilirsiniz, ama bundan bir sonu elde edemezsiniz. Ruhlarnzda ve yreinizde bir eksiklik gryorum. Bir byk yenilgi kendisini kapya dayattnda eer kalbiniz kt diye durmadysa, siz ereften yoksunsunuz. Bu davada ar bir yenilgi kendisini kapya dayattnda, "Bize bireysel yaam yolu ald" diyemezsiniz. Ben bu tehlikeyi aka gryorum. Yenilgi kapya dayandnda, yreiniz rahatlkla kendini yaatacan sanyor. Benim kalbim ise yllar sonrasn grr; ayn zamanda yaad btn tehlikeyi grerek sadece dayanabilmek iin alr. Yrei durduracak yenilgiler karsnda geliebilmek iin dayanabilmek, bu yenilgiyi mmknse kader olarak karlamamak ve nleyebilmek, yaanlacaksa yrei bir baar iin altrmak gerekir. Siz yreinizi bu ilkeye gre altryor musunuz? Yreinizin byle olup olmadn kendinize sorun. Yrekten haberiniz yoktur, ancak bazen kendinizi yrekli sanyorsunuz. Alamalarnz, zlmeleriniz kendinize alamadr. Alayacaksanz byk bir deer iin alamalsnz. Sevinirken de, zlrken de kendinizi dnyorsunuz. zntlerimizin de, sevincimizin de odanda biz olamayz. Sevinlerimizin ve zntlerimizin odanda sava, halk ve tarihsel bir gelime olmal ki, bunlarn bir anlam olsun. Kendini szm ona sevincin de, zntnn de, acnn da, cokunun da kayna yerine koyana fke duyuyorum. Kendinizi neden bu kadar basitletirdiniz? Kendinizde neden bu kadar srarlsnz? Hepinize u ly veriyorum: Yaam sevincinizde ve zntnzde kesinlikle kendiniz olmayacaksnz. Genel deerler, genel olumlu gelimeler sizi sevgiye ve yaam cokusuna kataca gibi, olumsuzluklar da fkeye sevk edecek. Sizler birbirinizi sorun yapp o gn Moralim bozuldu" diyorsunuz; bir iki tane ahbap avu veya keyfinize gre bir ortam bulduunuzda ise, sizde yaam sevinci oluuyor. Bu byk bir yanltr. Partileme bu tip duygu durumlarn amaktan geer. Benim kendime ilikin bu anlamda fazla sevgilerim, sevinlerim, zntlerim ve aclarm yoktur. liklerime kadar genel gelimelerin etkisi altndaym. En zel olmas gereken bir ilikiyi bile kendime kesinlikle ne znt, ne ac, ne de sevin kayna olarak gryorum. Onda bile geneli dnyor, acaba genel zerinde ne kadar etkileyici oldu diyorum. Bunu anlayacaksnz, nk kck yrei amann yolu buradan geer. Siz bu kadar sl nasl yaadnz, neden kendinize bu kadar zldnz? Byk sevinecek olaylar oktur. Emeinizle olmad halde, lkemiz ve halkmzda bugn bizi sevindirecek baz durumlar var. Her eyden nce devrimci gelimemiz sryor. Halkmz da, rgtsel ilikiler de geliiyor; mevzilerimiz oalyor, silahlarmz halen eldedir. Bizi fkelendirecek ve kahredecek yanlar da oktur. nk devrim mevzileri iyi kullanlmyor, silahlarmz adeta baz hrszlarn elinde kayboluyor, deerlerimiz arur ediliyor. Sevin kaynaklarnz ok byktr ve bu sizi muazzam bir ilerlemeye gtrr. znt ve ac kaynanz size, "Bunlarn sorumlularnn zerine gideyim de canna okuyaym" dedirtir ve bu da bir kar koymaya dntrr. Bunu anlayp da gerekenleri yerine getirmek pek zor deildir, tam tersine gerekeni yapmamak ok zordur. Tm bunlar gerek partililemenin, en bata da ehitlerimizin ansna balln bir gerei olarak belirtiyorum. Bunlar sradan olaylar olarak ele almayn. Ben her zaman PKK'nin gerek savalar olarak Mazlumlar ve Kemalleri grrm. lk balangta Hakiler vard. Onlar bizim iin her zaman gerek PKKlilik yaklamlardr. Hepiniz dev gibi imkanlarla ideolojik ve siyasi dzeyde, pratik savalk dzeyinde onlardan bin kat daha fazlasn yapabilirsiniz. Biz PKK'nin bu zelliinden bu nedenle vazgeemeyiz. Siz de byle olacaksnz. Baka tr bir PKKlilie rza gstermek, izin istemek veya "Boluk var, genilemi olanak var" deyip tenezzl etmek, bu byklklere ihanet etmek anlamna gelir. Bunlar sk inceleyip kendinizi terbiye etmeyi iddial veya en sonu alc sava olarak kabul ederek -eminim ki hepinizin iyi niyetlilii ve drstl bunun iindir- abalarnz sklatrrsanz, bu ii yrtebilir bir militan haline gelebileceinizi greceksiniz. imdi bu gerekiyor ve biz bundan taviz vermeyiz. Btn dnya emperyalizmi birlemi, bundan taviz vermemizi bekliyor. in en ilgin bir yan da budur. Son deerlendirmelere bakyorum, "PKK'yi yumuatalm, PKK'yi bir para da olsa dntrelim" diyorlar. Emperyalist gler, zellikle Amerika ve Almanya hep bunu bekliyor. PKK'yi kendi istedikleri gibi grseler, dnyalar onlarn olacak. Bunun nedeni ok para kazanmak veya Krdistan' ve emekileri ok smrmek istemeleri deildir. Onlar iin bu adeta bir ilke sorunu haline gelmitir. lkeden taviz vermemizi istiyorlar. Deerlendirmelerinde byk Sovyet Partisi'nin ad bile gemiyor. Bolevik Partisi onlar iin imdi glnecek bir olaydr. Mao'nun in'i, Kuzey Kore ve Arnavutluktaki halklar dnyann en drlm halklar durumuna getirilmi. Enver Hoca'nn daha dne kadar ne kadar radikal olduunu, Arnavutluk izgisi diye bir izginin akaklnn ne kadar yapldn biliyoruz. ABD'nin raporunda onlara bir satrlk bir yer bile yoktur. Her eyi bizim iin sylyorlar ve burada yeni olan eyler var. PKK olaynda ok dikkat edilmesi gereken yanlar var. Byk bir devleti tehlike gibi grmyorlar, ama katliam kprsnden geen PKK zerine neden bu kadar geliyorlar? Eer bunun nedenini anlarsanz, PKK'nin bykln de anlam olursunuz ve bu onur insan mr boyu yaatmaya yeter. Kald ki, byle onurlu yaayanlarn da el atacaklar her ii koparacaklar aktr. Size PKK'yi anlatyoruz, her tarafta PKKlileme konusu eitim olarak derinliine veriliyor. Bunun byk bir frsat ve ans olduunu da belirtmeliyim. Bunun dnda size dnyay da verseler bunu kabul etmeyeceksiniz. Ama PKKlilemeyi zmseme imkannz vardr ve bu da size tm dnyay kazandrr. Btn bu zavalllklarnzn hepsi alr, zlemlerinizin hepsi yerine gelir, skntlarnzn ve aclarnzn hepsi yava yava diner. Bunun iin gerekirse yllarca militanlk yapn. Baka ne iiniz var? Zaten toplum olarak toptan isiziz, metelik kadar deerimiz yoktur. Ama bu, en deerli olannn hzla mal edilmesi kadar, estetik deerlerinden maddi deerlere, moralden gerek zafer deerlerine kadar btn deerlerin arpc kazanlmas anlamna da geliyor. Buna sadece kredilir, "Ne mutlu ki bu ansa eritim" denir ve gerisi aba ister. Zaten insan insan yapan da abadr. Belirttiim gibi zaten baka bir iimiz de yoktur, ok alp byk kazanabiliriz. En nemli savalar planlarsanz, kendi tarznza gre kazanrsnz. Bununla da dnyay kazanrsnz. Daha neyi istiyorsunuz? Baka bir i size bir somun ekmek bile getiremez. u anda lkemizin yzde sekseni isizdir, isteseler de bir somunu kazandracak ii bulamyorlar. Moral olarak ne kadar dm olduklarn, ne kadar aalk ve lanetli bir durumda tutulduklarn belirtmeme gerek yoktur. Mutlu mudurlar, onurlu mudurlar? Kendilerini mi yayorlar? Aile yaamlar m var? Onlara metelik kadar deer veren yoktur. Bunlar yaanan gereklerdir, ben icat etmedim. Ben yeme ime gibi eyleri kesinlikle nemli grmyorum. Benim iin her zaman gzel bir kuru ekmek, bir pilav oldu mu yeterlidir, yannda soan da lkstr. Biz yaam byle yrtebiliriz. Beni tatmin edecek eyler daha deiiktir. Benim iin nemli bir baarya kendini yatrmak, PKK'nin iini gelitirmek, kadrosunu gelitirmek zevkin ta kendisidir. Yaratc bir dnceye, gelimi bir

30

rgtlenmeye, bir mevzi kazanmaya kendini yatrmak en byk zevkim, arzum ve tutkumdur. Zaten bunlar olursa gerisi kendiliinden gelir. Halkn kendisi a olduu halde, sizi hi a brakt m? Btn dnya bizi daraltmak istedii halde daraltabildi mi? Her zaman daha ok genilemiyor muyuz? Demek oluyor ki, btn bu i eletirilerimize ve sizin bu halinize ramen, daha fazla emek verirsek kazanmayacamz hibir ey olmaz. Bu savaa kendimizi biraz daha doru katsaydk, acaba oktan kazanm olmayacak mydk? Hangi faaliyete el atarsanz atn, maddiyat da, maneviyat da grkemli bir biimde kazanmann imkan dahiline girdii ak deil midir? Tm bunlara ramen ille de Bize eski klelik, eski tarz gerekli diyorsanz, o da en lanetlisidir diyorum. Bunlar hem kantlanm, hem de artk almtr; bunlar isteseniz de, bir daha yaayamazsnz. lkemizde de bunun kkn yok ettik. Halkmz kendi z evlad da olsa bu durumda olann suratna tkryor, "Eskiyi bulmak iin gelemezsiniz" diyor. Bunlar gerek olduuna gre artk PKKlilemeyi byk bir ans olarak ele almanz gerekir. Btn bu zorluklara ramen, halen yaam ve zgrlk beni ekiyor, adeta yerimde duramyorum; keke uraya uzanabilsem, uraya el atabilsem diyorum. Oysa milyonlara ulam durumdayz ve birok snrsz gelime imkanmz var, ancak yine de bunlar yeterli grmyorum. Bu iyi bir eydir, ihtiyacmz da bunadr. Eer bundan baka yaanlacak bir ey olsayd, sizin olsun, yaayn derdim. Ancak bir hatada kendi kendinizi bomanza frsat vermek istemiyorum. Size kk kalmay, kk drlmeyi yaktrmadmz iin, bu bencilliinizin nn kesiyorum ve bu da size yapabileceimiz en byk iyiliktir. Tm bunlar byle anlayacaksnz; yoksa Skldk, daraldk demek ikiyzllktr. Her eyi sylemeye hakknz olur, ama kendinize ilikin bunu sylemeye hakknz yoktur. nk her ey sizi mutlak ycelmeye ve dnme zorluyor. Onunla kendinizi zgrce gerekletireceksiniz. Umarm bu temelde biroklarnzn partileme beklentilerine en temel bir ereveyi bir kez daha izmi olduk. Sorunlarnz ne kadar ar olursa olsun, dzenin iinden btn hastalklarnzla gelseniz bile, onlar iin de bir zm vardr. En benim diyenlerin de bizim ortammzda alaca ok ey var. Mtevazca, partilemenin zne sadk bir biimde renirken, biraz da retmeyi esas alarak yrnrse, PKK bu ite emin admlarla kendisi iin ama belledii hedefe ulaacak, bu en zor nihai bir sava da olsa nnde engel tekil eden ne varsa aacak ve zaferi mutlaka yakalayacaktr. 2 Mays 1997 DEVRMLER YCELME HAREKETLERDR Bir devrim kadrosu olarak younlama sorunlarnz btn arlyla devam ediyor ve zm dzeyiniz ancak snrl bir gelime yi yakalyor. Dman karsndaki duruunuz, ar darbelerle sendeleyiiniz ve bunun farknda bile olmaynz yaam karsndaki gerekliinizi de ifade ediyor. deolojiye ve devrimci pratiin kendisine kar ilgi zayflnz, yine ok tehlikeli, yanl ve yetmez yaklamlar sergilemeniz yenilmi kiiliin dier bir ifadesidir. Bunu yle kendiliindenlikle normal toplumsal gelimenin bir ifadesi sanmak mmkn deildir. Sizin geriliklerinize kar yrttmz savala direkt dmana kar yrtlen sava neredeyse ayn dzeydedir. Sizin dayattnz sava dmann dayattndan daha tehlikelidir; ayrt edilmesi, ayrtrlmas ve almas ok daha byk bir abay gerektirir. Szm ona devrimin kadrolar olmas gerekenlerin kiilii, dmann bilinli ajan oluturmasndan daha tehlikelidir. Dmann da bunu fark ederek bir politika iine girmesi sz konusudur. Bunu ama iradesini fazla gsteremiyorsunuz. Kendi kendinize fkeleniyor veya gelimeyi dayatan parti llerine bir nevi kar yaklamlarla yneliyorsunuz. Geri yanlarnza ne kadar vurulsa, o kadar kar tepki gelitiriyorsunuz. Zayflklarnza basmamz hakaret gibi gryor veya altnda ezilip gitme biiminde bir yaklam gsteriyorsunuz. Tabii bu da devrimin temel nclk, kurumlama ve uygun admlarla pratiklemesini boa karyor. Size dayatlan baarma zorunluluunu kabul etmeniz urada kalsn, ok eitli tepkilerle bunu srekli nlenmeye alyorsunuz. Bunu yaparken dayandnz en byk silah, Benden bu kadar, ben ktrm olmuum, gcm yetmez, kafam almyor, iradem parampara, yaratamyorum, oktan iim bitmi gibi szlerle geleneksel toplumun dman tarafndan eziliinin yanstlmas oluyor. En byk silahnz aresizlik silahdr. Elinizden gelen; ok ieriksiz olma, etkileyici olamama ve amaca fazla yer vermemedir. Biz bunu paralamak istedik. Fakat bir mermer ta kadar bile salamla sahip olmadnz iin adeta dklmedik bir tarafnz kalmyor. Her tarafnz byle toprak kyor, kof kyor. Gerekleri ok eitli ynleriyle ne kadar yanstmaya alsak, sizde o kadar anlam yoksunluu grlyor veya anlama durumu olsa da yz geri olma gibi reflekslerle karlayoruz. Artk burada iyi niyet veya aba gstermek nemli olmuyor. Devrimlerde ya baar izgisinde amansz yrrsnz, ya da yerle bir olursunuz. Vasat bir yry tarz, devrimde en kt kaybedi tarzdr. Bu da tamamen sizin duruunuza denk dyor. Nasl ki yaam halkmzn bana bela olmusa, devrimcilik de bu anlamda sizin banza bela olmutur. Kiilikte devrimci yaam adna hareket balarken, iddetli bir hesaplamayla balar. Byk hesaplamay kendi kiiliinde yapmayanlar belki devrimci saflarda olurlar, ama devrimin yrys olamazlar; devrim iin savaabilirler, ama sorunlar zemezler; devrimci gibi yaar gzkrler, ama devrimci tarzda yaayamazlar. Sizin devrimci eitimi bile nasl ele aldnz mehuldr ve karklklarla doludur. Bu ite ne kadar ciddi olduunuz, devrimci olmak isteyip istemediiniz belli deildir. Eski yaama gre bu yaam hounuza gidiyor veya hounuza gittii kadar 'Ben varm' diyorsunuz. Kendinizi tamamen heveslerle, fazla salam temeli olmayan hisler ve baz dncelerle idare ediyorsunuz. Emperyalizm bu yzyln sonlarnda srarla Devrimler artk gereksizdir veya Her ey kontrol altndadr, istediimiz gibi deiiklikler olabilir, zgrlk de istediimiz gibi olur; kii haklar da, ulusal sorunlar da biz nasl istersek yle halledilir gibi bir dayatma ierisindedir. Bu gre gre eer sz konusu olan bizim halk gerekliimizse, admz bile gemez. Belki baz halklar ve baz kiiler iin bir takm dzenlemeler olabilir; ama bizim iin bu grn iinde yer almak bile sz konusu deildir. Tabii bunu size kavratmak olduka nemlidir. Bireysel cahilliinizle asgari dzeyde hesaplamay ve yaam dmana kar nasl yrteceinizi aslnda henz kararlatrm bile deilsiniz. Emperyalizme kar olmay bir yana brakalm, siz kendi iinizdeki basit geriliklere bile kar olamyorsunuz. Bu anlamda bir kurtulu kadrosundan ziyade, tamamen kurtarlmay bekleyen bir hasta

31

konumunu arz ediyorsunuz. Tabii bu da devrimcinin tanmna ters dyor. Devrimci insan kurtarcdr. Btn hal ve hareketlerinize baktmzda, Parti veya devrim beni ne zaman kurtaracak? gibi bir hava ierisindesiniz. Halk da unutmusunuz. Bu anlay ok geliti ve kendini inanlmaz lde nmze koydu. Yani adeta Parti nce beni kurtarsn, kurtuluu bekleyen halk deildir, benim diyorsunuz. Bunu nasl gelitirdiinizi ve neden byle yaygnlatrdnz anlamak gerekten zordur. Zaten btn devrimlerin ban da bu anlay yemitir. Devrimler genelde ycelme hareketleridir; bireysel fedakarln zirveletii, ruhlarn yceldii ve bilincin genelletii toplumsal durumlar ifade ederler. Bu, devletlemeye kadar gidebilir. Sizin devrimcilik anlaynz biraz anlamaya altmda, byle bir ycelemeyi bir yana brakalm, Nedir bu bamza gelen? der gibi bir hava iinde kaldnz gryorum. Tabii bunun altnda dzenin ok iyi rgtlenmesi ve size ok s bir yaam dayatm olmas, kendi toplumsal gerekliimizde de btn yaam yollarn tkatmas ve her eye raz edilecek bir yaklam geerli klmas yatyor. Daha da tesi dman yedi yandan itibaren sizi objektif bir dzen kiilii veya kendi ajan gibi yetitirmi, kiiliinizi bir deil birka yerden arptmtr. Sa solu belli olmayan, kendini neye verip vermedii anlalmayan, karmak duygular ve salam olmayan dncelerle her att admda bir hata gren, bol bol alayp szlayan, yaama derinlikli bir yaklama gc bile olmayan, yaam deitirip dntrmeyi bir yana brakalm, iine dt tehlikeyi ve hatta lm bile anlayamayan kiilik alamaktan baka bir ey yapamaz. Sizin gsterdiiniz bu tepkiler, gller, olup biteni anlamama ve buna gre bir tavr gelitirememe gibi yaklamlarnz da bir nevi alamaktr. Btn bunlarn almas kiinin kendini mkemmel rgtlemesine baldr. Tam bir bireysel inisiyatifin aa kmas gerekiyor. Sizin bireycilik dediiniz ey daha farkldr. Aka belirtmeliyim ki, kapitalist anlamda bir bireycilik sizin bireyciliinizden ok daha ileridedir. Kapitalist bireycilik bazen ilerleticidir, ancak sizde o da yoktur. Sanrm iinizde devrimcilikle uramak isteyen ve bu konuda cretli olan baz arkadalar kabilir. Ama imdiye kadar bunun pek baarl rneklerini gremedik. Sesleriniz bana kyllerin kulaklar sar eden o bo laflamalar gibi geliyor. Devrimci ortammzdaki diyaloglar bile Laf et, boluu doldur kabilinden gelitiriliyor. imizde ok kkl areler dnp ona gre ortam canlandran, ortam ordulatran, savatran, baar orann ykseltmek gibi bir hava iine giren ve kendini bundan sorumlu gren tipler kmyor. Yaygn bir kesim ise tam bir farfarac; yani Parti beni idare etsin havasndan baka herhangi bir anlay ifade etmiyor. Toplumda belki sekiz on saat alp gzel bir abay ve gzel bir ii gelitirebilecek olanlar da iimizde tembelleiyor. Kendini genel emee ve birikime dayandrarak bireysel yaamay muazzam alkanlk haline getirenler de az deildir. Bu da daha tehlikeli bir yaklam biimidir. nk parti genel emein younlam biimidir; milyonlarn abalarnn bilekesi, ehitlerin miras ve devrimci faaliyetlerimizin bir birikimidir. imdi bazlar iimizde dzene gre muazzam frsatlar gryor ve bu frsatlar zerinde bir gn yaamak ona gre her eye deiyor; dolaysyla kendini datyor, Bir gn bu olanaklarla yaadmda, artk lsem de fark etmez, ne olursa olsun ben her eye razym diyor. Sanrm son dnem kadro ynlamas byle bir anlayn sonucu olarak kendini byle younca partiye dayatt. Kendi vicdan llerine gre Namusu da kurtardm, dman da vurdum, intikam da aldm, artk yeter diyorlar. Onlarn vicdan llerine gre, lseler de, yaasalar da fark etmiyor. nk onlarn vicdan veya vicdanszl ancak bu kadardr. unu da nemle vurgulamalym ki, sizin yle derin vicdannz ve temel deerler karsnda ciddi bir duygulanmanz da yoktur. Ben sizin duygularnza fke duyuyorum. Son dnemlerde bazlarnda duygu derinliinin olmadn gryorum. Dalar kadar duygulanacak deerleri ortaya karmamza ramen, bazlar bana sper haysiyetsiz gibi geliyor. yle basite ve ocuka davranan kiilikler deerlerden yararlanmasn fazla bilmezler. Bizim bu kiiliklerden memnun olmamz mmkn deildir. Bunlarn taktik duygular gelimiyor; olup bitenin ok nemli bir deeri olacaksa onu bile grmezlikten geliyor, hatta kurnazca deerlerin stne konuyorlar. Byle birok ilgin kurnazca yaklamlar var. Bu kiiliklerin yrekleri yoktur, ciddi bir dnce ihtiyac da duymuyorlar. Baz eyleri szde renmiler, dare et gitsin diyorlar. Disiplinden anladklar da sert bir gzetimdir, belki o zaman kendilerine gelebilirler. Ancak bizim koullarmzda bu mmkn ve doru deildir. Bizim disiplin anlaymz gnlllk temelindedir ve itendir. Bizim baka halklarda yzyllarn entelektel, sanatsal ve eitli toplumsal hareketleriyle salanan gelimeyi, dmann yaklamlarndan dolay devrimci hareketin iinde salama zorunluluumuz veya dier toplumsal gerekliklerden ok farkl bir toplumsal dzeyi yaamamz bunun altndaki objektif nedendir. Bizim devrimimiz de bunu gz nne getiriyor. Yzyllarn salad sanatsal, her tr siyasal ve toplumsal gelime dzeylerinin bizde normal olmay, devrimci yntemlerle bunlarn hepsinin kestirmeden gerekletirilmesini gerektiriyor. Normal toplumsal gelimeyi bile anlamadktan sonra, devrimsel dzenlemeleri nasl anlayacaksnz? Bu sizi aknla itiyor. Ben bunu zmek iin kendi yaam tarzm ok arpc biimde ortaya koydum. Belki bunlar biraz anlyorsunuz, ama ona gre yaplanmanz ok zordur. Bizim krk ylda yaptmzn daha fazlasn ok byk bir kolaylk ve ok byk bir imkan varken yapmanz gerekirken, btn desteklerimize ramen kalkp kurumu kiilikleriniz ve ok eitli tepkilerinizle Ben yapamam, buna gelemem veya uras bana yarar, buras bana yarar, ancak ona gre olurum diyorsunuz. Tannmazlk budur. Dikkat edilirse, biz yaamn hemen her eyinden kopartlmz. Yaamn toprandan, zgrlnden, kiisel salndan, eitiminden, kltrnden, tarihinden, geleceinden ve gnnden kopartlmsnz. Ancak sizde bunun dncesi bile oluamyor. Neden yoksul brakldnz ve kim tarafndan yoksun klndnz dncede tam kavramanz mmkn deildir. Bu ancak baz genel dorularla oluyor. Ama bunu yrekten hissetmeniz, bir doktrin ve kat ideolojik hat haline getirmeniz sz konusu deildir. Devrimimizin incelikleri, avantajlar ve zorluklar var. Bunun btn verilerini size sunduk. Ama bu gereklik zerinde younlamay eitli nedenlerle savsakladnz ve g yetiremediiniz iin, bu olaanst aba ve onun her trl yaratc gelitiricilii bizde tek yoldur. Siz iin bu ynlerine bir trl akl erdiremiyorsunuz. Bu konuda kendimi hep gz nne getiriyorum ve neden bu kadar hareketli olabildim diyorum. nk baka tr zgr yaama adm atlamaz. Doru bir heyecan, sevgisi ve cokusu olmayan bir yaam, dmann tamamen ruhsuzlatrd, hep ihanete ve inkara koturduu bir yaam olur. Sizi en ste ykseltseler bile daha da alaklarsnz. Yani sizi ykseltmenin kendisi sper alalmadr. ounuz yaam halen dmann snrlarnda ykselme gibi anlyorsunuz. Paradan kltre, kltrden siyasete kadar her eyde yle dnyorsunuz, ancak o da elinize gemiyor. Devrimi bir yntem olarak nnze koyduumuzda, bunu ok az anladnz ve kendinizi katmadnz gibi, ilkel tepkilerle Her eyi bo ver, yaam bombotur diyerek vuruuyorsunuz. Tabii bu da fazla sonu vermez.

32

Bu temelde baz sonular kabul etmeyi emir ve dayatmayla veya parti ok istiyor diye deil, kendi i dnyanzda bir alt st oluu, bir hesaplamay gelitirerek yapmalsnz. Ben ne olacam, ne yapacam, gerekten bir deerim, bir yaam ansm var m? Neyi yayorum, amal m yayorum, ne amacm var, nasl ve hangi yryle bunu baaracam? gibi baz sorular sizde yaratmak istiyoruz. Bu konuda da sizde fazla tepki yoktur. En iyi tepkiniz bo ver, byle gelmi byle gider biimindedir. Tabii bu yaklam, sizin cceliinizin tipik bir ifadesidir. Byle yapan adam bymez. Kurgusu byle olan kiilik, dalar kadar imkan nne koysanz da nasl bakacan bile kestiremez. Bir canllnz ve yaam iddianz varsa, baz sorular mutlaka kendinize sormanz gerekir. Bizim aldmz tedbirler ve benim yapabileceim en ince i budur; bundan baka yapabileceim bir ey de yoktur. Baz sorular size sordurtacam. Yani bombo bakan, her eyi birbirine kartran kiiliklere hi olmazsa baz kkl sorular hissettireceim. Yaam sizin sandnz gibi deildir; yaam ancak benim sorduum sorular temelinde geliebilir. Bu konuda kendinizi hi kandrmayn, yzeysel de geitirmeyin. Kaybettirilmi, btnyle lanetlenmi, nereden baklrsa baklsn temel zemininden kaydrlm yaama ilikin baz sorular kendinize soracaksnz. Ben partiye ve nderlie balym diyerek bu sorular cevaplandramaz, hatta bu sorular kendinize bile soramazsnz. Sorsanz da, bu sorulara cevap vermeyi bir yana brakalm, zml yaam ne yapalm? diye geitiriyorsunuz. Sizin gereiniz budur. Ben yaama gzm ilk atmda, daha okul okumadan, daha dnyayla tanmadan durumun felaketini anlamtm. nsann doal istemine bile cevap vermeyen bir dnyayla kar karya bulunuyordum. Sizi bytmler, szm ona adam etmiler ve Yaa diyorlar. Sonra da yaanacak bir eyin olmadn gryorsunuz. te bu, sizin kiiliinizin btn dzeylerini gsteriyor. Zavallsnz; dnemez, rgtlenemez ve savaamaz durumdasnz. Adm atnca vuruluyor, yeniliyorsunuz; davranlarnz saygsz ve irkincedir. ounuzun gerei budur, elinizden bundan baka bir ey de gelmiyor. Krt tarihinin tm ah vahlarla doludur. En yiidi bile beklenmedik tarzda vurulmutur. Yreklice, te ben de baardm, bu dnyada bir gelimeye yol atm diyen kimse var m? Siz onlarn ok daha gerisindeki bir durumu arz ediyorsunuz. Acaba btn bunlar size soru sordurtacak m? Nerede, kimlerle ve nasl yaayacaksnz? rgtle mi, savala m yaayacaksnz? lkeye birok sava gnderdik; ancak en benim diyen komutanlarmzn dahi yapt ey bizi boacak sorunlar arttrmak, daha dorusu bunalmlar gelitirmek oldu. Bir are, bir yol bulma ve bir zm gc olma urada kalsn, bu komutanlarmz evresini bastryor, lleri andryor, sonucun nereye gideceini kendisi bile izah edemiyor; gn kurtardysa onun iin yeterli oluyor. Elinden fazla bir ey gelmiyor. Elinden bir ey gelebilmesi iin anlayabilmesi, irdelemesi ve sorgulamas gerekiyor. Fakat ona da yanamyor. Yllardr baz imkanlar ellerine ulatryorum. imdi bu babam ve anamn Olum, seni biraz byttk, aileyi idare et demesine benziyor. O zamanlar maa alyordum, ama maam onlara gndermedim. Bunu yapmay doru bulmam, byle bana dayanarak yaamalar doru deil demitim. Oysa imdi dnyorum da, aile iin yapmadm sizin iin yapmm. PKK daha deiik ve geni bir aile olduu iin yapma gerei duyuyorum. Bizimkilere imkanlar ulatralm ki dayansnlar, biraz daha yaasnlar ve ocaklar krelmesin gibi bir zihniyetle sizin iin alyorum. Aslnda buna karydm; ama ana babalar belki biraz daha byk olduklar iin kendilerini yaatrlar diye dnyordum. Oysa siz ocuk gibisiniz. Yardmmz olmasa il yavrusu gibi dalp gideceinizi bildiim iin bu byk alma temposunu gsteriyorum. Sizin gerekliiniz karsnda insann vicdan dayanmyor. Ne dzen, ne de sava ortamndaki yaam dahilindesiniz. Sizin durumunuz bizim iin byk bir vicdani sorun haline gelmitir. Kendinizi ayakta tutma gcnz bile yoktur. Szde devrim slalesini kurtarmak iin dalara komusunuz, ama bu halinizle dada kuruyacaksnz. Bydk diyemiyorsunuz. Baz arkadalarmz krk be yana geldiler, ama halen bir bebek gibiler. nsan, byrse adam olur diye ocuklardan umutlu olur; ama krk be yandaki adam byteyim dersem, kendimle alay etmi olurum. nsan krk be yandan sonra bymez. Normal byme ya yirmi snrndadr, ondan sonra byme durur. Sizi srtst braksak ve artk bydnz, gidin kendi kendinizi idare edin desek, kaar gidersiniz. Bu, drt gzle beklediiniz bir eydir. Aklnza ilk gelen eyleri biliyorum. Nasl ki ailede bym birisi her an ailenin dna tamaya can atyorsa, sizin durumunuz da ona benziyor. Ama daha sonra banza gelecek felaketleri ya grmyor ya da umursamyorsunuz. Toplumda kz evden kaar, sokaa der; olan evden kaar, serseri olur. Daha sonra belki akllar balarna gelir, ama artk i iten gemitir. Tabii sizin durumunuz bundan daha tehlikelidir. En byk silahnz ucuz hayallere, olmayacak dualara snmak ve amin demektir. Bu aile yaklam bizi zorluyor. Size daha ne zamana kadar ve nasl bakalm? Hala bymediniz mi? Yeni ve zgr temellerdeki ulusal ailede, toplumsal ailede dayanp yaayamaz msnz? Tm bunlara dayanarak soruyorum: Acaba kendinize baz etin sorular sorup Ben adam olabilirim diyebilecek misiniz? Bunlar belirtirken abartmyorum. nk bu yama ramen bunca abann sahibiyim ve halen kafesleri paralarcasna hamle yapyorum. Siz hazr yerde ve zgrlk alanlarnda bile kprdayamyorsunuz. Yaptnz i de kargaadr. Tabii sorun sizin ne kadar sulu olup olmadnz deildir, yle anlamamalsnz. Bu bir sistem sorunudur, iradelerin sergilenmesi gereken bir sorundur; ancak o gc gsteremiyorsunuz. Baz iyi niyetler gelitirilmi. yi niyetlerle, yine ailenin namuslu evlat fedakarlyla kiinin kendini datmas ve bitirmesi de sz konusudur. Ailedeki namus anlaynz -ki, zaten sizin namus anlaynz bunu gemiyor- byle kendini feda etme anlayndan daha st dzeye karamyorsunuz. Aabeyler ve ablalar sorunu da bizi daraltyor. En byyen de Ben senin aabeyinim, beni dinle demekten baka bir ey sylemiyor. imdi bu komutanlarmzn tm sorunlar da byledir. Oysa biz bunlara karyz. Dmann bile son zamanlardaki iddias udur: Tamam, sizin zerinize fazla gelmi ve sizi inkar etmitik; ama baz eyler dnyoruz; nce byk hakiminize bal olun ve onun dediklerini esas aln; size bir eyler vereceiz. Tamam, neye itiraz ettiinizi anladk; ama byklerinize, byk hakiminize yle isyan edip durmayn ve byle farkl bir irade de dayatmayn. Dman cephesindeki politika budur. Dman, Bunlar biraz isyan ettiler, onlar oyalayabilecek baz eyleri nlerine koyalm diyor. Sizi kendi halinize braksak, hi farknda olmadan bu politikay kabulleneceksiniz. Aslnda dman hemen hemen tm toplumu bu hale getirmi ve birok rgt de ayarlamtr. Benim baz abalarm var, dman imdi bunu halletmek istiyor. Bunun iin birok tedbiri alm ve aslnda ounuzu da ayarlamtr. Benim sorgu mantm gldr, zgr iradem ve beeni llerim ok farkldr. Dman karsnda sorun yaratan siz deilsiniz, onun karsnda kuzu gibi olduunuza eminim. Dolaysyla sizi halletmesi ok basittir. Biz buna tenezzl etmeyiz, nk bunu byk bir hakaret olarak grrz. Bizim beenilerimiz, llerimiz ok farkldr. Sizin tarznzda yaamak, beenmek, bir eylere ikna olmak ve sizin tarznzda savamak benim iin bir kklktr. Bunlara deer vermeyi bir yana brakn, sayg bile duymayz. Bu bizim savalmzdr. Ben savalktan zevk alan bir insanm. Bu tarz yaam bizim gdamzdr. Siz de bunun altnda adeta ezilip

33

bzlensiniz. Sizde ak ve byk fkeler yoktur. Dolaysyla kiilikleriniz ancak rgatln veya hamalln biraz yeni dneme uyarlanm biimi oluyor. Bu konuda abartma da yapmyorum. Keke iinizden sivrilenler olsa, onlar btn gcmzle destekleriz. Ama sizde o hava da yoktur. ounuza yetki vermeyi denedik, ancak yznze gznze bulatrdnz. Keke sizde anlaml ve ierii gl istemler gelitirebilseydik! ounuz szm ona yaamak istiyorsunuz. Benim haklarm var, ben ne zaman yaayacam? gibi baz istekleriniz var; ancak o da kendini kandrmaktr. Ciddi ve deerli eyler istediinize inanmyorum. Buna inansaydm, istediklerinizin hepsi sizin olsun derdim. Sizin istediiniz eyler sigara gibi, uyuturucu gibi eylerdir. Sosyetenin itii uyuturucunun bir anlam var, ama sizin kendinizi uyuturmanzn hibir anlam yoktur. Sizin yaptnz, szle veya incir ekirdei kabilinden basit eylerle kendinizi uyuturmadr. Ama ben kendimi uyuturmam, hareketlendiririm. Beni harekete geiren byk abalardr. rnein ele aldm her olayda mthi arpclk ve ok edici durumlar vardr. Sizin nasl yaayacanz insan hi kestiremiyor. Sizi kendi halinize braksak, nce kendinizi sere serpe yere atar, derinden bir sigara eker ve cannz ne isterse onu yaparsnz. Cannzn istedii ey de byk amatan kopukluktur. Byk amalar kendinize engel gibi grp Bizi ok skt dersiniz. Toplumun kk ileri, kar-koca ileri belki sizi biraz uratrabilir. Zaten sonradan a kalr ve bir para ekmei kurtarmak iin kendinizi telala uraya buraya vurursunuz. mrnz fazla kalmamtr, artk sizin iin yaayp yaamamak da hi nemli deildir. zgrln Tek Doru Tanm Byyen, Zenginleen ve Yaratan Kii Olmaktr Biz yaamn byle olmamas iin o byk frtnay kopardk. Halen frtna havasnda yol alyoruz. Hala bu halimle bile bir dalara dsem, bir halkn iine girsem diyorum ve ayn heyecanla yoluma devam ediyorum. Byk dalgalar halinde yaylmak, anlam byk olan bir ie yol amak bizim hala bal olduumuz bir ilkedir, bir hareket tarzdr. Dnyay da verseler ben bu tarzmla deitirmem, bunu da gnll yaparm ve kimse beni zorlayamaz. Acaba sizin iin de byle bir dnya sz konusu olamaz m diye dnyorum. nk bu sizi srkleyebilir. Sizin yaamnzda ve yrynzde bunun dnda hibir ans gremiyorum. Tabii benim adm kullanarak kendinizi bu kadar kandrmanz ok kt ve tehlikelidir. Byle yaparsanz kendinize yazk edersiniz. nk ben kimseyi byle kolay yaatmam ve bu da ok arpc bir gerekliimizdir. Eskiden beri bu byledir. Sizi bu halinizle asla kolay yaatmayacam biiminde ok byk bir ahdim ve inadm var. Bunu mthi alarak gerekletirdik. Tabii sizin de inatlarnz var, ama sizin inatlarnz rgtsz ve zavallcadr. Benim ki ise ok daha planl ve rgtldr. Bu konuda dnn ve kendinizi benimle kyaslayn. Sizinle aramzda hem byk bir fark var, hem de birbirimize tersiz. Ama Sen kendi kendini bulup buluturup yarattn diyeceksiniz. Bu dorudur ve belki de bunun tek ifadesiyim. Ama nemli olan mahkum olduunuz gereklerdir; nk hepiniz baz dmanlardan rahatszsnz. nemli olan onlar yenmekse, onun tek ifadesi benim gelitirdiim ifadedir, yani savunma ve saldr tarzmdr. Biz sadece dman deil, sizin gibi uyurgezerleri de mthi rahatsz ederiz ve yaatmayz. Bunu peinen bilin ve ona gre durumlarnz ayarlayn. Sizin buna kar gelitirdiiniz savunma mekanizmanz korkun bir kandrmadr. Ben bu ynnze ayorum. Etrafnz szle veya ucuz pratikle kandryorsunuz. Ama bunlar bana yutturmanz kesinlikle mmkn deildir. Ben ok zor beenen biriyim. Kendimi beenmediim iin tm bunlar yaptm. Sizi bu halinizle nasl beeneyim? Vay bu bamza gelen diyeceksiniz; sizin banza bunu ben getirmedim, sizi bu duruma getirenlere vay deyin. Ben anama bouna, sulu sensin, beni niye dourdun demedim ve kendisiyle savatm. Siz hala Ben bu dnyada nasl yayorum? diye kendinize sormuyorsunuz bile. Baz arklar var, gidin o arklar bol bol dinleyin. rnein, Orhan Gencebay Ben nasl yayorum? diyor. Yine yeni birok gen popu km, bunlar dinleyin. Onlar yaama itiraz ediyorlar. Ancak onlarn yaam araylar bizimki gibi toplumsal ve siyasal deil, tam tersine ar bireyci, toplumun aleyhine ve kar-devrim temelindedir. Faistler bile kendilerine gre ete oldular, milyarlar vurdular. Dikkat ederseniz, btn o zenginlikleri ele geirdiler. Bu yaptklar da faistler iin bir devrimdir. En yoksul, en altta ve en zavall kalan siz oldunuz. Toplum nasl mahkum edildiyse, partinin iinde Biz de byle mahkm edildik diyorsunuz. Oysa ben byk bir devrimcilii srdrdm. Mmknse yeniden anlarnz canlandrn: Nasl dodunuz, bu diyarlardan nasl koptunuz, sizi kimler kandrd, neden byle aresiz bir duruma drldnz? Sizi zorla ne yaama, ne savaa, ne de herhangi bir meydana sryoruz. Byle cretli bir tarzla kendinizi dayatmayn. Biz size biraz yardmc oluyoruz. O da yetmiyorsa, ananzla, sizi douran nedenlerle hesaplan. Benim ailemle savamam semboliktir. Onlarla ve sonra da beni zorlayan btn nedenlerle savatm. Devletle savatm, hatta imdi tm insanlkla savayoruz. Zaten bu i baka trl de olmaz. Beni yaatmayan mevcut insanlktr, emperyalizmdir, smrgeciliktir, en son TC faizmi ve onun artlandrd her eydir. Bizim sava bu kadar genelletirmemizin nedeni udur: Bu dnya beni yaatmyor; beni yaatmayan bu dnyayla savamam en dorusudur. Dier tarz klelerin tarzdr ve benim de kle olmaya niyetim yoktur. Kle olmaya niyetiniz olup olmadn kendinize emin bir biimde sormalsnz. Ben bu dnyayla bouacam ve asla kle gibi yaamayacam biiminde bir kararnzn olduunu sanmyorum. nk bu kararnz kkl olsayd, imdiye kadar frtnalardnz. Benim kendimi en erken yalarda rgtlemem ok ilgintir. Bir filozofun bile gstermeyecei mthi derecede bir aklllkla hemen hemen yaamn her ann birbirine ekledim; kendimi planlayarak ve ok duyarl klarak bugne kadar geldim. Sizde ise bunun en ufak belirtisi bile yoktur. Bana dayanarak yaamak yapabileceiniz en tehlikeli eydir; her eye dayanarak yaayn, ama bana dayanarak yaamayn. Bana dayanarak cannzdan olursunuz veya ancak beni bile aan bir kahramanlkla yaama gcn gsterebilirsiniz. Ben ana babam bile yanmda byle yaatmadm. Baclarm, kardelerimi elimden zor alyorlard. Benim dier bir zelliimde uydu: Kk yatan beri ocuklarla gezer, yarattm baz deerleri onlara paylatrr ve onlar yaama ekerdim. te bugne kadar geldim ve onlar da saflara doru ektim. Bireyciliklerinde srar edenlere unu belirtiyorum: Bireyciliinizle bizim iimizde yaamanz mmkn deildir. Biz parti iinde dzeni yaatmyoruz. Dzenin basit bir kopyasn nasl yaatacaz? Bunun iin acaba bu yaklamlar gnl gznzde byle bir duyguyu, byle bir dnceyi ve byle bir anlama yeteneini gelitirir mi? Belirtiklerimi anlamaya alsanz da, ok nemli bir iki doruyu bile bilince kardnz sanmyorum. Oysa yarm saatlik bir anlatm bile gerek militan ortaya karmaya yetmeliydi. Bugn Barzaninin temsilcisi yine Aman, atekes diye arda bulunuyor. Bu bile sizin iin ne anlama gelmelidir? Bu adam yirmi yl akndr hibir eyimizi anlamak istemedi. Oysa en ok silah olan en byk sava aas da oydu. Herkes belki Ben silahla savaamam diyebilirdi, ama o demezdi. te o da bu noktaya geldi. Bu, bizim tarzmzla ilgilidir. Eskiden saa sola kouyorlard,

34

imdiyse direkt bana komak zorundalar, nk zm bizde gryorlar. Bizimkilerin arlkl bir blmyse onlara srekli kuyrukuluk yapyor. Zaten bunlarn ou da kat. PKKden kaan yzlerce kii orada bulunuyor. Biz de buna kar inat ettik ve bu mcadele tarzmzla ileri bu noktaya kadar getirdik. Yarn TC de o noktaya getirilecektir. Bu konuda kendime gveniyorum. Bu rnekler de kendimi kantlayacam gsteriyor. Buradan karacanz en nemli sonu u olmal: Barzani gibi birisi bile bizi anladysa, siz bu gerici tarznz, bir yerde i savanz byle dayatmakla neden bizi uratracaksnz? Siz onun kadar gl msnz? Sizin tm gcnz zavalllnzda veya kendinizi kandrmakta yatyor. Ama bu yanltr ve biz bu konularda da tedbir aldk. Size baba, reis, Allah ve peygamber kavramlarn atrdk. O adan ilkellikler savamn durdurun diyorum. Bir gn siz de Barzani gibi bize yalvaracak ve Atekes, atekes! diyeceksiniz. Barzani zaten savayor, bize bir faydas da yoktur. Barzaninin sava paraylayd, kendi kendini byklk duygusuna kaptrmt ve biraz da politika yapyordu. Belki bunun bir anlam var. Peki, sizin yaptnz neyin politikasdr? Bundan vazgein. Vazgemezseniz bize hesap vermekten kurtulamazsnz. Bizim sava olduumuzu gz ard edemezsiniz. Anam bile elimden kurtulamad. Siz nasl kurtulacaksnz? Benim de tm bunlardan karacam sonu, biraz ciddi ve hi olmazsa kendimi yrtebilecek bir tarza sahip olacamdr. Asker olmak budur. Madem bu kadar askerlik yapmak ve elinize silah almak istediniz, tabii ben de ona gre sizden hakkn isteyeceim. Dnn ki, askerliin asgari kurallaryla bile uyumuyorsunuz. ocuklar gibi komando elbisesi giymisiniz, silahlar da omuza takmsnz, yry yapyorsunuz. Artk bu oyun yeter! Bu ii artk gereine gre yrtelim. Bu ileri bu yata yapmazsak ne zaman yapacaz? Bu ileri yapmak istemiyorsanz, Bu i bize gre deil deyin. Trk ordusunda bile, Mehmetiin elbisesinin erefi vardr denir ve potininden dmesine kadar salam balarlar. nk ereftir derler. Geen gn eitimsiz ve cahil kadn, azndan yine bir ey kard: erefsiz onba dedi. Bu sz zerine Trk ordusu ayaa kalkt, toplum neredeyse onun zerine yrd. Azndan kard sz tabii ok nemliydi. Sonra da Siyasi onba dedim diye kvrtp durdu. Ama asker ne demek istediini anlad ve "Sen misin onbaya erefsiz diyen?" dediler. Aslnda ordunun kendi sistemi ok banazdr. Onlar bu kadar banazsa, biz neden askeri gereimizde arbal olmayacaz? Sizin askerliiniz biraz Kemal Sunaln askerliine benziyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Bu adan ok ciddi olmak zorundasnz. Bundan kaamazsnz. Yani Barzani gibi birisi bile yola geldiine gre, sizde geriliklerinizi, anlayszlklarnz ve ret edilecek eylerinizi hzla brakn. Siz yoldalarsnz, bizimle sava yrtmek gibi ak bir kararnz da yoktur. Partileme ve ordulamaya geldiniz. Gensiniz; belki ben yorgun olabilirim, ama sizin olmamanz gerekiyor. Kendinizi biraz toparlayn ve inandrc olun. Ben dayanamyorum diyen kii bizzat gelip bize bavursun, ama kendini kandrmasn. Birka ylnz yiite, drste bu ie adayn. Zaten her eyi kaybetmiiz. Bu tarzda srar etmemiz tek ansnzdr. Herkes yiit olamaz. Eer yiitlik istiyorsanz lleri bunlardr. Birka tane yiite ifadenin ve kiiliin bizde de kmasn kendimize layk grelim. Ordu kurmakta kararlyz ve bunu her saha iin belirtiyoruz. Kltr kurumlarnn ordulamasndan scak savam ordusunu kurmaya, kadn ordulamasndan televizyonun kurumlamasna kadar hepsinin tutturulmas gereken bir dzeyi olacaktr. Buna denk gelen admlar atarsanz, devrim iin en dorusunu yapm olursunuz. Sizin alglama ve yaklam dzeyiniz ok terstir. Bu bize kar bir savatr, ama biz en byk aay bile dize getirdik. Sizin gcnz ne kadar olabilir ki? Tabii ki bu boyun emek anlamnda deildir; sizden boyun emenizi istemiyorum. Yiitlik dorulara byk bir duyarllk ve yreklilikle yaklamak ve yeterli abaya sahip olmakla gerekletirilmelidir. Siz de Bu yiitlii gstereceiz, bu konuda srarlyz ve mutlaka adam olacaz diyeceksiniz. Bunu yaparsanz kesinlikle bizimle olaanst bir cokuyla yryebilirsiniz. Bu iin gereklerine byle yaklamaz da, Biraz daha kendi tarzma, kendi inadma ve kendi kck numaralarma gre yapaym derseniz, otoritemiz sizi giderek boa karr ve son noktaya kadar da peinizi brakmayacaktr. Bu bir tehdit deil, dorulara gereki ve zaman kaybetmeksizin yaklama saygnl demektir. Yani kendinize deer bimedir, kendinizi gerek llerle adam haline getirmeye cret etmektir. Biz buna mecburuz ve en iyi iimiz budur. Benim btn bu anlattklarm ilk balang szleridir ve son zafer szleri de bu temelde olacaktr. Uzun yllar boyunca gerekenlere bir trl ciddiyetle yaklamadnz iin ok zora girdiniz, ok zarar grdnz, ok zarar verdiniz, yenildiniz ve az baardnz. Biz imdi bunlar amak istiyoruz. Biraz anlayla yaklarsanz bunlar aarsnz. Sizi alkoyan ciddi bir engelin ortada kalmamas gerekiyor. Kendimizi zorla engel olarak dayatrz derseniz, bu i olmaz. Byle bir zgrlk kimse iin yoktur. Yani adam olamamann bir zgrlk olduuna inanmyoruz. Geriliklere ve btn kaybedi nedenlerine zgrlk istemek, doru bir zgrlk anlay deildir. zgrln tek doru tanm byyen, zenginleen, yaratan kii olma, halk olma, ulus olma ve insan olmadr. Bunun dndaki tanmlar zgrlk szc ile asla izah edilemez. Daraltmay, yenilgiyi, tembellii, ilgisizlii, rgtszl, baarszl ve rahatl istemek ve buna anlay beklemek doru bir zgrlk istemi deildir. Onun iin bu yaklamlarnzdan vazgemeniz gerekir. Tm bunlara zgrlk m, bireycilik mi dersiniz, ne derseniz deyin, bunlar yanltr. Gerek zgrl, onun savamn mhendis incelii ile lelim ve byk bir siyaset meydan gibi tartalm. Bylesi bir zgrlk savamn yreklice ve yksek anlaylarla yrtmekle niin ve nasl yryeceini kestirmi savalar topluluu oluruz. Bu size gereklidir ve en iyisidir. Her eyden kalr, ama bu tarzdan kalmaz. nk ne de olsa savan iindeyiz. PKK artk ulusal ve uluslararas alanda siyasal ve askeri olarak hem bir zgrlk iradesidir, hem de embere alnmak istenen bir harekettir. PKK amansz bir sava hareketidir ve bu da gereklidir. nk, ben krk yldr aratryorum, bizim bunun dnda iflah olacamza dair hibir ipucu yoktur. Bize sunulan btn reeteler yalan ve yanl yazlmtr. Tek doru yaam reetesi budur. O adan baz nemli gelimeler de var. Dikkat edilirse, PKK olayndaki gelime hem ulusal ve toplumsal gelimedir, baattr ve hakimdir, hem de dost dman herkesin dikkate ald tek nemli gereklemedir. Yreke de grld gibi bu sizi gzelletiriyor ve anlaml klyor. Yaam dediimiz olay byle elde etmek olduka imkan dahiline girmitir. Bununla oynamayalm ve bunun iin de an anna savan gerekli olduunu asla gz ard etmeyelim. Tam tersine, pekien saflar, gelien dnceler ve duygular giderek kendini ciddiyetle rgtlemeli ve herkesin buna belli bir katks olmaldr. Kimse kimsenin emei zerine ucuz kurulmasn. Herkes zgr, yani sosyalist emekle -o yaratcdr da- katlsn ve zgr kimliin ifadesi olsun. Bir yar olacaksa yine bu temelde olsun. Bu bizi tam baarya doru gtrecektir. Nereden baklrsa baklsn gelimeler bunu gsteriyor. Belki ok zorlandk, tek bamza ie byk yklendik; ama nemli olan sonutur, gelimedir ve o da vardr. Siz utanp sklmadan bu gelimeleri kendinize mal ediyorsunuz. Bunun ok usta bir savas

35

veya yneticisi olmak kadar, her alanda donanml bir emek savas da olmalsnz. Bu konuda son derece dnceli ve planl olmak kadar, yerinde ve gerekli abay da esirgememelisiniz. Yeni kadro bu zm tarzn gelitirmelidir. PKKnin kadrosu ite byle zme kavuur ve kavuturur. Bu da sonuca gtrecektir. En temel grevimiz bu kadroyu yaratmaktr. Halkmzn ve insanln nndeki en deerli ve en yce alma budur. Bu alma ok zor gerekletiriliyor, dman da boldur. Hatta diyebilirim ki, en byk sava gerei budur. Bu nedenle size gereken dersleri kesinlikle yeterince almanz gerekir. Felsefeden lojistie kadar her ey btn boyutlaryla hep burada veriliyor, retiliyor. Diplomasi ve uluslararas realiteden tutun, bizim en gizlenmi ve kaybedilmi gereklerimizi bulmaya kadar her ey burada en iyi biimde retiliyor. En arpc ve ok gerekli sava taktiklerinden tutun yaamn en duyarl ynlerine kadar, hepsine belli bir aklk kazandrlyor. Bu retilenleri byk bir ans olarak grmeli ve tabii bir halka, hatta insanla kar sorumlu olduunuzu bilerek, bu imkanlarn deerini takdir etmelisiniz. Bunu hem hak ettik, hem de bundan baka aremiz yoktur. Ben bile bu kadar dayanabiliyorsam, bunun anlamnn byklnden dolaydr. Siz de imdiye kadar ki yetersiz katlmlarnz muazzam bir yeterlilie dntrmelisiniz. Bizim sahamz geneli srekli etkiliyor ve bu etkileme de dmann son ynelimlerinden anlalabilir. ihanet zlyor, arlkl olarak zlme ihtimali her zamankinden daha fazla ykselmitir. TCnin de fazla inat edeceini sanmyoruz. Sorun belli bir zme doru tarlyor. Tabii dmandr, ufak bir frsat buldu mu bizi imha etmek isteyecektir. Ama bizim de dayattklarmz az deildir; mcadeleyi byle dayatmaya devam edersek, sanrm bu sorunu zeceiz. Dman artk neredeyse bunu kabul eder noktaya gelmitir. Ancak bu ar sorumluluk bizim srtmzdadr. yle gemite yaptnz gibi rolnz savsaklayarak mkanlar artmtr, kendimizi byle dayatalm demek bir felaketi getirir. Devrimin nc kadrosu gereken disiplini, yksek sorumluluu ve zm yeteneini bir an bile savsaklayamaz ve onu oportniste istismar edemez. Eer bunu anlyor ve gereklerine gre kendinizi yatrabiliyorsanz, bu iler kesinlikle daha salam yryecek, varolan birok eksik ve yanl giderilecektir. Baar iin ok gerekli olan baz hususlara ulalacak ve bu da baarya gitmede ok nemli bir rol oynayacaktr.

2 Ekim 1997

PKK TARH YENLMEZLK TARHDR PKKnin resmen ilan ediliinin 20. ylna girerken, ortaya kard byk gelimelerle birlikte eski toplumun btn lanetli ve olduka tehlikeli zelliklerinin yaam ve dolaysyla sava zerindeki bozucu etkileri en arpc bir biimde devam etmektedir. Hatta son olarak kendi ordusundaki durumu gstermek iin gtrd gazetecilerin dile getirdiklerinden de anlalyor ki, zmlemelerimizde bir orduyu halk iinde, yaamda ve sava kurallarnda byten ve gelitiren ne varsa dman onlar alp taktik tarzda uyguluyormu. Bunun karsnda dmann eskiden iinde bulunduu halk kartl, inanszl, ayrca kendi iindeki souk ve salt emrivaki yntemlere dayanan yaam ve iliki tarz bize de bulamtr. Dman bizim ngrdklerimizi esas alrken, kendisinin btn olumsuzluklarn bize dayatyor. Maalesef siz bunlar youn bir biimde yaarken, farknda olmayarak dman byle yaatmaya cesaret ediinizi yorumlamak bizim iin ldrtc olmaktadr. Nasl bu hale geldiinizi ve kendinizi neden bu durumda dayattnz zmeye alyorum. Dman bile bizden bu kadar renip uygularken, sizin kalkp da dman taklit etmeniz yenilir yutulur bir ey deildir. Nasl hesap vereceksiniz? Tek kelimeyle bunu izah etmekte glk ekiyorum. Gerekten zgr insan olmann btn esaslarna kar bir elikiyi dayatyorsunuz. Bu, dm kavimler ve topluluklarn iinde bulunduu durumu ifade ediyor. lkesel ve yceltici olan temel insani deerlerle, iradeyi byten, yklmaz ve krlmaz klan ne varsa onlarla oynamay korkun bir alkanlk haline getirmisiniz. Son dnem dayatmalarnzn z budur. Btn abalarmzla nne gemek istememize ramen, iinizdeki dman adeta ahtapot gibidir; bir kolunu vuruyorsun, dier kolunu uzatyor, bir trl ldrlemiyor. Tpk krkayaa benziyor; bir tanesini vuruyorsun, ertesi gn yeni bir tanesi ryor. Basit yaama, basit lmlere o kadar altrlmsnz ki, ne bir dinde, ne bir felsefede bunun yerini bulmak mmkn deildir. Halen sradanlamay ve yaamla oynamay sanki normalmi gibi vazgeilmez bir kiilik zellii olarak srdrp gidiyorsunuz. Bu ne cesarettir? Tm insani deerlere kar mutlak bir imhann yrtld bir yerde, bir sava ortamnda neden yllardr renemiyor ve toparlanmay bir trl gerekletiremiyorsunuz? Toplum iindeki lanetlilii anladk; ama iimizde bundan daha tehlikeli konumlarda bir lanetlilii srdren, bencilliin her trl biimiyle neredeyse yoldana dman olan birok kiilik var ve biz bunlar anlamakta zorlanyoruz. Bunu Benim yerim ne olacak? diyerek yapyor ve bu kadar benlik sevdas yayorlar. ok ak ki, bu benlikle bir ordulamay ve bir zgrlk eylemini gelitirmeyi bir yana brakalm, kurtlar srs gibi birbirinizi yiyorsunuz. Size btn bunlar basit gelebilir. Ama zmlemelerde ortaya kt ki, en benim diyen komutannz bile iimizde dmanl ok tehlikeli bir biimde krklemekten, bunun teori ve pratiini derinletirmekten baka bir ey yapmad halde hala hak hukuk peindedir, hala Ben ne olacam? diyor ve gz doymaz bir biimde deerlerin gasp zlemindedir. nsann nefsi kirlenir, insanin ruhu kirlenir de bu kadar olmaz. Komutanlk adna birazck tedbir alsa, birazck vicdan ve iman olsa, kesinlikle ne bu kadar aclarmz ve kayplarmz olur, ne de yaama kar bu kadar tepkili hale geliriz. Bu yaklamlarnz kimden kalmadr, aklayn dediimizde bahane aryorsunuz. Bu terbiyeyi nereden aldnz? Byk namussuzluk iimizde kendini byle yaatyor. Adeta karaal ve diken gibi batmaktan baka hibir zellii olmayanlar, bu halleriyle iimizde yaamay kendilerine hak gibi gryorlar. Bunlar lgn m? nsan cahil olur, fukara olur da bu kadar olmaz. Dier yandan szm ona drst aptallar, kleler de buna zemin oluyorlar. Bunlardan baar beklemeyi bir yana brakn, kendi can kayglarn bile gdemiyorlar ve kendilerini yaatmann ok rahat alnacak tedbirlerini bile almaktan vazgeiyorlar. Hayret ediyorum, bizim en erken yalarda sorguladmz yaam gereini hala utanmadan yaamaya nasl cret ediyorsunuz. Size lanetliliin btn batan karc

36

etkilerini yedi yanzdan itibaren vermiler ve sizi bu hale getirmiler. Psikolojide de, insan yedisinde neyse yetmiinde de odur denilir. Bu ok ac bir durumdur. Kendimi an be an zmlyorum. Doru yaamaya ulamasam ve bir fikir noksanl tasam, o gn kendimi bitiririm. Her eyiniz eksiklik ve yanllk dolu olmasna ramen, sonsuza dek onunla yaamak sizin iin artk bir kader gibidir. Bu ruh veya bu ruhsuzlukla bu savamn iine girilemez. Yalnzca scak sava cephesinden bahsetmiyorum; bizim yaammz btnyle savamaktan ibarettir. Her eyden nce fikrin esas vardr ve ben onu temel aldm. Ruhum sizinki gibi dikenli ve kara yzl deil, muazzam bir aydnlatma iindedir. En gzel duygularla btn zulmleri ykacak bir iradeyi yakalamadka, o gn kendimi yaam hissedemem. Siz btn bunlar bir tarafa itiyorsunuz. Bizi biz yapan esaslar veya partimizin tmyle ykseli gerekesini tannmaz hale getiriyorsunuz. Dmann bile uzaklat tehlikeli yaam, hatta sava zelliklerini bize ve halkmza dayatyorsunuz. Bu inanlmaz bir eydir, ama gerektir. zel sava iinizde nasl bu kadar etkili olmu ve kiiliinizi buna nasl bu kadar ak brakmsnz, armamak elde deil. Bu nedenle diyorum ki, yanl domu, yanl bymsnz. Keke domam olsaydnz! nsan bu kadar yanllklarla yaamaya nasl cesaret eder? Bu, byk su ve byk hakarettir, adeta yer yarlsa da insan iine girse diyoruz. Ksaca lanetli kavimlerin tehlikeli isyan dnemlerini artryorsunuz. Bu durumunuz size normal gibi geliyor, ama yle deildir. Siz, PKKnin kitabn anlamamsnz. PKKnin kutsalln, imann, taktik sava ve gnlk ura dzeyini anlamamsnz. Bu sorunu bir an nce ortadan kaldrmamz gerekiyor. Dmann bu barbar zelliklerini ve en pis kalntlarn bu byk ve yce hareketimize dayatmak urada kalsn, kesinlikle bir an nce atmak zorundasnz. Bu bir dayatma deildir ve bu laneti savunmann doru hibir yn olamaz. Ben bunun izahn ne bir kitapta, ne de hibir toplumsal gereklikte bulamyorum. Bunun izah udur: Devrimin yceltici etkisiyle dmann zel savandan da teye -yalnz gnlk olarak insan vurma taktikleri de deil- yaam alkanlklarndaki kskacn altnda kalan bir eyleri temsil ediyorsunuz ve bunlar birbirine kartrmsnz. Ben hibir zaman yaam byle ele alamam. Bu yama gelmeme ramen, bir saniyemi bile asla sizin gibi yaayamam. Bana gre yaama yaplacak en byk hakaret, bu tarzla ayakta kalmaktr. Dnn ki halk, syleminizden ve yrynzden rahatszdr; bu da baar deil, baarszlk getiriyor. Bundan kendinizi sorumlu tutacaksnz. Bu parti hibir zaman bunu hakketmedi. Bu kadar acya dayanabilen, direnebilen ve mucizeden de teye bir abayla ileri bu noktaya getiren bizlere kar yaptnz bu dayatmalarnz en byk hakareti ifade ediyor. Geliememek, baaramamak ve en irin bir yolda haline gelememek hakarettir. Siz ok tehlikeli bir gereklikle oynuyorsunuz. Yceltici ve kutsal ynleri olan bir almay ortaya koysak da, u anda kar karya olunan durum budur. ok iyi biliyorsunuz ki, dman brakm, bu deerlere musallat olmusunuz. Dman bir tarafa braklm; yetki sava, kariyer sava, komuta sava ad altnda deerlerin bozulmas sava yrtlyor. Bunlar anlamak da istemiyorsunuz. in en ac taraf, kendinize gre bir gndeminiz var ve kemirici kurtlar gibi hep onu yiyorsunuz. Nefsinizi slah etmeye, iradenizi gelitirmeye ve ileri gzelce yapmaya yaklamak istemiyorsunuz. En deme komutanmza bakyoruz: Yoldalar zerinde keyfi iradesini nasl dayatacan veya onlar nasl lme gndereceini, hibir i baarmadan o deerleri nasl kendine mal edeceini dnyor. Fikri de, zikri de budur ve birok ak ortaya kyor. nce partinin btn yceltici etkilerine kar uzlayorsunuz; ardndan partinin btn yceltici ideolojik ve rgtsel pratik hatt inendikten ve onun kurallar bir tarafa atldktan sonra, ikinci dzeyde sra birbirinizle uramaya geliyor. Bu sefer Kim kimi alt eder? diyerek btn hnerlerinizi birbirinize kar kullanyorsunuz. Ardndan birisi bitip szm ona dieri hakim olup iktidar olduktan sonra, nc aamada sra kendinize, yani nasl leceinize geliyor. ok kt bir lmle kendinizi noktalayarak, bylece aamada bitii gerekletiriyorsunuz. Bu inanlmaz bir eydir. Pratiinize baktnzda, hemen hemen hepinizde ar basan ynn bu aamada kendisini gsterdiini greceksiniz. Korkun bir duvar oluturmusunuz, ona arpp geri dneceksiniz, ama bu bir gerektir. lkenizde nefes bile alamyorsunuz, sava birliklerindeyse bir iki adm yol bile alamyorsunuz. Son srelerde btn kayplar, en basit bir yol yrynde admlarn bile sava kurallarna gre atlmadn gsteriyor. Yaamda hepsi fkeli, nk yetersizlikleri ve ynetim bozukluklarn had safhaya vardrmlar. Hatta dman ordusunun generalleri bile "Eskiden bizde ask suratllk hakimdi, imdi erlerimizle sca scana ayn adrda kalyoruz diyorlar. Halk iin de, Eskiden bunlar PKKlidir diyerek dman gibi zerlerine gidiyorduk, imdi ise hepsinin ayana kadar gidiyoruz, hepsi u anda PKKyi deil bizi istiyor diyebiliyorlar. Yine "Gerilla taktiklerini, pusular, gzetlemeyi ve nefes nefese aratrmay biz yapyoruz diyorlar. Dman ordusu bizim olumlu zelliklerimizin hepsini kendisine mal etmitir. Bizimkilerin yaptysa avarelikten baka bir ey deildir. Halen bundan baka olamaz bize kantlamaya alyorlar. Siz baka trl olamaz kimden rendiniz? Elinize szm ona bir yetki geirmisiniz, ondan da bir ey anladnz yoktur. En iddiasz ve en sradan bir yaam yrtyorsanz ve kendi yoldanzn kymetini bilmiyorsanz, lkenizde gznz yoksa, bir sava kuralnn disiplinlice uygulanmasnda hibir iddianz yoksa, o zaman kendinizi ne yapacaksnz? Bu kiilikle halen nasl yayorsunuz? Bunun kendisi bile insanla byk bir hakarettir. Geliememenin ve bozgunculuun teorisini yapmak bizdeki en tehlikeli dmanlk deil midir? Btn raporlarnza, gnlk duygu ve dncelerinize bakn; bunun ad kemirmedir. Hatta daha da derinliine ele alnrsa, dmann zellikle toplumsal gerekliimizdeki aile, kabile ve airet kiilikleri biiminde krkledii, bin yldr beyninde ve yreinde bin defa birbirine kar kkrtt kiiliin hortlatlmasdr. Bu kiiliin una buna saldrma, soyuna ihanet etme, yaam rezil etme, ok kt bir irkinlii kendine ok gzelmi gibi yaktrma biimindeki yaklamlar ajanlk deil sradan bir ibirlikilik olsayd, biz ona da raz olurduk. Burada rgtlenmeden veya siyasetten bahsetmiyorum; bin yerden birbirinizi yiyip tketecek, her eyinizle bir diken gibi batacak, sonra da kendinize "Sen iyi bir Krtsn, devam et" diyeceksiniz. Ata ideolojisi ki, ite en by de Barzanidir- byle uygulanyor, dierleri de bunun kullar oluyor. Bin yllarn hikayesini PKKye de byle bulatrdnz. Ben bunlarla savaa savaa buraya kadar geldim. Savamm kendimi tandm ilk gnden bugne kadar bu olumsuzluklara kar vererek gelitirdim. Sizin yanlgnz buradadr. Savammzla u anda byk bir olay haline geldik ve bu bir iddia deildir. Bir kitle hareketi, bir halk hareketiyiz. imdi ya bunu tanyacak ve gereklerine uyacaksnz ya da nerede olursanz olun bu savamn hedefi haline geleceksiniz. Biz atadan kalma yaama msaade etmeyiz. u anda sizin yaadnz bu tarz ben on yamda karma aldm, yerle bir ettim ve byle bydm. Siz yanl bymseniz ben ne yapaym? Siz fitne, fesat, zavalllk, inkarclk, ruhsuzluk ve irkinlik temelinde bytlmsnz. Peygamber de halka hitap ettiinde, "Bu cehaleti, cahillii, mnafkl terk edin" demiti. Bilindii gibi bunlar kitaplarda var, bunlar okuyun. PKKli olamyorsanz hi olmazsa dindar olun. yi bir Hristiyan da, iyi bir Mslman da olsanz razym. Ama bu

37

mnafkla asla raz deilim. PKK, dinin ve reel sosyalizmin eer varsa olumlu ynlerini esas alan ve bir de kendinden bir eyler katan bir harekettir. Bunlar incelemeyi neden durdurdunuz? Yllar gemesine ramen, tek bama milyonlara bir eyler retiyorum ve hala bundan bkmadm. Siz kendinizi eitemiyorsunuz. Eskiden Hangi kabileden, airetten, kavimdensiniz? derlerdi. Peki, siz kimsiniz, hangi taifedensiniz? Snfnzn ne olduu belli deildir, ama bu sorular yakcdr. Dier bir kusur uradadr: Halka mal edilecek bir takm deerler yaratlmtr, ancak u anda bunlar kemirme sava var. Dikkat ederseniz, u anda paylalacak fazla bir eyimiz de yoktur. PKKnin zenginlii deniliyor, ancak mcadele iin bir eyler yeniyor, yoksa hibir eyin tad ve zevki yoktur. Eskiden anamn yapt yemekleri bin kez zlyorum. Sizin paylamak istediiniz eyler bana ocukluk gnlerimin zlemlerini hatrlatyor. nk bunlar kan deerleridir ve ancak byk bir savalkla yenilip yutulabilir; baka trl kan imi olursunuz. Bu kadar savamama ramen, ben hala kendimi doru drst yaatamyorum. Bu kadar ehit, bu kadar yoksul halkn emekleri karlnda yemei bile fazla buluyorum; onun iin midem almyor. Midem daha ok kabul edilebilecek basit eylere alyor. Fizyolojik bir olay bile bu kadar artlanm. nderlik adna yersiz bir tek sz sylemem, hele byle byk yanllklar kelime ve adm dzeyinde bile yapmam mmkn deildir. Bir de kendinize bakn, o zaman deheti grrsnz. Halen bunlar biraz kendimde rgtleyip uyank davranmasam, beni bitirebilecek bir biimde kendinizi dayatrsnz. Krt olaynda neden ciddi bir kiilik kmyor? inizden neden nl bir komutan kamyor? nk bu ruhla kmaz. te nl komutannz Zekiyi grdnz. Szm ona iinizdeki en yaman ve kendini en ok beenen kii budur. te onun durumu da ortadadr. O halde kendinizi neden sorgulamyorsunuz? Sizi asker yerine bile koymuyor, suya gtrp susuz getiriyor. Eer bizden korkusu ve yine zerindeki etkimiz olmasayd, snrsz ldrme de dahil, her trl tasarrufta bulunurdu. Kzlar dm insanlardan daha kt kullanmaya yelteniyor ve siz sadece buna hayranlk duyup seyrediyorsunuz. O zaman insanlnz nasl savunacaksnz? Hani zgrlk savasydnz? Burada byk bir gaflet ve yanlg iinde olduunuz arpc bir biimde ortaya kmtr. Demagoji yapmakla, kendi kendini aldatmakla insan sorunlara cevap olamaz. Halk rgtlemek Altn Deerinde Bir tir Gnmzde yiitlik temel dorudan, temel tutumdan taviz vermemek, onun cesaretini ve abasn srdrmektir. inizden olgun, dirayetli, ne yaptn bilen ve dmanyla biraz savaabilen tek bir yiit insan kmyor. inizde yiidim diyen ka kii var? Bir de kalkp yaam, kadn, erkek, duygu diyorsunuz. Oysa ayakta duracak halde bile deilsiniz. Ben byle olsam kadnlm da, erkekliimi de iki gnde dinamitlerim; zaten ilk gnden beri dinamitledim. Dmann her trl hakareti ve lm tehlikesi altndasnz, gznzn iine lm girmi, ama hala kendinize gre yaamaktan bahsediyorsunuz. Yaananlar gnlk olarak karnzda olmasna ramen, srarla "Sen brak, ben yine yalanm sana yutturaym diyorsunuz. Benim bir doru zerine ne kadar aba sarf ettiimi bilmiyor musunuz? Beni hi tanmyor musunuz? Bu konularda analarnz hi sulamyorum, analar hi sz konusu etmemek gerekir. Sizin rendiiniz anaokullar baka okullardr, bu okullarda sizi ok kt kandrmlar. Bizim renme tarzmz farkldr. Yolda olamyorsunuz. Brakalm yolda olmay, bir kemirme hareketidir srp gidiyor. Geri kalan dierleri de kle ve iradesizdir; en ufak bir eyde arplp gidiyorlar. Yiit denilebilecek insan yoktur. nsan nasl yiit olur? diye bir tartma yrtp kendinize ekidzen vermelisiniz. inizde halknn ve yoldalarnn yreine gre nasl olunacan kendisine soran var m? Ben kendimi size dayatmyor, beni beenin de demiyorum. Kendime olan saygmn bir gerei olarak, bu kadar ciddi olmama ramen, hala -dmanmn bile bana saygl olduu ok iyi bilinirgittiim her yerde ki, hibir imkanla bir yere gitmiyorum- bir bak as altnda ine ucu kadar bir frsat yakalayp, byk bir abayla bir eyler yaratyorum. Bunun dnda hibir olanam yoktur. Bir yetkiyle veya sizin gibi o ok taptnz bir komutanlkla, hazr bir kuvvetle hibir yere gitmem. Bu ok aktr ve gzlerinizin nndedir. Hanginiz byle yapmay esas alyor ve bir gne byle balamak istiyorsunuz? Byle deilseniz, o zaman neden kendinizi beeniyorsunuz? Dier bir noktada udur: Yapacak hi mi salkl bir iiniz yoktur? Amerikada baz tarikat yeleri toplu intihar ediyorlar. Nitekim bizde de savata yaanan ucuz kayplar bir nevi toplu intiharlardr. Oysa ben size zapt edilemez yaam tlyorum. Erken yalarda yaam istediim gibi yaamayacam anlaynca, mthi akllanma ve iradeleme yolunu tercih ettim. Siz bu konuda byk bir duyarszlk iindesiniz. O yalarda aile bnyesinde, kyde ve toplumdaki ok snrl yaam olanaklarn hemen tespit ettim. Birilerini yardma armakla, birilerine yaranmakla hibir yere varlamayacan grdkten sonra, bu ii reneceim diyerek tmyle kendime yklendim. Ondan sonra toplumun iyi grmediini yapmamaya, ama toplumun da gidiat iyi olmad iin yeni bir yol aramaya karar verdim. Kendimi yllarca bununla yaattm. Herkesin yaadn ve sizin halen yapmak istediklerinizi kendim iin durdurdum. Mmknse bir insana byk deer vereceim dedim. Btn bilim kitaplarnda din ve felsefe konularn aratrarak, bizim iin bir yaam yolunun bulunup bulunamayacan soruturdum. Dorular bulduka evremdekilere syledim ve pratikte i yaptm. Ben insan canls bir kiiyim. Her insanla dorular temelinde ve bitmez tkenmez abalarla birleebilmeyi esas aldm. u anda benim gcm ne bu rgt, ne bu iliki aray ve ne de bu dorular sayesindedir. Gcm bunlar milyonlarca kere tekrarlayarak kazandm. Yaam savann byle gelitii ok aktr. Siz kendinizi sorgulama ihtiyac duyuyor musunuz? Tm yanl yollara girmisiniz, kendinize ilikin bir konuda yanla dur demeye cesaretiniz bile yoktur. inizde "Baz temel dorulara kendimi yatracam, rgt iinde yanllk yaplsa dahi ben yanl yapmayacam" diyen var m? En aklls da dahil, baz kiiliklere unu demekten kendimi alkoyamadm: Bakn, yeter, sizi dinleye dinleye yirmi be yl geti; ya ekilip gidin ya da benim karma byle kmayn. Bile bile baarszlklara yol ayorsunuz, sonra da ne diye kem km ediyorsunuz? Adam gibi grevlerinize sahip kn, bir eyler yapn; eer yapamyorsanz, gidin mlteci kampnda yaayn. Ycelik adna, komutanlk adna byle durmayn diyorum. Yol ve yntem gsteriyorum. Sava iinde bu kadar ktlk yayan kiilik var, bunlara hakim ol diyorum. Yine de ellerinden hibir ey gelmiyor ve bildiklerini okuyorlar. te PKKdeki anmann ve PKKde neden salam merkez olunamadnn, zafere gz dikmi bir komutan ve bir birliin ortaya kmamasnn izah buradadr. PKKnin esas kiiliini ve kimliini ifade eden Hakilerden tutalm, ldklerinde bile kendilerini borlu hisseden Hayriler, o gnn imkanlarna gre ok byk bir baar olmasa da, yanllara katlmak bir yana, tek bir szckle bile yoldan yormayan, zorlamayan ve etrafna gc orannda hep bir eyler verebilecek militan kiilii temsil ediyorlard. Bizim iimizde mevcut olan kiilikler -ynetim, kadro, komutan ne derseniz deyin- ne retebiliyor ne renebiliyorlar. Szleri zehir zemberektir, davranlar da imhaya gtryor. Dman bizden rendikleriyle tarzmz uyguluyor ve bunda da baarl oluyor. Eer bu almazsa ok tehlikeli

38

bir durumdur. Ben buna kar biraz dayanyorum. Benden yirmi drt saat sonra yle yaayacan, hatta bir ey baaracan sanan varsa kesinlikle biter. Kendinizi aldatmanza hi gerek yoktur. Eer iinizde yaamak isteyen varsa, hi ertelemeksizin mutlaka bir dzeltmeyi nefsine yedirecek ve bunu da zgrce savamayla yapacaktr. Sorunlarn nedenini urada burada deil, kendinizde arayacaksnz. Bunu Anlamadk, duymadk demeyin. Benim her geliim ciddidir. Ben nasl sizin karnza adam gibi kyorsam, siz de benim karma adam gibi kma drstln gstermelisiniz. Artk karmda aresiz, arlatan, kof ve dedii hep yalan kan kiiliklerinizi grmek istemiyorum. Tarihi ve hayati konular dnya alem biliyor. Neden siz hala anlayamyorsunuz? Ben size dorular gsteriyorum. Burada neden destan yazmyor, birden bire yiit kesilmiyorsunuz demiyorum. Benim belirttiim aktr: ster savata, ister yaamda net olabilmek kadar, nefsine ve dorulara hakimiyetle yaplmas gerekeni ylmadan yapmak gerekir. Benim de yanllklarm ve yetersizliklerim olduunda, her yerde ve her zaman -bana kar grevinizin de bu olduunu bilerek- ekinmeden doruya doru, yanla yanl diyerek grevinizi yerine getirmelisiniz. Kanmca sylemlerinizin altndaki dier bir nemli etken, esasta yaamak istememeniz veya dmann bin defa bozduu yaam biraz yaamak istemenizdir. Sigara misali ile tekrar rneklendirmek istersek, "Brak, u dumanla kendimizi biraz sarho edelim, bizim iin yaam bu kadardr" diyorsunuz. Ben bunu onaylamam. Kyller hibir eyleri yokken bile, hep "Yarabbi kr" derler. Harap ve bitap haldeyken bile, naslsnz denildiinde, her zaman "sa ol, iyiyim" derler. Oysa ortada ne iyilik var, ne de salk. Yalan bir sylemi tutturmu gidiyorlar. imdi siz de bunu dayatmak istiyorsunuz, ancak ben buna kolay kolay aldanmam. Kendimi eskiden beri doru fikirlerle byttm ve stn bir yaam tarzyla donattm. Ancak siz bunu da anlamak istemiyorsunuz. te kara cahiller veya dier deyile tarihteki Ebu Cehiller de byledir. ok ilgin, durumlarnz ne kadar birbirine benziyor. Binlerce yldr sren sava, yceli hareketleriyle cehalet arasndaki savamdr. Sizi sulamyorum, nk sizin koullarnz ok ktdr. Yanl dnemde domanz ve yanl tarzda bymeniz sizin byk bir talihsizliiniz oluyor. Ben de neden beni dourdun diye yllarca anamla uratm. Kapya talarla vura vura intikamm almak istiyordum. nk bana gre bu bir ocua kar ilenebilecek byk bir sutu. Savammn en byk gerekesi, bu kabul edilemez yaamd. Dikkat ederseniz, bu yaam ekile vura vura, dman ve sizin i gerilikleriniz ahsnda dverek ne hale getiriyorum. Bu konuda halen de tatmin olmu deilim. Kinim ve fkem daha da byd. Sizin iradeniz zayftr, daha bir ey yapamamsnz; ama hepiniz yorgun argnsnz, braksam bir yerde lp gideceksiniz. Bu mcadeleye balarken tek banaydm ve halen karnzdaym. Darack bir mevzide olduum halde, her gn ne maharetler icat ederek savayorum. Buna telesava da diyebilirim. Dnemin tekniini de biraz kullanarak telesava nerelere taryorum. Taktik hata yapmamak iin yerimden kmyorum. Yoksa bizzat hareketlenmeyle daha fazla gelimeye yol aacama eminim. 1972 ylnda Kemal Pirlerle birbirimizi ilk defa grdk. Kt ve souktu, o zaman ben ayaktaydm, O da karmda yatyordu. Kemal Pir beni yarm saat dinledi ve ondan sonra bir karar verdi, ama gerekten kararn pir verdi ve o andan itibaren tm yaamn bir kahraman gibi yaad. Dnn ki, 1972de genel dorular biiminde birka ey belirttim. Ancak bu dnemde neredeyse her ay tane kitab kapsayacak kadar deerli zmlemeler yapyoruz. Bu zmlemelerin bir kulanzdan girip dierinden kmas urada kalsn, halen bir kulanzdan girip girmedii de belli deildir. slam Devrimine, Fransz Devrimine ve Bolevik Devrimine baktmzda byle eylerin olduunu gryoruz. u anda Bolevik Devriminin bana neler geldiine bakarsanz, en hain sefillerin miras korkun bir biimde nasl yediklerini grrsnz. Rusyada en hzl zenginlemenin mafyalamayla korkun derecede gelitiini biliyorsunuz. Amerikan kapitalizmiyle u andaki Rus kapitalizmini mukayese edersek, Amerikan kapitalizmi tekinin yannda yedi suyla ykanm gibidir. En kara kapitalizm, u anda Ekim Devriminin miras zerinde gerekletiriliyor. Fransz Devrimi de yleydi. Burjuvazi kendi diktasn kurmaya doru gittiinde, Robespierre gibi devrimin en byk kahramanlarnn ban giyotine gndermekle ie balad. slam Devriminde de yle olmad m? Muaviye ve Yezit, mam Aliyi katledip mam Hseyinin ban keserek saltanatlarn slamiyet adna ykselttiler. Her devrimin yan banda byle bir kar-devrim tehlikesi vardr. Benim durumum biraz farkldr, kendime biraz hakimim. Tarihten ders kardm gibi, kendi pratiime de ok duyarl yaklatm iin yzlerce kardevrimciyi ve onlarn kck kiiliklerini daha domadan be paralk duruma getirdim. Yoksa PKK iindeki kardevrimcilik hibir devrimci harekette yoktur. Bu hem yaygndr, hem de amanszdr. Benim arkadan hanerlenmemek gibi kendime ettiim yeminler var. O yeminin anlam da bylesi ihanetleri yememek iin mthi uyanklk ve duyarllk gstermektir. Bu konuda iinizde aldanmayannz, aldanmay brakn, aldatmayannz var m? kide bir benim gcm soruyorlar: Benim gcm hassasiyetimden ve ok tedbirli olmamdan kaynaklanyor. Tedbir kendimi anlay ve onun gerekleriyle hep duyarl hale getirmek, yrtmek, yatrmak, kaldrmak, konuturmak ve altrmaktr. Baka trl nder yetimez, baka trl komutan olmaz. Siz bu konuda babanzdan rendiiniz baz yntemlerle kendinizi aldatyorsunuz. Bana gre ky muhtarl bile bu kadar ucuz elde edilemez. Durumunuz ky muhtarlndan daha geridir. Bu adan tutarl, duyarl ve drst olacaksnz. Duyarll ve drstl olan kiilikler asla sizin gibi olmaz ve kaybetmez. Bunu hep iddia ettim. Mcadele iin ihtiya duyulacak tek ey, gn yzn grmek ve nefes alp vermektir, gerisi baardr. Tarihin hibir dneminde insanlar bu kadar isiz deildiler. Ben yolma da yoldum, pamuk da topladm, ta da tadm; bunlar ciddi ve nemli ilerdi. Daha sonra yollarn tkal olduunu grdmde, o zaman Bir i nasl yaratlr? sorununa kendimi verdim. Yolmay en temiz ben yolardm, babam iime hep bakar ve kusursuz bulurdu. alma tarzm mthi fethediciydi, ky koullarnda bile eksiksiz alyordum. Ona ramen bu ileri yetersiz grdm. En son niversiteyi de bitirme noktasna geldim. Ancak insann bu ilerle kendini fazla uratrmas tehlikeli olabilir dedim. Devrimcilie byle baladm. Bir zelliim de udur: Bir ii en iyi yaparm veya en iyi yapabilecek dzeye gelirim. Daha sonra o iin yeterli olup olmad zerine dnrm. Herhangi bir ie hakkn vermeden "Skldm, yapamyorum" deyip kendimi koyuvermem. lgintir, bu zelliimi halen tayorum, bir ie hakkn vermesem onu brakmam. Korkun bir inatla bir ii en iyi ekilde yaptktan sonra, bu i bu kadardr der ve o ii brakrm. Bana yeni ve daha sonu alc bir i gerekir derim. niversiteyi de biz byle bitirebilirdik. Dikkat edilirse, gnn llerine gre en iyi ilerden birisini edinebilirdim, ancak olduu gibi braktm. Bu zellik karsnda sizin ok nemli bir yanlgnz veya kusurunuz var: Hibir ite diki tutturamyor ve daha sonra partiye geliyorsunuz. Bu yanltr. Dier btn ileri en iyi yapacaksnz ve ondan sonra, "Bunlarn hepsi yetersiz, en gzel i PKKdedir"

39

deyip partiye geleceksiniz. PKKye yaklamnz ve katlmnz kesinlikle byle tarif edeceksiniz. Baka trl katlmlarn hepsi yanltr. Toplum size altn deerinde ne kadar i de sunsa, "Bu ilerin hepsi benim iin deersizdir" diyeceksiniz. Ben byle yaptm. yle yapmasaydm, kusurlarmla PKKlilemeye balardm. Elimden her i geliyordu, zaten toplum da bana bunu sylyordu. O ky ve hatta vilayet koullarnda, drt be kiinin bile iinden kamayaca koullarda stn bir i imkan yarattmda, kyllere Bakn, bu ii size brakyorum dedim. O zaman benim ciddiyetime inandlar. Daha sonra yaptm dier btn iler de byleydi, askerlik ileri de byledir. Siz bu ileri kendi kendinize yaptnz m sanyorsunuz? Hayr, bir ii yaplabilir dzeye getirdikten sonra size brakyorum. Siz halen bir ie doru katlmay da bilmiyorsunuz. Herhangi bir i elinizden gelmezse, devrim ii hi gelmez. Benim yaptm devrim ii u anda dnyada bile bir numaral itir. Bu i gerekten adeta bir sihirdir, bir kilittir ve etkisi de yledir. Bunun znde yatan udur: nsan kendini en deerli i konusunda altrrsa, hibir tekniin yapamayaca en verimli ve en gzel ii yapabilir. te ben bunu temsil ediyorum. Mthi zayf ve atomlarna kadar blnm bir halk rgtleme ii, birinci altn deerinde bir itir. kinci altn i, imha srecinde bulunan, zerinde bak sallanan halk buna kar savatrma iidir. ncs ise, zgr ve gzel yaam iidir. Gzel ve zgr yaayanlar o yaamn etkisiyle her trl deerli dnceyi ve eylemi kesinlikle vazgeilmez bulur ve altn deerinde iler yaparlar. Size rgtlenmeye gelin diyorum, kayorsunuz; eylem tarznz gelitirin diyorum, adeta "Bin defa lme varz, ama doru eylem adna yokuz" diyorsunuz. Gzel yaam iin mcadele edin diyorum, "yle yaama hayr" diyorsunuz. Tm bunlar PKKnin tarihine bir anlam veresiniz diye belirtiyorum. Biz bu tarihi kk gremez ve sradan karlayamayz. Bu tarih mthi bir direnme tarihidir. Baka bir partinin tarihinde byle direnmelerin, byle aclarn bir rnei olduunu sanmyorum. Bu tarz dayanaklar ve yrtlle bunu anlalr klmak istiyoruz. Siz de bunu drst ve yeterlice anlamalsnz. nk her ey burada gizlidir. Bu lke iin, bu halk iin, hatta insanlk iin tek doru ve nemli i budur. Varsa yiitliiniz, kendinizi kesinlikle bu ite biraz gsterebilmelisiniz. Bu kadar ehide verilen szler var. Bir deil binlercesine verilen bu szleri ertelemeden, bu deerleri kendimizde yaatmann szne kesinlikle sahip olmalyz. Bu ehitleri inemek ve unutmak kimin haddine olabilir? Bu deerlere ihanet edecek kadar kendimizden vazgemi miyiz, gafil miyiz? Dikkat ederseniz, btn bunlarla hem sizi anlayp tanmak, hem de PKKyi doru anlatp mmknse kaynamanz ve btnlemenizi ertelemeksizin -nk ertelenecek hibir saatimiz, gnmz yoktur- salamak istiyorum. Size deer de veriyorum, nk bize doru gelebilmeniz deerli bir itir. Bizzat ortaya koyduunuz yaamlarnz var, bu da deerli bir yaklam gerektiriyor. unda srarl olmak zorundaym: Siz "Bizde insanlk, yiitlik ve yaam umudu, gzellik ve zafer bitti" diyemezsiniz. Bunu nasl kabul edelim? Bu bitilerin hikayesi gzlerinizden okunuyor. PKKnin kaybettirilmek istenilen z var ve ben o tehlikeyi nlemek istiyorum. Bu kadar direnme, bu kadar ahadet, bu kadar eza ve cefaya katlanmak PKKnin bu zellii iindir. Biz onu kesinlikle en kutsal, en yaanlas deer olarak gryoruz. Hepimiz bu zellie ulamak zorundayz. Hi kimse hibir gerekeyle ben buna ulaamyorum diyemez. Kim Temsil edemiyorum" diyorsa, o kstahtr. O sahtekar bulup ortaya karacaz, o ruhsuzu ve zavally iimizden karp atacaz. Sanki hibir yaam yolumuz yokmu gibi kendini dayatan haliniz yznzden okunuyor ve "Brak, biz yanl dayatacaz" eklinde bir tehdit de gryorum. Her trl irkince yaamaya evet diyen hal ve hareketleriniz de ok yaygn gzkyor. Bunlara kar durmak zorundaym. Ben sava sizin gibi anlamam. yle bir iki Trk askerini vurmak, bana gre savan en istenmeyen basit bir yandr. Dman bu yaamn nnde engel tekil ettii iin vuruyoruz, yoksa bir damla kan bile aktmak istemeyiz. Bize engel olmasayd veya yaammz imha etmek istemeseydi, tek bama bu kadar direnip sava buraya kadar getirebilir miydim? Sizin sava felsefeniz de bozuktur, hatta hi yoktur da denilebilir. Yaam felsefenizin olmamas kadar, bizim kurnaz komutanlarmzn yaamlarn size nasl dayattklarn grdnz. Biraz kendini len bien biri olmasaydm, beni de kandracaklard. Zaten uzun sre kandrdlar da. Bu unu ifade eder: ler halen tehlikede ve sizler ya derin bir gaflet ya da aymazlk iindesiniz. Dman ordusunun vazgetii olumsuzluklar bu kadar yaadnza gre, dmann kendini reforme ederek dzeltmesi imkan dahiline girmiken, sizin kontralama tehlikeniz boy veriyor. Bunun ok somut belirtileri fazlaca var. Demek ki, bu parti konusu son derece yakcdr. Partiye yenilerin de, eskilerin de kesinlikle drstllk ve yeterlilik temelinde doru bir katlm gerekiyor. Bu konuda zorlama yoktur, ama aldatma da olmamaldr. Sizi anlamak iin elimden gelen her eyi yapyorum. Ama siz de halk adna artk bizi anlamaya aln. Amerikallar kadar, TC'nin subaylar kadar, hatta kendinizi bu gafletten karacak kadar bizi anlamaya aln ki, biz de verilen szn sahibi olduunuzu biraz bilerek yaam planlarmza yn verelim. Birok arkada lkeye gnderdik. Bunlardan bazlarnn nasl kaybedildiini, nasl kaybettirdiini biliyorsunuz. Topraa kk salm, grlemi bir kiilik yoktur. Ben buralara geldiimde, elin memleketinde sfrdan baladm. Sana halk yardm etti, herkesi sen yaratmadn diyebilirsiniz. Fakat bu gelimeler ben olduum iin oldu. Binlerce kii buralardan gelip geti. Neden bir ey yapamadlar? Bir k gerekiyordu, onu da ben yaptm. Hepiniz gezdiniz, benim gittiim yerlerden daha verimli topraklara da gittiniz, fakat varolan kuruttunuz. Hatta hi kimsenin bana vermedii destei ben hepinize verdim. Bunlar o kendini a brakmalarn, kendini kurutmalarn, kendini ldrtmelerin bir kader olmadn gstermek iin belirtiyorum. Buradan daha kuru yer var m? Her yerde deer yaratlr da, buralarda yaratmak herhalde en zor olandr. Burada ne lkenin havasn koklarsn, ne maarasn, ne topran, ne bulutunu, ne de yamurunu grrsn. Burada her ey bakalarnndr. Ama biz burada yaratyoruz ve ite yarattk. Size naslsnz dediimde, biliyorum ki alk snrndasnz, sefilsiniz, zavallsnz ve titriyorsunuz; fakat srf benim karmda ayakta olduunuzu gstermek iin "iyiyim" diyorsunuz. Oysa iyilikten eser yoktur. Neden kendinizi gafil ve zavall durumuna drdnz? Ben yle deilim, her gn herkese bir eyler veriyorum ve halen bu zenginliim var. Siz kendinize de bir ey veremiyorsunuz. nk bunun terbiyeyle ok sk bir ilikisi vardr. Ben kendimi yle terbiye ettim ki, insanlarn karsna ktmda, nlerine onlar ilgilendiren bir ey koyardm. Bu bir icat, bir oyundu; imdiyse bu byk bir savatr, en retken bir savatr. Sizde bunun heyecannn bile olmamas ok acdr. Keke bu iler paral askerlikle olsayd da sizi maaa balasaydk! Sahte komutan Zeki (emdin Sakk), "Yaam gelitirelim, delikanllar evlendirelim" diyor. Keke zm olsayd da hemen bu yolla kendimizi salam klsaydk! Keke birbirinize hediye ettiiniz deerler ve yumuak szlerle bu iler yrseydi! Ama bu iler byle olmuyor. Sylediklerinizi yapsam hain olursunuz veya olan da bir gnde biter. Yani bu istekleriniz imkansz olduu iin deil, mcadele onunla bytlemeyecei ve kazanlamayaca iin yapmyorum.

40

Maaa balanan bir adam olsanz, Barzani pemergesi kadar olursunuz. Kyllerin, kars veya kocas iin hangi halde olduklarn gryorsunuz. Byle yaamak bir ikencedir, ama gerektir. Bu ileri baka trl nasl yapabiliriz, siz syleyin. Siz "Biz tepkileri byle gelitireceiz" diyerek, son srelerde bir tarz icat ettiniz. Muazzam bir kar tepki durumunda kendinizi a brakyor ve benden intikam alyorsunuz. Sizin elinize o kadar para verildi, yollar ak, istediinizi alabilirsiniz. Ayrca lkenin her tarafnda otlar ve aalarda her trl yemiler, hatta sryle koyunlar var; tuzlama yapsanz hi a kalmazsnz. Neden kendinizi a braktnz? Aslnda byle yaparak intikam alyorsunuz. Bu yaptnzn formle edilir bir yan yoktur. Dier bir husus da, yz binlerce mermiyi, ok nemli rol oynayabilecek silahlar ve yiyeceklerin hepsini dmana kaptryorsunuz. Hatta yoldalarnz, o gencecik insanlar, ana kuzularn lme terk ediyorsunuz. Bunlar kader midir? Oysa doru bir taktik gelitirilse hibirisine bir ey olmayacakt. Gelin de buna fkelenmeyin! Bunu kt niyetten yapmyorsunuz. Zamannda eitime inanmamsnz. Bir gerilla nasl yaratlr, bir gerilla dada nasl yaar sorularn kendinize sormadnz gibi, babanzdan kyll, ky adrnn nasl kurulacan, ky ilikisinin nasl olacan renmisiniz. Bu yntemle adam olunsayd, bata babanz adam olurdu. Savammzn nemli Bir Amac da Ak Gerekletirmektir Bir de bu duygular, sevdalar sorununuz var. Bu da iin tiridi oluyor. Her eyi yaptnz gibi, tirit koymazsanz zevki olmaz. Bu alana da girdik mi, hassas alanlardan olduu iin, her eyin bitiriliinin daniskas oluyor. Son halka budur. Zaten Krdn en son kendini bitirdii nokta budur ve bunu bizde de tamamlamak istiyorsunuz. Zavall adam, savata ve g olmada iflas ediyor, ondan sonra -kzlar ben fazla sulamyorum, sulanmas gereken erkeklerdir- hakimiyet, irade, szm ona g konumu onda olduu iin gzn kza dikiyor. Dmana ve geriliklere kar iktidar olamam, zavall bir kza kar iktidar olmak istiyor. En byk ayp bu deil mi? Bu ynmle de kendimi iki cmleyle tantabilirim. Belli bir iktidar gcm olumu, emperyalizme kar sz syleyecek gcm var, benden olduka ekiniyorlar; ama bu kadar abalamalarma ramen, sizin yaptnz gibi kendimi zayf insanlara, bu savalara, hele bu kzlara kar bir iktidar gc gibi gsterme dknl iine girmiyorum. Ne kadar byk farkmz var. Zayf insanlara kar insan kendini gl gsterir mi? Ama bu konuda komutanlarmzn hzn kesemiyoruz. Bazlar da uyuuktur, Ya yaamdan vazgeeriz ya canavar kesiliriz diyorlar. Bu komutanlarmza, neden lm esas alyorsun; lm dmann sana yzyllardr dayattdr, biraz diren diyoruz. Yenildikten sonra kadna koacanza, baarya koun. likilerinizin znde yatan udur: Yenilginin balad ve rgtn bittii yerde gdleriniz ve en ilkel duygularnz kabaryor. Oysa bunun tersi olmalyd. Zafere doru trmandnzda ve dman yenmeye doru gittiinizde, duygularn en by gelimeliydi. Akn doru tanm budur. zgrlk tutkusu hep byle izah edilir. Ama siz bunu hep tersine eviriyorsunuz. Adna da kadn-erkek ilikisi diyerek her gn lafazanlk yapyorsunuz. Kendinizi bir trl bize doru tantmak istemiyorsunuz. Sosyal konular, sosyal yaam diye bir kavram icat edilmi. Sosyal yaam birok kez dile getirdim. Fakat bizim tarif ettiimizin tersini dayatyorlar. Sosyal yaamn bir anlam ifade edebilmesi iin, ok nemli siyasal ve askeri esaslara balanmak zorundayz dedik. rnek olarak kendi yaamm gsterdim. Yaamm amansz bir rgtsellik ve siyasallkla birletirmeseydim, sosyal yaam diye bir yaam zaten yoktu, hala yledir. Bunlar ok ak ve hepsini kantladk. Duygularnz son derece kreltici ve gten mthi drcdr. Bu byk bir hakarettir. Buna nasl cesaret ettiinize amamak elde deil. Bu yama gelmeme ramen, halen glendiren ilikiyi, kadnlar bu kadar glendirmeyi henz ok yetersiz buluyorum. Bizimkiler buna karlar, "Ban kaldran kadn canavardr" diyorlar. nl komutan Zeki, iradesi biten ve drt drtlk teslim olan kadn bekliyor veya iliklerinden boanrcasna bireycilie batm ilikiler istiyor. Bu ne kadar byk bir ayptr! En kts de sizin ruhlarnz buna alm, yani serbest kalsanz hepiniz byle olacaksnz. Bu, aka ve insana ok byk bir hakarettir. Bunda gzellik ilkesinden eser yoktur, gzel diyebileceimiz kavramlarla ifade edilecek hibir ey yoktur. te byle akl hocalar tremi ve iinizde bunun gz kara uygulayclar var. Ak olmann kolay olmadn size atm, bunu zdm ve olduka da bilimsel olarak izah ettim. u anda bu gl tarifi baka bir psikologun veya bir sosyologun yapacan sanmyorum. Sizde g yoktur. Gsz olanlar akla ne balant kurabilir? En ak olunamayacak kiilikler sizsiniz. Ak zaten kiiliinizde oktan beri lmtr. Onun yerine ne kalmtr, biliyor musunuz? Afrika yerlileri ok gzel insanlardr, onlarn geri dzeydeki ilikileri bile bana ok anlaml gelir. Ama sizinkiler bir karabatak gibidir. Bunun nedeni tarih boyunca sregelen smrgeciliktir ve siz bunlar anlamak zorundasnz. "Canm duygu istiyor" diyorsunuz. Ne duygusu? Sizde duygu diye bir ey kalmam. Bu savan dier nemli bir amac da ak gerekletirmektir. Bu zavall kzlara fiziki olarak ayaklar zerinde yrme gc vermek iin bile krk yldr hazrlk yapyoruz. Bir kz elinize gese, belki de yirmi drt saatte ne ruhi, ne fiziki bir yan kalr. Zaten ondan sonra bizim adam hoaf gibi dklr. Bizim an iine dt son durum budur. Seven, ak olan kii byle yapar m? Bunlar anlayacak ve byle yaayacaksnz. Biz yle bildiiniz gibi tiplerden deiliz. Benim Sinekli Hasso olmadm anlayacaksnz. Hibir erkek ve hibir kz bizi batan karamaz. Yanmza gelenler ge ykselme gereini esas alrlar. Dme ve drme urada kalsn, gklere umaktan bahsediyorum. Biz bunlar kantladk. Aklarnza, duygularnza hi kar deiliz. Ama bunlar sizi gklere uuruyor mu, oras nemlidir. Dorultunuz yle deildir, ondan sonra hemen "Yere arpldm, paralandm" demeyeceksiniz. Ben kendime fazla pay bimiyorum veya her eyi yarattm demiyorum, ama salkl akn yolunu da atma inanyorum. Duyarl bir biimde bunu inceleyin. Ben akll bir adamm, gerekten bir eyler yapyorum, ama siz onu mahvediyorsunuz. O sizin duygulandnz btn erkekleri ve kzlar ben yarattm. Belki farknda deilsiniz, ama hala onlara yaam retmeye alyoruz. Dnn ki btn fiziki, ruhi ve cinsel yanlar kusurlu ve zrldr; onlar muazzam dzeltmekle urayorum. Bunlar olmadan nemli duygular geliebilir mi? Babadan anadan bellediiniz bir sanat var. Kim kimi nasl kandrd? Halen hatrlyorum: '90larda, "Biz birbirimizin gzne bakarz, ne demek istediimizi anlarz" diyorlard. yi ki bu karasevda tarzna kendimizi kapattk. Sevdalandn m bitti. Eer kapatmasaydm, benden de be metelik deer kmazd. Fazla kendimi abartmayaym, insanlardan olduka etkilenen birisiyim, fakat halen kendimi temkinli yrtyorum. Btn insanlarla ilikilerde yreim sonuna kadar ok duyarldr. nsanlara verdiim deerin daha gelikinini baka bir rnekte bulabileceinizi sanmyorum. Ama yine de "ya yle olursa" diyerek tedbirli oluyorum. Siz de byle olursanz bydke byrsnz ve belki de kolay dmezsiniz.

41

Sizi serbest braksak, kadn-erkek boyutunda birbirini aldatmayan kimse kalmayacak. deolojiyi, politikay ve rgt gz ard ederek, bir rpda "Bunlar bir tarafa, bizim fiskoslarmz bir tarafa" dersiniz. Tabii burada her ey kaybediliyor; ordu da gidiyor, yaam da gidiyor, ak da gidiyor. imdi bana "Senin bu sylediklerin bizi ok zorluyor" diyeceksiniz. Ancak sorunu ben yaratmyorum, sadece sorunun almasnn gerekelerini yaratyorum. Dman sizin iin ne yapyor? Sizin kimliinize ve kiiliinize ycelie gre metelik kadar deer veriyor mu? Yaam kurtarma, yaama sayg ve gzellie davet ok nemli deil mi? Kular bile en emin yerde, en azndan ylanla insan elinin demeyecei yerde, bir emniyet anlayyla yuva gelitirirler. Kendinize bakn, dman elini uzatsa grtlanza yapr. Neymi de, duygusallklar geliiyormu! Buna hayret ediyorum. Kulara bakarak bir eyler renemediniz mi? Yaam seveceksiniz. Bunlar belirtirken, kimse size yaamdan, byk duygulardan vazgein demiyor; tam tersine, yaamn btn diyalektiini felsefi ynlerinden estetik ynlerine kadar renin diyorum. Bunlar renin. ler yle kyl kurnazlyla olmuyor. Eer kyl kurnazlyla iler baarlsayd, biz dnyann en nnde olurduk ve en grkemli aklar da orada ortaya kard. PKKnin ideolojik ve sava dersleri hep bu temeldedir. yle bir tarz icat etmisiniz ki, yaamdan kopmu tkenmisiniz. nce rgt, sonra birbirini, en son da kendini tketme tarzn ortadan kaldracaz. Ben insanlar iin bunun doal olduuna inanmyorum, insanlkta srar kesindir. Umarm partimiz resmen yirminci ya ylna girerken, en nemlisi de dmann fark ettii olumlu zelliklerimize sahip karak kendi olumsuz zelliklerini bize dayatan yanlarna kar yetkin bir sava vermeyi hem kalc hem de kesin klmada kararlsnz; sadece kararl deil, an be an yeterli bir aba iindesiniz. ncelikle bu tehlikeyi byle ama gcn gstereceiz. Bununla birlikte tarihimizin ok mthi direnme ve baarma yanlarn yine ayn kesin kararllk ve yetkin abayla kendinize mal etme tutarlln gstereceksiniz. zgr yaam konusunda saladmz arpc gelimeye ki, bu en cansz bile dirilie eker- yksek deer biecek ve byk ilgi gstereceksiniz. Bunun zelliklerini hem tanmlayacak, hem de kendinizi o temelde yaamsallatracaksnz. Biz partimizin bu yirminci grkemli final yln btn bu dorulara yarar temelde karlayacaz. Aksi halde kararlln tersine olan yanlar alamaz ve yirminci yla girerken etkili olursa, bu partiye ihanet etmi oluruz ve parti elimizden kayp gider. Tehlike bu kadar byktr. Tarihimizde ilk defa onurlu bir yaamn eteinden tutuyoruz. Bu yaama brakmamacasna sahip kabilmeli, bunun iin sonuna kadar sorumluluk ve ciddiyet gstermeliyiz. Her insann eksiklii vardr; ama yaadka aba harcayarak bunlar hem dzeltiyor hem de ayoruz. Bu ie balarken, hepinizden ok daha zayf olan birisiydim. Ama sizden farkl olarak yaamaya karar verdikten sonra inan ve drstlkle, srekli olarak elimden gelebilecek abalar esirgemeksizin yaamn gereklerini yerine getirme tutarlln gsterdim. unu kesin belirtebilirim: Bendeki fark srekliliktir, halka zerine halka eklemektir ve bununla kendim varsam varm demektedir. Siz hatalarnzla sreklilii ok kesiyorsunuz, halkalar ok kopuktur. Altn deerinde bir halka da olsanz, dierlerinden kopuk olduunuz iin yere dklyorsunuz. Devrimin arabas ancak salam zincirle ileri ekilebilir. Sizde btn halkalar kopuk olduu iin zincir bile olamyorsunuz. Salam bir zinciri bir yana brakalm, younlaamama ve halka stne halka ekleyememe sizi byle kopuk halkalar biiminde uraya buraya savuruyor ve die dokunur bir ey brakmyor. te bunu aalm ve yaam zerine younlamay sreklilik salayacak bir biimde kesinletirelim. Burada kayplarmz o kadar nemli deildir; biri gider, on tane halka hazrdr ve eklenir. PKK tarihi yenilmezlik tarihidir. Bu pe pee, amansz ve fazlasyla eklenen halkalar sisteminden ileri gelir. Eer siz de byle olursanz, her alanda salam yoldalklarla ilerleyeceiz. Birisi kitap yazm, bizim iin cumhuriyet diyor. Biz sadece cumhuriyet deil, ekonomik, toplumsal ve askeri btn ynlerini de planlam ve kendisine uygulatan bir otoritenin ta kendisiyiz. unu demek istiyorum: Biz salt klasik anlamda bir parti deiliz. lgin bir nderlik tarzn yrtyoruz. Bu da benim kara kam kara gzm deildir, bir kurumdur. Ben olsam da olmasam da bu devam edecektir ve daha imdiden mevcut devletlerden daha etkili bir olaydr. PKKyi bir de byle tanmlayacaksnz. PKKnin devlet dzeninden daha ok kendine gre bir i dzeni, ilkeleri, pratikleri, yeni yaam ve onun savam vardr. Bunlarn hepsi ayn bir devlet sistemi gibi i iedir. Hatta ben bu devletleri fosillemi buluyorum, bunlara dinozor devletler diyorum. Yeni devlet bizimkidir. Bunu biraz gerekletirdik. Daha fazlasn yapmasn ve kuraln da oluturarak ieriini doldurmasn biliriz. Bu byk, esiz ve ok gzel bir abadr, ama nce bunu duymak ve anlamak gerekir. Burada gerekleen ey, insanlk iddialarndan tutalm bir insann btn kaybettiklerini yeniden bulmasdr. Bu nedenle PKKye hem ilgi bu kadar yksek oluyor, hem de PKK insanln yitirdii emellerinin halen temsil edildii yerdir deniliyor. PKKye, insann yce duygularnn bulunaca yer diye halen bir ilgi var. Dikkat edilirse, PKK sadece bir parti deil, bir yaam aray, yeni bir toplum araydr. PKK'yi derinliine anlamaya alacaksnz. Ordu almalar bunun kk bir parasdr. Onun dier ynleri de ok nemlidir. Bunlarn hepsi btnleyicidir, birisi olmadan dieri olmaz. Bir sistemdir ve kopuk tek bir halkas yoktur. Bunun iin ok ciddi eitime ihtiyacnz var. renmeden yaamaya "asla" diyecek ve PKK bunu hak eden bir partidir deyip yaklaacaksnz. Eminim ki, imkanszlklardan yarattmz bu mucizevi olay imdiden insanln hizmetine bile tarabiliriz. Yalnz halkmzn deil, btn halklarn ve insanlarn hizmetine bile verebiliriz. PKK sevdas budur, PKK kahramanl bu temeldedir, PKKnin zaferi de bu temelde olacaktr. Bunun dnda benim sizleri karlamamn hibir anlam yoktur. Nereye bakarsanz bakn, btn byk davalarn ve byk devrimlerin byk savunucular ilkeleriyle ve savalaryla byledirler. Bizden bundan baka bir ey beklemeyin; dzene zg ilgiler ve ilikiler istemeyin; byk ilkelerle byk savalarn gereklerini bekleyin. Saflarmza geldiniz, bunu grdnz ve bunu aradnz. Kald ki ekmein ve suyun da, o yakalamaya altnz yaamn da ancak bununla mmkn olacan bir an bile gz ard etmeyin. Btn zenginlikler bu ilkelerin savamnn bir sonucudur. lkeleri ve sava bir tarafa brakanlarn hepsi u anda atr. Ama ben a deilim ve bu mmkn de deildir. Her ynyle bu lkenin, bu halkn en zenginiyim. Bu, benim ilkelerimin amansz sava esas alnd iin byledir. Bu ok nettir. Bunu ikinci plana brakp neyi n plana alabilirsiniz? te PKK budur, nderlik budur, zafer de budur. 24 Kasm 1997

PKK'DE HER EY ZAFER KLNE GRE KURGULANMITIR

42

Yaam durmuyor, ama sizin yaamnz zgrleme temelinde zamanla ban kuramad iin engel olmaktan teye bir sonuca varmyor. En temel sorunumuz ne dmann bu sava ynelimleri karsndaki durumumuzda, ne de bizim kiiliimiz dndaki u veya bu eksikliimizdedir. Her eyi kaybediimizin nedeni, tm bu olumsuzluun kaynanda yatan yenilmi kiiliinizdir. ok dikkat etmezsek, bu yzyllar bizim iin kayp yzyllar haline getiren nedenler, ok iddial olduumuz bu byk zgrlk almalarmzda da ayn oyunu oynayp bize kaybettirecektir. Ama hem tarihin salam deerlendirilmesine, hem de bununla balantl olarak gncele verilmesi gereken cevaba ok dikkat ettiimiz iin, insan her gn dren -tabii belki de sizin de dnzda ama sizi oluturan- ve etkileyen nedenlere bizi de drme ansn vermiyor. Oyunu iyi zdmz iin oyuna dmyoruz. Bizim en byk avantajmz budur. Bu nemlidir. nk yzyllar kaybettiren ayn nedenler bizi an be an yenilgiyle yz yze brakyor. Ama kiilik olarak kendimi oluturma tarzm, beni halen drmedii gibi zme doru gtryor. Bundan bir sonu karp karmayacanz sizin bileceiniz bir itir. Biz yoldalk gerei zerimize deni an be an yapyoruz. Kiiliklerinizi zdke inanlmaz eyler gryorum. Bunlar nereden gelme, neleri nasl kullanyorlar, kendilerini nasl deerlendiriyorlar, ne olmak istiyorlar ve ne olmular biimindeki sorularn iinden kmak, gerekten byk bir yiitlik istiyor. Bunlarn hepsi de aa kt veya karld. Bir anlamda zavalllar ve aresizler oyununu bozduk; bu i zevkli olduu iin bu oyunu brakmadk. Bu yle bir kiilik ki, yzyllardr gelene aam gidene paam demi ve yenilmi. Ama her zaman yaamaya dair kendini namuslu ve onurlu sayyor. Hatta yenme mi yenilgi mi, kleleme mi zgrlk m gibi konularda kendine soru bile sormuyor; ama hi sklmadan yaayabileceini sanyor. Tabii bu mthi bir eydir. Baktm ki, pratiimiz iinde en olmadk yerde, partimizin en can alc yerlerinde ve srelerinde bizi de ayn oyunla drmeye alyor. Byk sabra, byk hassasiyetlere, byk zm yollarna ramen, kendi bildiini okuma cretinde bulunuyor. Bu tutumlar yaygndr ve her alanda bu yaklamlarn olduu tespit edildi. Savata yiitlik yalnzca kaba kuvvetle karndakine g yetirmek deildir. Kald ki, gnmzde bu tip yiitliklerin hibir anlam yoktur. Bu tip yiitlik -istediimiz kadar emperyalizmin veya smrgeciliin etkileriyle aklayalm- esas itibariyle daha da isellemi olarak bir halkn kendi kiiliinde ve zellikle onun adna nderlik ettiini sananlarda ok daha tehlikeli bir halde karmza kyor. Bu, emperyalizmin kltr ve yaam boyutunda ne kadar ilerlediini gsteriyor ve asl bir halkn yenilgisinin de bu kiilikte mmkn olduunu ortaya karyor. Tabii biz bunu tespit etmekle kalmadk, zme iine de byk arlk verdik. Buna ramen, PKK iinde olup bitenlere baktmzda, biraz zeri kaznsa deme ajana bile ta kartan bu kiilik utanmadan, cretkar bir biimde en ufack bir deiim ve dnme bile yanamyor. Gerekten bu kiilik son derece utanmaz ve hissiz olduu kadar da dncesizdir. Yine parti iinde baz zgrletirici deerlerle g kazanm, bilinli olmaktan da teye kemiklemi bir yapyla kendini namuslu bir birey olarak deerlendirmekten alkoymuyor. Hatta daha da ileri giderek, "Parti benim" veya "Parti hitir, nemli olan benim gelitirdiim bireyciliktir" diyebiliyor. Tabii daha da kapsaml deerlendirildiinde, ar yoksullatrlm bu kiiliin gz karal bir anlamda siyasi ve rgtsel apulculuuyla veya zavalllyla birleince, artk cann da alsanz vazgeirtemediiniz bir sahte parti kimliiyle en usta dman tarznn bile ortaya karamayaca bir biimde karmza kyor. Tarihten de bildiimiz gibi, aacn kurdunun aac yemesi misali bir deil binlerce kurt biiminde partinin zgrlk aacn yemesine benzer bir durum btn boyutlaryla srtyor. Bunu anlamanz veya kendinizi zmeniz artk sizin bileceiniz bir itir. Yiitlik gne cevap vermekten geer. Bunu renmek de sizin bileceiniz bir itir. renmeyen savaamaz ve savata da en kt yenilgileri almaktan kurtulamaz. Devrimci yaamn olmazsa olmaz baz kanunlar vardr. Bunlara uyup uymamak da sizin bileceiniz bir itir. Ama uymazsanz banz taa arparsnz. Biz de bu kadar zmleme dzeyine gitmek istemiyorduk, ama srarnz bizi byk bir i younlamaya itti. Sizin lm bitmi kiiliinize boyun emek, ycelen deerlerimize bir hakarettir. Tabii biz batan beri tecrbeli olduumuz iin, bu kiilie boyun emek urada kalsn, kendi sava tarzmz daha sistemli dayatmak zorundaydk. Bunun iin bu hususlar belirtiyoruz. imizde halen bizim karmzda ban sallayp da tersini uygulayanlar neredeyse ezici bir ounluu tekil ediyor. Yalan syleyerek, ban sallayarak, byle gelmi byle gider gibi kandrmacalaryla bizi de aldatacan sananlar ounluktadr. Mcadelemize yeni gelenlerin ilk yapmas gereken i, bizim esas iimiz olan kendini yeniden yaratma iidir. Yanl domu, yanl bytlmsnz. Yaratma eyleminden uzaksnz. Oysa bizim yaratma eylemine byk saygmz var. Onu salamadka, ona gereken cevab vermedike kimseyi ciddiye almanz dnlemez. Ben daha on yamdayken, laflarla kandrlamayacam, beni etkilemek durumunda olan aile ocanda, ana-baba karsnda gsterdim. TC'nin en inkarc, en betonarme ettii gerekliklerinizi delerek grebilen kii, tabii ki sizin yapmack davranlarnz grmezlikten gelemez. Btn bunlar hissederek, gcnz ve ciddiyetiniz varsa bize doru yaklaacaksnz. Yoksa ufack bir cannz varsa, onun da lime lime olup yerle bir olmaktan kurtulmas imkanszdr. Ben bunlar eski Hasso olmamanz iin belirtiyorum. Daha sonra bu kadar sze, g ve yaratma eylemine ramen, vay bunlarn haline diyorum. Bunlar safa kendilerini kandrdklar gibi, bizi de kandracaklarn sanyorlar. Bu byk bir yanlgdr. renme ve deiim gcnz yoksa saflarmzda ne aryorsunuz demekten kendimi alkoyamyorum. En byk sava, kendi iini fethetmedir. Bunun iin de zaman altn deerindedir; anlay derinlikleri, hassasiyetler ve terbiye ok nemlidir. Bu hususlarda bir tartma dzeyini tutturmanz vazgeilmezdir. Bunlarn hepsini uyar stne uyar biiminde size sunduk. Ama maalesef halen bu hususta tam bir eliki halindeyiz. Bu nedenle sizler adna zlyorum. Kendi kendimle savaarak oluturduum tarzmla sizin tarznz kyaslyorum: Ne olacak bu ocuklarn hali -hatta politik ve askeri anlamda bu bebeklerin halidemekten kendimi alkoyamyorum. Tabii bu, ayn zamanda vicdani bir sorun haline gelmi durumdadr. Kendi kendime bunlar bu haliyle daa, halk iine, hatta uluslararas alana nasl gnderiyorum, bunlara yazk deil mi diyorum. O adan da size ykleniyorum. Tabii yklendike de kiilikleriniz kireta gibi dalmaktan kurtulamyor. sava byle gelitirmek istemezdim. Dikkat edilirse, bizim zmlemelerimizin balangcnda bu ynl tek bir kelime yoktur; tam tersine, bizim aslanlar iyi yapar edebiyat vardr. Fakat sonra baktm ki, bu edebiyatla iler salam gitmiyor. O adan da siz inat ettike, biz de sonuna kadar size ynelmekten kendimizi alkoyamadk. Partiyi kaybetsek bile bu sorunu zecektik. nk bunun baka yolu yoktu. Aslnda byk bir sabr halindeyim. Yaammn en byk sabr, belki de insanlk tarihinin en byk sabrlarndan birisi size gsterilmitir. Baka bir zamanda ve baka bir toplumsal hareket iinde bir alma iin kadrolar zerinde bu kadar durulacan sanmyorum. Tabii sizi saflarmza ekmek fazla gnlmde deildi. Sizi ekmeme yol aan siyasi deerlerden, hatta askeri deerlerden daha ok moral deerler oldu. Byle yaayacaklarna lseler daha iyidir biiminde bir ahlaki ilkeyle sizi kabul

43

ediyorum. Yoksa sizi saflarmza iyi askerdirler, iyi politika yaparlar diyerek almyoruz. Bir anlamda u karar oktan vermitim: Toplumda byle pisi pisine, utanmazcasna yaayacaklarna, saflarmza gelsinler ve yaamay bilip yaadka yaasnlar; yaamay bilmiyorlarsa lsnler. Bunu btn halk iin de gze aldk. Dikkat edilirse, bu bir siyasi ilke deil, ahlaki ilkedir ve bu ilke uygulanyor. Sizde rgtsel bilin, giderek politika ve askerlik gelimelidir. Ancak bu sizi kurtulua gtrr. Eer bu gelime olmazsa, PKK'nin moral ve ahlak ilkesi gerei leceksiniz. Zaten pratik bunu ok kesin olarak gsteriyor. Partilemek gnlllk temelinde olur. Partilemeyi bir airet, bir ahbap avu grubu olarak dnemeyiz. Onu zellikle askeri anlamda mcadeleye cevap vermeyen komutanlk veya savalk biiminde hi mi hi yaayamazsnz. Bunlar u andaki byk sorunlarmzdr ve bunlar zmek iin byk bir ura halindeyiz. Ayakta tutunmanzn genel erevesinin nasl olutuunun, bir gelime imkannn ne anlama geldiinin, hatta kendinizi tanmanzn nasl olabileceinin bile farknda deilsiniz. Tm bunlarn inanlmaz ustalkl ve son derece uyartc nedenlerini gzlerinizin iine kadar sokuyoruz. Ancak hala bunlar gremediiniz ortaya kyor. Tabii biz bu defa tedavisi aspirinle olmad m ar operasyonla ameliyata yatrmaya kadar yntem deniyoruz. Hekimlikle kyaslarsak, durumunuz biraz bunu artryor. Yoldan bir rpda dmana ihbar eden ve katleden kiilikler hepinizin yan banda ortaya kmtr veya en olmadk bir gaflet sonucu onlarca yoldanzn ahadetine yol amsnz. Daha da kts, tm bunlar karsnda yreinde bir burukluk bile duymayanlar var. Kendi sorumluluklar altnda onlarca deer kaybettiriyorlar, ama bunun karsnda yrekleri bile sarslmyor. imdi bu konu zerinde ok ciddi duracaz. En kutsal deerler bile bizzat bunlarn sorumluluu altnda ve bunlarn yanllklaryla yerin dibine gidiyor veya dmana peke ekiliyor. Kimdir bu kiilikler, neyin nesidir? Sanki yaptklaryla glenmiler gibi bunlar bir de yaptklarn ilerletmek istiyorlar. Bunlar ok tehlikeli ve ar sorunlardr. in tuhaf yan, siz bu sorunlarla hi ilgilenmiyorsunuz. nk bunlardan biraz da kiiliiniz sorumludur. Sorumluluk dzeyinizi daha da drmeniz, daha dorusu sorumsuzluu gelitirmeniz bize dayattnz temel bir zelliinizdir. En usta olduunuz konu, sorumsuz olmak veya sorumluluktan kamaktr. Tabii bununla politika ve askerlik yapmay bir yana brakn, obanlk bile yaplamaz. obanlar bir koyununu kaptrmamak iin olaanst tedbirlidirler. Bir obann bir koyunu korumas kadar bile kendinizi korumaya altnz sanmyorum. Tabii bu, sorumluluk dzeyinin drl ile balantldr. stediiniz kadar bunlar andrarak kendinize uygun bir yap yaratmaya aln; halen bu ite iddiasn yitirmeyen birisi var ve ben artk gcmn son haddine kadar sorumluluk ve anlayla bu iin zerinde duracam. Hepinizin yaad baz youn skntlar var. Tm bu sorunlar zmleme gcne ulamadnz srece skntlarnz er ge patlayacak ve bata da sizi yok edecek. PKK'de her ey zafer kiiliine gre kurgulanmtr. Zafer kiiliinin kurgulanmasna gre kendini adapte edip terbiye edemeyen biri patlar ve hibir eyi kalmaz. Bu bir formldr, bir keye yazlp braklmtr ve uygulanyor. Halen en aklllarmza hitap ederken, hibir dnemle kyaslanmayacak kadar fkeli olmaktan kendimizi alkoyamyoruz. Grevlerinizi baaramyorsanz neden iin bandasnz, neden karmza kyorsunuz diyoruz. in tuhaf yan, nlerine ok nemli, aklayc ve yaplabilecek iler konulduunda dahi oral olmuyorlar. Bu konuda hangi kayaya arptklarnn farknda bile deiller ya da kendilerini kandryorlar. Benim inadm, benim baz zelliklerim korkuntur. aresiz ve trajik bir sonla karlayor, ok zavalllayor, ama hala bunun nedenlerini anlamak istemiyorlar. nsanln temel deerlerinden ve yaplmas gereken ilerden kendini soyutlayan, PKK gibi olduka iddial, halk iin varolan ve baarma kararllnda bulunan bir hareketin temel zellii dnda kendini her trl kandrmaya ak brakan bir kiilik, en acnacak kiiliktir. Kiiliklerinizden dolay bu acy yayoruz. Partilemek, bu acnas kiilii amak demektir. Buna gcnz var m, partilemeye gelmek istiyor musunuz? Bu ciddiyetiniz var m? Tm bunlar ok iyi dnmelisiniz. nk parti iindeki kiilik, deirmen ta altndaki buday tanesi gibi srekli tlr. Sizin tutumunuz ise, "Ben tlmem, ben elikten birisiyim" veya "Ben bir ta parasym, deirmen ta beni temez" demeye benziyor. Ama deirmen tann altna giren her ey tlr, tlmese de ezilir. PKK'yi bir deirmen tana benzetirsek, iyi buday tanesiyseniz iyi tlp un olursunuz, daha sonra hamurla ekillenirsiniz ve sizden iyi bir ekmek kabilir. Eer bir ta veya bir demir parasysanz, gerekirse o da tlr, yoksa ezilir. Belki kirletebilir, ama yine de una katlmaktan kendinizi kurtaramazsnz. Durum biraz byledir. Ama sizin inandnz eyler baka trldr. Eziliyorsunuz, gece gndz zlyorsunuz, ama hala kendinizi eritememe ve dntrememeden bahsediyorsunuz. Dikkat edilirse, bu konularda sorumlu olan ben deilim, sizsiniz. Eskilere ve yenilere, lke dndan, lke iinden ve zindandan gelenlere PKKye ho geldin demek ancak bu erevede olabilir. Bunun dnda PKKye ho geldin demek, size yaplabilecek en byk yanllk ve ktlktr. Daha nce dilim yand iin, bir daha byle rahat ho geldin diyemem. Dedim, fakat kandrlmaya, o da sonuta felaketlere yol at. PKK'nin kapsndan ieri giren kim olursa olsun, bu erevede ho geldin diyorum. Eer evin asli eleman olamyorsanz, misafirlik kurallarna dikkat etmelisiniz. Geiciyseniz, misafirce bir evde nasl kalnrsa onun kurallarna uyun. Evin asli yelerinden birisi olacam diyorsanz, onun da kurallarna uymanz gerekir. Bunlar da ok nemlidir. Tercihte bulunmay drst yapmalsnz. En byk yiitlik zelliklerinden birisi de drstlk snrlarnda kalabilmektir. Drstln sanld gibi sadece bir duygu deil, muazzam bir bilin ve deerler birikimini de gerekli kldn unutmamalsnz. Duygusal olanlar hibir zaman drst olamazlar. ok salam bir yaam, yine tecrbe ve onun bilinle yorulmasna sahip olamayanlar drst olamazlar. Burada iyi niyet fazla bir anlam ifade etmez. Kiilik zmlemelerinizin bu duygusal boyutunu ileyebilmek benim iin hala ekici bir konudur. nk sadece dmana kar deil, kendi i almalarna kar ciddi bir dayanma ve baarma gc gsteremeyenler mutlaka zmlenmelidir. Bu zmlemeleri kesinlikle sizlerle alay etmek veya bile bile sizi byle aa kartmak iin deil, mutlak bir tedaviye olan ihtiyacnz gidermek iin yapyorum. Eer Yok, bize gerekmez diyorsanz, o zaman gidin dmannzla karlan. Hatta baka rgte de gitmekte serbestsiniz. Bunu tarihle kyaslayp ona gre tercihinizi yapn, bu konuda zorlama yoktur. Eer yaamnzn bir anlam olacaksa, Dmanmz var, bize yaam iin ok az ey braklm, yaam nnde ok ciddi engeller var diyorsanz ve bunda samimiyseniz, mcadelenin gerekleri gerekten anlalmaldr. imdi "Sana gre dayanma gc olmak imkanszdr" diyeceksiniz. Bu, bana gre dayanma gc deil, dmana gre dayanma gcdr. Bu biraz da baarya gre dayanma gcdr. Beni dmana gre anlama ve dayanma gc, yine zmleme ve rgtleme gc olmaktan karrsanz benden geriye ne kalr? Benden geriye zavall, saa sola bakmasn bile bilemeyen, aresiz, hatta en alttaki bir kii kalr. Bu adan bireysel inada, bireysellie veya "O byle, ben de

44

byleyim" diyerek taklitilie dmeye hi gerek yoktur. nk bizim gereimiz asla ona msaade etmez, onunla eliir. Yaratan bir kiilii taklitilikle tekrarlamak asla mmkn deildir. Benim inanlmaz ykm demeyeyim de, bir gnlk younlamam veya yaamm keke inceleyebilseydiniz. Bu gcnz yoktur ve bu da sizi ok zorluyor. nk ordulamak istediniz, hatta komutanlk yapyoruz diye kendinizi yllardr aldatyorsunuz. Ama bir de komutanla gre her zaman bakomutan sz konusudur. stesem de istemesem de, her ite olduu gibi artk bana ykld iin bu ii kabullenmek zorundaym. Bir dier zelliim de udur: Sizin gibi kendimi kandrmaya hi niyetim olmad iin, ne kadar inanmasanz da bakomutanlk bakomutanlktr, gerei yaplmaldr derim ve kendime gre sistemimi gelitiririm. Tabii bu da sizin komutanlnz, politikaclnz ve herhangi bir siyasi ynetim gereinizi korkun bir srece sokar. nk siz ok ucuz kelimelerle bu ii atlatmak istediniz. Bu iin asgari gereklerini renmeye yanamadnz ve komutanln hitap dzeyinde bir iki cmlesine bile kendinizi hazrlamadnz. Akl dolu olmas gereken btn yrylerinize ekil bile vermek istemediniz. Ama siz "Komutanlk iyi bir ey, bu kadar insann zerindeyim, eskiden hayalimden bile geiremeyeceim karlarm geliiyor, kendimi bambaka buluyorum" dediniz. Bu tek kelimeyle gaflettir ve er ge bu kiilik lime lime olacaktr. Bunlar hissettirmek iin size kar olaanst ak olmak istedik, ama siz o gc gsteremediniz. Bu nedenle sizden ok korkuyorum. nk karmza iki arada bir derede olan gereiniz kyor. Bunun mutlaka aresini bulmalyz. Sizler gensiniz, iinizde en yal ve en tecrbeli olan benim. Buna ramen bkp byk bir heyecanla bu iin zerindeyim. Sizde hi iman, hi vicdan yok mu? Bunu bouna belirtmiyorum. Baz arkadalarmzn durumu tam bir kara vicdanlya benziyor. Vicdan diye bir ey kalmam, o kadar zavall ve aresizler. Hi byle komutan olur mu? Biz halk da, dman da unuttuk; bizim bu zavall ocuklarn hali ne olacak diyorum. Kriz, stratejik nderlikte olsayd, ben kendimi gerekten bir dakikada bile yaratabilirdim; ama bu anlamda sorun benden kaynaklanmyor. u anda dnyay bile etkileyen bir stratejik nderlik sergilediim ortaya kt. Size ok darack bir taktik nderlik grevi verdik. Gnlk yaama bir devrimci gibi katln, bir devrimci gibi rgtl ve sorumlu yaayn diyorum. te kyamet burada kopuyor. Bir gnn nderliini nasl yakalayabilirsiniz diyorum. Baz ocuklar yeni yeni yetitiriyorum, ama sizden yz kat daha doru yetiiyorlar. Sanrm dmann kfrl gereiyle PKK'nin temizlenmi ve aydnlatlm gerei arasnda ar bir skml yayorsunuz. Talihsizlik buradadr. Bu nesil bu nedenle aslnda hem ansl, hem de ansszdr. ans uradadr: Byk kfrl dnyadan temiz dnyaya k yapabilir. ansszl uradadr: Hzla kfrl dnyann kurban, oyunca veya provokatr olabilir. Bunlarn ikisi de mmkndr. Bizim tm gcmz ans birincisi lehine evirebilmektir. Bu konuda da muazzam direniyorsunuz. Kesinlikle dmandan daha fazla direndiinizi gryorum. Son zamanlarda bu dnyay bile etkileyebileceimize, hatta dmann bile dnebileceine, dnmezse de zlebileceine inanyoruz. Bunun belirtileri ortaya kyor. Sizin iin ayn eyi sylemek neredeyse daha zordur. Bu tuhaf bir durumdur. Bazen size ok ar yk m ykledik diyorum. Bunun iin byk sabr gsterdim. Siyasi ve askeri olanaklar nnze kadar koyduk, ancak bir bebek kadar bile oynayamyorsunuz. Bazen omzunuza hi yk vermedik, ama bu sefer de kamburunuz km. Kendi i kamburlarnz sizi byle ikiye bkyor. Sizi bazen tamamen serbest brakyorum, o zaman da kendinizi mthi bir biimde zincire vuruyorsunuz. Bunlar izah ok g ve aprak davranlardr. Yarglama ve sorgulama yapalm diyorum. Ama kimi yarglayacaksn? Adamn kendisine bile saygs yoktur. ster yarglayp cezalandr, ister affet ve efendi yap, bunun da ayrmn yapamyor. Kiiliklerin d dzeyinde btn o noktalar yakalamak mmkndr. Stratejik nderlik sizin hala yeterince kavrayamadnz bir husustur. nk kavramay bilseydiniz, taktik nderlii ve militanl skebilirdiniz. yle bir seviyedesiniz ki, toplumumuzda olduka egemen olan bir anlayla Stratejik nder Allah'tr, airetimizin ve ailemizin reisidir, mahallenin muhtardr, kocamdr, karmdr, kara sevdamdr, ocuumdur diyorsunuz. Toplumun tamamen zlen ve savunulacak hibir yan kalmayan, ama size olduka alanan o demode olmu deer yarglaryla stratejik nderlii byle izah etmekten teye bir gcnz olumuyor veya bu g de elinizden alnd iin ok trajik bir konumda kalyorsunuz. Stratejik nderliin gcn anlayamama, acnacak bir hale dnmenize yol ayor. Tabii bu, daha da arpklam davranlar beraberinde getiriyor. Taktik nderlik, kadro, militan, partili olma gibi kavramlarla izah edilebileceimiz dzeyinizle stratejik nderlik gerekletii iin, birdenbire kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. te taklitilik budur. PKK'deki son yarglamalarda bunun rneklerini bolca grebilirsiniz. rnein adam kendini benim yerime koyuyor, hatta kendini benden daha akll sanyor; beni boa kartarak, ama tam gcn de benden alarak Sava bitirelim, yeni yaama yol aalm diyerek, partiyi kandrd yetmiyormu gibi, gelip beni de kandrma havasna giriyor. Bu, bir taklitiliin kendisini hangi duruma drebileceini ortaya koyuyor. Gzmzn iine baka baka stratejik nderlie ne kadar mthi bal olduunu sylyor. ok rahat ksa bir yol srecinde zlyor. Elinden gelse bizi testereyle kesecek ve her eyimizi srf o can telan kurtarmak iin yerin dibine gmecek. te stratejik nderlie bal ok sayda eleman gzlerimizin nndedir. En kts de iyi vicdanl, iyi abal ve emeki olan binlerce savamzn haline bakn. Kendi sava yasalarnn hem ideolojik hem rgtsel anlarndan iki tanesine bile g yetiremiyor. Btn bunlar partileme boyutunda ele alabileceiniz sorunlardr. ncelemezseniz, partinin deirmenta sizi dvdke dver. Bizim yaammzda savap da yenilmek, iin zerine gidip de zememek yoktur. Kemal Pirler halen hatrmdadr; bylesi deerli baz militanlarmz vard. Onlar yozlamam ve sonuna kadar militanca yrmeyi bilen arkadalarmzd. O dnemde byle younlama ve savama olanaklar yoktu; yaptklar tek i, temel doruya ve amaca gre kelime hatas yapmadan dorular sylemek, adm hatas bile yapmadan yrmekti. Bildiiniz gibi byle kahramanlar ok kt. Bu, PKK'nin gereidir ve en temel zelliidir. Byle olmayann nefes almaya bile hakk olmadn mutlaka anlamanz gerekiyor. Gcnz varsa o zaman PKKlileebilirsiniz. Gcnz olmazsa ne olur? ahin Dnmezler gibi olanlar her gn ortaya kar. Onlarn durumunun ok lanetli olduu ortaya kt. Tabii yalnzca bunlara deil, d cephede TC'ye, hatta Amerika'ya bakn, kimin hangi durumda olduunu grrsnz. Yine btn bunlardan karlmas gereken bir sonu udur: Partilemeye doru temelde ho geldiniz, salam giri yaptnz, umarz baarrsnz gibi bir cevaptr, bir merhabadr. Merhabay vermeyi artk bilin veya selamla birlikte merhabann nasl olacan yava yava anlayn. Bunlar slamiyet'ten kalmadr, oktan anlamn yitirmilerdir, ama biz yine de gncelletirelim. Bana kyll oynatamayacaksnz, nk bu oyunu yutmam. Bana TC'nin kaplarndaki Kemalizmin en az kyllk kadar aptallatran gereini dayatmayn, onu da yutmam. Fazla uraya buraya kamaya gerek yoktur. Gerek yine bizim sahamzdadr. Sahamz belki bakalarnn size sunduu gibi baz avantajlar sunmuyor; ama gerek, insan yaamnda en deerli

45

olandr; ona balanmak, en deerli olana balanmaktr. Bu da buradadr, baka yerde aramak yanltr. En zor da olsa bunu tercih etmelisiniz. PKK ncl elikten Bir ekirdek Olmay Gerektirir Partilemeyi zmseyinceye kadar zerinde durun. Dman, PKK zlyor derken, partimizi TC'yi zecek duruma getirmekte kararlyz. Dman bizim iin zld, zlyor dedike, biz kendimizi elikten glle haline getirip TC'yi en salam kalesinden vura vura zeceiz. Bu da bizim inadmzdr. PKK'yi yaarken, PKK'yi kendinizde younlatrrken, kesinlikle bunu lt olarak almalsnz. PKK, TCyi sadece askeri olarak deil, arkasndaki btn kltrel ve moral deerleriyle de zme iddiasndadr. Bu ok nemlidir ve PKKlilemekten anlalmas gereken budur. PKKlilemeyi salamayanlarn dayanma, baarma ve savama gc olamaz. Size ayn zamanda hem tarihi hem de dnemin PKK'sini tarif etmeye alyorum. Muazzam bir sava var. Dnya apnda sosyalizm zld denildi. Biz ise PKK'de sosyalizm kapitalizmi zyor diyoruz. Ulusal kurtulu gleri eritildi diyorlar. Bizse tam tersine, ona saldranlar eritiliyor diyoruz. Byle lgnca bir yar var. PKK, bu nedenle hem mthi derecede ulusal kimlik gc, hem de uluslararas sosyalist kimlik gcdr. Daha nce ideolojik olanla imdi her boyutuyla savasal olan balang ve gnmz itibariyle byle birletirmitik. PKK'nin zelliklerini esas almayanlarn kesinlikle savaa bir adm bile atmamalar gerekir. PKKyi kmsemeyin, nk PKK kesinlikle kmsenecek bir g deildir. PKKyi soyut kavramlar, genel dorular ve yapmack davranlarla temsil edeceinizi sanyorsanz, bu ciddi bir yanlgdr. Hatta PKKyi bir yk gibi geitirelim, onun maskesi altnda kendimizi yaayalm diyorsanz, bu kendinize yapabileceiniz en byk ktlktr. PKKdeki partileme kesinlikle byle ele alnmaya msaade etmez. Son d gelimeler PKK'yi evrensel, uluslararas ve blgesel boyutta adm atmaya, kendi zn gelitirmeye ve bunu tarmaya zorluyor. Biz bundan kanamayz. PKKlilemek, bu anlamda boyutlanmay gze almak demektir. Sosyalizmin baz nemli kaleleri demeyelim de, yle sanlan merkezleri zlrken, PKK'nin yk ve grevi daha da arlayor. Biz bu grevi sahiplenmekten eref duyuyoruz. Bu belirttiim nedenlerle i bnyemizde mthi bir anma var. Bu anma byk bir tehlikeyi arz ediyor. Her alanda bu anmay durdurmay birinci grev yerine koyduk ve bunu baarmadan dier grevlere adm atmayacamz ngryoruz. Bu da size unu ykler: Byle partileerek, nc roln andrarak ve bunu da bir alkanlk haline getirerek PKK iinde PKK adyla yol almak bir yana, bu biimde adm bile atlamayacan bilerek partilemeyi kendiniz iin zmleyeceksiniz. Bir dman ki, PKKyi yalnz scak savam cephesinde deil, tm dnyada -hatta birinci srada- engel olmaktan mutlaka karmalyz diyorsa ve buna karlk PKK mensuplar da PKK davasndan vazgemediklerini iddia ediyorlarsa, ok dnmeleri ve tutarlca birok eyi nlerine koymalar gerekir. Bu grevi iki de bir bana ykmann anlam yoktur. nk bu durumlar karsnda daha ok siz ezilirsiniz. PKKlileme denilen olay byledir. Ben bile bunun ykn gtrmeye zor bela dayanyorum. PKKlilemeyi srdrmek benim iin nemli bir konudur. Andrmak ve byle sizin gibi rahat yaamak bir yana, tm bu yaptklarm bile bana yetmiyor. Tabii sizin gibi kaamak yapmyorum, tamamen nefes nefese sorunlarn zerindeyim ve zaten bu konuda daha da iddialym. Mmknse bu sreci PKKlilemeyle amay denerken bunu pratikletirin ve kendiniz iin kantlanr halde tutun. Yani bu sreci evrenizi aldatarak ve kendinizi kandrarak atlatmayn. ok kt, ama hep byle oluyor. En byk gcnz veya katknz, bu konuda aldatmasz gerek bir partili olma gcn yakalamadr. Bu husus neminden hi bir ey yitirmemitir. Yarn amacmza soysuzca ihanet etmek ve kutsal yeri brakp gitmek istemiyorsak, partileme esastr. Partilemeyi bu anlamda zmeyenler ve kendisi iin gerekletirmeyenler, yarn br gn kaar tehlikeli olur, savar tehlikeli olur, iimizde yaar tehlikeli olur. PKK ncl, nemini yitirmesi urada kalsn, arlaan grevler karsnda daha da elikten bir ekirdek gibi olmay gerektirir. Aksi halde kyl gibi ezilip bzlmekten kurtulamazsnz. Halen partileme gcnzn olduuna inanmak istiyorum. Bir iddianz varsa, bunu byle anlaml klamazsanz, yine ayn durumlara deceksiniz. rnein PKK'ye kar sorumluluumla kendi durumunuzu kyaslayn: Merkezimizi, genelde PKK militan ltn nasl gndeme aldma hayret edersiniz. Yalnz genel dorular ve ileyi kurallar demiyorum, zaten bunlara fazla uyum gsterdiiniz de yoktur. Fakat bunlar iliklerinize kadar kzgn bir demir paras gibi iletmenin tedbirlerini de almaktan geri kalmyorum. Bu byle olacak, bunu unutmayn. Hatta umulmadk bir yerde byle bir ynelimle darbe yerseniz, Bu partinin ynelimidir, ben onu iyi zemediim iin parti imdi bana yneliyor diyeceksiniz. Bunu byle anlamalsnz. ler bu kadar arpc ve mthi pratik saval gerektiriyor. Bu hususlar ok ar tekrarlamak zorundaym. Sz deerden ok drdnz. Bu tarznz yine de srdrmek istiyorsanz, hep bir ricam vard, benim sonumu bekleyin. Tm uyarlarm bu ynlyd. Hatta benim uyarlarma gre olmann da tesinde, daha iyi olmay salamanz gerekir. Bu anlamyla Kemal Pirlerin, Hayrilerin, Mazlumlarn ahadetlerini gz nne getiriyorum: Onlar "Acaba bu yaptklarmz ne kadar partiye gredir?" deyip, iyidir dememi bekliyorlard. Ancak biliyorlard ki, yaptklar ok yetersizdi. PKK'nin btn ahadet izgisinde ve gerek PKKliliin btn yaam izgisinde bu husus vardr ve bu ok kesindir. Bunu unun iin yine vurguluyorum: TC'de eteler, hatta etelerin etesi var. etelerin elikten ekirdei var. PKK ondan da tede bir ekirdek olmak zorunda. Yoksa sava kurallar baka trl olmaya ans vermez. Bunun iin "Dadan geldik, yorulduk veya zindandan, Avrupa'dan geldik, tahrip olmutuk" demeyin. Bunlarn baz nedenleri olabilir; fakat zm yine PKK olaynda ans denemektir. Siz bu kadar gezip dolatnz, ancak hi birisine anlam vermediniz. Benim darack mevziim var, yine de dayanyorum. Bu kk emberde neden bu kadar mthi derinletiimi kendinize sormalsnz. nk baka trl olmuyor. Benim kadar m zgrle yatknsnz? Dnyada en cva gibi olan kii benim, ok akkanm, ama ok dar bir yerde sadece yuvarlanyorum. Yuvarlanan da mesafe kat edemez. Uzaktan kumanday bilirsiniz. Satrn gezegenine de imdi bir fze gidiyor. Biz de uzaktan kumanda sistemini partilemede yarattk. Partilemeyi istediimiz yere gnderiyoruz. Bu da yeni bir tarz, elektronik ann partilemesidir. Siz bana eek srtnda yrme tarzyla savaabileceinizi gstermeye alyorsunuz. Bu mmkn deildir. Hzl dnme ve yapma nderlik olaynda o kadar tempo kazanmtr ki, byle eek veya katr srtnda yryerek deil, son model bir arabaya binseniz de yetiemezsiniz. Neden fze tarz? Kar taraf da en son teknii kulland -yalnz kaba anlamda teknikten bahsetmiyorum-, anlama ve rgtleme iinde ok alt iin bunlar belirtiyorum. Bunu kantlayabilirim. Veriler hepinizin gzleri nndedir. Demek ki, nderlik tarznda ve partilemede tempo ok ileri boyuttadr. Oysa siz halen dada bir katrn srtnda gerillaclk yapmaya alyorsunuz. Bu biimiyle amaca ulaamaz ve bir cevap da veremezsiniz.

46

Saha almasn neden bu kadar derinlikli yaptk? te buna yengi tarz, baar tarz diyorsunuz. Buna mecburdum, bunun baka hibir yolu yoktur. Anlatmak istediim udur: Aramzdaki mesafe ok alm ve byk bir farkllama var. Bu durum karsnda bazlar neredeyse alayacaklar. Buna gerek yoktu, sizin saha almalarnz benimkinden daha geniti, olanaklarnz da daha fazlayd. Bu hususlar ciddiyetle ele almadnz, ar kyl veya sahte kentli kiiliinizle, anormal baz toplumsal llerle bir eyler denediniz. Tabii bu byle olmaz. Btn bunlar sizi rktmek iin belirtmiyorum. Hepinizin en zayf olan, koullar en zor, yk en ar, dman ve engelleri en ok olan benim. Ama buna ramen hala en iddial olan, yklendike yklenen ve baardka baaran yine benim. Ne iddiasn, ne de tarzn asla kesmeyen birisi konumundaym. Hani baz oyunlarda lgnlam denilir ya, biz de bu konularda tam bir parti lgn olmuuz. Bu kadar oynayan lgnlar. Gerek PKKlilemeyle olan farknz kapatmaya aln. Eer doru sz verir, Anlayl, ciddi ve yeterince abal olacaz derseniz, biz sizi kabul ederiz. Ama eskisi gibi yine vz gelir, trs geer derseniz, hibir ansnz yoktur. Ne byle gelmi, ne de byle gider. Her yerde bu sylenir, ama bende asla. Zaten nderlik gerei hi bir yerde, hibir zaman kimseye byle gelir byle gider dedirtmeyen gerekliktir. Byle kendini gizleyerek yandan, nden, arkadan geiler yapmak mmkn deildir ve ok tehlikelidir. nderlik, kendisinden daha fazla sizlere olanak tanyor. Bunun tabii siyasi ve askeri boyutunu da hemen beraberinde getirdik. Bizde bilin ve rgtsellik esastr. Bunun zerine Genel bir siyasete de, genel askeri almalara da varz derseniz, ben de size bu defa ok radikal bir dnmnz olsun derim. Sizinle askeri ve siyasi olmay da, partilemeyle birlikte askerleme, ordulama ve cephelemeyi de deneyelim. Deneyimlerim btnyle sizin olsun, hatta fazlasn da vermeye hazrz. Ama sizden de istenilen, bu anlamda ihtiya duyduunuzu hi olmazsa alma gcn gstermektir. Dikkat ederseniz ben sadece veriyorum. Siyaset bir zenginliktir, istediiniz kadar askerlik, g ve kudrettir, rgtselliktir, kendini bine katlamaktr. Tm bunlar olduu gibi sizin olsun. Bunlarn hepsi iyi eylerdir, ekmekten ve sudan daha fazla size gerekli olan eylerdir. nk ekmek ve su da tamamen partilemekten geiyor. O olmazsa bu lke halknn hepsi atr. Ancak sizi alktan da teye dmann klc bekliyor. Bunlarn hepsi gerektir. Baka bir yaam seeneinizin de olmadn kantladk. Bu lkede, bu toprakta ve halk iinde yaayanlar, yani bu dnyada bizim gibilerin konumunda olanlar iin, moral deerleriyle birlikte bir yeme ime ii bile kesinlikle partilemede biraz younlamaktan geiyor. Ben bile halen bunun dnda bam kaldrp baka yol var m diye kendime soramyorum. Sonu olarak, parti konusunda alacanz tek retici husus, partilemeye byk zarar verdiiniz, partilemenin gereklerine ok ters dtnz, partilemeyi ciddi olarak ele almadnz, ancak imdi ise byk slah olmaya ve sularnz affettirmeye geldiinizdir. Bunun iin Hem bize verilen ans hem de olanaklar deerlendirecek, bu ii baarncaya kadar nefes nefese alacaz diyeceksiniz. Dier her ey bununla balantl olarak anlam bulacaktr. Yatma, yeme ve ime iine kadar her ey benim belirttiim tarzda dile gelecektir. Btn bunlar oldu mu, PKKye katlmnz dorudur. Eski de yeni de olsanz, kadn da erkek de olsanz veya hangi kltrden ve ulustan olursanz olun, PKKlilemeye katlmnz ancak bu erevede gerekleebilir. Bylece bu dnyann en nemli bir iine kendi ahsnzda kimlik kazandryorsunuz. Bu da dnyann en gzel olayn kendinde gerekletirmektir. Eer bunun bana verdii haz ve mutluluk, ayn zamanda anlay derinlii ve g olmasayd, partilemenin byk ykne bir gn bile dayanamazdm. Bu kadar abann karl sonsuz zgrlk, sonsuz zgrlk iin sonsuz glenme imkanlar, sonsuz glenme imkanlar iin byk zevkle alma olacaktr. Gnmzde kar cephenin btn dayatmalarna yalnz kendi ulusal erevemizde deil, insanlk iin de vereceimiz en gzel cevap budur. Bu cevap yerindedir ve baarldr. Size den i, byk bir direnmenin, byk bir nderlik tarznn ifadesi olarak baarlmak iin nnze konulmu bu olay kendinize naketmek, bununla yeniden yaratlmak, bununla yaama merhaba demek, bununla savaa yrmek ve bununla byk baarmaktr. 13 Ocak 1988

ZGRLK BTN TOPLUM N GEREKL OLANI SESLENDRMEKTR ok ynl bir ekilde bireyci kiiliinizi inkar etmedike, parti kiiliine ulaamazsnz. Kiiliin inkar ok ciddi bir sorundur. Byk abalara ramen partileememenin en nemli nedenlerinden birisi, kiilik inkarn yeteri dzeyde gerekletirememedir. Kiilik inkarnda kastedilen ey, hem doaya hem topluma yabanclatrlan ve retim gc olmaktan karlan, dolaysyla ideolojiyi ve pratiklemeyi yitiren, bunun yerine belki de ilkel toplumsallamann llerinin bile dnda, egemen gcn -bizde bu jenoside kadar giden vahi bir smrgeciliktir- direkt veya dolayl ajan kiiliini her dzeyde yaamay zmseyen, savunan ve hatta bu kiilikle kendini yaatabileceini sanan kiiliin inkar edilmesidir. Hepinizin bu temelde bir kiilik inkar sorununuzun olduu aktr. Btn bu abalara ramen sizi bir trl partiletiremememizin nedeni, kiilik inkarna yanamaynzdan ileri geliyor. Tabii bununla ilkel snf karlar, geri gelenekler ve ahlaki durumlar savunuluyor. Ama sonuta bunlarn hepsi dmana hizmete gtryor. Bu, parti iinde her trl rgtlenmeye gelememe, bozgunculuk, tutuculuk, ahbap avuluk, kariyerizm, bireyciliin her biimi ve sonuta tasfiyeciliktir. Politikada bu kiilik inkarnn salanamamas sonuta tasfiyecilie ve ihanete kadar gtrr. Ama burada daha da hayret edilmesi gereken husus, yllardan beri bunu btn gcmzle aa karp almas iin her trl olana sunmamza ramen, bir trl bu inkar gerekletirememenizdir. Bu, sizin baz snf eilimlerinize kanal amak istediinizi ortaya koyuyor. Bunun bilerek ve bilmeyerek, iyi niyetli veya kt niyetlice yaplmas o kadar nemli deildir. Bu hounuza gidiyor; nk yle yetitirilmi ve yle altrlmsnz. Fakat partilemenin de btn bu noktalarda kendini inkar etmekten getiini adnz gibi bellemek zorundasnz. Partileme, gerektiinde ac verse bile, onun snf gereiyle uyumayan ne varsa hepsini byk bir mcadeleyle amak ve temizlemektir. Bunun iin sadece snf d zellikleri inkar etmek, ykmak ve amak yetmez, bir de snf llerine ulama savan vermek gerekir. Partileme, emeki snfn veya bizim snf gereimizin, sosyal gereimizin ideolojik dzeyi kadar askeri

47

dzeyinin, hatta moral deerleri ve rgtselliklerinin toplam ifadesini kiiliinde gerekletirmek demektir. Kendi snf gerekliinizde gl olabilirsiniz; bir aa, bir patron, bir kk burjuva brokrat veya olduka kurnaz bir kyl olabilirsiniz; baya kendinizi yaatacak gcnz de olabilir; hatta parti iinde bir hizip kurabilecek kadar gl de olabilirsiniz; ounuzun olduu gibi tembel bir kle de olabilirsiniz; ama btn bunlar son tahlilde snf izgisinin reddidir, gerek PKK izgisinin reddidir ve ona kar savatr. Biz bunu parti adna kabul edemeyiz. nk tespitimiz udur: PKKnin snf ncl olmadan, ne Krdistan'da ulusal kurtulu savam, ne de her dzeyde toplumsal zgrlk savam gelitirilebilir. Gelitirilse de baarlamaz veya baarlsa bile dier snflarn ksa sreli oyunlaryla baka bir snfn egemenliine, baka bir gcn hakimiyetine kadar gtrlebilir. Bu nedenle snf devrimcilii veya onun her tr sosyal zellikleri esastr. Maalesef son yllarda partinin snf z, onun tm siyasal, sosyal ve askeri istemleri ve gerekleri ayaklar altnda inendi. nk bir tembel kyl, bir kk burjuva, bir feodal aa, eyh, bey gibi -bizde neredeyse herkes kendini bir beycik sanr- yetitirilmisiniz. Dmann bir kontras gibi parti izgisine korkun saldrdnz. Bunu yapmak hounuza gitti ve bununla kendinizi daha gl klacanz sandnz. Bazlar neredeyse partiyi ele geireceini sandlar; hatta parti izgisini bozacana bile inananlar az deildir. Biraz alsam, kendimi biraz daha dayatsam bir blgeyi ele geirir, hatta PKK Merkezinde istediim etkinlii salar, nderlik gereini istediim gibi kullanrm diyenler oldu. yle bir noktaya gelindi ki, ban koparsan kendini bu sevdadan kurtaramayanlar var. Bu tutumlar neredeyse her nemli aamada tehlikeli bir biimde karmza kmaktadr. Parti tarihi bunun rnekleriyle doludur. Bunlar doru reneceksiniz. Aslnda sorun bunlar doru renmeniz veya renmemeniz de deil. Siz snf zemininizi inkar etmiyor, inkar etseniz de doru snf zeminini esas almyorsunuz. Sizin btn sorunlarnz gelip buraya dayanyor. PKK'nin snf zeminini kavrama, zmseme ve onu temsil etme kararnz var m? Bunun iin de itenlikle, byk bir mcadele ve azimle snf inkarn gerekletirmeye var msnz? Sizin iin temel sorular bunlardr. Sizin Biz byle doduk, byle bydk demenizi kabul etmiyorum. imdi her ey ok ak anlatyor ki, sizin bytlnz bir iflastan ibarettir. ok iyi biliyorsunuz ki, birey olarak bir hisiniz. Temel ulusal ve toplumsal davalarda kendinizi bir objektif ajan olmaktan bile kurtaramyorsunuz. Son yllarda gelien bir ey varsa, o da PKK sayesinde, PKK'nin nderlik gerei sayesinde olmutur. Bu da inkara gelmez. Kalkp bunu kendi marifetinizmi gibi deerlendirir, onun iine de kendi iflas etmi kiiliklerinizi gizleyip dayatrsanz, adna objektif ajanlk denilen ii yapm olursunuz. Bu da sizi er ge bilinli ajanla kadar gtrecektir. Snf mcadelesinin byle kat yasalar vardr. Bu konuda kendinizi kandrmayn, partiyi kandracanz da sanmayn. Partinin temel zelliklerini neden bu kadar gz ard ettiniz? Tavr koymamza ramen, partiyi kendi iinde tasfiye etmeye nasl cret ettiniz, bunun gcn nereden aldnz? Burada Gericiliim, tutuculuum, bireyciliim, keyfi tutumlarm, bireysel alkanlklarm, karlarm, arzularm buna neden oldu diyeceksiniz. Ama btn bu kelimelerle dile getirdikleriniz sadece ve sadece parti kart konumda srar ve partilemeye kar sava anlamn tar. Hatta Ben geriyim, elimden bundan baka bir ey gelmiyor demeniz, objektif olarak dmann sizi geri klmas, ok yaramaz bir konumda brakmas ve sizin de bunu partiye dayatmanz, yani sizde gerekleen dman partiye kar kullanmanz anlamna gelir. Bu da partiye kar sava oluyor. Kendi geriliinizi savunamazsnz, savunmanz halinde dman aka dayatm olursunuz. Toplumsal tarihe baktmzda, sosyal mcadelelerle bir tarafn kazanp dier tarafn da kaybettiini grrz. Sosyal mcadeleler bilim tarihinin motorudur. Her trl deerlendirmeye bu gelime yol aar ve toplumlar da bunu kantlamtr. Sizse, Bizim iin toplumlarn motor gc almaz, biz motorsuz raylar zerindeki bo vagonlara benziyoruz diyorsunuz. Oysa bo vagonlar bir ie yaramaz ve iinde yk de olsa rr. Mcadelenin dilini inkar etmeniz kesinlikle bu anlama gelir. Toplumlarn diyalektiinde de toplumlarn gelime kanunlarna gre insan gelimeye mahkm bir varlktr. imdi siz buna kar da direniyorsunuz. Size gre gelime kanunlar bizim iin fazla ilemez, bizim iin ileyen ancak rme kanunlardr. Bu yok deildir, toplumlarda bu da vardr. Fakat bu yenilen, ryen ve tasfiye olan toplumlarn diyalektiidir. Bu bizde de var, hem de ok etkilidir. Ama yanldnz nokta udur: PKK bu yenilen toplum dinamiine, ryen ve dalmaya mahkm braklan toplum gerekliine kar bir sava diyalektiidir, bir sava gcdr, inisiyatifidir, iradesidir, karardr, rgtdr ve ordusudur. Oysa siz bu temel gereklikten halen habersiz gibi durmaya alyorsunuz. PKK yenilen, ryen ve datlan toplumsal gereklie alternatif olarak yenmeye azmeden, onun btn dnsel, iradesel, rgtsel ve eylemsel gereklerine cesaret eden ve sadece sylem dzeyinde brakmayp bunun abasn sergileyen bir harekettir. Kadro da onun elik ekirdei olmaldr. PKKde nc zellikler ve kadro kavram budur. Kendinize bakn ve kendinizi bununla mukayese edin. Maalesef yllardr neye benzediinizi bile kendinize sormadnz. O zaman siz kimsiniz, PKKde ne aryorsunuz, neden bu hususlar renemiyorsunuz? Karmza kan ucubeler gibisiniz. "Bunaldm, kafam almyor, eitilmekten canm sklyor, rgtlenemiyorum" diyorsunuz. Bunun yerine yaptnz, dmann ilevini PKK iinde tekrarlamak ve buna krce eitli kulplar takmaktr. Bunlarn hepsi yanltr. PKK'nin iinin aydnlatlmasnda grlecektir ki, siz bile dmann u veya bu biimindeki trevleri, yani artklarsnz. Bu bir kader deildir ve sizler insan eliyle yaratlm ve yaam gereklerine dayatlm ajanlar oluyorsunuz. Partilemenin z bunu hem anlamak, hem de yaplmas gerekli olana ve emredilene ulamaktr. Bunun nemli zellikleri yenilmemek, yeni yaama btn bu boyutlaryla yn vermek iin rgtlenme ve iradeye sahip olmak ve sahip kmaktr. Bunu ya yapacaksnz, ya da Ben PKKli deilim veya PKKli olamam diyeceksiniz. PKKli olabilmek iin ne yapmak gerekir sorusuna cevap arayacaksnz. Grlebildii kadaryla bunu hi yapmyorsunuz. Bunun yerine toplumda dmann geerli kld alkanlklar sergiliyorsunuz. Ailenizden, evrenizden ve toplumdan sorumsuz, rgtsz, bireyci ve bilinsiz yaamay renmisiniz. Bundan kendinizi kurtarmanz gerekir. Byle gelmi byle gider, bizden adam kmaz, bu iin altndan klmaz demek, yenilmi toplumsal gerekliin ifadesidir. imdi bunu bize dayatyorsunuz. Bu, bak alarnzdan tutalm dilinize kadar her eye yansyor. Sizi bu halinizle nasl kabul edeyim? Askerlemeyen davranta bulunmak, dmann paralad kiilie boyun emektir. Bu bir iki basit bilgi sorunudur. Beynini deitirmemek, dmann paralad beyne klf geirmek demektir. Anlamay durduran ve toplumu tasfiye etmeye ynelen g dmandr. ounuzun imdi kimi temsil ettii belli deildir. Beyniniz ve iradeniz parampara olmutur. yi rgt dili olmayan, iyi rgt kuramayan sizsiniz. Gerillada kendini ete bile olmaktan kurtaramayan sizsiniz. Artk bunlar anlalr hususlardr.

48

Dier bir konu, sizin parti iindeki durumunuzdur. Dikkat edilirse biz halkn emek deerlerini toparladk. Bildiiniz gibi bizim toplumumuzda lmpenlik yaygndr, yani avare kiilikler oktur. Lmpen veya her trl snf d kalm kiilikler hrszln kiilikleridir. Bu kiiliklere devlet i vermiyor, mevcut toplumda isiz braklmlar. Bunlar PKK'de yetki, maddi ve manevi deerler gibi bir takm olanaklarn biriktiini gryorlar. Byk bir ksm buna saldryor. Yani siz bir hrszlar hareketisiniz. Nitekim dman Bunlar apulcu diyor ve uluslararas alanda da bize bylesi bir imaj yaktrlmak isteniyor. Buna kendinizde bir eyler grerek anlam vermelisiniz. nk akll gleri ve deerlerini iyi koruyanlar kimse kolayca sulayamaz. Siz her gn parti iinde yetki gasp ediyor, kurallar yok sayyorsunuz. En iyi niyetli arkadamz, ya farknda olmadan kurallarn klesidir, ya da kurallar ve yetkilerin bir gaspsdr, beni bile hie sayar. Bu yaklamlar ok tehlikelidir. Bu konuda en ok karmza kan da Osmanl tarzdr. Osmanlda -ki, onlarn da kendilerine gre kanunnameleri vardrKanunlar karsnda boynum kldan incedir derler; ama bunu yapanlar boyunlarn kurtardktan sonra herkesi kendileri karsnda boynu kldan ince sayar, ounu vurur ve boynunu keserler. Sizin kiiliiniz buna son derece msaittir. Biz disiplini olan, siyasete hakim olan ve hukukla idare edilen bir toplum deiliz. Toplumumuzun kurallar uygulatmak iin gvenlik kuvvetleri yoktur; yaplanlar denetlemek iin bir istihbarat, bir parlamentosu ve hkmeti yoktur. Parti oluturmamzn nedeni ise, olmayan btn hususlara bir mcadele rgtyle cevap olmaktr. Halkn hukukunu, halkn karar gcn, halkn hkmet gcn, halkn emniyet, denetim salama ve menfaatlerini koruma gcn oluturmak iin parti kuruldu. Parti hep bunun hazrlklar, rgtll ve savalaryla dolu olan bir yoldadr. Siz tam bir kara cahil gibi btn bunlar unuttunuz. Hatta ondan da teye partiyi kar inatlarn ekitii bir arena haline, kimin elinin kimin cebinde olduu ayrt edilemeyen bir duruma getirdiniz. Byle particilik olmaz, byle hibir yere varlmaz. Parti ihlali ile bir yere varlacan kim size syledi? Sizin kara cahilliiniz, hrslklarnz ve zavalllklarnz buna yol at. Byle olmaz, sizinle partileme yrmez ve ortada kalrsnz. Siz parti iinde neler yaplmas gerektiiyle uramaya hi yanamyor, bo iler ve hatta tehlikeli ilerle urayorsunuz. Byle yaamaya nasl cesaret ediyorsunuz? Sizin haliniz ne olacak? Bu durumunuzun sorumlusu yine kendinizsiniz, nk partilemeyi istemiyorsunuz. Partilemeye ilginiz yoktur, sizin ilginiz baka eylere yneliktir. Bizde tutarl bir dzine partili olsayd, belki imdi emin admlarla zafere yryecektik. u anda benim endielerim dmana ynelik deil, iimizde kimlerin PKK'yi nasl kartracana veya beni nasl anlamszlatracana yneliktir. lerinden en iyileri de dahil kimse bunu anlamayacak, evresini rgtleyemeyecek, farkna varmadan her trl bozgunculuk ve olumsuzlua gitme temelinde kullanlacak veya etrafn kullanacak diyorum. Gnlk btn telam bunlardr. Parti iinde dzeni byk bir savam vererek kim yrtecek? Her biri "Ben uradan bozarm, buradan saldrrm, dipten kertirim, sten bastrrm" diyor, ite ben bunu durdurmaya alyorum. Ortada bir moral ve vicdani deer de yoktur; bu ok tehlikelidir, siyasi olarak da en krce bir tutum ve davrantr. Bunun hibir rgtsel deeri de yoktur. En tuhaf da kendinizi bu halinizle kabul ediyor, yaayabileceinizi sanyor, Neyimiz eksik? diyorsunuz. Aka belirtebilirim ki, ben bile bu halimle kendimi gerekten zor yaatyorum. Bu zavall ve hibir eyi olmayan halk nderlik grevini zerime ykmasayd, dmana dayanmak bir yana, size kar dayanabilmek bile mmkn deildi. Ama herkes nefesini tutmu, Sen bize lazmsn diyor. Ben de tamam, lazmsam biraz dayanaym diyorum. Hikaye budur. Yoksa siz insan znden kopartacak ne varsa onu temsil ediyorsunuz. En bata da kendinizi dinamitliyorsunuz. Tabii bunlarn farknda deilsiniz. nk bunlarn farknda olabilmek iin yalnz vicdan yetmez; baaran dnce, baaran irade ve aba dzeyinde sonuna kadar yklenmek gerekir. Bunlarn ou sizde yoktur. ounuz gensiniz, bu kadar gen kzla yan yanasnz; kendinizi adam yerine, erefli insan yerine koymamak ayptr. Ben bile bu halimle zor bela kendimi adam olarak kabul etmeye alyorum. Sizin duru tarznzdan bile korkuyor, kendilerini byle nasl kabul ediyorlar diyorum. nk kabul edilebilecek ok az eyim var. Tehlike sizi byle cesaretlendiren ve size Byle yaanabilir dedirten anlaynzdr. Daha da kts, kendinizle ba baa kaldnzda neredeyse yapmadnz dknlk, gelitirmediiniz oyun yoktur. Kendiliinden bir tasfiyeci yn gibisiniz. Sizi zor bela tutuyorum; tutmasam kendi kendinizi zme, zlme ihtimaliniz ok yksektir. inizde byk bir vicdan sahibi veya rgt toparlamakta kararl olan, tehlikeyi sezen ve buna gre kendini tetikte tutan kim var? Byle bir yiit ksn. Yiitlik, halkn temel ilerinde Ben varm diyen, ben varm derken de bunu yapma gcn gsterendir. Dikkat edilirse bu kimsede yoktur. nderlik ltlerinde yiitlik u demektir: Yeterliysen, glysen, gzelsen sana geit vardr, yoksa seninle ancak savalr. Bize "Yok, ben byleydim, kulam delik, buram ezik, affet Bakanm" diyemezsiniz. Bunlarn hepsi safsatadr. Ortada partilemeden ziyade nderlik sava kalm. Partilemeye zaten byk bir tepkiniz var. Ama benim de bir inadm var. Buna neredeyse tek bana parti, tek bana ordu, tek bana merkez, tek bana karar ve yrtme gc diyeceim. Bu durum tarihi adan kanlmaz myd? Bu i daha gl kiiliklerle kolektif de yrtlebilirdi. Ama buna talip olan yoktur. Hi kimse halkn ilerine talip olmuyor, bu yzden tek kaldm. Kim yk gl bir ekilde paylaan yaman arkadalarmz olsun istemez? Bu durum tehlikelidir. Yarn bana bir ey olsa ne yapacaksnz, ne olacak? Zaten dava sizin banza bela olmu. Ya ounuz "Kurtulduk, pastadan biz de istifade edelim ya da te hikaye bu kadar" diyeceksiniz. Sizin iin davalarn bitii iin gzya dkmeye bile demez. nk sizde herhangi ciddi bir yrek yoktur; kendinizi rahata bireycilikle kandrabilir, farkl klabilirsiniz. Bunun iin gerekli olan sre yirmi drt saattir. Bunun tersini iddia ediyorsanz, o zaman kendinizi kantlayn. Hepinizin pratiini atmzda, greceksiniz ki gerek budur. nk bir tek rgt kuralna bile sabrla katlm gc gsteremediniz. Size durumu deerlendir, gerekli olan ie doru anlam ver ve ciddiye al diyorum. Fakat siz utanmadan kendinizi dayatyorsunuz. Bunlar kendinizi inkar edememenin ve parti diline sahip olamamann vahim sonulardr. Hepiniz aacn kurdu gibisiniz, en kutsal deerlerin canna okuyorsunuz. te Krt budur. Krde btn alem unu yaktrmtr: Bunlar iin insan haklar ve demokrasi geersizdir, katliama da uratlsalar o kadar nemli deil. Maalesef gerekliiniz budur. Bunu hi inkar etmenize gerek yoktur. nk onlardan nce biz kendimize her trl ktl yaptk. Bunun bir tanesi siyasi cehalet, bir tanesi de partilemenin hibir kuralna gelememedir. Daha da derinletirirseniz, ie yaramaz bir kiilik ortaya kar. Hibir deer ihtiva etmeyenler kendi soy aalarna kibrit suyu dkerler. O adan baz lzumsuz dilleriniz, yine baz yaam drtleriniz varsa onlar kesin. Bu yaa gelmenize ramen, rgtsellik ve partileme karsnda tamamen kaypsnz, ipe sapa gelir bir yannz yoktur. u anda PKK Merkezi, birbirlerini boa karmann en etkili kurumu haline gelmi. Btn blge ynetimleri de, onlarn alt dzeydeki ynetimleri de birbirlerinin kopyalar durumunda. Size kar eletirilerim ok sert olmasna ramen, baz kk hesaplarnzdan dolay

49

tepki gstermiyorsunuz. Muhtemelen burada kendinizi aa karmann g dengelerine gre olmayacan dnyorsunuz. Ama kimsenin sizi gremeyecei, kendinizi g sandnz ve Frsat elime geti dediiniz yerlerde mehur bastrma yntemlerini uyguluyorsunuz. Bu kaak gremedir veya arkadan saldrmadr, bunun yiitlikle hibir ilgisi yoktur. Bu da sizin iin nemli olmayabilir. nk birleik gce kar her zaman kaarsnz. Sizin en bayldnz kavga tr, bireycilik temelindeki kavgalardr. Ben en erken yalarda bile unu anladm: rgtlemek istediin insanlara bir hedef, hatta bir kar gstermezsen, onlar srkleyemez ve onlara bir i yaptramazsn. Ben o yalarda bile bunun iin dil dkyordum. O ocuklar halen hatrmdadr: Onlara yalvararak, gel seni u dereye gtreceim, orada neler var neler diyordum. Sylediim her ey vard ve bu ocuu bylece kendime yol arkada yaptm. Gel sana unu reteceim diyordum, sylediklerimin hepsinde de tutarlydm. Bir gereke nlerine koyuyor ve o ocuklar evden karp srklyordum. Bu konuda bir de kendinize bakn: rgtn salam hedeflerini, altn deerindeki imkanlarn, maddi ve manevi istemlerini ve ihtiyalarn hi grmyor, hatta hazr rgt bile kendinize bir engel olarak gryorsunuz. Hedefsizsiniz; ihtiyalar grmyor, iyiye gtreni anlayp esas almyor ve onun yerine kendinizi dayatyorsunuz. Bunun rgtllkle ne ilgisi var? Parti iinde hepinizin yapt budur. Tarihimize bakn: Bu durumunuzu nasl izah edeceksiniz? Belirttiklerime hak verin, yani namuslu ve drst olun ve baz eylere cevap verin. Sizin durumunuz mahallenin belalsna benziyor. Kabaday geldi, ekil nnden! Bu sizi bir yere gtrmez. O halde belal olmaktan ne zaman vazgeeceksiniz? Baz ileri ne zaman anlamaya balayacaksnz? Bir de insanlar kendilerine her zaman unu sorarlar: "Ben de bir gzel eye sahip olsam olmaz m?" Ancak grebildiim kadaryla siz bir ie yararl olaym demek yerine, Ben u ii bozsam olmaz m? diyorsunuz. Kiiliinize hakim olan budur. Bu zellii nereden aldnz? nkar etmediiniz, ok eitli nedenlerle banza yklm kiiliiniz size, Ben u ii bozsam, rgt uradan zorlasam olmaz m? dedirtiyor. Bunlarn hepsi kendiliinden oluyor, yani kiiliiniz kendiliinden partilemeye kardr. Tarznz ve sylemlerinizle partilemeye karsnz. Benim dndm partilemeyle sizinkini karlatrdmda, sizin durumunuzun tam bir bela olduu ortaya kyor. PKK Gcn Yce Tutulmas Gereken Deerlerden Alr Biz baka trl bir sava rgtyz. Bizim ynlendirdiimiz olay, gerekten de nefes nefese yrtlen bir sava olaydr. Sizi defalarca uyarmama ramen her gn trajik imhalarla kar karya kalyorsunuz. Bazlar da buna yol aan sulular konumundadr. Mmknse bunu anlayabilmek iin biraz dnn. Kimse size hazr olmadnz ve yapamayacanz bir grevi yklemek istemiyor; ama kimse sizin bu halinizle partiyi yrtmek de istemiyor. Sizi siyasi ve rgtsel bir sorumlulukla deil, ahlaki bir sorumlulukla kabul ediyorum. Bu ocuklar byle ortalkta braksam yazk olur diyorum ve sizi bu temelde kabul ediyorum. Oysa bu yanltr. Yalnz ahlaki ve moral ilkeyle birlik olmaz. Bunun iin partilemeye gerekten var msnz? Bir balang yapabilir misiniz? Bu konuda o kadar ktlk ve yetersizlik yaptnz, ama ben bunlar sorun yapmayacam. Sorun hepinizi benden bitecek kadar balayclkla affetmek de deildir, biz yle byklklere inanmyoruz. Affeden byklk olmaz. Ama sizi slah etme ve eitme sz verebiliriz. Fakat siz bir balama sz verebilir misiniz? Sanrm o gcnz de yoktur. Kendimi tandmdan beri hep rgt diliydim. rgt dili kendi kr arzular ve dayatmalaryla deil, hep bakalaryla iten, istemli ve arzulu yryebilmenin dilidir. Benimle olan hemen herkesin arzulu ve istemli yryebildiini belirtebilirim. Beni ben yapan da budur. Hi kimse Seninle yrmede isteksizdim diyemez. Zaten isteksiz ve gnlsz olanlarla yrmem mmkn deildir. Bu ok nettir ve aktr. Ama bir de kendinize bakn: Sizinle olanlarn rgt dili var m? Bazlar sizinle olabilir; ama bu onlarn arzulu ve istemli olduklar anlamna gelmez. Bu fukaralar ya yetkinize dayanarak, zorla ve korkutarak, ya da ortak rgtlenme hedeflerine bal olarak deil de hakszlk ve ahbap avuluk temelinde yrtyor, bir karnz iin bir yerlerden alp kendilerine bir eyler peke ekerek kendinizi kabul ettiriyorsunuz. Tabii bunlar birlikte yol alma deil, birlikte yolu kapatmadr. Bu, rgt dili deil, bir rgt varsa onu boa karma dilidir. Sizin yaptnz budur. rgt dili, ordu dili, siyasi dil parti iinde, partilemede ilk darbeyi vurduunuz, ama sizin iin her eyin esas olan olgudur. Siz Ortada rgt dili, rgte sahip kan kalmasn ve herkes borusunu ttrsn diyorsunuz. te dm toplumun dili, ite dmann konuturduu kiilik dili budur. Eskiden egemenler klelerden ordu olutururlar, onlar bir yandan korku bir yandan da maddi yaam vaadiyle tutarlard. Mthi bir korku yaratp ondan sonra da Bu ordudan karsanz a kalrsnz derlerdi. Alkla ve zorla kleci, feodal ve hatta burjuva ordular olutu ve bunlar tarihte mthi savatlar. zgrlk ordular yle deildir. Sizin rgtlenme ve ordulama anlamnda diliniz bozulmutur; kullandnz dil bir kyl, feodal veya burjuva dilidir. Ama biz bu dille yapamayz. nk burada bir eliki var. Birisi zorla ama snrl, dieri maala ama ok az tatmin ederek yrtebilir; nk eyann tabiat gerei ikisi de fazla yol aldrmaz. Bu adan bizim dilimiz zgrlk dilidir, buna sosyalist dil deniliyor, bu da sizin bu bozulmu dilinizle arpyor ve hesabnza gelmiyor. Bunun iin btn topluma hitap edecek kadar dil gerekiyor. Ancak sizde bunu rgtleyecek yetenek yoktur. Bu ne zorla ne de tatminle olur. Yani bu, korkutmayla deil zgrl istemekle olur. Bu konuda ne kadar zgrlk istiyorsunuz? Sizin istediiniz zgrln hepsi bireysel snrlarda kalmtr. Sizin istediiniz zgrlk Brak, ben istediim zgrl yaayaymdr. rgt iinde bile tasarruf ve bastrma dediiniz, Brak, ben yoldam ldreyim zgrldr. Dikkat edilirse, bu ok yaygn yaanyor. Fakat zgrlk bu deildir. zgrlk btn toplum iin gerekli olan seslendirmek ve gerektiinde de savamaktr. Btn toplumun bu zgrle ihtiyac, hatta susaml vardr. Onu gnlden seslendirecek ve bunu kendinizde kantlayacaksnz. Bu iler halklarn isyandr, halkn rgtdr, halkn ordusudur, halkn savadr. Siz byle olabiliyor musunuz? Hatta bunu bir yana brakalm, kk bir rgt birimi iinde bile bir ortak dile ulamamsnz. Byk hesaplarda olduu gibi, herkes ister ki bir kar dierinden nde olsun; sizin rgt diliniz bu kadardr. Bunun iin de byle konumaya almsnz. Btn bunlarn yanl olduunu kantlamaya gerek yoktur. Sizin neden byle kaldnz anlamak daha nemlidir. PKK iinde bizden bile byk fedakarlkla kendisini yakan, kendisinde bomba patlatan, kendisini tmyle rgtn amalar iin feda edeni her eyden yce tutuyorum. PKK'ye bu kadar inanmak, PKK'yi bu kadar g grmek, her eyden yce tutulmas gereken bu deerler sayesindedir. Onlarn bize ykledikleri byk grevler olmasa, bir gn bile dayanamayacamz biliyoruz. Zaten ballk da hem dayanma, hem yrtme, hem de yceltme gcdr. ehidin ansna, onlarn halka ballklarna ve rnek kahramanlklarna sahip kmak byledir. Bu bizi zorluklara dayanmaya ve mcadelemizi yenilmez klmaya gtrr. Bu da iin dier bir boyutudur. PKK'nin gereini ifade ederken, PKKnin bu ynlerini fazla tartma konusu yapmyoruz. nk bunlar tartma konusu edilemez. Yce deerler tartlmaz. Ama bizim tarttmz ey yce deerlerin tahribatna gtren tutumlardr ve bunu yapmamz gerekiyor.

50

Bazlar "Hep eletiriyorsunuz" diyorlar. Tabii olumluluklar tarihe mal olmutur, olumluluklar ycedir ve zaten kazanlmtr. Bunun zerinde tartma yapmaya gelmez; baarlm olann vgs de olmaz. Baarlm olan kendisini zaten kantlamtr. Onu tartarak neden gevezelik konusu yapalm? Biz bu baarlarnzla elien ve onlar tehlikeye sokan her ey zerinde hakl olarak kyamet koparyoruz. Bu, PKK'nin diyalektik gelime dilidir. Bizim olumlu bir yanmz yok mu, biz hep bundan m ibaretiz? diyorsunuz. Hayr, kimse hibir olumlu yannz olmadn veya hep yaramazlktan ibaret olduunuzu belirtmiyor. Tam tersine, olumlu olanlar neden zafer diliyle tam baarya gtremiyorsunuz diyoruz. PKK'deki eletiri byle anlalmaldr. Hibir arkadamz "Bu eletiriler beni ne hale getirdi" veya Bu eletiriler bana gre deildir dememelidir. Kesinlikle eletirilen hususlarda ben de dahil herkesin bir pay vardr. Hi kimse kendini ne eletirilerin dnda tutsun, ne de kendini Benden hibir hayr gelmez, ben yaramazlklardan ibaretim gibi iflah olmaz yarglamaya gtrsn. Bu konuda kimisinin bu dzeyde, kimisinin de u dzeyde sorumluluu vardr. Kim buna gereki yaklarsa, o kii doruyu yapm olur. Kiinin gcn, kendini olduu gibi ortaya koyma ve ifadelendirme tutumu belirler. Bunlar partilemeye ilikin yntem sorunlardr. Bunu uygulamak kolaydr. Temel yaklam yntemleri byle sralannca, uygulayp hemen her eyi zebilirsiniz. Partileme size ekmek ve sudan daha ok gereklidir. Bunu mutlaka reneceksiniz. imdiye kadar yaptnz gibi bu konuyu teet gemeyin, bunu kendi ucuz kalplarnza uydurmayn. Biz sorumluluklarmza byk bir ciddiyetle tamamen sahip kyoruz. Ama bunun karlnda rgt kiiliine ulamanz gerekiyor. Ben var olduka bunu hep gzeteceim. Ad, n, itibar gibi kelimeler benim iin hibir ey ifade etmez. Bu konuda amanszm. Bir kiiyi rgt adam haline getirmek iin her eyi yaparm. Ben bu deerli ahadetlerimizde unu da gryorum: rnein, Hayri Durmu bir eksiklikten dolay ahadete gittiinde, "Bu benim borucumdur" diyor. Onu affetmenin bize dmeyeceini biliyor, ama yine de bunu bize vasiyet ediyor. Kemal Pir gzmzn iine bakarak, "Tam savaamadk, byk kusurumuz var ve mmknse bunu bizim admza deyin" diyor. Onlarn gzleri ve dilleri kesinlikle byledir. Ben onlar iyi tandm. Ama baz hrszlar da var, szm ona yayorlar; onlar da gzmn iine bakyor, ama arkam dndmde Neyi gasp edip neyi hrszlayaym? diyorlar. Onlar da gryorum. Ben bunlarn farkn ortaya koyup deerli baklarna cevap verirken, dierlerinin de hain baklarn cezalandrp kt baklarn kreltmeyeyim mi? O zaman hak ve adalet nerede kalr? Birisi en byk kahraman, dieri ise namussuzdur. Tabii birisini yrekten anmak, dierini de yrekten karmak gerekir. Adil olmak buysa, bunu yapmak zorundaym. Bunun iin Neden bana byle ykleniyor? demeyin. Tanrnn adaleti denilen kavram da budur. Yce adalet buna denir. Mmknse doru bak asna, doru yree sayg gsterin. nk onlar ayn zamanda unu da dediler: "Biz en deerli varlmz olan canmz bu vahete kar byle ortaya koyduk. Biz de buna layk olmann her eyini yapacaz. Duygular, dnceler ve iradeler ahlanacaktr. Onlara balln gerei de bunu emreder. Bu kesindir. kide bir duygudan ve haktan bahsediyorsunuz. Eer sahtekr olmadnz gstermek istiyorsanz ve sizde biraz vicdan varsa, en byk duygu binlerin yanan yreine kar yreinden bir para atele cevap vermektir. Bunu gsteremeyenin duygular hibir deer ifade etmez. Bunun iin bazlarnn duygularna hi deer vermeyiimi anlayla karlayn. nk benim iin bu ahadetler byk deerlerdir. Bunlar dnmeye yreim bile dar geliyor. Son yrek atlar, son vasiyetler, kendini feda etmeler, halkmzn aclar iindeki yrekleri ve bir de tarih ve katliamlar tarihi yreinizde birleemezse, sizin kk bir yreiniz var demektir. PKK'de nderlik sorumluluu altnda sizin kk yreklerinize saygl olamam. Brak bizi, biraz sevmek, biraz kendimizi yaamak istiyoruz diyorsanz, buna karlk eer ben de tarih, halk ve ehit kiiliiysem olmaz diyeceim. Siz de byk bir utanmaz deilseniz, "Brak, biraz kendimizi yaayalm demezsiniz. Bu da PKK'de yrek dilinin nasl olmas gerektiini aka ortaya koyuyor. Ama imdi ounuz tm deerler sanki yokmu gibi davranarak, gdlerinizi her eyin yerine koyarak haince yaayacanz sanyorsunuz. Bu korkun bir durumdur. Bunlarn peine deceiz. Bunlar yapmak byk hakarettir. Biz deerlere anlam veremeyecek kadar zayf ve zavall myz ki, bunu bize dayatyorsunuz? Bundan u sonucu karacaksnz: Bu adam yrekten balarla ehit yreinin takipisidir, btn ac eken insanlarn yreidir ve tarihte btn katledilmilerin intikamdr. Bunlarn bende olduunu kabul edeceksiniz. Bunu grmezseniz kendinizi aldatm olursunuz. Biz bylesine yrek sahibi olamayanlarn iimizde kendilerini yaamalarna ne anlam verebiliriz, ne de bunu kabul edebiliriz. Kii haklarm var, brak biraz da kendimi yaayaym demek yaama hakarettir. Son nefeslerini byle verenlerin, byk aclar iinde kvrananlarn, her eyi yarm braklm ve katledilmi insan ynlarnn hakkn kim verecek? Demek ki, mcadele arkadal nce onlarn dili olmay emrediyor. rgtn dili budur. Maalesef bu konularda byk su ilediniz. Kle dilini, hrsz dilini, ounlukla da dman dilini ve bunun bal olduu ksr dnceyi ve kr yrei kabul edemem. nk halk bana inanyor, ehitler vasiyetlerini bana brakmlar ve baz dostlar da bana biraz deer veriyor. Ben onlara ters demem. Bu temelde beni anlar msnz, benimle yryebilir misiniz? Bu sizin karar sorununuzdur. Ben ne size yalvaryor, ne rica ediyor, ne de sizi engelliyorum; bu konuda tercihi size brakyorum. Ama tercihin lleri ok aktr. Kendimi rtbas ederim, kendimi baka bir klfla dayatrm derseniz, kendinize balangtan itibaren en byk ktl yapm olursunuz. nk ben tedbirliyim. Siz neyinizle beni kandracaksnz? Krk yldr bu iin belki de insanlk tarihinde grlmemi bir urasn veren insan nasl kandracaksnz? Bu konuda kesinlikle gaflete dmeyin. nk beni kandrmak imkanszdr. "Dadaym veya drt taraf kapal bir odadaym, beni grmez" gibi szlerin hepsi safsatadr. Sadece gzlerinize baksam ne yaptnz anlarm. nk bu konuda sandnzn tesinde duyarlyz. Tanr kavram, peygamber kavram burada ortaya kyor. Bizde byk gren gz, byk hisseden olmak biraz gelimitir. Zaten nderlik de bu demektir. Siz btn bunlar yadsyorsunuz. slamiyette bunlar yadsyanlara kfir, mnafk, ikiyzl deniliyor; normal siyasi literatrde de oportnist denilen kavram budur. Neden bu parti iinde byle oluyor? Neden hibir tarihte grlmedik kadar eletirisel oluyorum? Tabii bu benimle de ilgilidir; zor ynetiyor ve zor oluturuyorum. Bu bizim gerekliimizin iinde var. Tercih edilen nderlik bu zorlar baarmaktr. Biz bu grevi tmyle stlendik. Btn bunlar kendi orijinallii iinde incelemeniz gerekir. Kitaplarda okuduklarnzla bizi kyaslamayn. Burada zgnlk var. zgnlk, bu toplumun hemen her dzeyinde ve tarihinde yaanyor. Bu, parti iine yansmtr, bunu nderlik dzeyine kadar tayor ve zyoruz. O halde hala bir iddianz varsa, bu ynl bir partilemeye cesaret etmede kullanabilir misiniz?

51

Bunu anlayp kendinizi katabilir misiniz? Samimi itiraflar yapp kararnz verebilir misiniz? Ama bu karar hem anlaml, hem de abayla destekleyeceiniz kadar yetkin olmaldr. Bu olmazsa, ben de size yanz yetmie gelinceye kadar yklenirim. Bu iin kanunu nderlik gerei ve partilemeyle de balantldr. Hibirinizden kesinlikle bana uyun, yalnz ve zorda olduumu grmyor musunuz, bynze biraz bal olun gibi bir ricam yoktur. Benim belirtmek istediim daha farkl bir eydir. Ben z gle ayakta duracama, yryeceime ve alacama dair ok iddialym. Adeta bunun iin yaratlmm ve kendimi yeniden yaratyorum. Belirtilenler size ilikindir. En erken yalarda babalar ocuklarn bizden karrlar, "Olum, onunla iin yoktur" der ve zel tedbirler alrlard. Tabii daha sonra TC de Tehlikelidir, btn ocuklar onun yanna gider deyip tedbir zerine tedbir ald ve halen alyor. Hatta iimizdekiler de Bu adam yaammz alyor diye propaganda yapyorlard. ounuz hala bu propagandann etkisi altndasnz. Zaten bu yzden parti ortamna gl bir giri yapamyorsunuz. Burada ancak belirtmek istediimiz anlalrsa, ona gre nderlikle yrnr. Nasl yrnecei ortadadr. Ama imdiye kadar sizin yry tarznz bir asknt gibidir. Dikkat ederseniz, sizleri asknt yani kambur olmak gibi bir konumundan karmak iin byk sabr gsterdim. lk isyanmz kyde balad ve bu byle bir kamburu srtmzdan atmak iindi. Benimle kendi ayaklar zerinde yrmek isteyene sonsuz yardmclk sz veriyorum. Ama Brak, srtna bineyim de sen hep beni ta diyorsanz, o zaman siz benim can dmanlarm olursunuz. Benim gereimde ne birilerine binmek, ne de birilerini kendime bindirerek tamak sz konusu olabilir. Ama dnn ki, siz bu halinizle sadece rgt, yani nderlii ya hamal yerine koymusunuz, ya da kendinizi bir hamal konumuna getirmisiniz. Birileri size biniyor, tabii siz de birilerine binerek gitmek istiyorsunuz. Bu tutum yanltr ve derhal bunu terk etmek gerekir. Bizim yol arkadalmzda kesinlikle byle dayatmalar yoktur. Grebildiin kadaryla bakarsn, yryebildiin kadaryla da yrye balarsn. Dorular kadar olabilir ve baarlar kadar yaayabilirsin. nderlik budur; yoksa nderlik bir baba, bir reis veya bir patron deildir. nderliin bu tarzlarla bir ilgisi yoktur. nderlik ilahlatrlmaya da, inkara da gelmez; kullanlmaya gelmedii gibi kullanmaz da. Keke sizin gcnz olsayd da, Bu nderlik denilen olayn ne olduunu anlayalm, deerlendirelim deseydiniz. Maalesef genel partilemede olduu kadar, nderlik deerlendirmesinde de gereki deilsiniz. Bu konuya moralli de yaklamyorsunuz. Yani hem felsefi, hem bilimsel, hem de siyasi yaklam gcnz snrldr. Bu konuda gereki olmazsanz, ortada sizin gibi byle ok geriden takipiler kalr. Geriden takipileri de dman tutar ve vurur. Bir tarz sorunum, bir tempo sorunum var demeyin. Bir canavar gibi olan Trk ordusu ulanca sizi ne yapar? Bunu kaba anlamda ok iyi biliyorsunuz. Ondan kurtulmak iin hzl dnmek, hzl yapmak ve hzl konumak gerekir. PKK'deki mehur tempo sorunu da byle izahn bulur. Ben sonuta doruyu buldum, yine de yryorum gibi bir dille, bir dnce tarzyla olmaz. Hz, dmana ve hedefe ulamaya gre ayarlanr. Bu oktan kavramanz gereken bir itir. Siz Hedefe yzyl sonra ulalr diyorsunuz. Bizde hibir hedef yzyl sonraya gre bir tempoyla elde edilmez. Yine bizde "yi niyetliyim, yryorum, hedefe ne zaman ularsam olur" anlay bandan beri yerle bir olmaya mahkmdur. Birok hedef ancak kesin bir hzla ele geirilebilir. Bu da alma tarznda, parti iinde yaam tarznda byledir. Bunlar da partilemenin dier ynleridir. Yani partide alma tarzn, partide tempoyu, partide hedefe gre ayarlanm -tabii arkada dmana gre de ayarlanm- yaam ve sava gereini partileme iinde en nemli hususlar olarak anlamak zorundasnz. Kendinizi bu konuda deerlendirin: Bu kavramlarla banz oktan yitirmisiniz. Ondan sonra da "Bu kadar aba harcadm, hayatm ortaya koydum" diyorsunuz. Ancak yaamnz ortaya koymanz ve abanz yetmiyor. Hedefin emrettii, dmann da hzna gre bir konum gerekiyor. Bu olmazsa tepetakla gideceksiniz. Mevcut geri dzeyleriniz bizi temel kavramlar byk bir tekrarlamaya zorluyor. Bu durumu hzla amalsnz. Btn eletirilerimize ramen, sizden hala birok nemli i yapmanz, partileme ve ordulama iini yerine getirebilecek kiiliin sahibi olmanz istiyoruz. Bunu es gemeyin, anlamsz klmayn ve gayri ciddiyetle ele almayn. Siz adeta aslann azndan alnmsnz, bu temelde burada elikletirilmek isteniyorsunuz. Hala savata size yer vermek isterim. Bu ok ciddi bir sorundur; kendinizi nefes nefese buna yatrn. Grebildiim kadaryla savama isteminiz tartmaszdr, cesaret ve fedakarla da niyet dzeyinde varsnz. Ama bizim burada sizi katmak istediimiz ey onun sanatdr. Bu sanat, dman yenme tarzlarn gelitirmek, ona gre gerektiinde kiiliklerinizi yeniden yaplandrmak, engelleyen yanlar inkara gtrmek, eksik olanlar oluturmaktr ve bu bizim iimizdir. Siz de buna byk bir istemle katlacaksnz. Biz bu ie srekli aklk kazandracaz. Bunu temel i olarak deerlendireceiz ve nefes nefese i yapacaz. Bu da sonuta emredilen, ngrlen ve yenmeye doru kendini oluturan kiilie gtrecektir. Bu kiilik her anda ve her yerde sizi hem st kademeyle, hem de alta doru kurallar, ahlak, iradesi ve aklyla rgtlemeye, o da giderek parti kiiliine gtrecektir. Biz bu ie tek bamza baladk. Bu ii bugne kadar byk bir baaryla yrtyorsak, bu kadar birleen bir g, parti iinde binlerce kadro, on binlerce sempatizan, milyonlarca halk desteiyle oluan bu birliin karsnda hibir g dayanamaz. Bu birlik bu temelde yrrse baars engellenemez. 14 Ocak 1998

PKK MLTAN OLANLARIN GEREDR Toplum olmaktan kmann eiinde yaayan gerekliinizi zmeye, yine dmann yrttmz direnmeyi kesin boa karma kararnn yan sra, buna tekil ettiiniz zemini zp amaya alrken, kii olarak da sizleri tek tek incelediimizde, yllardr hep yaplmaya alld gibi kendinizin olmadnz aa kyor; ancak ne olmak istediiniz fazla ak deildir. yle bir durumla kar karya geldiniz ki, sizde kiilik diye bir ey kalmamtr. Biz gz kara bir ihanete dal biraz paraladk, fakat insanln gereklerine gre bir yaam dzeyine gelme durumunuz da fazla yoktur. Bu, ok iddial bir alma sahamz hibir dnemle kyaslanmayacak kadar zorluyor. En kts de bu halinizden neden

Abdullah calann PKK V. Ortadou Konferans Konumas

52

utanmadnz anlayamyorum. Baarl olamadnz aktr. Ciddi bir zm gelitiremediiniz kiiliinizden anlalyor. En ufack bir sorumluluk duygusu hissetmemeniz kadar, burnunuzun dibindeki tehlikeyi de grememeniz, kendinizi zoraki bir yaamn iinde tutmanz ve arszlnz, benim de yaamm tehdit eden bir gerekliiniz oluyor. Dmann tm inanlmaz basklar karsnda ok ilkeli ve ok da pratiki olmay baarlca srdrmeme ramen, sizin bu bitik gerekliiniz bizi dmandan kat be kata daha fazla zorluyor. nderlie neden kimse yanamyor? Neden her gelen kendini be paraya satyor? Sizler kendinizi en ucuzundan satmay, hatta satmay bile bilememeyi en iyi bir davran olarak kabul edip gidiyorsunuz. Bu geree ilkeli bir nderlik dayatmann pek akl kr olamayacan en azndan kendini byk zorluklara drmek istemeyenin peinen grmesi gerekirdi. Sizin durumunuz ne dvlmeye, ne svlmeye, ne de sevilmeye gelir; yani hibir eye gelmez, ancak lmeye gelebilir. Batan beri kaybedenlerin byk bir davann zafer militan haline getirilmesi, ancak benim abalarmla yrtlyor. Tm gayri ciddiyetsizliiniz de bununla balantldr. Sizin bu duruunuz zayflklarnzla ok yakndan balantl olduu gibi, benim tarzmla da yakndan balantldr. En byk savunma aracnz anlamaya yanamamaktr. Anlamama snrnda lmne inat ediyor, Yaam olacaksa o snrda, lm gelecekse de o snrda olmal diyorsunuz. Belki deveye hendek atlatlabilir, ama sizin gerekliinize hendei atlattrmak son derece zordur. Dmann, en son u nl Zekinin pratiine dayanarak hakkmzda gelitirdii deerlendirmeler aslnda olduka dndrcdr: Eer Diyarbakr alabilirsek, zl daha hzlanr diyor. Onun ahsnda sizin gerekliinizi ok iyi incelemiler. Benim durumum farkldr, aldm tedbirler ileri farkl yrtecektir; ama onun tamamen gerekliinize dayanp zmlemesi yerindedir. nce ayarlamalarla aslnda hepinizin ne olacanz, nereye yneleceinizi kestiriyorlar. Dman Planlarmz sonu verdi ve gruplar halinde pei sra gelebilirler diyor. Belki fiziki olarak Krt kiiliinde kendine gre baz inatlar, baz namus anlaylar vardr, hemen grup grup gitmezsiniz; ama gerekliinizin nemli bir ksmnda ka olduunu gryorum. Dman bunu zmeye alyor, tabii ben de zmeye alyorum. Devrimle kardevrim arasnda byle skm gerekliiniz sizi zaman zaman TCye, zaman zaman lme savururken, kimi zaman da bizim abalarmzla iimizde kaldnz. ac bir durumunuzun olmad aktr. Bu da art niyet veya aba sorunu deildir. Toplum kiiliinize bir ey vermemitir, potansiyeliniz yoktur. Toplum size potansiyeli vermeyince, geriye bir nevi iskelet kiilii kalr. Bu boluu devrimle doldurmak gerekir. Bu konuda benim gibi kendini yeniden yaratmaya dair niyetiniz yoktur. En ok yapmaya altm ey yaam kandrmaclna son vermek, kendinizi kandrarak yaayamayacanz gstermek, sizleri devrimci lafazanlktan syrmak veya baz gereklerle yz yze getirmektir. O zaman da ok yitik, ok zavall bir duruma dyorsunuz. nsan halinize ok acyor ve bakmaya dayanamyor. Bizim dier insanlara syleyecek fazla bir szmz yoktur, hatta halkmza da fazla sz syleme gereini duymuyoruz. Ama devrim atmosferine, devrim emberine alnanlar sz konusu olunca, zerinde durmak gerekiyor. Bir nevi ameliyat masasna alnan bir hastaya nasl mutlaka bir eyler yapmak gerekiyorsa, parti ortamnda da en derin operasyonlarn gelitirilmesi gerekiyor. Her ynden bunu yapmaya alyoruz. Gerekten de politik, askeri, ideolojik, rgtsel, kltrel, ksacas her ynl komple bir hastalk olabilir. En azndan Ben salma kavutum ve baz hasta ileriyle uraabilirim diyen birka kii ne kabilirdi. Ancak gittike derinleen hastalklar ortaya sermekten teye kendini gsterme olmuyor. Size kim bakarsa baksn, Onlar hasta diyor. Bu durumunuza asrn lanetlileri, asrn siyah rktan daha kt toplum ve snf d kalm paryalar diyebiliriz. Asrn paryalar bir dnemler byle alglanyordu. Btn bunlara ramen ok kt olduunuzu, ok bilinlice ktlk yapma peinde kotuunuzu belirtmek istemiyorum. Onu da yapamyorsunuz. aresizliiniz bu ekilde biraz daha belirgin ifade edilebilir. Dman ok byktr, sizleri bu dmanla kar karya getirmenin belki de en byk insafszlk olduu sylenebilir, ama bana gre bu doru deildir. Benim felsefem, dmann yenmeyenin lmesi gerektiidir. Dmanyla uramas gerektiini bilmeyenin hibir eye hakk olamaz, bir kelimeyi bile bouna konuamaz. Bandan beri benim eylemimin z budur. Dman yenmesini bilmeyenler benim nazarmda hep aalk, namussuz ve erefsizdir. Bunlar irkin ve esef edilecek kiilerdir. Benim byle bir felsefem var. Dman yenmeyi her boyutta, bata dnce ve moral dzeyinde srekli klamayan ve bunu adm adm pratikletirmeyen kii bir hitir. imdi size bakyorum: Dman nerede, siz nerede? Dman karsnda kurbanlk bir kuzu gibisiniz, hatta objektif olarak dmann askerleri gibisiniz. Daha dorusu ecinni gibi zavallsnz. Kendi bindiiniz dal kesiyorsunuz. Sizde sadece dman yenmeme deil, dman adna kendini vurma ok daha yaygndr. Krt kiiliinin yapmak istedii bir ey de kendini sahte adam yerine koymasdr. alyor, emek harcyor ve yaadn sanyor; ama bunlar hep dman iin yapyor. Bu korkun bir eydir. Benim size dayattm sisteme gelmeniz de ok zordur. Bu halinizle birer kontra gibisiniz. Sistem nerede, sizin duruunuz nerede? Sizde ocuklarn ciddiyeti bile yoktur. Benim sistemime gre yaamanz, militan olmanz ve zorluklara dayanmanz ok zordur. Bu durumda her birinizin bireycilii ortaya kyor. zel idare yntemlerini bir tarafa braksak, ortada hibir ey kalmaz. Derinden bir gaflet kiiliiyle bir iki haftaya kalmaz bitersiniz. Krt olay zaten bunda da ok kt yenilmitir. Benim tm yaptm, bu tarza gre yaamanz size reddettirmek ve nlemektir. Bu da sizi ok zorluyor. nsan yznze baknca, Brak, biraz kendimi kandrarak yaayaym diyen insanlar gryor. Hepiniz bir sigara savurup, kendinizi brakarak nefes almak istiyorsunuz. Hepsinin hali budur. Neredeyse alamann snrndasnz. Aslnda tam da TCnin bekledii gibi bir durum yaanyor. nl Zeki aslnda sizi iyi zm, tam size gre bir nderlik de oluturmu. Bu konuda onun hakkn yememek gerekir. Onu serbest braksaydm acaba ne olurdu diye dnyorum. nl Zeki aslnda tam size greydi, her eyi size gre iyi ayarlamt ve bu konuda ok da baarlyd. Tabii bunlar yapabilmesi iin ncelikle beni halletmesi gerekiyordu. Beni halletmek istese de korkuyor, nefes bile alamyordu. Bu genel bir zelliktir ve ounuzun durumunu yanstyor. imdi btn Krdistanda yle olmutur. Biraz beni arkasna alarak bize ynelmek istiyorlar. Trk generalleri bile imdi bu durumdadr. Hepsi beni ayarlayp taktiksel olarak bireysel ve toplumsal bir plan gelitirmek istiyor. nl Zeki de yleydi. Zeki zerinizde etkiliydi ve tam size greydi. Adam gittii her yeri iki haftada ayarlamt. Tm bu kzlar ve erkekleri birbirlerine kar ayarlamakta sper baarlyd. Bu ortaya kt da. Komutannz byleydi, ama bir eksiklii vard: Btn bunlar yapabilmesi iin bana dayanmas gerekiyordu. Ben de desteimi ekince pat diye dt. Bunu zmeniz ve dolaysyla hepinizin bana dayanmasnn doru olmadn anlamanz gerekir. Ancak anlamaya kar korkun bir direnme planlamsnz. Size bu

53

durumu atrmak, deveye hendek atlatmaktan daha zordur. slama gre durumunuz hibir duay anlamayan sahte softalara benziyor. ok tuhaf, ama benimle aranzdaki iliki biraz byledir. Din kltrnn bir nevi en softa tarzda yansmas gibi. TC kendisinden ok emindir. Ne de olsa cannza biraz dknsnz, ikenceli bir yaam elbette ki iyi deildir. unu anlamanz zor olmamaldr: Bize doru gelmek, ilka klelerinden daha fazla efendisinin olan birisinin zgrle kamas demektir. Ama bu zgrln de anlamn bilemiyor ve deerini takdir edemiyorsa, o klenin durumunu varn siz dnn. Sizin durumunuz buna benziyor, hatta bundan daha da tehlikelidir. Efendiniz ilka efendisinden daha amansz ve daha tedbirlidir. imdi benim Spartakslm veya direniiliim de kendine hastr, kendine gre bir sistemi vardr. Siz onun da farknda deilsiniz. Dolaysyla sizin zgrlk yrynz Mecnunun zgrlk macerasna benziyor. Aslnda zgrlkten pek bir ey anladnz da sanmyorum. ounuz evden skldnz iin mcadeleye gelmisiniz. Evden, ortamdan, derin bir klelikten kopma bilincinde deilsiniz. Hatta byle duygularnz da yoktur. Sadece sklmsnz, o kadar; ancak bu da yetmiyor. Biliyorsunuz ki, Roma isyanclarn hepsini armha iviledi. Bu aynen sizin iin de dnlyor. Her taraftan Amede doru birer birer direklere ivileniyorsunuz. Duyarszlnz gelitii iin bunu bile fark edemiyorsunuz. Bunu zmemiz gerekir. nl Zeki, halen nl bir komutan olduu havasndadr; ama onu kulaklarndan tutup Amede gtrecekler. O halen byk iler peinde olduunu sanyor. Tpk sizler gibi. Tabii ben hepinizi ayarlamtm. Hepiniz ayn psikoloji, ayn yaam felsefesi, ayn dnce metoduna sahipsiniz. Ama Zeki en kurnaznz ve en gz karanzd. En stte kald. Bu TCnin tahlilidir. Ben bu konuda sizi haberdar ediyorum. Bu konuda kendinizi zn ve ortaya koyun. Devrim, dmann yenme cesareti, yenme dncesi ve yenme rgt demektir. Bu kelimelik bir tariftir. Ama sizin gereiniz bunlarn hepsini dlyor. Yani yle bir noktadasnz ki, byk eitimler, tartmalar ve kararlar olmasna ramen, bu kelimeyi zemiyor ve kelimeye gre kendinizi ayarlayamyorsunuz. Neden ordulaamadnz? Neden partileemediniz? nk devrimde belirlenen hedefe gre dnemediniz, iradelemediniz, rgtleemediniz. Bir reform yapsam, bu sizin iin ne reformu olur? Bu, nl Zeki reformu olur. nl Zeki reformu el avu stnde Amed yolundadr. Bu reformu ben ne yapaym? Sizin istediiniz reform budur. imdi TC kontras ve polisinin kucanda size bir maa verselerdi, biz onu da kabul ederdik. Ben dman tandm iin biliyorum, onu da size vermezler. Dman Pimanlk Yasas karrm, sizi yaatrm diyerek yalan sylyor. Dman kendi halkn a brakmken, size nasl bir ey verecek? Bu mmkn deildir. Btn emekileri, hatta memurlar bile ona isyan ediyor. Bu ok aktr, ama siz ok gz kara ve inkarc olduunuz iin bunu grmek istemiyorsunuz. Milyonluk memur ordusunu bile alk snrna getirmi bir dmandr. Bu kadar zarara yol aan sizleri hi affeder mi? Sizler dman iin korkun adamlarsnz. Dman bouna bunu gelitirmedi. Sizin bunu kabul etmeme gcn gstermeniz arttr. Dman yllardan beri planlayarak, Olsa olsa en byk komutan Zeki olur dedi. Bunu emperyalistler de tamamen byle yorumlamak istediler. Buna gre bir planla ve en son bu plann baars halinde, zellikle benim yani APO denen adamn halledileceini dndler. Ben kendimi neden anlatamyorum? Benim bu direniime dayanarak bu rezaletleri sergilemenize fkeleniyorum. Bu ie yaramaz adamlar nereden etrafma dolutular diye dnyorum. Emperyalistlerin, TCnin bu sahte adam byle yaratarak bunlar planladklarn biliyor, devaml izliyor ve yllardr tedbirlerimi de alyordum. Ben Zekinin ne mal olduunu gstermek iin ellerine gnderdim. Bunlar benim yapacam ilerdir. Ancak siz neye gresiniz, naslsnz? imdi iin tuhaf taraf, az ok bana dayanarak yrmeniz, ama benim sistemimden hi haberinizin bile olmamas ve beni kullanmaya almanzdr. Ama bu dnyada kullanlamayacak bir adam varsa o da benim. Bu korkun bir elikidir. neyle kuyu kazar misali deer yaratan adam kullanmak dnyann en zor ii olduu halde, siz en kolayndan beni kandrmaya alyorsunuz. Yaar ve savarken gel de bu ii z! Kendinizi o kadar rahata kandryorsunuz ki, iinizde tek bir ciddi adam gremedim. O nl Zeki beni nasl kullanaca konusunda daha baarl olsayd kendisine bu kadar acmazdm; ama bu da yoktur. Bu tip kavgalarda salam bir adam seni vursa buna deer, beni vurann da bir kiilii vard dersin. En azndan kendilerini kandrmadan bizi vurabilseler ve bir iki yllna dmana kar dayanabilselerdi bunu anlayabilirdik; ancak bu da yoktur. Ondan sonra da bazlarna nl adamlar diyorlar. Bazlarnn isimleri de byle km. Zaten bu isim de banza bela olmu. Tm bunlar sizin iin belirtmek zorundaym. Siz sistem ve ilkeyle oynadnz. lkeyle oynayanlar da nereye gitmek isterlerse gitsinler. Byle olmuyor, olmaynca da mutlaka cehenneme gidersiniz. Benim yapmak istediim ey, dman ordusunun askeriyle kendi ordumuz arasndaki ayrmay tam salamak ve hi olmazsa dmanna almayan kiilii ortaya karmaktr. Tam da bu noktada farkllk siliniyor, bukalemun gibi her renk veriliyor. Btn ilkeler inenmitir ve grdnz gibi bu da ihanete kadar gtryor. Ama birisi bile renk vermiyor veya renk bozulmuyor. Bunlar unun iin belirtiyorum: inizden yiit bir adam kp da Ben bu ilere varm diyebilir mi? Byle adam yoktur. Ama sizde bo laflar ve bo arzular olduka fazladr ve utanmadan byle sahtece yaamaya alyorsunuz. Dnyay dolamak istiyorsunuz, lkede dolayorsunuz. Ben on sekiz yldr bu mevziden bam bile kaldrmadm, bu mevzi dna adm atmaya cesaret bile edemiyorum. Siz dnyay dolamsnz, hala Ben daha baka yerler grmek istiyorum diyorsunuz. On sekiz yldr yalnz bir mevzide byk aba harcamama ramen, sizin byle yaama yrynzn milyonda bir admn atmaya bile cesaret edemiyorum. Dmana vurmak bir yana bizi vurmay hedefliyor, kendi savammz kemiriyor, her gn uradan buradan bizi zorluyorsunuz. Aslnda siz bu can sizin sanyorsunuz. Elinizde silah dman vuruyor ve biraz da zgrletiinizi sanyorsunuz. Bu doru deildir. Bunu da size anlatyorum, ama anlamaya hi yanamyorsunuz. Tamam, can sizindir, silah da sizin olsun, fakat bu sava sizin sandnz gibi deildir. PKK Gerillas deolojiktir, Politiktir ve rgtseldir likiler sorununda baz eyleri belirtmek durumu biraz daha karikatrize eder veya biraz daha arpc izah edebilir. rnein bu nl Zekinin iliki tarz bir haininkinden daha tehlikelidir. En aalk konumlardan daha kt kulland erkekler ve kzlar var. Buna kar tavr gelitirdiimizde dehete dt ve kat. Karmzda bir ku gibi titriyordu. Ben insann zerine tehditle gitmem; benim tarzmda anlama derinlii her zaman esastr. Anlatm ileriyle bu kiinin ne durumda olduunu hissettim ve tpk dmana yaptm gibi bylece onu da kerttim. Ama unutmayn ki, Zeki ve onun gibiler sizi bir dknden daha kt kullanmlar, kadn katletmiler. Biz Zilandan yanayz, bizim tarzmzda Zilan yan ar basar. Ama onun tarzna gre, rnein genelevdeki kadnn bir odas vardr, bir erkei kabul ederse parasn alr, kendine gre rahat bir dzeni de vardr. Peki, bu ingene bir kza buna benzer bir

54

dzen veriyor mu? Ne bir oda, ne de bir kuru para verir, hatta onu katleder. Bu korkun bir eydir. Akll bir kz kp da neden bunu zemedi? Aslnda iinde hibir ey yoktu; ne sava, ne zgrlk, ne gzellik, ne tutku, ne arzu vard. Adam gericiliin byk gc ve feodal bir kiilikti. Dmann piletirdii kiiliine, kurnazlna, korkunluuna bir de PKKyi kullanma tarzn eklemiti. Erkei de kullanm, birounu kuruna dizmiti. Bu korkun bir tarzdr, ama siz bunun farknda bile deilsiniz. Tm bunlar anlatsam kendinizden kaarsnz, bunun iin fazla anlatmak istemiyorum. nk dayanma gcnz yoktur. zgrlk, rgtllk ve militanlk basit bir olay deildir. PKKnin btn ilkelerini, rgt gcn, ideolojisini ve nderlik gcn doru anlarsanz, ite bunlarn hepsi bir gerek olur. Zilan bunu anlad iin o sivrilmeyi yaad. Onun direnii TCden daha fazla ie ynelikti. Dikkatli bir gzlemci olarak o mektuplar okunursa, direnmenin yzde onunun emperyalizme ve TCye, yzde doksannn da iteki bu gericilie; gerici, eylemsiz, ideolojisiz, rgtsz ve politikasz yaama kar olduu grlr. Bu ok nettir. Tabii sizin anlama ve duyma yeteneiniz olmad iin bunu zemezsiniz. Sorun udur: inizden zgrlk savalar kacak m? Ben buna inanmyorum. nk iinizden hrsl denen ve ta gediine koyan bir kii kmyor. Yanllara kar hibirinizde ses yoktur. Sen yalan konuuyor, urada dman gelitiriyor, urada talar oynatyor, sistemi bozuyorsun, dur! diyemiyorsunuz. Ykselen seslerin hepsi bozma temelindedir. Oysa devrimcilik her eyden nce z savunmadr. Devrimcinin yenilii vardr. Devrimci, devrimin her ilkesini uygulayan ve onun gereklerine gre yaayan, eylemi ve byk inadyla gericilii krmasn bilen, Mazlumlar, Kemaller, Hayriler, Agitler ilkesini, duruunu ve pratiini srarla birletiren ve ondan vazgemeyen kiiliktir. Aslnda siz bunlara da ihanet ediyor ve bunlar anlamaya hi yanamyorsunuz. Bunlarn ok szn etseniz de, aslnda hepinizde bunlardan bir uzaklama var. Son dnemlerde bu ok yaygn grlyor. Zekinin taktiklerine kouyorsunuz. rnein sizde Zekinin Yaam hakknz var, yaayn anlay hakimdir. Hileyi ok iyi gryorum. rnein en tehlikeli bireylerden birisi, ucuzca yaklaarak dmanla balants olmayan ocuklar ve kadnlar vuruyor. En ucuzundan bir yaam dayatlyor; kza Sen bu komutanla yaa, komutana ise Ryalarnda gremediin bu kz al ve yaa deniliyor. Ve bu, iinizdeki ilgiyi hemen ayaklandryor. lke ve devrimci pratik bu hususta ihanete urad, ama siz bunun farknda bile deilsiniz. Daha sonra adam hepinizi hastalkl olarak zerime att. TCnin grup grup gelirler demesi bundan dolaydr. TCnin yasalar kukulu olduu iin ve benim de aldm tedbirler nedeniyle bu byle olmaz. Benim taktiklerim bundan sonra biraz daha ar ve etkili olacaktr. Byle ucuzca bir lme yollamaktansa veya devrimcilik ad altnda byle ucuz sallandrmaktansa, sizleri feshettirmek durumu temizleyebilir. Bu daha iyi bir zm olabilir. Devrimci olamadnz noktada sizi feshettirmek kendime gre bir zm olabilir. Bu konuda are bulmam gerekir. Ben kesinlikle bo yaamak istemiyorum. Sizler TCnin ve Zekinin zerine hesap yapt moloz ynlar gibisiniz. Sonuta bunu byle ortaya karmak, bizim kendi kendimizi ok yormamz anlamlandrabilir. nderliin rapor sisteminde benim raporum byle geliiyor. PKKde baz deerli insanlar vardr. Zaten bu anlamda PKKyi inkar etmiyorum. PKKde kelimesi kelimesine benden daha fazla bal olanlar vardr ve zaten ben de onlar iin yayorum. Onlar vardr ve onlar gibi yaamak nemlidir. Acaba imdi kendinize doru gelebilir misiniz? Acaba Benim yerim, benim komutam deil de, Benim yeminlerim, benim szlerim var diyebilir misiniz? Partiyi ve orduyu da saymayabilir, hatta ekya diyebilirsiniz -geri ekyaya benzer bir yanmz da yoktur-; ama herhangi biri, bir eyler yapmak isteyen biri gibi bizi anlayp yrmek ister misiniz? Benim rgtleyerek yaamak durumunda olduum kesindir. Benim her eyim, ama oluturup rgtle ileri yrtmektir. Bunu anlamak zorla veya parayla olmaz. Yaptklarm tevikler ve hediyelerle olmaz; hele o sizin kendinize yaktrdnz yaamla hi olmaz. Benim durumum budur. Zorlanmamanz ve kt durumlara dmemeniz iin anlama abasn derinletirin. Daha on yandaki ocua gre ana ok gldr; hele benim anam gibi ok kavgal, ok inat ve erkee bile boyun ememi birisi sz konusu olduunda bu ok anlamldr. Anam Kimse seninle uraamaz, ba edemez diyordu. Tabii kt anlamda deil, ama onu atlatrdm. Benim o zaman da yaptm byk iler vard. Sonum onun dedii gibiydi, kimse beni halledemedi. TCnin btn memurlar da bu sz sylemilerdi. Beni zemediler, anlayamadlar ve beni kendilerine gre yapamadlar. Oysa siz sanki bebei kandrmak ister gibi beni kandrmaya alyorsunuz. Benim gereim farkldr. Dman hibir zaman benimle anlamaya yanamad. Siz ise tp tp onlara koacanz sanyorsunuz. Bunu size kim alad? Aslnda ben bu gerei zmek istiyorum. Sizin temsil ettiiniz ey, herhalde btn dnyann tortusudur veya bireyciliin en ieriksizi ve en iren noktaya gelip dayanmasdr. Sizde en ok gzken bireycilikmi, btn bu tartmalarnz onu gstermi, hepiniz mthi bireyciymisiniz. Bu bireycilikle kapitalist anlamda belki elinize bir eyler geirirsiniz. Peki, imdi bu bireycilikle elinize ne geirdiniz? Sizin bireyciliinizde g yoktur, kr yoktur, kapital yoktur; bu olsa olsa gszln, bozgunculuun, ihanetin ve kan bireycilii olabilir. imdi siz evinizde, babanzn ve kocanzn yannda bulamadnz rahatl benim yanmda bulmaya alyorsunuz. Bu ok elikilidir. Kim size bunu sylyor? yle sanyorum ki, Krt kiiliinin bitiiyle herkes alm ban gelmi. PKK iflas edenlerin younlat veya kendini bir ey sananlarn topland bir rgt olmu. inde toplumda i bulamam ve diki tutturamam kiilikler olduu kadar, ok drst, melek gibi tipler, mlayimler ve mazlumlar da var. Tabii bu ok tuhaftr, bu kark bir bileim ve ilgin bir gelimedir. Konferans, karar diyorsunuz. Ama ciddiyete ne kadar geleceksiniz? Aslnda ok deiik bir eyler yapmak istiyorum, ama doru bir eye gelme gcnz yoktur. Suyun tesine geecek veya bir grev alanna gideceksiniz, ama baaramayacaksnz. Salam bir yrynz yoktur; ancak nasl vurulduunuzu, sizinle nasl oynadklarn ve nasl aladnz gsterebilirsiniz. Frsat bulduunuz zaman da kendinizi yayorsunuz. Devrimcilik ii, korkun bir younlama ve inanlmaz bir artistlik iidir. Siz bunlarn hepsini bir tarafa itiyorsunuz. Hele bu dadakiler -zaman zaman zellikle onlarn pratii zerine dnyorum- nce ilkelerden ve devrimci pratiin tm esaslarndan boanmlar ve zgrlk ad altnda ilkel gdlerini ayaklandrmlar. Kendileri dnda her eyi ayaklar altnda ineyerek, o vahi dncelerini ve en geri gdlerini egemen klmak iin korkun bir ikiyzllk ve kurnazlk gelitirmiler. Onun ucuna bir iki sahte eylem takmlar ve rgt bunun iin bastrmlar. in iinde alama, szlama, entrikaclk, bozgunculuk, ksacas her ey var. Ama lkeye gre bir pratik byle olur diyen tek bir kii yoktur. Biten Krdn, daha dorusu dmann vahi gibi brakt Krdn rlplak bir biimde kendini bana dayatmas sz konusudur. Zeki gibi, Ben bir ey yapamam, ancak alar ve ucuz yaarm, frsat bulduka unu yaparm diyorsunuz. Zaten yaptnz hep budur. Avrupadakiler de yledir; Avrupa burann deiik bir biimidir.

55

Ben saken bu durumlar erteleyin. nk bunlarn bana yutturulmas ok zordur ve benim durumum da buna msait deildir. Btn yaam planlarnz, hatta sava planlarnz benden sonraya erteleyin. Ben varolduka nefes nefese bir duruu sergileyeceim. Kendinizi konuturamazsnz, nk buna gcnz yoktur. Zaten benim de tedbirlerim var. Ben bir eyleri ineyle delip karmak tarznda alan birisiyim. Elimden nasl kurtulacaksnz? Bu tutum sahipleri elimden kurtulacak m? Hatta TCnin bile u anda ne kadar sktn gryorsunuz. Siz, Biz babann iyi ocuuyuz, sen babasn, baba da ocuklarn ok sever veya sen Allahsn, Allah da kullarna merhamet eder diyeceksiniz. Hayr, ben bunlarn hepsini ineyen adamm. Btn babalarla, reislerle, karlarla, kocalarla hesaplap hepsini ayamn altnda inemi adamm. Nereye sacaksnz? Gerek budur. Szm ona adna hareket ettiiniz nderlik, sorumlu olan kii, yani ben mi size yanma gelin diye mektup yazdm? Ben sadece arm ilan ettim. Siz bota kaldnz iin veya arya gre yanmza geldiniz. Ben kimseyi zorla buraya getirmedim. Kendinizi benden bile daha iyi eiteceksiniz. nk ben renme iini tamamladm, bu i benim iin zmlenmitir. Bunun baka yolu yoktur. Benden daha fazla rgt izgisinde kalacaksnz. Yok, kullanacanz ve aldatacanz sylyorsanz, o da mmkn deildir. O zaman Zekinin yapt gibi ben de kaarm diyorsanz, birbirimizle hesaplaalm. TC bu sabah zmleme yapt ve birka isim daha syledi. Hepinizi iyi zmlyor ve sizi sraya koymutur: Filan kii falan tarihte gelir, falan kii de filan tarihte diyor. Bu sadece kendi plandr, yle olur demiyorum, ama gafletinizi biraz size izah etmek iin belirtiyorum. Dmannzn sizin hakknzdaki planlar bunlardr, sizler bu planlarn hepsinin iindesiniz. Dman planlarnn farknda deilseniz, sizin militanlnz nerede kald? Bunun iin sizi kar veya koca yerine koyamam. Dmann bir piyonu olann kzl veya erkeklii mi olur? Dmann piyonu veya klesi olan biri sevme ve sevilme hakkn kazanamaz. Kazanan ajan gibi olur, nitekim oldu da. Benim yaam kurallarm inetemezsiniz. Biz sevmek istiyorduk; karmz, kocamz, kzmz, erkeimiz olsun diyorsunuz. Ben bunlar inedim. Gerek byledir. Beni aratrn ve renin. renin ve buna gre mcadele edin. Ya karar verdik, ya da Bu adamn yanndan kaacaz deyin. Ama bunu tehlikeli bir biimde yapmayn. ler ciddidir. Hepinizi halleden nl komutan byle olursa, bu komutann sradan askerleri nasl olur? Biz yle deiliz diyeceksiniz; yle deilseniz kendinizi kantlayn. Yiitlik lafla, alamakla veya lmekle olmaz. Biz yaamn birka imkann gzel ve onurlu bir biimde nnze koymak istiyoruz. Her ey bunun iindir. Ama bizden dmann istedii gibi bir yaama hakk istenemez. Dman dmandr. Dman hala admz bile kabul etmiyor, bize bir para toprak vermiyor, dnyada btn halklarn hak olarak kazandklarnn hibirini bizim iin kelime dzeyinde bile sylemek istemiyor. Durum budur. Bu, gerekliin kendisidir. Bunu yrtp delmeden ki, bu yle lafla da olmaz-, partiyi vurup ondan sonra Dman vuruyorum diyorsunuz. Partinin ilkesini ve rgtn ineyip ordusunu bozuyor; ondan sonra da Ben savayorum, ben yaamak istiyorum; bu iler zormu, nderlik gereinin byle olduunu bilmiyordum diyorsunuz. Ben ne yapaym, savan gerei byledir. Yiitlik kolay deil, ben bile kendimi tam yiit yerine koymuyorum, ama iddia hareketini gelitirmeye alyorum. Bu ok zordur. Ama hala bir imkanm var ve onu deerlendirmeye alyorum. Utanmasanz, drtte nz Biz bu ite yokuz diyeceksiniz. Szde karar konferans gelitiriyor, elli tane karar almak istiyorsunuz. Siz nerede, karar almak nerede? nsan sizin tarznza bakarak, bu kadar karar alacaklarna gre mcadeleye inanyorlar diye dnebilir. Drstsnz de. Ama gerekleri biraz daha belirtirsem, drtte nz belki bu kapdan kar, Ben bu ite yokum der. Bu durumun sulusu siz kendinizsiniz. nk yllar kt inediniz. Ben hibir imkann olmad bu mevzide on sekiz yldr deerler yaratyorum. Ancak hala kendimi iyi baarm birisi yerine koymuyorum. Dnn ki, on sekiz ylda yaptklarm az deildir. Bu mevzide tek bama yalnz bir i deil, tonlarca i yaptm, ama yine de tatmin olmuyorum. Siz ise yllar havaya savurdunuz. Bunun iin gidecek bir yeriniz bile yoktur. Btn bu deerlendirmeler moralinizi bozmak ve size hibir eyin olmadn kantlamak iin yaplmyor. Buna ramen yine de militanla devam edeceiz. Ama size gerei gstereceim. Dmann bel balad bir kiilii ne yapacaksnz? Hem devrimciyim demeniz, hem de dmann size bu kadar bel balamas ktdr. Szde erkeksiniz, savasnz, komutansnz; ama dman size bel balamtr. Bunlar yrtn ve gerein byle olmadn kantlayn. En iyileriniz ucuz lyor. Siz kendinizi buna hazrlam, yllarnz boa savurmusunuz. Hala bana dayanarak kendinizi kandryorsunuz. Hep nl Zeki gibi sahtekrlar kar, hepinizi ucuzca dmana gtrr, ama siz bunun farknda bile olmazsnz. O blgelerde iinizden bir kii kp, Seninle anlatmz gibi yaamaya altm deseydi lr myd? Neden bir kiiniz bile byle konumad? nk hep kendinizi dndnz. Oysa ben burada sizi dndm. Kimin sznn sahibi olduu ortadadr. Hepiniz bencillik, bireycilik yaparken, ben rgtlk yaptm. zellikle drst ve gen arkadalar, bu byklerine, bu sahte komuta tarzlarna aldanmasnlar. Genler de fazla iddial olamyorlar. Ama beni bolca tartrsanz belki anlarsnz. Tabii biz kolay lmnz hi kabul edemeyiz. Zafer imkansz deildir. Ancak u anda sizin yapabildiiniz ey, kolay lmek ve zaferin pek mmkn olmadn kantlamaktr. Bu sizin greviniz bu deildir, dman iidir. Acaba bundan sonra biraz dnebilecek misiniz? Acaba bundan sonra bu nnz doru deerlendirecek misiniz? zgrlk gibi, kurtulu gibi deerlere gerekten inanyor musunuz? Ulusal ve snfsal olarak farkl baz ilkeleriniz var m? Acaba ona gre yaayabilecek misiniz? Bu konuda drst ve tutarl msnz? Baz arkadalarn ufak dnyalarn balarna ykmamz hesaplarna gelmiyor ve moralleri ok bozuluyor. Bu dnya onlara gre deilse ben ne yapaym? Bu dnyay bize gre klmayan dmandr. Dman bu dnyay sizin iin yaanlmaz duruma getiriyor. Bunun karsnda sadece ocuka alyorsunuz. On yamdayken ben de alyordum. O zaman belki bunun bir anlam vard. On yamdayken fazla bir ey istemiyordum. Benim istediim on kuru para bile deildi, yalnzca scak bir ekmek parasyd, aileden bundan baka bir ey istememitim. imdi size ok ey verdik, hatta elinize her tr silah da verdik; ama hala ne istediinizi bilmiyorsunuz. lleri mthi andrmsnz. Hibir eyden tatmin olmuyor, yemesini de bilmiyorsunuz. Bu bir hastalktr. Dnya hibir zaman ara snflara, kk burjuvalara gre deildir. Dnya her zaman ya hakim bir snfn istemlerine gredir, ya da ona kar savaanlarn istedii gibidir. Bu ikisi arasnda bocalayanlara gre bir dnya olmaz. Sizin durumunuz tipik orta yolcu veya ara snf kiiliinin daha da aras -marjinali oluyor. Bunda yle ivilenmi durmusunuz. Ancak dnya size gre olmaz. Gerekten ok ac bir felsefeniz var. Bunu yrtmann iki yolu bulunuyor: Ya kendini dmana gre drt drtlk ayarlayanlar gibi, ya da benim gibi olursunuz. Bunu baka aresi yoktur. Btn sorun bu ara yeri nasl brakacanzdr. Bu ara yer, Krt yeridir; ara yer zavall, isiz gsz veya her eye raz edilmi bir kiinin yeridir. Bu yer retmiyor, burada bir ey gelitirilmeyecektir.

56

Korkun orta snf kiilikleri ile bouuyorum. Bu ie iki kelimeyle baladm. O hz ve tarz beni buraya kadar getirdi. Gerek budur. Bu konuda hi kimse kendini kandrmasn. Bilinciniz mkemmeldir, fakat pratikle btnletiremiyor, kendinizi ok fazla koyveriyorsunuz. Bilincinizle orantl olarak, Ben yaratc olacam ve grerek ilkelerime gre yaayacam deyip bir ylnz doru verirseniz destan yaratrsnz. Neden ilkeyle pratik arasnda bu kadar kopukluu yaadnza hayret ediyorum. Bunu nasl kabul ettiniz? Yllardr Ben bilemiyorum, ben anlayamyorum diyorsunuz. Yaptklarnzn rgte gre, daa gre, taktie gre, savaa gre olup olmadna bakarsanz anlarsnz. Komutan kimdir? Komutan kiilerin ahsnda grmeyin. te en byk komutan benim. Bundan daha etkili ve yetkili komutan m olunur? Bir iki komutana neden bu kadar boyun emeci yaklayorsunuz diye soruyorum, Houmuza gidiyor diyorsunuz. O halde sizin hounuza giden lmdr; binlerce, on binlerce yersiz ahadet ve zafer imkanlarnn peke ekilmesidir. Size hizmet ediyorum. Ama bu ruhsuz ve keyfi kiiliinizi terk etmezseniz, sizi ok yaramaz ilan ederim. Bu da bir karardr. Bu konuda ayanz denk aln. Fazla areniz yoktur, dmann sizi yaatma durumu da yoktur. Hayali bir zgrlk anlaynz, ordulamadaysa olduka yanllklarla dolu bir yrynz var. bunlar an. Hak nedir? Hak, rgtn ilkelerine gre toplantlar, talimatlar, raporlar, planlar ve taktikler gelitirmektir. ncelikle hakknz bunlar uygulayabilmek ve bunlar bozanlarla uraabilmektir. Siz bu haklarnz kullanmyorsunuz. Grev haktr. Grevini yaptn m kazanr, kazandn m glenirsin. Glendiinde lkeni de, zgrln de kazanrsn, hatta a da kalmazsn. Yeme ime hakk da budur. Ama bunlar grevlerinizi yerine getirmenizle olur. Ben tersine evrilen her eyi dorultmak istiyorum. Baz kemiklemi eler srarla kendi yaramazlklarn gsteriyorlar. Bana gre bu hususlar ya arpc anlyorsunuz ya da anlamaya cesaret edemiyorsunuz. Anlama ile yapma arasnda doru karar vermiyorsunuz. Yoksa anlama ii ok kolaylatrlmtr. Anlamamanzn suu sizdedir. Aslnda ok daha nemli eyler anlatmak istiyordum. Fakat gerekleriniz beni zorluyor. imdi biz dmanmza kar hamle yapacaz. Bu konuda bizde gerileme olmaz. Fakat sizin buna katlmnz bundan sonra boyutlandrmamz gerekir. Siz bu ans ktye kullanacak, Ne de olsa durum iyidir deyip zerine yatacaksnz. Bazlar da srtmzda yaayacaklar. PKKde yaayan biroklarnn durumunda bu net olarak gzkyor. Kamaya dair bir niyetiniz varsa bunu imdi yapn. Kaanlar yakalayabiliriz, ama bunlarn yaam anlay kamaktr. Aklnz banza aln. Bu siyasettir, siyasetin de incelikleri vardr. Byle sava yrtmeyin, nk savan da incelikleri vardr. Ynetim ve komutanlk diyorsunuz, bunun da olmazsa olmaz kabilinden baz artlar vardr. Bunlarn hepsini esas aln ve bu konferanstan kp bu srece katln. Bu konuda zorlama da yoktur. inizde bu ileri yapmak istemeyen varsa, onu bir kenarda, bir ite altrrz; bir retim almasnda yerini bulur, hi olmazsa kap hain olmaz. Byle gz karaca savaa gidip lmeyi kabul edemeyiz. PKK izgisinde Agit tarzn anlamak gerekir. Agit srekli byleydi. Sorun o da deildir, PKKnin byle binlerce savas vardr. PKKnin zaten kendisi byle bir olaydr. PKKnin kendisi ideolojiktir. PKKnin gerillas ideolojik gerilladr. PKKde ideolojiden kopmu gerilla olmaz. PKKnin gerillas batan sona kadar ideolojiktir, politiktir ve rgtseldir. te bu szde komutan Zekiyi grdnz. O adam u anda dmanla alyor. Zeki, ideolojiyi, politikay, rgt kurallarn ve doru militanlk yaamn inkar etti. te bu, dmann gereidir. Bu da size rahat geldi. Savata rahatlk yoktur, rahat oldun mu yenilir ve dmanna alet olursun, bunu bile fark etmezsin. Bazlar bize byle yaptryor diyorsunuz. Siz PKKnin militansnz, ideolojiksiniz, rgtselsiniz, kurallsnz, ilkelisiniz. Kimse size byle yaptramaz, hatta ben bile yaptramam. nk ben de PKK gerillalarndan biriyim, o ordunun bir neferiyim. Bunun stnde kontradan baka kim olabilir? Onlar da dmanmzdr. Sonu bu kadar aktr ve bunun anlalmayacak bir yan da yoktur. Yaamnz ortaya koyuyorsunuz; soua, scaa ve felakete dayanabilirsiniz, fedakarsnz. Bunlar gerek bir PKK militanlna dntreceksiniz. imiz zormu diyorsunuz. Eer iiniz zorsa, nce o sava verin. O sava verin ki, dier savan bir ans olsun. Olmazsa sizi brakrm. Sizin kendinize yaktrdnz savaln sorumlusu ben olamam. nk bu tarz savan sonunda lm var ve lm de beni zorluyor. Ben neden her gn lmnz zerine moralimi bozaym? Ben moralimi hep salam tutmak isteyen bir militanm. Bir kayp vermek bir yana, bir kelime kusuru bile yapmak istemiyorum. nk ben savaym. Sava olanlar bir kelime sylerken bile kusur ilemezler. Oysa sizin yrtlmadk, yanl yaplmadk bir yeriniz kalmyor. Gelin de buna komutanlk yapn! Bu Topraklarda zgr nsana Layk Baharlar Yarattk Size taptaze bir bahar verdik. Bildiiniz gibi bu iler kolay deildir. Milyonlar meydanlarda sizin adnz haykrmyor. Ama benim adm niin haykryor? nk onlar benim onlara ihanet etmediimi, bir de kendilerine iyi bir bahar verdiimi biliyorlar. Sizlere de iyi bir bahar verdik. Ne derseniz deyin, btn bu olumsuzluklarnza ramen, size zgrle yakn bir bahar verdik. Benim verdiim baharlarn hepsi byleydi. Yirmi be baharn hepsi rengarenkti, hepsi umut doluydu, hepsi gerekten bir halka verilebilecek ve bu topaklarda zgr bir insana layk olabilecek baharlard. Oysa arkadalarmz baharlarn en gzel yaanaca Zaroslardan Munzura, oradan Toroslara kadar bana neyi gnderdiler? Bahar ka dndrlm; kaskat kavuran bahar ki, bu bahar deil ktr- yolluyorlar. Sizin kiilikleriniz bahar kiilikleri deil, kaskat k kiiliidir. Biz hepinize bahar kiilii vereceiz ve baharn geldiini mjdeleyeceiz, siz ise k kiiliini dayatacaksnz: Bunun kabul edilebilir bir yan var m? O dalardakilerden biri neden bana bir bahar yollayamyor? nk yiit deiller, nk herkes yiit olamaz. Yiit bir insan ahadete bile gitse, arkasnda bir k deil, bir bahar brakmaldr. Gerek budur. Ben her zaman her gn bahar gnleri olarak getirdim. Ama unutmayn ki, sizin de bylesi grevleriniz var. En gzel baharlarn yaanaca yerleri kara ka dndrmek tek kelimeyle irenliktir ve bunun savunmas yaplamaz. Neden her birinizin gzel bir bahar olmasn? Bu mmkndr. Bunu nleyen nedenleri ortadan kaldrn. Dman buray da ablukaya alyor ve her gn bize saldrmak istiyor. Ama benim de tedbirlerim var. Tedbirlerim yllardr yaptklarmdr; dmann gelip buray ka evirmesi mmkn deildir. Buray ka eviremez, nk ben partiye kar sorumlu biriyim. Bu hepiniz iin geerlidir. Bahar sadece ben getiriyorum; siz ise srekli klar ve kasp kavurmalar getiriyorsunuz. Bahar getirmek gzel bir eydir. Neden bundan korkuyor ve kayorsunuz? Rengarenk olmay brakp neden bir cenaze elbisesi giyiyorsunuz? Smscack olmak yerine, neden kasp kavuruyorsunuz? Bunun size ne faydas var? Zaferli olma yerine, niye en ufack bir kural hatasyla lyorsunuz? Ben bu halimle bile hala bahar stne bahar getirebiliyorum. Siz en gen yatasnz, PKKnin gl silahlarn da size veriyoruz, dilediiniz gibi ve yapabileceiniz kadar yapn diyorum. Kimse size kendini feda et demiyor. zgrlk

57

iin en akllca, en yerinde adm neyse onu atn. En doru, en fazla baarabileceiniz tarz naslsa, onu siz kendiniz bulun. Bu konuda bir dayatma yoktur. Dmann pis lm yerine, gzel yaam iin ne gerekiyorsa onu bile ayarlayn. Benden bu kadar, gerisini siz tamamlayn. Bu bir dayatma deildir; dayatanlar bakalardr, dayatan dmandr. Biz sizi zgrle yaknlatryoruz. Akl dolu, plan ve tedbir dolu olun, ok dnn, ondan sonra adm atn. Bunlar anlalr eylerdir. Dierleri sizi zoraki savatryorsa bunu kabul etmeyin. Sizi zorla savatranlara, nderimiz veya bakomutanmz byle sylyor deyin. Bunlardan korkmayn. Sizi bastryorlarsa ben varm. Biz dmandan korkmuyoruz. Neden iimizdeki rezilden korkalm ki? Siz PKK militanlarsnz. PKK militanlar korkmazlar. PKK militanlar dnyaya nam salmlardr, korkmazlar, anlayldrlar, beceriklidirler. Onu bozan adam ve bozan adamn bozduu kiilikler ortadadr. Ama biz de ortadayz. Sizin yapmanz gereken ey, bizi drste esas almak, sonuna kadar aklna gvenmek, sonuna kadar yenme gcne sahip olmak ve sonuna kadar baarl adm atmaktr. Biz byleyiz, siz de byleyseniz sizinleyim. Eer byle deilseniz, orta yerde deilsiniz, dmanlasnz. Bunun bir rnei ite ortaya kt. Ben hibirinizle yllarca da olsa tek bama almaktan bkmam. Ama gerekler bu kadar plaktr. Bunu nemli derecede anlayabilirsiniz. Partilemeyi, ordulamay, yaam, gzellikleri, tutkular, ak, yani her eyin dorusunu arpc bir biimde ortaya koyduk; bahar da ortaya koyduk. Bununla niye oynayasnz, kendinizi niye cehenneme eviresiniz? PKK savalnda ok ince noktalar var; Mazlumlar ve Agitlerin noktalar var. Bunlarn hepsini birletireceksiniz. Bunu burada dnn ve kararlatrn. Kimse size zorla bir ey dayatmayacaktr. Siz bunlar dayatacaksnz. Bu nl komutanlar neredeyse bulun ve kulaklarn tutup Bu gerei senin gzne sokacam, emir arkadatandr deyin. Onlar beni tanr. Hibiri size kar kamaz. Ama yeter ki drste bal olmay bilin. Eer siz byle iki arada bir derede oynamazsanz, bu dnyada bize kar direnecek adam yoktur. Benimle oynamak imkanszdr. Bu sz benimdir ve ben bu szm uyguladm. Dmann bile beni bu kadar hafif deerlendirmesine siz yol atnz. Oysa ben dman oktan bitirmi, ayarlamtm. PKK iinde sorunlarn nemli nedeni, sizin bu tarza gelmemeniz ve bir trl bizimle yrme gcn gsterememenizdir. Bu da siz mahvetti. Ben bunlar kendim iin deil, sizin bu ackl haliniz iin belirtiyorum. Sonuta ok kt lyorsunuz. nk o lmleriniz doal deildir. Byle lmeyi asla kabul edemeyiz. yle lecekseniz bu savaa girmeyin. Eer girerseniz, bir volkan gibi patlamanz gerektiini gz ard etmeyin. Sizi kim engelliyorsa zerine gidin. Engel sizseniz nce kendinizi dzeltin. Tm bunlarn hepsi PKKnin esaslardr. PKKnin askeri esas da budur. Bu noktay yakaladnz m, Biz tamamz, her yerde ve her zaman en alttan en ste her tr greve hazr olur ve bu grevleri baarrz deyin. PKKyi ve PKK savaln bize baka trl yorumlattramaz ve kararlatramazsnz. PKKnin gerei budur. Eer bununla oynarsanz ok kt duruma dersiniz, yaamnz kaskat kesilir, saygdan ve sevgiden yoksun kalrsnz. nk ben kendi gereimi inetmem. Szm szdr, kararm karardr ve abalarm da mthitir. Sava adna da, ak adna da ne gerekiyorsa sonuna kadar onu yapyorum. Bunu gzel yaptm da ortadadr. Benimle olabilmek, deerleri byle paylamaktan geer. Sonuna kadar bu temelde sizinle olduum kesindir; btn kzlarn olduum kesindir. O zaman neden ingeneye kaacaksnz? Siz delikanllarn zafer kiilii iin ne gerekiyorsa onu verdiimiz de kesindir. Yalana dolana alet olmayn. Bu, PKKnin btn ehitlerinin ve PKK militan olanlarn gereidir. Hatta bu sizin de gereinizdir. Gerekirse sonu alncaya kadar bunu tartn; ama uygulayabilecek ve uygulamada da baary salayabilecek kadar kendinizi kararlatrn. Grev almak ve komutanlk yapmak iin yeterlisiniz. Gerektiinde ki, bizde gerekten sosyalizm egemendiremeiyle en baarl olan kimse, ilerin banda da o olur. Eer tm bunlar doruysa, o zaman bunun da sonu baardr. Bu konferans gereimizi de en azndan karar dzeyinde baarya yakn hale getiriyoruz. Btn tarihimiz konusunda olduu kadar partileme ve ordulama, yine YAJKn yaam tarz, temel taktik sava hususlar konusunda bir kararlla ulatnz. Bir de bu hain kmtr, orta yolculuk kmtr. Onlar ktklar yerde cehenneme gnderecek kadar militan yaklamnz bir antla, bir szle kararlatrn. Tm bunlar nderlik gereinde ok somuttur. Gerisi zgrlk yrydr, zgrlk yrynde zafer yrydr. Bu temelde baz ahadetler de olabilir. Ben de buradan kp dtm, kalbim durdu diyelim; bu, benim yenildiim anlamna gelmez. Herhangi bir yolda gerisini tamamlayabilir. Bu hem kantlanmtr, hem de PKKnin byk cesareti bunu salamtr. Bazlar bununla oynuyor, bazlar bunu grmezlikten geliyor, bazlar da bunun zerine kt hesap yapyor. Onlara da siz zemin oluyorsunuz. Ne onlar ne ksn, ne de siz onlara cesaret verin. Bu biimiyle yrynzn hem yaamda zgrlk yry, hem de savata zafer yry olduu kesindir. Bunu kendinize mal etmek bu dnyada yaplabilecek en deerli eydir. Bu tek anstr ve tek doru yoldur. Bunun dnda bizi uratracak baka bir iiniz olamaz. Kendimizi sahte yaparsak, kimse bize be kuruluk deer vermez. Kald ki, dmanmz da hibir zaman bizi affetmez. Biz, dmanmz yeneriz. Halklarla -bu Trkiye halk olur, dier halklar olur- eit ve zgrlk temelinde bir yaam esas alrz. Bu, PKKnin en temel ilkesidir. Aksi halde sava bir kez daha zafere kadar, zgr yaamn en ahanesini gerekletirinceye kadar yrteceiz. Geri yaama kar oktan sava ilan ettik. PKKnin ehitleri de bunlar emreder. Burada gcmzn az olup olmamas belirleyici deildir. nemli olan onun kararl militanldr. Kant da imdiye kadar ki yryn baarlar ve azmidir. Bu geree smsk sarlrsanz, gerisi baarl gelir, zaferli gelir. 24 Mart 1998

DEOLOJK ZENGNL OLMAYANLARIN PRATK ZENGNL DE OLAMAZ deolojik zenginlii olmayanlarn, pratik zenginlii olamaz. Pratik eylem alanndaki hareketimizin en temel ihtiyalarndan birisi ite bu zenginliktir. deolojik dzeydeki yetersizlik, daralma, baka snflarn ve hatta yabanc gerekliklerin etkisindeki ok kaba ve ok sorun tekil eden bireysel hesaplar, pratik hercmerci daha da artran olduka eklektik dnceler ideolojik bir gelime olarak grlemez; hatta bunlar almay gerektirir. PKK izgisi ideolojiyle balam ve onunla gelimi bir izgidir. Balangcnda belirleyici olan ideolojidir. Pratik ancak bu temelde vcut bulmutur ve ok dikkatli bir biimde ideolojiye bal geliirse sonu verebilir. Dolaysyla eylemle ideoloji arasndaki kopukluk en temel sorunlarmzdan birisi olmaya devam ediyor. Kiilerdeki kuru, yzeysel ve

58

fazla tarz retmeyen gereklik, kesinlikle ideolojinin olmayndan, yetersizliinden veya yanllndan kaynaklanyor. Bunu gidermedike, sizin kadro ve komuta eyleminizin bir anlam ifade etmesi zordur. in daha da olumsuzu, ekmek ve su kadar ihtiya olduu halde, ideolojiden ka neredeyse bir alkanlk haline gelmitir. deolojinin, dnya devrimler biliminin sonularn kendi gereimizle hem de yaratc ve baarl bir biimde kaynatramazsak, bu ite baarya gitmek olanakszdr. Fakat snf zemini zlm, hatta snf olmaktan km, nemli oranda erimi, iddiasn yitirmi ve dman yaamaya olaanst yatkn hale getirilmi, direnme kabiliyeti olmayan, olsa da kaba bir isyanclktan teye gitmeyen bu kiiliin kendisini ideolojik olarak toparlamas da ok zordur. Zor olduu iin de saflarmzdaki btn abalarmz belki de dman faaliyetlerinden daha fazla zorlamaktadr. Toplumun geri dzeyini olduu gibi parti iine yanstma, toplumsal yenilmilii ve gten dml, zellikle rgtlenmeden kaan gereklii parti iinde, hem de partinin imkanlaryla partiye dayatma neredeyse vazgeilmez bir alkanlnz haline gelmitir. Siz buna baylyorsunuz veya bu tarznza sevdalanyorsunuz. Aka belirtebilirim ki, bu objektif olarak dman en tehlikeli bir biimde parti ortamna dayatmaktr. imdi karmzda bu tehlike var. Snfsal ve sosyal gerekliinizin inatl gz nne getirildiinde, bir de yllardr parti iinde sanki bir hak ve faziletmi, hatta nemli bir zelliinizmi gibi adeta bununla yaadnz ve baardnz sanmanz tehlikeyi daha da bytyor. Sorumsuzluk dzeyi ok gelimitir, pratikte baarl olma kaygs yoktur; hemen her olumsuzlua zemin olsa da kaygs yoktur. Grevleri kesintisiz baarma gereini duyma hi yoktur. Esasta duygu dzeyinde bile izgiden sorumluluk duyma yoktur. Frsat deerlendirerek eskiden toplum iinde yapt ucuz sivrilmeyi ve hrszl bu sefer parti iinde yapma gibi bir dnme uratmlar ve bir de bunu hak biliyorlar. imdi bu ok tehlikeli bir toplumsal yanstl oluyor. Bu kiiliinizi ok rahatlkla partiye dayatmanz, belki de alkanlklar nedeniyle hounuza gidebilir. Ama bu en byk ktlktr, en byk oportnizmden ve hizipilikten de teye ilgin bir geriliktir. Kendinizi skmyor, ideolojikletirmiyor, izgiletirmiyor, tabii rgtletirmiyor ve bylece en kolayn bulmu oluyorsunuz. Gerekten devrimcilie niyetiniz varsa, parti ii ortam ve bu ortam iindeki rolnz bilince karmanz ve alkanlklarnz amanz gerekiyor. Bu dayatmalarnzla bu iler olmaz. Toplumda yenilmi kiiliiniz, parti iinde daha tehlikeli oluyor. Bu kiiliiniz yalnz yenilgiye ve kayplara da deil, tm emekleri boa karmaya gtryor. Politikadan habersizliiniz, hele hele baar tarzndan tmyle yoksun olmanz felaketi daha da bytyor. Bu anlamda geri kiiliiniz, aslnda kontra kiilii diyoruz, ama bilinlilik anlamnda onu da ayor. Daha dorusu bilinli kontra, hatta hizip gzlemlenebilir, ona kar tedbir de alnabilir, ama sizin bu tarznzn kaypakl, siliklii, iddiaszl, her eye yatknl sorunlarn grlmesini ve dolaysyla hakknda tedbir alnmasn ok zorlatryor. Dolaysyla tam bir baa bela olma durumu sz konusu. "Ben byleyim, benden bu kadar, iinize gelirse olur" diyorsunuz. Bildiiniz her eyde bylesiniz; rnein en rahat baar imkan varken ona kar keyfisiniz veya ok byk bir tehlike varken bile ona kar da keyfi davranyorsunuz. Oysaki biraz sorumluluk duysanz byk kazanacaksnz; biraz dikkat etseniz, imhay nleyeceksiniz. Bu konularda hi oral olmuyorsunuz. te gereiniz budur: "Ben iyi niyetliydim, ie elimi uzatmadm, ama sorun deilim. Kazanabilirdim, ama gerek grmedim. Tehlikeyi grdm, ama iyi niyetimden dolay benim grevim deil dedim ve altndan ktm" diyorsunuz. Politikada bunun kadar tehlikeli, hele askeri alanda, sava alannda bundan daha tahripkar bir yaklam yoktur. Ama sizde egemen olan anlay budur. nsan sizden rkyor. Bu tarzla brakn izgi komutanln yapmay, bilinli bir dmandan daha fazla zarar verirsiniz. Bilinli bir kartrcnn bu kadar zarar vereceini sanmyorum. Ksacas bu kiiliiniz ok tehlikeli, ne yapp edip bu kiiliinizi amanz gerekir. Politikada hi kimse bu kiiliinizi kabul etmez. Zaten bu kiilikle politika da, askerlik de yrtlemez. Bu ciddi bir hal almtr ve herkesin dikkatini ekiyor. Halkn da dikkatini ekiyor ve bunun kadro dzeyinde PKK'lilik olmadn herkes sylyor ve herkes gerek PKK'yi aryor. Bunu hemen hepiniz de iyi biliyorsunuz. Herkesin arad PKK'yi, siz byle en tersinden "PKK benim" diye dayatyorsunuz ve bu, byk kargaaya yol ayor. Eskiden bu yaklamlarnz grnmezdi, ama imdi aa kyor ve hareket byd iin tahamml snrlarn zorluyor. Hi kimse sizi bu halinizle benimsemek zorunda deildir. Halk ciddi nder istiyor. Uluslararas gler ciddi, kusursuz nder istiyorlar. Tabii herkes kendini yetitirmi, nderlik olay da yle, nderlik de kendini yetitirmi. Size ise, yllardr adeta bu bebeklikte aklp kalmsnz, ki ben bunu defalarca iledim. Bazlar bunu tam bir tarz haline getirmiler. Bunlarn iinde krk yandakiler de, yeni yetmeler de var; gel de onlarn yaratt sorunlarn altndan kurtul. Byle ucuz politika yapmak hounuza gidebilir, sizi tatmin edebilir, hatta size ryalarnzda bile grmediiniz kadar baarl da gelebilir. Bunlarn hepsi mmkn. Ama hareketimizin nndeki mevcut grevlerle, onun sorumluluk dzeyi ve ondan nemli beklentilerle karlatrdmzda siz tam bir tezatsnz. Bu rneklerin bir ou parti tarihinde de grld; en ciddi ba bozukluk, yenilgi, tasfiye ve savrulma zeminini ak tutuyor ve o zemini srekli gelitiriyorsunuz. Bu hi umurunuzda da deil; "ben iyi niyetliyim, aslnda ok alyorum" diyorsunuz, savunma tarznz bu kadar. Ama bu izgi iin yeterli mi, izgiye cevap veriyor mu? Bu soruyu kendinize hi sormuyorsunuz. "Hep bakalar bozuyor, ben ne yapaym, bunlar beni ilgilendirmez" diyorsunuz, ama bize gerekli olan da izgide yeterliliktir, izgiyi ite ve dta gelitirme gcdr. Peki buna neden ulaamyorsunuz? Buna ulaamamanz ideolojik gerilikle ilgili bir olaydr. deolojiden bu kadar kaan, izgiye cevap olamaz. Bu kadar dar, kuru, yzeysel ve ou da kayba yol aan bir pratiklerin bir ou cinayet derecesinde sorgulanmas gereken pratiklerdir. Katil pratii ideolojik gerilikle birleti mi, ite ok ucube olan bu durumunuz ortaya kyor. Bizim nderlik tarzmzn olmamas halinde bu dayatmay srdrmeniz nelere yol aar? ok iyi biliyorsunuz ki, yirmi drt saat iinde paralanmaya, giderek dalmaya ve bir ounun u veya bu gcn etkisine girmesiyle her eyin kaybna yol aar. Hayret ettiim nokta, rgt kayglarnzn neden bu kadar zayf olduudur. Baarmaya ihtiyac olan, ciddi rgt kaygs tar. Ciddi rgt kaygnz varsa; yemez, imez, uyumaz, banz iki elinizin arasna alr ve sabaha kadar bir zm peinde koarsnz. Sorumlu kadro byledir. Fakat imdiki kadro, hangi yetkiyle kimin yerine gz dikeceinin, kimi bastracann, kimi uzlatracann hesabnda. Bazlar da u anda kontray aan bir biimde kendini dayatma halinde ve ii gc datmadr. Bu, aslnda o anda en kt bir ekilde cezalandrlmas gereken duru tarzdr, ama siyasi nedenlerden dolay bunu yapmyoruz. Bilmeniz gereken en temel husus budur. Yarglamay parti yapar, dman yapar, yaamn kendisi yapar, ama yapar. Politikann byk sorumluluunu duymazsanz, su konumunu tekil eden bu durumunuzu aamazsnz ve kesinlikle banza bir felaket gelir. Hayret ettiimiz dier bir nokta da, bu ac hkme ramen neden bu kadar rahat olduunuz ve bildiinizi okumaya devam ettiinizdir. Yaamaya saygszlnz bu kadar gelimise o zaman batan kaybetmisiniz demektir. Derin yanlglarnz da olsa, varsa

59

bir gcnz nce onu an. Partiye yeniden bir katlm gelitirin ve hi olmazsa kendinizi eitin. Bahaneci, savsaklamac Krt ban alm, neredeyse her yere byle kendini dayatyor. En st dzeyden tutalm savasna kadar, szm ona grev alanlarna da gz dikiyor, ama bunun gereklerini hi de yerine getirmiyor. Ben de bir beklenti iindeyim, ama benim beklentilerim byktr. Ayrca bunlar iin almam da ok byktr. Fakat siz veya byle bir durumda olanlar, sadece rgtn zayf ann bekliyorlar; objektif olarak bu zayf anla birlikte, rgtn can alc yerine darbe indirmenin beklentisi iindeler. Btn bunlar kastl yapsalar belki daha iyidir. nsan o zaman bunlar takip edebilir, ama hepsi yaptklarn iyi niyet adna yapyor. Hepsi de bunu, "ben haklym, ben yllarn savasym" ad altnda yapt, ama olmuyor. Siz yllarn savassnz, halkmz da yllarn en eski halkdr, ama bu halk u anda tarih dndadr. Siz emekisiniz, ama emeiniz parti kart bir durumda. Parti davasn bu kadar hafife almanz ok byk bir tehlike arz ediyor. Btn srarlara, imkanlara ramen parti davasnda ilerlememeniz, aresizlie dmeniz kendi anzdan en byk olumsuzluktur. Biraz TC ile kyaslarsak; nasl ki TC'de "toplum kirlendi, politika kirlendi, btn kurumlar kirlendi" deniliyorsa, PKK iinde de byle bir kirlenme var. zellikle kadrodaki ve kadronun grev anlayndaki kirlenme, TC'nin etelerinkinden daha az deildir. Bunu kesinlikle bilince karmanz gerekir. Nasl ki TC, kendini etelerinden arndrmaya alyorsa, biz de kendimizi etelerden arndracaz. TC'nin etelerinin yle bir sylemi vardr; "vatan uruna biz her eyi yaptk ve her ey vatan iindi", sizin durumunuz da aynen buna benzemiyor mu? Siz de "her ey PKK iindi" diyorsunuz, ama bunu, PKK'nin izgisini, PKK'nin gerek kurallarn ve yasalarn alt-st ederek yapyorsunuz. Byle bir PKK'lilik kabul edilemez. Bizdeki eteleme belki TC'ninkini de ayor. Ama farknz u; onlar vurgun vuruyorlar, sizin yle bir durumunuz da yok. Belki yoksulsunuz ve zaten bu ynyle daha da tehlikelisiniz. nk bu sizi iyi niyetle, "ben ne yaptm, hep yllarm verdim" biiminde kendini savunmaya gtryor. Ancak yaptnz eteciliktir, yani kurala ve izgiye gelmeyen bir durumdur. Toplumsal gereklik de zaten bunu srekli besliyor. deolojik boyutu, hayalleri, iddialar, rgtlenmeyi gelitirememenin objektif zemini zerinde ete kiilii ortaya kar. Bunun z, kendini bir ka ahbap-avula snrlamaktr. rnein tabur komutandr veya bir alan ynetimidir, -drt ahbap avuu vardr, ancak rgtn izgisi ve ileyi esaslar orada yoktur. te etecilik buradadr. Yani objektif realitesi onu aamyor, gc ancak bu kadardr. Bizim toplumumuz zaten toptan eteciliin zeminidir. Herkes bir yerde etedir. Bu durum partiye yansm ve u anda partiyi en ok bu tehdit ediyor. Burada kast aramyoruz. Burada izgi kiilii, onun ideolojik derinlii ve pratik iradesi ok zayftr diyoruz. Bu temelde gelien, kk grupuluk kiiliidir. Bu kiilikler toplumda kaybetmi, hibir eyleri yok, bir de gelip partiye byle kapaklanmlar. Sizin bu tip particiliinizi kabul edemem. Nasl oldu da dalarda -Avrupa da dahil- PKK'nin iine byle doldular diye dnyorum. Bunu kabul etmiyoruz. Ben de dar bir kyl kiiliinden geldim, ama kendimi halen ideolojik dzeyde yetkinletirmeye alyorum. Gzlerim beni ok zorlamasna ramen halen kendimi eitmeye alyorum. Gzleri salam, ama yaamdan hibir ey anlamyor, halen doru bir anlaya ulama ihtiyac duymuyorlar. Ben sizi ne yapaym? "Ben hamalm, kendimi satarm" diyorsanz, hamallnz gidin baka yerde satn. te bu, paral askerliin daha geri bir biimidir. Paral askerlik iyi bir eydir; para verirsin, o da ok iyi savar. Burada sadece karn tokluuna para askerlii yapyor ve ok ilgisiz bir durumda. nk kurala gelmiyor. Keke parayla iyi askerlik yapabilseniz. nsan size biraz cret verse, ama drt drtlk Afrikal paral askerler gibi savasanz. rnein, bir taburu byle paral askerler olarak altrabiliriz. Bunu da yapp yapmayacanz konusunda insan korkuyor. nk dman daha ok para verecek ve dolaysyla aresizlikten dolay oraya kaacaksnz. Ksacas karn tokluuna dayal doal bir askerlik ve devrimcilik sz konusu. Sizi zel yntemlerle idare ediyoruz. Bir taraftan inanc, morali vererek, dier taraftan rgtsel tedbirleri gelitirerek, beyninizin yetmeyecei, zorlayamayaca bir biimde ayarlamalarla sizi zor bela srklyoruz. Durum bu. Bazlar bunu yrtarak ihanete gidiyor, bazlar kontralayor, bazlar bela oluyor, bazlar biraz feodal namus anlay nedeniyle kalyor, ama ciddi anlamda partileerek sreci amada u andaki grnm zayf. imdi bu tespit var. Bu tespite gre kendi ihtiyalarnz ideolojide ve pratiin dzeltilmesinde iyi grerek gidermeniz gerekiyor. Yarn rgt ilerlediinde, mcadeleyi biraz daha ilerlettiimizde bu kiilikler zerinize geldi mi onlar etkisiz hale getirin. rnein bazlarn bugn m byle yapaym, yarn m diye gn sayyorum. Oysa onlar kendilerini nder sanyorlar. Sadece baz hesaplar nedeniyle bunlar parti iinden atmyorum. Ama bunlar halen nderliin sevgili bir yolda gibi kendilerine bakyor, iimizde yer alyor ve "yerim dar, daha geni yer istiyorum" diyorlar. Bunlar lgn ve sbjektif niyetleriyle kendilerini her an aldatan adamlar. Dolaysyla partilemeyi mutlaka uygulamanz gerekiyor. Buna gcnz yoksa, sempatizanlkta kaln, gcnz varsa etkili bir kadro haline gelin. Dikkat edilirse hibirinizde etkili bir kadro grnm yok. Etkili bir kadro havasyla eitime yaklamyorsunuz. En tarihi konular size anlatana kadar adeta kendimi paraladm. Ben halen bunun etkisi altndaym. Sizse hi anlamak bile istemediniz, kendi kck grupuluunuzu, ahbap-avuluunuzu srdrdnz. Kavga edi tarznz ok kt ve fesata. Bu adi kavgacl parti iinde hortlatmamaya alyorum, ama buna kar tepkimizi ve fkemizi gryorsunuz. Biz bunu gidermek iin rgt zeminini daha da derinletiriyor ve geniletiyoruz. Yeni kadrolar gelitirmeye alyor ve bylece bu tehlikeyi sre ierisinde ama yollarn seiyoruz. Sorunlar bire bir kar karya deil de, bir sre temelinde halletmeye alyoruz. ster anlayn, ister anlamayn, ama kavga byle. Bu kavga bizim tarafmzdan byle grlyor ve byle yrtlyor. Aka belirtebilirim ki, kendi tarznzla sizi yirmi drt saat kendi haline braksak ve gerekten ajanlk bile yapmak isteseniz, toplumda bile sizi besleyeceklerini sanmyorum. Hayal deryasnda kendinizi aldatyorsunuz. Devrimde baar kaydedemeyip ajanla soyunsanz bile hibir eyi, hatta cannz bile kurtaramazsnz. Bu gerei de grmemekte inat ediyorsunuz. Zaten o noktada en byk silahnz cehalettir. Hz. Muhammet'in Ebu Cehil iin syledii szler, deerlendirmeler var. Ebu Cehillik bizde de oktur. Gncellemi Ebu Cehiller var. yi niyetinize sayg duymakla birlikte, yetmeyen ve hatta sizi ktye bile gtren ynlerden syrln. Varsa gcnz, iddianz, bunu partilemeye bu erevede dkn. nsan szyle ereflidir, szn sahibi olduunda deerlidir. Bu kadar szne ters den kiilik, namertten de teye bir kiiliktir, siliktir ve sznn sahibi deildir. Sznn sahibi olmayan kiilie bir ey verilir mi, hele devrim deerleri emanet edilir mi? Partilemeyi drste ve daha ak tartarak salayacaksnz. Yeterince ideolojik, yeterince doru bir pratik btnlemeye ulaacaksnz. Bu olmazsa izgi suu ilersiniz ve bu da en byk sutur. Bu temelde u veya bu biimde tasfiye olup gidersiniz. Tehlike aslnda ciddidir. rgt iinde insanlara dayak atlmaz, siyasi mcadelelerin dili deiiktir. PKK olaynda bu ok daha zgndr. PKK iinde mcadele yrtmem ok farkl olmak zorunda. nk Krt gereinde bu fark yaratamazsan, deil bir rgt ynetmek, iki kiiyi bile bir araya getirmek zordur. lk defa gerekletirilen bir rgt tarz olduu ve ilk defa bu kadar

60

kalabalk bir rgt yaratmay baardmz iin bunun i mcadelesi, i ynetimi de benim tarafmdan ok zgn, ok farkl, hatta ok ustalkl bir biimde yrtlecektir. nk ilktir, imdiye kadar bir rnei de yoktur. Sizin sandnz gibi sizinle kavga etmem. rnein TC, "Haydi APO, neredesin, buraya gel, niye ortaya kmyorsun" diye atlyor. Aslnda bir yerde bu sizin iin de geerli. Bir kavga tarznz var ve bizi ona ekmek istiyorsunuz. Benim de kyde daha yedi yalarndayken gelitirdiim bir kavga tarz vard. Kavga tarzm o dnemin toplum kurallarn bir tarafa brakan bir tarzd. imdi bu yaa geldim, bu tecrbelerimle sizin kavga tarznza dmem. Size kar vereceimiz kavga tarzyla farkna bile varmadan -TC'ye kar da biz byle yaptk- yenilgiye dersiniz, hatta nasl yenildiinizi bile hibir zaman bilmeyecek bir biimde yenilirsiniz. Durumunuz biraz byle, TC'de durumun byle olmas gibi. nk TC, bizim ona kar yrttmz kavgay anlamak istemiyor ve hata yapyor. Sonuta dnyann gznde ne hale dt ortadadr. Ayn ey sizin iin de geerlidir. Dayatmak istediiniz bir kavga tarznz var, tpk TC gibi "gel beni vur, k vurualm" diyorsunuz. Ama buna gelecek bir nderlik yok, bu tarza gelecek bir parti de yok. Beklersiniz ve nereden kaybettiinizi bilmeden ukura dp boulursunuz. Durum byle ve byle olacak. Ben ocuk muyum ki, sizin bu kiiliksiz, bu pasif kavgaclnza deyim? Kavgada hak ettiiniz sonucu bulacaksnz. Aka belirtiyorum, bu kavgada her trl yntemi uyguluyorum. Bizim kavgaclmzda yntemlerimiz ok zengindir. Nasl ki bizde ideoloji ok zenginse, onun pratikleri de ok zengindir. Kii olarak en ar bir kavga ortamna alndnz hissediyorsunuz. Bunlar bizim tarafmzdan gelitiriliyor, yoksa kendiliinden deil. Ben adamn yzne glmem, glmeye de gerek grmem. Baz arkadalarmz yirmi-yirmi be yldr kendi kavgalarn dayatyorlar, ben de kendi kavgam dayatyorum. Kendileri sfr, ama ben mutlak iktidar konumundaym. Onlar akllarn kullanamyorlar, eer byle olmasa yle dururlar m? Ben burada ok vicdanlym. Kaba mdahale yntemini parti iinde eksik etmeyen birileri olsa, sizi annda kuruna dizerler. Bizim tek farkmz, bu ynteme itibar etmememizdir, ama yine de kavga var. Kurun bir defa ldrr, bizim yntemimiz her an ldrr. Yaadnz bu skntlar bizim size vurma tarzmzn bir sonucudur. Sulusunuz, skntdasnz, nk siz kt bir kavgacl dayatyorsunuz ve krk yl daha sizi yle tutacaz; en son ayakta duramaz duruma geldiinizde boks ringindeki gibi sersemleyip kendiniz yere deceksiniz. Son ldrc yumruu bile vurmayacaz, sersemleyip yle yere decek, hatta nasl dtnz bile anlamayacaksnz. Kendinize gre belki "ben de vurdum, ite intikamm aldm" dersiniz. Bu ans size vermemek iin tarzm daha da derinletirdim. nderlikte bunlarn hepsi var, var olduunu da bu rgtleme gereinden anlyorsunuz. Bu rgtlemeyi ben nasl salyorum? Neden hi kimse byle bir rgtleme yrtemiyor? Bu tarzla ilgilidir. Bazlarnz drst ve partiye ballkla bir eyler yapmak istiyor; bazlarnz da tam bir mlayim, mnafk, bir ey olduunu sanyor. Kendinizi dayatarak sahamza geldiniz, buradan da kendinizi daha da incelterek ktnz, hatta g aldnz da sandnz. Belki de birou byle gitti. Belki bu temelde kendinizi daha da gelitirirsiniz, ama bunlar beyhude. Size, kavgamzn deerini ok iyi takdir etmenizi neriyorum. Her zaman vurguladm gibi, bana komplo yapacaksanz bile ustaca yapn, ballnz varsa onu da ustalkla yapn. Bu kaba biimiyle, gerekten bir kurunu bile hak etmezsiniz. te nl haine, teslim olan tiplere bir kurun bile vurmaya demez. Bazen bu ballk tarz bizi sadece rahatsz ediyor, byle ballk olmaz. nk ballnz ok geri, ok pratiksiz, baarsz ve ieriksiz. Bu nderlik gereiyle iinize gelirse yrrsnz. Btn bunlar belirtirken sizi korkutarak yrteceim demiyorum, ama baz yanlglarnz var ve onunla yryemezsiniz, baz ucuz hayalleriniz de banza ker. Kendinizi bir ey sanmanz sakncaldr. Burada kiiliinizi kimse tahrip etmiyor, tahkir etmiyor, sadece yetmez ve olduka derin bir yanlg iindesiniz, mmknse bunu an. Kendinizi terbiye etme greviniz ok byk nem tayor. Bu halinizle sizi partili olarak kabul etmemiz ok zor. Size sert vurmamamz cezann hafifliini gstermez, ancak mcadelenin deiik bir sylemde yrtldn gsterir. Ben bu mcadeleyi yrtmeye mecburum, nk rgt baka trl yrtmek ve baarmak mmkn deil. Bunun iin parti ii mcadeleyi sonuna kadar renin; tarz renin, yeterlilik dzeyini kontrol edin ve ona gre tavr aln. Direnme yollarn da belirttim. Sizin iin bir ideolojik derinlik ve pratikte bir dzeltme durumu art. Yine disiplin alakgnlllk, sabr, bunlara hkmetmek, ann gereklerine gre doruya doru, yanla yanl demek; yntemde ideolojiden ve ilkeden taviz vermeksizin pratik politikada esneklik art. Bunlar da kartrmayn. lkedeki katlkla, politikadaki esneklii birbirinin yerine koymayn ve hepsinin hakkn tam yerinde verin. Bunlar militan ve ynetici olmak iin gereklidir. Burada bunlar renmek iin varsnz. Gerektiinde bin defa gemi pratiinize tvbe edin, af dileyin. Dorulara iyi eylerde ibadet eder, zikreder gibi huuyla, byk bir itenlikle ve samimiyetle katlm gsterin. Bunlar olmadan olmaz. Paral asker bile olamazsnz. Bir de alamayn, haliniz ok ackl ve alamakl. Kiiliinizin hibir ekici zelliinin olmamasna ok sinirleniyorum. Hep alyor, hep diken gibi kendinizi dayatyorsunuz, bunu an. Yoldalar en ekici ve olaanst etkileyici insanlardr. Eer etraf sizi sevmiyorsa, suu etrafta deil kendinizde arayacaksnz. Byk bir yararllnz gzkmyorsa, suu yine kendinizde bulacaksnz. Bu konularda biraz ciddi olun. Muazzam bir etraf sulama gereiniz var. Kimi suluyorsunuz? Sulayan adam, aslnda kendi suunu ortaya koyuyor demektir. nk sulayan adam, en bata neden bu durumu amadn ve neden su ortamn deitirmediini ncelikle kendine sormaldr. Bu konuda hibir ey yapmyor, kendinizi adeta yok sayyor ve etraf da alabildiine suluyorsunuz. Bu ikiyzllktr. Btn bu yntem veya yntemsizlik konularnda kendinize eki dzen verin, "imdiye kadar idare ettik de ne oldu" demeyin. dare ettiniz, ama su dosyanz ok kabark. Bizde baary zorlayan veya baarya gz diken kadrolar yok. Sadece gittikleri yerin bana bela oluyorlar. Bu, su dosyasnn daha da artmas demektir. Eskiden bebekler mama bulmak iin alard, imdi ise siz alyorsunuz. Mama beklemekten baka bir haliniz yok. Bizim bu en eski arkadalarmza; bu kadar ucuz konuacanza, neden partiye, izgiye bal ve pratikte baarl olan on adam yetitiremediinizi kendinize sorun diyorum. Her ey hazr, adaylar verdik, ortam da gzel, siz nasl bir ndersiniz ki, yllardr on tane adam eitemiyorsunuz? Ben sizin neyinize inanaym? Komutansnz, ama tane yardmcy kendi etrafnzda yetitiremiyorsunuz. Ben bu komutanlnza nasl inanacam. Kendinizi bir sulu gibi dayatmaktan teye bir marifetiniz yok. Byle bir ok komutan, bir ok ynetici var. Ben bu komutanlar ne yapacam? Yanndaki iki kiiyi adam etmemiseniz siz nasl partilisiniz? On yl gemi, sadece ortam datm ve bozmusunuz. nsan kendine, "ben neden bir grup yolda yetitiremedim" diye sorar. rgtlerde kuraldr; bir temsilcinin ii gc iyi adaylar yetitirip rgte kanalize etmektir. Bizim temsilciler ise en iyi savalar saf d brakyor. Byle komutanlarn hepsine hesap sorulacak ve soruluyor da. Bu temelde sorunlara artk pratik dzeltmeyle yant verecek, zmde zorlandnzda partinin ideolojisine sarlacaksnz. nanlarnz var, kiiliinizi ortaya koymusunuz, benden daha fedakar ve cesursunuz, o halde abalarnzn sonucunu alacaksnz.

61

Aksi halde sizi hep ikiyzller, dknler ve kendini kandranlar olarak mahkum etmekten bir an bile geri durmayacam. Parti kaygsn hafife almayacak, ciddiyetine halel getirmeyecek ve bunun bizim en temel zelliimiz olduunu, en bata bununla yaamakta olduumuzu bileceksiniz. nderlikte gzetilen en temel hususun bu olduunu bilerek, yaklamlarnz, balanmalarnz, rgtlenmenizi bu temelde salayacaksnz. 9 Eyll 1998

62