După 11 septembrie, Statele Unite ale Americii a extins obiectivele sale pentru a include minimizarea său stoparea terorismului

de către statele regionale. Provocarea a fost găsirea unui mod de a face acest lucru. O opţiune a fost să reducă la minimum profilele americane în regiune. Alte au reprezentat condiţiile care au dat naştere terorismului, prin schimbarea sistemelor politice şi economice. Două dintre aceste metode au condus strategia americană mai mulţi ani, dar fiecare indicaţie nu menţiona şi riscurile şi costurile care implică aceste acţiuni. Aşadar la aproape şapte ani de la invazia în Irak, Orientul Mijlociu este o regiune de flux. Indiferent de rezultatul din Irak, conflictul a modelat peisajul înconjurător strategic în diverse moduri care probabil vor fi resimţite în deceniile ce vor urma. Efectele războiului din Irak sunt largi şi afectează relaţiile între state şi societăţile dinamicii politice din interiorul statelor precum şi schimburile de opinii publice în ceea ce priveşte credibilitatea Statelor Unite ale Americii. Bilanţul acestor consecinţe, nu reprezintă o încurajare pe termen lung pentru obiectivele SUA în Orientul Mijlociu.1 Aceste aserţiuni expuse mă conduc cu necesitate la elaborarea unor concluzii menite să identifice interesul naţional al Statelor Unite ale Americii la început de secol XXI. After 9/11, the Unites States of America have extended their objectives in order to prevent or, at least, minimize the terrorist threats regional countries would be posing. The challenge was finding an optimal way to achieve this goal. One of the options taken into account was significantly reducing to a minimum the United States involvement in these regions, while others fought against the conditions that gave birth to terrorism like the shifts in the political and economical systems. Two of these methods governed the strategy employed by the United States for numerous years, but there was no indication of the high risks and unreasonable expenses that enforcing this actions would imply. As a result, nearly seven years after Iraq’s invasion, the Middle East becomes an intensely circulated region. Regardless of the conclusion from Iraq, the conflict shaped the surrounding strategic landscape so dire that the ripples will most likely be felt several decades after the clash ended. The consequences of the war in Iraq are still affecting worldwide relations

1 Ahadi, Afsaneh, Iran and the United States: Interaction in Iraq, Tehran: Center for Strategic Research, Research
Bulletin 15, September 2008. As of April 19, 2009: http://www.csr.ir/departments.aspx? lng=en&abtid=05&depid=74&semid=277

the sudden shifts the public opinion undergoes regarding whether the United States of America are credible. These assertions compel me to elaborate a set of conclusions meant to discern the national interest of the United States of America at the dawn of the XXI century. . The status report on these consequences does not represent an even ground for the US to further their objectives concerning the Middle East.on a large scale as well as political dynamic from within the countries themselves.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful