You are on page 1of 5

1.Šta su to željezni materijali i kako se dijele? To su materijali koje sadrže željezo kao osnovni hemijski element.

Zbog svog životnog opsega,mehaničkih,fizičkih i hemijskih svojstava koriste se u svim oblastima mašinstva(brodogradnji,u automobilskoj industriji,za izradu raznih mašinskih elemenata). Dijele se na : 1. Čelike -ugljenične (alatni,konstrukcioni) -legirane (konstrukcioni,alatni i brzorezni 2.Gvožđa (livovi) –sivi liv,bijeli liv,temper liv i nodularni liv 2.Navesti najvažnije grupe željeznih materijala i dati njihove definicije? Čelik (ugljenični i legirani) je legura željeza i ugljika i ostalih legirajućih elemenata sa sadržajem ugljika od 0,025-2,11 % C.Vezivanje ugljika sa željezom je u obliku čvrstog rastvora. Gvožđa (livena gvožđa) – je legura željeza,ugljika i drugih legirajucih elemenata sa sadržajem ugljika od 2,11 % - 6,67 % C,kod gvožđa je ugljik vezan sa željezom u obliku grafita(cementita). 3.Šta je zeljezo,sta je celik,a sta je gvozde ? Zeljezo je hemijski element,okarakterisan svojom gradjom,mjesto u PSE,atomskim brojem,vrlo mekan i ne moze sluziti kao gradevinski materijal. Celik je legura zeljeza,ugljika i ostalih legirajucih elemenata sa sadrzajem ugljika od 0,0252,11% C,gdje je ugljik vezan sa zeljezom u obliku cvrstog rastvora. Gvozdje je legura željeza,ugljika i drugih legirajucih elemenata sa sadržajem ugljika od 2,11 % - 6,67 % C,kod gvožđa je ugljik vezan sa željezom u obliku grafita(cementita). 4.Šta je sirovo gvozdje ,kako se dijeli i cemu sluzi? Sirovina za dobijanje sirovog gvozdja sastoji se od 3 materijala: rude zeljeza,krecnjaka i koksa. Sirovo gvozđe iz visokih peci ima priblizno u sastavu 4 % C , 1,5% Si , 1 % Mg , 0,04 % S , 0,4 % P , a sirovo gvozđe iz visokih peci se dalje prerađuje u čelik. Dijelimo ga na : -Bijelo (Fe3C - ugljik je u obliku cementita) koje sluzi kao sirovina za proizvodnju celika -Sivo (ugljik je u obliku grafita) koje sluzi kao sirovina za proizvodnja sivog liva.

U elektro pecima 3. debeli limovi 7. -ojacavanje granicama zrna (ustinjavanjem zrna) . zice i proizvodi od zice (ekseri.pljosnate.. odlivci (dobivaju se livenjem) 8.) 4.vezice) 3. za prizvodnju celika i sta mogu biti finalni proizvodi u celicanama? Rastopljeno sirovo gvozde se preradjuje u celike na jedan od tri nacina: 1. cijevi i profilne cijevi 6. Navesti najčesce metode kojima se moze povecati tvrdoca (cvrstoca) celika? -rastvarajuce ojacanje (ocvrsavanje cvrstim rastvorom) . U konvertorima Polufabrikati koji se dobijaju u čeličanama su : 1.sljaka i visokopecni plin.Nabrojati osnovne postupke za dobijanje celika i polufabrikate koji se proizvode u celicanama! Pitanje 7.kvadratne. U cemu je sustinska razlika izmedju bijelog i sivog sirovog gvozdja? Osnovna razlika je u tome sto kod bijelog gvozdja ugljik kristalizira u obliku cementita i ono se koristi za proizvodnju celika . 9. .hladnovaljani limovi i trake) 8.) 2.U i L profik . najcesce koristene postupke .. sipke (okrugle. 6. odkivci (dobivaju se kovanjem) 9.zicana mreza) 5.Nabrojati osnovne . sine (standardne sine. razni profili (I profil. dok kod sivih gvozdja ugljik kristalizira u obliku grafita te se ono koristi za proizvodnju sivog liva.Sta su glavni produkti visokih peci ? Glavni produkti visokih peci su sirova gvozdja . tanki limovi (toplovaljani. -ojacavanje sekundarnim fazama (precipitaciono ocvrscavanje) -ojacavanje dislokacijama (ocvrscavanje hladnom plasticnom deformacijom) -ojacavanje usljed transformacije 7. U Simens-Martinovim pećima 2.Z.5. koja se dalje prerađuju s ciljem dobijanja celika.

Fe2W 14.). 12.U kojem obliku se mogu nalaziti legirajuci elementi u celiku.i celike prema sadrzaju stetnih primjesa se dijele na : 1 obicne (max sadrzaj sumpora S do 0.007%) .kobalt (intersticijske ugljik.045%) 3 plemenite (do 0..azot i supstitucijske krom. nikl Ni.a to su : Silicijum Si.mehanickih. Titan Ti.kako se dijele prema sadrzaju stetnih primjesa? Najcesce stetne primjese u celiku su : sumpor i fosfor.nikl.Sta su prateci a sta legirajuci elementi u celiku? Prateci elementi su elementi koji se u celiku nalaze kao slucajni pratioci i oni ne mjenjaju svojstva celika u znacajnoj mjeri.Fe3W2. aluminijum Al..silicijum. 11. mangan Mn . aluminijum Al.Najbrojati najcesce koristene celicne polufabrikate koji se koriste u metaloprerađivackoj industriji.titan.035%) 4 visokokvalitetne (do 0.bar.Nabrojati najcesce stetne primjese u celiku.02%) 5 ultra ciste (premijum) celike ( do 0. -Mogu se rastvoriti u Fe3C ili stvoriti karbide vanadijum.Sta su legirajuci elementi u celiku ? Koji elementi to mogu biti?U kojem obliku se mogu pojavljivati unutar strukture celika ? Legirajuci elementi su elementi koji se dodaju celiku sa ciljem promjene odredenih osobina (hemijskih.065%) 2 kvalitetne (do 0. mangan Mn .10.cirkonijum -Stvarati intermetalno jedinjenje ili jedinjenje sa metalima FeCr.. Fosfor F.. nikl Ni. Sumpor S. a to su silicijum Si . Pitanje 7.mehanickih. Mangan Mn.). To su elementi koji su posljedica procesa dobijanja Legirajuci elementi su elementi koji se dodaju celiku sa ciljem promjene odredenih osobina (hemijskih. a to su silicijum Si . Ovi elementi se mogu pojavljivati unutar strukture celika u 4 oblika: -Slobodni oblik -Mogu se rastvoriti u zeljezu i graditi cvrste rastvore -Mogu se rastvoriti u Fe3C ili stvoriti karbide -Stvarati intermetalno jedinjenje ili jedinjenje sa metalima 13.nabrojati i dati primjere! -Slobodni oblik -Mogu se rastvoriti u zeljezu i graditi cvrste rastvore bakar.fosfor.

8% C – feritno-perlitna struktura 2.ima dobro toplotnu i elektricnu provodljivost. 16.celici sa 0.Od cega zavisi struktura na sobnoj temperaturi i kakva moze biti kod nelegiranih celika? Struktura niskolegiranih celika i nelegiranih celika uglavnom je u saglasnosti sa FeC dijagramom tako da struktura takvih celika zavisi od sadrzaja ugljika i moze biti feritnoperlitna.zilavosti i otpornosti na koroziju. 19..15.hroma i zeljeza. perlitna i feritno-cementitna struktura.Kod ove grupe odnosa radijusa Rc/Rm>0.Kako sadrzaj ugljika utice na strukturu nelegiranih celika ? 1.59% 2. druga grupa su karbidi koja obuhvataju karbide mangana.toplotnu otpornost.tvrdoca raste.energija loma opada.smanjuje brzinu hlađenja. 18.prokaljivost raste.plasticnost opada.Sta su i koji su karbidotvorni elementi u celiku i koje vrste karbida mogu da postoje u celiku? Karbidotvorni elementi su oni elementi koji u celiku stvaraju karbide .59.8%C –feritno-cementitna struktura 20.8%C – perlitna struktura 3.visoke temperature topljenja.otporan je na koroziju. .celici preko 0.Upotreba nikla kao legirajuceg elementa u mnogim legurama se koristi jer ima visok uticaj na povecanje cvrstoce.11 % C.59. u prvoj grupi su karbidi legirajucih elemenata kod kojih je odnos radijasa atoma ugljicka Rc prema radijusu atoma metala Rm manji od 0.Kako ugljik utice na osnovne osobine celika (sa porastom sadrzaja ugljika) -cvrstoca raste. a to su oni elementi koji se u PSE nalaze lijevo od zeljeza. tj Rc/Rm < 0.zavarljivost opada. 17.celici ispod 0. Karbidi se dijele u dvije grupe: 1.kriticna brzina hlađenja raste.Koliki je sadrzaj ugljika u niskolegiranim celicima? Niskolegirani celici su oni sa sadrzajem ugljika od 0.Kakko nikl utice na osnovne osobine celika?Koje osobine izrazito poboljsava? Nikl je metal srebrenaste bijele boje.025-2.

celici za termicku obradu su celici koji se mogu termicki obraditi. 23.pomocu kojih zadrzavaju dobre mehanicke osobine u prvom redu cvrstocu i tvrdocu pri povisenim temperaturama cak i prilikom crvenog usijanja). uticaj legirajucih elemenata se izrazava preko krom-ekvivalenta(Cr ek) i nikl-ekvivalenta (Niek).Sta su to brzorezni alatni celici i kako se dijele? Brzorezni alatni celici se koriste za rezne alate i to su ledeburitni celici (imaju visok sadrzaj karbida. 22. Od cega zavisi struktura celika na sobnoj temperaturi i kakva moze biti kod visokolegiranih celika? Struktura visokolegiranih celika iskljucivo zavisi od legirajucih elemenata . 25.niklekvivalent je broj koji izrazava uticaj svih gama-elemenata preko nikla.Sta su celici za cementaciju i namjena?Sta je cementacija? Cementacija je jedan proces gdje od termicki neobradivog celika.Sta su to celici za termicku obradu i kako se dijele ? Termicka obrada je termicki tretman kojem mi podvrgavamo materijal s ciljem promjene osobina.mjenjajuci mi hemjiski sastav pravimo od njega termicki obradiv celik.to su celici namjenjeni za termicku obradu. 27. .Dijele se na : Volframove brzorezne celike Molibdenske brzorezne celike 26.21. Celici za termicku obradu se dijele na : -Celici za poseban termicki tretman -Celici za cementaciju -Celici za poboljsanje -Celici za povrsinsku termicku obradu -Celici za nitriranje 24.tj.Isto kao i 25. Celici za cementaciju su celici koje obogacujemo ugljikom pa ih onda kalimo.Od cega zaivi struktura celika na sobnoj temperaturi i kako se utvrđuje? Struktura celika na sobnoj temperaturi zavisi od hemijskog sastava i utvrđuje se metalografskih ispitivanjem.feritna martenzitna ili moze biti mjesavina ovih struktura. cementacija = naugljenicenje povrsinskog sloja+ kalenje.Struktura na sobnoj temperaturu moze biti austenitna. Krom-ekvivalent je broj koji izrazava uticaj svih alfa-elemenata izrazen preko kroma.