INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM

Sukan Dan Rekreasi
Pendidikan Jasmani
NAMA PELAJAR : CHAI YIN WEN NO.KP : 920401-08-5036

NAMA MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI OPSYEN : 3 PPISMP BC/PJ/KS-2 NAMA PENSYARAH

:

EN ADIB BIN SULAIMAN

TARIKH SERAHAN : 28/7/2011

Sosialisasi ini berkaitan dengan perawakan seseorang.pensyarah.Ini akan menyebabkan mereka memahami antara satu sama lain.Dengan ini seseorang pelajar dapat mengaplikasikan nilai-nilai murni yang telah dipelajari dalam kehidupan harian kita.Konsep sosialisasi ini memberikan peluang kepada para pelajar untuk bergaul antara rakan-rakan. sukan dan rekreasi boleh didefinisikan sebagai aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan serta mempelajari pengetahuan tentang sesuatu perkara. sukan rekreasi ialah alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Konsep sukan rekreasi ini mempunyai fungsi di mana ia membantu dalam pembentukan personaliti.al (1985). kemahiran dan sikap khususnya penggunaan masa senggang.Mengikut Knapp (1981). sukan rekreasi ialah landasan untuk mengenal pasti pelbagai pengetahuan yang boleh dipraktikkan dalam situasi seharian. kepimpinan. Secara keseluruhannya. konsep sukan rekreasi ini dapat membentuk sesseorang individu yang kaya dengan nilai-nilai murni.sektor awam dan sektor swasta.Mengikut Hammerman et.Selain itu ia juga memberikan peluang kepada para pelajar untuk mewujubkan interaksi antara masyarakat.pembangunan insan pembangunan negara dan gaya hidup yang sihat. rekreasi ialah program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada.jurulatih dan pentadbir yang cekap dalam bidang Sukan dan Rekreasi bagi menjalankan tugas di institusi pengajian. Konsep sukan rekreasi adalah sosialisasi. Berkaitan antara sukan dan rekreasi Mengikut Ford (1981).Pengenalan Pendidikan sukan dan rekreasi adalah satu program yang diwujudkan untuk menbentuk tenaga manusia yang profesional dalam bidang Sukan dan Rekreasi.Ini akan menyebabkan para pelajar mempunyai hubungan yang akrab di antara mereka. Justeru itu.agensi-agensi pendidikan.Matlamat umum program ini ialah untuk menyediakan tenaga profesional sperti guru. . Ini merangkumi perkembangan pengetahuan.

selamat dan menyeronokkan. daya kreativiti instructor boleh melahirkan koreografi yang menarik .fasa kardiovaskular dan fasa menyejukkan badan.Selain itu.Cari satu aktiviti sukan dan rekreasi dan ceritakan. rohani. senamrobik juga boleh membina keyakinan diri supaya tidak malu melibatkan diri di dalam aktiviti cergas seperti senamrobik.Dari pergerakan asas.Pergerakan asas merupakan pergerakan yang sentiasa digunapakai dalam aktiviti senamrobik. emosi dan sosial.senamrobik dapatlah mengisi masa lapang dengan baik. mempraktikkan gaya hidup yang sihat meningkatkan keberanian semasa menyertai aktiviti yang disediakan serta melahirkan seseorang yang seimbang dari segi intelek.dan pergerakan tanpa impak.Pergerakan impak rendah ialah pergerakan di mana satu kaki mesti berada di lantai. Di samping itu.Ia digunakan dalam fasa memanaskan badan. . Aktiviti sukan dan rekreasi yang saya ingin memperkenalkan ialah aktiviti senamrobik.Dendan itu .berkesan . kerajinan melakukan senaman dapat diterapkan kepada semua murid dan guru-guru sejurus melahirkan murid dan guru yang aktif dan sihat serta cergas. kita akan tertarik untuk melakukannya kerana senaman ini dilakukan dengan iringan muzik beserta dengan gaya senaman yang dapat menyihatkan tubuh badan.Sterusnya. Kebolehan mempelbagai pergerakan asas dan kebolehanupayaan menambah elemen variasi adalah langkah ke tahap profesionalisme dalam mengendalikan aktiviti senamrobik. Senamrobik amat sesuai dijalankan bagi memupuk gaya hidup sihat dancergas supaya dapat dipraktikkan di dalam kehidupan seharian kita sejak dari kecil. pergerakan impak tinggi . Tambahan pula aktiviti senamrobik ini dapat dipraktikkan semasa waktu lapang. Menerusi senamrobik.pergerakan impak tinggi ialah pergerakan di mana kedua-dua kaki meninggalkan lantai pada satu masa manakala pergerakan tanpa-impak adalah pergerakan yang sering digunakan dalam fasa kondisi otot dan boleh digunakan dalam fasa memanas dan menyejukkan badan. Antara kategori-kategori senamrobik ialah pergerakan impak rendah .

Mereka juga akan mula untuk mencintai flora dan fauna serta sungai yang berada di kawasan aktiviti sukan rekreasi.Dari aspek manusia pula. dan pendidikan . mereka dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap suatu permasalahan konservasi alam sehingga dapat mengambil tindakan yang relevan untuk pemecahannya. pendidikan konservasi boleh memupuk kemampuan mengevaluasi. sosial. Selain itu. Pendidikan konservasi juga dapat mengembangkan etika konservasi dan memberikan pengetahuan dan cara yang betul serta tepat untuk menyelesaikan masalah pencemaran di alam sekitar.Kepentingan Pendidikan Konservasi Dalam Sukan Rekreasi Pendidikan konservasi perlu dilakukan sejak kecil kerana ini akan membawa kesedaran kepada mereka tentang kewajipan memelihara dan memulihara alam sekitar. sikap serta tindakan positif terhadap alam sekitar. pendidikan konservasi dalam sukan rekrasi juga menjadi alat utama untuk menanamkan semangat untuk menjaga alam sekitar dan sekaligus menukar sikap mereka yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitar kepadasebaliknya. kita dapat memupuk amalan memelihara dan memulihara alam sekitar daripada ancaman pencemaran.Pendidikan koservasi ini juga turut mendidik anak-anak murid untuk tidak mencemarkan alam sekitar kita dan ramah dengan alam sekitar dengan tidak membuang sampah serta mencemarkan sungai.Pendidikan konservasi dalam sukan rekreasi sememang sesuatu yang harus ditekankan dan diteruskan supaya kita dapat mengubah sikap generasi yang akan datang supaya mereka juga turut memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar kita. . ekonomi.Sekiranya setiap pelajar mempunyai kemampuan mengevaluasi konservasi alam dan program pendidikan dari segi ekologi. Kepentingan pendidikan konservasi dalam sukan rekreasi boleh didefinisikan sebagai satu usaha ataupun cara untuk mendidik seseorang individu dalam sesuatu perkara apabila mereka mengikuti aktiviti rekreasi ini.Seterusnya.sudah tentu alam sekitar pada masa depan dapat dipelihara dan masalah pencemaran atau pelupusan haiwan dapat diatasi. Melalui sukan rekreasi. kita dapat menimbulkan kesedaran dalam diri tentang kepentingan untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Apabila pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti konservasi. Akhirnya.

Selain itu .Pada masa itu. Selain itu .Setelah mencari maklumat melalui internet.Banyak maklumat yang terlalu susah untuk difahamkan telah mengelirukan saya.KP :920401-08-5036 Pertama sekali.Saya berasa puas hati kerana saya lebih berpengetahuan terutamanya tentang aktiviti senamrobik.Saya tidak mempunyai keyakinan untuk meneruskan tugasan ini apabila belum memastikan maklumat yang saya carikan sama ada betul atau salah.saya menghadapi sedikit masalah .saya juga perasan bahawanya saya tidak mahir untuk memulis karangan dengan menggunakan Bahasa Melayu kerana sudah lama saya tidak memakai tersebut apabila menulis karangan.Semasa saya menerima tugasan ini.Sekian . Apabila saya memulakan kerja untuk menyiapkan tugasan ini.kawan baik saya yang bernama Lee Jin Ruey telah menghulurkan tangan dan menolong untuk menjelaskan maklumat-maklumat yang saya tidak faham.Saya perasan bahawanya tatabahasa saya tidak sebegitu bagus dan mempunyai istilahistilah Bahasa Melayu yang susah menyebabkan saya masih tidak boleh menguasainya.saya telah menyiapkan tugasan dalam jangka masa tertentu.barulah saya boleh pisahkan perbezaannya dengan lebih jelas.Di bawah bimbingan kawan saya. Melalui tugasan sukan dan rekreasi ini .saya dapat mempelajari tentang perbezaan antara sukan dan rekreasi.Ini kerana senamrobik adalah kegemaran saya dan saya lebih memahami tentang maklumat aktiviti senamrobik.Saya berharap supaya saya akan berusaha lagi dan melatih Bahasa Melayu saya supaya saya boleh menjadi seorang guru sebenar yang berkualiti pada suatu hari nanti.namun saya masih tidak berpuas hati terhadap hasil tugasan saya. saya berasa tercabar dan saya sanggup menerima cabaran ini dengan hati yang terbuka.Nasib baiknya. saya berasa sangat gembira kerana saya tidak pernah membuat tugasan seperti ini. saya bersyukur kerana mendapat tugasan Sukan dan Rekreasi Pendidikan Jasmani yang menarik. Walaupun tugasan saya telah disiapkan .Refleksi Nama : Chai Yin Wen No.Saya telah menyedarkan sendiri supaya mencari kelemahan saya.iaitu tidak dapat mencari maklumat yang lebih teliti tentang sukan dan rekreasi.saya telah memilih aktiviti senamrobik sebagai aktiviti sukan dan rekreasi .terima kasih. .

8950-.32030-. 3207.37070.3 43805848..8.350:.39:/..5.34-091503//.-/./..7:39:-07.7.2..3 507809.:.3:39:20303.37070.3/..9.9:8..3 3.309 .9. 3.33.0..9:2:25747.8:.5.8.202.9202-039:8088047.9::..3./.83202-07.9.35039...:.32.50..3 05.2:73 .7.9  07..3205:9503:3.3/.3/.350:.8...8.7.:.3 909.038503//.3 03:9.7.3 03:93.3/.39039.3-:..9:5747.7.3:39:20203:2.3:39:9::..3/..9...202-.2502-039:.55 8:../-.3 907..8./: .7..3..8..35079.3 7.3/.7.37070./.3 .5./-7 .7.8.3/.8 ./.32070.323/.3./:5.3$:.2 3.503:3.5.37070.8 32025:3.39.5/.8-.9:39:203..89. 438058:..9:507.8.5.32030-./.33907..7.9/.. 438058:..:-:3..50.50309.2:73..080:7:.3:3. 3.3.9.3.3. :8907:9: 438058:.50.3:8.350309.3 05.3808:..8. 8:.7./.2/.39.2 89:.33808047.5.3-.3..3-40/57.3 502-..3903.../.3/.9.2-/.5 :8:83. $0..2.3.880.33.3809478.3.8.3:7::2 .7..3203::.3..3/3.8.3:3.2.3/.7 50309.3$:.2..2.7.7 2025:3./.-.8.3 80947.2.39.33/.9..37070.83/.85079:7: 5038.3503./50...38:.7.3 03.8 .7/.8.330.803.390.8-40//0138.7.5747.20250.3.8 3-07. 8:.3..7..3 $0.8/3899:8 503.22072.33.39:.3 2070.3/.5.3808047.3.!0303. :7:.7.203.1:38/2.3:39:203-039: 903.8 03:947/ 7070.202-07.9 3.338.:39:2030/.39.3502-./.8.37070.9 /.9./03.-.2.7/.37070.2.7..5:39:202507400903.20/:5.7.39:.39.3#070.3 !03//..2070.5.3 02.57410843.3507.:..3/03.7:39:20::-.38079.9 203.848.8.9 05253.:.3/::/..3502-0.7.:.3#070.7.380/..3:250702-.2.3507843.35.357410843.3.380-.3802:.37070.8 $48..350.7.2-/.38.038 .39..38..

50707.3/.21.3/.8..7/4.8.3./.202.380.2..750707.32:-08079.9.7 -0708.2-...3 1.2539: 07.7/..:20-.3.2.3.33.2-.38039..3320250703.3/.274- 0-40.3//.2.274-.3/..0..325.9.38079.3. 00203.. 25.3 203.93 /.325.3.2033...   .9.9.20. /:.8.07...8:.9/.21.5.50707./. 50707.9/. 50707..21..5..202:5:.98:.5.5.7:39:20.9 803./:58..09.. 50707.3...3-.2089-07.079. -40202-3./.39:-:-.2:7//.3.07.3.8.373.7.. 20257.35.3.274-.2.8/..8.38073/:3.39.38.703/..7.2.3.43/84949 /.350707.3..9.3./.3.274-:.30-40.5.30-07.5.80.20382.32:7//.3-.2. /.91/.5.3 $03.3-40/:3.3.3.:./:5.3:5.5. 8.8/.7.9 803./..8.557410843.98079.3 25.9 803.8/.3.3802.703/.274-3/.8.3/2.5./.3/03.3 9.2.3:7: :7:80:7:8 20.31.3:7:.9808:.802:.3802-.8.78./.9..3.3/.3 $907:83.3..8.3/03.350707..202.50707.25.3 $0.8 /....93..9.803./:3..07...9:.38.1.3848./.7.8.35:.38...:.8 %.3 39..220303/.35.3.3.3.320307434.3/2.3203.3.3 0248 /..9./:3.3/78:5.9/57.2./.8.274- 9.9 803.9/907.3-.9 .9..274- ./.9047 .3-.37070.7..5..39.3/7//.9/.93897:.9203.8805079 803..9.0/:..9:.9:. 50707.3.3/..3808047. 8.820/..3/.39.98:.70.274- 03/.274- !0707.8207:5.347047.70.803...8.3803./.3/.9..32030:.7803900 74.3 20.07. .3.3 0307:8803...8..50707../.8....3802.39..9.305.9..:..9:2. !0707..33/.3-.9.9047803.3.8.3..9/57...9.8..3 80.88:5.203079..325.9.39: 803. /03.274-/.39: 803.320250-. .3/80/.7.37070..2030:.947-4020..39./.2.92033.8.3 9079.20/:5.

503.9:39:203...050393.2.8 $0. !03//.3/.:3... 503//.8.2809.3202:.8:.203.3.8079.809.3.2809.3/. 02.8:3.9/50....37.8/./..7.7.2.7. /.3-09:8079.3-07.9::8.9.2809.3.203.7.35747..2.2.83:.2070.3.8 5./.3503//.8:..8.7 !03//.2809.:39: 203.3.39.3 8:/.9.9/.:....3202-.9:.5.3.8. 070./.9202:5:.3050393.2.7.../.-.33/.343807./..5.3:3.98:.880202.-..07.33..8./..02.3/..7 8.7:8 /90./.9.25:.3080/.5./.3808:.8 2070..2809.39: 503//.343807.3:39: 2020./05..39/.3503//.503.75.9039:.2203.50307.7....37070./.97070.25.3.3.7.380.02.3 !03//.2/.3.3202-07.7/03.28:...31.7.3.7.37070.:.3 4807.. ..8/.32.7..7./.78.5..8/.8.850 2. 8.343807.3:3.32030.72025:3.:.83 0...9203:-.2808:.3.380-.3802.9203.:50:5:8.9039.3/.43807.2- -.79.8-40//0138.3#070.58:.7 050393.5. $0907:83./.:8203:.7.9:9..203.3707.2...8.3 2020.943807.3/907:8.7 .3.2803.. 2070.../..02.8.3507.. 905.38:5.202-:../.3.75.2503//.37.3 43807./03..705.50..3.3/.3/.8./.-907.920302-.5..2809.9.38...:.3.3.38:3. 9..2809.2809.843807..9:7:9202.02.147.3/.2.- 907.3202:.780044 04342 848.354891907.3 700./:/. /.7203../.9.2070.3202:.3./.79..-079./...32020.2/79039.0.37070.7.3/.550.7.52070.37070.7. .7.9:7:9203//..:. /.2809.2:7/:39:9/.3 8:5.39/.9.8 9.:5:3.. 73..8-40202:5:02...7.7/.:39:203..5.5:.3503.25:.02.32.8.3:39:5020.5.2809.3...80-.28:.8/...3.32030. 080/...5.5.32:..93/.8507:/..380.343807.3.9.9..5 8079...92032-:...305.7.9 20302-.203:9.3/.3./.9:39:203008.343807.28:..:./.350309.343807.30.8 !03//.9:507.9.9:5072.5.8.2-93/.343807..:8:.8079.5..3/..3:8.:39:203//808047..8 $07.309.3 .3.. .2$:.3!03//.2809.8./..7/.

58:5../.8.3 8..7...5.38.72.:8:8.-.7.8. 0.9079039: .3 203:3.5.38:8.33...3/.9.3.9.3 7070..9 907.9: 8..8.0.2030/.83 8.3.920..3.7 3..3/.3:7:80-03.5:.32.2.8 .3 3../.9803..8.80-09:-.320.8.7:..90.3:39:20307:8.:2..7.07.8.9.:3907309 -.-. . 907.29039..2..30-9099039.8.8.3907-:..274- $.8..7.7/.202. $.8. 0--0750309.9..2.0.7..3 $.:5:39:.20307:.38:.3-073...33 8.8.9..38.7.3.90.9.203.7 $02.3.9 02-7..8.5.:8.:.8.9. 0-202..8..:2.9.38.3/.203::7.:2.5.3 8..30-0.3.3507-0.8.. .3907.2.2025:3..:39:/1.3034 !   !079.7.9.:2.2.920250.3#070.-09:..3.39:.9/...:2.3/03.3.7002..7:39:202:8.5... $.32.3507-0.3203443:39: 2030.1.3...33.3.-078::707...274- 5.2 -..8.3-.38.: 8.3803/78:5..9/.:2.8.:9:.907.202-:.8.9/.39: 8.89:.../.:07.3 .8...-40203:.3 8.274-.3907:9.3 -.8.9.8.8.32025:3.38050793 !. $.-2-3.2..8 307.3.-07.203072.38. 8.580/9 2..3/. 203:8.39:.3.9/.-..5.8.307...8. 89.507.8 $090.8:.9803.72.8:.803.-.9.390...8 ..99:.3..89.2.-40 58.-40203..8.3.203...33 8.38.8:5././.3.33/03.39:.203/./03.2.9/.-./..90780-:9.80.38.8..3-07:8..5073.-07.79039../.3-..#0108 .9:9/..9:.9203.3.:39:203.8.8.8.39: 8.-.8 !03//.203.8.3:5203072.2.8--..8:/.89.9.7./8047. .5.2.37070.8 $0.8.3/./.5.203.:.37070...-075:.3/.-0:2 202.:2. $0.8.38:.003#:090.5.-07....3.8.2:38.32.0..2030-.89/.3.....9.82.2.98:.3$:.8.3..8.38..3...89/.507..3.8.7.9039.9/..-07....2.-.:8/.8.39 $0.:.37070.9:.90.38.274- 80-.3/.8.202:.3.3-07:..3203.8.3.9././8.2.0.3 9072.002.9 2.90.../.202.9803.99:. 8.39..95.39.2.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful