K K G K G

d d d

Karel de Grote-Hogeschool
Departement lerarenopleiding Opleiding leraar secundair onderwijs Campus Noord, Pothoekstraat 125, 2060 Antwerpen Tel.: 03/217 42 00 Fax: 03/ 217 42 20

LESVOORBEREIDING – L.O. Basketbal Identificatiegegevens Naam: Liesbeth D’haes Jaar: Graad: Lokaal: 2 PBSO 3e graad Turnzaal Aantal lln.: 20 Optie: LO-PAV

Leerjaar/klas: 5e SO (Technisch) Datum: 24-05-‘06 Mentor: Els Van Gysel School: KdG – Hogeschool Lesgegevens Vak: Lesonderwerp(en): Beginuur: 9u20

Lichamelijke Opvoeding Lesonderwerp: • Arbitrage bijbrengen a.d.h.v. een spel op het niveau van de leerlingen waar basketbalvaardigheden in geoefend worden. Doelstelling: • De leerlingen kunnen vier belangrijke basketbal spelregels opsommen. • De leerlingen kunnen dribbelen, jump-stop, lay-up, set-shot, schijnbewegingen en pivoteren toepassen in een spelvorm. De leerlingen kunnen dribbelen, jump-stop, lay-up, set-shot en schijnbewegingen uitvoeren. I.e. de 4e les basketbal. 1. M.C.: Eindterm: Leerplandoel: 2. G.V.L.: Eindterm: Leerplandoel: 3. Z.S.F.: Eindterm: Leerplandoel: 20 basketballen, 1 basketbalterrein, 2 basketbalringen, 4 kegels, partijlintes. •

Didactische beginsituatie: Situering in het leerplan:

Benodigd materiaal:

Geraadpleegde bronnen: LEYSEN, H. & DEHANDSCHUTTER, T., Basketbal op school: Spelend Leren, Acco, Leuven, 2004, p. 76-77, 155.

Evaluatie lesvoorbereiding O slecht O onvoldoende O voldoende O goed O zeer goed

naam en handtekening lector/mentor

groepen  verhogen intensiteit  Stoppen met dribbelen door de bal vast te nemen en terug opnieuw beginnen _meerdere ballen in het spel brengen  dribbelen.Doelen CVA + BS Leerinhoud LESBEGIN Didactische richtlijnen Organisatie en Tijd Tijd: 10 min. de gooien. >•< >< >< >< >< Lln verzamelen op de banken. Start spel: Fluitsignaal. proberen ze te scoren in één van leerlingen demonstreren.’ De lln proberen tien passen te geven met Materiaal: Twee leerlingen krijgt een bal een basketbal zonder dat die onderschept van de leerkracht. Begeleiden van het leerproces: De lk Regressie: moedigt de lln aan passen te geven. 2 basketbalringen. 1 basketbalterrein. >< >•< >< >< >< L Materiaal: 2 basketballen. wordt of de grond raakt. Aankondiging: ‘We beginnen met een Spel 1: Tienbal met basketbaldoelen: opwarmingsspel. verhoging activiteitsgraad Lk licht toe welke tekens de scheidsrechter hiervoor gebruikt. _vijfbal Einde spel: Dubbel fluitsignaal. de basketbalringen. _bal mag één keer de grond raken Evaluatie: Wie werd er niet getikt. _werk je passen af. . Aandachtspunten: _kijk of de anderen vrij staan. Progressie: OLG: _vijftienbal Welke fouten kan je maken bij basketbal? _aantal groepsleden verminderen  meer  Lopen met de bal. partijlintjes. Na tien keer Speluitleg + demo: Lk legt uit. zodat de ballen aankomen.

Een de speler komt dan staan bij de scheidsrechter vanwaar hij de pas neemt. De lk demonstreert in wat voor situatie de scheidsrechters mogen fluiten en het teken mogen doen. • Geef krachtige passen. die aankomen. dan krijgt de andere ploeg de bal. Aandachtspunten: • Loop jezelf vrij. Tijd: 10 min.’ Materiaal: De lk geeft aan de lln een bal. Per veld staan er twee scheidsrechters. LESMIDDEN Spel 2: eindvakbal De aanvallende ploeg begint aan hun lijn.Motorisch: LP:RP: voetenwerk De leerlingen kunnen al dribbelend een verdediger voorbijgaan dmv een crossover of een open-step. krijgt men 1 punt. Ze fluiten als er een dribbel. Start spel: Fluitsignaal. . 4 kegels. loopfout) en kunnen die herkennen in een spelsituatie. De lk moedigt de lln aan de verdedigers snel voorbij te gaan. Progressie: Verkleinen speelveld  verlichting tot dribbelen Zonder vaste speler. De lln demonstreren het spel. Er zijn echter verdedigers onderweg. Ze moeten proberen door passen te geven de bal bij een vaste speler aan de overzijde van de zaal te krijgen. • Scheidrechters duiden loopfouten en dubbele dribbels aan. • Je mag niet lopen met de bal. > o > > ^^ vv > o > > o •o o < •o o o < Materiaal: 2 basketballen. partijlintjes. Regressie: Minder verdedigers. Cognitief: spelregels De leerlingen kennen 2 fouten (dubbele dribbel. Lk laat foto’s zien aan scheidsrechters. • Wordt de bal onderschept. Regels: • Indien de vaste speler de bal vangt. Begeleiden van het leerproces: De lk geeft de lln de foto’s van de tekens die de scheidsrechters moeten uitvoeren. maar met een kegel die ze moeten raken. Evaluatie: Wat is de score? OLG: Wat doet de scheidsrechter als de bal buiten gaat?  De scheidsrechter vraagt de bal. Aankondiging: ‘We spelen een match eindvakbal. • Je mag dribbelen met de bal om spelers te kunnen passeren. Einde spel: Dubbel fluitsignaal. Lln verzamelen op de banken. die de bal kunnen onderscheppen en de bal bij hun vaste speler proberen te krijgen. Speluitleg + demo: Lk legt uit. De vaste spelers moeten aan hun kegel blijven.of loopfout wordt gemaakt. Differentiatie: Goede spelers kunnen ingezet worden als kapitein van de ploeg. • Gebruik de cross-over of de openstep om een verdediger voorbij te gaan.

Lln verzamelen: op de banken. als hij buiten gaat. Differentiatie: De basketballers beginnen met een score van 8 punten. Zij moeten die afschermen. Start spel: Fluitsignaal. Tijd: 10 min. Per keer dat de bal buiten gaat verliezen ze een punt. Vanaf dat er een bal buiten het speelveld geduwd dan fluit één van de scheidsrechters. Aankondiging: ‘We gaan een spel spelen. De lk Materiaal: 20 zorgt ervoor dat de scheidsrechters gewisseld worden. De persoon van Cognitief: spelregels wie de bal buiten is gegaan. • De scheidsrechter vraagt steeds de bal. De leerlingen beginnen met tien punten. Begeleiden van het leerproces: De lk bemoedigt de scheidsrechters streng op te treden en laat hen de foto’s zien.Motorisch: PM:LP: afschermen bal De lln schermen met de vrije hand de bal af. Speluitleg + demo: Wordt uitgevoerd door lk en lln. Materiaal: Elke lln krijgt een bal van de lk. Aandachtspunten: • Scherm je bal af. minder goede basketballers beginnen met een score van 12 punten. . de bedoeling is dat de bal niet buiten gaat. Progressie: Verkleinen speelveld. Regressie: Vergroten speelveld. botsen in het speelveld. Evaluatie: Wie heeft al zijn punten kunnen behouden? OLG: herhalen arbitrage basketballen. Einde spel: Dubbel fluitsignaal. zodat andere lln hem niet kunnen afpakken. Spel 3: De leerlingen hebben allemaal een bal. De persoon die op het einde met de meeste punten overblijft is de winnaar. geeft De arbiters weten wat ze moeten doen als zijn bal aan de scheidsrechter en de bal buiten gaat en passen dit toe in geeft een pas naar zichzelf door te spelsituaties.

Spelregels: Er zijn scheidsrechters die fluiten bij dribbelfouten.’ Materiaal: Speluitleg + demo: Lk legt uit. partijlintjes. >< >< >< >< ^ L ^ >< >< >< >< Materiaal: 2 basketballen. lln demonstreren. of loopfout gemaakt wordt en passen dit toe in spelsituaties. LESEINDE Spel 4: 3 tegen 3: Cognitief: spelregels De leerlingen spelen een De arbiters weten wat ze moeten doen als basketbalwedstrijd in ploegen van drie de bal buiten gaat. Lk helpt scheidsrechters bij het fluiten van de fouten. Begeleiden van het leerproces: : Lk moedigt lln aan een doelpoging te ondernemen. Start spel: Fluitsignaal. als er een dribbelfout personen. Aankondiging: ‘Als slot spelen we een wedstrijdvorm. Einde spel: Dubbel fluitsignaal. . Progressie: -poortje op achterlijn waar lln doormoeten -draaien rond kegel op de achterlijn Regressie: -met 1 hand verdedigen -1 verdediger minder Aandachtspunten: • afschermen van de bal met vrije hand • kijken naar medespelers en verdediging • doelpoging durven ondernemen en verdedigers voorbijgaan Lln verzamelen: op de bank. Tijd: 10 min. De lk zorgt ervoor dat de scheidsrechters regelmatig wisselen. loopfouten of wanneer de bal buiten gaat.Dynamisch-affectief: spelplezier. 1 basketbalterrein.