You are on page 1of 7

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima

1.
2.

Menjelaskan pertimbangan yang perlu diambil dalam pendidikan murid-murid pemulihan. Membuat perbandingan pengurusan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. Menghuraikan program-program yang berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan

3. 4. 4.

Sinopsis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labeling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

1

Kerjasama . Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Peruntukan kewangan .Inovasi 2 .Pengajaran kumpulan • Kemudahan dan prasarana .Kerja berpasukan • 3.Lokasi dan jenis .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionalisme .Motivasi guru .Pengajaran individu .Kenaikan pangkat . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Kemahiran guru .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Pendidikan Jarak Jauh .Penghargaan dan pengiktirafan .Tajuk 1.Ketrampilan guru .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .Penempatan .Kelayakan guru .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan khas 6 • 2.Kursus Dalam Perkhidmatan .Kebajikan .Kajian Berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Kesan kecacatan kepada individu Jam 6 • Strategi pengajaran dan pembelajaran . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Kandungan .

Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Keberkesanan kaedah .Kelayakan dan kewibawaan ..Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : kelas biasa Program Inklusif Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Definisi dan kepentingan .Stesen .Bahan bantu belajar .Model Hewett .Cara pelaksanaan • 3 .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .Model Montesori .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Jawatankuasa dalam organisasi .Implikasi terhadap murid .Bilangan waktu mengajar .Model 1: 3 Kumpulan yang berbeza .Pentafsiran kurikulum Tajuk • Kandungan Strategi Pelaksanaan .Kesan kepada murid .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 5.Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Implikasi terhadap ibu bapa . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Pengkhususan mata pelajaran 4 Jam 6 • - • 4.Sokongan dan kerjasama .

Kesedaran sosial .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi Kendiri . Kandungan Tindakan Susulan.Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap .Bimbingan berterusan 4 • 4 .Merancang tindakan lanjut .Pengurusan kendiri .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa Jam 6 • 7. • Tindakan Susulan .Kesedaran kendiri .Tajuk 6.Membina sikap positif murid .Peranan nazir .Melaksana pengajaran . Pengawasan.Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan . Penyeliaan dan Komunikasi.

Bagin. A.8.D.Persepsi terhadap murid khas .Polisi.Undang-undang perlindungan .Undang-undang keistimewaan . & Gallangher. Kandungan Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas .Reformasi Pemulihan Khas Jam 3 Jumlah 45 Kerja Kursus 50 % 50 % Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan Dyson. Boston : Allyn & Bacon 5 .Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran . School and special needs: Issues of innovation & inclusion. (2001).Chapman. perancangan kurikulum dan bantuan khas .Sokongan dan kerjasama .Persepsi terhadap sekolah . (2000).Kesedaran 4 Tajuk 9. D. Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti • Aspek Ibu bapa .R.Peringkat undang-undang .Intervensi awal .Peluang berinteraksi . The school and community relations.Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas • Undang-undang dan hak asasi manusia .Kolaboratif • Peranan Komuniti . London : P.Penghargaan kepada guru .Kolaborasi dalam Pemulihan Khas .

K. Inclusive education for 21st. Kozleski.B.J. Publisher: Routledge 6 . (2004).Colmen.74 Education Law by Michael Imber (Paperback . Grayson. Special education needs: A resource for practitioners. ISSN: 0738-9701. London : P. E. New York : Bantam Books Ferrell. International Journal of Disability.30 Oct 19 Used & new from £53. C.). Development and Education ISSN: 1465346X (electronic) 1034-912X (paper) Publication Frequency: 4 issues per year Subject: Inclusion and Special Educational Needs.22 May 2003) 2009) Buy new: £64. The adult literacy and remedial education teacher career guide (Kindle Edition -3 Nov 2010) Sands. doi:10. (2000). M.Chapman. MA: Allyn Bacon Inc. century. Struggling Readers: Assessment and Instruction in Grades K-6 (Solving Problems in the Teaching of Literacy) by Ernest Balajthy (Paperback . (4th. & French. D.99 £61. J. ( 2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. task and setting. Smith.C. Ed.1177/0741932510386556 Journal of Developmental and Remedial Education Published/Hosted by .14 Remedial and Special Education November/December 2010 31: 411. (1998) Learning disabilities: Th iInteraction of learner. D. New York : Wardsworth.R.

7 .