Be used to Zwrot be used to oznacza, że ktoś jest przyzwyczajony do czegoś lub że coś przychodzi mu z łatwością.

Pamiętaj, że po tym zwrocie występuje rzeczownik lub czasownik z końcówką -ing.

I am used to eating three meals a day. Jestem przyzwyczajony do jedzenia trzech posiłków dziennie.

Get used to Zwrot get used to oznacza, że trwa proces przyzwyczajania się do czegoś.

I'm getting used to not sleeping for periods longer than 24 hours. Przyzwyczajam się do do tego, by nie spać dłużej niż 24 godziny.

I have got used to driving on the left side of the road. Przyzwyczaiłem się do jazdy lewą stroną drogi.

I am used to driving on the left side of the road. Jestem przyzwyczajony do jazdy lewą stroną.

Znaczenie Forma used to + infinitive jest używana do mówienia o przeszłych przyzwyczajeniach i stanach, które w teraźniejszości nie mają już miejsca. Przykłady: I used to smoke a lot, but now I don't smoke. [Kiedyś dużo paliłem, ale teraz nie palę] That building used to be a church. [Ten budynek to kiedyś był kościół] Uwaga: Used to. występuje tylko w formie przeszłej i nie posiada formy teraźniejszej podobnie jak nie ma form progressive, perfect i infinitive. Kiedy mówimy o nawykach i stanach teraźniejszych najczęściej używamy po prostu czasu Present Simple. Przykłady: He used to drink a lot. [Kiedyś dużo pił] - przeszłość. He drinks a lot [Dużo pije] - teraźniejszość. He uses to drink a lot. Pytania i przeczenia W stylu formalnym used to może pełnić funkcję modalnego czasownika posiłkowego, wtedy pytania i przeczenia tworzymy bez operatora do. Jest to typowe przede wszystkim dla British English. Częściej spotyka się tak skonstruowane przeczenia, pytania bez operatora są raczej rzadkie. W question tags zawsze występuje operator. Przykłady:

I used to visit London every summer when I was young. kiedy doświadczyliśmy już czegoś wielokrotnie i nie jest to już dla na nowe ani dziwne. [Nie byłem przyzwyczajony do pracy z niepełnosprawnymi] . [Kiedyś pracowałem sześć dni w tygodniu] ĆWICZENIA podmiot + to be + used to + czasownik + -ing DO GÓRY Znaczenie Konstrukcja be used to something oznacza przyzwyczajenie do czegoś. takimi jak np. Used you to play hockey at school? [Czy grałeś w szkole w hokeja?] He used not to eat meat. ale teraz ją lubię] I used to not like my work. I used to work six days a week. . jednak nie wszyscy akceptują taką pisownie. did he? [Kiedyś nie jadł mięsa. very lub quite. zatem bezpieczniej jest używać formy use to w pytaniach i przeczeniach. [Jest przyzwyczajona do pracy w każdą pogodę] Budowa Forma be used to występuje z rzeczownikami odczasownikowymi lub z czasownikami w formie progressive (z końcówką -ing). Przykłady: Did you use to smoke a lot? [Czy paliłeś kiedyś dużo?] I didn't use to be good at math. [Kiedy byłem młody odwiedzałem Londyn każdego lata] I worked with him for six years. czyli za pomocą czasownika posiłkowego do. [W zeszłym tygodniu odwiedziłem Londyn] I used to visit London last week.również poprawne. Ponieważ słowo used funkcjonuje w zdaniu jako przymiotnik może być poprzedzane przysłówkami. czasie ich trwania lub do mówienia ile razy coś miało miejsce. które zmieniły się lub zostały zakończone i nie są już prawdziwe w teraźniejszości. Kiedy used to nie jest używane Forma used to jest używana tylko do wyrażania przyzwyczajeń lub stanów z przeszłości. [John jest przyzwyczajony do życia w wielkim mieście] John is used to live in a big city. Czasowniki nie występują w bezokoliczniku jak miało to miejsce w przypadku formy used to (patrz wyżej). Przykłady: I'm used to living alone.I used not to like my work. Przykłady: John is used to living in a big city. [Kiedyś nie lubiłem mojej pracy. [Nie byłem kiedyś dobry z matematyki] Uwaga: Forma Did you used to i I didn't used to jest również poprawna. Przykłady: I visited London last week. but now I do. [Pracowałem z nim sześć lat] I used to work with him for six years. prawda?] W mowie potocznej najczęściej tworzymy pytania i przeczenia w sposób typowy. ale było to trudne na początku] She is used do working in any kind of weather. but it was difficult at the beginning [Jestem przyzwyczajony do mieszkania samotnie. I wasn't used to working with disabled people. jest używana w sytuacjach. Formy used to nie stosuje się do mówienia o wydarzeniach przeszłych.

I'm not surprised you WOULD fell for it. Akcentowane would stosuje się również do krytykowania pojedynczego zachowania z przeszłości. że dałeś się na to nabrać] . [Przywykniesz do tego hałasu] I never got used to bowing when I lived in Japan.They are quite used to filling all these forms. become used to doing sth oraz grow used to doing sth w dokładnie tym samym znaczeniu. .krytyka nawyku przeszłego. ale przez cały czas kłamała na temat swojego wieku] .to typowe. [Nie jestem zaskoczony. [Ciężko mu było przywyknąć do pracy w tak ekstremalnych warunkach] Znaczenie Czasownik modalny would jest używany do mówienia o przeszłych zwyczajach. Would i Used to Zarówno would jak i used to odnoszą się do czynności i zdarzeń powtarzających się w przeszłości jednak tylko used to możemy użyć w odniesieniu do stanów z przeszłości. Najczęściej spotykane jest użycie get used to. nawykach i charakterystycznych zdarzeniach. że po każdej z tych form także używamy czasownika w formie progressive (z końcówką -ing) Przykłady: You will get used to all that noise. oznacza wtedy.to już nie czynność ale stan. miałem problemy cały czas. [Kiedy pracowałem w Madrycie wstawałem bardzo wcześnie] I used to have trouble with math when I was at school. I would have trouble with math when I was at school. [Kiedy chodziłem do szkoły miałem problemy z matematyką] . [Od czasu do czasu zapraszał mnie na kolację] She was a nice girl. Porównaj przykłady: When I worked in Madrid I would/used to get up early. że to zachowanie było typowe dla kogoś. [Nigdy nie przyzwyczaiłem się do ukłonów kiedy mieszkałem w Japonii] She became used to her new home. [Kiedy była stara nie piła nic poza kawą] Every now and then he would invite me for a dinner. że dajesz się nabrać. but she WOULD lie about her age all the time. kogo krytykujemy. [Są raczej przyzwyczajeni do wypełniania tych wszystkich formularzy] Get used to i inne formy Możliwe jest także użycie form get used to doing sth. [Była miłą dziewczyną. When she was old she would drink nothing but coffee. [Przyzwyczaiła się do swojego nowego domu] It was difficult for him to grow used to working in such extreme conditions. Pamiętaj. Zdania tego typu z silnie akcentowanym słowem would są używane do krytykowania nawyków innych.

. Ćwiczenia: I.Used to do/ be used to doing/get used to Used to do podkreśla jakieś przyzwyczajenie. Now he prefers tea. a) Jane had to get used to .(be) told what to do....... b) We used to .....(drink) a lot of coffee....... I'm used to ............................... h) There used to .(be) told what to do..(go) swimming every day. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników.. e) I wouldn't like to share an office. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników......... we used to .(have) a car but I sold it a few months ago.......(eat) so much.(go) swimming every day. I used to go to violin lessons when I was a child... f) I used to . c) Tom used to ..(drink) a lot of coffee...... który już nie trwa..... g) When we were children...... Be used to doing znaczy “być przyzwyczajonym do” I am used to living alone.. zwyczaj... h) There used to . c) Tom used to .. I'm not used to ..... I used to go to violin lessons when I was a child.(live) in a small village but now we live in London........ f) I used to .. ... b) We used to ... d) I feet very full after that meal. Now he prefers tea.....(drive) on the left..... i) I'm the boss here! I'm not used to .... zwyczaj........ a) Jane had to get used to .. i) I'm the boss here! I'm not used to .........(live) in a small village but now we live in London..(be) a cinema here but it was knocked down a few years ago.... we used to . Used to do/ be used to doing/get used to Used to do podkreśla jakieś przyzwyczajenie..(have) a car but I sold it a few months ago..... I'm not used to .. Get used to doing znaczy “przyzwyczaić się” You’ll soon get used to living in the country... Be used to doing znaczy “być przyzwyczajonym do” I am used to living alone.............(eat) so much. który już nie trwa.......... I'm used to .(have) my own office..............(be) a cinema here but it was knocked down a few years ago......... e) I wouldn't like to share an office.(have) my own office........ d) I feet very full after that meal.....(drive) on the left...... g) When we were children...... Get used to doing znaczy “przyzwyczaić się” You’ll soon get used to living in the country. Ćwiczenia: I.....

Now he prefers tea. c) Tom used to drink a lot of coffee. we used to go swimming every day. d) I feet very full after that meal. g) When we were children. e) I wouldn't like to share an office. b) We used to live in a small village but now we live in London. I'm not used to eating so much. . i) I'm the boss here! I'm not used to being told what to do. f) I used to have a car but I sold it a few months ago. I'm used to having my own office.Odpowiedzi: a) Jane had to get used to driving on the left. h) There used to be a cinema here but it was knocked down a few years ago.

=> She isn't used to using a computer. He _______________(not be) so bus I've just got my first job. She isn't ……. now he walks.    I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago. When Peter was young. I didn't use to like him but now I do.  Complete the following sentences with the correct form of used and the verb in brackets. He's very busy. 8.. During my childhood. Hans has lived in England for over a year so he is used to driving on the left now.Used to do We use 'used to' for something that happened regularly in the past but no longer happens. he doesn't. People from India usually find our food tasteless. 2. Ben used to travel a lot in his job but now. Maria _________________ (think) that she would never ________________________ (live) in New York. It is difficult for Tom to drive in England. Example : Tom_________ (take) the bus to go to work. They ________________________ (eat) spicy food.    There used to be a cinema in the town but now there isn't. 5.a computer. Caroline _______________ (have) a walkman.. Businessmen ________________________ (speak) English at international meetings.    I'm used to living on my own. I ________________ (spend) a lot of time with my grandparents. I've done it for quite a long time. 6. English has become international. 10. now she has an ipod. She used to have really long hair but she's had it all cut off. 9. I used to drive to work but now I take the bus. 1. not unusual. 4. 'Used to do' is different from 'to be used to doing' and 'to get used to doing' to be used to doing We use 'to be used to doing' to say that something is normal. It's exciting but I'll have ______________________(work) regular hours. We also use it for something that was true but no longer is. I have always lived in the country but now I'm beginning to get used to living in the city. Now the prices are more reasonable. Sending emails to my grandmother is difficult. since his promotion. 3.    I didn't understand the accent when I first moved here but I quickly got used to it. he ________________ (ride) a bicycle to school. She has started working nights and is still getting used to sleeping during the day. He ______________(drive) on the left-hand side of the road. to get used to doing We use 'to get used to doing' to talk about the process of something becoming normal for us. They've always lived in hot countries so they aren't used to the cold weather here. . We haven't seen Bob very often since he got a promotion. => Tom used to take the bus to go to work. 7. Computers ________________ (be) very expensive.

Maria used to think that she would never get used to living in New York 8. He's very busy. People from India usually find our food tasteless. Businessmen are used to speaking / have got used to speaking English at international meetings. 3. They are used to eating spicy food. 6. It's exciting but I'll have to get used to working regular hours. When Peter was young.1. During my childhood. 10. now she had an ipod. Now the prices are more reasonable. 7. English has become international. I used to spend a lot of time with my grandparents. 9. 2. 5. 4. . Computers used to be very expensive. I've just got my first job. He didn't use to be so busy. Caroline used to have a walkman. he used to ride a bicycle to school. It is difficult for Tom to drive in England. He isn't used to driving on the left-hand side of the road. We haven't seen Bob very often since he got a promotion.

speak speaking Q8 .I didn't use to ____ it. like liking Q5 . live living Q6 .I'm not used to ____ up this early.Have you got used to ____ it yet? do doing Q10 . but I do now.I used to ____ a lot.You'll have to get used to ____ on the right when you live there. work working Q9 .I'm not used to ____ so much tea. drink drinking . work working Q9 .It took me a while to get used to ____ the language. speak speaking Q8 .I'm not used to ____ up this early. read reading Q3 .Where did you use to ____ when you visited? stay staying Q7 .I didn't use to ____ it. live living Q6 .I used to ____ hard when I was a student.I used to ____ a lot.It took me a while to get used to ____ the language.Where did you use to ____ when you visited? stay staying Q7 . get getting Q2 .I found it hard to get used to ____ in such a hot country.Q1 .I used to ____ hard when I was a student. drink drinking Q1 . like liking Q5 . drive driving Q4 . drive driving Q4 .I found it hard to get used to ____ in such a hot country. but I do now.I'm not used to ____ so much tea.You'll have to get used to ____ on the right when you live there. get getting Q2 . read reading Q3 .Have you got used to ____ it yet? do doing Q10 .