NAZIV FIRME: ADRESA

:

Na osnovu člana 179. i 180. Zakona o radu ("Službeni glasnik R.S." br. 24/05)

UPOZORENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU

Za radnika: na radnom mestu:

OBRAZLOŽENJE: Zbog ne poštovanja radne discipline i radnog vremena propisanog Odlukom o radnom vremenu (opšti akt) do koje je došlo Vašim nedolaskom na posao u periodu ___________________________________ stekli su se uslovi za otkaz Ugovora o radu od strane poslodavca. Navedenim radnjama naneta je šteta firmi jer je došlo do poteškoća u proizvodno-trgovinskom procesu. Molimo Vas da se u roku od 5 radnih dana izjasnite o navodima iz ovog upozorenja.

U Novom Sadu, dana: __________ godine:

________________________________ M.P. potpis odgovornog lica

Upozorenje primio dana: __________ godine, potpis: ___________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful