Beratungszentrum für Migranten und Migrantinnen

Arbeitsmarktpolitische Betreuungseinrichtung Qualifizierte Arbeitskräfte bks Juli / 2011

Kriteriji za naseljavanje kvalifikovane/kvalificirane radne snage
A. Crveno - be/ije/lo - crvena karta (Rot-Weiss-Rot-Karte)
01.07.2011. stupaju na snagu nova pravila o naseljavanju stranaca sa određenim kvalifikacijama.U tu svrhu se uvodi nova dozvola za nastanjenje: Rot-Weiss-Rot karta. Ona kvalfikovanu osobu vezuje za određenog poslodavca, na period od najmanje godinu dana, posle čega je moguć prelazak na slobodno radno tržište. Rot-Weiss-Rot karte se izdaju u četiri različita slučaja: 1. Posebno visoko kvalifikovani (besonders Hochqualifizierte) Osobe koje po bodovnoj listi ( vidi prilog A) dostignu najmanje 70 od 100 bodova se smatraju „posebno visoko kvalifikovanim“. Takve osobe mogu uz prilog svih dokaza o svojoj kvalifikaciji zahtevati izdavanje vize D u nadležnoj austrijskoj ambasadi. U slučaju izdavanja vize D osoba može da traži posao u Austriji tokom najviše 6 meseci. Ukoliko posebno visoko kvalifikovana osoba nađe zaposljenje odgovarajuće svojoj kvalifikaciji, moguće je izdavanje Rot-Weiss-Rot karte na godinu dana. Članovi porodice/obitelji (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu. 2. Ostala ključna radna snaga (sonstige Schlüsselkräfte) Osobe koje po bodovnoj listi (vidi prilog C) dostignu najmanje 50 od 75 bodova mogu dobiti Rot-Weiss-Rot kartu kao ostala ključna radna snaga. Uslov je da već postoji ponuda za odredjeno radno mesto. Mesečna bruto plata za osobe ispod 30 godina mora iznositi najmanje € 2.100, za osobe starije od 30 godina najmanje € 2.520. Zahtev za izdavanje Rot-Weiss-Rot karte može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom. Članovi porodice/obitelji (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca ) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu, ukoliko zahtevu prilože potvrdu o poznavanju nemačkog jezika na nivou A1.

ZVR-Zahl: 073817253

www.migrant.at

DVR: 0927236

1200 Wien.745. mogu pre isteka svoje poslednje studentske boravišne dozvole zatražiti produženje prava boravka na 6 meseci u svrhu traženja posla. Uslov za to je ponuda radnog mesta u struci sa platom koja odgovara kolektivnom ugovoru. Zahtev za Plavu kartu –EU može biti odbijen ukoliko su na birou za zapošljavanje već registrovane osobe sa istom kvalifikacijom. zakonu ili običaju te branše. Članovi porodice/obitelji (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca ) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu. Postupak: Zahtevi za Rot-Weiss-Rot kartu ili za Plavu kartu – EU se podnose u nadležnoj austrijskoj ambasadi.at DVR: 0927236 . Članovi porodice/obitelji (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržistu. Plava karta – EU (Blaue Karte – EU) Na osnovu zakona Evropske Unije od 01. Osobe koje su završile studije u Austriji (Studienabsolventen) Svršeni studenti drugog dela studija ili master studija u Austriji. Ukoliko se kvalifikovana osoba već legalno nalazi u Austriji (na osnovu bezviznog turističkog boravka. Deficitarni stručni kadar Najranije 01. C. Osoba koja po bodovnoj listi (vidi prilog B) dostigne najmanje 50 od 75 bodova moze dobiti Rot-Weiss-Rot kartu kao stručnjak u deficitarnom zanimanju. biće objavljena zakonska uredba sa spiskom deficitarnih zanimanja. Članovi porodice (bračni partneri i maloletna neudata/neoženjena deca) imaju pravo na dozvolu za nastanjenje sa slobodnim pristupom radnom tržištu.05. Uslov/uvjet je da već postoji ponuda za radno mesto odgovarajuće obrazovanju. ukoliko zahtevu prilože potvrdu o poznavanju nemačkog jezika na nivou A1.2012.890.07.2011. ukoliko zahtevu prilože potvrdu o poznavanju nemačkog jezika na nivou A1. Ovu dozvolu za nastanjenje mogu dobiti visokoobrazovane osobe (univerzitetsko i više obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine). sa mesečnom bruto platom od najmanje € 3.2012.3.migrant. Zahtev se podnosi lično uz pismenu potvrdu budućeg poslodavca. Uredba će stupiti na snagu 01. Dresdnerstraße 93). ZVR-Zahl: 073817253 www.00. Svršeni studenti koji su našli zaposlenje na nivou svog obrazovanja mogu dobiti RotWeiss-Rot kartu ukoliko im buduća mesečna bruto plata iznosi najmanje € 1. B.01. sa vizom D ili sa pravom boravka za svršene studente u Austriji) zahtev se može podneti i u nadležnoj upravi u Austriji (u Beču: magistratsko odeljenje 35. Postupak traje najviše osam sedmica. uvodi se dozvola za nastanjenje „Plava karta – EU“. 4.

Sonstige Schlüsselkräfte .(prilog C) Kriteriji kvalifikacije Okončano obrazovanje ili specijalna znanja ili veštine u planiranom zaposlenju Opšta univerzitetska zrelost u smislu § 64 (1) zakona o univerzitetu SL Br.120 (matura) Diploma studija tercijalnog nivoa (univerzitet ili viša škola u minimalnom trajanju od 3 godine) Radno iskustvo u struci Radno iskustvo (po godini) Radno iskustvo u Austriji (po godini) Poznavanje jezika Nemački na nivou A1 ili engleski na nivou A 2 Nemački ili engleski na nivou B1 Godine starosti Do 30 godina Do 40 godina Suma maksimalno priznatih bodova Potreban broj bodova Bodovi Maksimum priznatih bodova 30 20 25 30 Maksimum priznatih bodova 10 2 4 Maksimum priznatih bodova 15 10 15 Maksimum priznatih bodova 20 20 15 75 50 ZVR-Zahl: 073817253 www.Uslovni kriteriji za Ostalu klučnu radnu snagu .at DVR: 0927236 .migrant.120 (matura) Diploma studija tercijalnog nivoa (univerzitet ili viša škola u minimalnom trajanju od 3 godine) Radno iskustvo u struci Radno iskustvo (po godini) Radno iskustvo u Austriji (po godini) Poznavanje jezika Nemački na nivou A1 ili engleski na nivou A 2 Nemački ili engleski na nivou B1 Godine starosti Do 30 godina Do 40 godina Suma maksimalno priznatih bodova Dodatni bodovi za profesionalne sportiste ili trenere Potreban broj bodova Bodovi Maksimum priznatih bodova 30 20 25 30 Maksimum priznatih bodova 10 2 4 Maksimum priznatih bodova 15 10 15 Maksimum priznatih bodova 20 20 15 75 20 50 Uslovni kriteriji za stručni kadar u deficitarnim zanimanjima .Fachkräfte in Mangelberufen – (prilog B) Kriteriji kvalifikacije Okončano obrazovanje u deficitarnom zanimanju Opšta univerzitetska zrelost u smislu § 64 (1) zakona o univerzitetu SL Br.

at Frauen: 1010 Wien. Zavodu za zapošljavanje (AMS) ili kod nas u Savjetovalište.000 evra/eura preko 70. Marc Aurel Straße 2a/6/2/10 Tel: 982 33 08 http://www.Uslovni kriteriji za Posebno visoko obrazovane . PhD) Godišnja bruto plata u poslednjoj godini na vodećoj poziciji u preduzeću registrovanom na berzi ili preduzeću za koje postoji pozitivan izveštaj nadležne ispostave Privredne komore: 50. obratite se za detaljnije informacije Magistratskom odjeljenju (MA 35).at Diese Publikation wird aus Mitteln des Arbeitsmarktservice sowie der Magistratsabteilung 17 gefördert.at E-Mail: migrant@migrant. informatike.Besonders Hochqualifizierte .000 do 70. Skrećemo pažnju. publikacije) Odlikovanja (nagradjivanost) Radno iskustvo (adekvatno obrazovanju ili u vodećoj poziciji) Radno iskustvo (po godini) Radno iskustvo u Austriji (po 6 meseci) Poznavanje jezika Nemački ili engleski na nivou A1 Nemački ili engleski na nivou A2 Godine starosti Do 35 godina Do 40 godina Do 45 godina Studije u Austriji Drugi deo studija odnosno polovina propisanih ETCSbodova Završene diplomske.migrant. prirodnih nauka ili tehnike Sa habilitacijom ili istovetnom kvalifikacijom (npr. ZVR-Zahl: 073817253 www. Hoher Markt 8/4/2 Tel: 712 56 04 http://www.at DVR: 0927236 .000 evra/eura Istraživačka ili inovacijska delatnost (prijava patenta. da se i pored detaljne obrade mogu dogoditi pogreške i stoga za date informacije ne preuzimamo odgovornost. bachelor ili master-studije Suma maksimalno priznatih bodova Neophodan minimalan broj bodova Bodovi Maksimum priznatih bodova 40 20 30 40 20 25 30 20 20 Maksimum priznatih bodova 20 2 10 Maksimum priznatih bodova 10 5 10 Maksimum priznatih bodova 20 20 15 10 Maksimum priznatih bodova 10 5 10 100 70 Napomena!!! S obzirom da su navedene odredbe vrlo skraćene. Männer und Frauen: 1010 Wien.at E-Mail: migrantin@migrant.(prilog A) Kriteriji Kvalifikacije Diploma studija tercijalnog nivoa (univerzitet ili viša škola u minimalnom trajanju od 4 godine) U oblasti matematike.migrant.000 evra/eura 60.000 do 60.migrant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful