Gängning med tapp

NOMENKLATUR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

1
2.
3
4
64

Bombredd
Spånvinkel
Kärntjocklek
Radiell efterskärning

Fyrkantsmått
Skaft Diameter
Midja
Spår
Stigning
Utvändigt Centrum
Nominell Diameter
Faslängd
Gänglängd
Midjans längd
Skaftlängd
Fyrkantslängd
Totallängd
Spiralvinkel
Gunnose längd
Gunnose vinkel
Fasvinkel

Gängning med tapp
ATT TÄNKA PÅ VID GÄNGNING
1.

Välj en gängtapp som är anpassad för den tänkta operationen samt även för
materialet som ska bearbetas, t.ex. botten/ genomgående gängtapp i material
från AMG-Tabellen.

2

Se till att komponenten är ordentligt fastspänd – även små rörelser kan vara
orsaken till tappbrott eller dålig kvalitet på gängan.

3.

Välj rätt borrdimension ifrån tabell (se sidorna 76-79). Rätt borrstorlek vissas
även på produktsidorna i huvudkatalogen. Kom ihåg att borrdiametern inte är
lika för pressgängtappar som för skärande gängtappar. Vid gängning i härdade
material, försök att gå upp lite i borrdimension för att säkerställa en mjukare
gängning. Se separat avsnitt om bearbetning i rostfria stål.

4.

Välj rätt skärhastighet. Skärhastigheten finns angiven på indexsidorna I
katalogen samt i Product Selectorn.

5.

Använd anpassade skärvätskor för applikationen.

6.

I NC-styrda maskiner är det viktigt att se till att matningen är rätt för att undvika
över / undermått på gängan. Vid användandet av flytande gängtappshållare
bör man programmera 95 till 97 % av stigningen, för att undvika att gängtappen
självmatar. Gäller vid användning av spiralgängtappar.

7.

Om möjligheten finns, använd en tapphållare med ställbart moment och
flytrörelse i axiell led, detta ger en mjukare äntring i hålet och minskar risken för
tappbrott. Det minskar även risken för att man oavsiktligt ”bottnar” tappen i hålet.

8.

Säkerställ en mjuk ingång av gängtappen i arbetsstycket, då en ojämn matning
kan förorsaka en konisk ingång på den färdiga gängan.

65

Gängning med tapp
TAPPGEOMETI OCH GÄNGPROCESS
Typ

Varianter Process Beskrivning
Tapp med raka spår

Rakspårstappen är den vanligast
förekommande tappen och fungerar
i de vanligaste förekommande
materialen. Bäst för kortspånande
material, och utgör basen i programmet.
.

Tappar med varannan gänga

Tappar med varannan gänga ger
mindre friktion och därmed ett lägre
moment, vilket kan vara viktigt i en del
besvärliga material så som aluminium
och mässing. Det underlättar även för
skärvätskan att tränga ner i hålet och
smörja där den behövs bäst och på så
sätt minska momentet ytterligare.

Spåndrivande gängtappar

En gängtapp med ett rakt ganska grunt
spår som driver spånan framåt kallas
ofta för Gunnose eller spåndrivande
gängtapp. Det relativt grunda spåret
säkerställer att verktygets styrka är
maximal. Dess funktion är också att
säkerställa kylvätska mot gängtappens
skäregg. Denna typ av gängtapp
rekommenderas för gängning av
genomgående hål.

66

Spånor

Gängning med tapp
Typ

Varianter Process

Beskrivning

Spånor

Gängtapp med endast Gunnose
spår

Den skärande delen består av en
Gunnose slipning på samma sätt som en
vanlig Gunnose tapp, med funktionen att
skjuta spånan framför sig genom hålet.
Tappens design gör den mycket stabil,
men pga. det korta spåret endast lämplig
för gängning upp till 1xD.

Spiralgängtapp

Gängtappar med spiralspår är I
huvudsak gjorda för att gänga i
bottenhål. Tappens spiral transporterar
spånan upp och ut ur hålet, vilket gör
att man undviker att få kvar spånor i
hålet. Detta gör att man minskar risker
för spånklämning och att spånor packas i
botten av hålet.

Pressgängtappar

Pressgängtappar (Rullgängtappar) skiljer
sig ifrån skärande tappar genom att
istället för att skära en gänga så formas
gängan genom plastisk deformation.
Detta innebär att man slipper spånor
och problem som kan uppkomma vid
skärande gängning. Materialen som
ska pressgängas måste ha en god
formbarhet. Sträckgränsen bör inte
överstiga 1200 N / mm2 och materialet
bör ha en förlängningsfaktor (A5)-värde
på minst 10 %. Tillförsel av kylmedel är
mycket viktig, och tappar med oljespår är
ofta att föredra.
Presstappar utan oljespår är anpassade
för vertikal bearbetning av bottenhål.
Pressgängtappar finns även med
invändig kylkanal.
67

Gängning med tapp
Typ

Varianter Process

Beskrivning
Gängtappar med invändig Kylkanal
Gängtappar med invändig kylkanal
ger normalt bättre prestanda än en
gängtapp med utvändig tillförsel
av emulsion. Dessa tappar ger
en bättre spånevakuering och
spånor transporteras snabbare
bort från skäreggarna. Slitaget på
skäreggarna minskar då man får bra
smörjning samt effektiv kylning på
skäreggarna.
Smörjningen kan vara både
olja, emulsion eller luft samt
en mix mellan luft och olja s.k.
minimalsmörjning. Trycket bör inte
understiga 15 bar.
Muttergängtappar
Dessa gängtappar används I första
hand till att gänga muttrar, men
kan även användas till att gänga
djupa genomgående hål. Skaftet är
smalare än nominell diameter och
har en lång totallängd, då tanken är
att samla upp muttrarna på skaftet.
Gängtapparna används ofta i
specialmaskiner anpassade för stora
volymer muttrar i stål eller rostfritt.
Serietapp Nr1 har en lång skärfas
för att fördela skärkraften över
nästan två tredjedelar av den totala
gänglängden.

68

Spånor

Gängning med tapp
SPETS/FAS MATRIS

Designen på gängtappens spets är upp till varje tillverkare att välja. Nedan visas
ett schema på vanligast förekommande spetsar / fastyper på Dormers produkter,
sorterade ut ifrån gängtappens diameter.
Typ av spets

1

Full spets

2

3

4

Reducerad spets Invändigt centrum

Bortslipad spets

Typ av fas

Tapp ∅ mm
≤5
>5 ≤6

1

1

1

1

1

1

1

1, 2

1

1

>6 ≤10

1, 2

1

1, 2, 4

1, 2

1, 4

>10 ≤12

2, 3

2, 3

2, 3

2, 3

2, 3

3

3

>12
ANSI

3

3

3

Förtapp

Mellantapp

Gradtapp

PRESSGÄNGNING GEOMETRI OCH PROCESS

Fördelar jämfört med skärande tappar

Högre skärhastighet jämfört med skärande gängtapp.

Ger oftast längre livslängd.

Ett verktyg kan användas I flera olika material, och både för botten- och
genomgående hål.

Pressgängtappar har en stabil design som minskar risken för tappbrott.

Ger rätt tolerans på den färdiga gängan.

Inga spånor.

Starkare gänga (högre draghållfasthet), jämfört med en skuren gänga (upp till
100 % starkare).

Ofta bättre ytor med pressgängtapp jämfört med skärande gängtapp.
Förutsättningar för effektiv användning.

Materialets förlängnings faktor
A5>10 %.

Rätt håldiameter ( inte samma som för skärande gängtapp).

Bra smörjning.
69

Gängning med tapp
MATERIALETS BETEENDE VID PRESSGÄNGNING
Val av borrdiameter är beroende av vilket material som ska gängas, och vilken typ
av maskin som används samt övriga skärförhållande. Om materialet trycks upp vid
ingången till hålet och/eller livslängden är för kort på pressgängtappen, välj då en lite
större borrdiameter. Får man inte tillräcklig profilhöjd på gängorna prova då med att
borra ett lite mindre hål.

Borrat hål för
Skärande tapp
Borrat hål för
pressgängtapp

Tvärsnitt av gänga gjord med
pressgängtapp i stål C45

Pressgängtappar kräver mer spindeleffekt, jämfört mot skärande gängtappar i samma
storlek eftersom de genererar ett högre vridmoment.

Vridmoment (Nm)

M6 botten hål Vc 30 m/min

Pressgängning
Spiralgängtapp

Vridmoment jämförelse mellan en skärande gängtapp och en
pressgängtapp i olika materialgrupper.

70

Gängning med tapp
VANGARD / SHARK APPLIKATIONSGÄNGTAPPAR MED FÄRGRING
Färg

Material

Tillgängliga typer

AMG 1.1 – AMG 1.4

AMG 1.1 – 1.5

AMG 1.4 – 1.6

AMG 1.5 – 1.6
AMG 4.2 – 4.3
AMG 2.1 – AMG 2.3

AMG 3.1 – AMG 3.4

AMG 5.1 – 5.3

AMG 7.1 – 7.4

71

Gängning med tapp
GÄNG PROFILER
ISO-gängor
Metriska gängor, M
Unified gängor, UN
H
=
0,86603 P
Hm
=
5/8H = 0,54127 P
Hs
=
17/24H = 0,613343 P
H/8
=
0,10825 P
H/4
=
0,21651 P
R
=
H/6 = 0,14434P
Whitworth W (BSW)
BSF, G, Rp, ADMF, Brass 1/4
BS Conduit, ME
H
=
0,96049 P
H
=
2/3H = 0,64033 P
H/6
=
0,16008 P
R
=
0,13733 P
Whitworth konisk rörgänga
Rc (BSPT), konisk 1:16
H
H
R

=
=
=

0,96024 P
2/3H = 0,64033 P
0,13728 P

Amerikansk rörgänga
NPT, konisk 1:16
H
H
H/24

=
=
=

0,8668 P
0,800 P
0,033 P (min. värde)

Pansar rörgänga
PG (Pr)
H
H
R

72

=
=
=

0,59588 P
0,4767 P
0,107 P

Gängning med tapp
TOLERANSER
GÄNGANS TOLERANS HOS GÄNGTAPPAR MED METRISK ISO 60° GÄNGPROFIL)
Invändig gänga

Gängtapp

Au

Bas av mått

d

Nominell ytter
diameter (=D)

D

Nominell
ytterdiameter

dmin

Min ytter
diameter

D1

Nominell
innerdiameter

d2

Nominell medel
diameter

D2

Nominell
medeldiameter

d2max

Max
medeldiameter

H

Grundtriangelhöjd

d2min

Min
medeldiameter

P

Stigning

E1

Nedre avmått på
medeldiameter d2

Td1

Kärndiameter
tolerans D1

Es

Övre avmått på
medeldiameter d2

Td2

Medeldiameter
tolerans D2

E1d

Nedre avmått på
ytterdiameter

α

Profilvinkel

P

Gängstigning

R

Nominell bottenradie

Td2

Tolerans på medeldiameter

Tα2

Tolerans på halva
profilvinkeln

α

Profilvinkel

α/2

Halva profilvinkeln

α

α
α/2

Invändig gänga
Gängtapp

FÖREKOMMANDE TOLERANSER PÅ INVÄNDIG GÄNGA
Gängtapps tolerans

Toleransklass G
Invändig gänga (Muttergänga)

A = 0.2 t= Au

Au = noll

t = TD2 (Qual. 5)

Tolerans klass H
Invändig gänga (Muttergänga)

73

Gängning med tapp
TABELL ÖVER GÄNGTAPPENS TOLERANSKLASS TILL DEN GÄNGADE
MUTTERNS TOLERANSOMRÅDE
Tolerans klass, Gängtapp

Tolerans invändig gänga
(muttergänga)

ISO

DIN

ANSI
BS

ISO 1

4H

3B

4H

5H

ISO 2

6H

2B

4G

5G

ISO 3

6G

1B

-

7G

-

Applikation
Greppassning
Mellanpassning

6H
6G

7H

8H

7G

8G

Spelpassning
Spelpassning för
ev. beläggning

Gängtapps toleranser enligt DIN 13.
Normal tolerans på gängtappar är 6H (ISO 2), vilket genererar en medelgod passning
mellan bult och mutter. Undre toleransläge 4H (ISO 1), genererar en god passning
mellan bult och mutter. Övre toleransläge 6G (ISO 3) genererar en grov passning mellan
bult och mutter, och används oftast när man ska efterbehandla gängan med t.ex. en
beläggning eller om en grov passning önskas.
Mellan toleransklasserna 6H (ISO 2) och 6G (ISO 3), samt mellan 6G och 7G tillverkas
tappar med toleranserna 6HX och 6GX. Där X innebär att toleransen ligger utanför
standard, och används för höghållfasta material och även för abresiva till slitande
material som gjutjärn. Då dessa material inte tenderar att ge övermått, kan man tillåta
en högre tolerans för att kunna öka verktygets livslängd. Storleken på toleransen är lika
t.ex. 6H och 6HX.
Pressgängtappar tillverkas ofta med 6HX eller 6GX tolerans.
Toleransikon för BSW och BSF är ”medium”. Detta refererar till BS 84 ”Normal
passning”.
Rörgängor med toleransikonen “Normal” refererar till följande standard:
G gänga till ISO 228-1. Klass ett för invändig gänga (tapp), och klass A och B för
utvändig gänga (snitt).
R, Rc och R gänga till ISO 7-1.
NPT och NPSM till ANSI B1.20.1.
NPTF och NPSF till ANSI B1.20.3.
PG till DIN 40 430.

74

Gängning med tapp
FASLÄNGDER OCH SERIETAPPAR
Sats Nr.1 innehållande gängtappar (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3) består alla av gängtappar
med full gängprofil och enda skillnaden är de olika faslängderna. Sats Nr.2 innehåller
gängtappar (Nr 4, Nr 5), vilka inte ger en full gängprofil, beroende på att de har en
lägre medel- och ytterdiameter jämfört med standard och en längre fas. Efter gängtapp
Nr 4 och Nr 5 måste en tapp Nr 3 användas för att göra gängan komplett.

Nr. 1 =

6-8 x P

Nr. 2 =

4-6 x P

Nr. 3 =

2-3 x P

Nr. 4 =

6-8 x P

Nr. 5 =

3,5-5 x P

ø>=M12

ø<=M10
ISO

DIN

ANSI

Sats Nr

Innehåller gängtapp Nr.

Nr. 6

Nr. 1 + Nr. 2 + No. 3

Nr. 7

Nr. 2 + Nr. 3

Nr. 8

Nr. 4 + Nr. 5 + No. 3

Nr. 9

Nr. 5 + Nr. 3

Sats Nr

Innehåller Nr

No. 8

No.3 (form C) + No.4 (form A) + No.5 (form B)

No. 9

No.3 (form C) + No.5 (form B)

Sats Nr

Innehåller

Handgängtapp (Nr.6)

Förtapp (Nr.1) + Mellantapp (Nr.2) + Färdigtapp (Nr.3)
75

Gängning med tapp
BORRDIAMETER FÖR SKÄRANDE GÄNGTAPPAR – REKOMMENDATIONSTABELLER
Borrdiametern kan beräknas utifrån:

D = Dnom- P

D = Borrdiameter (mm)
Dnom = Nominell Gängtappsdiameter (mm)
P = Gängstigning (mm)

ISO METRISK GÄNGA
TAPP

M
1.6
1.8
2
2.2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52

Max.
Inv.
Stigning Diam.
mm
mm
0.35
1.321
0.35
1.521
0.4
1.679
0.45
1.833
0.45
2.138
0.5
2.599
0.6
3.010
0.7
3.422
0.75
3.878
0.8
4.334
1
5.153
1
6.153
1.25
6.912
1.25
7.912
1.5
8.676
1.5
9.676
1.75
10.441
2
12.210
2
14.210
2.5
15.744
2.5
17.744
2.5
19.744
3
21.252
3
24.252
3.5
26.771
3.5
29.771
4
32.270
4
35.270
4.2
37.799
4.5
40.799
5
43.297
5
47.297

ISO METRISK FINGÄNGA

Borr

Borr

Diam.
mm
1.25
1.45
1.6
1.75
2.05
2.5
2.9
3.3
3.8
4.2
5
6
6.8
7.8
8.5
9.5
10.3
12
14
15.5
17.5
19.5
21
24
26.5
29.5
32
35
37.5
40.5
43
47

Diam.
inch
3/64
54
1/16
50
46
40
33
30
27
19
9
15/64
H
5/16
Q
3/8
Y
15/32
35/64
39/64
11/16
49/64
53/64
61/64
1.3/64
1.5/32
1.1/4
1.3/8

REKOMMENDERADE BORRDIMENSIONER VID ANVÄNDNING AV
DORMERS ADX OCH CDX BORRAR
Dessa
tabeller
är
utarbetade
för
vanliga standardborr. Vid användning
av hightech borrar exempelvis ADX
och CDX, vilka kan prestera ett mer
noggrant hål är det därför viktigt att man
ökar lite i borrdimension för att undvika
gängtappsbrott. Se separat tabell till höger. .

76

TAPP

MF
3x0.35
3.5x0.35
4x0.5
5x0.5
5.5x0.50
6x0.75
7x0.75
8x0.75
8x1
9x1
10x0.75
10x1
10x1.25
11x1
12x1
12x1.25
12x1.5
14x1
14x1.25
14x1.5
15x1
15x1.5
16x1
16x1.5
18X1
18X1.5
18X2
20X1
20X1.5
20X2
22X1
22X1.5
22X2
24X1
24X1.5
24X2

Max.
Inv.
Diam.
mm
2.721
3.221
3.599
4.599
5.099
5.378
6.378
7.378
7.153
8.153
9.378
9.153
8.912
10.153
11.153
10.912
10.676
13.153
12.912
12.676
14.153
13.676
15.153
14.676
17.153
16.676
16.210
19.153
18.676
18.210
21.153
20.676
20.210
23.153
22.676
22.210

Borr

Borr

Diam.
mm
2.65
3.2
3.5
4.5
5
5.3
6.3
7.3
7
8
9.3
9
8.8
10
11
10.8
10.5
13
12.8
12.5
14
13.5
15
14.5
17
16.5
16
19
18.5
18
21
20.5
20
23
22.5
22

Diam
inch
37
1/8
29
16
9
5
D
9/32
J
O
U
T
11/32
X
7/16
27/64
Z
17/32
1/2
31/64
35/64
17/32
19/32
9/16
43/64
41/64
5/8
3/4
47/64
45/64
53/64
13/16
25/32
29/32
7/8
55/64

TAPP

MF
25X1
25X1.5
25x2
26x1.5
27x1.5
27x2
28x1.5
28x2
30x1.5
30x2
32x1.5
32x2
33x2
35x1.5
36x1.5
36x2
36x3
38x1.5
39x3
40x1.5
40x2
40x3
42x1.5
42x2
42x3
45x1.5
45X2
45X3
48X1.5
48X2
48X3
50X1.5
50X2
50X3

Max.
Inv.
Diam.
mm
24.153
23.676
23.210
24.676
25.676
25.210
26.676
26.210
28.676
28.210
30.676
30.210
31.210
33.676
34.676
34.210
33.252
36.676
36.252
38.676
38.210
37.252
40.676
40.210
39.252
43.676
43.210
45.252
46.676
46.210
45.252
48.686
48.210
47.252

Borr
Diam.
mm
24
23.5
23
24.5
25.5
25
26.5
26
28.5
28
30.5
30
31
33.5
34.5
34
33
36.5
36
38.5
38
37
40.5
40
39
43.5
43
42
46.5
46
45
48.2
48
47

ISO METRISK GÄNGA FÖR ADX/CDX
TAPP
M

Borr
Diameter
mm

TAPP

Stigning
mm

M

Stigning
mm

Borr
Diameter
mm

4
5
6
8

0.70
0.80
1.00
1.25

3.40
4.30
5.10
6.90

10
12
14
16

1.50
1.75
2.00
2.00

8.70
10.40
12.25
14.25

Gängning med tapp
BORRDIAMETER FÖR SKÄRANDE GÄNGTAPPAR – REKOMMENDATIONSTABELLER
ISO UNIFIED GÄNGA
TAPP

UNC
nr 2-56
nr 3-48
nr 4-40
nr 5-40
nr 6-32
nr 8-32
nr 10-24
nr 12-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
7/16-14
1/2-13
9/16-12
5/8-11
3/4-10
7/8-9
1-8
1.1/8-7
1.1/4-7
1.3/8-6
1.1/2-6
1.3/4-5
2-41/2

Max.
Inv.
Diam.
mm
1.872
2.146
2.385
2.697
2.896
3.513
3.962
4.597
5.268
6.734
8.164
9.550
11.013
12.456
13.868
16.833
19.748
22.598
25.349
28.524
31.120
34.295
39.814
45.595

Borr
Diam.
mm
1.85
2.1
2.35
2.65
2.85
3.5
3.9
4.5
5.1
6.6
8
9.4
10.8
12.2
13.5
16.5
19.5
22.25
25
28
30.75
34
39.5
45

ISO UNIFIED FIN GÄNGA

Borr

TAPP

Diam
Inch
50
47
43
38
36
29
25
16
7
F
5/16
U
27/64
31/64
17/32
21/32
49/64
7/8
63/64
1.7/64
1.7/32
1.11/32
1.9/16
1.25/32

UNF
nr 2-64
nr 3-56
nr 4-48
nr 5-44
nr 6-40
nr 8-36
nr 10-32
nr 12-28
1/4-28
5/16-24
3/8-24
7/16-20
1/2-20
9/16-18
5/8-18
3/4-16
7/8-14
1-12
1.1/8-12
1.1/4-12
1.3/8-12
1.1/2-12

Max.
Inv.
Diam.
mm
1.913
2.197
2.459
2.741
3.023
3.607
4.166
4.724
5.580
7.038
8.626
10.030
11.618
13.084
14.671
17.689
20.663
23.569
26.744
29.919
33.094
36.269

G
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1.1/4
1.1/2
1.3/4
2
2.1/4
2.1/2
2.3/4
3

Antal
gängor/
tum.
28
19
19
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Max.
Inv.
Diam.
mm
8.848
11.890
15.395
19.172
21.128
24.658
28.418
30.931
39.592
45.485
51.428
57.296
63.342
72.866
79.216
85.566

Diam.
mm
1.9
2.15
2.4
2.7
2.95
3.5
4.1
4.7
5.5
6.9
8.5
9.9
11.5
12.9
14.5
17.5
20.4
23.25
26.5
29.5
32.75
36

Borr
Diam
Inch
50
45
42
37
33
29
21
14
3
I
Q
25/64
29/64
33/64
37/64
11/16
13/16
59/64
1.3/64
1.11/64
1.19/64
1.27/64

ISO METRISK
INSATSGÄNGA

CYLINDRISK WHITWORTH
RÖRGÄNGA
TAPP

Borr

Borr

TAPP

Borr

Diam.
mm
8.8
11.8
15.25
19
21
24.5
28.25
30.75
39.5
45
51
57
63
72.5
79
85.5

EG M
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

Diameter
mm
2.6
3.2
3.7
4.2
5.2
6.3
8.4
10.5
12.5
14.5
16.5
18.75
20.75
22.75
24.75

WHITWORTH GÄNGA
TAPP

BSW
3/32
1/8
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.5/8
1.3/4
1.7/8
2

Antal
gängor/
tum.
48
40
32
24
24
20
18
16
14
12
12
11
10
9
8
7
7
6
6
5
5
4.1/2
4.1/2

Max.
Inv.
Diam.
mm
1.910
2.590
3.211
3.744
4.538
5.224
6.661
8.052
9.379
10.610
12.176
13.598
16.538
19.411
22.185
24.879
28.054
30.555
33.730
35.921
39.098
41.648
44.823

Borr
Diam.
mm
1.85
2.55
3.2
3.7
4.5
5.1
6.5
7.9
9.2
10.5
12
13.5
16.5
19.25
22
24.75
28
30.5
33.5
35.5
39
41.5
44.5

ISO UNIFIED INSATSGÄNGA
TAPP

Borr

EG UNC
nr 2-56
nr 3-48
nr 4-40
nr 5-40
nr 6-32
nr 8-32
nr 10-24
nr 12-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
7/16-14
1/2-13

Diam.
mm
2.3
2.7
3
3.4
3.7
4.4
5.1
5.8
6.7
8.4
10
11.7
13.3

77

Gängning med tapp

BORRDIAMETER FÖR SKÄRANDE GÄNGTAPPAR – REKOMMENDATIONSTABELLER
CYLINDRISK AMERIKANSK RÖRGÄNGA CYLINDRISKA AMERIKANSKA
RÖRGÄNGOR ”TÄTANDE”
TAPP

Min
Invändig
Diam
NPSM
mm
1/8”-27
9.039
1/4”-18
11.887
3/8”-18
15.316
1/2”-14
18.974
3/4”-14
24.333
1”-11.1/2
30.506
1.1/4”-.11.1/2 39.268
1.1/2”-.11.1/2 45.339
2”-11.1/2
57.379
2.1/2”-8
68.783
3”-8
84.684

Max.
Invändig
Diam.
mm
9.246
12.217
15.545
19.279
24.638
303.759
39.497
45.568
57.607
69.266
85.166

Rek.
Borr
Diam.
mm
9.10
12.00
15.50
19.00
24.50
30.50
39.50
45.50
57.50
69.00
85.00

KONISKA AMERIKANSKA
RÖRGÄNGOR
TAPP

NPT
1/16
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3

78

Borr
Antal
gängor/
tum.
27
27
18
18
14
14
14
11.1/2
11.1/2
11.1/2
8
8

Diam.
mm
6.3
8.5
11
14.5
18
23
29
38
44
56
67
83

Borr
Diam.
Tum
D
R
7/16
37/64
23/32
59/64
1.5/32
1.1/2
1.47/64
2.7/32
2.5/8
3.1/4

Rek.
Borr
Diam.
Tum
23/64
15/32
39/64
3/4
31/32
1.13/64
1. 9/16
1.51/64
2. 1/4
2.23/32
3.3/8

TAPP

NPSF
1/8”-27
1/4”-18
3/8”-18
1/2”-14
3/4”-14
1”-11.1/2”

Min
Invändig
Diam
mm
8.651
11.232
14.671
18.118
23.465
29.464

Rek.
Borr
Diam.
mm
8.70
11.30
14.75
18.25
23.50
29.50

NPTF
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1.1/4
1.1/2
2
2.1/2
3

Borr
Antal
gängor/
tum.
27
18
18
14
14
11.1/2
11.1/2
11.1/2
11.1/2
8
8

Diam.
mm
8.4
10.9
14.25
17.75
23
29
37.75
43.75
55.75
66.5
82.5

TAPP

Rc
1/8
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.1/2
1.3/4
2
2.1/4
2.1/2
2.3/4
3

Borr
Antal
gängor/
tum.
28
19
19
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Diam.
mm
8.4
11.2
14.75
18.25
20.25
23.75
27.5
30
34.5
38.5
41
44.5
50
56
62
71.5
78
84

PANSAR
RÖRGÄNGOR

KONISKA AMERIKANSKA
RÖRGÄNGOR ”TÄTANDE”
TAPP

KONISKA WHITWORTH
RÖRGÄNGOR

TAPP

PG
7
9
11
13.5
16
21
29
36
42
48

Antal
gängor/
tum.
20
18
18
18
18
16
16
16
16
16

Max.
Invändig
Diam.
mm
11.45
14.01
17.41
19.21
21.31
27.03
35.73
45.73
52.73
58.03

Borr
Diam.
mm
11.4
13.9
17.25
19
21.25
27
35.5
45.5
52.5
58

Gängning med tapp

BORRDIAMETER FÖR PRESSGÄNGTAPPAR – REKOMMENDATIONSTABELL
Borrdiametern kan beräknas från:

D = Dnom- 0,0068 * P * 65

D = Borrdiameter (mm)
Dnom = Nominell gängdiameter (mm)
P = Gängstigning (mm)
65 i formeln står för önskad gänghöjd i %

ISO METRISK GÄNGA
TAPP

M
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
14
16

Max.
Invändig
Diam.
mm
1.679
2.138
2.599
3.010
3.422
4.334
5.153
6.912
8.676
10.441
12.210
14.210

ISO METRISK FIN GÄNGA

Borr

Borr

Diameter
mm
1.8
2.3
2.8
3.2
3.7
4.6
5.5
7.4
9.3
11.2
13.0
15.0

Diameter
Tum

35
30
14
7/32

7/16

TAPP

MF
4x0.50
5x0.50
6x0.75
8x0.75
8x1.00
10x1.00
10x1.25
12x1.00
12x1.25
12x1.50
14x1.00
14x1.25
14x1.50
16x1.00
16x1.50

ISO UNIFIED GÄNGA
TAPP

UNC
nr 1-64
nr 2-56
nr 3-48
nr 4-40
nr 5-40
nr 6-32
nr 8-32
nr 10-24
nr 12-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
7/16-14
1/2-13

Max.
Invändig
Diam.
mm
1.582
1.872
2.148
2.385
2.697
2.896
3.513
3.962
4.597
5.268
6.734
8.164
9.550
11.013

Borr

Borr

Diam.
mm
1.7
2
2.3
2.6
2.9
3.2
3.8
4.4
5
5.8
7.3
8.8
10.3
11.9

Diam.
Tum
51
47
39
33
1/8
25
11/64
9

11/32
Y
.463

Max.
Invändig
Diam.
mm
3.599
4.599
5.378
7.378
7.158
9.153
8.912
11.153
10.9912
10.676
13.153
12.912
12.676
15.153
14.676

Borr
Diameter
mm
3.8
4.8
5.7
7.7
7.5
9.5
9.4
11.5
11.4
11.3
13.5
13.4
13.3
15.5
15.25

ISO UNIFIED FIN GÄNGA
TAPP

UNF
nr 1-72
nr 2-64
nr 3-56
nr 4-48
nr 5-44
nr 6-10
nr 8-36
nr 10-32
nr 12-28
1/4-28
5/16-24
3/8-24
7/16-20
1/2-20

Max.
Invändig
Diam.
mm
1.613
1.913
2.197
2.459
2.741
3.023
3.607
4.166
4.724
5.588
7.038
8.626
10.030
11.618

Borr

Borr

Diam.
mm
1.7
2.0
2.3
2.6
2.9
3.2
3.9
4.5
5.1
6
7.5
9.1
10.6
12.1

Diam.
Tum
51

37
33
1/8
24
16
7
A
.293
Z
.476

79

Gängning med tapp
SKAFTBESKRIVNING

ISO-SKAFT OCH FYRKANTSDIMENSIONER
Skaft
diameter
mm
2,50

80

Fyrkant
mm
2,00

ISO 529
Metrisk
M1
M1,2
M1,4
M1,6
M1,8

2,80

2,24

3,15

2,50

M2
M2,2
M2,5
M3

3,55

2,80

M3,5

4,00
4,50
5,00
5,60
6,30
7,10
8,00
9,00
10,00
8,00
9,00
11,20
12,50
14,00

3,15
3,55
4,00
4,50
5,0
5,60
6,30
7,10
8,00
6,30
7,10
9,00
10,00
11,20

16,00
18,00
20,00

12,50
14,00
16,00

22,40
25,00
28,00

18,00
20,00
22,40

M4
M4,5
M5
M5,5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42

ISO 529
UNC/UNF
BSW/BSF

No.

0

No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
5
6

No.
8
No. 10 3/16
No. 12 7/32
1⁄4
9/32
5/16
3/8
7/16
1⁄2
9/16
5/8
11/16
3⁄4
7/8
1”
1 1/8
1 1⁄4
1 3/8
1 1⁄2

ISO2283
Metrisk

ISO2284 G ISO2284 Rc

M3
M3,5
M4
M5
M6
M7
M8
M10
M12

M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

G 1/8

Rc 1/8

G 1⁄4

Rc 1⁄4

G 3/8

Rc 3/8

G 5/8
G 3⁄4

Rc 5/8
Rc 3⁄4

G 7/8
G 1”

Rc 7/8
Rc 1”

Gängning med tapp

DIN-SKAFT OCH FYRKANTSDIMENSIONER
Skaft
diameter
mm
2,5

Fyrkant
mm
2,1

2,8

2,1

3,20
3,50
4,00
4,50
6,00

2,4
2,70
3,00
3,40
4,90

7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
28,00
32,00

5,50
6,20
7,00
8,00
9,00
9,00
11,00
12,00
14,50
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00

36,00

29,00

40,00
45,00
50,00

32,00
35,00
39,00

DIN 352 DIN 371 DIN 376 DIN 374 DIN 2182 DIN 2183 DIN 353
DIN 374
M1
M1,1
M1,2
M1,4
M1,6
M1,8
M2
M2,2
M2,5

M1
M1,1
M1,2
M1,4
M1,6
M1,8
M2
M2,2
M2,5

M3
M3,5
M4
M5 M6
M8
M10

M3
M3,5
M4
M5 M6

M12
M14
M16
M18
M20
M22 M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52

M8
M10

M3,5

M3,5

1/16

M4

M4

3/32

M5

M5

M6
M8

M5,5 M6
M8

M10

M9 M10

M12

M12

M14
M14
M16
M16
M18
M18
M20
M20
M22 M24 M22 M24
M27
M27 M28
M30
M30
M33
M33
M36
M36
M39
M39
M42
M42
M45
M45
M48
M48
M52

5/32
3/16

1/8
5/32
3/16

1⁄4
5/16

1⁄4
5/16
3/8

3/8
7/16
1⁄2

G 1/8

9/16
5/8
3⁄4

G 1⁄4
G 3/8

7/8
1”
1 1/8
1 1⁄4
1 3/8
1 1⁄2
1 5/8
1 3⁄4
1 7/8
2

G 1⁄2
G 5/8
G 3⁄4
G 7/8
G 1”
G 1 1/8
G 1 1⁄4
G 1 1⁄2
G 1 3⁄4
G 2”
G 2 1⁄4
G 2 1⁄2
G 2 3⁄4
G 3”
81

Gängning med tapp

ANSI-SKAFT OCH FYRKANTSDIMENSIONER
Skaft
diameter
Tum
0,141

82

Fyrkant
Tum
0,11

0,168
0,194
0,22
0,255
0,318

0,131
0,152
0,165
0,191
0,238

0,381
0,323
0,367
0,429
0,48
0,542
0,59
0,652
0,697
0,76
0,8
0,896

0,286
0,242
0,275
0,322
0,36
0,406
0,442
0,489
0,523
0,57
0,6
0,672

1,021

0,766

1,108

0,831

1,233

0,925

1,305
1,43
1,519
1,644

0,979
1,072
1,139
1,233

ASME B94.9
Nummertappar dim.
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

ASME B94.9
Tum.dim.

0
1
2
3
4
5
6
8
10
12

ASME B94.9
Metrisk dim.
M 1.6
M 1.8
M2
M 2.5
M3
M 3.5
M4
M5

1⁄4
5/16
3/8
7/16
1⁄2
9/16
5/8
11/16
3⁄4
13/16
7/8
15/16
1
1 1/16
1 1/8
1 3/16
1 1⁄4
1 5/16
1 3/8
1 7/16
1 1⁄2
1 5/8
1 3⁄4
1 7/8
2

M6
M7
M8
M 10
M 12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M 25
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M48

PROBLEMLÖSNING
Problem
Övermått

Orsak

Fel tolerans
Fel axiell matning
Fel typ av tapp för applikationen

Tapp ej centrerad över hål
Bristande smörjning
För låg skärhastighet
Undermått

Fel typ av tapp för applikationen

Fel tolerans
Felaktig eller brist på smörjning
För liten håldiameter
Materialet krymper efter gängning
Urflisning

Fel typ av gängtapp för
applikationen

Felaktig eller brist på smörjning
Tappen bottnar I hålet
Ythärdning i hålet
Spånklämning vid reversering
Fasen träffar ingång på hålet
För liten håldiameter

Gängning med tapp
Åtgärd

Välj tapp med lägre tolerans
Reducera matningen med 5-10% el. öka
motståndet i den flytande tapphållaren
Använd spåndrivande gängtapp för
genomgående och spiraltapp för bottenhål.
Se Dormer katalog eller Product Selector för
rätt rekommendation
Kontrollera tapphållare och positionera
gängtappen över hålets centrum
Använd rekommenderad skärolja för att
förebygga påkletning. Se separat avsnitt om
smörjning
Se rekommendationer i Dormer katalog och
Product Selector
Använd spåndrivande gängtapp för genomgående och spiraltapp för bottenhål. Använd
belagda verktyg för att undvika påkletning.
Använd tapp med högre spånvinkel. Se
rekommendation i Dormer katalog och
Product Selector.
Välj en tapp med större tolerans, speciellt I
material som inte har tendens till övermått,
exempelvis gjutjärn och rostfritt stål
Använd rekommenderade skäroljor för att
förebygga påkletning. Se separat avsnitt om
smörjning
Öka håldiametern till max värde enligt
separat tabell
Välj rätt verktyg anpassat för materialet, se
Dormer katalog eller Product Selector
Välj en tapp med lägre spånvinkel och
längre fas. Använd spiraltapp för bottenhål
och spåndrivande tapp för genomgående
hål. Se Katalog och Product Selector för
lämpligt val
Använd rekommenderade skäroljor för att
före-bygga påkletning. Se separat avsnitt
om smörjning
Öka borrdjupet eller minska gängdjupet
Minska skärhastigheten, använd belagda
verktyg och bra smörjning. Se avsnitt om
bearbetning i rostfritt
Undvik plötslig retur vid reversering av
gängtapp
Kontrollera tappens centrering över hål
Öka håldiametern till max värde enligt
separat tabell
83

Gängning med tapp
Problem
Tappbrott

Orsak

Gängtappen är utsliten
Bristande smörjning
Tappen bottnar I hålet
För hög skärhastighet
Ythärdning i hålet
För liten håldiameter
För högt vridmoment
Materialet krymper efter gängning

För snabb
utslitningstid

Fel typ av gängtapp för
applikationen

Bristande smörjning

För hög skärhastighet
Påkletade
skäreggar

Fel typ av gängtapp för
applikationen
Bristande smörjning
Ej lämpad beläggning
För låg skärhastighet

84

Åtgärd

Använd en ny gängtapp eller slipa om
enligt specifikation
Använd rekommenderade skäroljor för att
förebygga påkletning och spånklämning.
Se separat avsnitt om Kyl och smörjning.
Öka borrdjupet eller minska gängdjupet.
Minska skärhastighet. Se
rekommendationer i Dormer katalog och
Product Selector.
Minska skärhastigheten, använd belagda
verktyg och bra smörjning. Se avsnitt om
bearbetning i rostfritt stål
Öka håldiametern till max värde enligt
separat tabell
Använd tapphållare med momentinställnin
gsmöjligheter.
Välj rätt verktyg anpassat för materialet, se
Dormer katalog eller Product Selector
Använd tapp med lägre spånvinkel
och/eller högre efterskärning och/eller
längre fas. Använd belagda verktyg. Se
rekommendationer i Katalog eller Product
Selector.
Använd bra smörjning för att förebygga
påkletningar och värmesprickor på skäreggarna. Se separat avsnitt om kyl och
smörjning.
Minska skärhastighet. Följ
rekommendationer i Dormer katalog och
Product Selector.
Använd tapp med lägre spånvinkel och/
eller högre efterskärning. Se Dormer
katalog eller Product Selector för rätt
verktyg
Använd bra smörjning för att förebygga
påkletning. Se separat avsnitt om
smörjning.
Se separat avsnitt för ytbehandling.
Öka skärhastigheten. Se
rekommendationer i Dormer katalog eller
Product Selector.

85

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful