NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
Què en sabem ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
Què volem saber ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
Com ho farem?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
PER QUÈ A LA TARDOR ELS DIES SÓN MÉS
CURTS I FA MÉS FRED?
Dibuixa la representació que hem fet dels
moviments de la Terra.

Que faci més fred no depén

de la

____________ amb el Sol , sinó de la
__________ de l'eix de la Terra.

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS ARBRES
Saps de quin arbre es tracta?

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS FRUITS DE LA TARDOR
Quins fruits són de la tardor?
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS FRUITS DE LA TARDOR
Llegeix i dibuixa:

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS FRUITS DE LA TARDOR
Fruits secs i fruits carnosos
Els fruits poden ser secs o carnosos:
-CARNOSOS: tenen suc, la pell externa
es diu pela i a l'interior hi ha la polpa (
el que es menja) i la llavor.

-SECS: no tenen suc o gairebé gens,
estan

coberts

per

una

closca

i

a

l'interior hi ha la llavor que és el que es
menja.

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS FRUITS DE LA TARDOR
Fruits secs i fruits carnosos.
FRUITS CARNOSOS

FRUITS SECS

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS FRUITS DE LA TARDOR
Fem un tastet de fruits de la tardor.
M'AGRADA

NO M'AGRADA

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS BOLETS
Observa i dibuixa un bolet del natural

Un bolet és un ________________________.

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS BOLETS
Les parts del bolet.

Hem disseccionat un bolet i hem observat i
après les seves parts.

Els bolets tenen colors, formes i mides
diferents.

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS BOLETS
Experiment: Observem les espores

HEM FET SERVIR:

COM HO HEM FET?

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS BOLETS
Investiguem sobre els bolets:

NOM:_____________________________________
COMESTIBLE

NO COMESTIBLE

ON VIU : __________________________________
CARACTERÏSTIQUES:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
ELS ANIMALS A LA TARDOR
Quan arriba la tardor , hi ha aus que
marxen a llocs on hi fa més calor. És la
migració.

Les orenetes migren a la tardor
i no les tornem a veure fins a la
primavera.

Altres animals es preparen pel fred
emmagatzemant menjar per l'hivern.

L'esquirol amaga els seu menjar sota terra.

I d'altres mengen molt per preparar-se per
la hivernació.

L'ós dorm durant tot l'hivern i es desperta
per la primavera.

NOM: _____________ DATA:_____________________

PROJECTE : LA TARDOR
Què hem après ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
NOM: _____________ DATA:_____________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful