INVENTORI PERSONALITI WARNA

Inventori Personaliti Warna ini adalah inventori mengandungi 100 item yang mempunyai format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Respons individu kepada item-item yang terkandung dalam alat ukuran ini dikatakan dapat menerangkan ciri-ciri personaliti individu. Inventori Personaliti Warna atau singkatannya IPW mempunyai 4 skala iaitu skala Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Alat ukuran ini telah dibina oleh Sidek et. al (1997), semasa pengendalian kursus Penilaian Dalam Kaunseling untuk pelajar Bacelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) di Universiti Putra Malaysia, Terengganu. Inventori Personaliti Warna adalah satu alat ukuran yang dibina bertujuan untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan personaliti warna iaitu Emas, Hijau, Biru dan Jingga. Pentadbiran Inventori Personaliti Warna – IPW Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, namun sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20 hingga 30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja. Selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

Pengiraan Skor dan Pembentukan Profil Personaliti Warna – IPW

Pengiraan skor dan pembentukan profil ujian personaliti perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. Boleh Dipercayai Keibubapaan BErtanggungjawab Ikut Peraturan Adat resam Tradisional Konservatif Sistematik EMAS Berdasarkan Teori Ingin Tahu Kompleks Falsafah Panjang Akal Tenang Sabar Berpengetahuan HIJAU PENTAFSIRAN KHUSUS INVENTORI PERSONALITI WARNA . Pentafsiran skor yang diperolehi berhubung dengan trait-trait berkenaan adalah seperti berikut. setiap individu mempunyai keempat-empat jenis personaliti. namun jenis personaliti yang memperolehi skor tertinggi adalah mewakili personaliti dominant individu. sila rujuk cara pengiraan skor seperti yang terkandung Stensil Pemarkahan IPW. Untuk itu. Pentafsiran Profil Inventori Personaliti Warna – IPW Kesemua skor yang diperolehi seharusnya diteliti dan dibincangkan satu persatu dengan klien anda.IPW PERATURAN FIKIRAN Romantis Harmoni PERASAAN Tulin KEBEBASAN Kerjasama Unik Berseni Empati Setia Tidak Suka Peraturan Adventures Spontan Gopoh Gapah Berani Suka Pertandingan Bahaya Tetapi Seronok Berkemahiran BIRU JINGGA . Umumnya.

Kata kunci utama ialah Peraturan dan Saya Bertanggungjawab. . ☺ Saya menghargai hidup berkeluarga. boleh dipercayai. waras fikiran. pratikal. ada peraturan dan sistematik. konservatif. ☺ Memberi perhatian. ☺ Saya seorang peneliti dan bersifat wajar. ☺ Selalu mengambil tahu tentang sesuatu. ☺ Saya taat. ☺ Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna. ☺ Sangat bertanggungjawab. boleh diharap dan sentiasa bersedia. ☺ Saya menghormati masa. ☺ Selain setia.Rajah 1: Pentafsiran Khusus Profil IPW Sumber: Sidek Mohd Noah. bertanggungjawab. saya juga stabil. hidup bersistem dan berperaturan dan menaruh perhatian. tradisional. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. tradisi dan rumah tangga. PERSONALITI EMAS Ciri-Ciri Umum: Bersikap keibubapaan. bersifat konkrit. ☺ Saya tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. setia. 1999. mengikut adat resam.

☺ Saya adalah seorang yang suka menolong. konservatif. bertanggungjawb. Personaliti Emas Personaliti Emas dikatakan bersikap keibubapaan. tradisional. praktis.☺ Bersifat keibubapaan. boleh dipercayai. berperaturan dan menaruh perhatian. ☺ Secara semula jadi. . ☺ Berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. saya suka mengekalkan atau memelihara sesuatu adat resam. ☺ Saya percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu barulah bermain. waras fikiran. mengikut adat resam. ☺ Saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. ☺ Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya menjaga kestabilan dan menyusun atur atau mengorganisasikan tempat kerja. bekerjasama dan mengikut kebiasaan. ☺ Saya rasa dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan kerja itu. ☺ Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. setia. ☺ Kerja mengikut peraturan. hidup bersistem.

dan berasaskan logik. berfalsafah. gagasan. berminat tentang konsep. ☺ Mempunyai pengetahuan yang luas berdasarkan teori. berdasarkan teori. investigatif dan hipotetikal. memahami konsep. ☺ Saya mempunyai ciri-ciri analitikal. ☺ Cekap dan berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna. mahir dan panjang akal ☺ Mempunyai sikap yang tenang dan sabar. Kata kunci utama ialah Mempunyai Perasaan Ingin Tahu Yang Tinggi. berprinsip dan jujur. ☺ Bersifat ingin mengetahui. kompleks. tenang dan sabar. bijak. inventif.PERSONALITI HIJAU Ciri-Ciri Umum: Cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. ☺ Saya cenderung untuk mereka cipta sesuatu yang baru. tanggapan dan idea. ☺ Mempunyai falsafah dan memerlukan penjelasan dan jawapan. berpengetahuan luas. berprinsip. cenderung mereka cipta. bersifat ingin mengetahui. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan. . panjang akal. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. bijak dan mahir.

☺ Sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang. cekap dalam menjalankan tugas dengan sempurna. berfalsafah. ☺ Fokus saya ialah kepada perkara yang paling saya minati. ☺ Saya tidak sabar dengan kaedah latih-tubi. ☺ Saya fikir adalah perlu untuk menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. iaitu mendapat pencapaian yang tinggi dalam subjek yang merangsang mental saya. ☺ Suka mereka cipta model. kompleks. atau rutin. Saya mungkin menyoal guru atau orang lain. saya suka beralih ke projek lain dan membiarkan orang lain menjaga dan mengendali projek yang lama. tenang dan sabar. Personaliti Hijau Personaliti Hijau pula cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan cenderung mereka cipta. ☺ Bagi saya kerja itu adalah suatu permainan. bijak dan mahir. panjang akal.Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya seorang pemikir konsep yang bebas. berdasarkan teori. PERSONALITI BIRU . berprinsip dan berasaskan logik. memahami konsep. bersifat ingin tahu. ☺ Apabila saya telah menyempurnakan sesuatu idea. berpengetahuan luas. meneroka idea.

☺ Bersedia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan. ☺ Saya seorang yang mudah bersimpati. penyayang dan setia. dan selalu mencari makna dalam kehidupan. ☺ Mudah terasa dan lemah lembut. ☺ Saya romantis. berseni. riang. taat. ☺ Ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain. orang yang memberi inspirasi. bersemangat. berperibadi. . ☺ Saya suka berkarya dan memberi ilham. bersimpati. penuh kasih sayang. ☺ Saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani. Kata kunci utama ialah Romantis serta Sukakan Keharmonian.Ciri-Ciri Umum: Bersifat tulen. mesra. mengasihani. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. unik. gembira. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. menyayangi dan baik hati. ☺ Saya seorang yang puitis. ☺ Mesra. perhubungan mesra. gembira dan imaginatif.

☺ Agak sukar menyesuaikan diri dalam sistem dan struktur sekolah. gembira. mengasihani. penyayang. penuh kasih sayang. dan profesion menolong orang lain. berkebolehan mengalami perasaan dan fikiran orang lain. ☺ Saya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Personaliti Biru Personaliti Biru melambangkan individu yang bersifat tulen. ☺ Selalunya saya bekerja dalam bidang seni. bersemangat dan mempunyai perasaan simpati. . ☺ Saya mahukan pengiktirafan. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Saya mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka menikmati hidup yang lebih bermakna. bersimpati. ☺ Saya sukakan galakan dan bukannya persaingan. riang. mesra. pendidikan. orang yang memberi inspirasi. setia.☺ Saya seorang yang suka membelai dan membantu orang lain. ☺ Saya mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. unik. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya sangat imaginatif. ☺ Saya seorang individu romantis yang semula jadi. ☺ Tidak sukakan perbalahan atau penolakan dalam diri saya. mesra. komunikasi. berseni.

realistik. gurau senda. tidak dipengaruhi sentiment dan berfikiran terbuka. ☺ Cergas. ☺ Menganggap hidup sebagai satu permainan. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. ☺ Tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar. giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada. tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. Kata kunci utama ialah Suka Mengembara atau Adventurous. suka keseronokan. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. bertindak atas desakan fikiran. suka kepada pertandingan. pandai dan menawan. . berfikiran terbuka. suka berjenaka. Ciri-Ciri Diri Saya: ☺ Bertindak secara spontan.PERSONALITI JINGGA Ciri-Ciri Umum: Saya seorang yang cergas. berani. pandai menggunakan kesempatan. ☺ Sukakan aktiviti yang bercorak persaingan. ☺ Sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberangsangkan. tidak dipengaruhi oleh sentiment. bersifat spontan. tidak takut dan berkemahiran. ☺ Seorang yang realistik. tabah. ☺ Kadang kala mengambil tindakan yang tergopoh-gapah.

☺ Berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan.☺ Gemar kepada pengalaman yang luar biasa iaitu berbahaya tetapi menyeronokkan. dan alatan. bertindak atas desakan fikiran. berfikiran terbuka. ☺ Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. ☺ Saya belajar dengan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. gurau senda. tabah. Kunci utama personaliti Jingga ialah suka mengembara. rigid dan mengikut rutin. . saya perlukan penglibatan fizikal. suka berseronokan. tidak takut serta berkemahiran. Ciri-Ciri Saya Di Tempat Kerja: ☺ Sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur. tidak dipengaruhi oleh sentimen. tergopoh-gapah tetapi bersemangat. ☺ Dalam proses pembelajaran. saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. Personaliti Jingga Personaliti Jingga menunjukkan individu yang cergas. Ciri-Ciri Saya Semasa Kanak-Kanak: ☺ Saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain. suka kepada pertandingan. gemar pengalaman luar biasa yang berbahaya tetapi menyeronokkan. bersifat spontan. ☺ Saya seorang perfomer yang semula jadi. berani. pandai menggunakan kesempatan. realistik. dapat menggunakan koordinasi fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful