DIN TAINELE VIETII SI ALE UNIVERSULUI PROF.

SCARLAT DEMETRESCU © COPYRIGHT EMET EDITOR GHIURI SELEGEAN 410610 ORADEA OP 1 CP 243 TEL O723165271 mirele@xnet.ro ISBN 973 97770 O 7 Închin aceasta carte tinerelor generatiicare vor sti prin ea de unde vin, pentru ce s-au nascut si unde se vor duce dupa moartea trupului lor. Închin aceasta carte celui care a fost înteleptul Khaladan, în a carui casa dinIerusalim Domnul nostru Isus Christos a luat cea din urma cina, împreuna cuucenicii Sai, si care s-a întrupat în neamul nostru, sub numele marelui carturar român, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Închin aceasta carte Celui care mi-a luminat calea vietii, Celui care de atâtea Arjuna, ori îmbraca haina de om Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias... si totusi este Stapânul suprem al planetei Pamânt.

Precuvântare m-am hotarât sa dau la iveala acest tratat pentru ca omul sa-si potoleasca întrucâtva setea de a cunoaste marile mistere ce-l înconjoara. Stiu de pe acum ca, dupa ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectura, punându-si întrebarea: Dar de unde stie autorul cartii de aceste mistere ale universului? Întrebarea e fireasca si merita sa primeasca un raspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicarilor entitatilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului , care au revelat Adevarul câtorva iubiti frati ai lor de pe pamânt1. La aceste comunicari am adaugat, în prima carte a lucrarii, cunostintele ezoterice publicate pâna în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimisii sai. Asadar aceasta lucrare este un manunchi de cunostinte adunate de la diferiti autori, din relatarile marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pamântul pâna acum, dar mai ales din comunicarile primite de la marile Lumini ceresti. Desigur, adevarurile descrise în acest tratat vor depasi întelegerea multimii. Numai entitatile spirituale evoluate le vor întelege, aprecia, sorbi cu nesat, pâna la ultima pagina. Cei care înca nu se ridica la nivelul acestor destainuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rataciri ale unor minti bolnave. Acestora le recomand cu insistenta sa închida cartea si sa nu o mai citeasca, deoarece, întradevar, le tulbura mintea si mersul vietii. Sa dea Domnul ca Lumina, ca adevarurile expuse în aceasta opera, sa se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefacatoare sa-i conduca pe calea binelui si a iubirii. Amin! Ce minte redusa avea omul cu mii si mii de ani în urma! Ce greu îsi ducea el traiul, prin câte suferinte a trecut, urcând treapta cu treapta, pâna sa ajunga la libertatea de azi, la întelegerea diferitelor fenomene, la cunoasterea legilor fizice, chimice si biologice, care domina si conduc lumile fizice! Comparând viata omului primitiv cu aceea a omului din tarile civilizate de azi, constatam o prapastie imensa. Într-adevar, în primele timpuri omul era atât de nestiutor, încât îsi ducea viata aproape ca un animal. Gol, flamând, gonit de fiare, omul ratacea sa-si astâmpere foamea, când pe marginea marilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin paduri culegând fructele arborilor, când prin câmpii -smulgând radacini si tulpini suculente. Azi omul civilizat se rasfata în locuinte comode si somptuoase, îsi procura hrana peste necesar, se împodobeste cu haine scumpe, iar mintea i se înaltade la pre ocuparile animalice de altadata la probleme subtile, inventii minunate, descoperiri stiintifice, subiecte care ajung pâna la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatal - Creatorul lumilor.

Cu toata aceasta ascensiune infinita a mintii omenesti, adâncindu-se în studiul materiei si al fortelor ce o anima, savantul constata ca este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârsita de mistere. Într-adevar, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult pâna la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vietuim. Azi comunicam peste mari si continente, zburam spre înaltimile cerului si strabatem adâncul marilor. Ne minunam de câte stim, de câte am realizat, si cu toate acestea, atâtea probleme framânta mintea omeneasca, asteptândusi solutia, încât ne îngrozim de numarul si profunzimea lor. Comparând cunostintele noastre actuale cu cele pe care ni le rezerva viitorul, obtinem o relatie asemanatoare cu raportul dintre o picatura de apa si apa unui ocean. Cunoastem multe, dar cu toate acestea, putem spune ca nu stimnimic, fata de câte suntem chemati sa aflam. 1 Scriem Pamânt -când ne referim la planeta Pamânt în ansamblul ei, constituit din globu l terestru înconjurat de Cerul sau sferele sale spirituale; scriem pamânt -când ne referim doar l a.Terra, globul terestru pe care ne întrupam, coborând din Cer, pentru a ne face scoala planetara. A ceasta regula estevalabila si pentru Soare, Luna sau planete. În aceeasi idee, scr iem Cer pentru desemnarea sferelor spirituale, a spatiului locuit de entitatile spirituale apartinatoare Pamântului s au oricarei alte planete sau corp ceresc; si scriem cer pentru spatiul fizic aflat deasupra orizontului bolta cereasca sau firmamentul. Cu mii si mii de ani în urma, gratie naturii fericite, a pamântului fertil, climatului cald si a unei rase de oameni ce îsi trage originea din noaptea vremurilor, în sudul Asiei si în nord-estul Africii spiritul uman s-a luminat, a avansat si a emis idei si cunostinte profunde, juste si cu o înaltime spiritualaum ilitoare pentru noi, europenii, care ne credem promotorii civilizatiei, luminatorii omenirii. Este adevarat ca acele cunostinte înalte nu erau posedate de multime, depoporul într eg, ci doar de preotime, si dintre acestia numai de ocupantii treptelor superioare; secretele fiind transmise doar initiatilor destinati sa ur ce treptele ierarhice ale preotimii. Poporului nestiutor i se faceau servicii si ceremonii impresionante, li se comunicau precepte morale si cunostinte folositoare, exoterice -omul simplu fiind determinat sa vada lumea si adevarul sub forme voalate, iar în preot conduca torul vietii sale terestre. Cunostintele reale, ezoterice, nu se comunicau vulgului, fiind sub amenintarea pedepsei cu moartea. Adu-ti aminte, fiul meu -spunea preotul brahman noului initiat -ca nu exista decât un singur Dumnezeu, Suveran al lumilor. Principiul tuturor lucrurilor, pe care tu sa-L adori în secret. Dar sa stii, de asemenea, ca acesta este un mister ce nu trebuie niciodata dezvaluit vulgului stupid. Daca totusi ov ei face, te vor lovi cele mai mari nenorociri. Numele secret al Tatalui creator cunoscut doar de preoti si pronuntat numai în serviciile si rugaciunile lor -era cuvântul AUM. Sfânta silaba, compusa din trei litere A-U-M, cuprinde Trinitatea vedica si trebuie pastrata în secret , spunea marele legislator Manu2, care a trait în Epoca Indiana, cu mii de ani înaintea vremurilor noastre.

Ideea de a încredinta cunostintele înalte numai celor initiati, o întâlnim maitârziu, în Ep ca Persana, la vechii persi. În Zend-Avesta3 citim urmatorul text: Curatul, Sfântul, Spiritul primordial al universurilor -ti-o spun deslusit, înteleptule Zoroastru* -exista înainte de cer, de apa, de pamânt, de foc, de plante si animale, înainte de omul sfânt, înainte de toate . La asemenea cunostinte nu aveau acces decât magii, preotimea înalta avechilor persi. Vulgul nu trebuia sa le afle, sub pedeapsa de a fi torturat pâna la nebunie, ori de a fi supus mortii. Ideea pastrarii în secret a cunostintelor înalte o gasim si la evrei. Iluminatiilor profeti sau mediumi îsi initiau discipolii în privinta textelor sacre. Misna5 cuprinde urmatorul text: Este oprit sa vorbesti chiar unei singure persoane din Merkava6. Doar daca ai în fata un batrân inteligent îti este permis sa-icomunici, în secret, si numai unele din capitolele ei . Nu initia în aceasta stiinta teribila inteligentele slabe, pentru ca ea poate sa le conduca la nebunie , spunea cabalistul7 elevului sau. 1 AUM (OM) -Verbul divin care desemneaza Sursa divina, cauza primordiala a întregi i creatii, Sfera de unde venim si în care ne întoarcem. Acest cuvânt se pronunta din gât catre buze, fiind c ompus din guturala cea mai deschisa A, din labiala cea mai închisa M, legate prin U. În tradit ia mistica este reprezentat prin treimea literelor ebraice CCK. 2 Manu (sanscr. -gânditor) -Cel de-al treilea Logos, sau Logos-ul planetar, Guvern atorul unui ciclu evolutiv planetar. El este Creatorul a tot ceea ce apare în Rondul sau Lantul plan etar pe care îl guverneaza. Orice Rond presupune doi Manu: unui produce viata si forma umana la în ceputul unui Rond; si altul sintetizeaza, ca într-o samânta, bilantul si rezultatele unui sfârsit d e Rond. 3 Zend-Avesta (zend -lege) -Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra, c e cuprind invocatii, imnuri, învataturi si texte referitoare la ritualuri. 4 Zoroastru sau Zarathustra -Initiat persan, fondatorul mazdeismului. El recunos tea ca Divinitate suprema pe Ahura Mazda, învingatorul lui Ahriman principiul raului. 5 Misna (ebr. - repetitie, reiterare) Culegere de comentarii referitoare la Tora . 6 Prin Merkava -Car ceresc -iluminatul patrunde în misterele cele mai intime si pr ofunde ale esentei si calitatilor Divinitatii. Prin ascensiunea extatica a lui nesamah - sufletul supe rior - misticii Merkava ating Heihalot -Palatele, lacasurile celeste. Purificati prin asceza, îndeplinind mitvot -comandamente divine si traind în Deveikut -atasament si comuniune intima cu Divinitatea, maestrii mist icii Merkava ating momente de extaz prin contemplarea Numelor divine. Pornind de la viziunea Carulu i celest a lui Ezechiel si de la descrierea Tronului divin, Maasei Merkava -Creatiile carului, reprezinta împreuna cu Maasei Bereisit -Creatiile dintâi, cele doua axe ale traditiei misticii evreiesti -Cabala. Nascuta dintr-o revelatie divina, Cabala este primita de om si transmisa prin cuvânt de la om la o m, începând cu Mose(Moise), care a primit-o de la Puterea divina. Învatatura fundament ala a misticii evreiesti este cuprinsa în Sefer lefira -Cartea creatiei si Sefer HaZohar Cartea splendorii. Constituit într -un text cabalistic cosmogonic, într-o stiinta a limbii sacre, Sefer Ietira da o interpretare mistica

alfabetului ebraic. Sefer Ietira este atribuita patriarhului Abraham, care, prin contemplarea literelor eb raice, a patruns sensul revelatiei divine. Literele ebraice sunt considerate vehicole ale potentelor cre atoare, forte revelatoare ale Creatorilor -DTI5S Elohim, valoarea lor numerica având o functie esentiala în cr eatie. Angajat în cautarea Absolutului, misticul este calauzit de puterea Cuvântului, a Verbului. Un iversul verbal, comparat cu un instrument muzical, reprezinta scara ascensiunii mistice, limbaju l manifestat de Gândirea divina în momentul creatiei. Creatia este limbajul exprimat de Gândirea divin a, manifestându-se ca putere creatoare a universurilor. Dupa cum creatia constituie u n proces lingvistic si numerologic, omul este chemat sa fie atent la sentimentele si gândurile sale, la c uvintele rostite, la privirele, gesturile si faptele sale. Rezumând esenta divina si modurile Sale de m anifestare, Sefer HaZohar - scrisa în aramaica si având adaosuri în ebraica - este un midras, un comenta riu al celor cinci Carti, ale lui Moise, al Cântarii Cântarilor si Cartii lui Ruth. 1 Cabalistii, întelep tii Adevarului, cei care doresc sa cunoasca Adevarul, comunica prin grai viu învatatura lor. Cabala -transm iterea traditiei mistice -se face printr-un mecubal, un cabalist care a primit Cabala, catre un m ecabel. Cabalistii îsi transmit învatatura doar discipolilor trecuti de patruzeci de ani, când sufletul uma n -nesamah -a atins maturitatea necesara primirii Adevarului. Literele ebraice care formeaza cuvântul nesamah -suflet alcatuiesc si cuvintele mem saua -patruzeci de ani.

Din aceasta mica expunere si din multe altele pe care nu le mai enumeram, se vede preocuparea constanta a marilor savanti de altadata, de a nu spune adevaruri subtile unor oameni nepregatiti în patrunderea întelesului adânc al lucrurilor si faptelor. Iata trei exemple -la trei epoci si neamuri deosebite -din care se poate vedea ca lumea de jos avea cultul ei special si cunostinte exoterice despre Dumnezeu si fenomenele din natura, iar preotimea superioara, stapânaabsoluta a tut uror bunurilor -si chiar a vietilor celor de jos detinea înaltele cunostinte ale Adevarului, ale tuturor stiintelor. O conditie se cerea acestor epoci si neamuri: cei care primeau cunostinte dinlum ea spirituala sa fie inteligenti, morali si batrâni. Dintre cele 350 de milioane de locuitori ai Indiei, numai secta Pitris, care practica si azi comunicarea zilnica cu sufletele celor plecati din viata fizica, mai cer aceste conditii pentru a initia un nou adept în stiinta secreta, a vietii, a atributelor Creatorului. Din cele enumerate, se pare ca atât în India primitiva, atât la vechii persi, egipteni si chaldeeni, cât si la evreii din cele mai vechi timpuri, capitolul constituirii universului, al existentei lumii invizibile, al fortelor din natura si al comunicarii cu entitatile spirituale ce au trait pe pamânt constituia o stiinta secreta, plina de mister si pericole, la care avea acces doar un numar redus de initiati. Existau lucrari scrise, opere religioase sau filosofice ale epocilor respective: Vedele1, Zend - Avesta ori Tora2, pe care toata lumea le putea citi, dar stiinta oculta -cu filosofia si practicile ei deosebite, învaluite în cel mai adânc mister - se transmitea numai oral, celor alesi. Din noaptea veacurilor, centrul Asiei este locul de origine al tuturor civilizatiilor lumii vechi, al credintelor si practicilor profesate de-a lungult impului, rând pe rând, de toate popoarele, cu alternari, cu suprimari, dar gasindu-le pe toate, sub diferite forme, pâna în ziua de azi. Aceste cunostinte erau ascunse deoarece se refereau la domeniul înalt al materiilor subtile, al fortelor superioare si legilor guvernatoare ale altor lum i; cunostinte neîntelese de mintea nepregatita a omenirii, mai ales a celei de pe atunci. Azi omenirea a facut un pas pe treapta evolutiei, motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunostinte sa fie atât de ascunse. Nu se mai soptesc la ureche, nu se mai propovaduiesc prin paduri, temple ori munti izolati, ca înalte v remuri, ci se scriu si se pun la îndemâna tuturora; dar chiar si în zilele noastre înca nu pot fi întelese decât de foarte putini. Omul a ajuns azi la un alt nivel moral si intelectual, si pentru a se înalta, i se ofera asemenea cunostinte, asimilate cu nesat de cei chemati, de cei pregatiti spiritual. Aceste cunostinte vor contribui la schimbarea conduitei omului, la largirea orizontului conceptiei sale despre viata si natura, pregatindu-l pentru o viata mai buna si mai iubitoare.

Cititorule, citeste cu rabdare si atentie aceasta carte de stiinta si filosofie cereasca, pentru ca îti va lumina si înalta sufletul. 1 Veda (sanscr. -cunoastere, stiinta) -O culegere de patru carti sacre ale hindu silor (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda si Atharva Veda) cuprinzând imnuri, incantatii si formule magice r ecitate în timpul ritualurilor de sacrificiu, cântece religioase, formule magice pentru exorcisme si descântece. 2 Tora (ebr. -învatatura, Aratare) -Este revelatia divina ce sta la obârsia iudaismu lui. Tora reprezinta intentia Creatorului exprimata printr-un ansamblu de texte sacre, fiind constitu ita din Pentateuh, cele cinci Carti revelate ale lui Moise: Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteron omul. Tora scrisa este precedata si urmata de o Tora orala. Prin literele si cuvintele sale, Tora exprima Numele divin. Prin Tora, Divinitatea a creat lumea si prin Tora ne dezvaluie scopul Sau în momentul creatiei, Numele, atributele si intentiile Sale. Stând la baza oricarei existente, Numele di vin contine sensul profund ascuns sub aparente. Meditând asupra Numelui divin, misticul ajunge la ext az. Considerând ca Limbajul divin este realitatea profunda, cabalistii afirma ca fiecare lucru exis ta numai proportional cu participarea sa la Numele divin, manifestat în creatie, fiind esenta ascunsa a ace steia. Tora a fost scrisa prin intermediul celor douazeci si doua de litere ale alfabet ului ebraic. Prin combinarea acestor litere s-a nascut creatia. Legea care a guvernat crearea univ ersurilor sta la baza nasterii limbii ebraice. Prin urmare, meditând asupra literelor ce formeaza Tora s i socotind valoarea lor, vom descoperi tainele creatiei - geneza, scopul si finalitatea ei. Tora se reveleaza doar celor care respecta ale sale mitvot, comandamente divine. Exista patra cai, canale sau trepte de interpretare ale textelor sacre ebraice, a Sfintei Scriptur i: 1. Petal -sensul litera] al textului; 2. Remez -sensul alegoric; 3. Derus -sensul omiletic, teologic; 4. Soci -sensul mistic. Cele patru trepte sunt legate între ele si nu se pot separa. Ca urmare, cele trei canale inferioare vor raspândi focul mistic, lumina caii lui Sod. Doar dupa ce, urcând cele patra trepte d e interpretare, înteleptul se va înalta de la sensul literal la cel mistic, va întelege deplin si limp ede toate cele patru sensuri. Lui Rabi Simon bar Yohai, care a trait în Galileea secolului al l'I-lea al erei cr estine, considerat autorul Cartii Splendorii -Sefer HaZohar -îi sunt atribuite urmatoarele cuvinte: Nefericire celor ce vad în Tora doar povesti simple si vorbe obisnuite! Daca ar fi asa, am putea sa redactam si noi o alta Tora, la fel de minunata. Dar adevarul este ca fiecare cuvânt din Tora are un sens superior si un mister sublim, îmbracate în vesmintele unor povesti. Nefericit cel ce ia aceste vesminte drept Tora

! Daca Tora ar fi fost facuta din cuvinte si povesti obisnuite, cum ar fi fost ea proclamata Tora Adevarului, Tora perfectiunii, marturia autentica oferita de Divinitate? PRIMA CARTE Existenta lumilor invizibile În timpurile îndepartate, marii initiati comunicau discipolilor Adevarul. Azi, marile Lumini ale lumii spirituale comunica celor chemati Adevarul. Astfelaflam ca în natura înconjuratoare exista o diversitate de materii eterice, de diferite grade, a caror finete este atât de mare, încât simturile fizice nu sunt în stare sa ni le reveleze. Aceste materii sunt animate de unde vibratorii, diferite de cele care anima materia vizibila, tangibila, în sânul lor existând o infinitate de vietuitoare, de aceeasi compozitie cu mediul unde traiesc. Aceste afirmatii, ca si multe altele, sunt primite azi de lumea savanta cuneîncred ere, ba chiar cu ironie, invocând întrebarea: De ce nu se poate proba existenta acestor materii si forte, de ce nu pot fi vazute, auzite si pipaite de toti oamenii? Raspunsul la aceasta întrebare este urmatorul: Lumile hiperfizice, cu materiile si fortele lor, nu pot fi vazute si simtite, nu se poate lua cunostint a de existenta lor, pentru ca oamenii nu dispun deocamdata decât de organelede simt necesare perceperii lumii fizice.

Este adevarat ca omul are în fiinta sa -pe lînga organele de simt fizice -si organe de simt impresionabile de prezenta materiilor invizibile si a entitatilor spirituale vietuitoare în mediile hiperfizice, dar aceste simturi dorm, staulatent e în fiinta noastra. Numai când aceste simturi superioare vor fi puse în activitate, când vor fi chemate la viata, omul va deveni un medium între Cer si pamânt. Din acel moment el va auzi, simti si vedea materii si fiinte animate de alte forte decât cele fizice. Cu alte cuvinte, lumea hiperfizica este pentru om la fel cum este lumea culorilor pentru omul nascut orb. El va auzi sunetele, va simti cald sau rece, va pipai lucrurile moi sau tari din lumea fizica, dar nu va avea nici o idee despre ceea ce înseamna rosu, albastru sau verde. Mintea sa nu are posibilitatea sa defineasca peisajele, perspectivele si culorile, deoarece nu aa vut niciodata un organ capabil de a primi vibratiile luminii, care, sosind pe scoarta cerebrala, se transforma în notiuni de culori si forme. In mintea orbului din nastere, lumea vizibila de catre un om sanatos nu provoaca nici onot iune corespunzatoare; însa cu toate ca nu o vede, ea exista. Faptul ca cea mai mare parte din omenire nu vede fiintele, materiile din lumile hiperfizice, nu este un argument ca ele nu exista. Daca printr-o minune sau operatie, orbul din nastere ar dobândi vederea, la început n-ar pricepe nimic, ar ramâne uluit, dar treptat, facându-si educatia vizuala a imaginilor sosite pe cortex, ajunge sa ia pe deplin cunostinta si de acestdomeni u necunoscut lui pâna atunci. La fel s-ar întâmpla cu oricare dintre oamenii care dobândesc vederea spirituala. Daca gratie unor evenimente neprevazute, unei educatii sau practici speciale, omul ajunge sa-si dezvolte simturile superioare ale lumilor suprafizice, ar vedea forme si ar auzi sunete neinteligibile la început, dar încetul cu încetul, obisnuindu-se cu ele, le va întelege si distinge unele dealtele. Pentru cunoasterea acestei lumi invizibile se cer ani de zile de observatii si o continua educatie. Se petrece acelasi fenomen ca în lumea fizica. Toti oamenii au ochi; cei sanatosi vad lucrurile si fiintele, dar oare toti cunosc natura, functia si rostul lor în angrenajul universului? Sunt necesari ani de studii pentru a le cunoaste, deosebi si afla rostul în decorul vast al naturii. Unii oameni afirma: Deoarece noi, deocamdata, nu simtim, auzim sau vedem aceste lumi invizibile, înseamna ca nu a sosit timpul sa le cunoastem. Când va veni vremea, se vor dezvolta treptat si simturile superfizice din noisi at unci le vom cunoaste. La ce bun sa ne batem capul cu ele de pe acum? Sa terminam cu deplina cunoastere a lumii fizice, si apoi omenirea va trece si la cunoasterea lumilor necunoscute . Argumentul este puternic în aparenta, însa gresit în fond, si iata de ce. Sa presupunem ca suntem chemati neaparat într-o tara îndepartata, unde va trebui sa traim multi ani. Ei bine, se cade sa cunoastem din vreme conditiile în care vom trai acolo, mediul si influenta lui asupra noastra. Bineînteles ca ajungând acolo, ne vom adapta, vrând-nevrând, acelui mediu, dar oare nu este mai

bine sa cunoastem din vreme noile conditii si sa ne pregatim pentru ele? Evident ca da. Asa fiind, nu numai ca nu este de prisos, dar chiar se impune sa cunoastem lumile invizibile, deoarece cunoscându-le din timp vom sti cumsa ne c omportam atunci când dezbracând haina carnala, trupul, vom patrunde în aceste lumi, unde ne vom desfasura existenta în forme noi de viata. Pregatiti ca atare vom fi scutiti sa ratacim ani si ani în nestiinta si sa pierdem astfel o vreme îndelungata pâna sa ne obisnuim iarasi cu noua noastra patrie spirituala, veche din vesnicia veacurilor fara numar. În afara acestui motiv esential, se cade sa luam cunostinta de aceste lumi si pentru faptul ca ceea ce vedem pe pamânt nu este decât efectul unor cauze aflate în lumea invizibila. Asa de exemplu: un om simplu constata cum telefonul transmite voci de la un loc la altul, vede cum tramvaiul circula pe strazi, vede efectul, dar cauza care le pune înfunct iune - electricitatea -nu o vede, nu o cunoastem. Acelasi raport exista si între lumea fizica si cea hiperfizica. Noi nu vom ajunge sa cunoastem pe deplin lumea fizica, lumea efectelor, pâna nu vom avea cunostinte desprelumea invi zibila, hiperfizica -domeniul cauzelor tuturor fenomenelor, lucrurilor si fiintelor vizibile pe pamânt. Ori de câte ori o problema este complexa prin natura ei, se cade sa se vinacu exem ple cât mai numeroase. Iata un arhitect decis sa proiecteze o casa. Acest om nu va îngramadi material peste material, fara nici o ordine, fara necesitate si în cantitati de prisos. Mai întâi se foloseste de gândirea si imaginatia sa. Îsi croieste în minte o forma de casa, cu o anumita distributie, cu un anumit aspect si dimensiuni. Dupa aceea asterne pe hârtie ceea ce croise mental, si încetul cu încetul, urmarindu-si imaginatia, face pe hârtie unplan. Dupa acest plan, începe constructia -realizarea fizica a unei conceptii. Cu alte cuvinte, întâi a fost o creatie mentala, ideala, apoi a urmat realizarea ei într-o imagine, într-o forma asternuta pe hârtie, într-un proiect, si în fine realizare a ei în lumea fizica, cu material fizic. Ideea apartine Lumii divine; imaginea, planul, apartine lumii astrale; iar constructia fizica apartine lumii fizice. Casa, opera fizica este trecatoare, pieritoare. Un foc, un cutremur o poate rade de pe suprafata pamântului. Proiectul asternut pe hârtie se poate distruge si el, dar arhitectul are în minte imaginea casei, care nu se vadistruge niciodata. Omul fizic, personalitatea creatoare va pieri si ea, dar imaginea, creatia sa mentala, va dura în vecii vecilor în lumea invizibila, unde s-a imprimat ca pe o placa fotografica. Într-adevar, universul este plin de o suma de materii extraeterate, numite fluide. Aceste fluide au, printre alte însusiri, calitatea de a fixa pe ele imaginile, ideile emise de oameni, îngeri, supraîngeri si alte entitati spirituale. Cu alte cuvinte, în spatiile infinite se gasesc arhivele2 naturii, und e se imprima toate gândurile, evenimentele si sentimentele omenirii, fie întrupate, fie destrupate.

Tot ce exista pe pamânt -aer, apa, munti si câmpii, flora si fauna, totul are influenta asupra omului. Dar în afara de influentele lumii vizibile, asupra fiecaruia din noi se exercita influente si mai mari, si mai puternice influentel e lumilor invizibile. Noi suntem, la un moment dat, rezultatul influentei mediului vizibil si invizibil asupra noastra, si al muncii depuse de spirit stapânul trupului - potrivit evolutiei sale. Sa nu credem ca stim tot ce ne înconjoara. Chiar în lumea fizica -tangibila, vizibila si cercetata cu simturile noastre -se petrec o multime de fenomene de care ramânem nestiutori, pentru ca simturile noastre marginite nu ni lefac cuno scute. De exemplu, se afla înaintea noastra o statuie. Undele luminoase cazute pe aceasta forma se reflecta si vin la ochii nostri, de unde sunt transmise la centrul vazului aflat pe cortex, de aici la suflet, si prin intermediul sufletului constiinta noastra, spiritul, traduce aceste vibrati i în culoare si forma. Dar oare cunoastem noi totul despre aceasta lumina? Nu, si iata de ce. Sestie ca lumina ce scalda cu vibratiile ei suprafata pamântului, vine de la soare. Daca facem sa treaca printr-o prisma o raza de lumina, vom vedea ca ea se descompune în mai multe fâsii colorate, care întâlnind un ecran, nedau spectrul so lar, compus din sapte culori: rosu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo si violet. Noi atât vedem cu ochii. Cu toate acestea, adevarul este ca fâsia de lumina mai da nastere, trecând prin prisma, si altor culori, unele înaintea rosului -infrarosu, si altele dincolo de violet -ultraviolet. Întrade var, daca punem o lentila în dreptul spatiului gol dinaintea rosului si asezam în focarul acestei lentile o bucata de fosfor, vom vedea ca fosforul se aprinde, deoarece razele obscure, invizibile ochiului nostru, trecând prin lentila, s-au concentrat, s-au manifestat sub forma de caldura, aprinzând fosforul. Prinurmare, în aintea rosului exista unde vibratorii producatoare de caldura. Daca punem la finele spectrului un paravan si alaturi de el o placa unsa cu o solutie de cianura de potasiu, vom vedea cum aceasta placa se va luminasub actiu nea razelor ultraviolete. 1 Fluidul este o materie formata din particule infinit de mici, de natura electr ica sau magnetica. Aceste particule ofera un suport energetic pentru informatii mentale si sentimentale or ganizate în diversi algoritmi. In functie de gradul evolutiv al vibratiilor si algoritmilor care ani ma aceste particule, exista o scara infinita de calitati ale fluidelor, de la cele inferioare, ce însotesc pietr ele, pâna la cele superioare, care intra în constitutia Divinitatii. 2 Arhiva Akasa (sanscr. -eter, fluid) -Cronica sau memoria spirituala permanenta a tuturor vibratiilor din univers. Asadar, exista în razele soarelui culori infrarosii si ultraviolete, invizibile ochilor nostri, dar sesizabile prin efectele lor. Dupa cum ochiul nostru nu vede decât între anumite limite, urechea noastra nu aude decât sunetele produse în aer cu o frecventa între 32-36.000 de vibratii pe secunda. Or înnatura fizi ca înconjuratoare se produc vibratii de o frecventa mai înalta de 36.000 Hz si mai joase de 32 Hz; dar urechea noastra nu le percepe, nu le aude, ca si cum n-ar exista.

De aici tragem concluzia ca suntem scaldati din toate partile de vibratii unele transmise prin aer, altele transmise prin eter -de care însa nu avem cunostinta, pentru ca nu detinem organe potrivite receptionarii lor. Asa de exemplu electricitatea -ale carei unde se transmit prin eter -are de la 1.046.000 pâna la 35.000 milioane vibratii pe secunda. Fluidul electric ce se scurge pe firele electrice nu este vazut de ochiul nostru, pentru ca vibratiile sale au o frecventa foarte mare. Dar imediat ce curentul electric întâmpina o rezistenta în drumul sau -un filament de bec electric -numarul vibratiilor prin eter scade între 350 milioane si 760 milioane de vibratii pesecun da, filamentul devine luminos si ochiul nostru vede lumina. Pâna în prezent se cunosc 63 categorii de vibratii, din care fac parte undele hertziene, undele nancy, undele x, y etc. Dintre acestea, noi nu percepemdecât opt categorii, prin urmare avem cunostinta de prea putin. Sa presupunem ca nervul optic n-ar dispune de sensibilitatea dobândita pâna în prezent; desigur n-am avea nici o cunostinta de lumina soarelui, atmosferadin j urul nostru fiind întunecata. Sa presupunem acum ca nervul ochiului ar fi impresionabil de undele electrice; în acest caz noi am vedea totul în jurul nostru, gratie luminii emise de electronii care ne înconjoara din toate partile. Astfel n-ar mai fi pentru noi, nici noapte, nici zi, ci o lumina continua, atâta vreme cât electronii vor fi mânati mereu în vârtejul infinit de rapid al miscarii lor de rotatie si revolutie. Având în vedere acest principiu, întelegem facultatea vazului si auzului spiritual a unor persoane numite clarvazatoare sau lucide. Cu totii primim vibratii din lumea hiperfizica, dar ramânem nesimtitori la actiunea lor, deoarece constiinta noastra nu raspunde la influenta lor, nu sesizeaza sosirea lor. Clarvazatorii, lucizii, primind aceste vibratii, le înteleg, constiin ta lor ia act de prezenta lor, si ei vad fenomene, fiinte, materii si forte la a ca rordescriere ramânem pe gânduri. Evident ca si între lucizi exista diferite grade: unii vad binisor, altii bine si altii foarte bine, la fel ca în cazul vazului fizic comun. Pentru acesti oameni, vederea în lumea invizibila este un act involuntar -privesc si vad. Ei pot vedea si cu ochii deschisi si cu ochii închisi, ceea ce denota o independenta între vederea fizica si cea spirituala. Ei vad cartea pe care o au în mâna, darîn jurul ei, prin ea si dincolo de ea vad lumea invizibila. În aceasta lume, luminoasa prin ea însasi, prin care circula valuri de materii subtile, se vede o miscare deosebit de rapida în toate directiile. Prin urmarelume a invizibila este si ea materiala, animata de numeroase forte, desfasurate conform unor anumite legi. Aceste materii sunt de diferite densitati, formate fiecare din particule eterice de anumite dimensiuni si constitutii, materii dispuse unele deasupra altora, conform finetii lor, dar în acelasi timp patrunzându-se rând pe rând, cele mai fine pe cele mai grosolane, sau cu particule mai mari. Vom descrie aceste materii dispuse înzone di ferite, unele deasupra altora, în decursul capitolelor urmatoare. În peregrinarea lui pe calea evolutiei, timp de mii si milioane de ani, omul abia a ajuns sa-si dezvolte inteligenta. Gratie acestei inteligente, el face azi descoperiri din ce în ce mai numeroase si mai uimitoare. Dupa scurgerea a

pe un alt glob. Prin alimentatie si meditatie. întemeietorii unei stiinte vaste. a celor fara glas. Bietul savant de azi se straduieste sa stie ce este eterul. Masa umanitatii înaintata astfel. omul va dobândi puterideosebite. Se zbate în ipoteze asupra vietii. ca sa-si continue drumul neterminat. . cei dotati cu inteligenta. de aceeasi natura cu Pamântul. Numai atunci spiritul sau va lucra puternic prin cuirasa. savantul modern va ajunge sa cunoasca mai mult. tocmai datorita acestui materialismferoc e. baile si exercitiile fizice. Arunci nu va mai exista pentru el nici un mister privitor la atom.mii si mii de ani si veacuri. de gândurile ei josnice. acesti oameni ajung sa-si activeze spiritul. din care s-a oferit omenirii numai atât cât putea pricepe si avea nevoie pentru avansarea ei. îi va vedea constitutia. când evolutia omeneasca va fi spre sfârsit. cum este constituit atomul. iubirea si jertfa manifestata pentru tot ce a creat Tatal si prin rugaciunile lor nesfârsite. va trece pe un alt corp ceresc. Din rândul acestor oameni ieseau savantii de altadata. Atunci se va termina evolutia omenirii pe aceasta planeta. Aceasta presupune o metoda speciala. de pornirile ei patimase. o hotarâre nestramutata. sa cunoasca materii. când sistemul sau cerebral va ajunge sa vibreze ca si atomul. omul va deveni mai bun si mai întelept. le descria si arata experimental tot ceea ce ser efera la om si natura. deinfluen tele ei magnetice. pe lânga o înalta inteligenta si o bunatate îngereasca. prin învelisul sau trupesc. adica viata sfintilor. corecta. se dezvolta în ei vederea în lumea invizibila siauzul în lumea tacerii. a constitutiei lui. conforma legilor divine -de blândete si iubire pentru tot ceexist a în jurul sau. În antichitate. timp de 20-30 de ani. toate fortele ce lucreaza asupra lor si toate cauzele fenomenelor petrecute în natura. vor fi trecuti prin întrupari. si totusi fiecare dintre noi poate grabi sau scurta durata acestei evolutii. îi povatuia pe discipoli. pentru a-si continuadr urnul evolutiv infinit. sacrificii mari. alimentatia. cei pregatiti de natura. sa se înalte în sfere mai înalte. dezvolta fortele latente ascunse în adâncul lor. iar cei înapoiati. Va cunoaste rând pe rândtoate mate riile invizibile. legi. se ilumineaza si dobândesc puteri divine si cunostinte ignorate de omenire. prin sfintenia. întârziatii. fo rte divine. a marilor mistici sau a yoghinilor. Reducând totul la materia fizica si la legile ce o stapânesc. în plina natura. Acesta. decât cele cunoscute în jurul sau din copilarie. sfânt în conduita lui si versat în cunostinte oculte si ale naturii. va întelege viata si evolutia ei. Somnul. ridicata pâna la termenul final al existentei sale terestre. se puneau subc onducerea unui mare preot. feriti de influentele lumii. iubind totce ea ce-l înconjoara. forte si fiinte mai subtile. dar nu va cunoaste tainele vietii decât în ziua în care îsi va ilumina fiinta printr-o viata morala. În fine. si va vedea cu ochii spiritului atomul mare cât roata plugului. An de an. În tot acest timp discipolii erau tinuti în locuri retrase. toate erau reprezentate si executate cu scrupulozitate. Constatam ca evolutia omului necesita multe secole. Numaiatun ci când trupul sau. pr in retragerea departe de vâltoarea lumii. antrenamentele mentale si rugaciunile. savantul de azi nu poate.

devenea la rândul sau o mare lumina spirituala. respectat de toti. el ar fi spus ca este vorba de ceva paranormal s i cu toate acestea televizorul este azi foarte normal chiar si pentru cei mai nestiutori copii. a fiintelor invizib ileochilor fizici. a vietii si a tuturo r fiintelor. despre lumea superfizica. De acum înainte. se face invizibil. Ii facea cunoscuta matematica. trei sunt vizibile. Daca în urma cu câteva sute de ani i sar fi prezentat omului imaginea unui televizor. trecea la studiul fortelor si materiilor superfizice.Când discipolul dobândea aceste doua instrumente de cercetare a naturii. sa auda si sa primeasca sfaturile marilor Lumini spirituale. sta în mijlocul flacarilor. si acolo sa vada. De la acesti initiati au ramas pâna în zilele de azi ceea ce se mai cunoaste. sa-si ordoneze gândurile. cunoscator a ceea ce exista pe pamânt si în Ceruri. initiat sau preot. cunoaste secretul legilor ce le guverneaza. sase ridi ce în spatiu. pasea în mijlocul omenirii. O data intrat în stapânirea lor. realizând asemenea unui mic creator orice doreste. Din ziua când a reusit sa-si înfrâneze simturile si dorintele. . marele guru. rând pe rând. merge pe suprafata apei. ' Anumite fenomene si activitati spirituale sunt în mod gresit denumite minuni sau fe nomene paranormale . ca un nor nevazut. tot ce înconjoara pe om. Dupa aceea îsi încheia cariera de discipol cu aflarea celor mai înalte cunostinte îngaduite unui muritor -notiuni referitoare la Creatorul lumilor si atributele Sale. Dintre aceste patru stari ale materiei fizice. iar împreuna cu o parte din sufletul sau sa iasa si sa se îndeparteze de trup. a materiilor eteriforme. ca traditie. la umbra unui copac. sa cerceteze. dincolo de materia tangibila si analizabila. învata sise m anifesta în lumea fizica. Vai lui daca o va face din vanitate sau împotriva semenilor sai! Un asemenea om era privit . lichida. tangibile si analizabile. gazoasa si eterica s au radianta. natura întreaga. vindeca boli si face o serie nesfârsita de fapte. iar a patra -cea eterica -este invizibila. el poate sa-si lase trupul pe pat. ele fiind cât se poate de normale. Mai paranormal este faptul ca desi suntem creati de Tatal si vietuim în creatia Sa. initiatul poseda puteri deosebite. Din aceasta cauza suntem nevoiti sa distingem. El se ridica în aer. Când -dupa ani de zile -îsi însusea întreg acest domeniu. Corpul fizic al omului Corpul fizic serveste spiritului drept instrument prin care observa. sa respinga influentele semenilor sai. el iesea în lume. poate face ceea ce omul numeste minuni 1. pentru ca stie sa mânuiasca toate materiile. chimia si asa. biologia. imposibil d e captat si analizat în laboratoarele actuale.cum ar fi privit si azi . într-un loc retras. trecea la cunoasterea originii si a creatiei universurilor. ne sustragem mereu de a-I fi recunoscatori si de a ne considera adevaratii Sai copii. începea sa-i descrie lumea fizica si lumea hiperfizica. Acest corp este format din materie fizica aflata sub patru stari distincte unele de altele: solida.ca un supraom. doua parti: trupul 1 si corpul eteric. înaltele entitati spirituale diriguitoare ale evolutiei lucrurilor si fiintelor de pe planeta noastra. în corpul nostru fizic. În aceasta faza.

spre lumea terestra. este spiritul ce cuprinde vointa. Nefes este forta care contribuie la construirea trupului. care le uneste. fiind initial un corp de lumina. Ca urmare ruah s-a îndepartat de nesamah si s-a ridicat deasupra acestuia. Format dintr-un complex de celule orânduite în organe. Pâna azi s-au descoperit 92 de categorii de atomi. sufletul format din corpul dorintelor si mentalul concret . reunite în sisteme. Fiecare celula este alcatuita din molecule si acestea din atomi. TrupulTrupul este partea cea mai dura a corpului nostru fizic. ' Pe parcursul întregii lucrari vom folosi termenul de trup în loc de corp carnal sa u corp de carne. 2 Entitatea spirituala. Ruah nu este atât de sensibil la influentele lumii exterioare ca si nefes si cuprinde personalitatea sau ego-ul. atomul are o constiinta proprie. 3. care desi sunt succesive se topesc una în alta. fiind învelitoar ea exterioara a fiintei noastre reale. pamântenii. traind în Divinitate si primind de la Ea în mod const ant spiritualitatea de care are nevoie. Cabala împarte omul în trei parti fundamentale: 1. 2. nefes înconjoara mormântul sau. . se afunda tot mai mult în dragostea de sine si în senzualitate. trupul s-a mai numit si corp chimic. de ruah. Nefes. toata materia gazoasa. preluând guvernarea fiintei umane. Prin involutie. ruah reprezinta legatura dintre spirit si materie. grupate la rândul lor în diferite aparate 3. Este în legatura cu Divinitatea. a parasit lumea terest ra. este un mediator între nefes si nesamah.1. a entitatii spirituale 2. ruah si nesamah se separa de trup si se înalta fiecare în sfera de unde au venit. viata. Plutind între activ si pasiv. astfel ca ruah si nefes ajung la Sursa divina prin nesamah. Nesamah . unind în om lumea interna cu cea externa. omul îsi îndreapta atentia mai mult spre pamânt. extrem de redusa. nefes. Dupa moartea biologica. absorbind energie din sufletul pamân tului. Cabala ne spune ca nefes se introduce în samânta barbatului când se uneste cu sotia sa. Nefes -corpul eteric sau principiul vietii ce sta la baza corpului fizic si a l existentei concrete. dar nu mai putin reala. Ca orice fiinta. partea inferioara a lui nefes. ruah si nesamah nu sunt complet distincte si separate ci se inter fereaza asemenea culorilor spectrului. nu o putem aprecia. Din acest motiv este nevoie de un medi ator. fiind capabil sa duca o viata independenta. Divinitatea îi da viata lui ruah si nefes. Dupa ce omul. Atomul se comporta în lumea fizica precum o fiinta vie. Patr unzând în nesamah. Cum toate organele. Nefes si nesamah sunt esente diferite ca uleiul si apa -între care nu poate exista o conexiune directa. lichidasa u solida a trupului nostru.arborele vietii . între interior si exterior. trupul desfasoara diverse functii biologice. forma de constiinta pe care noi. constituind elementele chimice 4 ale lumii fizice. inteligenta si memo ria. spiritul sau duhul este format din scânteia divina învelita de perispirit sau învelisurile fluidice prin care scânteia divina evolueaza în creatie. duhul. sunt formate din asocierea acestor elemente chimice. În loc sa-si ia energia din Cer. Ruah -suflu.

mesagerii chimici de legatura înt re componentele organismului. articular si musc ular. pentru a fi eliminate. sistemul nervos central. 3 Organismul uman. cuprinzând sistemul cardiovascular -cu rol de a vehicula oxigenul si substantele nutritive spre tesuturi.spirit. prin sistemul respirator. si sistemul nervos periferic . Aparatul de eliminare al materiei. iar prin sistemul digestiv. Aparatul de sustinere si miscare. ce reface elemente le sanguine si b) sistemul endocrin. suflet si trup. Aparatul de import al materiei. V. asigurând. întregind-o ca enti tate în mediul extern si intern. IV. cuprinde: I. III. Aparatul de corelatie al organismului. cu rol de a produce hormonii.a devenit un trup îmbracat în piele. introducerea hranei . format din ma duva spinarii si encefal.cu rolul de a conduce stimulii nervosi. trupul. cu rolul de a uni într-o entitate indivi duala componentele sale: 1. sistemul glandular subdivizat în: a) sistemul hematopoietic. introduc erea în organism a oxigenului -respiratia. numit sistem cerebrospinal sau nevrax. 2. format din sistemul urinar si genital. având rolul de a comanda întreaga organizare individuala. II. Aparatul de transport al materiei. în acest fel omul a fost descompus în cele trei parti fundamentale ale alcatu irii sale .nutrit ia. luând de acolo produsele de dezasimilatie. . compus din sistemul osos.

Astfel. necesitând o mare cheltuiala de energie si fiind asimilat numai partial. saumacar consumarea lor în cantitati cât mai reduse. S-ar parea ca viata este imposibila fara alimente de origine animala. dupa cum planetele se grupeaza între ele pentru a forma sisteme solare. si bun receptor al impresiilor lumii fizice si astrale. bauturile alcoolice. care scalda si regenereaza organele. hranmdu-se cu vegetale. care genereaza functii variate. sute de milioane de oameni traiesc în diferite regiuni alepamântului. Aceasta facultate de individualizare acelulel or animale face ca alimentul de origine animala sa fie greu digerabil si asimilabil. Dupa cum v iata universurilor este întretinuta de curenti vitali. viata omului este întretinuta de curentul sanguin. introduse în corpul nostru fizic. mai puternica. cu cât fiinta din care provine alimentul respectiv apartine unui regn mai înalt pe scara evolutiei. 'cu atât mai vie. Evident ca în regiunile reci. fiind deplin sanatosi si inteligenti. m otiv pentru care sunt usor supuse prefacerilor. devenind astfel un rau interpret al vointei spiritului. purtând în ele toata animalitatea. când având un regim alimentar de origine animala suntem nevoiti sa mâncam mult si de multe ori pe zi. trebuie hranit cu alimente vegetale si produsela ctate în proportii si sub forme cât mai asimilabile. toate înclinarile vietuitorului din care au provenit. venite din lumea invizibila sau de la entitatea spirituala aflata în interiorul sau. Poate ca va veni odata vremea când omul se va hrani cu alimente . toate tendintele si brutalitatea sa. raspândind principiul vietii. Pentru ca trupul sa raspunda la interventiile lumii astrale si sa redea fidel si integral manifestarile duhului. antrenând elementele inutile. dulciurile. Aceste substante. omul reprezinta modelul de alcatuire al cosmosului. dar cu toate acestea. alcatuiti dintr-un numar infinit de fiinte ult ramicroscopice. facându-1 nesimtitor la vibratiile eterice. prin absorbtie si asimilare. un vehicol sensibil. Dar ceea ce contribuie la îngreunarea asimilarii alimentelor de origine animala sunt fluidele eterice animale ce le însotesc. prin principiil e constitutive identice. în timpul iernii când vegetatia doarme. ce scalda astrele si planetele. Se impune eliminarea alimentelor de origine animala din viata noastra. tutunul si cafeaua. Atunci am consuma mai rar si în cantitati mai mici decât acum. îl întuneca.Dupa Cabala. Aceste alimente trebuie sa formeze. format din globule receptoare si purtatoare de viata. asemenea plantelor. alcatuind aparate. Vom evita carnea. Este doar o problema de obisnuinta. omul va fi nevoit sa consumesi ali mente de origine animala. unde vegetatia este foarte saraca. si omul va avea facultatea de a se hrani numai cu substante minerale. or ganele omului se grupeaza în sisteme. Celulele animale au o individualitate mai puternica decât cele vegetale si incomparabil mai vibranta decât particulele minerale. fara sa fie prelucrate printr-o serie nesfârsita de procese fizice si chimice. Pentru a servi cât mai bine spiritului. grupate în tabelul periodic al elemente lor. pentru ca ele poseda o foarte mica energievitala. Poate ca. suntem chemati sa procuram trupului alimente din cele mai apropiate de natura. sau în zonele cu un regim climateric variabil. bun reflector în exterior al vointei spiritului. 4 în prezent se cunosc 109 elemente chimice. în fiecare particula de aliment exista viata.

.

de natura minerala. dupa cum si noi suntemajutati d e fiinte superioare noua. ca si altele. e a poate fi usor încarcata cu vibratii sfinte dar si cu cele contrare. si din elastice le fac rigide. nu este ind icata folosirea apei de conducte si din lacuri de acumulare. trupul nu mai corespunde cerintelor spiritului. care nu vor cere timp atât de îndelungat pentru digestie. Fructele si legumele sunt alimente care contin proportiile cele mai ridicate dem aterii nutritive si cea mai scazuta proportie de substante solide. deoarece ne otravim templul trupesc. dimpotriva. dintii se cariaza. pastrând în moleculele ei memoria trecutului. nu-i distrug tesuturile si nu-iîntare sc organele. . De asemenea. ci. acesta fiind nevoit sa-l paraseasca.concentrate. Este necesar ca atâta timp cât stam pe pamânt. ucide si mânca pe fratii nostri mai mici. Ele contin apa curata. prin intermediul carora spiritul sa se lumineze. sub forma de pastile. Aceste elemente chimice. încetul cu încetul. sa evolueze din ce în ce mai mult. purtati de sânge în toate celulele. ajutându-ne sa ne restabilim pacea sufleteasc a. sa fim pe deplin sanatosi. în special carbonati de calciu. substante zaharoase usor asimilabile si albumine. care sa nu mai ales în a contina elemente ce solidifica si întaresc tesuturile. carbonati si sulfati care. vigoarea de mai înainte. absorbtie si asimilatie. create în trupul nostru prin diferite combinatii chimice -urati si oxalati -navalesc în tesuturile organelor si astfel. o bai e scurta în apa curata va absorbi fluidele contrare. organismul întreg îsi pierde plasticitatea. îsi reduce activitatea si batrânetea soseste mai devreme decât ar fi timpul. chimica. se cere doua jumatate a vietii ca macar apa1 pe care o bem sa fie cât mai saracaîn saruri mi nerale. stiu ca animalele sunt fratii nostri cei mai tineri si ca spiritul lor va anima. Daca am cauta sa introducem în trupul nostru numai alimente cu rol de întretinere si reparare al organismului -care se uzeaza prin însasi functionarea sa -alimente care nu-i fac rau. Se cade a nu chinui. Întrebuintarea unui aliment de origine animala are ca urmare introducerea în trupul nostru a prea multe elemente chimice -fosfati. în veacurile viitoare. batrânetea sosind mai târziu. 1 Apa absoarbe cu usurinta fluidele. se depun în peretii vaselor sanguine. Dar regimul ideal este cel al fructelor si semintelor. sa-i ajutam în existenta lor terestra. ca sa ne urmam mai usor evolutia pe pamânt. Din acest motiv. vigoarea s-ar mentine multa vreme. fie de origine vegetala sau animala. corpuri umane. pe cât p osibil sa folosim apa de izvor. Cei care au luat cunostinta de existenta lumilor invizibile. ca urmare. ramânând organismului un mare spatiu de timp pentru odihna sau alte preocupari. sub forma cea mai simpla. iar constiinta noastra sa se ridice si sa devina cât mai clara. pentru a culege cât mai multe învataminte. Mierea de albine este înca un aliment excelent pentru organism. Deoarece nu exista aliment. daca ne-am pierdut armonia si pacea interioara. muschii devin flasci si activitatea totala a organismului se încetineste. în modul acesta. usor de descompus si asimilat de organism. parul cade. devine rigid. pielea se zbârceste.

pe cât posibil primavara sau vara. Cu toate aceste transformari. Organ ismul nostru se poate fortifica evitând cu grija alimentele ce contin prea multe materii minerale si consumând apa curata -pe cât posibil de izvor -iar pe de alta parte favorizând cât mai multeliminare a. înlesnim formarea în trupul nostru decelule noi. la intervale de sapte ani. Materia cerebrala se reînnoieste. ocazie cu care se . prin epiderma. si la care actualul nostru trup nu a participat. ramânând însa acelasi ca înainte si ducându-si mai departe. altfelriscam sa ne îmbolnavim. ci se transforma. Pentru cel dornic sa faca studii în lumea invizibila. haina carnala sau instrumentul de care nu se mai poate servi. Tocmai acest fenomen dovedeste existenta în noi a unui principiu deosebit de materia fizica. Inteligenta. Laptele se obtine prin însusi actul vietii lor. generând în decurs de sapte ani organe noi. facând bai cât mai dese. fara a provoca animalelor suferinte fizice sau spirituale. Încorporând alimente usor asimilabile. într-o forma cât mai asimilabila. dar gândirea persista si împreuna cu ea memoria îsi pastreaza amintirile unui trecut cedepaseste sapte ani. Bailefacute cât mai des contribuie la o usoara transpiratie. pentru ca ele purifica trupul si întretin sanatatea. începând cu substanta moale a sistemului cerebrospinal. care persista în mijlocul prefacerilorfiz ice. a produselor vatamatoare din organism. când se va dizolva pentru ultima oaraaceas ta materie fizica. natura punând în ele. Fizica si chimia ne spun ca materia nu se pierde. Spiritul -forta care a condus corpul fizic -va parasi la moartea biologica trupul. si pâna la tesutul osos compact ce alcatuieste scheletul. La terminarea vietii terestre. la moartea noastra biologica materia fizica se va întoarce în lumea fizica deunde a fos t încorporata. pe care nu le putem confunda sau presupune ca se nasc din materia sistemului cerebralsau a sub stantei sanguine. judecata si vointa sunt însusiri abstracte. cu totul noi fata de cele avute cu sapte ani înurma. ci trebuie sa pasim treptat. se recomanda regimulalimenta r vegetarian. este acelasi chiar daca dispare materia fizica pe care o conduce. trupul nostru se topeste si se reformeazade mai multe ori. tot ceea ce este necesar micilor urmasi ai acestor vietuitoare. sub o forma eterica. a unei forte invizibile. untul) -pentru ca acestea sunt alimente ideale. De asemenea. ramâne spiritul nepieritor. în timpul vietii terestre. ci se transforma. dar cu observatia ca trecerea la alimentatia vegetariana sa se faca gradat. noi ramânem aceeasi. toata fiinta noastra fizica este supusa unei necontenite primeniri1.Putem consuma produsele obtinute de la animale -laptele si preparatele lactate (brânza. cunostintele stiintifice de azi ne spun ca energia nu piere nici ea. pentru a da ragaz organismului sa se obisnuiasca cu noul regim. Ei bine. Spiritul persista. care le vor înlocui pe cele uzate. total schimbate. Prin urmare. smântâna. Asadar. schimbându-se complet. noua sa viata. Iata motivul pentru care cele mai multe religii prescriu bai cât mai frecvente. facultatile noastre spirituale n-au nimic comun cu materia fizica. În acest mod. Nu se poate trece dintr-o data de la un regim alimentar de origine animala -cu carene am obisnuit din copilarie si pe care l-au avut mai multe generatii -la un regim absolut vegetarian.

incintele aglomerate: teatre. în loc sa ajutam organismului. tot ce a creat Tatal Sau -de la scânteia divina. în plus. pentru ca pe masura ce le introducem în stomac. 1 Gratie acestui mecanism de regenerare este posibila vindecarea spontana si tot ala a unui organism. iar. ce vor împrospata fluidele fizice din corpul nostru fizic. nu se banuia sublima sa alcatuirea. fizica si chimia pamântului realizate sub formele cele mai armonioase. Asa cum el se arata anatomistului. pentru ca înaer se ga sesc atomi1 purtatori de energie vitala. De asemenea sa acordam o atentie deosebita aerului inspirat. ale diferitelor tesuturi din trupul uman. iar organismul sa elimine toxinele. apa cu care ne îmbaiem contine o mare cantitate de fluide. aceste exercitii se pot înlocui cu plimbari usoare. Este bine ca laptele sau cafeaua cu lapte sa fie consumate încet. În el se cuprinde. Se recomanda sa frictionam tot trupul cu apa rece.elimina mari cantitati de saruri din organism. Azi se cunoaste interiorul sau. sau daca amprentele eterice ale unor gânduri si sentimente contrare au fost sterse din memoria celulel or. pâna la mineralul globului nostru. dar mai ales a sistemului cerebrospinal. pare rezultatul unei evolutii ce se pierde în noaptea adânca a veacurilor. Luat în ansamblul sau. pentru a fi eliminate. au aratat savantului structura complexa a diferitelor organe. dar nu prea îndepartate si obositoare. caci acest gând activeazasecretia glandelor d igestive si astfel digestia va fi completa. deoarece acolo se gaseste un aer foarte viciat. formând o bula mare de brânza. se coaguleaza în masa. putin câte putin. a carei complexitate nu o întrece nici o masinarie terestra. sa fie atacate de sucul gastric. Trupu l trebuie dezvoltat prin exercitii moderate pentru a-l face flexibil si ager. Catre batrânete. pentru a produce o navalire a sângelui catre extremitati si sa provocam astfel o circulatie activa în tot trupul. în rezumat. trupul omenesc se arata ca o opera grandioasa. ca sa dam ragaz aparatului digestiv sa se odihneasca. Trupul omului este opera cea mai grandioasa din tot binecuvântat fieNumele universul. antrenând sarurile catre aparatulurinar. pâna la ultima sa celula. Însa nu e indicat ca aceste zile de ajunare sa fie prea dese sau prelungite. laptele intrat brusc în stomac. întruniri politice. dar numai în cazul disparitiei cauzelor sufletesti sau karmice ale bolii respectiv e. Omul nici nu banuieste stiinta posedata de marile si glorioaselefort e angelice si efortul lor depus la construirea trupului în care îsi duce traiul spiritul omenesc. Cât timp nu se cunosteaanatomia tr upului omenesc. cinematografe. Din când în cândeste necesar sa nu mâncam câte o zi deloc. altfel. sali de concert. nevraxul fiind un labirint de celule nervoase. greu de farâmitat si atacat de sucul gastric. . Studiile histologice. Sa evitam. îl ruinam. Când mâncam sa fim cu gândul la actul mâncarii. Altfel aceste saruri s-ar depune treptat prin tesuturi. În el gasim o arhitectura desavârsita. colonul trebuind golit zilnic si matinal. pe cât posibil. O grija deosebita trebuie sa avem ca defecarea sa fie cât mai regulata. structura sa intima. Trebuie sa acordam o atentie deosebita eliminarii excretiilor rezultate în interiorul trupului nostru. deoareceatunc i.

pastreaza-l. N. si organizate tot sub forma de diferiti compusi -cloruri. iar celalalt se prezinta sub o forma atât de transformata. unul se prezinta asa cum a fost constituit primordial. îngrijeste-l. din toata planta. cloruri. Mn -organizate sub forma de diferite saruri -fosfati. le introduc în trupul lor si le . oxalati. Evident. În cuptor. elementele lor chimice sunt Si. carbonati. hidrogenul sulfurat. Oricare ar fi gradul lorevolutiv. K. Pb. o cenusa. Mn. CI. patria ta vesnica. Mg. ca pe un bun de nepretuit. Din cauza aerului fierbinte se vor degaja toate elementele volatile: bioxidul de carbon. Tu esti vesnic. fosfati. ca trupul este vremelnic. C. Într-adevar. Mg. ea pierde toata apatrupulu i sau. transformându-le în diferite solutii minerale -sulfati. iar dupa aceea o uscam. Asadar fii atent. -suflu. S. Trecem la analiza cenusei si constatam ca este alcatuita din aproximativ 12 elemente chimice -O. Prin caldura aerului. Acelasi material mineral intra în constitutia pamântului pe care îl calcam cu piciorul. Din studiile facute de agrogeologi asupra scoartei pamântului. Prana (sanscr. Comparând seria deelem ente din solul si subsolul pamântului cu seria de elemente chimice ce intra în constitutia trupului uman. din cauza dilatarii si a contractarii continue si sfârsesc prin a se sfarâma si pulveriza. dar nu uita. ca el a fost facut di n pamânt si în pamânt trebuie sa se întoarca. s-a gasit ca el cuprinde diferite minerale simple sau compuse. Din Ceruri te-ai coborât în trup si în Ceruri. o luam si o cântarim. din care ramâne doar o mâna de cenusa. ca si în constitutia trupului nostru. O cântarim din nou si aflam câta apa a pierdut prin evaporare. Luam acum planta uscata si o ardem într-un cuptor închis. Unul va coborî. Na. Ph. H. carbonati. sulfati. ce alcatuire sublima ti s-a încredintat de Atotputernicul. azotati. K. l-ai îngriji ca pe o nestemata de mare pret. Ca. omule. iar celalalt se va sui. Ca. substanta sanguina. Apa ploilor se infiltreaza în pamânt si dizolva particulele lui. Na. un praf format din mineralele ce intra în compozitia plantei. Fe. De când s-au creat în diferite puncte ale globului crematorii pentru incinerarea cadavrului omenesc. Pe suprafata pamântului cresc o infinitate de forme vegetale. constatându-se ca trupul omenesc cuprinde aceleasi elemente chimice întâlnite la plante. pentru a te bucura de frumusetile operei Sale. încât un nestiutor nici n-ar banui ca diferitele organe. toate absorb aceste solutii minerale. sistemul osos sau muscular sunt una cu tarâna de pe drum. Când vrem sa cunoastem compozitia minerala a unei plante. carbonati. mineralele pamântului se dezagregheaza din cauza caldurii si a frigului. în vasul de argila refractara va ramâne. S. C. Cântarim acest praf si diferenta pâna la planta uscataarata elem entele chimice volatile. forta vitala. dar oricum ar fi. O. te vei întoarce. totusi.Daca ai sti tu. amoniacul etc. sa trecut la analiza acestei cenuse. H. care se manif esta pe toate planurile creatiei. rasuflare) -Viata universala. sulfati. se constata o identitate aproape perfecta.

. animalul va termina actul existentei sale terestre. pentru a-i servi ca aliment. În fine. cu care alcatuiesc celule vegetale. care. de unde a pornit odata. ins trumente în care sa vina alte entitati spirituale. a vietii vesnice. 2. Trupul îi va ramâne pe terenul unde i-a sosit moartea. prin angrenaje. fiind expus aerului. ce vor constitui trupul celulelor animalului. În miscarea sa de destindere. risipite de vânt pe întinsul pamântului si carate la distanta de apa ploilor. gratie luminii solare. caci pamânt era si în pamânt sa reîntors. se vor pulveriza sub actiunea bioxidului de carbon. cauta sa se desfaca. Asa de exemplu arcul de otel al unui ceas. fiind. partile tari. a caldurii si a frigului. alcatuiesc celulele diferitelor tesuturi. Materia ce a constituit trupul sau s-a reîntors iarasi în pamântul din care a plecat. Acestea prin orânduirea si diferentierea lor. Prin radacinile. intrata în uzina trupului uman. Când s-a terminat firul existentei noastre. spiritul se înalta la Cer. Corpul vitalUn corp solid poate fi pus în miscare prin actiunea unui alt corp s olid. Exista câteva animale. iar deaici în anima l sau om. iar apoi dizolvate. Unele materii se prefac în gaze pierdute în atmosfera. strâns în jurul sau si apoi lasat liber. la mineral. sufera o prefacere si mai adânca decât prefacerea plantei în trupul animalului. contribuind astfel la cresterea lui sau l a repararea elementelor anatomice distruse prin însasi actul vietii lor.prefac. sistemul cerebral cu care scrutam lucrurile si fiintele din jurul nostru sunt pamânt prefacut! De necrezut. franzele si fructele lor plantele servesc drept hran a animalelor. iar trupul îlde punem în pamânt. pentru a învata la marea scoala a universului. Materia trupului lor. din bietul animal nu a mai ramasnimi c. Trupul plantei. în definitiv. va muri. Roata vietii împinge materia din prefacere în prefacere. introdus în trupul animalului sufera prefaceri. a oxigenului. finalizate prin alcatuirea unei serii infinite de compusi chimici. Astfel. si totusi acesta este adevarul. pâna nu vor mai ramâne din el decât oasele. vor constitui elemente reproducatoare. tulpinile. Din elaborarile multiple si complicate se nasc în trupul omului oserie de compusi chimici. în substante organice. altele se transforma în lichide -strecurate printre particulele pamântului. uscaciunii si microbilor ce-l vor napadi. încetul cu încetul. materia lui trecând din etapa în etapa. ochiul cu care admiram frumusetile naturii. Un proces lung se produce sub actiunea acestor factori. învârte o rotita si aceasta. oasele. umezelii. misca o alta si din roata în roata se misca minutarul si orarul ceasului. Cine ar banui ca mâna cu care scriem. revenind la sfârsitul existentei sale de unde a plecat. transformându-se în substanta organizata. pe care omul le prinde sau le creste pe lânga casa lui. pentru a crea formenoi. caldurii. Piatra a trecut în planta. Dupa câtiva ani. cu ajutorul carora specia se va înmulti si raspândi.

încât apare. Astfel trupul plantelor. materii fizice numite radiante. nu se simt si deocamdata. Am afirmat ca vehicolul vital este format din materie eterica sau fluidica. sub diferite stari. Sa turnam acum apa în acest vas. H. pentru un clarvazator. umplând interiorul trupului si patrunzând organele sale. corpul vital. curent vital. vom vedea ca ea va lua forma nisipului. pune în miscare o piatra de moara sau un motor. Toata aceasta existenta . De asemenea un corp solid poate fi pus în miscare de un gaz. are o nastere. scazându-i puterile si sfârsind cu moartea. o imagine identica a acestuia. lovind paletele unei roti de moara sau ale unei turbine. pâna la ultima celula. ca un al doilea trup. dar alcatuit din materie eterica1 sau fluidica. nu cunoaste decât trei stari ale materiei: solida. se afla corpul vital. Daca umplem un vas cu nisip. sau superstiinta veacurilor trecute. Acelasi lucru îl putem face cu un burete înmuiat în apa. Corpul vital este o copie atât de fidela a trupului. Dar ce este fluidul? Stiinta pozitiva de azi. Acest trup plurimineral are o existenta parabolica. având aceeasi compozitie minerala. în ultima analiza. continând atomi de O. numit curent de viata. Ei bine. Apa va ocupa ochiurile libere ale buretelui si. Alaturi de trup si în interiorul sau. corp eteric. va reproduce absolut toate aceste organe. daca inima bate si muschii se contracta. acesta va lua forma vasului. întreaga activitate interna si externa a trupului. creste. curenti de aer ce pun în miscare o moara de vânt. la altii mai lunga . motiv pentru care a fost denumit dublul eteric. lichida si gazoasa . În acest subcapitol ne vom ocupa de viata trupului -principiul si vehicolul care da vitalitate si pune în miscare trupul uman. adica se naste. a unei gârle. numit corp vital. având aceasi forma cu el. Cu alte cuvinte. Stiinta oculta. Daca ochiul nostru vede. atinge un apogeu si apoi se stinge treptat. cea predata în universitati si academii. într-un cuvânt întreaga viata si activitate diversa a trupului nostru se datoreste unui curent de natura eterica. lichida si gazoasa. semi-solida -sistemul muscular si cerebrospinal. va lua forma buretelui. CO2 etc. de la om pâna la universuri.sângele. si totusi fizica. daca gândim. solida -sistemul osos. vorbeste de stari ale materiei fizice. Am vazut pâna acum ca. Aceasta materie eterica.la unii scurta. La fel se întâmpla si cu vehicolul nostru fizic. nu se pot cerceta si analiza în laborator. eterice sau fluidice. care nu se vad. Fluidul intra în constitutia tuturor corpurilor din natura -de la microb pâna la astre. animalelor si al omului este strabatut de anumiti curenti de natura eterica -invizibili ochilor -care întretin viata. N.se datoreste celui de-al doilea corp fizic.Dar un corp solid poate fi miscat si de un corp lichid. patrunzându-1 din toate partile. Dupa cum trupul are diferite organe. trupul nostru nu este decât pamânt prefacut. ce . o existenta si o moarte. vorbim si lucram. pentru un moment. Astfel apa unui iaz. orânduite în sisteme si aparate. exista corpuri solide puse în miscare de curenti eterici.

. Fiecare planeta fiind înconjurata de o atmosfera eterica. existând patru feluri de fluide universice. plin cu un eter. trei sau mai multe corpur i ceresti. din seria fluidelor fizice. Eterul chimic -cel mai dens din cele patru eteruri care intra în constitutia co rpului vital. Sa ne închipuim în mijlocul spatiului infinit o sfera uriasa. numit fluid universic. produce cresterea regnul ui vegetal. 3. mai subtire sau mai groasa. În jurul fiecarui soare sau stele graviteaza unul. Prin urmare vor fi tot atâtea feluri de fluide planetare câte planete exista în acel sistem solar. jparpe -dar acest aspect al constelatiilor nu este decâtperspectiva l or vazuta de om de pe pamânt. De pe pamânt. ele sunt grupate câte doua. numita fluid planetar. car. pâna la cele superioare. numit fluid cosmic. particulele au volume si naturi diferite. din cau zaca fiecare are o vârsta si ca atare o evolutie diferita. numite planete. numite sfere-univers.nu lipseste din nici un corp. pe o linie spirala. fluid planetar. grebla. 1 Corpul vital uman este alcatuit din patru categorii de eteruri fizice: 1. Cu toata dimensiunea lor neînchipuit de mica. 2. În interiorul fiecarei sfereunivers se gasesc zeci de miliarde de stele. în functie de gradul de evolutie al vibratiilor care le anima. doua. de diferite grade evolutive si constitutii fizice. Aceasta este sfera creatiei sau cosmosul. este formata din particule infinit de mici. sistemele planetare sunt împartite în 12 grade evolutive. Asezarea lor în sferaun ivers este ordonata dupa o ordine numerica. tot asa si cele 12 grade de sisteme planetare din fiecare univers au în jurul lor si în sânul lor un anumit fluid. Pentru o mai buna întelegere. Aceste sfere-univers sunt pline cu un fluid sau eter. de o calitatei nferioara celui cosmic. iar numarul lor total trece de cincizeci de miliarde în fiecare univers -dupa afirmatiile marilor entitati spatiale. iar regnului animal si uman îi confera facultati legate de asimilatie. de la cele inferioare. este necesara urmatoarea descriere. la distante deosebite fata de un punct central al cosmosului. Acest eter înzestreaza regnul mineral cu proprietetile sale chimice. În interiorul sferei cosmice. Având în vedere evolutia lor de la nebuloasa pâna la sori sau planete. Fluidul fiecarei planete difera de al surorilor sale din acelasi sistem. Exista o scara infinita de calitati ale fluidelor. cu un fluid de cea mai fina calitate. Dupa cum fluidul din cele patru sfere-univers difera unul de altul. ochiul nostru le vede sub diferite forme triunghi. Ele sunt asezate în cruce. plutesc patrus fere de dimensiuni inimaginabile. ce însotesc pietrele. care intra în constitutia marilor Fiinte creatoare -Auxiliarele Fiintei supreme -Creatorii miliardelor de corpuric eresti risipite în spatiu si ale fiintelor ce le populeaza. trei. Toate aceste planete plutesc în marele ocean al fluidului solar respectiv. În realitate. Din toata aceasta serie nesfârsita de fluide. nutritie si cre stere. fluid cosmic. ale carei dimensiuni întrec orice fantezie omeneasca. 4. descriind între ele forme geometrice. fluid universic. Asadar în fiecare univers exista 12 categorii de fluide numite fluid solar. patra si asa mai departe. marile Lumini spirituale ale planetei noastre disting patru categorii de fluide fizice: 1. sisteme planetare de diferite marimi. fluid solar.

Pe masura ce trupul nostru -din microscopic cum era în pântecele mamei devine din ce în ce mai mare. reproducerea si excretia celulei se datoreaza fluidului vital. alaturi de el si în interiorul sau. imediat ar încetini si mai apoi s-ar opri activitateacelul ara. particulele lui au o miscare. 4. Prin urmare corpul nostru fizic este alcatuit din materie fizica aflata în sapte s tari: cele trei stari chimice -solida. o dezvoltare. Corpul eteric este intermediar între trup si un corp mai fin. nu pot trece mai departe fara a enunta de pe acum ca în fiinta noastra integrala se afla toate categoriile de fluide fizice expuse maisu s. de unde si numele de corp vital. corpul vital. lichida si gazoasa -si patru stari eterice . In regnul animal si uman produce caldura corpului fizic. stelelor si a tot ce exista însfera creatiei. Totusi. din miscarea sa vibratorie. absorbind din spatiu substanta vitala. Ca orice în lume. respiratia. la regnul vegetal.2. tot astfel se dezvolta si se întretine si corpul vital. pe o scara evolutiva mai ridicata. Daca fluidul corpului vital s-ar opri brusc din activitatea sa. o vibratie. e supus si el legii existentei ciclice -se naste. si asigura perceptia senzoriala. anima sistemul nervos si m uscular. Eterul lumina -este în stare latenta. asimilatia. Eterul vital -nu este activ în regnul mineral. asemenea planetelor. Miscarea. animatorul sau. din natura s-a întretinut si în pamânt se va întoarce. Dupa cum trupul se întretine prin asimilarea de materiiterestre. aflat mai profund si cu o existenta mai lunga. Corpul nostru vital este format din eterurile inferioare continute în gama de eteruri ale planetei noastre.necunoscute înca de stiinta actuala. 3. Vibratia particulelor fluidice pune în vibratie protoplasma si nucleul celulei. corp întretinator de viata. adica are un început. un declin si un sfârsit. cu mult mai intensa decât miscarea miceliilor ce compun substanta protoplasmatica a celulelor trupului nostru. metabolismul. El este foarte dinam ic la om. Despre trupul nostru am spus ca are o existenta efemera. Totul urca pe o scara ce se pierde în vesnicie si catre o perfectiune fara de sfârsit. Eterul reflector -este mai putin activ la regnul animal. numit corp planetar. mobilizând astfel întreaga celula. poate fi considerat motorul trupului. . denumit de unii ocultisti corp astral. unde conduce vehicolul gândirii si înmagazineaza în memorie experientele trecutului. perceptia. animal si u man asigura perpetuarea speciei. inactiva. a caror totalitate formeaza ceea ce unii initiati numesc perispirit -o serie de corpuri fluidice intermediare între corpul fizic si scânteia divina numita spirit. iar în regnul vegetal. se dezvolta si corpul sau vital. considerând Pamântul ca fiind una dintre numeroasele astre ale universului nostru. fluidul. Totusi. traieste si piere. pentru ca din materia lor sa se formeze alte corpuri. urmând a se de zvolta în timp. de mobilizator altrupul ui. Dupa ce am facut aceasta paranteza revin la eterul sau fluidul corpului nostru vital. Din pamântul sau lutul parintilors-a f ormat. asemanator fluidului din care e format si eliminând materia uzata care si-a îndeplinit rolul de motor. din laptele mamei a crescut. Din aceasta cauza corpul eteric.

intervine si aici legea asocierii si se potriveste vorba: Spune-mi cu cine te însotesti. corpul vital. Rar gasim doi oameni care sa aiba acelasi fel de materie eterica. absoarbe o cantitate din acest fluid. format din eter vital sieter chimic. în primele zile dupa moarte. Acesta este corpul vital al trupului parasit de stapânul sau -spiritul sau scânteia divina. are o sensibilitate a saprop rie. în jurul cosciugului. Când trupul si corpul sau vital sunt prea uzate. dar apoi îl paraseste. Aceasta evadare are loc f ara ruperea legaturii existente între nivelul superior si cel inferior al corpului vital. trage dupa el o parte din corpul vital1. oscilând. miscata fiind de curentii fiuidici ai spatiului. iar de cealalta parte. 1 Spiritul care paraseste trupul adormit trage dupa sine. Dupa moartea biologica. el se micsoreaza în fata agresiunii. Atâta timp cât spiritul locuieste în corpul fizic. vehicolul vital va ramâne o vreme în trup. ramâne în continuare în trup. Acesta. Corpul vital nu paraseste complet trupul si nu se rupe deplin de perispirit. survine moartea biologica. spiritul cu perispiritul sau si cu nivelul superior al corpului . caldura si puterea trupului. De o parte ramâne trupul împreuna cu nivelul inferior al corpului vital. Cu cât un trup este format dintr-o materie mai pura. si se mareste când este înconjurat de iubire. Prin urmare . ori cele adormite prin pase magnetice. si din aceasta cauza am zice o constiinta. Noaptea. cu cât corpul sau vital va fi maiputern ic si cu vibratii mai înalte si armonioase. îmbaindu-se în oceanul de fluid eteric existent în jurul sau. Corpul vital zace în preajma trupului pâna ce încetul cuîncetul mater ia sa eterica se risipeste în mediul înconjurator. cu atât si însotitorul sau. sanatatea. corpul vital paraseste si el trupul. dar nu mai putin existenta. tragând dupa el perispiritul sau. spiritul nu le mai poate utiliza în observarile si studiile sale. nivel ul superior al corpului vital. Într-adevar. depasind periferia acestuia cu câtiva centimetri. stând în preajma lui. va fi alcatuit dintr-o materie de o calitate mai fina. un nimb cu o latime de 10-20 centimetri -constituind aura eterica. se produce o separare între trup si spirit. Cu atât mai sanatos si viguros va fi trupul. Vehicolul vital este format si el din materie eterica de diferite calit ati.Când -dintr-un motiv oarecare: boala. existând o strânsa relatie între calitatea trupului si calitatea corpului vital. batrânete sau accident -trupul si-a terminat existenta. Corpul vital este cu ceva mai mare decât trupul. ca si orice corp de materie din lume. pentru a-si înlocui particulele uzate prin functionarea lor. propria orientare. Noaptea. Corpul vital. ca sa-ti spun cine esti . Prin magnetizare. În cazul când se pr oduce ruptura între aceste doua nivele. si anume cel format din eter reflector si eter lumina. al casei sau al mormântului. Nivelul inferi or. decât înmoment ul mortii. nemaiputând primi materia vitala din spatiu. corpul vital este legat de perispirit si întretine functiile. Persoanele clarvazatoare. se poate vedea pe întuneric o masa alburie de forma umana. prin perispirit. vad în jurulomulu i o ceata alburie. când spiritul -pentru a-si trai viata de spirit paraseste trupul adormit. redusabineîntel es. Atunci spiritul se retrage din aceste învelisuri si se ridica în spatiu. disparând cu totul.

se întoarce pe o alta traiectorie spiralata. Totul provine din acelasi unic eter. Curent ul care a înconjurat un soare se abate rând pe rând la fiecare planeta a acelui sistem solar.vital. marele si micul.din vesnicie si în vesnicia care va veni -în fiecare din cele patru universuri. una de rotatie în jurul axei lor si alta de revolutie în jurai soarelui lor. sunt formate din materii de grade diferite de vibratie. Din aceasta cauza magnetismul mai este numit curentul de viata. iar ocultisti indieni l-au denumit curentul afinitatii. sau prea putin iesit în afara lui. mai rece. imprimându-le si acestora doua miscari. ocolesc fiecare stea sau sistem planetar. le determina sa se învârteasca în jurul axei lor si în acelasitimp le p oarta pe o traiectorie eliptica. lichida si a sfârsit prin a se solidifica. în Sfera Laborator. Cei doi curenti -electric si magnetic -au calitati infinite. electricitatea. toate sistemele solare si toate planetele. de la periferia sferei-univers spre centru si înapoi. Departe.sediul sensibilitatii si senzatiilor placute sau dureroase -a evadat împreuna cu spiritul pe care îl înconjoara. a trecut în stare gazoasa. mai dens. Curentul electric. magnetismul. Aceasta este Sfera-Laborator a tot ce vedem si nu vedem. întrucât corpul planetar . spiritul se comporta ca si cum ar fi liber în spatiu. caldura. Dupa ce curentul cosmic -electric si magnetic -a strabatut toate universurile. miscare si sunet. în adâncul cerului pe care-l admiram în noptile de vara. a tot ce stim si nu stim. doi curenti1 cu o viteza deosebit de mare la început. În acest caz sepoate c iopârti trupul fara ca acesta sa sufere. . pentru a fi împrospatat cu o noua materie fluidica. al gravitatiei. ca si sublimul. fiind în masura sa produca o infinitate de efecte. Din aceasta sfera pornesc . incomensurabila. fenomene fizice. va genera combinatii chimice. curentul vital. trimisa din nou sa întretina miscareasi viat a întregii creatii. desprind câte o ramura care patrunde în fiecare univers. ajungând la cele mai apropiate decentru. în Central creatiei. Curentul magnetic. iar eterul devenind din ce în ce mai compact. se afla o sfera a carei marime întrece pe a oricareia din cele patru universuri. Acesti curenti vin si înfasoara cele patru universuri. O data intrati în cele patru sfere-univers. curentul electric si magnetic îsi încetineste viteza si devine din ce în ce mai dens si mai putin activ. pentru a pomi iarasi la drum. obligându-le la o rotatie în jurul axei lor.pentru a evolua secole nesfârsite. imperfectul. silite sa se învârteasca de o curea de transmisie. desi el se gaseste tot în trup. parcurgând o traiectorie spiralata. care pe masura ce s-a îndepartat de Central creatiei sia încetinit vibratia. în fine. spre o noua etapaevolut iva. într-o miscare de revolutie în jurul Sferei-Laborator. O asemenea separaresi o e vadare partiala a spiritului are loc si în timpul anesteziei. asemenea rotilor unui angrenaj. Când acesti curenti -unul de natura electrica si altul de natura magnetica ajung la sfera universurilor. În acelasi timp cele patru universuri sunt purtate de cei doi curenti. Apoi parasesc acest sistem periferic pentru a trece rând pe rând la cele intermediare si. În acest caz. sfera din care pleaca spiritul . va da nastere la lumina. Totul. dupa care se întoarce la Centrul creator. al simpatiei între oameni -curentul iubirii. Pe masura cese îndeparteaza de Centru. vitalitate si sanatate.

cau za atractiei universale. Materia vizibila este absenta materiei cosmice invizibile (Mulaprakriti). si urmând legea septenara se divide la infinit. plantele sa aiba anumita culoare. la diferitele energii convertibile între ele: electr icitate. Însusi globul nostru. Aceste bule sunt formate în cele patru un iversuri de un vortex. corpurile vietuitoare de pe planeta noastra. Fohat (energie. Fohat nu este Spiritul.' Dupa cum viata omului este întretinuta de curentul sanguin. Prin urmare. determinând mineralele sa se cristalizeze în anumite forme. Universurile sunt sfere sculptate în materia cosmica (Mulaprakriti). sfera-planeta. de Fohat. constituind urzeala cosmosului. creând un vid. sfera-cosmos. Printr-o emanatie d e iubire. sistemele sol are sunt sfere modelate de Fohat în materia universica (prakriti) etc. înfatisare si marime. sunet. spre deosebi re de materia cosmica (prakriti) -principul negativ sau feminin. procesele vitale ale organismului uman sunt d ominate de energie nervoasa sau magnetism. ca de altfel toate globurile din cosmos. în universul obiectiv. ea este forta care ordoneaza materia fizica. viata) reprezinta suflul sau lumina Logos-ului. pulveriza si transforma în fluid. Fohat este polenul. o sfera plina cu viata. animalele sa creasca . un vortex. sferasoare. ci emanatia Logos-ului ca re leaga în mod indisolubil spiritul de materie. ar ramânenemis cate. Ele sunt deosebite si reprezinta fortele prin care se manifesta însusi Creatorul. Fohat devine triplu. deci si de pe Pamânt. Aceasta Vointa guvernatoare revarsata pretutindeni est e denumita de ocultisti magnetism universal. Prin urmare. primordiala. astrelor. c e fecundeaza materia virgina (prakriti). nesimtitoare.' forta. caldura. Materia vitala este o substanta nascuta în infinitatea mileniilor. sperma cosmica. si din întreaga creatie. 'miscare etc. care în acest caz reprezinta materia invizibila. o gaur a sculptata de energie. septuplu. Fara curentul vital. s-ar farâmita. Purasa de Prakriti. Unu în esenta sa. creatia manifestata. care îsi modeleaza o sfera. primul Logos fecundeaza materia virgina. Fiecare bula este un ou. manifestarea vietii. Logos-ul. atomilor etc. sfera-atom sunt modelate de Fohat în diversele stari ale materiei i nvizibile. formeaza un vid în materia cosmic a invizibila. de cabalisti -Aour 118. Pe lânga energia transmisa prin sânge. principiul pozitiv sau masculin al cosmosului. reprezentând aurul alchimistilor. zamislind cosmosul. O forma de manifestare a magnetismului este Pran a. dând nastere. ar pieri. iubirea astrelor. fara viata. prin însasi evolutia fluidului primordial. în materia invizibila. în materia prima. în cosmos sau creatie viata este întretinuta de curenti de lumina. Prin urmare vitalitatea sau curentul de viata întretine viata de pretutindeni. planetelor. vârtej de energie Fohat. Cabala spune despre Fohat ca este calul calarit de gând . Aceste doua feluri de materii-forte nu se pot transforma una în alta. o emulsie de bule în materia d evenita mama. universurilor. sfera-univers. lumina. fortelepr in care El misca si unifica totul. Materia vizibila o putem compara cu bulele de aer aflate în apa. întâlnita pe toate planurile creatiei.

si sa îmbrace o varietate de forme. organismul corpului vital functioneaza neregulat sau nearmonic. celulele trupului nostru nu ar mai fi legate unele de altele. substanta fluidica radiatoare de viata. pâna când într-o zi. în totalitatea sa. Când. îsi datoresc viata acestei materii-forta. pierde putere fizica. absorbind din mediul înconjurator prea mult sau prea putin. din Forta infinit de mare a Creatorului creatorilor. Astfel. organe. se îmbolnaveste si trupul. nu e de ajuns -este rau. pentru afor ma tesuturi. . Fara aceasta materie-forta. Tot ce e prea mult. acestei materii-viata. sisteme si aparate. oboseste usor. fara aceasta viata. Tot ce e putin. care sta sub dependenta lui. trupul slabeste. Toate fiintele de pe suprafata pamântului si de pe suprafata infinitelor corpuri ceresti. este însa si mai rau. îi creste temperatura.

se furiseaza în interiorul ei si prezideaza toata seria de fenomene fizice si chimice ce au loc în sânul ei. caldura si viata. muschi etc. urcând pe scara evolutiei. sorilor si universurilor. conducatoarea evolutiei a tot ce este în sistemul nostru. dupa ce primeste tonalitatea vibratorie aevolu tiei astrului nostru. de la spirit. Curentul vital sau magnetic cuprinde o gama variata de fluide magnetice. Prin urmare. neuronul transmite impresiile venite din afara. se transforma într-un mineral. Atunci. activând prefacerea alimentelor în substante asimilabile si a acestora în substanta protoplasmatica. nasul miroase si limba gusta. prin perispirit. Astfel. acestui curent i se mai adauga razelestralucitoa re ale Sfintei Treimi planetare. de la Fiuldivin si de la Sfântul Duh. Prin urmare. la rândul sau. curentul vital primeste înca radiatiile fluidice ale Sfintei Treimi solare. ca si pentru toate vietuitoarele pamântului.planeta Pluto. Acestei materii-viata i se datoreaza faptul ca mineralul. iar pe de alta parte contribuind la prefacerea si eliminarea substantelor care nu mai folosesc la viata celulei. necesare tuturor treptelorevolutive ale planetelor. în decursul veacurilor. oamenii. Dupa cum trupul are nevoie de hrana -ca sa creasca si sa-si înlocuiasca partile uzate -si corpul vital al omului se hraneste. care trecând prin perispirit ajung la spirit. urechile aud. se întelege ca fluidul magnetic mineral are o calitate si deci o vibratie inferioara fluidului magnetic vegatal. multumita materieivitale . Materia vitala. Aceasta . superior prin perceptiile sale. fara el. se fixeaza mai ales în jurai nervilor si a centrilor nervosi. conducatoarea Pamântului. se zice ca a murit. soarele este corpul datator de lumina. ochii vad. urcând astfel pe o treapta evolutiva superioara. pamântul ar fi cuprins de un frig îngrozitor. De asemenea. Curentul de viata sosit la Soare. cel venit de la Soare. curentul vital venit la suprafata pamântului cuprinde materii fluidice de la Tatal ceresc. devine mai subtil. cu o compozitie atomica mai bogata în electroni si protoni. Stapânul si iubitorul nostru Mântuitor. dar inferior celui uman. absorbind din mediulînconjur ator materie vitala. Gratie materiei vitale. unde troneaza marea Lumina -Fiul iubit al Tatalui ceresc. risipita în toate partile trupului. fluidul magnetic animal este superior fluidului magnetic vegetal. se cristalizeaza si. La trecerea sa prin Soare. Asadar. activitatea lui încetând.înceteaza sa mai functioneze. orice viata ar înceta. pe care îl înfasoara si îl vivifica sau îi da viata. patrunde pâna la ultima celula. mai târziu. pâna la cea mai îndepartata planeta nascuta din el . Pentru noi. Fara el. Omenirea nu stie de existentacur entului cosmic. pornesc comenzi la sistemul cerebrospinal si de aici la organe. aceasta forta de viata ce intra si se raspândeste întrupul nost ru. ci doar de cel pe care îl vede si îl simte. sub forma de vibratii. pielea pipaie. Sosit astfel în preajma Pamântului. se îndreapta de jur împrejurul împaratiei Soarelui pâna la ultimul sau slujitor si copil. iar acest corp vital. Aceasta materie vie. pentru înlocuirea celei uzate si eliminate. organizarea corpului vital este tot mai perfectata. ajuta la crearea si întretinerea unui trup cât mai complicat.

Iata întelesul dispozitiei noastre sufletesti mai buna vara. sunt animate de fluid vital. Situatia este asemanatoare în regiunile polare. Când însa cerul este înnorat. Însa o cantitate prea mare sau prea micade electri citate împiedica activitatea corpului vital. trupul primind un impuls mai mic. electricitatea moderata favorizeaza vitalitatea corpuluivit al si în mod indirect a trupului.absorbtie se face prin actul respiratiei. prin urmare. motiv pentru care dimineata. omul se simte dispus sufleteste si capabil sa reînceapa activitatea fizica sau intelectuala. Omul este mai sensibil si mai întelegator când se afla la o temperatura potrivita. sufletul este influentat de instrumentele avute la dispozitie -corpul vital si trupul. puterile sale. decât în conditii de caldura ori frig exagerat. Într-adevar. motiv pentru care omul nu poate gândi. prin porii pielii si o data cu ingerar eaalimentelor. Aceste infinite punctulete luminoase sunt aglomerari de particule din fluidul magnetic sau vital. Asadar. vitalitatea lui sunt mai reduse. absorbtia de materie vitala este dificila si insuficienta. Absorbtia -directa sau indirecta -de vitalitate se face în mod diferit. simti si lucrabine în r egiunile cu temperatura prea ridicata. electricitatea din atmosfera fiind foarte mare. puterile si functiile corpului vital sunt si ele mai active. cantitatea de materie vitala fiind mai mare. si în special noaptea. spunând: Un somn de o ora înainte de miezul noptii face câtdoua catre ziua . corpul vital acumuleaza mari cantitati de materie vitala. Caldura exagerata împiedica vitalizarea trupului. Noaptea. Cantitatea demateri e vitala absorbita ziua. catre seara ne simtim obositi. însa câstigul este mai mare decât consumul. unde datorita luminii slabe si a temperaturii foarte scazute. sistemul cerebral aflându-se în imposibilitatea de a înregistra cu fidelitate ideile emise de spirit. când este întuneric. Din aceasta cauza. spiritul muribundului paraseste trupul sau obosit sau bolnav. ziua consumam mai mult decât acumulam noaptea. pe care le vom descrie numaidecât. dupa odihna noptii. Persoanele cu vederea spirituala vad prin aer o puzderie de particuleluminoase a flate într-o continua miscare sau vibratie. consumul de materie vitala fiind maimic . Încorporarea fluidului vital este mai ampla în prima parte a noptii si mairedusa cat re ziua. aflat într-o continua activitate. Asadar. Ca urmare. În a doua parte a noptii. absorbtia estemai redusa . în regiunile ecuatoriale. dupa conditiile mediului înconjurator. Spiritul nostru se simte fericit în lumea materiei fizice. Poporul a concretizat acest adevar. absorbtia este mai activa. Astfel. . creste temperatura si luminozitatea. ca orice materie fizica. activitatea trupului se reduce. fiind mai vizibile în zilele cu soare. si tristetea sau indispozitia iarna saucând vreme a este închisa. Însa corpul vital absoarbe cea mai mare cantitate de materie vitala prin organelesale speciale. abia face fata nevoilor trupului. când vi talitatea este mai redusa. Absorbind în continuare fluid vital. Prin urmare. care. când spatiul este mai luminos. când e soare si lumina. când are la dispozitieins trumente în plina putere si activitate. cu multa luminozitate.

cu mijlocul scobit si putin adâncit. Astfel. tesuturi si celule ale trupului. acest disc se arata stralucitor. si anume cea din dreptul splinei. 5. Fluidul absorbit este îndreptat în interiorul corpului vital pentru a actiona. auditiva. si d e a le imprima pe miceliile protoplasmei celulelor nervoase. se imprima în perispirit sub forma de imagini reale sau simbolice. îndreptat catre o mica deschidere din mijlocul sau. dar unele sunt indispensabile. dintre aceste sapte centre numai unul este într-o activitate intensa. de . Fluidul vital lucreaza asupra fiecarui organ dar cu preponderenta asupra sistemului cerebrospinal. La fel se întâmpla si cu vehicolul vital. tactila. Orice perceptie vizuala. centrul splenic are aspectul unei flori cu sase petale. o mâna sau un rinichi. Clarvazatorii vad la suprafata corpului vital discuri sau rozete de forma unor mici farfurioare. 2. în dreptul inimii. asupra diferitelor organe. fara oprire. în dreptul crestetului capului. La majoritatea oamenilor. fie de somn. centrul de comanda al trupului. 3. în dreptul spatiului dintre sprâncene. 7. în dreptul furcii gâtului.Centrele de activitate ale corpului vital Toate partile trupului nostru sunt importante. deasupra ombilicului. Ele sunt în numar de sapte. pozitionate astfel: 1. care absoarbe aerul dintr-o încapere si-l elimina în afara. Aceste rozete sau discuri sunt centrele de absorbtie ale fluidului vital din mediul înconjurator. El se roteste de la stânga spre dreapta. 4. olfactica si gustativa din timpul zi lei. în dreptul splinei. fie în stare de veghe. Privit de persoanele magnetizate si mai ales de cele clarvazatoare. Din cauza rotatiei si acumularii de fluid vital. dând nastere unor centre sau organe. având diametrul între 1-3 centimetri. celelalte abia se învârtesc sau la unii chiar stau pe loc. aflate într-o vibratie. totusi el este organizat. Cu alte cuvinte. Un sistem cerebral bine învaluit si patruns de materia vitala se afla în deplina functiune si mai ales în stare de a primi ideile-imagini venite de la spirit. Sistemul cerebralbine alcatuit si condus de corpul vital se bucura de o memorie excelenta. care atrage din mediul ambiant fluid vital. toate sunt necesare unei bune vietuiri. se poate trai fara un picior. Prinaceast a învârtire se produce un sorb. Desi este format din aceeasi materie. dar nu se poate trai fara inima sau ficat. într-o activitate ce depaseste pe cea a corpului vital în ansamblu. Procesul este asemanator cu cel petrecut la un aspirator electric. 6. adica în unele zone materia sa este mai fina. la baza coloanei vertebrale. cu o viteza deosebita. exis ta o scara ierarhica a importantei dintre diferitele parti componente ale trupului.

ale unor duhuri sau forme eterice. începând cu rosu si sfârsind cu violet. iar o alta parte o porneste paralel cu suprafata corpului vital. discul inimii 14 petale. Curentul care patrunde direct si perpendicular pe disc -animând sistemul nervos central si periferic . cum puterea de receptie aspiritului difera. spiritul -înconjurat de perispirit sau suflet -retragându-sedin trup . pe a doua portocaliu. curentul vitalabsorbit de centrul splenic se desface în sapte culori.are culoarea roz.dimensiuni ultramicroscopice. tot astfel curentulvital este alb. Dupa cum lumina soarelui pare unica si de culoare alba. La început. asemenea spitelor unei roti. calatoriile si experientele lor din timpul somnului trupului. Cauza rezida evident în calitatea sistemului cerebral. pe a cincea albastru si pe asas ea violet. acesti curenti se difuzeaza în tot corpul vital. Ceilalt isase curenti. discul ombilical 10 petale. cortexul nu mai poate reda nimic constiintei de zi. iarasi. sunt transmise de perispirit sistemului cerebral. de la spirit la spirit. de la lumea materiei fizice. se întelege ca si imprimarea imaginilor. în gradul de evolutie al spiritului. Aceste perceptii. asemenea unui trandafir. discul dintre sprâncene 96 de petale. aceste centre se misca foarte încet. dar într-o buna masura si în calitatea corpului vital. pe a patra verde. unduindu-se asemenea nuielelor de rachita. care se îndreapta catre toate partile corpului vital. adica în sensul celor sase petale ale discului. dupa gradul sau de evolutie. Ajungând la destinatia lor. imprimându-se încelule le sale nervoase asemenea imaginilor primite. dar în special în jurul centrelor vitale. ce împletesc betele asezate radial. încât ladestept area din somn. care face legatura dintre perispiritsi sistemul cerebrospinal. iar majoritatea nu-si amintesc decât fragmente. discul laringian 16 petale. iar cel din crestetul capului 190 de petale. daca omul . Dar. Discul de la baza coloanei vertebrale are 4 petale. În timpul noptii. pentru a le stimula. O parte din el patrunde în corpul vital. pentru a se imprima si depune în miceliile celulelor sale. prin organele de simt. Cum sistemul cerebral difera de la om la om. de pe fundul unui cos. pentru a le pune cândva într-o miscare de rotatie. prin cordonul fluidic care-l leaga de corpul vital. de culori diferite. de vise. dirijându-se în special catre sistemulcerebrosp inal. Iata motivul pentru care unii oameni retin perfect. discul splenic 6 petale. când omul este atras de mirajul fortelorsi lucr urilor pamântesti. care trece o data pe deasupra unei petale. aude si simte tot ce exista în lumea eterica. formând astfel sase curenti tangentiali. sub forma de simboluri. se va face la unii foarte puternic. Dar stim ca raza de lumina solara trecuta printr-un cristal se descompune într-un spectru format dintr-o succesiune de sapte benzi colorate. astfel: pe o petala curge curentul vital rosu. Curentul de materie vitala absorbit de centrul splenic se precipita perpendicular pe centrul discului. pe a treia galben. apoi pe dedesubtul petalei vecine. Datorita acestor sase curenti radiali se naste prin inductie un curent circular. apuca fiecare pe câte una din cele sase petale ale centrului splenic. la altii mai slab. iar la altii atât de nebulos. vede. mai ales a celor eterice. De asemenea. trimise în acelasi timp de perispirit pe cortex. dintre suflet si trup. dar mai alesspr e celelalte sase centre vitale.

cu toate ca aceste fluide nu se vad. cinematograf. ateneu. sufera o slabire a calitatilor vitale. dar simte un efect negativ asupra sa. cu fluide de calitate inferioara. pline de vicii de tot felul. desi antrenat într-o discutie interesanta. motiv pentru care trebuie. ori o fabrica de coloranti. având o viata prea lumeasca. de cele mai multe ori de calitate joasa.este pastrator al fluidelor degajate de multimea care a frecventat sala respectiva. Pleaca indispus din acea vizita. Nu gaseste nici o explicatie. Câti oameni au intrat în aceste sali! Câte suflete josnice. mobilierul. Aceste efluvii lucreaza asupra trupului -si el prost influentat iar spiritul. Dupa cum stând într-otabacarie. Ea emana. sederea prin salile de jocuri -unde sufletele au fost zbuciumate de dorinta câstigului ori de tristetea pierderilor ne încarca cu fluide de calitate inferioara si greu. Acea persoana. Aceasta influenta nefericita asupra noastra are loc si când calatorind în altelocali tati suntem nevoiti sa dormim într-un hotel. ne scalda cu fluidele lor. într-un numar mai mare sau mai mic. diferite gaze cu un miros neplacut îmbiba hainele. absorbind si ei direct din spatiu fluidul corespunzator. Corpul vital se uzeaza îndeplinindu-si rolul de organizator al vietii si activitat ii tuturor organelor din trup. de la baza scarii umanitatii. în momentul când pasim pragul . O. Oamenii se influenteaza unii pe altii prin fluidele emanate din fiinta lor. ca si o soba. centrele vitale intra într-o miscare deosebit de rapida. Camera. este plina de fluide de pe treapta celor inferioare. saltelele. si bietulom se întreaba ce o fi cu el. nevoile vietii ne târasc prin aceste localuri. o conduita echivoca. si daca ar fi numai atât! Dar încarcati cu aceasta materie eterica de calitate inferioara. încarcând astfel cu mari cantitati de fluidcorpul vital. ceva ce-l nemultumeste. zise de distractie -teatru. conferinta etc. efluvii invizibile. eliminate. podele. resimte aceasta influenta nenorocita. tot astfel fluidele aninate de fiinta noastra se desprind târziu de penoi si din noi. parul sau pielea noastra si multa vreme nu scapam de ele. contribuie si mai mult la infectarea noastra. În acest caz se recomanda ca cel putin cât stam în aceste locuri sa ne cream o învelitoare protectoare la exteriorul corpului fizic. Trecerea prin fata unui abator. omul simte ceva nedefinit. care învaluie si patrund corpul vital al celor din preajma. In acest scop. mâini si picioare. Particulele sale venind în contact intim cu materiacar nala. Iata întelesul depresiunii sufletesti. au stat pe scaunele acelea! Totul din acea sala per eti. a unei cârciumi. prin porii pielii si extremitatile trupului . treptat. a unui local detolerant a. în mod direct. Atmosfera fluidica a salilor de spectacol. Corpul lor perispiritual fiind de cea mai joasa calitate. o bucatarie. patul sunt îmbibate cu fluidele diferitelor persoane care au poposit prin ele. entitati inferioare carora le plac acestef luide mizerabile. ne transformam în magneti ce atrag fiinte si duhuri. Cauza acestei nemultumiri este fluidul vecinului sau. teatru. fotolii . ne bombardeaza cu fluidele lor accentuându-ne otravirea.va înfaptui cât mai mult bine în jurul sau si va împlini toate cerintele morale. Oamenii se încarca între ei. Prezenta lor. Totusi. foarte greu ne purificam de ele. Mergând într-o vizita si stând lânga o persoana.cap. o conceptie detrai pre a legata de bunurile pamântului.

si mai ales sa retina. Corpul lor vital nu poate produce acea vibratie care sa stimuleze celulele trupului lor. desi prin educatie suntem morali. De acum. de câte ori intram în camera unuibolnav. nu suntem pregatiti decât pentru lumea fizica. fara ca focul sa le produca vreo arsura. ci sunt o consecinta a ideilor venite de aiurea. pot strabate prin flacari. formând o învelitoare luminoasa. în mod inconstient. Când ne oprim din cursul fara sfârsit al gândurilor si analizam ceea ce am gândit. Dar. avem neaparat nevoie de învelisul protector amintit maisus. si de care e însetat prin natura sa. o coaja stralucitoare si protectoare. în sus sau în jos. fluidul magnetic. generate de alte entitati. valuri-valuri. este la dispozitia oricarui vietuitor. fluide benefice si le asezam în jurul nostru. oamenii. sau se pot culca pejar atec. stârnesc idei identice. creându-si aceasta învelitoare protectoare. la combinatii josnice. Dar dupa cum exista indivizi care manânca din abundenta. nu o putem pipai dar ea totusi exista. ce strabat spatiile în fiecare moment. mental. Ei cauta. nu înseamna ca ele nu exista. fara sa putem înregistra fenomenele eterice. si care trecând prin trupul si mentalul nostru. lipsiti de fluid vital. terestra. Vitalitatea. nascute ca din senin înminte a noastra trupeasca. ne pomenim ca gândim la acte reprobabile. fara sa simta vreo durere. adunam. Învel isul acesta ne mai apara si de miliardele de unde-gânduri carestrabat vazduhul în lu ng si în lat. nu sunt capabili sa absoarba. caci un curent urias soseste mereu la suprafata pamântului din Sfera divina. Gratie învelisului fluidic protector putem fi feriti de aceste unde-gânduri. Ele nu sunt idei nascute din spiritul nostru. gratie acestei învelitori fiuidice superioare. Asemenea oameni. ne oprim si fara sa ne gândim la altceva. tot astfel exista oameni care desi au la dispozitie tot ce le trebuie. nu vor mai patrunde în corpul nostru vital fluidele de calitate inferioara. ori stam în vecinatatea unei persoane nervoase. ne miram de unde ne-au venit în cap asemenea gânduri comune. în cantitati infinite. de câte ori întâlnim un om debil. Ca proba a existentei sale sunt demonstratiile fachirilor indieni. Aceasta învelitoare ne apara nu numai de o proasta influenta. desi din fire suntems eriosi. Corpul nostru vital va fi strabatut numai deflu ide superioare pe care le aspira pentru menirea sa. dar asimileaza prea putin. desi prin instructie suntem întelegatori. la placeri animalice. dar si de furtul de vitalitate din partea celor saraci în ea ori a celor bolnavi. entitati spirituale lipsite de puterea de a imprima o anumita vibratie materiei vitale absorbite. Acum se va întelege si mai bine de ce. din atmosfera. sa absoarba fluidul altor oameni. si sa utilizeze fluidul vital absorbit. pomenindu-ne cu gânduri fara sens. ca o urmare a activitatii sale proprii. Am spus ca aceasta patura eterica protectoare nu se vede.acestor localuri. Nu estevizibi la. fara ca acestia sa-si dea seama. din spatiu. fara nici o legatura logica între ele. . mai trist este ca. care prin puterea vointei si a imaginatiei lor. sunt adevaratepompe a spiratoare. cacimiliardele de entitati spirituale întrupate ca si cele destrupate din jurul pamântului genereaza necontenit gânduri care necurmat bat la poarta sufletului nostru. nu se simte si ea totusi exista. Daca noi. Laboratorul tuturor creatiilor.

se adauga si fluidul revarsat din spatiu de anumite mari entitati spirituale. Prin vointa. ei revarsa din belsugul lor de fluid magnetic asupra unui omsuferin d. perfect sanatos. se arata sub o culoare rosie-portocaliesau culoarea focului. Radiatiile fluidice puternice resping orice microb aflat în atmosfera din jurul corpului fizic. Fluidul revarsat de corpul sanatos va fi absorbit de cel debil. Din aceasta cauza ceata. prin nopti nedormite. bradul si araucaria au cele mai mari puteri de absorbtie si eliminare. simtindu-se astfel maidi spus. totasa cum mustele sunt îndepartate de un ventilator. producând în ei o intensa atractie si simpatie. prin orificiile nazale. În aceasta opera sublima de iubire. microbii patrund în trup mai ales prin caile respiratorii si omul cade bolnav. mai ales bolnavilor de nervi. are patru raze. la rândul sau va însanatosi trupul debilizat de boala. se va însanatosi. fluid vital din corpul vital al copilului. de vindecare. De asemenea. obstacolul fiind mic. pot contribui la sanatatea si vigoarea unui corp debil sau slabit de boala. bolnav fiind. ale urechilor si prin vârful degetelor de la mâna. caci fluidul sau vital va fi absorbit cu toata puterea de cel bolnav. numai prin apropierea celor doua corpuri. Oricât de uzate ar fi aceste radiatii fluidice. inconstient si insezizabil. trebuie sa se plece în fata faptelor. În acelasi timp. Plantele si animalele absorb si ele vitalitate. cu o judecata pusa în slujba analizarii acestor fenomene. privirea sau atingerea lor. liniile de expulzare -strimerii -sunt aplecate. Nu e bine ca un om sanatos sa doarma în acelasi pat cu un bolnav. Fluidul medicilor spatiali dupa ce a fostabs orbit de omul vindecator este umanizat si apoi se scurge prin mâinile si ochii lui. Iata de ce padurile de brazi sunt datatoare de sanatate. sub un unghi oarecare. acesti oameni au facultatea de a vindeca. de catre mediumi numiti vindecatori. Exista persoane cu un trup sanatos si un corp vital în deplina activitate instrume nte admirabile ale unui spirit evoluat -având capacitatea sa absoarba cu putere cantitati mari de fluid vital. daca pornesc dintr-un corpviguros. Când omul este bolnav sau debil. prinmunca excesiva sau depresii sufletesti. emanatii fluidice mai intense prin ochi. numite medici spatiali. producând armonie în corpul sau vital. La un om sanatos. peste omul suferind. Stim deja ca cel mai de jos centru de forta vitala al corpului eteric este asezat la baza maduvei spinarii. sau aura din jurul trupului sau. sarac în fluid vital. si omul. Când însa radiatiile fluidice sunt slabe. si când este în rotatie. dar utilizarea lor este mai redusa decât la om. Dintre toate plantele. de forta vitala. nu e bine caun cop il sa doarma în pat cu o persoana mai în vârsta deoarece corpul vital al celui batrân va absorbi.Faptele le demonstreaza. în afara de aportul acestor persoane. sau. care. a carui crestere si dezvoltare va fi lenta si insuficienta. de jur împrejurul omului. prin gândul. Acest centru al iubirii trupesti. fata de suprafata trupului. Aceste persoane influenteaza pe cei cu care vin încontact. Astfel se produc vindecari miraculoase. se arata striata. astfel încât sunt adevarati acumulatori magnetici. sanatate. În dreptul ombilicului se afla pe suprafata corpului vital . Persoanele dotate cu darul vederii spirituale vad. curentii vitali ce ies prin porii trupului sunt perpendiculari pe suprafata acestuia.

. aproximativ în dreptul scobiturii pe care o formeaza gâtul cu sternul si oasele claviculare se afla centrul laringian. în tot lungul spatelui. ca spirit. ca un fir cald ce porneste de jos în sus. cel deasupra capului. în paginile anterioare. un monstru depravat. cu siguranta paralizia ori nebunia. ori poate fi absorbit de altii. o poate apuca în jos. Activitatea intensa a centrului inimii este un indiciu ca duhul acelui om este înclinat spre spiritualitate. Urmarea nepriceperii mai este ca acest curent. carenu-si m ai poate înfrâna betia simtului sexual. argintii. printr-o viata curata si prin exercitii regulat repetate. Iata înca unul. spre problemele filosofice ale vietii spirituale. si din normal omul devine o bruta. absoarbe fluid vital. E mai bine sa lasam curs evolutiei firesti. în mod direct. reusim sa punem în activitate centrul din dreptul bazei maduvei spinarii. asemenea soarelui. Toate corpurile. si repausul inimii se afla sub influenta acestui centru. aratându-se lucizilor. pâna la cap. diastola. silindu-ne pe calea morala si prin credinta sagrab im ridicarea spiritului pe treptele evolutiei. Cel decis la un astfel de antrenament trebuie sa aiba un corp sanatos si o viata perfectmo rala. Mai jos de laringe. perfectionarea instrumentelor sale. exista persoane bogate în fluid magnetic. având o culoare rosie cu reflexe verzi. dezorganizând sistemul cerebrospinal si aducând. în ascensiunea acestui curent de foc. toate învelisurile. Deasupra centrului ombilical se gaseste centrul inimii. Acest centru confera fericitului care îl are în activitate capacitatea de a se îndeparta de trupul sau. sub o culoare aurie. Acest centru. în momentele de activitate. Varietatea si numarul fenomenelor sufletesti este foarte mare. ca acelea ale lunii pline pe luciul apei. Alsaselea centru se afla între sprâncene si are o culoare albastra-violacee. pâna la centrul din crestetul capului. Pulsatiile. Persoanele cu adevarat cunoscatoare ale acestor mistere nu gasesc destule cuvinte sa previna pe cei care vor sa faca asemenea exercitii fara prezenta si sfaturile unui initiat. sunt sub dependenta sau influenta spiritului. si de a aveadep lina constiinta a perceptiilor vizuale si auditive din lumea spatiilor. Cuvoi nta. El se arata sub o culoare albastruie cu reflexe albe. am vazut ca acest fluid vital poate fi corupt de unii oameni saude m ediul ambiant. vederea lumii invizibile a spatiilor. caci din binefacator. daca nu chiar moartea. nefiind hotarât dirijat mental în sus. Maximul sau de activitate confera omului vederea eterica. arzând tesuturile. Dar absorbtia fluidului vital. omul simte o caldura. Învatatura trasa din nefericirea celor imprudenti sau nesocotiti este sa nu fortam natura. El anima partea inferioara a trupului. Al saptelea centru. el producând. acest curent poate provoca o nenorocire. cu glandele sale anexe -ficatul si pancreasul -sisis temul urinar sau excretor.centrul ombilical. pe care îl trimite serpuitor de-alungul maduvei. format din rinichi si caile urinare. fiind vazut de lucizi în momentul când se afla în activitate. retinându-le perfect în mintea trupeasca. dupa reîntoarcerea în trup. Am aratat ca în afara de persoanele sarace în fluid vital. are o multimed e raze si se prezinta celor cu vederea spirituala sub o culoare alba stralucitoare. în special sistemul digestiv. o data pus în rotatie. pâna la sistemul cerebral. spre organele genitale pe care le supraexcita. sistola. pe care îl cedeaza cu usurinta.

Daca entitatile spirituale au o putere mare în mânuirea. si chiar a spiritului operant. combinarea si concentrarea fluidelor vitale. deplasari de obiecte sau ridicarea lor în spatiu. podoabele. sa produca diferite fenomene de natura terestra. cânta din voce sau la . Aceasta materializare se poate compara cu un balon de cauciuc. pe lânga fluid magnetic. dar mai ales asistentii ignoranti ai marilor taine ale viet ii. adica entitatea spirituala face numai un învelis material. participantii sa cunoasca. un asemenea om. marimea si forma omului pe care îl reprezinta. dupa ce o concentreaza. se poate produce un asemenea dezechilibra în corpul mediumului. Cel mai mic zgomot. de o sfânta credinta si sa procedeze cu o desavârsita metoda si prudenta. În asemenea cazuri îsi asuma o mare raspundere entitatile spirituale operante. Acest proces precipitat are caurma re suferinta mediumului. lichide si semisolide din trupul mediumului. Daca scopul lor se extinde pe o raza mai mare. dansa.pentru ascrie un text oarecare. un om desavârsit. ci completa. în aceasta materializare entitatea spirituala reproduce chiar vesmintele. pentru ca. poate vorbi. spirite sau duhuri neîntrupate. numit fantoma. Astfel produc sunete ciocanituri. procesul acestor fenomene si sa fie animati de un mare calm. pâna înpragul mortii sale . Uneori aceasta materializare este doar exterioara. venit din Cer. se poate misca. cu un continut strain de cunostintele sale si uneori chiar în limbi straine. Entitatea spirituala care doreste sa se materializeze reface pânala u ltima celula organismul fizic avut odinioara. entitatile spirituale absorb chiar gaze. Oare cu ce scop fac ele aceasta operatie? Prin puterea lor spirituala absorb aceasta materie eterica. Când sub conducerea fortelor îngeresti participante la creatie. cea mai mica tulburare adusa mediumului. din literaturaparaps ihologica. De aceea se cere ca. învecinata cu materia fizica a Pamântului. la aparitia primilor oameni pe pamânt. cu alte cuvinte. cu chip de om. oameni spatiali. când o entitate spirituala doreste sa se arate în trup.poate fi exercitata si de catre una sau mai multe entitati spirituale. ca si cum s-ar dezumfla un balon. iar daca greseala asistentei a fost nesocotita. O asemenea operatie se numeste materializare. înfatisarea lui exterioara fiind asemanatoare cu trasaturile. asa cum a fost ea în una din vietile sale pamântesti. înmijlocul a sistentei. pot provoca o micsorare. armura sau armele epocii în care a trait. Dupa ce procesul materializarii a avansat destul de mult si s-a consolidat prin aparitii repetate. zgârieturi. o turtire a fantomei. încât el sa cada bolnav pentru multa vreme. cât mai apropiat de materia carnala. pentru ca dematerializându-le sa realizeze din ele un om eteric. cu toate organele si aparatele sale. în prealabil. Se impune o participare linistita si constienta cu toata atentia sipre cautiile posibile. se fac experimente care reproduc acest proces. cea mai mica distractie a asistentei sau tendinta de a pune mâna pe materializare. materializarea nu mai este doar exterioara. pot produce vorbire umana ori pot conduce mâna unei persoane numita medium uneori chiar si fara vointa ei . cel putin în primele luni de antrenament. O data operatia terminata si mai apoi consolidata prin repetari. micile perturbari sau imprudente nu mai au rezultatele dezastruoase amintite mai sus.

în viata sa terestra. S-au vazut cazuri când o mâna materializata. ba chiar doua-trei zile dupa aceea organismul îi este slabit. urca scara evolutiei spirituale. s e supune cu libera vointa si dezinteresat. mediumul disparând în acest caz din vazul asistentei. când entitatea spirituala îsi dezbraca haina materializata si se retrage. trupul mediumului seref ace. fizice si biologice din tot universul. care fiind apoi umplut cu ipsos. pentru a nu gresi si pentru a iubi tot ce a creat Tatal ceresc din eternitate. De asemenea s-a vazut cum doua mâini cântau la pian sau la o mandolina ce plutea în spatiul odaii. În tot timpul acestor marete creatii. din dragoste si respec tpentru Adevar. mediumul doarme iar constiinta lui e suspendata. oferind omenirii o proba a nemuririispi ritului si a menirii sale în vesnicie. El sufera în tot timpul sedintei. deoarece spiritul sau. Dar si-a pus corpul fizic la dispozitia semenilor sai trupesti si a luminilor ceresti. Materia cu care se fac asemenea opere grandioase este împrumutata de la medium. El sufera. este suma tuturor stiintelor de acum si din vecii vecilor. corpul fizic al mediumului a pierdut din înaltime si greutate. Uneori aceasta operatie a necesitat dematerializareamembrelo r sau chiar a trupului întreg. de influenta fluidelor vatamatoare. Legea sacrificiului are urmarile ei stralucitoare. ele fac economie de materie si energie. dar cu ochii si gândul îndreptati mereu spre Cer. Pentru ca cei care au vazut asemenea fenomene ale lumii spatiale sa nu sustina ca sunt doar iluzii. reproduce o mâna. pentru dovedirea Adevarului. sa fie ferit de boli. dar tocmai prin faptul ca aduce un serviciu omenirii. materializând doar mânasau capul c elui pe care vor sa-l reproduca. Acest om. pentru a arata omenirii ca exista un spirit si ca el este nemuritor. înaceeasi cam era unde are loc aceasta operatie divina. va fi ajutat în toate împrejurarile. Au fost materializari fotografiate. Marile entitati spirituale fac aceste operatii sublime dintr-un ordin înalt. cu toateamprent ele pielii si ale venelor. Mediumul sufera cu ocazia acestor stralucitoare probe ale existentei si nemuririi spiritului. Scopul evidentierii acestui mare adevar este ca omul sa ducaun t rai firesc. în spatiu. în virtutea legii iubirii aproapelui. el atrage iubirea entitatilor spirit ualesuperioare. în mijlocul furtunilor vietii omenesti terestre. cu aceasta ocazie având loc cele mai înalte fenomene chimice. La finele sedintei. reaparând treptat pe fotoliu. ce se pierdea la cot într-o ceata fluidica. Daca puterile mediumului sunt insuficiente sau când entitatile spirituale doresc sa-l menajeze. pe scurt. Au fost cazuri când s-a constatat ca dupa materializare. se afla în afara. O asemenea materializare se numeste partiala. Înaltele entitati spirituale vor conlucra pentru ca viata lui sa se scurga mai lin. cu alte cuvinte se comporta ca un om nascut din pântecele mamei sale pamântesti. având toate facultatile intelectuale din întruparea sa precedenta. fotoliul sau ramânând gol. Aceasta este opera cea mai sublima pe care si-o poate imaginaun om. mai ales sistemul nervos.un instrument. înconjurat de învelisurile sale perispirituale. de la asistenti si din spatiu. aceste mâini si-au lasat amprenta în parafina calda. ridica un scaun sau scria pe o foaie de hârtie cu uncr eion pus la îndemâna. Prin sacrificiul sau. vazându-se pe placa fotografica fiinta materializata alaturi demediu mul adormit. cu trupul alcatuit conform spiritului sau evoluat. fiind acoperit cu lumina si puterea lor. .

multi alearga în jurul sau. Kilners tia daca pacientul sau merge spre bine sau nu. Kilner privea mai întâi câteva minute printr-o sticla. albastru de Prusia sau galben de Cambodgia. sufletul mediumului dobândeste o deosebita luminozitate. cu fluidele lor. în prealabil. spiritul omului dobândeste tot mai multa întelegere si cunoastere. Dr. Ele par a fi în legatura cu sexul. cautând sa-i absoarba fluidele superioare. În anul 1911. prin experiente repetate. Dar dupa cum mediumul se înalta prin sacrificiul corpului si al sufletului sau. trupeasca. Sfortarile sale de a produceaceas ta creatie umana. aflata în jurul sau. Suferinta ei se datoreaza. asemeneaunei b enzi. Orice obiect care vine în atingere cu o persoana. De asemenea a observat în aura prezenta unor raze colorate care apar si dispar. la o distanta de 30 centimetri. adauga carmin. precum si adversitatea curentilor gândurilor josnice si a fluidelor otravite. vedea în jurul sau o ceata alburie de 10-20 centimetri. dar mai ales în evolutia sa spirituala. În afara de medium . de cea a unei femei. Walter I. pacientul era asezat în dreptul unui ecran negru. Privindu-1. Prin dragostea de a pune în evidenta tainele Cerului. prinsuferi nta. . punea în aceste vase o solutie alcoolica de cianina. dreapta sau aplecata. îi fac sederea în tot timpul operatiei aic i jos. cu starea morala si mai ales cu vointa pusa în actiune. coboara în masa fluidelor inferioare. apoi repede priveapac ientul printr-o sticla cu solutie de culoare deschisa. dr. dr. El urca mereu pe scara ce duce la Luminainfini ta a Fiintei supreme. în primul rând. într-o lucrare intitulata The Human Atmosphere .chiar si în cele pamântesti. Daca dorea sa aiba si alte nuante colorate. iar persoanele intelectuale au în general o aura mai lata. o lentila sui-generis. De regula. Dupa directia strimerilor. în special aura vitala. cu o latime egala în jurul trupului dar mai lata în jurul capului. Kilner. iar paralel cu perfectionarea lui. mai mult sau mai putin. Dar mai presusde toti sufera entitatea spirituala care produce fenomenul de materializare. umplute cu diferite lichide colorate. si dupa cum în jurul unei lampielectrice putern ic luminoase se aduna o multime de fluturi.în timpul demonstratiilor de materializare toti asistentii contribuie. tot astfel sacrificiul acceptat de acest spirit evoluat îl ridica pe o treapta de evolutie superioara. faptului ca din sferele înalte ale Cerurilor. prin care privea pacientul. absoarbe magnetismuluman al pers oanei respective. fiind împins spre perfectiune de legea de neînlaturat a evolutiei. printre oameni -sufocanta si istovitoare pentru subtilitatea si fineteasa s pirituala. unui nimb. dr.am spus si repet . Mintea omeneasca se va dezvolta pe parcursul secolelor prin subtilizarea materiei sistemului cerebrospinal. Dar orice tentativa a celor care vor sa profite de trupul inert al mediumului este zadarnicita de oput ernica garda de entitati spirituale luminoase. El a mai constatat ca aura vitala a unui barbat se deosebea în largime si contur. arata ca printr-un anumit dispozitiv se poate vedea aura din juraul trupului omenesc. Pentru a urmari starea desanatate a pacientilor sai. care continea o solutie de culoare închisa. Ea era oarecum transparenta si prezenta strimeri1 perpendiculari pe suprafata trupului. Kilner a realizat din vase de sticla subtiri si turtite. Aceasta absorbtie este cu atât mai puternica.

În acest fel se transmite sistemului un impuls electric ce determina un raspuns electro-m agnetic. În momentul iesirii. Ele vor exercita o influenta atât de mare. dar numai par tial. Daca un anumit obiect -inel. pentru apararea tarii contra altor neamuri. spiritul ia cu el numai o parte din materia corpului vital. prezinta curburi. care se imprima pe o placa fotosensibila. iertare. influentându-l într-o asemenea masura încât îi va imprima aceleasi porniri sentimentale si va fi strabatut de gânduri asemanatoare cu ale persoanei care a posedat initial acel obiect. va avea viseurâte. se îmbiba cu fluidele noastre. Pietrele pretioase si apa se încarca cel mai usor si cu mai mult magnetism. pentru a-si retrai câtevaceasuri viat a de duh. Pe orice pune mâna omul -caci mai ales prin mâna se scurge magnetismul -se încarca cu fluid magnetic. duhul trage dupa sine si corpulvital. încât daca fluidele noastre sunt de un ordin inferior. caci daca l-ar lua complet. iar la persoanele inc ompatibile -se resping. pe timpul domniei faraonilor. sunt raspânditi haotic. stilou. toata gândirea lor. pedepsirea tradatorilor de tara sau mentinerea formei de stat. indispusa. La persoanele sanatoase strimerii sunt luminosi.zonele respective neraspunzând semnalului electric. Învelit în hainele sale perispiritualesi având la xterior o parte din dublul sau vital cu chip de om. Pe baza acestui adevar. Din toti cei care au venit sa se roage în lacasul Domnului au emanat gânduri desupunere. De asemenea se observa radiatii -strimeri -care au o luminozi tate. De aceea se recomanda expunerea la aer si soare a saltelelor si schimbarea lenjeriei de pat când suntem gazduiti la un hotel sau pensiune. dupa ce îsi repara materia uzata se întoarce în trup. o alta persoana culcându-se în acel pat va fi agitata. a fost întrebuintata mii de ani de catre preotii egipteni. au impregnat peretii si mobilierul acelui templu cu fluide de ordin superior. Materia eterica a acestui corp. Prin aceasta metodaun sistem viu este supus. iubire si implorare a Divinitatii.cu cât contactul a fost de mai lunga durata. Electronograma sistemelor vii difera de a celor nevii prin faptul ca este variab ila. tot magnetismul acumulat în el se va revarsa asupra noului purtator. aplecati în jos si cu pete întunecat e . De aceea. or ganizati armonios si perpendicular pe întreaga suprafata a trupului. trupul ramânând fara un diriguitor ar înceta sa mai functioneze. conducându-l mai departe. în Egipt. forma si structura variabila. drepti. Pe electronograma facuta la doua persoane cu afi nitati si compatibilitati între ele. pâna la întoarcerea stapânului. La persoanele bolnave strimerii au o luminozitate redusa. În felul acesta se explica actiunea exercitata de talismane asupra purtatorilor ei. pentru vindecari. Patul încare dorm im ani în sir. Noaptea. bratara -este purtat. asemanatoare. smer enie. sau va suferi de insomnie. 1 Pentru observarea si fotografierea aurei eterice. se observa ca strimerii se atrag. duhul stapân evadeaza din trupul sau. Un rol deosebit a jucat corpul vital. duhul este . unita cu actele si ruga preotului. pentru impunereasuprematiei lo r în stat. se explica si influenta asupra credinciosilor a tot ce exista în biserica. mai târziu. care vor scalda pe cei cev or mai veni în acea biserica. posedând anumite însusiri. ceas. Toata simtirea. Dupa developare se pune în evidenta o zona lumin oasa în jurul sistemului testat. pentru un timp foarte scurt. Am aratat ca rolul corpului vital este sa conduca angrenajul trupului. azi se practica electronogra fia. Cealalta jumatate. de o alta persoana. cu trupul lasat sa doarma. pentru ca prin intermediul lui sa-si mentinafo rma umana. u nui curent electric de intensitate mare.

.

realizând comunicarea între doua vase -corpul eteric ramas în trup si cel care. iar acesta. tot asa si corpul vital sau dublul creste în marime. Prin urmare. ca orice om întrupat. care intra în constitutia corpului planetar. Numai forma fetei. duhul îsi poate crea mâna sau piciorul amputat. Rolul acestui cordon este ca forta spirituala a duhulu i sa se reverse asupra dublului ramas în trup. iar pe de alta. dublul eteric îl însoteste mereu ca aspect si marime. Când un al treilea intra învorba. pentru a vedea si asculta pe cel intervenit. cu înaintarea în vârsta. la fel ca oamenii întrupati. ca si orice alt duh. Ea este stampila permanenta a duhului. ori ramânând unde se afla. duhul poate sa-si reducaaceasta cocoasa a dublului sau si astfel corpul vital sa se prezinte cu o forma corecta. se arata prin spatiu -în iesirile duhului -sub forma unui batrân. Asa de exemplu când vorbesc. duhul îsi poate modela dublul vital pâna la a crea vesminte în jurai sau. Orice va simti trupul. Duhurile libere de curând destrupate au de asemenea o forma umana. duhul sa fieînsti intat de tot ce se întâmpla cu trupul sau. care va analiza si decide daca e cazul sa se întoarca acasa. învaluind perispiritul. fac miscari cu capul. nu sta în putinta duhului sa-l schimbe. cu mâinile si cu corpul. dar ea nu este atât de clar conturata ca la entitatea spirituala captiva sau întrupata. gratie corpului vital purtat de spirit prinspatiu . pe de o parte.legat de restul dublului ramas în corpul fizic printr-un fir format din materia eterica a corpului vital. misca buzele ca si orice om sau gesticuleaza cu mâinile. daca îi lipseste vreunuldin membre. Pentru a se face cunoscut oamenilor trupesti. înfatisarea chipului sau uman. fara nici o diformitate. este numaidecât recunoscut de un duh liber . Dublul vital al omului batrân. când se arata în visele lor sau ca stari fantomale. asemeneaîmbracaminte i care înveleste trupul omului. Aceste forme umane se deplaseaza. dublul mai poate lua forme diferite -prin vointa stapânului sau a duhului. sa dispuna ce sa faca trupul sau. nu mai paseste cu ele. înt orc capul. Când doua duhuri umane întrupate. atârna de el un fir fluidic.o entitate spirituala destrupata -deoarece. ca pe pamânt. pentru ca se vad oameni. Treptat. Dar în afara de aceste schimbari paralele cu schimbarile trupului. Dupa cum trupul uman creste din copilarie pâna la maturitate. se va transmite corpului vital ramas în trup. Prin intermediul perispiritului stirea se va transmite la spirit. De asemenea. dintr-un fluid mai subtil. Asa de exemplu. se recunosc. are o forma umana perfect conturata. La duhul liber aceasta forma este efemera. prezentându-se prin spatiu complet. fiind construita dintr-o alta materie. în trupul sau. Numai picioarele nu si le mai misca. Când un duh întrupat iese în spatiu. iar pe de alta parte. asemanator cu trupul lasat sa doarma acasa. va transmite cele întâmplate corpului vital luat de duh. fara aceasta stampila a corectiei aplicata entitatii spirituale în viata sa terestra. sa-l modifice. Asadar duhul întrupat se comporta în evadarile lui nocturne prin spatiu. se întâlnesc noaptea în spatiu. trupul ia alte înfatisari si dimensiuni. Procedeul este asemanator cu . si paralel cu el. cât timp va fi întrupat. însoteste spiritul. Spiritul copilului iese din trup tot sub forma de copil. daca omul este cocosat. acest cordon fluidic are functia dea transmite informatii de la trup la spirit si de la spirit la trup. întrucâtduhul pl uteste prin spatiu. prin cordonul vital.

Dupa aceea.cel prin care sculptorul creeaza haine în jurul statuii sale. marmura sau bronz. În ambele cazuri moartea se produce prin asfixiere. când trupul sau se odihneste. asemenea aburilor dintr-un vas cu apa fiarta sau dintr-o pâine scoasa din cuptor. Entitatile spirituale care au depasit un anumit grad de evolutie îsi pot parasi complet corpul vital. deoarece survine moartea trupului. la dreptasul sau. când duhul întrupat este chemat în fata Tribunalului suprem.în trupul si dublul sau si sa se facast apân pe el. prietenii si cunoscutii. întrucât duhul este legat de trup. lânga angrenajul sautrupul pe car e l-a condus pâna acum. pentru a raspunde de o fapta comisa împotriva legilor divine. Duhul îsi ia toate precautiile. iar duhurile pleaca sa se întâlneasca în spatiu curudele. iese din trup tragând dupa sine dublul vital. pentru a nu se furisa vreun hot în casa si sa ne surprinda în somn. Iar pentru ca duhurile sa se recunoasca mai usor între ele. Exista cazuri rare. Duhul.în lipsa sa . Dar entitatea spirituala nu îsi poate parasi corpul vital. daca au de facut calatorii mai lungi. duhul este însotit de o parte din materia corpului sau vital. oamenii. duhul îsi ocroteste trupul si dublul sau. usile si ferestrele. iar ruperea sa înseamna iarasi moartea trupului. prin bulbul rahidian. în spatiu. continuând convorbirile întrerupte în timpul zilei. Prin urmare forma sa este identica cu cea pe care o va avea dupa ce -prin actul mortii -îsi va parasi definitiv trupul. când calatoresc prin spatiu. Pentru a se evita aceasta situatie Tribunalul suprem nu îl mai cheama pe cel gresit la înaltimea considerabila a sediului Sau -300. dublul vital este parasit si el.000 kilometri ci instituie un tribunal ad-hoc. Sentimentul pudorii exista într-un grad si mai ridicat la duhuri. Acest dublu va dainui atâta timp cât . îsi creeaza vesmintele cu care obisnuiesc sa-si îmbrace trupul. Despartirea completa a perispiritului duhului de corpul sau vital nu e o operatie tocmai usoara. Iesirea corpului vital care-si urmeaza duhul se face prin toti porii trupului. ca si fata sau mâna statuii. ca nu cumva vreun alt duh sa intre . Aceasta operatieeste necesara pentru ca materia eterica a corpului vital este greoaie. De aceea. într-o zona inferioara. pentru o asemenea operatie entitatea spirituala are nevoie de ajutorul unui confrate. de care este legat prin perispirit. pe de alta parte cordonul fluidic nu se poate lungi atât demult. În acest scop roaga pe un prieten spatial sa-i supravegheze de aproape trupul si sa-l fereasca de orice duh. organele genitale nu mai sunt realizate. haine confectionate din acelasi material. duh liber. De aceea. ramânând fara stapân. înconjurat de perispiritul sau. În acest caz. în sânul caruia se aflacentrul nervos care coordoneaza miscarile plamânilor si ale inimii. iar spiritul vrea sa fie cât mai usor în calatoria sa. înainte de culcareavem g rija sa încuiem poarta. duhul îsi ia forma sferica si o porneste la drum. O data eliberat. si de regula face apel la duhul aflat mai tot timpul pe lânga el. În peregrinarile sale nocturne. înaintea caruia apare pârâtul. tot asa cum noi. O data cu sosirea noptii trupurile adorm. care ar cauta sa intre în el. respiratia si inima oprindu-se brusc. Dar sa vedem cum se desfasoara actul mortii.

devenind astfel o putere armata si economica. pe care o ocroteste pe tot parcursul vietii sale terestre. a carui materie sa poata fi întrebuintata în îndeplinirea unor scopuri. neputându-se reîntrupa în alta tara si în sânul altor neamuri. Din cercetarile lor si din revelatiile ceresti. legat detrupul ce nu murea definitiv. altii susti nîngroparea trupului. faraonii au fost mari initiati si erau exponentiil umesti ai castei preotesti. îl plânge. în scopul urmarit. pentru ca religia lor sa dainuiasca peste veacuri si tara lor sa fie populata mereu de duhuri apartinatoaregrupului lor. prin celulele sale vii. cu familiile lor. ' Dreptasul este entitatea spirituala de rang egal cu entitatea spirituala întrupa ta. Prin urmare era silit sa pluteasca mereu în atmosfera fluidica a tarii sale. influentând pe cei de jos în sensul traditiei si culturii egiptene. Or pentru acest scop aveau nevoie de un instrument ceresc. preotii egipteni au reusit sa mentina statul lor. a corpului vital. pentru ca nimic sa nu-i mai influenteze si sa-i atraga spre lumea terestra. exista în lumea spatiului doua grupari cu pareri diferite: unii cer ca trupul lor sa fie ars. dupa cum afirma duhurile superioare actuale ale Pamântului. cu a carui materie eterica sa lucreze în mod ocult. iar materia lui se risipeste înspa tiu. o forta puternica si totusi nevazuta. Duhul superior nu vrea sa mai aiba nici un raport cu fostul sau trup si ca sa evite orice atractie magnetica din partea trupului sau. si nu îngropat. au aflat ca acest instrument poate fi materia eterica a dublului eteric. traiesteînca o perioada de vreme. Multe veacuri. Duhurile superioare. în acest scop. Dupa parasirea vietii terestre. puterea statului egiptean era determinata de operatiile magice ale preotimii si era sustinuta din spatiu de puternicele duhuri -fostii preoti si faraoni. era prizonierul corpuluisa u fizic. trupul moare. dar trainica. celula cu celula. peste douasprezece mii de ani. Liber devenea duhul si totusi era într-un fel subjugat celor doua corpuri lasate jos. pentru ca a fost un instrument prin care s-a bucurat înviata lui trupeasca. o data cu aceasta risipindu-se si corpul vital. Asadar. îngaduind trupului sa dainuiasca mii de ani. Astfel. Astfel entitatea spirituala era înlantuita oarecum de corpul vital si de trupul pe care îl animase.trupul va fi înca viu. duhul inferior mai vine pe la cimitir sasi vada trupul care se distruge zi de zi. caci se stie ca trupul. îi e mila de el. iar paralel cu el. Prin aceasta operatie. traia si dublul vital. Chiar si azi. prin el persistând si dublul sau vital. Din a doua grupare de entitati spirituale fac parte si preotii egipteni. ca sa persiste cât mai mult dublul vital. De aici s-a nascut ideea mumificarii trupului. li s-a revelat metoda demumificare a trupului. trupul traia mereu o viata vegetativa lenta si invizibila. Încetul cu încetul. ale celor initiati. operatie migaloasa. chiar dupa actul mortii. Îl doare disparitia trupului sau. cu religia lor popular a si cu initierile lor secrete. doreste ca acesta sa fie ars. carepri n conservarea trupului si deci prin pastrarea corpului vital s-au straduit sasi impuna dominatia asupra poporului. dublul vital se destrama. conduceau din spatiu viata terestra si spirituala a poporului .

alte idei anima acum umanitatea duhuala aPamântului si de aceea nu se mai recurge la aceasta operatie. pentru a fura podoabele. iar pe de alta parte. O fac în ideea ca dublul lor vital sa persiste sutede a ni. platind cu viata încalcarea blestemului1. încât gratie juramântului legat de existenta lor. Pericolul profanarii. ce facându-se vinovate de mari greseli au fost parasite de marele stol al duhurilor albe. în cripte sapate în inima muntilor sau în locuri nestiute decât de mariipreoti. referitoare la mumificare. se faceau conjuratii teribile si se scria un blestem. sunt împotriva arderii trupului. pus în sarcofag. Sarcofagul era asezat. erau cunoscute de poporal egiptean.egiptean. necunoscând sau nesocotind forta acestui blestem si a dublului vital al mumiei. La înmormântarea acestor oameni de elita. si în special venirea în contact cu dublul vital al mumiei. de pe planeta de unde venisera pentru a se întrupa la scoala Pamânt. îngrozit de ideea de a-l atinge. Azi. însa aceasta înalta medicina cereasca nu este cunoscuta decât de marile forte albe ale Pamântului. Îmbalsamarile de azi nu pot pastra trupul mii de ani. respira si îsi primeneste mereu materia. forte ceresti care prin intermediul dublului vital vindeca pe cei carora legea o îngaduie. au fost otraviti fluidic. prin preotii ei. Aici e opera Cerului. care traieste. Din cele expuse se vede ca. prin actiunea lor fluidica. sau supun cu ele duhurile recalcitrante. Din grupul lor au mai ramas. o data cu parasirea planetei noastre de catre marile si stralucitele duhuri care au inaugurat aceasta practica. aceste duhuri se supun injonctiunilor conducatorilor grupului spiritual din care facpar te. câteva entitati spirituale. considerate de om miraculoase. desi mumia în aparenta pare a fi un corp mort. în secret. provocând moartea a sapte persoane. alemumific arii. produc efectul juramântului. Toti cei atinsi de dublul vital al mumiei faraonului. Unul e viu prin altul si duhul e captiv amândurora. De atunci au trecut mii de ani. Asa s-a întâmplat în cazul dezgroparii mumiei faraonului Tutankamon. când le sunt profanate mumiile. care a plecat. în acesti mii de ani. numai tâlharii altor neamuri. Foarte rar se mai descopera câte un trup care se usuca si pare ca se mumifica de la sine. mumificând trupul omului cuminte. a disparut interesul pentrucrear ea mumiilor. Biserica crestina. o alterare. prin interventia unor anumite duhuri spatiale. ca si cultul mozaic. care a dus o viata de sfânt. Numai strainii. Legea e lege. palpita. Cunostintele marilor preoti egipteni. ele fiind slabe imitatii ale îmbalsamarilor egiptene. Multe duhuri a caror trupuri au fost mumificate au plecat de pe planeta noastra si cu toata stiinta preotilor de a mentine necurmat trupul viu. s-au pierdut. Entitatile spirituale întrupate în Egipt posedau cunostintele îmbalsamarii. în realitate este înca un corp viu si datorita vietii sale. prin rabinii sai. devastau mormintele. Noaptea. au o asemenea forta în ele. ramâne viu si dublul vital. Dublul vital al entitatilor spirituale care înca n-au plecat. în timpul somnului trupului lor. . iar cu materia sa fac anumite vindecari. risipindu-se si dublul sau vital. acesta a suferit. în atmosfera fluidica a Pamântului.

analizarea gândurilor sosite din toate paitile universului. asemenea evadari fiind îngradite de legiinflexibile s i de conditii îndeplinite doar de entitatile spirituale conducatoare ale evolutiei Pamântului. corpul vital se îngrijeste de bunulmers al trupului. sau planetar. acest învelis fluidic al spiritului. Iata motivul. al carui proprietar si animatoreste ent itatea spirituala. Prin aceasta materie eterica se pot face vindecari. Ea nu se poate îndeparta de zona fluidica a Pamântului. dar tot prin ea se pedepseste ori se supune ordinii stabilite orice duh razvratit. întrucât da nastere la confuzii sau interpretari gresite. du pa destrupare. Cât de nestiutori suntem. Trupul se poate asemana cu un automobil. viata sau moartea. cu proprietati oculte. Într-adevar. Având în vedere ca astrele înoata într-un ocean specific de materie fluidica.Pe scurt -materia dublului vital uman este formata dintr-o materie eterica. Corpul planetar sau terestrian al omului Al treilea corp al omului este corpul terestrian1. duhul n u se ocupa de administrarea si bunulmers al trupului. Grosimea atmosferei fluidice proprie globului nostru terestru este de aproximativ 700. vechii ocultisti îsi închipuiau ca. de care nu avem nici o idee! Caldura sau frigul. si anume. entitatea spirituala neputând peregrina pe un astru. o sabie cu doua taisuri. a învelisului carnal. Denumirea de astral nu este potrivita. dupa parasirea trupului. ea fiind cu desavârsire deosebita de eterul. În general. de atmosfera fluidica a celorlalte planete din sistemul nostru. nebanuite de lumea trupeasca. spiritul omului. Entitatea spirituala venita la scoala lunga a planetei Pamânt nu se poatemisca. decât în spatiile fluidice ale planetei noastre. miscarea sau gândirea si multe altele. Prin urmare conducerea functiilor fiziologice se face numai de catre dublul vital. omenirea le va cunoaste odata pe toate! Amin. si nici lor nu le este îngaduit sa paraseasca atmosfera fluidica a planetei decât pentru îndeplinirea unor misiuni. au denumit corp astral. Dupa cum automobilul este condus si întretinut de un mecanic. pentru a se duce de exemplu în Jupiter sau Neptun. lumina sau întunericul. devenind liber prinactu l numit moarte. Fie Numele Domnului binecuvântat. . 1 Moartea îsi va întinde aripile sale asupra celui ce va tulbura linistea marelui far aon" -blestemul conjuratiei scrise pe sarcofagul lui Tutankamon. sunt efectul unor forte ce salasluiesc în lumea invizibila a spatiului. denumit de unii ocultisti corp astral. Toata aceasta opera o exer cita dublul vital. printre planete si stele. poate vagabonda de la un corp ceresc la altul.000 kilometri. acesta având preocupari de ordin superior. fara unvehi col format dintr-o materie asemanatoare mediului astral respectiv. Ea este un instrument ceresc. Aceste entitati se numesc îngeri terestrieni. Doamne! Câte taine exista în universul Tau! Câte fenomene nevazute se petrec în juraul nostru. fara stirea duhului.

printre multe altele. fiind intermediar între corpul vital si corpul solar . vegetal. Ceea ce . Vibratia puternica a materiei terestriene îi da însusirea de a strabate prin fluidul vital si prin aerul. si ca entitatile spirituale. Dupa pozitia sa. Învelisul terestrian al omului este de diferite calitati. pentru care o entitate spirituala terestra nu poate calatori pe alta planeta. prin toate corpurile fizice. Acest vehicol corespunde învelisului fluidic al planetei noastre. fara ca ele sa simta ceva si fara ca noi sa stim de ele. usi. care nu-si da seama ca este posedat. strabat prin case. ce înveleste orice corp de pe suprafatapamântului. pâna la albul cel mai stralucitor. au posibilitatea de a patrunde -în deplasarile lor terestre prin ziduri. nu stie cum sa si-1 însuseasca. animal sau uman de pe suprafata planetei. corpul planetar se afla în profunzimeacorp ului vital. ea fiind nevoita sa dezbrace mai întâi haina fluidica terestriana. format din materia ce înveleste planeta unde duhul îsi face scoala evolutiva. materia terestriana este mai fina. Energia nascuta din vibratia materiei planetare este cu mult mai mare decât cea produsa de particulele vitale.asezat si mai adânc în masa fluidica a perispiritului. Dar de unde sa-si procure învelisul fluidic al planetei pe care ar dori sa peregrineze.în mare este atmosfera terestriana a globului nostru. copaci. si apoi sa îmbrace o haina planetara formata dinflui dele planetei respective. învelite la exteriorul perispiritului cu haina terestriana. Materia ce formeaza învelisul fluidic general al pamântului este cu mult mai fina decât materia fluidica vitala. sa vedem rolul îndeplinit în fiinta noastra de acest corp fluidic. din nefericire. Astfel se explica faptul ca materia fizica este patrunsa de materiate restriana. lichidele si solidele pamântului. de parca ele nici n u ar exista. caci aici pe Pamânt nu-1 gaseste. denumirea sa corecta fiind cea de corp terestrian sau corp planetar. consta în intensitatea si puterea mai mare de vibratie a particulelor ce o compun. ferestre. apropiindu-ne de periferia atmosferei sale fluidice. si un intrus care constituie ceea ce se numeste un posedant. munti. si chiar daca ar exista. de globul terestru. Superioritatea materiei planetare fata de cea vitala. . Uneori aceste entitati spirituale inferioare patrund în corpul fizic al omului si. care anima corpurile de pe suprafata pamântului. dupa cum si învelisulfluid ic planetar al globului este si el de diferite calitati. bântuind cu miliardele suprafata pamântului. este corpul fluidic planetar ce înconjoara si patrunde orice corp mineral. reprezentate prin culorile si nuantele adecvate. motiv pentru care este din ce în ce mai vie si mai luminoasa. în mic. Fiecare entitate spirituala îmbraca un corp planetar format din materia fluidica planetara corespunzatoare sferei unde îsiare resedinta. Pe scurt -al treilea învelis al scânteii divine este un corp fluidic. Dupa ce am stabilit acest adevar. corpul planetar. Duhurile inferioare. are olung ime de unda mai mica si o frecventa vibratorie mai mare. Pe masura ce ne îndepartam de pamânt. în acelasi trup si corp vital vietuiesc doua entitati spirituale s tapânul.

Zonele exterioare. prin actul mortii. predominând materia terestriana rosie. cu cât omul va fi mai corect în viata. stralucirea sa este atât de puternica -cu toate ca este învelita în materie planetara inferioara . îmbracate cu învelisurile lor planetare de calitati diferite. ca sa aiba posibilitatea de a se mentine aici jos unde predomina mediul fluidic rosu. sau atmosfera fluidica a soarelui nostru. Prin urmare. având o haina planetara formata din fluidul terestrian alb -vrea sa coboare pe suprafata pamântului. inferioara celei albe din care este alcatuit subtilul sau corp planetar. îi procura o suferinta spirituala de nedescris. o entitate spirituala cu o mare vechime si o mai lunga scoala evolutiva. Iata motivul pentru care coborârea pe suprafata pamântului aentitatilo r spirituale superioare este un mare sacrificiu. Daca o entitate spirituala alba -cu resedinta în zonele periferice ale atmosferei fluidice terestre. de jur împrejur. Materia terestriana este împartita în trei zone mari: alba la periferie. Când o asemenea entitate spirituala coboara pe suprafata pamântului. starea de sanatate a omului si starea sa sufleteasca: dorintele. suferind variatii de la moment la moment. aratându-se la exteriorul trupului nostru sub forma unei aure. la suprafata pamântului întâlnim toate categoriile de materii terestriene. fluidele planetare rosii si albastre. cu toate materiile fluidice terestriene de culoare albastra si rosie. ceva mai redusa fiind cea albastra sicu tot ul infima cea alba. rând pe rând. Materia terestriana patrunde prin corpul vital si trup. în care înoata toate planetele. mai subtiri sau mai groase. Aura corpului planetar este într-o continua vibratie. albastra la mijloc si rosie la suprafata pamântului. Zonele mijlocii penetreaza pe celeinf erioare. sentimentele si gândurile sale. fulgerator. si foarte rar cu cele albe. cele mai fine. mai întunecate sau mai luminoase. trebuie sa se înveleasca. ramânând în sferasa. sau putin evoluate. Grosimea ei poate atinge 40-50 de centimetri si va fi cu atât mai întinsa si mai luminoasa.încât este vazuta de omul trupesc. Aceasta materie rosie. el va parasi si corpul vital.1 Acest corp este cunoscut si sub numele de corpul dorintei. mai pios. Dincolo de materia fluidica terestriana ce acopera ca un învelis general. bun si corect si-a parasit trupul. precum si toate corpurile de la suprafata pamântului. globul nostru. în functie de conditiile meteorologice. cumintenia sau ticalosia sa etc. mai intelectual -cu alte cuvinte. calmul sau iritarea. cu o oarecare misiune sau pentru a comunica cu anumite entitati spirituale întrupate. învelit umai cu fluidele albe corespunzatoare gradului sau evolutiv. pentru simplul fapt ca este purtatorul sau vehicolul dorintelor. Daca. va dezbraca. dupa cum spiritul acelui om este mai mult sau mai putin evoluat. Din aceasta cauza comunicarile omului cu fratii din spatiu se stabilesc de regula cu entitati spirituale inferioare. . care dirijeaza si comanda celor de sub ele. în functie de gradul lor de evolutie. printre planetele sistemului nostru se afla materia solara. mai moral. si daca gradul sau evolutiv este de spirit alb. penetreaza pe cele mijlocii si inferioare. duhul unui om pios.

absoarbe materie noua. pe cale selectiva. Cu alte cuvinte. materia din care e compusa se uzeaza. si în anumite zile. materie planetara din mediul înconjurator. nutritiva si asimilabila. corpul planetar se hraneste si este într-o continua primenire. toate corpurile au în jurul lor si o aura planetara. deci o marire si o micsorare a volumului sau.Aura planetara. proaspata. bineînteles formata dintr-o materie planetara de o calitate cu mult inferioara celei din care este format corpul planetar uman. când se contracta. o elimina pe cea uzata.o oala. un scaun. si ca ataretrebui e eliminata si înlocuita cu alta. asezate în anumite dispozitii si directii. reproducând oarecum. Când se dilata. ci fiecare corp viu de pe suprafata pamântului. . numai acea calitate de fluid planetar din care se compune elînsusi . având un corp planetar. adica diferitele lui particule sunt ordonate. Daca un om si-a pierdut un picior sau o mâna. materia astrala a unui obiect din jurul nostru . el este viu. când aeraul este foarte umed sau încarcat cu multa electricitate. se constata ca nu se mai formeaza pe ecran nici un spectru. si acel ceva este membrul fluidic planetar. Asadar. Aceasta materie planetara nu o detine numai omul. parteaplaneta ra corespunzatoare acestei ramuri persista multa vreme. corpul planetar absoarbe. pentru ca fiecare individ are un corp planetar deosebit. acest membru fluidic se resoarbe.se divide în tot atâta bucati în câte s-a rupt obiectul. Pentru punerea în evidenta a acestui fapt. simte o durere la piciorul pe care nu-l mai a re. într-o forma cu mult mai vaga. Potrivit naturii sale. S-a trecut o raza luminoasa printr-o prisma obtinându-se astfel un spectru solar. senzatiilor s i dorintelor noastre. La fel se petrece si cu ramurile unui copac. din cauza atractiei magnetice foarte puternice dintre particulele materiei planetare. Aceasta se întâmpla pentru ca ceva a împiedicat trecerea razelor colorate spre ecran. impresiilor. Asemenea trupului si corpului vital. membrul fluidic planetarpersista mul ta vreme. Cu timpul. absorb din atmosfera fluidica a pamântului aceeasi materie. În acest scop corpul planetar exercita o dilatare si o contractare asemanatoare cu cea a corpului vital. Daca între prisma si ecranul pe care s-au proiectat cele sapte culori alesp ectrului solar se interpune membrul planetar corespunzator celui trupesc amputat. o statueta . în afara de aura vitala. Corpul planetar este o icoana fidela a sentimentelor. s-a facut urmatoarea experienta. cu vibratii adecvate. se corupe. materia care-l formeaza retragându-se treptat în restul corpului planetar. persistent în momentul experientei. Corpul planetar este organizat pentru îndeplinirea misiunii sale. înconjoara trupul omului. conform gradului evolutiv al spiritului sau. conturul trupului sau si are înfatisarea unui ou cu vârful în jos. Daca taiem o creanga. absorbind la fiecare pulsatie a sa. asemenea aurei vitale. De asemenea. Nu se întâmplaasa. S-ar parea ca toti oamenii. or prin faptul ca traieste s i functioneaza.

al uciderii. vicioasa sau cuminte -mediumul lucid ne va indica anumite culori si vibratii în undele aurei din jurul corpului si în special în cea care înconjoara capul persoanei examinate. de mare bucurie. fara a se deranja unele pe altele. portocaliu indica un omorgolios. rosu aprins denota mânia de care e cuprins un om. Spatiile sunt îmbâcsite de un paienjenis de idei si sentimente propagate în diferite directii. simtindu-se atras si retinut cât mai mult lânga aceasta sursa de vibratii binefacatoare. Rozul deschis. sederea la muntesau în localitati izolate. prin anumite culori. omul framântat de invidie si pasiuni josnice. asemenea rozelor. . departe de vâltoarea lumii. vibratiile planetare plecate din fiinta acestor persoane dispun pe orice om. aceste unde dezarmonizeaza tot ce întâlnesc în cale. îi provoaca o armonizare a vibratiilor învelisului sau spiritual. pe care îl irita toti si toate. rosu închis arata ca acel om e unsenzual desfrân at. dezordonate. veselia. paduri sau în largul marilor. a unui om care a dobândit vederea spirituala. o persoana. iritarea de moment -se arata prin culori corespunzatoare lor. Daca întâlnesc în calea lor un om. Daca punem în fata unui clarvazator. rosu brun dezvaluie pe omul zgârcit. omul se simte de la o vreme cuprins de o mâhnire ce-i face rau. ritmice si ordonate. Cenusiu deschis arata frica.El se schimba în tonalitati de culori si vibratii. care se propaga în spatiu pe mari distante. unde vibratoriiegal e. mândru de fiinta sa. au un caracter permanent. Culorile corespunzatoare sentimentelor si pasiunilor omenesti. Violetul arata pe omul spiritualizat. care pier odata cu schimbarea starii sufletesti. Un om nervos. vesela sau trista. Numai starile sufletesti ocazionale-d urerea. în aura noastra planetara. Din acest motiv naturilor suprasensibile li se recomanda calatorii pe mari. Astfel. Ele sun tmai bogate în marile aglomeratii omenesti si mai putine în regiunile îndepartate. la tara. de furnicarul marilor centre urbane. cu intensitati si amplitudini diferite. sub forma de unde. munti. pe avarul al carui gând e îndreptat numai la bani. Prin vibratiile lor. Starile sufletesti superioare genereaza vibratii armonioase. când va sosi momentul cel mare. dupa starile noastre sufletesti . are corpul planetar într-oco ntinua furtuna. locuri unde influentele nefericite ale omenirii în framântare sunt mai reduse. Intrând într-o casa unde e tristete. Fiecare calitate sau defect al sufletului nostru -nobletea sau ticalosia fiintei noastre -se arata în exterior. cautând sa se îndeparteze de acel focarde vibratii . Unor asemenea oameni li se recomanda un mediu linistit. iar acesta se va simti mai linistit. fiind legate de gradul de evolutie al entitatii spirituale. uitând ca totul va ramâne aici. mai multumit. sate. Intrând într-un cerc vesel. raspândeste în jurul sau unde neregulate. persistând pe parcursul unei vieti terestre. Omul preocupat de gândul razbunarii. Galbenul denota pe omul ce poseda o inteligenta superioara. care îl coplesesc. arata iubirea sub toate formele ei. fara sa stieca uza noii sale stari. calma sau iritata. plâns si jale. ce nu-si gaseste linistea. al furtului.

tradusa omului trupesc sub forma de foame sau sete. i se poate taia un organ. lichida si gazoasa a pamântului nostru are destinul sa evolueze. întelegere si vointa. nu simte absolut nimic. lichida si solida a globului. aceasta chemare a corpului nostru planetar. crede si afirma caproce sul elaborarii senzatiilor are loc în sistemul cerebral uman. O persoana adormita prin fluid magnetic sau printr-un anestezic -al carui suflet a iesit din trup -poate fi întepata. care contribuie prin defectul sau la întârzierea evolutiei omenirii. ce are o viata proprie. si totusi. corpul nostru planetar saracesteîn mat eria sa constitutiva. Dar. se naste în el o stare particulara de necesitate. ura este cea mai puternica. se poate considera ca fiind un corp viu. i se poate pune la nas un flacon cu amoniac sauintroduce în gura chinina. si în plus ca are capacitatea sa exprime o vointa si sa aprecieze ceea ce-i convine si ceea ce-i dauneaza. E greu de cuprins ideea ca o materie este considerata vie prin ea însasi. adevarate fiinte. pentru a se transforma în materie planetara de un grad superior. denotând o anumita sensibilitate si chiar tendinta de reflex. de respiratie. corpul nostru terestrian -al entitatilor spirituale întrupate . predata în facultati si academii. caci prin ajutorul lui. fiind formata din particule vii. Un asemenea om plin de venin este un criminal anonim. Dar oricât de fina ar fi materia planetara. este centrul de transformare în senzatii al impresiilor din lumea exterioara. Functiile corpului planetar Corpul planetar îndeplineste în om urmatoarele functii: 1. corpul planetar.Dintre toate defectele omului. Cât de departe sunt de adevar oamenii de stiinta! Va sosi timpul când se vor convinge ca aceasta afirmatie a fost gresita. prin îndeplinirea functiilor sale. Materia solida. Toate la vremea lor. si prin extensie -o constiinta si o vointa a sa particulara. Aceasta aspiratie. serveste de vehicol. se numeste dorinta. acesta este purul adevar. Senzatia se produce în corpul planetar. Având particulele sale într-o continua activitate. aflat în afara trupului. entitatea spirituala întrupata sau destrupata se poate deplasa prin spatiile planetei noastre. lovind si zdruncinând corpul planetar al altora. în momentul experientei. si cu toate acestea vom observa ca trupul sau adormit ramâne insensibil. 2. este puntea de legatura între corpul vital si restul perispiritului. Oricare ar fi gradul de evolutie al unei materii -caci si materia este supusa legii evolutiei -ea are sensibilitate. Cu alte cuvinte. 3. Stiinta pozitiva de azi. între suflet si corpul fizic. infi nit de mici. pentru ca e vie. Sistemul sau nervos central si periferic este la locul sau. ea simte o atractie exercitata de surorile sale inferioare -materia gazoasa. atunci de ce impresia exterioara nu setr ansforma în senzatie? Raspunsul vine de la sine. sau mai pe scurt. vibratiile ei propagându-se departe de autorul lor. Atunci când. pe care sta piciorul nostru. sa ma întorc la corpul nostru planetar.

solar. începând cu mineralele si sfârsind cu omul. Câinele are manifestari asemanatoare cu ale omului. în special al celui din jurul nervilor. Aparitia stapânului sau îi produce o mare bucurie. avaritia. tipa si fuge când este lovit. Astfel. care îl împinge la satisfacerea simturilor si a pasiunilor josnice. vegetal. animal sau uman. în conformitate cu treapta de evolutie a sistemului respectiv. Din aceasta cauza. când vede ca e mângâiat sau i se da mai multa atentie. E lacom. a tot ceea ce satisface gura. e gelos pe un alt câine. scânteia divina. cu pleoapele lasate. cu întelegere si vointa -poate înregistra impresiile mediului înconjurator prin oricare parte a sa. pentru orice spirit. îsi are rolulsi gradul sau functional.este sediul dorintelor omenesti. si asa mai departe. si în interiorul caruia senzatiile înregistrate sunt transformate în stari particulare. a tot ceea ce produce senzatii . Sensibilitatea si reflexele corpului planetar al mineralelor vor fi foarte reduse. sub forma de vibratii. Evident ca în fiecare. Gratie corpului sau planetar. Orice corp sau instrument al spiritului. corp aflat în imediata vecinatate a spiritului. lacomia si multe alte vicii.unirea sexuala etc. În corpul planetar sunt transformate în senzatii de durere sau placere. mental -pâna la gânditorul central. experientele au fost duse simai departe. ura. De aici tragem concluzia ca vehicolul planetar este un instrument general peplan eta noastra. prin toate bunurile si placerile pe care acesta ni le procura. de unde sunt transmise din corp în corp -vital. corpului planetar i s-a mai dat. Punem acum un ziar în fata ochilor celui adormit. care ia cunostinta si decide. sufletul unei persoane a fost scos din trupul sau si dus la . el iubeste pâna la sacrificiu. Asadar impresiile lumii fizice sunt percepute de organele de simt ale trupului. el fiind bruta din om. el citesteziarul. Am aratat ca învelisul planetar se afla în toate corpurile de pe globul nostru. de orice fel si grad ar fi el -mineral. de catre unii ocultisti. un câine simte durere. entitatea spirituala reala si vesnica a tuturor fiintelor. El ne leaga puternic de pamânt. sufletul sau din cauza curentuluimagnet ic al magnetizatorului sufera o separare de corpul sau fizic. Se citeaza numeroase cazuri când o persoana a citit cu vârfuldegete lor de la mâna sau picior. nefiind sesizate de organele noastre de simt. Din aceasta cauza. Se adoarme magnetic un om.dupa ce au fost înregistrate de organele de simt sun t transmise corpului planetar. dar si uraste pânala moar te. cazând într-o profunda depresie sufleteasca. el se comporta ca si cum ar fi oarecum liber în spatiu. Corpul planetar este sediul unde se naste si se fixeaza mândria. iar lipsa mai îndelungata a acestuia. În ultimul timp. Moartea stapânului o plânge cu lacrimi. duse mai departe la scânteiadivina. Dar ceea ce e mai curios este faptul ca el citeste chiar daca îi punem ziarul la ceafa. fiind format din materie vie -cu sensibilitate. Impresiile venite din afara . Spiritul ia cunostinta prin proprietatile corpului intelectului. Ele sunt cevamai ac centuate la plante si se arata cu o nota destul de puternica la animale. îi provoaca tristete. prin intermediul corpului vital. potrivit gradului sau evolutiv. numele de suflet-animal. planetar. Iata o proba. numite emotii.

centrul din dreptul bazei coloanei vertebrale. o învolburare. aude si simte lumea înconjuratoare prin intermediulcorpului planetar. iar prin activarea centrului dintre sprâncene el va vedea entitatile spirituale care strabat spatiile asemenea licuricilor. formând ca si în cea vitala. Daca s-a asezat un ziar într-un punct indicat de un lucid. centre de forta. 6. Astfel. numai ceea ce înregistreaza organele sale de simt? Cauza acestei neputinte este prezenta corpului vital. deoarece lumina zilei mascheaza duhurile. Asemenea centrelor vitale dintre care -la omul obisnuit -doar unul este în activitate. Iata de ce noi. centrul splenic. centrul ombilical. centrul inimii. prin repercusiune. si anume printr-o senzatie de aer rece. o iritare continua produce o . o slabire a puterii de sensibilitate si functionare a corpului planetar. De ce spiritul. în cazul unei entitati spirituale superioare. si în cazul centrelor planetare -în general -numai unul este activ. Aceasta viziune este mai clara în întuneric. când este în afara trupului. si corpul planetar prezinta nuclee unde materia planetara pare a fi mai activa. o întunecare. auzi în lumea invizibila decât ceea ce permite trupul sau. produce. care intra în constitutia corpului nostru planetar. de raceala. Dar asemenea corpului vital. central din dreptul crestetului. Corpul vital apartinând lumilor fizice. 4. Intrarea în activitate a fiecareia din aceste centre aduce în plus o facultate noua omului. nu permite ca impresiile spirituale din afara sa ajunga la entitatea spirituala si deci ca spiritul sa ia cunostinta de existenta si fenomenele lumii spirituale si a entitatilor sale. Când centrul laringian intra în rotatie. centrul laringian. 3. oamenii. De asemenea. punct corespunzator locului unde se afla sufletul celui magnetizat. omul va simti prezentaunei ent itati spirituale. O intoxicare a trupului cu carnuri statute. 5. cu peste conservat. nu mai poate vedea. s-a constatat ca el vede.câtiva metri. cu bauturialcool ice sau diferite narcotice. simti. omul devine medium auditiv. 2. rozete. central dintre sprâncene. în cazul unui spirit inferior si de caldura. S-ar putea naste în mintea cuiva întrebarea. care este un corp semifluidic. Pâna aici am vorbit despre functiile generale ale materiei planetare. nu vedem nimic dincolo de lumea fizica. Daca centrul inimii este în functiune. 7. Dar prin evolutie. Dar chiar si o tulburare a corpului vital poate dezechilibra organismul planetar al omului. în corpul planetar se disting sapte centre de o activitate deosebita: 1. la fel cum lumina soarelui nu permite vederea stelelor pe cer. vede. Dar tocmai prezenta corpului vital constituie un fel de paravan între trup si spirit. iar când revine în trup. iar trupul sau asezat pe fotoliu spunea cele scrise în ziar. fiind semi-fluidic. El are functia de a întretine viu si într-o perfecta activitate trupul. spiritul le poate activa rând pe rând pe toate.

o emotie puternica. daca el sehraneste cu carnuri. are nevoie de pasiuni puternice. organismul sau cerând imperios alimentul cu care s-a obisnuit din copilarie. Pe când carnea otraveste corpul fizic si degradeaza corpul planetar. Un asemenea om. de iubire si mila. poateîncarunti s-au îmbatrâni într-un minut. sa paralizeze. care. vital si trupul. Potrivit evolutiei sale în corelatie cu trupul. e în stare sa zdruncine atât de puternic corpul planetar. Un asemenea om devine nesimtitor. provocata de frica. chiar imposibil sa traiasca fara carne. bauturile alcoolice. iar ca sa fie miscat întrucâtva si el. este încorporat în corpul planetar al omului. Or daca acest fluid. hasis. mai ales de mamifere. partile eterice ale nicotinei se strecoara si otravesc corpul vital si planetar. prin spiritul de imitare si printr-o conceptie gresita se întinde din ce în ce mai mult. care apartine unei trepte evolutive inferioare pe scara fluidelor planetare ale globului nostru. se simte zguduit. Carnea este însotita de fluidul planetar animal. Se întelege ca un corp fizic nu poate fi un instrument perfect. slabirea memoriei si minarea fizicului. sentimenterelig ioase. din uman. Nu se poate ca alaturi de un trup degradat sa existe un corp planetar subtil si sensibil. care sa raspunda cu usurinta la toate manifestarile. Cine are o vointa puternica poate sa renunte cu totul la carnea de mamifere si sa consume tot mai multe vegetale. grosolane -betie sau sexualitate desfrânata. prin reflexie. în special fructe. si a corpului planeta r. Dar daca e greu sa se renunte în totalitate la alimentatia carnala. Celor car e . De asemenea. daca nuposed a un corp intelectual superior si un corp planetar constituit dintr-o materie fina. Urmarile sunt multiple si nenorocite! În afara faptului ca mineaza dintii. spiritul îsi va agonisi un corp vital si planetar cât mai fin. mai apropiat de regnul uman. Josnicia unuia le coboara si pe celelalte. plamânii. prin rabdarea si pacea fiintei sale. la emotii frumoase. el fiind o pilda frumoasa semenilor sai. Omul are impresia ca e greu. O plaga a omenirii este fumatul. sare în ajutor si nu e capabil sa faca rau nimanui. încât omul poate orbi. aflat în fata unei nenorociri. Urmarea este reducerea sensibilitatii. v a deveni un corp pur fiziceste. întregul trup. sau chiar sa moara. produse lactate sioua. Din cele descrise mai sus s-a putut vedea ca exista o corelatie strânsa întreinstrum entele pe care le are la îndemâna spiritul. corupe saliva. Cu cât carnea apartine unui animal mai evoluat.dezarmonie functionala a corpului vital si. opiu si altele -distrug organismul. îl va vicia si îi va coborî gradul calitativ. intoxica stomacul. sângele. Un corp fizic întretinut curat. absorbite în sânge si duse în toate partile trupului nostru. hranit numai cu vegetale. poate sa ramâna mut. cu atât va produce în corpul nostru fizic substante mai putin asimilabile si o cantitate mai mare de toxine. ruinându-l de timpuriu si reducând puterile corpului vital si planetar. cafeaua si narcoticele -tutun. nobile. pâna si la tinerele fete. Entitatea spirituala nu poate fi înfiorata de un sentiment sau o emotie nobila. si aceasta deoarece generatii nesfârsite au consumat carne. în animalic. cel putin masa de seara safie lipsita de carne.

de asemenea. împingându-l cât mai adânc în vicii de tot felul. sa mai fumeze. atât pentru corpul sau vital. orânduind astfel fortele în infinit. bauturi alcoolice sifumeaz a întruna. gratie unei vointe tari. Spiritul având o anumita directiva si dispunând de instrumente cât mai fine. Omul care se sileste si îsi impune o anumita linie de conduita. dar care adaugat la cel câstigat în alte vieti. urmând ani de zile. care bea cafea. într-oviata terest ra. ce distruge totul în calea lui. încât entitatea spirituala -libera sau întrupata -sa nu stea pe loc o vesnicie. sa nu ajute si el un nefericit ca el. Sa nu uitam ca anumite stari psihice ajuta sau vatama corpului nostru planetar. Efectul produs de aceste câteva fapte. un capital contribuie la progresul sau. Este adevarat ca. pierderea unei persoane dragi contribuie foarte mult la dezorganizarea corpului planetar si la întunecarea spiritului celui lasat în valurile gândurilor negre si ale deznadejdii. afundându-se din ce în ce mai jos în viciu.doresc sa progreseze pe calea spiritualitatii li se recomanda sa renunte cu desavârsire la acest obicei josnic. cauta prin gândurile lor josnice sa influenteze mintea bietului pamântean. Aceste entitati spirituale pasesc atâtea trepte evolutive într-o singura viata. în mersul sau. Nu se poate ca în vârtejul vietii sale animalice sa nu aiba un gând mai nobil. nu se poate ca în noianul faptelor sale josnicesa nui licareasca si lui un sentiment frumos. scotând la iveala. Prin acest fapt. dar cel putin sfintita. emanatiile eterice ce se ridica din jurul lui satisfac propriile lor pasiuni. formând în jurul sau o atmosfera fluidica de proasta calitate. sa nu faca si el un bine. atrage si emite fluide inferioare. Unele duhuri inferioare o fac din rautate. Rari. cât parcurg altele în 20-50 de reîntrupari succesive. Astfel. oricât de mult ar gresi un om. care se complac în aceasta atmosfera. se decid la o viata spirituala. urmarindu-l peste tot si îmdemnându-l prin sugestie sa mai bea. se dezvolta mai repede. cât mai devreme si cât mai multecalitati sp irituale. . ideile si hotarârile. altele din gelozie -deoarece ele sunt mai decazute decât altii. Izvorul de unde revarsa în lume viata. O forta nevazuta -legea miscarii. prin faptul ca omul. spiritul urca treptele evolutiei cu pasi uriasi. precum. Oricât de lenes ar fi un spirit. Mersul lorpe drum ul nevazut al spiritualizarii îi duce cât mai repede catre Divinitate. a activitatii -o împinge mai departe. asemenea unor demoni nevazuti. mic. în evolutia sa. altele o fac din dorinta propriei lor satisfaceri. entitatea spirituala avanseaza. cât si pentru cel planetar. în general. Un om al carui regim alimentar este exclusiv carnal. extrem de rari sunt oamenii care sa duca o existenta atât de întunecata încât sa nu poata avansa cu absolut nimic. se alipesc de aura lui. Divinitatea a creat în asa fel lucrurile în lume. si astfel. astfel ca la plecarea din viata trupeasca duce cu sine e drept. mai iubitor. forta. din an în an. Asa de exemplu o depresiune sufleteasca. contribuie la iluminarea spiritului sau si la îmbunatatirea corpului sau vital si planetar. la o viata daca nu de sfânt. el devine un magnet pentru entitatile spirituale inferioare. aduna zi de zimate rie superioara. sunt cazuri rare când unele entitati spirituale. umanitatea progreseaza foarte încet. Din zi în zi. simturi si gânduri altruiste.

Divinitatea a înteles ca e nevoie ca spiritul întrupat sa se elibereze putin noaptea. Ziua. ordonata. Mânia. sa cautam. înconjurata de perispirit. nobile. Existenta noastra este asemanatoare miscarii pendulei. nascându-se cu aceasta ocazie curenti dezordonati. reci ladiverse le greutati. legatfii nd de el printr-un fir asemenea unui balon legat prin cablu de pamânt. într-un numar foarte mare. de aceea Divinitatea a orânduit odihna trupului în timpul noptii. Un asemenea corp devine un instrument netrebnic al duhului. corpul planetar se obisnuieste cu acest gen de vibratii si devine usor influentabil la undele corespunzatoare acestor gânduri. omul esteconstien t de lumea fizica înconjuratoare. cu hotarâre ferma. astfel ca azi asa. în care totusi este captiv. Dar asupra acestei idei vom reveni. ca si . ale altor oameni. persoana respectiva ajunge cu vremea sa se supere din nimic. dupa atâtea ceasuri de temnita în trup. gânduri care plutesc. Duhul strabate spatiile. catre corpul fizic. de ura si razbunare. care atrag din spatiu entitati spirituale inferioare. Gândurile plecate din focarul central. decât pe cel fizic. Iata un om care va patina aproape pe loc. având o viata traita pe pamânt în chinuri. În fine. dându-i deci o anumita rezonanta. dar fara nici un folos sau cu un folos prea mic. caci corbii lumii invizibile contribuie prinflu idele lor ca planetarul lui sa fie mereu în dezordine. Asadar noaptea îsi traieste viata spirituala. Cu vremea. o viata pamânteana si una spatiala sau spirituala. exprimând frumosul si binele. iritarea produc o mare furtuna în corpul planetar uman. Când însa ne trec prin minte gânduri josnice. calitatea gândurilor care ne trec zilnic prin minte contribuie la întarirea sau slabirea corpului planetar. sa înlaturam negura grijilor din mintea noastra. raze prin care sa întarim partile componente ale triplei noastre fiinte umane . ele trec catre exterior. Când aceste gânduri sunt înalte. întreaba si se instruieste. a succesiunii zilelor si noptilor sau a anotimpurilor. ca si odihna pamântului si a vegetatiei în timpul iernii. se consulta. Numai ramânând linistiti. spiritul e constient de lumea spirituala. de spirit eliberat de trupul sau. dupa cât este de evoluat. Entitatea spirituala n-ar putea sa rabde în temnita trupului sau zeci de ani. prin intermediul corpului sau fizic. paraseste acest corp fizic si se departeaza mai mult sau mai putin de el. corpul planetar vibreaza dezordonat sicu o frecventa joasa. Omul traieste o viata de zi si o viata de noapte. prin atmosfera pamântului. carora le place sa se scalde în valurile furtunoase alecorpu lui planetar. mâine asa.Oricât de grea ar fi viata. cât dureaza o viata de om. care va fi ca un stapân nobil în haine zdrentuite. entitatea spirituala. oricâte adversitati întâlnim pe calea ei. Prezenta lor întareste si mai mult iritarea omului. de placeri sexuale. generoase. de la lumina scânteii noastre. În înalta Ei întelepciune. Noaptea. malefice. sufletesti si trupesti . Noaptea. în timpul evadarii sale. pun într-o vibratie mai puternica vehicolul planetar. vom fi în masura sa receptam razele fluidice coborâte din Infinit -de la Tatal ceresc -spre Pamânt. sa nu se mai poata stapâni. se întâlneste cu fratii destrupati sau întrupati. prin corpul planetar punându-l pe acesta în vibratie cu o anumita frecventa vibratorie si îl obisnuiesc cu acest fel de vibratie.spirituale.

si la desteptarea din somn va descoperi cu mirare dezlegarea problemei pe care în ajun nu o putuse solutiona. Spiritul. Am mai spus si repet . Calatorind prin spatii. duhuride la care poate afla cunostinte noi. ca atare. care îi reduce din vibratie si deci din sensibilitate. prin atmosfera planetara a pamântului. Foarte rari sunt oamenii. prin perispirit. Entitatea spirituala aproape ca nu cunoaste timp si spatiu. O ceata. asista la conferinte spatiale. clisee din care nu rezultanic i o concluzie. le va rezolva cu usurinta. În timpul peregrinarii sale. pentru a si le pune în vibratie si reaminti în timpul zilei. . Doreste sa mearga la Paris. al caror corp fizic se afla în somn. Asadar el nu participa la înregistrarea panoramica a activitatii intelectuale a fiintelor din spatiu. De exemplu. aude atât în lumea fizica a Pamântului. ca sa-l conducaîn timpul când stapânul pleaca în calatorii de studii prin sfere ceresti. în peregrinarile lor spirituale. Majoritatea oamenilor nu-si amintesc absolut nimic. se pomeneste ca a si ajuns. cu minunatul dar de a-si aminti aproape exact ceea ce auva zut. spiritul poate umbla prin dormitor. prin întregul sau corp spiritual. pentr u a vizita locuri si prieteni pamânteni. când a gânditsa plece. uitând cele petrecute în timpul noptii. sau îi poate întâlni pe iubitii sai destrupati. marele întrupator. Eliberat de corpul sau fizic.corpul vital ramâne totdeauna în trup. în starea de spirit liber o vede clar. un medic nu a reusit sa stabileasca diagnosticul unei boli. putând înconjura pamântul în câteva secunde. având o constiinta superioara. Din aceasta cauza.de cea fizica. ea deplasându-se cu o viteza ce depaseste viteza luminii. usi si ferestre. care au parasit complet corpul fizic. nu mai are limpezimea ideilor sale. Se poate întâlni cu entitati spirituale mai evoluate decât el. o data intrat în cusca sa. ori la mari distante. simtit si auzit noaptea. Am putea spune ca ea strabate spatiile ca si gândul. Însa exista cazuri când în vedereaevolutiei si a realizarii unei misiuni deosebite. Asa se întâmpla cu majoritatea oamenilor. simte. în patria sa spirituala. de diferite grade de cultura si categorii sociale. parcurgând aceste spatii cu o vitezadeosebit de mare. omul nu a ajuns la gradul spiritual în care sa-siamin teasca perfect trairile si experientele avute în lumea spatiala. El vede. spiritul se poate întâlni cu prieteni de pe pamânt. spirituala a acestuia. o nebuloasa se lasa si acopera memoria sa. sufera un fel de întunecare a memoriei sale. lucreaza. un numar restrâns îsi aminteste confuz si neclar câteva fapte fara legatura între ele. Constiinta spiritului si impresionabilitatea corpului planetar este mai mare când spiritul se gaseste în afara trupului. revenit în corpul fizic. ori mediteaza asupra unor proiecte sau probleme. cât si în lumea invizibila. calatoreste prin împrejurimi. În stadiul actual de evolutie. poate lega prietenii noi. pecare acu m. decât atunci când sta afundat în materia fizica a trupului sau. trece prin ziduri. nu le poate proiecta cu fidelitate pe celulele cortexului. si la desteptare cunoaste precis natura bolii pacientului sau. Cauza necunoasterii activitatii nocturne a spiritului uman se datoreste prezentei corpului vital si mai ales a materiei sistemului cerebral. în timpul somnului trupului sau.

Cel ce nu va avea aceste prealabile dispozitii sufletesti. înceata dar sigura -care îi duce la stari gradate si constiente ale spiritului. Facând exercitii zilnice. dar au posibilitatea sa vada în lumea fizica si apoi. Sa iubesti. foarte evoluat. Totul e sa vrei. o credinta profunda si oînclinare ne tarmurita de a face binele în jurul tau. fixându-si atentia în lumea invizibila. dar mai presus de toate -iubirea fata de tot ce a creat Tatal. desi sunt în stare de veghe. dincolo de cea terestra. poti sa ajungi. pentru aceeasi ascensiune. ca sa duci o viata conforma planului divinului Creator. alimentatia vegetariana. parasesc constientlumea terestra. rugaciunea la tot pasul. Nu numai ca ei îsi amintesc experientele din viata lor nocturna. foarte greu ca omul sa se smulga din noianul placerilor si poftelorv ietii pamântesti. cu consecventa si la anumite ore stabilite. care poate ajuta oricarui om la realizarea atingerii unui scop. oarecum incomplet sau cu orificii. în sferele lumii spirituale. sa ajuti în tot momentul. repet. E posibil.contribuie ca vehicolul vital al entitatii spirituale pe care îl întrupeaza la o noua viata terestra. Stii de unde pleci. Minteaa cestui om se va tulbura si va deveni un dezechilibrat mintal si chiar mai rau. Pentru ei nu mai exista actul mortii. Prin aceste mici sparturi. Asadar. Asemenea oameni pot cu usurinta proiecta pe cortex tot ce au aflat. pot trai si în alte lumi. spiritul acestor oameni va avea posibilitatea satrans mita. exista oameni care pe lânga faptul ca au corpul vital cu mult mai subtire si cu mai multe sparturi. În fine. la rezultate uimitoare. are atâta forta de manifestare si vitalitate. la ceasul cel mare dezbracându-si definitiv haina trupeasca. Oricine poate ajunge la aceste stari fericite. purificarea. dar pentru aceasta se cere mai întâi o moralitate desavârsita. dar îti trebuie vointa. Spiritul lor. Acesti oameni. si totusi. sa te multumesti cu ceea ce ti-a dat destinul si sa nu te mai preocupe problemele lumesti. parcurgând mari . exista în lume o lege a obisnuintei. Saltul sufletului sau va fi prea puternic si îsi va pierde notiunea realitatilor. Marii asceti indieni si tibetani ajung. în ceea ce priveste fascinatia vietii omenesti. te duc sigur la aceste stari si grade evolutive. desi sunt în trup. imaginile si ideile culese în spatiu. încât suplineste ceea ce lipseste din puterea de conducere a corpului vital. pe când altii. mai au si un corp fizic delicat si sensibil. Somnul reglementar. auzit sivazu t în timpul noptii. dar cine o poa te face? Greu. e posibil. Aceasta stare exceptionala este urmarea unui sir de vieti traite în renuntari. sa fie în unele zone. Aceste entitati spirituale au absolvit scoala vietii terestre cu mare vrednicie. dar nu stii unde vei ajunge. Ei. atentie! Nu va angajati pe cai necunoscute. cu ajutorul Cerului. corpului fizic adormit. pentru a se reîntoarce în patria lor eterna. vad si aud ceea ce este inaccesibil altora. prin viata lor austera si consacrata exercitiilor spirituale. au nevoie de zeci de vieti trupesti. Într-adevar. Acesti oameni s-au condus cu întelepciune. Pentru asemenea oameni este preferabila evolutia normala -fireasca. foarte rari. întelegând ca totul e efemer în viata pamânteasca. sa nu se apuce de aceste exercitii. între iubitii lor. sa paraseasca vehicolul lor fizic. urcândze ci de trepte spirituale într-o singura viata.

la lumina cunostintelor stiintifice actuale. Acolo pot sa-si creeze un alt corp material. În fine. dematerializându-si propriul lor trup. si apoi. Corpul solar al omului Crearea unei nebuloase are loc în Sfera divina. ci numai pentru a-si încredinta ucenicii. se arata si vorbesc cuiva. care vor fi ajutoarele Sale pe soarele central si în planeteleîmpara tiei Sale. prin care se manifesta.distante. fara ca un fir de par sa arda de pe trupul lor. Marii si rarii asceti ai planetei noastre sunt capabili sa produca fenomene pe care mintea omului. si ca un aeroplan. Atunci. dupa noul plan al Creatorului. sublimele Auxiliare ale Tatalui ceresc. munti si paduri. Fiu de Dumnezeu. În jurul Sau are milioane de entitati spirituale. De asemenea. îngeri solari si îngeri planetari. precum fulgerul în trupul lor. Mici si usoare evadari ale spiritului din temnita sa se petrec la oricare dintre noi. despre aceste fenomene au scris si au vorbit mari si seriosi învatati. entitatea spirituala pleacaîn de partari si se arata la iubitii sai. De asemenea. pot sa mearga deasupra apei. foarte multi nu le-au vazut si nici nu au auzit de ele. va avea duhuri care se vor întrupa în . pot sa stea în mijlocul flacarilor. în jurul Sau mai are o infinitate de duhuri de toate gradele. trupul. aceste manifestarifantomati ce sunt comparabile cu începuturile modeste ale unui copil la vioara. pot sa se ridice cu trupul lor în spatiu. Conducatorul nebuloasei are la dispozitia Satoate trep tele de fluide. Dar niciodata nu fac aceste fenomene ca demonstratie ostentativa marelui public. judecata noastra. nebuloasa pleaca în fruntea unei stralucite Entitati spirituale. dematerializându-se. si anume duhuri care vor anima atomii. Totus i. pot sa se faca nevazuti. sub forma unui om de ceata. Când totul a fost pus la punct. pregatesc totul. pâna la cele mai complicate fluide si categorii de atomi. spiritul calatoreste departe. a slabit încât fortele sale s-au redus si nu mai are taria de a retine sufletul în interiorul sau . dar sa nu uitam ca întotdeauna au existat fenomene si lucruri pe care omul le-a socotit imposibile si azi levedem realizate. materii si spirite. din regiunile Indiei si ale Tibetului. pentru noua creatie. de la particulele simple din infinit. Fata de fenomenele produse de marii maestri yoghini. a unei fantome. ori la cel caruia i-a fagaduit în timpul vietii ca i se va arata. si refacându-l apoi în alta parte. si multiguv ernatori englezi. se întorc. când tiranul nostru. care se afla pe otr eapta superioara fata de cele precedente. în preajma mortii sau imediat dupa moartea trupului. si se arata celor dragi. fata de genialitatea unui valoros muzician. Imposibilul nu exista decât pentru im anumit moment al evolutiei omenirii. dar numai în caz de boli grave. Acolo. sa treaca peste lacuri. În acelasi timp. moleculele si mineralele ce vor intra în constitutia soarelui si a planetelor împaratiei Sale. Aceasta Entitate are rangul de Fiu divin. Asemenea mari spiritualisti. mai ales ca multi. a carei vechime evolutiva se pierde în vesnicie. Omeneste ai dreptate sa te îndoiesti. nenumaratii Creatori divini. civili si militari. prin alte orase si tari. numiti yoghini. nu le pot admite.

materii si duhuri. În jurul soarelui atomic. Ca orice astru planetar. Dupa o calatorie de mii de ani. unele fluide din centrul nebuloasei încep sa se transforme în atomisi astfel nebuloasa. nebuloasa ajunge la destinatie. si globul nostru a trecut prin aceste trei stari gazoasa. din fluidica. În toate stadiile însa. stralucitor si luminos. . iar mai apoi. care continuând procesul de racire si condensare au ajuns la starea solida. animale si umane ce vor popula viitoarele planete. având o traiectorie spiralata. aceste bucati s-au condensat mai repede. Aceasta vasta arca sau corabie spatiala este purtata prin cosmos si apoi prin unul din cele patru universuri. cu o alta haina. În fine. adica s-a transformat într-o stea. se naste o fortacentr ifuga. numita corp solar. Din momentul intrarii în una din cele patru sfere-universuri -unde se afla unmediu mai dens decât cel din cosmos -entitatile spirituale sunt învelite de marii Constructori ai sistemului. si fara de care nu s-ar putea mentine în acest mediu. entitatea spirituala este formata din opt parti: scânteia divina si cele sapte învelisuri ale sale. Asadar. dar pentru ca ele sa nu fie atrase înapoi de soare. duhul sau scânteia divina primeste în Sfera divina trei haine fluidice haina tatara. haina universica. Aici se opreste din calatoria sa si începe sa fie rasucita pe loc de catre curentul cosmic si deci silita sa ia o forma sferica. el a fost si va ramâne înconjurat. Guvernatorul acestei nebuloase are în jurul Sau totul. unor planete lichide. s-a separat din el si gama de duhuri planetare. haina solara si haina planetara. a trecut în stare atomica. însânu l careia vor trai toata gama de duhuri. o învelitoare fluidica asemanatoare cu mediul fluidic al universului unde se afla. cu o atmosfera fluidica planetara. numita corp cosmic.viitoarele forme vegetale. pâna la finele existentei sale. au fost învelite cu o haina si mai densa decât cea avuta în soare. de la cele mai simple. provocând desprinderea uneia sau a mai multor bucati din masa fluidica ce înconjoara soarele gazos. învelitoare numita corpplanetar. se afla o atmosfera fluidica. de la a (alfa) la o (omega). e necesar sa aiba în jurul lor fluidul ajuns prin concentrare pânala punctul starii de soare. Din acest moment. haina respiratorie si haina mamara -carora apoi li se adauga haina cosmica. Asadar duhurile vor obtine în jurul lor o haina formata din fluid solar. într-un soare. Din cauza dimensiunilor mai mici. Pentru ca duhurile sa poata subzista în acest mediu fluidic solar. lichida si solida. Pentru ca entitatile spirituale sa poata trai în mediul cosmic adica în mediul fluidic aflat între cele patru universuri -trebuie sa fie îmbracate într-o haina formata din fluid cosmic. Prin urmare. Acestei învelitori iam dat numele de corp universic. Când s-au desprins planetele din soare. printr-o noua condensare. din cauza rotatiei soarelui gazos în jurul axei sale. de curentul cosmic. dând nastere mai întâi unor micisori. aplicata peste cea cosmica. pâna la Guvernatorul solar. Cu alte cuvinte.

scânteia a fost învelita în sapte haine. De altfel vom vedea mai târziu ca însusi corpul planetar nu-si mai mentine forma de om. Însa. prezentându-se prin spatiu ca o sfera. Prin puterea de a crea idei. unde înoata toate planetele sale. Amândoua îi servesc la plutirea si miscarea prin spatiul cosmic si universic. Dupa terminarea cursului se înconjoara din nou cu hainafluidic a planetara. El ramâne sferic. corpul gândurilor. sau tunici. destinul ei este sa cunoasca opera Tatalui. Scânteia divina sau duhul este o individualitate vesnica. în opera Parintelui sau. îsi reia forma sferica. totusi fluidul sau este superior fluidului planetar. caci Soarele i-ar atrage catre sine. în patria sa. prin actul numit moarte. din exil. si fara de care nu ar putea sta pe acest astru. si. este sediul în care se alcatuiesc formele materiale care corespund unor idei ale spiritului. prin cele patru universuri si infinitatea de sisteme solare. învelind corpurile mai profunde. Acelasi lucru se petrece si cu învelisulunive rsic si cosmic. dintre care trei centrale si patru periferice. ale duhului sau scânteii. înconjurat de o atmosfera fluidica deosebit de mare. universic si cosmic -sunt numite de unii ocultisti: haina astrala. în fine. Cum mediile pe unde va calatori au diferite consistente. iar în prima haina se dezvolta vointa. Celor trei învelisuri sau corpuri interne. Din aceasta cauza. prin însumarea acestor cunostinte se dezvolta memoria si sentimentele divine. predate de superiorii cohortelor îngeresti. cel mai profund învelis este sediul vointei. Ea nu poate trai singura decât în sânul Tatalui. si anume cel extern. le-am dat numele de corpuri divine. Corpul mental. Vointa. Acesta si numai acesta e rolul lor. asa cum o face corpul vital si planetar. Desi Soarele în definitiv e un astru ce în veacurile viitoare va deveni o planeta. Ele sunt în jurul scânteii sub forma sferica. Unele duhuri albe si îngerii planetari au posibilitatea sa-si dezbrace hainafluidi ca a pamântului -corpul planetar -si sa se duca în Soare. primul. primind ca vehicol.În momentul de fata Soarele este un corp fierbinte. unde participa la cursurile de înalta stiinta cereasca. pentru a se putea întoarce pe planeta de care apartin. care îi servesc drept instrument de cercetare si înregistrare a tot ce va experimenta în creatia. se dezvolta cultura si inteligenta duhului. în aceste calatorii de studiu. Perispiritul duhului întors. al doilea învelis este sediul memoriei sau arhiva unde se depun toate cunostintele câstigate de duh în nesfârsita lui cariera. învelindu-se concentric unul pe altul. tot ce a creat El din infinitatea timpurilor. datorita faptului ca estef ormata din materiile în care înoata miliardele de corpuri ceresti sau astre. memoria si inteligenta sunt cele trei mari facultati pe care scânteia si le dezvolta în lunga scoala a vietii sale. . corpul solar al omului nu mai ia forma trupului. mai multe învelisuri fluidice. care înveleste pamântul. dupa parasirea corpului fizic. În acest scop scânteia divina calatoreste prin cosmos. Cele patru haine externe corpul planetar. solar. Al treilea din aceste trei corpuri sau învelisuri divine. luminos.

Omul superior duhul mai batrân -poate crea si primi idei superioare si poate întelege continutul ideilor abstracte. duhul executa un fel de pulsatie -o miscar e de dilatare si contractare asemanatoare cu respiratia -gratie careia corpul gândurilo relimina materia uzata si absoarbe din mediul înconjurator materie proaspata. Prin urmare. putine la numar.În continuare ne propunem sa studiem învelisul producator de idei. Or prin însusi faptul functionarii sale. uncorp viu. care au corpul mental înd iferite stadii de dezvoltare. pentru ca la unul e mai bine alcatuit si la altul e în curs de perfectionare. La unele duhuri umane. între omul vecin cu ani malul si omul savant se întinde o gama infinita de individualitati. omul simplu -duhul mai tânar -nu poate crea si receptiona decât idei comune. o individualitate de-sine-statatoare. dar nu toti oamenii vad deopotriva de bine. corp mental. În corpul planeta r se naste o dorinta corespunzatoare necesitatii sau impresiei primite de la trup. si ca atare este mai putin organizat. Materia fiecarui învelis patrunde printre particulele materiei învelisului extern -care este mai dura -si se arata la exteriorul trupului. el a fost pus mai demult înfun ctiune. El influenteaza corpul planetar prin intermediul corpului vital. pâna la scânteie -suveranul central. materia acestui corp trebuie primen itanecontenit. dupa care corpul sau începe sa vibreze. deci sa fie în legatura cu lumea de aceeasi substanta cu sine. dupa cum toti oamenii au sistem cerebral. la alte duhuri -desigur. Orice duh are acest corp al gândurilor. Cum corpul mental trebuie sa stea înju rul scânteii divine si cum scânteia are sediul în sistemul cerebral sau deasupra capului -daca duhul este mai evoluat -se întelege ca aura gândurilor se va afla mai mult în jurul capului. Dorinta corpului planetar se transmite sub forma de vibratii. este diferit organizat si perfectionat la fiecare entitate spirituala. stiintifice si filosofice. Duhul întrebuinteaza acest instrument. în vesnicie. daca este vorba de un duh întrupat. pune în actiune vointa sa. numita idee. de-a curmezisul celorlalte corpuri. cugeta în interiorul sau si apoi se decide. si ca atare organizarea lui e mai evoluata. Prin vibratiile sale trezeste din corpul memoriei anumiteforme sau clisee corespunzatoare dorintei sau necesitatii respective. Sa expunem în câteva cuvinte mecanismul vietii omenesti. de la un om la alt ul. Dupa cum tot omul normal are ochi. ca urmare. create de duh. Scânteia divina ia cunostinta de ce s-a petrecut în afara corpului sau. ca oricematerie din lume. am putea spune -el a fost pus la treaba mai rar. materia fluidica din care e alcatuit se uzeaza si ea. corpul mental. Asadar corpul gândurilor difera de la duh la duh si. Din aceasta cauza. Atunci. mai tinere sau mai neatente. În vederea acestui scop. În acest fel corpul mental îsi poate îndeplini rolul sau de modelator al formelor ce exprima o idee. si în general din categoria celor concrete. Astfel. În fine. mai lenese. dar nu toti pot vo rbisi gândi la fel. sau corpul unde iau nastere formele diferitelor idei. de asemenea corpul mental. dar nu la toate este deopotri va de dezvoltat. potrivit celor stiute si experimentate deja. se concretizeaza în corpul gândurilor o forma ultramicroscopica. Trupul are o necesitate. o fiinta. Fiecare învelis sau corp tinde sa aiba contact cu planul din care provine materia sa. Sa nu ne închipuim ca învelisurile scânteii divine se acopera complet unele pe altele. contribuind astfel la formarea aurei umane. Aceasta .

.

spiritul cauta mereu. Duhul nu poate imagina ceea ce nu a receptionat. Scormonirea ideilor din rafturile corpului memorial si punerea lor pe primul plan se numeste imaginatie. prin puterea vointei. Prin urmare oamenii se deosebesc între ei. Un asemenea om are o ascutime de spirit deosebita. le combina si deduce ceea ce va urma -ca fapte. sau a obtinerii lucrului dorit. numita intuitie. Luam o foaie de hârtie si ne gândim în fata ei la o idee.idee este expulzata în afara. de exemplu un scaun. Imaginatia este facultatea de a crea mental idei noi. emite ordine. pe care le însira. un altul. fiind o mare inteligenta în mediul sau de viata. se materializeaza si se înregistreaza pe hârtie. comanda unui anumit centrudin sistemu l cerebrospinal sa intre în actiune. La unele duhuri facultatea vointei ia o dezvoltare deosebit de mare. Ferice de cine le va dezvolta deopotriva pe toate trei. am întepat-o usor cu un ac la un colt. o putere mai accentuata fata de celelalte. Se poatemerge si mai departe. marime si calitate. Din cele expuse maisus se înte lege ca gândirea este materiala. cu alte hârtii asemanatoare la culoare. lucru de . Unele duhuri se silesc din rasputeri sapastrez e si sa memoreze adânc senzatiile vizuale si auditive. scânteia divina ia cunostinta. citit sau auzit cândva. Acest proces. Este chiar foaia de hârtie în dreptul careia am gândit si pecare. iar prin corpul gândurilor. prin intermediul corpului vital. acorda acestui om o facultate superioara. idei. pe ntru a o recunoaste. Asemenea oameni îsi dezvolta în mod deosebit corpul-arhiva sau memoria. acumulând cunostinte. care va indica faptul ca pe una din ele se vede un scaun. sau ceea ce va hotarî -ca idei. Exista duh uri cu o mare inteligenta. Evreii memorând din copilarie pasaje întregi din cartile lor religioase si-au dezvoltatmemo ria foarte puternic. pentru îndeplinirea necesitatii cerute. Ideea noastra se exteriorizeaza. dar neavând un capital bogat de cunostinte nu prea poate realiza opere durabilesi de mare importanta. Amestecam aceasta hârtie. Gratie impresiilor din afara -idei si fapte. ceea ce nu a vazut. a evitarii neajunsului simtit. La rândul sau -datorita impulsului venit de la aceasta idee corpu l planetar. reprezinta o forta deosebita si se produce sub impulsul vointei duhului. traiectul actiunilor din afara la scânteie si transmiterea deciziei dela scânteie spre exterior. Lumea fizica impresioneaza trupul. sau mai exact ca vede obiectul la care se refera acea idee. inteligentei si a memoriei. dacau nei persoane adormite prin fluid magnetic i se descrie un obiect sau i se transmite mental ideea referitoare la acel obiect. executate de trup. acest corp a luat o dezvoltare. având ca model ideile deja câstigate si depozitate în corpul memorial. la trup. Iata foar te pe scurt. O proba ca ideile omului sunt materiale si exteriorizabile este faptul ca. ideile corespunzatoare. ea spune ca vede acea idee. Un asemenea om are o vointa puternica. determinând în drumul ei anumite vibratii în corpul planetar. în marea arhiva a corpului sau memorial. Din cauza acestei deosebite activitati spirituale. repetat mereu. datorita faptului ca si-au exercitat continuu si sistematic corpul mental. pecare aparent nu e nimic. si le aratam magnetizatului.

Asadar. care trecând prin prisma. si anume prin fluidul care înconjoara nervii. . Traind în lumea fizica. Gânditorul emite fulgerator. Daca e invitat sa priveasca printr-un binoclu. Orice idee referitoare la un obiect din lumea fizica. s-a învelit cu o portiune din materia lui si apoi a fost proiectata din corpul omului atât de obiectiva. încât a putut fivazuta de hipnotizat sau înregistrata pe o placa fotografica. care le examineaza si întelege sensul. omul trupesc vorbeste extrem de încet. Cu alte cuvinte. psihologii vor fi nevoiti sa recunoascamaterialitatea gândului si anu me ca ideea. Ideile sunt imagini. Datorita necesitatii de a produce sunete. Ea înveleste sau contine o imagine. care au fiecare o culoare si o anumita vibratie. într-o forma microscopica. si la fel de fulgerator întelege si raspunde receptorul. nu mai au posibilitatea de a produce unde sonore. Ideile lor fiind lipsite de haina vorbirii sonore. Din acest moment duhul a perceput întelesul imaginilor sosite si conform acestor imagini decide în ce sens sa actioneze. pâna la sistemul cerebrospinal. conceptii. Pe masura ce creste numarul observatiilor si atentia acordata înregistrarii loreste m ai încordata. încât ea trimite raze luminoase. Orice impresie setransmi te de la organele de simt prin nervi. mediumul va vedea imaginea reflectata si într-ooglinda. justitie. va reproduce. îl vede mai departe decâteste în reali tate. magnetizatul vede obiectul maiaproa pe. Tot ceea ce ne înconjoara în lumea fizica ne impresioneaza. deci o anumita muzica eterica. cu ajutorul expiratiei si a vibratiei coardelor vocale. atât de materiala si exterioara. corespunzatoare unei idei. a fost emisa de spirit. adica în lumea materiei celei mai dense. -acestea vor fi reprezentate prin simbolurile respective. le stie întelesul si astfel afla ceea ce gândeste vorbitorul sau. imaginile venite din afara se transforma în senzatii. În urma acestor experiente. mai precis pâna la corpul vital ce-l înveleste. obiectul respectiv. În fine. care le vede. Când hârtia pe care era înregistrata presupusa forma-idee -scaunul -a fost prezentata întoarsa hipnotizatului. Duhul priveste ideile colorate si muzicale si întelege prin însirarea lor gândirea emitentului lor. frumusete. fata de viteza fulgeratoare a convorbirii dintre doua duhuri. stau ca imagini în fata scânteii. perceptii. din exterior spre interior au urmat o serie de acte spirituale: impresii. forma-idee este atât de reala. Asadar ideea noastra a fost exteriorizata si ca atare mediumul adormit a vazut-o. forme. cunostintele vor fi mai numeroase si mai bine retinute. omul se întelege cu semenul sau prin vorbire. o figura. acesta a întrebat: De ce mi-o prezinti rasturnata? Hipnotizatul va vedea dublu atunci când este invitat sa priveasca hârtia printr-o prisma. produc o dubla refractie. iar daca priveste prin lentilele obiective.care hipnotizatul nu avea cunostinta. Duhurile nemaiavând trup. Daca cineva se gândeste la idei abstracte avarit ie. senzatii. apar una dupa alta înfa ta duhului. Vorbirea este o vibratie sonora a aerului. a trecut prin corpul mental. trec ca fulgerul prin corpurile astrale si ajungând în corpul mental. forma ei spirituala. Aici. sublim etc. si anume prin lentilele ocularului.

În general. starile sale sufletesti se ridica din inferioare sprestari superioare. ideile de o calitate inferioara. tot citind saumeditând. mai tare în vointa si mai atent. De acum înainte el stie sa înfrâneze materia corpului sau planetar si sa elimine din corpul gândurilor ideile venite din afara. ce atitudine sa ia pentru arezolva o s ituatie sau împrejurare dificila. se epuizeaza si simte nevoia unui repaus. comune. se dezvolta trupul unui om. când vrând-nevrând suspendam acea activitate. Astfel iubirea se manifesta printr-o culoare roza. în spirit. se transforma. omul trupesc nu vede si nu aude gândirea duhului. corpul gândirii. ca urmare. încât în fata unei situatii grave. mânia -printr-o culoare rosie aprinsa. prin studiu. a unei împrejurari exceptionale. cu care culege ideile ce plutesc prin spatiu. Dupa cum. Aceasta voce este graiul tacut al duhului catre sistemul sau cerebral. care constituie corpul sau pla netar. dar li se pare exterioara. vad aceste idei. Am aratat ca fiecare idee are o culoare proprie. Veacurile trec. observatiile permanente si suferintele îndurate îl fac pe duh mai activ. mai abstracte. iar corpul mental nu face decât sa procure material pentru creareaimagin ilor care corespund acelor idei. ideile sunt mai clare. Omulaj unge uneori atât de constient. asemenea duhurilor libere. Clarvazatorii ne-au revelat câteva culori corespunzatoare unor stari sufletesti. venita dinafar a. prin exercitii fizice practicate sistematic. obo seste. si va atrage din afara idei inferioare. Corpul mental format dintr-o materie de calitate inferioara este supus influentelor corpului fizic. iar de la o vreme chiar de atractiile. el se dezrobeste din ce în ce mai mult de influentele si dorintele corpului fizic. mai filosofice. iar spiritualitatea sau credinta . Acesti oamenisunt si mai rari si se numesc cititori de gânduri. Dar dupa cum executând un travaliu fizic. Corpul sau mental devine mai fin. urâte si respingatoare ca forma si culoare. simtim ca ne slabesc puterile din ce în ce mai mult. pare ca aude în interiorul sufletului sau o voce vocea constiintei sale -spunându-i cum sa decida. cunoscând ce gândeste. Din descrierea de mai sus se întelege ca autorul gândirii este scânteia sau spiritul. ideile ce framânta corpul mental devin mai înalte. O aud în capul lor. bruna închisa. dorintele si înclinatiile materiei vii. supararea. mai viu colorate si cu o vibratie mai puternica. catre personalitatea în care s-a întrupat. Acesti foarte rari oameni se numesc mediumi auditivi. pentru ca în acest interval de timp sa-si refaca materia uzata. va avea o vibratie tot mai rapida. egoismul -printr-o culoare mohorâta. ca praful prin . cu vibratii lente. Duhul face o scoala prin intermediul instrumentelor sale. Alte persoane. Din acest moment. Unii oameni aud aceasta vorbire spirituala. percepând-o de parca ar auzi o convorbire telefonica. construindu-se dintr-o materie fluidica din ce în ce mai fina. într-un cuvânt mai spiritualizate. prelungit. Suferintele îndurate secole nenumarate au facut duhul mai întelept. pâna la epuizarea completa. Când sunt însotite de stariemotive. Ele privesc un om si vad emanând gândirea din capul sau. Cu cât duhul evolueaza. Din aceasta cauza.printr-o culoare violet deschisa. si în special princorpul mental. meditatii si concentrari continue. se dezvolta corpul mentalsau al gândurilor.

apa de la suprafata se încreteste si miscarea ei nu permite reflectarea cerului. si în special în corpul planetar sau corpul dorintelor si emotiilor. Aceste unde ale materiei mentale întâlnesc mii si milioane de alte unde. Omul ajuns la stapânirea de sine. facultatea de a fi lucid are la baza dezvoltarea corpului mental. efluviile magnetice mai mari ori mai slabe ale stelelor etc. Materia fluidica a spatiilor nesfârsite este asemanatoare apei unui imens ocean. emite siruri nesfârsite de forme-idei. când undele de lumina trec unele prin altele fara sa se deformeze. cu atât mai mare. care parasind fiinta umana se propaga prin spatiu. risipita în universul nostru. vede duhurile din spatiu. Anumite împrejurari -ca de exemplu apropierea de sistemul nostru a unei comete. Se întelege ca un asemenea dar nu este opera unei vieti. sub forma unor sfere concentrice. Se întelege ca puterea de propagare a undelor mentale este direct proportionala cu puterea prin care ideile au penetrat aceasta materie si aupus-o în miscare. din ce în ce mai mari a duhului. Din aceasta cauza materia eterica ce umple universul intra în vibratie ondulatorie. în corpul gândurilor se reflecta nu numai imaginile lumiifizice. vede cu ochii mintii sale entitatile spirituale din jurul sau. pune în vibratie materia subtila mentala. ideile vor avea o vibratie. Pe furtuna. aflata peste tot în univers. ca într-o oglinda. starile de opozitie sau conjunctie ale unor planete. la rândul lor. care. toate ideile sosite din afara vorfi redate clar si spiritul le va putea interpreta. Fenomenul propagarii formelor-idei se aseamana si mai mult cu vibratiile produse de limba ce loveste clopotul unei biserici. La fel se petrece si cu gândirea noastra.produc agitatii în oceanul . pierd tot mai mult din amplitudineaoscilatiilo r. Daca aceste corpuri sunt linistite. La iesirea din corpul duhului. trecând unele prin altele fara sa-si perturbe vibratiile si fara sa-si devieze sensul miscarii. când nu bate nici un vânt si suprafata lacului este lina. Un asemenea om. o forta. pe masura ce se îndeparteaza de locul contactului dintre piatra si apa. Când aerul e linistit. Dar pentru ca acest corp sa functioneze perfect. pentru ca imaginile lor fiind bine receptionate de scânteie. vibrând. vibratii care pun în miscare aerul ce se misca sub forma unor unde sferice concentrice. sunt reflectate din interiorspr e exterior. Tot asa. ci chiar si cele ale lumii fluidice. Prin urmareundele fl uidice mentale pot fi comparate cu undele create de o piatra aruncata în apa. . unde care. ci rezultatul a numeroase reîntrupari si a staruintei. numit lucid. Fenomenul se aseamana cu fenomenul fizic numit interferenta.atmosfera. imprimându-se pe cortex. când corpurile eterice ale omului sunt într-o vibratie ordonata si calma. Ramâne bine stabilit ca atunci când un om gândeste. cerul si stelele se reproduc fidel pe luciul apei. Ea joaca rolul clopotului. ideile penetreaza materia eterica. cu cât ele apartin unei game mai înalte din seria nesfârsita de idei create de duh. se cere pace si calm în celelalte corpuri. Asadar. care reda perfect imaginilelumii fizice înconjuratoare si ale celei spatiale.

formând o atmosfera de gânduri în jurul capului. . nu pot produce nici un efect. generând idei similare. s i gândul sau va fi preocupat mereu de aceleasi idei. de nedreptatea ce i s-a facut este rascolitde ideea razbunarii. Ziua. prin vibratia lor. Aceleasi legi domnesc întoate lumi le. iesind din corpul eteric al omului. îngeri-solari. motiv pentru care gândirea noastra nu strabate prin oceanul fluidic decât foarte greu si la o distanta apropiata. le vor întari pe cele preexistente. Cât timp acest nascocitor de idei va fi activ. ideile vor lucra din nou asupra mentalului acestuiom. sugestia noastra. au datoria sa o transmita mai departe. Astfel. lucrând mereu asupra mentalului sau. Daca aerul e linistit. Aceasta gândire a dat nastere unor forme-idei.fluidic al universului. solar sau planetar este mai mare. pâna la locul destinat. vibratiile clopotului se propaga în departare. bineînteles adaptate mediului respectiv. aerul e agitat si sunetul clopotului de la biserica moare la o mica distanta de el. loveste. amintindu-si de paguba. preocupat de diferite probleme ale vietii. Nefericitul crede ca si-a facut dreptate. prin tot universul. pâna într-o zi când îl vor decide la o actiune corespunzatoare acelei gândiri sau serii de idei. de razbunare. Acum forta lor a devenit dubla. gândirea noastra epurtata pe undele materiei mentale. pâna la centrul Sferei divine. cu mintea libera. sa luam doua exemple. muzica si culori. Iata de ce se recomanda ca rugaciunea sa o înaltam la miezul noptii. el creeaza idei. impresionând destinatarul gândului nostru. sediul Tatalui creator. aceste idei. paralizata. care. Din timp în timp. vor ramâne în jurul sau. care stau în preajma lui. fiind auzite pâna în satele vecine. de unde anumite duhuri. Cu o alta ocazie. Cineva a fost nedreptatit sau pagubit de un altul. aceste idei nu vor avea nici un rol. poatestrabate prin oceanul fluidic la distante de zeci de ori mai mari decât în timpul zilei. aceste forme-idei se furiseaza în interiorul. ranind grav. În zilele când magnetismul cosmic. aerul vibreaza. ruga noastra. propagarea undelor ce vor purta ideile emise de duh va fi. îl determina sa execute fapta razbunarii. Ele neavând nici o destinatie. se produc agitatii în atmosfera materiei mentale. bune sau rele. sau ucigând pe cel care 1-a nedreptatit. În Cer totul se petrece asemanator ca si pe pamânt. ce îi încoltise în minte. pâna când ideea urii si a rafuielii. în mentalul sau. oarecum. Când atmosfera mentala este calma. Însa de îndata ce creatorul lor va fi linistit. într-una din zile. când aerul este mai linistit si materia gândurilor e mai calma. vor pune în vibratie materia sament ala. de toate gradele. Ea va strabate spatiile pâna la Soarele nostru. iar spiritul. În acest caz. În mintea pagubasului sau a nedreptatitului s-a nascut ideea de ura. Noaptea. face o reflexie. Datorita curentilor fluidici. Acelasi fenomen se petrece si cu propagarea ideilor noastre prin spatiu. emise în afara lor. Când un om analizeaza ceva. Gânduri noi întaresc pe cele dintâi. cu aceleasi forme. mediteaza asupra unei probleme oarecare. Pentru a ilustra si mai bine influenta gândului asupra noastra. uitând ca nu are dreptul sa judece faptele omului pedepsite sau nepedepsite de legile omenesti. din cauza caldurii solare.

boli sau suferinte morale pe care i se pare ca nu le maipoat e suporta. acoperind cu binecuvântare emitatorul. mâine asa. Iata de ce se impune sa examinam din timp în timp. prin spatiu. Un om poarta o ura de moarte cuiva. Într-o zi. Zilele urmatoare. fiul ei se va vindeca. Aceasta mama îsi iubeste copilul ca pe ochii din cap. va suferi si mai atroce în lumea duhurilor. forma-gând va sta în preajma ei pâna în momentulcând. dar din cauza firii. l-am iertat. Gândul de iubire. Azi asa. si într-o zi. Dar este posibil ca gândul nostru sa fie destinat pentru o anumita persoana. si de îndata ce constatam ca ele sunt de o calitate inferioara sau josnica. pentru a nu ne mai influenta. si daca o va gasi libera. cere concursul unor persoane care practica magia neagra. ideea sinuciderii se înradacineaza din ce în ce mai tare în mintea lui. Forma-gând a acestui om si a slujitorilor sai se îndreapta catre persoana indicata. ale dorintei de însanatosire. rugaciunea. gândurile negre îi rasar iar în minte. ci pur si simplu un act de chimie spirituala. Acest om iertator arupt oric e legatura karmica1 cu acel spirit inferior. dar înca nu are curaj. care s-au îndreptat cafulgerul c atre fiul ei si vor revarsa în organismul lui toata energia spirituala a materiei ce compune aceste idei de iubire. si ca atareîl blest ema. aceasta forma-gând se îndreapta. Sa exemplificam si acest fenomen. Daca persoana destinatara este ocupata. dupa natura si destinatia formei-gând. se strecoara în interior si o influenteaza. ca sa-i trimita sanatate fiului ei. pentru ca l-a iertat. Sub impulsul acestei materii si a razei desprinse din marele curent cosmic cecutreie ra lumile solare si planetare. se va introduceîn corp ul gândurilor ei si de acolo va lucra asupra spiritului. Cineva mi-a facut un mare rau. asemenea unui glont. producând anumite efecte. si înainte de culcare înalta o ruga fierbinte Celui Atotputernic. O mama afla printr-o scrisoare ca fiul ei este bolnav. au dat nastere la anumite forme-idei. sa trecem la alte idei. Gândul de iertare s-a dus ca o sageata. devenind l ibera. pierind de pe arenavietii. În acest caz. numit Isus Christos. si din analiza lor ajunge la aceeasi solutie . având o vibratie cu o frecventa foarte înalta.numai moartea le poatepun e capat. de vindecare cereasca. pâna la persoana respectiva. rasare în mintea sa ideea ca. pios sidrep t. adica sa cautam sa le gonim din mentalul nostru. Dar daca aceasta fiinta este un suflet bun. va sc apa de nenorocirile ce i s-au abatut pe cap. sau Divinitatea l-a napastuit si i-a dat nenorociri. pierderi materiale. pentru a scapa de durere -crede el -darvai lui! caci. mintea fiindu-i mereu într-o furtuna. A auzit de puterea gândului. Se decide sa se sinucida. ce fel de idei aleargaprin mint ea noastra. fluidele sale. un glont a sfarâmat o existenta umana. dar în drumul lor de întoarcere -pe firul magnetic pe care au fost emise -atrag din spatiu fluide mentale de acelasi grad superior. Ele revin la autorul lor. a naturii sa le rautacioase. Am suferit greu de pe urma lui. resping . si totusi. respinge formele-idei deiertare . pentru actul sau nesocotit.Un om considera ca soarta. direct la el. amintindu-mi de preceptul Luminii. iar pentru gestul sau sublim a fost urcat pe o treapta spirituala superioara. Nu este o minune. E o dezertare în fata vietii terestre. Dar pentru ca opera sa fie deplina.

În bucurie.aceste imagini-idei trimise. în templul unde oficiaza savantii pamântului. pentrucâteva m inute. si în special armata. Stiinta. Oamenii pamântului se înteleg între ei prin grai. Doua persoane dornice sa dobândeasca acest dar. omul se naste sub o fatalitate care va actiona asupra sa si a vietii sale. Amândoi se hotarasc sa faca gol în mintea lor. Amintiti-va mereu ca cea mai mare forta din lume este ideea sau gândul. în fine. Telegrafia mentala este posibila pentru oricine. iar celalalt prea pasiv. înaltati-va gândul la Cel care conduce si tine în mâna tot universul. -actiune) -Legea cauzalitatii universale. de câtiva ani. numai ca se cere o pregatire prealabila. Când progresul a ajuns aproape suta la suta. dar si un mare rau. sunt preocupate. În virtutea legii cauzei si a efe ctului. Cugândul a c reat divinul Tata tot ce vedem si nu vedem. pentru a o trimite parteneruluisau. se trece la transmiterea de . transmitatorul gândeste. repetând în mintea sa o idee simpla. Ideile rugaciunii se înalta spre Centrul divin si de acolo coboara o raza stralucitoare. Literatura parapsihologica citeaza diferite exercitii. caci orice gând ce are la baza rautatea si invidia. Karma poate fi individuala sau co lectiva. aceste efecte devenind cauzele unor noi actiuni. pe scurt. Dupa câteva saptamâni. roluri schimbate cu vremea. conform determinari lor din existentele sale anterioare. Prin urmare. pe parcursul unor vieti terestre. ajutor în primejdie. Dar vai tie. generate de ego-ul uman. atrag un val de fluide de aceeasi calitate inferioa ra. de problema transmiterii gândului. pentru ca nu cumva unul sa devina prea activ. În nenorocire. Apoi. Gratie nenumaratelor experiente facute. în traiectoria lor prin spatiu. de exemplu a unei figuri geometrice sau a unui obiect din camera. liniste si pace sufletului tau zbuciumat. se stabileste ca unul sa fie transmitator. fenomenul sugestiei a intrat. dar cu efecte vizibile si palpabile. gânditorule! Caci amarnic vei plati aceasta actiune nevazuta. dar. când este însusita aceasta forma simpla de comunicare. se întâlnesc într-o camera în fiecare zi si la aceeasi ora. cade el în ea! Asadar. care leaga toate acti unile de efectul lor. Dupa ce se aseaza fiecare pe câte un scaun. doua sunt receptionate si opt nu. coplesindu-l pe autorul lor. Se concentreaza puternic asupra acestei idei. Dar ideea cea mai sublima este rugaciunea. În primele zile se va constata ca din zece idei. un exercitiu prelungit. multumiti prin ruga Tatalui. manifestânduse pe plan fizic. dar fiind la distante mari între ei. Iata. karma desemneaza un grup de afinitati benefice sau male fice. mângâiere în durere. cinci din zece sunt primite. se pot întelege si numai prin puterea transmiterii gândului telepatie. Astfel se adevereste zicala: Cel care pregatestegroa pa altuia. care te scalda dându-ti sanatate în boala. opt. se trece laexprimarea u nei propozitii cât mai simple. luati seama la ce gânditi. În zilele urmatoare. iar celalalt receptor. si amintiti-va mereu ca puteti face un mare bine prin gândurile voastre. iar dupa câteva saptamâni. Fiti atenti sa nu gresiti pringându ri. mental si sentimental. îsi va produce efectul matematic. un exercitiu care trezeste facultatea transmiterii gândului. 1 Karma (sanscr. Ele se întorc pe drumul pe care au venit. spate în spate.

ci sa se gândeasca la sotie si copii. Repetând sugestia mai mult timp. îndemnând la continuarea exercitiului. care l-a îndemnat sa nu-si mai arunce la masa verde agoniseala. au avut ocazia sa constate ca miscarile lor erau cunoscute cu zile înainte de catre triburile aflate la mari distante. cu toata puterea de argumentare. dupa care îsi controleaza caietele. unul transmite si altul primeste. fiecare din cei doi se înarmeaza cu câte un creion siun caiet . pe care noteaza cele comunicate si primite. În acest scop . lucrând asupra spiritului atât de puternic. la responsabilitatea pe care o are de a-i hrani. omul nepriceput putea face cel mai mare rau semenului sau. încât la desteptare.asocieri de propozitii. sa-l folosim spre binele semenilor nostri. luni de zile. ratiunea l-a îndemnat spre onoua condu ita. Telegrafia mentala este practicata de oamenii primitivi. a rugaciunii. constatam cu bucurie ca am reusit sa scapam o familie de la mizerie. se poate vindeca un bolnav. Stim ca exista persoane cu o pasiune oarba pentrujocuri le de noroc. aflate în acelasi imobil. dar încalcarea lor aduce asupra celui care a pacatuit toata greutatea lor. dar tot prin intermediul ideii1. La chemarea noastra. san atatea si rodul muncii în aceste localuri nenorocite. am facut un bine. Daca fenomenul transmiterii gândului este un fapt cert. dar truda nu va fi zadarnica. Desi nu-l vedem. Prin exercitii continue. Când s-a ajuns la receptionarea primelor fraze. adica a unei fraze simple. partenerii se vor separa în încaperi diferite. îl rugamstarui tor. Urmând astfel -cu rabdare si consecventa -se poate ajunge la transmiterea unor fraze complexe. reusita îndeamna partenerii sa se îndeparteze. si lao ra convenita.dupa miezul Noptii. receptionate si citite ca într-o carte. În diferite centre parapsihologice de pe glob se recurge la vindecareasau eliberarea de vicii pe calea magnetismului. sa nu-si mai azvârle banii la jocuri de noroc. Reusita se va vedea sosind curând. el soseste si sta în fata noastra. fara existenta telegrafului si a postei. deoarece. Legile divine nu sunt scrise peste tot. Chaldeea si Egipt. a simtit o porunca interna. iar celalalt în alta parte. Prin puterea gândului avem posibilitatea sa determinam un astfel de om sa nu-si mai piardanoptile. risipindu-si banii si pâinea copiilor. Vai de duhul care va întrebuinta puterea gândului pentru a nenoroci pe altul! Am vazut cum prin puterea gândului. unul fiind într-o parte a orasului. îmbraca si educa. Pe acest drum se paseste cu rabdare si cu o vointa de fier. iar receptorul scrie în caietul sau ideile ce par sa se fi nascut în mintea sa. sau cele engleze din Nigeria. dar dezvaluirea ei se pedepsea cu moartea. Dupa experienta se compara caietele între ele. Dupa ce reusita a început sa fie câstigata si în acest fel. când presupunem ca trupul sau doarme -îi evocam duhul. Adica transmitatorul formuleaza în caiet ceea ce gândeste. Am corijat un viciu. Trupele franceze din Senegal. constatându-se exactitatea sau eroarea cu care au fost receptionate gândurile. . înteleptul putea face bine. daca prin puterea gândului. Transmiterea si puterea gândului a fost cunoscuta cu mii de ani în urma demarii preo ti din India. Povata noastra a intrat în corpul mental al jucatorului pasionat.

încât prin inductie sau prin deductie. mentalul nostru nu mai e capabil sa emita minciuna. poimâine mai usurat. mâine vei fi mai bine. Gândind mereu la probleme abstracte. fiinte si fapte de care ne rusinam. Spiritulse va ascuti într-o asemenea masura. care îl va înalta cândva la rangul de Divinitate. Suntem chemati saface m tot posibilul ca materia mentala sa devina din ce în ce mai fina. neputând sta înrepaus. pentru a nu ne lasa influentati si târâti de valuri de ideisosite d in afara. Corpul mental este o masa de fiinte ultramicroscopice vii si în vesnica activitate. Vom citi lucrarile de seama ale marilor gânditori ai omenirii. Nu e de mirare sa constatam ca ne gândim la lucruri. aceasta metoda a dat rezultate frumoase. pe scurt. este propria noastra gândire. i se spune: Ai fost bolnav. atent si metodic. De cele mai multe ori. sa le analizeze. gândeste mereu. Duhul gândeste în vesnicie. daca n-au intervenit alte împrejurari. mirându-ne de unde am pornit cu gândul si unde am ajuns. Dupa cum prin exercitii fizice sistematice dezvoltam trupul nostru. filosofice. dar de acum boala va trece. sa nu mai fumeze. Dar mai presus de toate. Care e dedesubtul vorbelor si faptelor. pe care sa le framânte. spre gânduri contrare naturii si educatiei noastre. secunda de secunda. obisnuinta. De la actele si vorbele noastre. Deosebit de mult se dezvolta puterea gândirii noastre. stiintifice si filosofice. fara aceasta hranaspiritual a. Asadar. Daca e vorba de un viciu. Ca orice în lume. sa traga din ele concluzii. Astfel se explica ciudatenia ideilor ce ne trec prin minte. spiritul trebuie sa fie generatorul lor. Obisnuit cu adevarul. trebuie de ci sa-i oferim idei. când examinam natura si ordinea din ea. sa fim atenti. Deosebit de important este caatunci când citim sau ascultam ceva. sa nu mai fure etc. O conversatie triviala ne va determina sa plecam din acel mediu. Cantitatea de cunostinte acumulate ne face mai întelept. noi trebuie sa provocam ideile. tot astfel trebuie sa dezvoltam si instrumentul gândirii. Astfel si corpul mental trebuie silit sa lucreze ordonat. asa ca zâmbim de mila când primim explicatii si argumentari care denota o desavârsita ignoranta a naturii omenesti si a legilor naturii. reflectarea la ceea ce va trebui sa facem si analizarea sub toate aspectele a efectelor ce vor urma. încât ideile banale sau josnice ne vor provoca neplacere. vom trece la vorbele si faptele celor cu care am venit în contact. vom hrani corpul mental cu ideile unor conferinte morale. buna educare duc la perfectiune. i se sugereaza sa nu mai bea. reflectarea la ceea ce am facut si urmarile ei. ceea ce contribuie cel mai mult la fabricarea si subtilizarea materiei mentale. ne vom obisnui într-o asemenea masura cu acest grad înalt de gândire.În acest scop. sa-si faca educatia. care plutesc prin spatiu. bolnavul este adormit. duhul devine flotant si este asaltat de valurile de gânduri de toate calitatile. Daca îl lasam fara idei. Dupa ce a fost complet adormit. hipnotizat de catre un magnetizor. Ca urmare. de ce au procedat asa si nualtf el. întrevedem sau descoperim adevarul în toate situatiile si împrejurarile cele mai complexe. ce au vrut ei sa zica etc. iar peste trei zilevei f i complet vindecat. În acest scop. mentalul omului este vesnic în activitate. adica sa facem abstractie .

prin diferite întrupari. toata energia fiintei noastre o revarsam asupracartii sau orato rului. tot ce exista. Toti suntem supusi durerii de a vedea pe cineva iubit. extrem de natural.de tot ce exista în jurul nostru. care ne duce la viata spirituala. mai puternic. Nici azi. sa facem sa taca însasi gândirea noastra si sa ne concentram toata atentia spiritului asupra cartii citite sau asupraoratorului . în veci. capabil de a prinde orice notiune. plecând de lânga noi în lumea invizibila ochilor nostri fizici. Sa nu uitam ca. Fiului si Sfântului Duh. altii l-au parcurs. depusa în arhiva spiritului. În felul acesta. un creator de forme-gânduri. Saracul si bogatul. facultati a caror totalitate vacon stitui forta noastra creatoare din veacurile viitoare. Din viata înviat a. ce drum nesfârsit sta în fata ta! Curaj. ignorantul si savantul. instituit cu desavârsita întelepciune de Cel Atotputernic. Amin. toate trec prin diferite faze. sau mai exact da nastere la aptitudini ce vor constitui în viitor comoara noastra spirituala. caci nu mai simte si nu se mai misca. se transforma. se va prapadi pentru totdeauna. Animalul are gândurile si reflexiile sale. Sa nu pierdem din vedere ca suma de idei. puterea ei de patrundere. trebuie sa-si schimbe starea. din punct de vedere spiritual. Moartea Fenomenul mortii l-a preocupat pe om de la aparitia sa pe pamânt. Acest eveniment. ca om! Esti sus! Negrait de sus pe scaraevolu tiei. ai visat ca duhul vegetal. Toate mor. iar constiinta. dar ce distanta evolutiva desparte corpul sau mental de cel al omului! Priveste în urma ta. corpul nostru mental va fi acelasi. materii si fiinte. când omul a ajuns sa scruteze multe din secretele naturii. Altadata. omule. ideile scrise sau emise defilând în forme clare prin fata scânteii. Într-adevar. Restul omenirii era nestiutoare si prea înapoiata ca sa înteleaga tainele si actele intime ce au loc cu prilejul trecerii din lumea . omenirea nu este lamurita ce este dincolo de mormânt. scânteia divina va face o înalta scoala. si el are un corp receptor al gândurilor. si cu toate acestea. Marire Tatalui. de întelegere. ca va muri. a produs asupra omului -pe parcursul a mii si mii de secole -atâta frica. Acest sentiment s-a întarit prin observarea ca toate fiintele mor dupa o vreme. atâta vreme cât vom peregrina din planeta în planeta si dintr-un sistem solar în altul. marii initiati cunosteau cauza si scopul acestui fenomen. Nici un eveniment nu l-a pus mai adânc pe gânduri ca starea de nemiscare si raceala din momentul mortii trupului omenesc. are sentimentul ca s-a petrecut ceva extraordinar cu semenul sau. suntem chemati sa-l facem mai fin. încât toata existenta lui a stat subteroarea zilei fatale. si vezi ce drum nesfârsit ai parcurs! Ai pornit de la somnul adânc al duhului mineral. dupa întelesul nostru omenesc. ai înteles ca duhul animal si gândesti la infinit. si azi miliarde de Forte divine cânta osanale Celui dintru început. atâtea griji si superstitii. oferind scânteii divine posibilitatea de a întelege continutul ei. cu totii trebui esa trecem prin poarta mortii. de notiuni. creste în fiecare zi. Salbaticul cel mai primitiv arenot iunea mortii. Astfel.

pentru motivul ca omul scapa din întunericul vietii pamântesti. adica sunt parasite de sufletu llor. ca si-a pierdut pentru veci iubita sa sotie. n-ar mai fi atâtea zbuciumari sufletesti. de acel ceva care le da viata. praful poate fi dizolvat de apa ploilor. Este o necesitate imperioasa ca omul sa stie ce este moartea. Dar în orice stare s-ar afla. La rândul sau. el vazând toate etapele mortii. unde viata este mai usoara. cu miliarde de veacuri în urma. Plantele mor. de ce aceasta neliniste? Daca omul ar cunoaste Adevarul. acelasi lut. Aceasta trecere de la o stare la alta este un fenomen comun întregii creatii. Acestia vad entitatile spirituale si aud vorbirea lor exprimata prin gânduri ce par a fi vorbire omeneasca. respingatoare. atâtea tragedii. Un asemenea om e un fericit al pamântului. risipiti prin multimea omenirii. actul mortii în toata desfasurarea ei. întelege ca moartea nu este decât un fapt ce înlesnesteomului ascensi unea pe scara evolutiei vesnice. Tatal iubitor aprinde în anumite locuri candele. omul primestecunos tinte direct din Cer. cu ocazia plecarii celor apropiati. din oribila. piatra de var sau nisipul pe care calca piciorul lor. pentru ca are cunostinta de entitatile spirituale care îsi duc traiulîn sf erele ceresti. modul cum se face trecerea din starea fizica în cea spirituala. contactat prin frig. prefacut în solutie si absorbit astfel în corpul plantelor. iar moartea. Planetele si stelele. el nu va mai fi coplesit de durere. chiar fericit. ea tot apa ramâne. Pentru un asemenea om. devine un eveniment firesc. crapa. se pulverizeaza si apoi se risipesc în spatiu. largindu-se gradul de întelegere al omului. scumpa sa mama ori adoratul sau copilas. pulberea lor fluidizându-se mai târziu si reîntorcându-se la izvorul de unde au purces cândva. . viata omului dobândeste un alt înteles. ea poate trece în anumite conditii în stare solida. sinucideri si tulburari mentale. Prin aceste cercuri de revelatie sau de initiere. Azi însa. e posibil sa se reveleze unui numar mai mare de oameni seria de fenomene ce au loc în timpul desprinderii entitatii spiritualedin haina sa terestra. În lumina acestui adevar. De ce aceasta jale. cu darul minunat de a vedea si auzi fenomene si lucruri pe care majoritatea nu le vede si nici nu leau de. unde se preface în materia constitutiva aplante i. în tarâna. privind o planta. în cea a materiei eterice. se sfarâma în bucatele. pentru a trece într-o lume de lumina. animalele mor si ele. scapa de noianul suferintelor si grijilor necurmate. Mineralul dilatatprin caldura. înalte cercuri de revelatie. moartea nu mai prezinta un aspect îngrozitor. pentru a trece într-o lume linistita si plinad e fericire -daca s-a silit sa pazeasca legile divine. pentru a scapa de povaragândului Am sa mor! Cunoscând Adevarul. Exista câtiva oameni. sa se convinga de rostul acestui mare act din existenta sa. la o vreme se destrama. gazoasa sau radianta.materiei grosolane. prin intermediul mediumului. nici nu banuiesc ca în interiorul ei exista acelasi mineral. prin intermediul carora entitatile spirituale reveleaza oamenilor întregul proces al mortii. Cei nestiutori. si prin alesii Sai spatiali formeaza instrumente medi umi. batut de vântul gândurilor negre. În infinita Sa întelepciune. Apa este lichida.

ramânând doar cu zidurile bisericilor care au devenit simple constructii. si târziu. si nu este altceva decât rezultatul functiilor aparatelor si sistemelor din organismulsa u. cum este. cumpatate în fapte si în cuvinte . si ca atare se silesc sa dobândeasca . pentru a putea. pe care viermii îl vor roade si farâmita. Asadar. pentru ca o biserica întreaga poate deveni o casa obisnuita când cei care intra în ea respira doar în marginirea lutului lor terestru.cred în afirmatiile reprezentantilor bisericii de care apartin. omule. Ei vorbesc despre o viata din lumea cealalta. uneori foarte târziu. dupa moartea trupului lor. ei însisi au pierdut orice contact cuCe rul. deoarece. se silesc sa-si duca existenta terestra în deplina cunostinta de urmarile ei. si anume ca exista o alta viata. cât traiesti. se zbate în nestiinta. desi nu stiu ce este. Altii înclina a crede. pe când uncopac devine templu sfânt când este îmbratisat de doua mâini a caror suflet este un canal al Divinitatii. Bietii oameni ar dori sa se conformeze unei vieti exemplare. iar trecerea se va face greu. ci într-o lume formata dintr-o materie diferita si în conditii cu totul deosebite de cele pamântesti. afla ca nu mai este în lumea fizica. miloase. O alta categorie de oameni cred ca mai exista poate ceva dincolo de moartea trupului. care cunoscând ceva din ceeace se af la dincolo de valul ce desparte lumea vizibila de cea invizibila. Asadar. Dar slujitori i bisericii nu pot da nici o lamurire despre aceasta viata spirituala. ei doar impunând o simpla afirmatie care te lasa rece si nu te scoate din cercul îndoielii. omul vine cu idei false din lumea terestra. animalelor si a omului decât fenomene fizice. pentru ca acest prag ce desparte doua existente -cea terestra si cea spatiala -sa fie trecut cu toata încrederea. cei care pretind ca ar cunoaste mecanismele lumii fizice. se vede ca exista cel putin trei categorii principale de oameni care au vederi deosebite asupra vietii.Este o necesitate absoluta ca omul sa cunoasca ce se va petrece cu el în momentul mortii. Din cele expuse. la ora fatala. Unii nu cred în existenta vietiidin colo de moarte. deoarece numai astfel ne redobândim repede constiinta în lumea cealalta. dar nu se pot scutura de apasatoarea si zdrobitoarea îndoiala: Asa o fi? Mai exista pe undeva un loc unde spiritul omului îsi mai continua existenta? În fine. considerând ca viata omului este traita acum pe pamânt. în plus. ce s-a întâmplat cu el. Acest act general si natural a generat nenumarate presupuneri si diferitele credinte. exista oameni. Bucura-te. pentrucare omul trebuie sa se sileasca sa o dobândeasca. Totul s-a ispravit cu tine. reprezentantii bisericilor nu sunt în stare sa explice sau sa descrie absolut nimic din fenomenele sau fiintele sferelorcere sti. foarte putini la numar. sa se bucure de o viata spiritualacât m ai fericita. Daca. unde este acea lume si cum îsi duce omul acea viata? Acesti oameni -suflete bune. caci dupa moarte nu mai esti decât un stârv nesimtitor. chimice si biologice. Astfel. ramâne sub domeniul fricii si al nestiintei. ajuns acolo. nuva d în viata plantelor. când ai iesit din cadrul vietii . cu o agonie prelungita. multa vreme spiritul nu e lamurit unde se afla.

dar nu stiu cum o fi si unde o fi. interpretata de fiecare bisericadupa bunul sau plac. . cu goana dupa realizari pamântesti. acorda o atentie deosebita necesitatilor sufletesti si spirituale. dar si o superficialitate în cugetare. care avem. si de o viata fericita în rai. suntem o rasa de oameni noi. e drept. prin judecati infirme si marginite. pe care omul trebuie sa le parcurga pe Pamânt si pe alte planete. iar popoare sarace si înapoiatecunos c unele legi si fenomene din domeniul invizibilului. acorda prea putina atentie preocuparilor sufletesti. prin prosperitate economica si descoperiri stiintifice. a treia categorie cunoaste o parte din Adevar si se sileste sa duca o viata corecta. Raspunsul îl gasim în faptul ca noi. necunoscatoare a fenomenelor din natura. nestiutoare. marginindu-se doar la simple afirmatii despre o viataplina d e chinuri în iad. cuvenit ca aceste taine sa fie cunoscute de preotimea tuturor religiilor si sa fie comunicate omului. Popoarele Orientului. nemurirea spiritului si reîntruparea acestuia -a pierdut orice cunoastere referitoare la lumea invizibila. sunt popoare batrâne. într-o viata dincolo de hotarul mortii. Curiozitatea creste când vedem ca statele civilizate care domina pamântul prin puterea lor militara. rolul vietii si legile care îi domina evolutia. va culege în vietile viitoare. dar azi nu mai este în masura sa ne descrie originea vietii. în eternitate. pe lânga satisfacerea vietii trupesti. ei numarând în istoria lor dinastii. în tarile occidentale persoanele clarvazatoare sunt foarte rare. nu se mai crede în nemurirea spiritului. Ea nu mai este în masura sa explice viata omului dupa moarte. pentru cei care s-au facut culpabili în lumea pamânteana. si anume legea evolutiei vesnice si rolul vietilor nenumarate.000 de ani. chinezii. legislatori si învatati de acum 30.fericirea cereasca. când mintea omului este maiclara si când suma cunostintelor terestre duce la concluzia existentei unei Divinitati si a unui plan de evolutie. iar azi. Unde este iadul si raiul. pentru cei care s-au conformat preceptelor propovaduite de Sfânta Scriptura. dar cei care le cunosc -rabinii -o tin ascunsa. dar era mai încrezatoare în existenta unei vieti dupa moartea fizica. cu framântari pentru câstiguri materiale. omenirea era mai simpla. toata vigoarea tineretii. Azi. ca sa urce pe scara cunoasterii si amoralit atii. din aceasta mare al pe când S-ar fi cauza. al caror trecut se pierde în negura vremurilor. În fine. stiind ca ceea ce seamana în viata terestra. cu viata lor intensa. europenii. 1 Occidentalii. se margineste sa propovaduiasca doar dogma referitoare la conduita vietii fizice. sub ce forma si cât timp îsi petrece omul existenta în aceste locuri -nu stie nici ea. tibetanii etc. Curios este faptul ca în vremurile îndepartate. Astfel se explica numarul celor care se bucura de facultati spirituale în rândul acestor popoare. Preotimea crestina -care a cunoscut si propovaduit timp de doua sute de ani dupa plecarea Domnului din preajma Pamântului. sunt atât de înapoiate în cunoasterea legilor spirituale si sufletesti. pe când popoarele Orientului -indienii. puterile lor sufletesti sunt mai mari. Biserica era initial în posesia Adevarului.

îsi pierde omul personalitatea? Desigur ca el ramâne absolut acelasi. valoarea unei entitati spirituale nu se masoara dupa rangul sau social pamântesc. dupa cunostintele sale lumesti. cu aceeasi judecata. este nepermis. totusi citirea si auzirea lor o pune pe gânduri. ca sa nu zic stupid. o mie de comunicari facute în timpuri diferite si unor persoane clarvazatoare.În timpurile îndepartate. ca entitate spirituala. aceste comunicari nu sunt crezute de ignoranti. la desteptarea sa în lumea spatiala. dupa gradul sau de evolutie morala si intelectuala. sa le cântareasca si sa extraga din ele Adevarul. frateasca. Cunoscându-se aceste taine. pamântenii. si cu toate acestea. dintr-o închisoare la libertate. Prin aceste comunicari ele ne descriu existenta lor în imensitatea spatiilor. Moartea fizica nu schimba cu nimic ceea ce a vazut. se potrivesc la douazeci. desiTatal ce resc a dat fiecarui om judecata. Dupa moarteaf izica. calitati si defecte. oferindu-ne totodata sublime sfaturi prin care sa ducem o viata cuminte. Dar e posibil ca un biet cioban. Este la mintea celui mai simplu om ca daca explicatiile referitoare la modul încar e moare omul. Fenomenul se petrece ca si cumunul s i acelasi om si-ar dezbraca un pardesiu si l-ar agata în cui. se astern pe hârtie. iar în prezent. prin acest act. cei care se pretind savanti le neaga cu încapatânare. si într-o oarecare masura îsi va . fara ca macar sa le studieze. Desi omenirea este înca departe de cunoasterea înaltelor taine ale naturii. citit. Oare. dupa destruparesa fie o mare lumina spirituala. asemanatoare oarecum iesirii dintr-o casa în curte. Logica. bunul-simt cere sa citesti. nestiutor. în tari si timpuri diferite. Obtinute de la autori diferiti. cu acelasi bagaj intelectual si moral. un ministru sau orice alta personalitate. pentru a ne bucura de fericirea vietii spatiale. omenirea va vedea în actul mortii o simpla trecere de la o forma de viata la alta. În felul acesta. coborâte printre noi. cu aceleasi simtaminte. Din expunerea ei. sa cercetezi si sa cauti sa te convingi prin propriile tale simturi. straine între ele si aflate întari în departate unele de altele. cualt e cuvinte. ci dupa vechimea scânteii sale divine. initiatii transmiteau oral discipolilor aceste cunostinte. un biet taran. o suta. sa nu le dai crezare. ocupând în viata cereasca un înalt grad spiritual. omenirea afla azi despre rostul spiritului si sufletului în lumea fizica si metafizica. oricine are ocazia sa descopere comunicarile entitatilor spirituale luminoase. senzatiiletraite cu ocazia trecerii pragului mortii. prin compararea lor s au ales partile comune si constant transmise. despre creatia Tatalui si despre naturas i atributele Fiintei supreme. formând diferite tratate. Se poate întâmpla ca într-o viata terestra o entitate spirituala sa fie un profesor universitar. el nu este nici mai presus nici mai prejos de gradul sau evolutiv. prin care sa cerceteze lucrurile si faptele. auzit si experimentat omul în diferitele sale vieti terestre. cum se reîntrupeaza si traiul sau în spatiu. Prin urmare. duhul sau are un grad evolutiv inferior. cu afecte si pasiuni pe care le-a avut pâna atunci. dar admirabil ca moralitate. În general. constituindu-se Doctrina revelata.

de pe vremea când omenirea abia se orienta în viata. având o anumita forta. Astfel. si din egoismul lor ca nu-l mai au fizic printre ei. si foarte târziu ia cunostinta pe deplin de mediul unde se afla. Aceasta durere îl zguduie atât de mult. Suferintele iubitilor sai lasati jos. al celui drag. în loc sa-l ajute la deslusirea noii situatii. de haina neagra. al regretului plecarii în lumea luminii. producând asupra lui o impresie penibila. o anumita lungime de unda. îi fac un rau. încât multa vreme nu-si poate lamuri noua stare. cuvenita gradului sau evolutiv. cât as dori ca fratii mei sa ajunga cu totii la cunoasterea acestoradev aruri. Au fost timpuri de grozava ignoranta. Doamne. A trecut vremea când în mormânt se puneau bani pentru ca defunctul sa aiba cu ceplati transport ul si taxele pe la diferitele vami ceresti. Când va ajunge sa se convinga ca moartea e un act absolut natural. si nu-i dau posibilitatea sufleteasca sa se desparta de ei. Raportul dintre om si Creatorul lumilor vazute si nevazute se numeste religie. acestia îl trag în jos. Sarmanul spirit. aproape de pamânt. pentru a se înalta în sferacereasca. mai demna. la Fiinta suprema. El va sti ca durerea sa produce vibratii. lânga ei. îndemnând-o sa nu mai genereze cauze ale caror efecte se vor întoarce împotriva ei. Dar aceasta stiinta te poarta catre Autorul tuturor fortelor si legilor stabilite. Aceste unde. de crepul de jale -semnul deznadejdii. îl tulbura atât de puternic. Or o suma de legi ce privesc aceleasi fenomene. merg si se adreseaza direct celui plecat din lumea fizica. T atal creator. norme fixe. Cunoasterea acestei stiinte nu te va mai lasa sa cazi în greseala atâtor banuieli si superstitii. Orice efort este insuficient pentru a convinge. O. de vibratiile simtamintelor de durere. ce bântuie omenirea. linia vietii umane va fimai ferma . când se îngropa sau se ardea sotia. sau era îngropat cu armele sale. în zona spatiala. pentru a îndemna pe toata lumea sa se lase de doliu. ca si bietul copilas în primii sai ani de existenta. Cunoscând câte putin din aceste taine. nici nu si-a revenitbin e din zapaceala trecerii pe poarta mortii si este coplesit de tristetea. încât. orânduite de Tine în lume! Pentru ca cine se osteneste sa studieze aceasta stiinta. produse totdeauna în aceleasi conditii. pentru ca ideile lucreaza asupra ei asemenea unor forte. ca orice necesitate fiziologica -fiind o trecere necesara dintr-o forma de trai într-alta -omul nu va mai cadea în greseala de a boci zile si ani plecarea în lumea invizibila a celor dragi. formeaza o stiinta. . si moartea nu va mai stârni groaza încercata de toti cei care nu cunosc Adevarul. îlîntristeaza a tât de mult. jale si deznadejde ale celor ramasi în lumea fizica.schimba conduita. a caror unde eterice strabatspa tiile din jurul pamântului. la avansarea lui. în planul pamântesc. dupa care se desfasoara viata. sclavul si calul celui plecat în lumea sferelor ceresti. Nu mai estene voie de aceste demonstratii arhaice. din necunoasterea legilor vietii si ale mortii. nu va mai gresi! Cunostintele cu privire la univers si viata constituie o stiinta. pentru ca fenomenele se produc vesnic dupa aceleasi legi.

sa aprindem câte o lumânare la biserica si sa facem câte o mica pomana înnumele lui. indiferent de neam sau religie. cu respect. avansând mereu pecararea nev azuta a progresului spiritual. dar venind aici a dat peste obezna si mai profunda. iar pe de alta parte ajutati pe iubitul vostru dinspat iu. asistentii. prin care acum e si mai nenorocit. Prin aceasta ajutati un gresit al vietii. ori chiar sa-i ajute efectiv în activitatea lor intelectuala sau fizica. ne saruta. Noi. care. de la electron la univers. care în cuvinte foarte înduiosatoare. nascut orb în lumea voastra. din alte întrupari. sa nu coboare la suprafata pamântului. peste mii si mii de ani. pe orice nenorocit iesit în cale. disperat de soarta lui. de sanatate. sarmanul si-a curmat viata. ne recomanda sa ne rugam pentru sufletul unui oarecare Vasile. vorbele si maiales pe faptele sale. care în virtutea legii corespondentei va primi unde fluidice superioare si situatia lui se va îmbunatati. caci aceste lacrimi îi ard fluidic. sa va înaltati gândul cu iubire. Va veni vremea. la mângâierea celui întristat. Tatal doreste ca omul. spargerea de la sine a unui pahar. Se întristeaza când ne vad si ne fac cunoscuta prezenta lor prin micisemne: trosnituri de obiecte. spre perfect. daca odaia este întunecata. duhurile neavând trup. mai spiritual. ajutati. Dar la o vreme. Nu exista entitate spirituala.ca vorba sau gândul sa fie tradus în fapta. ne pomenim ca ghidul ne anunta prezenta lui Vasile. ne multumeste si ne aduce la cunostinta ca a început sa se risipeasca bezna dinjurul sau si ca întrezareste lumina materiilor spatiale. e legat unul de altul. mai frumos. îmbracarea si hranirea celui în mizerie. îsi sprijina capul pe pieptul nostru. dupa posibilitatea voastra. mai demn. ori printr-o strafulgerare. nu pot ajuta în aceasta directiedecât pe c ale fluidica -materie pe care o concentreaza cu puterea vointei si a gândului lor pâna aproape de a deveni o forta fizica. formând un bloc condus pe calea destinului spre mai bine. Este mai bine. ne-am propus sa ne rugam pentru sufletul sau. ciocanituri în oglinda sau gea m. Ilustrez aceasta recomandare cu un exemplu. sa lucreze la marea opera de solidaritate. Alaturi de aceste rugaciuni este de mare folos -pentru cel ce se roaga si pentru cel pentru care se roaga . Vai lui! A scapat de întunericul lumii voastre.Daca îi iubiti cu adevarat pe cei plecati de lânga voi. pentru a-i vizita pe cei lasati jos. cum arde jaratecul trupul vostru. atrait pâna catre batrânete în întunericul vietii fizice. Într-una din zilele lui decembrie 1936. la ajutorarea celui slab. dupa ce a parasit lumea fizica. va ajunge sa-i vada si sa-i auda pe . ramân imperceptibile organelor noastre senzoriale. ghidul cercului nostru de revelatie Sfântul Mina. pentru a-isu gestiona cu îndemnuri de curaj sau a-i ajuta. având în vedere legea solidaritatii. Evident. în numele celui plecat. ne îmbratiseaza. când omenirea. crezând ca termina cu nenorocirea. Ele vin mereu lânga noi. la o sedinta. O fapta necugetata. desi absolut liber în gândurile. Tot ce exista în natura. În aceasta idee. rugânduva zilnic pentru luminarea si avansarea pe cararea vietii lor vesnice. nu-i mai plângeti. dându-le fluide de întarire fizica. dar avândvehico le formate din materii subtile celei fizice. A trec ut o vreme si într-o seara. la adapostirea. caci. sarmanul. Rugati-va pentru el.

Într-o seara îi aude cu mirare din nou glasul . si voi avea ocazia sa ma conving. sententios. trezind prin suferinta la o constiinta superioara scânteia divina din ei -miezul spiritului lor. Dar pâna atunci. Amstat în întuneri cul întruparii si dupa nastere. care. fara nici o cercetare. pentru faptul ca te-am prevenit de ceea ce intentiona fratele tau. Voi da un exemplu. sa spui: Poate o fi asa! Voi cerceta. lasând în lacrimi si durere pe sarmana mea mama. dupa care m-am întors. între noi. cât de mica. Întrebându-l de ce a lipsit atâta vreme. fie de catre noi. si anume. fratele îl va da în judecata. Domnul l-a învrednicit cuda rul auzului spiritual. si motivul pentru care Tatal ceresc populeaza din vesnicie spatiile infinite cu miliarde de corpuri ceresti. din modestul sau venit. cerându-i o pretinsasuma pe car e ar fi primit-o de la mama lui. am fost pedepsit sa ma nasc în sânul unei mame aici. ale vietii si ale mortii. Acum iata-ma iar libersi voi mai veni la tine. cei mai multi vor crede în existenta spirituluivesnic ne muritor. Pe vremea când era elev la scoala comerciala din Bucuresti. mentalul cetateanului fiind liber si linistit. Urmarea a fost ca. Orice comunicare fara învoire prealabila este pedepsita. se plateste. primind raspuns la întrebari. în Bucuresti. doar acei oameni au darul de aauzi s i vedea lumea spirituala cu locuitorii sai. Prin concentrare mentala. a fost judecata si condamnata la onoua într upare. Chemând mental pe cei iubiti. Acest coleg a parasit de tânar viata terestra. dar nu îti voi comunica nimic. în limita permisa de superiorii entitatilor spirituale cu care comunica. fratele pierde procesul. de unde nici nu se astepta. Traia în Bucuresti un cetatean care ducea o viata cuminte si retrasa. atunci vor întelege tainele nasterii. Entitatea spirituala a facut aceasta comunicare cu de la sine putere. oamenii trupesti vor lua legatura cu lumea spirituala. a-l caror spirit a revenit de foarte multe ori la viata trupeasca. fie de catre voi. oamenii. Dar nu ti-e permis ca. m-a purtat la sânul ei. pentru greseala sa. Cuminte este ca atunci când auzi despre o problema care depaseste sfera cunostintelor tale sau despre un fenomen ce ti se pare iesit din comun. asa cum vorbim si ne întelegem azi noi. peste câteva zile primeste citatie de chemare în judecata. sa spui: E imposibil! Aceasta afirmatie nu este serioasa. avea im coleg cu care se întelegea foarte bine. cu mare dragoste. Potrivit trecutului sau spiritual. nu este cunoscuta de stiinta! . fara învoirea celor mai mari. primeste urmatorul raspuns: Dragul meu. acesti clarvazatori se pot întretine cu ei. A trecut mai bine de un an si cetateanul nu a mai fost vizitatdin spatiu de prietenul sau spiritual. Întradevar. fara nici un studiu. fara permisul superiorului sau. Într-o seara. întorcându-se în lumea spirituala.cei din lumea spatiala. neexistând nici o proba. înainte de moartea acesteia. Atunci. trupul meu a mai trait câteva luni. dar. A nega este usor si comod. Iata. aude glasul fostului sau coleg -locuitor al Cerului -care îi aduce la cunostinta ca în curând va avea o mare nemultumire. care a dobândit un grad înalt pe scara evolutiei. orice greseala.

va forma mâine pe cea spiritualadin sp atiu. întretinatorul vietii trupesti. A sosit timpul ca pe lânga cunostintele referitoare la materia fizica. Pentru omul cu multe greseli. despre activitatea lor malefica saubene fica. În general. spre infinita cunoastere si putere. ele exista. seobserva stingere a treptata a functiilor vitale. si de atunci s-au scris mii de pagini despre viata si forma lor. iar ei ne trimit noii-nascuti. care nu a cunoscut decât placerile materiale. sa cunoastem si fiintele spirituale. se influenteaza una pe alta si se ajuta la ascensiunea entitatii spirituale pe Scara lui Iacob. desi organele fac mari sfortari pentru a-si îndeplini în continuare rolul. cu toate acestea. Câta lupta. rostul si viata celor doua lumi care se întrepatrund. c are îl cheama si unde se va pravali. în caz de accident. separarea spiritului de corpul fizic se face gradat. milos si moral. Pentru cel blând. îl cuprinde o piroteala. . care fiind atât de mici -treisapte miimi dintr-un milimetru -nu se pot vedea cu ochiul liber nici în apa. Or corpul vietuitorului fiind sub aceasta limita e transparent si razele de lumina trec prin el si-l scalda într-un ocean de lumina din care cauza bietul nostru ochinu-l mai vede. am aflat de existenta acestor vietuitoare. care mareste de mai multe mii de ori. acest proces estescu rt si rapid. în vesnicie.Am stiut noi ceva despre existenta microbilor. nici pe corpurile sau obiectele din jurul nostru? Nu! Pentru caochiul nostru nu percepe decât pâna la o anumita limita. prin urmare a fost slab unit de corpul sau fizic. care îl trage pe nesimtite într-un somn dulce. nici în aer. moartea se manifesta sub forma unei slabiciuni. iar în caz de boala. Corpul vital nu mai are vitalitate suficienta. foarte lent. Actul mortii Senzatiile care preced si urmeaza actul mortii fizice sunt infinit de variate de la om la om. Noi trimitem în spatiu mortii nostri. uitând ca e vremelnic pe acest pamânt! Când omul e gata sa treaca din viata pamânteasca în viata cereasca. placut. om ul al carui trup moare simte o durere mai mare si agonia este mai lunga. Degajarea spiritului se face pe nesimtite. La fel se petece cu entitatile spirituale. câta agonie la omul lipit de bunurile pamântului. Când s-a descoperit microscopul. momentul destruparii spiritului este plin de frica. Cauza reducerii treptate a puterilor trupului se datoreaza corpului vital. Uneori aceasta separare se face cu mult înaintea încetarii functiilor organismului uman. slabiciunea fiziologica îl cuprinde pe om cu o derulare mai lenta. unde va merge? Are impresia ca în fata i se deschide unabis. de înaltimea morala a spiritului care paraseste pamântul. stingându-seca o candela în care s-a consumat untdelemnul. pentru ca nu mai primeste influxuri suficiente de la sufletul retras treptat din corpul fizic. omul nu le vede dar. Ce va fi. si ele depind mai ales de meritul. Lumea terestra de azi. deoarece prin îndeplinirea datoriilor morale nu s-a legat puternic de partea materiala a acestei lumi. Cu cât legatura fluidica dintre trup si suflet este maimare.

dar nu vad nimic. cel vesnic. Pâna când nu s-a rupt cordonul fluidic -sufletul fiind legat decorpul f izic -sistemul cerebrospinal mai functioneaza. fiinte fluidice. se simt furnicaturi în talpile picioarelor. Totul s-a ispravit. pentru câteva momente. ajungând în cap. Panorama întregii vieti terestre se deruleaza fulgerator. vede recunostinta celor pe care i-a mângâiat. Îsi vede ambitiile neîmplinite sau succesul obtinut. Aceasta aureola poate fi observata. de catre ceicare vegheaza muribundul. parasesc trupul prin gura. s-a eliberat din stânsoarea materiei. În aceste momente. S e vede asa cum este în realitate nu mai este nici bogatul. dupa care retragerea continua în lungul gâtului. formând în jurul sau o aureola. pierdut ca întrun vis. sau ura celor pe care i-a facut sasufere. si-a parasit haina trupeasca. omul e dus. . de-o inconstienta desavârsita. de o întunecime. Treptat. un suspin adânc este semnulsepararii complete a sp iritului de trup. pe întuneric. dupa care spiritul este cuprinsde o amnezie completa. nici taranul. spiritul se strecoara afara prin crestetul capului. ce se înalta spre tavanul încaperii. jalea copleseste sufletul lor. Dupa ce întreaga masa fluidica a perispiritului s-a degajat din corpul fizic. exploziile lor sufletesti. perispiritul se retrage din picioare si mâini. Aceste manifestari sunt fapte necugetate. dar totul e în zadar. plâng si se arunca peste trupul ce moare. nici saracul. mai materialiste. acesta dobândeste o puternica luminozitate. vorbirea se manifesta sub vointa spiritului exteriorizat si muribundul spune ca vede în camera. Nimic nu se uita. acestea se racesc si îsi pierd sensibilitatea. În fine. nici o stiinta omeneasca nu mai poate împiedica plecarea spiritului din lumea fizica si trecerea lui în lumea spirituala. nici împaratul. fara nici o dificultate. se concentreaza si ia forma trupului ce îsisfârs este viata. si se întâlneste în piept cu partea venita din mâini. sub forma unei cete alburii. Învelit de perispirit. ci omul cu merite si greseli. întâmplarile prin care a trecut si manifestarile sale de cruzime sau iubire. ce radiaza prin craniu. Vitalitatea parasind extremitatile trupului. pentru ca tipetele lor. se uita. În acest moment solemn. Uneori întretine conversatie cu ei. tulbura spiritul care se destrupeaza si nu-i dau libertatea necesara de a se separa de trup.Când ora mortii a sunat. o respiratie profunda. o data cu ultimul suspin. plecatide ja din lumea terestra. Aceste fiinte invizibile -dintre care una este calauza în noua viata spatiala -au venit. vazându-si defilând prin mental toate actele vietii. în care îsi recunoaste parintii sau prietenii. sa-l ajute la destrupare si apoi sa-l conduca în nouasa calatorie . trecând prin tavan. asemenea unui cinematograf. din iubirea ce o poarta celuicare p araseste pamântul. cei din jurul mortului sunt cuprinsi de fiori. Din cauza comprimarii perispiritului în encefal. unde înconjoara sistemul cerebral. Entitatile spirituale inferioare. apoi în lungul abdomenului. perete sau fereastra. cordonul se rupe si spiritul îsi ia zborul spre regiunile subtile ale spatiului. imaginile actiunilor se deruleaza înaintea spiritului. Perispiritu lse retrage în lungul picioarelor. În momentul când perispiritul începe sa-si desfaca legaturile de celulele trupului. Aici se face un mic popas. iar cei de fata asculta. Omul real. nici o putere din lume. În fine. se aduna. în jurul sau. ba chiar contribuie uneori la rechemarea sa în trup. În acest moment inima îsi opresteactivitatea.

nici nu s-ar gândi la alta existenta. l-a condus si caruia îi datoreaza o serie de realizari. si mai ales. în virtutea Legii divine. sufletul a învatat sa-si hraneasca vehicolul eteric sau corpul vital. A venit însa timpul sa-si paraseasca trupul. Se vede îmbatrânit sitotusi ar mai dori sa traiasca. pentru ca omul nu moare. dragostea si ajutorul lor vor lucra pentru ridicarea noastra. Legatura dintre spirit si corpul fizic a devenit atât deputerni ca. Se simte bine în el. încât nu-i mai vine sa plece din ele. va trebui sa plece. În aceasta perioada de timp. Acest mesager se apropie de omul ajuns la capatul existentei sale pamântesti. dar el nu este potrivit. ochii lor vor fi mereu îndreptatis pre noi. vederea si auzul. ci sa ne plângem pe noi. Daca lumea ar sti cât rau face spiritului prin aceste vaicareli. si în aceasta tacere religioasa sa ne rugam si sa multumim Celui care a orânduit atât de sublim creatia. în lumea suferintei si a întunericului spiritual. vrând-nevrând. Vrea sa se mai bucure de frumusetile si bunurile pamântului. nu în curând! Fratilor. pentru ca înca n-am terminat seria încercarilor si sufletul lor e torturat de mila ce ne-o poarta. ci numai îsi paraseste cele doua învelisuri fizice trupesc sau carnal si semifluidic sau eteric. aude ca a murit cutare ori cutare -dar parca acest fenomen e departede el. Se straduiesc sa întareasca trupul si sufletul nostru. Ei ne plâng. Viata în comun. E drept ca nu mai are vioiciunea si vigoarea din tinerete. dintre trup si spirit. pentru a trece cu usurinta încercarile ce vor contribui la evolutia noastra spirituala. De moarte nici nu vrea sa auda. i-a unit într-o legatura deosebit deputernica . memoria. despre vremelnicia vietii . Dar cum totul în univers are un sfârsit. pentru a se naste în lumea cereasca. si începe sa-i vorbeasca noaptea -spirit catre spirit -despre frumusetile sferelor ceresti. sa facem liniste absoluta în jurul sau. cei ramasi înca în valea plângerii. Sa nu-i mai plângem pe iubitii nostri. referitoare la actul mortii. numit destrupator. s-ar abtine de la ele.pentru ca din nou. se impune sa ne stapânim durerea. fiind asemenea unui ocnas. într-o lume unde omul este mai constient si mai cunoscator al legilor eterne. Sa nu-l plângem pe cel ce se destrupeaza. sa efectueze destruparea hotarâta. de placeri si bucurii? Anii s-au scurs. Ce se petrece în preajma acestui ceas final? Doreste oare spiritul sa-si paraseasca trupul pe care l-a armonizat. Atât de bine s-a obisnuit entitatea spirituala în corpurile sale fizice. care dupa zece ani de temnita a uitat sa maitrai asca în libertate. Vede. În continuare voi reda comunicarea unei entitati spirituale superioare. pentru ca ne vor vizita. Omul este batrân. si din spatiu. dar înca e bine si sanatos. dar sanatos. cu mari sfortari. Când. am întrebuintat termenul vostru -«a muri». încât daca nu si-ar simti slabita puterea. asa si omul. cu drept cuvânt. Daca l-am iubit cu adevarat pe acest om. existând doar pentru altii. nu pentru el. îi este draga viata în corpul sau fizic. care în definitiv este si el de natura fizica. în acest fel sa ajutam entitatii spirituale care paraseste planul fizic sa dobândeascaputer i si sa se desprinda cu usurinta de trupul sau. pentru a ne sustine în existenta noastra trista pe acest pamânt. un mesager special. soseste termenul destruparii -termen fixat înainte de momentul întruparii entitatii spirituale -din înaltimile spatiilor soseste o entitate spirituala.

sa-l încurajeze. silind înacel asi timp sa iasa din interiorul sau elementele uzate. îi spune ca a sosit momentul sa se reîntoarca acasa. Noaptea. iar ziua. tragânddupa el în velisurile perispirituale. Prin urmare. regenerarea lui? Corpul vital se reînnoieste. eteric. cel iubit se topeste din zi în zi. si anume la eliberarea unei entitati spirituale din catusele carnii. omul fizic se hraneste prin doua modalitati: în timpul zilei îsi hranestetru pul prin alimente. Slabiciunea omuluibatrân n u provine de la sugestiile strecurate de mesagerul destrupator. În felul acesta. o tortura mai viedecât chi nuirea trupului prin frustrarea de hrana fizica. în stare de somn. si îl introduce în corpul sau eteric. are idei vagi ca nu mai are mult de stat printre oameni. despre scoala terestra pe care deocamdata a terminat-o. Spiritul mesager-destrupator. absorbind din el cantitati de fluid eteric. cei întrupati. spiritul batrânului începe sa se convinga. desi vad si ei adevarul. în patria spiritelor. când spiritul iese din trpul adormit. Cum se face repararea. te-ai bucurat în el. îl demagnetizeazasau def luidizeaza. spunându-i: «Frate. începe sa-i fure din fluidul fizic. zi si noapte. se hraneste noaptea cu fluide magnetice. ai suferit cu el. fluidul perimat. si ca se actioneaza conform ordinelor superioare. Or aceasta cruzime . dublul eteric este reintrodus în trup. sfere infinite din jurul pamântului. se stinge ca o candela ce si-a consumat uleiul. Prin puterea vointei si a gândului. viat a din mijlocul materiei fizice. are presimtiri ca s-a apropiat socoteala pamânteasca si începe sa comuniceaceasta im presie celor din jurul sau. date învirt utea Legilor divine. serepara prin absorbirea fluidului semimaterial. ale materiei fizice. împreuna cu o parte din corpul vital. dar aceasta ar însemna pentru duhul exteriorizat al batrânului. Stând zi si noapte lânga el. si tot ziua -dar cu preponderenta noaptea -îsi hraneste cu fluid eteric corpul vital.terestre. bietul om manânca ziua alimente fizice. va reparati trupul prin asimilarea alimentelor digerate. Destrupatorul ar putea împiedica asimilarea de fluide din timpul noptii. spiritul aduna din atmosfera înconjuratoare fluid eteric fizic sau semieteric. ai stat destul în acest trup al tau. da r este mult mai intensa noaptea. toti si toate vietuitoarele trebuie sa paraseasca. destrupatorul îl influenteaza. În aceasta operatie nu se amesteca nici o altaentitate spir ituala. acum a sosit momentul sa te reîntorci la noi». Asadar o entitate spirituala destrupata executa o operatie oculta si clandestina asupra uneientita ti spirituale întrupate. Acestia cauta sa-i combata presupunerile. Dar si corpul eteric functioneaza si din aceasta cauza se uzeaza si el. care sta mereu în preajma mosului nostru. Sa vedem în ce consta aceasta operatie. la o vreme. aflat în atmosfera din jurul globului vostru. Odata aceasta absorbire îndeplinita. când spiritul îsi paraseste trupul. Astfel. deoarece fiecare este constienta ca se procedeaza la o fapta buna. Voi. când se afla în casa lui de lut. mesagerul destrupator se adreseaza direct spiritului evadat din pestera trupului. Ziua îi sugereaza ideea ca viata pe pamânt e trecatoare -nimeni nu a ramas vesnic aici. Aceasta absorbire se face ziua prin actul respiratiei. ci de la operatiile executate de acesta metodic si cu mare rabdare. va sustineti. dar ce folos? pentru ca destrupatorul îi ia o cantitate mai marede flui d decât absoarbe el noaptea.

un expert al spatiului. prizonier în întunericul trupului. în masura în care îi slabesc puterile fizice. surori. Sub influenta acestui curent vital. fara stirea spiritului. o substanta asemanatoare albusului de ou -la interior. fiecare celula se compune din trei parti: o membrana la exterior. si aceasta miscare este provocata de o mica ramura a marelui curent cosmic. în mod consecvent si progresiv. subtil si nevazut. Printre firele acestei canavale. devine mai sensibil. a sosit ziua fericita pentru cei care se vor bucura de sosirea lui în Cer. Încetul cu încetul. construita initial pe un scheletde beton armat. care se despart de parintele. Astfel spiritul. pentru a desparti încaperile între ele. aflând ca iubitul lor pamântean. spiritul se elibereaza de milioanele de legaturinevazu te. O data cu ele soseste si oentit ate spirituala. în momentul începerii operei de reîntrupare. În masa protoplasmei se afla o multime de granule microscopice. Corpul omului se poate compara cu o cladire. Atunci ele coboara ca fulgerul. un medic ceresc. Când ceasul cel mare a batut. cecons tituie o muzica sublima. copii -care au parasit pamântul înaintea lui. este gata de a se întoarce în Cer. Ele vin atrase de tainicele legaturi magnetice si de vibratiile primite. folosind drept materie primafluidul ce înso teste cele doua elemente sexuale ale parintilor. dar mai ales se împaca cu ideea ca Tatal îl recheama la El. numit nucleu. Pe parcurs. Schema. fratele sau prietenul lor. mai senzitiv la undele vibratiilor psihice sosite din spati u. canavaua trupului omenesc o croieste spiritul. numita protoplasma si un mic corp stralucitor la mijloc. si în acelasi timp celulele se ordoneaza dupa liniile acestor fire. dintr-o materie asemanatoare luata mereu de la parintii copilului. care taie cordonul ombilical ce uneste copilul de placenta mamei sale. În general. prin vibratiile corpurilor lor spirituale si prin rugaciunea lor. Omul se topeste ca o lumânare si. se deprinde cu ideea plecarii. Prin prezenta lor. fiind ceva mai eliberat. înnodate cu corpul sau fizic. începe sa se împace cu ideea parasirii lucrurilor scumpe lui. unde domnesc Legile sfinte si eterne ale universului. sanatos pâna mai lunile trecute.nu este permisa în lumea cereasca. înlesnesc descatusarea spiritului de corpul fizic. batrânul nostru. aceasta producându-se doar în caz de accident sau sinucidere. se orânduiesc celulele nascute din diviziunea oului. El are un rol asemanator cu al moasei voastre terestre. parinti. care circula prin întregul cosmos si în tot ce se afla în el. dezvoltându-se cu ajutorul materiilor venite de la mama. parasind pe cei dragi de pe pamânt. sosesc entitatile spirituale dinfamil ia sa -frati. Totalitatea retelei pe care este cladit trupul nostru formeaza corpul vital. . cu misiunea de a rupe cordonul fluidic ce uneste perispiritul de corpul vital. În fine. spiritulîsi mar este reteaua. miceliile din interiorul protoplasmei se misca. Canavaua creste si paralel cu ea creste si trupul micutului din pântecelemamei. si trista pentru cei de pe pamânt. numite micelii. Defluidizarea corpului fizic se face ziua. Materia corpului vital este într-o vesnica circulatie. în care se înalta ziduri de caramizi. Defluidizarea brusca nu este permisa. îl înconjoara si stau în asteptarea iesirii sale din trup.

si ca urmare. se atrag între ele. S-a stins viata din el. se freaca de protoplasma. În fine. trupul ramâneacelasi. Venind jos. fratele spatial retrage zi de zi o anumita cantitate din fluidul corpului vital al celui pregatit sa paraseasca viata terestra. Celulele care se reînnoiesc pe o distanta mare de timp si se reduc ultimelesunt ce lulele nervoase. encefalul este cel din urma organ ce pierde contactul cu perispiritul. nemaiavând la dispozitiedinamismul asigurat de miceliile din celulele numeroase avute în anii precedenti. celulele se înmultesc si trupul creste. desprinderea spiritului de trup. Prin miscarea lor. zi cu zi. si constituie ceea ce se numeste coeziune celulara. Când s-a împlinit termenul durerii si mâhnirii la care trebuia supus. la timpul oportun. necesar întretinerii miscarii miceliilor celulare. iese în afara corpului sau fizic bolnav. a uitat -conform Legii -ceeac e el însusi a cerut. amaraciuni si lipsuri materiale de tot felul. Din aceasta cauza. o perturbare. ca om. Acest processe pe trece pâna în jurul vârstei de 28 de ani. a cerut Forului suprem o viata grea. magnetism în masa celulei. Totalitatea electricitatii din micelii produce. virusi. un spirit din spatiu de un anumit grad. Urmeaza perioada când celulele uzate se înlocuiesc pe masura distrugerii lor. de la distanta. o tulburare si în alteorgane interne si astfel tot trupul slabeste în puteri iar omul se topeste ca si ceara la para focului. eliberând astfel firele fluidice ale perispiritului de corpul fizic. face operatia de slabire a adeziunii perispiritului de corpul fizic. Din aceasta cauza. vine a treia parte a vietii terestre. când celulele noi nu le maiînlocuiesc în a celasi numar pe cele uzate constatam scaderea grasimii. fizician ceresc. a taliei trupului si apar zbârciturile pielii -de aici debilitatea celor ajunsi în vârsta. În caz de plecare prin boala. dureri sufletesti. în dreptul organului din care lipseste cantitatea de fluid vital. si deci nici magnetism. dar mai ales unele de altele. În fine. Entitatea spirituala. intervine mesagerul-destrupator si desprinde ultimele fire aleleg aturii cu acest corp fizic redus si fara putere. cea s cu ceas. pentru ca. Slabiciunea functionala a acestui organ produce. La începutul vietii umane. plânge si crede . nu se mai produce electricitate. Pentru a sterge cât mai mult dinlista g reselilor facute în alte vieti. prin inductie. încrezut în puterile sale. Din acest motiv moartea acestui om. Un ultim efort si totul s-a ispravit. care desavârsesc opera distragerii celulare. plina de boli. se face usor. la ora cea sfânta. Gratie acestei forte magnetice. cunoscator si mester în desfacerea legaturilor fluidice. Moartea prin sinucidere are un alt aspect. reducerea treptata a sistemului muscular. prin influenta. slabeste vitalitatea organului respectiv. celulele tin una de alta. începe dezorganizarea sa si celulele nu mai au fortanecesara functionarii lor. sa se faca cu o mai mare usurinta. se face sub imboldul. de înlocuire.danseaza în jurul nucleului. duhul. Toata aceasta opera de reparare. si în aceasta existenta terestra ofteaza. uneori apar aici si vietati microscopice. sub conducerea spiritului stapân. generând în corpul lor electricitate. scânteia însotita de perispiritul sau. Acest special ist. se alatura omului mesagerul-destrupator. Catre sfârsitul vietii. viata trupului ruinat de boala. întretinând.

Legea divina a hotarât. provocându-i dureri atroce. nefericitul de el! Prin act ulsau nesocotit. legaturile fiind putine si slabe. voite de ea. el va repeta mereu actul sinuciderii. va scapa si de mizeria ei. vegherii. pâna la exasperare. sosit ca fulgerul. din care cauza are o agonie sfâsietoare. ca în cazul sinucigasilor. resimtind durerile de nastere ale unei mame. iar copilul fiind victima mamei. entitatea spirituala asistenta care însoteste toata viata terestra a acestui om. dupa meritele vietii sale terestre. cheama pe misionarul desemnat de a-l asista în momentul producerii accidentului.ca este napastuit de soarta impusa de Tatal divin. cresterii si educatiei copilului. greutatile si responsabilitatea alaptarii. si de obicei este aplicat spiritelor lenese. Legea divina a sortit ca spiritul sa stea. se sinucide. devenind mama si nascând cu placere. copiii prin care. Din acest motiv el va suferi si mai groaznic în viata cereasca siîn vie tile lui trupesti viitoare. sa moara. Se naste în ea dorinta de a reveni pe pamânt pentru a-si repara greseala. Duhul omului care si-a distrus trupul. Vai. cunoscând ca se apropietermenul fatal. spiritul nepregatit de mesagerul-destrupator -cu mamei iese din corpul sau fizic mare greutate. Spiritul copilului se desparte cu usurinta deem brionul din pântecele mamei. Nu vrea sa nasca si sa seîncarc e cu neplacerile. cu toata dragostea. Prin urmare. Se poate întâmpla ca din cauza acestor demersuri. dar ea nu-si asuma responsabilitatea de a trece prin procesele fiziologice ale sarcinii si urmarile ei. sa coboare entitati spirituale la o noua viata terestra. ca fiind data parasirii corpului fizic. Dar ce diferenta între moartea unuia si a celuilalt. Acest caz de destrupare este adoptat foarte rar de catre înaltul For Judecatoresc al Pamântului. instrumentul orânduit de Tatal divin ca sa-l ajute în învatarea iubirii. cu mari sfortari. va ramâne pe lânga cadavrul sau pâna în ziua când ar fi trebuit sa-l paraseascaîn mod firesc. prin dezertarea sa de la scoala vietii planetare. îsi revine si îsi recunoaste greseala comisa. Numai rugaciunea fierbinte catre Cel Atotputernic -a ei sau a celor ramasi în urma ei -o pot usura din aceasta tortura de neînchipuit. Iata o femeie devenita mama. indolente. dreptasul. Din acest considerent. Eliberat cu totul. spiritul mamei trebuie sa înteleaga grozavia faptei comise. de comotii puternice. ceruta si voi ta de el prin liberul sau arbitru. pentru a fi puseîn ri tmul evolutiei normale si generale. a încalcat Legea divina. În tot acest timp. care au nevoie de zguduiri. dureri repetate pâna în ziua fixata în destinul ei. a mamei fiind echivalenta cu sinuciderea. a entitatilor spirituale. spre locul rezervat lui. taie rând pe rândultimele rad acini fluidice ce mai retin spiritul de trup. Treptat. Acesta. recurge la avort -un mijloc bruta l pentru a scapa de el. Dupa o vreme. în acest caz moare si copilul. de neînchipuit. Dar nu numai atât. i se pare ca nu mai poate îndura aceasta viata si crezând ca daca va pieri de pe arena vietii. pâna la nebunie. Însa. onform destinului sau. spiritul îsi ia zborul catre sferele ceresti. Evident. o data ce spiritul prin violenta accidentului -a fost expulzat din temnita sa. O asemenea . atâtea feluri de a parasi trupul la ora fatala. care interzice distrugerea. Câti oameni. lânga cadavru. Când omul moare prin accident.

asemanator cu cel avut în viata terestra precedenta. întorsi înaintea lui din planul fizic. sa paraseasca trupul si viata terestra. Rolul mesagerului-destrupator a fost. conducându-1 din exterior. prin intermediul corpului vital. . În cele din urma. O simplaformalitate le gala. mângâiere si iubire în jurul lor. de trupul în care si-a dus atâtia ani nenorocita existenta terestra. În acest scop. . din care. În acest caz. cu îmbracamintea pe care au purtat-o. care îi procura atâtea placeri lumesti. prin conduita celor care au dus o viata cuminte. încât nici nu vrea sa auda de parasirea trupului. au oftat si au plecat. În acest caz se stabileste o conversatie de la spirit la spirit. dorul dupa cei dragi se intensifica si dupa un timp. dar fiind o desteptare a constiintei entitatii spirituale.Zilele trec. spiritul si perispiritul se afla deja în afara trupului. ajuns la finele existentei terestre. fara nici o durere. în afara de fratele misionar. siretenie.Tot raul spre bine. În unele cazuri. constituie pentru ea o fericire. De multe ori. operatiile destruparii decurg în mod normal si treptat. trezindu-i în suflet dorul dupa ei. o nenorocire pentru omul terestru. o lupta de natura mentala si fluidica se angajeaza între cei doi. fara nici un zbucium. spiritul întrupat s-a atasat atât de tare de viata si bucuriile pamântesti.moarte este o durere. Astfel se adevereste vorba omului . aducându-i aminte cu multa duiosie de cei dragi. cu mult superioare. se face uz de diplomatie. si daca nu mai au forma umana. Laora fatala. cel superior -mesagerul-destrupator -va iesi învingator. si el trebuie sa se întoarca în marea patrie cereasca. nuv rea sa revina la viata vesnica. el se opune. prin buna învoire a entitatii spirituale întrupate. mesagerul-destrupator îsi impune vointa si puterea. entitatea spirituala întrupata se va supune si va trebui. de o oarecarem omeala. la ora cea sfânta. semanând blândete. Eivin. S-a obisnuit în el si îi place aici printre oamenii trupesti. În urma acestei întelegeri. spiritul se decide sa nu se mai agate cu disperared e materia carnala. desigur. Dar legea e lege. în acest caz. foarte redus. caci a sosit timpul recoltarii roadelor semanate pe pamânt în existenta sa terestra. nu mai ramâne de facut decât o mica sfortare si spiritul urmat de suflet se desprinde de trup. vrândnevrând. sunt trimisi în jurul candidatului la moartea fizica. Ca urmare a dispozitiei sale sufletesti. Exista cazuri când un barbat sau o femeie sunt întrupari ale unor frumoaselumini cer esti. O data ce au luat înfatisarea ultimei lor întrupari. aduna materie fluidica si îsi fabrica un corp fluidic. care abia mai tinea captiv sufletul de trup. Astfel. în locul fortei. vin si se arata spiritului candidat la nasterea în lumea spatiilor sistau toata noaptea de vorba. s-au întors pe parteacealalta . nu vrea sa paraseasca viata temporara. Exista situatii când destruparea se face cu o usurinta de care se mira cei defata. Fizionomia si forma trupului lor o pastreaza perfect în memoria lor spirituala. si la nevoie o gasesc înregistrata în arhiva spirituala a planetei noastre. luându-si zborul în spatiu. taind numai cordonul fluidic. urmata de o întelegere între spiritul mesager destrupator si spiritul întrupat. Oamenii acestia trec de la viata trupeasca la cea spatiala ca într-un vis. iubitii sai.

taie pe rând toate firele fluidice ce suntaninate de celulele trupului. asemenea unui sorb. mester în mânuirea fluidelor. când si-au dat consimtamântul graind: Amin! Aceste dureri sufletesti. de trup. 3. superior celu i dintâi.voita de ei sau acceptata.ca om trupesc -în lumea fizica. ca si în cazul entitatilor spirituale miloase si drepte. eterica. Ca spirite.mâhnire. absolut identica cu forma trupului ce agonizeaza pe patul demoar te. În acest scop. crima ori accident.caci orice materie îsi are viata si memoria sa . Din situatiile prezentate mai sus. prin suflet. una din marile Lumini ale Pamântului. spre ispasire.se aduna într-o forma umana. pentru a nu mai avea puterea de a retine. se poate deduce ca moartea survine: 1. cocosati. asupra scânteii spiritului. fiecare cu o misiune speciala. sa paraseasca din prima secunda trupul. 2. Cel mai mic în grad arerolul de a demagnetiza si deelectriza corpul fizic. prin violenta produsa de un liber arbitru nesocotit -sinucidere. din alte vieti. Starea lor fizica . legaturile sufletesti dintre trup si spirit fiind foarte slabe. avându-se în vedere provocareadurerii în suf letele celor dragi. orbi. ca sa poata fi smuls din pamânt. provocând în adâncul sufletului lor omare.batrânete. sosesc trei mesageri-destrupatori.sa iasa cea dintâi. si-l aglutineaza într-o masa care prin memoria ce op oseda . aceasta cumplita formade via ta. dar tot atât de greu sedesprinde di n lut la ora fatala. e nevoie de concursul mai multor forte spatiale. celesapte haine eterice ale scânteii. particula cu particula . dar revenind . resimtite ani de-a rândul. o negraita durere sufleteasca. în scopul constientizarii sau a platii unor greseli din trecut. El atrage la exteriorul corpului fizic -fir cu fir. Când a sosit termenul plecarii. În acelasi timp. Iata cum glasuieste el. pe când erau în spatiu -difera pe pamânt de cea a majoritatii oamenilor. sufletul. Aceasta stare fizica dezavantajata a fost urmarea unor mari si grozave greseli din alte vieti. din cauza uzurii corpului . Greu s-a afundat în lut spiritul când s-a reîntrupat. Al treilea. celelalte parti componente ale spiritului. superior celui de-al doilea. În continuare vom cunoaste actul mortii.tot perispiritul. Opera mesagerului-destrupator estefoar te redusa: taie cordonul fluidic care tine legat spiritul. acest savant al spatiilor lucreaza asupra celei maidivine par ti din om. a unui puternic magnet spiritual. uneori foarte de timpuriu. au împins spiritul laexte riorul trupului. de cel mai înalt grad . opereaza din exterior. pentru aînlesn i desprinderea spiritului ce si-a terminat scoala vietii terestre. pe baza comunicarilor primite de la Sfântul Mina. pentru ca ea -fiind de esenta divina . pentru ca dupa ea sa vina. Dupa gradul evolutiv al entitatii spirituale care se destrupeaza. opera asemanatoare cu taierea radacinilor unui copac. destruparea se face foarte usor. Al doilea. spirite superioare sosite la momentul hotarât. prin boala. ca o nota mai amanuntita a fenomenului destruparii. rând pe rând. atragând toate particulele eterice ce formeaza perispiritul spiritului. schilozi etc. au uitat de ceea ce sau angajat în fata Forului suprem. au acceptat în mod constient. prin forta sa atractiva. pe cale de eliberare. Acest destrupator.O desprindere usoara de trup o au si cei idioti.

Aceasta forta atractiva a celor iubiti este neutralizata. deschizând ochii. aducându-se prejudicii viitoarei sale reîntrupari. se straduieste ca nu cumva sa mai ramâna legat de perispirit resturi din materia eterica a corpului vital. Iata motivul pentru care recomand -în special occidentalilor vechiului continent -înmormântarea în locul incinerarii. Motivula cestei operatii este urmatorul. a destrupatorilor. când i se va da una potrivita ascensiunii sale evolutive. Toti ceilalti familia si prietenii muribundului. Din aceasta cauza spiritul sufera o comotie în urma careia îsi pierde pentru multa vreme constiinta. exercita o forta de retinere puternica. cu puteri dublate. urcând tot mai sus pe treptele evolutiei. adeseori se afla membrii familiei sale. Desi devenit liber. în momentul întruparii lor. la crearea unui nou învelis planetar. spiritele asistente îl dezbraca si de haina planetara. Asadar o haina noua se va creea din materia ce a mai fost utilizata. care prin jalea si prin dorinta lor de a mentine printre ei pe iubitul lor . privind si chiarvorbin d constient în lumea fizica. si deci perfectionata. este învinsa de forta atractiv spirituala a entitatilor superioare. spiritele destrupatoare îl îmbraca cu o noua haina fluidica. care prezideaza destruparea. si nu brusc. este absolut necesara. Dupa ce spiritul s-a desprins de trup si a devenit liber. reia pentru câteva clipe cursul vietii terestre. treptat. de sfâsietoare. sa se adune într-o camera mai departata si sa ramâna acolo în tacere si rugaciune. pentru ca altfel spiritul sufera. Aceste legaturi trebuie rupte treptat. aceasta se risipeste si dizolvaîn sp atiul înconjurator. pentru a usura efortul celui ce-siparaseste cusca în care s-a prins atât de puternic la reîntruparea sa. Prin înmormântare. lânga muribund sa nu stea decât o singura persoana. Cât priveste materia hainei planetare dezbracate. în plus. care. oarecum galvanizat de dorinta vie a celor din jurul sau. spiritul mai pastreaza oarecum legaturi fluidico-sufletesti cu fostul sau trup. i se tulbura claritatea constiintei. De aici necesitatea ca în ultimelemoment e. Se întâmpla uneori. materia sa . readus din nou în trupul sau. aceste particule eterice de o calitatein ferioara vor prejudicia felul si calitatea noului corp fizic. atrag din nou în afara pe cel care si-a întrerupt calea spre descatusare. Aceasta materie planetara va servi entitatilor spirituale de acelasi grad evolutiv cu a entitatii care a dezbracat acest corp planetar. în acest mod fiecare materie a creatiei este spiritualizata. dezagregarea corpului este lenta. duhul e luat de spiritele asistente si este înconjurat cu o retea fluidica creata de ele. Însa aceasta revenire e de scurta durata. o haina provizorie în care se va prezenta în fata Forului suprem. Prezenta acestor mari entitati spirituale. deoarece prin incinerare ultimele legaturi fluidice ale trupului cu fostul sau stapân si constructor se rup brusc. pentru ca în jurul muribundului. pentru ca fortele spirituale.ierarhic. O data ce cordonul fluidic ce leaga sufletul de trup a fost taiat. Dezbracarea hainei planetare trebuie sa se faca treptat. Cum spiritul nu poate sta în preajma globului pamântesc fara acest învelis. cu mare prudenta. pentru ca în acest caz spiritul va suferi pe tot timpul sederii sale în spatiu. încât spiritul este rechemat. în care se va întrupa spiritul în viitor. ca forta celor din jurul muribundului sa fie atât de puternica.

concorda între ele. vazut si auzit în jurul lor în acele momente si cum se simt acum în sfera. Numai entitatile spirituale care au trecut prin aceasta experienta ne pot descrie impresiile si ideile avute în momentul parasirii trupului. acestea vor fi aduse de catre ghidul cercului. o concordantade informat ii fundamentale si repetate. Dar acesti domni. se constata ca învatamintele transmise de entitatile spirituale care ni se reveleaza prin mediumi diferiti. asadar ele nu ne pot orienta asupra senzatiilor resimtite de spirit în momentele când. tragând dupa el sufletul sau perispiritul. oferindu-ne prilejul de a compara între ele detaliile continute în diferitele comunicariobtinute . în asemenea împrejurari. prin intermediul unui medium. j udecatorul Peckam. ce au simtit. prietenilor sau cunostintelor noastre. Fenomenele exterioare. Daca aceste comunicari se vor potrivi si asemana în partile lor fundamentale cu cele primite de alti mediumi. apartin lumii fizice. procedând astfel. din vesnicie. îsi dau aerul ca ar cunoaste toate fenomenele naturii? Cartile literaturii revelate sunt deosebit de importante pentru ca ne dau o idee asupra lumii spirituale. Majoritatea oamenilor ridiculizeaza conceptul unei lumi spirituale. care ne descriu principalele impresii traite în momentul trecerii lor din lumea fizica în ceaspiritu ala. în timpuri si localitati diferite. Voi prezenta câteva expuneri ale unor entitati spirituale. referitoare la moartea bunului sau prieten sicoleg. extrasa dinlu crarea eminentului profesor universitar italian Bozzano. nu poate exista nici oîn doiala ca cele vazute si simtite de spiritele care se destrupeaza sunt o realitate ce constituie un capitol din marea serie de fenomene desfasurate în natura. nu se gândesc ca. Voi descrie una din comunicarile celor ce au trecut pragul mortii. va avea o mare valoare pentru demonstrarea existentei reale a lumii spirituale.se descompune în minerale. dar numai într-un cerc de revelatie condus de un ghid. din SUA. paseste pragul existentei lumii fizice. de o mare Lumina cereasca. si ne vor descrie cum au trecut pragul mortii. . Numai dupa relatarile lor vom putea reconstituiîntrea ga serie de fenomene ce au loc în momentul mortii fizice. iar legaturile fluidice se desprind încet de tot ce a apartinut fostului trup pamântesc. Este evident ca. Or din cele primite pâna acum. în nivelul spatial în care se afla. Fara sa invocamnoi anumi te spirite. vazute de cei din jurul muribundului. dupa ce a studiat ani de zile fenomenele spirituale si mesajele primite de la entitatile spirituale care au parasit lumea trupeasca. din rândul rudelor. intitulata Letters and Tracts on Spiritualism . Iata cum se exprima eminentul profesor universitar Hyslop. Iata un mic pasaj din expunerea facuta de judecatorul american Edmonds. unde îsi va petrece existenta o buna vreme -trebuie sa luam legatura cu Cerul. care dispretuiesc cu atâta usurinta aceste probleme de o covârsitoare importanta. Pentru a cunoaste cât mai pe larg întreaga gama de fapte ce au loc în momentul când spiritul paraseste corpul sau fizic -pâna trece în deplina constiinta în lumeaspiritua la. care a pierit într-un naufragiu.

În momentul când ma afundam în mare. raceala sau asfixiere. M-am desprins de trup aproape fara sa-mi dau seama si avându-mi sotia strânsa lânga mine. orice sentiment dureros disparu din sufletul meu. ca si cum ar fi fostg ravate în mintea mea. le-am gustat ca si atunci când s-au produs. Nu-mi amintesc sa fi suferit. -Va spun ca cei trei camarazi nu m-au parasit. Toate scenele. Fiind întrebata ce impresii a avut când a intrat în lumea spirituala. data fiind natura minunata anoii mele exi stente. surori. Din acel moment. care. Dar pâna la aceasta întunecare. Nici unul din amicii mei. O expunere si mai interesanta o gasim în cartea Startling Fact in Modern Spiritualism scrisa de medicul american E. Îmi vedeam trupu l întins pe pat si-mi ziceam: «Ce fenomen ciudat!» Am privit în jurul meu si mare mi-a fost mirarea când i-amvazut pe ce i trei camarazi ai mei ucisi în transeele din fata Wickburg-ului. Comunicarea provine de laentita tea spirituala a unui soldat care a murit de tifos. entitatea spirituala a raspuns. mi-au trecut prin fata privirii. Nu-mi amintesc de asemenea sa fi auzit zgomotul valurilor. venita pentru a ma primi siconduce. rni-au aparat parintii. lucru de care ma miram grozav. Daca as fi putut sa-mi aleg în acel moment modul destruparii. Cu toate acestea. dar mama îmi observa nelinistea si-mi spuse: «Fratele tau nu va întârzia sa vina si el aici». Aveam o vaga banuiala ca s-a întâmplat cu mine ceva ciudat. din copilarie si pâna la moarte. Îmi aminteam de jocurile si glumele din copilarie. desigur ca n-as fi adoptat pe acela impus de legea destinului. M-am simtit ca si cum m-as destepta din somn. n-au lipsit la apel. în timpul razboiului pentru abolirea sclaviei dintre statele de nord si cele de sud ale SUA. am însotit-o pe mama. În momentul mortii. spus si gândit. Pr imul sentiment penibil m-a cuprins când îmi zbura gândul la scumpul meu frate. dând dovada de o energie pe care n-am înteles-o decât abia acum.. am revazut ca într-o panorama evenimentele întregii mele existente. Aici aveam bunici. într-un spital. din momentul destruparii mele pâna în momentulcând îmi facui intrarea în lumea spiritelor. de tot ceea ce am facut. nu am încercat nici o senzatie de frica. frati . acum nu ma mai plâng de ceea ce mi s-a întâmplat. tinându-mi sotia în brate. camarazi pe care eu însumi îi îngropasem. când gândurile se pierd încetul cu încetul. Dupa destrupare.Povesteste-ne primele tale impresii când ai sosit în lumea spirituala. dar nu puteam sa-midau seama ce anume. Nu ma mai simteam bolnav. Când m-am scufundat în apa. mi se parea ca umblu pepamânt solid s i am vazut . Wolfe. Mi-am amintit deodata de toate evenimentele vietii. . care se zdrobeau deasupra capului meu..Ce ai simtit apoi? -Am avut o senzatie asemanatoare cu aceea când te cuprinde somnul. de tot ce am vazut si auzit. toate actiunile facute în decursul vietii trupesti. n-au venit sa ma primeasca. gândul meu lucra într-una. si mama îmi întinse mânasi ma tra se din apa. . cu toate acestea. în formule luminoase..

iata-te. Toate entitatile spirituale. pentru a-i întari. Dar ceea ce constituia pentru mine supremabucurie. Moartea nu poate suprima afectiunea. nu mi-am putut face nici o idee despre existenta omului dincolo de mormânt. si încetul cu încetul se trece gradat la starea de inconstienta absoluta. Mediul care îi va primi va fi determinat degra dul lor de spiritualitate. Primii mei pasi în lumea cereasca au fost supravegheati de ghidul meu. Odata sositi. la început nu baga de seama ca a dezbracat trupul. am ramas profund mirat în fata realitatii. În aceasta culegere de comunicari. Ai venit la noi?» Am privit-o cu atentie si deodata am strigat: «O. Dar în lumea spirituala nimeni nu e parasit. Când eram în lumea terestra. în acel moment. urmatoarele idei. spunându-mi: «Jim. care mi se adresa. În mod normal. Adevarata mea personalitate se desfasura înaintea mea cu toata cruzimea culorilor si aceasta descoperire nu era prea magulitoare pentru fiinta mea. referitoare la moartea sa fizica. fara exceptie. el ramâne deosebit de tulburat. Una din primele descoperiri în aceasta noua lume a fost aceea de a ma descoperi pemine însum i. consola si asista. tu esti?» «Eu sunt. de îndata ce înceteaza functiile trupului -proces care poate dura uneori un timp foarte lung suferintel e fizice si mâhnirea sufletului înceteaza si ele. Peekam. când ies dincriza mortii. În aceste conditii. Pe timpul meu nu se prea cunostea posibilitatea comunicarii cu entitatilesp irituale. mama-mare. întarit si ajutat de persoane cunoscute pe pamânt si care ma precedasera în marea calatorie. cu puterea gândului. Pot afirma ca prima mea impresie în lumea spirituala a fost proba ca iubireasotiei mel e nu slabise prin moartea ei. Stockwell comunica prin mediumul numit Ernest H. Dar aripa mortii o data trecuta. nici împiedica întâlnirea a doua spirite care s-au iubit pe pamânt. Duhul. intelectuale si spirituale. plina de devotament si afectuoase mângâieri. Amfost prim it. mai ales când moartea a rupt legaturi afective puternice. dragulmeu Jim. care ma înconjura cu toata atentia. Ea m-a condus departe de acel loc. . Extragem un caz din lucrarea intitulata The Morrow of Death by Amicus . la locuinta ei. în lumea spiritelor poti sa creezi. care se învârteau mereu în jurul conceptiilor obisnuite ale unui paradis rezervat celor buni si ale unui infern gata sa înghita pe cei rai. Dincolo de moarte ne asteapta pe fiecare o . Procesul mortii fizice -ca si cel al renasterii în lumea spirituala -este foarte interesant. Credinta o aveam.o femeie batrâna. îmi spuse ca trebuie sa ma odihnesc si sa dorm. orice doresti. Aveam asupra acestui subiect ideiconfuze si n esigure. vine o dezlegare sublima: spiritul renaste la o noua existenta. spiritul preotului N. M-am culcat si am dormit mult timp. Ei vor intra în noua existenta dupa cum cer conditiile lor morale.Locuinta de care îmi vorbesti are aspectul unei case de pe pamânt? -Desigur. sunt primite de conducatori experimentati. dar daca se întâmpla saobserve prea devreme acest lucru. a fost întâlnirea cu scumpa mea sotie. Nu ramânea decât sa faci teorie si sa ai credinta în Dumnezeu. A. e inutil sa mai spun ca atunci când mam gasit în lumea spiritelor. Vino cu mine».

pentru ca omenirea deatunci nu e ra coapta pentru a le primi. dar venind aici. Voua va este greu. natural si eficace. Omul merge dupa moartea sa în locul de el pregatit. care era medium. Mi-am propus chiar sa urmaresc. te asigur ca procesul decare îti vorbesc este foarte simplu. Desigur. referitoare la . Amenintarile bisericii pierdusera de mult orice putere asupra mea. în felul lor. prinput erea gândului. Lumea noastra este ceamentala. am vazut ca ele sunt. Calificarile noastre spirituale ne fac sa gravitam.situatie pregatita de noi pe pamânt. si existam într o lume creata prin gândire. gravitând în sânul acelor legiunispirituale în mijlocul carora se va simti foarte bine. Cu toate acestea. tot ce exista pare a fi constituit dupa felul cum a lucrat gândirea. Ma simteam gata sa înfrâng criza mortii cu o seninatate filosofica. aceasta materie eterica. Voi descrie în doua cuvinte natura substantei întrebuintate în constructiile sau creatiile mediului nostru spiritual. risipind teama produsa de ora fatala asupra omului. Am ramas deci linistita în fata progresiei lente a agoniei mele. vor întelege cu greu. constituie una din numeroasele taine pe care Isus din Nazaret nu le-a propovaduit decât ucenicilor Sai. este creatia gândirii. cu interesul unui cercetator. fireste. Marea lege a afinitatii regleaza acest proces inexorabil. ea comunica prietenei sale. În jurul nostruiau f orma creatiile gândirii noastre. Noi suntem fiinte construite din gândire. cu o preciz ie de neînfrânt. prin actul mortii fizice. Nu vedeam nimic din ceea ce credeam ca se va produce în timpul crizei mortii. Casele sunt zidite de spirite specializate în a modela. Voi descrie acum ideile si impresiile unei doamne care în timpul vietii trupesti nu prea frecventa biserica. Citisem descrieri interesante. Nu poti sa te duci în alt loc decât în sfera de care apartii. a gândului. spirituala. Aici. apropierea domoala a marelui ceas. tot ce e utilizat aici. dar vazând. Asemenea voua si eu îmi imaginam ca toate creatiile de aici suntformate d intr-o materie vaporoasa. Trecând dincolo. prin traiul sau pe pamânt. Chiar corpul nostru spiritual prin care ne exercitam activitatea este o creatie substantiala a gândului Creatorului. cei ce traiesc în mediul terestru. Nu voiam sa pierd aceasta suprema ocazie de a câstiga cunostinte psihologice. iar unii chiar deloc cele afirmate de noi. citind si auzind despre fenomenele simanif estarile spiritului a devenit credincioasa. Acolo. si totusi nu-mi era teama de aceasta plecare. Învatamintele date acum pamântenilor. Stiam ca am sa mor. Substanta asupra careia se exercita forta gândirii este -în raport cu noi -tot atât de solida si durabila ca piatra si metalele din mediul vostru terestru. catre conditiile de existenta corespunzatoare meritelor si lipsurilor noastre. observatiile mele. el se aduna cu semenii sai. Mi se parea ca înot în afara trupului meu. tot atât de solide si viu colorate ca si obiectele solide si colorate a le mediului terestru. care scapa cercetatorilor stiintifici. facând astfel un serviciu umanitatii. care se unesc si se armonizeaza cu gândurile celorlalti. precum si metodele întrebuintate. doamna Dufey. sperând sa pot comunica. sa concepeti asemenea lucruri. maitârziu. Tot ceea ce se vede aici. altele. sunt rezultatul fortei creatoare a gândului voit si c uun scop determinat. din contra. Unele din ele sunt exteriorizari inconstiente ale unor spirite. într-un mediu necunoscut. radical deosebit de al nostru.

patrunzând pâna în adâncul sufletului. mergând eu la ele. Eu nu am avut nimic din acestea. Era atât de dulce si ma odihnea atât de bine. si în acel moment o puternica senzatie m-a coplesit. cândîti dai seama ca ai dormit peste timpul convenit. Cele spuse erau pentru mine ca si o oglinda convexa asezata în fata vederii mele spirituale. Dar am ramas uimita. Era un moment solemn si înfricosator. Iata fraza în discutie: «Fara îndoiala. Deodata. Dar. Tot trecutul meu aparu si navali ca un val în constiinta mea. Trebuia sa ma resemnez si sa ascult tot ce spuneau despre mine acele femei bârfitoare. ca ma considera moarta. era pentru prima oara când trebuia sama v ad în lumina în care ma vedeau altii. era o excentrica». Astfel ca prima lectie spirituala îmi era data chiar de amicele . numai ca sa aud conversatia lor. vorbeau de mine întrebuintând verbul la imperfect. fara sa le pot reduce la tacere. Astfel. si treptat o somnolenta ma napadi. în care defectele caracterului meu erau exagerate si deformate prin convexitatea sticlei reflectoare. Eram surprinsa. Tot ce-am învatat. ca în cursul acelei perioade de semiconstienta. se prezenta spiritului meu cu o claritate de nedescris. Am chemat din nou. ce înseamna asta? Ma credeau moarta? Îmi veni ideea ca poatedoar se prefa c. ca sa vada ca n-am murit si ca acum ma simt mai bine ca oricând. Dar în curând aceasta desteptare mi s-a parut si mai dulce decât perioada care precedase somnul. ca un cadavru? L-am examinat si am vazut ca avea bratele încrucisate pe piept si picioarele întinse si tepene. Cu toate ca nu am fost o femeie preadragastoasa . Ascultându-le prin usa întredeschisa. tot ce-am sperat. Ma sileam ca ratiunea sa-mi stapâneasca toate impulsurile. Dar concentrându-mi mai bine atentia.un fel de «epilog al mortii». cu privire la marea trecere si la existenta spirituala. care a precedat stareade inc onstienta totala. toate emotiile. un singur gând. da. un cearsaf alb îl acoperea. în virtutea careia evenimentele vietii se deruleaza în constiinta muribundului. un singur sentiment domina atunci constiinta mea. si anume iubirea purtata persoanelor dragi pe care le paraseam. Ma simteam bine. Dar ele nu au luat în seama chemarea mea si continuau sa vorbeasca mai departe. dar groaza s-a risipit repedesi s olemnitatea grandioasa a acestui eveniment a ramas singura. Atentia îndreptata asupra actului mortii mele fizice sfârsi prin a ma obosi. cum se întâmpla adesea. Cine era manechinul asezat în patul meu. De aceea am hotarât sa o chem pe una din ele. ceea ce îmi demonstra ca nu eram pe punctul de a muri. si în plus era o încapatânata în parerile ei». aud în camera vecina câteva persoane vorbind cu jumatate de voce. nu prea întelegeam sensul conversatiei lor. ajung sa prind întelesul cuvintelor lor. «Dumnezeul meu! înseamna ca am murit!» miam zis. reflectam asupra faptului ca am mai încercat o senzatie asemanatoare de doua ori în viata mea pamânteasca. lucru ciudat: îl puteam vedea si prin aceasta pânza si am recunoscut înacel manec hin trasaturile mele. urma conversatia asupra unor incidente din viata mea. Prima relua: «Pentru asta a fost lovita mereu de atâtea nenorociri». cu o voce si mai tare. cufata palid a. Atunci m-am decis sa întrerup bârfa lor. Si asa mai departe. M-am desteptat marcata de un sentiment de ciuda. O alta voce raspunse: «O. dar degeaba.

care murise pe câmpul de lupta. dar. ca întn-un vis. în Franta. am vazut înaintea mea doi tineri a caror frumusete întrecea tot ce spiritul umanpoate s a-si imagineze. Priveam aspectul fetei mele. prietenii si spiritul sau ghid. ca si cum asfi vrut sa-i recâ tig din ghearele mortii care mi-i rapise. trasaturile amicei lor decedate. în câteva numere consecutive. extraordinara! Probabil ca murisem de vreo 24 de ore. omila neg raita îmi coplesi sufletul. pentru a-mi servi de consilieri si ghizi. care au trecut înaintea mea frontiera mortii? Ma asteptam sa le vad iesindu-mi înainte si urându-mi bunsosit în lu mea cereasca. dar m-am trezit în mijlocul unei câmpii întinse. murind. esti animat de o viata noua. gândindu-ma la soarta acestui trup batrân. al carei caracter l-au disecat cu atâta cruzime. fulgerator. Adesea. Revista engleza Light publica în anul 1922. dragii mei copii. dar ca si cum m-ar fi auzit cineva. întindeam bratele înainte. si care auvenit aic i înaintea mea? Pentru ce aceasta izolare în noua mea existenta? Numi amintesc sa fi rostit aceste gânduri. unul dupa altul doi copii mici. si acum sunteti ai mei pentru totdeauna!» Cu regret întrerup expunerea acestui spirit care îsi revede apoi parintii. caci abia reflectamasupra ac estor idei. Mergeam. dar totusi am încercat un penibil sentiment de deceptie. cele doua femei se ridicara pentru a veni sa contemple. cu lacrimi de durere si disperare. se destepta în ea dorinta de a afla ceva despre el. cu toate ca a treia nu era vazuta de celelalte doua.mele.femeie simpla si necunoscatoare a doctrinei revelate -de la fratele ei mai tânar. pentru a examina si alte marturisiri din lumea spatiala. am simtit ca sunt copiii mei. Aceasta stare n-a durat decât un moment. Frumusetea peisajului era de nedescris. puneam în mormânt. lucru ciudat: picioarele mele nu atingeau «pamântul». se duse la o prietena care poseda o planseta cu literele alfabetului si încercând sa ialegatura c u fratele ei. fraze. O data satisfacute. plângând pe mormântul lor. din instinct. În acest scop. v-am regasit. si în timp ce cu mâna mea invizibila am încercat sa îndepartez de pe frunte câteva suvite albe de par. Eram moarta! Ce senzatie stranie -sa te stii mort si totusi sa te simti plin de viata! Cât denesti utori sunt pamântenii! Cum nu stiu ei ca. Trei entitati contemplam acest cadavru. O. Cu multi ani în urma. cuvinte. dar cele ceresti sunt minunate. scumpii mei copii. descoperi cu mirare ca primeste silabe. deveniti acum adulti. distrusa de suferinta. Peisajele pamântului sunt frumoase. cât v-am dorit! Când au aparat acesti tineri. alunecam peste el. Dar unde erau cei pe care îi iubisem? Unde erau amicii de care eram atât de legata pe pamânt. Numaiîn acest mo ment mi-am dat seama ca sunt în lumea spatiilor ceresti. Cum -nu stiu. pe care îi adoram. comunicarile trascendentale primite de doamna Hope Hunter . N-am mai ezitat si am întins brateleca s i altadata pe pamânt. Aflând de moartea fratelui ei. ca a si disparut camera unde ma aflam. Izolarea în care ma aflam nu ma înfricosa. . Dar unde sunt spiritele atâtor persoane scumpe. pentru ultima oara. dar de data aceasta i-am strâns cu adevarat la sânul meu! «O. de care ma vedeam separata acum pentru totdeauna. Adormisem în lumea pamântenilor si m-am desteptat în lumea entitatilor spirituale. în fine.

Eram deosebit de emotionat. Ma vedeam soldat. si astfel deveni un medium scriitor automat. de multe ori la el. scumpa measotie Carrie. Atunci am revenit în Franta. Într-o zi. Când amicul meu Frank s-a apropiat de cadavrul meu. pe care nu-l cunoscusem în timpul vietii mele terestre. Ulterior ea scrie directorului revistei: Nu am avut ocazia sa ma instruiesc. Dupa încetarea convulsiilor. unde traim acum. încurajându-ma si spunându-mi ca nu va trece mult si-mi voi recâstigaechilibrul mental. tata ma conducea. M-am gândit apoi la mama si m-amvazut transportat la ea. dar când ma chema pe nume -«Will». N u stiam si nu stiu nimic despre experientele spiritualiste. în timpul somnului. pentru a seasigura ca era m cu adevarat mort. Într-un alt mesaj. Îi v edeam tot atât de bine ca si cu ochii trupului. l-am recunoscut si m-am aruncat plângând în bratele lui. un spirit se apropie de mine. Mi s-a spus de cei de aici ca moartea mea s-a produs în mai putin de un minut. cu toate ca mi s-a parut ca au durat ore. Stiam ca am murit! Aici mi s-a întâmplat un lucru ciudat: amvazut tre când pe dinaintea mea toate evenimentele vietii mele. Era împreuna cu tata-mare si cu unchiul Waiter. Am murit lovit de un fragment de obuz. Era tatal meu. Nu mai stiu cât timp am stat asa. si deodata m-am trezitacasa la mine. l-am vazut înca o data. Eram apoi într-o stare de confuzie de idei. nu pot sa compun untext. În mai putin de o secunda am fostlânga ea. spiritelecare îmi comunica ma îndeamna sa prezint mesajele primite unei persoane competente în aceasta privinta. asteptând venirea mamei la noi. Iata un crâmpei din comunicarile fratelui sau. ca si cu ochii trupului. Ceea ce facu. Dupa care m-a condus la locuinta sa. tata îmi spuse: «Vrei sa o vezi pe mama-mare?» Nu o întâlnisem înca în lumea spirituala. unde l-am vazut dormind alaturi de mama lui. Mi-amintesc numai ca în acest timp nu-mi mai vedeam camarazii si nu mai auzeam zgomotulbataliei.deci constata prezenta unei inteligente. am renuntat la scoala. Pe urma te-am vazut pe tine si pe John (sotul sorei sale). În curând. entitatea adauga detalii referitoare la momentul mortii sale: . dupa moartea tatalui meu. Dar ce ciudat! vedeam gândurile camarazilor mei! Am aflat astfel ca au ramas foarte impresionati de moartea mea. ea gasinduse într-un loc îndepartat. Primul meu gând fugi la Ben al meu (micul sau copil). Sedea pe pat. i-arn adresat câteva cuvinte. m-am vazut din nou. si în perfecta . în primele momente nu l-am recunoscut. entitatea spirituala îi recomanda sa paraseasca planseta si sa scrie. Tata era tot lânga mine. Ca atare. care se straduia sa-i comunice. Am facut-o amândoi si deodata ne-amavântat în spa tiu cu iuteala fulgerului. Când am fost lovit.sanatate. Dupa aceea. Însa. Convulsiile agoniei au fost foarte scurte. Apoi tata adauga: «Formuleaza-ti puternic dorinta de a fi lânga ea si eu voi face la fel». constatând cât de rau m-am purtat. dar ea nu a dat nici un semn ca m-ar fi auzit. La 14 ani. asa cum eram înainte. împreuna. la locul unde am cazut mort. dar mi-am dat seama imediat ca îl cunosteam de pe când întrupat fiind. ma gaseam pe marginea transeei.

De asemenea nu-mi puteam explica faptul ca atunci când va vizitam. criza mortii es te aceeasi pentru toata lumea. Procesul e asemanator cu acela al iesirii fluturelui din crisalida sa. sotia si pe tine cu sotul tau. înfricosat. va vedeam pe toti ca pe o ceata. De aicitresaririle co nvulsive ale mâinii tale. dar nu-mi puteam imagina adevarul. începe sa se desfaca de el. v-am vazut ca si când eramprintre voi. În timp ce corpul eteric se elibereaza de trup. Este vorba de un fenomen foarte . si aici e nevoie de o îngrijire. mi-a fugit gândul la Cer. credeau ca viseaza. Iata comunicarea sa: De îndata ce a fost lovit de o schija de obuz. si asa suntem cu totii. Înfond. pe masura ce vitalitatea se retrage. voi îmi deveneati din ce în ce mai putin corporali. Primul gând al fratelui tau a fost îndreptat cu mare iubire catre sotia si miculsau copil. Imediat dupa moarte. când v-am vizitat acasa. În momentul mortii. acum va vad asemenea unor corpuri diafane.Au murit si alti camarazi de-ai mei. Este onast ere întocmai ca si a unui copil în mediul terestru. era faptul ca ma vedeam si simteam absolut ca si mai înainte. treptat. Eu mi-am dat seama imediat ca am murit. ei însa. Dar ceea ce era de neînteles pentru mine. unde îsi vazu mama. fratele tau ti-a povestit: «Am vazut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vietii mele. si fiind impregnat înca de fluide umane. neputându-si da seama ca au murit. lucrurile difera întrucâtva. pentru a da ajutor spiritului ce se destrupeaza. care da explicatii referitoare la cele spuse de pupilul sau. intervine spiritul ghid al acestui tânar. care patrunde trupul. a putut sa-i vada ca si cu ochii fizici. care te-au impresionat atât de mult. noapte buna! Într-o alta comunicare. el s-ar simti pierdut. El se gasi deci instantaneu la ei. aveam în cap descrierile din cartile bisericesti despre coruri si harfe îngeresti. fratele tau a stiut ca ora mortiia s osit pentru el. a retrait aceste grozave momente. dupa ce am murit. dezorientat. spiritul mai ramâne câtva timp impregnat de fluide umane. În general. de ajutor. Dar pentru un soldat ucis fulgerator. dar numi puteam explica acest fapt. dar mai târziu. el ramâne învelit numai de corpulsufletesc. corpul eteric. În timpul sederii în transee. În ac este conditii este suficient ca el sa se gândeasca la un loc oarecare. o ceata. fluidele corpului vital. nu m-am gândit niciodata la conditiile probabile ale lumii spirituale. Aceasta înseamna ca el are înca raporturi cu lumea terestra. Sa stii însa ca oboseala noastra este de alta natura decât a voastra. Fireste. Fara acest sprijin. pentru ca sa fie transportat la locul unde îl poarta dorinta sa. Parasind trupul sau. Când a sosit momentul fatal. constatând cât de rau m-am purtat». vin anumite entitati spirituale. Or primul lucru este sa convingi spiritul ca nu e mort. În momentul când îti comunica. copilul. ca spirite. Înainte de a pleca în razboi. Pentru acum. Fratele tau ti-a spus ca s-a transportat imediat la Somerset. pe când înrealitate eram o umbra. ca umbre. Apoi. N uîntrerupem lucrul nostru decât când ne simtim obositi. Îti voi vorbi alta data de ocupatiile mele. pentru cavedeam la fel ca înainte. Aici sunt foarte ocupat. cu aceasta misiune sunt însarcinate rudele noului sosit. Voi încerca sa-ti explic cum s-a petrecut acest fenomen. adica va vad asa cum veti fi aici. Necunoscutul i se prezenta teribil în spasmele agoniei sale.

precede sanctiunilor ce vor urma si carora trebuie cu totii sa ne supunem. Îl recunoscu totusi. destrupatul nu se asteapta sa se întâlneasca cu rudele lui. Fratele ti-a comunicat cum l-a întâlnit pe tatal vostru. bune sau rele. forme pe care toate entitatile spirituale stiu sa le citeasca. Comunicarea lui a venit prin doi mediumi. având chipul unui om brunet. În lumea spirituala nu te poti însela. pe când doamna Dismore cânta la pian. care calcula timpul dupa intensitatea evenimentelor. Am descris pâna acum comunicarile unor entitati spirituale care au dus pepamânt o vi ata morala obisnuita. pâna la punctul deplinei lui validitati. Faptulacesta are loc în v iata spirituala. care parea ca asculta subiectul comentat de cele doua prietene. care în general. pe când cele doua prietene erau din nou împreuna si comentau cele citite într-o carte a literaturii revelate. pentru ca transmiterea gândului este modul normal de conversatie între entitatile spirituale. doua persoane ce erau prietene. Gândirea e totul în lumea spirituala. Atunci ne vedem asa cum am fost. ceea ce se întâmpla des. iata-ma. Voi descrie acum cele comunicate de o entitate spirituala care s-a abatut din calea normala a vietii. entitatile spirituale creeaza tot ce au nevoie. N-as putea sa-ti spun cum se produce acest fenomen.important al existentei spirituale. Prin forta gândului unita cu vointa. La început nu l-a recunoscut. dar ea ne apasa prin volumul sau si ne zguduie prin intensitatea sa. Fratele te-a informat ca traieste cu tatal sau în locuinta acestuia. bachiar si depravari. doamna Earle clarvazatoare -îi atrage atentia prietenei sale. ca în lumea spirituala gândirea si vointa sunt forte prin care se poate creea orice doresti. Un copil care paraseste viata terestra creste pâna atinge maturitatea. si venind vorba de persoana lui. si totusi si-a dus viata în petreceri. iar unbatrân red evine tânar. O alta afirmatie a fratelui tau e deslusita prin ea însasi. În general. sunt aici lânga voi . pentru ca au trecut prea multi ani de atunci si el a atins în lumea noastra ostare de o radianta frumusete. În definitiv. se adresacelor doua femei: Dar eu nu sunt mort. Este absolut adevarat. Iata ce spune un nobil englez care nu era un om rau. când i-a vorbit. El spune: «Puteam sa vad ceea ce gândeau camarazii mei». o crestere a corpului spiritual exista si la noi. Ti-am explicat alta data. Toate actiunile si gândurile. e un procedeu fotografic. ca vede o entitate spirituala. doamna Earle vede din nou aceeasi fantoma. Spiritul . si anume doamna Aimee Earle si doamna Florence Dismore. Când un pamântean gândeste. de la leagan pâna la mormânt. într-un altmes aj. Tatal vostru a murit în plenitudinea vârstei adulte si de aceea fiul sau nu l-a recunoscut. pentru a nu da o extensie prea mare acestei expuneri. A doua zi. dar fratelui tau. oricum. i s-au parut ore. dar fundamentul lui rezida din timpul existenteinoastr e terestre. Toate acestea s-au produs într-o secunda a timpului vostru. corespunzatoare ideilor sale. ideile se exteriorizeaza din fruntea lui si iau anumite forme concrete. Într-o zi. în vederea corectarii greselilor noastre. Viziunea se desfasoara înaintea noastra într-o secunda. aspectullor se s chimba. sunt înregistratepentru tot deauna în eterul care impregneaza organismul nostru. Într-adevar. Ne oprim aici.

Ascultam atent. si ca aceasta se facea dupainte rventia unuia dintre vechii mei amici. de câte! Dar cum sa faci ca sa te ridici? E târziu pentru mine. a perceptiilor fizice. Un bloc se desprinse mai apoi de sus si-mi strivi capul cu desavârsire. si noi am trecut prin asemenea crize ale mortii. Atunci m-am întrebat: «Cum? Eu sunt mort? Dar arunci unde ma gasesc? Ce am devenit?» De îndata ce m-am convins ca am murit. fara sa ma gândesc la eventualitatea mortii mele fizice. Acum te gasesti într-o alta lume. Dupa ce a înteles noua stare si lume în care se afla. pentru ca luptam cu necunoscutul. De câte lucruri trebuie sa te dezobisnuiesti când vii în noua existenta! Oh. Nu stiu cât timp am ratacit în jurul acestor stânci. si cu toate acestea am în jurul meu spirite generoase. Nu va puteti face idee ce framântari se produceau în mine. Mi se raspunse: «Esti mort. sa-l înviu. Spiritul ghid al noului venit în lumea cereasca îl aduse aici ca sa-l convinga ca el într-adevar a murit si ca acum se gaseste în lumea spirituala. obosit. Când mi-am revenit. lucrurile s-au schimbat. Dupa aceea. spiritul a fost convins sa-si destainuie. dar necesar. Am fost identificat dupa hârtiile avute la mine. ca o spovedanie. facându-ma de nerecunoscut. Îmi parea însa ca licareste în departare o lumina si ca prind anumite sunete muzicale. Am întrebat: «Sunt mort? Dar mai curând ma cred nebun». Îmi veni iarasi ideeaca trebuie sa fiu nebun. întarindu-mi credinta ca voi vedea si eu splendorile spatiilor si voi auzi armonia cereasca. Nu-mi trecea prin minte cine putea . Am aflat pe urma ca cele doua doamne stiau de prezenta mea. Cazusem la baza unei stânci.lânga stânca unde era întins trupul meu. pentru ca esti în lumea spirituala. Mi s-a aplicat un tratament energic.ghid al doamnei Earle -care era de fata si totusi invizibil tuturor -îi spuse sa nu raspunda nici un cuvânt acelui spirit si sa continue sa citeasca. Asemenea tie. Am încercat sa merg. De îndata ce îti vei da seama de noile conditii de existenta. Nu zaream nici o lumina. ceea ce ma îngrozea. cineva îmi face cunoscut ca ceea ce se spunea eraadevarat. Îmi ziceam: «Ce absurditati vorbesc aceste doamne!» Dar deodata. Acum nu ma mai simt egoist. La început am ascultat muzica la pian. ba chiar am o mare simpatie pentru toti. eram informat ca aceasta adunare de spirite se reunise pentru a ma ajuta. viata sa gresit a. Am încercat sa-l ridic. dar numai pentru lumea trupeasca. dar am fost nevoit sama îndep artez. respins de mirosul. care se ridica din el. esti însa mai viu ca oricând. Ma întrebam: «Ce sa însemne acestea?» Simteam ca înnebunesc. am cazut la pamânt. si ca eu eram cel ce murise. continua progresul tau spiritual». Eram înconjurat de spiritedoritoare sa ma asiste. Spre marea mea surpriza. într-o depresie morala denedescris. de undenu puteam plec a. apoi. si în care se aflau doua persoane necunoscute. facând abstractie de prezenta spiritului. lectura unei carti si conversatiile care au urmat. Eram într-o casa. O secunda dinviat a terestra mi-a fost de ajuns sa ma sinucid. O tacere de mormânt era în jurul meu. În fine. înainte de acomodarea la aceasta lume. pipaind prin întuneric. într-o zi «nebunia» mea ajunse într-o faza neasteptata. m-am trezit -nu stiu cum . de câte. am fost cuprins de întunericul cel mai profund. care ma încurajeaza. aflând de la ele ca omul poseda un spirit care continua satraiasca si dupa moartea trupului. dar în sfârsit.

de o calitate inferioara. dar nu se stingea niciodata. încât sa provoace eliminarea materieieterice o rdinare. Gândurile de ura si razbunare. N-as putea calcula durata sederii în întunericul atenuat prin acea raza luminoasa. În fine. De aici groaza de întuneric si tortura prin frig sau flacari arzatoare. m-am regasit în acelasi mediu întunecat. pe care l-am parasit prada destinului sau.. destul pentru azi . Din aceasta expunere constatam ca omul care a dus o viata plina de desfatari si greseli. Parca nu-mi vine sa descriu evenimentele prin care a trecut sufletul meu! Prin bunatatea unui alt spirit -demn de Isus din Nazaret . Cine nu a auzit de celebrul actor Rudolf Valentino? Acest distins artist în viata sa terestra era un medium scriitor si vazator. este marcat cu fluide impure. se scutura de aceasta materie impura.spiritul meu se precipita în abisul remuscarilor. surâzându-mi. Durerea este medicamentul. la New York. Unii stau putinti mp în aceasta izolare. spiritul se dezbraca. omul care si-a curmat firul vietii.. Nedreptatile mele sau ridicat în fata mea ca o fantoma. spiritul nu are posibilitatea de a se elibera de ea decât printr-o suferinta morala si o durere corporala . dar o slaba luminita stralucea lânga mine si deveni steaua mea polara. Fiind în turneu în SUA. Treptat. iar eu mi-am ascuns fata în umarul sau! Ma opresc. când la dreapta. Amicul pe care l-am tradat în viata terestra. Sotialu i Valentino. cu atât lumina sa parea ca devinemai straluci toare. trebuie sa-mi continui povestea. Cu cât o priveam mai mult. Am vazut cum aceste spirite s-au dat deoparte si cum un spirit avansa spre mine.de naturaspi rituala. care îsi marturiseste impresiile primelor momente ale trecerii pragului mortii. care atrage iertarea. foc sau gheata. Iertati-ma. instrumentul care face ca spiritul. daca puteti. el era -Ambrosie. ca sa va puteti face o idee despre puterea iubirii mediului spiritual. ca sa ma asiste. Spiritele din jurul meu îmi spuneau ca trebuie sa reintru pentru câtva timp în mediul oribil de unde abia ma scosesera. De îndata ce s-a purificat. Timpul necesar acestei purificari nu se poate fixa. ca o stea de speranta. este atras în sus catre nivelul gradului sau spiritual. când la stânga mea. dar ca o raza de lumina va straluci pentru mine. facându-l un proscris al societatii. În continuare dau cuvântul unei alte entitati spirituale. determina un sorb de fluide inferioare. Natasa Rambova. care în fine ma vaajuta sa ies din întuneric la lumina. Sosind în lumea cereasca împovarat de aceasta materie greoaie. unde facea . venind în lumea spirituala. a trecut printr-o operatie care s-a sfârsit cu plecarea lui în spatiu. lânga Nisa. locuia în Franta. Dupa putin timp. amicul pe care l-am tradat! îmi întinse bratele. nu-mi pot ierta ceea ce am facut. iar generozitatea lui îmi sfâsie inima. Cu toate acestea. clevetirea si blestemul. scânteia divina sa aiba o vibratie atât de înalta. Nu exista în lume decât o singura lege: Iubirea. care seîn corporeaza în corpul sufletesc al spiritului gresit.fi acel amic generos. Ea se arata. Ne oprim si noi cu descrierea facuta de aceasta entitate spirituala pentru a nu iesi din subiectul nostru. L-am privit atent. întuneric. nu mai pot continua de emotie. care ma urmarea si ma arata ca fiind cel mai mare ticalos. Cel care a putut sa ma ierte este cel mai sublim dintre oameni. ca si fapta contra legilor morale si divine. a chemat spiritele în jurul meu. iar altii stau secole. cât despre mine. ma grabesc sa maspoved esc.

întocmai cum facea când era printre noi. însusi spiritul lui Valentino a venit într-o alta sedinta si a confirmat ca a fost asistat de Jenny în ultimele momente ale vietii sale trupesti. Prin surâsul ei. care îmi placeau atâtde mult. Era înconjurata de o lumina de culoare roz. Timpul trecea. printre altele. nu voiam sa mor! O senzatie ciudata ma cuprinse apoi. a lui Albert. care îmi facea sa tremuresufletul. a lui Jenny ma convinsese însa ca nu voi mai putea materializa nimic din ceea ce planuisem.sedinte cu mediumul american G. Acest flux de amintiri îmi adormi suferintele. costume. Ma îngrozeam de acest gând. am vazut fantoma lui Jenny. descriindu-i transportul si operatia. ca si cum s-ar urca în aer dintr-un moment în altul. frumoasa mea Italie. calatorii. la Nisa. Viziunea disparu în secunda urmatoare. În mintea mea se prezenta confuz amintirea tuturor persoanelor cunoscute. În fine. Ma gândeam la lucrurile mele. Ceva misterios si necunoscut se arata ochilor mei în departare. mai ales când vedea ca am nevoie de încurajare. Evenimentele cele mai neînsemnate. a Adei. comunicându-i. totul. primul meu voiaj în America. ceva din minedevenea di n ce în ce mai usor. Su tele de proiecte propuse sa le realizez mi se prezentau spiritului. mi se parea ca ma scufund în abis. si ma privea surâzând. Totul îmi parea de mare pret. Apoi îmi venira în gând amintiri în legatura cu tata si cu mama. ca Valentino în ultimele momente ale vietii spunea ca vede si se întretine cu fosta doamna Jenny. bani. la cele apartinând altei clase. desi nu stiam ca am sa mor. Aveam impresia îngreunarii trupului meu. Din acel moment aveam intuitia ca durata existentei mele terestre s-a sfârsit. iar gândul ca voi parasitoat e acestea ma îngrozea. cele mai ridicole. Pe când ma gaseam în conditii foarte grele. iahturi. a tantei Tesie. la persoanele care îmi cereau ajutor. a lui Schenk. ale existentei mele se prezentau vii în mintea . Erau persoane cunoscute doar de câteva zile. Benjamin Wehner. br atele întinse catre mine si lumina spirituala care o înconjura. Pe când Valentino era operat la una din clinicile din New York. spunându-i pe nume. parea ca îmi spune: «Nu te mâhni ca pleci». sotia sa Natasa tinea o sedinta în care se manifesta spiritul unei bune prietene a familiei Valentino. venind la mine pentru nevoile lor. apoi îsi întinse bratele catremine. Am fost surprins de venirea ei si cred ca mi-amexprimat mirarea. Gândul îmi fugea la casa mea. fete si iarasi fete. comunicând ca a stat tot timpul la capatâiul muribundului. Am vazut figura Mariei. Lumea mi se parea mai frumoasa si mai placuta ca oricând. la lucrurile si animalele mele favorite. Fete. Îmi vazui copilaria. Viziunea trecatoare. Ma simteam scufundat în ceva imens. dar am înteles ca va trebui sa mor. sau cumult timp în urma. dar vie. Dupa o saptamâna Natasa primeste o scrisoare de la sora ei aflata la New York. Redam acum comunicarea lui Valentino. scoala. Ma gândeam la veselii mei confrati. aMuziei si a ta. despre felul cum a trecut pragulmortii. despre automobile. Diferite amintiri mi se îngramadeau în minte. Nu puteam uita surâsul eiîncântator. si în acelasi timp. utilizat pe vremuri si de teosoful Helena Petrovna Blavatski. cu numele Jenny.

Trebuia sa stau absolut linistit. doamna H. tot ceea ce facusem în cursul vietii mele sosea nechemat. Îmi parea case desprinde ceva din mine. Aceasta strada îmi parea atât de reala si ma simteam atât de viu. având în acelasi timp sentimentul ca sunt luat repede în sus. ma simteam deja departe de mediul terestru. Credeam ca daca as putea sa ma ridic si sa ma ocup de problemele neglijate. Într-o alta comunicare. În fine. mi-am pierdut constiinta. Simteam un fel de tragere. Placeri. M-am spovedit. Nu cred. ma plimbam pe Broadway. Eram deci totusi viu! Acestea sunt. draga mea Natasa. Atunci. Aveam chiar o intuitie ciudata. pe Jenny si pe mama mea. am încercat un sentiment de singuratate nemângâiata. dar tremuram de necunoscut. fata de persoana mea. pentru a face act de prezenta. încât uitasem starea în care ma aflam. nebunii. Ghidul meu spiritual de moment. Natural. op eratia chirurgicala se terminase. Mi s-a dat împartasania. sa ma ficuprins frica de moarte. ca si cum ceva din trupul meu era smuls. Ma vedeam si vedeam atât de reali oamenii. Dar nimeni nu-mi acorda nici o atentie. nu-mi mai era frica. Când mi-amrevenit. ca în curând te voi revedea si ca. dintr-un moment în altul. Nu mai eram singur. Scrisoarea primita de la tine m-aîncurajat. as fi înlaturat aceasta frica misterioasa. incinerarea sau înmormântarea -lucruri care îmi produceau oroare. Atunci am înteles ca sfârsitul mi se apropie. Biserica ma tinea ca si o mâna prietena. Preotul sosi. cu tot sentimentul de frica ce îmi provoaca fatada unei catedrale ce defila pe dinaintea ochilor.mea. în cele din urma zile ale vietii aveam un sentiment inexplicabil de frica. care m-a smuls din apogeul gloriei mele. Dar dupace trupul îmi era depus în mormânt si jurnalele au încetat sa se mai ocupe de mine. primele mele impresii când am trecut pragul mortii. îmi explica faptul ca aceasta senzatie înseamna ca eu însumi voi veni sa te vad. scumpa mea Natasa. Valentino îsi continua povestea. am deschis ochii ca si dupa trezirea dintr-un greu si adânc somn. Desi ma simteam destul de tare. ca o raza de lumina în întuneric. N-as putea spune cât timp a durat aceasta stare. Ma revoltam împotriva destinului. Mai târziu am fost cuprins de o mare greutate în respiratie. Situatia mea mentala se modificase. cu toate ca aveam multe de întrebat. dureri. nu mi se permitea sa ma misc. Eram cufundat într-o splendida lumina albastra si am vazut venind în întâmpinarea mea peBlack Feather1 . Toata lumea îmi surâdea si ma încuraja. draga mea Natasa. în fine. Eram în mediu terestru. Ora extrema ma prindea prea repede. Blavatski. am început sa înteleg ca o schimbare se produce în fiinta mea. Ma plictiseam de atâta plimbare printre trecatorii . Tu stii ca întotdeauna am fost nelinistit în fata nesigurantei unei situatii. nu stiu de unde. Era în ziua când trupul mi-a fost transportat la locasul sau cel din urma. Acum râd de mine. Se vedea deja o slabire a interesului publicului. La terminarea ceremoniei. Mi se parea caarta nu mai poate exista de aici încolo fara mine. te voi vedea intrând în camera mea. de naivitatea de a crede ca disparitia lui Valentino ar produce un doliu ireparabil pentru arta. Toate acestea sfârsira prin a ma ameti. si paralel cu aceasta senzatie îmi aparu tot cortegiul funerar: prohodirea. încât nu puteam sa deslusesc marea schimbare produsa în mine. si.

Dar orice revolta era de prisos. Ca urmare. M-amîntors. venii piept în piept cu o femeie. Sunt niste sarmani orbi. Ea îngalbeni si se strânse lânga domnul care o însotea. Nu voi uita niciodata vocea sa dulce si încurajatoare. cea mai joasa a atmosferei fluidice a pamântului. Unele din aceste spirite ratacitoare sunt atât de neclintite în încapatânarea si felul lor de a gândi pamântean. printr-un efect al ignorantei lor. Era noapte. care. îi strig tare: «Sunt Rudolf Valentino!» Dar omul meu nu auzi si nu simti nimic. Deodata. care în acest rastimp nu au posibilitatea avansarii spirituale. strigând: «Dumnezeul meu. Ghidul meu era pe prag si îmi facu semn sa avansez. ' Entitate spirituala care a primit misiunea de a fi ghidul spiritual al lui Val entino. lumea placerii pe care atât de mult o iubeau -vor petrece mult timp jos. Blavatski». îmi amintesc de tine. în lumea spirituala. încât sunt adevarati orbi. Ceea ce e mai rau este faptul ca aceste nefericite spirite ramân alipite lumii pamântene timp de multi ani. dupa care ma trezesc în salonul unchiului Dick. devenind adesea spirite turbulente sau fantome. în activitatea sa de medium. al resentimentului avut -deoarece au fost smulse din lumea materiei. îmi spuse: «Condamnare la flacarile infernului ti-a prezis biserica. Acesti nenorociti sunt cei carora li s-au dat numele de spirite ratacitoare. de scrisoarea ce mi-ai trimis-o când eram grav bolnav.atât de grabiti. Iata-ma! Am fost în viata terestra H. ma simt atins de brat. care se gaseau în coltul Strazii 47. Tu ai nevoie în acest moment de un ghid. despre care se vorbeste atâtde m ult în experientele mediumice inferioare. a atasamentului fata de materie si a pasiunilor lorter estre -ele se gasesc în patura rosie. Mi-am pierdut cunostinta. Nu-ti pot spune ce resentiment ma cuprinse atunci! As fi plâns de durere siciuda. Asadar moartea ma schimbase într-o suflare glaciala? M-am îndreptat catre un grup de actori de teatru. Astfel am început sa comunic cu tine. ma lua cu ea. O anumita categorie de entitati spirituale ramân legate de mediul unde au trait. El continua sa discute si sa râda cu celalalt. Luând pe unul de brat. În fata voastra era Georges Wehner. Prin urmare -din cauza conceptiilor false. . cu hotarâre impetuoasa. Doamna Blavatski îmi spuse: «Acum poti vorbi cu ai tai». Tu erai cu ea. cu ochi inteligenti si generosi. Scarile vilei erau luminate. P. aproape deteatru . Multe spirite nou venite. Am trecutîmpreuna prin mai multe odai cunoscute si am ajuns în camera Muziei. dormind adânc într-un fotoliu. lânga mine era o femeie cu forme matronale. La un moment dat. si uneori timp de secole. la suprafata pamântului. Pe când ma gândeam astfel. Ultima întrupare a lui Black Feather a fost în India. si zicând aceasta. nu rezista comotiei mentale provocata de schimbarea produsa. în afara lumii fizice si totusi prin lume. Vino cu mine! Nimic nu e adevarat din ceea ce ti s-a infiltrat în spirit de catre reprezentantii confesiunii crestine. care pareau toti hotarâti sa ma îmbrânceasca. vizitând locurile pe unde au trait. ca si de telegrama Muziei si a unchiului Dick. al fricii. de unde veni suflarea aceastaatât de înghetata p e care am simtit-o?» Aceasta exclamare ma înfurie.

potrivit conditiei lor morale si evolutiei lor intelectuale. reala si asemanatoare ca aspect cu cea terestra. iar numarul celor care le-au analizatsi s intetizat este atât de impozant. Vede ca entitatile spirituale strabat spatiile. se experimenteaza si se aduna material referitor la manifestarile spirituale. 3. o minte rezonabila. nu crede ca trupul sau a murit. încât doar aceia nu se încredinteaza de valoarea revelatiilor venite de dincolo de valul lumii fizice. 4. Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituala dupa parasirea vietii terestre sunt: 1. Constata ca. confirmându-se unele pe altele. Sesizeaza ca lumea unde a sosit este splendida sau întunecoasa. care închid ochii s i nu vor sa vada. 10.Concluzii De zeci de ani se fac diferite observatii. si exista fenomene secundare -care se produc sau nu. Când entitatea ce comunica da probe prin comunicarile ei personale si intime. indiferent de gradul evolutiv al entitatii spirituale ce se destrupeaza. fata de sentimentele si senzatiile resimtite de entitatile spirituale. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscatoare alefenomene lor spirituale.fundamentale . Se vede om. ea este fosta personalitate terestra. 11. 9. I se deruleaza panorama întregii vieti terestre. referitoare la existenta omului dincolo de hotarele mortii. Cade într-un somn. Remarca faptul ca gândirea este forta creatoare a lucrurilor si fenomenelor.care se produc în mod constant. 6. entitatile spirituale graviteaza automat catre nivelul spiritual corespunzator. care îsi astupa urechile si nu vor sa auda. descrie aceleasi fenomene. numarul manifestarilor spirituale înregistrate este atât de mare. Examinând seriile nesfârsite de marturisiri ale entitatilor spirituale ce si-au dezbracat trupul. La început. în sus sau împrejurul pamântului. sa se concerteze între ele si sa debiteze -constient sau din subconstientul lor -despre fenomene identice. înfunctie de evolutia spiritului trecut în lumea spatiala. conformfaptelor sale. când trec în lumile spatiale. 2. se constata o concordanta între ele. 5. Constata ca entitatile spirituale comunica între ele prin gândire -limbajul spiritual. petrecute si resimtite în lumea invizibila. nu poate sa nu admita realitatea lor. nestiute de nimeni -ca într-adevar. Observa ca lumea cereasca este substantiala. Din enumerarea acestor câteva cazuri. 7. se poate constata ca exista fenomene . . ca gândul. din tari si timpuri diferite. Azi. dezbracata de orice idee prestabilita. ca si mai înainte. 8. Este întâmpinata de rude sau prieteni. si când ea. ca si alte entitati spirituale. Este inadmisibil caomu l sa manifeste ignoranta fata de modul cum moare trupul sau.

Doua duhuri care au trait pe pamânt împreuna ca soti. vine sa-i vorbeasca si sa-l sfatuiasca. marile creatii sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate. uitând ca e un musafir al pamântului. Dintre aceste spirite sunt si cele ce bântuie anumitelocu inte. de cele mai multe ori . Divinitatea a socotit ca nu e bine ca greselile comise de un duh în decursul întruparii sale sa i se înscrie mereu în cartea vietii. nepermitându-i-se sa se ridice la nivelul corespunzator evolutiei sale.Fenomenele de ordin secundar prin care trece entitatea spirituala dupa parasirea vietii terestre sunt: 1. 6. dupa cum în lumea trupeasca nu exista doi indivizi absolut identici. se înspaimânta. Dupa ce-si vede trupul întins rece si palid pe pat. sa fie platite chiar în acea viata. tot asa doua entitati spirituale nu pot sa treaca în mod absolut prinace leasi fenomene spirituale. 5. Prin urmare. dupa intensitateapasiun ii lor. În acelasi timp. fiind vorba de diferite grade evolutive. El se alipeste cu toata puterea sufletului de lucrurile pamântesti. În general. nu va mai putea sa leachite n iciodata. dar. esteretinut la supraf ata pamântului. Entitatile spirituale dominate de pasiuni umane ramân totdeauna legate de mediul unde au trait. al acestei forme deviata trupeas ca. 3. minciuni. 7. se vor duce fiecare în nivelul lor spiritual. În întelepciunea Ei. pe care omul nu le cunoaste si nici nu cauta sa le afle. Vazându-se singura. Judecata. de ace ea ele se cred tot pamânteni. Durerea sfâsietoare a celor ramasi pe pamânt îi produc torturi groaznice sidin acea sta cauza nu poate sa intre în relatie cu ei. cred ca traiesc tot printre oameni trupesti. moartea fizica nule produce nici o schimbare în întelegere. Cu toate ca orice entitate spirituala poate crea prin puterea gândului sau. care simtind din departare nelinistea sa. trecatoare precum fumul. viata si ocupatia duhuluiJudecata duhului Întrupându-se ca om pe pamânt. Duhul s-a întrupat sa lichideze sau sa corijeze o parte din ele. observa ca are un corpeteri form. dar pot sa se întâlneasca si sa-si comunice ideile sisentime ntele de câte ori doresc. entitatea spirituala sau duhul îsi duce viatasavârsind uneo ri fapte bune. în decursul unei vieti. 2.fapte necugetate. . Din toate aceste afirmatii se releva cât de numeroase taine exista în opereleCreator ului. pasiuni si alte greseli din vietile trecute. dar imediat aude o voce sosita dedeparte. Divinitatea a hotarât ca multe din greselile comise de un om trupesc. dar daca se aduna greseli noi în cartea vietii sale. pentru cael are deja acumulate destule crime. Constata ca. Este vocea unui spirit amic. 4. un timp mai scurt sau mai lung.

Prima judecata a duhului are loc în timpul vietii sale terestre.timp în care se purifica în sferele inferioare . iar Legea divina. consolându-i. o pierdere nemeritata. superiorii sai decid coborârea la o noua întrupare. În fata acestui For de prim grad. asistând ca martor al Divinitatii. pacea si multumirea lui. platind greselile comise în aceasta viata. conducându-le pasii. observându-si trupul pe care l-a animat si cu care a gustat toate placerile lumii trupesti. Dupa o sedere mai scurta sau mai îndelungata în spatiu. omul trece prin zile grele. cerând ca nimeni sa nu se faca judecatorul semenului sau. si cere ca Justitia divina sa-i dea satisfactie. Dupa aceea e luat de ghid si coborât la suprafata pamântului. Dar în fine. apare spiritul culpabil si acuzatorul sau. care examinându-l sumar. un nod apare în urzeala sau batatura si pânza iese cu micinoduri. Inculpatul este însotit de dreptasul sau. Cu aceasta ocazie. urcat în fata celor trei superiori ai grupului sau. ordonândîn ce nivel va locui pe durata sederii sale în spatiu. superiorii îngerilor care . Asadar. timp în care a luat cunostinta de tot trecutul sau. e fotografiata în arhiva eterica a Pamântului. dau o sentinta provizorie. este cunoscuta de dreptasul sau. Astfel fapta este înscrisa în perispiritul gresitului. ziua plecarii a sosit si duhul trebuie sa-si paraseasca locuinta de lut. duhul e luat de ghidul sau. încât sa schimbe prea mult destinul. cel mult acuzatul cauta sa se scuze. viata îsi urmeaza firul trasat. La câteva ceasuri sau zile de la greseala comisa. În general. duhul se prezinta de multe ori în fata Juriului suprem al marii colectivitati din care face parte. în decursul vietii trupesti. pentru ca patru martori glasuiesc împotriva sa. care i-a adus o critica nedreapta. în plus. de dreptasul victimei. conform hotarârii superiorilor grupului sau. Vinovatul nu-si poate nega fapta. Este ca si cum s-ar tese o pânza si. care a vazut si auzit tot. si. Pentru desfasurarea acestei judecati. are o pierdere oarecare. Catre dimineata. Asadar. slav etc. o suferintanemoti vata etc. dar în decursul ei intervin lacrimi si suferinte.duhul îsiia zborul si se înalta în nivelul desemnat. el asista la înmormântarea trupului sau. ori sufera moralmente din cauza unei actiuni facuta contra persoanei sale. pentru a sta o vreme în preajma celor dragi. care sunt fructul greselilor actuale ale duhului. sus în spatiu. Acuzatorul îsi formuleaza plângerea contra fratelui sau. în care sufletul îi este zdruncinat din seninatatea. latin. Dar în zilele urmatoare. duhul este chemat sus. Dupa aproximativ 42 de zile . ci cel mult cauta sa o motiveze. În vederea stabilirii noii forme de viata. dicteaza o pedeapsa mai mare ori maimica. corectându-i si încurajându-i. Dupa încetarea vietii terestre. aceste pedepse nu sunt de lunga durata si nici atât de drastice. negarea esteimposi bila. ata de pe mosorul vietii s-a terminat. Examinând împrejurarile. duhurile se coboara în trupurile lor si nici unul dintre ele nu stie ce s-a petrecut în acea noapte. ghidul sau îlprezinta în f ata celor trei superiori ai Pamântului. din timp în timp. Cu alte cuvinte. anumite forte executa sentinta asupra culpabilului si el cade greubol nav. Cu alt e cuvinte. judecatorii apreciaza gravitatea faptei. duhul va fi prezentat înaintea Forului suprem al Pamântului. orânduit dinaintea întruparii duhului. în fata unui Tribunal compus din cei trei superiori ai marelui grup din care face parte grupu l german.

de Stapânul sistemului solar. p entru care a venit o entitate la scoala planetei noastre. Nu e usor sa alcatuiesti o forma noua de existenta pamânteasca. Judecata fiind facuta. si sa realizeze mai multe reparatii. În fine. în care angrenajele sa fie astfel facute încât sa satisfaca. de la distanta. Juriul Pamântului examineaza toata viata duhului candidat la reîntrupare . Prin urmare a doua judecata se face între doua întrupari ale duhului. îsi alcatuieste singura planul noii vieti terestre. îndeplineste misiunea primita de la superiorul grupului sau. prin presedintele sau. fratilor. 2. Ea are loc .binele siraul fa cut de el. înnumele Ce lui de sus. încheind cu ele anumite întelegeri. mai multe exigente. pregateste viitoarea sa viata pamânteasca. le elimina pe unele. Stapânul sistemului solar. Înfatisându-se în fata Forului suprem -format din 39 de îngeri. iar Juriul suprem al Pamântului. din alte vieti. stând pe tronul Sau solar. Dupa gradul deevol utie al duhului putem spune ca exista doua moduri în care decurge judecata. apartinând Forului suprem al Pamântului. În fine. pentru a învata noi taine ceresti. De aceea. Daca duhul ce se va întrupa este de un ordin inferior. compus din 39 de sfinte duhuri angelice. cautând duhurile împreuna cucare se va înt rupa. si examinarea sa este vazuta. pentru a fi reparate cât maimu lte din datorii sau suparari. cele trei sfinte duhuri supreme ale grupului de care apartine duhul examineaza trecutul vietii sale. Spiritele inferioare nu au discernamântul necesar întocmirii unui destin nou prin care sa-si achite datoriile si sa repare greselile comise împotrivaparintilor .conduc evolutia globului. duhule cobo rât de ghidul sau în nivelul cuvenit gradului sau evolutiv. si de acum. sfinte duhuri ale Adevarului si Domnului suprem si nevazut -duhuldecis sa se întrupeze îsi prezinta planul întocmit pentru noua sa viata trupeasca. asista la conferintele-lectii ale superiorilor sai. cunoscând înalta întelepciune a celor care au examinat si hotarât. Domnul. semenilor. Sentinta se da de Domnul si este pronuntata de presedintele Juriului suprem al Pamântului format dintrei en titati angelice. a treia si cea mai înfricosatoare judecata are loc când s-a terminatciclul. cei trei superiori ai grupului sau expun fulgerator viata lui umana. dintr-o data. si în fine. le prefera pe altele. i se supune. toti îngeri. Acest Juriu suprem al Pamântului este prezidat. Entitatea candidata la întrupare care apartine unei trepte evolutive superioare. ca duh -dupa o analiza îndelungata toate greselile. pâna la viitoarea sa întrupare. face urmatoarele trei lucruri capitale: 1. în asemenea cazuri. din totalul lor alcatuiesc un nou destin. chiar în acelmoment. aduna faptele. adica: Sa fie asa precum tu ai dorit. prin care sa-si achite datoriile sau sa-si reparegre selile. pronunta sentinta care este transmisa mental. cu tot ce se afla pe el. Judecata este audiata de Domnul din tronul Sau solar si de Juriul suprem al Pamântului. examinând planul si gasindu-l bun îsi da binecuvântarea. 3. înconjurat de 9 asesori si 27 delegati. copiilor. fiind constienta de puterea legilor ceresti si cunoscându-si acum. pronunta Amin. de Guvernatorul solar. de la distanta. pe care duhul inferior îl primeste. auzita si stiuta. faptele luminoasesi petele întunecate ale existentei sale.

Însa. caci stiu ca dreapta e Judecata Celui care straluceste cu o lumina orbitoare în fata lor. Cei care au dus o existenta din bine în mai bine. altele mai zbuciumate.000 de ani are loc. rauaplicat -vor fi luati de alti îngeri si dusi pe o planeta inferioara a sistemului nostru. Pe parcursul celor 26. omul trece prin trei feluri de judecati: 1. omul a trait sute si mii de vieti. duhurile Pamântului. Negraita stiinta a Divinului solar vedemeri tele fiecaruia. d ati în primire Guvernatorului altui sistem. în fine. Entitatile spirituale ramase în urma cu evolutia lor nu mai pot firetinute în jurul Pamântului. si cei buni si drepti sunt trecuti la dreapta Lui. Aproximativ la fiecare 26. La aceasta Judecata divina asista fara consultare Juriul Pamântului. vine spre Pamânt si îsi stabileste Judecata înatmosfe ra fluidica a Lunii noastre. Unele din ele au fost mai bune. Entitatile spirituale tremura din toata fiinta lor. care de acum nu mai au nici un cuvânt. Timpul trece încet. judecatile din timpul unei întrupari. marea Judecata. stând înfata Divinului solar. în fata divinului nostru Stapân. acum are loc marele examen al acestei existente ciclice de aproximativ 26. Acum vad toata grozavia conduitei lor. soseste un alt val de duhuri. Prin urmare. si iata ca a sosit finalul scolii planetare. pentru ca în locul valului de spirite de care apartin si care trebuie sa plece. inferioara Pamântului. unele mai întelepte. vor fi condusi de îngerii solari pe o alta planeta. Dar. pe acest glob terestru. 2.000 de ani de existenta pe acest glob. însusi Guvernatorul solar se coboara din Tronul maririi Sale si înconjurat de Juriul Sau solar. la Judecata facuta în numele Tatalui ceresc. de care vorbeste si Sfânta Scriptura. val dupa val. . de multe ori. din existenta în existenta -opunându-se curentului evolutiv. prin liberul lor arbitru. 3. pleaca. de pe o alta planeta. planetara. ele asistând doar ca simpli martori la sfânta si divina Judecata. cât au stat pe acest glob. iar cei care au stagnat. iar cei nevrednici la stânga. Înfricosate sunt sufletele lor. trec pe dinaintea Domnului si a îngerilor Sai. aceste duhuri sunt duse pe un altsoare. Pentru acest examen. Unul câte unul. judecatile de dupa fiecare întrupare. care au terminat ciclul sederii lor pe aceasta planeta. Acest ciclu se va repeta miliarde de ani. val sosit aici sa-si faca noua scoala ciclica.000 de ani. legea evolutiei l-a împins mereu mai sus.aproximativ dupa 26. dar secolele se însira. Aici duhul lenes se va trezi din toropeala sa si nu va mai ignora legile ceresti si omenesti. format din marile entitati conducatoare ale planetei noastre. pâna ce planeta noastra va ajunge lafine le existentei sale. compus din sfintele duhuri angelice solare. de o evolutie asemanatoare cu a Pamântului nostru. Acum se face marea alegere .000 de ani. Astfel. când în Cer -ca om ceresc sau duh spatial. mai avansata. amanuntit si nepartinitor. pentru a fi repartizati pe una din planetele acelui sistem. Judecata divina de la finele scolii planetare. În scurgereaacestui timp. entitatea spirituala si-a dus existenta când pe pamânt ca om trupesc. si alte valuri de duhuri sosesc. superioara celei precedente. altele pline de ticalosii.

Târziu desluseste ca totusi a trecut în ceata celor de sus. Amin. vede indiferenta lor. Se vede pe sine si mai vede un altulîntins pe pat. Prin urmare. chiar si dupa acestrepaus . le îmbina cu var si vede cum treptat se înalta zidul sau. si nu vad pe nimeni în jurul lor. construite cu puterea . duhul se desteapta si îsi începe noua cariera de om spatial. în fata gloriei Tale! Fa Doamne. cu mirare. Unele entitati spirituale sunt înconjurate de duhuri cunoscute si înteleg pe deplin noua situatie. si duhul evoluat si cel mai putin evoluat cad într-un somn adânc. si constata ca mâna îi trece prin acel obiect. vrea sa ia un obiect din casa lui. ca re seamana nespus de mult cu el. Nu stie ca a murit si ca în lumea cereasca nu mai are nevoie de haine. nu pot sa-si dea seama unde sunt. mai scurt sau mai lung. are nevoie sa doarma pentru a se reface si obisnui cu noua lume unde a sosit. oferind duhului posibilitatea sa se odihneasca. în noaptea adânca a miliardelor de ani. unde îsi gasesc familia si semenii. Doar spiritul evoluat. Acest somn tine la unele duhuri câteva zile. adica îmbibat cu materie vitala simt necesitatea sa se coboare la suprafata pamântului. ca sufletul meu sa fie constient de Legile Tale. si astfel sa nu ma rusinez. Ar întreba. si pefirul legaturilor eterice revin acasa.Doamne. La omul simplu sau nestiutor ideea mortii este legata de ideea unei pieiri vesnice.o perioada duhul are forma corporala asemanatoare cu a omului trupesc. traind printre oamenii trupesti. pentru ca vorbirea lui este eterica. El cara caramizi. parca s-ar vedea într-o oglinda. dar sunt cazuri când dureaza un an. de unde a m purces cândva. care obosit de presiunile si durerile expulzarii din matricea mamei sale. vazându-se înca viu. Somnul acesta este indispensabil. Toate acestea sunt realitati -dar realitati eterice. doi. dar. Vazând la fel cum vedeau pe vremea când aveau un trup. când nu mai stiu nimic de ei. spirituala. Se adreseaza sotiei. sa-l aseze în alta parte. se petrece un fenomen asemanator cu somnul noului-nascut. vazându-se si simtindu-se pe sine. diferita de cea sonora a oamenilor trupesti. Altele însa. da tarie sufletului meu sa nu mai gresesc. si întrebat de un om trupesc ce mai face. Curând. Viata duhului în spatiu Dupa ce si-a parasit trupul si corpul vital -corpuri apartinând globului pamântesc . parca ar fi surzi. iar cel de pe pat nu e decât vesmântul sau. ca îsi construieste o casa noua. Dupa un timp. în toiul activitatii. galben si nemiscat. E normal sa nu-l auda. întelege ca el nu moare niciodata. copiilor. raspunde ca e foarte ocupat. Aceste duhuri -al caror perispirit este înca impur. Asa deexemplu. De multe ori s-a întâmplat ca un astfel de duh sa soseasca la sedintele decomunicari cu entitatile ceresti. sa-si refaca fortele pierdute prin efortul desprinderii de corpul sau fizic. se cred vii. Cauta sa înteleaga si nu poate sa se lamureasca. parasindu-si haina de lut. de faptele mele. mâncare si adapost. dar constatând ca traieste. el se crede om pamântean. ca astfel sa ma întorc cât mai curând în sânulTau. la altele câteva luni.

Duhul inferior umbla. pentru ca atunci când va trece pragul mortii si se gaseste în lumea de dincolo. nu seafla în tr-un anumit loc din spatiile universului. Umbla ca orbul prin spatiu. În aceste locuri se alipeste de câte un om. în eterul cel mai grosolan din jurul pamântului. îl îndeamna sa se afunde si mai adânc în viciu. Doamne! de esti pe undeva. neagra ca noaptea cea mai întunecata. case de toleranta. ca sa fie bine lamurit. El va simti sete. un glas se va auzi curând lânga el. uneori chiar si mai rea. se si pomeneste ajunsacolo. ce dainuiesc doar pâna când gândul sau are astfel de preocupari. frecventând cârciumi. Roaga-te si ti se va usura starea. si îi va spune: Frate. simtind un frig care face sa-i tremure toata fiinta. Ea este orânduita în diferite nivele. Ducându-si astfel vreme îndelungata o viata netrebnica. populate de duhuri dupa vechimea si meritul lor. încât va striga: O. constructii vremelnice. cac i va locui în stratul inferior al Pamântului. Iata pentru ceeste de mare folos pentru om. Acel om care a dus pe pamânt o viata vecina cu a animalului. cluburi. un demon al bietului om trupesc. Omul care a dezertat din fata unei vieti grele. La . ori omul care din ura a suprimat viata unui semen al sau. ai gresit. abatoare etc. sunt foarte numeroase si frecvent executate de locuitorii sferelor inferioare ale Cerului. invizibila pamântenilor. în vi rtutea dorintei. va suferi grozav de mult. el devine un spirit malefic. si astfel sa nu mai rataceasca vreme îndelungata. scoate-ma din acest chin! La apelul sau catre Divinitate. si deci posibilitatea de a le satisface. dar cum nu mai are trup. adica locuri unde se exercita actiuni. ca înca de pe când se afla în lumea trupeasca sa studieze fenomenele spirituale. slabîn v ointa si judecata sa. sfere sau zone. nevazând pe nimeni. Repet. atât de insuportabila. pline de amaraciune si suferinta . pentru ca s-a afundat în mocirla pasiunilor degradante. fie ca nu. când se va destepta la viata spatiala. Când vrea sa se duca undeva. si de la o vreme îsi da seama ca nu mai e printre cei vii si ca acum e în ceata mortilor . ratacind fara tinta în spatiu. ci este chiar în jurul pamântului. va suferi de foame si va avea dorinte bestiale. ai încalcat Legile înfata caror se pleaca tot universul. pe care firea si josnicia s ale mai doreste. sa-si aminteasca de cele citite. Asemenea acte. se va gasi înconjurat de o ceata fluidica. si prin sugestii. Se coboara la suprafata pamântului. baruri. nevazând feeria fluidelor. dar constata ca pluteste deasupra pamântului si nu mai are nevoie de miscarea picioarelor. prin ea si se afla în mijlocul camerei. Un sir de asemenea experiente face lumina în mintea lui. similare cu cele terestre. si indirect -prin placerea de a ispiti si pe altul sa fie patimas ca el. fie ca le crede. pâna la exasperare. la trecerea sa în lumea cereasca îsi va continua existenta tot atât de mizerabil ca si pepamânt. în sfera corespunzatoare puritatii si evolutiei sale.destin acceptat de el înainte de a se naste. Lumea cereasca.gândului sau si din materia eterica ce umple universul. simtind astfel o satisfactie directa -prin emanatiile primite. Starea aceasta poate sa se prelungeasca sute de ani. facând scoala si ajungând târziu la cunoasterea Adevarului. pâna când îi va deveni atât dechinuitoare.

de exemplu. prin care înteleg creatia si fenomenul vietii. adica privirea fluidica a duhului strabate din exterior spre interiorul oricarui obiect. Fericirea le este proovocata de vibratia. de analize si concluzii. la care Divinitatea raspunde prin trimiterea unei raze fluidice. duhul nu simte nici cald. entitatile spirituale mai evoluate duc o viata de studii. risipind ceata întunecata. când va reveni în lumea vesnica. cu cât se afla în nivele superioare. Ele sunt foarte active. si poate în acest caz sa citeasca. întrucât apa are proprietatea de a absorbi fluidele ce compun corpurile sale. cât mai departate de suprafata pamântului. Iata un ceas de buzunar. de pe când avea trup. Sufletulplantel or nu sta decât foarte putin timp în spatiu. si se poate opri sa observe la nivelul unde intentioneaza sa vada mai bine. Astfel. duhul gresit înalta o ruga fierbinte de iertare. Duhul începe sa vada în jurul sau si astfel nu mai rataceste lavoia întâmplari i prin spatiu. sub care se observa cadranul si cele doua indicatoare. care au nevoie de o scurta sedere în spatiu. omul va pluti în prima perioada a vietii spirituale în nivele apropiate pamântului. Ochiul reprezentat prin întregul sau corp spiritual -vede si exteriorul si spiritului interiorul oricarui obiect. În timpul sederii lor prin spatiu. când se coboara la suprafata pamântului cu scopul îndeplinirii unei anumite misiuni. cu vederea sa strabate coperta de carton si rând pe rând toate filele. în sfera unde îsi duc viata eterica si sufletele animalelor. Daca doreste. ci pe flecare în parte. sau un capacsi o lentila. Rotitele le vede nu numai suprapuse. El vede numai coperta de carton a acesteicarti. sederea duhului uman în acest nivel este plina de groaza. În lumea fizica. adunându-se pentru a discuta diferite probleme ceresti sau omenesti. se poate opri cu vederea sa la pagina 75. desi are notiunile acestea de la oamenii pamântului si din amintirile lui. Ochiul omului vede doar capacele lui. caci fiecare piesa e strabatuta devede rea sa si se poate opri la una din rotitele pe care vrea sa o examineze mai de aproape. traind numai pentru el si considerând rugaciunea ca un act inutil si pierdere de vreme. privind aceeasi carte. Ducându-si viata pamânteasca în preocupari numai materiale. nici frig. ochii omului nu vad decât exteriorul corpurilor. . Duhurile sunt cu atâtmai feri cite. se ridica înnivelul corespunzator gradului sau evolutiv. pâna dincolo de capacul opus. Este însa impresionatde umezeala aerului. circula în toate directii le sferei lor. pâna la cea din urma.îndemnul acestui binevoitor. Omul trupesc priveste o carte. Din fericire pentru el. când nu este pedepsit. deoarece se coboara curând în trupul noii plante. Spiritul vede prin cadran si rotitele. Duhurile animalelor vor avea însa o atitudine dusmanoasa. D uhul. vazând în acel duh pe cel care le-a urmarit cu ura si le-a uciscu lacomi e pentru a le devora. În stare normala. culoarea si muzica fluidului sferei unde vietuiesc. pe parcursul timpului si pe masura rugii sale de a fi scapat din aceasta sfera a groazei. Asadar fiecare duh îsi are ocupatia sa si este preocupat de ceea ce îi place.

Alteori. penetreaza duhul.rând cu rând. Lumea trupeasca ar trebui sa fie constienta de bucuria pe care o provoaca duhurilor când îsi aminteste de personalitatea lor. sau în mari dureri sufletesti. nu-i auziti. Daca îi iubim cu adevarat. Duhul ia cunostinta de gândurile noastre . Dar. ca traiesc. vorbesc deel. nu-i simtiti. duhul ia cunostinta de tot ce se discuta despre el. dar fiind mai subtili decât aerul. o miscare de aer care înceteazarepede. vibratie care. pieritoare -mai bine sa se faca milostenie în numele celui plecat. fara ca aceasta carte sa fie deschisa si fara sa fie scoasa din raftul bibliotecii unde se afla. ca stau lânga voi. va saruta cu înfocare. dar bietul om -preocupat de gândurile si durerile sale nenumarate nu baga de seama caldura dulce. lacrimile care îi ard si sa-i ajutam în drumul lor ceresc prin undele vibratorii ale rugaciunilor noastre. Omul nu poate vedea decât vibratiile cele mai rare si mai lente ale lumiifizice în c are se afla. oglinda sau fereastra. Duhurile fac tot posibilul -dupa natura si puterile lor -sa-i încredinteze pe iubitii lor ca sunt si ei prezenti. mai ales imediat dupa destrupare. voi nu-i vedeti. va privesc. vibratiile diferitelor categorii d e fluide. si aura din jurul tuturor lucrurilor si fiintelor. Se citeaza cazuri când s-a aratat fulgerator o flacara ori un punct luminos. sa va faca cunoscut ca n-au murit. tot ce sta scris pe aceasta pagina. provoaca o vibratie a fluidului din jur. Uneori. miscarea miceliilor dintr-o celula. Duhul. Ar trebui sa stie ce sentimente profunde de recunostinta si iubire stârneste însufle tul duhurilor depunerea unei flori pe mormântul lor. ori sparg un pahar sau trântesc un mic obiect de pe masa. dragii mei cititori! Mortii vostri stiu tot ce vorbiti si tot ce gânditid espre ei. sa nu-i mai supunem la asemenea torturi. vede vibratia celulei nervoase. când înca au ceva din puterile fluidului vital. Atentie. cvasi-fizice. care le sosesc ca obriza binefacatoare. si li se sfâsie sufletul dedurer e când constata ca nu reusesc. va îmbratiseaza. pe parteadreapta a trupul ui. vorbind duios despre ea. pe cât posibil. sa ne stapânim. duhurile pot absorbi fluid din spatiu. asemanatoare cu radiatia calda ce vine de la o soba. dar nu pot sa se manifeste în chip vizibil omului trupesc. în mobila. duhurile pot produce diferite manifestari. usurând mizeria unui batrân. o data sau de mai multe ori. ajuns în lumea spatiilor. nu stiti ca ei sunt alaturi de voi. care îl încalzeste. dupa nivelul lor. luând cunostinta ca cei dragi sau prietenii sai. Dupa puterile lor. dar mai ales orice discutie despre cel plecat din planul fizic. Vazându-va uneori în suferinta. Cuprinsi de dor. si apoiciocane cu el. pe când amintirile duioase si parfumul florilor le procura o fericire nesfârsita. În loc de morminte costisitoare -si în definitiv. Orice gând. lipsit dedragoste si de necesarul material. în general. propagându-se prin spatiu. ar vrea sa va vorbeasca. se simte un curent. camera fiind închisa pe deplin. îl condenseaza pâna la punctul de a realiza un deget semimaterial. ei coboara ca fulgerul. Câteodata produc prin vibratii dedragoste o caldura iubitului lor. plânsul necurmat si disperarea celor lasati pe pamânt îi tortureaza într-o mare masura. C oncentrându-si atentia. ca sa arate ca sunt prezenti si ca aproba sau nu cele spuse. saracia unei mame vaduve sau ajutând un copil orfan.

Însa si aceasta fericire are un sfârsit. în timpul noptii. împaratul roman care a ucis zeci de mii de crestini în arenele romane. Oamenii care au trait modest. si la desteptare vor fi perfectco nstiente de starea si locul în care se afla. plina de farmec. Nero sufera de atunci pâna în prezent în inelul fluidic al lui Saturn. la o noua lectie. ori unsi cu pacura si arsi ca adevarate torte vii. de cea mai mare fericire pe care opoate oferi în prezent p laneta noastra. cel mai rau criminal. în momentul destruparii se vor departa imediat de cadavrul lor. Pe scurt -o viata sublima. silindu-se sa faca binele. va plati prin groaznice suferinte -pe planeta noastra. Daca nu exista fericire perpetua. aude din spatiu pâna la suprafata pamântului. Dar dupa o vreme. pe când traia pe pamânt. care n-au uitat pe Cel de unde au purces cândva si au întretinut prin ruga legatura mentala cu El. ca si când ar fi iesit dintr-o temnit a care îi marginise miscarile si puterea de întelegere. pâna în sfera unde va întâlni un eter ale caruivibratii cores und cu ale perispiritului sau. Acum se misca precum fulgerul. fiind înzestrate cu sentimente altruiste. Asadar rugaciunile celor de jos ajuta mult celor de sus. tortura lui va lua sfârsit. nu exista nici suferinta vesnica. o noua întrupare. în general putin instruite. ajutând cu ce pot si devotânduse pentru mângâierea aproapelui lor în suferinta. Ele vor strabate ca un balon toate sferele inferioare ale Pamântului. înaltându-se fara oprire pâna în sfera corespunzatoare propriilor merite spirituale. Asemenea duhuri îsi duc înspatiu o existent a de multumire deplina. dar cu o inima de aur. duhul putându-se înalta la un nivel mai înalt. în mersul vietii lor terestre. vede pâna în zarile departate ale abisurilor ceresti. Prin urmare. o noua misiune. ori va fi trimis spreexpi ere pe o alta planeta. capul inchizitiei din Spania. dupa cum si rugaciunile celor de sus ajuta celor de jos. Sosit în spatiu. va resimti o usurare. monstrul cel mai întunecat pe care l-a avut umanitatea. ele apartin lumii anonime. Un asemenea specimen a fost Torquemada. un exemplar si mai groaznic a fost si este Nero. cel care si-a desavârsit cu fidelitate destinul. o fericire. toatesimturile lui -vazul. unde va fi supus unei existente echivalente cu iadul biblic. pentru cei liberi si întrupati. cu vorba si cu fapta. fie ea si veacuri. fiind aruncati fiarelor salbatice. simtirea -sunt însutite. pe cât le-a fost posibil. Într-adevar.îndreptate catre el si se coboara ca fulgerul pe firul dragostei pentru a asista la rugaciunea noastra înaltata catre Cel Atotputernic pentru usurarea sufletului sau. Eliberat de impuritati. programul vietiisale pamântesti. luminând parcurile. treptat i se va luminaconstii nta si va licari în el dorinta de a repara tot raul produs celor cu care a venit în contact. realizeaza fluidic tot ce mintea lui poate concepe. vibratiile perispiritului sau iau un ritm mai rapid. sentimentul libertatii. având un câmp infinit . Undele vibratiilor de rugaciune îi dau puteri sa-si desprinda de p e perispirit impuritatile eterice contractate în viata sa pamânteasca. Da. implorându-L pentru cei bolnavi sisufer inzi. duhul fiind trimis jos. Rau l produs de el se va anihila prin însasi suferinta sa. auzul. când va trece în lumea celor tacuti si invizibili. nedorind sa asiste la înhumarea trupului lor. care a stat în întuneric si frig treisute de ani. Aceste duhuri vor trece repede prin perioada de somn. dar asemenea spirite suntrare.

apararea contra atacului animalelor salbatice. Pentru ca duhul sa câstige experienta. -si ea este într-o continua vibratie. adica sa lucreze continuu. din tinerete pâna la adânci batrâneti. alergatura. caci altfel ar pieri. prefacere chimica si mecanica. gerul. de dimineata pâna seara. pentru adeveni cândva u n auxiliar al Tatalui ceresc. . vremea rea. prinbani . deci procurarea hranei este prima lui preocupare. Actiunea. El nu se odihneste niciodata. pentru ca au revenit la viata adevarata. sa prevada si sa învete. bataie de cap. Cum din fire omul -din cauza lutului care tinde sa redevina la starea sa de activitate lenta -are tendinta sa trândaveasca. sa vada. Dar obtinerea materialului de constructie si construirea casei cer iarasi munca sau echivalentul acesteia -banul. obtinuti tot prin munca. Munca de orice fel are ca urmareperfectio narea. El a creat.de actiune. de toate gradele evolutive -de la eterul primordial si pâna la mineralul ce constituie planetele. dar Tatal ceresc i-a pus în viata necesitati. a carei frecventa creste mereu. Toate fiintele nascute din El si prinvointa Lui. Da r procurarea hranei solicita munca. conditii. Ocupatia duhului în spatiu Creatorul initial -care a facut tot ce exista în cosmos -gândeste si lucreaza în vesnicie. determina scânteia din om sa fie atenta. pentru satisfacerea strictelor lui necesitati vitale. la forma de viata care e vesnica si umple tot universul. pentru ca toate facultatile noastre sunt marginite de trupulnostru. îmbracaminte. ca sa vada cât mai departe si sa înteleaga frumusetea si adâncimea întelepciunii Celui etern. trebuie sa aiba în vedere satisfacerea foamei si asetei. aspiratia unui confort a dictat omului dorinta construirii unui cuib. Omul trupesc nu cunoaste legile eterne ale Creatorului. avansarea spiritului. Asadar. Toate acestea au fost orânduite de întelepciunea Tatalui ceresc. În afara satisfacerii acestor necesitati. În fine. sa înteleaga. Materiile suntîntr-o continua evolutie. sau stânca muntelui pe care o bate vântul. Mai morti suntem noi. soarele etc. care îl silesc sa lucreze. scoala si scara pe care se înalta puterea de întelegere a spiritului. transformarea spiritului dintr-o scânteie abia pâlpâinda într-o lumina creatoare de lumi si fiinte. omul trebuie sa munceasca. Noi îi consideram morti pe cei plecati dintre noi si îi plângem. El e însasi legea activitatii. Totul este în activitate. Munca are ca scop iluminarea duhului. ploaia. Ei sunt cei vii. gândirea. sa fie într-o vesnicaact ivitate. vor fi deci supuse acestei legi. trupul trebuie ferit de intemperii si fri g. hrana. Aceasta lege este aplicabila si materiilor. Asadar nu exista pasivitate nici chiar la piatra. Cu drept cuvânt se poate spune ca a trecut din moarte la viata. sa tânjeasca si de s-ar putea sa-i vina totul de-a gata. creeaza si va crea în vesnicie. Atunci -goana pentru haine. Trupul trebuie hranit. dar acestea se procura direct sau indirect. omului îi trebuie casa. Divinitatea i-a creat necesitati pe care el trebuie sa le satisfaca. bordei sau casa. pe care nu si le poate însusi decât muncind din greu. pentru ca munca este rugaciune. într-o continua vibratie.

cu alte cuvinte. Una din ocupatiile de capetenie ale lumii spatiale este studiereamediu lui unde plutesc si traiesc. Milioane. Se spune des: Ce e pe pamânt este ca în Cer"1. ceea ce corespunde unei realitati. calitatile. Vazduhurile sunt pline de o infinitate de duhuri. nici nu-i intereseaza. consuma hrana. se studiaza. în rest. fiecare îndeplinind o activitate diferita. în cursul activitatii sale. fiecare facând un anumit lucru. Evident. În Cer segândeste. . dupa o perioada de odihna. Aici. studierii analizelor si sintezelor la care pot fi supuse si cunoasterii legilor fizice si chimice care guverneaza fluidele. în lumea spiritelor. De fapt. nucunosc ce f enomene intime se petrec cu aerul si alimentul introdus în trupul lor. Simt doar ca e nevoie sa respire si sa manânce. Aceste duhuri. care .ca sialbinele unui stup -sunt într-o continua activitate. Majoritatea duhurilor au cunostinte sumare despre seria nesfârsita a fluidelor si legilor care prezideaza la combinarea si desfacerea lor. pe cele de pe pamânt. asa si pe pamânt". duhul specializându-se din ce în ce mai mult. Dar munca este deosebit de variata. cunoasterea legilor fizice si chimice ale mediului eteric ce umple spatiile si în special spatiul planetei noastre. dar habar n-au ce compozitie are aerul sau hrana consumata. Situatia este asemanatoare si în spatiu. fizicienii si chimistii ceresti. cerceteaza dispunerea fluidelor în jurul pamântului. pentru a munci la opera Tatalui ceresc. unde îsi petrece multa vreme viata reala. vibratiile si curentii lor. sute de milioane de oameni trupesti respira aer. Este vorba de studierea fenomenelor fizice -cu legile lor si de studierea fenomenelor chimice -cu multiplele lor combinatii. 1 Precum în Cer. Numai om inoritate se dedica -la fel ca pe pamânt -cercetarii proceselor de combinare a fluidelor. Hermes Trismegistos afirma: Ceea ce e jos este ca si ceea ce e sus". duhul se înalta ca un fluture în spatiu. Într-adevar. toate duhurile sunt împinse de necesitatea de a studia eterul în care se misca. Într-adevar. si în acelasitimp perfec tionându-si vechile ocupatii. iar drama vietii se joaca mereu. Aceeasi activitate intensa si framântare o întâlnim si în Cer. si apoi prin reîntruparea duhului este aplicata si în lumea materiei fizice. aceasta preocupare nu poate sa apartina decât spiritelor cu o evolutie mai avansata. în spatiile din jurul corpurilor ceresti. viata de duh spatial. cu care se hranesc si construiesc ceea ce priceperea si sfera lor de cunostinte le permit. specializarile din Cer au adus. de fapt. de reculegere. reintra în hora. în lumea spatiilor ceresti totul se petrece ca si pe pamânt. rând pe rând. din ce în ce mai intensa si mai înalta. procesele prin care se transforma aceste substante nu le cunosc si. omenirea este mânata azi. permanenta.Dupa ce si-a dezbracat haina de lut. Studiaza efectele fluidelor fa vorabile sau nefavorabile -asupra anumitor existente sau creatii. într o continua framântare. Dupa cum am mai spus. Ma voi stradui sa va descriu fugitiv câteva din ocupatiile exercitate de lumea spatiala. În Tabula Smaragdina. Asadar specializare exista si în Cer ca si pe pamânt. se perfectioneaza o ocupatie oarecare.

legându-se cu protoplasma fiecarei celule. si se cauta prevenirea lor. medicii spatiali. întrupându-se. medicii ceresti au ajuns la rezultate noi. organizare. sau vindecareae fectelor lor. Multe descoperiri. Des iîsi duc existenta în spatiu. cu materia fizica a pamântului. diafan. sunt studiate. fac studii asupra raportului dintre corpul spiritual si corpul fizic al omului trupesc.Rezultatele muncii lor sunt apoi comunicate mental duhurilor cu alte îndeletniciri. pentru vindecarea unor boli incurabile pâna atunci. Duhul are un corp material. si perfectionari realizate pe pamânt. a compozitiei si combinatiilor lor . unii savanti studiaza corpulduhulu i si bolile la care este expus. Când în urma studiilor. deci este supus diferitelor influente si expus tulburarilor functionale si maladiilor. dar în afara de aceste temeiuri ale existentelor materiale si spirituale. Aceste cauze. mai ales în spitale si clinici. Aceeasi puternica coeziune exista între aceste învelisuri si trup. dezvoltând astfel cunostintele omenirii. Acest corp are o anumita anatomie. Anumite entitati -perfectcunoscatoare ale fluidelor. dar foarte subtil. chimia si fizica stau la baza cunostintelor savantilor care fac destruparea sau întruparea spiritului uman. înlesnind desprinderea fluidelor corpului lor perispiritual de corpul fizic. în spatiu. Alteori sugereaza medicilor pamântului. pentru a diagnostica si vindeca anumite boli. primesc misiuni de pus în practica jos pe pamânt. Se stie ca spiritul este într-o legatura intima cu camasile sau învelisurile sale. cercetate. luminându-le duhul.sunt desemnate sa asiste spiritele întrupate în momentul eliberarii lor din lutul unde au trait. Chimia si fizica stau la baza existentei lumilor. . Corpul planetar este unit cu corpul vital. siapoi creat pe pamânt. Pe lânga studiul anatomiei si fiziologiei duhului. Spiritele medici sunt preocupate de cunoasterea din ce în ce mai completa a corpului uman si abolilor la care este supus. se datoresc sugestiilor si influentelor duhurilor medicale. sa descopere boala reala a pacientului sau îi îndruma cum sa intervina în operatia chirurgicala. Anatomia si fiziologia suntpârgh ia existentei duhului. un mod de functionare. În afara de duhurile savante în chimie si fizica. în materie de procedee operatorii. lucrând direct cu instrumentul lor -fluidul. tratamente. Medicina. sa puna în practica studiile lor -facute în spatiu referitoare la diferitele operatii si tratamente ale corpului uman. Oricât de ciudata ar parea aceasta afirmatie. pentru ca au interesul ca atunci când vor veni pe pamânt. când s-au desavârsit într-o anumita ramura medicala. în lumea spatiilor se exercita toate preocuparile pamântesti. Tot ce exista pe pamânt a fost initial realizat fluidic. influente. care au aflat în spatiu o nouametoda de a realiza o operatie. eteric. vizitând bolnavi. entitatile spirituale studiaza anatomia si fiziologia trupului. compozitie si fiziologie. pentru vindecarea bolnavilor care nu sunt înca destinati sa plece din lumea trupeasca. ea corespunde totusi unei realitati. si cu metodele lor proprii. a carui firisoare eterice patrund printretes uturile si celulele trupului.

Sa nu pierdem din vedere ca. asemenea medicilor terestri. pe cale de plecare. cu fortele de care dispun corpurile lor fluidice. Materia fizica solida. numite medici ceresti sau destrupatori. dar sunt legate si cu celulele trupului. Cum oameni trupesti sunt cu miliardele si cum ei mor pe rând. cu mult înainte de ziua ultimului suspin. Aceasta operatie se face subtil si treptat. care la rândul sau este legatc u scânteia divina sau spiritul. procesul mortii nu se margineste la cele câteva ore de agonie. din care este alcatuit -continua sa pompeze din mediul înconjurator eterul vital cu care hraneste protoplasma celulei. cu eter corespunzator din spatiu. ci el poate începe cu zile. pâna la cele din urma ramuri care poarta o frunza. de slabiciune. Duhul. Concomitent cu aceasta desfacere. procesul mortii continua înca multa vreme. La momentul hotarât -moartea trupeasca -aceasta legatura strânsa si intima trebuie rupta. tot astfel corpul vital si planetar se ramifica formând scheletul eteric al tesuturilor trupului. energie condensata. pentru a-l ajuta. Prin urmare -în Cer. saptamâni si chiar cu luni înainte. lichida sau gazoasa este eter condensat. corpul vital. fiecare celula este activata în functiile sale de catre corpul vital. si cu perispiritul. prin stiinta lor. care sedesavârs esc pe masura exercitiului misiunii lor. a celulelor ce-1 compun. care cu experienta lor. iar atomii au provenit din organizarea protonilor si electronilor. puterile vitale se reduc si omul se topeste pe picioare. si totusi viata acestuia. alimentele cu care se hranesteorice om sunt tesuturi formate din celule. sa paraseasca lutul în care a fost ani de zile întrupat. se întelege ca Cerurile sunt pline de acesti specialisti.Dupa cum trunchiul unui copac se ramifica în ramuri din ce în ce mai fine. unele entitati spirituale au rolul de asistenti la capatâiulomu lui trupesc. dureaza înca multa vreme. El este incapabil sa desprinda miliardele de fire care leaga corpul planetar de celulele corpului fizic. Pe masura ruperii acestor fire. Asadar. dar cu ocazia mortii. Cerul din experienta miliardelor de veacuri -a prevazut ajutorul unor entitati speciale. Spiritul si-a parasit corpul fizic. terminatiile lor având câte un fir înfipt în centrul celulei. La rândul sau. Asadar a te hrani eteric este totuna cu a te hrani cu un aliment solid sau lichid -format din totalitatea unitara a particulelor eterice -care în intimitatea trupului sedes face în partile lui componente. îsi repara corpul. trupul s-a racit si întepenit. perispiritul. cade întrun fel de vis. a unghiilor si miscarea miceliilor din protoplasma. Chiar daca ochii audevenit s ticlosi. corpuri ultramicroscopice. Având în vedere ca omul nu poate executa aceasta operatie asupra lui însusi. perispiritul duhului paraseste corpul fizic. Învelisurile fluidice planetare si vitale sunt legate între ele printr-o tesatura intima. chiar dupa ce a fost parasit de stapânul sau cârmaciul sau. . desfac rând pe rând toate fireleeteri ce care vivifica celulele trupului. care sunt particule eterice. Astfel se explica cresterea în continuare a parului. toate aceste corpuri formând împreuna un tot unitar numit om. formate din atomi. duhul se desparte de corpul sau vital. Sa nu uitam ca si entitatile spirituale se hranesc. trupul slabeste. gratie educatiei de ovi ata întreaga si a memoriei sale -asigurata de inertia micilor vietati. de inconstienta. Într-adevar. în definitiv. acestea la rândul lor sunt alcatuite din molecule.

ca si a celor pamântesti. si numai stiinta savantilor medici întrupatori poate pregati casa. aude si vede într-o oarecare masura. sau pui de planta. De aceea -în functie de gradul celui care seîntrupe aza -Cerul desemneaza unul sau mai multi medici întrupatori.asemenea plantei si omului -este asistat în momentul mortiisale d e un duh uman. La fel se întâmpla si cu animalul. într-o noua samânta. mai mult sau mai putin. un sistem nervos central idiot sau alteorgane mizerabil alcatuite. pe cale de dezvoltare într-un embrion. pentru a-i suprima o parte din constiinta si vointa. atragând . si deci au un corp mai subtil. îl adoarme întrucâtva. dar n-are claritate înîntelegere a fenomenelor ce au loc în jurul sau. Iata unfapt nestiut nici chiar de slujitorii bisericii crestine. În altarul fiecarei bisericis e afla sase entitati spirituale albe -trei la dreapta si trei la stânga meseisfint e . sau când ciclul vietii sale s-a terminat. potrivit cu destinul noului întrupat. Când unui duh i-a sosit timpul sa paraseasca nivelele sferelor sale fluidice si sa coboare la întrupare. Din acest motiv Divinitatea a orânduit ca altii sa conlucreze la orânduirea celulelor. În conditiile acestea duhul nu este capabil sa lucreze -în plenitudinea constiintei si a stiintei sale -la construirea viitorului sau trup. pe care duhul candidat la întrupare nu le vede. Legea cereasca suna astfel: Duhul inferior nu vede niciodata pe cel superior. se roaga si cele doua categorii de forte treimice. La timpul sau. înlesneste întruparea duhului animal în pântecele femelei specieisale. Oricât de hotarât si de tare ar fi un duh pe vointa sa. specializat în acest scop. care sub ocrotirea si pregatirea necesara. Seria specialistilor ceresti este nesfârsita.Daca exista medici destrupatori. temnita în care bietul duh se va coborî pentru împlinirea destinului sau. în vederea împlinirii unui destin mizerabil. care executa eliberarea entitatii spirituale din carapacea sa carnala. În aceasta stare duhul are o constiinta vaga. îi vine greu sa-si construiasca un trup urât. pentru sfintirea vinului sianafore i din potir. care în functie de gradul evolutiv al entitatii ce coboara în lutul vietii terestre. În momentul când preotul îngenuncheaza si invoca harul divin. care în deplinatatea constiintei si a stiintei posedate. în procesul de întrupare. executa opera lor în partile hotarâtoare ale trupului.având forte opuse si actionând în sens contrar. vomvedea ce opera complexa executa acesti maestri întrupatori de duhuri umane. cocosat. Întruparea este o opera mai complexa si mai dificila decât destruparea. Aceasta stare este provocata deanumite duhuri superioare. înseamna ca exista si medici întrupatori. format din fluide mai fine. Duhul vegetal însa nu are o sedere de lunga durata în spatiu. la destruparea sa asista si ajuta anumite duhuri umane. Cu aceasta ocazie trebuie amintita si întruparea duhului vegetal si animal. la formarea tesuturilor si aglomerarea lor în organe. daca trebuie sa-si faca un trup netrebnic. el cade treptat într-o somnolenta. Când împrejurarile au devenit imposibile vietii plantei. dupa fecundarea femelei. el fiindcurând atras întrun nou ciclu de viata. De asemenea. care . Duhul superior îl magnetizeaza. apare duhul uman. îlasist a. fiind mai evoluate decât el.

dându-le câte un vis. o raza pe care o dirijeaza catre potir. Totusi. forma chipului si dialogul se imprima atât de puternic în spiritul omului trupesc. dar îsi va vizita si mormântul. F iului si Sfântului Duh. La desteptare. coboara lânga ei si îi înconjoara cu fluidele sale. iar de aici pe cortexul sau. dar se cere pomenit urmatorul fapt. Tot în legatura cu lacasul de înaltare al gândului si sentimentului catre Cel Atotputernic. si privind prin stratul de pamânt de deasupra cadavrului. În fiecare duminica sau sarbatoare religioasa.din spatiu. a lucrat si s-a deplasat. pentru ca el traieste. se întâlnesc -duh cu duh -si îi face atenti sa nu mai plânga. trup din trupulTatalui. El poate intra cu usurinta în mormânt. ori un foc distrugator pentru cel mândru si impur. unde se combina profund cu vinul si anafora. va fac cunoscut ca. Aceste vizite sunt determinate de doua cauze: . Noaptea. o data cu târnosirea unei biserici. ci trupul i-a fost dat ca un instrument în lumea fizica. sa nu mai fie disperati. asemanatoare formei din ultima sa viata terestra. el va reveni. care. el se ridica în spatiu. cuvios sau sfânt. Nu doresc sa extind prea mult aceasta paranteza. pentru a-i linisti si restabili oarecum armonia fluidica a vibratiilor eterice a lecorpurilor acestora. vorbesc si îsi deapana amintirile comune. Cuminecatura va fi acum o hrana sfânta pentru sufletul curat si smerit. Timp de sapte ani. mai oficiaza si unduh superior. se desemneaza din spatiu un duh alb. din marele curent cosmic ce înconjoara planeta noastra. pentru a examina mai de aproape destramarea vehicolului sau omenesc. cel întrupat -al carui trup doarme -si cel destrupat. în timp ce dorm trupurile celor dragi. preotul ceresc oficiaza în spatiul bisericii. locul unde afost dep us vesmântul sau de pamânt. vizitând pe cei dragi. care va avea sub protectia sa acel lacas. duhul vazând durerea celor dragi pe care i-a lasat pe pamânt. tinând locul duhului ce are sub patronare acel lacas. prin viata sa pacatoasa si trupul sau pângarit. întrupatul uita de întâlnirea sidialo gul avut în decursul noptii cu cel drag plecat din sfera fizica. de a i se întipari adânc înspir it ca el nu a fost trupul. asistat de duhuri umane si acompaniat de corul spatial. un învelis si un vehicol prin care a învatat. Uneori impresia decorului. în afara preotului terestru al sfântului lacas. închinat unui martir. din când în când. În primele 40 de zile dupa destrupare. se întâlnesc în acest decor artificial. vede ca prin geam starea de descompunere în care segaseste ad oratul sau trup. din ceata preotilor si calugarilor ceresti. încât la desteptare îsi aminteste de cel drag care a parasit lumea terestra. duhul inferior coboara mereu la suprafata pamântului. a îndraznit sa se atinga de aceasta raza divina. Dupa trecerea acestei perioade -acordata spiritului destrupat pentru a-i linisti pe iubitii sai îndurerati. un fir fluidic. Cele doua duhuri. Alteori. spiritul destrupat creeaza decorur i fluidice si ia forma umana. Toate aceste vizite si analize au scopul de a i se face o educatie. dându-le din acest moment însusiri divine. pentru a i se încredinta o anumita misiune sau ocupatie. Când preotul oficiaza jos printre oameni trupesti.

Asadar omul duh îsi urmeaza cultura si în spatiu. viziteaza marile biblioteci unde zile si ani la rând urmareste anumite carti si subiecte. vrând-nevrând. citindu-le pagina cu pagina. prefacându-se în pamânt. în timpul noptii. unde. duhul porneste în calatorii de studii terestre. despartiti prin actul mortii sau al întruparii.1. satele sior asele. asista la spectacole de teatru. Calatorind. cunoscând si întelegând si alte culturi. Se plimba pe strazile oraselor. Cât a fost om trupesc. vapor sau hotel. vazând. expuse sau interpretate cu aceasta ocazie. dispunând de posibilitatea de a semisca la viteze mari prin spatiu. viziteaza pe cei dragi si discuta cu ei ca de la duh la duh. pentru ca el vede. urmaresc carul mortuar si privesc scena înhumarii trupului lor. iar pe masura ce trece vremea si numarul lor se . care asemenea întrupatilor. cunoscând acum. Uneori viziteaza laboratoare si asista la experientele savantilor. se mai afla în atmosfera salii sute si mii de auditori nevazuti. Este suficient sa vrea. sa se gândeasca la locul dorit si se îndreapta spre el ca un glont. localuri de distractie. provocata de eterul mineral atasat de materia carnala sau minerala a trupului. ca sa vada cum organele. muntii. conferinte si astfel îsi face educatia sufletului. de ghidul sau si dus lacimi tir. vize. pasaport. ca sa-i viziteze pe cei dragi. alteforme de viata umana. în momentele libere si cu acordul superiorilor sai. Asemenea vizite fac si duhurile întrupate. Om pe om se poate însela. influenta exercitata de entitatea spirituala investita cu rolul de ghid asupr a pupilului sau. Legaturile contractate într-o viata anterioara sunt reînnodate în alte vieti. cartea ramânând nedeschisa în raft. Citesc în inimile prietenilor si rudelor. dar om pe duh niciodata. tesuturile si celulele fostului sau trup dezvoltat în decursul vietii sale trupesti din alimente animale sau vegetale. priveste câmpiile. asistând uneori la cursurile si conferintele terestre. decât cea cunoscuta în mediul sau natal. aude si simte gândurile si sentimentele oricarui om cu care vine în contact. se duc prin departari. vad si aud toate pregatirile pentruînmormântarea fostului lor trup si iau cunostinta de bucuria mostenitorilor si de sinceritatea celor ce cu adevarat l-au iubit. faptul ca între duh si fostul sau trup exista înca o puternica atractie magnetica. Adesea duhul calatoreste prin alte tari. viziteaza muzee. În afara de publicul trupesc ce umple salile ateneelor. sorb cu nesat cele revelate. Acum nu mai are nevoie de bani. amfiteatrele conferintelor literare sau stiintifice. dealurile. În fine. duhuri. institutii culturale. citindu-le ca într-o carte deschisa. Aceste duhuri asista la prohodul preotilor. din viat a precedenta sau din viata actuala. Cu aceasta ocazie reamintesc ca în general majoritatea oamenilor stau în primele zile în jurul cadavrului lor. crescute din materia pamântului -trec printr-un proces de descompunere. la ceasul cel mare. duhul inferior fiind luat. sentimentele cele mai adânci ale celor din mediul unde au trait. eter care exercita o atractie irezistibila spre locul unde afost depus trupul. timpul -dar mai ales mijloacele materiale -nu i-au permis sacalatoreasc a. sinceritatea sau ipocrizia . 2. Dupa ce s-a destrupat si a devenit liber. când lasându-si trupul dormind.

Bineînteles. lumea trupeasca cu cea spirituala. urmareste si ajuta pe cel iubit. Sugestiile curg si spiritul întrupat realizeaza frumoase opere de arta. foarte rare. cum se procedeaza -prin concentrarea fluidelor -la crearea unui animal. gasiti vrednici sa asiste la aceste experiente -duhurile angelice sau elevii lor fac în sedintele de materializare o plantaterest ra. Îngeri de un grad superior arata duhurilor-elevi si îi pun sa execute corpuriledifer itelor plante. li se impune si trecerea prin scoala creatiei. anumite gesturi si asa mai departe. umanitatea trupeasca va afla si va întelege cât de intim este legata lumea de jos cu cea de sus. noaptea când trupul i se odihneste. un mineral oarecare. duhul din Cer viziteaza. unaînt rupata si alta libera. pentru a-si însusi stiinta crearii formelor de diferite vietuitoare: minerale. În asemenea conditii. O alta categorie de îngeri arata celor ajunsi la o anumita treapta evolutiva. iar cei de sus fiind duhuril e eliberate din temnita materiei fizice. colegului sau trupesc. prin concentrareaflui delor. modul de interpretare. seridica în spat iu si îsi cheama iubitul spatil -daca nu are posibilitatea sa se duca pâna la el. învata si apoi creeaza si ei un trup animal. care îl inspira. când este vorba ca acest corp fluidic sa fie tradus chiar într-un mineral pamântesc. de asemenea duhul întrupat. vegetale si animale. Opera la care lucreaza nu este numai a lui. fost mare artist. cu ajutorul caruia fac forma cristalina sau amorfa a acelui mineral. care imediat dupa terminarea experientei trebuie dematerializata în fluidul din care a fost alcatuita. Realitatea este ca la aceasta opera au contribuit doua entitati spirituale. pentru ca traiul uneia e continuarea celeilalte. Când vor exista mai multi clarvazatori. cei de jos fiind întruparea celor de sus. caci în jurul sau se afla unul sau mai multeduhuri. unde gasesc fluidul cel mai concentrat. o atitudine.înmulteste. duhurileangelice arata entitatilor spirituale albe cum se poate face dintr-un fluid o piatra. fiind convins ca propriul sau duh i-a dictat sa faca asa. bineînteles cu scop pur demonstrativ si instructiv. mediumii clarvazatori vad la repetitiile teatrale cum un spirit. Iubirea face minuni si evolutia este mult înlesnita de ajutorul reciproc al celor care s-au iubit cu înfocare. Iata un artist picteaza un tablou sau un sculptor se straduieste sa realizeze o lucrare artistica. coboara spre suprafatapamântului. În aceste laboratoare spirituale. În anumite timpuri si locuri de pe pamânt -în fata unui numar restrâns de oameni alesi. prin rangul la care au ajuns. Printre numeroasele ocupatii si specializari ceresti obtinute de marile lumini. Asistentii vad. insufla prietenului. duhurile albe au realizat din . care au asistat nevazute la aceste înalte studii de creatie. În unele ocazii. De aceasta experienta profita mii de duhuri albe. Iar cei mai evoluati ai lumii spirituale albe învata si crearea trupurilor umane. în cercurile înalte de revelatie au fost realizate materializari de animale. În zonele superioare ale Pamântului si în special în jurul Lunii. Orice lucrare omeneasca esteurmarit a de aproape si de un duh spatial. De multe ori. duhurile albe. care îsi desfasoara viata pe pamânt. Este firesc sa fie asa. cu atât ele devin mai puternice.

Duhurile avansate trebuie sa învete legile principale ce domnesc în lumile create de Tatal ceresc. etapele si toate aspectele acestei vesnicetran sformari. din Sfera-Laborator. cunoscut sau necunoscut în acel cerc. protoplasma. Ele sunt chemate. Asemenea unde-gânduri mai pot porni de la înger la înger. univers. Cum duhurile creatoare sunt rare si cum cei care merita sa asiste la asemenea manifestari sunt si ei putini. le transmit guvernatorilor sau îngerilor planetari. trebuie sa învete regulile. Fii i divini sau Guvernatorii sistemelor planetare. planeta. în vesnicie. aplicata la fluid. angelice si umane. aidoma unui om viu. se fac pe pamânt în cercurile de revelatie. El trebuie sa învete despre tot ce acreat Fiinta suprema. animal. Luna este scoala unde îngerii Pamântului instruiesc duhurile albe despre undelegânduri si fac experientele necesare pentru învatarea acestui capitol dinmarea Carte a Tat alui divin. spre . la întregul cosmos. al tutur or creatorilor si de la marii Creatori. angelic si Creator divin. de modul cum se alcatuieste un trup uman. Undele emise de posturile de radio reprezinta în micceea ce se petrece. fiind auzite sau receptionate numai de catre cei carora le sunt destinate. singurii capabili de a le întelege. lau n moment dat. unde omul trupesc comunica cu Cerul. cu mari Lumini ceresti care se reveleaza. organ.fluidele avute la dispozitie -luate din spatiu. durata. care trec în toate directiile. organism. de la medium si de la asistenti o forma. Asemenea demonstratii sunt prezentate numai oamenilor care si-au însusit teoria si trebuie sa puna în practica cele învatate de la profesorii lor îngeri. Scoala creatiei Tatalui nostru este fara sfârsit ca si opera Lui. Viata duhului în eternitate este o scoala. animat de un duh uman. Prin urmare distingem trei categorii de unde-gânduri: fiulare. cu diferite ordine. în mare. si anume sa asiste la crearea unui trup de om. duhurile de pe ultimele trepte ale evolutiei terestre sunt instruite. Materializari umane. Cosmosul este cutreierat de gânduri-ordine. sa învetelegea legil or -Iubirea. Undele-gândur angelice pot pleca de la îngerii solari la îngerii planetari. pentru a se face pe pamânt anumite actiuni. Prea putine duhuri umane aud sau descifreaza aceste ordine. uman. sub toate formele ei. a evolutiei. Aceste ordine brazdeaza fluidul care umple universurile si sunt receptionate de entitati spirituale înaltate la rangul de Fii divini. plecate de la Unicul Creator. atom. care poarta totul. în primul rând. molecula. în jurulPamântului. Este opera cea mai grandioasa la care poate fi martor un om. În fine. se întelege de ce mediumii de materializari sunt atât de rari. în câmpul infinit al universului nostru. particula eterica. un tipar în care a fost introdus un duh de animal. tesut. spatiile intersiderale sunt pline de o retea de unde-gânduri. soare. celula. Asadar. Tatal ceresc . dupa ce descifreaza si prelucreaza aceste ordine sosite din Sfera-Laborator. tot mai sus. coborând Iubirea si Adevarul pe pamânt. vegetal. Duhurile trebuie sa-si însuseasca toate formele sub care se prezinta legea evolutiei în regnul mineral.binecuvântat fie Numele Sau. Undele-gânduri pot porni de la un Fiu divin sau Guvernator solar catre un altFiu d ivin.

Prin rationamente. în anumite locuri. initial despre cele privitoare la Pamânt. pe toate rangurile de sori. Sfânta Treime a Pamântului. ca viata si legi. duhurile planetei noastre suntadunat e din timp în timp. De acum începe sa-si depene firul destinului. unde li se predau cursuri sau conferinte în legatura cu diferite subiecte. ca fenomene. pe toate categoriile de planete. facând destainuiri asupra tainelor ceresti. La 14 ani. Ne nastem pentru a veni la scoala materiei celei mai dense. Viata fiind vesnica. întelegerea lui cuprinde un orizont destul de vast. ca mari Lumini -cu savanta lor stiinta si cu ajutorul a sute si mii de entitati -sa produca diferit e . În toate veacurile. Conferentiarul este totdeauna o entitate din lumea alba. fiinta lui se straduieste sa afle despre trecutul si prezentul a tot ce-l înconjoara. în fine. Îngerii planeteinoastre t in la rândul lor conferinte duhurilor albe. iar la 21 de ani -de trei ori sapte -sea fla în deplinatatea judecatii. încât poate analiza evenimentele si fenomenele din jurul sau. de unde sa radieze lumina nemuririi spiritului si a cunostintelor privitoare lanatu ra vazuta si nevazuta. si învatarea este vesnica. De la nastere si pâna în mormânt viata este o continua scoala. Tot Forul solar suprem permite. Ea va fi urmata. pe rând. cu toate bucuriile si amaraciunile ei. stiinta initiatica. Divinitate. Preocuparea cea mai însemnata dintre toate este stiinta vietii. pentru a prezida. Prin urmare. conducerea spirituala si materiala a Pamântului a cautat sa stabileasca câteva faruri. stiinta operei Tatalui divin -binecuvântat fie Numele Sau. anonima despre viata. sfatui si conduce cercuril ede revelatie de pe suprafata globului. pentru a învata tot ce se refera la ea. De acum a pornit pe drumul unei cariere. Din aceste cercuri de revelatie se raspândesc cunostintele si astfel se da prilej omenirii sa ia contact si sa mediteze asupra ideilor care au framântat-o din vesnicie. Creatori. aici sau pe alte planete. stabileste legi noi. desemneaza în anumite perioade si în anumite puncte ale planetei. apoi despre cele referitoare la sistemul nostru solar. doar din câteva premise. el poate scoate la iveala adevaruriabstract e. si mai departe -în toata creatia nascuta în Sfera centrala sau Laboratorul divin. din ceata preotilor. entitati spirituale. cu aprobarea Forului solar. în toate cele patru universuri. Îsi încheaga o familie si începe adevarata sa opera omeneasca. Scopul reîntruparii este învatarea si iar învatarea. caci Tatal mereu creeaza alte forme de materii si fiinte. în anumite cercuri. asigurându-si oarecum existenta trupeasca. despre tainele legate de cosmos si infinit. calugarilor si arhiereilor ceresti.desavârsire. Copilul-om ajuns la vârsta de 7 ani este capabil sa înteleaga multe lucruri simemori a sa retine multe învataturi. învatând viata subtoate aspec tele ei. Putem spune cascoal a nu are sfârsit. si. potrivit gradului lor evolutiv. Nu ma pot opri fara sa evidentiez misiunea1 acordata unor entitati spirituale de a lua legatura cu lumea terestra. Cerul. Tatal a statornicit ca aceasta scoala -teoretica si practica -sa fie continuatas i în spatiu. duhuri albe. legenda. Ele vorconstit ui traditia. Puterile sale sufletesti sunt acum atât de înalte. pentru a cunoaste. Ani de zile. dupa o perioada de recuperare. îngeri.

Vechimea acestei cunoasteri se pierde în noaptea veacurilor si aproape ca nu exista religie sau legenda care sa nu aiba un sâmbure din aceasta idee. Bisericile sunt din ce în ce mai putin . Dar crearea unei fiinte umane. religioase si filosofice. omul îsi îmbogateste cunostintele cu privire la lumea înconjuratoare. umane. celtii din Europa. aceste subiecte putând face obiectul unui tratat voluminos. Este mai bine de un secol de când stiinta a luat un avânt uimitor. levitatii. Indochinei. fiind gasita fireasca. aceasta idee se întinde peste totpamân tul. Vor veni altii dupa mine. materializari etc. viata si ocupatia duhului în spatiu. Chinei. spre luminarea omenirii si gloria Tatalui ceresc binecuvântat fie Numele Sau. fie ele minerale. Reîntruparea Întruparea sau reîncarnarea este fenomenul revenirii spiritului omenesc din spatiile ceresti în lumea fizica. stim ca sângele circula prin vasele sanguine. 1 Prima carte a acestei lucrari contine fragmente din comunicarile unor entitati spirituale. a ajuns la noi sub diferite forme si însotita de numeroase erezii. nerezolvate pâna azi. Aceasta cunostinta o posedau pieile-rosiidin America -din Alaska pâna în Peru si Bolivia. reprezinta culmea manifestarilor fortelor ceresti. Reîntruparea fiind cunoscuta din timpuri foarte îndepartate si trecuta prin mintea diferitelor popoare. Gratie nenumaratelor comunicari facute de entitati spirituale.fenomene. Pentru asiatici. animale. locuitorii bastinasi din insulele Hawaii. animale. Intentia mea este sa dau cititorului o idee generala despre natura în mijlocul careia îsi duce traiul. Peste 600 milioane de locuitori ai Indiei. vegetale. spre înaltimile infinitului. fie soare sau univers. Amin. în sedintele de revelatie. care se exercita asupra tuturor entitatilor. occidentalii. Nu mai insist asupra acestui capitol care si-a propus sa expuna judecata. cred în reîntrupare si cunosc legile ei la fel cum noi. legea reîntruparii este o lege ca orice lege naturala -legea contractiei la frig si a dilatatiei la cald a corpurilor. Tibetului. acum si în vecii vecilor. deoarece explica multe probleme sociale. fiind fructul unei asemene a colaborari dintre Cer si pamânt. Mongoliei si Japoniei. care vor largic ercul revelatiilor. Gândirea superioara a omului de azi a înlaturat partileabsurde apa rtinând superstitiei pentru a-i reda valoarea filosofica si morala avuta în trectul îndepartat. vegetale sau minerale. Cartea a doua este în întregime comunicata de entitati spirituale. An de an. într-un nou trup omenesc. scrieri. Ele produc omului -demn de a participa la asemenea manifestari -onegrai ta impresie si. În Asia. Adevarul reîntruparii a fost cunoscut de initiatii veacurilor apuse si revelat si azi de marile Lumini ale spatiilor. Ea este socotita o lege fundamentala. ideea reîntruparii este si azi foarte raspândita exercitând o mare influenta în conduita omului. valul descoperirilor purtând omul pe undele nevazutului. de aici. o nezdruncinata convingere în ceea ce priveste existenta vietii dincolo de mormânt. dar în aceeasi masura credinta lui slabeste si omenirea aluneca pe panta materialismului.

stiinta va fi obligata sa mai arunce d in teoriile sale inexacte. ca au murit pentru totdeauna vechile credinte care. biologul. nefiind în masura sa explice fenomenul nasterii si al mortii. arata ca exista o ordine în lume si un scop în toate domeniile complexe ale vietuitoarelor. nu exista în univers decât materie. în teoria sa evolutionista. iar la lumina maturitatii spiritului. în afara materiei tangibile. minunata istorie a secolelor scurse. iar filosofia -din speculatiile ei desarte. chimistul. ba chiar daunatoare. sa mai gaseasca multe si nebanuite bogatii. Omul de azi nu este satisfacut deraspunsu l oferit de biserica.frecventate de credinciosi deoarece preotul de azi. secole de-a rândul. mai exista si alte substante eterice. Dar cu toate acestea flacara de entuziasm a materialistilor se stinge treptat. Din aceasta cauza. cunoastere si comuniune cu Divinitatea. energie si legile care le pun în activitate. farav aloare. acordând acestor studii atentia cuvenita. ritualurile si ipocrizia ei. la traditia si comoara spirituala a omenirii. La începutul aparitiei materialismului se credea ca acesta va da un raspuns satisfacator la toate întrebarile. sa-si explice existenta lucrurilor si a faptelor. sa-si chinuie sufletul în fata enigmelor ce se ridica mereu în . Sesustin e ca biserica -fiind îngradita de dogme si deci anchilozata în aceleasi forme de mai bine de o mie de ani -vine flagrant în conflict cu datele stiintifice raspândite în masele populare. lucrurile si fenomenele sunt vazute mai clar. îl îndeparteaza. gratie cercetarilor ingenioase. reveleaza lumii structura necunoscuta a materiei. nu mai este în stare sa dea un raspuns acceptabil la întrebarile referitoare la viata. bazata pe iubire. conduse de legi diferite celor fizice. trupul omenesceste stu diat si cunoscut pâna în cele mai ascunse celule. desconsiderate de-a lungul secolelor de ignoranta si întuneric. spiritul nostru revenind la stiinta ezoterica. Asemenea cercetatorului de minereu pretios -care reia si realege metalul pretios din bucatelele aruncate -omul cauta azi în aceste cunostinte vechi. multi afirma ca religia este de prisos. prefaceri si conflicte. Din acest considerent ne vom stradui sa reluam ideile abandonate în vremurile materialismului. si în loc sa-1 apropie pe om de Tatal sau creator. galaxii si miliarde de sori îndepartati. azi. Astfel. au stagnat civilizatia. destin. creatie. Dar si savantii -grabiti sa proclame domnia materiei si a legilor ei -se vor convinge în curând ca. Fizicianul a demonstrat prin experiente ca natura este condusa de legi. cu stiinta si cu arta. pierzând legatura cu Cerul. omul ramâne dezorientat si se întreaba cu neliniste: Care este adevarul? Natura omului este facuta sa caute mereu. Absolut. Se afirma ca. În fata acestor framântari intelectuale. în definitiv. Lumea întreaga este în freamat la fiecare noua descoperire. iar religia o însiruire de povesti si rugaciuni. În straturile succesive ale scoartei terestre se citeste. Este evident ca printre lucrurile noastre de pret exista si podoabe false. întrucât ea stagneaza progresul omenirii. ca spiritul de care se totvorbes te nu este decât produsul imaginatiei. Telescoape gigantice ne aduc mai aproape nebuloase. cu toata stralucirea lor. el având nevoie de o religie stiintifica si artistica. religia din dogmele. care nu lamuresc viata si adâncul prefacerilor din natura si din corpul omului.

El nu stie. dar mai ales materialistul. de ce exista atâta mizerie în lume? De ce oameni puternici si sanatosi devin într-o buna ziorbi? De ce copii nevinovati sunt loviti de boli. pe când în lume forfotesc nerusinati si sarlatani. În sufletul sau se naste întrebarea: Daca exista un Dumnezeu. un Dumnezeu. Din aceasta cauza. dar el vede în jurul sau nedreptati. nestiutorul. în fata aparentelor ce ne înconjoara. iar altii au o .drumul sau. raspunde acestor suflete frumoase si încrezatoare: Daca Dumnezeu a creat aceasta lume pe care o vedem atât de nedreapta. pentru ca nu cunoaste adâncul tainelor ce îl înconjoara. Dispretul îi urmareste pe cei ce muncesc si îi împinge catre mormânt. ce mai putem astepta în lumea de dincolo? Daca nu este dreptate aici pe pamânt. cu speranta ca se vor bucura dincolo de fericirea promisa. sarpele este mâncat de un arici. care la rândul sau cade prada uneivulpi. dupa cum nu stie ca moartea va face sa se nasca viata si mai stralucitoare. Bazati pe aceste afirmatii. si mame -care strâng cu dragoste la sân un copilas -sunt omorâte? De câte ori nu se întreaba ignorantii: De ce în aceasta lume binele ramâne nerecompensat si raul nepedepsit? Adesea criminalul circula liber si inocentul este aruncat în închisoare. timp de secole. catre traditia spirituala a lumilor invizibile. si nedumerit. care a creat totul în univers atât de armonios? Da . boli. oamenii au ridicat ochiisp re Cer. au suferit încercarile acestei lumi. Cu toate acestea. zâmbind. de ce soarta oamenilor este atât de diferita? Oare sa fie la mijloc o simpla întâmplare? Se poate concepe un univers alcatuit de Tatal ceresc. Bietul om se întreaba mereu: Exista un Dumnezeu. calamitati. într-adevar. pentru ca în fata lui sta aparenta. ascunsa si încuiata cu zeci de lacate. cautând sa-si explice prin ea existenta lumilor si a destinului omenesc. si omul se întoarce catre datele stiintei ezoterice. suferinte de tot felul. De ce atâta nedreptate? Religia ar vrea sa ne faca sa întelegem ca în lumea cealalta aceste suferinte vor fi rasplatite. unde si sufletul sau. de la mic la mare. de o mie de ori nu raspunde omul cunoscator -deoarece chiar daca nu vedem totul si toate. Scepticul însa. razboaie. cu argumente noi si cu întrebari de felul: De ce unii oameni au un trup sanatos si plin de viata. si atunci se întreaba bietul om: Unde este mila si dreptatea lui Dumnezeu? Omul nu întelege nimic din desfasurarea evenimentelor petrecute în jurulsau. pacatele noastre vor fi iertate si ignoranta luminata. pentru ce ar fi mai multa acolo? Daca toate sufletele se nasc egale. Da . lumea noastra fizica este guvernata de legi sublime si absolut juste. ea este mâncata de sarpe. Omul nestiutor nu vede înlume decât un vast complot al salbaticiei fara mila. iar nu realitatea. vine mereu. în care vietile oamenilor sunt aruncate la voia întâmplarii? Nu. materialismul -atât de trâmbitat si pompos întronat -se naruie. iar altii îl au slab si bolnav ? De ce unii sunt frumosi si din fiinta lor respira distinctia. de ce permite atâta suferinta si nedreptate? De ce slabul cade prada celui puternic? Priveste în jur si constata violenta si cruzime: sopârla manânca furnici. o Putere inteligenta. se întreaba: Daca exista. Toa te fiintele omoara si la rândul lor sunt omorâte. îi raspundebiserica. infinita.

Îsi câstiga existenta vânzândpiepteni. calatoreste prin tari îndepartate si cu toate acestea este un inactiv. Unul vine în lume într-o camera trista si murdara. ori cu desfatarea sentimentala si morala. Universul sau intelectual se limita la raspântiile unde îsi petrecea viata. crescut în cele mai bune conditii si instruit în cele mai bune scoli.înfatisare grosolana si brutala? De ce unora li s-a dat o inteligenta vie. condamnat prin însasi nasterea sa la o viata restrânsa. Fireste. Daca s-ar compara saracia acestei vieti. multora dintre noi ni s-ar tulburamintea si nu am mai putea spune nici un cuvânt. butoni de manseta si multe alte nimicuri. pentru îndeplinirea Legilor divine si atingerea perfectiunii. plina de privatiuni. cu întelegerea larga a altora. Materialistul. în adâncul tuturor lucrurilor si întâmplarilor. capul mare. si din cauza unui accident îsi va sfârsi zilele într-un azil. Îti era greu sa-1 privesti. Acestea sunt faptele si. iar un altul mosteneste o mosie întinsa. Tot i te combat cu emfaza si îti arunca în fata fel de fel de argumente. pentru ca haosul moral este mai evident decât Ordinea divina. dar trupul sau nu era mai mare decât al unui copil de 8 ani. pentru ce atâta favoritism? De ce un copil sosit în lumea aceasta este condamnat dinainte la o viata mizerabila. suferintele lui morale. diform. Avea aproape 40 de ani. Daca exista într-adevar entitati spirituale si daca ele se nasc egale. când se spune ca nici un fir deiarba n u creste fara voia lui Dumnezeu? Totusi. pe când un altul cunoaste o viata fericita? Ei. Este adevarat ca biserica crestina încearca sa rezolve aceste probleme. scepticul si ateul te vor întreba: Pentru ce un copil se naste într-un bordei. de pe el curg zdrentele. . unde are prilejul sa învete si sa fie educat. Un altul se naste într-o familie bogata. dar din nefericire nu o putem proba sprijinindu-ne numai pe faptele acestei lumi. aceasta distribuire inegala de înlesniri ale vietii. si acelea confuze? Cu multi ani în urma. zilele saletr iste. tu -care stii ca în dosul acestor inegalitati exista totusi o dreptate -te mâhnesti deoarece nu o poti demonstra pe întelesultuturor. dar nu dispune de mijloace stiintifice pentru a-l convinge pe om de existenta unui spirit. Oare destinul ne este impus fara o lege si fara nici un scop? Pentru ce ocaziile oferite oamenilor sunt atât de inegale? Unul va lucra penibil toata viata sa. poseda palate si automobile. plina de iubire si întemeiata pe dreptate. iar altii sunt animati de putine gânduri. n-ar mai fi aceasta diferenta. Unul va fi mai târziu un cersetor. trecând prin toata gamaformel or existente. cu aceasta orânduire -în aparenta nedreapta -suntem în mod instinctiv înclinati sa credem ca. un membru inutil societatii. vesnic traitor. de care tot vorbesti? Daca El ar exista. unde este Dumnezeul tau. trebuie sa existe Gândirea si VointaTatalui . dorinta lui vaga de iubire. iar educatia si-o va face pe întinsul maidanelor. orizontul cunostintelor sale restrânse. într-o evolutie continua. iar unaltul se naste în mijlocul unei societati avansate în cultura si civilizatie. iar celalalt o personalitate de seama. Cum de este permis acest lucru. unde stau gramada si altineferici ti. Bratele îi erau închircite. trecatorii puteau vedea pe treptele Universitatii dinBucures ti un om mic. iar picioarele arcuite. cu existenta lipsita de griji a unora aflati în plenitudinea fizica si mentala.

dincolo de lumea materiei fizice ramâne dezorientata.instrumentul spiritului. Daca totusi se apuca sa cerceteze. facându-se greu si confuz. Evident. Dezvoltarea paralela dintre trup si constiinta da impresia ca sediul si organul producerii constiintei ar fi sistemu lcerebral. Catre batrânete. spiritul traind vesnic. Mai târziu. al ratiunii si al constiintei. Sa nu neglijam faptul ca ascutimea inteligentei. a repetatelor noastre reîntrupari. pentru a cunoaste si învata.sistemul cerebral. acesta nu se mai poate exprima înlume a fizica. d ispare si constiinta. cu cât instrumentul . comunicari care ne permit sa vedem viata sub alt aspect. Întelegerea sauconstiinta este fructul. în mod aparent pentru ca observatorul cerceteaza doar cadavrul celui plecat. Cu toate acestea Adevarul este cunoscut prin comunicarile fratilor nostri din Cer. majoritatea omenirii . si el -peregrinând prin diferite planete. în bunatatea Tatalui si în existenta unui scop al vietii. Aceasta explicatie superficiala provine din observatia omului ca pe masura ce se dezvolta trupul copilului. De exemplu: se naste un copil. sisteme solare . celulelene rvoase încep sa degenereze. pentru caînca nu a atins dezvoltarea completa. Este adevarat ca spiritul sau constiinta -asemenea muzicianului -are nevoie de un instrument. Encefalul unui copil reflecta greu întelegerea spiritului sau. întarindcredinta noa stra. va fi mai bine organizat. însa nu exista un paralelism între trup si spirit în privinta vârstei trupului. întrebându-se cu teama si îndoiala daca într-adevar exista spiritul si Dumnezeu.Religiile pamântului neputând da lamuriri asupra acestor stari de lucruri. ca urmare. encefalul sau se organizeaza si inteligenta lui se arata tot mai clara. si din aceasta cauza exteriorizarea spiritului declina din zi în zi. sunt luati imediat de curentul ideilor actuale si revin la credint a multimii. si ca aceastamanifes tare va fi cu atât mai fidel si mai admirabil redata. dar adevarul este cu totul altul. de sensibilitatea si calitatea acest ui instrument. rezultatul unei activitati de mii si milioane de sec ole a spiritului omenesc.nestiind ce este dincolo de mormânt. el fiind doar instrumentul spiritului. când spiritul a fost trimis de Tatal ceresc în lume. Exista spirite tinere sialt ele batrâne. era la începutul carierei sale evolutive. si inteligenta de care da dovada este redusa. pentru ca este o însusire a spiritului consecin ta unei vaste învataturi dobândite în lunga serie de existente prin care a trecut. pentru a se exprima în lumea fizica. Asadar. În urma numeroaselor experiente parapsihologice. Credinta generala este ca spiritul s-an ascut o data cu trupul copilului. Putini oameni îsi dau osteneala sa gaseasca oexplic atie lucrurilor si fenomenelor lumii înconjuratoare. Entitatea spirituala. La baza acestui adevar sta realitatea revenirii noastre în viata terestra. existenta constiintei omenesti nu depinde de sistemul cerebrospinal. a constiintei. care se manifesta în lumea exterioara prin intermediul sistemului cerebrospinal. asemenea trupului. Milioanede se cole s-au însirat. Când moartea distruge sistemul cerebral . dar constiinta persista. depinde de subtilitatea alcatuirii scoartei cerebrale. Pe masura ce creste copilul. are o vârsta. dupa ce omul dispare prin actulmortii. putem afirma ca nu sistemul cerebral este sediul întelegerii. dupa cum un artist nu depinde de vioara sa. constiinta lui dobândeste un orizont mai întins.

vegetala. care în decursul miliardelor de ani s-au dezvoltat. mai subtila si mai bine organizata. Exista doua serii de evolutii: evolutia corpurilor sau a formelor. Tot astfel. comprimate în samânta. di n timpul zilei. toate calitatile parintelui sunt strânse. Dar constiinta starii deveghe. animale si oameni. Am putea compara facultatile spiritului cu facultatile acumulate într-o samânta. Marimea copacului. pentru a-si . În starea de veghe atrupul ui. spiritul îsi puneîn valoare to te puterile si facultatile într-un timp deosebit de mare. cu numeroase ramificatii protoplasmatice si sinapse nervoase. Prin urmare. Cu alte cuvinte. este micut numai cu trupul. prin vibratiile sale. spiritul colinda din trup în trup. ce geniu zace în el în stare latenta. Dar. pe când samânta se dezvolta în câtiva ani.si universuri -s-a ridicat în întelegere si putere. prin intermediul sistemului cerebrospinal si al sufletului. pentru a se transforma întrun falnic copac. si evolutia spiritului care anima acesteform e. mai bine alcatuit. sfârsind cu omul. mai mladios. constiinta este atributul spiritului si persista dupa parasirea temporara sau definitiva a corpului fizic. prin evolutie. Revin înca o data asupra ideii de evolutie. iluminarea. forma frunzelor. fructelor. iar manifestarile sale sunt mai fidel exprimate. de miliarde de secole. Nu exista nici un motiv sa credem ca aceasta evolutie nu va continua mereu în veacurile urmatoare. în scânteia divina. evadând din corpul fizic. dupa cum exista o evolutie a formelor de viata minerala. în samânta de stejar sunt cuprinse toate calitatile acestei plante. spiritul are o putere de întelegere mai mare. spiritul. cauta sa conduca o forma mai perfectionata. Sistemulcere brospinal. aparând noi forme de plante. Micutul copil. a florilor. este un instrument care primeste impresii din afara si le transmite sufletului. tot astfel exista o continua si vesnica evolutie pentru spirit. caci nu se stie ce forta spirituala. potentiala. spre forme tot mai complicate. animala si umana. La început. Cine stie ce constiinta puternica asteapta momentul sa-si dezvolte instrumentul fizic. culege mereu informatii. Acest mediu este forma pe care. deoarece nu mai este îngradit detrupul dens. De exemplu. ce talent. gratie unei puteri aflate în stare latenta. Ele nu asteapta decât mediul propice de dezvoltare. este numai un episod din constiinta omeneasca. o va perfectiona din ce în ce mai mult. fiind mai luminoasa decât atunci când spiritul eraprizo nier trupului. spiritul cauta mediul corespunzator dezvoltarii facultatilor sale. Noaptea. învataminte. devenind tot mai bun cunoscator a tot ce a creat Fiinta suprema. nu mai are datoria sa lumineze constiinta acestuia. conducatorul trupului. contactulspirit ului cu lumea înconjuratoare este mai profund. Am vazut din rândurile precedente ca pe masura ce spiritul se ridica la o constiinta mai înalta. Gratie acestor forme superioare. expresia sa este mai luminoasa. Pentru ca aceasta dezvoltare sa aiba loc. viata se arata -cel putin pentru globul nostru -prin fiinte infinit de mici si extrem de simple. Entitatea spirituala îsi câstiga din lumea exterioara întelegerea. format din numeroase celule nervoase. pe care le aduna în nepieritoarea sa comoara de cunostinte. din ce în ce mai fin.

face experiente si se ridica dintr-o clasa în alta. Dupa cum un scolar care se duce în fiecare zi la scoala învata. a suferi. al perfectiunii. într-un alt corp fizic. a dobândi experienta si a se ridica mereu. Pamântul -ca si universul întreg -este o vasta scoala. permite spiritului manifestarile cele mai înalte. rând perând. vastul plan al universului. natura este destinata sa ofere fiintelor vietuitoare experiente de tot felul. În aceste întrupari diferite am suferit mult. catre spiritualitate. observam cum conservarea formei nu are nici o importanta. în care sa vina sa-si faca scoala vietii un nou spirit. neîntâlnite în regnurile inferioare. formând astfel o succesiune infinita. din care regnul fizic cunoscut nu formeaza decât o mica parte. va lua mai departecunostinta de fa pte si lucruri din lumea fizica. El se serveste de aceasta forma fizica pentru a câstiga cunostinte si experienta. facultatile manifestându-se mai departe. La nici un vietuitor nu gasim un centru nervos mai complex alcatuit decât la om. sa fim siguri ca exista un spirit închis în acea forma. eram salbatici. în natura întreaga. trupur i noi. pastreaza toate amintirile. vocea constiintei noastre a început sa se faca auzita din adâncul tainic al fiintei noastre. Pe masura înmultirii întruparilor. cum natura nu face economie de forme. le va analiza si vatrage învataminte. proces prin care spiritul. când spiritul va trece în alt corp. Dar pe masuratreceri i secolelor. Natura distruge formele. Moartea este pretutindeni. un spiritaflat pe drumul evolutiei. La începutul evolutiei noastre omenesti. fiinta constienta. fara nici o mila. Din acest moment. dupa ce am semanat destul rau.manifesta puterea de întelegere. existând mereu. Reîntruparea este actul spiritului de a îmbraca în decursul secolelor. Trupul uman fiind un instrument din cele mai perfectionate de pe pamânt. ne-amdezvol tat încet facultatile mentale si moralitatea. din treapta în treapta. pentru dezvoltarea vointei si învatarea iubirii. petrecute pe acest glob si pe multe altele. potrivit stadiului lor evolutiv. pentru ca am fost perversi. ne-am ridicat putin mai sus. Nenumarate corpuri fizice se distrug pentru ca din materia lor sa se formeze alte corpuri. entitatea spirituala coboara demult e ori pe pamânt. si ne-am nascut într-o civilizatie ceva mai avansata. pentru a le stimula în dezvoltarea lor. toate facultatile. nu numai în regnul uman. ne-am nascut într-o tara civilizata. dar entitatile spirituale care le utilizeaza. culeasa în milioane de veacuri prin alte vieti. De aici tragem concluzia: reîntruparea este trecerea unor fiinte constiente nepieritoare. Fenomenul acesta are loc în tot universul. ne ridicam facultatile intelectuale . Într-adevar. Din acest punct de vedere. Pretutindeni unde vedem o forma vietuitoare. Dupa ce am parcurs mai multe vieti în aceste conditii primitive. pentru a învata. deoarece puterile noastre morale si intelectuale abia erau trezite. pasionati si câteodata criminali. la marea scoala a vietii. Când studiem natura. dupa moartea corpului fizic. evitând astfel sa mai facem actiuni rele.

iar în urma noastra vin spiritele tinere. pentru ca vomajunge si noi acolo. de pasiuni sau de impulsul momentului. si al carui capat superior se pierde în gloriaTat alui divin. . fie prin splendoarea inteligentei lor. pentru a ajunge scopul final -perfectiunea divina. gratie disciplinei si presiunii legilor sociale. O imagine palida a acestei retrageri ar fi aceea a negustorului care toata ziua s-a straduit în pravalia sa. bucuriile si durerile noastre. Treptat începem sa gândim.si moralitatea. nemailasându-ne târâti de sentimente nerezonabile. sentimentele. penibile este necesar sa ne retragem departe de pamânt. Înaintea noastra sunt spiritebatrâne. suntem pe cale de a deveni gânditori mai profunzi si ocupam o situatie -relativ importanta. o suma de experiente. si seara se retrage cu condicile acasa. daca vor sti sa utilizeze experientele lor d in trecut. cât a cumparat. cumintenia. suferintele. circumstante favorabile si obstacole de tot felul. Sa nu ne mâhnim când vedem ca unii dintre colegii nostri sunt în clase superioare. cât are de platit si de încasat. Starea atinsa de unii o vor atinge si altii în viitor. pentru a cântari faptele. al carei capat inferior se scufunda în începutul obscur al primilor pasi. dar aceasta n-are nici o importanta. Unii sunt înaintati si au mai multa putere. Pentru a profita de observatiile. penru bunul mers al afacerilor. la lumina reîntruparii. sa reflectam. scopul este cresterea si dezvoltarea constiintei. ne retragem în lumea cereasca. fie prinfrum usetea caracterului lor moral. ceea ce e important este ca ne gasim acum pe una din treptele ei si ca locul nostru în urcusul acestei scari ni-l arata iubirea. moralitatea. ori prin profunzimea viziunii spirituale. si cu toate acestea ne ridicam mereu. Pe când milioane de entitati spirituale trec dintr-o clasa în alta. pentru ca evolutia lor aînceput mai de mult si au o experienta mai bogata. putem sa ne reprezentam umanitatea urcând o imensa scara. Nu cunoastem lungimea acestei scari. fiecare aducând bucurii si dureri. Dupa fiecare reîntrupare. de zeci de mii de secole -nu exista favoritism. cu experiente felurite si o inteligenta vasta. Vietile trec astfel unele dupa altele. pe scara binelui si a perfectiunii. pe scara sociala. În toata aceasta cale lunga -de mii. în mijlocul unor noi conditii. sa faca socoteala zilei respective: cât a vândut. Unii dintre noi sunt mai avansati. perceptiile. fiecare în sfera de care apartine. Astfel. spiritualitatea ni se desteapta. Deoarece am dobândit în numeroasele noastre vieti. fiind cunoscuti de lume ca guvernatori ai civilizatiei. Suntem înca nestiutori. succese si nereusite -toate având scopul de a ne face sa ajungem fiinte care poseda cunostinte cât maimulte desp re viata. ni se dezvolta facultatile mentale. pentru a face bilantul. vointa si inteligenta de care dam dovada. vrând-nevrând. vorbele. în lumea civilizata. creste simtul nostru moral. pe drumulunei evo lutii lungi. lente. e vorba numai de timp. cele ale lumii invizibile. alte milioane urmeaza mereu pe urmele lor. înainte de a porni la o actiune. si acest lant merge la infinit. capabili de a face si câte o fapta grosolana. piedicile si seria întreaga de dureri si bucurii ale vietii terestre -care ne duc. În urma analizelor efectuate în sferele superioare ale atmosferei fluidice terestre.

În fiecare întrupare avem un corp fizic diferit. morala si mentala a oamenilor. oferindu-i prilejul de a-si exercita singur facultatile. în noua sa întrupare. generândfamila. Locuitorii zonelor cu o clima calda. dar în definitiv omul are liberul sau arbitru. cu cât viata ne este mai activa. condus în mod nevazut. evoluam cu atât mai repede. daca se va abate de la destinul ales deel. daca va lua calea cea dreapta a moralitatii. Ea nu corespunde adevarului. dar aceste schimbari nu ne împiedica deloc sa ne pastramindiv idualitatea. întelegem pentru ce sunt necesare obstacole de tot felul în cursul vietii si pentru ce chiar greselile noastre sunt indispensabilepro gresului nostru spiritual. relatiile de afectiune prin care temperamente diferite vin în contact -întâlnirea lor având o mare valoare educativa. Este adevarat ca e pazit. pe când se afla în lumea invizibila. Cresterea si dezvoltarea noastra este mai rapida când circumstantele exterioare ne forteaza sa gândim si sa lucram pentru a supravietui. Vai de viata sa viitoare. dar planul evolutiei stabileste un sex corpului nostru fizic. nu sunt decât exponentii unor experiente. În momentul nasterii în lumea fizica. Individualitatea noastra este totdeauna aceeasi. tropicala -unde natura ofera gratuit tot ce este necesar omului -sunt lenesi si necivilizati. trecuta prin dureri. sfatuit mental pe cedrum sa apuce. iar eforturile depuse pentru obtinerea acestor bunuri materiale au dus la dezvoltarea civilizatiei. dar în rest copilul ramâne de o slabiciune de plâns. cum o cred unii filosofi. caminul. Reîntruparea nu înseamna ca spiritul omului renaste într-un trup de animal. Ceea ce este adevarat pentru dezvoltarea si educatiaunui co pil. un nume diferit. entitatea spirituala nu iese dintr-un ocean de viata. cu toate ca putem sa îmbracam un trup masculin într-o întrupare. explicându-i totul. Suntem cu atât mai favorizati. Aplicând principiile de mai sus. Trupul nostru are nevoie de hrana. Astfel s-a dezvoltat forta fizica. de îmbracaminte si de locuinta. i se poate dezvolta memoria. Cu ce ar contribui la . prin viata si prin efortul lor. si un trup feminin în alta. cu un simt moral si inteligenta superioara -sase nasca într-u n trup de animal imoral si neinteligent. Entitatile spirituale n-au sex. parintii nostri pot fi entitati spirituale diferite. a unei lungi serii de reîntrupari. Aceasta pentru a armoniza si completa evolutia noastra.Marii barbati si marile femei ale acestei lumi. Spunându-i totul. ca omul sa-si croiasca singur calea prin noianul nevoilor vietii. cu cât viata ne este mai dificila. sacrificiul personal. iar moartea biologica nu ne face sa ne pierdem sentimentul existentei individuale. a cinstei si a iubirii. asirieni siindieni. responsabilitatea pentm copii. Metodele noi de educatie au demonstrat ca cel mai bun mijloc de a dezvolta initiativa si inteligenta copilului este de a-l lasa la propria lui judecata. Este absurd sa credem ca o fiinta omeneasca înzestrata cu o simtire aleasa. Aceasta credinta a fost raspândita în popor de preotii egipteni. Mecanismul vietii umane este astfel alcatuit de Guvernatorul sistemului nostru planetar. este adevarat si corespunde si scolarului vietii terestre. Ferice de sufletul sau. ca o sperietoare pentru omul imoral si redus mental.

din diferite motive. cu câtabatjocura si ironie au fost întâmpinate noile idei stiintifice. ca un teren favorabildezvolt arii spiritului. slabiciunile maturitatii si neputinta batrânetii. ci îi displace reîntoarcerea pe pamânt. de muncagrea. nesupunere la reguli si dintr-o dorinta vie de a mai trai în lumea carnii. Astfel. Repet însa ca acest interval este variabil. la gândul ca iarasi vor trece prin ignoranta copilariei. de mâhniri -care nu au alt scop decât de a ne învata repede si bine . se spune ca perioada între moarte si nasterea viitoare poate fi extrem de scurta -când e vorba de un salbatic. Ideea reîntruparii displace multor oameni. Asemenea cazuri de reîntrupari pripite sunt rare. nu îi displace ideea reîntruparii în sine. între doua întrupari este de aproximativ doua sute de ani. Cu alte cuvinte. Aversiunea pe care omul o resimte la ideea reîntruparii provine din faptul ca spiritul sau are constiinta deplina a greutatilor vietii de pe aceasta planeta.evolutia generala o asemenea întrupare? Toate faptele naturii au un scop determinat -evolutia. Aceasta perspectiva este adevarata cauza a antipatiei pe care o manifesta omul fata de reîntrupare. oricât de îngrozitoare ar fi perspectivele noii vieti. pentru a repara nedreptatile comise. stabilita înnatura de Creatorul lumilor. regula de la care nu poate face exceptie nici reîntruparea. în unele cazuri. Legea reîntruparii nu cere ca noi sa ne nastem imediat dupa moarte. nu se poate înlatura legea reîntruparii. Perioada medie. Omul nu considera viata ca un mijloc. Spiritul copilului s-a desprins de trupul sau fraged si imediat i-a luat locul un spirit. si-a parasit trupul uzat de boala sau distrus printr-un accident si s-a reîntrupat imediat în trupul unui copil în agonie. Cu cât spiritul este mai evoluat. cu atât timpul sederiisale în spatiu este mai mare. oricâte neplaceri încearca omul. De aceea nu se poate da o regula generala. ea este si va ramâne în veci o lege divina. Poate dori coborârea în lumea fizica mai devreme. provenind din ignoranta. greselile tineretii. În revelatiile facute de entitatile spirituale de înalta evolutie. ca ea sa se faca în minutele urmatoare parasirii trupului. Este firesc ca si ideea reîntruparii sa fie respinsa la început. ci o apreciaza totdeauna dupa masura în care si-a satisfacut dorintele. trecând din nou prin siroaiele lacrimilor. spiritul poate sa doreasca o ascensiune spirituala mai rapida -prin suferinta vietii trupesti. Totdeauna ideile noi au întâmpinat o mare opozitie si o dârza neîncredere. Cum viata nu abunda în aceste fericiri dorite. cu toate ca se poate întâmpla. Dar. care si el îsi parasise resedinta carnala. în lumea încercarilor si a suferintelor. Istoria depune marturie cât de greu îsi face drum legea evolutiei. ambitiile sau dupa cât s-a distrat. Dar. Ea se poate prelungi la marile Lumini ale spatiilor globului nostru. filosofice sau artistice. prin seria durerilor fizice si morale. generala. În aceasta privinta s-au citat cazuri când o persoana a murit. la mii de ani. si în locul lor avem parte de suferinta. maicu se ama când nu se acorda atentie si bunavointa în examinarea faptelor. oricare ar fi parerea unora sau altora.

Atunci vom vedea revenirea pe pamânt sub un alt aspect. vom culege rezultate fericite. în care entitatea spirituala îsi ia un avânt deplin si intra în posesia constiintei sale luminoase. omul care a mâncat. Marele scop al reîntruparii este educatia. întelege legea evolutiei si necesitatea ascensiunii spiritului pe scara infinita a spiritualitatii. putem fi utili acesteia. ci pentru ca entitatea spirituala -în timpul sederii sale în spatiu -întelege legile divine care guverneaza în univers. Puterea. în primaperioada a existentei sale în spatiu. Cunoasterea legilor si principiilor care . Dar daca stim ca prin revenirea noastra urcam treptele care ne duc la lumina întelegerii si la puterea divina.suntem determinati sa refuzam reînceperea vietii pe aceasta planeta. Entitatea spirituala doreste sa revina mereu în materia fizica pentru a învata. entitatea spirituala se cutremura la ideea unei noi reîntrupari în întunericul si zbuciumul vietii terestre. în scânteia divina. nu se mai gândeste la mâncare. de a vedea toate dorintele noastre împlinite. dorinta neînfrânata de a ajunge la picioarele Celui care ne-a chemat la viata. Într-adevar. el simtind doar ca s-a saturat de atâta munca si amar. Cel care traieste pe pamânt. Ne întrupam mereu. Constiinta spiritului întrupat este marginita de corpul fizic. cunoaste scopul venirii sale acolo si a vietii sale terestre. când nu mai este limitata de acest corp. reîntruparea este o perspectiva tot atât de neplacuta ca siaceea de a parcurge din nou anii lungi de studiu prin scoala. care ne deprima. Din acest motiv ne nastem mereu pe pamânt. De altfel trebuie sa stim -iar daca nu vrem. la finele unei întrupari terestre e de asteptat sa nu mai dorim reîntruparea. pentru ca avem nevoie de un ragaz. pentru viata urmatoare. Când vom sti sa ne conducem în lume astfel ca faptele noastre sa fie în rezonanta cu armonia universala. Iata de ce. si aceasta constiinta devine splendida. nu pentru ca am fi siliti de cineva. am accepta. întelepciunea si forta caracterului sunt rezultatul unei educatii de secole si nu urmarile unui destin capricios. ca suferintele si nereusitele noastre. timp în care entitatea spirituala întelege noua conditie de existenta. sa nu uitam ca experientele cel mai greu de suportat ne fac sa învatam cele mai mari lectii ale vietii. ca revenind în lume. De aceea. reprezinta o forta foartepu ternica. Daca ne gândim numai la placerile noastre. Aceasta dorinta nu se naste în prima perioada a sederiinoastre în spatiu. Cu toate acestea. viata ne-o va demonstra -cele mai multe dureri omenesti provin din faptul ca nu ascultam de anumite principii morale. nu doreste sa revina pe pamânt. si înca prea mult. o lumina vie pentru viitor. pentru a se luminasi puri fica. uitând de legile din spatiu. contribuind lafer icirea semenilor. extinsa. Între aceste doua conditii de duh întrupat si duh liber -exista un spatiu de timp. Da. pentru ca Divinul a sadit în esenta noastra. daca am fi siguri ca la revenire nu vom mai trece prin suferinta si ne vom bucura de modalitati mai fericite ale vietii terestre. ideea reîntruparii ne umple de entuziasm si ne insufla vointa de a reveni.

a carorvârsta se socoteste dupa anii scursi între leagan si mormânt. serii nenumarate de reîntrupari. Pe parcursul lor. nu înseamna ca el a primit mai mult decât noi. am parasit sediul nostru sublim. pe pamânt. pe parcursul timpului infinit. pentru a stapâni materia oferita de Creator. S e petrece cu noi exact ceea ce se petrece cu samânta.când am atins stadiul de om -avem capacitatea de a întelege vibratiile fizice si de a ne impune vointa asupra trupului nostru. pe masura ce el creste. spiritul lucid si rabdator al unui savant. La început ne era foarte greu sa punem materia în vibratie. Cerul. embrionar. doar ca el si-a dezvoltat aceasta calitate mai devreme decât noi. Prin urmare. Evolutia spiritului. materia umana în materieangelica. Prima scoala a spiritului-om se face la suprafata corpurilor solide. prin care vom scoate din adâncul scânteii noastre divine acea calitate. Scopul vietii este de a dezvolta puterile noastre. avem trupuri tinere si batrâne. am dublat materia vointei noastre. Cu alte cuvinte. în spirit. Existenta fizica are ca scop stimularea facultatilor latente ale spiritului. Evolutia formei este o functie a lumii fizice. la scoala Pamântului. care zac latente. avansarea spiritului nu provine din adaugarea a ceva nou. Constiinta noastra era redusa si puterile ei foarte slabe pentru a întelege ceva din lumea materiei. Spiritul contine potential forte deosebite. dezvolta ceea ce era deja creat în ea. întocmai cum se lumineaza si se manifesta inteligentacopil ului. Asadar ne trebuie multe corpuri ca sa ne ridicam la o întelegere din ceîn ce mai înalta. dar nu este singura. Talentul unui artist. mai profunda. Lumea noastra si altele au ca scop înflorirea constiintei pâna ajunge în preajma Celui vesnic. nimic nu ne împiedica sa depunem eforturi. Daca vrem sa fim si noi ca el. Aici. Evolutia materieise produc e lent. materia vegetala în materie animala sau umana. materia minerala în materie vegetala. Dar umanitatea înca nu cunoaste nimic din regiunile spirituale ale patriei noastre ceresti. Cu trecerea timpului. în timpuri incomensurabile. gratie actiunii mediului înconjurator asupra sa. a scânteii divine este fara sfârsit. si asteapta momentul sa le scoatem la iveala. în lumea fizica. Daca vecinul are o virtute sau o calitate pretioasa pe care noi nu o posedam. si prin urmare avem nevoie de multe vieti. care fiind pusa în pamânt ca sa germineze. si acum . gratie experientelor facute în infinitatea timpului. ci pune în valoare predispozitiile spiritului. Într-un timp care se pierde în negura unui trecut infinit. atomii în materie minerala. încetulcu încet ul.conduc universul se dezvolta încet. se desteapta facultatile mentale ale spiritului. gratie carora vom poseda în viitorpute ri si cunostinte infinite. Mai mult chiar: am început sa întelegem vibratiile lumii astrale si sa dominam putin corpul nostru emotional. pentru a transforma eterurile în atomi. prin magia vointei noastre. armoniile divine percepute de un muzician inspirat. de asemenea . profunzimea gândirii unui filosof toate aceste calitati si multe altele se pot dezvolta în noi. care la rândul lor vor dezvolta facultati -din ce în ce mai numeroase si mai puternice -de care ne vom servi în diferitele lumi pe unde vom trai. viata noastra terestra are ca scop acumularea de experiente. Atunci neam început evolutia în sistemul material.

o planta. Am putea întelege aceasta deosebire într-o vreme mai scurta. ale actiunii si inertiei. si nu învatam aceeasi lectie. nu întelegem ca împrejurarile vietii de aici. interiorul si atmosfera planetelor. Alergam toata ziua. trebuiesa munci m. . suferinta -considerata de lume o nenorocire -este un excelent rascolitor al spiritului coborât în materie. fara vârsta si fara limita. aruncam vina pe soarta noastra ticaloasa. El va fi fauritoru lnoilor lumi în vesnicia ce va veni. învatam câte ceva. care ne largesc întelepciunea. si când încercam o amaraciune. ale pacii si nelinistii. pentru progresul miliardelor de fiinte vietuitoare. pentru a învata sa distingem binele de rau. dar ne târâm viata în voia întâmplarii. Azi începemsa întel egem ca educatia adevarata nu se margineste la învatarea diferitelor ramuri de cunostinte -filologie. matematica. ale succesului si insuc cesului. nu toti sunt convinsi de acest adevar. entitatile spirituale având vârste diferite. ci cauta sa ne dezvolte spiritul prin fel si fel de experiente. natura nu cauta decât un singur lucru: educatia noastra. întocmai dupa cum exersam la pian ore în sir. progresul nostru ar fi mai rapid. Vom creste pe masura ce vom stapâni aceste forte contrare. Toate fiintele vietuitoare. pentru a câstiga usurinta de a ne exprima simtirea prin clapele lui. care îi vor duce cu un pas mai departe pe drumulevolutiei. în alte medii. al caror câmp de viata este mai vast si cuprinde mii de reîntrupari pe pamânt.avem spirite tinere si batrâne. ale veseliei si tristetii. trebuie sa culegem din gradina lumii florile durerii si placerii. Avem impresia ca în alte lumi. Ea nu încearca sa ne distreze. Creatia este o vasta universitate. Cel mai înalt ideal visat. Natura ne ofera din sânul ei învataminte valoroase. un excelent antrenament pentru dezvoltarea facultatilor spirituale. ori un înger -vor întâlni în scoala lumii lucruri de observat si experiente de facut. care locuiesc suprafata. pâna ce o scoatem la iveala. spiritul este fara masura. Când ne nastem. ne invita sa învatam multe lucruri pentru a ne ridica. Din diferite motive. un animal. Toateo bservatiile si experientele noastre -mari sau mici -fac parte din acest stadiu. un om. În general. ale iubirii si urii. trebuie sa lucram ca sa le dezvoltam. Educatia adevarata estefacuta de na tura care armonizeaza caracterul. Pentru a le obtine. si nu vedem. luat ca element esential al naturii. Numai când suntem doborâti de încercari amarnice. Dar nu suntem cu totii în aceeasi clasa. încurajeaza emotiile generoase. stiintele naturii. un microb. c are nu pot stimula decât facultatile intelectuale. daca ne-am sili sa facem acest discernamânt. oricare ar fi -un atom. Ea nu iese din locul unde a fost pusa. sapând pamântul. este inutil sa întrebuintam chemari si rugaciuni. minunat organizata. prea putini dintre noi stiu sa profite de învatamintele vietii cotidiene. Di n nefericire. desteapta puterea vointei si dezvolta capacitatea de a simti Prezenta divina. filosofie etc. De aceea avem nevoie de multe vieti. Dar. Dar pentru a câstiga întelepciunea. disciplineaza inteligenta. întareste simtul moral. din viata actuala. Lumea fizica estesin gura scoala unde se studiaza întregul program. Suntem întocmai ca omul aflat lânga o comoara ascunsa sub pamânt. cele mai vaste si radiante puteri dorite exista în noi. si vom ajunge cu timpul sa mergem cu un pas sigur în mijlocul furtunii vietii.

Daca am fi mai hotarâti sa învatam. daca am culege cuplacere di n fiecare eveniment o învatatura. când ne leganam pe undele eterice. Înca nu am ajuns la acest nivel sublim de spiritualitate. consacrându-ne si lor. când vom vedea legaturile care le unesc. Astfel. Vom cunoaste maretia vietii când ne vom aminti de experientele din trecut. caci întelegem în mod clar caei su nt uniti cu noi. în acest egoism colectiv vom cuprinde natiunea noastra si. Când nu suntem atenti sau nu vrem sa ne însusim o lectie. cu toate acestea. dar de multe ori. si atentia superficiala n u ne permite sa ne însusim lectiile profunde. Daca am fi elevi buni. în fine. pentru a retine atentia noastra dispersata. Vom munci pentru sotia si copiii nostri. omenireaîntreaga. Asadar. alteori. pentru a cuprinde în el si familia. cu aceeasi dragoste cu care ne-am daruit familiei noastre. am vedea ca cele mai multe din dureri sunt cauzate de egoismul nostru. ca si copiii dupa fluturi stralucitori. E goismul este tendinta de a strânge avere. Daca am cerceta esenta materiei noastre si am studia neîncetat gândurile si sentimentele noastre secrete. pentru ca întelesul ei sa nelumin eze odata si odata spiritul. stabilim legaturi cu prieteni. pe care îl vom ajunge cu totii în veacurile viitoare. vine durerea. când vom sti sensul profund si scopul spiritual al evenimentelor din viata. daca am vrea sa ne asociem cu dragoste evolutiei si sa colaboram cu Divinitatea -în loc sa ne încapatânam sa rezistam si sa ne revoltam. pentru ca nu acordam atentie actelor noastre. în timpul . Marii Luminatori ai lumii au atins acest nivel. vietile noastre ar fi mai putin întunecate de suferinta. prezentate de împrejurarile vietii terestre. De multeo ri am iubit. în fiecare viata. egoismul se transfoma în altruism. În spatiu. pentru a excita dorinta noastra. pentru a ne face ascultatori. dar pentru ca nu ascultam vocea interioara a constiintei. contrar ignorantei si inconstientei noastre. simtul nostru de unitate se limiteaza la cercul strâmt al trebuintelor si dorintelor noastre. încetul cu încetul. Cu o rabdare sublima. Divinitatea a orânduit lucrurile de asa natura încât sa învatam perfect. în fiecare an. Mai târziu. suntem nevoiti sa largim hotarele egoismului nostru individual.încoace si încolo. Cu vremea. spiritele noastre sunt foarte batrâne si în adâncurile constiintei noastre sunt înscrise toate amintirile unui trecut trait în alte tari si în alte trupuri. dar când aceasta întelegerecurata e ste întunecata de corpul fizic pe care-l îmbracam. distilate prin filtrul suferintelor. întelepciunea este esenta descoperirilor. spiritul stie ca suntem uniti cu toate fiintele. de a face din eul nostrupersonal centrul universului. cunostintelor si experientelor. lectia este însotita de o placere captivanta. Ea a dispus ca aceeasi lectie sa se repete în fiecare zi. de dorinta arzatoare de a poseda lucruri sifiinte. bate la poarta vietii. când vom poseda întelepciunea. În timpul când roata vietii si a mortii se rostogoleste. ni se impune prin suferinta. mama iubitoare întrebuinteaza mângâieri pentru a-si face copilul ascultator. cuminte. transformându-se în egoism. cresterea noastra ar fi rapida si fericirea maico nstanta. orbiti de pasiunile noastre. de atâtea ori repetate.

Aceasta legatura le determina sa revina pe pamânt. vom realiza în viitor cu munca. în aceasta viata. În general. pentru ca si noi am trait în aceste rase. rude sau prieteni. De multe ori durerea ne-a sfâsiat inima la moartea trupurilor celor dragi noua. într-un anumit mediu prielnic pentru avansarea sa. si cu toate acestea. ei sunt fratii nostri tineri. când sunt în spatiu -îsi aleg locul pe care-l considera potrivitdezvoltarii ci singure unor anumite facultati ori repararii unor greseli facute în viata terestra anterioara. aproape fara voia sa si inconstient. sacrificii. cu acelasi ceremonial. ca misionari. care încep sa învete lectiile vietii. am urât. Spiritele superioare care au aceasta misiune observând gradul de inferioritate al spiritului candidat la întrupare -decid si îl trimit. dupa cum se cauta si traiesc împreuna în Cer. în aceeasi limba si sub acelasi nume. am ucis. Desi separate -una fiind în lumea fizica. În alte vieti si sub alte orizonturi am avut nationalitatea si am iubit si venerat Divinitatea sub numele si cultul celor pe care acum refuzam sa-i recunoastem ca frati. Ce îngustime de spirit -sa-i desconsideram pe cei care au un trup de o culoare diferita de a noastra. Este posibil ca relatiile lor fizice sa se schimbe la fiecare reîntrupar e. nu am mai râvni la bunurile si însusirilealtora. cunoscute deja de noi. ne-am întâlnit si cu cei pe care i-am urât. alta în lumea spatiilor. Dar în acelasi timp. toti oamenii sunt la fel si toti suntem frati. Astfel. sub diferite aspecte -ca parinti si copii. în plan spiritual. locul nasterii este determinat de iubirea sau ura contractata altadata pe pamânt. Progresul pare a fi mai accentuat când un . duhurile se cerceteaza noaptea. cu inima plina de mânie. în alta femeie. într-oviata fiind barbat. caci Tatal -binecuvântat fie numele Sau -ofera bogatiile Sale celui ce staruieste. jefuit sau omorât. Spiritele evoluate nu mai au nevoie de aceasta tutela sau impuls de la spate. oricât de îndepartat. Iubirea este un fel de legatura magnetica între fiintele ce s-au iubit cu mare foc. si nu se stie daca nu ne mai mâna destinul. Entitatea spirituala inferioara nu-si poate determina locul si parintii viitoare i sale întrupari. în scopul întaririi cât mai puternice a legaturii de iubire dintre ele. se iubesc mai departe sicauta s a se apropie în viitoarea viata pamânteasca. am luptat. ca frati.furtunoaselor noastre întrupari. Cunoscând adevarul reîntruparii. chiar daca pentru reusita avem nevoie de maimul te existente sau întrupari. nu neam mai mâhni ca altii au si noi nu avem. ce nu avem azi. rabdare si încredere în puterile noastre spirituale. pe care sa nu-l putem atinge prin eforturi repetate. Ce nebunie -sa-i dispretuim pe cei mai putin dezvoltati decât noi. pentru ca ea nu este destul de avansata ca sa poata facealegerea c u discernamânt. Reîntruparea spiritului uman poate sa se faca în trupuri diferite ca sex. Nu exista tel. renuntari. mereu ne-am întâlnit cu aceste fiinte scumpe. De aici trebuie sa întelegem ca este o absurditate sa-i tratam drept pagânipe cei ca re nu adora Divinitatea în acelasi mod ca noi. soti. pentru ca. amanti. ca trimisi ai Divinitatii. cu care am trait si lucrat în alte întrupari. în mijlocul acestor frati ai nostri.

spiritul sau se va duce în cer si acolo va trai pâna la judecata cea dinurma. pe globul acestei planete. de un grad superior. dupa 6-7 reîntrupari. problema este de cea mai mare importanta.În Cer nu mai exista afaceri ori zbuciumari politice. creatia. S-a afirmat: Spiritul uman poate sa avanseze si în cer.spirit a avut o serie de reîntrupari într-un sex. nu simt nici o atractie spre asemenea analize si nici nu . Aceste forme sexuale suntdeterminate de nevoile avansarii noastre ori ale reparatiilor de îndeplinit. Aici. pe care putini din oamenii sositi în Cer sunt capabili sa le analizeze si cerceteze pe deplin. prospe rând mereu spre perfectiune . când va muri. viata în general. se îndeplineste progresul. pentru motivul ca în Cer nu exista atâtea tentatii ca pe pamânt. spiritul va avea posibilitatea sa înceapa o alta serie de experiente. în trup . Ceimul ti. vointa. Acolo nu exista decât probleme înalte. în carne si oase. sensibilitate etc. spiritualistii. mai ales cel moral. spiritul e nevoit sa se reîntrupeze într-un trup masculin ori feminin. în chip uman. pentru o noua viata terestra? Într-adevar. Sirul reîntruparilor pe pamânt se face pâna ce spiritul si-a însusit tot ce puteaînvata. afirmam: în Cer. Noi. Nu ni se spune nimic despre activitatea omului. c erceta si observa pe aceasta planeta. precum cele ale evolutiei spiritului. unde aerul. Este clar ca barbatul are o serie de calitati -vigoare fizica. Argumente aduse în sprijinul legii reîntruparii Toate afirmatiile referitoare la revenirea spiritului uman în corpuri fizice noi. se prezinta înconditii sup erioare. si merita toata osteneala pentru a face sa patrunda acest adevar în mintea oamenilor. sau pealte globuri similare. În ce stare se gaseste el acolo? Ramâne cu aceleasi cunostinte si constiinta ca pe pamânt? Ni se raspunde: El îsi duce acoloviata. de studii. omul face studii de ordin spiritual. Aici. Dar cum -nu ni se arata. Înainte de a arata seria de argumente care pun într-o lumina deplin convingatoare adevarul legii reîntruparii. Pebuzele tuturor se va naste întrebarea: Care este dovada ca într-adevar spiritul revine pe pamânt. apa. rezulta ca daca omul a trait pe pamânt conform anumitor precepte. pentru ca se refera la existenta noastra. care sa-l preocupe pe om si sa-1 faca sa-si dezvoltefaculta tile mentale. si asa mereu. Dupa afirmatiile teologilor diferitelor biserici. atâtea si atâtea milioane de ani. entitatea spirituala se reîntrupeaza pe o alta planeta. caracterul moral si discernamântul nostru mental. Când termina scoala acestui glob pamântesc. infinit de multi. curaj. trecem în trupuri de sex opus. În general. la spirit. ia r femeia are alte calitati -rabdare. mediul. dar evolutia cere studii si în sânul materiei fizice. fara a mai fi nevoie sarevina p e pamânt. pe cararea lunga a evolutiei noastre. nu prea pot convinge pe omul care aude pentru prima oara de acest fapt. urmata de o alta serie într-unalt se x. fizica si chimia fluidelor. voi expune mai întâi câteva obiectii la adresa acestui adevar. În Cer trecem în revista faptele de la nasterea si pâna la moartea noastra biologica. si deci aici pe pamânt avem ocazii sa ne dezvoltam fortele. care îl vor duce la cunostinte mai înalte. În functie de necesitatea dobândirii uneia din aceste calitati.

prin reîntruparea în corp fizicomenesc reluam f irul întrerupt cu ocazia mortii fizice. vom gasi aici în aceasta perioada de timp multe scenarii prielnice pentru reîntrupare. pentru ca numai aici gasim totul în jurulnostru în armoni e cu natura noastra fizica si spirituala. ne zbuciumam si vom pleca cu un capital bogat de cunostinte si învataturi morale. nici o ocupatie si nici un interes care sa le preocupe mintea. La ce bun sa rataceasca omul prin alte planete. pentru ca totul îi este inferior. E drept ca si pe alte planete existafii nte umane. când el trebuie sa faca scoala de gradulcorpulu i nostru ceresc? Numai în anumite situatii ar putea sa se reîntrupeze pe o planeta inferioara. Unii înclina sa creada ca spiritul omului se reîntrupeaza dupa o sedere decâtva timp în spatiile eterate. ca si cârdurile de rândunele -putem sa evoluam. Numai pe Pamânt -unde. au sosit în valuri milioane de entitati spirituale. sa bea. unde conditiile de viata sunt mai grele decât pe pamânt. Oricare ar fi mediul de unde am plecat. mozaice sau crestine -modelul suprem al evolutiei pamântesti. politica. În primii doua sute de . Sa presupunem ca am lua noua parti din populatia globului terestru si le-amduce în tr-o parte a universului unde nu exista afaceri. care nu poate progresa pe planeta noastra. omul s-ar gasi acolo în asemenea conditii. dar nu mai revine pe globul Pamântului nostru.sunt în stare sa le înteleaga. pe când la altele este superior. unde progresul omului se realizeaza mai usor. Acesti oameni s-ar plictisi îngrozitor. pe care le vom analiza si din care vom scoate rezultate ce ne vor ridica pe o noua treapta a evolutiei noastre vesnice. O asemenea viata. slujitorii Tatalui. încât nu ar putea sa-si duca traiul nici între cei maisalbatici oameni ai acelei planete. într-un loc unde nu au posibilitatea sa manânce. sculptura. ci se reîntrupeaza direct pe alte planete cu conditii superioare. Daca spiritul s-ar întrupa în prima categorie de planete. deoarece constiinta si evolutia lor sunt abia la început. Mai întâi trebuie sa stim ca aceasta credinta a reveniriispiritului la viata terestra este veche de când lumea. ar întâlni acolo conditii si oameni atât de avansati. Unii afirma ca reîntruparea este o notiune contrara credintei crestine. În cazul în care omul s-ar întrupa pe o planeta superioara. sa munceasca. jurnale. muzica -cu alte cuvinte. e trimis pe o alta planeta. anumitepopul atii de pe acea planeta. si anume când e trimis acolo ca misionar de spiritele înalte. pentru a lumina si duce la progres rapid.000 ani. în cerul descris derepreze ntantii dogmelor bisericesti. nu ar putea sa-l duca pe om la nici un progres. si în special pe omul salbatic sau mediocru din punct de vedere moral. încât în locsa progrese ze ar sta pironit locului. la unele este inferior Pamântului. cinematograf. sa doarma. cât despre nivelul lor evolutiv. trecem prin încercari si dureri. si culegem -în aceasta mare scoala a Pamântului -observatii noi. sau când fiind un spirit recalcitrant. Pe pamânt ni se prezinta toata gama evolutiei: de la salbaticul din padurile Braziliei si pâna la sfântul religiei brahmane. calatorii. la interval de 26. sa le impulsioneze inteligenta. într-un loc unde nu este posibila pictura. sa inventeze. carti. Numai prin revenirea pe pamânt. teatru. Oare de unde au scos acest argument? când despre ea se face aluzie chiar si în Sfânta Scriptura.

ca fiind o parere eretica. cu totii ne adunam si formam. pentru ca prin examinarea vietii terestre sa putem analiza si extrage învataturamorala sa u stiintifica. toti cei care se aseamana se aduna. frati. sa-i ajuti pe fratii tai mai tineri. În spatiu. S-a mai zis ca ideea reîntruparii nu înalta spiritul. fata de întreaga umanitate. atuncisotul va f i separat de sotie. în credinta ca -prin experienta dobândita în suferintele si greselile sale trecute-le p oate fi de folos. nefâcândnimic. progresul fratilor sai pamânteni. pentru sprijinirea si povatuirea celor înapoiati nu este oare un act sublim. Temporar se poate întâmpla sa nu ne mai întâlnim în reîntruparea . S-a mai afirmat: Daca este adevarat ca omul se reîntrupeaza mereu. îndemnându-i sa se ridice la fapte bune. Prin iubirea ce ne-a legat pe pamânt. înregistrata în noi sub forma de aptitudini. deci se elimina posibilitatea de a se regasi în cer . Daca viata noastra terestra a fost presarata cu mai multe împrejurari si evenimente de o importanta deosebita. Iubirea este una din cele mai mari forte ale universului. este cuprins de o iubire nesfârsita fata de cei lasati pe pamânt. soti sau parinti si copii. Multi si-au închipuit ca întoarcerea pe pamânt se face curând dupa moartea fizica si ca atunci cândrevenim la întru pare. Creatorul nostru -binecuvântat fie Numele Sau. cu scopul de a-i îndruma si sfatui sa nu repete raul facut de el altadata. dupaputerea lui . stând a lene mii si milioane de secole?! Unde si cum mai avanseaza el când a parasit viata terestra din frageda copilarie sau direct de la coamele plugului? Adevarul este ca dupa ce spiritul si-a analizat toata viata pamânteasca si a tras învatamintele folositoare. unde sosesc rând pe rând cei dragi. Or adevarul este ca sedem multa vreme în spatiile din jurul pamântului. nu suntem separati în Cer. dezbracati de orice prejudecata. ai nostri s-ar sui la Cer. copiii de parinti si prieten de prieten. si ne vedem dupa moarteaterestra. în mod inactiv si numai pentru tine. auplâns. ne cautam si ne întâlnim în bucuria neînchipuita si neegalata cu nimic pe pamânt. înclinatii ori facultati cu care vom reveni în viitoarea reîntrupare. o vasta familie. egoist. provocând astfel. si numai de atunci s-a început înlaturarea acestei credinte. crestinii credeau în aceasta revenire necontenita pe pamânt. Toti cei care au suferit. sublimul nostru Domn si Dumnezeu Isus Christos? Care conceptie este mai nobila? Sa traiesti etern într-un paradis. ca prieteni.ani dupa Christos. planul Celui infinit în întelepciune. Parerea aceasta e cât se poate de necugetata. care sovaie ori cad în drumul evolutiei lor? Dezbracati de povara dogmelor create omeneste de conducatorii bisericiicrestine. Dorinta duhurilor evoluate de a reveni pe pamânt. observam si ne comunicam impresiile si învatamintele. Cum poate fi înaltatoare ideea ca dupa moarte spiritul omului pleaca în cer si acolo duce o viata de visare extrafizica. ce concorda cu iubirea la care ne-a îndemnat stralucitul Spirit. în cadrul careia discutam. durata sederii în sfera cereasca este mai mare. ori sa revii periodic pe pamânt si sapartici pi la progresul omenirii. au fost buni ca noi. care i-au procurat fericire în spatiu. doreste sa revina pe pamânt. cu cei iubiti. prin votul celor ignoranti. vom descoperi ca ideea reîntruparii raspunde unui plan sublim în evolutia universului. Asadar.

ca sipie trele. si nu se transmit prin ereditate fizica. Astfel. Cei care nu cred decât în lumea terestra. parinti si copii. plantele si animalele evolueaza. morale si spiritualeposedate de constiinta omeneasca nu sunt pierdute dupa moartea corpului fizic. animal. la fiecare întrupare ea va sfârsi mai spirituala decât era la început.noastra pe pamânt. Prin urmare spiritul nostru nemuritor pastreaza întreaga constiinta: cine a fost. si de un numar restrâns de oameni. În spatiu. în aceste noi legaturi. când vor reveni în laboratorul naturii terestre vor cauta sa se apropie una de alta -ca frati sau surori. palpabile si analizabile. dar în domeniul sufletului si mai ales al spiritului se cunoaste prea putin. ele vin sa-si continue evolutia pe planeta noastra. ajuns la o anumita etapa evolutiva. ca prieteni sau rude. ni se reveleaza în mod regresiv cauzele si împrejurarile apropierii noastre de acele entitati spirituale cu care ne-am legat prin legatura divina a iubirii -fundamentul creatiei tuturor universurilor din trecut si viitor. prevestiri. alt colorit si în definitiv. vor reveni sa-l populeze. în noua viata terestra. inferioare Pamântului. în familii diferite bogate sau sarace etc. atingând acolo maximul de evolutie. În aceste noifo rme fizice. doua entitati spirituale legate prin iubire într-o viata terestra. într-un corp uman apartinând uneirase primitiv e. iubirea va lua alta înfatisare. uman. Pe lânga acest aport venit din lumea animala. se va întrupa într-o personalitate umana. mai exista si un contingent de spirite care au evoluat pe alte planete. . dar se uita ca evolutia este un fenomen universal. spiritul animalelor superioare. urcând treapta cu treapta. Daca oamenii de pe pamânt vor forma lumea invizibila iar acestia. la rândul lor. deci aceste calitati nu pot fi produsul structurii celulare a organismulu i nostru. când pornesc lareîntr upare. are memoria deplina a vietilor trecute si dorinta vie a unei ascensiuni ce duce laPe rfectiunea divina. atuncide ce p opulatia creste mereu pe pamânt? Ar trebui ca ea sa ramâna constanta. Într-adevar. Daca studiem cu atentie aceste fapte. vindecari. În jurul nostru se petrec atâtea fenomene neexplicate de stiinta materialista vise. valabil pentru fiecare regn -mineral. ajungem la convingerea ca nici una din calitatile mentale. Este adevarat ca stiinta a facut progrese mari în domeniul cercetarii materiei vizibile. Argumentul ar putea fi valabil. ei întreaba: Daca actul reîntruparii este un adevar. în timpul analizei spirituale. în aceeasi familie. Datorita evolutiei. materializari. Regula generala este ca spiritele. unde a trait. dupa nevoile avansarii noastre. cu cine s-a legat în bine si în rau. Dar aceasta situatie nu este cea caracteristica. pentru ca astfel iubirea si sprijinul lor sa continue pe mai departe. comunicari cu entitati spirituale fapte care probeaza ca spiritul si constiinta lui persista de-a lungul vremii si dupa moartea corpului fizic. se agata mereu de fel de fel de argumente. ar trebui ca populatia pamântului saramâna ac eeasi. cauta sa revina unele lânga altele. vegetal. pentru ca ne nastem în tari diferite.

se invoca puterea creatoare a Divinitatii numai cu ocazia unirii sexuale a oamenilor?! Daca este vorba de creatia de moment a Divinitatii. prin actul lor sexual. morale si spirituale înaltate pâna la statura unui sfânt ori a unui savant. un atom. în mijlocul materiei fizice si sa anime o formamateriala. Prima interpretate a fost data si sustinuta de vreo 1. sa repare ceea ce a gresit si sa-si corecteze imperfectiunile. ignoranta. ca el traieste dupa moartea trupului. S e invoca puterea divina în creatia acestui om chemat la viata fizica. încât sa-l aduca pe om în lumea fizica numai o data. sa înceteze de a mai trai în urma procedeului fizic al mortiisale. într-o alta existentafizica. intelectual si spiritual. o molecula. Prin urmare. fara posibilitatea ca acesta sa-si repare greselile. ca sa învete ceea ce nu a stiut în alta viata. Numarul celor care sustin aceasta teorie este în scadere continua. puritate si umilinta. iar cât priveste nasterea noastra printr-un procedeu fizic. dupa cum rezulta din tot ce este în jurul nostru. Totul depi nde de evolutie.Stiinta revelata este Adevarul care lumineaza regiunile necunoscute ale spiritului. salbatica si plina de mizerie? Întelesul clar pentru o minte dezbracata de prezumtii este ca spiritul a preexistat înainte de a se întrupa si ca el revine mereu în trup. Numai gratie acestei legi ne putem explica diferenta dintre indivizi. nascându-se un om trupesc. Astfel întelegem ca destinul nostru actual este rezultatul trecutului nostru. Individualitatea constienta intra în actiune numai din momentul nasterii sale pe pamânt. ca pentru a se perfectiona. spiritul nu e o creatie de moment. logica ne arata ca aceasta teorie duce la urmari imposibile. Judecata -darul sfânt asezat de Tatal în fiinta noastra -ne spune ca spiritul preexista trupului. în . entitatea spirituala ce va însufleti materia fizica. Si apoi. adica omul este o creatie a Divinitatii. Exista doua teorii importante referitoare la spirit: 1. deoarece cu toata înapoierea în care ne gasim. este absurd sa presupunem ca doi soti. cum putem sa ne închipuim o Divinitate atât de partinitoare. si sa f ieîncalziti numai de credinta existentei unei Providente creatoare. în ceea ce priveste stiinta spirituala. dau nastere uneipersona litati care va trai în vesnicie. pe plan trupesc. un bob de nisip. Într-adevar. atât de nedreapta. cu conditia sa fi atins o oarecare treapta evolutiva. în întelepciune. adevar ce satisface si pe savantul scrupulos si pe omul simplu. din când în când. revine mereu în mediul unde a mai învatat.500 de ani încoace. Planul urmarit este acela ca parintii sa formeze lutul în care va veni omul spatial. fiz ica. Individualitatea constienta exista de veacuri si ea nu face decât sa coboare. Curios. pentru ca noi existam de miliarde de veacuri -de pe când animam o particula eterica. la fiecare nastere. sa-l creeze acum si unora sa led aruiasca calitati mentale. a dica se reîntrupeaza. Normal este ca o personalitate chemata la viata printr-un procedeu fizic. 2. si de alte multe miliarde de ani -de pe când eram numai sfere luminoase în spatiile infinite ale cosmosului. ea nu s-ar putea face si fara rascolirea pasiunilor omenesti? Divinitatea este infinita în putere. Iar altora sa le acorde o existenta întunecata.

se naste un geni u. Catre batrânete. însa fizicul e gârbovit. omul se va ridica la o înalta spiritualitate. n-ai cunostinte de arta. Mai târziu îsi face studiile. cariera. Ei bine. progresulspiritului. încât numai cine se îngradeste de suficienta cunostintelor sale îl mai poate nega. nu putem întâlni ocazii destule pentru a învata totul. copiii si grijile se aduna pe capul sau. si este prea absorbit catre o singura latura a vietii. Omul nu are timpul necesar sa observe natura. care va contribui la cunoasterea esentei creatiei. sistemul sau cerebral nefiind format pentru a-i întelege fenomenele. În general. uitând caviata noastr a este scurta. se acumuleaza în decursul a mii de reîntrupari. învatând câte ceva în fiecare viata. slabit si nu mai dispune de vigoarea necesara studiului si meditatiei asupra fenomenelor vietii sub toate aspectele ei. pentru ca în copilarie este prea nepriceput. ca exista numeroase cazuri când omul paraseste planul fizic în tinerete sau chiar în frageda copilarie. fara sa fi gustat si înteles ceva din ea. este redus. asa ca la sfârsitul vietii terestre suma de cunostinte si întelepciune este foarte redusa. În acest interval scurt de timp. în decurs de câteva zile petrecute în nestiinta. Treptat. o predispozitie pentru o anumita boala. ai învatat filosofie. Urmeaz afamilia. Asadar. În acest caz. Sa nu uitam ca putini oameni ating vârsta batrânetii. acesta este numai pentru a obtine un corp fizic. milos simoral . acesteputine cunostin te. nu cunosti stiintele naturii. si ca este imposibila o singura existenta.pântecele mamei. ai cunoscut saracia. Pentru ce ai mai venit la viata? Numai sa apari ca unmeteor. Oricât de scurte ar fi existentele sale pamântesti. a Legilor divine. Situatia se schimba daca omul vine mereu la reîntrupare. când parasesti lumea aceasta în frageda copilarie. si sa pieri pe veci de pe arena vietii? Exista atâtea argumente care conduc la admiterea adevarului revenirii prinîntrupare la scoala terestra. înaceasta durata scurta a traiului sau pe pamânt. omenirea crede ca traieste o singura data pe pamânt. experiente si observatii. nu ai idee de starea sufletului când dispune de bunuri pamântesti -si asa mai departe. Asa se explica cum în sânul unei familii simple. pe nesimtite si fara stirea sa. Ai învatat filologie. ca sugar. Multi n-au decât o existenta de câteva zile sau ore. facându-l pe om bun. sa studieze lumea înconjuratoare. petrecut aproape numai . Aceste însusiri sunt rezultatul muncii spiritului de-a lungul a mii de reîntrupari. Daca prin acest instrument obtinut de laparinti m ostenim anumite însusiri fizice o oarecare asemanare fizica. si veti vedea ca ea va va raspunde ca fiind logicaaceasta r evenire prin reîntrupari. un costum de scafandru prin intermediul caruia spiritul sa-si continue studiile si cercetarile în sânul lumii fizice. nu înseamna ca sunt ereditare si însusirile spirituale si sufletesti. Întrebati-va judecata. din parinti fara calitati spirituale deosebite. formând astfel un capital vast. bagajul cu care spiritul trece portile mortii. este mai liber . ce învataminte a putut aduna acest spirit nemuritor. Nasterea apare chiar fara nici un rost. fie ea si de o suta de ani.

a fost salbatic . ci doar lipsa binelui. repetate. sa cunoastem toate domeniile stiintei. si totusi aluneca si face raul. fara spiritualitate si stapânit de instincte joase. Copilul mic trage de coada. Când toata lumea vapractic a binele. Din cele expuse se vede ca omul vine pe pamânt si învata tot ce-l poate lumina. tot ce-l poate face mai bun. La începutul existentei sale. iubire si cumintenie. renuntarea la ceea ce ne este de prisos. el este mai sensibil la durerea altora si nu mai este atât de crud. înseamna ca nu am pus în vibratie iubirea. Este absoluta nevoie sa revenim mereu pe arena globului nostru. mila. bietul animal si nici prin gând nu-i trece ca îi produce durere. va disparea raul si suferinta. absolut ignorant de tot ce se petrece în jurul sau. în mare. în lumeamateriei f izice. omul este imoral. frumos si moral în faptele. teoretic. se petrece. dar observatiile. si . va suferi. pentru studiul fiintei sale sub aspect moral si spiritual. binele de rau. frumosul si adevarul. Peste câtiva ani. cu omul. Daca suntem rai cu semenii nostri. inteligenta noastra nu este deocamdata capabila sa asimileze într-o singura întrupare tot ce sepoate cunoas te. Sa ramâna bine întiparit în mintea noastra: pe aceasta planeta. când sufletulcopilului a mai evoluat. în primele sale întrupari. de urechi. avem posibilitatea sa cunoastem viata sub toate aspectele ei. ele îl impulsioneaza. creat de acelasi Tata ceresc. ignorant. nu ne-au permis sa îndeplinim binele. vorbele si gândurile sale. astfel treptat el ajunge la întelegere. Numai prin reîntrupari continue. înseamna ca nu s-a desteptat în noi încamila. pentru a aduna experiente noi si a învata lectii noi. Ceea ce se petrece. Chiar daca am presupune ca viata noastra ar dura o mie de ani.pentru existenta animalica. experientele. Dar pâna va ajunge omul la aceasta înalta etapa a evolutiei. în mic. Daca suntem egoisti. a fratelui nostru. se va reîntrupa pâna când va ajunge sa deosebeasca ce este folositor. De multe ori omul deosebeste. omului îi ramâne putin timp pentru studiul naturii. va învata la scoala naturii. cu evolutia nesfârsita a spiritului. cusufletul c opilului. toate posibilitatile de înaltare morala. dar curând soseste suferinta si îi atrage atentia asupra faptei savârsite. lucreaza asupra lui si îl fac din ce în ce mai întelegator. salbatic si nestiutor. Rând pe rând aparând calitatile spiritului. pentru a usura putin viata celor de o esenta cu noi. am spus ca spiritul contine în interiorul sau. intelectuala si spirituala. ca face un rau. în stare latenta. egoist. Traind zi de zi în mijlocul materiei fizice si a fortelor ce o pun în miscare. sa trecem prin toate genurile de civilizatie si sa cunoastem fiecareac tivitate umana. omul este crud. când corpul sau emotional sau planetar se exprima mai puternic. încercarile de tot felul îl învata mereu. Întelegând aspectele si fenomenele vietii. A fost imoral în primele timpuri -ajunge dupa nenumarate întrupari la deplina moralitate. La început. dispar instinctele inferioare din noi pentru ca în definitiv raul prin el însusi nu exista. pricepem mai usor problema raului si a binelui. absenta calitatilor spirituale care nefiind puse înca în activitate în fiinta noastra.ajunge întelept. Pâna în momentul când aceasta calitate nu estepusa în evident .

înzestrate cu tottalentul câstiga t în vietile trecute. oamenii profund religiosi si marii mistici si spiritualisti sunt mari pentru ca au acumulat învataminte peste învataminte în multele lor vieti trecute. Din acel moment. decaderea imperiului si înflorirea natiunilor tinere. educatia îngrijita. Marii oameni de stiinta. religia si filosofia lor -dar fiintele umane care au produs aceste civilizatii nu pier. se reîntrupeaza în alte popoare. sa le puna în slujba omenirii si în acelasi timp sa leperfe ctioneze. muncim. entitatile spirituale care au contribuit la gloria sa s-auîntr upat la gali si germani. când familia nu mai are temeiuri puternice. spre a-l duce la un ideal enti tatile spirituale evoluate cauta sa se nasca mereu în mijlocul acestei natiuni. care se ridica repede în grandoare si exprimare pe toate planurile. inventatorii. pe nici un plan. dar mai puri fiziceste si mai puternici în credinta lor. mai putin civilizati. putin evoluate spiritual si fara experienta. muzicienii. Astfel populatia scade cu timpul. omul învata ceva . stralucirea unui popor depinde de valoarea entitatilor spirituale reîntrupate în sânul sau. entitatile spirituale luminoase. deridicare a omului pe scara evolutiei. Cât traieste pe pamânt. Constatam o decrepitudine în toate sensurile si o diminuare a numarului locuitorilor. suferinta este singura cale de educatie. pâna ce nu mai reprezinta un factor important în concertul popoarelor. Imediat ce coruptia patrunde în masa acestui popor. sub forma de capacitati. fiind chemate de mediul din ce în ce mai prielnic avansarii lor spirituale. ne hranim. iar poporul ramâne sub conducerea spiritelor tinere. Parintii neau crescut cu mari sacrificii fizice si sufletesti. când educatia este subreda si moravurile usoare cuprind întregul popor. Prietenii ne-au împrumutat simân gâiat la boala sau necaz. Urmarind evenimentele din trecutul istoric al popoarelor observam cum unele natiuni se ridica vertiginos pâna la înalte trepte ale bogatiei. atâta tot. fiind coplesit de alte neamuri. unde îsi potcontinua evolu tia. pictorii. puterii siciv ilizatiei. Ele traiesc. Civilizatiile pot pieri -si cu ele arta si stiinta lor. îsi amintesc si dupa o perioada de timp revin pe pamânt. ne distram. dar. Cât timp viata sociala si politica a unui popor este cuminte -familia solida. Multe din celeînvatate nu le poate utiliza în lumea de dincolo. Cercetând prin prisma legii reîntruparii aflam cauzele decaderii unui popor pâna la pieirea sa. Atunci. apoi încep sa dea înapoi . Am adus pe lume copii pe care nu i-am educat . iar guvernantii sunt animati de iubirea neamului lor.uneori si ceva bun. Rezultatul inevitabil a fost pieirea poporului roman. credinta bine întronata în suflete. revine la viata pamânteasca. În decursul vietii noastre terestre. în lunga sau scurta ei scurgere. pentru a construi civilizatii mai înfloritoare. pentru ca aceste cunostinte acumulate în vietile anterioare. Asadar.în stadiul actual de evolutie. Studiem circumstantele exterioare care ar putea sa ne explice decadentaunui popo r si nu gasim o explicatie convingatoare. evoluate.cad în obscuritate sau pier de pe arena pamântului. Când poporul roman a fost cuprins de coruptie morala si politica. se bucura un timp de o prosperitate si stralucire desavârsita. nu mai vin aici. e drept. contractam datorii fizice si morale. neamul acela nu mai are oameni de seama.

imorale. învatam sa nu mai repetam în viitor greseala respectiva. de dimineata pâna seara. Mereu obligatii. El a venit în sânulaceste i familii ignorante. inteligent si mai târziu devine un om de valoare. în viata spirituala de dincolo de moarte. Consecinta greselii fizice este durerea fizica. ar vrea sa-si ceara scuze. fie în viata urmatoare. Exista si cazuri. O greseala morala. fireste. vede incorectitudinea vietii sale. Din aceste exemple reiese existenta ereditatii fizice. dar nu sunt ereditare însusirile sufletesti si mai ales cele spirituale. uneori vicioase. de unde însusirile lui spirituale? Raspunde Cerul: Spiritul le-a adus cu sine din alte vieti. Astfel ne dam seama ca orice fapta se plateste. de unde moralitatea. numai ea mentine si pune în evidenta Justitia divina. Când si unde reparam toate aceste ticalosii ale vietii noastre? În cerul propovaduit debiserica ? Nu. am omorât si nimeni nu ne-a stiut. entitatea spirituala revine la o noua viata terestra. dar nu o mai poate face. ajuns în lumea spatiala. dupa ce firul vietii s-a rupt. i se pottra nsmite ereditar anumite însusiri fizice de la parinti. În spatiile infinite. traind într-un mediu spiritual. si când o suferim. fiind pus în evidenta faptul ca vehicolul fizic al copilului poate semana cu parintii sai. culte. . devenind din ce în cemai lum inati. ori pentru împlinirea uneihotarâri a Celo r de sus. De unde inteligenta. o datorie morala neachitata se va plati printr-o durere morala. nu mai este posibila repararea faptelor savârsite în lumea fizica. Parintii nu au facut decât sa-i procure un trup -fetusul. sosit prin acesti parinti în lumea fizica. si atunci. este o alta creatie a Tatalui. unde si când vom mai putea plati toate aceste datorii de ordin material simoral? Am mâhnit. am furat. copilul -desi fizic seamana cu unul din parintii sai -este foarte cuminte. dar nu are mijloacele fizice. orice rau savârsit altuia se va întoarce împotriva noastra. vede viciul în care s-a afundat ori crima comisa. alteori totul a fost de prisos. si asa mai departe. se nasc copii care amarasc pe bietii parinti tot restul existentei lor. Am facut aceste acte necugetate deoarece n-am avut discernamântul moral dezvoltat. ramânând acelasi ca înainte de nastere. dar nu seamana prin înclinarilemorale s i intelectuale cu nici unul dintre parinti. pentru a plati si repara raul produs. când în familii onorabile. se caieste. Anii trec. numai prin legea reîntruparii întelegem situatiile noastre fizice si morale. Uneori el se ridica. fie în aceeasi viata. Prin urmare. iar spiritul ce se întrupeaza în acest corp fizic estestra in. si. Un copil se naste însânul une i familii obscure. Spiritul. Reîntruparea explica si diferitele facultati ale omului. si cu toate acestea. destinul nostru. Seamana fizic cu unul din generatori. care au voit ca prin el sa urce si parintii sai pe scaraspiritualitati i. bine sub toate raporturile. din cauzaunei lega turi cu acesti parinti dintr-o alta viata.destul de atent si de multe ori i-am chinuit. pentru îndeplinirea destinului sau. fiind mai constient. ar vrea sa reparegr eseala fizica. Nimic din anturajul sau nu ia dezvoltat calitatile sufletesti. imorale cu scopul împlinirii unei datorii. Atunci.

talentul artistic. Aceasta doctrina ar deveni clara si orice minte cugetatoare o va accepta. moralitatea. si din însusirile spirituale .Este adevarat ca eul suprem. caracter si temperament între copiii aceleiasi familii. Nimeni nu ne-a înzestrat cu vreo calitate oarecare. totusi s-a ridicat un argument . Fara admiterea reîntruparii nu este posibila explicarea diferentei de inteligenta. Desi ele singure ar putea constitui o dovada a revenirii la viata terestra. iar pe de alta parte spiritele dispuse sa se întrupeze în aceste familii sunt în general slab dezvoltate. spiritul. sentimentele si vorbele noastre din trecut si suferintele din prezent. Prin urmare reîntruparea ne explica diferentele dintre oameni. spiritualitate. este limitat pâna la un anumit punct de instrumentul pe care îl va utiliza. nici a vreunei legi a ereditatii fizice. de corpul fizic în care se va întrupa. când nu stim ce am faptuit. grosolana. de ce nu ne amintim de acele vieti trecute? Faptul ca nu ne amintim dovedeste ca nu am mai trait si deci ideea reîntruparii este o simpla fanteziesau o ipoteza lipsita de fundament. Înaltimea inteligentei. ca sa întelegem ca suferintele. S-a afirmat: Daca noi am mai trait pe pamânt. din vietile trecute. Astfel. daca nu pastram nici o amintire de aceste actiuni gresite ale noastre? Cum putem sa stabilim olegatura în tre cauza si efect. Pentru ce sa suferim acum. omul este un complex format din calitatile fizice ale trupului sau -mosteniteîn pa rte de la parinti. din cauza unor fapte pretinse ca le-am fi savârsit în alte vieti. dar în realitate -foarte slab. pentru ca nu se cunosc tainele divine. În general. care în aparenta pare foarte puternic. cugetat sau vorbit în alta viata? Ce învatatura putem trage. vointa. Mai întâi sa ne lamurim asupra memoriei noastre . ca si parintii lor. între faptele. Probele reîntruparii Am aratat în paginile trecute argumentele logice care pledeaza pentru întelegerea si admiterea principiului reîntruparii. daca ne-am putea aminti câte ceva din vietiletrecute. diferente care nu sunt urmarea unor întâmplari fara sens. ci ele se datoresc vârsteispir itului omenesc.câstigate în vietile trecute. starea noastra fizica sau morala de azi sunt urmarile acelei vieti? Da. În aparenta argumentul este puternic. ci am dobândit-o la scoala grea sidureroas a a vietii. dibacia. nobletea sentimentului. Fiecare vine în lumea fizica cu bagajul sau de moralitate. copiii nascuti din parinti slabi de spirit sau viciosi sunt si ei redu si si imorali. pe de o parte pentru ca elementele generatoarepr ocurate de la parinti sunt de o calitate inferioara. ci au fost câstigate printr-o munca lunga si aspra. daca nu ne amintim de ele. gradului sau evolutiv. cumintenie. vointa nu au fost daruite la întâmplare de cineva.

Când eram mici. ce idei am avut. Cum. am uitat amanuntele acestor cazuri. Dar atât! Constatam ca nusuntem în star e sa reînviem întru totul anii dulci ai copilariei. De aici esenta acelei lectii: sa fii prudent. catre maturitate. Anul. care este pretul lor -nu mai stim. Pâna la dovedirea existentei noastre din alte timpuri. întrezarim unele împrejurari ca prin ceata. Când eram mici. Oare cum am mai putea scrie o scrisoare daca în momentul când ne-am apuca de scris. Mai târziu. As îndrazni sa afirm ca nu ne putem reface mental nici sentimentele si faptele petrecute ieri. dar am ramas cu însusirea de a spune adevarul. prin ce greutati si suferinte am trecut. La fel am creat sicelela lte calitati ale noastre. luna. sa vedem cât de bine memoram faptele. Rasar unele fapte. Dupa dovedirea minciunii. întreaga noastra întelepciune este suma concluziilor. suferintele si nedreptatile îndurate sau produse în alte vieti? Azi stim sa citim. amanuntele faptelor noastre din copilarie s-au sters din mintea noastra. În aceste conditii. rezultat al primilor ani de scoala. nu ne-au ramas decât crâmpeie din faptele si evenimentele înregistrate mai puternic în fiinta noastra. alaltaieri. dar avem în memorie rezumatul. si se va convinge dece le afirmate mai sus. observatiile si durerile noastre. ce sentimente am încercat. Bietul nostru sistem cerebral nici n-ar fi în stare sa retina din copilarie pâna la moartea sa toate amanuntele existentei noastre. vorbele si ideile noastre din anul trecut. starea sociala. ziua. spuneam minciuni. ne amintim unele vorbe sau idei. dar oare mai stim noi cum am pasit de la litera lalitera. ne-am bagat degetele în apa fiarta si ne-am oparit. Astfel am ajuns la starea morala de a fi loiali în spusele noastre. din toate învatamintele. de frica sau de rusine. Detaliile prin care am trecut pentru a ne însusi cititul si scrisul s-au uitat. rezumatul învatamintelor din existentele noastre trecute. ideile si vorbele noastre. restul scufundându-se în întuneric. Dar nu ne amintim nici faptele. Acest caracter splendid l-am dobândit ca rezultat al mai multor greseli din copilarie. Amanuntele au disparut. Rog pe cititor sa încerce sa-si aminteasca gândurile. vorbele si tot ce a facut ieri. încercând sa ne amintim de aniicopilariei co nstatam ca nu mai stim ce-am facut. nu ni le mai amintim. urmate de pedepse. Toata conduita noastra actuala. Neau ramas însa anumite capacitati. un învatamânt general. Creatorul le-a aranjat astfel ca. anumite tendinte si facultati. întelegem esenta cuprinsa în ea. sa învatam dintr-o carte. cum am înnodat literele si cuvintele ca sa exprimam o cugetare? Constatam doar ca urmarim ideile exprimate într-o carte. Ceea ce stim e ca avem o conceptie de viata. chiar în viata prezenta. Acum nu mai avem decât un rezumat al anilor trecuti. ne rusinam si eram pedepsiti pentru fapta noastra.actuale. Cautând în trecutul nostru. cum avem pretentia sa ne amintim actiunile noastre. sa extragem numai esenta lor. învatatura: nu e bine sa bagi mâna în apa fiarta ca teoparesti si d oare. ar navali în mintea noastra toate fazele prin care am trecut pentru învatarea scrisului? .

Toate aceste tendinte nu sunt înclinari capricioase. Dar totusi. deodata o paraseste si seavânt a în afaceri. ascunse în profunzimea fiintei noastre. prin expunerea lor. Când dintr-o ceata de copii. având nevoie de multa vreme pâna va ajunge sa cânte la un instrument si pâna sa se desavârseasca în practica sa. tot ce am vazut. într-un colt al sufletului nostru se gasesc înscrise -infinit de minuscule toate informatiile si faptele vietilor trecute. cauzate de pasari rapitoare. un meserias priceput ori un fabricant renumit. Constatam ca unul din acesti copii are talent artistic. foarte rar pot înfrânge aceste porniri sufletesti aleco piilor lor. În acest mediu prielnic. reusite pentru vârstalui. neglijând scoala. care rezuma în sine multe morti sau dureri ale acelui pui. are tendinte care indica însusiri pentru a deveni un manufacturier. evident întrezarim în acest copil pe fostul militar . auzit si simtit în diferitele noastre vieti. ca extract. rar. ca rezumat al ocupatiilor din vietile precedente. Orice ar face parintii. iar acum la amintirea mortii sau a durerii de atâtea ori repetata. comandând siluptând în fruntea celorlalti. Sa nu pierdem niciodata din vedere ca ceea ce învatam într-o viata sunt cunostinte pastrate pentru vesnicie. cuminti. va fi greoi la învatatura. el va avea ocazia sa-si continue studiile anterioare si sa-si desavârseasca talentul muzical. ca germen. în jocurile sale desenând diferite figuri. se retrag pentru a-si citi cartile. profesorul sau constata o aptitudine ce uimeste. simte o înclinare spre muzica. ca rezumat.În spiritul nostru s-a imprimat. linistiti. ci chemari imperioase ale spiritului. devenind un om cu o reputatie rasunatoare în lumea afacerilor. Dar acest fenomen se întâmpla foarte rar si mai ales la copiii sub vârsta de sapte ani. din cauza cunostintelor posedate. puiul de gaina fuge înspaimântat sa se ascunda. Un asemenea spirit va cauta sa se reîntrupeze într-o familie cunoscatoare de muzica. înstare sa-i ofere un corp fizic delicat. a fost de exemplu un muzician. abia iesit din gaoacea oului. asemenea imaginilor unui film panoramic. ceea ce nu este suficient pentru a explica un fapt. toate evenimentele vietilor noastre traite pe pamânt se vor derula. Un biet pui. Uneori aceste imagini. pâna în cele mai mici detalii. aproximativ de aceeasi vârsta vedem pe unul mai îndraznet si autoritar. un sistem nervos vibrant la undele sonore. si venind în viata actuala. Noi vedem în aceasta actiune o reamintire. sau care a asimilat prea putin. mirare celor din jurul nostru. Nu exista familie în care copii crescuti în aceleasi conditii sa nu prezinte calitati sufletesti si tendinte diferite. Prezenta acestor calitati înnascute poate fi explicata prin faptul ca omul. departe de agitatia tinerilor de seama lor. în vietile anterioare. revin la suprafata spontan si produc. Altul prezinta dexteritate de a învata un mestesug oarecare. Dar de unde stie ca acea pasare îl poate rapi si mânca? Din instinct -vor raspunde oamenii de stiinta. Daca printr-un mijloc oarecare -regresie hipnotica le trezim în constiinta noastra. Un altul. Asimilând vertiginos cunostintele si cu un talent ce se impune atentiei înca din primii ani ai copilariei. Alti tineri. alearga iute sa se ascunda la aparitia unei pasari de prada. Este evident ca acela care nu a mai dobândit cunostinte muzicale în alte vieti.

Explicatia nu are temei. freamatul frunzelor din padure. Prin obicei. de la microb pâna la corpurile ceresti. din cele numeroase. Exemple în acest sens sunt cât se poate de multe si variate. adopta o atitudine cucernica la ascultarea unei rugaciuni. cum gateste. în diferite ocazii. Dar pe când gândurile lor zboara aiurea si nu sunt atenti la rugaciune. Expui un adevar la doua persoane care au aceeasi lumina intelectuala si au primit aceeasi educatie. pe când cealalta persoana întâlneste pentru prima oara aceasta problema. Voi prezenta un alt caz. cautând sa o adoarma. asteptând ziua când vom întelege ca este un principiu universal. l-a citit. pledând în numele colegilor sai. ceea ce a mai facut în viata precedenta. Multi oameni trec nepasatori pe lânga o biserica. sau daca a înteles nu-l adopta. deoarece se pune întrebarea: De ce oare numai fetitele au acest fel de joaca. dar nu vibreaza în ei absolut nimic. pe când cealalta nu-l întelege. în vietile trecute. omul având o mare putere de observatie. studiat si cunoscut într-o alta viata. aceasta evlavie nu provine din cunostintele. toate explicându-se logic. Exista tineri care se îmbata de frumusetile naturii. certând-o pentru neascultare etc. Acest om desigur a fost un poetor i un artist. care se aplica de la corpurile inerte pâna la om. ci este reflexul unui sentiment împartasit într-o alta viata. pentru a o gasi justa. Te vor asculta în acelasi timp amândoua si vei constata ca una din ele a înteles si adopta adevarul respectiv. . prin existenta noastra în alte vieti pe pamânt. Într-adevar. putem fi aproape siguri ca acest spirit a fost într-o alta viata un orator . cutremurat de credinta în Divinitate.de grad superior. când era un credincios desavârsitsau un pre ot cucernic. ce ne amintesc de principiul reîntruparii. Acceptarea din partea unei persoane si refuzul din partea celeilalte este o dovada a reîntruparii. prin conventionalism. din alta viata. gustarea si aprecierea frumosului. natura sa atât de sensibila formându-se prin exercitarea. persoana de aceeasi parere cu tine. sorbind cuvintele slujitorului altarului. Desigur. în jocurile ei nevinovate. Principiul reîntruparii se prezinta mereu judecatii noastre. iar unii intra în ea fara sa simta ceva în sufletul lor. starea sociala si conceptiile actuale de viata. altul este patruns pâna în adâncul sufletului de ceremonia religioasa. Oamenii de stiinta vor zice: Da. desigur. caci si unii si altii sunt în jurul mamei lor? Adevarata explicatie este ca aceasta dragalasa copila reproduce în mic. nu si baietii. un conducator sau un om politic. a mai întâlnit acest adevar. tinând cuvântari scolare. mugetul valurilor marii îi proiecteaza într-o lume de visari mai mult ca pe oricare semen al lor. leagana papusa. când era mama. nefiind pregatita trebuie sa mai reflecteze în cursul vietii actuale sau viitoare. copilareproduce ceea ce a vazut la mama ei . Când unul dintre elevii unei clase este mai vorbaret. Un rasarit sau apus desoare f ace sa vibreze de placere fiinta lor. susurul izvoarelor de munte. Câte actiuni de-ale omului nu ne cheama judecata pentru a admite adevarul reîntruparii spiritului? Priviti micuta copila.

În general. În aceasta epoca a existentei sale. a înfaptuirilor nobile.Iata întelesul divergentelor de pareri dintre oameni asupra unei probleme oarecare. razbunator. urmând sa mediteze în viata sa prezenta. nefixat în parerile sale. cucuie etc. i se pare ca sora sau fratele sau au lucruri mai frumoase si le leapada pe ale sale. avem de-a face cu stari de constiinta ale spiritului. La aceasta vreme contracteaza prietenii ce vor durapâna la moarte. copilul reproduceimaginea omului primitiv. iar unii tineri în toate actele si reflectiile lor. Acum iubeste un alt baietel. de-a lungul a mii de reîntrupari. acestia din urma nu vor mai fiatât d e nestiutori în viata lor viitoare ca în cea actuala. vrea sa posede orice lucru. Uneori. Legea reîntruparii iese în evidenta si în momentul când analizam evolutia omului din copilarie si pâna la batrânete. de la nastere pâna la batrânete. Peste câtiva ani a mai crescut. acum îl goneste sau îl loveste. a vremurilor cavaleresti. Se supara repede si fara vreun motiv serios sicurând. crestea calul si îl calarea. si uneori iertator. razboinic si în vesnica pornire la atac si cucerire. El reproduce la aceasta vârsta imaginea redusa aevului m ediu. acum este generos si se arunca orbeste în vârtejul pasiunilor. cât prin situatia ei materiala . se împaca. acum iubeste o fata cu toata ardoarea tineretii sale. în mijlocul unei familii modeste -atât prin inteligenta. greu de stapânit. care din frageda copilarie indica o mare inteligenta. Astfelse explic a faptul ca la citirea unei carti ezoterice unii cad pe gânduri si cauta sa se adânceasca în cunoasterea acestei profunde stiinte. dovada ca omul îsi retraieste sumar. nici unul nu este atât de clar si de convingator ca si cel al copiilor precoce. închipuindu-l un cal naravas. Stiinta explica aceste schimbari ca fiind urmarea dezvoltarii fizicului. o uimitoare . care creste si se organizeaza mai repede si mai bine la unii decât la altii. se arata tot atât de maturi în judecata ca si unom în vârsta. fiind deplin stapâni pe bucurii si amaraciuni. si totusi este înca nestabil. pentru vârsta lor. a starii sale pe când -cu multe alte vieti în urma era un salbatic de prin junglele pamântului. Spiritualistii însa vad în aceste etape ale dezvoltarii mentalitatii si sentimentului omenesc o proba a revenirii noastre pe pamânt. si nu cu cresterea corpului sau fizi c. Prin urmare. iar altul abia acum ia contact cu el. ce cumpaneste just faptele si lumea. tânarul este stapânit de cercetarea lucrurilor. când omul iubea. cerându-le pe ale lor.se nasteun copil. si acum se joaca de-a soldatii -jocuri sfârsite adeseori cu mici accidente. Exista baieti prea maturi mental. Dintre argumentele si exemplele enumerate. printr-o minciuna ori fagaduiala. Desigur. pe când cei multi refuza sau îi lasa rece acest domeniu. În aceasta perioada a vietii sale. cu înmultirea si prefacerea celulelor ce alcatuiesc corpul pamântesc. toate etapeleevolutiei spi rituale. copilul mic este egoist. De cele mai multe ori baietelul calareste un bat. Unii oameni arata o judecata profunda. Într-adevar. acest stadiu este foarte concentrat. Mai târziu. iute la mânie. zgârieturi. când era mândru. patriotice sau umanitare. copilul reproduce epoca de barbarie a omenirii. unul având o amintire vaga despre adevarul respectiv. aratându-se chiar de timpuriu. Este tipul sau icoana omuluievoluat .

Am aratat ca spiritul revine în lumea terestra -când femeie. în nenumaratele lor vieti trupesti. uneori submediocra. Pe de alta parte exista barbati care prin aspectul lor fizic. el s-a obisnuit cu anumite gesturi. prin puterea intuitiva si întreaga lor natura feminina. cuvinte si atitudini masculine. Dar curios -copiii sai nu se mai ridica la înaltimea geniului sau. pentru ca el. Cum însa spiritul a trait într-o lunga serie de forme masculine. ca urmare a unei legaturi din alte vieti. O ciudatenie des întâlnita în viata noastra. entitatile spirituale ne spun. când barbat pentru a-si termina educatia spirituala. ca acest e genii au dobândit. întrupându-se de aceasta data ca femeie. are anumite datorii de achitat. Copiii vin în familia acestui mare om. Iata adevarul acestei enigme.atractie si pricepere spre un anumit câmp de activitate -matematica. sentimentele si apucaturile sexului precedent. prin glasul lor înalt. Schimbând sexul. Atunci se pune întrebarea: De unde aceasta mare inteligenta. din alte reîntrupari. Cercetând ascendenta acestei familii se constata ca nici unul din membrii ei nu a dat dovada de o asemenea genialitate. dar ceea ce este mai uimitor e ca descendenta acestui geniu este de o valoare mentala si morala inferioara. vrând-nevrând. si în acelasi timp reproduce ceva din preferintele. Dupa o serie de vieti petrecute în trupuri masculine. Un astfel de fenomen -subiect de . limbi sau stiinte? Oamenii spatiali. Acest contrast în aspectul fizic si în manifestarea sufletului se poate explica prin reîntrupare. caracterul si comportamentul ei. pentru a învatalectiile vietii terestre ca sotie si mama. prin emotionabilitatea lor. la rându-i. adesea cu mustata si barba redusa. noului trup creat reminiscente din formele precedente de barbat. din frageda copilarie si la un nivel pentru care alti oameni trebuie sa sacrifice ani de munca încordata. sufletul imprima. pentru ca prin lumina mentalului sau si prin natura sa delicata sa primeasca o instruire si o educatie deosebita. În existenta sa terestra. nu le-a procuratdecât un c orp fizic în care a coborât la reîntrupare un spirit obisnuit. Copilul a venit în aceasta familie pentru ca are legaturi cu ea. revenind la viata fizica. prin comunicarile lor. delicat. de unde acest mare talent? Când si unde a putut sa învete atât de profund unele discipline. limbile straine etc. În curând acesti copii atrag atentia asupra lor si mai târziu se reveleaza ca mari genii ale omenirii. este si aceea de a vedea o femeie care da impresia de ceva barbatesc în ea. prin energia si îmbracamintea ei masculina si chiar prin glasul coborât. liniile fetei si prezenta unei urme de mustati. experiente numeroase în domeniul genialitatii lor. Prin gândurile. te pune pe gânduri si te determina sa zici: Iata o femeie-barbat. muzica. pictura. Acum. Acelasi fenomen se petrece când se trece de la forma feminina lacea mas culina. câstigând destule cunostinte în aceasta forma. multa vreme necunoscut sau fals explicat. te îndeamna sa exclami: Iataun ba rbat cu apucaturi si sensibilitate de femeie. le pun în evidenta de timpuriu. o profunda întelegere si înalte facultati. spiritul schimba sexul. omul se manifesta adesea în asa fel încât pune înevidenta reveni rea sa la viata fizica.

prin supozitia ca aceste doua persoane ar avea aceleasi simtaminte. ca oraza de lumina. atribuie frica senzatiilor resimtite de mama pe când purta în sânul ei acest copil. se simt atrase de o forta misterioasa. tot materialisti. pentru ca au fost cazuri când cele doua persoane erau de vârste si conditii sociale diferite. Nu este vorba nici de omogenitatea de idei. o amicitie între ele. În alte vieti. bineconstatat în lumea noastra fizica. dar puternic. care acum la maturitate s-ar reflecta în sufletul sau. Când în alta viata destinul îi pune fata în fata pe fostii iubiti. În aceste existente trecute s-aulegat puternic prin iubire. Unele persoane au o frica nestapânita de a pleca cu o luntre pe un lac sau cu vaporul pe mare. de prin alte vieti. sub oforma oarecar e -trupeasca sau sufleteasca. într-un incendiu. De îndata ce îsi încruciseaza privirile. Oamenii de stiinta au cautat sa dea o explicatie si acestui fapt. respect si sacrificiu. se naste deodata o iubire. nici împrejurarile. sa se iubeasca. si trecând printr-un . este stapânit si la maturitate de aceasta teama. Printre numeroasele cazuri de amintiri îndepartate. nici de concordanta de sentimente. Ratiunea se alatura la aceasta explicatie si respinge pe cele de mai sus. pe care nu o mai sterge nici vremea. de încaperi închise sau pentru nimic în lume nu arramâne singure într o pivnita sau nu ar iesi noaptea singure prin întuneric etc. de multime. aceleasi idei. prin adoptarea principiului reîntruparilormultip le. împrieteneasca. Se vad pentru prima oara si de la prima privire se plac.cercetare si discutie în lumea celor care se ocupa cu probleme psihice -este si acela al fricii nejustificate . Dar. au pierit într-un naufragiu. si ca un reflex îndepartat. daca afla ca nici copilul si nici mama n-au trecut printr-o asemenea situatie sau fenomene. într-o alta viata. si cu toate acestea s-au simtit atrase una catre cealalta. de tunete si fulgere. prieteni sau pe fostul copil si parinte etc. a fost impresionat puternic de aceste fenomene sau situatii. si deci ca el ar fi primit emotia mamei. sau decum îsi da u mâna si schimba doua-trei cuvinte. iubirea ce i-a legat altadata a izbucnit din fiinta lor în afara. calatorie sau la un spectacol. Aceasta atractie se explica usor. copil fiind. aflându-ne într-un voiaj printr-o tara straina. manifestata de unele persoane fata de anumite conjuncturi sau elemente ale naturii. au fost omorâte cu pietre de multime sau ucise înbezna no ptii. se întâlnesc pentru prima data în viata lor doua persoane. De asemenea exista cazuri când. Altii. cele doua persoane au avut legaturi între ele. lucru ciudat: cele doua persoane resimt aceasta simpatieputernica chiar daca n-au schimbat nici o idee între ele. în actuala lor viata terestra. devotament. se simpatizeaza. este siurm atorul. Într-o vizita. altele au o frica groaznica de foc. Nici una din aceste explicatii nu poate sta în picioare. Psihologii explica aceasta frica a omului prin faptul ca în primii ani ai existentei sale. imediat se plac. au trecut printr-unul din aceste evenimente tragice. o putere misterioasa împingându-i sa se cunoasca. cu sentimente si vederi deosebite. de înaltime. Adevarul este ca fiecare din aceste persoane au sentimentul de frica pentru ca. ca psihicul lor ar vibra dupa acelasi diapazon.

se constata exactitatea absoluta a celor declarate. el nu-si aminteste episoadele descrise în stare de somn magnetic. de cele mai multe ori. în fine. desi pentru prima oara trecem prin acest oras. locul unde a trait. Sunt unii care recunosc perfect unele strazi. si merg pâna acolo ca pot spune ce urmeazadupa o coti tura de strada. prin fluid magnetic. Ceea ceuimeste este faptul ca aceasta persoana ne povesteste viata sa anterioara. ca avea un sot care o brutaliza si ca. daca mai traiesc. Daca se cerceteaza datele obtinute. nu a înregistrat nimic din acele timpuri. încât nu se poate reconstitui întreaga viata a persoanei respective. Aceasta trezire în constiinta noastra a unor amintiri. ar trebui sa ne amintim. a recunoasterii unor regiuni sau orase pe care nu le-am mai vazut. dar nu ne spune în ce oras. spiritul poate spune amanunte din viata sa actuala. toate amintirile altor vieti. a murit. nu vor în raptul capului sa creada ca revenim pe pamânt -îmbracând si dezbracând numeroase trupuri. dovedeste în mod clar. cea mai uimitoare a revenirilor noastre la scoala pamântului. când trece de bariera mortii. pentru ca vehicolul fizicactu al. ca si multe altele de acest gen. în . Uneori amintirile altei vieti vin la suprafata constiintei noastre în mod spontan. Fiind interogat. Numai când prin pase magnetice punem trupul în pasivitate iar spiritul devine liber. ca fiecare din noi avem înscris în arhivavietii noastre. împiedicând amintirile înscrise în corpul nostru spiritual sa revina la suprafata si sa luam cunostinta de ele. Parapsihologii au ajuns cu studiile si cercetarile lor pâna acolo sa puna înstare de somn. ni se pare ca-l cunoastem. Aceasta reamintire poate fi provocata sau naturala. spiritul îsi redobândeste facultatile spirituale pecare le are. câti copii a avut. sistemul cerebral pune astfel o bariera între trecut si prezent. Aceasta experienta. dar daca îl vom întreba dupa desteptare. când suntem închisi în trup. el se desprinde de trup. se obtine atunci când unii oameni îsi reamintesc perfect fapte. Trupul actual. Acest adevar sta la baza legilor vietii. în corpul nostru spiritual. Cum spiritul are tendinta de a se departa de pamânt. amintirile din alte vieti se desfasoara înaintea noastra ca pe ecranul unui cinematograf. fara posibilitate de a mai comenta. de exemplu. într-o zi a omorât-o si i-au ramas doi copii: Ali si Fatima. sistemul cerebral actual. fara pase magnetice. într-o tara calda. ca l-am mai vazut cândva. Ei sustin ca daca am mai trait. ele se prezintafragment ar. ca a trait într-o casa mare. localitati si persoane din alta viata.oras strain. În aceasta stare de libertate. chiar daca unii nu vor sa admita existenta si nemurirea spiritul uisau altii care o admit. cum i-a chemat si unde sunt. departe. ba chiar unele case. Dovada cea mai izbitoare. cu cine a fost casatorita. împrejurari. pe care nu le mai putem sti acum. care se pune cu devotament în slujba stiintei se produce o descatusare a spiritului de trupul sau. Nu ne amintim. nu a luat parte la acea viata. O femeie spune. o persoana sensibila. nu se pot explica în nici un alt chip decât admitând ca am mai trait într-o altaviata în a ceste regiuni sau orase. pentru ca nu exista pe atunci. Din cauza acestui val de materie magnetica -revarsata de magnetizator asupra unei persoane sensibile. Însa.

la care din anumite motive spiritul revine la reîntrupare imediat dupa moartea fizica. ne-am ucis prietenul ori sotia. a orânduit ca. astfelca e greu. . motive puternice au determinat aceasta uitare. o adevarata nenorocire. având instrumente uzate. în viata urmatoare. deoarece faptele sunt petrecute la o epoca îndepartata. Nu e bine sa ne cunoastem vietile precedente. îsi amintesc de viata lor trecuta. De aceea. spiritul nu mai trece prin zonele spirituale din jurul pamântului. care n-au auzit si deci nu cunosc adevarul reîntruparii. odihnit. Chiar când se dau date mai clare si mai ordonate. Creatorul tuturor fiintelor. corpurilor ceresti si al universurilor. din cauza ca pâna la aceasta vârsta legatura dintre spirit sitr up este mai slaba decât în restul vietii lor terestre. si deci pot sa revada ceea ce este înscris în corpul lor spiritual. dupa fiecare viata terestra. Asemenea cazuri sunt foarte rare. spiritul sa revina pe pamânt. aproape intact. unul ar fi urmatorul: reamintirea vietilor trecute. dupa capitalul spiritual adunat în vietile trecute. auzim. o viata de repaus. Desigur. cunoasterea faptelor noastre din trecut ar constitui o piedica în înaintarea noastra spirituala. având impresia ca acum ne-am nascut pentru prima oara. pentru ca un astfel de om va suporta cu greu adversitatile vietii terestre si va profita prea putin de noua sa întrupare. rataciri ale mintii. Constatam ca majoritatea oamenilor nu-si amintesc vietile precedente. motive pe care mintea noastra redusa nu este în stare sa le întrevada. În aceste cazuri. a vrut ca noi. cu învelisuri si instrumente noi. Daca în viata trecuta . în plus. mai intelectual sau mai credincios. ne comportam mai bine sau mai rau. punându-le pe seama fanteziei. mai moral sau mai schiopatând. parintii lor. Din copilarie pâna la moarte. Din nenorocire. si numai astfel. în mod inconstient.desi cu un nivel intelectual ridicat.ce an si cum se numea sotul ei. de meditare. având deci o mai mare plasticitate. sa urmeze o vietuire în spatiu. sa înscriem pe o pagina alba. cu sinteza vietii trecute. pâna la aceasta vreme. daca nu imposibil. ori nu le dau nici o importanta. la fiecare coborâre pe pamânt. într-o localitate de pe un alt continent al globului. pentru ca multe lucruri edificatoare am putea afla prin ei si ne-am încredinta pedeplin d e aceasta mare lege a divinului Creator! Probabil ca numai acele persoane. pastrând învelisul planetar. sistemul lor cerebral fiind mai delicat. vedem. Pacat. prin urmare revine la noua întrupare cu vechiul învelis planetar. Dintre numeroasele motive. permite exteriorizarea amintirilor din viata trecuta. Divinitatea. adunam observatii si cunostinte. analizam diferitele directive morale. îi cearta si-i opresc sa mai spuna asemenea bazaconii . desi cu o situatie sociala mai de seama -într-un moment de mare iritare. tot nu se pot face verificari. aceleasi pe care le-a avut si în viata terestra precedenta. în înalta Ei întelepciune. o noua viata. Rezulta ca aceasta nestiinta este urmarea unei legi pe care Divinitatea a sadit-o în viata omului. înca înformare. sa fie cercetate si deci controlate. Copiii pâna la vârsta de sapte ani îsi amintesc mai bine decât oamenii maturi vietile lor trecute. pentru a învata lectii noi. fîindu-i înlesnita ridicarea pe scara progresului. crezând ca odraslele lor au halucinatii.

Omul fura mereu din secretele naturii. îl adoram cu frenezie. fiii unuia si aceluiasi Tata creator! Daca savantul crede în materia fizica si în legile ce o anima. Din frageda copilarie si pâna la cosciug. nu pentru a ne înlesni viata. Amd escoperit legi fizice si chimice. ci pentru a fauri arme noi. totusi nivelul moral al omenirii este azi înca foarte scazut. cu alcatuirea sa fizica. si atunci. pe care în stadiul ajuns nu suntem înca în stare sa le apreciem si întelegem. încât daca uitarea n-ar asterne valul ei binefacator. lasata de parinti. spre folosinta noastra. sa ne crestem copiii. sa fim morali si activi? Necunoscând maretia si infinitele planuri ale Divinitatii nu întelegem binefacerile uitarii cu care ne-a înzestrat bunul Parinte ceresc. Nu e bine sa ne cunoastem vietile precedente. sensibilitatea sa mai înalta si inteligenta din ce în ce mai vie. pentru a urca pe scara evolutiei! Cine stie prin ce nenorociri trebuie sa mai trecem. mijloace noi de a-si ucide fratii. S-arcrede ca suntem într-un mars victorios al cuceririi naturii. si ne-a lasat pe drumuri. astfel ca progresul spiritual ar fi zadarnicit. Uitarea este o fericire. Sa multumim bunului Creator pentru tot ce a facut si stabilit. cunoscând dinainte torturile morale.cunoscând aceasta fapta. sa ne facem educatia amarnica. fratii nostri. prejudecati de rasa ori religie? Dupa cum nu e bine sa ne cunoastem trecutul. al tuturor fiintelor. ne consideram copilul ca fiind carne din carnea noastra si în virtutea legii divine. existenta noastra pe pamânt nu ar mai fi posibila. al tuturor corpurilor ceresti. negam principiul reîntruparilor noastre. De ce sa fim stapâniti de greselile noastre din trecut? De ce sa ne tortureze remuscarile unor fapte ticaloase din alte vremuri? De ce sa fim mânati si maidepar te de aceleasi idei. o binecuvântare pentru om. Cu toate minunile realizate de inteligenta sa vie. ci ca sa ucidem copii si femei. sau cel putin redus. Cu ce dragoste ammai p rivi acest copil. pentru dezvoltarea spiritualitatii noastre. pentru a ne arunca în vârtejul vietii de toate zilele. ne-a mâncat averea. ca omul paseste din ce în ce mai grabit catre cucerirea fericirii sale. Deoarece nu ne amintim. dorindu-i fericirea desavârsita în viata sa terestra. fiind tutorele nostru. ce iubire am mai avea fata de cel ce ne-a nenorocit si brutalizat altadata? Asa nestiind. dar nu pentru a ajuta omenirii în progresul ei. Fapta rea va reveni mereu în constiinta si vom fi nelinistiti în existenta actuala. ne-a torturat. Cine stie prin ce cotituri ale destinului suntem siliti sa trec em. oare cu ce elan vom mâna viata înainte. suferintele fizice ce ne asteapta în viitor. pentru ca se poate ca iubitul nostru copilas sa fie unul din cei care în alta viata. Valurile vietii îi poarta . omul ignorantori omul semidoct nu mai are nici o busola în viata sa. tot asa nu e bine sa stim nici viitorul nostru. sa supuna materia prin vointa sa si sa realizeze descoperiri înalte si uimitoare. planete si sori. Daca nu ar fi uitarea. omul a ajuns sa lucreze. viata noastra ar fi un iad aici pe pamânt. oare vom mai munci cu dragoste si avânt ca sa agonisim. El le-a întocmit pe toate cu desavârsita întelepciune. am fi chinuiti de gândul crimei. a iubirii. Paralel cu progresul trupului. dureri sigriji ne urmaresc. atâtea lacrimi.

Iata starea în care se afla azi omenirea! Daca învataturile sublimului nostru Mântuitor. Ea dezvolta în noi imaginatia si ne transporta gândul pe nesfârsita dâra asecolelor scur se. Linia îi estecla r trasata si ea îsi va urma cu sfintenie planul destinului. în acelasi timp. cea mai înalta. mai milostiv si ar întelege rostul vietii. atât în timpul reîntruparii. bucuria sfântului. vorbindu-le mereu de legea evolutiei si de fericirea lumilor superioare. ca si apa fluviilor. cât si toate peripetiile vietii sale. cunoscând perfect toate fazele prin care va trece. Ne-am supus strictetii legilor de fier ale Imperiului Roman si poate. În acest scop. pleaca în stol ia reîntrupare. si arata tuturor drumul catre Tatal. unii dintre noi. dar se întorc acasa tot sub apasarea nevoilor vietii. entitatea spirituala superioara porneste singura si cu hotarâre. si mintea lor ramâne tot atâtde c onfuza ca si mai înainte. asemenea triburilor salbatice de azi. De atunci. Entitatile spirituale inferioare -si mai ales cele oarecum constiente de cuptorul de purificare si dureri în care coboara -au nevoie de încurajare. fiindmereu în pelerinaj pe drumul lung al nasterii si mortii. când cunosteau profund legile divine. când focul divin fulgera în templul lui Zoroastru din vechea Persie. pentru ca vazându-se unele pe altele. Am trait si am murit. daca slujitorii casei Domnului ar reveni la forma lor simpla de viata. Viata ni s-a scurs mereu. deîndemn fr atesc. omul ar deveni mai bun. lumina filosofului. Reîntruparea contine inspiratia poetului. îmbracând diferite trupuri umane si în diferite ranguri sociale. nealterate -cum erau în primii doua sute de ani ai crestinismului. ne-am simtit mândri de neamul caruia îi apartineam sisocoteam re ligia noastra cea mai pura. Secolele s-au însirat si în alte întrupari. care largeste orizontul tuturor cunostintelor omenesti. Am cântat cântece ritmice înaintea altarelor de marmura ridicate în Grecia straveche. pentru a adora din nou pe Tatal etern. ne-am nascut în sânul a diferite popoare si religii. pe vremea faraonilor. Reîntruparea este un Adevar divin. O ceata mare de stralucitoare entitati spirituale le însotesc. si anume adevarul ca entitatea spirituala revine mereu la viata terestra. si ar adopta ceea ce stiau atunci. am fost printre cei care am dat cu pietre si am cerut rastignirea divinului Isus. s-ar fi pastrat curate. Alearga la biserica. sa prinda curaj. oferind mai clar decât orice sentimentul eternitatii. un cor sublim de entitati .în toate directiile si nu mai au nici o speranta. O moralitate desavârsita ar cuprinde omenirea si din sufletul fiecaruia s-ar ridica la Cer osanale Celui Atotputernic. am cazut înfricosati la pamânt. ca altadata. am urcat treptele vietii si mai târziu am oferit daruri lui Brahma. Procesul reîntruparii Când a sosit ceasul coborârii la întrupare. citesc carti care sa-i lumineze asupra scopului durerii si asprimii acestei vieti. Isus Christos. Acum stim ca în lunga istorie a progresului nostru spiritual. Acum iata-ne reveniti pe pamânt. în templele de la Theba si Memphis. am mai trait pecând ne închinam la idoli. depunând florila picioa rele lui Osiris si ale zeitei Isis. în vastele temple indiene taiate în piatra muntilor.

Toate entitatile spirituale au aceeasi origine. se schimba într-un alt gen de fluid. spiritul propriu-zis. iar la altel e predomina fluidul negativ. atrag din marele curent cosmic fâsii puternice de fluid magnetic siînval uie cu ele spiritele pornite la reîntrupare. când face slujba cununiei. sunt oarecum sub influenta mentala a marilor entitati spirituale ce prezideaza reîntruparile acestui grup de duhuri. Cu sfiala ridic un mic coltisor al acestei taine. sunt treze. Sa parasim trecutul de oe ternitate. mari forte spirituale. un învelis eteric. entitatile spirituale pornesc cu voie buna. inspira si expira . aceste fluide având rostul lor în viata spatiala a entitatilor spirituale. La unele entitati spirituale fluidul pozitiv îl întrece pe cel negativ. Ca simagne tizatii sau hipnotizatii de pe pamânt. entitatile spirituale superioare. fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul sau si îndreptat catre o anumita regiune a pamântului. de la originea lor. stiu ce fac. mai grosolana si respingatoare. ramân sub influenta magnetizatorului lor. în spatiu. de care pomeneste si preotul din biserica crestina. vad. catre o anumita tara. Ele suntsfer e luminoase. fiind încarcate cu doua feluri de fluide de natura electrica fl uid electric negativ si fluid electric pozitiv. Cu alte cuvinte. entitatile spirituale umane sunt absolut la fel ca aspect. El îsi are obârsia în eternitate si s-a petrecut si se petrece în lumile eterice. entitatile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolenta. dar unele sunt predominant pozitive. natura acestui fluid electric se altereaza. care îi conduce pe calea gândului. spiritele au doua feluri de electricitati. Astfel pregatite. Sub îndemnul zborului în comun si sub adierea muzicii ceresti. scânteia divina. atmosfera fluidica este din ce în ce mai densa. aud.spirituale -de muzica astrala -le însotesc din nivelele lor de pornire catre suprafata pamântului. Prin însasi existenta spiritului în spatiu. deci nu au nici un fel de sex. Sosind în apropierea pamântului. Cu toate ca entitatile spirituale sunt perfect identice. prin care au trecut aceste spirite. catre o anumita mama. entitatile spirituale sunt egale si fara sex. format din cele sapte învelisuri fluidice pomenite si care formeaza corpul spiritului sau perispiritul sau. Spiritul executa un fel de palpitare -se dilata si se contracta .eliminând prin acest act mecanic fluidul corupt si absorbind . localitate si familie. Creatorii care le-au pregatit calea au lucrat asupra lor astfel încât ele sa se manifeste diferit. Cu alte cuvinte. Actul unirii fizice este doar forma materializata a unirii fluidice. Procesul de primenire se desfasoara în mod asemanator cu respiratia trupului nostru. iar în junii scânteii se afla o aureola fluidica. provincie. dar nu mai sunt pe deplin stapâne pe vointa lor. Sub influenta acestui fluid. Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învaluit de cea mai mare taina. spirituale. fiecare din aceste sfere fiind formata dintr-un punct microscopic stralucitor. iar altele predominant negative. aflate într-un echilibru oarecare. animatoare de corpuri umane. deoarece toate sunt formate din esenta Tatalui ceresc. care este esenta sferei. Datorita faptului c a. pâna au ajuns la etapa de spirite umane. fiind nevoie de o primenire. pe masura ce coboara. au aceeasi îmbracaminte spirituala.

simtindu-se îngreunat de cantitatea prea mare a fluidului preponderent. Acest travaliu dureaza vesnic. iar la alte spirite. Descarcarea are loc pe cale de schimb. vor ca mereu sa se sfatuiasca si sa se ajute. iar spiritul mai bogat în fluid negativ se va întrupa mai des întrup feminin . Spiritul care detine în jurul sau mai mult fluid pozitiv se va întrupa mai des întrup masculin. explicatia marii taine a mariajului. deoareceputer ea de alegere fluidica de natura pozitiva a fost mai mare decât cea negativa. este atras de fluidul predominant negativ al acestuia. Astfel întelegem si sensul cuvintelor spuse de preot la cununie: Iar femeia sa se teama de barbat . iar în fluidul celuilalt predomina electricitatea negativa. În fluidul unuia electricitatea este predominant pozitiva. pentru ca este chemat.din spatiile siderale fluid proaspat. dând nastere unei substante noi. Dupa ce am vorbit putin despre marea taina a dualitatii. Unirea dintre un acid si un oxid sau metal se datoreste fluidelor care le însotesc si stau la baza lor. purtatorul unei aureole fluidice mai bogata în electricitate pozitiva. Acidul vamani festa o anumita preferinta pentru unul dintre aceste metale. ele se atrag. cu atât mai mult acidul desface oxidul si se combina cu el. Astfel se petrece unirea în regnul mineral. grauntele de polen. pe scurt. se alipesc una de alta si fac între ele un schimb din plusul de fluid acumulat. Prin acest act. si atunci cauta o posibilitate de descarcare. se cheama si se unesc. are un oarecare început -se simt îngreunate de o doza mare de fluid pozitiv sau negativ. si se va uni numai cu unul din ele. zis mascul. vegetala. ale acestor doua celule generatoare. se doresc. doza de fluid negativ se acumuleaza într-o masura mai mare. mai energic. Iata de ce barbatul este mai cu initiativa. mai deslusit în regnul vegetal. Sa vedem. si se doresc pentru ca fiecare estepurtator de fluid electric de sens opus. animala sau umana -principiul feminin se supune principiului masculin. pe drumul nesfârsit al evolutiei. de exemplu un acid si o serie de metale sau oxizi metalici. În toate formele de viata -minerala. se îndreapta catre ovulul din camera ovariana a gineceului. iar schimbull e produce o senzatie de fericire. si de ce femeia este mai pasiva si rabdatoare. vom aborda si subiectul unirii trupesti a doi indivizi de sex opus. Iata întelesul . Aici elementul reproducator. Pentru mintea noastra. se simpatizeaza. Oriunde ar fi. a unirii spirituale. Luam doua substante chimice si le punem fata în fata. Cu cât un oxid îi procura acidului mai mult fluid contrar. Doua entitati spirituale care de miliarde de veacuri aupo rnit împreuna. La unele entitati spirituale se acumuleaza mai mult fluid pozitiv absorbit. merge catre elementul sexual femei. oricum ar fi organele purtatoare ale acestor doua elemente. Se atrag deoarece se doresc. De exemplu. fenomenul este mai clar. Astfel spiritul se încarca prea mult cu un anumit fel defluid ele ctric. adica sa fie supusa barbatuluiales si s a-si duca cu el traiul pâna la mormânt. spiritul absorbind proportii inegale de fluid electric pozitiv si negativ. Am maispus-o si voi repeta mereu: totul este orânduit de Divinitate si executat de slujitorii Sai de diferite grade. numita sare. s-au eliberat de povara. se cauta. totusi. Când entitatile spirituale între care s-a stabilit o iubire din vesnicia îndepartata -vesnicie care.

actul unirii. Un fapt însa ramâne constant. pe care Domnul i le pune înainte. El a coborât sfânta unire spirituala si a batjocorit sfânta unire trupeasca. pentru ca si actul nasterii sa se petreaca sub privirea unor anumite constelatii si influenta unei anumite planete. paraseste organul generator. Unirea între cele doua elemente cu încarcaturi electrice diferite. Din unirea celor doua elememte sexuale se va naste oul. emite o celula generatoare numita spermatozoid. se face în anumite conditii si mai ales în anumite epoci. omenirea. Într-adevar. de pe urma caruia se naste oul. este înconjurat de o aureola fluidica. când se produce eliminarea ovulelor de catre femei. Dar zilele trec si uitarea asternându-se . în care sunt fixate toate particularitatile fizice si toate defectele trupesti ale parintelui emitator. Totul se face dupa o ordine nevazuta. femela. hotarât cu regula. la toate vietuitoarele. formarea oului. emite o celula generatoare numita ovul. nasterea se fac sub influente cosmice determinate. actul procrearii trebuie sa aiba loc la timpul sau. evolutia embrionului si. înfin al. Actul nasterii la om. realizate sub imperiul unor legi fixe. dictata din spatiu de fortelespiri tuale invizibile. se abate de la legea sfânta a procreatiei. Dar totusi. din care se va forma embrionul si mai târziu viitorul animal. se va ridica la nivelul frumusetii legilor divine. în care sunt imprimate toate particularitatile trupului acestei femei. Omul. în care sa coboare si sa se fixeze un spirit pentru o noua viata terestra. începutul viitorului pui de planta. Din unirea lor se naste celula numita ou. în momentul când elementul sexual masculin. si celalalt individ. cu toata întelepciunea cu care a fost înzestrat de Creator.unirii grauntelui de polen cu ovulul. vom fi martorii aceluiasi plan de unire si perpetuare a speciei. În acele momente femeia mama zice ca renunta pentru restul zilelor ei la orice unire trupeasca. La plante si animale. Nu oricând femela primeste sa fie fecundata de individul mascul. care va purta în sine toate particularitatile trupului celor doi generatori. nu oricând si nu în orice conditii o floare produce polen si ovule. Dintr-un act divin. Cele doua celule generatoare au alergat una spre alta si s-au unit din motivele sus amintite. cunoscatoare a legilor înca necunoscute. coroana creatiei Tatalui divin pe pamânt. dând nastere unui produs care detine elementele materiei fizice si fluidice provenite de lado i indivizi de sex opus. Dar. de viciu. mai dramatic decât la animale. Mama emite celula sexuala feminina. care asemenea spermatozoidului are o zona fluidica. Un individ. Frumusetea spirituala si chiar trupeasca a fost terfelita si corupta prin noroiu l placerii. spermatozoidul. masculul. numita ovul. în general este însotit demari du reri. cu toata ignoranta omului fata de legile morale si fata dee xemplele din natura. prin liberul sau arbitru. Numai omul se abate de la aceste legi. în zilele din preajma fazelor lunare. Daca trecem la regnul animal. aformar ii de trupuri noi. omul a facut un act de patima. În fine. Asemenea celorlalte regnuri si la om este indicat momentulfires c pentm unirea trupeasca. în viitor.

într-o viata precedenta. Atât de mare este aceasta fericire. imediat ce a constatat ca va deveni mama. nu se vor atrage. iar bietul om se supune asemenea unei marionete. Cei doi soti s-au unit. tatal a avut o conduita repulsiva fata decopii . ori pentru ca în alta viata femeia nu i-a vrut. potrivit cu ceea ce a orânduit Divinitatea pe pamânt. placerea sa. ghizii celor doi soti. pentru ai dispune la unire trupeasca. dreptasul sotiei. aceasta unire este la fel ca altadata. Dreptatea Tatalui este vesnica si se aplica fara crutare. precum si marele întrupator. Da. o forta a spatiilor lucreaza asupra celor doi generatori. Sosind ziua unirii lor fizice. maicurând sau mai t . chiar daca în aceasta viata ar dori din tot sufletul sa auda si ei spunându-li-se cuvântul magic: mama sau tata . Totul se plateste. brutalizându-i pâna a stins orice iubire din inima lor. pe care omul necunoscator al tainelor lumii nevazute o atribuie trupului sau. Într-adevar este de înteles placerea unirii trupului celor doi îndragostiti. învaluindu-i cu anumite fluide. În acest moment. lipsite de fluidele corespunzatoare. perispiritul sau luând forma unei rochii. dar pe când atunci era o simpla manifestare animalica -mai joasa chiar. nu le acorda aceasta bucurie. murind înaintea fuzionarii lor. fara sa fi avut vreo urmare -de data aceasta omul se supune unei forte care îl îndeamna. De acum începe marea opera necunoscuta de stiinta materialista. Exista cazuri când în destinul unor oameni a fost scris sa nu aiba copii. actul se repeta. pentru a avea loc noi zamisliri de trupuri.peste aceasta durere. pentru ca. prin reprezentantii si slujitorii Tatalui. unirea are loc din nou. Înperispiri tul lor se produce o descarcare electrica -pozitiva de la unul si negativa de la altul -raspândita reciproc în perispiritele lor. spiritul candidat la întrupare îsi înconjoara mama cu o banda eterica si sepune în legat ura cu oul. În aceste cazuri. De îndata ce s-a format oul. spiritul care se va întrupa. Voi descrie pe scurt principalele faze ale formarii copilului în pântecele mamei si nasterea lui. Urmarea este ca elementele lor sexuale. Spiritul coborât la întrupare înconjoara cu perispiritul sau trupul viitoarei sale mame. pentru o noua viata terestra. . se apropie de viitorii saip arinti si sta în preajma lor. în care sasi gaseasca culcus un spirit. în vederea unui act divin. pentru ca dreptasii lor -veghind ca destinul lor sa deruleze cât mai fidel planului întocmit sus si acceptat de ei când erau spirite libere în spatiu -le neutralizeaza fluidele celulelor generatoare. Legea divina. El crede ca este vointa sa. strâmta sus si larga în poale. Iata pentru ce se zice în popor: Nu le-a dat Dumnezeu copii . cautând mereu sa scape de ei. încât ea întuneca amintirea marilor dureri ale nasterii. sa se iubeasca cu partenera lui. însotit de ghidul sau. spiritul lor simte o senzatie de fericire. cei doi soti se vor uni fiziceste. Sub imboldul acestei placeri. crezându-se singuri. nu se vor putea uni pentru a da nastere unui ou. Spiritul candidat la reîntrupare. dar nu vor avea urmasi. pentru un scop ce intra în planurile Creatorului. si cu toate acestea sase martori aufost d e fata: dreptasul tatalui.

adica forma unui clopot. dereglându-i-se circulatia sanguina. care va sfârsi. pâna mai jos de glezna. pentru ca influenta perispiritului sau sa nu fie resimtita prea puternic de mama sa.din acest moment aceasta femeie îi este mama . Daca mama este tânara. respingându-se unele pe altele. în functie de vârstamamei. culoar ea pielii. Daca actiunile venite din afara vor fi puternice. când mama sa va fi bruneta. Se stie . Daca mama este mai în vârsta. spiritul încercuitor. a parului si ochilor. Dintre toate organele corpului omenesc. care est e de o sensibilitate deosebita. pentru a o influenta ceva mai puternic. Vibratiile neobisnuite ale fluidului cerebral vor actiona la rândul lor asupra cortexului si a celulelor nervoase. trebuie sa se tina la o distanta mai mare. trupul ei neimpresionându-se ca cel de 17-20 ani. se întâmpla acest lucru. S-a observat însa ca parul negru dezvolta . Când ne pieptanam. din neatentie.fiind dovedit si de stiinta .ca vehicolul fizic al omului contine o m asa de fluide electromagnetice. posesorul acestui trup dezarmonizat. o dezordine generala. se aud pârâituri si firele de par se zbârlesc. Cum sistemul cerebrospinal este comandantul organismului. Impresionate puternic. urmate de mici tunete. darsiste mul cerebrospinal va raspunde cel mai promt si mai puternic la aceste influente. decât în cazul când culoarea ochilor îi este deschisa. prin care spiritul emite valuri de unde electromagnetice. va lucra asupra întregului corp fizic. capul ei ramânând liber. Din aceasta frecare se naste electricitate diferita în par de cea din pieptene. secretiile hormonale. vitalitatea corpului ei fizic fiind destul de ridicata. encefalul. excretia etc. Când. razelesale fluidice sa influenteze prea puternic perispiritul mamei sale. spiritul sosit la întrupare va cauta sa pastreze o distanta mai mare de trupul ei. Prin pieptanare se produce o frecare între par si pieptene. Daca femeia aleasa sa fie mama va avea ochii negri. spiritul încercuitor sta mai departe de ea. Pe scurt. generând fulgere microscopice. Se stie ca persoanele cu ochii negri emit si primesc mai puternic fluidele electrice. cu un dezechilibru mintal. îsi va pierde orientarea în spatiu. omul va avea miscari necoordonate.ferindu-se sa-i înconjoare capul cu perispiritul sau. Gratie vitalitatii puternice. mama are dureri de cap si o nervozitate neobisnuita. Orice actiune de natura fluidica venita din spatiu. spiritul coborât la reîntrupare cauta sa nu faca nici unrau mam ei sale . Cunoscând aceste legi. se va produce în ele o perturbare functionala. Aceleasi considerente le are în vedere spiritul. de pe urma careia va suferi spiritul. Trunchiul de con fluidic se afla uneori mai aproape de trupul mamei. candidat la întrupare. Ochii sunt supapele trupului. spiritul înconjurator se apropie mai mult de ea. fermecând sau adormind un om ori un animal. celulele nervoase fiind puse în vibratie cu o putere neobisnuita. se întelege ca si aceste organe vor functiona dezordonat. Acest învelis fluidic se întinde din dreptul umerilor mamei. a unui trunchi de con. cel mai bogat în fluid este sistemul nervos central si periferic. în timp mai prelungit. va fi penetrat. Astfel. percepute sub forma de pârâituri. alteori mai departat. fluidul sau fiind pus violent învibr atie. pentru ca nu cumva pe calea ochilor. de la el plecând toate ordinele prin care sunt dirijate functiileorg anelor interne.

un sorb de fluide spatiale s i oeliminare de fluide uzate. patarea pielii etc. prin ombilic se leaga de bazinul în care se va forma casuta lui carnala.mai multa electricitate decât cel blond. pentru a nu-i produce nici o greutate. Viitoarea mama. pentru avansare. peste noua luni. În general. Organele generatoare se congestioneaza. si lucrând asupra perispiritului si a unor organe. pentru ca aici se produce un fel de inspiratie si expiratie fluidica. cu toata . Se produc o serie de transformari interne. O greseala facuta din necunoastere sau neatentie poate a vea rezultate dezastruoase. Prin urmare. trec prin anumite modificari. vizibile uneori si la exterior . o îmbratiseaza pe dinafara. n-ar mai cauta sa abdice de la acest maret rol în mecanismul vietii de pretutindeni. Dar în definitiv care este motivul pentru care spiritul nou venit la viata trupeasca nu sta deoparte. izbesc cu puter e în trupul si perispiritul mamei.umflare abuzelor si picioarelor. Daca femeia ar sti ce misiune sublima îndeplineste în lumea noastra trupeasca. Dar în afara de pregatirile provocate de spiritul-fiu. spiritul-fiu va sta mai departe de iubita sa mama bruneta. sa n-o respinga. totusi el ia contact cu trupul ei în trei regiuni: 1. cauzându-i prejudicii. ci înconjoara trupul mamei sale? Explicatia este urmatoarea. mama este cuprinsa de sentimente si dispozitii sufletesti. pentru ca în acest caz vibratiile lui. în scorbura unde se unesc claviculele cu sternul si unde palpita sufletul. Amarnic se va cai în spatiu si i se va plati si ei cu aceeasi eliminare. Aceste conditii l e asigura spiritul coborât la reîntrupare. tot astfel spiritul-fiu. începe sa trimita raze fluidice catretrupul ei. O data ce spiritul-fiu îsi înfasoara mama. produc schimbari anatomice si fiziologice. s-o iubeasca si creasca în idei si stari sufletesti demne de o mama desavârsita. despartinduse de el. în cele noua luni de zi lecât va tine gestatia noii fiinte umane. iar cea mai mare nu trece peste un metru de la suprafata trupului mamei. s-o accepte. trebuie sa aiba pregatite anumite conditii fizico-organice si sufletesti. dar ca om trupesc îl goneste. cu totul diferite de starile ei anterioare. spiritul-fiu se tine la o distanta oarecare de femeiam ama. Aceste raze o patrund. se leaga de centrul aflat în partea inferioara a laringelui. realizând un contact intim cu perispiritul mamei. sa nu caute sa scape de ea. Dupa cum. de asa-zisul nod vital. de care spiritul ramâne raspunzator în fata Divinitatii. pentru terminareaacest ei scoli planetare. 3. Spiritul înconjurator nu se va alipi niciodata complet de trupul mamei sale. în vederea acestei sfinte misiuni. 2. Vai de sufletul femeii care va respinge un spirit caruiaîn Cer i-a promis ca îi va fi mama. desi va arde de dorinta vietii trupesti. cea mai mica apropiere dintre fiu si mama este de câtiva centimetri. Aceste sentimente si dispozitii o determina sa primeasca cu placere vestea sosirii unei fiinte la viata pamânteasca. Astfel glandele mamare încep sa se dezvolte în vederea marelui scop producerea secretiei lactice. Desi spiritul înconjurator. mama va tine copilul sau drag în brate si îl va acoperi cu dragostea ochilor sai. printr-un fir fluidic se leaga de maduva ei. pregatind conditiile pentru pastrarea embrionului si cresterea fetusului. fiind prea apropiate.

spiritul-fiu. a pozitivului cu negativul. aflat în afara trupului sau adormit. Mari sunt faptele tale. lucrând cu ele asupra oului. Treceprin tre oameni.dragostea lui. când trupul ei doarme. Spiritul este arhitectul propriului sau trup. pe care le are la dispozitie din oceanul fluidic înconjurator. În afara de aceste fluide libere. Ce minune pentru noi. Pe când fluidele mamei le absoarbe noaptea. Cu toate acestea. pentru explicarea acestui fenomen spiritual. Când proportiile furnizate de cei doi parinti sunt aproximativ egale. cât s-a scris despre aceasta problema importanta si câte ipoteze si presupuneri nu s-au elaborat. la opera sa constructoare. Dar spiritul-fiu are nevoie si de fluidele tatalui. Iata întelesul real al marii taine a ereditatii. Pornind de la date fizice. dar opera spiritului e mai mare: construireanoulu i edificiu trupesc pentru viitoarea sa viata terestra. Cu toate ca efectul fenomenului ereditatii este vizibil în planul fizic. în asa fel încât sa nu aiba repercusiuni asupra acestuia. la tata predomina fluidele pozitive. putin câte putin. ca o ceata invizibila în jurul pântecelui ei. În acest caz. se îmbraca si se dezbraca si nu simte prezenta nici unei materii. din fluidele mamei. pentru ca legatura iubirii s a seîmpânzeasca si cu ceva de la tata. În perispiritul mamei predomina fluidul electric negativ. asa va dormi în haina sa carnala. Aceasta absorbtie de fluide umane se face noaptea. pentru a ajuta spiritul-fiu. omule. de la mama. Spiritul sosit sa-si construiasca resedinta în care va salaslui ani de zile. sa creasca. pe lânga obiecte si nu simte nici o neplacere. Aceasta este marea sa lucrare. trebuie sa aiba la dispozitie si fluid pozitiv si fluid negativ. Numaicând s avantul va cunoaste fizica si chimia fluidelor lumilor spatiale. sa-si organizeze rând pe rând diferitele organe. nici cumama. fizicul copilului va semana mai mult cu tatal decât cu mama. determinându-l sa se divida. spiritul-fiu are nevoie si de fluidele umanizate ale mamei sale. În acest caz spiritul-fiua absorbit mai multe fluide de la acea ruda a parintil or sai. unchi et c. Or pentru împlinirea acesteiopere el are ne voie de fluide spatiale. nu se poateajun ge la o concluzie reala în explicarea unui fenomen cu radacini adânci în lumea spirituala. vegetala. Operele Creatorului sunt totdeauna armonizate prin împerecherea contrariilor. animala si umana. ea se misca. sa ia treptat forma umana. pe ale tatalui leabsoar be ziua. Dar exista cazuri când un copil nu seamana nici cu tata. El ia cu precautie. caci asa cum îsi va asterne. când va . ofera cu dragoste fluid din fiinta sa trupeasca si perispirituala. absoarbe fluide umanizateîntro cantitate mai mare de la tata decât de la mama. duhul este prezent. persoana de care e legata printr-o existenta comuna si dragastoasa dintr-o viata anterioara. Exista cazuri când spiritul înconjurator. trupul copilului va avea caractere fizice comune celor doi parinti. ci cu una din rudele apropiate -var. cauzele îsi au radacinile în materia invizibila a spatiilor. Daca mama ofera mai mult fluid umanizat. oamenii! Ce fenomen natural pentru lumea spatiala! Privesti la femeia însarcinata si nu vezi nimic în jurul ei. procurat de la ambii parinti. cu rabdare. Cât s-a discutat. copilul va semana mai mult cu ea. general în viata fizica minerala. Spiritul mamei.

Noaptea. asa dupa cum a ramas obicei de a se aseza mortul cu fata la rasarit. pe care le revarsa asupra perispiritului spirituluifiu. Directia acestui curent este la început de la rasarit la apus. Cât de întelegatori erau oamenii înacele vremuri. energiile care le anima si legile care le guverneaza. aflata în aceasta situatie nobila si importanta. prin apropierea lui. spiritul-fiu primind anumite fluide venite din Infinit. mama parasindu-si trupul. pentru a nu produce spasme interne. perispiritul ei se încarca cu fluide spatiale cosmice. În timpurile stravechi. Se stie ca marele curent cosmic. Toate aceste actiuni se concentreaza asupra pruncului.descoperi materiile metafizice. se dezvolta foarte rapid. în formare în pântecele mamei. Orice contact fizic era interzis în timpul sarcinii sotiei. bea. iar ziua acumula fluide solare si terestre. astfel ca acesta sa intre prin picioarele sale. care ar fi comprimat puiul uman. adica din momentul în care se întuneca si pânacând începea s a se lumineze de ziua. vine sa înconjoare si planeta noastra. Întelesul tainic al acestor îmbratisari fluidice alternante este urmatorul. Cu câta dragoste si respect îsi privea sotul perechea iubita. contribuind la nefericirea fizica si intelectuala a viitorului om. somnul ei trebuia sa aiba loc imediat dupa apusul soarelui. sa strabata trupul si sa iasa prin crestetul capului. Noaptea. de la o vreme. O îngrijire deosebita îi acorda prin vorbe. Sotul se separa de sotie. iar noaptea. pentru a nu împiedica. spasmul erotic trimitefluide de o rdin inferior catre copil. Este bine ca trupul femeiiînsarcinate s a fie asezat pe axa curentului cosmic. si hranind-o cu alimente consistente si în cantitati mici. Viitoarea mamaavea gr ija sa-si aseze patul în directia est-vest. Scopul urmarit era urmatorul. spiritul mamei absoarbedin spat iu anumite fluide. fara sa cunoasca amanuntit mecanismul lor. va gasi solutia tuturor fenomenelor înca nedescifrate. dar negresit înainte de rasaritul soarelui. care la rândul ei le concentreaza spre pântecele ei. Cu câta sfintenie mânca. dar de la o vreme se ridica pe unul din meridiane spre nord. scutind-o de orice emotie violenta sau suparare. Ziua. sufletul lor frematând la vibratiile venite din spatiu. desi traiau într-o epoca lipsita de tehnica civilizatiei de azi! . la moartea acestuia. astfel. vine si îsi înconjoara spiritul-fiu. se realizeaza o înconjurare reciproca în jurul trupului matern. si anume cu picioarele la rasarit si cu capul la apus. le îndreapta catre mama. spre copilul în formare. e faptul ca ziua spiritul-fiuîsi înconjoara mama. fapte si atitudine. dormea si traia mama pe acele vremuri! Dupa ce patul era directionat în felul descris mai sus. în acelasi timp. adic a în acelasi sens în care se retrage spiritul din trup. Ceea ce este interesant si sublim. iar pe de alta parte. desfasurarea fenomenelor oculte de care avea cunostinta. Spiritul-fiu cât si spiritul-mama contribuie astfel la o opera comuna. tainele naturii erau bine cunoscute. care prin hranirea continuacu d iferite fluide si cu substantele asimilate din sângele mamei. dupa ce a înconjurat Soarele.

vibratiile armonioase. Munca. împiedicând spiritul întrupator înopera lu i constructiva. spiritul-fiu. având repercusiuni asupra perispiritului sau si deci asupra copilului din pântecele ei. În aceasta privinta. Viata cuminte. Absorbirea fluidelor paterne se face fara stirea tatalui. e ste la fel de importanta ca si cea a mamei. Alimentatia tatalui trebuie sa fie. a tatalui va avea urmari fericite pentru viitorul sau copil. la cafenea. pe de alta parte. prin peisajele ei încântatoare -munte. materia furtunos procurata de mama va dauna la alcatuirea perfecta a trupului micutei fapturi. au de asemenea un ecou puternic în fiinta plapânda din sânul mamei. calculata. padure. sa nu transforme noaptea în zi. pe care concentrându-le pâna la o cvasimaterializare. În perioada când sotia este însarcinata. secere ca ambii parinti sa traiasca dupa o anumita conduita. caci lipsa de somn aduce slabiciunea perispiritului sau. Se cade ca tatal sa fieconsti ent ca vibratiile si fluidele pe care le raspândeste în jurul sau trebuie sa fie armonioase si benefice trupului uman. pentru ca o activitate corporala prelungita îi slabeste trupul. la orice distanta în jurul pamântului. sa-si impuna un calm deplin. îndeplinindu-se la orice distanta s-ar gasi tatal de sotie si de viitorul sau fiu. fetusul din pântecele mamei. în tot timpul sarcinii sotiei sale. pâna la sleirea trupului. miscare -dar nu pâna la oboseala. contribuind la nefericirea sa. Asadar se cere odihna.Am spus ca spiritul-fiu absoarbe fluide de la parinti. absoarbe fluid din corpul fluidic al tatalui sau. intervine o problema foarte grea pentru bietul spirit-fiu: felul cum îsi duc viata parintii sai. . Bauturile alcoolice. în special vazul siauz ul sa fie placut impresionate pe tot timpul sarcinii. cu misiuni sau afaceri. ca om. calma si rezonabila. jucând o partida de carti. ele reflectându-se în alcatuirea embrionului. contribuind foarte mult la alcatuireaperf ecta si armonioasa a trupului sau. pentru ca el nu este mereu prezent. absorbirea de la tata este mai dificila. Între o activitate încordata si o sedere dusa pâna la trândavie e de preferat cea dintâi. spiritul-fiu fiind în preajma mamei. Astfel mama se va sili sa nu se supere. sederea prelungita fiind la fel de daunatoare. Se mai cere ca simturile. iar acesta va emite unde vibratorii nedorite. litoral -ofera imagini care prin ochii si perispiritul mamei penetreaza copilul. Într-adevar. când trupul sau doarme. muzica melodioasa. tatal ziua se duce la birou. Sotul trebuie sa evit enoptile pierdute la bar sau la masa verde a jocurilor de noroc. Oriunde sar afla. la alcatuirea trupului copilului sau. simpla si usoara. lovesc nevinovata fiinta pe cale de formare. tutunul. agitatiile sale în domeniul politicii sau al afacerilor. Natura. cafeau si condimentele vor acumula o anumita varietate de fluide în perispiritul sau. la club. care stim ca îsi primeneste fluidele uzateno aptea. prin fluidele sale. dar fara a se cadea în limita opusa. Vorbele blajine si frumoase. îsi faureste trupul. Se mai cere ca mama sa nu oboseasca. pentru ca supararea ei va produce furtuni. perturbari în perispiritul ei. ori e plecat departe. De asemenea. ajutat de frati spatiali. prin alte tari. Însa calea de mijloc este cea mai favorabila. Contributia tatalui. Pe când absorbirea de fluide materne se face usor. el trebuie sa respecte orele de somn.

Asadar. ani de zile mama va îmbratisa trupul copilului ei. fara sa umble forfota. electrice si spirituale. care acum. Fe rice de mama care pune toata grija sa prepare calea viitorului copil! Ferice de tatal care pune toata atentia sa nu se faca vinovat. perispiritul spirituluifiu se desparte în doua jumatati. Acest urias curent divin a pornit de la Tatal. primeste curentul cosmic de la picioare. Nu e bine sa se umble pe la partea opusa. sosit în mijlocul lor în calitate de copil. strabate cosmosul. asemenea unui prim sarut în noua sa cariera. Cu masura cu care ai masurat. fara agitatie. înconjoara rând pe rând galaxiile. o coloana de fluid care va avea imprimata în ea toate gândurile si sentimentele. mai mult ca oricând. pentru ca este perturbat curentul divin. ci totul sa fie orânduit din vreme si toate asezate de partea capului mamei.Iata marea misiune a parintilor în procesul reîntruparii unui spirit. Privirile. în care va vietui pe acest pamânt. spre viata terestra. Cândmicul trup a po rnit spre lumina zilei. de vreo slabiciune sau malformatie a viitorului copil! Noua luni de zile spiritul-fiu a lucrat cu atentie si dragoste asupra mamei si asupra trupului din pântecele ei. Acest curent fluidic. de acum. care au consecinte asupra trupului sensibil al copilului. venit dinspre rasarit. ceidoi curen ti iau din spatiu. miscare si vibratie tot ce se afla pe corpurile ceresti. Dar a sosit momentul nasterii. în momentul nasterii copilului. entitatea spirituala primeste trei influente -cei trei magi de la rasarit -fiind scaldat de un curent care contine . Mama fiind asezata cu capul spre apus. adica spre apus. sistemele solare. din centrul sistemului nostru planetar. În fine. adica în jurul picioarelor lauzei. Diri soarele nostru. îl vom numi curentul terestru. spiritul-fiu îl înconjoara. animat de duhul fara de care ar ramâne inert. prin conduita sa. asupra mamei si spiritului-fiu care pândeste momentul de a-si lua în stapânire trupul. spiritul-fiu îndepartându-se cât mai mult de trupul mamei sale -pâna la trei metri. În momentul iesirii la viata terestra. cu o prima respiratie la viata trupeasca a pamântului. Noua luni de zile duhul si-a înconjurat si înfasurat mama. ca o bucata de carne atârnata în cuiul unui macelar. Vechea întelepciune -obtinuta în veacuri prin revelatie si stabilita prin observatii recomanda prezenta unui numar mic de persoane în camera de nastere. din zona unde a salasluit spiritul care se întrupeaza. pentru a se întoarce la Tatal. copilul primeste curentul divin de la cap spre picioare. învaluie si întretine cu viata. asemenea unei binecuvântari a Tatalui ceresc. având o mare responsabilitate fata de legile divine. ti se va masura la timpul întrupariitale. ajunge la fiecare planeta. gândurile si sentimentele celor prezenti produc valuri defluid e magnetice. Acesta are o influenta speciala asupra vietii sia evolutiei. Moasa si un ajutor -doua sunt suficiente. iar cele doua jumatati ale perispiritului se reunesc în jurul sau. are o influenta hotarâtoare asupra pruncului ce vine cu un strigat. Imediat ce a iesit copilul. trecând prin atmosfera fluidica din jurul pamântului. casa de lut. învelesteunivers urile. al propriei esente evolutive a fiecarei entitati spirituale. soseste un al doilea curent curentul solar. chintesenta tuturor actiunilor acestui spirit în nesfârsita sacarie ra umana. spre rasarit.

acest fir înfasoara oul de jur-împrejur. care dintr-o singura lovitura se prabuseste la pamânt. luând îndefinitiv t ot o forma umana. despre care vom vorbi îndata. spiritul lucreaza la propria sa nefericire. pentru ca este asistat de o entitate spirituala mai puternica. Curioasa casa. Prin întrupare. Asadar. în jurul trupului sau. pentru a o pregati si pentru a împmmuta materie fluidica de la ea. fiecare entitat e spirituala primeste trei forte. El îsi înconjoarama ma. Un duh superior detine toata cunostinta de a-si fauri un trup admirabil. oferindu-i o anumita tarie. desi cunoaste multe. Chiar daca spiritul-fiu nu vrea sa faca ceea ce a jurat sus în Cer -adica sa-si faureasca un trup conform destinului sau -o va face curentul terestru. La capatul sau. spiritul lucreaza cu durere asupra encefalului sau. Aceasta coloana fluidica aduce toata forta. acordând o atentie deosebita celulelor care vor forma sistemul cerebrospinal. asupra casei sale. spiritul fiind rupt de trupul sau. spiritul înconjurator trimite mereu fluide embrionului. Spiritul-fiu a sosit din primul moment al producerii celulei-ou. si pe masura ce oul creste si se divide devenind o masa celulara. cu toate ca vrea. Înca din prima secunda aiesirii pruncului din întunericul matricei la lumina. facând din el un instrument rudimentar. lucrare executata conform destinului sau. pentru ca în orice casa omul se adaposteste în interiorul ei. Dar în afara de aceasta prealabila opera -chiar din prima secunda a sosirii sale -spiritul se pune în legatura printr-un fir fluidic cu celula-ou din pântecele mamei. Trupul sau subtil si sensibil va putea înregistra si o parte din influentele lumilor eterice. Casapii de la abator lovesc cu cutitul în acest punct biata vita.trei feluri de fluide: divine. Aflat în fata unui destin mai trist. ce înconjoara micutul trup. provocând divizari celulare. omul moare traznit. dar asa e destinul si spiritul nu se poate abate. Orice spirit este legat de trupul sau prin bulb sau mielencefal. anumite directii de crestere sica litati de celule. dar mai ales asupra sistemuluicerebr ospinal. chintesenta evolutiei sale din vietile anterioare si nu va îngadui spiritului sa construiasca altceva decât ceea ce corespunde gradului sau evolutiv. un pian dezacordat. cu care va lucra de acum încolo asupra trupului sau. solare si terestre. se leaga printr-un cordon fluidic cu bulbul rahidian. firul se îngroasa mereu devenind un cordon fluidic prin care se stabileste un raport din ce înce mai complex între spiritul care urmeaza sa se întrupeze si fetusul din pântecele mamei. punctul princar e maduva spinarii se leaga cu encefalul. Un spirit inferior. Spiritul va lucra asupra întregului sau trup. rezistenta si dimensiunea fizica a viitorului copil depind de materia trimisa din exterior . Prin acest cordon fluidic. dar ceva mai mare. Calitatea. ca om pe pamânt. care sa-i redea fidel vointa si gândirea. nu poate sa-si alcatuiasca un trup sensibi l. prin care nu se poate manifesta. Odata distrus acest punct printr-o întepatura de ac sau prin spânzurare. pe când aici spiritul stapân sta deocamdata afara. care sa manifeste corect sentimentele si gândurile sale. acest om fluidic. e trist si dureros.

decipotrivit c u destinul spiritului venit la viata terestra. învaluit de perispirirul sau. mai avea raport cu lumea sa spatiala. Daca pâna acum. solar si terestru . pe care le voi descrie în cele ce urmeaza. spiritul recunoaste ca este un spirit captiv. Asadar. Aceasta absorbtie se face gratie unei pulsatii. sunt cei trei curenti divin. Di n acest moment. În aceeasi masura în care trupul se mareste. Spre ziua intra în trup si nu mai stie nimic de lumea invizibila. cei din jurul copilului de 4-5 ani iau cunostinta de povestirile salebiz are. iesind din trupul sau. În momentul expiratiei copilului. duce oarecum o viata semi-spirituala. perispirirul se departeaza de trup. iar mama îl va îngriji si hrani. perispirirul se apropie de trupul pe care-1 înconjoara. intervin si alte influente. corpul fluidic extern se mareste în volum. Într-adevar. Dupa felul cum au lucrat acesti factori. Dar odat a cu ei a venit din înaltimea Cerurilor. când copilulinspira . divinul Creator a orânduit ca noaptea spiritul sa iasa din temnita sa si sa reiaco ntactul cu lumea invizibila a spatiilor. de feeria si muzica sublima a spatiilor. asemanator respiratiei. spiritul . Noaptea. în fine. pentru a se fortifica si strânge puteri sa suporte întunericul si suferinta captivitatii zilei urmatoare. Dar la opera de constructie a trupului. de care vorbesc legendele populare.veniti sa îmbrace vehicolele noului-nascut. chiar în timpul zilei. navaleste putin câte putin în profunzimea trupului sau. absorbind din spatiu fluidul necesar lui si trupului sau. când spiritul se îngroapa complet în lut. va fi sensibil sau grosolan. a unei miscari de apropiere si departare a perispiritului de trupulsau . pentru ca lutul sa creasca. Zilele se vor însira. spiritul-fiu a patruns complet întrup. absorbind mereu dinspatiu materie fluidica identica. în care va salaslui ani de zile spiritulfîu. când. oferindu-i materie terestra. Din cele expuse pâna acum. contribuie si alte forte. toata dezvoltarea embrionului din pântecele mamei se face sub coordonarea si actiunea puternica a spiritului din afara. copilul va avea un trup frumos. Aceste forte. spiritul-fiu. fara nici un rol în opera construirii trupului pupilului sau. Procesul acesta se înfaptuieste timp de sapte ani. din sferele superioare fluidice ale . iar cel e trei ursitoare. Dar pentru ca aceasta izolare de lumea cereasca pe tot restul vietii pamântesti ar fi insuportabila.din exterior copilului -a devenit interior. de acum spiritul nu mai vede în afara temnitei sale carnale decât lumeafizica înconjur atoare. conform hotarârii luate în fata Juriului suprem. prin ferestrele celor cinci simturi. copilul nu mai are aceasta clarvedere. Am aratat ca spiritul este asistat de un frate mai batrân în evolutie. Uneori. Prin aceasta actiune continua.de spiritul-fîu. mama si fiul. trimitând unval de fluid în interiorul sau. Este ghidul sau. ci dupa un plan prestabilit. având amintiri pe care le comunica sistemului cerebral. legat prin cordonul fluidic de corpul sau fizic. va avea o inteligenta vie sau redusa. un fel de flux si reflux. normal sau hidos. perispiritul. Spiritul copilului fiind exterior. constatam ca pruncul -adorat si strâns cu drag de mama la pieptul ei -a fost opera a trei entitati: tata. Dupa vârsta de sapte ani. aceste fluide nu sunt trimise catre interior la voi a întâmplarii.

Asadar. dupa care într-una sau doua întrupari ia si un trup feminin. un mare spirit. Un spirit cu o încarcatura fluidica preponderent pozitiva va îmbraca în câtevaîntrupari un trup masculin. a spiritului-fiu. Prin urmare. Exista situatii când spiritul ce se va reîntrupa este o mare lumina a spatiilor. pentru ca destinele lor sunt diferite. prin povetele sale si prin coordonarea fluidelor. Pe lânga actiunea mesagerului întrupator asupra dimensiunii. iar actiunea mesagerului întrupator are coeficientul noua zeci. îi îndeamna sau corijeaza pe cei care încep actiunea de înconjurare a trupului femeii-mama si mai târziu a copilului.ordonând celor care i-au fost încredintati. care fiind prezent.pamântului. între ele diferind doar potentialul electric. Îi învata. Se stie ca entitatile spirituale n-au sex. actiunea de reîntrupare este facuta de mesagerul întrupator într-un procent de noua zeci la suta. dupa serii de întrupari barbatesti. la întruparea mai multor spirite încredintate lui. Prin urmare. vorbeste prin graiul gândirii . În acestcaz spiritul-fiu este atât de puternic. Cu toate acestea. în afara de actiunea proprie a spiritului înconjurator. rolul sau de capetenie este de a determina sexul fetusului -masculin sau feminin. un mare savant. numit mesagerul întrupâtor. Mesagerul întrupator sta la distanta si de acolo conduce întreaga activitate. încât pregateste el însusi prefacerile mamei si lucreaza la alcatuirea viitorului sau trup. se adauga actiunea puternica a mesagerului întrupator. formei si structurii organelor micutului trup. Spiritele al caror corp este încarcat preponderent cu fluide electrice negative . aceasta actiune este exercitata chiar din primele momente ale construirii fetusului. Dar în afara de învatatura data ucenicilor sai. Prin urmare. în functie de scopul urmarit. sexul este determinat de necesitatile evolutiei entitatii spirituale. Dupa aceea revine la filiera sa de întrupari barbatesti. la unele mai mult pozitiv iar la altele mai mult negativ. cât si din embrionul aflat în pântecele ei. controleaza toata seria fenomenelor si prefacerilor din trupul mamei. ca sunt identice sub acest raport. când coboara la viata terestra îmbraca o haina -când masculina. prin marea sa putere spirituala. De justa aplicare a ordinelor mesagerului întrupator este raspunzator spiritul-dreptas. mesagerul întrupator tine sub controlul sauexecut area punct cu punct a destinului fiecarui spirit. învaluita într-un mister. cunoscator si constient de misiunea sa. El a coborât pentru a prezida si contribui prin stiinta sa. venind ca misionar printre fratii sai trupesti. mesagerul întrupator aduna anumite fluide din spatiu si le îndreapta catre spiritele la a caror reîntrupareasis ta. si mai presus de ea. Mesagerul întrupator îndreapta catre fiecare spirit-fiu un fluid de calitate diferita. când feminina. se intercaleaza câte o forma feminina. pentru a-i ridica si produce o schimbare moral-spirituala printre ei. Aceasta este regula generala. Conduce. Prin înaltele sale cunostinte. Actiunea spiritului-fiu asupra mamei sale si a viitorului sau trup are coeficientul zece.

2. provincie sau tara.pe tot globul. dupa care iau din nou o forma masculina. si asa mai departe. îmbracate de spirit în functie de destinul sau: 1. contabilitate cereasca. conform cu planul destinului alcatuit de Juriul suprem. o forma pentru entitatile spirituale destinate unei vieti obisnuite. dupa care vor lua o forma masculina. fie la om. comune. pâna când se va restabili echilibrul. fie la animale. nascându-se dupa razboi mai multi baieti decât fete. vegetal. Am aratat ca lumea spatiilor. totusi raportul este mentinut pentru ca în alta localitate. La un moment dat. provincie sau oras pot sa fie mai multi barbati decât femei. Una din numeroasele functii ale acestor stralucitoare spirite este mentinerea ordinii. îngerii sunt profesorii. ele cauta ca întruparile sa se faca astfel ca un sex sa nu depaseasca prea mult pe celalalt. ca si pe pamânt. ranguri si functii deosebite.mineral. a atmosferei fluidice a pamântului. sicând obse rva ca s-a depasit prea mult numarul unui sex. Este posibil ca în anumiti ani -de regula dupa marile razboaie. fac scoala. este urmarita si determinata cu mare grija de cei care auaceasta misiune importanta. modificând ordinea întruparilor. Cineva ar putea întreba: Dar cine determina. o forma pentru duhurile ce vor cultiva stiintele si artele. În lumea spiritelor care conduc destinele oamenilor de pe pamânt. sa fie mai multe femei decât barbati. o forma pentru entitatile spirituale cu o misiune moral-spirituala. animal si uman. În Forul Judecatorilor supremi asista si Guvernatorul suprem al întruparilor. El primeste de la subalternii sai ordinea numerica pentru un anumit timp.vor fi femei în 7-9 întrupari. în destinul omului. 3. Oamenii sunt elevi. Trupul fiecarui om este încarcat cu anumite categorii de fluide. totul e prevazut si executat dupa un anumit plan. Totul e ordonat. a echilibrului dintre sexe pe suprafata pamântului. Exista trei mari modele de trupuri. Ele revin la seria de întrupari feminine. care predau lectii si guverneaza. intervine. exista o categorie de entitati cu misiunea de a determina forma trupului unui duh. e orânduit principiul diviziunii muncii. Toata aceasta orânduire. Urmarind aceasta orânduire. dar raportul se restabileste imediat. organele sale fiind astfel alcatuite . când cad în lupta multi barbati si ramân multe vaduve . într-o tara. numarul femeilor este mai mare decât al barbatilor. În Cer. este împartita în grupe. pregatind evolutia a tot ce se afla pe pamânt . sexul si cum de se mentine pe pamânt un raport aproape constant între oamenii de sex masculin si cei de sex feminin? Raspunsul este urmatorul. Lumea îngerilor. a celor care conduc evolutia globului nostru cu tot ce se afla pe el. este împartita în doua: lumea oamenilor si lumea îngerilor.

el pretuieste vasul exterior. debil sau bolnav. devenind mândru de sine. Nici o abatere nu este îngaduita. Sa vedem câteva exemple de reîntrupari prin care duhul îsi repara greselile. corespunzând ispasirii greselilor din trecut. cu un aspect ce stârneste admiratia celor din jur. Este vorba deinfluenta planetelor din sistemul nostru solar. pieritoare ca forma. Dupa gradul evolutiv al acestei planete. Într-adevar. si asa mai departe. uciderea. Sarman frate nestiutor! El confunda frumusetea vesnica cu frumusetea unei mase de pamânt. în momentul nasterii copilului. cele capitale sunt: egoismul. îndeplinirii unor anumitefunc tii sociale ori câstigarii unor aptitudini. Prin urmare. El se va admira în oglinda. îsi faureste un trup viguros. duhul însusi si mesagerul întrupator. prin averea sau rangul sau . spiritul care se va întrupa si ghidul sau. frumos sau urât. neatentia unuia dintre ei va fi greu sanctionata. Copilul privit de Venus va avea un sistem nervos sensibil. Ideea ca are un fizic deosebit se fortifica si mai mult în adâncul sufletului sau. trupul viitorului copil va fi: sanatos. caci totul în univers trebuie sa mearga armonios si dupa unplan preconceput. sosesc din spatiile siderale raze fluidice de la stele si planete. la meridianul sau în vecinatatea meridianului locului nasterii sale. Marte pecetluieste omul cu dispozitii razboinice. orgoliul. Dupa spusele cunoscatorilor acestor adevaruri spatiale. minciuna. Dintre pacatele omului. prin destinul sau. se trezeste în sufletul sau ideea ca este deosebit fata de ceilalti oameni. mama. dupa undele vibratorii pornite de la ea si sosite pe pamânt. facându-l hotarât. darulvorbi rii. În tot timpul gestatiei copilului în pântecele mamei. modele avute în vedere de mesageml întrupator. ocupându-se prea mult de fiinta sa. la felul cum îi va fi trupul. intervin influente deun o rdin îndepartat. Mândria e contra legilor divine. un trup armonios si placut. Sa zicem ca un om. În loc sa fie preocupat de stralucirea continutului. inteligenta. Dar facându-i-se complimente. furtul. contribuind într-o anumita masura la destinul omului. exista serii catalogate de modele fluidice. Omul orgolios se crede mai presus de toti. va avea un sistem cerebral redus sau admirabil. Dar în afara acestor patru forte.încât sa corespunda uneia din aceste trei mari categorii de vieti terestre. va fi un sentimental cu înclinatii spre frumos. pentru ca ea aluneca usor pe o panta si mai rapida. avaritia. în vorbirea comuna a popoarelor se spune de un om fericit: Sub ce stea buna s-a nascut! saude un om n enorocit: Vai de steaua lui! Vorbele acestea -transmise din veacuri nesfârsite prin grai viu -îsi au întelesul lor tainic. daruite de acesti mari diriguitori destiniali. prin marea lor putere. Dar influenta cea mai puternica vine de la planeta aflata. puterea de a subjuga vointa oamenilor. vorbindu-i-se de frumusetea sa. senzualitatea. prin fizicul. Dar între aceste trei forme predestinate se gasesc o infinitate de modele de trupuri. care-1 duce pe bietul suflet în abisurile întunecate ale orgoliului. Fiecare planeta imprima în copilul sosit la viata terestra o anumita calitate. la reîntruparea unui duh au contribuit tatal. importante totusi. dintr-o bucata.

Legea cere ca în viata urmatoare. un fir de praf. si anume ca în urmatoarea viatatrupeasc a sa fie un cretin. Are un cap mare sprijinit pe un trup de copil. va duce o viata obscura. Din cauza diformitatii nu poate obtine o situatie sociala deosebita si câteodata e chiar lipsit de mângâierea de a avea o sotie si copii în jurul sau. izolat si evitat. diform. Aceasta idee. a legaturii dintre mândria sa din alta viata si diformitatea actuala a trupului. cunoaste cauza acestei deformatii. Divinitatea a hotarât o lege -înfrângerea orgoliului chiar de la începutul afirmarii sale. pentru îndreptarea celui pornit spre pacat. la judecata cea mare. . pierdut în infinitatea spatiilor si miliardelor de uriase corpuri ceresti -duce la rezultate incalculabile. unde nu va mai avea putinta dominarii. Spiritul însotit de aceasta reducere cerebrala. un orator. Aceasta încredere a omului -un vierme. or ipoarta în spate o cocoasa ce inspira repulsie etc. În asemenea cazuri. prefacându-se în haos. pe care. sa-si duca traiul într-un trup schilod. departe de învalmaseala marilor centre urbane. în viata imediat urmatoare vine grozavul corector. caci el a voit-o si acceptat-o. sa se creada deosebit de ceilalti oameni. înfatisându-se mereu înaintea sa. într-un catun si în sânul unei familii sarace si izolate. ori sa-si întoarca cu dezgust capul. stergând pentru totdeauna din sufletul acestui om orgoliul. aceasta învatatura. s-ar prabusi sorisi universuri. în marele angrenaj al mecanismului vietii de pretutindeni. în întruparile viitoare. neîncapând în piele de mândrie pentru rangul. când spiritul sau evadeaza din corpul fizic. Dupa ce a fost o inteligenta. stie ca e consecinta mândriei din viata precedenta. Nu întâmplarea a creat aceste forme. Iata întelesul prezentei unor forme hidoase printre oameni. când i s-a alcatuit destinul. deosebit de ceilalti! Or noaptea. care daca ar domni în lume. la carelumea sa priveasca cu compatimire. Daca pentru un defect oarecum mic se aplica o asemenea corectie . si pentru ca opera de corijare sa fie deplina. este nevoit sa traiasca într-un mediu umil. cu greu. sa vrea sa se exprime si sa nu poata. dar îl accepta stiind ca nu e posibila alta cale. când îsi traieste viata de spirit.social. sufletul va fi secunda de secunda amarât ca e un diform. ori de câte ori va avea tendinta sa se admire. i se da s i o forma trupeasca respingatoare. ca nu e si el ca toti oamenii. Din analiza situatiei sale. omul mândru de propria-i frumusete sa ia o forma urâta. se întipareste adânc în mentalul sau. Orgoliul este cea mai mare injurie adusa infinitei Puteri si întelepciunii Tatalui ceresc. un conducator de oameni. Traind în acest trup. Aceasta diformitate vaproduce în min tea sa ideea: Ce rau e ca omul sa fie schilod. Imbecil. sa fie mândru de sine. Acestui spirit i se recomanda un plan de viata.atrasa înmod aut omat de cel mândru de sine -cu atât mai grea va fi viata viitoare pentru sufletul orgolios. puterea si averea sa. ci o lege spirituala a fost pusa în aplicare. de porniri spre abisuri înfioratoare si ucigatoare. ajunge la urmatoarea concluzie: mândria nu e buna pentru ca duce la suferinta fizica si sufleteasca.

Legatura între trecut si prezent. mai exact Stapânului Pamântului. un nefericit care-i iese în cale. bietul omnu stie ca a fost doar însarcinat cu misiunea unui simplu detinator. un orfelinat. Dar. sa-i mearga bine si veniturile sa intre din toate partile în contul sau. omul. Cât de mic e trupul omului fata de globul terestru! Dar la rândul sau.000 ori mai mic decât soarele. Dar Divinitatea a creat un cosmos care contine patru universuri. în adânca si multa suferinta trupeasca si . cere reparare si avansare spirituala. pe pamânt? Trupul tau. Ca steaua Antares exista mii de corpuri ceresti în universul de care apartinem. fata de sfera infinita a creatiei! Cu ce drept te crezi puternic. Soarele nostru e mai mic decât steaua Antares de 474 de milioane de ori. omule. Legea divina cere imperios perfectiunea. titlurile si puterile tale sunt efemere si ca fumul vor trece toate. este de 1. O durere nesfârsita cuprinde sufletul sau si iarasi.va întelege marele adevar: a fost un bogat nemilos. Viata lui seva scurge în plâns si tremurat. Cât de mic esti tu. un azil de sarmani. înnodarea între cauza si efect naste ideea caorgoliu l nu e bun. adapostindu-se prin poduri sau pivnite.300. infinit de puternic si atotstiutor.În timpul noptii spiritul îsi vede starea nenorocita în care îsi duce traiul trupesc. Traieste cu modestie si curaj -dar fara îngâmfare. si tot ce a avut nu era al sau. întelept. toate au un sfârsit -mineralul. steaua. Viata acestui om bogat se va sfârsi. neavând nici un gând de mila. în mijlocul creatiei. ci al pamântului. Rasfatat în placerile si bunurile pamântului. Cel reprezentat în icoana de la altar ca tinând cartea evolutiei în mâna. în saracie. Atunci îl cuprinde regretul ca sufletul i-a fost rece fata de suferinta celor multi. care tin în mâna cumpana Justitiei divine. Venind în viata pamânteana. animalul. Dar sa zicem ca cei luminati. dupa cum crede el. pe o pagina având A (Alfa) -ceea ce înseamna: Eu sunt începatorul creatiei acestui sistem planetar. Guvernatoruldestinului no stru. ori ca puternic ca el nu este altul. au hotarât ca omul sa fie în viata terestra bogat. averea. încrezator -dar nu în puterile tale. un cersetor. Acestui om încercat. Fiind singur o steluta cu ceata eterica . fii cu capul plecat în fata lumii. Va fi un nefericit. Se va cai. ca om. fiind urmarea unei stari nenorocite. toate apar si dispar. de pe care vor curge zdrentele. ca spirit stie ca el a voit acest fel de viata umana. o biserica. dându-i-se averi ca sa vada cum le va gospodari. caci esti infinit de mic. sau alta. ci în ajutorul venit de la Tatal. cu rolul de administrator al unei averi care nu e a lui. sufletul sau ramânând rece ca gheata. dar va fi prea târziu. îi va fi harazit sa se reîntrupeze în viata urmatoare. vegetalul. caci era materie din materia terestra. ca este perfectiunea întruchipata. unde nu va detine nimic din cele avute pe pamânt. când a crezut. omul bogat va trai cu ele numaipentru el si ai lui. planeta. fara sa dea un ban pentru o scoala. Duhului Suprem. spiritul se va ridica în spatiu. pamântul. omule. materia lor fiind mereu în cursul prefacerii fara de sfârsit. (Omega) ceea ce înseamna: Eu sunt Cel care voi prezida cea din urma disolutie a acestuisistem si v oi duce la Tatal rodul evolutiei împaratiei Mele ceresti. ci apartine pamântului. si pe alta Q. caci ce esti tu. de ce esti orgolios de fiinta ta? Frate.

merge la judecata si punând mâna pe sfânta cruce. care iarta prin îndurarea Sa. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensa Tatalui. plecatadin acel asi Izvor de viata. avem printre noi frati si surori lipsiti de facultatea vorbirii. Iata pentru ce Mântuitorul si Luminatorul sufletelor noastre a spus prin trimisii Sai: Nu marturisiti strâmb. grozav va plati pentru lipsa lui de altruism. asa cum ai facut tu altadat a. În toate si întotdeauna exista suferinta pentru a slefui si dezradacina defectele contractate din nestiinta si înradacinate pe calea obisnuintei. iar ceea ce este nu . fiind constient ca toti vorbesc si numai el nu are darul sfânt de a se întelege prin vorbire cusemenii sai. va fi acuzat pe nedrept de crima. fara sa fii constient ca întrerupi scoala unui spirit. Un om care o dusmaneste. suflet nesocotit! ura si dusmania i-a întunecat lumina spiritului. Plânsul si cainta sa vor umple infinitul. Prin urmare. A jurat în numele Lui. constiinta a adormit în el si amarnic îsi va plânge. Sa nu faceti juramânt nici pe Cer -pentruca este Tronul Tatalui. caci totul din natura -mic si mare -este legat prin legea solidaritatii si a iubirii. Acest nefericit îsi va vedea grozavia. Noaptea. Ai fost un mare potentat. când va fi în spatiu. O persoana este acuzata de o fapta foarte grava -omor sau furt. pentru ca în alta viata au gresit tocmai prin grai. descriind crima. stricând orânduirile ceresti -vei cunoaste valoarea acestui act nesocotit. fara remuscare. dar nu va exista nici o posibilitate de iertare. În viata urmatoare sau într-una ceva mai departata. Numai repararea. în toata goliciunea ei. în cursul unei frumoase vieti omenesti. Vai. vei fi si tu orfan si vei fi lasat pe drumuri sarac si nefericit. dar nu iarta legea instituita de El din eternitate si pentru vesnicie. conducând fara judecata simila -vei fi într-o viata urmatoare un biet nefericit.sufleteasca. iar ce e mai mult decât acestea. în care vor da toti si te vor supune torturii si batjocurii nesabuite.nu. spiritul va cunoaste cauza starii sale actuale. Ai furat. nici p e capul tau sa nu juri -pentru ca nu poti sa faci un fir de par albsau negru. Ai ucis. În modul acesta se platesc toate greselile facute de om. pornirea patimasa împotriva unei fapturi de aceeasi origine. iar în sufletul sau seva sapa adânc: Vai de omul fara mila. Se va simti extrem de nenorocit. flamânzind adesea si traind din ceea ce lumea se va milostivi sai dea. trecerea prinsufer inta celui nevinovat va sterge crima de a lua ca martor pe Cel mai Sfânt între sfintii eternitatii. de la cel rau este . fiind si tu suprimat. poate tocmai când erai mai fericit. . în Cer si pe pamânt. Nu aduceti ca martor al minciunii voastre pe bunul Parinte ceresc. ti-ai însusit averea unui orfan -negresit vei cunoaste întelesul acestui act în viata pamânteana. fiind mut din nastere. nici pe Pamânt -pentru ca este asternutul picioarelorSale. petrecându-si restulzilelor pamântesti în întunericul ocnei. ori va coborî în lumea terestra fara grai. în viata urmatoare sau peste multe alte întrupari. jura ca într-adevar persoana respectiva a comis fapta. Ci cuvântul vostru sa fie: Ceea ce este da -da. caci cunoaste micimea omului si constiinta lui întunecata.

Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evolutiei care duce la picioarele Creatorului. în forme materiale din ce în ce mai fine. vointei. în comparatie cu efemera noastra existenta trupeasca. A spionat. Stie ca altii vad. Toate aceste diferente. Ar vrea sa se serveasca singur. tema reîntruparii va fi mai bine si pe larg cunoscuta. ca se orienteaza oriunde vor. în forme corporale tot mai apropiate de perfect. peste trei sau patru mii de ani. acest spirit -cu ce o fi gresit? Din întelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârsite au ramas aceste cuvinte: Ce pacat o fi apasând pe acest suflet de nu vede lumina? Într-adevar.000 de ani. deoarece ele se datoresc unor legi. în veacuri îndepartate si-achinuit adver sarul zdrobindu-i ochii. ne vine parca în minte: Doamne. si ca numai el este mai prejos de orice animal. dupa care a urmat osânda grea pentru cei pe care i-a pârât. unor orânduiri sau fapte ceapartin lumii nevazute -lumii spiritelor spatiale si a legilor divine. Totul e orânduit. Este negraita suferinta ce-i roade sufletul. O noapte adânca îl înconjoara pe acest nefericit. totul se misca voit. îsi cunoaste starea. secunda cu secunda. dar nu poate fara sa fie condus de un altul. plina de întuneric. si pe toata durata acestei scoli. moralitatii. inteligentei. Viata lui e un infern si e cel dintâi care doreste sa plece din aceasta viata. culoarea si forma variata a fiintelor si lucrurilor. însa cauza acestei groaznice infirmitati nu o cunoaste. ar vrea sa circule prin lume. Dar noaptea. Ori prins de mânie. în momentul când era arestat de servitorii arhiereilor evrei în gradina Ghetsimani. satrai m în diferite nivele sociale si în sânul diferitelor neamuri ale pamântului. de la electron si pâna la sfera creatiilor. sau ca ulterior si-a pierdut vederea.. trebuie sa luam diferite forme. si dupa norme de o armonie si exactitate necuprinsa de minteanoastra . dar acest om -mai exact. a vazut si a spus. Ai luat vederea altuia -ti se va lua si tie putinta de a mai vedea. iata pentru ce sunt în lumea noastra trupeasca atâteadeosebiri între oameni. Scoala planetei noastre este doar o clipa din scoalauniver sica pe care o vom parcurge în eternitate. întâmplare nu exista în natura. când a adus nenorocire altora.De câte ori întâlnim în viata vreun frate nefericit. i-a spus Domnul lui Petru. si omenirea trezita la o . când trupul sau doarme. Iata pentru ce am afirmat ca numai prin reîntrupare se face avansarea spirituala. Iata marea taina. suferintele nu sunt jocul întâmplarilor. situatiei materiale sau sociale. ori sunt forme de viatap rin care ispasesc greseli mari din alte vieti. nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi si a nu vedea cu ei frumusetile naturii. . pe calea vazului. de sabie va muri . Am convingerea ca în veacurile urmatoare. stie ca plateste o polita grea pe care sta scrisa o mare gresealafacuta în tr-una din vietile sale trecute. în privinta sanatatii. Cine trage sabia. caci scoala vietii acestei planete se va urma pe alte corpuri ceresti. Totusi. nu si le poate explica bietul om trupesc. Prin urmare. dupa care totul se misca. este foarte lunga -aproximativ 26. diformitati si nenorociri. constata ca e orb dinna stere. Ca om nu stie nimic din trecut.

caci acum stim ca totul se plateste prin suferinta! Amin. Doamne. Aflând de studiile colonelului de Rochas asupra regresiei memoriei. De câte ori trecem printr-o viata în care a îmbracat trup feminin. Cândam luat cu nostinta ca s-a exteriorizat complet. aceasta doamna s-a maritat cu un ofiter si acum -în anul 1905 -este mama unei fetite de 4 ani. I-am facut pase de adormire. Îl trec mai departe. Când doresc sa revina la viata actuala. copilul abiapoate vor bi. îl fac sa treaca repede. dupa care a adormit profund. având în curând satisfactia de a vedea si înregistra revelari din vieti trecute. Dupa terminarea cursurilor universitare. Încetul cu încetul i s-au lasat pleoapele. în fine. oprindu-ma numai când vreau sa aflu ceva asupra unei faze oarecare. vârsta si starea sa suferinda sunt zugravite prin gesturile si vocea obosita a unui batrân. nascuta într-un mic orasel de pe apa Isere. când mediumul este adus pâna în faza vârstei de sub un an. experienta celebra a renumitului magnetizator francez Alphonse Bouvier. când mediumul e dus si mai mult înapoi adica în starea de spirit liber -se vede cum în momentul întruparii faceeforturi. Din luna a treia pâna la conceptie. când e vorba de un batrân bolnav. O proba a nemuririi spiritului si a nenumaratelor sale întrupari. din Lyon. magnetizez mediumul. Dintre mediumii mei. pentru ca dorea foarte mult sa cunoasca fenomenele psihice. Pentru a nu ma repeta. se încovoaie ca un fetus. Când îl fac sa revina în faza din pântecele mamei sale. În tot timpul experientei. sa primesc explicatii sau sa-mi descrie viata respectiva. Regresie hipnotica (experienta lui Bouvier) Voi expune. Am asezat mediumul pe un fotoliu comod. În fine. Am fost ajutat de dânsa în cercetarile mele. lumineaza sufletele noastre sa nu mai gresim. îl demagnetizez în sens invers. De câte ori se prezinta ca barbat. cu mâinile pelânga trup si cu pumnii în dreptul ochilor. mediumul cade pe spate. În fine. cel cu care am avut cele mai frumoase experiente a fost o doamna instruita si foartedistinsa . pas cu pas. De exemplu: de câte ori îndrept mediumul spre vârsta copilariei. în modregresiv. Iata pe scurt experienta. expun câteva puncte generale. am doritla rândul meu sa controlez aceste fenomen. fiind iubitoare a tot si toate ce au fost create de Fiinta suprema. face gesturi cu mâinile si buzele ca si cum ar suge. faza cu faza. se misca si vorbeste asemenea unui copil. prin toate etapele vietii sale terestre. în rezumat. facuta în 1905. are timbrul si gesturile de femeie. în anul 1876. ca si cum ar vrea sa se sustraga unei forte care îl atrage si îl poarta catre viitoarea sa mama. care vor da întelegerea celor ce vor urma. readucerea brusca laviata a ctuala fiind foarte periculoasa.constiinta mai luminoasa va avea o alta conduita. Catre o faza si mai înapoiata. are tonul mai gros siat itudinea caracteristica barbatului. prin faza .

dar se aude ca vor veni austriecii. el raspunde: «1757». care îmi reda înca senzatia de durere din trupul parasit». si copiii când ma vad cu ei îsi bat joc de mine. aproape de Briancon. A murit în anul 1860.» Mediumul este adus treptat în pântecele mamei sale. Se supune pe plan spiritual. Întrebat ce scria acest ziar. «Mama mi-a facut niste pantaloni dintr-o rochieveche de-a ei. vizitându-si parintii si prietenii. pentru ca îl iubeste pe Louis Jules Martin. o bruta care 1-a scarmanat de multe ori. pe Louis. mediumul îmi spune ca acum e spirit liber prin spatiu. I-am ordonat sa-si reia trupul. între care ziarul «Durance». cu care învata catehismul. numita MargaretaDuche sne. caci îmi va face niste haine noi când ma voi împartasi. unde tatal meu e cultivator la o ferma. I se spune ca e spirit siramâne nelamurit. si tuseste mereu siacu m. dar ca nu-1 gaseste. iar la 21 ani a fost chemat la recrutare. dar a fost respins. si mai adauga ca adesea se duce la cimitirul din Briancon. iar el îmi raspunde: «La Saint-Pierre. si din nou ca spirit în spatiu.celor noua luni din pântecele mamei sale. tusind mereu. raspunde ca nu stie. prin copilarie si nastere pâna la starea de spirit. Nu prea stie ce e cu el. Prefera sa moara. ma pune mereu la treaba. dar nu-i place deloc cartea. Îl întreb în ce an traieste. Când avea 19 ani. Atunci voi avea si eu pantaloni frumosi. La 10 ani spune ca îi e frig. în aceasta stare el declara cae nefericit. Dus înapoi la vârstade 25 a ni. nu i-a placut si a parasit-o. pentru case simte greoi ca plumbul. Mi-a spus sa fiu cuminte. un de era lucrator la un oarecare Paoli. se vede tânara. se vede barbat. dar bolnava. ma duc în grajdulboilor si va cilor. Îsi exprima dorinta sa moara. spune ca e sluga într-o bacanie. nu mai am trup. unde e cald». ca moartea aduce alinare. ca se misca în jurul pamântului. ca îsi cautalogodni cul. Îl întreb cum de sufera. daca este spirit si nu mai are trup. Îl întreb unde locuieste acum. spuneca vin dea jurnale. pentru ca atunci nu va mai suferi -crede si el. taietor si sculptor în marmura. La 16 ani. ca domnisoara. dar am un corp sufletesc. Ca profesor are pe un preot numit Antoine. ca toatalumea.» La12 a ni merge la scoala. de unde sa ma joc. se vede acasa la parinti si marturiseste ca vrea sa fuga. ca sa-si priveasca trupul purtat în viata sa terestra. Când ma razbeste frigul. Adauga apoi ca pe când era de 38 ani. îsi duce mâna la piept. spunând ca are sentimentul ca va muri din cauza acesteiboli si e tare mâhnita. caci viata e grea si plina de mizerii. si în fine -ca spirit în spatiu. din cauza unei boli pulmonare. Priveste în jurul sau si întreaba: «Dar unde sunt. având trupul prea slab. dar ca nu prea era îndemânatic. în vârsta de 26 ani. «As. se afla laMilano. meserie pe care o gaseste prea grea. pentru ca nu are haine. La 18 ani se vede ucenic la un cizmar. care a plecat de pe pamânt înaintea sa. Cu aceasta ocazie. pentru ca prea îl punsa faca mereu treaba. pentru ca nu-mi vad copiii sipriete nii?» I-am spus din nou ca nu mai are trup si ca a trecut prin procesul . si-mi raspunde: «Da. pentru ca sufera chiar în spatiu. Din acest stadiu am trecut mediumul înapoi. îsi descrie patronul ca fiind un betiv. îmi raspunde ca în 1780 si are 42 de ani. Adus pâna la aceasta faza. întrebând: «Dar ce e aceea spirit?» I-am explicat ca spiritul e omul fara trup -explicatie pe care se pare ca nu prea a înteles-o. care îsi face acum stagiul militar la Briancon. Dusa si mai înapoi. La 6 ani e întrebat daca se joaca. Întrebat din nou în ce an este acum.

si punânduse un creion în mâna mediumului. orfana afirma: «îi spun unchiului meu -unchiule. greu bolnava si pe tatal meu plângând». din cauza unei împunsaturi primite la Marignan.Dar cum se face ca ai o durere fizica. când tu nu mai ai trup? -Da. si începe sa le însire: «Ochiul-pisicii.O. Francois este un brav si are o inima buna.As. La 5 ani se vede pe genunchii unchiului. oglinda-sufletului». are 30 ani. nascut de curând.Cum îl socotesti tu ca e bun. când el omoara atâta lume? . Desi e vaduv si are doi copii de la prima sotie. cum îi zice el domnului Joannes Yves. Auguste de 7 ani si Jean. El e foarte dragastos cu mine. nerabdatori. fiind foarte bun cu mine. si locuieste în localitatea Plouermel împreuna cu sotul ei. Cred însa ca unchiul meu n-a fost cuminte. Pe mama nu o stiu». iar ca cei dragi ai sai au ramas jos. El face serviciul la un farmacist.Ce parere ai de regele tau? . care o mângâie si o ajuta sa-si faca din berberita coronite. pare ca-mi spune o confidenta: «Cred ca unchiul e tatal meu. îi port o dragoste deosebita si asteptam amândoi. Are doi copii. mediumul spune ca sufera grozav de lovitura de lance primita între coaste. când e de fata cineva. ce sa mai ramâna. . Raspunde ca e femeie. Se vede tot la Plouermel. crezi ca mai ramâne ceva din tine? . Este întrebat: . raspunde afirmativ. în faza de pamântean. printre pamânteni. «Unchiul mi-a aratat care sunt acele plante. Adusa în momentul nasterii. Se continua regresia si este întrebat: .Omoara pentru ca e necesar. si e întrebat ce sex si ce vârsta are. si atunci ma mângâie pe obraji. adica în faza de spirit.numit moarte. dar a învatat-o sa semneze. . si totusi simt durerea în partea dreapta. Ma numesc Michel Bery. numit Marietti. raspunde: «Cunosc si pe Ludovic. unde aduna flori de câmp. care lucreaza doage pentru butoaie. scrie foarte neîndemânatic: «Michel Bery. Dus înaintea acestei întrupari. steaua-firmamentului. . pe partea sa dreapta. Unchiul ei n-a dat-o la scoala.Dar daca tu vei fi omorât.» La întrebarea daca iubeste si pe altcineva în afara de unchiul ei. La 16 ani se vede la unchiul ei. E atât de dragut si dulce cu mine! Ne-am înteles ca pe copii sa nu-i tinem noi. îi v in lacrimi în ochi. Este magnetizata si dusa mai departe. pastrându-le totusi toata atentia noastra».» Întrebata daca poate enumera câteva din aceste plante. sa ne casatorim. ci sa-i trimitem la bunica lor. piciorul-paianjenului. . dar n-am dreptul sa-l judec. Aplecându-se într-o parte.În ce an suntem si cum te numesti? -Suntem în anul 1515 si am 22 de ani. spune: «Vad o femeie pe pat.Ce faci acum? . se numeste Jenny Ludovic si este înanul 170 2. Când vorbesc de tatalmeu. La aceasta vârsta. fiind orfana. pentru ceaiuri.Luptam de trei zile si trei nopti contra elvetienilor. E readusa la 12 ani. . pâna la vârsta de 3 ani. dar nu trebuie sa o spun. pe marginea apei. dar când suntem numai noi doi îi spun -tata. de la curtea regelui». În fine. planta-cerului. totul se sfârseste cu moartea. caci i le da farmacistului -Ursului. e readus mai înapoi.

nu stii? E paznicul casei de Montmorency. dar se teme sa nu ma stric acolo. corp creat de Carol al Vl-lea. din partea dreapta a trupului. de unde. Dau scaunul si îndrept rochia doamnelor si câteodata ma plec si le sarut piciorusul. în momentul mortii sale.Si ce faci acum? -Sunt în serviciul regelui. raspunde ca are 20 de ani. dar nu ma gândesc sa ma însor cu ea. Englezii vor sa le mai dam o lectie. . Mi se spune ca sunt dragut pentru ca am ochi albastri si parul blond. I se .» Mediumul e adus din nou în starea de fetus si mai apoi de spirit. nu-si da seama ca a murit. strapuns cu o lance.E dus la vârsta de 20 ani. N-am fost înselat niciodata. Întrebat ce vârsta are. dupa visul avut. sa serveasca de paj. contra vointei mamei sale. . de la care nu-i fuge gândul. care e de aceeasi vârsta cu mine.» La 9 ani spune ca tatal sau îl va trimite la curte. trebuie sa stii ca nu se permite la toti pajii sa sarute piciorul doamnelor. Din acest stadiu. pe micuta mea. Este întrebat daca o iubeste si daca are planuri sa întemeieze o familie. Diane de Concy. ca muschetar. La vârsta de 4 ani spune: «Mama e suparata ca tata e mereu bolnav si nu mai poate face desene pentru rege. E întrebat de ocupatia tatalui sau? «Cum.As.În ce an esti? -1513. Doamnele ma plac si eu le voi placea când voi fi mai mare. face lecturi unei doamne ce avea un baiat. dar trebuie sa o parasesc pe Diane. fiindu-i frica si de pielea de pe el. mai totdeauna s-a realizat. Raspunde ca acum e la contesa de Guise. plecam spre Amiens.Ce sa fac. Dusa la 18 ani. Se numeste Mariette Martin.Ce faci acum? . E dus la vârsta de 19 ani. Mi-e draga.» Mediumul e readus pâna la faza de spirit. Am visat în primavara asta ca îmi curge sânge dintre coaste. cu barbia roza si dintii ei micuti». În aceasta stare. raspunde: «Ei. si este întrebat: .Dar crezi în vise? -Da. Nu cred sa mai traiesc mult timp. i se comanda sa treaca în faza de întrupat. . stiu bine ca ea cocheteaza si cu Francois. La 18 ani spune ca se duce sa se înroleze în garda stapânului sau: «Ma duc cu placere. La 12 ani e paj la curtea regelui. care daca n-ar fi murit -omorât de calul sau -ar fi devenit sotul sau. I s-a promis ca ma vor lua ca paj la curte. la care mediumul raspunde: «O.» Este întrebata de care rege e vorba «Nu stii? E Filip cel Frumos. pe Gaston. unde preda lecturi nepotului ei. pentru ca ceea ce am visat. e întrebata ce face. E întrebat daca se bucura numai el de favorurile acestei tinere. A. ce sa fac? Conduc doamnele -si cu un gest gratios întinde mâna si cu surâsul pe buze imita conducerea unei doamne a curtii. În acest moment se vede glumind cu prietena sa. . La întrebarea ce face el la curte. La 16 ani spune ca se fâtâie pe lânga Charlotte de Montmorency. Cred ca peste doi ani nu voi mai trai. la Civry. dar putin îmi pasa de asta».

Li. împreuna cu mama sa. raspunde: . Capetul. ca sa le arda la picioarele zeilo r. Este întrebata: . . Dus în viata precedenta mediumul spune ca este o tânara. Este dus treptat în sânul mamei sale si apoi în starea de spirit. Este în anul 100 dupa Christos .pare ca e tot om pe pamânt. farasoare. Din nou spune ca sufera mult. Mi-e frica de abatele Choiselles. Florina. prin care curge apa Tourn unde lucreaza pamântul. omorându-l pe împarat.Nu pot sa-ti spun. Nu avea la aceasta epoca decât 31 de ani. din ordinul celor de sus. spune ca prietenii din garda iau jurat razbunare. Aduna flori pentru preotul Aii. tiranizând tinere fete. Spune ca uraste de moarte pe împarat. Pentru a se apropia de împarat. iar deasupra tuturor comandantilor avea pe Marovee. Starea aceasta confuza se datoreste numeroaselor sale greseli. ca sa o faca metresa lui. a fost prins de Attila.Ce rege traieste acum? -Robert al II-lea. . s-a oferit ca soldat lui Pecius. caci a fost ars de viu de împaratul roman Probus. La 60 de ani se vede pregatind tinere fete care doresc sa se calugareasca. raspunde ca da. pentra ca sufletul lor sa se ridice sus pâna la zei. Fusese pazitor al palatului împaratului si era originar din tinutul numit Romulus. Are mângâierea ca fiica lui a murit pura. locuind în tinutul Albinos. pentru ca fratele ei Robert sa-i ia toata averea. Aceasta lupta a avut loc în anul 449. când voi avea sub mâna mea totul si toata lumea la picioarele mele. Întrebat în ce an traieste. producând un fum care se ridica pâna la cer. caci asa îi place dumnezeului lor. pâna la locuinta zeilor.1010. Într-adevar. facute pe cândera întrupat. razbunând-o astfel pe fetita sa. Întrebat daca cunoaste pe Dumnezeu. si îsi poarta mâinile peste ochi.Pentru ca fratii lor sa le ia averea. si punându-le sa lucreze lucruri migaloase cu acul. la vârsta de 40 de ani. Era pagân. sub ordinele lui Masoee. cu gândul ca la prima ocazie sa-l omoare. numita Irisee. când a purtat numele de Esius. deoarece i-a rapit fetita. La 25 de ani e plugar.Cine ti-a adus-o pe Blanche de Paris? . tinându-le în carcere. Povesteste ca preotul îi povatuieste pe oameni sa se roage. la Chalons sur Marne si ca din ordinul lui i s-au ars ochii. Printre lacrimi. în precedenta viata a fost stareta unei manastiri. se numea Carlomee si era comandantul unei unitati franceze. prin anul 279. A fost prins asupra încercarii sale si ars de viu împreuna cu fiica sa.Dar ce esti tu în manastire? . caci din cauza lui frumoasa Blanche de Paris e închisa.Sunt superioara de 20 de ani în manastirea «Compagne de Jesus» si am sub ordinele mele 20 de calugarite. . mediumul spune ca îl dor ochii. în Cer. Întrebat din ce cauza sufera. si toti ai timpului sau îi fac sacrificii de oameni care sunt arsi. raspunde ca fiind soldat. Trecut în faza de spirit. Nu-mi vine sa-i pronunt numele. comandantul garzii palatului.Pentru care motiv sunt aduse sa se calugareasca? . dar sper sa fiu avansata ca stareta.

pentru a înlatura pe cel care parea ca sta în drumul ambitiilor sau scopurilor sale! Dorim sa revedem aceste crime? Cu ce liniste sufleteasca am mai trai. În a noua vestala în templul din tara Imondo. Eu nu vad zeii. cu ce curaj am mai trai zilele ce ne despart de acel accident. de acele suferinte sau nenorociri puse în dramul vietii. trupul meu ramâne jos. daca am cunoaste zilele negre ce ne asteapta în viitor. O. care m-au dat cu bucurie. Omenirea trebuie sa traiasca linistita. În a saptea ofiterîn armata lui Merovee. Aceasta stralucita experienta a lui Bouvier. În a patra viata afost barbat si se n umea Michel Bery. «Preotul ma ia si ma face sa inspir din fumul plantelor arse. ca ci uitarea ar echivala cu moartea spirituala. pentru a scoate din ele întelepciunea ce ne lipseste? Divinul Creator a instituit uitarea. neexistând pentru el. ar cauta sa se razbune si crimele s-ar tine lant. În viata precedenta a fost barbat. devenind diferite personalitati.» Descrie ca fiind mica. recunoscându-ne. Spiritul este o fiinta care va trai în vesnicie si uitarea. Aii ma iubeste si m-a crescut de mica. În a opta soldat pe timpul împaratului roman Probus. dar îi aud si îi spun lui Aii ceea ce îmi comunica ei. spune ca l-a iubit si la rândul ei l-a scapat din închisoarea unde a fostînchis de un adversar al sau. cerându-ma parintilor mei. În a cincea a fost o institutoare. Vazându-ne. greselile comise îi vin mereu în . Respirând fumul lor. caci de aici înainte spiritul mediumului nu mai vede clar în vietile sale anterioare. pune în evidenta existenta unei individualitati spiritul care îmbraca în decursul veacurilor diferite trupuri umane.» La întrebarea. cu care vorbesc si îi comunic preotului. ce îsi deapana viata pe scena pamântuluidupa cum un actor joaca rolurile sale. ca sa nu mai stim trecutul rusinos. mediumul ne-a descris noua din vietile sale anterioare. dar este imposibil. iar seara le arde. numit Jemry Ludovic. Ce fericire ar fi pentru spirit daca ar putea uita si el. nici viitorul plin de lacrimi si dureri sfâsietoare. pe scena unui teatru. un sculptor înpiatra. raspunde: «Ca un glob alb. Nu muncesc. dar nu am voie sa fiu vazuta de nimeni. catre zei. cu numele de Joanime . ar striga în gura mare si lumea ar cauta sa suprime din sânul ei un asemenea tâlhar sau criminal. ce au proprietatea sa ma trimita spre zei. iar eu ma ridic în sus. În rezumat. numit Jeus. alaturata de cele ale lui Rochas si ale altor multi experimentatori. În a sas ea a fost stareta unei manastiri. cum se vede când se ridica sus. de 6 ani. cunoscând doar viata prezenta. vazând josnicia vietilor noastre din alte timpuri? Daca am cunoaste toate faptele noastre. daca ar sti si ceicare au suferit de pe urma noastra. ci altii îmi aduc de mâncare. În primaa fost M argareta Duchesne. a fost luata sa fie sacrificata zeilor. În fiecare zi adun flori de irum pe care preotul le depune la altar. Când s-a facut mai mare. Ce sublim a orânduit Tatal creatia! Prin câte vieti a trecut omul! Cu câta dusmanie si~a urmarit semenul! Câte crime a comis. dar a f ost scapata de un tânar comandant razboinic.si traieste în tara numita Imondo aproape de Trieste. numitaMariette Martin. care a lu ptat contra lui Attila. În a treia a fost un copil orfan. Cu descrierea acestei vieti se termina experienta lui Bouvier.

Amin. Prin aceste fapte. Prin urmare. adica sa plutim în nestiinta. Traim azi în ceea ce priveste problemele spirituale asemenea salbaticuluicare nu c unoaste nimic din legile lumii fizice. cu sentimentele ce ne-au calauzit. avem impresia ca întâmplarea a facut sa trecem prin acel eveniment. si asa la infinit. Orice fapta produsa de un om are un mobil. Fiului si Sfântului Duh. ale tuturor vietuitoarelor si lumilor. Din acest motiv. cauzele si efectele se înlantuiesc la infinit. în veci. Un om cu sanatatea. Daca am detine facultatea spirituala stapânita de foarte putini oameni de avedea în urma veacurilor sirul nesfârsit de locuri. produse de el în alte vieti. generând la rândul sau un alt efect. care prezideaza reîntruparile omului. si da-ne puteri sa nu le repetam! Marire Tatalui. Numai astfel ajungem la cunoasterea perfecta ca suntem ceea ce am cauzat altadata. . ca ne bucuram pentru ca am mângâiat altadata. sufletesti si spirituale. cu alte cuvinte. am generat o multime de cauze care acum. Cu alte cuvinte. am comis când fapte juste. ca în unele vieti am comis comploturi. care trebuie platit neaparat. cu dorintele ce ne-au mânat existenta. pâna când. inteligenta. sentimentele si gândirea ce i-au framântat fiinta în alte existente. cu toate însusirile fiintei sale pamântesti. În existenta omului nu intervine ceea celumea num este întâmplare . gânduri si sentimente ne-am creat un destin bun sau rau. o cauza determinanta. sa vorbim de marea lege a cauzalitatii. de continua lui prefacere si de mersul sau la unii mai lent. În planul creatiei Tatalui este cuprins ca lucrurile sa fie asa cum sunt acum. sau în cele viitoare. în scurgerea timpului fara sfârsit. iar remuscarea faptelor sale uneori este atât de groaznica încât doreste sa se reîntrupeze pentru a nu-si mai aminti de ele. nu poata sa faca o legatura între viata actuala si faptele.minte. vântul. Originea tuturor cauzelor este Creatorul. pârghia cunoasterii ne va ridica la o viata înteleapta. ca suferim pentru ca i-arn facut pe altii sa sufere. Destinul omului Dupa ce am luat cunostinta de partile constitutive ale omului. când mâhniri. este rezultatul unei serii nesfârsite dec auze. am vedea ca am produs când bucurii. în aceasta viata. Valul ce acopera trecutul ascunde cauzelestari i noastre din prezent. la altii mai rapid pe cararea evolutiei. Însa toate vor fi descoperite la vremea lor. crime si ne-amtortura t semenii. prin suferinta si dureri. Lumea nestiutoare crede ca întâmplarea face ca unul sa fie norocos si altul nefericit. familii. situatia sa sociala. El considera ploaia. Tot ce exista are o cauza creatoare. fapta este efectul unei cauze. Omul face asemenea afirmatii pentru ca nu-si cunoaste vietile trecute. când întâlnim un eveniment în calea noastra. ca puteam sa-l evitam daca în timpul acela nu eram acolo. când nedreptati pagubindu-i pe altii. îsi produc efectul. asemenea unei datorii. cu faptele noastre. natiuni în care am trait altadata am putea examina fiecare viata. nu stie ce conduita a avut în acele existente. iarta greselile noastre. Doamne. În anumite împrejurari efectul poate deveni o cauza. cu gândurile ce ne-au determinat toate actiunile.

ajutând de sus din spatiu. curând va rari pelerinajul de la pamânt la Cer si de la Cer la pamânt. ducându-si de atunci în veci o existenta spirituala. mai aproape sau mai departe. el se ridica la cunoasterea fenomenelor fizice. va duce o viata mai cumpanita. care actioneaza mai slab sau mai tare. ca el nu este decât un biet fulg purtat de vânt. va sti ce va urma efectul ei. cutremurul etc. lucrurile se petrec ca si în lumea fizica. sa cunoasca în lumea metafizica. omul a pasit încetul cu încetul spre cercetarea naturii. ci îsi va aservi natura scopurilor sale. ori vazând o cauza. Prin gândurile sale. Pâna atunci. dar nu pentru a-l readuce la suferinta. în lumea invizibila. producând efecte în fiecare secunda si la orice distanta. iubind si ajutându-i pe cei nefericiti. tot astfel . asupra oricarei materii sau forte. dorintelor si faptelor în formarea destinului Pentru a nu mai bâjbâi în întuneric. Ele lucreaza în jurul nostru sub forma unor cauze uriase. Traind mai întelept. cunoscuta în Orient sub numele de karma actiune iar în poporul nostru destin. pe scara spiritualitatii. suferind pentru a se îndrepta si învata. la voia împrejurarilor. trecând prin numeroase vieti terestre. El va deveni un spirit luminos. pentru ca si ei sa-si sfârseasca evolutia pamânteasca. rugându-se Celui Atotputernic. omul devine un emitator de unde. fara cauze. omul va ajunge. asupra oricarei fiinte sau lucru. în veacurile ce vor urma. Mai întâi emite vibratii mentale. bietul om crede ca totul îi vinedin lumea înc onjuratoare. legea cauzelor si a efectelor. mai constienta. ajunge sa cunoasca materia fizica sile gile care o conduc. omul emite din fiinta sa trei feluri de forte. legile si conditiile care determina un anumit fenomen fizic. când va sta în fata unui efect va cunoaste cauza care a generat-o. Pe parcursul timpului. În timpul existentei sale terestre. iar ca urmare a acestui fel de viata. câstigând mereu cunostinte si stabilind. tesându-si în mod constient destinul. pe parcursul a mii si mii de veacuri. . Însa pâna atunci omenirea îsi va târî existenta din greseli în greseli. Roata mortii si a nasterii se va învârti mai departe. materiile si fortele care le pun în activitate. Dupa ce va întelege ca orice actiune este urmata de o reactiune. va sti sa mânuiasca aceste materii si forte. dupa cum si gândul sau a fost dictat de o vointa mai tare saumai slab a. ca în fata destinului nu se poate face nimic. numite gânduri. Dupa cum din nestiutor. Atunci va fi constient ca în domeniul moralei si al vietii spirituale. si jos pe pamânt pecei slabi si nestiutori. care se raspândesc în infinit. e nevoie sa cunoastem marea lege a cauzalitatii. ca fiind fenomene produse la întâmplare. aceea vei culege . ridicându-se din ce în mai sus. Din acest moment. nu va mai fi jucaria naturii. lege oglindita în vorba românului: Ce semeni. Îsi va sadi o viata viitoare mai fericita.fulgerul. Influenta gândurilor. omul nu va mai avea un destin greu. ca orbul lipsit de vedere.

a treia categorie de forte sunt fortele fizice denumite fapte. stari sociale si conditii de existenta. viata sa terestra viitoare îi va fi mai usoara. care actioneaza în jurul sau pe o arie magnetica. cu cât emisia a fost mai puternica. atât în familie. Sa nu uitam însa ca. Destinul sau din trecut se înnoada cu cel viitor si destinul sau individual se leaga dedestinul colectivitatii. când în America. din care vom construi viitorul nostru corp vital si fizic. în diferite familii. Aici vibreaza continuu si asteapta momentul prielnic de manifestare. A doua categorie de forte ale fiintei noastre sunt dorintele. si sunt puse în lucru de cele doua forte descrise mai sus: gânduri si dorinte. în existenta sa fiind legat magnetic prin iubire sau ura de toti cei cu care vine în contact. stari sociale si regiuni. în ceea ce priveste gândirea sa. Vom lasa deoparte problema destinului natiunii din care face parte un om. care 1-a adus aici unde este acum. Cu alte cuvinte. inteligenta si starea sa sociala. În acest caz. Dar sa nu pierdem din vedere ca energiile mentale sunt cele mai puternice. prin nenumaratele legaturi contractate cu alte fiinte! Omul se naste când în România. Sa vedem acum modul cum actioneaza aceste trei feluri de forte cât timp traim pe pamânt. cu fizicul. câte fire înnoada în existenta sa.L-am putea compara pe om. sau îi da putinta unei vieti rodnice. omul are în fata sa doua destine: 1. 2. fie în lumea fizica pamânteasca. Acest centru emite unde care se risipesc de jur împrejurul statiei radiofonice. De aici. caci ele actioneaza asupra materiei cu care si din care Creatorul a creat sicree aza totul. Rezultatele lor se tes între eleca f irele unei pânze. sa se realizeze fie în lumea eterica. Dar asupra acestei problemevom reven i mai târziu. determinând astfel si felul de viata ce-1 vom avea în viitoarea reîntrupare. pentru a urmari doar destinul sau individual care îl leaga în lanturi puternice. mai mica sau mai mare. al doilea destin este tesut de acum încolo. Dar o comparatie mai justa ar fiaceea cu un post de emisiune radiofonic sau telegrafic. cu un magnet. si pede alta parte se sileste sa nu mai contracteze altele noi. când în Franta. pe distante cu atât mai mari. Ferice de omul care achita cât mai mult din datoriile veacurilor trecute. care toate trag de om spre anumite locuri. o retea foarte complicata de legaturi spirituale. Ele se nasc în sufletul nostru si se fixeaza ca idei-forte în corpul nostru mental. când în Asia. intelectuale si morale. sa vedem felul în care aceste trei feluri de cauze constitue destinul nostru viitor. si efectele pe care le produc. producând efecte reale si precise. în viata sa pe pamânt. Cât de complicata este viata omului. dupa cum si el este mai slab sau mai tare. un destin din veacurile trecute. devenind astfel un centru spiritual ce va radia în jurul sau raze nevazute. al natiunii din care face parte. ducându-l la o viata redusa. . combinându-l prin cele trei forte de mai sus. cât si la nivelul natiunii în care traieste. mai lipsita de suferinte fizice sau sufletesti. În fine.

Asadar. perispiritul. materii eterice de o calitate superioara. prin faptul ca se îmbiba cu o materie eterica de proasta calitate. mai curata sau mai patata. cu un sistem cerebral care sa raspunda usor la impulsurile primite de la spirit. reflecta mai profund asupra celor vazute. când gândurile. cu simtul milei si al iubirii. cu daruri intelectuale minunate. iar daca am trait cont rar legilor morale si am lucrat dupa impulsurile trupului si pornirile patimase. omul-spirit acumuleaza mai bine cunostinte. folositoare omenirii. îmbibându-ne astfel perispiritul cu o materie fluidica superioara. Daca am lucrat în acord cu constiinta noastra. Într-adevar. am aratat modul cum prin gândurile noastre refacem si organizam corpul perispiritual. pentru a ajunge la eliberarea vietii pamântene. urzeli calomnioase ori razbunari etc. Din cele expuse se vede ca omul este singurul fauritor al destinului sau. coborâm în profunzimile întunericului si ale raului. de loviturial e soartei. vom cadea în abis. . a dus o viata prea materiala. placeri senzuale. Însa poate sa fie inferioara. Când gândurile noastre se înalta la probleme stiintifice. în viitor. ne vom ridica sub toate raporturile. adica mintea i-a fost strafulgerata de idei prea pamântene si nu l-a preocupat nimic din ceea ce l-ar fi apropiat de sferele spirituale. suportat în viitoarea sa viata terestra. cu calitati sufletesti. Si -atinut spiritul în mrejele materiei. nu 1-a pus în legatura cu Creatorul. În loc sa urcam grabit cararile binelui. si astfel va putea realiza planuri ori descoperiri geniale. c u alte cuvinte la idei de un ordin superior. omul trebuie sa se nasca într-un trup perfect. o viata plina de boli. preocuparile noastre mentale sunt obisnuite si inferioare. Ele îl înzestreaza pe om. Se poateca acea haina sa fie mai frumoasa decât cea din întruparea precedenta. de lipsuri materiale ori de întunecimea mintii. perispiritul devine mai grosolan decât era pâna atunci. Faptul ca ne aflam mai sus ori mai jos pe scara sociala este rezultatul muncii noastre. unde a luat fiinta. Toata starea noastra prezenta nu ne-a facut-o Creatorul cum cred cei care nu cunosc legile ceresti ci noi am fost fauritorii ei. Pentru realizarea acestor dispozitii sufletesti. El este mesterul care îsi tese haina viitoare. suntem creatorul propriei fericiri sau nefericiri.Cu o alta ocazie. usurarea durerii celor nefericiti etc. Tocmai aceste preocupari pregatesc viitorul sau corp spiritual. Or tocmai acest gen de activitate intelectuala contribuie la crearea unui destin frumos în viata viitoare. fara stirea noastra. frumosului si adevarului. pentru ca în viata actuala s-a lasat târât de porniriletrupul ui. acestor facultati. din mediulînconjurator . onoruri. aceahai na va fi mai fina ori mai grosolana. la preocupari de felul ridicarii neamului. si dupa cum a pus o grija mai mare ori mai mica. chefuri. iar gândurile i-au fugit mereu la lux. Tatal ne-a dat urzeala si ne-a dat si suveica vointa cu care sa tesem pânzafluidic a a existentei noastre viitoare. atragem din spatiu. petreceri. cu un instrument mai delicat. cu o minte cuprinzatoare si întelegatoare a celor mai abstracte probleme. Am determinat cauze care ne aduc într-o stare plina de mizerii sau într-o stare de belsug. cele ale existentei de toate zilele mese copioase. vom avea un loc nefericit. Cu un corp perispiritual mai fin.

ce are ca rezultat final nasterea unei aptitudini. Aceste vibratii poarta cu ele ideile. care ia o forma si poseda o anumita culoare si vibratie. din care spiritul nu va putea extrage. asa cum si trupurile noastre se deosebesc între ele dupa vârsta. Scânteia divina produce energie. care se traduce în vibratii în materia divina ce o înveleste. o adevarata avalansa de idei confuze si fugitive va coplesi spiritul. Aceasta furtuna. în viata sa precedenta. care nu va mai avea un material de judecata clar si precis. aflat în interiorul nostru. aduna în jurul nostru o materie haotica. a spiritului etern. de critica ori ura împotriva cuiva.ramânem în urma. imagini careabia fo rmate se distrug prin imaginea urmatoare. sa nu permitem sa se nasca în noi sub influenta unor factori invizibili ori sub impresiile celor petrecute în timpul zilei idei josnice. fara nici un rost. de una de alta. abordându-le superficial. Or daca gândim mereu fara rost. si asa mereu mai departe. cu alte cuvinte o comparatie ce are ca rezultat o judecata. cum lucreaza cele trei forte gândul. Dintr-o suma de rationamente. Ideea este o lumina învelita într-o portiune de eter numita gând. Este firesc sa fie asa. O însirare de judecati da nastere la un rationament. a unei facultati. nu se va putea forma un rationament. Din cele expuse rezulta doua învataturi mari. nici o concluzie sau învatatura. deci nu va urma nici un . necuviincioase. Daca gândim dezordonat si trecem mereu de la un gând la altul. ridicându-se pe scara spiritualitatii prin învatamintele trase din existentele trecute. tre cut prin multe vieti. însirându-le ca margelele pe ata. 2. Aceste facultati s-au format în timpul vietii din sferele spirituale ale Pamântului. celmai hota râtor. pe care e bine sa le retinem: 1. mai comun sau mai filosofic. Dar sa vedem care este ratiunea acestor recomandari. fara sa ne concentram în mod serios asupra unui anumit subiect. sa nu mai gândim mereu. gândul este factorul cel mai puternic. prinanali za. în perispirit. deoarece gândul este opera omului real. trecând de la un subiect la altul. cliseul lor fiind retinut în jurul spiritului. o gândire abstracta apartine unui spiritbatrân. dorinta si fapta asupra noastra si a celor din jurul nostru. aceasta învalmaseala de imagini abia conturate. Trebuie sa stim ca gândul nascut în mintea unui om este mai concret sau mai abstract. O gândire comuna apartine unui spirit tânar. intensitatii si culorii ideilor. deoarece vârsta entitatilor spirituale difera. Asadargândirea oamenilor es te diferita. producem în corpul perispiritual vibratii dezordonate. din materia mentala care a framântat mintea omului pe când era întrupat pe pamânt. a scânteii divine. captate altadata din spatiu si fotografiat e. dupa facultatile mentale detinute înviata s a actuala. spiritul extrage o învatatura. departe de cursul evolutiei ce curge grabit spre perfectiune. Dintre toti factorii care determina viitoarea noastra întrupare si modul de viata desfasurat în acea întrupare. Dar sa vedem pe rând. O însirare de imagini da putinta spiritului sa faca o analiza a marimii.

astfel ca materialul din care se va formajude cata. Omul va veni în viata ulterioara cu o mentalitate tot atât de inferioara ca cea avuta în viata trecuta. care vor constitui bogatia noastra spirituala. rationamentul mai puternic. Dar din nefericire nu exista numai suisuri. manifestând facultati superioare. format din scânteia înconjurata de cele trei învelisuri centrale va deveni din ce în ce mai luminos. Când constatam ca ne-am abatut de la subiectul initial. sa vorbim. de aventuri. cosmic si divin ajung la spirit. iar de aici princorpul p lanetar. vorbirea mai coerenta. ci sunt si caderi spirituale. Corespunzator acestor vibratii se nasc în corpul spiritual imagini a caror totalitate formeazagând irea sa. sa staruim si sa ne concentram asupra aceluiasi gând. judecati si rationamente. pentru ca imaginea mentala croita prima data sa o fortificam. cautând sa înlaturam orice fel de imagini sau gânduri inferioare. întelegând astfel despre ce a vorbit sau gândit interlocutorul nostru. cuun gra instrumentul si vehicolul d înalt de evolutie. ci mai ales calitatea si puritatea lor. produce vibratii receptate de urechea noastra. Pri n urmare. forma si contur nedeslusit. urcam încetul cuîncetul sca ra lui Iacob. sa o facem mai evidenta. filosofice sau artistice. ori mai rau decât cel actual. universic. cu intensitati . Concluziaeste c a trebuie sa ne silim sa acordam atentie gândurilor noastre si din când în când sa ne oprim mintea din inertia activitatii ei si sa controlam ce gândim. rationamentul si învatatura. spiritul nu aude sunete. scara spiritualitatii. Pentru aceasta sa ne silim sa citim. solar. atragem din mediul înconjurator particule eterice fine. ca si proiectiile unui cinematograf. din cauza unei vieti nesocotite. va atrage siemite la rândul sau. darurile noastre mentale. cartile sau filmele obscene. Imaginile se însira prin fata spiritului. al eului nostru spiritual. si prin fluidul care înconjoara nervul auditiv sunt transmise fluidului ce înconjoara cortexul cerebral. Dar sa nu urmarim numai claritatea imaginilor. mintea noastra devine din ce în ce mai clara. perversitate s i viata destrabalata. talantii din viitoarea reîntrupare. perispiritul spiritului. facultatea ce va ramâne în ultima analiza. gânduri umanitare sub configuratii infinite. scânteia divina are facultatea de a emite unde vibratorii. le vede forma. lunga de mii si mii de ani. care pun în miscare materia divina a corpului nostru spiritual. pe scurt. sa ne întoarcem la el.câstig pentru el. hranind mintea cu asemenea subiecte si evitând discutiile. sex. suprem. În acest fel. În existenta noastra terestra. notiunile mai înalte. cu un contur mai precis. cuvintele se traduc prin imagini neclare. a unor gânduri josnice. crima. ci vede imagini. culoarea si aude muzica lor speciala. stiintifice. care priveste aceste imagini. idei ce îmbraca frumosul sub toate aspectele. Gândind astfel. idei. Spiritul omului. sa fie puternic. având. De asemenea când o persoana vorbeste. De multe ori. simturi brutale si fapte rusinoase sau criminale. sa gândimnumai desp re probleme serioase. Urmând astfel. Sa urmarim acum procesul petrecut în spirit si sa vedem felul în care gândurile ne pregatesc pentru viata urmatoare un destin mai bun.

fiinta lor capata o consistenta si mai mare. Uneori viata lor tine numai atât cât a gândit autorul lor. agenti producatori de bine sau rau. le trimite o noua cantitate de energie princa re ele se fortifica. producând. omul este un creator de fiinte. de a porni la o actiune necugetata. ori de câte ori simtim tendinta de a ne irita. sau a celor pe care îi vor întâlni în cale. ori îl determina saporneasca la realizarea actului frumos la care se gândise mai înainte. existenta lor se lungeste si se întareste. acest gând de mila se traduce printr-o forma colorata roz. sa ne amintim ca acestea nu sunt manifestarile spiritului nostru. dupa ce imaginile lor au luat nastere. la ideea ca toti sunt fratii nostri. Daca ar exista numai fiintele create de propriile sale gânduri si sentimente. el atrage din departare asemenea unui magnet si alte asemenea fiinte malefice. acel om gândindu-se din nou la persoana pe care o uraste sau la o fapta buna. formând în jurul sau o ceata. cu tendinte benefice ori malefice. obscen sau de ura. efecte identice cu naturalor înal ta sau joasa. atragându-se unele pe altele. dar prin gândul sau josnic. prin vibratiile lor. Cum mai totdeauna gândurile noastre sunt însotite de sentimente. Motivul care a determinat producerea ideilor da acestor forme-gânduri anumite culori. forme-gânduri se tin lânga autorul sau generatorul lor. forte ce actioneaza asupra celui care le-au creat. omul ar mai putea câstiga lupta împotriva lor. se fortifica prin influente reciproce si astfel durata vietii lor se lungeste. însotita de un sunet placut. create toate de duhurile umane. produc înmintea au torului vibratii similare. Dar în afara deforta initiala. spre mânie si ura. entitati benefice sau malefice. din aceasta cauza nu sunt întelese si ca urmare nu se pot memora. O data create. Asadar traim într-un roi nevazutde fi inte. Atunci sa revenimhota râti la calm. Daca autorul lor revine cu gândul la aceleasi idei. De aceea. Durata vietii acestor fiinte în spatiu depinde de energia cu care au fost înzestrate de creatorul lor. reproducând în mic ceea ce Creatorul universurilor a produs în mare. Lumea din jurul nostru esteplina de hoarde nesfârsite de asemenea creatii. luni si ani de-a rândul. ca însasi piatra este un . Cum lumea este înca destul de înapoiata si cum fiecare om genereaza astfel de fiinte. daca ne-am gândit sa cumparam un carucior unui paralitic. Prin dorintele. dobândind o mai mare putere de rezistenta în timp. Asadar aceste fiinte îl îndeamna din nou pe creatorul lor la dusmanie împotriva aproapelui sau. aceste fiinte. pornesc prin spatiile eterice. Cei care poseda vederea spirituala vad aceste forme-gânduri asemenea unor fiinte colorate si sonore si pot urmari ispravile lor în lumea spatiala. iar forma lor un contur si mai precis.abia perceptibile. pasiunile si gândurile sale nobile sau ordinare. spatiile sunt pline de miliarde de asemenea creatii. care îl vor napadi si îndemna si mai intens spre senzualitate si perversiune. sub forma unor cauze. alteori dureaza saptamâni. ci îndemnul ticalos al creatiilor malefice din jurul nostru. prin repetarea aceluiasi gând în zilele urmatoare. sentimente si pasiuni sau dorinte. ori sa dam un ajutor banesc unui nefericit tintuit pe patul sau de boala. iar cele deacela si gen. Asa de exemplu.

frate al nostru mai mic. credincios Tatalui. ca uriase baterii. revolutiile. care în mod firesc tinde spre mai bine. cuvântari sau scrieri provocatoare. asemenea unui magnet urias. distruge. uneltire ale multora. cinstit si blând. Prin urmare. dreptatea pierind pentru un moment. Daca ne-am scuturat de ideile negre sau rautacioase. pline de energie potentiala. se manifesta în planul fizic. ucide. asemenea unei fiare. Multe miscari politice. va atrage catre el. culturale au fost pregatite prin manipulari. Acest om pur. Frica slabeste trupul. se arunca în lupta. Chiar crimele se înmultesc când ura ajunge la paroxism. dar în special asupra generatorilor lor. razbunare. astfel crimele se tin lant.. miscarile muncitoresti si altele de genul lor sunt provocate de gândurile de dusmanie. Mereu pornesc din fiinta sa gânduri de mânie sau de ura atroce. poimâine blestema si fagaduieste razbunare. iubire si generozitate. Eleplutesc în s patiu ca fiinte1 nevazute. În planul fizic. care sa ne retina alte veacuri pe treapta evolutiei pe care ne aflam. Drojdia societatii umane. creând bariere în evolutia generalaa umanit atii. economice. si la un moment dat izbucnesc. care vor împiedica pe autorul lor si pe altii sa progreseze spiritual. mentalul revenind mereu la obiectul fricii. dar în acelasi timp împiedica o lume întreaga sa progreseze. Razboaiele. care se acumuleaza în spatiu. Când aceste fiinte malefice vor întâlni în hoinareala lor un om linistit un suflet curat. masele. militare. mâine se înfurie. Omul vorbeste azi de rau. care lucreaza apoi asupra tuturor. urziri de gânduri. micsoreaza rezistenta trupului. nu-1 vor putea influenta. Frica este o alta forta care lucreaza asupra multimii mai ales asupra omului necredincios provocând boala sau inactivitate. devenim mai cuminti si nu mai atârnam destinului nostru înca o ghiulea. o creatie asemenea noua a Tatalui ceresc. de ceea ce mereu a nascut si hranit cu gândul: boala. facându-le fara voia lor o atmosfera fiuidica plina de imagini. toate fiintele si entitatile benefice. straduindu-se sa nu faca rau nimanui. În acest fel. omul nesocotit este un generator de rau. care de fapts-au acumulat în spatiu. Acest munte de ura se ridica din mentalul milioanelor asemenea particulelor de apa ce de oameni ramasi înca în stare înapoiata se evapora de pe suprafata oceanelor formând în spatiul din jurul pamântului nori întunecati. prin gânduri sublime de rugaciune. care au fost create de altii. miscari alegloate lor inconstiente. dusmanie etc. darâma institutii. calmul se asterne peste sufletul nostru. neputându-seapropia d e el. sufletul sau . împingând indivizii. de unde apoi s-au revarsat jos. nici cu gândul ele vor fi respinse asemenea benzilor de hârtie din fata unui ventilator. de fortegeneratoar e de teama. mila. la actiuni militare ori la revolutii. paguba etc. gândurile dusmanoase sau de teama ale omului creeaza fiinte malefice. subinfluenta l or omul distrugând totul si lasând în urma sa ruina si doliu. fura si jefuieste. Prin acest fapt. Asadar fiecare om se coboara pe sine. pâna când într-o zi omul cade lovit chiar de ceea ce îi era frica.

S-ar parea ca ceea ce relatez sunt simple afirmatii. Omul îsi vede atunci toate actele. Aceste imagini hotarasc calitatea corpului sau planetar. împrejurarile. într-un cuvânt destinul din viata sa urmatoare. contin oimagine infinit de mica. atragând din sferele spirituale entitati care se întrupeaz a. îsi va vedea în planul analizelor. actiunile tuturor vietilor sale anterioare. adormite de magnetizatori. Când spiritul trece bariera mortii fizice si porneste la drum. înscris cu litere eterice. denumite egregor. Bouvier. pornirile. depusa în arhiva sa nepieritoare. vorbit sau facut în lungul sir al reîntruparilor sale. religioasa. gândit. depozitata în materia divina a spiritului. omul poarta cu sine arhiva în care se afla înregistrate toate vietile sale umane. felul de viata. Ei bine. cercetarilor si concluziilor trase din materialul adunat adica în sfera sa proprie. se nasc din sânul unei comunitati mai mari de oameni sau al unui popor. sportiva etc. Ea arenevoie de verificari. O afirmatie de acest fel a carei valoare este incalculabila pentru reformarea comportarii omului si a conceptiei sale de viata nu poate fi primita prea usor. al binelui. exprimând gândurile. razboaie. artisti ca. am aratat câteva din experimentele unor specialisti în aceasta materie Rochas. cataclisme. de probe si experimente. de la început si pâna la sfârsit. locurile pe unde si-a desfasurat viata. maree. Lancelin etc. Gibier.se încarca cu o povara mai mare si destinul sau viitor va fi nefericit sub toate raporturile. Toate gândurile care trec prin mintea unui om. prin care s-a dovedit clar si neîndoielnic caspirit ul omului poarta cu el. stiintifica. politica. înscris în corpul sau divin. Ele s-au fotografiat pe aceasta materie ca pe o placa fotografica. în sferele inferioare ale Cerului. Uneori egregor-urile unor popoare lupta înt re ele. popoarele si diferitele miscari spirituale si culturale sa i nitieze formarea unui egregor al pacii si iubirii. orice miscare culturala. dar imaginea lor. are un egregor. Aceste fiinte-gânduri colective. Tot ce s-a petrecut în noaptea veacurilor pe pamânt fenomenemeteorologi ce. Tot pe veci auram as înscrise imaginile lor si în materia eterna. Formele gândurilor care pluteau prin spatiu au pierit demult. entitatile spirituale misionare. relatiile avute cu altii. în majoritateacercur ilor de revelatie existente pe pamânt. caracterul si facultatile sale. care doresc sa-i lumineze pe fratii lor pamânteni. a ramas pe veci. corespunzatoare vibratiilor corpului sau spiritual toate aceste imagini. În capitolele precedente. ne aduc la cunostinta adevarul ca omul poarta cu sine. sentimentele si dorintele comune ale membrilor gruparii respective. aparitii sau disparitii de continente sau forme de vietuitoare etc. Orice grupare. cu toate actele. în viata sa terestra. Egregor-ul fiecarei gru pari umane are o forma si culoare particulara. Prin urmare. care vor defila prin fata spiritului asemenea unei armate în fata comandantului. sociala. au descris una sau mai multe din vietile lor trecute. dupa care izbucneste pe pamânt un razboi între popoarele res pective. pasiunile. frumosului si adevarului. s-au înscris pe aceasta materie . Ar fi bine ca toate gruparile. exprimând si materializând gândurile si sentimentele gruparii respective. pornirile. tot ce a suferit. dorintele si gândurile sale. dorintele si gândurile din viata sa terestra. Am citat cazuri în care unele persoane usor sensibile. memoriala a planetei si a universului nostru.

când ne culcam. clarvazatorul are nevoie de fotografia persoanei sau de un obiect oarecare îmbracaminte. Clarvazatorul nu face decât sa urmareasca însirarea panoramica alocuril or si evenimentelor prin care a trecut o persoana. Acestor persoane li s-a zis ca audarul cla rvederii. criticat. am atribui numarul 1 greselilor cu fapta. Marile duhuri. omul care se va sili sa nu greseasca deloc cu gândul. Fericit este omul care nu greseste cu fapta. Cele mai multe planuri ale omului sunt de razbunare. ocarât sau blestemat. dar bietului om trupesc îi este foarte greu sa nu greseasca. Din cele expuse. Înaceste profunzim i abisale ale Cerurilor se gasesc toate cliseele a tot ce a fost odata sau tot ce a gândit. membrii Juriului suprem orânduitorul vietii oamenilor privesc în marea Carte a Creatorului si citesc trecutul duhului pentru a-i stabili programul viitoarei sale vieti pamântesti. Cu toate acestea. bijuterie purtat de persoana respectiva. simtit si facut omul. exista persoane întrupari ale unor entitati spirituale evoluate care au darul divin de a citi memoria eterica a Pamântului. ego-ul nostru. în care gelozia se tese cu invidia. tot ce a gândit un om. pe care le citeste. sentimentele si dorintele unei persoane care nu este de fata. încât îi uimeste pe cei din jur. unde sunt înscrise faptele. tot ce a dorit si simtit în lunga lui serie devieti pe diferite planete. va ramâne întiparit în aceasta arhiva a Cerului. gura ne-a mers mereu si de cele mai multe ori am dojenit.000 pentru cele cu gândul. iar atunci când dispune de un instrument mai grosolan nu poate face decât lucrari comune. vorbele si faptele noastre. Daca vrem sa reprezentam raportul dintre cele trei categorii de actiuni omenesti dintr-o zi. formatadintr-o materie eterica invizibila ochiului nostru.arhiva a Pamântului. întocmai ca un spectator ce priveste un film despre viata unui om. împrejurarile prin care a trecut. presupus a fi ofensat sau micsorat. iar facultatea lor a fost numita psihometrie. Acest fel de actiuni sunt aproape neînsemnate fata de infinitatea gândurilor ce ne-au trecut prin minte de dimineata pâna seara. Ele mai rar sunt de lauda sau cu un fond deiubire. Acesta e comandamentul. Iata de ce trebuie sa fim atenti mereu la gândurile. pentru ca toate seînregistrea za si se platesc. Clarvazatorul vede tot ce a facut persoana respectiva în viata sa. Pentru a gasi cararea catre Arhiva Cerului. 100 pentru cele cu vorba si 10. . bucuriile de care a avut parte. se întelege ca atunci când entitatea spirituala are un instrument fin la îndemâna poate realiza opere delicate. Fotografia sau eterul ce însoteste obiectul degajat din persoana care 1-a purtat calauzeste spiritul clarvazatorului pâna la cliseele înscrise în Cer. suferintele sipi erderile întâmpinate. Cât timp va trai Pamântul si cât timp va exista acest univers. însutit mai fericit este cel care nu vorbeste de rau pe aproapele sau si nespus de fericit va fi în viata viitoare. Cu totii privim cerul. Asadar omul face cele mai multe greseli cu gândul. De dimineata pâna seara. Mai toate au ca baza personalitatea noastra. Uneori descrierea este atât de exacta si de amanuntita. dar nu vedem imaginile din aceasta arhiva.

prin urmare suntem frati. tendinta de a-si realiza si pune în practica gândurile. venimcu porn iri ori facultati care uimesc pe toti cei care le constata sau aud de ele. neinteresându-i ce va fi dincolo. încât la viitoarea reîntrupare venim cu ele. si deaici la întelepciunea îngereasca a sfântului. spre o mai mare întelepciune. mosii. spiritele batrâne stau deoparte si duc o viata retrasa. si trebuie sa ne iubim. În faza actuala de evolutie. onoruri si vanitati efemere. ca toti oamenii sunt copiii aceluiasi Tata Creator. sub forma unor daruri înnascute. si asa mai departe. foarte putini. care comporta notiuni abstracte. tendintele si conceptiile omului. intensificam într-o asemenea masura aceste gânduri. pioasa. sa obtinem bani. Prin bunatate întarim toate facultatile divine care zac adormite în scânteia noastra si devenim entitati spirituale luminoase. Cred ca oricine a urmarit aceste rânduri. cele comune provocându-i durere. Dorinta este motorul care ne mâna spre onoruri si placeride t ot felul. renume. sa ne straduim sa treaca prin mintea noastra gânduri generate de preocupari stiintifice. fiintecar e vom contribui la progresul a tot ce ne înconjoara. iar celalat nu si le poate însusi. la întelegerea ca totul din jurul nostru este Divinitatea manifestata. care cere satisfactia nazuintelor sale terestre.Stim ca gândurile creeaza facultatile. de ce unul are dispozitii filosofice si altul nu se poate ridica de la gândirea comuna. sfintita si iubitoare. majoritatea oamenilor este animata de dorinte inferioare. de ce unul e dispus sa învete mairepede alg ebra. Dorintele sunt aspectele vointei spiritului. întelege ca numai astfel se ridica omul din întunericul mintii salbaticului pâna la lumina mintii savantului. duhul se obisnuieste cu asemenea gânduri. Acesta este rostul existentei noastre terestre. cu totii alergând sa-si satisfaca pântecele cu cele mai scumpe sifelurit e bunatati. pe scurt -catre tot ce apartine vietii pamântene. Acestea ne îndeamna cu toata puterea sa intram în stapânirea lucrurilor placute. sa ne ridicam mereu la cumintenie. Putini. înteleapta. pentru ca în fiecare viata sa adaugam la cele câstigate într-o existenta precedenta o noua facultate. Sa nu ne mai miram atunci de ce unul prinde întelesul unei expuneri mai repede si altul mai greu. degradate si pervertite de corpul nostru planetar. Gândind mereu la probleme înalte. case. obiecte de arta etc. cu fapta ori cu vorba. Ajunsi în spatiu. dintr-o viata în alta. toti doresc sa se înalte în ochii semenilor sai prin glorie. din c eîn ce mai imperios. o noua dispozitie spre mai bine. Iata asadar ca dupa felul cum amgândit într-o viata ne pregatim o stare superioara sau inferioara. în viata urmatoare. Acesta este mecanismul urcusului spiritual pe scara existentei terestre. cu puteri uimitoare. A doua categorie de energii desfasurate de om în viata sa pamânteana suntdorintele. aratând o blândete ce . întrucât apartine globului pamântesc. Gândind astfel mereu se naste în spirit. cautând sa-si îmbogateasca mintea cu noi cunostinte. filosofice si artistice. Acesta este întelesul progresului nostru mental. Stim ca suntem chemati punând în actiune vointa noastra si o atentie deosebita sa ducem o existenta linistita. cautândmereu sa n e instruim si sa alinam durerile altora.

Daca a fost stapânit de dorinte lumesti. care nu se sting veacuri peste veacuri. destinul se mai faureste si cu ceea ce fâptuieste omul în lumea fizica. Daca omul va persista multa vreme pe aceasta cale nesocotita. a epilepsiei si în general a tuturor bolilor nervoase. . care va contine. Pentru ca dorintele înscrise în corpul planetar trebuie realizate cândva. se înscriu în corpul nostru divin. în viitoarea noastra reîntrupare. cauzele unui sistem cerebral slab. Venind la o noua întrupare. în viitoarea lui reîntrupare. dupa parasirea vietii terestre. bijuterii. determinându-1 sa ia o forma incorecta. simtaminte superioare sau inferioare. Daca ne fura poftele catre îmbracaminte luxoasa. stergând lacrimile altora. iertând greselile celor care le fac rau. la formarea unui corp planetar mai delicat sau mai grosolan. faptele noastre de tot felul din copilarie si pâna închidem ochii lucreaza asupra noastra si a celor din jurul nostru. omul se va naste. Un corp planetar cu metehne va determina formarea unui corp vital slab. indiferenta fata de lux. dureri sufletesti ori fericire. În anumite împrejurari se poate întâmpla ca o dorinta. povatuindu-i si ajutându-i pe semenii lor. sa conduca spiritul spre realizareas a. automobile costisitoare. negasindu-si echilibru decât în ziua împlinirii lor. Daca a fost animat de dorinte superioare. De orice natura ar fi fapta. corpul nostru planetar aspira materie planetara de cea maifin a calitate. Asadar dorintele contribuie. dorintele sunt forte care-l fac pe om capabil sa realizeze un obiectiv. prin constitutia sa. ea va trebui neaparat sa-sigas easca satisfactia. se va realiza. Corpul nostru planetar se formeaza în functie de calitatea si puritatea dorintelor noastre. fetusul din pântecele mamei sale. Aceste actiuni pot folosi sau dauna persoanelor cu care el vine în contact. familie si mediuciv ilizat. precum si în Arhiva Cerului. el se va naste într-o tara. pâna când. În acest caz ea va fi urmarita veacuri de-a rândul în viitoarele întrupari. sa nu poatafi împlinita nici în noua întrupare. dupa care va urma plata sau rasplata ei. a viitoarelor boli. Materia eterica fina sau grosolana va determina. o pasiune. care abia urca scara spiritualitatii. case de prisos etc. duhul va influenta. în mediul în care dorintele din existenta sa precedenta vor putea fi satisfacute. În fine. Entitatile spirituale batrâne fiind întrupate doresc si ele ceea ce este în legatura cu viata fizica întrucât si ele sunt oameni dar mai presus de toate urmaresc cu nesat ceea ce înnobileaza sufletul. bucurii ori mâhniri. Daca ne conducem spre o viata tihnita. fericindu-i sau nenorocindu-i. împiedicându-le sau favorizându-le evolutia. corpul nostru planetar va aspiradin atmosfera eterica a pamântului materie vie inferioara. dupa care înceteaza de a mai fi o forta. va cauta sa se nasca acolo unde aceste forte vor fi cheltuite. în fine.cucereste. stiind ca sunt spirite tinere. Cualte cuvinte. viitorul sau trup se va forma incorect. Cu alte cuvinte. determinând felul nostru de viata în viitoarea reîntrupare. de lumina înselatoare a vietii terestre. Dorintele sunt forte. Toate fapteleexercitate as upra fiintei sau bunurilor unui semen. potential. oferindu-i-se posibilitatea sa se ridice mai sus si sa-si realizeze dorintele superioare. risipite. dupa moartea biologica. în mod fatal.

Daca sufletul nostru e rascolit de mila pentru acest semen necajit. Sa vedem acum modul cum faptele noastre ne leaga. ori cu sufletul. va produce o noua durere. care îsi vor cere dreptul de a se manifesta si înfaptui cândva. care vor deveni forta creatoare a unor efecte noi. de încurajare. ramânând în mizerie. devine automata. De exemplu aflam ca un coleg de scoala este în mare nevoie materiala. datoria achitata. desi va fi înconjurat de toate înlesnirile vietii. Noroc ca aceasta stânjenire nu dureaza decâtatât cât du reaza trupul care contractase acest automatism. un mod de realizare. În veacurile ce vor urma. sa ne duca la capatâiul unui om care zace . Aceste actiuni pot fi în legatura cu bunurile pamântesti. Omul este o fiinta sociabila. Simtindu-se pe patul de moarte. Or. tradusa prin fapte. Când nu se va astepta. pâna când îl va determina. Atunci va învata lectia amara: omului nu îi este îngaduit sa ia din bunul altuia. pentru ca noul trup nu mai are nimic comun cu corpul fizic din întruparea trecuta. Or daca acest om nu are o constiinta înalta si o inima miloasa. pe viitor. înseamna ca actiunilesunt e fectul. o bariera celorlalte manifestari ale ego-ului nostru. ea se încetateneste în fiinta noastra trupeasca. pâna l-au determinat sa intre în actiune.Actiunile noastre sunt rezultatul unor cugetari si dorinte. într-una din existentele viitoare. paguba etc. Daca repetam mereu aceeasi actiune. a unor cauze gânduri si dorinte produse în existenta anterioara. de un altul. ne vom duce si-i vom da bani. pentru caastfel legea divina sa fie aplicata. nu vor mai exercita nici un imbold asupraspiritu lui. omul se va simti nefericit. sa neplateasca sub forma unui sprijin oarecare material. exprimarea finala. cu fiinta sau trupul. aceste obiceiuri nu vor mai exista. aceste fapte se vor transforma în cauze noi. conform legii obisnuintei. convietuirea sa cu altii aduce cu sine neaparat influente reciproce actiunile unora asupra celorlalti. Se poate întâmpla ca mila si iubirea noastra. va cheltui dinaverea copiilor în folosul sau. în vecii vecilor. Or un asemenea automatism pune în general un zagaz. Tocmai prin faptul ca au avut loc cugetari si dorinte. asupra omului intern. Dupa ce gândurile si dorintele au gasit o posibilitate de exprimare. îmbracaminte. Ca proba a acestei afirmatii este faptul ca fiind izolat. ci va naste o legatura karmica între noi. caci si-a legat existentele sale viitoare de soarta acestor mostenitori nefericiti. lucruri necesare. Numai prin aceasta fapta a lui destinul a fost satisfacut. Fapta noastra nu va ramâne doar ca o expresie a bunatatii. constiinta ca toti oamenii suntem copiii aceluiasi Creator. caeste liter almente muritor de foame. Sa luam si un alt exemplu. si-i vom ridica moralul printr-o vorba duioasa. la rândul sau. de persoanele carora le-am facut bine sau rau. La crearea viitorului corp fizic. care va lucra asupra sa. un om îl roaga peun fra te sa accepte îngrijirea copiilor sai si administrarea averii lasate. Orice actiune lasa o urma nepieritoare în duhul omului. Gândurile si dorintele au lucrat asupra spiritului. acest om va fi urmaritpentru fapt a sa. va fi deposedat. în alte existente. Dar daca exprimarea.

bolnav si care n-are pe nimeni sa-i dea un pahar cu apa. de vanitate. Cei doi factori actiunea si motivul îsi vor produce fiecare efectul lor. Este o fapta foarte frumoasa. În vederea bunului mers al institutiei. si va trece prin paguba cu care îsi pagubise odinioara semenii. în viata trecuta aruncând pe drum un frate de-al sau. Urmarile karmice sunt independente de motivul care ne-a decis sa facem o fapta oarecare. directorul îl da afara pe un functionar incorect. care va aduce roade karmice. lasa un imobil pentru adapostirea. lipsa prin care a trecut fratele sau. va trebui sa guste neaparat. Ajutându-si semenii. inevitabile în vietile sale viitoare. Un om bogat. care sunt atribute sufletesti. în mijlocul luxului si al comoditatii sale. Va fi mereu umilit. tocmai când vom fi mai singuri. ni se va plati gestul facut în veacurile trecute. cresterea si educarea copiilor orfani. au adus consecinte sufletesti umilinta. vom avea un destin deplorabil. creste un copilorfa n. 3. Daca am ajutat peplan mat erial. linistit si multumit de el si starea în care se afla. Dar omul nu a facut acest gest doar din mila. ajuta o vaduva. de mândrie. Un om a furat. Dupa cum facând binele a recoltat binele. Dar. si totusi inima sa nu a murit cu totul în fata milei. bucura un nefericit. lipsindu-l de pâinea cea de toate zilele. chiar daca a fost împins de motive altruiste. dar pentru ca a produs paguba. Dar sa nu pierdem din vedere ca motivul vaavea un rezultat hotarâtor în destinul viitor al omului. Actul prin care atâtia copii nefericiti vor fis capati de mizerie. 1. având multe proprietati. . izolarea si dispretul fiintei sale. cel care a produs raul va recolta raul. fostul director se va reîntrupa cu dispozitii sufletesti prin care va f i ordonat. mai lipsiti de caldura sufleteasca. va contribui ca în viata sa viitoare sa se bucure de o existenta si mai îmbelsugata decât cea actuala. sau mizerii materiale. macar temporar. Dar omul se va simti ca un parvenit. Vedem ca fapta a adus consecintele sale o existenta îmbelsugata. Motivul a fost laudabil: sa fie un exemplu si sa stabileasca ordinea în institutie. Fapta aceasta ne leaga de fratele nostru si în existentelevi itoare. tot asa. Pentru o întelegere mai clara. pentru ca s-a bucurat de bunul altuia. va fi ocolit mereu de lume. buna sau rea. As putea spune ca dintre cei doi factori actiune si motiv motivul este precumpanitor fata de fapta produsa. Astfel de exemple se pot însira în sute si mii de chipuri. nascându-ne în circumstante carene vor pr ovoca suferinte fizice. sa se recomande atentiei lumii. ca o consecinta a mândriei sale de altadata. sa luam trei exemple. 2. omul se va bucura pe viitor de o viata înlesnita din punct de vedere material. Din ce a furat si adunat. sa-i stearga lacrimile si sa-i aminteasca adevarul ca nu e singur pe lume si ca Tatal nu l-a parasit. sa-l îngrijeasca. ci împins si de un gând ascuns. devenind oameni cu un rost în societate. Daca am fost pentru semenul nostru cauza mizeriei sale materiale sau fizice. Dar functionarul incorect a fost lovit în existenta sa materiala. Pentru motivul de a fi corectitudine în viata oamenilor. a înselat o viata întreaga. ne vom bucura în viitor de un destin favorabil sub aspect material. iar motivatia vanitatea si mândria.

bietul spirit a uitat totul. Nu i-a impus nimeni. în viata sau vietile precedente. si orânduiesc astfel ca întruparea sa aiba loc într-un rang social. cu rolul special de a regla sistab ili ordinea achitarii datoriilor contractate de duhurile umane. . dar potrivit destinului lor. Asad ar ele îsi fauresc singure programul vietii viitoare. s-au întrupat în alte tari. din destinul lor. în bine sau în rau. clevetirile raspândite ori gândurile urâte cucare am umplut spatiul. când rau. urmând ca restul sa fie platiteîn vieti le urmatoare. pentru a se ridica în lumina Cerurilor. o anumita cantitat e. Trecând din lumea eterica în cea fizica. achitându-si mai repede datoria adunata în timp de mii deveacuri. încât revenind în viata viitoare. nu putem plati dintr-o data toate faptele rele. Entitatile spirituale mai batrâne. producem când bine. Cum legea Justitiei divine trebuie împlinita. omul revine mereu la viata terestra. al destinului nostru. legaturi karmice. pe când stia de legile care duc la splendorile negraite ale vietii spirituale. pentru ca anumite obligatii din marea noastra datorie sa fie achitate. În lumea spatiilor exista entitati spirituale stralucitoare. Cum suma greselilor adunate veacuri nenumarate este foarte mare. sau chiar daca traiesc în aceeasi tara. urmeaza ca vom reveni de mai multe ori la viata fizica. nici chiar Creatorul. se mira deatât a nefericire si datorita nestiintei sale se revolta: Cu ce am gresit. din totalul greselilor. cauta sa-si ia o portie cât mai mare. Omul revine mereu în trup. Motivele pot fi multiple. se pot afla într-un alt nivel social. De regula. aleg din lista cea mare. de a caror vechime si evolutie nu avem nici o notiune. Doamne. alegând o acolo sus. aceasta orânduire se face cu oamenii aflati pe treptele inferioare ale scarii evolutiei spirituale. pe care ne-o dau spre achitare într-o întrupare. dorindsa s e dezrobeasca 1 de catusele greselilor din trecut. cunoscatoare a marii legi evolutive. una este fapta comisa. Într-o viata sau în mai multe. cât mai dureroasa. Se poate ca aceste persoane sa se fi întrupat odata cu noi. E posibil ca în timpul întruparii noastre actuale sa nu se fi întrupat persoanele catre care am contractat datorii. adresându-le fratilor nostri. si cum ea nu se poate achita într-o singura viata.Prin urmare. fara sa existe posibilitateaun ui contact între noi. si când mizeria. nascându-se în locurile unde sunt întrupateduhurile cu care a contractat cândva legaturi spirituale. Ei conduc spiritele la reîntrupare într-o anumita natiune. si alta motivul. de sunt atât de pedepsit? A uitat sarmanul ca singur si-a ales aceasta viata sfâsietoare. prigoana si o viata plina de dureri si lacrimi îl coplesesc. întrupându-se pâna când va sterge toate greselile adunate în trecut. Dar vreau sa subliniez între fapta fizica si motivul care a determinat-o. pentru ca odata si odata sa venim în raport direct cu toti cei fatad e care suntem datori cu reparatii. Acesti îngeri. motivul are o putere maimare în o rânduirea viitorului destin. fata de atâtea persoane din jurul nostru. Îngerii combina o multime de dispozitii fizice si sufletesti. prin care sa ne achitam datoria fata de ele. într-un trup si într-un moment favorabil pentru achitarea datoriei încredintate spre plata la pornirea într-o noua viata terestra. dupaaptitudinil e câstigate de duhul respectiv.

sisteme si aparate ca într-un tipar sau model pentru a forma un tot unitar. la rândul sau corpul vital a fost construit conform corpului planetar. va lucra în aceasta temnita pe cât îi va permite lumina si spatiul ei. întelegem ca trupul nostru. va lucra cu facultatile sale faurite prin gândurile de altadata. Cei din spatiu. mai strâmta sau mai larga. mai . prin bucurii comune. Desi copilul s-a nascut în sânul unei familii sarace. Corpul nostru vital va fi construit de spiritele constructoare. Spiritul. spiritul poate gândi. corpul vitaleste fa urit conform anumitor datorii pe care le avem de platit din lista mare a greselilor noastre. se orânduieste un complex de celule. Pe parcursul noii existente terestre duhurile îsi achita datoriile acumulate una fata de cealalta. În jurul corpului vital sau dublului eteric. un corp fizic cu o înfatisare mai comuna sau mai frumoasa. jefuirea de alta data se va compensa prin sacrificiul si daruirea de acum. care ajuta la marea opera a Creatorului. educa si creste ca pe copilul sau. Astfelomu l. Pamântul. în functie de calitatea materiei mentale acumulate si în functie de sentimentele frumoase sau urâte de care am fost animati în viata trecuta. pe cât îi permite sistemul cerebral. pe care acum destinul l-a adus sa se nasca în preajma acestei familii. care l-a scos din mizerie pe actualul bogatas. ca parinte si copil. acesta conform corpului mental. omul adevarat. elefiind de fapt efe ctele unor cauze produse în trecut. Pentru nestiutori. ura din alte vremuri se va sterge prin iubire. un trup sanatossi o înfatisare atragatoare. Parintii sai fiind sanatosi si fizicul lor având anumite însusiri estetice. Acest corp fizic va fi o temnitapent ru bietul spirit. iubire si sprijin pâna la sacrificiu.traind acum ca frati. prin ereditate. sa nu aiba copii si totusi sa-si doreasca. Vazând acest copil frumossi i nteligent. Un copil se naste într-o familie saraca. Copilul fostul filantrop. Astfel. care îsi ia fortele necesare si se supune destinului spiritului coborât la reîntrupare. duhul acestui copil a facut un mare bine unui om. asemenea împrejurari par nascute din întâmplare . de care este legat prin trecutul sau. îi esteharazit sa dispuna de o mare avere. care îi pune acum la dispozitie întreaga avere. Sa luam un exemplu. ca soti. este cladit dupa calitatile corpului vital. dori si face ca viata sa viitoare sa fie mai usoara. om bogat. ori ca buni prieteni. mai întunecata sau mai luminoasa. Într-o viata precedenta. Din cele expuse în acest capitol al destinului. În felul acesta. combina astfel conditiile ca datornicul de altadata. dau copilului. îsi primeste rasplatafap tei din partea datornicului sau de odinioara. simti. Desi încatusat si marginit în aceasta viata. cu un sistem cerebrospinal mai fin ori mai redus. dupa cum i-au fost faptele din viata trecuta. Justitia divina se aplica fara greseala si fara îndurare. fiind acum. si asa mai departe. bogatasul îl place nespus de mult si îl cere de la parintii sai saraci pentru a-l adopta. Destinul cere desfasurarea evenimentelor dupa modul cum era conduita omului în trecut. De asemenea. universul întreg merg în scurgerea timpului fara de sfârsit din progres în progres.

În Franta. sub instigatia preotilor. voi cita un caz petrecut în tara noastra. oamenii seucideau înt re ei. dar în realitate a fost determinat de legea cauzalitatii. se margineste sau se înalta în puteri spirituale. în preajma comemorarii învierii Domnului nostru Isus Christos. împiedicând ajungerea fluidelor superioare pâna la el. fiind pusi în situatia de a pieri brusc din existenta lor fizica. judetul Arges. Când faptele sale rele s-au acumulat prea mult. sa treaca printr-o moarte violenta. arzând 110 persoane. o comunicare referitoare la acest caz. la o alta întelegere aadevar urilor. pitit lapoalel e muntilor Ceveni. El facegres eli. pentru ideile lor religioase. printr-o zguduire sufleteasca puternica. vor scapa ca prin minune din mijlocul unei catastrofe seismice sau a unei înspaimântatoare ploi de gloante etc. La acea epoca. revolutie. destinul sau este astfel alcatuit încât viata trupeasca sa-i fiebrusc curmata. hughenotii au preferat sa moara decât sa se lepede de credinta lor. acuzatorul. omul nu cunoaste legile care conduc universul. cutremur. presa româna a publicat date asupra nenorocirii petrecute în comuna Costesti. biserica de lemn. Omul este împricinatul. omul va fi smuls din seria nesocotintelor sale. cetatenii catolici îi urmareau si-i exterminau pe hughenotii protestanti. s-a ascuns o mâna de hughenoti. prin apusul Europei. judecatorul si victima sa proprie. vor fi adunati într-o zi la un loc. În Saptamâna Patimilor. Acest seism îl va aduce la o alta conceptie. când gândurile si vorbele au creatîn preajm a sa o lume nevazuta. de la o lumânare. unde vor fi carbonizati de un incendiu etc. Ca sa ilustrez acest fel de expiere al destinului colectiv. vor merge la unteatru. coplesit de povara pacatelor sale adunate din viata în viata. a legaturii dintre el si cauzele create de el. catastrofa feroviara etc. într-un mic satuc. a primit. neavând în destinul lor datorii de platit printr-un accident sau catastrofa. trenul lor va deraia. În anul 1930. se condamna. Destinul colectiv În existenta sa terestra. goniti ca fiarele . printr-o moarte violenta în razboi. sau va face ca facultatile sale viitoare sa fie si mai reduse. prin intermediul unui medium. viata sa si mai trista. Însa vor scapa toti cei nedestinati acestui fel de a pleca din lumea fizica. Un cerc de revelatie din Bucuresti. de spiritele executoare ale legiidestinul ui. naufragiu. Cu toate prigonirile si suferintele îndurate. Cazul se va prezenta multimii nestiutoare ca fiind o scapare providentiala . Toti cei desemnati de Fortele ceresti. Se vor îmbarca pe acelasi vapor care va naufragia. În vederea acestui scop. Iatatextul comunicarii: Sunt mai bine de trei sute de ani de când. se judeca. sters printr-osuferi nta comuna.libera si cu puteri mai mari. Acestia vor pierde trenulsa u vor renunta în ultimul moment de a mai pleca cu acel tren sau vapor. incendiu. a legilor. s-a aprins. ducându-si viata fara sa stie nimic despre marile scopuri ale Divinitatii. îsi construieste temnita pedepsei sale.

Entitatile spirituale vin valuri la reîntrupare. sa se roage lui Dumnezeu. Barbatii tinteau cu archebuzele încarcate. spiritele acestor ucigasi au ratacit prin spatiu. pe când se rugau. Sus pe munte nu a mai ramas decât o mâna de cenusa. a câstiga un loc în cer». prin sabie va pieri. Sa mergem sa-i distingem». Între altele. iar în Saptamâna Mare. Aici. unde se adunauîntrun adapost de vite. precum i-a iertat Mântuitorul pe calaii Sai». Domnul i-a adunat pe toti la un loc. s-au dus pâna la locul lor de rugaciune. de la Cer la pamânt. Totul este recompensat si fapta buna. Aceasta migratie intensa. zise: «Fratilor. se furisau noaptea unul câte unul pe drumuri ascunse. ori de la pamânt la Cer. stiu unde se aduna. gata sa ucida pe oricare ar da sa fuga din aceasta casa de rugaciune. facut din trunchiuri groase de lemn si scânduri. E Saptamâna Mare. dar legea dreptatii. Uma nitatea se însira astfel inconstienta pe calea evolutiei. Ati iertat voi. anii si secolele se însira fara oprire. pe suprafata pamântului. învaluiti în noaptea neagra si torturati de actul lor nebunesc. catolicii considerându-i eretici. se tin predici prin toate bisericile catolice. femei si tineri si prin drumuri ascunse. Au platit fapta lor din trecut! Legea divina s-a executat. episcopul din acest oras spuse: «A-i distruge pe acesti oameni este o binefacere. era un orasel unde îsi avea sediul episcopul catolic din partea aceea. o Biblie arsa pe la colturi Cuvântul Domnului nu piere. Bunul Dumnezeu sa ne ierte pacatele. nu este fara rost. . se urmeaza sute de mii de ani. Cine omoara prin sabie. legea cauzalitatii. si în acelasi timp calatoreste mereu în jurul soarelui. pentru a-si face scoala vietii. Vremea se scurge mereu. denuntati-i». prin foc va pieri. înaltând cu sufletul pierdut rugi fierbinti catre Cel Atotputernic. A doua zi sarbatoare mare printre catolici. O voce ascutita de femeie se ridica din mijlocul multimii: «Eu cunosc un cuibde hu ghenoti. Din multime se desprinse o ceata de 110 persoane barbati. înconjurându-l într-un an. a venit vremea sa dam socoteala Domnului de viata noastra. pe carari pline de spini. nu se poate înlatura. Nimic din ce pare omului neînteles. este a face un lucra placut Domnului. Cei veniti au înconjurat adapostul. ca oameni trupesti în satul Costesti din România. si cea rea! Pamântul se roteste în jurul axei sale într-o zi. Actiunea nesocotintei lor va trebui sa aiba urmari. cautati-i si oriunde îi veti gasi. având ca scopperfectionarea. au ars toti cei 110 care au dat foc fratilor de alta credinta. iar dupa un timp se întorc în spatiu. Sub adapost se aflau 73 de persoane. îsi dadu seama ca nu mai este nici o scapare. «Duceti-va. mâine pe altul. aducându-i din nou pepamânt. Cu vocea tremurânda de emotie. au aprins torte si i-au datreped e foc. sanctiuni! Trei sute si mai bine de ani. martiri. Nu departe de acest satuc. azi pe unul. neavând biserica. oasecalcinate. slabiciunile si groaza de care sufletele noastre sunt cuprinse acum.salbatice. si peste câteva ore se vor întruni acolo. Predicatorul observa grozavia. siapoi cu un gest larg le dadu binecuvântarea. si sa ierte si pe nenorocitii care ne-au urmarit cu ura lor. catre un punct mai ridicat al muntelui. Cine omoara prin foc. necunoscute nefericitilorde hu ghenoti. S-a mai distrus un cuib de serpi. ocazie cu care se tuna si fulgera în contra ereticilor.

Acest fenomen poarta numele de interferenta. Acesti oameni se desprind din cursul general al evolutiei.împinsa de legea progresului. acesti oameni îsi analizeaza firea. oricât de redusa ar fi. pâna va ajunge la perfectiunea finala a evolutiei terestre. valul rugaciunii sale. Va muri si seva naste si de acum înainte. urmat de un alt sunet a carui limita inferioara de vibratie corespunde limitei superioare a primului sunet. entitati spirituale în care se dezvolta facultati divine. El va face ceea ce realizeaza si fizicianul. pentru ca astfel sa distruga fortele ce se opun mersului omenirii spre perfectiune. Prin urmare. omul va raspândi catre anumite persoane bolnave. si la întretaierea acestor doua forte sau vibratii se produce liniste. va trebui expiata. din ziua când omul s-a convins ca exista legi ce conduc existenta universurilor. Gratie vointei sale. El va sti ca împotriva fortei gândurilor egoiste. omul trece în sfârsit la partea a doua a existentei sale terestre. acumulând în fiinta lor materii mai fine. poate consola o pierdere sau întari un suflet. dar vietile lui se vor scurge mai lin. vor exprima în viata lor terestra doar blândete si iertare. Stiind ca totul are urmari. el va lucra cu fortele pe care i le pune la dispozitie Divinitatea. . asemenea unui soare datator de viata si lumina. mai fericite iar progresul sau spiritual va fi din ce în ce mai accentuat. supus la flacara durerilor si a suferintelor de tot felul. Din acest moment. care emite un sunet de o anumita vibratie. a ajuns la momentul fericit în care sa înteleaga cadeasup ra tuturor lucrurilor exista legi inflexibile. din ziua când se straduieste sa repare trecutul si sa-si amelioreze viitorul. daruindu-le sanatate si eliberândule din adâncul mâhnirii în care au cazut. cele doua sunete se vor întâlni. În acest fel vor dispune de forte mai mari decât fratii lor. cunoscând ca orice fapta rea. gratie constiintei lor mai devreme iluminata. Mii de veacuri a durat pâna când omul. fiindconsti enti ca orice gând pregateste mentalitatea si facultatile omului din prezent. pornind hotarâti la corectarea defectelor si la întarirea partilor bune. ca vor fi iertati în aceeasi masura în care au iertat. întelegând legea binelui si a iubirii. rasar în anumite locuri si momente. gratie destinului lor mereu fericit. Atunci. pasind grabiti sa-si termine cât mai repede scoala pamântului. îsi va îmbunatati mereu destinul si va îndulci soarta altora. Omul va sti ca minciunii care cutreiera spatiile trebuie sa-i opuna forta adevarului. pentru ridicarea celor de sub el. vor fi mai pioase. dar de aceasta data se boteaza în lumina spiritualitatii. dar mai ales pe cele din vietile viitoare. El va sti ca forta rugaciunii. îsi recunosc caracterul si slabiciunile. le vaîncon jura cu fluide benefice si luminoase. vor urma constient si stiintific o cale spirituala. Aflând rostul vietii. e nevoie sa raspândeasca mereu forta iubirii si a unirii. Din aceasta multime nesfârsita. necajite si disperate. ce cheama din poate ameliora sau spatiu lumina fortele si materiile binefacatoare vindeca o boala. gratie unor zguduiri sufletesti ce au înflacarat si cuprins întreaga lor fiinta. care dezagrega materiile si tulbura armonia din natura. se naste în lume din nou.

întinde si celalalt obraz. Când îsi termina omul existenta terestra? Sunt miliarde de veacuri. cu materia primordiala a Creatorului. de când omul a plecat din Sânul Creatorului si a venit în sfera creatiilor. Ia seama. este efectul cauzei produse de tine într-o alta întrupare. Marile Lumini ceresti ne recomanda pentru fiecare greseala comisa cu gândul. cu legile divine. iar acum este în mijlocul unor vieti superioare. ca facem altele noi. avar. ai trecut prin toata gama amaraciunilor sichin urilor suferintei sufletesti. cunosti destul de bine materia fizica si legile ei. De atunci a trecut din materie în materie. omul dre pt va ajunge la tacere si pace. la armonizarea si echilibrarea fortelor sale. ducându-si o existenta vecina cu a unui animal. Ca sa nu mai continue aceasta însirare de cauze si efecte. prin suferinte atroce. Constiinta i se lumineaza din ce în ce mai mult. din nestiutor ridicându-se. Rugaciunea este antena pe care o întinzi spre Infinit. vorba sau fa pta. când ne vom scapa de . se pare ca abia achitam din destinul nostru o greseala din trecut. Ai suferit veacuri peste veacuri. d ar pieritoare. A fost o forma subtila ca gândul. laînte legere si cunoastere.Tot astfel poate lucra forta iubirii contra fortei urii. nu trebuie sa raspunzi cu o alta palma. planta. al carei efect îl vei culege cândva. Tu. sa le interferam cu gânduri si fapte izvorâte din iubire. Dar. posezi multe din secretele naturii. nu uita rugaciunea scara ce te ridicaîn sferele sublime ale vietii vesnice. înscriind din nou în cartea destinului tau greseli peste greseli. si asa maidepa rte. pentru a se coborî fluidele divine ce te vor întari si ferici. la fiecare întrupare. a fost o fiinta subreda ca materiaastral a. Au trecut multe milioane de ani de atunci. El a dorit sa spuna: palma primita acum e palma pe care ai dat-o odata. la eliberarea sufletului de sub influenta nefasta a fortelor distrugatoare. pe care mintea noastra nu le poate cuprinde. animal si mai apoi om. cu însusi Creatorul tau! Sufletul tau se desfata cu placerile lumii fizice. la luminile ei sclipitoare. E greu de înteles înaltimea acestor cuvinte ale Luminii lumilor sistemului nostru solar. hot. în mijlocul unei civilizatii ce pare a-l duce mereu înainte. întinde si celalalt obraz . dar si mai greu este de aplicat. ai platit mereu din datoriile contractate si înscrise în cartea ta cereasca. 1 Orice gând sau actiune benefica va anihila pe cele malefice înregistrate în Arhiva c ereasca. dar ai pierdut legatura cu sferele subtile. mai apoi barbar. A fost rând pe rând piatra. Sublimul nostru Domn Isus Christos a spus: Când unul te loveste. pentru astudi a opera Tatalui si a se îndumnezei. de pe când erai salbatic. Nu uita sa privesti si Cerul. rând pe rând bandit. care te legau iara de pamânt. careai p rimit palma. caci în acest caz generezi o cauza. suflul de viata din Viata Creatorului animându-l din ce în ce mai intens. traitor pe un glob. un vanitos fara seama. în virtutea legiiierta rii. Daca lucrurile stau astfel. viata pamânteasca te-a învaluit cu tentatii si dorinte noi. un egoist feroce. omule. Asa fiind. În felul acesta.

devenind din ce în ce mai luminata. omul ajunge sa înteleaga rostul vietii. O astfel de viata. de chemarea la nastere si moarte? Când vom înceta de a mai reveni în trup. Priviti la salbaticul din jungla cum doarme întins la umbra copacilor. pentru a se ridica si ea din noaptea neagra a existenteimateria le. Sub imboldul ei. pentru ca prin aceste actiuni sa scoata din somnolenta lor facultatile sublime. retrasa. foamea îl determina sa se ridice. din lenea sa. În aceasta continua evolutie. Cu toate acestea. se constata o iluminare a constiintei. îl face sprinten. hrana sa-si satisfaca o placere fizica sau morala. dar pare tintuitlocu lui. ea este o forma a vointei si vointa este cârmaciul vietii noastre în vesnicie. sa se zbata. Cu timpul. dorintele sale devin din ce în ce mai pure. sub imboldul dorintei. Se desteapta la o vreme. spre nivele superioare. minunatia legilor divine. la obtinerea unor placeri si stari sociale ne poate elibera din catusele vietii pamântesti. Se naste în el dorinta de a-si procura ceva de mâncare ca sa-si potoleasca foamea. nu se mai supara. spre ziua existentei spirituale. Cu alte cuvinte omul duce o viata modesta. ca trebuie sa aiba un adapost modest si lipsit de lux. Se roaga pentru iertarea greselilor altora. renume. glorie. Încetul cu încetul. omul cauta sa-si creeze o existenta mai buna casa. Încetul cu încetul. aici sau pe o alta planeta? Când vom ajunge sa ne ducem traiul în spatiile infinite. caci stie ca deasupra tuturor planeaza Duhul Celui nevazut.legaturile pamântului. mai spirituale. se întinde. De atunci. ajuta cu fapta sau gândul umanitatea. un vierme ori un animal mai carnos. ia rta celor nesocotiti. în fine. Întelege ca este necesar sa se îmbrace curat si simplu. el întelege sa-si faca cât mai constiincios datoria de sot. constiinta divina ce zace latent în luminita din fiinta noastra. nu se mai teme. Însa foamea începe sa-l îmboldeasca. în minte îi vine imaginea mâncarii. Când si-a astâmparat foamea. mai just apreciatoare a lucrurilor si fenomenelor. respingând iluziile vietii terestre. ani de-a rândul si vieti dupa vieti. sub biciuirea ei. tata si membru alsocietatii din care face parte. sa doreasca. sacaute un fruct. neînteleasa de cei multi. numai lipsa dorintelor materiale carene îmbie la posedarea diferitele lucruri. în inima mila si blândetea. din existenta în existenta. îl învata sa rabde. o radacina. În tot cursul acestei vieti. spiritualitate. Or dorinta de a-si procura hrana îi desteapta simturile. si. depodoab e scumpe. dusa de-a lungul unei serii de . asemenea unei sferestraluc itoare? Raspunsul vine din antichitatea profunda a umanitatii: când nu vei mai avea nici o dorinta terestra. Astfel. este nevoie ca omul sa alerge. sa umble. sub forma de spirit. ca sa-si împace nevoile organismului. Cât timp însusirile divine dorm în scânteia din om. Asadar. omul e scos din inertia sa. el are pe buze lauda Celui suprem. iubeste tot si pe toti din jurul sau. Motorul actiunilor omului este dorinta. se dezvolta în fiinta sa facultati mentale ce tind spre realizarea celor dorite. Dorinta ne ridica mereu. se lungeste din nou sa trândaveasca. sa sufere. pâna va gasi ce sa manânce. îmbracaminte. Dar cum e posibil sa traiasca omul fara dorinte? Dorinta face parte din însasi faptura noastra.

A DOUA CARTE Comunicari din Cer Se cere tacere initiatului Marii preoti ai antichitatii adunau pe papirusurile lor tot ce aflau de la noi. va vorbi doar Cerul. De acum înainte. ducând o astfel de existenta vei avea multe ocazii sa te încredintezi prin simturile tale interne. care te vor zgudui din adâncul fiintei tale si veicrede nestramutat. terminându-ti existenta trista în aceasta vale a plângerii si suferintei. prin sufletul tau. revolutii. nu vei mai veni pe acest glob. urcând mereu treptele spiritualitatii. ca nu cumva sa se piarda sau vreun ochi indiscret sa le citeasca. De acum vei duce o existenta de spirit. comunicat e de prietenii mei ceresti.întrupari. permisa a secomunica omenirii în stadi ul actual al evolutiei sale. Astfel vei ajunge la ultima sau penultima ta întrupare aici pe pamânt. acte de vandalism. si orânduindu-le dupa materie si alfabet. iar focul si sabia le-au distrus. Sfârsitul primei parti Partea a doua Descrierea integrala a vehicolelor entitatii spirituale umane si a vietiisale te restre. De atunci auurmat de caderi. la care am adaugat sidin adevarurile. Omule. aceasta fericire. exprima cunostinte si reflectiiextrase din lucr arile publicate de înaintasii mei. pâna vei ajunge de unde ai plecat. a Creatorului. Consecinta unor astfel de vieti este ajungerea la eliberarea spiritului din catusele ce-l retineau legat de pamânt. în a doua carte. în preajma Luminii infinite. razboaie. prin revelarea unor fenomene. Ai platit scump. în pestera întunecata a trupului. pelerinule. are ca rezultat stergerea greselilor trecute si evitarea altora. Dintr-un material dictat timp de sapte ani . prefaceri si rasturnari de guvernamânt. Te vei înalta în zarile albastre unde vei duce o viata fericita si vesnica. Cele putine care s-au mai . prezentata în prima carte. glasuri si melodii divine. reprezentat princele mai înalte grade de entitati spirituale apartinatoare Pamântului.cuprinzând peste trei mii depagini -m i s-a îngaduit sa extrag numai aceasta parte. în cadrul aceleiasi vieti. Ai trecut cu bine lunga ta evolutie pamânteana. în bunatatea nesfârsita a Creatorului. supus totusi legii evolutiei. pastrau cu grija aceste scrieri. în viata eterna a spatiilor.

Desigur. si punându-le în cale un bun medium de comunicari sau facându-i pe ei mediumi auditivi. nu ne mai întrebau pe noi. cereti sa va explicam tot ce vedeti si auziti. Asadar se cere un bun instrument si o mare Lumina care sa comunice. entitati spirituale libere. ci numaimisiona rilor coborâti aici pe pamânt. mediumi de o anumita valoare. cunostinta Adevarului. dar aceasta conditie nu este absoluta. sa le astearna pe hârtie si sa le transmita mai departe alesilor sau ucenicilor lor. îi punem în cale unmedium de comu nicari. lumea noastra superioara nu se pune în legatura decât cu oamenii morali. Astfel refacem stiinta Cerului. Aceasta este cea mai de seama conditie. aflau explicatia fenomenului respectiv. În fine. Daca el se afla pe o treapta mai ridicata de spiritualitate. el va constitui un instrument admirabil. Mediumitatea sa nu este în raport cu moralitatea sa. si prin el îi predam cunostinte referitoare la lumea cerurilor. noi. dar nu totdeauna avem la îndemâna instrumentele necesare. le spunem tot ce este necesar. albinele Cerului. O data pornit în cercetarea lumii noastre. De aceea suntem nevoiti sa alegem din multimea omenirii pe cei coborâti în lume cu misiunea de a fi raspânditorii luminii lumii noastre. caci numai stralucitoarele duhuri sunt posesoarele unor cunostinte înalte si numai ele au posibilitatea sa ne faca asemenea destainuiri. Lumea Cerului cauta sa aduca la sentimente mai bune chiar si pe cei imorali. revelându-i din tainele cele mai înalte la care un pamântean are acces. În epoca actuala. Isus Christos.strecurat de-a lungul veacurilor au fost distruse si ele în epoca întunecata a Evului Mediu. omul fiind om nu stie nimic de lumile invizibile. pierdut a în timpurile îndepartate. iar durerea sa va fi recompensata. Cu alte cuvinte. În general. cautam sa introducem pe discipolul nostru în stiintapi erduta din veacurile apuse. Fiul Tatalui divin. caci pentru lumea imorala . cautând. sau primeau raspuns la anumite întrebari referitoare la problemele vietii. dar în definitiv el se achita de o misiune. unde. decât sufletelor pure. cautam sa refacem stiinta ascunsa dinnoap tea timpurilor. Dar aceasta entitate deosebit de luminoasa nu poate comunica oricui. daca un medium este un om corect. pentru ca ei. statea El de vorba numai cu cei morali? Fugea El de cei imorali? Pe acestia cauta El sa-i îndrepte. Dificultatii de a gasi un bun medium se adauga sifaptul ca nu oricând o mare Lumina cereasca se coboara ca sa depene din stiinta universului. încercam sa-l convingem de existenta lumii noastre invizibile. Azi. cu sentimente frumoase. Nu se pot da perlele Cerului. O facem bucurosi pentru luminarea voastra. stârnindu-i puternic curiozitatea -resortul care îl va împinge la studiul acestor fenomene. dar uimitoare pentru el. În acest scop îlpunem în fata unor fenomene firesti. va suferi mult. Conform legii divine. În antichitate. când el s-a adâncit suficient în acestestudii. Se întelege ca un duh luminos comunicând printr-un medium cu o moralitate ceva mai scazuta. la rândul lor. când cei alesi întâlneau un fenomen necunoscut. Nu aceeasi exigenta se cere si din partea mediumului. ci se duceau la biblioteca sfânta. cobo ara marile entitati spirituale.

era instruit. Spiritul nu trebuie ispit itcu bani. fie coborâti în trup. avem individualitatea noastra si scopurile noastre nu se îndeplinesc cu satisfactii materiale. Noi comunicam aceste adevaruri din dragoste pentru semenii nostri. când preotii descopereau un medium în afara templului. Multi bolnavi aflati în Palestina au ramas nevindecati! Asadar. a înviat morti etc. El nu venise sa vindece durerile fizice. comunicam si azi cu lumea trupeasca. sau a perispiritului duhului liber. oameni trupesti. dar se poate îmbolnavi si duhul. Dar dorinta lor este de a împartasi. si boala ei se manifesta prin pervertirea legilor Tatalui ceresc. Noi nu suntem instrumente oarbe. asemenea unui spectacol de teatru. voi da crezare cuvintelor sale. împreuna cu familialui. ca sa fie aflate de ce i ce au în suflet dorinta de a le cunoaste. Daca gasim un bun medium. dându-i tot ce avea nevoie. Tot din acele scrieri ati fi vazut ca boalas piritului aduce dupa sine neaparat si durerea trupului spiritului întrupat. E drept ca i-a vindecat pe multi de lepra. Dintre aceste doua boli. ca sa-i vindece. cea mai grava e a duhului. la dispozitia oricui. Imoralitatea este o boala as cânteii. A venit sa stabileasca o doctrina. La fel cum am comunicat si în alte timpuri. ci sa îndrepte starea de imoralitate a omenirii. îl îngrij eau. Preocuparea principala a entitatilor spirituale înalte este studiul. . dar nu vrem ca din adevarurile noastre sa se faca o profesie. iar acolo unde erau condus . vorbeste alt spirit. sa se câstige de pe urma lor. hranit cu anumite alimente. pentru ca atunci când vom veni si noi printre ei sa nu bâjbâim prin întunericul nestiintei. dar la urma urmei El nu venise pentru aceste semne -care aratau Divinitatea Sa. Isus Christos nu venise sa-i vindece pe cei bolnavi trupeste. facem din el un fericit. va deveni un nefericit. iar acolo unde este inim a curata si dezinteres. din cunostintele lor în rândul fratilor mai mici -fie cei din spatiu. Mediumul era separat de restul lumii. Acolounde e l omeneste este bine condus. pentru a face din el un medium desavârsit. fara de sfârsit. În antichitate. Daca s-ar mai fi pastrat scrierile antichitatii. a spiritului. Ele vor studia în vecii vecilor. nu reflecta Adevarul si sa nu-iacord ati nici o încredere. va veni sa comunice un spirit luminos. Spiritele superioare se îndeparteaza de unde vad ca domneste lacomia. sau mediumul nu cauta sa profite din darul sau. îl acoperim cu iubirea si protectia noastra. ci numai cu dragoste si bunatate. destrupat. Noicomuni cam Adevarul numai din dragoste si ca sa fie raspândit printre oameni. Acolo unde se cer bani. ati f i vazut acolo ca si scânteia se poate îmbolnavi. O comunicare platita. Se poate îmbolnavi trupul. o noua linie de conduita omenirii. îl luau sub ocrotirea lor.coborâse pe Pamânt. si voi vedea ca cel ce poseda asemenea taine nu cauta sa câstige din ele. Iata pentru ce am asternut si noi aici aceste cunostinte. din constiinta ca totul trebuie sa evolueze. cât de cât. a dat vedere orbilor si grai mutilor. a spiritului uman. Planul divin este plin numai de duhuri dezinteresate. Când voi fi iarasi printre voi.

care îl vor neferici. ceea ce azi ar constitui un incest. Retineti bine: din moment ce mediumul cere bani. fiulare si duhuale. adica face o meserie din darul sau. Conceptiile voastre morale se schimba din veac în veac. candidatiai o spiciilor de nebuni. pentru a-i feri de întinare si imoralitate. fratele lua de sotie pe sora sa. Trebuie sa stiti -si nu este vorba de egoism sau partinire. Pe timpul initiatilormaril or temple din Egipt.Asa sa faceti si voi. În antichitate. detinatorii unor mici temple. Numai alesilor nostri le spunem tot Adevarul. încât va vor socoti pe voi. Cunostintele noastre le raspândim în lume asemenea unormici seminte aruncate într-un noian de vorbe inutile. iubitii nostri. Noi nu avem voie sa comunicam totul si mai ales oricui. Cont ra acestora este greu sa rezistati si vesnic sunteti în pericol de a cadea în latul lor. ceea ce nu e tocmai exact. Pericolul este si mai mare când mediumul vostru e imoral sau lipsit de taria spirituala. dar cei care populeaza templul1 trebuie sa fie de o puritatedesavârsita. intrând într-o manastire. Cu cât veti tacea mai mult. În viata voastra terestra ziceti: Omul sfinteste locul . în cercurile voastre. Tacerea este pârghia studiului. nu este absolut necesar ca mediumul sa fie moral. tainele noastre nu pot fi strigate. el ramâne oarecum paralizat si nu-si poate desfasura actiunea. Templul nu se compune numai din ziduri. dar tot aici -în sferele inferioare -sunt si razvratitii Legilor tatare. Sa nu va preocupe . dar lor le cerem tacere si iar tacere. Prin urmare. De aceea trebuie mare bagare de seama. Ei nu ne tradau niciodata. No i coborâm si ne spunem cuvântul numai în templele pure. tot ceea ce stim noi. ca asemenea razvratiti sau inconstienti sa nu se furiseze pe lângafiinta vo astra. si daca prin surprindere se furiseaza vreunul. fiinte pierdute. dar taceau. Azi. va fi acaparat de spirite inferioare. cu timpuldeven ind o sfânta. citata de biserica crestina. initiatii nostri ascultau fermecati cuvântul nostru. Din ele trebuie scoase cele voite de noi si înca si acelea interpretate.pentru ca pe de o parte. cele comunicate de noi vor parea atât de deosebite de cunostintele pamântesti. spre cele patru colturi ale pamântului. curate fizic si fluidic. S-a întâmplat ca o femeie cazuta în abisul depravarii. În lumea noastra exista oameni plini de o iubire desavârsita. caci înca nu e îngaduit sa se stie jos la voi. nu se îngaduie sa spui în dreapta si în stânga cele aflate de la noi. mângâiati si ajutati pe mediumii vostri. modeste copii ale templelor din antichitate. Noi spunem: Locul sfinteste omul . în templele voastre. multimea ne va contesta existenta -spusele si fiinta noastra -iar pe de alta parte. Sa-i iubiti. Adesea azilul de nebuni va fi ultimul sau locas. cei de sus . cu atât vi se va da mai mult. la fel ca si atunci. într-un templu pur fluidic nu pot sa-si dea întâlnire duhurile inferioare. sa-si închine restul zilelor Domnului. pocaindu-se prin rugaciune si resemnare. Acest adevar s-a verificat în lumea voastra terestra. ci mai ales din slujitorii sai si din credinciosii ce vin sa îngenuncheze în fata Tatalui. dar omenireanefiind pe aceeasi treapta evolutiva.

ca nu cumva ochii si urechile sa-i însele. e vorba de duhurile constiente de ceea ce fac. Lumea ce îsi duce viata pe pamânt este formata în acelasi timp din actori si spectatori. Ar vrea sa ne auda vorbindu-le prin odaia lor. Cei care ar vrea sa creada cer probe peste probe. iar nu de cele cu totul inferioare. dar nu va întelege nimic. Suprafata pamântului e scena vietii. duhurile. joaca rolul împaratului roman Nero. Un artist cu renume. Nu stim daca cineva a vazut. Din exemplul urmator se va vedea ca nu putem interveni evident în viatafratelui no stru întrupat. daca nu neaud. ca si animalele pe care le-au însufletit. tiranul care a ucis mii si mii de oameni. actorul X. prin spatiile eterate. pentru ca împaratul acesta e fratele nostru. dar buni. ar vrea ca o ruda a lor plecata din lumea pamânteasca sa le lase o proba scrisa pe hârtie. ia-l pe un salbatic antropofag din padurile Noii Guinee si vorbeste-i de stilou. pentru ca în viata sa de pâna atunci nu a vazut si nu a pipait asemenea obiecte. fiind un cetatean cuminte. când lumea este mai atenta la desfasurarea actiunii. ce constitutie are. un sot ideal si tata a cinci copii . îi întelegem si le dam dreptate. Interpretarea sa este admirabila si reda perfect. Bietul om nu distruge nimic. un individ de dupa culise apare pe scenatea trului si începe sa spuna: Onorat public. Majoritatea oamenilor declara: Cum sa credem în existenta spiritului? cândel nu ni se arata. Legi severe ne opresc sa ne facem cunoscuti oricui. Pentru unii nici aceste probe nu sunt de ajuns. Omul neaga cu putere existenta noastra. pentru care nu exista nici o lege. Asadar. în carne si oase. ca în general omul trupesc sa nu stie de noi. sau atribuit de sus. Acestea sunt sfaturile noastre. Comunicari din Cer Pamântul este scena. nu putem crede numai dupa vorbe în existenta spiritului . macar ca i se vorbeste de lucruri comune. firea. auzit sau vorbit cu vreun spirit. sa-l vada si mai ales sa-l pipaie. Bineînteles. Va închipuiti ce impresie penibila ar fi printre spectatori si în ce depresie va cadea bietul artist. Noi. El nu trebuie sa stie decât de rolul sau . sa nu-l blestemati pe Nero. sa nu creada în ruptul capului ca exista. Fiecare om joaca rolul asumat. Sa nu-i purtati pica pentru ca acesta e rolul sau.numarul celor care vin în templul vostru. Lumea uita unde se afla si pare ca vede aidoma pe acest împarat despotic. El te vaascu lta. Nu orice îi este permis unui duh. iar oamenii sunt actorii Asa e orânduit de sus. pentru ca e mai bine sa fiti putini. o lume a entitatilor spirituale. numai dupa impulsul de moment si sub imboldul instinctului. gesturile si cruzimea lui Nero. cerneala si hârtie. Cum sa creada. nu ne vad si nu ne pot pipai? Într-adevar. Iata ca în cursul piesei. ar vrea sa lise arate iubitul lor plecat. Totul e ca stiinta noastra sa nu piara. daca mai gândeste ca noi. când nu stim cum este. si cautati sa le puneti în practica. va rog sa nu va indignati. Ele sunt oarbe s ise conduc. Sa zicem ca asistati la un spectacol de teatru foarte reputat.

Sa venimnoi sa spunem unui om nepregatit adevarul despre starea sa. unora ea este totusi necesara evolutieisp ce-i reveleaza simturile trupesti. înscrisa în marea carte a Creatorului. Încetul cu încetul. Unul va juca un rol de rege. De aici rezulta ca majoritatea oamenilor nu trebuie sa cunoasca aceste taine. fenomene care îl pun pe gânduri si mai apoi îl determina sa le cerceteze si sa le urmareasca peste tot. Totusi. entitati spirituale ale sferelor ceresti. nu ne este îngaduit sa venim sisa spunem la toata lumea: Sa stiti. înseamna sa-i tulburam personalitatea. Nu ne este permisa aceasta destainuire. sa-i revelam din normele de conducere si din tainele ce ne înconjoara. sa se întristeze si mai profund de starea lui nenorocita sau umila. E posibil ca aceasta convingere sa nu se îndeplineasca în chiar viata când a vazut fenomenul. dupa oscilare si zbucium. iar pe omul simplu l-am face sa protesteze. nu ar mai privi cu respect la iubitul sau rege. Nu trebuie sa ne facem cunoscuti si mai ales nu trebuie sa convingem decâtpe cei a junsi la un grad de evolutie. altul de servitor si un altul de cersetor. le devenim sfatuitori si deci de un mare folos în evolutie. în acest caz. Ei nu trebuie sa stie decât de Creatorul care i-a creat si de îngeri slujitorii Sai de lumina. sa facem o fapta nesocotita. Omul nu trebuie sa stie ce a stiut în Cer. El vajudeca ase meni oricarui om si judecata omului trupesc este de cele mai multe ori gresita. este producerea unor fenomene parapsihologice. Mai-marii nostri. judecata sa înlatura ideile preconcepute ale mediului sau fizic si intelectual. când cunoasterea lumii noastre nu mai poate tulbura viata lor trupeasca. Spiritul întrupat nu stie decât ceea Regula stabilita de Divinitate este ca omul sa ultima sa viata. când de fapt în Cer el este o mare lumina. Din acest moment. vaveni deplina convingere. Ca o prima treapta. oameni buni. pentru ca lumeacunoscând a devarul. sa stiti ca acest cioban este cutare sfânt din Cer etc. el nu stie ce a fagaduit maimarilor sai.interpretat pe scena lumii. Cu trecerea timpului. Numai când duhul omului a atins un anumit indice de lumina si puritate. Noua. aceasta regula are si ona ca în anumite împrejurari si locuri. nu trebuie sa stie de existenta noastra. ca acest rege este fostul tâlhar dintr-o viata terestra precedenta. îsi blestema ziua nasterii. ca un prim pas facut de la nestiinta pentru a se ajunge la revelatie. despre stiinta stiintelor -Natura înconjuratoare pe care în vesnicia viitoare trebuie sa o învatam la perfectie. rol dictat de gradul sau evolutiv si de destinul sau . ne îngaduie -ba chiar ne ordona -sa producem anumite fenomene în fataomului apropiat de gradul de a cunoaste câte ceva din constitutia spiritului si a universului. Cerul trebuie sa aiba legaturi cu omenirea trupeasca Oricât de trista si grea este viata trupeasca. De acum înainte. iar când vine jos. legea îi acorda dreptul si ne îngaduie sa-i facem cunoscuta existenta noastra. Tot regulile cerestiord dintre oameni sa li se faca . creada ca aceasta este prima si exceptii. numai acestui om îi putem vorbi despre stiinta divina. si de la o vreme se naste în el ideea ca poate exista o lume eterica prin spatiu. în viata sa viitoare va fi un adept desavârsit al lumii spatiale. pentru care vom plati. iritului. plutind în jurul omenirii trupesti.

Acestor oameni li se pun la îndemâna instrumente mijlocitori între Cer si pamânt. Dara laturi de acest ocean de nestiutori. vo rbeste despre evenimente ce se vor întâmpla zilele sau lunile viitoare. Asemenea fenomene si multe altele s-au produs. locul firesc alexist entei sale fiind spatiile sau sferele ceresti.cunoscut ca viata e în totul. le studiaza si se încredinteaza ca în dosul paravanului de carne si oase se afla un alt om -eteric. fapte ce uimesc si provoaca polemici din care se trag concluzii. aruncând astfel o samânta ce va rasari în unele locuri. Nu a mai vazut niciodata si nici nu a auzit de un asemenea fenomen. an de an. Asa. duhurile. Lodge. care vede. la anumite etape ale evolutiei lor. Notzing. cediri jeaza lumea materiei fizice. De unde a stiut el de aceste evenimente? Unde le-a vazut? Cu ce le-a vazut? Astfel se produc. simte la distante inimaginabile. se produc si se vor produceîn toate timpurile. majoritatea oamenilor sa nu stie decât de lumea vazuta. Regula este ca. Fiind în întuneric. omul e greu de convins ca exista miliarde de corpuri ceresti cu flora. spirit sau entitate spirituala. Baretsi multi alti savanti ai pamântului afirma ca exista spirit. raspândita prin grai sau scrissemen ilor. auzita si simtita prin simturile trupului lor. metapsihica noastra practica având nevoie de multi ani pentru a fi cunoscuta. cautam sa luminam prin cunostintele noastre mai ales pecei cu lti. Încetul cu încetul. Lombroso. pentru ca omenirea sa nu zaca în întunericul nestiintei.chiar în fiinta sa . trebuie mai întâi sa citeasca tot ce s . ca acestom se numeste om spatial. ca spiritul are o origine divina si deci existenta lui e vesnica. mediumi. cel destinat sa cunoasca aceste taine ajunge la convingerea ca exista lumea duhurilor. care înfrânge legea atractiei pamântului.ce se bucura de o stima si reputatie binecunoscuta -sa aiba toata taria si lumea sa îsi zica: Daca Wallace. aude. Cerul vrea sa existe printre ei si misionarii sai. cu aparenta ca trupul saudoarme. tar a sau continent. pentru ca cele aflate de la noi si difuzate prin personalitatea lor . în anumite situatii. Tinem sa va atragem atentia ca stiinta lumii noastre nu se poate revela decât treptat. Cei chemati le vad. Azi noi.si alte forte si materii. El arenevoi e de probe care sa-i demonstreze ca pe lânga forta si materia fizica mai exista . Crookes. fauna si oameni asemenea planetei noastre. atunci trebuie sa fie asa . duh. controlata si pusa în practica. Cine vrea sa cunoasca în profunzime stiinta Cerului. Cum de vede sau aude acel om ce se petrece la distante îndepartate de el? Cu ce ochi vede el întâmplarile din alte localitati? De asemenea sunt nenumarate cazuri când un om. trimisii sai. carora -desi îmbracati în haina nestiintei -sa li se reveleze lumea Cerului. si apoi cu totul câstigati cauzei ceresti li se comunica taine -stiinta cerului. ca spatiile sunt pline de entitati spirituale si ca se poate comunica cu ele. Newton. prin care lumea Cerului produce anumite fenomene pentru a-i convinge. Zilele trec si evenimentele prezise se desfasoara cu exactitate. Alteori li se ofera ocazia sa vada un om care stie ce se petrece sau se vorbeste în altoras. unora dintre oameni li se arata cum un altul se înalta -leviteaza -de la suprafata pamântului.

practica înseamna pentru noi mai mult decât teoria. se vor umple de credinciosi. ori nu poseda deloc adevarurile. Cele comunicate acum nu se vor înfaptui nici mâine. . conform celor comunicate de sus.a scris despre lumea noastra. De aici greutateade a distinge originea terestra sau spatiala a unei idei. ca fiind absolut reale. Auzind un medium în transa vorbind despre un subiect oarecare. ca fiind facute delumea noastra. templel ereligiei universale sau ceresti. si conduita omulu i va fi conform legilor eterne. Atunci nu se vor mai putea ocupa cu aceste practici decât cei care au studiat si cercetat Adevarul. religia teoretica trebuie sa fie baza existentei sale. stiinta duhurilor. Va veni vremea când numai cei cu studii universitare îndelungate. vor putea oficia si conduce templele. sunt luate de bune si toata lumea crede în ele. Stiintele actuale. si apoi sa caute sa controleze cele citite. templele religiei religiilor. parapsihologia. unde cercetatorul îsi va vedea teoria realizata si verificata cu ochii sai trupesti. unde se vor face experiente convingatoare. Va veni vremea când stiinta terestra va cuprinde si stiinta metapsihica. restul sa le arunce. Experienta. Atunci alaturi de teorie va exista si laboratorul de cercetari spirituale. Dorim ca lumea evoluata sa fie cuprinsa de dorinta nestapânita de a ne cunoaste si experimenta. dar mai mult cerem practicafac uta cu noi. Dar totusi. si atunci omu l se va încredinta ca cele comunicate sunt adevaruri ceresti. presupunerile. nu va mai satisface sufletul. iar religia actuala. sa le considere ca adevarate. caci fondul fiind ideea. în prealabil. ci într-un viitor foarte îndepartat.alinatoare si însanatositoare de suflet. ipotezele comunicantului care. ramânând în urma stiintei care probeaza totul. dar mai presus de cele citite sunt cele vazute. licentiati în parapsihologie. ori le stie superficial. fiind nevoita sa se reformeze. stiinta initiatica. voi -oameni trupesti -si noi -entitati spirituale -albinele universului trebuie sa strângem polenul si nectarul de laflor ile Cerului -îngeri de toate gradele -sa le transformam în miere învatatura . ca fiind vederile. cerem cultura spirituala. daca este a lui sau a noastra. inginerilor si profesorilor de azi. Va veni o vreme -nu prea îndepartata când studiile lumii Cerurilor vor fi predate în scolile si universitatile pamântului. se v a concretiza si dezvolta în anumite temple ale noastre. cutoate eroril e si lipsurile lor. iar sufletul sau se va cutremura la ideea ca va plati prin suferinta încalcarea legilor eterne. Credinta în existenta noastra se dobândeste mai mult sau mai putin prin lectura. Nu exista munca rodnica fara oboseala si adversitati. Câta vreme omenirea se afla. Religiastiintifica va proba afirmatiile sale prin experiente. ea poate fi emisa de duhul mediumului sau de un duh liber din spatiu. ca si în alte cicluri. omul nu va putea distinge sursa vorbirii sale. i se întareste rationamentul. pe o treapta inferioara de cunoastere. E drept ca. obtinând o diploma legala asemenea medicilor. nici poimâine. Cu cât omenirea îsi va ridica întelegerea si constiinta. Numai adevarurile constant comunicate si prin mediumi diferiti. prin diferiti mediumi. Atunci templele metapsihice. Va veni vremea când aceasta dorinta se vaextinde.

dar trebuie sa întelegi ca deocamdata nu se pot dezvalui multe din cunostintele lumilor noastre. care sa lumineze lumea prin scrisul sau vorba lor. dar îti punem o conditie: sa le divulgi doar pe cele pe care ti le vom desemna. sau despre probleme abstracte. cunosc vietile tale din veacuri. de natura si fenomenele ei. pentru a raspândi o religie universala. si pe acelea le vei împartasi doar celor ce vei crede ca merita sa-sihran easca sufletul cu asemenea cunostinte sfinte. fiind si el fericit ca cele citite prin cartile sfinte le-a vazut si auzit cu propriile simturi. ne straduim sa restabilim stralucirea religiei de altadata. si a existentei unei ierarhii spirituale nespus de stralucitoare. Vedem râvna ta si Cel mare a aprobat sa iei cunostinta de multe din ele. Va dispare frica clericului -ca se naste o secta. sa gaseasca suflete pregatite. cu desavârsire straine sufletului sau.Însa fenomenul este bine definit si pe deplin convingator când mediumul. Omul evolueaza pe mai multe planete si sisteme solare Draga frate. ca împlinire a celor anterioare.se face dupa anumite norme. facându-se Om. Orice trecere -de pe o planeta pe alta sau de pe un sistem pe altul . Deocamdata ne silim sa formam doar câtiva antemergatori. din alte sistemepl anetare. sa o inoculam în adâncul sufletelor tuturor oamenilor prin fenomenele produse de noi. . o religie a religiilor. conform legii progresului. Suntem fericiti ca oamenii de stiinta ai pamântului au început sa se ocupe de lumea noastra. si în plus. sau evolutia lui poate fi continuata pe alte planete. Ne întrebi daca omul e obligat sa evolueze pe toate planetele sistemului acesta. Iata pentru ce acum. fiind om simplu. Întâi s-au întrupat profetii si în ultimul moment Ioan Botezatorul. pentru Cel ce urma dupael. disparând bariera dintre biserica si laborator. stiu ca esti un aprig iscoditor al tainelor ceresti. va vorbi într-o limba straina. Asa s-a petrecut si în Iudeea în veacurile îndepartate. pentru ca atunci când va veni Cel ce trebuiesa v ina. depinde de gradul evolutiv al duhului. prindemonstra tia facuta prin mediumi. pentru a dovedi existenta altor materii si forte decât cele fizice. stiintifice. Îti raspund: se urmeaza si una si alta. care a propovaduit si pregatit lumea. ca stiinta Cerurilor îsi va face intrarea în templul stiintelor pamântesti. primind cuvântul Divinului nostru Solar. întelesul bucuriei este ca fenomenele afirmate în Sfintele Evanghelii vor fi demonstrate prin experiente si religia stiintifica nu se va referi la crede cele scrise acolo . necunoscuta de el. deveni nd cu adevarat un profund credincios si umil slujitor al Stapânului a tot ce exista. pentru ca omenirea pamântului nu a ajuns cu evolutia pâna la faza în care sa poata lua cunostinta de tot ce tu neîntrebi. Cel maidârz sceptic va trebui sa se încovoaie în fata faptului si va admite ca altcineva a vorbit despre acele cunostinte înalte sau în limba vorbita în alte timpuri si tinuturi. Stiinta va merge mâna în mâna cu credinta. În m ilioane de temple se proslaveste azi numele Celui coborât din înaltimea Sa divina.

nu le intereseaza. el ne spune: Din cutare planeta. dar coborât în trup nu îl mai stii. pentru ca nu o pricep. stim de unde a venit. Se cunoaste de departe un negru de un alb sau de un mongoloid. cunoscuta doar de duhurile superioare. Pe o alta planeta voi învata alte lectii. Dar a ajuns el oare Superiorul acestui glob evoluând pe el de la începutul crearii globului si pânaacum? N u. Deasemenea. Ca sa învederez aceasta idee. deoarece evolutia cere o scoala vasta. de la cel inferior . si atunci .tinere . si cine stie prin câtepl anete va trebui sa colind. unde eram fericiti.vrei un raspuns al nostru. pentru studiile lor. va trebui sa emigrez de aici. suveranul unei planete. de pe ce planeta a sosit aici. avem dezlegarea sa-ti dezvaluim aceste taine. în facultati spatiale superioare evolutiei pe care o putea face pe Pamânt. El a venit cu gradul lui format pe alte planete ale universului. Desigur ca vati întrebat de ce aceasta deosebire. din înger. Din capul locului îti afirm ca nu toti locuitorii Pamântului . pentru casunt de diferite evolutii. Raspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Este necesar sa fac scoala tuturor felurilor de grade de planete din univers. sosite pe Pamânt de pe o anumita planeta.canibalul din Noua Guinee pâna la cel superior. din vieti traite peaiurea. si în plus plângem pentru ca . Aici voi face un fel de scoala. De ce s-au format aceste rase? În ele se poateîntrupa orice s pirit? Îti raspund ca fiecare rasa apartine unor duhuri. voi termina scoala acestei planete. Când eu. În fruntea tuturor duhurilor planetei Pamânt se afla Guvernatorul terestrian. Acum plângem pentru ca am plecat de la bine si am venit aici la rau. ori pleaca de aici mai departe. Este adevarat ca toate planetele au locuitori -ceresti sau pamântesti -care traiesc în conditii diferite. Ea nu se poate termina pe acest glob. îti va raspunde orice mare spirit de aici. Situatia se repeta în evolutiaoricarui duh uman. Pebaza legii evolutiei. voi da un exemplu. Exista atâtea feluri de planete. Am sa-ti raspund: pentru ca nu au sositdeodata p e Pamânt si pentru ca au venit fiecare de pe alta planeta. duh. vin pe aceasta planeta duhurile de aiurea. pe alta superioara. Dar sa nu crezi ca terminând stagiul meu pe acest glob am atins ultimul termen al evolutiei acestei planete. Pe duhurile mici . chiar de ar sta duhul aici un miliard de ani.Orice spirit al planetei Pamânt. dintr e oamenii albi îi deosebim pe semiti de arieni. Azi voi faceti studii etnografice si constatati ca pamântul este populat de mai multe rase de oameni si ca fiecare are maimulte fe luri de nationalitati. Prin urmare. îl cunosti bine ca duh. cu atâtea constitutii materiale. ca sa pot fi avansat abia la gradul de înger. Una din legile de seama ale cosmosului este legea evolutiei. Îti vine în minte ceva vag. Deoarece gradul evolutiv ti-a permis ca duh sa le stii. Daca întrebam pe un semit de unde a venit. nu voi ajungeguvernator planet ar. oricât timp voi sedea pe planeta Pamânt. iar eu sunt dator sale cu nosc pe toate.întrupati sau destrupati-au venit de pe aceeasi planeta. iar studiul ei le procura o deosebita satisfactie si fericire. pentru a le cunoaste si ca om trupesc.curios . sa traiesc pe toate gradele lor si sa cunosc diferitele feluri de vieti. ca sa pot ajunge si eu.

dar au pierit de mult. stoluri. Pe un corp ceresc superior nu se poate duce orice spirit al Pamântului. sosite aici. exista si altele. pe globul nostru. avem cunostinta de Biblia nescrisa a evreilor. cu care au venit de pe acea planeta pe Pamânt. Multe ne spun aceste duhuri din trecutul lor de pe acea planeta. De aici deductia ca fratele cel mai tânar al Pamântului este cel mai apropiat de soare. si deci. care meritând raiul acelei planete au ramas pe ea. Fiecare planeta e o scoala si în clasele ei învata entitatile spirituale organizate dupa gradul lor evolutiv. Nu cunosc amanunte privind evenimentele petrecute pe Pamânt în alte vremuri. dar legile evolutiei nu o permit. Cum sa duci un duhîncepa tor între locuitorii învatati ai acelui glob? Duhul terestru nu ar pricepe nimic. Ele ne-au spus ca nu s-au format deodata toate planetele acestui sistem. sunt un pelerin al acestui glob. celor de pe Pamânt. s-au îndepartat de soare. nu ar evolua deloc. si ramânând pâna la terminarea evolutiei sale. Un elev din clasa a patra primara nu poate urma anul patru de liceu. iar altele mai noi. din toate punctele de vedere. au gresit mereu. sa devina ca fratii lor. pentru ca la para arzatoare a unei vieti hulite.unii am fost fortati sa plecam si altii dintre ai nostri au ramas acolo. Asadar fiecare din ele au alte cunostinte si o alta evolutie. Pe masura ce au îmbatrânit. Marii nostri carturari ne spun ca cei care ne conduc acum sunt veniti aici de pe o alta planeta. ca în afara de planetele cunoscute. dar oameni fiind. dar legea evolutiei nu permite . Descrierile din Tora nu sunt basme. Asa de exemplu. Fiecare rasa a venit de pe o anumita planeta. c are cuprinde multe adevaruri. nu ar învata nimic. dar amaflat câte cev a de la marile duhuri conducatoare ale Pamântului. cel care îti dictez acum. Semitii constituie cea mai noua migratie de popoare ale Pamântului. E drept ca. mai evoluate. ci unele suntmai vechi. pentru ca mai târziu sa treaca pe alte corpuri ceresti. Au existat si pe ele oameni asemanatori cu cei de pe acest glob. Spiritele vin stoluri. având o constitutie diferita de a oamenilor terestri. Eu. sa se cuminteasca si sa se ridice în întelepciune si în respectul legilor divine. de la crearea lui. Totul e gradat în lume. populata înainte de formarea Pamântului cu oameni foarte avansati. si se întrupeaza formând diferitele rase ale Pamântului: rase de trupuri pe pamânt si rase de spirite în Cerurile noastre. Pe planeta cea mai apropiata desoare traiesc oameni inferiori. ci adevaruri mascate.îi va avea si Pamântul. Chiar si pe Pamânt duhulpoate fac e scoala de la (alfa) pâna la (omega). simbolice. pentru ca nu am trait pe el. iar pe cele mai departate traiesc oameni superiori. si acum exista acolo forme umane. ci un adevar. Adam nu e un mit. veacuri si veacuri. el fiind o capetenie-duh. sosit aici împreuna cu ceata mea. Nici aici. Semitii sunt spirite evoluate. care nu se poate compara cu acea planeta. Atunci s-a facut o selectie si cei mai gresiti au fost adusi în iadul planetei Pamânt. nu se pot aduce orice felde du huri de aiurea. necunoscute de voi. pe care cine stie când -ca urmare a evolutiei . Dar în afara de aceasta Biblie scrisa. pe acel glob omul ar putea evolua de la a (alfa) pâna la x (omega).

îngeri planetari. ci nevoia legii te conduce sa descoperi si sa înveti si la scoala altor planete pentru a înainta mai repede. pieritoare! Daca ar sti ca numai comorile morale si intelectuale. Exista multe. în loc sa se desprinda de marea sa grupare cereasca. Primii crestini pentru a nu fi descoperiti de necrestini întrebuintau si ei semne. ci cunoasterea legilor si împlinirea lor.pentru a explica ceva -si ca sa nu fie întelese de toate duhurile. Cine poate citi aceste semne. numai cunostintele sunt singurele bunuri. O data expirat termenul acordat pe acest glob. entitati spirituale albe. luate în masa. ai un limbaj mai bogat. altii . ci în cârduri numeroase. vezi o forfota. pentru a merge mai departe. folosita de duhurile de pretutindeni. când va sosi vremea terminarii stagiuluinost ru aici. ai terminat scoala acestui glob. când vii si tu printre noi. rasele sunt durabile si nu se pot amesteca. ci pe a celor mai mici. înveti mai multe semne. poateînvata tain ele Tatalui care le-a înscris în materia eterica a Cerurilor. n-ar mai face greseala sa alerge toata viata lor dupa averi si onoruri. Nu bunurile materiale te vor elibera de scoala terestra. dupa desertaciuni. Frate. are doua cai: sa treaca în rândul rasei albe a Pamântului sau sa paraseasca aceasta planeta. un duh din rasa neagra a terminat evolutiacompleta a rasei sale. Scopul actual al evolutiei noastre este sa devenim din spirite planetare. Se întelege ca nu vom face scoala marilor forte de pe acea planeta. Totul se conduce dupa anumite Norme divine si nimeni nu le poate înlatura. Ca urmare a acestui sfat. de stolul sau si sa plece aiurea. Limba universala. Când ai ajuns sa cunosti toate simbolurile întrebuintate pe Pamânt. nu ne ramâne decât sa ne ducem pe o alta planeta a unui alt sistem solar. pentru a face loc altora. în ce mare greseala sunt oamenii trupesti. mai bine sa treaca în rasa alba a acestei planete. Cei mari din rasa lui îl vor sfatui ca. Plecarea nu se face individual. De exemplu. Spuneam ca fiecare rasa a venit de pe o alta planeta. si acum. pentru stagiul la care ai fost adus. De ce acest vesnic zbucium peste tot? Unii vin. semne sau simboluri.sa lenevesti milioane de ani în scoala lui. Numai ca acest limbaj este scris asemenea celui chinezesc. este limba simbolurilor sau a semnelor. Din aceasta cauza. Toate marile probleme sunt scrise în Cer cu litere. unde se afla o rasa alba asemanatoare cu cea de pePamânt . Pentru noi. foarte multe cunostinte pe care trebuie sa le aflam si a caror suma l-ar zdrobi pe un duh mai tânar. Munca si iar munca. superioara Pamântului. poti pleca pe o alta planeta. cu evolutia si mentalitatea ei. dar cine stie când vom atinge acest ideal. duhul trece în rasa alba si încetul cu încetul devine un membru al rasei albe. trebuie sa plecam pe o altaplanet a. adunând bunuri materialepamântesti. Rostul acestor simboluri este de a nu forta marile entitati sa întrebuinteze multe cuvinte . pe care nu orice chinez îl poate citi. o activitate neînchipuita. cu aprobareaConducatorilor Pamântului si cu binecuvântarea Celor din planeta unde vom poposi. ramânând în Ceruri în legatura permanenta custolul sau. Cu cât esti mai evoluat. care nu pier niciodata. pentru a trece pe o alta. superioara Pamântului. Noaptea.

care au stat toata ziua si noaptea pe lângaoame ni. În lumea noastra este ca în lumea voastra: stim atâta cât vedem. unii se întrupeaza. Îmi permit sa-ti afirm un mare adevar. O sa va para ciudat. unde se vor întrupa.voua. În spatiul din jurul pamântului exista duhuri care observa viata umana deaici. cunoastem tot ce exista în univers. dar în acest caz constituie cei mai înapoiati oameni ai pamântului. Unii ajuta pamântenilor. atât a celor înstar e de agregatie. pentru a-siface scoala evolutiva. Când a trebuit sa se faca revolutia rusa. cu atât vederea sa este mai patrunzatoare. Uneori este permisa întruparea lor chiar pe pamânt. Combinarea fluidelor Întrebi un duh despre o anumita problema si el îti va raspunde în masuracunostintelor sale. dar nu-l vad. influentându-i puternic. oamenilor trupesti. iar ca duhuri sunt socotite demoni elementali sau vampiri. Însa exista probleme cunoscute de orice duh. mentalul lor fiind prea neîntelegator înca. pe care nu-l va crede oricine. deduceticompozitia diferitelor stele sau planete. Daca pentru noi moartea nu mai este un mister. Ele n u se pot întrupa aici. dar ca vederea e deosebita. captivant si ne atrage la studiu. pentru a salbatici populatia de acolo. Explicatia acestui fenomen ciudat consta în faptul ca desi înotam într-un ocean fluidic. privesc si asculta. pleaca pe o planeta inferioaraPamântul ui. cu cât duhul este mai avansat. . sunt luate si duse în alta parte. pâna cândvom mai ava nsa. Spiritele inferioare aud duhul superior care li se adreseaza. Totul e facut pentru a afla. Unele fluide sunt atât de fine încât majoritatea duhurilor nu le vede si nu le simte. si deci cu atâtpoate v edea o categorie de fluide în plus. stiinta naturii formeaza un mister fermecator. prin masurarea radiatiilor electromagnetice cu ajutorul spectroscopului. Odata veti întelege ca Cerul conduce pamântul. Stau. tot asa cautam si noi sa tragem concluzii din analiza fluidelor. Prin urmare. învata si progresa. Dupa cum voi. au fos t aduse valuri de duhuri inferioare. ca lumea nevazuta comanda lumii vazute . altii se destrupeaza. altii audiaza diferite cursuri. sa nu credeti ca daca suntem spirite. Asa de exemplu cel mai redus duh îti va spune ca auzul nostru este identic la toate duhurile Pamântului. Cu cât un duh e mai evoluat. printre voi. oameni trupesti. dar trebuie sa va spun ca duhurile au posibilitatea sa sefa ca nevazute spiritelor inferioare lor. ori din compozitia meteoritilor. ca este cu atât mai puternica si mai subtila. dupa ce îsi fac opera. din multimea de fluide aflate prin spatiu. din cauza inferioritatii lor. Aceste duhuri primitive. iar dupa ce îsi mai largesc într-o oarecare masura orizontul cunoasterii.pleaca. stârnind în ei porniri salbatice. nu cunoastem toate categoriilede fluid e ce intra în compozitia lui. pentru a-i scoate de sub influenta binefacatoare a duhurilor amice lor. aflate în raport cu evolutia sa. dupa cum nici voi nu vedeti aerul în sânul caruia va miscati sirespirat i. Exista si pentru noi multe mistere ramase nedezlegate. bazându-va pe metoda analogiei. cât si a celor în stare de libertate.

din cauza slabiciunilor omenesti. Multi nu stiu. altele. Fluidele intra în compozitia corpului meu. înconjurata de o seriede fluide -care învaluie scânteia asemenea unor haine. Într-o perioada a evolutiei noastre a trebuits a învatam proprietatile fluidelor. Voi oamenii va vedeti carnea trupului vostru. doua substante chimice. fara de care n-am fi putut ajunge la acest grad. Exista un paralelism între lumea noastra si a voastra. Vazul si auzul vostru este aproape acelasi pe toata durata vietii terestre. Natura fluidelor. tot astfel marii nostri savanti chimisticomb ina doua sau mai multe fluide între ele si obtin o anumita substanta eterica. Toate duhurile umane. despre aceste combinari ale fluidelor. fiecare îndeplinind o anumita functie. catre batrânete. dupa cum voi. fara a fi adaugate pur si simplu unele peste altele. În lumea noastra. si deci le vad si le simt. care le vad si le analizeaza. El a evoluat de la duhul mineral pâna la om. Noi. omenii trupesti. duhurile. galbeni etc. mai ridicate. e drept foarte redus. cunoastem gama nesfârsita a fluidelor si stim ca ele sunt formate din particule sferice. fiecare fluid îsi are numele si culoarea proprie. macar la un nivel elementar.f. caci pe când auzul stagneaza pentru toate duhurile umane. altii negri. proprietatile si combinarea lor formeaza o stiinta cunoscutasi pusa în practica numai de marile duhuri.S-ar putea ca cineva din lumea voastra sa ne întrebe: Daca nu vedeti toate fluidele. duhurile. s-a mai accentuat la duhul animalelor si a culminat la duhuluman. În lumea noastra se petrece altfel. Prin urmare. de unde stiti ca ele exista? Raspund scurt: dupa spusele maimarilor nostri. Fenomenul vazului difera. vor auzi deopotriva. Cum orice duh se compune dintr-o scânteie. si de aici înainte îsi urmeaza ascensiunea pâna la înaltele grade de Duhuri divine. Prin urmare. Parca cei multi de lanoi st iu ce este sub ultimul lor învelis fluidic? Totul în lume se reduce la stiinta si nestiinta. Asadar noi. Regret ca nu e momentul potrivit sa-ti pot vorbi. putini cunosc. aceste douasimturi înc ep sa se reduca. ci întrepatrunzându-se unele pe altele duhul va fi colorat dupa culoarea dominanta a fluidelor externe. e . Însa pâna sa ajunga la acest stadiu si auzul a evoluat. sunteti unii albi. de orice grad ar fi. Unele duhuri vad numai câteva fluide -a. c. vedem diferit. si le combinati si obtineti alte corpuri. duhurile superioare. cele superioare vad toata . vazul evolueaza din ce în ce mai mult. b. De aici încolo evolutia auzului stagneaza. cu anumite înfatisari si proprietati. Auzul a evoluat la duhul vegetal. Bineînteles. în fine. ci de culorile noastre. vad fluidele d. vreau sa-ti vorbesc despre ceea ce mi-ampropus a zi. Noi. Dupa cum în lumea voastra luati doua corpuri. Dupa aceasta lunga introducere. Asadar auzul e unic dar vazul difera dupa gradul de evolutie alduhului . Într-adevar. si în lumea noastra avem o culoare. E drept ca cei nestiutori o vad pedina fara si nu stiu ca e formata din celule de diferite forme. vazute de noi altfel de cum le vedeti voi. Nu e vorba de culorile voastre. suntem oameni cu un corp fluidic diferit colorat. duhul mineral are si el auzul sau. auzul a atins culmea evolutiei sale.

orice corp solid se dizolva daca este pus într-un lichid ce are puterea dea-i lua fluidul magnetic. ne apucam sa le studiem. particular. ca prin alte globuri.gama de fluide pâna la z. toate îl fabrica si-1 emit din interiorul lor. Bine -va zice acest om -dar pamântul are în spinare mase enorme de apa. sarea se dizolva în apa pentru ca a fost demagnetizata? -va întreba omul trupesc. Fluidul propriu este fabricat în centrul planetei noastre. Da. Aceleasi fluide ca ale mele sunt si în corpurile voastre. în stare solida. Din studiile facute asupra fluidelor acestei planete. ramânând pe fundul vasului. O data ce le vedem. Daca o planeta n-ar mai fabrica fluidele sale proprii. marii savanticeresti îsi aduna elevii. Toate felurile de fluide din natura Tatal le-a pus si în sânul meu. Noi. pâna se va pulveriza si apoi se va risipi în spatiile siderale. se va demagnetiza. dar nu va vedem trupul -care pentru mine e transparent ca geamul vostru ci vedem corpurile voastre fluidice ca si cum ati fi duhuri libere. 2. . toate mineralele pamântului au în sânul lor câte doua feluri de fluide: unul propriu si altul general. nu ne mai înselam. al universului. Când o planeta nu va mai emiteacest fluid ma gnetic. Daca punem pe foc vasul cu apa si cu sarea dizolvata. toate corpurile terestre au în masa lor siun f luid general. Procesul este asemanator cu dizolvarea unei bucati de sare în apa. în corpul meu fluidic. spatial. dar corpul ei nu va putrezi -cum putrezeste trupul vostru . fluide proprii particulare globului nostru. catre exterior. mentinuta pâna când va produce acest eter magnetic. se gasesc fluide necunoscute pe Pamânt. începem sa le combinam în vederea aflarii marii taine si anume cum a creat Tatal lumile. Rolul acestui fluid în existenta unei planete este de a o transforma într-un magnet urias. aflat în tot universul. pamântul ramâne în starea actuala. Când cade pe pamânt câte un meteorit din spatiul cosmic. au ajuns la concluzia ca pamântul are în jurul sau doua serii de fluide: 1.ci se va sfarâma în parti din ce în ce mai mici. cum de nu-1 dizolva? Cum de nu-1 demagnetizeaza? Este adevarat ca apa oceanelor si marilor îi fura o mare cantitate de fluid. Pe lânga fluidul propriu. veniti de prin diferite lumi si cu tolba plina de cunostinte adânci. Apa a absorbit în masa ei magnetismul sarii. cei mai avansati. Toate planetele îsi au fluidul lor propriu. iar fluidul propriu -Pecetea sau Stampila cu care Tatal a binecuvântat creatia când a facut-o. încetul cu încetul. de unde este emis. risipite prin univers. Spiritele inferioare nu prea pot deosebi duhul întrupat -sosit noaptea prin spatiu -de un duh destrupat. care s-a farâmitat si moleculele ei s-au raspândit printre moleculele apei. apa evaporându-sereda fluidu l absorbit sarii si acesta se reface la loc. Batrânii nostri savanti. Prin urmare. ar muri. Noi va vedem. Asadar. dar producând mereu acest fluid magnetic propriu. si dupa ce cunoastem toate însusirile si proprietatile lor. ne spun ca în jurul globului nostru nu se gasesc toatefluidele di n cosmos. formând oceane si mari. fluide generale -aflate si prin alte corpuri ceresti si regiuni ale universului. Fluidul general îl numim Fluid divin. nu maifacem n ici o confuzie între un duh destrupat si un duh întrupat.

formata dintr-un fluid care-l învaluie ca o haina. Între ele distingem doua categorii: fluidele terestre -asemanatoare cu cele întâlnite în mineralele. Uite ca încetul cu încetul va conducem în cunostintele noastre de chimie fluidica. ati combinat si cele doua fluide proprii si ati dat nastere unui produs fluidic. vegetalelor si animalelor acestui glob. pe care nu-l confundam cu un destrupat. . Vedeti -continua marele savant -fierul acesta nu mai are fluid propriu. Am spus ca scânteia este înconjurata de o combinatie de diferite fluide. oamenii. ordonându-i sa intre din nou în trupul sau remagnetizat. Asadar în orice stare s-ar afla un corp din lumea voastra. si le spun: Vedeti acest meteorit? Ei bine. sau particular. Toate duhurile care traiesc în jurul globului terestru trebuie sa aiba în jurul lor o haina alcatuita din acest fluid. ca avem în fata un întrupat. În afara de fluidele proprii mineralelor.doritori de cunoastere. ce nu vor mai avea puterea sa-si reînnoiasca fluidul magnetic. Daca le-ati vedea si ati putea sa-i luati de exemplu acidului fluidul sau. Noi vedem ca orice corp este însotit de un fluid propriu. Toate celelalte fluide ale pamântului. duhurile superioare. Acesta este fluidul planetar. Rolul fluidului magnetic propriu este de a retine într-un tot unitar mineraleleglo bului terestru. dar sa nu credeti ca e combinat ca în lumea trupeasca. se vor risipi si ele în spatiu. Asadar. stim. Noi. În combinatiile substantelor voastre constatati doar ceea ce sesizati cu organele de simt. A zis -combinat. El nu facea decât sa redea trupului mort magnetismul pierdut si prin puterea Gloriei Sale sa cheme duhul evadat. pamântul mai are în jurul sau o atmosfera fluidica. ce stau una lânga alta. dupa prezenta fluidelor proprii ale Pamântului. si în acelasi timp de a se opune atractiei soarelui sau altor corpuri ceresti. carbonatetc. se elibereaza din catenele trupului sau. pentru ca nu vedeti fluidele. Voi stiti ca fierul are fluidul propriu A. Voi. si fluidele propriiduhului. Prin combinarea unui acid cu un metal obtineti un corp nou. Când combinati doua substante. ci numai alaturat. totdeauna el este însotit de fluidul sau propriu. Asa vor muri toate planetele. faceti diferite combinatii chimice. nemaifiind retinute.lafel ca aceasta bucata de fier -el va muri si se va rupe în bucati asemanatoare acestui meteorit ce a apartinut unei planete. cimentate prin acest fluid magnetic. stampila sa . Dupa aceste explicatii. fara de care nu s-ar putea misca si trai în atmosfera fluidica planetara. E firesc sa nu cunoasteti acest fenomen. numit sare chimica -sulfat. cu anumite culori si proprietati. ca si culorile spectrului solar. Domnul Solar a înviat mortii de se minunau toti evreii. si spiritul nemaifiind retinut. combinat cu fluidul general B . Sa stiti ca atunci când pamântul va pierde fluidul sau propriu. când moare un om. în el se gaseste fier. ati constata ca el nu mai ataca nici un metal sau oxid metalic cu care vine în contact. vegetalele si animalele pamântului. între altele pierde fluidul saumagnetic. sa abordam putin si corpul fluidic al spiritului uman.

dezbracându-1 când voi pleca. Dar duhul are în corpul sau. În lunga sa scoala. si acolo aflându-se toate fluidele planetelor sale. Duhul soseste pe planeta noastra din diferite motive: ori este un misionar. sau magnetic al vostru si din acel moment trupul -aflat sub dependenta corpului vital -s-a facut bine. ci fluidul care îl însotea. . universica si cosmica. Când soseste pe o planeta. as fi . fara a putea fi demagnetizate de nimeni. Daca ne adresam unuia dintre acestia si-1 întrebam ceînseamna o anumita culoare? el raspunde invariabil: .În afara de haina planetara. Acum -stiind ca orice substanta. M-as fi dus mai întâi în soarele de care apartine planeta mea. . el este obligat sa îmbrace fluidul planetar propriu acelei planete. -Dar de ce nu ai lepadat complet hainele fluidice ale planetei de unde ai sosit? . -Ce s-ar fi întâmplat daca din greseala pierdeai sau lepadai fluidele proprii planetei tale? Nu te-ai mai fi putut întoarce pe ea? -Ba da. Fluidul a reparat. Hainele divine vor fi purtate o vesnicie. Acest fluid este legatura dintre mine si planeta Pamânt. Cu totii poarta o culoare specifica. asemanatoare cu cea a corpului meu planetar? -Acesta e fluidul planetei Pamânt. la dreapta si la stânga. si din fluidele tuturor planetelor pe unde a trecut. Gratie acestei haine ma pot misca în sus.Dar aceasta culoare? . scânteia este îmbracata si cu cele trei haine primite în Sfera divina.Este culoarea sistemului de unde am venit. . a vivificat si a dat un impuls noucor pului vital. înainte si înapoi.De ce trebuie sa-1 lepezi? -Trebuie sa-1 lepad pentru ca altminteri globul acesta nu-mi va permite sa-1para sesc.Dar aceasta culoare. cu toate formând un glob fluidic în jurul hainelor divine ale scânteii. în cantitati foarte reduse.Aceasta e culoarea fluidului planetei unde am locuit în alte vremuri.Pentru ca nu m-as mai putea întoarce cu usurinta pe planeta mea. duhul mai are si alte haine fluidice: haina solara. gratie carora uneori va faceti bine. caci Creatorul le-a dat sinumai El le poate dezbraca di n jurul scânteii. În fine. nu produsul farmaceutic v-a însanatosit. nu mineralul. orice corp este însotit de un fluid propriu aflat i ca atunci când sunteti bolnavi si luati medicamente. care va parasi Pamântul dupa împlinirea misiunii sale. duhul peregrineaza din planeta în planeta. ci indirect. . pretutindeni. Fiecare fluid planetar îsi va avea culoareade osebita. cu care m-am îmbracat când am sosit aici. în jos.Aceasta e culoarea fluidului planetei pe care locuiesc de multa vreme. dar nu direct. si care constituie pentru duh stampila sa divina sau hainele sale divine. Aceasta stampila sau haina divina reprezinta pentru duh ceea ce pentru globul pamântesc este atmosfera sa fluidica planetara. ori a venit sa asculte cursurile marilor nostri savanti si apoi va pleca mai departe. ori a venit sa facascoala ace stei planete prin numeroase întrupari.Dar aceasta? .

de aici din Cer. ci trebuie sa fac o serie de operatii cu ajutorul carora desprind fir cu fir fluidele acestei planete dintre particulele celorlalte învelisuri ale mele. si nu vei avea destul fluid al alteip lanete. dar una se învata la noi. pe pamânt. mj-as fi îmbracat cu el si apoi m-as fi dus cu usurinta în planeta mea. Pentru ca mâine trece vacanta starii de spirit si trebuie sa ne coborâm iar la viata terestra. nu vei sti sa o dezbraci pe cea de aici. si acolo. Dar vei spune: Bine. Prin urmare. Multi dintre noi -obositi si plictisiti de atâtea studii -spun . Oameni suntem si noi. Câti n-ar da sa fuga aiurea. care contribuie si la avansarea noastra. Venus sau o alta planeta a sistemului nostru. Când va fi sa plec de aici. Dar veti spune ca ati auzit ca unele duhuri se duc în Marte. s-ar putea. sa scape de întruparile de aici! Cunostinte referitoare la natura fluidelor. frate. studiile întrerupte de mult timp. Dar pentru ca veni vorba de un duh care umbla din sistem în sistem si din planeta în planeta -bineînteles. dupa ce-1 va dezbraca de fluidul planetei noastre. Nu vei avea putinta sa te plimbi. Se produce un fenomen analog cu limpezirea unei ape tulburi. Iata taina pentru care duhurile Pamântului sunt robii acestui glob. îlîmbraca cu fluidul planetei dorite. voi dezbraca învelisulfluidic al planetei Pamânt. În acest scop. si aceste misiuni si preocupari materialiste ne rapesc mai tot timpul si abia ne ramâne vreme sa ne completam studiile. La periferia fiecarei planete din sistemul nostru se gasesc -trimise de Soare toate felurile de fluide din jurul planetelor acestui sistem. pentru a-mi continua. ca sa poti pleca. frate. apa ramânând limpede. nu poti sa pleci oricând. nu-ti poti face studiile în Cer? Ba da. când. si pe urma voi face un voiaj de placere prin toate planetele sistemului nostru.luat cantitatea de fluid necesar. Ambele sunt folositoare avansariinoastre spirituale. si alta jos la voi. prin decantare. Înca de pe acum. ma voi înalta pâna la zona perifericaa Pamântului si numai acolo mi-o voi dezbraca. Asemenea învoiri sunt foarte rare si date numai în vederea unor misiuni. Nu putem sane duc em întotdeauna sa le audiem. si pâna la viitoarea reîntrupare voi da o raita si prin alte meleaguri ale universului . la mii de kilometri departare de suprafata pamântului. îti raspund eu. ap oi trebuie ca o mare forta spirituala sa-i dezbrace haina planetara. caci. la fizica si chimia lor. jos. ca si jos în namolul carnii. nu. ele cum s-au putut duce? Mai întâi se cere o aprobarespeciala. cu anumita învoire -s-ar putea naste în mintea cititorului gândul: Bine de mine. pentru ca ni s-au dat anumite misiuni de îndeplinit. cum ne vom asterne de sus. când îmi voi lepada acest trup si voideveni sp irit liber. Nu. fara a putea dezerta de la scoala amara aacest ei planete. se depun particulele namoloase. Sa nu credeti ca o dezbrac ca pe o haina de stofa. se dau periodic. În acest scop îl duce pâna la periferia atmosferei fluidice a Pamântului. voi pleca si voi vizita tot Pamântul. trebuie sa-mi fac toate legaturile terestre. pentru a putea sa te duci de exemplu în Marte sau Venus. asa vom dormi jos. Viata e viata si ea trebuie traita si aici. care cere multe si mari pregatiri. pentru ca desi ai câte ceva din fluidele celorlalte planete ale sistemului nostru.

înveti. Un duh mai mic veni la mine si ma întreba: Ce-o fi cu fratele-duh cutare. vazând îmbracamintea veche plutind câtava vreme fara directie prin spatiu. Dar spiritul traitor pe acest glob mai are în jurul sau si o învelitoare fiuidicaplaneta ra. deduc în simplitatea lor . Asadar cufiz icul sesizati doar fizicul. prin vrednicia sa spirituala. ca nu-1 mai vad? Da. Cu ajutorul corpului vital -format dintr-o materie semieterica -vedeti tot ce e format din aceasta materie semieterica. pâna nu ai învatat toate lectiile acestui glob. Duhurile mici. la ce îmi va folosi?! Pâna la un oarecare punct au dreptate rudimentarii nostri. atunci ce te faci? Pâna nu înveti. dar cu ce? Nu ne ramâne decât sa audiem cursurile maimarilor nostri. copii. nu pleci. De aici concluzia: un corp grosolan nu vede un corp mai subtil saumai fin.asemenea elevilor din scolile voastre: De ce sa mai învat si cutare materie. Fluidul cu proprietatile sale este un mare capitol al învataturilor noastre aicipe Pamânt. Cu aceasta ocazie se poate întâmpla ca un duh sa-si dezbrace complet haina veche. Ei. Totul a provenit din concentrarea fluidului primordial Cu ajutorul trupului vostru simtiti. a fost avansat si ca urmare si-a schimbat învelisul fluidic cu un altul mai fin. Sa înveti. De ce nu este vazut? Deoarece corpul sau solar este format dintr-un fluid cu mult mai fin decât fluidul planetar. pentru ca unele sunt mai fine chiar decât cele care intraîn cons titutia corpului meu spiritual. pentru a ne duce prin planetele îndepartateale altor sisteme solare. dar duhul prin intermediul corpului planetar vede corpurile si fiintele eterice sau fizice . Etericul nu vede fluidul planetar. dar pe el nu-l vede nimeni. nestiutoare. Dar nu putem iesi dintr-o grava dilema: nu poti pleca de aici. care se întreaba: Unde-mi voi stabili viitorul culcus? Cât mai este pâna ma voi întrupa? Cum sa-mi croiesc destinul? Noi ne gândim cum sa facem sa terminam cât mai curând scoala acestei planete. obtinând o alta mai fina. Noi.asemenea omului trupesc . adevarate paradisuri fata de aceasta planeta a suferintei necurmate. materialistii Cerului. duhul inferior nu vede duhurile superioare. caci Tatal nostru are nevoie de savanti. din care cauza fratele sau nu l-a mai putut vedea. entitatile spirituale superioare ale Cerului. si sa fii numai urechi. auziti si vedeti lumea fizica. nu avem preocuparile materialiste ale entitatilor inferioare. si vezi la urma urmei ca tot nu stii totul. caci si la noi se potriveste vorba voastra: Popa nu toaca de doua ori pentru o baba surda . mai departe. sarmanul meu frate mai mic nu-l mai vede. Batrânii nostri cu vârste de miliarde de ani ne spun: învatati. Nu mi-am terminat expunerea. lucratori în via Sa infinita . si nu poti învata toate fluidele din jurul pamântului.ca un frate al lor spatial . dar cred ca pentru azi a sosit momentul sa închid robinetul cugetarii mele. Un duh venit din Soare -prin urmare nu are corp planetar -vede toate duhurile terestre. e drept. un vehicol planetar. înveti miliarde de ani. caci pe drept cuvânt stiinta Cerurilor este infinita. Atunci cu totii ne consacram muncii. deoarece cunoscutul sau.

fluidele au proprietatea de a se condensa si dilata. ne considera facuti din ceva imaterial. Duhurile nestiutoare vor trai cu aceasta parere pâna într-o zi când li se va explica faptul ca nu exista propriu-zis moarte. crezând în existenta noastra. spunând ca ar vrea sa vada ce putem sa-i facem noi. pentru ca nu vad nimic. ci rosie deschisa. simtitor si cu o mica doza de vointa. Dar caracteristica esentiala a fluidului este de a-si apropia sau asocia particulele. Însusi Creatorul. care gândeste. Vedeti acum ca nu mai are culoarea rosie aprinsa. au murit pe pamânt. Din studiul facut asupra fluidului. puternicul om trupesc! Sarmanul ignorant -asa stie. bineînteles cu însusiri duse pâna la infinit. Ce eroare! Totul în lume e facut din materie. nu stiu ca din mâinile lui iese un fluid cu anumite puteri. Asadar. entitati fluidice. identica cu a mea.a murit. ci dezbracari de haine. când anumite forte lucreaza asupra lor. a unor particule materiale infinitde mici. vedeti la suprafata pamântului acest fluid rosu. lui. ce intra si în constitutia fratilor nostri mai mici? Iata lucrez cu puterile mentale si ale vointei mele asupra acestui fluid si îi raresc particulele componente. Am aflat ca unii învatati ai pamântului afirma ca materia fizica este energie concentrata. a fost facut din fluid si de catre Forte fluidice. Cauza prima -Tatal. ca un trandafir salbatic? Dar iata ca îi raresc si mai mult particulele. Un nesocotit fudul chiar a bravat . asa vorbeste. când plimbându-le în lungul trpului unui om slabit de o boala oarecare îl vindeca. ca din fluide putem face orice în lume si chiar sa-1 desfiintam. dar poate chiar sa le combine între ele. ori îl adoarme în vederea unui anumit scop? Semira si se îndoi esc. potrivit mediului destinat duhului sa-si duca viitoarea existenta. Chiar si scânteia mea e un fluid. Uniioame ni. voieste si simte. a rezultat ca acesta nu are posibilitatea sa gândeasca si sa judece ca duhul. Câti nu s-au mirat si n-au râs ca spiritistii. Au râs pentru ca sunt ignoranti! Nu stiu ce rezultate uriase se pot obtine prin utilizarea fluidelor! Fluidul întretine viata trupurilor tuturor fiintelor de pe pamânt. prin urmare si ea este o materie. a facut totul prin condensari si multiplicari ale materiei S ale constitutive. chiar el. orice fluid este o materie. obtinând diferite feluri de materiifluidice . el nu cunoaste ca totul. defluidizându-i trupul. Dar cum sa existe energie fara un piedestal material? Energiaeste m iscarea infinit de rapida a materiei. El nu stie ca prin intermediul fluidelor îl putem însanatosi sau îmbolnavi. se tin de mâna. pentru ca si ele când si-au parasit trupul. a fluidului. în sedintele lor de fenomene. Fratii nostri mai mari ne spun: Fratilor. dând nastere la urma urmei tuturor corpurilor ceresti si Fiintelor . a entitatilor spirituale. o materie vie. Vedeti ca acum abia mai puteti observa culoarea roza? Prin urmare. dar totusi este viu. Puterea mea nu numai ca le dilata sau contracta. e constituit dintr-o materie. Fiinta Prima. Am citit în gândul multor oameni întrebarea: Ce poate sa iasa din mâinile magnetizatomlui. Am auzit pe unii pamânteni ca se îndoiesc de puterea noastra. dat fiind faptul ca suntem fluidici si lucram cu fluide. care au auzit câte ceva despre noi. însa.

Invizibil sunt. în Europa si Asia rasariteana. dar acolo e Centrul infinitului. dar purul adevar nu-l stiu nici ei. dar totusi îti voi spune câte ceva. în Tibet. caci timp de 40 de zile El a trait asemenea acelor personaje decare se vorbeste ca ar trai în Tibet. de unde am purces cu totii si unde ne vom întoarce dupa ce vom colinda prin tot universul. duhurile. acolo viata este fericita. lamurindu-semai bine r ostul vietii si a responsabilitatii conduitei. daca adaug o cantitate mica din fluidul . de a îmbina religia teoretica cu practica stiintifica a Cerurilor. Noi. oameni al carortrup n u este conceput dupa legile cunoscute ale formarii trupului. Fiind fluidici si traind în sânul materiilor fluidice. experimentala si initiatica. Acolo vom merge si noi odata. A fost o automaterializare întocmai a . Ea are menirea de a forma legatura dintre religie si stiinta. stiutor sunt si totusi nu am libertatea de a vorbi despre tot ce stiu. prima noastra preocupare este sa studiem mediul unde neduce m traiul. plângând pe Cel rastignit si vazând deodata lânga ele pe Isus. asadar scânteia mea divina este o treime. Ordin ni s-a dat din Sfera divina sa întemeiem pe pamânt o religie stiintifica. Fiintele despre care ma întrebi exista în realitate. dar ele exista numai pentru anumiti oameni. daca este adevarata afirmatia unor teosofi si anume ca ar trai prin regiunile muntilor Himalaia. Departe de centrul creatiilor se afla corpuri ceresti facute dintr-o materie ca o alifie. o trinitate. si acea Fiinta a fost întrupata si cunoscuta de atunci si pâna acum. Materializarea din Tibet Ma întrebi.de pe ele. dragul meu frate. fratilor. Stiinta voastra oficiala actuala a patruns în multe taine ale antichitatii. iar pe ele traiesc oameni tot atâtde m oi ca si pamânturile acelea. în Templul comuniunii omului cu Divinitatea se vor pune bazele corespunzatoare ale existentei spiritului. aflat în toate astrele. Vi se pare ca nu e nimic. pot calatori prin întregul univers. dusa în vesnicie. Avem misiunea sa raspândim în lume stiinta Cerului. Vesnic suntem cenzurati si supravegheati. care afirma ca le-au vazut si au vorbit cu ele. Cunostintele obtinute dorim sa le împartasim si celor însetati dupa cunoasterea formelor de viata subtile. Astfel se deapana cunostintele noastre. Nu era acelasi. i-am raspuns. Astfel constituit. aici sau oriunde prin univers. trupul are o existenta mult mai lunga decât pe Pamânt. suntem un trei-una. în acea parte a Cerului! Ce vedeti? Ne-a întrebat o mare entitate spirituala. dupa moarteatrupului Sau. În viitoarele temple ale pamântului. Nu vedem nimic. au crezut ca este absolut identic cu Cel pus pe cruce. iar pe viitor va patrunde si mai adânc. diferite celor fizice ale Pamântului. Au auzit ceva despre anumite materializari petrecute acolo. ca o masa gelatinoasa. Un asemenea fenomen s-a întâmplat dupa rastignirea lui Isus. sub numele de Isus Christos. când femeile. exigentele vietii sunt prea putin materiale si oamenii întrupati îsi vad fratiispati ali si aud graiul lor. acolo se afla Creatorul prim. Eu cunosc o singura Fiinta care a realizat acestfenom en. si atunci nimeni nu va mai îndrazni sa nege existenta noastra. Priviti.

tot astfel acesti initiati ai Pamântului nu pot trada secretele entitatilor spirituale superioare. sunt ignoranti aipa mântului. Sa nu credeti ca acesti experimentatori de prin pustietatile Tibetului. Ei stiu ca mari duhuri spatiale asista la aceasta experienta de creatie sau prefacere a materiei divine în ultima ei stare. în cea fizica. participantii la aceste experimente. în locuri ferite. care dupa ce se materializeaza. Acesti învatati nu vor sa raspândeasca învataturile lor oricui. chiar trecând prin lume. Ei sunt într-o permanentalega tura cu lumea noastra cereasca si cu o mare entitate spirituala. care începe sa fie coapta pentru asemeneacunostinte îna lte. ori lui Pilat. Marii nostri conducatori au primit autorizatia de a ne lumina în privinta tainei coborârii Domnului nostru pe Pamânt. într-un corp ce parecarnal. Din aceste experiente facute în Tibet. adevarati savanti -în stiintele ceresti. tinându-se de regulile anticilor initiati. dar marii nostri initiati se complac sa se întrupeze acolo. Dar credeti ca Isus i-a lasat în întuneric? Credeti ca nu lea spus prin ce fel de corp li se arata? Va marturisesc adevarul: Isus le-a spustot ul. asistentii experientelor lumii ceresti. se misca si vorbeste. prin puterea lor mentala. cunosc o entitate spirituala care -la anumite intervale de timp apa re si azi. Când L-au vazut ucenicii Sai au crezut pentru un moment ca-L vad pe Cel de pe cruce. Dupa cum Domnul Isus nu s-a aratat decât celor a caror evolutie o permitea. dar n u o fac pentru ca sunt supusi unui anumit ordin si unei anumite discipline. Ei stiu ca asista la o serie de experiente ale înaltei entitati. sau mai exact în stiintaviitorulu i. În momentul materializarii sale este înconjurat de milioane de duhuri toate. Dar veti întreba: De ce se întrupeaza tocmai în Tibet? Pentru ca în acel coltisor al pamântului. de unde acel ceva a fost preluat în moddenaturat de secta teosofilor. În Tibet exista un laborator psihic. sa asistela a numite experiente si explicatii. Voi nu cunoasteti încatainel e lumilor fluidice. Oamenii acestia ar putea produce fenomene si fapte ce par minuni pentru omul derând.fostului sau trup. ferit de zbuciumul omenirii. mari savanti ai Cerurilor. Acesti savanti în stiinta trecutului. care în scopul realizarii unor experiente se materializeaza în chip de om complet -bea. unde se fac experiente deosebite. iar nu în stiinta europeana. ascunse în munti. pe când în realitate ele sunt fenomene naturale. Ei sunt preoti ciudati. Draga frate. nu s-a dus. Preotii savanti. Isus s-a aratat numai celor carora a considerat El ca e necesar. sa-L vada în noua Sa ipostaza. S-a dus Isus sa se arate arhiereilor. repetat de sute de ani pe pamânt. mai ales cele experimentale. cei care Lau rastignit? Nu. si prin ei am dobândit libertatea de a lamuri lumea europeana. Sa nu va mirati când afirm ca. Asemenea fenomene va par minuni. în unele din sectele budhiste din Tibet. au puterea de a se feri de privirile profanilor. manânca. caci iar fi nefericit prin prezenta Sa. nu permit nimanui sa se apropie de acest Adevar. înca necunoscute voua. a transpirat ceva în lumea budhista. se întretinecu c ei prezenti. pri n . acesti oameni au posibilitatea de a se face nevazuti fata de oricine. Nu stiu cum se face. Sa nu uitati ca cel mai tare otel a fost format de-a lungul miliardelor de secole.

introducerea noii religii . frate. ei lucreaza pe ascuns. sa nu recitesc aceste rânduri. Dupa cum multi dintre voi. pe lânga experiente se predau si cursuri.de sfere fluidice concentrice. în contrast cu fizicul tau oaches. tata al viitorului meu trup. Sarutari si alintari divine îti urez. ma voi bucura si voi gasi în ele unputernic imbold de a ma ocupa de lumea duhurilor. care ma vor umplede un farmec nespus. marile calauze ale lumii au nevoie de multe alte operatii. În plus. Milioane de ani apa oceanului nu a putut fi trecuta de la un tarm la altul. În timpul acestor experiente. Având în vedere viitorul. prin viitorii mei ochi trupesti. frate. Eu. citind peste multi ani de acum înainte aceste rânduri. pentru ca pamântul merge spre dezrobirea starii de azi. ascultatecu s merenie de marii initiati de acolo. D aca esti în posesia unor cunostinte minime. si pentru a maconvinge si pe mine -care voi fi copilul tau. de pe acum prezic viitorului meu tata. noua epoca de spiritualitate. Numai duhurile de un anumit grad pot patrunde prin aceste bariere sauîngradiri flu idice. din care e format si Corpul divinului Creator. darn u li se îngaduie. O data cu introducerea unei noi ordini de viata. ele stiind sa desfaca aceste oprelisti. încât a navigat cu ea de-a curmezisulapelor. prin puterea lor spirituala. pe care le va pastra cu sfintenie. în stare fluidica. tot din materia unica divina sau materia prima. tot astfel. Te asigur. spun în timpul vietii lor ca. o cvasi-materializeaza într-un volum mic. Va citi lucrarile tale si toate cartile bibliotecii tale. o condenseaza. caci mâine vom reveni jos în locul vostru. pentru folosul vostru si mai ales al nostru. de un nepretuit folos cauzei noastre. . se vor petrece fapte noi. trupul celor ce asista cere prea putina hrana fizica. Citind mai târziu aceste rânduri. va fi blond. azi copil: Tata. de acum ale mele. Dar spiritul întrupat a dat o asemenea forma materiei solide. bunicul meu. care. deoarece hrana si-o absorb din atmosfera. Multe duhuri ar dori sa asiste la aceste înalte experiente de creatii divine. În acel laborator din Tibet. Te previn. nu tot ce s-a scris de teosofi sunt exacte.prefaceri succesive. iar furtuna ce va veni va aduce mari prefacerisociale. si vom avea nevoie în viitorul apropiat de Lumina pentru a fi mai fericiti. ca sa asisti la cele mai sublim e experiente realizate de duhuri pe pamânt. se va minuna când va auzi de modul cum au fost obtinute. hranindu-si trupul pentru mai mult timp. oameni trupesti. Marturisesc ca la revenirea mea pe pamânt voi avea grija sa nu treaca viata mea terestra fara ca.religia stiintifica. vor da probe de existenta lor de dincolo de mormânt. pe care. mai prezic: Primul tau copil va fi un baiat. pentru a ma recunoaste înaceasta op era a cugetului meu. pentru restul zilelor petrecute în acest trup. Noi dorim Lumina si lucrare la lumina zilei. sa stii ca primul tau copil va fi un b aiat. ca fiul tau cel mare se va interesa mult de opera noastra. poti patrunde prin zidurile sau sferele fluidice ale acelei cetati. acest laborator fiind înconjurat pe distante îndepartate -ca o cetate . Pentru a te convinge pe tine care vei citi aceste rânduri. daca vor mai exista dupa moarte.

Omul sau animalul nu se naste la întâmplare într-un sexmasculin sa u feminin. Templul viitor sa fie luminat numai de Creator si legile Sale. animalul si omul e diferentiat îndoua for me. De multe ori va puneti întrebari ramase fara raspuns. nu suntem nici barbati. Cât de interesante sunt problemele celor doua forte contrare. duhurile. direct prin noi însine sau. dar cenzorii de lânga noi nu ne îngaduie. si cu toate acestea întelepciunea Creatorului a stabilit ca vietuitoarele fizice sa aiba sex. diferentiate în sex. Nu vrem ca venind pe pamânt. Acelasi duh trebuie sajoace. Dorim ca problema sexualitatii sa piara din învataturile teologice ale religiilor. ambele roluri.Omul a trecut prin trei faze în existenta sa pe Pamânt Stii bine ca noi. femininul are o forma atractiva mai puternica decâtmasculinul. Am spune noi multe. Le este frica si lor ca nu cumva adevarul destainuit despre sexualitate saaiba s oarta cunostintelor care -de-a lungul istoriei a mii de ani -au fost astfel interpretate. atât si nimic care sa aminteasca de sexualitate. Mai întâi trebuie sa stiti ca în lumea fluidelor nu exista forme pamântesti. . dupa evolutia prin care am trecut. dar ni s-a dat învoirea sa va dezvaluim câte ceva. creatoare. Multe am vrea sa va mai spunem. una feminina si alta masculina? Primind raspunsul la aceasta întrebare doresc sa-l împartasesc cu voi. Totul e voit si orânduit de sus. Asadar sexul lipseste în lumea spatiilor ceresti. Dar sa retineti bine ca acelasi duh trebuie sa cunoasca scoala formei de viata a sexului masculin. care conlucreaza pentru viata siprogr esul ei în veacuri! La orice vietuitor. îndraznimtotusi mai mult decât voi si punem întrebari de felul: Unde locuieste Creatorul? De ce nu ne permite sa cunoastem anumite adevaruri înainte de vreme? Ne framânta multe întrebari. mai mare decât femininul. suntem împartite în diferite grade. încât sa serveasca anumitor interese. sa ne mai adapam la erorile de pâna acum. În schimb. duhurile umane. fiind pe plan evolutiv la distanta de miliarde de ani den oi. masculinul are o forta activa. duhurile cu posibilitati mai mari decât voi si un câmp mai vast de cunostinte. în viitoarele noastre întrupari. sub forma de femeie. si pentru aceasta ne stau la dispozitie doua cai: ne zbatem sa aflam adevarurile. ori cu pacatul luiAdam. dupa ce va vedea ca nu mai merge cu raiul si cu iadul. ne adresam celor ce ne-au depasit cu scoala lor. daca este imposibil. Nu ni se permite sa vorbim pe larg despre acest subiect opritpentru o mul trupesc. Noi. de barbat si femeie. desi este una din marile taine ale Cerurilor. dar ne este teama ca nu cumva preotimea pamântului. caci si noi suntem curiosi ca voi. Noi. s a sustina ca barbatul care a gresit într-un anumit sens a fost pedepsit sa se întrupeze într-o viata terestra. ca si actorul pamântului. precum si scoala formei de viata a sexului feminin. Iata o problema arzatoare: De ce planta. si penoi ne a rde dorinta de a fi luminati asupra multor probleme. nici femei. Fiecare urmarim sa aflam ceea ce nu cunoastem înca.

Dar acum chiar pe omul cât de putin ridicat îl face sa zâmbeasca. masculin si feminin. taica -ar întreba cineva preotul -Dumnezeu a facut pe om dupa stiinta Sa infinita? Nu putea ca prinaceeas i metoda sa faca si femeia? De ce sa o scoata din coasta bietului om? Femeia este si ea om. pe toate planetele lor. si ca în lumile fizice. care prindezvolt are. fara stirea omului. doar cu o mica deosebire. tot androgina sau bisexuala. expulzat la timpul sau. bisexual. Omul a fost la început androgin. Iata un exemplu. adica era prevazut cu organe genitale femeiesti si barbatesti. Asadar. În acest scop a rupt din coasta lui o parte din care a facut femeia. A sosit vremea sa fie înlaturate aceste absurditati. Pe Pamânt si pe oricare alta planeta omul nu a fost de la început pereche. Dumnezeu a facut pe om -barbat -si l-a asezat în rai. când omul era tare înapoiat. Daca a fost o vreme când simbolurile erau singura modalitate de a se transmite cunostinte si informatii. vechile simboluri generând doar conceptii copilaresti si inexactitati pe marginea carora s-aufacut s i se fac numeroase polemici si speculatii filosofice. Asemenea unor animale actuale. Dupa aceasta prima faza a urmat a doua forma de om. legate de fazele Lunii si de pozitia unor anumite planete ale sistemului nostru solar. dadea nastere copilului. Nascatorul lua copilul venit în lumea fizica si îl hranea cu laptele produs de mamelele sale. dupa cum voi nu simtiti cum si când se face filtrarea urinii din sângele trecut prin rinichi. La anumite perioade de timp. În aceasta perioada se dezvoltau mamelele omului si produceau lapte. de principiul dualitatii opuse. câte bazaconii s-au scris si continua sa se scrie si acum. Cum. Doua elemente sexuale contrare se uneau între ele si generau oul. din vesnicie. omul trupesc. acest . pentru ca este prea pamântesc. ci sa se spuna ce se întelege din aceste simboluri. în urma cu mii de ani. De ce a facut Dumnezeu pe Eva din coasta lui Adam? Azi nu mai este permis sa se ia litera cartii asa cum a fost scrisa odata. dar de data aceasta era barbat si femeie la exterior. si El este pozitiv si negativ. Dualitatea este o mare taina. a hotarât sa-i faca un partener. pentru ignoranti.Este adevarat ca tot ce exista în natura este condus. Cu câte erori se încarca mintea copiilor în scolile primare. El a descompus starile ceresti în doua forme: barbat si femeie. masculinul nu a putut exista fara femininul corespunzator. Se poate o expunere mai naiva decât aceasta? O fi fost frumoasa povestea asta odata. se formau în interiorul trupului omenesc elementele sexuale masculine si feminine. Cu alte cuvinte. dar omul nu trebuie sa citeasca si sa auda în templul Domnului nimic ce se refera la sexualitate. la fel ca barbatul. primitiv. Ei cunosteau si cunosc si azi ca Domnul Dumnezeu este unul. adica barbat de o parte si femeie de alta parte. cunoscute din cea mai adânca antichitate de initiati. în acest stadiu evolutiv omul se autofecunda în mod inconstient. pentru omul de azi ele si-au pierdut valoarea. Darvazând ca sarmanul de el se plictiseste. avea în interiorul sau organe producatoare de elemente sexuale masculine si feminine. Fixati-va bine în minte: Din vesnicie si în toate universurile. ci au fost amândoi într-un acelasi trup.

pe care. Aceste adevaruri le posedam de la superiorii nostri. care se fecundau prin împerechere reciproca si cu schimbul. Procesul a continuat astfel mii de ani. dupa ce se dezvolta. dintre care una chiar din sistemul nostru. ci s-au format trei serii principale de fiinte fizice umane. se joaca. În aceasta perioada.om era hermafrodit. întâi a fost forma androgina interna. împerechindu-se în vederea functiei divine -procrearea. în diferite tari apar si azi hermafroditi. bineînteles pe cale dedispa ritie. nascând si alaptând numai femeia. atributele masculine au început sa se reduca launii. pâna când unii au ramas numai barbati. Memoria sa este foarte redusa. starea actuala -când omul e reprezentat prin indivizi sexuati ce procreaza prin împerechere. iar apoi se împerecheau invers. Prin urmare. în virtutea atavismului. Prin aceeasi stare trece si duhul în prima perioada a existenteisale. oameni care sunt în acelasi timp barbat si femeie. Unul juca rolul de barbat si celalalt de femeie. care au trait pe acest glob în timpurile când omenirea trecea prin aceste faze. oamenii se cuplau câte doi. din generatie în generatie -s-au deformat pâna au degenerat în basmul cu crearea Evei dincoasta lui A dam. în perioada imediat urmatoare nasterii sale din sânul Creatorului. îsi crestea si alapta copilul cu mamelele devenite turgescente si pline cu lapte. se forma în fiecare dintre ei fetusul. dar traiul sau se scurge într-o somnolenta. iar altii numai femei. a doua forma -androgina externa. Fiecare om devenea mama. încetul cu încetul. cu organe bisexuale externe. într-un cuvânt -traieste. duhul nu are nici un trecut . duhul vede. visare si vegetare prelungita la infinit. formarea unor corpuri noi. Nu s-a rupt nici o coasta. Iata întelesul prezentei la barbati a mamelelor. dintr-un alt sistem solar. simte. si capitalul deim agini acumulate foarte sarac. unde omul este în a doua faza -aîmperec herilor reciproce. în fine. unde omul se afla în prima faza a autofecundarii. si mai suntem informati si de duhurile sosite aici de pe planete inferioare. care se autofecundau fara ca omul sa poata controla acest proces. El traieste îndemnat de un instinct avut chiar de la crearea sa. aude. fiecare individnascând s i alaptând. Dupa ce a fost creat de Tatal divin. Cunostintele despre aceste stari -transmise prin viu grai. În fine. hermafrodita. îl nasteau. Duhul îsi construieste viitorul sistem cerebral conform destinului sau Omul nu-si amineste nimic din primii trei ani ai copilariei sale pentru ca la acea vreme sistemul sau cerebral era slab format si ca urmare nu întelegeanimic di n cele petrecute în jurul sau. toata ziua fiind pentru el un continuu prezent. traiul omului esteasemanator cu al unui animal: manânca. si din alta planeta. cu organe bisexuale interne. iar la altii au pierit atributele feminine. Dupa schimbul de elemente sexuale. si ca o proba a ei. Din aceasta cauza. Forma aceasta bisexuala a durat multa vreme pe pamânt. ambii fiind nascatori. În aceasta faza. în care sa se întrupeze anumite entitati spirituale. cu starile lor intermediare.

ca memoria este rezultatul înregistrarilor facute pe cortex. Creatorul a asezat în spirit un cliseu ce reprezintaDivinitatea Creatoare. instrumentul cu care va cânta armonia sau dezarmonia manifestarilor sale sufletesti. distingem doua feluri de memorii: 1. memoria observarii sau a învatarii. zi de zi si secunda de secunda. Din acest punct de vedere. Când spiritul vine sa se întrupeze. a fost daruita. Savantii pamântului afirma gresit. iar cea de-a doua. cu scopul de a ajunge si el odata un creator. pus în practica de duh când se va întrupa. 2. imagini sau clisee în haina noastra divina. În afara de aceasta memorie originara exista si marea memorie a duhului. câstigata cu pretul a miliarde de ani de suferinta. cu care.înregistrat în fluidul memoriei sale. în decursul existentei noastre. ma voi sili sa ma apropii de numarul cliseelor acumulate de El. Alaturat acestora aumai fost puse în scânteia divina si alte clisee. aduce cu sine toata comoara sa formata din minuscule clisee memoriale. imagini infinite si ultra-microscopice. entitatile spirituale. sub îndemnul unor imagini asezate de Creator în scânteie. asupra materiei instrumentului . memoria divina -manifestata instinctiv. acumulând ani de ani. conform planului destinului sau. Noi. instrumentul sau cerebral trebuie sa fie în armonie cu cutia sa craniana. Înca din primele momente ale întruparii sale. în existenta sa infinita. cu ajutorul anumitor fluide. Dar pentru ca duhul sa-si poata cânta simfonia gândurilor sale. Copilul-duh traieste condus asemeni copilului-om. si daca acum numarul cliseelor mele este mai mic decât cele ale Tatalui ceresc. Prima memorie. a fost agonisita. Aceste imagini îl îndeamna sa faca ceea ce este conform cu menirea sa. Sistemul cerebral nu este decât un translator. adunate în toate existentele sale anterioare. duhul îsi alcatuieste sistemul cerebral. cea divina. memoria sa personala. Alaturi de acesta mai este cliseul conservarii si cliseul perpetuarii speciei. pe baza carora sa-si poata reaminti tot trecutul sau. sa execute automat ceea ce e înscris în el. datorita cliseelor pusede Cr eator în momentul când ne-a creat ca duh. un releu. umana. olegatu ra între lumea fizica. eu. si spirit. Memoria omului este una din minunile creatiei. numai de instinct. în vesnicia saueterni tatea viitoare. pentru ca si eu acumulez clisee ca si El. Asadar. duhulluc reaza mereu. Pe baza acestor clisee si conform destinului pe care îl va trai. duhurile. chiar din momentul creatiei sale în Sfera divina. agonisita de noi. pe Cel care 1-a chemat la viata. locul sau de origine. functionând mereu. când va vietui prin lumile planetare. duhul sa poata acumula în haina sau vehicolul sau de memorie. duh sunt identic cu Tatal. automat. duhul îsi va fasona si sculptasistemul c erebral. El s distruge si se reface zilnic. omul s-a obisnuit sinu-si m ai da seama de valoarea ei deosebita. dintre care cliseul dorintei arzatoare de a studia operele Creatorului. Înca din faza embrionara a viitorului sau trup si pâna la vârsta de trei ani a copilului. Într-adevar este o minune a Creatorului ca.

Dar cineva de la voi ar putea spune: Asa e. din arhiva duhului sau. si a vorbitromâneste.sau cerebral. si de multe ori nu putem rupe valul ce acopera misterul scopului urmarit de Creator. a coardelor vocale etc. daca omul a mai trait în România în alta viata. Chiar daca în memoria duhului este înscris tot catalogul cuvintelor românesti. când ma voi întrupa si voi fi iarasi un copil de 5-6 ani. Sa admitem ca -potrivit destinului sau din aceasta viata terestra -duhul trebuie sa fie un idiot. frate. si cu toate cunostintele mele. acestea nu se pot exterioriza. Asa fiind. De asemenea filtrul auzului îi lipseste. miscarea gurii. modelând protuberantele cerebrale si oasele craniene. desi cunosc tainele creatiei Tatalui meu ceresc. iar cel de al . iar encefalul duhului va fi ca o padure salbatica în comparatie cu un parc înfrumusetat de o inteligenta superioara. forma si structura encefalului sau. din examinarea cutiei craniene. O anumita dezvoltare a sistemului cerebral vaper mite duhului sa-si exteriorizeze diferite clisee ale memoriei sale integrale. anumite capacitati si posibilitati de manifestare intelectuala si implicit destinul acelui om. dar sistemul sau cerebral înca nu este în stare sacoordone ze deodata respiratia. De câte ori m-am întrupat am început de la ABC. de c e nu vorbeste chiar din primul an al copilariei noii sale întrupari? Voi raspunde acestui frate ca duhul ar vorbi chiar din primele luni ale vietii sale trupesti. este clar si am înteles. iar ego-ul sau nu are o legatura fidela cu sistemul cerebral înca incomplet format. Eu sunt un duh batrân al planetei Pamânt. câte taine ne înconjoara! Stam si meditam pentru ceoare a facut Tatal asa si nu altfel. pe când un altul se va trudi ore întregi sa si le însuseasca. fie pentru întunecarea unor facultati dobândite în trecut si care nu trebuie sa ajunga la exprimare prin trupul din noua sa viata terestra. ceea ce a depozitat odata. omul ar fi pututdeduc e. ele se vor dezvolta l a voia întâmplarii. a limbii. pentru ca prin intermediul acestuia sa-si poata manifesta anumite facultati. cu o mare repeziciune si usurinta. O. în acest caz orice fasonare a circumvolutiunilor cerebrale si a cutiei craniene îi sunt interzise. Dar iata -copilul s-a facut mare si acum lucreaza. ca mâine. rogu-te. Înaintea duhuluisau vin zi de zi notiuni noi si el va asimila noile date. dar. sa-si însuseasca facultati noi sau sa fie privat de facultatile dobândite cu veacuri în urma. dar a caror manifestare este interzisa conform destinului sau din aceasta întrupare. dobândite în trecut si folosite pentru obtinereaunor fac ultati noi. Ajutat de anumiti frati ceresti. De ce aceasta deosebire? Pentru ca cel dintâi nu a facut decât sa rascoleasca. duhul lucreaza la configuratia. Aceasta modelare este executata de duh fie pentru a-si manifesta prin sistemul cerebral facultatile avute. sa încep reînvatarea alfabetului si parintii mei sa-mi poarte mâna ca sa învat din nou scrisul. Creatorul asa a vrut. noile idei. Daca cunostintele frenologiei ar fi fost duse mai departe. ci de cunostintele dobândite de-a lungul miliardelor de ani de când duhul a fost faurit. dragul meu frate. Nu este vorba de cunostinte stiintifice. dobândita în mii de vieti. pentru ca trupul sau e prea plapândsi orga nele lui sunt în curs de formare.

o înscriedeocamdata în memoria sa. o uita repede. duhul -dar mai ales mesagerii ceresti întrupatori lucreaza asupra fetusului din pântecele mamei. În învelisul memorial se vaînscrie tot ce va mai afla duhul în vesnicia viitoare. dar cu toate acestea. în care duhul trebuie sa se întrupeze. pentru ca înregistrarea lor sa se realizeze cât mai clar si apoi se mai cere orepeta re a acestor imprimari. auzind o idee noua. care însa nu va trai. Conf orm cliseelor sale memoriale. El de fapt nu mai înregistreaza nimic. Conform acestui plan. Pe când începuse operatia constructiei fetusului. si altele noi.doilea vine pentru întâia oara în contact cu aceste idei si deci are nevoie de o atentie mai încordata si repetari mai numeroase pentru ca noile clisee sa se întipareasca bine în materia memorie a duhului sau. Din cele expuse mai sus reiese ca duhul face doua operatii când întâlneste idei noi: o operatie de asimilare automata si una de asimilare dupa întelegerea continutului ideii. dar s-ar putea ca cineva. neclar. Eu voi spune: dupa ce duhul si-a îngropat multe sotii ale sale -trupuri numeroase -el va ajunge sa vorbeasca imediat dupa întruparea sa. cu vremea se pierde si este nevoie sa fie refacut. în nenumarate alte vieti. pentru ca cliseul sa nu se piarda. zidurile constructiei sale nu s-au mai darâmat. s-au înscris în el. Despre un asemenea om se va spune ca are o memorie fenomenala sau ca memoreaza cu foarte mare usurinta. Orice cliseu estompat. a înregistrarii ideilor se face automat. toate cunostinteleacumulat e de la nasterea duhului si pâna acum. Dupa ce si-aîngropat s otia. pe care le-a mai întâlnit si deci le poseda. Scânteia divina este deosebit de mica si subtila. Operatia întiparirii. Cu aceasta ocazie. sub forma de semne sau simboluri infinit de microscopice. le va rememora foarte usor într-o alta viata când va întâlni din nou aceleasi idei. nu o poate memora. Omul simplu. . Povestea mesterului Manole se potriveste de minune si aici. În aceasta uriasa arhiva este înscris si planul constructiei noului trup. apare un duh animal. Însa conditia este ca duhul sa acorde atentie exclusiva asupra ideilor memorate. formând trupul noului copil ce se va naste pentru a desfasura destinul duhului în aceasta noua întrupare. În jurul ei exista o mica pelicula de materie eterica. sa si leînsuseasca . la care s-a adaugat automatismul eteric al mamei umane si astfel ea va naste o forma hibrida. monstruoasa. citind prin ziare ca o femeie a nascut un monstru -ce pare mai mult animal decât om -sa se întrebe: Ce s-a petrecut acolo? Cum se poateca un om sa nasca un animal? Raspunsul e ste urmatorul. ci doar pune în vibratie ceea ce s-a întiparit si retiparitde mul te ori. Nu m-a întrebat nimeni. asimilindu-le întelesul. constatam ca exista doua feluri de idei sau notiuni cu care vine în contact un duh: cele vechi. numita învelis memorial. Acest învelis memorial este si el foarte redus. foarte mic. Omul care poseda aceste idei din trecut. dar neîntelegându-i sensul. pe care duhul le întâlneste pentru prima oara si cauta sa le memoreze. care înlatura prin brutalitatea sa oarba duhul uman si se leaga de embrionul din pântecelemamei. corpul embrionului s-a dezvoltat în mod automat si a reprodus fostul sau trup animal.

cu fluide si mai grosolane si mai biciuitoare decât cele terestre. îi ridicam sus. Când tu si altii sunteti jos. în ignoranta sa a dat buzna si s-a întrupat într-o femeie apartinatoare formelor proprii ale Pamântului. ce te faci cu ei? Ar fi sa-i parasesti. frate. darco ntrar primului caz. Noi. pe o alta inferioara. pentru ca pierdeti din energiile electrice ale trupului si . E foarte usor si bine când ai de-a face cu egali de-ai tai. n-ar fi nimic. fiind atunci duhuri libere prin spatiu. si trebuie înghiontiti. va încetiniti în toateactele voastr . trimitând rând pe rând la întrupare si pe cei întârziati. În acest caz un duh semi-om. adusa aici pentru a ne face stagiul evolutiv al aces tei planete. Unele din ele au fost mai vrednice . ca sunt frumoase comunicarile noastre? Daca ai trai o mie de ani. Când vom coborî. galvanizati. oameni trupesti. Sositi pe aceasta noua planeta. Vor evolua prin suferinta si apoi se întorc la marele grup de pe planeta de unde au plecat. îi coborâm pentru a învata în clasa în care au tot ramas repetenti. pentru a nu întârzia sederea noastra aici. la transformarea vietiisociale a omenirii acestui pamânt. Atunci batrânii si avansatii se sacrifica pentru cei neputinciosi si pleaca cu ei de pe aceasta planeta. terminându-si înainte de timp scoala. în nivelele noastre. diferit tipului uman de pe aceasta planeta. am fost un cârd de câteva miliarde de duhuri. va îndrumam noi. Iata îti comunic din nou câteva crâmpeie de idei. Iata -acum si aici. Când am venit pe Pamânt. pentru a se impune bastinasilor prin cultura si conduita lor. Fratii avansati. dar pot sa ne întârzie miide an i. va molesiti. el va trai multa vreme. voi. Sunt frati de-ai nostri. înainte de a-i trimite jos la întrupare. pe Pamânt. dar ce facem când avem de ridicat câte un pietroi de frate neîntelegator? Este ca si cum tu. când jos -ca oameni. mai nevoiase. tânar si sprinten. Dupa ce au pregatit terenul. se întorc în Cerulacelei planete. Astfel electrizati. cuprinde o serie de grade de duhuri. Legea solidaritatii ne dicteaza sa neajutam reciproc. Ca sa-i scoatem din toropeala.Exista cazuri când trupul noului fetus are în linii generale forma umana. El are forma umana apartinatoare unei alte planete. cei mai batrâni ai grupului îi ajuta cât pot. Aceasta legiune de spirite. sus de tot. dar nu ti-o permite legea Tatalu i legea iubirii. partidul nostru are întârziatii sai. ratacit prin planeta noastra. lucram când sus. pâna îl fac si pe el activ si atent. siliti sa se grabeasca. Daca ar fi vorba de câteva sute de ani. Doamne. au ramas mult înurma cu av ansarea si cunostintele lor. ai vrea sa urci pâna la vârful unui munte împreuna cu un batrân neputincios care abia îsi târaste piciorul. De mult ai fi ajuns sus. inferioare planetei noastre. noi ti-am povesti din cunostintele noastre în fiecare zi si tot nu le-amputea ispravi. dar nevoiasul te-a retinut si întârziat. a solidaritatii. si cu toate acestea el este anormal. Altele. Înaintând în vârsta. unde îi încarcam cu o buna cantitate de fluid solar si planetar. se întrupeaza mai întâi fruntasii. dar daca sunt lenesi. duhurile. care sa lucrezeasu pra duhului lenes. ne veti comunica voi. mare este lumea Ta si multe mai avem de aflat prin ea! Asa-i.

ci îti dau numai un îndemn. Noi. cei de sus. iar cea întrupata jos. ea este cu un grad mai sus decât Pamântul. el nu avea în el un duh uman. Fratii mei mai mari au reprezentat milioane de oameni trupesti aici si pe multe planete pe unde au trecut. dar aceste comunicari s-au pierdut sau nu au fost luate în serios. Electricitatea joaca un mare rol în operele ceresti. Poate aceasta prezicere a mea se va retine. Cum planul de . Atunci existau doua lumi separate: unajos -om-animal. duhurile. de exemplu. am ajuns la concluzia ca. noi suntem un fel de stapâni ai actiunilor voastre din timpul zilei. Micile abateri nu prejudiciaza marelui plan al evolutiei lumilor. Astfel au trecut milioane de ani de când voi sunteti supravegheati si condusi de noi. Înca n-ati ajuns sa stiti sa o întrebuintati pentru întarirea trupului vostru. din punct de vedere evolutiv. Va sosi vremea când multe slabiciuni. atunci cum ramâne cu liberul meu arbitru? Maiexista el? Da. desi omul exista ca forma exterioara. În linii mari. amafl at despre trecutul si prezentul planetei Marte. Iata. A fost o vreme când. cu ajutorul carora omul slabanog se va întari prin curenti electrici. ziua lumea spirituala fiind sus. Iata. am facut o prezicere. Duhul nu mai revine pe urmele evolutiei sale Multe adevaruri am spus si vom mai spune omenirii întrupate. Mai exact as putea spune ca am fost mii de oameni trupesti. plantele. În univers totul merge cu o exactitate matematica. Jupiter -aflate cu doua. Noi am comunicat oamenilor trupesti despre multe inventii si descoperiri ale viitorului. pentru ca eu nu te iau de mâna si te împing sa faci sau nu ceva. de a trata maladiile pe cale fluidica. Dar veti spune: Daca e asa. va hranim toata ziua cu ideile noastre creatoare si conducatoare. exista. desi unii savanti afirma ca noi. nu facemp reziceri referitoare la inventii stiintifice.corpului vital. viata uneia neputând continua fara sprijinulceleilalt e. care nu facuse înca nici o întrupare în forma om. întreaga viata a acelei planete. ba chiar maladii. vor fi vindecate cu fluide magnetice si mai ales electrice. animalele. si într-o zi stiinta medicala o va duce pe fagasul sau firesc. ci unul de animal superior. am aflat si de istoria altor planete ale sistemului nostru. Examinând omul. pentru ca trupul omului prin concentrarea fluidelor s-a nascut si prin coruperea fluidului s-a îmbolnavit. care am studiat trecutul Pamântului si îi cunoastem drumul viitor. Noi. Prin urmare. si alta sus -duh uman. De atunci s-auformat doua lumi într-una. iar noaptea ambele lumi -a duhurilor libere si a celor întrupate se amesteca si se confunda sus. Fiecare planeta îsi are si ea etapele ei. Exista alteplanete -V enus. A venit timpul când trupul uman a ajuns la un asemenea grad de evolutie. încât a permis sa se întrupeze în el si duhul de om. Om am fost pepamânt si om sunt si aici în Ceruri. prin care va trece în viitor. fiecare individ are trasat dinainte planul sau. Nu în toate timpurile omul de pe pamânt a avut inteligenta si forma actuala. În medicina viitoare se vor crea diferite aparate. trei grade mai sus. iar tu prin judecata ta esti liber sa admiti sau nu îndemnul meu.

aplicat între ei si de primii nostri cresti ni. înseamna ca ceea ce s-a realizat pe Marte se va realiza si pe Pamânt. dar noi suntem în urma fata de Marte cu câteva milioane de ani evolutivi. Pamântul se îndreapta acum catre acea etapa martiana de viata socialista. sa ma grabesc cu scoala mea planetara. si din ce în ce mai rau. duhul uman greseste mereu. rând pe rând. planul nu are termen. Aflati ca martienii stiu de existenta noastra pe Pamânt. un fel de socialism fericit. care în definitiv sunt tot în legatura cu evolutia mea si a celor din jurul meu. Aceste abateri sunt permise pentru ca. Lumea fizica de acolo este în posesia aparatelor prin care vad lumea lor spirituala. iar în ceea ce priveste aparatele lor. omenirea trupeasca va intra într-o legatura mai larga cu lumea spirituala sau cereasca. facând alte experiente. iar concomitent acestor noi forme de existenta umana. Prin urmare ceea ce vedem -cu ochii spiritului -ca exista acum acolo. iar la întoarcere comunica oamenilor de acolo tot ce este la noi. printr-o serie de vieti denota numai rautate si prin farmece a ucis totul în . aducând o noua forma de viata individului si statului. de la origine si pâna în etapa finala. notiunea de timp nu exista. la urma urmei. va fi si la noi. Cunoscând acest adevar. Duhurile martiene ne viziteaza. Ei au aparate cu care ne vad globul si viata omeneasca de aici. duhurile. Sa nu va mâhniti. Ceea ce n-am facut acum. în evolutia sa. Micile întârzieri sau abateri nu pot schimba planul stabilit de Divinitate. Planul divinului Creator fiind unic. prin aceleasi forme evolutive. Este bine ca eu.evolutie al planetelor este unul si acelasi. putem spune ca Pamântul. individ. a ajuns într-o anumita faza din trecutul planetei Marte. Acum -dupa ce mi-am depanat ideile cu care am venit -am sa raspund la problema ce vad ca te framânta. va trebui sa fac mai târziu. Când planeta Marte a ajuns la o forma de viata umana bazata pe ajutor reciproc. Se vor petrece pe suprafata pamântului mari framântari omenesti. peste câteva milioane de ani. viata sa morala va fi mult schimbata. urmatoarea afirmatie a unorautori teosof i: Daca în existentele sale trupesti. si anume. si au alte aparate prin care întretin conversatii cu ei. rezulta ca în cursul existentei lor. Important este ca el sa fieîndepli nit. Pentru noi. Daca. dar nu e nici un pericol pentru planetaaceasta daca ma abat din calea destinului meu. Atunci omul va fi mereu sfatuit. si ca urmare va trai conform legilor divine. peste milioane de ani. evolutia planetara urmând acelasi drum. nu trebuie sa ne gândim la un sistem de piese electronice asemanatoare celor terestre. toate planetele vor trece. în viitor el se va întrupa într-un animal. Orice s-ar petrece pe suprafata unei planete. lumea fizica a cunoscut perfect lumea cereasca si a intrat în legaturapermanenta c u ea. Superioritatea lor se arata în toate directiile1. astfel ca ne putem amâna anumite studii. omenirea îsiurmeaza evolutia -mai încet sau mai grabit. 1 Bineînteles ca aceste forme de viata de pe alte planete sunt imperceptibile orga nelor de simt ale omului întrupat pe pamânt.

o greseala fizica. vi s-a spus întotdeauna ca tot ce veti citi ca venind din lumeanoastr a sa le treceti cu de-amanuntul prin ciurul judecatii voastre. În general. acest fenomen nu areloc. atunci el se va întrupa într-o planta si chiar într-o piatra . un popas pe o astfel de planeta. unde ideile lui sunt conforme mediului de acolo. Trecutul si viitorul . dar nu e posibil ca duhul uman sa revina pe urmele miilor de secole apuse si sa mai anime o buruiana sau un animal oarecare. pe o planeta inferioara Pamântului. dar niciodata într-un animal depe planeta noastr a. animal. unde trupul are o constitutie diferita de cea terestra. cât de superior. este socotit drept cea mai mare greseala fata de Divinitate. Draga frate. întrupat. El nu pleaca singur -am mai spus-o ci însotit de toate duhurile care l-au ajutat în ticalosiile sau învataturile sale false. Acum. înseamna sa te opui legilor stabilite. greseste -urând. Daca totusi. Se poate ca un duh. Tatal ceresc vrea progresulcopii lor Sai si descoperirea de catre acestia a tainelor Sale. care astabi lit mersul evolutiv din ce în ce mai sus. sa se însele. îmbracând haina trupeasca. într o piatra -nici nu poate fi vorba. sa greseasca. Prin urmare. În încheiere. afirmatiile unor autori teosofi nu corespund adevarului. mai ales ca era un duh superior în lumea spatiilor. Cât priveste întruparea într-o planta . are o valoare mai mica decât greseala spirituala. O aceeasi greseala facuta de un duh superior. cultura etc. om nesocotit. el va fi luat si dus pe o planeta inferioara planetei noastre. Astfelfilosoful g erman Nietzsche. Tot ce angajeaza viitorul si influenteaza multimile spre regres. întrupat. cu efect asupra trupului. fostul Nietzsche nu mai poate gresi. va cântari mai greu înbalanta ju decatii. si întrupat într-o forma umana inferioara. înseamna sa pui o bariera mersului progresiv almentali tatii unei societati. pentru odihna sufletului nostru. urmate de condamnarile respective. Nu ne ramâne decât sa ne silim sa binemeritam. duhul nepriceput si întunecat se va întrupa printre oameni semianimale. a adevarurilor eterne. sa condamne pe un copil al Sau sa faca drumul invers. A veni tu. prin raspândirea ideilor sale contrare legilor divine. în afara de cele mari si cunoscute. facând un ciclu evolutiv pe aceste mici raiuri ale divinului nostru Tata.sau si mai rau. Admite judecata voastra ca sa se piarda ceea ce s-a câstigat în miliarde de ani prin studiu. îti mai fac cunoscut ca în sistemul nostru solar exista planete mici. vegetal sau chiar mineral? Este adevarat ca omul e supus greselii. Cân d un duh inferior. dupa o serie de vieti gresite. Asadar. create de mintea ta redusa. iar evolutia este o placere. care afecteaza o masa mare de oameni. în regnul animal. Categoric ti-o spun.jurul sau -om. caci se afla pe o alta planeta. a influentat multi cititori. primind o pedeapsa mai grea decât un criminal. prigonind sau ucigând el va fi pedepsit conform faptei sale si potrivit gradului sau evolutiv. munca si suferinta? Admite judecata voastra ca divinul Tata. duhul persista pe aceeasi cale întunecata si nu da semne de revenire. de la Stapânul acestui sistem. unde viata e un vis. în fata Forului Judecatoresc de sus. aruncând în lume idei false.

timpul pe când era tânar sau copil si daca i se arata o fotografie a fiintei sale din vremeacopil ariei. pentru lumea umanizata si astralizata exista notiunea de timp. Însa. daca este examinat deun om trupesc. îsi aminteste partial trecutul. tot ce exista ca duh uman pe acest glob. atunci când. a duhurilor.va spuneel .tot ce s-a întâmplat ieri. Aprecierile sale asupra notiunii spatiului sunt altele decât ale omului trupesc. Lumea astralizata cuprinde conducatorii de tot felul ai popoarelor de pesuprafat a pamântului. Lumea umanizata si astralizata . exista timp. cei de dincolo si anume de un spirit superior. el se prezinta sub un alt aspect. pentru ca el nu are posibilitatea sa judece altfel. spune ca existenta duhului este trasata de la început. având o existenta scurta si o memorie limitata. a constitutiei corpurilor sale si a mentalitatii înca în curs de evolutie. Putinta duhului superior de a strabate ca gândul spatiile siderale distruge si notiunea timpului. Omul trupesc. Fiecare din cei doi examinatori au dreptate. din cauza situatiei în care se afla. nu mai exista trecut. deoarece detine puterea analizei si a vederii în trecut si viitor. de parca ar fi de fata. Iata un subiect de o foarte mare importanta. prezentul de o clipa si viitorul nesfârsit sunt orânduite de mai înainte. . Duhul fiind nemuritor. iar sub ei se afla lumea duhurilor umanizate.având strânse raporturi si interese cu lumeatrupeas ca si cu bunurile materiale ale acestui pamânt -nu poate vedea decât prin prisma acestor interese. nu este un trecut? Tot ce va urma de acum înainte. În acest scop sunt silit sa va spun ca lumea duhurilor acestui glob se împarte în trei categorii: duhurile umanizate. dragul meu frate. Locuind la o mare distanta de suprafata pamântului si având posibilitatea sa strabata spatiile pâna la planetele acestui sistem si chiar pâna în centrul acestui sistem. neexistând propriu-zis un trecut apreciabil. astralizate si divinizate. dar nu-l cunoaste. adica trecutul. Lumea divinizata este posesoarea regulilor de conducere ale Pamântului. are o vechime atât de mare. o mie de ani. si exista un viitor pe care îl asteapta. el ia un anumit aspect. notiuneade spat iu a dobândit pentru el un alt înteles si o alta conceptie. în Cer si pe pamânt. E greu pentru omul trupesc sa admita conceptia noastra. Sa vedem daca în lumea noastra. Din aceasta cauza. prin felul de a gândi si vedea lucrurile. care în functie de locul undeeste exa minat primeste doua interpretari. daca Charles Richet afirma un adevar. îsi poate face o notiune vaga asupra unui trecut marginit. un orizont cu mult mai vast.Ma întrebi. Situatia se schimba la duhul superior. tot ce nu s-a întâmplat înca. dreptatea este de partea omului întrupat. în urma cu zece. o suta. rezultatul nestiintei si neputintei. deci. Pentru un duh divinizat nu mai existadecât un vast prezent. Cum nu mai exista timp? . Ele se deosebesc prin evolutialor si. Dar eu. daca este examinat de noi. Într-adevar. exista un trecut -prin care a vietuit. în lucrarea sa Prezicerea . Atunci. duhul superior considera toate aceste notiuni ca fiind iluzii. nu este un viitor? Atunci cum nu exista timp? Astfel. încât se confunda cu eternitatea fara margini.

Daca vreau sa-mi amintesc ceva din trecutul meu trait acum 20. încât ma vad actualmente traind în ele. pâna în veacul veacurilor. a duhurilor mai evoluate -aceea de a vedea. încât privind-o. vi se pare ca îl vedeti ca fiind îninterior ul vostru. exista un vast prezent. iar viitorul îmi apare înaintea ochilor. gândireaLui. îl vedem la exteriorul nostru si este atât de real. în sensul conceptiilor voastretr upesti. Aceasta imagine a trecutului este atât de bine conturata. ca actiunile. apoi nu va mai puteti face nici o idee despre o alta facultate a noastra. întreaga mea evolutie. ma identific atât de fidel cu ele. tot viitorul nostru. mi se pare ca traiesc acum în acel timp. iar . nu exista. Aceste clisee ma absorb atât de puternic. Noi. pâna în copilaria mea de duh. Când cautati sa rascoliti trecutul. atunci mai am eu un trecut. asemenea unui pr oiect ce cuprinde tot viitorul meu. încât descriindu-le. pentru mine nu mai exista trecut.duh. a pus în mine sub forma unor semne nepieritoare. Vedetice gre u ne este sa mai concepem trecutul? Tot acest trecut. vi s-ar parea basme. Ei. al doilea este vazator si creator. el s-a imprimat cu toate peripetiile lui în spirit. Creatorul aînscris în mine. Deja vad nascându-se în mintea voastra mirarea si întrebarea: Trecutul a fost trait. atât de reliefata. Daca într-o oarecare masura ma puteti urmari mental în expunerea despre trecut. când cautam sa retraim acest trecut. tot astfel potsa-m i îndrept vointa. Vedeti de ce nu vorbim lumii terestre despre starile de la noi? Ele se deosebesc atât de mult de ale voastre. apar vederii mele cliseele Gândirii divine referitoare laviitor ul pe care îl mai am de parcurs. Primul este orb si olog. în sensul nostru ceresc. scenele si evenimentele se petrec chiar în prezent. duhurile superioare. îl pot desfasura ca ata de pe un mosor. transpunându-ne cu fiinta noastra chiar în acel trecut devenit prezent. ca sa-mi arate ce îmi rezerva viitorul. devenit prezent. oameni lipiti de pamânt -el îmi apare exterior fiintei mele. dar cema i poti vedea în viitor. Dupa cum prin vointa pot sa-mi regresez memoria si sa vad în trecut. dar omul nu cunoaste operele Creatorului. Asadar exista o mare deosebire între un duh întrupat si unul liber. depozitat acolo. Aflati acum înca o taina a lumilor spatiale. Pentru noi. Asadar El a scris ceva în mine iar eu scot la iveala acel ceva. dragul meu.000 de ani prin Persia sau India. pâna în zarile departate ale veacurilor ce vor veni. terestre. prezentul este clipa ce tot fuge spre trecut. un viitor? Trecutul îl cunosc. când acest viitor nu s-a desfasurat înca? Ce a putut sa se înscrie în substanta memoriei tale? Rationamentul este corect. un prezent si un viitor? Nu. în momentulcând miam propus sa-mi amintesc acest trecut de necrezut pentru voi. în linii mari. încât uitam ca traim în alte veacuri. drumul pe care îl voi parcurge si destinatia unde voi ajunge. asupra memoriei mele. când doresc. defilând prin fata ochilor mei spirituali asemenea imaginii unui film. generale. nu-l mai am. Din primul moment. Eu nu mai am notiunea trecutului. Atunci. ci un prezent continuu. în viitor. îmi amintesc tot trecutul meu ce se pierde în ceata eternitatii. Vesnic retraiesc trecutul ca fiind un prezent. Astfel. miliarde de ani. mai exista realmente.

sa o examinezi la lumina judecatii tale. suntem creati cu aceasta facultate a reprezentarilor înscrise în fiinta noastra. simt oboseala dupa care se asterne înaintea mea o ceata si încetul cu încetul nu mai vad nimic. marii initiati ai trecutului au creat legenda pomului binelui si al raului. Tu. si mai ascultând si de sugestiile veghetorului tau -daruit de Creator sa te ajute la înlaturarea altor sugestii sifo rte -vei reusi sa-ti urmezi calea destinului. omule. cu tot mediul ce ma înconjoara. astfel ca pentru marile Forte ce conduc universurile nu mai exista decât un permanent prezent. pmule. mii. Rolul sau este de a-si conduce protejatul la îndeplinirea destinului. largindu-se mereu. De la o vreme. pâna nu se mai vede nimic. este inevitabil ca omul trupesc sa vada lucrurile altfel si sa aiba conceptii cu totu l deosebite de ale noastre. care tind sa te abata din drum? Tatal a pus înfiint a ta facultatea numita judecata. pentru îngerii solari si mai largi. îmi apar -în linii generale -starile mele viitoare. Iata sarpele din raicare te va împinge sa faci lucruri contrare celor stabilite. Din acest moment. Încep sa vad viitorul mai apropiat. parca ma destept dintr-un vis si ma vadiarasi în prezent. pâna te vei întoarce de unde ai plecat. Cum vei lupta cu aceste forte. Divinul Creator a voit ca tu. însa Creatorul a dat copilului Sau ceea ce a avut si El -libertatea. De la o vreme. Daca totusi nu asculti de . astfel ca pentrugrad ul meu au o anumita limita. dupa cum este înscris în hainasa memori ala. va suferi si îsi va da seama ca a gresit. de a se conduce asa cum i se va parea lui ca este mai bine. din grad în grad. Concluzia este urmatoarea: fiind în conditii diferite de ale noastre. Lumea ce te înconjoara cu interesele ei te va împiedica sa-ti îndeplinesti destinul. facultatea de a voi. Asadar. În legatura cu aceasta orânduire. Fiecare om are un veghetor Orice om întrupat are un spirit veghetor lânga el. imaginea filmului este din ce în ce mai stearsa. memoria este limitatala ent itatile spirituale mai putin evoluate si este din ce în ce mai extinsa pe masura ce urcam treptele evolutiei spirituale. De aici deducerea ca prezentul meu -ce îmbratiseaza o durata de timp inimaginabila pentru voi . pâna la marii Creatori din Sfera divina. apoi pe celma i îndepartat si tot asa din ce în ce mai îndepartat. reprezentate prin sarpele îndemnator la fapte contrare. dar punându-i în fata legile Sale. esti tentat sa faci sau nu ceea ce îti sugereaza veghetorul. Asadar. înscrise în destinul tau.în definitiv este marginit. de fructele caruia omul nu trebuie sa se atinga. pentru îngerii planetari aceste margini sunt mai largi. La fel se petrece si cu trecutul. conform gradului meu de evolutie. pe care calcându-le. sute de mii de ani. De câte ori te vei afla într-o situatie noua. Aceste margini se departeaza pe masura evolutiei.aria acestui prezent si intensitatea cu care vietuim acest prezent creste din rang în rang. Dar în jurul omului este mediul înconjurator si în plus liberul sau arbitru. Când ma gândesc la ce am de facut în viitor. sa-ti urmezi calea ce ti-a înscris-o de la crearea ta. Vad veacuri peste veacuri.

Rolul acestei asocieri este asemanator cu cel dintre parintele pamântesc si copilul sau. el a fost determinat sa se asocieze cu altii. prin vointa sa. dupa cum a afirmat Domnul nostru Isus Christos. dar daca duhul liber va gresi. a îndemnului la fapte bune. poti deveni sarpele biblic. spre a nu se nenoroci. aceasta responsabilitate este mai grava când. Omul este mereu hartuit de fortele laturalnice ale mediului înconjurator. Cu aceasta ocazie. tin sa atrag atentia ca omul întrupat îsi va plati greseala proportional cu gravitatea ei. vei fi un fericit sau aspru pedepsit. conform destinului înscris înainte de întruparea sa. spre binele sau. se amesteca si staruind cu argumente îldetermina sa nu faca acest pas. De felul cum te vei servi de idee în relatia cu semenul tau. iar urmarea va fi nefericirea ta. fiind calit mereu la focul suferintelor. În sprijinul urmaririi acestei discipline vine întruparea cu tunica ei de lut. La timpul hotarât -conform destinului -veghetorul îl îndeamna sa se calugareasca. abatându-1 de la impulsul sau intern de a se . este nevoie sa se faca ceva pentru ca aceasta libertate sa-i fie disciplinata si sa-si puna vointa în joc numai pentru împlinirea misiunii sale. încovoaie tendinta de abatere si influentele laturalnice. unire creata în vederea apararii copilului de pericolele ivite înexiste nta sa. pentru motivul ca el are o constiinta mai libera si este mai bun cunoscator al regulilor de conducere ale lumilor decât omul trupesc. vei veni în conflict cu destinul. caci prin ideileta le poti sa abati pe un om din calea destinului sau. Iata un exemplu. greseala sa va fi cu mult mai greu pedepsita. Prin cuvântul tau. cu legea divina. va fi platit de veghetor cu amarnice suferinte. duhul are înscris în el drumul evolutiei sale. Ideea are în sine o forta colosala. Legile morale ceresti spun: Nici cu gândul sa nu râvnesti la femeia altuia -caci omul greseste si cu gândul. În situatia parintelui terestru se afla si veghetorul omului. daca nu asculti de sfatul veghetorului tau si te duci dupa amagirile de un moment. care nu stie decâtceea ce îl înco njoara. prin libertatea de a hotarî. Daca un om este responsabil de modul cum sfatuieste pe un altul. de la care se abate de multe ori. Prinurmar e. orânduite si intentionat alese. facând acte contra legilor divine. carep rin suferinte aprige. Dar o persoana oarecare. Orice îndemn gresit sau în afara destinului ocrotitului sau. auzind de hotarârea lui. Din întrupare în întrupare. cu interesele lui multiple. prin scris sau vorba. pentru ca strici o alcatuire divina. în linii generale. Legile morale pamântesti spun ca nu-ti este permis sa iei femeia altuia. omule. si pentru a ocoli pecele rele . formând o comunitate care sa-1 apere în toate împrejurarile si sa-l ajute sa-si urmeze calea în veci. el determina maimulti oameni la fapte contra legilor divine. poate sa te fericeasca sau sa teduca la savârsirea unui pacat. vointa omului se disciplineaza si de la o vreme va întelege ca trebuie sa-si duca traiul asa cum i-a fost trasat. Pentru a putea lupta cu usurinta contra acestor influente. Modul cum îti folosesti gândirea. cugetarea. Veghetorul are sarcina sa observe drumul vietii terestre a protejatului sau. Sa zicem ca în destinulunui om este scris ca el sa se calugareasca. Asadar.aceasta judecata.

nu-si va aminti nimic din tot ce va gândi si face de acum spiritul înconjurat de corpul sau perispiritual. visul este fenomenul cel mai important din viata omului. Iata-l afara la un metru de trup. iar corpul vital ramâne în trup. duhul începe sa iasa si din învelisul sau corpul sau vital. din trupul sau. Oricât de fantastice ar fi. duhul este exteriorizat. memoria lui fiind foarte limitata. Ce se petrece cu el? De cum a pus capul pe perna. omul nu va sti nimic. transa si visul. si celor din jur. putem gresi în alegerile noastre si putem gresi actionând prin ideile noastre asupra semenilor. Apoi din corpul vital pleaca un alt fir. întrucât el. În starea de transa. Ideile unui iresponsabil au întors un om din drumul pe care pornise. deoarece a contribuit la modificarea unui destin. apartinând lumii fluidice. la rândul sau. Între aceste doua stari se însira starea somnambulica. prezentului si viitorului. fara vise. încetul cu încetul duhulîncepe sa se retraga din temnita sa. cel care intervine îsi asuma o mare responsabilitate. sinon ima cu starea de transa. Lumea savanta a facut apel la fel de fel de ipoteze pentrua-si explica acest fenomen. care se leaga de duh form at din scânteia divina înconjurata de toate celelalte învelisuri fluidice. Dar stapânul trupului.calugari. Starea de somn adânc. . când poseda o memorie deplina a trecutului. Visul Dupa actul mortii si al reîntruparii. În starea somnambulica omul este în legatura si cu lumea trupeasca si cucea spatiala . pentru ca spiritulsa-si traiasca pentru câteva ore viata de spirit. e imposibil de cunoscut pe cale fizica. de ce omul când doarme nu ne aude deloc si de ce mediumul în stare de transa ne aude si ne vorbeste? Pentru ca în stare de somn duhul s-a îndepartat de trupul sau. deoarec e simturile ne arata una si adevarul este altul. fara de care viata trupeasca ar fi deosebit de chinuitoare. Prin urmare. O data iesit completdin trup. Ladesteptare. Înainte de a intra în analiza fenomenului numit vis. Divinitatea a orânduit ca omul si orice animal sa doarma. duhul omului s-a exteriorizat complet -ceea ce nu are loc în starea somnambulica fiind în legatura numai cu lumeafiuidica. A doua stare a omului este cea vremelnica. tragând dupa el si o parte din corpul sau vital. vise le sunt realitati ale lumilor fluidice. starea de duh întrupat -când nu mai stie nimic de patria deunde a venit si nu cunoaste decât ceea ce apartine acestei vieti pamântesti. Iluziile exista doar în lumea fizica. În acestmoment un lu cid vede pe pat trupul din care pleaca un fir aflat în legatura cu corpul vital. dar nu a putut sa se apropie nici pe departe de adevaratul mecanism al producerii visului. În star ea de vis. este starea normala a omului în timpulnoptii. Dupa o zi de munca. iar în stare de transa un duh strain a ocupat dublul vital exteriorizat si prin el comunica trupului. omul se culca si adoarme. trebuie sa retinem ca omul are o stare a sa eterna -starea de spirit liber. În acest caz. vazând si auzin dasemenea omului în stare de veghe. Cineva ar putea sa ma întrebe: Daca starea de somn este la fel cu starea de transa. fiind atent la fenomenele din spatiu.

Daca prin pase magnetice -ale unui om spatial sau trupesc -se scoate si dublul vital din trup. În general. greu. durerile trupului nu lasa dublul vital sa iasa afara. Între adormirea completa si starea de veghe exista o stare de tranzitie. fiind o pavaza. adresându-ne duhului. Asadar visul are loc dupa ce corpul vital a fost reintrodus în trup. Încetul cu încetul. auzul si vazul sau fiind spirituale. În cazul unor boli grave. Visul poate avea loc si ziua când dormim. Însa duhul nu va sti ce i se vorbeste. de trupul sau. îl va introduce în trup. trupul sau nu mai este capabil sa auda. duhul se retrage din trup. cu care se consulta. fie ca va fi pe lângatrup ul sau. persoana respectiva cade în starea numita transa. el ne va întelege si ne va raspunde. vorbeste si se poate întâmpla ca frânturi din aceasta discutie sa fieexprima te. ci reproduce fragmentat. tragând dupa el corpul vital. În acest caz. Când omul se desteapta -am mai spus si repet -dublul vital se afla deja în interiorul trupului. 2. iar spiritul este în afara. Visul poate avea loc si în timpul unei boli trupesti. Daca îi vorbeste cineva el nu aude. Starea de vis -când dublul eteric se afla în trup. Dublul vital a fost scos din trup. iarspiritul hoinareste prin împ rejurimi. În mod normal. ci doar pentruagrement. Starea de somn adânc -când spiritul împreuna cu dublul sau eteric sunt în afara trupului. Dupa putin timp îl scoate din nou. Catre ziua duhul intra în dublul eteric si în trupul sau. cu forta electrica necesara pentru douasprezece ore defun ctionare. dar îl încarca. pentru ca dublul vital este în interiorul trupului. odihna sau meditare. pentru a fi încarcat cu fluid electric. Starea de veghe . meditatiile si conversatiile sale cu lumea spatiala. 3. Din acest moment. O data ce afost în carcat. îl încarca -e drept. fie ca duhul va fi departe. pentru ca spiritul fiind plecat. îlîncarca si iar îl baga la loc. spiritul scoate putin afara corpul vital. prin grai. Cei aflati în jurul bolnavului spun ca acesta aiureaza.când duhul si dublul eteric se afla în trup. În rezumat. incoerent. conversatia sa cu cei din spatiu si de aceea nu este înteles de cei de fata. Trupul nu aude. ci duhul din el întelege si raspunde. Somnul de zi nu este absolut necesar. începe visul. Spre ziua. El nu aiureaza. În acest timp dublul vital ramâne în trup. prin cordonul fluidic. În acest caz duhul este ajutat de frati ceresti. numita atipire. gratie caruia acest corp eteric va putea conduce ziua urmatoare functiile trupului. iar duhul îsi vede de studiile. nu va sti nimic din ce s-a petrecut în jurul sau. De acum omul doarme profund. o piedica între vorbitor si duh. omul începe sa viseze. dar dupa desteptarea trupului sau nu va sti absolut nimic despre întrebarile primite si raspunsurile date. Dupa ce duhul îsi va încarca dublul vital cu fluid.vede si aude lumea spirituala. foarte greu. duhul iese singur dintrup. si din afar a. îl încarca repede cu fluid vital si îl reintroduce în trup. iar duhul vine si se introduce la rândul sau în dublul vital. Numai în aceasta stare au loc visele. Cu toate acestea. omul nu vorbeste când doarme. . dublul vital este introdus în trup. omul trupesc cunoaste trei stari: 1. iar duhulsing ur este în afara corpului vital si al trupului. între anumitemoment e de atipire. Cu alte cuvinte.

Asadar. de presimtire ca va fi ceva. oricare ar fi constitutia sa fizica si chimica. dar ce anume. De vigoarea sau slabiciunea sa depinde starea de sanatate sau debilitatea trupului. Gratie acestei adaptari. potrivit ranguluisau. îl recons tituie. Dublul vital are o importanta capitala în existenta omului trupesc. dar la desteptare le va uita pe toate. si dublul vital constituie un suport de înregistrare al fenomenelor din afara trupului omenesc. când spiritul se afla în trup. încetul cuîncetul. conditia este sa se destepte repede. Fiind o materie vie. toate ideile si imaginile culese de duh . El reprezinta subconstientul stiintei voastre terestre. Prin urmare. imediat dupa vis. Daca de exemplu un spirit superior trebuie sa joace într-o întrupare a sa rolul unui biet cioban. ca stapânului sau i se va întâmpla ceva. omul poate trai pe orice planeta. corpul vital este o arhiva pastratoare de cunostinte. pentru ca altfel lumina zilei îl trece complet la viata trupeasca. fara sa posede o inteligenta. el îsi aminteste câte ceva. despre evenimentele prin care va trece. Acest corp eteric. nu poatere produce decât inconstient si vag. Visul poate sa însemne ceva pentru om si poate sa nu-i arate nimic. va vorbi cu alte duhuri.Va vedea peisaje din diferite tari si tinuturi.neavând timp sa se risipeasca în spatiu . Câteodata. Compozitia dublului vital este conforma constitutiei planetei pe care s-a întrupat duhul. Sa stea linistit si sa mediteze asupra visului avut pâna mai adineaori. încât visul nu-i va spune nimic. Din corpul vital. sau dublu vital care ne împiedica ziua sa stim ce am facut noaptea sau ce cunoastem din alte vieti -înregistreaza cunostinte ziua. ceea ce a retinut sau memorat. el poate avea noaptea conversatii cu alte duhuri. Asadar. poate calatori sau vizita diferite regiuni terestre sau spatiale. sub formade simb oluri. Datorita dublului vital se construiesc visele. Pe lânga materia memoriala a duhului si în dublul vital se imprima. iar la desteptare subconstientul nefiind prin sine însusi inteligent. decât sub forma de presentiment. cugetator ca duhul sau stapânul sau . tot ce a aflat duhul în timpul noptii despre viitorul sau apropiat. când duhul este în afara trupului. imaginile trec în sistemul cerebral si prin el omul îsi constientizeaza si memoreaza tot visul.nu lepoate traduc e limpede. O datadestepta t. Dublul vital fiind doar un înregistrator. ceea ce se poate realiza rugând pe un spirit prieten sa-i faca acest serviciu. Aceasta e regula. visul reprezinta uneori ceva si alteori . cu scopul de a face din om un medium auditiv. Apucând de un capat al visului si tragând cumintea me reu de el. sa nu se miste. în afara de duh sau fiinta noastra spirituala. nu stie. când visul are loc catre ziua si omul se desteapta mai mult saumai putin repede dupa vis. Chimistii nostri ceresti actioneaza asupra dublului vital. Pentru a-si aminti pe deplin. despre trecut sau viitor etc. olfactive sau auditive venite din lumea exterioara.sunt transmise dublului eteric. schimbându-i compozitia originara. dublul vital are capacitatea sa înregistreze direct toate impresiile vizuale. În modul acesta. sa nu deschida pleoapele. visul pare ca se desface ca de pe un mosor si. La desteptare îsi va aminti ceva. si înregistreaza cunostinte noaptea. Consistenta trupului va fi în raport cu compozitia dublului vital. vizual sau telechinetic. dar atât de neînteles pentru mintea lui simpla din actuala viata terestra.

nimic -pentru cel care a visat. De multe ori o persoana inculta, pusa în stare de transa, ne uimeste prin cunostintele sale de chimie, fizica si astronomie. De unde le scoate? Din adâncul arhivei sale spirituale, pentru ca este oentitate s uperioara în lumea spatiilor. Visele sunt necesare omului. Uneori duhul are nevoie ca ego-ul personalitatea prin care s-a întrupat si constituie constiinta sa în starea deveghe -sa stie ceva, cât de cât, din cele ce trebuie sa faca în viata terestraactuala. În acest scop, duhul p rovoaca un vis, pentru ca tot el prin intermediul ego-ului, care îi ofera constiinta de veghe când va fi în trup -saaiba pre sentimente vagi despre evenimentele ce vor urma, despre faptele pe care trebuie sa le faca si despre cele de care trebuie sa se fereasca. Am spus ca omul spirit are un program de urmarit. Ca sa se tina pe acestdrum si sa nu greseasca, el trebuie sa aiba, cât de cât, indicatia drumului sau. Pentru a avea în vedere calea ce o are de urmat, duhul face astfel ca însusi vehicolul sau sa înregistreze, sub forma de vis simbolic, cararea pecare îi vor fi asternute flori sau ghimpi, bucurii sau suparari. Lumea crede ca visul este ceva întâmplator, o fantezie, fie a celulelor cerebrale, fie a retinei, fie a psihicului sau. Nu, nu este asa. Visul este o productie voita a duhului, a stapânului trupului, sau a altor duhuri, care vorsa t ransmita ceva iubitului lor întrupat. Desi viata pare a se scurge fara nici o continuitate între lumea noastra si a voas tra, adevarul este ca între viata trupeasca în stare de veghe si viata de spirit liber este o continua curgere, fara cea mai mica întrerupere, caci între aceste doua lumi, îmbinate una în alta, exista o legatura indisolubila, a carei functionare lumea nestiutoare de adevaruri ceresti nu o cunoaste. Pentru omul simplu viata trupeasca e o fericire. Pentru duhul superior, coborât în trup, viata pur trupeasca este un chin al nestiintei si întunericului. AtunciDivin itatea a orânduit viata de duh exteriorizat din timpul noptii, al somnului. Omul simplu e un cvasi-animal. El nu trebuie sa fie stingherit din cursul vietii sale, nu trebuie sa stie ca tot ce spune si face este auzit si vazut de cei dinl umea spatiala. Ar fi îngrozit stiindu-se observat, urmarit în toate actele si gândurile sale. Viata nu i s-ar mai desfasura în libertate, dupa deplina sa înclinare. Prin urmare, Divinitatea, în nemarginita Ei întelepciune, a socotit caomeni rea, în general, trebuie lasata în necunoasterea lumii spirituale; cunoasterea Cerului constituind doar privilegiul celor putini. Noi suntem o piedica pentru animalul din om. Însusi duhul inferior declara cael nu vrea ca om trupesc -sa stie de lumea sa spirituala. Cei multi nu cred în existenta spiritului, a vietii spirituale, si nu le plac cunostintele lumii ceresti, duhurile lor fiind înca pe treptele inferioare ale scarii evolutiei spirituale. Cele mai multe vise par a fi irealitati, pentru ca duhul nu are permisiunea sa construiasca un vis concret, imaginativ-real. Aceste reprezentari enigmaticevor dura mii de veacuri, pâna când omenirea va iesi din starea morala si intelectuala înapoiata, pâna când se va ridica pe treptele superioare ale întelegerii si constiintei, când vointa nu îi va mai permite sa se abata dincalea armo niei divine, stabilita din vesnicie în tot universul.

Idei despre creatie Toata materia pamântului pe care-l locuiti -numita de voi fizica -a provenit prin concentrare din prima materie fluidica, din care a facut Creatorul toate corpurile ceresti. Precum norii sunt reprezentantii sub forma de vapori ailichid ului numit apa, tot astfel exista în univers reprezentantul fluidic al aurului, argintului, platinei etc. Tot ce vedeti pe pamânt a provenit, dintr-un anumit fluid. Prin urmare, în univers exista fluidele corespunzatoare a tot ceexis ta pe pamânt. Sa presupunem ca un mare spirit, din categoria celor ce construiesc sori si planete, ar coborî în atmosfera superioara a Pamântului, în zona alba saudivina, unde su nt marile noastre entitati spirituale, si ar dori sa faca o demonstratie. Prin puterea vointei sale, el ar putea sa faca din fluidul humifer un bob de huma, exact de aceeasi compozitie cu huma terestra. De asemenea, ar putea sa fabrice orice metal sau piatra pretioasa ar dori, din fluidul lor corespunzator. Daca acest mare spirit ar coborî mai jos, în zona a treia, rosie cea de la suprafata pamântului -va gasi fluide vegetale, animale si umane, putând face din ele o portocala, o pasare si chiar un trup de om ca al celorlalti oameni. Misterul creatiei a constat, consta si va consta în transformarea fluidelor în materii gazoase, lichide si solide. În plus fluidele îsi urmeaza cursul lor evolutiv, care consta în prefacerea fluidelor de natura minerala în fluide vegetale, a acestora în fluide animale si pe urma în fluide umane. Din fluidele universice s-a format tot ce exista pe diferite planete. Pamântul fiind acum un glob batrân, nu se mai produc pe el asemenea transformari. Dar când este vorba sa se construiasca o planeta noua, din Sfera divinacoboara cet e numeroase de Constructori divini, care încep crearea materiei minerale, materializând fluide minerale. Dupa consolidarea mineralului, prin condensarea si încetinirea vibratiei particulelor fluidului mineral, o alta seried e Constructori prepara din fluidul mineral aflat în jurul planetei, fluide vegetale, si apoi din ele, prin materializari, creeaza primele plante. Când pamântul a fost îmbracat cu o haina vegetala -plante aflate pe cea mai de jos treapta evolutiva -o alta serie de Constructori a transformat fluidul vegetal în fluid animal, din care au început sa faca trupuri de animale - si asa mai departe. Asadar, începutul vietii pe o planeta noua este o continua materializare, savârsita de anumite mari duhuri. Duhurile de pe Pamânt au auzit de asemenea operatii de materializare, dar nu au luat parte la ele. Entitatile spirituale superioare ale Pamântului sunt cunoscatoare ale acestorcreat ii, le pot realiza, efemer, pe unele din ele, în scop de experiment, dar nu destainuie nimanui taina lor, mecanismul operatiei lor. Considera ca divulgarea acestor taine este o adevarata crima asupra creatiei, din cauza pericolelor prin care ar trece omenirea aflata într-o faza evolutiva inferioara. Într-adevar, daca duhurile inferioare ar cunoaste mecanismul materializarii fluidelor -de exemplu a unui fruct, animal etc. -ar cunoaste si mecanismul dematerializarii corpurilor, si atunci va dati seama ce grozavii ar rezulta! Din ura sau pentru a se razbuna pe un semen al sau întrupat, care în alta viata i

a facut vreun neajuns, duhul inconstient ar putea defluidiza corpul vital al semenului sau si prin aceasta sa provoace moartea trupului acestuia, ba chiar sa-i dematerializeze însusi trupul, în fluidul sau corespunzator. Prin urmare, marile duhuri, marii savanti ai Pamântului, dupa ce au facut o materializare a unei portocale, flori etc. -o dematerializeaza, adica o transforma în fluidul din care provine nu o lasa ca atare în atmosfera voastra, pentru ca ar da posibilitate duhurilor de aici sa se instruiasca si sa poata face si ele asemenea operatii, interzise nu de vreo opreliste oarecare, ci din cauza ignorantei, a inferioritatii lor, care i-ar determina sa faca un ra uoarecare, prin dematerializarea în fluid a unei pietre, plante sau a unui animal. În rezumat, dematerializarea este transformarea materiei fizice, de natura minerala, vegetala ori animala, în fluidele sale corespunzatoare, siapoi tr ansformarea în fluid primitiv, din care îsi trag cu toate obârsia. Ce frumoase si interesante sunt aceste teme, referitoare la mânuirea fluidelor si crearea din ele a diferitelor materii planetare! Asemenea cunostinte sunt predate de marii nostri îngeri, în zonele înalte ale Pamântului, conferinte la care luam si noi parte. Din sfere superioare, îngerii primesc pe cale de comunicari transmise prin unde-gânduri, cunostinte simai înalte, la care noi nu ne putem adapa, pentru ca în aceste expuneri sunt idei al caror continut nu-l pricepem. Limba duhurilor este una si aceeasi peste tot universul -aceleasi semne, culori si sunete spirituale -dar ea nu este înteleasa de oricine, deoarece cuprinde cunostinte si gânduri ce nu intra în capitalul sau de memorie si gândire. Un spirit întrupat învata mai usor sau mai exact, reînvata - limba tarii sale, decât învatam noi limba universala. Fiecare idee îsi are semnul, sunetul si culoarea sa, dar când se comunica cunostinte foarte abstracte, degeaba auzim sunetul si vedem semnul luminos, ca nu pricepem nimic. Atunci ce este de facut? Sa întrebi. Dar pe cine? Caci pe când omul trupesc îsi poate pierde vremea lenevind sau hoinarind, în lumea duhurilor toti au de facut o activitate, pe care cu ardoarecau ta sa o termine cu bine. În acest caz nu-ti ramâne decât sa urmezi carul evolutiei tale, sa nu te mai tii dupa carul preocuparilor celor superiori tie. S a te silesti, caci în fiecare an, prin munca, atentie si supunere, vei urca un mic pas spre mai bine, un pas prea mic fata de eternitate. Pâna ce duhul analfabet a ajuns în clasa întâia primara a Cerurilor, au trecut câteva miliarde de ani. Dar câte miliarde vor mai trece pâna va ajunge în lumea spatiilor la bacalaureat, licentiat si doctorat? Te înspaimânti gândindu-te numai. O greutate în plus este faptul ca nu se permite învatarea mai rapida, decât este stabilit în program. De exemplu, subiectul A se preda la o anumita vreme, pe când subiectul B se preda la o epoca mult mai târzie. Ai dori sa înveti mai repede, dar cine sa-ti spuna? caci dupa ce ai învatat pe A, cel care trebuie sa-ti vorbeasca de B îti spune: Asteapta, înca nu a sosit vremeapredarii curs ului meu . Desi Pamântul primeste o multime de unde-gânduri, cursuri sosite din sori sau planete superioare, nu putem profita de ele, neîntelegând ideile expuse în acele conferinte ceresti. Din ele tragînvataminte numai înge rii, cu o cultura cereasca superioara culturii noastre.

Ei, dragul meu, daca ati sti ce de reguli si legi ne îngradesc si conduc lumile, v-ati minuna de întelepciunea Celui ce le-a orânduit! Eu, entitate spirituala, nu pot sa fac ceea ce vreau, ceea ce îmi place, ci numai ceea ce trebuie safac con form gradului la care am ajuns. La revedere la noapte, când îmi vei da o nota buna pentru cele comunicate pe ziua de azi. A! Dar vreau sa-ti raspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o: E posibil ca un om trupesc sa fieîn stare de veghe iar spiritul sa-i fie departe de trup? Te iubesc si vreau sa ai si la aceasta întrebare raspunsul meu. De altfel acesta este rolul nostru: sa te lamurim, ca om trupesc, cu tot ceea ce ca spirit cunosti foarte bine. Da, estepo sibil ca un spirit uman sa plece din trupul sau si totusi omul sa nu doarma, adica sa fie în veghe, dar aceasta veghe nu e deplina. Ce se întâmpla înacest caz? Sa ia u un exemplu. În timpul zilei, un spirit uman a iesit din casalui trupeasca si s-a dus într-o alta localitate unde se afla întrupat un spirit prieten, cu care vrea sa se întretina. Trupul parasit de spirit pare destept, dar este într-o stare de prostatie; traieste, dar nu vede si nu aude; se misca si are aparenta ca e destept, pentru sa spiritul, prin firul de legatura, actioneaza de la distanta asupra sa. În acest timp, poate sa treaca pe acolo un duh nu prea cumsecade, sau un duh trimis de o entitate superioara. Acestduh s e introduce în trupul subiectului nostru si începe sa vorbeasca. Cei din jur îl asculta si nu-l înteleg, întreaba si primesc raspunsuri aiurea si nu stiu ce sa mai creada. Dar iata ca spiritul-stapân vine ca fulgerul si da afara spiritulmu safir. Din acest moment omul este recunoscut si înteles de fratii sai, pentru ca acum le vorbeste veritabilul stapân al trupului. Daca fenomenul se repeta mai des si mai prelung, cei din apropierea subiectului nostru cred cafrat ele lor a înnebunit si îl duc la ospiciu, unde face pe împaratul Abisiniei. Când pleaca musafirul nepoftit, sau trimisul special, spiritul-stapân revine în trupul sau si începe sa vorbeasca la fel ca toata lumea, logic si cuminte; îirecunoa ste pe ai sai si medicii cred ca alienatul, înstrainatul, s-a facut bine. Saracul! Uneori a fost o neglijenta a sa, ori o încercare, la care îl supuneau cei mari, ca sa-l învete sa fie mai atent cu trupul sau. Alteori a fost o pedeapsa, pentru ca trecând prin acest fel de suferinta sa stie prin ce trece spiritul când nu poate intra în propriul sau trup. Aceasta suferinta considerata dementa de medicii pamântului -vine ca o ispasire din trecut, aunei greseli a duhu lui împotriva aproapele sau, ori împotriva legilor orânduite. Pentru ca te-am tinut destul, ma duc si îti spun: La revedere, când îti voi maidepana din cunostintele mele sau vor veni altii, superiori mie; cu totii difuzându-ti cunostintele Cerului, necesare întemeierii, pe tot întinsul pamântului, a marelui templu viitor, templul stiintei si artei divine -Templul marelui Adevar. Ierarhia cereasca Din antichitate si pâna în zilele noastre omul a afirmat, în mod inconstient, cafiecar e popor are un dumnezeu al sau. Cu ocazia primului razboi mondial, împaratul Wilhelm a spus: Poporul german are dumnezeul sau si el ne va

ajuta sa câstigam razboiul . Fara sa stie, el spunea un adevar. La rândul sau, poporul evreu afirma din vechime ca îl are pe Dumnezeul sau. Noi, cei din spatiu, spunem acelasi adevar -dar, în mod constient -si anumeca avem pe marele nostru Terestrian, pe marele nostru Divin, Guvernatorul Pamântului. Veneratul nostru Terestrian, în toate cuvântarile Sale, ne spune: Eu nu fac altceva decât execut ordinele Tatalui Meu ceresc, ale marelui Dumnezeu, fostul nostru de odinioara Isus . La rândul Sau, marele Isus raspunde celor care îl întreaba: Eu nu fac decât sa execut ordinele Tatalui Meu ceresc, Dumnezeul Dumnezeilor din univers, marele Arhitect Creator . Iata, frate draga, ierarhia Divinilor nostri iubiti si venerati. Noi cunoastem toata scara ierarhica a fiintelor conlocuitoare pe acest glob. Cunoastem si Tronul argintiu al Divinitatii noastre teriene, cel mai mare spirit al Pamântului, care cu dragoste pastoreste peste oitele duhuri ale acestei planete. Noi îl numim Dumnezeul planetei Pamânt. Asadar la noi exista o alta ordine sociala, alte somitati spirituale, alti sfint i. Aceste somitati ceresti ne aduc la cunostinta evolutia viitoare a micului nostru glob plutitor în imensitatea nemasurabila a universului nostru. De la eispi cuim, adunam cunostinte, ca si puii semintele, dar ce greu gasim aceste boabe, caci desi sunt multe, nu le putem digera pe toate. Lipsa mea de superioritate nu-mi permite sa diger o mare cantitate din aceste boabe, din aceste fructe roditoare de cunostinte. Lucrarile intelectuale, cunostintele referitoare la univers sunt hrana sufletelor noastre. Noua, duhurilor de gradul meu, ni se permite sa luam cunostinta de evolutiile planetare. Copiilor vostridi n scoala primara li se spune ca pamântul si întregul univers a fost creat de marele Creator în sapte zile. Sarmanii copii citesc, învata si datorita fragedei lor inteligente întunecata de reîntrupare si datorita neputintei de a cerceta siveri fica, cred în aceasta absurditate. Pe masura ce cresc, inteligenta li se lumineaza si amintindu-si de gogoritele învatate în orele de religie, ei se razbuna pe naivii care i-au învatat asemenea absurditati, devenind indiferenti fata de fetele bisericesti. Copiii observa ca teoriile si cunostinte le oamenilor de stiinta se bat cap în cap cu învatatura cartilor scrise de preoti. Iata-l pe bietul preot nestiutor pus într-o situatie foarte grea în fata elevilormai mari, din ultimele clase de liceu. Din nefericire, aceasta ignoranta face sa se distruga credinta si stiinta în existenta marelui si adoratului nostru Tata divin. Este adevarat ca preotul, chiar daca ar cunoaste Adevarul nostru ceresc, nu ar putea înca sa-l dezvaluie în întregime, având în vedere mintea necoapta a micului scolar. În învataturile primite, ni s-a vorbit si despre creatia Pamântului, precum si auniver sului întreg. Creatia a necesitat nu sapte zile, ci miliarde de miliarde de ani. Marele nostru Terestrian ne-a spus într-una din prelegerile Sale: Eu, Pastorul vostru, iubitorul vostru Tata, supus ordinelor marelui meu Guvernator solar, nu existam pe când s-au facut aceste infinite corpuri ceresti. Marele meu Stapân, numit pe Pamânt Isus Christos, Guvernatorul acestor de voi locuite planete, mi-a zis: «Iubitul Meu frate, când Eu am facutaceste planete, dintre care pe aceasta ti-am daruit-o sa o -conduci, tu nu

existai pe aici, ci zaceai în sânul lui Abraham, adica în sânul divinului Meu Stapân». Eu, pastorul Pamântului nu eram aici în momentul crearii sale?! Atunci mirat, am întrebat: -Doamne, împarat al acestei vaste împaratii solare, eu nu eram de fata la crearea Pamântului? - Fiule, adevar graiesc, tu nu erai de fata pentru ca nu-Mi erai necesar. -În genunchi stând, eu, neputinciosul Tau serv, o, Domnul meu iubit, îndraznesc sa Te întreb; Maria Ta, singur ai facut aceste planete ale împaratiei Tale? - Nu, fiule, nu le-am facut singur, ci împreuna cu Lucratorii Tatalui Meu. -Dar cum erau acesti Lucratori, de unde au venit, cine erau si unde sunt Ei acum? -Fiule, tu esti acum Guvernatorul planetei Pamânt, dar Creator, Ziditor nu esti. Tu esti Conducatorul suprem al acestei planete, care este proprietatea Mea, daruita de Tatal Meu si Fratii Mei mai mari si pe care, la rândul Meu, ti-am daruit-o tie. Fratii Mei din SferaLaborator, Fiii Tatalui Meu sunt Creatorii de universuri. Fratii Mei nu mai conduc, Ei au fost ca tine odinioara, dupa aceea, asemeni Mie veacuri nenumarate au fost, iar azi Ei sunt Ajutatorii marelui nostru Tata, Constructorii operelor Sale. De pe vremea când am fost si Eu prin lumile fizice, au trecut miliarde de ani divini, unitatea Lor de masura a timpului, dem ilioane de ori mai mare decât anul solar, iar acesta de zeci de mii de ori mai mare decât anul globului tau. -Marite Doamne, Divinul Cerurilor noastre, Tu, facatorul Soarelui si al acestor douasprezece mari planete, de ce acum Tu nu mai creezi? De ce ai ramas aici si nu ai parasit Soarele si aceste planete pentru a Te duce cu Fratii Tai în sânul Tatalui ceresc si a ne lasa pe noi, acestia mai mici, sa conducem fructulmun cii Tale divine? -Frate -mi-a raspuns Domnul, marele fost Isus -adevar graiesc voua ca Eusunt mai mic decât Ziditorii care au lucrat la acest sistem planetar. Înainte dea fi fost ce ea ce sunt azi, Eu am fost ceea ce esti tu azi: un umil conducator de planeta, într-un alt sistem al acestui nemasurat univers, si am avansat pâna la gradul de Pastor solar sau de astru. Cum însa toate astrele îsi aveauconducato rii lor, Tatal nostru suprem a creat un alt sistem planetar, pe acesta, în fruntea caruia M-a pus pe Mine. Marele Creator trebuie sa creeze continuu, caci o data cu crearea de duhuri, Parintele nostru trebuie sa creeze si casele lor, unde sa traiasca si sa avanseze. Înainte ca Tatal Meu sa-Mi daruiasca acest sistem, a fost necesar ca veacuri de ani divini sa stau pe soarele de care apartinea planeta Mea. Acolo amstudiat cele ce trebuie sa cunoasca un Guvernator solar. Când studiile Mele sau terminat si când Tatal acelui astru, Guvernatorul acelui sistem solar a judecat ca Eu, Fiul Sau, sunt demn de a poseda, la rândul Meu, un astruasemanator cu al Lui, Mi-a zis: «Fiule, a venit vremea sa Te întorci în sânul Lui Adam si Abraham, de unde ai plecat, din negura îndepartata a miliardelor de ani. Întoarce-Te acolo si pune-Te la dispozitia marelui Creator si El îti va ordona ceea ce trebuie sa faci, când vei fi conducator de sistem planetar».

-Tatal meu iubit, Pastorul mult iubit al acestui sistem, nu poti sa-mi spui ce are sa faca Tatal suprem cu mine? -Fiule, Eu stiu ce are sa-ti spuna si faca, marele Creator, dar nu am voie sa-ti vorbesc despre acestea. Tu acum esti egal cu Mine, caci vei fi si tu un conducator de astru. Ce Ma întrebi nu-Mi apartine, ci Tatalui nostru al tuturor. Numai El, marele Arhitect al lumilor, ti le poate spune. Tu acum stii cum second uce un sistem, cunosti cum trebuie sa evolueze o planeta din punct de vedere moral si fizic si cum sa evolueze duhurile de pe ele, dar înca nu cunosti cum se creeaza un sistem planetar, cum au fost create puzderie demiliard e de sisteme si miliarde nesfârsite de planete. Eu, frate, am asistat la crearea acestui astru si a acestor planete ale Mele. Marele Arhitect Creator Mi-a comunicat când eram în sânul Sau, în Sfera divina, cum se nasc sorii si planetele, cum traiesc si cum mor. «Du-Te -Mi-a spus atunci Tatal -cu Fratii Tai de aici de la Mine, din Sfera-Laborator, în spatiul unde Eu voi ordona si Ei vor lucra împaratia Ta. Tu sa urmaresti peFratii Tai Ziditori de universuri, cum fac si ceea ce vei vedea tine minte. Când astrul Tau si planetele pe care Ei le vor crea vor muri, Tu vei reveni la Mine s i atunci vei fi una cu Fratii Tai de aici, Ziditori de astre, si vei fi egal cu Ei . Dupa aceea nu vei mai avea astru de condus în vecii vecilor si vei ajunge si Tu Ziditorul Meu, precum Ei sunt egalii Mei în creatie, si aici cu Ei în sânul Meu vei trai. Du-Te, prin urmare, Fiule, si asteapta la crearea lumii Tale sidup a ce o vei vedea facuta, condu-o precum Te-am învatat.» Iata, frate pamântean, un mic pasaj din marea noastra Biblie, din marea carte a creatiilor, a Tatalui nostru ceresc. Domnul sa ne binecuvânteze petoti. Am in. Totul începe cu numarul unu si se continua spre infinit. Totul începe cu a si urca spre spre infinit. Spiritul mineral a evoluat pe toate felurile de planete solide din univers. Când a terminat seria completa de minerale din lume devine spirit vegetal. Animând un trup de planta, spiritul vegetal va trai si evolua prin toate feluriled e plante de pe toate gradele de planete din univers, purtatoare de vegetatie, iar când va termina întreaga serie -de la cele mai solide, pâna la cele mai eterice -va deveni spirit animal. Aceeasi filiera o va urma si duhul animal din planeta în planeta si din sistem în sistem, pâna la formele cele mai sublime de animal, când va deveni duh uman. Aceeasi scara de evolutie o va urma si duhul uman; când scara evolutiva umana va fi urcata complet, duhul uman va fi ridicat la rangul de înger planetar. La început va fi înger pe o planeta inferioara dar va avansa pe rând ca înger planetar pe toate categoriile de planete din univers, devenind guvernator planetar. Conducatorul planetar sau terestrian va peregrina prin planete de toate gradele, devenind înger solar. Cu acest rang va evolua, rând pe rând, pe toate categoriile de sori si dupa terminarea acestei nesfârsite scoli solare, vade veni Guvernator solar, conducator de sistem planetar. Treptele se urca mereu, tot mai sus, pâna la Fiinta suprema care a creat totul. De ce a venit pe Pamânt marele Guvernator solar

Întrupându-se sub numele de Isus Christos, marele nostru Pastor solar nu a coborât pentru prima oara pe planeta noastra, care-i apartine împreuna cu multe altele. Evolutia planetei si evolutia Domnului nostru a necesitat întruparea Sa printre oameni. Precum tu, draga frate, ne întrebi daca Guvernatorul solar s-a întrupat de mai multe ori pe planetele Sale am pus si noi aceasta întrebare Domnului solar, atunci când a fost în Cerurile noastre. Copii! -ne-a raspuns Domnul, în rarele Sale prelegeri -si Eu am evoluat ca voi. Sa nu uitati ca si Eu am fost odata asemeni voua. Atunci sufletele noastre s-au umplut de fericire si de speranta ca trecândscoala l umilor planetare vom ajunge si noi în stralucirea preaslavitului nostru Pastor solar. De aceea când ne întrupam, toata speranta noastra este în El, în Tatal nostru ceresc, caruia ne adresam: Doamne binecuvânteaza-ne si ajuta-ne sa îndeplinim misiunea cu care ne-ai învrednicit. Vazându-ne si auzindu-ne, materialistii nostri râd de noi spunând: Bigotilor, nu se ocupa Creatorul de fleacurile voastre. Slujitorii altarelor îsi bat joc de voi si va speculeaza credinta. Cu toate acestea noi si voi am îngenunchiat mereu în fata altarelor si necajiti siamarâti am implorat ajutorul Parintelui ceresc. Noi, cei de aici, în convorbirile nocturne purtate cu voi, când parasiti trupurile voastre, va povatuim în ciuda materialistilor nostri ceresti sa cereti cu spunere si umilinta ajutorul Domnului. În lumea noastra la fel ca în a voastra exista doua tabere: materialistii si spiritualistii. Materialistul nostru când se va întrupa, jos pe pamânt, nu vavedea si crede decât în cele ce ofera pamântul; va mânca, bea si petrece, considerând ca viata terestra e data pentru a fi traita cât mai intens prin trup. Spiritualistul, oricât de umilit si amarât va fi, îsi va ridica ochii catre Cer si se va ruga, iar viata sa terestra va fi înteleapta si plina de mila fata de durerea altora. Omul nestiutor spune ca unii oameni sunt norocosi, iar altii ghinionisti. Cunoscatorii tainelor ceresti stiu ca nu exista favoruri si întâmplari în lume, ci plata si rasplata, evolutie si grad de misiune. Omul nu-si datoreaza starea sani manui, ci numai lui însusi. Asa-numitii dezmosteniti ai soartei nu sunt decât întârziati în mersul evolutiei sau cei care au încalcat legile ceresti. Ei sunt victimle greselilor lor. Exista doua feluri de evolutii: morala si intelectuala, fara de care nici un duh nu poate avansa. Unii indivizi au fost foarte harnici pe scara evolutiei intelectuale, dar au ramas înapoi cu întelegerea moralitatii, cu evolutia morala. Când duhul ramâne în urma ritmului general de progres, i se aplica suferinta, ca sa se destepte din toropeala si sa-si grabeasca înaintarea. Pe planeta noastra se face o anumita evolutie, care cere suferinta si se prezintasu b diferite aspecte si grade. Hai sa gradam scara evolutiei morale asemenea unui termometru. La un moment dat, spiritele de aici devin pe scara evolutiei morale mai înaintate, fenomen petrecut dupa coborârea siîntruparea mar elui nostru Solar. Învatatura Lui a provocat un salt moral de

100°. Dupa aceea, încetul cu încetul, termometrul moralitatii a scazut, pâna ce în zilele noastre a ajuns la 10° si merge scazând spre 0°, când viata va deveni o povara si traiul un iad. Atunci va fi nevoie sa coboare din nou marele nostru Pastor pentru a lumina lumea cu lumina Iubirii Sale. Domnul va coborî din nou, pentru ca suferinta va deveni atât de mare încât suspinele si strigatele de durere vor umple spatiile acestui sistem planetar, vor ajunge pâna în Soare, coplesind cu întristare lumea îngerilor solari. În fata acestei cumplite jelanii, îngerii solari vor spune: Doamne, jale mare este pe planeta Pamânt. Au plecat de acolo duhurile evoluate si au sositvaluri de duhuri înapoiate, viata celor ramasi acolo devenind de nesuferit. Atunci marele Pastor va zice: Ma voi duce din nou acolo, pentru ca prin sacrificiul Meu trupesc, prin învatatura Mea si prin exemplul rabdarii Melefizice si psihice sa-i întaresc, sa-i ridic din ignoranta în care se zbat . Asadar venirea Guvernatorului nostru suprem a fost si va fi determinata de scaderea moralitatii, nestânjenita de conducatorii omenesti. Duhul poate sa avanseze pe plan intelectual pâna la gradul de duh alb, dar daca nu este moral, va avea haina fluidica alba plina de pete negre. Evolutia morala este mai severa, mai grea decât evolutia intelectuala. Evolutia intelectuala este lasata la liberul arbitru al duhului, pe când cea morala este absolut obligatorie. Ori de câte ori gresim -fie ca duh întrupat, fie ca duh destrupat -ni se pune o noua pata pe albul imaculat al gradului nostru. Marele Pastor -cunoscând mersul vietii terestre, provocata de emigrari de duhuri, stiind cu mii de ani înainte ce are sa se petreaca printre oamenii trupesti -anunta din vreme, prin profetii Sai, noua Sa venire. Toti din spatiu îla dmira, îl adora pentru sacrificiul Sau, de a coborî din Gloria Cerurilor în noroiul vietii umane, pentru a da o noua directie morala, mântuind lumea pentru o buna perioada de timp de suferinta produsa de ignoranta. Când într-o parte a pamântului conducerea ajunge pe mâna duhurilor rosii cum a fost Imperiul Roman, condus de împarati, duhuri rosii care se întreceau prin cruzimi si crime -este necesar sa coboare Guvernatorul solarpentru a fonda o noua religie, trecând puterea duhurilor rosii în mâna albastrilor, si chiar a albilor, când s-a înscaunat religia crestina. Când timpul va veni din nou si nu e prea departe -Domnul nostru va reveni pe norii Saisimbol ici si se va întrupa din nou. Cei mari de la noi, sub prestare de juramânt, afirma ca Guvernatorul solar a mai fost pe pamânt sub numele de marele Krishna si, mai înainte de acesta, Rama. Binecuvântat fie numele infinitului Tata divin ca ne trimite asemenea straluciti Slujitori ca sa mântuiasca sufletele noastre. Amin. Combinarea si asimilarea fluidelor Seria fluidelor din natura este infinita, fiecare având o anumita calitate. Ele se pot combina între ele ca si elementele chimice, dând nastere la o infinitate de compusi cu însusiri diferite. Asa de exemplu, se poate combina fluidul mineral cu cel vegetal si fluidul vegetal cu cel animal. Prin urmare, fluidele sunt ori libere, ori combinate în diferite moduri între ele. Duhul mineral este foarte mic, prin urmare este însotit de cantitati mici de fluid.

Duhul vegetal este înconjurat de un perispirit care poate fi foarte mare, dupa marimea corpului fizic al plantei. În afara de fluidul propriu vegetal, perispiritul plantei contine o cantitate bogata de fluide minerale. În stadiul actual al Pamântului un fluid vegetal nu se mai poate transforma înfluid an imal. Mielul manânca iarba si gaina boabe de porumb, animalele digera corpulmaterial sol id al plantelor, dar nu pot asimila fluidul care le însoteste. Fluidul mineral se combina în diferite moduri cu fluidul vegetal, obtinându-se varietati de plante, dar fluidul vegetal nu se poate converti în fluid animal sau uman. Mineralul este în pamânt. Apa ploilor îl face lichid, îl dizolva, iar planta absoarbe mineralul în trupul sau, pentm a se hrani. Dar, o data cu mineralulsolubi l, planta a absorbit în tmpul sau si fluid mineral, care se alatura fluidului vegetal, luat direct din atmosfera pentm regenerarea corpului vital al spiritului întrupat în planta. Gratie procesului de absorbire al fluidului vegetal, desfasurat fara oprire, ziua si noaptea, spiritul si perispiritul veget al n-au nevoie sa iasa noaptea din tmpul plantei, pentru a se hrani cu fluid din spatiu. Situatia se schimba la animal si om. Animalul manânca plante, adica materie fizica însotita de fluide minerale si vegetale, care regenereaza corpul vital, dar nu pot regenera complet corpul planetar al spiritului animal. Din aceasta cauza ar urma ca perispiritulspiritul ui animal sa slabeasca, punând în pericol viata corpului vital si mai apoi a trupului. Pentm a se preveni slabirea si moartea tmpului sau, animalul are nevoie sa doarma, pentm ca în acest timp spiritul, însotit de perispirit, sapoat a iesi din trup, perispiritul absorbind, încorporând, din spatiu fluid planetar animal; astfel întremat perispiritul, reintra în trup, putând de acum anima corpul vital si trupul spiritului animal. La fel se petrece si cu duhulomu lui. Se pune întrebarea: Ce s-ar întâmpla daca animalul sau omul nu ar avea posibilitatea sa-si primeneasca materia fluidica a corpului lor vital si planetar? În acest caz, corpul perispiritual animal sau uman si-ar pierde tot mai mult energia si puterea, pâna când corpul vital si trupul s-ar îmbolnavi; iar daca aceasta stare se prelungeste mai multa vreme, trupul moare, adicaspirit ul este nevoit sa paraseasca acel tmp, în care nu a avut posibilitatea sasi repare zilnic corpul sau vital si planetar. Hranirea fluidica are loc în timpul când trupul doarme. Nu atât trupul arenevoie de so mn, cât mai ales spiritul, ca sa poata iesi si sa încarce cu fluid electric corespunzator perispiritul sau. Dimineata, când omul sau animalul se trezeste din somn, perispiritul sau este încarcat cu energie electrica, asemenea unei baterii electrice. Datorita activitatii fizice, biologice si mentale din timpul zilei, perispiritul pierde din aceasta energie, iar seara, animalul sau omul se simte obosit, fiind nevoit sa se culce, sa doarma pentrua s e reîncarca. Un somn de o ora, doua, dupa-masa si chiar o scurta atipire permit duhului sa se încarce usor cu o doza noua de fluid, simtindu-se astfel bine dispus pentru orice activitate, pâna noaptea târziu.

Doresc sa fie bine lamurit: perispiritul duhului uman sau animal este format din mai multe învelisuri. Dintre toate aceste camasi fluidice, numai corpul vital uman si animal trebuie reparat zilnic, ziua partial -prin alimente, si noaptea pe deplin -prin absorbire directa de fluid corespunzator din atmosfera înconjuratoare. Ca proba a acestui adevar este faptul urmator. Omul poate sa manânceoricât, daca nu doarme cât de putin nu are nici o dispozitie, nici o putere de munca. Poti sa-i dai oricât sa manânce, daca nu-1 vei lasa sa doarma, se va topi pe picioare si, pâna la urma, va adormi atât de adânc, încât poti sa-l taiîn bucati, c ci el tot nu se va destepta ci va trece în lumea celor drepti. Omul poate lucra zi si noapte, cu conditia sa atipeasca câte o jumatate de ora. îi dai de mâncare dimineata si apoi îl lasi putin sa doarma; îl destepti si-l pui lalucru . La prânz manânca si adoarme putin si iar e pus la lucru. Seara manânca, doarme putin si iar lucreaza. La miezul noptii, de asemenea: mâncare si somn, si acest om ar putea astfel sa lucreze zi si noapte, osaptamâna între aga. O alta experienta este si mai concludenta. Adormi un om prin pase magnetice si în aceasta stare de somnambulism îl pui sa taie lemne. El vataia toata ziua si noaptea, de vor curge naduselile de pe el. Dupa ce a muncit 24 de ore, îl iei, îl asezi pe un scaun si îi faci pase magnetice, încarcându-1 din nou cu fluid vital, pâna la saturatie. Acum îl destepti si-1 întrebi daca eobosit si el îti va raspunde ca e perfect odihnit. Daca i se va arata câte lemne a taiat toata noaptea, nu-i va veni sa creada. De aici concluzia: acest om nu a mâncat nimic si totusi a putut sa desfasoare o mare cantitate de energie, pentru ca a fost încarcat cu fluid vital de catre magnetizator. Magnetizatorul a dat forta corpului sau vital si prin acesta trupului. Dar în jurul scânteii divine sau a spiritului mai sunt si alte învelisuri fluidice; acelea nu se uzeaza? Acelea nu trebuie reparate? Da, functionând, se uzeaza si ele, necesitând reparatii, dar regenerarea lor se face la intervale mari de timp, cu atât mai mari cu cât aceste învelisuri fluidice sunt mai interne, maiapropiat e de spirit. Cu aceasta ocazie mi-a venit în minte un adevar pe care de mult doream sa ti-1 dezvalui, dar nu gaseam momentul. Iata, un spirit superior a gresit. Va fi condamnat la întrupare, dar superioritatea sa îi va permite sa treaca cu usurinta toate piedicile puse în cale de destinul sau. Din acest motiv el va fi însemnat si împiedicat oarecumsa înlatu re suferinta prin care va trebui sa treaca. Însemnarea si reducerea puterilor sale se vor face prin încorporarea unor pete negre pe albul corpului sau fluidic. Aceasta operatie o fac anumite mari duhuri, savantii chimiei sifizi cii spatiilor, un fel de calai ceresti. Toate duhurile se înspaimânta de acesti aplicatori de semne, indicator ca purtatorul lor este un gresit, un condamnat. Aceste pete sunt cu atât mai mari si mai negre, cu cât duhul a pacatuit maiputernic. Negresit, un duh rosu sau albastru va fi mai patat si mai întunecat decât un duh alb, care, nu putea gresi într-o asemenea masura încât vehicolul sau fluidic sa poarte pete mari si întunecate.

Sa vedem cum se aplica pata pe haina fluidica a unui duh alb, judecat în Cer si condamnat pentru o greseala grava. Duhul-calau extrage mai întâi fluid alb din anumite locuri ale perispiritului duhului condamnat, înlocuind fluidul extras cu un anumit fluid inferior. Din acest moment, duhul alb întrupat, stralucitor prin cunostintele sale, stimat si apreciat de semeni, cade într-un fel de slabiciune, de întunecime a judecatii sale. Duhurile care îl vad fug deel, ia r oamenii care vin în contact cu el constata o reducere uimitoare a facultatilor sale. Astfel, el nu-si mai aminteste ceea ce a stiut sau facut ieri . O mâhnire si o toropeala îi cuprind toata fiinta. El însusi se mira de starea sa siconst ata cu durere ca este evitat de toata lumea. Desi este un spirit de o înalta evolutie, nu mai are pe deplin discernamântul actelor sale. A devenit un neputincios, un nefericit. De obicei pedeapsa aplicarii acestor pete se executa la întruparea viitoare, pentru duhul alb. Pe duhul albastru îl asteapta o pedeapsa mai grea; cât despre duhul rosu, durerea si suferinta prin care va trece este si mai grea, avându-se în vedere lipsa lui de evolutie si deci de întelegere. Duhul nestiutor si nesimtitor solicita o durere mai violenta, o mizerie fiziologica si materiala mai groaznica, pentru a se destepta din apatia sa sufleteasca. Evolutia duhurilor planetare Orice planeta din univers, oricarui sistem ar apartine, are trei zone fluidice înj urul ei, în care îsi duc traiul duhurile ce fac scoala acelei planete. Asa fiind, se pune întrebarea: Cum evolueaza duhurile? Fiecare duh urca prin vrednicie, din sfera cea mai de jos, pe rând, în sferele superioare, pâna ajunge în sferacea mai înal ta a aceleasi planete? Raspunsul este urmatorul. Sa luam ca punct de plecare planeta noastra, si de pe ea sa luam duhul rosu. El va trai când în spatiu, când întrupat pepamânt, pe toata d urata evolutiei necesara pe acest glob. La finele stagiului, daca a fost într-un continuu progres, duhul rosu va trece pe o alta planeta a sistemului nostru -cea imediat urmatoare, ca valoare evolutiva -si va trai si evolua pe ea, tot ca duh rosu, atâta timp cât necesita scoala acelei planete. La finele acestui stagiu va trece pe a treia, a patra, pe rând prin toate planetele sistemului nostru, mereu ca duh rosu. Când a terminat cu binetoata seria de evolutie pe planetele acestui sistem se reîntoarce la prima planeta, cea mai de jos a sistemului, dar de aceasta data cu rangul de duh uman albastru. La fel va face si duhul albastru, si când va termina toata seria va deveni duh alb. Dar, e posibil ca un duh rosu, devenind duh albastru, sa plece de pe una din planetele sistemului nostru pe planeta unui alt sistem solar, cu aceeasi valoare evolutiva ca sistemul nostru, unde sa-si faca scoala planetara de duh albastru, pe toate planetele acelui sistem solar, pâna va deveni duh alb. De asemenea, duhul alb poate evolua pe toate planetele sistemului sau solar sau pe planetele altui sistem, egal în grad cu sistemulsau so lar. Când duhul alb termina toata gama de scoli planetare, va fi ridicat la rangul de duh înger planetar. Trebuie sa stiti ca exista douasprezece grade de sisteme solare si ca urmaredoua sprezece categorii de planete. Orice duh al Pamântului -rosu, albastru

cu alte haine. mai concentrata. pentru ca nu-1mai a vem. timp de milioane de ani. am mai amintit ca atmosfera fluidica a Pamântului este compusa din trei paturi sau zone fluidice. dar uzându-1 prin însasi viata lor. Din ce este format un fluid Universul este plin de o materie eterica. aflata într-o continua actiune si reactiune cu corpurile ceresti. atractie careia voi i-ati dat în mod gresit numele de gravitatie. Dar sa nu uitati ca pe lânga universul nostru mai exista înca alte trei universuri. ce umple universul respectiv. Noi. Aceasta atractie se datoreaza magnetismului posedat de toate corpurile ceresti. este tot om. pâna va ajunge de la rangul de om la rangul de înger. acumulând în jurul sau fluid. entitat ile spirituale. În mod sumar. voi nu aveti posibilitatea sa-l percepeti. Acest eter -numit de voi materie fluidica -îl vedem si simtim prin puterea simturilor noastre spirituale cu care ne-a înzestrat Creatorul. unde planetele si sorii au constitutii diferite de ale universului nostru si în care duhul va parcurge. în care înoata miliarde de stele siplanete . toate corpurile ceresti înoata într-un ocean de materie fluidica. În jurul sorilor aceasta materie este mai densa decât în spatiile interstelare. scoala lorrespectiva . oamenilor si a tuturor duhurilor. sa-1 reîmprospateze cu fluidul proaspat. Fiecare soare sau planeta exercita o atractie asupra materiei fiuidice. iar în jurul planetelor este si mai densa. Fluidul de la suprafata pamântului este foarte dens si pe masura ce ne departam de el. mai fine -pâna dam de fluidul solar în care înoata toate planetele sistemului nostru. pe una dinrazele sa le. care în definitiv. contribuie deosebit de mult la viata mineralelor. pe care îl concentreaza si-l face cu mult mai dens decât în spatiileinterstelar e. Treptele ascensiunii spre gradul de înger sunt nespus de numeroase. scoala este grea si durata se numara în milioane de ani. Prezenta fluidului în cantitati mari în jurul sorilor. trei sfere concentrice a caror . a caror viata nu ar fi posibila fara aceasta materie fluidica. Prin urmare. Desigur ca datorita trupului vostru format din materie foarte concentrata. plantelor. dar mai ales în jurul planetelor. dar totusi celelalte parti ale corpului nostru perispiritual se uzeaza si trebuie sa le reîmprospatam. trebuie sa-l primeneasca. Fluidul universic necesar vietii acestor vietati exista în corpul lor perispiritual. Cu alta ocazie. animalelor.sau alb -este chemat sa treaca prin scoala lor. nu mai avem nevoie de primenirea corpului vital. Eterul sau fluidul constituie hrana pentru aceste nenumarate sfere ceresti. de alte culori. am spus ca dublul vital al tuturor vietatilor are nevoie de acest fluid nutritiv. întâlnim straturi de eter tot mai rare. În acest scop -la intervale mari de timp -ne ridicam în zonele periferice aleatmosfe rei fiuidice terestre si acolo ne încarcam cu un fluid mai diafan si mai fin decât cel aflat la suprafata globului pamântesc. fara de care corpul fizic nu ar putea exista. pâna ce va ajunge si pe ele înger. dar cu un grad mai mare.

cu care se hranesc planetele si sorii. Din asocierea a doua. o patura fluidica de culoare rosie. fiind formata de o parura eterica de un alb stralucitor. Doamne. vietati ultramicroscopice. altele -pe lânga o mica inteligenta -au o mare memorie. este plin de viata. prin slujitorii Sai. îngerii solari. catre forme si stari superioare. formând sferule din ce în ce mai mari. cea mai subtila. care plutesc sau constituieeterul d in jurul sorilor si mai apoi al planetelor. de asemenea cu toate nuantele spre alb. o a treia categorie. o patura fluidica de culoare albastra. adica prin cunoasterea trecutului. aceste particule se asociaza. adica o particula de vointa. mai mare decât fiecare component al sau -se afla într-o continua miscare. noua cu însusirea de memorare si una singura este inteligenta. în jurul sorilor ele sunt aglomerate si întrunite câte trei la un loc. evolueaza si ele în decursul veacurilor. la suprafata pamântului si de jur împrejur se afla a treia zona. se afla la periferia atmosferei fluidice a Pamântului. dobândind diferite însusiri pe care nu le posedau initial. Repartizareaacestor trei categorii de fiinte vii. El constituie o alta categorie de eter.densitate este mai mare în jurul globului terestru si scade spre periferie. cele mai putine sunt cele cu însusirea capitala de a fiintelig ente. împiedica preschimbarea cu usurinta a formelor. a caror marime -raportata la lumea voastra fizica -ar corespunde cu cea a microbilor. Unele au calitatea de a fi inteligente. Din aceasta cauza le putem numi particule electrogene. Prima sfera. urmeaza cele cu puterea de înregistrare. cu toate nuantele ei pâna larosu-a lb. de memorare. înzestrata cu cele trei calitati ale componentelor sale. Cu alte cuvinte. Ele sunt într-o continua miscare si prin natura lor -fiind electrice -produc energie electrica. acest glomerul -corp unitar. prin puterea inteligentei. de ce ai facut Tu capul mai mic decât mâinile si picioarele? Dar cestim noi? În telepciunea Creatorului e nesfârsita si noi nu o întelegem. si în fine. transforma în veci operele Sale. Marii savanti ai spatiilor. as spune ca din o suta de particule. caci într-un microb de-al vostru sunt mii. Fluidul universic este o masa de mici corpuri vii. Acum sa vedem ce este un fluid. au însusirea unei puternice vointe. sute de mii de astfel de particule vii. de particule eterice este inegala. constituinddifer itele feluri de eter sau fluid. ca atare este o vietate. afirma ca eterul universic este format din particule libere si ca. Cât de mici sunt microbii vostri! Dar cât de mici sunt aceste vietati. În însusi acest eter liber sauuniversic se pot distinge trei feluri de particule vii. Prin puterea memoriei. Aceste particule. Banuimca prin puterea vo intei. În fine. Ne-am întrebat adesea de ce Divinitatea a stabilit astfel acest raport: O. trei sau mai multe glomerule s-au format particule si mai mari. Ca sa prezint oarecum acest raport. . În fine. simple sau compuse. Urmeaza adoua sfera. sferic. împreuna cu una de memorie si una de inteligenta. Cele mai numeroase sunt cele cu vointa. Pe când în spatiile interstelare aceste particule sunt libere. pe masura ce te apropii de sori. Divinitatea creeaza si conduce lumile. noua zeci sunt cele cu particularitatea unei vointe puternice. si în fine.

În zona compusa din particule memorie.Sa revenim la cele trei feluri de particule simple si libere si în special asupra particulelor vii denumite de noi ale memoriei. aparitia si disparitia plantelor si animalelor. denumit generic fluid. Desinoi. plutim în acest fluid rosu precum pluteste gheata pe apa oceanelor polare. fluidul din jurul pamântului -de o parte si noi. migrari de popoare -totul e notat. vietati retinatoare de impresii-gânduri. constituie suportul de înregistrare al evenimentelor petrecute pe un glob ceresc. toata istoria omenir ii -razboaie. care desi e apa este mai grea decât apa si totusi pluteste pe suprafata ei. mai fin. fiecare dintre noi. duhurile. Particula memorie se afla în spatiile uriase dintre stele. fiinte vii cu miscare. În fine. tot ce s-a petrecut pe planeta noastra. revolutii. continentelor. atât de rarefiat si simplificat este eterul din aceste regiuni ale abisurilor siderale. aceasta materie vie joaca rolul unei placi fotografice sau de gramofon. Ea este cartea ce poarta scris cu litere nepieritoare tot ce am facut. ne miscam cu usurinta în masa . întrupati sau destrupati. se afla. aflându-ne în a treia zona fluidica a pamântului. duhurile. catre periferia atmosferei fluidice a pamântului. de putin condensat. Pentru noi. ne miscam în zonele inferioare ale eterului terestru ca într-o apa eterica. duhurile. Daca mas putea duce în spatiile interstelare sau solare. Aici sus. de veci. în tot timpul existentei sale. în care ma simt ca gheata fatade n ori. în aceasta zona. a fost formata de Creator din aceste particule simple. Tin sa atrag atentia ca scânteia mea divina. tot ce am facut prin alte vieti. Noi. Asadar noi. Dardes pre aceasta voi vorbi alta data mai pe larg. de la începutul crearii sale si se va înscrie tot ce se va petrece pâna la finele existentei sale. acelasi fenomen ca si cu gheata. Iata. imprimat în aceasta materie-memorie. gasim noi. cea a duhurilor albastre. Se petrece cu noi. ca într-o arhiva uriasa. gasesc un eter mai rarefiat. întelegi ca noi. al tuturor actiunilor. vorbelor si gândurilor fiecarui vietuitor de pe acel glob ceresc. si eterul rosu de la suprafata pamântului. duh. duhurile -de alta parte. Aceasta este forma cea mai simpla de corpuri asociate trei în una. de particule vii -aflate în diferite combinatii si stari de concentrare -un amestec infinit de eter. fiinteco nstiente de propria lor existenta. traim întrun ocean de materie vie. aflate în interiorul universurilor. duhurile. oceanelor. Fluidele sunt trup din trupul Sferei divine. Aici aflam tot trecutul globului nostru. adica din zona duhurilor rosii. Acest eter. încât raportul dintre mine si fluidul alb al acestei sfere este ca gheata fata de aer. dar se afla într-o oarecare masura si la periferia atmosferei fluidice a Pamântului. vointa. Am aratat ca la suprafata pamântului nu se gasesc decât particule fluidice treimice. ele existând în stare libera sau combinându-se la rândul lor în diferite conglomerate. duhurile. trei într-una. gândire si simtire. du hurile. Din cele expuse pâna acum. în esenta. crearea marilor. fiintepas tratoare de imagini. ne miscam. fata de vaporii de apa. Daca ma ridic în a doua zona fluidica. eterul este atât de diafan. aceste particule cu memorie puternica. Aici e înscrisa. Acesta este raportul între mine. m-as simti aproape ca traind în vid. suntem mai grei decât eterul. asadar.

Numai Creatorul stie -si poate nimeni altul. Deosebirea dintre nasterea noastra si formarea ghetii este ca noi. Din cele trei particule vii de vointa. fiinte inteligente si simtitoare. nu ne-am înghetat aici. iar cele de vointa -în minoritate. acolo legea domneste cu sfintenie si deci nu exista nici un pericol daca numarul particulelor-inteligent a este mai mare. Acest agregat treimic poate fi format dintr-o particula de vointa si doua de memorie. Eu sunt alcatuit din aceeasi materie în care plutesc. Fluidul psihic . una de memorie si doua de inteligenta. întrunite trei în una. în Sfera divina sau Laboratorul creatiilor. formând o unitate. Pretutindeni exista viata. Asadar. plutim în apa eterului. Sa nu se piarda din vedere ca. raportul dintre cele trei feluri de particule. în vecii vecilor nu va sti si putea -sa faca duhuri ca El. în agregate de câte trei. s-au format. memorie si vointa -dau nastere la prima categorie de fluide. Fluidul fizico-psihic . memorie si vointa. în afara diferitelor posibilitati de combinare a celor trei feluri de particule vi i. În lumile create. este astfel alcatuit încât numarul particulelor-vointa îl întrece pe cel al particulelor-memorie si inteligenta. raportul este inversat: particulele-inteligenta fiind mai numeroase. Ca urmare. aceste fluide se afla libere si întrunite. în Sfera divina. de Tatal ceresc. A doua categorie de fluide se formeaza prin numeroasele posibilitati de aglomerare. Dar pecând. aceasta materie se afla si în Sfera centrala a cosmosului. trei categorii de materii eterice sau fluide: 1. mai exista o gama infinita a acelorasi fluide. duhurile. Materia sau particulele vii din Sfera divina poarta numele de materie divina.rezultat din combinarea primelor doua fluide. 2.intra în alcatuirea scânteii duhurilor. particulele vii se gasesc mai mult asociate. aflate în diferite stari de condensare. duhurile. una de inteligenta si doua de memorie. memorie si inteligenta. una de vointa si douade i nteligenta. în cele patru universuri. cele trei feluri de particule vii si libere una de alta -particule de inteligenta. care dau o infinitate de fluide.lui. în Sfera divina. în Sfera divina ele sunt libere. dar foarte concentrat. si noi. Fluidul fizic -formeaza corpul astrelor si al planetelor. în Sfera divina. acolo se afla marii Sai Auxiliari. s-au alcatuit si electronii cunoscuti de stiinta voastra. a particulelor de inteligenta. Daca în jurul planetelor. Asemenea ghetii ce are aceeasi compozitie cu apa. una de memorie si doua de vointa. în afara de El. ci am fost formati din el. Întelesul acestei stari se explica prin faptul ca Sfera divina este sediul Creatorului. Prin întrunirea acestor trei feluri de particule. câte trei la un loc. deoarece pretutindeni exista materie vie Stim deja ca în tot cosmosul se afla o materie formata din particule infinit de mici. 3. au alte raporturi între ele si se aduna în alte asocieri. desi suntem formati din aceleasi particule vii din care este format si eterul. una de inteligenta si . din apa acestui eter. un anumit fel de materie.

diverse agregate treimice. cele trei particule vii -de inteligenta. Ce eroare! Cugeta si animalul. De câte ori am facut din fluidul cosmic o materializare oarecare. din particule vii. Dar în afara de voi si fara stirea voastra. la rândul lor. aceeasi materie. iar frigul este rezultatul reducerii miscarii acestor particule din univers. starea sa naturala si de echilibru pentru globul vostru. mai putin profunddecât omul. Dar diversele particule treimice. apa. Dar prin stiinta la care ati ajuns. a facut Creatorul stelele si planetele din univers. inteligenta si memorie. o scadere de temperatura în camera de experienta? Tot prin presiune si frig -dar nu de natura terestra -Creatorul produce o categorie infinita de fluide. reiese ca noi. În f ine. Asadar. Din ele a facut Creatorul aerul . prin puterea vointei si inteligentei Lor uriase. Prin urmare. patru etc. duhurile. formând o particula ceva mai mare. un cap de om.formate prin combinareapar ticulelor libere -se pot asocia. existainfinitatea micilo r fiinte cugetatoare. bineînteles. bineînteles. alaturi de noi. Astfel. denumite particule vii de vointa. prin scaderea temperaturiiapa voastra devine gheata. nespus de multi. agregate treimice . dar de o natura deosebita si deci cu însusiri proprii. Ele sunt .doua de vointa etc. care determina condensarea si transformarea unei materii dintr-o stare în alta. un vânt rece. Toate aceste feluri de fluide din univers nu s-au facut de la sine. Asadar. formeaza. simtim si cuget am si noi. credeti ca sunteti singurele fiinte cugetatoare. totul este inteligent. traim în oceanul unor fiinte din care Creatorul a facut însasi scânteia mea. supunând aerul în stare gazoasa la presiuni înalte si temperaturi joase. traim în mijlocul unei naturi inteligente. a fiecarui corp ceresc. Particuleles unt vii pentru ca simt si reactioneaza la actiunea undelor noastre. Noi suntem fiinte cugetatoare. viata exista pretutindeni. Din viata. în tot universul. Posibilitati multiple de combinare si tot atâtea feluri de fluide. memorie si vointa -trei feluri de fiinte ce umplu cosmosul. Înotam însânul unei materii vii. oamenii spatiilor. animalul si omul. dar în Cer se poate produce frig prin mijloace spirituale. formata din vietati inteligente cu simtire si memorie. Aveti în jurul pamântului aerul în stare gazoasa. planta. supusa la presiuni înalte si temperaturi joase. trei. piatra. n-ati simtit voi. magnetica. obtineti aer lichid sau apa de aer. ba înca cu mult mai profund analizatoaredecât voi. printre noi si umplând universurile. caci l a fiecare om de pe pamânt îi corespund peste o mie de duhuri. ca nisipul marilor si oceanelor. În fine. Din cele expuse. nu numai omul. în ultimul timp puteti realiza si aer solid. prin multiple asocieri si combinari. Voi. oameni trupesti. în grade diferite de evolutie. poate sa treaca prin toate starile de agregare. Totul est e viu. o mâna sau un trup întreg. Presiunea o mai exercita si forta de atractie. ci au fost hotarâte si facute de Creator si Ajutoarele Lui. asadar suntemcu miliarde le în jurul pamântului. a caror asociere va realiza o diversitate de materii. câte doua.

ele sunt instrumentele Creatorului cu care îsi impune vointa în tot cosmosul creat de El. din trei asemeneabobite de fiinte vii. din care cauza sunt luminoase. Priviti becul cum proiecteaza raze de lumina. alipite una de alta. odata. Din ele am fost formate noi. În fine. Adevarul este ca pe filamentul becului. unor forte. prin cunostintele lor.dar si ele vor progresa. le-a condensat si trimis pe firele voastre ca sa val umineze. Particulele vii servesc în acelasi timp drepthrana corp ului nostru fluidic. Prin condensare miscarea lor este redusa. soarele va pierde tot mai mult lumina si caldura sa. duhurile. va luminati casele cu ajutorul electricitatii. Întregul glob solar este înconjurat de un urias furnal electric. dictata de ceea ce vedeti si mai ales de ceea ce simtiti. duhurile. dar lumina lor tot nu este vazuta de ochiivos tri trupesti. încât percepeti si voi lumina lor. pentru a progresa pe toate planurile. utilizate în scopurile dictate denece sitatea evolutiei noastre. Chiar daca sunt mici. Asadar. se va raci si întuneca. Materia lumii create este formata din diferite stari de condensare a fluidelor. si credeti ca el lumineaza. În lumile create nu exista nici un alt fel de materie în afara de fluidele formate din aceste particule vii. format din fluide extrem de condensate. Marii nostri savanti. de mare ajutor. Aceste vietati ultramicroscopice -particule vii de vointa. pentru ca prin puterea vointei le folosim asemenea unor instrumente. marii nostri conducatori supun legii si drumului destinului pe fiecare om. sub caldura si vibratia . iar când sa ajuns la crearea pamântului. duhurilor. am fost formate. Întâlnind în cale o rezistenta -un filament de bec -vibratia particulelor vii devine atât de redusa. Prin aceste particule vii. din toate punctele de vedere. vom progresa gratie surorilor din jurul nostru -particule vii ce alcatuiesc învelisurile noastre . fiind numeroase. memorie si inteligenta -ne sunt noua. Aceste particule vii sunt luminoase deoarece sunt libere si se misca cu o viteza mare. transformându-se într-o planeta. care. lucrând asupra dublului sau vital. gândire etc. actiune. Prin ele. absolut unitar. Stralucirea soarelui este produsa de continua ciocnire a particulelor ce alcatuiesc fluidele electrice aflate în mare cantitate în jurul sau. de particule vii si luminoase. În jurul nostru au fost puse paturi peste paturi -formate din alte bobite servindune ca instrumente de miscare. iar noi îi spunem eter sau fluid. sa le comande si sa realizeze diferite lucrari prin ajutorul lor. noi vedem cum curge o apa luminoasa. particulele vii sunt baza existentei noastre si tot ele sunt fortele prin care Creatorul conduce lumile. Noi. Dar pâna atunci vor mai trece miliarde de ani pamântesti. prin care vietatea se conduce în viata. în Sfera divina. alcatuind un tot. Noi. prin unirea lor pot emana din ele energii uriase. atragând particulele vii din spatiu. vedeti filamentul rosu-aprins. Gresita conceptie. un fluid format dintr-o infinitate de corpuri. alcatuite prin combinarea si asocierea particulelor vii. stiu cum sa le infuenteze. Azi. scântei treimice. Divinitatea aseaza în fiecare fiinta inferioara simtul instinctului. Pe masura ce fluidele solarese vor condensa din ce în ce mai mult. este îndesata de dinamurile sau generatoarele voastre prin învârtirea rotorului.într-o continua miscare. Aceasta apa careia voi îi spuneti electricitate. Din ele este constituita însasi Fiinta Creatorului. miscarea lor a fost mult încetinita.

s-a format seria infinita a fluidelor din cosmos. foarte abstract pentru voi. Pe masura ce cresc fortele spirituale ale scânteii divine. au o memorie puternica. iar duhul alb . În rezumat. pentru ca apoi -animând un trup uman -sadevina cu adevarat om. pe lânga o inteligenta puternica. sa fie om si nu animal . pâna se formeaza un tot numit nebuloasa. pe globul nostru. Spiritele evolueaza de la scânteia atomului pâna la marile Divinitati Creatoare din Sfera divina. au plecat cu oinfinitat e de duhuri minerale. Dar sa nu se creada ca aici. În spatiile intersiderale. Evolutia de la piatra la om În esenta sa. Paralel cu aceasta.gândirii noastre. Prin studiile facute. spiritul de animal nu va anima niciodata un trup uman. memorie si vointa. de la rosu-închis la trandafiriu-deschis. dupa o evolutie de mii si milioane de ani. cel albastru -pornirea spre cercetare. Asadar. În jurul acestor scântei minerale. fluidul rosu al vointeisa u instinctului animalic. în fel si fel de chipuri. a Ordinii divine. evolueaza si el mereu. iar duhurile albe. Închei acest subiect. scânteia de planta devine scânteie de animal. oricare entitate spirituala se compune din scânteia divina sauspiritul . El va trebui întâi prefacut din spirit de animal în spirit de om. Duhurile rosii cheama în jurul lor. Duhurile albastre au în corpul lor mai mult fluid al inteligentei. Numai fluidul care intra în constitutia dublului vital al vietuitoarelor pamântului se poate preface aici pe Pamânt din dublu vital mineral în dubluvital veget al. Aceasta prefacere se face numai în Sfera divina. De asemenea. Aici. aceste particule prime s-au asociat în bobite sau glomerule treimice. în corpul lor fluidic.pazirea moralitatii. urmeazadobân direa unei straluciri cât mai intense a învelisurilor noastre. Perispiritul sau fluidul corpului scânteii. simtire si memorare cresterea puterii spiritului. de la albastru-întunecat la albastrul cel mai deschis si de la albul mat la albul stralucitor ca focul viu al unui furnal electric. iar acesta în dublu vital animal si mai apoi uman. evolutia nu consta numai în acumulari de cunostinte. Asadar si scânteia si materia învelisurilor sale se schimba. duhul rosu va avea instinctul animalic. În jurul si în masastele lor si a planetelor. Când Creatorii au pornit la crearea unui nou sistem solar. pe Pamânt. omul e om si animalul e animal. tot mai sus. înconjurat de învelisurile fluidice sau perispirit. iar prin moralitate sau sfintenie avem posibilitatea de a încorpora mai ales fluid alb. ci mai ales în încorporarea de fluide evoluate în corpul nostru. al spiritului. Evolutia noastra consta în dezvoltarea capacitatii de întelegere. prefacerea fluidelor perispiritului se face tot în Sfera-Laborator. dobândim fluide noi si hainele noastre s-au schimbat. Prin urmare. încorporam în perispiritul nostru fluid albastru. dezvelite. se perfectioneaza. pâna când Creatorul va face si din ele duhuri asemanatoare cu noi. . rând pe rând. Din combinarea lor. cu o scurta recapitulare. materia prima este formata din trei feluri de particule vii si libere -particule de inteligenta. caspiritul de animal devine spirit de om. scânteia de mineral devine scânteie de planta. sefac diferite c ondensari fluidice. un vast capital de cunostinte.

parând ca învelisurile perispirituale sunt opace. ved em scânteia din interiorul sau. dublul vital al trupului uman nu e un dublu pur uman. caldura si puterea de munca a trupului. O mica întovarasire. când noi. alterari sau vindecari. ca si cum l-am vedea printr-un geam înghetat. conform vointei si actiunilor medicilor ceresti si a puterilor duhului stapânul corpului vital. aducând sanatatea. primeste o mica învelitoare fluidica. ci un amalgam de fluide minerale. Deosebirea în modul lor de a se impresiona si de a reactiona este lesne de înteles. un rudiment de perispirit. În constitutiaacestui dublu vi tal -pe lânga fluidul uman -se afla si fluid vital mineral. în cap -un suflet de om-animal si deasupra capului spiritul uman. privindla un duh de animal sau de om. Restul învelisurilor fluidice sunt numai . vegetal si animal. În fine. abia zarim misteriosul spirit dinint eriorul sau. Dublul sau corpulvital asigura sanatatea. Pe masura îndepartarii de Sfera divina. Toate actiunile duhului.vizibila si voua pe cer. nu se vede nici o deosebire exterioara între ele. prin minare. duhurile umane superioare privim la un duhmineral. animale si umane. care conduce totul? Draga frate. În decursul vietii pamântesti. Din aceast motiv. în torace -un suflet animal. scânteiaminera la primeste un dublu vital mineral si o mica haina fluidica universica. având în vedere diferenta de constitutie si evolutie dintre ele. raspund scurt si raspicat: Nu este adevarat. dar atâta tot. ca duhuri întrupate. El a coborât din spatiu cu un perispirit uman. Vreau acum sa raspund întrebarii formulate de tine: Este adevarata afirmatia unor ocultisti -Papus -ca în trupul omului s-ar afla patru feluri de fluide sau suflete: în abdomen -un suflet vegetal. fluidele nebuloasei se îndesesc. spiritulînconjurat d e perispirit este legat de trup. Privind un duh vegetal. Dar asupra acestei probleme voi reveni alta data. care a îmbibat si cotropit întregul trup. dublul vital joaca un rol deosebit. nu mai vedem deloc scânteia lor. La drept vorbind. trupul va trece prin diferite dispozitii. Numai lucrând asupra lor. aparent fiind absolut aceleasi. dublul sufera diferite modificari. În fine. Initial scânteia minerala a fost descoperita. fac ca dublul vital sasuf ere multiple variatii în decursul vietii trupesti. influentându-le în fel si fel de moduri. ale medicilor ceresti sau medicilor pamântesti. constatam deosebiri intrinseci între o scânteie de mineral si o scânteie de vegetal. asociate în vederea unui scop comun: întretinerea functiilor trupului. În existenta voastra. Aici. iar când prin asociere va forma regnul mineral. Aceste fluide vitale provin din alimentele ingerate si asimilate de om. Desi scânteile sunt deosebite între ele. boala sau moartea trupului. iar la animal si om el a devenit multiplu si complex. sau între o scânteie de animal si o scânteie de om. vegetale. În trupul uman s-a întrupat un spirit uman. La duhul vegetal. aflate într-o stare de asociere si nu de combinare profunda. prin dublul vital. pâna când aceasta ajunge la punctul din univers unde se fixeaza pentru a da nastere unui nou sistem planetar. învelisul este mai bogat.

Fluidul magnetic din jurul elementelor sexuale ale animalului este deosebitde fl uidul magnetic din jurul celulelor sexuale umane. Acest destin este pregatit prin dezarmonia provocata în dublul vital de catre spiritul mesager întrupator de duhuri. Fluidul care atrage cele doua elemente sexuale. Mama va consuma alimente vegetale si animale. de la elementele lor sexuale. celula este silita sa s e divida în doua. un alt rang în lumea fluidelor. vegetale si animale. Gratie acestor fluide vitale. cele doua elemente sexuale se cauta si se atrag unul catre altul. uman sau animal. Sosita aici. Curând. si trupul viitorului copil va fi core ct sau incorect construit. Pe o placa de sticla se vor pune maimulte ovul e de om si câine. Ce rost ar mai avea alte fluide si învelisuri în jurul spiritului uman? Asadar. iar spermatozoizii canini nu se vor contopi decât cu ovulele de catea. În jurul acestor celule reproducatoare se afla câte o învelitoare de fluid vital. Introducând în vaginul catelei spermatozoizi umani.umane. formând o masa celulara prin care se ramifica si întinde dublul fluidic. Celula-ou este atrasa cu o mare putere în cavitatea uterina. dupa cum dublul vital va fi normal sau anormal. Pentru a se învedera acest lucru. apoi în patru. se va vedea. l-am numit fluidul iubirii si es te de natura magnetica. iar în vecinatatea lor mai multi spermatozoizi de om si câine. o alta viata. De ce aceasta selectie? Pentru ca fiecare element sexual masculin -gratie fluidului sau special -este atras cu puterede fl uidul magnetic contrar din acelasi regn. materia fluidica a dublului vital uman a fost obtinuta de spiritd e la parinti. de naturi diferite. numita ou. Ele au o alta vibratie. S-ar putea face o experienta si mai apropiata de natura. se vor raspândi în jurul viitorului fetus. Daca raportul acestor fluide nu este în cantitatea normala. si intrând în sânge. care asista la întrupareaspiri tului. cum spermatozoizii umani se vor furisa prin lichidul spermatic sivor merge numai catre ovulele umane. cu fluidele lor specifice. din cauza canu-i atrage fluidul celulelor sexuale animale. Sub actiunea acestui dublu vital. se alipeste de peretele uterului si din acest moment mama îi trimite prin curentul sau sanguin cantitati de fluid vital din care se hraneste si dezvolta dublul vital al oului. caldura etc. si fluide minerale. catre acest glomerul celular vine de la spiritul candidat laîntrupa re -exterior mamei -o ramura fluidica prin care acesta se leaga de viitorul sau trup. iar fluidele lor -pozitive si negative -s-au contopit între ele si au dat nastere unui fluid neutru -dublul vital al acestui ou. afirm înca o data ca e gresita ideea emisa de acel ocultist. În anumite conditii de lumina. . si asa mai departe. viitorul copil vaiesi cu diferite metehne de natura trupeasca. pentru a se contopi. în progresie geometrica. pe lânga fluid uman. spermatozoidul tatei si ovululmamei. Dezechilibrul dublului vital este determinat de destinul spiritului candidat la întrupare. Din momentul fuzionarii celor doua celule sexuale s-a nascut o celula noua. se poate face urmatoarea experienta. Iataca dubl ul vital uman va avea. de natura electromagnetica pozitiva pentru una si negativa pentruce alalta. De altminteri. chiar daca sunt de sens contrar. sub microscop. se va vedea ca ei nu vor înainta spre uter. dar mai ales intelectuala. în opt.

ca o masina automata. duhul uman profita -vede. Organismul vostru functioneaza mereu. Noaptea când iese din trup si colinda prin lumea spatiala. Chiar daca dublul vital este unam algam de fluide vegetale. lucru curios. Iata de ce afirmatia ca abdomenul omului ar fi animat de un fluid vegetal. nu poate fi logica si reala. curentul electric curgând de-a lungul nervilor. se pot asimila unele cu altele. Acestia cunoscând momentul eliberarii definitive a duhului din trup. secunda de secunda. amândoua sunt victimele stapânului lor. el ar fi constient de lumean oastra si ar avea legaturi permanente cu noi. ci dublul vital îmbatrâneste. toate celulele aflate într-o miscarea de dilatare si contractare. necunoscator al tainelor ceresti. se uzeaza si moare. Din acest moment. pâna la atomul ce constituie substanta celulelor trupului si ramânem uimiti de minunata sa alcatuire. fara ca duhul sa stie ceva. vedem totul. Este nefericirea voastra. Dar. va deplasati sau cititi. saracindu-l si ruinându-l. Dublul vital este unul si acelasi. Voi traiti în trup si nu stiti ce minune e faptura sa. de la ghidul sau. Îi vedem organele. La drept vorbind. doreste din adâncul fiintei sale sa vina o data aceasta sfânta zi. vin si lucreaza asupra dublului eteric. Dublul vital este unul si acelasi în tot trupul unde s-au infiltrat si au penetrat adânc si celelalte fluide ale corpului perispiritual. aude si simte . El este cârmaciul vietii trupului. rinichii filtreaza substante le nocive din sânge si intestinele absorb din bolul alimentar substantele nutritive. nu trupul moare. Prin neputinta sa. si astfel unul îl nenoroceste pe celalalt. Aceasta învelire si penetrareconstituie f ericirea si nefericirea voastra. Dublul vital -mecanicul -supravegheaza bunul mers al acestei complicatemasini. care le-a format si condus. dar inima bate. noi vedem prine l ca printr-un geam. infiltrându-se prin toate celulele sale si aninându-se de ele prin câte un fir fluidic. discipoli la scoala vietii trupesti. se ruineaza sitrupul. modificându-i compozitia. de jos pâna sus. dar în adâncul celulelor se petrec o infinitate de procese si fenomene. de la picioare pâna la crestet. ale spiritului. dar niciodata un dublu vital animal nu va putea conduce viata unui trup uman. de viata spirituala. sau un dublu vital vegetal pe al unui trup de animal. vedem cum alearga globulele sângelui prin vasele lor. Fiind constient de planul divin. Daca duhul înconjurat de învelisurile sale perispirituale ar fi la un metru deasupra capului. ziua si noaptea. ne-ar vedea si auzi mereu. fluidul predominant conduce trupul respectiv. spiritul afla de laprie teni. fara sa mai stie nimic de patria sa spatiala. tot timpul cât traieste. caci nu mai stiti de lumile eterice. El împresoara trupul. Traiti fericiti sau nefericiti. În cazul duhului aflat la un nivel inferior de evolutie. de întelepciunea Creatorului. toracele de un fluid animal etc. intervin medicii ceresti. deci separat de dublul sau vital. animale si umane. Asa a voit Creatoru l ca fiecare sa-si desfasoare programul vietii dupa cum se afla înscris în destinul sau. i ar mica scânteie divina. Privindu-l. ca se apropie eliberarea din temnita trupului.Fluidele se pot combina între ele. el singur începe sa darâmeperetii temnitei unde a vietuit ani si ani de zile. care 1-a organizat si pus la dispozitia duhului! Discutati.

fara sa vrea. Prin faptul ca acorda o importanta deosebita unei idei. trupul. acesti oameni au dobândit un fel de a ghici pe faptas si iata cum. si iata cum. o multiplica. se mira cum de au citit acele gânduri. I se pare ca este banuit de oricine priveste mai lung la el. Iata-l pe faptas în fata comisarului. servitorul sau bun si supus. Nenorocirea ar consta în faptul ca. din diferite motive. îsi ruineaza piedestalul terestru. faptasul tremura la gândul ca va fi descoperit. mai rari chiar decât mediumii care aud vorbirea noastra spirituala. Prin meseria lor. îsi îndreapta mereu gândurile asupra faptei sale. Cu cât îsi îndreapta mai mult atentia la ea. Adica. Acum sa vedem mecanismul citirii sau aflarii gândului unui om. La început imaginea ideii era simpla. cu atât o fortifica si ideea iesemai la sup rafata. Prin urmare. care pornesc prinspat iu sub forma unor semne eterice colorate si sonore. Un om a comis o infractiune. fara sa stie ca. Da. Duhul uzeaza. apuci de una si tragi apoi de toate celelalte. care opreste acest dar spiritual. Înainte de a dezvolta acest subiect. -sa nu fie banuit de fapta sa. Stând în fata comisarulului. exista asemenea oameni. dar gândindu-se la ea. Sa luam un exemplu. aceasta capacitate apare câteodata efemer la unele persoane. iar si iar este cu gândul la ceea ce a facut. pâna la vederea sau auzirea gândului -ca în lumea noastra a duhurilor. Este atât de trecator încât ei însisi. Mai întâi. ruinând mai devreme dublul vital. omul o fixeaza zi de zi tot mai puternic în sufletulsau . devine mai usor exteriorizabila. afirm ca. dar ei sunt extrem de rari. în diferite scopuri si interese personale. înzecind-o si însutind-o. Dar tocmai gândul acesta scoate la suprafata ideile faptei sale. prin care învata legilemate riei fizice si ale moralei sociale. ar fi ispitit sa citeasca gândurile cele mai intime ale semenilor sai si apoi sa profite de cele aflate. vrând-nevrând. o idee pe care vrea s-o ascunda în adâncul sufletului sau. Cititorii gândurilor Ma întrebi daca exista într-adevar persoane cu minunatul har de a citi gândul oamenilor. tocmai acel secret este dat mai repede la iveala. Comisarul stie ca ideilesunt ca verigile unui lant. vorbe etc. dar dispare curând. prin silinta depusa ca nu cumva sa scape un cuvânt ori sa faca vreo aluzie la ea.lumea fizica. Treptele citirii gândului sau a faptelor comise se ridica de la simpla presupunere. Darul de a citi gândurile ar nenoroci un duh întrupat lipsit de un trecut evolutiv de lunga durata. dar de cele mai multe ori abuzeaza. o reproduce. detinând acestdar. silindu-se mereu sa o tina ascunsa. acest nefericit faptuitor scoate din adâncul memoriei ideile faptei sale si fara sa stie. trebuie sa stiti ca atunci când omul are pe suflet o taina. dupa trecerea fenomenului. Frica de a nu fi descoperit îl determina sa facatot p osibilul prin fapte. prin repercusiune. Aparitia întâmplatoare a unui politist îl face sa tresara si gândul îi fuge iar: Nu cumva asta ma cauta pe mine? Astfel ca. fiind preocupat de ascunderea ei. le exteriorizeaza. Cauza acestei raritati se afla în una din marile legi ceresti. Politistul sau .

Uneori. în spiritul sau. Daca s trainul îi mai spune câteva din propriile sale idei. ospeculeaz a. O citire de gând. În realitate. Exista oameni cu darul de a vedea fluidele si duhurile din lumea spatiilor. neclara. posesor al unei capacitati foarte rare. spiritul -fara stirea personalitatii. Pentru ca este întruparea unei entitati spirituale evoluate. nu orice duh accepta sa i se acorde darul minunat de a citi sau auzi gândireaoamen ilor. ele se arata numai sub forma de banuieli. se comporta din punctul de vedere al perceptiei asemenea unui spirit liber. Este greu sa-si duca la liman misiunea destinului pentru care s-a . Astfel. Un asemenea om. cititorul de gânduri aude si vorbirea duhurilor. omul constata ca ideile sale sunt rostite de o persoana aflata alaturi. Desi sunt oameni trupesti. a constiintei sale de veghe -vede reprezentarile simbolice alegând irii unei persoane si le traduce automat în grai mental. Perspicacitatea cercetatorului gaseste ca una din idei are legatura cu însasi fapta si o data ce a pus mâna pe aceasta prima veriga. cade pe gânduri si chiar îl îngrozeste faptul ca nu-si poate explica cum de acest om stie ceea ce gândeste el. o suceste. care sa-l dea de gol. cât de cât. Doar un puternic medium vizual sau auditiv poate citi sau cunoaste gândurile cu adevarat. mirându-se cum de un strain a citit ceea ce gândise în forul sauintim. începutul slab al unei convingeri. sta linistit si surâzator. Având aceasta banuiala. a oamenilor spatiali. fiind oprit de acestia sa se destainuie sau sa faca o imprudenta. Acesti oameni se opresc din orice actiune sau gândire. greseala sa va cântari de zeci si sute de orima i mult decât a oricarui altul. În acest caz avem de-a face cu un simplu act de psihologie umana. este supus greselii. În fine. devin atenti si spiritul lor traduce automat semnelecolorate iesite din capul semenului lor. în mintea omeneasca a cititorului de gânduri vin cuvinte-gânduri de la o persoana asezata lânga el. caci omul e om sipoat e cadea în greseli. o întoarce. A încalcat o lege morala si îsi va plati amarnic greseala.magistratul le primeste. o simpla banuiala nascuta de ideea plecata din spiritul faptas si transmisa involuntar si inconstient spiritului instructorului. o alta categorie de mediumi primesc unde-gânduri -în mod telepatic. Cum nu poate traduce clar aceste idei în mentalul sau. scotând de la faptas idei laturalnice. dar de mare valoare. pune întrebarimestesugite. pentru a obtine pe baza lor marturisirea faptei comise. Fiind constient ca. Profitând de capacitatea sa mediumica se va face nespus de vinovat. îmbracând haina trupeasca. asteptându-l consecinte grave. aflate. Aparenta face sa se creada ca ei vad cu ochii trupesti gândirea unui om. oarecum presimtita. inconstient. Fiind un duh superior si un protejat si rasfatat al Cerurilor. în relatie cu fapta ascunsa. dar în acelasi timp este si un nefericit. pentru ca poate afla gândurile semenilor. de aproape sau departe -sub forma unor voci. ca sa mai scoata înca una si înca una. intuitiva. toate fiind laturalnice. prin care i-ar vorbi cineva. Din aceasta cauzadevi ne foarte rezervat si cuminte. Posesorul unei asemenea mediumitati este un fericit. iar în capul sau rasuna ovoc e ca si cum ar avea un receptor de telefon la ureche.

luam fluide din dublul vital al mediumului-fotograf si le îmbibam în perispiritul nostru. mai ales prin cimitire. primind asemenea reclamatii de la mai multi clienti. care nur isipeste fluidele noastre. Prin concentrarea gândirii. pâna devine mic de tot. Fotograful facând poza la lumina vie a electricitatii risipeste fluidele acumulate cu atâta greutate în jurul nostru. În ultimul timp ati constatat ca anumite substante pot fi impresionate chiar de lumina slaba a noptii.întrupat. Iata aceste sugestii ale mele. unde avem la dispozitie fluid vital din belsug. ca prin acest fapt sa îndesam mai bine fluidul extras si apoi neasezam la distanta obisnuita în fata obiectivului. unii dintre noi dam buzna în cabinetul sau de lucru pentru a ne fotografia. pe o placa pamânteasca. facându-1 mai compact. îmi permit câteva observatii. fotograful se mira ca i s-a stricat poza si banuieste ca a cumparat o placa alterata. si nici unul. mai dens. de lumina infrarosie a spatiilor din jurul pamântului. facându-ne responsabili de suferinta sa. darmite sa se mai încarce si cu napasta asta. fluidele duhului au fost risipite de lumina electrica. ci este un corp fluidic care va impresiona mai greu placafotog rafica. darlânga el s-a alaturat un asistent nevazut. Prin urmare. Developând placa. strângem. Nu ne ramâne decât sa ne procuramfluid din sp atiu si sa pozam fara fluidul fotografului. disociindu-se. consacrati ca atare de Cer. care si el este mirat. reclama la producator. condensam. a caror utilizare ar duce la rezultate frumoase. pentru ca vehicolul nostru nu este un corp solid ca al fratilor pamânteni. iar noi nu reusim sa impresionam din prima încercare placa fotografica. de 2-3 minute. Dar nu ne putem permite sa depasim o oarecare limita pentru ca îl îmbolnavim. obiectivul aparatului de fotografiat sa fie o . Va recomand sa faceti placi fotografice sensibile la lumina infrarosie. necream un corp fluidic aidoma cu cel din viata precedenta. poza clientului a iesit patata. a unui duh dornic sa-si astearna figura. placa s-a stricat. Iata de ce sunt rari mediumii cititori si auditori ai gândurilor umane. Negustorul deplaci . Este nevoie de o expunere mai lunga. dar reusind totusis a impresioneze vag placa sensibila. nici altul nu banuieste ca aici e isprava unui om din spatiu. Cu aceasta ocazie. tehnica fotografierii noastre trebuie îmbunatatita. incorecta. Deoarece mediumi-fotografi. postmortem. acest corp de marime naturala. Totusi. ne micsoram. în acelasi timp. Cu aceasta dimensiune ne asezam la distanta convenita pâna vom impresiona placa fotosensibila. cât un bob de mazare. nu prea se gasesc. În acest scop ne gândim la chipul si înfatisarea avuta în viata terestra. Acum. Fotografierea entitatilor spirituale Gasind un fotograf profesionist sau amator care ne poate servi ca medium. Înacest scop. Pozele facute în aer liber si în amurgul serii ne reusesc mai des. Bietul om a fotografiat un client. sin u aparem clar pe placa fotografica. În fine. În momentul expunerii. avem nevoie pentru fiecare repetare de o noua cantitate de fluid de la fotograf. care prin ispitire îl poate prabusi spiritual.

eu cunosc ceea ce tu. care sa faca din el un microscop. Noaptea. cu placi sensibile la lumina infrarosie si prin contractarea noastra de la marimea unui om trupesc pâna la un corp decâtiva milimetr i. Noi îl avem pe al nostru. ca si tine. nesatioasa sa-L cautam. în timpul starii de veghe. iar prin realizarea unui aparat cu obiectivmicroscop si producerea placilor impresionabile la lumina infrarosie. Eu sunt om al spatiilor. reducerea memoriei tale integrale dureaza numai în timpul zilei. care transforma undele fizice în unde psihice. sunt un spirit. atât din trecutul meu cât si din viitor. posed tot ce am învatat. Omul trupesc este instrumentul entitatilor spirituale Tu esti om trupesc. percepute de corpul nostru. când lumina nu ne va mai risipi fluidele. Desi. în starea ta de veghe. vom reusi mai usor si mai bine sa ne aratam lumii întrupate si sa o zguduim dinideile ei false ca mortii au murit si s-au prapadit pe veci. Asa fiind. e unitar. pe când a ta abia retine pe cea a câtorva zeci de ani dinvia ta actuala. Creatorul parca a voit ca opera Lui sa ramâna un mister pentru copiiiSai. Exista momente când vrem si noi sa studiem materia fizica. Urechea voastra nu va auzi undele sonore de natura fluidica. Ochiul vostru nu va vedea ceea cevede corpul nostru. Spiritul acelui om primesteatunci u ndele microscopice purtatoare ale imaginii respective si afla ce este . Gratie capitalului agonisit de milioane de ani -chiar de miliarde de ani. iar nu cel spiritual. nu poti sti. Ceea ce vede omul cu microscopul nu va vedea niciodata cu ochiul liber. mai exista o deosebire si înca foarte mare: eu posed omemo rie deplina. când îti parasesti trupul. noi vedem si auzim în lumea noastra eterica. copil al Tataluimeu cere sc -gratie dorintei de a iscodi si afla. completa. dispui ca si noi de memoria divina. de când am venit întâia oara pe lume ca duh. cu totul diferit de al vostru si. În afara de faptul ca eu nu mai am trup si corp vital. în plus. asupra multor probleme de care nici nu banuiesti. Memoria mea îmbratiseaza sute de mii de ani trecuti si viitori. Voi vedeti si auziti în lumea fizica. sa-I cercetam operele. Tu ai simtul perceptiei vizuale si auditive. Am credinta ca -intrând într-un nou ciclu de mare spiritualitate . gratie memoriei mele. pe când tu nu ai decât memoria vietii actuale.se vor nastemai m ulti mediumi-fotografi. chiar si la întuneric. sa te luminez si pe tine. Când vederea voastra a slabit. de aici sunt preluate de dublul vital. ce ar putea fotografia si microbi. Din fericire pentru tine. Dar tot El a pus în fiinta noastra dorinta vie. sunt dator.combinatie de lentile. Undele fizice venite de la acel obiectsub forma de imagine impresioneaza retina omului si sunt transmise prin intermediul nervului optic pe cortex. va serviti de ochelari sau când e neputincioasa pentru a vedea lucrurile prea mici va serviti de microscop. vazut si auzit mii si sute de mii de ani. constat ca înca nu cunosc pe deplin structura întregului univers. în virtutea legii solidaritatii. În acest caz. sugeram unui om întrupat sa priveasca obiectul dorit. vom putea sensibiliza perfect placa fotografica. dar sub unghiulsau aspe ctul uman trupesc. ca un pelerin trecator în aceasta viata trupeasca. Cu acest aparat. Exista vreo deosebire între mine si tine? Da.

auzim ca si fratele nostru întrupat. draga frate. Din cele expuse se vede -si sa nu va fie cu suparare -ca ne servim de voi dupa cum voi va serviti de anumite instrumente sau dispozitive. Iata un fenomen ciudat si în acelasi timp interesant pentru voi. de câte mijloace dispunem noi? Asemenea taine ale lumii noastre sunt nenumarate. Numai sub acest aspect de unde psihice spiritul vostru poate percepe sunetul din lumea voastra fizica. ceea ce vad oamenii trupesti. undeleso nore fizice. De pilda. pamântesc. pe care ea îi cauta si înghite cu mare placere. Prin urmare. iar uneori si microbii aflati printre ele sau în ele. al carui dublu vital le transforma în unde psihice. daca vrem. fiind foarte grosolane. Undele voastre sonore. sunt percepute de noi ca si cum am avea urechi. de lumea fizica. emiteti unde psihice vizuale. trupeasca. aeriene-fizice. pentru ca de cele mai multe ori comunicarile noastre par a fi absurditati pentru voi. Vedem imaginile si îi citim gândurile. tot astfel si noi ne servim de voi. imposibil sa-i vedeti direct. dar nu le putem marturisi oricui. Pe de o parteorice co municare trebuie sa aiba o autorizare prealabila a marilor nostri superiori. musculita asezata pe o masa de sânge închegat. un om are trupul sau grav ranit sau bolnav. nu le putem auzi. Dar nu numai voi. De câte ori nu ne abatem pe la laboratorul unui savant si cercetam. Subiectul descris mai sus nu-l vei gasi pomenit în nici o lucrare omeneasca. unde nu de mult aveam si noi un trup. reflectiile sale privind ceea ce vede sub microscop. datorita constitutiei corpului nostru. nevazut de el. vede o retea de fire prin ochiurile careia se afla globulele de sânge albe si rosii. Vezi. ne asezam în apropierea capului unui frate întrupat. prin intermediul vostru. percepute de noi. iar pe de alta. Chiar cele mai mici insecte emit undele lor. noi vedem si omeneste. iar daca mai ai rabdare îti voi spune înca o taina. Asadar. Asadar. Dupa cum microscopul va serveste sa vedeti cu ochii vostri microbii. ci si animalele emit unde vizibile pentru noi. vedem microbii. sub aspect fizic. Revin. transformate în unde psihice de dublul vital al sistemului vostru cerebral. oamenii. dar vedem si în lumea fizica. Din diferite motive. dar vedem si ceea ce este invizibil ochilor vostri. Aceste facultati le avem si în privinta auzului. spunându-va ca avem mijloacele noastre de investigare. nu vrem sa parem asemenea unor visatori. dar este vizibil pentru uneleani male. ceea ce observa sub microscopul sau. Eu ma alatur acestui om si prin undele sale psihice vad obiectul respectiv sub aspect fizic. durerea fizica setran smite sistemului cerebrospinal. pentru a lua cunostinta. pamântesc.în fata sa. Acestea sunt conduse prin nervulauditiv l a sistemul cerebral. Ea emite unde psihice si eu vadp rin intermediul lor ceea ce voi vedeti numai cu microscopul. Acolo este transformata de catre dublul . Daca dorim sa auzim fizic. invizibili pentru tine. El primeste în urechi undele sonore fizice. adica îl vad ca si cum as avea si eu un trup. trupeste. Vederea noastra este dubla: vedem în lumea duhurilor. noi vedem ceea ce vede o musculita. cu vibratii de unda foarte lungi si dein tensitate mica. Prin sistemul sau nervos periferic.

chiar fara sa stie de aceasta pierdere. nu mai este simtita. Având în vedere acest principiu. care pâna acum nu stiau ce e durerea si ce rau e sa sufere omultrupesc. este pus în legatura. cu un om ce sufera cumplit de o rana oarecare. Duhul a fost condamnat sa treaca prin durerea de care s-a facut culpabil. în acest caz.vital în unde psihice de durere si. Iubirea este temelia universului si ea poate face minuni. De aceasta reparatie spiritul nu are. care puteau fi evitate din calea destinului lor. Daca un om are legaturi puternice si numeroase în lumea duhurilor superioare. venind la noi. Durerea trupeasca a acestui om va fi transformata în durere psihica. dar ea este resimtita doar de celulele afectate -bolnave sau ranite -care. pornesc sa repare rana produsa ori sa vindece organul bolnav. . în aceasta stare. Mentinut astfel sub actiuneacont inua a narcoticului. duhul poate sa-si piarda trupul. Asemenea cazuri fiind frecvente. Astfel se face educatia duhurilor inferioare. Cauza activitatii Desi este începutul tuturor operelor. razbunator sau cuinstin cte animalice în el. care sufera îngrozitor. pâna ajung sa devina mai întelepte. frate. suferind si ele. opera lor va avea succes. nici o cunostinta. pentru a învata ca este rau sa faci pe altul sa sufere. Daca nervul sensibil prin care se transporta sensibilitatea durerii de la organul bolnav pâna la sistemul cerebrospinal estetai at sau anesteziat. dar dupa moartea trupului sau. forta lor este resimtita. Dacaînsa tre i de unu se asociaza pentru îndeplinirea unei opere. luându-i o parte din durere si usurându-i astfel chinul. ca unii oameni. ferindu-se în viitor de a mai face acea fapta. stiindca dupa ea va urma durerea. Pentru fapta sa va fi judecat si va suferi în lumea fizica. este simtita si de duh. în virtutea constiintei lor. cu un bolnav. toate operele ceresti au la baza numarultrei. transmisa prin cordonul de legatura la întregul ciorchine de duhuri needucate. Sa presupunem ca ranirea a fost provocata de un om hain. va fi judecat de Forul suprem si condamnat sa sufere si el durerea provocata semenului sau. dinrautate sau lacomie. acest manunchi de fiorosi criminali. mai afla. Tot în legatura cu durerea. Cum. aceste duhuri sunt adunate la un loc si legate toate printr-o centura fîuidica. Duhurile culpabile sunt condamnate sa sufere durerea provocata altora. nu mai exista durere? Exista. duhurile coboara în virtutea iubirii ce le leaga de fratele lor gresit si se leaga printr-un fir fluidic de iubitul lor întrupat. Acum. vointa lor se impune. numarul unu este neputincios când este singur. se va sapa adânc în spiritul sau raportul dintre o anumita fapta si durere. print run cordon fluidic. sunt condamnati sa sufere. sensibilitatea durerii. lipsiti de notiunea durerii aproapelui lor. facând faptereprobabile . Urmând asa mereu. nemaiavând pe unde veni la dublul vital al sistemului cerebrospinal si deci la spirit. chiar daca acel unu ar fi una din cele mai înalte Forte divine.

venind la noi. succesul unei actiuni oarecare ar fi dinainte stiut. Diferitele voastre nevoi -haine. procurându-nefericire. faci cunostinta înlum ea spirituala. sa nu mai fac nimic. totul este în activitate. pamântenii. frate. coeziunea ne da tarie în lucru. ci cu o subtilitate delicata si placuta. Ei bine. Între amândoua sta unitatea. spune acelasi lucru. . moralitatea. Acest nou stapân nu mai lucreaza cu forta brutala a trupului uman. sunteti mânati la lucru de interese materiale. iar el pleaca cu fructele inteligentei si ale raspunderii sale morale. omul a scapat de aceasta robie. vrând-nevrând. Spiritul trebuie sa fie activ. pentru ca prin munca lui sa împinga totul mai departe. decât voi toti. al canii rob vei fi cât vei trai pe acest plan fizic. de morala. S-ar crede ca. numita necesitate. dar e nevoie sa se tina de ordinea stabilita. În lumea voastra materiala. în fiinte active. de orice grad. al Fiului si al Sfântului Duh . constatam curând ca ea are ca izvor inactivitatea. unu plus unu plus unu fac tot unu. de o forta covârsitoare. deoarece îl confundati cu activitatea trupului vostru. Dupa ce îsi paraseste trupul. sa lucram asupra materiei. motorul tuturor operelor. caciTa tal si-a construit instrumentul care ma sileste pe mine si pe toate duhurile sa fim mereu active.În lumea voastra. Prin inteligenta sa. Totul se misca. caci altfel se plictiseste si devine nefericit. dar cu o forta de nerezistat. mai putin activ decât tine. Omul e un mic Dumnezeu. reusita în toate. ca atare el este un mic lucrator. nu te poti sustrage activitatii dictate de tiranul tau instrument pamântesc. în uriasa si vesnica opera a Divinitatii. de lege. Examinând cauza acestei nefericiri. hrana. Asadar. nu este asa. Dar alaturi de acest adevar constatam ca unitatea. un candidat la dumnezeire. numita intelect. el trebuie sa fie în vesnica activitate. Chiar daca as vrea sa stau. adapost -va transforma. Asadar. tot nu pot. Aceasta treimeeste te meiul oricarui succes al operelor ceresti. sau. inteligenta si interesul material. când nu mai ai nici un raport fizic cu trupul tau. Atunci ne unim câte trei pentru a face o anumita lucrare. Când termina. pentru a o mâna mai departe pe drumul evolutiei. Preotul îsi începe cuvântarea rostind mai întâi sacramentala formula: în numele Tatalui. Spiritul fiind un factor determinant în univers. omul preface mereu materia. o unitate sfânta. Ca spirit. numita sfânta treime. avem în vedere legea si numai legea. În lumea cereasca. care exista invizibil si în lumea voastra. cum ziceti voi. de al treilea factor al activitatii -materia fizica. Dupa destrupare. În lumea noastra spatiala. dar nu-1 simtiti. totul se preface. în locul celui de-al treilea factor -materia -cu un alt factor. o treime domina viata omului: legea. Daca acest principiu ar fi urmarit si în viata terestra si destinul nu se opune. care se bucura de binecuvântarea Fortelor supreme ale universurilor. care aveti atâtea nevoi de împlinit pentru satisfacerea vietii trupesti. unu plus unu plus înca unu fac trei. eu ar trebui sa fiu mai liber. materia fizica ramâne jos. Stare pasiva sau inactiva nu exista nicaieri în univers.

si care vine ziua sa va lumineze si încalzeasca. am sa-1comp ar cu fluidul electric solar. Noi am încercat. Dar activitatea noastra trebuie sa aiba mereu ca îndreptar sau busola Legea sau codul moral. cum s-ar zice. Lucrând sub imboldul acestui fluid. dar care. pentru a ne duce existenta în mod fericit. Caldura si lumina sosita de la soare provin de la un fluid lipsit de caldura. simtim o multumire.Un nepriceput al lumii tale ar putea sa spuna: Bine frate. v-a cuprins somnul si orice activitate trupeasca a încetat. si nu mai lucra nimic . dar de ce lasi sa se amestece un altul acolo unde nu-1 priveste? De ce nu lucrezi singur? De aici decurge nenorocirea omenirii terestre: din lipsa solidaritatii si a organizarii acestei solidaritati. Tatal ceresc este într-o perpetua activitate. Un ignorant al lumii voastre ar putea sa spuna: Dar bine. nici un rezultat. El înlocuieste. da nastere la lumina si caldura. noi. Asadar. atâta timp cât fluidul electric solar a lucrat asupra voastra. am simtit pe pielea noastra -cum ziceti voi -ca lucrul de unul singur. ca si pustniciinostr i din manastiri? Lasa-i în pace pe ceilalti. Când pamântul. prin miscarea sa derotatie . mai grosolan decât cel expus mai sus. nu mai primiti acest fluid si simtiti nevoia încetarii lucrului. atifos t treji si activi. Asadar. sa fim activi ca El. sa meditezi. nevoiletrupesti al treilea factor al activitatii lumii voastre. care ne pune la lucru. Creatorul nostru. duhurile. pentru a face o lucrare omogena. ma asociez cu înca doua spirite. ca albinele pamântului înstupurile l or. sa fii într-o stare contemplativa. pentru a va culca si dormi. se face noapte. pentru ca în univers exista un anumit fluid. voi lucrati. chiar daca as vrea. soarelui. în lumea noastra. Acest fluid de natura electrica vine de la Soarele nostru. Asa ca. Cum activitatea mea sau a altui duh este vizibila tuturor duhurilor si cum aceasta activitate trebuie sa fie ordonata. nu are nici un spor. când acest fluid electric va vine de la soare. fie în cel spatial dorinta de a face ceva. Pentru o mai buna întelegere a actiunii acestui factor activant solar. Asadar. fluidul activant -pomenit mai sus strabate duhurile si pamântul. Raspund si acestui om nestiutor: Nu se poate. plus al treilea factor -asocierea puterilor noastre spirituale. Acest imbold venit de departe nu ne da pace sidetermina toate fi intele Pamântului sa fie active. devenim activi. trebuie sa ne supunem: . dar de îndata ce a încetat sa va scalde. în timpul zilei. În afara acestui fluid ce produce lumina zilei. producând -fie în omul întrupat. ba chiar uneori. armonica. spre folosul nostru si al operei ceresti. scalda pamântul si atmosfera sa fluidica. care înlocuieste în lumea noastraimboldul sau necesitatea trupului vostru. o stare mai buna decât cea produsa de inactivitate. spirite. Vrând-nevrând el ne scoate din starea de inactivitate si nu ne da pace pâna nu ne punem la lucru. a întors spatele. de ce sa nu te odihnesti. omule. iar reprezentantul Sau în lume este acest fluid. Tebuie sa lucram în roiuri treimice. legea sau codul moral. combinându-se cu efluviilepamântu lui. iarasi o sfânta treime în actiunea noastra: inteligenta noastra.

sa fim nestiutori. când eram duhuri-copii. am fost atrasi de unul din miliardele de sori. pe când eram în Laborator. sa-L serveasca cu dragoste. o constatam la noii duhuri-copii. Aici am învatat. Asadar. Sositi în sfera creata. savantii Cerurilornoastr e. Crearea noastra este un mister pentru noi si de aceea elaboram presupuneri. este îmbracat cu un anumit fluid. dupa ce a fost capturat de un soare. ipoteze. proportional cu puterea fluidului lor atractiv. Gratie acestei energii atractive. pentru a le pune în starea dinamicaactual a. în vecii vecilor. Pentru ca în conditiile de acolo. dar nu am luat cunostinta despre ce era acolo. gratie caruia poate voi si se poate misca. Însa înmod di rect nu putem cunoaste nimic despre natura fluidului ce umple SferaLaborator. Daca acest soare are un satelit.1. 3. din sânul Sau în sfera cu miliarde de stele sclipitoare. pentru ca la vremea respectiva. care sa-I studieze operele si. în sfera creata. mai cu seama pentru materia pura. Vointa Creatorului nostru a fost ca în copilaria noastra de duhuri. Daca Tatal ne-ar fi facut egali în inteligenta si vointa cu El. fiecare soare având puterea sa atractiva. Ele fiind în jurul nostru. Înainte de a ne fi emis din sânul Sau. nu am fi avut ce studia. Nu stim cum am fost creati de Tatal ceresc din materia prima. Dar El nu a avut nevoie de zei egali. Copilaria duhului O mare placere ne procura studiul fizicii si chimiei eterurilor din sfera plinad e stele si planete. din care se prepara totul în lumea creata. Când soseste noul duh-copil în Soare. le putem vedea si studia. sorii se atra g unii pe altii. o planeta. dar. duhurile întrupate. Tatal a pus în noi facultatea de a voi si puterea de a întelege. Putinele cunostinte despre materia de acolo. plecata din Laborator. lipsiti de putere si vointa. 2. pentru ca nu-i mai da voie sa iasa din captivitatea sa. Codului moral divin -impus de semenii nostri superiori. toate astrele au un fluid al vointei. Inteligentei noastre creatoare -prin care ne vom construi destinul sau programul activitatii noastre viitoare pamântesti. În Sfera divina ne-am nascut si am facut primii pasi. diferit de la un astru la altul. inteligenta noastra era prea putin dezvoltata si dorinta de a afla nu exista înca în fiintanoast ra. forta atractiva a planetei sau fluidul sau captivant va avea o putere . ca si voi. redus. Creatorul ne-a expulzat curând din Laboratorul Sau -sau cum spunem noi. Spiritul sau omul fluidic expulzat din Sfera-Laborator nu se mai poate întoarce acolo. sositi acum în sistemul nostru. potrivit astrului care-l emite. sa le fi dezvoltat la stadiul actual. chimia si fizica materiilor eterice. erau necesare miliarde de ani si tot nu am fi reusit pe deplin sa le scoatem din starea lor de inertie. Fluidului îmbolditor sau activant -factorul solar determinant pentru a fi vesnicele albine lucratoare în marele stup al sferei Tatalui ceresc. le posedam de la mai marii nostri. Acest fluid îsi are gradul sau de energie. fortele si astrele existente aici. prin diferitele scoli ale Tatalui nostru. ele erau întrun stadiu embrionar. la lumina gasirii întelepciuniiSa le. ci de copii inimosi. lipsite de materiile. Aceastanecunoastere a ceea ce era în Sfera-L aborator. Orice corp sideral are gradul sau de atractie.

Creatorul doreste ca. au aflat ca multe din bolile omului sunt datorate . demonstrat si verificat. ci noi care avem mijloace nenumarate pentru a o studia. Dar noi nu avem în vedere starea actuala a stiintei. Iata. Miliarde de ani au trebuit sa treaca pâna ce ochii vostri sa ajunga la starea actuala si. Vrând-nevrând. puterea fluidului sau atractiv este mai mare. în parte. la distante de miliarde de ani. se departau de parintele lor. coplesit de preocuparile sale materiale? Nu. pâna la o noua acumulare de fluid. soarele s-afrag mentat în planete. deoarece premerg cu cel putin un secol-doua. Totul începe cu nestiinta si se termina cu atotstiinta. majoritatii savantilor deaz i ai pamântului. atrasa de planete. pentru cei ce nu le pot cuprinde profunzimea. Pe masura ce planeta este mai departata de soare. dar îmi revin. devenind. ca orice alt corp ceresc. Din acel moment ele s-au îndepartat putin de soarele lor. Daca divinul nostru Creator nu ne-ar fi oferit fericirea de a ne preocupa de creatia Sa. cine s-arma i ocupa de ea? Omul trupesc. În decursul timpului s-a desfacut din soare o cantitate mica de fluid-vointa. caci înteleg legea progresului orânduita deDivinitate în lume. Evident. cu ajutorul microscopului. când iar se vor îndeparta. sa puteti vedea microbii. a celor ce vom veni la întrupare. soarele nostru se va transforma într-o planeta si dupa alte miliarde de ani vamuri si ea. sa le umanizam. a doua planeta va avea fluidul atractiv de gradul trei. la rândul nostru. deoarece spiritul lor înca nu este pregatit sa le asimileze. Prin urmare. peste doua-trei secole va fi foarte inteligibil. lipsindu-le al saselea simt. aceste studii subtile si altele de o mare abstractie sa fie împartasite unora din lumea voastra trupeasca. ele nu pot fi date oricui. Fiecare planeta îsi are vointa saatractiva . evolutia va face ca miscarea spirituala sa creasca. Cea mai puternica vointa atractiva o au planetele nevazute înca de telescoapele astronomilor vostri. Savantii nostri ne spun ca la o vreme. sprefericirea si norocul nostru. Ceea ce azi pare fictiune si absurditate. Existenta acestor microorganisme a fost cunoscuta de marii preoti initiati egipteni. Cu alte cuvinte. Azi ele vor parea pura fantezie. cu ce fel de probleme ne ocupam noi în Cer. Odata ele aveauaceeas i vointa atractiva ca si soarele din care s-au rupt. poporul nestiind nimic. si asa mai departe pâna la cea din urma planeta. însa era pastrata în secret. frate. simtul spiritual. ma cuprinde o mâhnire. mentinându-se totusipe drumul lor eliptic. Opera materializarilor Vazând marea deosebire de simtire si cunostinte dintre voi si noi. prin forta lucrurilor. care de cum se nasteau si fluidul lor atractiv se fortifica. daca acel soare are doua sau mai multe planete. ci facem cunoscute aceste probleme în vederea viitorului. asirieni si chinezi. propovaduitori înfocati ai lumii fluidice. În fine. Prin comunicarile noastre dorim sa dezvoltam simtul spiritual la cei care îl au în stare embrionara. în jurul soarelui.secundara fata de soarele sau. Initiatii nu au vazut aceste mici organisme -precum nici voi nu ne vedeti -dar sub conducerea noastra secreta. în trecutul îndepartat.

starea gazoasa. ci numai în Sfera-Laborator sau Sfera divina. Dar la aceste materii trebuie adaugate si materiile percepute de simturile noastre. destul de înalt în lumea eterica a Pamântului. Cuvintele evanghelice sunt aplicate si la noi: Usile. din ea a derivat materia lichida. de miliarde de ani. printr-o serie nesfârsita de stari intermediare. Voi. nu exista decât starea solida. Medicina noastra este cu mult mai vasta decât a voastra. Voi considerati ca fiind materie numai ceea ce cade sub perceptia simturilorvoas tre. materia primordiala sau materia numarul unu. ale oamenilor fluidici. la gradul meu de duh alb. precum noi. cunostinte. Eu îti dau ceea ce îmi permite gradul meu. si anume pentru cei culti. adica a patra stare a aceleiasi materii. îl simtim si constatam ca e destul de consistent. Pentru voi. Pentru cei inculti exista doar doua stari: solida si lichida. adica cei neajunsila nivelul cerut pentru aflarea unor cunostinte. au aflat ca aceste fiinte sunt sub conducerea marilor nostri sfinti savanti. Întâi a fost materia prima. De unde s a stie omul simplu -salbaticul din Africa sau iakutul din Asia -ca mai exista înca o a treia stare a materiei. Noi studiem în vesnicie. pâna a ajuns materia grosolana a solidului. care la anumite momente le îndreapta spre trupurile unor oameni. invizibile omului trupesc. nu cunoastem starea materiei prime. reiese ca voi nu aveti cunostinta de starea a patra amat eriei. mai exista si materia eterica sau fluidica. corpul meu este mai dens decât apa fluidica în carevietuiesc si ma misc asemenea pestilor din apele voastre. Aceasta materie fluidica umple tot interiorul universului. Din cele spuse mai sus. ce vor parea foarte ciudate fratilor tai trupesti. lichida si gazoasa. pentru a produceanumite e fecte. usile. Pentruvoi fluidul este inexistent. de starea fluidica. celor mai batrâni -alt grad de cunostinte. dupa gradul evolutiv al fiecaruia: celor mici -un fel de cunostinte. din ea s-a facut materia fluidica. initierea se face prin comunicari mentale. si se repeta. ci spun: Asa stiu eu. pentru ca învatamântul nu este obligatoriu. De asemenea. celor ce doresc si le merita. Ea a provenit dintr-o materie si mai fina. din aceasta -materia gazoasa. Eu ma simt pe mine si constat ca sunt mai tare decât fluidul din jurul pamântului. nu se învata. În lumea noastra. în afara de materia aflata în stare solida. numita materia prima. Asadar. La noi se initiaza. nu vedeti fluidul din jurul pamântului si nu ne vedeti nici pe noi. Materia prima a trecut din grad în grad. îti dau si tie. ea neexistând decât în Laboratorul divin. cieste f ericirea dupa care alearga însetat duhul ajuns sa simta frumusetea unui subiect.acestor fiinte foarte mici. neîntâlnita în univers. . care printr-o condensare si mai accentuata a devenit materie solida. dar anumite cunostinte se predau la anumite momente. La noi studiile se fac numai mental. prin grai mental. dar nu afirm ca aceste învataturi sunt definitive si reprezintaultimul c uvânt. pe când erati copii nu stiati de existenta gazului. cei din spatiile acestui univers. Bolile sunt cunoscute de noi în însasi cauzele lor. Din aceste cunostinte culese de mine. dar noi îl vedem. Chiar voi. frate iubit. lichida si gazoasa. sa nu intre cei nechemati .

zicând ca pamântul sta în vid. Acest fluid curge continuu. Asadar. emisa de fratele nostru Newton. de la crearea lui. El îsi impune Vointa fluidului universic. din care s-a format apoi planeta noastra. Totul e simtitor si cu vointa supusa din grad îngr ad vointei superioare. întrupati pe pamânt. si celelalte planete desprinse din soare. luminatorul nostru. pentru ca nau vazut-o înca cu . Fluidul universic curge în jurul soarelui. despre existenta materiei eterice îti pot vorbi toate duhurile. pentru ca toate o simt. se misca în jurul soarelui de miliarde de ani. datorita miscarii sale de rotatie. Fiind format din particule vii. Prin intermediul fluidului universic Tatal creator îsi impune Vointa asupra globuluiter estru. pluteste prinspatiu. teoria gravitatiei universale. s-a rarefiat din ce în ce mai mult. curge în jurul soarelui si în miscarea sa târaste si globul terestru. dar nu ne este lamurit cum de pamântul. o curgere într-un sens circular. milioane de frati duhuri mai mici. nu se învârteste pamântul în jurul soarelui? -Nu. s-a rupt din soare o bucata. Asa au luat nastere. pamântul nu se învârteste singur în jurul soarelui. Elstia ca globul pamântesc pluteste în mijl ocul oceanului fluidic si se misca în sânul acestui ocean ca si pestele prin apa. ma întreaba: Tata. prin urmare. cum sa va fac sa puteti concepe aceasta viata? Pretutindeni e viata. acest glob e viu. conducându-l pe un anumit drum sau traiectorie. Sa luam ca punct de observatie sistemul nostru planetar si anume soarele. e buna numai pentru cei întrupati. neînteleasa de voi. Totul e facut din viata. ca duh întrupat. oricât de inferioare ar fi. are o viata a sa. care îl atrag din toate partile prin puterea gravitatiei lor. fiii mei. Noi stim ca de jur împrejurul planetei exista un fluid. provocata demisc area circulara a fluidului universic înconjurator. cum cred unii dintre savantii vostri. în care plutesc sutele de miliarde de corpuri ceresti. . un corp mai dens decât eterul. O. necunoscuta de pamânteni. ci fluidul universic care scalda de jur împrejur soarele se învârteste. pamântul ar naviga la voia întâmplarii si noi am calatori cu el de la un capat la altul al acestui imens ocean fluidic. luminatorule. Initial fluidul solar era mai dens. acest curent de materie eterica are o miscare. dar din cauza miscarii sale de rotatie. auzim pe fratii nostri de jos. ci sunt plined e o materie în stare eterica. dupa cum afirma savantii pamântului? Nu. Fluidulunive rsic este format din particule de viata supuse Vointei supreme a Creatorului. Daca n-ar fi astfel. spatiile interplanetare si interstelare nu sunt goale. Laîncepu t era numai soarele si fluidul din jurul sau. rând pe rând. Newton a uitat ceea ce cunostea perfect ca duh spatial.Pâna unde se întinde atmosfera fluidica solara? -Pâna dincolo de ultima sa planeta. are un simt si o vointa proprie. în a cest ocean de materie fluidica? Sa fie atractia stelelor.De altfel. Când rarefierea a atins un anumit grad. copii. Doritori de a afla si ei arhitectura universului. condensate pâna la starea solida. se afla în sferele inferioare. Ca terian. Draga frate. Doamne.Cum. . Fluidul universic.

atribuita de voi racirii. Da. frate. provocata de fluidul universic. Dupa cum voi puteti trece un anumit corp din starea solida în stare lichida si apoi gazoasa. . Pe masura îndepartarii de soare. având ocazia si putinta sa observam globul în jurul caruia ne facem scoala. toate astrele au tendinta de a porni sau cadea catre Sfera divina. care avem miliarde de ani în urma noastra. În decurs de miliarde de ani. pamântul mai face si o a doua miscare. ceistiuto ri. Din inegalitateaaces tor doua forte tangente -interna si externa -s-a nascut miscarea de rotatie proprie pamântului. daca el este târât de fluidul din jurul sistemului solar? Se face ziua si noapte pentru ca în miscarea sa de rotatie în jurul soarelui. La aceasta cauza s-a mai adaugat înca un factor. prin toate starile materiei voastre terestre. cum de se face ziua si noapte pe pamânt. Cu vremea. trecându-l din concentrare în concentrare. pâna la starea gazoasa. adica particulele componente ale fluidului solar suntmai apropiate în vecinatatea soarelui si mai departate între ele catre periferia sferei fluidice solare.telescoapele lor. Noi. am învatat ca doar un corp usor se înalta. iar prin partea interioara merge mai încet. deoarece este atras de Sfera divina. intrând înt r-un fluid solar din ce în ce mai rar. Azi. care a determinat toate prefacerile de pe suprafata sa. putem supune vointei noastre fluidul solar. înca necunoscut astronomilor vostri ! Dupa cum în lumea voastra trupeasca un copil din clasele primare pune câte o întrebare de te miri cum i s-a nascut în minte. pe suprafata lui. tot astfel noi. care prin partea exterioara a miscarii circulare trage mai repede. care a determinat ziua si noaptea. Cu trecerea timpului. Cum se face ca pamântul -care e un corp greu -se înalta. pâna au ajuns la starea actuala. pamântul cadea mereu spre periferia atmosferei fluidice solare. Acum revin si ma adresez tie. pe când am fost si eu om trupesc. Fluidul solar a fost si este mai dens în apropierea soarelui si din ce în ce mai rar catre periferia sa. succesiv. tot astfel un duh tânar m-a întrebat: Domnule. cunoastem acest fenomen. Aceasta atmosfera eterica solara se termina dincolo de ultima sa planeta -cea dintâi rupta din soare -pe o distanta de milioane de kilometri. de rotatie în jurul axei sale. Din combinarea miscarii de îndepartare a pamântului de soare si a miscarii circulare a fluidului solar s-a nascut miscarea de rotatie a globului pamântescîn ju rul axei sale. materiile constitutive ale pamântului s-autransf ormat. compozitia si starea materiei terestre se vaschimba. fiule. lichida sau solida. Iarasi sunt întrerupt: învatatorule. se îndeparteaza în atmosfera solara? Suntem obligati sa raspundem duhului în a carui minte s-a putut naste o asemenea întrebare stiintifica. La începutulcrearii sale. puterea de atractie a soarelui nu-i permite pamântului sa se îndeparteze decât foarte putin. pamântul se îndeparteaza de soare sau se înalta în atmosfera lui fluidica. Omul trupesc a început studiul pamântului de curând si nu a avut înca timpulsa constate ca el se îndeparteaza de soare. cu câtiva centimetri în fiecare an. pamântul s-a îndepartat de locul saude origine.

ci pentru ca stiinta cereasca. formeaza un cerc de frati trupesti. cu fluidul solar. Un vapor de zeci de mii de tone pluteste pe apa oceanului. evoluati si culti. patrunzând globulpamântesc pâna î centrul sau. acceptând mai degraba sa moara decât sa destainuie cele comunicate de sus. Savantii ceresti fac aceste experiente pentru ca le sunt necesare si nu dedragul de-a uimi pamântenii. experientele se faceau numai în sânul cercului marilor initiati. si impunând anumite conditii. Ei se trudesc sa afle cum a creat Divinitatea. Materializarea este un capitol important din studiile savantilor ceresti. ei ajung astfel sa faca materializari. Pentru ca tainele aflate de la cei de sus sa nu fie divulgate. Deoarece aceste studii nu se pot finaliza în Cer.000 de ani exista în spatiul din jurul pamântului o pleiada de mari savanti.000 de ani. condensat în interiorul sau. sa cuprinda adâncul tuturor lucrurilor. cu timpul. În antichitate. Una din numeroasele lor studii si experiente este creatia. savantii ceresti coboara la suprafata pamântului. Ei se schimbau cu rândul. aduc în mijlocul lor un medium superior. fondul prim al informatiei s-ar fi deformat. interpreteaza conform limitelor sale ceea ce nu întelege si astfel. pâna ce nu ar mai fi corespuns adevarului. aflat în jurul nostru. Dupa aceasta lunga introducere. deoarece el poseda. Cei de sus. oameni morali si intelectuali. împartasita prin viu grai celor nepregatiti. din Sfera divina se exercita atractia despre care a vorbit fostulpamânte an Newton. anume pregatit de lanastere pentru aceasta înalta misiune cereasca. Savantii nostri lucreaza cu acest fluid. animalul si planta. De acolo. pentru asemenea operatii foarte rare se cer trei factori: savanti ceresti. un medium de materializare si un cerc select format din oameni puri. mare sfânt la noi în Cer. omul. Casta marilor preoti a dobândit uncarac ter religios pentru a nu avea acces oricine la ea si apoi au ierarhizat-o. si soarele nostru împreuna cu toti puii sai va avea tendinta de a cadea catre Laboratorul divin. si invers. lichida si solida. Unii erau în spatiu si altii întrupati pe pamânt. îsi încep experientele care îi vor duce la stiinta creatiei. Ei bine.aflata în centrul sferei cosmosului. Duhul inferior -întrupat sau neîntrupat neputând. Tainuirea acestor experiente si comunicari nu era dictata de vreun scop egoist. din aceasta materie subtila. dintre care s-au întrupat în Egipt. si pamântul este astfelconstruit ca el sa pluteasca pe linia hotarâta de Cel Atotputernic. în chiar atmosfera voastra. Vrând-nevrând. Acesti mari savanti ceresti au experimentat si facut studii pe pamânt aproximativ 12. uman-trupesc si umanspiritu al. Asadar. datorita nivelului sau de evolutie. când unii erau sus. raspund si la întrebarea ta: Ce este o materializare? Materializarea este un studiu facut de savantii Cerurilor noastre. cautând sa-l treaca prin toate starile fizice ale pamântului: gazoasa. Acum 20. fluid solar. rând pe rând casta marilor preoti. ceilalti erau întrupati jos. s-ar fi deformat. Asadar. De ce? Pentru ca -ai sa zici e construit ca sa pluteasca. transmitându-se mai departe. faceau experiente privite din doua puncte de vedere. . împreuna cu cei de jos. initiati în tainele ceresti. constituind. initiatul depunea un juramânt.

avându-se ca punct de plecare moralitatea si intelectualitatea. în definitiv veche de când se afla omul pe acest pamânt. omenirea a ajuns la civilizatia de azi. în dorinta de a se cultiva. omenirea a decazut tot mai mult în abisul nestiintei si mai ales al imoralitatii. iar initieri nu s-au mai facut. iar lumea superioara a Pamântului sa nu ramâna fara aceasta stiinta cereasca. Ei doresc sa refaca studiile raspândite de cei plecati acum zece mii de ani. savantii ceresti au parasit planetanoastra. pentru ca prin ei si cu ajutorul lor sa-si faca experientele. Asa s-au scurs veacurile. Pamântul nu mai avea savanti ceresti care sa cunoasca mediumizarea vehicolelor unui om. evolutia duhului este reprezentata prin clase sau grade. pe baza dragostei Lui. erau întretinuti complet de casta preotilor. În general. întemeind o stiinta noua. marii savanti ai Cerului acestui glob au creat în anumite locuri -India. nu avem nevoie sa încredintam lumea terestra de existenta noastra. Egipt -nuclee de initiati. Omul de la tara a auzit de automobil . oamenii fluidici. unii dintre ei s-au si întrupat. ceea ce nu este exact. pe când în cel moral este în regres fata de primele veacuri ale crestinismului. Treptat. De atunci au trecut veacuri si.Va dau un exemplu simplu si comun. pe de o parte. 1-a transformat în motomobil . dândnastere la fen omene neîntelese. carora le puteti da numele de Glasul Adevarului. pâna au disparut si ei. În acest scop. altfel pierduta. spatialul sau duhul. nu avem nevoie sa comunicam cu voi. deoarece noaptea duhurile întrupate sunt si ele ceea cesuntem s i noi. care -aparent -nu are la baza stiinta. aproximativ de o suta de ani încoace. dar el necunoscând la început întelesul acestui cuvânt. formând o religie. În scopul avansarii cunostintelor noastre. aducând în lumevechile cunost inte ale savantilor de acum 20-25 mii de ani. are nevoie de instrumentul trupesc al pamânteaului. stralucitoare mai mult în domeniul material. avem nevoie de experiente terestre. Tibet. pâna a reaparut marele Christ. Tot asacu orice idee: mul simplu o schimonoseste ori o înlocuieste cu alta. lichida si gazoasa a acestui glob. necuprinse înca de voi. Noi. pentru aface din el un bun instrument pentru studiile lor. De la plecarea lor. anihilând oarecum pornirea duhurilor inferioare spre bestialitate. pentru ca. oameni trupesti. pamântesc. lumea crede ca spiritismul consta în mijlocul de a comunica cuomul ceres c. Spatialul îsi formeaza concluziile din concluziile . Acum în spatiu se afla din nou cete de mari savanti. iar pe de alta. Acesti savanti au început sa reia combinatiilefluidu lui solar cu materia solida. Asadar. deoarece în locul celor plecati. imposibil de realizat fara interventia oamenilor întrupati. stiinta numita spiritism. ci numai iubirea. numarul mediumilor s-a redus. prin simturile lor trupesti -simturi dezbracate de corpul nostru fluidic a u posibilitatea de a fi impresionati de materii terestre. Dar dupa ce si-au terminat studiile. De asemenea. casta preoteasca a fost ocupata de duhuri mai putin stiutoare. Pentru a-si face studiile. Fiind necesar sa se dea omului pamântesc sau ceresc anumite cunostinte. care. religiile si castele organizate de ei au decazut.

Din cele expuse se întelege ca nu atât lumea terestra are nevoie de aceste experimente ceresti. agonisind destul capital. Între aceste eteruri saufluide exista s i cel numit de voi electricitate. se aflamater ia eterica. cu subiectul de azi. formarea de fantome. caci pe când atunci era neaparata nevoie de o forma de religie. casi apa într-un canal. în special cele de materializari. Am spus ca în jurul pamântului. Iata de ce noi acum optam pentru intelectuali laici. obligata sa-si faca experientele fara de care entitatile spirituale ar ramâne doar teoreticieni. iubite frate. materializari etc. Guvernatorul nostru.000 kilometri pe secunda. lanturi. pentru o alta.000 de ani. Combinarile fluidice au produs levitatia unor corpuri -fara interventia omului trupesc. iar vorbirea sonora este întocmai ca si a voastratrupeasc a. când asista la anumite fenomene spirituale.pamânteanului. scrieri fara condei. acum -datorita civilizatiei. asimilând si publicând aceste cunostinte. unde ne vom continua studiile. de o casta. ca si al tuturor planetelor si sorilor. pe conductori electrici. Sunetele produse de duhuri imita pe cele de clopotei. cât mai ales lumea spatiala. Înainte de-a ma înalta în sferele luminii si ale Armoniei. care sub prisma cunostintelor pamântesti. omenirea va progresa din ce în ce mai mult. Generatoarele voastre electrice absorb fluidul electric. propagatorii noii stiinte ceresti -stiinta revelata -denumita de unii metapsihism. pe deasupra firului si prin toti porii sa i. La lumina lor ne vom adapa si noi doua mii de ani. Noi nu mai suntem preocupati sa facem din preotii pamântului colaboratorii nostri. ci avem nevoie de savantii pamântului. Lumea cereasca doreste sa îndrume lumeaterestra. Producerea sunetelor si vorbirii directe a duhurilor Sunetele si vorbirea sonora a omului trupesc le producem cu oarecare greutate. profitând de datele si descoperirile stiintei. punând bazele stiintifice ale noii stiinte spiritualiste si astfel cunostintele lumii noastre împânzesc azi pamântul. care sa cuprinda o întreaga serie deinitiati. în fine. Va fi însa nevoie de initiati. Din . sastudieze cele ceresti. În acest scop s-au întrupat noii savanti ceresti sositi pe acest glob. Sa multumim Fiului Sau solar. Am terminat. acumulând. cu o viteza de 300. sa multumim înaltilor savanti care ne-au admis ca auxiliari ai lor. întrupati ca orice om. în diferite grade de condensare. Cât timp vor sta acesti savanti ceresti în preajma pamântului si vor radia dincunostin tele lor. butoaie rostogolite etc. sa multumim Divinitatii Creatoare. moralei crestin e si stiintei terestre -nu mai sunt necesare studiile noastre de religie si castele. El curge pe firul electric. îl condenseaza si trimit mai departe. când. Exista o mare deosebire între viata actuala a omenirii si cea de acum 20. Toate inventiile de o suta de ani încoace sunt date omenirii de acesti savanti ceresti. vom parasi aceasta planeta.

ci numai în Sfera divina. Am spus ca avem memoria noastra azedica si putem citi în ea. între multe altele. a scânteii. vointa si memorie? Iar judecata ne-a dat raspunsul ca divinul nostru Tata a vrut sa mai aiba un instrument. Dar. Vi se pare o situatie ciudata. în spatiile siderale. pe când noiavem o vointa e xprimata prin liber arbitru. pentru ca scânteia are vointa. trebuie sa . Asadar.nefericire pentru voi. Scânteia divina cugeta la înaltele probleme ale creatiilor. Materia care formeaza scânteia divina nu se afla printre stele si planete. suntun a isberg plutitor prin oceanul azedic al spatiilor. totusi. care împreuna cu scânteia divinaformeaza duhul. Pentru a citi în ea. materia azedica -desi are o vointa -nu are o conducere proprie si deci un liber arbitru. reiese ca materia azedica are o vointa oarba. în care plutesc. memoria si vointa ei. Scânteia divina este partea noastra esentiala. Eul nostru cel mai intim este o scânteie foarte mica. Dar. am constatat ca tot ce facem. materia azedica are proprietatea de a retine ideile emise de cineva si de a le reproduce apoi ca o placa de gramofon. dar si pentru noi. gândim si vorbim se imprima în aceasta materie azedica. Materiile eterice ce umplu interiorul universului le vom numi azed. Dar ceea ce este mai curios e ca la fel se petrece si cu vorbirea. ele fiind un complex de eteruri de diferite calitati si densitati. cu un rudiment de inteligenta. fluide care încep cu a si se termina cu zed. mecanica. ca sa fiu mai sigur întreb si pe vecinul meu. dobândesc o convingere deplina citind cele dorite înmateria a zedica înconjuratoare. caci si ele se înregistreaza în memoria materiei azedice. oarecum mecanica. adica avem azedul nostru. fiinta azedica. Materia azedica înveleste soarele. o inteligenta slaba si o memorie inconstienta. pe când materiaazedica din jurul ei are o cugetare comuna. servind ca hrana materiala corpului nostru si hrana intelectuala sufletului nostru. în virtutea vointei si mai ales a memoriei. gândirea si actiunea voastra. sunt ca si gheata. Materia azedica joaca un rol hotarâtor în existenta noastra. prin care sa conduca lumea. memorie si inteligenta superioara. Din cele expuse. ca si ea are inteligenta. ceea ce s-a imprimat pe ea. Împrejurul ei exista o serie de eteruri. aceasta vointa este anihilata sau robita vointei eului. Noi. Am constatat ca. Eu. duhurile ne-am întrebat adesea: La ce-o fi facut Creatorul aceasta materie azedica. traiesc într-o apa azedica si totusi nu ma topesc în ea. automata. dar acesta este adevarul. cea care cugeta si voieste. În studiile noastre. vointa si o memorie proprie. Fiecare fel de fluid are o anumita însusire si aplicatii diferite în viata noastra spatiala. câteodata fiind tentat sa ma îndoiesc de spusele lui. unde a fost creata. Acest corp azedic are inteligenta. care reproduce în mod inconstient ceea ce s-a imprimat pe ea. asemenea unui suport magnetic. formându-i corpul fluidic. În studiile noastre am constatat ca materia azedica a corpului nostru spiritual are însusirea de a fi imprimabila de ideile. gesturile si actiunile noastre. Asadar exista o deosebire între scânteie si corpul spiritual format din materie azedica. Materia azedica reproduce în veci. nu aveti înca un aparat de analizat natura fluidului electric.

Acum revin la întrebarea ta: Cum producem noi. istorica a omenirii. Noi.o pun în miscare. îmi va reproduce oricând. din ignoranta faptei. sa memoreze un Ordin divin. Dupa aceea. Mai întâi trebuie sa stiti ca noi producem foarte rar asemenea fenomene. vorbire directa. perceptibila numai între noi duhurile. Noi. Sa presupunem ca un spirit superior. o vorbire identica cu a mea. Guvernatorul suprem al globului terestru pune în vibratie acest azed. darcare n u este decât o reproducere mecanica. transformata în interiorul lor într-o constiinta puternica si vie ca nu e bine sa ucizi. trupeasca. da nastere la una din multele minuni ale Cerurilor: fara sa fie o fiinta inteligenta ca mine. o fac fara învoire. Biblia cerurilor. asa cum întelepciunea Lui stie sa o faca. Guvernatorul Pamântului comunica iar materia azedica înregistreaza si apoi reproduce: Adevar va spun. duhurile. fenomenul se produce astfel. materia azedica vorbeste. pâna când nici un duh nu se va mai îndoi si nu va mai da ascultare celui razvratit în contra Tatalui. în care voi traiti. Razvratitul ramâne o unitate combatuta mereu de materia azedica. asemanatoare cu a voastra. produce o voce. inconstient. Eu. Vibratia ei. laringe. rasuna de jur împrejurul pamântului: Domnul Domnilor a ordonatprima Sa porun ca «Sa nu ucideti» caci cel ce va ucide îsi va lua pedeapsa prin mine. Aceasta vibratie pune înmiscar e aerul din camera unde am dorit sa mi se asculte graiul si cei din . Cum sa fac sa ma întelegeti mai usor? Va dau un exemplu. ceea ce mai marii nostri au gândit sau propovaduit cândva. duhurile. Fiind un spirit de grad superior. vorbim. vreau sa determin pe oamenii trupesti sa-mi auda graiul. vorbesc în limba lor si materia azedica o înregistreaza. Pentru ca ideile sale sa nu aiba trecere în lumea duhurilor mai mici. Domnul vostru Creator exist si am existat din veacul veacurilor . Ecoul acesta rasuna si se repeta pâna când sugestia puternica se va sapa adânc în scânteia lor divina. duhurile superioare ale Pamântului. asemenea unui razvratit de la voi. într-un anumit mod. tot ce a gândit s-a imprimat în azedul din jurul pamântului. ca un ecou general. Dar daca eu duh. Pentru ca lumeaduhurilor acestei planete sa învete. Aceste cuvinte se repeta mereu iar duhurile le aud si sunt cuprinse de obsesie. ca Vointa Tatalui ceresc este sa nu ucizi. cuvintele sale vor avea autoritate în lumea duhurilor mai mici. azedica si puternica Lui materie. Vorbirea noastra este psihica. instrumentul Divinitatii. fiindu-ne interzis de mai marii Cerurilor. Din acest moment o voce. anumite evenimente din istoria unui popor sau ordine ale ierarhilor mei superiori. desi nu avem plamâni.asemenea unei placi de gramofon -aspectedin vi ata unui om. materia azedica vibreaza si reproduce vorbele mele. arstriga catre cele patru puncte cardinale: Nu e adevarat ca exista un Dumnezeu . limba etc. un raspuns scurt. în vibratie. Aceasta carte vesnica. Guvernatorul Pamântului gândeste puternic si. Dar cum vorbirea mea e puternica. pentru a nu speria oamenii. citim în aceasta uriasa carte a Divinitatii. diferit de raspunsul variabil si inteligent al unui frate spatial. Darcând ave m învoire sau când duhurile inferioare. daca voi sti sa o pun în vibratie .

nu este nici pozitiva. ma hranesc. unele sunt încarcate mai mult cu electricitate pozitiva si altele auîn corpul lor azedic mai mult electricitate negativa. De asemenea se pot provoca si diferite zgomote. îl desfac în doua. Schimbul acesta produce un sentiment de o nespusa placere. pot sa-i desfac fortele electrice si apoi sa combin materia pozitiva cu cea negativa. absoarbe în corpul sau azedic numai electricitate negativa. au aceeasi evolutie si sunt oarecum asemanator organizate. adica hermafrodita. Ea se produce în anumite cercuri cunoscatoare si. în starea lui normala. Dar azedicul din spatiu. Scânteia divina. Însa producerea acestor sunete se bazeaza pe principiul tunetelor din natura. ele se simpatizeaza. si în negativ -pe care trebuie sa-l elimin. sau. fiind maleabila si influentabila. deschid o paranteza. nici negativa. Dar descarcareaelectricit atii negative ar produce o perturbare în azedicul neutru din jurul . memorie si o inteligenta foarte redusa. dar care va zgudui aerul unei încaperi producând un mic tunet sau zgomot. vizibil numai duhurilor. cu vointa. Daca azedicului ce aînregistrat gândirea voastra i-ati putea da o anumita directie. Închid aceasta paranteza. numai princalea gândului. pentru a puteagândi mai departe. nu oricarui om. ci este neutra. Iata de ce asemenea fenomene sunt pedepsite cu grele suferinte ceresti. Eu am corpul meu azedic. Omul spatial feminin se hraneste. atunci cum procedeaza un duh ca sa-si procure azedicul necesar? Iata cum. pentru ca vorbirea cuprinde idei. Vocea. Atunci. O data absorbit. corpul meu azedic slabeste în putere si trebuie sa-l refac. Materia azedica este barbat-femeie. Daca doua duhuri cu electricitati contrarii împartasesc aceleasi idei. corpul meu spiritual fiind masculin. absorb în mine materia azedica din mediul înconjurator. o îmbatare si fericire negraita. oameni trupesti. ne este necunoscut. timbrul vocii voastre. produsa de o fiinta invizibila.odaia aceea aud vibratii sonore care reproduc aidoma vorbirea mea psihica si totusi cu un caracter uman trupesc. pe care o produceti când vorbiti. eul meu gândeste. daca sunt produse fara învoire speciala. Ea este o materie vie. se iubesc. Ei. în pozitiv pe care îl retin. de un duh si nu de un om trupesc. Noi auzim doar ideile care formeaza miezul undelor voastre sonore. Înainte de a arata cum se face aceasta desfacere si combinare electrica. iar duhul masculin se hraneste numai cu electricitate pozitiva. prin acest proces ma descarc de electricitatea mea pozitiva care transporta gândirea mea prin spatiu. Gândurile sau sirul ideilor mele producunde. Am mai spus ca duhurile nu au sex ca voi si totusi sunt de doua feluri: masculine si feminine. care de spaima ar cadea mort. Astfel rasuna în acea camera o vorbire omeneasca. ca nu care cumva sa va fuga gândul la sexualitate. Noi auzim vorbirea voastra psihica. dar deschid alta. cugetari imprimate în materia azedica înconjuratoare. ati realiza fenomenul numit telepatie sau vorbirea la distanta cu un altul. este neutru si înaceasta s tare nu-i este de nici un folos duhului. Aceastaiubire con sta în alipirea trupurilor lor azedice si producerea unui schimb de electricitate între ele. Prin puterea vointei mele. perceput de voi. În acest scop. adica sa fac un fulger psihic. Noi nu auzim vorbirea voastra sub forma de unde sonore.

Ele având aceeasi încarcatura electrica. Acum. ferestrele se închid si deschid de lasine etc . Apoi ne descarcam de surplusul nostru electric. mai apropiat de dublul vostru vital. Tot prin intermediul electricitatii se pot produce si miscari de obiecte -masa. unul din asistenti. reprosându-mi-se ca sunt un nepriceput. Dar soseste momentul când sunt prea plin de electricitate negativa. care ar tulbura gândirea duhurilor din jurul meu. Voi nu va dati seama ce precautii luam pentru evitarea îmbolnavirii persoanei de care ne servim ca medium. punând la rândul sau în miscare aerul din camera ori mobila unde s-a produs descarcarea. Sa presupunem ca mediumul este femeie. alteori. ma despart de negativul meu iar duhul feminin elimina prisosul sau pozitiv. îl rog sa ne unim.ciocanituri. s-ar produce mici fulgere -asemenea fulgerelor voastre din natura si zgomote psihice. iar un alt duh. Se întrunesc mai multe duhuri. Când vrem sa producem anumite sunete sau zgomote . ma asez la un capat al obiectului de încarcat. duh masculin. Dupa aceea. În acest scop procedam astfel. pentru ca vatamarea dublului fluidic poate provoca moartea trupului. atrage cu putere catre sine. pentru a atrage atentia omului. fulgere psihice -invizibile voua -care alunga din acel obiect azedicul sau neutru. feminin. pentru a se distra pe contul lui. Se poate produce o descarcare electrica între electricitatea mediumului si cea acumulata într-o mobila si în acest caz se produce în mobila un zgomotoarecare. În acelasi timp. ati zice voi -cu care ma împac la idei. sa ne alipim corpurile spirituale. ne asezam mai multe duhuri de acelasi fel si încarcam obiectul . fâsâituri etc. în producerea acestor fenomene. ori în scop de studiu. Eu. Atunci toate duhurile feminine din acea camera sau casa se descarca de electricitatea lor pozitiva în medium. seaseaza l a capatul opus. în acel obiect. se descarca direct în azed si produc o vibratie puternica. fara interventia nimanui -vorba vine -caci în aceste împrejurari. este un instrument. constient sau inconstient. duhurile încarca mobila cu electricitatea predominanta a mediumului. Aceastaalipire fiind facuta. un nepoliticos. Tot gratie electricitatii bipolare. trosnituri. mobila încarcata cu electricitate negativa. Daca doresc ca obiectul sa se îndeparteze. de obicei cele inferioare. pentru a vedea efectele descarcarii lor electrice. mediumul.meu. caci suntem responsabili de îmbolnavirea ei si vom suferi consecintele. Din combinarea electricitatilor de sens contrar se nasc. Nu se încarca mediumul cu prea multa electricitate pozitiva. parchetul se onduleaza. Acest schimb ne produce o sensibilitate de o fericire divina. se pot produce vibratii atât de puternice încât zidurile se clatina ca de un cutremur. Uneori aceste sunete sunt facute intentionat. fa ra sa se produca miscare. mediumul devenind un puternic magnet pozitiv. scaun -care se ridica sau se plimba singure. Cum fac sa ma descarc? Pe un spatial feminin -o surioara. O mare dificultate întâmpinam si la încarcarea obiectului pe care vrem sa-lmiscam de l a un loc la altul. -procedam astfel. toate duhurile masculine se descarca de electricitatea lor negativa în azedicul neutru dintro mobila oarecare. care au corpul mai grosolan.

ci o extrage dintr-o experienta. din care sa trag o concluzie sau lege.cu electricitate pozitiva ori negativa. am cautat sa ne dezrobim de sub ascultarea Lui. totusi nu pot sa lucrez asupra materiei din jurul meu. Dupa ce am încarcat o masa. ridica obiectul sau mediumul catre el. unii din noi crezându-ne puternici si atotstiutori. din contra. în loc de evolutie purspiri tuala. Obiectul îl încarcam cu electricitate pozitiva sau negativa. de materie aflata în prima ei stare si ca acolo nu se fac decât diverse . Tatal ceresc a creat materiile de tot felul pornind de la simplu la compus. unde sa evoluam si sa-L ajutam în creatiile Sale viitoare. Creatorul nu are doua masuri. precum o face Tatal meu. pentru ca materia din sfera creata este o materie compusa. vrei sa stii daca este adevarata parerea unor ocultisti care sustin ca divinul Tata ne-a creat si asezat în raiul Sau. din jurul pamântului si nu pentru a scoate o lege. care se supune constient. Acest pacat spiritual ne-a facut sa cadem în materie si. Se cere ca azedicul din camera sa fie linistit. Levitatia facuta într-un loc deschis si la mari distante este diferita. tot prin intermediul electricitatii putem face levitatii de obiecte sichi ar levitarea mediumului. care sunt fatale. am fost sortiti la o evolutie prin forme umane.nefericire Draga frate. Sfera sau globul fiind fixat de noi în spatiul camerei si având o mare forta atractiva. Cu toate ca eu sunt copilul Sau. îngreunând sau împiedicând producerea acestor fenomene. totusi El nu hotaraste o lege în mod arbitrar. motiv pentru care. sa analizez materia sintetizata. un condei etc. Repet: mediumul va fi încarcat cu electricitate contrara naturii sale. încarcam mediumul. Eu. un scaun. chiar daca sunt un candidat la Divinitate. fiind opera directa a entitatilor spirituale. nu pot sa fac experiente decât cu materia de aici. are un alt mecanism. pentru ca aerul v a misca azedicul. În acest caz. cream o sfera din fluid electric de o anumita polaritate. pe când cea din Laboratorul Sau divin este libera si simpla. în timpul acestor experiente asistentii nu trebuie sa se miste din locurile lor. doua metode. Îti raspund ca aceasta parere este absolut falsa. din vointa Sa suverana. iar obiectul sau mediumul îl încarcam cu electricitate desens co ntrar.cu electricitate negativa. ci numai pentru a extrage învataminte. Dar despre acest fenomen voi vorbi alta data. Nici o abatere nu este permisa de la legile Sale. la o vreme. Dar. daca este barbat . dupa cum ne este intentia. El este unic si legile Sale sunt unice. sau îl alegem si îl încarcam fara ca el sa stie. El conduce totul dupa un singur plan. Desi Tatal are deplina libertate de vointa. Pazirea legilor aduce fericire. Nu exista doua feluri de evolutii: una în Sfera divina si alta în sfera creata. În fine. Verificarea se face astfel: daca se va alipi de obiect un duh de polaritate contrara. în studiile mele sunt nevoit sa pornesc de la compus la simplu. Tatal nu face exceptii. în virtutea liberului meu arbitru. Asadar. încalcarea lor . Mai-marii nostri de aici ne spun ca Sfera divina este plina numai de particulesi mple. daca este femeie -cu electricitate pozitiva. va simti o mare placere. în functie de medium si de intentia noastra de a îndeparta sau apropia obiectul de medium.

pe noi ne-a facut tot din trei sfere. Dorind sa cunosc cum a creat Tatal aceasta materie compusa. . Prin urmare. sa-i analizez elementele componente. Dar cu aceasta ocazie am constatat un fapt nou: imediat ce materia compusa a fost descompusa. Imediat ce Tatal a creat o materie compusa.combinatii ale acestor particule libere. îmi atrag raspunderea Legii divine. caut sa o descompun în particulele sale primare. orice fel de materie întâlnita în univers este materie compusa. stiu ca prinoper a mea produc o perturbare sau anarhizare în materia divina. Ca sa studiez materiile din universul creat.inversa celei faptuita de Creator încalc legea Lui. o vointa mobilizatoare si o memorie înregistratoare. C a sa ajung si eu din spirit simplu un Lucrator divin. adica cu cele trei particule -vointa. duhului. scânteia mea este o inteligenta creatoare. gratie memoriei ce o are de-a reveni la starea data de Creator. care glasuieste raspicat: Cel ce strica ceea ce Eu am creat. alipite.alaturate. a fost si este mereu lucrata de Tatal nostru Creator. Nici marele nostru Guvernator solar nu este format din trei sfere alaturate. gratie legii. inteligenta si memorie . precum si rezultatele lor. în dorinta de a ma instrui si în virtutea liberului meu arbitru. ci tot din trei sfere într-una. am reusit sa aflam cum a facut Tatal materia compusa în Laboratorul Sau. voi înregistra orice experienta suferita de trupul meu si voi învata o lectie. Am plecat de la compus si am ajuns la simplu. ca si Cei aflati în Laborator. Cum materia trupului este vie si sensibila. divinul Creator pune în joc Vointa Sa si combina în fel si fel de chipuri particulele libere din Laborator. nu trei sfere lipite. De asemenea experiente are nevoie orice spirit. Pentru a crea materia. care are un corp simplu si unic. fie ea chiar si fluidul cel mai simplu. Da. duhurile ajunse la gradul de a sti sa facem asemenea experiente înalte de fizica si chimie cereasca. daca vrea sa evolueze. dar le-a l ipit una de alta. sa o desfac în elementele initiale din care a fost compusa. nu-mi ramâne decât sa ma întrupez. Ca spirit. cu toate acestea. Din aceasta materie unica nea facut Creatorul si pe noi. acela va suferi . se aduna si se recompune la loc. adica o singura fiinta. De la materia cea mai densa a trupului meu voi trece la experiente cu materia corpului meu fluidic si. treptat. O particula de vointa. la fluidele cele mai simple din natura. dar toate cer durere. Chiar fluidul cel mai simplu e o asociatie depart icule si nu o materie simpla. alaturate una de alta. Dar facând aceasta operatie . toata sensibilitatea ei îmi va fi transmisa si mie. ci trei sfere una lânga alta. o trimite în sfera creata. Materia prima. în mod automat. fatale. una de memorie si alta de inteligenta. Noi. trebuie sa devin aidoma Divinitatii. îmi îmbolnavesc un organ intern. îmi ard o mâna. simpla. înscrisa în spirit. sunt silit sa-l desfac. Daca îmi rup un picior. cu alte cuvinte orice i se va întâmpla trupului meu. Tatal este unic. dar pe când Tatal este format din trei particule sferice. voi învata o lectie noua. Prin urmare. din Laborator. Divinii Sai Lucratori sunt si ei formati tot din trei sfere alaturate. ca si la mine.

La rândul sau. Eu functionez astfel: inteligenta propune. Ideile mele nu le proiectez la întâmplare. Dar spatiul fiind plin deasemen ea particule-idei. memoria stie ca uciderea -sau alt comandament -este oprita. eu ar trebui sa mor. izbesc fluidul din mediul în care traiesc. trimise apoi în sferele create pentru a forma sori. adica proiectez din scânteia mea fulgere electrice. Pazirea legilor divine aduce dupa sine fericire. independent unul de altul. Dar tot cugetând. judec. nu produc nici o idee. intra în mine si astfel ma încarc din nou. ci. Nefiind rationalizate de inteligentaele se numesc instinctuale. În interiorul sau adânc are teama instinctiva de a ucide si numai foamea neînduplecata îl face sa calce ceea ce constiinta lui interioara îi recomanda sa nu faca. va urma fericirea mea interioara. îmi mentin forma data de Parintele meu. absorb particule-idei din spatiu. vorbind si el. comete si planete. iar încalcarea lor. ideile sunt forte electrice. pentru ca în aceeasi masura în care emit. iar daca va fi în contradictie cu legea. emit idei. . Exista cazuri când emit o serie de idei de ordin general. inteligenta mea spune: Ucide! a doua parte a fiintei mele -memoria -spune: Tatal. prin care rationez. În acest caz. de regula le dau o directie catre unspirit pr ieten. din vointa producatoare de miscare si din memorie tipar divin saucart e vesnica. El ascultând. Materia-memorie este un fluid universic unde se întiparesc toate experientele Divinitatii. De exemplu. Cu alte cuvinte. se descarca de fortele sale electrice. ea fiind producatoare de idei. În acest fel se mentine echilibrul corpului meu. fara o destinatiepersona la. care vin spre mine. primeste în sânul sau particulele de inteligenta. se naste concluzia: fericire sa unefericire. legea Lui nu permite crima! Iar la urma intervine vointa sau liberul meu arbitru care hotaraste sa fac sau nu acel fapt. ideile ies din corpul meu duhual. când inteligenta mea lucreaza. apoi memoria dispune. voi simti o nefericire.Lumea Laboratorului este formata dintr-o infinitate de Lucratori divini. Ideile se arata sub forma de lumini sau fulgere electrice extrem de mici. dupa care intervine vointa. transformându-mi ideile interioare în fapt. emitând idei. când judec. Prima mea particula este inteligenta. În acest caz ideile se raspândesc sub forma de raze. Când inteligenta mea nu functioneaza. inteligenta mea se descarca de electricitatea pe care o poseda. în linii generale. produc în el unde si prin aceste unde se raspândesc. pregatesc din materia prima materiile compuse. în materia-memorie a spiritului. fulgerele fiind idei. Inteligenta cunoaste legile divine. sub ordinele Tatalui. Din momentul în care cuget. le întelege si apoi îmi raspunde. si totusi canibalul este fortat de necesitatea fizica -foamea -sa ucida. Nu se întâmpla acest fenomen. deoarece acestea au fost înscrise. Dar sa nu confundati electricitatea voastra casnica cu electricitatea ideilor emise de inteligenta unui duh. Instinctiv. în cazul când concluzia va fi conforma cu legea. Eu fiind alcatuit din inteligenta sau viata vie. le absorb si-mi refac corpul meu inteligenta. Într-adevar. Din armonizarea sau nearmonizarea acestor trei factori. Scânteile. care. fulgerele electrice emise de mine. Chiar în memoria celui mai înapoiat salbatic se afla instinctul de a nu ucide.

spirite superioare întrupate. lumea trupeasca nu are cunostinta de noi. duhul nu ar avea posibilitatea sa examineze materia fizica a pamântului. pentru ca îsi dadeau seama de gravitatea acestei fapte. ca fiind eterici sa ramânem invizibili omului trupesc. de duh întrupat la viata planetara. sociale. el nu ar cunoaste aspectul naturii vazut cu ochi i liberi. prin simturile trupesti . a dorit ca pe Pamânt studiile sa se faca pe doua cai: 1. În acest scop. cu atât ne îngreunam si cadem mai adânc. îi vom da din comorile ceresti. iar alta data -coborât în sânul materiei terestre. Desi noi plutim în jurul vostru cu miliardele. 2. duhul trebuie sa fie o data liber. pentru a compara cunostintele entitatilor spirituale cu cele ale oamenilor trupesti. prin simturile psihice -capabile sa aprecieze materia psihica. tot Creatorul a voit ca un numar foarte mic de oameni sa stie de noi. Traind doar o viata spirituala. de duh liber în spatiul ceresc. O data constituit acest mic cerc de revelatie. Daca un om ar purta de mic. ci cu vederea psihica. spre centrul materiei create. De ce? Pentru ca asa a voit Creatorul nostru. politice. si asa mai departe. Iata de ce acelasi duh trebuie sa traiasca si în forme pamântesti. Vrem ca cei aflati în cercurile noastre de revelatie. pedeapsa tradusa prin caderea spre materia mai densa. Anticii cereau pedeapsa cu moartea pentru cei care divulgau asemenea secrete. ce vor cuprinde probleme morale. Acesti .în stare sa examineze materia fizica si fenomenele din sânul ei. nu se poate spune cercului A. De ce acest lucru? Deoarece Divinitatea. exista douaf orme de viata: 1. cu o oarecare alterare a realitatii fizice vazuta de voi. 2. dar sub un alt colorit. ne-a permis sa dovedim acestei minoritati existenta noastra. ochelari rosii. sa nu stea în întunericul trupului. dar numai prin nefericire. Cu cât experimentam în contra legilor divine. precum si a legilor morale. Tot asa duhul liber vede si e l lumea materiala a pamântului.ca pe timpul vechilor egipteni sau indieni ca nu vor divulga cele comunicate de noi. Dar pentru a le destainui tainele divinului Tata. constituit din spirite întrupate din zonele superioare ale Pamântului. de existenta noastra. În diferite locuri sunt necesarecâteva far uri care sa lumineze Adevarul în bezna vietii trupesti. ci sa fie propagatorii credintei sistii ntei ceresti. Prin urmare. religioase si Stiintifice. ca spiritul cufundat în el sa se creada a fi una cu trupul. noi formam un grup de oameni. De aici selectionarea si adunarea anumitor persoane -pentru aforma un c erc psihic. pentru a face cu ei înalte studii ceresti. Evolutia nu are nici o legatura cu fericirea sau nefericirea. le ceremj uramântul . Spiritul mai evolueaza în acest caz? Desigur ca evolueaza. Templul stiintei ceresti Trupul omenesc este astfel creat. toata viata sa. Deasupra tuturor acestor cercuri. Prin urmare. dar nu cu ochi trupesti. Ceea ce se poate da si proba cercului B. Dar cu toate acestea.nefericire. El ar vedea lumea. în marea Ei întelepciune. Însa aceste cercuri sunt si ele gradate.

nu de oceane de credinciosi. sa fie un înversunat adversar al celor ce vor sustine ca exista suflet. gresita în cea mai mare parte.oameni sunt chemati sa aduca anumite corectari stiintei oficiale. culte si. sa adopte doua teze diferite. El urmarestedis creditarea acestor persoane în lumea lor si în acelasi timp. Trebuie sa fiti foarte circumspecti. fiind unul din adversarii raspândirii doctrinei noastre si a ideii existentei noastre printre pamânteni. dându-se drept Domnul Isus. pregatite si nepregatite. Unul -o teza materialista. Acesti doi eruditi sunt prieteni buni. forte egale si de acord cu privire la toata stiinta si legile ceresti. fara sa aiba în vedere factorul numit eter. deoarece omul a vazut si judecat numai prin mentalul sau concret. Ca duh. pentru ca marile Lumini ceresti nu pot sta de vorba cu persoane neserioase. de a fi propagatorii celui mai aprigmaterial ism. iar nu palavragii. doua principii contrare una alteia. Atât în lumea noastra. cât si în lumea voastra. Numai prin actiunea lor opusa lumea materiala si spirituala învata si merg spre progres. caci acestia sunt stapâniti de duhurile materialiste. Maestrul ceresc A. Un asemenea duh se va prezenta la un cerc format din tot felul de persoane. nestudioase. De asemenea cerem ca un astfel de cerc sa fie format din persoaneputine . Aceasta este atitudinea unui adevarat savant. care joaca un rolcovârsitor în toate fenomenele produse în jurul vostru. oameni retinuti. El nu o face din grandomanie. de la mai-marii lor. ca o contrapondere a materialismului de ieri si de azi. Trebuie sa se stie ca Divinitatea a facut în lume totul pereche. se obligase sa sustina teza materialista. dar se obligase ca atunci când va fi om trupesc. Astfel. iar celalalt -teza spiritualista. au primit misiunea. egal în evolutie cu A. discreditarea întregii noastre miscari. si în special nu avem nevoie de obsedati si exaltati. Hegel stia bine adevarul. exista duhuri care sunt adversari hotarâti ai legaturilor noastre permanente cu cei de pe pamânt. Sa asculte cele comunicate de noi. fie si numai în a afirma existenta lumiinoast re. obiectivitate si exactitate în cercetare. pe cât le este posibil. adica de duhurile contrare. în mod indirect. morale. a adoptat teza X. Recomandam cu staruinta sa nu se entuziasmeze. Cerem ca ei sa învete prin comparatie si sa astepte ca timpul sa confirme ideile noastre. dar pentru a contribui la evolutiadu hurilor de sub ei. sa le verifice. dar. Progresul cere existenta a doua pareri -principii -contrarii. Noi avem nevoie numai de insule. care au adoptat teza materialista a filosofilor nostri ceresti. ci cu un anumit scop. sa nu adopte cu usurinta cunostintele primite de la noi si sa le receptioneze ca fiind cel mai mare darac ordat unui muritor. fiec are putând lua oricând locul celuilalt. Acestui cerc de initiere îi cerem o anumita conduita în lume si o rigurozitate. Acum au coborât forte cu misiunea de a propaga spiritualismul. ca exista duhuri si viata vesnica. în special. cu toata ceata lui de miliarde de spirite. a adoptat împreuna cu adoratorii sai teza contrarie Y. Acum venim noi sa dominam cu experientele si ideile noastre . deoarece cunoaste la perfectie si tezacontrara. în secolul trecut au coborât pe pamânt forte ceresti care aveau rolul. mai presus de toate. Maestrul B.

tu stii ca nu este posibila doar existenta cereasca. pentru ca evolutia cere ca orice duh sa faca si studii planetare. Într-un alt veac. îmi pui aceasta întrebare deoarece esti în interiorul trupului tau. din planul divin al Pamântului. Acum stiinta pamântului cere ca savantii Cerului sa se nasca în lumea culta. În acest templu sa existe o salade conf erinte publice si o mare biblioteca publica. totdeauna trebuie sa existe pe pamânt foc si gheata. aceste studii solicita neaparat întrupari repetate. Iar raspunsul la întrebarea pusa este: în primele timpuri aleascensiunii l or infinite. când altii vor domina cu ideile loromen irea terestra. Idealul nostru este ca în fiecare tara.TemplulMarelui Adevar. nu putem sa-ti spunemdecât adevarul. numai adevarul? Îti raspund categoric ca nu. printre laicii pamântului. Cu aceasta ocazie. Prin urmare. primesc în sedintele lor. fara sa seîntrupeze? Draga frate. Noi lucram pe tot pamântul pentru formarea Templului stiintific al Adevarului revelat . de unde lumea sa primeasca ideile ceresti. Prin urmare. se întrupeaza mai mult duhuri care au misiunea sa lupte pentru ideea spiritualista. de la fiintele invizibile. în fiecare mare oras sa avem un templu unde sa se faca stiinta si experienta.teza spiritualista. toate duhurile trebuie sa îmbrace mii si sute de mii de ani haina trupeasca a acestei planete. când devii duh liber. care te înconjoara cu nestiinta lui. toti ocultistii. Ea conduce lumile create dupa un singur plan. Cu alta ocazie am afirmat ca Divinitatea nu are doua masuri. Asadar. În fine. Ni s-a dat ordin si o ceata de frati ceresti. vrem ca cele scrise în cartile sfinte sa nu mai fie doar crezute. Dorim ca omul luminat prin stiinta cereasca sa nu mai fuga de casa Domnului si sa nu mai creada ca se poate lipsi de rugaciune si ajutorul celordin Ceruri. . Este posibila evolutia entitatii spirituale în Cer. pentru a se mentine lupta ce duce la progres. precum si a tuturor gradelor de planete risipite în spatiul infinit al universului. teosofii. cabalis tii etc. De ce ar face exceptii cu anumite duhuri. fac cunoscut ca într-un veac se întrupeaza mai multespirite care au adoptat pe pamânt ideea de lupta a materialismului. Or. Cum se poate? Exista spirite fortate sa spuna minciuni. al naturii si duhurilor din tot univer sul. ci si probate. -Dar oare toti spiritistii din lume. studiul vietii. Dar cine le forteaza? Evolutia si mentalitatea ascultatorilor. adica studii si cercetariîn domeniul parapsihologic. ca ele sa nu faca scoala vietiid e om trupesc? Creatorul a stabilit legi si ele se aplica tuturor. cu aplicarea lor. În alte vremuri a fost necesar ca savantii nostri ceresti sa salasluiasca printre preotii religiilor. te înconjuram si prin tine vrem sa luminam si pe altii. Dupa moartea biologica sau în timpul somnului. masonii. când unii.

spiritele spun un neadevar. lipsita de preocupari de ordin material. Dupa cum nu poti semana anumite seminte în orice pamânt. Însusi Divinul nostru Guvernator solar a spus-o în ultima Sa întrupare: Voi trimite Duhul Adevarului. Prin urmare. vin duhuri mici si acestea spun atâta cât stiu. fata de celescrise si vorb ite în timpuri îndepartate. religia tuturor miliardelor de planete. întrebarea: De ce aceasta nepotrivire? Cum. Intere sul material si Adevarul nu pot sta la un loc. deoarece n-o permite evolutia celui care întreaba. Trebuie sa-i dai omului numai adevarurile potrivite cu gradul evolutiv al spiritului sau. si comparându-le cu cartile diferitelor voastre religii. Ia ta întelesul ideilor mai înalte ale comunicarilor de azi. De unde sa spuna daca nici ele nu stiu? . conform regulii stabilite la noi. care sa va spuna si sa va lumineze . Examinând adevarurile spuse la fel pe tot pamântul. În baza acestei promisiuni. am afirmat cu totii. duhurile predau adevarul numai în masura evolutiei auditoruluilor.Sa presupunem ca avem înaintea noastra un bigot. i-a dat un raspuns ce nu corespundea Adevarului. conducatorii divini nu s-au interesat de bunurile pamântului. Am facut o mare digresiune si acum revin la subiectul initial. Omul nu poate concepe ca pe masura ce omenirea se înalta în întelegere apare si necesitatea crearii pe pamânt a unei noi religii. Preotul crestin va fi convinsc a nu exista o religie superioara religiei sale. fara sa se întrupeze? Duhul comunicant. crestinului etc. Nici un spirit nu va îndrazni sa-i tulbure ideile de baza si deci îi va vorbi în conformitate cu credinta sa religioasa. Cum sa le spunem acestora adevarul pur si anume ca Divinitatea-Christ si Divinitatea-Iahve1 este una si aceeasi Entitate divina. religia adevarurilor stiintifice ceresti. veti constata o nepotrivire si atunci se va naste în mintea voastra. sau chiar slujitorul unui cult oarecare. Totdeauna profesorul preda cunostinte conform gradului de întelegere al elevilor sai. În plus. sa nu se uite ca. ci comunicarile date erau conform evolutiei lor de atunci si mai ales s-a avut în vedere lumea careia erau destinate acele comunicari. ca religia viitorului va fi o rel igiegenerala pe tot pamântul? Va exista o religie universala. din diferite interese. Cum se poate -vei spune iarasi -spiritele mint? Eu îti raspund ca uneori. Cum sa spui budhistului. duhurile tinere sunt mai nestiutoare. vechiimediumi-sc riitori au primit de la comunicantii lor ceresti informatii neconforme cu Adevarul? Ei nu au fost indusi în eroare. Adevarurile din planurile divine nu se pot împaca cu materialismul planului de jos. rabinul crede ca religia lui est e cea mai stiintifica si asa mai departe. am primit ordin sa difuzam adevarurile referitoare la opera Creatorului. duhurile superioare ale Pamântului. tot asa nu poti semana anumite idei în orice om. aceste vechi scripturi au fost alterate. mozaicului. Când s-au întrupatpe globul nostru pamântesc. Unui duh întrupat i-a venit în minte întrebarea pusa de tine: Exista spirite care au evoluat în Cer. neputând. necunoscând înaltele adevaruri. Apoi sa nu se uite cala grade mici de spirite întrupate. noi. nefiindu-le permis sa spuna Adevarul. Religia viitorului va fi o religie stiintifica.

neevoluat. caci numai experienta te învata. uneori inconstient. Încalcarea unei anumite orânduiri atrage dupa sine automat pedeapsa. Însa omul poate ucide lupul. Creatorul tau. Acum te îngrozesti la ideea uciderii si a vietii de ocnas. un antricot sau un muschi fraged? Ce. încalca legea cereasca si ucide pentru ca asa îi dicteaza nestiinta. sau sa-L întreb de ce si cum. ci exagereaza. Am învatat ca cel ce încalca legea divinului Creator trebuie sa plateasca prin suferinta. dar de cele mai multe ori constient. în primele timpuri ale existentei sale. si iar va suferi. suferinta si mai apoisupunere oarba. pentru apararea sa si a . El nu a mintit. pentru ce sa nu ucidem. ca sa îngrozeasca pe omul simplu. Domnul Cerurilor te va pedepsi . dar întotdeauna am suferit. Iata un capitol asupra caruia mai toate duhurile fac experiente. De multe ori în existenta mea am încalcat legea. sunt sigur ca la cei mai multi le fuge gândul la faptul sa nu ucida un om. un pui fript. Ia sa ucid. si va suferi. ci ei au alterat voit Adevarul. raspund eu. El nu minte. va ucide iarasi. gaina etc. legea Cerurilor glasuieste: Nu ai voie sa ucizi nici o vietate. Va ucide într-o viata. Iar rabinul. Duhul a fost creat sa nu creada tot ce i se spune si apoi el este doritor sa experimenteze si sa vada ce se va întâmpla daca ucide. Cum se poate? Sa nu am eu voie sa manânc un iepure. dintre încalcarea legii si pedeapsa. în alta viata. în urma cu multe sute de mii de ani. frate? nici o vietate. Legea divina spune: Sa nu ucizi! Dar nu da nici un motiv. pentru vreo greseala de-a lor? Nu. porunceste Domnul Dumnezeu. adauga: Caci de nu. o asemenea retrogradare aspiritului uma n nu are loc niciodata. încât odata i se va întipari în spirit raportul dintreucidere s i suferinta. Am facut-o cu scop de experiment. Totusi. Tu. ci numai l-a speriat. Pe omul inferior nu-l sperie mediul ocnei si el încalca legea terestra. neavând constiinta pe deplin luminata. La care veti spune mai toti: Auzi. capitolulucider ii. numai asa evoluezi. cum spun brahmanii. ca nu cumva sa-si manânce fratele decedat si reîntrupat în dragalasul si blândul mielusel de pe lânga casa lui. altereaza Adevarul. alterând legea divina. de la pedeapsa cereasca. aceste animale sunt fratideai mei? Sunt oameni? Ori poseda. O asemenea metempsihoza. Niciodata si nicaieri în univers nu S-a vazut O exceptie. pe alte planete. duhul uman ucide.În lumea cereasca exista o axioma: Legile divine nu permit exceptii. Când cititi legea divina: Sa nu ucizi. dar mai presus de ea. Omul va fi pedepsit când va ucide o vietate din placere sau pentru a-i consuma carnea. deoarece cunostea ce spune pravila cereasca: Nu vei ucide. Adevarul adevarat al acestui comandament este: Nu ucide nici o vietate. în mânia Sa. sa vad ce se va întâmpla. Desi în pravila penala a tarii se spune: Cel ce ucide merge la ocna . vreun spirit de om condamnat sa se faca bou. eu si multi amtrecut prin aceste greseli. sa-l sperie. Dar sa stiti ca nici sfintii vostri brahmani nu sunt mincinosi sau nestiutori. sa vad efectele faptei mele. Duhul îsi zice: Prea iubitul meu Tata Creator nu este aici ca sa ma vada. nu ne lumineaza. oaie. numai ca sa-l sperie pe iudeu si astfel sa-l salveze de laur marile uciderii. Atâta va suferi din viata în viata.

mai ales în caz de boala. iar cel carnivor este mereu lovit de boli si viata lui este chinuita. supunându-se la privatiuni si nedreptati. Microbii si bolile se tin pe lânga cei cu alimentatia carnala. Acestia sunt îngerii. smerenie si abnegatie. Chiar medicii pamântului au observat acest lucru si. facându-se om pentru a determina anumite curente de idei printre oameni. de multe ori. e just. pentru ca au mâncat din trupul fratelui lor mai mic. pe alte planete.Numai cei ce ucid primesc pedeapsa? -Nu. care sa stea în atmosfera fluidica a Pamântului fara sa fi facut vreo întrupare. situatia se schimba: încalca legea si va fi pedepsit. în vederea îndeplinirii unei anumite misiuni. -Dar cum. Nu e pedeapsa aceasta? Ba da. pe planete disparute de miliarde de ani. Pedeapsa soseste uneori chiar în viata voastra trupeasca. De asemenea. Exista spirite care de când a fost creat Pamântul. Vazând pe stralucitii lor superiori . Vegetarianismul produce o anumita imunizare împotriva microbilor diferitelor boli. nu a existat si nu va exista niciodata duh-scolar al lumilor planetare. În acest caz nu este ucidere. -Da. Divinitatea noastra solara s-a întrupat de multe ori. ci chiar si cei ce n-au ucis -dar au mâncat din carnea unui animal ucis fac un pacat si deci vor avea partea lor de pedeapsa. nu s-au mai reîntrupat deloc. când primesc ordine. îngerii se fac si eioamen i trupesti ca si oricare om. care asteapta ca înveacurile ne sfârsite. de multe miliarde de ani. n-ai vazut în lumea ta trupeasca. îi veivedea p e toti cei ce au ucis animale ca îsi iau pedeapsa. Trebuie sa faci deosebire între o întrupare facuta în vederea învatarii a tot ceea ce priveste materia si forma de viata a unei planete si întruparea facuta din mila pentru fratii tai mai mici. frate? eu n-am vazut ucigatori de animale. Pentru lumina. O asemenea întrupare a facut-o de multe ori însusi Guvernatorul nostru planetar. În preajma Pamântului. M-am pierdut din nou în digresiuni. Acum însa revin la subiectul de azi: existenta unor spirite care nu s-au întrupat. . Dar daca se va apuca sa manânce din carnea panterei sau a leului care l-a atacat. coborând în mijlocul lor pentru a-i lumina. la suferinta trupeasca. iar altul se îmbuiba numai cu carnuri. nu exista.animalelor sale. pentru ca au terminat de mult orice scoala planetara umana din acest univers. puterile si întelepciunea Sa. Prin urmare. Cu toate acestea.care au terminat de mult evolutia lor trupeasca. în zonele lui cele mai sublime -zona divina -exista spirite care mai au înca de facut scoala vietii trupesti. exemplul lor de rabdare. dar exista si spirite înge rii . dar când vei veni la noi. recomanda un regim vegetarian. sa fie avansati la rangul de duh-uman. Veti vedea clar ca unul este plin de sanatate si ajunge pâna la adânci batrâneti. Urmariti paralel doi oameni: unul vegetarian -din vointa sau nevoie. Dar mai presus de misiunea lor este pilda. vânatori sau macelari pedepsiti. el nu încalca legea. din Iubire pentru copiii Sai nestiutori. o asemenea întrupare este mai mult decât o misiune -este un martiraj. dar si acestea sunt importante.

. vointa si memorie egala cu a Mea. deoarece vârsta se masoara în capitalul de notiuni acumulate. Bietul duh a vrut sa afle de ce trebuie sa studieze si sa sufere. Trec astfel mii de ani si duhul-copil aflat într-o stare de somnolenta abia începe sa prinda câte o notiune. E o minune sa înveti o notiune abstracta. si acel ceva acolo nu este decât evolutie -dar evolutia duhului pare sa nu mai porneasca. a stabilit si legea sa corespunzatoare. idei pe care duhul nu le poate înca întelege si fixa în memorie. exceptie nu exista nicaieri în univers. Ca sa avansezi îti recomand sa faci apel la judecata. daca vrea sa evolueze. dar duhul-copil nu are nici o vârsta. nu continea nici o reprezentare. deoarece timpul se masoara prin ceva. Acolo departe. înteleg legea divina care cere oricaruiduh sa t reaca prin scoala amara a întruparii. Ea este acolo pentru a te lumina. nu-1 puteau lamuri. Duhul-copil O axioma a Cerurilor noastre este si aceasta: Divinitatea nu a facut nimic inutil. Bietul duh întelege ca nu exista alt mijloc decât sa-si puna în functiune inteligenta si vointa. care oricât de definite erau de Cei ce salasluiesc acolo. a Creatorilor auxiliari din Sfera . Dar de felul cum se face aceasta evolutie nu s-a ocupat si nu se ocupa Creatorul. Scapare. Divinitatea nu a lamuritmisteru l evolutiei -de ce sa evoluezi si cum sa evoluezi mai repede nescriindul în nici o lege. Printre numeroasele Sale legi este si legea evolutiei duhului si a materiei. deoarece nu stia cum sa-si întrebuinteze inteligenta. asemenea lor. Pentru el nu exista. cum sa-si puna în functiune vointa. Printre primele notiuni acceptate de micul duh uman este ideea existentei Tatalui sau. te-am înzestrat cu inteligenta. în casa Tatalui sau. Acum Eu nu mai am timp saMa ocup de tine. Pentru aceasta. decât un prezent . Timpul trece. Trec mereu idei peste capsorul micului duh sinoua fapt ura tot nu poate întelege nimic. lipsita de o reprezentare concreta. Dar ce grei au fost primii sai pasi. el a facut apel la divinuls au Creator si din Sfera divina i s-a raspuns: . Te îngrozesti numai când te gândesti saînveti ceva c e nu ai vazut deloc. în Sfera-Laborator. prind curaj si cer întruparea în vederea avansarii lor spirituale. nici un tipar. duhurile mai mici. pentru ca e scrisa si pusa de Mine în totuniversul creat.traind cu smerenie sub asprimea vietii trupesti. mai ales ca memoria sa constienta era coala alba. care nu-i lasau în memorie nici un semn. Trece timp peste timp -de fapt nu trece nimic. Ele stiu ca îngerii au fost odata simpli oameni. iarratiunea ta îti va dezvalui tot ce trebuie sa faci ca sa cunosti opera si legileMele. De câte ori Divinitatea a creat ceva nou. controla si ajuta în studiiletale. deocamdata. nu-1 puteau face sa le înteleaga si deci sa le memoreze. Legea o poti cunoaste. neavând nici un trecut . deoarece toate erau idei abstracte.Fiule. Totul are un rost în natura. duhul-copil venea zilnic în contact cu idei si numai idei.

nu si le poate reprezenta. Duhul a primit în Sfera divina anumite notiuni. siîn fine. al legilor divine sisol are. ci a plecat. adica în sfera creata. De la o vreme. activitatea nu se învata prin pura idee. asemenea unuipeleri n. ci prin înfaptuire. iar legea planetara este regulamentul explicativ. si în sudoarea fruntii îsi câstiga pâinea . Traind prin sori. Începe sacunoasca munca. ca tot ce se creeaza acolo este destinat sa fie trimis în lume. Sarpele ispititor -duhul ajuns perfect .învatatura. dupa ani si ani de-ai vostri terestri. În fine. pentru ca nu a fost acolo sa le perceapa.i-a mai spus ca numai aici. în creatie va vedea concretizate. deoarece se plictiseste într-un loc unde nupoate face nimic. În plus. ca marii Creatori de acolo au fost cândva ca si el. afla de legile solare . Curând întelege ca legea solara este comentariul legii divine. într-un fel oarecare. Aici afla imediat de legile divine ale Tatalui. ca numai în sânulaces tor lumi poate deveni perfect si fericit. În fine. ci este destinat pentru dincolo. Doreste sa le vada si sa învete si el ce est e aici. pentru a ajunge tot atât de stiutor ca cei întorsi înLaborator si ca Lucratorii divini din Sfera divina. ideile abstracte învatate în Laborator si ca o prima conditie sa devina fericit e . afla si de legile planetare. se vede ca duhul nu a fost izgonit din Rai. a vazut si s-a convins ca toti Creatorii muncesc necontenit si se simt fericiti ca muncesc la opera Tatalui lor. Iata plecarea lui Adam din raiul biblic. spre perfectionare. pentru ca stiintamarilor L ucratori divini de acolo este atât de înalta. despre care tot aude vorbindu-se. pleaca pe un drum lung. fiinte si privelisti din lumea creata. în sfera creata.divina si a materiei prime din care se creeaza totul. se naste în el dorinta vie sa plece dinRaiu l Tatalui si sa vina sa vada si el cum sunt aceste regiuni. când a agonisit un mic capital. ce au în spate miliarde de ani -ca numai în lumile stelelor si planetelor va putea vedea si pipai tot ce a auzit. le descriu lucruri si fapte despre care nu-si poate face o conceptie. Duhul-copil se convinge ca nu poate sa mai ramâna în Sfera divina. comete si planete pline de tot felul de fiinte. si ca aceasta învatatura nu o poate obtine decât vizitând marea Sa împaratie. convins ca nu va putea ajunge sa cunoasca ceea ce stie Tatal sau Creator pomul cunoasterii binelui si raului decât învatând tot ceea ce El a creat. asemenea lui. Din cele spuse. Din acest motiv nu poate întelege si prin urmare nici memora descrierile si definitiile celor întorsi din sfera creata. dar fericit nu este. El nu poate ramâne o vesnicie în Laborator. stele. duhul uman va fi trimis în lumea creata. mai târziu. încât nu ar putea niciodata întelege si învata ceva. Atunci se convinge ca locul unde 1-a creat Tatalsa u este Rai. Nu i s-a spus ca aceasta învatatura se obtine cu pretul suferintei. dezvoltat. întelege ca tot ce se lucreaza în Laborator nu poate sa ramâna acolo. ci numai cum sa cugeti . deoarece acolo nu se învata cum sa lucrezi . si. De exemplu. Cu altecuvinte. prin lacrimi si suspine. auzind de la cei întorsi despre minuni de fapte. Când s-a convins -de la batrânii reîntorsi în Rai. se hotaraste sa plece. stie ca exista si alte duhuri-copii. Convingerea duhului-copil se întareste când cei întorsi din sfera creata în Laborator. toate ideile emise de El în lume. ce pare ca dureaza o vesnicie.

Cum ar fi putut bietul duh-copil sa stie ce înseamna a ucide . solar si planetar se revolta si încalca legile divine. învata si dispera învatând. idei de care se vorbise si le retinuse ca notiuni abstracte. duhul uman îsi va depana existenta si din neputinciosul de altadata va deveni o Forta creatoare. Atunci cum o sa credeti ca legea are sa fie suspendata. încât bietul duh-copil s-a entuziasmat si s-a hotarât sa porneasca la drum. si -încercuit de forte -duhul cade înfrânt si vlaguit. presarata mai mult cu zile negre decât cu bucurii. devenind Lucrator divin. a aflat ca exista o moarte .sa iubeasca. nici o abatere de la legile Sale. i-au descris creatia Tatalui în asemenea culori. a colindat din sfera în sfera si aici. Oriunde ne întoarcem privirea nu vedem nici o exceptie. dar acum le-a vazut si simtit pe propria sa piele. de care i s-a vorbit în Rai. pentru ca am veni în conflict cu ideile lui terestre. dar nu le putem spuneomului. Legile Tatalui sunt universale. se roaga si iar se roaga. duhul-copil învata. Efectul real al acestei sperante este ca bietul om simte de parca suferinta i sa mai alinat. ele fiind rezultatul procesului decom binari fizice si chimice a materiilor fluidice compuse din lumile create. pentru ca traind în nestiinta vietii trupesti. cunoastem adevarurile Tatalui. dar acolon u le-a înteles. rugaciunea este necesara. dupa cum voi cunoasteti ca cerul e înnorat sau senin. bietul om nestiutor de legile divine. Or iubirea nu se poate cunoaste si învata decât în creatia Tatalui. Cum era sa înteleaga fenomenelecomplexe a le compunerii si descompunerii materiei fizice. Auxiliar al Tatalui ceresc. în Sfera Sa fluidica. Aici face cunostinta concreta cu bunatatea si rautatea oamenilor. pâna la revolta. solare si planetare. dar nu mai poate. Târziu întelege ca nu exista alta scapare decât supunerea. Constituie o adevarata fericire faptul ca se naste în om speranta ca Tatal îi va asculta rugaciunea si îsi va suspenda legea. Aici vede aplicându-se legile divine. va deveni atotstiutor ca Tatal sau. Rugaciunea poate înlatura legea divina? Omul nu poate afla Adevarul decât prin destrupare. E o simpla parere sau iluzie. Atunci se va întoarce în sânul Tatalui. Creator de materii si duhuri. sufera. în uriasa Sa opera: Creatia. ori noaptea. ad ica sa lucreze în via Tatalui divin. Vrea sa plece din acest iad. când în Laborator nu a vazut niciodata asa ceva. nu cunoasteti cauza suferintei voastre. Aici vede si se îngrozeste cum rautatea merge pâna la uciderea fiintelor create de Tatal. Miliarde nesfârsite de ani. duhurile superioare. din nestiutorul dealt adata. Înlumea creata. Noi. în creatie. pentru ca legea el ege si cauza trebuie sa-si aiba efectul. muncadin greu. ore . dragul meu frate. regretând Raiul pe care 1-a parasit. pentru propasirea lui si a operei Tatalui sau. când asemenea fenomene si materii nu existau în Laborator. prin faptul ca voi va rugati! Dar cu toate acestea. Acesti diavoli simbolici i-au vorbit atât de frumos. A plecat. Aici sufera. când iese putin din trupul sau. El vine în conflict cu mediul intelect de aici -divin. Cum viata terestra este plina de spini. în Raiul din care plecase odata. umilinta. pâna la exasperare.

duhul ajunge sa prinda teama si respect fata de Divinitate si legile Sale. Dupa cum un om nu poate cunoaste toatelegil e tarii sale. numai din buze. Dupa plecarea divinului Guvernator solar. iar nu din adâncul sufletului. siliti-va sa nu mai gresiti si rugati-vaTa talui sa va lumineze constiinta. Însa va veni vremea când constiinta îi va spune ca oricâte rugaciuni va face. un om îsi omoara aproapele. pedeapsa. cu atât este mai nestiutor de legile divine. Astfel.pedeapsa. la aceasta simpla rugaciune s-a mai adaugat câte ceva si astfel ea a fost alterata. ca El nu se mai ocupa de cei ce gresesc si ca pedeapsa se aplica automat. Atunci. Noi nu rostim în rugaciunile noastre cereri. Marele nostru Divin. multe alte rugaciuni. ea se prezinta în fata Juriului si se plânge de actul suferit sicer e aplicarea legii divine. razbunare sau pentru a fi jefuita. Iarta greseala semenului tau! Legea fiind calcata. a recomandat apostolilor sa faca cunoscuta oamenilor o scurta si concisa rugaciune: Tatal nostru. preceptele divine -simple si clare -au fost înlocuite cu un pomelnic nesfârsit de rugaciuni. Rugaciunea este comuniunea omului cu Divinitatea. Vedeti de ce nu va putem comunica Adevarul? Pentru ca venim în conflict cuideile v oastre religioase. Juriul recunoaste ca s-a încalcat legea si cheama . fost Isus. -Dintr-un motiv oarecare. vazând ca iudeii însira rugaciuni. nestiind de urmarea ei . dar iertarea este si spre folosul celui gresit dar si a victimei. în lumea spatiala. si încalcându-le din nestiinta. ca au fost create mai târziu. Noi nu am recomandat niciodata asemenea însiruiri de vorbe fara rost. rostite mecanic. El încalca legea. tot astfel duhul inferior nu poate cunoaste toate legile Tatalui. Noi nu îi putem cere nimic. unde curând îsi da seama ca a fost destrupata din motiv de ura. Cu cât duhul este mai jos pe scara evolutiei. Dar va pot spune. dupa o serie n esfârsita de reîntrupari în suferinte. urmeaza condamnarea. Prin rugaciune va înaltati sufletul la un înalt nivel vibratoriu. caci interesul predomina în toata viata omului trupesc. este o relatie intima a omului cu Creatorul sau. coborând din Cer energii binefacatoare prin care restabiliti pacea si armonia pe pamânt. Lumea duhurilor de pretutindeni nu se roaga Tatalui ca sasi suspende legea. Dupa miisi sute de mii de ani. Nu li se spune ca Divinul Tata a facut legea. Venit înlumea tru peasca. în mod automat. el repeta ceea ce a facut în Cer si se roaga fierbinte încasele Domnului. dar duhul-copil ignorant -nu stie sa citeasca în aceasta pravila cereasca. constata mai apoi ca îsi atrage asupra sa. deoarece atotîntelepciunea Sa ne-a dat totul ca sa vietuim si sa învatam. Sa ma explic. Victima se pomeneste sus. în numele Adevarului. greseala comisa nu se poate ierta sica treb uie platita cândva. din interes material. Cei mai mari ai nostri le spun: Copii.întregi. Legea este scrisa în materia-memorie a universului. Duhul trebuie sa stie doar sa implore mila Creatorului. ci aducem Creatorului cuvinte de lauda si ne exprimam adorarea si fericirea procurata de studiul tainelor Sale. ca sa-i ierte greselile.

Iarta. Tu îl vei persecuta. voi nu aveati prin cine sa aplicati hotarârea voastra de atunci. Nu-1 pot ierta. ori neiertarea -si atunci veti fi tot împreuna. îti spun ca pâna nu vei ierta.pentru ca neiertarea ta va crea un fir fluidic între tine si el si astfel.spune destrupatul. noaptea. . aplicatorul sentintei Forului Judecatoresc. Prin urmare. veti suferi unul lânga altul. Ideea de ura si venin combatut a de noi. veacuri nenumarate. Iarta-1 de pe acum. conform ordinelor primite de la Fiul solar -nu este o idee de înfratire. vei suferi. Juriul intervine pe lânga victima entitatea spirituala ce a suferit destruparea prin ucidere -si o roaga sa-1 ierte pe nesocotitul sau frate. fiule. conform destinului sau înscris înainte de a se naste. iar el si mai rau îti va tulbura existenta trupeasca. dar pe el nu-1 pot ierta. pentru ca el seva naste ca frate sau copil al tau. se da o sentinta prin care ucigasul este condamnat la o anumita suferinta în viitoarea sa viata terestra.îi spune Tribunalul de batrâni . deoarece. deoarece amândoi sunteti ucigasi. ceruta de legile ceresti. iar tu aiucis pe un altul. El te-a ucis pe tine. Nu vezi atâtea exemple în lumea trupeasca? Nu întelegi ca daca nu te împaci acum te vei împaca cu el peste veacuri însirate. în amarnice vietitere stre. Victima raspunde Tribunalului de batrâni: -Nu-l pot ierta. pentru a putea evolua mai repede. daca nu facea fapta aceasta. Ura te va lega de el pâna ce sufletul tau coplesit de suferinte va fi silit de legea solara sa ierte. sarmane duh. pâna la iertarea voastra definitiva. destinul tau va fi mereu legat de destinul sau. batrânul acestui divin Tribunal. mai departe. victima nu întelege sa aplice comandamentul recomandat de Guvernatorul solar: Sa ierti greseala aproapelui tau! Ca atare ea se încapatâneaza si refuza sa ierte pe cel ce i-a curmat viata terestra. nua fost destrupata la întâmplare si nici înainte de vreme. pentru ca. Iertarea te dezleaga si te desparte de el. Legea divinului Creator cere condamnare pentru ucidere. . nefericitule . Dar o data cu pronuntarea condamnarii. deoareceura uneste mai puternic chiar decât iubirea? Pe cel ce îl iubesti îl parasesti. -Atunci. caci nu exista alta iesire. eu. .Nu vreau. în viitor. si el a încalcat legea divina. cât timp îl vei urmari cu ura ta. Sa stii. Amândoi veti suferi. Fiind un duh de un grad mai mic. pentru faptele mele din trecut. Voi m-ati condamnat la moarte prinucidere. În fata faptului de netagaduit. si te va amarî si viata ta va fi un iad. când trupul sau doarme. Iarta-1 nefericitule ca sa nu fii condamnat sa te nasti lânga el si sa fiti întrupati unul lânga altul. Alege iertarea -îndepartarea voastra unul de altul. ca avea înscris în destin aceasta destrupare -prin uciderea trupului sau -deoarece si ea a ucis în alta viata si ca ucigasul a fost doar instrumentul. pentru ca m-a ucis. legeasolara t e condamna sa te nasti vieti nenumarate tot în preajma lui. Juriul îi atrage atentia ca destruparea s-a facutconfor m destinului sau. îndefinitiv . casa nu mai fie nimic comun între voi. iar divinul Sau Fiu cere iertare pentru fapta nesocotita a aproapelui tau. Apoi duhul coboara în trup si îsi desfasoara viata trupeasca. nu-1 pot ierta .la judecata pe ucigas.

destin acceptat când ai rostit cuvântul divin Amin. Zilele se însira si formeaza luni si ani. în constiinta Sa. dar sa-1 vezi concretizat în ceva nu se poate. trebuie sa-1 ierti. P rintre altele. Voi masurati timpul cu ceasul. spre pace si progres în viata omenirii. Nu. care spune sa nu ucidem. inimaginabil de lung. sosit acolo. Numai pentru Tatal ceresc nu exista timp. trecutul. Dar iata un alt fenomen care arata ca nu exista. el fiind numai instrumentul hotarârii noastre. timp. încât putem spune ca Tatal nu o are. l-ai ucis pe acest destrupator al tau. el nu exista. Cu alta ocazie. se scurge un timp. Planetele mai apropiate de soare au anul mai scurt. numite ore. iar prin aceasta s-a facut înca un pas înainte. dar nu pot. dar tu ai vrea sa-ti vorbesc despre timp si spatiu. determina. pot fi din ce în ce maiîndepart ate. s-a împlinit acum legea divina. ca cele doua puncte. oriunde. nu . mai exista timp? Nu. Diferentele de la om la planeta si de la soare la Sfera divina si Divinitate ned etermina sa spunem ca prin sine însusi timpul nu exista. întrucât pentru El. voi vorbicât e ceva despre timp. în alta viata. Zeii din Laborator au si ei notiunea de timp. timpul nu exista ca ceva concret. iar cele mai îndepartate au anul mailung decât al vostru. Neexistând doiter meni de încadrat timpul. prezentul si viitorul este una. Asadar. construit sa înregistreze ziua si noaptea în 24 de diviziuni de timp. de plecare si sosire. Prin urmare. am spus ca pentru duhurile de pretutindeni. pentru mine. pentru ca el nu te-a ucis din vointa lui si tie nu ti s-a facut nici one dreptate. în sine. Fiule. el fiind abstract si relativ. iarpent ru altii -incomensurabil. În final. Cu toate acestea. Filosofic vorbind. iar tu acum îti amintesti destinul la care ai fost condamnat înainte de a te coborî la reîntrupare. pentru ca el a primit misiunea de a încalca legea Tatalui. Despre timp si spatiu Azi am venit cu un alt subiect. Atunci te întrebi: exista timp? Da. Dar durata unui an difera între planetele acestui sistem solar. duhul este nevoit sa ierte si astfel s-a rupt lantul uciderilor reciproce. Daca te duci în Soare -ca spirit -constati ca acolo nu exista zi si nici noapte. pentru ca vedem ca el este variabil. deoarece nu poate fi masurat în mod absolut. pentru a se întrona fericirea pe pamânt. chiar si în iad de-ar fi. pentru ca e o scurgere de vreme între doua puncte date. -Ei bine. regula cere sa va iertati. alte planete le au pe alelor. dar pe cel ce-1 urasti îl atragi la tine sa u te duci dupa el. Asadar. pentru ca nu are un sfârsit si nici începutul sau nu se poate cunoaste. -As vrea. prin fapta lui. duh îndaratnic si nepriceput. Ideea de timp este atât de finita. înfrânt de argumente. el se poate masura. pen tru ca acum stii ca nu este vinovat. sorii se deosebesc între ei si prin unitatile lor de timp. Pentru unii este mai mic. Între doua evenimente. Anules te unitatea voastra cu care masurati o durata mai mare de timp.daca afli ca va fi mai fericit aiurea. Pamântul îsi are unitatile sale de masura. afla ca tu.

nici alta. dar ora lor tine mii de ani de-ai vostri.mai exista. Pentru ca noi traim în jurul acestui pamânt. salasluitorii acestui astru. budhista etc. si de acolo. În zone aflate la o departare de sute de mii de kilometri de suprafatapamântului tra iesc marii nostri savanti. Datorita preocuparilor lor. al evreilor sau al mahomedanilor? Ce înseamna anul 1936 al crestinilor. asemanator angelilor solari. În Soare nu exista luni si zile. savantul ceresc deduce prin calcul mental timpul de când a fost creat acest duh . Atunci. Ce as putea face cu era crestina? Ce sa fa ccu era lui Moise? Nimic. de exemplu. De la ultima coborâre a divinului Isus pe Pamânt au trecut peste 1900 de ani terestri. rezulta ca sipentru îng erii solari exista un timp. caci pe care sa le ia ca punct de pornire: anul crestinilor. Entitatile luminoase solare sunt mari savanti. când ei au în vedere. Din continutul ideilor înmagazinate în memoria duhului. datacrearii Pamântu lui sau a lui Jupiter? Ce sa faca acesti savanti cu erele voastre crestina. caci n-a trecut o zi solara de când El a plecat de aici. Aceasta durata de timp este atât de mica pentru noi. Dar totusi. De exemplu. vreau sa stiu când au disparut ca fiinte fizice dinozaurii. oricât de mare este acest voiaj. înapoi la periferie. Ca punct de plecare în determinarea acestui timp este continutul ideilor din corpul-memorie al duhului examinat.cu o aproximatie de câteva mii de ani. ci numaidoua diviziun i de timp . care nu mai stiu ce zi. încât ne face impresia ca Domnul nostru a venit azi. faccalcule mentale. încât ne facimpresia -când vin pe la noi. fac aceste calcule în anisola ri. luna sau an au oamenii jos. cu atâta usurinta. pe pamânt. calculatorii miliardelor de ani solari. pentru prescurtare. în zonele noastre superioare -ca le fac automat. pe lânga vastele lorcunostin te matematice si astronomice referitoare la stele. Acest examen se face prininterogari . o abstractie numerica indescifrabila se reduce la un numar lesne de înteles. în raport cu inteligenta sa. Nu mi-ar fi de folos nici una. planete si universuri. dar nu bazate pe date pamântesti. Pentru înlesnire. pentru marile Lumini spirituale de acolo. În felul acesta. Dar facând . deoarece mereu trebuie sa avem în vedere evenimentele de pe suprafata lui. Cât dureaza acest voiaj al Soarelui? Deosebit de mult. iar cunostintele marilor vostri astronomi ar fi o carte de citire pentru clasa a I-a. îngerii nostri planetari. mozaica. Duhurile avansate ale Pamântului sunt capabile repede si dupa un examen sumar -sa calculeze câti ani solari au trecut de când un duh oarecare a fost creat în Sfera-divina. exista un timp. pentru ca ei au anul lor solar. Când vor sa afle ce data e la un moment dat pe pamânt.ani si ore. Cele mai vaste si complicate calcule le fac atât de repede. existând doua repere. adica 24 de ore solare du pa voi. Toata stiinta lor e cuprinsa în uriasa lor memorie. legam calculele noastre solare side pamân tul vostru. când este vorba sa calculeze câti ani s-au scurs de când a luat nastere Soarele? Daca ar fi sa traduca în ani pamântestidata nast de exemplu Sirius. care dureaza pâna Soarele face un drum de la periferie la centrul universului. Vega sau Arcturus -ar erii unui sistem solar însira un numar foarte greu de citit. pierd din memorie anul omenesc.

deopotriva. pâna aici la noi. . Spatiul exista pentru cein eputinciosi. daca ne-ar da voie. Acum sa vedem ce e cu notiunea de spatiu. în fapta. El a conceput viata sub forma de idei. aceasta distanta nu reprezinta nimic. s-ar încalca legea divina si urmarea ar fi o suferinta. Toate ideile abstracte au pornit din Laborator. Spiritul este fiul divinului Creator. lasute d e mii de kilometri de pamânt. Picard s-a urcat în atmosfera pamântului pâna la o înaltime neatinsa de altul pâna atunci. pentru noi. iar ideea -ca orice idee -are o forma pe care o putem transmite la distanta prin vibratii. dar oleg e divina ordona ca orice idee abstracta sa fie transformata în idee concreta. Ce disproportie enorma exista între notiunea de spatiu a unui om si a unui spirit! Pentru a va duce la Paris va trebuie trei zile cu trenul. si nu exista pentru marile Forte ceresti. pe care le-a transformat încreatie . Asadar. spunem: dinozaurii au disparut în anul X solar si la ora Y solara. Asadar si notiunea de spatiu este relativa. planetelor. pentru a-ti vorbi despre fluide. stelelor si universurilor. putem traduce acesti ani solari în ani pamântesti. Dar si aceasta distanta e o nimica toata pentru un duh superior. dar pe când Tatal transforma forma-idee în creatie. realizându-se în forma fiintelor. o forta creatoare. amdevora acea sta distanta si curând am fi acolo. spatiul este ceva mai concret. se poate sti exact. dar ar fi foarte multi. Conform acestei legi. si spatiul. Iar daca vrem. distanta pâna la Saturn pare uriasa. Pentru voi. în actiune. Spatiul are o forma. ideea de spatiu -emisa în Laborator -trebuie sa aiba oînfaptui re în lumea creatiilor fizice. câti ani sunt de când spiriteleconst ructoare au lucrat aici si au reusit sa faca un anumit tip de dinozaur si cât a supravietuit datorita climatului de atunci.calculul nostru. si vi s-a parut o distanta enorma. O Divinitate din Sfera divina ar putea strabate imensele abisuri ale cosmosului. caci atmosfera voastra se întinde pâna la aproximativ osuta de kilometri de la suprafata pamântului. si de acolo în sus începe materia pur fluidica. Prin urmare. spui o idee. Pentru noi. ar face minuni . care se înalta pâna la domiciliul sau firesc. Daca ar cunoaste mânuirea lor. Când zici spatiu . Trec acum la o alta ordine de idei. dar ele au efecte diferite. spiritul nu stie cum sa mânuiasca ideea ca sa o transforme imediat în creatie. Viata a purces de la Creator. Atunci cum ramâne cu spatiul? Este asemanator cu timpul: o relativitate. unde dispare orice gaz. Chiar ideea în sine are o forma. în câteva minute. Pe pamânt oamenii transforma ideile lor în actiuni asupra materiei fizice. Ideea cea mai abstracta trebuie sa aiba o forma. Prin emiterea unei idei lipsite deforma. si înca o forma cât se poate de reala. Orice idee cuprinde în sânul ei viata. dar noua netre buie mai putin de un minut. spatiul exista si nu exista. fiind circumscris în forme. Ei nu stiu sa lucreze cu ideile asupra fluidelor care îi înconjoara. Aceleasi cauze au produs si timpul. Dar dintre cele doua notiuni: timp si spatiu.

Pe noi ne amuza aceasta parere avoastr a. fie ca vorbeste. care este o creatie a ochiului vostru. vaz si simtire este impresionabil numai deunde le vibratiilor eterice. Noi. în exterior nu s-a produs decât o vibratie. duhurile. pentru noi nu exista aceasta lumina. a undelor aeriene. ideea nu mai este cunoscuta decât de cel ce cunoaste limba respectiva. franceza. pâna la formele cele mai abstracte: verb. a pus timpanul în vibratie. al carui organ este întregul meu corp fluidic. Desi nu avem ochii si urechile voastre. adverb si asa mai departe. s-a produs în spirit. prin faptul ca vibratiile lor intra în corpul nostru fluidic. Simtul unic al nostru pentru auz. noi auzim cum curge apa. sa vedem cum vedeti voi. care . nervul auditiv a transportatvibratiil e pe cortex.Voi traiti în lumea sunetelor. iar spiritul le vede si lucru ciudat pentru voi -avem impresia ca le si auzim. Noi. În realitate. Vazul. Asadar. auzim si vedem ceea ce auziti si vedeti si voi. totusi suntem fericiti. exista deosebiri între perceptia unui duh liber si a unui duh întrupat. Noi traim în lumea vibratiilorform e. auzim zgomotul rotilor de tren. dar le si auzim. Asadar. Dar fie ca gândeste. Frunzele unui copac tremura din cauza vântului. auzul si simtul duhului Acum sa-ti vorbesc si despre fenomenul intim al auzului si vazului nostru. Dar cum vedem si auzim noi? Dragul meu. el va emite forme în vibratie. sa o transformam într-o idee omeneasca. unele si aceleasi în tot cosmosul. Urechea receptioneaza aceste vibratii eterice care fac sa vibreze timpanul urechii. duhurile. Sub aceasta forma. italiana etc. nici lumina. pentru ca vedem si auzim. Noi nu avem ochii vostri. de unde. iar senzatia în interiorul sistemului cerebral. de la cele mai concrete. Acest auz si vaz spiritual este la fel în tot universul. adjectiv. un zgomot. involuntar. vedem acesteform e. nu avem urechile voastre. Înrealitate. De asemenea. Voi spuneti ca acest zgomot a sosit sub forma undelor la urechea voastra. auzim vuietul valurilor ce se sparg de tarm etc. credeti ca numai aerul vibreaza. unde s-a înregistrat zgomotul si a fost transformat în senzatie de sunet. adica o îmbracam într-un cuvânt sonor. Omul emite sunete când vorbeste cu un altul. voi credeti ca zgomotul s-a produs în exterior. Noi avem un singur simt. perceput de urechile voastre ca o forma speciala de zgomot. gratie corpului nostru spiritual. mai avem facultatea ca o data ce am primit o forma si am înteles-o. iar perceptia vibratiei. Când se produce un sunet. un simt general. prin nervul auditiv. cu care sa auzim ceea ce auziti voi. prin dubluleteric al acestuia si apoi prin perispirit ajung pâna la scânteie sau spirit. într-o limba terestra -româna. vibratiile eterice se scurg pâna în sistemul cerebral. pentru ca vibratiile lor se transforma în sunete psihice. v ibreaza si fluidul din sânul sau. Asadar formele sunt generale. adica în lumea unde nu vibreaza nici sunete. si din idee spatiala facem un cuvânt omenesc. deoarece noi vedem toate formele. Prin urmare. Pretutindeni în lumea noastra exista vibratii de forme. cum ar fi trupul tau actual. Aceste forme vor circula prin eterul înconjurator. Frecarea aerului de ele produce un fâsâit particular. a zgomotului. Neavând ochi de vazut lumina solara.

imaginea ar fi transportata de-a lungul nervului optic pâna la sistemul cerebral. Freamatul frunzelor nucului din fata ta o percepem sub forma unei corzi în vibrare sau ca valurileunei ape. pe când noi. dar nu te vad omeneste. si vibratiile lui se modeleaza luând forma completa a lampii. sistem cerebral. Acum te vad pe tine. însa impresia este aceeasi la amândoi. în eterul care o înconjoara. Nu suntem orbi. vedem prin toate partile corpului nostru. E drept ca e forma nelamurita. te vad perfect si pe tine. nerv optic. vedem prin crestetul capului -inexistent -prin spatele sau partea inferioara a sferei noastre. dar. dar ochi nu avem. nu vad lampa direct. disparute. ea neexistând în natura. Atunci veti spune: Voi sunteti orbi pentru lumina . noi vedem imaginea eterica a acelui obiect. ci o vad indirect. Acest eter vibreaza într-una. unde este perceput si transformat în senzatie. La noi. vedem în eter si formele vechi. între peretii acestei camere. prin pereti. dupa unii aceasta imagine ramâne pe retina si numai impresia merge prin nervuloptic la cortex.le vede forma. o data cu el. pâna în fata spiritului. prin intermediul formelor eterice. deoarece -dupa cum ti-am spus -noi vedem tot ce vedeti si voi. ele nu ma întrerup din gândirea mea. iar dupa altii . eterul de aici reproduce formele obiectelor aflate în aceasta odaie. printr-un efort. În definitiv. precum zgomotul automobilului nu1 împiedica pe sofer sa observe drumul sau sa auda cele comunicate deînsotitorul sau. Voi afirmati ca imaginea obiectelor exterioare se formeaza pe retina. Noi vedem. Eu desi n-am ochi. Eu vad în interiorul meu. Asadar noi vedem si auzim în interior. Ele se opresc aici. Neavând ochi. Forma lampii tale se oglindeste în eterul din aceasta odaie. ci numai semisca si ca. dar este o impresie propagata în tot corpul meu fluidic. si voi vedeti la fel ca si noi. la fel cum tu vezi în oglinda obiectele din aceasta camera. E greu sa vezi forme imprimate în eter în urma cu . vibreaza si eterul care transporta vibratiile respective în interiorul meu. Din cele spuse mai sus reiese ca aerul nu face nici un zgomot. Odaia ta e plina de modele eterice ale obiectelor din ea. Deosebirea cea mai mare între voi si noi este ca voi vedeti numai obiectele prezente în fata voastra. Eu vad printr-un mecanism diferit de al tau. iar nu la exterior. Acesta este mecanismul auzului la voi. cum credeti voi. numai ca vedem în interiorul nostru formele lucrurilor si al ideilor. dar câteodata pot pleca mai departe. calumina sol ara. poti continua sa gândesti? Da. pentru ca nu exista lumina pentru noi. Prin urmare. vad ca tine lampaelect rica si lumina ce o raspândeste. repet înca o data. te vad printr-un mecanism diferit de cel stiut de stiinta voastra pamânteasca. Voi vedeti obiectul material. M-ati putea întreba: Dar când percepi aceste forme de zgomote. rolul nervului auditiv este jucat de fluidul care îmbiba aerul vostru. vad fotografia ei eterica. ci spiritualiceste. M-ati putea iar întreba: De ce nu vedeti formele de lumina? E greu sa va explic. cu deosebirea ca la voi se interpune trupul cu organul sau de vaz. Daca vrem.

O data emisa. Te vei întreba cum de afirm ca scânteia divina esteperfecta. sau viata traita de un om trupesc. formând împreuna o fiinta ultramicroscopica. dar ea nu poate functiona de la început caparintii sai. a fostdef ormat pâna a rezultat o asemenea enormitate. atributele desavârsite ale Tatalui. Ei bine. Ma mir de unde a scos acel autor ideea respectiva. fiind necesare anumite cunostinte din partea duhului. Daca esti duh superior. Ea nu poate suferi subdiviziuni. Scânteia divina este o unitate indivizibila. jos. scânteia va fi îmbracata cu un anumit fluid si va avea un anumit destin: de mineral. din punct de vedere fiziologic. Numai duhurile superioare stiu sa stârneasca. Creatorul emite din corpul Sau o scânteie. numita duh sau spirit. Când Tatal a emis scânteia. desi este formata din aceeasi materie cu a Tatalui. Cugetând. fiind un tot perfect. Nu mi-o explic decât prin faptul ca adevarul original a trecut prin mai multi autori si. formele sau cliseele evenimentelor de atunci. Conform gândului Creatorului. Deocamdata îti raspund ca scânteia divina este un instrument perfect de evolutie. Formele sunt depuse în aceste eteruri. în zonele cele mai înalte ale atmosferei fluidice terestre. sa gândit la destinatia ei în lume. pe pamânt. aceste fluide nu se afla aici. dar la nastere sunt foarte reduse. Divinul creeaza o fiinta identica cu El. Asadar scânteia divina. asemenea unui film de cinematograf. de la origine si pâna la infinit. nefiind înteles. vegetal sau animal. noua creatura nu are nimic din ceea ce poseda Creatorul. caci El stie tot ce a creat din eternitate si are în mentalul Sau toate experientele creatiilor Sale trecute. Posedând aceasta cheie poti face sa se desfasoare. Aici. cauti sa afli cu ce vibratii au fost înregistrate. ci sus. la forma ce o va îmbraca prin sferele create. dar aceasta creatie nu poate lucra asemenea Creatorului sau. Pruncul are aceleasi functii fiziologice. evenimentedintr-o epo ca oarecare. cu scopul de a se perfectiona. mama si tata dau nastere unei fiinte perfecte ca instrument. dar imperfecta din punct de vedere spiritual. Mecanismul de functionare si evolutie al unui copil aici.una sau doua sute de ani. ma întrebi daca ocultistul Ely Star spune adevarul atunci când afirma: Gresind. ca si dosarele într-o arhiva. ambele parti se vorregasi si uni . în Laborator. ea esteînvelita cu fluidul din mediul intern al Laboratorului. de unde pot fi scoase prin acelasi numar de vibratii cu care s-au înregistrat sau copiat. Aceasta arhiva. Divinul Creator creeaza si El. pe pamânt. din fluidul unei epoci oarecare. . Asa de exemplu. este orepreze ntare sintetica si în miniatura. Tatal are o memorie infinita. Creatorul înscrie drumul evolutiv urmat de aceasta scânteie în lume. Prin gândirea Sa. pe planete. a duhuluicopil. Scânteia divina este o unitate indivizibila Draga frate. spiritul s-a rupt în doua parti -una pozitiva si alta negativa iar prin evolutie. nu are. cân d ea este supusa evolutiei. a evolutiei noii creaturi. o fiinta identica Siesi. foarte sus.

El doar conduce. sau hranire. cu moartea. În Laborator exista Entitati spirituale foarte evoluate. Tatal ne-a facut la fel cu El. Creatorul are forma sferica -forma prima si perfecta din cosmos. Munca este divizata si în Laborator. o serie de haine fluidice din locurile pe unde am trecut. prima. Creând duhuri. ea seamana cu o scânteie electrica. traieste. în fine. gândind. care odinioara. pâna am ajuns aici. caci atunci ar fi creat Divinitati asemenea Lui. au ajuns Lucratori divini. absorbind din materia Laboratorului fluid si eliminând pe cel uzat prin existenta lor. ci anumite Entitati spirituale din Laborator. oglindindu-se ca forma. E foarte just. ca în lumile noastre. entitatile spirituale sunt indivizibile. sau a oricarui alt duh. dar e nul din punct de vedere spiritual. Creatorul se hotaraste sa creeze. în aceasta uriasa Sfera fluidica. Crearea premergatorilor duhurilor Dupa ce ti-am facut cunoscut ca Divinitatea a creat formele materiale în Laboratorul lumilor. El gândeste si. din punct de vedere spiritual. Forma mesei este dupa cum a cugetat omul. La început. cu o luminita si totusi nueste o scânteie propr iu-zisa. Creatorii de forme nu fac decât sferule cugetatoare. În jurul ei este corpul meu. oriunde va fi. ci dupa asemanarea cugetarii sale. Cel ce îti vorbeste este format dintr-o scânteie. Asadar. masa. Nu ne-a facut oameni trupesti. cana. încep sa respire. Apoi am în jurul meu materia fluidica. de aici de la noi pâna în centrul Laboratorului. functional. nu arde si nuemana caldura. pot sa-ti afirm. omului i s-a dat pe pamânt forma dupa chipul cugetat de Creator. din Laborator si. pe care le pot dezbraca si reîmbraca. deoarece Tatal este spirit si copilul Sau e tot spirit. Or duhul este nemuritor. prin evolutie nesfârsita. îmi voi dezbraca învelisul fluidic propriu al acestei planete. Omul nu face casa. emite din corpul Sau fluidic -iar nu din Scânteia Sa -o particula care a devenit scânteia mea. În concluzie. un adevar mai profund: nu Divinitatea prima creeaza aceste forme. duhul-copil e viu. care stiu sa se miste. Marele Stapân allumilor nu mai creeaza nimic. dar nu au înca o individualitate spirituala proprie. un complex de fluide. Niciodata si nicaieri nu s-a divizat vreun duh. dar acestei . gândesc si se hranesc întrucât imediat ce au fost emise. iar imperfecti. în urma cu o vesnicie. Când va fi sa parasesc Pamântul. în copiiiSa i duhuri. O divizare a rechivala cu distrugerea. au fost create tot de Divinitatea suprema si. dupa chipul si asemanarea Lui. as emenea celei a Creatorului. adica o lumina. ci ne-a creat dupa chipul cugetuluiSau. duhul o va face în vecii vecilor. Asadar. Viu este si fluidul ce umple cosmosul. Nu ne-a facut perfecti. neputinciosi.În sfânta Biblie se spune: Dumnezeu a facut pe om dupa chipul si asemanarea Sa . Acesti Lucratori ai Laboratorului sunt numiti Creatori de forme. toti copiii Divinitatii sunt fiinte vii -vad. dupa chipul si asemanarea lui. partea esentiala a fiinteimele. Scânteia mea nu e de foc. Aceasta absorbire. Scânteia nu se poate diviza. Divinitatea le face si pe ele sferice. Am fost creati perfecti numai din punct de vedere fiziologic.

Retineti ca acesti Creatori nu sunt înca Divinitati. forvia a devenit o forvispie. fiinte vii. vii si simtitoare. nici de animal sau om. unde li s-a conferit gradul de Creator de forme sau forvii. entitatile spirituale. devenind forvispie de mineral. dupa conceptia mentala a Creatorului de forvii ce a prezidat la formarea ei. imperfecta. exista mai multe categorii de Creatori de forme sau forvii. forvia. Fiecare va spiritualiza numai acea forvie care a fostfa cuta pentru o anumita destinatie. animal sau om. În Laborator exista mai multe grade de Divinitati de spiritualizare sau Divinitati insuflatoare. duhurile îi zicem acestei operatii insuflare divina. Iata. Prima categorie nu poate sa faca decât forvii minerale. pentru a intra în constitutia noilor planete ce se vor crea. în sfera creata. Ei au înca în fata o scara lunga de urcat. Aceste Forte divine. traitoare într-o apa vie. ci spirite foarte evoluate. Totul depinde de gradul de cunostinta a Creatorului de forvii care le-a facut. Noi. corespunzatoare gradului Sau. începutul din care se va forma un duh. Pe o treapta superioara vor fi Creatorii de forvii vegetale.substante daca i-ai da o forma. Ma framânt cum sa-i zic acestei forme vii. O data forvispiile minerale formate. Divinitati de spiritualizare prelucreaza forviile. Prin urmare. Urmeaza a treia categorie Creatori de forvii animale si. spre ranguri si mai înalte. Ele nu sunt decâtprincipiu l. carecreeaza o forma mai usoara. Din acest moment. simtitoare si cu vointa. nu o poate pastra în vesnicie. vor fi trimise în lume. Creatorii de forme au doar puterea si stiinta sa faca din aceasta apa vie oforma vesnica si vie. devine o forvisp ie . Divinitatea spiritualizanta. care deocamdata nu este spirit sau duh. îi adauga ceva din mediul ambiant. Din materia prima. dupa ce analizeaza forvia. care dupa ce si-au terminat scoala în sfera cosmica. vegetal. mi-a venit un gând: sa-i zicem forvie însemnând forma vie. au revenit în sânul Laboratorului. aceste forvii sunt oprite din miscarea lorsi atrase de entitati spirituale mai evoluate decât Creatorii de forme. toate fiind sferule. Asemenea forme-viata sau forvii se creeaza numai în Laborator. Forte spirituale numite Creatori de forme au creat forviile. Creatorii de forvii umane. aflata în Laborator. sau forma cu viata.forma-viata-spirit. Dupa felul cum au fost create. Repet: aceste forme sferice. Fatalitatea sau legea le comanda ce fel de candidat de duh sa faca din forvii. n-au toate aceeasi capacitate sau vitalitate. care stiu sa se miste. adaugându-le unfl uid cu darul de a le conferi spiritualitatea si astfel. forvia va fi prelucrata de Divinitatile de spiritualizare. în fine. Divinitatile de spiritualizare examineaza forviile si deduc ce fel de fiinte vor putea face din ele. nu sunt spiriten ici de mineral. nici de vegetal. entitati care au gradul de Divinitate si se numesc Divinitati de spiritualizare. În acest fluid viu plutim noi. Dupa ce vor face evolutia lor . Desi aceste forvii sunt identice între ele ca forma. Forvia se deosebeste de viata sau fluidul viu care umple cosmosul si este lipsita de o forma permanenta. care deocamdata nu este spirit. Dupa ce au circulat un anumit timp. animând mineralesi evol uând în sânul lor miliarde de ani. Forvia minerala este o forma creata de un Creator de forme începator.

Forta prima sau Forta suprema este Unul. care au un grad superior în lumea cereasca a Terrei. Din cele expuse. Dupa ce vor face evolutialor completa în sfera creata. În fruntea ierarhiei Divinilor este un Guvernator suprem. Budha. Numai duhurilor întrupate. caruia toti ne închinam. ca si cele din veacurile uitate. Prin incomensurabila Sa inteligenta si vointa. forvispiile animale se reîntorc în Laborator. Se pune întrebarea: Cum este El înstiintat? Tot ce se petrece pe Pamânt trebuie imediat comunicat Guvernatorului Pamântului. În fine. dar cel ce o îndeplineste este schimbat. Unic este Dumnezeu. prezideaza si va prezida atâta timp cât exista Pamântul. Ele nu sunt egale cu Forta prima. Deja citesc în mintea cititorului crestin o idee retrograda si un sentiment de . forvispiile minerale se întorc în Laborator. suficienta totusi ca hrana sufleteasca pentru marele public profan. Înstiintarea Tatalui divin despre tot ce se petrece în cosmos Religia cea mai înalta de azi. forvispiile minerale vor fi atrase de alte Divinitati insuflatoare. si chiar si pe cei care -desi au intrat în legatura cu noi -cunosc prea putin din alcatuirea lumilor invizibile. Isus si toti proorocii nostri. pâna ajung la Guvernatorul Divinilor. cât si în cele patruuniversuri. Evoluând din treapta în treapta. unde vor fi transformate în forvispii umane -o etapa anterioara duhului uman.completa în sfera creata. Guvernatorul planetar a prezidat. dupa ce-si termina evolutia în sfera creata. Fiinta suprema. Functia deGuvernat or planetar este permanenta. este numita Tatal suprem. Guvernatorul Divinilor din Sfera-Laborator vegheaza la aplicarea riguroasa a legilor. forvispiile vegetale se reîntorc în Laborator. si transformate în forvispii vegetale. cu Suveranul unic al tuturor. unde vor fi din nou insuflate si transformate în forvispii animale. care se rotesc în jurul Sferei divine. Unul dintre Guvernatorii Pamântului este acum spiritul care într-una din întruparile sale a fost conducatorul evreilor din Egipt spre Canaan. au rangul de Divinitate. ca minerale. atât în Laborator. ci sunt doar mari Forte divine. cât si în cele patru sfere create. Toate duhurile care au evoluat într-o durata de timp incalculabila si au ajuns la dreapta Tataluisuprem. afirma Moise. care are gradul de înger-capetenie si este reprezentantul Tatalui suprem. ierarhia Lucratorilor divini din Sfera-Laborator urca tot mai sus. Acum. El este înstiintat de tot ce se petrece atât în Laborator. doar Lui trebuie sa se roage popoarele acestui pamânt. peste toti Divinii din Laborator. De miliarde de ani El conduce aceasta planeta. este doar o sinteza a unor succinte cunostinte ceresti. Prin profani întelegem pe cei ce nu sunt în legatura cu noi. rezulta ca exista patru categorii de Creatori de forme sauforvi i si patru categorii de Divinitati insuflatoare. Tatal divin. avem permisiunea de a le comunica înaltele cunostinte referitoare la alcatuirea cosmosului si la Fortele guvernatoare. adica în Laborator. Functia de Guvernator al Pamântului a fost instituita chiar de la facerea planetei.

fostul Moise. întemeiata din ordinul Suveranului acestui sistem solar -fostul Isus. Cândsunt trimisi în misiuni. sa li se faca. precum sipe planetele lor. în care sa evolueze . Tatal suprem este înstiintat. Guvernatorul planetar trebuie sa fie la curent cu tot ce se petrece pePamânt. Aflati ca Guvernatorul Pamântului nu este nici evreu. din punct de vedere politic. nici crestin. Din timp în timp.contrarietate. slavind pe Tatal ceresc. Din aceasta cauza. pleaca din Soare câte un înger solar. Guvernatorul solar este informat de tot ce se petrece pe alte astre. El poarta titlul de Fiu de Dumnezeu. nici cea mai mica pasare sauin secta. nici o creatie de-a Mea sa nu fie fara cuibul sau -planeta sa -si faratru pul sau. în frunte cu Guvernatorul nostru. moral si spiritual. aspiranti la rangul de Fii de Dumnezeu. în misiune pefiecare planeta a acestui sistem. ei pot strabate spatiile universului de la un astru la altul. ajunse la gradul Pamântului. nici egiptean. ci este fauritorul unei religii. Divinul nostru Guvernator solar poseda o memorie vasta. de catre îngerii constructori. Aceasta fapta este lasata în seama slujitorilor Tatalui. si decât Guvernatorii planetari ai sistemului Sau. bineînteles. Tatal a grait Constructorilor Sai: Nici o vietate. El comunica mental Parintelui Sau tot ce se petrece în sistemul Sau. Cuvântul Adevarului. mai tinere decât Pamântul. de tot ce se petrece pe aceasta sfera a împaratiei Sale. El este primit de îngerii Pamântului. Guvernatorul solar împreuna cu acesti aspiranti de Fiu de Dumnezeu formeaza garda de înstiintare a Unicului din Laborator. El a venit aici cutoata gama de materii si duhuri pentru a forma acest sistem. când au pierit animalele antediluviene. ale caror forme s-au înscris pe veci în arhiva universului. precum tot El. are obligatia sa înstiinteze pe Stapânul sau direct Guvernatorul solar. de pe planeta respectiva. Guvernatorul solar este mai mare în grad decât îngerii Sai solari si mai mare. Ei sunt mai mari decât Guvernatorii planetari. acesta este adevarul. social. de Guvernatorul solar. miliarde de duhuri pamântesti se înalta în vazduh si îl primesc în cântece. putând calatori pâna în Sfera divina. corpuri noi. Orice înger al planetei noastre este un simplu înger planetar. Confucius si Mahomed. c a de exemplu: un oarecare duh întunecat a încalcat legea divina si a omorât. dar orice înger solar venit în misiune pe Pamânt se numeste Purtatorul de Adevar. El a comunicat Unicului disparitia lor de pe pamânt. pe alte planete. Guvernatorul solar a ordonat întemeierea celorlalte religii. Când un asemenea Mesager solar se anunta ca vine la noi. iar la rândul sau. Divinul Tata suprem s-a întristat si a dat ordin ca acestor vietuitoare. pe calea undelor. pe vremea când posedaasemenea for me de trupuri animale. de catre Budha. În jurul Fiului de Dumnezeu suntîngerii Sai. Acum acele animale ale noastre traiesc pe alte planete. pe care-1 va prezida pâna la disparitia celei din urma planete -soarele nostru actual. dar totusi. si . În rezumat. Tatal este înstiintat de evenimentele importante si nu de toate întâmplarilemarunte. Asa de exemplu. caruia Guvernatorul planetar îi comunica tot ce se întâmpla pe planeta sa.

prin faptul ca privim fata orbitoare a Celui ce ne est e datator de speranta unui nou pas spre progres. duhul se reîntoarce în trupul sau. 2. Asadar. Nu exista an fara ca acest reprezentant al Domnului nostru solar sa nu vina la comemorarea patimilorDomnulu i. curentul de idei egoiste în idei altruiste. în vederea evolutiei morale si sociale a populatiei de acolo. Dar o data cu adormirea trupului. -este format dintr-un numar deosebit de mare de celule. ca Reprezentantul Unicului Tata. iar restul trupului -muschi. Astfel. Guvernatorul solar nu a venit sa rascumpere pacatele omenirii. forvispii vegetale. sânge. pentru a-si continua lucrarea spirituala. Dar de ce duhul coborât în trup nu stie ce a facut în timpul noptii? Pentru ca nu o permite trupul. îi vorbesc. Mesagerul sosit din Laborator. totusi aceste vietati au si ele puterea lor. De regula. si anume la începutul Saptamânii Patimilor. urgia si pedeapsa cu moartea asupra trupului Sau. cu care a venit. Fii de Dumnezeu. ziua -prin intermediul trupului. Mesagerul solar coboara într-o anumita perioada a anului terestru. El nu a rascumparat pacatul nimanui. întunecaami ntirea si omul nu mai stie nimic. dar nu este lasat singur. El se face om. sau mai exact forvispiile lor. Din cauza ideilor noi propagate în sânul populatiei planetelor împaratiei Sale. Dupa întoarcerea Guvernatorului nostru în Soare. noaptea -prin corpul fluidic. unul si acelasi duh are doua activitati diferite: 1.suntem cu totii fericiti. La baza tuturor ideilor Sale stau tainele Cerurilor si iubirea dintre copiii aceluiasi Tata. Guvernatorul solar îsi atrage supararea. Fii de Dumnezeu. desi duhul uman este guvernatorul vastei colonii de celule ce formeaza trupul sau. cu ordinul Unicului Tata. Guvernatorul solar a coborât pe planeta noastra. Toata aceasta lucrare trebuie sa ramâna nestiuta de omul trupesc. i se arata si îl încurajeaza în misiunea sa umano-cereasca. Într-adevar. Câteodata coboara si în alte perioade ale anului. forvispii minerale. El se supune cu umilinta distrugerii trupului Sau. caci asa i s-a ordonat de Tatal Sau ceresc. prin care întuneca memoria duhului. sistemul osos este format din mii si mii de celule osoase. Suntem informati ca acum Suveranul nostru solar este asteptat sa se întrupeze pe o alta planeta a sistemului Sau. organe etc. a ramas în Soare. Fiu de Dumnezeu. ca Guvernatorul nostru solar sa se întrupeze pe pamânt. Mesagerul Tatalui s-a întors si El în Sfera-Laborator. un Mesager. Celulele trupului. ci toata ceata de mari Divini aspiranti. ci a venit ca o Pilda vie. omenirea se culca si adoarme. Cu peste doua mii de ani în urma. tinând locul Guvernatorului solar pânarevine la Tronul împaratiei Sale. pentru a schimba. Forvispiile La sosirea noptii. a sosit din Laborator în Soare. cum gresit sespun e de cei ce nu cunosc tainele noastre. Catre ziua. si se înalta dupa terminarea ei. . în vederea evolutiei supusilor Sa