http://mohdpauzie.wordpress.

com

TOPIK 12 : PERHUBUNGAN
PENGENALAN i.Jenis Sistem Perhubungan - Perhubungan ialah proses pemindahan maklumat dari pemancar ke penerima. - Proses pemindahan maklumat adalah dgn melalui sistem perhubungan telefon, s.p data dan s.p. radio. - Terdiri drp 2 sistem iaitu simpleks atau dupleks. Simpleks - Merupakan sistem perhubungan sehala. Satu pihak akan menghantar maklumat sahaja dan satu pihak yg lain akan menerima sahaja. - Contoh : sistem penyiaran radio, televisyen, percetakan dan penghantaran data suhu. Dupleks - Merupakan sistem perhubungan dua hala antara pemancar dengan penerima. - Terdiri drp 2 jenis iaitu dupleks separuh & dupleks penuh. Dupleks Separuh -- Memancar dan menerima isyarat secara bergilir-gilir. Cth : walkie-talkie, perhubungan radio polis & tentera, radio jalur awam. Dupleks Penuh -- Memancar dan menerima isyarat secara serentak. Cth : telefon. ii.Komponen Asas Sistem Perhubungan - Terdiri drp 3 bahagian utama iaitu penghantar, media dan penerima. Penghantar -- menerima masukan analog atau berdigit utk dimodulatkan. Media -- saluran perhubungan yang menjadi penghubung antara penghantar dgn penerima Penerima – menyahmodulatkan isyarat yg diterima iii.Media Penghantaran - Terdiri drp 2 kumpulan iaitu saluran tanpa dawai dan saluran berdawai. i.Saluran tanpa dawai Cth : i) Gelombang mikro - Tanah tinggi/bukit ii) Perhubungan satelit – Benua/laut luas ii. Saluran berdawai - Tanah rata Penggunaan saluran berdawai bergantung kpd kriteria berikut : 1. Lebar jalur yg diperlukan 2. Kos 3. Jarak Perambatan 4. Lokasi media Cth : Talian 2 dawai, kabel sepaksi dan gentian optik. iii.Talian Dua Dawai - Lazim digunakan untuk talian telefon - Terdiri drp 2 dawai selari yang dipiuh pada jarak tertentu dan dibaluti plastik yang berlainan warna. - Tujuan dipiuh utk mengurangkan gangguan talian silang kesan drp voltan diperalatan yang berhampiran dgn talian. - Lebar jalurnya lebih kurang 3000 Hz. MEDIUM PENGHANTARAN i.Kabel Sepaksi - Lazim digunakan dalam sistem perhubungan radio. - Terdiri drp 2 pengalir yg dipisahkan oleh satu lapisan penebat. - Lebar jalurnya di antara 100kHZ hingga 500kHZ. - Kabelnya tahan lasak. 1

dua frekuensi/saluran diperlukan untuk memancar & menerima isyarat. Lebar jalur di antara 1GHz hingga 300GHz.wordpress.Pemodulatan sangat penting dalam sistem perhubungan kerana ia dapat menghantar isyarat maklumat dengan jelas.Gentian Optik .Stesen pengulang berada di ruang angkasa. PEMODULATAN . iv.frekuensi hubung atas .Perhubungan Satelit . rendah ..Isyarat berdigit perlu ditukar kepada isyarat cahaya sebelum dapat merambat dalam gentian optik. iv) Bebas dari hingar v) Pemerosotan yg.Kini – Dengan menggunakan transceiver hanya satu antena yang digunakan untuk memancar dan menerima isyarat. . 2 .Antena pemancar satelit memancar isyarat ke stesen penerima di bumi – frekuensi hubung bawah.Ialah proses menggabungkan isyarat maklumat yang hendak dihantar dengan isyarat pembawa. . ia digunakan kerana perambatan gelombang(jarak yang jauh yang mana isyarat boleh diterima) dan pemultipleksan atau penghantar satu atau lebih isyarat pada satu kali penghantaran.Sistem perhubungan lebih luas sehingga ke kewasan terpencil.Stesen pengulang berada di bumi.Media frekuensi penghantaran menggunakan udara.Stesen pemancar bumi akan memancarkan isyarat ke antena penerima satelit.Diperbuat drp jalur kaca atau plastik yang dibaluti penebat.Gelombang Mikro Media frekuensi penghantaran menggunakan udara. iii.com TOPIK 12 : PERHUBUNGAN ii. Isyarat media dihantar menggunakan antena pemancar dan diterima oleh antena penerima.http://mohdpauzie.Peranti yang menerima dan memancar isyarat pada satelit di kenali sebagai responder. . .Untuk perambatan gelombang mikro. . . . . merentasi benua dan lautan. Dulu .Kabel pilihan terbaik masa kini kerana :i) Harga murah ii) Tahan lasak iii) Lebar jalur lebih besar dlm linkungan 5 GHz.

ii) Isyarat Pembawa .Jarak frekuensi antara frekuensi pembawa dengan jalursisi. Kuasa ada pada frekuensi pembawa.Jalursisi .Ciri-ciri Pemodulatan Amplitud Apabila amplitud isyarat maklumat meningkat. PEMODULATAN AMPLITUD (AM . Vm = Vc.Amplitude Modulation) Definisi pemodulatan amplitud ialah proses perubahan amplitud isyarat maklumat akan diikuti dengan amplitud pembawa. iii) Pemodulatan . v). Pengiraan Jalursisi dan Lebarjalur Vc Vm/2 Vm/2 Fjsb fc Lebarjalur = 2fm fjsa 3 . maka amplitud isyarat pembawa juga meningkat. Untuk mendapat isyarat Am yang lengkap. PEMODULATAN ANALOG 1.Penyahmodulatan .Ialah proses mengubah isyarat pembawa supaya menuruti isyarat memodukat.http://mohdpauzie.Lebar jalur .Ialah isyarat maklumat asal yang hendak dihantar oleh sebuah sistem perhubungan. BW = fja – fjb = (fc + fm) – (fc – fm) = 2 fm vii). iv).Isyarat yang dihasilkan selepas proses pemodulatan berlaku. ii. Isyarat ini ada membawa isyarat maklumat.Ialah isyarat yang membawa isyarat memodulat menjangkau jarak yang jauh.Pengulang . Ada sepasang jalursisi .wordpress.Pengulang menerima isyarat yang lemah dan meningkatkan voltan isyarat dan menghantar semula . Jalursisi atas (fja) = fc + fm Jalursisi bawah (fjb) = fc – fm vi). i.Proses untuk mendapatkan kembali isyarat asal (isyarat data). tanpa mengubah fasa kedua-dua isyarat.com TOPIK 12 : PERHUBUNGAN TOPIK 12 : PERHUBUNGAN Istilah Penting i) Isyarat Memodulat atau Maklumat atau Masukan atau Audio .

. dipilih oleh penala dan dinyahmodulat untuk mendapat isyarat asal. ii.com TOPIK 12 : PERHUBUNGAN TOPIK 12 : PERHUBUNGAN iii.Sistem Penghantar dan Penerima Penghantar AM akan menghantar isyarat maklumat.Ciri-ciri FM . satu kutub dan dua kutub. .wordpress. -ia dikawal oleh isyarat sampel. Penerima akan menerima isyarat dari udara. -isyarat sampel dikategorikan pada dua.Jika amplitud isyarat maklumat menurun. 4 .http://mohdpauzie. Ciri / Modulatan Pemodulatan Jalursisi Lebarjalur Kuasa penghantar Bebas hingar Kualiti siaran litar FM Perubahan frekuensi Beberapa pasang 10fm Diagihkan pada jalursisi baik baik kompleks AM Perubahan amplitud Sepasang 2fm Hanya pada pembawa Kurang baik Berubah@sederhana Mudah iii.menghasilkan beberapa jalursisi . kemudian digabungkan dengan isyarat pembawa. PEMODULATAN FREKUENSI (FM – Frequency Modulation) Definisi proses perubahan frekuensi maklumat akan diikuti oleh frekuensi pembawa.Perbezaan antara AM dan FM. frekuensi pembawa kekal stabil.lebarjalur ialah 10fm. .jumlah kuasa ada pada jalursisi. dihantar keluar melalui antenna. . i.Sistem Penghantar dan Penerima Penghantar berfungsi untuk menghantar isyarat maklumat ditukarkan pada isyarat termodulat. maka frekuensi pembawa pun meningkat. dengan formula 2 nfm.amplitud isyarat maklumat meningkat.apabila frekuensi maklumat meningkat. 2. frekuensi pembawa pun meningkat. PEMODULATAN AMPLITUD DENYUT (PAM – Pulse Amplitude Modulation) i. Ciri-ciri -penukaran isyarat analog ke digital dalam bentuk denyut. dan dihantar melalui antenna. PEMODULATAN DIGITAL Definisi pemodulatan isyarat analog ke isyarat digital 1.

Pulse Code Modulation) i. PEMODULATAN KOD DENYUT (PCM . Ciri-ciri Isyarat analog ditukarkan pada digital melalui tiga proses. pengkodan.wordpress.pengkuantuman – proses penetapan aras voltan terdekat pada isyarat yang disampelkan.com TOPIK 12 : PERHUBUNGAN 2.proses penetapan kod bagi aras voltan yg telah ditentukan. b. c. Perbandingan Kecekapan Isyarat Analog Dan Isyarat Digital Pemodulatan Kebaikan Analog Lebarjalur kecil Litar mudah dan murah Digital Kurang hingar Kelajuan tinggi Kekurangan Mudah hingar Perlukan pembawa semasa penghantaran Sukar meningkatkan kuality isyarat Lebar jalur luas Perlukan kejituan turutan (synchronization) 5 .pensampelan – proses menukarkan isyarat yang disampelkan sama dengan input.http://mohdpauzie. 3. a.

Terdiri drpd isyarat pembawa dan jalursisi Maklumat Analog Maklumat Digital ISTILAH PEMODULA TAN ISYARAT MEMODULAT Isyarat maklumat asal yg hendak dihantar 6 M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK ISYARAT PEMBAWA Isyarat yg membawa isyarat memodulat menjangkau jarak yg jauh PEMODULATAN ISYARAT TERMODULAT Keluaran drpd proses pemodulatan dan akan dipancarkan kpd penerima PENYAHMODULAT AN Proses untuk mendapatkan kembali isyarat asal dari isyarat termodulat yg diterima SALURAN BERDAWAI Talian dua dawai Kabel sepaksi Gentian optik SISTEM PERHUBUNG AN Simpleks Dupleks separuh Dupleks penuh . PEMODULATAN DIGITAL Pemodulatan Amplitud Denyut Pemodulatan Kod Denyut KELEMAHAN KELEMAHAN Mudah hingar Mudah hingar Kualiti isyarat sukar Kualiti isyarat sukar ditingkatkan ditingkatkan Perlu pembawa utk Perlu pembawa utk penghantaran penghantaran PEMODULATAN ANALOG Pemodulatan Amplitud Pemodulatan Frekuensi KEPERLUAN KEPERLUAN PEMODULATAN PEMODULATAN Jarak perambatan Jarak perambatan Pemultipleksan Pemultipleksan Penghantar Media Penerima KOMPONEN ASAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN MEDIUM PENGHANTARAN PEMODULATAN Proses mengubah isyarat pembawa supaya menuruti isyarat termodulat KEBAIKAN KEBAIKAN Lali kepada hingar Lali kepada hingar Kelajuan tinggi Kelajuan tinggi KEBAIKAN KEBAIKAN Lebar jalur kecil Lebar jalur kecil Litar murah dan mudah Litar murah dan mudah PENGULANG Menerima isyarat yg lemah.menguatkannya dan memancarkannya semula JALUR SISI Frekuensi baru hasil dari proses pemodulatan LEBAR JALUR (BW) Frekuensi termodulat yg.SALURAN TANPA DAWAI Gelombang mikro Perhubungan satelit KELEMAHAN KELEMAHAN Lebar jalur besar Lebar jalur besar Perlu penyegerakan Perlu penyegerakan jitu jitu PA_BPTV_KPM TOPIK 12 : PERHUBUNGAN proses pemindahan maklumat dari pemancar ke penerima.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TOPIK 12 : PERHUBUNGAN BENTUK-BENTUK GELOMBANG YANG PENTING DALAM KOMUNIKASI v v t t IS Y A R A T P E M B A W A v ISYARAT MEMODULAT Freku si p b a en em aw ISYARAT PEMBAWA v PEMOD U LATAN FR EKU EN S I Frekuensi pembaw a ISYARAT PEMODULATAN AMPLITUD t ISYARAT PEMODULATAN FREKUENSI t Frekuensi maklumat Frekuensi maklumat Vc t f5 f4 f3 f2 f1 fc f1 f2 f3 f4 t V /2 m V /2 m v IS Y A R A T D IG IT A L F jsb fc Lebarjalur Le aja rb g A b r lu a i M F jsa t L e b a rja lu r b a g i F M 7 ISYARAT DENYUT .

fc v t ISYARAT TERMODUL AT IS Y A R A T P E M B A W A IS Y A R A T P E M B A W A SISTEM PERHUBUNGAN RADIO AM SISTEM PERHUBUNGAN RADIO FM 8 . fm Frekuensi maklumat PEMODUL AT ISYARAT PEMBAWA. fm PEMODUL AT ISYARAT PEMBAWA.PA_BPTV_KPM M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TOPIK 12 : PERHUBUNGAN PROSES PEMODULATAN PEMODULATAN AMPLITUD v PEMODULATAN FREKUENSI Fe u n p ma a r k e si e b w v v PEMODULATAN FREKUENSI Frekuensi pembawa v t t t t ISYARAT MEMODULAT. fc v t Frekuensi maklumat ISYARAT TERMODUL AT ISYARAT MEMODULAT.

PA_BPTV_KPM M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK TOPIK 12 : PERHUBUNGAN V PROSE S PA M t ISYAR AT AN A LOG P M A t S UIS IS YARA T PAM P M C t IS YARA T SAMP EL P R OS E S P C M SAMPEL IS Y A R A T A N ALOG K U A N T IZ E P E N G K OD A N IS Y A R A T D IG IT A L PROSES PEMODULATAN AMPLITUD DENYUT IS Y A R A T SAMPEL PERBEZAAN BENTUK GELOMBANG DIGITAL PADA PCM DAN PAM PROSES PEMODULATAN KOD DENYUT PEMODULATAN DIGITAL BUNGAN PEMANCAR 9 .

PA_BPTV_KPM M-TEK_PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK PROSES PCM TOPIK 12 : PERHUBUNGAN PENAPIS RUANG RENDAH SAMPEL ISYARAT ANALOG KUANTIZE PENGKODAN ISYARAT DIGITAL ISYARAT ANALOG ISYARAT SAMPEL PENGULAN G PENAPIS RUANG RENDAH PENYAHK OD LITAR PENJANA ISYARAT ANALOG PENERIMA RAJAH BLOK UNTUK SISTEM PEMODULATAN PENGEKODAN DIGITAL (PCM) 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful