Stockholm, 10 juni 2009

Till Utrikesminister Carl Bildt, FN:s konvention om barnets rättigheter, som i år fyller 20 år, är den enda av de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter som saknar möjlighet till individuell klagorätt. Detta innebär en allvarlig diskriminering av barn. För att utarbeta ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om individuell klagorätt, måste FN:s råd för mänskliga rättigheter först anta en resolution för att etablera en så kallad "Open- Ended Working Group" med mandat att utarbeta ett underlag. Slovakien kommer att presentera denna resolution under rådets nu pågående 11e session (2-19 juni 2009) och det är viktigt att denna resolution antas enhälligt. Därför behövs ett starkt stöd från alla länder. Möjligheten till individuell klagorätt utgör en mycket viktig mekanism för att stärka implementeringen av FN:s konvention om barnets rättigheter. Därför uppmanar vi, svenska enskilda organisationer, den svenska regeringen att stödja denna resolution för utarbetandet av ett tilläggsprotokoll om individuell klagorätt.

Vänliga hälsningar, Anna Hägg- Sjöquist Generalsekreterare, Plan Sverige Elisabeth Dahlin Generalsekreterare, Rädda Barnen Lena Klevenås Ordförande, FIAN Sverige Elisabet Andersson Generalsekreterare, SOS- Barnbyar Helena Karlén Generalsekreterare, ECPAT Sverige

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful