You are on page 1of 19

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

KPSS SORU CEVAP EKLNDEK SORU BANKASI

01.06.2010

SLAMYET NCES - OSMANLI VE TRK TARH LKLER 1. Tarihte bilinen ilk Trk devleti hangisidir? Cevap : Gktrk Devleti 2. Asya hun Devletinin ilk hkmdar kimdir? Cevap : Teoman 3. Asya Hun devleti en parlak dnemini hangi hkdar dneminde yaamtr? Cevap: Metehan 4. Asya hunlarnn nnden batya kaan kavimlerin oluturdud harekete ne ad verilir? Cevap: Kavimler G 5. Tarihte Trk ismini kullanan ilk Trk devlet hangisidir? Cevap: Gktrkler 6. Tarihte bilinen ilk Trke yazl belge nedir? Cevap: Orhun Abileleri (Gktrk Kitabeleri) 7. Orhun Abideleri hangi Trk devleti zamannda dikilmitir? Cevap: 2. Gktrk Devleti (Kutluk) 8. Trklerin kulland ilk alfabe nedir? Cevap: Gktrk Alfabesi 9. lk Trk devletlerinin inand din nedir? Cevap: Gktanr 10. Tam anlamyla yerleik hayata geen ilk Trk Devleti hangisidir? Cevap: Uygurlar 11. in Seddi hangi lkenin saldrlarn nlemek iin yaplmtr Cevap: Hun Devleti 12. Avrupada kurulan ilk trk devleti hangisidir?

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Cevap: Avrupa Hun Devleti 13.stanbulu kuatan ilk Trk Devleti hangisidir ? Cevap: Avarlar 14.lk Trk devletlerinde devlet ilerinde yardmc olarak bulunan meclisin ad nedir? Cevap: Kurultay 15. lk Trklerde Zafer ve bayramlarda dzenlenen byk enliklere ne ad verilirdi Cevap: Toy 16. lk Trk devletlerinde ller iin yaplan trenlere ne ad verilirdi? Cevap: Yu TRK DESTANLARI *Asya Hunlar-Ouz Kaan Destan *Gktrkler- Ergenekon Destan *Uygurlar-Treyi ve G Destan *Krgizlar-Manas Destan 18. Dnyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir? Cevap: Asya Hun Hkmdar Mete Han 19. lk Trk Devletlerinde Trklerin yaam ekillerine bal olarak sava annda herkesin savaa gitmesi nedeniyle Trklere verilen ad nedir? Cevap: Ordu-Millet 20. Trklerin geleneksel sava taktiinin ad nedir? Cevap: Hilal(Bozkurt , Turan , Sahte Ricat) Takdii 21 Trkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan ge zorlayan devlet hangisidir? Cevap: in Trk slam Tarihi 22. slmiyeti hangi olayla kabul etmitir? ?(Trk slam Tarihini nalatan olay nedir?) Cevap: Talas Sava 23. Tarihte kurulan ilk Trk slam devleti hangisidir? Cevap: Karahanllar TRK SLAM TARHNE AT LK EDEB ESERLER

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip *Divan- Hikmet- Ahmet Yesevi *Divan- Lgat-t Trk- Kagarl Mahmut (lk Trke szlk)(Trkenin stnln ortaya koymak iin yazlmtr) *Atebet-l Hakyk- Edip Ahmet Ykneki.

24. Sultan unvann kullanan ilk Trk hkmdar kimdir? Cevap: Gazne hkmdar Sultan Mahmut 25.Anadoluya 17 sefer dzenleyen ilk Trk devleti hangisidir? Cevap: Hunlar 26. Anadoluyu Yurt edinmek amacyla Anadoluya yaplan ilk dzenli aknlar hangi devlet ve hkmda dneminde gereklemitir. Cevap: Byk Seluklu Devleti ar Bey 27. Seluklularla Bizans arasnda gerekleen ilk sava hangisidir? Cevap: Pasinler 28. Anadolunun kaplarn Trklere aan sava hangisidir? Cevap: Malazgirt Meydan Muharebesi 29. Byk Seluklularda topraa bal askerlik sisteminin ad ve bu sistemin kurucusunun ad nedir? Cevap: kta sistemi-Vezir Nizamlmlk 30. Vezir Nizamlmlkn devlet ynetimi konusunda bilgi veren eserinin ad nedir? Cevap: Siyasetname 31.Byk Seluklu Devletini ykl srecine sokan sava nedir? Cevap: Katvan Sava 32. Seluklularda hkmdar ocuklarna ne ad verilirdi? Cevap: Melik (Osmanldaki ad:ehzade)

33. Seluklularda hkmdar ocuklarna devlet ynetimi konusunda bilgi vermek amacyla grevlendirilmi tecrbeli devlet adamlarna ne ad verilirdi? Cevap: Atabey (Osmanldaki ad: Lala) 34. Seluklu ve Osmanllarda sancaklarn gvenliinden sorumlu ordu komutanlarna ne ad verilir?

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Cevap: Suba 35. lk tk denizcisinin ad ve kurduu beyliin ad nedir? Cevap: aka Bey- aka beylii 36. Anadulu Seluklu Devletinin Kurucusu kimdir? Cevap: Sleyman ah 37. Anadolunun Trk yurdu haline gelmesi yani Trklerin Anadoluya kesin olarak yerlemesi hangi olayla gereklemitir? Cevap: Miryekefalon Sava-And. Seluklu devleti dnemi -Tarihiler bu savan arkasndan Anadolur17;dan Trkiye olarak bahsetmeye baladlar. 38. Anadolu Seluklu Devleti en parlak dnemini hangi hkmdar dneminde yaamtr? Cevap: I.Alaaddin Keykubat 39.Anadolu Seluklu Devletini ykl srecine sokan sava hangisidir? Cevap: Kseda sava 40. Trkeyi Resmi dil ilan eden ilk Trk devleti ve hkmdar hangisidir? Cevap: Karamanoullarr12;Karaman olu Mehmet Bey 41.Osmanl devletine ilk katlan beylik hangisidir? Cevap: Karesioullar 42.Osmanl Devletine son katlan beylik hangisidir? Cevap: Dulkadiroullar 43.Belirli meslek gruplarndan olan esnaflarn bir araya gelerek oluturduklar tekilatn ad nedir? Cevap: Lonca tekilat 44. Lonca tekilatlarnn bir at altnda toplanmasyla olumu esnaf ve zanatkar tekilatnn ad nedir? Cevap: Ahilik tekilat 45. Ta Mahal hangi lke hkmdar tarafndan yaptrlmtr? Cevap: Babr Hkmdar Babr ah 46. Kimin Adna yaptrlmtr Cevap: Mmtaz Mahal Adna

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

47. Hangi lkede bulunmaktadr? Cevap: Hindistan (Agra ehri) 48.Trk dilinin Farsadan stn olduunu gstermek amacyla Ali ir Nevai tarafndan yazlan ki Dilin Karlatrlmas anlamna gelen eserin ad nedir? Cevap: Muhakemetr ,Lgateyn OSMANLI TARH-KURULU DNEM 49. Osmannl ile Bizans arasnda yaplan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava 50. Osmanl Devletinin lk bakenti neresidir? Cevap: Bursa-Orhan Bey 51.Ahilik Tekilatnn kurucusu kimdir? Cevap: Ahi Evran 52-lk Osmanl paras hangi hkmdar dneminde baslmtr? Cevap:Osman Bey 53. Osmanl Devleti ilk donanmaya hangi hkmdar dneminde sahip olmutur?Hangi beyliin Osmanlya katlmas ile? Cevap: Orhan Bey-Karesi oullarnn 54.Osmanl Devletinin Rumeli de kazand ilk toprak paras neresidir? Cevap: impe Kalesi-Orhan Bey 55.Osmanlda Yaya ve msellemleden oluan il dzenli Osmanl ordusu hangi hkmdar dneminde kurulmutur? Cevap: Orhan Bey 56.lk Osmanl Medresesi Hangi hkmdar dneminde nerede kurulmutur? Cevap: Orhan Bey- znik. 57. Osmanl da ilk divan tekilatnn kurulmas ve vezirlik tekilatnn kurulmas hangi hkmdar dnemindedir? Cevap: Orhan Bey dnemi(ilk vezir Alaaddin paa) 58. devleti ile Hallar arasndaki ilk sava hangisidir? Cevap: Srpsnd Sava

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

59. Osmanl Devletinin ikinci Bakenti neresidir? Cevap: Edirne (Srasyla Osmanl Bakentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- stanbul (F.Sultan Mehmet) 60. Yenieri Oca Hangi hkmdar dneminde kurulmutur?

Cevap: I Murat 61. Osmanlda topraa bal askerlerden oluan sisteme ne ad verilir? Tmar Sistemi 62. Hangi hkmdar dneminde kurulmutur. Cevap: I Murat 62. Osamanl dneminde stanbulu ilk kuatan Hkmdar kimdir? Cevap: I.(Yldrrm) Bayezid (Drt kez kuatmtr) 63. Nibolu sava ile Hallara byk bir darbe vuran ve bu zaferi ile Sultan- klimi Rum (Anadolu Sultan) unvann alan Osmanl Sultan kimdir? Cevap: Yldrm Bayezid 64. ki hkmdar arasnda hkmdarsz geen dnem anlamna gelen Ankara Sava ile balayan elebi Mehmedin tahta gemesi ile son bulan 11 yllk dneme ne ad verilir ? Cevap: Fetret Dnemi 65. Osmanl Devletini Fetret dnemine sokan ankara Sava Yldrm ile hangi devlet arasnda gereklemitir? Cevap: Timur mparatorluu 66. Fetret dnemindeki taht kavgalarna karmayan tek ehzade hangisidir? Cevap:ehzade Mustafa

68. Osmanl Devletinin batl devletlerle yapt ilk antlama hangisidir? Cevap:Edirne Segedin Antlamas 69. Kurulu dneminde hangi savan ardndanTrkler Avrupa karsnda savunmadan taarruza; Avrupallar ise savunmaya gemitir? Cevap: II.Kosava Sava

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

70. Sava meydannda ehit olan il Osmanl Hkmdar kimdir? Cevap: I. Murat (I.Kosava Sava) 71. Fethi iin I. (Yldrm) Bayezid dneminde yaplan hisarn ad nedir? Cevap: Anadolu Hisar(Gzelce Hisar)

OSMANLI DEVLETNN YKSELME DNEM 72. stanbulun Fethi iin F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Dneminde yaptrlan hisarn ad nedir? Cevap: Rumeli Hisar (Gzelce Hisar) 73. Karadenizin Trk gl haline gelmesi hangi hkmdar dnemindeki hangi olayla gereklemitir? Cevap: F.Sultan Mehmet Krmn Fethi 74. F.Sultan Mehmetin son seferi hangisidir? Cevap: Otronto( talya) Seferi 75. Fatih dneminde karlan karde katline izin veren kanunun ad nedir ? Cevap: Kanun Name-i Ali Osman 76. Osmanl Dneminin lk altn paras hangi hkmdar dneminde yazlmtr? Cevap: F.Sultan Mehmet 77. Halifelik Makm Osmanl ya hangi hkmdar dneminde nereni fethi ile gemitir? Cevap: Yavuz Sultan Selim- Msrn Fethi (Ridaniye Sava) 78. lk Osmanl Halifesi kimdir? Cevap: Yavuz Sultan Selim 79. Ykselme Dneminde Batya sefer yapmayan tek Osmanl hkmdar kimdir ? Cevap: Yavuz Sultan Selim.

80. Kanuni sultan Sleyman Dneminde yaplmtr en ksa sreli meydan savadr 2 saatte son bulmutur bu sava hangisidir? Cevap: Moha Meydan Sava 81. Osmanl tahtnda en uzun sre kalan Osmanl Hkmdar kimdir?

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Cevap: Kanuni Sultan Sleyman(46 yl) 82. Akdenizin Trk gl haline gelmesi hangi savala gereklemitir? Cevap: Preveze Deniz Sava 83. Kanuni Sultan Sleymann son seferi hangisidir? Cevap: Zigetvar Seferi Osmanl

DEVLETNN DURAKLAMA DNEM 84. Devleti douda en geni snrlarna hangi anlama ile ulamtr? Cevap: Ferhat Paa Anlamas 85. Osmanl Dneminde gnmzdeki Trkiye ran snrn byk lde belirleyen antlama hangisidir? Kasr- irin 86. Osmanl Devleti stanbul Antlamas ile Avusturyaya kar kazand stnln hangi anlama ile kaybetmitir? Cevap: Zitvatorok Ant. 87. Osmanl Devleti Batda en geni snrlarna hangi antlama ile ulamtr? Cevap: Buca Ant 88. Osmanl Devletinin topraklarna toprak katt son antlama hangisidir? Cevap: Buca ant. 89. Osmanl dnemindeki en uzun sreli deniz kuatmas hangisidir? Cevap: Girit Adasnn kuatlmas(25 yl) 90. Devletinin ilk kez toprak kaybettii antlama hangisidir? Cevap: Karlofa Ant 91. Trklerin Malazgirt Savandan itibaren devam eden Avrupa karsndaki ilerlemesi hangi olayla son bulmutur? Cevap: Karlofa Ant. 92. Osmanl Devletinde Duraklama Dneminin bitip Gerileme Dneminin balamas hangi olayla gereklemitir? Cevap:Karlofa Ant.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

93. 17.yy. yenierilerin balatt isyanlara ne ad verilir? Cevap: Merkez (stanbul)isyanlar 94.17.yylarda Anadoluda kan i isyanlara ne adverilir? Cevap:Celali syanlar 95. Osmanlda Modern anlamda ilk bteyi yapan kii kimdir? Cevap:Tahuncu Ahmet paa 96. Osmanlda Lks ve elence dnemi olarak adlandrlan srafn artt dneme ne ad verilir? Cevap:Lale Devri 97. Lale devri hangi olayla balayp hangi olayla sona erer? Cevap: Pasarofa Antlamas ile balar-Patrona Halil isyan ile sona erer. 98. Halk Mslman olup Osmanldan ayrlan ilk toprak paras hangisidir,hangi antlama ile ayrlmtr? Cevap: Krm-Kk Kaynarca antlamas 99. Osmanl Devletinin ilk kez Sava tazminat dedii antlama hangisidir? Cevap:Kk Kaynarca Antlamas 100. Karadenizin Trk Gl olmaktan kesin olarak k hangi antlama ile olmutur? Cevap: Osamanl Devletinin imzalad en ar anlama olan Kk Kaynarca Antlamas 101. Rusya ve Avusturyann eski Bizans yeniden canlandrma amacna ne ad verilir? Cevap: Grek Projesi 102. Osmanl Devletinde Gerilemenin bitip Ykl Dneminin balamas hangi olayla gerekleir? Cevap: Ya Antlamas 103.Osmanl Devletinin ilk kez Avrupay rnek alarak slahat yapt dnem hangisidir? Cevap: Lale Devri

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

104. Matbaay Osmanlya getiren kii kimdir?hangi dnemde getirmitir? Cevap: brahim Mteferrika- Lale Devri 105. III.Selim Dneminde yaplan slahatlarn genel ad nedir? Cevap: Nizam Cedid 106. III.Selim Dneminde Yenieri ocann yanna kurulan Avrupai tarzdaki Nizam- Cedid Ocann masraflarn karlamak amacyla kurulan hazinenin ad nedir? Cevap: rad- Cedid 107. Osmanl okullarnda okutulan ilk yabanc dil hangisidir? Cevap: Franszca-III.Selim Dnemi OSMANLI DEVLETNN YIKILMA DNEM 108. Fransz ihtilalinin yayd milliyetilik isyanna bal olarak Osmanlyla isyan eden ilk aznlk hangisidir? Cevap:Srplar 109. Osmanl Devletinden ayrlan ilk aznlk hangisidir? Cevap: Rumlar 110. Boazlarn uluslar aras bir sorun haline gelmesi hangi olayla gereklemitir? Cevap: Hnkar skelesi Ant. 111. Osmanl Devletinin bir Avrupa devleti saylmas hangi olayla olmutur? Cevap: Krm savann ardndan imzalanan Paris Antlamas 112. Osmanl Devleti tarihindeki ilk d borcu hangi lkeden almtr? Cevap: Krm Sava srasnda-Abdlmecit dneminde-ngiltereden almtr. 113. Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya kmtr? Cevap: Berlin Antlamas 114. Osmanl Devletindeki ilk demekratikleme hareketi olan ve padiahn otoritesini ilk kez snrlandran olay nedir? Cevap: Saned-i ttifak 115. Yenieri Ocann kaldrlmasna verilen ad nedir? Cevap: Vaka-i Hayriye

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

115. Yenieri oca kim tarafndan kaldrlmtr? Cevap: II. Mahmut 116. Yenieri ocann kaldrlmasn ardndan yerine kurulmutur? Cevap: Asakir-i Mansure-i Muhammediye 118. Osmanlda sulularn mallarna el koyarak devletletirilmesi olayna ne ad verilir? Cevap:Msadere Usul 119. Osmanlda lk retim mecburiyeti hangi hkmdar dneminde getirilmitir? Cevap: II.Mahmut 120. Osmanl Devletinin ikl resmi gazetesinin ad nedir? Cevap:Takvim-i Vekayi 121.Osmanl Devletinde Tanzimat fermanyla balayp I.Merutiyetin ilanyla sona eren dneme ne ad verilir? Cevap:Tanzimat Dnemi 122. Tanzimat ferman(Glhane Hatt Hmayunu) hangi hkmdar dneminde ilan edilmitir? Cevap: Abdlmecit 123.Osamnl devletinde ilk kez padiahn kendi gcnn stnde bir kanun gcnn olduunu kabul etmesi hangi olayla gereklemitir? Cevap: Tanzimat Ferman 124. Osmanl Dnemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasnn ad nedir? Cevap:1876 Kanun-i Esasi(II.Abdlhamit dnemi) 125. II.Merutiyetin ilannn ardndan Merutiyet ynetimini ortadan kaldrmaya alanlarn kard ayaklanmann ad nedir? Cevap: 31 Mart Vakas

OSMANLI KLTR VE MEDENYET 126. Osmanlda padiahn Tahta karken datt paraya ve tahta k trenine ne ad verilir? Cevap: Cls Bahii- Cls Treni

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

127. I.Ahmet dneminde en yal hanedan yesinin tahta geirilmesi usulne ne ad verilir? Ceva: Ekberiyet Sistemi 129. Osmanlda padiahtan sonraki enyetkili devlet adam kimdir? Cevap: Sadrazam(Vezir-i Azam)(Gnmzdeki babakan karlar) 130. Padiah sefere kmadnda Sadrazam hangi nvanla sefere kardr? Cevap: Serdar- Ekrem Nianc: lke ii ve d yaplacak yazmalar yapar. Padiahn turasn(imzasn)kullanr Kazasker: Gnmzdeki Milli Eitim Bakan ve Adalet Bakannn yapt ii yapard. Mderrislerin ve kadlarn atamasn yapard Defterdar: Gnmzdeki Maliye Bakannn yapt ii yapard.Osmanl btesini hazrlard. eyhlslam: Gnmzdeki Diyanet leri Bakannn yapt ii yapard. Fetva verirdi

131. Mslman halkn tarm rnlerinden onda bir orannda alnan verginin ad nedir? Cevap: r(aar) 132. Gayri Mslim(Mslman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri iin alnan vergiye ne ad verilirdi? Cevap: Cizye 133. Gayri Mslim halkn toprak gelilerinden alnan verginin ad nedir? Cevap: Hara 134. Osmanl Devletinin para birimi nedir? Cevap: Ake 135. Avrupal devletlerin Osmanldan alacaklarn almak amacyla kurulan idarenin ad nedir? Cevap: Duyun-u Umumiye (Genel Borlar daresi)1881

136. Padiaha bal maal askerler olan Kapkulu askerlerine verilen maaa ne adverilir? Cevap: Ulufe 137. Osmanl Halkndan olan insanlara ne adverilirdi? Cevap: Reaya

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

*Kitab- Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitab *Mirat-l Memalik( Memleketlerin Aynas)-Seyit Ali Reis: eitli lkeleri tantr. *Cihannma( Dnya Corafyas)-Katip elebi *Seyahatname(Gezi notlar)-Evliya elebi 138. Osmanl Devletinden ayrlan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrmtr? Cevap: Arnavutluk-I.Balkan Sava 139: I.Dnya Sava srasnda Osmanlya snan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlya katldktan sonra hangi isimleri amtr? Cevap: Yavuz-Midilli 140. anakkale Sava srasnda Boaza mayn deyerek savan kazanlmasnda byk rol oynayan geminin ad nedir? Cevap: Nusret Mayn Gemisi 141. Rusya I.Dnya Savandan hangi antlama ile ekilmitir? Cevap: 1918 Brest Littowsk I.Dnya Savann Ardndan mzalanan Antlamalar *Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nyyi Ant. *Osmanl- Sevr Ant. **Not: 1878 ylnda Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlamas ve 1920 tilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlamalar Uygulanamamalar bakmndan benzerlik gsterir. Not: 1878 ylnda Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlamas ve 1920 tilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlamalar Uygulanamamalar bakmndan benzerlik gsterir 142. Osmanl Devletine fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap: Mondros Atekes antlamas 143. Kurtulu Savann ilk iareti olan ilk kurunu skan Hukuk-u Beer Gazetesi ba yazar kimdir? Cevap:Hasan Tahsin 144. Dman igaline kar halkn kendi blgesini kurtarmak amcyla kurduu dzensiz birliklerin genel ad nedir? Cevap:Kuva-yi Milliye 145. zmirin igaline nerede karar verilmitir? Cevap: Paris Bar Konferans 146. M.Kemal Samsuna gnderilirken hangi rtbe ve nvenla gnderilmitir?

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Cevap:9.Ordu Mfettii 147. Kurtulu Savann ama Yntem ve gerekesi ilk kez nerede belirlenmitir? Cevap:Amasya genelgesi 148. lk kez milli egemenlie dayanan ynetimden nerede bahsedilmitir? Cevap:Amasya Genelgesi 149. Temsil Kurulu nerede oluturulmutur? Cevap:Erzurum Kongresi 150. Vatan bir btndr paralanamaz ilkesi ilk kez nerede ilan edilmitir? Cevap: Erzurum Kongresi 151. Ama ,yntem,ve toplan bakmndan blgesel alnan karalar bakmndan ulusal olan kongre hangisidir? Cevap:Erzurum Kongresi 152. Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmitir? Cevap:Erzurum Kongresi 153. lke genelinde blgesel kurtulu aresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altnda birletirilmitir? Cevap:Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Mdafa-i Hukuk Cemiyeti 154. stanbul Hkmeti Temsil Heyetinin hukuki varln hangi olayla tanm oldu? Cevap:Amasya grmeleri 155. Son Osmanl Mebusan Meclisinin iinde yeralan milli mcadelenin dncelerini temsil eden Misak- Millinin ilann salayan grubun ad nedir? Cevap:Felah- Vatan 156 tilaf Devletlerince istanbulun fethine yol aan olay nedir? Cevap:Misak- Millinin ilan 157. TBMM Hangi tarihte almtr? Cevap :23 Nisan 1920 158. TBMMr17;nin almasndan sonra 1921 ylnda kabul edilen yeni Trk Devletinin ilk anayasasnn ad nedir? Cevap:Tekilat- Esasiye

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

159. TBMMr17;ye kar kan ayaklanmalar bastrmak amcyla kartlan kanunun ad nedir? Cevap:Hiyanet-i Vataniye (Vatana hanet) Kanunu 160. Kurtulu Savanda DouCephesinde kiminle savalmtr,Bu cephe hangi antlama ile kapanmtr? Cevap:Ermenilerle-Gmr Antlamas 161. TBMMr17;nin uluslar aras alanda kazand ilk askeri ve siyasi baars hangi cephede hangi antlama ile kazanlmtr? Cevap: Dou Cephesi-Gmr Antlamas 162. Berlin Antlamas ile ortaya kan Ermeni sorunu hangi antlama ile sona ermitir? Cevap:Gmr Antlamas 163. Kurtulu Savanda Gney Cephesinde hangi devlet ile savalmtr,bu cephe hangi antlama ile kapanmtr? Cevap:Fransa- Ankara Antlamas 164. Dzenli birliklerin savamad tek cephe hangisidir? Cevap: Gney Cephesi 165. Kurtulu Savanda Bat Cephesinde hangi devletle savalmtr? Cevap:Yunanistan 166. Dzenli Ordularn Bat Cephesinde kazand ilk zafer hangisidir? Cevap: I.nn Zaferi . Bat Cephesi en uzun sre ak kalan cephedir. 167. Servin Geersizlii uluslar ars alanda ilk kez nerede kabul edilmitie? Cevap: Gmr Antlamas 168. Misak- Milliyi ve yeni Trk Devletini tanyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlama ile? Cevap: Rusya-Moskova Antlamas 168. Misak- Milli snrlarndan verilen ilk taviz neresidir,hangi antlama ile verilmitir? Cevap: Batum-Moskova Antlamas(Grcistana verildi) 169. tilaf Devletleri TBMMr17;nin hukuki varln ilk kez nerede kabul etmitir? Cevap: Londra Konferans 170.Bat Cephesinde kaybedilen tek sava hangisidir? Cevap:Ktahya-Eskiehir Savalar

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

171. M.Kemale Meclisin tm yetkileriyle birlikte Bakomutanlk grevinin verilmesi hangi savatan sonra hangi savatan nce verilmitir? Cevap:Ktahya-Eskiehir Savalarndan sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden nce 172. Sakarya Meydan Muharebesinden nce Ordunun ihtiyalarn karlamak amcyla yaynlanan emirlere ne ad verilir? Cevap:Tekalif-i Milliye Emirleri 173. 1693 Viyana bozgunundan beri devam eden trk gerileyii hangi olayla son buldu? Cevap:Sakarya Meydan Muharebesi 174. TBMM tarafndan M.Kemale Mareallik rtbesi ve Gazilik nvan hangi olayn ardndan verilmitir? Cevap:Sakarya Meydan Muharebesi 175. Hangi Savan arddan Trkler saldrya Yunanllar savunmaya gemitir? Cevap:Sakarya Meydan Sava 176. Dou snrmz hangi antlama ile kesinlik kazanmtr? Cevap: Kars Antlamas (Ermnistan-Grcistan-Azerbeycanla imzaland) 177. Misak- Milliyi tanyan ilk tilaf Devleti hangisidir? Cevap: Fransa (Ankara Antlamas ile) 178. satnbul . Boazlar ve Dou Trakya hangi antlama ile savamadan TBMMye braklmtr? Cevap:Mudanya Atekes Antlamas 179. Kurtulu Savann silahl mcadelesini Sona erdirenve diplomatik aamasn balatan antlama hangisidir? Cevap:Mudanya Atekes Antlamas 180. Kurtulu Savann son sava hangisidir? Cevap:Bakomutanlk Meydan Muharebesi 181. Mondros Atekes Antlamas ile fiilen Osmanl devleti hangi olayla hukuken sona ermitir? Cevap:Mudanya Atekes Antlamas 182. Son Osmanl Halifesi Kimdir? Cevap:Abdlmecit Efendi

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

183. Son Osmanl Padiah kimdir? Cevap:VI.Mehmet (Vahdettin) 184. Kapitlasyonlar kesin olarak nerede kaldrlmtr? Cevap:Lozan Bar Antlamas 185. tilaf Devletleri Misak- Milliyi ve yeni Trk devletinin hukuki varln hangi antlama ile kabul etmitir? Cevap:Lozan Bar Antlamas 186. Boazlar sorunu kesin olarak nerede zme kavumutur? Cevap:Montr Boazlar Szlemesi 187. Laiklie giin ilk aama nedir? Cevap:Saltanatn kaldrlmas 188. Trkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbakan kimdir? Cevap:M.Kemal Paa 189. Cumhuriyet dneminin ilk babakan kimdir ? Cevap:smet (nn)Paa 190.Cumhuriyet dneminin ilk meclis bakan kimdir? Cevap:Fethi (Okyar) bey 191. Mudanya Atekesini ve Lozan Bar Antlamasn TBMM adna kim imzalamtr? Cevap:smet nn 192. Hangi inklap ile mmetilik fikri ortadan kalkmtr? Cevap: Halifeliin Kaldrlmas 193. Cumhuriyet dneminin ilk partisi hangisidir? Cevap:Cumhuriyet Halk Partisi 194. ok Partili hayata gemek amacyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatlmtr? Cevap:Terakki Perver Cumhuriyet Frkas- eyh Sait syan 195. M.Kemal dnemide ok partili hayata geme denemeleri hangi partinin kapatlmasyla sona ermitir? Cevap:Serbest Cumhuriyet Frkas

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

196. eyh Sait isyannn ardndan ortaya kan karklklar nlemek amcyla hangi kanun karlmtr? Cevap:Takrir-i Skun Kanunu 197. 17 ubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi lkeden alnmtr? Cevap:svire 198.Eitim retideki ikilii ortadan kaldrlp birlii salanmas hangi kanunla gereklemitir? Cevap:Tevhid-i Tedrisat Kanunu 199. Trk dilini aratrmak ve gelitirmek amacyla kurulan kuruluun ad nedir? Cevap:Trk Dil Kurumu 200. Trk Dil Kurumunun Ve Trk Tarih kurumunun kurulmas Atatrk ilkelerinden hangisi ile dorudan ilgilidir? Cevap:Milliyetilik lkesi 201. Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gereklemitir? Cevap:zmir ktisat Kongresi 202. Atatrkr17;n Ekonomi siysetini aklayan ilkesi hangisidir? Cevap:Devletilik 203. Trk karasularnda yolcu ve yk tama iihakkn yalnzca Trk gemilere veren kanunun ad nedir? Cevap:Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926) 204. Trk kadnna seme ve seilme hakk hangi yl verilmitir? Cevap:1934 205. talya ve Almanyann tehdine kar Trkiye ile Yunanistan-Romanya-Yugoslavya arsnda imzalanan antlama hangisidir? Cevap:Balkan Antant 206. talyann akdenizdeki saldrgan tutumuna kar Trkiye- ran-Irak r11;Afganistan arsnda imzalanan antlama hangisidir? Cevap:Sadabat Pakt 207 Atatrkn taviz vermedii iki ilkesi hangileridir? Cevap:Cumhuriyetilik-Laiklik

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.