Refleksi 1 - Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083) GLOBALISASI DAN IMPLIKASI KEPADA PENDIDIKAN

Pada 17 Julai 2010 kumpulan 1 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk globalisasi dan implikasi kepada pendidikan.

Selepas perbincangan tajuk ini, dapat saya rumuskan bahawa globalisasi merupakan satu cara hidup yang tidak mempunyai sempadan dan saling berkait antara satu sama lain. Walaupun kesannya lebih kepada ekonomi, tetapi dalam bidang pendidikan, globalisasi banyak juga memberi kesan-kesan yang positif dan negatif. Gelombang globalisasi ini berkembang dengan pantas akibat daripada perkembangan teknologi seperti internet, multimedia dan elektronik.

Apa yang saya lihat dalam perbincangan ini ialah implikasi negatif yang berlaku akibat globalisasi seperti yang dinyatakan oleh kumpulan ini iaitu peminggiran Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pendidikan negara terbuka kepada dunia luar dan penkomersilan pendidikan. Jika kita pandang dari sudut yang berlainan, implikasi ini sebenarnya adalah implikasi yang positif. Contohnya, penggunaan Bahasa Inggeris yang di jadikan medium pengantar di kebanyakan kolej swasta bukan meminggirkan Bahasa Melayu pada pandangan saya. Adalah baik jika kita menggunakan Bahasa Inggeris kerana kehendak pasaran di luar memerlukan pelajar-pelajar menguasai bahasa tersebut dengan sempurna jika mereka mahu bersaing dengan rakan-rakan mereka. Dalam proses pembelajaran juga, kebanyakan maklumat-maklumat terutamanya dalam bidang kejuruteraan, perubatan dan lain-lain adalah dalam Bahasa Inggeris.

Penubuhan banyak cawangan universiti-universiti luar negara di negara kita seperti Monash Universiti, Nottengham Universiti dan lain-lain memberi impak positif dari segi ekonomi negara. Pelajar-pelajar dari serantau boleh datang ke Malaysia untuk menyambung pengajian mereka di sini. Pelajar-pelajar kita juga yang tidak mampu untuk melanjutkan pengajian mereka ke universiti luar negara boleh menyambungnya di universiti-universiti cawangan yang ada di sini sekaligus ia dapat menjimatkan wang perbelanjaan mereka. Dari segi kurikulum, tidak menjadi masalah kerana kurikulumnya adalah sama dengan kurikulum di universiti induk tersebut.

mereka memerlukan perbelanjaan yang banyak dan kebanyakan golongan bumiputera tidak mampu untuk menghantar anakanak mereka melanjutkan pengajian mereka di IPT swasta. ia akan meluaskan jurang antara golongan bumiputera dengan golongan bukan bumiputera dan kesannya nanti membawa kepada keadaan di mana hanya orang kaya sahaja yang berpeluang untuk menikmati pendidikan di peringkat tinggi. pada pandangan saya. pengkomersilan pendidikan ini telah menafikan konsep pendemokrasian pendidikan negara. Apa yang penting. setiap perkara yang berlaku mempunyai pro dan kontra nya. Secara kesimpulannya. Jika perkara ini tidak di bending. Seperti yang kita tahu.Sekian . Dan hanya lebih kurang 20% sahaja bilangan pelajar bumiputera di IPT swasta berbanding ratusan ribu pelajar keseluruhannya. kita harus sedaya upayanya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatang dan ambil perkara yang baik dan tolak yang buruk. manakala golongan bumiputera dinafikan haknya. baik dan buruknya.Tetapi. untuk memasuki IPT swasta. Ia bertentangan dengan dasar kerajaan yang ingin melahirkan masyarakat berilmu tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. kita perlu ingat.

saya dapati bahawa terdapat beberapa elemen penting yang termasuk dalam kerangka ini seperti asas pembangunan. memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. sistem penyampaian pendidikan dan sistem pemantauan dan penilaian. dengan jelas telah dinyatakan terdapat 4 faktor kritikal kejayaan PIPP iaitu kerjasama dan komitmen warga pendidikan. adakah ia mampu direalisasikan? Masih menjadi persoalannya. teras asas pembangunan. Teras PIPP telah dihuraikan dengan baik dalam perbincangan ini. ternyata begitu banyak cabaran dan halangan-halangan yang kita sendiri masih mencari-cari jalan penyelesaiannya. memperkasakan sekolah kebangsaan. dapat saya rumuskan bahawa pelan induk pembangunan pendidikan (2006-2010) yang bakal berakhir pada akhir tahun ini menampakkan matlamat untuk memberikan pendidikan yang berkualiti pada semua belum menjadi kenyataan. Di sini saya ulas sedikit tentang antara teras PIPP yang telah dibincangkan. Dalam kerangka PIPP. pendekatan dan faktor kritikal kejayaan. Pembinaan negara bangsa memberikan penumpuan kepada usaha untuk menyatupadukan kaum . Oleh itu. saya amat bersetuju dengan pandangan bahawa PIPP ini mampu memartabatkan sistem pendidikan di Malaysia. Apabila perbincangkan tentang kerangka PIPP di jelaskan oleh pembentang pertama. Berdasarkan kepada pembacaan saya daripada petikan artikel tentang teras PIPP ini.Refleksi 2 . Teras pertama merupakan kesinambungan dasar yang terdapat dalam kesemua cabaran dalam Wawasan 2020 serta satu teras dari RMK9. kejayaan PIPP ini amat bergantung kepada kefahaman dan komitmen daripada semua warga Malaysia khususnya mereka yang terlibat secara langsung dengan PIPP sama ada sebagai pengubal mahupun pelaksana dasar tersebut. Yang menjadi persoalan di sini ialah. membina negara bangsa. membangunkan modal insan.Seminar Isu-isu Pendidikan (PPP 6083) PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) Pada 7 Ogos 2010 kumpulan 2 telah membentangkan tugasan mereka yang pertama bertajuk Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Teras pertama hingga teras keenam dihuraikan secara terperinci. komitmen dan kerjasama dari pihak berkaitan. Berdasarkan 6 teras yang di bentangkan oleh ahli kumpulan ini . berkaitan dengan faktor kritikal kejayaan PIPP ini. Selepas perbincangan tajuk ini. tetapi seperti yang diperkatakan saya sebelum ini. merapatkan jurang pendidikan.

Tetapi saya mencadangkan supaya PIPP ini dimurnikan dan dijadikan satu pelan strategik jangka masa panjang dan dalam kerangkanya nanti. Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan pada hari ini menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion perguruan. iltizam dan berjiwa pendidik layak menjadi guru. Teras kedua bertujuan untuk melahirkan anak bangsa yang berpengetahuan dan berkepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion perguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Program-program pemantapan kerjaya guru perlu diberi perhatian serta penambahan jawtaan serta peluang naik pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah di Kementerian.serta merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang 2020. Satu perkara yang penting dalam teras ini ialah pada fokusnya untuk memantapkan sistem penaksiran dan penilaian supaya menjadi lebih holistik kerana pada masa ini. isu dan cabaran utama yang dihadapi dalam merealisasikan pelaksanaan PIPP ini adalah masa terlalu singkat iaitu hanya lima tahun sahaja. keterampilan. Sistem penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah perlu diperkasakan dan dalam pada masa yang sama. Adakah dengan masa yang diberi ini kita boleh melaksanakan keenam-enam teras PIPP ini? dengan kekangan masa. memantapkan latihan perguruan. Profesion perguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. Satu teras yang menarik dan berkait rapat dengan guru ialah teras kelima yang merupakan penyumbang utama kepada kemajuan sesebuah negara dan guru memainkan peranan penting bagi memastikan kejayaan ini. kelayakan. kewibawaan. Jabatan dan Pejabat Daerah perlu diperluaskan serta menambahbaik persekitaran kerja dan prihatin terhadap kebajikan guru-guru melalui penambahbaikan sistem pemilihan dan persekitaran kerja guru. pihak berkenaan harus mencari mekanisme yang betul untuk melaksanakan penilaian dan pentaksiran berasaskan sekolah ini dengan lebih telus. perancangan dan pengurusan sumber manusia. ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. kewangan dan sumber mungkin ia tidak dapat dijayakan. adil dan saksama. Hanya mereka yang mempunyai kualiti. kerjaya. minat. Pada kesimpulannya. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). . kita lebih menjadikan peperiksaan awam sebagai kayu ukur kepada kejayaan pelajar. selitkan juga langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor kritikal kejayaan.

                .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful