Criterii de evaluare a activităţii profesionale a salariatului FS 1.

Rezultatele muncii Niciodată 0-2 Realizează obiectivele cantitative agreate Realizează lucrările la standarde de calitate stabilite Respectă termenele de îndeplinire a sarcinilor Utilizează în mod eficient resursele de care dispune pentru a-şi îndeplini sarcinile FS 2. Angajament / dedicare Niciodată 0-2 Este perseverent în realizarea sarcinilor Urmăreşte întotdeauna realizarea sarcinilor la cele mai înalte standarde Răspunde cu promptitudine la cerinţele superiorilor Este doritor de a-şi asuma sarcini de dificultate crescută FS 3. Cunoştinţe necesare postului Niciodată 0-2 Deţine cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a îndeplini sarcinile încredinţate Are cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a realiza lucrări cu grad sporit de complexitate Este la curent cu ultimele informaţii, norme metode, tehnici legate de sarcinile prevăzute de post Lucrează independent, fără a fi necesare intervenţii, corecţii din partea superiorului FS 4. Iniţiativă Niciodată 0-2 Se implică în problemele apărute, căutând să găsească soluţii Caută soluţii inovatoare pentru creşterea eficienţei muncii Îşi descoperă singur eventualele erori şi le 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB

atât oral cât şi în scris Utilizează argumente potrivite în prezentarea opiniilor Ştie să asculte şi respectă dreptul la opinie al interlocutorilor săi Dispune de un limbaj de specialitate bogat Selectează mijloacele de comunicare adecvate situaţiei 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB 2-4 4-6 6-8 Totdeauna 8-10 S M B FB . Luarea deciziilor Niciodată 0-2 Ia în mod constant decizii adecvate Este ferm în luarea deciziilor. Abilităţi de lucru în echipă Niciodată 0-2 Îşi asumă obiectivele echipei şi conlucrează la îndeplinirea lor Oferă asistenţă colegilor ori de câte ori este necesar Contribuie în mod activ la aplanarea conflictelor. Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale Niciodată 0-2 Stabileşte cu uşurinţă relaţii Dovedeşte tact în relaţiile interpersonale Este discret.corectează FS 5. clar şi concis. şi nu mai revine asupra lor FS 6. Abilităţi de comunicare Niciodată 0-2 Se exprimă corect. nerăspândind zvonuri şi păstrând secretele încredinţate Este totdeauna amabil cu interlocutorii Demonstrează respect faţă de ceilalţi Manifesta autocontrol în comportament FS 7. fiind un liant al colectivului Respectă regulile de etică stabilite la nivelul echipei FS 8.

bine RESPONSABIL FINANCIAR 1. Rezultatele muncii – bine Angajament/ dedicare – bine Cunoştinţe necesare postului – bine Iniţiativa – mediu Luarea deciziilor – mediu Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale – mediu Abilităţi de lucru în echipă – mediu Abilităţi de comunicare . Rezultatele muncii – bine Angajament/ dedicare – bine Cunoştinţe necesare postului – bine Iniţiativa – mediu Luarea deciziilor – mediu Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale – mediu Abilităţi de lucru în echipă – mediu Abilităţi de comunicare . 6.Evaluarea fiecărei competenţe se face prin acordarea unui punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare criteriu care sa corespunda intervalului dintre valorile extreme niciodată . 8. 4. 2. Rezultatele muncii – bine Angajament/ dedicare – bine Cunoştinţe necesare postului – bine Iniţiativa – bine Luarea deciziilor – bine Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale – bine Abilităţi de lucru în echipă – bine Abilităţi de comunicare . 5. 8. 4. 3. 4. 6. 7. 3. 7. 3.mediu EXPERT IT 1. 2. 6. 5. 2. 8. 5.mediu . 7.totdeauna Se face media punctajului pentru fiecare abilitate evaluată si se raportează la scala Foarte slab – Slab – Mediu – Bine – Foarte bine (FS – S – M – B – FB) Standarde de performantă pentru funcţiile/meseriile propuse ASISTENT MANAGER PROIECT 1.

8. Rezultatele muncii – bine Angajament/ dedicare – bine Cunoştinţe necesare postului – mediu Iniţiativa – mediu Luarea deciziilor – mediu Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale – bine Abilităţi de lucru în echipă – mediu Abilităţi de comunicare . 3. 5.RESPONSABIL MARKETING 1. 6. 2. 7.bine . 7. 4. Rezultatele muncii – bine Angajament/ dedicare – bine Cunoştinţe necesare postului – bine Iniţiativa – bine Luarea deciziilor – mediu Abilităţi în planul relaţiilor interpersonale – bine Abilităţi de lucru în echipă – mediu Abilităţi de comunicare . 8. 5. 3. 6. 2. 4.bine SECRETARĂ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful