1.

TAJUK :
KEM 1MURID 1SUKAN (1M1S) INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA (IPA)

2.

NEGERI :
…………………………………………

3.

MATLAMAT KEM 1MURID 1SUKAN:
• • • • • Membina satu kumpulan PENGGERAK SUKAN dari kalangan murid di setiap sekolah KPM. Memujudkan satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah. Melalui rangsangan tugasan dan assignment murid yang diberikan kepada peserta kem, dapat: Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab

4.

OBJEKTIF KEM 1MURID 1SUKAN :
• • • • • Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif di kalangan murid dan guru penasihat kelab sukan. Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui sukan. Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam aktiviti kelab sukan. Meningkatkan kesedaran guru dan murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan invovatif.

5.

AHLI JAWATANKUASA :
PENGERUS I: Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran

KUMPULAN SASARAN : Seramai .. Taburan mengikut sekolah adalah seperti berikut.... orang murid.. 2. guru pengiring dan jurulatih disertakan) : . Siri 1.. negeri ... ……………………………………………........... peserta 7. 3... Institusi Pendidikan Agama......... 4.. ………………………………………….PENASIHAT : PENGERUSI : SETIAUSAHA: PENOLONG SETIAUSAHA : BENDAHARI : AJK: Timbalan Pengarah Pelajaran ……………………………………………... 5.. (Lampiran 1 : senarai peserta. ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… 6. TEMPOH KURSUS : Kursus Khas Guru Pendidikan Islam dilaksanakan tiga hari dua malam.... …………………………………………….... Jumlah Tarikh Tempat Bil....

Justeru itu kem ini perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Rohani dan Inteleks dalam Falsafah Pendidikan Negera . PENUTUP : Kem 1Murid 1Sukan merupakan satu projek yang boleh memberikan manfaat kepada murid-murid Institusi Pendidikan Agama (IPA) bagi melengkapkan diri sebagai murid yang memenuhi keperluan Jasmani. Disediakan oleh : . PERUNTUKAN KEWANGAN : Peruntukan yang diturunkan hanya OS 42 0000 Perkara Jumlah ( RM ) Peruntukan yang diturunkan Jumlah yang dibelanjakan Baki Ringgit Malaysia : 10. DAPATAN MAKLUM BALAS PESERTA DAN URUSETIA: Lampiran 4 11. PENGISIAN PROGRAM : (Jadual dan aktiviti adalah seperti di dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 – Gambar-gambar program) 9. Emosi.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful