~i~=~~

ctJ.Ji .c-kli
Tahlil Arwah
~

~ ~';";'lJ ~~,
~;. ;,; i.:..J

o

JlJ ~J ~ ~ 1 ~ I)...:, •w.:.;LIJ "W~ 1
(lJ51
."

I.!:

I

~.

.,.

TAHLIL

l
~:~,~ __ 41_

·. .

~

~~--------

42

Jl :~~------------~~~~~~ 45 ~~ :~~-----------M ~~1 .

~ ~~ 4_7 _ t/) .( ulang 3x) o 6~A'G-:J\~~\~ "......

....:.' ~1~:>J' _ _ __ ..l.i.. ~J (~(~. " ..$"'--" i..e . . .A ~. J..lip .n Jt'J .U~..~.iJ1 -3-4 ~(I<~ ... a... .. . ....b. ~I~ J d..i1 ~ ~8 ifI • ..~...1.- " 49 ~~--~------- : ---. u.:....UWIiJj~ ~ ~J bjfllJl ...All "" i. I• J.. ..:1~ ~ ~)w. ''&.~c.. - 1 ~.I..~•.:ii.. ' t.~~------ 48 ~~ ~~~... ... ..-• . ~1~J ~ . .L..

. J lJ>' _J .." ..U' . e 0... . "'1.. t:...- . 0 0:: Ji:. t... . DOA TAHLIL 4...... ~ t \ ~l ::. <' y ' ~~. .." '11 ~l:J ~ '" ~ JJl .. .. ~ L '1~ ~ '1" J "1'" (~ ../ ~ 1 J.il J. ~ .....".I 0 0:: 0" 0 .~ ~~------------ • •0 0 «: r J~_) y~l: OJ .. o~ . .

.

..G ~ 1. ~~c. 0 -¢. ~.. ~ ~8_j /0 ~~I_j _. ~ ....) _. ~_j _.'.. 'w. .:. .t!' ~~°riO~I _J ~I __ ~_. _J >' ".. 1 ~ ...:.::JI" _j 1J4..J I:tl w--o rr ~ :.... 4~~ ... #" .~81~ ~ ~ 0 ~1_j I:~~~j~~I~ .~81~ ~ :C~3......t _.1 ~_.. . ~ ~~p~~I_j o '~ .. .1 ~l "0 .... . II" ... ..~_J" ~s > ~L..JI ~ I . ~.. ~t..1]I_' _:J~ ~I ~ ~ ~~IJJ ../' .. '" ". ~~ltl r-o~ r.Jlul~~IJ "" ". (1_j~1 u-'! d~~ ~I. ...~I.JJ ~ ". ~ ~~'ll JJlf~': ~ ~f~...' ~~~~I~I . D '" ~I. ....~I -' ~_)All ~IJ (ulang3kali) ~~ ttl:.:.r~~L.uIJU. ~~I~ ~JI . -- .~.~l1 .. I..~J . _.:.~I.~ 0 .~ .j::.. ~. - ~~ ...i w--o ~..:.0 ill I ~j 0 ~ '.)~J Q o --/ :.0 G~ ~ ..~: ~ ~ ~:~~l~ ~ ~-'" . l5-~ ~I .:.iT 0 ~ --~/ '. . _j '_) W I~II-. .......l '" G_.1... ~~l.~.~~ ~j ~I ~j ~ .~ I~ :<~ ~ r~ ~ ll1 -- ...._j ~~1~3 ..

---------------~~------------- ..... _-....._ ..._... WIRID SELEPAS SOLAT ~~------------- 57 .._.

J ~5W' Jj~ G.~ ~j:.._. 11 _)I~. .----~ ~\ 0~~ :j\~k~\ o ~~!.J_)W C)\ .j:.. ~~ 58 ~~J ~ .J/. .~ Kemudian membaca 10 kali: i~ ~u?J5' ~ _..::~~--------------~ Kemudian membaca al-Fatihah: ~~~ r Membaca lstighfar 3 kali: 0~-~\.~.J\ / Kemudian membaca: ~~\J ~j ~)W~ l Sjt.:.#0~\ /J/~-:.U~~.!_:. .j:._WI - ell - jl:' J~t I~~ ~-~~ .

. ~I ~~ ...S:j~lj~. }. j •• ~~.Kemudian membaca ayat al-Kursi: ~. I' ~ r)t...t J~:J ~ I ~t.A. . ..:i! ._t'1 :r.. )jiJl ~ JJl 'J ~I ~I_\ g. ..+1r ~ ---------------~~ 60 . ~1.~1 ~I~ ~~I ~1.:i' I .-~..F-01 ~. ._/ "" 0 d.J1.l.JI c Kemudian membaca: Kemudian membaca: ~jY ... ~1 ~JJ " __ c_. ~ -' ' .!../1 .' -il j! '1 jf ~~.jt ~.. jl ) --.. .~j~._j.. \ ~j_.. .JI ~ IQ }.

I ".---------~ Kemudian membaca: .---~ ......._ .. .I...Kemudian membaca al-Fatihah Kemudian membaca: ~~l •• o~ -~\~l. : "" < ~\~~~~.

.j_.: ~J~~! ~\ -.JJ .y . .c -.- J[.J j!. JW"\ ~. ... jS..:...... :fo ~. ....-1T ~ . Zll ~1 ~'I~ ~b~ .. o ._. . J"'.." .-.. -:..:ffil1lltllllllli!llll ~U~II ~ ~ ~....JJ J[...~ J ~ ~ M~! lr.... • Diakhiri tasbih dengan: \~. Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali. . A. ~I d. - -_ ..J-:./. 0 j!..li ~..~ .----- --- -- ._.r/" b~J -/ ~ .)J.. I .---_ ..5 ..).. '..1 "''''''"" ~--'=-"""- ~~------Kemudian membaca tasbih sebanyak 33 kali.. ~'"~ ~I - :~ ~w.. ..' 0 ." Diakhiri takbir dengan. .. Diakhiri tahmid dengan.5' 111l. jS. 0~ ... 13 'j \:.:._ .. ~ ~ ~f ~ . _.po // h / q / /" .J ~I ~ ..t t .....cW~\~ _.i1Jr . u ~~ .. \fi.. .. . C-.~ \oJ I ~ . Ji1J ::.ij)\ ~~ .J_j ~ ... ~ ~ "'I jl +1 oS: ~~----------------- 65 ~~_ j5 J. jI (I ~3 (I ~I ~3 &:.:. Kemudian membaca selawat: ~ . ~.Jj 1 Kemudian membaca takbir sebanyak 33 kali...."" &3 0~WI ..:J uc.J ..... « .---------~-~~--II1II1111 1. • Kemudian membaca tahmid sebanyak 33 kali.2 . 1 1)5' ~3 .i.: -... ~ ~I ..'. .

-~r q--o / I . L~:oP JJ ~ .~-U L. J - ~ . ~j ~p \i... ~." ~I DOA SELEPAS SOLAT Dan diakhiri dengan bacaan: ~tJJ'1 .Kemudian diikuti membaca: . :WI Kemudian diikuti dengan mernbaca tahlil 10 kali.. :~ 67 ~~ ::: 1~~ 66 ~~_J i ~ i .r~j ~lj#c .. ~1 .: 2.

...~t:... L_j I""..~ F-f-lJ' ... tenmalah ::~~ --~-~---------- 68 -~~.Y. 0.lj . !~ JI--~ .. . ~ .. 0" 1'=-A\" . • ~I r& 1H . dan kumpulkan .0 r~I l1. .... rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami dengan baik sejak kecil..Jlj ~Ij tS:dt solat ~ api neraka..r:':Jlj ~ .J .. Wahai Tuhan kami.1 ~ daripada UJ\ l! d ~'.... U l1... ~ ..::.0 ... ~.JJ ~i ....l bersama 1~ I~ .. • • ..i . r: lJ.... Mah..)t1l1~I~ 69 ~~.. sudahilah ajal karni dengan janqanlah yang baik..J . cucurilah kesejahteraan ke atas junjungan kami Muhammad s....) Restu Allah mudah-mudahan kalangan dikurniakan kepada para pemimpi para sahabat Rasulullah ka~ Engkau Tuhan Maha Pemberi.:t'" . ~. 0.·l~p..suatu.. ~ ...... G..-li . .. (J"'" t. Jl t. dosa-dosa kami dan keterlanjuran kami .J 0 __." . •..~ l. .... J \SJ ~ ~tl .J ./1.-:.w mencakupi orang-orang terdahulu dan terkemudian dan anugerahkanlah keselamatan kepadanya... . """ 0 .. l1C" I--<-I~·~·'" 8... janganlah Engkau pe. J". _. d:U. hapuskan kejahatan kami dan matikan bersama orang-orang yang baik kami Ya Allah. r-a-· ~.pJ !J__. "-:"'t~-:tl .....1"'~ .. kesudahan r~i~\ iman. » > !J.. 1:1 kepadaMu dan rr:elakukan ibadah yang sebaik-Nya Ya Allah.J J ~j G'.Y H ~ ~ itl ... ......songkan hati kami setelah mana Engkau tunjuki kami...~\~ ~yj .~..). . Za ~ .JI J J ~ G'.oJJ ~y~ rahmat sesungguhnya ampunkan "Jo..:.. . bagi-Mu dan ibu baPa kami."".W'l1 . Wahai Tuhan kami..5~ ...... . . ~ \ .1 ~ f (.:. tolonglah karni untuK antFi: ~ ~o.L. ~ ~ '" .~~-------~:~: Zal::AJ• I IJ. .r o. Berikanlah karni dari sisiMu.:.... ..ampunkanlah segal a dosa kami.. _.J:.:"-:~". ·~\ OT: .~~~I ...a... r.JI I kami den9an iman.. .:':Ij . hidupkan .I:iii 2.r"" r-r--it Kekuasaan-Mu.."""t'-'p ~ .... dari Wahai Tuhan kami. ~j ....~ __. bagi keagungan •. \ ~1 .. " :!J para ulama.lwU"~0 '-".. ~.J~\ .L ~o!. dosa-dosa kami Ya Allah. .oJ '~y~ 8ffli kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. " \c':!.lj~ ."'. Ya Allah. U->....J!.~. ff W. ~..." · . .!.0...~1~' ~I .. y r.. ..J. kumpulkan ka~i deng..J "" ~14..r.~I_.. Engkau Maha Kuasa atas segala s.. Wahal Tuhan kami. . " __ . tl ~... Sesungguhnya dan ampunkanlah dosa kami semuanya Janganlah kami biar pun sampai han kiamat nanti Nama Allah Van.. o~ __ . lI' JI" ':J" . .-::::0 .U_ Engkau seksa Dengan of "-::-t\:. .1~-:. MengingatlMu.~\ r J masukkan r-+...J ~ '" ~ dJl ~.p. ej . kami ke dalam syurga bersama "I:~t I. karni Ya Allah..~ p.J 1::_ t-.J. W . serta selamatkan kami If' ~.::..J ...'j ~J ' J~ r" 6 .lA . "..... UI:I..L..:"'1 l 1~""" W .~ti.- \1... ~'.......n masukkan karni ke dalam syurga iman dan ~~ ii... : ~ "" ~ ~j_1L1>-.lt....._. hidupkan karni seperti kehidupan segala p~jian yang selayaknya zat-Mu dan kebesaran ~ 1'<" ~I \c-' ~Tc.........J Ya Allah. '" J para nabi a...... .. J.1... ... • ~. o~ .. ... F-f-lJ' .. 0"'" . -" ry...s.\::J .f ~. matikan ..T" ... I~ .... ·':110 f..0_ ~._ l.... .t.H'" ..j.....lJI't' ...)... •.. GiI~' ..r:l'" .~ petunjuk._I r+11 .......~I~...!J~ ....J kami seperti kematian para syuhada. berikan J...-*' "...A · "'.._l Maha Menqasihani - sepenuhnya....~t:!~1 " di • -..j . ~~ i r---. Ya Alla~. dengan berkat rahmatMu.) t . --.....J. sekaliannya.r~ r pe~r~agi . 0 dalam segala urusan kami serta teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.j...iL G.•.. • ...ltu 1:' ~ .._£ c. ~. Ya Allah. 4Z".. . -!"! . ampunkanlah Segala pUJi bagi Allah dengan pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat-Nya dan sejajar dengan anugerah tambahan-Nya..~rr....1'1~" ..) .~~... Ya Allah.81~L.JJ .'....J 'l~t"" -: • u__ ~I ~1~~ ii' '~4 bersyukur untuk-Mu.·S d··~\ rr."".J ... karni pohonkan kepadaMu .0 . .J .J kami .~I~. \C-!. hai Yang Paling Pengasih yang menqasiharn.. ~~ ketaqwaan. 0 l ~ Gi" ~-: -:. .. ~l ......) \c"'" 1c'r.~.t::...• Jli'~~ ....~tj kehormatan f:i __ iii A ~LcL.J"' .I ~ ~f. :1::. din dan kecukupan.r cr: i~ 1~ ~~. dalam kumpulan para aulia'....I. .'.--~_:. \ ..

...r...J'-...i ~I"" .. DOA PENUTUP 71 .'J ----- Muhammad.J .. .. keluarga dan para sahabatnya..~ 0~ _J . 1 . . 0~ Engkau sudahi terhadap kami. Ir:::.. r: ~~ t.'1 cr: . • 11 J&. -' Ie" ~~ "" •tl ~_ yang Maha..... salam sejahtera.J .. Tuhan t '-LJ -'.jI~J semesta alam. Mulia daripada sebarang kekurangan yang disifatkan oleh mereka (orang kafir)..-1 '..J_J -.0:Jt.. ~j ~ ~j .. ya Allah dengan kesudahan yang buruk.. salam sejahtera ke alas para rasul dan segala puji hanya untuk Allah.... til J&. .~j -.Util•.Tuhan ...r.. Maha Suci '" Tuhanmu.. ~. o-: -. 0 I~_~ .... ~ ')" ·~ ~ . Selawat Allah ke alas junjungan kami ..--. • •• I ~. ~ 131 ~ '_..~~ lS~~-:.P ..U~ . -.

... sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Terimalah taubat kami.. terimalah danpada kami ~1~1 \-:.jl .:JI~1 Jl. sesungguhnya Engkau .. .- ".r._----------.J.~wl~" ..· _......." ..-"----_ .}~ r. Dan ucapan penghormatan rriereka ~ .... ~. t+:..'0 ~ cJl ~.J....l.l 6~~ 1011 t+~. padanya ialah: Selamat sejahtera! Dan akhir doa mereka ialah segala puji kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam ~ ~ ::~~---~ 73 ... . s . f. Perkenankanlah wahai Tuhan semesta alarn.r · 'I~· . Doa ucapan mereka di syurqa itu ialah Maha Suci Engkau wahai Tuhan..0 ~1~~11 1-:: rnaha penerima taubat dan maha penyayang........ _ _.~.Y~.uJ ~I .---. wahai yang menyahut para ...- akan doa kami.. Wahai Tuhan kami...j SOLAT JENAZAH ~~.l~~UI ~~ Jr ..Y I" .r. ~ 0 :... peminta. ~~ : 'I~ .

._ .. 2.. 1"'-1 Lr" ~ ... 3... .....) U4. .:1-" ~I .....'J1 ~ ° 1"'_ ~" I.:t. ". '°1 . 0". Bagi imam atau orang yang solat bersendiri hendaklah berdiri di bahagian kepala bagi mayat lelaki dan di bahagian tengah badan bagi mayat perempuan. menutup aurat dan menghadap kiblat. . -: •." Lafaz niat mayat perempuan: Hukum solatjenazah adalah fardu kifayah.. ".1It::.y ~.. Syarat-syarat SolatJenazah: 1.l I~Y """.. Takbir sebanyak ernpat kali. Berdiri bagi orang yang kuasa. ". . ... Boleh dilakukan berseorangan atau berjamaah." 75 . I:::. 5. '... ~ ":"'I~ .. "..l!.kJ\ 81o.. . Mendoakan ke atas mayat selepas takbir ketiga......r .....A ". ". ~I"" c--: ...:. Menghalakan ke arah mayat.. ZLi5 " 0 . Solatjenazah mula disyariatkan di Madinah dan hanya khusus untuk umat Islam sahaja...... ... --. .:'. cr-: 4... .......uJ """. Membaca selawat ke atas Nabi s. Jt._.. ..... Lafaz niatjika makmurn tidak mengetahui status mayat: r. " . 4.." 1.t... 1-. 5.r" cr: v.-.. "Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala.l!A -: . . Rukun Solat J enazah: Lafaz Niat mayat kanak-kanak perempuan: . "Sahaja aku solat ke atas mayat yang disolatkan oIeh imam 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Taala. "'... . Orang yang hendak solat jenazah tidak membelakangkan jenazah dan mestilah suci dari hadas kecil dan besar.. " Jt.J '" ~ . Memberi salam selepas takbir keernpat. 4... • . 2.-'" - Ib J&. 3... " Lafaz niat mayat kanak-kanak lelaki: ZLiS ". • ~ .... 7." air atau tayammurn. 1 'l:. ~I"-· ~ . . ~ ~J r..lII. .... •..::.. Niat Solat Jenazah Lafaz niat mayat lelak. }Ir Jt. _0". ·'tA ~ . II ~ • '" Cara Mengerjakannya: 1.0\ 1.... ~t.JJ ~t.... "Sahaja aku so lat ke atas mayat kanak-kan ak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/ sebagai imam kerana Allah Taala.. 1 "_\ if.1It:... ~ .·1 ~I .r-' .a. 6. z"Li5 ~... I..t:.... Mayat bukannya orang yang mati syahid. " .JUJ ~\.J •.'lAS' " "~ -:..5. - _. MembacaFatihah..JJ ~ «» t:.w...'1...J 4. J't..i: ~ " .."."Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala. '-1 Lr" tJ-' .. . ~I"· ~ Cj... . . Niat. • . Mayat hendaklah disucikan terlebih dahulu sarna ada dengan "Sahaja aku solat ke atas mayat wanita ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam/sebagai imam kerana Allah Taala." 4. Mayat adalah seorang muslim.:.J '" ~ Cj_) it. ~.

0-'...J 1::.....:~j J.t..0 ".J • '<-' . keluarga yang leblh balk dan keluarganya.J 0-! . -::::~...) ~ .~~ ~T ~J ~.-~- - II ..'.p~1 Ya Allah cucurilah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya 4.u~.- P0~JP~j.J (ta.~ ejj 01' .J a 0-: ~ J....~ .J YaAllah.~ 0" .. suami I isteri yang lebih balk ~ ~.r...p 8iH ~.) ~ ff .J (\." . Selepas takbir bacalah selawat: L. 1.:J:.jika rnayat adalah perernpuan...J..0 ~..J..~j'p t..r... 1 ~ LA dibaca sebagai ganti .....j\ ~ '-:?.' .. ampunkanlah dosanya._) dia muliakanlah pertamuannya..0....-' cr: J ~ 1.) ...r..-01 . Ibrahim dan keluarganya.0 1. azab kubur dan fitnahnya dan daripada azab neraka.iS.... sebagaimana Engkau cucuri kesejahteraan kepada daripada suamil isterinya Masukkanlah dia ke dalam syurga dan hindarkanlah dia daripada ... ..) n.1.A'. YaAliah cucurilah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya... '" ... \. 0' ~ ~I Sekurang-kurang dibaca: :=~~ .:'!l t. r}lj (~. Takbir kedua. 1 11 l ~.:~~ Sekurang-kurang selawatpada takbir kedua ~!IIioiO:~::: ini memadailah dibaca: ~ ~ .1 JT I~""o Perhatian: Muhammad sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya di selcruh alam semesta ini. Selepas takbir ketiga bacalah: ~ ~I"- J..01 1~~'ISI--< -I- . ~ ~: I~ ~I ~ ~I ~ (lA) ~I~ ~ . 0 .. If' 1f'." JT f.J.-0\ ~. luaskanlah tempat masuknya.. doa pada takbir ketiga ini mcmadailah 77 •J.. -==~---------- ~~= 76 ....~ Sesungguhnya EngkauMaha "r~ dan:aha 0~ ..- r. mandilah dia dengan air.....1'" (1-:') tU.. Bersihkanlah dia daripada dosa sebagaimana I~ I~ ~ IJI~(LA) !j~J ~jJ....0 •• 0 \ r fJH ~ (lA) n.J.. ----------~~ -====== ~.S' ......... JT " LY.~81 ~IJ&.>.. rahmafilah dia.jjj (lA) (LA) ~ ~ ~j daripada rumahnya.. ~ .(\.A~=--! ::•• MUI: ~ ... Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik 3. &oj ... .J r ~ ~~1"~I .b'j(t.. (LA) ~i ... sejahterakanlah dia dan maafkanlah ~l.---""'~~ .UlI ~ dibersihkan kain putih daripada kotoran. Berkatilah Muhammad dan keluargJ.::~...-. ". salji dan ais.-all~1.~.-. ~ j.' ~ cr: 0 1.

0" ~ .')\&.J r~ DOA SELEPAS SOLAT JENAZAH WANITA DEWASA YaAJlah...._.Ji j J . sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia ::: :-tl'" .jl ~. YaAllah..Ya Allah.-- N u-J 0"'. -:~I . I... .l. 8.. ke alas keluarganya......'" bagi mayat perempuan... .. til.._!J ..J" 1.0<::. ~T . Segafa puji bagi Allah Tuhan LA dibaca menggantikan Sekurang-kurang ialah: semesta alsm. J.~. "..w semulia-mulia rasul dan ke atas kaum keluarga serta para sahabatnya sekalian. .". " • . '1:..-:j /'" .. Ifliq r->.UI ..f " .j t ~ ~". "...... doa yang sunat dibaca pada takbir keempat ~:. Tuhan semesta alam.r" ~ Nab! Muhammad s. 0 -' ~ ..:_ till ~.'" .. .. . para sahabalnya berserta dengan salamNya._. ~~ lS~~ ~.-:. Selepas takbir keempat...)of t.#1'. oj ~ . janganlah diuji kami selepasnya dan ampunkanlah dosa kami dan dosanya 6. Jangan jadikan dalam hati kami dendam kesumat . ·....:.-".) J..~.~~~~ -_ _..~ ... .:. .) " •.t&: . 1.......-.. ampunkanlah dosanya..... 'J ~..r-' J..Y .. Engkaulah yang mencabul nyawanya.. Segal a pu] bagi Allah.. t.. 0 ....ill c.) ." ~..~I'" J~ -:of\_.. ~.•..~I ~l4 ~ Uj_) 0 . dan Engkau tJ:...~:. Kami damng kepadaMu penuh mengharap agar dapat memberikan syafaat urrteknya Maka ampunkanlah !lb-.j (LA) .. 4~:... .a...J J .. _-----_. ~ (' " .:' \' e» J .."r ~ ~. Engkau Tuhannya dan Engkau YaAllah. .J>"' . rahmatilah dia. janganlah diuji kami selepasnya dan ampunkanlah dosa kami dan dosanya ..:. .. kami dan dia dengan rahmatMu wahai yang paling mengasihi.~ .... ~~\~3~f~J!?T ~... ~o i ~ " G•0_\= J u-:.a •. J 4> o 0 ...-: '1 ~.: W • 5...~I G....JJI t.. .J... janganlah dihalang kami daripada mendapat pahalanya..r" J 0'::!.8~.).. ~~=~ fIi 0 ::~~ ~ 1\ .w.'.'1/ 0'''.\tL • l1 • l:~ .. cr: ~ 1. .. ~.:.-. ~(... .r......J . junjungan kami Muhammad s.. . _ ..a. s:: " 0......) ~ ._-_ .) '" J. oft' .J . fIi • o -".r . .-..... ~ ..-~1.) ~ terhadap orang-orang yang beriman. . ~"'...r.0"J J.-:0 . Memberi salam dengan lafaz: DOASELEPASSOLATJENAZAHLELAKIDEWASA lS.Ya Allah.'1..r J~I"..ill 8.''SL:JI .._. "B""" "'''''' yang lebih mengetahui lentang rahsia dan perihal zahirnya. r. fIi ff 0 •• \j ~ ~~ . wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang.. ". ..' 1o~--T-: •.. Selawat dan salam ke atas junjungan kami '"f \ ..._ ~ .. J .1A / C._ .0 .. ~'~-IIiiii===- 78 _ ._t.:_ .JT c.-.....~' ~l'" 0 ~jG (41) ~ ~I ~! ~ jadikanlah kubumya satu taman danpada taman-taman syu rga.0 .. janganlah dihalang kami daripada mendapat pahaJanya.J\Jwt' -. ~j{".~.r: . ~ J ~J ~I (*Ul ~ til ~~--------------~~~~~: (~) ~ ~~ (~) ~l&.. -&: dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. . Selawat Allah ke atas ~j ~ ~I:.:: • ~ / :-tT' ('..c:::./0'" J'" o.. sunat dibacakan: yang rnerdptakannva dan Engkau yang memberi hidayah kepadanya untuk menerima Islam.

.0. Ji.. ~~ ~~ dijadikan kami terfitnah selepasnya.J\.. of .J J~ Co -: ~t t._jl .P ~ ~y . "" "'" r+ul . .." "" 0.~~~ ~. j __ .. (Ierjernanan coa inisarna seperti doa jenazah I..-- Engkau matikan dari kalangan kami. sebagai tangguhan. yang besar...... " (. Segala puji bagi Allah...... pengajaran.:r~.""i) I ~ ..a. .&i.~~)" .lj 111 . ...!............ maka matikanlah dia di ~tas iman.. DOA SELEPAS SOLAT JENAZAH KANAK· KANAK LELAKI lj~ -: ~.... Selawat dan salam ke atas junjungan kami ~Ji" "" 1 -:. ~...'" I_)~ J ~J "'... ...\ ~ j 'I ~ ..:~-!lj '" dan juru syafaat...."" ~~I~ ~ JUj o~. ~.~~ 1~~7 J. Beratkanlah timbangan ibu bapanya kerana dia..... l..... " ..:l ~ '1'.. _).. janganlah dihalang kami mendapat pahaJanyadan Janganlah : ~~----------~~ so •• .~ .-Ji ·\ Nabi Muhammad s. YaAllah....... Janganlah dihalang ibu bapanya mendapatpahalanya.Q...:0 . ~j :~ r ~ g \S~:.u"'~ \. maka hidupkanlah dia atas agama Islam..fti ~ !-.j _ . dan ke alas 4f ~j -.::...f.. J . ." ~ "..w.-. e ....~:~.... ampunkanlah orangkami yang masih hidup 1-= ~ u~J <... t1~L... Ya Allah. J ".. uJ~1 ..? -. simpanan. yang kecil......~ ~J ...... ..".r. ur~J .:'~ ~ .... .. <>: o.. G.6 "......w semulia-mulia rasul dan ke atas kaum keluarga serta para sahabatnya sekalian... .l J7 o~1 ..j\~~~a\jrl~j~j ".r . oT"" .H .::. Siapa yang J&.~t....l:Jc \S~ ~ -:&\ j. ~~\ ~ i.... --. -Y.. yang lelaki ~j ("~~l ~ ..-. "'I"-~I"'" -:-t·.tT ....~ ...r-~J "'..JT u-J ..~ .L...jli ~ . \"' .. '1 r+ul dan yang wanita. 1-= ..pj .... yang ada bersama kami dan yang tiada bersama karni. . Ya Allah siapa sahaia dan kalangan karni ya~g rnasm Engkau hioupkan.. '1:.. / '1j !~ \.. I keluarganya serta para sahabatnya sekalian dan segala puji bagi Allah Tuhan semestaalam...~\.. dan teguhkanlah kesabaran dalam hati ibu bapanya... ~..!.......... jadikanlah dia sebagai ganjaran pendahulu untuk ibu bapanya... iktibar \. -tl ....T 0 • . . ""'I"'" Ut-I ~~= rl :"j UJ\ j.."i.. <..l:.... ..... Tuhan semesta alam. '" -: lA. Selawat dan salam Allah ke alas junjungan kami Muhammad s.r: '" '" W .'.. \~ 'i~ -..... ..1.. N ~"'1 ....~..i ~... cr: (" ~ "..... I?.... .-.." ~I tiij ........pj ..~.t '" '0 '1j !_r.J dan mereka yang telah mati.. 7t ~_)~~J~I~J4Jl .... Janganlah dijadikan ibu bapanya terfitnah selepas ketiadaannya....a.. r. YaAflah.l!..k .11 .-. t1~J o.........

3. Dikerjakan mengikut tertib._~~~ 8_'2 ~~ 8_3 ~~ ~~~1 . maka niatkan sahaja keduanya akan dijama'kan dalam waktu Asar nanti. 2. Solat Zohor boleh dijama' (dihimpunkan) dengan solat Asar dan solat Maghrib boleh dijama' (dihimpunkan) dengan solat Isyak. SOLATQASAR DAN JAM A' J ~ ~: ~_~.. Syarat-syarat Jama' Takhir ada dua (2): 1. 4. Berkekalan musafirnya hingga Takbiratul-Ihram solat yang kedua.::~~ 1\ ~ ~ ~~=~. diharuskan mengqasar serta menjama' solat fardunya. Dikerjakan berturut-turut antara solat yang pertama dengan solat yang kedua. 2. Misalnya Zohor dengan Asar. sama ada berkenderaan darat. udara atau laut. Syarat-syarat Jama' Taqdim ada empat (4): f 1. Jangan diselangi masa yang panjang. Jika Zohor dengan Asar maka kerjakan lebih dulu solat Zohor dua rakaat (iika qasar) diikuti Asar dua rakaat (jika qasar). Demikian juga Maghrib (tiga rakaat) dan Isyak dua rakaat (jika qasar). untuk selama tiga hari (tidak termasuk hari tiba dan hari berangkat balik) serta dengan syaratsyarat tertentu. Niat menjamak kedua-dua solat ketika solat yang pertama semasa Takbiratul-Ihram. Oranq Islam yang rnusafir jauh lebih dari dua rnarhalah atau gt kilometer. Tidak sah solat jika diterbalikkan. Asar dan Isyak. Solat yang boleh diqasar (diringkaskan) hanyalah solat yang empat rakaat iaitu Zohor. Niatkan dalam hati dalam waktu solat yang pertama. Hendaklah masih dalam musafir ketika solat yang kedua dikerjakan.

5 ill: . . .... tunai kerana Allah Taala). dljama'kan Zohor kerana Allah Taala). ~ =:~Jama'Taqdlm. . tunai kerana Allah Taala).. Zohor qasar dijama'kan Asar dalam waktu Asar: ~ a Q ~ or ~ .JI ~_:.. ~I .. j ~ ~~ 8_5 ~-"" [ (Sahaja aku solat fardu Maghrib tlga rakaat dijama'kan dengan tunal kerana Allah Taala). dijama'kan A-WI ~l ~ (Sahaja aku solat fardu Asar dua rakaat qasar. dijamakkan bersama Maghrib kerana Allah Taala). Lafaz dan menghimpunkan niat soiat Jama' ~ ~t Taqdirn serta qasar: deng~ ~ solat Asar dengan Zohor dalarn waktuZohar: (Sahaja aku solat fardu Isyak dua rakaat qasar. Lafaz dan Niat Jama' Takhir.. Asar... .. ~I menghimpunkan solat isyak kepada Maghrib dalamwaktu Maghrib: (Sahaja aku so/at fardu Zohor dua rakaat qasar dijama'kan ke dalam Asar kerana Allah Taala).j L... Lafaz dan niat solat Jama' Takhir. Lafaz dan niat solat Jama' Takhir dan qasar.jw ill : I~i ~:.. yang dihimpunkan Zohor kepada Asar dalam waktu Asar. .~i dengan . Lafaz ~ dan niat solat Jama' Taqdim serta qasar Isyak )) dengan menghlmpunkan solat Isyak kepada Maqhrib daamwaktu Maghnb 1: ~"¢L'> R4 -- . yang dihimpunkan kepadanya Zohor. Lafaz dan niat solat Asar yang dijama' Taqdim dengan Zohar serta diqasar dalam waktu Zohor: bersama (Sahaja aku so/at fardu Asar dua rakaat qasar. (Sahaja aku solat fardu Zohor dua rakaat qasar. bersama ~~ Lafaz dan niat solat Jama' Taqdim serta qas ar dengan I~ ~~~I ~ ..I~ 0'" ~~ 0 o ~ ~ ~J I~i will: ~L:.:.

Lataz dan niat solat Jama' Takhir dan qasar. Lafaz dan niat solat Jama' Takhir. yang di himpunkan Maghrib kepada Isyak dalam waktu Isyak: II ~ (Sahaja aku so/at fardu fsyak dua rakaat qasar dijama'kan dengan Maghrib tunai kerana Allah Teele). ~~--------- 86 . Maghrib dijamakkan bersama lsyak dalam waktu Isyak: ZIKIR HARlAN (Sahaja aku so/at fardu maghrib tiga rakaat dijama'kan ke da/am Isyak tunai kerana Allah Taala).:~------------------- ~~ ~~::.

~~ ~~:: c ..:1\ ~-~ 1::'1\ ~G)J\ 0. ~ ~ ~\ 0~ Maha Suci Allah Yang Maha Agung Dan Segala Puji Untuk-Nya Hari Sabtu Ya Allah Hari Ahad Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan AOah ZIKIR Hari Isnin MUNAJAT i~ J" Q J-"" "'- G "'" _~ J " G _ Ya Allah.~::" \ Aku Memohon Keampunan Kepada Allah Tuhan Maha Esa : ~""~ ~4-"-::::-1 .'_-"-". (Ihya Ulumuddin) Harl Jumaat ~\ 1 .~ \~ rr. Tuhan Maha Hidup Lagi Berdiri Sendiri (tidak perlu kepada pertolongan) Hari Selasa ~~t..' ~ I~." '1\ "Y JJ J -"" "!J /' 0 Ya Allah.." -Ji r-J/. Rahmatilah Ke Atas Nab(Muhammad SAW Dan Ke Atas Keluarga Baginda Dan Sahabat-Sahabat Baginda../ ~.J . -" Sesiapa yang beristiqamah mengamalkan wirid harian ini..LJ:.~_YJY- 0"'-)]" J.'/'/...:\\ ~\ o "\ 'i ~ J .~J~ \. Hari Khamis ~" 88 ~~t. -. insya-Allah diberkati hidupnya dan dikekalkan hidayah dan taufiq serta mati dalam iman.... ~-" J".~SUI ~r./ /" J"/)J /' Tiada Daya Dan' Kekuatan -"Melaink~n D~nga~ Kekuasaan Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung Hari Rabu ~"~ _. .

/ //. .. Allah dan segal a pujian bagi Allah..J -JI 'C.1 lJA ~}""'..9 0 ..rD'> 3x o "'t. /' /JJ.. . ~ J~ I~ ~ Tiada Tuhan melainkan Allah.:/.)/0/ llk.. &'11 ..._II'!'!=~ .u .J/ ~ '..'./ o _)~ .. .~~---------~~ 10x : II fo. serta Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Allahlah Yang Maha Besar •••• ~~ .. dan kami kembali kepada Allah dan karni menyesal di atas apa yang telah kami lakukan .9 G~ Lkf J' .ti .: AU • ~_)~ )...i... tiada dalam hatiku melainkan Allah dan " . ill! ~rJJl ~ > ._t Kerana kebesaran-Nya itu (maka) tunduk dan sujudlah semua muka (makhluk-makhluk dengan berendah diri kepada Nya) 3X.d!ll .~\ yj:.j ~./ /" 0 PE}../' U. tlada dalam hatiku melainkan Allah dan petunjuk Rasulullah SAW '!.>.d!l\ ./. yang benar segal a janJi-janjinya lagi yang dipercayai ~ 3x ~\jf 0G. /' . Raja yang sebenar-benarnya menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya) 3.jl./' .~ »» ~.- ~1 '\ U¥ ..~.... sesungguhnya Dialah Allah Maha penerima taubat ". ~I 01 ' /~\ ~.f Aku mahan ampun daripada Allah. .ill\ ~ 3x / /' ~ ~ _)_./....II (j~k .' Tiada apa yang akan rneoyatakan terjadinya hari itu selain Allah ~\ ~\ ... I J j. /) Muhammad itu Rasul Allah.u~ Maka Maha Suci Allah yang mana tidak ada kekuasaan makhluk yang boleh mengatasi kekuasaan-Nya Dialah (Allah) yang Maha Esa menguasai Arasy ~~j) <ii_)../ ..-J-./ ~"/.: _.J ~ ./0) '... y /J .::==- 9_0 ~~../ < > ~o/'''' ~\J t ~ {.» J . '\ Kami bertaubat kepada Allah.&1~~ /Q/ ~I J1l U+l /./ -- j' 0 Q/ ~".ioll.J1 29~ ~ ~3 -: ZIKIR ~~ s-:> f: .tupjukRasulullah SAW /'.. AUI .l 'I l:)3 ~ I' . :~~ 9_1 ~~~~ ::-::::-:=~. ARAFAH 3x Allah Maha gagah yang menguasai Arasy di langit ~ ~ .](. a/ J _y:. .J- ~_) ~ <II" Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai Tuhanku.ilil ./ ~lA ./ /' :~~LJI .J'" / _1'/ 0 ../ 0/ +. l- ~ Maha Suci._?.. a. .-. 'I{~~ ..\~ ~ -~_)J ' AUI ..I~AJl /O~) ) ~ :..ill 1 cS. ... Cukuplah Allah Yang Maha Agung sebagai Tuhanku.J! _)~ '.. ....r cs": 0 :' a/ \:.l ~IJ ~I :. 0y->_)<~::.

D ..i °... Ya Allah! Apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari apa yang Engkau larang kami daripadanya..._ ..~! ~ r-'J ~ . ). ~ ....111. ..~ ~.J A 1-' . ~ DO?" 1'" . segala puji bagi Allah seru sekalian alam. J:~ ~.. > ".. ~~~ ~ ..-.!~~ .= :::: . 0..1" s r-'J~'.# ~...... ".I . maka tidak sempat kami bertaubat darinya dan Engkau tidak meredhainya dan tidak Engkau melupainya dan Engkau berlemah lembut kepada kami walaupun 99 ~ I ) b-. " ?. 11 r l~_)~ ~~:J~ ~ Erti Doa Akhir Tahun "Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi Maha Penyayang.. selawat dan salam kepada junjungan Rasul dan kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian.- "..~ Hendaklah dibaca beberapa minit lagi sebelum masuk waktu Magbrib (akbir waktu Asar) 1 1 DOA AKHIR TAHUN •• l:.. A".... ID ..

maka kami memohon akan Dikau wahai Tuhan yang Mulia yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan semoga Engkau menerima kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami dari kurnia Engkau wahai Tuhan yang Mulia. maka ampunilah kami dan apa yang kami lakukan padanya dari apa yang Engkau redhainya dan Engkau telah menjanjikan kami ganjaran pahala ke atasnya. DOA AWAL TAHUN ~_~~~~~ l_Ol ~~~ ~~~~~~-------------------- 100 . maka sesungguhnya kami memohon keampunan Engkau. malah Engkau memberi peluang supaya kami bertaubat setelah kami melakukan maksiat kepada Engkau.Engkau berkuasa menyeksa kami.

rL:.)~I ~~ ~ " Hendaklah dibaca setelah menyempumakan fardu Maghrib awal tahun Hijrah . y~JJ~I~tL~~ . .. kami memohon dan cucurilah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan para sahabatnya.» ~:. ..~()I ~~t 4 il~fl~ ~I r~4 103 ~~~----------------- 102 ...__ ~!fl :~ . Tuhan sekalian alam.. °1 . qadim lagi azali dan di atas kelebihan Engkau yang besar dan kemurahan Engkau yang melimpah dan ini adalah tahun baru yang sesungguhnya telah mendatangi kami. dan kesejahteraan kepada sekalian Rasul. 0 ~ 0 :ti ~j o ~J ~f. 0 ~ 0 ::. ..-/.)1 Of.J~~~Y>:J L:J_. coY" ". U...... ..H "U '" .'J r=.. dan segala puji bagi Allah. .. Ya Allah! Engkaulah yang kekal.... dan salam dengan kemurahan Maha Suei Engkau Tuhan yang tinggi dan mulia daripada sesuatu yang disifatkan.l~:" ~ / ".:.G j.----- .. segala puji bagi Allah Penguasa sekalian alam selawat dan salam kepada junjungan Nabi dan Rasul iaitu penghulu kami Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan para sahabat sekalian. .•'1·1 0 :3 " ~.J~~) ..'" Jf -s '~~ . oil $ ...." Erti Doa Awal Tahun "Dengan nama Allah yang Maha Penyayang."... v".- ~ ~ ..~ J~..11~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful