You are on page 1of 144

Redakcja techniczna: Alla A. Chrzanowska Korekta: Andrzej P.

Zaski Projekt okadki: Sawomir Soowicz

Copyright Ars Scripti-2 2009

Biaystok 2009

ARS SCRIPTI-2 15-793 Biaystok Jarzbinowa 18/62 tel. (0-85) 65-36-729, 0 602-759-576 sklep: www.as2.pl www.magicznyazyl.pl 4

Wstp ........................................................................................................................................... 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Fehu, czyli dostatek ..............................................................................................................11 Uruz, czyli zdrowie ...............................................................................................................15 Durisaz, czyli inspiracja.........................................................................................................19 Ansuz, czyli wiedza ...............................................................................................................23 Raido, czyli droga ..................................................................................................................27 Kaunan, czyli sukces .............................................................................................................31 Gebo, czyli mio .................................................................................................................35 Wunjo, czyli tryumf ...............................................................................................................39 Hagal, czyli intuicja ...............................................................................................................43 Naudiz, czyli ochrona ...........................................................................................................47 Eisaz, czyli stabilizacja...........................................................................................................51 Jeran, czyli obfito ...............................................................................................................55 Iwaz, czyli poszukiwania ......................................................................................................59 Perdo, czyli realizacja marze ..............................................................................................63 Algiz, czyli opieka .................................................................................................................67 Sowelo, czyli dostatek...........................................................................................................71 Teiwaz, czyli mstwo ............................................................................................................75 Berkanan, czyli rozwj..........................................................................................................79 Ehwaz, czyli inicjatywa .........................................................................................................83 Mannaz, czyli optymizm .......................................................................................................87 Laukaz, czyli gos wewntrzny .............................................................................................91 Ingwaz, czyli odpoczynek ....................................................................................................95 Odala, czyli bezpieczestwo ................................................................................................99 Dagaz, czyli transformacja ..................................................................................................103 Wyrd, czyli runa losu ..........................................................................................................107 Praca z runami ................................................................................................................... 111 26.1. Przygotowanie run .....................................................................................................112 26.2. Zainicjowanie run ......................................................................................................114 26.3. Magiczne dziaanie run ..............................................................................................117 26.4. Talizmany i amulety ...................................................................................................119 26.5. Praktyczne wykorzystanie run ..................................................................................122 27. Podstawowe rozkady ....................................................................................................... 127 27.1. Jedna runa (wedug Luizy Peschel) ..........................................................................128 27.2. Trzy runy (wedug Ralpha Bluma)............................................................................128 27.3. Krzy runiczny ...........................................................................................................129 5

27.4. Dwanacie domw ....................................................................................................129 27.5. Siedem run (wedug Hajo Banzhafa) ........................................................................130 27.6. Partnerski (wedug E. Kolesowa) ..............................................................................131 27.7. Dworzec dla dwojga (wedug Hajo Banzhafa) ........................................................131 27.8. Zasoby finansowe ......................................................................................................132 27.9. Rozkad karmiczny (wedug R. Bluma) ....................................................................132 27.10. Prawda ......................................................................................................................133 Zakoczenie ..............................................................................................................................135 Aneks 1. .....................................................................................................................................137 Tabela zestawie ezoterycznych ........................................................................................137 Tabela zestawie przyrodnicznych ....................................................................................138 Aneks 2. .....................................................................................................................................139 Sownik mitologii skandynawskiej .....................................................................................139 Bibliografia.................................................................................................................................143

apanka wzniosa do gry rce stojc twarz w kierunku wschodzcego soca. Tum brodatych mw i jasnowosych kobiet zamar w milczeniu. Wszyscy czekali, co powie wyrocznia. Zza morskich fal powoli wyaniaa si purpurowa, lnica kula wiata skpana w ogniu witu. Wok panowaa idealna cisza. Nawet ptaki umilky, jakby pojmujc donioso chwili. Kiedy soce wynurzyo si cakowicie zza horyzontu, kapanka uniosa w gr lniany woreczek, potrzsna nim, a nastpnie signa do niego rk, wyja gar run i rzucia je w okrg narysowany na piasku play. Kady z obecnych ciekawie wyciga szyj, by zobaczy, jakie znaki pokaza los, ale nikt nie mia podej bliej i zobaczy je. Tylko wtajemniczony mg interpretowa wyroczni, cho kady z Wikingw umia odczyta magiczne ryty wypalone na krkach z koci jelenia. Cisza przeduaa si, gdy w kocu kapanka wzniosa mody do bogw: O wielki Odynie i ty miosierna Frejo, i ty szlachetny Baldurze! Do waszej siy, potgi i mdroci zwracamy si z prob: pomcie pogodzi si z przeszoci, pozna teraniejszo i przygotowa si do przyszoci. Niech wasze wyroki bd pomylne, ale godzimy si na to, co przyniesie los. Koczc podesza do krgu i pochylia si nad lecymi w nim runami. Dugo i uwanie badaa je wzrokiem, a w kocu podniosa gow, wyprostowaa si i rzeka: Wyrocznia mwi: para modych pjdzie na pnoc, bd wdrowa, a znajd krain, gdzie osiedli si cae plemi, bdziemy tam yli w dostatku i zdrowiu, zachowujc swoj wiedz i zwyczaje. Bdzie to nasz wielki sukces, a drogi do tego miejsca nikt nie odnajdzie. Rozkwitnie tam mio i mdro, tryumfowa tam bdzie intuicja, gdy bdziemy chronieni przez bogw. Zapanuje stabilizacja i obfito. Poszukiwania pozwol na realizacj marze, a opieka Si Wyszych da nam energi i mstwo potrzebne do rozwoju. Inicjatywa bdzie nalee do nas, co napeni dusze naszego ludu optymizmem i otworzy na gos wewntrzny. Bdzie czas na odpoczynek, poniewa bdziemy bezpieczni. Taki jest nasz los. W tumie zapanowao poruszenie. Dotychczasow cisz przerwaa gromka wrzawa. Ludzie cieszyli si i wiwatowali. Wielu teraz zbliyo si do krgu, by obejrze tak pomylny ukad run. Trwao to dusz chwil, a przez haas przebi si gos wysokiego, brodatego mczyzny: Uciszcie si! To jeszcze nie koniec naszych problemw. Wrogowie zagraaj nam z kadej strony i nie mamy czasu. Musimy wybra dwoje spord nas, ktrzy natychmiast wyrusz szuka nowego siedliska dla plemienia na pnocy. Znw zapada cisza, a z tumu zaczli wystpowa modzi ludzie ze sowami: Ja pjd, ja! Wkrtce zebraa si spora grupka, kcca si o to, kto pjdzie. Spory rozstrzygna kapanka: Ma pj para, a wic chopiec i dziewczyna, a kto, niech zadecyduj mdre runy. Ten z modziecw i ta z dziewczt, ktry wylosuje run raido pjdzie. Wszyscy zgodzili si z mdr decyzj kapanki. Najpierw w milczeniu podchodzili chopcy i sigali do jej wrebnego woreczka losujc run, a pniej dziewczta. Los z pidziesiciu modych osb wybra dwie: cierpliwego Wulfa i agodn Orsan. Czas nagli, wic jeszcze tego samego dnia wyruszyli oni w drog na pnoc. Pord rzeczy niezbdnych w podry znalazy si te runy.

10

11

rsana i Wulf o wicie wyszli z osady i ruszyli drog na pnoc. Przez duszy czas wdrowali w milczeniu, a w kocu dziewczyna przerwaa cisz: Tak mi smutno Wulfie opuszcza rodzinne strony. Orsano, nie czas si smuci. Cae nasze plemi zoyo w nasze rce swj los, a moe i co wicej ni plemi. Bogowie wybrali nas na stranikw tradycji, od nas zaley, czy prastara wiedza mdrcw zawarta w runach i naszych obyczajach przetrwa. Jeli nie uciekniemy przed wrogami z Zachodu, zniknie wszystko, wytrzebione ogniem i mieczem. Masz racj, ale mimo to lkam si. Niepotrzebnie. Po c si lka, jeli postpuje si zgodnie z wyroczni bogw. To prawda, e ziemie nasze byy bogate, a my ylimy dostatnio. Na naszych ziemiach paso si dorodne bydo, a wojownicy z wypraw zawsze wracali z upami. Teraz jednak si to skoczyo. Ludzie z Zachodu podbijaj nasze ziemie, wojownicy wracaj pokonani i nie ma przed nami przyszoci. Lecz jeli tak bardzo si lkasz Orsano, spytajmy run, co nas czeka. Signij rk do woreczka i wycignij jedn. Spjrz Wulfie, wylosowaam prost run fehu. Sama widzisz, e nie ma si czego lka. Lepsz wrb trudno sobie wymarzy. Opowiedz mi o tej runie. Jeste synem kapanki i zapewne twoja wiedza o runach znacznie przewysza to, co wiem ja. Wiedza moja nie jest tak wielka jak sdzisz, ale jeli moja opowie urozmaici ci drog i odgoni lk, posuchaj. Na wiecie panowaa nieustanna zima. Wszystko byo skute lodem i pokryte niegiem. Ludzi nie byo, a na wiecie yy tylko grone i straszne olbrzymy i krowa Audumla, dziki ktrej na ziemi pojawi si pierwszy czowiek Buri. To Audumla wylizaa go swym jzykiem z lodu. A kiedy pojawi si czowiek, ucieszyo to bogw, nawet gronego Odyna. Podarowa on ludziom runy, ktre s rdem mdroci. Pierwsza bya runa fehu. Zrodzia si z ognia i rodzi si wci od nowa. Jest potna, silna i dynamiczna. Dziki niej zaczy topnie lody i pojawia si gleba, na ktrej mogy rosn roliny. Potem pojawio si bydo, ktre ywio si tymi rolinami. Na ziemi zapanowa dostatek, pojawiay si nowe zwierzta, a czowiek przesta ba si godu i zimna. Ciekawie opowiadasz Wulfie, ale co ta runa moe oznacza dla nas, tu i teraz. Zapewnia nas, e nie zaznamy godu, ndzy i zimna w tej wdrwce, e bdzie towarzyszy nam dostatek, a chroni nas bdzie potga ywiou ognia. Co prawda bdziemy musieli by energiczni i aktywni. Nic si nie wydarzy samo, cao wyprawy i los naszego plemienia zaley od naszych dziaa. Wic co mamy czyni? I przed siebie Orsano, cigle przed siebie i nie oglda si do tyu. W milczeniu ruszyli dalej.

12

Uwaga: + oznacza run prost, odwrcon, = t, ktra ma tylko jedn pozycj (run nieodwracaln). Nazwa i jej znaczenie:
fehu, fe lub feoh; oznacza bydo, wasno, bogactwo, pomylno.

Kolor:
czerwony.

Liczba:
16 lub 6.

Litera polskiego alfabetu:


F.

Zdrowie:
wzmocnienie organizmu, pobudzenie systemu immunologicznego, usuwa zawroty gowy, naley jej unika przy chorobach przebiegajcych z wysok temperatur (nasili j).

Potencja runy:
realizacja, spenienie, pierwotny, niekontrolowany ogie.

Kluczowe waciwoci:
kulminacja, pomnoenie bogactwa, cige stawanie si.

Przesanie runy:
musisz wiedzie, czego chcesz od ycia.

Znaczenie wrebne:
+ ruchomy stan posiadania, bogactwo, ktre wykorzystuje i pomnaa si przy pomocy aktywnych dziaa, symbolizuje energi, procesy yciowe, siy twrcze, zmiana na lepsze, bezpieczestwo materialne, pomylne prowadzenie biznesu, rozkwit, kulminacja, mdra troska o sprawy finansowe, awans w pracy; zuboenie, zmarnotrawienie swojej wasnoci, pogrenie si w sprawach materialnych lub brak orientacji w nich, straty przez skpstwo lub zachanno, brak pienidzy i perspektyw na nie, przyziemno, trywialno, ostateczny koniec pewnego cyklu.

Zastosowanie magiczne:
do zabezpieczenia i pomnoenia swego stanu posiadania, do obrony przed negatywnymi wpywami ograniczajcymi pole dziaania, do wzmocnienia si obronnych organizmu. Stosuj
* Techniki medytacyjne zostay dokadnie opisane w ksice A. A. Chrzanowskiej Zdejmowanie kltw i uro-

13

przy zakupach, aby unikn wadliwych czy uszkodzonych towarw, w pracy, by przyspieszy dziaania i przybliy sukces, w celu przekazania osobistej lub runicznej energii. Pomaga przywrci namitno i pocig fizyczny w dugotrwaych zwizkach.

Runa fehu moe pomc Ci:


dowiedzie si, w czym zawiera si Twoje prawdziwe bogactwo, okreli faktyczn cen danej rzeczy lub sprawy, pomylnie rozpocz dowolne przedsiwzicie, osign uczucie zadowolenia z prowadzonych spraw, czerpa energi Soca, Ksiyca i gwiazd i dobrze j wykorzystywa w yciu.

Run fehu naley medytowa (w dowolny znany Ci Czytelniku sposb*), kiedy chce
si uzyska odpowied na nastpujce pytania: co chc w yciu robi? dlaczego moje dziaania nie przynosz spodziewanych rezultatw? jaki jest mj stosunek do pienidzy? czym dla mnie jest materia? co mog zrobi, by sta si czowiekiem zrealizowanym? co jest moim prawdziwym bogactwem? czy w prawidowy sposb wykorzystuj swoj energi?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, by uzyska wzrost dochodw, awans finansowy, popraw sytuacji materialnej.

* Techniki medytacyjne zostay dokadnie opisane w ksice A. A. Chrzanowskiej Zdejmowanie kltw i urokw.

14

15

oce stao ju wysoko na niebie, gdy Orsana i Wulf usiedli w cieniu wielkiego dbu, by si posili. Jedli w ciszy i milczeniu, ale w kocu dziewczyna nie wytrzymaa: Powiedz mi Wulfie, czy ty si wcale nie boisz? Tylko gupcy w ogle si nie boj. Odczuwam pewien niepokj, gdy nie wiem konkretnie, co nas czeka, tym niemniej uwaam, e przynajmniej na razie powodw do wielkiego strachu nie ma. No, a jeli co si z nami stanie? A c nam moe si sta? Nie wiem, na przykad ktre z nas zostanie ranne, zachoruje Signij Orsano do woreczka i wylosuj jedn run. Co tam masz? Prost run uruz. Widzisz, akurat o zdrowie wcale nie musimy si martwi. Dlaczego? Runa uruz gwarantuje nam zdrowie i si tura, dlatego adnych zagroe tej natury nie musimy si ba. To cudownie. Wic ruszajmy w dalsz drog. Dobrze Wulfie, ale opowiedz mi co wicej o tej runie. Kiedy runa fehu stopia lody i wiato soca ujrzaa yzna gleba, pojawia si runa uruz. Zrodzia si wanie z ziemi, po ktrej stpay dzikie zwierzta i dlatego naley do jej ywiou. Jest rwnie silna i potna jak fehu, ale w inny sposb. Ma si tura, ktry niczego si nie lka i nie ma wrogw w naturze, a kiedy poczuje zo, grzebie kopytami w ziemi a lec skry. Dlatego le wykorzystana, moe by grona, gdy wywouje zo i agresj. Jest to runa Matki-Natury, ktra podarowaa nam j, by chronia nasze zdrowie, dodawaa si do pracy i wytrwaoci w dziaaniach rozpocztych pod wpywem runy fehu. yje w ziemi i stamtd przesya do nas dobroczynne energie Dlaczego na witej brzozie rosncej nad cudownym rdekiem jest narysowana runa uruz? przerwaa opowie Orsana. Dlatego, e woda w rdeku uzdrawia chorych, a take przywraca im siy i to samo robi ta runa. Razem ich dziaanie wzmaga si. Spjrz Orsano, wdrujemy ju cay dzie, niewiele odpoczywalimy, ale nie odczuwamy zmczenia, prawda? Masz racj z pewnym zdziwieniem odpowiedziaa dziewczyna. To dlatego, e opiekuje si nami teraz wanie runa uruz. Tym niemniej musimy poszuka miejsca na nocleg, soce chyli si ju ku zachodowi. Z wypraw pamitam, e gdzie tutaj powinna by jaskinia, w ktrej bezpiecznie moemy spdzi noc. Jednak nie jest tak idealnie. Otaram sobie praw stop. To nic strasznego, ale troch mi przeszkadza w wdrwce. Poka. Wulf uwanie obejrza skaleczenie. Dlaczego wczeniej mi nie mwia, zaraz co zaradzimy. Chopak wyj ze swojej sakwy podrnej woreczek z popioem, wzi szczypt, wymiesza go z wod i na otartej stopie dziewczyny narysowa run uruz. Kiedy zatrzymamy si na nocleg, zrobi to jeszcze raz, a jutro nie bdzie nawet ladu po otarciu. 16

Dzikuj ci Wulfie z wdzicznoci powiedziaa Orsana. Dalej ruszyli w milczeniu, uwanie si rozgldajc w poszukiwaniu schronienia przed ciemnoci nocy.

Nazwa i jej znaczenie:


uruz, ur; oznacza tura, dzikiego byka, ubra.

Kolor:
bordowy.

Liczba:
31 lub 3.

Litera polskiego alfabetu:


U.

Zdrowie:
zwiksza si fizyczn, wzmacnia koci, usuwa hipochondri, leczy zaburzenia organw rozrodczych u kobiet, zalecana rwnie przy dowolnej rekonwalescencji.

Potencja runy:
przestrze, z ktrej wszystko bierze swj pocztek, Matka-Ziemia.

Kluczowe waciwoci:
nieograniczony potencja i moliwoci, uwolnienie energii, nieokieznana sia, nieoczekiwane zmiany.

Przesanie runy:
miej do odwagi, by zrezygnowa z niepotrzebnych rzeczy, gdy otworzy to przed Tob nowe moliwoci.

Znaczenie wrebne:
+ zmiany na lepsze, powrt do zdrowia, rekonwalescencja, pozbycie si niepokojw i lkw, realizm, nowe szanse i moliwoci, sia wewntrzna, wykorzystanie posiadanych potencjaw, pomylny rozwj kariery, nowe, korzystne warunki, pjcie do przodu; agresja, zmiany na gorsze, chorowito, samooszukiwanie si, niemono wcielenia w ycie swoich planw, negatywne wpywy z przeszoci, nieumiejtno skorzystania z szansy, brak siy woli, niepokj, lki i strachy.

Zastosowanie magiczne:
uwalnia twrcz energi, uatwia wprowadzanie zmian, przypiesza okres aktywnoci, dodaje si mczyznom i uroku kobietom, pomaga zdoby lub przywrci mio bd przyja, wzmacnia zdolno do koncentracji, przyspiesza realizacj planw i zamiarw.

17

Runa uruz moe pomc Ci:


zrealizowa Twoje pomysy, wcieli je w realne ycie, odnowi i uzupeni energi yciow, znale siy do rezygnacji z tego, co niepotrzebne, odci si od negatywnych wpyww z przeszoci, wpywa na okolicznoci tak, by uczyni sytuacj najkorzystniejsz dla Ciebie, zwikszy Twoj przedsibiorczo, wzmocni Twoje zdecydowanie i wiar w siebie.

Run uruz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy jestem dostatecznie kreatywny? czy i dlaczego boj si zmian? co powinienem zmieni w swoim yciu? czy moja przeszo nie wpywa na mnie hamujco? czy umiem realnie oceni sytuacj i swoje szanse? czy umiem podejmowa decyzje? jaki powinny wyglda moje palny na przyszo?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, by chroni i wzmacnia zdrowie oraz w celu przyspieszenia rekonwalescencji.

18

19

oce zaszo ju za horyzont i wiat powoli otula zmierzch, a Orsana i Wulf cigle nie mogli znale schronienia. Chopak zacz si niepokoi tym, e bd musieli spdzi noc na otwartej przestrzeni. W kocu zatrzyma si, sign do woreczka z runami, milczc wydoby jedn run. Spojrza na ni, a nastpnie podrzuci j w gr i uwanie ledzi jak krek z run opada. Orsana staa w milczeniu, bojc si, e nieopatrznym sowem zakci rytua. Chodmy powiedzia Wulf. Runa pokazaa nam drog. I faktycznie po kilku minutach znaleli si przed wejciem do jaskini. Kiedy si w niej zadomowili, rozpalili ogie i wydobyli zapasy na kolacj, dziewczyna odwaya si zada pytanie: Jak run wylosowae i co z ni robie? Chopak wyj z kieszeni krek z run i pokaza Orsanie. To runa durisaz. Pomoga nam ona odnale drog do jaskini, ktr prboway przed nami ukry trolle. Wylosowaem j, a to oznaczao, e potrzebujemy inspiracji, pomocy w odnalezieniu drogi. Poprosiem run, by nam pomoga i jak widzisz, zrobia to. Jeste potnym czarodziejem! wykrzykna z podziwem. Orsano, to nie czary, lecz wiedza odpowiedzia z pobaliwym umiechem Wulf. Jeli tak, to opowiedz mi o tej runie. Zrodzia si z powietrza, kiedy gromowadny Thor ciska na ziemi byskawice, chwytajc je rk ubran w elazn rkawic, jadc w rydwanie zaprzonym w kozy. To dwiki wydawane przez koa tego rydwanu syszymy w czasie burzy. Wanie ten bg pokona ze olbrzymy przy pomocy swego cudownego mota Mjllnira i przeciwstawi si panujcemu na ziemi chaosowi. Runa ta naley do ywiou powietrza i jej gwne zadanie polega na inspirowaniu i pobudzaniu do mylenia. Pomaga te rozwizywa wszelkiego rodzaju zagadki i zadania wymagajce mylenia. To dlatego uye jej jako pomocy w znalezieniu jaskini? Niezupenie. Najpierw nie wiedziaem dlaczego nie moemy jej znale i eby pozna przyczyn, postanowiem wylosowa run, a kiedy zobaczyem, e jest ni durisaz, wszystko stao si dla mnie jasne. Dlaczego? Run durisaz nazywa si czasami run trolli, szczeglnie kiedy jest odwrcona, a ja w takiej pozycji j wylosowaem. Sama wiesz, jak psotne i zoliwe potrafi by trolle. Dla zabawy potrafi ukry to, czego czowiek szuka. Dlatego odmwiem nad run zaklcie odwracajce j do normalnej pozycji i poprosiem o pomoc. Jak widzisz udao si. Ciesz si, bo w pewnej chwili mylaam, e bdziemy musieli spa w lesie. Tym razem si udao, ale pamitaj Orsanno, e w dugiej wdrwce niewykluczony jest nocleg pod goym niebem, a teraz pijmy ju. Musimy rano wsta, gdy jutro przed nami dalsza droga.

20

Nazwa i jej znaczenie:


durisaz, thurisaz, thurisar, thorn lub thurs; oznacza olbrzyma Thursa, wie, wrota, cier.

Kolor:
brzowy.

Liczba:
21 lub 5.

Litera polskiego alfabetu:


TH.

Zdrowie:
pomaga we wszystkich chorobach wystpujcych nagle i o gwatownym przebiegu, leczy zaburzenia funkcjonowania narzdw rozrodczych u mczyzn, reumatyzm i kamice.

Potencja runy:
ochrona naturalnego porzdku, uwolnienie inspirujcych si.

Kluczowe waciwoci:
pobudzenie si i inicjatywy, ukierunkowana potga, ochrona przed wrogimi dziaaniami, inspiracja.

Przesanie runy:
pozbd si tego, co Ci przeszkadza, ale pozostaw nieprzemijajce wartoci. Nie wycigaj pochopnych wnioskw, gdy moesz poprzez to stworzy wicej problemw, ni jeste w stanie rozwiza.

Znaczenie wrebne:
+ przezwycienie nieyczliwych czy wrcz wrogich wpyww, zdecydowanie, konsekwencja, zdobycie wadzy i mdre jej sprawowanie, sia woli, pokonanie przeszkd, mio i yczliwo, inspiracja lub natchnienie dla artystw, powodzenie, opieka Si Wyszych; wymuszona, radykalna zmiana pogldw, mania wielkoci, naduywanie wadzy, niekorzystna przeprowadzka, pieniactwo, konflikt, utrata kontroli nad sytuacj, nieodpowiednie wykorzystanie posiadanej siy, brak ochrony, nieoczekiwane zagroenie, skonno do samooszukiwania si.

Zastosowanie magiczne:
pomaga usun przeszkody i oczyci drog w trudnej sytuacji, wzmacnia stany medytacyjne, inspiruje do rozmyla i realnej oceny sytuacji, jest opiekunk magii naturalnej, uatwia koncentracj, chroni przed kamstwem i oszustwem, oczyszcza umys, pozwala unikn pochopnej, nietrafnej decyzji, uatwia kontakt z podwiadomoci i stymuluje j pozytywnie.

Runa durisaz moe pomc Ci:


pokona negatywne wpywy, 21

przezwyciy apati i pobudzi zapa do dziaania, pozytywnie stymulowa podwiadomo, usun przeszkody, zainspirowa do nowych przedsiwzi, zwikszy potencja seksualny, jeli jeste mczyzn, ochroni si przed atakami wrogw.

Run durisaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce pytania: czy umiem podejmowa decyzje? jak funkcjonuje moja podwiadomo? czy mam wrogw? czy umiem realnie ocenia sytuacj? w jakich dziedzinach potrzebuj inspiracji? jaki jest mj stosunek do wadzy? jaki jest mj system wartoci?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby usun przeszkody lub wrogie wpywy, wzmocni koncentracj i uzyska inspiracj.

22

23

odzi ludzie spokojnie spdzili noc w jaskini. Wstali, gdy wiat spowijay jeszcze ciemnoci, a wraz ze wschodem soca byli gotowi do wymarszu. Ju mieli wychodzi, gdy Orsana spytaa: Czy moemy wylosowa run? Jeli ci to uspokoi z umiechem zgodzi si Wulf. Chopak sign do woreczka z runami, wyj jedn i wycign do z run w kierunku dziewczyny. Czy znasz t run? spyta. Wiem, e nazywa si ansuz odpowiedziaa ale nic wicej nie wiem. Jeli moesz, opowiedz mi co o niej. To dziwna runa zacz opowie Wulf. Zrodzi j ywio wody, dajcy natchnienie artystom, ale patronuje jej Loki, bg dobra i za jednoczenie, przewrotny i sprytny, ale opiekuje si ni rwnie cay rd Asw. Starzy ludzie powiadaj, e stworzy j piew Odyna. Jak by to nie byo, pochodzi od bstw silnych i potnych, a nam tutaj mwi, e kolejny odcinek naszej wdrwki bdzie wymaga od nas wiedzy i sprytu. I to prawda. Dlaczego? Mniej wicej za dwie godziny marszu wejdziemy na tereny zajte przez ludzi z Zachodu i musimy by bardzo sprytni, by przej przez ich tereny niezauwaeni. Czy nie ma innej drogi? ze strachem spytaa Orsana. Jest, ale niestety wyduyaby nasz wdrwk o kilka dni. Kiedy odnajdziemy nasze nowe siedlisko i cae nasze plemi bdzie musiao przej na pnoc, wybierzemy okrn drog, ale teraz nie ma czasu i musimy i tdy, cho jest to niebezpieczne. Boj si szepna dziewczyna. Spokojnie. Pomoe nam runa ansuz i wiedza o tym, jak kry si w lesie, jak wykorzysta ochron Matki-Natury i prastara pie naszego plemienia. Nie rozumiem. Zobaczysz. Przez nastpne dwie godziny szli w milczeniu, a w kocu Wulf da rk znak, e musz si zatrzyma. Stanli na wzniesieniu, ukryci za wielkim dbem i patrzyli na wiosk lec w niewielkiej dolinie. Jak na doni byo wida jej mieszkacw i uzbrojonych onierzy w stranicy. To najbardziej niebezpieczne miejsce, jeli miniemy je, dalej bdzie ju atwiej. Ale jak to zrobi? Moe powinnimy poczeka do nocy. Noc bdzie jeszcze gorzej. Ludzie z Zachodu wystawiaj silne strae. Zrobimy to teraz i wykorzystamy podpowied runy ansuz. Pamitaj tylko, e co by si nie dziao, musisz zachowa milczenie i i za mn. Mwic to Wulf usiad pod dbem i opar si o niego plecami. Z kieszeni wyj fujark i zacz na niej gra. Pocztkowo ciche tony narastay i staway si coraz goniejsze. Orsana by przeraona. Ze strachu zamkna oczy, gdy bya pewna, e za chwil schwytaj j onierze. Nagl poczua dotknicie, otworzya oczy i zobaczya Wulfa trzymajcego palec na ustach i pokazujcego doni wiosk. Jakie byo jej zdumienie, gdy zobaczya, e wszyscy mieszkacy osady byli pogreni w gbokim nie, nawet psy i inne zwierzta gospodarskie. Wulf ruszy przed siebie i ponagla j gestami. Przeszli spokojnie przez sam rodek wioski. Nikt nawet gowy nie unis, a cisz zakca jedynie piew ptakw. Szybkim marszem oddalali si od niebezpiecznego miejsca. Dopiero po kilku godzinach dziewczyna odwaya si spyta szeptem: 24

Dugo jeszcze bdziemy na niebezpiecznym terenie? Ju dawno go minlimy. Zaraz zatrzymamy si na odpoczynek. Powiedz mi, jak ty to zrobie? To wiedza Orsano, wiedza runy ansuz.

Nazwa i jej znaczenie:


ansuz, ansur, os, ass; oznacza wysze bstwo (As), rd bogw, usta.

Kolor:
ty.

Liczba:
12 lub 4.

Litera polskiego alfabetu:


A.

Zdrowie:
leczy choroby garda, jkanie si, dolegliwoci w jamie ustnej, poprawia stan narzdw zmysw, bywa pomocna przy usuwaniu migreny.

Potencja runy:
twrcze i mentalne przejawienie si Ducha.

Kluczowe waciwoci:
twrcza myl, natchnienie artystyczne, zdolnoci poznawcze, praktyczne zastosowanie wiedzy, stosunki spoeczne.

Przesanie runy:
ucz si obcowa z przyrod, eby rozszerzy swoje horyzonty.

Znaczenie wrebne:
+ nauka, uczenie si, zdobywanie informacji, pomylnie zdany egzamin, rozsdek, dar sowa, publiczne wystpienia, rozmowy, pertraktacje, zawieranie umw i kontraktw, dziaania spoeczne, kreatywno, uzdolnienia artystyczne, prezent; oszustwo, oszczerstwa, dwulicowo, narzekanie, pustosowie, plotki, wskie horyzonty umysowe, braki w wyksztaceniu, problemy z nauk, niezdany egzamin, niech do nauki, niekorzystne umowy lub kontrakty, zerwane pertraktacje, aspoeczno, przekupstwo.

Zastosowanie magiczne:
pomaga zrozumie to, co znajduje si poza granicami oczywistoci, pomaga nawiza kontakt i otrzyma wsparcie od wewntrznego ja, uatwia zdawanie egzaminw, zawieranie umw i kontraktw, aktywizuje energi magiczn, sprzyja zdobywaniu oraz mdremu wykorzystywaniu wiedzy. 25

Runa ansuz moe pomc Ci:


znale natchnienie i nowe idee, ujawni ukryt kreatywno i nowe talenty, wzmocni potencja umysowy, zlikwidowa niemiao, poprawi osobiste i towarzyskie relacje, usun przeszkody utrudniajce prawidowe wykorzystanie energii ciaa i umysu.

Run ansuz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czym dla mnie jest wiedza? jaki jest mj stosunek do nauki? czy jestem kreatywny? jak wygldaj moje kontakty z ludmi? czy dostatecznie wykorzystuj swoje uzdolnienia? co dla mnie znaczy sowo prawda? w jaki sposb rozszerzam swoje horyzonty umysowe?

Skrypt runiczny:
stosuje si go w celu atwiejszego przyswajania wiedzy i jej praktycznego zastosowania, pomaga zda egzaminy i pokona niech do nauki.

26

27

ulf i Orsana zatrzymali si na sonecznej polanie, eby nieco odpocz i spoy posiek. Dziewczyna pozbya si ju strachu i czua si cakiem bezpiecznie w towarzystwie modego runnekera. Podziwiaa go za wiedz i umiejtno zastosowania jej w praktyce. Patrzya na niego z bezbrzenym zachwytem. Wulf, cakowicie niewiadomy tego, co dzieje si w duszy jego towarzyszki podry, spokojnie posila si zapasami zabranymi w drog. Orsana nie chciaa mu przeszkadza, w kocu jednak nie wytrzymaa: Ciesz si, e to z tob odbywam t drog. Myl, e z kim innym nie byabym tak bezpieczna. Powiedz mi, czy wiesz, co nas czeka dalej? Wulf z lekkim umiechem na twarzy potrzsn woreczkiem z runami, sign do niego i wyj jedn i pokaza j Orsanie. To runa raido powiedziaa ale co ona dla nas oznacza? To, e czeka nas droga. Wiem to i bez niej odrzeka zirytowana. Nie zo si, jeszcze nie skoczyem. Teraz nasza podr ulegnie przyspieszeniu, pewnie kto nam pomoe. W kadym bd razie przed nami do atwy etap naszej wdrwki, wic ruszajmy. Skoro tak mwisz odpowiedziaa Orsana unoszc si z mikkiego mchu ale musisz co wicej opowiedzie o tej runie. To druga runa, ktra zrodzia si z ognia. Pamitasz, pierwsza to fehu. Pojawia si, gdy gromowadny Thor jecha z prdkoci gromu swym rydwanem zaprzonym w kozy, a jego koa krzesay skry i to one zrodziy run raido. Towarzyszy ona wszystkim wdrowcom i podrnikom czy to na ziemi, czy na wodzie. Jeli jest prosta uatwia podr, usuwa zmczenie i dodaje si. Jeli jest odwrcona ostrzega przed niebezpieczestwami, zapowiada przeszkody w drodze, mwi o zmczeniu. Wylosowae j prost przerwaa Orsana i dlatego powiedziae, e czeka nas atwy etap wdrwki. Widz, e szybko si uczysz z umiechem odpowiedzia chopak. Rzeczywicie jest tak, jak mwisz. Mw dalej i wybacz, e ci przerwaam. Runa ta odnosi si rwnie do koni i innych rodkw transportu Wulf przerwa w p zdania i zacz nasuchiwa. Zaniepokojona Orsana przystana. Z oddali dobiega dziwny dwik, ni to stukot, ni to turkot. Co to jest? spytaa. Jeli si nie myl, to wanie moemy naocznie przekona si, jak w praktyce realizuje si runa raido z umiechem powiedzia Wulf. Ty artujesz, a ja nie wiem o co chodzi obrazia si dziewczyna. Ja nie artuj. Wanie nadjeda jaki wz, zaprzony co najmniej w dwoje zwierzt, chyba wow. Skd to wiesz? Posuchaj uwanie. Stanli w bezruchu i nasuchiwali. Po chwili nawet Orsana bya w stanie odrni turkot k od posapywania i prychania zwierzt. W kocu ich oczom ukaza si drabiniasty wz zaprzony w dwa woy. Powozi nimi starszy brodaty mczyzna. Pierwszy odezwa si Wulf: Pokon ci niski ojcze i szczliwej drogi. Niech towarzyszy ci w podry aska bogw. Widz, e i wy jestecie w drodze odpowiedzia wonica. Dokd idziecie? 28

Na pnoc ojcze. Jad na ting w Ostromie. Jeli chcecie, to mog was podwie. Z wielk wdzicznoci skorzystamy z twojego zaproszenia. Znacznie przyspieszy to nasz podr. Orsana i Wulf wygodnie usiedli na wozie. Teraz rozumiem, jak dziaa runa raido szepna dziewczyna.

Nazwa i jej znaczenie:


raido, raidho, rad, ried, rad, raidu, rit; oznacza podr, koo, jazd wierzchem, gow konia.

Kolor:
purpurowy.

Liczba:
17 lub 4.

Litera polskiego alfabetu:


R.

Zdrowie:
pomaga przy zaburzeniach przewodu pokarmowego, szczeglnie odka i jelit, a take jest skuteczna przy reumatyzmie i podagrze.

Potencja runy:
ukierunkowany, celowy ruch.

Kluczowe waciwoci:
kontrola i ukierunkowanie, rytm i rwnowaga, cykliczny rozwj, wywaony osd, wzrost i rozwj, droga i ruch.

Przesanie runy:
przejmij wadz nad wasnym yciem, eby kierowa jego rozwojem.

Znaczenie wrebne:
+ wyjazd, ruch, owiecenie, czysto, prawa Natury, postp, rozwj, poznanie wasnego rytmu, taniec, uczciwo wobec siebie, dobre wyczucie czasu, uatwienia w podry, dobry moment na rozpoczynanie podry, komunikacja masowa, Internet. pedanteria, zamieszanie, zbdna krztanina, pogwacenie naturalnych rytmw, niestao, postpowanie wbrew sumieniu, niezdrowy tryb ycia, brak wyczucia czasu, stagnacja, brak postpw, ostrzeenie przed podr, wynik podry nie przyniesie satysfakcji.

29

Zastosowanie magiczne:
zapewnia bezpieczestwo i sukces podczas dowolnego rodzaju podry, chroni wszelkie rodki transportu, wspomaga w sprawach biznesu, uatwia prowadzenie spraw sdowych, likwiduje niepotrzebne ktnie i spory, pomaga znale kompromis.

Runa raido moe pomc Ci:


rozszerzy Twoj wiadomo, otrzyma dostp do wiedzy tajemnej, dostroi si do rytmu przyrody i swego ciaa, uczyni Twoj ocen zrwnowaon, poprawi Twoje poczucie czasu, zapewni ochron podczas podry.

Run raido naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy yj zgodnie ze swoim wewntrznym rytmem? czy potrafi pj na kompromis? czy rozumiem prawa Natury? czy droga, ktr id jest odpowiednia dla mnie? czy jestem uczciwy wobec samego siebie? czy yj zgodnie z sumieniem? czym dla mnie jest czas?

Skrypt runiczny:
uywa si go do zapewnienia bezpieczestwa i pomylnoci podczas podry oraz do ochrony wszelkich rodkw lokomocji.

30

31

ulf i Orsana bezpiecznie dojechali do Ostromy. Podziowali wonicy i ruszyli szuka noclegu. Nieatwo byo znale jakie lokum, gdy cae miasteczko wypenione byo podrnymi, ktrzy przyjechali na ting. W kocu przyja ich pod swj dach staruszka, ktra mieszkaa na przedmieciach. U niej spdzili noc, a rankiem szykowali si do dalszej podry. Orsana bya coraz bardziej zauroczona swoim towarzyszem i tylko wrodzona niemiao nie pozwalaa jej tego okaza wprost. A i Wulf inaczej zacz patrze na dziewczyn, kiedy zorientowa si, e jej pytania o runy, to nie czysta ciekawo, lecz autentyczne pragnienie poznania i zrozumienia ich potgi. By wic nieco zdziwiony, e tego ranka Orsana nie okazywaa zainteresowania runami. W kocu nie wytrzyma i spyta: Nie interesuj ci ju runy Orsano? Ale interesuj i to bardzo, nie chc by jednak natrtna. Nie jeste natrtna, a ja chtnie opowiadam o runach. Wic wylosujmy jedn na dzi z entuzjazmem zawoaa. Wulf sign do woreczka i wycign run kaunan. Umiechn si. Dlaczego si umiechasz? spytaa. Bo to bardzo dobra runa. Wobec tego opowiedz mi o niej poprosia. To kolejna runa ywiou ognia, ale jest to inny ogie, ni w przypadku poprzednich run ciepy, zapewniajcy bezpieczestwo, mio i sukces. Powicona jest bogini Nerth, pochodzcej z rodu Wanw. To bardzo dobra bogini, opiekunka myliwych i rybakw. Opiekuje si te wszystkimi, ktrzy chc co w yciu osign, d do sukcesu i nie ogldaj si na innych. Nam zapowiada jaki sukces moe znw kto nas powiezie lub w inny sposb pomoe przybliy si do celu naszej wdrwki. Pamitaj te, e w tym miecie jest ting, na ktrym najmdrzejsi ludzie z naszych ziem radz, jak zapewni bezpieczestwo i sukces naszym plemionom. Z ca pewnoci ting bdzie udany, a decyzje, jakie na nim zapadn, zwieczy sukces. W przypadku jednostek kaunan przynosi namitno i spenienie w mioci fizycznej. Syszc to Orsana leciutko si umiechna. Chopak pogrony w opowieci o runie kaunan nie zauway tego umiechu. Dziewczyna pooya mu delikatnie rk na ramieniu i przerwaa opowie: Ruszajmy w drog Wulfie, reszt opowiesz mi w trakcie wdrwki. Wulf poczu agodne ciepo idce od doni. Spojrza uwanie na Orsan tak, jakby j widzia po raz pierwszy. Dopiero teraz dostrzeg dugie rzsy ocieniajce oczy w kolorze rzecznej wody, pomiennorude wosy splecione w warkocz i sodk twarzyczk. Milcza oszoomiony. W kocu otrzsn si z zauroczenia i powiedzia: Masz racj, ruszajmy. Kiedy przechodzili przez rynek, spotkali wonic, ktry przywiz ich wczoraj do Ostromy. Podeszli do niego przywita si, a on umiechn si na ich widok i powiedzia: Macie szczcie. Ting jeszcze si nie skoczy, ale ja dostaem zadanie do wykonania i jad na pnoc do Kalltoru. Jeli chcecie, moecie si zabra ze mn. To prawda, e mamy szczcie! wykrzykna Orsana. Nie na darmo wylosowalimy z rana run kaunan doda Wulf, adujc si na wz. wit wci jeszcze rowi dachy domostw, gdy wyjedali z miasta. Chodno mi powiedziaa Orsana. To przytul si do mnie, bdzie nam cieplej cichutko szepn Wulf. 32

Nazwa i jej znaczenie:


kaunan, kauna, kaunaz, kano, kenaz; oznacza pochodni.

Kolor:
pomaraczowy.

Liczba:
28 lub 3.

Litera polskiego alfabetu:


K.

Zdrowie:
zapobiega i leczy stany zapalne, obnia gorczk, wzmacnia trzustk i odek, bywa pomocna przy oparzeniach i chorobach ukadu rozrodczego.

Potencja runy:
ogie, ktry wypywa z wntrza czowieka i daje mu owiecenie.

Kluczowe waciwoci:
jasno myli, zdolnoci analityczne, konstruktywna samorealizacja, entuzjazm, sukces.

Przesanie runy:
sprawd, czy Twoje dziaania s skierowane na osigniecie pozytywnych rezultatw, eby pniej si nie sparzy.

Znaczenie wrebne:
+ aktywno i osignicie dziki niej sukcesu, powodzenie, sprawy wojskowe, poczcie dziecka, system wartoci, namitno, udany seks, sia woli, twrczo, dobre wykorzystanie potencjau, ciepo domowego ogniska, wewntrzny ogie, szybka regeneracja si yciowych. konflikty, walka, klska, przegrana, zaburzony system wartoci, pasywno przyczyn problemw, trudna rekonwalescencja, bezpodno, zaburzenia w sferze seksualnej, wygasanie namitnoci w zwizku lub lepa namitno, wybuch gniewu, zo, cierpienie, samounicestwienie, poar.

Zastosowanie magiczne:
pomaga znale to, czego si szuka, przyspiesza realizacj zamiarw i osignicie sukcesu, chroni zdrowie fizyczne, pobudza namitno w zwizkach partnerskich, sprowadza twrcze natchnienie, chroni system wartoci, usuwa wszelkiego rodzaju ciemno.

Runa kaunan moe pomc Ci:


wyraa si jasno i zrozumiale, osign jasno myli, zobaczy, jakich zmian wymaga Twoje ycie, 33

rozpali ogie entuzjazmu, przeoy teoretyczn wiedz na praktyk.

Run kaunan naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: jaki jest mj system wartoci? czym dla mnie jest moje zdrowie fizyczne? czy umiem pobudzi w sobie entuzjazm? czy dobrze wykorzystuj swj potencja? czym jest dla mnie seks? co znaczy dla mnie sowo aktywno? czym dla mnie jest sukces?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do ochrony zdrowia fizycznego, wzmocnienia energii seksualnej i zapewnienia sukcesu.

34

35

omimo, e chd poranka dawno ju ustpi, Orsana i Wulf dalej siedzieli przytuleni do siebie. Milczeli wsuchani w to, co dzieje si w ich sercach. Szczeglnie chopak by zdziwiony tym, co odczuwa. Wybra si w drog, by sta si bohaterem, uratowa swoje plemi, a oto w jego duszy rodzia si mio. Spojrza na gwk dziewczyny opart o swoje rami i poczu bezbrzen tkliwo. W odruchu czuoci pogaska j po wosach. Orsana uniosa twarzyczk i spojrzaa mu w oczy. Jej rowe wargi delikatnie si rozchyliy i to wystarczyo, by Wulf zoy na nich namitny pocaunek. Delikatny dreszcz przebieg przez ciao dziewczyny: Wulfie, co si z nami dzieje? spytaa szeptem. Nie wiem Orsano rwnie cicho odpowiedzia chopak ale jest to tak sodkie, e nie moe by ze. A moe jak zwykle spytamy run? zaproponowaa. Moe one nam powiedz, co to jest. Zgoda, moja sodka mwic to Wulf sign do woreczka i wydoby z niego jak zwykle jedn run. Jak run wylosowae? dopytywaa si niecierpliwie Orsana. Ju wszystko rozumiem! wykrzykn chopak patrzc na run lec na jego doni. To, co nas spotkao, to mio. Skd wiesz? Wylosowaem run gebo. Mwisz mio? A ja mylaam, e ona przyjdzie w blasku byskawic albo przyjedzie na biaym koniu, a tu tak zwyczajnie, po prostu Nie jestem wiele od ciebie starszy, moja sodka Orsano, ale doskonale wiem, e mio przychodzi w rny sposb, cho w taki, o jakim ty mwisz najrzadziej. Wiem te, e chc si tob opiekowa i chroni, jak nikogo na wiecie i pamitaj, e niczego nie zrobi wbrew twojej woli. Nie wiem czym jest mio, ale chc by z tob, czuj si przy tobie bezpieczna i wiem, e nie zrobisz mi krzywdy, ale twoja blisko dziwnie na mnie dziaa, dlatego na razie lepiej bdzie, gdy opowiesz mi o runie gebo. Runa ta powicona jest Freji, bogini mioci i pogody. Wada ona rdem wiecznej modoci, a ten, kto napije si z niego wody, zyska niemiertelno. Rwnie dziki mioci zsyanej na ludzi przez t bogini odzyskujemy modo i zyskujemy niemiertelno w dzieciach. Runa ta naley do ywiou wody. Zapowiada nie tylko prawdziw mio, ale i wiern przyja, dobre relacje z ludmi, blisko i serdeczno w kontaktach z innymi. No dzieci opowie Wulfa przerwa wonica. Jeli wasza droga prowadzi na pnoc, to musimy tutaj si rozsta. Ja skrcam na wschd. Dalej musicie radzi sobie sami. Wielkie dziki ci ojcze. Bardzo nam pomoge odpowiedzia chopak. Zrcznie zeskoczy z wozu i zdj z niego Orsan. Przytuli j na chwil do siebie, zanim postawi na ziemi. Wonica widzc to umiechn si serdecznie i powiedzia: Niech was prowadz i chroni dobre bogi. I tob ojcze te niech si opiekuj. Wz skrci na wschd, a modzi stali i obserwowali, jak si oddala. W kocu Wulf delikatnie obj Orsan i powiedzia: Co by si nie dziao midzy nami, to mamy zadanie do wykonania. Ruszajmy wic dalej.

36

Nazwa i jej znaczenie:


gebo, gyfu, gifu, geofu; oznacza dar.

Kolor:
rowy.

Liczba:
14 lub 6.

Litera polskiego alfabetu:


G.

Zdrowie:
skuteczna w leczeniu zaburze seksualnych i w chorobach narzdw pciowych, wzmacnia system nerwowy, usuwa tiki i neuralgie.

Potencja runy:
branie i dawanie.

Kluczowe waciwoci:
poczenie i zjednoczenie, sprawiedliwa wymiana, szczodro, wspczucie, mio.

Przesanie runy:
za wszystko, co otrzymujesz powiniene zaproponowa rewan, eby zachowa rwnowag Wszechwiata. Bd gotowy przyj odpowiedzialno za swoje dziaania.

Znaczenie wrebne:
= mio, dobry zwizek, udane partnerstwo, miy podarunek, gocinno, wielkoduszno, szlachetno, pozytywna wymiana energii, rwne prawa, zarczyny, lub, wierno, przyja; blokady, rozstanie, zerwanie, rozwd, ktnie, dysharmonia, lk przed bliskoci, brak energii, zaleno, niesamodzielno, zniewolenie, zahamowania seksualne, impotencja, ozibo.

Zastosowanie magiczne:
przywouje mio, pomaga wybra odpowiedniego partnera, stabilizuje i umacnia relacje, harmonizuje dusz i ciao, wspomaga partnerstwo w biznesie, jednoczy, zapewnia powodzenie osigane wsplnym wysikiem, wzmacnia potencja seksualny.

Runa gebo moe pomc Ci:


wicej dawa i wicej otrzymywa, wzmocni relacje osobiste, nawiza kontakt z Twoim wyszym ja, efektywniej wykorzystywa czas, pielgnowa mio, rozwija wysze wartoci. 37

Run gebo naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czym dla mnie jest mio? czego oczekuj od partnera, a co mu mog da? w jaki sposb mog pracowa nad swoim zwizkiem? jak pojmuj prawdziwe partnerstwo? jak warto ma dla mnie przyja? co rozumiem pod sowem harmonia? czy jestem osob samodzieln?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do przycignicia mioci, jej ochrony i wzmocnienia oraz do naprawy relacji partnerskich.

38

39

odzi wdrowali w milczeniu, przytoczeni niespodziewanym wybuchem uczu, dopki soce nie stano w zenicie. Musimy si posili Orsano przerwa cisz Wulf. Zatrzymali si na niewielkiej polance nad potokiem. Pomimo, e kierowali si na pnoc, nie odczuwali ochodzenia, gdy lato tego roku byo wyjtkowo ciepe. Gdy usiedli na trawie i wydobyli zapasy, Orsana spytaa: Czy tam, gdzie idziemy bdzie nieg? Mam nadziej, e nie. Trudno byoby y w krainie, gdzie nawet latem ley nieg, ale na pewno bdzie chodniej ni nad naszymi fiordami. A po czym poznamy, e jest to akurat to miejsce, w ktrym powinno osiedli si nasze plemi. Musimy by uwani i obserwowa znaki, no i moe runy nam pomog. A co bdzie z nami Wulfie? C, to zaley tylko od nas, ale cho to, co nas czy jest wane, to na pewno waniejsza jest przyszo caego plemienia. Jeli chcesz, moemy spyta run. Dziewczyna skina gow i miao signa do woreczka, ktry poda jej chopak, eby wylosowa jedn run. Po chwili na jej doni widnia krek ze znakiem wunjo. Czy to dobra runa? zapytaa z niepokojem. Bardzo dobra, Orsano. To runa tryumfu i radoci. Opowiedz o niej co wicej poprosia. Naley do ywiou powietrza i sprzyja wszystkim miaym i odwanym poczynaniom. Jej dziaanie moe przejawi si natychmiast, ale moe te ona zapowiada wydarzenia, ktre nastpi za jaki czas. Nam przynosi obietnic pomylnego zakoczenia wyprawy, szczliwego dotarcia do celu i zapewnienie naszej wsplnocie plemiennej miejsca do spokojnego ycia. C Orsanno, chcc nie chcc zostaniemy bohaterami wrd swoich z umiechem zakoczy chopak. A osobicie dla nas co ona znaczy? e na razie nasza mio powinna przyj wymiar braterski, gdy czas na jej gbsz realizacj jeszcze nie nadszed, moe my nie jestemy gotowi, moe warunki nie sprzyjaj, ale gdy wykonamy zadanie i odniesiemy tryumf, wtedy przyjdzie czas na spenienie tej mioci. Jeste bardzo mdry Wulfie z podziwem westchna dziewczyna i umiesz wszystko tak rozsdnie wyjani. Ty Orsano te nie jeste gupia i bardzo szybko si uczysz, a przy tym jeste taka liczna i sodka. To bdzie mj wielki, osobisty tryumf, gdy zyskam twoj wzajemno. Wulfie, chciaabym ci jako odpowiedzie, ale nie wiem jak. Podziwiam ci, czuj si przy tobie bezpieczna, wyzbyam si lku, lubi by z tob, ale cigle mam wtpliwoci, czy to jest mio. Nie spiesz si moja sodka, masz do czasu, aby si przekona co dla ciebie znacz i kim jestem. Na razie musi mi wystarczy to, e ja ci kocham i jest to tak silne uczucie, e wiem, i nie ma sensu przed nim si broni. A teraz doda wycigajc do niej rk pozwl, e pomog ci wsta. Musimy rusza dalej i doprowadzi do obiecanego przez run wunjo tryumfu.

40

Nazwa jej znaczenie:


wunjo, wunio, wynn, wenne; oznacza wygran, zwycistwo, szczcie, rado, zbawienie.

Kolor:
amarantowy.

Liczba:
22 lub 6.

Litera polskiego alfabetu:


W.

Zdrowie:
wzmacnia ukad odpornociowy, przyspiesza rekonwalescencj w chorobach zakanych, agodzi opryszczk.

Potencja runy:
realizacja zada, uwolnienie energii, tryumf.

Kluczowe waciwoci:
bezwarunkowa mio, kulminacja, zadowolenie, rado z osigni, sawa.

Przesanie runy:
wszystko w yciu jest lekcj na drodze do doskonaoci. Staraj si widzie gbiej, wyjd poza ramy oczywistoci.

Znaczenie wrebne:
+ rado, zadowolenie, mio braterska, powodzenie w mioci, koleestwo, niezawodni przyjaciele, przychylno, tryumf zawodowy, uznanie, wsparcie grupy, wygrana, sukces, mia niespodzianka, przezwycienie przeciwiestw, komfort emocjonalny. sztuczna euforia, brak korzeni, iluzje, nieszczcie, przygnbienie, zdrada, na skutek sukcesw woda sodowa uderza do gowy, brak umiejtnoci wsppracy, bdy spowodowane nadmiern pewnoci siebie, zy humor, zwtpienie, poczucie sptania, utrata wizi z grup.

Zastosowanie magiczne:
pomaga okreli optymalny czas do podjcia dziaa, przyspiesza osignicie pozytywnych rezultatw, przyciga szczcie, pociesza w alu, podtrzymuje na duchu w chwilach saboci, uatwia realizacj ycze, umacnia jedno w grupie czy zespole, dziaa antydepresyjnie.

Runa wunjo moe pomc Ci:


osign szczcie i pomylno, poprawi samoocen, ulepszy relacje midzyludzkie, znale prawdziw przyja, 41

doprowadzi zaplanowane zadania do pomylnego koca, zbliy si do doskonaoci.

Run wunjo naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: jaki jest mj stosunek do sawy? czy umiem planowa swoje dziaania? czy potrafi pracowa w grupie? czym dla mnie jest przyja? czy potrafi si cieszy? w jaki sposb wituj sukces? co oznacza dla mnie okrelenie tryumfowa?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, by zapewni powodzenie swoim planom i zapewni sobie tryumf, przyciga szczcie i pomylno.

42

43

rsana i Wulf wytrwale wdrowali w stron zachodzcego soca, od czasu do czasu milczc umiechali si do siebie. Przebyli ju szmat drogi dziki yczliwoci wonicy i znaleli si na terenach cakowicie nie znanych dla siebie. Nikt z ich plemienia tak daleko na pnoc jeszcze si nie zapuci. Wulfie, powiedz mi przerwaa milczenie Orsana dlaczego szukamy nowego miejsca na siedlisko? Dlaczego nie moemy y tam, gdzie bylimy do tej pory? To trudne pytanie i najlepiej na nie odpowiedziaaby ci kapanka lub kto ze starszyzny, ale nie ma ich tu, wic sprbuj zrobi to ja. Nasze ziemie z kadej strony zaczli otacza ludzie Zachodu. Nie szanuj oni naszej tradycji, s dni ziemi i bogactw, nie wierz w naszych bogw, mwic, e ich bg jest najlepszy i jeli nie odejdziemy stamtd, nie minie rok, a zostaniemy ich niewolnikami, a nasza tradycja i wiara zostanie wykorzeniona do cna. Mwic prociej nie bdzie tingw, nie bdzie kapanek i nie bdzie run. Jak to moliwe, eby kto nie chcia korzysta z run! wykrzykna dziewczyna. S i tacy na wiecie. Ale dlaczego? S zapatrzeni w siebie i nastawieni na podboje. Zoto wicej dla nich stanowi ni czowiek. Nie umiej wspy z przyrod. To s li ludzie. Nie Orsano, oni nie s li, s nieszczliwi. Ale zostawmy ich swojemu losowi i zadbajmy o siebie. Niedugo zapadnie zmrok. Musimy pomyle o noclegu. No wanie, gdzie spdzimy t noc? Sam nie wiem, nigdy tu nie byem. To moe spytajmy run? W odpowiedzi na to pytanie Wulf wycign w kierunku Orsany woreczek z runami, a dziewczyna signa do niego i wyja jedn. Co to za runa Wulfie? spytaa. To hagal, runa intuicji. Podpowiada nam, bymy si kierowali intuicj przy wyborze miejsca na nocleg. Co my teraz zrobimy? niepokoia si. Przecie to adna podpowied. Mwisz, jak ludzie Zachodu. To jest bardzo wana podpowied. Usidmy tu, pod tym drzewem i posuchajmy, co mwi nasza intuicja. Mwic to Wulf usiad opierajc si plecami o pie drzewa i zamkn oczy. Po chwili Orsana posza w jego lady. W ciszy przerywanej tylko delikatnym szumem lici zaczy pojawia si przed jej oczami obrazy wska drka prowadzca do jeziora, stary szaas nieco nadwyrony przez czas, drzewa, ktre za jeziorem ustpuj miejsca krzewinkom i trawom. Otworzya oczy. Wulf siedzia obok i uwanie przypatrywa si jej. Co zobaczya? spyta. Drog do starego szaasu nad jeziorem. I ja widziaem to samo, chodmy wic jej poszuka. Bardzo szybko znaleli wsk cieynk kierujc si na pnoc. Zaprowadzia ich ona faktycznie nad brzeg jeziora, gdzie sta stary szaas. Tu spdzimy spokojnie noc ucieszy si chopak. Kiedy si rozlokowali i zjedli posiek, Orsana jak zwykle poprosia: Opowiedz co wicej o runie hagal Wulfie.

44

Jak ona dziaa, to ju sama wiesz. To runa ywiou wody. Powicona jest bogini Hagal. Dziwna to bogini, patronka wiedm i kapanek. Zsya na nie wieszcze natchnienie, a w kadym zwykym czowieku pobudza intuicj. To ona zesaa na nas t wizj? Z ca pewnoci. Moe te zsya wieszcze sny. Kadmy si ju, a by moe we nie raz jeszcze zechce do nas przemwi runa hagal.

Nazwa i jej znaczenie:


hagal, hagalaz, haglaz, haegl; oznacza grad, wiedm, ale i imi bogini Hagal.

Kolor:
czarny.

Liczba:
11 lub 8.

Litera polskiego alfabetu:


H.

Zdrowie:
leczy choroby i urazy koci oraz zbw i dzise, zapobiega urazom mini, przyspiesza rekonwalescencj po zamaniach i zwichniciach.

Potencja runy:
ogniskowanie i przeksztacanie pierwotnych energii w uporzdkowan struktur.

Kluczowe waciwoci:
dramatyczne zmiany, uwolnienie, przywrcenie utraconej rwnowagi, poczenie si przeciwiestw.

Przesanie runy:
nie obawiaj si sytuacji, ktre wydaj Ci si niekorzystne. Zaufaj swemu wewntrznemu ja, ono pomoe Ci zorientowa si w trudnej sytuacji i uczyni j korzystn dla Ciebie.

Znaczenie wrebne:
= okolicznoci zewntrzne oddziaywujce z du si, wiedza mistyczna, zwizek z siami Natury, intensywny rozwj lub jego cakowite zahamowanie, transformacja, zdolnoci parapsychologiczne, rozwinita intuicja, wysoka samowiadomo, wiedma, ale i czarownica, nieprzyjemnoci, nieoczekiwane wydarzenia, ktre zakc lub uniemoliwi realizacj planw, usztywnienie struktur, niedostpno emocjonalna, klski ywioowe, zniszczenie, zaleno od innych ludzi.

45

Zastosowanie magiczne:
pomaga zachowa spokj w trudnych sytuacjach, uatwia przetransformowanie negatywnej sytuacji lub wrogich wpyww w korzystne, zapewnia bezpieczestwo osobiste, ma moc uzdrawiania i przywracania rwnowagi w ciele fizycznym, wzmacnia intuicj i wspomaga rozwj duchowy, chroni przed atakiem psychoenergetycznym. Runa wiedm i magw.

Runa hagal moe pomc Ci:


uwolni si od niechcianych wpyww, rozwin intuicj, wiadomie kontrolowa intuicyjne zdolnoci, podnie poziom koncentracji, znale sposb czenia przeciwiestw, uatwi znalezienie wsplnego punktu widzenia z drugim czowiekiem.

Run hagal naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy mj rozwj zmierza w dobrym kierunku? czy dobrze wykorzystuj swoj intuicj? czy umiem si chroni? czym dla mnie jest transformacja? czy potrafi patrze na dan spraw z rnych punktw widzenia? czym dla mnie jest ezoteryka? jak lepiej mog sobie radzi z problemami?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do ochrony osobistej, jako zabezpieczenie przed atakiem psychoenergetycznym i do wzmocnienia intuicji.

46

47

zy nio ci si co? spyta rankiem Orsan Wulf. Nie pamitam. Zaraz, jednak co mi si nio. Dziewczyna zmarszczya czoo i usiowaa przywoa obrazy ze snu. Ju wiem szlimy drog wrd ska i zupenie nieoczekiwanie rozptaa si burza. Pioruny uderzay prawie w nas. Nie mielimy si gdzie ukry. Byam przeraona i pewna, e zginiemy. Zaczam paka, gdy nagle nadlecia wielki ptak. Tak wielki, e zakry cae niebo, a jego skrzyda zdaway si siga od wschodu do zachodu, a po kres horyzontu. Ten ptak zawis nad nami i osoni nas swoimi skrzydami. Nie tylko pioruny w nas nie trafiay, ale nie spada nam na gowy nawet kropla deszczu. Po pewnym czasie on odlecia, ale wtedy burza ju ucicha, a nad nami wiecio soce. Bardzo ciekawy sen Orsano podsumowa Wulf. Ale co on moe znaczy? dopytywaa si ciekawie. Nie jestem biegy w odczytywaniu snw odpowiedzia. Zapewne chodzi w nim o to, e czeka nas jeszcze droga pena niebezpieczestw, ale pomimo to dojdziemy do celu. A ten ptak, co moe oznacza? Nie wiem, ale moemy spyta o to run, one rwnie wietnie nadaj si do interpretacji snw. Ty nia wic i ty powinna wylosowa run mwic to wycign do niej woreczek z runami. Dziewczyna odwanie woya do niego rk i wylosowaa run naudiz. No, teraz wszystko jasne z umiechem powiedzia Wulf. Co jest jasne? z irytacj spytaa. Dla mnie nic nie jest jasne. Nie denerwuj si, ju ci tumacz. Ten ptak z twego snu jest symbolem ochrony. Wzi nas pod swoj opiek bg Magni, syn Odyna, posiadajcy wielk wadz, rzdzcy czasem i regulujcy wszelkie procesy, ktre zachodz tu, na naszej ziemi. Jemu to wanie powicona jest runa naudiz. Naley ona do ywiou ziemi i bardzo czsto mwi o tym, co jest ukryte, niewidzialne dla ludzkich oczu. Czyli niezalenie od tego, co si bdzie dziao, moemy by spokojni, gdy wzi nas pod swoj opiek potny bg Magni? Najkrcej mona to wanie tak uj. Ptak, ktrego widziaa w swoim nie, to by ukryty Magni i on bdzie nas chroni. Nie na darmo nasze plemi oddaje mu naleyt cze. W trakcie rozmowy Orsana i Wulf zebrali swoje rzeczy i porzucili szaas, w ktrym spdzili noc. Szli brzegiem jeziora, cay czas kierujc si na pnoc. Temat snu i runy naudiz wyczerpa si, ale chopak wyranie widzia, e co nadal niepokoi jego towarzyszk. O czym mylisz Orsano? spyta. Wiesz zastanawiam si nad tym, jak zawiadomimy nasze plemi, e znalelimy miejsce, w ktrym moemy bezpiecznie osi? No c, nie ma innego wyjcia, bdziemy musieli wrci po nich. Znajc drog, bezpiecznie ich przeprowadzimy. I to mnie wanie przeraa. Droga z powrotem bdzie rwnie niebezpieczna. Mj ty sodki niedowiarku. Jeli we nie widziaa boga Magni i jeli wylosowaa run naudiz, to jakich jeszcze dowodw potrzebujesz, by uwierzy, e sprzyjaj nam bogowie? Masz racj, niepotrzebnie tylko mcz siebie i ciebie. Dziewczyna umiechna si i pewniej ruszya przed siebie. Wkrtce ominli jezioro, zostawili za sob lasy i weszli w tundr pokryt bujn rolinnoci wykorzystujc krtkie lato, aby wzrosn, rozkwitn i wyda owoce.

48

Nazwa i jej znaczenie:


naudiz, nauthiz, naud, nied, nyd; oznacza potrzeb, konieczno.

Kolor:
szary.

Liczba:
32 lub 7.

Litera polskiego alfabetu: N. Zdrowie:


pomocna przy leczeniu chorb dziedzicznych, agodzi dolegliwoci reumatyczne i ble staww. Wzmacnia wosy.

Potencja runy:
sia realizacji w fizycznej realnoci pod wpywem nacisku i koniecznoci, obecna w ostrym wydzielaniu adrenaliny, pobudzajcej do dziaania w niebezpiecznej sytuacji.

Kluczowe waciwoci:
wytrzymao, cierpliwo, samowystarczalno, regeneracja energii, ochrona.

Przesanie runy:
nie moesz w naleyty sposb zaspokaja potrzeb innych ludzi, dopki nie uwiadomisz sobie swoich wasnych.

Znaczenie wrebne:
= konieczno robienia tego, co trzeba, a nie tego, co by si chciao, zapowiada okres, kiedy trzeba zachowa ostrono, uzbroi si w cierpliwo i czeka na bardziej sprzyjajcy moment, otrzymanie wsparcia lub ochrony z zewntrz, zakoczenie sporu, pomysowo, zebranie si potrzebnych do przetrwania trudnych chwil; zatargi, sprzeczki, przymus, niemono wyraenia swoich pogldw, pesymizm, brak wiary w to, e nadejd lepsze dni, podatno na zranienia, poczucie bezbronnoci i braku ochrony.

Zastosowanie magiczne:
daje ochron na wszystkich poziomach, wspomaga proces medytacji, pomaga znale partnera osobom samotnym, dodaje si i wytrzymaoci w trudnych sytuacjach, stosuje si j jako oson przeciwko biedzie i cierpieniu, pobudza wol ycia, wzmacnia w czowieku odporno na problemy i niedostatki. Doskonale chroni pomieszczenia.

Runa naudiz moe pomc Ci:


odrni to, czego faktycznie potrzebujesz, od tego, co wydaje Ci si podanym, pokona stres, pomylnie wyj z kryzysowej sytuacji, osiga to, co wczeniej wydawao si niemoliwe, 49

wyj poza ramy wasnych ogranicze, rozwija upr w deniu do celu, sta si wytrzymaym.

Run naudiz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: co mnie ogranicza? czy mam kontakt z moim Anioem Strem? co powoduje, e czuj si zraniony? jakie s moje prawdziwe potrzeby? czy potrafi by cierpliwy? czy umiem czeka? czy potrafi si otworzy na opiek Si Wyszych?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby zapewni ochron pomieszcze, przywoa Anioa Stra* i zapewni bezpieczestwo na rnych poziomach.

* Wicej informacji na ten temat znajdzie Czytelnik w ksice Anioy ycia A. P. Zaskiego, wydanej przez Ars Scripti-2, Biaystok 2003.

50

51

rsana i Wulf wdrowali przez tundr poronit barwnym kobiercem kwitncych traw i zi, z rzadka ozdobion kwitncymi krzewami. Powietrze a drgao od zapachw i piewu ptakw. Rado ycia, ktr czuo si w caej przyrodzie, udzielia si rwnie modym wdrowcom. Szli z umiechem na twarzy, a Orsana co jaki czas schylaa si, by zerwa kwiatek do wianka, ktry plota. Gdy dzieo byo ukoczone, rozpucia splecione w warkocz wosy i woya go na gow. Wulf spojrza na ni, a jego wzrok wyraa peen zachwyt. Orsano jeste idealnie pikna. Dziewczyna czujc, e sowa modzieca nie s czczym komplementem, wybiega do przodu i zacza taczy, a w kocu zdyszana opada na mikk traw. Wulf patrzy na ni z ogromnym podziwem. Wrcz nie mg oderwa wzroku od jej rozwianych rudych wosw, rumiecw, ktre pod wpywem taca wykwity na jej policzkach i caej wdzicznej postaci plecej wrd kwitncych zi. Podszed do niej i usiad obok. Delikatnie uj jej twarzyczk w donie i zoy na ustach pocaunek. Orsana w pierwszej chwili chciaa go odepchn, ale jej ciao zareagowao inaczej i troch wbrew swojej woli dziewczyna przylgna do chopca. Wulf z trudem si pohamowa, by nie kontynuowa. Nie chcia wykorzysta niewinnoci i niewiadomoci dziewczyny. Wyszepta tylko: Orsano, jeste taka sodka i dosun si od niej. Ty te sodko smakujesz odpowiedziaa. Chopak umiechn si. Kiedy wrcimy, poprosz twoich rodzicw, by dali mi ci za on, jeli i ty bdziesz tego chciaa powiedzia rozmarzony ale teraz powinnimy rusza dalej. A nie moglibymy teraz troch odpocz i posili si nieco? spytaa. Spjrz, soce stoi ju tak wysoko. I pewnie wylosowa kolejn run? doda ze miechem. No a co w tym zego? Nic, ciesz si z twojej ciekawoci. Rad jestem, e jest co, co interesuje i ciebie, i mnie. Wic signij rk do woreczka i wycignij z niego jak zwykle jedn run. Orsana zrobia to, o co j prosi i po chwili na jej doni leaa eisaz. Co oznacza ta runa? dopytywaa si niecierpliwie. To runa ywiou wody, ale w jej lodowej formie. Powicona jest praolbrzymowi Ymirowi, pierwszej ywej istocie, jaka pojawia si we wszechwiecie, to z jego ciaa bogowie stworzyli nasz wiat. Zapowiada stabilizacj, w naszym przypadku uwaam, e chodzi zarwno o nasze uczucia, jak i o drog, ktra jest jeszcze przed nami. Nie powinno by adnych niespodzianek i bez przeszkd dojdziemy tam, gdzie zmierzamy. Czsto jednak ostrzega przed skostnieniem, zamarzniciem, pasywnoci. Nie moemy wic zbyt dugo odpoczywa, aby nie zamarzn, czy mwic inaczej, nie zapomnie, co jest nadrzdnym celem naszej wdrwki. Wiesz, ale ja jestem taka zmczona. Trudno Orsano, odpoczniesz, kiedy dojdziemy do celu. Nie moe on by bardzo daleko, skoro wylosowaa run eisaz. Z ca pewnoci szybko dojdziemy do miejsca, ktre zapewni nam i naszym bliskim stabilizacj. Poza tym sama widzisz, jak zmienia si przyroda, dzi rano wyszlimy z lasw, a im dalej na pnoc, tym mniej jest wysokich drzew. Zastpuj je krzewy, trawy i mchy. Spjrz na to, co nas w tej chwili otacza. Masz racj, nie wiem skd wzio si we mnie takie lenistwo powiedziaa podnoszc si. Tak te moe dziaa runa eisaz. Wzi j za rk i ruszyli dalej uparcie kierujc si na pnoc. 52

Nazwa i jej znaczenie:


eisaz, isa, is, isaz; oznacza ld.

Kolor:
srebrny.

Liczba:
23 lub 9.

Litera polskiego alfabetu:


I.

Zdrowie:
wspomaga leczenie chorb skrnych i dolegliwoci dermatologicznych, zalecana kobietom w okresie menopauzy, obnia gorczk.

Potencja runy:
sia podtrzymujca i chronica, stabilizacja i stao, inercja, koncentracja na konkretnych zamiarach, stabilizacja.

Kluczowe waciwoci:
cinicie, zmaterializowanie, zachowanie zebranych wczeniej dowiadcze, sia wewntrzna, samoograniczenia.

Przesanie runy:
zima nie trwa wiecznie, jak i kada inna sytuacja, w jakiej moesz si znale. Powiniene umie odwanie posuwa si do przodu, a eby dowiedzie, jak to robi, musisz dziaa.

Znaczenie wrebne:
= zatrzymanie dziaa, zamroenie sytuacji, stabilizacja, staa pewna sytuacja, pasywno, czas na odpoczynek i zebranie si przed nowym etapem dziaania, bierno, opanowanie, wzrost moliwoci intelektualnych, czas na refleksj; spadek si yciowych i energii, krtkowzroczno, nierealne plany, brak si do dziaania, zmczenie, egocentryzm, zapatrzenie w siebie bez dostrzegania innych, parali woli, brak zdecydowania, niech do refleksji i przemyle, blokady intelektualne.

Zastosowanie magiczne:
chroni przed nadmiernym stresem, spowalnia bieg wydarze, pozwala zyska na czasie, pomaga skoncentrowa si na wartociach wewntrznych, uatwia wcielenie marze w ycie, rozwija si woli i umiejtno rozwizywania problemw, daje moliwo oporu wobec przeciwnoci losu, chodzi namitnoci, pomaga opanowa agresywne zachowania.

Runa eisaz moe pomc Ci:


wyciszy si i wej w stan medytacji, skoncentrowa uwag, 53

zneutralizowa czyj atak lub wrogie zamiary, wzmocni Twoj wol, pokona niepokj, osign stabilizacj.

Run eisaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy nie jestem zbyt zimny? czy panuj nad swoimi namitnociami? o czym marz? co mog zrobi, by wcieli swoje marzenia w ycie? czy jestem zdecydowany? czy umiem zachowa dystans do problemw? czy potrafi mdrze planowa?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby osign stabilizacj, umocni satysfakcjonujc sytuacj i pozna ukryte pokady wasnej osobowoci.

54

55

oce chylio si ju ku zachodowi, a modzi wci wytrwale wdrowali. Szli teraz bezdroami, gdy znaleli si na ziemi, na ktrej nie byo adnych cieek, chyba, e te, ktre wydeptaa dzika zwierzyna. Orsana znw zacza odczuwa niepokj zwizany z noclegiem. Nie chciaa nocowa na otwartej przestrzeni, tym bardziej, e lady wskazyway wanie na obfito zwierzyny i to nie zawsze tej agodnej. Widzieli tropy jeleni, saren i osi, ale dostrzegli te pozostaoci uczty wilkw, ziemi zryt racicami dzikw, a nawet dziwny lad apy jakby kota. Wulf sdzi, e by to trop rysia lub bika. Byli ju prawie pewni, e bd musieli nocowa pod goym niebem, gdy nagle ich oczom ukaza si niewielki wwz. Wejcie do niego byo prawie cakowicie zasonite krzewami tarniny. Sprawdmy co tam jest zaproponowa Wulf. A jeli s tam dzikie zwierzta? z obaw spytaa dziewczyna. Dzikie zwierzta s tu wszdzie. Sama widzisz, jaka tu obfito ladw. A tam moemy znale jakie bezpieczniejsze miejsce na nocleg mwic to ruszy w stron wwozu. Nie do koca przekonana z ociganiem podya za nim. Z trudem przedarli si przez tarniny i stanli u wylotu wwozu. Ich oczom ukazaa si wska przestrze, ktra w oddali powoli si rozszerzaa. Panowa pmrok, gdy promienie zachodzcego soca sabo docieray do osonitego skaami jaru. I co dalej? spytaa szeptem. Dlaczego szepczesz? Nie wida niczego, co mogoby nam zagrozi. Co dalej? Pjdziemy przed siebie i zobaczymy co te tam jest. Szli powoli i ostronie. Wkrtce znaleli si w rozszerzajcej si czci wwozu i ich oczom ukaza si niesamowity widok. Nagie ciany ska otaczay ogromn dolin, rodkiem ktrej pyna rzeka, zataczajc agodny uk wrd drzew i krzeww porastajcych jej brzegi. Teren midzy Orsan i Wulfem, a drzewami rosncymi nad wod pokrywaa bujna rolinno, a na drugim brzegu wida byo pasce si spokojnie stadko saren. Cao ozocona promieniami zachodzcego soca tworzya obraz spokoju i harmonii. Orsano, myl, e znalelimy to, czego szukalimy z zachwytem w gosie wyszepta Wulf. Masz racj. Tu mogabym y, rodzi dzieci i mie nadziej na spokojn przyszo, a jeli ja tak czuj, tak samo bd czu wszystkie kobiety z naszego plemienia. Jest to te doskonae miejsce pod wzgldem obronnym. Nawet jeli kto by znalaz t dolin, wysokie skay i wskie przejcia doskonale nadaj si do obrony, wic i mczyni powinni by zadowoleni. Jest tylko jeszcze jedna rzecz. Trzeba sprawdzi, jak ta dolina si koczy i czy z drugiej strony jest rwnie osonita i bezpieczna, ale to zrobimy jutro. A gdzie spdzimy noc? Tutaj. Spjrz, tam pod tym skalnym zaomem bdzie cakiem bezpiecznie, a gdyby w nocy spad deszcz, bdziemy chronieni przed nim przez wystp skalny. eby nie byo nam zimno, rozpalimy ognisko. Suchego drzewa jest tutaj w brd. Wkrtce siedzieli przy ogniu i jedli skromn kolacj, gdy zapasy zabrane z domu powoli si koczyy. Wulf z zachwytem patrzy na twarzyczk Orsany owietlon blaskiem pomieni z ogniska, a ona jak zwykle spytaa o run. W tej sytuacji i bez losowania wiem, jaka runa nam patronuje, ale losuj powiedzia i wycign woreczek. 56

Dziewczyna wyja jedn run, ale trzymaa j w zacinitej pistce. Jeli wiesz jaka, to powiedz odezwaa si prowokacyjnie. Jeran. Otworzya do i spojrzaa na jej zawarto. Skd wiedziae?! wykrzykna. To runa obfitoci i dostatku, a spjrz wok, przecie tu jest wszystko, yzna ziemia, dobra woda, stada dzikiej zwierzyny, jagody, grzyby. Tylko runa jeran pasuje do tego wszystkiego. Ona zawsze obiecuje bogate plony i dostatek wszystkiego, co nam ludziom potrzebne jest do ycia. Naley do ywiou ziemi i opiekuje si wiatem ludzi. Czyli znalelimy to, czego szukalimy. Te tak myl, ale upewnimy si jutro rano.

Nazwa i jej znaczenie:


jeran, jera, jara, ar lub ger; oznacza rok, urodzaj, niwa.

Kolor:
jasnozielony.

Liczba:
20 lub 4.

Litera polskiego alfabetu:


J.

Zdrowie:
stabilizuje cinienie, leczy i wzmacnia ukad sercowo-naczyniowy, regeneruje minie i ukad kostny, szczeglnie krgosup.

Potencja runy:
zmiany przebiegajce w sposb naturalny, obfito i urodzaj.

Kluczowe waciwoci:
stopniowy rozwj, konsekwentne posuwanie si do przodu.

Przesanie runy:
bd cierpliwy i pamitaj, e nie moesz zbiera plonw zanim one dojrzej. Staraj si jak najlepiej wykorzysta to, co posiadasz w tej chwili.

Znaczenie wrebne:
= pomylne wyjcie z trudnej sytuacji, zbieranie plonw jako rezultat wczeniej podjtych dziaa, obfito, urodzaj, pocztek nowego cyklu, nowe znajomoci, rozwj, satysfakcjonujce wynagrodzenie, ycie w harmonii z naturalnymi rytmami przyrody, uzdolnienia twrcze, kreatywno, umocnienie stanu posiadania dziki wasnej pracy, okres czasu 1

57

rok; koniec starego cyklu, problemy prawne, proces sdowy, konflikty z prawem, straty przez zaniedbania.

Zastosowanie magiczne:
pomaga wycign wnioski z yciowych lekcji, uatwia prawidowy kontakt z siami Natury, zapewnia powodzenie w dugoterminowych dziaaniach, zapobiega stratom, zastosowana przed rozpoczciem dugofalowych dziaa zapewnia im harmonijny przebieg i pomylne zakoczenie, chroni ju prowadzone dziaania, zapewnia urodzaj, czyli zyski z wykonywanej pracy. Runa jeran moe pomc Ci: zrozumie znaczenie cierpliwoci i wytrwaoci w yciu, zrealizowa Twoje plany i pomysy, y w zgodzie z cyklami przyrody, uregulowa Twj zegar biologiczny, cieszy si z tego, co masz, zapewni w Twoim yciu obfito tego, co jest Ci naprawd potrzebne.

Run jeran naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy lubi swoj prac? czy umiem czeka, a plony dojrzej? jaki jest mj stosunek do przyrody? czy wierz w Prawo Powszechnej Obfitoci? czy umiem si cieszy? czy potrafi podej do problemw w sposb twrczy? co oznacza dla mnie sowo harmonia?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby zapewni powodzenie w podjtych dziaaniach, zwikszy plony w dowolnym tego sowa znaczeniu i zapewni obfito w kadym aspekcie ycia.

58

59

iedy Orsana i Wulf wstali rano i spojrzeli na dolin bya ona jeszcze pikniejsza ni wieczorem. Promienie wschodzcego soca wyzociy trawy i drzewa, a woda w rzece migotaa ciepo zapraszajc do kpieli, z czego oboje skorzystali. Kiedy leeli suszc si na tym nadbrzenym piasku, Orsana powiedziaa: Jeli okae si, e drugi koniec doliny jest rwnie bezpieczny, jak ten, to moe odpoczlibymy dzie przed powrotn drog? Chtnie tak bym zrobi Orsano, ale przecie wiesz, e nasi bliscy z niepokojem czekaj na nasz powrt, a dolin nacieszymy si, gdy osidziemy w niej na stae. Dlatego nie zwlekajc sprawdmy, co kryje w sobie to miejsce. Dobrze, ale moe najpierw wylosujemy run? Wulf wyj woreczek i wycign go w stron dziewczyny, a ona tak jak zawsze wyja jedn run. I co tam masz? spyta. Runa iwaz. No tak, mona w zasadzie si byo tego spodziewa. Dlaczego? To runa poszukiwa. Patronuje wszystkim, ktrzy wyznaczyli sobie cel i uparcie do niego d, szukajc tego, co dla nich najlepsze. Nie sdzisz, e pasuje do naszej sytuacji? To prawda, szukamy tego, co najlepsze dla nas i naszego plemienia. Powiedz co jeszcze o tej runie. Runa iwaz naley do ywiou powietrza i powicona jest bogowi Ull, ktry z kolei patronuje wojownikom, sportowcom i wszystkim wytrwaym, dzielnym ludziom. Czyli rwnie i nam? spytaa. Oczywicie Orsano i dlatego powinnimy jak najszybciej ruszy na poszukiwania i sprawdzi jakie niespodzianki kryje w sobie ta dolina. Sprawnie zebrali swoje rzeczy, na wszelki wypadek zasypali lady po ognisku i wpaw przeprawili si na drug stron rzeki. Wulfie, a jak, jeli trzeba bdzie, przeprawi si przez rzek starsi ludzie? Czy nie bdzie ona dla nich przeszkod nie do przebycia? To dobrze, e troszczysz si o starszych. Oni s nasz mdroci, przechowuj wiedz i chroni tradycj, ale nie martw si, ju o tym pomylaem. Widzisz, jest tu duo drzew, mczyni zrobi z nich dki i w taki sposb przewieziemy tych, ktrzy nie umiej pywa, no i dobytek, ktremu zaszkodziaby woda. Na przykad drb, prawda? Oczywicie i nasiona zb i rolin uprawnych, i zapasy jedzenia i skry, i wiele innych rzeczy. A teraz sprawdmy, co jest po tej stronie doliny. Kilkadziesit metrw od rzeki znajdowa si niewielki wa ziemny i Wulf obawia si, e zosta on usypany przez ludzi. Bardzo go niepokoio, co znajdzie za nim. Na szczcie jego niepokj by przedwczesny. Kiedy stanli na wzniesieniu, ich oczom ukazaa si rozlega przestrze lekko pofalowana niewielkimi wzgrzami i pokryta bujn rolinnoci, ograniczona z dwch stron skaami, za z jednej lasem, ktry wydawa si nie mie koca. Tu jest jeszcze pikniej i bezpieczniej ni z tamtej strony rzeki z podziwem wyszeptaa Orsana. Te tak mi si wydaje, ale troch niepokoi mnie ten las. Chyba nie chcesz tam i?

60

Musz. A co, jeli zaraz za nim jest szeroki trakt, ktrym kady tu moe dotrze. Ale mam pomys. Podejdziemy bliej, ale nie wejdziemy do tej puszczy. Wdrapi si na skay i zobacz, jak i gdzie koczy si ten las. Tak te zrobili. Wulf z trudem wdrapa si na skay, ranic sobie przy tym rce, gdy byy one ostre i strome. Wdrwka zaja mu duo czasu i kiedy znalaz si z powrotem na ziemi, dawno ju mino poudnie. Orsana czekaa na niego na dole z posikiem. Majc czas nazbieraa jagd i poziomek, aby go troch urozmaici. Ale zanim zaczli je, opatrzya pokaleczone donie chopca. I co tam byo wida? spytaa. Wiesz, ten las wydaje si nie mie koca, cignie si prawie po horyzont, a za nim wida tylko skay, niegi i ld. Wic co robimy? Wracamy. Lepszego miejsca do osiedlenia si na pewno nie znajdziemy. Ta dolina jest stworzona jakby dla nas. Natomiast, po ktrej stronie mamy si osiedli, niech decyduje starszyzna.

Nazwa i jej znaczenie:


iwaz, eihwaz, eoh, yo, yr; oznacza drzewo cisu, z ktrego robiono uki.

Kolor:
niebieski.

Liczba:
25 lub 5.

Litera polskiego alfabetu:


EI.

Zdrowie:
wspomaga procesy przemiany materii, wzmacnia i leczy wtrob, usuwa dolegliwoci zwizane z pcherzykiem ciowym i procesami wydzielania ci.

Potencja runy:
procesy transformacji i rozwoju, poszukiwania, sukcesja.

Kluczowe waciwoci:
energia podtrzymujca, wytrzymao, dugowieczno, wytrwao w deniu do celu.

Przesanie runy:
jeli chcesz co osign, to nie marud, a realizuj to, co zaplanowae. Ta runa pomoe Ci sign gwiazd!

Znaczenie wrebne:
= koo ycia i mierci, pokonanie przeszkd, szczliwe zakoczenie problemw, wtajemniczenie, brama midzy wiatem widzialnym i niewidzialnym, samodyscyplina, dobry 61

kontakt z emocjami, opanowanie, znalezienie tego, czego si szuka, zwycistwo, wygrana, uatwia wcielenie pomysw w realne ycia, wzrost si i energii, stao; brak wytrwaoci, zmczenie walk, kapitulacja tu przed zwycistwem, zamieszanie, chaos, pozorny sukces, niezadowolenie, prby i pokusy, uleganie popdom, negatywne emocje, rozchwianie psychiczne.

Zastosowanie magiczne:
wspiera w drodze do owiecenia duchowego, pozwala unikn zudze, uatwia podjcie dobrej decyzji, chroni przed negatywnymi wpywami, chaosem i zamieszaniem, pomaga odnie zwycistwo i wytrwale dy do zamierzonego celu, wzmacnia zdolnoci paranormalne, umoliwia doprowadzenie danej sprawy do pomylnego koca, zapewnia zwycistwo w kadym znaczeniu tego sowa, daje nadziej niezalenie od sytuacji.

Runa iwaz moe pomc Ci:


uwolni si od strachu przed mierci, wzmocni wytrwao, nawiza kontakt z innymi bytami, unikn zamtu i chaosu, uwolni Twoje wewntrzne rezerwy.

Run iwaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce pytania: czego szukam? czy mam kontakt ze swoimi emocjami? co oznacza dla mnie wyraenie rozwj duchowy? czy dotarem do swoich wewntrznych rezerw? w jakich sytuacjach trac gow? czy potrafi y w zdrowej samodyscyplinie? czy umiem stawia sobie realne cele?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby unikn w yciu zamtu i chaosu, zapewni sobie ochron przed negatywnymi emocjami i przyspieszy proces rozwoju duchowego.

62

63

ie zdymy dzi doj do szaasu nad jeziorem, wic noc spdzimy tam, gdzie wczoraj, a czas, jaki pozosta nam do zmierzchu powicimy na obejrzenie doliny powiedzia Wulf zjadajc ze smakiem znalezione przez Orsan jagody. Jak widzisz, kiedy ci nie byo, znalazam tam, w tych zarolach mnstwo czarnych jagd i poziomek. Uwielbiam poziomki. Powinnimy te sprawdzi, czy w rzece s ryby. No i czy s grzyby te warto zobaczy. Chodmy wic na rekonesans. Postanowili zrobi szeroki uk zanim dojd do rzeki w miejscu, w ktrym si przeprawiali. Weszli w niewielki zagajnik, w ktrym Orsana zbieraa jagody. Byo ich cae mnstwo, ucieszy ich te widok malin, ktre co prawda byy jeszcze teraz zielone, ale zapowiaday obfity plon. Na jadalne grzyby byo jeszcze za wczenie, ale wyrastajce z zielonego mchu muchomory sugeroway, e i ich nie zabraknie. Wulfa ucieszyy liczne tropy zwierzyny powej: saren, jeleni, danieli i osi. Po przejciu zagajnika wdrowcy znaleli si na niewielkiej polanie koczcej si z jednej strony skaami, z drugiej potnym lasem, a z trzeciej rzek. Majc za plecami bogaty w dary przyrody zagajnik, a przed sob taki widok stanli zauroczeni jego piknem. Pierwszy z zachwytu otrzsn si Wulf. To idealne miejsce na osiedlenie si. Bylibymy chronieni z kadej strony. Nawet jak si wchodzi do doliny, to tego miejsca w ogle nie wida. To prawda, e bylibymy tutaj cakiem bezpieczni. To po prostu wymarzone miejsce na osiedlenie si. I jest tu wszystko. Woda z rzeki, drzewo z lasu, zwierzyna i bogate runo lene, ktre zapewni nam obfito ywnoci. Przepenieni zadowoleniem ruszyli w kierunku rzeki. Ona te nie zawioda ich nadziei. Ju po kilku chwilach wpatrywania si w jej to, zauwayli migocce w gbinie ryby rnych ksztatw i wielkoci. Wulf westchn z zadowoleniem. Tak moja sodka powiedzia. Wypenilimy dwie trzecie zadania. Dotarlimy, gdzie trzeba i znalelimy takie miejsce, jakie trzeba. Teraz pozostaje nam tylko bezpiecznie wrci i przyprowadzi tu cae nasze plemi, a potem zbuduj tu dom i wprowadz ciebie do niego jako swoj on, jeli na to si zgodzisz. Orsana nie skomentowaa jego sw. Chciaa jednak jak zwykle dowiedzie si, co mwi runy. Czy moemy wylosowa run? spytaa. Wulf poczu si zraniony jej obojtnoci i bez sowa wycign w jej kierunku woreczek. Dziewczyna signa do niego i wyja run perdo. Co ona oznacza? dopytywaa si z ciekawoci. Wyjtkowo pasuje do naszej sytuacji, gdy oznacza ona to, co ukryte, a jednoczenie mwi o realizacji marze, wic moe i moje si speni mwic to spojrza przecigle na Orsan. Perdo naley do ywiou ziemi i przypisane jest bogini mioci i mierci Bertcie, ktra okrywa swoim paszczem pola od chodu i ogrzewa strudzone dusze. To pewnie ona przyprowadzia nas do tej doliny, tak dobrze ukrytej przed wiatem. Musimy pamita, by po powrocie zoy jej dary dzikczynne. A teraz przeprawmy si przez rzek, pki jest jeszcze widno. Musimy dobrze odpocz przed powrotn drog. Chciaabym j przeby jak najszybciej i przekaza naszym dobre wieci. 64

A my, co bdzie z nami? Wulf nie wytrzyma i zada pytanie, ktre go drczyo. Daj mi jeszcze troch czasu Wulfie. Obiecuj, e odpowiem ci, jak tylko wrcimy do naszego plemienia. Skoro tak chcesz, bd czeka.

Nazwa i jej znaczenie:


perdo, pertho, peord, peorth, perthu, perthro; oznacza to, co ukryte, kobiece ono, studnia, rwnie kubek do gry w koci.

Kolor:
beowy.

Liczba:
24 lub 3.

Litera polskiego alfabetu:


P.

Zdrowie:
wzmacnia witalno, pobudza do pracy ukad immunologiczny, dodaje si i energii yciowej.

Potencja runy:
prawo przyczyny i skutku, ujawnienie tego, co wczeniej byo ukryte, realizacja marze.

Kluczowe waciwoci:
siy yciowe, witalno, pewno, stao, identyfikacja, gbia, stabilno.

Przesanie runy:
nie bj si zmian, ale zawsze upewniaj si, czy podczas dowolnych transcendentalnych dowiadcze pozostajesz w penym kontakcie ze swoim ciaem fizycznym.

Znaczenie wrebne:
+ ezoteryka, magia, parapsychologia, szczcie, znalezienie zguby, realizacja marze, wyjanienie sytuacji, szacunek, pomoc ze strony przyjaci, korzystne zrzdzenie losu, pozytywne kontakty towarzyskie. samotno, niemiao, faszywi przyjaciele, sekty, czarna magia, przestpstwo, dza uciech, przymienie rozsdku, pomylenie przyczyn ze skutkami, ycie w wiecie iluzji, niebezpieczne eksperymenty okultystyczne.

Zastosowanie magiczne:
pozwala na prawdziwe poznanie siebie takim, jakim si jest w istocie rzeczy, pomaga rozwia iluzje, uatwia realizacj ukrytych moliwoci, umoliwia odcicie si od negatywnych wpyww z przeszoci, kobietom umoliwia odnalezienie si w roli partnerki i matki, wzmacnia zdolnoci paranormalne, uatwia prognozowanie przyszoci. 65

Runa perdo moe pomc Ci:


rozwija Twoje plany i zamiary, koncentrowa si na istocie rzeczy, realizowa marzenia, odczuwa zadowolenie z wykonywania codziennych zaj, wydoby ukryte moliwoci, wzmocni zdolnoci parapsychiczne.

Run perdo naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce pytania: o czym marz? jak mog zrealizowa swoje marzenia? czy umiem prawidowo planowa? jak mog dotrze do swoich ukrytych potencjaw? jak mog rozwija swoje zdolnoci parapsychiczne? czy jestem dobrym przyjacielem? co ukrywam przed samym sob?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do wzmocnienia zdolnoci parapsychicznych i ochrony podczas dziaa okultystycznych, wspiera realizacj marze i chroni przed faszywymi przyjacimi.

66

67

oc mina spokojnie, a modzi ludzie spali twardo czujc si bezpiecznie w dolinie odcitej od reszty wiata i osonitej w naturalny sposb z kadej strony. Rankiem szybko pozbierali rzeczy, usunli lady swojej bytnoci i ruszyli w drog powrotn. Nawet niadanie jedli w marszu. Jedyn rzecz, na ktr powicili troch czasu byo wylosowanie runy. Tym razem Wulf zrobi to osobicie i w jego rku znalaza si runa algiz. Kiedy pokonali tarninowe zarola chronice wyjcia z wwozu Orsana spytaa: Co oznacza ta runa? Opowiedz mi troch o niej. Wanie dlatego, e wylosowalimy t run, tak bardzo si spiesz. Ona zapewnia nam opiek i ochron, dlatego chc pokona jak najduszy odcinek drogi majc j za patronk. To runa ywiou wody. Bardzo pasuje do naszej sytuacji, gdy mwi o sztuce mdrego wycofywania si, a przecie w tej chwili wanie to robimy. Boj si te, eby kto nas nie dostrzeg w pobliu doliny Bo wtedy trafi do niej i zajmie j, zanim przybdzie tu nasze plemi wesza w sowo Orsana. No wanie. Ale mam nadziej, e duchy Natury, ktre patronuj tej runie, bd chroni nie tylko nas, ale i dostpu do tej doliny. My jednak musimy wydoby z siebie wszystkie siy i powrci do swoich szybciej ni szlimy w t stron. Dalej maszerowali w milczeniu, jak gdyby obawiajc si, e rozmowa opni marsz. Szli drog, ktr ju znali i nie zatrzymali si nawet na posiek w poudnie. Orsana wyja z sakwy suszone miso, ktre jedli nie przerywajc wdrwki. Soce byo jeszcze do wysoko na niebie, gdy minli szaas nad jeziorem, w ktrym poprzednio spdzili noc. Dziewczyna bya ju bardzo zmczona, ale nic nie mwia. Sama doskonale rozumiaa przyczyny tak intensywnego marszu. Nie byo te czasu na losowanie kolejnej runy. Zapada ju zmrok, gdy doszli na polank nad potokiem, gdzie kiedy si posilali. Tu musimy spdzi noc powiedzia Wulf. Ale gdzie? Orsana rozejrzaa si bezradnie wok. Moe zbudujemy chocia jaki szaas? Obawiam si, e bdziemy si musieli bez niego obej. Po pierwsze wkrtce zapadnie cakowita ciemno, a tu w lesie mog by dzikie zwierzta, po drugie nie moemy si niepotrzebnie mczy, gdy jutro wyruszamy skoro wit i powinnimy jak najlepiej odpocz, no i po trzecie pamitaj, e chroni nas runa algiz. Ale ja si boj spa na goej ziemi. Tu te mog nam zagrozi dzikie zwierzta. A kto ci powiedzia, e bdziemy spa na goej ziemi? Wic gdzie? Na drzewie. Nie rozumiem. Spjrz, tam ronie potny db. W jego koronie znajdziemy bezpieczne schronienie. Nie wejdzie tam adne dzikie zwierz, a aden ptak nie jest w stanie nam zagrozi. Wdrapiemy si na niego, wygodnie ulokujemy, a eby nie spa w nocy, przywiemy si rzemieniami do konarw. W taki sposb bdziemy bezpieczni i dobrze wypoczniemy. Orsana na pocztku suchaa z niedowierzaniem Wulfa, ale jak zacz bardziej szczegowo opisywa swj pomys, nabraa do niego przekonania. Upewnia si tylko: A czy tu nie ma drapienych ptakw? Takich, ktre mogyby nam zagrozi na pewno nie. Dobrze wic, wspinajmy si. 68

Wulf zarzuci lin na gruby konar dbu, wspi si po niej i pomg wej dziewczynie. Dalej ju gste gazie uatwiay wdrwk. Na nocleg wybrali rozwidlenie dwch wielkich konarw. Ulokowali si tam do wygodnie i przywizali si lin do nich. Byli tak zmczeni, e ledwie zamknli oczy, a ju zapadli w sen.

Nazwa i jej znaczenie:


algiz, eolch, eolhx; oznacza osia lub opiek, ochron.

Kolor:
brunatny.

Liczba:
29 lub 9.

Litera polskiego alfabetu:


Z.

Zdrowie:
harmonizuje psychik, poprawia nastrj, dodaje rwnowagi wewntrznej, dziaa antydepresyjnie.

Potencja runy:
jednoczca, wzmacniajca sia, zakotwiczenie si, opieka.

Kluczowe waciwoci:
instynktowna, naturalna ochrona, umiejtno podejmowania decyzji, oczyszczenie aury.

Przesanie runy:
nie zapominaj o swojej podatnoci na zranienia i o szkodliwych wpywach, ktre mog zepchn Ci z obranej drogi.

Znaczenie wrebne:
+ ochrona, sztuka mdrego wycofywania si i obrony, szlachetno, uzdolnienia uzdrowicielskie, dobrobyt, nowe perspektywy, praca intelektualna, zakotwiczenie si w realnoci, otwarto na nowe, wyzdrowienie, pomylna rekonwalescencja, wzmocnienie si psychicznych. brak ochrony, podatno na zranienia, osabienie, choroba, niepowodzenie spowodowane przedwczesnym ujawnieniem planw, straty, uszczerbek materialny, zmartwienia, zaamanie psychiczne, depresja, kurczowe trzymanie si starych spraw.

Zastosowanie magiczne:
przyciga energi z Kosmicznego rda i uatwia jej praktyczne wykorzystanie, chroni przed zranieniem, pobudza i rozwija zdolnoci intelektualne, zabezpiecza stan posiadania, broni przed

69

wrogimi siami wszelkiego rodzaju, sprzyja sukcesowi, wzmacnia dobrobyt, dodaje witalnoci, uspokaja rozhutane emocje, rwnoway psychik.

Runa algiz moe pomc Ci:


rozwija pomysowo, sprosta wyzwaniom, odsuwa negatywne wpywy, zachowa rwnowag w sytuacji stresu, zakotwiczy Twoje plany i denia w realnym yciu.

Run algiz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czym dla mnie jest dobrobyt? kiedy czuj si bezbronny? czy umiem korzysta z energii Wszechwiata? jak regeneruj swoje siy psychiczne? co mnie rani? czy umiem otworzy si na nowe? czy mam kontakt z moimi duchowymi opiekunami?

Skrypt runiczny:
stosuje si do ochrony osobistej i stanu posiadania, zabezpiecza przed zranieniem w dowolnej formie, stabilizuje psychik.

70

71

rsana obudzia si pierwsza. Nie byo to najwygodniejsze miejsce, w ktrym przyszo jej spa. Soce zaledwie zaczo wyglda zza horyzontu, wic nie bya pewna, czy ma obudzi Wulfa, czy te pozwoli mu jeszcze troch pospa. Z czuoci spojrzaa na swego towarzysza. Jego twarz podczas snu zagodniaa. Wyda si jej tak bliski jak nigdy dotd. Ju prawie zdecydowaa, e pozwoli mu spa, gdy przypomniaa sobie, jak bardzo mu zaley na tym, by jak najprdzej dotrze do domu. Delikatnie dotkna jego ramienia: Wulfie, obud si, ju wita. Chopak otworzy oczy, przecign si i powiedzia: Przerwaa mi taki sodki sen, Orsano. Nie wiedziaam, czy mam ci budzi, ale wczoraj mwie, e powinnimy jak najszybciej wrci do naszych, wic Ale artuj, bardzo dobrze, e mnie zbudzia. Jest ju dostatecznie widno, by rusza dalej. A nie chcesz wiedzie, co mi si nio? Chc. nio mi si, e jest nasza noc polubna, ja le w maeskim ou, a matrony naszego rodu wprowadzaj ci przepiknie przyodzian, we wianku na wosach i Nie chc dalej tego sucha. Bo i nie ma czego, wanie w tym momencie mnie zbudzia. Siedzc midzy bezpiecznymi konarami dbu, szybciutko zjedli skromny posiek i ju mieli spuszcza si na d, gdy Orsana przypomniaa sobie: A runa, nie wylosowalimy runy. Stajesz si od nich zalena ze miechem powiedzia Wulf, ale wycign w jej stron woreczek. Dziewczyna zanurzya w nim do i wycigna run sowelo. I pewnie jak zwykle chcesz si czego o niej dowiedzie? Oczywicie. To runa ywiou ognia. Powicona jest szlachetnemu bogu Baldurowi, najbardziej sprzyjajcemu ludziom ze wszystkich bstw. Sowelo sprzyja zachowaniu dobrego zdrowia, pobudza wewntrzn energi w czowieku i uatwia jej regeneracj. W naszej sytuacji zapewnia, e wystarczy nam si na forsowny marsz i szybki powrt do domu. Dlatego proponuj, by bez dalszej zwoki rusza na poudnie. Chciabym jeszcze dzi dotrze do Ostromy. Ale to kawa drogi! wykrzykna Orsana. W t stron spory jej kawaek przebylimy na wozie. A kto powiedzia, e tym razem nam si nie poszczci? Ruszajmy. Do szybko wyszli z lasu na drog w kierunku Ostromy, ale cho wdrowali ni ju kilka godzin nie byo wida nawet ladu innych ludzi czy wozw. Tak jak i poprzedniego dnia nie zatrzymywali si na obiad, a posiek jedli wdrujc. Wulf zacz martwi si o Orsan. Nawet jego to tempo mczyo, a jake mogo by uciliwe dla delikatnej dziewczyny. Podziwia j za to, e si nie skary, ale widzia, e jej energia powoli si wyczerpuje. Ju by gotw podda si i zatrzyma na odpoczynek, gdy ujrza wyjedajcy z lenej przecinki wz. Przyjrza si uwanie wonicy, w obawie, i moe to by jaki czowiek z Zachodu, ale szybko si uspokoi, gdy zobaczy, i woami powozi kobieta. A jednak los nam sprzyja Orsano. Spjrz, tam z lasu wyjeda wz, moe nas podwiezie. Chwyci j za rk i podbiegli do skrcajcego na drog wozu. Matko, matko! krzykn Wulf. Poczekajcie. 72

Kobieta obejrzaa si i zatrzymaa woy. Dokd zmierzacie matko? spyta chopak. Na targ do Ostromy. Mam do sprzedania sery, wen, jajka i troch innych rzeczy. A nie podwielibycie nas? Dugo jestemy w drodze i moja towarzyszka bardzo ju jest zmczona. Ciasno u mnie na tym wozie, ale jeli si zmiecicie, siadajcie. Bardzo jestemy wam wdziczni matko powiedziaa Orsana. Nie zwlekajc ani chwili Wulf zrcznie wspi si na wz i pomg wej dziewczynie. Woy, agodnie popdzone przez kobiet, ruszyy. Spokojne koysanie wozu, ciepe promienie soca i zmczenie sprawiy, e Orsana prawie od razu zapada w sen. Wulf prbowa si przed nim broni, ale i on wkrtce zapad w drzemk.

Nazwa i jej znaczenie:


sowelo, sowilo, sol, soulu, sigel; oznacza Soce lub agiel. Kolor: zoty.

Liczba:
30 lub 1.

Litera polskiego alfabetu:


S.

Zdrowie:
wzmacnia drogi oddechowe, usuwa zaburzenia koncentracji, reguluje przepyw energii w organizmie.

Potencja runy:
natchnienie i nadzieja, umiejtno postrzegania rzeczy w ich prawdziwym wymiarze, przypyw energii.

Kluczowe waciwoci:
olnienie, doenergetyzowanie, owiecenie, odmodnienie, modziecza energia. Przesanie runy: bd hojny jak Soce!

Znaczenie wrebne:
+ rado ycia, optymizm, powodzenie, talent artystyczny, zaszczyty, honor, uznanie, sawa, udana podr, wzrost wiedzy, jasno myli, zdobycie nowych, pozytywnych dowiadcze, dobre zdrowie, prawidowe wykorzystanie energii, przypyw si i chci do dziaania, pokonanie przeszkd, zwycistwo.

73

brak celu, nieudana podr, zastj, marazm, skrajne samouwielbienie, ambicje bez pokrycia, dza wadzy, skrajny egoizm, egocentryzm, niepowodzenie, cika, nie przynoszca satysfakcji praca, lenistwo, problemy zdrowotne.

Zastosowanie magiczne:
wzbogaca i rozwija posiadan wiedz, dodaje si i energii, prowadzi do zwycistwa, uzdrawia, dodaje pewnoci siebie, pomaga odnale siebie i nawiza czno z Wyszym Ja, pokazuje wyjcie z trudnej sytuacji, pomaga dokona yciowych podsumowa, umoliwia zdobycie pewnoci w niejasnej lub nieokrelonej sytuacji, reguluje funkcjonowanie czakr, wzmacnia ducha, dusz i ciao.

Runa sowelo moe pomc Ci:


osign stan owiecenia, postrzega sprawy i ludzi takimi, jakimi oni s w istocie rzeczy, osign ogld wewntrzny owietlajcy drog yciow, podnosi poziom osobistej energii. uzyska wicej si potrzebnych do osignicia celu, realizowa nieosigalne marzenia, poczu si modziej.

Run sowelo naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy znam siebie? jak dbam o swoje zdrowie? czy umiem zadba o siebie? jak dysponuj swoj energi? co daje mi najwiksz satysfakcj? jak si czuj? co moe podnie moj witalno?

Skrypt runiczny:
stosuje si j, by podwyszy poziom energii i witalnoci, zachowa dobre zdrowie i rado ycia.

74

75

eszcze przed zmierzchem dotarli do Ostromy. Tym razem nie odbywa si ting, wic miasto byo ciche i sprawiao wraenie wyludnionego. Mogli bez trudu znale miejsce na nocleg, ale poszli do staruszki, u ktrej poprzednio znaleli schronienie na noc. Przywitaa ich z sympati i pozwolia spdzi u siebie noc. Wulf poprosi j, by zbudzia ich wraz z pierwsz zorz. Rankiem staruszka zbudzia ich zgodnie z yczeniem, poczstowaa niadaniem, a na koniec powiedziaa: Chodz suchy, e jakich dwoje miakw przeszo w biay dzie przez osad ludzi z Zachodu. Bardzo ich to rozgniewao. Teraz szukaj tych ludzi i znacznie wzmocnili strae wok swojej wioski. Maj te jakiego czarownika, ktry chodzi wok wsi z dziwnym znakiem przypominajcym dwa krzyujce si patyki, tylko wykonanym z elaza. Nie wiem, dlaczego to mwi, ale moe do czego ta informacja wam si przyda. Id do swoich zaj. Wychodzc domu nie musicie zamyka. Nie ma czego u mnie kra, wic i zodziei si nie boj. Kiedy kobieta wysza, Orsana spytaa z niepokojem: I co teraz zrobimy? Pjdziemy dusz drog? Nie mamy na to czasu Orsano. To moe chocia jako ominiemy t osad? Wiesz, moe najpierw sprawdmy, co mwi nam runy i wycign w jej kierunku woreczek. Przejta dziewczyna a zamkna oczy zanurzajc w nim rk. Wylosowaa jedn i nie patrzc, co trzyma w doni pokazaa j Wulfowi. To runa teiwaz, Orsano. Musimy zachowa mstwo, a wszystko bdzie dobrze. Nie musimy nadkada drogi. Chroni nas bdzie nasza odwaga. Ale ja wcale nie jestem odwana. Jeste najodwaniejsz kobiet, jak znam. Opowiedz mi lepiej co o tej runie poprosia zawstydzona pochwa. To runa ywiou powietrza, zwizana jest z bogiem-wojownikiem Tyrem, ktry nigdy nie zazna lku. Patronuje ona wszelkiej walce, ale rwnie oznacza si racjonalnego mylenia, zdolno do analizowania i porwnywania oraz umiejtno wycigania wnioskw. Dlatego Orsano nie pjdziemy we dwjk z goymi piciami walczy z setk osadnikw z Zachodu. My wykorzystamy podstp. Kogo si oni spodziewaj? Nas. Czyli? Pary modych ludzi. No wanie! Wic jeli zobacz dwie staruszki wdrujce w odwiedziny do swoich krewnych, nie bd niczego podejrzewa. A skd ty wemiesz te dwie staruszki? My nimi bdziemy. Starszyzna plemienna daa mi na drog nieco zota, do tej pory nie zrobiem z niego uytku. Teraz przyszed czas, by je wykorzysta. Wemiemy od naszej gospodyni jej znoszone ubrania, a w podzikowaniu zostawimy zoto, dziki temu ona kupi sobie nowe, a my bdziemy mieli ubrania, w ktre si przebierzemy w stosownym czasie. Czy one nie bd na ciebie za mae? Ciasn bluzk ukryj pod chust, a spdnic moe da si jako dosztukowa. Orsana sprawnie posugiwaa si ig i wkrtce przeduona spdnica doskonale pasowaa na Wulfa. Modzi ludzie w skrzyni, z ktrej zabrali stroje zostawili zoto, ktre z du nawizk

76

rekompensowao warto zabranych ubra i ruszyli w drog. W poudnie zatrzymali si, by co zje i przebra si. Kiedy ruszyli dalej Wulf upomina Orsan: Tylko pamitaj, e jeste teraz star schorowan kobiet. Musisz i powoli i garbi si. Poczekaj jeszcze chwil. Mwic to wzi rk nieco piasku i wymaza nim najpierw twarz Orsany, a potem swoj. Przepraszam, ale nasze twarze zdradziyby prawd, gdybymy musieli z kim rozmawia. Ruszyli dalej i ju wkrtce ujrzeli osad. Orsannie mocno zabio serce. Wulf spojrza na ni i powiedzia: Pamitaj, e teraz jedyn broni jest nasze mstwo i odwanie ruszy przed siebie. Szli wolnym krokiem, coraz bardziej zbliajc si do centrum wsi. W kocu zatrzymali si na gwnym palcu, obok studni. Podszed do nich mody mczyzna. Co wy tu robicie? spyta. Idziemy do naszej najmodszej siostry w odwiedziny. Biedne jestemy, a jej dobrze si powodzi drcym gosem odpowiedzia Wulf ale zdroone jestemy strasznie i pi nam si chce. Zobaczyymy z daleka t osad i pomylelimy, e pozwolicie nam si cho napi i chwil odpocz. Ju si std wynocie staruchy! krzykn. Ej, ej, poczekaj! usyszeli z tyu gos. Obejrzeli si i zobaczyli czowieka ubranego na czarno z dziwnym symbolem na piersiach. To nie po chrzecijasku tak obej si ze strudzonymi wdrowcami. Mczyzna podszed do studni i zaczerpn wody, ktr poda Orsanie i Wulfowi. Dzikujemy panie powiedzieli zgodnie. Nie jestem panem, lecz sug Boym. Odpocznijcie, a jeli chcecie, to i na noc moecie zosta. Raz jeszcze dzikujemy, ale dzi jeszcze chcielibymy dotrze do siostry. Wasza wola. I niech was Bg prowadzi. I z tob niech pozostanie, ojcze. Wyszli z wioski milczc. Byo ju cakiem ciemno, gdy dotarli do jaskini, w ktrej spdzili pierwsz noc po wyjciu z domu. Zmczenie tak im dokuczao, e nawet si nie posilali, od razu pooyli si spa.

Nazwa i jej znaczenie:


teiwaz, tir, tyr, tiwaz; oznacza wojownika lub imi boga Tyra.

Kolor:
fioletowy.

Liczba:
27 lub 3.

Litera polskiego alfabetu:


T.

Zdrowie:
normalizuje cinienie ttnicze, usprawnia prac ledziony, wspomaga oczyszczanie organizmu z wszelkich toksyn, usuwa skutki zatru pokarmowych.

77

Potencja runy:
przenikliwo, przemylana dokadno, precyzja, mstwo.

Kluczowe waciwoci:
zdecydowanie, precyzyjny cel, odwaga, upr, pomysowo.

Przesanie runy:
miej odwag przyj na siebie odpowiedzialno za skutki twoich decyzji i wyborw.

Znaczenie wrebne:
+ pierwiastek mski, duchowo, rozwj wewntrzny, praca nad sob, pogoda ducha, praworzdno, porzdek, metodyczno w dziaaniu i postpowaniu, wiedza, optymizm, mdro, namitna mio, wierno, wiarygodno, przygody, mstwo, odwaga. pesymizm, ateizm, skrajny materializm, niewierno, naduycie zaufania, brak wiary we wasne siy, przyjmowanie roli Boga, amanie prawa, stawianie si ponad prawem, tchrzostwo, brak odpowiedzialnoci, chowanie si za czyimi plecami, niech do pracy nad sob, niead.

Zastosowanie magiczne:
dodaje odwagi w trudnej sytuacji, usuwa strach i niepokj, pomaga uwiadomi sobie cen, jak przyjdzie zapaci za osignicie celu, wzmacnia potencj u mczyzn, pomaga w kadej walce, w tym rwnie w pokonaniu wasnych saboci, wzmacnia zdecydowanie i poczucie odpowiedzialnoci za swoje wybory, zapewnia ochron przed czarnymi mylami i agresj fizyczn, umoliwia sprawiedliwe rozsdzenie sprawy, wspiera osignicie zamierzonego celu, wspomaga utrzymanie jednoci w grupie i likwiduje konflikty.

Runa teiwaz moe pomc Ci:


sta si bardziej uwanym, pracowa metodycznie, mnie pokonywa trudnoci, wzmocni wiar we wasne siy, zachowywa si z godnoci, przyj odpowiedzialno za swoje uczynki.

Run teiwaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: co znaczy dla mnie pojcie msko? czy jestem odwany? jak na danym etapie ycia powinienem pracowa nad sob? co mog zrobi, by pokona wasne saboci? czy jestem wojownikiem ducha? czy umiem by konsekwentny? czego si boj?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, by pozby si lkw, doda sobie odwagi, zapewni jedno w grupie i wzmocni wiar we wasne siy.

78

79

astpnego dnia rankiem, kiedy jedli niadanie, Orsana powiedziaa: Wiesz, ale chyba nie wszyscy ci ludzie z Zachodu s li? Masz racj Orsano, a i wrd nas nie wszyscy s dobrzy. No wic dlaczego musimy ucieka, szuka nowego miejsca, przenosi si? Trudno to objani. Nasze plemi jest stranikiem dawnych zwyczajw i tradycji. To my dbamy o starych bogw, oddajemy cze Odynowi i jego maonce, skadamy hody Thorowi i Tyrowi, mamy wite gaje i strumienie, a ludziom z Zachodu bardzo si to nie podoba. Oni maj swoje bstwa. No dobrze, niech sobie maj. Przecie my ich nie zmuszamy, by czcili naszych bogw. Moglibymy y obok siebie, nawzajem sobie nie przeszkadzajc. I tu wanie jest problem, Orsano. Oni si chc nas zmusi, bymy oddawali cze ich bogu, wyrzekli si swoich zwyczajw, tradycji i wiedzy. Jeli nie poddamy si, zmusz nas si i dlatego musimy odej i osiedli si w takim miejscu, gdzie nas nie znajd, a dolina, do ktrej trafilimy, doskonale si do tego nadaje. Wielu rzeczy nie rozumiem, ale skoro ty tak mwisz i tak zadecydowaa starszyzna plemienna, godz si z tym, gdy wam ufam. Ruszajmy Orsano, do domu ju niedaleko, jeli si popieszymy, to dojdziemy przed zmrokiem. Ale jeszcze musimy co zrobi Tak, wiem. Chcesz wylosowa run na dzi ze miechem powiedzia Wulf i podsun dziewczynie woreczek. Orsana miao zanurzya w nim do i wycigna krek ze znakiem berkanan. Widzc t run Wulf powiedzia: Widzisz, nawet ta runa potwierdza moje sowa. Dlaczego? Berkanan oznacza rozwj i nasze plemi powinno si rozwija, ale w tym miejscu, gdzie mieszkamy obecnie, nie jest to i nie bdzie moliwe. Jeli zostaniemy, caa nasza wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, gromadzona przez kapanki ulegnie zapomnieniu mwic to zarzuci sakw na plecy i skierowa si ku wyjciu. Orsana podya za nim. Kiedy wyszli na drog prowadzc do ich wsi, dziewczyna poprosia: Opowiedz mi co jeszcze o tej runie. Naley ona do ywiou wody. Opiekuje si rodzin, dziemi. Niektrzy nazywaj j run kobiec, gdy uatwia pord i opiek nad niemowltami. Rysuj j te ludzie, ktrzy nie mog doczeka si potomstwa i ona im pomaga. Berkanan to rwnie wiedza o przyrodzie i jej siach. To dobra runa, ktra doprowadzi nas do domu i do naszych bliskich. Dalej szli w milczeniu dopki soce nie stano w zenicie. Dzi moemy zatrzyma si na posiek. Szlimy tak szybko, e na pewno zdymy dobrze przed zmierzchem do domu. Jak zejdziemy kilka krokw w bok, to znajdziemy si nad strumieniem, ktry przepywa przez nasz wie. Zjemy nad nim reszt zapasw, odpoczniemy i spokojnie ruszymy do domu. Zeszli z utartego szlaku i po chwili znaleli si nad cicho szemrzcym w cieniu brzz strumyczkiem. Kiedy koczyli je, Orsana odezwaa si cicho: Wulfie, zadae mi w dolinie pytanie, a ja powiedziaam, e odpowiem ci na nie, gdy wrcimy do domu. Mog ci jednak ju teraz na nie odpowiedzie. Jeli moi rodzice nie bd mieli nic przeciwko, chc zosta twoj on i chc, by mnie wprowadzi do naszego domu, 80

ale dopiero w dolinie. Nie wiem, czy to jest mio, ale wiem, e lepszego towarzysza ycia ni ty, mie nie bd. Wulf sucha oszoomiony. Nie spodziewa si, e dziewczyna da mu jakkolwiek odpowied bez rozmowy z rodzin. Ogarniaa go coraz wiksza rado, a w kocu zerwa si z ziemi, chwyci Orsan na rce i okrci si z ni kilka razy. Postaw mnie na ziemi, ty wariacie! krzykna. Jeszcze mi co zrobisz! Wybacz najmilsza powiedzia delikatnie stawiajc j nigdy, przysigam, nigdy nie zrobi ci krzywdy! Ale teraz, kiedy si zgodzia, nie moemy zosta tu ani chwili. Musz jak najszybciej pokoni si twemu ojcu. Ruszajmy wic do domu. Soce stao do wysoko na niebie, kiedy Wulf zatrzyma si na niewielkim wzniesieniu i powiedzia: Spjrz Orsano, tam w oddali wida ju nasz wiosk.

Nazwa i jej znaczenie:


berkanan, berkana, beorc, bjarkan; oznacza brzoz, lecz rwnie pier matki.

Kolor:
ciemnozielony.

Liczba:
18 lub 2.

Litera polskiego alfabetu:


B.

Zdrowie:
chroni przed utrat energii, wzmacnia witalno, uatwia przebieg porodu i poogu, zapobiega problemom neurologicznym.

Potencja runy:
odywcza, macierzyska energia, rozwj, duchowe wsparcie.

Kluczowe waciwoci:
troska i wspczucie, ochrona i obrona, podno, zdolno do nawizywania bliskich kontaktw.

Przesanie runy:
postaraj si zbliy do przyrody i naturalnego biegu rzeczy.

Znaczenie wrebne:
+ pierwiastek kobiecy, pomylne sprawy rodzinne, rado z powodu dzieci lub ich sukcesw, dobre zdrowie, wesele, macierzystwo, narodziny upragnionego dziecka, chrzciny, wasny dom, spokj, wolne, ale pewne zmiany na lepsze, bezpieczestwo, urodzaj, realizm, rodki potrzebne do realizacji celu, bogata wyobrania. 81

bezpodno lub niechciana cia, lenistwo, rezygnacja z prowadzonych spraw w poowie drogi, problemy z dziemi lub przez dzieci, roztrwonienie energii, brak rodkw do realizacji zamierze, przebiego, fasz, obuda, skryto, brak realizmu, urojenia, iluzje, chorobliwa wyobrania.

Zastosowanie magiczne:
umoliwia koncentracj uwagi na yciu rodzinnym i kontaktach osobistych, chroni rodzin, bliskich, dzieci, zapewnia podno, obfito i kreatywno, przynosi spokj wewntrzny, sprzyja wzrostowi i odrodzeniu, chroni kobiety-matki (w czasie ciy, porodu, poogu, karmienia), uatwia kontakty z dziemi, sprzyja rozwojowi osobistemu, oczyszcza duchowo, daje twrcze natchnienie, przyspiesza bieg wydarze, wspomaga wzrost urodzaju i zamonoci.

Runa berkanan moe pomc Ci:


wzmacnia i udoskonala kontakty osobiste, chroni Twoj energi, wyj bez strat z sytuacji kryzysowej, zrezygnowa z tego, co przeszkadza ci w rozwoju, uzyska wiedz dziki poznaniu wewntrznemu, by bardziej podnym, w szerokim tego sowa znaczeniu.

Run berkanan naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce pytania: czy dobrze korzystam ze swojej wyobrani? czym dla mnie jest rodzina? czy mam kontakt ze swoim wewntrznym dzieckiem? co znaczy dla mnie pojcie kobieco? czy umiem nawizywa kontakty z dziemi? jaki jest mj stosunek do matki? jak wygldaj moje kontakty z bliskimi?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do ochrony rodziny, dzieci i domu, aby zapewni podno i obfito oraz do nawizania lepszego kontaktu z Natur.

82

83

idok rodzinnej wioski sprawi, e Orsana i Wulf pdem pucili si w jej kierunku, zapominajc o zmczeniu. Mieszkacy osady z niepokojem czekali na ich powrt, wic kiedy ujrzeli dwie osoby zbiegajce ze wzgrza, tumnie wylegli na centralny plac. Rado wszystkich bya bezgraniczna, a staa si jeszcze wiksza, kiedy Wulf, wrd uciskw i powita zdoa wydusi z siebie: Znalelimy. Natychmiast zosta zasypany gradem pyta: Gdzie, co, jak daleko std Uciszcie si sowa te wypowiedziane cicho, miay jednak tak moc, e gwar ucich natychmiast i zapanowa spokj, a oczy wszystkich zwrciy si w stron kapanki, ktra je wypowiedziaa. Kobieta przeja inicjatyw: Teraz nasi wdrowcy pjd posili si i odpocz. Dzieci, bardzo jestecie zmczone? zwrcia si do Orsany i Wulfa. Nie na tyle, by nie spotka si z rad starszych. Dobrze, idcie co zje, a o zmierzchu przyjdcie do mojej chaty, bdziemy czeka tam na was z rad starszych. Orsan i Wulfa natychmiast zabray ich rodziny. Nie spdzili oni jednak zbyt duo czasu w rodzinnych domach, gdy spieszyli si, by przekaza dobr nowin radzie. Ledwie zacz zapada zmierzch, spotkali si pod chat kapanki, a tam czekaa ju na nich starszyzna plemienna. Jak tylko zajli przeznaczone dla nich miejsca, zaczli zdawa relacj ze swojej wdrwki. Wszyscy suchali w skupieniu. Kiedy skoczyli, kapanka pierwsza zabraa gos: Dobrze ecie si spisali. Podziwiamy twoj odwag Wulfie i twoj wytrzymao Orsano. Wycie przeszli t drog, wic najpierw was spytamy, co powinnimy zrobi? Jak najszybciej przenie si na nowe miejsce. Ludzie z Zachodu bardzo szybko zajmuj nowe tereny i kontroluj coraz wiksz przestrze. Za miesic bdzie znacznie trudniej przej ni za tydzie, a do przyszego roku w adnym wypadku nie moemy czeka. Z kolei wdrwka zim byaby bardzo cika, a koniec drogi wrcz nie do przebycia. Powinnimy ju jutro szykowa si do marszu. Kapanka uwanie wysuchaa chopca, potem signa do woreczka z runami i wylosowaa jedn. Trzymajc j na doni pokazaa wszystkim. Bya to runa ehwaz. Chopak ma racj. Musimy wykaza si inicjatyw i szybko dziaa. Dzikujemy wam, idcie teraz odpocz. My zostaniemy i naradzimy si, a jutro o wschodzie soca, przekaemy wszystkim nasz decyzj. Kiedy wychodzili z chaty Orsana poprosia: Powied mi co o runie ehwaz. To runa ywiou ognia. Radzi, by wykaza si inicjatyw, zapowiada pomylne zmiany w biecej sytuacji, wszystkim wdrowcom uatwia podr, pomaga ruszy z miejsca stare sprawy. W naszej sytuacji po prostu zachca do natychmiastowej przeprowadzki. Mnie ona te zachca do wykazania si inicjatyw. To znaczy? Jeli pozwolisz Orsano, to od razu pjd poprosi twoich rodzicw o zgod na nasz lub. Jutro zaczniemy zbiera si do drogi i nie bdzie ju czasu, a do osiedlenia si, a to moe zaj nawet i miesic. Nie mog tak dugo y w niepewnoci. Orsana milczc skina gow i razem udali si do jej rodzinnego domu. Wulf stajc w jego progu pokoni si nisko i powiedzia: 84

Przyszedem zoy wam wyrazy szacunku i powiedzie, e wasza crka jest wyjtkow kobiet. W czasie dugiej wdrwki poznaem wszystkie jej zalety i pokochaem j caym sercem. Wybaczcie mi miao, ale nie mgbym nigdzie znale lepszej ony, dlatego prosz was o jej rk i bogosawiestwo. Rodzice dziewczyny nie wydawali si specjalnie zaskoczeni. Kapanka uprzedzia nas, e tak moe si sta powiedzia ojciec. Nigdy nie mielimy zamiaru jej niewoli i si oddawa mowi. Jeli ona wyraa zgod, my te damy swoje bogosawiestwo. Orsano, czy chcesz by moj on? Tak spuciwszy oczy cicho szepna Orsana. Podnoszc gow dodaa ale zostan ni, gdy w naszej dolinie zbudujesz dom i dopiero do niego wprowadzisz mnie, jako swoj on. Stanie si tak, jak ty tego chcesz, Orsano.

Nazwa i jej znaczenie:


ehwaz, eoh, eh; oznacza konia.

Kolor:
szmaragdowy.

Liczba:
12 lub 4.

Litera polskiego alfabetu:


E.

Zdrowie:
wspomaga prac drg moczowych, oczyszcza nerki z piasku, reguluje prac nadnerczy, rwnoway poziom adrenaliny, agodzi choroby przewleke. Potencja runy: dynamiczna harmonia, inicjatywa, ruch do przodu.

Kluczowe waciwoci:
rwnowaga i harmonia, dobre kontakty z ludmi, zdolnoci adaptacyjne, odpowiednie proporcje.

Przesanie runy:
zachowuj rwnowag duchow, niezalenie od sytuacji, zawsze bd sob.

Znaczenie wrebne:
+ poprawa sytuacji, ruch do przodu, pomylna podr, przywrcenie zachwianej rwnowagi, powolny, ale pewny postp, inicjatywa, pomocny, yczliwy mczyzna, dobre rezultaty

85

osignite prac zespoow, partnerstwo, owiadczyny, maestwo, jedno teorii i praktyki, planw i dziaa. wstrzymanie dziaa, prne nadzieje, sytuacja bez wyjcia, brak inicjatywy, rozdwik midzy wol a czynem, przeszkody, pasywno, skostnienie, nieyczliwy, wrogo nastawiony mczyzna, skryte, negatywne dziaania, bezkrytyczno, brak zgody w zespole (grupie, rodzinie).

Zastosowanie magiczne:
pomaga w osigniciu rwnowagi i harmonii, wzmacnia wizy przyjani, korzystnie zmienia biec sytuacj, pozwala wykaza si inicjatyw, wspomaga wierno, zaufanie i lojalno, usprawnia prac w zespole (grupie, rodzinie), chroni przed wrogim dziaaniem, przyspiesza wprowadzanie zmian, chroni podczas podry w interesach.

Runa ehwaz moe pomc Ci:


efektywnie kontaktowa si z ludmi, znale najkorzystniejsze sposoby realizacji planw, wykaza si inicjatyw, uzyska w peni harmonijne relacje z partnerem (partnerk), zachowa spokj niezalenie od sytuacji, szanowa pe przeciwn.

Run ehwaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy umiem wykaza si inicjatyw? czy potrafi wsppracowa z innymi? czy jestem lojalny? czy wiem w stosunku do kogo powinienem zachowa lojalno? czy umiem by wierny sobie i swoim ideaom? jak mog udoskonali relacj z partnerem? co najczciej wyprowadza mnie z rwnowagi?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do ochrony przed wrogim, skrytym dziaaniem, do osignicia zgody i wsppracy w zespoach, rodzinie, dziaaniach majcych na wzgldzie dobro spoeczne.

86

87

edwie wit musn promieniami soca wierzchoki drzew otaczajcych wiosk, gdy wszyscy jej mieszkacy tumnie wyszli na brzeg morza i cierpliwie czekali na pojawienie si kapanki i rady starszych. Kiedy ci, na ktrych oczekiwano pojawili si, zapada cakowita cisza. Pierwsza przemwia kapanka: Jak wiecie, wczoraj nasi wysacy wrcili z dalekiej podry. Spisali si doskonale. Znaleli bezpieczne miejsce do osiedlenia si. Cze im i chwaa za to. Rozlegy si gone owacje, a Orsana i Wulf osobicie zbierali gratulacje. Po chwili kapanka wzniosa ku grze rk. Widzc to ludzie ponownie umilkli. Wczoraj w nocy dugo omawialimy na radzie starszych, co powinnimy uczyni. Chcemy te pozna wasze zdanie. Ottarze zwrcia si do sdziwego mczyzny przybli wszystkim sytuacj, w jakiej jestemy. Starzec sta opierajc si na wielkim kosturze. Wida byo, e jest saby i schorowany: Mamy dwie moliwoci. Pierwsza to zosta tutaj do wiosny i dopiero w przyszym roku przenie si do Naszej Doliny, ale wie si z tym ryzyko, e ludzie z Zachodu podbij nas w tym czasie i uczyni z nas niewolnikw lub przynajmniej tak rozszerz swoje terytorium, e cakowicie przegrodz nam drog do Doliny. Druga moliwo, to rusza jak najszybciej i dotrze na nowe miejsce jesieni, co najmniej miesic przed zimowymi chodami, by mc tam wybudowa domy, w ktrych spokojnie bdziemy mogli y podczas zimowych miesicy. Jednak ta druga moliwo wie si z licznymi trudami i ogromnym wysikiem. Ludzie starsi i mae dzieci mog takiego tempa nie wytrzyma. Razem zadecydujmy, co powinnimy robi. Tum najpierw cicho szemra, a potem da si sysze jeden okrzyk: Ruszajmy jak najszybciej! A co z tymi, ktrzy nie s tak sprawni, jak wikszo? spytaa kapanka. Zaopiekujemy si nimi dao si sysze z tumu. Pomoemy im, nikogo nie zostawimy i nie pozwolimy skrzywdzi. Nagle da si sysze delikatny gos. To Orsana zdobya si na odwag i powiedziaa: O pani, przez ca drog pomagay nam runy, chroniy nas i mdrze radziy. Moe teraz spytajmy run, co one nam radz. Tak, tak zrbmy podchwyci pomys tum. Podejd do mnie Orsano powiedziaa z umiechem kapanka i wycigna w stron zbliajcej si dziewczyny lniany woreczek i signij po run, wybierz jedn. Wydawao si, e wszyscy wstrzymali oddech, kiedy dziewczyna zanurzya rk w woreczku. I co tam masz? spytaa kapanka patrzc na may kamie z wykut run, lecy na doni Orsany. O, to runa mannaz. Uniosa kamyk w gr, chcc pokaza wszystkim, jaki znak zosta wylosowany. Los nam sprzyja. Nie bdziemy odkada naszego przesiedlenia do wiosny, wyruszymy teraz. Macie tydzie na spakowanie dobytku, zebranie tych plonw, ktre mona zebra, reszt musimy zostawi. Pamitajcie, co powiedzielicie modzi i silni musz pomc tym, ktrzy sami nie bd w stanie sobie poradzi. Musimy dobrze si zorganizowa i dziaa sprawnie. Za tydzie od dzi wyruszamy do Naszej Doliny. Wrzawa, ktra wybucha po jej sowach niosa si echem po fiordach. Ludzie ciskali si i caowali, a rado i optymizm ogarny wszystkich. Trwao to zaledwie chwil, gdy wszyscy z zapaem ruszyli czyni przygotowania do drogi. 88

Orsana i Wulf spotkali si tylko na chwil. I im udzieli si optymizm runy mannaz i zapa wspmieszkacw. Ich rodzice, majc liczne potomstwo i do si, by poradzi sobie z czekajcymi zadaniami, postanowili, e modzi pomog potrzebujcym. Orsana z przyjacik i modsz siostr zorganizowaa opiek nad maluchami, a Wulf z dwoma towarzyszami pomaga pakowa dobytek Ottarowi, cho ten prbowa protestowa: Sam sobie poradz, idcie pomc swoim bliskim. Bliscy poradz sobie bez nas. Jak skoczymy u ciebie pjdziemy do Sigrid, a potem do Auduna. Pomoemy wszystkim, ktrzy tego potrzebuj. Temu wszystkiemu przygldaa si kapanka i przyszo jej do gowy, e jeli ludzie bd pracowa przez cay czas z takim optymizmem i entuzjazmem, to bd mogli wyruszy nie za tydzie, lecz za trzy dni.

Nazwa i jej znaczenie:


mannaz, mann, madr, man; oznacza czowieka, mczyzn, ma.

Kolor:
popielaty.

Liczba:
15 lub 8.

Litera polskiego alfabetu:


M.

Zdrowie:
dodaje wigoru, wzmacnia msk potencj, chroni przed urazami, stuczeniami i skaleczeniami.

Potencja runy:
denie do doskonaoci. Kluczowe waciwoci: motywacja, zblienie, podobiestwo, wsplne dziaania, optymizm.

Przesanie runy:
poznaj siebie, swoje sabe i mocne strony. Tylko w taki sposb moesz w peni zrealizowa swj potencja.

Znaczenie wrebne:
+ wysoka samowiadomo, optymizm, pomysowo, wynalazczo, ludzko, porzdek spoeczny, demokracja, zrozumienie dziki poznaniu, tolerancja, zadowolenie, dziaania na rzecz spoecznoci, jedno w zespole, zgoda w rodzinie, otwarto, ciekawo wiata i ludzi. cwaniactwo, skrajny egoizm, znacznie zawyona lub zaniona samoocena, konflikty wewntrzne, pesymizm, utrata orientacji, wyobcowanie, samotno, zalepienie, fanatyzm, totalitaryzm, napicia, wrogo, plotki, sprzeczki, strata si na jaowe dyskusje i dziaania. 89

Zastosowanie magiczne:
pobudza potencjalne moliwoci, pozwala ujawni ukryte zdolnoci, uspokaja i nastawia pokojowo wrogw, uatwia komunikacj i wspprac w zespole.

Runa mannaz moe pomc Ci:


pozna siebie, uwiadomi sobie wasn komplementarno i jedno z przyrod, peniej wykorzysta moliwoci intelektualne, pobudzi intuicj, poprawi stosunki w rodzinie, budowa konstruktywne relacje z innymi ludmi.

Run mannaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: co mam zrobi, by poszerzy samowiadomo? co mog zrobi dla swojej spoecznoci? czy jestem tolerancyjny? czy potrafi otworzy si na innych? czy dobrze wykorzystuj swoje pomysy? czym dla mnie jest optymizm? w jaki sposb odczuwam czno z przyrod?

Skrypt runiczny: man naz stosuje si go, by osign jedno w dowolnym zespole (w rodzinie, grupie zawodowej, spoecznej itp.), podnie poziom optymizmu, przecign na swoj stron ludzi wahajcych si i zneutralizowa wrogw.

90

91

rsana i Wulf byli tak zajci przez cay dzie, e nawet nie mieli czasu spotka si choby na chwil. Zreszt nie tylko oni pracowicie spdzali czas. Caa wioska trudzia si w pocie czoa, ale panowa przy tym taki zapa i entuzjazm, e sama kapanka si dziwia. Znaa swj lud i wiedziaa, e gotw jest do duego wysiku, ale to, co widziaa przechodzio jej najmielsze oczekiwania. Tym niemniej martwia si tym, jak przebiegnie podr i jak jej trudy znios najsabsi i najmodsi czonkowie wsplnoty. Co prawda, kiedy widziaa jak drugiego i trzeciego dnia zapa i optymizm ani odrobin nie przygas, a postpy prac byy tak daleko zaawansowane, e w zasadzie mona byo nastpnego dnia wyrusza, jej niepokj nieco si zmniejszy. Chcc jednak wiedzie, co szykuje im los w dugiej drodze, kapanka postanowia spyta o to run. Pomimo, e jej dobytek by spakowany, a cz nawet ju zaadowana na wz, z woreczkiem z runami nie rozstawaa si nigdy i teraz te miaa go przytroczonego do pasa. Kobieta zamkna si w pustej chacie, usiada na pododze, potrzsna woreczkiem i wyja z niego jedn run. Spojrzaa na ni i szepna: Dziki ci wielki Odynie i tobie Friggio. Na jej doni leaa runa laukaz. W tym samym momencie rozlego si pukanie do drzwi. Kto tam? To ja Orsana. Wejd dziecko. Orsana wesza do chaty i od razu zobaczya woreczek z runami. Widz, e przeszkadzam ci pani. Wybacz, przyjd pniej. Zosta powiedziaa kapanka z umiechem. Wulf mwi, e przez ca drog interesowaa si runami. Nie chcesz wiedzie, jak dzi wypada wyrocznia? Bardzo chc, ale wiem, e nie mog ci przeszkadza. Nie przeszkadzasz mi, a jeli tak bardzo si tym interesujesz, to moe kiedy mnie zastpisz i sama zostaniesz kapank. O pani, nie mwi, ebym nie chciaa, ale ja nie mog. Dlaczego? Bo kocham Wulfa i chc by jego on. No to co z tego? Nie umiaabym zdecydowa si na samotno, jak ty pani. A kto ci powiedzia, e kapanka musi by samotna? Ja miaam ma, bardzo go kochaam. Niestety, 12 lat temu wypyn w morze i nigdy nie wrci, a ja nie chciaam ju innego. Natomiast moja poprzedniczka cae ycie przeya z mem i doczekaa si 7 synw. Wedle naszych zwyczajw kapank moe by tylko kobieta. Ona nie miaa crki, wic ca swoj wiedz przekazaa mi. Jak wiesz, ja te nie mam crki i musz kogo wybra, pki czas, na swoj nastpczyni, a ty wydajesz mi si odpowiedni osob, ale decyzja naley do ciebie. Pomyl. Dasz mi odpowied, gdy dotrzemy do Naszej Doliny. Porozmawiaj te z Wulfem, bdzie twoim mem, wic jego aprobata te jest bardzo wana. Czy mog o co spyta? Pytaj. Jak run wylosowaa Pani? Kapanka umiechna si. Run laukaz. Naley ona do ywiou wody i powicona jest bogini Friggi, maonce wielkiego Odyna i matce Thora, Tyra, Baldura, Hda, Bragi i Hermda. Patronuje ona lubom, maestwom i narodzinom dzieci, jak te wszystkiemu, co jest zwizane z ziemi. Bogini 92

tej zosta powicony jeden z dni tygodnia poniedziaek, a pojutrze wanie jest ten dzie i wtedy wyruszymy. O pani, tak te czuam, a nawet nio mi si, e w tym dniu powinnimy wyruszy. Nie dziwi mnie to Orsano. Masz bardzo silny gos wewntrzny, ktry zawsze bdzie ci podpowiada, co masz robi i dlatego jestem przekonana, e byaby w przyszoci dobr kapank. Wiem te, e urodzisz crk, ktrej bdziesz moga przekaza to, czego ja ci naucz i czego nauczysz si sama. Mam do ciebie dwie proby. Przeka wszystkim, by jutro o zachodzie soca zebrali si na play nad fiordem. Musimy podzikowa bogom przed wyruszeniem na nowe miejsce za ich ask i poprosi o opiek, a teraz zostaw mnie sam. No i pomyl o tym, co ci zaproponowaam.

Nazwa i jej znaczenie:


laukaz, lagu, laguz; oznacza wod, jezioro, ocean, wszelk wod pync lub czosnek.

Kolor:
seledynowy lub dowolny odcie koloru wody.

Liczba:
13 lub 2.

Litera polskiego alfabetu:


L.

Zdrowie:
poprawia i wzmacnia wzrok, wspomaga leczenie wszelkiego rodzaju zaburze widzenia.

Potencja runy:
wzmocnienie percepcji, silny gos wewntrzny.

Kluczowe waciwoci:
sia spokoju, rytmiczny przepyw, bezporednie dowiadczenie, wzrost moliwoci paranormalnych.

Przesanie runy:
wsuchuj si w swoje uczucia i wycigaj wnioski z uzyskanych w taki sposb informacji.

Znaczenie wrebne:
+ silny gos wewntrzny, dobre rady, owocne kontakty z ludmi, oczyszczenie, uzdrowienie, wtajemniczenie, duga, pomylna podr, yczliwa, pomocna kobieta, szczliwy pord, udany zwizek partnerski, dobry kontakt z uczuciami, wytrwae podanie obran drog, pomylne osignicie zamierzonego celu. lekcewaenie wewntrznego gosu i intuicji, opieranie si wycznie na logice i rozsdku, surowy egzamin, odwlekanie, niepotrzebne przekadanie na pniej, zatrucie, nieszczliwy wypadek, destrukcyjny zwizek, brak mioci, zniewieciao, przesadne uleganie emocjom, lk przed samotnoci. 93

Zastosowanie magiczne:
pomaga zrozumie wasne uczucia i emocje, uatwia rozwijanie i przejawianie zdolnoci paranormalnych, wspiera zwizki miosne, uatwia pojednanie midzy skconymi partnerami lub kochankami, chroni przed nieszczliwymi wypadkami, wzmacnia pierwiastek kobiecy, dodaje paniom atrakcyjnoci seksualnej, uatwia procesy poznania, sprzyja prowadzeniu bada naukowych.

Runa laukaz moe pomc Ci:


lepiej przystosowywa si do okolicznoci, podnie poziom wraliwoci, usysze gos wewntrzny, dostroi si do przypyww i odpyww energii, pyn z prdem wydarze, okreli swoje prawdziwe uczucia.

Run laukaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: co naprawd czuj? czy rozumiem swoje emocje? co chce mi powiedzie mj gos wewntrzny? co mnie wspiera? co mnie rani? czym dla mnie jest samotno? czy umiem by sob?

Skrypt runiczny:
stosuje si go w celu zapewnienia harmonii w yciu uczuciowym i emocjonalnym, dla poprawienia relacji w partnerstwie i zgody midzy kochankami.

94

95

apanka przez cay nastpny dzie bacznie obserwowaa postpy prac zwizanych z przenosinami na nowe miejsce. Cieszyo j to, e id one sprawnie. Chaty wieciy ju pustkami, wszystkie sprzty, naczynia i rzeczy osobiste zostay umieszczone na wozach, plony, ktre mona byo zebra, stay gotowe do drogi, zaadowane do wielkich koszy i lnianych workw. Tylko ywy inwentarz sta jeszcze w oborach i stajniach, gdy nie chcc mczy zwierzt zdecydowano, i zaj si nimi naley dopiero w dniu wymarszu. Orsana wszystkim przekazaa prob kapanki i cho przez cay dzie trwaa wytona praca, o zachodzie soca wszyscy stawili si nad fiordem. Pierwszy zabra gos stary Ottar: Wasz entuzjazm dokona cudu i wykonalicie o dwa dni szybciej prac, ktr planowalimy na tydzie, dlatego uroczycie ogaszam, e do Naszej Doliny wyruszamy jutro zanim soce stanie w zenicie. Przed podr dobrze zabezpieczcie ywy inwentarz i nasiona, poniewa tam, dokd si udajemy nie mona ich kupi. Bdziemy y cakiem odcici od wiata. Zanim jednak wyruszymy w drog, podzikujmy bogom za dobre ycie, ktre mielimy tutaj, za nowe miejsce i popromy o ich opiek podczas wdrwki. Kapanka siedziaa do tej pory na wielkim, biaym kamieniu, lecz syszc te sowa wstaa, wysza na rodek i rozkazaa: Niech modzi mczyni przynios suchych gazi i uo z nich stos na ognisko niech kady przyniesie bogom dar. Mog nim by nasiona, zioa, owoce, lniana przdza, pierze, skry, co kto chce i moe ofiarowa. Po chwili na play urs wysoki na metr stos, a od strony wsi szli ludzie niosc dary. Kiedy wszyscy wrcili, kapanka rozpocza prastary rytua. Najpierw stana twarz ku wschodowi i wykrelia doni pierwszy znak Portalu, Bram, mwic przy tym: W imi Odyna Potem zwrcia si na poudnie i mwic: I Frei krelia drugi znak Portalu Czasz. Zwracajc si na zachd krelia trzeci znak Portalu Krzy ze sowami: I Baldura Na koniec zwrcia twarz na pnoc i z wezwaniem: I Fryggi wykrelia ostatni znak Portalu Rg Smoka. Uwicia w ten sposb przestrze, w ktrej si znajdowaa caa spoeczno i otworzya kana cznoci z bogami. Teraz wyja z przytroczonego do pasa woreczka krzesiwo i garstk zi. Podesza do ogniska, rozgarna nieco gazie, wysypaa midzy nie zioa i zacza krzesa ogie. Wkrtce pojawi si pierwszy pomyk, a od niego szybko zajy si suche gazie i po chwili z trzaskiem strzeliy ku niebu potne pomienie. Kapanka stojc twarz ku poncemu ognisku wzniosa ku grze rce. Wszyscy stali w cakowitym milczeniu. Cisz przerway sowa rytualnej modlitwy: O wielcy i potni bogowie, dzikujemy wam za opiek, za dobre dni, ktre przeylimy nad tym fiordem. Chcemy chroni nasz tradycj, dan nam przed wiekami przez was, chcemy zachowa mdro i wiedz, ktr nam, ludziom, przekazalicie, dlatego wyruszamy w dug drog. Moe by ona niebezpieczna i zdradliwa, ale dziki waszej pomocy i opiece moe by spokojna i wygodna, dlatego prosimy was, bycie wzili nas pod swoje skrzyda, bycie usunli z niej naszych wrogw, a nas obdarzyli si i zdrowiem. Wejrzyjcie na wasz lud. Kady przynis co cennego w darze. Wszyscy razem wznosimy baganie Na te sowa daa si sysze najpierw cicha, potem coraz potniejsza pie bagalna i kady po kolei pochodzi do ogniska i wrzuca w pomienie swj dar. Na koniec wszyscy wzili si 96

za rce i wielkim krgiem otoczyli ognisko. Kapanka staa w rodku. Raz jeszcze signa do woreczkw przytroczonych do pasa. Tym razem losowaa run, ktra miaa przepowiedzie przyszo ich wyprawy. W jej doni znalaza si runa ingwaz: Bogowie wysuchali naszych modw. Oto ich odpowied dobra runa ingwaz. Obiecuje nam ona odpoczynek, gdy dotrzemy do naszego nowego domu. Podzikujmy bogom za ich askawo. Wszyscy wznieli rce ku grze, gestem tym wyraajc wdziczno, kapanka koczya rytua, krelc znaki Portalu w odwrotnej kolejnoci i zamykajc tym samym wspln przestrze ludzi i bogw. Idcie odpoczywa, gdy jutro wyruszamy, ale rano, przed podr, niech kady na swoim wozie narysuje run ingwaz zakoczya rad. Bdzie ona was chroni podczas drogi i dodawa si zmczonym nadziej na odpoczynek w nowej osadzie.

Nazwa i jej znaczenie:


ingwaz, ing, inguz; jest imieniem boga Ingusa.

Kolor:
lila.

Liczba:
11 lub 6.

Litera polskiego alfabetu:


NG.

Zdrowie:
pomaga w przypadku bezpodnoci, zalecana kobietom w ciy, gdy sprzyja prawidowemu rozwojowi podu, przyspiesza proces przemiany materii.

Potencja runy:
dostp do innej realnoci, odpoczynek, cigo procesw yciowych. Kluczowe waciwoci: dotrwanie do koca, regeneracja, cigo, odnowienie.

Przesanie runy:
mdrze zarzdzaj swoj si osobist. Czy to, do czego masz powoanie.

Znaczenie wrebne:
= pojawienie si czego nowego w yciu, zasuony odpoczynek, urlop, okres spokoju, urodzaj, podno, poczcie dziecka, przedsibiorczo, uwiadomienie sobie swojej wasnej siy, przytomno umysu, inicjatywa, cierpliwo, pomylne zakoczenie starych spraw, usunicie przewlekych problemw; wadza starego nad nowym, niemono rozliczenia si z przeszoci, strach przed zmianami, bezowocne dziaania, cige wtpliwoci i wahania lub skonno do dziaania na olep, izolowanie si, unikanie odpowiedzialnoci.

97

Zastosowanie magiczne:
rozwija dar przekonywania i mdrej argumentacji, uatwia wywieranie wpywu na innych, pomaga usun napicie i zmczenie, sprzyja relaksowi, wzmacnia msk potencj, podwysza opacalno w sferze biznesu, wspiera nowe przedsiwzicia, chroni ci, umoliwia koncentracj na najwaniejszym zadaniu, pomaga w schudniciu, przyspieszajc przemian materii.

Runa ingwaz moe pomc Ci:


poprawi pami, wzmocni wiar w siebie, rozszerzy wiadom percepcj, odkry nowe dziedziny do samorealizacji, odzyska nadziej na lepsz przyszo, nawiza czno z Si Wysz.

Run ingwaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: czy umiem cieszy si yciem? czy umiem odpoczywa? czy dobrze znam swoje mocne strony? czy umiem y tu i teraz? jaki jest mj stosunek do przeszoci? jak przygotowuj si do nowych dziaa? jak powinien wyglda mj urlop?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, by zapewni pomylno nowym przedsiwziciom i dziaaniom, by osign harmoni midzy prac a odpoczynkiem oraz aby odci si od negatyww z przeszoci.

98

99

koro wit wszyscy w wiosce byli na nogach. Z chat wynoszono ostatnie pakunki, adowano na wozy drb umieszczony w skrzyniach z rzadko plecionej wikliny, zaprzgano woy, siodano konie. Na koniec wyprowadzono na postronkach z chleww krowy, owce i winie. Przywizywano je z tyu wozw, by si nie pogubiy i spokojnie poday za nimi. Na polecenie kapanki ustawiano wozy jeden za drugim na skraju wsi na drodze prowadzcej na pnoc. Kiedy wszystko byo ju gotowe, modzi mczyni dosiedli koni. Ich zadaniem byo pilnowa porzdku, dba o to, by nikt si nie zgubi i zapewni ochron podczas marszu. W kocu wszyscy byli gotowi i kapanka daa znak do wymarszu. Swj wz ustawia na kocu i kiedy ruszyli nie ogldajc si rzucia za siebie gar zi. Jej gestu nie dostrzeg nikt oprcz Orsany. I cho dziewczyna nie wiedziaa, co to za zioa, intuicyjnie wiedziaa, dlaczego kapanka tak zrobia. Dopiero w tym momencie zrozumiaa, e nie ma ju odwrotu, e prawdopodobnie nigdy nie zobaczy morza, nie usyszy piewu fal i nigdy nie usidzie na swoim ulubionym miejscu nad strumieniem, pod brzoz, gdzie tak czsto oddawaa si rozmylaniom i marzeniom. Z zadumy wyrwa j Wulf, ktry podjecha do jej wozu na swoim koniu. Jak samopoczucie Orsano? spyta. Taka jeste zadumana. Dopiero teraz dotaro do mnie, e ju nigdy tu nie wrcimy i troch jest mi smutno. Przypomnij sobie Dolin, Pamitasz, jak tam jest piknie? Mam nadziej, e poprawi ci to humor. Pamitaj, e tu lada dzie zostalibymy zaatakowani przez ludzi Zachodu, a tam bdziemy bezpieczni. Jak tylko dotrzemy na miejsce, zbuduj dom. Moi bracia obiecali mi pomc i nim si obejrzysz, wprowadz ci do niego jako moj on. Tam urodz si nasze dzieci i nigdy nic im nie zagrozi. Masz racj Wulfie, niepotrzebnie si roztkliwiam. Tu nad fiordem nie mielimy adnych szans na spokojne ycie w zgodzie z tradycj naszych przodkw. Gowa do gry moja sodka, zajrz do ciebie niedugo znw. Teraz pojad sprawdzi, czy niczego nie brakuje Ottarowi i innym starzykom. Dugi sznur wozw powoli, ale konsekwentnie posuwa si na pnoc. Ze wzgldw bezpieczestwa obrali dusz drog, by omin osad ludzi z Zachodu. Nocowali na wozach ustawionych w okrg tak, aby w razie ataku atwiej byo si broni. Rwnie Ostrom ominli lukiem, nie chcc budzi sensacji wrd jej mieszkacw, ani tumaczy im, dlaczego wyruszyli w drog i po co to robi. Im dalej byli na pnoc, tym bardziej wszystkim dawao si we znaki zmczenie, ale na szczcie nikt nie chorowa i nie zdarzy si aden powaniejszy wypadek. Co prawda pado par zwierzt i kilka razy trzeba byo naprawia wozy, tym niemniej nie opniao to w powanym stopniu pochodu. Mimo to kapanka niepokoia si, co prawda bardziej ju o to, co zastan na miejscu i przede wszystkim, czy zd przed zim zagospodarowa nowe miejsce. Nad morzem zima przyszaby dopiero za trzy miesice, ale w Dolinie, lecej znacznie na pnoc, mrz i nieg moe pojawi si nawet za miesic. Co bdzie, jeli nie zd pobudowa chat i zaopatrzy si w zapasy na zim? Z tych drczcych rozmyla wyrwa j gos Wulfa: Pani, wybacz, e ci przeszkadzam, ale ju dzi powinnimy dotrze do Naszej Doliny. Zostao nam niewiele drogi i przed zmierzchem staniemy u wejcia do wwozu. Doskonale Wulfie. Nie mino wiele czasu, gdy wozy stany przed krzakami tarniny, zagradzajcymi wejcie do Doliny. Mczyni chcieli je natychmiast wyci, by uatwi przejazd wozom, ale kapanka ich zatrzymaa. 100

Zrbcie jak najmniejsze przejcie powiedziaa. To nasza naturalna ochrona. Niczego nie karczujcie z korzeniami. Ta tarnina musi szybko odrosn. Pani, a gdyby tak wykopa j, wyrwna ziemi, a jak ju przejedziemy, posadzi j z powrotem. Doskonale, tak wanie zrbmy. Mczyni z zapaem wzili si do pracy i wkrtce pierwsze wozy zanurzyy si w gszczu zieleni porastajcej ciany wwozu, a kiedy przejecha ostatni, sprawnie i szybko posadzili z powrotem tarnin. Trud opaci si, gdy aden lad nie zdradza tego, e przejechao tdy trzydzieci wozw i kilkunastu konnych. Soce stao ju nisko i zocio szczyty ska otaczajcych Dolin. Kiedy pochd dotar do koca wwozu i oczom podrnikw ukazaa si Dolina w caej swej krasie, wszystkim zaparo dech w piersiach. Wszyscy bezwiednie cignli wodze i zarwno wozy, jak i konie zatrzymay si na kocu wwozu. Kapanka pierwsza stana na ziemi. Pokonia si nisko, dotkna jedn rk ziemi, a drug wzniosa ku niebu i powiedziaa: Pokon ci ziemio, chcielibymy, by nas yczliwie przyja. Daj nam znak. Po chwili wyprostowaa si i signa do woreczka z runami. Widzc, co wydobya, umiechna si i ogosia wszystkim: Ta ziemia przyjmuje nas. Jako znak dla nas wylosowaam run odala. Od dzi to miejsce jest naszym domem i niech bdzie bogosawione.

Nazwa i jej znaczenie:


odala, othila, odal, othel, ethel, othalan; oznacza majtek, rodowe dziedzictwo, dom, ojczyzn.

Kolor:
granatowy.

Liczba:
26 lub 7.

Litera polskiego alfabetu:


O.

Zdrowie:
pomocna przy leczeniu chorb o podou genetycznym, reguluje gospodark wszystkimi pynami organizmu.

Potencja runy:
sia dokona, bezpieczestwo, zakoczenie. Kluczowe waciwoci: wrodzone talenty, dotarcie do celu, brak zagroe, prawo i porzdek.

Przesanie runy:
nie bj si przeszoci. To, czego nauczye si kiedy, niesie zasiew przyszej obfitoci. 101

Znaczenie wrebne:
+ materialny dobrobyt, powikszenie stanu posiadania, bezpieczestwo, brak zagroe, przeprowadzka, zakup domu, ziemi, osigniecie majtku, remont, modernizacja, postpowanie zgodne z prawem, szanowanie norm spoecznych, testament, spadek, troska o ludzi starszych, kultywowanie tradycji. nienawi rasowa, ideologie totalitarne, ubstwo, brak domu, wczgostwo, niemoralne obyczaje, naruszenie prawa, anarchia, konflikty domowe, rozbieno interesw, niezadowolenie, problemy dotyczce spraw materialnych, kradziee, starty finansowe, komornik.

Zastosowanie magiczne:
uyteczna przy zdobywaniu i ochronie dbr materialnych, wzmacnia praktycyzm i realizm yciowy, chroni dom i nieruchomoci, jak te urzdzenia mechaniczne i elektryczne (rwnie komputer), pomaga znale dobre wyjcie z trudnej sytuacji, uatwia utrzymanie porzdku w grupie, zapewnia dobrobyt osobom pracujcym na roli, uatwia dotarcie do informacji odziedziczonych po przodkach, poprawia stan zdrowia ludzi starszych i przewlekle chorych.

Runa odala moe pomc Ci:


rozwija talenty, poznawa swoje ograniczenia, utrzymywa porzdek w kadym znaczeniu tego sowa, powiksza stan posiadania, szanowa swj dom i majtek, zintegrowa przeszo, teraniejszo i przyszo.

Run odala naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: jaki jest mj stosunek do majtku? co mog zrobi, by powikszy mj stan posiadania? czym dla mnie jest dom? jak rozumiem sowo tradycja? czy czuj si bezpiecznie? co mnie najbardziej niepokoi? jaki jest mj stosunek do osb starszych?

Skrypt runiczny:
stosuje si go do ochrony domu, nieruchomoci, cennych urzdze oraz przedmiotw, a take by wzmocni poczucie bezpieczestwa.

102

103

szyscy byli zachwyceni i oczarowani Dolin, ktr znaleli Orsana i Wulf. Nawet zwykle wymagajca kapanka przyznaa, e bezpieczniejszego miejsca do osiedlenia si trudno byoby znale. Kady chcia jak najlepiej pozna Dolin. Trzeba te byo zadecydowa, ktre miejsce najlepiej nadaje si na budow wioski i dlatego starszyzna zadecydowaa, by przeznaczy cay dzie na ogldanie i wybieranie. Wulf i Orsana pokazali polan, ktra podczas ich pierwszej bytnoci w Dolinie wydaa si im idealnym miejscem na budow wioski. Kiedy wieczorem wszyscy spotkali si przy taborach, zgodnie stwierdzili, i w istocie rzeczy jest to najdogodniejsze miejsce na osiedlenie si. Jedyn trudnoci jaka zostaa do pokonania bya przeprawa przez rzek, ale zahartowani w trudach podry, wspierani entuzjazmem i radoci z dotarcia do celu, wszyscy sprawnie zabrali si za jej organizacj. Poszy w ruch siekiery i moty. cinano drzewa, wizano je sznurami i adowano na nie ten dobytek, ktry by najbardziej naraony na uszczerbek przy zetkniciu z wod. W taki sam sposb przewieziono ludzi starszych, niedonych i mae dzieci. Woy przecigny wpaw odcione wozy i nim soce zaczo chyli si ku zachodowi wszyscy byli na drugim brzegu. Przed wieczorem bezpiecznie znaleli si w dolince, w ktrej miay stan domy osadnikw. Chcc da wyraz swojej radoci mieszkacy przyszej osady rozpalili wielkie ognisko i urzdzili uczt. Na samym jej pocztku kapanka odprawia zgodny z tradycj rytua. Wrzucia do ogniska zioa, wypowiedziaa magiczne formuy majce chroni plemi przed nieszczciem i wylosowaa jedn run. Trzymajc j na otwartej doni, powiedziaa: Oto znak od bogw. Runa dagaz. Zapowiada ona dla nas wszystkich pozytywn transformacj. Gwarantuje bezpieczestwo i pomylny rozwj wydarze, o ile zachowamy mstwo w obliczu trudnoci i przyjmiemy odpowiedzialno za siebie i swoje dziaania. Jeli bdziemy wytrwali, to czeka nas mia niespodzianka. Dlatego moi drodzy, bawmy si i weselmy, ale nie zapominajcie o tym, e jutro skoro wit musz ruszy budowy waszych domw, by nie zaskoczyy nas mrozy i niegi. Kobiety i dzieci zajm si gromadzeniem zapasw. W lasach jest w brd jagd i malin, widziaam te jadalne grzyby. Warto owi i suszy ryby. Czeka nas wiele pracy, ale jestemy bezpieczni. Rankiem Wulf i Orsana spotkali si, by wybra miejsce na swoj chat. Znaleli urocze miejsce na skraju brzozowego zagajnika. Zaznaczyli je i poszli prosi kapank o zgod. Zdecydowali si jako pierwsi, wic bez trudu j uzyskali, lecz pod koniec dnia ju kada rodzina miaa wybrane i zatwierdzone przez kapank i rad starszych siedlisko. Nikt nie zwleka i ju nastpnego dnia przez cich do tej pory dolin nis si stukot siekier i motw i ciany domw rosy w oczach. Prac mia kady. Kobiety szykoway zapasy ywnoci, dzieci pomagay matkom przy zbieraniu jagd i grzybw lub ojcom uszczelniajc nowe ciany mchem. Daleko jeszcze byo do zimowych chodw, gdy pierwszy dom zosta pokryty dachem i mona byo w nim zamieszka. By to oczywicie dom postawiony przez Wulfa. Mg on ju wprowadzi do niego Orsan jako swoj on, ale chcia, by dziewczyna miaa wszystko, co powinna mie gospodyni. Zaj si wic sprztami. Zrobi pikne oe, st i zydelki. Potem zbi dwie skrzynie, a na koniec pomyla o sprztach kuchennych beczkach, stgwiach i misach. W tym czasie rwnie inni koczyli budow swoich domw i urzdzali je. Kiedy Wulf szed do chaty rodzicw Orsany, z podziwem patrzy na wiosk, ktra w cigu dwch miesicy wyrosa z niczego. Chopak przechodzc przez prg nowego domu teciw pokoni si nisko i z pokor powiedzia: 104

Raz jeszcze przyszedem pokoni si wam i poprosi o rk Orsany. Tak jak obiecaem, zbudowaem dom, w ktrym bdzie ona pani i gospodyni. Jeli ona si zgadza, my nie wyraamy sprzeciwu podtrzyma swoj obietnic ojciec Orsany. Jeli tak, to jutro chciabym, by przesza ona do mojej chaty. Niech tak si stanie. Nastpnego ranka przyjaciki Orsany piewajc pieni stroiy j w odwitne szaty jak kae tradycja. Rozpuciy jej dugie wosy, zdobic je wiankiem uwitym z kwiatw i zi. Matka dziewczyny przygotowaa skrzyni z posagiem, w ktrej byy i ubrania, i skry, i gliniane garnki, i wiele innych potrzebnych w gospodarstwie rzeczy, nawet nasiona lnu, bez ktrego adna gospodyni obej si nie moga. W samo poudnie pod dom Orsany podjecha konno wraz z drubami Wulf. Pokoni si rodzicom i druhnom, a nastpnie, jak kade tradycja da za narzeczon okup szkatuk z cennociami. Orsana staa ze skromnie spuszczonymi oczami, gdy modzieniec chwyci j i posadzi przed sob na koniu. Ruszy w stron swego domu, za nim podyli jego druhowie, potem szli rodzice Orsany i jej bracia, niosc skrzyni z posagiem, dalej poday druhny i caa spoeczno. Przed progiem chaty czekaa na nich kapanka. Wulf zatrzyma konia, zeskoczy z niego i ostronie zdj dziewczyn. Oboje stanli przed kapank, ktra trzymaa w doniach dwa kielichy. Wulf wzi jeden, a drugi poda Orsanie, mwic: W doli i niedoli, w zdrowiu i w chorobie, do koca swoich dni miowa ci bd Orsano i wypi napj znajdujcy si w kielichu. Te same sowa, czynice ich mem i on wypowiedziaa Orsana, wznoszc ku grze kielich i wypijajc jego zawarto. Stali si mem i on. Wulf wzi dziewczyn na rce i przenis j przez prg chaty, a kapanka zamkna za nimi drzwi. By to sygna do uczty weselnej dla caej spoecznoci, ktra trwaa a do rana.

Nazwa i jej znaczenie:


dagaz, daeg; oznacza jasn por doby, dzie, wiato.

Kolor:
biay.

Liczba:
19 lub 1.

Litera polskiego alfabetu:


D.

Zdrowie:
wzmacnia zdolnoci regeneracyjne organizmu, podnosi odporno, usprawnia prac systemu immunologicznego.

Potencja runy:
koniec wieczy dzieo.

105

Kluczowe waciwoci:
pozytywna transformacja, korzystne zakoczenie, jedno.

Przesanie runy:
nie bj si emanowa wiatem.

Znaczenie wrebne:
= radykalne zmiany, pena transformacja, wiato, owiecenie, pomylny rozwj wydarze, realizacja ideaw, jasne zrozumienie tego, czego si chce, przyjemna niespodzianka jako nagroda za woony wysiek, wzicie odpowiedzialnoci za siebie i swoje ycie; brak gotowoci do zmian, bierny opr przyczyn problemw, zalepienie, lki, fobie, uzalenienia, irracjonalny niepokj, strach przed nowym, przesadne przywizanie do przeszoci, negatywne, ciemne emocje.

Zastosowanie magiczne:
wspomaga rozwj duchowy, sprzyja rozpoczynaniu nowych rzeczy i wznoszeniu starych na wyszy poziom, wzmacnia presti, pozwala zakoczy okres niepowodze i smutku, przywraca zdrowie, scala rodzin i agodzi konflikty, zwiksza odpowiedzialno, umoliwia holistyczne postrzeganie wiata, pomaga pokona przeszkody na drodze do realizacji celu, sprzyja natchnieniu, wizjonerstwu i dziaalnoci ezoterycznej.

Runa dagaz moe pomc Ci:


rozbudzi wiadomo prawdziwej realnoci, nawiza kontakt ze swoj duchow istot, zrozumie czno midzy makro i mikrokosmosem, peniej i bardziej kompleksowo odbiera otaczajcy wiat, widzie siebie i wiat caociowo, zrozumie procesy transformacji.

Run dagaz naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: jakie s moje ideay? czy opieram si zmianom? dlaczego opieram si zmianom? czy yj z pasj? czy umiem odczu blisko Boga? czy dostrzegam czno midzy sob i wiatem? czy wiem, i jestem ukochanym dzieckiem Boga?

Skrypt runiczny:
stosuje si go, aby wspiera i chroni rozwj duchowy, nawiza czno z wyszym ja i wprowadza w ycie swoje ideay.

106

107

o wesela Orsany i Wulfa wszyscy zdyli wybudowa swoje domy. Zima zbliaa si jednak coraz szybciej, dlatego nie byo czasu na odpoczynek i witowanie. Trzeba byo zaopatrzy si w ywno na dugie miesice chodu. Caa energia wszystkich mieszkacw Doliny skierowana bya wanie na to. Jednak kiedy spad pierwszy nieg, spiarnie byy pene wdzonych ryb i misiwa, w glinianych dzbanach leay suszone grzyby i owoce lene, a pki rozwieszonych pod puapem zi rozsnuway aromat po caych chatach. Kapanka, spokojna o przyszo swego plemienia, zapowiedziaa uroczyste obchody wita Jul, czyli przesilenia zimowego. Uroczysto rozpocza si o zachodzie soca. Najpierw na plac w rodku wsi, na ktrym uoono wielki stos drew na ognisko, wjechali modzi mczyni na koniach z pochodniami w rku, ktre rzucili na zgromadzone drewno. Po chwili zajy si suche szczapy i pomienie strzeliy wysoko ku grze. Potem korowodem nadeszy mode dziewczta. Ich gowy zdobiy wianki splecione z jedliny i jemioy. Potem doczya do nich reszta mieszkacw nowej osady. Pomimo niegu i mrozu tace, piewy i zabawa trway do biaego rana. O wicie, kiedy blade promienie zimowego soca z trudem przedary si przez korony drzew, na rodek placu wysza kapanka. Tu jest nasz dom przemwia. Bdziemy tu bezpieczni i nikt nie zagrozi naszym zwyczajom, wierzeniom i tradycji. Po raz ostatni zapytajmy bogw, czy postpilimy susznie i czy dziaamy zgodnie z ich wol. Koczc krtk przemow signa do woreczka z runami. Kiedy wyja jedn, obejrzaa j i podniosa wysoko ku grze, by wszyscy mogli zobaczy znak od bogw. Bya to runa wyrd. Oto odpowied bogw. Postpilimy zgodnie z ich wol. Nagle da si sysze guchy oskot, ktry narasta i zdawa si otacza ludzi z kadej strony. Budzi przeraenie i groz, a jeszcze wikszy strach zapanowa, gdy zadraa ziemia, na ktrej stali. Huk narasta, by przej w seri potnych trzaskw, lecz w kocu zalega cisza. Kady zastanawia si, co to byo. Kapanka podniosa rk, dajc tym samym znak, e chce mwi. Bogowie dali nam znak, e wzili nas pod swoj opiek. Zamkny si ciany wwozu i od teraz nikt tu nie wejdzie, ani std nie wyjdzie. Na zawsze zostalimy odcici od wiata. Teraz naprawd jestemy bezpieczni. I tak zagin wszelki lad po plemieniu, ktre zachowao prastare tradycje. By moe yj w swojej Dolinie do dzi, tylko nikt nie moe do nich trafi.

108

Nazwa i jej znaczenie:


wyrd; oznacza fatum, los, przeznaczenie.

Kolor:
nie ma odpowiednika.

Liczba:
0.

Litera polskiego alfabetu:


nie ma odpowiednika.

Zdrowie:
ludzka istota jako cao zarwno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Potencja runy:
los.

Kluczowe waciwoci:
przeznaczenie, karma, wola Siy Wyszej.

Przesanie runy:
nie ma.

Znaczenie wrebne:
= niech si dzieje wola Boa, naley spokojnie podda si losowi, gdy i tak nie mona w aden sposb wpyn na sytuacj.

Zastosowanie magiczne:
w tych celach tej runy si nie wykorzystuje.

Run wyrd naley medytowa, kiedy chce si uzyska odpowied na nastpujce


pytania: jakie s moje zobowizania karmiczne? czy umiem si godzi z wol Boga? czy odpracowuj swoje zobowizania karmiczne? czy umiem godzi si z Si Wysz? jaki jest mj stosunek do Boga? czy wierz w fatum? czy pamitam o tym, jestem Boym dzieckiem?

Skrypt runiczny:
nie stosuje si.

109

110

111

najomo znacze magicznych i mantycznych jest bardzo wana, ale nie wystarcza do efektywnej pracy z runami. Aby odnosi sukcesy w tej dziedzinie, musisz drogi Czytelniku odpowiednio przygotowa swoje runy, dokona ich uwicenia (inicjacji) oraz skutecznie dobiera sposb ich dziaania do potrzeb wasnych czy Twego klienta. Pamitaj rwnie, e runy zawieraj w sobie wielk potg, wzmacnian od tysicleci przez tych wszystkich, ktrzy z nimi pracowali. Oczywicie wszelkie podane w tej ksice skrypty runiczne, napisy na talizmanach i inne informacje s cakowicie bezpieczne. Jednak ostrzegam, by nie eksperymentowa bez faktycznej potrzeby. Raczej korzystaj z tego, co ujawniam w tej ksice, gdy jeli wykorzystasz w peni podane tutaj informacje, gwarantuj, e Twoje ycie ulegnie radykalnej poprawie, natomiast niepotrzebnymi eksperymentami moesz pogorszy jego jako.

Podstawowa zasada dotyczca przygotowania run polega na tym, e musz by one wykonane z naturalnych materiaw, czyli nie mog by narysowane na plastiku, folii lub innym sztucznym noniku. Klasyczni szamani pracujcy z runami s zdania, e runy w ogle yj tylko w piciu naturalnych rodowiskach, czyli materiaach, na ktrych to tylko, ich zdaniem, mona je przedstawia. S nimi: ogie, woda (nieg, ld), ziemia, drzewo i ko (wedug niektrych rde metal). We wspczesnej magii runicznej przyjo si take wykrelanie run w powietrzu, to znaczy bez rysowania ich na jakiejkolwiek trwaej powierzchni. W tym przypadku naley jednak pamita, e dziaanie takich run jest do krtkotrwae (od kilku godzin do kilku dni maksymalnie). Jeli wykonujemy runy na drewnie, nie bez znaczenia jest te jego rodzaj. Tradycyjnie najczciej rysowano lub wypalano runy na drewnie brzozy, ale stosowano te inne gatunki, zgodnie z zapotrzebowaniem, wykorzystujc naturaln energi drzewa*. A oto ich podstawowe waciwoci uyteczne przy wykonywaniu talizmanw: brzoza: ochrona, podno, pocztki; czarny bez: uzdrowienie, ochrona, rozwj; wiz: ochrona; db: uzdrowienie i rozwj; wierzba: uzdrowienie, ochrona, mio; cedr: sukces; klon: mio; dzika ra: ochrona, mio; leszczyna: uzdrowienie, ochrona, podno; osika: ochrona; jarzbina: ochrona, regeneracja si; sosna: uzdrowienie, rozwj, obfito, podno;
* Wicej informacji na ten temat uzyska Czytelnik w ksice Tajemnice energii drzew A. A. Chrzanowskiej (przyp. wyd.).

112

cis: ochrona; jabo: mio, podno, obfito; jesion: ochrona. Prawdziwi znawcy run nie tylko uwaaj, e naley wykonywa je z drewna lub jakichkolwiek innych naturalnych materiaw (glina, kamie), ale twierdz, e naley zrobi to samodzielnie, wykonujc przy tym specjalne rytuay. Dziki temu runy staj si blisze swojemu wacicielowi, tworzy si midzy nimi a czowiekiem swoista cisa wi, a dziki temu efekt ich oddziaywania staje si silniejszy. Runy wykonujemy w nastpujcy sposb: na wybrany materia nanosimy farb znaki run, wycinamy je lub wypalamy. Mona te runy wyhaftowa dowoln technik (krzyyk, haft gobelinowy, acuszek itp.) na lnianej kanwie. Jeli chcemy zastosowa farb, to warto wiedzie, e wspczeni runolodzy preferuj niebieski kolor, poniewa jest powicony Odynowi lub zielony, ktry z kolei naley do Frei te bstwa uwaane s za patronujce runom, chocia oczywicie mona wykorzysta rwnie i czarn farb bd zostawi wycite runy w stanie naturalnym, bez barwienia ich, mona te rowki wypeni inkrustacj. W staroytnoci magowie pracujcy z runami zabarwiali wycite runy wasn krwi lub czerwon farb, ktra symbolizowaa wanie t krew. Osobicie nie polecam stosowania krwi mona przy tym odlecie w takie przestrzenie, z ktrych wcale nie jest tak atwo powrci. Ci z Czytelnikw, ktrzy zdecydowanie nie s w stanie samodzielnie wykona run, mog poprosi o to blisk osob lub dobrego znajomego. Taki zastpca powinien by zdrowy fizycznie, znajdowa si w zrwnowaonym stanie ducha, mie do osoby proszcej pozytywny stosunek, a jego rachunek sumienia nie powinien by obciony zymi czynami i gupimi pomysami, przynajmniej w ostatnim czasie. Podczas rysowania run powinien mie dobry nastrj i w miar moliwoci dokadnie przestrzega niezbdnych zasad i rytuaw. Jeli Czytelnik takiego znajomego nie ma, to pozostaje ju tylko jedno kupi runy w sklepie, oczywicie sprawdzajc na jakim noniku s on wykonane (pamitamy, e musi by on naturalny). Ostatnio w naszych sklepach pojawiy si runy wykonane na szkle, niestety, nie maj one takiej mocy jak narysowane na kamieniach lub drewnie sprawdzaam. W przypadku zakupu run w sklepie szczeglnego znaczenia nabiera obrzd ich uwicenia (inicjacji, aktywizacji). Obrzd ten opisuj w nastpnym rozdziale, ale Czytelnik moe si te na swj wasny sposb zwrci do run i poprosi je o przyja i suenie pomoc. Po prostu naley pamita, e w przypadku run, zreszt podobnie jak i talii Tarota, osobisty kontakt z nimi jest bardzo wany, dlatego bez istotnej przyczyny, nie naley ich udostpnia innym ludziom, a ju w adnym przypadku do zabawy. To samo odnosi si rwnie i do woreczka, w ktrym przechowuje si runy. Najlepiej, kiedy jest on zrobiony samodzielnie przez uytkownika, chocia w skrajnym przypadku mona o to kogo poprosi lub kupi gotowy. W tym ostatnim przypadku rwnie i nad woreczkiem naley wykona rytua uwicenia. Take i on musi by wykonany z naturalnego materiau, najlepiej lnu, cho dopuszczalna jest rwnie wena i bawena, jednak tradycjonalici w stosunku do tej ostatniej odnosz si sceptycznie, gdy nie jest to materia wykonywany z surowcw rosncych na terenach skd pochodz runy (podobnie jest z jedwabiem). Aby runy pracoway jak najlepiej, zaleca si jak najczciej trzyma je w rkach, rozmawia z nimi, nawizywa dowolnego rodzaju kontakt, za woreczek nosi jak najczciej przy sobie. Od czasu do czasu mona pooy woreczek z runami pod poduszk, na noc, eby mie z nimi kontakt rwnie we nie. Doskonale wzmacnia kontakt z runami nastpujca metoda 113

pracy codziennie rano naley wylosowa jedn run z prob, by opisaa zaczynajcy si dzie (tak jak robili to Wulf i Orsana podczas swojej wdrwki). Z jednej strony umoliwi to szybsze zaprzyjanienie si z runami, a z drugiej Czytelniku bdziesz otrzymywa cenne i uatwiajce ycie informacje. Nieco wikszy rozkad, z trzech run (patrz rozdz. Podstawowe rozkady) moesz uoy Czytelniku na tydzie lub miesic. Tylko codzienna praca z runami i ich praktyczne wykorzystanie do sporzdzania skryptw oraz napisw uczyni z ciebie biegego runologa.

Tradycja przekazuje wiele sposobw inicjowania (uwicania) run i nie mona jednoznacznie stwierdzi, ktry z nich jest najlepszy. Po pierwsze dlatego, e s one rnorodne i wyboru powinien dokona Czytelnik osobicie zgodnie z wasnymi upodobaniami, a po drugie, dlatego e najwaniejsza w rytuale jest zasada, a nie forma i znajc zasad, form zawsze mona dobra odpowiednio do koniecznoci i okolicznoci. Przyjrzyjmy si wic zasadom obowizujcym przy tego rodzaju rytuale. Zasada pierwsza: inicjacja run i wszelkich pozostaych atrybutw musi przebiega w spokojnym, oczyszczonym z negatywnych wpyww pomieszczeniu lub jeszcze lepiej na onie natury. Najlepszy rezultat osigniemy, gdy uwicenie run wykonujemy podczas peni lub nowiu Ksiyca. Mona te wybra inn, ale z jakich wzgldw znaczc dla Ciebie Czytelniku dat (np. urodziny, wana rocznica itp.). Zasada druga: osoba dokonujca inicjacji powinna cieszy si dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym. Wane te jest, aby w ostatnim czasie nie przeywaa ona (choby w cigu ostatnich dwch-trzech dni tak, eby Ksiyc mg zmieni swoje pooenie i znale si w innym znaku Zodiaku) negatywnych emocji, silnego stresu, ktni, napi, duych zmartwie itp. Jeli takie si zdarzay, naley koniecznie dokona oczyszczenia z nich zgodnie z dowolnie wybranym przez siebie rytuaem.* Zasada trzecia: przed przystpieniem do rytuau naley zgromadzi pod rk wszystkie potrzebne akcesoria. W przypadku inicjacji run s to: runy, woreczek, wiece, kadzideko, dzwoneczek, szpada lub jej odpowiednik do wykrelenia znakw Portalu. Dziaania w rytuale inicjacji (jak rwnie i w kadym innym rytuale) powinny przebiega w nastpujcej kolejnoci: inwokacja (przywoanie) do Kosmosu (Pana Boga, Absolutu, Siy Wyszej, wiatowego egregoru) w dowolnej, zwyczajowej, wygodnej dla Ciebie formie, eby zgosi swoje pragnienie i gotowo do wykonania rytuau; konfiguracja (otwarcie) przestrzeni krelenie runicznych znakw Portalu lub innych symboli, jeli pracujesz nie w runicznym lub w mieszanym systemie, eby ochroni si od niepotrzebnych wpyww rodowiska zewntrznego i ustabilizowa pole w konfigurowanej
* Patrz Alicja Chrzanowska, Rytuay ochronne. Pozycja dostpna w sprzeday wysykowej (przyp. wyd.).

114

przestrzeni. Symbole naley kreli rk lub magiczn szpad.Znaki portalu wygldaj nastpujco:

praca z obiektem: najpierw zwracamy si do obiektu i do si, ktre nim wadaj z prob o pomoc, nastpnie precyzyjnie okrelamy zadania, jakie chcemy, aby wykonywa lub peni dany przedmiot, a na koniec z caym przekonaniem, e bd one spenione, dzikujemy mu; naniesienie symboli widzialnych lub niewidzialnych, jeli jest taka konieczno; umocnienie naniesionych symboli; zamknicie przestrzeni, to znaczy wykrelenie zastosowanych znakw w odwrotnej kolejnoci ni przy otwieraniu przestrzeni. Ta cz inicjowania run jest bardzo istotna, tak samo zreszt, jak przy innych rytuaach, w ktrych otwieramy przestrze, gdy jej niezamknicie grozi tym, e pozostanie otwarty kana z bytami subtelnymi i wkrtce w naszym yciu mog pojawi si nieproszeni gocie z niewidzialnej strony wiata. Podczas rytuau uywa si pewnych atrybutw. wieca suy jako pomoc podczas koncentracji uwagi i uatwia dostrojenie wzroku do odpowiedniej fali. W tym celu mona uywa w zasadzie kadej wiecy, ktra si podoba, cho tradycja przekazuje, e najskuteczniejsze s wiece odlane z naturalnego wosku. W adnym wypadku nie powiniene tylko uywa Czytelniku wiec w czarnym kolorze, gdy moce, jakie przy ich pomocy niechccy moesz wezwa na pewno bd chciay Tob zawadn, a odesa je z powrotem jest bardzo trudno! Kadzideko stosuje si przede wszystkim do oczyszczenia i uwicenia przestrzeni, jeli praca z runami przebiega w pomieszczeniu. Mona nim take kreli w powietrzu niewidzialne symbole. Aromat kadzideka dobiera si zgodnie ze swoimi upodobaniami, cho i tu stare przekazy informuj, e najskuteczniejsze s te, ktre zostay wykonane z surowcw rodzimych (osobicie stosuj kadzideka z naszych iglakw jaowcowe lub sosnowe). Dzwoneczek suy do wydobycia monotonnych dwikw, pomagajcy wej w stan alfa, a take jak mwiono dawniej dla odegnania zych duchw, czyli tych bytw, ktre zamiast pomaga, chc Ci zaszkodzi Czytelniku. Dzwoni si nim stosujc formu 3 dzwonki przerwa, 5 przerwa, 3 dzwonki, co odpowiada staroytnemu zaklciu abrakadabra, o ktrym wiele napisano w literaturze dotyczcej kabalistyki*. Magiczn szpad: krelimy znaki Portalu lub inne, ktre stosujemy do otwarcia i konfiguracji przestrzeni. Jeli ma ona drewnian lub metalow rkoje, mona trzyma j po prostu w rce, cho tradycja zaleca branie jej poprzez rkawic (najlepiej bia). Krelenie symboli przy pomocy szpady wzmacnia efekt, dlatego e to, co ostre bardziej sprzyja kumulacji wizki energii ni palce rki. Funkcj takiej szpady moe rwnie z powodzeniem peni leszczynowa gazka, cita podczas peni Ksiyca w okresie od padziernika do stycznia. Obiekt moe by zarwno materialny (obrus, runy, talizman, karta ze skryptem runicznym itp.), jak i niematerialny (yczenie, proba, marzenie). Technika pracy w kadym wypadku pozostaje taka sama. Tak wyglda wielki rytua. Natomiast kiedy nie mamy czasu lub nie ma moliwoci, aby wykona kady element, ktry wchodzi w jego skad, mona zadowoli si maym rytuaem,
* Wicej informacji na ten temat znajdzie Czytelnik w ksikach E. Kolesowa Zasady magii. Materiay Zakonu Zotej Zorzy i Wprowadzenie do magii wydanych przez wydawnictwo Ars Scripti-2. Pozycje dostpne w sprzeday wysykowej (przyp. wyd.).

115

rezygnujc z tych lub innych elementw obrzdu. Podczas pracy w warunkach polowych (na przykad w pocigu) przed rozpoczciem pracy wskazane jest wypowiedzenie w mylach jakiejkolwiek mantry, modlitwy lub zaklcia lub po prostu zwrcenie si bezporednio do Odyna lub Frei*. W analogiczny sposb mona te przygotowa rwnie talizman lub zwrci si do przestrzeni z jakkolwiek prob. Talizman mona narysowa nawet na papierku, a prob wypowiedzie w mylach rezultat tak i tak bdzie, o czym nie raz przekonaam si w podry, ale eby efekt by wikszy, a skuteczno silniejsza, lepiej jest wykona wszystkie elementy rytuau w podanej powyej kolejnoci. Na koniec tego rozdziau jeszcze kilka sw na temat znakw Portalu. Podane powyej na rysunku symbole oznaczaj cztery ywioy ziemi, wod, powietrze i ogie. Ich nazwy to odpowiednio: Brama, Czasza, Krzy i Rg Smoka. Symbole te byy wykorzystywane jako zwrot z prob o pomoc i wsparcie do duchw czterech ywiow podczas dziaa magicznych, pomagay rwnie przy konfiguracji przestrzeni sucej do takiej pracy. Po inwokacji do Kosmosu mag lub wiedma staje twarz na wschd i kreli pierwszy symbol (Bram). Potem, zwracajc si na poudnie (ruch zgodny ze wskazwkami zegara) drugi (Czasza), na zachd trzeci (Krzy), a na pnoc czwarty (Rg Smoka). Po narysowaniu czwartego symbolu na pnocy odprawiajcy rytua znw odwraca si na wschd i koczy ceremoni sowem: Amen lub po prostu milczc wyraa sw wdziczno. Linie naley zawsze kreli od prawej ku lewej stronie i z gry na d. Podczas krelenia kadego znaku przyjo si wypowiada imi jednego z bstw germasko-skandynawskiego panteonu: W imi Odyna i Frei i Baldura i Fryggi. Lub imi chrzecijaskiego patrona, jeli wolisz Czytelniku schrystianizowany rytua, na przykad: W imi Ojca i Syna i Ducha witego i witej Bogurodzicy. Jeli praktykujesz magi naturaln moesz przywoa duchy (dewy) opiekucze poszczeglnych ywiow: W imi Elfw i Ondyn i Sylfid i Driad. Dopiero potem mona byo przystpowa do rozkadanialub wykrelania run, do przygotowania i uwicenia talizmanw itp. Po zakoczeniu wszystkich etapw pracy znaki Portalu kreli si w odwrotnym porzdku (pnoc zachd poudnie wschd) i ponownie wypowiada si te same wite imiona, ale rwnie w odwrotnej kolejnoci (np. W imi Fryggi i Baldura i Frei i Odyna). Jeli zdarzyo Ci si le zapisa runy, to musisz je przekreli znakiem X i narysowa je poprawnie. W przypadku, gdy byy one wykonane na trwaym noniku (drewnie, papierze, kamieniu) spal je lub oddaj Naturze. Jeli podany tutaj sposb inicjowania run (praktykowany przez mego Mistrza E. Kolesowa i przeze mnie) w ogle Ci nie odpowiada Czytelniku, signij do ksiki L. E. Stefaskiego Magia run wydan przez Studio Astropsychologii, Biaystok 2001. Znajdziesz tam zupenie inny, ale nie mniej skuteczny opis tego procesu.
* Zazwyczaj mczyzna, przynajmniej zgodnie z magiczn tradycj staroskandynawsk, stara si osign doskonao Odyna, natomiast kobieta prbuje upodobni si do Frei. Istnieje jednak i inna religijna droga, kiedy mczyzna-mag oddaje cze Frei, a kobieta-wiedma skada hody Odynowi. Porwnaj E. Kolesow, Magia i mantyka run, Biaystok 2002, Studio Astropsychologii.

116

Runy mona stosowa w rnego rodzaju magii (nawet w negatywnej!), gdy ich moc jest wyjtkowo dua, a skuteczno wrcz zaskakujca. Wanie ze wzgldu na to naley do run podchodzi ostronie i stosowa tylko te znaki, napisy, skrypty, ktre s dobrze znane. Chcc wykorzysta magiczne dziaanie run trzeba najpierw dokadnie odpowiedzie sobie na pytanie, jak maj one dziaa, w odniesieniu do jakiej sytuacji chcemy je zastosowa, na co maj pomc i czy aby w czym innym nie przeszkodz. Poszczeglne runy futharku klasycznego, jakim zajmujemy si w tej ksice, do potrzeb magii moemy podzieli na nastpujce grupy (niektre runy mog wystpowa w kilku grupach): runy ochronne: hagal, naudiz, algiz, laukaz, odala; runy wspomagajce zdrowie: uruz, wunjo, eisaz, sowelo, ingwaz; runy wspierajce sukces: durisaz, ansuz, wunjo, perdo, teiwaz, berkanan; runy przynoszce bogactwo: fehu, kaunan, wunjo, jeran, berkanan, odala; runy mioci: gebo, perdo, mannaz, laukaz, dagaz; runy podry: raido, iwaz, teiwaz, ehwaz; runy rozwoju osobistego: durisaz, ansuz, naudiz, eisaz, iwaz, perdo, sowelo, berkanan, mannaz. Jednym z silniejszych i bezpiecznych sposobw chronienia si przed agresj psychoenergetyczn (czyli zym okiem, urokiem, czarami, a nawet kltw) jest zapisanie swego imienia alfabetem runicznym. Nieco trudnoci moe nastrcza specyfika polskiego alfabetu, dlatego podaj raz jeszcze odpowiednie, tym razem szczegowe przyporzdkowania literowe:

Na pocztku swojej pracy z magi run, powiniene w taki wanie sposb zapisa swoje imi. Najpierw powicz kilka razy na papierze, a kiedy bdzie Ci to ju adnie wychodzi, 117

zapisz je na trwaym noniku (np. na drewnie, kamieniu itp.). Prbne warianty spal, a wersj ostateczn umie w bezpiecznym miejscu. Tak zapisane Twoje imi bdzie chroni Ci i wspiera Twj rozwj osobisty. W taki sam sposb moesz zapisa dowolne inne wane dla Ciebie sowo, na przykad nazw swojej firmy lub banku, w ktrym trzymasz pienidze, mark samochodu, zawd, ktry wykonujesz itp. Dziki temu bd one chronione i peniej zrealizuj Twoje potrzeby. Jeli zajmujesz si magi naturaln Czytelniku, moesz dodatkowo wzmocni dziaanie swoich talizmanw i skryptw runicznych kolorem, w jakim zostan one wykonane, dobranym do Twoich potrzeb. Aby stosowa proste rytuay magiczne zwizane z runami, wcale nie musisz by profesjonalnym magiem, jednake przy ich wykonywaniu naley przestrzega pewnych zalece i jest to znacznie waniejsze ni przy wreniu. Dziaania te naley wykonywa w samotnoci, wczesnym rankiem (najlepiej o wschodzie Soca) lub wieczorem (o wschodzie Ksiyca), w miar moliwoci wykluczajc haas i wszelkie inne wpywy zewntrzne, w stanie penego spokoju i duchowej rwnowagi. Jeli jeste zdenerwowany, rozdraniony czy zaniepokojony, przed przystpieniem do dziaa magicznych powiniene si wyciszy. Najlepiej osign to przy pomocy medytacji. Jakiekolwiek niedomaganie, stres, stan pobudzenia emocjonalnego w znaczcym stopniu przeszkadzaj w przeprowadzaniu zabiegw magicznych. Do pomylnego wykonania wszelkich zabiegw magicznych naley zna nazwy run i te istoty, ktre one oznaczaj. W Aneksie znajdziesz Czytelniku Sowniczek mitologii skandynawskiej, ktrego zadaniem jest przyblienie tyche istot. Tutaj tylko przypomn, e czwrka podstawowych bstw patronujcych runom to: Frey, ktremu przypisano runy fehu, uruz, durisaz, ansuz, raido, kaunan, gebo i wunjo; Hg, ktry wada runami hagal, naudiz, eisaz, jeran, iwaz, perdo, algiz i sowelo; Tyr, ktry patronowa runom teiwaz, berkanan, ehwaz, mannaz, laukaz, ingwaz, dagaz i odala; Odyn by opiekunem run jako caoci i naleaa do niego runa wyrd (pusta). Przy wszelkich dziaaniach magicznych zwizanych z runami, take przy wykonywaniu skryptw i talizmanw, do due znaczenie ma dzie tygodnia, w jakim je wykonujemy. W mitologii skandynawskiej kademu dniu patronowao inne bstwo i jeli nie jestemy ortodoksyjnie przywizani do chrzecijastwa, powinnimy to uwzgldnia. I tak, niedzieli patronowa Baldur i w tym dniu najskuteczniej jest praktykowa magi rodzinn i zwizan ze zdrowiem, poniedziaek by przypisany Frei i magii miosnej oraz wszelkim dziaaniom wrebnym, wtorek nalea do Tyra i suy do wykonywania dziaa ochronnych i zapewniajcych sukcesy, rod powicono Odynowi i rytuaom zwizanym z uzdrawianiem, mdroci, zdobywaniem wiedzy i informacji, czwartkiem wada Thor i pomaga w zabiegach majcych na celu zdobycie bogactwa, wspiera rozwj w kadym znaczeniu tego sowa i zapewnia zwycistwo w walce, w pitek krlowaa Frigga i zapewniaa sukces w magicznych dziaaniach zwizanych z mioci, podnoci i obfitoci, za sobocie patronoway Norny, wadczynie losu i mona w ten dzie wykonywa tylko rytuay bagalne, majce na celu odmian zego losu. W magicznych praktykach runicznych due znaczenie ma rwnie Ksiyc. Trudno tutaj opisa wszelkie moliwe warianty pyta czy potrzeb, do ktrych mona wykorzysta runy, dlatego podam oglne zasady, a Ty Czytelniku bdziesz musia samodzielnie zadecydowa, do jakiej grupy zaszeregujesz swj problem.

118

Na nowiu Ksiyca praktykujemy magi zwizan z zaczynaniem czegokolwiek nowego (pracy, zwizku, biznesu itp.), bardziej skuteczne s rwnie wwczas rytuay oczyszczajce ze skutkw atakw psychoenergetycznych zarwno pomieszczenia, jak i osoby, stosuje si wtedy rwnie praktyki zapewniajce podno w dowolnym tego sowa znaczeniu, poza tym inicjuje si wwczas wszelkie dziaania magiczne. Na rosncym Ksiycu (od nowiu do peni) wykonuje si wszelkie zabiegi zapewniajce wzrost zarwno w znaczeniu materialnym, jak i duchowym, a wic w mioci, biznesie, uzdrawianiu itp., skuteczne s wtedy rytuay zapewniajce rozwj i sukces. Jeli jakie sprawy id le, wykonane w tym czasie magiczne dziaania mog zapewni przeom i popraw sytuacji. Przy peni Ksiyca zajmujemy si magi sukcesu, dziaaniami majcymi na celu popraw sytuacji materialnej, relacji w rodzinie, szczeglnie midzy rodzicami i dziemi, odprawione w tym czasie rytuay lub wykonane napisy i talizmany bd miay szczegln moc ochronn. Jeli sprawy w jakiej dziedzinie id wybitnie le, warto wtedy wykona rytua odwracajcy*. Na malejcym Ksiycu (od peni do nowiu) wykonuje si praktyki zapewniajce ochron przed wszelkimi negatywnymi wpywami w rnych sferach ycia. Skuteczniej dziaaj wwczas rytuay zwizane z usuniciem czego, np. choroby, naogw, problemw itp. lub pozbyciem si czego, np. dugw, wad charakteru itp. Naley przy tym pamita, e wpyw nowiu i peni trwa trzy doby przed i trzy doby po cisym momencie astronomicznym. W niektrych przypadkach, chocia znacznie rzadziej ni w odniesieniu do Ksiyca, znaczenie ma pozycja Soca. Oglne zasady s tutaj takie: Soce ma wiksze znaczenie, gdy rytuay wykonuje mczyzna, dziaanie praktyki magicznej bdzie silniejsze, gdy odprawiamy je wtedy, kiedy Soce jest w naszym znaku Zodiaku, gdy Soce jest w znakach ognistych (Baran, Lew, Strzelec), sprzyja rytuaom pocztku, zdrowia i sukcesu, gdy Soce jest w znakach wodnych (Rak, Skorpion, Ryby), sprzyja rytuaom miosnym, podnoci i dotyczcym rodziny, gdy Soce jest w znakach powietrznych (Waga, Wodnik, Blinita), sprzyja rytuaom zwizanym z nauk, intelektem, relacjami midzyludzkimi i podrami, gdy Soce jest w znakach ziemskich (Kozioroec, Byk, Panna), sprzyja rytuaom zwizanym z pienidzmi, dostatkiem, obfitoci, prac itp., adnych rytuaw nie wolno wykonywa podczas zamienia Soca.

W jakiej sytuacji stosuje si talizmany i amulety? Wtedy, kiedy trzeba pomc sobie lub innemu czowiekowi w rozwizaniu jakiego problemu, jako pomoc w pomylnym przejciu
* Wicej informacji na ten temat znajdzie Czytelnik w ksice A. Chrzanowskiej Rytuay ochronne, dostpnej w sprzeday wysykowej (przyp. wyd.).

119

przez trudn sytuacj, aby wspomc rozwj osobisty lub poprawi stan zdrowia. Mog te one peni funkcj ochronn. Wystpuje kilka rodzajw talizmanw: runiczne napisy (skrypty runiczne), runa czona (bindruna), znak wiedm, galdr (rysunek w krgu) itd. Mona zadowoli si te i jedn run lub znakiem, chocia zazwyczaj ukada si je w mniej lub bardziej zoony zestaw (wzr). Talizman moe by zarwno oglny, to znaczy pasujcy do rnych sytuacji, jak i zaadresowany, to znaczy zawierajcy w sobie imi konkretnego czowieka lub na przykad nazw firmy. Kiedy zadanie zlecone talizmanowi jest wieloplanowe lub po prostu skomplikowane mona wykona kilka napisw lub seri symboli, przeznaczajc jeden z nich (najwaniejszy) do umieszczenia na rewersie, a inny (inne) na awersie. W warunkach polowych talizman mona zrobi z tego, co ma si pod rk, choby napisa owkiem na skrawku papieru. Jednake prawdziwy talizman powinien by zrobiony na do trwaym noniku (materiale) i uwicony odpowiednim rytuaem. Jedn z zalet trwaego materialnego nonika zawiera si w tym, e ma on dwie strony, a to znaczy, i na nim mona rozmieci do duo informacji. Jako materia-nonik zaleca si wykorzystywa substancje naturalne (pi rodowisk): kamie, drzewo, ko wycinamy na nich znaki dowolnym ostrym narzdziem, s te fachowcy, ktrzy potrafi wyku lub wytopi je z metalu. Mona je rwnie wypali oraz napisa cienkim flamastrem, ktry nie zmywa si wod. Runy mona te pomalowa. Mona je nawet przeksztaci w zachwycajcy i elegancki abstrakcyjny rysunek, malujc na rne kolory i otaczajc dowolnie wybranym wzorem bd ornamentem. Taki talizman, wykonany powiedzmy na kartce brystolu, mona oprawi w ramk i powiesi w dowolnym miejscu mieszkania bd innego pomieszczenia jako przedmiot ozdobny, dziki temu mona unikn zbdnych pyta. Niewielkie, szczeglnie zaadresowane talizmany zazwyczaj nosi si na szyi lub w kieszeni. Mona te przygotowa woreczek, ktry bdzie chroni talizman przez zniszczeniem, jeli zachodzi konieczno noszenia go ze sob przez cay czas (lub na przykad chcemy go trzyma w samochodzie). Jeli talizman zosta przygotowany w celu ochrony pomieszczenia bd innych obiektw, wskazane jest ukrycie go przed niepodanym wzrokiem. W takim przypadku naley go schowa, a na widoku zostawi tylko jaki jeden element skadowy jego znakw. Takie talizmany wykonuje si zreszt zazwyczaj w postaci jednego gwnego elementu i kilku dodatkowych, wspomagajcych. Kiedy dziaanie talizmanu koczy si (problem si rozwiza lub usza z niego energia), naley go zetrze i zwrci naturze, to znaczy powierzy ogniowi, ziemi lub wodzie. Cho zazwyczaj objawem tego, e talizman wypeni swoje zadanie jest jakiekolwiek wydarzenie z nim zwizane: on albo si amie, albo pka, albo gubi si i wtedy kopot z jego zwrceniem naturze rozwizuje si sam. Jeli natomiast konieczno ochrony lub innych jego funkcji jeszcze si nie skoczya, talizman trzeba bdzie przygotowa od nowa. Zanim zabierzesz si do wykonania talizmanu, powiniene Czytelniku dokadnie sformuowa swoje potrzeby i yczenia z nim zwizane. W zwizku z tym na samym pocztku powiniene dokadnie sprawdzi znaczenia wszystkich run wedug chociaby podanych w tej ksice list, eby wybra te, ktre w istocie rzeczy s Ci potrzebne. Jeli chcesz sporzdzi talizman zaadresowany, to naley najpierw powiczy wykonywanie bindruny lub znaku wiedm, co bdzie potrzebne do oznaczenia imienia osoby, dla ktrej talizman jest wykonywany. Nastpnie trzeba poczy wszystkie znalezione formuy w jedn, moe to by napis lub wzr. Z reguy nawet dowiadczony runolog potrzebuje do tego od trzech do piciu prb. 120

Kiedy potrzebne znaki s znalezione, najwaniejszym kryterium produktu ostatecznego staje si jego wygld estetyczny znak talizmanu powinien adnie wyglda, wpada w oko, za wszystkie jego elementy skadowe powinny z atwoci i harmonijnie czy si ze sob. Po znalezieniu maksymalnie eleganckiej i estetycznej formy dla znaku lub magicznego napisu, naley go wzmocni poprzez zapisanie na papierze (kawaku kartki) i dopiero po tym mona przej do przygotowania samego talizmanu. Jeli umiesz Czytelniku rcznie wykonywa prace, ktre wymagaj duej zrcznoci i subtelnoci, to moesz teraz samodzielnie wybra i przygotowa materia, na ktry starannie naniesiesz wybrane znaki. Natomiast Ci z was, ktrzy nie maj zdolnoci manualnych, powinni wybra kamie, metalow lub drewnian pytk lub inny materia, na ktry dasz rad nanie zaplanowany rysunek. W nastpnej kolejnoci naley przeprowadzi rytua, ktry zosta opisany we wczeniejszych rozdziaach, eby talizman mia moliwo pracowa nie tylko na Twojej osobistej energii, ale i wykorzystywa energi egregorw historycznie powizanych z kad run. Nawiasem mwic swoj osobist energi naley oszczdza. Po naadowaniu energi rysunek lub napis nanosimy na obiekt (kamie, drewnian pytk, a nawet na kartk papieru), ktry umieszczamy na rodku magicznego obrusu i wykrelamy nad nim w powietrzu konieczne runy, wypowiadajc jednoczenie sowa tej proby czy te zaklcia, na ktre talizman ma oddziaywa, z ktrym zwracamy si do niego. Kiedy wszystkie rytuay zostan zakoczone i przestrze zamknita, moemy uzna talizman za gotowy i oddziaywujcy. Skrypt runiczny to napis, ktry moe ukada si zarwno w jakie konkretne sowo, imi, zaklcie, jak i przedstawia sob tylko sam istot liter, nie przyjmujc adnego znaczenia sownikowego. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z czystymi istotami, dla ktrych runa to tylko pewne oznaczenie, symbol. Przy tym wielu runologw zaleca ograniczy dugo napisu do piciu liter, susznie skdind zakadajc, e pocztkujcemu adeptowi sztuki runicznej trudno bdzie poradzi sobie z du iloci istot przekraczajc jego otwarte kanay odbioru. W zasadzie po nabraniu dowiadczenia moesz Czytelniku intuicyjnie okreli, z ilu znakw powinien skada si potrzebny Ci napis. Moe by ich zarwno trzy, jak i pi, osiem, ale z reguy nie stosuje si napisw skadajcych si z wicej ni dziewiciu znakw. Tradycyjnie skrypt runiczny skada si z nieparzystej liczby run. Chocia bywaj rwnie wyjtki od tej reguy, ale pocztkujcy runolog powinien przestrzega tej zasady. Runiczne kombinacje najlepiej zestawia z trzech lub piciu run. W bardziej skomplikowanych poczeniach istnieje ryzyko, e intencja czy zaklcie jakby rozmywa si w duej iloci run. Do prostych ycze wystarcza krtka kombinacja. Natomiast jeli proba zawiera w sobie kilka ycze, to najlepiej z kadym z nich pracowa oddzielnie. W zalenoci od iloci wykorzystanych run napis przyjmuje nastpujce znaczenia: 1 sowo-nazwa, sens lub sia oddzielnej runy; 2 zaleno, bdne koo (nie stosuje si w magii pozytywnej); 3 ruch, dziaanie, podre; 4 sprawy materialne, zawodowe; 5 uzdrowienie, sukces, rado; 6 rodzina, dzieci, bliscy; 7 magia miosna; 121

8 rozwj osobisty, karma, zakoczenie, due zaklcie; 9 penia, obfito. Oczywicie mona pozwoli sobie na zestawienie napisu z dowolnej liczby znakw. Jednake naley pamita, e jak mwi mj Mistrz E. Kolesow, prostota jest siostr talentu. Prawdziwe mistrzostwo polega na tym, eby umie zadowoli si minimalnymi rodkami. Naley te pamita o szczeglnym znaczeniu pierwszej i ostatniej runy. Pierwsza oznacza pocztek, za ostatnia zakoczenie podanego dziaania. Na centralnej pozycji zazwyczaj umieszcza si run oznaczajc gwn (podstawow) prob, w intencji ktrej sporzdza si cay napis czy znak lub okrelajc konkretn osob, dla ktrej robi si dany napis. Jeli interesuje Ci Czytelniku praca ze skryptem runicznym, polecam wykorzystanie i wyprbowanie podanych przeze mnie przy opisie kadej runy napisw. S one wyprbowane, bezpieczne i skuteczne.

W tym rozdziale podam kilka przykadw praktycznego zastosowania run, czyli opowiem o tym, jak modyfikoway one niekorzystne sytuacje, wpyway korzystnie na przebieg wypadkw, a nawet radykalnie zmieniay bieg wydarze. Przykady te dotycz mnie osobicie lub moich klientw. Przytaczam je za zgod zainteresowanych osb.

Maria to moja dobra znajoma ju od wielu lat. Odkd pamitam, bya bardzo roztargniona i roztrzepana. Nie byby to moe wielki problem, gdyby nie to, e czsto gubia lub zapodziewaa pienidze, nie raz te zdarzyo si jej by okradzion. By taki okres, kiedy Maria prbowaa z tym walczy, ale nie widzc pozytywnych rezultatw, zrezygnowaa i pogodzia si z tym, e taka ju jest. Byam wieo po seminarium u pana Kolesowa i miaam wielk ch wyprbowania run, wic jak tylko wrciam z Moskwy, zadzwoniam do Marii i po krtkiej wstpnej rozmowie spytaam: Czy nadal gubisz pienidze? Tak odpowiedziaa nieco zaskoczona moj obcesowoci. A dlaczego pytasz? Moe mam na to rad. Jeli chcesz sprbowa, przyjed do mnie. Oczywicie, e Maria chciaa sprbowa i jeszcze tego samego dnia przyjechaa do mnie, a ja sporzdziam dla niej i zainicjowaam kilka takich samych napisw runicznych. Daam jej je z prob, by nosia w portfelu, kieszeni i pooya w te miejsca, gdzie trzyma pienidze lub inne wartociowe rzeczy. Od tamtej pory, a miny ju cztery lata, Maria nie zgubia ani zotwki, nic jej te nie ukradziono, a pienidze bezpiecznie le tam, gdzie je kadzie. A oto napis runiczny, jaki wwczas wykonaam: zfzi, czyli runy algiz, fehu, algiz, eisaz. 122

Runy s bardzo skuteczne, jeli chodzi o popraw zdrowia, przyspieszenie procesu rekonwalescencji lub usunicie drobnych, ale uciliwych dolegliwoci. Wspczenie wiele kobiet dotkliwie cierpi na ble menstruacyjne. Bardzo ciko owe trudne dni przeywaa moja przyjacika Elbieta. Kiedy dowiedziaam si, jak wyglda odpowiedni na t dolegliwo skrypt runiczny, od razu poinformowaam o nim El. Podesza do tego sceptycznie, ale problem by tak duy, e jak ona sama mwia, gotowa bya zrobi wszystko, eby sobie uly, wic wyprbowaa moj rad i ku swemu wielkiemu zaskoczeniu ju w pierwszym miesicu odczua popraw. Podany przeze mnie skrypt runiczny stosuje od ponad trzech lat i adne ble ju jej nie dokuczaj. Co prawda jest tu pewna niedogodno skrypt trzeba narysowa zielon farb (dugopisem, mazakiem) w dole brzucha w czasie spodziewanej miesiczki, ale moim zdaniem warto. Oto skrypt, jaki w takim przypadku si stosuje: luNL, czyli runy laukaz, uruz, ingwaz i jeszcze raz laukaz.

Pan Stefan by moim klientem, ktry korzysta z porad kart Tarota. Interesoway go sprawy zwizane z prowadzonymi przez niego interesami. By to rzutki, energiczny mczyzna, ktry lubi swoj prac i nie ba si wyzwa. W jego przypadku problem polega na tym, e nie mia, jak to sam okrela, szczcia do pracownikw albo nie przykadali si do pracy, albo byli nieuczciwi, a jak ju kto sensowny si trafi, to chorowa lub odchodzi bez podania przyczyny. Przy ktrej jego wizycie wpadam na pomys, e mgby wspomc si runami. Poradziam, by na kieszonkach ubra firmowych pracownikw kaza wyhaftowa nastpujce runy: fbkm, czyli fehu, berkanan, kaunan i mannaz. Efekt przeszed najmielsze oczekiwania, a ja straciam klienta.

Pewnego razu przyszo do mnie dwoje modych ludzi. Byli zaledwie dwa lata po lubie, a ju myleli o rozwodzie i to nie dlatego, e si nie kochali, ale po prostu nie umieli doj do porozumienia i cigle si kcili. Byli ju tym zmczeni. Wczeniej korzystali z pomocy psychologa i terapeuty rodzinnego, ale nie przynioso to oczekiwanego rezultatu. W tym przypadku zrobiam dwa rodzaje talizmanw. Jeden wikszy do umieszczenia w domu, skadajcy si z run goNza, czyli gebo, odala, ingwaz, algiz i ansuz oraz dwa mniejsze, do noszenia przy sobie. Adam otrzyma talizman z napisem: lgs, czyli laukaz, gebo, sowelo, za Maria mgs, czyli mannaz, gebo, sowelo. Od tamtej pory mino dwa lata i, jak oni sami twierdz, ich zwizek moe nie jest idealny, ale ktnie zdarzaj si znacznie rzadziej i atwiej jest im doj do porozumienia.

123

124

125

126

127

o wrenia przy pomocy run mona wykorzystywa w zasadzie dowolne rozkady tak runiczne, jak i stosowane w rozkadach kart Tarota*, Lenormand i innych. Oprcz tego rwnie sam Czytelniku moesz tworzy dla siebie uwarunkowane konkretn sytuacj rozkady, kiedy aden z podrcznikowych nie jest w stanie odpowiedzie na zadane przez Ciebie pytanie. W dalszej czci tego rozdziau jest podanych kilka rozkadw rnego pochodzenia. Su one do uzyskania odpowiedzi na najczciej zadawane przez klientw pytania. Przed dowolnym seansem wrbiarskim wskazane jest jak najdokadniejsze sformuowanie pytania, na ktre chcesz (Ty lub Twj klient) uzyska odpowied. Jeli trudno to zrobi lub te czowiek, ktry zwrci si po pomoc do Ciebie nie chce wypowiedzie swego pytania na gos, mona zastosowa proste rozkady z jednej lub trzech run i zinterpretowa je. Runy wykada si koszulk do gry, a potem odkrywa i interpretuje si w takiej kolejnoci, w jakiej zostay rozoone. Losowa runy powinna osoba, ktra zadaje pytanie.

Z woreczka wyciga si jedn run klasycznego futharku i interpretuje si j. Oto, co pisze na ten temat autorka tego rozkadu: T metod stosuje si wtedy, kiedy wiesz, e potrzebujesz pewnej wskazwki i dodatkowej informacji w stosunku do nowej, nieznanej sytuacji. Po prostu spytaj runy: co powinienem wiedzie o moim yciu w tym momencie? Warto te skorzysta z tej metody wczesnym rankiem, eby otrzyma przepowiedni o tym, jaki dzie Ciebie czeka.** Dodatkowo ten rozkad moe suy jako wskanik dla tych, ktrzy maj wtpliwoci odnonie swoich zdolnoci interpretacyjnych i poprawnoci udzielanych klientowi odpowiedzi na jego (lub swoje) pytania. Stawiamy wtedy pytanie: Czy ten dzie nadaje si do wrenia?, a mwic inaczej, uzyskujemy odpowied na pytanie czy warto zabiera si za prac wrebn z runami, czy nie warto.

Przy tym rozkadzie wykadamy trzy runy, kolejno po jednej, zakryte (tak, by znaki nie byy widoczne), od prawej ku lewej. Przy tym pierwsza (prawa) runa daje ekspresow analiz sytuacji w chwili obecnej. Druga (centralnie pooona) daje rad, jak naley postpi albo jak prawidowo dan sytuacj naley zrozumie, za trzecia (lewa) pokazuje, co si stanie, jeli pytajcy zastosuje si do rady podanej przez runy.
* Zainteresowani mog skorzysta ze zbiorw rozkadw A. A. Chrzanowskiej: wiat Tarota. Rozkady, Nowe rozkady Tarota i Najlepsze rozkady Tarota, w ktrych zebrane s wszystkie znane w Europie rozkady (przyp. wyd.). ** Peschel L., Praktyczny przewodnik po runach, Moskwa 1996, CAI, tumaczenie autorki.

128

W przypadku osb zaawansowanych, wysoko rozwinitych, ten sam rozkad mona interpretowa w inny sposb: 1 (prawa) stan i tre Twojego wyszego ja w ostatnim okresie czasu; 2 (centralna) wyzwanie, to znaczy ten egzamin, prba, dowiadczenie, ktre powiniene teraz przej; 3 (lewa) rezultat, ktry moe by osignity, jeli czowiek pomylnie przejdzie prb.

1 2 3 5 6 7 Ten rozkad stosuje si, kiedy trzeba zanalizowa stan zdrowia osoby pytajcej. Poszczeglne pozycje maj nastpujce znaczenia: 1 czynniki dziedziczne, predyspozycje chorobowe; 2 wpyw psychiki na zdrowie; 3 czynniki zewntrzne, rodowiskowe; 4 ukryte podoe ewentualnej choroby; 5 stan na dzie dzisiejszy; 6 rozwj choroby bd jej zahamowanie; 7 ostateczny rezultat. 4

Klasyczny rozkad, ktry wykorzystuje si w celu uzyskania penej charakterystyki czowieka, oceny jego moliwoci oraz stanu interesujcych go spraw, jak te do opracowania stosownych rad. Runy futharku klasycznego ukada si w ksztacie krgu, trjkta lub kwadratu na dwunastu pozycjach. Z reguy na jedn pozycj przeznacza si dwie runy, za dwudziest pit, ostatni, kadzie si w rodku. Ona pokazuje ostateczny rezultat wrenia, kocow rad. 129

Mona jednak na kad pozycj przeznaczy tylko jedn run (dwanacie domw i trzynast, podsumowujc). Znaczenia poszczeglnych pozycji s tu takie same, jak przyjto w astrologii i kartach Tarota: 1 osobowo, interesy; 2 pienidze; 3 krewni, ssiedzi, zwierzta domowe, bliskie podre; 4 lub, oglnie kontakty; 5 dzieci, a take przyjemnoci, rozrywki; 6 miejsce pracy, problemy zdrowotne; 7 relacje partnerskie; 8 seks, mier fizyczna (cudza), problemy zdrowotne (pytajcego), wiedza okultystyczna, dziedziczenie; 9 dalekie podre, religia, praca duchowa; 10 kariera, sprawy zawodowe; 11 realizacja marze, przyjaciele; 12 tajemne zwizki, mier duchowa (moe by i pytajcego), problemy zdrowotne, wiedza okultystyczna. Jeli rozkadasz po jednej runie na kady dom, pozostae, te, ktre zostay w woreczku moesz wykorzysta do uzyskania komentarza w odniesieniu do tych pozycji, ktrych interpretacja wywoywaa trudnoci i bya niejasna.

1 2 4 6 3 5 7

1 Twoje ja; 2 kto (lub co) Ciebie kocha; 3 kto (lub co) Ciebie niszczy; 4 kto (lub co) Ciebie uczy; 5 kto (lub co) Ciebie mczy; 6 co Ciebie czeka; 7 czego nie unikniesz. Sam autor nazywa ten rozkad cygaskim. Jest on prosty i czytelny, dlatego doskonale nadaje si dla prostych ludzi lub niezbyt skomplikowanych sytuacji. 130

Ten rozkad stosujemy do wyjanienia przyczyn rozpadu poycia maeskiego lub relacji partnerskich. Czsto zdarza si tak, e mczyzna (kobieta) przychodz do runologa skarc si na partnera lub na brak porozumienia w zwizku. eby zrozumie na jakim poziomie zaszo to nieporozumienie, mona rozoy nastpujcy ukad run: 6 4 2 5 3 1

Po prawej ukada si kobiecy rzdek, za po lewej mski, niezalenie od tego, jakiej pci jest pytajcy, naley zachowa to przyporzdkowanie, kobieta zawsze bdzie po prawej, a mczyzna po lewej. Pary (12, 34, 56) odpowiadaj poszczeglnym poziomom osobowoci fizycznemu, astralnemu i mentalnemu. Mona to te okreli inaczej: ciao, dusza, duch przy odczytywaniu run w kolejnoci od najniszego poziomu ku najwyszemu.

Jeli na sesj z runami przyszo do Ciebie oboje partnerw nie bez podstaw mona zastosowa nieco inny rozkad ni powyszy. Popro kadego z partnerw, by wycign po trzy runy i u je w dowolnym porzdku (od prawej ku lewej, od lewej ku prawej lub z gry w d), ale tak, by pierwsza runa jednego partnera leaa na tej samej wysokoci, co pierwsza runa drugiego itd. Pierwsza runa w tym rozkadzie mwi o tym, co jeden z partnerw myli o drugim. Druga pokazuje mniemanie danego partnera o sobie. Trzecia to co, dany partner myli o ich zwizku, jak on sobie go wyobraa.

* Wicej informacji na temat rozkadw H. Banzhafa znajdzie Czytelnik w ksice Vademecum tarocisty H. Banzhaf, Ars Scripti-2, Biaystok 2003. Patrz informacje na kocu ksiki.

131

Ludzie czsto chc wiedzie, jak bdzie rozwija si ich stan posiadania w stosunku do chwili obecnej. Rozkad Zasoby finansowe doskonale nadaje si do analizy obecnej i przyszej sytuacji finansowej, jak te do wytyczenia prawidowego kierunku dziaa zawodowo-materialnych. Po wylosowaniu omiu run, ukadamy je tak, jak pokazano na schemacie: 8 6 7 5 S 2 1 Znaczenia poszczeglnych pozycji run w ukadzie: 1 stosunek osoby pytajcej do pienidzy, 2 stosunek osoby pytajcej do pracy, 3 obecna sytuacja materialna, 4 to, co osoba pytajca moe zainwestowa na poziomie finansowym, 5 to, co osoba pytajca powinna zainwestowa na poziomie emocjonalnym, 6 skd moe pytajcy oczekiwa wsparcia, 7 ewentualne utrudnienia i problemy, 8 rezultaty i moliwoci, jakie pojawi si na skutek podjtych dziaa. 3 4

W celu poznania jakimi byy (lub mog by) Twoje poprzednie lub przysze wcielenia stosuje si rozkad powicony runie ingwaz. Runy ukada si na planie konfiguracji tego znaku, dlatego uwaa si, e jest on jej powicony.

3 6 9

2 5 8

1 4 7

132

W tym rozkadzie grny rzd (runy 123) odpowiadaj poprzedniemu (znaczcemu) wcieleniu, rodkowy (runy 4-5-6) obecnemu, za dolne runy (7-8-9) nastpnemu. Pierwsze pozycje (1., 4., 7.) charakteryzuj pocztkowy okres ycia (w biecym wcieleniu ten czas, ktry upyn do momentu tu i teraz, drugie (2., 5., 8.) rodek (w biecym wcieleniu moment obecny, tu i teraz), za trzeci (3., 6., 9.) schyek ycia (w biecym wcieleniu to, co zostao do przeycia).

Rozwj i praca nad sob to trudny i dugotrway proces, a jej nieodcznym elementem jest spojrzenie prawdzie w oczy, czyli rzetelna i obiektywna ocena samego siebie, swoich dziaa, uczynkw i przekona. Rozkad o nazwie Prawda suy do tego rodzaju analizy. Losujemy siedem run i ukadamy je w nastpujcy sposb: 1 2 3 4 5 6 7 Pytania do poszczeglnych pozycji run: 1 czy jestem obiektywny w stosunku do innych? 2 czy umiem realnie oceni sytuacj? 3 czego nie chc dostrzec? 4 czy atwo ulegam iluzjom? 5 jak warto ma dla mnie prawda? 6 czy umiem spojrze na siebie z boku? 7 czy jestem szczery wobec siebie?

133

134

135

zikuj Ci Czytelniku za wytrwao i licz na ciepe przyjcie z Twojej strony kolejnej ksiki mego autorstwa. ycz Ci odwagi i wytrwaoci na drodze poznawania run, samego siebie oraz sukcesw w pracy z innymi.

136

137

138

Alfaheim krlestwo Elfw wiatoci lece ponad wiatem ludzi. Asgard w mitologii staroskandynawskiej miejsce przebywania bogw, pooony najwyej
ze wszystkich wiatw. Znajduje si w nim 12 zamkw, w ktrych mieszkaj Asowie. Asowie szczep, rd bogw nordyckich, do ktrych nalea Odyn. Uwaano, e Asw jest 9 lub 12. Audumla niezwyka krowa, pierwsze ywe stworzenie, ktre pojawio si razem z olbrzymem Ymirem. Z jej wymion pyny rzeki mleka, ktrym ywiy si olbrzymy. Z kolei ona posilaa si lic sone, pokryte szronem kamienie i w taki sposb wylizaa pierwszego czowieka o imieniu Buri. Baldur najszlachetniejszy z bogw w nordyckim panteonie, syn Odyna i Friggi, brat Thora. Patronowa pojednaniu, agodnej perswazji, radoci ycia i krasomwstwu. Zgin z powodu przewrotnoci Lokiego. Bertha bogini mioci i mierci. Jej paszcz mia chroni ziemi przed zimnem i ogrzewa ludzkie dusze. Jedna z postaci Frei. Powicono jej jeden z dni tygodnia pitek. Bestla crka lodowego olbrzyma, partnerka Borra, matka Odyna, Wilego i We. Borr jeden z pierwszych bogw staroskandynawskiego panteonu. By partnerem Bestli, crki lodowego olbrzyma. Z tego zwizku urodzio si trzech synw Odyn, Wili i We. Bragi syn Odyna, m bogini Idunn, obdarzony talentem poetyckim. Buri pierwszy czowiek, ktry pojawi si na ziemi dziki krowie Audumli. Fenrir wilk, jeden z trjki strasznych potomkw Lokiego. Schwytany przez Asw, zdoa uwolni si i podczas Ragnark stan do walki przeciwko bogom. Frigg staroskandynawska bogini lubw, maestwa i narodzin, maonka Odyna, matka Thora, Baldura, Hda, Bragi i Hermda. Czsto utosamiana z Ksiycem. Powicono jej jeden z dni tygodnia poniedziaek. Frey brat Frei, syn Njrda, znany rwnie pod imieniem Ingus. Jego on bya Gerd, crka olbrzyma Himira. Dosiada dzika o imieniu Gullinbursti (Zota Szczecina). Ku jego czci obchodzono wito Jul, czyli uroczystoci przesilenia zimowego. Jego symbolami by jele i koo. Jedno z waniejszych bstw nordyckiego panteonu. Freya staroskandynawska bogini wojny i mierci, crka Njrda, wadczyni pogody i rda wiecznej modoci, z ktrego woda ma waciwoci uzdrawiajce i odmadzajce. Jej dniem tygodnia by pitek. Hagall nazywana rwnie Hag. eski duch o skrzydach kruka, patronka deszczu. Wierzono, e nosi ona w swoim fartuchu drobne kamienie, a rozsypujc je wywouje deszcz. Uwaano, e jeli zastuka skrzydami do okien jakiego domu, wkrtce kto w nim umrze. Heimdall stranik bogw i najwiatlejszy z Asw, wedug mitologii rodzio go dziewi matek. Cho straci jedno ucho, charakteryzowa si doskonaym suchem. Stoi na stray 139

mostu Birost i pilnuje, by z Muspellheimu nie wydostali si synowie ognistego olbrzyma Muspella. Hel wadczyni krlestwa zmarych, przeraajca crka Lokiego. Hermd syn Odyna, ktry wykaza si wielk odwag prbujc ratowa swego brata Baldura. Hd syn Odyna, ktry niewiadomie przyczyni si do mierci swego brata Baldura. Loki trzynasty Asa, staroskandynawski bg dobra i za, sprytny i przebiegy, dziaajcy na korzy zarwno bogw, jak i ich wrogw olbrzymw. Syn olbrzyma Farabauti i olbrzymki Nal. Mia wiele dzieci, midzy innymi jego crk bya Hel. Dokona wielu cudw, ale i podoci, midzy innymi przyczyni si do mierci Baldura. Magni syn Odyna i olbrzymki Jarnsaksy. By jednym z symboli Ksiyca. Odpowiada za pomiar czasu i wszelkie naturalne procesy. Mannus bg, ktry stworzy ludzk ras. Mitgard rodkowy wiat, zamieszkay przez ludzi, pooony midzy Niflheimem na pnocy i Muspellheimem na poudniu Wszechwiata. Mjllnir mot Thora, jego bro w walce z olbrzymami. Muspellheim krlestwo pomieni, gorcy, poudniowy biegun Wszechwiata. Nerth bogini z rodu Wanw, siostra i maonka Njrda, patronka myliwych i rybakw. Na czas obchodw jej wita byy przerywane wszelkie dziaania wojenne. Niflheim krlestwo mgie, niewidzialne, podziemne krlestwo, zimny biegun pnocny Wszechwiata. Powsta na skutek oglnego chaosu na dugo przed pojawieniem si ziemi. Stamtd wypywao 12 rzek nazwanych wsplnym imieniem Eliwagar. Niflhel krlestwo zmarych w mitologii staroskandynawskiej. Norny trzy siostry, staroskandynawskie boginie czasu i losu. Ich zadaniem byo okrelanie dugoci ludzkiego ycia i podlewanie korzeni drzewa Yggdrasill. Urd bya bogini przeszoci, Werdandri teraniejszoci, za trzecia, Skuld przyszoci. Odyn gwny bg staroskandynawskiego panteonu. Zasiada na zotym tronie w sali Walhalli, opierajc si na wczni Gungnir. Ten potny bg mia tylko jedno oko, gdy drugie odda olbrzymowi Mimirowi za to, e ten pozwoli mu napi si wody ze rda mdroci. Pewnego razu Odyn postanowi pomc ludziom. W tym celu uczyni sam z siebie ofiar powiesi si za nogi na drzewie Yggdrasill i przebi si wczni. Wisia tak przez dziewi dni i dziewi nocy. To przeycie spowodowao, e w jego posiadaniu znalazy si runy, ktre pniej podarowa ludziom. Swartalfaheim krlestwo Elfw ciemnoci pooone poniej wiata ludzi. Thor syn Odyna i Jrd. Jego on by Sif, mia z ni crk Trud, a dwch synw Modi i Magni urodzia mu olbrzymka Jarnsaksa. Bg gromw i byskawic. Te ostatnie ciska chwytajc je przez elazne rkawice, natomiast dwik gromu powstawa od k jego rydwanu, ktry cigny kozy. Jako broni uywa mota Mjllnira. Mia rud brod, dlatego powicono mu zwierzta o tym zabarwieniu sierci wiewirk i lisa. Jego dniem tygodnia by czwartek. Ting wiec, na ktry zwoywano ca starszyzn plemienn. Odbyway si na nim sdy oraz narady dotyczce spraw caej spoecznoci. Tyr syn Odyna i Friggi, bg walki, ktrego ulubion broni by miecz. Wyobraano go jako jednorkiego mczyzn, gdy wedug mitw praw do straci w walce z wilkiem Fenrirem. Powicono mu jeden z dni tygodnia wtorek. 140

Ull syn staroskandynawskiej bogini Sif z pierwszego zwizku, adoptowany syn Thora, bg
zimy, doskonay biegacz i strzelec, patron wojownikw i sportowcw. Utgard miejsce przebywania olbrzymw, lece midzy opasujcym Ziemi oceanem, a krain, w ktrej yli ludzie, od ktrej byo odgrodzone ziemnym waem. Walkirie niemiertelne eskie duchy. Ich zadaniem byo wdrowanie po polach bitew i obdarzanie zwycistwem wojownikw, ktrym sprzyja Odyn oraz zabieranie zmarych do Asgardu. W Walhalli usugiway bohaterom, podajc im jedzenie oraz zabawiajc piewem i tacem. Wanaheim miejsce ycia bogw z rodu Wanw znajdujce si na Ziemi, nazywane rwnie miejscem spokoju i obfitoci. Wanowie drugie pokolenie bogw, ktre pocztkowo walczyo z Asami, ale pniej nastpia zgoda, a nawet oba rody si mieszay. Wanowie byli bstwami obfitoci i podnoci, ich natura bya zdecydowanie bardziej pokojowa ni Asw. We syn Bestli i Borra, brat Odyna i Wilego Wili syn Bestli i Borra, brat Odyna i We. Yggdrasill wite drzewo staroytnych Skandynaww, wielki jesion zwany te Drzewem wiata. Stanowi o wszechwiata i by rdem ycia. Ymir wedug staroytnych Skandynaww pierwsza ywa istota na ziemi, ktra wynurzya si z lodw Niflheimu lub pomieni Muspellheimu. ywi si mlekiem krowy Audumli, ktra pojawia si na wiecie razem z nim. By istot dwupciow i zrodzi ca dynasti olbrzymw. Bogowie Odyn, Wili i We zabili Ymira, a nastpnie stworzyli z niego nasz wiat.

141

Batiuszkow S., Amulety i talizmany. Prakticzeskaja magija run, Rostow 2001, Feniks. Batey C. i 3 in., Wikingowie. Wielkie kultury wiata, Warszawa 1998, wiat Ksiki. Kaja A., Runy, Moskwa 1998, LOKID. Kolesow E., Ksiga przepowiedni, Biaystok 2002, Ars Scripti-2. Kolesow E., Magia i mantyka run, Biaystok 2002, Studio Astropsychologii. Kulejewska E., Runiczne drogowskazy, Biaystok 2001, Studio Astropsychologii. Kulejewska E., Runy i Ty, Biaystok 2002, Studio Astropsychologii. Matela L., Runy i ich zastosowanie, Biaystok 2000, Studio Astropsychologii. Meadows K., Magija run, Moskwa 2002, Grand Fair. Peschel L., Klassiczeskije runy, Moskwa 1999, KSP. Stefaski L. E., Magia run, Biaystok 2001, Studio Astropsychologii. Szarowa T. J., Sowmiestimot 48 run, Wieligor, Moskwa 2000. Warneck I., wiat run, Katowice 2001, KOS. Wikingowie i germanie: sagi ludw Pnocy, praca zbiorowa, Warszawa 1998, Amber.

144