You are on page 1of 1

9

Temat Obszar bezpieczestwa Cel gwny Cele szczegowe

Autonomiczne narzdzia wspomagajce zwalczanie cyberprzestpczoci Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwizania w zakresie wykrywania, zwalczania i neutralizacji zagroe Opracowanie autonomicznych narzdzi wspomagajcych zwalczanie cyberprzestpczoci
- opracowanie narzdzi do identyfikacji tosamoci osb popeniajcych przestpstwa w sieci teleinformatycznej, kamuflujcych swoj tosamo przy uyciu serwera Proxy i sieci TOR, - opracowanie narzdzi umoliwiajcych niejawne i zdalne uzyskiwanie dostpu do zapisu na informatycznym noniku danych, treci przekazw nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie, - opracowanie narzdzi do identyfikacji, lokalizacji serwerw i komputerw w sieciach lokalnych, w tym w sieciach bezprzewodowych, - opracowanie zintegrowanego zestawu narzdzi do prowadzenia analizy zainfekowanego oprogramowania badanych urzdze, - opracowanie narzdzi do wizualizacji rodowisk systemw teleinformatycznych oraz sieci,

Czas realizacji projektu Oczekiwany poziom gotowoci technologicznej Instytucja zgaszajca projekt Opis projektu

- opracowanie narzdzi do dynamicznego blokowania treci niezgodnych z obowizujcych prawem, publikowanych w sieciach teleinformatycznych. do 36 m-cy VII Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
W ramach projektu opracowane maj zosta narzdzia, ktre w znaczcy sposb poprawi moliwoci organw cigania w zakresie zwalczania i przeciwdziaania zdarzeniom kryminalnym z wykorzystaniem sieci i systemw komputerowych. Oczekiwane efekty: - narzdzia do identyfikacji tosamoci osb popeniajcych przestpstwa w sieci teleinformatycznej, kamuflujcych swoj tosamo przy uyciu serwera Proxy i sieci TOR, - narzdzia umoliwiajce niejawne i zdalne uzyskiwanie dostpu do zapisu na informatycznym noniku danych, treci przekazw nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie, - narzdzia do identyfikacji, lokalizacji serwerw i komputerw w sieciach lokalnych, w tym w sieciach bezprzewodowych, - zintegrowanego zestawu narzdzi do prowadzenia analizy zainfekowanego oprogramowania badanych urzdze, - narzdzia do wizualizacji rodowisk systemw teleinformatycznych oraz sieci, - narzdzia do dynamicznego blokowania treci niezgodnych z obowizujcych prawem, publikowanych w sieciach teleinformatycznych.

Regulamin szczegowy konkursu 1/2011 _05.08.2011