Langkah 1 (Set Induksi) (5 Minit

)

 Guru mencelup tangan di dalam warna kemudian mengecap kertas lukisan

Menghubungkait

 Guru meminta seorang murid untuk mencelup tangan ke dalam warna dan mengecap kain putih

 Murid tampil ke hadapan kelas dan mengikut arahan guru.

 Murid memberi  Guru mengaitkan aktiviti mengecap dengan aktiviti untuk hari ini. kerjasama

Langkah 2 (8 minit)

 Guru menunjukkan media yang belum dipotong.

 Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut.

Contoh: bendi dan bawang

 Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh dijadikan bahan untuk capan.

Bendi dan bawang

 Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil daripada teknik capan.

 Guru meminta murid mengeluarkan bahan dan alatan yang disuruh bawa seperti berus warna,bawang,bendi,p elepah pisang, palet, kertas lukisan dan warna air.

 Murid mengeluarkan bahan dan alatan masing-masing.

 Guru memberi penerangan.

 Murid mendengar arahan guru.

Langkah 3 (5 minit)

 Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong.

 Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. Kesan permukaan bendi dan bawang

Langkah 4 (35 minit)  Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang.  Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama kertas lukisan.

 Guru mengedarkan kertas lukisan, bendi, dan bawang yang telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.

 Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Cara memotong bawang.

 Guru mengedarkan warna kepada murid.

 Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi dua bahagian.

Bahagian 1 – penerokaan

Bahagian 1 – murid membuat corak bebas

Bahagian 2 – penghasilan karya

Bahagian 2 – Murid menghasilkan corak jambangan bunga

 Guru menunjuk cara penggunaan media

i. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong.

ii. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga. Cara penggunaan media

Langkah 5 (Penutup) (7 minit)

 Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan sebagai pembalut buku, pembalut hadiah, dan sebagainya .

 Murid menceritakan karya sendiri secara lisan.

 Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan.

Contoh : jari

REFLEKSI: ____________________________________________________________