Trêng tiÓu häc tam hng

§Ò thi chän häc sinh giái n¨m häc 2008-2009 Thêi gian kiÓm tra: 30 phót (kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò) PhÇn tr¾c nghiÖm ( 5 ®iÓm ) Em h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái díi ®©y: Câu 1: Quan hệ từ nào sau đây có thể điền vào chỗ trống trong câu: “Tấm chăm chỉ hiền lành........ Cám thì lười biếng, độc ác.” ? a. còn Câu 2: b. là c. tuy d. dù
M«n kiÓm tra: TIÕNG VIÖT – phÇn tr¾c nghiÖm

“ Vì chưng bác mẹ tôi nghèo, Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.”

Câu ca dao trên là câu ghép có quan hệ gì giữa các vế câu? a. quan hệ nguyên nhân - kết quả. b. quan hệ kết quả - nguyên nhân. c. quan hệ điều kiện - kết quả. d. quan hệ tương phản.

Câu 3: Dòng nào dưới đây chứa các từ thể hiện nét đẹp tâm hồn, tính cách của con người ? a. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, xinh đẹp, phúc hậu b. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, hồn nhiên, phúc hậu c. thuỳ mị, nết na, đằm thắm, thon thả, phúc hậu d. thuỳ mị, nết na, hồn nhiên, đằm thắm, cường tráng Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép ? a. Lưng con cào cào và đôi cánh mỏng mảnh của nó tô màu tía, nom đẹp lạ. b. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. c. Sóng nhè nhẹ liếm vào bãi cát, bọt tung trắng xoá. d. Vì những điều đã hứa với cô giáo, nó quyết tâm học thật giỏi. Câu 5: Dòng nào dưới đây là vị ngữ của câu: “Những chú voi chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi.” ? a. đều ghìm đà, huơ vòi b. ghìm đà, huơ vòi c. huơ vòi d. chạy đến đích đầu tiên đều ghìm đà, huơ vòi

sai” ? a. 1 âm gi d. Câu 11: Từ không đồng nghĩa với từ “hoà bình” là: a.. c. 4 động từ b. loảng xoảng. mơ mộng c.. quý. yêu. ngoằn ngoèo b.. b. em điền vào chỗ chấm những âm thích hợp là: a. 2 âm gi và 1 âm d b. Câu 9: Nhóm từ nào dưới đây không phải là nhóm các từ láy: a. Câu cảm Câu 13: Với 5 tiếng cho sẵn: kính. Cả a. mến. loảng xoảng. may mắn. Câu kể b. lanh canh. mũm mĩm b. khúc khích. Cả a.ùm Hà với ! ”.” có mấy động từ ? a. bình yên b..Câu 6: Từ nào dưới đây có tiếng “lạc” không có nghĩa là “rớt lại. lạc đề Câu 7: Câu: “Lan cố cắt nghĩa cho mẹ hiểu. 2 âm gi và 1 âm nh c.úp tớ . Câu khiến d. b.c đều đúng. 2 động từ d. thướt tha. lạc hậu b... b. chan chát d. Cái nết đánh chết cái đẹp. 10 từ Câu 14: Trong câu: “Bạn . khúc khích.. b. Đẹp như tranh. c đều đúng. ríu rít. c đều đúng. mát mẻ. 2 âm d và 1 âm gi . mênh mông d.” thuộc loại câu gì? a. 8 từ c. em có thể ghép được bao nhiêu từ ghép có 2 tiếng? a. c đều đúng. mờ mịt. Câu 10: Trong các nhóm từ láy sau. lạc điệu d. leng keng. lộp độp. 3 động từ c.. Cả a. 1 động từ Câu 8: Câu tục ngữ. Đẹp như tiên. Câu 12: Câu : “Chú sóc có bộ lông khá đẹp. 1 âm d và 1 âm nh.b. Cả a. thành ngữ nào sau đây ca ngợi vẻ đẹp về phẩm chất bên trong của con người ? a. mồ mả.. 9 từ d. thương. răng rắc.. lộp độp. mơ màng. nhóm từ láy nào vừa gợi tả âm thanh vừa gợi tả hình ảnh ? a. hiền hoà d. thanh bình c.ận cây bút . ào ào. 7 từ b. Câu hỏi c. d. mạch lạc c. máu mủ. ầm ầm c.

cảnh tượng thật là dữ dội. Câu 19: Từ “ai” trong câu nào dưới đây là từ nghi vấn? a. chỗ ráo con lăn. Nhường nhịn. Cái hương vị ngọt ngào Câu 17: Câu tục ngữ: “Chỗ ướt mẹ nằm. Yêu thương con. nhóc con. Mùa thu. Trong đợt thi đua vừa qua. nhi đồng b. b. ----------------------- . Bằng đôi chân bé nhỏ so với thân hình.” nói lên phẩm chất gì của người phụ nữ: a.” là: a. Ở Trường Sơn. bồ câu đi từng bước ngắn trong sân. nhà bác học đã gần bảy chục tuổi. Đảm đang. Câu 18: Trong các câu sau đây. Vì bận ôn bài. Anh về lúc nào mà không báo cho ai biết cả vậy? d. chúng em đã chuẩn bị rất chu đáo. Lan không về quê thăm ngoại được. con nít. trẻ thơ. Lòng yêu thương con và sự hy sinh của người mẹ. Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò c. trẻ thơ. Cái hương vị ngọt ngào nhất b. kiên cường và sự hy sinh của người mẹ. Anh ta đem hoa này tặng ai vậy? c. b. d. thiếu nhi. thiếu nhi. câu nào có trạng ngữ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian? a. c. Ông ta gặng hỏi mãi nhưng không ai trả lời. Khi đó. lớp em đã về nhất. d.Câu 15: Trong các nhóm từ đồng nghĩa sau. b. thiếu nhi. c. con nít. nhi đồng Câu 16: Chủ ngữ của câu: “Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò còn đọng lại mãi trong tâm hồn chúng em. nhi đồng c. mỗi khi trời nổi gió. d. Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Cái hương vị d. tiết trời mát mẻ. b. c. nhóm từ nào có sắc thái coi trọng: a. Để có một ngày trại vui vẻ và bổ ích. giỏi giang. thiếu niên d. Cả xóm này ai mà không biết chú bé lém lỉnh đó! Câu 20: Câu nào sau đây thuộc kiểu câu kể Ai là gì ? a.

25 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A A B C A Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 B C B B A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 C A D B B Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 B B C B B . tính 0.§¸p ¸n bµi kiÓm tra chän häc sinh giái líp 5 N¨m häc 2008.2009 m«n: tiÕng viÖt PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Học sinh khoanh đúng một câu.

tính 0.25 điểm Đề 1 Câ Đáp u án 01 C 02 D 03 A 04 D 05 B 06 A 07 C 08 C 09 B 10 A 11 A 12 B 13 C 14 D 15 C 16 C 17 A 18 D 19 A 20 D Đề 2 Câu Đáp án 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D A B C D D A D B A B A B B B C B C Đề 3 Đề 4 Câu Đáp án Câu Đáp án 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A B D C C A A B D B D B A B A A B B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A A A C A B C A D A B D C B D B C C .Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thõa thiªn huÕ tuyÓn sinh líp 6 trêng thcs nguyÔn tri ph¬ng kho¸ ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM M«n TiÕng viÖt phÇn tr¾c nghiÖm PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Học sinh khoanh đúng một câu.

Chọn người để tả đúng theo yêu cầu đề: Người thân trong gia đình của em. có hình ảnh. Bài viết mạch lạc. B.Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Thõa thiªn huÕ tuyÓn sinh líp 6 trêng thcs nguyÔn tri ph¬ng kho¸ ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM M«n TiÕng viÖt phÇn tù luËn PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) A. sinh động. cân đối. ý sâu sắc. phong phú. biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật. sai nhiều lỗi diễn đạt. +Điểm 0: Bài viết lạc đề. Không mắc các lỗi về diễn đạt và lỗi chính tả. bài viết thiếu mạch lạc. Sai không quá 2 lỗi diễn đạt. +Văn viết lưu loát. Biết kết hợp giữa văn tả và văn kể. có bố cục chặt chẽ. ý khá sâu sắc. +Điểm 1-2: Ý nghèo. giàu cảm xúc. biết thể hiện tình cảm yêu thương. +Điểm 3: Nắm vững yêu cầu đề ra. 2/ Hình thức: Bài làm trình bày sạch sẽ. quý trọng đối với người mà em đang tả. . diễn đạt sinh động. Bài viết khá mạch lạc. sinh động. Bố cục rõ ràng. có cảm xúc. thể hiện được các yêu cầu trên. đảm bảo các yêu cầu trên. Bố cục rõ ràng. Bố cục không đủ 3 phần. đảm bảo đủ 3 phần của một bài văn tả người. Yêu cầu chung: 1/ Nội dung: +Văn viết đúng thể loại văn miêu tả (tả người). Sai không quá 3 lỗi diễn đạt. Biểu điểm: +Điểm 4-5: Nắm vững yêu cầu đề ra. chữ viết đẹp.