You are on page 1of 1

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 19 maja 2004 r.
TRE: Poz.: POSTANOWIENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 367 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie odwoania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie w skadzie Rady Ministrw . . . . . . . UMOWY MIDZYNARODOWE: 370 Porozumienie midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej w sprawie wyganicia niektrych umw zawartych midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej . . . . . . . . . . . . . . 371 Porozumienie midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Wgierskiej w sprawie wyganicia niektrych umw zawartych midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Wgierskiej . . . . . . . . . . . . . . 372 Owiadczenie rzdowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumie z Republik Sowack i Republik Wgiersk, zawartych w formie wymiany not, w sprawie wyganicia umw wskazanych w zacznikach do tych not . . . . . . . . ZARZDZENIA PREZESA RADY MINISTRW: 373 nr 49 z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Spoecznej . 374 nr 50 z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy . OBWIESZCZENIA: 375 Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu specjalnoci lekarskich uzyskiwanych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, ktre odpowiadaj specjalnociom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . 376 Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomw, wiadectw i innych dokumentw powiadczajcych formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej . 377 Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomw, wiadectw i innych dokumentw powiadczajcych formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty bdcego obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomw, wiadectw i innych dokumentw wydanych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej potwierdzajcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych pastw . . . . . . . . . . 379 Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomw, wiadectw i innych dokumentw potwierdzajcych posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielgniarki, poonej przez obywateli pastw czonkowskich Unii Europejskiej . . . . 380 Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie pierwszego szacunku wartoci produktu krajowego brutto w 2003 r. . . . . . . . . . . . 381 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokoci skadki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyskie w III kwartale 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Prezesa Sdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomoci prawomocnych orzecze Sdu stwierdzajcych niezgodno z prawd owiadcze osb lustrowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMUNIKAT 383 Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie przecitnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r. . . . . . . . . . . . . . 883 823 824 818 818 818

Nr 21

819 820 822

825 859

865

873 876 882 882 883