You are on page 1of 1

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 23 czerwca 2006 r.
TRE: Poz.:

Nr 42

UMOWY MIDZYNARODOWE: 446 Umowa z dnia 6 czerwca 2005 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Japonii o przyznaniu japoskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 447 Owiadczenie rzdowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Umow z dnia 6 czerwca 2005 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Japonii o przyznaniu japoskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1855 448 Porozumienie z dnia 9 stycznia 2006 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . 1855 449 Owiadczenie rzdowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 stycznia 2006 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o zmianie zacznika nr 1 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Czeskiej o przejciach granicznych, przejciach na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 450 Porozumienie z dnia 16 stycznia 2006 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o zmianie zacznikw nr 1 i 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o przejciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy pastwowej poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1858 451 Owiadczenie rzdowe z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zwizania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 16 stycznia 2006 r. midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o zmianie zacznikw nr 1 i 2 do Umowy midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Republiki Sowackiej o przejciach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinajcych granic pastwow oraz zasadach przekraczania granicy pastwowej poza przejciami granicznymi, sporzdzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1860

UCHWAA RADY MINISTRW 452 nr 95 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zada wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego Pomoc pastwa w zakresie doywiania oraz kierunkw realizacji Programu na nastpne dwa lata . . . . . . . . . . 1861

OBWIESZCZENIA: 453 Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie wskanikw waloryzacji skadek za lata 20002005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 454 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie uznania terytorium Islamskiego Pastwa Afganistanu za stref dziaa wojennych . . . . . . . . . 1864