15.

Determinarea conductivităţii şi a pH-ului soluţiilor de electroliţi
Scopul lucrării Se determină constanta de disociere Kd, gradul de disociere α şi pH-ul pentru un electrolit slab, acid acetic (CH3COOH) pentru a studia variaţia conductivităţii şi a pH-ului acestuia cu concentraţia. Principiul lucrǎrii: Proprietatea unei substanţe de a conduce curentul electric poate fi caracterizată prin conductivitatea sa electrică. Electroliţii sunt substanţe care prin dizolvare într-un solvent polar se desfac în particule cu sarcini electrice pozitive sau negative, numite ioni. Trecerea electroliţilor sub formă de ioni se numeşte disociere electrolitică. Procesul de disociere electrolitică este un proces de echilibru, care se realizează între ioni şi molecule nedisociate ale electrolitului. Pentru compararea din punct de vedere al conductivităţii electrice soluţiilor de electroliţi diferiţi se defineşte o altă mărime, conductivitatea echivalentă, Λ , care reprezintă conductivitatea ionilor, λ raportată la un echivalent-gram de electrolit dizolvat într-un volum, V (cm3) de soluţie. Λ = λ ⋅V , unde V =1 C şi reprezintă diluţia (1) Λ= λ C (2) V este volumul exprimat în cm3 de soluţie ce conţine un echivalent chimic din electrolitul considerat, iar C este concentraţia normală a lui. V =10 0 C 0 (3) Λ =1000 λ C [Ω -1cm2/echiv.] sau [S∙cm2 / echiv.] iar (4) Conductivitatea echivalentă Λ creşte cu diluţia şi tinde către o valoare maximă limită Λ 0, atinsă la diluţie infinită, când disocierea electrolitului este completă. Pentru determinarea lui Λ o se determină Λ la diferite concentraţii alei unei soluţii de electrolit şi se extrapolează la C = 0. Disocierea unui electrolit se exprimă cantitativ prin două mărimi: • Constantă de disociere Kd - egală cu constanta de echilibru a procesului reversibil de echilibru ce are loc între ioni şi molecule nedisociate ale electrolitului. • Grad de disociere α - o mărime fizico-chimică introdusă de Arrhenius ce reprezintă raportul dintre numărul de molecule disociate şi numărul total de molecule dizolvate şi se exprimă prin raportul dintre Λ şi Λ 0. α = Λ Λ0 (5) Kd şi α reprezintă un criteriu de clasificare a electroliţilor: Kd > 1 şi α = 1 - electroliţi tari practic complet disociaţi în soluţii de concentraţii cuprinse între 0,1 şi 0,001M; Kd < 10-2 şi α < 0,5 – electroliţi slabi chiar şi în soluţii de concentraţii mai mici de 0,01 M; 10-2 < Kd < 1 şi 0,5 < α < 0,8 – electroliţi medii. Kd = α 2C / (1- α ) - legea diluţiei lui Ostwald (6) Legea diluţiei lui Ostwald exprimă legătura dintre Kd şi α şi se aplică doar pentru electroliţii slabi, deoarece în cazul electroliţilor tari, α creşte cu diluţia si nu se mai obţin valori constante pentru Kd. Înlocuind pe α din relaţia (5) în relaţia (6) se obţine:

baze sau săruri.concentraţia activă sau activitatea. pahare Berzelius. aH+.inoLab® pH/Cond 720 . soluţii de CH3COOH de concentraţii diferite. electrod de pH. La 250C. + (13) (14) aH + = f ⋅ CH + − (15) unde. Pentru pH = 7 soluţiile au caracter neutru.bazice. electrod de conductivitate. se scoate capacul protector al electrodului de pH.K d = Λ2 C Λ 0 ( Λ 0 − Λ ) (7) Electroliţii pot fii: acizi. f – factor de activitate al electrolitului. “C” este concentraţia electroliţilor În cazul electroliţilor slabi: Apa este un electrolit foarte slab. pH = − lg C H + (12) [ ] sau în cazul soluţiilor reale. 1 Conductometru . dacă [H+] < 10-7. Kw=10-14 [mol/L2].000 disociază: H2O ⇄ H++ HO(8) + sau 2H2O ⇄ H3O + HO (9) deoarece ionul de H nu se găseşte liber.acide. → → de concentraţie. 1). [H+] = [HO-] = 10-7[mol/L]. + CH3COOH ⇄ H + CH3COO (10) C CH COO ⋅ C H Kd = (11) C CH COOH 3 − + 3 Aciditatea unei soluţii se poate exprima prin mărimea fizico-chimică numită pH. Se spală în apă distilată electrodul de pH. = [H+]∙[HO-] = Kw = produsul ionic al apei. pH Є (0÷14). Faţă de apa neutră soluţiile pot fi: . Kd[H2O]= const. Fig. Tinde către 1 când diluţia creşte: Pentru soluţii apoase.inoLab® pH/Cond 720 (fig. pH = − lg a H unde. apoi se şterge cu hârtie de filtru. dacă pH > 7 soluţiile au caracter bazic.000. Constanta de disociere va fi: K d = + [ H + ] ⋅ [ HO − ] . depinde de natura substanţei. Pentru apa neutră. dacă [H+] > 10-7 . H 2O dar. În continuare sunt prezentate procesele de disociere în cazul electroliţilor tari: Disociere acid tare H2SO4 → 2H+ + SO4 22 C H + ⋅ C SO 2 − 4 Kd = C H 2 SO4 Disociere bază tare Cu(OH)2 →Cu2+ + 2HOKd = 2 C Cu 2 + ⋅ C HO − C Cu ( OH ) 2 Disociere sare NiSO4→ Ni2+ + SO42C Ni 2 + ⋅ C SO 2 − 4 Kd = C NiSO 4 unde. Dacă pH < 7 soluţiile au caracter acid. de temperatură şi f  1 şi a  c ⇒ a = c . 3COO C CH = CH + = α ⋅ C Aparatură şi substanţe: conductometru . În cazul soluţiilor ideale. Mod de lucru • electrodul de conductivitate aflat în paharul Berzelius ce conţine apă distilată se scoate şi şterge cu hârtie de filtru. doar o moleculă de apă din 550.

constantă de disociere Kd pe baza relaţiei (6). electrodul de conductivitate se cuplează la conductometru. Apoi se apasă “Enter” şi începe să clipească pe ecran “AR”.5 cm. • gradul de disociere α folosind relaţia (5). O celulă de conductivitate are următoarele caracteristici: suprafaţa electrozilor S = 2 cm2. 0. se spală electrodul de conductivitate şi cel de pH. Pentru a face prima citire de conductivitate se apasă butonul “AR” până ce apare pe ecranul aparatului în dreapta jos scris “AR”. O soluţie 0. Se porneşte aparatul. Cunoscând conductivitatea echivalentă limită Λ ∞ = 130 Ω -1cm2 şi α = 0. să se calculeze conductivitatea.1N şi 1N) în ordinea crescătoare a concentraţiei. electrodul de pH se introduce pe rând în cele 4 pahare Berzelius ce conţin soluţii de CH3COOH în ordinea crescătoare a concentraţiei şi se citesc valorile pH-ului. în aceeaşi celulă de conductibilitate are rezistenţă R2 = 4573. Se aşteaptă ca acesta să rămână fix pe ecran după care se notează valoarea conductivităţii λ în tabelul de mai jos. iar rezistenţa ei R = 50 Ω . apăsând butonul “ON/OFF“ şi apoi butonul “▲▼.285 x10-2 Ω -1cm-1. • concentraţia ionilor de hidrogen.99 pentru o soluţie de KCl.9 Ω . conductivatatea acestei soluţii este λ = 1. conductivitatea echivalentă şi gradul de ionizare al electrolitului.1 1 λ [S/cm] Λ [Scm2] α Kd C H+ pHcal pHmăs • • Pentru soluţiile de electrolit slab. Electrodul de conductivitate se introduce în paharul Berzelius cu apă distilată. Se procedează în acelaşi mod pentru toate citirile de conductivitate.g KCl la 1000 cm3 soluţie. . până apare scala de citire a pH-ului. Să se calculeze conductivitatea echivalentă a acestei soluţii. iar celui de pH i se pune capacul protector. Se cunoaşte Λ ∞ = 125Ω -1cm2.4 Ω . să se calculeze concentraţia acestei soluţii. 0. Se porneşte aparatul.1N dintr-o substanţă oarecare. până apare scala de citire a conductivităţii λ exprimată în [μS/cm]. electrodul de pH se cuplează la aparat.1echiv. 2. Exercitii: 1. iar distanţa dintre cei doi electrozi l = 2.001N. (CH+) cu relaţia (15) şi pHcalc cu relaţia (13).001 0.01 0. ştiind că valoarea conductivităţii echivalente limită Λ 0= 380 Scm2. electrodul de conductivitate se introduce pe rând în 4 pahare Berzelius ce conţin soluţii de CH3COOH (0. după terminarea determinărilor se opreşte aparatul.• • • • • • se conectează conductometrul la reaţeaua de alimentare cu curent electric. (CH3COOH) se calculează: conductivitatea echivalentă Λ cu ajutorul relaţiei (4).01N. Rezultate şi calcule • Se întocmeşte tabelul următor cu datele experimentale obţinute: Soluţie CH3COOH C [N] 0. Concentraţia soluţiei din celulă fiind 1N. 3. Rezistenţa unei soluţii ce conţine 0. la 250C este R1 = 3468. apăsând butonul “ON/OFF“ şi apoi butonul “▲▼.

(b) 0.25 M CH3COOH 6.17 x 10-5. Rezistenţa unei celule de conductivitate cu soluţie de KCl. 4. cunoscând valoarea constantei de bazicitate kb =1. .1 M CH3COOH(aq).02N.Să se calculeze pH-ul pentru: (a) 0. cunoscând valoarea constantei de disociere kd =1.8 x 10-5. să se calculeze constanta celulei şi conductivitatea echivalentă a soluţiei.130 Ω -1cm-1. Ştiind că pentru soluţia de KCl 0.Calculaţi pH-ul unei soluţii de acid acetic de concentraţie 0.1 M.1 M NH4Cl (aq). 5. c) 0.Se dă λ = 0. λ = 0.1 N. determinată experimental este R = 100 Ω . Calculaţi pH-ul unei soluţii de amoniac 0.024 Ω -1cm-1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful