Tài liệu cổ có tât cả 28 tiêu chí dự đoán NTP chỉ post tóm tắt những tiêu chí thông

thường nhất chia sẻ cùng các bạn hội viên trên web Sách gồm các 28 chương luận đoán như sau: 1. Thời tiết 2. Sự việc xảy ra trong năm 3. Thời vận hưng suy 4. Chiến tranh 5. Vận mệnh cuộc đời 6. Thi cử, cầu Danh, Thăng chức 7. Cầu Quan 8. Cầu Tài 9. Hôn nhân 10. Sinh con cái 11. Xuất hành 12. Tin tức người ở xa 13. Người kế nghiệp, người giúp việc 14. Bệnh tật 15. Chữa bệnh 16. Y Dược, Thuốc thang 17. Thần Minh 18. Canh tác Nông nghiệp 19. Trồng dâu, nuôi tằm 20. Chăn nuôi gia súc 21. Nhà ở 22. Kiện tụng 23. Chạy loạn, di dời chỗ ở 24. Mất trộm, thất vật 25. Truy tìm kẻ trộm 26. Nhà thuyền 27. Mua thuyền 28. phần Mộ 29. Phần cuối: - các câu tổng luận của Hà Chi Chương - bài phú về Phi Xà - Quan Quỷ - bài luận về 12 con giáp TIÊU CHÍ 4: DỰ ĐOÁN VỀ THI CỬ, CẦU DANH, THĂNG CHỨC 1. Đọc sách năm xưa, vẫn muốn hiển thân lăng miếu Thuộc lòng vạn quyển há cam ẩn tích lâm viên Muốn giúp quốc gia, nên tường Dịch Quái Phụ hào vượng tướng, vân thành trinh địa kim thanh Quan vị hưng long, tin báo nê kim hỷ điệp 2. Tài nếu giao trùng khó gặp thanh vân nhẹ bước Phúc như phát động, không mong kim bảng đề danh

3. Huynh đệ động kinh, gặp phải tiêu tay kiện tướng Nhật Nguyệt Phụ đức được nhờ trợ phí ban thêm giao 4. Hai Dụng tương xung đề thi ngỡ ngàng chẳng thuộc Sáu hào tranh động, công danh lập thuận khó thành 5. Nguyệt khắc văn chương, trình thức đảo điên chẳng trúng Thế thương Quan Quỷ, hoạn đề tắc nghẽn không thông 6. Thê tài trợ Quỷ, Phụ hào Không, mong phần may mắn Phúc đức biến Quan, Thân vị hợp cũng dự danh khoa 7. Xuất hiện vô tình, khó thể thanh vân toại chí Phục tàng xuất hiện giã từ bạch ốc xuất thân 8. Nguyệt kiến khắc thân thì bị phạt Tài hào tăng Thế tất tăng lương 9. Phụ, Quan tam hợp tương đương, liên khoa cập đệ Long, Hổ hai hào đều động, nhất cử thành danh 10. Sát mà hóa Quỷ sinh Thân, thanh y giáng chức Tuế nếu gia Quan có khí, hoàng giáp cao khoa 11. Bệnh trở kỳ thi vô cố, Thế vị lâm Không Mừng nơi trường ốc hữu tình, Thân hào Long hợp 12. Tài phục lâm Không, lương ăn bị thiếu Thân hưng biến Quỷ khoa tới mới thành 13. Quẻ gặp Lục Xung, buổi ấy không thể tháp nhạn Hào phùng Lục Hợp phen này hẳn chiếm đầu ngao 14. Phụ vượng Quan suy đáng tiếc Lưu Phần thi trượt Phụ suy Quỷ vượng nực cười Trương Thích đậu cao 15. Ứng sinh nhật sinh cần được có người tiến cử Động thương Nhật khắc đành lui cố chí học thêm

16. Thế động hoá Không, báo biện trở thành mộng ảo Thân Quan hóa Quỷ, bàng trình liền trước thiềm cung 17. Phải rõ hào Thân bản chủ mới bàn vận mệnh của người Đặt Phú mấy câu tổng luận chung cùng thông đắc thất Ví dụ: Ngày Ất Tỵ, tháng Thân, dự đoán thi đại học có đỗ không? Quẻ chủ: Trạch Phong Đại Quá Quẻ biến: Hoả Phong Đỉnh TIÊU CHÍ 7: CẦU QUAN CHỨC 1. Vì nước cầu hiền, trị dân làm gốc Đem thân giúp nước bổng lộc cũng mong Thê Tài vượng tướng, tất nhiên hướng lộc vận chung Quan Quỷ hưng long chắc chắn làm Quan nhất phẩm 2. Tử nếu giao trùng, chỉ sợ bãi quan giáng chức Huynh như phát động, nên phòng giảm bổng trừ lương 3. Phụ Mẫu Không Vong khó được sắc phong bổ dụng Quan hào ẩn phục, đừng mong tước vị thăng thiên 4. Nguyệt kiến sinh Thân, đúng hội phong vân tế ngộ Tuế quân hợp Thế, thừa ơn vũ lộ dồi dào 5. Thế động găp Không, nhậm chức lo không trường cửu Thân Không vô cứu, bản thân sợ gặp nguy nan 6. Quỷ hoá Phúc xung thì thế chức Tài lâm Hổ động sẽ cư tang 7. Nhật thần xung khắc tất nhiên phỉ báng có nhiều Quỷ sát thương Thân sẽ gặp tai ương khó tránh 8. Hào Huynh hóa Quỷ vô tình, đồng liêu chẳng hợp Thái Tuế gia hình bất thuận, biến tránh khó qua 9. Quỷ tĩnh Thế Không thoái hưu ứng nghiệm Thân không sát động tỵ loạn báo điềm

10. Thân biến Phục, Quỷ chẳng phùng Không, đầu mũ ô sa vẫn còn đội 11. Tài Không, Quỷ động, thanh danh dậy mà trong túi rỗng không Quan vượng, Phụ suy, chức nhậm cao mà nhà vắng ngắt 12. Chức tư phong kiến, đều nhân Nguyệt trực quan hào Quan ở nhị ty, chỉ bởi Quỷ lâm bàng vị 13. Trị an trăm họ Huynh động thì khó hóa ngu ngoan Tuần sát bốn phương, ngộ Không tất lo nhiều kinh quái 14. Xuất quân tiểu bộ, Phúc đức hung mà gặp cướp tiêu tan Trấn thủ biên cương, quái hào tĩnh là nước an nhà thái 15. Tâu trình can gián, đáng lo Thái Tuế hình xung Tăng đạo y quan đâu để văn thư phát động Chỉ theo chức phận suy tường, sẽ rõ hoạn đồ bĩ thái Ví dụ: Ngày Bính Thân, tháng Đinh Mùi, năm Kỷ Tỵ dự đoán 1 vị Phó Giam Đốc đang tại nhiệm năm này có được thăng chức không? TIÊU CHÍ 9: DỰ ĐOÁN HÔN NHÂN Hỡi thế gian tình là gì mà sao người thương nhớ về nhau 1. Nam nữ hợp hôn do ư tiền định, Châu Trần kết hợp tự có chúa duyên Nếu không được Nguyệt lão, ai se nên vợ chồng Chẳng có Phục Hy, đâu biết rằng hung cát Muốn hỏi đôi lứa, nên định Âm Dương 2. Âm Dương giao thái, khó mong cầm sắt điều hòa Nội ngoại động giao, hẳn thấy gia đình xáo trộn 3. Lục hợp đã dễ lại tốt Lục xung vừa khó vừa hung 4. Trái khuấy Âm Dương, chỉ riêng lợi về ở rể Hợp nhau Thế Ứng, ngày sau chắc nên đẹp duyên 5.

Muốn cầu danh thiếp, Ứng hào rất kỵ động, Không Như luận sinh nghi, Thế vị chẳng nên Xà, Đệ 6. Ứng sinh Thế vị, hôn nhân vui vẻ thuận tình Thế khắc Ứng hào, giá thú ỷ y cường lực 7. Nhật thần hợp Thế mà Thế Ứng tương hòa, nhờ người nên việc Phụ mẫu động mà Tử Tôn Mộ, Tuyệt, khiến tự cầu hôn 8. Quan, Tài động hợp, tiền dâm hậu thú thì nhiều Thế, Ứng hóa Không, trước thành sau hối không ít 9. Lục Hợp mà động, hình, thương, tất có nhiều cản phá Thế xung, được Nhật thần phù trợ, hẳn có tán dương 10. Quỷ khắc Thế hào buồn nỗi tình duyên không đẹp Dụng hợp Thế vị mới hay ân ái thêm nồng 11. Tài, Quỷ nhưng không hình hại, vợ chồng chắc có hòa vui Văn thư nếu động dương quyền, cháu con tất nhiên hưu quạnh 12. Như ở 1 cung là thông gia tới lúc Nếu gia Tam hợp đã từng hội diện có phen 13. Như Phùng Tài, Quỷ, Không vong, hôn nhân đại kỵ Nếu gặp Âm Dương khắc vị, số mệnh sở quan 14. Ứng lâm Tài, Thế lâm Quỷ, chồng xướng vợ theo Ứng trì Quỷ, Thế trì Tài, chồng lui vợ lấn 15. Chị em dâu không hòa chỉ vì hào Quan phát động Cha mẹ chồng không thuận hẳn do Thế vị giao trùng 16. Phụ mẫu hợp Tài, nghe khúc Tân đài nhơ nhuốc Thê Tài lâm Thế, nàng dâu hiếu dưỡng vụng về 17. Không, Quỷ, phục Tài, chưa cưới mà đã tang chồng Động Tài lâm Thế, lấy chồng rội bị ở góa 18.

Thế Ứng đều Không, chẳng vẹn trăm năm phân đẹp Tài, Quan trùng điệp, sẽ làm hai độ con dâu 19. Quan Quỷ Trường Sinh, hẳn chồng có tài năng lỗi lạc Thê Tài Mộ khố, vợ cam xấu xí, vụng khờ 20. Tài hợp Tài được nhiều thuận lợi Quỷ hóa Quỷ có lắm đảo điên 21. Huynh động mà lâm Huyền Vũ, lừa bịp nên đề phòng Ứng Không mà quẻ phục Văn thư, chủ hôn chưa có 22. Hai Phụ đều hung, tất có chủ hôn hai vị Hai Quan cùng động, đấy là giá thú tranh nhau 23. Nhật thần gặp Phụ hợp, hôn lễ hẹn ngày giờ Hào Thế được tái sinh, hồi môn có nhiều phẩm vật 24. Muốn thông mai mối, nên luận Gián hào 25. Với Ứng tương sinh tức là dâu đưa qua nhà gái Cùng Thế tương hợp, chắc hẳn thân thuộc bên trai 26. Trước xem quái tượng Âm Dương để suy nam nữ Sau xét đến quái hào động tĩnh để quyết trẻ già 27. Bàn giàu nghèo xét về Thân Mệnh Xét tốt xấu nghiệm được tính tình 28. Tước gặp Huynh lâm, vốn sẵn quen nghề mai mối Thế Ứng xung hợp, cần nên có sự yêu cầu 29. Hai Gián hào cùng động, nhiều kẻ tranh vai Bà Nguyệt Hai Gián đều Không, thiếu người giữ chức Ông Tơ 30. Thế Ứng chẳng hòa, nhờ có bằng nhân mà tác hợp Gián hào bị khắc, đủ tài thuyết phục cũng tin 31. Tài Quan xung khắc tất nhiên xảy chuyện oán hờn

Thế Ứng sinh phù hẳn có thù lao trọng hậu Một quẻ cát hung, nên xét tinh vi uỷ khúc Trăm năm duyên phận, mới hay kết quả đoàn viên Ví dụ ứng dụng: Ngày Mậu Thân, tháng Giáp Thìn, năm Kỷ Dậu Nữ đến xem: dự đoán vợ chồng có chung sống với nhau lâu dài hay không Quái chủ: Hỏa Lôi Phệ Hạp Quái biến: Hỏa Trạch Khuê TIÊU CHÍ 3: DỰ ĐOÁN THỜI VẬN HƯNG SUY Phần này chủ yếu dự đoán về sự hưng thịnh hay suy yếu của 1 quốc gia, dân tộc hay 1 cộng đồng người cùng sống trong 1 khu vực có những mối quan hệ mật thiết lâu đời 1. Vua minh thì tôi trung, tạo nên cơ hội thanh bình Quốc thái thì dân an, phải xét căn nguyên họa phúc Trời đất còn biết thủy chung Huống quốc gia không hưng phế Bản cung vương tướng, Chu Văn Vương sáng lập lâu bền Đại tượng hưu tù, Tần Thủy Hoàng truyền đời ngắn ngủi 2. Hào Cửu Ngũ dương, tượng đức Vua là bậc anh minh Hào tứ Tử Tôn, tượng bầy tôi hết lòng trung nghĩa 3. Thái Tuế khắc bản cung suy, Ngọc Thu Hậu đình hoa muốn tọa Tùy niên hảo Thế nhược, Đình Hổ Long gia chẳng hồi cung 4. Thế lâm Mộc dục hợp Thê Tài, Phù Sai luyến Tây Thi nên mất nước Ứng đới hàm trì lâm cửu ngũ, Võ Hậu thay Đường mệnh mà lên ngôi 5. Du Hồn gặp Không, Đế Thuấn nam tuần không phản gia Quy Hồn đới sát, Thủy Hoàng vượt biển rồi vong thân 6. Tử phát gặp Tuần không, Trương Tử Phòng tính kế qui sơn Tướng tinh bị khắc hại, Nhạc Vũ Mục bị oan vu hãm 7. Ứng vượng sinh hợp Thế hào, Hoàng hậu có đức phò Vua Nhật thần phù củng Tử Tôn, Đông cung nhiếp quyền Thiên tử 8. Thế khắc Phúc hào, Đường Huyền Tôn xảy việc giết con Tử thương hào Thế, Tùy Dương Quảng nhẫn tâm hại cha 9.

Trong quẻ không Tử Tôn, Tống Nhân Tông buồn than tuyệt tự Hào Tứ khắc Phúc Đức, Tần Phù Tô bị hãm gian mưu 10. Thân trực động Quan hào, Đường Thái Tôn cấm đình nhuộm máu Thế trì Không Huynh Đệ, Chu Thái Bá nhường nước đi xa 11. Hung thần sinh hợp Thế hào, Đường Huyền Tôn tin lời sàm nịnh Quân vị khắc thương hào Tứ, thương Trụ vương nỡ giết trung thần 12. Ly cung biến Khảm cung kèm hung sát, Huy Khâm bỏ mình nơi mạn Bắc Càn tượng hóa Tốn tượng có cát diệu, Tôn - Lưu chia chân vạc cõi Đông Nam Vận nước trị loạn hưng, suy Quái lý suy tường mổ xẻ THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM CỦA DỤNG THẦN bài này đã đăng khá lâu, cũng nằm trong sách này nên NTP gom lại cho trọn bộ 1. Dụng thần là Hào tĩnh thì sẽ ứng nghiệm vào 1 trong 2 ngày: ngày Kiến hay Xung Dụng thần 2. Dụng thần là Hào động thì sẽ ứng nghiệm vào 1 trong 2 ngày: ngày Kiến hay Hợp Dụng thần 3. Dụng thần quá vượng sẽ ứng nghiệm vào ngày Xung hay ngày Mộ 4. Dụng thần bị Hưu, Tù, Vô khí thì ứng nghiệm vào ngày, tháng Sinh cho Dụng thần hay mùa Kiến Dụng thần 5. Dụng thần nhập Mộ thì ứng nghiệm vào ngày hay tháng Xung Mộ 6. Dụng thần gặp Hợp phải chờ đến ngày Xung mới ứng nghiệm 7. Dung thần bị Nguyệt phá sẽ ứng nghiệm vào ngày Hợp Dụng thần hay ngày Xung Nguyệt thần 8. Dụng thần được Nhật, Nguyệt sinh hay hào động sinh nhưng bị các hào khác khắc phải chờ ngày Xung Khắc càc hào đó mới ứng nghiệm 9. Dụng thần bị Nhật, Nguyệt khắc hay hào động khắc sẽ ứng nghiệm vào ngày Khắc Dụng thần hay ngày sinh cho hào Động 10. Dụng thần động biến hoá Tiến sẽ ứng nghiệm vào Ngày Tháng Kiến hay Khắc Dụng thần 11. Nguyên thần động, Thế lâm Không Vong sẽ ứng nghiệm vào ngày Kiến Nguyên thần 12. Nguyên thần Tĩnh, hào Thế suy, phải chờ ngày Xung Nguyên thần mới ứng nghiệm

TIÊU CHÍ 5: DỰ ĐOÁN VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI Khi dự đoán điểm này nên lập Quẻ theo ngày tháng năm sinh của con người thì sẽ thấy ứng nghiệm cả đời. Còn nếu chỉ dự đoán về 1 mặt nào đó của con người thì vẫn có thể lập Quẻ theo cách gieo tiền hay theo ngày giờ dự đoán Dự đoán về cuộc đời 1 con người từ xưa đến nay đã có rất nhiều phương pháp, nếu biết kết hợp những tinh hoa của các phương pháp đó với dự đoán theo Quái Dịch thì sự ứng nghiệm sẽ càng chính xác (Bài giảng của thầy QĐ về tiêu chí này hay, có vài câu văn cổ trùng với chương này, thấy có kết hợp quẻ Hà Lạc và Tử Bình càng tuyệt) Càn Khôn đã định vị, nhân vật mở đầu sinh Cảm Âm Dương mà hoá đục, chia ngu trí ở trọc thanh 1 Đã giàu lại thọ, Thế hào Vượng tướng lại không thương Không yểu thì nghèo, Thân bị hưu tù, kiêm bị chế 2 Thế vào Không địa, chung thân công việc chẳng thành Thân ở Mộ hào, luống tuổi cầu mưu không toại 3 Quái cung suy yếu, căn cơ kém Hào tượng Phong long, vẫn mệnh hay 4 Muốn hỏi thành gia, gặp quẻ Lục Xung là xấu Như xem lập nghiệp, hào thành Lục Hợp thì nên 5 Thân động tự cường vượng, lộc lực làm nên Thế suy gặp sinh phù, nhờ người mới khá 6 Ngày giờ hợp trợ, kính yêu trên dưới những riêng vì Năm tháng khắc xung, ân đủ, bên trên chưa được dựa 7 Thanh Long, Tử Tôn vô khí, không thanh cao cũng bậc hàn nho Bạch Hổ, Thê Tài cường vượng, tuy thô bỉ cũng hàng phú hộ 8 Phụ Mẫu trì Thân, tâm cần lao lực Quỷ hào trì Thế, bệnh tật triền miên Gặp Huynh đệ thì tài không thể tụ Thấy Tử Tôn thì chẳng phạm hình

9 Lộc bạc, sát, xung, bôn tẩu Đông Tây lưu lạc Phúc: Không, hung, chế, la cà Nam Bắc kiếm ăn 10 Tử trì Thế Không, thoát tục ly trần nhất định Quý lâm độc đáo, nho văn oai vũ phi thường 11 Chu Tước cùng Phúc đức lâm Thân hợp Ứng, đệ tử Lê Viên Bạch Hổ đới Phụ hào trì Thế gặp Kim đồ tể Liêm thị 12 Thế gia Quan Quỷ Huyền Vũ, kẻ trộm không sai Thân đới Phụ Mẫu Câu Trần, nông phu nhất định 13 Tài, Phúc đương quyền, vinh hoa có lúc Quan, Huynh cầm chính, phá bại không thường 14 Muốn luận Trung niên, hung sát may không tỏa chiết Xem về Vãn cảnh, ác tinh rất sợ khắc hung 15 Chính Quái bất lợi, Lý Bật tuổi trẻ gian truân Biến Quái có phù, Mã Viện thân già quắc thước 16 Một quẻ mùa Đông, Trương Công Nghệ gia môn hòa thuận Sáu hào công cách, họ Tư Mã cốt nhục tương tàn 17 Mẫn Tử Khiêm hiếu hạnh, nội ngoại đều yên, do Phụ Mẫu sinh thân Khổng Phu Tử nhân luân, thùy giáo xưa nay, bởi Huynh hào hợp Thế 18 Thế Ứng tương sinh, thời Hán, Bao Tuyên lấy Hoàn thị Thiếu Quân Nội ngoại thương khắc, đời Đường Quách Hy sánh Phương Bình công chúa 19 Trang Tử gõ bồn ca, Thế thương Ứng vị Hà Đông sư tử gầm, Ứng chê Thế hào 20 Thế gặp hung mà Ứng khắc, thi vịnh Kê Minh Thân đới cát mà Tử phù, địch mừng họa lạc 21 Phúc gặp vượng như Khâm, Vương, có con đều bất hiếu Tử hóa Huynh như Phùng Đỗ sinh con bất tiếu

22 Bá Đạo tuyệt tự chính vì Phúc Đức lâm không Tử Hạ khóc con cũng bởi Phụ hào đới khắc 23 Phụ hào thuộc Mộc, con của Đậu Quân, đan quế chồi ngào ngạt Quan Quỷ lâm Kim, anh em Điển thị, tử kính một gốc tốt tươi 24 Huynh trì Kim vượng, mừng thấy Tuân thị được bát long Đệ tựa Thủy cường, lạ thấy Lục công ôm song ngọc 25 Nếu Thế hào gặp trùng điệp thì phải theo hiện tại để tường suy 26 Tài động, khắc Thân từ lúc nhỏ Huynh hưng, túng ngẫu thuở trung niên 27 Hóa Phụ sinh Thân, Sái Vịnh nhận Quách Vinh làm bố Hóa Tử hợp Thế, Thạch Kiên nuôi Quý Long làm con 28 Thế âm, Phụ âm, Giả Tư Đạo là con thứ xuất Thế vượng, Quan vượng, Trần Trọng Cử là bậc phi thường 29 Hóa Tử hợp Tài, Đường Minh Hoàng có con nuôi phản loạn Nội Huynh hợp Ứng, Trần Bá Thưởng có người vợ loạn luân 30 Hào Ứng đới Câu Trần gặp Phúc đức, Mạnh Đức Diệu phục sinh Thê Tài lâm Huyền Vũ ngộ hình, Dương Thái Chân tái thế 31 Hợp nhiều mà thần sát lâm Trì, cây tiền họ Hứa Quỷ lắm mà hung tinh chẳng gặp, hoa chúc vua Tùy 32 Bạch Hổ lâm hình, Võ Hậu đa dâm ác Thanh Long hóa phúc, Mạnh Mẫu có đức từ đường 33 Gặp Thanh Long mà hóa bại Huynh, Thái Diễn thông minh nhưng thất tiết Hóa Tử Tôn lại sinh Thân Thế, Bá Cơ có đức hạnh hơn người 34 Hợp mà gặp Không, gái họ Đan chẳng ô danh tiết Tĩnh mà xung động, Trác Văn Quân lẻn tới Tương Như 35

Tử động hình khắc, Vệ Cung Khương thề với con thuyền gỗ bách Thân hóa Quỷ hình, Ban Tiệp Thu cảm thương chiếc quạt mùa thu 36 Hai Quỷ tranh quyền Thủ Phụ xung, Tiên Ngọc Liên gặp Như Quỳnh ở nơi Giang chủ Sáu hào tương hợp ám động Tài, Tân Nhược Lan hẹn Đào Cốc tại chốn Sưu đình 37 Quỷ nhược không được sinh phù, Chu Thục Trinh bùi ngùi duyên phận Quan cường lại liên long, Phúc, Ngô Mạnh Tử tốt đẹp lứa đôi 38 Muốn biết trẻ con sinh trưởng ra sao, dễ nuôi hay khó nuôi thì lấy hào Phúc đức làm Dụng thần mà suy đoán 39 Hóa Quan, nhập Mộ, vị tát đã có cháu Trợ Quỷ, thương thân, khó tránh được cảnh bệnh tai 40 Thai liên Quan Quỷ, hiểm nguy từng đã có phen Tử đới Quý nhân, vinh hiển tất nhiên gặp lúc 41 Gặp cứu tinh như gió nhẹ lùa gốc Phùng Tuyệt địa như mưa nặng vùi hoa 42 Tử Tôn hóa Quỷ, Hiệu Thương chưa đầy năm đã qua đời Lộc Quý lâm hào, Bái Trú 14 tuổi lên làm tướng 43 Hung sát khắc quẻ Chấn, Lý Lệ Bá 9 tuổi mới biết đi Cát thần tự cung Càn, Bạch Cư Dị chưa đầy năm đã biết chữ 44 Bát thuần ngoan liệt, Tấn Tử Ngã lòng lang dạ sói Lục Hợp thông minh, Đường Lý Bạch văn chương cẩm tú 45 Dương tượng, Dương cung, Hầu Tắc vốn người đĩnh ngộ Âm quái, Âm hào, Tấn Huệ quá độ ngây ngô 46 Long Phụ phù Thân, Tô Oánh dấu đèn đọc sách Tuế Quân lâm Phúc, Ban Siêu quẳng bút tòng nhung 47 Quan Quỷ chẳng thương, Tào Bân chọn ấn được phong Hầu Phụ thân hữu khí, Trác Dân bắt đóm cũng thành danh 48

Hào Kim động hợp, khóc chẳng ra hơi Phụ MẫU tĩnh xung, con ăn thiếu sữa 49 Dụng vượng dễ nuôi trẻ mập Chu suy ngoặt ngoẹo trẻ gầy 50 Thân lâm Phụ Mẫu, dưỡng dục khon trì thân khổ Thế gặp Tử Tôn, cù lao sẽ thấy báo đền 51 Nếu hỏi vinh, khổ, toàn ở Lục thần mà quyết đoán Muốn phân thọ yểu, nên xem quẻ khác để tường suy 52 Mệnh vượng thì vinh hoa hứa hẹn Thân suy thì phát đạt khó mong Ví dụ ứng dụng Ngày Quý Mùi, thánng Mão dự đoán cả cuộc đời có công danh không Quẻ chủ: Trạch Hỏa Cách Quẻ biên: Phong Hỏa Gia Nhân TIÊU CHÍ 12: DỰ ĐOÁN VỀ TRANH CHÂP KIỆN TỤNG 1 Phân nhỏ không kìm, tất tranh dài dành ngắn Thiệt to đã chịu, lại tổ công uổng thân oan Muốn định hơn thua nên tường Thế Ứng 2 Ứng là đối phương, mừng gặp Hưu, Tù, Tử, Tuyệt Thế là chính ta, nên lâm Đế vượng, Trường sinh 3 Tương xung, tương khắc là tương khi lăng Tương hợp tương sinh sau thành hòa hảo 4 Thế Ưng tỵ hòa Quan Quỷ động, chỉ sợ quan nha tróc nã Quái hào yên tĩnh Tử Tôn động, là may thân hữu giải hòa 5 Thế Không là ta muốn hòa hữu Ứng động tất là người hay rắc rối 6 Gián thương Thế vị, nên phòng nhân chứng đồng mưu Quỷ khắc gián hào, mừng được quan nha minh xét 7

Thân là căn nhân sự thể, Không thì chẳng thực Phụ là án quyền văn thư, Phục tất chưa xong 8 Quỷ là quan toà khắc Ứng, tất người bị phạt Nhật là thư lại thương Thân, ta phải chịu hình 9 Phùng Tài thì lý thẳng khí mạnh Gặp Huynh tất người lìa của tan 10 Thế nhập Mộ hào khó tránh ngục tù hệ lụy Quan phùng Thái Tuế không do Châu, huyện xử phân 11 Nội ngoại có Quan việc ở 1 ty chưa kết liễu Trên dưới cung Phụ đơn quá 2 độ mới hoàn thành 12 Quan Phụ lưỡng toàn tố tụng biểu chương đều đúng lý Thê Tài nếu động thân tình tố cáo thảy toi công 13 Phụ vượng Quan suy, sùng sẻ nanh chuột Biến suy động vượng, đuôi rắn đầu hùm 14 Thế gặp tương sinh, sẽ có Quý nhân nâng đỡ Ứng suy không trợ, tất không gian ác điêu ngoa 15 Ứng vượng, không sinh không hợp, như Hổ một chân Thế Không, có khắc có hình, theo rùa rụt cổ 16 Gián hào là Huynh Đệ, việc dính nhiều người Ứng ở Phụ hào là toan khởi tố 17 Phụ động Quan hóa Phúc hào, sắp thành việc có người khuyên giải Phụ Không Thân lâm hình sát, chưa đầu đơn đã bị phạt rồi 18 Tài động sinh Quan nên dùng tiền tài uỷ thác Thế hưng biến Quỷ cũng vì quan tụng tàng thân 19 Tử ở bên Thân, kết cục thành hưu giải Quan, Phụ dưới Thế, tụng căn còn sẽ dây dưa 20

Mộ gặp Nhật, Phúc hình xung, sẽ được thoát vòng lao lý Thế với Phúc thần sinh hợp, tất nhiên gặp dịp khoan hồng 21 Nếu hỏi tội danh nên tường Quan Quỷ Muốn rành tin tức cần xét Tử Tôn 22 Quái tượng đã thành, thắng bại hiển nhiên minh bạch Tụng, Hình phân xử, thị phi hẳn thấy tỏ tường Ví dụ ứng dụng: Ngày Đinh Mùi, tháng Ngọ, năm Thìn, dự đoán người em trai bị kiện cát hung ra sao? Quẻ chủ: Trạch Thuỷ Khốn Quẻ biến: Lôi Phong Hằng TIÊU CHÍ 10: DỰ ĐOÁN VỀ SINH CON CÁI 1 Mở đầu hỗn độn, phân Càn Khôn mà sinh nhân vật Tiếp đến Thái hào, chế giá thú đế hợp vợ chồng Đến nay mấy ngàn trăm năm, hoá sinh chẳng diệt Tuy sau hàng vạn ức đời nối tiếp không cùng Có được Âm Dương giao cảm, mới nên thai nghén tương sinh Trước xem Tử Tôn, rõ ràng Trai Gái Dương thì báo mộng hùng bi, Âm hẳn báo điềm cân quắc 2 Chủ tượng sinh vượng, đứa con mập mạp khôi ngô Mệnh diệu hưu tù, con trẻ nhỏ gầy uỷ mị 3 Nếu không Phúc Đức, đừng xét hào Thai 4 Hai Thai hai Phúc tất sinh đôi Một khắc một hình thành áo mộng 5 Thai lâm Quan Quỷ, bệnh trước khi sinh Tài động hóa Tử, mẹ con yên ổn 6 Thê Tài phục vị mừng được sinh phù Thai Phúc hai hào sợ bị hình thương 7 Bạch Hổ Huyết thần, lâm Tử giao trùng thai đã phá Thanh Long Hỷ thần gặp Thai phát động tới kỳ sinh 8 Phúc gặp Long, Không, Thai động sẽ bị trụy thai

Quan lâm Hổ động, Phúc Không tất lâm tiểu sản 9 Tử động Nhật lại xung Thai, ngày sinh đã tới Phúc thương Thai, còn hóa Quỷ, Thai tử khó toàn 10 Huynh động thì sản phụ không yên Phụ hưng chắc hài nhi có lợi 11 Dụng thần ở Không Vong, gặp ác sát không lo tọa thảo Thế hào gặp Huyền Vũ ở cung Âm, Ứng chịu mộng lai 12 Khắc Thế, khắc Thân, gần ngày lâm sản Không xung, không phát, còn chậm ngày sinh 13 Thai Phúc cùng hưng, Quan Phụ hợp, lâm sản khó khăn Tử Tài đều Tuyệt, Nhật thần phù, lâm nguy có cứu 14 Gián hợp, gián sinh, bà đỡ hộ sinh tận lực Quan Không, Quan phục, đứa con trong bụng mất cha 15 Quẻ Du Hồn, Quan Quỷ không vong, đứa con ra đời không có cha Hai hào cùng động, Phụ, Huynh hình hại, mẹ với con cùng bị khắc 16 Quan hóa Phúc, thai tiền nhiều bệnh Tài hóa Quỷ, sản hậu nhiều tai 17 Tam hợp thành Huynh đệ Cục, mẹ được an khang 18 Ứng gặp Không Vong, bên ngoại thôi sinh không lễ vật Thế như suy nhược, trong nhà bồi dưỡng thiếu phì cam 19 Dương Phúc gặp được Thanh Long, sinh trai tuấn tú Âm Tủ không gia Nguyệt kiến là gái thuyền quyên 20 Muốn xem thai nghén, nên xét Phục, Phi 21 Xuất hiện Không Vong, đã đau rồi mà lại tán Giao trùng hóa Tuyệt, có mang rút cục không thành

22 Bán bởi gặp Quan, Trầm do lâm Hổ 23 Đới cát tinh mà được phù trợ, thai sản đều yên Lâm Âm vị mà lại bị hình thương, hoãn cấp vô ích 24 Phúc lâm Huyền Vũ là do vụng trộm mà có Thai Nếu gặp Phụ Mẫu chính mới đầu tiên ốm nghén 25 Bụng đã lộ hình cũng bởi Thai lâm Câu Trần Thai còn ẩn dạng, chỉ lo Đức hợp Thanh Long 26 Xem bà đỡ đừng xem hai Gián để suy Muốn hỏi vú nuôi, chỉ lấy hào Tài mà đoán 27 Huynh hào nếu động, vú em trộm vặt nên ngừa Phụ Mẫu như hưng, bà đỡ hại Thai đáng ngại 28 Tử Tôn phát động, của nhiều, thủ đoạn lại cao minh Huynh Đệ giao trùng, họa lắm, sự việc còn phản phúc 29 Tài hợp Phúc hào khéo tay điều hộ Thân sinh Tử vị biết cách duy trì 30 Nếu gặp Tượng khắc tương xung Quyết phải gặp nhiều tai nạn Ngày nay khoa học hiện đại đã có nhiều thành tựu giải quyết tốt những trường hợp đột biến hay bất thường nên phần này tác giả đề cập không nhiều . TIÊU CHÍ 28: DỰ ĐOÁN PHẦN MỘ 1 Mộ xem tam đại Nguyệt có định hào Thế lâm sơ, Nhị, con cháu công hầu khanh tướng Thế ngụ Tứ, Tam, đời sau phú quý vinh hoa Tuyệt tự không người, chính bởi Thân lâm Ngũ, Lục Đi buôn xuất ngoại, là do Thế ở Du Hồn Bát thuần chính là hung triệu Quy Hồn nào phải cát tường Triệu cát: tương sinh tương hợp Điềm hung: tương khắc tương xung

Gặp quẻ Du Hồn là người ưa xuôi ngược Gặp quẻ Quy hồn là khí trệ Gặp tương sinh tương hợp là đất Sơn hoàn hủy bão, hữu tình Gặp tương khắc tương xung là đất Sa phi Thủy bội, không tốt 2 Huyệt cưỡi Long, Long nhập Huyệt, Huyệt đích Chân Long Sơn đới Thủy, Thủy liên Sơn, Sơn quanh Thủy cục 3 Giao trùng gặp vượng, tiếng nghe chó sủa gà kêu Thế Ứng cùng Huyệt, Thế có Hổ phục, Rồng chầu 4 Tam hợp lại kiêm Lục hợp, tụ khí tàng phong Lai Sơn cũng lại Triều Sơn, hồi đầu cố tổ 5 Quỷ lâm Tử Tuyệt, bên có mồ hoang Quan gặp trường sinh, trong là Huyệt thọ 6 Chỗ hợp với Ứng hào cách đoạn, trong ngoài là hướng khác nhau Trong Huyệt bị Thế Nhật phân khai, tả hữu tương phân đúng Huyệt 7 Huyệt đạo được Sơn Linh chính, trung bản tượng tương sinh Thế Ứng gồm Sơn Thủy Quan, nên có hữu tình tương hợp 8 Tọa có sơn khí, chỉ e Huyệtt gặp Tuần Không Bản mệnh phùng sinh, đang sợ lâm vào hình khắc 9 Thanh Long Bái Vĩ, Tử Tôn hữu Thế giành lợi Bạch Hổ ngang đầu, Phụ Mẫu sinh Thân nhầm chỗ 10 Long hậu lai dù khí chưa hết, Huyết vũ Thổ thật có hình Ấn tiền triều động hào gặp xung, Chu Tước khai khẩu thành Tượng 11 Thế tọa Câu Trần Thổ cục, vường ruộng là nơi Ứng lâm Huyền vũ Thủy hào, hồ ao nhằm chỗ 12 Bạch Hổ ở vị phá hào, mộ phần cố cựu Phi Xà lâm hào Phụ Mẫu, sản nghiệp giao gia 13

Câu Trần, Thổ Quỷ, mồ mả chít chi Huyền Vũ, Kim thần, suối khe róc rách 14 Thanh Long phát động lâm Tử Tôn, chủ mới thiên di Chu Tước phi vào đới Quan Quỷ, tất phải tranh tụng 15 Ứng hào gia Mộc lâm Huyền Vũ, trước có khe, cầu Nhật thần xung Thổ trấn Phi Xà, bên hông đường lộ 16 Chu Tước Hỏa hào phát động, bên nơi sân bếp nấu đun Thanh Long Tài khố tương sinh, sát cạnh tiệm buôn, kho chứa 17 Huyền Vũ Thế phi vào Huyệt, đào lén chôn thầm Câu trần Thổ động gặp Không, táng nông bên núi 18 Nhất hợp Quỷ hào có khí, gần bên thần miếu xã đàn Động lâm Hoa cái gặp Không, cạnh chỗ am mây thiền viện 19 Thế Ứng bức sơn tả hữu, khí huyệtt Rồng Hổ đụng đầu Giao Trùng gồm Thủy trong Tuần, thương Thân sông ngòi tháp nước 20 Sinh sinh Phúc hợp Tam truyền lắm con nhiều cháu Trùng trùng Mộ ở một hào, bốn huyệt ba phần 21 Tuần Không gặp Mộ, Du Hồn mà Quỷ gặp Không Quỷ đã Quy Sơn, bản mệnh là hào Phùng hợp 21 Tuần Không gặp Mộ, Du Hồn mà Quỷ gặp Không Quỷ đã Quy Sơn, bản mệnh là hào Phùng hợp 22 Nhật đới Ứng hào, kiếp sát vào Huyệt, quật mộ khai quan Dụng gồm Thế tượng, động hào khắc Ứng, lấn người làm Huyệt 23 Khách Thổ động hào Mộ hợp, gánh đất làm mồ Triều sơn cao huyệt pháp không, hàm phong mất huyệt 24 Tử Tôn Không sau Nhật thần, bình dương tác Huyệt Huynh đệ lạc giữa Thế Ứng, hai giới di phần 25

Nhật thần động hào phá Huyệt, xung Mộ, quyết chắc trùng mai Thế Ứng Huyệt đạo xung phi xung Quan, thì nên cải táng 26 Trùng giao sinh Huyệt, kinh doanh đâu phải một lúc thành công Long đức lâm Tài, thiên tạo những người muôn năm định kế 27 Ứng phi nhập Huyệt, táng cạnh ngoại nhân Sát động lâm hào, hung gặp Tiểu Quỷ 28 Phạm Thiên Địa Lục Không ác sát, hài cốt bất minh Gặp Tam truyền hình nhân Tuần Không, đầu lâu bị tổn 29 Gặp xung gặp khắc sợ phạm hung thần Tương sinh tương hợp hẳn là điềm tốt 30 Hào sinh lâm Tử Tôn, gặp Quan, gặp Quỷ, lâm Tam truyền, tất chủ quan nhận Huyệt xung xem tượng số, hợp Lộc, hợp Tài, được lưỡng toàn, đúng là Tài chủ 31 Du Hồn Phúc Đức lâm Xung, đào vong du đãng Ác Quỷ hung thần biến động, tử táng hung hành 32 Phụ Mẫu Tử Tôn hình khắc, quan quả cô độc Điệp nhận Quỷ phá Kiếp Vong, phế tàn bệnh tật 33 Phụ Mẫu gặp Hàm Trì, Kiếp sát, đạo tặc xướng ca Thanh Long lâm Hoa cái, Không vong, tăng ni đạo sĩ 34 Nguyệt tướng Câu Trần Thổ Quỷ, dịch lệ khó ngừa Dương cung Chu Tước, hung thần, hoả tai chính thị 35 Phụ Mẫu lâm Tử Tôn tuyệt khí, hậu tự lênh đênh Phúc đức lâm Huynh Đệ vượng cung, thú chi hưng vượng 36 Động hào gồm hung sát trong Tuần, tai nguy tức khắc Huyệt vị lâm tiến thần, dưới Nhật, cát khánh đến ngay 37 Xem ký hình và dĩ vãng Xét quá khứ với vị lai Ví dụ ứng dụng: Ngày Mậu Ngọ, tháng Dần, dự đoán ngôi mộ đã táng có được kết phát tốt không

Quẻ chủ: Sơn Lôi Di Quẻ biến: Thiên Lôi Vô Vọng TIÊU CHÍ 12: DỰ ĐOÁN TIN TỨC NGƯỜI Ở XA 1 Muốn tường âm tín người đi Toán bằng quái hào quẻ Dịch Cần rõ chu kỳ Nên tìm chủ tượng 2 Chủ tượng giao trùng đã động thân Dung hào yên tĩnh chưa định ý 3 Sinh chậm, khắc mau, Thế chế Dụng thần chưa gặp mặt Tam môn, Tứ hộ, Dụng như hợp Thế sắp đến nhà 4 Động hóa Thoái thần, người đã về mà lại đi Tĩnh sinh Thế vị, thân chưa động mà đã mong về 5 Như gặp ám xung thấy thương tình lưu lữ thứ Nếu phùng hợp trú lâm hành việc có lỗi quy kỳ 6 Thế khắc Dụng mà đều động, chuyển đi nơi khác Dụng trì Thế mà gặp Không, cố lý khó về 7 Xa thì rất sợ Dụng hào thương, càng hiềm nhập Mộ Gần chẳng nên lo chủ tượng Phục, lại lợi phùng xung 8 Như Phục Tuần Không, nên suy Lục hợp nằm trong quẻ Nếu Tàng Quan Quỷ, phải xét lục thần ở trước Phi 9 Phục dưới Huynh Đệ chưa về, do chuyện thị phi Tàng dưới Tử Tôn, lưu luyến ham mê vui thú 10 Phụ Mẫu văn thư còn trở ngại Thê Tài buôn bán những triền miên 11 Dụng thần Phục dưới Ứng, Tài, gửi rể nhà vợ Chủ tượng tàng nơi Tài khố, giup việc phú gia 12

Hào Ngũ là Quỷ, tất đường xá không xong Trong quẻ không Tài, chỉ vì lộ phí hụt thiếu 13 Mộ trì, Mộ động, tất nhiên ngoại bệnh trì diêu Thế hợp, Thế xung, tất phải sai người tìm kiếm 14 Hợp lâm Huyền Vũ, ham mê tửu sắc bẵng quên nhà Gặp quẻ Du Hồn, phiêu bạt giang hồ không định tính 15 Nhật gồm kỵ hung, đừng mong gặp mặt Thêm lâm Dụng phát, tất nhiên về 16 Trong quẻ Phụ động, tất có nhạn tin Hào Thế hưng Tài, bặt tin tăm cá 17 Muốn biết ngày về mau, chậm Nên tường chủ tượng hưng suy Yên tĩnh giao trùng, hàm súc bao điều hung cát Ven trời góc biển, cô lưu khách luỵ lợi danh ví dụ ứng dụng: Ngày Mậu Thân, tháng Mùi, dự đoán con bỏ nhà ra đi bao giờ về Quẻ chủ: Hỏa Trạch Khuê Quẻ biến: Hỏa Phong Đỉnh TIÊU CHÍ 21: DỰ ĐOÁN VỀ NHÀ Ở 1 Dựng cơ nghiệp lớn tùy nơi con người kinh vũ Quan phong liêm khí đều đo Thổ trạch phát đoan Muốn hay nhân trạch hưng suy Nên xét quái hào nội ngoại Nội là trạch, ngoại là người nên xét về hào chân giả Hợp là cửa, xung là lộ, bất luận trong quẻ có không 2 Long Đức quý nhân thừa vượng thăm thẳm hậu môn Quan lâm Phụ Mẫu tương sinh nguy nga trướng phủ 3 Môn đình tân khí tượng, trùng giao được hợp Thanh Long Đương vũ cựu quy mô, nhà cửa trùng xâm Bạch Hổ 4 Thổ Kim phát động, nên móng mở mang

Phụ Mẫu Không vong, đất đai thuê mướn 5 Náo nhiệt môn đình Tài Quan lâm nơi Đế vượng Hưng Long gia đạo Phúc Lợi ở hcốn Trường Sinh 6 Giao Trùng sinh khắc trùng tân thay đổi sảnh đường Thế Ứng tỵ hòa có hợp 2 lần cánh cửa 7 Môn lộ cùng Nhật thần cách đoạn qua lại quanh co Trạch hào với Thế Ứng giao lâm, Hỗ Trương thay đổi 8 Thế với Nhật thần khắc trạch, phá tổ không yên Trạch Lâm Nguyệt phá khắc, Thân sinh tai chẳng xiết 9 Ứng phi vào trạch cùng người khác họ đồng cư Trạch động sinh Thân là năm gần đây mới đến 10 Môn trạch tam phá, đổ nát xiêu vẹo Trạch gặp lưỡng Không, hoang tàn đổ phế 11 Thế lâm ngoại trạch lìa tổ phân cư Ứng nhập trung đình cùng người đồng trú 12 Trach nhập Huyền Vũ, hữu tình ngõ hoa đường liễu Mộc lâm Phi Xà, vô khí nhà tranh cửa gỗ 13 Quỷ có trợ mà không chế, Quỷ vượng người suy Trạch không phá mà Quỷ suy, trạch hưng Tài vượng 14 Có Tài, không Quỷ, phá tán nhiều bề Có Quỷ, không Tài, tai họa chẳng ngơi 15 Có người chế Quỷ, Quỷ động chẳng sao Trợ Quỷ thương thân, Tài nhiều vô ích 16 Trợ Quỷ hào giao trùng lâm Bạch Hổ, nên phòng quyến thuộc hình thương Thôi thì sát thân mệnh nhập Hoàng tuyền, đại kỵ môn khai huyệt 17 Người mệnh Mộc, Kim, hiềm lâm hào Hỏa Càn Đoài

Người mệnh Thủy Hỏa, kỵ Quỷ Kim hào Chấn Tốn 18 Quan tinh bội âm ở Ngọc đường là người hưởng lộc Quỷ nhận gia hình kèm Kim Mã, làm tướng đề binh 19 Tài hào hóa Phúc, vào công môn hay bị trở trệ Quỷ ấn gia quan, tại quan chức tất là thăng thưởng 20 Tử thừa nghiệp, con sẽ dương danh Thê đoạt Phu quyền, vợ giành nội tướng 21 Em vặn cánh tay Huynh trưởng, thân mệnh tương thương Dâu tiến đào mệnh mẹ chồng bại hoại gia phong 22 Thêm phạm Phu gia sát, tất nhiên vợ phá nhà chồng Phu lâm Thê lộc hào, chắc chắn chồng nhờ lộc vợ 23 Giao trùng Huynh đệ khắc Thê, dây đàn nối lại Nội ngoại Tử Tôn sinh Thế, tiền của đến nhiều 24 Thế gồm Nhật thần phi vào trạch cưu ở Tước hào Ứng lâm Phụ Mẫu động sinh Thân, Rồng sinh Xà tử 25 Thế Ứng cách quãng 1 cung Anh em tất mang hai họ 26 Ứng hào với Thế tương hợp người ngoài đến làm chồng 27 Thế đới Tử lâm Phu vị, lấy chồng dẫn cả con theo Thế tự động hợp Thê hào, hỏi vợ rồi đi ở rể 28 Bản mệnh Không, lâm Tử sẽ chậm có con Thân hợp hào, phùng Thê là sớm cưới vợ 29 Phu Phụ hợp hào thấy Quỷ, hôn phối bất minh Tử Tôn tuyệt xứ hình thương, con cái tất hiếm 30 Phu Thê phản phúc do bởi hình thương Huynh đệ vô tình vì do lâm chế

31 Nhật thần Thân Thế tương sinh, là chủ song thai Thân mệnh Thế Ứng đồng vị, phần nhiều hai họ 32 Thê Tài phát động, đáng lo Phụ Mẫu gặp Hưu Tù Phụ Mẫu giao trùng, tối kỵ Phúc lâm Tử, Tuyệt 33 Thê khắc Thế, Thân trùng hợp Ứng, vợ sẽ trùng hôn Phu hình Thê mệnh tái phùng Tài, chồng tất tài phú 34 Thê với Ứng hào tương hợp, ngoài có tư tình Nam lâm nữ Tử, hỗ hào, trong nhiều dâm dục 35 Thanh Long Thủy Mộc lâm Thê, hồi môn nhiều của Huyền vũ, Đào hoa hợp mệnh, tửu sắc mê man 36 Thế Ứng Thê tam hợp, quyết hẳn chồng chính phụ Tài Thế Ứng Lục xung, tất nhiên vợ sinh ly 37 Thế Ứng với Thê hào trong cách gặp xung, lấy chồng ngoại nhân Phu Thê cùng Phúc đức tương phùng lại hợp, cưới vợ lân cận 38 Mệnh gặp Tử khí, tối hiềm kỵ sát đương đầu Quỷ nhập Mộ ucng, hiềm là Thân hào đổ máu 39 Ác chẳng ác nào hơn, tam hình đới nhận Hung thật hung hạng nhất, bốn Hổ giao gia 40 Bốn Quỷ lâm Thân phòng sinh họa hoạn nạn Tam huyền khắc Thế, dễ bị tai nguy 41 Kiếp vong hai giặc thương Thân, kế bên phần mộ Thân Mệnh hai Không gặp sát, sẽ thác suối vàng Câu Trần thương Huyền Vũ Thê Tài, vợ nhiều hung họa Bạch Hổ tổn Thanh Long Quan Quỷ, chồng sợ tử vong Ví dụ ứng dụng: Ngày Bính Ngọ, tháng Tuất, năm Mùi, dự đoán nhà mới mua về ớ có tốt không Quẻ chủ: Thuần Càn Quẻ biến: Phong Thiên Tiểu Súc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful