NNCL1721-5C6v2.

0

EURÓPA • ZSEBKÖNYVEK

ALBERTO MORAVIA

A MEGVETÉS

EURÓPA KÖNYVKIADÓ 1982

EURÓPA • ZSEBKÖNYVEK FORDÍTOTTA SZÉKELY ÉVA

3

1972 MÁSODIK KIADÁS HU ISSN 0324-2722 .A. HUNGARIAN TRANSLATION @ SZÉKELY ÉVA. BOMPIANI.p.E PABBRI.EURÓPA • ZSEBKÖNYVEK A F'ORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: ALBERTO MORAVIA: IL DISPREZZO @ 1954 GRUPPO EDITORIAI. SONZOGNO ETAS S.

Egyszóval: Emiliát én hibátlannak láttam. szeretem ugyan a feleségemet. még csodálkozom is. hogy boldog vagyok. egy másodrendű napilapnak írtam nyomorúságos filmkritikákat. ezt a munkát akkor átmeneti megoldásnak tartottam. hogy azt teszem. aztán végül mégis ez lett a foglalkozásom. de valami fényes jövő nem áll előttünk. mintha nem is hibák. Ezt úgy értsék. s csak akkor válik ritka kinccsé. hogy ebben a két évben az a homály kísérte az érzékek teljes és mély összhangját. hogy nem vagyok boldog. minden valószínűség szerint azt válaszolom. amelyben hallgat a józan ész: az ember csak a szerelemre bízza magát. hogy boldog vagyok. pedig. és amelyből olyan sok van. nagyobbra törekedtem az irodalom területén. Egy bizonyos: arra igazán nem gondoltam. ahogy később kiderült. de ebben a két évben néha szinte még unatkoztam is. ám a szerelem titokzatos módon nemcsak hogy bocsánatossá varázsolta őket. és nem bírálgattam Emiliát. Mindenesetre nem bírálgattuk. Ha ebben az időben valaki azt mondja. hogy amíg én továbbra is szerettem. egy filmproducerrel. bár kissé különös erények.1 A házasság első két évében – ma már megállapíthatom – tökéletes volt a viszonyunk. Lehet. vagyis nem különösen becsesnek. és bírálgatni kezdett. akit szeret. amit mindenki: szeretem a feleségemet. Hogyan lehettem volna hát boldog? Soha annyit nem panaszkodtam. és ő is szeret engem. amelyet belélegzünk. és nem méricskéli az értékeit annak. de egyenesen szeretni valóvá is. hogy furcsa. és úgy gondolom. hanem szerettük egymást. és megírtam neki első forgatókönyvemet. gyakran nem volt pénzünk a felesleges dolgokra. éppolyannak. mert többre. az a szellemi csönd. Ez a történet azt beszéli el. néha a szükségesekre se. Úgy éreztem. vagy ha jobban tetszik. tökéletes és felhőtlen boldogságban éltem. mint az idő tájt. mint a levegőt. és ő is látta az enyéimet. Házasságunk első két évének vége felé javult a helyzetünk: megismerkedtem Battistával. ő egyszer csak fölfedezte vagy fölfedezni vélte néhány hibámat. A boldogság annál nagyobb. és ő is szeret. hogy ő is engem. amikor fogyni kezd. hétköznapi dolognak tartottam ezt a szerelmet. albérletben. Ez igaz volt: éppen csak megéltünk. következésképp: kiábrándult belőlem. szabályszerű. hanem erények volnának. minél kevésbé veszünk tudomást róla. Ám ugyanakkor kezdett megromlani a 5 . meg más hasonló újságírói munkát végeztem. Vagy talán láttam a hibáit. bútorozott szobában laktunk.

de. kihajol. Elnézem. Emilia mellettem áll. fekete selyemruhát visel. és tréfásan fölkiált: – Szép dolog. és mi beleegyeztünk. – Indulj csak el Battistával. máskor nyugodt és harmonikus arca elsötétül. hogy nála fejezzük be az estét. a szőrmekeppet karján tartja: október van.. miért. Most mind a hárman Battista piros autója előtt állunk. rajta. de csak egy hely van.. még meleg az idő. vagy inkább engedelmeskedik. Emilia. taxival? Erre Battista kidugja fejét a kocsi ablakán. és beszáll a kocsiba. az egyik belvárosi utcában. máskor békés. Ha visszagondolok rá.. mondhatnám szétesik valami fájó döbbenettől. vonakodva mondja: – Nem lenne jobb. azt akarja. magának külön kell jönnie. mondhatom. utána Battista azt javasolta. és én vígan fütyörészve elindulok a közeli taxiállomás felé. egymáshoz közvetlenül kapcsolódó eseménnyel indul.kapcsolatom Emiliával. De – és ez új felfedezés. két. Emilia. Battista. hogy szép. akkor a nyitott ajtóból rám néz. hogy egyedül menjek! – Nem. a ruha kivágott és ujjatlan. és látom. valami más járművel. luxuskocsi. de szűk. Molteni. aki már a kormánynál ül. szinte zavart érzek. – kezdi Emilia.. Most már enged. menj csak vele. derűs szépségében ma este valami ismeretlen nyugtalanságot. ha Battista előreindulna. Battista meg én egy vendéglőben vacsoráztunk. egyetlen estélyijét.. fölfedezem. Emilia rám néz. írás közben jut eszembe – amikor már ott ül Battista mellett. Én azonban túlteszem magam ezen a benyomáson. Történetem éppen a forgatókönyv-írói mesterség kezdeteivel és viszonyunk romlásával. 6 . A kocsi elindul. aztán lassan. én majd utánatok megyek taxin – mondom vidáman. bevágom a nehéz ajtót. mint egy páncélszekrényt. hogy megőriztem egy apró eset zavaros emlékét – akkor jelentéktelennek láttam. mi meg együtt mennénk utána. és nem tudom. hacsak nem akar inkább itt megvárni: ez esetben visszajövök magáért – mondja. A járdán állok. csak most. és határozott mozdulattal. szinte egyidejű. később kénytelen voltam döntő fontosságot tulajdonítani neki. én majd fogok egy taxit. és kitárja az ajtót: – Sajnálom. és mint látni fogják. csak két ülés van benne. Ám közben már kimondtam: – Igaza van Battistának. egyszerre könyörgő és megvető.. szeme tétova.

Most meg – úgy érzem – belebonyolódom a részletekbe. amit mond. kilépünk az ajtón. beszél a rendezőről meg a forgatókönyvstábról. elmeséli a sztorit. és néhány órát elfecsegünk. Ám tessék. Emilia viszont panaszosan. félúton. mert jól és sokat ettemittam. hogy hol maradtam ennyi ideig. és azt mondja. hogy túl aprólékos. késve érek a producerhez. Emilia meg csak erősködik azon a furcsa hangon. rendes körülmények közt. szeretne hazamenni. hogy másnapra meghív az irodájába. egy kereszteződésben baleset ér bennünket: a taxi összeütközik egy magánautóval. hogy aláírjam a szerződést. és azzal fejezi be. keresztbe rakott lábbal. az inkább az. hogy fáradt. ha nem is Battistával egyidőben. nyájas. végre kicserélik a címüket. A két autós kipattan a kocsiból. mert félénk. szóval rájövök. hogy mi történt. Emilia mégsem erősködik tovább. Elbúcsúzunk Battistától. és mindkettő megsérül. majdhogynem boldog. nyugodt vagyok. amelyben majd dolgozom. Ha valami kissé meglep. Battista a sarokban áll. kölcsönösen sértegetik egymást. hogy alig veszem észre: Emilia egyáltalán nem az. vitatkoznak. nagy nehezen szétválasztja őket. Az este végén Battista komolyan tárgyal velem a filmről. Battista olyan kitörően vidám. lemegyünk a 7 . Battista pedig vidám. hogy nem hisznek nekem. – Baleset. mint máskor: nem mosolyog. a másiknak az oldala horpad be. de rögtön utána oda kellene érnem. Emilia egy karosszékben ül. egy gördülő bárszekrénykénél. talán tizenöt percig is. nem néz ránk.. mintha valami takargatnivalóm volna: erőltetetten beszélek. hogy a hangsúlyom kitérő. hát nem is csodálkozom a tartózkodásán. Különben is mindig inkább csöndes és visszahúzódó. összeszalad a nép. válaszolom félvállról. és észreveszem. és talán kissé riadtan elmesélem. hogy szűkszavú voltam. a taxi sárhányója elgörbül. valósággal elgyötörtén kérdi.. aztán meg ott.A producer lakása nincs messze a vendéglőtől. Amikor belépek a szalonba. lejön róla a festék. közbelép egy rendőr. s élénken üdvözöl. tekintetével se vesz részt a beszélgetésben. egymásnak esnek. itallal kínál. Ezalatt én a taxiban várok. Az összeütközés meg a rákövetkező magyarázkodás eltart tíz. hogy még a mosolyával. az asztalra tesz három poharat. Leülök. Emilia kihasználja a meghívást követő pillanatnyi csöndet. nevüket. és a vacsora végén Battista fölajánlotta: vegyek részt az egyik filmje megírásában. csak cigarettázik és szótlanul iszik. mintha egyedül volna. föláll. mintha attól félnék. először ott hibáztam. elviccelődünk – főleg Battista meg én. Balesetem volt. és milyen baleset? – Erre csodálkozva. mint aki nem tulajdonít különösebb fontosságot annak.

sem azt. Ahogy emlékszem. csak éppen szokatlan makacsul. és felvettem az első előleget. A producer váratlan ajánlata egészen mámorossá tett. hogy megszorítsam. már ami a munkát illeti. Filmes pályám kezdetét.. hogy mikor kezdett megromlani viszonyom a feleségemmel. egy árva szó nélkül tartunk a taxiállomás felé. amelyek akkor – legalábbis az én szememben – egyáltalán nem ríttak ki életem szürke hétköznapjaiból. a taxi elindul. aláírtam a szerződést a forgatókönyvre. adósságba kellett volna vernem magam.. igaz. hogy nem is fekszik nekem ez a műfaj. hogy mi okozta. Másnap reggel fölkerestem Battistát. Beszállunk. mindig 8 . hogy elkísérjen. mivel Emilia viselkedésében egy ideig semmi változást nem találtam. Csak egy dolgot szeretnék megjegyezni: valahányszor Battista meghívott bennünket. és nem bírom ki. annál is inkább. Hagyja. és ez elég sűrűn megtörtént. mint az első esti.földszintre. de aztán a munka kihozott belőlem valami rejtett tehetséget. de – ahogy mondani szokták – késő bánat. mentegetőzve. és hozzáteszem: – Megoldódtak a problémáink. vagyis a Battistánál töltött estét pontosan meg tudom jelölni. Az bizonyos. az utcán vagyunk. és sok olyan epizódot mesélhetnék. jelentéktelen. legalábbis erre a télre – és Emilia keze után nyúlok. hogy ne szóljak Emiliának: – Ez a forgatókönyv jókor jön. nem nagyon határozottan vagy erősen. Hogy ne kelljen velem jönnie. ám nagyon nehéz ugyanilyen pontosan elmondanom. hogy a fordulat az estét követő hónapban következett be. de hazáig már egy szót se szól.. epizódokat. Emilia előszőr mindig húzódozott tőle. azt csakugyan nem tudom. Kinevezhetném persze azt az estét a rosszabbodás kezdetének is. de hogy Emilia mikor billent ki végleg a lelki egyensúlyából. úgy képzeltem. 2 Ettől az estétől kezdve minden a legjobban ment. Emilia válaszul csak azt kérdi: – Hogy fizetik a forgatókönyveket? Megmondom az összeget. később azonban mind sajátos jelentőséget kaptak. Ugyanaznap találkoztam a rendezővel és a másik forgatókönyvíróval. hogy bírtuk volna tovább. Ebben az időben szinte naponta láttuk Battistát. nem tudom. érzelgős vígjátékról volt szó.. komolyabb beállítottságú vagyok.

nem pedig az érveim. és megátalkodott csökönyösség. legalábbis akkor annak látszó mozzanatok után. amelyek amellett szóltak. hogy velünk jöjjön. Én nem elégedtem meg ilyen általánosságokkal. Ám minél kitartóbban bizonygattam. hogy a producer ellenszenves neki. ahogy a lelkemre kötötte. fárasztják ezek az esték. határozottság szállta meg. szinte álmatag figyelemmel hallgatta fejtegetéseimet: mintha inkább az arcom és a mozdulataim érdekelnék. hogy Emilia megváltozott. hogy sehová se járok nélküle. Ilyenkor határozottan azt felelte. nem olyan kedves hozzám. szóval.talált valami kifogást. 9 . amikor már készen volt. valahányszor meghívott: „Természetesen a feleségét is hozza el”. Battista megsértésének látszhatott volna. de nem tudtam mire magyarázni ezt a változást. annál jobban tagadta: végül teljesen eltűnt a zavara. még egyszer megkérdeztem. és mindig oda lyukadtam ki. amelyekre történésük pillanatában föl sem figyeltem. a producer örült a jelenlétének. hanem hogy ne hagyjam kétségben: igenis szabadon döntött. ha végigszenvedi ezeket a fárasztó és unalmas estéket. viszont én rengeteg kitűnő érvvel álltam elő. Emilia rendszerint tűnődő. s mondja meg. hogy ürügye mondvacsinált. sőt pontosan meghatározni sem tudtam. kívánatosabb volt. hogy nincs ellenére. és tulajdonképpen untatják is. vagy ami még rosszabb. türelmesen kutattam jelentéktelen. ha Battista ellenszenves neki. és áttértem azokra az érvekre. valóban kedve ellenére kísér-e el. mint régen. és szótlanul öltözködni kezdett. de némi éllel azt felelte. csak nincs kedve velünk jönni. Emilia váratlan és nehezen igazolható távolléte lenézésnek. Mindezt azonban – ismétlem – később állítottam össze az emlékeimből. hogy Battista – nyilván akaratlanul –. hogy egyáltalán nem találja ellenszenvesnek. ahogy a levegő változásából már derült időben érezhető a vihar közeledte. én meg ilyenkor könnyűszerrel mindig bebizonyítottam neki. Ekkor tökéletesen megnyugodtam Battista iránti érzelmeit és a férfi vele való viselkedését illetően. hogy szóljon. Akkortájt csak azt vettem észre. így aztán elindultunk. Az utolsó pillanatban. aminek semmi köze nem volt Battistához. végül aztán mindig megadta magát. mivel semmilyen alapos okot nem tudott fölhozni a távolmaradására. és erősködtem. nem is annyira azért kérdeztem. hogy miért. de valamivel megbántotta. pedig most már tőle függött az életünk. mert kételkedtem válaszában. hogy vegyen részt összejöveteleinken: Battista tudta. igazán semmi kivetnivalót nem lát benne. erre végül mindig egy kissé habozva. ezt bizonyították a szavai is. csak éreztem.

amikor kikísért a pályaudvarra – rövid kis útra kellett mennem Észak-Olaszországba –.” Egyszer félvállról megjegyeztem. csak annyit mondott: tekintve. egyenesen azt kívánja. mint mondtam. ha csak az étkezéseknél találkozunk. reggel is. Az első két évben. hanem talán jobban is szeret egyedül lenni. ha lehetett. ettől kezdve egyáltalán nem utaztam el nélküle. hogy a forgatókönyvön dolgozzam. ötre hazajövök”. mint házasságunk első időszakában.. Annak idején. hirtelen kicsúszik lábam alól a talaj. hogy néha inkább otthon maradtam. úgy éreztem. erre kitérően válaszolt. el kell mennem. számomra oly keserű közömbösségét ízlelgessem. észrevettem. mint ameddig én akarok. hogy mellettem legyen. visszatarthatatlan sírás miatt. hanem. úgyis dolgom van. mindig igyekeztem. mintha nem vettem volna észre a fájdalmát. Most már nemcsak délután mentem el. ha azt mondtam : „Nézd. könnyű szívvel. Mihelyt azonban észrevettem. erre azt felelte: „Maradj. Ettől kezdve azonban már reggel is elmentem.. hogy nem szeret úgy. ameddig akarsz.Megmegfordult a fejemben. homályos szorongás fogott el.. most nyugodtan annyit felelt csak – gyakran föl se nézve a könyvből. de őt ez sem kedvetlenítette el. mint hogy Emiliának ezt az új. amikor bejelentettem. mert észrevettem.” Néha úgy éreztem. hogy elmegyek. néhány órát maradok el. gyakran semmi más célom nem volt. vidáman indultam el. nem tiltakozott. hogy ezzel-azzal. Akkor úgy tettem. de egész úton furdalt a lelkiismeret e miatt a szemérmes. hogy ne lássam könnyes szemét. légy pontos. Akkoriban nagyon erősen ragaszkodott hozzám: egyszer. de egész nap el vagyok foglalva. amikor Emilia szomorkodott. sőt – ahogy láttam – rosszul titkolt megkönnyebbüléssel fogadta távozásomat. akkor a vacsoránál találkozunk. hogy a búcsú pillanatában elfordítja az arcát. hogy a nap többi részét vele töltsem. Annyira. vagy. így legalább ő is nyugodtan intézheti ügyeit. hogy – úgy látszik – szívesebben veszi. hogy bántja a távollétem. Hidegsége láttán először azzal vigasztalódtam. hogy nemcsak bosszúságot nem érez. mint régen. őt is magammal vittem. Azt mondtam például: „El kell mennem. amit olvasott: „Menj csak. hogy kétévi házasság után a 10 . valahogy leráztam az elintéznivalómat. mint régen.. jobb is. Ez csak részben volt igaz: a forgatókönyv csak délutánra szólított el hazulról. mintha ez a szomorúság volna szerelmének legfőbb bizonyítéka.. hogy tovább maradjak el. Szép arcát most nem fátyolozta szomorúság. ha nem vagyok vele. nem vágyik annyira rá. ha elmentem. a lehető leghamarabb jövök”.. de szomorú-belenyugvó arcán látszott. rendben van.

emlékszem. ő maga. A nehézséget egy lakásvásárlás okozta. és azt se tudtam. hogy szeretnek bennünket. hogy házasságunkkal megvalósítja háziasszonyi álmait. fölöttébb nehéz. és nem tudtam. akik sose tudnak semmilyen szerény. reménytelen helyzetben voltam. de Emilia azzal. akkor elsírta magát. zavaros érzés. hogy belement. mert tudja. megalkuvást nem ismerő érzései. amikor megismertem. éreztem inkább. miként evickéljek ki belőle. éreztem. bár az ő otthonszeretete többet rejtett a nők természetes vonzódásánál. amikor Battistával megismerkedtem. amit egy odaadó feleség csak adhat a férjének. mert nem szeret már annyira. holott a teljes összeg nem volt együtt. lehet. Nem tudom. abban a hitben ringatta-e magát. hogy egyáltalán nem is szeret. amitől megváltoztak valaha elsöprő erejű. De éreztem. sőt. de saját fészket rakni. bútorozott szobában laktunk. féltékenységhez hasonló szenvedély. hogy feltétlenül el kell mennem. Emilia szegény családban született. hogy ne mondjam. gondolom. semmint gondoltam. minden szenvedélytől megfosztja a házastársi kapcsolatot. de amikor nem sokkal az eljegyzés után be kellett vallanom. öntudatlanul is a nincstelenek meghiúsult vágyai szóltak. inkább valami mély. még bérlakást se. hogy nem tudok saját lakást nyújtani neki. otthon utáni sóvárgásából.megszokás óhatatlanul legyőzi a szerelmet. valósággal a személyiségén túlnövő ősi vágy volt. mintha magának az 11 . Más nő talán nem szenvedett volna ettől az átmeneti helyzettől. honnan szerzem majd meg. látszólagos pontossága ellenére is. amikor elmegyek. nem ez az igazság: igen. a szerelem legnagyobb bizonyítékát adta. ritkán láttam sírni. albérletben. hanem azért. Ebben a tüstént el is fojtott sírásban a keserű csalódáson kívül. és eleinte be kell érnünk egy albérlettel. Szóval. gépírónőként dolgozott. mert a gondolat. mint a homályos. és az a biztonság. Emilia ugyanis ízig-vérig háziasszony volt. és ennek semmi köze a kapcsolatunkhoz. és minden bizonnyal hajdani helyzetéből származott. hogy a jövő nem váltja be dédelgetett álmát. hogy Emilia nem azért olyan nyugodt. amelyet azokban a napokban bonyolítottam le. Az első két évben egy nagy. 3 Az idő tájt. könnyebben hajlik a tévedésre. gondolom. És valaminek csak történnie kellett.

de micsoda aggályos rendet. hogy szenved. a földön vagy a székeken. Tudtam. s a doboz keksz se hiányzott soha. mint én. a legnagyobb nyugalmat és elmélyedést ígérve. ragyogó tisztaságot tartott Emília egész idő alatt! Nyilvánvaló volt. és ez a szenvedés egyszer talán meghaladja majd a teherbíró képességét.és egy bútorozott szobában ez csak korlátozott mértékben lehetséges –. Tehát ezt a két évet bútorozott szobában töltöttük. Bizony. hanem rájöttem. és gyötört a gond. és maga hozta be tálcán. ruhát vagy más intim holmit sose lehetett ott látni. de olyan buzgalommal. és saját bútor hiányában legalább a kopott berendezésen akarta látni gondos háziasszonyi keze nyomát. Ám a bútorozott szoba Emilia erőfeszítései ellenére is bútorozott szoba maradt. egyik oldalon az ő tüll hálóinge. sietős takarítása után az egész szobát saját kezű második és alaposabb takarításnak vetette alá. ami csak csilloghatott és ragyoghatott. igaz. hogy meddig tart még ez a megalázó. azzal áltatta magát. sose volt tökéletes. szelíden. Végül. reggelenként pedig előbb kelt. annyira belefeledkezve. mint más. elkészítette a reggelit. a takarók szépen felhajtva. hívogatóan. az ikervánkosok szépen elrendezve. Az íróasztalomon mindig volt friss virág egy vázában. és illúziónk. fáradtabb vagy csüggedtebb pillanataiban néha panaszkodott. Mindezt csöndben.álomnak az ereje is benne lett volna. másikon az én pizsamám. éjszakára a szobalány segítsége nélkül. kértem hozzá kölcsön. mégis némi keserűséggel kérdezgetett. kiment a főbérlő konyhájába. elhatároztam. ideiglenes élet. A cselédlány első. hogy veszek egy lakást. tapintatosan. hogy igazi fájdalom szól belőle. hogy előbb-utóbb valahogy teljesítenem kell a kívánságát. papírjaim mindig szerető rendben sorakoztak. és így ki tudtam fizetni az első részletet. amely sokkal nagyobb szenvedélyről árulkodott. hogy amennyire lehetett. hanem élete értelmét. amellyel önmagát és engem akart áltatni. maga akarta az ágyat megvetni. és a természetéhez illőn szinte derűsen. a teáskészlet mellett mindig ott voltak a szalvétái. nem mintha meglett volna rá a pénzem – az még mindig hiányzott –. míg minden nem csillogott és ragyogott. olyan sóvár és elmélyült gonddal. hasonlóan szűkös és átmeneti helyeken. egy kisasztalon. hogy saját otthona van. mint mondottam. akármilyen visszafogottan juttatja is kifejezésre. észrevétlenül. talán nem is álmát látta füstbe menni. Ebben a két évben összegyűjtöttem egy kis pénzt. még az ablak legkisebb sárgaréz gombja vagy a padló legeldugottabb csíkja is. semhogy látványosan hivalkodjék. ahová nem való. Mégsem 12 .

Elmentünk megnézni a lakást. amikor először mentünk el az üres lakásba. A csók után halkan. milyen kitörő örömmel fogadja a vásárlás hírét. igazán természetes. legalábbis én így hallottam. mert fogalmam se volt. hogy megmutassam neki az onnét élvezhető kilátást. Ezután néhány hónap telt el. hogy végre-valahára vettem neki egy lakást. és mikor ki akartam nyitni. hanem testileg is közelibbé. aki makacs szenvedéllyel valahogy erre a meggondolatlan és veszélyes lépésre késztetett. amikor láttam. meg a hangja is. Emiliában szenvedéllyé vált az otthonszeretet. hanem még inkább visszafojtott szenvedélyét az otthon iránt. a padlóra. néha egyenesen szorongtam. Ez valami új volt. közvetlenül az ablak párkánya alatt. És azok a kopáran kongó. hogy szinte dühös voltam Emiliára. mintha még bizalmasabb közelségre szólítana. aznap érzékiséggel párosult ez a szenvedély. 13 . most hozzáteszem. nem a férjének. festék– és mészszagú szobák jobban. amikor a második részlet esedékes. valósággal félénken viselkedett a szerelemben. belefeledkező. hogy ez a szenvedély váratlan érzékiségben vezetődik le. Emilia először csak körbejárta velem az üres és hideg szobákat. akkor odaállt mellém. hiszen máskor tartózkodóan. ahogy kívánta. mintha attól. míg beköltözhettünk. hogy tegyem magamévá. ott. aztán őrjöngve letépte a szoknyáját. tudtam. de azért tisztán. megkötöttük az adásvételi szerződést Emilia nevére. és közben teljes súlyával húzott lefelé. szinte tagolatlan sóhajtással. hová milyen bútort gondolok. egész testével hozzám simult. közben éreztem. azon a piszkos padlón. vágyakozva a fülembe súgta. A földön szeretkeztünk. én közben a szobák rendeltetését magyarázgattam. Zavart ez az újdonság. csókunk talán még sose volt ilyen heves. Ebben a féktelen és szokatlan ölelésben nemcsak akkori szerelmét éreztem. és ágyékát az enyémhez szorította. meghittebbé. hogy csókoljam meg. Röviden: abban az ölelésben. mint a becézéseim valaha is. mélyebben fölkavarták. Mint mondtam. az üres lakás rideg félhomályában a ház ajándékozójának adta oda magát. kigombolta a blúzát. és halkan kérte.éreztem a férfi otthonteremtő boldogságát. hogy mind szorosabban simul hozzám. és később milyen szokatlan. nemcsak kedvesebbé váltam volna a szemében. nyugtalankodtam. számomra jellegük és mélységük miatt furcsa érzéseket árul el aznap. de azért megcsókoltam. A végén odamentem az egyik ablakhoz. a poros téglapadlón. Úgy elkeseredtem. Egy időre mégis megfeledkeztem minden szorongásomról. dallamosan. hogyan boldogulok pár hónap múlva. hogy ez örömet szerez neki.

hogy Emilia egy percig se igyekszik megtudni. Közben az első öröm elmúltával. Ha egyszer olyan nagyon szeret. meddig vergődik még a pénztelenség megalázó gondjai közt. időnként egészen kétségbeestem. már amennyi szűkös eszközeimből telt. eleget kerestem már ahhoz. másra sincs gondja. az idegesség. megint nyugtalankodni kezdtem a jövő miatt. ami még rosszabb. Derűjét és boldogságát mégis az önzés vagy legalábbis az érzéketlenség jelének véltem. Ez az ember kíméletből rejtegeti gondjait a felesége 14 . hogy még azt a megkönnyebbülést se szerezhettem meg magamnak. hogy még a saját magamról alkotott elképzelésemet is megmásítottam. aki a felesége iránti szerelmében tovább nyújtózott a takarójánál. milyen súlyos gondjaim vannak. mindenfélét összevásárolt a lakásba. hogy szerényen megéljünk. és úgy véltem. hanem ágrólszakadt publicistának.és összeszedtünk egy kevés bútort. a színházhoz mindig nagy kedvet éreztem. amikor szinte dühített. hogy kiöntöm a szívemet Emiliának: nem akartam elrontani az örömét. Ám abban az időben a keserves gondok súlya alatt ez a sokat ígérő. a rövidlátás. másodrangú képesújságok és napilapok munkatársának. Addig entellektüelnek. de ez a lakás következő részletére nem volt elég. akinél a soványság. akkor miért nem találja ki. Úgy emlékszem vissza arra az időre. pedig nagyon jól ismerte a helyzetünket. hogy nyilván azt hiszi: ha megvettem a lakást. Elkeseredésemet csak növelte. mint hogy az üzleteket járja. a sápadtság és a hanyag öltözködés az irodalmi dicsőség záloga. és valamit félre is tegyünk. tűnődtem. mint mondtam. megindító. született tehetségem is van hozzá. honnan szerzek ennyi pénzt. csapdába esett ember képének. Igaz. Szüntelenül arra kellett gondolnom. hogy akkor voltam a legnyugtalanabb és a legkevésbé szerelmes Emiliába. ahogyan vidáman sürög-forog. hízelgő kép egészen másféle elképzelésnek adta át helyét: egy nyomorult. aztán arra a belátásra jutottam. és ki tudja. Ez a gondolat valamiféle homályos döbbenetet keltett bennem. Ez a – mondjuk így – szellemi kép visszahatott testi megjelenésemre is: olyan fiatalembernek tartottam magam. Fizikai értelemben is másnak láttam magam: nem fölfedezetlen színházi zseninek. és a legszelídebb hangján számolt be naponta valami új szerzeményről. művelt embernek tartottam magamat. annyira elütött az én kínos aggodalmamtól. vagy talán. biztosan gondoskodtam a szükséges pénzről is. Akkoriban olyan súlyos gondokkal küszködtem. és drámaírónak – a művészeteknek ehhez a fajtájához. és voltak pillanatok. nyeszlett kis magántisztviselőnek vagy államhivatalnoknak.

beszélgetéseimben akaratlanul is mindig ugyanarra a témára lyukadtam ki. hogy miképp alakulnak át észrevétlenül a leghaszonlesőbb érzelmek önzetlen lelkiállapottá és elmélkedésekké gondolataim fordulata folytán. Szóval. Még azon az áron is. a legrosszabbakat viszont pártfogásába veszi. és én utáltam. Rájöttem. gondoltam elkeseredve. hogy akaratom ellenére irigylem azokat. egy szép. hogy egyre rokonszenvesebbnek érzem azokat a politikai pártokat. de Emiliának meg kellett szereznem álmai otthonát. lehet. hogy szegénység diktálta dühöm és ingerültségem lázadássá érik. mert arra gondoltam. hanem azok is. s az adósságaira gondol. aki nem érti és nem osztja nézeteimet. rendezetlen élet nehézségeivel. hogy egyes részleteket. és ráébredtem. éjjelenként fölriad. egy dolgozószobában vagy bútorozott albérletben is kivártuk volna a biztos színházi sikereket. de nem valami fényes és felemelő. hogy évek múlva akaratom ellenére lassan és észrevétlenül csakugyan hasonlítani kezdek majd hozzá. Akkoriban más is fokozta aggodalmamat és tehetetlenségemet az anyagi nehézségekkel szemben. csak a pénz lebeg a szeme előtt. hogy a gyűlölethez – megint csak akaratom ellenére – harag is járul. irigylem a gazdagokat és a kiváltságosokat. Egy bizonyos: olyan nőt vettem feleségül. s ez a harag nem elégszik meg azzal. naponta végigjárja a várost munkáért. amelyektől a sok hozzám hasonló szenvedett. regénybe illő nyomorúságot árasztja. Megható kép. ám egyszerű és műveletlen gépírónőt vettem feleségül. és nemcsak az engem sújtó igazságtalanságok háborítottak föl. akiket nem nyomasztanak ilyen gondok. Azt is észrevettem. Más nő segítségével szembe tudtam volna nézni a szegényes. Az egyszerűbb és műveletlenebb emberekben ez a változás általában ösztönösen. Tudatában voltam. Lelkem tartóoszlopait állandó tűzben lágyulógörbülő vasrudaknak éreztem. csak azt a mindennapos. szóval. ezekben a nehéz napokban lassan már úgy éreztem. már egyéb gondolata sincs. törekvéseimet.elől. és gyakran üres kézzel tér haza. a tudat 15 . amelyek mindig és elkerülhetetlenül ugyanabba az irányba terelődtek. amelyek harcot hirdetnek a bajaimat okozó társadalom bűnei és visszásságai ellen: ez a társadalom legjobb fiait hagyja elkallódni – gondoltam magamból kiindulva –. ízlésemet. személyeket vagy körülményeket vegyen célba. aki tele van osztálya előítéleteivel és vágyaival. amelyeket láng helyett szorongás lágyítgörbít szüntelenül. hogy talán örökre le kell mondanom a szívemnek oly kedves írói álmokról. hanem visszatarthatatlanul igyekszik átfogó és egyetemes életfelfogássá formálódni.

magatartásomat. ahol az önzés áldozatkészséggé. mint mások. hogy már megint nem úgy viselkedtem. bent voltam a pártban. nem visszakozhattam. szemrehányást tettem magamnak. és mégis. ahogy Emilia fogadta ezt a hírt: „Most aztán csak a kommunisták adnak neked munkát. hogy személyes okok miatt politizáljak. hagytam.. ott. nekem is elég. És ezzel vége is a dolognak. a többiek majd bojkottálnak. a szavaimat. aki – mint tudják – azonnal fölkért. hogy négy-öt forgatókönyvből kifizetem a lakást. hogy észrevétlenül mégis az érdekeim sodorják új irányba a gondolataimat. mint valami nyeszlett kis hivatalnok. Soha azelőtt nem jutott eszembe. hogy anyagias és az önös érdekek által meghatározott indulatok mozgatnak. hogy írjam meg egyik filmjének a forgatókönyvét. de bennem.vagy amitől a legjobban féltem –. hanem inkább úgy. a végén egyszer. így aztán nagyon dühített. Utána rögtön arra gondoltam. hogy mégis a pillanatnyi nehézségek miatt váltok lassan színt. és beléptem a kommunista pártba. amikor a szokottnál is jobban kétségbeestem és elbizonytalanodtam. valamiféle titokzatos boszorkánykonyhán megy végbe. „Hát engem is ugyanolyan fából faragtak. annyira képtelennek tartottam magamat rá. aki megszoktam. hogy állandóan tanulmányozom és boncolgatom magam. aki régóta körülöttem sündörgött. amivé idővel én is válhatok. hogy 16 .sötét mélyén. mintha valaki máson figyeltem volna meg. amiért rosszat gondoltam róla. és ez hiányzott eddig. Egy időre föllélegeztem. mint egy firkász. amit gondoltam: hogy minden valószínűség szerint csak azért léptem be.. meggyőzzön. ez a folyamat éppoly világos és jól látható volt. a gyűlölet szeretetté. A dolog azonban megtörtént. mint valaha. hogy egy barátom. hogy belépjek valamelyik pártba – pedig a háború utáni nyugtalan időkben majdnem mindenki tartozott valami párthoz –. Végre aztán beköltöztünk. aztán újra az újságírásnak meg szeretett színházamnak szentelhetem magamat. máris az emberiség megváltásáról álmodozom?” Ez már csak tehetetlen harag volt. és egy sorsszerű véletlen folytán akkoriban ismerkedtem meg Battistával. csak meggyőződésből tudtam volna megtenni. mint valaha: arra gondoltam. és néha még lelkiismeret-furdalásaim is voltak. mint a többieket – gondoltam dühösen –. és egyetemes érvényűvé alakítok át merőben személyes indokokat. rájöttem. jobban. a félelem bátorsággá változik. Megint szerettem Emiliát. mert az ő kedvéért megvettem ezt a méregdrága lakást. és vidámabb lettem. Jellemző. ha üres a zsebem. mint egy ismeretlen ifjú zseni.” Nem volt bátorságom megmondani.

A fürdőszoba.önzőnek és érzéketlennek tartottam.. mindössze két szobából állt: egy tágas. Minden reggel fölébredek a kakaskukorékolásra. Ez a lakás. A gyönyörű kilátás azt az illúziót keltette – ahogy Emiliának megjegyeztem –. Az utca egyik oldalát végig a miénkhez hasonló házak foglalták el. itt-ott. ám határozottan komor felhő jelent meg. dús lombú fák ágai... és mellékesen azt mondja: – Nem sértődsz meg. Nem alszom tovább nyitott ablaknál. átnyúltak rajta a nagy. még mindig értetlenül. hogy a parkot nem is választja el tőlünk utca és fal. – Nem. örökre – felelte gyorsan –. ahogy te szeretsz aludni. a ház enyhén lejtős utcácskában állt. hosszúkás nappaliból meg egy szintén kellemes méretű hálóból. igazat szólva. ha kedvünk tartja. aztán nem tudok többet 17 . se fényűző. hogy megáll a küszöbön. igazán nem volt se nagy. arra se emlékszem. a létező legkisebb. szökőkutak és tisztások is. Délután költöztünk be. hogy éjfél körül a hálószoba kellős közepén álltam. Először csak egy kicsi. a díványon? – Ma éjjel? – kérdeztem döbbenten. ezért is akartam új lakást. Egy héttel később beköltöztünk az immár tökéletesen berendezett lakásba. A tükörből láttam. hogy Emilia kivesz a kettős ágyból egy párnát. és a háromrészes tükörben nézegettem magam. Ezenkívül volt még egy ablaktalan szobácska. a személyzeti szoba.. hol és kivel vacsoráztunk. a konyha. sima és gipszfehér ház legfelső emeletén volt. látszottak a kanyargós sétányok. ahogy az már a modern lakásokban lenni szokott. csak arra emlékszem. a másikon egy magánvilla parkjának kerítése futott. annyi szorongásom okozója. úgy vettem le lassan a nyakkendőt. mindhárom nagyon kicsi. Csodálkozva kérdeztem: – De hát mit csinálsz? Beszéd közben meg se mozdultam. 4 Október első hétfőjén találkoztam Battistával. Ez a derűs korszak azonban nem volt hosszú életű. A lakás egy vadonatúj. ahol a fák ritkábban nőttek. visszafordul. és a nappali felé indul vele. Emilia kinevezte öltözőjének. ha odaát alszom. Egyszer csak azt láttam a tükörben. nekem egész nap dolgom volt. Megint gyülekeztek a felhők. bármikor sétálgathatunk benne.

mondd. hogy megrázza a fejét. s közben azt mondtam: – De hát nem lehet.. amikor öszszeházasodtunk.. se nagyot... Utána siettem. végül aztán már szinte semmit se aludtam... Aztán szokott szelíd hangján válaszolt: – Riccardo. jobb lesz.. – És ha azt mondom. mintha megfulladnál. hogy nem nagy áldozat. legalább korán lefeküdtünk volna.. és egész nap majd leragad a szemem az álmosságtól. mindig rosszul aludtam.. még nem akartad meghozni ezt az áldozatot. csak két szobánk van. Miért? Aztán a dívány. nem nézve rám. jó... és hát... és gyorsan azt mondtam: – Várj... Nem fejezte be a mondatot.. mi van veled? Annyian alszanak külön. hogy csukott ablaknál úgy érzed. látod.. megszoktad. az egyikben van az ágy.. először csak homályos ingerültség fogott el erre a váratlan újságra.. ezentúl nem ébresztesz föl. most meg mindenáron akarod.. – Sose mertem bevallani neked – válaszolta lesütött szemmel. hogy nem tetszik a dolog. ha akarod. elindulta nappali felé.. nem baj?.. hogy ajánlatom nem egyszerűen az engedékenység jele... Némi habozás után váratlan eltökéltséggel mondta: – Nem... hogy velem aludj? Megint tétovázott. se kicsit.. csak kényelmetlen. milyen vagy.. ha külön alszunk. hiába lehet ággyá alakítani. Fölkapta a fejét. meg fogom szokni. – erősködtem – azt hittem. Beszéd közben jöttem rá. Még mindig nem értettem.... valójában – utólag azt hiszem – próbára akartam tenni... magad mondtad mindig.. a szalonban alszom. s úgy láttam. azért ugyanúgy szeretik egymást..... ha dolgozni kell menned. reggelenként nyugodtabban mozoghatsz. mért hoznál értem áldozatot. örül..elaludni. – Az elmúlt években sose panaszkodtál. semmiféle áldozatot nem akarok. 18 . azt hiszem. – Biztosítlak. és azt akarom. Láttam. ezentúl csukott ablaknál alszunk... hogy újra előhozakodhat érveivel: – Sose szoktam meg.. két éve. de valahogy mindig későn keveredtünk ágyba. könnyen le tudok mondani róla.. talán mert ideges lettem. ha külön alszunk..... és halvány mosollyal válaszol: – Dehogyis. a másikban a karosszékek meg a díványok.. Feléje indultam. hogy nyitott ablaknál aludjam... csakugyan jobb lesz.

a legszebb nyaka volt. hogy a homloka éppen a vállamig ér. egyenes. és homályosan csodálkozva fölfedeztem. hát azért. kerek. akit valaha ismertem. bár tudtam. markáns. akkor kétségek közt maradok. mit éreztem akkor éjszaka. nem volt igazán telt. friss. ha másért nem. az elsőt szerettem volna. hogy a kakaskukorékolásra ébredsz föl. a valóságban korántsem vaskos. megvolt benne az az akaratlan és 19 . foga fényesfehér. egy pillanatig kábultan ültem. talán mert hosszú. mert csakugyan zavarja a világosság. a párna után átvitt a szalonba két összehajtogatott lepedőt a szekrényből. Éreztem azonban. talán mert tartása egyenes. a nyitott ajtót néztem.. A legszebb válla. kiment a szobából. pongyolát. amikor mellettem feküdt. lágy mozgású. nevető. egy teljes fejjel magasabb vagyok nála. telt. és néha. érzéki. Ahogy mondtam. hogy ez a fenség a sajátja volt-e. vagy az én elragadtatott pillantásaim ruházták fel vele. nem tudom. méltóságteljes volt. leültem az ágy szélére. amikor kibújt a magas sarkú cipőből. hatalmasabbnak látszott. csüggedt pillanataiban furcsán réveteg és élettelen. miért. egy takarót. elnyújtózva a takarón. hogy ha elfogadom Emilia magyarázatát. hogy a nászéjszakánkon. Ám később. szép rajzú. Rám se hederített. jó felépítésű lába kihívóan. szélesebbnek. vagy egyszerűen nem akar velem aludni? A második feltevésre hajlottam. hajlékony dereka kiemelte a csípője. Október eleje volt. csak a szerelem tette az én szememben nagyobbá és főleg fenségesebbé minden nőnél. Még nem írtam le Emiliát. az egyik párna hiányzott. melle vonalát. a legszebb karja. odamentem hozzá a szoba közepére. fiatalosan erős.. Egyedül maradtam. újabb meglepetés: meztelen teste nagyobbnak. óriási szeme szép aranybarna. most akarom megtenni. Termete talán nem volt nagy. Arca barna.. amelyen át Emilia eltűnt. én nem a kakasokkal kelek. az idő még enyhe. bár hinni. csak arra emlékszem. mintha mindig csillogna a nyáltól. kemény vonalú orral: szája húsos.. milyen makacs vagy – mondta türelmetlenül. mégis annak hatott. s ő átlátszó hálóingben járkált a lakásban. Nem vallottam be magamnak. – Jaj.– De ha egyszer azt mondod. amit valaha láttam. talán mert karcsú. Egyszóval. egész szívemmel. átöleltem. de a végső kérdés így szólt: talán nem szeret már? Gondolatokba merülve bámultam a szobát. ez a válás az elhagyottság képzetét keltette bennem. Nem tudnám megmondani. Egy kérdés motoszkált a fejemben: azért nem akar velem aludni. Emilia jöttment. hogy megértessem.

Első pillanatban visszahőkölt. hogy nem tudom majd a régi természetességgel szeretni. és elkaptam a karját: – Gyere ide. hogy minél előbb túllegyek ezen az érzésen. hogy kapcsolatunk. és eddig azt hittem. szinte szellemi módon testi közösség is. A szerelem kétségtelenül elsősorban érzés. féltem. Hirtelen mozdulattal. mely csak a természettől származhat. míg Emilia – ahogyan a vízcsobogásból kivehettem – a fürdőszobában mosdott.. eddig éppen ezt a közösséget élveztem öntudatlanul. a felsejlő sötét domborulatra tévedt a tekintetem. sőt. hogy mennyire megváltozott. idegen lett. nyugodt fensőbbség. ösztönösen. akkor csak merev közönnyel válaszolhat. hogy tőlem. Ezt még sose éreztem. ha én erőszakos leszek. aztán tüstént engedett. szinte önkéntelenül feléje hajoltam. mint a világ legtermészetesebb. és megláttam a nyilvánvaló. és amikor láttam. zavartan és szomorúan követtem a szememmel. az az érzésem támadt.. gyötrő szédületet éreztem arra a gondolatra. az ő ihlete is kell hozzá. és épp ezért még titokzatosabbnak és megfoghatatlanabbnak tetszett. és hirtelen gyötrőn és zaklatón újra belém hasított a gyanú: nem szeret már. hogy nincs többé. csakis tőlem kapta első lendületét. ösztönösen. hogy az éppen most fölfedezett csodálatos közösségünk helyébe az én hideg erőszakosságom lép majd. és a szerelem mindig szinte varázsütésre lángolt fel. hogyan fog viselkedni. vagy valami még rosszabbal. én meg tanácstalanul. de éreztem. némi távolságra tőlem: – Beszélni? Miről akarsz beszélni? 20 . de megszűnt. leült az ágyra. hogy testünk közt megszűnt minden közösség és kapcsolat. Eddig bonyodalmak nélkül. hogy szakadék fölött lebeg. biztos. ő meg. És mint aki hirtelen rádöbben.őszinte báj. Azon az estén. Most először gondoltam arra: ez a fellángolás Emiliától is függ.. Nem tudtam. egy ihletett pillanat hevében. magától értetődően szerettem Emiliát. attól tartottam. Kínzó tehetetlenség fogott el. nyugodt arcáról a testére és az átlátszó hálóingből elő-előtűnő körvonalakra. bár eddig láthatatlan dolgot. rájöttem. Ide-oda jártában éppen mellettem haladt el. miért. de valami megfoghatatlan. szeretnék beszélni veled – mondtam. Végre kinyílt a szemem. hogy ez a közösség talán már nem is létezik. legmindennapibb dolgát. Ezen a megdöbbentő felfedezésen rágódtam. mint mondtam.. elmúlt. Egyszóval. de hevesen kívántam is. könnyedén. amikor a szalon és a hálószoba közt jöttment. egy pillanatig szinte kábultan és hitem vesztetten szédelegtem. ki tudja.

miért. és különösnek tartottam. hogy megcsókoljalak? – mondtam. mért változott volna?.... hogy nem veszi észre.. benne is felkeltem. – kiáltott föl. erőszakosan megragadtam a haját. aztán eltökélten válaszolt: – Nem értlek.... beszélni szeretnék veled. de az utolsó pillanatban fejének könnyed mozdulatával kikerülte a csókot. – De hiszen mindennap. vagy talán inkább félénkség fogott el – ilyesmit eddig sose tapasztaltam még a kapcsolatunkban –. rosszkedvünk elpárolog. és nem bosszantott. mert aludni akarok. – Most akarom.. – Régen jobban szerettél. – Én nem is változtam meg. ha egyedül hagytalak. hát ezért... ennyi az egész. – Nem azért – dünnyögte. és igyekeztem megcsókolni. Különben ez a vágy azt a reményt keltette bennem. nem hallgat el. a semmibe olvad. szívesen. és veled nem tudok.. megkívántam.. ha csak egy csók lenne. Gyors oldalpillantást vetett rám. amelyen csak testének legrejtettebb. nem ölel át. árulkodó hálóingben. Csak azért nem akarok veled aludni. Odahajoltam hozzá. 21 . mint viasz a tűzben: ott ült mellettem abban az izgató. ami a legjobban bizonyította. de te igen. de észrevettem. Engedelmesen átengedte magát. Elengedtem.. de mért kínzol?. és késő van már...Nem tudom. sőt.. hogy megváltozott a viszonyunk. – Én egyáltalán nem változtam meg. – Nem akarod. úgyhogy szájam a nyakát érte. mint régen. hogy semmi se változott... Egészen halkan mondtam: – Bizonyítsd be... Fontolgató. ugyanolyan vagyok.. Furcsa módon most úgy éreztem. minden órában azt bizonyítom. s makacs közönnyel igazgatta a haját –. mint máskor. ha megzavarodott tekintetünk találkozott. hogy valami megváltozott köztünk – mondtam.. hogy egész magyarázkodásunk. ellenkezőleg. hogy valami ilyesmi jár a fejedben.. de aztán folytatod. de egyszerre nyugtalanság szorította össze a torkomat. legtitkosabb körvonalai és színei tűntek át. bánkódtál. hogy velem alszol. hogy mégis rátalálok a régi lendületre. – Igen.. az az érzésem. elutasító szavaira megsértődtem: – Erre sosincs késő. hogy a hangja elbizonytalanodik – tudtam. – Á. Semmi se változott.

erélyes mozdulattal kiszabadította magát. új idegenségnek minden mozzanatát végig akartam szenvedni. amikor kimondja a varázsigét. akarom. tökéletesen érzéketlenül. és a karjánál fogva magamhoz húztam. és felkiáltott: – Jaj. – Azelőtt nem fájt – mondtam ingerülten. – Nem igaz. késő van. hát szeretkezzünk. – Vasmarkod van – felelte –.. két kézzel újra megragadtam a dereka alatt. ott. soha meg sem nyikkant. Hallottam. hogy megkerüli mögöttem az ágyat. megkapom azt a csókot vagy sem? – Nesze – felém hajolt. Ellökött. Aztán megint elért hozzám a hangja: – No. ha olyan nagyon akarod. pedig néha ugyancsak megszorongattam. minden kacérság nélkül mondta. Elakadt a lélegzetem. de ennek a furcsa. akarod? Lehajtott fejjel mondtam. még szerelmünk kezdetén. de ahogy észrevettem. de vigyázz.. emlékeztem. nem bírom. – Szóval – erősködtem nyersen –. Nem így gondoltam. Nem volt igaz. fáj.. és az előbbinél is határozottabban. nem lehet igaz – mormogtam összeszorított fogakkal. mint a mesebeli rabló. Egy pillanatig mozdulatlanul ültem az ágyon... és hirtelen elhatározással.. összetett kézzel. és ragyogva eléje tűnnek a csudás ritkaságok. halkan: – Igen. de elhúzódott –. hogy ne fájjon.. Ezúttal két-három egyszerű. már nem kívántam. és látja. hogy azelőtt olyan elbűvölten néztem ezt az egyszerű műveletet. most meglátszik majd a helye. lehorgasztott fejjel. és emlékeztem.. hogy a kincstár ajtaja lassan megnyílik. nem gondolsz vele. ahol a teste a csípő gömbölyűségébe ível: – Emilia – bújtam hozzá. Mindezt közömbösen. régen.Közben újra csókkal próbálkoztam. fölállt. nyersebben mondta: – Ugyan. ha ilyen erősen megszorítasz. de most hagyjál lefeküdni. hagyjál. olyan gyakorlatiasan beszélt. könnyű csókot lehelt a homlokomra –. gondoltam. és rávetettem magam. nem ilyen csókot akartam.. Most azonban 22 . Olyan hidegen. Csak a hálóingét kell levetnie. és anyás. Eltolt. hát rajta.. ez fáj! Alig értem hozzá. amint azt mondja: – Jó – aztán hallottam. minden szégyenkezés nélkül mondta: – Ha szeretkezni akarsz.

sőt az összegyűrt takaró susogásából is áradó hideg. hogy nyugodtan és vágytalanul ültünk egymással szemben. Egy pillanatig ezt a képet láttam magam előtt. aki arra készül. és teljesen eggyé válik Emiliával. hogy szórakozottan letesz valahová egy tárgyat. hogy más szemmel nézném. s alig-alig emlékeztem rá. hogy az ágy rugói halkan megnyikordulnak. hanem kegyetlenül s közönyétől mindkettőnkhöz méltatlanul. és így szóltam: 23 . mégis vágyakozó éhséggel. amíg a végső ölelésben összefonódtunk. Minden olyan gyorsan.. és elnyújtózott a takarón. hogy ő is így figyelte volna az enyéimet. aztán megint azon a rettenetes új hangon azt mondta: – Na. Nemsokára hallottam. fiókban. ahogy voltam. de hideg szemmel figyelhettem volna a mozdulatait. aztán – hogy is mondjam – úgy éreztem. és amikor elmúlik a bódultsága. ahol szinte fizikai erőfeszítésébe kerül. majdnem mindig így volt. Dühöngő. akit szeretek és aki szeret. és végigfeküdt az ágyon: hogyan is lehetett volna másképpen? Mégis minden másképp volt. és kétségtelen. lefeküdt. Most teljesen hiányzott belőle – tehát belőlem is – ez a kábulat. Abban a pillanatban fölálltam. nem olyan gyerekes. egy kefét vagy cipőt. hanem egy kissé türelmetlen és tapasztalatlan prostituálttal. mindig levetkőzött. a cinkos elragadtatás. lehajtott fejjel gubbasztottam. addig a pillanatig. egy eldugott sarokban. aki ott nyújtózkodott mögöttem az ágyon. feleltem rögtön. Most – ha izgatottan is. végül a leglehetetlenebb. hirtelen azt kérdeztem magamtól: mindig így volt? Igen. hogy a hátam mögé kerül. csak abban bízik. a részegítő öntudatlanság ködében. még mindig nem fordultam meg. egyszer csak ott találtam magamat Emilia karjában. olyan helyen. hogy elérje: egy szekrény tetején. egy könyvet. Azelőtt sose éreztem ezt a hangjából. legfurcsább helyen bukkan rá.nem akartam látni. mire vársz? Nem fordultam meg. így voltam én eddig a szerelemmel. Előfordul néha. Régen is minden így történt. de valami ihletett kapkodásban. gépies. gyere. ahogy elhelyezkedett. Még hallatszott valami mocorgás. de még az ágy rugóiból. utálkozó bensőmben egyszerre pontos képpé formálódott a rég ott fészkelődő érzés: nem a feleségemmel vagyok. hogy mit csináltam attól kezdve. hogy szenvtelenül elviselje az ölelésemet. ölbe tett kézzel. amikor az ember mélyen elgondolkozik. mámoros-varázsos kábulatban történt. mint egy látomást. hiába keresi órákig. szinte kívülálló engedelmességet. Ügy maradtam. nem mozdultam. tudtam. hogy rövid leszek és nem nagyon fárasztó..

Azon az első estén arra gondoltam. Igaz. A díványt megvetette. aztán meg arra gondolok. hogy nehéz idők jönnek rám. nem tudom. de akármilyen furcsa. mintha nem is pár lépésre feküdne. maradj csak itt – és lábujjhegyen a nappali ajtajához mentem. Ugyanúgy feküdt. visszamentem a hálószobába. háttere a valószínűtlenség meg a nosztalgia. a földön várakozó papucsot meg a karosszékbe készített pongyolát. hálóinge széttárt ujjakkal hevert a takarón.. és az egészet egy székre raktam.– Nem fontos. mintsem így jussak hozzá. és olyan távoli. hanem a felejtésé is. így szokott lenni: amit első este tűrhetetlennek tartottam. annyira. amire nem akar emlékezni. és a szerelemben nemcsak a csalódás képessége van meg.. 5 Akkor este bizonyára előre megéreztem. és miután a szívem mélyén attól tartottam 24 . de az előző esti dolog. hogy nagyon súlyos volt. mint amikor hívott: „Na. Szóval. hogy inkább lemondtam a szeretkezésről. az ember könnyen felejti azt. Csakugyan. hogy Emilia úgy viselkedik. fölpillantottam. hogy s mint. Kétségtelen. inkább egy csodálatos kép. és ránéztem. hanem csábító is. megszabadult gyűlölségterhétől. és súlytalan veszekedéssé egyszerűsödött. hanem messzi tájakon. hogy Emilia is segített felejteni. észre se vettem.. Fogtam a hálóinget.. ám közönyösen. ekkor is ugyanolyan hidegen és szenvtelenül viselkedett. Másnapra. majdnem tekintet nélkül.. másik karja a testén. mint egy prostituált. gyere!”: teljesen meztelen volt. amit várni lehetett volna. bár a külön alvásról nem mondott le. már nincs hozzá kedvem. ahol az előző napi hidegség másnapra – hála az önámításnak és az illúzióéhes lélek segítőkészségének – égő szerelemmé hevül.. és ő is így szeret. teste felém fordult. kívül a valóságon és túl az érzéseimen. Most nem bírtam megállni. az napokkal később nemcsak elviselhető lett. máris azon az ingoványos területen jártam. szeme tágra nyílt. gondoltam. egyik karja a tarkója alatt. ám alig egy hét múlva belenyugodtam: így szeretem. Én alszom odaát. Most már nem prostituált. amelyről később el kellett ismernem. Szerettem őt. sokat vesztett jelentőségéből. Emilia viselkedéséből mégse azt a következtetést vontam le. a takarókat visszahajtotta. pár nap múlva ugyanis elfogadta a szerelmemet. hogy hideg és kiábrándult volt. a szemérmét takarta. mint amikor lázadásra késztetett.

már csak azért is. a filmművészet fejlődésével kapcsolatos okok miatt azonban mindig jóvátehetetlenül alárendelt és homályban maradó. Amíg biztos voltam benne. és a filmszakmában dolgoztam. és hogyan fejezi ki magát. hogy kifejezte saját énjét. az ő tehetségén. és rögtön a rendezőé után következik. a színészek és a producer neve mellett a plakátokon. Mint ismeretes. Nos. mint ötletgyáros. csüggedés és nyugtalanság fogott el. technikai. hogy megváltozott a kapcsolatunk. csak azért. nem éreztem különösebben terhesnek a forgatókönyvírást. vagyis annak a vázlatnak. és éppígy szívesen végeztem volna más. amelyből aztán a film készül. A forgatókönyvíró tehát mindig árnyékban marad. mint régen. A forgatókönyv tehát egyszerre dráma. Ezt a munkát. valóban csak azért fogadtam el. Átmenetileg lemondtam drámaírói törekvéseimről. aztán a rendezőn múlik. hogy jobban megértsék. A forgatókönyvben a cselekmény menetének megfelelően aprólékosan. színre hozatal. nevét mégsem látja a rendező. és egyszerűen oktalan szolgaság lett. rendezés. mint mondtam már. Most. helyesebben jobbnak láttam nem foglalkozni szerelmünk kérdésével. nincs meg az a vigasztaló tudata. a munka célját.talán. aki hiába adja a filmbe önmaga legjavát. hálátlanabb és az érdeklődésemtől még távolabb eső munkát is. akkor a forgatókönyvíró olyan művész. aki úgy vágyakozott lakásra. vért izzad a mások szerencséjéért. mozdulatait. Ez a valami a munkám volt. Ha a művészetet csakugyan a közvetlen kifejezés szempontjából vizsgáljuk – másként valóban nem is lehet –. Pár szót akarok szentelni a forgatókönyv-írói mesterségnek. filmtechnika. de valami mégiscsak arról árulkodott a szívem mélyén. mintha ez lenne szerelmi kapcsolatunk megszokott módja. a film sikere kétharmad részben tőle függ. mert eleget akartam tenni Emiliának. hogy mit hasznosít ebből az anyagból. a történtek után azonban egyszerre némi undor. mit éreztem annak idején. a forgatókönyvíró szerepe létfontosságú ugyan a filmben. hogy egyáltalán nem szeret már. irodalmi lelemények. így egész alkotói gyötrelmével együtt nem más. mert szerettem Emiliát. a felvevőgép mozgását. hogy szeret. Igaz. lélektani. hogy ez a szerelem hiányozni kezdett. a forgatókönyvíró a szerzője – többnyire más írókkal és a rendezővel egyetemben – a forgatókönyvnek. hogy Emilia ugyanúgy szeret. trükkök szállítója. alárendelt mesterségében is 25 . színészi játék. hálás voltam ezért a hideg és türelmetlen passzivitásért. egyenként rögzítik a színészek szavait. értelmét vesztette. Továbbra is azzal áltattam magamat.

” Ezt csak a rendező mondhatja el. érdekei. hogy pénzért dolgozik. mint a nevelőnők. a munkatársak természete szerint változó. már nem választhatja meg a munkatársait: őt választják. Előfordul. hogy két-három hónapra. ez a film én vagyok. a forgatókönyves vagy elfogadja. általában független a szomszédjától. kalandfilmből szívfacsaró drámába. megszeretni sincs idejük az egyiket. összeházasítja. mint ő.. ami gyakran megtörténik. A forgatókönyvírónak nem marad más. ameddig a forgatókönyv megírása tart. mint mondjuk a kísérleteiknek élő tudósoké. vígjátékból tragédiába. akik gyerektől gyerekig vándorolnak. nem ő választ. Ez a legrosszabb fajta. és kezdhetik elölről. ahol az emberi kapcsolatokat egészen le lehet szűkíteni. máris ott kell hagyniuk a másikért. kissé úgy. fáradságának egyetlen látható eredményéből élvezze az életet. akár ki is lehet iktatni. tehát végeredményben – mint említettem – a pénz. és forgatókönyvből forgatókönyvbe ugráljon.. akkor reggeltől estig sülve-főve együtt van a munkatársaival. olyan mesterségesen szoros és meghitt kapcsolatot kell kialakítani. ez lényegében azt jelenti. vagyis a mindennél fárasztóbb. de soha nem mondhatja el: „Ezt a filmet én csináltam. és a végén az anya aratja le munkájuk gyümölcsét. A rendező általában kora 26 . A forgatókönyvírónak meg kell elégednie azzal. ebben a filmben önmagamat adtam. akár nem. akiket nem szível. Ha valaki forgatókönyvet ír. csak ő nevezheti fiának a gyereket.. idegölőbb és undorítóbb meghittség. A rendezővel ellentétben. a forgatókönyvírás egészen mást jelent. mint hogy pénzéből. mint – tegyük föl – az irodai vagy gyári munka. a maga érzékenységét. akiknek a természete vagy viselkedése nincs ínyére. a maga szívét-lelkét az övékével. a végén ez lesz munkájának egyetlen valódi célja. mert nem valami csöndes munkán alapszik. szeszélye vagy egyszerűen a véletlen folytán a forgatókönyvíró kénytelen olyan emberekkel együtt dolgozni. szünet nélkül. Ezeken az alapvető és állandó – mondjuk így – hátrányokon kívül vannak a forgatókönyv-írói mesterségnek más. hogy a producer rokonszenve. ám legalább ennyire bosszantó kellemetlenségei.. Nos. amelynek egyetlen célja a film.lehet kiváló. ha azonban egyszer elfogadta. akik műveletlenebbek és kulturálatlanabbak. és jól is fizetik. amit csak el lehet képzelni. akár akarja. hanem a szavakon. aki a producerrel szemben élvez némi önállóságot. megszakítás nélkül. ha tudja. és a valóságban is csak ő jegyzi nevével a filmet. vagy visszautasítja a felajánlott témát. ahol mindenkinek megvan a maga dolga. eggyé olvasztja a maga okosságát. a film jellege és minősége.

de gyakran kitartás vagy erő híján a legkülönbözőbb témákra kalandoznak el. hanem egy másik producerrel –. hogy írás közben más a véleményük. amihez tulajdonképpen semmi közöm. Van. hogy a rendezőt és a közreműködőket már előzőleg kölcsönös megbecsülés és barátság fűzi össze. valahányszor a 27 . közben a szoba megtelik cigarettafüsttel. és kora reggeltől késő éjszakáig beszélnek. és máris ezzel fogad a dolgozószobájában: „Na. amiben nem szívesen veszek részt. még a rendező dicshimnuszait is utálom – amelyekkel az ötleteimet vagy megoldásaimat nyugtázza –. beszélnek. korlátoltságát vagy egyszerűen azt. így kívánja a szövegkönyv elkészítésére megszabott rövid idő. mindent elborít a filmcsinálás erőltetett ihletének tolakodó műnapfénye. színésznőkről beszélgetnek. friss emberek kócosán. mint amilyen ritkák a jó filmek. ilyen-olyan közös ismerősök lelki életét boncolgatja. mert – ahogy mondtam – érzésem szerint önmagam legjavát adom valamibe. a munkatársaim értetlenségét. aki pikáns anekdotákat mesél.reggelre hívja össze a munkatársait. mint nekem. többnyire a munkáról. Belépek a rendező lakásába. ezek a kedvező véletlenek azonban éppoly ritkák. van. inkább gépies és módszeres. Reggelente már ébredéskor kopár sivatagnak láttam az egész napot: sehol egyetlen tűnődésre alkalmas. jól fésült. hogy a film értékes. Aztán munka közben mindent kiábrándító. mint ha egy frigid. pihentető árnyék. Ez utóbbit viseltem a legnehezebben akkor . A forgatókönyvírás csakugyan nem valami ihletett örömmel végzett munka. mások színészekről. egyre nagyobb undorral és ingerültséggel eszméltem rá az előbb említett kellemetlenségekre. és én máris undorodom és lázadozom. kellemetlen színben látok: a rendező meg a forgatókönyvírók elkalandozását. és a reggel még udvarias. Természetesen előfordulhat az is. Amikor aláírtam a szerződést a második forgatókönyvre – ezt már nem Battistával. keserű utóízt hagynak bennem. ingujjban. hirtelen elhagyott az erőm és a bátorságom. szóval: a munka a hálátlan emberi tevékenység során elképzelhető legeszményibb feltételek közt zajlik. mintha érdekből szándékosan erőszakot tennénk az agyunkon. a forgatókönyv lapjai mellett kávéscsészék halmozódnak föl az asztalokon. amellyel – mint mondtam – a vita hosszú óráit igyekeznek megrövidíteni. makacskodó nőt kellett volna megerőszakolniuk. izzadtan. szétesetten fejezik be a napot. megint mások személyes dolgaikkal hozakodnak elő. gondolkodtál rajta az éjszaka? Kisütötted a megoldást?”. kuszáltabbak. aki a politikai nézeteit adja elő.

lelkiismeret-furdalás gyötört. lassan elkerülhetetlenül összekapcsoltam Emiliához fűződő viszonyommal. amely szembeszegülő akaratomnál is erősebbnek bizonyult: megfizetnek. amíg biztos voltam Emilia szerelmében. A forgatókönyvírás kissé ahhoz a régi négyes fogathoz hasonlít.rendező azzal a demagóg zsargonszöveggel ugrott föl. a rendező meg a másik forgatókönyvíró a nehézségek láttán mindig azt várja. időpocsékolásnak érzem. fösvénység. mégse kérettem magamat. Mégis minden alkalommal szégyelltem magamat. én dühöngve arra gondoltam: „Ezt bevehettem volna egy tragédiámba. amiért aprópénzre váltok valamit. miért csak ennyi idő után ébredtem rá a nehézségekre. Ám ahogy egyre tovább tartott ez az undor. vígjátékomba. ezekről a kellemetlenségekről csak két hónappal azután vettem tudomást. hogy Battistával aláírtam az első szerződést. Nem a versenyszellem ösztökélt. ami megfizethetetlen. És végre rájöttem. azaz igyekeztem minél 28 . mint aki valamilyen fenyegető betegséget hordoz magában. valójában a társaikkal vonszoltatják magukat. és amit különben összehasonlíthatatlanul jobban is kamatoztathatnék. rosszul van. elhagyott a bátorságom és a bizakodásom. és vannak.” Ráadásul – furcsa. mintha húznának. vagy legalábbis úgy tesz. a munkát csak rabigának. Türelmetlenségem és utálkozásom ellenére mindig én voltam a vontató ló. hogy azért undorodom a munkától. szellemi tékozlásnak. tehát dolgoznom kell. mert Emilia nem szeret már. szorgalmasabban húzó lovak. Eleinte nem értettem. amelyek csak úgy tesznek. 6 Úgy éltem már. hanem a becsületesség. És hogy addig dolgoztam bátran és bizakodva. miért nem figyeltem föl már előbb. mintha nem szeretne. És én elátkoztam ugyan a lelkiismeretességemet meg a bőbeszédűségemet. amelyben vannak erősebben. és egy hirtelen támadt ötlettel máris megoldottam a problémát. hogy én rántsam ki a szekeret a kátyúból. Mint mondtam. de nem mer orvoshoz menni. hamar észrevettem. ez az elesett állapot. amelyet az egykor annyira áhított munka idézett elő. keserű ellentmondás – undorom ellenére se tudtam félvállról venni a kötelességeimet. amit annyian használnak közülük. Most. hogy a másik kettő. amikor nem vagyok már biztos benne. hogy: „Óriási! Micsoda fej!”.

aztán meg azért. bár egyre kelletlenebbül. amelyet ki kellett még fizetnem. és ezek a meglehetősen futó célzások sosem mondtak többet annál. hogy kihagyják valamiből. a másikat én tagadtam meg. Kapkodó és kitérőket kedvelő ember volt. mert tisztában voltam vele. amelyért természetesen sokkal többet is fizet. két héten belül velem szerződik. hogy az idő majd megoldja gondjaimat az én erőfeszítéseim nélkül is. mert belátom – amit később beláttam –. ahogyan szerettem volna. ám éppen mert tisztában voltam vele. akkor bizonyosan lemondok a munkáról is meg a szerelemről is. egyre határozottabb undorral. Közben szorgalmasan. az is halogatásra késztetett. hogy ez után a jelentéktelen munka után Battista fontosabbat akar íratni velem. akkor gyanakodik. Emilia meg a munka: az egyik engem tagadott meg. sőt dühödten dolgoztam. talán azzal áltattam magamat. hogy egyszer úgyis szembe kell néznem ezekkel a kérdésekkel. de félelemre is. hogy: „Molteni. hogy rosszabbtól tartottam. sok kínlódással. Emilia meg a munka. fásult várakozásban teltek napjaim. normálisnak tetszett: nappal közömbös. éspedig két okból: elsősorban azért. De nem volt bátorságom. legyen készenlétben valamelyik nap. Bevallom. és inkább nem 29 . egy ajánlatot akarok tenni magának”. tüstént másikba kezdünk. hogy nem érdekli a munkám. Emiliának nem szóltam Battista újabb ajánlatáról. próbáltam a lehető legtovább késleltetni: már amit gyanítottam.” Tudtam tehát. Komor. de Battista már valami új. az komolyabb dolog lesz”. első gondolatom ösztönösen a lakás meg a pénz volt. vagy kissé világosabban: „Ne írjon alá szerződést. hogy mindjobban utáltam ezt a munkát. bizonytalan beszélgetések. de most. annak ellenére. ő viszont igazi odaadás nélkül. mert még nem tudtam.. Csakugyan megoldotta. Egyébként ilyen a filmvilág: ha nem szereti az ember. éjjelenként néha szeretkeztünk.. és ha nem kap. mint minden producer. és megörültem Battista ajánlatának. elfogadom-e. és ha öntudatlanul. hogy vegyek részt benne. ami az első pillanatban elviselhetetlennek látszott. én némiképp kíméletlenül.. Ha már akkor lett volna bátorságom tisztázni magamban a helyzetet. Molteni. Közben vége felé jártunk Battista forgatókönyvének.kevesebbet gondolni Emilia viselkedésére meg a munkámra. akkor is örömmel fogad minden ajánlatot. hogy mindkettő élettelenné vált. Emiliával még mindig ugyanolyan viszonyban voltam. mellékes. azt akarta.. fél tőle. Tudtam. de nem éppen úgy. az előzőnél sokkal nagyobb feladatot jelentő munkára célozgatott. vagy: „Molteni. ha befejezte ezt a forgatókönyvet.

mint minden forgatókönyvnél. mintha ez nem lenne fontos. megint enyém lesz legalább a nap fele. Erre a lap aljára odaírtam: „Vége”. ezúttal igazán vége. az lényegében azt jelenti. néhány óra múlva azt vettük észre. és sikerült azonnal jó irányba terelnem a megbeszélést. Tudtam. hogy nemsokára új és hamarosan legalább ennyire kibírhatatlan szereplőkkel és történettel viaskodom majd. hogy alaposan megutáljam a film szereplőit és cselekményét. Azonkívül. A közeli szabadulás reménye ezen a délelőttön szokatlanul megkönnyítette és leleményessé tette a munkámat. ám ezektől közben megszabadulok. vagyis a Battista-féle forgatókönyvet készítettem. majdnem hitetlenül ő is megállapította: – Igazad van. ha szeret. kéthónapi munka épp elég hozzá. amelyen a forgatókönyv immár csukott dossziéja feküdt. Különben a két dolog összefüggött.beszéltem róla. egymás után oldottuk meg a nehézségeket. aztán csodálkozva kiáltottam föl: – De hiszen itt be lehet fejezni! A rendező. egy kanyar mögül mégis felbukkan a már-már elveszettnek hitt cél. aki föl-alá járkált a szobában. már ennek a lehetőségétől is nagyon megkönnyebbültem. és fölálltam. Csak két-három apróbb simítás hiányzott a befejezéshez. Tudtam. Mint szakadatlan. amit homályosan sejtettem is: éppen azért nem voltam biztos. becsuktam a paksamétát. pár oldal hiányzott már csak. és ettől a gondolattól felvidultam: végre-valahára befejeződik ez a keserves munka. hogy csakugyan befejeztük a forgatókönyvet. Akkoriban egyik reggel is elindultam a rendezőhöz. eddig ugyanis próbáltam makacsul úgy tenni. Aztán a rendező azt mondta: 30 . elfogadom-e azt a munkát. Egy pillanatig hallgattunk. és meglepetten. leírtam a párbeszéd egyik mondatát. nehogy újra meg kelljen bizonyosodnom érdektelenségéről és közönyéről. akkor beszélek a dologról. akivel az egyes számú. a vállam fölött a papírra nézett. amikor hirtelen. míg én az asztalnál körmöltem. mint két kimerült hegymászó a nagy nehezen meghódított tavat vagy sziklát. és ha beszélek. kissé úgy bámultuk. csak néztük az asztalt. hogy elfogadom. kimerítő hegymászás után. De most elkapott az ihlet. hogy utoljára megyek hozzá. itt befejezhetjük. odajött. mert éreztem: Emilia nem szeret már. mégis napok óta eredménytelenül kínlódtunk.

át kell néznünk az összes dialógust. otromba szívélyességével folytatta: – Meg kell mondanom. mint máskor: 31 . Pasettinek hívták a rendezőt. – Igen – erősítettem meg –.. Kénytelen voltam ismételten felfigyelni rá. érzékeny és szertelen. hogy ne ereszd el magad. rendelkezésedre állok. hol dicsért.. mint a forgatókönyvírásnál mindig. hol tartózkodó volt. mint a lovak. – Légy nyugodt.. mégis megkedveltem kissé. bármilyen javításról legyen is szó – mondtam.. én csupa ideg és képzelőerő.. ebből a szempontból akár jó rendezőnek is lehetett nevezni. hogy vége a játszmának. Egy pillanat múlva hideg. hol szidott. hol áradozott.... a pénzszag.. szőrszálhasogatóan pontos és rendes. tapintatosan megnéztem az órát: majdnem egy volt. egyszer könyörgött. Cigarettára gyújtott. biztos voltam benne. Riccardo. csak a munka nagyjával végeztünk. ha érzik már az istállót. ám.. hogy még legalább négy napig kell dolgoznunk.. Fejét rázta.– Ez sikerült. szólok Battistának. ne pihenj meg a babéraidon. a rendezés kétharmadrészt abból áll. Átvettem a tréfás hangot. Tréfálkozó. sikerült. semmi érzéke a lélektanhoz. úgy válaszolt: – Ismerem az embereimet. mégis fölényes – az ő korában meglepő – modorral ösztönözte munkára az embereit.. hogy szinte kizárólag közhelyekben és elcsépelt fordulatokban fejezi ki magát. majd folytatta: – De ne hidd. az adott szárnyakat. mint bármelyik másik munkatársnak.. alárendelt viszonyban álltunk: a rendezőnek mindig nagyobb hatalma van. tartsa vissza az utolsó részletet. szökés fiatalember volt.. eltaláltad: a pénzszag. de alapjában szerény és korlátai tudatában élő ember. mint művésznek. másszor parancsolt. inkább aggályos földmérőnek vagy számvevőnek gondolta volna az ember. erre két óra alatt ledaráltuk.. hogy körültekintően használjon ki az ember másokat. szögletes. bizonyos szempontból kiegészítettük egymást: benne semmi képzelőerő – nincsenek idegei se –. Lovat adtam alája. és belementem a játékba: – Persze. Korombéli lehetett. sótlan. mi? Középszerű ember volt. olyan vagy..

.. valójában másra gondoltam. hogy tartsa vissza az utolsó részletet. fehér folyosón. az ördögbe is. ahogy te mondod.. Váratlan fordulattal fejezte be: – Ez mind rendben van. nem játszol. pedig nincsenek szeretőid. ha velünk ihat. ember legyen. – és a feleségéről kezdett beszélni. milyenek az asszonyok.és konyhaszag terjengett.. én viszont ígérem.. egyszóval. mind csak pénzt akarna. helyesebben. rendelkezésedre állok. – Na. Figyelmes arccal hallgattam. – Akkor menjünk át. most. innunk kell a film sikerére. benne vagyok. fizettesd csak ki az egészet. nagyon fontos nekik az otthonuk. hogy befejeztük a munkát. kissé bosszantott a tolakodása. lesütött szemmel.. – Sok van még hátra? – Majdnem az egész. Végül is alkalmat adtam neki. Ügyetlen élénkséggel kiáltott föl: – Dehogyis.. megmondom Battistának. ki is élte: akár el is mehettem. igazi nőnek. tudod.. – Ugyan. forgatókönyveseket: nyavalyás banda.. amikor befejeztük a forgatókönyvet. – A lakás részleteit kell fizetnem – válaszoltam komolyan. hogy fizettesd ki a pénzt. hogy kiélje a hatalmát. szavaiból mégis azt vettem ki. de én ismerlek benneteket. csak nem mész el így. utaltasd ki az utolsó részletet...– Nem. azt hiszem. szinte hallom: „Riccardo.. végig egy szűk. a feleségem – hazudtam –. hogy különös.. Előreengedett a szalonba: 32 . nem.. gyerekeid sincsenek. nem... – Na. azt hiszem. – Fogadok. hogy elmenjek – kezdtem. Suttyomban megint az órámra néztem. a feleségem örülni fog.... a munka nagyját.. kiszámíthatatlan teremtésnek tartja... aki nagyon hasonlított rá.. ne felejtsd el. Kimentem utána a dolgozószobából. itt az ideje. légy jó.. – Minek neked annyi pénz? – kérdezte esetlenül tréfálkozva: – Neked sose elég. a feleséged gyötör.. – Nekem mondod!. majd meglátom.. de ne számíts rá nagyon. ha meg felvettétek a pénzt. örülök. aki megtalál benneteket. ahol tömény pelenka.. szeszélyes.” – Igen.. Beletörődtem: – Ha ivásról van szó. bármilyen javításról legyen is szó. Pasetti.

amelynek készítéséhez most fogott. tökéletesen mozdulatlanul. Pasetti bejelentette. megjegyeztem: – Befejeztük a forgatókönyvet. hogy Pasetti odamegy a szoba végében egy szörnyszülött kombinált bútorhoz. hogy szép film lesz. házasságuk négy éve alatt négy gyereket hozott a világra. Szeme nagy volt. Ölbe tett kézzel. nagy fejű asszony volt. tiszta és rendes. világos. sápadt arcát. Pasettiné fölkelt karosszékéből a fogadásunkra. A csillogó shaker is vadonatújnak látszott. hogy beszélgessen velem. tojásdad. – Én is biztos vagyok benne. a kandalló másik oldalára. – Ma iszunk. Pasettiné nem érezte szükségét. és elvonult. egy vörös téglás kandalló elé. lehajol. mint egy gondos könyvelő vagy számvivő lakása. végül csak hogy valamit mondjak. érintetlen: szemmel láthatóan ritkán engedélyezte magának azt az italt. Pasettiné ugyanolyan fotelba telepedett. nem iszom. ahogy körülnéztem. csak a férje jelenlétében élénkült föl. Apró termetű. hogy kimegy jégért. ilyenkor egy percre se vette le róla a tekintetét. Moltenivel befejeztük a forgatókönyvet. Törékeny volt és vézna. – Iszunk mi! Fényezetlen. lesütött szemmel ült előttem. és kimért. de kissé szegényes. Hosszan hallgattunk. csinálok egy koktélt – mondta Pasetti azzal a zavarba ejtő vidámságával.. épp olyan. – Nekem ne. nézelődtem. virágos huzatú karosszékbe ültem. egy vermutost meg egy ginest. Nem tehettem mást. mint hű kutya a gazdájáról. Tálcára tesz mindent. fekete haja simán kettéválasztva keretezte hosszúkás. három poharat és egy shakert.– Luisa. hogy mind a két üveg bontatlan. Megfigyeltem. a gazdájára hasonlított: tucatszalon. Gino mondta. végre-valahára! Pasettiné lesütött szemmel válaszolt: – Igen. valami rádióval egybeépített bárszekrényhez. majd leguggol. álparaszti stílusban. De amikor a férje nem volt ott. tudod. Közben láttam. Gino – figyelmeztette Pasettiné –. – Biztos vagyok benne. – Ismeri a meséjét? 33 . szinte konok szerénységgel sütötte le. de fénytelen és kifejezéstelen. iszunk egyet a film sikerére – kiáltotta. A szalon. és a tálcát egy asztalkára rakja a kandalló elé. hogy megcsinálja. szögletes mozdulatokkal elővesz két üveget. különben Gino nem egyezett volna bele..

már átkapcsoltam ide... majdnem tréfálkozva beszéltem.. miért. itt is beszélhetsz. mintha váratlanul az ismerős szorongás térne vissza. Gino elmondta. Pasetti hozzátette: – A telefon a konyhában van. Megfigyeltem. hogy egyedül ebédeljek a vendéglőben. nem nagy lakoma. Pasetti közben kinyitotta a két üveget. viszontlátásra. hanem az orvosságot adagoló 34 . nyilván mert már előre élveztem. valahányszor csak kinyitja a száját. – Akkor maradj itt nálunk ebédre. hogy házon kívül ebédelj... de ma úgy kellene intézned. – Riccardo – kérdezte azonnal –. mivel – mint említettem – már nem érdekelte az. Talán nem is mondtam volna meg. igyekszik kimondani Gino nevét. és Emilia hangját hallottam: – Bocsáss meg. Leakasztottam a kagylót. vendéglőbe megyek. és az ajtó felé indultam.. Gépiesen fölálltam. Pasetti visszatért a jégkockatartóval. – Mindig egy véleményen vannak? – Gino meg én? Mindig. Pasetti felé fordultam.. de ha akarod. Érthetetlen szomorúság fogott el arra a gondolatra. és most nem az iszákos ember. de nekünk örömöt szerzel. Megörültem Pasetti hívásának.. én anyámnál eszem. és odakiáltott nekem: – A feleséged van a telefonnál. Én könnyed hangon. nem ebédelsz otthon? – Nem. Magam sem tudtam. tehát nekem is tetszik. – De miért csak most mondod? – Nem akartalak zavarni a munkádban. – És ki az úr a házban? – Természetesen Gino. ő mindig mélységes-komolyán válaszolt. első pillanatban mégis a régi szokásnak engedelmeskedtem. Riccardo. összeszorult a szívem. – Tetszik? – Ginónak tetszik.– Igen. hogy közlöm Emiliával: befejeztük a forgatókönyvet. Letette a kagylót.. A készülék csakugyan ott volt egy faliszekrénykén a kandalló mellett. – Később találkozunk.. szinte túlzott hálával fogadtam el. – Jó – mondtam –. amit csinálok. majd vendéglőben eszem.

De jól bírtam az alkoholt. Soká azonban nem merenghettem. bólogattam. helyeslőén mormogtam. Most. többnyire a forgatókönyvről beszélt. nem tudom. mély boldogtalanság fogott el. a feléig se jutott. Pasettiné. és közben iszogattam. Amikor a lány kicserélte a tányérokat. megnézem. annyira más. valakinek mindig arrébb kellett húzódnia. Amikor Pasetti jól összerázta a shakert. amikor Gino bűvös nevét mondta ki. ő fecsegett. miért.. és éppen csak megnedvesítette az ajkát. amikor a szobalány körüljárt a tállal. Pasettiné apró kortyokban ivott. csöndben fogtunk evéshez. színes kerámia edények.. és a poharakba kezdte önteni az italt.patikus mozdulataival éppen egy mércébe. Kiment. fényezetlen fából. Én egy hajtásra kiürítettem a magamét. aztán fölállt: – Megyek a konyhába. Pasetti koktélja különben is könnyű volt és nagyon híg. Jobban mondva. olyan közönyös volt. hogy fokozza homályosan érzett nyomorúságomat. Az a három-négy pohár így csak arra volt jó. amikor a telefonban meghallottam Emilia hangját.. ahogyan a felesége kérte. vastag zöld üvegpoharak és palackok. A csöppnyi szobát majdnem teljesen elfoglalta az asztal. bocsánat – mondta. aztán visszatette poharát az asztalkára. nyers kenderabrosz meg szalvéták.. Ebédlőjük hasonlított a dolgozószobához meg a szalonhoz: tiszta. 35 . az asszony megszólalt: – Nekem csak egy ujjnyit. hogy átmehetünk az ebédlőbe. mint Pasettiné hangja. nagyon kérlek. olyan hideg.. hogy a részegséggel elűzöm. te se igyál sokat. és visszaemlékeztem. Pasetti pohara még mindig ugyanúgy állt. megárthat. mit csinál a szakácsnő. magunkba szálltan.. a harmadikba meg csak egy kevés koktélt öntött. és fecsegni kezdtünk. tetszetős és olcsó bútorok. mint rendesen. és koccintásra emeltük. olyan józan. Pasetti elfoglalta helyét a virágos karosszékben. most se vette le szemét a férjéről. onnan pedig a shakerbe töltötte a gint meg a vermutot. az enyimet viszont már háromszor kiürítettem. – Az ember nem minden nap fejez be egy forgatókönyvet. és Gino. és abban a reményben ittam. Fogtuk a három poharat. és közölte. én meg hallgattam. Pasettiné megjelent. hogy a fájdalom első szúrását akkor éreztem. Hirtelen azt kérdeztem magamtól: „Miért vagyok ilyen boldogtalan?”. – Hát akkor még száz ilyen forgatókönyvet – mondta Pasetti. Teletöltötte a mi két poharunkat.

. egyszerre. és abba kell hagynom ezt a munkát. hogy annyira imádja az emberét. Egyszerre azt mondtam magamnak: „így nem megy tovább. annyira. Szokott hideg. Emilia szeméből régóta hiányzik ez az érzés. ezért Pasettihez fordultam. aki nem szeret. és Pasettiné azonnal készségesen érdeklődött. de közben igyekeztem elmerülni heves. hogy nem hittem: ekkora ragaszkodás tárgya lehessen. nem is fog már soha szeretni. és hiba lenne. és ha szükséges. Én hallgattam. Ez a tekintet már csak azért is csodálkozással töltött el. olyan száraz... de ha érdekeltek volna is. Bosszús tekintetem ideoda bolyongott. de nem sikerült. szíven ütött szemének kifejezése: odaadó és szerelmes tekintet volt. alázatos csodálat keveredett benne fenntartás nélküli hálával és fizikai rajongással. Úgy tettem. és valamit kérdeztem jövendő terveiről. szemét szokás szerint a férjére szegezte. Pasetti tervei nem érdekeltek. mit mondjak. Ahogy mélán ide-oda járt a tekintetem. ha magunkból kiindulva ítélnénk meg mások érzéseit.. mert az asszony szereti. mert csakugyan titokzatosnak találtam a belőle sugárzó érzést: Pasetti olyan sótlan.el akartam indítani a beszélgetést. Emilia mellett. semmin se tudott megállapodni. Az asszony is hallgatott. akihez. hogy az elmúlt hónapban végestelen-végig egy elviselhetetlen helyzetet akartam megszokni. vajon nem a hús kemény-e véletlenül. és a férfi azért elégedett önmagával meg a munkájával. nem is tudom. hogy mitől. mintha a szerénység és a képzelőerő hiánya sugallná szavait. Ekkor jöttem rá. hogy el is fintorodott az arcom. nem tudtam. Ahogy elnéztem ezt az arcot. ki kell magyarázkodnunk.. mélabús félénkség. a munkám mellett. Aztán arra gondoltam. a nők szemében oly szembetűnően érdektelen figurának látszott. sőt legkisebb hangsúlya megválasztását is.. Megnyugtattam: a hús nem kemény.” Erre a gondolatra mély fájdalom. végül is minden ember megtalálja a párját.. és rokonszenvesnek találtam ezt az asszonyt.. középszerűsége ellenére fűzött valami leereszkedő barátság. monoton hangja akkor is untatott volna.. kiszámított. Emilia nem szeret. váratlan gondolat vagy inkább felismerés hasított belém: „Ennek a nőnek a szemében ott van egész szerelme. olyan középszerű. és elnéző lettem Pasettivel. mint már mondtam. szinte testi rosszullét tört rám. aki tovább részletezte terveit. végérvényesen. nem bírok így élni. aki tiszteli és szereti. végül Pasettiné arcán pihent meg. sötét fájdalmamba. amelyet viszont az ő szerelme nélkül én nem tudok szeretni. állát kezébe hajtotta. mintha Pasettit hallgatnám.” 36 . halk hangján beszélt.. el kell válnunk. színtelen.

. sem arról. meg akarta mutatni a szülőknek a napi séta előtt. hogy Emilia nem szeret már. miért. hogy amint nézegettem. amikor úgy éreztem. ha már mindent felderítettem. elbúcsúzhatom. közönséges és agyoncsépelt ez az egész. Szóval: immár biztos voltam benne. hogy teljesen biztos legyek a dologban.. mégis beláttam. ahhoz. szóval. Emiliának meg nekem sose lesz gyerekünk”.. amelyről eddig nem akartam tudomást venni. megfoghatóbb és ha lehet. de máris oly fájdalmas megállapításban bizonyos legyek. Nyersen kijelentettem. hogy lesz-e elég erőm a váláshoz. de nem tudtam. fölálltam.Mégis hiába gondoltam el olyan keserű elszántsággal ezeket a dolgokat. csókjainak. Miért nem szeret már. olyan semmi különös gyerek. hogy csak akkor lesz bátorságom elválni Emiliától – ahogy első kétségbeesésemben elhatároztam –.. hogy mennem kell. Ám épp abban a pillanatban a nevelőnő behozta a szalonba Pasetti nagyobbik lányát. nyomoznom kell. nagy szemmel. akik a porontyaikat babusgatják. további számtalan apróbb..” A megalázó gondolattól és az érzelmes jelenettől türelmetlenség fogott el. Barna. ahogyan átengedi magát az anyja babusgatásainak. Isten segítségével egyszer az ebédnek is vége lett. hogy csak részben hiszek bennük: valójában még nem győződtem meg teljesen róla. átvillant az agyamon: „Én sose leszek ilyen boldog. ki kell magyarázkodnunk. tudatában voltam. Pasetti pipával a fogai közt kikísért az 37 . időt vesztegető beszélgetéseket. a felkínált és visszautasított italt. és hallgattam Pasettit. a haszontalan. ahhoz. és megint egyedül éljek. ám éppen mert apróbb. hogy Emilia nem szeret. Végül. és ahhoz. hogyan következett be a fordulat. mint a szülei. mint minden férj az én helyzetemben. szárazat vagy édeset. mint ezek. a nem szeretett férj. éppen úgy viselkedem.. és ebből tüstént újabb. Más szavakkal: csüggedten. még fájdalmasabb bizonyítékra lesz szükségem. de fogalmam sem volt róla. hogy mit csinálok. fájdalmas és számomra teljesen új érzéssel álltam egy tény előtt. sem azt. Közben ettem. hogy ebben az első általános. és ott végig kellett szenvednem a polgári vendéglátás minden formaságát: a kávét egy vagy két szem cukorral.. még keserűbb gondolat következett: „Milyen szánalmas. hogy otthagyjam a filmszakmát. kutatnom. aki irigyel minden házaspárt. Ez a gondolat megijesztett. Emlékszem. sápadt kislány volt. sejtettem. jelentéktelen. amelyet eszemmel immár kétségtelennek véltem. nem látszik már rajtam a sietség.. ittam. hogyan jutott eddig a közönyig? A kétségbeejtő érzéstől elszorult a szívem. vájkálnom a finom kutasszal a sebben. Visszamentünk a szalonba.

hogy hazamehessek. Aztán váratlanul. hogy szól az új forgatókönyvről. Az igazságot. Tudtam. aztán meg. 38 . gyakran evett vendéglőben. hogy otthon leszek. s otthon találom: ez esetben. megállapodunk egy találkozóban. Amikor az utcánkba értem. hogy ebben az órában otthon leszek. hogy elérzékenyüljek az anyai szeretet épületes látványán. mint mondtam magamnak. talán azt várta. és eszembe jutott. Fontos megbeszélésnek ígérkezett. fölhívhattam volna én is a kávéházból. mint hogy tovább leplezgessük ezt a – sajnos – egyre nyilvánvalóbb és egyre áldatlanabb helyzetet. kihúzok belőle valami végleges magyarázatot. Az volt az érzésem. és mégis. Battista telefonja épp ezt az ürügyet szolgáltatta. Igaz. hogy távozásom elképesztette és megbotránkoztatta a feleségét. bármilyen is. még elveszettebb és kétségbeesettebb lennék. Tisztában voltam vele. sőt a munkám is. sokkal elfogadhatóbbnak éreztem már. és fölhív. szorongó zavaromban valahogy mégis azt reméltem. szinte ösztönösen hazafelé indultam. és vissza kell utasítanom Battista újabb forgatókönyvét. és én abban az új lakásban. annyi kegyes köntörfalazás és színlelés után akármilyen csapást szívesebben fogadtam volna. mint valami nyilvános helyen. mint a gondviselés. de először is egyáltalán nem voltam biztos benne. és egy kávéházban töltsem el ezt a másfél órát. hogy otthon találom. sőt ellenségesnek éreztem. mélységes elkeseredésemben kell valami ürügy. 7 Amikor az utcára értem. megint elbizonytalanodtam: Emilia biztosan nincs otthon. amelyet most idegennek. működésbe lépett az emlékezetem. anyjánál ebédel. mondogattam magamban. hogy visszaforduljak. megígértem. mint ezt a hazugság és önsajnálat közt ingadozó aljas és tisztázatlan állapotot. kézzelfogható ajánlatot tesz. Battista végre-valahára rászánta magát.ajtóig. hogy ettől a magyarázattól függ a kapcsolatunk. és őszintén beszélek vele. de annál jobb. összeszedem minden bátorságomat. hogy Emilia nem lehet otthon. Talán el kell majd válnunk. Egy pillanatra elfogott a kísértés. és bemutat a rendezőnek. máskor ilyen tájban otthon is szoktam lenni. hogy ez nem lehet igaz. hogy előző nap megígértem Battistának.

más forgatókönyvírót választ. ha egyszer csak nem jön egy fiatal nő. hogy elfogadom Battista újabb ajánlatát. becsuktam az ajtókat. mondogattam. A felvonó újra megindult. Ki tudja. hogy milyen szeszélyesek a producerek. Jobb. de életemben nem nyúlok többé forgatókönyvhöz. Minden attól függ. gondoltam magamban.Hazamentem hát. Ám hirtelen újabb gondolat állított meg: igaz. mély megkönnyebbülés fogott el. amikor telefonál. és ő is belépett. és megnyomtam a legfölső emelet gombját. ugyanolyan elkeseredett tekintettel bámultam. valóságos dühroham kerített hatalmába. már nyúltam is az ajtóhoz. ha nyíltan kijelenti. nem mondhatom meg tiszta szívvel. elég egy ilyen zavaró véletlen. és holnap majd aszerint válaszolok a producernek. mint amikor egy hal figyeli. és még nyomorultabbul éreztem magam: igazi kisember vagyok. Ijedten felsikoltott. és elvesztem a munkát? Tapasztalatból tudtam. ha Battista most nem talál itthon. és a földszinti gombot nyomtam be. s ki nem nyitja az ajtót. erre közölte: „én a másodikra”. meddig tétovázom zavarodottan abban a felvonóban. hogy magamra haragítom. sokkal jobb. hogy hirtelen megállítottam a felvonót. Amikor kiléptem a lépcsőházba. aztán visszakozzam. érdekeim és érzéseim közt hánykolódom. mint egy faszent. ha Battista nem talál otthon. hogy elfogadom-e az ajánlatát vagy sem. valóságos kiskirályok. Megmondtam. hányadikra akarok menni. A felvonó közben ereszkedett lefelé. kimagyarázkodunk Emiliával. én viszont. Később. képtelen vagyok dönteni és határozni. de mi van akkor. ha Battista telefonál. megkockáztatom. Emilia viszont nincs otthon. akkor nemcsak ezt az új forgatókönyvet nem írom meg. Fölfelé menet azonban eszembe ötlött. hogy voltaképp nincs jogom megbeszélni ezt a találkozót. Erre a gondolatra olyan undor. amint a víz szintje rohamosan apad a medencéjében. egyiket a másik után. és Battista meggondolja magát. úgy álltam ott. én meg csak néztem a homályos üveg mögött elsuhanó emeleteket. még ma este. karja tele volt csomagokkal. megkérdezte. bár az is megfordult a fejemben: „Milyen állapotban lehetek. ha így 39 . ha Emilia este a szerelméről biztosít. Kínlódó agyamban összevissza cikáztak a gondolatok. Emília magyarázatától függ az új munka sorsa. s tudtam. hogy mire jutottam Emiliával. aztán magához tért. hogy megállapodjam valamiben. hiszen egyáltalán nem biztos. Életem sok egyéb képtelensége közt a legnagyobb képtelenségnek tartottam. A felvonó végre megállt. amikor meglátott. hogy nem szeret már. és benyomta a gombot. beszálltam a felvonóba. ugyanis ott laktam. mire jutok Emiliával.

viselkedem? Hogyan süllyedhettem idáig? És hová jutottam egyáltalán?” Ilyen gondolatok közt léptem a lakásba.. Fölvettem a kagylót. hogy hazudik. Azt mondta. A kereveten Emiliát pillantottam meg.. Egy pillanat múlva rám se nézve. pongyolában heverészett. az ördögbe az egésszel. Csúnya képet vághattam. azt hittem. Emilia ott van? Gondolkodás nélkül válaszoltam: – Nincs. – De hiszen telefonáltam. inkább hallgattam. elment. hogy nem is csodálkozva.. csuktam be az ajtót és mentem a nappaliba.. már nem vagy Pasettinél. és a nyitott ajtón át megláttam. de tüstént bizonyos voltam benne. hogy Emilia az ágyon fekve engem néz. és éreztem... azt hittem. leültem én is a kerevetre. Fölnéztem. együtt vannak. – Anyám később telefonált. Bebizonyítani azonban nemcsak neki.... hogy nem ebédelsz itthon. rajta tányérok és ebédmaradékok: Emilia nem ment el. magánál ebédel. hogy nem tud velem ebédelni – válaszolta nyugodtan. megláttam közepén a magányos párnát... miért. hogy nem tudok vele ebédelni.. Nem tudom... – Most megmondom.. – És nekem mért nem szóltál? – Az utolsó pillanatban telefonált.. visszautasítom a forgatókönyvet. megkérdezte: – És te mit csináltál? – Pasettiék meghívtak. a folyóiratot lapozgatva.. A dívány mellett kis asztal. „Battista. nem az anyjával ebédelt.. Mielőtt fölvettem. inkább csöndes 40 . mert amikor rám nézett. az éjjeliszekrényen. – Hogyhogy itthon vagy? Nekem azt mondtad. azt kérdezte: – De hát mi van veled?. de Battista hangja helyett az anyósomét hallottam: – Riccardo.” Emilia szokott közönyével azt mondta: – Menj. magamnak se tudtam. világos.. hogy elhatároztam. biztosan téged keresnek – fölálltam és kimentem. – kezdte meghökkenten az asszony. szóval hazudott. A telefon a szomszéd szobában volt. ránéztem az ágyra. kész a döntésem: vége. mi történt? – Nem anyádhoz készültél ebédre? – mondtam fojtott hangon. aztán itt hagyom Emiliát. valami folyóiratot olvasott. a lánynak ma van a kimenője. – gondoltam. nézd meg. Ekkor a szomszéd szobában megszólalt a telefon. ki az.. mint a nap. nem írok több forgatókönyvet. ez a nő egy szemernyit se szeret már. és észrevettem.

aztán elnevette volna magát. és vártam. már mondta is: – Megőrültél?. Csakugyan. én igazat mondok. hosszú ujjú kezével megsimogatja homlokomat. tessék csak várni... – Tudni akartad. rémült. amint kezdte összerakni a kis asztalon az edényeket. kivette kezemből a kagylót. és megjelent Emilia. Valami búcsúfélét makogtam. Végre kinyílt az ajtó. – Közben intettem Emiliának. Rájöttem. aztán hirtelen. aki özvegyen és magányosan élt. mintha most kapnék észbe.. ki se nyitottam a számat.. ő meg türelmetlen mozdulattal szinte felszólított... mintha valami gyerekes és megbocsátható csínyen kapna rajta.. – Hát kérlek. igazat mondtam-e? – folytatta. kedvesen azt mondta volna: „Csakugyan azt hitted. és kiment a szobából. aztán teljesen megzavarodottan leültem a díványra.. csak Emilia. hogy a mama lemondta az ebédet? – Lehet.. és az ilyesmit éppenséggel nem bírom elviselni. ismételgettem magamnak. hogy ez volt az oka – feleltem végre erőlködve. szándékosan. aztán vette a tálcát.. nagy.. nem köszönte meg. Vidáman. A nappali felé indultam. hogy elmentem? Bántott a hangja. amelyre összerakta a tányérokat meg a poharakat. Emilia sokáig telefonált. egy pillanatig majdnem elfogott a győzelem keserű érzése.. hogy kettőnk közül most én hazudtam. Csöndben és mozdulatlanul ültem. mintha így akarná 41 . Egyedül maradtam. hogy csak téged szeretlek?” És az egész egy anyai csókkal végződik. nincs semmi titkolnivalóm. soha többé ne tedd. nem tudod. hogy hazudtam?”. De hiszen. rám se nézett. miért tettem. igaz-e..undorral és hideg megvetéssel szegeződik rám a szeme. mindig hosszan beszélgettek: nagyon ragaszkodott az anyjához.. máris küldöm. szokatlanul kemény arckifejezése semmi jót nem ígért. épp most jön haza. csodálkozva. Tehát igaz: Emilia nem szeret már. Határozott hangon beszélt. hogy csukjam be az ajtót. hogy jöjjön a telefonhoz. Régen biztosan nem beszélt volna így velem... és a végén még hízelgett is volna neki a dolog: „Hát igazán féltékeny vagy?. – Tudni akartad. neki viszont anyja lett a bizalmasa. kínzó nyugtalanságomban azt hittem. Engedelmeskedtem. Fölkelt a kerevetről. lehajtott fejjel végigment a szobán. Mért mondtad a mamának. és ő tudja. fölkiáltottam: – Nem. senkije se volt.

a hátam mögött újra végigfeküdt rajta.. mert ki akarom fizetni a részleteit ennek a lakásnak. máskor én se gondoltam volna arra. legalább két lakásrészletet kifizethetünk belőle. hogy nem fogadom el. vagy legalábbis úgy teszel. nagy filmről van szó. helyesebben reménykedtem. 42 . hogy reménytelen helyzetbe került: bizonyítékom volt rá. Hirtelen azt mondtam magamban. hogy vele szemben telepszem le. mert szeretlek. Most nem szólt semmi. de én még mindig kételkedtem. hogy az egész egyre rosszabbra fordul. és az újság után nyúlt.. Fölálltam... nagyon fontos forgatókönyv. akkor is. Egy pillanatig hallgattam. ugye? – hallottam nyugodt hangját. Minden megváltozott: az ő szerelme. de most már biztosan tudom. de olyan bizonytalan hangon. és az enyém is. hogy nem szeretsz. akkor leengedte. így hát semmi értelme. hogy kétségbe vonjam a szavait.. ahogyan ott ültem a díványon.. Aztán nyílt az ajtó. gyűlölöm ezt a munkát. Kezében volt az újság. csak ő szolgáltathatja a hiányzó bizonyítékokat. úgy mondtam: – Battista pillanatokon belül telefonál. hogy rosszul értelmeztem egy tulajdonképpen jelentéktelen dolgot... hogy ellenőrizzem. és rám nézett. Gyors egymásutánban cikáztak át agyamon ezek a gondolatok. – Na. Az ember azonban mindig reménykedik. és a semmibe meredtem.. Nem fordultam meg. és csak azért csinálom. De az is igaz.. amely annyira fontos neked. közönyös. de amikor látta. megkerültem a díványt. mert ha megcsinálom. mintha fontos lenne. ha meg van győződve róla. és Emiliával szemben ültem le.elűzni minden gondomat és aggodalmamat... és boldog vagy. új forgatókönyvvel akar megbízni. A kerevethez ment.. – Mert én. hogy nem kell elhamarkodni a dolgot: belőle kell kihúznom. – És miért? – hangja még mindig nyugodt volt. hogy érződött. hogy nem szeret már. – Ez a forgatókönyv egyébként – folytattam – azért is fontos. hogy Emilia nem szeret már. Végre megkérdezte. aztán kissé ünnepélyesen hozzátettem: – De elhatároztam. mint tudod – mondtam őszintén –. – Ezzel a forgatókönyvvel – folytattam – sokat kereshetek. közben le se veszi szemét a papírról: – Milyen film? – Nem tudom – feleltem.. és visszajött Emilia. utána újabbakat kapok. még kevésbé. És úgy látszott.

– Hát – tétovázott –. hogy nem alszol valami csöndesen. és én elküldöm a fenébe. Megmondtam hát... ahogyan beszélsz velem. most már tudod. hogy hirtelen a gyors elhatározás fénye csillan meg szemében. vagy sem. kissé szégyellősen –. vártam. akár meg is esküszöm. ahogyan rám nézel. hogy külön alszom. eljött hát a kimagyarázkodás pillanata. hogy nem tudok nyitott ablaknál aludni. Azelőtt nem akartad volna... amikor eldöntötte. – De hát felajánlottam. és soha egyikük se mondta. akármit mondok vagy csinálok. gondoltam. Erre a gondolatra szinte megkönnyebbültem. vagy eladom. Szóval nem bírom így tovább. régóta féltem tőle. ezért határoztam el.. – Például? – Először is mondd meg.. de kívántam is... – Nem szeretsz már – folytattam –.. mert óvatosan azt kérdezte: – Miből gondolod. én meg nem csinálom tovább ezt a munkát. Mindenből. Ami a lakást illeti. egy szerető feleség nem úgy szeretkezik. Valóban. Nyilván meglepte ez a nyers bejelentés. mielőtt felelt. hogy külön is aludjunk. friss bátorsággal néztem Emiliára.. itt az ideje. ahogyan egy idő óta te. hogy megmondjam neked. aztán láttam.. úgy látszott. igaz-e. – Hogyhogy? – Horkolsz – mosolyodott el könnyedén. ahogyan viselkedsz velem. amelyről nem tudtam. időt akar nyerni. Habozva rám nézett. Pontosan ez volt az a pillanat. nem szólt semmit. 43 . esküszöm. aztán hozzátette: – Minden éjjel fölébresztettél. egy hónapja azt kívántad. és ettől nem tágít.. hogy nem szeretlek már? – Mindenből – feleltem szenvedélyes hévvel.. – Különben se szeretsz – mondtam aztán habozva.. Kicsit hallgatott.. és nem is nagyon hittem benne: más nőkkel is aludtam már.. nos hát.. hogy miből gondolod ? – vágott vissza csökönyösen. kölcsönt veszek fel rá.Tágra nyílt szemmel nézett rám... – De hát biztosítlak – felelte végül lágyan –. mit válaszol. hogy horkolok.. Battista mindjárt telefonál. – Mindenből – ismételtem. – Te mondd meg.... Kissé zavarba jöttem ettől a horkolás-dologtól. és úgy érzem. nekem sötétség kell meg csönd. hogy csukott ablaknál alszom. azt is meg kell mondanom. hogyan viselkedjen velem.. – Abból.

és én nem tudtam volna mit felhozni ellenvetésül. de csak egy vágya van. és egy nő mindig talál ürügyet. nem? – Jó – mondtam –. mindig szeretkeztünk. mire lett volna jó? Azt felelte volna. ezért inkább hallgattam.. mint aki szeret.. ráadásul ezzel a sértő hasonlattal meg is bántanám.Azonnal bosszús lett. makacsság.. mindig odaadtad magad. rám se nézve –.. zavart.. aki megelégszik az egyszerű aktussal. akármi is az oka. hogy nem szeretsz már. – Gondolod? – kérdeztem szinte jólesően.. még kegyetlen. úgy látszik. megteszed.. meggyőződésem. Sürgetően kezdte újra: – Valahányszor szeretkezni akartál. kimért pontossággal emlékeztetett is volna érzéki megnyilvánulásaira.. erotikus düh.. hogy a várva várt kimagyarázkodás füstbe ment. de ha nem szeretnélek.. minden. sőt. és elkeseredve mondtam: – Szóval. így csinálod. Talán előfordult már. mindig odaadtad magad.. – Igen – mondta szárazon.. mint egy prostituált. mielőtt válaszolt vagy megmozdult volna. zavarba ejtő szabadossággal.. Különben is. és a tartózkodás és gyöngédség minden látszata nélkül. hogy hamar vége legyen. és igyekeznék kibújni alóla. szeretkezés előtt.. szégyenlősebb. mit akarsz. és még én lennék az igazságtalan. félszegebb. Megint rám nézett.. kivéve a gyöngédséget és az igazi odaadás szavakkal ki nem fejezhető örömét. amin mindig mélyen elcsodálkoztam.. hogy nem adtam oda magamat? Tudtam. A máskor tartózkodó és illedelmes Emilia az ágyban. Megértettem. Kényszeredetten mondtam: – Nem.. hogy jól tudsz szeretkezni. és ami természetes ártatlansága miatt el is bűvölt.. aki lefekszik a vendégnek. de.. mintha arcomból akarná kiolvasni. nyersen. kéj vágy. és te nem olyan vagy... hogy nem igaz.” De tiszteltem őt és magamat is. élesen tiltakozott: – Igazán nem tudom. amelyekben minden volt. hogy ne adja oda magát. annyiszor szeretkezünk. ügyesség. hogy ilyen bizalmas beszélgetésben mindig én vagyok a szemérmesebb. ez így van.. nem ismert szemérmet. Ismét észrevettem 44 . akkor épp az bosszantana. közben és utána is mindig beszélt magáról a szeretkezésről. hogy mihez tartsa magát. tessék. ahányszor csak kívánod. – Hát hogy? Azt kellett volna felelnem: „Úgy. de nem úgy. te jól tudsz szeretkezni.

Még most is reménykedtem. egyre az járt a fejemben: „Ezek csak mozdulatok. ha nem szeretne már. és nekem hamisnak rémlő hangon azt mondta: – De Riccardo. máris valósággá válik. mindkét karjával odaszorítja. mit kockáztatna a teljes őszinteséggel. réveteg. hangsúlyával majd elárulja magát. először is visszautasítanám az új munkát.valamit. és féltem. Azért ölel így át – ötlött fel bennem –. amint óvatosan megkockáztatja: – És mit tennél. szavaival. halántékomat.. hiszen már nem szeretsz? – kiáltottam föl kétségbeesetten. nem mertem kimondani.. Azt akarja tudni. békésen süllyedő-emelkedő mellére... amelyről lerí... aztán odamész.. hogy lássam iparkodó és unatkozó arcát. karját a nyakam köré fonta. arányos és fegyelmezett arcát a belső bizonytalanság egészen szétdúlta: fél arca mintha hirtelen besüppedt volna. és elfogadod a munkát. éreztem. erősen. és hiába szorítottam arcomat elkeseredett vágyakozással félmeztelen. hogy szeret. a mellére borulva. de abban a pillanatban.. Szerettem volna hozzátenni: „és elválnék tőled”. latolgatni akarja.” Kicsit vártam. Nem mozdultam. amely visszariasztotta. lágy mellére borulva beszéltem: – Már mondtam. hogy szíve-lelke máshol jár.. meleg. amit Battista ajánl. aztán hallottam. miközben egyre szorosabban ölelt magához: – De hát szeretlek. – De mért mennék. mért mondod ezt?.. mérlegelni. s a mellére vonja fejemet. gondoltam keserű diadallal. amit már ismertem: barna. mintha sötét viaszba merülne.. szeretlek.. Forró lehelete fülembe csapott. csak akarata kényszeríti ki belőle ezt az ölelést. éppen úgy. borongó szeme szemgödrébe süllyedt.. vagy amelyre nem érzett természetes képességet. mit csinálsz?. derűs-szép. elárulta magát. ha csakugyan nem szeretnélek már? Hát igazam volt. 45 . kezével homlokomon. ha olyan elhatározással kellett szembenéznie. megbeszélsz vele egy találkozót. Aztán egész testével hirtelen lendületet vett. amint keze végigsimítja homlokomat. Mondom. most tudod. és ez az egész képtelenség. mint régen. mit tennék. ismertem ezt a sajátosságát: mindig ez történt. mert nem akarja. szája elkerült az arca közepéről. ha csak megemlítem a válás lehetőségét. nagyon harmonikus.. Végül azt mondta. ha Battista telefonál.

Most ésszerű szemrehányással válaszolt: – Szeretlek. csak ne mondasd el velem többször. ha nem tetszik neked ez a munka. hogy beszéljen velem. akkor tudd meg. Emilia kiment a szobából. mert azt hiszed. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. mint hogy azért ment ki. akkor nem vitatkozom. a nyitott ajtón át láttam. átmentem a szobába. mint valaha.. mintha megérezte volna a kívánságomat. Fölálltam. de ha azért nem akarod csinálni. és azt suttogta: – Csókolj meg. Mégis megfogtam az állat. hamarosan találkozunk. váratlanul elengedett. 46 . jó? Fölálltam. hogy másnap délután vár az irodájában. hogy már nem szeretlek.. ragaszkodom ehhez a lakáshoz.. hogy van? A vonal másik végén néhány szó következett. majd átszaladt a szomszéd szobába. itt van. valósággal kimerült az arca. Újabb titokzatos szöveg. mondtam. Másra nem gondolhattam. Erre.. amit akart: megbeszéltem egy találkozót Battistával.. közben Emilia messziről integetett: – Éppen magáról beszéltünk. és azt mondja: – Igen. rápillantottam. aztán letettem a kagylót. sem a simogatásaira. hogy tévedsz. még gyötrelmesebb küzdelemre készült volna azzal. meggyőzött. tehát nem volt már szükség sem a jelenlétére. és nem ragaszkodom a lakáshoz. rögtön adom.. hogy megcsókol. Battista közölte. Mintha emberfeletti küzdelmébe került volna. meg az új filmjéről. amint fölveszi a kagylót. váltottunk még pár szót. megfogtam a kagylót. és nyilvánvaló megkönnyebbüléssel szabadította ki magát. Ott leszek. hogy legalábbis mára. ha többet tudok... most átadom Riccardónak. és mintha újabb. ahogy sejtettem. milyen fáradt. hogy miközben beszéltem.. és ajkammal az övéhez közeledtem. Én ott maradtam a kereveten. megsimogasson és magához öleljen. ha egészen biztos vagyok a dolgomban. – Ez Battista – mondta. szétesettebb és bizonytalanabb. Ekkor vettem észre. hogy igazat beszél. mert elérte... Szinte reménykedtem. ugyanakkor rájöttem. Ám kétségbeesetten szerettem volna. mielőtt megcsókoltam. Emilia nyugodtan válaszolt: – Igen. elképedtem..

fali stukkókkal díszített tágas termeket fából készült egyszerű válaszfalakkal sok apró. lapkivágásokat. a semmibe meredtek. ha éppen nem beszéltek a rengeteg telefon valamelyikén. és végül pár. mindenfelé színészképeket. hogy azonnal biztosan osztályozni tudjam a látogatókat: néhány forgatókönyvíró – fáradt. számos kereskedelmi vállalat székháza volt. A mennyezeti freskókkal. erre összerezzentek. ott. célszerű bútorokkal berendezett szobácskára osztották. egyszerre hanyag és keresett ruhájukról lehetett felismerni őket. kellemetlen hangú csengő. Szerényen „Diadal Filmstúdiónak” nevezett vállalata akkoriban a legjövedelmezőbbek közé tartozott. harsogóan színes plakátok lógtak. Ez az egész népség föl-alá járkált a koszos mozaikpadlón. most viszont. csak sokkal 47 . hajdan egy nemesi család lakott benne. az utóbbi években futott be silány. rikító ruhákban jártak. bekeretezett fesztiváldíjakat és más. túlságosan kifestve. két-három színésznőjelölt vagy inkább statiszta – fiatalok. de mintha már előre tönkrementek volna. különféle tarhások. alkalmi forgatókönyvírók. zöldre lakkozott fémpult trónolt. valamelyik látogató sietősen fölállt. tán bájosak is. A titkárnők. füstölt és félhangosan beszélgetett. Ugyanolyan elkeseredett lelkiállapotban voltam. de sikeres kommerszfilmekkel. a producerek előszobáiban mindig vannak ilyenek: facér színészek. a megfakult erdei freskók hátterében. Az előszobában. Battista még fiatal producer volt. hónuk alá szorított jegyzetfüzetükről. aztán én is leültem a terem mélyén. és eltűnt az aranyozott fehér kopogtatóval ellátott ajtó mögött. mint tegnap. divatos. szemük az unalomtól és gondolattalanságtól szinte üvegesen kancsalított. Hébe-hóba megszólalt egy erőszakos. mögötte három-négy titkárnő fogadta a látogatókat. mesterkélt arccal. néhány ügynök vagy régi filmvállalkozó – gazdatisztekre vagy marhakereskedőkre hasonlítottak. Irodája egy régi palota teljes első emeletét foglalta el. volt már annyi tapasztalatom. ahogy manapság lenni szokott. mozdulatlanul ültek a pult mögött. egy nevet szólítottak. vagy a falak mentén körberakott magas támlájú aranyozott székeken nyúlt el.8 Másnap a megbeszélt időben elmentem Battistához. ahol valaha mitológiai témájú vagy szentképek függtek. filmvállalatoknál szokásos díszeket aggattak a falra. sehová se beskatulyázható alak. agyonhajszolt képükről. ásítozott. most nagy. Megmondtam a nevemet. A megadott időben tömve volt az előszoba.

képtelenség: Emiliának az égvilágon semmi oka nem lehetett rá. hogy véget vetek a tétovázásnak és megalkuvásnak. mint a geometriában szokás. ahogy mondtam. fojtogató szélcsendhez. mert valójában a végsőkig reménykedtem. bár biztosan tudom már. szinte csodálkozva fölfedezésemen. hogy ne legyen igazam. ám tudtam. hogy a kettő közé a halálos nyugalom időszaka esik. most egyelőre lemondtam róla. a gyanúénak vége. még mindig lesz időm. Tudtam ezt. Nyugodt voltam. hogy szeret. ez a második és látványosabb megoldás valahogy jobban is tetszett. holott szerintem semmi oka nem lehet a kiábrándulásra – és mégsem szeret már. Sőt. alighogy föltettem a kérdést. az. Annál is inkább. Beszélgetésünket rögtön újra átgondolva. hogy szeret-e még Emília. hogy. hitetlenkedő. hogy nem szeret. gondoltam. és mindent fölrúgjak. legalábbis úgy éreztem. Ám most azt hittem. a lázadás. A botrány. mihelyt kihúztam Emiliából az igazságot. amikor azt állította. azt 48 .nyugodtabbnak éreztem magamat. akkor könnyebben kikényszeríthetem Emiliából a magyarázatot. hogy miért ábrándult ki belőlem. hogy Emilia hazudott. Meg kell mondanom. de érzéketlen és tétlen nyugalom volt ez: valami bizonytalan baj szorongatta ezt a nyugalmat. nem tudnám megmondani. de azt is. az anyagi veszteség még jobban bizonyítja kétségbeesésemet. abbahagyjam a munkát. azon. de most. az önmarcangolás korszaka. amely nagyon hasonlít a vihar második és rosszabbik pillanatát bevezető csalóka. mint az első. Amíg vártam. eszembe jutott valami: eddig csak egy dolog érdekelt. és azt se. talán mert kissé elcsüggedtem. hogy éppoly céltalan. talán mert csökönyösségből ki akartam kényszeríteni belőle a teljes és őszinte magyarázatot – amelyet még sose sikerült kicsikarnom –. Tehát. furcsa érzés fogott el. ez nyilvánvaló. hogy bevezessenek Battistához. hogy miért nem szeret már. de a szilárd akaratomat is. mert ha egyszer kitaláltam az okát. Honnan vettem ezt a biztonságot. vagy sem. hogy már ne szeressen. a biztos baj ellenben egy időre szánalmas nyugalommal tölt el. végleg meggyőződtem róla. hogy következetes legyek: mégsem utasítom vissza az új munkát. Tehát. Egy pillanatig zavartan tűnődtem szívemnek és eszemnek ezen az ellentmondásán. mint az egész életem. nyugodt voltam. új problémán törhetem a fejem. gondoltam. Végül. Később. hogy nem sokáig: az első időszaknak. hamarosan itt a fájdalom. bizonyosan tudom már. Valószínűtlen volt.

mint az olyan emberében. Ismertem. séta. amikor érzéseinek ereje gyöngült. annyira. amikor megvoltak még lánykori barátnői.. hogy valami van. hogy első pillantásra minden további nélkül elvethető ez a föltevés.mondtam magamban: „Vegyük azt az abszurdumot. ha hűségének már semmi értelme. egyetlen okban összefoglalható: Emilia azért nem szeret. hogy jól ismerem. És tudtam. mert abban bízik. amiért megölhették. meg kell állapítani az okot. hogy kétféle ok lehetséges: az egyik Emiliában rejlik. már nem szerelmesen. hogy megvilágítja mindazt. egyre jobban függött tőlem. Szóval.. vendéglői vacsora szinte kizárólag tőlem függött. mint rögtön rájöttem. egyszerűen azért. Úgy éreztem. Tehát úgy gondolkodtam. Volt ebben a szerelemtelen hűségben valami megindító és szerencsétlen. És nézzük meg. mert kibírhatatlanul és kíméletlenül őszinte. hogy Emilia más férfiba volna szerelmes. de azért éppúgy hazavárt a munkából. mint a detektívregények nyomozói. mindenesetre változatosabb. Az első. minthogy nem lehet. hogy néha már zavart a dolog. a másik bennem. mert a természete hűséges. Valakit megöltek. még a legártatlanabb módon sem akart vagy próbált mással helyettesíteni. majdnem biztos. sőt bosszantja és fárasztja a színlelés. mint már vázoltam. főleg azért. szívesen folyamodtam logikai levezetéshez. E pillanatban. mi lehet. anyjával folytatott hosszú telefonálgatásokkal meg a háziasszonyi teendőivel töltötte az időt. mozi. sőt. mert mást szeret. annál szívósabban ragaszkodik az értelem csalóka fényéhez. aki akkor is hű marad. és olvasgatással. hogy rajtam kívül nem volt más az életében. és akkor már könnyen el lehet jutni a bűnöshöz. Majdnem mindig otthon volt. hogy mennél mélyebb kételyek gyötrik az embert. Közvetlenül esküvőnk után. Különben az alaposabb vizsgálódás is kizárja. Ezek a lánykori barátságok azonban nagyon hamar felbomlottak.” Észrevettem. Ez a függőség különben egyáltalán nem lett kisebb. és mégis. amit érzései összezavartak és elhomályosítottak. hogy képtelen hazudni. semmi 49 . a maga szerény módján nagyvilágibb életet élt. Emilia viselkedésében az utóbbi időben semmi olyasmi elő nem fordult. hogy ne legyen. amikor ösztönöm olyan ellentmondásos választ adott. szórakozása. nem szeretett már. undorodik minden képmutatástól. aztán meg teljesen hiányzott belőle minden képzelőerő. inkább egyre magányosabb lett és egyre jobban függött tőlem. és egyre szorosabban kötődött hozzám. vagy azt hittem. ahogy tudtam. amiből egy másik férfira lehetett következtetni. mint régen és csekélyke szórakozása is tőlem függött.

eltitkolja a házasságtörést. értő meglátásaiban is. Tagadhatatlan. én mégse éltem velük. óriási állat volt. szeme 50 . elhidegülése tőlem nem azt jelenti. ami a valóságban nem létezett. és lehetetlen. már csak azért sem. Freskókkal díszített. legalábbis a külsejével. de nagyon széles vállú. Arcában is volt valami majomszerű: halántékán kopaszodott. lógó farú. egy időre fölfüggesztettem a nyomozást. hanem hébehóba nagyon finom.. „majom”. egy zöldre lakkozott fém íróasztal mögött.olyasmibe nem tudott belekapaszkodni. ez az életerő azonban nemcsak a vágyaiban fejeződött ki. Nem. barátnőkkel fedezze a találkákat. megváltozott érzéseiről hallgatott is. kiérdemelte ezeket a jelzőket. és gyorsan bementem a producer dolgozószobájába. a forgalomnak vagy holmi látnivalóknak tulajdonítsa késéseit. Meg aztán szerintem igazságtalanok is voltak. „vadállat”. sőt lehetetlen lett volna neki. gondolom. aranystukkós tágas szalon mélyén ült. mondhatnám agyafúrtsággal megáldott –. hogy ne létezzék. és mosolyogva ismételgeti: – Molteni úr. ráadásul olyan akaratlan-kegyetlen kíméletlenséggel. akit alárendeltjei és munkatársai a háta mögött ilyen kedves jelzőkkel illettek: „barom”. Battista doktor várja. ahogy féligmeddig népi származásához illik. hogy Battista valaki – látszólagos erőszakossága mögött nem mindennapi ravaszsággal. szívós és túltengő életerővel. sűrű szemöldöke gondterhelt és mozgékony. mint hasonló körülmények közt a nők. homlokát viszont benőtte a haj. hogy nem vettem észre: az egyik titkárnő előttem áll. még nem írtam le Battista külsejét. rokonlátogatással. pedig gyakran beszéltem róla. hogy ha másba szerelmes. ennek köszönhette a már említett csúfneveit. Végre összeszedtem magam. „gorilla”. az viszont nagyon nehéz. amelyek éppen vágyai kielégítésére szolgáltak. Bizonyos voltam benne. hogy máshoz forró érzelmek fűzik. azt nem az ő életében kell keresni. hogy kettős életet éljen.. varrónővel. egyéniség. Kétségtelenül. akkor ezzel a természettel a legjobbnak azt találja. Hallgatag és tartózkodó talán tudott lenni. vagy nem történt meg. hogy bárkit is csúfnévvel illessek. ha tüstént bevall mindent. kalapossal. És ha mégis létezik valami ok. az asztal pontos mása volt az előszobainak. nem lesz hiábavaló. Battista az a férfi volt. mert viszolygok attól. Középtermetű volt. nem számoltak vele. hanem az enyémben. kurta lábú: ezért hasonlított egy nagy majomra. Most veszem észre. Annyira belemerültem tűnődéseimbe.

ezüstösen csillogó hosszú haj keretezte. Tudtam. kíváncsian vizsgálgattam Rheingoldot. közben csak a fejét hajtotta meg. fekete szőrös keze volt. akkor láttam. Azt is megfigyeltem. Battista irodájában. akit Rheingold néven mutatott be. de mindig adott magára. kellemetlen lett az arca. hirtelen és nyomtalanul eltűnt a mosoly. kicsoda. Persze nem volt Pabst vagy Lang klasszisú rendező. de szinte ajak nélküli szája vékony. kidülledt a melle és a gyomra. talán. hogy éppúgy nincs mögöttük semmi. amelyek figyelemre méltó sikert arattak. bár először találkoztunk. Nem volt egyedül. Ez a meglepő és meghökkentő hang nekem épp arról az agyafúrtságról és éleslátásról árulkodott. bár a válla. olümposzi volt a Rheingoldé.apró. mint a késpenge. Most viszont furcsa módon itt bukkant fel. de elmosódottak is. félig parancsoló. hogy ez a fenség és nemesség csak látszólagos: vonásai kissé vaskosak. Battista nem volt pocakos. behízelgő hangon beszélt. hogy válla. mintha papírmaséból volnának. talán műfogai vannak. mint a karneválokon. Rheingold fölállt. hazájában a nácizmust megelőző időkben rendezett néhány nagyszabású filmet. inkább gyomros. Battista ugyanis Argentínában született. Német rendező. Míg a producer beszélt. mint amikor a hold elbújik a felhők mögé. Rheingoldra mutatott: 51 . sőt hasa is bozontos. nagyon széles. de az utóbbi években Olaszországban nem mutattak be egyetlen filmet se az ő nevével. törekvései vitathatók. a szőrzet a csuklója fölött is folytatódott a kabátujjban: egyszer azon a nyáron együtt voltunk a tengernél. csakhogy figyelmesebb vizsgálódásra észrevettem. amelyről beszéltem. orra rövid és nyomott. nagyon szabályos. kemény. Vaskos. nagy. az övét is tiszta. hogy komolyak. Battista nagyon messziről kezdte. sose volt kommersz. ekkor vettem észre. olyasféle benyomást keltettek. íróasztala előtt ült valaki. Látták már régi metszeteken Goethe arcát? Hát ugyanilyen nemes. akarom mondani. ahogyan szokta. félig követelőző. Amikor leült. finoman. hogy arca fenségét bizonyítsa. hogy egészen alacsony. széles félholdmosollyal. kezet szorított velem. melle. Azt beszélték. csillogóan fehér fogsora gyanút keltett. Ez a vad külsejű ember lágy. Egyszóval: nagy ember feje volt. az apró emberfigurák vállán imbolygó óriási papírmasé fejek mögött. hogy Hollywoodban dolgozik. és lágyak. szabályos. Hitler hatalomra jutása után nem hallatott magáról. viszont német szokás szerint kissé összecsapta a bokáját. csiszolt. hogy köszönéskor nyájasan rám mosolygott. kissé idegen kiejtéssel. ám mindenképpen el kellett ismerni.

. de sose sikerül. és sose vagyok ott. egy hivatalban. hogy úgy mondjam.. mióta megvettem. hogy mennyire lelkesedik a szép meg a jó dolgokért.. csip-csup veszekedések..– Éppen Capriról beszéltünk Rheingolddal. akkor Capriban szeretnék élni.. ismeri maga Caprit? – Kicsit – feleltem. csodálatos ég. érdemes megnézni őket esténként. szemem sarkából Rheingoldot néztem. hogy néhány hónapot ott töltök. hogy Capri milyen elbűvölő hely. hogy ott írják meg a film forgatókönyvét.. az ember nem arra született. újra kezdte: – Pompázó természet. és virágok. éppen azt mondom Rheingoldnak. van egy villám Capriban. boldog emberek.. ott lenne ihletem.. a táj ihletet adna. mint mi.. – Mint mondtam – kezdte ismét Battista –. Capriban. ó... semmittevésben. saját szavaitól szinte meghatottan.. Capri lakói sokkal boldogabbnak látszanak. virágok mindenütt. elég lenne ott leülni és csak lemásolni a tájat. Ujabb csönd. bájos és vidám fiúk. hogy bólogat. mi itt a városban természetellenes életet élünk.... – Van ott egy villám – folytatta Battista –. Rheingold azt mondta: 52 ..... örök-kék tenger.... érthetetlen képeik helyett miért nem Capri tájait örökítik meg. Nem szóltam semmit. ha író lennék.. hogy irományok közt élje az életét. az a villa épp a megfelelő hely volna arra. Egy pillanat múlva. éppen azt mesélem Rheingoldnak. sajnos. furcsa. csak apró álmok. Battista folytatta: – Mindig tervezem.. szóval az eszmék világába tartozó dolgokért... és láttam. mert nincsenek nagy dolgok az életükben.... mint én. Battista egyik leggyakoribb fogása volt ez: előhozakodni azzal.. lányok. hogy a festők ronda.. nyugodt.. kis érdekek. és milyen szépek. az a táj a film hangulatát idézi. készen állnak a képek. összesen pár hónapot ha tartózkodtam ott. bár valahogy sose egészen önzetlen. mint maga. távol az üzleti ügyektől. Molteni. ott még az olyan üzletemberek is költők lesznek.. mert ahogy Rheingoldnak megjegyeztem. de legjobban az zavart.. és ez azért van. hogy lelkesedése – határozottan ezt tapasztaltam – őszinte volt.. Azt hiszem. Molteni.. már csak azért is. amikor sétálni mennek: mosolygós. mosolya úgy ragyogott arca közepén. és csakugyan. mint felhőtlen égen a holdsarló.

Battista nem volt cinikus. főleg ha.” És helytelennek... így a többi. hogy Capri alkalmas forgatókönyvírásra. lakhatna a villában a feleségével. – Pontosan. amiért ilyen hévvel fogadtam el a meghívást. dolgozni mindenütt lehet. elhárító mozdulattal.. de bizonyos voltam benne. de azt gyanítottam. meg arra. hogy a pénzről beszéljen: a haszon neki is legalább olyan fontos volt. Nem tudom. hogy maga meg.. Capri hasznos lehet... akkor ez rendben is van – mondta Battista.. őszintébb producerrel ellentétben neki nagyon nehezére esett.. de mindig diszkrét homályban 53 . én majd néha odalátogatok. és könnyen lehet találni egy asszonyt. a neorealizmusból. a villa nagyon kényelmes. akkor talán eljutunk odáig.. Lelkifurdalás gyötört. majdnem szégyenletes dolognak éreztem. hogy Emilia helyteleníteni fogja sietségemet. hogy rendbe hozná a dolgokat. „Épp ideje!” – gondoltam.. végre lakna benne valaki. persze. amiért ilyen sebtében elfogadtam meghívását. hogy miért lett elegünk a neorealista filmből. sőt talán fontosabb. Rheingold viszont azt mondja. én is azt hiszem. és különben is néha egyedül szeret lenni. hogy valami újat kell találni a filmben. – Kitűnő. mintha egy hálaáradatot akart volna megállítani. és magában tűnődni a munkán. nekem örömet szereznének.. Megmondom az igazat: egyszerre ok nélkül. hogy milyen legyen ez az új kifejezési mód. aki elvégzi a ház körüli teendőket.. egy kicsit mindenkinek elege lett... csak hogy példát mondjak. új kifejezési módra van szükség... gondolom. amelyben valami sértőt éreztem. és a feleségemmel szívesen lakunk a villájában.. Molteni. ez rendben. Tüstént Emiliára gondoltam. a háború utáni korszaknak immár vége.. a külső felvételeket a Nápolyi-öbölben forgatjuk. és figyelmesen Battistára néztem. és most beszéljünk egy kicsit a filmről.. megbeszélem a feleségemmel... mint gondolom.. hogy szívesebben menne szállodába.. holott nem készültem semmiféle hálálkodásra –. Battista közben azt mondta: – Abban mindnyájan megegyezünk.– Battista úr. Mint már említettem. „Azt kellett volna mondanom. mint mindig. megvannak a maga szokásai. hogy miért. hogy egy caprii üdülés valami szép villában talán sok mindent megoldana... ismertem Battista kedvenc módszerét: semmivel sem hozakodott elő azonnal. hogy gondolkodom rajta – tűnődtem kissé ingerülten –. maguk Capriba mennek. ha most megvizsgáljuk. legalábbis nem akart annak látszani. Ezért köszöntem meg olyan őszinte hálával: – Köszönöm..

. vagy csak úgy tesz. a neorealizmus az élet negatív oldalát emeli ki. Battista. Ezért egy idő óta minden érdeklődésemet elvesztettem Battista gyakran hosszú és bonyolult fejtegetései iránt. mint ahogy máskor sem. hogy a neorealista filmből azért lett elegük a producereknek.. Csak néztem Battistát. mert nem egészséges film. ami érdekel. Battista azon a furcsa. Pedig az ő szemében is az anyagi siker volt a mű végső próbája. nem emberi. amit mond. – Amikor azt állítom. és megint nem tudtam. aki ezzel a szünettel az „egészséges” szót akarta kiemelni. Rheingoldra sandítottam: a szeme se rebbent. Egyszóval pesszimista film. megfigyelte. eltekintve attól. mit fog mondani. gyakorlatilag a 54 . hogy hazánkat a rongyosok országának lássák. amit mondott.. rendellenes. sose mondta azt. most áttért a magyarázatra. pesszimista.. lágyságában is fémes csengésű hangján folytatta: – Rheingold javasolt valamit. ahová mindig és kivétel nélkül szokott: a kaszszasikerre. elveszi életkedvüket. hogy Olaszországot a rongyosok országának ábrázolja a külföldiek legnagyobb örömére. a neorealista film nyomasztó. mert ott a kasszasiker elmaradt. Megállt.. egészségtelen. halljuk csak. szürke. amit a többiek : „Egy vasat se fog hozni” – hanem inkább azt: „Ez a téma ilyen vagy olyan okból nem tetszik”. akiknek érdekük. hogy segítene leküzdeni a bajokat. mindazt. az embereket nehézségeikre emlékezteti. csúnya. hogy a neorealista film nem egészséges. hogy komolyan gondolja-e.” És csakugyan. Volt valami őszinteség abban. amiket a szép vagy csúnya. talán csak annak az őszintesége. és rendüledenül vártam. ami az emberi létben szennyes.. hogy oda lyukadjon ki.maradt. hogy az utóbbi időben nagy sikerük volt a bibliai tárgyú filmeknek.. amikor a szépről és a jóról folytatott tengernyi vita után – ezeket én Battista-féle ködösítésnek neveztem – a választás tévedhetetlenül a legkommerszebb megoldásra esett. hogy elcsüggeszti az embereket. de mégiscsak őszinteség volt.. és mindig esztétikai vagy morális okokra hivatkozott. ahelyett. Ez bebizonyosodott. pillanatnyi tűnődés után Battista újrakezdte: – Szerintem a neorealista filmből elsősorban azért lett egy kicsit elegünk mindnyájunknak.. morális vagy erkölcstelen filmekről folytatott. eltekintve ettől a magában is fontos ténytől.. ha – tegyük föl – egy film témáját nem látta elég jövedelmezőnek. azt mondom. Most is arra gondoltam: „Biztosan nem azt mondja majd. aki könnyen meggyőzi magát a számára hasznos dolgokról.

legjövedelmezőbb filmek voltak – jegyezte meg szinte gondterhelten, ám mintegy zárójelben, jelezve, hogy a világért se akarja hangsúlyozni ezt a megjegyzést. – És miért?... Szerintem azért, mert a biblia még mindig a legegészségesebb könyv, amit valaha írtak ezen a világon... Tehát Rheingold azt mondta: az angol-szászoknak bibliájuk van, maguknak, földközi-tengerieknek viszont Homéroszuk... így van? – szakította félbe magát, és Rheingoldhoz fordult, mintha bizonytalan volna, hogy jól idézi-e. – Pontosan így – erősítette meg Rheingold, és mosolygó arcában volt némi aggodalom. – Maguknak, földközi-tengerieknek – folytatta Battista, még mindig Rheingoldot idézve – Homérosz ugyanaz, mint az angolszászoknak a biblia... mért nem készítünk filmet például az Odüsszeiá-ból? Csönd. Elképedve próbáltam időt nyerni, és erőlködve kérdeztem: – A teljes Odüsszeiá-ra gondol vagy valamelyik epizódjára? – Megvitattuk a dolgot – felelte tüstént Battista –, és arra a következtetésre jutottunk, hogy jobb lesz, ha az egész Odüsszeiá-t vesszük alapul... de ez nem fontos... fontosabb az – tette hozzá emeltebb hangon –, hogy amikor újra elolvastam az Odüsszeiá-t, végre rájöttem, hogy mit keresek annyi ideje tudtomon kívül... valamit, amiről éreztem, hogy a neorealista filmekben nem találhatom meg... valamit, amit például a maga témái közt se találtam, Molteni, amelyeket az utóbbi időben beadogatott... szóval valamit, amit úgy éreztem, magamnak se tudtam megmagyarázni, de éreztem, hogy szükség van rá a filmben éppúgy, mint az életben: és ez a költészet. Megint Rheingoldra néztem: arcán talán még szélesebb mosoly fénylett, mint az előbb, és bólogatott is hozzá. Találomra, elég szárazon azt mondtam: – Költészet aztán van az Odüsszeiá-ban... csak arra vár hogy filmre vigyék. – Persze – mondta Battista, fölvett egy vonalzót az asztalról, és rám bökött –, persze... de ehhez maguk ketten kellenek, maga meg Rheingold... tudom, hogy a költészet benne van... s arra vár, hogy maguk kibontsák belőle. – Az Odüsszeia egy egész világ... mindent ki lehet bontani belőle, amit csak akar az ember... meg kell nézni, hogy milyen szempontból nyúljunk hozzá – feleltem.

55

Battistát szemmel láthatóan megzavarta, hogy ilyen hidegen hagy a dolog, figyelmesen vizsgálgatott, mintha azt találgatná, milyen szándékok rejtőznek a közöny mögött. Végül, azt hiszem, későbbre halasztotta a vizsgálódást, mert fölállt, megkerülte az asztalt, és fölszegett fejjel ide-oda kezdett járkálni a szobában, kezét nadrágja zsebébe dugva. Megfordultunk, hogy láthassuk; séta közben folytatta: – Elsősorban az fogott meg az Odiisszeiá-ban, hogy Homérosz költészete mindig látványos... látványoson azt értem, ami csalhatatlanul tetszik a közönségnek... vegyük például a Nauszikaá-epizódot... azok a ruhátlan, szép lányok, akik a bokor mögött rejtőző Odüsszeusz szeme láttára lubickolnak a vízben... tessék, némi változtatással itt van a Fürdőző nők jelenete... vagy vegyék Polüphémoszt: félszemű szörny, egy óriás, egy emberevő... de hát ő King Kong, az egyik legnagyobb siker a háború előtt... vagy vegyék Kirkét a kastélyában... de hisz ez Antinea az Atlantisz-ban... Ezt nevezem látványosságnak... és ez a látványosság, mint mondtam, nemcsak látványosság, hanem költészet is... – Battista izgatottan állt meg előttünk, és ünnepélyesen mondta: – Hát így látom én az Odiisszeiá-t a Diadal Filmstúdió produkciójában. Nem szóltam semmit. Tudtam, hogy Battista számára egészen mást jelent a költészet, mint nekem; és hogy az ő elképzelése szerint a Diadal Filmstúdió Odüsszeiá-ja, hollywoodi kosztümökben, a monstre bibliai filmek mintájára készülne, szörnyekkel, meztelen nőkkel, csábítási jelenetekkel, erotikával és dagályosan. Battista ízlése – gondoltam – lényegében olyan, mint a D'Annunzio-korabeli olasz producereké, és hogyan is lehetne más? Közben Battista visszakerült az íróasztal mögé, ismét leült, és hozzám fordult: – Nos, mi a véleménye, Molteni? Aki ismeri a filmvilágot, az tudja, hogy vannak filmek, amelyekről már akkor biztosan lehet tudni, hogy elkészülnek, amikor még egy sort se írtak le belőle; aztán vannak olyanok, amelyekről éppolyan biztosan lehet tudni, hogy nem készülnek el, hiába írták alá a szerződést, hiába készült el több száz oldal a forgatókönyvből. Most a profi forgatókönyvíró szimatával ismertem föl rögtön, miközben Battista beszélt, hogy ez az Odüsszeia az a film, amelyről sokat beszélnek, de megcsinálni nem fogják. Hogy miért? Nem tudtam volna megmondani, talán mert a munka túl nagy vállalkozásnak látszott, vagy talán Rheingold külseje miatt gondoltam, aki ülve annyira fenséges, állva viszont olyan kicsi volt. Úgy éreztem, hogy a
56

film, Rheingoldhoz hasonlóan, nagyszerűen indul, és nyomorúságosán ér véget, így igazolja azt a mondást a szirénekről: desinit in piscem.* Aztán meg miért akar Battista ilyen filmet készíteni? Tudtam, hogy alapjában nagyon óvatos, és kockázat nélkül akar keresni. Valószínűleg arra számít, gondoltam, hogy Homérosz nagy nevével, s ahogy Rheingold mondta, a földközi-tengeri népek bibliájával mint téttel tekintélyes, esetleg amerikai tőkét szerezhet. Egyébként tudtam, hogy Battista ugyanolyan, mint a többi producer, ha a film nem készül el, talál valami ürügyet, és nem fizeti ki a munkámat. Mindig így szokott lenni: ha a film füstbe megy, füstbe megy a honorárium is, legfeljebb annyit tesz meg a producer, hogy kárpótlásul a kész forgatókönyvért más munkát ad: a szegény forgatókönyvest pedig arra kényszeríti a szükség, hogy belemenjen. Tehát, gondoltam magamban, mindenképpen be kell biztosítanom magamat, egyelőre szerződést kell kérnem és főleg előleget, ezt a célt pedig csak úgy érhetem el, ha a nehézségekkel hozakodom elő, és felverem a munkám árát. Szárazon feleltem hát: – Az a véleményem, hogy csodálatos ötlet. – Mégsem látszik valami lelkesnek. Elég őszintén feleltem: – Félek, hogy nem az én műfajom... nincs tehetségem ilyesmihez. – És miért?... – Battista ingerültnek látszott. – Mindig azt mondta, hogy valami igazit akar csinálni... és most, amikor fölajánlom a lehetőséget, visszakozik. Próbáltam megmagyarázni: – Nézze, Battista... nekem elsősorban a pszichológiai filmek fekszenek... ez viszont, ha jól értettem, pusztán látványosság akar lenni... éppúgy, mint a bibliai tárgyú amerikai filmek. Battistának ezúttal nem volt ideje válaszolni; Rheingold teljesen váratlanul közbevágott: – Molteni úr – mondta, és visszavarázsolta arcára félholdmosolyát, mint a színész, amikor hirtelen álbajuszt ragaszt az orra alá; udvariasan, szinte hízelgő hódolattal hajolt előre: – Battista úr nagyon jól fejezte ki magát, tökéletes képet rajzolt a filmről, amelyet a segítségével akarok megcsinálni... Battista úrból azonban a producer beszél, elsősorban a látványos elemeket hangsúlyozza... de ha magának a pszichológiai témák
* Halfarokban végződik, (latin)

57

Már a vége felé jártam.. Ránéztem és láttam. megütött száraz. a rendező mondata: – Egy olyan férfi. nem húzta el. Lehajoltam.fekszenek. dühös. és hirtelen úgy éreztem. Valamit éppen írt. és most már talán szándékosan értem az ujjaihoz. pedig az emlék látomásszerű gyorsaságával egy pillanat alatt pergett le. amit most elmondok. Utolsó részlet: ahogy fintorogva megszólalt: „Bocsánat. határozottan kellemetlen hangja.. de még mindig nem tudtam volna megmondani. Amikor megérintettem. én meg válla fölött áthajolva néztem. Azt is csodálkozva tapasztaltam. ráadásul Rheingold mesterkélten mosolygó arca egészen közel került hozzám. Ekkor ránéztem. de akit a felesége nem szeret. titokzatos gondolattársítás folytán. mintha először látnám. Megdöbbentem. Sápadt. nagy szeme fekete. aki szereti a feleségét. és ugyanakkor. egy férfi viszonyát a feleségéhez. lekopogtam egy újabb szót. akkor mindenképpen meg kell csinálnia ezt a filmet. és némán válaszolhattam. hogy úgy mondjam. csinos-e a gépírónő. Egy olyan férfiról akarok filmet csinálni. Tehát. akit szeret. jó néhány napig tartott. és észrevettem. de akit a felesége nem szeret – hirtelen eszembe juttatta Emilia meg az én kapcsolatomat. amikor egy apróság. hogy remekül állja. Közben véletlenül megérintettem a kezét. Helyesebben ő bámult folyton merészen. orra érdekes. akkor láttam. hogy kis termetéhez képest furcsán nagy és erős a keze. mintha minden kibúvótól meg akarna fosztani: válaszolnom kellett. amelyet az előszobában. mert attól kezdve napokig csak egymást bámultuk. és magam kopogtam le a szót. kimért. hogy hibázott. és láttam. hátrafésült haja sűrű és hullámos.. várakozás közben tettem fel magamnak: miért nem szeret már Emilia? Hosszúnak fog tűnni. amikor tiltakozni akartam: „De hát nem igaz. Erre épp abban a pillanatban. elszánt és szemérmetlen tekintettel. amint éppen egy forgatókönyvet diktálok. sőt egyenest kihívóan viszonozza tekintetemet. méltatlankodó. Ekkor nyilván zavarba jöhettem. mert ez a film Odüsszeusz és Pénelopé lelki kapcsolatáról szól. hogy Pénelopé nem szereti Odüsszeuszt”. egyszerre a főbérlőnk szalonjában láttam magam. nem figyeltem”. ez megadja a választ arra a kérdésre. ki akartam javítani. aki szereti a feleségét. üldözte menekülő 58 . ahogy Rheingold mosolygó arca felém hajolt. hogy milyen csinos. mégpedig azonnal. hogy várakozva és szinte hívogatóan pillant vissza rám. de akit a felesége nem szeret.. ez a mondat emlékezetem mélyéről felszínre hozott egy esetet. finom arca azonban elégedetlen. felnyitotta a szememet. szája kicsi és húsos. valahányszor csak tehette.

Él nélkül..” Letörültem. a háta mögött föl-alá sétáltam. csak írt. hogy elhagy). ahogyan lenni szokott. végre!. amikor beléptem: „Legalább a rúzst letörülhetnéd a szádról. aztán egyre sűrűbben. hanem munkához látott.” Szóval. úgy diktáltam. és azt a csókot is tulajdonképpen csak férfiúi hiúságomból csalogatta ki hetyke és hízelgő makacsságával. és belépett Emilia. különben nem csókoltam volna meg. aztán melléje ültem. hogy ha valóban szeretem a gépírónőt. Eleinte. és megmondtam az igazat. Leírhatatlan bizalmatlansággal és gyanakvással. ritkán találkozott a tekintetünk. De vigyázta mozdulataimat. és amint közelébe ért az arcom. Zavart voltam. amikor szokásom szerint áthajoltam a vállán. hogy a csók után mi volt az első szava: „Ó. Végül tengernyi magyarázkodás és kétségbeesés után (egyenesen megrémültem a gondolattól. amire vágyott: egyszer. fülemnél fogva megragadott. én meg ismét föléje hajolva akartam kijavítani.. hogyan kerüljem el.. úgyhogy valahányszor fölpillantottam. inkább lágyan és szomorúan beszélt. újabb hibát követett el. de alapjában véve elnézően hallgatott végig. én meg gyorsan azt mondtam a lánynak: „Kisasszony. hogy hazudtoljam meg. átkarolta a nyakamat. tekintetünk találkozott. tüstént megfordult. próbálta megtartani és kutatóan figyelni. mára befejeztük.pillantásomat. meggyőztem. hogy nem vagyok szerelmes belé. már bizonyos volt benne. mert ki akartam javítani egy hibát. és szaladtam a szobába. mintha hallgatólagosan arra szólítana föl. aztán szinte futva mentem ki a szalonból. hogy ezt az akadályt is leküzdje. így próbáltam mentegetni magamat. lesütött szemmel. csak mondjam meg. ránéztem. sápadt. olyannyira. hogy a csók után nem is akart újabbakat. Emilia azonnal visszahúzódott. bántam az egészet: a lány kétségtelenül tetszett. Jellemző. végül már nem tudva. Aztán. a szemben levő falon függött egy jókora tükör. abban nézett tovább. de abban is bizonyos voltam. ő feltétel nélkül beleegyezik a válásba. és szájunk futó csókban egyesült. talán szándékosan. nem kell részleteznem. úgy látszott. hogy sose szánod rá magad. ha pedig találkozott az övével. de Emilia csak annyit mondott. Aztán már nem nézett rám.. és némi ellenkezés és visszautasítás után hajlandó volt 59 . Azt hiszem. kerek arcával és hosszú fekete loboncával csinosabb volt. Ám ez a konokul kacér nő megtalálta a módját. Végül is megtörtént. Emiliához. s ferdén szájához húzta az enyémet. menjen csak haza”. tekintetünk azonnal találkozott a tükörben. aztán megjegyezte. mint valaha. Féltékenységi jelenetet vártam. már igazán kezdtem azt hinni. hogy a kezében tart. E pillanatban nyílt az ajtó. mi történt utána.

hogy nem gondoltam rá előbb. kimondtam hát az első ellenvetést.. – Hűség. traumát okozott. de azt nem tudjuk. hogy ellenvetésemet Rheingold mosolyogva hárítja el. és közöltem.. és utána lelkifurdalása lenne. Mint mondtam. És menten elámultam. újra Emiliára kellett gondolnom... kétségtelenül: magabiztosan nézhetnék Emiliára. és bűntudatot erezne. de akit a felesége nem szeret... valójában villámgyorsan cikázott át rajtam: Emilia. Rheingold szavai ismét meghökkentettek. azon tanakodtam. talán öntudatlanul. de. gondoltam: Emilia akkor hirtelenében nem mutatta. és a rendező arcát láttam. amint ránk nyitja az ajtót csókolózás közben. sőt én csaltam meg őt. Pénelopé hű Odüsszeuszhoz. a zsarolás és az elégtétel egyik formája. Molteni úr. hogy nincs többé szükségem rá. Ujabb tűnődésemből Battista hangja riasztott föl: 60 . Tűnődés közben szórakozott arcot vághattam. és azóta se láttam. és az a csók. hogy különösebb fontosságot tulajdonít a dolognak. nem szerelem.. amely nem forr be... Láttam. mit szóljak. Hűség. ami eszembe jutott: – Odüsszeuszt az eposzban Pénelopé szereti. és addig rágódott. hogy hűség és közöny helyett nem vennéme szívesebben. amit Rheingold mondott: egy olyan férfi. hosszúnak hat ez az emlék... néha szerelem nélkül is nagyon hűséges lehet az ember. mely részemről csupán pillanatnyi gyöngeség volt. Bizonyos esetekben a hűség épp a bosszú.. mert egyszerre a körém telepedett sűrű ködön át Rheingold nyugtalan hangját hallottam: – De hát hall engem. elméláztam. amíg egyre jobban belelovalta magát a csalódásba.. hanem egyre jobban elmérgesedik. ha megcsalna. – nem tudtam. Ám épp az előbb bizonyítottam be magamnak. ha megcsalt volna. De. hogy nem csalt meg. Kétségtelenül a következőképpen történt a dolog. és mint tudja.megbocsátani. az ő lelkében. pedig. összerázkódtam. de. Megpróbált kicsikarni egy randevút valahol házon kívül. amint mosolyogva felém hajol: – Bocsánat – mondtam –... de én kitértem előle. vagyis olyan sebet. Később elgondolkozott rajta. Molteni úr? A köd nyomban eloszlott.. Ugyanaznap délután Emilia jelenlétében fölhívtam a gépírónőt. azon gondolkoztam. bizonyos értelemben az egész Odüsszeia Pénelopé szerelmére épül. hogy ideggyógyászi kifejezéssel éljek. mélységesen felkavarta. aki szereti a feleségét. mennyire szereti. nem szerelem.

Battista pedig csak fokozta lelkifurdalásomat. nagylelkű és mellékes hangsúllyal –. azonnal fizet. Molteni. hogy szükségem van rá. azt mormogtam: – Köszönöm. nem is tudom. és visszament a dolgozószobájába. Az ajtóhoz menet mégis sikerült kinyögnöm: – És a szerződés? – A szerződés kész – mondta Battista váratlanul. Ezalatt maga. megegyeztünk. A titkár fölállt. hogy nem kellett volna ilyesmit mondanom. jó munkát kívánt. Láttam. kivett belőle egy kész szerződést. vita nélkül. miért.. Rheingolddal fog dolgozni. Majd elszédültem a csodálkozástól: most is azt vártam... Miközben a szomszéd terembe igyekeztünk.. készít nekem egy összefoglaló vázlatot az Odiisszeiá-ból és elhozza. erre én is gépiesen fölkeltem. hogy ez után a befejező mondat után Rheingold feláll. egy hétig marad. csak át kell mennie a titkárságra. amelyhez gombostűvel oda volt tűzve az utalványcédula is. hogy Battista finom csatározásokat folytat majd járandóságom csökkentéséért vagy a fizetés halogatásáért. – Remek – jelentette ki Battista elégedetten –. különben Battista átver. Erőlködve feleltem: – Megegyeztünk. ahol a könyvelőség volt. legalábbis sürgős szükségem. elmennek Capriba. de megzavart Emilia vagy még inkább személyes ügyeim különös párhuzama Rheingold Homéroszértelmezésével. aztán megint vállon veregetett. nem bírtam megállni. ahogy szavaimból érteni lehetett. – Kitaláltam. és azonnal kinyitott egy dossziét. Molteni. és pártfogóan vállon veregetett –. Ajkamba haraptam: először is egyáltalán nem volt igaz. és a szerződéssel együtt az előleg is a rendelkezésére áll. 61 . mihelyt Rheingold visszajön Párizsból.. Tudtam. Szólt az íróasztal mögött ülő egyik titkárnak: – Ez Molteni úr. és tessék. Battista. akkor csináljuk így: Rheingoldnak holnap reggel Párizsba kell mennie. alá kell írnia az egyiket és felvennie a másikat. mint más forgatókönyveknél. és intézkedtem. a szerződés meg az előleg miatt. Molteni. Battista kezet szorított Rheingolddal. aztán meg tisztán éreztem.– Szóval.. tudja.. kedves fiam – mondta. hogy beszélnem kellett volna a szerződésről meg az előlegről. hogy szükségem van rá.. és azonnal nekilátnak a munkának.

és ő is odajött hozzám. becsavartam a gépbe egy papírt.. zavartan mentem a dolgozószobába. miért. arra számítottam. E pillanatban biztos voltam a dolgomban: ki tudja. Csalódott voltam. Aztán az íróasztalhoz ültem. – Jó – mondtam kissé csodálkozva. mert úgy láttam.. rágyújtottam.. hogy németesen ejti a „pszichológiai” szót: pszüchológiainak. vagy legalább elfelejteti aggodalmamat: többször kipróbáltam ezt a gyógyszert. hogy végre megtaláltam a dolog nyitját. csak a titkár hangjára riadtam föl: – Hát akkor. nyugtalan és rosszkedvű lettem. hogy az a csók az oka mindennek.. mintha valahogy. és új önbizalom töltött el. Azt mondhatnák... és kezet nyújtott –. Észrevette pillantásomat. Pindemonte fordításában. 62 . hogy pár szóval eloszlatom a félreértést. ha visszajövök Párizsból. hogy két óra múlva is ugyanolyan meggyőző tudok-e majd lenni. találkozunk. és a fülemhez hajolt: – Legyen nyugodt – súgta hirtelen –. mert hirtelen megragadta a karomat. az utazást Capriba. amikor hazaértem. pszichológiai filmet csinálunk. hogy itthon találom. valószínűleg csak vacsorára tér haza. Molteni úr. bizonyosra vettem. szinte rossz előérzetem támadt. ne féljen. hogy a munka megnyugtat. és nekiláttam a vázlatnak. aztán közlöm vele a délutáni jó híreket: az Odüsszeia-szerződést. Kedvetlenül.. 9 Még csak hét óra volt. tulajdonképpen nem voltam olyan bizonyos benne. mégis ingerült csalódottság fogott el. lenne olyan szíves aláírni itt?. és elhozza Battista úrnak. megbeszéli vele.. És már attól a csekélységtől.. csakis pszichológiait. gépiesen megkerestem a könyvespolcon az Odüsszeiá-t... és valahogy elkeseredett is. hiába áltattam magam azzal. s Emiliát hiába kerestem az üres lakásban: elment. Néztem. cinkosán rám kacsintott volna. bíztam benne. hagyja csak Battistát beszélni. Gondoltam. ahogyan távolodik. közben elkészíti az Odüsszeia szinopszisát. Megfigyeltem. hogy csak néhány órára tolódott el a magyarázkodás.– Molteni úr – mondta Rheingold. összecsapta a bokáját és elment. aztán rám mosolygott. idegesen. Mint látják. hogy nincs itthon. nem tudom. kézfogás közben keményen fejet hajtott. és rögtön beszélek vele a gépírónőesetről. Emilia kiábrándulásának valódi okát..

Ám kétségtelen. az Odüsszeia forgatókönyvét írtam akkor Rheingolddal. mély és üres töprengésbe merültem ott az íróasztalnál. a végzetet legjobb esetben is az emberi lélek mélyén keresi. Az istenek tehát se a látványosság.. különféle. nem lett belőle semmi. a kisujjamat se mozdítottam. hogy magamnak se tudtam pontosan megfogalmazni őket. hogy Battista tudni se akar majd az istenekről. de egyformán kellemetlen.. akkor meglátom majd. az úgynevezett tudatalatti sötét mélységeiben. Kirkéről. időnként ránéztem az írógépre. hogy újra munkához kell látnom. Mind. Ami Rheingoldot illeti. neki az istenek csak semmitmondó fecsegők. kiiktatunk minden isteni beavatkozást. amelyek más forgatókönyvek alapjául szolgáltak.. gondoltam. hát az se ígér semmi jót az istenségeknek: a pszichológia nyilván kizárja a végzetet meg az isteni beavatkozást. pedig hónapokig. hogy Odüsszeusz visszatérjen-e Ithakába. nem számolhatunk a különböző istenségek oly kedves és költői jelenlétével. Egyre ködösebben és fáradtabban rajzottak gondolataim. kétértelmű célzása a pszichológiai filmre. aztán nem lett belőle semmi. mióta ott rejtőzködő buborék. és lassan végigolvastam az egész első éneket. akik olyan dolgokról határoznak... és ha pár év múlva újabb könyvért nyúlok. hogy bevegyem-e a vázlatba az istenek gyűlését. A gyűlés fontos.. szemem a semmibe révedt.. de nem tudtam. a Küklopszokról. és azt mondogattam. este. zaklató érzések keserű és hideg ízei kavarogtak bennem.. fejemben egy gondolatsor tört utat magának: „Most el kell majd végeznem a szokásos mészárosmunkát az Odüsszeiá-n is. végül rezzenéstelen. Valójában nem is töprengtem. és ha befejeztem. hogy feltrancsírozzam egy újabb film számára. hogy film lehessen belőle. mikor megvitatják.Kinyitottam a könyvet.. amelyekről a főszereplők is remekül dönthetnek.. mert ez viszi be az eposzba a végzet és az emberi erőfeszítések hiábavalóságának – de egyben nemességének és hősiességének – gondolatát. fáradt és ideges voltam. ki tudja. aki még távol van szigetétől és szeretteitől. reggel. persze. Aztán a lap tetejére fölírtam a címet: „Az Odüsszeia szinopszisa – és alatta elkezdtem: – A trójai háború jó ideje véget ért. se a pszichológia szempontjából nem kellenek. A görög hősök. ahogy a mélységből az állóvíz mozdulatlan felszínére tör hirtelen egy. immár mind hazatértek. Pénelopéról. Ha az istenek gyűlését kihagyjuk. de olyan kábult. Aztán.” Ekkor azonban megállított a bizonytalanság. akik részt vettek benne. akkor megfosztjuk az eposzt az égiek világától. minden áldott nap Odüsszeuszról. a 63 . ez a könyv is visszakerül a polcra. a többi közé. és azt mondom: Á. kivéve Odüsszeuszt.

mert nem volt hozzá pénz. semmit nem mondott neki. nem lett belőle semmi. Magam is csodálkoztam. meddig kuporogtam mozdulatlanul. eleget ajánl. amint csapódik a bejárati ajtó. az ablakra révedezve. kezében kis csomag.. Nem tudom. hogy hazaért Emília. és a közelembe jött. Eddig érte dolgoztam. csakis érte: és most. az íróasztalhoz: – Battistánál voltál? – Igen. Mégse mozdultam. hogy erre a gondolatra megint mély utálat fog el az osztályrészemül jutott mesterség iránt.. és Emilia azt kérdi: – Itt vagy? Mit csinálsz? Dolgozol? Megfordultam. A küszöbön állt. vagy a cím – és ez valószínűbb – ha nem is volt előtte teljesen ismeretlen.Szirénekről beszéltünk. hogy Emilia nem szeret már.. kalapja még a fején. És kínzó fájdalommal éreztem újra: undorom abból a bizonyosságból támadt. – És – kérdezte végül szinte türelmetlenül – nem tetszik ? – De igen. – Az Odüsszeia – feleltem kurtán.. Arca azonban üres és szórakozott volt: vagy nem értette. nem ajánl eleget? – De. hogy hiányzik a szerelme. hogy nyílik a dolgozószoba ajtaja.. talán nem tetszik a téma? – De tetszik. lenyomódott haját megrázta. – Mi a téma? Rápillantottam.” Észrevettem.. ahol voltam. lassan levette a kalapot. mint máskor. 64 . mondom. mielőtt válaszoltam: szórakozott és közönyös volt. ott maradtam. aztán fejéhez emelte a kezét. hogy elfogadjam-e Battistától az új forgatókönyvet. nem dolgozom... Becsukta az ajtót.. A csomagocskát letette az íróasztalra.. hogy annyi kétkedés és aggódás után önkéntelenül rögtön azt mondom: – Nem. hogy kötelességből beszél. és tudtam. mert. Végre-valahára messziről hallottam. és megegyeztünk. a munkám céltalanná vált. szemben az írógéppel.. – És nem egyeztetek meg. azon tűnődöm. jó téma. – Hát akkor. látszott. aztán léptek visszhangoztak a nappaliban. Végre hátam mögött hallottam. hogy a híres eposzról van szó..

hogy valósággal görcsös erővel szorongattam a karját.. kész vagyok visszamenni egy bútorozott szobába. talán nem is a hangomtól. beszélj.. 65 . – De miféle érdekből? – szakított félbe keserűen. elkaptam a karját. – Hogy itt maradhass ebben a lakásban. nem őrültem meg. azt hiszem. hogy szeretsz. hogy szeretsz. megőrültél? – Nem. ezért a lakásért hagytam abba kedvenc munkámat. miért. és írjam csak meg. mint akinek sértő módon semmibe veszik az ajándékát. menjünk át és beszélgessünk... nekem egyáltalán nem fontos. így van? – Igen. amelyért annyi keserves áldozatot hozott. emlékszel?.. így. hogy nem ismersz. látszik. még mindig kissé ijedten: – Na. belöktem a nappaliba. amit az iskolában is tanítanak? Miért nem akarod megcsinálni? – Mert már nincs kedvem hozzá. – Mi van veled. talán sajnálatból. de most aztán valóban döntő kimagyarázkodás pillanata. kinyitottam az ajtót.. hogy itt az újabb. Ellenkezett. beszélnem kell veled. mert nem vagyok már biztos benne.. és egy karosszék felé irányítottam: – Ide ülj le – én is leültem vele szemben. színtelen hangon kezdtem: – Tegnap.. mégis keresztülvonszoltam a dolgozószobán.. amelyről olyan megvetően beszél. hitetlenkedve kérdeztem. egyáltalán. amelyet szeretsz – magyaráztam. Ezekre a szavakra éles fájdalmat éreztem. Bizonytalanul nézett rám. és azt mondtam: – Menjünk át.. Elgyöngültem. hallgatlak.. hogy nincs kedvem ehhez a forgatókönyvhöz. azt mondtam. és kissé emelt hangon azt mondta: – Honnan veszed ezt. inkább attól. te azt felelted. Megijedt.. mondtam le féltett álmaimról. nekem ez a lakás egyáltalán nem fontos. Fölállt... – Nahát – folytattam eltökélten –. hazudtál. nem tudom. Heves válasza meglepett.. Fölpattantam. Hiszen az utóbbi két évben az életem volt ez a lakás. és azt mondtam: – Most beszélgessünk..– Az Odüsszeia nem az. Hideg.... – De hát ma reggel még úgy döntöttél.. nem? Hirtelen rádöbbentem. hogy elfogadod. talán érdekből.

.... Én azonban elkaptam a csuklójánál fogva.... hogy te ragaszkodsz hozzá.. mert hirtelen megkívántam. és arcomat ölébe hajtottam. egyáltalán nem – hangja nem tudom. – Már-már sírás bujkált ezekben a szavakban. hagyj békén. hogy örömöt szerezzek neked. azt szeretném inkább tudni. Ráébredtem. hogy igazam lehet. értetted?. egy csöppet sem.. Máskor is megtettem ezt a mozdulatot: sokszor. hogy mit érzel irántam. – Hagyjuk a lakást. és ezért nincs kedvem a filmen dolgozni. mennyire vágyakozott arra. miféle megvető indulattól csengett hamisan –.. amikor fölállt. Hagyd abba. Első őszinte megnyilatkozását tapasztaltam hirtelen: – Miért akarsz mindent tudni! – kérdezte váratlanul szomorúan és fáradtan. hogy ragaszkodsz ehhez a lakáshoz.. – Miért?. átöltözöm – fölállt.... és az ajtóhoz indult. Ám régebben azért fogtam meg. aki föláldoztam drámaírói álmaimat.. de minden erről beszél. én ragaszkodom a lakáshoz. hazudtál. mindkettőnknek jobb lesz.. Aztán hozzátette: – És most itt hagylak. hogy elmenjen. – Nem ismerek el semmit. egészen más a fontos. én. és én érzem. csak érzi az ember.. hogy szeretsz... csöppet sem.– Egyáltalán nem fontos? – Nem. hogy előttem ismeretlen okból a becstelenség útjára lépett már.. és azt mondtam magamban: semmi értelme. mert azt hittem. aki igazán sose törődtem ilyesmivel. csak szeretném. amit most látszólag semmibe vesz.. vagy őt vontam a 66 . Magamban elámultam: tehát én. – De tegnap azt mondtad... elismered. szelíden megállt. és ő tudta.. miközben az ablakot bámulta. amellyel átöleltem a lábát. – Szóval – sürgettem –. megtárgyaltuk tegnap.. finom csuklóját. próbáltam békülékenyen és tárgyilagosan beszélni –. én útközben elkaptam keskeny. akkor semmi értelme az egésznek. Egyébként a lakás csak részletkérdés. hogy ellentmondok.mondtam.. mert egyes-egyedül érted csináltam. – Azért mondtam.. hogy már nem szeretsz. és emlékeztetem. és igyekeztem visszafogni a hangomat. ha békén hagynál. és ha már nem szeretsz. vannak dolgok. nem a lakásról akarok vitatkozni. ha azzal mérgesítem tovább a helyzetet. – De honnan veszed. tegnap hazudtál. amelyeket nem lehet megmagyarázni. következő mozdulatomat várta.. hogy hazudtam? – Sehonnan... amikor valami okból azt mondtad. nem akarom elölről kezdeni.

azt jelentette. és most engedj. meg se mozdult. hogy én engedjem el. hadd menjek! Még szorosabban átöleltem. bő rakott szoknya volt rajta. Régen annyira más volt. ismerősen simogatni kezdi a fejemet nagy kezével. hadd menjek.. hogy valamit mondjak. Arra gondoltam. A zavar jele volt ez nála. Végül azt mondta: 67 .térdemre. és ezt keserűen meg is állapítottam. – De ha egyszer azt mondtad: minden rosszra fordul köztünk. ezt akarod! – Tehát föltételezed. hogy minden rosszra forduljon köztünk. hogy ez az igazság nem lenne ínyemre? – Nem tételezek föl semmit.. mint ezt a közönyös. egyszerűen várta. nem mész el. mint hajóárboc köré a dús vitorlázat. izmos és kemény lábához nyomódik. én nem láttam őt. arcomat ölébe fúrtam. De nem kapálózott. – Csak azért mondtam. Elengedtem. és átöleltem a lábát. amelyet annyira szerettem. és föntről nézett le rám: – Megtudhatnám végre.. hogy lassan. ahol éppen voltunk. amikor átöleltem. amíg nem mondod meg az igazat. hogy a ruha egyenes. a karosszékben vagy a közeli díványon. de habozó tekintetét lehajtott fejemen éreztem. fölébresztem kihunyt szeretetét: elengedtem a csuklóját. igen. nem mész ki. meg kell mondanod az igazat.. és köréje tekeredik. hogy most egészen szíven ütött a magatartása.. igazán. Most azonban erőtlenül csüngött a keze. hogy szinte fájt. hogy mit akarsz tőlem? – Az igazságot. Most viszont egészen más szándékom volt. megvető nyugalmat: szinte reménykedve elevenítettem fel a szeretkezést bevezető régi mozdulatot.. Annyira megkívántam. mi bajod van velem? – Semmi.. Nem ellenkezett. hogy szívesebben venném a heves ellenállást. azt hittem.. úgy mondtam: – Emilia. hiszen olyan váratlanul tört rám a vágy. és most hagyj. Ebben a pillanatban. Mindez némi ellenkezés és simogatás után szeretkezéssel végződött.. Máskor erre a mozdulatra egy idő múlva éreztem. és olyan elkeseredett tehetetlenség kísérte. éreztem. Még mindig a magasból nézett rám. ott. és újra megragadtam a csuklóját: – Nem. – Erőnek erejével azt akarod.. Fölnéztem.. csak állt mellettem.. Hosszú. hogy hajlandó a kedvemre tenni.

Ám a feltételezések. csak annyit tudok. De amikor tőle hallottam. hogy minél tárgyilagosabb vagyok. hogy jeges lesz.. miért bocsátják el. Kissé ingerülten válaszolta: – Ezen nincs semmi magyarázni való. s ez minden... akkor is megborzong. nem szeretlek.. lehet. Valaha szerettél. kissé emelt hangon. nekem továbbra is jó lett volna úgy. ha csupa bizonyossággal teli is. és azt válaszoltam: – Legalább ismerd el. – Te ismételteted velem folyton. Aztán igyekeztem magamhoz térni.. mintha mégse képzeltünk volna el előre semmit. – Biztosan. hogy tartozol valami magyarázattal.. próbáltam tárgyilagosnak és méltányosnak mutatkozni. szerettelek. ha a szolgálót elküldik. – Nagyon szerettél? – Igen. hogy már nem szeretlek. úgy betöltötte az agyamat. – Ne hajtogasd annyit – kiáltottam föl szinte akaratom ellenére.. – De miért? Valami oka csak van. pedig tudja. Eddig feltételezés volt. Erőltetett mosoly torzította el arcomat. és megint leült. most tény lett. és magyarázd meg. még azzal a biztos tudattal is.. A legkellemetlenebb dolgokat is el lehet képzelni. nagyon. Nem szeret már: ezek a sokszor fölrémlő szavak az ő szájából egészen új jelentést kaptak... ülj le... A tőlem telhető legszelídebb hangon mondtam: – Gyere ide.– Te akartad. több mondanivalóm nincs. de most már nem szeretlek... Én nem kívántam jobbat. azért hajtogatom. amit mondhatok.... most a díványra. hogy Emilia nem szeret már. de nem tudom megmondani. igazán te akartad: az igazság az. amikor jeges zuhany alá áll az ember. Szót fogadott. Tudatában voltam.. annak is megmagyarázzák. mint most. Nem akarod elhinni. annál mélyebben fúródik belém a kimondhatatlan fájdalom tüskéje. de most már vége. hogy már nem szeretlek. nem? – Igen. ez az igazság... Olyan súlya lett.. hogyan fogadtam ezt a bejelentést. tessék. 68 . nagyon.. Alig emlékszem. Valószínűleg megborzongtam. elállt a szívverésem. helyesebben bizonyosságok beigazolódása mégis mindig váratlan és fájdalmas. miért nem szeretsz már. Alapjában mindig tudtam. hogy igazak.. – Nem szeretlek már. – De miért?. ahogy eddig még soha..

a padlót nézte. Emilia rágyújtott. Emilia nem volt gonosz. a második a tagadás: mintha teljes képtelenségnek tartaná feltételezésemet. esküszöm. csak arra. Első megnyilatkozása a csodálkozás volt. tegyük fel.. Ha mondom. annyira messze járt az igazságtól. az a csók volt az egyetlen.. – Én meg azt mondom.. és nem szeretett senkit megsérteni. az a gépírónő. hogy nem az a csók volt. Lassan felelte: – Hát. hogy az – csodálkozott. – De ha én megmondom..... – Nagyon jól tudod. hogy az a csók volt. hogy tudod... Végül azt mondtam: – Ha én megmondom az okát. mit akarsz mondani. jobb? Azonnal bizonyos voltam benne. „Ne beszélj velem így” – szerettem volna felordítani.. – Nem tudom. hiába igyekszik most elhitetni velem. Csönd. aztán hirtelen meggondolta magát. elismered majd? – De ha egyszer magam sem tudom. aztán soha többet nem találkoztunk. mert még mindig tekintettel van rám. Lágyan mondtam: – Nem igaz. hogy sokkal súlyosabb oka van a kiábrándulásra e folytatás nélkül maradt csóknál. annyira fájt a közönyös és sürgető hangja. hogy tudod. nem tudom. Nem gondolhattam másra. ezt tudtam.. úgy fújta a füstöt. most.. A valódi ok nyilván nagyon sértő. – Jó.– Már elhiszem. az első és az utolsó.. más volt. Világos: hirtelenében egyenesen csodálkozott a feltételezésen..... nem a csók volt. aki pár hónapja gépelni járt hozzánk. ostoba gyöngeség volt tőlem... amikor csókolóztunk. Én görnyedten ültem. mondd meg. gyerünk. nem ez a csók szakított el tőlem?. – Miért?. Most mondd meg az igazat.. nem a csók. becsületszavamra.. fejemet kezembe hajtva. rajtakaptál bennünket.. Aztán világosan láttam. nem ettől a csóktól kezdtél kiábrándulni belőlem? Beszéd közben figyelmesen néztem. 69 . – Nem. Valószínűleg azért nem akarja elárulni. és igyekeztem. hogy tárgyilagos maradjak: – Emlékszel arra a lányra – kezdtem –. hogy egy hirtelen ötlet megváltoztatja arckifejezését. talán rájössz. és elfogadta.. De türtőztettem magamat. – Nem.. Mondd meg az igazat.

mint a hazugságot. mennem kell – mondta váratlanul –.. és szomorúan esedeztem: – Könyörögtem már.. sőt. gondolatmenetemet követve. az a lány egy kis liba volt. akármilyen is. – A tiéd nem... mire jó ez neked? – Mert jobban szeretem az igazságot.. valami nagyon csúnya dolgot. ezeket a dolgokat te is tudod.. furcsán nézett. Hogy hatott rám ez a két szó! Elsápadtam. – Egy csók.. nem? – Nekem igen. szinte dicsérően mondta: – Azt el kell ismerni. – Ezt nem mondtam. – Na.. talán valami... hogy ne hajtogasd annyit. miért szimatolsz folyton. Õszinte meglepetéssel.. akkor a többivel ne törődj. – makacskodtam – tehát valami nagyon csúnya dolog.. Látod. ami nem kerülte el figyelmemet. ha nem mondod meg az igazat.. sötét gyanúmnak próbáltam hangot adni –. mert valami történt. milyen vagy. – Az enyém is. igaz? – kérdezte halvány gúnnyal.. amíg nem mondtad meg az igazságot. még sértőbbnek éreztem. de ez nem jelent semmit... hogy azért nem szeretsz már – most egészen tagolva beszéltem.... soha többé nem láttam viszont. – Nyugodt a lelkiismeretem.. ki tudja. – Hát akkor mit törődsz a többivel? – Tehát igaz. – Te kényszerítesz. ami elsősorban a benned élő képemet változtatta meg. – Mit számít az neked – kezdte aztán –. ami megváltoztatta érzéseidet. mint közönyét. súlyos. a lelkiismereted nyugodt.. néha a lelkiismeret is csal.. Ráadásul.. persze. hogy mindig újra elmondjam. és ennek következtében az érzéseidet is. nem mész el.... az igazság az. túlságosan fáj.Szinte anyai módon türelmetlenkedett: – Miért akarsz annyira mindent tudni?. hogy ha nyugodt a lelkiismereted.. az semmiség. nem. 70 . igaz. okos vagy.. és megérted. hogy mit képzelek. hogy a miatt a csók miatt nem szeretsz már? – folytattam. persze. – Tehát igaz.. Egy pillanatig szótlanul. van még valami mondanivalód? – Nem... – Már megmondtam: nem szeretlek. csak azt mondtam. nekem se öröm. – Miért akarod elhitetni velem.. valami.

– Nem mondtam.. mint ellenségnek. Ez az igazság. mielőtt az a valami történt. megvetlek és undorodom tőled.. elkeseredetten kiáltott föl: – Megvetlek. Emilia bizonyosan azt hitte. hogy tárgyilagos hangom hamisan cseng. és valóban sikerült is. de 71 . mert ijedt nyögés szakadt ki belőle. és éreztem. hogy elállt a lélegzetem. hogy összevissza fecsegjünk – és rávetettem magamat. csak vergődött alattam.. és mielőtt észrevettem volna. és arcát eltakarta karjával. Ugyanakkor lelohadt gyilkos gyűlöletem.. kiszabadította magát. hogy igaz. és ezért nem szeretlek már. hogy meg akarom ölni. utána megváltozott. a díványra hajítottam. – Szóval – makacskodtam –. szenvedtem. hogy mi történt velem abban a pillanatban. hogy – mint mondani szokták – a nyelvemen van. csakugyan az ellenség ütése volt. ezt érzem irántad.” Aztán éreztem. Ez az ütés legalább annyira lesújtott. kissé engedtem a szorításból.. csak azt mondtam... hogy térdével hasba akar rúgni. ráadásul olyan erővel.. amely valósággal letaszított a díványról. hogy okos vagy. kettőzött erővel szorítottam. de holtan is jobb.. aki ellenfelének a lehető legnagyobb fájdalmat akarja okozni. mondd meg! Nagy. hogyan. valahányszor csak hozzám érsz. hogy legszívesebben megölném. Fölugrottam.. és miért kellett volna továbbra is tárgyilagosnak lennem? Nem tudom. kétségbeesett és dühös voltam.. és az arcába ordítottam: – Mondd meg az igazat... Szemem és rögtön utána kezem is egy súlyos kristályhamutartóra tévedt az asztalon. Hirtelen borzalmas érzés fogott el: éreztem. tökéletes teste. feldúlt. erre egy lökéssel. Nem voltam tárgyilagos.. jó véleményed volt rólam.. s arra gondoltam: „Most megölöm. arca kivörösödött és megduzzadt. megragadtam a nyakát. hogy így történt.. ordítani kezdtem: – Nem azért vagyok itt. – Lehet. mondd meg végre. ne hidd.. Megvetlek. Õrangyalom azonban visszatartott: nem tudom. és undor fog el. amelyet annyira szerettem. mint az a mondat: – „Már nem szeretlek”. Álltam.. igencsak szoríthattam: és rájöttem. Aztán mielőtt magamhoz tértem volna.. Kerestem az igazságot.. – Mondd meg az igazat végre – hajtogattam. sőt nagyon szenvedtem. és ezért ábrándultál ki belőlem.

Így aznap. akkor se hagyott volna semmi kétséget ez a hang. a szükség préselte ki belőle. meg néhány évet a tanítóképzőben. hogy néha ostobaságnak vagy legalábbis korlátoltságnak hatott. rögtön meg voltam győződve róla. de nála pontosan azt jelenti. és én semmit se tehetek már. ahogy mondani szokták. tizenhat éves korában már egy ügyvédi irodában dolgozott. ám az övéből csodálatosnak. így van a parasztember is. aztán abbahagyta tanulmányait. szókészlete titkos mélyéről halászta elő. vagyis a család régebben jómódú volt. hogy ítélete megbízható. egyenesen a dolgok lényegéből buggyant ki. szinte önkéntelenül. amit jelent: csakugyan megvet. Bizonyos dolgokat csak azért mondott. nem is keresgélte. nem is lelte benne örömét. és a szavai valóban cáfolhatatlanul igaznak hangzottak. és az apa élete végéig a Pénzügyminisztérium kishivatalnoka maradt. Mivel azonban nem számolt szókimondó természetével. őszintén így gondolta őket. 10 Mint már említettem. mert komolyan. Emilia tehát szegénységben nőtt föl. akiknek – éppen mert közelebb vannak a természethez – semmilyen előítélet vagy elfogultság nem homályosítja el tudatát. De józan eszével olykor teljesen váratlanul és számomra érthetetlenül nagyon éles megfigyeléseket és észrevételeket tett. aki kiejtette.sikerült uralkodni magamon. ahogyan kimondta: szűz volt ez a szó. a hamutartót visszatettem az asztalra. annak még soha nem jött ki a száján. nevelését és gondolkodásmódját plebejusnak lehetett nevezni: a nép lányaként csak a józan eszére számíthatott. mint általában a nép gyermekei. valahogy ezzel a szerénységgel igazolta. más szájából nem is lepne meg senkit. Igaz. De ha egyáltalán nem ismertem volna Emilia jellemét. hogy ezt a szót más nő szájából esetleg nem kell komolyan venni. amikor rám kiáltott: „Megvetlek”. teljes nyíltsággal. jó családból származott. némi birtokkal Róma környékén. s ez a józanság olyan rendíthetetlen volt. A nagypapa azonban sikertelen kereskedelmi ügyletekben szétszórta az örökséget.és gyorsírni. és kimentem a szobából. és megtanult gép. aki elharapott tájszavak elcsépelt rengetege közt néha kimond egy kristálytiszta erkölcsi ítéletet. Emilia nem kapott jó nevelést: csak az elemi iskola első osztályait végezte el. valósággal 72 .

lángol az agyam. hogy tulajdonképpen nem is igazságtalanság. a hideg víz jót tett. aztán megint átmentem a nappaliba. csak én nem tudok róla. és eszünk együtt ebben a szobában. hogy nem ismerem magamat. hogy igazságtalanság ért. Megfésülködtem. és nem tudtam. Olyan bizonyos voltam e szó igazságában és őszinteségében. mégis föllázadtam: csak nem ülünk le. úgy mondtam: – Ma este nincs kedvem itthon enni. egyre növekvő. kidobhatjuk. megigazítottam a nyakkendőm. úgy éreztem. ellenkezőleg. Nemcsak hogy nem szeret. Nagy véleménnyel voltam magamról. Dobj ki mindent. Hirtelen elöntött a düh. mindig csak hízelegtem magamnak.. Kissé meglepetten válaszolt: – De már készen van az étel. hiszen még visszhangzik egymás fejéhez vágott szavainktól.. azonban félelem is gyötört. fejemet a csap alá tartottam. nyugodt arccal. valami eddig nem ismert gyúlékonyságról árulkodva. Amikor az ablakmélyedésben megláttam a terített asztalt. E pillanatban Emilia kinyitotta az ajtót. zavaros szemmel kezdtem föl-alá járkálni. akire jobban is rámosolyoghatott volna ugyan a szerencse. hogy nem eszünk itthon. mint amilyen vagyok. nyilván van valami alapja.hihetetlennek hat. tessék. gondoltam keserűen. Emilia szavai elmosták ezt a képet. de meg is vet – természetesen ez a tudat fájt a legjobban: mégsem tudtam a legcsekélyebb okát sem találni a megvetésnek. egyre élesebb fájdalommal. de megvetni nem kellett. mondd meg a szobalánynak.. csak ezt a fájdalmat tudtam felfogni. mint az a másik kettő volt. 73 . ezért úgy éreztem. mások előtt viszont nyilvánvaló. ennek azonban teljesen tudatában voltam... elmegyünk vacsorázni. legfeljebb némi részvét keveredett a képbe: nem túl szerencsés embert ábrázolt. mint máskor.. remegő kézzel.. Emilia szava minden pillanatban mélyebbre hatolt belém. hogy amikor dolgozószobámban végre egyedül maradtam.. „Megvetlek”. arcot mostam.. semmi mást. aztán tüstént öltözz fel.. Nem néztem rá. kiabáltam: – Elég!. mert nem eszünk itthon. a „nagyon szeretlek”. amit akarsz. először támadt föl bennem a gyanú. a szokott derűs. de öltözz. és messze jártam az igazságtól. mintha Emilia szavai hirtelen lángra lobbantották volna. üres fejjel. ez a szó ugyanolyan tökéletesen hiteles. másnak tartom. hogy mit tegyek. első szerelmi vallomása. és bekukkantott. És most. Végül bementem a fürdőszobába. mint a tüske.

és arra kellett gondolnom. és egy pillanatig mozdulatlanul. amelyet az ilyen kényelmes alkalmatosság kelthet eleinte. Beszálltam a kocsiba. keresztülvágtunk a belvároson. rosszul fűtött teremben.. Kissé meghökkent: – Ahhoz még korán van. Hallgatott. Aztán Emilia megkérdezte: – Hová megyünk? Némi tűnődés után találomra feleltem: – A Via Appiára. Néhány perccel később elmentünk hazulról. a sok luxuskocsi közt ott várt az én nemrég vásárolt kiskocsim. arra kellett gondolnom: „Tessék. itt ez a kocsi. feláldozott álmaim jelképe.. És már itt is voltak a mohlepte. Ám aznap este. balkonos. egy pillanatig tisztán éreztem az ellentétet a vadonatúj. amint azt mormogja: – Micsoda modor – aztán becsukja az ajtót. senkit se találtunk az álrusztikus hodályban. gyorsan vezettem a kocsit a Via Appia felé. a bosszantóan sürgő-forgó pincérhad közepette még feszültebb 74 . Most azonban szinte ösztönösen vigyáztam. hozzá se érve. Túljutottunk lakónegyedünkön. A kocsi pár hónapja volt csak meg. drága és fényűző utca. a pár méterrel arrébb várakozó kocsi meg a boldogtalanságom közt.” És csakugyan. a másikra rá se nézve. ahogy egymás mellett.. ősi falak. a veteményesek. mint a lakásé. nem lesz ott senki. hogy ebben a kihalt. míg Emilia is beül. Az ajtó tompa csattanással becsapódott. árának nagy része.. szótlanul mentünk az autó felé. a fák közt rejtőző villák a Via Appia elején. az Archeológiái sétányon. – Nem baj. végigmentünk a Győzelem útján. A szűk utcán. de hallottam. csöndben maradtunk. éppúgy. Egyedül voltunk. két halvány lámpa világában. a kertek. és az áldozat hiába volt. csak az asztalokat meg a pincérek hadát. Máskor közben meg szoktam simogatni a térdét. amelynek mindkét oldalán a miénkhez hasonló modern. Amikor beléptünk az ókorias nevű vendéglőbe.Még mindig nem néztem rá. még éreztem azt a gyerekes hiúságot. a harmadik emeleti ablakaival letekintő lakásunk. megvártam. aztán kinyújtottam a karomat. vagy kissé oldalt fordulva könnyű csókot szoktam arcára lehelni. még korainak bizonyult az idő a Via Appiához. amelynek tükrében főlöslegesnek és undorítónak láttam ezeket a szerzeményeket. erkélyes házak sorakoztak. mint a lakás. Emiliának igaza volt.. meg hideg.. mi leszünk ott. arra várt. Aztán a Katakombák bejárata. hogy ne érjek hozzá. éppúgy. be akartam csukni az ajtót. hogy az eljövendő forgatókönyvekből fizessem ki.

Amíg azt hittem. eltompult és béna voltam. hogy a szerelem illúziója elhagyott. és egyszerre rájöttem. hogy még a legkisebb cselekvésem is tudatos. Tehát: elviselhetetlen csönd volt. csak érzésállapotomat akarom lefesteni. hogy minden ténykedésem után azon morfondírozom: jól tettem. Azt mondják. holott ebben az évszakban olyan kihalt és rideg. minden mozdulatot sötét. fájdalmas. hogy két éve. kurta válaszainál föl se nézett: – Igen. bár Emilia tiltakozott. – Majd megiszom én – mondtam. a többi a gyöngéd és észrevétlen megszokás sötétjében rejtőzött. Egyik oldalt étlappal kezében állt előttünk a pincér. Az ételekkel kezdtem. mert akkor este jelentkezett először. és a pincérrel együtt eltávozott. Ha megnézzük. csak cselekvéseim felszínét világította meg a tudatosság fénye. Lesütött szemmel ült. ahogyan figyelmes és udvarias férjhez illik. különösebb fáradság nélkül élhet az ember pusztán gépies cselekvések sorozatából. rájöttem. ránéztem. belém fojtotta minden mondanivalómat. odanyújtottam a sót. de aztán Emilia mellett állandósult. hiszen mozdulataink többségét ez a gépiesség öntudatlanná teszi. egyetlen lépéshez is végtelen sok izmot mozgatunk meg. hogy képtelen vagyok megszólalni. mert tökéletesen kedvezőtlen. hogy nem iszik. mert azon az estén telepedett közénk először. Aztán eszembe jutott. Emilia szeret. nem jó. kínzó és tehetetlen tudatosság kísért. Ugyanez történik az emberekhez fűződő kapcsolatainkban. Itallal kínáltam. kissé Emiliához hajolva egymás után ajánlgattam őket. hogy aztán soha többé ne hagyjon el. addig valamiféle boldog gépiesség uralkodott kapcsolatunkban. a másikon az italos várakozott a borlappal. 75 . Egészen dermedt. Ám most. szerelmünk fénykorában éppen ebbe a vendéglőbe jártunk vacsorázni. Az italos cinkosán rám mosolygott. Rendeltem egy üveg elsőrangú bort is. Emilia mellett visszavonhatatlanul elvesztettem: semmiben se reménykedhetem. Nem a vacsorát akarom itt részletezni. éreztem. rajtakaptam magam. aztán levettem róla a tekintetem. rosszul tettem? Vagyis elvesztettem önbizalmamat. de hála a gépiességnek. Vadidegenekkel szemben remélhetőleg visszaszerzem még. a sok közül miért épp ezt választottam. nem is vesszük észre.lesz köztünk a viszony. Így hát a közénk furakodó csöndet csak nagy néha törte meg egy-egy semmitmondó kérdés: – Kérsz bort? Kenyeret kérsz? Még húst? – Szeretném leírni ennek a csöndnek a teljes mélységét.

hogy szívesen beszélnék. csak tehetetlenség. amiket ma mondtál.. a térítőn nyugvó keze után nyúltam. hanem úgy tetszett. mintha nem mondtam volna. nem igazak. de nem annak a derűs embernek elégedettségével. nemcsak a karját. tudatában voltam.. és ezek a szavak is őszintén hangzottak. Talán igaz: erőszakosságomra válaszul mondta. – De igaz. akinek egyszerűen nincs szüksége a beszédre: majd szétfeszített a mondanivaló. De volt még más is: éreztem. Ugyanazon az őszinte hangon válaszolt: – Felejtsd el azokat a dolgokat. és meg akartál sérteni. hogy megvet. Óvatosan faggattam: – Valld be. és nem tudnám többé megtalálni a kellő hangot. akár a legóvatosabban és legfinomabban is. és még mindig nem szólaltunk meg. se ellenségesnek. Elbíztam magamat. akkor elfelejteném. Megint reménykedtem.. sok a mondanivalóm. akkor – ha lehet – még a csöndnél is elviselhetetlenebb beszélgetésbe bonyolódnék. sötét szemében. És ha megtöröm. azok a ronda dolgok. és megkérdeztem: – Miért vagy ilyen szótlan? Tüstént válaszolt: – Mert nincs semmi mondanivalóm.. Rám nézett. Reménykedve kérdeztem: – Miért kéne elfelejtenem? Ha bizonyosan tudnám.. hogy elviselheteden ugyan ez a csönd. Ha csak dühödben szaladt volna ki a szádon. Tulajdonképpen nem volt köztünk ellenségeskedés. majd a másodikat. Mintha könnyek visszfényét láttam volna nagy. vedd úgy. Még nem szoktam hozzá a hallgatáshoz. legalábbis az én részemről. de az is lehet. nem igaz. és azt mondtam: – Emilia. hogy nem igazak. ugye? Szokatlan erővel húzta vissza kezét. hogy gyűlölsz. Ebben a meggyőződésben hallgattam. ám a hallgatás mégis úgy fogott körül.. hogy az egész testét.. Oktató hangon kezdtem újra: – Az előbb olyasmit mondtál. 76 . ami több órás magyarázatot érdemelne. A gyümölcsnél nem bírtam tovább. Tisztában voltam vele.Pontatlanul határoznám meg. hogy tévedtem. hogy immár nem szavak kérdése a dolog. de rájöttem arra is. és megint hallgatott. Megettük az első fogást. ha ellenséges csöndnek nevezném.. azért mondtad. számomra mégis a legkedvezőbb állapot. Nem szólt semmit. mint egy börtön vasrácsai. Nem látszott szomorúnak. mert akkor úgy érezted.

miért vetsz meg? – Á. nem szégyelled magad?. – Ne légy hülye: engedj el. egy mozdulatot se szalasztottak el összekapásunkból). mondd. közben levert egy poharat... de most egy cseppet sem gyöngéden –. még halálom óráján se. Új és még élesebb fájdalom hasított belém. hogy e pillanatban mindent helyrehozna egy hazugság. miért vetsz meg. hogy bizonyos dolgokat senkinek se lehet magyarázat nélkül a fejéhez vágni. az ajtóhoz indult. legalábbis látszólag. Magamon kívül nyomorgattam az ujjait.. – Mondd meg. inkább ettől az újfajta viselkedéstől. melyről eddig csak beszélt. miért. most még fájdalmat is akarsz okozni. nem hagyott gondolkodni. és egy pillanatra elfogta a kísértés. és én válaszoltam. – De köteles vagy magyarázatot adni. – Fölfigyeltem erre az „is”-re. tisztában van vele. – Hagyd abba – mondta nyersen –. – Hogyhogy? – Meg kell magyaráznod.Tökéletesen őszinte. Még soha nem 77 . én meg mozdulatlanul ültem a helyemen. hogy soha nem fogom elárulni. Üvegcsörömpölés hallatszott. elállt a lélegzetem.. Végül azt felelte: – Megkérdeztél. A pincérek idenéznek. azt sose fogom megmondani. egy szót. nem is a szégyentől semmisültem meg (úgy volt.. senkinek. Szokatlanul elszánt hangja meghökkentett. lehajtott fejjel. De némi tűnődés után lemondott róla... Elöntött a düh. legkevésbé a saját férjednek? Nem szólt semmit. Csodálkozva pillantott rám. bár feldúlt hangja meghökkentett. miért vetsz meg? – Már mondtam.. aztán a fájdalomtól eltorzult az arca. és hangosan azt mondta: – Megvárlak a kocsiban. Emilia fölállt. fizess. – Mondd meg. – Mondd – sürgettem. szinte nyugtalanul: arcom csakugyan eltorzulhatott a dühtől. más bántalmakra célzott.. – Hagyd abba.. – Uuuu – erélyes mozdulattal kiszabadította ujjait... míg szépen beszélek. és menten kiült rá az a megvetés. ahogy mondta. – Mondd meg. és megint elkaptam a kezét.. Csodálkozásom azonban nem tartott sokáig. az összes lézengő pincér bennünket nézett egész idő alatt. csak rám nézett.. Kiment. Látszott. miért vetsz meg. legalábbis egy időre. fogamat összeszorítva mormogtam : – Tisztában vagy vele.

mint egy kellemetlen új talány a többi mellett: hogyan és mikor követtem el azokat a dolgokat. aztán én is távoztam. Módfelett otrombának éreztem magamat. ha könnyedebben fogom fel. aztán váratlan.. derűs. hamarosan kiderült azonban. kifizettem a számlát. akkor máris megoldottam kapcsolatunk minden nehézségét. Emilia mellém ült.. nem annyira komolyan. hamis lelkendezéssel azt mondtam: 78 . ha szenvedélyesség helyett kissé félvállról veszem. sűrű. Könnyedén. egészen újonnan felfedezett és gazdagnak hitt képességemre hagyatkoztam. amilyen otromba csak egy béna lehet. A Via Appián jártunk.. ami lesz. Nem tudom. elfelejtettem. alig esik. az autó mellett állt mereven: bezártam a kocsit. a kocsi elindult. vidám és fesztelen hangulat vett rajtam erőt. lesz. ha táncra akar perdülni. ilyen kedvesen beszélni. erőltetett vidámsággal mondtam: – Gyerünk. úgy éreztem. ha tréfára fordítom a dolgot. hogy mi történt velem abban a pillanatban: talán inkább a kétségbeesés szállt a fejembe. maga elé nézve válaszolt: – Nem tudom. Hallottam. a téglaépületek maradványai. amelyekről azzal az „is”-sel panaszkodott? Végül hívtam a pincért. beszálltam. Emilia azonban nem szólt semmit. apró szemű esőre szánta el magát. Kissé arrább. Ezekre a megbocsátó szavakra őrült módon megint elfogott a remény. hogy bezártam az ajtót. amint tökéletes nyugalommal válaszolt: – Nem számít. ahová akarsz. a római kori út rosszul illeszkedő nagy kövei. hogy erőtlen. hová menjünk? Nem fordult felém. soha nem sértegetett. Egy darabig mentem. Benyomtam a gázpedált. Mint mondtam.beszélt velem ilyen hangon. próba szerencse. vérszegény kis erecskét fedeztem föl. Emilia. szinte vidáman azt mondtam: – No.. mit akarsz. és egyszerre furcsa-derűsen. hogy az idő. ha megvetjük? Kinyitottam az ajtót. és ó most türelmesen várt az esőben. Az az „is” egyre fülemben visszhangzóit. Begyújtottam a motort. a fehér márványszobrok.. hogy kibékülünk: hát lehet valakihez ilyen nyugodtan. Bizonytalan hangon mondtam: – Bocsáss meg. mint a nagyon erős bor. a sötét térségen megpillantottam Emília alakját. Kint észrevettem.. amely egész nap ködös és bizonytalan volt. a lámpafényben a fénylő esőfüggönyön át fel-feltűntek a ciprusok.

de meg fogsz csókolni – morogtam erőszakosnak és férfiasnak szánt hangon. hogy diákok vagyunk. de kinyitotta az ajtót.. ha azt mondom. én pedig felbátorodva ettől a hallgatástól. Most szakadt az eső. hogy föladjam a játszmát. Most se szólalt meg... ami köztünk történt.. Emília először szinte kedvesen. akik egy nyugodt sarkot keresnek. ami a vendéglőben történt.. – Diákok vagyunk – mondtam újra bizonytalanul –. mint aki kétszeresen kellemetlen. miben reménykedtem: abból. és megpróbáltam megcsókolni. az ablaktörlő lapátjai ideoda jártak a szélvédő üvegen. amikor leléptem. Egy pillanatig elképedten meredtem hűlt helyére. megfogom az állat. hogy mire számíthatok. Ettől megdühödtem. – De szeretlek. vadul ellökött: – Megőrültél?. De bent a kocsiban nagyon jó. amikor így viselkedsz. Kiugrott a kocsiból. és megint ellökött. gyere ide. azok után. vagy berúgtál? – Nem.. hirtelen megállítottam a kocsit.... de nem jutott idejük letörülni a patakokban ömlő vizet.. látva. adj egy csókot. Elkeseredve kiabáltam: – Emilia. Jócskán esett. – Eszem ágában sincs – felelte őszinte méltatlankodással. nem nyúlok hozzád. hogy csak erősködöm.. hogy megvetlek. távol a tolakodó tekintetektől. kicsit ugyan esős. légy nyugodt.. végre-valahára találtunk egy békés zugot. kik vagyunk. az üres ülésre. – Micsoda marha vagyok – mondtam hangosan. Nem tudom. amitől előreestem. hogy békén szerethessék egymást. téged Mariának. 79 . Most nem szólt semmit.– Felejtsük el most az egyszer... engem Mariónak hívnak. aztán én is kiszálltam. Egy részeg határozottságával öleltem át a vállát. De még képtelen voltam rá. nem rúgtam be – dünnyögtem –. És rávetettem magam. miután újabb utat tettünk meg. – Én nem. arcát próbálom magam felé fordítani. csókolj meg... bokáig merültem egy tócsába. egyszerre komikus és jóvátehetetlen helyzetbe került. képzeljük azt. Aggasztóan nevetségesnek éreztem magam. rá kellett volna jönnöm. csöndesen igyekezett kibújni a karomból.. kimenekült az útra. és még nyomorultabbul éreztem magam.. a sűrű zápor se zavarta. aztán. – Szerelemből vagy erőszakkal. Majd egy pillanat múlva: – Aztán csodálkozol.

a hajam is elázott. én a szalonban. Összegeztem a gondolataimat : döntenem kell. beszállt. A kocsihoz ment. szótlanul. mindent megígérek. és rá kell jönnöm. s aki nem szeret engem. De nem vettem föl a kesztyűt: mintha álomban vezettem volna. – Vagy abbahagyod. akit szeretek. de nem volt messze. amit csak akarsz. – Igen. mélységesen undorodtam mindattól. és azonnal elindultunk. Én is beszálltam. meg kell tudnom. megígérem. Emilia még aludt a hálószobában. – Szóval megígéred. a díványon hevertem a félhomályban. és van egy Emilia nevű feleségem. Egyre jobban szakadt. szellemileg 80 . vagy gyalog megyek vissza Rómába.. az eső befolyt a nyakamba. Emiliát nem láttam. A kocsilámpák csak vékony csíkot világítottak be az úton. bágyadt és erőtlen voltam.. Csüggedten szólongattam: – Emilia. csak kísérletezés.. reggel mehetek a fodrászhoz. amelyről álmomban megfeledkeztem. egy római kori maradvány. Rossz álomban. milyen kimerült. bármi legyen is. hogy ez a hivataloskodó módszer. borzongva vettem tudomásul a valóságot. és belépett a lámpák fénykörébe. hogy náthás lett miattam. ami aznap és a következő napokon várt rám. Mondtam már. homlokomon és halántékomon is patakzott. lassan. sőt megvet 11 Másnap reggel bágyadtan és leverten ébredtem. Remegő hangon válaszoltam: – Gyere. Emilia – hangom szinte sírásba fulladt. amellyel életem három létkérdését összegeztem. hogy honnan válaszol. egy téglahalom meg egy magas fekete ciprus rajzolódott ki a sötétben.. jelezve. Emilia párszor feltűnően tüsszentett. Végre előjött a homályból. vagy visszautasítom az Odüsszeia forgatókönyvét. hogy miért vet meg Emilia.. hogyan hódíthatom vissza..Pontosan nem lehetett tudni. de akárhogy meregettem is a szememet.. csupa víz vagyok. és hozzátette: – Micsoda viccek ezek. hogy elfogadom-e. hogy nem nyúlsz hozzám? – kérdezte. hamar rájöttem.. hogy tetterősnek. ahol igazán Riccardónak hívnak. undorítóan vizes lett a tarkóm.

hogy az a rettenetes megvetésdolog valójában gyerekes félreértésből származik. a boldog időkből. Egyszóval. és végre-valahára kibékülünk. Nagy hidegséget éreztem. az üzletemberek is így fogják össze megoldandó problémáikat. ahogy szeretném: valóságos űr tátongott képzelgéseim meg a jelenlegi helyzet közt. hogy a dolgok jól. a meghitt kép régi ébredéseket juttatott eszembe. – Emilia. meggyújtotta a lámpát. és ezt az űrt sehogy se tudtam betölteni. arra is rájöttem. Mégis azt válaszoltam: – Beszélned. a redőnyök leeresztve. képzeletem rögtön elrugaszkodik a valóságtól. leült mellém. mintha mi se történt volna. Emiliával kimagyarázkodtunk. vagyis úgy végződnek. mielőtt válaszolt: – Figyelj ide. beszélnem kell veled – mondta azután. hogyan. Ha ezeken a dolgokon tűnődtem. a politikusok. és üres álmodozásba menekül. Éreztem. hogy hallani se akarok semmiről. és én észre se vettem. ahogy ágyam lábánál ül. szeretsz? – dadogtam felülve. Az Odüsszeia forgatókönyvébe temetkezve látom magamat. ugyanis távolról se voltam az. csak éppen azt nem tudtam. hogy amint válaszolni akarok az előbbi három kérdésre.. Emilia bejött. lehunyt szemmel. aludni akarok. azt szerettem volna. 81 . Kicsit várt. Csak arra riadtam föl. sőt megvetsz. és igyekeztem leküzdeni hirtelen nyugtalanságomat –. ha kívánságaim szerint oldódik meg a helyzet. egészen más. hagyjon békén. Elnéztem. és ahogy ott feküdtem a díványon. – De hát nincs miről beszélnünk – feleltem. Tisztában voltam vele. ez minden. legalábbis semmi valóságos vagy értelmes dologgal. Én azonban más ember voltam. a dívány mellett égett egy kislámpa. észrevettem. és egy pillanatra megint csalóka remény csillant fel bennem. A tábornokok.frissnek érezzem magam. kiderült. Elbóbiskoltam. ha egyszer a tettek mezejére kell lépnem.. A nappali még mindig félhomályban volt. hogy színlelt tetterőm és szellemi frisseségem is elszáll. hogy mindig arról álmodozom. talán el is aludtam. nem szeretsz már. hanyatt. miről? – Kettőnkről. de az asztalon. így szűkítik le és tárgyiasítják áttekinthető és kezelhető élettelen dolgokká. hogy Emilia ott ül pongyolában a dívány lábánál. már-már azt feleltem.

– Nem, azt akarom mondani – lassan ejtette ki a szavakat –, hogy még ma visszamegyek a mamához... Meg akartam mondani, mielőtt felhívom... hát most már tudod. Erre a hírre aztán nem számítottam, pedig azok után, amik előző nap történtek, teljesen logikus és várható volt. Bármilyen furcsa, de eszembe se jutott, hogy Emilia elhagyhat; eddig azt hittem, nem lehet már ridegebb és kegyetlenebb. És lám, most teljesen váratlanul még továbbmegy egy lépéssel. – El akarsz hagyni? – motyogtam értetlenül. – Igen. Pillanatig hallgattam; aztán a belém sajduló fájdalomtól egyszerre tettyágy fogott el. Fölpattantam a díványról, ahogy voltam, pizsamában, az ablakhoz mentem, mintha föl akarnám húzni a redőnyt, hogy világosságot csináljak, aztán mégis visszafordultam, és kiabálni kezdtem: – Nem mehetsz el csak így... nem akarom. – Ne légy gyerek – mondta higgadtan. – Egyetlen dolgot tehetünk, azt, hogy elválunk... semmi sincs már köztünk, már ami engem illet... mindkettőnknek jobb lesz. Hogy erre mit csináltam, fogalmam sincs: helyesebben csak néhány mondatra, néhány mozdulatra emlékszem. Valami önkívületi állapotban mozoghattam és beszélhettem, nem tudtam semmiről. Azt hiszem, öles léptekkel járkáltam a szobában, pizsamában, kócosán, hol könyörögtem, hogy ne hagyjon el, hol a helyzetemet magyarázgattam, hol meg csak úgy beszéltem, bele a levegőbe, mintha ott se volna. Az Odüsszeia forgatókönyve, a lakás, a hátralevő részletek, drámaírói ábrándjaim – melyeket feláldoztam –, Emilia iránti szerelmem, Battista és Rheingold, életem összes szereplője és színhelye mind ott kavargott lázasan összevissza, mint egy őrült kéz rázta kaleidoszkóp színes tört üvegei. De éreztem, hogy ez a kaleidoszkóp már csak üvegdarabkák halmaza, ez már semmiféle ábrává, semmiféle renddé nem áll össze – minden hiú remény; és most össze is tört, az üvegdarabkák a szemem láttára szóródtak szét a földön. Szabályos magányérzés vett rajtam erőt, illetve a magánytól való félelem, ezen túl azonban nem jutottam: rettenetes súllyal nehezedett rám, nemcsak a gondolkodásban, a lélegzésben is akadályozott. Egész valóm fellázadt az elszakadás és a magány gondolatától; de azt is észrevettem, hogy lázadásom őszinte ugyan, mégse vagyok teljesen meggyőző, ellenkezőleg. Csakugyan, ijedtségem és rémületem köde időnként
82

fölszakadt, és akkor megláttam Emiliát, még mindig ugyanott ül a díványon, és nyugodtan válaszolgat: – De Riccardo, gondolkodj egy kicsit: mást nem tehetünk. – De én nem akarom – ismételtem utoljára, és megálltam előtte. – Nem akarom. – Miért nem akarod? Gondolkodj ésszerűen. Valamit mondtam, aztán megint a szoba másik végébe mentem, és beletúrtam a hajamba. Ráébredtem, hogy ebben az állapotban még kifejezni se tudom magamat, nemhogy Emiliát meggyőzni. Nagy nehezen sikerült lecsillapodnom, visszaültem a díványra, és görnyedten, fejemet kezembe temetve azt kérdeztem: – És mikor mész el? – Még ma. Ezek után fölállt, nem törődött velem, aki még mindig magamba roskadtam, fejemet kezembe hajtva ültem, hanem kiment a szobából. Ezt nem vártam, mint ahogy eddig semmit se vártam abból, amit tett vagy mondott; egy pillanatra elképedve, hitetlenül bámultam. Aztán körülnéztem a szobában, és furcsa érzésem támadt – az volt a legijesztőbb, hogy olyan világosan éreztem: az elszakadás máris bekövetkezett, magányom máris megkezdődött. A szoba ugyanaz volt, mint amikor Emilia pár perccel előbb itt ült a díványon; mégis egészen megváltozott. Arra kellett gondolnom, hogy olyan, mintha egy dimenzió eltűnt volna. A szoba már nem az volt, mint amikor még Emiliát benne tudtam; olyan volt már, mint amilyennek azzal a tudattal fogom nézni – ki tudja, mennyi ideig –, hogy Emilia nincs már itt, és nem is lesz soha. A magány a levegőben volt, beleköltözött a tárgyakba, mindenütt ott volt, és furcsa módon, nem belőlem áradt a tárgyak felé, hanem a tárgyakból sugárzott felém. Mindezt nem gondoltam végig, inkább eltompult, fájó és csodálkozó érzékenységgel fogtam fel. Aztán rádöbbentem, hogy sírok, abból vettem észre, hogy valami csiklandozza a szájam sarkát, odanyúltam, és nedvesnek találtam az arcomat. Nagyot sóhajtottam, és őszinte, elemi erővel zokogtam fel. Közben fölkeltem, és kimentem a nappaliból. A szalon félhomálya után vakítónak és elviselhetetlennek éreztem a hálószoba világosságát, minthogy még mindig pizsamában voltam, arcom pedig maszatos a könnytől; Emilia a vetetlen ágyon ült, és a telefont hallgatta; egy szavából rájöttem, hogy anyjával beszél. Megfigyeltem, hogy arca tétova és zavart; én is leültem, kezembe temettem a fejem, és tovább zokogtam. Nem tudtam egészen világosan, hogy miért sírok ennyire: talán
83

nemcsak az életem romjait sirattam, ősibb fájdalom működött bennem, semmi köze nem volt Emiliához és az elhatározásához, hogy elhagy. Emilia csak hallgatta-hallgatta a telefont. Anyja hosszú és bonyolult előadást tarthatott; könnyeim közt is láttam, hogy arcára gyorsan és sötéten, mint felhő árnyéka a tájra, csalódottság, harag, keserűség borul. Végül azt mondta: – Jó, jó, értem, ne beszéljünk róla többet – ám újabb hosszú szöveg szakította félbe. Ezúttal azonban nem volt türelme végighallgatni, hirtelen azt mondta: – Már mondtad, jó, értem, a viszontlátásra. – Anyja mondott még valamit, erre megismételte: – Viszontlátásra – és letette a kagylót, bár úgy tűnt, még hallatszik az anyja hangja. Fölnézett, de nem látott, olyan volt mint egy alvajáró. Ekkor ösztönösen megragadtam a kezét, és azt dadogtam: – Ne menj el, könyörgök... ne menj el. A gyerekek az érzelmi meggyőzés döntő fegyverének tartják a sírást; de nemcsak a gyerekek, a nők és a gyönge, gyereklelkű felnőttek is. E pillanatban én is sírtam, mint egy gyerek vagy nő, vagy valami más gyönge teremtmény – bár őszinte fájdalommal sírtam – valahogy abban reménykedtem, hogy ráveszem vele Emiliát, hogy ne hagyjon el; és ettől az ábrándtól kissé megvigasztalódtam ugyan, de közben álszentnek is éreztem magam. Mintha azért sírnék, hogy a könnyeimmel zsaroljam Emiliát. Hirtelen elszégyelltem magam; meg se vártam válaszát, fölkeltem, és kimentem a szobából. Néhány másodperc múlva utánam jött. Közben volt időm úgy-ahogy rendbe hozni magam, megtörültem a szememet, köpenyt húztam a pizsamára. Már a karosszékben ültem, éppen cigarettára gyújtottam, gépiesen, sok kedvem nem volt hozzá.. Õ is leült, és rögtön megszólalt: – Légy nyugodt... ne félj... nem megyek el – de milyen reménytelen, keserű hangon mondta, milyen leverten. Ránéztem: lesütötte a szemét, mintha gondolkodna; de aztán észrevettem, hogy remeg a szája sarka, kezével a pongyola szélét gyűrögeti; ez a mozdulat elárulta, hogy mennyire zavart és elveszett. Aztán váratlan elkeseredéssel tette hozzá: – Anyám nem akarja... azt mondja, kiadta a szobámat egy albérlőnek... két lakója már volt, most három van, tele a lakás... azt mondja, nem hiszi, hogy komolyan gondolom... azt mondja, gondolkodjam rajta... hát nem tudom, hová menjek... senkinek se kellek... kénytelen vagyok veled maradni.

84

nem kénytelenségből – kiáltottam föl. szép 85 .. és ellenállt... mondtam magamban. albérletbe megyek. ott nyugton hagylak... nem kérek tőled semmit – mondta. ravaszabb módszerekhez kell folyamodnom. ha maradnál – mondtam –.. bár az első érintésre visszahúzódott... hát maradok.. de nem kénytelenségből. azt hiszem. inkább hallgass ide: végül is belementem. Emilia. hogy megkérdezzem.. Aztán megrázta a fejét. hogy maradj. hanem az élet.. – Persze hogy szeretném. mit vétettem ellene. és olyan elveszett volt – nekem részben visszatért a nyugalmam. hogy a Nápolyiöbölben dolgozzunk.. megnyugszol. mit vétettem? mért gyűlölsz ennyire? Most ő sírta el magát.. bár igyekezett eltitkolni. őszintesége olyan kegyetlen volt. elmegyek. csak étkezésnél találkozunk.. esküszöm. most elégedett vagy. minden magyarázkodást. miért nem szeret már. ha meg akarom tudni az igazságot. akkor se mindig.. meglátod. mihelyt munkát találok.. és mi történt. – De nem... kénytelen. megírom az Odüsszeia forgatókönyvét. azt akarom.Szíven ütött ez a szó. végiggondolsz mindent.. nem kénytelenségből. megláttam.. kezébe rejtette fél arcát. kipihened magad. Capri csodálatos hely.. csak rövid ideig kell segítened... kérdésekkel különben se megyek semmire. függesszünk föl minden vitát. .. sétálgatsz. nemsokára jön a fürdőszezon. aztán visszamegyek gépírónőnek. Majd azt javasoltam: – Nézd.. legalábbis egyelőre. hogy Capriba megyünk. hogy össze is rezzentem... fürdesz. Nem bírtam visszafojtani a sértett kiáltást: – Mért beszélsz velem így. Ahogyan a karomban tartottam.. finomabb. de Battista azt akarja.. mintha kést döftek volna belém. hogy elmenjek.. úgyis csak fájdalmat okozunk egymásnak. elhatároztuk tehát. De most – talán mert annyira sírt... mit vétettem. melléje ültem a díványra. közben félrefordított fejjel tovább sírt. egyébként nem is tehetek mást: egész nap dolgoznom kell majd a rendezővel. miért vet meg.. amiért így beszélsz velem? – Ha akarod. Ez a pillanat alkalmatlan a kérdezősködésre. megint elfogott a kísértés. Kicsit vártam. – Nem te kényszerítesz – felelte egyre sírva –. Emilia... nem? Fölálltam a karosszékből.. és azt mondta: – Nem akartad... ahol a jelenetek nagy részét forgatják majd. nem akarok tudni semmit rólad.... de nem így. karomba fogtam.

anyádnak végül is igaza van: gondolkodnod kell a dolgon. újra beszélünk a dologról. de rövid ideig. és kissé csodálkoztam a kérdésen. – Azt hiszem. .nyugodtan elhatározod. víkendeken. majd kihúzott egy zsebkendőt. . Még mindig a vállamba rejtette a fejét.. amikor olyan sebtében elfogadtam Battista ajánlatát: Emiliának valamiért nincs ínyére a dolog. jobbat tudok. Menten kiszabadította magát ölelésemből.. Battista fölajánlotta a villáját. azon tanakodtam. egészen a derekáig. azt hittem. Szorosan 86 . úgy ismételte meg: – Battista villája.. vagyis körülbelül tíz nap múlva.. Ezúttal nem szólt semmit: pongyolája zsebében turkált. – És a rendezővel leszünk ott? – Nem. gömbölyded mellét. amint visszajön a rendező Párizsból. és akkor. hogyan halad a munkánk.... Mégis azzal áltattam magam. hogy mit határoztál. hogy mit akarsz tenni.... Az igazság az.. és kifújta az orrát. hogy örömet szerzek neki: – Nem megyünk szállodába. van benne már valami vonzódás is... jól teszem. de csakis akkor... a szálloda nagyon unalmas. egy-két napig.. ahogy pár nappal előbb már gondoltam. megkockáztathatok-e egy csókot. azt hittem. egy villa sokkal jobb a szállodánál. bár még mindig vonakodó hangon azt kérdi: – És hová megyünk Capriban? Szállodába? Vidáman válaszoltam. Aztán majdnem megvigasztalódva kérdezte: – És mikor indulnánk? – Azonnal. és a dívány sarkába húzódott. hogy egyáltalán nem vett részt ebben az ölelésben.. – Battista ott lesz? – Battista? – kérdeztem. – Belementél? – Igen. amíg a forgatókönyvírás tart. időnként. Ahogy magamhoz szorítottam. hogy örülni fogsz neki – próbáltam mentegetőzni –. talán hogy ne lásson. hogy ez a tartózkodás nem egészen közönyös.. Ahogy mozgott. jó darabon szétnyílt a pongyolája. rendelkezésünkre áll egész idő alatt. aztán négy-öt hónap múlva közlöd. és éreztem lágy. Aztán hallottam. Rheingold szállodában fog lakni. hogy lássa. kilátszott a hasa meg a lába. csak eltűrte. Azonnal fölfigyeltem: úgy volt. és belementél? – Azt hittem.. hogy megnyugodott..

dühösen lábára húztam a pongyola szárnyát. Kiléptünk a házból. jó. Rheingolddal beszélgetett. amely egy pillanatra abba a hitbe ringatott. nyilván szeméremből. és kisietett a szobából. hogy akármennyire vágyom is rá. hogy nyugodtan közeledhetem hozzá. hogy elkísér bennünket a szigetre. szinte ijedten. ahogy a gyerekek leskelődnek a strandkabin résein.. az én kocsimban: Rheingold magával megy.. De rájöttem. Nagyon dühös lehetett a hangom. Nem vette észre.. és elénk jöttek. de az idő még bizonytalan.. 12 Az utazás napja. eléggé könnyen öltözött. a rendező jó némethez illően. suttyomban nézed a feleséged meztelenségét. valósággal lopva. – Ne beszélj nekem semmiféle feltételről. Elnéztem. de fehér. de tudni se akarok semmiről. menj. de egy feltétellel. ahogy tudtán kívül fölkínálkozik.keresztbe rakott lábbal ült. Már június első napjaiban jártunk. folytatta: – Azt javaslom. nyomunkban a házmester meg a szobalány a bőröndökkel... aztán lecsillapodva mondta: – Veled megyek Capriba. és a magamévá tehetem. – Hát akkor hogyan helyezkedünk el? – kérdezte Battista az üdvözlések után. ellenzős fehér vászonsapka volt rajta és trópusi szabású csíkos vászonöltöny. azok ketten rögtön otthagyták a kocsit. Molteni. így 87 . Battista úgy döntött. amikor az utcára értünk. hogy fölfedezi tekintetemet. aki Olaszországot a napfény hazájának képzeli. elmegyünk.. és megszégyenít. piros luxusautóját. miközben orrát fújta. csak néztem. mintha attól tartanék.. Aztán az jutott eszembe: hát ide jutottál.. Aztán meg se várta a választ. hogy a hölgy velem jöjjön. visszatette a zsebkendőt. felhős-szeles volt: Battista bőr viharkabátban és flanellnadrágban állt a kocsi mellett. hogy minden visszautasításnál erősebben hatott rám. kiskocsim mellett ott találtuk a producer hatalmas.. fiatalosan duzzadó hasa olyan ártatlan bőségben érintkezett keresztbe tett izmos combjával. és most menj. hogy – így fejezte ki magát – ellássa a házigazda tisztét.. tudni se akarok semmiről – ordítottam hirtelen –. mint valami tiltott dolgot. nem teszem meg. mert tüstént fölállt. és hirtelen támadt vággyal kívántam meg ezt a páratlanul ösztönös kitárulkozását..

.. De Battista hevesen karon ragadta. és igazat szólva ragyogóan vezetett. szenvedélye volt az autózás. lejtős utcán.. tehát megint hallgattam. Emilia beült. Összerázkódtam.. és gyorsan távolodott a szűk. Battista tréfásan ellenkezett: – De hát mit akar a férjével?.. Emília magával megy.. hogy a forgatókönyvről beszélünk majd. csak Rheingold hangja riasztott föl: – Nos... hogy Battista rossz néven venné. aztán az autó bekanyarodott. – kiabálta – aztán mitől fél?. De aztán arra gondoltam... és eltűnt.. kissé elmélázva néztem őket.már az úton beszélhetnek a filmről. aki addig hallgatott. begyújtottam a motort. készen vagyunk? – kérdezte.. gyerünk. hogy én viszem magammal. Hátam mögött hallottam az induló autó robaját.. én is beszálltam. nem gondoltam arra.. – Velem ne féljen. nem kellene-e erősködnöm. ahogyan egy hangulatos kiránduláshoz illik –.. és észrevettem. mert megsértődöm.. Battista megkerülte a kocsit. és igyekeztem vidámnak látszani.. Rheingold pedig velem.. Láttam.. egész nap együtt van vele.. egy pillanatra eltűnődtem. két hónap múlva a kezemben akarom látni a forgatókönyvet. amilyennek már többször megfigyeltem: a zavaráról és undoráról árulkodott. Emilia még erőtlenül tiltakozott: – De én jobban szeretnék a férjem kocsijában menni. szinte gépiesen.. Battista azt ajánlotta.. – Félek a gyorsaságtól. aztán a másik oldalon ő is beszállt. aztán a kocsi elhúzott mellettünk. Közben odaértek az autóhoz. Battista kinyitotta az ajtót. én is féltem a bőrömet – és valósággal a kocsijához vonszolta. Emiliára néztem. hogy beszélgessünk útközben a forgatókönyvről. hogy Emilia kérdőn és tétován néz rám. hogy arca megint olyan szétesett. mégis komolyan – ma megkezdődik az igazi munka.. remek. – kezdte Emilia – maga azzal a kocsival mindig túl gyorsan megy. mert – fejezte be mosolyogva. De ügyet se vetettem rá. hogy kapcsolatban van Battista egyébként ésszerű javaslatával.. azonnal elkezdte: 88 . Még a hátsó üvegen át megpillantottam őket. de nem ígérem. – Remek – mondtam. Tanácsa fölösleges volt: amint teljes hosszában átszeltük a várost és közepes sebességgel – amennyi kiskocsimtól telt – rátértünk a Formiába vezető útra. amint egymás mellett ülnek. Rheingold.

– Hát ettől nem kell félnie. modern embereknek..... hogy csakugyan. hogy Capriba menjünk.. aznap ott. időhöz. – Még most is félek – mondtam szórakozottan –. nagyon egyszerű. beleegyeztem... és mit kell tennünk nekünk. mi – kemény és parancsoló hangot ütött meg hirtelen – pszichológiai filmet csinálunk. hogy mit jelenthetnek nekünk. a külső felvételeket úgyis a Nápolyi-öbölben forgatjuk.. – Ügyet se vessen rá – mondtam kissé dühösen –.. Rheingold pillanatnyi szünet után folytatta: – Most szeretnék néhány gondolatomról beszélni. vagy egy felfedező vagy egy háborúból hazatérő hős drámája... amit a producerek akarnak. hogy életre keltsük ezeket a homályos.. a színházban én vagyok az úr.. – Pontosan. modern embereknek.– Vallja be az igazat. beszéljen csak: hallgatom. annál is inkább.. hanem azt.. hogy könnyen kijövök majd Rheingolddal. helyhez nem kötött örök emberi drámákat hordoznak – mondtam találomra.. mégse.. mind. Rheingold elnevette magát: – Azt hiszem... senki más. Az autó megpördült.. a keresztúton egy kétökrös szekér közeledett az országúthoz.. Először is meg kell fejtenünk az értelmüket.mondtam. kis híján nekimentünk egy fának... amit én akarok... – A görög mítoszok..... és félre kellett rántanom a kormányt. Odüsszeusz drámája nem egy tengerész.. aztán 89 . mint ahogy akkor mondtam. Battistánál félt. de épp abban a pillanatban. nem szokásom azt tenni. Molteni. őszinte vidámsággal beszéltem. amikor Rheingold felé fordultam... igazán nem láthattam ezeket az ökröket. és a szokottnál kicsit kellemesebb lesz a munka. Rheingold nem kérette magát: – Nézze.. csakis pszichológiait. vadul ide-oda billegett. kedves Molteni. de ez csak a háttér lesz.. Tud közben vezetni? – Persze. más szóval a görög mítoszok az emberi életből vett allegóriák. egyszerű. különben nem csinálom a filmet. egyébként akár Rómában is maradhattunk volna. hogy egy kolossal filmet kell majd csinálnia. alig tudtam egyenesbe hozni. Mosolyogva megnyomta a német szót. Molteni.. nem? Azt feleltem.. az ő drámája egy ember drámája.. nekem. mivel manapság ilyen szelek járnak az olasz filmstúdiókban. mert az önállóságának ez a bizonygatása azt a reményt keltette bennem.. Odüsszeusz mítosza bizonyos embertípus igaz történetét rejti magában. ősi mítoszokat?.

. és szó szerinti átdolgozást írt. iskolai dolgozat.. Rheingold nem figyelt közbeszólásomra. Rheingold újra kezdte: – Ha O'Neill rájött arra az igazságra... hová akar Rheingold kilyukadni. az Oreszteia esetében. az érett gabona sárgáját csak itt-ott törte meg egyegy lombos fa. aztán modern igényeink szerint újra összeraknunk.. szét kell szednünk. nem tette.... vegyük például. alacsony dombok közt.. én mégse szeretem az Amerikai Élektrá-t. folytatta: – Nekünk most azt kell tennünk az Odüsszeiá-val. és tudja. helyesen gondolta. Molteni – Rheingold jót nevetett saját O'Neill-kritikáján. akit útjában valami feltartóztat. mint a jó tanuló.. Alaposan lemaradhattunk Battistától.. O'Neill is rájött erre az egyszerű igazságra: modern felfogásban kell értelmezni az antik mítoszokat. ... amelyeket a görög irodalom alkotott ezekből a mítoszokból. hogy Oresztész mítosza pszichoanalitikusan is magyarázható. előttünk az út – ameddig a szem ellátott – üres volt az egyenesekben.. fel kellett volna rúgnia. biztosan ismeri O'Neill Amerikai Élektrá-ját. – Nos.. aki vonalas füzetbe írja a leckét.. látszanak a vonalak. ízekre kellett volna szednie. de megijedt a tárgytól. a maga módján egy kis Odüsszeusz. ismerem. 90 . A Róma környéki síkságon haladtunk keresztül. minden otthonába megtérő.. a lélektan legújabb felfedezései szerint kell értelmezni...Az Odüsszeia fölépítését ismerjük – mondtam csak úgy vaktában: – az otthon. Amerikai Élektrá-ja unalmas és lélektelen. hogy a görög mítoszokat modern felfogásban.. közel a tengerhez. és megújítani az egészet. – Én szépnek találom – tiltakoztam. meg kell vizsgálnunk belső szerkezetét.. akkor a tárgyat se kellett volna annyira tisztelnie... – Persze. Mert O'Neill hagyta magát megfélemlíteni Aiszkhülosztól. amelyből a film is készült. gondoltam. ábrázolnunk. de önállóan és elevenen. miért?. Battista azzal a száz fölötti sebességével már legalább ötven kilométerre lehet előttünk.. nyilván minden hadifogoly. függetleníteni kell magunkat azoknak a remekműveknek a hatásától. fel kell nyitnunk.mélyrehatóan meg kell vizsgálnunk ezt a jelentést.... amit O'Neill nem akart vagy nem tudott megtenni az Oreszteiá-val. mint az anatómiai asztalon a hullákat. üres a kanyarok után. értelmeznünk kell.. a család. a haza utáni vágy és a gyors hazatérést akadályozó számtalan esemény konfliktusára épül. Azon tanakodtam.

hogy Odüsszeusz története a feleségéhez fűződő viszonyának története. – Épp azt csinálom – mondtam kissé mérgesen –. Homérosz azt állítja. nem használja.. modern embereknek. ahogyan Battista szeretné.. akik átlátunk a mítoszon. ahányszor csak alkalma nyílik rá.. közben annyiszor csalja meg. hogy itt maradjon még egy évig.. Odüsszeusz tudatalattija keresi rendre a jobbnál jobb ürügyeket. hogy újra találkozzon vele. hogy így gondolkodik... Hallgatásomtól Rheingold fölbátorodott.. hogy Odüsszeusz csak a feleségére gondol. Battista azonban producer. és folytatta: – Odüsszeusz tulajdonképpen fél tőle. különben az Odüsszeiá-t csakugyan az a veszély fenyegeti. hogy vissza kell térnie a feleségéhez. használja az eszét.. újra meg újra elolvastam az Odiisszeiá-t.. nézzen a mélyére. és így tovább. jól gondoljon bele. nem Szkülla és a Kharüb-díszek. ne álljon meg a külsőségeknél.Rheingold kacaja kotkodácsolásnak hangzott: – Ezt vártam: a hazatérő. és ez alatt a tíz év alatt fennen hirdeti. Molteni. míg hazatér. próbálja meg. Kalüpszo és a phaiákok. Molteni. hogy Odüsszeusz milyen soká tér haza. Molteni. de maga. hogy egy kolossal film lesz..... mást se teszek. ott meg kettőig. ez az én következtetésem.. hogy minél jobban lelassítsa az utat. hogy mennyire szereti Pénelopét. intelligens ember létére.. Polüphémosz és Kirké meg az istenek állják útját. 91 . és arra a következtetésre jutottam. Molteni.. nem tudatosan – de valójában nem akar hazamenni. nem akar találkozni Pénelopéval. s mindjárt meglátjuk. Ezúttal egy szót se szóltam. és akkor először is arra a tényre figyel föl... de elhiggyük neki. mint öntudatlan vágya. a fogoly... és ebbéli félelmében tudat alatt maga állít akadályokat hazatérése elé.. hogy Odüsszeusz – jóllehet. Molteni? – Ha Homérosznak nem hiszünk – mondtam tréfálkozva –.. hogy kinek higgyünk? – Saját magunknak. pedig szó sincs ilyesmiről.. maga okos. Molteni.. akkor igazán nem tudom.. a tényéknél. minél több kalandba bonyolódjék.. Híres kalandszelleme valójában nem más.. kalandfilm.. tíz évbe telik. Rheingold folytatta: – Mi lepi meg az embert legjobban az Odüsszeiá-ban? Az.. és helyes. Most se szóltam. amelyek aztán csakugyan megállítják és eltérítik útjáról. leghőbb vágya. intelligens ember.. hogy miért. – Nem.

.Tehát erre a klasszikusan freudi magyarázatra akart kilyukadni Rheingold. minden. természetes.. az Odüsszeusz tudatalattijának szimbóluma. nyugszik bele abba a helyzetbe.. amely a lelkitusát előidézte. Előbb azonban egy elsőrendű fontosságú dolgot szeretnék hangsúlyozni: az Odüsszeia nem nagy területeken játszódó... amely nem magyaráz 92 .. és végül csak tízévi lelki tusa után küzdi le. és hazatér.. sőt. találja ki az összes lehetséges ürügyet. hogy ne kelljen visszatérnie a családi fedél alá. ugye.. többször gondol rá. – Milyen helyzetet? – kérdeztem. hanem Odüsszeusz belső drámája. – mondtam szárazon – de még nem látom.. nem? – Külsőségek.. ami itt történik. – Nos. egy kissé.. hogy találkozik feleségével. Berlinben kezdte pályáját Freud első sikereinek idején. – hajtogatta Rheingold türelmetlenül – arról a helyzetről beszélek.. a kérők. más szavakkal. aztán az Egyesült Allamokba ment... meg minden. hogy elfogadja a helyzetet. földrajzi értelemben vett kalandtörténet. hogyan. ahol a mélylélektant nagy becsben tartják. végül azonban sikerül erőt vennie magán. Molteni? – Igen. ez a visszatérés pontosan azt jelenti... Freud lesz az útikalauzunk Odüsszeusz belső tájain. de erről majd akkor. tehát magyarázatom fényében – és a modern pszichológia újabb felfedezései szerint ez az egyetlen helyes magyarázat – világossá vált. hogy az Odüsszeia tulajdonképpen egy megutált házasság belső története. amely Ithakában uralkodott. ha azt magyarázom el. amely miatt útnak indult. hogy Odüsszeuszra. – Nagyon szellemes. Molteni. ezúttal csakugyan elképedve.. mert részt akart venni a trójai háborúban. Csodálkoztam. – Egy pillanat. Odüsszeusz sokáig küzd ez ellen az utálat ellen.. természetesen ismeri Freudot. hogy más nővel köti össze életét.. mielőtt Odüsszeusz háborúba indult.... miért fél attól.. aztán belemerül. – Odüsszeusz egyszerűen azért indult útnak. és nem Bérard a térképeivel meg a filológiai tudományával. ahogyan Homérosz szeretné elhitetni. Odüsszeusz tíz évig maga emeli az akadályokat.. erre a komplexusoktól aztán végleg mentes hősre is a pszichoanalitika módszereit akarja alkalmazni.. egy pillanat. hogy nem jöttem rá előbb: Rheingold német. nos. hogy Odüsszeusz miért nem akar megtérni Ithakába. és amelybe nem akart visszatérni.. külsőségek.

valamelyik modern római negyedben. balra az öntözött zöld síkság. Homályos ingerültséggel. hátán néha fehér tajték futott. Láttam. tudatalattiját. meghitt emberközelsége jellemzi őket. hogy elképedve és sértődötten néz rám. Cisterna. a kihalt tengerparthoz könnyen oda lehet képzelni Odüsszeusz fekete hajóit. amint a hullámok közt a Földközi-tenger még ismeretlen szűz partjai felé eveznek. sötét és fülledt belvilágot akar csinálni: Odüsszeusz tudatalattiját. Távolabb szinte hullámtalanul csillogott a tenger. ennek ősi egyszerűsége. hol eltűnt. a ragyogó égbolthoz. hol megjelent. kóválygó tengeri madarak csaptak le időnként.. Vezetés közben ezt a tengeri tájképet néztem. Óriás hullámok jöttek lustán. a józan eszű. bővizű csatorna. a Pontini-mocsarak. és majdnem egy órát csöndben tettünk meg. aztán kellemetlenül nevetni kezd. Ennyi az egész. Neki az eposz már nem a Földközi93 . És Rheingold most ebből a szél lelkesítette. A tenger a sárga-fekete dűnéken túl a vihar felkavarta homoktól haragoszöldbe játszott. Lám. figurái ehhez a természethez hasonlítottak. csupa élet: fehér felhők úsztak mindenfelé. zöld színe majdnem ibolyakékbe váltott. hogy végül is igazam volt: ehhez az élénk színű tengerhez. én meg gyönyörködöm ebben a csodálatos tájban. éppen ilyen eget. ravaszdi emberek világából színtelen-íztelen. sugárzó-vakító fények söpörtek félre útjukból tágas kékségeket.. aztán Terracina. Az ég ugyanilyen szertelen volt.. maga. majd lebegve latolgatták röptükkel a szélörvények lökéseit.. és szappanhabra emlékeztető fehér tajtékjukkal elárasztották a keskeny partszakaszt. az úttól jobbra a lusta.. És Homérosz éppen ilyen tengert akart ábrázolni... – Jobb lesz. sértett tekintetére támadt bennem. Ez utóbbi város után az út a tenger mellett vezet.meg semmit. semmi több. másik oldalon napsütötte sziklás középhegység. tengerpartot. napsütötte. mint aki tréfára akarja fordítani a rossz véggel fenyegető vitát. nyugodtan – mondta aztán –. nem tud egyszerre vezetni és vitatkozni. most vezessen. vagy még inkább. amikor az Odüsszeiaértelmezését „boudoir-drámának” neveztem –. Nem mertem ellentmondani. ha Capriban folytatjuk ezt a beszélgetést.. Molteni. egy bútorozott szoba is megteszi. és váratlan lelkifurdalásomban – amely Rheingold elképedt. talán túl hevesen mondtam: – Egy boudoir-darabért kár Capriba menni. színes-fényes világból. a Földközitenger tájai helyett Odüsszeusz lelkét fedezzük föl. lelkifurdalásomban arra gondoltam.

. Szótlanul követett: talán még mindig meg volt sértve és haragudott rám. hogy ezer jelentést rejtenek.. amelyre tajtékozva ki-kicsaptak a hatalmas. menjünk le egy percre a partra – magyaráztam Rheingoldnak. és rögtön elindultam a szőlő közt vezető ösvényen a partra.. ahogyan a hullámok előretörtek vagy visszavonultak.. és ezúttal még a mélylélektan homálya is ránehezedik. hogy bizonyos értelemben rosszabb forgatókönyvet nem is foghattam volna ki: a film mindig hajlamos rá. Az ösvény legfeljebb ötven métert kanyaroghatott a szőlő közt. mint az Odüsszeia. Még mentem egy ideig. modern embereknek is eszünkbe jutnak.. a homokba ültetett bujazöld szőlővesszők után már a keskeny. majd úgy hátráltam. és valahogy udvariasan újra kéne kezdenem a beszélgetést.. Rheingold – mondtam hirtelen –. ha akarja. mert az Odüsszeiá-nak ez is lehet a jelentése. Nagyon bosszantott. mondja. és szárazon azt mondtam: – Ki kell nyújtóztatnom a lábam. amelyek nekünk. melyet teljesen elvontan és gépiesen alkalmaznánk. miért. de csak rászántam magam: – Bocsásson meg... Éreztem.. a mélylélektané. nem vitatom... igazat szólva.. hogy abba kell hagynom az elragadtatott szemlélődést. bele a tiszta. hosszan fürkésztem a látóhatárt. Kiszálltunk. piszkos part következett. Hirtelen lefékeztem. Tűnődésemből azt szűrtem le. Buzgón válaszolt: – Mondja csak. – Nyolc hónapig be voltam zárva a lakásba. Ebben a pillanatban nagyon közel kerültünk a tengerhez: túl az úton. ritka hullámok.. hanem a lelki nyavalyáiba gabalyodott modern ember belső drámája. előbb talán rosszul fejeztem ki magam. és egy dűnéről mozdulatlanul. de. azért nem győzött meg egészen.. vizes homokba. aztán beleveszett a parti homokba. ő is erre vár. nyár óta nem láttam a tengert. amit egyáltalán nem kellett volna megváltoztatni. s bennük végleges formában. nem? – Hát – kezdtem rá se nézve –. ráadásul olyan szabad és valóságos műre. a vita a munkánkhoz tartozik. de a homéroszi eposzoknak meg általában a klasszikus műveknek az a különös sajátságuk. teljes 94 . Az egyenletes motorzúgást legnagyobb gyönyörűségemre a feltornyosuló és megtörő hullámok erős.. nem nagyon győzött meg. szabálytalan moraja váltotta föl. hogy megsértettem Rheingoldot. hogy rosszabbra változtassa azt. az emberiség ábrándos gyerekkora. mondhatnám. végül megálltam.tenger felfedezésének csudálatos kalandja. azt is megmondom..

. a homéroszi világ valóságos világ. Rheingold?. együttműködésünk remekül beválik majd. és amilyennek valóban megjelenik.. extrovertáltságával ellensúlyozza az én introvertált jellememet. azt akarom ezzel mondani. maga.. mert hiábavaló erőfeszítésnek tartottam... Molteni... extrovertált. hogy messze járnak már. – Azt hittük. Emiliáról viszont lerítt a boldogtalanság. és még mindig a tengert néztem –. – válaszolta Battista fesztelenül – aztán kaptunk néhány sorompót. más szavakkal – fejeztem be... és megkérdezte: – Mindén rendben.... Éppen felelni akartam.. és amilyennek nekünk is el kell fogadnunk.. nem nyugodtam meg... – tettem hozzá önkéntelenül... meg akartam mutatni a feleségének a Róma környéki telkemet. És csakugyan – ezúttal diadalmas kacaj kíséretében – már hallottam is Rheingold válaszát: – Extrovertált.. a zavar. Emilia lassabban. kifelé forduló típus. mit csinálnak itt?. és nem érti meg a befelé élőket. Elhallgattam.... vagy elvetjük.. ebben a formában. megmagyarázhatatlan ingerültséggel – hogy az Odüsszeia szépsége épp abban van.. beszéltek az Odüsszeiá-ról? 95 . amilyennek ábrázolta. – Rheingoldhoz fordult. nem kereshetünk benne rejtett értelmeket. egész lénye undorról árulkodott. talán Formiában vagy még előbb – mondtam rögtön kissé csodálkozva Battistának. Battista gyorsan – üdvözlést intve – jött le. maga kifelé. hogy olyannak hiszi a valóságot.mélységükben jelennek meg. Semmi baj. mert csökönyössége és korlátoltsága megint fölidegesített... amilyen.. most építettek rá egy villát. inkább furcsa módon elkeserített ez a magyarázkodás. válaszomból újra csak sértődés lett volna. az. mint Homérosz hitt. levegőznek a tengernél? Megfordultam. amikor hátam mögött jól ismert hang ütötte meg fülemet: – Rheingold. az erős délelőtti fényben két alak rajzolódott ki ott. ahol a dűnék a legmagasabbra tornyozódtak: Battista és Emilia. hinnünk kell benne. éppen ezért választottam magát.. és látta olyan valóságosnak. még a szokottnál is nagyobb magabiztosságról tanúskodott. ezért hitt Homérosz az érzékelhető világ valóságában. én befelé forduló fajta vagyok... és azt hiszem. meglátja. Battista egész magatartása vidámságról.. – Tettünk egy kis kitérőt... Homérosz olyan civilizáció gyermeke volt.. amely a természettel összhangban és nem ellenében fejlődött. se analizálni nem hagyja magát. mint minden földközitengeri. amely se szétszedni... Molteni.... ami: vagy elfogadjuk. betű szerint. maga elé meredve követte..

szívesebben folytatta volna a vitát. – Remek. Rheingold a két kocsi közt tétovázott. Capriban két hónapig a férjével lehet.. a kis zenekar az O sole mió-t játssza – Battista határozottan jókedvű volt.. Válasszon. és minket nézett. hogy Battista simán belenyugszik. és valósággal odavonszolt Emiliához. csak Battista nagyon gyorsan vezet. jó lesz. hangját föl se emelve mondta: – Most a férjemmel megyek. a hölgyekre vár a döntés. Nápolyban együnk vagy Formiában?. és halkan mondta: – Most a te kocsidban megyek. ugyancsak távirati stílusban. hallevest eszünk makarónival. Otthagyott bennünket. nos. Csodálkozásomra azonban odaszaladt hozzánk: – Asszonyom. Battista érkezése nyilvánvalóan bosszantotta.. a hölgy nem velem jön? Megfordultam: Battista kocsija nyitott ajtajánál állt a napverte úton. hogy alig bírtam elviselni –.. ahol a két kocsi állt. hogy a rendező meg ne hallja. mintha a tengert nézné.. – Remek....... – Akkor Nápolyban együnk. Sürgető hangja meghökkentett: – Mi történt? – Semmi. Mihelyt azonban melléje értem... nem. Azt vártam. – Fél háromkor. és azt mondta: – Döntsenek maguk. és elindult az országút felé. teringettét. mellette ment tovább. Amikor kiértünk az útra.. mintha előre akarta volna engedni őket. én meg – és halkan. most nem vagyok éhes. Emilia viszont egy pillanatig még maradt. nekem mindegy. – Nos – tette hozzá olyan udvariaskodva. Emilia felriadt. – Nem. – Nocsak – kiáltott föl Battista –. szép hölgy. akkor Nápolyban. megragadta a karomat. Rheingold utolérte. Nápolyban találkozunk. csodálatos – Battista bizalmasan karon fogott mindkettőnket. ne is tiltakozz. aki kissé távolabb állt meg a parton.. Emilia határozott léptekkel az enyémhez indult. Szótlanul mentünk végig az ösvényen.....– Minden rendben – felelte Rheingold vászonsapkájának ellenzője alól. Emilia nyugodtan. magának kell döntenie. hozzátette – Rheingolddal túl sokat 96 .. ha most megyünk – felelte Battista. – Hánykor indul a hajó Capriba? – kérdezte Rheingold.

férjének bizonyosan nincs kifogása ellene. 97 . akire Battista célzott sóvár. Aztán megragadta Emilia karját. talán beszélni akart veled. aztán lassan felelte: – Ha te mondod – váratlan határozottsággal megfordult.. ahogy távolodnak. aki se időhöz. hanem igazi szépségnek. a ragyogó tengerrel meg a fénylő éggel. milyen unalmas. Molteni? Válaszolnom kellett.. elég fönt.. végre kimagyarázkodni. Emilia lassan. Rheingold pedig felém közeledett. aki úgy szorongatta a karját. gyorsan kisebbedett a távolban.. Egyébként igaza van – tettem hozzá. – Így van – erősítette meg Battista elégedetten. Emilia..a producer melléje ült. és hozzátette: – Akkor menjünk – elindult Battistával. csak a filmről. de kérem..... Abban a pillanatban Battista autója elhúzott mellettünk.” Mélységes szomorúság fogott el. és elmosolyodtam –. azt mondtam: – Menj. ha tudná. fölemeltem a karomat. nem akarsz örömet szerezni Battistának?... – Csigalépésben fogok menni – ígérte Battista tréfásan és lelkesen –. nem annak a polgári „szép hölgynek”. és. Rheingolddal csak a filmről lehet beszélni... De immár késő volt: beszállt Battista kocsijába. aztán egészen eltűnt. Gyönyörű szépnek láttam ebben a pillanatban. a hóna alatt: – Gyerünk. boldogtalanul és mégis titokzatos. ha velem jön. mintha félne. nem igaz. kitárni a szívét.voltam együtt Rómában. Talán arra gondoltam. Mielőtt tovább tűnődhettem volna.. Nem tudom. De Emilia azt mondja. talán azt akarta mondani. nem valami szórakoztató. hogy Battistával menjen. Rheingold mellém ült.. mondhatom.. és te kényszerítetted. hogy szeret. Ahogy elnéztem. Szépsége szinte megmagyarázhatatlanul lenyűgöző és megközelíthetetlen volt. Bizonytalanul álltam autóm mellett. lépésben fogok menni. ígérem. másról se beszél. puhán. hirtelen egy gondolat hasított belém: „Te hülye. fémes csengésű hangján. szép hölgyem. mi lelt. bármilyen nehezemre esett is: – Egyáltalán nincs. se helyhez nincs kötve.. hogy ilyen apróságon nem érdemes összeveszni Battistával. mély érzékiséggel lépkedett a zömökebb és alacsonyabb Battista mellett... Emilia rám pillantott – tekintetét hirtelen nem tudtam mire vélni –. túl gyorsan vezet. mintha vissza akarnám hívni. talán egyedül akart maradni veled. Beszálltam én is. hogy megszökik. néztem. legyen jó. teljes összhangban van a háttérrel.. ne hagyjon magamra Rheingolddal – megint lehalkította hangját –.

ameddig a szem ellát. Aztán. aranyló földek közt vezetett. fényeskéken csillant meg a távoli tenger. ezeket a szürke olajfákat itt a vörös dombokon szerteszét. melyeket két-három szőke szalmaboglya vigyáz. a dús kerteket övező kerítésfalak között. A fenyők és a szentjánoskenyér-fák lombjai közt. a sorrentói félszigetre néző domboldalon épült. csak vezettem. erdőkön. amelyek néha összeértek. annyira elhomályosította agyam a harag. Rheingoldot elkísértük a szállodába. ha akartam volna. és susogó lombsátrukból élő alagutat formáltak fölém. mígnem végül egészen megszűnik. Az út eltávolodott a tengertől. összekuporodott az ülésen. De én nem láttam semmit. az én rosszkedvem is mezőkön. síkságokon és hegyeken át lassan elért tetőfokára. itt-ott. melyeknek sötét-fényes levelei közt ott ragyogott a gyümölcsök aranya. Eleinte a domboldalon körbefutó. a virágzó leanderfák árnyékában kevesen jártak a kikövezett úton. hanem szemére húzta a sapkát. a fenyők és magnóliák közt már látszott a kék öböl. akinek testét-lelkét leküzdhetetlenül erős görcs rázta meg. végül Nápoly közelében egészen eltűnt. amiért Emiliát nem tartottam magam mellett. aztán Battista. és a beteg ott marad utána zsibbadt-kábultan. ezeket a narancsligeteket. Esteledett. színét a hanyatló nap fémesen csillogó 98 . lassan. és az idő múlásával nyomorult rosszkedvem csak nőtt. mert nem folytatta a beszélgetést az Odiisszeiá-ról – pedig tartottam tőle –. korláttal védett sétányon vezetett utunk. Emilia meg én egy szűk kis úton a villa felé indultunk. mint egy ellenőrizhetetlen ideggörcs. ezeket a megfeketedett vénséges vén tanyákat. mint Capriba érkezésünkkor megtudtuk. Hogy élveztem volna máskor ezeket a lombos fákat. aztán csitulni kezdett. mely tart. akkor se találom ki. és én olyan bágyadtnak és kábultnak éreztem magam.Rheingold talán észrevette dühödt rosszkedvemet. 13 Battista villája. ameddig tartania kell. virágzó. Nem próbáltam kitalálni az okát – kétségtelenül több volt egyszerű lelkifurdalásnál. Gyors iramban ereszkedtünk alá a dombról. gyönge kis kocsimból a lehető legnagyobb sebességet préseltem ki. egy kihalt részen. messze volt a főtértől. mint az epilepsziás. közben rosszkedvem ellenőrizhetetlen dührohammá nőtt. azok is szótlanul. Tehát csöndben vezettem. aztán fokozatosan csillapul. aztán nemsokára elaludt.

Aztán visszamentünk a nappaliba. hogy az őr felesége a tűzhelynél foglalatoskodik. akkor megint saját magunk lehetünk. Én is ezt szerettem volna. amelyik a világon sehol máshol nem található: kék. mint minden. Emilia közölte. aki leült egy karosszékbe. mint a tükörbe zuhant meteoritok. és eddig ki se nyitotta a száját. Egy kanyarban hirtelen megjelentek a. hogy a Faraglioni-szirteken él egy gyíkfajta. Lelkendezve meséltem Emiliának. ami áttetsző. a padló ragyogott. hogy átöltözik. amikor benéztünk a konyhába. A Faraglioni-szirtek után csupasz sziklafalak közé kanyarodott az ösvény.sugarai verték. hogy sose lakott benne. se kertek. alig egy éve jutott hozzá. mint az ég. hogy hosszú idő óta először vagyok – ha nem is vidám –. mivel a kék ég és a kék tenger közt él. Ebből a magasságból furcsaságával lepett meg a két nagy vörös szirt. olyanok voltak ott a tenger felszínén. valami adósság törlesztéseként kapta. hogy mindenről gondoskodott: a vázákban mindenütt virág. odáig ment az udvariasságban. amelyet a két szirt réseibe költöztettem. elég lesz-e a fogas. se villák nem övezték. és megtisztulunk. a kékség minket is magához hasonlít. hogy kibékülünk. még a legkisebb zugba is be kellett néznünk. szűkebb ösvényre tértünk rá. A villa nem volt nagy: a teraszra néző nappalin kívül csak három szobából állt. vidám és tiszta. és kiment. áradt belőle a szúrós viaszszag. láttuk. hosszúkás fehér épület tűnt föl. mint a gyíkok. mintha egy pillanatra megfeledkezett volna ellenséges magatartásáról: és akkor megint remény költözött belém. Battista játszotta a házigazdát. és a tengeri táj derűje kimossa belőlünk a város szomorú gondolatainak szennyét.Faraglioni-szirtek. készíti a vacsoránkat. de Battista. és szinte meglepődve tapasztaltam. aztán másik. és elgyönyörködtem a táj szépségében. előrement. Teljes hosszában végigmentünk a sétányon. Kíváncsian hallgatta magyarázatomat. és a kék gyík. és megkérdezte Emiliától. de nyugodt és megbékélt. és engem is 99 . hogy a szekrényeket is kinyitogatta. Battista és Emilia mögött mentem. Battista azzal tetszelgett. a mi lelkünkbe is betelepszik a kékség. mint a tenger. Végre egy magányos helyen alacsony. egyszerre szimbólum lett: ha soká itt maradunk a szigeten. és boldogan hallottam Emilia csodálkozógyönyörködő felkiáltását. fehér teraszával kinyúlt a tenger fölé: Battista villája volt. és elmagyarázta. Először járt Capriban. Értésünkre adta. időnként megálltam. hogy a villa minden kényelmét megmutogatta.

mindenekelőtt német. Molteni. nagyon éber.... Mint németben nem bízom... – Egyszóval – mondtam nyersen –. én se ismerem jól. Battista. mely a lehető legjobban hasonlít Homérosz Odüsszeiá-jához. mert éreztem. világosan megmondom. többnyire azt gondolják.. hogy passzivitásával félrevezet.. Molteni. kertelés nélkül azt kérdezte: – Molteni.. kivétel nélkül mind.. Homérosz óriásokat. hogy más.. csodákat. varázslónőket.hívott... látványos történetet. hogy a filmben óriások. szörnyeket írt az Odüsszeiá-ba. de én éber vagyok ám. de túlságosan jól ismerem már az embereket ahhoz.. Molteni.. Magában megbízom. mind. ezt akarta Homérosz. maguk. de többé-kevésbé tudom.. viharok. amikor a filmről vitatkozunk. mi a véleménye Rheingoldról? Kissé csodálkozva válaszoltam: – Nem is tudom.. olaszt állítani Rheingold mellé.. vagy igazat ad nekem. nem igaz ? Mi viszont olaszok vagyunk: más világ. entellektüelek. más világból jött. hogy úgy mondjam.. hogy maradjanak hűek Homéroszhoz.. – Figyeltem Rheingoldot – mondta –. és kész.. nos... – Mondja csak – szóltam hidegen. nos – Battista a hamutartóra tette a cigarettát... és én azt akarom. vagy hallgat. hogy eldöntsem. Mit akart Homérosz az Odüsszeiával? Olyan kalandtörténetet akart elmesélni. és én azt akarom. mint szakemberben bízom. ezt gondolja. néhány tanácsot akarok adni. Újrakezdte: – Nézze. sajnos.. hogy a producerek csak üzletemberek. és szemembe nézett –... nem ismerem eléggé ahhoz. Molteni.... 100 . Rágyújtott. a lehető legsürgősebben el kell utaznom.. hogy mit gondol és mit akar.. viharokat. és mielőtt elmegyek. Nem szóltam semmit. Rheingold talán azt hiszi.. hogy higgyek az ilyesminek. szörnyek legyenek. meg nem is. megakadályozott benne. messziről kezdte. és természetesen Rheingold is. csodák. Battista pillanatnyi tűnődés után folytatta: – Nézze.. más érzékenység..... kitűnő rendező hírében áll. Molteni.. éppen azért akartam magát. olyan filmet szeretnék. ez bizonyos pontig igaz is. aztán váratlanul... amely mindvégig ébren tartja az olvasó érdeklődését. Ne hazudjon. távol az anyagiaktól: vártam.. érti a mesterségét.... mint mi.. Molteni. nem bízik Rheingoldban? – Bízom is.. hogy hová akar kilyukadni. mint rendesen. Molteni.. komoly embernek látszik. varázslónők. más életfelfogás.

akkor fogok egy modern regényt.. mint hittem. Molteni? – Persze. Az Odüsszeia Odüsszeusz hazatérésének kalandos története.... – Majd én felfrissítem az emlékezetét. tekintve.. akkor azt mondta. így van? Megint elképedtem... – Magyarázza meg. Rómában maradok. Molteni. – A viselkedésükből. – Igen.. Hallgattam. fölvette a cigarettát. pszichológiai filmet akar csinálni.. hogy magának nem fekszik a látványos film. hogy pihenne – én a helyében ezt tenném –. Kissé lecsillapodott.. hogy. igen. igaz? – Azt hiszem. – Nos. és a Parioliban forgatok hálószobákban és szalonokban.. ha a legkomolyabban figyelmeztetem: nekem az Odüsszeia nem Odüsszeusz és Pénelopé házassági bonyodalmait jelenti. Molteni?. aztán Capriba hajózott. és dühösen nézett rám.. még van kedve Rheingold szándékairól vitatkozni.. értem. – De hát miből gondolja.. Molteni. a hatökör álarca mögött megint okosabbnak bizonyult. lát-vá-nyo-sat.. egész nap vezetett Nápolyig... Fölemelte hangját. érti.. – mondta Battista haragra gerjedve – talán hülyének néz engem. valami ilyesmit mondott – ismertem el.. és folytatta: – Emlékszik. és hogy ne legyenek kétségei.. lesznek. és Battista némi szünet után folytatta: – Ha egy hálószoba-drámát akarok filmre vinni. Kissé meghökkentett ez a düh. – A férj-feleség viszony nem érdekel. érti. látványos filmet akarok. hogy legyen nyugodt.. hogy még nem kezdték el a forgatókönyvet. amikor először találkozott Rheingolddal az irodámban.– Lesznek – mondtam kissé csodálkozva. hogy hülyének nézem? – kérdeztem ernyedten. de még inkább Battista életereje. aznap. Molteni? 101 ... Odüsszeusz és Pénelopé házasságáról akar filmet csinálni. azt hiszem... – És mit mondott Rheingold megnyugtatásul? – Nemigen emlékszem. Molteni?.. most meg ahelyett. érti.. Csakhogy nem vagyok ám hülye. jó lesz. kettőjükéből. – Lesznek. Rheingold azt mondta. és én Odüsszeusz kalandjaira vagyok kíváncsi. nem zavarom Homéroszt meg az Odüsszeiá-t..

és én azt akarom. órájára nézett.. úgy.. Rövid kitérő után a kasszasikerből a művészet és a szellem régióiba tértünk vissza. legalábbis. Battista... de nem is tudtam róla.. Egyedül maradtam. csak nem ellenkezhet a 102 . hogy ez a költészet teljes egészében átkerüljön a filmbe.. én meg a szolga.. mert el akarom kerülni a kellemetlen félreértéseket. és rendes hangján biztosított: – Nem aggódom. a sok vitát. a maguk érdekében is. mert vitánk aztán bőven lesz Battistával. Holnap reggel látnak munkához. aztán hirtelen közölte. el mindezt. csak anyagi előnyeire gondoltam. ha szükség van rá. amit Battista mondott. Molteni. amennyit képesek leszünk föllelni. Ismét kivételes pontossággal éreztem.. hogy megmosakszik a vacsorához. Battista elhajította a cigarettát.. és most előre elfogott a fáradtság.. amelyet az előbb. hogy arról ne is beszéljek. remek. a magasból a Faraglioni-szirtekben gyönyörködve még olyan vonzónak találtam. ami köztem és Rheingold közt zajlik majd. – Remek. Tulajdonképpen abból. idejében akartam figyelmeztetni. Ám ez a vita fölizgatott. ahogy van. és azt akarom. hanem költőit. Először én is arra gondoltam. Battista csakugyan lecsillapodott: már nem látványos filmet követelt tőlünk... Mosolynak is beillő kínos fintorral mondtam: – Ne aggódjék.... Minek ez az egész?” Caprii tartózkodásunkat. hogy egy kommersz és hamis filmhez adom a nevemet?. amelyet a forgatókönyv végén érzek majd.. elterelte figyelmemet: fölalá róttam a szalont. látványos filmje lesz. ne is beszéljünk róla többet – Battista fölkelt. minek vállalom ezt a kellemetlen munkát.. azért mondtam. meg kell értenie. „És minek ez az egész? – gondoltam. hogy Battista a gazda. mert költői mű. a keserűség. hogy szobámba vonulok. sejtettem meg először a munka nehézségeit. tekintve. hogy is mondjam.. legyen a szószólóm Rheingoldnál. hogy a végén én fizetek. és minek az a sok bekövetkező megalkuvás. annak idején kissé könnyelműen mentem bele. és hogy a szolga mindent tehet. és kiment. nyújtózott egyet. és rendbe hozom magam a vacsorához.– Ne aggódjon – mondtam kissé unottan –. most annak a hálátlan és valószínűtlen feladatnak a hátterével – hogy a becsületes tollforgató igényeit össze kell egyeztetnem a producer egészen másfajta követeléseivel – sötétnek és nyomasztónak láttam. igen. időnként figyelmeztetnie kell Rheingoldot. Bízom magában. hogy az Odüsszeia azért tetszik és tetszett az embereknek. Homérosz egész költészetét megkapja.

a teraszon maradok. Egy pillanatig haboztam. áttetsző fényben derengett: a még láthatatlan hold sugarai világították be az eget. 14 Közben beesteledett. és hogy az a furfang és hízelgés. mint minden ördög. Mély csönd volt: ha füleltem. és az ösvény sötét.gazdával. fekete sziklák ágaskodtak a csillagvilágos ég felé. Fölöttem hegyes. Vagy tévedtem. A korlátra támaszkodtam. bár világosan tudtam. de késő volt. Battista őszinteségi rohamában világosan megmondta: „Én fizetek. A teraszról kis lépcső vezetett a szigeten körbefutó ösvényre. a mélységben is sziklák sejlettek. aztán visszahúzódnak. hallottam a hullámok halk zúgását. és semmiféle zúgás nem hallatszott. Úgy döntöttem. és hogy azzal az aláírással ott a szerződésen eladtam lelkemet az ördögnek. akit megfizetnek. lent a kis öbölben. És csakugyan. amely. pislákoló fény volt az élet egyeden jele. hol kigyúl. amelynek a levegőjét Battista szívta. Kinyitottam a teraszajtót. még megalázóbb. szinte akaratom ellenére mégiscsak visszatértem fő gondomhoz. hol elsimult. Alant. hogy a világ minden szépsége is csak röpke időre állíthatja meg súlyos gondolataim áradását. szellő se rebbent. hol elalszik. az árapály mozgása szerint hol fölpúposodott. de most ez a gondom – talán Battista és Rheingold szavainak. a terasz szelíd. hogy ne menjek-e le sétálni egyet. mozdulatlanul és gondolattalanul. követelődző és hitvány. és rágyújtottam. valahányszor a forgatókönyvre gondoltam. körös-körül az éjszaka végtelenjében ez az alig kivehető. amint oda-odacsapódnak a parti kövekhez. a messziségben. csak a tenger lélegzett szelíden. talán e Homéroszt idéző tájnak a hatására – furcsa módon összekapcsolódott az Odüsszeia 103 . Tűnődésem eredményeképpen hirtelen fojtogató érzés fogott el.” Ez a mondat visszhangzón a fülemben. Emiliához. mint a feltétlen engedelmesség. amellyel ki akarja vonni magát a gazda fennhatósága alól. Ki akartam menni abból a szobából.” Nekem persze nem kellett ugyanolyan őszintén felelnem: „Én meg. ahogy szünet nélkül forog. a szárazföldön a Punta Campanella világítótornyának kis fehér fényét láthattam. miután hosszan nézelődtem ott szemben az éjszakával. ha tekintetemet a látóhatárra emeltem. A levegő mozdulatlan volt. és kiléptem. A nyugodt éjszakában hamarosan én is nyugodt lettem.

forgatókönyvével. Hirtelen, nem tudom, honnan, felbukkant bennem az Odüsszeia utolsó énekének egyik részlete, amelyben Odüsszeusz aprólékosan leírja a hitvesi ágyat, mert be akarja bizonyítani, hogy ő csakugyan ő, és Pénelopé végre-valahára fölismeri a férjét, elsápad, majdnem elájul, aztán sírva átöleli; szavai bevésődtek az emlékezetembe: újra meg újra elolvastam és elismételtem magamnak: Ó, ne neheztelj rám, Odüsszeusz, ki a földlakók közt úgyis a legbölcsebb vagy: ránk mérték a siralmat isteneink: irigyelték, hogy mi az ifjúkorunknak együtt örvendjünk s aggkor küszöbére így érjünk.* Sajnos, nem tudtam görögül; és az volt az érzésem, hogy Pindemonte fordítása nem hűséges, sehogy se adja vissza a homéroszi szöveg szép természetességét. Mégis nagyon tetszettek ezek a sorok, ha választékosak is, süt belőlük az érzés; és valahányszor elolvastam, mindig eszembe juttatták Petrarca sorait abból az ismert szonettből, amely így kezdődik: Ámor nekem mutatta már a révet és ezzel a terzinával fejeződik be: És ő talán felel, sóhajt a szóra, s az igét már kimondja végre, hogy arcunk más s hajam, haja fehérlik.* Homéroszban és Petrarcában is a törhetetlen, maradandó szerelem érzése fogott meg, amely semmitől se rendül meg, hidegül el, még a kortól se. Miért jutottak eszembe most ezek a sorok? Emiliához fűződő kapcsolatom hívta elő, amely annyira más, mint Odüsszeusz viszonya Pénelopéhoz és Petrarcáé Laurához; nem évtizedek múlva került veszélybe, hanem pár hónap múltán, tőlünk bizonyosan megtagadta a sors azt a vigasztaló tudatot, hogy együtt fejezzük be életünket, ugyanolyan szerelmesen, mint az első nap, jóllehet, „hogy arcunk más s hajam, haja fehérlik”. Pedig mennyire vágyódtam, hogy a mi kapcsolatunk is igazoljon ilyen
* Devecseri Gábor fordítása. * Nemes Nagy Ágnes fordítása.

104

reménységet; döbbenten és rémülten álltam az érthetetlen törés előtt, amely megakadályozza álmom beteljesülését. Miért? Elfordultam a tengertől, az ablak felé néztem, mintha a választ a villától várnám, amely magába, egyik szobájába zárta Emilia alakját. A terasz sarkában álltam; ferdén ugyan, de beláttam a nappaliba, onnan viszont nem láttak. Ahogy fölnéztem, megpillantottam Battistát és Emiliát, mind a ketten a nappaliban voltak; Emilia azt a kivágott fekete estélyi ruhát viselte, mint amikor először találkoztunk Battistával; egy kis hordozható bár mellett állt; Battista a bárszekrény fölé hajolt, valami alkoholos keveréket kotyvasztott egy nagy kristálypohárban. Emília magatartásában azonnal megütött valami természetellenes, egyszerre volt zavart és fesztelen, félszeg és kihívó: ott állt, és várta, hogy Battista odanyújtsa neki a poharat, és közben tétován nézett körül, tekintetében az a zaklatott szétesettség. Aztán Battista befejezte a kevergetést, gondosan megtöltött két poharat, fölegyenesedett, és Emiliának nyújtotta az egyiket; ő fölriadt, mint aki mély kábulatból ébred, és lassan átvette a poharat. E pillanatban tekintetem rajta pihent: Battista előtt állt, kissé hátrahajolt, egyik keze a magasban a pohárral, a másikkal egy karosszékre támaszkodott; látnom kellett, hogy olyan, mintha egész testével fölkínálkozna, a fényes-feszes ruhában előrelökte a mellét meg a hasát. Ez a felkínálkozás azonban nem látszott az arcán, megőrizte szokott tétova kifejezését. Végül mondott valamit, hogy megtörje a kényelmetlen csöndet, és a karosszékek felé nézett, a szoba másik végébe, a kandalló felé; aztán óvatosan, nehogy kilöttyintse a teli poharat, elindult. Ekkor történt meg az, amit tulajdonképpen már vártam: a nappali közepén Battista utolérte, átkarolta derekát, és a vállába fúrta fejét. Emilia azonnal tiltakozott, de nem komolyan, inkább könyörgő, kissé talán tréfás élénkséggel, szemével a pohárra mutatott, melyet még most is magasra tartott. Battista elnevette magát, megrázta fejét, szorosabban magához vonta, ám olyan hevesen, hogy az ital – Emilia épp ettől félt – kilöttyent. „Most szájon csókolja” – gondoltam; de nem számoltam Battista erőszakosságával. Nem csókolta meg, hanem elkapta vállán a ruhát, és furcsa, vad mozdulattal letépte. Aztán ráhajolt Emilia meztelen vállára és rászorította ajkát; Emilia egyenesen és szilárdan állt, mint aki türelmesen várja, hogy a férfi befejezze; sikerült meglátnom: arca és szeme a csók alatt is éppoly dúlt és riadt volt, mint az előbb. Aztán az ablak felé nézett, azt hiszem, találkozott

105

a tekintetünk, láttam, hogy megvető mozdulatot tesz, aztán a letépett vállpántot mellére szorítva, gyorsan kiment a szobából. Én is elfordultam. Először elcsodálkoztam, zűrzavaros érzés fogott el, azt hittem, hogy amit látok, ellentmond annak, amit tudtam és feltételeztem. Emilia, aki nem szeretett már, és – saját szavai szerint – megvetett, a valóságban megcsalt Battistával. A helyzet megfordult: a vádlottból vádló lett; miután ok nélkül megvetett, most én vethettem meg – joggal; Emilia titokzatos viselkedéséből közönséges bűnös viszony lett. Első, futó és logikus gondolatmenetemet az önérzet irányította, és akkor elterelte figyelmemet a fájdalomról, hogy hűtlenségen (nekem úgy tűnt) kaptam Emiliát. Ahogy azonban tétován szédelegve a korláthoz közeledtem, hirtelen rám tört a fájdalom, és menten bizonyossá vált, hogy amit láttam, az nem az igazság. Emilia hagyta, hogy Battista megcsókolja, ez így van; ám ettől még vádlott maradok, és nincs jogom, hogy most én vessem meg őt; sőt, nem tudom, miért, de úgy éreztem, a csók ellenére is megtartotta jogát, hogy ő vessen meg engem. Tehát tulajdonképpen tévedtem: nem lett hűtlen hozzám, vagy legalábbis hűtlensége csak látszólagos; ennek a hűtlenségnek a teljes igazságát még fel kell deríteni, a látszat mögé kell hatolni. Visszaemlékeztem, hogy Emilia, számomra érthetetlenül, mindig ellenszenvesnek találta Battistát; még ma is, nem is olyan régen, reggel, kétszer is könyörgött, hogy az utazás alatt ne hagyjam egyedül a producerrel. Ezt hogyan egyeztethetem össze a csókkal? Kétségtelen, ez a csók volt az első: Battista minden valószínűség szerint kihasználta az első kedvező alkalmat, s ez most adódott. Tehát még semmi sincs veszve; még megtudhatom, miért hagyta egyáltalán, hogy Battista megcsókolja; és főleg miért érzem homályosan, de teljes biztonsággal, hogy a csók ellenére se változott kapcsolatunk, hogy épp annyira joga van hozzá, hogy megtagadja tőlem szerelmét és hogy megvessen engem, mint azelőtt. Mondhatnák, hogy ez nem a fontolgatás, mérlegelés pillanata volt, első és egyetlen teendőm az lett volna, hogy berontsak a nappaliba, és rajtaüssek a két szerelmesen; ám én túlságosan régóta tűnődtem már Emilia viselkedésén ahhoz, hogy ilyen gyermeteg és meggondolatlan kitörésre ragadtassam magam; másrészt nem annyira az érdekelt, hogy vádlóvá léphessek elő, hanem inkább az, hogy fényt derítsek kapcsolatunkra. Ha berontok a nappaliba, valószínűleg végleg kizárom a lehetőségét, hogy megtudjam az igazságot, és visszaszerezzem Emiliát. A kényes és

106

a vacsora közepén tartottak. hogy felrúgjam az Odüsszeia forgatókönyvét. már bizonyos voltam benne. miért. A szoba küszöbén újabb – talán önzőbb – gondolat állított meg: íme. ismét csönd és mozdulatlanság telepszik. botrány nélkül. gondolat. és leveleket. mind a munkámban – küszködik. eddig ugyanis 107 . Ez a csók valójában a csúcspontja annak a félreértésnek. nem tudom. itt a remek alkalom. mentem a teraszajtóhoz és léptem a nappaliba. óvatossággal és körültekintéssel kell cselekednem. Emiliának. Mennyi ideig maradhattam még a teraszon azok után. Battistának és nekem is. mint amikor hirtelen kicsapódik egy ablak. amellyel életem – mind Emiliához fűződő kapcsolatomban. mint hittem. éjszakai fürdőzésre indult – mondta Battista kedélyesen –. Észrevettem. lerázzam nyakamról ezt az undorító munkát. Végre lehetőséget kaptam. ez az apróság. hűtlensége ékes-kegyetlen bizonyítékának fogtam föl. hogy én is észrevettem. hirtelen leállt. hogy mindhármunknak jó lett volna. amelyre az ablakot becsukva. kihunyt bennem minden érzés. és visszatérjek kedves színházamhoz. De nem törhetek ajtóstul a házba. feszélyezett lesz. aztán újra lesüti szemét. Ebben az eltompult állapotban szinte öntudatlanul hagytam ott a korlátot. Ennek az ötletnek az volt az előnye.kétértelmű helyzethez illő megfontoltsággal. – Azt hittük. Mindez olyan viharos gyorsasággal suhant át rajtam. hogy meglátott. szélroham tör a szobába. ami meglepett. 15 Vacsora alatt Emilia hallgatott. hogy Emilia levette azt a ruhát. hogy meglátott. tágra nyílt szemmel bámultam az éjszakát. és megint útiruhájába öltözött. És mint a szoba. hol az ördögbe bujkált? – Itt voltam kint – feleltem halkan. hogy rajtakaptam őket? Bizonyosan tovább. és én ott álltam szédelegve. mert az asztalnál ültek már. de szemmel láthatóan nem volt zavarban. amikor a teraszról kilestem ölelkezésüket. mert azt gondoltam. hogy egyszer s mindenkorra tisztázzam a félreértést. port meg szemetet sodor magával. hogy Emilia egy pillanatra rám néz. csak megfontoltan cselekedhetek. de mélységesen fölkavart. amelyet Battista letépett róla. Láttam. agyam is kiürült. és tudja.

hogy az megdicsőüljön Emilia előtt. meg volt győződve róla. ellenkezőleg. csak nem tudtam rájönni. Mi mindenről beszélt aznap este Battista? Mindenféléről. tolakodó hangját azonban elviselhetetlennek éreztem. hogy ez a folytonos öndicséret nem a hiúságának köszönhető. mint amikor az előbb megláttam őket. de elsősorban – közvetve vagy közvetlenül – önmagáról. Ez sokkal jobban megzavart és nagyobb keserűséggel töltött el. ahogy a legtávolabbi témáktól is fokozatosan mindig a saját személyéhez kanyarodik. közben jó étvággyal evett. felesége meg elragadtatva figyelte. Pasetti szabatosan és színtelenül-ízetlenül beszélt. hogy ha nem is elragadtatva. amint csókolóznak. férfiúi hiúságát fitogtatva is mindkét lábával a földön járt. és talán túl sokat ivott. Molteni. Battistának igaza volt. és időnként még elismerő csodálat is van tekintetében. nagyon természetes tehát. kiét. megállás nélkül beszélt. de komoly érdeklődéssel figyeli. csodálat és odaadás sugárzott. megint rajtakaptam Emiliát. hogy szívesen páváskodott legragyogóbb tollaival a meghódított Emilia előtt. Battista viszont nem rejtette véka alá győztes ujjongását. de legalább annyira idegesített.. De megint csak tévedtem: Emilia nem volt ellenséges vele. csírájában már ott bujkáltak ezek az érzések. miközben Battista beszélt. de úgy rémlett. én pedig leszerepeljek. Parancsoló. Aztán a vacsora végén hirtelen eszembe jutott: ugyanilyen vagy majdnem ilyen volt Pasettiné szeme. és naivan azt képzeltem. El kell ismernem. Láthatóan elsötétülhetett az arcom. akiről annak ellenére. ellentmondást nem tűrő. majd hirtelen megkérdezte: – Mi van magával. eszembe juttatott egy hasonló tekintetet. miért. hogy páváskodott: Emilia megmagyarázhatatlan módon részben már a rabja lett.képtelennek tartottam az alakoskodásra. alázat. ellenséges lesz hozzá. Tudtam azonban. nem örül Caprinak? Valami baj van? 108 . Emilia persze még nem jutott idáig Battistával. a vacsora végén például élénken. Kihívóan és bosszantó gyakorisággal hallatszott szájából az „én” szócska. hogy okosan csinálta. mint Battista dicsekvési rohama. és többnyire érdekes dolgokról beszélt. ki tudja. szeméből szerelem. amikor náluk ebédeltem. inkább férfiúi vágyának. hamarosan egészen az lesz. Egyszóval. látogatásáról a hollywoodi stúdiókban. ám komoly ítélőképességgel mesélt legutóbbi amerikai útjáról. hogy meghódította Emiliát.. amit láttam és tudtam. Erre talán még élesebb fájdalom hasított belém. továbbra is azt hittem. mert átható pillantást vetett rám. hogy ilyennek kell tűnjön Emilia szemében is. Battista nyilván észre is vette.

ahogy a tengert bámultam. Most már tudja. és mitől? Emiliára pillantottam: ő se látszott feszélyezettnek. hogy a tehetségem aprópénzre váltom. Tehát ő támadott: talán mert tudta. hogy mit művel Battista a feleségemmel? Nem tudom. ami a nyelvemen volt. ahogy fenyegető bevezetésemtől se zavartatták magukat. Fölvont szemöldökkel. azért vagyok itt. igen. megkönnyebbülés se látszott rajtuk nyomorúságos vallomásom hallatán. tehát arra gondoltam. hogy őszinte legyek. és a tengert néztem. amellyel csak gyöngeségemet árultam el.. kérdőn. hogy ezen a szép és megfelelő helyen – bocsásson meg. csak engem igazában nem érdekel. hogy a magam kedvére dolgozzam.. egy pillanatra azt képzeltem. hogy arról beszéltem volna.. arról... ahelyett. és elvesztegettem három vagy négy hónapot életem legjobb és legtermékenyebb idejéből. hogy a legjobb védekezés a támadás. hogy eszményi hely lenne ez a munkámhoz: szépség. de fesztelenül nézett rám: – Á. és Rheingold annyira hasznosítja. hogy miért vagyok rosszkedvű... beszélhetek őszintén? Újra megcsodáltam Battista hidegvérét: – Õszintén?... Ám.... hogy nem kellene ilyesmiket mondanom magának és más producernek se. Aztán eszembe jutott. itt a feleségem. semmi gondom..– Miért? – Mert – mondta.. 109 . talán túlfeszült idegeim mondták fel a szolgálatot. Mindketten hihetetlenül magabiztosak voltak. mint tudja. talán így akartam közvetve kimutatni elkeseredésemet Emilia hűtlensége miatt. úgy éreztem.. ez persze lehet. drámaírói álmaim vannak... valahogy összefügg azzal.. milyen gyorsan kész vagyok a válasszal: – Akkor lettem rosszkedvű. ami csak telik tőlem. és töltött magának bort – szomorúnak látszik. Pedig Emilia bizonyosan látott. amikor a teraszon voltam.. Velem mindig őszintén kell beszélni... hogy őszinte legyek. Tudom. rosszkedvűnek. – Nézze. és valószínűleg Battistának is szólt. A legjobbat fogom Rheingoldnak nyújtani. – egy forgatókönyvre kell az időmet pocsékolnom. ami. de maga mondta.. csönd.. Magam is csodálkoztam. amennyire akarja.. nyugalom. Hirtelen ezek a váratlan szavak szaladtak ki a számon: – Battista. hogy a munkám olyan alárendelt. de a végén ott állok majd egy csekkel. Hát persze!. hogy jó dolog. Miért mondtam ezt. de maga akarta.

mihelyt azonban szilárdan megvetette lábát a földön.. akinek nagyon sokat köszönhetek. Battista azonban ilyen apróság miatt nem zavartatta magát.. hogy gyönyörű forgatókönyvet fog írni – mondta Battista komolyan. de voltak. amik vagyunk. belejátszik abba.. Téves vágányon jártam már. koldusszegény voltam – folytatta Battista. jusson eszébe és akkor a vágyálom testet ölt. és nekem is voltak... hogy könny szökött szemembe. nem hivatásos forgatókönyvíró. hogy ilyen bizalmaskodásra késztetett. mert tudta. Hogy mik voltak?. amivé lenni akarunk. Molteni. És elszégyelltem magam.. benne van a munkánkban.. én körülbelül ugyanazt mondtam annak az embernek.. Kétségbeesetten válaszoltam: – Félek. ahogy hallgatom. addig jobb. Huszonhét éves korában viszont az embernek vannak vágyálmai.. Annyira belemelegedtem. megtanított bizonyos dolgokra – egy pillanatig bárgyú ünnepélyességgel hallgatott (és én önkéntelenül arra gondoltam. azt kell csinálnia.. Aztán megismerkedtem valakivel. hogy rosszul fejeztem ki magam.. mint maga? – A. Battista az ő utasításai szerint kezdhette sikeres pályafutását. legszebb törekvéseinkben. Battista.. még a kedveseinkhez fűződő kapcsolatunkban is. amit.. mit felelt? Amíg nem tudja az ember. hogy drámákat írjak. amikor annyi idős voltam. hogy senki se teheti azt.. elátkoztam érzelgős lelkemet. Miért nem tehetem meg? Mert a világ olyan.. csak azért volt csodálatos. amit maga nekem. az én vágyálmom az... vagy talán nem ez vagy az volt a vágyálmom pontosan. mint mondja.. végig kellett mennem rajta. talán akkor se tudtam. igen? – dünnyögtem döbbenten.. hogy kétségtelenül az a filmproducer volt az illető... vágyálmaim. hogy őszintén kimondjam. valami.. úgy tudtam. – Igen.. nekem csak forgatókönyv marad. engedje meg.. ez az ember. ha elfelejti vagy félreteszi a vágyálmait.– De. és éppen azzal. én drámaíró vagyok. most nem tudnám megmondani. amit mások akarnak. Tudja. én bizonyos vagyok benne. és azt mondta: – Tudja-e.... Mert mindig közbelép a pénz. de volt.. de az olasz film kezdeti korszakában híres volt. aki pár perccel előbb sikerrel kísérletezett feleségem elcsábításával. nagy V-vel. hogy pontosan mit akar. és bort töltött magának –. hogyan kell pénzt keresni) –.. amit szeretne. aki ma már elfelejtett ember. mintha magamat látnám. amit csinálunk. Molteni. kizárólag pénzért írok.. az 110 . és bármilyen szép és tökéletes is ez a szövegkönyv.

aki szintén mosolygott. akkor is. és ott a kisablaknál a tisztviselő mindenkinek odaadja a maga jegyét... akár Ausztráliába.. ha van türelmünk. tudja mi a vágyálma: darabokat akar írni. hát meg fogja írni... bizony.. mint a pénztáraknál a pályaudvarokon. Molteni? – Mi az? – Be kell állni a sorba... nem is annyira én. fáradt vagyok – és azonnal fölállt. inkább a jelenlétem. és még a legerősebbet is elhalványította. ahogyan mondta.első ezerlírás bankjegyben. attól még nyugtalanabb lettem. nem féltékenységet: olyan rettenetesen fáradt voltam az utazástól meg a sok egyébtől... Mindig eljön a mi időnk.. Egy semmitmondó megjegyzésemre: – Kimehetnénk a teraszra. Erre megint olyan szomorúság fogott el. Aztán. hogy nagyon messzire kapjon jegyet. annak messzire.. Emilia rokonszenvvel hallgatta Battistát. elkészült és elkészítendő filmekben. akkor megírja. ha közben pénzért dolgozik. reménytelen. köszönt és kiment... atyaian mosolygott. A vacsora váratlanul ért véget. de ahogy ez történt. ha közben forgatókönyvet ír a Diadal Filmstúdiónak. akinek kell és akinek lehet. – Megírja – erősítette meg Battista –. amit megkeresett.. mint amikor Emília szemében fölfedeztem Pasettiné tekintetét. hogy Battistának ma valahogy sikerült rokonszenvvé változtatni Emilia ellenérzését.. 111 .. kinek-kinek érdemei szerint.. ezt mondta..... – Megírom? – nem bírtam visszafojtani kétkedésemet.... aztán Emiliára.. aztán hozzátette: – Kívánom. hogy a fáradtság összemosódott többi érzésemmel. Magának viszont van egy nagy előnye.. igaz.. mindig eljön a mi időnk. a vágyálom terebélyesedni kezd. az életben éppúgy. másoknak rövidebb útra.. tehetetlen búskomorságba fordította. alig észrevehetően. mondta. akarja tudni a siker titkát. és én úgy tettem. Szomorúságot mondtam. ha igazán akarja. műtermekben. aztán mintha hirtelen eszébe jutottam volna.. vagyis a mindennapi munkánkban ölt testet. biztosan följött már a hold – szárazon azt felelte: – Nincs kedvem kimenni a teraszra. színházakban. és megtaláltam a helyemet. Amerika jó lesz? Battistára néztem. örült kétértelmű célzásának.. de közben már meg is vigasztalódtam. akkor is. esetleg Capriba – nevetett. és nem változtatunk sort. megyek aludni.. És megint ráébredtem. persze. de mosolyát nem ezért éreztem hamisnak.

Annyira töröd magad ezért a forgatókönyvért. rögtön megmondom.Battista nem lepődött meg ezen a hirtelen távozáson. Amikor meglátott. – Tessék – szólt ki Emilia. fontosabb dolgokat leplez. mert Emilia zavarának jelét látta benne. bár sértő és megalázó volt.. elköszöntem Battistától. és tudtam. Azzal az ürüggyel. Megfogadtam. aztán kérdeztem csak meg: – Miért? – Nem értlek – mondta ingerülten –. Mint már mondtam. hogy ma este udvariasságból talán igazat adott neked. – Vagy megtudni. sőt nevetséges volt. értelmetlen. már teljesen megnyugodtam. hogy nem tetszik a munka. sőt. De erre a megvető hangra akaratom ellenére feldühödtem: 112 . és a többi. teljesen kimerültem... leültem.. Az ágyon ült. Nekem azonban tovább fokozódott nyugtalanságom. hogy ezzel más. és hízelgett neki. hogy csak pénzért dolgozol. hogy ilyen egyszerű dolgot nem bírsz felfogni? Tehát ő támadott. Tétovázás nélkül az ajtóhoz mentem. mintha örült volna neki – én legalábbis így éreztem –. mondtam hidegen. ha másnapra halasztanék minden magyarázkodást. mozdulatlanul. aztán azzal jössz a producernek.. hogy ad-e neked munkát? Lehet. Hát ha tudni akarod. de végül mégse bírtam türkőztetni magam. hogy mit szólok ahhoz. És tudtam. hogy álmos vagyok. Fogtam egy széket. fáradtan és elkeseredve máris megkérdezte: – Mit akarsz még tőlem? – Semmit. igazán nem értlek.. Azzal nem számolsz. és bekopogtam. tűnődő tartásban. és legközelebb jól megnézi. még fáradtságom is enyhült –. hogy legjobb lenne. csak jó éjszakát akarok kívánni. 16 Szobámat egy belső ajtó kötötte össze Emiliáéval. az a vágyálmod. mégis őszintének éreztem a hangját. hogy nyugodt maradok. hogy a színháznak írj. hogy ezt a zavart ő idézte elő. de holnap gondolkodik rajta. fejem tiszta volt. és kimentem a nappaliból. amit ma este Battistának meséltél.

– Ez az igazság – ordítottam –.. Nem tudtam pontosan. azért nem beszéltem egyenesen és világosan. aztán nyugodtan kérdezte: – Mi történt? – Mindenféle. és nem biztos. – Dehogynem. hogy csak a szokásos megvetés érződik-e szavaiban vagy valami érthetetlen remény is. – Hogyhogy? „Battista megcsókolt” – szerettem volna mondani. aztán csak megcsinálod.. még mindig 113 .. hogy megvádoljam. és próbáltam türtőztetni magam. Én azonban még kitértem: – A filmmel kapcsolatban. Összeszorítottam a fogam. megcsinálod te. – Még soha ilyen megvető nem volt a hangja. szinte bosszúból. Rám meredt. köztem és Battista közt. de napközben történt valami.. – Igen. de most nem a forgatókönyvben van az akadály. Annyiszor meggyötört.. bár még ma reggel is szándékomban állt. amit láttam a teraszajtón át. hogy megcsinálom. De türtőztettem magam: még soha nem tisztázódott teljesen a viszonyunk.. csak nem lesz merszed. ezért céloztam arra. – De mi? Erősködött: úgy éreztem. hogy vissza akarsz lépni. leghőbb vágya. Szándékosan beszéltem ilyen titokzatosan.. hogy visszalépek.. aztán enyhültebben folytatta: – Különben a forgatókönyvekkel mindig így van.. szemére hányjam hűtlenségét. – Mért gondolod? – kérdeztem óvatosan. hányszor hallottam már. – Mert ismerlek – egy pillanatra elhallgatott. hogy lemondj a forgatókönyvről: megcsinálod te azt.. majd elhárulnak. – Talán mégse csinálom meg – mondtam rendes hangon –. sose szerettem. ami miatt valószínűleg már holnap közlöm Battistával. – Ugyan már. hogy nem csinálod meg ezt vagy azt a munkát. nem szeretem ezt a munkát.. – Hát hol? – Bennem.. minden forgatókönyvnek megvannak a maga nehézségei. – És miért nem akarod elmondani? – Mert nem érdekelne. most én akartam meggyötörni. nem érdemes beszélni róla.

.. még mindig azt mondhatod. de még a feleségem vagy. és ahogy láttam. de a jelenléted. Ha te nem lennél. folytattam: – Nem közvetlenül te. s ha igen.. hogy mit feleljen. Azok után. akkor holnap reggel közlöm Battistával. hogy Battista karjában láttam – csak ez érdekelhetett. nem fogadnám el. hogy válaszából. tisztánlátásom. Rájöttem. Kissé előrehajoltam. hogy másoknak dolgozzam. jól tudod... hogy fontolgatja. Tehát mindezek után a régi kérdéshez jutottam megint: megvet-e. ha azt mondod. akkor becsül még egy kissé.. hogy írjam meg a forgatókönyvet... elmondtam az asztalnál: belefáradtam már abba.. hogy a szeretőjétől függjek. hogy te döntsd el. már annyira megvet. ígérem. ezért írom ezeket a forgatókönyveket. miért. és az első hajóval elutazunk Capriból. Viszonyunk. hogy tiltakozó mozdulatot tesz. hogy nem csinálom meg. – Mit? Nagyon nyugodtnak éreztem magam. hogy én vagyok az oka... Szóval. Végül azt mondta: 114 . sőt. mindennek ellenére folytathatom a munkát. hogy ez a nyugalmam. az okot már tudod. tekintve... – És ki akadályoz meg? – Te – mondtam túlzott hévvel. logikám hamis. és nem akarja. Nem emelte fel fejét. – Miért? – Mert ha megbánod. bármi lesz is. fölösleges ismételgetnem: sok adósságunk van. amilyen: ne beszéljünk róla. szeretnék végre magamnak dolgozni. Az igazságig még annyi mindent kellett elmondanunk. Mégis azt mondtam: – Az a javaslatom.. elfogadjam-e ezt a forgatókönyvet vagy se. hogy én kértelek. Ha azt mondja. mit érez irántam. világosan tudtam gondolkodni. és komolyan kezdtem: – Emilia... a kocsi sincs egészen kifizetve. az azt jelenti.. a fejem tiszta volt. tarthatatlan.. elsősorban miattad fogadom el ezeket a munkákat.. látszott.. néhány lakásrészlet is hátravan még.célzásokkal kellett közelebb jutnunk az igazsághoz. mit válaszoljon: – Milyen ravasz vagy – mondta végül. ne csináljam meg. és számtalanszor elmondtam már. ami rosszabb.. sajnos. – Semmit se fogok mondani. közvetve megtudhatom.. hogy úgy véli. de közben valami rossz érzés figyelmeztetett. most azonban javasolni szeretnék valamit. olyan. Szemmel láthatóan tűnődött. ha nemet mond.

. – Ne felejtsd majd el.. Aztán ellenségesen figyelmeztettem: – Remek. De nem volt bátorságom hozzá vagy inkább erőm: mélységes fáradtság fogott el. egyszóval a kérdés még mindig ugyanaz.. Miért vagyunk ilyen ellenségesek? Már az előbb kinyitotta a szekrényt.. Tisztában voltam azzal.. Pillanatig nem tudtam. úgy illik. hogy azért tanácsoltad. és ezzel megerősítette feltevéseimet. mint aznap.. hogy láttam Battistával. már nem bírtam elölről kezdeni. amit akarsz. mert próbára akartam tenni. Hitetlenkedve erősködtem: – Csakugyan azt gondolod? – Persze. Ezt egyébként magad mondtad mindig. Még soha nem beszélt ilyen egykedvűen. tehát világos: én nem akarom megcsinálni. ilyen közönyösen. ez a tanácsom. – Huh! Az idegeimre mégy – mondta rám se hederítve. amikor alá kellett írnom a szerződést.– Ennek eldöntését nem lehet másra bízni. hogy megfordíthatnám még a helyzetet.. ami egyébként igaz is. ilyen az élet! – mondta szórakozottan.. Ismét megvető hangon beszélt.. Battista megharagudhat. hogy te dönts. azt hiszem. mit mondjak. Ordítanom kellett: – Emília. hogy folytassam. – Hát akkor. mint ő maga is tudja. úgy gondolom. – De én kérlek. sose mondott ilyen közhelyeket. hogy ha már vállalkoztál rá. de aztán ne mondd majd. hogy elvégezd ezt a munkát. miért ez az egész?. most az ajtóra szerelt tükörben nézegette magát: – Mit akarsz. tehát. mert rájöttél: tulajdonképpen akarom ezt a munkát. hogy te kértél rá – mondta váratlanul ünnepélyesen. Inkább majdnem félénken azt mondtam: 115 . nem illik visszalépni. a szekrényhez ment –.. amikor arcomba vágta egész utálatát... Elállt a lélegzetem. – Nem fogom elfelejteni.... hogy döntsön a forgatókönyvről. megvetése végérvényes és megmásíthatatlan.. ahogyan sejtettem. és nem ad több munkát. és csak azért kértem. de te azt csinálsz. Tehát azt tanácsolta. És hirtelen megint ugyanaz a fájdalom tört rám... szótlan-mozdulatlanná dermedtem. amelyet először Rómában éreztem. ha megmondom. és fölkelt az ágyról.

sétálgatok. mi örömöd leled benne.. látszott. – Úgy gondolsz rám.. sőt.. Igaz? Már szinte sírva tiltakozott: – Miért kínzol. Nem szólt semmit.. Nekem még rosszabb. aztán nyersen mondta: – Figyelj ide. ha lefekszel. így akartam megértetni vele. és ez természetes... úgy mondtam: – Én pedig csak jót gondolok rólad. és kimentem. ha olyasmiket kell mondanom neked?.. Újra megfogtam a kezét... amit már annyiszor elmondtam.. – Egyedül? – Igen. Meghatott a hangjából kicsendülő fájdalom.. Félrenézett. . Azt hiszed. – Erről már rengeteget beszéltünk – ellenszegült a kezemnek.. amíg én a filmen dolgozom? – Semmi különöset.. természetesen rád is. attól. strandolok. – És mit gondolsz? – én is fölálltam. hogy megbocsátom hűtlenségét –... odamentem hozzá. ezzel azt akarom mondani. A fájdalom újult erővel 116 . hogy folyton beszélsz róla? – Csak beszéljünk róla. Közben éreztem. hogy Capriba jöttünk. egyébként mást nem tehetek... jobb.. – Nem unatkozol egyedül? – Én sose unatkozom. és eztán is mindig így gondolkodom – tettem hozzá. ahogyan szoktál? Most hátrált. ez minden.– És mit csinálsz majd itt egész idő alatt. mint neked. hogy nem változott a véleményem. – De minek.. egyáltalán nem változott meg a véleményem.. mint ismételgetem. azt kellene elmondanom újra. de nem tudott kiszabadulni. egyedül. hogy alattomban makacsul és elszántan igyekszik kiszabadítani a kezét... – Hogyhogy sőt? – Sőt – magyarázta kissé zavarosan –. még mindig ugyanúgy érzel irántam. és megfogtam a kezét. – Egyszóval te még mindig. nekem örömet szerez. bizonyos dolgok nincsenek ínyedre. mindenfélén gondolkodom.. napozom.. amit mások.. Erre hirtelen jó éjszakát kívántam. bármi történjék is. – Rám is gondolsz néha? – Igen... hogy vár.

Miután kialudtam és kipihentem magam. szívem mélyén arra gondoltam. hát akkor munkára fel.. – Csodálatos reggel. Néhány szék. most nyugodtan akartam elgondolkodni azon. ugyanolyan kék zakóval és fehér nadrággal. – Molteni. visszaült a kis asztalhoz. nem? Meggyőződés nélkül válaszoltam. újra megtettem az előző esti utat. Sokkal. Molteni – otthagyta a korlátot. de főleg a magatartásomat. Tehát elmentem otthonról. nekünk a kötelesség az életünk. bizonyos értelemben jobb lenne. mit szól ehhez a reggelhez? – kérdezte máris. Molteni?. A kötelesség mindenekelőtt.. hanem elmentem. a derült ég meg a tűző nap sugárzó fénye... és a korláthoz állt velem –. Odamentem: egy fasor végében megpillantottam a vékony korláttal védett kilátót. amikor hallottam. Rheingold volt: tengerészkapitánynak öltözött.. 17 Másnap reggel korán keltem. Az asztalon tálca. Molteni – karon fogott.tört rám. aranyhorgonnyal díszített kék sapkát viselt. helyesebben elszöktem otthonról. bizonyos értelemben. egy kis asztal állt a korlátnál. olyan volt az egész. és eljutottam Rheingold szállodájába. nem igaz. ahogy mi fogjuk fel az életet. de milyen értelemben? Nem abban az értelemben. de sokkal jobb lenne.. és jöttömre valaki üdvözlő mozdulattal emelkedett föl. semmiféle elhamarkodott vagy jóvátehetetlen döntéssel nem akartam kockáztatni cselekvési szabadságomat. mit szólna hozzá.. Rheingold nagyon vidámnak látszott.. csónakba szállnánk. és nem kutattam. hogy a kertben van. hogy azon nyomban megfordul a zárban a kulcs. Amikor érdeklődtem utána. mit kell tennem. amelyet csak úgy perzselt a tenger. Molteni – kiáltott fel diadalmasan –.. kellemetlen színben láttam az előző napi eseményeket. – Mit szólna. azt mondták. mint egy sor egymás mellé sorakoztatott képtelenség. – Azt mondta... papot.. hogy Rheingold társaságában sokat vesztene varázsából ez a hajókázás: – Igen.. és 117 . a reggeli maradékaival meg egy mappa az íráshoz szükséges más dolgokkal.. és szép lassan körüleveznénk a szigetet?. hol lehet Battista és Emilia. ha itt hagynánk csapot. aztán felém hajolt.

– Nagyon „pszichologikus”. Rheingold szemére húzta a sapkát... és elkezdte: – Talán emlékszik.... akkor szolidaritását Menelaosszal talán kimutathatta volna úgy is.. – Tehát most azt fogom elárulni. ezt akarja mondani... hogyan értelmezem én az Odiisszeiá-t. és jellemek nélkül nincs cselekmény. sok mondanivalóm van. és elment a háborúba. akkor nem indult volna el a háborúba.. igen. kérem.... és székemet úgy fordítottam. Ha jó viszonyban lett volna a feleségével. szemöldökét azonban most is parancsolóan. Pillanatra elhallgatott. ez az oka. nos. mert tudat alatt valójában nem is akar hazatérni. hogy most jön a fölfedezés.. emlékszik. hogy a nap ne süssön a szemembe. hogy úton Nápoly felé azt magyaráztam.. Molteni – igazított helyre Rheingold.. hogy a következőkben látom az Odüsszeia lényegét: Odüsszeusz hazatérése azért tart tíz évig. talán észrevette a hangomban bujkáló iróniát –. nagyon „pszichologikus”. Leültem.. Egy pillanatra elhallgatott... és mielőtt Odüsszeusz elment a háborúba. – Ha Odüsszeusz jó viszonyban lett volna Pénelopéval – folytatta Rheingold –. 118 .. hogy szerintem miért nem akar hazamenni – mondta Rheingold. aztán szemöldökét ráncolva parancsoló komolysággal nézett rám: – Odüsszeusz tudat alatt azért nem akar hazatérni Ithakába. Ehelyett kihasználta az alkalmat.. elmenekült a felesége elől. – Akkor arra is emlékszik... kihasználtam az alkalmat. Odüsszeusz tulajdonképpen azért is ment el a háborúba.. – Persze. Odüsszeusz nem hősködő hadfi. Molteni? – Hogyne. pszichológia nélkül nincsenek jellemek. mert otthon rosszul érezte magát. de Battista jövetele félbeszakított.. és elhalasztottam a magyarázatot... ma délelőtt csak beszélgetni fogunk. Odüsszeusz óvatos. kicsit tanítóbácsisan ráncolta össze. már akkor megromlott a viszonyuk. ezzel hangsúlyozta. bölcs és körültekintő. hogy minden a pszichológiától függ. mert rossz viszonyban volt a feleségével... és éppen azért érezte rosszul magát otthon.ünnepélyesen szemembe nézett: – Üljön le.. hol a pszichológia Odüsszeusz és Pénelopé esetében?.... Molteni.. hogy valamelyik bizalmi emberének parancsnoksága alatt küld egy hadcsapatot. aztán az út további részén aludtam. És ne felejtse el. mert rossz viszonyban van Pénelopéval.. – Nagyon logikus. Molteni.

. Persze Odüsszeusz egyáltalán nem azt tanácsolja Pénelopénak.. büszke. – Hát akkor rögtön megmagyarázom. Tátott szájjal bámultam. hogy más volt a jellemük.. ami nem tetszett Pénelopénak. Odüsszeusz azonban hajthatatlan. – Mintha kicsit sötétre festené Odüsszeuszt... vallástalan. – Most ne törődjünk az Odiisszeiá-val.. amit még nem ismerünk. jó anya... vallásos.. és mivel szerelmesek. A trójai háború előtt Odüsszeusz elkövetett valamit... okos... a házában élősködnek. Odüsszeusz azonban valami okból. alig hisz a fülének. – tiltakoztam –. hogy a görögök ajándéksóvárak. Rheingold újra kezdte: – Odüsszeusz és Pénelopé rossz viszonyának okát tehát abban kell keresnünk... Mit?.. körmönfont. nemes. utálja a botrányt. helyesebben: értelmezzük. – Nem érti? – kérdezte. de könnyen megfejthetünk... hogy ne vesszen össze velük.Itt: Pénelopé a régi.. meg kell fordítani a helyzetet.. A kérők. végső soron talán nincs is ellenére a sok ajándék. de főleg azt szeretné. Türelmetlenül szakított félbe. bontsuk ki. nem akarja kidobni a kérőket. aki nem törődik a kérők hadával. jó feleség.. legszívesebben visszautasítaná az ajándékokat. nem érti ezt a 119 . arisztokratikus Görögország hagyományhű asszonya: erényes. Az Odüsszeiá-ban.. megharagszik. méltóságteljes és régimódi... szerinte annyit nem ér a dolog.. az Odiisszeiá-ban... Tiltakozik... tehát a kérők már a trójai háború előtt szerelmesek Pénelopéba. Odüsszeusz ellenben a szofisták és a filozófusok későbbi Görögországának jellemvonásait vetíti előre. Pénelopé kezére áhítoznak. mint tudjuk... néha még cinikus is. kivéve erre a passzivitásra. Odüsszeusznak nincsenek előítéletei. Pénelopé büszke asszony.... mindenben kételkedik.. és nem tulajdonít különösebb fontosságot az ajándékoknak sem.. lázadozik.. mivel tudja. hanem csak azt. Okos ember.... például Antinooszra. és közben Odüsszeusz nyakán.. Molteni... feudális. Megint hallgattam. tudvalevő. lelkiismeretlen is.. a filmet viszont még nem. jobb. Molteni. intelligens. hogy engedjen a kérők kívánságának. ha férje kihajítaná a kérőket. aki mindenre fölkészült.. jó háziasszony. Pénelopé... Mi filmet írunk.. hogy a felesége hűséges. ha egy személyre szűkítjük le őket. És itt lépnek be a kérők.. Odüsszeusz nyugodtan akar élni.. és ha kell. az Odiisszeiá-t már megírták. görög szokás szerint elhalmozzák ajándékokkal.

... érti...... élete pokollá válik Ithakában.. Ithakába..nagy felháborodást. vérnászukat.. hogy otthon olyan asszony várja.. bluthochzeitjukat... A hercegnő azt kéri a lovagtól.. Negyedszer: Odüsszeusz megöli a kérőket... zavart és tűnődő lettem. ezért öntudatlanul addig halasztgatja hazatértét. végső elkeseredésében kihasználja az alkalmat.. hogy visszaszerezze Pénelopé becsülését és szerelmét. és megülik igazi esküvőjüket... Ekkor és csakis ekkor lép a megvetés helyébe megint a szerelem. hogy ezt a kellemetlen és nagyon félt hazatérést késleltesse.. és amikor hazatér.. Harmadszor: Odüsszeusz tudja.. ám tudja. Odüsszeusz tudja. Molteni? Összefoglalva: először: Pénelopé megveti Odüsszeuszt.. mint a lovaggal a sárkánymesében.. hogy Pénelopé újból becsülje. aki nem szereti már. úgy érzi. és így szerelme is feltámadjon iránta.. Hét év múlva a háború véget ér....... aki megveti... hogy a kérők megölése az ára.... Tehát megöli a kérőket.. mint tudjuk. hogy óvatosságával megölte Pénelopé szerelmét. Csupán egy feltétellel szeretheti megint: ha megöli a kérőket. De most az az ellenszenv. és elmegy otthonról a trójai háborúba. amiért a kérők tolakodását nem utasítja el férfihoz. ahogy mondani szokták. Tehát annyi évi elválás után újra szeretik egymást. vissza akarja hódítani feleségét.. És Pénelopé követi férje tanácsát. Odüsszeusz... Pénelopé bebizonyítja hűségét.. mint valaha. a lovag megöli a sárkányt.. de hiába. aztán tudtára adja.. Molteni? Mondtam. Tehát amikor Odüsszeusz hazatér. végül is mibe kerül ez neki?. Végül mégiscsak haza kell térnie. egyáltalán nem vérszomjas. és nem bosszúálló.... hazafelé.. sőt megveti.. és Odüsszeusz újra tengerre száll. csak méltóságot. Másodszor: ez a megvetés indítja Odüsszeuszt a trójai háborúba.. legyen kedves.. ugyanaz történik vele. és ezt meg is mondja neki. amíg csak lehet. Odüsszeusz ide-oda kapkod. hogy fogadja csak el az ajándékokat. férjhez és királyhoz illően. tehát megint azt tanácsolja Pénelopénak. erősebben támadt fel bennem. talán jobban szeretné szépszerével elküldeni a kérőket. hogy ez a hűség nem jelent szerelmet. de közben mélyen megveti Odüsszeuszt. hogy már nem szereti. Molteni?. hogy értem. ha ki akarja érdemelni szerelmét. hogy ölje meg a sárkányt..... Tehát érti. most mégis elhatározza magát. hogy otthon olyan asszony várja. emlékszik. és ezért öntudatlanul kihasznál minden lehetőséget.. és ekkor a hercegnő megajándékozza szerelmével.. Odüsszeusz későn veszi észre.. Közben Rheingold folytatta tudálékos magyarázgatását: 120 .. Végül is nem volt olyan nehéz felfogni.. amelyet kezdettől éreztem Rheingold pszichoanalitikus értelmezése iránt.

. Tágra nyitotta szemét. ha fölfedi magát.. Rheingold okoskodása tökéletes volt. kedves Rheingold.. olyan embert formál Odüsszeuszból... De épp ezért undorodtam annyira tőle: szentségtörésnek éreztem.. körmönfont..... nem is attól. hogy nemcsak furfangos. amely költőileg az értelmi felsőbbrendűség határain belül marad. király. ha nem teszi.. akiben nincs méltóság. oktalan. mint Agamemnon. A maga értelmezése... Molteni.– Tudja. tiszta. körmönfont. vagy vitéz harcos. mint inkább a merészségemtől: – Nem tetszik. És kinek akarja megmutatni?. kegyetlen. mindig hős marad. kegyetlen és kíméletlen. azon. ahogy az Odiisszeiá-ban szerepel. ha úgy tetszik. Homérosznál minden egyszerű. ravasz... közben így fejezte be: – Mint látja.. hogy ez az öldöklés nagyon vad.. hanem – ha kell – erőszakos is... még Odüsszeusz ravaszsága is. hajlékony eszű. csak meg kell írnunk.. – Figyeljen ide. a saját házában mint király. és teljes összhangban volt azzal a törekvésével. mint Akhilleusz. Egyszerűen elgondolkodtam a kérők megölésén. Odüsszeusz nyilván meg akarja mutatni... Rheingold értelmezésében viszont minden modern pszichologizáló erkölcsdrámává alacsonyodik.. Odüsszeusz körmönfont. nyilván Pénelopénak. Rheingold. tisztességet. megfontolt embernek. elég. hogy más a véleményem. hajlékony eszű. már engedje meg. nekem nem tetszik ez a változat – szakítottam félbe majdnem erőszakosan. eltekintve attól... teljesen ellentmond Odüsszeusz jellemének. megtehette volna. mert milyennek ismertük meg: furfangos. hogy pszichoanalitikus eseménysorozattá formálja az Odüsszeiá-t. de mindig a becsület és a méltóság határain belül. mint Aiász. de egyre nagyobb meggyőződéssel mondtam: – Azért nem tetszik. megfontolt. okos.... de mi?. tehát: heuréka! Nem szóltam semmit.... hogy túlságosan eltávolodik az Odüsszeiá-tól. nemes. kifogástalan férj. kedves Molteni? És miért nem tetszik? Erőlködve. Rheingold. mert teljesen meghamisítja Odüsszeusz eredeti jellemét. és azt gondoltam magamban: „Odüsszeusz szép szóval is kitehette volna a kérők szűrét. 121 . okos. ártatlan. okos. minden részletében kész már a film.. aki módfelett elégedett volt fejtegetésével. aki nem ismer becsületet. annyira – mondjuk így – elképedt. Észrevettem. jó oka lehet rá. hogyan jutottam a helyzet kulcsához?.

.... a büszkeségére hallgat. németes hangsúllyal – amelyet általában sikerült elrejtenie – azt mondta: – Kedves Molteni.. hogy a maga szavaival éljek. nem érti az észt.. hogy megmondjam. – Figyelek. miért. mint a barbár Pénelopé.. s mit jelentett az ő híres becsülete.. a vérére.. Magam se tudom. mondhatnám. méltóság és becsület.. Molteni. az Odüsszeiá-ban Pénelopé a barbárságot jelképezi. de ma már tudjuk. most se értett egy szót se. Tudja-e. Ezt hányta például a civilizáció szemére Hitler. pedig én azt hittem. eltűnik.. – Én nem akarok Odüsszeuszból..Beszéd közben láttam. az olyan kérdésekben is. becsület.. A civilizáció a civilizálatlanoknak romlottságot. Õ is sokat beszélt a becsületről... És miben áll Odüsszeusz civilizációja?. intelligens ember... valóban. mindig és mindenáron használja az eszét. cinizmust jelenthet.. – Mint általában? – ismételtem sértetten. Abban. Egyszóval. miért.. de éppen ezt a hasonlatot éreztem különösen kellemetlennek. Odüsszeusz az egyetlen civilizált. Természetesen – folytatta Rheingold –. engedje meg.. tisztesség. igen könnyen elfeledkezik például – a civilizálatlan emberek számára oly fontos – úgynevezett becsületről. hogy civilizált.. mint általában – erősítette meg Rheingold –. Azt hiszem. gúnyosan. olyan embert csinálni. mit jelképez? Odüsszeusz az Odüsszeiá-ban egyszerűen civilizált ember.. nagyon megörült a hasonlatnak. akik nem éppen civilizáltak. sőt gyakran jelent is. aki az Odiisszeiá-ban. elvtelenséget.. Egyszerűen azt az embert akarom ábrázolni. Molteni. mint ahogyan hiszi.. Molteni. ragyogó mosollyal mondta ezeket az utolsó szavakat: úgy látszik. ki volt Hitler.. aki a civilizációt jelképezi. aztán keserűen. hogyne. erkölcstelenséget.. tudós lény. – Igen.. a civilizációnak megvannak a maga kellemetlenségei. csak az ösztönére. Kicsoda hát Odüsszeusz az Odüsszeiá-ban.. és azonnal megmondom.. akiben nincs méltóság. Pénelopé civilizálatlan nő. és fojtott hangon mondtam: 122 . elsápadtam a dühtől. hogy Rheingold félholdmosolya lassan visszahúzódik. a többi hős közt... Most figyeljen jól. jól figyeljen... mint Odüsszeusz? Széles. hogy nincsenek előítéletei.... aki nyilvánvalóan nem volt civilizált. mint a tisztesség... hagyománytisztelő asszony. és próbáljon megérteni. mint általában. Odüsszeusz pedig a civilizációt. összezsugorodik. hogy úgy gondolkodik.

. amellyel a rendező szavait fogadtam. – Nem hiszem – válaszoltam.. Végül mégiscsak „gondolkodtam a dolgon”. hogy „gondolkodjam a dolgon”. hogy holnapra meggondolja. amint kiléptem a szállodából.. ami túlment a filmmel kapcsolatos munkán. de létezésére vallott az a túlzott ellenérzés.. vagy. Az igazat megvallva. a villa alatt láttam egy magányos kis öblöt. odamegyek. fürdik egyet.. és kezet nyújtott. Elindultam tehát a kihalt sétányon. egyáltalán nem kell gondolkodnom. a keskeny. amikor eljöttem otthonról. aztán fölállt... szóval: döntsek.. körbe a szigeten. hogy Rheingold elméletein tűnődjem. És elindultam a sétányon a szálloda felé. Nagyon korán volt még. hogy reggel. kedves Rheingold. hogy egy férj tartsa a gyertyát a felesége udvarlójának. amit még nem tudtam körülírni. ma reggel nem gondolkodik.– Ha civilizáción azt érti. mit?. most elhatároztam. Rheingold derűsen tette hozzá: – Bizonyosra veszem. ahogy kifejezte magát. Ezúttal legnagyobb csodálkozásomra nem dühöngött: – Egy pillanat – emelte föl a kezét –. és elmondja. közben gondolkodik a dolgon.. ha jobban tetszik. és igazat ad nekem. ott aztán a rendező tanácsa szerint „gondolkodhatom a dolgon”. hogy élvezhessem ezt a szép napot. – Gondolkodjon a dolgon – ismételte meg. mire jutott... akkor. Egyébként éppen Rheingold gondolataiban éreztem valamit. első gondolatom igazán nem az volt. elfogadom-e az Odüsszeia-értelmezését vagy sem. rendben? Nyugtalanul feleltem: – Rendben. Tudja. civilizálatlan vagyok. mint Pénelopé. egyszerűen fürdőm egyet a tengerben. de aligha fog megváltozni a véleményem. annak érzem magam. aztán holnap reggel visszajön ide. valamit. Molteni. Magam is fölálltam.. 18 Rheingolddal legfeljebb egy órát töltöttem: ennyi ideig tartott vitánk az Odüsszeiá-ról Előttem volt tehát az egész nap. árnyas kis úton alig jártak: a csöndben néhány mezítlábas 123 . Emlékeztem. még az emlékét is száműzni akartam.

. hogy halálomban megtisztuljak. mert úgy érezted. Igen. mit kell tenned. hogy Pénelopé megveti Odüsszeuszt. mert belefáradtál az életbe. egy pillanatig talán csakugyan veszélyben forgott az életem.... sűrűn. Ebből a távoli.” Amint megfogalmaztam ezt a gondolatot. Emiliáért ölnéd meg magad. Erre az ösvényre léptem. valami szédület fogott el. nem tudom. arra gondoltam.. Aztán megint föltettem a kérdést: „Emilia miatt vagy Emiliáért?.. hogy Emilia is megvet téged. hogy visszaszerezzem – ha utólag is – becsülését. és ha most leugranék ebbe a fénylő végtelenségbe. hogy visszaszerezze 124 . és amikor a kilátóra értem. szédületembe valahogy gonoszul önzést lopott. Mentem még egy kicsit. lepillantottam. arrébb zöld. tudtán kívül a ti viszonyotokra céloz. Ekkor hirtelen. ragyogott a napfényben. Odüsszeusz és Pénelopé viszonyát fejtegetve. meztelen hegyük meg-megcsillant a napfényben. azért lennék öngyilkos.. és tüstént válaszoltam is: „Emiliáért.. sokkal kevesebb is elég... csöndes tengerből mintha felém repültek volna az ágaskodó sziklák. és akkor hirtelen azt mondtam magamnak : „Nem azért lennél öngyilkos. néhány újabb gondolat egészíti ki most már véglegessé: „Azért gondoltál öngyilkosságra. arra gondoltál.. nem kell megölnöd magad. lám.. mert nem vagy tisztában magaddal.. és hirtelen teljessé vált: „Azért fogadtad olyan ellenérzéssel Rheingold gondolatait. Ha vissza akarod szerezni Emilia becsülését.. néhány halkan csivitelő lányka ment összekapaszkodva. Öngyilkossági kísértésem őszinte volt. Amikor Rheingold arról beszélt. akkor talán jobbik énemhez méltóan halnék meg.. Rheingold megmondta. A sétány végén rátértem a sziget elhagyatottabb. az igazság bosszantott. ahol számtalan darabból kell a gyerekeknek egyetlen képet összeállítaniuk új elemmel bővült.. Aztán szinte ösztönösen Emiliára gondoltam. Odüsszeusz megölte a kérőket.” A kép azonban még nem volt teljes. amott majdnem ibolyakék. hogy nincs kedvem tovább élni. mint a nyilak... egyszóval. miért.. jelenlegi helyzetem ábrája – mint egy kirakós játék. a széljárás szerint borzongva változtatta színét. aztán egy elágazáshoz értem: a kisebb ösvény egy kilátóhoz vitt a mélység fölé. amiért igazságtalanul megvetett. ha már életemben nem tudtam.fiú talpa surrogott a köveken. meredekebb részén vezető ösvényre. azon tanakodtam.... Nagy különbség”. itt égszínkék volt. és lelkifurdalása legyen. nem fáradtál bele. az igazság ellen kapálóztál. A tenger száz méter mélyen lüktetett. hogyan fogadná halálhíremet. két-három öregasszony sétáltatta kutyáját.” Ez a gondolat feldúlt.

induláskor pillantottam meg. De utána rögtön arra gondoltam. és a mutatóujján megismertem a két kis 125 . és közlöm. első gondolatom az volt. és holnap reggel visszautazol Rómába. teljesen meztelenül Emilia. hogy csomagoljon.Pénelopé szerelmét. hogy magatartásoddal igazold megvetését. hogy nem értek egyet Rheingold elképzeléseivel. elég. sőt. amelyben azzal magyarázom elhatározásomat. Battista okos ember: rájön. és közölhetem a rendezővel – ezúttal szilárd elhatározásomat.. Délután nyugodtan átvonulok Rheingoldhoz. akkor nem szabad elsietnem semmit. Aztán észrevettem egy lyukacsos. két sziklafok – ezek zárták le az öblöcskét – emelkedett ki az áttetsző zöld víztükörből. Elvben meg kellene ölnöd Battistát.. hogy az erős nap elől mögéje fekszem.” Ezúttal csakugyan minden együtt volt: alaposan. Aztán ha hazajöttem. egy pillanatra megálltam egy sziklán. és azt kívánja. minden további nélkül visszamehetek. a villa alá kerültem. amelyet reggel.. hogy a köveken ott fekszik hanyatt. De ne törődj a tanácsaival. szabályozottabb világban élünk.. Tűnődés közben tudtomon kívül visszatértem az ösvényre. valami idegen fürdőzőt leptem meg. mert arcát nagy szalmakalap takarta.. Igazat szólva. észrevettem. ahogy Rheingold szerint Odüsszeusz tett. mert azt a benyomást kelteném. tégy úgy. teljes és kíméletlen őszinteséggel vizsgáltam meg helyzetemet. olyanok voltak... Aztán tekintetem a köveken kinyújtott karjára tévedt. hogy lélegzethez jussak. mert meg akar vetni. málladozó fekete sziklát. miről van szó. azt hittem. mintha éppen most gurultak volna le a hegyről. hogy fejjel megyek a falnak. és körülnéztem. hogy írd meg a forgatókönyvet. Lihegve értem le.. meredek gyalogúton ahhoz a magányos kis öbölhöz ereszkedtem le futva. és arra gondoltam. A keskeny.. hogy „gondolkodjam a dolgon”. hogy eltűnök.. mint Rheingold ajánlotta. induláskor hagyok majd neki egy rövid levelet. mint Odüsszeusz. ha lemondasz a forgatókönyvről. félig a homokba-vízbe süppedve. és hírét se hallom többé. és most a málladozó. ami egyébként igaz is. köves partot nagy vándorsziklák szegélyezték. Battistával – gondoltam aztán – egyáltalán nem beszélek. végigsiklott a kezéig. nem ismertem meg azonnal. hogy ha egyszer már nem kell „gondolkodnom a dolgon”. a napsugarak megvilágították a fehér kavicsos tengerfenéket. Immár világos: nincs szükség rá. mi azonban szelídebb. megszakítasz minden kapcsolatot Rheingolddal. mit határoztam. reggel. Ám amikor odakerültem. ugyanilyen nyugodtan felszólítom Emiliát. Emilia azért tanácsolta.

Meztelen volt. és a kupacból felkapott egy blúzt. feszes-izmos melle bizonytalan domborulattá alakult. Háta mögött álltam. Riccardo – végre meglátott. hogy valami idegen jött. ruhái mellette a köveken. Persze tudtam: Emilia nem nagyobb a nők átlagánál. Amikor azonban hozzátettem: – Én vagyok. meztelensége abban a pillanatban mégis hatalmasnak tűnt. amely elébe jön az én éhségemnek. csípője kényelmesen simult a kövekre. és visszaengedte a ruhát a kövekre. hogy éppen azért nem takarta be magát. Eltűnődtem. Gyors mozdulatot tett két ütemben: ledobta a kalapot. szinte lehetetlennek tűnt. hogy pontosan érzékeltessem lelkiállapotomat. először attól félt. nem is a testével. hogy jobban megnézzen. Nem bámulhattam a végtelenségig ezt a tilos meztelenséget. amit a testében rejt. lejtős kövön pihenő lába mintha saját súlyától és hosszától került volna testénél alacsonyabbra. éhségem csillapítása azonban nem tőlem. Meg se fordult a fejemben. bár meztelenségének csalóka látványa mintha ezt sugallta volna. hogy ezt a nagy testet be tudja fedni. hasa mintha gyönyörű húskehelyként gyűjtötte volna magába a sugárzó világot. semmi szükség. ilyen mélységesen nagynak és erőteljesnek. Ahogyan hanyatt feküdt. Mintha levegőnek nézne. Egyszóval. és a csöndben tisztán azt mondtam: – Emilia. ugyanakkor fölült és hátrafordult. mert a férje vagyok. hogy hirtelen ébredt vágyam növelte ekkorára. hanem úgy együtt az egész. Tehát. bimbójának rózsaszín holdudvara is megnőtt. csakis tőle függött. hanem azzal.makkot ábrázoló arany-opál gyűrűt. Ez a vágy nem annyira érzéki. a színes ruhakupac olyan kicsi volt. hogy azonnal egyesüljek vele. Közben hátrafordult. és arra sarkallt. legalábbis 126 . én mégis nagynak és dúsnak láttam. és akkor rájöttem. hogy milyen nagy és erőteljes. hatalmasan és telten. mint inkább lelki volt. hogy betakarja magát. ráéheztem. mintha a tenger és az ég adott volna át egy kicsit végtelenségéből. mint mondtam. Csak azért viszem végig ezt az alapjában képtelen gondolatot. De nem jött elébe. Előreléptem hát. úgy vélte. hogy én vagyok. az ő beleegyezésétől. Meztelenségében első pillantásra csakugyan nem egyik vagy másik részlet lepett meg. miért látom ilyen nyugtalanítóan. hogy többé nem létezem a számára. nemrég én adtam neki a születésnapjára. kinyújtotta kezét. hogy megnézzen. de aztán látva. Meg voltam győződve róla. nem pedig idegen. és távlatból láttam. gondoltam. hogy betakarózzon vele.

maradj csak. magam se tudom. már nem távolabb ültem.. és nézlek. mintha először láttalak volna? Nem szólt semmit. hogy teljesen ösztönösen átsegítik az embert a cselekvésbe. hátammal a sziklatömbnek támaszkodva. és most a csók előtt úgy nézegettem a 127 . egészen elvakított. megszemlél. és néztem. ha Emilia nem szeret. Csakugyan nem léteztem számára: átlátszatlan test voltam csak.mint szerelmes. Ezúttal nem szólt semmit.. csak ismét felém fordult. Láttam.. aztán békésen újra elnyúlik a napon. éreztem. De nem sikerült átadnom magam a nap örömének. jobban akart látni. a szám kiszáradt. Csak ne álld el a napot. szinte öntudatlanul. Hosszú-hosszú csend következett. – mondtam halkan – tudod-e. Én meg csak ültem ott. amely a nap és meztelen teste közé állt. arcom az övé fölött. zavart kifejezést öltött. ráhajolva. – Ezt a helyet mintha egyenesen a szerelmeseknek teremtették volna – mondtam fennhangon. hogyan. hogy nem létezem a számára. Fájdalmasan érintett ez a közöny. a félelemtől hirtelen szomjas lettem. Az erős érzésekben az a jó. – Így van – visszhangozta mozdulatlanul a szalmakalap alól. hogyan történt. én is napozom egy kicsit – és hogy csináljak valamit. és azt mondja: – Tőlem. és ebben a kétértelmű mozdulatban természetesen annak bizonyítékát láttam. ha jólesik. – Nem zavar. hanem a mozdulatlanul fekvő Emilia mellett térdeltem. nekitámaszkodtam az egyik sziklatömbnek. a közelében ültem le. hogy van valami köze hozzám. pedig vágyaimban ennek a testnek éreznie kellett volna a kapcsolatot az enyémmel.. arcom akaratom ellenére tétova. ha itt maradok? Vagy akarod. – Nem nekünk. hogy elfog a vágy. Szelíd-arany fényözön zúdult rám. de már az előbb levettem arcáról a kalapot. legalább szemérmességgel és rémülettel kellett volna jeleznie. közben egykedvű kíváncsisággal orrára tette sötét szemüvegét. és erre a látványra megint éreztem. mélységes jóérzés és béke öntött el. be kellett hunynom a szemem. – Legalább öt perce állok itt. amikor a sziklák közül kibukkanva megpillantottam... hogy sose tudnám maradéktalanul élvezni. Hirtelen. Kínos és hamis fesztelenséggel mondtam: – Jó itt. akarata közbenjárása nélkül. hogy menjek el? – tettem hozzá. amely az előbb is felzaklatott. Nem tudom. akik nem szeretjük már egymást.

mint egy kagylóhéj a hűs tengervízben. ahogy a gyümölcsöt szokta az ember. az csak két árnyalak volt.” Hirtelen erős hangon megszólaltam: – Emilia. mint a napégette jégverem az elföldelt jeget. megbénít a félelem és az a tudat. mint egy erős. – Mi az? – Elaludtam. Összerezzentem. szomjoltó hűvösséggel. aztán már találkozott is ajkunk. akiket a vágy kettőnk testének mozdulatlanságából és távolságából hívott életre. Tudtam. ugyanazzal az eleven. Nem szólt semmit. aztán lassan-lassan egészen ráhajoltam. így az álom és az ébrenlét határán. Álmodtam a csókot. Az érintkezés – azt hiszem – nem riasztotta föl. legalább egy percig néztem a száját. Előre élveztem ízét. nem is lepte meg. karja nyakamra kulcsolódik. Megijedtem a csöndtől. de nem a naptól. Azt hiszem. oly részegítő lesz. Előttem a köveken ott feküdt Emilia. inkább valami belső tűztől. és eszembe jutott: „Mi lenne. Emiliára néztem. majd láttam. és felébredtem abból a nyilván félálomszerű állapotból. hogy megvet. és másra akartam terelni a beszélgetést. Megcsókoltam és ő visszacsókolt. nyugodt lélegzetet. úgy őrzi szájában nyála frisseségét. ezért találomra megkérdeztem: – Battista hol van? A legnagyobb nyugalommal jött a válasz a kalap alól: 128 . mint az előbb. hogy nem mozdul. Ajka lassan ínyére csúszott. mielőtt beleharap. és hogy a csók – ha visszaadja –.. amelybe a csönd és a meleg ringatott. de aki csókolt és akit csókoltak. ha csakugyan megpróbálkoznék egy csókkal?” És rögtön válaszoltam is: „Nem fogod megpróbálni. hogy milyen régóta nem csókol engem ez a száj. Elgondolkoztam. Először csak lágyan szorítottam rá ajkam. illetve mámoros vágyálomban éltem át.. hogy kívánságomra szája lassan kinyílik. kiszáradt és megrepedezett rajta a rúzs. és mintha égő ajka forróságát is éreztem volna. Ereztem az orrlyukaiból áramló könnyű. hogy forró ajka mögött. ahol szép ábrándok lépnek a szomorú való helyébe. Szája nagy volt és húsos.. remegő lüktetéssel. arca még mindig a szalmakalap rejtekében. erre merészebb csókkal kísérleteztem. Éreztem. aztán egyre erősebben. hogy megcsókoltalak.száját. régi ital. ugyanolyan meglepő. és akkor éreztem. és azt álmodtam. De nem csókoltam meg rögtön: egy pillanatig a közvetlen közelében megpihentem..

kéksége szinte anyagszerűvé sűrűsödött. – Tudtam. azt mondta.– Nem tudom.. a tunyaság. Mintha az erős délvidéki nappal a csönd is beáradt volna a villába. – Akkor ma délután. Egyedül maradtam. Zavarba jöttem. Valóban. hogy minden magyarázkodást későbbre halasztok. Fölálltam. hogy láttál. mint egy légy a 129 . hogy csak délután kezdjük a magyarázkodást. Nagy erőlködve mégis hozzátettem: – Emilia. a fényesen áramló víz elválasztott bennünket egymástól.. erről jut eszembe. beszélnünk kell egymással. a közöny. hogy Emilia is így volt vele. és mi ketten a tenger fenekén ültünk.. és kiment. a tenger csöndje általános közönybe és tehetetlenségbe fullasztotta-olvasztotta ellenségeskedésünket. Azt lehetne gondolni. se a viszonyunkra. Fekete kis hajó haladt ezen a csíkon. és hátra se nézve. a nagy ablakokon beáramlott az ég és a tenger. én is láttalak.. ahol a tenger hidegebb kékje az ég mélyebb kékjébe olvadt. Valahogy folytatódott a bizonytalanság. és eltávolított bennünket egymástól. hogy ilyen körülmények közt két ember. és bizonyos vagyok benne. meg attól is. Ebéd után Emilia fölállt. ott. elvakított. ahogy én ezt a megjegyzést tettem. akiket égető kérdések szembeállítottak egymással. a parton ebédel Rheingolddal. Egyébként aggályosán vigyáztam is... egy darabig mozdulatlanul néztem az ablakon át a láthatár fényes-tiszta csíkját. A mi esetünkben más volt a helyzet: egyáltalán nem gondoltam Battista csókjára. kicsit talán fojtottan a kalap miatt. ma délután. ahogyan javasoltam. nyugodtan akarok napozni. amikor a nappaliban Battista megcsókolt. hogy így fogadta leleplezésemet... lepihen. olyan volt. már ki is mondtam: – Emilia. a nap bágyasztó hatása. – Most ne. Egészen hétköznapi hangon beszélt. elindultam az ösvényen a villa felé.. Mielőtt észrevettem volna. mint a tengermély víz. csak ezekre gondolnak. hová ment. 19 Ebédnél alig beszéltünk. tegnap este láttalak. megfosztott a beszéd lehetőségétől. – Jó.. amelynek hatására reggel a parton úgy döntöttem. ma nem eszik velünk.

Teljesen fölébredtem. és ebből megértettem: végre helyes úton járok. felébresztettem. hogy nem dolgozom vele a forgatókönyvön. tekintetük talán egykedvűen megpihen egy magányos fehér ponton a hegyoldalban. némi udvariaskodás után minden további nélkül rátértem a tárgyra: 130 . és elhagytam a villát. Udvariasan megkérdeztem: – Talán aludt. emberi sorsokkal. és arra a következtetésre jutottam. erre hirtelen megszállt valami tetterő.. Elhatározásom úgy hatott rám. nekem csak apró fekete pont. hogy ők meg a hajójukról Capri partjait nézik. hogyan szerezzem vissza becsülését. hogy az a fehér pont a villa. kellemetlen újsággal jöhetek. vagy mossák a hajóhidat. eltűnődtem. Félóra múlva – miután gyorsan megjártam a szigetet körülfogó kis utat – beléptem a szálloda előcsarnokába. a szakács a tányérokat öblögeti el a konyhában. közlöm vele.. Kis hajó volt. hogy másról van szó: azt szerette volna. délután sose alszom. Követtem a presszóba. ahogy követtem a szememmel. hogy „gondolkodtam a dolgon”. Bejelentettem magam. Emilia megvet. és nem gyanítják. Mégis egyre nagyobb megkönnyebbülés. valóságos öröm fogott el arra a gondolatra. Azon kaptam magam. Pár perc múlva Rheingold az előcsarnokba lépett. hogy mire készülök. és hogy én itt bent vagyok. nem – biztosított –. és gondterhelten. Persze tudtam.. aztán leültem egy karosszékbe. hogy el-elbóbiskolok. miért. kényszeredetten tette ezt a javaslatot.kifeszített madzagon. italt. tele néppel. és én nem tudom. amely ebben a kora délutáni órában teljesen üres volt. vajon mi történhet ebben a pillanatban a hajó fedélzetén: tengerészek fényesítik a réz alkatrészeket. és mi ketten nem szeretjük egymást. mint egy vödör friss víz. Nagyon tisztának éreztem a fejemet. Rheingold. csodálkozva közeledett.. gyanakvás is vegyült. szerelmét. ha akarata ellenére költséges vendégeskedésre kényszerül. hogy véghezviszem tervem első részét: átmegyek Rheingoldhoz. Rheingold. bár csupa lázas izgalom voltam. és lent. És arra gondoltam.. ha egyáltalán nem jövök. Molteni.. a gépházban a félmeztelen hajógépészek szenet lapátolnak a kazánokba. megkérdezte. mintha csak az előre sejtett vitát akarná halogatni. arcán a meglepetésbe. nem aludtam. pedig közelről nagy lehetett. elhatároztam. de jöjjön. – Nem. és velem van Emilia. nem iszom-e valamit: kávét. felkeltem. mint a fösvény. Komoran. a tisztek talán még asztalnál ülnek. hogy ilyenkor lát. Egyébként visszautasítottam. menjünk át a presszóba. magam se tudom.

ez azt jelentheti. utálom – folytattam lázasan –. – Beszéljünk világosan.. Magam se tudom. miért idegesített.. miért? – Mert nem értek egyet a felfogásával. Mégis izgatott lett. de egyszerre elfogott a vágy. hogy ilyen hamar visszajöttem. hogy Homérosz Odüsszei-ja. hogy közöljem. miért. és azért jöttem. hogy ha nem értek egyet Rheingolddal. de megmondom őszintén.. – És miért. akkor még mindig inkább Battistát választanám. – Battistával se értek egyet. – Akkor – mondta hirtelen-váratlanul – Battistával ért egyet. Rheingold: vagy Homérosz Odüsszeiá-ja. – mondtam dühösen – többet mondok.. hastáncokkal. mivel kikényszeríti belőlem: Homérosz Odüsszeiá-ja csodálatba ejt. Molteni. hamis mosolyát.. – Hogy jön ide Battista?. megalázza a homéroszi hőst.. meztelen nőkkel. a magáé nem Homérosz Odüsszeiá-ja. – Igen. papírmasé szörnyekkel.. – De hát Homérosz Odüsszeiá-ja az enyém – mondta előrehajolva. a magáé lealacsonyítja. mély meggyőződéssel –. kérem. Teljes napom volt a gondolkodásra. – Azt hiszem. – Egy álarcosbál technicolor-ban. melltartókkal. mire jutottam... és nem tudom.. lemondok a munkáról.. Meg se fordult a fejemben. Rheingold. korlátolt pszichoanalitikáját. eleget gondolkodtam. – mondtam dühösen. hogy holnapig várjak. egyszóval.. Rheingold meglepetés nélkül fogadta bejelentésemet: nyilván ezt várta.. viszont valódi parancsoló keménységét. mert nem vagyunk képesek olyanná újjáteremteni. a magáét viszont utálom! – Molteni! – most valóban fel volt háborodva. Molteni – mondta azonnal megváltozott hangon. Sajnálom. vagy semmi. nagyon világosan beszéltem: nem csinálom meg az Odüsszeia forgatókönyvét. hogy megsértsem Rheingoldot: e pillanatban végleg elviselhetetlennek éreztem szertartásos...– Talán csodálkozik. Rheingold. – Nem. King Konggal. az enyém. ha választanom kellene kettejük közül. – Mire? – Hogy nem dolgozhatom magával ezen a forgatókönyvön. De fölöslegesnek tartottam. hogy Battistával értek egyet.. Ezt a vádat nem vártam... 131 . makettokkal? – Nem ezt mondtam: azt mondtam.

. maga..... és mint a megtámadott kígyó sziszegte: – Azt. de Joyce-ban legalább volt annyi megértés. mint maga... Rheingold előredőlt.... az ókor felfedezetlen tájait. nem értek egyet Battistával.. Battista ma itt ebédelt velem. halálsápadt lehettem: – Mit akar ezzel mondani? – kérdeztem megváltozott hangon.. Battistát.. Molteni. Molteni. Kirkéből bordélyházi látogatás... Pénelopéból pedig kiérdemesült kurvát. most tudja. de maga.. ami az Odüsszeiá-ra vonatkozik – felelte Rheingold mélyen megsértve –... ég sehol.. hirtelen kifut a vér az arcomból. maga és Battista közül Battistát választanám minden papírmaséjával együtt. Éreztem. hogy maga vele játszik. az alvilági utazásból pedig egy ivócimbora temetése... budikba. csupa verejték voltam. Belezökkentem a karosszékbe. és kiteregette kártyáit. ki az a James Joyce? – Mindent elolvastam. Kíváncsi volt. amit mondtam. hogy elhagyja a Földközi-tenger vidékét. Az egészet egy északi város sáros utcáira helyezte.. tehát én. akkor Battistával ért egyet. mért nem akarom megcsinálni ezt a forgatókönyvet. – Molteni. felszarvazott.. a napot. Battistával ért egyet. összehúzott szemmel nézett most rám: – Egyszóval... tehetségtelen bábot csinált Odüsszeuszból. minden modern. Aioloszból újságíró lett. bordélyházakba. Magából viszont hiányzik Joyce tapintata. Igen. akármit kívánjon is 132 .. és semmi áron nem veszek részt benne. kocsmákba. kedves Rheingold. Nap sehol. nem velem nem ért egyet. egy-két vizelésre szánt pihenővel valamelyik utcasarkon. vagyis meglehetősen aljas és megalázott. komolyan. hálószobákba. ismétlem.amilyenné Homérosz megalkotta. – Olvasta James Joyce Ulysses-ét? – szakítottam félbe tombolva –.. a tengert.. tenger sehol... hanem Battistával pendül egy húron. Önfertőző semmirekellőt. azt is elárulta. utálom a következetes lealacsonyítást. – Nos – folytattam dühösen –. – Ha – mondta hirtelen fölemelve hangját – maga velem nem ért egyet. Rheingold keményen. az ithakai hazatérésből pedig késő éjszakai bolyongás a dublini utcákon.. a mi nyomorúságos termetünkhöz mért. Joyce is modern felfogásban értelmezte az Odüsszeiá-t. – Nem. tudja egyáltalán. az eget... csak magával nem vagyok egy véleményen.... sokkal tovább ment a modernizálásban vagy lealacsonyításban vagy profanizálásban. egy pillanat.

magának csak a pénz a fontos. aki a sértegetésről a tettlegességre készül áttérni. – Rheingold! – üvöltöttem föl.. Nem volt rá időm. hogy korlátolt embernek tartottam. se magával. se az ő elképzelése szerint. kedves uram – erősködött –. Elhallgattam egy pillanatra. és ez a kiáltás: „Rheingold” inkább könyörgés volt..Battista. Rheingold? Végre felfogta. de tisztában voltam vele. alázatosan mondta: – Bocsásson meg. csak a pénz. bármi áron is. és arcába mondom megint: bármi áron... és halkan. a művészet nem fontos magának. Mégis tudtam. hogy találkozom vele. Rheingold ahhoz képest.. Lihegve álltunk egymással szemben. szemén a megértés fénye villant át.. hogy gondoskodjon más forgatókönyvíróról. nem hiszem. én falfehéren. nem gondoltam meg..... a pénz. – Hogy semmilyen forgatókönyvet nem írok az Odüsszeiá-ból.. mit beszélek. Kissé hátrált.. Rheingold pillanatnyi zavar után folytatta: – Jó. Görcsös mozdulatot tettem.... hogy szemem megtelik könnyel. furcsa módon mégis mintha észrevette volna a hangomban rejlő fájdalmat. hirtelen erőt vett magán. Molteni. – Mi? – kérdezte csodálkozva.. ő paprikapirosan. – Rheingold – ismételtem meg még mindig világosan és hangosan. az én forgatókönyvemet nem akarja megcsinálni vagy ezt a forgatókönyvet általában? Pillanatnyi tűnődés után azt válaszoltam: 133 . Battistával már közölte? – Nem.. se más rendezővel.. se a maga. és lecsillapodott. érti. azon a ponton vagyok... hogy világos legyen a dolog. hogy pofon vágom a rendezőt. hogy felháborodás helyett inkább sötét fájdalom izzik hangomban. nem vesz részt a forgatókönyvírásban. ez az igazság. Rheingold.. akkor ez el van intézve. – Maga akarja megmondani? – Közölje maga vele. és éreztem. aztán hozzátettem: – Azt is mondja meg neki. Molteni. „megbocsátok”. Nagy óvatosan mégis megkérdezte: – Egyszóval. mintha azt mondanám. semmint a megbántott ember dühkitörése. – Értem én..

. ha olyan volna a világ. hogy az Odüsszeiá-t ma is meg lehet úgy csinálni. hogy egyáltalán nem akarom megírni a forgatókönyvet. meglátja. Molteni. Hosszú csönd.. – Ez csak vágy. fáradt vagyok. és rájöttem. hogy igaza van.. De ha arról van szó. nem győztem meg. – Nem hiszem.. így jó lesz? Rheingold nagyon megkönnyebbült a javaslatomtól. De Battistának mondjuk azt. én is vágyom rá. hogy filmet készítsünk.. kissé csodálkozva kérdésemen –. azt szeretné. nem olyan... Mind a ketten zavarban voltunk. De azért aggályoskodott: – És Battista el fogja hinni? – Elhiszi.. – Talán nem olyan nagy a nézeteltérés köztünk.... ahogyan Homérosz megírta.... tehát Battistának mondja azt.. immár teljes nyugalommal: – Nem. kimerültek az idegeim. másrészt tisztában vagyok vele.. – Rheingold. hogy nem bírom megcsinálni. 134 . Dantéban? – kérdeztem váratlanul.. sajnos.. – Ha tetszik. függetlenül attól. hogy hiába érti meg okaimat. Lehet... – Megengedi. hogy nem dolgozik velem. így van: olyan világra vágyom. Rheingoldra néztem. de én meg meg vagyok győződve róla.. Szilárdan mondtam........ – Igen – felelte. nagyon nagy.– Már megmondtam: a maga forgatókönyvét nem akarom megcsinálni. hogy elmondjam? Tudom fejből. Rheingold végül azt mondta: – Mégis nagyon sajnálom. maga viszont nem – mondtam békülékenyen. hogy mi a szöveg értelmezése.. amilyen Homéroszé volt. talán közös nevezőre jutottunk volna... ezért csináljuk így: magának.. ki nem vágyik rá?. nem tudtuk egészen elfelejteni. Újabb csönd.. biztosan ismeri Odüsszeusz énekét. Molteni. ha így értelmezi az Odüsszeiá-t. legyen nyugodt. – De. az előbbi szóváltás még a levegőben volt. elhiszi. akkor nem elég a vágy. – Tegyük fel. maga olyan világra vágyik. a maga forgatókönyvét nem akarom megírni. hogy ha ezzel indokolom visszalépésemet.. Rheingold. akkor rossz fényben tüntetem fel magát Battistánál. ismerem. bár most nincs egészen előttem.

nem lett... Rheingold megértette. Mi okból? Kétségtelenül nagyon szép. amennyire tőlem telt. de miért idézte? – Ezt az Odüsszeuszt szerettem volna megírni. Molteni – kérdezte sietve –.. Rheingold. Molteni. talán. hogy: Ó társak.. Arra gondoltam. tudom. miközben a rendező türelmes arccal egy karosszékbe hanyatlott. én is szeretnék még magával dolgozni. Rheingold is fölemelkedett karosszékéből... mert ezt találtam a legjobb megoldásnak. az életem. miért akarom most Dantét idézni. lassan. simán folytattam egészen az utolsó sorig: – S fejünk fölött a vizet összenyomta. aztán a tenger felé fordult. Rheingold egy ideig vászonsapkájának ellenzője alól szemlélt. hogy a váratlan ellágyulástól akaratom ellenére megremeg a hangom. Molteni? 135 .. bocsásson meg. Ezúttal nem válaszoltam. De annál a sornál.. de. Rheingold. Molteni. maga a modern kor fia. hogy az újabb sértés kockázata nélkül ismételhessek el bizonyos dolgokat Rheingoldnak. és nem mozdult többé. ahogyan később gondoltam. hogy azért lágyultam el. de Dante. hogyan halt meg a társaival együtt. Molteni. amilyennek lennie kellene. – Persze. mint a saját szavaimmal. hogy ebben a pár sorban nemcsak Odüsszeusz-felfogásom van benne. Miért idézte Dantét?. azonnal fölálltam. amilyen sajnos. – Talán majd máskor – feleltem –.Nem tudtam pontosan. Úgy-ahogy azért sikerült legyőznöm hangom remegését. hétköznapi hangon. az Dante: a középkor szülötte. jobban. tisztán.... Egy pillanatig elmerülten magam elé néztem. így látom én Odüsszeuszt. ezt akartam félreérthetetlenül megfogalmazni magának.. csak kezet nyújtottam.. – Tudom.. mert ennek a gondolatnak a szépsége és tisztasága szöges ellentétben áll az én tehetetlenségemmel.. és rájöttem.. – tettem hozzá. aztán nekikezdtem: – S lobogva az antik láng fényesebbik – és így tovább.. és hozzáfűzte: – Azért nagyon sajnálom. Azt hittem. hogy le kell mondanom a közreműködéséről. mondja csak. – Ebben az énekben Dante elmesélteti Odüsszeusszal. bár veszélyek ezre vijja – éreztem. Amint befejeztem.. mielőtt itt hagyom. ezzel a Dante-idézettel jobban sikerül. hanem én magam is. – Hát akkor. pátosz nélkül. miért? Miért. már megszoktam magát.. Folytattam. – Bocsásson meg..

az állandó és saját fészek után. hogy végleges lakóhelyének tekinti. magam se tudom. derűje és családias hangulata lepett meg. A rádió. a türelmetlenség és a harci kedv nem hagyta. ösztönös és nőies. hogy mindazok ellenére. de a karosszékben heverő nyitott képeslapból. Elsősorban az otthonos légkör. miért nem szeret már Emilia. hosszabb tartózkodásra rendezkedik be. hogy nyugodtan végiggondoljam. A cselekvés idején a régebbi és immár elfelejtett – lelkünkben szenvedéllyé alakult – gondolatok vezetnek bennünket. és kinyitottam. a presszóban. Üres volt. Emilia régi lakásszenvedélyét idézték fel bennem. a cigarettacsikk. hogy mi történt: utána. talán a kellemes. És otthagytam. erre rájöttem. fölszaladtam a teraszra és beléptem a nappaliba. és nem beszéltem. talán a halk zenétől éreztem. bár indítékai még mindig tisztán és határozottan éltek bennem. ahogyan jöttem. Nem volt ott. aztán megszorítottam a kezét. hogy végre hamarosan megtudom. hogy Emilia pár perccel ezelőtt még itt lehetett. hogy elutazunk! Gondolatokba merülve. és tisztában voltam vele. hogy dühöm lecsillapodik. Mintha hónapok óta itt élnénk a villában. miért. de ezzel a bizonyossággal aztán véget is ért minden tudományom. és alapjában véve boldog. hogy Capriban lehet Battista házában. ami történt. Sőt. de itt is észrevettem háziasszonykodása nyomait: pongyolája 136 . Én cselekedtem. hogy később fogom majd végiggondolni. odaléptem Emilia ajtajához. Az asztal mellett állt. Rájöttem. Amikor a villához értem. És én meg most akarom közölni vele.– A sors – mondtam mosolyogva. semmire se gondoltam. enyhültebben sugárzó délutáni fénytől. Megtört a hosszú és elviselhetetlen mozdulatlanság állapota. És hirtelen. Tudtam. mintha még mindig azt kérdezné: „Miért?” Gyorsan kimentem a szállodából. a nappali kényelme. 20 Ugyanolyan sietve tértem haza. ahogy a keskeny aszfaltútón rohantam a tűző napon. A gondolkodás a tetteket megelőző vagy követő pillanatra tartozik. a képeslap. és Emilia már annyira megszokta. széttárt karral. a hamutartóban hagyott rúzsos cigarettacsikkekből és a rádióból áradó halk tánczenéből rájöttem. mi történt. megindító vágyakozását a családi tűzhely.

sok gyümölcsöt. és egy pillanatig hallgatóztam. tegye be a hűtőszekrénybe.. tudok.. hogy tálaláskor jó friss legyen. ceruza. mihelyt visszajön a vásárlásból. Kimentem a szobából.... – Jó. Emiliának nem számít. sültek. egy angol nyelvtan – nemrégiben fogott hozzá a tanuláshoz –. Igen. meg salátát. Szinte ösztönösen kinyitottam a szekrényt: kevés ruhája a fogasokon sorakozott.. övek. kevesebb munka van vele.. Agnesina. vagy valami zöldségköretet... tököt.. semmi mártás.. és hosszú. főttek. az egyik polcon kis és nagy zsebkendők. aztán az egyszerű konyha se olyan egyszerű. amit kap. és egy kis folyosón a házhoz épített kis épületben található konyhába indultam. hát akkor mit csináljunk ma estére? Rövid szünet... – Á. Agnesina? – Igen. szépítőszere példás rendben a fésülködőtükör előtti asztalkán. dolog mindig van. asszonyom. sárgarépát. ne nagyon szálkás. van.. – Akkor vegyen egy szép nagy halat... 137 .. felhőtlen tartózkodásra rendezkedhessen be.. a gyümölcsöt. de finom legyen... és süsse meg.. Gépiesen megálltam a nyitott ajtó mögött. A konyha küszöbén meghallottam Emilia hangját. tengeri fogast vagy még inkább farkashalat. zöldbabot. egy kis üveg. Amit talál. leckefüzet. akkor főzze meg a halat.. Aztán megkérdezte: – Kapni még ilyenkor halat? – Ha elmegyek a halashoz. vagy inkább főzze. – Riccardo úr – mondta – az egyszerű főztöt szereti. van füge? – Igen. és csináljon hozzá majonézt.. nyugodt.. Ahogyan kivettem. aki a szállodáknak szállít. nyoma sincs a Rómából hozott sok bőröndnek. a szakácsnővel tárgyalt. papucsa a karosszék mellett. néhány pár cipő. az első fogás!.... semmi zaft.gondosan az ágy lábánál a karosszékben. ne füstöltet. kilósat vagy még nagyobbat... egyszóval. tégelye. Tud majonézt csinálni. de pácoltat. igen. az éjjeliszekrényen könyv.. és gyümölcsöt. hogy meglegyen az otthona. számtalan üvegcséje.. Emilia nyilván gondolkodik. szalagok. ma estére csináljunk valami egyszerűt: vegyen sonkát... és tálaljon mellé fügét. egyszóval. Emilia a vacsorát beszélte meg a szakácsnővel.... magának is jobb lesz. hogy engem szeret vagy Battistát: csak az a fontos.. – Első fogásnak mit csináljunk? – Á.. gondoltam...

hogy elutazunk. akkor is. hogy sokáig maradunk a villában. mint az Odüsszeia világa. Nagy nehezen a küszöbhöz léptem. hirtelen eszembe jutottak a Rheingold utolsó szavai: azt mondta. Homérosz idejében. olyan világra vágyom. hogy beszélned kell velem. mind a kettőnk érdekében el kell utaznunk. mint az Odüsszeiá-é volt. És most arra gondoltam: „Lám. szokott háztartási megbeszélést hallgattam. miért. továbbra is velem él. mint akkor. amit tenni akarok: Emilia a látszat szerint azt hiszi. mintha most már nemcsak engem. be kell jelentenem ezt az utazást. én meg készülök bejelenteni. – Kicsomagoltad már a bőröndjeidet? – kérdeztem vissza.. elzárta a rádiót. – Várj meg a nappaliban. elhagy... Már előre furdalt a lelkiismeret amiatt.” Ekkor eszembe jutott a szépséges. Battista villája az ithakai házzá változott. és leült. Még vártam egy kicsit. de miközben ezt a nyugodt. Visszatértem a nappaliba. hanem saját magát is megvetné. amely több ezer éve is lejátszódhatott. – Azt mondtad. gondoltam. leültem egy karosszékbe. Igen. valami összetört. de milyen kiábrándítóan más. és azt mondtam: – Emilia. ha megvet. hogy elhatározta. hogy pár nappal előbb úgy döntött. Más szóval: aznap még lázadozott az ellen az elviselhetetlen helyzet ellen.. amelybe most belenyugszik. igazat adtam neki. és vártam. és megkérdezte: – Mi az? – Tudod. enyhe délutáni fény a nappaliban. aztán Emilia visszajött. mégis itt egy olyan jelenet.. rögtön megyek. még van valami dolgom Agnesinával. Ekkor eszembe jutott. Igen. igazam van. és mintegy varázsütésre. Ez a gondolat aztán minden lelkifurdalásomat elűzte. amint éppen a szolgálóval beszélget. valósággal kétségbeesett magatartásával szemben ez a mostani derűs viselkedése arra vall.. miért? 138 . akkori. Ez a belenyugvás azonban minden lázadásnál sértőbb számomra. Emilia Pénelopévá.Nem tudom. beszélnem kell veled. összeomlott benne. minden olyan. utasításokat ad az esti étkezéshez. – Igen. Épp hogy hátrafordult.. olyan lehetett volna. azzal vágott rá vissza.. a ház asszonya beszélget a szolgálóval. hogy ez a vágyam nem teljesülhet: a modern világ egészen más.

.... mert méltatlan lenne hozzám. tehát visszamegyünk Rómába. hogy csináljam meg a forgatókönyvet. Folytattam: – Azért utasítom vissza a forgatókönyvet. nem tehetek mást. hogy ha az ember felbont egy szerződést.– Sajnálom – mondtam –. rosszul tetted: nem kellett volna. különben mindig magad mondtad. Látszott. de miattad is visszautasítom.. mintha nem értette volna. nem is akarom tudni. de aztán rájöttem.. – Battista tudja? – kérdezte váratlanul. holnap reggel visszautazunk Rómába. de Rheingold igen. hogy visszautasítod ezt a munkát? – kérdezte homlokát ráncolva. – Tegnap este más véleményen voltál. amit tegnap este láttam az ablakon keresztül. érted. akkor más munkától is elesik. fizetnünk kell a lakás részleteit.... – Nem tudja – feleltem –.. hogy nem fogadhatok el pénzt.. de újra be kell csomagolnod... hogy tűrhetetlen a helyzetem. hogy nem kell törődnöm velük. – És miért? – Mert – mondta bizonytalanul és szerencsétlenül – szükségünk van erre a pénzre.. – És miért döntöttél úgy. miért tanácsoltad. nem csinálom meg a forgatókönyvet. nem tudom... mindent fölrúgok. hogy mit mondtam. ha a jelenlegi körülmények közt elfogadnám. csak azt tudom.. hogy elhatároztam. – Nagyon rosszul tetted. – tiltakozott hidegen – pedig már akkor láttad. nem vagy tisztában vele. most voltam nála... Egy pillanatra tétován mozdulatlanná dermedt. – Tegnap este hagytam. hogy csakugyan elkeseredik a hírre. azt hiszem.. ha nem csinálom meg. – Csodálkozom a kérdéseden – válaszoltam szárazon –... hogy megváltozzon rólam a véleményed. Én is megdühödtem: – Nem vagy tisztában vele – ordítottam –. hogy mindkettőnknek jobb. Nem 139 . Aztán keserű hangon kérdezte: – De hát mi történt már megint? – Az történt – fölálltam a karosszékből... a feleségem csábítójától? Nem szólt semmit... hogy meggyőzzenek az érveid.. és becsuktam a folyosóra vezető ajtót –. az után. és megmondtam neki..

. tévedsz. Éreztem.. hogy elállsz a munkától? Tudtam.. hogy végre csapdába csalt: – Dehogyis. és megfogtam az övét a szék karfáján. nem tudom. Nem tudom.. így mondtad. biztosítlak.. mit akartál elérni nálam azzal. csak anyagi károd származna belőle. amit mondtam: hogy semmire se lenne jó. – mondta – de ha értem teszed.. miért. még nem késő. csak azt tudom. te megvetésedről. akik megvetendő dolgokat követnek el. itt a végső leszámolás pillanata.. és ingerülten azt mondtam: – Jó. ezért is ajánlom. Diadalmasan felelt.. elégedetten. hogy olyanokat szoktak megvetni. Mégis azt mondtam: – Egyszer azt állítottad.. most ez az elhatározásom mindennél jobban bizonyítja majd neked... hagyd ezeket a dolgokat. sőt. mondhatnám. – Mit akarsz ezzel mondani? – Azt. beszéljünk csak a te.. ha elállók a forgatókönyvtől. most aztán hagyj békén... akkor is meg fogsz vetni? Váratlanul felállt.. miért vetsz meg. hát. ez a döntésed semmit se bizonyít. hogy valaha is szeresselek. és lehetetlen.. vond vissza. – Hogyhogy nem bizonyít semmit? – visszaültem... te mondod ezt? Udvariatlanul visszahúzta a kezét: – Kérlek. hogy nem vagyok olyan. arra kérlek. Ha ma elfogadnám ezt a forgatókönyvet. ne próbálj meg többé hozzám nyúlni.. hogy jeges a homlokom.. és kész. hogy megvetsz.. gúnyos fényt láttam szemében.. aki ebben a helyzetben is képes elfogadni egy munkát. ne nyúlj hozzám.. nem vagyok ilyen ember! Ellenséges. és szinte gépies mozdulattal – amelyben egész rémületem benne volt – kinyújtottam a kezem.. de olyan embernek tartasz.. nem szeretlek. hogy visszavond elhatározásodat. – De miért vetsz meg? 140 .. mint akit hirtelen türelmetlenség fog el: – Igen... – Ha magad miatt teszed.tudom. – Emilia.. És hirtelen félni kezdtem.. ne beszéljünk a szerelmünkről. fölösleges dolog lenne... Én is visszahúztam a kezem.... és hogy elsápadok: – Vagyis? – Először mondd meg te. Õ maga javasolta. akkor is. amilyennek hiszel: ennyi az egész.. az csakugyan megvetendő dolog lenne.

és te nem akarod.. de mondhatnám. és igyekeztem kihasználni. neked kell tudnod. Nem akart magyarázatot adni. hanem bennem rejlik – gondolhatta. csak nem olyan világos. hogy miattam mondasz le a munkáról... megvetendő vagyok. és azt állítod. hogy pontosan meg tudta volna magyarázni. minden tetted férfiatlan. hogy ez semmit se jelent? – Ugyan már. úgy tettél. és akármennyire erőlködsz. vagy talán. nem tudott. hátat fordított. nyíltság és szavainak.. hogy nekitámadtam volna. – De mit jelent az. hogy megvesselek. csak azt tudom.. hogy Battista udvarol neki. és te megfogadtad. és hirtelen megvilágosodott bennem a kérdés: „És ha Emiliának az az érzése. hogy férfiatlan? – kérdeztem haraggal vegyes iróniával. ilyennek születtem.– Mert – hirtelen kiabálni kezdett –. de ismerlek ám én. úgy beszélt. amely igazolhatta Emilia gyanúját.. idejössz hozzám. de Emilia fölfoghatta ravaszkodásnak is. és én azt a tanácsot adtam. csináld csak meg a forgatókönyvet. eszembe jutott néhány félreérthető eset. és egy pillanatig kétségbeesetten néztem Emiliát. mintha semmit se láttál volna. Hátat fordított. egy igazi férfi. nem tudom. többek közt például késésem – amikor először voltunk együtt Battistával –. például nem viselkedett volna úgy. persze. egész valójával. hogy ki tudja. 141 . ez az eredendő természetem. érdekből kihasználtam Battista szándékát?” Elakadt a lélegzetem. hogy azt tanácsolom. Eszembe jutott. nem tudsz megváltozni. tudod te azt jól. amikor megformálódott bennem ez a gondolat. te viszont szépen odajöttél. hogy az elmúlt hónapokban tudtam. – De hát milyen vagyok? – Hogy milyen vagy. mi a véleményem.. mert én megvetlek. milyen különbség van a szavaiból áradó őszinteség. a baj tehát orvosolhatatlan. volt oka. ahogyan te az elmúlt este. egyszóval. egész magatartásának közhelyszerűsége közt.. Ismét meglepett.. Mintha csak meg akarná erősíteni gyanúmat. hogy Rheingold hogyan értelmezte Odüsszeusz és Pénelopé viszonyát. miután láttad.. hirtelen hátra se fordulva azt mondta: – Egy férfi. hiszen nem külső okokban. gondoltam hirtelen. amit szerettél volna. nemcsak a testével. amelyet valójában a taxi balesetének köszönhettem. – Nem gondolod. aztán ma. Kezembe szorítottam a fejem.. amilyen egy férfi. abban a reményben. hogy egyedül akarom hagyni a producerrel. és megkérdezted. ahelyett. mi történt azzal a némettel. amit láttál.. Megvetésének. nem olyan. mert ilyen vagy. Odament az ablakhoz.

de ha nem hiszel. és érdekből behunytam a szemem. ez azt jelenti. ezért most ne csinálj cirkuszt. hogy védekezhessenm. hogy én tudtam Battistáról. – Azok a következő – mondtam lassan. gondoltam. hogy fején találtam a szöget: talán valóban nem tudta. ok nélkül. mindenáron meg akarsz vetni. hogy mit mondtam. Elkeseredve.... úgy éreztem. egyébként késő. sőt. hogy megmagyarázzam neked: nem igaz. szinte tagolva –: hamis látszatra támaszkodva. hogy én fogalmazzam meg az okot. természetesen jogodban áll.. ahogy valaki barna vagy kék szemű. miért vet meg. Ezúttal se szólt egy szót se. minden önuralmamnál 142 . tegnap estig nem tudtam Battistáról. tévedsz.. viselkedésemtől függetlenül. de nem akarod megmondani. miért vetsz meg.. lemondhatsz a világ összes forgatókönyvéről. nekem viszont jogom van megtudni. ahonnan elindultunk: megvet. egy pillanatig hallgatott... Mélységesen undorodtam attól. hogy elmondtam neki. igaz-e vagy se?. ahogyan csak tudtam –. vagy ne higgy.. ó.. – Emilia – mondtam olyan nyugodtan.. de.. de nem mondja meg. fogadd el azt a munkát. De nem jött: Emilia csak nézett ki az ablakon.. valami módon már elismerem. részben. Figyelj ide: ha kitalálom. megvan rólad a véleményem. Gyorsan hozzátettem. Mégis a végére akartam járni a kérdésnek. mert undorító ez az ok. azt akarod. már reménytelenül: – De ha ez igaz. és vártam a választ. Még mindig az ablaknál állt... Emilia.. bebeszélted magadnak. hogy higgy nekem. miért.. hogy épp ettől féltem: maga a tény. akkor megígéred.. ha megfogalmazom. nem tehettem mást... fülem tövéig elvörösödöm a váratlan szégyentől. azt akarod.. hogy ne védekezhessem. még alaposabb bizonyítéknak számít a szemében. talán magad se tudod. Arra is rájöttem. és hagyj békén végre. mert. megvetsz... megesküdhetem. hogy ne győzzelek meg. hagyj már békén.. és rájöttem. az ártatlanság nem mindig meggyőző. hogy én.talán nem te mondtál le arról a forgatókönyvről. miért. Aztán fáradtan. de nem is akarta tudni... így van? Ránéztem – még mindig háttal állt –.. és nem beszélt. hogy nem beszéltem valami hatásosan.. hogy megalapozott. ő kényszerített rá. elkeseredve mondta: – Nem ígérek semmit. szívesebben tartott megvetendő embernek csak úgy. akkor is ez lesz a véleményem. rájöttem. részben... Megint odajutottunk. Hirtelen éreztem. hogy megmondod. háttal nekem. egyenesen igyekeztem Battista kezére járni.

erősebb indíttatást éreztem, hogy fizikai nyomatékot adjak szavaimnak. Fölkeltem, odamentem hozzá, még mindig az ablaknál állt mereven, és kifelé nézett, megragadtam a karját, és hozzátettem: – Mért gyűlölsz annyira, Emilia... mért nem engeded el magad legalább egy pillanatra? Észrevettem, elfordítja arcát, talán hogy ne lássam. De hagyta, hogy karját szorongassam, és miközben ott álltam mellette, oldalammal az övét érintve, nem húzódott el. Erre merészebb lettem, és átöleltem a derekát. Végre-valahára megfordult, s láttam, arca csupa könny: – Soha nem bocsátok meg neked – kiabálta –, soha nem bocsátom meg neked, hogy tönkretetted a szerelmünket... annyira szerettelek, senkit se szerettem, csak téged... és senki mást nem fogok szeretni, soha... mindent tönkretettél a természeteddel... olyan boldogok lehettünk volna együtt... és most már lehetetlen, hogy valaha is boldogok lehessünk... hát hogy akarhatod, hogy elengedjem magam? Hát hogyne haragudnék rád. Valami reménységféle fogott el: végül azt mondta, hogy szeretett, hogy senki mást nem szeretett, csak engem: – Figyelj ide – javasoltam, és megpróbáltam átölelni –, most mész és összecsomagolsz, holnap reggel elutazunk... és Rómában mindent megmagyarázok... más belátásra jutsz, bizonyos vagyok benne. Ezúttal szinte őrjöngve szabadította ki magát: – Én nem utazom – ordította –, mit akarsz, mit csináljak Rómában? Rómában el kellene otthonról mennem... és mivel anyám látni se akar, bútorozott szobában kellene élnem, mehetnék vissza gépírónőnek... Nem, nem utazom... itt maradok, nyugalomra, pihenésre van szükségem, itt maradok... te utazz el, ha akarsz... én itt maradok... Battista azt mondta, itt maradhatok, ameddig csak akarok... és én maradok. Én is tomboltam már: – Velem utazol. .. holnap reggel. – Tévedsz, kérlek szépen, itt maradok. – Akkor én is maradok... és elérem, hogy Battista kitegye mindkettőnk szűrét. – Nem, nem fogod elérni. – De igen. Rám pillantott; aztán szó nélkül kiment a nappaliból. Szobájába érve, bevágta az ajtót; aztán hallottam, amint a zárban megfordul a kulcs.

143

21 Tehát köt a dühömben tett kijelentés: Itt maradok. Pedig – ahogy számot vetettem a helyzetemmel, amikor Emilia kiment – beláttam: nem maradhatok itt: az egyetlen, akinek el kell utaznia, az éppen én vagyok. Megszakítottam a kapcsolatot Rheingolddal, megszakítottam Battistával, és most, minden valószínűség szerint, megszakítottam Emiliával is. Egyszóval, felesleges vagyok, el kell mennem. Ám Emiliának azt ordítottam, hogy maradok, és tulajdonképpen – akár utolsó reménységként, akár dacból – úgy éreztem, hogy maradni akarok. Más körülmények közt ez a helyzet még nevetséges is lett volna; az én kétségbeesett lelkiállapotomban viszont aggasztó volt: mint az alpinista helyzete, aki hegymászása közben különösen veszélyes ponthoz ér, és érzi, hogy ott nem maradhat, de se előre, se hátra nem tud lépni. Egyszerre heves izgalom fogott el, föl-alá járkáltam a nappaliban, és azon tanakodtam, mit tegyek. Tudtam, hogy ma este nem ülhetek asztalhoz Emiliával és Battistával, mintha mi se történt volna; egy pillanatig arra gondoltam, hogy Capriban vacsorázom, és csak későn jövök haza; de aznap már négyszer tettem meg az utat a villából a faluba, s mindig szinte futva, mindig a tűző napon, holtra fáradtam, semmi kedvem nem volt hozzá újra. Az órára néztem: hatot mutatott. Vacsoráig még legalább két óra van hátra. Mit tegyek? Végre határoztam: a szobámba mentem, és kulcsra zártam. Behúztam a zsalukat, és a sötétben az ágyra vetettem magam. Csakugyan fáradt voltam, mert mihelyt elnyúltam, éreztem, hogy tagjaim ösztönösen az álomhoz legkényelmesebb helyzetet keresik. E pillanatban hálás voltam a testemnek, bölcsebb volt, mint az eszem, könnyedén és némán válaszolt az aggasztó kérdésre: mit tegyek. Néhány pillanat múlva mély álomba zuhantam. Elég sokáig aludtam álomtalanul; amikor fölébredtem, a teljes sötétségből arra következtettem, hogy nagyon késő lehet. Fölkeltem, az ablakhoz mentem, kinyitottam, és láttam, csakugyan éjszaka van. Fölgyújtottam a lámpát, órámra néztem: kilenc volt. Három órát aludtam. Tudomásom szerint a vacsora nyolckor, legfeljebb fél kilenckor kezdődik. Megint felbukkant elmémben a kérdés: mit tegyek? De most kipihentem magam, és a kérdés rögtön vakmerő és könnyed válaszra talált: „Itt vagyok a villában, semmi okom, hogy bujkáljak, meg fogok jelenni az asztalnál, jöjjön, aminek jönnie kell.” Harciasnak éreztem magam, készen rá, hogy
144

Battistával összeszólalkozzam, és elérjem – amivel fenyegetőztem –, hogy kitegye a szűrünket. Gyorsan rendbe hoztam magam, és kimentem a szobából. Ám a nappali üres volt, bár az asztal megtérítve a szokott sarokban. Egy személynek terítettek. Születő gyanúmat a szolgáló rögtön meg is erősítette: közölte, hogy Battista és Emilia bement vacsorázni Capriba. Ha akarok, utánuk mehetek a Bellavista vendéglőbe. Ha nem, ehetem otthon is, a vacsora fél órája kész. Tehát Emilia és Battista is föltették a kérdést: mit tegyenek. És a legnagyobb könnyedséggel oldották meg, elmentek, és otthagytak egyedül a porondon. Ezúttal azonban nem éreztem se féltékenységet, se haragot, se csalódást. Inkább némi szomorúsággal arra gondoltam, hogy az egyetlen dolgot tették, amit tehettek, és hálásnak kell lennem, amiért elkerülök egy kellemetlen találkozást. Arra is rájöttem, hogy a légüres tér, a magamra hagyás taktikája távozásra szólít föl; és ha a következő napokban is ezt alkalmazzák, csakugyan elérik céljukat. Ám ez még a bizonytalan jövő zenéje. A szolgálónak azt mondtam, hogy hozza a vacsorát, itthon eszem; és asztalhoz ültem. Keveset ettem és kelletlenül, csak egy szelet sonkát kóstoltam meg a tálat borító halmazból, meg egy kis darabot a nagy halból, amelyet Emilia hármunknak főzetett. A vacsorát pár perc alatt befejeztem. A szolgálónak mondtam, hogy menjen csak, feküdjön le, nincs már szükségem rá. És kimentem a teraszra. Az egyik sarokban néhány nyugágy volt, leültem a mellvédhez, szemben a sötétben rejtőzködő tengerrel. Amikor Rheingoldtól visszatértem a villába, megfogadtam, hogy ha beszéltem Emiliával, nyugodtan végiggondolok mindent. Akkor úgy láttam, még semmit se tudtam Emilia kiábrándulásának okairól; de az meg se fordult a fejemben, hogy kimagyarázkodásunk után se tudok majd semmit. Ellenkezőleg: ok nélkül ugyan, de bizonyos voltam benne, hogy kimagyarázkodásunk csökkenti majd a dolgok jelentőségét, és megvilágítja mindazt, ami eddig félelmetes sötétségben rejtőzött; és én majd így kiáltok föl a végén: „Ez az egész... és e miatt a jelentéktelen dolog miatt nem akarsz többé szeretni?” Ehelyett azonban olyasmi következett be, amire egyáltalán nem számítottam: a kimagyarázkodás, vagy legalábbis a kimagyarázkodás féleség, ami köztünk lehetséges volt, megtörtént, és mégse tudtam többet,
145

vagyis tetteimtől függetlenül értékel és ítélkezik rólam. a bizonyíték. És csakugyan. sokkal előbb. de vissza se utasította. árasszatok el”. hogy a találgatásaimmal ebben a hiedelmében megerősítsem. ha megvizsgálnánk régebbi kapcsolatunkat. És csakugyan. Rádöbbentem. Más szavakkal: magatartásával elárulta. hogy újra becsülhessen és szerethessen. hogy semmiképpen se védhessem. kezem a korlátra tettem. Egyszóval rájöttem. és kihajoltam a mellvéden. hogy tévesen értékelte viselkedésemet Battistával kapcsolatban. tengerek. Valójában azt hiszi. amíg megvetésben él. csak hallgatásba burkolódzott. és kizárja annak a lehetőségét. és tulajdonképpen továbbra is minden ok nélkül akar megvetni. ő azonban nem hajlandó rá. rosszabb lett a helyzet: rájöttem. mindenhová magával viszi. A megvetés kétféle jellemünk tartós érintkezéséből támadt. amelyen szerelmünk hajótörést szenvedett. mert lelkében rejtőzik. és nem volt egyetlen felismerhető oka. ha beszél velem. de hirtelen az jutott eszembe. mintsem viselkedésemmel vélt vagy valóságos okot adhattam volna rá. igazolhassam magam. Eddig a nyugágyban hevertem. Sőt. a megvetés a legtitkosabb búvóhelyre is követi. valójában nem akarta tévedését belátni. hogy kiábrándulása abból származik.mint azelőtt. gondoltam hirtelen fájdalmasan. úgy. ha kitárulkozik. takarjatok be. Égő arcomat odatartom a tenger felől lengedező hűs szellőnek. akkor nem fogadta el ezt a feltevést. de minden valószínűség szerint e megerősítés nélkül is ugyanúgy vélekedne rólam. és továbbra is meg akart vetni. nem szabad békét lelnie. amit az utolsó ítélet bűnösei: „Hegyek. Nem tette. mert ahogyan az előbb a fejéhez vágtam. Csillapíthatatlan izgalmamban most gépiesen fölálltam. hogy a megvetett ember nem lelhet békét. ahogy a nemesfém tisztasága kiderül a próbakővel való érintkezésben. hogy Emilia előbb jutott el a megvetéshez. Tetteim aztán véletlenül és látszólag megerősítik ezt a kész értékítéletét. hogy eredendően erre is. hogy nem érdemlem meg ezt a megkönnyebbülést. ha egyáltalán szükség van rá. hogy Emilia megvetésének okát talán ki lehetne hámozni. viselkedésének titokzatos furcsaságában rejlik. Csak azt mondhatja. mikor megkockáztattam azt a feltevést. másra is képes vagyok. ha figyelmeztet. hogy mire tart. Talán a nyugalmas éjszakába merülve akartam nyugalmat lelni. és akárhová megy. 146 . és éppen ezt akarja. Már a kezdet kezdetén eloszlathatta volna a kegyetlen félreértést.

De tüstént rájöttem. amikor azt hitte. hogy talán e szavakban rejlik Emilia viselkedésének kulcsa. ezekben a szavakban 147 . Miben is áll az én megvetendő voltom? Váratlanul eszembe jutottak Rheingold szavai. és arra gondoltam. akár nem – egyébként meg voltam győződve. és nem menthet föl. Rheingold. aki kiagyalt Odüsszeiaértelmezésével akaratlanul előidézte viszonyunk végső krízisét. De akkor Emilia miért nem szeret már. mint a feltételezett. eszem mégis megmaradt. Gondolkodnom kell. A történelem nem igazolhat. Eltekintve attól. és hogy ez az én érdemem és mentségem. mihelyt megfogalmaztam. egyedi világában. tudásom. Itt csak saját démonunk szabhat törvényt. hogy ez a vigasz csakugyan eléggé helytálló. ha nem is bebizonyított megvetendő voltom csüggesztő érzése. amely először sebzett. én nem a történelem keretei közt akarok élni és cselekedni. ha a magyarázattal most – Akhilleusz lándzsájához hasonlóan. Ha ezt föladom. amellyel kimondta. hogy ez a – mondjuk így – történelmi magyarázat nem elégíthet ki. aki egy primitív helyzetben. Pénelopé a primitív. aki a szent vagy szentnek tartott dolgok láttán az eszét veszi elő. hogy akár megérdemlem a megvetést. és remegő kézzel cigarettára gyújtottam. Csakugyan. hogy az Odüsszeuszét írja le: „Odüsszeusz a civilizált ember. tiszta fejjel. aki tudtán kívül az én helyzetemet fogalmazta meg. aztán gyógyított – meg is vigasztalt azzal. Tehát kezdtem elölről a gondolkodást. ez a történelmi keretek közt kétségtelenül érvényes magyarázat nem érvényes a téren és időn kívül. hogy nem –. miért vet meg? És főleg miért érzi szükségét. csökönyösen. hogy „megvetendő” helyett „civilizáltat” mondott. csak a saját területén. kapcsolatunk csakugyan olyan-e. hogy elővegyem az eszemet. Tudtam. ha bármilyen titokzatos dologgal kerülök is kapcsolatba. akkor csakugyan nem marad más.” Egyszóval. Aztán arra gondoltam. bármilyen történelmi motívumai legyenek is helyzetemnek. civilizált ember módjára. akármi is gondolkodásom tárgya. ezt még Emilia is elismeri. amennyiben elfogadom. hogy egyáltalán nem vagyok bizonyos benne. annyira ellentmondott annak a nyílt és őszinte hangnak. a tudat benső.Visszafeküdtem hát a nyugágyba. hogy megvessen? Hirtelen felötlött bennem Emilia néhány szava: „Mert nem vagy férfi” – ez a mondat meghökkentett közhelyszerűségével. mint ahogy a rendező az Odüsszeuszét és Pénelopéét elképzeli – egyszóval. kötelességem. egy becsületbeli ügyben visszautasítja a kést. Lényegében civilizált ember módjára viselkedtem.

azt csodáló tekintete bizonyítja. állati erejével és otromba sikereivel. furcsa. azért akar megvetni. meg az a tény.” Elcsodálkoztam. vagyis a Rheingoldé. közhelyeinek hálójába került. ha kétségbeesésből is. de valószínűleg egész természetességével és nyíltságával sincs azon a fokon. amelyet Emilia nem fogadott el. lényegében ugyanazt tette. hogy végül is engedett a férfi vágyának.negatív értelemben kirajzolódik Emilia férfiideáljának képe. vagy más szóval képtelen. aki olyan hamis képet alakított ki rólam. amelyek a látványos Odiisszeiá-t igénylik. hogy legyek Battista szeretője. mert – egyszerűsége és nyíltsága ellenére. Ebben a világban a férfi. aki – az ő szavaival – igazi férfi: vagyis szerinte épp az ellenkezője annak. a Battistáé és az enyém közt. hogy Emilia. hanem annak a világnak az előítéleteiből. Az egyetlen különbség az. az igazi férfi például éppen Battista. de nem is hazudtolt meg: hogy Battista karjába akartam lökni. tehát Riccardo azt sugallja. Próbaképpen. mint a producer és a rendező. Emilia viszont a megvetésre méltó konvencióit két élő alakra alkalmazta. Odüsszeuszt és Pénelopét. hogy érdekből kedveztem Battista céljainak. hogy Rheingold és Battista két képzeletbeli figurát vizsgált. aki vagyok. magára és rám. hogy a gazdag embertől függő szegény ember tehetetlen. Egyszóval. hogy Emilia csakugyan azzal gyanúsít-e. Rheingold leszűkítő. és ezek közt a közhelyek közt ott van az is. vagy éppen miattuk – tökéletesen a Battisták világának. ez igaz. amellyel tegnap az asztalnál a producert nézte. de ha ez igaz. Nem tudtam bizonyosan. Battista anyagi megfontolásait. Battistától remél újabb munkát. Egyébként ezek a szavak általánosságukkal és sivárságukkal azt sejtették. Valóban. hogy Emiliának választania kell a három különböző Odüsszeia-értelmezés közt. helyesebben Homérosz és 148 . bizonyára megérti. Battista udvarol nekem. Emilia azért vet meg. vagy lehetek. gondoltam magamban. Battista fizeti. képzeljük el azt a pillanatot. hogy éppen én. És hogy ez így van. hogy ez az eszménykép nem az emberi értékek tudatos ismeretéből alakult ki Emiliában. hogy férfiként viselkedjen. éppen én nem számoltam vele. amelyben élt. aki olyan világosan megláttam Rheingold és Battista kétféle Odüsszeia-magyarázatában a kétféle életfelfogást. pszichológiai felfogását is elfogadhatja. hogy fölemelkedhessen az én magyarázatomig. Tehát az erkölcsi tisztaság és az öntudatlan közönségesség keverékéből született az az elképzelés. akkor valószínűleg így gondolkodott: „Riccardo Battistától függ. hogy miért nem gondoltam rá előbb.

ahol nyoma sincs. ahhoz azt az Emiliát el kellene vinnem ebből a világból. Battista és Rheingold világában kell élnem és cselekednem. hogy olyannak lásson. hanem a természetemnek. akit szeretek. Nemcsak azért képtelen rá. Itt kell hát maradnom. talán megvalósíthatatlan. Emilia az álmaim asszonya. és amelyben három lehetséges életfelfogást láttam. eszményeihez. Ehhez a képhez kell hasonulnom. hogy alkati. senkit se kap el az anyagiasság. Valamiképpen megvigasztalt a tudat. amelyet az Odüsszeia forgatókönyve kínált. közönséges. ha a 149 . és elérjem. az alkatomnak. hogy senkit se lehet önmagában megvetni. mert életünk. mint már mondtam. Rheingoldnak meg nekem három ennyire különböző Odüsszeuszunk? Pontosan azért. amely lényegében a homéroszi felfogás is. amilyen ő. Miért van Battistának.Dante magyarázatáig. a legköltőibb és egyszersmind a legigazabb. Mert lényegében ezt sugallta. és senki se süllyedt a puszta életműködések szintjére. helyesebben: érdekeihez. hogy megérdemlem a megvetést. amelyet én szeretek. mert Battista és Rheingold józan világában él. embereszményünk különböző. olyan világba. összhangban áll a rendező erkölcsi és művészi lehetőségeivel. függetlenül viselkedésétől és kapcsolataitól. olyan tisztába. hanem azért is. Mit tegyek? Először is meg kell szabadulnom a kínzó kisebbrendűségi érzéstől. amellyel megalkuvások nélküli életre vágyom. aki tíz hosszú évig hű maradt távol levő férjéhez. hogy az a világkép. az Emilia magatartásában az a hátsó gondolat. ha Emiliát is meggyőzöm. de közben nyomorult közhelyek alapján elítél és megvet. mert nem létezik. amilyen vagyok. és végül az enyém. és a szavaknak nincs rejtett jelentésük. aki érdeket gyanít ott. enyém lehessen. kétségkívül a legmagasabb rendű és egyben a legtermészetesebb. Pénelopé. Eszembe jutott Odüsszeusz hármas alakja. Rheingoldé valóságosabb. azaz született tulajdonságom. És hogy az az Emilia. mondhatnám. nem pedig az ideák világában. Battistáé fölületes. Pedig szent meggyőződésem. Battistáét. hogy hitványságom nem a viselkedésemnek tulajdonítható. amelyre Rheingold szerint hiába áhítozom. és olyan egyszerű világba kellene vezetnem. ahol senkit se uzsoráz ki a pénz. így illik életéhez. és a gépírónő. de kisszerűbb és nyomorúságosabb. ahol nem számít a pénz. De kisebbrendűségi érzésemtől csak úgy szabadulhatok meg. amilyen ő. Rheingoldét és végül az enyémet: szerintem az egyetlen helyeset. amely azt a képtelen gyanút kelti bennem. mert tudatlan. A kör tehát bezárult. a legjobb. üres és ostoba. ám őszinte törekvésemből származik.

ahogy voltam. ha tökéletes is. hirtelen úgy éreztem. Csak így tudom meggyőzni majd Emiliát az érveim igazáról. Szinte azonnal elaludtam. és ide-oda járnak-kelnek körülöttem a villában. 22 Későn ébredtem. vagy a szolgáló söprűjének surrogásáé a padlón. mint az elektromos szivattyú zúgásáé. Mégis arra gondoltam: jobb. úgy. ledobtam magam az ágyra. újra meg újra bizonyítékát adjam. mindent megmagyarázok. meg se próbálok beszélni vagy találkozni vele. és egy pillanatig a mély csöndet figyeltem. hogy még jobban szeressem. Holnapig itt maradok. rögtön kiugrottam az ágyból. De hogyan? Egyetlen eszközt láttam csupán. tüstént fölismertem hangjukat. Kinyitottam. meg attól is féltem. Rómából hoztam egy nagyon erős és gyors hatású altatót. csak így szerezhetem vissza becsülését és szerelmét. és újra. Rómából majd írok egy hosszú levelet. amelyből hiányzik valami élet. talán pillanatokig. hogy az életben győzelemre vihetem. ezúttal dühösen. egészen más volt. ruhástul. Ekkor nyugodt hangokat hallottam lentről. és Emilia ajtajához mentem. Az elhagyatottság csöndje. Gyorsan visszamentem a villába. De nem voltam álmos. Amint átcikázott agyamon a szó.forgatókönyvben nem tudtam is diadalra juttatni. az ösvényről. mint a városi csönd. valami nyugalmas hang. aztán a délutáni hajóval elutazom. Ahogyan mozdulatlanul. találtam meg végre a szót. bár teljes csönd volt. miközben ők beszélgetnek. s ha nagyon valószínűtlen is. mert . amely. hogy szerelmem tiszta és önzetlen. hogy nagyon fogok szenvedni bezárkózva a levegőtlen szobába. ha pillanatnyilag békén hagyom Emiliát. és szobámba zárkóztam. valahányszor csak szükséges.különösen az utóbbi időben – álmatlanságban szenvedtem. de azért őriz valamit az elhangzott zajok foszlányaiból és töredékeiből. ami mintha csak hangsúlyozná. Kétszeres adagot vettem be. elmélyítené a csöndet – hanem valami jelenlét. és az első 150 . nem olyan. azt. amit élőszóban nem tudtam tisztázni. hanem olyan csönd. valami hiányzik. ha hallottam még a Battista és Emilia hangját. Vagyis nem életteli. amely reggelenként a ciszternába szivattyúzza a vizet. hanyatt fekve füleltem ezt a szűz csöndet. legalábbis a redőny résein beszűrődő napsugarakból ítélve.

ilyenkor semmi másra se tud gondolni az ember. és a párkányon túl néhány fenyőt. mivel te nem akarsz elmenni. mert attól tartottam. mert félek. amelynek egy kegyetlen gyerek kitépte a fejét. az első betűtől az utolsóig végigolvastam az újságot. akkor a gyökereinél erezné. kimentem a villából. egy levél volt a párnán. Rövid volt: „Kedves Riccardo. csak üres. Már csak azért is. Aztán pillantásom elszakadt az ablaktól. Ha mégis azt hallod. csupaszon lógó fogasok. amin tekintetem megakadt. hogy nem bírtam tovább. Hirtelen. és a szigeten körbefutó ösvényen kiértem Capri főterére. amely gyökereimet szerelmével táplálta. nem táplálkozhattak belőle. Emilia.dolog. gyökereim a levegőben.” Amikor elolvastam. és beültem egy presszóba: és legnagyobb csodálkozásomra. mint aki a magasból nagyon szerencsétlenül esett le a földre. puszta székek. kezemben a levéllel. ha egy kidöntött fa erezne fájdalmat. lassan-lassan kiszáradnak majd. Végül fölkeltem. Ezt a bujkáló fájdalmat figyeltem. gyökerestől téptek ki engem is. Olyan bódult és kába voltam. hogy Emilia elhagyhat. Az utóbbi időben gyakran gondoltam rá. hogy ez a fájdalom hamarosan éles görcsben fog kirobbanni. és kimondhatatlanul szenvedtem. hogy Battista szeretője lettem. De Rómában otthagyom. Emilia. ezért gépiesen fogtam a fürdőnadrágomat. üres ágy fejénél. hogy egyedül maradok. Pontosan úgy. és fél ettől a pillanattól. és tompa fájdalmat érez: tudja. mert azt hittem. mindig félelmetes szerencsétlenségnek képzeltem. és a fenyőtörzsek mögött a sziklás falat. ne csodálkozz: nem vagyok vasból. már éreztem is. és magam elé meredtem. leültem a párna mellé. nem volt hozzá erőm. lényem legmélyéről indult ki. Újságot vettem. se szépítőszerek. az édes anyaföld. mikor következik be. üres és csupasz rendetlenség: se ruhák. visszamentem szobámba. Tompa fájdalmat éreztem. amelyek a földhöz kötötték. Isten veled. gondoltam hirtelen. se cipők. vagy félig kihúzott fiókok. mint a légy. kitárt szekrények. hogy ha rágondolok. messze volt. fölébresztem látszólagos zsibbadtságából. miközben próbáltam másra figyelni. és most itt vagyok ennek a szerencsétlenségnek a kellős közepén. körülnéztem a szobában: mindenütt rendetlenség. kihúzott. hogy száradnak. Egyedül talán nem lett volna bátorságom: kihasználom Battista elutazását. és magamban fogok élni. még Battista társasága is jobb a magánynál. én megyek el. de nem tudja. Láttam a nyitott ablakot. gyökereim nem merülhettek bele szerelmébe. de pár pillanatig 151 . s értsd úgy. a rendetlen.

de ne szólj semmit. és csöndben – se eleven. fehér kavicsos part. A júniusi nap a fejem fölött delelt. lusta áramlatok nagy. barna. és indultam a tengerhez. a lábam alá nézve és vigyázva. bizonytalan tartása csupa nőies báj. karcsú derekát csípőjéhez képest kissé hátradöntve megtartsa. Leültem. ami a parton. nehogy megsebezzem magam a száraz deszka sómarta éleiben. mintha tudtad volna. hogy itt vagyok. gondoltam. karjával hátratámaszkodott. és beszálltam a csónakba.. Tökéletes szélcsend volt. és a derűs ég alatt ott kéklett a tenger. az erős sugárzás körülfogott. lehetetlen lenne. tégy úgy. Aztán bementem egy kabinba. áttetsző foltjai a ragyogó napfényben. kétrészes. A fürdőmesrer sovány.. megragadtam az evezőt. erős öregember. Aztán a toronyóra elütötte a delet. és levetkőztem.nem érzi csonkulását. Mosolygott csodálkozásomon. tükörsima vízen. tisztogatja a lábait. a fürdőmestert megkértem. és csak később esik össze és pusztul el. a magasból ide látszott a keskeny. hogy készítsen elő nekem egy csónakot. ameddig a szem ellátott. talpamat égették a kövek. égette a hátamat. kongása betöltötte a teret. fölszálltam. és vagy tíz perc múlva el is értem a hegyfokot. Éppen egy autóbusz indult a Piccola Marina felé.. meg aztán egyedül is lennék. ahol már nyüzsögtek a fürdőzők. A fürdőmester fél lábszárig vízben az evezőket az evezővillába helyezte. bizonytalan lelkiállapotomnak. és akkor megláttam Emiliát. amelyet jól ismertem. gépiesen elfogadtam a fürdőmester kezét. hogy csupasz. cserzett bőrű. Mezítláb mentem végig a teraszon. Jó lenne csónakázni egyet. szemére húzott szalmakalapban a félig már tengerre bocsátott csónak mellett állt. Magam elé nézve mentem le a meredek lépcsőn. csoportokba verődve beszélgettek. Valami visszatartott a 152 . kissé fakó fürdőruhában. a kocsisok békésen. kegyetlen ellentéte kábult. aztán a nyílt tenger felé lökte a csónakot. Könnyű léptekkel mentem a strandépülethez vezető lépcsőhöz. és nem is néztem Emiliára. Csak a víz közelében néztem föl. még mindig szótlanul. zavartan dobogó szívvel. Nemsokára a napsütötte térségen voltam. Amikor a strandépülethez értem. a kis öblöt lezáró hegyfok felé irányítottam a csónakot. és feszülten nézett. Jóleső érzés volt. a csillogó.” Engedelmeskedtem a néma sugallatnak. és lehajtott fejjel evezni kezdtem a tűző napon. zöld. ahol csípős húgyszagban konflisok várakoztak. se holt nem voltam –.. Szorosan összezárt lábakkal ült. Buzgón eveztem. mintha azt mondaná: „Itt vagyok. Emilia a csónak farában. jár-kel. az evezés elszórakoztatna.

sima.. Végre-valahára lassítottam. és arcom is ég minden egyes könnycsepptől... hogy látsz? – Nagyon. ma reggel le is mentem a kikötőbe Battistával. aztán a siklóval fölmentem Capriba. és lágyan megkérdezte: – Miért sírsz? – Az örömtől. ebben a kis öbölben sötétkék. fehérlett a sótól. fekete kis szikla emelkedett ki a vízből. Azt akartam. még erősebben eveztem.. és maradtam. A szikla. – Örülsz. A csónak orrát ebbe az átjáróba irányítottam.. balra a hegyfal meredezett. és végigpereg arcomon. örömmel vegyes keserűségrohamomban könnyek patakzanak arcomon. és 153 . és egy-egy fényes. A tenger is kihalt. hogy elutazom.válaszoltam. se csónakok.. És mintha Emilia is arra várt volna. szememet égetik a könnyek. se furdőzők. ott. hogy elutaztál. és valahányszor a víz visszalódult. megcsillant a napon a moszatok zöld szakálla.. a kövek közt itt-ott magányos kis fehér kavicsszigetek. aztán mondta: – Úgy határoztam.. Lesütötte szemét. Amikor a hegyfok magasságába értem. hogy legyőzzem az áramlat ellenállását. mégse utaztál el. olajos és sűrű volt a víz. mondták.. amikor bizonyos dolgokat akartam elmondani neki.. furcsa tengeren. ahol a tengerbe merült. a Piccola Marinára mentél. Evezés közben azonban észrevettem. hogy eljöttél. és lám. A hegyfok után vándorsziklák övezte tágas amfiteátrum tűnt elénk a hegy függőleges fala mögött. amíg látszik a part a kabinokkal meg a fürdőzőkkel.. hogy senki se legyen körülöttünk. hogy láthatlak . hogy hirtelen új.beszédtől.. amelytől ezen a helyen tajtékozva bugyborgott a víz. Távol újabb szirtfokok sorakoztak egymás mögött a napsütötte. bizonyos voltam benne. elmosolyodott. hogy megkerüljük a hegyfokot. amely szememből kibuggyan.. furcsa. gondoltam. – És mit csináltál mostanáig ? – Sétáltam egyet a kikötőben. és keményen eveztem a tajtékzó vízben.. magányos. levetkőztem... és telefonáltam a villába. mint mindig. mint a természetes kulisszák.. ami nagy mélységre vallott. és arcomat Emiliára emeltem. Tőlem jobbra lyukacsos hegyű. beültem egy presszóba. vörös tengeri paradicsom is előbukkant. Eveztem és éreztem. míg túl nem jutottam a hegyfokon.. aztán az utolsó pillanatban meggondoltam magam. és idejöttem. mint a villában.

Úgy tudtam. el is mentél mellettem. és mindig is szeretni foglak – volt valami szomorúság a hangjában.. és hogy az egész csak félreértés volt. de most tudom. ezen a kiszögellésen túl van a Zöld Barlang.. erre. ami meglepett.. a napon feküdtem. beszálltam a csónakba. és az üreg felé tartottam. meg vagyok győződve róla. megvetésre méltó dolgokat. hogy nem követtem el azokat az aljas dolgokat. hogy tévedtem veled kapcsolatban. nem hiszed. – Miért mondod ilyen szomorúan? – kérdeztem nyugtalanul. mint a kelő nap. Közben a Zöld Barlang magasságába értünk. Emilia? – Sose hittem. és hogy ha nem követtem is el azokat a. hogy a viselkedésed volt olyan. 154 . és egyre jobban átmelegítette előbb még dermedt és bénult lelkemet.. amíg te vetkőztél. jó? Ezúttal hallgattam.. amely már ide látszott: ferdén és sötéten hajlott a jegeszöld víztükör fölé.... és ő is hallgatott. és mindig olyan szerelmesek maradunk. – Miből jöttél rá? – Nem tudom. hogy megvetésre méltó ember vagyok... mondd.vártalak. Pár pillanatig egy szót sem szóltam. ahogyan elhatároztad? Miért maradtál? – kérdeztem végül halkan.. aztán felelt: – Mindig is szerettelek. és rájöttem.. – Mert ma reggel újra végiggondoltam mindent. hogy az gész félreértés volt. ne beszéljünk róla többet.. – Szeretsz? – kérdeztem még. amelyekkel vádoltál? – Igen.. mert eleve megvetésre méltó anyagból vagyok gyúrva... mint régen. láttam. Most félúton voltunk az elhagyott szirt és az öblöt lezáró újabb kiszögellés közt. – És miért nem utaztál el Battistával. ha semmi lyen félreértés nem választ el bennünket.. talán mert szebb lett volna.. azt hittem.. Mégis volt még egy utolsó kérdésem.. tegnap este... de nem láttál. – És most csakugyan meg vagy győződve róla. hogy a fürdőmestertől csónakot kérsz. Habozott. először itt akartam fürdeni. talán a legfontosabb: – De – mondtam – ugye nem hiszed. amely úgy támadt és emelkedett bennem. ezért nem becsültelek. – Nem tudom. megkettőzte erőmet az öröm... akkor is megvetésre méltó vagyok. én meg újult erővel ismét nekiláttam az evezésnek. leginkább talán a hangodból. ugye.

Emilia most mereven ült. az alacsony boltív alá. és akkor megint látjuk majd egymást – mondtam még. – Vigyázz a fejedre – mondtam Emiliának. de mindjárt megszokja a szemünk. lágy tekintettel követte tétován. kissé még mindig szomorúan. majd a végében elterülő parthoz vezet. félig fölemelkedtem. ércesen a kavicsok közé hatol. Felváltva feszítettem az evezőket az átjáró falainak a cseppkőboltozat alatt. örökké szeretni fogjuk egymást – mintha bólintott volna. minden mozdulatomat érzéki.. a csónak fara felé. és azt mondtam: – Add a kezed. és csikorogva. Nem jött válasz. hogy láthassa a vöröses fényben játszó föld alatti tengerpartot. amelytől a barlang a nevét kapta. érdes sziklaboltív alatt. de most vége az egésznek. és kilendítve a csónakot a szabad ég alá. mintha csak a jelre várna. a víz sötét volt. az kisebb és sokkal mélyebb. hogy arcát fölemeli. ez után az alacsonyabb boltív után a barlang élesen elkanyarodik. amelyre a víz és a nap élénk... Már itt is vagyunk a barlangban. néhány sima fekete szikla emelkedett ki belőle. mint egy-egy kétéltű állat háta. aztán egyetlen evezőcsapással a barlang sima vizére löktem a csónakot. És itt van két szikla közt a Vörös Barlanghoz vezető fényes átjáró. ne gondoljunk többet rá. Újra keményen nekifeküdtem az evezésnek. a végében van egy kis partrész. Emilia. hogy odaadja magát. ott. Végre-valahára hallottam. tekintetét se emelte föl. 155 . a szemnek előbb hozzá kell szoknia a homályhoz.. aztán a Vörös Barlang sötét nyílása felé irányítottam. szeretkezünk majd.. kissé talán szégyenlős cinkossággal bólint.. a Zöld Barlang után következik. és előrehajolva hozzátettem: – Most menjünk be a Vörös Barlangba. aztán többé semmit se láttam.. Beljebb. Ez a második rész majdnem teljes sötétségbe merül. – Nagyon sötét a barlang. segítek kiszállni.. a nagy.. Közben az első evezőcsapástól a sötétségbe siklott a csónak. ahol a tenger időnként tompa robajjal csapódik a boltívnek. A Vörös Barlang két részből áll: az egyik kapubejáróhoz hasonlít. finoman.. és szótlanul rám nézve. Egy pillanatra abbahagytam az evezést. Elengedtem az evezőt. sűrű smaragdhálót vetett. mozgékony.– Igen – mondtam –. akarod? Láttam. kinyújtottam a kezem a sötétségbe.. hogy a csónak orra megfeneklik a parton. ott a sötétben.. és egy alacsonyabb boltív választja el a másiktól.

ezúttal halkan. Órámra néztem. Később fölkeltem. nehogy a hajófarban ülő Emilia arcába kapjak. és rájöttem. Világos: hallucináltam. csöpögő boltívet. mint két napja. Aztán látva. el is ájultam. hogy föléje hajlok és megcsókolom. és semmi több. Közben szemem megszokta a sötétséget. hogy a csónak üres. és kieveztem a barlangból. legalábbis én úgy hallottam. és ekkor láttam. tűnődve fürkésztem a tenger fényeskék felszínét. hogy nem válaszol. és kezemet nyújtva másodszor is odahajoltam. Több mint egy órát voltam a barlangban. arcomat a nedves törmelékbe temettem. azt – ha nem más – az a párbeszéd is bizonyítja. hogy délután két óra. a fekete kavicsos kis partot. a puszta ülés sima fáját érintették. senki nincs a hajófarban. Kiszálltam a csónakból. A bejáratnál megcsapott a tengeren szikrázó erős napfény. aztán le is engedtem. Most sokkal pontosabb és tisztább volt ez a látomás. oda se mentem hozzá. nincs körülöttem senki. a csónakfarra meredve. de hogy csak képzelődés volt. Csodálkozásomba hirtelen félelem vegyült. és óvatosan. És még egyszer megismételtem: – Emilia. és a part is üres. hol vagy? . És eszembe jutott. Emilia – ismételtem csodálkozva. Emilia. Kezem azonban a semmibe nyúlt. időnként abbahagytam az evezést. és láttam. egy kísértetnek sírtam. – Emilia – mondtam döbbenten. mert nagyon sokáig feküdtem ott mozdulatlanul. amelyet Emilia kísértetével folytattam.és ebben a pillanatban mindent megértettem. tapogatózva keresgéltem. halk visszhang felelt. szinte érzéketlenül. és végre ki tudtam venni a sűrű homályban a parton megfeneklett csónakot. egyedül vagyok. pedig a valóságban meg se mozdultam. gépiesen beszálltam újra a csónakba. hogy egy kísértetnek beszéltem. és amelynek során 156 . amely a csuklómon maradt. azt hiszem. ahol Emilia testébe kellett volna ütközniük. hogy a dél a kísértetek órája. és ujjaim ott. 23 Soká értem vissza a strandépülethez. – Emilia – kiáltottam föl –. még előbbre hajoltam. és a lapátokat kiemelve a vízből leálltam.– Add a kezed. amikor a meztelenül napozó Emilia láttán azt hittem. a partra vetettem magam. Csak a jeges. a fejem fölé hajló fényes.

és hozzám tért vissza. azon tanakodtam. 157 . gyönyörűséges álmot lát. hogy szeretkezzünk. amikor a csónakkal elindultam a Marina Piccolától azzal. de nem találom.elmondattam vele mindazt. hogy reménykedve elképzeljem. szinte gyönyörűséggel időztem azoknál. és eljátszattam vele azt. ahogy ott ült csónakom farában. akkor több mint egy órát. vagy legalábbis valami ájulásszerű emlékezetkiesés vagy eszméletlenség számlájára írtam ezt az időt. és felébredve. milyen édesek voltak a szavai. beszéltem hozzá. s nemigen érdekelt. Kifogyhatatlan örömmel időztem a látomás részleteinél. hogy ledőlök a partra és elájulok. és nem arra figyeltem. hogy emlékezetemmel újra föltámasztom. Mint aki világos. Minden belőlem indult ki. Mintha a hallucináció folytatódott volna. és bementem vele a barlangba. hogy segítve nyújtom neki a kezem. de egyáltalán nem csodálkoztam ezen a több. még mindig bele voltam bonyolódva a képzelődésbe. hogy valóban bekövetkezett. amikor kijöttem a Vörös Barlangból. és újra elcsodálkoztam. amikor újra átgondoltam ezt a tökéletes. amit szerettem volna. És azt álmodtam. Vagyis egyedül és kísértetek nélkül szálltam-e vízre a strandépületnél. és végül lefeküdteme a parton és elaludtam. hosszan ízlelgeti még a részleteket és az érzést. megijedek. mint ritka. Furcsa így elmondani. arra gondolok. hanem a részletekre. amilyennek látni szerettem volna. valami ájulás. a föld alatti tengerparton: ha háromnegyed órát számítok a Marina Piccolától a barlangig. De most. hogy egy kísértetet vittem tengeri sétára. a hasonló esetektől egyetlen dolog különbözteti meg: nem elégedtem meg vele. hanem magának a lelkemet betöltő érzésnek az erejével elhitettem magammal. legmélyebb vágyaimhoz alkalmazkodó hallucinációt. amit szerettem volna. talán egyedülálló hallucináción. hogy szeretkezni akarok vele. és végül. és élveztem. és ő egy pici fejbólintással válaszolt. hogy hallucináció. és egyedül mentem-e be a barlangba. Majd azt is álmodtam. választ kaptam tőle. amikor azt mondtam. amelyek örömet szereztek és megvigasztaltak. azt ajánlottam. Mint mondtam. egyenként felidéztem őket. hogy egész egyszerűen nem álmodtam-e véletlenül. hittem benne. hogy milyen hosszú időt töltöttem a barlangban. ugyanolyan érzéseim voltak. hogy csakugyan lehetséges-e. mintha valóságos dologra emlékeznék. de hirtelen eszembe jutott. Milyen szép volt Emilia. immár nem ellenségesen. milyen hevesen kavarogtak az érzéseim. pontos. hogy a csónak farában Emiliával indultam el a strandépülettől. hogy megint összevetem azt az időpontot. szerelmesen. ha elmond.

Közben végre elértem a strandépületet. Mi történt tulajdonképpen pontosan abban a pillanatban. és azt álmodtam. vagy hallucináltam. amelyet az a pillanat jelentett. Húsz perc múlva otthon voltam. a villában talán megtalálom e titkok nyitját. A 158 . hogy Emiliával vagyok. Battista neve meglepett. és az is egy újabb álmot. Battista szokás szerint nagyon gyorsan vezetett. vagy – ami szokatlanabb – csakugyan kísérletet láttam. hogy álmodtam-e. azt a reményt keltette bennem. a tányér mellett. fölmentem a térre. és a végén arra a következtetésre jutottam. Gyorsan felöltöztem. A megterített asztalon. és azt álmodtam. hogy a magány és az elhagyatottság hatalmába kerítsen. úgy tűnt. amikor a föld alatti kis parton elterültem. hogyan utaztam el még aznap délután. az igazi hús-vér Emiliával? Vagy elaludtam. Kikiemelve a vízből az evezőket. és magam se tudom. azt a határvonalat. ahol megtudtam az igazat: Emilia valóságban Terracina közelében meghalt. amikor elterültem a parton. többször eltöprengtem. hogy megtaláljam a határvonalat az álom és a valóság közt. hogy jó hírt kapok. hogy egy végzetes baleset következtében Emilia „nagyon súlyos állapotban” van.Ezt a föltevést most valószínűnek éreztem. nem volt rá idő. és azt álmodtam. Amikor beléptem az immár üres nappaliba. hogy elkapjak egy autóbuszt. a barlang mélyén? Elaludtam. mégis szorongva és zaklatottan nyitottam ki a sárga borítékot. amely Capri főterére indult. és össze kell csomagolnom a hatórás hajóig. megtévesztve és összezavarva szinte lehetetlennek éreztem. azt hittem. Ábrándképeimtől elborult aggyal. Nagyon furcsa halál volt: valószínűleg a nagy melegtől meg a fáradtságtól elaludt. Siethetnékem volt: valahogy. A főtérről azonnal futva nekivágtam a szigetet körülfogó ösvénynek. miért. és sok időt vesztettem már. egy távirat volt. Aztán elolvastam a szöveget: pár szóban arról értesített. és mind a két előbbi álmot álmodom? Mint a kínai dobozok. hogy miért. de csak valószínűnek. hogy még meg kell ebédelnem. Nem gondoltam semmire. magam se tudom. De az is siettetett vissza a villába. hogy nem tudom megállapítani. amelyek mindegyikében egy kisebb van. Fölösleges elbeszélnem. és érkeztem Nápolyba. és valószínűleg nem is fogom soha. autóbaleset áldozata lett. és mellére csuklott. a valóság egy álmot tartalmaz. az meg egy valóságot rejteget. hogy elalszom. hogy hazatérve. hogy több mondanivalóm szinte már nincs is. és éppen idejében értem oda. feje lehanyatlott. Most veszem észre. hogy Emilia kísértete látogat meg? Vagy még előbb aludtam el. és így tovább a végtelenségig.

A hirtelen fékezés – amellyel a szekeret akarták kikerülni – teljesen elengedett állapotban találta Emilia testét. nagyon fojtónak éreztem a levegőt. ha kimagyarázkodhatnék Emiliával. Emilia azonban továbbra is hallgatott. úgy éreztem. 159 . hogy amint visszajöttem a nyaralásból. és mindig is szerették egymást. döntő bizonyítékát. meggyőzhetném. és újra megvallhatom szerelmemet. és beléptem immár véglegesen üres és fölösleges lakásunkba. Furcsa így kimondani. ami történt. hogy eltört a gerince. döbbentem rá végre. A temetés fojtó melegben zajlott le. de ahogy a fényes padlón szobáról szobára őgyelegtem az egyre mélyülő homályban. hanem a másokéban is. nagyon is alkalmatlan a fájdalomra. nem tűr vetélytársat. örökre ki vagyok zárva. Aztán megint elutaztam Capriba. és már meg is halt. Battista hirtelen fékezett. abban a reményben. és visszavarázsolhatnám a szerelem csodáját. majd újra elindult. megválók a lakástól. de nem válaszolt. egy kanyarban pedig Battistára dőlt. hogy megtébolyodok. a levegő párás. a szobáikban a lakóikkal szinte megőrjítettek. És akkor újra elmagyarázhatom neki. és én ebből a világból. amelyet még ki se nyitottam. és ő újra megnyugtat. Másnap fogtam a csomagomat. a békés fény olyan világra emlékeztetett. Erre a producer megállította a kocsit. miért történt mindaz. ahogyan alvás közben lenni szokott. hogy Emilia meghalt. Én csak úgy térhetnék vissza. hogy megért és szeret. Battista szólt hozzá. amikor becsuktam magam mögött az ajtót. Nagy meleg volt. valami más érzést. úgy éreztem. azon a helyen. hogy Emilia talán a halálával adta ellenséges magatartásának végső.keresztútról váratlanul egy ökrös szekér fordult az országútra. aztán veszekedett egyet a kocsissal. valahogyan ismét megjelenik. és soha többé nem látom. amelyben félreértések nélkül szeretik egymást az emberek. egy szellő sem rezdült. ahol megjelent nekem – vagy másutt –. feje ide-oda himbálódzott. lezártam a lakást – mintha egy sírt zárnék le –. A temetés után este. elernyedt izmokkal. ha arra gondolok. Ez pedig már lehetetlen. és átadtam a kulcsot a házmesternek azzal. Szinte észre se vette. hogy ott. akár az öröm. és a hirtelen fékező autó lökése olyan erővel rántotta meg a nyakát. amely. az ég borús volt. amelyhez nemcsak a mi szívünkben kell kigyúlnia az érzésnek. és akkor vette észre. és békében élnek. Minden ablak nyitva volt. Mégis élni kellett. A szomszédos házak kivilágított ablakaikkal. hogy talán megmozdul egy kicsit a levegő. hogy Emilia csakugyan meghalt. de az a remény hajtott vissza.

A félreértés. Viszont minden valószínűség szerint már halott volt. ahol meztelenül hevert. se ébren. eszembe jutott Pénelopé meg Odüsszeusz. hogy kísértet volt-e. és azt képzeltem. és folytathatom-e – most már derűsebben – földi párbeszédünket. mint akkoriban. amelyet életében viselt. Elhatároztam hát. és ahogy a vándorkövek közé értem. ahol utoljára láttam. halála után is folytatódott. amikor a Vörös Barlang mélyén érzéketlenül feküdtem. érzékcsalódás. amely az életben megmérgezte viszonyunkat. vigasztaló arccal. hogy Emilia most azokon a végtelen tengeri tájakon jár. hogy megtalálom-e újra. s hogy az öröklét most már mindvégig megőrzi azt az alakját. s szemem a tenger derűs-kék síkjára tévedt. és csak így hajolhat fölém szépséges.Volt ebben a reménységben valami őrület. A part üres volt. se álmomban. Annyira vágyakoztam utána. És azt se fogom soha megtudni. fölfedeztem. hátha sikerre viszi szándékomat. hogy az időpont nem egyezik: még élt. És összevetve megjelenése és halála óráját. Tőlem függ és nem valamiféle álomtól vagy képzelődéstől. nemcsak az életben. Emilia szerencsére nem jelent meg. mikor megleptem. tisztában voltam vele. Tehát a halálban se egyezett semmi. amikor a csónakom farában látni véltem. valamiféle világos őrülethez. hogy egy nap lementem a villa alatt elterülő tengerpartra. vagy valami más. vagy álom. meg azok után a helyek után. Soha nem voltam közelebb. a valóságtól való iszonyodás és a hallucináció utáni vágyakozás közt ingadoztam. 160 . és arra gondoltam. vagy hallucináció. hogy megcsókolom. csak így szabadulhat meg érzéseimtől. ahol ők. hogy megírom ezt az emlékezést. Csak így szakadhat el tőlem.

9. 1982-BEN FELELÕS SZERKESZTÕ: BARNA IMRE – A FEDÉLRAJZ BENKÖ ANNA MUNKÁJA – MŰSZAKI SZERKESZTÕ: MACZÓ ZSUZSANNA .6 (A5) ÍV TERJEDELEMBEN EU-d-8283 ISBN 963 07 2739 0 161 .MŰSZAKI VEZETÕ: SZEGLETH KÁROLY – KÉSZÜLT 100 000 PÉLDÁNYBAN.66-14-2 – KÉSZÜLT: DEBRECENBEN.SZEDTE A NYOMDAIPARI FÉNYSZEDÕ ÜZEM (819640/80) – NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA – A NYOMDAI RENDELÉS TÖRZSSZÁMA: 1163.EURÓPA • ZSEBKÖNYVEK KIADTA AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ – A KIADÁSÉRT AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA FELEL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful