EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

BAB 1 KONSEP TEKNOLOGI DALAM P&P 1.0 PENGENALAN & KONSEP TEKNOLOGI 1. Gailbrath (1967) Teknologi ialah keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yg tersusun (other organized knowledge) yg digunakan secara sistematik sehingga mampu mempamerkan amalan yg praktikal dalam melaksanakan tugasan sehingga tugas tersebut mencapai kejayaan. 2. Evan & Nation(2000) Teknologi ialah suatu seni @ sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. 3. Teknologi ialah proses, kaedah, dan idea bagi memastikan penggunaan sesuatu ilmu dan alat atau bahan itu mencapai kejayaan. 1.1 PERKAITAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Teknologi dalam P&P ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan. 2. Department of Audio Visual Instrusion (DAVI) 1963 – Definisi pertama tentang teknologi dalam P&P ialah komunikasi audiovisual. 3. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 1994 – Komunikasi audiovisual ialah cabang teori dan amalan yg bermula dengan reka bentuk dan kegunaan mesej yg mengawal proses pembelajaran. 4. Teori Kognitif dan Konstruktif – Mereka bentuk, membina, mengguna pakai, mengurus, menilai, menganalisis serta mengguna pakai teori dan amalan daripada bidang-bidang lain. 1.2 DOMAIN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Fasa Pertama (AECT) 1977 – Pengurusan pengajaran, Pengembangan pengajaran, dan Sumber pembelajaran. 2. Fasa Kedua (Seel dan Richey) 1994 – Teori dan amalan berhubung dengan reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan, dan penilaian proses serta sumber untuk pembelajaran. PERANAN DAN KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM P&P 1. Pembelajaran Kendiri 2. Meningkatkan Keberkesanan Pembelajaran 3. Peluang Belajar Untuk Semua.

BAB 2 REKA BENTUK PENGAJARAN (RP) 2.1 KONSEP REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Satu proses sistematis menterjemahkan prinsip-prinsip umum P&P kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian pembelajaran. 2. 3 kategori RP :
  

RP sebagai Satu Proses (Briggs, 1977) RP sebagai Satu Disiplin (Duffy dan Jonassen, 1991) RP sebagai Satu Sains (Richey, 1986)

3. Yusup Hashim (1998) - RP mengandungi 4 bidang:
   

Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk strategi Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar

2.2 MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN 1. Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu :
     

Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

2. Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan :
  

Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem) Produk Sistem

2.2.1 MODEL ADDIE - Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP.
   

A (Analysis) D (Design) D (Development) I (Implementation)

- Analisis - Bentuk - Perkembangan - Pelaksanaan

Meningkatkan pencapaian pelajar.3 REKA BENTUK MESEJ 1. 3. 5. simbol. Bentuk mesej – merujuk kepada cara maklumat disimpan. E (Evaluation) . 2.2. . Membantu dalam proses membuat keputusan.2. 6. 2. Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai. Torkelson (1972) – membahagikan media kepada 3 komponen :   Mesej – isi kandungan @ maklumat yg hendak disampaikan. Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai. Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.       A (Analyses learner) – Analisis pelajar S (State objectives) – Nyatakan objektif S (Select method. BRIGGS DAN WAGER (1992)         Tentukan matlamat pengajaran Laksanakan analisis pengajaran Kenal pasti ciri-ciri pelajar Bentuk objektif pengajaran pembelajaran Pilih kaedah pengajaran Sediakan bahan pengajaran Rancang dan laksanakan penilaian formatif Rancang dan laksanakan penilaian sumatif PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN 1. media & bahan sumber U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar E (Evaluate and revise materials). media and materials) – Pilih kaedah. Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar.Model RP berasaskan bilik darjah. 4. Reiser dan Gagne (1983) – media sebagai sebarang cara fizikal yg memungkinkan mesej disampaikan.Nilai & semak semula 2. visual. 3.3 MODEL GAGNE.2 MODEL ASSURE Heinech et al (1982) . dalam bentuk yg sebenar.Penilaian 2. gambaran dan bentuk bahasa. dalam bentuk abstrak. cth: Pendidikan Jarak Jauh 2. Heinech et al (2002) – media sebagai alat yg membantu proses komunikasi.

 Saluran mesej – alat fizikal yg digunakan dalam penyampain mesej. 4. dalam bentuk elektrikal. Gagne dan Briggs (1974) – 6 kategori media berdasarkan rangsangan fizikal media :       Perkataan / struktur bahasa Bentuk bunyi bukan bahasa Perkataan bercetak Gambar statik Gambar bergerak Sampel sebenar . mekanikal dan digital.

Jenis dan klafikasi media :    Media Bergerak (rakaman video. animasi & filem) Orang (guru. Media dalam pengajaran – sesuatu alatan yg berupaya menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran. 6. Percival dan Elington (1984) – mengetengahkan 2 bentuk media :   Saluran Komunikasi – radio. 3. Teknologi memungkinkan proses P&P berlangsung tanpa kehadiran guru. Media = Medium yg bermaksud sesuatu saluran komunikasi yg membawa maklumat. pelajar & orang ramai) Objek / Model yg boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar . Pengalaman Abstrak – pengalaman yg dilalui oleh pelajar melalui sesuatu simbol visual @ verbal yg perlu ditafsirkan. pemilihan tajuk dan isi pelajaran.BAB 3 MEDIA PENGAJARAN 1. 4. televisyen dan suratkhabar. 5.3 JENIS DAN KLAFIKASI MEDIA 1. slaid. Hoban dan Zissman (1937) – meletakkan nilai sesuatu bahan pandang dengar bergantung pada tahap realistiknya. 3. gambar. 2. 4. 7. Pengalaman Konkrit – pengalaman sebenar yg dialami oleh pelajar dan ia semakin berkurangan apabila pelajar menjadi pemerhati kepada sesuatu peristiwa. Media pengajaran yg mendorong pembelajaran kendiri boleh berbentuk bahan-bahan media yg disediakan oleh guru sendiri @ pihak lain. Guru berperanan dalam menentukan hasil pembelajaran. pemilihan strategi. pita rakaman dll. Berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini meningkatkan pemahaman pelaja terhadap isi pengajaran. 2. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN        Pembantu Guru Pengganti Guru Pembelajaran Berasaskan Projek Media Dalam Pendidikan Khas Media Dalam Pendidikan Jarak Jauh Media Dalam Folio Pembelajaran Media Penyebar Ilmu 3. Alatan Fizikal Teknologi – filem. perasaan. minat dan menarik perhatian penerima. teknik dan kaedah pengajaran serta penilaian.

lukisan. suratkhabar. buku. majalah.   Teks (poster. muzik & lagu) . slaid. foto. risalah & modul) Visual (diagram. grafik. transparensi dll) Audio (suara. bunyi-bunyian.

Pemilihan format media – merujuk kepada bentuk fizikal sesuatu maklumat yg hendak disampaikan. vi.BAB 4 REKA BENTUK PENGAJARAN BILIK DARJAH: MODEL ASSURE 4. Cungkil dan kaitkan pengetahuan sedia ada pelajar. iii. mengubahsuai bahan sumber sedia ada & merekabentuk bahan sumber baru.2 MODEL ASSURE 1. ii. Gagne (1985) – pembelajaran berlaku sebagai satu proses yg berkembang secara berperingkat. Analisis Pelajar Berdasarkan aspek-aspek berikut :    Ciri-ciri umum pelajar Pengetahuan / pengalaman sedia ada Gaya pembelajaran pelajar 2. v. Media dan Bahan Sumber Proses pemilihan merangkumi 3 langkah :    Penentuan kaedah – ciri-ciri pelajar. Beritahu objektif pembelajaran. 4. Tarik perhatian pelajar. Bimbing pembelajaran pelajar. Sampaikan isi pelajaran / bahan pengajaran-pembelajaran. vii. Uji penguasaan pembelajaran pelajar melalui aktiviti. 2. Nyatakan Objektif / Hasil Pembelajaran Penyataan objektif yg baik mengandungi 4 kriteria :     Kumpulan pelajar Bentuk tingkah laku baru Situasi @ Syarat perlakuan Tahap pencapaian minimum perlakuan 3. gaya pembelajaran pelajar & objektif pembelajaran. Taksir pencapaian pembelajaran. viii. ix. Pemilihan bahan sumber – memilih bahan sumber sedia ada. pengalaman sedia ada. Events of Instruction : i. iv. . Beri maklum balas tentang penguasaan pembelajaran pelajar.1 PERANCANGAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN 1. Pemilihan Kaedah. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

4. Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas. Sediakan persekitaran yg sesuai untuk penggunaan bahan sumber. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber. 5. . Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran Libatkan murid dalam pembelajaran melalui aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan dapat memotivasikan dan mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar. Gunakan Media dan Bahan Sumber Tindakan-tindakan berikut perlu dilakukan oleh guru :      Semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum menggunakannya dalam kelas. 6. Nilai dan Semak Semula Penilaian semasa proses dan selepas proses P&P membolehkan guru membuat pembetulan. Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. penambahbaikan. dan tindakan susulan yg sesuai.

tidak bersudut dan tanpa sempadan yg tetap. angka. lakaran. PERALATAN ASAS BAGI REKA BENTUK GRAFIK      Akal (kreativiti) Mata Tangan Alat-alat tradisional (pensel. dll) Komputer.kombinasi gari membentuk imej 2D dan 3D. Garisan . . grafik. Titik .   Rupa geometri – rupa-rupa yg mempunyai sempadan yg tetap. Chang Hon Woon (1997) – garisan dapat digunakan dengan tujuan menunjukkan . 2. .tidak mempunyai ukuran panjang @ lebar. bersifat statik. 2.percantuman dua titik yg mempunyai jarak tertentu. Ia mudah difahami oleh ramai orang walaupun menghadapi halangan bahasa komunikasi yg berbeza. Grafik . secara relatif bebas. Rupa organik – rupa-rupa yg bebas. perkataan @ citra yg menjadi satu media pengajaran untuk memberikan dan menterjemahkan konsep @ idea daripada kepada penerima maklumat dalam situasi tertentu (P&P). dan menjadi pusat sesuatu unsur. Media elektronik – ‘grafik interakrif’ @ ‘grafik multimedia’ 4. audio dan video. iaitu teks. Mendorong interaktif yg aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yg menyeronokkan dan mencabar. Grafik – suatu bentuk komunikasi visual yg menggunakan teks @ gambar untuk menyampaikan informasi @ mesej 3. FUNGSI GRAFIK DALAM PEMBELAJARAN 1.penggerak utama sesuatu bentuk dan juga sebagai penanda sesuatu kedudukan di dalam ruang. lukisan. dakwat. lambang.BAB 5 KONSEP ASAS GRAFIK 5. tidak mempunyai arah. huruf. Multimedia – perisian @ aplikasi yg berasaskan komputer dan menggabungkan sekurang-kurangnya dua @ lebih daripada dua media. animasi. 2. dll. 5.1 GRAFIK 1.4 ELEMEN ASAS REKA LETAK GRAFIK 1.kombinasi gambar.

mempunyai keluasan. Permukaan .pembalikan cahaya daripada sesuatu objek @ permukaan. 6 prinsip asas reka letak visual – CASPER       . . Sans serif – fon ini tidak mempunyai sirip / serif. Skrip @ Kursif – goresan tangan.   Ruang nyata – ruang yg terdapat pada bentuk-bentuk konkrit. 6.beberapa garisan pada sesuatu kedudukan sama ada menegak atau mendatar.pergerakkan. 4. .5 Prinsip Reka Letak Visual 1. menghasilkan ton.    Warna asas – Biru. 5. Warna tertier – Warna Asas + Warna Sekunder. 5.contoh : permukaan di atas (bumbung rumah). Saiz Fon Saiz normal yg sering digunakan – 6 ke 72 poin. jisim dan lebih daripada satu permukaan. i. 3. Warna sekunder . iaitu objek sebenar bersifat 3D. . Warna . perasaan harmoni.fungsi warna – melahirkan kesan @ pengaruh tertentu. Stail Fon : Roman – fon yg memiliki sirip / kaki / serif yg berbentuk lancip pada hujungnya. Ruang tampak – ruang ilusi yg timbul. ii. permukaan menegak (dinding) dan permukaan di bawah (lantai / permukaan bumi). Ruang .Kuning + Biru = Hijau / Merah + Biru = Ungu / Kuning + Merah = Jingga. dan menimbulkan jalinan. dijadikan motif mencorak. Merah dan Kuning. menimbulkan bentuk. lukisan dll. mencipta ruang.kawasan kosong yg berada di sekeliling sesuatu objek yg juga dirujuk sebagai jarak antara dua objek @ rongga yg terdapat dalam sesuatu benda.mewujudkan C (Contrast) – Kontras A (Alignment) – Seimbang S (Simplicity) – Simplisiti (Keep It Simple and Stupid) P (Proximity) – Kumpulan item yg berkaitan bersama jarak E (Emphasis) – Fokus kepada item utama R (Repetition) – Berulang grafik 2. ketinggian. iaitu bersifat 2D seperti gambar. Bentuk . Dekoratif – pengembangan daripadabentuk-bentuk fon yg ada. Egyption – ciri kaki / sirip / srif yg berbentuk persegi. Tipografi – suatu ilmu dalam pemilihan dan penyusunan fon pada ruang-ruang yg tersedia untuk mencipta kesan tertentu yg menolong pembaca berasa selesa untuk membaca semaksimum mungkin. miring ke kanan.

poster dan gambar.Mudah digunakan dan tidak perlu banyak penerangan.Tidak bersifat interaktif / persembahan satu hala. .2 BAHAN 2 DIMENSI (2D) § Bahan 2D ialah bahan yg mempunyai dua dimensi.Amat mudah diperoleh dalam pelbagai topik dan bentuk. peristiwa. Bahan Bercetak   Buku teks – asas pengajaran dalam bilik darjah dan tiada gantinya. .BAB 6 PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2 DIMENSI DAN 3 DIMENSI 6. Bahan bacaan percuma – brosur. atau aliran sesuatu aktiviti.Banyak perbendaharaan kata (beban kognitif terhadap pelajar). prosedur.Ditulis dengan sasaran pembaca tertentu. .Boleh dialih. Graf  Perwakilan visual data numerikal. iaitu lebar dan panjang. . § Jenis bahan 2D ialah : bahan bercetak. Carta klasifikasi – menggambarkan kategori benda. Kelebihan : . graf. .Murah dari segi penghasilan / percuma. Jenis-jenis Carta :     Carta organisasi – menunjukkan struktur sesuatu organisasi dari segi pemeringkatan. risalah dll. Carta  Perwakilan visual menggambarkan suatu konsep yg sukar difahami secara lisan / bertulis. Carta tabular / jadual – mengandungi data dalam bentuk nombor dan peratus dalam bentuk jadual. Jenis-jenis Graf :  Graf bar – menggambarkan garaf satu skala di mana ketinggian bar mengukur kuantiti yg ingin diwakili. . carta. haiwan dan sebagainya.Dianggap sebagai bahan hafalan (fakta dan definisi). Carta aliran – carta proses menunjukkan sekuen. Kelemahan: . .

Ciptaan Objek Tiruan  Dicipta oleh guru @ pelajar yg tidak dapat diperoleh di pasaran. Gambar  Bahan visual 2D mengenai manusia. dan ciptaan objek tiruan (diorama. model. .Memfokuskan tumpuan pelajar dan memperkembang penghakiman kritis. pemprosesan maklumat dan output keputusan. .Kurang berkesan jika tidak diberikan kepada setiap pelajar. . Diorama  Dihasilkan mengikut skala ukuran sebenar.Mengelakkan salah tanggapan dan berupaya membetulkannya.3 BAHAN 3 DIMENSI (3D) § Bahan 3D ialah bahan visual yg mempunyai lebar. . § Jenis bahan 3D ialah : realia. 6.Perincian visualnya memudahkan pemahaman. . panjang dan ketinggian. Zukowski-Faust (1997) – objek konkrit dan paraphernalia kehidupan.Memberikan rangsangan sebagai bukti visual. Kekurangan : . . .  Graf garisan – graf skala dua yg menggambarkan variasi nilai pada dua dimensi. dan warna. Realia   Merupakan objek sebenar yg di bawa ke dalam bilik darjah.Murah dan mudah diperoleh.Saiz dan jarak dalam gambar mungkin mengubah rupa bentuknya. Mempunyai input maklumat. tempat @ benda-benda dan digunakan untuk memudahkan pemahaman pelajar. garisan.Ada kala pelajar mengalami masalah menafsir dan memahami. Peta  Perwakilan abstrak tempat sebenar dalam bentuk simbol visual.Kurangnya warna boleh mengehadkan ketepatan tafsiran. Kelebihan : . binaan pasir dan model-model). Model   Perwakilan bahan 3D bahan sbenar dalam bentuk saiz sebenar @ lebih kecil. Graf pai – satu bulatan yg dibahagikan kepada segmen dan setiap segmen mewakili sebahagian peratus daripada keseluruhan. .

3. 2. 2. KELEBIHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Menimba ilmu pengetahuan tentang kebudayaan lain.  Saiz yg berbeza mengikut skala supaya sesuai dengan ruang. Kekangan masa untuk membina bahan 3D. Perlu ada ruang yg luas untuk menyimpan bahan 3D. 3. Ada bahan 3D tidak mudah diperoleh di pasaran. Melibatkan diri dalam pengalaman konkrit. Meja Pasir  Menggambarkan situasi sebenar melalui satu replika. KELEMAHAN PENGGUNAAN BAHAN 3D DALAM P&P 1. Mengembangkan kemahiran dan konsep. . Tujuan – mengimbas kemabali suasana @ peristiwa lepas @ menggambarkan masa depan.

Jenis-jenis Kanta : 1.2 KOMPONEN ASAS KAMERA LENSA § Lensa.1 SEJARAH RINGKAS FOTOGRAFI . digunakan untuk membentuk imej yg jelas di atas permukaan filem di dalam kamera. 28 mm – 50 mm : sudut luas ke normal 50 mm – 100 mm : normal ke sederhana 70 mm – 200 mm : normal ke jauh 135 mm – 300 mm : sederhana ke jauh Sesuai pada subjek yg berubah-ubah dengan cepat. . . berfungsi untuk mengawal kemasukan cahaya yg akan menuju ke filem.Photography secara literal bermaksud ‘menulis dengan cahaya’. Lensa Biasa (Standard / Normal Lens)   Ukurannya 43 mm – 50 mm. 4. . § Fokus ialah satu proses untuk mengubah jarak lensa (kanta) dari permukaan filem supaya satu imej subjek yg jelas akan terbentuk di atas permukaan filem.BAB 7 ASAS FOTOGRAFI 7. 2.Sekitar abad 17-18. .Sekitar 1888. 7. Lensa Bidang Luas (Wide Angle Lens)   Ukurannya 6 mm – 45 mm. kamera ‘Abscura’ dicipta untuk kemudahan melukis imej berbantukan cahaya. kamera Mammoth dicipta (beratnya 1400 paun). APERTUR (SAIZ BUKAAN LENSA) 1. @ dikenali sebagai kanta. Lensa Foto Jauh (Telefoto)    85 mm – 120 mm : untuk gambar potret. Sudut pandangan sisesuaikan dengan pandangan biasa mata. George Eastmen mencipta kamera Kodak. 135 mm – 200 mm : sesuai untuk sukan. dan hidupan liar. Digunakan untuk penggambaran pemandangan jauh yg luas. Lensa Zoom   Gabungan beberapa jenis kanta pada satu unit.Tahun 1900. 300 mm – 600 mm : sesuai untuk pergerakan. alam semula jadi. Apertur ialah gegelang yg boleh membesar dan mengecil. 3.

dan 2000 yg bermaksud setiap tanda 1 menunjukkan kecepatan 1/1 saat kelajuan pengatup. 2. Kepekaan filem disukat berdasarkan skala :     ASA (American Standard Association) JIS (Japan Industrial Standards) DIN (Deutche Industrie Norme) ISO (International Organization of Standardization) 3. 4. 3.bukaan apertur lensa . 125. 500. LAMPU FLASH Banyak teknik yg boleh dipraktikkan ketika menggunakan flash : 1. 8. Indeks kelajuan pengatup – B. 3.6. 2. 4. 60. Filem warna – negatif warna untuk membuat gambar foto berwarna-warni.8.kelajuan shutter. 15. § Semakin tinggi nombor. § Dedahan cahaya yg tepat (correct exposure) kepada filem bergantung pada tiga faktor utama : .2. Skala pada apertur ini berukuran / ditanda dengan f @ f/stops. 250. 6. Filem ialah kepingan plastik khas yg mempunyai satu permukaan bahan kimia (silver halide crystals) yg peka cahaya.sensitiviti / kelajuan filem . Halaan terus ke objek (direct flash) . 30. Shutter @ pengatup ialah sebuah tingkap yg menutup permukaan filem daripada terkena cahaya. Filem slaid – Filem positif untuk mendapatkan slaid berwarna dan boleh dicetak. FILEM 1. Jenis-jenis filem :    Filem hitam putih – negatif hitam putih menghasilkan cetakan gambar hitam putih. (skala dari besar ke kecil). 16. Lebih besar indeks kelajuan maka lebih singkat masa dedahan dibenarkan dan lebih indeks kelajuan maka lebih lama dedahan dibenarkan. 2. 4. 1000. dan 22.8/3. Tingkap pengatup akan hanya dibuka untuk jangka masa dedahan tertentu yg sesuai untuk mendapatkan gambar foto yg baik. 1. 11. Skala pada apertur akan ditanda dengan 2. kepekaannya semakin tinggi dan sebaliknya. SHUTTER (PENGATUP) 1. Kepekaan Filem § Kadar kepekaan filem yg berlainan ukuran adalah tidak sama. 5.

@ merakam semula. Simbahan manual – sesuai dengan teknik low shutter speed 7.2. KAMERA SATU LENSA REFLEKS (SLR) § Tidak mempunyai tingkap penilik pandang di sebelah depannya. § Camcorder juga boleh menghasilkan imej pegun. Imej tidak jelas apabila diperbesar saiznya. § Kegemaran jurufoto profesional dan penggiat seni foto. KAMERA DIGITAL § Mempunyai sensor elektronik yg menggantikan filem. § Sistem lensa yg boleh ditukar ganti. Ia hanya mempunyai tingkap menenang di sebelah belakang. memadam. Antaranya ialah :      Kamera piring (disk) Kamera segera (instant) @ polaroid Kamera katrij (catridge) Kamera pembalikan Kamera format besar (large format view) KAMERA KOMPAK (KAMERA FOKUS TETAP) § Tidak mempunyai mekanisme fokus. Flash berkembar – beri tambahan cahaya 5. menyimpan.7 JENIS KAMERA Ada beberapa jenis kamera yg terdapat di pasaran. . terutama apabila melibatkan penggunaan lensa zoom @ kelajuan shuttle yg perlahan. Halaan pantulan (bounce flash) – sesuai untuk potret 3. § Pengguna dapat melihat dengan segera imej. Kamera hendaklah dipegang dengan teguh supaya tidak bergoyang semasa anda memetik punat pelepas shuttle. tetapi resolusinya agak kasar. § CMOS (complementary metal oxide semiconductor) digunakan bagi kamera yg berharga murah. § Menggunakan sistem CCD (charge-coupled-device) bagi menukar imej cahaya kepada signal @ informasi digital. 7.8 TEKNIK PENGGAMBARAN Secara umum : 1. § Mempunyai apertur pelaras yg mudah dengan simbol. Penggunaan filter pada flash 4. sebaliknya yg ada hanya sebuah penilik pandangan yg kedudukannya jauh sedikit dari lensa.

4. Muat turun imej ke komputer 2. Muat turun imej dari telefon bimbit 3. 2. Hasilnya. Menggunakan mesin pengimbas PERANAN FOTOGRAFI DALAM P&P 1. imej objek yg bergerak itu kelihatan jelas. Menarik minat pelajar. 3. Teknik Jarak Dekat  Imej yg dirakamkan dari jarak dekat dapat menjadi sumber yg membantu P&P apabila guru ingin fokus terhadap sesuatu kandungan pengetahuan kepada pelajar. Memudahkan tugas guru dalam menerapkan nilai dan kesedaran dalaman ke dalam jiwa pelajar.9 MUAT TURUN IMEJ 1. Merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir lebih jauh dan mendorong penerokaan dan perkembangan idea pelajar. Jangan menghalang bidikan – bagi mengelakkan gambar kelihatan sebahagian gelap @ terlindung. Meningkatkan pemahaman pelajar terhada sesuatu konsep @ tema. tetapi objek yg statik akan kelihatan kabur. Teknik Jarak Sederhana – Untuk Foto Pemandangan  Sangat sesuai dijadikan BBM kerana imej yg menyeluruh itu meluaskan pemandangan dengan pelajar terhadap sesuatu perkara. Teknik Panning – Foto Aksi @ Sukan   Kamera digerakkan mengikut arah pergerakan objek ketika menekan shutter pada kelajuan shutter yg agak perlahan.2. . 7.

Reka letak transparensi harus sistematik. Pastikan jarak antara projektor dengan skrin disesuaikan supaya imej yg dipancarkan itu memenuhi seluruh kawasan skrin. . Jenis Termal @ Peka Haba .Kos agak tinggi untuk membeli alat membuat transparensi normal. 3.Mengekalkan komunikasi lisan dan bukan lisan dengan pelajar. TRANPARENSI OHP Prinsip Asas dalam Penyediaan Transparensi OHP 1. Jenis model OHP – jenis meja dan jenis mudah alih (boleh dibuka pasang. Jangan cuba masukkan terlalu banyak maklumat dalam satu transparensi. . Pastikan permukaan lensa platen dan kepala adalah bersih. Panduan Menggunakan OHP 1. Teknik untuk Persembahan Transparensi OHP .memerlukan pengguna menggunakan pen tranparensi untuk menulis pada transparensi. Suatu alat pengganti papan tulis yg dapat memprojeksikan imej dari transparensi ke skrin. .mempunyai permukaan bersalut lapisan bahan kimia termal. Kelebihan : .BAB 8 PENGGUNAAN OHP DAN TRANSPARENSI PROJEKTOR OHP 1. Kelemahan : . 3. ringan dan mudah di bawa ke mana-mana).Pengganti kepada papan tulis. . transparensi untuk fotokopi dan cetakan. .Mudah disimpan dan boleh digunakan secara berulang-ulang.Memerlukan kuasa bekalan elektrik. .dimasukkan ke dalam alat pembuat stensel. 3.dicetak terus @ salinan foto amat jelas. . Projektor dan skrin perlu diletakkan pada kedudukan yg betul dan sesuai untuk mengelakkan dua bentuk keystone.Memudahkan pengawalan bilik darjah.Tidak memerlukan kemahiran teknikal yg kompleks. Cara Penyediaan Transparensi OHP 1. 2.Perlu mempunyai kemahiran grafik untuk menghasilkan transparensi yg sempurna dan bermutu.menggunakan mesin fotostat @ pencetal laser berwarna.Jika projektor tidak diletakkan dengan betul. 2. masalah keystone akan berlaku. . . Secara Write-on @ Tulis Terus . Pastikan semua bahan pameran dalam transparensi dapat diprojeksikan pada skrin. 2. 2. Dicetak dan Salinan Foto .

b) Jarak antara baris sesuai. Tranparensi Urutan / Progresif . c) Bahan pada transparensi tidak padat dan hanya terdiri daripada isi-isi penting sahaja.boleh dibuat melalui OHP seperti dalam persembahan aliran dan pergerakan. 2. Penggunaan Animasi .1.untuk memperkenalkan isi pelajaran secara urutan. 3. . Keberkesanan OHP bergantung pada : a) Tulisan pada transparensi harus sesuai dan jelas. Transparensi Tindih-tindan .membolehkan tokok tambah maklumat sehingga memberikan gambaran secara keseluruhan secara bersistem dengan bantuan tranparensi tindan.

BAB 9 BAHAN AUDIO 9.1 PROSES MENDENGAR DALAM KALANGAN MURID 1. Langkah 7 : Prebiu. memasuki telinga dalam (koklea) dan bertukar menjadi denyutan saraf (nerve impulse). Langkah 2 : Penyelidikan dan mengumpulkan bahan. Langkah 3 : Pemilihan bahan. Pendengaran ialah proses fisiologi . Langkah 6 : Membuat rakaman. Kesediaan Mendengar § Kesediaan seseorang pendengar secara fizikalnya meningkatkan keupayaan mereka memahami mesej yg hendak disampaikan. 2. Nada Audio yg Tidak Sekata (Monotonous) § Intonasi suara pengulas mestilah pelbagai dan beragam. 9. Mendengar pula berlaku secara psikologi – bermula apabila seseorang itu menyedari dan memberikan perhatian kepada sesuatu bunyi @ bentuk percakapan. 9. Langkah 4 : Menulis skrip. Langkah 9 : Penilaian dan penambahbaikan. Langkah 5 : Menyediakan peralatan.3 FORMAT AUDIO Format-format audio :    Kaset audio Kaset mikro Fonograf @ piring hitam . Dua elemen penting dalam menentukan keberkesanan proses mendengar semasa sesi P&P ialah penyampai mesej (guru) dan penerima mesej (pelajar). Langkah 8 : Penggunaan bahan audio. menggetarkan gegendang telinga dan tulang-tulang osikel di telinga tengah.2 PENGHASILAN BAHAN AUDIO PENDIDIKAN Langkah-langkah perlu dilakukan bagi menghasilkan penerbitan audio : Langkah 1 : Tetapkan matlamat. Kejelasan Punca Audio § Kelantangan optimum dan kejelasan punca audio membolehkan kanak-kanak mendengar dengan jelas dan memahami mesej yg hendak disampaikan. Kemahiran Bahasa § Tahap perbendaharaan kata @ kemahiran bahasa yg dimiliki oleh kanak-kanak mempengaruhi keberkesanan proses mendengar. dan bergerak ke otak untuk ditafsirkan.berlaku apabila gelombang bunyi masuk ke dalam saluran telinga.

skrip hendaklah disediakan dan membuat latihan membaca skrip. Pengadun audio ialah alat yg mempunyai banyak saluran input yg boleh dilaras bahananya dan satu output. 5.4 PENERBITAN AUDIO Untuk menerbitkan bahan audio. FO (Fade Out) – Muzik hilang perlahan-lahan.7 FORMAT FAIL AUDIO 1.5 PENGADUN SUARA 1. 9. 3. FD (Fade Down) – Muzik menurun perlahan-lahan. anda memerlukan beberapa bahan dan peralatan asas seperti berikut :         Mikrofon. Singkatan-singkatan yg perlu anda ketahui dan gunakan sewaktu anda menyediakan skrip : 1. 3.02 (25-28/10/2009) 9.6 SUNTINGAN Boleh melakukan penyuntingan melalui beberapa cara seperti melalui perisian Sound Forge. Studio (tempat rakaman yg khusus) Bilik kawalan (pilihan) Kesan bunyi (untuk menghasilkan keadaan sebenar) Muzik (sebagai muzik latar) Kabel. FUp (Fade Up) – Muzik menaik perlahan-lahan. Cakera padat @ CD 9. Musical Instrument Digital Interface (MID. Sebelum memulakan rakaman. 2. 2. FI (Fade In) – Muzik masuk perlahan-lahan. Audio Interchange File Format (AIFF dan AIF) 2. Pita audio @ kaset audio. Alat ini biasanya terdapat di studio-studio rakaman. (rujuk ms 151-157) © Azure PISMP 4. MDI dan MFF) . 9. (rujuk ms 146-148) Alat perakam (perakam dan pemain kaset). 4. BG (Background) – Muzik latar.

RAM) . 7.RA dan . Sound (SND) Roll (ROL) Wave (WAV) Sun Audio (AU) Voice (VOC) MPEG Level 3 (MP3) RealAudio atau RealMedia (. 6. 9. 5.3. 8. 4.

.

2.3 JENIS-JENIS KAMERA VIDEO Kamera Video Analog § Merakamkan imej dan menyimpannya dalam bentuk analog. Signal ini kemudian dipancar dan dirakamkan ke atas pita magnetik. Hi 8.2 KAMERA DAN PERAKAM VIDEO 1. Berupaya untuk membawa masuk peristiwa yg berlaku di luar bilik darjah seperti letupan gunung berapi. bunyi yg dikesan sebagai signal elektronik melalui mikrofon bina dalam. perlulah mengambil kira perkara-perkara yg berikut :      Format storan. § Menngunakan kaset video dalam saiz kecil yg biasanya dalam format DVC (Digital Video Cassette). 4. Berupaya untuk merakamkan imej jauh dan dekat. VHS-C. semakin baik resolusi dan warna yg dapat dirakamkan. Kamera Video Digital § Merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital. Pada masa yg sama. Video – media bergerak yg realistik dan sangat bermanfaat dalm penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Warna dan resolusi. 3.1 VIDEO DALAM P&P 1. § Menggunakan tep magnetik dalam bentuk kaset video yg pelbagai format seperti VHS. video. dan U-matic.BAB 10 PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN 10. mikrofon. 10. bom atom dll. 2. juga akan dirakam di atas pita yg sama. Cip CCD – lagi banyak mempunyai cip CCD. § Boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire. Sekiranya ingin membeli camcorder. Imej yg dirakam menggunakan camcorder dikesan bergerak melalui lensa fokus ditukar kepada beberapa siri signal elektronik. headphone dan punca kuasa luar. Masa dan ruang juga boleh dimanipulasikan melalui animasi. Input dan Output – iaitu aksesori seperti audio. . 3. § Boleh disunting dengan perisian-perisian komputer. serta memanipulasi ruang. Camcorder ialah cantuman daripada dua perkataan iaitu camera dan recorder. Intensiti cahaya – kamera video yg baik memerlukan pengcahayaan yg sedikit untuk menghasilkan rakaman yg berkualiti. 10.

Sensor dedahan (exposure) – mengesan seluruh medan rakaman dan menala bukaan lensa yg sesuai dengan intensiti cahaya. Medan jelas bergantung pada jenis kamera.4 BAHAGIAN-BAHAGIAN PENTING KAMERA VIDEO 1. 10.10. Semakin luas bukaan apertur. 4. sekiranya bukaan apertur kecil. Butang Zoom – merkamkan imej dekat objek tanpa bergerak dan menghampiri secara fizikal. Sebaliknya.5 MEDAN JELAS 1. 3. menyebabkan apertur dedahan dibuka lebih luas dan ini menghasilkan medan jelas menjadi lebih tohor.6 JENIS-JENIS SHOT         Full Length Shot (FLS) Long Shot (L/S) Knee Shot (KS) Waist Shot (WS) Bust / Medium Close-up Shot Close Up Shot (C/UP) Big Close Up (BC/U) Extra Big Close Up (EBC/U) 10. Butang White Balance – untuk mencipta keseimbangan warna yg menarik tetapi mungkin bukan warna asal.7 JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA Panning § Cari poin permulaan dan poin akhir sebelum merakam. 2. 3. Alat rakam suara – untuk merakam suara semula jadi. dan jarak fokus. . apertur. maka imej ketajaman atau kejelasan yg dihasilkan agak sekata menyebabkan subjek kelihatan lebih jelas. semakin terhad medan jelasnya. Shutter – kelajuan shutter yg tinggi memerlukan lebih banyak cahaya. Gelang Fokus – melakukan fokus secara manual. 2. 5. 10. terutama apabila memfokus subjek yg dekat. Medan jelas – jarak di antara subjek yg kelihatan jelas. 6. § Untuk merakam imej objek yg bergerak laju seperti pergerakan kereta lumba. 4.

2. Membuat rakaman audio. cerun atau untuk membanding beza dua objek yg berlainan saiz. Assemble editing – shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yg dikehendaki. § Biasanya.195) .Windows Movie Maker (ms 182-191) .04 (ms 191. Menyunting. 9.VCD Cutter v. 10. 5. Pergerakan Truck § Menolak ke kiri dan ke kanan kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. 6.Pergerakan Tilting § Untuk menunjukkan ketinggian bangunan. Menyunting dengan menggunakan Three-machine Editting. (rujuk ms 180-181) 6. 12. pokok. Prebiu. Penilaian dan penambahbaikan. Menulis skrip. Pergerakan Dolly § Menolak (dolly in) dan mengundur (dolly out)kamera yg dipasangkan di atas tripod beroda. .4. Menyunting dalam kamera – shot dan panjang shot ditentukan semasa rakam dibuat. 3. 4. 4. 13. 3. Sediakan bahan dan peralatan. 8. 11. 7. 5. Menyunting berbantukan komputer. Pilih bahan-bahan yg sesuai. 10. Gunakan dalam pengajaran.9 MENYUNTING VIDEO 1. merakam objek yg bergerak @ berjalan. Sediakan bahan-bahan grafik. 10.8 MERANCANG PENERBITAN BAHAN VIDEO UNTUK PENGAJARAN 1. Teknik asas menyunting video – menggunakan hanya sebuah pemain video dan sebuah perakam video serta dua buah televisyen. Kedua-dua perlu disambungkan dengan AV cable. 2. Mulakan penggambaran. Teknik sisipan – rakaman baru dilakukan pada pita asal. Penyelidikan bagi mengumpulkan bahan. Tetapkan tujuan dan objektif. Bersedia membuat penggambaran.

Di samping itu. Perisian seperti Microsoft Excel memudahkan guru semasa mengira jumlah markah. mengurus. video. Guru menggunakan perisian elektronik bagi tugas yang melibatkan aktiviti penyimpanan akaun kewangan dan juga untuk pengiraan markah dan gred.Perisian Hamparan Elektronik membantu pengguna mengolah dan mengurus data nombor untuk tugas seperti penyimpanan rekod atau akaun. 3. dan aksara dari papan kekunci dan pencetakan dengan menggunakan pencetak (printer). animasi. grafik. menyunting.BAB 11 PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) DALAM P&P 1. memberikan gred. Pemprosesan perkataan terdiri daripada perwujudan sesuatu fail. Perisian dapat membantu guru mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran. Macromedia Authorware amat berguna kerana berinteraktif dan dapat menarik tumpuan pelajar yg pelbagai kecerdasan. Projek multimedia interaktif yg dihasilkan guru boleh diintegrasi ke dalam P&P. dan keupayaan (self-access. dan mencetak sesuatu dokumen. . dan audio untuk menghasilkan sesuatu projek atau pakej yg ada ciri interaktif. dinamik.Perisian pengarangan multimedia ialah perisian yg boleh mengintegrasikan kombinasi unsur teks. serta disokong dengan audio. penyimpanannya secara elektronik dalam cakera padat. menyusun serta menyaring data.Pemprosesan menggunakan menggunakan perisian seperti Microsoft Word bagi tugas menaip. 7. pameran di skrin.Perisian persembahan seperti Microsoft PowerPoint membantu guru-guru mengukuhkan sesi pengajaran serta menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran guru. audio dan video untuk diintegrasikan dalam slaid dan ditayangkan sebagai bantuan untuk sesi pengajaran. grafik dan animasi. grafik. 6. Ia juga mempunyai unsur hiburan nescaya lebih menarik minat mereka. purata. Perisian pangkalan data seperti Microsoft Access membantu guru menyimpan. dan mengubahsuai maklumat. pelajar boleh mengikuti pelajaran mengikut tahap.Pembelajaran interaktif merupakan suatu kaedah yg dinamik kerana aplikasi multimedia memerlukan pelajar memberikan respons serta berinteraksi secara aktif. Perisian ini membolehkan guru memilih pelbagai corak teks.Pengajaran pembelajaran berasaskan media interaktif melalui CD lebih menarik. Perisian pangkalan data sangat sesuai kerana membolehkan penggunanya mencari maklumat dengan pencarian kata-kata kunci. 2. pengeditan melalui arahan. iaitu berbentuk teks dan nombor. kesuaian masa. selfpaced dan self-directed). animasi. interaktif. 5. video.

Ciri hipermedia membolehkan pelajar meneroka dan mendapatkan maklumat mengikut minat. keupayaan. World Book Encyclopedia dll. atau kehendak mereka sendiri. Contoh bentuk media interaktif terdiri daripada Encarta.Aplikasi hipermedia meliputi kemampuan sesuatu perisian yg membenarkan pelajar meneroka maklumat. . 8.Media interaktif berteraskan multimedia boleh membantu P&P secara lebih berkesan.

filem. Bhd. siaran dan terbitan dilindungi di bawah Akta Hak Cipta 1987 (Malaysia). § Bahan karya sastera. KERAHSIAAN § Rahsia bermaksud ada kaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan bahan dan alat / objek. PENGGUNAAN TEKNOLOGI UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS § Pengintegrasian teknologi membantu guru menghadapi kepelbagaian keperluan khas. KAWALAN KENDIRI § Kawalan kendiri ialah suatu usaha kehendak diri terhadap tingkah laku.BAB 12 ISU-ISU & TREND TERKINI DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN HAK CIPTA TERPELIHARA § Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik terhadap bahan berhak cipta mereka. muzik. seni. pengurus dan penggerak dalam era perkembangan teknologi. KESELAMATAN § Keselamatan peralatan dalam makmal dan komputer perlu dipelihara. rakaman bunyi. TREND-TREND TEKNOLOGI PENDIDIKAN MASA DEPAN § Penggunaan Media Tradisional secara Berterusan § Pembelajaran Elektronik sebagai alternatif untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar luar kelas formal. PERUBAHAN DALAM PERANAN GURU § Sebagai fasilitator. RUJUKAN: Sri Pendidikan Guru : Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (2009) Oxford Fajar Sdn. . bahan bertulis sperti peta. tindakan dan proses-proses pemikiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful