You are on page 1of 11

Igor  Gubaidulin

World  Usability  Day  2011

1.  Kas  tinka  viskam,  netinka  niekam

2

2.  Nepamirškite,  kad  dizaino  
kūrimas  mobiliems  įrenginiams  
skiriasi  nuo  interneto  svetainių  ar  
programinės  įrangos  dizaino  
kūrimo
3

3.  Prieš  pradedant,  atverskite  
platformos  kūrėjų  rekomendacijas  
ir  dizaino  šablonų  bibliotekas

4

4.  Išties  geram  dizainui  sukurti  
neužtenka  vien  Photoshop

5

5.  Kurkite  turinį – dizainas  be  
turinio  nieko  vertas

6

6.  Gera  naudotojo  sąsaja  neleidžia  
naudotojui  padaryti  klaidos

7

7.  Padėkite  savo  naudotojams  
padėti  jums

8

8.  Geriau,  kai  pagalbos  skyrelis  yra,  
nei  kai  jo  visai  nėra

9

9.  Neskubėkite  viską  kišti  į  
nustatymų  langą.  Labai  tikėtina,  
kad  šio  funkcionalumo  visai  
nereikia.

10

10.  Naudotojo  sąsaja  turi  
adaptuotis,  atsižvelgiant  į  
naudotojo  elgesį

11