Lectia 1 often always - des - întotdeauna every day - în fiecare zi every morning - în fiecare dimineatã seldom - rar

Cuvintele ,,often,always,seldom” stau întotdeauna între verb si pronumele personal, pe când expresiile ,,every day, every morning” stau la începutul sau la sfârsitul propozitiei. Articolul nehotarât a Articolul hotarât the Articolele stau înaintea substantivelor. Articolul se schimbã în fata substantivelor care încep cu o vocalã; ,,a” devine “an” iar articolul hotãrât se pronuntã [Di]. an apartment, the entrance Când înaintea verbului nu stã un pronume personal poate sta particula to, care indicã modul infinitiv. În limba englezã este obligatoriu sã indicam printr-un pronume personal cine desfasoarã actiunea – I see. I often enter the church. They seldom visit the tower. We always see the train. You open the door every day. (Noi) întotdeauna vedem turnul. (Eu) intru în magazin în fiecare zi. (Tu) vezi statia în fiecare dimineatã. Viziteazã rar biserica. (Eu) deschid întotdeauna usa. (Voi) intrati des în casã. (Ei) vãd strada în fiecare zi. - (Eu) intru des în bisericã. - Ei viziteazã rar turnul. - Vedem întotdeauna turnul. - (Tu) deschizi usa în fiecare zi. - We always see the tower. - I enter the shop every day. - You see the station every day. - They seldom visit the church. - I always open the door. - You often enter the house. - They see the street every day.

Conjunctia ,,si” în limba englezã este ,,and” [End]. We often enter the railway station and I see the train - Intrãm des în garã si eu vãd trenul. You always open the door and I enter the house. – Deschizi întotdeauna usa, si eu intru în casã. to walk to look at to look - a se plimba, a merge pe jos - a se uita, a privi la ceva - a se uita, a privi to drive to go to to have - a conduce - a merge la - a avea

to go - a merge

Folosim cuvântul ,,to” dacã: 1. Precede verbul la infinitiv to see 2. Pentru a desemna miscarea într-o anumitã directie (la,spre,cãtre) to the hotel – la hotel În propozitia la timpul prezent dupã pronumele personale he, she sau substantivele care le înlocuiesc, verbul primeste terminatia –s. (she visits, he opens, the woman looks, the boy walks). Terminatia –s se pronuntã [s] dupã consoane surde (p, t, k, f) ex. looks si [z] dupã consoane sonore ex. drives > [draivz]. The woman often drives a car. She looks at the building every morning. He sees the car. - Femeia conduce des masina. - Ea priveste clãdirea în fiecare dimineatã. - (El) vede masina.

Verbele “to go” si “to have” se schimbã dacã sunt precedate de pronumele “he” sau “she”. He goes - el merge I go - eu merg she has - ea are I have - eu am The woman often goes to a shop. The street has a side-walk. She goes to church every-day. I seldom go to a bus station. He always looks at the apartment. - Femeia merge des la magazin. - Strada are trotuar. - Ea merge la bisericã în fiecare zi. - (Eu) merg rar la statia de autobuz. - El se uita întotdeauna la apartament.
1

The church has a tower. The shop has a door. We see a boy and a woman.

- Biserica are un turn. - Magazinul are o usã. - Vedem un bãiat si o femeie.

În expresia to go to church înaintea cuvântului church nu folosim articol. Peter often goes to Bucharest. He goes by train.When the train enters the station Peter looks at the buildings. He has no car, so he walks. He sees a church tower. The tower has a door.He visits the tower and looks at Bucharest. Then he goes to a shop. No– nu, nici un ,nici o; poate îndeplini în propozitie rolul negatiei. He has no car.(el nu are masinã) Pluralul : shop – shops train – trains car – cars street –streets Pentru pronuntia terminatiei –s sunt valabile aceleasi reguli ca si la verbe. El merge A conduce masina Nici un autobuz A privi turnul Masinile - he goes - to drive a car - no bus - to look at the tower - the cars tower – towers

Trotuarul - the side-walk Strada de cumpãrãturi - shopping street Apoi merg - then I go Femeia priveste des - the woman often looks Astfel întotdeauna - so always

Lectia 2
We seldom go to the factory. The room has a window. I have a bicycle. We see the traffic. He sees a hotel. A school and an office. You seldom go to a restaurant. - Mergem rar în fabricã. - Camera are o fereastrã. - Am o bicicletã. - Vedem circulatia. - El vede un hotel. - O scoalã si un birou. - Mergi rar la restaurant. - Aceasta este o statie. - nu - si, tot asa si …, deasemenea

“Acesta este” sau “acela este” în limba engleza se reda prin: “it is”. It is an office. - Acesta este un birou. It is a station. in near - în, la, înauntrul - aproape, în preajma, aproape de, lânga not also

“este, se afla, exista” se traduce prin there is Începem propozitia cu aceastã constructie când vrem sã exprimãm cã ceva este, existã. Propozitia este completã dacã rãspunde la întrebarea “unde?”. În fata substantivului stã articolul “a”, iar în fata adverbului de loc stã articolul “the”. Expresia it is se prescurteaza it’s si expresia there is : there’s. There is a bicycle in the house. There is a factory near the station. It’s a restaurant. There’s a school near the station. Este o bicicletã în clãdire. Vãd des bãietii. Mergem întotdeauna în apropierea scolii. Si ea viziteazã în fiecare zi femeia. Clãdirea nu este un oficiu. I am - eu sunt - I’m You are - tu esti, dvs sunteti - you’re - Este o bicicletã în casã. - Este o fabricã în apropierea statiei. - Acesta este un restaurant. - Este o scoalã în vecinãtatea statiei. - There’s a bicycle in the building. - I often see the boys. - We always go near the school. - She also visits the woman every day. - The building is not an office. It is - acesta, asta este (gen neutru) We are - noi suntem
2

- it’s - we’re

He is She is

- el este - ea este

- he’s - she’s

You are - voi sunteti, dvs sunteti They are - ei sunt - He is in the room. (He’s in the room.) - We are near the school. (We’re…) - I am in the office. (I’m …) - You are in Bucharest. (You’re...) - They are in the street. (They’re…) - It is a station. (It’s…) - You are near the station. (you’re…)

- you’re - they’re

El este în camerã. Suntem în apropierea scolii. Sunt în birou. Sunteti la Bucuresti. Ei sunt în stradã. Aceasta este o statie. Esti aproape de statie. to work - a lucra to get - a primi, a obtine

to wait - a astepta to speak - a vorbi

to like - a(-i) plãcea, a îndrãgi to know - a sti, a cunoaste

Ea întotdeauna obtine camera la hotel. El asteaptã des în apropierea scolii. Vorbesc rar. Lucrãm la Predeal. Ei iubesc femeia. to work at/in - a lucra la to wait for - a astepta pe cineva, ceva to speak to - a vorbi cu cineva to like to - a-i plãcea sã facã ceva to get a bicycle - a primi o bicicletã El merge des la hotel. El se afla în camerã. Ea se uita rar la masini. Vorbesc cu bãiatul în fiecare dimineatã. Întotdeauna primim camera. El asteaptã trenul în fiecare zi. Merg des la bisericã. Este aproape de scoalã. Este o fabricã la Buzau. Îmi place sã lucrez. Si el cunoaste hotelul. Si eu intru în clãdire în fiecare dimineatã. Ea merge des cu autobuzul. Unele verbe au aceeasi forma ca si substantivele: to walk - a se plimba > a walk - o plimbare

- She always gets a room in the hotel. - He often waits near the school. - I seldom speak. - We work in Predeal. - They like the woman. - to work in a factory - to wait for a bus - to speak to a boy - to like to speak to know the entrance – a cunoaste intrarea - He often goes to the hotel. - He is in the room. - She seldom looks at the cars. - I speak to the boy every morning. - We always get the room. - He waits for the train every day. - I often go to church. - It’s near the school. - There is a factory in Buzau. - I like to work. - He also knows the hotel. - I also enter the building every morning. - She often goes by bus. to work - a lucra > work - munca

Existã si substantive formate din verbe: to drive - a conduce > driver - sofer, conducãtor auto

to speak - a vorbi > a speech - vorbire, discurs

The driver goes for a walk every day. - Soferul merge la plimbare în fiecare zi. We go to work every morning. - Noi mergem sã lucrãm în fiecare dimineatã. There is also a speech. - Este si un discurs. În expresiile to go to work si to go to school omitem articolul ca si în cazul expresiei to go to church. Si soferul are o masinã rosie. Acesta este un discurs bun. El se plimbã des seara. Noi vedem clãdirea albã. - The driver also has a red car. - It’s a good speech. - He often walks in the evening. - We see the white building.
3

. . El este în starda de cumpãrãturi.In the restaurant she speaks to the boy.He likes to go to the tower. .There’s traffic in the street.I see two boys near the school. Lectia 3 Nu se foloseste articolul înaintea cuvâtului town atunci când reiese clar din context la care oras se referã. Ei merg des la bisericã.Tom has a good car.He also has two red bicycles. Dupa aceea merge cu trenul. Când te asteptãm privim circulatia de pe strada. . Ea este o femeie rea. Dupa aceea ea merge sã lucreze.He sees two windows. Tom are o masina bunã.She is not in Bucharest in the morning. . 4 . Tom lucreazã acolo. Bãiatul merge cu trenul în fiecare dimineatã. . În fiecare zi te plimbi la clãdire. Lui îi place sã meargã la turn.Ei îi place sã meargã în oras.Then he goes by train and sees the hotels and the restaurants.She knows the work. Bãiatul se uitã des la turn.Nu am timp sã o vizitez pe Barbara.Tom often waits for Peter. . . Merg des acolo. .She’s a bad woman.You walk to the building every day.Dupa-amiazã el merge la scoalã. Barbara deschide întotdeauna usa.He always opens the office and speaks to Peter. . . Barbara conduce întotdeauna masina rosie.Barbara always drives the red car.I wait for John every day. El priveste rar masinile. It’s a good day to work. . . Apoi ea merge la garã. . Este o intrare rosie si una alba. El viziteazã seara Bucurestiul. Acesta este un Rolls Royce. . . . Si fabrica are un birou. .They also have five cars.It’s a Rolls Royce.John is not in the apartment. Tom îl asteaptã des pe Peter. . . Seara ea asteaptã masina. . Înaintea cuvântului mother nu este necesarã folosirea articolului. .Barbara always opens the door. She likes to go to town. .The house is near the church.When we wait for you we look at the traffic. . El are si douã biciclete rosii. El deschide întotdeauna biroul si vorbeste cu Peter. . Dupa aceea ei merg cu masina.Ea nu este în Bucuresti dimineata. He goes to school in the afternoon. vede hotelurile si restaurantele.Then they go by car. . Ea priveste rar circulatia. Si ei viziteaza biroul în fiecare zi.Then she goes to work. .The boy often looks at the tower. The girl usually waits for the train.The boy goes by train every morning.The factory also has an office.He is in shopping street. . Ea cunoaste munca.They often go to church.Fata asteaptã de obicei trenul. . .I always open the door.Tom works there. .He seldom looks at the cars.In the evening he visits Bucharest. .He likes to drive a car. Întotdeauna deschid usa. .In the evening she always goes by bus. . Îl astept pe John în fiecare zi. .She seldom looks at the traffic. . . El vede douã ferestre. John nu este în apartament.Then she goes to the railway station.I often go there. . . .In the evening she waits for the car. Si ei au cinci masini. . Lui îi place sa conducã masina. . Seara ea merge întotdeauna cu autobuzul. Vãd doi bãieti în apropierea scolii. Aceasta este o fabricã rea.Aceasta este o zi bunã pentru muncã. . . În restaurant ea vorbeste cu baiatul.They also visit the office every day.There is also a factory near the station. Este si o fabricã în apropierea statiei. Casa este aproape de biserica.The school is in Station Street. Este circulatie pe stradã. I have no time to visit Barbara.It’s a bad factory. . Scoala este în strada statiei. . .There’s a red and a white entrance. . .

Bucharest is nice. First he sees a white building. . It’s a nice country. . It’s nice to see Mary. În cazul formãrii interogativului verbului to be se schimbã ordinea cuvintelor din cadrul propozitiei.Bucurestiul este frumos.Întâi el vede a clãdire albã. Mama intrã în magazin în fiecare zi. . timp de o zi .The clock is nice.Cunosc câteva magazine bune.Mary is often there.We are first. They are in the room.Este el (un) bãiat? .It’s time to go. Câteva camere au cinci ferestre.Este placut sã o vad/vedem pe Maria. . Some people have nice houses and some have apartments. .Ea este o fatã drãgutã. to go for a walk to look for . . . .pentru o zi. .Mama este în camerã.She goes to the office some afternoons. . . Nu am timp pentru cumpãrãturi.De obicei mergem primii. Vorbesc des cu mama. Este timpul sã plecãm. to wait for for a day . . . . .It’s a good day to go for a walk.The boy has two tables in the room.There’s a big table in the office. .Aceasta este o masinã mare. . .Eu sunt (o) fatã? .It’s a town near Bucharest. . ceva . . . În camerã sunt douã ceasuri. Mama este în clãdire. Dupa-amiaza mergem des în oras.Ei sunt în camerã? .a merge la plimbare . He drives a big car every day.Some rooms have five windows. Nu am timp sã merg la plimbare.I have no time for shopping..It’s a big country.Unor fete le place sã se plimbe.Aceasta este o tarã frumoasã. . Mother is in the room. .Este dragutã fata? . .Ei sunt în camerã.He’s a nice boy. Noi suntem primii.El vede o statie mare. .Unii oameni au case.Fata este dragutã. .Eu sunt (o) fatã.We go to church in the afternoon. I have some clocks.Ea este acolo. În birou este o masã mare.We often go to town in the afternoon.El este (un) bãiat.I often speak to mother. . Some girls like to walk. We usually go first.Bãiatul are douã mese în camerã.There are two clocks in the room.a astepta pe cineva. I know some good shops. Acesta este un oras aproape de Bucuresti. He is a boy. The girl is nice. Maria este des acolo. Unii oameni merg seara la plimbare. Astept des câte o zi în oras. . .Mother enters the shop every day.Acolo este o fabricã mare. . .El conduce zilnic o masinã mare. He sees a big station. . She’s there. adicã substantivul sau pronumele personal si verbul îsi schimbã locul între ele. It’s a big car.I often wait in town for a day. Afirmativ: I am a girl. . Aceasta este o tarã mare. .a cauta She’s a nice girl. .Am câteva ceasuri. Dupa-amiaza mergem la bisericã. There’s a big factory there. Ceasul este frumos.I have no time to go for a walk. Ea merge câteva dupã-amieze la birou.Some people go for a walk in the evenings. . . . . Interogativ: Am I a girl? Is he a boy? Are they in the house? Is the girl nice? 5 . Aceasta este o zi bunã pentru plimbare. El este un bãiat drãgut. . iar unii au apartamente.Mother is in the building.

. when pot fi omise. . The office is behind the school.Este un baiat dragut? Yes.Sunt clãdiri mari? Are you a good boy? . Is he in the car? > No. You are a good boy. pe cine what . . încotro În întrebãri. It înlocuieste substantivele la persoana a treia singular. Trãim într-o tarã mare. Suntem întotdeauna acolo.I want to have a car.What is on the table? .unde. Are the people nice? > No. They înlocuieste substantivul la plural.a trãi.Is it a big car? > No. a se gândi .a gândi. they aren’t. acesta este formulat cu ajutorul cuvântului yes-da.She wants to live in Bucharest. . he isn’t. dacã ne referim la obiecte. 6 . .Masinile sunt albe? Yes.She wants to see the shopping street. . Are we near Bucharest? Yes. Când rãspunsul este negativ folosim cuvântul no urmat de pronumele personal. Is the house big? .Privesc rar prin geam (pe fereastrã). when stau înaintea verbelor.cine. cuvintele relativ-interogative who. Ea vrea sã vadã strada comercialã.Where is the church? . În propozitiile atributive. Who is it? What is it? Unde este biserica? Ce este pe masã? Cine este fata? Când esti în birou? to ask to think .Esti (un) bãiat bun? Is it a big car? Când rãspunsul la întrebare este afirmativ.Unde ste baiatul? When are you in the building?. He usually walks behind John.I often ask Mary. it is not. they are not.Este o stradã pentru circulatie continuã. through and through It’s a through train to London. Are they big buildings? .Acesta este un tren direct spre Londra. apoi de verb si not. Cred cã vrea sã fie primul. I am.ce where . . > No. cuvintele interogative who.Când esti în cladire? . I am not. Vreau sã am o masinã.de la un capat la celalalt (de-a lungul si de-a latul) . “am not” numai în “I am not” >” I’m not”. > No. what. Are the cars white? . Is he a nice boy? . Are we near Bucharest? > No.We live in a big country. we aren’t. . where. animale sau abstractiuni. we are.Who is the girl? . I seldom look through the window. he is not. he is. . “is not” se prescurteazã “isn’t”. > No. .Ce este? when . Ea vrea sã locuiascã la Bucuresti. .De obicei merge în urma lui John. it isn’t.I think he wants to be first.Este mare casa? Yes. “are not” > “aren’t”. > No. .Esti în casã? Yes. I’m not. a cere (cuiva. Cred cã îi place sã locuiascã la oras. . where. we are not. .We like to live in Bucharest.când Where is the boy? . Are you in the house? . O întreb des pe Maria. > No. Eu cred cã aceasta nu este o scoalã bunã. it is.Then she wants to visit the church.I think it is a bad school. a dori Ne place sã locuim în Bucuresti.Ei sunt în birou? Yes. a locui . ceva) .I think she wants to live in town. Apoi ea vrea sã meargã la bisericã. Substantivul folosit în întrebare va fi înlocuit cu pronumle personal. pe unde. .Cine este? . they are.a întreba. they are.They are big buildings. It’s a big car. It’s a street for through traffic. Are you a boy? > No. . urmat de pronumele personal si de cãtre verb.We are always there. who .When are you in the office? to live to want . Are they in the office? .Oficiul este în spatele scolii.a vrea.

“do not” se prescurteazã “don’t” iar “does not” > “doesn’t” Do you like the girl? Does she live in Bucharest? Do we go to school in the morning? No. Does the boy like cars? Yes. Do you like the girl? Yes. 7 No.Cine deschide usa în fiecare zi? .Tu mergi des la biserica din spatele statiei. “when”. Do I like the town? Do you go to the shop every day? Do we always wait for the train? Do they often go to church? Do the boys like the town? . She often goes to Bucharest. În propozitiile afirmative întâlnite pânã acum verbul era la prezentul simplu ( the Simple Present Tense). John opens the door every day. You often go to church behind the station.El merge cu bicicleta prin oras în fiecare zi. she does. No. she does not. Verbul to do stã înaintea subiectului dupã care urmeazã verbul de conjugat. Does she often go to Bucharest? . The boys like the town.Ea este în spatele statiei. Where do you usually go in the morning? When do you usually open the shop? What cars does she like? John walks to work every day. . . She sees a red car through the window. Does she live in Bucharest? Yes. Peter goes to school every day. No.Ea vede o masinã rosie pe fereastrã. I do not. They seldom see the station. atunci dupã cuvântul yes punem pronumele corespunzãtor. she. În propozitiile interogative. etc) care stau înaintea verbelor auxiliare la începutul propozitiei. we do not. They often go to church. I don’t. în întrebãri auxiliare folosim si cuvinte interogative (“where”. we do.Unde mergi de obicei dimineata? . No. He opens the shop in the morning. toate verbele cu exceptia lui to be.Cine vede rar statia? . numai cã pronumele personal sau substantivul este înlocuit de cuvântul “who”. We always wait for the train. iar verbul aflat în propozitie nu primeste terminatia "-s“. You go to the shop every day. . I know the town through and through. They often visit the woman.Cunosc orasul de la un capãt la celãlalt. He goes by bicycle through the town every day. sunt însotite de verbul auxiliar to do. deci va primi terminatia “-s”. . We seldom see the buildings. Dacã rãspunsul este negativ. You like cars.She is behind the shop. I like the town.El o viziteazã rar pe Maria? Does Peter go to school every day? Ca si în cazul verbului “to be”. I do. Do we go to school in the morning? Yes. pronumele personal se aflã dupã cuvântul “no”urmat de verbul auxiliar si cuvântul “not”. she doesn’t.Cui îi plac masinile? Dacã rãspundem afirmativ la o întrebare care începe cu do/does. Verbul va fi conjugat la persoana a treia singular. . No. he does. it sau un substantiv. apoi verbul auxiliar. verbul auxiliar va fi does.Când deschizi de obicei magazinul? .Ea merge des la Bucuresti? Does he seldom visit Mary? . . He seldom visits Mary. we don’t. Who opens the door every day? Who seldom sees the station? Who likes cars? .Ce fel de masini îi plac (ei)? Where does John walk every day? When do they visit the woman? What do we seldom see? When does he open the shop? Constructia interogativului formulatã cu ajutorul cuvântului “who” este asemãnãtoare cu cea a propozitiei afirmative.Îmi place orasul? Dacã în întrebare figureazã pronumele he. .

În spatele statiei este o scoalã.I don’t like blue and green. În limba englezã adjectivele (ex. Unii oameni merg seara la plimbare? .Where is Peter? . sale. “big”.lor Aceste forme ale adjectivului posesiv se folosesc atât pentru singular. “short”) nu se conjugã.Aceasta este bicicleta ei. Its windows are big.I often go to Bucharest for a day. ai lui/sai. ai ei/sai. . a ei/ sa. I have a blue car. . We always wait for the bus for a long time. “long”. It’s a long table. ei (pentru obiecte. Your clock is nice.Does the girl also want to go by train? .Am o masinã albastrã.Magazinele lui sunt mari. he does not.Adesea merg sã fac o plimbare scurtã. . .Geamurile sale sunt mari.tau. . ale ei/sale its . Aceasta este o stradã lungã.Do some people go for a walk in the evening? 8 .vostru. Tara voastrã este mare? Nu avem timp sa vizitãm fetele.Scoala lor este bunã. voastra. .Does he visit the women every day? Unde mergi adesea? Ei o viziteazã pe femeie în fiecare zi? Când mergi de obicei sã te plimbi? Cui îi place sã se uite la circulatie? Deschizi des fereastra? Unde este Petre? Si fata vrea sã meargã cu trenul? Cine îl asteaptã întotdeauna pe bãiat? Ei vãd autobuzul pe fereastrã? Cine este în clãdire? Cunosti hotelul din strada Gãrii? Vrei sã mergi acolo dupã-amiaza? Unde vrei sã mergi cu autobuzul? Când vrea sã meargã la Bucuresti? Acesta este un birou? No. . animale) our . vostri.mele your . . .Who is in the building? . ta.lui.magazinele mele It is my house.Aceasta este casa mea. he doesn’t. tale his .Where do you live? .We have no time to visit the girls. .There is a school behind the station.Ceasul tãu este frumos. It’s a green house.Is your country big? .Do they see the bus through the window? .When do you usually go for a walk? . ale lui/sale her . nostri. . Your country is big. Their scool is good.al ei/sa. Unde locuiesti? Merg des la Bucuresti pentru o zi. mei . .Aceasta este o masã mare/lungã. cât si pentru plural my shop .magazinul meu my shops . His shops are big. .Do you know the hotel in Station Street? . “nice”.Do you want to go there in the afternoon? . . I often go for a short walk.Do they visit the women every day? . . tai.When does she want to go to Bucharest? . a lui/sa. .Who likes to look at the traffic? . .There are also short streets in the town. .Întotdeauna asteptãm mult timp autobuzul.Who always waits for the boy? .Where do you want to go by bus? .Aceasta este o casã verde.nostru. noastra.al lui/sau.Do you often open the window? .Where do you often go? . It is her bicycle.meu. dumneavoastra their . . Nu îmi place albastrul si verdele În oras sunt si strãzi scurte. . voastre.It’s a long street.Masina noastrã este rosie. forma de plural fiind aceeasi cu cea de singular. noastre your . No. Our car is red. . Este o camerã albastrã în casã.Is it an office? Adjective posesive: my . notiuni abstracte.Tara voastrã este mare.There is a blue room in the house. mea.

. Sunt câteva orologii mari în oras. I wait for the bus five minutes every day.Who usually enter the building first? . It’s nine. folosim prepozitia at înaintea orei respective: la sapte . 9 . . Lectia 4 În fata lui “hour” stã “an” deoarece pronuntia cuvântului începe cu o vocalã. There are some chairs in the room. Când o astepti pe mama ta? Ce este? Cred cã este un hotel drãgut. . . În limba englezã propozitile de tipul este ora zece încep cu cuvântul it: It is ten.Nu suntem în Bucuresti.patru . . Întotdeauna o astept pe Maria o orã si cinci minute. Mama noastrã crede cã suntem în casã. My train is at half past two. .În camerã sunt câteva scaune.cinci seven .Este ora sase dimineata.În piatã este o statuie.Trenul meu este la douã si jumãtate.Does the second bus go to the square? .I always wait for Mary one hour and five minutes. În oras este un trafic permanent. . . Dacã vrem sã spunem cã la o anumitã orã se întâmplã ceva. She thinks it’s nine o’clock. We aren’t in Bucharest.sapte six . .doi four .Is the statue in the square? nine ten .Este ora nouã.nouã . În alte situatii nu folosim acest cuvânt. Îmi place sã vorbesc cu mama lui. .Acesta nu este un scaun. . Al doilea autobuz merge în piatã? El are un scaun albastru.jumãtate de orã half past one .trecut (de).. În acele propozitii în care nu folosim verbul to be not stã dupa verbul auxiliar si verbul nu primeste –s.unu si jumãtate Expresia o’clok apare în propozitie atunci când ne referim la ore fixe.Our mother thinks we are in the house. Statuia este în piatã? one two half past .Cine intrã de obicei primul în clãdire? Pe masã este un ceas frumos.Ea crede cã este ora nouã. We seldom go to town for one hour. .There is a nice clock on the table. . It’s ten past six. .El/ea nu este în clãdire.Este ora sase si zece minute.jumãtate . There’s a statue in the square. . .There are some big clocks in the town.There is through traffic in the town. . You aren’t first.Ei nu sunt drãguti.What is it? .When do you wait for your mother? . .Her mother often looks through the window. Atunci când mentionãm ora si minutul nu este obligatoriu sã folosim si cuvântul minute.A doua masinã este rosie.at seven o’clock În vorbirea curenta adeseori se neglijeaza cuvântul o’clock. Mamele lor sunt în oras. They aren’t nice. I usually go to school at seven o’clock in the morning. si .De obicei merg la scoalã la ora sapte dimineata. . .unu three .În fiecare zi astept autobuzul cinci minute. Formarea negatiei în cazul rãspunsurilor dezvoltate: I’m not in the office. Mama ei se uita des pe fereastrã. It isn’t a chair. He/She isn’t in the building. The second car is red.I like to speak to his mother.zece five .Tu nu esti tata.Rareori mergem în oras pentru o orã.He has a blue chair.opt half an hour .I think it’s a nice hotel. . . Este ora sase seara.Their mothers are in town.sase eight . It’s six o’clock in the morning.It’s six o’clock in the evening. . . . .trei . You aren’t a father.Nu sunt în birou.Nu esti primul. . .

Who likes those girls? .Ea nu-l vede des pe tatãl ei.You don’t like my father. Dacã în întrebare folosim verbul to have. iar la plural those. .I haven’t a big car. . atunci folosim la singular pronumele si adjectivul demonstrativ that.Is that table white? . Propozitia I haven’t a car are aceeasi semnificatie ca si I have no car. Ai timp? .casã. Nu îti place tatãl meu. . “have not” se prescurteaza “haven’t”. I have.Have you a restaurant? Nu am masinã mare. . . . .This is a nice clock. .She doesn’t want to go for a walk. He does not know Mary.acesta.Ei merg întotdeauna prima datã în casã. No. those fac posibilã stabilirea precisã a persoanelor sau a altor substantive.When do you usually open these windows? . aceea . locuintã. I have not. Masa aceea este albã? Aceasta este mama lui. You do not usually go to work in the evening. utilizãm inversiunea ca si la to be. . She doesn’t see her father.They don’t like to go to school. . Ea nu vrea sã meargã la plimbare. . these.Nu îmi place albastrul. . You don’t go for a walk every day. El nu vrea masina. Ai un restaurant? . acestea that those . They always go first into the house. . No. înspre. cãmin . aceasta . We don’t often visit our mother. Varianta a doua exprimã mai accentuat acelasi lucru.Nu o cunoaste pe Maria. Acesta nu este trenul meu. . Bãiatul are un ceas? . Have you a car? Yes. Nu este mama lui. Nu vreau sã astept.casã .Nu mergi la plimbare în fiecare zi. Dacã persoana sau obiectul sunt departe de noi.Has the boy a clock? to go into .I don’t want to wait.I don’t like blue. Nu sunt în oras.I think it’s that bus. . . . I have a car.It isn’t my train. .Have you time? Ea nu are bicicletã.în. .acestia. spre. Tu când deschizi de obicei ferestrele acestea? Cui îi plac fetele acelea? Cred cã este autobuzul acela. Nu ne plac masinile. .She hasn’t a bicycle.Are those chairs green? . into . . tarã. Ei merg adesea în acest hotel.Ea nu are casã. Scaunele acelea sunt verzi? Le plac aceste orase? home .They often go to this bus. Nu au tatã. iar “has not” > “hasn’t” I haven’t a car.acela. . She hasn’t a house. Has she a nice car? Yes. folosim pronumele demonstrativ this (singular) sau these (plural).aceia Acesta este un ceas frumos. this these . Dacã o persoanã sau un obiect sunt aproape de noi. Nu le place sã meargã la scoalã. Pronumele si adjectivele demonstrative this.This is his mother.Nu am masinã.We don’t like cars. cu În propozitie cuvântul into sta dupa verb.a intra undeva .She isn’t his mother. .He doesn’t want the car.Nu o vizitãm des pe mama noastrã.Do they like these towns? house 10 .Tu nu mergi de obicei seara la plimbare. she has. . She has a nice car. that.I am not in town.They haven’t a car. she has not.

Întodeauna merg acasã cu autobuzul.at home . I usually take a bus to work.It’s eight past three. Când mã uit pe fereastrã vãd acele magazine de pe strada comercialã. .El te ia drept sofer. . It takes an hour to go home.There are some chairs in this room.They don’t like to go to this square. a considera. . . De obicei îsi duc cãrtile la scoalã. . Îti multumesc pentru aceastã bicicletã. Unde sunt ei? Strãzile acestea sunt lungi? Mama si tatãl lui sunt la serviciu toatã ziua. .Those girls always wait for this car. .Iti ia ceva timp.Where do these people go by this bus? .They go to work at nine in the morning.She often writes to Mary.a prinde to thank (for) -a multumi pentru Îti multumesc pentru aceastã masinã. Unele trenuri sunt trenuri directe.He hasn’t time to speak to his mother.I always go home by bus. . . El nu are timp sã vorbeascã cu mama lui. Este ora trei si opt minute.When I go to Bucharest I always visit this square and look at this statue . Scaunul meu este în camera a doua. . Ea are ceas în camera ei? Când îi scrie el tatãlui sãu? Ei merg la lucru la ora nouã dimineata.Thank you for this bicycle.They usually wait for their father at home.Mary opens her shop at eight in the morning. Cine vrea sã meargã acasã? Unde merg acesti oameni cu acest autobuz? Fetele acelea asteaptã întodeauna aceastã masinã. .These streets are for through traffic.acasã to write (to) to go home -a scrie (cuiva) . Azi vreau sã merg la plimbare. El vrea sã scrie azi mamei sale. . Aceste strãzi sunt cu circulatie continuã.They usually take their books to school. .Thank you for this car.Who wants to go home? . Vezi masinile acelea albastre? Unde merge el seara? Mergi la plimbare în fiecare zi? Maria deschide magazinul sãu la ora opt dimineata. .Some trains are through trains.It takes an hour to go home. . .His mother and father are at work for a day.Are these streets long? . .He always takes the second bus. Esti acasã la noua si jumãtate? Dureazã o orã pîna îi scrie Mariei. .De obicei mã duc la lucru cu autobuzul. Ea îi scrie des Mariei.Has she a clock in her room? .He always takes that bus. Crezi cã el este acolo? .Do you go for a walk every day? . Treceti mai departe doar dupã ce rezolvati farã gresealã urmãtorul exercitiu: Când merg la Bucuresti vizitez întodeauna aceastã piatã si mã uit la aceastã statuie.It takes an hour to write to Mary.atunci nu este precedat de pronumele personal I. to take (…) for… -a lua drept. De obicei îl asteaptã pe tatãl lor acasã. Nu le place sã mearga în aceastã piatã. .Do you think he’s there? 11 . . .He wants to write to his mother today. It takes some time.Do you see those blue cars? . .Are you at home at half past nine? . .When does he write to his father? .Today I want to go for a walk.Ii ia o orã sã ajungã acasã. a confunda cu El merge întodeauna cu al doilea autobuz.When I look through the window I see those shops in the shopping street. El ia întodeauna autobuzul acela. .Where are they? .My chair is in the second room. .a merge acasã to take -a lua. .Where does he go in the evening? . In aceastã camerã sunt câteva scaune. . . Drumul pâna acasã dureazã o orã. He takes you for a driver. Dacã verbul thank (for) se aflã la persoana întâi singular. .

Aceastã scrisoare este pentru tine.Where do you usually go on Thursday? Dacã înaintea zilelor sãptãmânii se aflã cuvântul “every”. . Lectia 5 The third car is red. I live in Romania. Acest tren intrã întodeauna dimineata în garã? .joi a nice pen . Friday Saturday . Acest bãrbat are o masinã rosie. . Fiul nostru merge la scoalã.. . Pe masã este o carte. Vreau sã-l vizitez pe tatãl meu sâmbãtã. Nu îmi plac bãietii aceia.miercuri Thursday .vineri .he isn’t there.Does this train always go into the station in the morning? Locuiesc în spatele acelui bloc cu apartamente. . Sunt câteva orase frumoase în România.No. Cunosti acele strãzi comerciale? . Oficiul postal se aflã în apropierea statiei. Mother is in the kitchen.duminicã Înaintea zilelor sãptãmânii folosim prepozitia “on”. . .This man and his son go to work by bus every day. . .I don’t like those boys. Cine crede cã aceastã clãdire este frumoasã? . .Do you go to church on Sunday? .Romania is a nice country. .Our son goes to school. Aceasta este a treia casã de pe stradã. This man has a book.I always wait for him for some time. .There is a book on the table. De obicei vineri scriu mamei mele o scrisoare.Mama este în bucãtãrie. Nu-mi place sã merg luni la serviciu. . Îmi place a treia casã. . Vreau sã scriu o scrisoare mamei mele. Acest bãrbat si fiul sãu merg în fiecare zi la serviciu cu autobuzul. Zilele sãptãmânii se scriu întotdeauna cu literã mare. Tatãl lor este în bucãtãrie.Trãiesc în România.o sãptãmânã bunã a long letter .I live behind that apartment building.Nu. . Sãptãmâna are sapte zile.Fiul meu este la scoalã.It’s the third house in the street. . . Unde mergi de obicei joi? . . every Monday . .I want to visit my father on Saturday. . . . Miercuri de obicei merg acolo dimineata. În bucãtãrie sunt patru cãrti.Merg des la oficiul postal.I usually write a letter to my mother on Friday.I don’t like to go to work on Monday.marti Wednesday .There are two clocks in this room.I like the third house.This letter is for you. .fiecare luni 12 .She works at the post-office.This man has a red car. nu folosim prepozitia “on”. . My son is at the school.There are some nice towns in Romania.Their father is in the kitchen.Who thinks this building is nice? Sunt douã ceasuri în aceastã camerã.A treia masinã este rosie. România este o tarã frumoasã.There are four books in the kitchen.We haven’t time to speak to you.Do you know those shopping streets? Cred cã el vrea sã viziteze acest turn. . Nu avem timp sã vorbim cu tine.On Tuesday we are always at home.I think he wants to visit this tower.On Wednesday I usually go there in the morning. Mergi duminica la bisaricã? Marti suntem întotdeauna acasã.I want to write a letter to my mother. . Monday Tuesday . . .He always takes this pen to work. . a good week . Acesta este un stilou verde.un stilou frumos .sâmbãtã Sunday . . El ia întotdeauna acest stilou la serviciu. . .The post-office is near the station. .It’s a green pen.luni .Bãrbatul acesta are o carte.. . el nu este acolo.A week has seven days. Întodeauna îl astept ceva timp.o scrisoare lungã I often go to the post-office Ea lucreazã la oficiul postal.

I want to read this book.tocmai. El vine în fiecare duminicã la voi.Ea citeste o carte în fiecare duminicã. potrivit.în ordine.He comes to your house every Sunday.Do you often talk to your mother? .drept. Dacã în propozitie existã douã complemente de timp. .a citi to love . atunci pe primul loc trece definirea exactã a orei (invers ca în limba româna): seara la ora 8 . Vreau sã citesc aceastã carte.Cred cã ai dreptate. . lucru).Priveste la dreapta! . în partea dreapta all right to be right .Do you understand your mother? . now – acum at the moment . Vorbesc des cu tatãl lor. a pricepe to read . .a vorbi. . . a ajunge She reads a book every Sunday.What books do they like to read? .at eight in the evening luni la ora 6 . .a veni.Acest bãrbat îsi iubeste fiul. books.În regulã! Acum mergem acolo. I think you’re right. în regula .at six on Monday right to the right on the right . Deci timpul prezent continuu se foloseste pentru actiunile care se desfãsoarã în momentul vorbirii.În dreapta este o scoalã. Verbul to be este o parte a predicatului si avem nevoie de el doar pentru exprimarea timpului. . chiar acum 13 just . dreapta. . Nu înteleg (aceasta.a întelege. a conversa to come . He comes to the post-office every Thursday.El vine la oficiul postal în fiecare joi.She loves our son.I often talk to their father.When does he usually come to the office? .Întelegi? .I don’t understand it. We often talk to our sons. Pentru descrierea actiunilor care nu au loc zilnic sau nu se repetã în mod regulat ci se desfãsoarã în momentul vorbirii. . .to talk (to/with) . Acest timp se foloseste în trei cazuri. to undestand . .Vorbim des cu fiii nostri.a avea dreptate Is this the right bus? Look to the right! There is a school on the right. O întelegi pe mama ta? Ea îl iubeste pe fiul nostru. folosim timpul prezent continuu (Present Continuous Tense).la dreapta . chiar acum .Acesta este autobuzul potrivit? . . Dacã folosim acest timp verbul to be nu se traduce în aceste cazuri. corect .O vizitez întotdeauna pe mama mea duminicã la ora 5. All right! We are going there now.în dreapta. This man loves his son. Do you understand it? Vorbesti des cu mama ta? Când vine el de obicei la birou? Ce fel de cãrti le place sã citeascã? Îmi place sã merg în aceastã piatã. I always visit my mother at five o’clock on Sunday. home. Accentuarea acestuia este posibilã cu ajutorul urmãtoarelor complemente de timp.în acest moment.a iubi . .I love to go to this square. A Propozitiile la timpul prezent continuu se compun din: Subiect I He This poaple + Forma corespunzãtoare + Verb ( cu a verbului “to be” terminatia “ing”) am opening is going are reading + complement direct sau altã parte de propozitie the door.

Complementul circumstantial “just” stã înaintea verbului la aspectul continuu (cu terminatia ing). . .Is John reading a book now? . She is waiting for her mother at the moment. .Yes.Is she taking the bus to work at the moment? .Ei citesc niste cãrti chiar acum. iar now si “at the moment” se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei. .Is she talking to the boy at the moment? . she is.At the moment you are waiting for your father. Forma interogativã a timpului prezent continuu se obtine prin acelsi procedeu (inversarea ordinii). . Ce iau ei acum? Ce viziteazã el acum? Unde merge ea cu masina în acest moment? Cine scrie tocmai acum o scrisoare mamei? . . . . My father is going for a walk now. Acum lucrez acasã.Yes.Where is she driving at the moment? .They are just entering the school.Our sons are driving now. She is taking the bus to work at the moment. they are. they aren’t. He is driving to work at the moment. I am.I am working at home now.Are we just going home? . she isn’t. My mother is just working. . În cazul verbelor care se terminã cu litera e (ex write) la adãugarea terminatiei ing e-ul se omite. .Acum vizitãm biserica. Chiar acum îl astepti pe tatal sãu.Where is John going now? . . Acum vizitãm aceastã piatã frumoasã. Ea vorbeste chiar în clipa aceasta cu bãiatul? Ei te asteaptã pe tine în acest moment? Acum lucrezi acasã? Acum mergem la plimbare? El priveste aceste fete chiar acum? . . .No.I am not going for a walk now.We are visiting the church now.Who is just writing a letter to mother? Rãspunsurile scurte afirmative si negative încep cu cuvintele yes/no care sunt urmate de pronumele personal si forma corespunzãtoare a verbului to be. They are just reading books. .Are you working at home now? .My mother is opening the shop at the moment.Yes.My father isn’t talking with Mary at the moment.Chiar acum merge la serviciu cu masina. You are reading a letter at the moment.They are not reading letters now.John is just talking with Mary.Tatãl meu merge la plimbare acum. .We aren’t driving home now.Are they waiting for you at the moment? .Is he looking at these girls at the moment? La începutul propozitiilor interogative putem folosi si pronume interogative.What are they taking now? . . John tocmai vorbeste cu Maria. .What are you reading at the moment? . John is going for a walk now. Ei tocmai intrã în scoalã. La aceasta se adaugã cuvântul not dacã rãspunsul exprimã o negatie. .No. . . We are just going home.What is he visiting now? . I am not.She isn’t just entering the school. .We are visiting this nice square now. Fii nostri conduc acum.În acest moment ea o asteaptã pe mama sa. .Who is just working? .Are we going for a walk now? . John is reading a book now. Are you going home now? Is she looking at this building at the moment? Are they visiting the church now? Are you going for a walk now? Is she just entering the school? Are you driving home now? Is my father talking with Mary at the moment? Are they reading letters now? .No. În acest moment mama mea deschide magazinul. 14 .

England isn’t a big country. I love Romanian towns. This is an English car. My father is speaking Romanian now. Their son doesn’t speak English when he’s in Ro. What time is it now? My son is here, in this room. I have little time to visit you. Ten and ten is twenty. Acum fiul lor merge cu masina în România. Acum merg la oficiul postal. Îmi plac bucãtãriile englezesti. El are douã stilouri verzi. Unde merge bãrbatul acesta acum? Nu îmi plac zilele de luni. Miercurea este a treia zi a sãptãmânii. El citeste acum o carte în englezã? Mama mea de obicei nu îmi întelege scrisorile. Trenul nostru tocmai soseste. Joi la ora opt îl vizitez întotdeauna pe fiul meu. Cine te asteaptã acum? La ce orã mergi la scoalã în fiecare zi? Acesti bãieti vorbesc acum cu fetele acelea? She has blue eyes. My baby is in the third room. Yoor mouth is red. My daughter is reading a book now. It is Monday tomorrow. One month has four weeks. There are three beds in the room. Her desk is good. Acest bebelus are ochi verzi si o gurã mare. Fiica lui are doi fii. Vreau sã merg la culcare. Nu am birou în camerã. Ce lunã este acum? Mâine este marti.

- Anglia nu este o tarã mare. - Iubesc orasele românesti. - Aceasta este o masinã englezeascã. - Tatãl meu vorbeste româneste acum. - Fiul lor nu vorbeste engleza atunc când este în Ro. - Cât este ceasul acum? - Fiul meu este aici, în aceastã camerã. - Am putin timp ca sã te vizitez. - Zece si cu zece fac douãzaci. - Their son is driving to Romania now. - I am going to the post office now. - I like English kitchens. - He has two green pens. - Where is this man going now? - I don’t like Mondays. - Wednesday is the third day of the week. - Is he reading an English book now? - My mother doesn’t usually understand my letters. - Our train is just coming. - I always visit my son at eight onThursday. - Who is waiting for you now? - What time do you go to school every day? - Are these boys talking to those girls now? - Ea are ochi albastri. - Bebelusul meu este în camera a treia. - Gura ta este rosie. - Fiica mea citeste acum o carte. - Mâine este luni. - O lunã are patru sãptãmâni. - În camerã sunt trei paturi. - Biroul ei este bun. - This baby has green eyes and a big moth. - His daughter has two sons. - I want to go to bed. - I have no desk in the room. - What month is it now? - It is Tuesday tomorrow.

Prepozitia “into” înseamnã în limba românã “în, spre, înspre”. Opusul acesteia adicã notiunea “afarã din, din” se exprimã prin “out of”. He is coming into the kitchen now. He is going out of the kitchen now. She is taking the baby out of the car now. - El intrã acum în bucãtãrie. - El iese din bucãtãrie. - Ea scoate acum bebelusul din masinã.

B

Un alt tip de situatie în care se utilizeaza timpul prezent continuu; acesta poate exprima timpul viitor, când este vorba despre o actiune pe care am plãnuit-o deja, de aceea în mod sigur ea va avea loc. Aceste propozitii se pot traduce în limba românã atât la timpul prezent cât si la timpul viitor. Tomorrow I am going to my mother. - Mâine merg la mama mea.
15

On Friday we are writing the letter to you. Tomorrow we are opening the shop. On Thursday they are working at home.

- Vineri îti scriem o scrisoare. - Mâine vom deschide un magazin. - Joi ei vor lucra acasã.

Pentru indicarea viitorului putem folosi urnãtoarele adverbe: next - urmãtor, care urmeazã, viitor in - în, peste, în decurs de, dupã Next Monday I am taking you to England. I am going to Romania today. - Luna viitoare te duc în Anglia. - Merg în România peste douã zile.

Sãptãmâna viitore mergem la mama mea. - Next week we are going to my mother. Mâine dupã-amiazã citesc aceastã carte. - I am reading this book tomorrow afternoon. Sâmbãtã dupã-amiazã nu merg cu masina la serviciu- On Sturday I am not taking the car to work. Unde merg ei luna viitoare? - Where are they going next month? Vizitãm Anglia peste trei sãptãmâni. - We ere visiting England in three weeks. El se duce la serviciu miercuri? - Is he going to work on Wednesday? Pronumele personale si adjective pronominale posesive Nominativ Adjective pronominale posesive I you he she it we you they - eu - tu, dvs - el - ea - el,ea - noi - voi, dvs - ei, ele my your his her its our your - meu, mea, mei, mele - ta, tãu, tãi, tale, dumitale, dvs - lui/sãu, lui/sa, lui/sãi (lui/sale) - ei/sãu, sãi, sale - lui, sale, ei (pt obiecte, animale) - nostru, noastrã, nostri, noastre - vostru, voastrã, vostri, voastre dumitale, dvs their - lor Acuzativ (si dativ) me you him her it us you - pe mine, mã, mie, îmi, mi - pe tine, te, tie, îti, ti, dumitale - pe el, îl, l-, lui, îi, l- pe ea, o, ei, îi - pe el, îl, lui,îi, i-, pe ea,o,ei,îi - pe noi, ne, nouã, ne, ni - pe voi,vã,pe dumneata, pe dvs,vouã, vã, vi them - pe ei/ele, lor, le li She loves me. - Ea mã iubeste. His father likes us. -Tatãl lui ne place.

I’m just talking to him. - Tocmai îi vorbesc. I don’t understand her. - Nu o înteleg. I’m writing a letter to them now.- Acum le scriu o scrisoare. We are talking about it now. - Acum vorbim despre aceasta. Tocmai vorbim despre el. O cunosti pe ea? Mâine mergi la scoalã cu noi? Cine se uitã la mine acum? Nu vreau sã vorbesc despre el. Mâine îi duc la Bucuresti. Tocmai citesc despre aceasta. Maria merge cu tine mâine la plimbare? He is giving me his pen now. I am just sending a letter. They are showing me their apartment now. Acum îti dau cartea mea. El tocmai îi scrie ei o scrisoare. Nu vorbim despre ei si masinile lor. Peste o saptamâna te duc la mama mea. 11 12 13 - eleven - twelve - thirteen 14 15 16 - fourteen - fifteen - sixteen 17 18 19

- I’m just speaking about him. - Do you know her? - Are you going to school with us tomorrow? - Who is looking at me now? - I don’t want to talk about him. - I’m taking them to Bucharest. - I’m just reading about it. - Is Mary going for a walk with you tomorrow? - Acum îmi dã stiloul lui. - Tocmai trimit o scrisoare. - Ei îmi aratã acum apartamentul lor. - I am giving you my book now. - He is just writing a letter to her. - We are not talking about them and their cars. - In a week I am taking you to my mother. - seventeen - eighteen - nineteen
16

Recapitularea lectiei: Mâine mergi la el (la casa lui)? Unde trimiti scrisoarea ei? Saptamâna viitoare îi ducem în Anglia pentru cincisprezece zile. A treia casã din dreapta are douãsprezece camere. Eu tocmai duc bebelusul lor în bucãtãrie. Pe biroul tãu este un stilou. Acest bãrbat are douã fiice. Nu înteleg engleza. Vreau sã-ti dau cãrtile mele. Ne place sã mergem la plimbare duminica. În fiecare vineri îl vizitez pe fiul meu. Acum ei nu se uitã la noi. Cine are ochi frumosi? Nu citesc aceastã carte acum. Tocmai scriu o scrisoare tatãlui nostru. Ei vorbesc acum despre fiica ta? Momentan nu-i arãtãm (ei) casa noastrã. Sâmbãtã venim întotdeauna la tine. Unde este? Stii despre aceasta?

- Are you going to his house tomorrow? - Where are you sending her letter? - Next week we are taking them to England for fifteen days. - The third house on the right has twelve rooms. - I’m just taking their baby to the kitchen. - There is a pen on your desk. - This man has two daughters. - I don’t understand English. - I want to give you my books. - We love to go for a walk on Sunday. - I visit my son every Friday. - They aren’t looking at us now. - Who has nice eyes? - I’m not reading this book now. - I’m just writing a letter to our father. - Are they talking about your daughter now? - At the moment we are not showing her our house. - On Saturday we always come to you. - Where is it? - Do you know about it?

Lectia 6
to ask a question - a pune o întrebare, a întreba ceva which way - pe unde My sister is a nice girl. I don’t want to eat this fish. Tomorrow we are going to her garden. Do you want to ask him this question? I haven’t money. Their suits are green. That woman has nice hands. Have you animals at home? The way to this town is long. Acum sunt în grãdina noastrã. Surorii tale îi place sã mãnânce peste. El are bani în mânã. Costumul tãu este frumos. Nu înteleg întrebarea ta. Pe unde mergi la serviciu de obicei? Iubesc animalele mari. this way - pe aici, pe aceastã cale - Sora mea este o fatã drãgutã. - Nu vreau sã mãnânc acest peste. - Mâine mergem în grãdina ei. - Vrei sã-i pui lui aceastã întrebare? - Nu am bani. - Costumele lor sunt verzi. - Femeia aceea are mâini frumoase. - Ai acasã animale? - Drumul spre acest oras este lung. - I’m in our garden now. - Your sister likes to eat fish. - He has money in his hand. - Your suit is nice. - I don’t understand your question. - Which way do you usually go to work? - I love big animals.

C Al treilea caz în care se foloseste timpul Present Continuous. Prezentul continuu se foloseste si atunci
când actiunea se desfãsoarã în prezent si se referã la o activitate exceptionalã. În acest caz folosim urmãtoarele complemente de timp: today - azi this (week, month) - acesta, aceasta/în aceastã (sãptãmânã, lunã) I usually go to work by bus, but today I am going by car. We usually eat at home, but this week - De obicei merg la lucru cu autobuzul, dar azi merg cu masina. - De obicei mâncãm acasã, dar în aceastã sãptãmânã
17

This boy always smiles at me. .I don’t like to visit this boy. Tata aduce masa în a doua camerã.a întelege. Nu-mi place sã o astept pe sora lui. .a vedea to want .There are three bedrooms in this house. I like you. Tomorrow I’m flying to Berlin. At the moment I don’t see him. . . Acestea sunt verbe care exprimã senzatii sau sentimente: to see . Nu-mi place sã-l vizitez pe acest bãiat. .My mother usually works to eight. . I don’t know it now. Mama mea de obicei lucreaza pânã la opt. . He often brings her books.They usually go to work in the morning. . .What are their names? . dar azi tatãl meu mã va lua cu masina. . . but this morning I am going shopping.I sometimes see their sister. I don’t understand him. I don’t understand you now. Mâine calatoresc cu avionul la Londra.Nu-l înteleg. dar azi o viziteazã pe mama sa. but today she is working to five.Father is bringing the table to the second room. . totusi mâncãm la restaurant.I usually walk to work. Cum te cheamã? Cum îi cheamã? Îmi place sã merg cu avionul.a zâmbi (cuiva) to bring . to smile (at) . . dar azi o astept În aceastã lunã îl duc în Anglia.Nu-l vãd acum.Acum nu stiu. Azi nu lucrãm.a fi I know his sister.What is your name? . .a vrea to know . 18 .This month I’m taking him to England. În aceastã lunã nu conduc masina. a pricepe to think .Their father likes to read books in the afternoon.but today I am waiting . dar azi merg dupã-amiazã.El aduce des cãrtile ei.a sti. but today my father is taking me by car. . a poseda to like . but today they are going in the afternoon. He usually reads books in the evenings. . De obicei ei merg la lucru dimineata.Mâine cãlãtoresc cu avionul la Berlin. just. dar în aceastã dimineatã merg la cumpãrãturi. .Fata aceea tocmai îti zâmbeste. Chiar si în cazul în care pe lânga aceste verbe în propozitie se afla expresiile now.I often go to school in the morning. . . . Dimineata merg des la scoalã. but . but this week I’m going there. În aceastã casã sunt trei dormitoare. Câteodatã o vãd pe sora lor.a avea.a aduce. însã.This month I am not driving the car. dar îl ducem pe fiul nostru la Bucuresti. Tatãlui lor îi place sã citeascã cãrti dupã-amiaza.Acum nu te înteleg. Acest bãiat îmi zâmbeste întotdeauna. dar sãptãmâna aceasta mã duc la el. dar azi lucreazã pânã la cinci.O cunosc pe sora lui. . but today he is visiting his mother.a crede to be .Tomorrow I’m flying to London.I like to go by plane. a cunoaste to have .De obicei seara el citeste cãrti. . dar azi el merge la plimbare. .a zbura (a cãlãtori cu avionul). Existã verbe pe care nu le putem folosi la timpul prezent continuu.a-i plãcea to understand . at the moment în mod obligatoriu se foloseste timpul Present Simple.Îmi placi.I don’t like to wait for his sister. .dar. to fly . .Today we are not working but we are taking our son to Bucharest. but today he is going for a walk. That girl is just smiling at you.we are eating at a restaurant. De obicei merg pe jos la lucru.

Nu vor sã meargã cu noi acolo.babies country .His babies are in the garden now. but today he is coming at two. . . . boy .Our father is not working in the garden now. -x. Dacã înaintea sunetului y se aflã (la singular) o consoanã.churches Dacã substantivul se terminã în –e.This boys don’t want to go home.There are some nice churches in Bucharest.Who is trying to go aut of the garden? Sunt câteva biserici frumoase în Bucuresti? .In Bucharest buses are red. Ea încearcã sã citeascã o carte în fiecare zi.. .countries factory .Do you hear my father in the garden? Urmãtoarea regulã se referã la pluralul substantivelor care se terminã în y. a preda he teaches Terminatia –es se foloseste la persoana a treia si în cazul în care verbul la infinitiv se terminã în –o. .a plãti to try .a încerca.houses office . Cine plãteste cãrtile? . . .She tries to read one book every day. Aceste fabrici sunt mari. Cine lucreazã în a doua camerã acum? Fiul nostru vine acasã de obicei la ora cinci dupãa-amiaza.a auzi . . but today it is in his bedroom. . Bebelusii lui sunt acum în grãdinã.Acum stiu cã mâine el merge la Bucuresti. Substantivele care la singular au terminatia –s.a învata (pe altii). . Mama mea predã engleza într-o scoalã. Tatãl nostru nu lucreazã acum în grãdinã. care se pronuntã [iz]: bus .These factories are big.Every week we send them five letters. .a tine to hear . În acele tãri oamenii trãiesc în case mici.He pays me twenty dollars every month. la plural primeste doar –s si se pronunta la fel [iz]: house .This clock is usually in my room.offices Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbe: to teach . to keep . Unde merg cu avionul surorile lui mâine? Acesti oameni lucreazã întotdeauna sâmbãta.Do you keep animals at home? Mâine plãtim aceste case.Now I know he is going to Bucharest tomorrow. to try . 19 . .Houses in Station Street are nice. În aceastã sãptãmânã o vãd marti. Tatãl lui are birouri în aceastã clãdire. dar azi vine la douã.Where are his sisters flying tomorrow? . .a merge she goes La Bucuresti autobuzele sunt rosii. Ea nu vrea sã meargã la scoalã. to go . to pay . dar azi este în dormitorul lui. .boys way . . Casele de pe strada Gãrii sunt frumoase.In those countries people live in little houses. În fiecare sãptãmânã le trimitem cinci scrisori.Who is working in the second room now? .Tomorrow we are paying for these houses.His father has offices in this building. Sora mea vrea sã viziteze acele biserici.I don’t want to ask these boys to write it.factories Daca terminatia y a unui substantiv la singular este precedatã de o vocalã atunci cuvântul primeste la plural doar terminatia -s. . . atunci la plural terminatia y se schimbã în i si va fi urmat de terminatia –es. la plural primesc –es. -sh.They don’t want to go there with us. Petre merge acolo în fiecare marti. .Who pays for the books? Îl auzi pe tatãl meu în grãdinã? .They are trying to write a long letter to their mother Ai animele acasã? . baby .She doesn’t want to go to school.This week I see her on Tuesday.he tries.ways Aceeasi regulã este valabilã si pentru verbele cu terminatia –y.buses church . to pay – she pays Acesti bãieti nu vor sã meargã acasã. . .My sister wants to visit those churches.My mother is teaches English in a school. Îmi plãteste lunar douãzeci de dolari. Acest ceas este de obicei în camera mea. Cine încearcã sã iasã din grãdinã? . -ch. a proba Acum ei încearcã sã scrie o scrisoare lungã mamei lor .Peter goes there every Tuesday. .These people always work on Saturdays. Nu vreau sã le cer acestor bãieti sã scrie despre asta.Our son usually comes home at five in the afternoon.

.Do you think it’s a good way to get this money? . but today I’m not working . . Lectia 7 My brother is looking at a big horse.la radio 20 . .A fish is also an animal.Is he trying to read it now? .I want to send these letters on Friday.Modul imperativ: Go home ! Bring me a chair! Read this book! Think about it! Pentru persoana a doua atât la plural cât si la singular folosim aceeasi expresie imperativã. Tocmai iesim din casã. Mama mea lucreazã acum în bucãtãrie.What is his name? . I live in the fourth house in this street.Mary is not visiting this church now.Prietenul meu vine la mine anul acesta. . Aceastã carte este pentru tine. .Who is smiling at me? . Look at his right foot! Do you like music? My friend is coming to me this year. .Who loves to read books? . .I know Romanian but I don’t now English.These little babies are here. . Bring me your cigarettes! I hear a song on the radio.Uitã-te la piciorul lui drept! . . . Mâncãm des în grãdinã.I think this letter is long. .I don’t see it now. Don’t open the window! Don’t go out of your room! Don’t think about it. .He has a green suit.Îti place muzica? . .My mother is working in the kitchen now. Vrei sã mã întrebi ceva? Crezi cã este o cale bunã de a obtine acesti bani? De obicei lucrez luni dar azi nu lucrez. We are going to England by ship tomorrow.At nine on Wednesday I’m always at home. atunci înaintea verbului se poate pune forma negativã a auxiliarului do (don’t). Cui îi place sã citeascã cãrti? Miercuri la nouã sunt întotdeauna acasã.Do you want to ask me a question? .Familiei noastre îi place sã viziteze Londra.His daughter has blue eyes and a red mouth.Give him this bicycle please.We often eat in the garden.Are you taking us with you tomorrow? .Who speaks English? . Cine îmi zâmbeste? Adu-mi acesti bani! Cum îl cheamã? Acum nu-l vad. Sâmbãtã voi merge la plimbare. Our family is coming to me this year.We are going to them in ten days. . please! Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Vreau sã trimit aceste scrisori vineri. . Tine acest stilou si scrie-i o scrisoare.Take this pen and write a letter to her. Mâine ne iei si pe noi cu tine? Da-i lui aceastã bicicleta te rog! Sora lui se plimbã acum în grãdinã. . on the radio .Bring me this money! . Si pestele este un animal.Fratele meu se uitã la un cal mare.Locuiesc în a patra casã de pe aceastã stradã. .What time is it now? . Luna viitoare ei zboarã cu avionul în Anglia. Fiica lui are ochi albastri si o gurã rosie. Peste zece zile ne ducem la ei. În dormitorul meu se aflã un pat si un birou.On Saturday I’m going for a walk. Cine vorbeste englezeste? Acesti bebelusi sunt aici.Her sister is walking in the garden now. Cât este ceasul acum? Stiu româneste dar nu stiu engleza. Acum încearcã sã o citeascã? Maria nu viziteazã aceastã bisericã acum. .Aud o melodie la radio. . . .There are a bed and a desk in my bedroom. Dacã vrem sã ordonãm cuiva sau sã rugãm pe cineva sã nu facã ceva.Mâine mergem cu vaporul în Anglia. El are un costum verde. .Aduceti-mi tigãrile voastre! . . .Next month they are flying by plane to England.I usually work on Monday.This bookm is for you. . .We are just going out oj the house. Cred cã aceastã scrisoare este lunga. .

. I haven’t much money.How much bread do you want to eat? .miere (de albine) cheese .She has many English books. Pentru exprimarea cantitãtii folosim urmãtoarele douã cuvinte: many . . .multi. cheese (din lapte) etc. gaze : air (aer) 4. câte? (substantive care nu au plural) Ea are multe cãrti englezesti.We don’t know this family. a piece of paper some of my friends some of . . Banii mei sunt pe masã. tea. numerosi.câti?. câtiva.I haven’t much tea..câtiva prieteni de-ai mei . substante solide : sugar. combinatiile materialelor de mai sus : bread (fainã+apã). .Do you want coffee? .How many pieces of cheese have you on the table? 21 . . Substantivul “money” face parte tot din aceastã grupã. câte? (substantive care au plural) How much? .cascaval.How much tea do you want? . niste. . Tigãrile lor sunt pe birou.He likes to go by train and by ship. .I love this song. foarte multi Cuvântul of este folosit la formarea structurii posesive.Does your mother like music? . . water.I’m going to school in a yaer. numeroase (doar cu substantive care au plural) much . tea water beer . Câtã pâine vreti sã mâncati? Câtã bere vreti sã aducã? Avem multi prieteni.o multime de.mult.zahar jam .Is your foot all right? . beer.I see a horse through the window.I want to have a lot of money. ceva a cup of coffee . Este un radio în aceastã fabricã? Nu cunoastem aceastã familie.He is my fourth brother.ceai .Is there a radio in this factory? .câti?. She has many cars.câtva.Have you bread with jam? . El este cel de-al patrulea frate al meu.bere sugar . . dulceatã honey . Denumirea monedei ( dolar. . Mamei mele îi place muzica? Pritenul meu nu are surori. Vrei cafea? Ai pâine cu dulceatã? Bãiatul acela mãnânca pâine cu miere. Vãd un cal pe fereastrã. foarte mult. Aceastã categorie cuprinde substantive care denumesc materia: 1. . Înaintea acestor substantive nu folosim articolul nehotarât “a/an”. . .o multime de masini a lot of .We have many friends.How much beer do they want to bring? . leu) are plural.My friend has no sisters.Înaintea subsatantivului music nu stã nici un fel de articol.o bucatã de hârtie . Putem exprima cantitatea cu aceastã structurã. Cât ceai vrei? Câte cesti de ceai vrea sora dumneavoastrã? Câte bucãti de cascaval ai pe masã? How many people do you know? How much sugar do you want? . multã (cu substantive care nu au plural) Întrebãrile referitoare la cantitate în limba englezã sunt: How many? .That boy is eating bread with honey.o ceascã de cafea a lot of cars . Cum se simte piciorul tãu? La anul merg la scoalã. milk 2. multe.gem.My money is on the table.How many cups of tea does your sister want? . Lui îi place sã meargã cu trenul si cu vaporul.pâine butter .Their cigarettes are on the desk. Îmi place mult acest cântec.unt Cuvintele de mai sus sunt substantive care nu au plural. brânzã bread . coffee 3.apã . Vreau sã am o multime de bani. lichide : coffee. Nu am mult ceai.

Este ieftin. câtva. Este usor sa scrii? Vreau sã mãnânc putinã pâine. . ceva I have a little money. I have more cars than you. – Mary’s father 2.Engleza este usoarã. a little .Aceste vapoare sunt rapide. . because it’s expensive.a fuma . .We want to sit here. a-si face griji .Ea are un câine mic.a se nelinisti.Mergem împreunã acolo? The chairs are around the table.Vã iubiti câinele? . Nu-ti face griji!/Nu vã faceti griji! El vrea sã cânte o melodie usoarã. . deoarece .In a week we are going to England together.I have less beer than Peter.Ce mai face Maria? .putin. putin I have little money. Folosirea genitivului cu apostrof ‘s (the Saxon Genitive) se face de obicei pentru numele de fiinte. deoarece este scumpã. câtva. infim”. Vreti mai multi bani? El se plimbã în jurul acestei clãdiri.ce ar fi sã…? cum stãm cu…? ce mai e cu…? . .Am putini bani. little .a se aseza.Don’t worry! . .Am mai multe masini decât itne. .my brothers’ car 22 .She smokes more than her father. Peste o sãptãmânã mergem împreunã în Anglia. mai multi/mai multe decât .Mary’s car. Buy me this bicycle! It’s cheap. înaintea lui poate sta si un articol: She has a little dog. He has less money than his brother.Vã rog. a se îngrijora.a cânta to worry to sing Ea fumeazã mai mult decât tatãl ei. Am mai putinã bere decât Peter. Cuvântul little poate fi folosit si ca adjectiv. .El are mai putini bani decât fratele sãu. Give me a little beer. În acest caz. .Is it easy to write? . La plural : Dacã substantivul este la plural si se terminã cu litera –s atunci se adaugã doar un apostrof Masina fratilor mei . Tatãl Mariei. . .Do you want more money? . Vrem sã ne asezãm aici. a sedea . Apoi urmeazã obiectul posedat.mic.Does he always walk fast? . .What about me? .mai putin decât.The first car is cheap and the second is expensiv. sau substantivul comun ce defineste persoana asociatã într-un fel cu prima: Masina Mariei .Nu cumpãr aceastã casa. dati-mi putinã bere. . a doua este scumpã. a little more than less than because what about? – putin.I want to eat a little bread. .He is walking around this building. .mai mult/mai multã decât. ceva ( cu substantive care nu au plural) .Scaunele sunt în jurul mesei. mai putin de . La singular genitivul se formeazã punând în fata posesorul urmat de un apostrof si litera “-s”. . please. 1. .Cumpãrã-mi aceastã bicicletã! . These ships are fast. What about Mary? Do you love your dog? Are we going there together? Retineti deosebirile dintre expresiile de mai jos. English is easy. fiindcã.Am ceva bani.pentru cã. . . I’m not buying this house. Merge întotdeauna repede? Cu mine cum rãmâne? to sit to smoke . .I have two dogs and I love them. si atunci se traduce prin “mic.Expresia “ a lot of” poate fi folositã atât cu substantivele care au plural cât si cu cele care nu au plural.He wants to sing an easy song. Am doi câini si îi iubesc. Ambele sunt folosite cu substantive care nu au plural. Prima masinã este ieftinã.

Îti place câinele Mariei? . Pot sã te vizitez mâine.O cunosti pe sora soferului nostru? Transformati genitivul cu apostrof in genitivul format cu prepozitia ‘of’. Dacã transformarea nu este posibilã.the daughter of my brother a cup of coffe .Can I smoke in this room? .Where can we wait for you? . ceea ce înseamnã cã forma lui este identicã la toate pesoanele. Sora mamei mele stie sã vorbeascã englezeste. . a stii. . Poti sã vorbesti cu noi despre asta. Can you drive? Yes.What time can he come? . La ce orã poate sã vinã? Când pot sã iau aceste scrisori? Unde putem sã vã asteptãm? Cine stie sã cânte? Cine nu stie româneste? .my brother’s bicycle my son’s room . repetati propozitia originalã: my brother’s daughter . Can your daughter sing? Yes. Pot sã mãnânc zece mere. Do you like Mary’s dog? Do you know our driver’s sister? .the book of my father the house of Mary . .I can eat ten apples.Mary’s house the bicycle of my brother . face parte din grupa verbelor auxiliare modale.She can’t eat this cheese.these people’s house My mother’s brother has a nice car. iar forma prescurtatã este can’t.Who can sing? . Putem sã fumãm în aceastã camerã.Can I take this book? .We can write it for you.Who can’t speak Romanian? 23 . . . she can’t.His father can’t talk with you now. . dar se pot scrie si împreunã: cannot.Fratele mamei mele are o masinã frumoasã.I can visit you tomorrow. Can we take the car? .When can I take this latters? .Pot sã cânt? Her sister can drive.My mother’s sister can speak English. . În rãspunsurile negative verbul can este urmat de cuvântul not. . . No. . Putem sã scriem aceastã carte pentru tine.Can they show me their house? . I can’t.They can pay for our tickets.Putem sã luãm masina? Pot sã vinã ei aici dupã-amiazã? Pot sã iau aceastã carte? Fiul lui stie sã cânte? . . Pot sã fumez în aceastã camerã? Poti sã-l astepti.We can smoke in this room.Can they come here in the afternoon? . Ea nu poate mânca aceastã brânzã. . Pot sa-mi arate casa lor? Tatãl lui nu poate vorbi acum cu dumneavoastrã. a fi capabil. No.Aceasta este casa prietenilor mei.You can talk with us about it.the horse’s mouth Verbul CAN=a putea. she can.Can his son sing? Rãspusurile scurte se formeazã cu pronumele personal si verbul can. Ei pot sã plãteascã biletele noastre. Can her sister drive? .the room of my son the mouth of the horse . Where is your father’s office? This is my friend’s house.Unde este biroul tatãlui tãu? . iar verbul care-l urmeazã nu are particula to.Dacã substantivul aflat la plural nu se terminã cu litera –s atunci se adaugã atât apostroful cât si litera “-s” casa acestor oameni .You can wait for him.a cup of coffe my father’s book . Interogativul se formeazã prin inversarea ordinii verbului auxiliar can si a subiectului: I can sing.Sora ei stie sã conducã? We can take the car. Can I sing? . I can.

nicicând. .Vreau sã am multi copaci în grãdinã.Which book can I take? . . That rich woman has three houses. a fi atent (la) to stop. a înceta.Nu pot sã beau bere disearã. Tu esti un prieten remarcabil.Seara îmi place sã ascult radioul. scurt large big .pe care. I like to eat apples in summer.ale cui cãrui/cãrei/cãror . Verbul to stop are douã întelesuri: “a se opri pentru a face ceva”. a nu-si aminti .Ne oprim des lângã acest magazin.scund. . . Ei cautã o casã spatioasã.Look at this big building! . Am ceva bani. În limba englezã acesta este un adverb de negatie.Femeia aceea bogatã are trei case.a opri.vara why .care.In three years I’m buying a car. mãret.better . Eu nu mã plimb niciodatã în parcul acela. 24 . sau “ a înceta sã facã ceva”.They never buy cheese. Putem merge acolo împreunã? Ferestrele acestei camere sunt mari.I never sing songs. larg . Can we go to the park? I want to have many trees in my garden. Listen! Pink Floyd are singing.mare. . a întrerupe I always forget to write a letter to her. .mai bine which .We have little cheese. spatios.de ce?.They can never drive a car. Ei nu cumpãrã niciodatã brânzã.Îmi place sã manânc mere vara. .How much sugar do you want? . .Give me two cups of coffe. Her mother’s brother is a poor man.al.Why does he never want to talk to me? great . What do cats like to drink? Retineti expresia: in summer .a uita. El de ce nu vrea niciodatã sã-mi vorbeascã? tall . I can’t drink beer tonight.They are looking for a large house.Her letter is short.din ce cauzã? whose . . . .a. Priveste aceastã clãdire mare! Scrisoarea ei este scurtã.înalt. . She never goes to work in the morning.Can we go there together? . .How much bread and butter can you eat? . . . .Ce le place pisicilor sã bea? Complementul de timp never înseamna – niciodatã. I like to listen to the radio in the evening.How many dogs has your friend’s sister? . Ei nu pot niciodatã sã conducã o masinã. to listen (to).I never enter tall buildings. voluminos Nu intru niciodata în clãdirile înalte.a asculta.mare. Avem putinã brânzã. . de aceea alãturi de el nu poate fi folositã nici o altã negatie în propozitie. to forget .în ce fel? Ale cui cântece le cântã ei acum? De ce nu poti merge acolo cu vaporul? Peste trei ani voi cumpãra o masinã. I never drink beer. .Fratele mamei ei este un om sãrac. .Ea nu merge niciodatã la lucru dimineata. mare short .ai. .The windows of this room are big.mare.Întotdeauna uit sã-i scriu (ei) o scrisoare. Câtã pâine cu unt poti mânca? Care carte pot sã o iau? Câti câini are sora prietenului tãu? Cât zahãr doriti? Dati-mi douã cesti de cafea.ce how . remarcabil . . We often stop near this shop.Putem merge în parc? .cum?.You are a great friend. .Ascultã! Cântã Pink Floyd. .I never go for a walk to that park.Whose songs are they singing now? . Eu nu cânt niciodatã cântece.pentru ce?.mai bun.Eu nu beau niciodatã bere.Why can’t you go there by ship? .I have a little money.

Ea o viziteazã vreodatã pe mama sa? . .I want to stop going by bus ci vreau sã cumpãr o masinã. Ea are multe masini dar prea putini bani. Aceasta este muzica cea mai bunã. Mã opresc întotdeauna ca sã privesc aceastã clãdire. vesnic . Vreau sã ascult melodiile acestea acum. Un om bogat poate întelege un om sãrac? . and buy a car.Give me five pieces of bread. El este prea sãrac ca sã zboare.He always sits on that chair.The rooms of this house are little.Can you come to us in summer? Dimineata nu mãnânc niciodatã miere.I can’t write it but I can try. Poti veni la noi vara? . .I want to look for something. . . Au sã-ti arate ceva.Nu pot cumpãra acesti pantofi scumpi. .Does he ever work at home? .I always stop here to look at this building.You can’t forget about it. Pot ei sã scrie scrisori lungi? . Aceastã camerã mare este albã. . .They have something to show you.He is too poor to fly by plane. .I can’t look for it forever. Fratele meu stã între aceste douã fete. atunci verbul care-l urmeazã este însotit de particula “to” si nu are terminatia “-ing”. .Ea vrea sã se opreascã ca sã fumeze. .I want to listen to these songs now.How much money can you give me? Dati-mi cinci felii de pâine. El lucreazã vreodatã acasã? Nu pot sã-l caut mereu. Sunt îngrijorat pentru fiul surorii mele. .Tonight we are going to John. . . dintre .A garden without trees isn’t nice. Acestea sunt casele prietenilor lui? . Vreau sã cumpãr cartea aceasta sau aceea. .Are they his friends’ houses? Camerele acestei case sunt mici.Does she ever visit her mother? Nu poti sã uiti asta.She wants to show me her house.This is the best music. Atunci când verbul “to stop” înseamnã “a înceta”.She has many cars but too little money. Dã-mi douã cesti de cafea si ceva pâine. . cândva . . . Cred cã acest parc este mai bun.I never eat honey in the morning.This large room is white.Give me two cups of coffee and a little bread.Iarna de obicei ninge. . .I’m worrying about my sister’s son. Nu pot sã scriu asta. El stã întotdeauna pe scaunul acela. Nu mai vreau sã merg cu autobuzul. . She wants to stop smoking. 25 . mereu.Don’t forget I can write it for you. Lectia 8 It usually snows in winter. Vreau sã mã las de fumat. dar pot sã încerc.My friend’s brother can sing these songs. . .Can a rich man understand a poor man? Disearã mergem la John.pentru totdeauna.Why can’t you come tonight? Câti bani poti sã-mi dai? . .vreodatã. . without something too .ceva . Dacã “to stop” înseamnã “a se opri”. lipsit de .Ea vrea sã se lase de fumat. . Nu uitati cã pot s-o scriu pentru dumneavoastrã. . I can’t buy these expensive shoes. Fratele prietenului meu poate sã cânte aceste cântece. . Când lucrez îmi place sã ascult muzicã. . el este urmat de un verb cu terminatia “-ing” fãrã particula to.I like to listen to music when I work. Vreau sã caut ceva. .My brother is sitting between these two girls.I think this park is better.She wants to stop to smoke.prea. Ea vrea sã-mi arate calul ei.I want to stop smoking.fãrã.I want to buy this or that book. foarte ever forever beetwen . .între (douã obiecte).Can they write long letters? De ce nu poti veni disearã? . O grãdinã fãrã copaci nu este frumoasã.

Iarna ninge des.femei [uimin] .august September October November December .seventy . Do you want this brown suit? From time to time we go for a walk to that park. . .Din când în când ne plimbãm în parcul acela.El este frizer.laba piciorului 30 40 50 99 36 44 .octombrie .Are three months ninety-three or a hundred days? . It is snowing. .mai .Some men like long hair.forty .It often snows in January.Does it often snow in December? . Substantive cu plural neregulat: man .Plouã. . Unor bãrbati le place pãrul lung. She’s flying to England soon. ci în est.În curând.El merge de la vest la est.a hundred 172 > a hundred and seventy-two 111 > a hundred and eleven 53 > fifty-three . . . He is a barber.In February we are opening a big shop in this street.Ninge. .decembrie În ianuarie ninge des.The sun seldom shows in February.bãrbati . Ninge des în Decembrie? Care femei au pãrul scurt? Ce datã este în aceastã scrisoare? Soarele se aratã rar în februarie. .What date is in this letter? .This barber is my friend’s brother.femeie foot .Vara vremea este întotdeauna frumoasã? .Vrei acest costum cafeniu? .Has August thirty-one days? .Do you want to go to school in September? .ianuarie . to rain si folosirea cuvântului it: It is raining.eighty > seventy-one > eighty-three > sixty-five men women feet . .We don’t live in the west.thirty . . Do you think yellow cars are nice? .septembrie . Trei luni au nouãzeci si trei sau o sutã de zile? Citesti multe cãrti? She has black shoes.fifty > ninety-nine > thirty-six > forty-four 60 70 80 71 83 65 .ninety 100 .Do you read many books? . Vrei sã mergi la scoalã în septembrie? În februarie deschidem un magazin mare pe aceastã stradã. .picioare (labe) 90 . I’m looking for my green shoes.She has long legs.iunie .Ea are picioare lungi.aprilie May June July August .Vara plouã des. Retineti felul în care se formeazã constructiile cu verbele to snow. . Nu locuim în vest.Which women have short hair? .iulie . . Is the weather always nice in summer? Do you know what date it is today? Can you see the sun? My hair is short. It often rains in summer. All people like apples. Pot sã gãsesc de lucru în octombrie. .I can get work in October. ea va merge în Anglia cu avionul. January February March April . . .Caut pantofii mei verzi. It often snows in winter.Stii ce datã este azi? . .februarie . He is going from the west to the east. . .sixty . but in the east.martie . It’s raining so we can’t go to the park. .noiembrie .Poti sã vezi soarele? .Tuturor oamenilor le plac merele.Ea are pantofi negri.Pãrul meu este scurt.Crezi cã masinile galbene sunt frumoase? 26 August are treizeci si una de zile? Acest frizer este fratele prietenului meu.Plouã. .bãrbat woman . deci nu putem merge în parc.

a plasa to do .She is sending letters to the post-office.Put this book on my table. Tatãl meu se plimbã acum în grãdinã. a tunde . .It’s almost evening.In March I must go to the east.forgetting Dacã ultima silabã a verbului este accentuatã si contine o vocalã scurtã (scrisã cu o singurã literã) iar verbul se terminã într-o singurã consoanã atunci prin adãugarea terminatiei ing aceastã consoanã finalã se dubleazã. Acum mã uit la aceastã masinã neagrã.Maria trebuie sã meargã la scoalã? My father must by a car. .cutting forget . get . .I must have forty-five minutes to do it.I’m looking at this black car now. Mary must go to school. .stopping sit . .The weather is nice in summer. Acum îmi caut pantofii galbeni.Look at these women and these men. Must Mary go to school? .Who is sitting on that chair? .putting stop .My faher is walking in the garden now.What else does your dog eat? . a lumina. Nu uiti ceva? . Priveste aceste femei si acesti bãrbati. Prietenul meu tocmai opreste masina. 27 . . .They are visiting this big church now. Ei viziteazã acum aceastã bisericã mare. to cut to shine .Mai doriti ceva? . .Are cats yellow or brown? . .We are visiting all these countries soon. Must my father by a car? .a face. . a aseza. . to put .Aceastã carte este prea dificilã pentru a fi cititã. Interogativul se formeazã prin inversarea verbului must cu subiectul. What must she read? . Îti place sã citesti cãrti dificile? Pisicile sunt galbene sau maro? Este aproape searã.The barber wants to cut my hair.sitting cut . .Look! The sun is shining! .a pune. Este o datã în aceastã scrisoare.Is it difficult to understand it? .getting put .From time to time I listen to music on the radio. . Frizerul vrea sã mã tundã.I’m looking for my yellow shoes now. Cine trebuie sã îti dea aceastã scrisoare? Ale cui cântece trebuie sã le cântãm? În martie trebuie sã merg în est. În cazul întrebãrilor care cer informatii aditionale se pune la începutul propozitiei un pronume interogativ.This book is too difficult to read. a se ocupa cu Nu vreau sã fac asta azi. . Cine stã pe scaunul acela? Ea trimite scrisori la oficiul postal. What else do you want? În camera mea este un birou negru.Tatãl meu terbuie sã cumpere o masinã? She must read this book.I don’t want to do it today.Do you like to read difficult books? . . . Sã veden câteva verbe a cãror consoanã finalã se dubleazã la adãugarea terminatiei ing. Îmi trebuie 45 de minute ca sã fac asta. . .My friend is just stopping the car. . Este dificil de înteles asta? Ce altceva mãnâncã câinele tãu? Din când în când ascult muzicã la radio. Ei tocmai taie copacii în parc.a strãluci. Vara vremea este frumoasã. a luci .Aren’t you forgetting something? Verbul must – a trebui este un verb auxuliar modal asemãnãtor lui can si forma lui este identicã pentru toate persoanele iar verbul care îl urmeazã nu are particula to.Aproape tuturor femeilor le plac bãrbatii înalti. Almost all woman like tall men. .You must go to work tomorrow.a tãia.They are just cutting the trees in the park.Whose songs must we sing? .Who must give you this letter? . În curând vizitãm toate aceste tãri.There is a date in this letter.There is a black desk in my room. .Ce trebuie ea sã citeascã? Mâine trebuie sã mergi la lucru. Priviti! Strãluceste soarele! Pune aceastã carte pe masa mea.

În decembrie este des zãpadã.My father must go to hospital. Avionul zboarã spre vest. Trebuie sã iau si o cravatã? . Iulie este cea mai bunã lunã? Vreau altceva.Soon we are buying a big office.Put this bookcasein our bedroom. . church.We are just asking him about his son.Your husband is my brother.We have too little money to buy this expensive house.The plane is flying to the east.These black shoes are expensive. . În grãdina noastrã este multã zãpadã. . Trebuie sã cumpãr o cravatã. Putem sã luãm împreunã micul dejun? Pãrintii mei au bani putini. . Sunt si pãrintii lui aici? În casa noastrã sunt multe plante. .Tonight I’m listening to the radio. . .Don’t forget this date! .Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati acest exercitiu fãrã gresealã: Ei ne dau întotdeauna ceai bun. Aceastã sãptãmânã este prea lungã. . . . . . .There is a lot of snow in our garden. don’t smoke in the bathroom. . Disearã ascult radioul. Nu îti face griji în ceea ce priveste vremea. Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? Tatãl meu trebuie sã meargã la spital.Can you bring me some honey? .Don’t put this letter on the table in the kitchen. Trebuie sã-i duc cu masina la scoalã.I want something else. Ei vin peste un sfert de orã.Ce îti place sã mãnânci la micul dejun? What’s for breakfast today? .Don’t worry about the weather! .I don’t want to cut my hair. Nu vreau sã astept la nesfârsit. . .Are his parents also here? . . . Retineti utilizarea cuvântului “for” în urmãtoarel expresii: What do you like to eat for breakfast? . Cine ne predã engleza? Vã rog nu fumati în dormitor. . . Pune biblioteca aceasta în dormitorul nostru. El vrea sã ia toate cãrtile. Nu pune aceastã scrisoare pe masã în bucãtãrie! Tocmai îl întrebãm despre fiul lui.This brown dog is my best friend. .Ce avem azi la micul dejun? Nu-mi place sã fiu în spital. .I must take them to school by car. . .My parents have little money.All cats don’t like water.Whose is this house? .What do you like to eat for breakfast? .I want to have this green lamp. .I must buy a tie. De obicei mâncãm în sufragerie.There are many plants in our house. town.Is July the best month? . Acest câine maro este cel mai bun prieten al meu. Nu uitati aceastã datã! Acesti pantofi negri sunt scumpi. Pisicilor nu le place apa. Ei nu ne pot auzi.They are coming in a quarter of an hour. music sau 28 .Must I also take a tie? Articolul hotãrât the se poate omite în cazul unor cuvinte ca: mother.I don’t want to wait forever. Lectia 9 Cãmãsile acestea sunt ieftine. Sotul tãu este fratele meu. A cui este aceastã casã? În curând cumpãrãm un birou mare.These shirts are cheap.They always give us good tea. . Câtã dulceatã poti mânca. Nu vreau sã mã tund.Can we eat breakfast together? . .This week is too long. .They can’t hereus. . .There is often snow in December.Whi teaches us English? . father. Eu vreau sã am aceastã lampã verde.He wants to take all the books.How much jam can you eat? .I don’t like to be in hospital.Please. Puteti sã-mi aduceti putinã miere? Avem prea putini bani ca sã cumpãrãm aceastã casã scumpã. .We usually eat in the dining-room.

dvs ati fost.Put on a white shirt. .a face. . . Ei iau micul dejun acum? . trecut Formele verbului to be la trecut simplu: I was . .You were at your daughter’s school yesterday. Nu putem parca pe aceastã stradã.My mother was in England a week ago. to smoke a cigarette = to have a cigarette Peter si Maria beau o cafea acum.înaintea denumirii meselor principale. la un moment determinat si nu are legãturã cu prezentul. . Luna trecutã ati fost la scoala fiicei dvs. dvs erati it was .My father is making a bookcase now.It was last year. - Înaintea cuvântului hospital nu folosim articolul hotãrât. De obicei folosim alãturi de el urmãtoarele complemente de timp: yesterday – ieri ago – în urmã (cu).Trebuie sã merg la spital. . to park .a parca. Forma de interogativ a verbului to be la timpul trecut simplu se formeazã prin inversare.Cina pe care o mãnânc acum este bunã.a se îmbrãca. a poseda nu se foloseste la prezentul continuu. Acesti oameni au fost în România anul trecut. she was. Stiu cã el a fost la tine acasã ieri. Negatia: no. Dvs luati întotdeauna micul dejun la ora 8? Tatãl meu confectioneazã acum o bibliotecã.Last year we were toghether. to stay . a confectiona . Acum am doi câini si o pisicã. Yesterday she was at work.We can’t park in this street.These people were in Romania last year. În unele situatii însã.I must stay in hospital for ten days. Ieri am fost în grãdina lui.el a fost.Are they having breakfast now? Ce tigarã fumezi acum? . . folosite la modul general: She always eats breakfast at seven.eu am fost.I have no money at the moment. înaintea denumirii anotimpurilor.Now I have two dogs and one cat. Was she at work yesterday? 29 Yes. . folosite la modul general: Do you like summer? Dacã vrem sã ne referim la o masã. . atunci spunem: I go to the hospital every day. A fost anul trecut.a rãmâne to have breakfast . a aseza to get up . Nu-mi place sã mã scol dimineata.a se ridica în picioare.Yesterday I was in his garden. Trebuie sã stau zece zile în spital. .I don’t like to get up in the morning. de forma corespunzãtoare a verbului to be si cuvântul not.Do you always heve breakfast at eight? . Timpul trecut simplu (the Simple Past Tense) se foloseste pentru exprimarea unei actiuni care s-a petrecut în trecut.a lua micul dejun to make . Rãspunsului afirmativ: yes. el era she was . voi erati he was .I know he was at your house yesterday. dacã participãm la activitate în calitate de bolnav: I must go to hospital . În urmã cu doi ani am fost în Anglia.. Anul trecut am fost împreunã. to drink tea = to have tea.Which cigarette are you having now? Momentan nu am bani. .Two years ago you were in England. to eat breakfast = to have breakfast. . . eu eram you were . atunci trebuie sã folosim articolul the. ea era we were . urmat de pronumele personal si de forma corespunzãtoare a verbului to be. acum (-) last – ultim. sau la un anotimp anume.ei au fost. (cel) din urmã. a se scula din pat Îmbrãcati o cãmasã albã. era (genul neutru) you were .Merg la spital în fiecare zi.voi ati fost. cu ajutorul lui înlocuim alte verbe.ea a fost. a stationa to put on . .tu ai fost. she wasn’t. . ei erau Mama mea a fost în Anglia în urmã cu o sãptãmânã.acesta a fost/asta a fost. tu erai. . noi eram they were . The dinner which I am eating now is good. urmat de pronumele personal. . No. Verbul to have cu sensul: a avea.noi am fost.Peter and Mary are having coffee now. În aceste cazuri putem folosi verbul to have si la timpul prezent continuu. Dacã mergem la spital în calitate de vizitator sau ca membru al personalului.

She has geese in the garden. . .My husband likes this tie. în partea cealaltã after .teeth (dinti) mouse – mice (soareci) 2. . La ce orã se scoalã el de obicei? . Ea tocmai se duce la parter. opposite .They were in his office yesterday? Were they in his office yesterday? Yes. Acelea sunt cutitele tale? . . . În urmã cu o orã erau multi copii în parc. . .Does the moon shine every night? 30 Bicicleta ta este în sopron.I aleays see him after brekfast. . When were you in England? Why wasn’t she at work yesterday? She wasn’t in England three years ago.Ea nu a fost în Anglia în urmã cu trei ani. . . Luna strãluceste în fiecare noapte? . . Substantive care la formarea pluralului îsi schimbã rãdãcina si pronuntia: foot .knives (cutite) wife .-These plants were in our garden a year ago. Structura there is/there are este la timpul prezent.Your bicycle is in the shed.They had breakfast in the dining-room yesterday. No. mai . Pune lampa pe bibliotecã.Pãrintii mei nu au fost ieri aici.This man is in front of our house. they weren’t.Do you want to put on this red shirt? Aceste plante au fost în grãdina noastrã în urmã cu un an. Te vãd des în fata acestei fabrici.la parter. Vrei sã îmbraci cãmasa asta rosie? .What time does he usually get up? Te rog.încã.feet (picioare) goose .vizavi de.I must get up after four tomorrow. .lives (vieti) knife .I want to buy three loaves of bread. . Vreau sã cumpãr trei franzele.Please.An hour ago there were many children in the park. în celelalte cazuri primind terminatia –es: loaf .I can perk there after eight.Are those your knives? Îl vãd întotdeauna dupã micul dejun. . Dintii lui nu sunt albi. Mâine trebuie sã mã scol dupã patru. My parents weren’t here yesterday. iar la plural acesta se schimbã în v. . Vezi frunze în acest copac? .shelves (rafturi) leaf .In summer we don’t go by car. . Ea are gâste în grãdinã. . Dacã f-ul e urmat de e.halves (jumãtãti) shelf . Acest om este în fata casei noastre. Substantive care se terminã în –f. .dupã. stay after dinner.We live opposite a church.It’s almost a quarter past five.I usually have breakfast at nine. dinaintea Pot parca acolo dupã opt. Formarea pluralului neregulat: 1.De ce nu a fost ea la serviciu ieri? . rãmâi dupã cinã. De obicei iau micul dejun la nouã.Când ai fost în Anglia? .pe colt. Sotului meu îi place aceastã cravatã. Ei au servit micul dejun în sufragerie ieri.leaves (frunze) downstairs .She is just going downstairs.Does he still visit you? .His teeth aren’t white. .There are mice in this building. . Sunt soareci în aceastã clãdire. dupã aceea still .loaves (franzele) life . they were.în fata.Put the lamp on the bookcase.I often see you in front of this factory. on the bus . în colt .Were your parents tall? Este aproape cinci si un sfert. . jos in front of . Forma acestei structuri la trecutul simplu este there was/ there were. Vara nu mergem cu masina.în autobuz in the corner .wives (sotii) half . Pãrintii tãi erau înalti? . atunci îi adãugãm doar un –s.His office is opposite the bus station.Do you see leaves in this tree? Locuim vizavi de o bisericã. . El te viziteazã încã? Biroul lui este vizavi de statia de autobuz.children (copii) tooth .geese (gâste) child .

.They live opposite the cinema. oi) El a vrut sã facã ieri o bibliotecã dar nu a avut timp. . Ieri am asteptat-o douã ore. Ea a fost atunci în spital? Ai plante în sufragerie? Sotiilor le place sã meargã la plimbare cu sotii lor. Am câteva scrisori de scris. La folosirea terminatiei –ed sã fim atenti la urmãtoarele: 1. . sheep (oaie.Can we have dinner together? Verbe la trecutul simplu: Terminatia –ed se adaugã verbelor care nu au terminatia –e. . try .My parents opened an office yesterday. .The chair is in the corner. . . but it was too expensive.I must put on my best suit. .Do you want a seat? . Sunt multi soareci în colt.When he entered the house we were in the garden. wait – waited Dacã verbul are terminatia –e se adaugã doar litera –d. Ei au vrut sã meargã acolo acum un an.Have you plants in the dinning room? .Is there a TV set in the living-room? . . . Noi am cãutat ieri cravatele lui. Substantive a cãror plural se formeazã prin adãugarea sufixului –es:potato – potatoes tomato – tomatoes Substantive care primesc sufixul –en la plural: ox – oxen (bou) Substantive care au aceeasi formã si la plural si la singular deer (cãprioarã).tried 2. Soferul ne-a arãtat ieri masina sa.He looked for his ties yesterday. . precedatã de o consoanã litera y se transformã în –i. .I don’t like white socks.A week ago I talked with your brother.Yesterday I waited for her for two hours.The driver shoved us his car yesterday. Prietenul ei i-a cerut o carte. .Last week we walked to school.She thanked us for it yesterday.Those ties weren’t nice. Mergi în pivnitã si adu scaunele verzi! Am vrut sã cumpãr un televizor bun dar era prea scump. . . Sãtãmâna trecutã am mers pe jos la scoalã.When he went downstairs he saw two children in front of him. . În cazul unor verbe consoanele de la sfârsitul cuvântului se dubleazã. Este scump acest televizor? Putem sã cinãm împreunã? . În urmã cu o sãptãmânã am vorbit cu fratele tãu. .Go to the cellar and bring the green chairs! .I wanted to buy a good TV set. 31 . . . Pisicilor le plac soarecii? Ai dinti frumosi. Noi am lucrat în Anglia anul trecut. . . Ea ne-a multumit ieri pentru asta. . visit – visited.Este televizor în camera de zi? Vrei un loc? Nu-mi plac sosetele albe.Was she in hospital then? . Vara uneori plouã iar iarna ninge.You have nice teeth.This cinema is opposite our school. Acele cravate nu erau frumoase.I loved this town whem I was a boy.Can you get up? .Last year we worked in England.I have some letters to write.Her friend asked her for a book. Scaunul este în colt.Wives like to go for a walk with their husbands. Pune aceste cãrti pe aceste rafturi! Când a coborât el a vãzut doi copii în fata lui.Put these books on these shelves1 .I usually have breakfast at home and dinner at a restaurant. De obicei iau micul dejun acasã si cina la un restaurant. Ei locuiesc vizavi de cinema. but he had no time. Acest cinema este vizavi de scoala noastrã. Îmi plãcea acest oras când eram copil.There are a lot of mice in the cellar.Do cats like mice? . .stopped Pãrintii mei au deschis ieri un birou. Când a intrat el în casã noi eram în grãdinã. .It sometimes rains in summer and in winter it snows . În cazul verbelor a cãror terminatie este litera –y.They wanted to go there a year ago. stop .Is this television set expensive? . . Poti sã te scoli? Trebuie sã mã îmbrac cu cel mai bun costum. . like – liked.He wanted to make a bookcase yesterday.

He was here before Monday.Ieri mi-am fãcut griji pentru tine.We ate two much yesterday. You took the noney. . Ieri te-a asteptat un postas în fata casei.Did these typists like their work? . Multe femei politist lucreazã în orasul nostru. . Toamna frunzele sunt galbene. forma corespunzãtoare a verbului auxiliar si cuvântul not (did not – didn’t). Mai mult de o sutã de pãsãri stau acum în copacul acela.A postman waited for you in front of the house yesterday . Asemãnãtor timpului Simple Present si la timpul trecut folosim un verb auxiliar did. . Citeste aceastã revistã! Adu-mi ziarul meu! .More than a hundred birds are setting on that tree at the moment.Where did this nurse work last year? . . Unde a lucrat aceastã infirmierã anul trecut? Aceste dactilografe îsi iubeau munca? Cine s-a dus în Anglia primãvara trecutã? Aceste ziare si reviste erau pe masã în bucãtãrie? Ieri ai dus uneltele în magazie? Ai vãzut sufrageria lor? Unde s-au dus ieri pãrintii Mariei? Ai luat ieri micul dejun? Cine a oprit circulatia? El a fost aici înainte de luni.In spring the trees are green. . She wanted these books.Did you have breakfast yesterday? . urmat de forma corespunzãtoare a pronumelui personal si de verbul auxiliar. Mary saw John yesterday. Ieri noi am mâncat prea mult. Ieri ti-am vãzut bicicleta în sura aceea din coltul grãdinii. Mergeti des la meciuri de fotbal? Magazinul acestui brutar este pe colt. Yes. Douã dactilografe lucreazã în biroul nostru. . . În propozitiile în care folosim verbul auxiliar did verbul de conjugat rãmâne la prezent fãrã particula to.This baker’s shop is in the corner.Two typists work in our office. Lectia 10 Aceste unelte sunt foarte scumpe. I did. .We had more money then.Who went to England last spring? . Propozitiile negative cuprind cuvântul no. Who opened the shop last week. Did you take the money. 32 . pronumele personal. They smoked many cigarettes last year. Peter spoke to me last Sunday? Who spoke to me last Sunday? We opened the shop last week. . Where did John go yesterday? What did she want? When did they listen to music? Structura acelor întrebãri în care figureazã pronumele interogativ who este cea a unei propozitii afirmative de aceea verbul se aflã la forma a II-a Simple Past.I must always have a seat in a bus. They listened to music last night. forma de afirmativ. Primãvara copacii sunt verzi.Yesterday I worried about you.These tools are very expensive.In automn the leaves are yellow.Where did Mary’s parents go yesterday? .My mother is a nurse.Do you often go to the football matches? . Atunci aveam mai muti bani.Did you take the tools to the shed yesterday? . . Mama mea este infirmierã.Did you see their dining-room. . .Yesterday I saw your bicycle in that shed in the corner of garden. I didn’t. . Trebuie sã am întotdeauna loc în autobuz. Did Mary see John yesterday? Did they smoke many cigarettes last year? Rãspunsurile afirmative le formulãm folosind cuvântul yes. John went home yesterday.Bring me my newspaper! Formarea interogativului verbelor la Simple Past. . No. .Read this magazine! .Were these newspapers and magazines on the table in the kitchen? .Many policewomen work in our town.Who stopped the traffic? .

La ce orã l-ati vãzut dvs pe celãlalt om? I-ai multumit ieri surorii tale pentru cartea aceasta? .The bus was full of people. Întotdeauna în cazul în care cuvântul did este prezent în propozitie atunci verbul principal se foloseste fãrã particul to.Did the moon shine yesterday? Am încercat sã fac asta anul trecut. .When did you see this match? .Who had four wives? Dupã cinã mergem la cinema.Did you watch the match yesterday? all kinds of – de toate tipurile În propozitiile negative se foloseste forma prescurtatã negativã didn’t sau did not. . Acest om a fost brutar? De ce ai condus ieri masina? Cine a scris scrsoarea aceasta? Cum au fãcut asta? Ieri nu am bãut bere. I-am întrebat pe politisti despre strada aceasta.Prietena mamei mele nu a venit la noi sãptãmâna trecutã Atunci nu l-am înteles. .El nu si-a vãzut ieri copiii. . . Cine a avut patru neveste? .I’m too busy to go with you to the cinema.This newspaper is very good. Pãrintii mei nu au uitat sã mã vizitaze ieri.Why did you drive the car yesterday? . .Azi este foarte rece.My husband ate dinner in the living room yesterday Ai vãzut aceste plante în grãdinã? .Who drank my tea? Când au venit ei? .I asked the policemen about this street.He had all kinds of tools.He didn’t get up before breakfast.Did you read about it in the newspaper yesterday? .Did you see these plants in the garden? Nu ei au fãcut aceastã bibliotecã.What time did you see the other man? . . all sorts of Poftiti! Poftim! Este aici! .Our bookcase has twelve shelves.How did they do it? . Acest ziar este foarte bun. El nu s-a trezit înainte de micul dejun. Te-ai uitat ieri la meci? Here you are. . Trebuia sã lucrati pânã la ora cinci.Yesterday I was too busy to talk with you.They didn’t make this bookcase. Cât ai stat acolo atunci? .You must work till five o’clock. . Ai citi despre asta ieri în ziar? Ieri am fost prea ocupat sã vorbesc cu tine. .She saw him too. . .I didn’t understand him then.We didn’t drink beer yesterday. Autobuzul era plin cu oameni.Are you ready? We must go. . Sunt prea ocupat ca sã merg cu tine la cinema.Where did you buy this television set? Atunci aveam multe pãsãri în grãdinã.Who wrote this letter? . .Ea l-a vãzut si pe el.Did you thank your sister for this book yesterday? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Sotul meu a cinat ieri în camera de zi. . . Când ai vãzut acest meci? El avea tot felul de unelte. .They didn’t want to look for it yesterday. Esti gata? Trebuie sã mergem! Aceste douã masini sunt frumoase dar cealaltã este mai bunã. Nu am vrut sã caut asta ieri.I tried to do this last year. .After dinner we are going to the cinema. De unde ai cumpãrat acest televizor? . Trebuie sã vorbesti cu sora lui John. My mother’s friend didn’t come to us last week. .You must talk to John’s sister.How long did you stay there then? Ieri nu au fost la lucru. He didn’t see his children yesterday.They weren’t at work yesterday. . . . Biblioteca noastrã are 12 dulapuri.We had many birds in the garden then. . Cine mi-a bãut ceaiul? .These two cars are nice but the other is better.My parents didn’t forget to visit me yesterday. 33 . . .de toate felurile . . Luna a strãlucit ieri? .Was this man a baker? .When did they come? Lectia 11 It’s very cold today.

Pune-ti haina. I have known about his mother. .Aceasta este esarfa mea cea mai bunã. . The wind was strong yesterday. . . . .Ei nu-i place cãldura. Când vorbim despre o functie care poate fi îndeplinitã doar de o singurã persoanã.Sunt multi nori pe cer. .Last month we had heat. She has taught me English. Do you like high temperatures? There is usually fog in winter. He is a baker. . . She doesn’t like heat. religii sau nationalitãti: She is a typist. I have a temperature.Can I put on this coat? . My parents have smoked a lot of cigarettes. .Vrem sã ascultãm buletinul meteorologic. .Put on your coat.El este brutar.Eu sunt catolicã.Was it cold yesterday? . . . Her husband is an Amercan. Azi este ceatã la Londra. care nu poate fi tradusã ad literam. Folosim timpul Present Perfect în cazul unor evenimente care s-au terminat chiar acum sau ceva mai devreme. Trebuie sã cumpãr cizme. De multe ori.Pãrintii mei au fumat o multime de tigãri.pe cer. She has looked for her coat.Ieri vântul a fost puternic. sau care au început în trecut (last week) si se continuã si în prezent (cu repercusiuni asupra prezentului). .I must buy boots. There are many clouds in the sky. Soarele este sus pe cer? Luna trecutã a fost caniculã.Îti plac temperaturile ridicate? . This is my best shawl. . Ieri a fost rece? La ce orã este buletinul meteorologic la radio? Vântul este prea puternic azi. Copiii nostri au febrã mare.Ea este dactilografã. Articolul nehotãrât a/an este folosit întotdeauna înaintea substantivelor care denumesc ocupatii. . verbului se adaugã sufixul –d sau –ed.Cine este presedintele României? Who is the president of Romania? . . . .Ea si-a cãutat haina. I am a Catholic. .The wind is too strong today. momentul desfãsurãrii actiunii nu este specificat cu exactitate.There is fog in London today. 34 .Ea si-a cumpãrat un câine. Constructia propozitiei la timpul Present Perfect este urmãtoarea: Pronume personal + Verbul auxiliar + forma a III-a a + sau substantiv have/has verbului principal She I We has have have bought seen been … a dog.Is the sun high in the sky? . Who is president of Romania? .Cine este presedintele României? Timpul Present Perfect Tense (prezentul perfect) se confundã deseori cu Simple Past Tense (timpul trecut simplu). Pot sã îmbrac aceastã hainã? Nu pot vedea soarele printre nori.Noi am fost acasã. În cazul unui verb regulat la fel ca în cazul timpului Simple Past.I can’t see the sun through the clouds. We want to listen to the weather-forecast.Am vãzut casa aceea. that house. . Where are my boots? Tata mi-a cumpãrat ieri o esarfã foarte frumoasã. În propozitie verbul auxiliar este reprezentat de forma corespunzãtoare a verbului to have.Sotul ei este american.Our children have a high temperature.Am avut febrã. .Ea mi-a predat engleza. . . .What time is the weather-forecast on the radio? . at home. atunci putem neglija folosirea articolului hotãrât the.Unde îmi sunt cizmele? . .My father bought me a very nice shawl yesterday.De obicei iarna este ceatã.Stiam de mama lui. Retineti expresia: in the sky .

Soarele a strãlucit? . .I have thought about it. tonight. Sãptãmâna aceasta am avut febrã. Was it foggy? Did you go outside yesterday? No. .Tonight I have written a letter to my friend. A fost foarte frig. . . Am uitat sã-ti aduc asta.We have brought these newspapers.Da. am stat toatã ziua în casã. We had a lot of rain.Temperatura a fost scãzutã? . Vara a fost foarte rãcoroasã în acest an.This month we have watched some films on TV.…).We have heard about you.They have asked me for money. .însorit blown . I-am cerut (ei) esarfa mea. Ne-au dat o masinã foarte frumoasã. . . Ea a venit la noi cu John. Cerul a fost foarte înnorat.Father has written a letter to me. .I have bought flowers today. .We have paid for the house this year.She has come to us with John.This week I have bought a coat and a shawl.a bate (despre vânt) 35 .I have talked to my sister today. . Am auzit la radio buletinul meteorologic. Aceste complemnte de timp se gãsesc la începutul sau la sfârsitul propozitiei. folosim timpul present perfect. Azi am cumpãrat flori.We have worked with these people. Azi am vorbit cu sora mea. .Ea si-a fãcut temele sãptãmâna aceasta. .A fost ceatã? . it didn’t.Mary has visited her husband’s sister tonight. it was very low. today. Am vorbit cu ei. .They have given us a very nice car. Ei mi-au cerut bani. to blow blew . Te-am asteptat timp îndelungat. Azi am vorbit cu tata. . În aceastã searã i-am scris o scrisoare prietenului meu.This week we have visited our parents. Anul acesta am plãtit casa.I have sent this letter this week.În seara aceasta (noi) am fost la cinematograf. Noi am lucrat cu acesti oameni.They have waited for me at home. . . .Cum a fost vremea ieri? .My sister has taught English this year. În seara aceasta Maria a vizitat-o pe sora sotului ei.It has been very cold. În aceste cazuri vorbim despre evenimente care s-au petrecut în trecut. She has done her homework this week. .Nu. . Did the sun shine? No.We have talked to our father today. . .I have a temperature this week. . . Anul acesta (noi) am fost la Londra.I have forgotten to bring you this. We have been at the cinema tonight.Azi (eu) am lucrat în grãdinã. And it was windy. a fost foarte scãzutã.Azi am fost acasã. Noi am adus aceste ziare. Ai bãut prea multã bere. Sãptãmâna asta ne-am vizitat pãrintii. . . I have been at home today. . . . Am trimis aceastã scrisoare sãptãmâna aceasta.Our parents have gone to England today.A fost îngrozitoare. A plouat foarte mult. Tata mi-a scris o scrisoare. Was the temperature low? Yes. M-am gândit la asta. Sora mea a predat engleza anul acesta.Ei m-au asteptat acasã. What weather was it yesterday? It was awful.I have asked her for my shawl. . . . Luna aceasta am vãzut câteva filme la televizor.This year we have been in London. .We have talked to them. I stayed at home all day.We have heard the weather forecast on the radio. Am auzit despre asta. .You have drunk to much beer. Alãturi de complementele de timp this…( week. .This week we have worked in the afternoon. Si a fost vânt. Today I have worked in the garden. Sãptãmâna aceasta am cumpãrat un sacou si o esarfã. . dar care au legãturã cu prezentul.I have waited for you a long time. The sky was very cloudy.Ai fost ieri afarã? .Nu. . sunny . În aceastã sãptãmânã am lucrat dupã amiazã. month.The summer has been very cold this year. . Pãrintii nostri au plecat azi în Anglia.

.Azi vremea este frumoasã. .Yesterday I bought him a coat and a shawl.The sun has shone today. . .recent. de curând. never si just. Ieri i-am cumpãrat (lui) un sacou si o esarfã. de curând already . Now it is sunny. The bus stop is at the corner. They are still at work. alãturi de always. Maria a trimis toate scrisorile azi.We knew about it a week ago.In the morning it was windy and cloudy but now it is sunny. . Soarele a strãlucit azi. Where is the tram stop? There is a calendar in the kitchen. .încã.I knew her a long time ago. . They live in Station Street.Anul trecut ei nu aveau telefon. . Obeservati folosirea cuvântului it cu referire la starea vremii: It was windy yesterday. Noi stiam despre asta în urmã cu o sãptãmânã. Was it foggy yesterday? .Last week a strong wind blew. but it isn’t foggy. Anul trecut le-am dat cãrtile noastre. deja so far .pânã acum.They wanted to do it yesterday. .În bucãtãrie este un calendar. .Ea este secretara lui Peter.Acum conducem spre est.Ei locuiesc în strada Garii. .Yesterday I walked to work.Ieri am mers cu masina. Timpul Present Perfect Tense se foloseste pentru descrierea evenimentelor petrecute în trecut si care include mai mult sau mai putin momentul actual.Ea mi-a dat flori ieri. .Ei lucreazã încã.Am vãzut portofelul tãu pe masã. . Sãptãmâna trecutã a suflat un vânt puternic. ever. deocamdatã 36 . She is Peter’s secretary. . Câteva exemple în care nu se foloseste articolul hotãrât the: We went by car yesterday.Avem bilete de autobuz. Nu suflã vântul. Ei au intrat în aceastã clãdire. .Trebuie sã mergem acolo cu tramvaiul. Temperatura este joasã dar nu este ceatã. Urmãtorul exercitiu este o comparatie între utilizarea timpurilor Simple Past Tense si Present Perfect.Dimineata a fost vânt si înnorat. Am vãzut o multime de plante. Azi a fost o zi cetoasã. . .We have seen a lot of plants. Ieri am mers pe jos la serviciu. . Ei au vrut sã facã asta ieri.The wind isn’t blowing. . She has bought seven stamps. . I have seen your purse on the table. The bank is opposite Peter’s house.Ea a cumpãrat sapte timbre. Am cunoscut-o cu mult timp în urmã. We have tickets for the bus. . .Today it has been a foggy day. .Last year we gave them our books. . .Unde este statia de tramvai? .A fost ceatã ieri? It is nice today.Mary has sent all the letters today. . Cred cã putem sã cinãm afarã. . dar acum este însorit.I think we can have dinner outside.Statia de autobuz este pe colt.El a citit acest roman sãptãmâna trecutã. .They have entered this building.recent. precum si alãturi de urmãtoarele complemente de timp: recently .Banca este vizavi de casa lui Petre. .Azi am fost în oras. .Acum este însorit. He read this novel last week. .deja lately . . We are driving east now. We have been in town today. They didn’t have a telephone last year. în ultima vreme yet . We must go there by tram. . . . She gave me flowers yesterday.Ieri a fost vânt.The temperature is low.

. They have already made ten bookcases.Did a strong wind blow yesterday? Pânã acum am citit trei romane. Pânã acum m-am dus la serviciu cu masina.We have already had two dogs.A fost prea târziu. It was too late to go there.I have already written five letters. early) urmeazã de obicei dupã verb: I always get up early. Complementul circumstantial (ex. We have just had dinner.a coborî said to say to get off Formele verbelor to get on si to get off sunt identice cu cele ale verbului to get.She came to us late in the afternoon. .So far we have worked in the morning.I have looked for my mother.It has been very cold today.They have just brought these chairs. Am scris deja cinci scrisori.I have read three novels so far.În ultimul timp. Complementul de timp late poate avea mai multe întelesuri. I have never seen that girl. . . Ieri a fost o zi însoritã.Le-a plãcut întotdeauna aceastã casã. . Ea nu si-a iubit niciodatã sotul. Ei tocmai au adus aceste scaune.a spune .I must put on a coat and a shawl because it is cold. . . ’so far’ la începutul sau la sfârsitul propozitiei. Ea tocmai s-a dus la plimbare. .It was a sunny day yesterday. Verbul to say face parte din grupa verbelor neregulate.They have always walked in the park in the evening. He was late for breakfast in the morning. next to to get on . .El a întârziat dimineatã la micul dejun. We have worked a lot recently. .She says this house is too expensive.She has never loved her husband.I must get off at the fourth stop. El tocmai a spus cã nu poate merge cu noi.Noi tocmai am cinat. Mama lui John a vorbit recent cu sotia lui. say said Trebuie sã cobor la a patra statie. . .She has just gone for a walk. . . . Ea spune cã aceastã casã este prea scumpã.a (se) urca . Seara ei s-au plimbat întotdeauna prin parc. lângã .So far I have gone to work by car.John’s mother has recently spoken to his wife. ca sã mergem acolo. Poti sã te asezi lângã mine? Ea a venit la noi dupã-amiazã târziu. . .We have always wanted to go to England. .Can you sit next to me? .Get on! I can take you to the bank. Pânã acum am lucrat dimineata. Noi am avut deja doi câini. noi am muncit foarte mult.Autobuzul a întârziat ieri. Eu mã scol întotdeauna devreme.Did you buy this car yesterday? Am cãutat-o pe mama mea.Mary and her husband have opened a shop lately.Complementul de timp ‘yet’ se aflã întotdeauna la sfârsitul propozitiei. I have heard about him lately. . iar celelalte complemente de timp se gãsesc înaintea formei a III-a verbului sau la sfârsitul propozitiei. Urcã! Pot sã te duc pânã la bancã. Noi am vrut întotdeauna sã mergem în Anglia.Our children have had a high temperature today. . . 37 .I always get up early. Ieri ai cumpãrat aceastã masinã? .He has just said he can’t go with us. La sfârsitul lectiei vom repeta întrega materie: Azi a fost foarte frig. . Maria si sotul ei au deschis de curând un magazin. The bus was late yesterday. .We have seen some nice towns lately. . .Niciodatã nu am vãzut-o pe fata aceea. Trebuie sã îmi pun o hainã si o esarfã pentru cã e frig. They have always liked this house. . .Ei au confectionat deja zece biblioteci. . Ieri vântul a suflat cu putere? . . Azi copiii nostri au avut febrã mare. .Am auzit despre el în ultima vreme. . . În ultima vreme am vãzut câteva orase frumoase.aproape de.

Trenul are întârziere? . . .I have already stopped smoking. . Copiii stau acum pe podea.I saw her at the tram stop in the morning. Aceste perdele sunt prea scumpe. .Este putinã pâine pe masã. . Ieri am vãzut un tablou foarte frumos. .You must get on at this stop and get off next to the post-office. ceva (înaintea substantivelor nenumãrabile): There is a little bread on the table. Seara mergem afarã.Trebuie sã fie cafenii. De unde pot cumpãra un covor? Plafonul trebuie sã fie alb? Întotdeauna mi-a plãcut sã stau în fotoliul acesta.Nu le vreau aici.We have just had breakfast.I can buy tickets to the cinema.Why have you given her flowers? . What about the curtains? . [sokits] so we can have floor lamps. And what do you want to do with these pictures? . Poti sã-mi dai douã timbre? Am cumpãrat un telefon rosu pentru bucãtãrie. and there must be no lamp on the ceiling. niste.In the evening we are going outside.Where can I buy a carpet? . . Tocmai am luat micul dejun. niste). 2.The setee is in the corner of the room.Ce zici de un covor galben (pe podea)? [ka:rpit] Yes.În plus.I don’t like foggy mornings. We must also have white wall-paper.I have always liked to sit in this armchair. . a little .De asemenea. .Did you have a fireplace then? .When did you buy this wall-paper.Where can I buy a calendar? . [si:ling] We have many sockets in the room. . Canapeaua este în coltul camerei.Must the ceiling be white? . Pronumele nehotãrât some poate sta înaintea unui substantiv numãrabil (câtva. De ce i-ai dat flori? Azi secretara mea a uitat sã-si ia portmoneul.The children are sitting on the floor now.Si perdelele? [kã:rtinz] They must be brown.câtva. .I like to read English novels.He has never gone to school. . M-am lãsat deja de fumat.These curtains are too expensive. . câtva. . Aveai atunci un semineu? Când ai cumpãrat acest tapet? .My secretary has forgotten to take her purse today. I also want to put the armchairs next to the table.Da. . ceva. Pot sã cumpãr bilete de cinema. unii) sau înaintea unui substantiv care denumeste un obiect ce nu are formã de plural (putin.We have bought a red telephone for the kitchen.Can you give me two stamps? .Cred cã trebuie sã punem canapeaua lângã semineu.Nu-mi plac diminetile cetoase.I was there early in the morning. Dimineata am vãzut-o în statia de tramvai.The socket is behind that chair.Is the train late? Lectia 12 This room is awful. . . . I think we must put the settee next to the fireplace.Why were you late for work yesterday? . Am fost acolo dimineata devreme. Acesti oameni au telefon? De unde pot cumpãra un calendar? El nu a mers niciodatã la scoalã. De ce ai întârziat ieri la serviciu? Trebuie sã te urci la aceastã statie si sã cobori lângã oficiul postal.I saw a very nice picture yesterday. trebuie sã punem tapet alb.Si ce vrei sã faci cu aceste tablouri? I don’t want them there. . . . câtiva. . a few . . vreau sã pun fotoliile lângã masã.nu trebuie sã fie nici o lampã pe tavan . Putem folosi acest pronume ca sinonimul altor douã pronume nehotãrâte: 1. What do you think about a yellow carpet on the floor?. câtiva (înaintea substantivelor numãrabile): 38 . .Have these people a telephone? . asa cã putem avea si lãmpi cu picior. si nu trebuie nici o lampã pe tavan.I have put a floor lamp next to the window. . . Retineti constructia: there must be no lamp on the ceiling Priza este în spatele acelui scaun. .Avem multe prize în camerã.putin. Îmi place sã citesc romane englezesti. . Am pus o lampã cu picior lângã fereastrã.Camera aceasta este groaznicã.

Ai vãzut deja acest tablou? Has she never read this book? .How much coffee have you drunk today? . . în timp ce complementul de timp yet nu poate fi folosit în propozitii afirmative.There are a few bottles on the floor. a pronumelui personal. . . Has she already been in England? No.I visited a few friends yesterday.Ce a fãcut ea pânã acum? Who has said this? . No.Ea nu a citit încã ziarul. . pe . I have. pe când forma prescurtatã constructiei has not este hasn’t: Have you cut your hair? No. They haven’t seen my house yet.Unde ai vãzut-o pe aceastã fatã? What has she done so far? .The typists haven’t come to work today.Cine a spus asta? How many books have you brought? . No. Complementul circumstantial yet are douã întelesuri: deja (în propozitii interogative) si încã nu (în propozitii negative).peste. . . I haven’t. Has she just come? Yes. she hasn’t. .I’ve already understand it. Interogativul timpului Present Perfect se formeazã prin inversiune. Have you already seen this picture? . .Nu am vizitat-o încã pe mama. deasupra.Încã nu mi-au vãzut casa.We haven’t sent this letter yet.Sunt câteva sticle pe podea. she has. Ea a auzit deja despre asta? Nu am trimis încã aceastã scrisoare.de la. . În ultima vreme nu ne-am uitat la televizor. ambele complemente circumstantiale pot fi folosite la formarea interogativului.Have you ever tried to stop smoking? . I have not. I have already seen this picture.Nu a citit niciodatã aceastã carte. from 39 . Have you written two letters so far? .Ati scris pânã acum 2 scrisori? Rãspunsul afirmativ se formuleazã cu ajutorul cuvântului yes.Bring me a little wall-paper. devenind haven’t. Formele verbului to have se pot prescurta dupã cum urmeazã: I have = I’ve he has = he’s we have = we’ve you have = you’ve she has = she’s you have = you’ve it has = it’s they have = they’ve Ai încercat vreodatã sã te lasi te fumat? Câtã cafea ai bãut azi? Încã nu m-am gândit la asta.We haven’t watched television recently. a formei corespunzãtoare a verbului auxuliar si a cuvântului not.Has she heard yet? .sub . We have written two letters so far. I visited some friends yesterday. . Bring me some wall-paper. She hasn’t read the newspaper yet. La formarea întrebãrilor complexe asezãm pronumele interogativ înaintea verbului auxiliar: Where have you seen this girl? . a pronumelui personal si a formei corespunzãtoare a verbului auxiliar: Have you cut your hair? Yes. Formele negative se pot folosi si la formarea propozitiilor întregi: I haven’t visited my mother yet. she has not. She has never read this book. din under . Complementul de timp already nu poate fi folosit în propozitii negative.I haven’t thought about it yet.Câte cãrti ai adus? Pronumele interogativ when –“când” nu se foloseste în întrebãrile în care verbul este la timpul Present Perfect. over . Am înteles deja. .Have you already been at home? .I haven’t talked to her yet. Încã nu am vorbit cu ea. Ai fost deja acasã? Dactilografele nu au venit azi la seviciu. Propozitiile negative se formeazã cu cuvântul no. În schimb. Structura have not poate fi prescurtatã.

Our bus stop is across the street.Câte ouã ai mâncat la micul dejun? .I haven’t talked to him yet. .Îmi place pâinea prãjitã la micul dejun. Azi ne-au pus câteva întrebãri.Do you see this plane over the park? Încã nu am vorbit cu el.I tried to stop them. Nu au cumpãrat încã perdele în cea de-a doua camerã. . . .He has never forgotten his friends.When I got on the bus I saw my brother.Aceste pahare pentru ouã sunt foarte frumoase.. Fotoliile sunt lângã fereastrã.When did they bring it? Ei vor sã mã învete sã citesc. Când le-ai arãtat casa noastrã? .Adu câteva furculite.across . . . cu . pe partea cealaltã Pune masa aceea vis-à-vis de fereastrã.Have you already eaten your toasts? În limba englezã pronumele posesiv se aflã de obicei înaintea substantivului: This is my car.Acasã nu avem sare.Noi tocmai am cumpãrat farfurii mari. Am încercat sã-i opresc. . Pânã acum am scris douã scrisori.Our cat likes under the settee. Când m-am urcat în autobuz. .When did you show them our house? Lectia 13 We have just bought large plates. .Have you ever driven big cars? În ultima vreme nu le-am scris scrisori prietenilor nostri-Lately we haven’t written letters to our friends. Când au adus asta? . Pisicii noastre îi place sã stea sub canapea.They have asked us a few questions today. . Cine a fãcut asta? .The armchairs are by the window.Pot sã iau aceastã lingurã? .Look at the flowers by the window. .(chiar) lângã.I have written two letters so far.They want to teach me to read.I usually eat one egg every day.Are these flowers from your husband? . .We have brought these egg-cups from England. These egg-cups are very nice.Put the table across the window.We are looking for a nice settee and 2 armchairs now Vezi acest avion deasupra parcului? . El a venit deja. Can I take this spoon? They must buy a salt-cellar. . We don’t have salt at home. Care furculite vrei sã le cumperi? Ti-ai mâncat deja pâinile prãjite? . . I love toasts for breakfast. Bring a few forks. El nu si-a uitat niciodatã prietenii. . .We heard the weather-forecast yesterday. 40 .Have you paid him for the wall-paper yet? Ieri am auzit buletinul meteorologic. .My sister has recently bought a few books. Statia noastrã de autobuz este pe partea cealaltã a strãzii.The plane is flying over the town. Am adus aceste pahare pentru ouã din Anglia. De ce mi-ai luat florile? .de-a curmezisul. Aceste flori sunt de la sotul tãu? Avionul zboarã deasupra orasului.Pune pâinea în prãjitorul de pâine! .Ei trebuie sã cumpere o solnitã. How many eggs did you eat for breakfast? Can you bring me a saucer? Have we red napkins at hame? Put the bread into the toaster. . Ai condus vreodatã masini mari? .Why have you taken my flowers? Cine a vrut sã cumpere casa aceasta? . . Recapitularea celor învãtate pânã acum: by . .What time did you come home? Uitã-te la florile de lângã fereastrã.l-am vãzut pe fratele meu.So far they haven’t bought curtains for the second Sora mea a cumpãrat recent câteva cãrti. De obicei mãnânc un ou în fiecare zi.Avem acasã servetele rosii? . .Which forks do you want to buy? .Who has wanted to buy this house? Acum cãutãm o canapea frumoasã si douã fotolii. . . I-ai plãtit lui deja tapetul? .He’s already come.Who has done it? La ce orã ai venit acasã? .Poti sã-mi aduci o farfurioarã? .

a utiliza to pour [li:v] . Îti torn cafea.Yesterday I hung the courtains.We will visit our parents in two days.These are our apples.Is this salt-cellar theirs? . This is my car. Sunt pantofii mei. . Voi vorbi cu el despre acest roman. .Pronumele posesiv independent stã singur si nu este urmat de substantiv.Tomorrow we will have dinner in the garden.This cheese is delicious. Mâine searã vom asculta radioul. .I like fried fish. Aceste tigãri sunt ale tale? Aceste stilouri sunt ale lui. Acest ceasornic este al lui? .a traduce > [left] > [tould] > [han(g)] Peste o sãptãmânã vom pleca la Bucuresti. .I will write to him tomorrow. a agãta .Are you in a hurry? .Aceasta este masina mea.Is it her car? Sunt pisicile noastre. .That coat is hers. Aceastã carte este a ta?.We will always be together.al nostru.You can use his telephone. to pass to use to leave to tell to hang .Next week we will pay for the car.These pens are his. . ale noastre yours .Ei se grãbeau. 41 .al meu.ale tale. Te grãbesti? Brânza aceasta este delicioasã.This clock is his.a atârna. .a turna. a noastrã. She will write a letter today. Vom coborî la a treia statie.al lui/sãu..al vostru. Poti sã dai zahãrul? Nu-i voi spune lui despre asta niciodatã. .a ta. a lui/sa. Este masina ei? . infinitivul. Ieri am atârnat perdelele. Mâine îi voi scrie lui.a. Sãptãmâna viitoare vom merge la Londra.a pasa. a clocoti . Ai fiert ouã? Poti folosi telefonul lui.a spune [hEn(g)] .I will talk with him about this novel. ale ei/sale its . ai vostri.Nu lua stiloul lui! This is their money.Those cups are yours. . .dvs hers . .ale dumitale.Is this book yours? Acele cesti sunt ale tale.This fat man eats too much. ei (pentru obiecte) theirs .ai. ale lui/sale yours . Sãptãmâna viitoare vom plãti masina. .Have you boiled eggs? .a folosi. ai mei.They are my shoes.al.Acesti bani sunt ai lor. Acest bãrbat gras mãnâncã prea mult.Aceastã masinã este a mea.al tãu. . .Acestia sunt banii lor. caz în care îsi schimbã forma. ai lui/sãi. a mea. ai ei/sãi. . . .al/a/ai/ale lor ours . .This is my bicycle. Acea hainã este a ei. Pentru exprimarea actiunilor care se vor petrece în viitor se foloseste timpul Simple Future Tense.Are these cigarettes yours? . Formarea lui este simplã: verbul auxiliar will urmat de forma I-a a verbului principal. . . Aceastã solnitã este a lor? Acestea sunt merele noastre. They were in a hurry. .Ia-l pe al tãu! This money is theirs.Next week we will go to London. ai nostri. Farfuria ei este goalã? Îmi place pestele prãjit. Pronumele personal + verbul auxiliar + forma I-a a + … will verbului principal I will come to you tomorrow. Aceasta este bicicleta mea.We will leave for Bucharest in a week. Take yours. Vom fi întotdeauna împreunã.lui. Expresia to be in a hurry . a pleca [tel] .a pãrãsi. . a voastrã.I’m puoring you coffee. .We will get off at the third stop.Is her plate empty? .I will never tell him about it. Don’t take his pen.ai tãi. sale. Peste douã zile îi vom vizita pe pãrintii nostri. .a fierbe. mine . a da to boil . a ei/sa.They are our cats. .Tomorrow evening we will listen to the radio. .Can you pass the sugar? . a vãrsa left > [left] told > [tould] hung > [han(g)] to translate left told hung . ale mele his . . Mâine vom cina în grãdinã. . ale voastre It is my car.al ei/sãu.

Our children will come to us on Saturday.Will they try to do it tomorrow? . . Cu ajutorul verbului say. El spune cã nu-i place sora mea.Ea are o esarfã pe umeri.Will he show us his room? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes. . .Unghiile tale sunt prea lungi. si aceea este a lui.finger .Sofar I have translated two books. .Pânã acum am tradus douã cãrti. You have long arms.When do you want to leave for Bucharest? Unde pot sã-mi agãt haina? . .Ea era în genunchi.Where can I hang my coat? Trebuie sã traduc aceastã carte pânã în februarie. . . Will they translate this letter? . My elbow is all right now. Ti-am vorbit deja despre asta. si a verbului auxiliar will: 42 .Tell me where the napkins are. She will tell you about my brother.wrist . .He hasn’t told me about it yet. Copiii nostri vor veni la noi sâmbãtã. .back umãr .I can’t boil the egss now! Vom atârna acest tablou în dormitor.I must translate this book by February. She has a shawl on her shoulders.He says he doesn’t like my sister.Îti va spune despre fratele meu. .Cotul meu este bine acum. You have a brown back.Bãrbatii au de obicei pãr pe piept. Will she go to Bucharest tomorrow? . a spune) He’s told me about the book. .Say something about your work. . Verbele tell/say au acelasi înteles dar le folosim în contexte diferite. Your nails are too long.arm .Omul acela are o burtã mare. Every man has ten fingers and ten toes. Când vrei sã pleci la Bucuresti? . Încã nu mi-a spus despre asta. Nu lua lingura mea. Spune-mi unde sunt servetelele. That man has a big belly. Acest peste prãjit este delicios.Vor traduce aceastã scrisoare? Vor încerca sã facã asta mâine? Îmi vei cumpãra aceastã hainã? Ne va arãta el camera lui? . apronumelui personal. Cu ajutorul verbului tell spunem cuiva ceva (to tell .a povesti.chest brat .Will you buy me this coat? . . . Is your wrist all right now? spate . . She will go to Bucharest tomorrow. Men usually have hair on the chest. Nu pot fierbe ouãle acum! . .Ai brate lungi. Când vrei sã-i spui nevestei tale despre aceastã masinã?.Fiecare om are 10 degete la mânã si zece la picior.Încheietura mâinii tale este bine acum? stomac .How many toasts can you eat? Aceastã masinã este a mea. They say we have a nice house.Don’t take my spoon.Mi-a povestit despre carte. . Câte pâini prãjite poti mânca? .This fried fish is delicious. This wrist-watch is hers.Ai un spate bronzat. .When do you want to tell your wife about this car? Mâine voi cumpãra farfurii si farfurioare. .He has said the sky is blue. . .We will hang this picture in the bedroom. El a spus cã cerul este albastru. ia-o pe a ta! . .I’ve already told you about it.Acest ceas de mânã este al ei. . . spunem exprimãm ceva: He’s said a few words about this novel. . Spune ceva despre munca ta. She was on her knees. .Tomorrow I will buy plates and saucers.Va merge ea mâine la Buc? They will translate this letter.A spus câteva cuvinte despre acest roman. .belly genunchi – knee încheietura mâinii deget de la mânã deget de la picior . take yours.shoulder cot .nail piept .Ei spun cã avem o casã frumoasã.This car is mine and that is his.elbow unghie.toe Întrebãrile la timpul Simple Future se formeazã prin inversarea ordinii verbului will si a subiectului.

. .Yesterday we began to build a shed in the garden.I’m not taking my car today.I will never be a typist.a începe. Sunt însetat (de).When will you begin to read it? .Este singurul meu frate. Nu voi merge cu un autobuz gol. Când vei începe sã citesti asta? Cum te-ai simtit când ti-a vorbit despre asta? Voi merge la magazin si voi cumpãra farfurii si servetele. Semnificatia expresiei the only este: singurul. I will take hers. a pronumelui personal.I will go to the shop and buy plates and napkins.What time will get up tomorrow? . I will. . Îmi este sete. . Ei nu au construit încã aceastã casã.What car will you drive to London? .sens figurat 2.a gusta Pisica tocmai a prins o pasãre. . they will. a se îmbolnãvi de [kEts] caught to taste . Sunt înfometat dupã . verbului auxiliar will. Cina aceasta a fost delicioasã. He is my only brother. he will not. . (will not – won’t). .Have you ever eaten eggs? . a retine. O voi lua pe a ei.They haven’t built this house yet.When will you look for my dog? 43 . . unicul. Will he send this letter? No. Who will do it? . Azi nu iau masina mea.The cat has just caught a bird. – sens propriu I am hungry .We will tell you about this shop. . a se prãbusi [fo:l] fell [fel] to catch . I won’t.Where will you hang the telephone? . to feel . I will not. a se apuca de [bigin] began [bigEn] to fall .a clãdi. a pipãi [fi:l] felt [felt] to build . Articolul hotãrât the poate fi înlocuit cu un pronume posesiv.Where will we stop? .a cãdea. Yes. Ieri am cãzut pe podea. Ieri am început sã clãdim un sopron în grãdinã.I fell on the floor yesterday.Where did you buy these sweet apples? . No. Îmi este foame – sens propriu Au instrumente electrice? Ieri am fost foarte obosit si înfometat. a apuca.Have they electric tools? . Întelesul expresiei “only” se schimbã în cazul în care este precedat de un articol hotãrât.a simti. Negatia se formeazã cu ajutorul negatiei no. . . Will you pay for dinner? No.How did you feel when he told you about it? . 2.I won’t go by an empty bus. Când îmi vei cãuta câinele? felt built begun fallen [ko:t] [felt] [bilt] [bigan] [fo:ln] caught [ko:t] . Ai mâncat vreodatã ouã? Nu mi-e foame. . he won’t.Este singura plantã în aceastã camerã. Unde ai cumpãrat aceste mere dulci? Mi-au trimis numai o scrisoare.Who will wait for you? . .a prinde. Peste douã sãptãmâni nu vom avea de lucru. .My mother will go to hospital tomorrow. Mama mea va merge mâine la spital.They have sent me only one letter.Când vei veni? .Will they make a bookcase tomorrow? Will you ask him this question? Will she visit her brother next week? Yes.1. . a atinge.sens figurat . When will you come? .This dinner was delicious.1. No. I am thirsty . Cine te va astepta? Unde ne vom opri? Vom vorbi cu tine despre acest magazin.I was tired and hungry yesterday. si a cuvântului not. Doresc … . a construi [bild] built [bilt] to begin .Cine va face asta? La ce orã te vei scula mâine? Ce masinã vei conduce la Londra? Unde vei agãta telefonul? Nu voi fi niciodatã dactilografã.I’m not hungry. It’s the only plant in this room. she will.We won’t have work in two weeks. Yes.

. .El a bãut un pahar cu apã.a vinde [sell] sold [sould] sold [sould] to find . dar mi-e sete. Cuvântul own poate sta atât înaintea verbului.Nu am vãzut pe nimeni în stradã. Nu pot face nimic pentru tine. 44 . . Nu voi ajuta pe nimeni.Ai auzit noutãtile? . . Have you heard the news? There were many people on the platform. . . Don’t forget to take the keys.He has said he won’t be a driver. So far he has done nothing. I saw nobody in the street. legat de never. .a rãni. I have a garden of my own.I can do nothing for you.Cine ti-a spus aceastã poveste? . .His arms hurts. nobody.Yesterday I found this hammer.Au folosit lemn bun pentru confectionarea scaunelor. Cine este acest om bãtrân? Voi spune asta la toatã lumea. . Lectia 14 Bring me that big hammer. . Nu vor traduce niciodatã aceastã carte.Nu uita sã iei cheile.Who is this old man? . .These plants are not clean. . . Cele douã structuri se pot înlocui reciproc. El a spus cã nu va fi sofer. .New books are expensive. În limba englezã nu existã negatie dublã. . There was an accident in the street.I will help nobody. Spune-mi unde este fratele tãu. Do you want only vegetables for dinner? There are many woods in England. cât si în urma lui. a durea [hã:rt] hurt [hã:rt] hurt [hã:rt] Sora ei i-a ajutat des. . . dar în acest caz se leagã de el prin prepozitia of. Masinile americane sunt scumpe. a jigni. . Will you eat meat tomorrow? He drank a glass of water.Vrei doar legume la cinã? . . to help – a ajuta to clean – a curãta to switch on – a aprinde (lumina) to switch off – a stinge (lumina) to sell . Câte unghii are un câine? Îti voi da ceasul meu.Switch off the TV set.He passed me the salt. They used good wood to make the chairs. .Mary is just switching on the radio.Nu avem acasã scrumierã.Erau multi oameni pe peron. . .Adu-mi ciocanul acela mare. There is a lot of glass on the floor. . .I can’t hang this picture.a gãsi [faind] found [faund] found [faund] to hurt . Maria tocmai deschide radioul. .Nu pot agãta acest tablou.They will never translate this book. El mi-a dat sarea. Cãrtile noi sunt scumpe. .I will tell everybody about it.How many nails has a dog? . Închide televizorul! Îl doare bratul. Aceste farfurii nu sunt curate.Have you sold many books? . nothing. .I don’t want to drink but I am thirsty.Mâine vei mânca carne? .We must clean the house by Friday.Her sister ofetn helped them. . . Who has told you this story? We don’t have ashtrays at home.American cars are expensive. Ai vândut multe cãrti? Ieri am gãsit acest ciocan. .Everything is ready. Totul este gata.Sunt multe pãduri în Anglia. I use my own tools. .I will give you my watch.Este o multime de sticlã pe podea. El tocmai si-a rãnit încheietura mâinii. Trebuie sã curãtãm casa pânã vineri.Tell me where your brother is. Nu vreau sã beau.He has just hurt his wrist.Pânã acum el nu a fãcut nimic.A fost un accident în stradã. .

Timpul Past Continuous se foloseste si atunci când vrem sã exprimãm cã în timpul desfãsurãrii unei actiuni a început o altã actiune. si exprimã desfãsurarea simultanã a douã actiuni.I was looking for the keys all day yesterday.În urmã cu douã zile fiul sãu lucra la sase.At five yesterday I was writing a letter. atunci folosim timpul Past Continuous Tense.Where were you going at nine yesterday? 45 . Dacã vrem sã descriem o actiune din trecut. Yes.Nothing is easy. Perioada se indicã printr-un complement de timp. The wind was blowing all day yesterday. .El bea bere când l-ai vãzut? Where was he going when I came? . No.Noi ascultam radioul while our father was reading a newspaper. toti. În cazul folosirii sufixului –ing. They were waiting for me from one to three.M-au asteptat de la unu la trei. pronumele personal. .Soarele strãlucea în timp ce ne plimbam.I can talk to nobody.I was looking for this book from five to six. They were cleaning their room all day yesterday. precum si a verbelor care nu au formã continuã. . În timp ce eu fãceam curat copiii mei stãteau în grãdinã. Ce fãceai ieri la aceastã orã? Când am fost la Bucuresti a nins tot timpul. înaintea verbului auxiliar se pune un interogativ. Toatã ziua am cãutat ieri cheile. în timp ce. (wasn’t. .My mother was cooking the dinner when I entered the house.Vântul a suflat ieri toatã ziua. La construirea propozitiei folosim pronumele personal sau substantivul. .Unde mergea când am venit eu? Rãspunsurile afirmative se formeazã cu ajutorul cuvântului yes. toatã lumea) se aflã întotdeauna la persoana a III-a singular. sunt valabile regulile învãtate la timpul Present Continuous. Mama mea gãtea cina când am intrat în casã. sau cu ajutorul unei propozitii la timpul trecut simplu. .Cinam când a venit John. . .When I was in Bucharest it was snowing all the time. Conjunctia while – pe când.At five the train was living from the platform three. Am cãutat aceastã carte de la cinci la sase. forma corespunzãtoare de trecut a verbului to be (was/were) si verbul principal cu sufixul -ing.While I was cleaning my children were sitting in the garden. La formularea negatiei folosim cuvântul no. care s-a desfãsurat la un moment dat sau într-o anumitã perioadã. Interogativul la timpul Past Continuous se formeazã prin inversarea ordinii subiectului si a verbului auxiliar. . We were listening to the radio. I was having dinner when John came. Ieri la ora cinci am scris o scrisoare. His son was working at six two days ago.When I got up it was raining. Nimic nu este usor.Te plimbai în parc ieri la trei? Was he drinking beer when you saw him? . Pronumele personal + verb auxiliar + verb principal -ing + … I was walking yesterday at five. . a pronumelui personal si a verbului auxiliar. . Aceastã actiune din urmã se exprimã prin timpul Simple Past. weren’t). The sun was shining while we were walking. Pronumele everybody (fiecare. se foloseste des cu timpul Past Continuous. Ploua când m-am trezit. .What were you doing this time yesterday? . . în timp ce tatãl nostru citea ziarul.Nu pot vorbi cu nimeni. No. he wasn’t. Unde te-ai dus ieri la nouã? Yes. verbul auxiliar was/were si cuvântul de negatie not. he was. they were. În cazul întrebãrilor complexe. . dar poate reiesi si din context. Was he driving home at six yesterday? Were they doing it all day yesterday? Trenul a plecat la cinci de pe peronul trei. . . they weren’t. Were you walking in the park at the three yesterday?. .

Când sunt obosit merg întotdeauna . . .Last Wednesday they were hanging pictures tablouri în dormitor. Am spus deja totul.How are you feeling today/ Când a fost acest accident? .We will go to the shop and buy vegetables. .Peter is the only man in our family. Trebuie sã cumpãrãm farfurii si farfurioare noi. Vei mânca ouã si pâine prãjitã la micul dejun? . . .I am in a hurry because I must be at home at five.Is this toast yours? Mã grãbesc deoarece la cinci trebuie sã fiu acasã. Am vândut deja 100 de pahare. Vrei sã spui cã nu ai citit aceastã carte? .Will you eat eggs and toasts for breakfast? Ai curãtat deja grãtarul pentru prãjit pâine? . . Nimeni nu vrea sã vorbeascã cu tine. .Do you like Americam cars? Nu am nimic. Unde vei duce copiii anul viitor? .We were walking in the wood all day yesterday.We were claning the room while father was working in the garden. . .Yesterday evening they were still building the house.My parents have just left for London. Carnea prãjitã este adesea unsuroasã. . Nimeni nu mi-a spus despre asta. Mã doare spatele. . Lectia 15 46 . Vom face întotdeauna mobilã bunã. Vom merge la magazin si vom cumpãra legume.Nobody has told me about it.What were you doing when I saw you in the window. Îti plac masinile americane? . Petre este singurul bãrbat din familia noastrã.Can you pour me a cup of coffee? Miercurea trecutã au agãtat toatã ziua . . Ei nu ne vor ajuta. . Mâine nu voi traduce multe scrisori.What time was this accident/ La 8 vom asculta stirile.Their only child has just left for England.We will always make good furniture.Where will you take the children next year? Ieri la nouã au plecat în Anglia. Nu face asta în grabã.My back hurts.Fried meat is often fat.We have already sold a hundred glasses.Yesterday at nine they were living for England. Când cãutam ciocanul am gãsit aceastã scrisoare veche-When I was looking for the hammer I found this old Nu îmi vorbi despre acest om.I’m not hungry but very thirsty.Di you want to say you haven’t read this book? Unde pot gãsi acest grãtar pentru prãjit pâine? . . . Mi-a spus povestea vietii lui.Have you cleaning the toaster yet? Tatãl tãu are mai multi bani decât al meu? . -Yesterday morning only ten people were working.Say you are not tired. Aceastã pâine prãjitã este a ta? .I want to have an electric car.We must buy new plates and saucers. .Where can I find this toaster? Unicul lor copil tocmai a plecat în Anglia? . la o plimbare scurtã. Ce fãceai când te-am vãzut la geam? . Spune cã nu esti obosit. .We will listen to the news at eight. Ajutã-mã sã gãsesc cheile.I won’t translate many letters tomorrow.When I am tired I always go for a short walk. Cum te simti azi? .Your father has more money than mine. Pe care peron este trenul nostru? . .Don’t tell me about this man. . in the bedroom all day. Ieri dimineatã lucrau doar zece oameni.Noi curãtam camera întimp ce tata lucra în grãdinã.Will you buy me this wtch? Vreau sã am o masinã electricã. Nu mi-e foame dar mi-e foarte sete. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã.Help me to find the keys.I have already said everything. . .Nobody wants to talk woth you.They won’t help us. Vei vorbi surorii tale despre acest om? .At which platform is our train? Toatã ziua ne-am plimbat ieri în pãdure. .Don’t do it in a hurry. . . Ieri searã încã mai construiau casa.He told me the story of his life. Poti sã îmi torni o ceascã de cafea? . .I have nothing.Will you tell your sister about this man? Pãrintii mei tocmai pleacã la Londra. . Îmi vei cumpãra acest ceas? . .

Aceastã locuintã este prea micã pentru familia mea. se folosesc formele adjectivului small adicã smaller. Sunt scumpe portocalele? Ieri am uitat sã cumpãr mâncare.I like fresh friut. De ce esti trist? Aceasta este o picturã frumoasã.Our father is the busiest man. nostru. Tatãl nostru este cel mai ocupat om. . Our neighbours are poorer than we are.Do you know where this library is? . vor pierde acest e la adãugarea terminatiei –er sau -est.His car is ugly. much (mult) little (putin) bad (rãu. Gradul pozitiv many. Aceastã pauzã este prea lungã.Azi ai venit mai devreme ca niciodatã. Ce culoare au ochii ei? Dã-mi altã carte. . Aceastã femeie este mai puternicã decât 2 bãrbati. Today you have come earlier than ever.What did you do during the break? . dupã aceeasi regulã.Are oranges expensive? . . gradul superlativ the most (cel mai mult) the least (cel mai putin) the worst (cel mai rãu. . . .Vecinii nostri sunt mai sãraci decât noi. În limba englezã înaintea superlativului se pune întotdeauna articolul hotãrât the: tall (înalt) taller (mai înalt) the tallest (cel mai înalt) short (scund) shorter (mai scund) the shortest (cel mai scund) 3.Do you have bills to pay? . Ce-ai fãcut în timpul pauzei? Masina lui este urâtã.This apartment is too small for my family. My trousers are longer than yours.We have sold all the fruit. . respectiv – est la superlativ: nice (amabil) nicer (mai amabil) the nicest (cel mai amabil) Adjectivele si adverbele care se terminã în –e mut. . Si în cazul adjectivelor consoana finalã se dubleazã în cazul adãugãrii unui sufix.Aceasta este cea mai ieftinã masinã din mag.He was very glad I was there.This break is too long. .I want to be the richest man in Romania. cel mai prost) the best (cel mai bun) gradul comparativ more (mai mult) less (mai putin) worse (mai rãu. . decât. .Do you want to buy only grapes? . Am mâncat în pauzã. În cazul adjectivelor sau adverbelor compuse din douã sau mai multe silabe care se terminã în y.I forgot to buy food yesterday. Pe masã sunt mere si pere. Aceasta a fost ziua cea mai tristã a sãptãmânii. Nu-mi plac aceste schimbãri. .I ate during the break. . Pe atunci aveam vecini amabili. .What colour are her eyes? . . Adjectivele si adverbele formate dintr-o singurã silabã primesc sufixul –er la comparativ.Pantalonii mei sunt mai lungi decât ai tãi. the smallest. 47 . . This is the cheapest car in our shop. . .Why are you sad? .I don’t like these changes. .Is it colder today than yesterday? .Who is taller than my father? . Este mai rece astãzi decât ieri? Cine este mai înalt decât tatãl meu? Îmi plac fructele proaspete. Fratele meu are cea mai rapidã masinã din oras. 2. litera finalã se transformã în i la adãugarea sufixelor –er sau –est: windy (vântos) windier (mai vântos) the windiest (cel mai vântos) În cazul adjectivelor la gradul comparativ se foloseste adesea cuvântul than – ca si.My brother has the fastest car in town. Gradele de comparatie ale adjectivelor si adverbelor 1. mai prost) better (mai bun) Dacã little este folosit în sensul de mic.Ai facturi de plãtit? Am vândut toate fructele.Grass is yellow in the automn.It’s been the saddest day of this week.This is the beautiful picture. El a fost foarte bucuros cã eu am fost acolo. Vreau sã fiu cel mai bogat om din România. .This women is stronger than two men. .We had nice neighbours then.Give me another book. prost) good (bun) . Stii unde este aceastã bibliotecã? Vrei sã cumperi struguri? Toamna iarba este galbenã. big (mare) bigger (mai mare) the biggest (cel mai mare) 4. .There are apples and pears on the table.

Dã-mi o parã mai micã. This is the longest letter I have ever written. Noi am cumpãrat cea mai proastã casã de pe aceastã stradã. .These changes are the greatest of all. .We have bought the worst house in this street. .Aceasta este cea mai lungã scrisoare pe care am scris-o vreodatã. .I like to sleep long.Acesta este cel mai bun cântec pe care l-am auzit vreodatã My daughter is the shortest of all her friends.Those were the best days of my life.Aceasta este cea mai rapidã bicicletã dintre toate. sedintã. a se bucura to remember .a (-si) aminti. . Eu cumpãr întotdeauna cei mai buni struguri. Ce s-a întâmplat în timpul meciului? meeting . el este omul cel mai bogat.a deveni to happen . Poftã bunã! Dintre toti prietenii mei. . to sleep . This is the fastest bicycle of all.a începe sleep [sli:p] become [bikam] to enjoy . bãcan beard .They are the worst neighbours.This dog is my best friend.Give me a smaller pear. . . Aceastã bibliotecã a avut cele mai multe cãrti din Anglia. Îmi place sã dorm pânã târziu. .a se distra. Aceasta este cea mai tristã veste azi.a se întâmpla to start .This is the wors man I have ever seen.We must drink less coffee.Why have you bought ugly plates? . . . Dacã prepozitia than este urmatã de un pronume personal acesta este la cazul acuzativ: (me you him her it us you them).We had more time to watch TV then. . It is my best car. .This is the ugliest colour.Enjoy your meal! . De ce ai cumpãrat farfurii urâte? Trebuie sã bem mai putinã cafea. Mâine vin mai devreme la tine. De ce nu s-a întors încã? Trebuie sã îmi dai banii înapoi mai devreme.What happened during the match? butcher .This is the richest man of all my friends.-This is the saddest film I have ever seen.Tomorrow I will come to you earlier.Acelea au fost cele mai frumoase zile din viata mea. a se simti bine. Am cumpãrat mai putine fructe decât ieri. Acest câine ste cel mai bun prieten al meu. .Breaks must be longer. . .I always buy the best graples.a (se) întoarce.This library had the most books of all in Engl Acesta este cel mai rãu om pe care l-am vãzut vreodatã. .rãsãrit de soare grocer .aeroport departure . pornire 48 .furgonetã airport .a dormi to become . . a schimba to return . .Dintre toti prietenii ei fiica mea este cea mai scundã.barbã van . This is the best song I have ever heart. . Vrei sã cumperi o masinã mai mare? . . Acest accident groaznic s-a întâmplat acum 2 luni. .Is your brother taller than you? Aceasta este cea mai urâtã culoare.întâlnire.mãcelar arrival .plecare. .What colour is his coat? .a modifica.This is the saddest news today.vânzãtor la bãcãnie. Fratele tãu este mai înalt decât tine? .Do you want to buy a bigger car? Pauzele trebuie sã fie mai lungi.temã pentru acasã sunrise . adunare homework . a da înapoi slept > [slept] slept > [slept] became > [bikeim] become > [bikam] . . Fiul lui este mai în vârstã decât al meu. Acesta este cel mai trist film pe care l-am vãzut vreodatã.pierdere Ce culoare are paltonul lui? Atunci aveam mai mult timp sã ne uitãm la tv. . Dacã adjectivul la gradul superlativ este precedat de un pronume posesiv articolul hotãrât the se eliminã: It is the best car. Ei sunt cei mai rãi vecini.I have bought less fruit than yesterday. a-si reaminti to change .Why haven’t they returned yet? . Acestea sunt cele mai mari schimbãri.His son is older than mine.This awful accident happened two months ago.You must return the money earlier.sosire loss .

I will teach him to drive a van.la mag. El este destul de bogat ca sã cumpere asta.politicos [pãlait] Ea tocmai a cumpãrat un palton de culoare deschisã. si fructe at Mary’s . îndeajuns light . Pentru noi va fi o mare pierdere. În ambele cazuri forma adjectivului este identicã cu cea de la gradul pozitiv. .This is more difficult than I thought. iar superlativul cu expresiile the most/the least.We must cross this wide street. închis la culoare wide .This table is to narrow. .la fratele meu at the greengrocer’s .His father was a grocer.He is rich enough to buy it.I will see you at the airport.. . deschis la culoare. . clever . Masa aceasta este prea îngustã.Is there much homework to do? .lat strange . Ne întâlnim la aeroport.îngust. Este mai greu decât am crezut.la bãcãnie at my brother’s . Nu pot citi într-o camerã întunecoasã.This is the most beautiful town I have ever seen. Pozitiv Comparativ Superlativ beautiful (frumos) more beautiful (mai frumos) the most beautiful (cel mai frumos) Acesta este cel mai frumos oras pe care l-am vãzut vreodatã. strâmt . enough . suficient (de). Ai multe teme pentru acasã? Vineri trebuie sã fii la sedintã. .The most expensive wall-paper is the most beautiful.la mãcelãrie În cazul persoanelor at the grocer’s .When was their departure? . Ai avut întotdeauna barbã? Rãsãritul de soare a fost frumos.You must be at a metting on Friday. .It happened before her arrival.Do you want to be a butcher? .I can’t read in a dark room.la Maria Tu esti vânzãtor la magazinul de legume si fructe? Ei când au plecat? Vrei sã fii mãcelar? Am sã-l învãt sã conducã o furgonetã.greu narrow . Aceastã cutie este prea grea pentru mine. narrow (îngust) narrower (mai îngust) the narrowest (cel mai îngust) clever (destept) cleverer (mai destept) the cleverest (cel mai destept) bad big good long nice short little (putin) cheap easy worse bigger better longer nicer shorter less cheaper easier the worst the biggest the best the longest the nicest the shortest the least the cheapest the easiest 49 polite busy fresh awful early late narrow many sunny more polite busier fresher more awful earlier later narrower more sunnier the most polite the busiest the freshest the most awful the earliest the latest the narrowest the most the sunniest . istet heavy .ciudat polite .întuneric. Tatãl lui a fost bãcan. .Have you always had a beard? .It will be a great loss for us. luminos dark . . .Have you met this strange man.destept. .usor. Ea este foarte desteaptã.Are you a greengrocer? . întunecat.vânzãtor de legume si fructe at the butcher’s . de leg. . Ai întâl nit deja pe acest om ciudat? . . . Adjectivele compuse din douã sau mai multe silabe si care nu se terminã în y formeazã gradul comparativ cu ajutorul cuvintelor more/less. .This box is too heavy for me.She is very cleaver.destul (de). .greengrocer . Tapetul cel mai scump este cel mai frumos.The sunrise was beautiful. Trebuie sã traversãm aceastã stradã latã. Adjectivele formate din douã silabe care au terminatia –ow sau –er formeazã comparativul si superlativul tot cu ajutorul terminatiilor –er si –est. S-a întâmplat înainte de sosirea ei.She has just bought a light coat.

fustã handbag . I-am cumpãrat cercei frumosi.Do you have coats with bigger collars? Hainele tale sunt pe scaunul acela. Maria ti-a luat bluza albastrã. Îmi place poseta ta.a cheltui (bani). Câte portocale poti sã mãnânci? ..The sleeves were too short. a (pe)trece (timp) [spent] spent [spent] spent [spent] 50 .Who is older than me? Este cea mai tristã scrisoare a lui. . .Keep the money in the pocket.I have bought her beautiful ear-rings.a (se) întâlni.Mary has taken your green blouse. II. Cât timp vrei sã dormi? .nasture hat . Ti-ai fãcut deja tema pentru acasã? . .colier ear-ring . . I. . .They sell the cheapest hats.What time was the sun rise today? Este cea mai ciudatã poveste pe care mi-ai spus-o vreodatã.I have just met the butcher. M-am dus acolo îndeajuns de devreme ca sã vãd sosirea lor. III. Caut nasturi pentru aceastã hainã.jerseu Verbul like înseamnã “a plãcea”: I like this house. Did she like that book? Ei vând cele mai ieftine pãlãrii.. .All of my blouses are with buttons and lond sleeves. Aveti paltoane cu guler mai mare? .It is saddest letter.Go to the grocer’s and buy some cheese. Mânecile erau prea scurte.There is a grocer’s near our house.This is strangest story you have ever told me. a cultiva [grãu] grew [gru:] grown [grãun] to rise . Lectia 16 clothes . . La ce orã s-a întors el acasã? . .a creste.How long do you want to sleep? Este cea mai proastã cinã pe care am mâncat-o vreodatã. . Cine este mai în vârstã decât mine? . .Îmi place aceastã casã. .What time did he return home? Eram acasã când s-a întâmplat.mânecã pocket .bluzã jersey .I went there early enough to see their arrival. Toate bluzele mele sunt cu nasturi si cu mânecã lungã.. Am destui bani ca sã cumpãr cartea aceasta. Îmi place mai mult colierul mai ieftin. Jerseul acesta mai scump este mai frumos.guler blouse .I was at home when it was happening. Este o bãcãnie aproape de casa noastrã.I must have a longer break.How many oranges can you eat? Îmi trebuie o pauzã mai lungã.a rãsãri [raiz] rose [rãuz] risen [rizn] to meet . Cea mai frumoasã fustã a mea este verde. . a (se) cunoaste [mi:t] met [met] met [met] to shut . .cercel collar . Du-te la bãcãnie si cumpãrã niste brânzã.Can you change this bill? Nu uita sã-l vizitezi pe John.buzunar skirt . .posetã necklace . .Remember to visit John.I am looking for buttons for this coat. .This more expensive jersey is nicer.I have enough money to buy this book.My most beautiful skirt is green.I like your handbag.It is the worst dinner I have been eaten. Poti sã schimbi aceastã bacnotã.a închide [sat] shut [sat] shut [sat] to spend .sad ugly small much wide sadder uglier smaller more wider the saddest the ugliest the smallest the most the widest delicios light fast great difficult more delicios lighter faster greater more difficult the most delicios the lighest the fastest the greatest the most difficult Tocmai m-am întâlnit cu mãcelarul.The meeting will be at the airport.îmbrãcãminte button .. Întâlnirea va fi la aeroport. . Pãstreazã-ti banii în buzunar.pãlãrie sleeve .a pierde [lu:z] lost [lost] lost [lost] to grow .I like cheaper necklace more. . .Have you already done your homework? La ce orã a rãsãrit azi soarele? .Your clothes are on that chair. to lose . . .

. folosit (despre haine) .Have you already shut the door? .His beard grow fast. Predicatul propozitiilor care contin since si for se traduce la timpul prezent sau trecut. .Has the sun risen yet? .demodat to change .They were soaked when they entered the house. My car is as expensive as yours. I have lived since 1975. Ieri nu a fost atât de frig ca acum douã zile. . Te-ai schimbat deja? Erau uzi când au intrat în casã. .It is the simplest question of all.Is this woolen skirt expensive? . She has known about it since June. She hasn’t talked to her husband since last Wednesday.Nu l-am vãzut de o sãptãmânã. A rãsãrit soarele? Cheltuiesti prea multi bani pe haine I-a crescut repede barba. în loc de not so… as putem folosi expresia not as… as. nu atât … cât În propozitii negative. Împreunã cu timpul Present Perfect se folosesc adesea douã prepozitii. They haven’t returned home for three months. We have visited them twice since last Monday. They have changed since last year.You spent too much money on clothes. . Aceastã masã este la fel de grea ca cealaltã.Nu e asa de bãtrân ca mine. . asa… tot asa de (în propozitie afirmativã) not so… as > [not sãu… Ez] . Aceastã bluzã uzatã este urâtã. Ai închis deja usa? Ea pierde totdeauna biletele. Since se foloseste tot pentru exprimarea duratei actiunii. . . . .a (se) schimba (despre îmbrãcãminte) .Have you changed yet? . .She always loses tickets. .This apple is not as/so sweet as that.Yesterday it was not as/so cold as two days ago. Cu ajutorul lui for – de (un timp) exprimãm durata actiunii. Expresii utilizate pentru compararea obiectelor si persoanelor: as… as > [ez… Ez] . de exemplu: de 2 ani.umed.simplu woollen . ud worn .impermeabil. Este cea mai simplã întrebare (dintre toate).These clothes are waterproof. de 3 zile. rezistent la apã Gulerele mari sunt demodate acum.nu asa (de)… ca (si) (în propozitie negativã). Prepozitia since poate fi urmatã de o propozitie secundarã la Simple Past: I haven’t seen him since we met in August.Lucrez aici de doi ani.This table is as heavy as that.(confectionat din) de lânã . .We will grow vegetables in the garden.la fel de. 51 . I have worked here for two years. dar indicã si momentul din trecut în care a început actiunea.I am as old as you. . I have lived here for twenty-three years. Am aceeasi vârstã ca si tine. . . .Locuiesc aici de douãzeci si trei de ani. . They have lived in this house for many years. . I haven’t driven a car for two months.Big collars are out of fashion now. . I haven’t seen him for a week. Este scumpã aceastã fustã de lânã? Aceste haine sunt impermeabile.Nu mai are bani de când si-a plãtit masina.Nu l-am mai vãzut de când ne-am întâlnit în august. out of fashion soaked simple waterproof .Locuiesc aici din 1975. . .Ea nu s-a întâlnit cu el de luna trecutã. She hasn’t gone for a walk since last month. Acest mãr nu este atât de dulce ca acela.This worn blouse is ugly.Masina mea este la fel de scumpã ca si a ta. . He is not as old as me. He has had no money since he paid for his car.Ei s-au schimbat de anul trecut. She hasn’t met him since last month. Noi vom cultiva legume în grãdinã.They met in the shop yesterday. .Ieri s-au întâlnit la magazin.uzat.

. .I will knit you a woollen jersey.Where is your younger brother? Nu am mai fost la Mary de când am început sã lucrez-I haven’t been at Mary’s since I started to work. .I haven’t been at home since Mary came. . .a (se) potrivi . .My father has been a grocer since always.My sister hasn’t lived with us since last summer. Este mai greu decât am crezut. Copiii cresc foarte repede.Have you already shut the window? Ai venit îndeajuns de devreme ca sã te întâlnesti cu el.Children grow very fast. a proba (despre îmbrãcãminte) to knit .This is the ugliest building I have ever seen. Nimeni nu cumpãrã pãlãrii impermeabile.The accident happened after their departure.Mary is zipping up her coat. Sora mea nu mai locuieste cu noi de vara trecutã. Fustele lungi nu sunt la modã acum. . .a tricota wore [uo:r] worn [uo:rn] . Aceasta este cea mai urâtã clãdire pe care .These hats have been out of fashion for two years. . De anul trecut ea a tricotat 3 jerseuri.Where is the biggest hammer? Când trebuie sã fii la aeroport? .The green hat doesn’t fit you.All my clothes are soaked. Îti voi tricota un jerseu de lânã. . Ai schimbat deja aceste bancnote? .Who told you this news? Gulerul este destul de lung? .Do all women wear ear-rings? Locuim aici de 20 de ani. .My clothes fit my daughter.It is a very simple question.This jersey is as nice as that. Unde ai fost timp de 4 ani? Noi îl cunoastem de multi ani.Have you tried it on yet? . .Long skirts are out of fashion now. to try on . Mary îsi închide fermoarul de la hainã. .I never wear blouses with long sleeves in summer.Who spent the least money? Iarna întotdeauna port cele mai cãlduroase sosete de lânã-In winter I always wear the warmest woollen socks Cine este cea mai frumoasã fatã din România? .I have lost handbag.a închide fermoarul .Where have you been for four years? .We have known him for many years.These shoes have never fitted. . .What time did the sun rise yesterday? Mi-am pierdut poseta. Acest jerseu este la fel de frumos ca si acela.Have you already changed these bills? Noi vom cultiva legume în grãdina noastrã.-You have come early enough to meet him. . Aceasta este o întrebare foarte simplã. .What time must you be at the airport? Tocmai am devenit vecini. Toate hainele mele sunt ude. Toate femeile poartã cercei? . N-am mai fost acasã de când a venit Maria.It is heavier than I thought. . .We will grow vegetables in our garden.He likes only light colours.Aceste pãlãrii nu mai sunt la modã de 2 ani.I always use ass little salt as I can. am vãzut-o vreodatã. 52 . . Unde este fratele tãu mai mic? . Tatãl meu este bãcan dintotdeauna.a încerca. Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Folosesc întotdeauna cât se poate de putinã sare. Acesti pantofi nu mi-au fost buni niciodatã.I haven’t seen him since he left our town. Cine a cheltuit cel mai putin? . Pãlãria verde nu ti se potriveste. .Is the collar long enough? Când a rãsãrit ieri soarele? .We have just become neighbours. . Fiicei mele îi sunt bune hainele mele. Accidentul s-a întâmplat dupã plecarea lor.She has knitted three jerseys since last year. L-ai probat deja? Vara nu port niciodatã bluze cu mânecã lungã. Nu l-am mai vãzut de când a plecat din orasul nostru. . . .Who is the most beautiful girl in Romania? Ai închis deja geamul? . Lui îi plac numai culorile deschise.a purta [ueãr] . to fit to zip up to wear . Cine ti-a dat aceastã veste? .Our house is not so/as big as theirs. Casa noastrã nu este asa de mare ca a lor. Unde este cel mai mare ciocan? .Nobody buys waterproof hats. .We have lived here for twenty years.

a negocia. He is a member of a trade-union.a cere. . .I had tried on this coat before I bought it.a câstiga (bani prin muncã) to apply for . Toti angajatii tãi au familie? . Avem portocale destule pentru toatã lumea. a solicita to reduce . . a mãri to fire . After the employees had got a raise they started to work.Am luat micul dejun înainte de a merge la lucru. Am încercat aceastã hainã înainte de a o cumpãra.Do they earn less than our parents? .Asteptãm conducerea. .a concedia Forma a III-a a verbului principal +… this book … the house … . . They are talking about the last strike. to negotiate . a micsora Cred cã trebuie sã mãrim salariile. .El este membru de sindicat. [koli:gz] The negotiations will be tomorrow. . Colierul mamei mele este mai frumos. to raise .Change before dinner. Acesta este cel mai bun cinematograf din orasul nostru.After he had returned home fe ate some bread.She started to worry after she had got this letter. .The management wants to fire a hundred of them. . We are waiting for the management.We have enough oranges for everybody.All labourers have a meeting on Wednesday.I think we must raise wages. .But remember we must reduce unemployment. Dupã ce s-a întors acasã el a mâncat niste pâine.Ieri am primit o mãrire de salariu.Before I bought this car I had worked in a bank for a long time. .Ei vorbesc despre ultima grevã. Înainte de a cumpãra aceastã masinã am lucrat mult timp într-o bancã. He has lost his job. Toti muncitorii au sedintã miercuri.My mother’s necklace is more beautiful.Mâncarea a fost mai proastã acolo decât acasã. . .Negocierile vor fi mâine. Complementele circumstantiale utilizate cu timpul Past Perfect Tense sunt: after – dupã. Înainte de a solicita o slujbã nouã. ulterior before – înainte de.The food was worse there than at home. .El si-a pierdut slujba. dupã aceea.Am multi colegi. Pot sã încerc aceastã fustã? .Crezi cã salariul meu este mare? . Do you think my wages are high? Is he a labourer in this factory? Ai vesti despre grevã? Peste o lunã salariile noastre vor fi mai mari. am lucrat într-un birou. .Have you the news about the strike? . .a spori.Dupã ce salariatii au obtinut o mãrire de salariu. . . The employees want to talk. 53 . . . a duce tratative to earn . Ei câstigã mai putin decât pãrintii nostri? Vom negocia asta cu ei.Have all your employees families? Timpul trecut perfect (Past Perfect Tense) se foloseste pentru a descrie o actiune care s-a desfãsurat înaintea unei alte actiuni trecute. Aminteste-ti însã cã trebuie sã reducem somajul.a reduce. We have great unemployment in Romania.El este muncitor în aceastã fabricã? . . Conducerea vrea sã concedieze o sutã dintre ei.Before I applied for a new job I had worked in an office.Salariatii vor sã vorbeascã. . .In a month our wages will be higher. Lectia 17 I have many colleagues. au început sã lucreze.În România somajul este foarte mare. I got a raise yesterday.Can I try on this skirt? Schimbã-te înainte ce cinã.-This is the best cinema in our town. dupã ce. dinaintea Subiect + Verb auxiliar + She had read They had built I had eaten breakfast before I went to work. Ea a început sã se îngrijoreze dupã ce a primit aceastã scrisoare. . înaintea.We will negotiate it with them. aceasta din urmã exprimându-se cu timpul Simple Past (trecut simplu). .

. the employees were very glad.What proceeds have you every year? . .Horses like to eat oats. Unde este cuprinsul acestei cãrti? Cailor le place sã mãnânce ovãz. Ai mai lucrat înainte de-a solicita aceastã slujbã? Muncitorii nostri sunt membri ai sindicatului de 5 ani. . Yesterday I bought a lot of things at discount.Ei n-au vãzut-o pe Maria înainte ca ea sã-i fi vizitat. they have a lot of customers there. .After I had got up I went to the kitchen. continut proceeds . Had you been here before I came? Yes. I hadn’t. No. . And they often have sales. Constructia negativã hadn’t se poate folosi si în propozitii afirmative: They hadn’t seen Mary before she visited them.Ai fost deja în noul supermarket? .I gave them my thanks. Ai încercat sã negociezi înainte ca ei sã te concedieze? .I hadn’t seen this picture before I arrived here. verbul auxiliar had si cuvântul not.After the strike the managemant fired many employees . Negocierile vor fi foarte dificile.I hadn’t thought about it before I read this book. contents .câstig (dintr-o activitate) surroundings . .Had you been here before it happened? Dupã ce m-am sculat m-am dus în bucãtãrie.Where are the contents of this book? .multumiri. . Continutul acestei cutii este interesant.economii Cuvintele învãtate anterior sunt la plural la fel ca si wages si oats – ovãz. Oh. . .I keep my savings at home. I had. No. . .Have you ever worked before you applied for this job? .Cum putem sã facem asta dacã ei vor sã concedieze?. I had not.avere. Have you already been in the new supermarket? Yes.Have you already met the new employees? . . bogãtie thanks . .Before I met John I had worked with Peter.After the management had raised wages angajatii au fost foarte bucurosi.Poti sã iei un cãrucior în acest supermarket. . . El câstigã prea putin ca sã si economiseascã. . dar trebuie sã obtinem mãrirea salariilor. . . Dupã grevã conducerea a concediat multi angajati. Negatia se compune din: cuvântul no. recunostintã savings . Nu m-am gândit la asta înainte sã fi citit aceastã carte. You can take a trolley in this supermarket. but we must get a raise. Împrejurimile sunt frumoase.He bought a new house after he had started to earn more.The contents of this box are interesting. Cum si-a câstigat el averea? Le-am transmis multumirile mele. Trebuie sã facem ceva ca sã reducem somajul.The negotiations will be very difficult. .How can we do it if they want to fire people? Propozitia interogativã la Past Perfect Tense se formeazã prin inversare ordinii subiectului si a verbului auxiliar.We must do something to reduce unemployment. Te-ai întâlnit deja cu salariatii noi? Înainte de a-l cunoaste pe John am lucrat cu Peter.Da. Nu am vãzut acest tablou înainte de a sosi aici. Ce câstig anual ai? Îmi tin economiile acasã.A fost o adevãratã afacere. 54 .His earns too little to have savings. yes. Ai fost aici înainte de a se întâmpla asta? . .Our labourers have been members of a trade-union for five years. They hadn’t known about it before I told them. au foarte multi cumpãrãtori. El a cumpãrat o casã nouã dupã ce a început sã câstige mai mult. Si au des reduceri.These are nice surroundings. al pronumelui personal si al verbului auxuliar had. Had they been here before I came? He had bought a book before he went home.Ieri am cumpãrat o multime de lucruri la pret redus.Da. They had been here before I came.împrejurimi riches . Had he bought a book before he went home? Rãspunsul afirmativ se formeazã cu ajutorul cuvântului yes.Nu au stiut despre asta înainte ca eu sã le fi spus.How has he earned his riches? . pronumele personal. . .cuprins.Had you tried to negotiate before they fired you? Dupã ce adminsistratia le-a mãrit salariile. It was a great bargain.

. some. She will bring you your shopping. . au o multime de masini. Have you any bread at home? . sã-i dai vânzãtoarei lista ta shopping-list and wait near the exit.necalificat hardly .chiar.Au copii? În limba englezã pronumele any nu poate fi omis din propozitiile interogative.I see no people here.Da. . I have some. 55 . pânã si. (pe nimeni) Am putin unt.We haven’t any pictures. . they have no money. mai niciodatã. unii. I don’t know any typists.Acest pronume se foloseste în urmãtoarele cazuri: la singular si plural.Nu am chitantã. . atunci putem folosi 2 constructii: Have you any receipts? No. .Ea îti va aduce cumpãrãturile. . ceva. they have a lot of cars.I know no typists. a little.My shopping-bag was full. (nici una) . . I have some books. too much money. Have you any receipts? Yes. .abia. I have some sugar. . Nu cunosc dactilografe. You can also give the shop-assistant your .Poti obtine întotdeauna o chitantã la casã. I haven’t any receipts. And the shop-assistants are always ready to help you-Si vânzãtorii sunt gata întotdeauna sã te ajute.Has her sister any goog books? Dacã rãspundem afirmativ la întrebarea în care apare pronumele any. . No. . .Nu au bani. . foarte rar Adverbul hardly exprimã o negatie. We have no pictures. .Did he see any cars? My parents have some friends. Have they any money? No. am câteva. .Da. Nu avem tablouri. (ex ant). No. . Puneti la forma interogativã urmãtoarele propozitii: He saw some cars.This house is a bargain. multumit (de) unskilled . Have they any cars? Yes. You can always get a recipt at the cash-desk. putin).We give large discounts.I have only one shopping-bag.nu prea. (ea) are putin. niste. Dacã rãspunsul este negativ.I have some/a little butter.Poti. Has she any milk? Yes. Am doar o sacosã pentru cumpãrãturi. they haven’t any money. even . I have no receipts.Da. mai deloc. I don’t see any people here. prea putin hardly any . (nici un tablou) Ai câini? Nu vãd oameni aici. nici mãcar satisfied (with) . de cumpãrãturi si sã astepti lângã iesire. Pronumele some (câtva.abia.Ai (niste) pâine acasã? Have we any tea at home? .Avem (niste) ceai acasã? Has she any coffee? -Ea are (niste) cafea? Have they any children? . Au câtiva câini. Nu uitati cã not any si no înseamnã acelasi lucru – a nu avea de loc. În limba românã traducerea acestui cuvânt nu este necesarã. Facem mari reduceri.They have some/ a few dogs.Have you any dogs? .Sacosa mea era plinã si nu am cheltuit prea multi bani.Abia dacã mai am un prieten. she has a little. La forma negativã si interogativã în locul lui some se foloseste pronumele any. atunci rãspunsul poate cuprinde: a lot of. Uneori se traduce totusi. Alãturi de el nu se foloseste alt cuvânt de negatie. cu substantive care au plural si cu cele care nu au formã la plural si în propozitii interogative si negative (în unele cazuri si în cele afirmative). . a few si/sau alte pronume care fac referire la cantitate. de asemenea. And they always have beautiful shop-windows.satisfãcut. Aceastã casã este la un pret foarte bun. I have hardly any friends.Si au întotdeauna vitrine frumoase. mai ales când se referã la cantitãti mici. . câtiva. putin/un pic hardly ever . and I didn’t spend .Have my parents any friends? Her sister has some good books.

The employsees and the management are meeting tomorrow to negotiate wages.Have you any clock at home? . Clientii nostri sunt întotdeauna satisfãcuti de cumpãrãturile avantajoase.I don’t want to talk to anybody. Ea nu a vorbit mai deloc.I hardle ever go to the matches. No.Are you satisfied with your job? .Can anybody pay in cash? .This man doesn’t love anybody. he gave me nothing.The members of our trade-union earn more. Înainte de a cumpãra aceastã carte m-am interesat de continutul ei. . . iar verbul din propozitie va fi la forma negativã.You will get the receipt at the cash-desk. Înainte de a merge la cumpãrãturi am scris o listã de cumpãrãturi. . Do you anybody here? Did he give you anything? No.We must reduce unemployment in USA.They didn’t ever fire him.Did you meet anybody important there? . . . I know nobody here. No. I like nobody. somewhere – undeva. . Formele compuse ale pronumelui some: something – ceva.How much is this skirt? .After I had started work John came. .She hardly spoke. Câti muncitori au concediat în ultima vreme? Ai vãzut ceva interesant în împrejurimi? Câstigul lui este foarte mare. . .It is very important for me. Colegii nostri solicitã o mãrire de salariu. .Before I bought this book I had asked about its contents. Când folosim formele compuse ale lui no. Salariatii si conducerea se întâlnesc mâine sã negocieze salariile.Have you seen these girls anywhere? . . Cât costã aceastã bicicletã? Nici mãcar nu l-au concediat. . Dupã ce am început lucrul a venit Ion.I don’t like anybody. Nu vreau sã vorbesc cu nimeni.I won’t tell anybody about it. Este foarte important pentru mine. Vei primi chitanta la casã. .Our clients are always satisfied with their bargains. No. Cât costã aceastã fustã? Nu voi spune nimãnui despre asta. .Have you seen anything interesting in the surroundings . .I will tell nobody about it .Vreau sã schimb ceva în bucãtãrie. . somebody – cineva. Poate cineva sã plãteascã cu bani gheatã? Sora mea este undeva în Anglia.We always pay in cash.Before I went shopping I had written a shopping-list.Can I get a discount? . This man loves nobody. . atunci verbul va fi la forma afirmativã. Sãptãmâna viitoare vor fi reduceri la mag nostru. . . Le-ai vãzut undeva pe aceste fete? Nu-mi place de nimeni. -There will be sales in our supermarket next week.My sister is somewhere in England.How much is this bicycle? . Nu vrem angajati necalificati. . Nu merg aproape niciodatã la meciuri.Our colleagues are applying for a raise. I want to talk to nobody.Esti multumit de locul tãu de muncã? Toatã lumea spune cã este o poveste adevãratã.How many labourers have they recently fired? . he didn’t give me anything.I hardly ever listen to music. . Trebuie sã reducem somajul în SUA. În propozitiile negative în locul lui some se folosesc formele compuse ale pronumelui any: Do you know anybody here? Did he give you anything? Do you see Mary anywhere? Dacã rãspunsul este negativ atunci folosim formele compuse ale cuvântului any.We don’t want unskilled employsees. Membrii sindicatului nostru câstigã mai mult. Ai întâlnit acolo pe cinva important? . Plãtim întotdeauna cu bani gheatã. I don’t know anybody here. Lectia 18 I want to change something in the kitchen.Everybody says it is a true story. Acest om nu iubeste pe nimeni. Pot sã primesc o reducere? Ai ceas acasã? Nu prea ascult muzicã. 56 . .His proceeds are very high.

Vom cumpãra un aragaz nou si un cuptor electric. . Acest copil scrie groaznic. . These cupboards will hang on the walls. . Adverbele se pot forma din adjective.Voi pune frigiderul lângã usã. The rubbish-bin and the bucket with the mop . Sotia mea tricoteazã minunat. .We must talk with them politely. . în fiecare sãptãmânã day > daily . splendid În acelasi mod. a pãrea sã fie to taste – a gusta.He said it very sadly.She looks very strange.târziu.Cred cã putem schimba si robinetul.Look for the tea in this cupboard.tare.Have you any clean towels? . Si dacã este precedatã de o consoanã easy > easily – usor În multe cazuri.Dirty plates are in the sink.timpuriu.The train is going very slowly. . Acum trebuie sã mergem repede.zilnic. putem forma adverbe din substantive care exprimã timpul: month . .ieftin high .înalt. în fiecare zi În cuvâtul daily litera y s-a transformat în i. Ea cântã minunat. . . a rãsuna feel [fi:l] felt [felt] felt [felt] smell [smel] smelt [smelt] smelt [smelt] Aceste verbe pot fi urmate doar de adjective. cu întârziere cheap . Nu se folosesc adverbe împreunã cu ele. devreme În cazul lui cheap si wide putem folosi si terminatia ly: cheaply.sãptãmânal. . Trebuie sã vorbim cu ei politicos.lunar. Farfuriile murdare sunt în chiuvetã.My wife knits beautifully. widely. Îmi place faianta din acest magazin. Trenul merge foarte încet.Si ce facem facem cu cratitele? Curãtãm podeaua cu cârpa de sters pe jos.I feel very sad today. iute long . .lunã > monthly .We clean th floor with a mop. Cautã ceaiul în acest dulap.Aceste dulapuri vor fi agãtate pe pereti.lung.She sings beautifully. And what about the saucepans? .Where can I get big taps? .Si vreau sã am faiantã pe perete deasupra chiuvetei.This child writes awfuly. sus fast . And the towel can be hanged near the sink. Ea aratã foarte ciudat. De unde pot procura robinete mari? Este ceva în gãleata aceea. Azi mã simt foarte trist. .Iar prosopul poate fi agãtat lângã chiuvetã. . Trebuie sã cumpãrãm un aragaz nou.There is something in that bucket. I think we can also change the tap.Our fridge is old. . . dur early .I will put the fridge near the door.We must go fast now. . . îndelungat wide . prin adãugarea terminatiei –ly: beautiful – minunat beautifully [biu:tifãli] – minunat. . 57 . Ai prosoape curate? Cât costã acest cuptor? . . în fiecare lunã week > weekly . a avea gust (de) to sound – a suna.repede. adjectivul si adverbul se traduc prin acelasi cuvânt în limba românã. .I like the tiles in the shop.How much is this oven? Reguli de formare a adverbelor. And I want to have tiles on the wall over the sink. El a spus asta foarte trist.Cosul de gunoi si gãleata cu cârpa de sters pe jos can be put here. ca si în românã unele adverbe au forme identicã cu adjectivele care le corespund: late . We will buy a new gas-cooker and an electric oven. . Frigiderul nostru este vechi. Corespondentul lui bine este well si gradele sale de comparatie sunt identice cu ale adjectivului good: well – bine better – mai bine the best – cel mai bine În englezã. . .This saucepan is not big enough. Aceastã cratitã nu este suficient de mare. .Take the rubbish-bin.We must buy a new gas-cooker. pot fi puse aici. to look – a arãta. Ia cosul de gunoi.larg hard .

a sprijini.a împacheta to deliver .My father always walks very slowly. a da drumul.My mother drives very well. a folosi to wrap (up) . Existenta sau prezenta.a goli. .We can do it very easily.de vânzare to let . . Casa vecinilor nostri este de vânzare. .While I was ironing the skirt my husband returned.Our neighbour’s house if for sale. . . Înainte de a începe micul dejun am pornit aparatul de prãjit pâine. a descãrca to turn on – a deschide. .a sterge (pe jos) to dust .I don’t know who serves here. Trebuie sã stergi praful de pe biblioteca ta. Stii cât costã asta? Spune-mi când pot sã te vizitez. .Nu stiu unde este aceastã carte. respectiv absenta unei fiinte sau a unui obiect se exprimã prin constructia there is/there are. Putem face asta foarte usor. a stinge. Ne vei sustine la sedintã? Acest avion este de închiriat? Am avut asta pe stoc acum 5 ani. . a sustine to stock .a cãlca (cu fierul) to empty .Are you still peeling these vegetables? . . putem sã stergem pe jos în baie? Îmi amintesc cã am oprit radioul înainte de a pleca.We empty the rubbish-bin every morning.Why are you working so hard? . De cât timp nu functioneazã masina? Aceastã unealtã se foloseste la tãierea lemnului. Propozitia supordonatã scrisã cu caractere îngrosate se numeste întrebare indirectã si este introdusã de un pronume interogativ (where. Mamã. .a coji. dupã care urmeazã topica obisnuitã a unei propozitii afirmative.You must dust your bookcase. Mama mea conduce foarte bine.a distribui. . Stii ce fac copiii lui? .Is this plane to let? . There is a book on the table. . who. Încã mai cureti aceste legume? Golim cosul de gunoi în fiecare dimineatã. to support .Do you know what his children are doing? to mop . Tell me when they will come.a se aproviziona greasy . Ea scrie ciudat.This tool serves to cut wood.I have bought it very cheap/cheaply.Mother.Do you know how much it is? .Peter will tell us which house is to let. a livra insulated .I remember that I had turned off the radio before I left. . . Don’t tell them where I have put my savings.De ce lucrezi asa de mult? Câti bani cheltuiesti pe sãptãmânã? Tatãl meu merge întotdeauna foarte încet.What time will you deliver this fridge? .a sterge praful to peel .Este o carte pe masã? 58 .How long has the car been out of order? . . a fi de închiriat La ce orã vei livra acest frigider? Casa noastrã este izolatã.Tell me when I can visit you. a aprinde (lumina) to turn off .Spune-mi când vor veni.Nu le spune unde mi-am pus economiile.Do you want to wrap up this handbag. . . we can mop the flour in the bathroom? .a servi. defect for sale . .We stocked it five years ago.Will you support us at the meeting? .Before I started to eat breakfast I had turned on the toaster.a închiria.She writes strangely.a opri. . Am cumpãrat asta foarte ieftin. a curãta (legume) to iron .You have greasy hands.unsuros. Is there a book on the table? . Peter ne va spune care casã este de închiriat. Ai mâinile unsuroase. alunecos to serve . Nu stiu cine serveste aici.izolat out of order . Forma interogativã a acestei expresii se formeazã prin inversarea subiectului gramatical there si a verbului auxiliar. .Our house is insulated. when). Vrei sã împachetezi aceastã posetã? .How much money do you spend weekly? .stricat. a închide În timp ce cãlcam fusta s-a întors sotul meu. I don’t know where this book is. .

. În aceastã primãvarã nu va fi grindinã. Is there coffee at home? Yes. .furtunã cu trãznete Nu-mi place dezghetul. El câstigã multi bani si cumpãrã numai la pret redus . .Dust the tables and iron these clothes. No. Trebuie sã o luãm pe acest drum.The shop-assistant is just wrapping up my shopping Întreabã-l când închide magazinul. Poate cineva sã-mi calce bluza? . Ti-ai cumpãrat deja o umbrelã nouã? A fost o nuantã de zâmbet pe fata lui. Au mãrit deja salariile? .drum. Ai ceva sã-mi spui? .aversã. sosea hurricane . . . hail . to offer . nu este.We must take this road. there is.gheatã dew .Where are the towels? Înainte sã mergem la Mary noi am sters pe jos. – Da este.Before we went to Mary we had mopped the floors. . . Televizorul nu functioneazã.a oferi to promise . vijelie shower . . .vreme însoritã .There won’t be any hail this spring. wages. .uragan sunny spells . verbul auxiliar si adverbul not. Spune-mi unde sunt aceste cratite.I haven’t any friends in this town. . . Poti sã opresti radioul? . there isn’t. Nu am prieteni în acest oras.Don’t forget to take the shopping-list and the sh. Ne vom întâlni ca sã negociem mãririle de salar.They want to grow oats this year. Crezi cã acest dulap va fi util în bucãtãrie? .We will meet to negotiate raises. .vânt puternic.The last sunny spell was a month ago.Have you anything to tell me? Unde sunt prosoapele? .All customers are satisfied with the shopping din supermagazinul nostru.a da voie.Before we started work we had waited for them.How much is this bicycle? Aceastã poveste nu poate fi adevãratã.I think I will apply for a better job and higher mai mare. Aceastã stire este foarte importantã. Vânzãtorul tocmai îmi împacheteazã cumpãrãturile.dezghet.grindinã ice . . .Ask him when he shuts the shop.The TV set is out of order. . .Can anybody iron my blouse? Colegii mei nu vor aceastã grevã. .rouã umbrella . . topire thunderstorm . ploaie torentialã thaw . in our supermarket. Înainte sã începem lucrul i-am asteptat.Have they already raised wages? Toti clientii sunt satisfãcuti de cumpãrãturile . .umbrelã shade .Can you turn off the radio? Sunt niste cãrti aici? . Pentru forma negativã folosim cuvântul de negatie no. subiectul there si verbul auxiliar.There was a shade of smile on his face.umbrã.He walks very strangely.Are there any books here? Lectia 19 gale .-bag.They hardly ever do homework. . Dupã ce am scris o scrisoare am cumpãrat 2 timbre.Have you already bought a new umbrella? . . El merge foarte ciudat.Our employees want to change the management.Two years ago we lived in beautiful surroundings.He earns a lot and buys only bargains. Anul acesta ei vor sã cultive ovãz. . Sterge parful de pe mese si calcã aceste haine. Vara îmi plac furtunile cu trãznete.Tell me where these saucepans are. Cât costã aceastã bicicletã? .This story can’t be true. Ultima zi însoritã a fost în urmã cu o lunã.We must empty the fridge fast.a permite to refuse . Nu uita sã iei lista de cumpãrãturi si sacosa.I don’t like the thaw. Angajatii nostri vor sã schimbe conducerea. cuvântul there.a refuza to allow .I love thunderstorms in summer. nuantã road .a promite to permit .My colleagues don’t want this strike. ./I have no friends… Ei nu îsi fac aproape niciodatã tema pentru acasã.After I had written a letter I bought two stamps.Do you think this cupboard will be usefull in the k. 59 . Acum 2 ani am locuit într-o zonã minunatã. Cred cã voi solicita o slujbã mai bunã si un salariu . a admite Trebuie sã golim repede frigiderul. – Nu. .Forma afirmativã se formeazã cu adverbul yes.This news is very important.

a burnita to melt . Drumul a fost alunecos asa cã noi am mers pe jos. Vara aceasta a fost o cãldurã înãbusitoare.Dacã înapoiezi aceastã carte vei primi alta. Cred cã mâine vor fi averse. Luna aceasta au fost multe vijelii.Do you really want to go out in this gale? .Vremea va fi plãcutã dacã temp nu va fi mai joasã Desigur ati observat cum se utilizeazã if (dacã pp cã). Ieri a fost ploaie si grindinã.. . Aceastã carte este pe al 26-lea raft la dreapta. întâi. Acest drum este cel mai bun. a trebui . to need . Îndeplinirea conditiei respectiv realizarea activitãtii viitoare este probabilã. . doua. .We have changeable weather in Romania. . Pot sã iau umbrela ta? Noi am pierdut totul în timpul uraganului. a se topi 60 .a topi.The forty-seventh teacher has just applied for the job to drizzle .When there is thaw the streets are wet.You won’t be a good doctor if you don’t learn. .The hurricane is near USA. second – doilea.apãsãtor.My shade always goes behind me. . . . Umbra mea umblã întotdeauna în urma mea. Nu îmi plac aversele. cumplit oppresive .periculos severe . .The road was slippery so we went on foot. Al 47-lea profesor tocmai a solicitat slujba. .sever.I hope there will be sunny spells in autumn.alunecos changeable . .dens. . third – treilea. . treia. -doilea. Primãvara va sosi dupã ultimul dezghet. .Spring will come after the last thaw. Când este dezghet strãzile sunt ude. . The weather will be nice if the temperature isn’t lower. .This summer there has been oppresive heat. Pune-ti pantofii! Este rouã pe iarbã.Chiar vrei sã iesi pe acest vânt puternic? Uraganul este în apropierea SUA. . If you return this book you will get another.I think there will be showers tomorrow..Put on your shoes! There is a dew on the grass. aspru. -treilea atunci în englezã folosim cuvintele first. .It was our tenth day of work. Aceste animale pot fi periculoase. Numerale ordinale: first – prim. . Dimineata este întotdeauna rouã pe iarbã.second saizecisitreilea – sixty. Modul conditional Propozitia conditionatã este de 3 feluri: Tipul 1 se referã la viitor. Dacã nu îsi ia umbrela ea se va întoarce acasã udã. six – sixth seven – seventh Ortografia unor numerale ordinale se schimbã prin adãugarea terminatiei –th: five – fifth.Do you really like cold tea with ice? . .third A fost a zecea noastrã zi de lucru.We lost everything in the hurricane.a avea nevoie de.Yesterday we had rain and hail. fourth – patrulea. patra Celelalte numerale ordinale se formeazã prin adãugarea terminatiei –th numeralelor cardinale. Dacã plouã nu vom merge la plimbare.There is always dew on the grass in the morning.This road is the best.This book is on the twenty-sixth shelf on the right. Întradevãr îti place ceaiul rece cu gheatã? Sper cã va fi vreme însoritã toamna. Nu vei fi un medic bun dacã nu înveti.This month there have been many thunderstorms. . Iarna sunt des vânturi puternice.Severe frost has set in. În propozitia conditionatã care se aflã dupã if se foloseste timpul prezent simplu iar la propozitia principalã se utilizeazã viitorul simplu.If it rains we won’t go for a walk.If she doesn’t take her umbrella she will return home wet slippery .There are often gales in winter. second. . . Este un trafic intens pe strãzi. compact dangerous . înãbusitor S-a depus un ger cumplit. Dacã numeralul ordinal se terminã în –întâi. În România avem o vreme schimbãtoare.There is dense traffic in the streets.These animals can be dangerous. .If there is frost tomorrow we will stay at home. . . Dacã mâine va îngheta vom rãmâne acasã. twelve – twelfth În cazul în care numeralele se terminã în –y acesta se preschimbã în ie: twenty – twentieth .Can I take your umbrella? .I don’t like showers.schimbãtor dense . third: douãzecisiunulea – twenty-first treizecisidoilea – thirty.

. . . dulap de haine Ei au aici camere cu paturi duble.Ciocanul a fost gãsit în surã. They deliver newspapers every day.cuverturã de pat dream .cearsafuri.Ei fac masini în aceastã fabricã.a picura. Cars are made in this factory.Do you need the car today? . The floor in the kitchen will be mopped tomorrow.pat de o persoanã rug . a scãpa to freeze . . a degera [fri:z] to set in . 61 .a începe. Am uitat sã iau umbrela. sifonier. Trebuie sã-i cumpãr nevstei mele un halat nou. Propozitia a doua se aflã la diateza pasivã (Passive Voice). a se instala froze [ frouz] set in frozen [frouzn] set in [set in] A cãzut ceva de pe masã. .covoras.They have rooms with double beds here.Podeaua din bucãtãrie va fi spãlatã mâine. .I have forgotten to take the umbrella.It was drizzling all day yesterday.pernã dressing-gown .I must buy my wife a new dressing gown. carpetã pillow .Did you see the green sheets in the shop? .vis sheet . double bed .cearsaf alarm clock .If you don’t work you will not have money. Ai vãzut cearceafurile verzi în magazin? Vom lua un pat simplu pantru fiica noastrã. .My sweater has been knitted. Diateza pasivã se compune din forma corespunzãtoare a verbului to be si forma a III-a a verbului principal.Ice will melt in spring. .Newspapers are delivered every day.pat dublu bedspread . Cât costã acest ceas desteptãtor. Drumurile alunecoase sunt foarte periculoase. A burnitat ieri toatã ziua.Slippery roads are very dangerous. They make cars in this factory. Dacã nu lucrezi nu vei avea bani. . . .cosmar blanket . .Her son’s shirts have been ironed.Somethins has dropped from the table. .If the fog is dense.I need a lot of new clothes. Am nevoie de o multime de haine noi.Se fac masini în aceastã fabricã.The bedspread must be white. Ai nevoie azi de masinã? Dacã începe un înghet aspru.a îngheta. . .pãturã single bed .We’ll take one single bed for our daughter. She has ironed her son’s shirts. We will negotiate a raise tomorrow.The basket was emptied. Ce culoare au covorasele tale? Cuvertura de pat trebuie sã fie albã.We must freeze some food. . Putem sã-ti dãm doar pãturi si perne. care se foloseste atunci când subiectul este obiectul care suferã actiunea iar autorul actiunii este exprimat printr-un complement. vom pãrãsi acest oras. Toate scrisorile au fost trimise deja. .All letters have already been sent. . Acest drum a fost construit în urmã cu 2 ani. Puloverul mau a fost crosetat. Trebuie sã congelãm ceva mâncare.ceas desteptãtor nightmare . Acesta este al 50-lea angajat al nostru. . nu vom vedea nimic. Transformati propozitiile din diateza activã în diateza pasivã: She emptied the basket.This is our fiftieth employee.If severe frost sets in we will leave this town. Am avut doar câteva furtuni cu trãsnete vara asta. foi de hârtie wardrobe .How much is this alarm clock? .What colour are your rugs? . capot sheets . The hammer was found in the shed.garderobã. Gheata se va topi primãvara. Al 12-lea politist a sosit prea târziu. .to drop . Dacã ceata este deasã.We can only give you blankets and pillows. . .A raise will be negotiated tomorrow. . . . .We will visit John and Mary if it doesn’t drizzle. . .We have had only a few thunderstorms this summer. Complementul direct al propozitiei la diateza activã devine subiectul propozitiei la diateza pasivã. a cãdea. . we will see nothing.halat. Ii vom vizita pe Ion si Maria dacã nu plouã mãrunt. .The twelfth policeman came too late.This road was built two years ago.

adormit quiet .zgomotos.This alarm clock was bought in this shop. Un copil si-a pierdut viata în accident. a se îneca to wreek – a sfãrâma.pantaloni spectacles . .Do you burn wood in the winter? Focul a fost stins. calm.ochelari Pentru a defini cantitatea exactã a acestor obiecte. . .a se trezi [ueik] to get . Dacã se întunecã nu vom gãsi aceastã casã. Încãlzesti cu lemne iarna? .a visa.a obtine.Aceastã scrisoare a fost scrisã pe 31 iulie.a (se) dezbrãca to dream . Masinile moderne sunt scumpe.Six people were killed in this hurricane. a deveni [get] Pe data de 25 mai a fost un vânt puternic. to kill . . . a distruge. nou. . This letter was written on 31st July. to shave . contemporan Copiii nostri sunt foarte somnorosi. Uitã-te la mâinile tale murdare! Vreau sã trãiesc într-un oras linistit.We’ll make a wardrobe and put it in the corner.foarfecã binoculars .Vom face un sifonier si-l vom aseza în colt. Am avut vecini gãlãgiosi.Vreau sã cumpãr o pereche de pantaloni. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã . a se bãrbieri dreamt [dremt] dreamt [dremt] woke [uouk] woken [uoukn] got [got] got [got] to snore . Poti sã te îneci dacã înoti mâine.Do you often have dreams at night? . Visezi des noaptea? Ultimele zile au fost un cosmar pentru mine. potolit unpleasant . . a-si închipui [dri:m] to wake up .somnoros.Look at your dirty hands! . .Azi noi am vândut 10 perechi de ochelari. .More than a hundred people were drowned when vaporul a suferit un naufragiu. .People kill other people every day.A child was killed in accident. a avaria to burn .linistit. . . . .a sforãi to undress .modern.There was a strong gale on 25th May.We had noisy neighbours. the ship was wrecked.Our house was burnd down last week. 62 .a bãrbieri.binoclu glasses .The trees were blown down in the gale. Sase oameni si-au pierdut viata în acest uragan. Mai mult de 100 de oameni s-au înecat când . Nu am întâlnit niciodatã un om mai neplãcut! . a fi aprins [bã:rn] burnt [bã:rnt] burnt [bã:rnt] Furtuna a avariat hotelul în data de 23 august. . .You can drown if you swim tomorrow. .If it gets dark we won’t find this house. Copacii s-au rãsturnat în vântul puternic. Furtunile cu trãznete sunt întotdeauna periculoase.The last days were a nightmare for me.ochelari scissors .Unde este binoclul meu? Nu-l vãd.murdar noisy . a ajunge. sleepy .a arde. I must buy three pairs of scissors. She cannot find her glasses. Acest ceas desteptãtor a fost cumpãrat în acest magazin . .I have never met a more unpleasant man! Substantive care apar întotdeauna la plural: trousers . .a ucide to drown – a îneca. I want to buy a pair of trousers.neplãcut dirty . We have sold ten pairs of spectacles today. gãlãgios modern . .Patul va fi livrat la 15 noiembrie. Oamenii ucid alti oameni în fiecare zi.Trebuie sã cumpãr 3 foarfece.Our children are very sleepy. Where are my binoculars? I don’t see them.Modern cars are expensive.Thunderstorms are always dangerous.Ea nu-si gãseste ochelarii.I want to live in a quiet town. a prãji. . se foloseste expresia a pair of – o pereche. .The fire has been blown out.The hurricane wrecked the hotel on 23rd August. Datele se scriu în felul urmãtor: on 21st October – pe 21 octombrie În limbajul oral apar cuvinte aditionale care nu se folosesc în scris: the – înaintea numeralului si of – înaintea lunii. The bed will delivered on 15th November. .

martor pedestrian . .Rezultatul meciului este patru-zero.The ship was wrecked in a dense fog.The traffic lights have been out of order for two days. semafor time-table . . lovit. two. . . Semafoarele nu functioneazã de 2 zile. – The house was being built at ten yesterday.Raises are being negotiated at the moment.Where are these pedestrians going? Au fost prea multi privitori.prioritate de trecere onlookers . avariat serious – serios.My father asked a serious question. spectatori underground . Merg des cu metroul . 0. important unconscious . . Unde merg acesti pietoni? . Toti martorii au înteles întrebãrile? . seven. în zadar El a încercat sã înteleagã asta. .They sell mainly vegetables. Tatãl meu a pus o întrebare serioasã. Vaporul a suferit un naufragiu în ceatã deasã..There have been many showers this week. Fiica lor s-a înecat anul trecut. ca verb auxiliar. four.What is your destination? Avem prioritate? .Numãrul ei de telefon este 9. Dacã nu vine ambulanta te vom lua cu masina. Mâncarea e congelatã. . .taxi Acest orar este vechi. . .There were too many onlookers.If the ambulance doesn’t come we will take you by car.Seven pedestrians were injured. . program ambulance .ambulantã witness .This time-table is old.You won’t buy this book if you spend all the money on clothes. .I took a cab to get to the office. Nu vei cumpãra aceastã carte dacã cheltui toti banii pe haine.stop.Even a zebra-crossing can be dangerous.The food is frozen. .zadarnic. 4. They were building the house at ten yesterday. . . Lectia 20 zebra-crossing .O carte este cititã. 0 – pronuntat ca si [ou] se utilizeazã atunci când însirãm mai multe cifre: Her telephone number is nine. .He was unconscious for longer than a week. .mai ales.destinatie cab . Transformati propozitiile de la diateza activã la cea pasivã: She is cleaning her room now.trecere de pietoni right of way .privitori.A zebra-crossing is necessary here.Your trousers are in the wardrobe. Nil [nil]. se foloseste la prezentarea rezultatelor sportive: The result of the match is four nil. . injured – rãnit. . Este pe al 20-lea raft.Îti place vremea schimbãtoare? Pantalonii tãi sunt în dulap.He tried to understand it but in vain. . inutil.Do you like changeable weather? .It is on the twentieth shelf.The management was being changed yesterday. – A book is being read. dar în zadar. involuntar necessary . 7. . Am luat un taxi ca sã merg la birou. si forma being aflatã înaintea formei a III-a verbului principal.Do we have the right of way? Forma continuã la prezent si trecut a verbelor la diateza pasivã se alcãtuieste cu forma continuã a verbului to be.metrou traffic lights .orar.The children have not woken up yet. Sãptãmâna aceasta au fost multe averse. 2. . Ei vând mai ales legume.Her room is being cleaning now. . Pânã si trecerea de pietoni poate fi periculoasã. Copiii nu s-au trezit încã.pieton destination . Au fost rãniti 7 pietoni. She is reading a book.I often go by underground.inconstient. .All witnesses understood the questions? Care este destinatia ta? . They were changing the management yesterday. 63 . . El a fost inconstient mai mult de o sãptãmânã. Aici este necesarã o trecere de pietoni. They are negotiating raises at the moment. 0. inevitabil mainly .Their daughter drowned last year. În limba englezã zeroul are mai multe echivalente: 1. mai cu seamã in vain . .necesar. 2.

below – dedesubt.Who do you see in the street every day? . Were there any policemen there? There was one policeman. Îmi place asta doar într-o oarecare mãsurã. În SUA se foloseste mai des zero-ul. În acest caz ordinea propozitiei este directã. jos. .3. He directed the traffic but could not prevent the accident. iar verbul este la persoana a III-a singular.Când cãlãtoream spre Madrid am vãzut un accicent groaznic.Who was killed in this accident? . Zero [zirou]. Two of them were killed and one woman was seriously injured.A fost un politist. Nought (sau naught) [no:t].Da. the car ran over three people. 4. Peter made this chair. . When we were travelling to Madrid we saw a terrible accident. . 64 .El a dirijat circulatia. .Doi minus doi fac zero. structura sa este afirmativã.I like it only to some degree. .A fost acolo vreun politist? . se foloseste de obicei în matematicã si literaturã: Two minus two is nought. Was anybody killed? Yes. All her work was for nought.Sunt sase grade sub zero. but wait a moment.Da. pe cine. interogativul se formeazã cu ajutorul verbelor auxiliare. a nimeri to cause – a cauza.Who is this man in a brown coat? . iar în Marea Britanie nought-ul.Who are you looking for now? Pentru a indica persoana care executã activitatea în propozitia la diateza pasivã se foloseste prepozitia by. treaptã . întrebarea se referã doar la persoanã si who poate fi folosit ca substantiv.The temperature is minus five today. se foloseste la descrierea unitãtilor de mãsurã: It is six degrees below zero. Do you know what caused the accident? I think the car was out of order. to prevent – a preîntâmpina. . cui.It’s there. Pronumele interogativ who are mai multe întelesuri: cine. The trade-union is .The chair was made by Peter. masina a cãlcat trei oameni. Dacã întelesul lui who este cine. El are doctoratul. .Toatã munca ei nu a valorat nimic. A big car hit a building. pe care. . .He has a doctor’s degree.Doi dintre ei si-au pierdut viata si o femeie a fost grav rãnitã. dar asteaptã o clipã.Acest scaun a fost fãcut de Peter. Azi temperatura este de minus 5 grade.Raises are being negotiated by negotiating raises. sub Este acolo. .Au fost pietoni pe stradã? . .Mãririle de salarii sunt negociate de cãtre sindicat. a conduce to travel – a cãlãtori hit [hit] hit [hit] hit [hit] . . . a preveni to run over – a cãlca. to hit – a lovi. forma corespunzãtoare a verbului to be sau a verbelor modale: Who were these people? – Cine au fost acesti oameni? Who did you meet? – Cu cine te-ai întâlnit? Cine si-a piredut viata? Pe cine vezi pe stradã în fiecare zi? Cine este acest bãrbat în hainã maro? Cine scrie aceste scrisori minunate? Pe cine cauti acum? . Were there any pedestrians in the street? Yes. a lovi cu masina run [ran] ran [rEn] ran [ran] degree – grad. a provoca to direct – a dirija. . Who likes you? – Cine te iubeste? Who went home? – Cine s-a dus acasã? În cazul în care pronumele interogativ who apare cu celelalte întelesuri.Si-a pierdut cineva viata? . mai jos.Cred cã masina a fost defectã.O masinã mare a lovit o clãdire. . jos. mãsurã. care. the trade union.Who writes these beautiful letters? . below. dar nu a putut preîntâmpina accidentul. .Stii ce a cauzat accidentul? .

. .She was unconscious when she was taken to hospital. Cumpãrãtorul tocmai este servit de un vânzãtor.It was five degrees below zero. . Nimãnui nu-i place aceastã cãldurã înãbusitoare. . . Acest drum este alunecos în mod periculos. Dacã ai nevoie de acesti bani. Mi-am ars mâna. . Au cumpãrat 6 perechi de pantaloni. Focul a fost stins de un vânt puternic.Your specatcles are on your pillow.Nobody likes this oppressive heat. Noi am vândut 10 perechi de pantofi. El are nevoie de o pereche nouã de ochelari. Multi oameni îsi pierd viata pe acest drum îngust. Aceasta este deja a patra furtunã în 11 zile.These witnesses saw the accident best. .I have burnt my hand.The radio has been turned on by John. Aceste foarfece sunt periculoase pentru copii. am nevoie de unul nou. . Cine a solicitat aceastã slujbã? . Au fost 5 grade sub zero.Who wrote this time-table? . Am fost trezit de copii gãlãgiosi.They bought six pairs of trousers. Acesti martori au vãzut cel mai bine accidentul.The temperature will drop below zero. . Multe vapoare au suferit naufragiu. Acest accident s-a întâmplat în data de 27 iunie. Aceste averse de ploaie sunt bune pentru grãdinã. Temperatura va coborî sub zero grade. Asta s-a întâmplat în a noua zi.This is a bedspread for a single bed.If you need this money you will find it on the shelf.Five people were killed in that disaster.He was snoring noisily. .Radioul tocamai fost pornit de cãtre John. de exemplu wait for. Cinci oameni si-au pierdut viata în acel dezastru. singurã persoanã. Acel dulap este fãcut din lemn? . . Ea era inconstientã când a fost dusã la spital.These scissors are dangerous for children.Did they have the right of way? . Cine a fost cãlcat de un taxi? Ei au avut prioritate de trecere? Acesti oameni au încercat sã ajute dar zadarnic. . look for.Our house burnt down last week. .The customer is just being served by a shop-assistant. I need a new pair.Is that wardrobe made of wood? Ochelarii tãi sunt pe perna ta. În acea iarnã asprã a fost de multe ori ceatã deasã.The ice has already melted. . . .Is he seriously injured? . . . îi vei gãsi pe raft. . . Aceste masini sunt fãcute de o fabricã din Chicago. Casa noastrã a ars pânã în temelii sãptãmâna trecutã . . .Who applied for this job? De cine ai nevoie? .In that severe winter there was a lot of dense fog.These cars are made by a factory in Chicago. . – It was looked for yesterday. El cãlãtoreste mai ales cu metroul.The fire was blown out by a strong wind.This accident happened on 27th June. Cine a scris acest orar? El s-a rãnit grav? Circulatia este dirijatã acum de un politist.This road is dangerously slippery. În aceastã vreme schimbãtoare nu-mi uit umbrela. .This is already the fourth gale in eleven days. Cât costã aceste ceasuri desteptãtoare? . .These people tried to help but in vain.This happened on the ninth day. Acest binoclu este vechi. .How much are these alarm clocks? Dupã vremea însoritã a fost o furtunã cu trãsnete.He was killed by two men. .I was woken up by noisy children.Have they prevented the accident? Lectia 21 65 .Who do you need? Ei au prevenit accidentul? . Gheata s-a topit deja.Many ships were wrecked. . . prepozitia trebuie sã aparã si în diateza pasivã: I looked for it yesterday.Many people are killed on this narrow road. .We sold ten pairs of shoes.These binoculars are old.He needs a new pair of glasses.Who was run over by a cab? . .He travels mainly by underground. Aceasta este o cuverturã pentru un pat de o . . Dacã verbul se compune din douã pãrti. . El a sforãit zgomotos.In this changeable weather I don’t forget my umbrella. . El a fost ucis de 2 oameni.After the sunny spells there was a thunderstorm.These showers are good for the garden.The traffic is being directed by a policeman now. .

.Before we leave we will turn off the radio. dupã ce. Nu este nici o diferentã între structura propozitiei conditionale de tipul I si propozitia circumstantialã de timp. pe care-l putem folosi în propozitii ca adverb. întrecere task .alarmant. .Does this book tire you? În propozitia conditionalã de tipul I conjunctia if poate fi înlocuitã cu alte conjunctii: when – când as soon as – îndatã ce before – înainte. . M-ai surprins foarte tare. Nu cunosc nici una din aceste persoane. . stare difference – diferentã. The work is tiring.Your proposition sounds inviting.The differences are not important. Verbul din propozitia subordonatã introdusã de aceste conjunctii este la timpul prezent simplu.This is the last scene of the film.Aceastã muncã este epuizantã. .This catching disease is dangerous. alarming .I don’t know that disease. Nu sunt vesti despre întrecere.sarcinã. . . .Voi cina înainte sã merg la el. .Gestul lui a fost ispititor. . a izbi.I don’t know any of these persons. The news is surprising. I will have dinner before I go to him.There is no news of the struggle. . Te oboseste aceastã carte? to exhaust – a epuiza. a frapa. Ne-am cheltuit deja toti banii. a lua prin surprindere to strike – a lovi. dinaintea after – dupã. îngrijorãtor moving . . to invite – a invita to tire – a obosi to surprise – a surprinde. a istovi struck [strak] struck [strak] . His gesture was inviting. . The difference is striking. . deosebire disease – boalã. Dacã la forma de infinitiv scurt (fãrã particula to a verbului) adãugãm terminatia –ing. . Nu cunosc boala aceea.situation – situatie. El cunoaste situatia lor? Sarcina voastrã este sã scrieti un eseu.You have surprised me very much.I will clean the house after I work in the garden.Dupã ce termin cartea aceasta o sã fac o plimbare.When it starts to rain we will take the dog home.inutil. . obtinem participiul prezent. Aceastã piesã este foarte scurtã. .Deosebirea este frapantã. Propunerea ta este tentantã. .It was a strange gesture. ulterior Propozitia care începe cu oricare dintre conjunctiile de mai sus. When you are in the same situation you will understand me.Aceastã boalã este molipsitoare.Your task is to write an essay. A fost un gest ciudat. He will buy the car as soon as he gets the money. . . .Vestile sunt surprinzãtoare This disease is catching. Înainte de a pleca vom închide radioul. maladie struggle – luptã. nefolositor . Voi face curãtenie în casã dupã ce lucrez în grãdinã. a uimi.This invention is very useful. This job is exhausting.Does he know their situation? .gest Diferentele nu sunt importante. something about it. . Aceasta este ultima scenã a filmului.As soon as you read this book you will tell me ceva despre asta. . . El a fost spion? Aceastã inventie este foarte utilã. Când începe sã plouã vom duce câinele acasã.emotionant 66 useless . After I finish this book I will go for a walk. . .This play is very short.Munca este obositoare. se numeste propozitie circumstantialã de timp. De îndatã ce citesti aceastã carte îmi vei spune . îndatorire gesture . dupã aceea. a soca [straik] Aceastã boalã molipsitoare este periculoasã.Was he a spy? .El va cumpãra masina de îndatã ce primeste banii.Când te vei afla în aceeasi situatie mã vei întelege.We have already exhausted all our money.

ne vom face datoria. Am multe ceasuri dar nici unul modern. Pronumele nehotãrât one are si formã de plural: Have you ever seen cheapers ones? . Aceastã carte îmi este nefolositoare.Her last letter was a short one. . we’ll do our task. . .exciting .I had a remarkable dream. Nu stiu care este problema.Au douã masini.Of all these books I want to read only doar pe cele captivante. El si-a poerdut ceasul si a plãtit o grãmadã . neplãcere petrol .Is there any difference between these two diseases? brake .frãnã mechanic . le voi trimite pe acestea vechi. Aveti de vânzare si unele strãine? .Do you really think it is useless? .litru lorry .ulei battery . A fost cel mai interesant meci pe care l-am vãzut vreodatã. . deosebit Filmul a fost foarte captivant. He wants the big one. El o vrea pe cea mare. a (se) emotiona to alarm – a alarma. . money for a new one.strãin remarkable . a se muta.The weather forecast is alarming. Stiu cã ochelarii sunt scumpi.mecanic engine .When do you want to move? .camion oil .interesant. iar lângã adjective este deseori un articol hotãrât. .I haven’t many magazines.It was the most exciting match I have ever seen. .I have many clocks. .Before we see this film. . I will send these old ones.Am douã scaune rosii si unul alb.benzinã. captivant foreign .cauciuc Zece litri vã rog.He has lost his watch and paid a lot of de bani pentru unul nou. Este vreo diferentã între aceste douã boli? trouble .The mechanic fixed my (car) brakes.You have two worn out tyres. . . .necaz. . Nu am multe reviste. Ti-a plãcut piesa? Tocmai am primit câteva vesti surprinzãtoare.This scene is very moving.anvelopã. Înainte sã vedem acest film. a deceptiona to excite .a ascunde.This car is a cheap one.Îmi plac acestea negre. .This book is useless to me. I have two red chairs and a white one.motor litre . Ai douã cauciucuri uzate. How much pentru acestia noi? have you paid for these new ones? Ultima ei scrisoare a fost scurtã. Utilizarea pronumelui nehotãrât one este obligatorie alãturi de adjective.I have just got some surprising news. . Cât ai plãtit . Dintre toate cãrtile acestea vreau sã le citesc . 67 . acumulator . .I don’t know what the trouble is. . Când vrei sã te muti? Chiar crezi cã este inutil? S-a întâmplat ceva deosebit? Cartea lui cea mai nouã m-a socat. . a speria chose [tsãuz] chosen [tsãuzn] hid [hid] hidden [hidn] .Did you like the play? . El nu are bani strãini. Mecanicul mi-a reparat frânele. Am avut un vis deosebit. .a provoca.His newest book struck me. a emotiona to choose .I know that glasses are expensive. dar acesta nu este unul frumos. . Aceastã masinã este ieftinã. They have two cars.He has no foreign money.The film was very exciting.Has anything remarkable happened? . Prognoza meteo este alarmantã.remarcabil.a dezamãgi. a acoperi [haid] Situatia noastrã este foarte dificilã. but this isn’t nice one.carburant tyre . the exciting ones.Ai vãzut vreodatã unele mai ieftine? I like the black ones. a selecta [tsu:z] to hide .Do you also sell foreign ones? Îmi plac câinii. Aceastã scenã este foarte emotionantã.Our situation is very difficult. .Ten litres please. but no modern ones.baterie. to disappoint .a alege.I like dogs. . to move – a se misca.

. Ajutã-mã! .Use the indicators! Când comparãm substantive.Petrol is expensive in this country.sfãrãmat.a depãsi overtook overtaken Masina lui este reparatã întodeauna de acelasi mecanic. . -Pot sã-ti spun cã el lucreazã(într-adevãr). Care este cea mai economicoasã masinã? . stricat front .They are becoming richer and richer. din spate broken .dos. This is the cheaper of the two cars.Do have dinner with us! El a citit aceastã carte.All the plates were broken. Petrol is becoming more and more expensive.Is there a mechanic to help me? . Is this the taller of the two buildings? . The car moved faster and faster.suplimentar reliable .She drives a breakdown van.Dintre cele douã clãdiri aceasta este mai înaltã? Crestera sau descresterea progresivã se exprimã prin utilizarea repetatã a gradului comparativ al adjectivului sau adverbului. .a repara.Which is the most economical car? Cauciucul din spate dreapta e din ce în ce mai prost.Cãt costã acest motor? Ea conduce o masinã de depanare auto.Dintre cele douã masini aceasta este mai ieftinã.fatã economical -economicos. spare . Ea a învãtat mult. . În aceste situatii verbul auxiliar va fi accentuat.a accelera Formele verbului ‘to overtake’: overtake to check -a controla.spate. Toate farfuriile erau sparte. .partea din fatã.Ei au vorbit din ce în ce mai tare.Can you give me your spare tyre? Masinile devin din ce în ce mai sigure.Stai jos (dacã îti spun)! I can tell you that he does work.Masina mergea din ce în ce mai repede. Dintre cei doi bãieti el este mai mare. Ia masa cu noi! . . .Who has filled it up? 68 .de dinainte.a completa to repair . ..sigur left .Do help me! to fill up . .neapãrat. superioritatea se exprimã prin forma de comparativ precedatã de articolul hotãrât the. Do come and visit me! -Vino si viziteazã-mã (insist)! Do sit down! .Where can we park these lorries? .His car is always repaired by the same mechanic. Do listen to me! -Ascultã-mã! În limba romãnã aceastã accentuare a verbului principal se redã prin cuvintele:într-adevãr.Cars are becoming more and more reliable.This battery is out of order.They were talking loudlier and loudlier.She did learn a lot.stãng . Ei devin din ce în ce mai bogati. Ei au vorbit din ce în ce mai tare. Este aici un mecanic care sã mã ajute? Foloseste indicatoarele! . . . .Benzina e din ce în ce mai scumpã. .trebuie.You need another kind of oil.This is the more difficult question of the two. Farurile din fatã nu functioneazã.a umple.a verifica to brake -a frãna to overtake -a ajunge din urmã. Dintre cele douã întrebãri aceasta este mai dificilã. . Unde putem parca aceste camioane? Benzina este scumpã în aceastã tarã. Acest acumulator nu functioneazã.He is the older of the two boys. legate prin conjunctia and. . În unele situatii verbul auxiliar to do se foloseste si în propozitii afirmative pentru a accentua o afirmatie sau verbul principal.. . Cine a fãcut plinul? .How much is this engine? .de rezervã. econom Poti sã-mi dai cauciucul tãu de rezervã? . spart. .din stãnga rear .There is something in his left eye.a ocupa. .a îndrepta to accelerate . Ai nevoie de un alt fel de ulei.He did read this book.The right rear tyre is getting worse and worse.The front lights are out of order. They talked less and less quietly. E ceva în ochiul lui stâng.demn de încredere.

I asked him to wait for the breakdown van and he did so. .How long have you had an account? . L-am rugat sã vinã cu mine la teatru si a venit. Aceasta este ultima ratã. dar care e situatia cu cele din spate? . Unde este bilantul? Avem nevoie de mai multe informatii. .cec loan .What is this form for? . .informatii form . . 2.This is my first deposit.He wants to change these coins.I visited many foreign countries. Ai frânat vreodatã pe un drum alunecos? . Aceastã situatie este (una) îngrijorãtoare. . . .This invention is exciting. . dar Danemarca a fost cea mai frumoasã. . .He moves more quietly than you do. but Denmark was the most beautiful one. Indicatoarele au fost verificate de cãtre mine. depunere information .The rate of interest is rising. . instalment . She works as hard as you do. Motoarele devin din ce în ce mai economicoase. . platã în rate deposit .I gave him a cheque. .This situation is an alarming one. . but what About the rear ones? Lectia 22 account – cont. Aceasta este prima mea depunere.Cine-l cunoaste pe acest om? Eu (îl cunosc). .This is the last instalment.We need more information. Slujba mea devine din ce în ce mai obositoare. Aceastã inventie este interesantã. Ai schimbat cauciucurile din fatã. .She overtakes as many cars as you do.Scrie la fel de frumos ca si tatãl lui.His struggle was a useless one. Lupta lui a fost (una) inutilã. Accelereazã frumos. Care dintre cauciucurile din fatã este mai vechi? L-am rugat sã astepte masina de depanare auto si asa a fãcut. Ea depãseste tot atât de multe masini ca si tine.formular cheque .sold withdrawal – retragere. .Ea i-a spus sã astepte dar el nu a asteptat. .This mechanic is a reliable one.monedã . to have si a verbelor auxiliare modale. Filmul a fost foarte dezamãgitor pentru mine. He writes as beautifully as his father did. El a vãzut multe filme.You have changed the front tyres. De cât timp ai un cont? I-am dat un cec. 69 .The engines are getting more and more economical.bilant. .depozit.It accelerates beautifully.facturã. Aceastã sarcinã este (una) dificilã. . dar nu i-au plãcut numai cele englezesti.L-am rugat sã repare masina si el a fãcut-o (a reparat-o).împrumut coin .Munceste la fel de mult ca si tine. ne putem referi la verbul mentionat anterior: I asked him to repair the car and he did so. .He is trying to overtake her. . dobândã Rata dobânzii creste.El încearcã sã o depãseascã.notã de platã balance – balantã.Which is the older of the front tyres? . .The indicators have been checked by me. . .The film was very disappointing for me. Acest mecanic este (unul) de încredere. She told him to wait but he didn’t. Who knows this man? I do. ridicare de bani rate of interest – rata dobânzii. Pantru ce este acest formular? Azi voi ridica banii.This task is a difficult one. . . El se miscã mai încet decât tine.We need this loan.Le-am spus sã plece în liniste si asa au fãcut. . Am vizitat multe tãri strãine.echilibru.He saw many films but he only liked the English ones. Cu ajutorul lui.ratã. El vrea sã schimbe aceste monede.Where is the balance? . .I asked him to go to the theatre with me and he did so. Avem nevoie de acest împrumut. cu exceptia verbelor to be.My job is getting more and more tiring.Have you ever braked on a slippery road? Verbul to do se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1.I will make a withdrawal today. . We told them to leave quietly and they did so. Pentru a evita repetarea verbului principal al propozitiei.

marfã information . gata (de. Ai încasat deja acest cec? Cu cât te-a împrumutat? .This loan is very risky.a completa (un formular. Eating too much is not good for you. În propozitii ea are roluri specifice substantivului dar îsi pãstreazã caracterul verbal. convins . actual sure .sigur. Nu-mi place sã sterg pe jos.a retrage. Ca orice substantiv gerunziul poate sã aparã în propozitii ca: 1. . tãrie furniture .a învãta. . altele la plural.Înaintea de a pleca el a scris o scrisoare scurtã. ele sunt urmate de un verb la persoana a III-a singular. Subiect: Walking in the woods is nice.progres merchandise .sã) previous – anterior. În limba englezã aceastã formã a verbului se numeste gerund. . noutãti.riscant. .a lua înapoi. precedent Esti sigur cã ai un cont aici? Ultima mea depunere a fost micã. .You haven’t filled it in yet. . noutate. . Cecurile sunt mai sigure decât bancnotele. a da cu împrumut [lend] lent [lent] lent [lent] to learn . în special din impozit news .Cheques are safer than bills. . You can learning something by doing it.În limba englezã existã mai multe substantive care nu au plural. . a denumi.We have borrowed a lot of money from him. business .What did she call to you? .Zborul este periculos? Before leaving he wrote a short letter.prezent. Dupã prepozitii : They talked about going to the cinema.venit. 70 .a ridica bani to lend . a da cu împrumut to fill in . . Ai învãtat cum se reparã asta? Ce ti-a strigat? Completati.Fumatul este dãunãtor (pentru dvs). prealabil.My previous deposit was small.Au vorbit despre faptul cã merg la cinema.a scoate. Esti pregãtit sã plãtesti în numerar? Acest împrumut este foarte riscant. avere revenue .How much did he lend you? Forma verbului cu terminatia –ing desemneazã substantivul format din verb.putere.afacere. periculos safe . . lipsit de pricol present .We are thinking about firing ten employees. Smoking is bad for you. 2. treabã strength . vesti progress .a împrumuta.Watching TV can be tiring.Are you prepared to pay cash? .proprietate. veste/stiri.The present balance is very low. Soldul actual este foarte scãzut. .Have you cashed this cheque already? .Are you sure you have an account here? . în limba românã ea se traduce printr-un substantiv sau un verb la infinitiv. a afla [lã:rn] learnt [lã:rnt] learnt [lã:rnt] withdraw [uiDzdro:] withdrew [uiDzdru:] withdrawn [uiDzdro:n] Vrei sã depui multi bani? Încã nu l-ai completat.Do you want to deposit much? .stire.Applying for a job is exhausting. fortã. a striga. Noi am împrumutat multi bani de la el.Poti sã înveti ceva fãcând (asta). Ne gândim sã concediem 10 angajati. acest formular pentru ridicarea banilor. risky .Fill in this form to withdraw money. datoritã faptului cã cere prepozitiile si cazurile specifice formei de bazã a verbului.a împrumuta.Ce pãrere ai despre cumpãrarea unui câine? A te iuta la TV poate fi obositor. În limba românã unele se traduc la singular. Solicitarea unui loc de muncã este epuizantã. prepared – pregãtit. .informatii to cash .a chema. please. Is flying dangerous? . . a plãti în numerar to borrow . a boteza withdraw . .I don’t like dusting the floors.Have you learnt how to repair it? .Plimbarea în pãdure este plãcutã.A mânca prea mult nu-ti face bine.mobilã. What do you think about buying a dog? . vã rog.sigur. . chestionar) to call (to) . mobilier property .a ridica o sumã.

He could not give us the necessary information.It is safer not to accelerate too fast. Dintre cei 2 bãieti el îl întrebã pe cel mai mare unde este banca. Ultima scenã a fost una remarcabilã. Dar mie îmi plac cele bune.Can you do this before cashing the cheque? .Ei au încetat lucrul dupã câteva ore.It’s no use taking it now. .After filling in the forms we got the money. Cu urmãtoarele expresii: it is no use – nefolositor.I saw a policeman through the rear window. Esti gata sã ajuti un spion? Situatia este încã alarmantã? Poti face asta înainte de a încasa cecul? Camioanele trebuie sã aibã frâne foarte bune. . fãrã rost. . .But I like the good ones. .He has chosen a foreign car. .Foreign cars are getting cheaper and cheaper.You watch more films than I do. Tu te uiti la mai multe filme decât mine. atunci substantivul este la plural: We waited for one and a half hours.Is the situation still alarming? . Esti sigur cã acumulatorul nu functioneazã? Este mai sigur sã nu accelerezi prea mult.Dacã substantivul este precedat de un numeral. They have lived here for three years. .Not all films are exciting.They filled up the car in a hurry. . . Ei au fãcut plinul în grabã.We have lent them some oil. .Some inventions are useless.He cashed the cheque one and a half months ago. . Am vãzut un politist prin geamul din spate. Forma de gerunziu se foloseste în urmãtoarele cazuri: 1. As putea sã-l depãsesc usor. Aceste informatii sunt demne de încredere. Nu are rost sã iei asta acum. . The book is worth reading.Fiecare si-a condus masina. El a încasat cecul în urmã cu o lunã si jumãtate. . Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Seara trecutã noi am vãzut o piesã emotionantã. .Are you prepared to help a spy? . . . L-am rugat pe macanic sã verifice motorul si el a fãcut-o. Înainte sã repare frâna el a verificat indicatoarele.This car is worth buying. Lor le place sã bea cafea? Aceastã masinã meritã sã fie cumpãratã. . . El tocmai s-a oprit din scris. Noi le-am împrumutat niste ulei. .The last scene was a very remarkable one.Îti place sã înoti? (înotul) 2. Ei pot face asta fãrã toate gesturile acestea. .Are you sure that lending them money is risky? .It is a very economical engine. Noi toti am folosit bicicletele proprii.Do they like drinking coffee? . Nu este greu sã schimbi un cauciuc. . . El nu ne-a putut da informatiile necesare. Câteva inventii sunt nefolositoare.Locuiesc aici de trei ani. Este un motor foarte economic. he checked the indicators. . Dupã completarea formularelor am primit banii. . Esti sigur cã este riscant sã le împrumutãm bani? Poti face asta vânzând proprietatea ta. . .Are you sure the battery is out of order? . altul decât unu. Do you like swimming? . Dacã substantivul are semnificatie de plural atunci trebuie sã fie la plural: In that accident they lost their lives. .We saw a moving play last night. .Lorries must have very good brakes.You can do it by selling your property.We all used our own bicycles.He is asking the older of the two boys where the bank is. it is worth – (care) meritã It is no use talking to him. We all drove our own cars. . .This information is reliable. . Am avut un cont aici timp de 10 ani.În acel accident si-au pierdut viata.I could overtake him easily.Changing a tyre is not difficult.He has just stopped writing. .I have had an account here for ten years. . Masinile strãine devin din ce în ce mai ieftine. – Nu are rost sã vorbim cu el. Nu toate filmele sunt interesante. . Dupã anumite verbe: They stopped working after a few hours.Noi toti ne-am cumpãrat biletele proprii. nu are rost. We all bought our own tickets. 71 .Am asteptat o orã si jumãtate.They can do it without making all these gestures.I asked the mechanic to check the engine and he did so. . El a ales o masinã strãinã.Before repairing the brake. .

-We must choose between withdrawing money and borrowing it.There are few mountains in this country.Vezi diferenta? Nu are rost sã te ascunzi. a duce mai departe to prefer – a prefera. Au continuat învãtarea limbii engleze.This information is from a good source. . Am rugat-o sã ridice banii si ea a fãcut-o.She gave up smoking last week. Ei s-au dus la lac cu autobuzul.a abandona.There are vast valleys in these mountains.It is worth buying a new battery? . dar când au fost cele anterioare? Este important sã avem o roatã de rezervã.She prefers going by train. Ea s-a lãsat de fumat sãptãmâna trecutã.putin adânc mountainous .You can sell your property.I hate getting up early.Can you see what the difference is? . neted Oceanele nu sunt putin adânci.They went to the lake by bus.Is this river in England? Verbe dupã care utilizarea gerunziului este obligatorie: to hate – a urî. a-i place (mai mult) to give up . . .Do check the oil! . Urãsc sã mã scol devreme. .It was getting riskier and riskier. . Acesta este canalul principal. Aceastã informatie provine dintr-o sursã bunã. . .They continued learning English. . . România este o tarã muntoasã? .We wanted to buy a car and we chose the economical one.They went on talking.I can’t give up singing now. Meritã sã cumpãrãm un acumulator nou? A devenit din ce în ce mai riscant. a continua to finish – a sfârsi.This canal is very narrow.The cheaper of the two is the more reliable one.adânc shallow .Harbours must be deep. . În acesti munti sunt vãi întinse.We spent a week in that region. . Continentul nostru se numeste Europa. .principal.Has Romania modern harbours? .a continua. . . . Controloazã neapãrat si uleiul! Aceasta este ultima ratã. .This is the main canal.Is the Earth very large? .Have you finished mopping the floor? . Patru oameni si-au pierdut viata. a termina to continue . Trebuie sã alegem între a scoate bani si a-i împrumuta.a merge mai departe.It is important to have a spare tyre. . main . România are porturi moderne? Acest animal trãieste pe uscat. . Locuim într-o regiune de câmpie.This is the last instalment. Sunt doar câtiva munti în aceastã tarã. a renunta. de munte vast . . . foarte mare . Noi am petrecut o sãptãmânã în regiunea aceea. Acest canal este foarte îngust.muntos. Pãmântul este foarte mare? Multe animale au nevoie de mare pentru a trãi. Ei au continuat sã vorbeascã. Primãvara valea Dunãrii aratã minunat. Dintre cele 2 cea ieftinã este cea mai sigurã. Ai terminat de sters pe jos? Nu pot sã renunt acum la cântat. deep .vast. Lectia 23 Oceanele sunt foarte mari. a urma. . întins.Many animals need the sea to live. .We live in a flat region.plat. . . Îti poti vinde proprietatea.It’s no use hiding. Acest râu este în Anglia? . a dusmãni to go on . .Oceans aren’t shallow. .Oceans are very big. esential flat .In spring the valley of the Danube looks beautiful.I asked her to withdraw money and she did so.This animal lives on the land.Our continent is called Europe. Porturile trebuie sã fie adânci.Four people lost their lives. . a se lãsa (de) Ea preferã sã meargã cu trenul. Am vrut sã cumpãrãm o masinã si am ales-o pe cea economicã.Is Romania a mountainous country? 72 . but when were the previous ones? . .

a avea de gând [mi:n] meant [ment] meant [ment] to throw [Tsrou] threw [Tsru:] thrown [Tsroun] Forma de gerunziu a verbului to lie este lying.` Nu meritã sã-i spunem. – They have got two houses. Prefer sã înot în râu. In locul tãu m-as lãsa de fumat.Do you mind driving the car? . Cât te-a costat? Trebuie sã aruncãm aceste lucruri.It’s no good telling him about it.Verbul to have este verb principal cu semnificatia a avea. România este în Europa. If I had time I would come to you.She threw the keys on the table. . Ei au 2 case.This is the highest mountain in America. De ce zace asta aici? Asta înseamnã cã totul e pierdut. .There are a lot of canals in England.. .Do you want to live near the see? . Sunteti atât de amabil sã There is no… .Ea ar scrie o scrisoare dacã ar avea un stilou.They stole all my tools. a azvârli to throw out – a arunca.This means that everything is lost. . a scoate afarã to steal – a fura [sti:l] stole [stoul] stolen [stoulãn] to swim – a înota [suim] swam [suEm] swum [suam] to lie – a sta culcat. a zace [lai] lay [lei] lain [lein] to cost – a costa [kost] cost [kost] cost [kost] to mean – a însemna.If I were you I would give up smoking. Have you got anything for me? He hasn’t got a car.Nu pot sã nu. Propozitia conditionalã de tipul 2 (conditionalul prezent) La modul conditional prezent.I want to continue learning. . .nu mã deranjeazã Esti atât de amabil sã conduci masina? Nu mã deranjeazã cã scriu aceastã scrisoare.I prefer swimming in the river.Nu se … I can’t help … . Nu mã pot abtine sã This is like… . . .. .I can’t help buying new books. De ce nu ai perdele? – Why haven’t you got any curtains? to laugh at – a râde de to throw – a arunca. Ai înotat adesea în lac? Ea a aruncat cheile pe masã.Imi permiteti sã. . .Nu-mi pasã. .Why is it lying here? .Dacã as avea timp as veni la tine.When you finish dinner we will go to the lake. .Este la fel ca si … It’s no good … . . .Did you often swim in the lake? . 73 .How much did it cost you? . Dacã l-as urâ. Acesta este cel mai înalt munte în America. Vreau sã continui studiul. Ai putin timp? – Have you got any time? Ea nu are câine. Cuvântul would este forma de trecut a verbului auxiliar will. Dacã am avea bani am cina la restaurant.If it cost less I would buy it.There is no saying what he will do.If I hated him I would not visit him.nu l-as vizita. Când vei termina cina vom merge la lac. Nu mã pot abtine sã cumpãr cãrti noi.This is the largest land on the Earth. Dacã ar costa mai putin as cumpãra asta. – She has got no dog. Nu se poate stii ce va face el. Dupã urmãtoarele expresii folosirea gerunziului este obligatorie: Do you mind… . îndeplinirea conditiei este posibilã dar realizarea consecintei este irealã.Romania is in Europe.Este fãrã sens. Nu are rost sã.If we had money we would have dinners at a restaurant .. Vrei sã locuiesti în apropierea mãrii? Acesta este cel mai mare uscat pe pãmânt. Structura conditionalului prezent este urmãtoarea: propozitia principalã se compune din would +forma a-1-a a verbului (infinitivul fãrã particula to) iar propozitia subordonatã introdusã de conjunctia if este la timpul trecut simplu (simple past). Sunt o multime de canale în Anglia.I don’t mind writing this letter.We must throw out these things. . . a poseda putând fi înlocuit cu constructia to have got: She has got many books. She would write a letter if she had a pen. . . Ei mi-au furat toate instrumentele. . Nu meritã I don’t mind.

periferie (a unui oras) town hall . Când este vremea frumoasã merg întotdeauna pe jos.What is that noise? Sunt multe strãzi cu sens unic? Aceasta este cea mai importantã stradã principalã a acestui oras.oribil. Nu mã pot abtine sã nu râd.Ce creste în grãdina ta? Dar dacã what înseamnã ce.magazin slums .primãrie .This town hall is impressive.Your books are lying on the table in the room now. 74 .locuitor. Orasele industriale nu sunt frumoase.What car does he mean? on foot . atunci propozitia va avea structura obisnuitã a propozitiei afirmative: What happened yesterday? .Cãrtile tale zac acum pe masã în camerã. gãlãgie thoroughfare .Do you mind watching this play? .I don’t want to live in the outskirts.This is the main thoroughfare of this town. pustiu.aglomerat deserted .I always go on foot when the weather is nice. În suburbii sunt putine birouri. .arterã principalã de circulatie. cum.The inhabitants like to go to the mountains in summer. Aceastã piatã este întotdeauna aglomeratã. Esti atât de amabil sã te uiti la aceastã piesã? În locul tãu ei nu i-as vorbi despre asta.zgomot.industrial Strãzile orasului sunt deseori pustii.I cannot help laughing.What do you mean? . dar nu se pune articol înaintea acestor substantive dacã ele sunt la plural. . inhabitant .It’s no good buying expensive food. Aceastã primãrie este impresionantã.impresionant industrial . de.What are you writing now? Ce a lãsat el? . Faci des cumpãrãturi în acest magazin? Este veche aceastã primãrie? Bucurestiul este capitala României. .Do you often do chopping in this department store? . Ne vreau sã locuiesc la periferia orasului. Tot asa nu se pune articol înaintea substantivelor care au numai formã de singular.Industrial towns are not beautiful.If I were you. . Ce vrei sã spui? Nu are rost sã cumperi mâncãruri scumpe.Are there many one-way streets here? .The streets of the city are often deserted.I would not tell her about it.There are few offices in the suburbs. . Pronumele what se foloseste si în propozitii exclamative care exprimã sentimente si emotii: What a good film! What a beautiful building! What a nice people! What heat! – Ce caniculã! Înaintea substantivelor care au formã de singular si plural se foloseste articolul nehotãrât “a/an” la singular. .Children like going to the zoo.Ce s-a întâmplat ieri? What grows in your garden? . .The railway station is in the centre of the city. .stradã cu sens unic noise .What lives on the moon? La ce masinã se referã el? . department store .The capital of Romania is Bucharest. ce fel. .What did he leave? impressive . groaznic Ce scrii acum? . Londra este un oras mare. .This square is always crowded. . . Locuitorilor le place sã meargã vara la munte. atunci propozitia va avea structura inversã a propozitiei interogative: What colour is the sea? – Ce culoare are marea? What did you see then? – Ce ai vãzut atunci? What mountains do you like? – Ce fel de munti îti plac? Ce trãieste pe lunã? . . Nu sunt cartiere sãrãcãcioase în acest oras.Is this town hall old? . Gara este în centrul orasului. locatar outskirts . Ce este zgomotul acesta? Dacã propozitia interogativã care începe cu pronumele interogativ what se referã la subiect. Copiilor le place sã meargã la grãdina zoologicã. .pe jos crowded .He saw a horrible accident yesterday. stradã principalã . . gol horrible . .pãrãsit. . sau apare într-un alt caz decât nominativul.London is a large city. El a vãzut ieri un accident groaznic.cartier sãrac one-way street . .There are no slums in this town.

a frânge [breik] to forbid – a opri. . .She broke her arm when she fell.Does rye grow fast? .sol. Nu se stie ce regiuni vom vizita.What a fast car! Ce întrebare dificilã! . .What crowded streets! .Is the soil good in this mountainous region? . Toti fratii mei sunt fermieri.We haven’t had a good crop for three years.Have you given up smoking? . . . Bicicleta acestui copil a fost furatã. . . . Te-ai lãsat de fumat? Eu am 3 pisici. Îngrãsãmântul devine din ce în ce mai scump. câmpie field . El urãste sã locuiascã în acest oras industrial. . a sfãrâma. Nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc când l-am vãzut dupã atâtia ani.There is no saying which regions we will visit. a pleca din to break – a sparge.Ce pantaloni frumosi! .What happened? . .Cross the street only at a zebra crossing! . Traversati strada doar pe trecerea pentru pietoni! Am hrãnit animalele dupã micul dejun.They went on working all night.Ce drãgut din partea lor cã ne ajutã! 75 .He prefers going on foot. . a porni.There is dew on the meadows.Domestic produce is the best.secarã soil . În grãdinile zoo hrãnirea animalelor este interzisã.I could not help smiling when I saw him after many years.îngrãsãmânt artificial meadow . Ei locuiesc în acest sat. . tãran fertilizer .sat.It’s no good departing now.pajiste.My parents forbid me everything. .a interzice.Fertilizer is getting more and more expensive. Ce s-a întâmplat? Ce ai pierdut? Esti atât de amabil sã-mi împrumuti bani? .Cât esti de bun cã mã vizitezi! How noisy these children are! How nice of them to help! . . a trasa. a sosi (la) broke [brouk] forbade [forbeid] fed [fed] drew [dru:] broken [broukn] forbidden [forbidn] fed [fed] drawn [dro:n] to cross – a traversa.What have you drawn there? .I fed the animals after breakfast.What a difficult question! Ce mere delicioase! .fermier. pãmânt Nu am avut recoltã bunã 3 ani.Do you mind lending me money? Lectia 24 village . cât de.What delicious apples! to reach .How much flour must we buy? În propozitiile exclamative care exprimã sentimente se foloseste des pronumele how – cum. Ogoarele din apropierea râului sunt bune. Ce strãzi aglomerate! Acum nu are rost sã plecãm. . .a trece dintr-o parte în alta to depart – a pleca. Ce ai desenat acolo? Ei au plecat la 7. . a rupe.This child’s bicycle has been stolen. Ei au continuat lucrul toatã noaptea. El preferã sã meargã pe jos.I have got three cats. Câtã fãinã trebuie sã cumpãrãm? . . Este bun pãmântul în aceastã regiune muntoasã? Produsele de casã sunt cele mai bune.a atinge. care stã de obicei lângã un adjectiv sau un verb: How good of you to visit me! .produse agricole flour .He hates living in this industrial town. ce.What did you lose? .The fields near the river are good.All my brothers are farmers. ogor produce . comunã farmer .They live in this village.recoltã rye .In zoos feeding the animals is forbidde. . Au ajuns la Londra? Pãrintii mei îmi interzic totul.What nice trousers! Ce masinã rapidã! .a împiedica [forbid] to feed – a hrãni ( a alimenta) [fi:d] to draw – a desena.Have they reached London? .câmp.a ajunge (pânã) la. Secara creste repede? Este rouã pe câmpii.They departed at seven. a trage [dro:] Ea si-a rupt bratul când a cãzut.a strãbate. .fãinã wheat – grâu crop .

There is not much traffic in the country.Dintre acele masini. Doar fãina care a fost bine mãcinatã poate fi .Pe care dintre ei îl cunosti? .Care dintre aceste case îti place cel mai mult? . îmbelsugat. vacantã to make hay .la tarã favourable . bogat Azi este un vânt favorabil. putem folosi articolul nehotãrât a/an: How delicious an apple that was! – Ce delicios a fost mãrul acela! How nice a man he is! – Ce om drãgut este (el)! Ce drãgut din partea ta cã faci asta! Ce sãptãmânã bunã a fost aceasta! Ce frumoasã era casa aceea! Ce minunate sunt aceste câmpii! in the country .There is a favourable wind today.This crop is more abundant than the previous one.These rural surroundings are very quiet.Bad soil must often be fertilized. Aceastã recoltã este mai bogatã decât cea anterioarã. Which of you knows where my keys are? . structura propozitiei este inversã.Only flour which is well ground can be used to folositã pentru a face pâine.Is digging up potatoes hard work? . .How good of you to do it! . înaintea subsatntivelor cu formã de singular si plural aflate la singular. .. Toti fermierii îsi treierã secara proprie? Sãparea cartofilor este o muncã grea? Când grâul este mãcinat devine fãinã.We must make hay fast. Am fost foarte ocupati cu aratul. pot avea masinã.How beautiful these meadows are! rural .I spent my holiday at home.Everybody who is eighteen years old can have a car. .a cosi/ a usca fânul abundant . which si pronumele relative whom. deci cea a propozitiei interogative: Which of them do you know? Which of those cars have you bought? Which of them have you recently met? Which of these houses do you like the best? Which of these rivers is the longest? Which of these books have you already read? to thresh – a treiera to dig – a sãpa.Pe care dintre aceste cãrti ai citit-o deja? to fertilize – a fertiliza dug [dag] ground [graund] to plough – a ara (pãmântul) [dig] dug [dag] [graind] ground [graund] Pãmântul trebuie fertilizat des. . Pronumele who.The man who caused the accident is seriously injured. . Dacã constructia which of – care din/dintre stã într-o propozitie interogativã care se referã la subiect.Care dintre voi stie unde sunt cheile mele? Which of these employees works the best? .Do all farmers thresh their own rye? .The woman who is standing near this shop 76 . . Trebuie sã cosim repede fânul.How nice a house it was! . whose pot fi folosite în asa numitele propozitii subordonate relative sau atributive. .Cu care dintre ei te-ai întâlnit recent? .favorabil .Care dintre acesti câini a alergat mai repede? Când întrebarea nu se referã la subiect. La tarã nu este multã circulatie.We have been very busy ploughing.rustic holiday . Propozitia atributivã restrictivã dã informatiile necesare pentru identificarea subiectului: Omul care a cauzat accidentul este grav rãnit. de tarã. a râsni . a face sãpãturi to grind – a mãcina.rural.zi de odihnã.Care dintre aceste râuri este cel mai lung? . pe care ai cumpãrat-o? . Mi-am petrecut concediul acasã. .abundent.Dupã constructia how+adjectiv. make bread. .When wheat is ground. Femeia care stã în aproprierea acestui magazin . atunci propozitia va avea ordine directã a propozitiei afirmative. Aceste împrejurimi rurale sunt foarte linistite.How good a week that was! . .Care dintre acesti angajati lucreazã cel mai bine? Which of these dogs ran faster? . Propozitia subordonatã relativã dã informatii necesare pentru identificarea subiectului: 1. Fãrã propozitia subordonatã relativã nu am stii despre cine este vorba: Toti cei care au 18 ani. it becomes flour.

Ce ai pus pe masã? . . are 2 copii. . învatã engleza. Locuim la preiferia orasului. Recolta de anul trecut a fost mai bunã. .He prefers swimming in the lake. care stã în stradã. who are in London now.are slujbã în oras. a cãrui sotie a fost dusã la spital. Copiii nostri.care locuieste în provincie. .The rye which was threshed yesterday has already been sold. . În acest caz dã informatii suplimentare depre subiectul sau complementul propozitiei principale.My brother. whose husband is doctor. Propozitia subordonatã atributivã poate fi si descriptivã.There are many canals which are narrow.The crop which we had last year was better. astfel restul informatiilor sunt suplimentare.His father. .The man whom we saw is my friend. Acest copil a desenat un cal. tocmai si-a cumpãrat o casã.This child has drawn a horse. has just bought a house. . .How ugly a picture this is! Nu poti continua sã interzici aceasta. Orasele care se aflã în regiuni industriale sunt murdare.People that earn a lot spend a lot.who lives in the country. . which has three years old.Towns which lie in an industrial region are dirty. Femeia a cãrei masinã a fost furatã acum . .It’s no good visiting this flat region.Which of you is the oldest? . .I like doing business with people who are reliable. . pe care l-ai vãzut ieri. . Vecinul meu.Peter. Câinele nostru. is black.The man who is sitting in that car now is a very important person. este fermier. . Sunt multe canale care sunt strâmte. În propozitiile subordonate atributive descriptive nu putem folosi pronumele that. El preferã sã înoate în lac.There is no saying how much fertilizer you will need. Cine stie unde este mama mea? Peter.His bicycle. is very fast.We live in the outskirts. Îmi place sã fac afaceri cu oameni care sunt demni de încredere. de aceea propozitia secundarã este plasatã între 2 virgule: Fratele meu. Nu meritã sã vizitãm aceastã regiune de câmpie. care este mecanic.Our dog. . Bãrbatul pe care l-am vãzut este prietenul meu. care are 3 ani. Tatãl lui. is a farmer. . este foarte rapidã.The woman whose car has been stolen trebuie sã meargã pe jos. Nu uitati cã pronumele who si whom se folosesc doar când ne referim la persoane! Care dintre voi este cel mai în vârstã? Bãrbatul care vorbeste acum cu Peter lucreazã în biroul meu. Secara care a fost treieratã ieri a fost deja vândutã.Our children.I always hated getting up early. has two children. În propozitia atributivã restrictivã în locul pronumelor who si which.has a job in town. whom you saw yesterday. Fiica mea. must walk now. whose wife has been taken to hospital.My daughter. . 77 . care sunt acum la Londra. who is mechanic. is my teacher. Nu se poate sti de cât îngrãsãmânt vei avea nevoie. . which is standing in the street. .The child who is running in the garden is mine. learn English. is going to her now.You can’t go on forbidding it.My neighbour. 2. .Who nows where my mother is? . Bãrbatul care stã acum în masina aceea este o persoanã foarte importantã. . Aceste informatii nu sunt necesare pentru identificarea subiectului sau complementului.Have you got a few cigarettes for me? Ce tablou urât este acesta ? . a cãrui sot este medic. Ai câteva tigãri pentru mine? . .este profesoara mea. Bicicleta lui. În aceastã propozitie subiectul este definit de la bun început (my brother). Copilul care aleargã în grãdinã este al meu.What have you put on the table? Nu treceti mai departe pânã nu rezolvati urmãtorul exercitiu fãrã gresealã: Am urât întotdeauna sã mã scol devreme. merge la ea acum. este negru.The man who/that is talking to Peter now works in my office. . putem folosi si pronumele that: Oamenii care câstigã mult cheltuiesc mult.

who are the inhabitants of our village.cereale farmhand .plug seed .What does moving mean to you? Traversarea acestei strãzi principale este periculoasã. Acesti oameni. . o necesitate în anumite cazuri se foloseste constructia to have to. . Nu mã deranjeazã sã duc asta la primãrie.cu exceptia. She has to drink less coffee.Trebuie sã lucrezi azi? I won’t have to go there tomorrow.Locuiesc într-o stradã care deseori este pustie.The seeds are thrown into the furrows.There are too many one-way streets. . Acest agricultor lucreazã de multi ani aici? Câstigã mult oamenii în agriculturã? Vacile sunt pe pãsune.fertil. Când va trebui sã termini lucrul? Nu trebuie sã mãcinãm grâu azi.(în mod) regulat/obisnuit except . au fost concediati.The grains are ground into flour. Acest grâu este de pe acel ogor.Is barley expensive this year? . Secara si grâul sunt produse agricole.Do people earn much in agriculture? . Esti atât de drãgut sã hrãnesti azi animalele? . bob .I had to repair the tap yesterday.brazdã plough . Brazdele trebuie sã fie suficient de largi.sãmântã pasture . . .The department stores are in the center. surã grain . Sunt animale domestice în grãdina zoologicã? .muncitor agricol barn .I live in a street which is often deserted.grãunte.When will you have to finish work? . Ai înotat vreodatã în acest canal? . Magazinele mari sunt în centru.People who live in the suburbs are rich. rodnic . În locul verbului auxiliar must – trebuie.interesant healthy .Has it cost much? Pe care câmpii ai pus îngrãsãmintele? . .People who steal are not reliable. Lectia 25 barley .The mountains are very impressive. Ea trebuie sã ducã vacile pe câp.Ea trebuie sã bea mai putinã cafea. . .The cows are in the pasture.orz furrow . Verbul auxiliar must poate fi folosit doar la timpul prezent! La timpul trecut si viitor în locul lui se foloseste constructia to have to.The furrows must be wide enough.She has to take the cows to the pasture.Are there domestic animals in the zoo? Oamenii care locuiesc în suburbii sunt bogati. . Oamenii care furã nu sunt demni de încredere.What will I have to write tomorrow? interesting . . . Do you have to work today? . Ieri a trebuit sã repar robinetul. . Vrem sã cumpãrãm un plug modern. .Rye and wheat are produce.This corn is from that field.I don’t mind taking it to the town hall.hambar. .Nu va trebui sã merg acolo mâine. Orzul este scump anul acesta? Grãuntele sunt mãcinate pentru fãinã. În septembrie hambarul nostru este plin. have been fired. Semintele se pun în brazde. A costat mult? .This tractor is often out of order.Do you mind feeding the animals today? Muntii sunt impresionanti. Constructia to have to nu este un verb auxiliar modal. .Has this farmhand worked here for a long time? . care sunt locuitorii satului nostru. . . .Have you ever swum in this canal? Sunt prea multe strãzi cu sens unic.sãnãtos regularly . .We want to buy a modern plough.agricol fertile .These people. a fi obligat – care exprimã o obligatie.On what fields have you thrown the fertilizer? Ce înseamnã deplasarea pentru tine? .pãsune corn .Crossing this thoroughfare is dangerous. . Acest tractor este adesea defect. Dacã as avea mai mult timp. sopron. as merge la plimbare.We don’t have to grind wheat today. Ce va trebui sã scriu mâine? agricultural . în afarã de 78 . .In September our barn is full.If I had more time I would go for a walk. .

produse lactate cattle farming . . . L-ai depozitat în hambar? .sperietoare dairy .Have you harvested much rye this year? Au muls vacile foarte regulat. Satul nostru se aflã într-o vale fertilã. . a secera to sow . . Este posibil sã vinzi aceste bilete? Putem veni toti cu exceptia lui Mark. în). care contine citatul. a duce la pãscut to fail . . .Aceste vaci nu sunt sãnãtoase.We can all come.rozãtoare arable farming .He told me he was tired.cioarã hedge .He is always reading newspapers! . a cãdea sowed [soud] sown [soun] to milk . a depozita to harvest . . supãrare) în legãturã cu o activitate sau un eveniment. .a tine. bovine dairy produce .Is it possible to sell these tickets? . John said he liked coffee.Mother said she had no money.a recolta.Peter a spus cã ea pregãteste cina. Propozitia citatã a fost “I grow all kinds of corn.They milked the cows very regularly. . Past Perfect) atunci timpul verbului din propozitia secundarã. Vorbirea indirectã se foloseste de obicei atunci când citãm pe cineva.Our village lies in a fertile valley. “She is cooking dinner” said Peter. El mi-a spus cã este obosit. .gard viu rat . .“Ea pregãteste cina” a spus Peter. se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor: Simple Present ---------------- Simple Past Present Continuous ---------------- Past Continuous He told me he grew all kinds of corn.a nu reusi (la.Îmi interzice întotdeauna sã mã uit la TV! She is always smoking cigarettes! .We sowed the barley yesterday. Cine a spus cã nu le place sã lucreze? to store . Ei mã refuzã întotdeauna! El citeste mereu ziarele! Ei vorbesc mereu despre cai! Tatãl meu bea întotdeauna doar cafea! country lane . .a mulge Ai recoltat multã secarã anul acesta? .El mi-a spus cã cultivã toate soiurile de grâne. Mergem în mod regulat la meciul de fotbal. .a paste. a însãmânta . El nu a reusit sã se întoarcã la timp.They are always talking about horses! .We regularly go to a football match.crescãtorie de vite . .They are always refusing me! .Have you stored it in a barn? Vacile au pãscut întotdeauna pasnic în apropierea râului-The cows always grazed quietly near the river. Noi am semãnat orzul ieri.Jane said she was writing a letter. Mama mi-a spus cã nu are bani.John a spus cã îi place cafeaua. Structura vorbirii indirecte este urmãtoarea: dacã verbul propozitiei principale (John said) este la timpul trecut (Simple Past. . Past Continuous.” .Ea fumeazã mereu. Peter said she was cooking dinner. Jane a spus cã scrie o scrisoare. vesnic. “I like coffee” said John. Complementul de timp utilizat în acest caz este always cu semnificatia de (în)totdeauna.lãptãrie rodent . mereu: He is always forbidding me watching TV! .“Îmi place cafeaua” a spus John. Cu ajutorul timpului prezent continuu se exprimã si atitudinea criticã (nerãbdare.a semãna.cultivarea plantelor 79 .vite.He has failed to return in time.sobolan scarecrow . Citesc întotdeauna stirile agricole în ziar.I always read the agricultural news in the newspaper.drum de tarã cattle . În propozitia principalã verbul se aflã cel mai des la timpul trecut simplu.These cows are not healthy.Who said they didn’t like working? to graze .My father is always drinking only coffee! crow . except Mark.

herself He hurt himself.S-au oferit (ei însisi) pentru aceastã muncã.Do you like dairy produce? .profitabil.myself you . .I have caught a rat.The streets are not dry yet. Îti plac produsele lactate? Ne-am plimbat pe un drum de tarã. .The hedges are not very high.I have bought a car for myself. Este imposibil sã crestem vite aici.Ce culoare are cioara? În satul nostru este o lãptãrie.Rodents are very harmful. . ci pe tine însuti! .fireste along .yourself he . . Maria a citit cã administratia acestei fabrici nu a concediat muncitorii.themselves Pronumele reflexiv se foloseste atunci când facem o trimitere la subiect. of course .John said he had never seen a scarecrow.de-a lungul. Mary told me “ I was there three years ago”.himself we . Asta nu-i va rãni pe ei. Sunt multe ferme mixte în aceastã regiune. cultivarea plantelor sau cresterea vitelor? Rozãtoarele sunt foarte dãunãtoare. Ion a spus cã nu l-a cunoscut pe omul acela. Gardurile vii nu sunt foarte înalte.yourselves she .We were walking in a country lane.Which is the wettest month of the year? .This will not hurt them.Cattle farming is not possible here. .rentabil harmful .Do you know what rodents are? . . Stii ce sunt rozãtoarele? Ne-am vândut anul trecut anul vitele. .ourselves you . În vorbirea indirectã în locul adverbului “ago” se foloseste adverbul “before”! Peter a spus cã nu a vãzut acel film. . . but yourself! Regulile de concordantã ale timpurilor în cazul trecutului simplu si al prezentului perfect în vorbirea indirectã sunt: Simple Past -------------- Past Perfect Present Perfect -------------- Past Perfect John said “I have never seen a scarecrow”.There is a village in our village.bineînteles.S-a rãnit (el însusi).itself they .What grows well along the roads? .He doesn’t like arable farming. în lungul Strãzile nu sunt încã uscate. 80 . . Am prins un sobolan. I .Peter said he hadn’t watched that film. .We sold our cattle last year. Am auzit ieri cã ei nu s-au întors acasã.Which is more profitable. . I can’t see myself in this mirror. . . They offered themselves for this job.ud.John said he hadn’t known that man. wet . Look at yourself! Mi-am cumpãrat o masinã.Priveste-te! .Mary told me she had been there 3 years before.ploios dry . rãu .Mary read that the management of this factory hadn’t fired the labourers. .She ironed a blouse for herself.I heard yesterday they hadn’t returned yet.It’s no use having a scarecrow. Care este cea mai umedã lunã a anului? Bineîntels cã el poate conduce o masinã.There is a lot of mixed farming in this region. .uscat profitable . .dãunãtor. . Ce creste bine de-a lungul drumurilor? Ce este mai rentabil. . Lui nu-i place sã cultive plante. arable farming or cattle farming? .What colour is a crow? .desigur.Of course he can drive a car. . Ea si-a cãlcat o bluzã.umed. it . . Nu are rost sã folosim sperietori. .Nu mã pot vedea în aceastã oglindã.I have hurt myself. M-am rãnit. .

a înspãimânta to yield .a da.They are always talking about their fast cars.The scarecrow doesn’t scare the birds.apus de soare A fost putin înghet iarna aceea. Mama a spus cã vom sãdi rosiile în pãmântul acela. Este lãptãrie în satul vostru? . . Mâine vom secera. În vorbirea indirectã verbul auxiliar will.a acoperi.There is often a rainbow after a showet. . Trebuie sã pui asta lângã fereastrã. El a uitat sã acopere mâncarea. Noi am gãsit adãpost pe timpul furtunii. Ce animale trãiesc în canale? Noi nu am vãzut fulgerul. Cerealele s-au uscat bine. Ce distantã este între cele douã sate? Nu ne-am întâlnit cu nimeni în amurg.Peter said he would be there.We didn’t see the lightning.distantã. .curcubeu hailstone .We met nobody in the twilight. . depãrtare rainbow . . . . .ger.What is the distance between the two villages? .There was little frost that winter. . Mâine va trebui sã semãnãm grâul.a îngrozi. Doar pãmânturile fertile vor da o recoltã mare.Tomorrow we will have to sow wheat. .a tunde [siãr] Ei au tuns oile într-o zi însoritã.We planted the potatoes yesterday. .Of course we have shorn the sheep already.refugiu twilight .What animals live in the ditches? . În hambarul nostru sunt sobolani. .fulger sunset . Vitele pasc pe pãsune. Noi am pus ieri cartofii.val de cãldurã shelter .We are harvesting tomorrow. John said “I will have dinner at seven”. Îmi place sã mã plimb de-a lungul drumurilor de tarã. .Have you milked all the cows yet? Ea pãstreazã întotdeauna ziarele vechi! .a usca set shorn [so:rn] .a pune. Priveste-te! .sant. a aseza.amurg.He forgot about covering the food. . Ai muls deja toate vacile? . canal dawn . She said “I will not go there”.a ceda to set .He said rodents had eaten all the rye.She is always storing old newspapers! El a spus cã rozãtoarele au mâncat toatã secara. Tunetul a speriat copiii.The cattle grazed in the pastures.We found a shelter during the thunderstorm.Father said he was healthy.a speria. a situa [set] to shear . .grindinã lightning .There are rats in our barn.He said he had seen her two weeks before.zori heat-wave . Unde vom depozita orzul? . a rezulta.Rodents eat grains of corn.I like walking along the country lanes. înghet thunder – tunet ditch . Sperietoarea nu sperie pãsãrile.a planta. . Lectia 26 frost . .Where will we store the barley? Ei vorbesc mereu despre masinile lor rapide. 81 . .Look at yourself! El a spus cã a vãzut-o acum douã sãptãmâni.a produce. Valurile de cãldurã nu sunt dese. . .You must set it next to the window. to plant .Is there a dairy in your village? Bineînteles cã am tuns deja oile.to scare . . Grâul nu poate fi arat încã. Rozãtoarele mãnâncã grãunte de cereale. Peter a spus cã va fi acolo.The thunder scared the children.Mother said we would plant tomatoes in that field. Îmi plac zorile. . crepuscul distance .She said she would not go there. . Unele apusuri de soare sunt minunate. .They sheared the sheep on a sunny day.a înveli set sheared [siãrd] to dry .I like the dawn. Curcubeul apare adesea în ploile torentiale.John said he would have dinner at seven.Heat-waves don’t often happen.folosit la formarea timpul viitor simplu are forma de trecut would.The corn dried well.The corn cannot be harvested yet.adãpost. .Only the fertile fields will yield much. . Tata a spus cã este sãnãtos. . . . .Some sunset are beautiful. a sãdi to cover .

I don’t like this piercing cold. .It is time he wrote a letter to you. În multe cazuri pronumele that poate fi omis: 1.dacã.a-si imagina.Pronumele de tipul myself.El a auzit asta chiar de la doctor. a-si închipui imagine . Este timpul sã-ti scrie o scrisoare.rãcoros piercing . .crud. Ei au suferit de prea multã vreme deja.It has seemed useless so far.I wish I knew what to do.Tu însuti ai fãcut-o.It would be better if they didn’t buy a dog. În aceste cazuri le numim pronume de întãrire: I myself have given it to you. Forma de trecut a verbului se foloseste pentru descrierea ipotezelor.To some people a week can be endless.pãtrunzãtor.a dârdâi (de frig) to damage . Nu-mi place acest frig pãtrunzãtor.ascutit În luna martie vremea a fost mai blândã decât în mai. În aceste cazuri pronumele poate sã stea la mijlocul sau la sfârsitul propozitiei.a strica. . În aceastã tarã vremea este de obicei schimbãtoare.a distruge to seem . . . schimbãtor cool .blând. sau You have done it yourself. moderat raw . Este un om sumbru.a suferi to rumble – a bubui to die . . În cazul propozitiei secundare restrictive în locul pronumelui which se foloseste în mod obligatoriu acest pronume.a-si imagina. . aspru gloomy . . 82 .In this country the weather is usually unsettled. Dupã superlative: It is the best film (that) I have seen. Ar fi mai bine dacã ei nu si-ar lua câine. themselves pierd caracterul reflexiv. . . .a pãrea. .întunecos.este timpul I wish . nefiert. Un alt caz de folosire a timpului trecut simplu (Simple Past). Închipuieste-ti cã aceastã casã ar fi a mea. De-ar conduce mai repede! Sã presupunem cã ne oprim aici.Noi însine ne vom ara pãmânturile.Este cel mai bun film pe care l-am vãzut. mild . Noi am tremurat în frigul pãtrunzãtor.a muri Forma de gerund a verbului to die este dying. to shiver .Suppose we stopped here.March was milder than May.sã presupunem fancy . .She died in an accident. .variabil. Pronumele that poate introduce propozitia secundarã relativã restrictivã. Ea a murit într-un accident. fãrã a-si pierde caracterul de întãrire: You yourself have done it. Noi a trebuit sã lucrãm în vântul acela aspru.Imagine if John were a good driver. He has heard it from the doctor himself.a deteriora. a da impresia to suffer . You have done it yourself. presupunând cã if only . sumbru unsettled . . . dorintelor în acele propozitii secundare precedate de urmãtoarele cuvinte si expresii: it is time .If only he drove faster! .We shivered in the piercing cold.We had to work in the raw wind. We shall plough the fields ourselves.cât de bine ar fi. Imagineazã-ti cã Ion ar fi un bun conducãtor auto. Lucrãm mai bine atunci când este rãcoare.as dori …. as vrea (sã fie …) if . . forma de trecut were. As vrea sã stiu ce sã fac.Who damaged our car last night? . Pentru unii oameni o sãptãmânã poate fi interminabilã.We can work better when it is cool. blajin. .He is a gloomy man. . a-si închipui it would be better if – ar fi mai bine dacã … În aceste propozitii secundare se foloseste doar o singurã formã a verbului to be. Cine ne-a stricat masina noaptea trecutã? Pânã acum pãrea a fi nefolositor.Eu însumi ti l-am dat. as dori mult (nu se traduce) suppose .Fancy if this house were mine.They have suffered too long already. dacã le folosim pentru accentuarea altor substantive sau adverbe. .a tremura.

Este singura stire pe care am auzit-o. Nu au nimic care ar merita acei bani.If only the weather changed! Ei s-au oferit (singuri) sã recolteze secara.He bought the cheapest bicycle (that) . . we have ever had.Who reads books will learn much. Is there anything (that) I have forgotten? . for a long time. Vreau sã semãn orz.Tot ceea ce vezi.If only the weather weren’t so gloomy! Ei însisi au vãzut grindina. Ei însisi au plantat acesti cartofi.He wants to do it himself. . Este râul cel mai lat pe care l-am vãzut vreodatã.I have seen it myself.Este ceva ce am uitat? These is little (that) I can do for you.They have nothing that is worth the money.This is the only corn that has been stored already. Dupã adjectivele any si only: Is there any information (that) you can give me? . . we know are rats.The only thing that was damaged was my bicycle De n-ar fi vremea atât de sumbrã! .It will be cool tonight. i-au arãtat-o. .This is the widest river (that) I have ever seen.He is driving me home tonight.This is something that I have never seen before. As vrea sã nu tremur atât! . este al lui.Have you any books (that) I can take? El însusi vrea sã o facã.Tot ceea ce am cumpãrat este în bucãtãrie. . . . 3.The most harmful animals that pe care le cunoastem sunt sobolanii. Este cea mai blândã vreme pe care noi am avut-o . All (that) we have bought is in the kitchen. . Când vrei sã tunzi oile? . .Is cattle farming still profitable? Animalele cele mai dãunãtoare . Acesta este ceva ce nu am vãzut niciodatã pânã acum. few.They planted these potatoes themselves. . . Voi face tot ce este necesar.They offered themselves to harvest the rye. something. De s-ar schimba vremea! . .What you say cannot be true.Are country people the healthiest ones? Cresterea vitelor este încã rentabilã? . Este timpul sã lucrezi mai din greu. .There was not much that we could see in the twilight.I wish I didn’t shiver so! As vrea ca vremea sã nu fie schimbãtoare.When do you want to shear the sheep? Am vãzut eu însumi asta. This is something (that) I don’t understand. Cine citeste cãrti va învãta mult. . Rozãtoarele mãnâncã multe cereale. These are the highest wages (that) they pay.He is always talking about his fast car. 2. . Este singurul grâu pe care l-au depozitat deja. Everything (that)you see is his.I wish the weather were not unsettled. .Rodents eat a lot of corn.I want to sow barley.I will do everything that is necessary. .Este vreo informatie pe care mi-o poti da? This is the only news (that) I have heard.We are leaving for Madrid tomorrow. . . Este ceva ce ar trebui sã stiu? . Dupã urmãtoarele cuvinte englezesti: everything. nothing. .Is there anything (that) I must know? Ai vreo carte pe care as putea sã o iau? .They have see hailstones themselves.Acesta este ceva ce nu înteleg. El mã duce acasã cu masina. .This was the longest heat-wave (that) l-am avut vreodatã.It is time you worked a little harder. 83 . . El vorbeste mereu despre masina lui rapidã. much. little. . Nu a fost mult ce am putut vedea în amurg. Singurul lucru care a fost deteriorat a fost bicicleta mea. Oamenii de la tarã sunt cei mai sãnãtosi? . A fost cel mai lung val de cãldurã pe care . Recapitulare finalã: Nu poate fi adevãrat ce spui. . .This is the mildest weather that we have had de mult timp.Este putin ceea ce pot face pentru tine.Acestea sunt cele mai ridicate salarii pe care le plãtesc This is the fastest plane (that) I have ever seen. Va fi rãcoare la noapte.El a cumpãrat cea mai ieftinã bicicletã pe care they showed him. . Mâine plecãm la Madrid. Dupã “all” dacã acesta se referã la obiect. .Acesta este cel mai rapid avion pe care l-am vãzut vreodatã. anything.

we would have sold it. Ieri a avut loc un jaf în apropierea oficiului postal.hot de buzunare shoplifter .He would have told me about it earlier dacã ar fi stiut mai devreme.The burglar broke a leg in our house. . Când a avut loc spargerea aceea? Detinutii au stat mult timp în închisoare. .This field has yielded nothing that can be sold. . valului de cãldurã. . As fi mers cu tine la cinematograf.This pasture is too wet. Lectia 27 crime . Hotul de magazine a fost prins. Multi criminali nu sunt în închisoare.There was a robbery near the post-office yesterday.Is there anything that has been damaged by hailstones? De ce sunt garduri vii de-a lungul drumurilor de tarã. Au fost tunse deja oile? . dacã îmi spuneai ieri. . Hotii pot fi periculosi. if I had had time. Politia cautã doi oameni. . l-am fi vândut. Mi-ar fi vorbit despre acel lucru. deci conditia nu mai poate fi îndeplinitã. . Acest câmp nu a dat nimic ce poate fi vândut.The prisoners spent a long time in prison. .jaf. iar în propozitia subordonatã apare constructia: would + have + forma a III-a a verbului principal If the burglar hadn’t been caught we would have lost a lot of money. . Spãrgãtorul si-a rupt piciorul în casa noastrã.We had to pay a fine. Noi am auzit bubuitul tunetului în depãrtare.When was that burglary? . .. .Have the sheep been shorn yet? Acesta este ceva ce nu pare a fi posibil. precedat întotdeauna de articol hotãrât the.infractiune. he would not have gone to prison.Many old people died during the heat-wave.If he hadn’t stolen this book then aceastã carte. iar predicatul propozitiei stã la plural.Is car theft a serious crime? .I would have gone to the cinema with you yesterday. Al treilea tip al propozitiei conditionale este trecutul conditional (III Conditional) care se referã la trecut.Why are there hedges along the country lane? Multi oameni bãtrâni au murit în timpul .This is something that doesn’t seem to be possible. thieves – hot. Ce ai fi fãcut dacã te concediau atunci? . . dacã as fi avut timp. .hot de magazine robbery . furt burglar . . în timp ce pãrãsea magazinul.Dacã spãrgãtorul nu ar fi fost prins. dacã nu ar fi furat .If we had made hay earlier. Furtul de masini este o infractiune serioasã? Hotii de buzunare trebuie sã fie foarte rapizi.Vitele suferã de frigul aspru. crimã fine .furt Cuvântul police este un substantiv colectiv.furt cu spargere theft .We heard the thunder rumbling in the distance. . hoti pickpocket .Pickpockets have to be very fast. .The police are looking for two people.amendã. Ei au continuat sã recolteze în amurg. . El nu ar fi ajuns la închisoare. penalizare thief.What would you have done if they had fired you then? 84 . I would have had time to do it if you had told me yesterday. Dacã noi coseam fânul mai devreme. Este ceva ce a fost deteriorat de grindinã? .Many criminals are not in prison. Aceastã pãsune este prea umedã.spãrgãtor burglary .Thieves can be dangerous.The shoplifter was caught when he was leaving the shop.The cattle are suffering from the raw cold.Is this against the low? . . if he had known. pierdem multi bani. Aceasta este împotriva legii? A trebuit sã plãtim o amendã.They went on harvesting in the twilight. Propozitia conditionalã se aflã la timpul Past Perfect.As fi avut timp sã o fac. .

Verbele would si could sunt verbe auxiliare, de aceea propozitia interogativã în cazul lor se formeazã prin inversiune: Could you leave yesterday? - Ai putut pleca ieri? What would you do if you were rich? - Ce ai face dacã ai fi bogat? Formele negative ale verbelor auxiliare de mai sus sunt: could not couldn’t would not wouldn’t

They couldn’t see us there. - Nu puteau sã ne vadã acolo. My mother wouldn’t pay for this if she hadn’t money. - Mama mea nu ar plãti astea, dacã nu ar avea bani. innocent - inocent, nevinovat brutal - brutal, crud obviously - (în mod) evident outrageous - imoral, revoltãtor guilty - vinovat

Ai auzit vreodatã despre aceastã crimã revoltãtoare? - Have you ever heard of this outrageous crime? Este posibil cã ea este vinovatã? - Is it possible that she is guilty? Bãrbatul pãrea sã fie nevinovat. - The man seemed to be innocent. Evident, ei au auzit stirile. - They have obviously heard the news. Crimele brutale apar în mod regulat la stiri. - Brutal crimes are regularly in the news. Ordinea în propozitia indirectã interogativã este identicã cu cea din propozitia afirmativã. În cazul întrebãrii decizionale (da/nu) propozitia secundarã care urmeazã dupã propozitia principalã este introdusã prin prepozitia if. În cazul propozitiei interogative complementare pronumele interogativ rãmâne neschimbat. Nu uitati timpul varbelor se schimbã! John asked “Are you at home?” Peter asked “When were you in England?” Mary asked “Where is he going?” Jane asked “Who has taught her how to swim?” - John asked if I were home. - Peter asked when I had been in England. - Mary asked where he was going. - Jane asked who had taught her how to swim.

Peter a întrebat dacã legea interzice acel lucru. - Peter asked if the law forbade it. Mary a întrebat când l-a prins politia pe hot. - Mary asked when the police had caught the thief. Ion a întrebat dacã hotii de buzunare sunt infractori. - John asked if pickpockets were criminals. Jane a întrebat unde vrem sã mergem. - Jane asked where we wanted to go. Peter a întrebat câte spargeri au avut loc - Peter asked how many burglaries there had been în acest oras. in this city. to arrest - a aresta, a pune sub interdictie fura to prosecute - a institui/a intenta (un) proces to confess - a mãrturisi, a recunoaste Vecinul lui a comis un furt. Cine a fost arestat? Ieri cinci oameni l-au jefuit pe bãcan. Fereste-te de strãzile întunecoase! De ce nu li s-a intentat proces? El si-a recunoscut toate infractiunile. Cine i-a condamnat? to commit - a comite to rob - a jefui,a

to beware of - a se feri, a se pãzi to sentence (to) - a condamna - His neighbour commited a theft. - Who has been arrested? - Five men robbed the grocer’s yesterday. - Beware of dark streets! - Why haven’t they been prosecuted? - He confessed to all his crimes. - Who has sentenced them?

El m-a întrebat când îl vor condamna. - He asked me when they would sentence him. Dacã as fi stiut mai devreme, nu m-as fi întors acasã- If I had known earlier I would not have returned home. Stii cã fratelui nostru i s-a intentat un proces? - Do you known our brother was prosecuted? El a fost arestat pentru cã a comis o infractiune. - He was arrested because he commted a crime. Mary a întrebat dacã aceastã întâmplare - Mary asked if this story was outrageous.
85

a fost revoltãtoare. Au avut loc recent multe spargeri în împrejurimile noastre. Stii cã legile noastre interzic furtul? Fereste-te de acest om brutal! I-au condamnat la cinci ani. Ea a mãrturisit, dar a fost nevinovatã! remorse - remuscare, cãintã ticket - bilet, proces verbal behaviour - purtare, comportament evidence - dovadã, mãrturie

- There have been a lot of burglar in our surroudings recently. - Do you known our law forbids theft? - Beware of this brutal man! - They sentenced them to five years! - She confessed but she was innocent.

death sentence - condamnare la moarte capital punishment - pedeapsã capitalã speeding - exces de vitezã blackmail - santaj murderer - ucigas, asasin

Sãptãmâna aceasta au avut loc trei crime. - There have been three murders this week. Postul de politie este lângã hotel. - The police-station is next to the hotel. Dovezile sunt putine. - There is a little evidence. Comportamentul lor este foarte ciudat. - Their behaviour is very strange. Ucigasii au fost arestati. - The murderers have been arrested. Santajul este adesea profitabil. - Blackmail is often profitable. Ce pedeapsã au primit? - What sentence did they get? Unii oameni cred cã pedeapsa capitalã este fãrã rost.- Some people think capital punisment is useless. Politistul i-a dat un proces verbal de contraventie. - The policeman gave him a ticket. Se condamnã la moarte pentru furt? - Is there a death sentence for theft? Excesul de vitezã este periculos. - Speeding is dangerous. Conjugarea viitorului se face cu ajutorul constructiei to be going to - a vaea de gând sã; în care se conjugã doar verbul to be în functie de persoanã si timp (I am going to, they are going to etc.). I am going to watch a film tonight. - Desearã mã uit la un film. They were going to fly to England. - Ei au avut de gând sã zboare în Anglia. Interogativul se formeazã prin schimbarea ordinii subiectului si a formei corespunzãtoare a verbului to be, iar negatia prin adãugarea la forma corespunzãtoare a verbului to be a cuvântului de negatie not. Where are you going to spend your holiday? - Unde îti vei petrece concediul? She was not going to visit us yesterday. - Ea nu a avut de gând sã ne viziteze ieri. Nu avem de gând sã-l arestãm pe acest om. Unde îti vei duce copiii? Tatãl meu va vinde masina noastrã veche. Politia îi va duce la postul de politie? Nu-ti voi povesti aceastã întâmplare. relieved – usurat - We aren’t going to arrest this man. - Where are you going to take your children? - My father is going to sell our old car. - Are the police going to take them to the police-station? - I’m not going to tell you this story. gentle – blând, gingas, amabil

envious (of) – invidios (pe)

Acestia sunt oameni decenti. Te-ai (simtit) usurat si tu? Fii amabil cu ei! Este suficient ulei? Sunt întotdeauna atât de violenti? Nu are rost sã fi invidios.

- These are decent people. - Were you relieved, too? - Be gentle to them! - Is there sufficient oil? - Are they always so violent? - It’s no use being envious.

Pronumele relative compuse whoever – oricine; whatever – orice; whichever – oricare. Dupã pronumele relative compuse, pentru exprimarea viitorului se foloseste Simple Present. Oricare casã o cumperi, va fi prea micã pentru familia ta. - Whichever house you buy it will be too small for your family.
86

Oricine îmi cere bani, îl voi refuza. Orice scrii va fi bine. to release - a elibera, a pune în libertate to find out - a constata, a descoperi to convict (of) - a condamna, a declara vinovat

- Whoever asks me for money, I will refuse him. - Whatever you write it will be all right. to accuse (of) - a acuza, a învinui (de) to report - a raporta, a anunta to punish - a pedepsi to murder - a ucide

Noi am anuntat furtul la politie. - We reported the theft at the police-station. De ce l-au eliberat? - Why have they released him? El m-a acuzat cã i-am furat cizmele. - He accused me of stealing his boots. De ce nu i-au pedepsit? - Why haven’t they punished them? Pentru ce l-au condamnat? - What did they concict him of? El si-a omorât secretara. - He was murdered his secretary. Am descoperit deja cine mi-a mâncat cina. - I have already found out who ate my dinner. Doi hoti de buzunare au fost arestati azi. - Two pickpockets have been arrested today. Politia nu stie unde se aflã acest criminal. - The police don’t know where this criminal is. Spãrgãtorul ar fi fost prins mai devreme, - The burglar would have been caught earlier dacã am fi avut telefon atunci. if we had had a telephone then. Evident, ei au comis aceastã infractiune. - They obviously commited this crime. Continutul acestei cãrti este revoltãtor. - The contents of this book are outrageous. Peter a întrebat dacã prietenul lui a fost condamnat. - Peter asked if his friend had been sentenced. Ei au întrebat când vom intenta proces împotriva ei. - They asked when we would prosecute her. Feriti-vã de oamenii rãi! - Beware of bad people! El a primit pedeapsa cu moartea. - He got a death sentence. Dacã ai fi condus mai încet, nu ai fi primit - If you had driven slowlier you wouldn’t have got un proces verbal. a ticket. Nu avem suficiente dovezi sã-i acuzãm de acest jaf. - We don’t have sufficient evidence to accuse them of this robbery. Acest hot are vreo remuscare? - Does this thief have any remorse? Politia are de gând sã-l ducã pe ucigas la postul - The police are going to take the murderer de politie. to the police-station. Oricine va veni aici, îl voi da afarã. - Whoever comes here I will throw him out. Cum ai de gând sã-l pedepsesti? - How are you going to punish him?

Lectia 28
guest - musafir, invitat service - service, ceremonie bachelor - celibatar bride - mireasã relatives - rude bridegroom – mire

Cãsãtoria nu este pentru mine. Nu voi fi acolo la nunta lor. Stiu cã existã Dumnezeu. Toatã lumea a vorbit despre divortul lor. Ai cumpãrat deja verighetele? El a spus cã nu va uita niciodatã ziua nuntii lor. Au întârziat la ceremonie. Mireasa si mirele au avut putine rude. Ai fost unul dintre musafiri? Mã bucur cã sunt celibatar. De cât timp l-a cunoscut mireasa? Mirele este fratele meu.

- Marriage is not for me. - I will not be at their wedding. - I know there is God. - Everybody talked about their divorce. - Have you bought the wedding-ring yet? - He said he would never forget his wedding-day. - They were late for the service. - The bride and the bridegroom had few relatives. - Were you one of the guests? - I’m glad I’m a bachelor. - How long has the bride known him? - The bridegroom is my brother.

Pronumele relative aflate la începutul propozitiilorrelative restrictive, pot fi omise în anumite cazuri: The people (whom) I visited were very nice to me. - Oamenii pe care I-am vizitat, au fost foarte drãguti cu mine.
87

. .a se cãsãtori (cu). said that it hadn’t been easy. Do you like the book (that) you have read? The news (which) we have heard was very bad. . Maria mi-a spus cã este timpul sã-l pãrãsesc. atunci ar fi fost fericit. timpul verbului se schimbã conform regulii de concordantã a timpurilor (timpul prezent se schimbã în timp trecut): Peter said “If I have time I will go to the cinema”. whom I have known for a long time.logodit enormous .Mary said that if she had had the money earlier I would have paid for the car”. Ea a spus cã vrea sã rãmânã necãsãtoritã.nu este de vânzare-This chair.care este foarte vechi.The policeman that arrested the criminal a spus cã nu a fost usor. Femeia care se plimbã acolo. Petre a spus cã dacã ar avea suficienti bani. Cartofii pe care I-am scos sunt mici. .John said that if he were me he would not do it. Propozitii conditionale.enorm.It is incredible that he is already here.a fi prezent.She said that she wanted to stay single. .Are these people religious? . to divorce – a divorta swore [suo:r] to believe – a crede sworn [suo:rn] . .My mother said that if she wanted to go there She would go. a se însura to attend . . . is not for sale.Don’t lose the ticket (which) he has given to you.religios single . .Nu pierde biletul pe care ti l-a dat. Este incredibil cã el este deja aici.Mary told me that it was time I left him.Can you swear that it is true? 88 .These people. mi-ar împrumuta si mie câtva.There is an enormous car factory in our town. to marry . urias religious . Sunt religiosi acesti oameni? Ai fost fericit? .Mary said it was time she went home. engaged .. . Ei au fost logoditi doar pentru scurt timp.Joan said she wished she were richer. Politistul care l-a arestat pe infractor. . .Îti place cartea pe care ai citit-o? . este sora tatãlui meu. s-ar duce.Were you happy? 1. .Peter said that if he had enough money He would lend me some.Peter said that he had time he would go to the cinema În cazul propozitiei conditionale de tipul II si III. Expresii dupã care propozitia secundarã trece la timpul Simple Past. .The car I bought last week is very fast.They have been engaged for only a short time. John said “If I were you I would not do it”. a frecventa to swear – a jura [sueãr] Poti sã juri cã este adevãrat? .The potatoes we have dug are small. . Mary said “It’s time I went home”. Unde ai cumpãrat costumul pe care tocmai îl porti? . were fired yesterday. Mama mea a spus cã dacã ar vrea sã meargã acolo. În cazul vorbirii indirecte în propozitia conditionalã de tipul I. .The woman who is walking there is my father’s sister. 2. Casa pe care am construit-o nu este foarte înaltã. Ion a spus cã dacã s-ar fi însurat cu Maria. . timpul verbului rãmâne neschimbatã. Is the car (which) you drove yesterday expensive? . Joan a spus cã ar vrea sã fie mai bogatã.Este scumpã masina pe care ai condus-o ieri? Acesti oameni pe care îi cunosc demult. nu se schimbã: Peter said “I wish I had a house”. . În urmãtoarele expresii se schimbã timpul verbului: it is time – it was time I wish – I wished Timpul verbului din propozitiile secundare care urmeazã dupã aceste expresii.celibatar În orasul nostru este o fabricã uriasã de masini.Where have you bought the suit you are wearing? Acest scaun.Stirea pe care ai citit-o a fost foarte proastã. au fost concediati ieri. este foarte rapidã. she would have paid for the car. . which is very old. Mary said “If I had had the money earlier . Masina pe care am cumpãrat-o sãptãmâna trecutã.Peter said he wished he had a house.John said that if he had married Mary Then he would have been happy.The house we have built is not very high.

Crima de care a fost acuzat. Te-ai fãcut vreodatã vinovat de exces de vitezã? . Uriasul avion arãta impresionant. Recapitulare finalã: Ploua când ne-am dus la postul de politie . Cumpãrarea de lucruri furate. . .There have been many services this week.Whom have you married? Douã forme de utilizare a verbelor auxiliare could si would. Ea este cea mai frumoasã mireasã pe care am vãzut-o vreodatã. Mirele o cunostea pe mireasã de mult timp. . .Ai putea deschide geamul? Would you give me some tea? .she is the most beautiful bride I have ever seen. . . . Au fost multe ceremonii sãptãmâna asta. au fost revoltãtor de scumpe. 89 . nu a mãrturisit încã. .He is not the man he was when we first met.The books which are on the table are yours.The crime he was accused of was a violent one. .(Esti atât de amabil) Poti sã-mi dai putin ceai? Esti atât de amabil sã-mi cumperi biletele? Ai putea sã te uiti la scrisoarea mea? Esti atât de amabil sã-mi împrunuti cãrtile tale? Ai putea sã uiti aceste cuvinte? Esti drãgut sã-ti cureti camera? Omul care a fost arestat. a fost une dintre rudele mele.The man they have arrested has not confessed yet. a fost una violentã. . L-am întrebat dacã omenii religiosi sunt . Ea a spus cã nu l-a vãzut de la divort. Câti oameni au fost prezenti la nuntã? Au divortat cu multi ani în urmã. Omul care a fost eliberat a fost evident usurat.The wedding-day was incredibly hot. Anul în care recolta s-a distrus.If I had had time I would have attended the service. till the murderer was arrested. El a spus cã nu se va simti în sigurantã . Could you open the window? .They would hace convicted the prisoner if there had been more evidence. .I asked him if the religious people were întotdeauna amabili. În ziua nuntii a fost incredibil de cald.I am not going to marry him.The wedding-rings we were shown were outrageously expensive.Many brutal murders were commited that month. .They have been divorced for many years. .Ei au crezut întotdeauna în Dumnezeu. Ea nu este acea femeie fericitã care a fost în ziua nuntii sale. Cãrtile care se aflã pe masã sunt ale tale. .Could you forget these words? .Why has he sworn to stay single? . . Celibatarul despre care a vorbit ea.Would you clean your room? . Nu ma voi mãrita cu el.They have always believe in God.It was raining when we were going to the ca sã anuntãm spargerea. Dacã as fi avut timp.The year our crop failed was too dry. pentru prima datã.Would you buy me the tickets? . .The bachelor she talked about was one of my relatives. .How many people attended the wedding? . . El de ce a jurat sã rãmânã celibatar? Verighetele pe care ni le-au arãtat. În luna aceea au fost comise multe crime brutale.The man who was released was obviously relieved. El nu este omul care era când ne-am întâlnit . always gentle. Cu cine te-ai cãsãtorit? .Have you ever been guilty of speeding? Nu vreau sã plãtesc amenda pentru cã sunt nevinovat-I don’t want to pay the fine because I am innocent.Buying stolen things is against the law.Could you look at my letter? . L-ar fi condamnat pe prizonier. a fost prea secetos. as fi fost prezent la ceremonie. police-station to report the burglary. .Would you lend me your books? .She said she had not seen him since the divorce.He said that he would not feel safe pânã când criminalul nu va fi arestat.She is not the happy woman she was on her wedding-day.The bridegroom has known the bride for a very long time. .Blackmail is a very profitable crime. este împotriva legii.The enormous plane looked impressive. Santajul este infractiune foarte profitabilã. . . dacã ar fi avut mai multe dovezi.

– dupã amiazã in (the) future – în viitor Lucrul începe la 8 dimineata. . Vãzând camera. . . I couldn’t believe my eyes. .Driving home.Whatever you do.At 6 p.Do you work on all weekdays? .Being poor. au acelasi subiect. Secolul 21 va începe în curând. . she saw that there was a lot este traficul.m.We are attending a wedding next week. . . Nu stim nimic despre viitor. Lucrezi în fiecare zi lucrãtoare? Vor pleca peste douã sãptãmâni. O clipã. De ce existã ani bisecti? Toate erau mai bune în trecut.We don’t know anything about the future. don’t release him.Waiting for the bus. Anne said it wasn’t large enough. Fiind sãrac. pronumele I. When I opened the door. ea a vãzut cât de intens . . we could see the sea.Firing these people. Ion nu si-a putut cumpãra cãmasã nouã. I saw him at the table.This is something that can be used as evidence.m. Orice faci. I saw the children in the room. Într-o zi mã vei întelege.Looking through the window. . Pentru prescurtarea propozitiilor subordonate.She will have to write all letters in the future. .m.Sãptãmâna viitoare participãm la o nuntã. please. partea de propozitie scrisã accentuat se înlocuieste cu participiul –ing: Entering the room. Cât de nevinovat pãrea ucigasul! Esti sigur cã hotul se ascunde prin împrejurimi? . Ei se vor cãsãtori poimâine.They will marry the day after tomorrow.Standing on the mountain.I wish I were a bachelor again. .alaltãieri the day after tomorrow . Mark I-a vãzut. . nu-i da drumul. I saw him at the table. they will make a mistake.Listening to the music. – înainte de prânz one day – într-o zi p. . La 6 seara magazinele sunt închise.They are leaving in a fortnight. odinioarã a. As vrea sã fiu din nou celibatar. . Mark saw them. Uitându-se pe geam. . I saw the children in the room.Summer is the hottest season of the year.m. he heard the news on the radio. La amiazã ploua. Asteptând autobuzul. . . Accidentul a avut loc alaltãieri. De pe munte se vedea marea.One day you will understand me.Opening the door. John couldn’t buy a new shirt for himself formerly – altãdatã. If they fire these people. Conducând spre casã. .Work starts at 8 a.Când am intrat în camerã l-am vãzut la masã.. Perticipiul –ing în limba englezã se foloseste frecvent în propozitii asemãnãtoare exemplelor de mai jos: When I entered the room. . Ascultând muzica. Asta este ceva care poate fi folosit ca dovadã.Reading the letter. în care apare forma de participiu prezent entering si propozitia principalã care contine verbul saw. .A moment. .Are you sure the thief is hiding in the surroundings? Lectia 29 the day before yesterday .How innocent the murderer looked! .It was raining at noon. . of traffic. nu-mi venea sã-mi cred ochilor. . Ana a spus cã nu este destul de mare-Seeing the room.The twenty-first century will start soon. 90 . .Everything was better in the past. the shops are closed.Intrând în camerã l-am vãzut la masã. .Why are there leap-years? .The accident happened the day before yesterday. Vara este anotimpul cel mai fierbinte al anului. . În viitor ea va trebui sã scrie toate scrisorile. they will make a mistake. Citind scrisoarea.I never go to bed before midnight. he forgot the time. el a uitat de timp.poimâine century – secol fortnight – douã sãptãmâni leap-year – an bisect midnight – miezul noptii Nu mã culc niciodatã înainte de miezul noptii. Propozitia subordonatã. . Participiul prezent se traduce în limba românã prin gerunziu. el a auzit stirile la radio. vã rog.

a lãsa Let me read it! . Vara este cel mai frumos anotimp? Odinioarã nu erau multe orase. Absenta lor a fost alarmantã. a îngãdui. Secundarul este stricat.When will these people be buried? . .Lasã-I sã ne invite! Let her take the car! . . Intrând în casã. .Let him forget about it fast! Sã cinãm azi acasã! .I had another opportunity later. .Lasã-mã sã o citesc! Let them invite us! . 2000 – twenty hundred (20 sute) 3. patience . a prezenta to leap .a sãri.Sã mergem! Lasã-l sã uite asta repede!.întârziere.Let’s try to meet at noon. .a descrie.Formerly there weren’t many towns. a se înfãtisa.Las-o sã ia masina! Let us finish it now! . Dacã a treia cifrã este 0. el a aprins lumina.Lasã-ne sã terminãm acum! “let us” se prescurteazã “let’s” Let’s go! . amânare opportunity . he switched on the light.Is summer the nicest season? . Denumirile anilor compusi din 3 cifre se citesc astfel: 537 – five hundred and thirty-seven.This house was built in eighteen hundred. El nu a spus nimic. 966 – nine hundred and sixty-six 2.Leaping you can break your leg.prilej favorabil.etalare.absentã. moment potrivit second hand . mergând la scoalã m-am oprit lângã acest magazin. afisaj delay . Sã încercãm sã ne întâlnim la prânz. a sãlta [li:p] Soarele a dispãrut în spatele norilor. . 1. Pentru formarea imperativului la persoana I si a III. dar el a dispãrut. Aceastã casã a fost construitã în 1800.a apãrea.In nineteen ninety-nine I will finish school.The second-hand is broken.He didn’t say a word.a dispãrea to bury .It will be nineteen ninety-nine in a fortnight. . dintre care ultimele douã sunt 0 sunt citite ca multiplu de sute: 1700 – seventeen hundred (17 sute). expunere. singular si plural. Dacã sari poti sã-ti rupi piciorul. se foloseste verbul let – a permite.Can you describe the burglar? . aceasta se citeste ca si oh [ou]: 1806 – eighteen oh six (18 zero 6) S-a întâmplat în 753.excursie absence .Going to school the day before yesterday I stopped near this shop. .It happened in seven hundred and fifty-three.She gave the party on the occasion of our wedding. Am vrut sã-i spun ceva.Let me see it! to disappear .Let them come here! Lasã-mã sã mã uit! . . 91 . Alatãieri.Their absence was alarming.The sun has disappeared behind the clouds. .When will he appear again? . . .rãbdare trip . . a înmormânta leapt [lept] leapt [lept] . . . În 1999 voi termina scoala.Entering the house.Formerly there were not many cars. Peste douã sãptãmâni va fi 1999.Let’s have dinner at home today! to appear . a se vedea to describe .I wanted to tell him something but he disappeared. lipsã display .Înainte nu erau multe masini. Celelalte denumiri din 4 cifre se împart în douã grupuri si sunt citite ca douã numere de câte douã cifre: 1995 – nineteen ninety-five 1961 – nineteen sixty-one 4. Lasã-I sã vinã aici! .secundar (al ceasului) Expresia to have a word with somebody = a vorbi cu cineva (a schimba o vorbã cu cineva) Can I have a word with you? Ea a dat petrecerea cu ocazia cãsãtoriei noastre. Denumirile anilor formati din 4 cifre. Când va apãrea din nou? Poti sã descrii spãrgãtorul? Când vor fi înmormântati acesti oameni? Avioanele au apãrut în depãrtare. .a îngropa. Am avut un alt prilej favorabil mai târziu. .The aeroplanes appeared in the distance.

They fixed a date for the wedding.a întârzia/ a rãmâne în urmã (ceasul) . . . El aratã foarte tânãr. Dacã nu plouã. dar de fapt are 50 ani. .Who has mended your watch? . a prinde struck [strak] struck [strak] rang [rEn(g)] rung [ran(g)] Ceasul tocmai bãtea ora 4 când am venit acasã. Propozitia subordonatã conditionalã poate fi introdusã si de unless care înseamnã if not – dacã nu.Un numãr de oameni au fost concediati. . . .She often loses petience with her children. Ziua mea de nastere este în data de 9. Ceasul lor nu o ia înainte niciodatã. Vom începe lucrul dacã nu apare.We have to withdraw money occasionally. Excursia noastrã a fost doar una scurtã.You’ll need a sharp knife for this. .Give him more bread! Give more bread to him! to dial – a forma un numãr to strike – a lovi. exact to be slow .într-adevãr. . Nu au fost întârzieri. vom întârzia. Dacã nu voi primi mâine o scrisoare îi voi scrie. Uneori trebuie sã ridicãm bani. Ea a format numãrul corect? I-ai sunat deja? . predicatul propozitiei subordonate nu mai poate fi negat pentru cã în limba englezã nu existã negatie dublã. . . Ordinea complementelor poate fi schimbatã dar în acest caz înaintea complementului indirect se foloseste particula to: She gave a book to me. . folosit. Dã-i (lui) mai multã pâine. . ei nu vor sti cum sã facã asta.There were no delays.A number of people were fired. . I have described that accident to them.The display shows numbers. Ea îsi pierde adesea rãbdarea cu copiii ei. îti voi împrumuta. precis. Îmi vei arãta camera ta? . . . Cine ti-a reparat ceasul? Ei au fixat odatã pentru nunta lor.My birthday is on the ninth. uneori sharp .a se grãbi/ a fi înainte (ceasul) Vei avea nevoie de un cutit ascutit pentru asta. . nu mergem la zoo. second-hand .I have described them that accident.Unless you have money I will lend you. . Voi scrie scrisoarea în prezenta ta.Our trip was only a short one.I will write to him unless I get a letter tomorrow.din când în când. în realitate. . . . Ei nu-i place sã cumpere lucruri uzate. de la mâna a II-a actually . mergem pe jos.Unless you tell them they won’t know how to do it. Ceasurile digitale nu sunt scumpe.I’ll write the letter in your presence. Folosind unless cu sensul de if not.Has she dialled the right number? .Digital watches are not expensive.The clock is slow again. a bate to ring – a suna to mend – a repara [straik] [rin(g)] to fix – a fixa.The clock was striking four when we came home. If you don’t come at 7 we will be late.uzat. Dacã nu ai bani.Will you show me your room? Will you show your room to me? Le-am descris acel accident. Unless you come at 7 we will be late. Dacã nu vii la 7. de fapt to be fast . a consolida. structura propozitiei este urmãtoarea: She gave me a book.Ea mi-a dat o carte. Ceasul a rãmas în urmã din nou. .He looks very young but he’s actually 50. occasionally . We will start to work if he doesn’t appear. în afarã de cazul când.ascutit. .Unless it rains we will go on foot.Ea mi-a dat o carte.Unless you eat we won’t go to the zoo.Their clock is hardly ever fast. Afisajul aratã numere. Dacã nu le spui. .Have you rung them yet? 92 . Complement direct – rãspunde la pe cine? Ce? Complement indirect – cui? Atunci când complementul indirect stã înaintea celui direct. Dacã nu mãnânci. . we will start to work unless he appears.She doesn’t like buying second-hand things.

I have met him once.înfãtisare environment . . Într-o zi nu voi mai avea multã rãbadre cu ei.obicei.Wait a minute. . Celelalte adverbe se formeazã cu ajutorul unui numeral si al substantivului “time”: three times.There was plenty of time to return the book. Crezi cã istoria este o materie plãcutã la scoalã? Abonamentul este mai ieftin. . .The furniture has recently been delivered. Auzind vorbele lui nu m-am putut abtine sã nu zâmbesc.asteaptã putin/ o clipã. Mobila a fost recent livratã.între timp. . I won’t give this money to them.… Am citit de 5 ori aceastã carte. A fost timp suficient pentru a înapoia cartea. pânã una alta. . Am pierdut cheile deja de trei ori.I have read this book five times. Lasã-l sã cumpere un numãr mare de pahare noi. Nu promite prea mult! Înfãtisarea ei ne-a fãcut sã zâmbim.prost fatherly . I couldn’t help smiling.He doesn’t know the answer. .Have you read the headlines? Adverbele once – odatã.These are bad habits.aparitie. weekly.Earing little money. frumos silly .ivire.The subscription is cheaper. ai putinã rãbdare Stai putin.In the meantime clean your room.Our environment is very important.Hearing his words.Walking to my office.drãgut. Lectia 30 appearance . . si biletele tale? Am ajuns tocmai la timp ca sã vedem plecarea lor. Ei au o colectie impresionantã. .încercare.I always read the morning-paper.My watch is always slow.tocmai la timp plenty of time . ea nu a vãzut nuciodatã un aeroport modern.ambiantã attempt . .mediu.I won’t give them this money. . Trãind la tarã.Don’t give too many promises! .Think twice before you say something. Si a doua sa încercare a esuat. . Ceasul meu rãmâne mereu în urmã. .timp destul in the meantime . . he couldn’t buy much. .Also his second attempt failed. în limba englezã sunt si alte adjective a cãror terminatie este –ly: lovely . folosite ca si adverbe.Did you think history was a nice subject in school? . Citesc întotdeauna ziarul de dimineatã. and your tickets? .Living in the country. . Dacã nu scrii aceastã scrisoare nu vom merge la plimbare. amical 93 . patern friendly .One day I will not have much patience with them.The negotiations will be in nineteen ninety-nine. . Câstigând putin. Negocierile vor avea loc în 1999. . just in time . El nu cunoaste rãspunsul. I saw a serious accident. . el nu a putut cumpãra mult. Ai citit titlurile principale? . twice – de douã ori. . .I have lost the keys three times already.Let him buy a big number of new glasses. . tentativã habit . sunt folosite foarte des pentru a exprima frecventa cu care se petrece o actiune. . În afarã de adjectivele daily. deprindere headline – titlu (în ziar) subscription – abonament Mediul înconjurãtor este foarte important.pãrintesc. . Nu le voi da acesti bani. Gândeste-te de douã ori înainte de a spune ceva.Her appearance made us smile. deocamdatã wait a minute . Acestea sunt obiceiuri proaste. .We were just in time to see their departure.Unless you write this letter we won’t go for a walk. she has never seen a modern airport.prietenos. simpatic. L-am întâlnit o singurã datã.They have an impressive collection. Între timp fã curat în camera ta! .În drum spre birou am vãzut un accident grav.

.The pen lying on the table is mine.They talked to us in a lovely way. . Ne-a vorbit pãrinteste. . nu putem sã dublãm sufixul –ly. He described the accident to us.I have asked her twice to leave quietly.The woman walking there is a secretary. They sent him a letter. Cei care vor mai multe informatii se pot reintoarce .într-un mod pãrintesc in a friendly way . La ce te-ai abonat? Am rugat-o de douã ori sã plece în liniste. . Fratele meu îmi vorbeste întotdeauna pãrinteste. . atunci la diateza pasivã oricare dintre ele poate fi subiectul propozitiei: He showed me his garden.Dacã din adjectivele cu terminatia –ly vrem sã formãm un adverb.într-un mod prostesc Nu face asta într-un mod prostesc! Ne-au vorbit prietenos.He was sent a letter. Acest lac nu este încã poluat. The accident was described to us. .We were described the accident. Au irosit ½ de orã vorbind. a pierde (inutil) to succeed (in) . .Ea a reusit sã-si repare masina.Un bãrbat care locuieste pe aceastã stradã. Femeia care se plimbã acolo este o secretarã.He spoke to us in a fatherly way. to waste . Sunt întotdeauna multi oameni care-si petrec -There are always many people apending their vacanta aici.a reusi.El mi-a arãtat grãdina lui. His garden was shown to me. a fost in an accident yesterday. În aceste cazuri adverbele se formeazã cu urmãtoarele structuri: in a lovely way .He has subscribed to this paper.Who are the people sitting there? Îl cunosti pe acel om care vine la noi? . Nu am reusit sã ne întoarcem la timp.People neglecting their appearance think 94 . În propozitia astfel transformatã. . rãnit ieri într-un accident. Exersati participiul prezent: Stiloul care se aflã acolo pe masã este al meu.într-un mod prietenos in a silly manner .The pictures hanging here will be sold. The money won’t be given to you.într-o manierã drãgutã in a fatherly manner .Don’t do it in a silly manner! . Oamenii care viziteazã satul nostru sunt din Anglia. a izbuti .Do you know the man coming to us? Oamenii care folosesc aceste unelte sunt f. Dacã verbul are douã complemente (direct si indirect). . .People wanting more information can return dupã ora 5. after five. În limba englezã.Am reusit (sã fac ceva) She succeeded in mending her car. .a irosi.a neglija to pollute . .These children have been neglected for years. . Cine sunt acei oameni care stau acolo? . holidays here.You won’t be biven the money. . I was shown his garden. participiul –ing determinã substantivul.This lake is not polluted yet. .There were people selling oranges and grapes.a polua to subscribe (to) . . . He won’t give you the money. participiul terminat în –ing poate înlocui propozitia relativã. Tablourile care atârnã aici vor fi vândute.Mi-a fost arãtatã grãdina lui. Acesti copii au fost neglijati ani de-a rândul. . satisfãcuti-The people using these tools are very satisfied. Au fost oameni care au vândut portocale si struguri.My brother always speaks to me in a fatherly manner to neglect .They wasted half an hour on talking. A man who lives in this street was insured .Grãdina lui mi-a fost arãtatã. Oamenii care-si neglijeazã înfãtisarea cred cã .The people visiting our village are from England.We have not succeeded in returning in time.What have you subscribed to? . . . A letter was sent to him. El s-a abonat la acest ziar.a se abona Verbul to succeed este folosit si în urmãtoarea constructie: to succeed in + verb cu terminatia ing I succeeded in … .

. Recapitulare finalã: Citind ziarul de dimineatã m-am gândit la promisiunea pe care am fãcut-o. Stai putin. .We were shown two films.Zipping up my coat. . Mi s-a promis o slujbã mai bunã.She was occasionally permitted to leave early. . .I have read much about that war. .I was promised a better job. Vasul a naufragiat în urmã cu douã sãptãmâni. Trãgând fermoarul hainei. pot gãsi mâncare suficientã.He visited her sister on the occasion of her birthday.nu este important sã arate bine. Avionul pleacã la 3 dupã-amiaza. Negocierile vor aduce pacea? Acele idei sunt greu de înteles. Îmi place sã cãlãtoresc fãrã bagaje. .In the past many things were cheaper. Faptul cã el m-a ajutat a impresionat-o pe mama.Those ideas are difficult to understand.Some people think there is a plenty of time To stop polluting the Earth.plângere.Some people have strange habits.Our object is to get a raise as soon as possible.Let’s go to the cinema today! . realitate space – spatiu. El si-a vizitat sora cu ocazia zilei ei de nastere. Unii oameni au obiceiuri stranii. Au sosit tocmai la timp. Ea a rãspuns prosteste. . Ce materii ti-au plãcut cel mai mult la scoalã? În trecut multe lucruri erau mai ieftine. Lectia 31 matter – chestiune. Va trebui sã fii acolo exact la ora 8. Ea a primit scrisoarea tocmai la timp. Vor fi multe ocazii favorabile în viitor. Am vãzut multi oameni care purtau ochelari fumurii.They came just in time. . . haven’t you left your umbrella? .I saw many people wearing dark glasses. . .We succeeded in finishing the work before midnight. nu a trebuit sã asteptãm. .univers luggage . treabã complaint – nemultumire. fact – fapt. . . . Câti ani bisecti sunt într-un secol? Sã mergem azi la cinema! Prezenta lor nu este necesarã.She answered in a silly way. Ea a format numãrul lor de douã ori. .The aeroplane leaves at 3 p.Wait a minute. . Scopul nostru este sã obtinem o mãrire de salariu cât mai curând posibil. we didn’t have to wait.. I thought of the promise I had made.There was a delay twice. Între timp vom fixa o datã.There will be more opportunities in the future. Noi am vãzut un bãrbat care nu avea pãr pe cap.In future no time will be wasted. nu ti-ai pierdut umbrela? Ne-au arãtat douã filme.You’ll have to be there at eight o’clock sharp.What subjects did you like the best in school? .Animals living in the woods can find enough food. Au fost întârzieri de douã ori. În viitor nu vom pierde timpul. . . Masinile polueazã mediul. . . El nu poate sã acorde mult timp acestei probleme. .He cannot spend much time on this matter. .We saw a man having no hair on his head. A better job was promised to me.Will negotiations bring peace? . Noi am reusit sã terminãm lucrul înainte de miezul noptii. am pãrãsit casa în grabã.The fact that he helped me impressed my mother.The ship was wrecked a fortnight ago. Câtiva oameni cred cã este timp destul pentru a opri poluarea pãmântului. Animalele care trãiesc în pãdure.Reading the morning paper.bagaj mistake – gresealã . problemã.She got the letter just in time.Two films were shown to us .m.How many leap years are there in a century? . 95 . Ei i s-a permis uneori sã plece mai devreme.She has dialled their number twice. Acesta este geamul prin care a dispãrut spãrgãtorul.Cars pollute the environment. . it is not important to look good. . I left the house in a hurry. . .I like travelling without any luggage.In the meantime we’ll fix a date. .Their presence is not necessary.This is the window through which the burglar disappeared.reclamatie Am citit mult despre acel rãzboi. .

a se plânge. . Ai fãcut de douã ori aceeasi gresealã.These complaints are worth listening to. Structura negativã – nu trebuie. nepãrtinitor peaceful – pasnic.Space is incredibly vast. L-ai observat pe bãrbatul cu pãlãria verde? Nu ai voie sã hotãrãsti fãrã sã vorbesti cu Jane. . 1. . îndatã decisive – decisiv Ideile abstracte sunt dificil de înteles.Sã nu fim de acord! Let them not decide themselves. Nu am fost de aceeasi pãrere în acea problemã. a reclama to agree . . .We mustn’t make this mistake. . . Nu trebuie sã mergem acolo.Abstract ideas are difficult to understand.You have made the same mistake twice. .Sã nu decidã ei însisi! Las-o sã nu facã aceastã greselã! .Este periculoasã cãlãtoria în spatiu? Universul este incredibil de vast. Este greu sã fii obiectiv în aceastã problemã.This incident mustn’t happen again. Noi am decis sã nu-I asteptãm.This news needn’t be facts. sã-l lãsãm sã vorbeascã. .a fi de acord.Have you noticed this man in a green hat? . a nu accepta .It mattered a lot to me.It doesn’t matter. .It is difficult to be objective in this matter.Why mustn’t I come here? Nu avem voie sã facem aceastã gresealã. a hotãrî A contat mult pentru mine. . Sã nu-l lãsãm sã vorbeascã tot timpul despre rãzboi.. Sã nu luãm bagajul cu noi! . Nu ai voie sã-ti lasi bagajul aici.a nu fi de acord. Stiu cã ei nu sunt de acord. . 2. a avea importantã to notice – a observa. Let’s not agree.The soldiers are ready for the fight. De ce nu am voie sã vin aici? .They live in a peaceful region. to complain . Avem nevoie urgentã de mai mult îngrãsãmânt chimic. . Nu trebuie sã ascult plângerile tale.We disagreed on that matter. . – Ea nu are voie sã fumeze. .I know they don’t agree.We needn’t go there..I needn’t listen to your complaints.A table is a concrete object. Soldatii sunt gata de luptã. Aceste incidente se petrec în mod regulat? Aceste nemultumiri meritã sã fie ascultate. . Forma negativã a verbului must se obtine prin adãugarea adverbului de negatie not: must not (mustn’t) – a nu fi permis/îngãduit. Ai observat cã el a bãut prea mult? S-au plâns de cãldurã.We’ll finish it presently. Aceasta trebuie prezentatã într-un mod obiectiv. . . . se exprimã cu forma scurtã needn’t: You needn’t read all these books. El are o idee bunã.You mustn’t leave your luggage here. 96 . Aceste stiri nu sunt neapãrat adevãrate.He has a good idea. to matter – a conta. She needn’t worry about it. a fi interzis: She mustn’t smoke.Do these incidents happen regularly? .Is space travel dangerous? . Nu conteazã! . a accepta to disagree . Masa este un obiect concret. . You mustn’t talk here.Nu trebuie sã citesti toate aceste cãrti. .Have you noticed that he has drunk too much? . let him speak.Ea nu trebuie sã-si facã griji în legãturã cu asta.Let him not talk about the war all the time.Space travel is exciting. . Ei trãiesc într-o regiune linistitã. a bãga de seamã to decide – a decide.We urgently need more fertilizer. palpabil presently – imediat. Vom termina imediat.Let’s not take the luggage with us.You mustn’t decide without talking to jane.You needn’t think about this matter. . . a nu avea voie. .They complained of the heat. – Nu ai voie sã vorbesti aici. . linistit concrete – concret. Acest incident nu trebuie sã se mai întâmple. . Dacã imperativul are o negatie în continut atunci se foloseste cuvântul de negatie not. Nu trebuie sã te gândesti la aceastã problemã.Let her not make this mistake. .It has to be shown in an objective way. Cãlãtoria în spatiu este captivantã. objective – obiectiv.We decided not to wait for them.

.a (se) lupta. army .We needn’t agree now. Ei construiesc multe submarine.bãtãlie cartridge . a se bate [fait] to sink . Bomba atomicã a fost folositã de aliatul nostru. .Nu cumpãrãm niciodatã zarzavaturi. .Are there enough cartridges? .The battle has continued for a week.aliat Sunt destule cartuse? Inamicul are avioane moderne. El nu se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã. a intra (în) to fight . He has his own.a se uni. Nu este usor sã distrugi un avion blindat.a (se) înarma to fire at .They are building many submarines.Let them not complain! .The naval battle was decisive.The atom-bomb was used by our ally. Noi folosim cele mai moderne arme. . navy – flotã maritimã. .The army needs a lot of petrol. Acesti copii au gãsit cartuse adevãrate. . Cuvântul one se foloseste pentru înlocuirea unui substantiv care se repetã în propozitie. atunci data se scrie în felul urmãtor: the 1830s .The enemy has two nuclear submarines. .În the 40s (forties) there were few cars in Romania.The soldiers were wearing civilian clothes.marinã militarã atom-bomb – bombã atomicã air force – fortã aerianã . . .În anii 40 au fost multe lupte. Soldatii purtau haine civile. a capitula to join .Nu-ti voi da stiloul meu.This house was built in the 1790s (seventeen nineties). Bãtãlia navalã a fost decisivã.The enemy has modern planes. Bãtãlia a continuat timp de o sãptãmânã.The trenches are deep enough. to surrender . De obicei avioanele tactice nu sunt foarte mari. . dacã în propozitie se aflã si pronumele own. In the forties there were many battles. . .civil . to arm .Sã nu-i lãsãm sã se plângã1 Nu trebuie sã ajungem la un acord acum. anii 50 etc.transeu weapon .These children have found live cartridge.It is not easy to damage an armoured plane. . Fratele meu este în aviatia militarã. .anii 1970 Rãzboiul a început în anii 1930. foloseste-l pe-al tãu.El are propria masinã.viu.The tactical planes are usually not very big.a (se) scufunda [sin(g)k] .a trage (cu o armã) fought [fo:t] fought [fo:t] sank [sEn(g)k] sunk [san(g)k] 97 .El nu are nevoie de masina ta. I won’t give you my pen.Mary was born in the 60s (sixties). tactical . live . . intens armoured – blindat Inamicul are douã submarine nucleare. Armata are nevoie de mult petrol. În anii ’40 au fost putine masini în Romania. . Unele tãri nu au flotã maritimã. Multi civili pãrãsesc orasul.My brother is in the air force. Aceastã casã a fost construitã în anii 1790. se formeazã adãugând la numeral articolul hotãrât si sufixul –es. Aliatii nostri ne sprijinã.tactic civilian . iar aceasta este urmatã de terminatia –es. .the nineteen seventies . . Transeele sunt suficient de adânci.armatã trench . We grow our own. use your own. He doesn’t need your car.inamic ally .a se preda.cartus enemy . . Litera –y de la sfârsitul cuvântului se transformã în –i.We are using the latest weapons. the fifties – anii cincizeci the sixties – anii saizeci Aceste expresii pot fi scrise cu ajutorul cifrelor în modul urmãtor: the 80s – the eighties – anii optzeci the 20s – the twenties – anii 20 Dacã vrem sã subliliem secolul.anii o mie opt sute treizeci. .Many civilians are leaving the town.armã battle . the 1970s . . Noi însine le cultivãm. . Expresiile ca anii 40. . We never buy vegetables.the eighteen thirties .Some countries haven’t got a navy.The war started in the 1930s (nineteen thirties). Mary s-a nãscut în anii saizeci.Our allies support us.

but he didn’t see any. Of all the flowers I have seen today these are the most beautiful. . . -The two armies joined before the last battle. . În anii ’20 aveam o armatã micã. Când am observat cã a început sã se întunece. . . . Nu ai voie sã iei asta. . El a fãcut douã greseli dar tu ai fãcut sase. Pãrintii lui Ion sunt mai bãtrâni decât ai lui Maria.Dintre toate florile pe care le-am vãzut azi.His wife is the most beautiful. but you made six. She bought two coats and stole three. ci a surorii sale. . .We will fight to the last man. but her sister’s. Acest bãiat este cel mai înalt. Nu am tras niciodatã asupra nimãnui.We have 2 children and our neighbours have five.How many ships have been sunk this week? Cazuri în care cuvântul one poate omis: 1. any. . Nu trebuie sã faci asta azi. Câte nave au fost scufundate în aceastã sãptãmânã? . acestea sunt cele mai frumoase. . Dupã pronumele some.Dintre toate masinile pe care le avem.We bought two ships and they bought five. .I have my own room and he has his own. Vom lupta pânã la ultimul om. iar vecinii nostri au 5.-After a week he joined his wife in London. . . He was looking for cheap curtains.John’s parents are older than Mary’s.. Lectia 32 ammunition .They have decided to use the atom-bomb. Cele douã armate s-au unit înainte de ultima bãtãlie. .Ea a cumpãrat douã haine si a furat trei. dar nu a vãzut niciuna. 2. le avem pe ale noastre. . . . Nu avem nevoie de submarinele flotei lor militare. . Ei au decis sã foloseascã bomba atomicã. this is the fastest. Ei s-au predat fãrã sã lupte. îi am pe ai mei.Nu a fost greseala ei .I soon got tired because my luggage was heavy.The planes are heavily armed.They surrendered without fighting.The weapons of the enemy are not modern.The complaints of the customers are worth listening to.In the 20s (twenties) we had a small army. we have our own. Noi am cumpãrat douã vapoare si ei au cumpãrat 5.Aceastã bicicletã nu este atât de scumpã ca a lui Ion . Masina lui nu este atât de rapidã ca a lui Mary. . I have my own. . .We sank a ship at midnight. Reclamatiile cumpãrãtorilor meritã ascultate. . we joined our allies. Dupã numerele cardinale: I have three chairs and she has five. 4.munitie aircraft carrier .We will stop fighting as soon as the enemy surrenders Dupã o sãptãmânã el a venit dupã sotia sa la Londra. 3. ne-am alãturat aliatilor nostri. It was not her mistake. Armele inamicului nu sunt moderne. Nu trebuie sã împrumut bani.I have never fired at anybody. .You mustn’t take it. Am camera mea si el o are pe a sa. those: If you want cigarettes. . . Dupã forma de superlativ a adjectivelor: Of all the cars we have. I can give you some. îti pot da câteva. Noi avem 2 copii.Dacã vrei tigãri. Avioanele sunt foarte înarmate. .This boy is the tallest.When we noticed it was getting dark. . Am obosit repede pentru cã bagajul meu a fost greu.You needn’t do it today. . Dupã genitivul saxon: This bicycle is not so expensive as John’s. Am scufundat un vapor la miezul noptii. .I needn’t borrow any money. Sotia lui este cea mai frumoasã.We don’t need the submarines of their navy.Vom înceta lupta de îndatã ce inamicul se va preda.avion . these.He made two mistakes.port-avion 98 aircraft . aceasta este cea mai rapidã.El a cãutat perdele ieftine.His car is not so/as fast as Mary’s.Eu am trei scaune si ea are 5.

Sunt interesati sã cumpere casa ta.The school is a mile’s distance from my house.My parents are not interested in my friends. Tancurile sunt sigure. Vom avea nevoie de mai multe arme defensive. . rapide.avion de vânãtoare measures .There were hardly any casualties. Le-a fost fricã de cel de-al doilea atac. prin conjugarea corespunzãtoare a verbului to be. . Pe un port-avion este loc pentru multe avioane. Genitivul saxon se foloseste înaintea substantivului care exprimã timpul sau distanta.tanc Tunurile noastre anti-aeriene au fost nefolositoare. Bombardierele zboarã la înãltime foarte mare. Cunosti rezultatele de lunea trecutã? . The building was a mile’s distance from us. to defend – a apãra attack – a ataca. Au fost putine victime.I am interested in submarines. a asalta to carry – a transporta.I think she will be interested in it. Vapoarele sunt vulnerabile la atacurile submarinelor. a dãrâma to take off – a decola. Multe clãdiri militare sunt avariate. .Their last aircraft carrier was sunk at dawn. . avion de bombardament target . dispozitii . Ultimul lor port-avion a fost scufundat în zori.We shall need more defensive weapons.a se teme de Aceste expresii se folosesc la toate timpurile din limba englezã.Do you know last Monday’s results? military .puscã tank . Did you hear last night’s news? . a duce 99 to bomb – a bombarda to receive – a primi . . Atacul va avea loc în ceatã. . Au fost alese multe tinte industriale.tintã rifle . Bombardierele inamice sunt înarmate. They are interested in buying your house. .Their jet fighters are very fast. . . Acestea sunt pusti strãine. to be interested in – a fi interesat de/sã to be afraid of.The hostile bombers are armed.The tanks are reliable.Many industrial targets were chosen. de apãrare jet .A fost o întârziere de douã ore.pierderi. .These measures are not sufficient. to destroy – a distruge.On an aircraft carrier there is space for many aircraft . . . Pe pãrintii mei nu-i intereseazã prietenii mei.Why are you afraid of me? .tun anti-aerian .Le-a fost fricã de dusman. De ce ti-e fricã de mine? Te intereseazã aceastã stire? Cred cã o va interesa. Nu uitati sã adãugati substantivelor la singular sau plural apostroful si litera s! Stii ceva despre înâlnirea de sãptãmâna trecutã? . .mãsuri.Two fighters were reported damaged. . S-au raportat douã avioane de vânãtoare avariate.Clãdirea era la o distantã de o milã de noi. victime anti-aircraft gun .dispãrut defensive .Ships are vulnerable to attacks by submarines.The attack will be made in fog.militar missing .) .Ai auzit stirile de ieri searã? There was a two hours’ delay. Au dispãrut cinci avioane.De când te intereseazã armele? They were afrid of the enemy. How long have you been interested in weapon? . .Our anti-aircraft guns were useless. inamic vulnerable (to) – vulnerabil Avioanele lor de vânãtoare cu reactie sunt f. .Are you interested in this news? .We have no ammunition for these weapon. . Nu avem munitie pentru aceste arme.They were afraid of the second atteck.ostil.bombardier. Scoala se aflã la o distantã de 1 km si ½ de casa mea.avion cu reactie hostile .Mi-e fricã de câini mari.These are foreign rifles. .Five planes are missing. a-si lua zborul to bring down – a doborî (un avion etc. .The bombers fly very high. . Aceste mãsuri nu sunt suficiente. .casualties fighter bomber . .Many military buildings are damaged.defensiv. Mã intereseazã submarinele. . .Do you know anything about last week’s meeting. I am afraid of big dogs.

În mod asemãnãtor se folosesc si formele pronominale compuse ale acestui cuvânt: anybody. putem sã le dãm câteva. Pustile pe care le folositi sunt mai bune decât acestea. . . .Poti pune oriunde scaunul acesta.Anybody can hit this target..It can be done with anything that is sharp. Any child knows the answer to that question. Poate fi folosit în orice tarã.If our allies need bombers. În acest caz înseamnã: orice. Poate fi fãcut cu orice lucru ascutit.Oamenii aceia vor face orice pentru bani. few minutes.I know your ideas are better than my own.He thought there would be no complaints.Poti sã dai asta oricãrei persoane pe care o întâlnesti acolo.The criminal can be hiding anywhere. . . they could take off.The bombers attacked twice that day.Any defensive measure will help. Atacul poate începe oriunde.Orice copil stie rãspunsul la acestã întrebare. Te intereseazã aceste fapte? .They bombed our fighters before înainte sã poatã decola. Oricine poate nimeri aceastã tintã.Can we defend our harbours? Avioanele s-au înãltat în directia vântului. Dintre toate tintele pe care trebuia sã le apãrãm. . . we can give them some.These tyres are the best. . Those people will do anything for money. Vestea pe care am primit-o este îngrozitoare. . Criminalul se poate ascunde oriunde.Ne putem apãra porturile? . Jumãtate din tancuri au fost distruse în primele . . You can give it to anyone you meet there. . this is the most vulnerable.It can be used in any country. .Any bomber can be brought down. oricare. Au bombardat avioanele noastre de vânãtoare .The planes took off into the wind. . .Anyone who has been there knows how much traffic there is. Dintre toate tancurile pe care le-am condus. anyone – oricine.Are you interested in these facts? Recapitulare finalã: El a crezut cã nu vor fi reclamatii.Anybody can see that those flowers are not fresh. Dacã aliatii nostri au nevoie de bombardiere . Oricine a fost acolo stie cât de intens este traficul.They can carry the heaviest bombs.Any book that is bought will be wrapped up nicely. this is the fastest.The anti-aircraft guns have brought down many aircraft Bombardierele au atacat de douã ori în acea zi. Tunurile anti-aeriene au doborât multe avioane. Ele pot transporta bombele cele mai grele. . . Stiu cã ideile tale sunt mai bune decât ale mele. Orice mãsurã de apãrare ne va ajuta. si se foloseste pentru determinarea persoanelor si obiectelor. but there were four. Adjectivul pronominal any se foloseste si în propozitii afirmative. oricare anything – orice anywhere – oriunde.Va accepta orice camerã pe care poti sã i-o oferi. în orice loc Anybody can tell you that.Any room is good enough for me. . . . You can put that chair anywhere.The attack can start anywhere. You can come any day. 100 . dar au fost patru. Orice bombardier poate fi doborât. . Orice camerã este destul de bunã pentru mine. .The rifles you are using are better than these. Orice carte cumpãratã va fi împachetatã frumos.Poti veni în orice zi. .Of all the targets we have to defend aceasta este cea mai vulnerabilã. .Oricine îti poate spune asta. . He will take any room you can offer to him. . . acesta este cel mai rapid.The news I have received is awful.Half of the tanks were destroyed in the first câteva minute. Oricine poate vedea cã acele flori nu sunt proaspete. . Aceste cauciucuri sunt cele mai bune.Of all the tanks I have driven.

Two naval aircraft were missing after lupta aerianã.We needn’t look for them now.A trebuit sã cãutãm port-avioane.Have you noticed the large number of Anti-aircraft guns? Ei au intrat în marina militarã. Mi-am pierdut pusca si am luat-o pe a lui Mark. Nu sunt cunoscute încã toate faptele legate .I had lost my own rifle and took Mark’s.They took off to attack ammunition factories. Ei au decolat pentru a ataca fabrici de munitie.Any set bomber can destroy those targets.They have joined the navy. Acum nu trebuie sã-i cãutãm. . Ce s-a decis în legãturã cu armele nucleare? .Also civilian planes were fired at.What has been decided about nuclear weapons? Nu trebuie sã folosim bomba atomicã. Nu-i lãsa sã vorbeascã despre arme! . dar nu am gãsit . Ai observat numãrul mare de tunuri anti-aeriene? . Care dintre navele lor este cea mai vulnerabilã? . . . . .We mustn’t use the atom-bomb.A few tactical mistakes were made.Our allies have surrendered. .Anybody can see that the enemy is losing the war. de acel rãzboi. but we didn’t niciunul.. Oricine poate vedea cã dusmanul va pierde rãzboiul. Ce arme defensive au bombardierele lor? .We had to look for aircraft carriers. .Are you interested in these measures? 101 . the air battle.In the 70s (seventies) a lot of aircraft were built. Te intereseazã aceste mãsuri? .What defensive weapons have their bombers got? Douã avoiane ale flotei militare au dispãrut dupã . .Anybody can carry these cartridges. S-au construit multe avioane în anii 70. .All the facts about that war are not yet known. Nu crede cã un tanc poate fi folosit oriunde. Orice bombardier cu reactie poate distruge acele tinte. . Oricine poate transporta aceste cartuse. S-au fãcut putine greseli tactice.Don’t think that a tank can be used anywhere. find any. Aliatii nostri au capitulat. .Let them not talk about weapons.Which of their ships is the most vulnerable? S-a tras si asupra avioanelor civile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful