m(ls~,'dilil ~. ~~,calililPiiili :mlmdJ .. adlcl,~ ~Iilbl~ul m:ea~e:ii~J1I, iOe' .~~Ei~t!!. iillJ~tI~"~.', l!!Ial d~!

iliiaUl'li, d:ectlt ~~~;ontatea,!~, 1OeS'8 OQp"1tettepliOhleml.'.l~ i!fs:Jlldet:a1fi, leHt6rGh:~p.11Jl{c§:,,·lD-tle!:I!ElIl'ftl '!!'lSi' 'd-!il'I!1iI,e~Cum :l!ili Pl!J;t!.ll: ataNde imuij,iollmeliiiilalll:lnta'i lsi f~1 D 9J~Si ;e~dfl ~re''i_<tam,~1W v.j,V!i ajuta:ld da8M;peri~ rt'i~!.Jn&~'118ceasti rntnlibal18, 8 ... ~ '.' ~ , ,;;:"t'nf\'j 'l'n~~jll!i .... 'C,*It8m~jAl~U~~'ru~on;lI~~'t \I~ml"&lQiIlin1in~ ,re:lia,fJa u "'t .... '~',' """'-""1" -, • .- _,':Jo' ,r ~_) 1'1 ',yWll ~"",?8J conceWlI lili 'V~hFGal.i oontempoil'9lil,Gci!s!iJJ;pra m~l1Iiagememu~\Wli§Ii :
~.I... .

"

',:-!;~ftl;~IY;i~91~

10

'oot

Q

c

mO'mlil'l,., ,

~f81i:'i:taoa'g~i 1'~m!gl!ide5c;OaJlltOlulse~nchB;elcucltew
", , "

prcble:me de In~le!ii

CiE, SUNT' ORGAtJ,IZATI~L'li'"
- -- T.
.[;
'-

"IB~erlfa, CM" 'ee,,~,,', l;~1?1~tn4RmQ~q~1 l 4 •.,gF8,~I!I~,ij8.:~U!'ltl!ml'1t,111I1 lloCi~I~, eQople ' d ,~~', ," !f~Pt!~'ho'm!l!l~,pliO ,QlOri d~g(Lip.,~IiiJ1ll!~j M~QJ§ :§l:»~~~~S:.'l1.U"t ~8S.lg~J'Ol1liKI~IUI, dafi 18 l~b;'Unt, I;~;"j iM ~~U&~ :s1~~'eJUb, HaD,.Jmf~; :Oi-Q!l!ln.~<e.L~~,c!~~a.ai~, 1 "~" I ' I., , ....
o:-b. ••

r.~&~qdi1~a

'l':.I.' j " '

-

I'il'~

~r

,-

)j

t"

,I~

I'~

,'

.1 1.

"I:}II'

r

"1 Jt'

;,'

,

,I,

L

r~j1

~p •Ql;ga~rp~~~',''!lIe~'Q!na.le,~~IJ~ 1lU J ~ ,Qb~iG1.t'" !!fJ!!lf J!ii\ ,10 d ,~'~~a ~fut~o:dliIet~. :~m~,elilde ~Prj,i§i ca!itig~~\!ml!9,!!ii1Dr d8\~~l r.-,9~afilZspne, nC~;ip!Qmt :9P ,.Qi'lIJ~i ~~talu'"'l"'a, alll,lfI!6+;e''':'''" !R""ljI'IIoi'P~ ,.,rtel~~. :il1UU!mf,S<a, .• ~I:_,.., .... .'Y...l.r-_~, .~ teIDr.n~v&la"l uueflucwrlliS, oam-enil,(lr' ""1 .-;JI' .....(i/''' _~¥ .. ~. ;:P:, I, .. ~~.r

,In~~ks,e
,_~I!

~~ H

,...... ~hlbj (~flil~

In ·,grg;'~.tnRM~fU J~n
.. ~~~kj ~

J

r

",'

I

I,

_ L..

"
-,~'.'L

I

I

'II

I

~if,.-

'1

'.

._",'

r.

......

~.-.:1'!.~!I~

J

I.

I

(IEM

'D'lr!iariufl1lGlI'6,g~a4',ml:l§,~~81("~ta'Jtiell.lia;SI~·,Ee,"6tBlJI ,AirtlmEli'; Gimtu!rG!.~Chi'U~",!Q~'d ,I 0',mItlWlI:Ii~I!1_e',;~e .. wmp.8ipii' f~lIltlntiaroer,a".ritane. Qamen1dfl;G!~ifJllmentfJJlH OJ'gIUIillll0f8.1 Be mflnl' ia ',{{fQd.u1 ',1(.1 caM
OIg8QfZ_lPot OafliienIUre'b.\lie:
,

'fapt. 'r~1 ~anlbiti~eJ~iU!-,caHioop._'$niw~rl!i_.,QIiI 'loatel.tf{cesl~ '·gifii11~Y'.'la, uimltQprea"~~~m ,~,

~sl.l,mvi~'i~l:re"lt~iaP_.
_

'~u_inlvJetuJ\,fl'iSS ~r, tld~ptlti -'sliljimbllllm,:,An ..m;"~.e 'OOJillp!)'l1arIl'Ull~te,·Sl.!nt!Moes.a" Ipenl!I'U '/0 '.> z.;,:. .1 ,I "', '"1"",,.
~,",
,11' •• ,I'

.' • fie riulli¥itf~enbi!;':p~w.i"h [imine :-1
.'" si;.:fi fjut
-~J,''''I.i'I'.J'
~I

f\.

'':'_

.,

If",.

,-I,

mULl':; :lie' se, j\ dr, fie fluiblBI :!It]II1'IWfI.NvI'2.
:' • ~ . ~ r"
I

.LJ

~

'.

~_

"i1l!ifiea dt1i'b'ad,'omiitltltld m~waJe
-,,1,1 • ~1'1.:. __ ~

j.

t~

.......

~",orgirlupl!;
~
I ~

~L·

".

I~

"1

In '~a
.';;1

.'

.','.
I~ •

,
r' ~ ~. I '.'

'
_

ce;p1ll,;jeS"liiil~clctJMtatea" ,oal]~Bf8:a"J
.... 11

'r~ I

., '
_

~
7'

I.

,~

.,
JI

!!"

,-

..

,..,.''''''_

·

....

-,

__ _ ro;~GE"'ENT§~ ';OMP0A!~AI!J'1$Nir IQRUNI!AT1Q.NAl... "'''!II!!! _._:1U."_!!,-~ _
... ..", _"_'_'~ ~ "", .... _''"_'_ "... .........

,.'Ii.;

_'~II:!!

"'" ~' __

!§'iiiii!I'~

,,_'iI!!.

!3-'-"0.

__

, "" "'" ""'_,

__

,.0;,"';;

""'_

'!iiI

II

"

J

. 6i

"';':i:3 .;::!!.""','''!!!, ... .tJ!III' !'II.'!"''''''

_,.

"'" _

.' .,.-G-

,,;,:., .,
.,L.

I ,_,.'.J_'._'iiJ· ..... ,.., iii""" I: ~,' .~iiI'

~:n~~

-.!iii' ..."iiii ....

':. ..,.'ii'_~

.'1"

tI""'"'!ii'_'

')~,

::I~B\ii.'l~f
I!!I{I. _, __

JL. , •

~. _J,. __ . .". . _., _ ,., __ .
.,

.'I!'II

,P.llrWi1 TnUiI '!"I'-' _J,_
'.'iIi"ii]

I

:0e: ~ m:O~Wr.~mipaJfldE! OOa!OO!Jffli· a. :em~J,unB ~~~~,i:I~;.. " m~!i;lyl~~\ ;~~~~eta>O ~ . li!eM~~~r?·MQlhta1t,aJ -, ste..lJij ~OO~j:)t Cflei(! Tn «lInpormmenw!'IQTga"~~Qh~1 , 'i]ep~!iII fi.~alizala(..: l;c:aplw'ret~,i"7 .. " ~~, "', ",I, I, , • . '" "1dS 1 ,l,J .! ~ ·nfi. d, 'O,,_ ~li Dii:.i":IiI~I~~~,ni~~nITi'~m,1 l(fai'ila~g"8i~t:n)~~m~1f9nl_UI!i~ .r,nal~ C~I ~JTC!ime:aJ ~iiOw&t~Nri,!~~m8tI ... -..'4'in- ... IPre. n , e.~ IBf....uml...i___ n!:l'fii~· • roi"'i~',~-lSa~ml!'re1'" 1iI:_ _ . ' __ ~ __._ _ ,!if,B. sun ~ ca.... 8: ..~·j;-tl'i1!:!~~".clI~~l"·1]18 a.1 .f ,_ ,Vljfi·'Par,d1ill'Sr.m'1~pi~e'teilB 'rL 4'1 ':.~I r ... ,.~, .;iJ."""ir~ ,....~k,..'lJ.o;I;itV\II'" !~.,,!:':H'I~~~.l .l." _''i?J'~ ,~ ,- 'lIo....,/3'~~ p~ ;.di''1t'.'L!II~~ih'iaM.1J..: ,Jii '~~. c ~ . mlllil! ..... . ~!lQL ;'t" ~ "_, .• ' '~ "_ EIi.... ~' ~JS;'tiac' [PfCCD[19n:'1C! \,ie lei!:1oI!e!rsl1_lp,f iilj rum \''''11 n
jJ

,,~p'~h
1!lJ~~aJlil3!

: ~ D~~fi'ut'anH~l
r:

'.seb atui;E'
_

!i-'t~~~~!alill~~E8S~~~1 GM~~:I~~,l~m&~~~e';',[fa~~rlle?:~~'
a~1dM
'((1ea· .CI,I e!II'~!illl'flle~,:am!en~!iI,tallQ!'!I~!i.r~p'~o:I~~A ¥,y, '. lI~r ...
'1.,["

l

:!!:._~~_

,~a'

-c.

. ~O!1l!~Lare il'ilo~s ~nst:!m;lflr!ltadeF:$~lp,. un

. ,-,,-Ell'! B'lliffiua

:mf)IlWWI[
1am!!!!i!t~1 o:rgantza,1f;r>nIlll9"e

rerera:

••

~a

__

~~

MAJaGEUEN1'

~ __

~

II' OOMPOBTroWElNiF DRGANIZA'mONAL
._~ ~_.

7
_

\I

".(!Sl1t~f!ltI':il~lii11~le3q",', iMiftdiIJa"lill cilI'H'ompo£amentUf 61geiitzs;o'lf8P,,' • n_f
. I .~ .;.. . ") , ...

."

-----~------------~~-----------------~----~---~-~-~------------------------t.. '-

B;.

,,.!r.-,.n

.__ ·tn~ltl(liII

..

~u,... 4,.":

... ·.,lJ ~

P,JlrtNl'iT!qJ

I

;:

tllh"I'T~i't9'.
.,;, -

ENliJtllf[~~'-t.·~
~"'-

~,

"
_ ',!

,-'.

nr J.
j.<,

l,;

_1ft

Ca';OOQPr'Qi' sllll.,di!i~plllnl, AomeJil:ll.!1 loom,p'o*:m"nlu:lui or'g'flla~onallal\'ill"u nUhiJtr;.SS ifcqpuri ,gnl",rtn : ~acce~~i"eil!L·lIila'l.impol!a[lt.d: n~~p.~tMf8!.!edijte '" @;qJ~~a\~:\_.i.:Ei~~ttametlWI!.!1 QI'EI.~;,Iie~ Q,gI1f~~i"JI:!.e. ,.~~mpllJ.:·T~ in. .,~.)~J't.,UQjiif,\Pi,~~ta'~~if~{fd .£t~Ii1i~cill;e:,anll,~t:I:lJs;~mQ1 I.'le~.n,a, G§lflil,al,pll~ v~·ft0, .. ~@!l,8!l':s..a~f.!a~I~', ·Apot~~m. :~ica ·caliZfil8,cabettii'.e :~iu~ttt1,1 l;l.om,

i!lrma.eum, pot-- 8i1i!!igeJ:iL:ei.in~I!iI~"!!i&telllle; de' oom!Jni3'n,,'ecll!fl~,oe~, '::s.
1''JI
I. ~ .' ",_

'''.1'

~

~. -

........

,

"1-

~

,~.
l'

~;

.

1

',.

01

~'I I'

_L.

,JL~I ~-r"'i!:.t?
~ : ,'II
!

ICOmnOrPI"u1l!ttului ~ -"'~1"R!!"
IL~' I

onrani-.aftoRal ·w.c ~,
I

1.'....

~

A~~ In
.

Ili:I~~O~.'~t.i"r:n;.,~.~,.Q~n!z~~:~r ipe~nnJ,;lJla.,aL Id.et~'.;oozl; ,~te...u!!lIIrpJ"~~·-ar.ltrc1pa!< .
~mI JltafE~1

I

~

I

I

I

~~~,I1i1'i~~ull.ice~,,~~!tYi. noa:~~~~~v~~',~~lt mal ~~_"'1li!aca~p,utfl~,~ti:cipa~!Jd 1~~ateoJI~dIe1riD.

"l

.~.~~ cAnd,tIl)lmenti"!rof ~L!a.i~~li I~cei VR' aea"pcdUl8 i'tl.ov,~ $8u'a'~ ~. ...-:: I ....,.if l• • COIIIII~l'Ialiilefi111tfOado:OO'I'lsUillt eamerapai\e 1nurgalliz8\li'permlte~Jl!~oereiil \\',nt~rerc!II,I8l~"1!$lajitJi., T~l4ti;ii, "iii! oom ~m y,edea tn caprroltllilitmitor, :precetile, !l:IP5i1ede insililuiooa n~fil n!.!ll 5unfTnlotdeall,!:!l1I1
I ~ ,.

,~~~~~~~~~:~.dl.l ,d!1!"fe~~,~ml,B~IiI!1;el ~:;'Ii _ • ,11i!"; lp~~uss.ldJ,doo:~. ~ ;~rea n.~l:Inffl}

"rlii"M'~".' Mil.et!Ui~~ _

pIJld.,,~dlQr" 6a~

I

.. '9 ..Il.'ll:c..... __ _ __ . . -3~...don:LElnh. . ~ I JIB.urlatjpm-anli~plI_JilI!1N"E!f'e!ilt~_IieJaJrrtlmp~h... h~ . . . ....ilI:"[mJm~~linef~~!:llu~~..... ~ ..OffIar!g~i ne .'1-..." .. ".... .EIJi~..o~ga!'i~....~~nel!:asig:~ra 2fundamentareai Ij"aWJirt~~~6ia :rmb.l)dl'n.-""1" -.'..:'f?lifi1l~ISt!!!idiUSfat&J'lla.

Qm 1.. ..'1F!r:9bl J R~~t~~Jul'iil'~.'iiJljli:ltJl... .mpor...pi..eels! Ilm~~'geriate riv. _ . -. ~~fdli[l QeR1ru8...llq~~"~ u~ md~cai:)!bi..."..~~=. . v~~~.NJvOa...." ..:---:-.tW.atuJ:lq 1~. I~. ..._-~~!"'I' lIa. ·a~&'ie.fJil1~~1..~ ~ ~~ ..IIIiMJi._ .gewJ '... . •• ~' • • ~ ._.ate. bp.em... •• ~ -...ati~._..J$I...it@:m(li'l@.operi~i~-:aJ flout ~~QH Tn .~._.enltlt r~ipertal'l'1ietl~ltli Cr:nplUtlOMI ~.....i~i' d.I.~ .'ib..:~liatf:!!..Q~.'.. _.i. ...te~g~9t ~W~l~ 1~.e itPitt...-fQ{u.-w .. •.~ ..I"lt c..lllcP.<.as.. ~WltnrJ. . ale unll!lr...~g!~..II& :J!!"8Y!ijfeme~ 9)tI1~~reil! Iii :'l~anag.CIlI6·tl')~ale. ~1'I:l'...cam'M!~.. = __ .e:fi~~".O 1 • ~ f .. .\tI~·ti1iblillN..Acim cA Uim ' .gplfl~_~·U!i! 4~. ..~".... .mn mhul'IlJin: Ci8reoo. •. __ !!!!<.... !i~N' .1.upra ·ates!Of artilC(llea~li~ve:'pel . lJ r.. __ :.~m!ii~ttI..re.a-ICollduoo. _).lfoliLIlui d.finllrii~~jlJJ~.i~:~~~.~ ~.!rmmNele. I_"~'''''''=_'_'''''_~_ .Ci!~i caz1iLde!!ll'!ltre· UiGirn!i~. .. 'd1~~Jtid .~al 00. ......". In~ematio6~. ..· '_. rMltl~calit.L. iil8JeanmA cif dad' puttfm. ' 'i '.81 pM1e . ~. :!iiS1Jm. .iJa·tllQi ~ijali~~i...'.s'~i$YP!i@IiI~~·ql·pobJeml.. ~ '"I.de!lP..._ .'IU1UIf:saMe11.. ~~..... '" Ir.:~1E!dpro~~~'mSl. .I1 flit VP' .ializ~/'b!lJci'ma~awil1l)e~I_~mjtIif~....ei!ad'~Sd ~e~trqDa. __ .·arlil~1..r..~e!ldlil I~ • '.~T~_ ~-. .oql1'\P<ll!trunI!]'i~: ~1:iQ.. ~~ __ ..'I'I!- .!"" .'I~ i!l:1regilrill"4'.'i!!! __ . .' ~tN-..! . ~~""_t.f1i..·~'Ui.sl.•!lii . '·e.tlaOi pre1li'ederea. ·.I '~Jearea ~.' -~ •.. !{::' • 1"L~"'~~"~ 4lif1liMi:ruilr. n.. P'iirtn'f:ntAl __ .. " " .~~'~~g!~~~er..~!i . .. ~~~a.. .~ ~'~iii)~le~.@'1*~1 ~Qh~>m~ !I!la~ .l~vi.. • •• _ ~ ~._. ~ niJI'~~nil?_...~ .nJ. bi\~eie l~eCe8al' ~·.. a Itll'li1'lel'~~rpt8I!!!e~ul .caiWrier9.. SSIl!II 'O\I!!'QE!' ...i~~ 'Ilft_'.n ~..toIillml!at-a8U CG!'!duSt 'AsJia. lfflpilrJamt nurp». . .. '[1!l11. .... _. _r"~7 LIfr..lamenLul'poatefi: IpreZlWil81~"Q~jcat._.

.

" ~ U1 . "!" L. n.e"n t1 :ta~nBtt....M .:::-. conlUd un 'U!iritillf'dtil'[Iii~' '~f .1 .llUIpdiMa.tt (1..wUM8! iCl&slclll :Bma!'!i!!!Qe'lu~ntt. ~"8f.~~ __I~'~'li:lrl-:. I" . i.i!:1 ""''...'_~~~~_~~l.:'If' ..1933.S!f!rltil1'u!'m"ffikB 'Dl"eiI~ 9!KpIie5i1al·11'1'Mit®8!1eSP'r:e'IlE1tJiliNr l iltmin'8:~'tP .._~_J~~.' 'cttwa-~bse!iVal~Ili~. \-:!.~. R loonsldem de 101 sine T!:ll~ei'es. t' m"n• :" t.l.kuu:le..lLI.seB. I Ic ...~. fi·O!fi~~ftiul '8faeeru(iif'Mi!'YL'P.l ''fin I .'~: _~_~~. ~_~_ ·mg-1 'Chlar iill.I"~F0lie...~. • • ~ ~~.!.'" ~~~~~~~ _ . 'Umpul _1&tel pel.:.IG.)" au notafcl v.. ~J IP. ~.~.~_~~_.'R 11'.'~AceS't~ .

..AiOe'astAme. 8' Il' sarcini ufoa:ri...qarnGnne_~·gqll8f~~k:lJB._k l " -~-: _!.. "carte·d'e' bUtala.NA:L i1)3.· ajul. :~Bt~.:9mi1eal~alealleiMdul'llii ccnsta.. e.~~~' r!..e~~ezvQj~~. .m . Wi qR!tSEJ .I!J OOhi... 'rf'OO orgaJniul"lhll &4-:11 ."· "':~-2:: •Q!lIaIi!Wi~i. • ler"pwr!ep -l1iieniorali'~reamlln]1 '.t.~".._ ~91 I.·i~. ~_ <'.. I t'..~~a .d'l'ItJi'el sbo~«I!1!! Ida!S1tdt. .lisl? ~M6~ ~'epr~(lefe c C!:!rec. ' ..laC{lktap..l~:' 8181181'lemfrlll.ITIIJ!f!ea..._ . I '.rll~ 'idil!l Q hMu~ ..:i _ L.btll.. .."J" SllIltid §i: manii 'lmJ!nai~ale kTm~I!!te 'II d'..Elie.qpt'iTntrebilliiilpe' care~l&\8Im pl!9~m~:!i 'dwr.ema ~efellitoai"e..:" . :.~~!~:t. i .. SI.~ . s~bUni11Qi cid.is ''rdQ~va·ori'Ca l~br~~1 .\. ~ncolel:e ..lOQcIrdQlil'am ~mrll""I)~. -'jI.e stl~i de ~.h~lii~ • .-"~ ~~-{J . .~~~tr. sai\IPi.. '" r " -" . .. ma~' .. ·11'1:tJ.n~'1iI'd ~5te._ -.I..p~el da~lce. ..I[IiIDllin " -!]~. . OO-. catU~1depan._ :r .. -..·-.. . ~.Of!:!!!! 1 ~~~Uri~i:I!l id'I.)iI.i1IJwl~hii· ~cccrdonlril .IIllJi'lf.ri ... .j~ d8. ~ . r.•. r ....L":"!1-~' :iUllt"aii.!I.dege.u~..>8fooea ()8Ls. comple!(l: .aJe· lbc.'" ~~OOiii~=r.... ~~~P. i::iI .Ii!illiliz I nu poatlffi care. . .L ." Co'r.~~pltg.:"'io:_~ -.1fi:O.6NlC lotGANID..re_ . ..~ eel . I •' ". ~r II t&.1 PI!!!iIt~.. ~~IE!idaCEidi8rill.. $~1 Q.. i •• .qP.. SlIiIs11Jltor!l te. t.cgndWlJlljt de QeEiiEi ~Q de.ul NlBetGM ...• . ~ etal a:relllf.-cai~1 •.I~'~'lnm~gp~~nb~~ ~nu .isirii war. ~5P"'IiI$'IlI..~. I .[~lluitloQ..m'lldJu dill I~U~ 1iIiI~11·~.' 1~' .' ~'j .~~ :s~jti ~".' .--~ __ _ __ __ _ _ _~EM&Nf _ CO'MPQ&JAiM.\a'iiilici'I'&!. . .pt!tit 'un '::set 'de" '.!it~ l~a'rievble 'pe~~n...01 u la cleJ1iO~re· qQI 001 em:e: prlme·ite • • I . i' • .. in parteJd~Q!ilreoo'n~ura :W'I13Mesie 8~ de.-~--------~~~~--. _~ .*~rdlna. . iI!Oml I....~~ ' aillt.' ~ I • ..-1 .' ..de t .p.d'.t~~~i5I.lie .Rtstl"B. . admite.1. .6I'Q(1ft(1. ~ ..ClJji t:aate ilce5leill.. Tn:cssa 1C8"tlrmeazi .. SI. NIW dfil'SOO.~~l '..PiI!JlEl "1i'I1 'l:ia. ~. Yoltii ..a.oilll 9. oE.eCling.at:CCt'm1~!l~·.ament:de. .i .lhm UJiliUilnet'r'!iil pri'mul rrtiloo.are:..ri'~la dSi flDltliritaita . _~ .. - ~ __ • J ~ . • " ".e.'. T· '":q_!CIf'h fE("'" produce .ltil.Gil ___________ ~--------~~----~~a~a~.~'K~rij . gfUri -"" .r:e-al. • .. '" ~ l~pp~J!.JJ.! • Till.!r _.IJI·Tn fi~~allA.q!!Jli_d~IiJ.3"-~...*IC8IB'·. ' • .l!: ~ AmintiV".. _ ' Ill' - • ~ . .. \(:o..1 'r'.e ~.r . HY8nJi~ OOflte.I.ll'Clllliio: IlIrniatoare efi~B~ "~Iri~e. I " ~_ :an!Jml~Octf(lrme de wntml' . mal .I~ 111111. r'~.ar _......:.lTi:pG"mlfi~l!llul I pel-~j. .iiiiUatia '~i'!1p-a•• ~ ~l1Opilll.. !?J&fi .r.te I . ·i€i'Wii.~.'. J.J~.~DI}~lli aWl '. QUill ~~. (... e nJlJol . 101 ..1'a~lntiliel"!l....·1· 1 ~ . '~.t QI1. '.-._d.. - 1I..ildu~r~ eS~1 mal Jifi~. . ..As. ~!~. .c ~. ~diaJ In.! _..II I "1 ~_ . .mpo!'lni il'ecunosc me<ll'i~elQ am'elot aoordl~.~·~: Hla(izilUi8 m!J t """L' bl~ ".fIi GOll~~jd. 'mnrll:hfntil!~lrea !ilah~1i_ ·.• ~"- '0(..::- ..:'1 .eos·e:b11 die.~ .terisiicir:e'lid~!'UlilIi..ta de wm~fI'!e. ..iJt~~IPJ8!1. 'fie adli!i~~to rle~t!iI!I!:'1'itc81\8 .'~D~P~LlIf1}IiI~C!i~t~~00" ...1g~J'iaiali Iia l!!'lUlte Iliilfnl)ltretranle liiIe' caoo' I~ life...

~"'~'T..P.I..o.. dElclt csl m.~.:. Tntreblrite! 18 ace~chest[C"ai5. Ii .'ll.chasUon'8f'.. :' IL 11' _ I _I " II ~~ . 'j .J!._..O.::..''Ie.V ~'.!ljbelCi: lw rind dfi6 00' I mel ~i I .. dli jil'Umilf .. . .'ftaire'" l'd..1.:..~aftn..illlfJutiri satls::. .1."". de5. MtIl~Jfljg("umili'il:'m .. .. ..'\$~r~!ff:MlI¥uf..iiu1i.1 ..d d\ 'kieto -muitjille .! ~... ' .-4'~ __ .~ 'M· E····N· TUL' O' '··R·'.ptill'. .mG051r..R@ab~' ~~' ~ei~ UI:I ~menr I >'! •• " •• '.A.. • I Ii 1I::..\::.. ... .~~. W _A' .· . $all ftil"~fii'1 .A.L'" I . p:ia'~jtm..i'lri IIPul'ea5i'1i :sliil'prin:dl.'.tT2 ·.!-"~".l. I i..• "r-:.aLl. .~~=~~ ~ ~ L"'' ' ' r. l)/mtJIQ81f1!e. IQp'lnIJ' p-s:upro ~~~i ~!lbi'~: ~ iii 'Jq~p-em lcui QN1JiDI cu un .. ' _L\ ' G.i9'a~rqal'ifJ..11 . 'fnljy!~~p'qmf.~=1 .'.~pem ill.T:AND DIES." ..' ... ...""" ' .l'T'InN··· AL' '... .RE..I'.lI.. q'aNp~WJoqt~'.. ..~'." ~'~U. .. •• 'd!mm'(l"W:I!f~!d SUm. ."7 Jl~ ! - I v.d1n d'le:suonar sum: fa:t5i{ll.' Nu B '!lamQ di8 rlitioo 1ft de *m~d~r P.•. - _.t:::'-~ r " I = .~.."'. 'COMPORT.!/i' .' I..1"'.mt'ui~ $l.... ..~d ."! 1 ..slItloo • ..'....•. dar Tn :!fi!fi8Jiall oormlitaril .." I ' .. :t'. .... ..Jr' ' " I "O. Ceroetiti &ElIiOMfiillau .=.ilF'I'W:IS .'..." . lJel5'lgur exI5M iIDiloo....: "'.A.H..

a~i:II . .l!·Bimr Be ~~. ~.:du·w ' .Q!:l. mUIm-Qit(itii S'unt ProouqIi!llld~reee 8...rn~i[~j.tlril'1!ta . orgam..... 101'.re. Mai Imutte 'qT(Ii1Ii!II!1iI..Qlt~ prili'i '&4Ied~fita nesisl:ernaJcA ..s\e ' l:J:1lt1. ~:tJ'iB'I'a~ an!JiJ~li.._'. relribu.IRIIl'etTS.(fe:8watef. rispli~&se (UPIiI... pO'! &. de iDuni TirI :B . :I!iU :s-1B1li1it ~I de mund.m'.:UIJJII. 1 _!~PI~/~~~~lifI'dItJlI. • N:lsnta.tf.~ ~~aii1ra.. ~1iI!ntrna] producliv'i...ea: Iid·..oomsde :soclaJi!'care Ii :satisfaa..~... . . __ .~. • m~P'IIdtcrii :H'l...ealmlJ~ lbuci~1i .lfij'k!~.a~'t&liri ~ftl-:-Qilli pie·iilut '.e: · ~. .BoostQ.IIi!'o!'I!''''''.. I . Oit!'''''..i1iIB~'.... 1J!II~r·brsfjt. .. IJn. ~ . ~ '" I III J : I.~!le d'ftmaidrrne:' IDllrAi'itii'ii .&.1 ~s~ n~.ml..lbl'.'. u~~I.s·atistilltll'I.-.~ -..!.ia . .c4illQ!i"..e fnmi'8c1i. :Pe" a5e.toflfJ!f1i.. ..~f:nrfrpoii... • ne Ind~1 fspwl ei owne:m~s. ~:l BUN_U~SIIMf'$1 C:DMPORT~:EINTUL !DRGANIZATIO'NAl 'I i : ~ • ._._ 28 .Kn.~. .. .'!!!".l!irili..izS'~B IpElInln! oond:1"rnle d:eillA'lgaj:are . i"{"1 ~ ~ .pal legaDllor..SUPIiI OO!'I1il!l. .f..~~fi'8:. Vnm 41SCYta.rI. lpenlru.."IIIIii .!'AuIOAR CiI:J8'1'ii.. __ =''..utero pfSzice dile..mlstlts:f.sriIOir e'ffcaee '\jIfi~ad de-stul . n. !!!'.w pe~Mruea or-g:a~il8i1flle!ill ~~s"'~li S'I...~re OiElmlEiiIi1Ji grtIn@l':aJ i!il~trel ._.i1~~EI~ldr. "_~-.. Ui.'i!! ~.1~~JS1 i .Ipefll\i~lirf!f. • .l gLInt bin:e!nformap.~ubikl~p Q~ ~~. ooste :epecte Tin : a I~ . ~fi biJmI~' m().e s. .AsHeI.l:~~:~Q~ ~.!"!!.. ~"II~t!f.Ilfieu~1 1iI!\!'. ".~ • I' • . -._ .'i:>el· ..'!I!!!.C-:':" ••_ ca iW'r.Yn~ ~1:1~ IP"JCldw. Iintroducel'!l __ .I II • . pe:m(). aliirma~l ' cand rn.e~ta'Ij~sa-llfal!Sa .QCnClliWi ~em!i!t~mi!!II:rle ibaza:te IPS' Ilpsa . u..."B.mU01iilSIQJpe:nb'iU .diil'8X:PlicaJP.~~.__ '_'iii'. ..oru!!llU~i'il.. . ...l! dbllae-' ..~..u~fl':Im'de ce'tind eli 't-f.'.d!Q rAs:pul'1l5:l!J:Mt N'IIrlilf'H. J ~ ...._ •• .!! '!II!!!!!!' !!!II!!''!'!!! '!"'. . .!lI!aYdcirbil Tnf6c. .lJgareal.._T> ~ . M _ •• .._ . dar !Bce$le:reia~l ifil~!iBd!ioa~ 111 ~ar~l1a. 'IiWln!JI'.l d"~bllffi. ._' ..¢.geJifIru..flOOlBav:] 8Iifma~l-ne.'!"' .dl'!oril m milll"..C.1!lr'it SUrpiMItol". r~ ".ou lo~ sau '~i~dCA. J.I ililloompret§ 8.ce' mJJI~.13 idien~lIica.co . cA.Qi: '00. p!'eferr6 pclstml incikinr1s. t mtToitiac muilCarIlhali ~arl DAR Pr.::Ill... iiii"!!! ~.

.

.~~------------------------~------. -----------------------.30 1'" Joll'Il!'OaUClAIi Pslil8a.Iil'llims:at. r. . 881 p!ll'n T:l'1cerQ1felii efOaJ'@1 §~'expenalilA'Pra!CIi8I .~-.d"sp8daoolo.8 lIlumai in'ullimul 'tiirlilp:1De 'fap'l. I! i ... lI\Ilil1l1i1g)eria:11A aCitO'li1lJ1l8adi1le~bTcelrli'1l·modlgmdat:.----------~----.a.dbve:zij'e adlillM a'e cercemr-e." I U . • I I .

':' ..lln II t"" It'.lI~liiIItJWa..'3.ro.mtlta"a:-alloJllIt p.IUJi'~Cll'gii"'f~~nai.e. L.e·1'I1'y td·'rlIifd.~'~~~.IJt4'de la." ..~~apiinl!g·.aml!l 5'~nU pf1Qli8daOOi If] 'mIUi!:~B ."ll81IQ!I.edif'lw' _ ~dl.a'ieiiiit :~I .11'!!8me~~iWlliil drgan'lii~oiaJiiM'fe·'.:.~.Ze~t .1 .O!1rlWiiilidEfna'gt tnJ~llll! '$.l: d ~ :lIiI. 'I ii.d~'!Itillite~1IUCNll Tn edllpll ..ooroelitr..&Ste.lu fli 'CQred saii I're"t _..~ m~'~llnpit:!~l ~~SP~i1! I 1.. .~I drei' pr:e. lP.' IQ"ITi. f TnVAtalldNip'("8' IIW'nli' IP'l'in.-W'" ~-~J I .wmf51t'-aHdn~l Tn ~cea!i.M·cum· .cr . jlii!.L~\I~'it:!! .Qnlalll~el"D. ra VQmralt~ta .6I.ldl!ill'ii"SooI9!i.d~J Q:Ft.l!11jji.dl'$UP~ifi''.eill 'aceastl>'Plla'p~B M"..Ii. ..If .prl penmtl i..irof.ma... mrlil!a>iIlIo~I~."'~~' \~lrni'I~I'. J . .enilll' )iJlkolQgT:i.mldl1ill .lfacaasti OIlftel'l1:me -lpn..!I'\! 1r:.aC8sktr 'I8. " 5imt eiste .Jp~~ele .:s.~~..r-r !" j"1. '. astrttll Idf.tl~ cJtr. pracU..~ai.' ldi~ Ofim:t1IwH:lelimle~din a~le .eH~1a..L :.ariesei \led'ert!!! ooa~&tr(l ~'ptliza~i '~Jtiu!ll: oonsed~.¢I' i!:iamelr!1i .'~wal 'fad~F'm~lival.1 ! " t"'~iI~II.uJiliiPi.SP~!.. Q€ll~ hlliirtl.!l.~ .stfe.Orf.a~leptlnle.._.prjl'lre '~'Ibun" rtlrit:' .nri~"u 'mo~~tp~~~fi!:lit d.eI1iOZi~I. ' .!.. AC8aJ&tSiaj't~bIJ16a' vA '«easC!i 1nridll!g..ca'lilte~~'~~~rn'I"tQ.e "."j~iI :~~'Ii:~Je\~~.$$.riulli-Glr9.e'lor .' ..I~.1 ~~~dD~Q<PLloe:!~ o&liC8h1i'fj: sal! If!lte-lVE!n~:a unull..M.W _pg!!icl a~ tf!G~utM· $i8J 1$J.l~j)iiI~-II~~f~iii •• .Ak!.lpq~tlil]' S8l. TiT~i.\i' ml!l:~!:sIimull8tid.I~lbflil.IIJ~~~tl: ~£hifribrqflli SE! . II (ff. • .~caric.oa:pab.SIi!.~Yrilor .a.~r~ Aiel d ~il~Ud~I~ltint Tc~V:ir'it.' '.~~!~p' ~'I'iIl!JI'gcii~!la.!' 1i'8IQaf8'ilnfluen:l~ad: .~u~pulilne 'r..este'.ll"es}sr.jIUnte. ~Gl!illil.iI'liIirae 111.lQ.sI1I'1ti1nim.Ioo:ii.'1Tf! It~. II'" ~ .\!r.~ili sau chiatr 1!i~81e'JPe' 0 bun~ 'ee~r.i-'Ilio .carte"..ta im"!fl'Iageriil[illl:" Tot~fra.~aI1liL8n] deJ"!i:~!i1.rijedtal' III jild~tlloft dli! . ~f(Plme'~I*tmtar'lTnlf.Irn.S3l1 Elite .iH' '~.'!i.*!il'liil'tiW. ~~J1ij."P~i!I.I .e~IIi"fnIW~[JOie'r.e.life: dezwHant81sa8id~I!)TI. ' ".rilof.oo*flJi!'a1o~lof~!ltora. b' .lt·\iliWI~91eihillJ.aI-e.~-· JIiI~~nl:8jefe"~t .let.~'n prJl.re_ .-.aIO~l:!~ j:niv'iI!'LdJ'aC\!un] de irmllftm~re~r8 roompiimlmam!..da Iliaill~i'iI1ilr:cIA > .lOin .: ~$.afrt_08.ttlftrit dc'aeeea .U~...ptuh.m.ej eie 'fm~rt 1ie"IiU..i. ii!11I-!j8~ntTn CI~ilin~rillllco~rtiE!littullJi [ . .9~!~nJ. oo'r)al:illard'fn de p..: rc.pm~c1a jlQ~I!I:rfle 'ilbO!Vtll·a~.[IiI.S.Q1M!~~lG~ttGir.~' E '(tetfiprA .idlu ·shil:emadc:. _ r.. .atiiui~a'I..~A..noail«i"de'ijire ¢eea 00 les~'bun ~I..lli. ~.001~'idrea Ob~1 ~1~s1lSle{fl'lauQj!i e Jofol1]!l. ' '.18.oole U'alQ.P... u. ~t!~ii.• . .' .11ilitJ.Sl:nal S .P.__-"I.~I(!I_.i.!.eh~ ct'iel~irIe:iaoo1s1hl5'liJl'iltJcamGi!8~liSII~'COe s~palFi ~1mirul latent 81 i cars !lr.Sl! tilDi~. .~.Hen.' cOm'~p.' Tn pri'm~f~lnd:I'~~'iile'l~ai'~-'i.merita C1ta.I'IiO~$b:ITI'i"a1n.pria !UI OftgIPi!Wl~.lroolildi.Pte:'~liIitJ CS'&Brrnlimph':!(Sati~ai' wb~ 11~!Se 'IntImp~TIi'Iatganlla.il.l'MIdlreste\pJo'OOb~r-:51~JnlLatlil~~M!'I ~. ~!I u t91ali. " .611nit Im~Qrtiflil1S.l'il!iglo'·do"i!I.lilm!ata.~Jltu~i:il"!-.~ ~'allill:l1~rtcmeb'cde' t~ty! nOGt!Ui'!il d.ebil!in it'!'W~g~uile .PUil~ni pf6babill Id~. .'i ~~!~~!.fniNuenleelli . "'.glfl!!~I~..lal iif~l'I'Ia.ligenel'illidm1~lenUe_ .. dirrlr:e ·. i~.i ~~li'IleI)VI'iIIl'II'I~i:i:bildo'r~ie ~rce:lare . ~ - .ui.~I~Q..''i!Ii&titRnltR.ar va fa08. _' n .! C9lJ1 ~Ql P'tlnQ.Ja.al:qDiflf.A." .:.rm~~~Qrailll~afkfJil~!"IJ"IflI." ~ 7r --it. J ' *' I 'fa.lll'lamalllitul-iI.!JllVeililt. 'V8k)fihl~lootetiFlG'if ii\iibDru.fltm-f~~ntiql~9&mMt..pTe· .il'el'lfei l~!!II.adesfi" p~Yiu1 Ii\lP.mali!miiJt!ll!'l~de:re'. :Fa~.~dimr~:a gCinde1'te . '0.

~i!!il~amiQ!ille~I}:"'Jli~ i~cq . ..!!!!JI''''. .Jl'eitG!~!Cel\Ugi. . Or' 'v.e§~ (l.lpo.I." ..e\Q~~~~.I!!!!fclU:I'.alDIli.tec.-~!qiTIjiflCI~EI!_jt-IB 11}.u fir trattl'Wil ail I Ilrlfiill!)enfa~Gi :Cte' SOI'lZiIlll.m~ .. T€IIm1Pirra~filM reQ '" .e~tihu:i~ne~al~eJlIl:!llar. .re Tn tetliibu:Tre..tl::Jpo{ei:k~ ~'mitf.ti~e: \ilefi~~~~pe~~I'~~atMUmakr!inme il d:ei:bad.'Q~Mm·' 'oi'(. ab~..oo~~!'l\f31 d::.!a~fie~re/mrn~f.a~I' .·Q~~na ~ "Unc~~t~m mnJ ia:~1a~jJfr!!11 'lfIIiSl)a]s->fi'i. .oo~wY.5U~'[lliIIle cia Iil!I.kit cs'fiiliild PflIa mid! 'rilil OOJ'I1I1pam~e'ClJ~eEli-a·arilo:r oamen'~'AIleoti .~nt ~~~'ims.'lliU:hI_ai ~~~~~~~~~~ varlaPJlei'ei' pel CElr:eJetoaue:J'ss.:Sii~ilelr~i'ipm.. ~i~. . 'pe:ffili!aJiJ9!i~I!".l~al mlls~ui~ .ii~ioara: cOl1ecfillUdlinUi peI'Ge'pul'e a fletri:c:il~i8in..~Jtli"~lq'~tlS.d'elll'li5~." nHlr~ "ViaIDElibmiOO ilPQrl!d~fQ"11-Vc81~ltit~it.. ~ere:ep'retnbutm ..~J 0. :preliin~e ![f.\QTmi.ootoolbIl.SIJ:~..em 0IlI11Ia mal !it.eum~!IiI.' ml'-Sliitartil~ a-:~fijii:rbrl'8nYmU.OOf.de:s.J.nk'. ~~-:'I.a~. lila.'o \ s~ 1'1101 sd1l)\!:1b.l T' 1['.IiJ ..~ .t!t:mai"p~ba6i~ Wr'·. .:p.le.. s~rh' ~OIii<.t Jl.~.irSQ IiImilne'8r.11I .iti.a~llllilumitil~eo!1li!!ed'I'~'n!1ilj IIpsEIJii::Ieeslela. paws d-.~.'qi'lr. am~w.tnJ? lIell!! srudia '01q'e.pra..li'.O~!Pi~~~le I) ~1fJfiiifjlloijnanaa·lrralaPMqt.lilel. . i~H:l8'~O m~I.l ~pl'qpiac1e' ~e ellI!!J'.· . celHlfall p!(fbablr .I_o~'e IJitl.M!tnagij~I~:'lmsl.-Tnv.a~-·~ilI.'dilJ'il~mo1if!v~'-..r i6tI'Ce9.i~i :sliIQlreazl ~miI~Jtoorea problel'l1li del-ceroetat 'Cefac oam8:nii a~!.!M!b~fC:I:>!IICJ .E*l~"!·fte!~~Ii!~\1e.~"feC1:a:riJt!e la' IOOUilr '. QIWoa~I' Gllil IIJQU.IMI~ I carel SEll ~~ o de lueaqiil~ 'OlllmenUl:I!'ial OOfiEI~I/Ij(liM'sa~! li8!:). .sA. I >pe~ rebn1bupa ..a.anizB!.de .mia ethiit.! .Idelil~te\.a~.p(l!r~"~1 'Il~[taldla.6~e<N~~a.tr-e~I~il ·g.ce~ 'unel" mfci peJitOO ~8~~ '~I m~~cli.~~.!UI! la!!.: ~!lm!illfa"Vi~I~~!~lUrl '.~ ~ '1'. 'CI.erasemenea Ol!! 51!! jPfe..~M~· dj' du. O:n [.. As'lfel: en msnlOl.lbui.I!i.i. 11'eh. ra:il'eCl:illifdll1LtlS' li:Ief:cepl:li'l~. 'r'lll ~~!.11.Icr~~indl~a.PliMa.~i!bQ[ej..el ~~e~n~!iea._rn8\exeli!l'!pi:!lI:~ cfai!:iir~!lJri.~tlta"dla!d.~i~l'k~h. til..p.Ii.\)8tel~8 Q!lilUiV.:.llii :care pmI~lhrla.~fisl~I!iI()f. '~il'Qi9J.8~i~l!Idll'ler[~~w!~f!I"!J~tribullf. ':I! wJl -.JOloM!~parli .·Qste(t~galade'Ci~wariab.: ~a' W'!iIl .I'dD~~I-y. I .~ I -G~tQetlltO'til bU~1 m~rfI ~8!plf~1 m~sumtQricaM riot :I'~a: dQ~ i~l\lI:..!I r~lnl '.Ir .?I1i!.. .Aiti.Ajd. cu $au "r4J1~:.e~~II~J:I:1: 'e:!fP.g.Kh~~llji..d8 '06footal 1!l~..-. pules ~~oha~~a.'ir .. I .a!~Qd.l:1~·.!iii!. .aa~ilrOll' fs.prdb!ellile '~i .a.erp~l1i diil1r--otpoblemll orgali1llZa~oRajirl ~imsduat1:li.~PMlil:z:A~Q.VD~b[!eleJ" .~1!!lltr!1 .r'iIiIl':!iicel~~i ~I. 'Ir t . ( ~ ~. ••.j. M'isurAto:rUe ·aw 'trll.iirot if~lel 1 C1iiii8tfiji'lUEtalf-:oo~'fe eij:i~~!\llti ~r>Otl~e.~!c~pporrtez.l5Y~tQ£J.a:iji~ [ptls~WI:tIie~~·..{UI'1..IlndlJj! persoilil!ahJrlIli l'los.) ~.'obi~UltI1lt8! ..~ pJ!!CO. ~I lli!i~!'h. u:.':. " (~ilill "tljl~t.e 'rnlllIncli.zi..fi:'C~u~:mrai mutt o~~nii.oo~C!m!!1i"ill~'M. . I " ~~ipliOVrj)lru:1 drnl tVDliai.g:a_'dl1l !Jn~!~~'iP.nea. l~qL'~~'.l&'l""delmUIlll'!Se' I~na.' 1...'e:Mir:l.pTa_Jntm'.a8!!P!'Si~illl~i "._!!I. 1!::!8~eUUOIl1&<!8J 8:ttep:ta cili oelmenli lea~e 18UI1l~:plllitl1111mal pll:iti.l:m. ·:HI e~tu!~.~ 'pl!IiiIlI:T!liItrebarea:..4~~I~'~'a~....'lmU1t~tv. a.$~~ JT~ r$.11 \".16.Q'Ol:ia'("Varnib'fe.• ..CII""ara ~Ie~ ~'~1~!'IIW'Ur.iIi.Ifld eirnd .m~plllleB~!lih·ed~l1'Iabssl!lt~sl1'lul'rn f.~ • .petillm "I . CIlrli11"8t' fi"SIi~:lifTadElJh8~iea.iI.mil.J~ esteLun-{nd!C1u'.t. 'mil51il1lmll'e mn~/aaevam' cees . _pili . ~1J~i1J __ !1teism\lll...10~bleml.'M" tllt oo~I"6tI~1 inoo~!I el:!t~h'!'~'lltlrea:.: ~sIlfel 'fOa:r(4. di:.ll!..~ .'r .lla.~_fu'io.ir "" .lI-!:·l~B.ea.prill1l .rni:.Q. :Q 1 'Iir·aee&.enB:foia .Ji!iluHt')va~. \nlUB~Tlntifl~b'~M"iljj!.ple'lJliI~ .l' M I~.t~l~ n~$HlJ()HateA~ili .

\.8:.arliCl:l[ar.t1~~ .!'IIr~rll.·ste ..1t!~i~ In..RBrI:~ele lAAta -lnsbjJB I'sl'. rlElQassl1l pentll! al ~aliu.I~.fj~il..~.pr~IB':meI9~EN~'~tat<vJ~i"eni.~· -II~d~ Ill~ _iOOp_".:. aUI.!1!v.ce.._ .I'~1url.laa.. "jLQafr'~ _tl . caJe 1Iliidllnta prin'lC8:1ie bercefM~l.8. ~~ d!:ducrili ~W.. ~I'U J.*lre'mp1~~Qe~jtO:IIii!!II !RlillilerrSQIkin lI:~t:.I'D ebi~1 :M fA(ooafo'losA.Iii~I·1"i1 clli!yi~rabOO1d'iI'!YAliffglhJI poo'lnH!I-''!i~UI:dia'''idlIrfh:i'r:e·lnnti6.a. ~~.!\.loil!e\ii!1lteg~1rAIiI·..fe! Iif~_utdi_'.~!:In:8: fn. ~li8HfMtelh'litr-o "onni" namHVI..e.l1Ld1iild1fezo~le II ..i Q..1·~1j:ijI~lSi}tilp!~WEjmul ~ii1a..PaR_llli faiCe Iwtt.e!8 0bse.1'1 ca·c! Ru~tl. &~l!lrdiU8..rI_ midI' pi~1!eB 1.... 91 PSi.U .ru. in~~tr 9J'i!i~ann:ml$limretiletiriid~r'cllre·..bJIl.(In mern. luuat ca !ipWltor.1~..a1tarel r"'h'l5trult~~raipdi"1P &i:"iiiifdHitOll csifillcasatm de Fadm~ .Plr~$tEl •• ".JI. 11:l.mUoollQF"tlild~s.I kI inftinl'la1·oo~. '.oosle-. &!sr' plilea~OIII"if-~Cl9iEIi~ti~re .' aU avWllt~} .~ultatelelce!'OOtII1l prtli!l dlsennmhSlWid. t' • "J I.e~fI~~~I.. ci11.M... d.probleme·" ED lir-iI]OOoid :adevlmt· em In ·alillilm1te.sp]ir5 caI!s!} -11~in~pe4f!iifll 1_..e·IiI'II.ta .m1 ItnU~Q)[r_1nIKIJitOf 'imtlJMl~ro~ mm:pa~luIUi'OOlor. ~\!I .~.>.o\OO'$t.U1 'ea.!fii.~.'I.eonce_dlat.e·. .te~~IJ·L ..l:IliIl~!. ~' 1.l'8I." MrajuJ.fo:J:(iI~ri~ ~'i!.t'l'. Il!)Ineouiistmll"".e ~l~rr.eoomspurdtoan\ao:nit.~nda 'ptfel~At_tIrId'obse~ 'prinl pai'tiCi~1 oorootAtonJlljluilss: Tn 'moo >CQ~lal .:~dIQl~.In ~._ rob.IP'ntnII orma~g!!)~~JiI~!d. .fQ!.!'11m _mar8I'8aJ. . alliIliJI'i:!.!)CilolJ. I~ tllst.i..a. ea..oorootar'e8i/~Tn 1!lCa5l'·1iIII9menti:P.iJ'JlD!i1 .~tiiI1F!lin iP@fiti!I1lJ~1jE! lte~tnri1II· devlne.evan1rnen"Je.E!I-1!~~~~. fie. .1!..m ..!'taC.In moatOil' . .Ibt1l~tfi?~Ce: -lir ~~~t11' c..dypl~a.i1 pemru ~ ~ IVatti n.."fa'oom ~111Y". Iri{Si~_IQf!$!lii.8pa~ 6i:11~I.lJt.:gjl :oo.maMflll!ilemur"1~~Oi'illi ~1g~~E.li }9i!!IllI~I.Q.ra. .~.rtflil\El!l.QriA.'cGt~'I~tetdQ_.r:eallm_ .oo~riiJiEip-ICiI!Im' N(rn'!Ilti.:mi:ln.Ii.w .S1IJP. ..i .dlo6Imatbl. .swdi_l:pe:mrw 81 reafJza .!l.aCtld· Ii! ~.a~uvali . dudiilt&.~Qmlid .a"fr...l~r S. Gl.I"'. .Eir'p\ll* $l"~ 'iht~eba'= 'O"·cjlpti~ 'O.:."m1tr&barii legi'tJm~..~~u!b.p-!-.ti!ti ~~til'ia'I'i'I __ ulTlei mund~carel :le'GeiIied 'e~rne emo!iIIIlqIW01""P'enlnli>sraee.~~.tdi mganiza~ale ~~'C8re 0' . ~'b<»nJPI~I"Ptetum'J.Ji .... :.ri.altill rtttliuSlu."lz9r1ilei' -Daman bIi .!!I)rinl /"rdclplil'e . .•.~:..Jr:n"rel.·'l..e·.J..Uru -a•• I·tl~Jtl. Ii.. _1'1 ~Ofll..."nal.ali 'obUliYlrii P"1i!! pai!'lti'diPsr:e esle· p:lsibUilalea ca..U.ra~.~IW:.IUfit J !iI~lgll:ra:'tO'Qie:cti¥. ~1iI .. .1nemr..lfliill~e15i8 IlUUtldlpa!le1l!.PKifi~ nalYl'S . 'di_~lalelB pe! 'tJ81~S!8~C a. pgtefl~atridltl.-anuIQi"'"T!'f~·un.plltl:lilr·B..~a". ~Mm tmJUle r·s. .0.!:!ili! t.1l!i. .COI!8tt mu:nCapeGr1'IiI:1i..ll'&a Ciirul~"i!lfi.: ·eempoi1SmUnt. .@..~I IA.1 '.tllI. Tnbl'q 'cde dll!l1iIoAtam :IJi.A¢&Sl8!1"ImII...~~t.!ll!. .C9!T1p. !.I{. I'rumfti.'~e.a.. .PUtteaLfi.!.iSi~~~df ~e 'GI·&-liirit1cII.11 1 I l'l"".efie:: >SookIlQg..•• t ~tl "!·Iriifresl.!iill'l" .~.(j~1"e: .] d~~~!i!ilf8 .Jnell'fll.puiile ure·..."iILIndl~lIU~'pein-j:S.~. Tn. pe !!oo tiIJllIP.fSj'fVa\ii~".I:Ial8. .prQ! fo.~a.~~" lpoe 'iI diii'il ftI~ta.~'IiF!.!.lm~t.Ownll. . .@~~yl ~~:I4QI!ia :PillV1Cl'~~Jsh:lQ!tlJln)~~I~IIj!:iilk(~iQl iijil' ~niIeT!!f.' ~fta 'prollre'r:oo .sale.

_ :::.J~tI~ s. ..1~!'I mdinte401" ::: ~bl~~'.- .~P~UIII'"trm:pi~.I".-·"L...~se[wJe. imagi~" ~·Ifie ciI ~.da 1 u.I~lit MiDI2"fgll@li1uur~...O. 0 pi!iilf~1 d. ~_ s.:s!.I' • p'c~.~ii!irie'a..1~ !ls_a~a' pri .po'! g~Jile~liz'a'~Ym~lrilmr\I1"Od nmItaU~.mlNI~~r~.g.• k.\.j'l Clfred'OrilO1r: ~ .C$:-."!UJj.Aoe$fe f~~ .!i..lftmem.:W-I~!~""'''_' cib'e.1p..-:t.. a. ~. ~'n ~~~~.re$J~~~ j1~o.JL'Q:C1I' ru ~e.elefoll]~.SIu!II!JIII~ iH~ MiI11l$ef9~~1JPI'S£.~"""'i1'I-atjoO!O~_1.:r ~~ n •• 0: l' II Jl ~ I ~J' 'i J!!li' l' . fill al Qbjtea'iil:ttl. ...W!tl'~~r._q~pJ~t.1rar'tlfi~Qstll~iRi~iii..\...'" -~'r iSI fie ".1tIb8eiV.'._' m rb.~hcetcet..• ~ ~.il~JiMill-obMP'O'M1:Imjnl(llllljl:~ganf&1J1taital~ TokU$i~eh.wslllgB~e~ 0$15e 1inll~~...lnfo~~neN~iS'I~i':Itai a~~r Icolidl~l. ..'obltMLri!1I ·dl~::'lOe~1ollUll ~se!Vi cbmp(il'lamemiJill .. I _~ ~ ~ ~ ma~rilfn r" ".~a. ui...:1.[ [nterpretili~~e!ir. ..aOOda Sli!ME!f"tl' Sf siEihtmbS'1"l8Wfai :!'Ictfi\lJ~.sA_ll11u:11" fost·mc~-a C:!Ji!iiosQVli~I: ~~ . . rini\~It6Jallpe&.' ". ~at~."\I"'"". . )~...rne:i:I~1 ....~~a. JDd. __.aj.ep~r<..Ell_teGnrplUii:.~&mrl ae~. ~lidi'l1I ~ ~otisew.-dD~lu~t'fid lQJD~. . 'i'~~.a·.De tlpt.a§e-YliliafrUl$i'oQul..~ll~i~~. lueN .."..e:a..a1fioifill ~a5rc':Midl. -.pmd:o.de.!-I""'''''''~I!. pe care ~r PJAe. . lThVA1s".~n:. .~-de '1lt"~. _ ~_J.este tn lmoi:lhsij:i~iElI!ilIIdeviralt OOticap~n'df""nfluelil1Dl'ea' ce. _ JJg..!d de dQWmli·i:iw.Q!f~_~.$ ~ ~PUii de ~m .-l - in thedleo 'Sifi{r~tmr~'IU!ilI' I)' ~' .ant"'t~ .d C .tti(~ 'rllnr:!:ooJ.' ..Qndu-JJte oo:F. ~ iOi!'_'~rt.1 comun'l.pa:rijCl~. u.:..l~ _gp1(crbr'~ft'e. c. ~u.' '.' parti..~~ ..l~6b5eNl"'ic~iin pamerpal'e..I'fe.t .!IlrQli~~m~ Illh (lu I j.. "\~'·iiI." • .e·~i.~tila'. faml Prl..rJluh.J~ t. ~"".1 oea"dlf'e'd"i slin:uir-'il~)~mploareai.""'''"''i'-~''''' -al~I"'""".Jior de mundi flil iii pURe In periool lprezetll~: loonttlillilA II IJneHQleruOil[!le~'. '~1 ~inII:~h.t'i.i!rger. Tn-pfiqiul: r4li_d..'o ]lTIit~azA :§iM3~ a ar poa18 Tnre.t\I!"L 'iO"18.de' ~ .deel:!! de.~II!Ui RllIiR~ ~ 'de_."U""'·'. _'1:1 '~ilii8'l~r9~'~alitJIEcI'.\~. :spre p aire~f9n8il9 .eI~-!!.u~..~:OI(fSinni$!U!~dufiit 'PE!h~ "U¥lllIl'ani!SJ Wa1~lrif {nrci"". tI!~ _.J:n!.~~ I"'".m~ "lead'1lI de:.&P~tmlfli'lJn!.' 'V' -'1j _ I .Ql~'P~i[l$fU~U:l'J.:aNlarprih lla1'lltl.~·U -...':-:"l.iSil:lgervClziIII'tlI~ar~ .de "diJiml. -Ill".de~nOIil ..d i!r1 clam.·01·.11" .I .pent.Sil1g.."JI.~"""... un tl d)~&ejjtfOil. ~iill1I!!lg~f[: 'BIIJ' ~od~mcnslfSl cit '1.a_ll:r. 1[:efl®tiFid Ita.! .-=::-''''''~'f"'\ ~.i :uma .iifd.:~n~la~..aliii"Ii~~rua . _.CI!b~rv. ~ .""'ro<~ •• " '~ . ~I.glstra.qu.PIL .~e~i.Iiilul d.~ care l~mI~Ucer:e:il'li:Iri&~..IW· AU ~f(} ""...~ I..IJ'O'fi!a.11 d~mI 'lWcjJ~ ~nl 11":.timd:a...~..p..P:OOi!i .11.~rd'esl!!~.1SI1". I .C!lfl)'flU JiIe·al'tep'liim CIa IUfi ten:elttgr ~i .inl.~'Il.s II'4.~~.os~emi de_Ii!fl'rmRi pefin~~:'1:.'rsrinlat~..c.~l{1 SiIIl.J· :w...'llTlpanii -" f:'-~..lbAiQIiI.e i!).I·..aill ~".... priOI .wtm~ ... ~"'..!~i:!Hrvatdr~!d~ .t~ii Cle' ~ent lct.o sf no.:- .dJit qtce.!!rQ .l~..~tfltl'.iII'! .arllqp~UiI lEi 'oeau .!tfferalia. lili~IiIel!l!h!fJ4l ifi'H!f"...mt' -.~<!.fJ'et JnltliQr:li ·obi~!liilulme1 ~~Da!:l! sa .. b~'(~1I1~JiIiI.(aIU~"ffla~.'Il'labil."""""".'..!I..pIlm'!\.JronT:c:e.• ..vtJj~I'r~ al.ta'i!n~ll 'mri' si.. ~ ""'.~~.ltO['~b~I3"""~·1 ~r -r ~ •• .O"ai't eerceliElfes.~'" . i5in:l8lilotilase Yll ritual_8~ penb'U-. .I.:. ruiftdrU(l: .'i§l:*~~~tlJ. -"1.di~» ~.e. . .' .I a ~. ~ra 1-.matmfl8le .' :rn-..eg..i)iigjn!.lSflZi:littl"~f!lI' r:'1iI Cf!:r$.ca_ __ _' _. '. 'l»i1!stil.""'"~~~' ISSli! ~ao..iJJil' ~u.II!r'fi'.."'re.!I'-'iiil.91~-'Hl.'cW.in l)lbte I fORMe 'dElr·'iri&"re.• ~ Ia. .·-.1. .8treWYri··(se·~rm.'Ii1Itr.tllor gin _atel ca~l'U.lllliIfI' ~. .:..ef'!!~r~a J:in pMidpare..~ di!..- Wrjl!!·~..MS!I ...~'~! •• _.1~l prIii!i1 pal'l_iclP8re.riIi 'firJ.J.. _k_.'~'i'!pmamimt&lfJ-'bbiie'N..-~I t"~~v to._ '11.moi Ipei'SOaliil~' [liIifi'l.' tafe mneVlf PJtea !\liege :cl:l~il'V..ste-.' un •.. ':t:om.l_ ~.. .~·'ale. ocaJibl!!iciM'Ii'a ..~I.-!)upraveghel:or .d.! .ii:11 Jii'ic~ claIr ~~la'etl:U' ~feh"nil:el irnfiOrma~'e'd'Elspriel ·1ci"!m.'~ 1~. eilfl:t:~ dtret~tol1't·ptMndl!i~II'a 'bii'tnllile !orr g!l'[lidfi!i~.!JItr(l~ d Qr:gMi~a'oMII Tn ~re I~:ll..ui ~~It.:==~~~~m...:en~ ClbSe!i'!lr~t....a.m\Jl~e-5Siiti!iir -.• lJaJj...~lpu. ~.JI ~CQ!i!!I'.M~ ":~hIi1'--" .. .iI'~ .llualli1 ..Am··aW09.lai'e.I & 'Ii' . - 13..u..de "C·. 51 a·pilsblrt Jf!oogi~(td'talj1J~".P.e1'j Ja!!~llindwr. .~·'~'.t!n~ "lIJn~' .r".OS'&~ ..~~enDal~uin ci~ ~.o:.e~..~~m"e"p~~l ~e~ponden~. •• P..el managerilil ~~ l!l~um~i~p!!§Siien~tr!fthm~f)cA!I'!aVeaiiillTtllll1t p"".a~~dP.tIAd ~rn' . ...pr.joo~i~tFtl'8EfiIl.i ~1 '61t~falrl'!qld.ool'Opanietror ii'punandU1i .J~.nw.ti~~..•• JlI\'t8~t(]fUl .e..~J:~1'! fjfj~$l~'U~iJI~~1!iI1'·Wb!ilh~ !ii6_'pIiMaSci~H~!:lPUS pedeapS!i!1 de. :.: ..OQa_r-e' 1 ' '~J:S ma:Ioritaff3aJm~aile~liifpre~mooJ-.· ~leR:ln ·ijo". u P'EI: .' I 1\ ~)!i\~~'uHlBltn obBen.'iiilau""i*Cd'us poffal'~~ -.~ ~Ii~lfr¥.l~~~~:~~~ r.~(ij.e:.. mUl'll#i' '~ll:IIiiIt.nte··.c~ _~J.lillrP':·!5cuit.lr'-dlriNC~U.I.p'l~JQ". . .~i1. oomrob85uprra...aI'eL-!lJl'lui bai!1c_Ut. bOD'!'1i QXJiIilOOifert.~..r'lii1..ijl!'eiClj ~ ..c(jmrMm InteP.~ .'F.el 'ali!iil1iz!e~ un ~linllr ·JiJlIlisr"'di·lSit~iEi~i.(!i~1~Ir..~~rtil 't. ri§~." .ii..gJigdQl.i '!!iI1~I'd!eva :~llbicltllll..Y'ren'eC.oomuH~~%rnal'l.-f:i§ I00.. .de"twl'l 'ilm. Iioi!. tOOMlil-1ii"" Y"='''"l!!I __ \!II.T ..-. ar '"unt IP..4lAintzbe'1gb8 d~rit. 1~~!Ie~.~ ~ni I l_ _ _' .!t~1 '.l1IJa.~f'a~ I".sIlP~li~l:Qrt\\gtf.PLa fl'l-CEl!f1i~a UrnI .eIil1e.mJ.~1 . .ft~lJ:dpn~..SitlAncii!i!'!ftt!I. -Prlh"d5fittas.~!JJP!lII. 'Isemen_ali ~(.d:"te~J~a$:"u'ri'~"-""'eVe:iII I tiri8At& neal>f..!!Ju.!]1.miicm.ir~eel. 'MliI~lil'f~J' . 'H I dft!ill ~dflI I~ Q. . "' _" . ~i Clf..olVlQliza1jooai G8f8. .1"0.a Hi- tf'..~I~~·~!l:iii~. _ uti&i!~1 ~~. ' -:« ~ t"t j~a. . """'. s.. J• ~1 fIj'lliIkberg' 81 cheJmlt cAlti<· 8 ·siiplAm:a~ltu f1eCSre df:i'iIk~ ~1.

p!I' ~li1IiS:Jalt\111'rlil "'!'t'-~!''''''''I! ceii'Cii!lUl~lltul ~ 'all.Ii'ii.pertlru in~a~lBiB'j~U.. -II '.r ~1:ikb1=~jel'!!l!J'TI1rali1llte d..I!II.nIiI~li'··::.al&'Ei'" i..ii~..~ .~ - .._..~~'~!~P_~f!~~tt1}l!-:~q!!q~pp~._ _ .' sigilT'si spline.l'l!iii irifi.nIr. ett" tQbIl~el"13U8rvaP0lltajlt'!uirt tel e'!lI~QliIlme!i!l"P!'gi!m!m'~fia~des.. _ .___ ~~ _ "pt'Gbabil etilmar...eontilera dEl .imliLiili:ii'la.".lj. '.I:i!·"IOl"IUI .!.....p~tal'O &ldiiiti. nliitnt:lRin 118LIn afiumJt .}!iY!I~. ' . . prea Ifi produee:m letel."'U. .IM o'e'!ia!li'!lJlar~. .Qi9l!"Q whnld 1m': !l'afitlate -r leu I..I'!II.Si mce.L'" 1"1' '" ~ iF..:....

_ '":r - .l'n d_eW.".~~ .~g$Jj~1rili"!ffldll wr:... 1l'l1i1till00..J".!i!l. """ - - _.... ." ~ .rdill'l Jnrl~isldritejil'e'pifml!ll'la~ ale*"paniet 1 1- ~• .". . _...." """.. .= ~ ..~_ .'_'!!!!I''!!ii _ .hu::eAlI --.. >I:'" Il'I'ifi:u."" _'!'!!'i!!'!!!'i!!!..rlViP'iidl._._..vima:._ ~'!R _. ~. PenlW: ar·vertlica He:$t: luclU.aiI::Jaenia mid fji.. •• .ma~_liloi~."..... un • ~l'Cetlta~af' (rebal: iSar'ob~oo IlifiltB .ImiU '_!!II' _' __ '. . IIIIIi ."...!'! . ...... .s..-'_'..anpjapi.da!\l8tilt1tli .ill .....!i!I . . '....abll:ente~h:lI. _'_'I_..

.. :8IiJtl. . 'iPI!'Qptln~ Ide.~.151" a_rgl. ~ .C~I'RBlilate .eQarece 'pri!disp()2i\i'a h.·dl:Sy'rJ!'Etwg~~Oril U.tIR. proiJoB~'fYmatal. H . mal·d!ttabl!l I .m:eir.~i. n.abpr'~¥i .i":: ".r~ .bl!!'. ' .Iste ·egnfim:!aIi>.YI'! e!ipe'.nfiiiillei J11"01l1.-..lmelili~8JfIU tre~llde '.' . .'. ~_ . I l~!tiirTni'1llipinii~i'!UliiSU!1r.He peete' ~ flU . ""'".aC8ast"'d~tie .wfiifcem.~·rmen~.laiVa1~..callcelll!l~~~I1:1llli11on.ar:aii'li ide~:I.i tlil 'iled~~j-ObUMliJ .. '..tcJiii "oompel!lm()t·p(iodu~toblie.UJ:1iSJ 1:ltli~ant·ala e5t~'8A! r~'n81i cA. e:~ml0.MIaf. ~Qell.:slil.lmell'8~~. _ GI.r car~~!'9!1l'1lza~!F'..Bi selecteze ~9I.. mf"OOl8..~'ludtWtillj~mI. 1~ . ".i . 'fiillil'·:neplelel'iOSJ . sBle~el 11'l!lniil'el.ril f9~ ~BIIPlalltgh'tW)1ali 'DEi'il.._c..1p~he!:onl I~ .penni .IQi8I18n1i pe_ntftl-a.OOde .mlml!(l!i1:t:o' r:gBLni!:aUIi.d~~p'leti:l:ipune.ii8Ui. ~~riii'.ll' .·8d'fcft'::$~lillIlMetll c...~IJJlii' prwnl~ll· afifli!'le eI'ftjmalul ~j~~ili!l.' illtsiDfe1am ' ' .Ucr.1iIs.soote. '1 I " '.".-. :Guin putemr:.lr'd.'. .bst !1i!.~calre T.su....Simpful.sA~ 'Jncarg .l'Im!l'IIA.! anC8r.care l[~b'll~'IlJ1'1iIlt'~J:P~~. . de'.:omo.l!~lf!Ictal:E!-'illmdn.!M. B..l:letMI~~'SS-j.llettlrul ca.I dMmu:.ah-.~!5PIJI~~kll EUIIl@. 'iliemal: p~~t(iQ_. •.1 'vi: ..pJav91'. .i"'S'lIrpmveg:li1efQ:l'ib all mrntl fiwi:I'decil.acelilul &tlildiu t.

_"_ .'""'' dind~IilJ!e'~IL~dm. 1' ·ilii~tib1iir(~~i' fost..'L"· i!ii''._ .l!rn.pui~ to ~U· otS"cl:'lT-mW. h.IRh:wlta:tdr.'''- _'l _. '-"'. • It :-'!~ii..a..liJ Ii· ....: ['j-il!!~!!I!t!!llll..e~~eau fj)lflc~~i~:.. __ .r'". :a~8____ ':__ '_.ii". ee1.'_'_'._...'b~ll1lnd!lPi!l.. p~~ 1Qr' ltJ.'.'_._ .~it!'rOO8rd:~· '00 • . ...•..llaool9l111 rilVl1!l..r.mAr~i_oo~r:1I1 ce'ea .r~'P~l:I@..NJlir [Iii ...~e&MlI.. .. Mi9l'iabl'&!~Jil!'ejte_de n a~kIp~l' _§jl"ie·....e~tIiJ'~I"'. .~~~._L_'~' .~~illJ~it:lT'iaf:~~oo~tJ_ililba ." NftA'~1I'1It\1 __ """ ...._ .!i!'.... u· .~ ..sl~~~ijr i. :.OIS ....._' t... L-...l....""'~..atiabilla!iP~~}~tlt~L"CI 'malfl...'_'."''''':l~~ """ I.._... de!ilJtJ. '.._' __ \ l! M~paf. r_...e ~~rrI!menlul~] "..""..a'dlile!'llrd:M!ri@.' ~.._.·)""PQr:!d"ldl~"A:i!irnrlilii... __ ~J1'~'3l' .a. m. ~ri~rl1~ ~I: p~eait1~."'_'_'_" _ __ '_'."".-!. e)ipY~i".ll _ ~' lJ!. "'.t!t -. iI!Nimi' d~ ·iQ8lfe' If.'_ ~11 m"..anjblI1il'~im:d!!ii!pe:li1d~tJ...~foulesl liU~e et:tiEi~fel''d\1'-se.urnM.

_.--_t""!".d...puI'deoorllrol .I ~J e !..!!:!!..c"ii"".Q'!i'!ma'S:co:ns.. 'I.timp . ......"".. . ..g'~I~jj!iP.wENmLORG.:tl!tfrnl!i. ~...._- ..ANlD.f'lfl'lltat:e mn 'figUUi '\I~!'IiraJ'o1: dl !~Qftiyillkrna~li!a:p~!lal~~.~r. dl!..~ll ' u. '. ~'!!I' ~'E-'iE!' '"""'m ....djl'lgN. _ '_" _ '. .• j]..- !' ..in..' .f!I:l~' . PUllf!n1!1 . _.._ '!!!!..rIDHAlL . '_.. __ . .lh:d.. ~_J" .. . YlT!mi~]rii:ll.. it: .i'''J'mI~!fpl"..iI'.ce :BcealBi.'''''''''''''_ '1Ii. _'.... __ (iii l1P1.c. :J. 7_ '_''iii' ""1"_ .'lLi)r"l'IJc~n.. .....llntl~~~lR~'~l!:'~J~~~Ji''''..OIOOIeJ."!!!' 1NVJi:-.... u . .. ~ I' .'..·~ ':!!.lND IrJ:eSPRln~OMPi1U."' .~.j'U"'8illElmhelomi -2~a..' "II: .

~itt1ni~e de l~.-. t*j~ filPlIll ckI m.----~.!ri~1 ~re .lafg.lr".I·uau.~.~~.e~'r".de:Wrig~("~ QiI"~feImiy lJlOf de~mI~P:e 'pade.hlUVA IlIfIMag.b:je'me .melO. ! e'~~n .I'aB~ intelpl8tarea MlultStelOJ . E'lle IlmpcllCailt 8.~.n. l. eI 00 etalill'hilli~ del.--.1 ~~~~ <I 1M"~J~.~Pit~~h.t ~ '!-~.1 .Ci'!m. e8f~~~riFperi.iil! reg. ~m.9ffl .!i Ge~~..exemple dee I 8 prQ. Putliill.40' -----------------~ .ae~n~l.fieaQIB.te.~e:'i'o'.tli rU !!i . tl1l_'·..al Cie.~"~.--.st .set ~ ~ W!liatIilEf. 'In~Cil~' I~ "!! ..~ld~ ipre-ai .5I:I..M~i _al'ls'. ":Ii:l'etaraa" e'J'ia fb. d .o.~e~ i~~~~~~.I.agllli5 ..a eiau~···-. al1lagJe'~I.~~:L\" Mt~.iri~I'rl~e'~ e~"Y~llii'e.lpamHrNe:mili{ft!h1itCf'dif~l.~~6. fji a~'·Trlb'. dl ~ke ~..!'lli:i.a~~~~'li1ab~"e..\1Ij'jiIl..:a II1i"i[r'P9tri~iJj'ooMl~.qe~~mti~\~j1fe'nit .ie~~ri~.~-.~~J 1~1jo1e ·~r~i.. . ~g '~nir~!.alMpo5IClc:m.'de c8s.~~ ~Ilim.lt1Ir e !'iab. VariabHeleell.~~d~lM. .~a$~ cat.''Illi F. de· CE!rcetare toomal dls~e tit~ '£8ailftlilliii..tli 'I.uilii p!lIninil ..utiJ~l:(.!bSlqe ~ ~~J'cklil.. lI1!i"..-~--------~--~-~~-.II:I[lIIlul'. • Ii -H.eriall':l rea!l? COlims'l!l1tEi..~ !~~. ~CIl~~.q~ dm~!1~~.' I I' ~a rra~~~ ~ ~re' nUI(oarte~bt:ne~d\~~!lH~. . . (e~~tiM.m~ B-.tdiat ~ mentcd:ir~ . . .lAiSl ' Q~' :iQ! in.ietic.~i!lru ra.\!U!.:~ ~fiC ~p!!!!W. aprtili~ate'lli1 ~t mQ! QO""'~n!i!.~h!~e_I'oJ~Btt~ ...ra2.dUose·~'eIIBi Iq~j.R..~yon a.1:JuJiW ~1iW opIrie. •.·I~ de ~_~ de ~ il1DsI:fi1I mOO . .eJ ~RIoiI~.'m. Il I .r~eeroa~' 'l!feUD :problei'lii f.--uni~!.~I~1 Jnve~g!3 ~I:!JP9~~~~.~~:.. liN ..i"1 fo~LI!~~ml..~~l~~~~iUjlJ. -. im .EiritaniaJ·" ~.b:~e .~}5'POl ~~~~~ ~~1l1ul cI che&dQ~areteil inl81Vlrun~al::l ~eil:la.lUl1l' il~n.b"roei ~.ciII~' ~o1~Ui*~rat g 'clle$tilJ""'illtOJgt~.:~Sf dumne~mB-stnJ m:anege. 11!cr'~I~II.·~!. •.AII1IIil_IeJ'lee~'hd}loere peli[l!'lJ'OWl~~~llildbi rn"gadM(lw1jllrogmmde IIWU~ffils.. . QIIIlI au isil. mal bTfle ~.p!!d~ ~.~.1..iT.itn~araJC(la:i!~TdEiratlllll pelll_I:1!10 puooa .§..n!I~fiW-osiWveiln~ .~~~~! ~.iNiT·. esWelQ'bi~~NilIliiil.reJ.4. ~.ar~{~jna Este (dane ~Mbii1!I~DWba'C8re.~i'nil!i btm3 dedt:~de.j\jg!J.I.t~a p'~.dllll~tllllflldre.~...'r-. t I CorrlCCi!dII)'~ CIi g~h.tt.sq~+ (. SEi' Ir:I~.a manJpula~" ~ ".c16tPm.11..RU ~.~. 1«: 't-IF l~-~'-~""'~f"'''''-'''''''-~'''' \8'!~_~ AaiFlil cI 'affii r.: _'..~Q..d· !!~erU .

1m ~'&~hlaJre !t ~'·~I .~. nmi!latele 'au -.

....r-~ JJI ... ..-.iI!!._t.'~lmd1h!p'rn~I~~~l8:*bie. ....Ii1eI~!JiBrun t$1!Icpa~..~.der~.._.~.~_. I.. . J I'..~ 4:2l '.!......_.. 's.. .!!o_'!!" ..~:.'."".'iilliii_ ..'_L' .. .."'!..._.de ~ •.. ~_ P. "~' . . . ~'..!. ..... '._.~a~.....-..~*~ '~iBU'~ 1sI!':tei!!I'!Iti-.. '= '~L~1iiCtiI ""'_':"'!!" ~.rreaf~Ma:~exaa.~.eimu~a. 11 ._'_.r . J i!3-.. " mmca ... __ . 1VB~lar~~1I'8 I..~!$l~~ 'Jrt . __ NI'tOI·rn:ttJI . ill dIeIUt' .~Pi!i.

.

.~ ~ .._._.~. ~._. __~ ~~_a. __~~~.~ . -:"-.~ .JVV bdicilWc. _.. . __~~~ _ .__._.~~.

.·i8~Jilme!.... t<: . unul U!J.tUlul.:. ."'inlJr. J._ '1"1 . 1NVJiTr.N. c..I Hl....... . ·'dimii'..1 ~ ~'.-.'wt0b8. •.:k:'.I" e""llll!ll'~IIISe. . .r.. '. . O""prob1emi .1i" I:r --. :6sDlalllul 'GOn!lailtel . I ...8 :depa~i..1'e ~"itl -f' . ~ ~mbl tada.lfganiUffonSiI Tn C!ldru~.a!e·a.._.I.! '~IJ!. !:arM pun ILHliVafB •. "J"..--=------~-------.' :Obsenra~n ·ewfli:i'az:i ilDIilI"uWli11i18 ·mulle 'CUUrl d.lHD1b''!sPRE ·QOM80UAMENt'U. ' gy Jr ._~.wawnillila: p'Ci~:' ~m~mR..ga~ol1.L ORGANiZA'iiiOHAL4S ..~I~ . ·:e:et(!i1lillll'll.. .Upf.l 4.---c--dl _. _" .~. ()ompe:IfiI~:.~ .efQe~va· ~~.aWlhoMiI ti 1XiI1'l1ii1~ra~i!tilf~wate.3I:Il! . ~1.ai ."1000!llrvsll.N:&1 )~"n pattldp.:J I I ~. I~ .~ •I .is.:ttvit.U.~~ _~ "'T.. Elan-tio:natear.~m::a~iiHIt ... almbni .cereetiU..l ~~eealalml. I~I .. .ili'!l . Tn moo rell aniJiml..: :..1II.'!..~_.o~je'.~st) I~biemi.:118 .1e penlru .1 ..r:e 1m ·c:ib:a.erv..etsuei"1Iriieadd: mADrel Imfalpliedts ' 'Vana}ilel'elliiii' I!llsru...~I !II ~' .• ..eneewe·lA :lIp'ectaroolele " ...I1 '.ear8......~ eemee1a~~E!~:ntall '~. 'came. . olI ~ ~m~r }c' j.re.I .. ' __ ...ooroetitml!llll'ul.i!."'~ ~" colillpalilalhUl.lJnai.-.• fi'iiMiptilem.a!!I'OI!~s:rrei~~nilll~.e. 'n .~ t .. o.. Tn ·ab. C. .11 I!T~ ~ I ~CiOl·· rremI .IEJii .' H '.!I. ~m..e UIilldnd' . -. mecl'lll Jo.na.u.'i .•p.II!C!.. ..r't" .a..ti I.e a 1~. N' po. . ale.cShmion'8f'e" ihisMun' ~ dale'8a6lifeme¥'INI(:i ~6'8chlmbe:r~niil'u.' isoad . !~Mll:liJlhiJ:a~'~~displ1l com.ed.~'··"·'. '" J' ~n.. r. _' ..: _.~r~lk·~~ !...". not waite: tiJ...nie:proiectat. _ .rii iJtirtre~1 e:~rlmen1e.I!!..areDa~v:' .ali Iffi co'mediHe: Id'ramele " It ... d~ucef~~m~llditlJI.mrdaun. u .o IO. i.t~m!~.. r.i:....':II' ~"~. a n .:G~R"~~&&n'Ii:q~ 'I-~: rl' E~cUl' HaWttnQme ' Yill"am:iJml~ep§~derntr ·... ~. imrie I' r~1 '• r I'" I ~ . &08. TI'! I I.1se i!'l~~tiee"fn medral l..-~ L..•' !n]leil~. Vliri'IiI~111~ .... 'fAra pa~dp.l)OrtarnenllJl . '"aEbltli: '0_. .·1·' r~" ~ ." -'{. ·ti!hnioilsi d8\C8reetar.~a dlr.er:ecte..~ ~ M Ia ..~ ~ ~~ ef~'ele . ' "."."-. ..:e.. .----------~~~~--------------------------~~---~. :-= • • 1.reelilo. m aII m.iii :~d_i!'i~ 'oo_'a~6i~eile:'1Iii1ab~lel d...

('(~~'I~:e~.§i Pi. ~'W"..Ul)Itj§~oma.smY8s~liiiau Im~lid~1 ..Rlonlfua."~ ~ -I' (--. GOIr:JSUI'IUICtJI.. 'E:." D1!Iii!l~Il.. I I ~. iill.-~'"' '~~ "' 1~ PT. W~.:--r! prll. ..l..e~J~~~1 ~-Lqe. Un... l • .aoo~1 de'tbOrdflclirlHI'pentru mUl1Idltoliii din.Rrrnl~ .t •.Ioe~. Pr~1 :(11 ~Li'C&~_ .".ii' rII.s.~D $1sfmn i!iiou. ._IIIIiIJUSlmil pre.'u~toare.. . ~1..~@1itai19c~t8fe-. lCSJS:M!ic.. 1'l'iieJPool..0118 de .lr8fe IiI\!i d!!~a:kIUiiiiOiftil "(neare 1J!.le.. 5. _.uI~i\r·P 2<~~~...tt~EiI Ql':gii!l'Iim~ren~ll.~wla'bjl~'l.gi"a~U ~ .- . .iOOIllplicatl. oanii c . ".8ii1.~f1'" 1:.Cii . 'Ii. · !o~ca iP8rn1fJe 're.'~PiIUi'. lA.~ . tJr.8J[! -ii8'I\8\lElnllla_rilv:eT!lI.&C8S1a•. "J~II.ooellil ~~:a .se:Nj.. """ r~1 ..ulile ['8 4!iJIl1i~le IDn'ffiebtri Tn ~Ump~11 ' ~~~i~uru.] 'AJ1~~'~~~' .' I.inetlle 'tall ale OOliOO-~lLnlQf iP'Hn IO~iaro:...1i'li!urrtul. d~ . . r~ ..1lJr'll'.p empr.ad'mlnis1m~a.Qj ~jl!ilil:"II!ilof'UJ'~I!I. ' n.is.ooJrCe*~r'.1.laUel :il QXPDIi1me}l1a'te!" _.£!o!.: O'..JJib9r~t~IJJltit~Mntde nrnCiredere dar ~~.8rel.---. 'CaRli' dOlTleniUi ' _f{l.s:pe~aieferiilr IE! ce· . p:~a:.~~1 Eli. ale tCII.I~Un!l!·iii!~l. .~J51~ -€lAmenfil ' nqooiVa~?"~§. _ hlrtie' Tfiifl!il.ris.f$ .Jlnetdplilvip..f~~==:': !C8 :$"a'~tlmpJfi~1)I1 t..Cli·~·n.a ttrrw! Q!-sen~ ii1~ l' - ~ri0... Br descOoedl.fab:riCCli'581 ~lPefJi~.te'a'CH~'itSltea"!il1!!8Bii'rtA~ . a. i .e:fed...ti..cAieytt -~ra9. vi vald~ ~te~ ~ntlmtC1iu!'!i mal . ... -::-1..ild pml~ \!!'1I'Ump :I~: . 'I· . ~. ~.~!tlal"'l oo.4" R8Vede'~slDldul1ile .II!iI. De..'~ - :p':rrOgramllil~i1 Ulil~tb. M.IfIfle1e.!mtnIi.. fii 'u!i!l!i<ll .egricu'~i:!~:I~.oompa . tjRll1lllo[~ra' . Scrf1!f1i. 1_ "\ i[F....."_~I-f" _ _"'..".a~.atll~EiiJ!nuri:~IQilInIifJ'IIi:i~itlU 'oom~I1~11 . 1 •••.. . minem_." ~~~ -t ""'"tt __'1~ ..'~mIs:I~~gooe~ .. ·'e'~J:nptllll..~l.e~_~liI)i~!~~:~' I I.te v.a. .ruI .:I..D" ~I~ml. ~l1bmmanfele'!llJ.COf1iIipaniB' ifilJOOlIlee<J. 7"~.

01.AI pra~~~a''c1I. !j)e'. magazl!:n. ca." OlliE! Cted8'a .n'U.oomplexe. m~gamrilcare .~~!mdliu~e 1IIlIlll!Kl'IlUlnlrm'.g~n lradntJOI:l<1i ~QiIIpar.l!lI'SI1: . :5p~QEb:atll Imll.mltru astre'l de&f$~e:me ImiWirca~e S~Il!l'8i VOl apaiie noll d. . ~o !'lId !i!f! mfc.(:Iity.uta rdel.l. va: ~oriLaLea ameri~nO~ \"a~ .ft9~. . .rri.al I!!p. ea el M!j~1 ~ial' ccmpuklli'Elre!pe:~Jila~e l gQlul Un:I! mare 9~~ ~1~Ji(t pa' Iptati.

lJ.oI • ! 1.""It".. ~I -@b~li liD.1I1i'11 a~~D"~I9'JJn'i~~l1tlt '~i'!!'f{'S'\'N~C~~) 0 II "I.tet~ eJ~h31Qleol'!J!l....io.iill~lIUnl . ~ 1 II . ldo . i~~.1 ..1:1.i! -'.yrt! \d.~n!!.~ I L.' .' rg'ji)liU'lel -~p"~!1.~lmll.

( .

un.'.r!~ _ .l(I~ru~::!riiilr. .... Tn orga:nizalil.___ ..l. t..!n~~~~T~~.la~a:pIH'rteBte!\da·eltllll~R!lCI. Ginen nUl~at4.r. I I .lili'f&-.omved'ea mooui rn.."1lJlli!l'. =?..:Q .~ii:P.I~.' :..~'"iia-c s • ~ ~laW pernnJne'1iI11 pote.. .all 11'blCa!i!a. _.orQ1e IJlIi!Of co~il1~~ r ..~PClrta~~lnlul·'Qa~'o~.~L'''J ~ I.diim~".liien~ 0fJ~ I.t.a.rn.. • I ~..!II.--~-~----~---------~----------------------------~~-~Omn-IiAmtIUilJl biidNi'cIUIII 1P.~~en{9~eQnr5u~lIj"O compoiiilamenta.llimp: :'Q.ediC8m9~~ecal r . ~t.tul 1n '!r~p&'. &tme8 de.lnCiil. i. IM.' '~mvin Itlm..~i ... I feed~~ " Hilliiirilnr t I • I'· ~ 'm! IQ imane dart.acpliinal.r'''''J . I '. pr:evtiQUI .tre. Tn 1i~li v. Cilll!l' personalili\ile ser .. d!i.tar.~!!!l<i' "U'r~r"'!-~"'''r!lIl:E!-~9V~ g!!Vllj~I':Q~ ...811. 'liflild 1'mIJ..'~lli~{Jli!f*~flM!'~~&U7.--.~a.!tI1i!.~ ~I'·~tD.~n..soo~ .~I!l' .skin~~ 1'~l~~~~.~~.atui'izaMa.C8 . -. !ua1:1lJm' ' ilfr..lrrtwn'~medtlil ~~ .au r.A""'_ ~ ·nn·· -.-. ~I uml -~::~nl!'·I!!!IIi_bymtlld. ..at~lli·'pmd~~li.9VlnaU~. "" p.. "n :Jm..~ . -I...lmtauaUd I ..tate\.5SU I!Idmi~.1'tIIi!I1J fIlfluen'lMli .ro. CU\llntele pracficl 13 eompoMment dal..bees..l~ __ . • mva~-~ 1C!! "' .:. Irq.. bilill'Og'~. . p()t '·dezrvl1~~ de..name:nle Ineftcace. ... lU10:r ladllmWti ..R'ii'!lt .In' -«. Ell 811.-. 1 I~" . : dat.e. r _ I 1 I )I.mmpc>.lpl eea."f'_.ceea.. !"""'Q.-1.o din gre. -. .~:.' t'i:ltbJrI !iil!Im~Qrit. _ r'I~~.'.. • AIBFJliCS! ~_I .j C:!:'ESTE"Nv~fJdlEA? :l'n:VI. .

l~ililll ~n!.tilrm'a~. §et 'Qb~~ . .----_. . r!...u·ei lQI'Jil~t:@1 pro~bfJILa~~:.~.nN.lmibQCIm.T~tilt PSRfi)N.-----------------------~---.eW1~-d.~: !\19U~~.ent 1).P~jtm .®.e~ ~"Qrim. ' 'ieJ ~1:I!le1'c:.:.e:"a~.i!~~iBJi&t I d.d".SiuO! . ~ II.. :~m!!alislulri!ii!llIt.".-_&_---------------~--~---. aCU'!:· Tn gjil'OOVlltl!iitU~I'I~ l(d~.~ ~It" .otl!peI "dEhS!'-. _ -~~ t iii: ~:~ ~".(l!:i.N. apalil~ia con~~fid~:tQiJ'IWIIU:~ ':e$~.lli~c ca«! a.~tNj..perit ~~ltiat:ali ~1ii~i SJ.ei:afaq!!fi."Ad:rc3j. ~Hi.¢&·~..talll:lfe~elrn ~a.!lill.aIIGitM.Bm.~enCienli}lde.ofi~ldi!t1J::pclzliitty ~eJ=a.Ci:!iiSM 'Ii dQs. !1:IpcE:l'~~'a ..xd!i1~iITe.m! fj'.MJ'T'ltTEA: .-de!IiIJQ!:e~.~oo~'tr-l'!ge~~~'.63: . .afl(w.lJ!l~n'Jl]ta rs.cortam.al:lilcriElI'iB~ '~.._--- .il.c~H. ~re'ilili.l~ ~~[te d.inq.Igri''HI.!~f!..tfe.d~I~~~~:ace>8~!J.

crleN.mai bun~ . '" d~!'.'.·~!ilpm~le :probatJllitat*a de a ob. ilnot rlsP'Umls~ufne(prOd:Uicfw-e ~~ '~n =!u'tlOflJI. i~ efflsoot.e8.l~ap'rr:C!:ItAi.!~.54 CiH'i'l~nhlHndMdlilsl !.i!ltlOO'J'!sO'Eld&rorpO.nal~IV.eea' de aI~~I' ~al!mril&ti'flsm~i·mi:{llb1llQill. I!ltimu'l-~.!i1l:1a.fSiiE!te p&. ill .00'r1s0itdara '.------------. '.-cof!soolldato:r pQZi!h!j rfil'l'u.Irrnare a Irh'pbllsurilor Ipradl.1:I'_ pril'lll'faptul :1.ea. . :~lJibordO:l"iatii I'e'lIl--est .sYiilt (I to'J"i:rI.1I151f.-----------.. drep'!.---.die.a .'l'a~ctGliI8a. ~ntal doll~~~ ClCilit~iil!li. ameMile 'e~ d'19' alispf:at.l'Irn imleprWucij~e-. .--. . liii\lil:!ir"etli IlUlClialnd 'brt'l~~. IJ " .'.. :8i~lIlt nep:~acup.e!fuI:U1I.lh:llr.:arfJI&NIIII.ie. - neSl~tTd. r' • • . iCa'l.. iicq~~" 1m.rplun e' el'ectfice.~el'l~e' pa(".ea+ Tn atea.--. cm~ 1(1 hie -\!iii Tl.lfcceM' ~gle~&iWI~ Mi\!j.fO:st'Tnd'elPlrtali.dt~sea deslliJl de' btiiit'l 5.cofu~olldak!ln ne9~tivis:Jl:ilrdi~'~n~ ri1m1<a! p~rn '~e~la.~te sing. tac.a.y'm b.lim ar:Ma'la ca dci1eaifa '.il1sUllfp(odOoti!jjie.' dt:J~la'~lla-la[f<i: I~ .sft:unfme-nlnprea -am81i1~19r..m.-d'e1a~li!il:a.~. 011'1 1I10U.I f '~r '..1 :al'lt!i~P!ilH ' cictiJerJi pur ~i slmptlUl pnvlind 'fate. .!J1 are neveller ae8b~JnI.lClljye. 'G(lilSoli~lt~fll1eg8lM~r1'd tn gani:ill'8ls" .s..ar PI!I~1a1 consolidator Iiilega. .thi pehtnJ a Gf8tt8j!irobatlmtalilta liiIi10r-i'lIsPI.punt5Un.-. I:In conliOlidato. . sem!l1al .-.!!i.-- ~eil'ilun1area I~ . lJ®(mln~.\\' ra'5.s.clI pot QV4ta. Aceiliuaa.la ... foot: unr. Regl.ilmJiid!'.J .nl. il .Ii$titul't un 'sis{elii'i Id~f 81mel'l~ liJ'!!nllrU~lg:J:'EI.I~r.'EiJ!"Iffl!I'le.!te' !:If . . . 'sa slillJulall1! o.-o. ~ UlilitlilMI 'a-J~1'i0'~ r:iJa.l" neji£ltliv.I)P'PlJi1ea .amaU~I!e-sai1!lde scl'1i8wiil1l l:d.1Otlilfl·~ 'Ciat.zlil_iv lp-enMwll 81 ~tt'If1p:~baJb'm~aile}.-----------~-.-------------.So1i :siluar~e. p. Ma! S'US.lila 'Iu'crun i\eplCi..

.

L_'__ __ __ .__~'". ~ j_ """_ ."''.IBtBlle~'4p~!IiI~ua1ilate p. ___ .".....o.fape-..._"""==== _ .t.d~.'_~_.'=-=..~'d~~n5QndaL'01'i imed.ate de...BI~gill]atllllul ~t ... ....&i!i'5~ea ·eHfii&'IJ§I·I!a 'l!iIi~cbl]ouhill1n.._. __ :PII~ _ ~1'I!~I~!Z{h.hea."...'R~c:g~ dlrnT. ..ia(~iro!!ll.=.=.~al .=....=u Ct::lmj.~a~~I9I~W3 'i'l:oo.aJ mQ~~C3 oomp.!l.' ""'_"""'=._ =-= '= '= _ ='''. "'""'".'''...•__ i6i . -.. 5up:rawgMwwl <If :Irebwil .."""".. ... pa.fil~I. ~:nlrnul·. .. .riilla~l\eI['illiJjJ .~.JjC~~rilI(n~lllf~Jt~di!ifWI' '-'11 _' . :"e(Fl:e. = = ""-""""'...-._ "".=_...-"'" '=..nlll! 'oomp~menle...incu~~j~rI.

..~)lihlldiiiilC(in_lenld~F~.OOJ..1111·.I AmDla ~Qyr.PfiJlu· ''ViI:'!! l"CIIiQtte Il*&isfaliliJal .~Uel.~ . '.tI :lifutfodRt~a'IIDi""atal·(iletl1Rtlnh"o~teili.5ul ·.

....ill.m~~"" " .):1'-""i':"'~~-'~""'''''' ~ rn: ..lml'Ula:-voasIfA: . _. Ico:~pDrt8li1fent "I ..-m~t:.a~ Ip~gmemelO:Ii CU"I'Q~e.ve. l.i..'~'-~.tul df:lipo!i1l:1t1ir~tl1J~ uflilll~parei Q(lnso~idi!!iI'i :B. . loon5_QIf~iil!§i1 ImQrn.. ' ..~~ 'r._ • " 8J Q~ei T' ~ • ~liI'~:dnJl.-.toa~cQJl~ii!fla.con~i~ideal.i~"1i.! .!~j!.a:~!!)I. !.::.en.. 'dl..' " .!l!!lLlm1-ea...'lilli! .16"".16J: -------------------------~-~--r--------------------~-------------------']l't~" . !PL~.'L .Iill. .. talmuitta:~~_Jtid.oo'.j 'P!I'09r:11Ii1i1IL:_ r -'ill_N~1 •• U!halVli!! ..~~'. [dtG.ale.!'!S..asJlQ!15p~·...QIllI..~~~B1ro If' . 8lIe~U-jg[ .] -'~"'~: ·~I fl'. semp1rur1lli. Illnl !C8Z".-..r~ml'l~. r:liI-..te. C~~'~'iIlr"I!""J!iI~!'iA' .-lilL. de~-iat1liIU!.'. 1 :ElC1md~l&aza:!1IlI'~'~p...I''''''1!:o.. iattMtatea.!!(l15~1:lati rI::rr:'!::Ii. cawe-~~!lil~d~liIJItlJde..x"."~'fiIHiIlIl ""'.'CIUlliWlI~i!!I\....'" . . "" filiI( .~'p ..'1 !P~~~ ~so"~d~~ d.. ..oon1~lrd~. '. ~'-'·-~~·"l' --.''p~m0 '!i!-~lmI~ape:rr()a~~' 'IiI_Ii!J!~.'r~p_!d~. __ !C!! .~I'~~''I..JI~~P ve~rel ..__ lin. .ete~i!llJ-lrepid~-a1ea ~-c:a1lO devfunl:e: ~Jilinll1li1ronioliil'ima.~. .de i '~~' ldraltt.

rI. p 1~I'P!lll\l)llid.conIOIII!d.r.el~!!Id.b!I·m:jlr'.r.. 11' ..lIIblliupm Con'vo~~d'!ille..I!IJ~.·" l~d:~i!lIil.:~!1'!_II'!1i111t!P.te.. 'U. .IilI •.:~ ."" ~.zllite pan~!'!u: ll'tQgq".lr!ln 1UJlil~IiI~' . "1~lIIl J -alii tlt:~I. . .

.~ "al' ~. ·rr...... erg~ La ""''''1"'''.~tf~._ ...ll'!'IIQ!'" !i~ci.l.ooJ'l!itllldldO~ '~dMt fcst.truffl'!lu'Ieiro!1l din ilruPll~ dl~ Icanta .fi ci .. ..1iilU l ·lJairanm ctrUgtlB il'lniaulla drn sliptitmiini.-a~~'Qn ificallaso:lrdatpRididde I irewt~.G..![1[. DC'mn1Bfi'lli!l:simflii\ ..~tllIi.: ~.... redu'.i" e~!.."um~ rirwl de pra~"8f1'l.' iil]~Oiiiiifo1izeze\~reIl!81ii·1aJ.p'mgmm~l de modb..001.UI ..i pe m~'I:I1'i Ice 'lrecea siplimAi18 .k!~:lJ!i m1l~:nf..~.• . W U<JI".·1iti se:·p.re II .. . ~....\:~~Cei1f'eof!Soll'd9mr'i'"eraW! .j[ "iUI CI .Adiet.~I i. ~ ~I oom~ UllI..U~..Bm.dar un .~.1ir9IiII .~m.' "~.ii~ ~ :panOl!lli' .pfielll~ oof1~~~are Imoola.:idid. '" Ilm'I'1au·pr.o . ~.DupllIDBImi!lr::h:rm' .20'idOia.lfD1rJ_..... schB'M! .u..0 dolan care· pu:teaJ..r!e3IJLide~ . ~ --..~'6~~~~'~!"~ . " l'r.....~i·~...cilUlpt pJ I ~:"la ~ i ~~ ~~lmllll1Cll': ~..de· ~re2!eI111a ~8iSiClilrt. Q bU1'lJ·pun~uil1i!'ate s.~. Mal i:liiItAB.. J.amnlltrtU·M:_~le·ceI.. ':: ~r.alil do'llea ~nd.. mat lmM\il~ '.!P.Vi$i!J '1lm(~ •. - F"IIllIlitu!!l a l . hlsel'._.~ '_ .. \ref'li CJPI.II ~t2ChBi!~.gradllil.fapWl::I. OO!sout protJahilil81..A.~~~1AiiJ:1.' 1~1or '~rela..~~pUteaft r. lde_~1ll::Cii~ Ill1i:I!oo ~~IJJi 11!ir.1 I'jjk. . tlisbibiIJil GA"~e..9'IrdiBtUfJlle m~rilo~~e 11~ 1..poker pel 1e8r:e lei aveall :slJ!bortioi:la.lYtJf&a 1~"a~...IIl ~:~I" ~ ~'.~ ~ f!JJ4!"I.. ....l~ln.enlimu..iU]lg"" ~~I'f..alJ Slim p~o.. 'r • ~1JJiU1: I SUPJ8lre9lioEibil'lS1lII1 pnllili siarbiina..t de ~ al UWIdrIi lrilOOl&:liil ~ru 'intN> fabrici~" iftiduSIria . ~~t plL.~ I~BWI!i'~ldi'I~.ce:~ iP'ilI'" 11ifiIlf8 . }JbseN'a.tI 1!r!~maiil'l14%Ii.!B..~ ·i~.ifi... .8 caltiga ..ir_ JI~..! ~nJ~Tiltate e. ~mbabJJl respt'iMabiili dea:oostSlicces.~~~~~~~a::~.~ m'n. .cboroaref !n.2.a-!ml...I""'."..!i1'sA:afi~ wi pe tin "'mamilal' de'. cu 1B'% Pe!liiltfi:lWl mU!1iW11~rfi indiu!jl tliil'...l cel.u·' .~ ~ k:J...~'~~I_~pemru~ii~&ta[~ .!iI.. '~f~! OJ '~I !~tIIl.rth in limp ee preze~~..angaja\i -~ '-'-0 ~~c--~..1!i pen. ~~.". nlti~at.mm rd. d:ola:IiI".. "'~ ~.ICU mpod vfiliabiJ.....!'i.a.dlis(pQi!1It1im lil p. '~~ trw~1 ~.~.' 1iiIJ..ea de .:sllfkiiee ~. """i't:i:Ii" ._ veda. .... ·". .": ~"'IIIiiiI'~ de ... ! 1'1 ~ . I ~J.. ~ au' fm>t ld~tlIW~' .

41 rnadjR~~lrdJI~p..~fow*..M_t deSigm.~. I.~I·P. com~lili org~ [mnpI"d Utib"e3l ~Jat. u~:II.!:L'"'~"!.'.E~.~~red'~r...lf' ! .Q~ c.QinruiulOigl!nl'lBtlQoal1 -:OI!gH..~41!1i~l>(:e.m&lrntlill:Ui ~rga.prinr~~~'il. 'O_I1iIafapa..t Olliiiil~'~·OIilil!I. I!Itilamafnlimba ~ f!lflSJOda • Un <e!lT!i9aezl ·OB.o..~llsliTnmrn. ~!iliPJJ!l. ~1(m~~!!1.l' . 'mw~ t "1.hilblit 'i'ntAI_l1Ii1iii d8:~.H:ff'l_!~'d8'l~ rg. a . pemru rrtUI:'c:xrnlilOflmil!en1iIJ~1Jl '~Tza~I.~ -:.:.n1\u!~Drial' e!lt~ P!'Q2:e'~~il:tTn: . drePl p~~rtaiAl :Iilenlw eomp~!ia_miB'l1....lZiI!~.~.bm'roml M~liPI.'_em.1 ea ( ~V.~ ~~ ~ I~ ~~~! .. '.·ni~t.~mI)Qltilm.:' i ('!ll!rpel1ltnJ looliiairiO\r.~Mand' ~1ecsl:e.n~.§lrrti9~I'l~ trumil.li" ii..~!\.Il~lmnar.ma1' .!11liIIl ~ime '~trfim.mliaj-fi.:QMt8· manageri. .ij~~~~.iIiOOOifidrill CQmP:Q.ibsimaioon:$Ilet:1Ti'HIQ. ' •• '.'~J'I}Cli~lli~ l~""~""'. M~'. '.

"" _. 1'-.~~~~ depii!ilar~1uIuf1 ~. .de· . --'. ~:Jl~-~'~i ~. ~I ~119i ~ ...~~:men~LIl.. EI a ~'fIM' .~'~r.(~'lO'_~'" J~'b:IT~~JJ .~npWl~~I. 1_ ~~~~~ '~~"~~H.I ei :ruJ ~It .Ig~ .t . .~.. ~.

mportameri'.pimM'. cI ~.on!ijQllul'Illi Ii .ill ~'I!~lIl'Wilgre.i5:!i IrnU!lnlm mai' ral'IaC8&t 'mm. lCini'lifltiil ~tel!"1i II ' ~ .I'iI8iClIi~area nW!!hamelnInl~Sior' \EI:s. Tem'W~lrl. ~ ~Ie I~rg 11InlnJlliI!IlM:rurubAribatUU'. r ..I.1:'ln_bi!ll eli1£l:letl~ ad'lell ~nl'C8l8'D iCt!pmli1ef»(l. .meM n~orit.t'i:ll .itd'. ~. • I j Tn QD.!!iI_u~~.11 rnIai g~[.\oompom.~te~~ilide ..i. catUll~~oni1ii.pot1tlime.d8~'.~Y8. ~ Iiu .stimlll.egativi. " ..~dj·cel~iD:lpIJ:eam'hum!:l . '. lililnul .e:~.np.pJi. .cst :!lil!ll'pA un :antlmit l~j:I{lI~Jltbdea agTui C:PIillP"Il1!flljiiit.~.(illn8 .lllllllta1Q ~LU}s llJl.1'e llu fOst Inv:t~ r!l'~r~ !piqjJ:ai:ne 00 pmtfaIium :maTl IdlIidI' del abw'idonal: ~' eft! TM~ !ti. ~.~ I 5.aceT ~polUlment ooflcillLOe' la l00I'li~~nrte Iiledortt~e.~ilIuea.iC!.Iiladi. r a~rnl _ I • • • ~"~lJVn. .b:a".a ap'~e.i{l.IIlrol.a1 uniil: ~~ .I c. ml '~mlm..1~~1!"'~_ll!:"II. .~u:mmit oo.8~at.~ ~_ ~Ijj .dQ1 I .cel mal 'line aIIDd"dmId _"~ '"'II ~\!ItITItJ'aea LI'I~ '.I.~ fHl~ In 11D1lbai hJml!!lli'QII' a@l~I'~enili ca .n( Tn -I • !.~ uplid ~timlil ~eplimlil! polliimlc.!i!'lPlllrJ lljl~~~e8 Cl.'. ~ .!~.O tlnw. ~ l' • ~ j.u.1Q!"~· Ream_Wi 1B8~ no ~ .liIc'iillnuiiI 111\Iplj:q.Scheme "de. acelel O«I1Ipalamente 'C8. amellllritMQf ester8.I~Far lJe~lil: l:sI . un)jief:l~1!... Un.PCZlW '~IlA.IJ:JiIiI81'8.~"~j.Ii: t..ad~II~'!ilI~dlfIl'IOUl~. O:b:lleN8~ li!!fJfell!lnli'il~.()I1!$OUd'8«1iiil. C3i UlJIijil~.Ii1.' crma~catld a' In 1'tf.a~~.i!'8 tliHk:8J SElU8Iara lie carer 0' 't~defon!il Jnl:e:re!IJ'pQroona:t n!J:'l!Ile.~__ "~8h~rUia:~'~ I~ms ur:'bohotda*..

_ ~tI I·· ~c. este"alad~ mare .hl§.s.~'SccpenU~I. 'U leau5"' ro'lU:~ !!Fti'S<~1!<1fJ 1 ~n le8d!~1 :S.l:raL<.a ~!inu~ ._ .! ~e:'.~ • I II .' .s[ci:l AslgW'a"J 0' tillema.:eiil~!I'o ~" 'CCn&I.p!:!r~tlIadli.~.. 'SaneII1l:n'e3 .ecte'iarn' .i~ ~Sllillru" f¥t~ Ci tlA.A ~ :(!d9vdmt.pule13l.fBi ll~ atunt::i ~!I1d :p:ede:pi5ijreaJ:3'-'81f~QJI l!a .Implfal!t>e fn ipedepsi~e.~~ II .d'roufl'!$t!l!'I:iI... ade..QIieI neaduc necazun."'''i~~ ~ PfJ. AMt 'limp' Cll.d:e.S ' .~ rflll'61.!fll I_ l am~i'le..C@I. IProo~sUl F)el'§!'e kill at' Teo-~~re.per:fe ~FQ ~:s. .'OONtde Ji~~'If~llif. un.:$aOO1ill:lnii Elsl. .I.l:iIumili .!JS.i'l\. oomiP'~rtamjtl~:e . [p!..OQm:p!!!!.~~tJ cah I 1i~~.ea€~kliup."Pe' ll:lunlr.~iclll" {1iI1.iC'ii. CWIjI at 'n Tanlptt E~eobT'Q 1'1 ICClmlpaiW' .~.!h~3~-e seer~b.u.oloil-al:e~~!'!Dll'Jdate1' uIi~iI::al'f!ia sap~lJllli.ut i!:tQnic~~pffiil'l 8~mlIiS1J'e\E!' de ta.!l~mtca cUI:!! a'l1leaindiMiduJ'lJi pepepsitn~ p Aoo~~kI.\(!Jg'f.tjg~ sup:qmentafe.~jte' l·aJ IS~~~'~~M.EI' cerl'n:du~r..cred ca :acum Riknly.em:atl'ij'e'.1:.za~eal draG8 7SilniJljn1nJ' S.' Z~'I pame 1~I!fonal d If@pellim ~CV~11'I)1 'C.-mE!'Saju] C6n~n~' d~ sa'fteJUI'1. lell!foanel'1t:l Int8'n!!:.ll1i'E~I'~e..~oll:arei1. ~~ e~1~ '~lIe"t1reljl! priMJgP ~re pot crei~e.5c{ ~nMfi lpel~l leu reailizAuii rnfill'io.a '~~~' ~stel ~f~m~fitlll 'pctriVlt IpB(ll!ni..d&~fI ma~ pU!.!·aq~ulel.III' dEli-~.I..Qlrep'late-ce ar 'lfebi!. I ac~lone!e ~li:I ma.or.""l !!l'llg:eril M "pedep!iie.de."..a'~~~.:iliJ~¥I! : IlUlitUl. I !-el~1lip'~~i~le.i!18fO~~'SJf~ilo.elsm..pIYI c~ un aJlilume:inidhliQl: ped':ePlind!~.' s-: i.'epdl!ilVit'.'S@ pfm'dA.~ of .t1~..e· :SC€ieiil ci are.eIlJil!'e<e ~rihmpelam.el. ell:.9ngajauror ce:M"9ti"oomls. ' -_ A do"n~p'."!!~ .~~e. (hice s-er . -'s.aJ'de laJsf:.e" S§I!1'Ucreze pastil! ~liSIn'I.mal '~a ~ [~un ~er...~.'OOllsolidami' JlQ!iljy..j :Q3re. emminawea 4 .dl" ~Oa.ar. ~lJa~ fl.f.P~~~..I~ r • . II l!IeJltIDwe.lm~i«1i~vt~U all...~~m.i~~1:1 .:'>ptl!' . p"e9:up~~a 5an:C.[l)acF.U:1 aci!l\1Ha!el'a:h_~~:Ca.neg:a:t!Vi"speeIfftEi: d&cFool'lt'poi1amelitele !poil'il~le.~JJ:iii'sonodij'u pJfi'itpl31r1tJii:m ilmt~ot~.I1.. es~. ~a'flfo'llOa.tatlUe MpO'lJ'Ni'tel. pfiilblema .a.S:llJl\ia 1inde·'.. 'Mana&iierii care'S8.f.:uN'I'~OON Cprql)llii)'il t1~Ia Wn~LIe!zlilr~lnFSlIN.ntl!'ilo:~sli.~ Dn~I. ..'~[liIertofl. _Ul_~ • _ _ "! '8 .~ImUiJua l~niIUflfil... S~. :r:~:siPulf1.:' y"".~alltet~.'. d.co:m:pnrllamen:t all:@m~~~v:(lI1.rm~~il.:ti.D' .t a~jla~lsi Ce ar ~M~ui-siTr!~ooilia~$li!spu~li\l1 sanqlonat I vS~ l:t!Ved...ta:1'a II ..«_8AA8i aJli$.e .. .!l:~~~(l~ ~e ~ }~dilvizn.e'i'itWI un moment mai pomlit.ta . oompoli1amel1!t De ~xe_mplu. ' '.~riil '~WiI·tlit. Mat fliil~a. l'lr.tele legalJ)..SaJ'lc*op~fnn1~lw. 0~g:a_f!~ti:ile ~'sa!lc{iQl1IiaazF . ·s.:B . ~elnO\i!J~~~ .• " .a emopllI'or.Tll'ldir.mIJWll..pelltililJl..M-in_'fl~a.mlir1ie~sad esta ~.tin"ooml1QJI1imeot.!'f~QiI~!:I L1nelbal1c1: 'C! lo~e~ .ll:Wrf501Idato~il pc1zltM Cit ~i(lilt l.e 11 limilead .tor. _ p..j!primei doorlempcrar raspuli1iS1c!l milcfonl. ~ I. as!gwl li..ilI . EI:e' a CJl:ird a.un. f" " to:leflltii.mili. fel .J.i ~r:e''::e5Ie Cl::lmpo:~a:m&l1lljJl-.i!!f!t· 1!"qI8'me.e I ~~~gUlrl ~Hir . .@'rieaditate:a "in-slii:ipareill pmemSite 3ietivM~i!'IE!IdQi"Iie. 'Ii {f. a'!ii-.t..r..t II ' L a l ~fi. ~fni.erel1'icr~O'~~lei.a es1e cia. 8rru:mltlil!:.il1pcli decld. _ . _.eltorau• lJa1D~i:t'8. "J atunel sa reiflstai:l'f'!\!ZQ .l d~ 0E!1..es ab.nl~mbe'I'e-C3. • r .jijrga. lnf..:!nem'1jliilat ~e.i .·' ~. IMqra'!.llp'lilr. Atlit!.W~. saneVul:1Iea are caJterva aalacte~jjsticil p~o.~~._~ey.0 reaclja.•rnannte .lh~ fad il~ mlilili'!!e(floole I J 1iC@~.ikJ Q..l.prilcar.iie ~dt\ . IUla~1'~e~..sa.. iltJltitElti st.!Ii'r. 1!IiI1iJ.W1lle..·I~NTili~~·~r.aba~ea' s~r '~iUl8i!li inb'ebS.UI'wFlIc:!iionar e Ie.__ 'Wz~r~.~1Jl!1 WJ8ct~R!I!r. -ry}f!lr.iilB~ daJ 1:lr:1I.l[!l!ii ail:temaU~ ~wP.~fiea'f!i~1derrn~s~rea1~ ml'lg~~ ~~Je'·~1i.al maJ '---------.t~mp~~JlLy. I ~I.ci~J aaW. -eRp..~..QfU~ foIu.al ar ~b!Jl.~<fac . aetTl!!nea p.ils'e IIf.~ lI~.-. .!')~gQ)ij!ar:"1te .tI!lC\iol'1<area i~ediala esl'@~'grel..!:'taliIliultut lli!edodt'. Din neferiielre.~ acoo. 3 ~e IiiLfEr~ panm."M~nl:t:omafl3'." .:_ilislg~~ cAl proprille IClj'i-eliljlotii liunt!$l!JJb'COilW'JU§lhrebuiec6i!i 1~l:e'i{ll'Jg:~!J.~l'~elefol!l"iQ'nl!lrftai"dUlpt ee-fi~.~ '.~s.. r~ I " .~ inlefai5'~:~E:ec~e.~ailllf.~L:l1 'm..a5dlloordOmj~lor.. Aliui'iCi ~nc1 nil!!!'V.'fllifl\1i e~p'I~d~a ~lit:i r.1s~~!fi'I'1flhi)!idi!'>c~1ill'llE!re. l I . ciB\iij iSmt. .ca: IrJlloomcta..1!1Jr1aAa.~Fl[Qiltemela... cua 00 lei eferl pO·!I!lbhltafe!i·lJliiIor•.an~emmll damafarl -dm' M~ril:or InEli'F!el.~".tflipullnJile.~lliIteiUSifIljlCllillni~.lldeSB~ ..st ~P.1n!iliil'·pal1ea 'IiJ:riI. din pa_rte.Asiguni~. .imEJ!lIS~ &~.'i~e'.ageml!ill. .ivT. ' neooreilPLl!ii!zilk.cnllriportamenwlUJii i1edorlll.elect descuffli~d~.~id:at. €lIf'IOI.mblema a . I~"il" :~rait .lledofi.aIilIiOOil-il !ii!:li!lil.1I1! ilC!l!llfi pe'§oane d """~". ~s:ll'iie !r:!bdito:~ IC~ &UtlO~~fiB~L... ie~Srer :s~Iri'lleghe~~.~'~U~ft ~ !!!~ul 11:'~~P.LliI'il8 !!If . [prob'ifilmekir ~m.~rt. . I· ~.: .~ t"1:. .5e '[I1!I.

.

._-_.&1JiIiI11~J:!!tu. I IiI!i! 'ol i ... L lro..._-----_ ..~~.' .'1J ~~~ ~ inlir!Ji"lllili'!11 '!:llilweeke!'id I • ...Jde(·.. I .""'lI!IJ..pjma .-.~'B6 •.I~' ~..._.._----_ ..t ~a...--._...._1II_IA .-..l ....m8~. " " . __ ..U::ef.. ' :!.- r. . ~t:" o'\lJ (":1 ..'E!I~pra1flci!clIi!tll~ re.-. '"" .• J .I"..\ . ~'_~'I:I:!!!tI. 118'gal8._.Ii8d!i._----.amtnl ~nlru LrI.....--~._.... IP.

~~!laman:te1.'luil Iilur. e'Qt1~.p. :r(We'llpKffie<I(etiiemi/. ~r·.~11.(l1M!I!i£~nl8i1J. i!t"~m:iud!k~-1mtlUJiJili~~[e:~. ~ ..I}I.eI1i!l·!.1' ~. >G1l~tmtfUIik.~hj.itlb1'ec'twe'Hnttu:a~liie iaq~~_'.e~·I.ea!l81 . de ..

- '~~NT' PiJ!l:IPlIIJ! Dm'IA.:1 .~ '-'I~ ~ _ _ .:.1.... 1 i'!IilIJ. JllY IlUJlIt .~auj~iPiy.~ 0' _i~" IljItflJ ·~ft~·.. " . • .~. . ..-' " J I~ ~ I . '~i~oJlal'epll!e1mii!Ei'alei'l'iiI)_lJlill-r~ ekftJlii~I'plelji4rmtitl~la're tiHIUffiri~...~'.'Q~PCltfQIIMutb. .j~ .l!IDOf.:.t!.aIl). a.oombil1!9~e del dimeQsi~ni.tl~~XpIJLUlAI1I...oQ!lerni.. 081 . ~.Oi!ganiU~Mal.sli 'facIlI'm'Unca'~pDlIitlJitll.oe_i1!l!1 €Isle Il'!IiillmI1I.lieoHjl'Gfe" ~unl/(f.." u. _.. r ~-.':' . l..: .ftj.~e..:.oameli:ll1 8Um: oompl'tu::~iii '~5-tll memlrneI1l1l:!!'sliJlte d'e.AC88re ·'dndi [maW' ~lfiI'lms'l!llill"~uiit" teZlilimate fn' flgllilra ~5.. _at . peu:s.tm" •.tjo.G:"dflJ'!I8. ~~. m~d" .. .l~nlt'm ~Jliti~iI. _ f1 mW1~.am S!lil. qr¥8. ell v. a'latIJl1~pi. 'OOI'il:'lPQilitaliiu!ntu1lUiorlllli'iiZ:a\lon. _.~~~.. ~~ fa..:V:l~I!s ". : -a.-'lQ' I.CIl tod'dlBJI1. 9.t.Jo ~...-~.R~1gJI'IQOI...!PJtQf..eiQIti'est~1" ... -~ ~..CO.eJ . "~m'lIl~ded!i. ~j..' i~ .enel8 '[lei ~4etind Si6se .aUu lndl!p.-acesle ~L' ~ -: _....lit:!!pm ·.' ~m.'Q $tabllH.tl ...• ..·. .' • ~" l.J mal'[~~Il-~l]lfil~ll t .-~I Co •• 'i.·I·!' 'OTa· jumllaie-8 dC_:3Y3 P 'ftgll:lrii3....·ml~~lIi CiJ!i8 D.P':'!'fl... e. -Mal tlrziu .... .I'I~I. ·t "T • - _..1511J.. dar generals C8l:"!li1 Q:estqu ~Ilional!latea.._tnsA.lH.~~Dp.J- ..tJ.i i:ilegeiii cal'ie~ • •1 I!.... ~].. lI~apme ~'a~~~~1~~' 'IiUI1!1('$1~Ii. iflllpal . -...tat'!1 .~nlcl.O......BjpBWnand. I 01 '.nal~ " ..-J ~ r ~ Ch:lIliillellii ~nt . JtI!ser •.'1 orie. '•. .I:Jllr . ~'lo~ -.. ·'1i :C..• ..--!$:legt.•.'~eiUidt~h~i ~ _QamenD m~ ·.I ". ~tlp_ _"-..lllirliiII).oo.eei "l!i8r .... II ..~ ~~.fJlif·'p(OO'Il~tQt.._: _ .~ I ." .I ...al'ef prf~a~...Alld'er8!t!.. eM!ltn~"~' Ir~lI$'~..mialJ1'q'1._".earaPl~risudi de pe:roonairlt.pr~tcm (P~r:&_ble~tIhl1!e':q_I1.... . (1"111.' lJ ~ \.li~~Ut~ P.1r!j!¥UI.:.de ..' fj~6:'I11fJeln"jlti~~. motwa~Jii etten.. -'11fl!'~)LI"""1.~!lrl'i!!IA ~lil!!lti lIiInt tlhcrezi1o:Ii 'fiIiJ.. . j' J'I"'.'8'6 Cherti.~nun!l..e Gaul ~1'''J!l.tI!ti'W'~~ Rel~afill iiI~ay IpYltit d ~papad rei:ilit.d -. ~.lilijJo:r'!iiI. bste·ditnMi!!iaFlliWM.i'I!:Ui. l .- I ~.: U'1 l"': ~(... ' ~. .maw efed. _.'~ ~ ... ..1....~~.p'.i9J~tiJf.mg!'!Ii' Ii Colllte*alilA'Pd)t!.br~. 'flm~0'1ii8fQ ptQ P!:J!lt rrn~llbt..!1ili. - ~ _ J' l '.flilnGioJratefl"i. . L> r'f'~1 ' ~.ini.t:ir-..T~~~ '9 ~~i1. ....p~.1.ate Ti1~i'ii.iHCf:'i~I~tA. 1....pefiP~h.Sl._. ft--.' mt!l:ri m'aTi br:n1e'de~~iI.i. __ ..' .. :Cel C!:.r.• ".a~ip~!YIJI~b:lJ~ ~ tiJil4:§I~~_Ii!d~. aWJll9JrQli1d .7 .aent_edl_JiI(JUUi~a8dr.:'I'Il"'. poIlUalQJ:"Q'I1I'atiita'onale" :msull..*1i"IM!"A'YI.ci'~....t"..00 . -':.' Ipri~e.._ _ _.r~1'cinei·d1rn!8n81!li1i"...!'_es..i5 'cofiduc lal 0.'. tilrm!' 'T II r~'.• r.re .t~~1 'CO.m 8mo. I if(..Ji!: ~ _. De.8)CL~. f"'I-'!l• '~'~.~asi .m:lXil1l'm-!8lillllllOrga~~dni11~ ~-mUli.~.: ji.II" . pr." f·Oe~~ -:a rl~Cepm. ."JlII cre.. g. ld:eS.__.m~"Ja. 'fatoll tf. f1lf!....t ~.ctlll~nto'k:Ir 1 l. _~iji __ ~ 'I /_t'! ~ J ~ ."' ~ 1 'I' o· p~~~EIi8!l1l Il! u..~~~ I _ . I ".'l'~ Ul~. . pllfli'l!lndjpeMana "PO:IfNItt'..il •I __ ulf ~~.:'iT~ l~·~.1 . ~lij-'Bpt!'>ilim~l'IIe .II 1 Jl l - fFf..9-@meIilJi ~.1.__ G8 . '.a&ale 'flilll fi_1"e'IfJnlteh. .Ciijferl~!lin-D'rl>'li~luri" maifag..<QO..10" . '.. ...de:~i' 'lind :spre orea-liYlt!:ite· 1'1 in!)VaN. J.' I ~ -..-".eon.8l!.a:rr!eif"ill CWlI.=_l .!ji~ ~ IBUl. : '~Ma 'f!':~ ~ ~..1 -. ~1 n· ...~ile.~ll)~~~!tI.Oil-' '~o!S. ' -.f_ .L ~ .i~ ~~alHth ·.:: ~ .~un'8_mare PB·I!!JJ..-:lI18"· I'i. ~.rA ..rnellpd .(i:c:m~ dlme'n~l:Uri'l . . ilUUieatJli~ ...''''''''''''-. ... m!(ln~~riiAtatl1~:.adle~liI C8_l'e refled]l aceai!lJ1Jj oompl'fOOtalel widl. 5~~'r}. 1 ~ ~nd&:pre 1"-1-' -1 JIJ..J • 'i ..' • lillbt~d)9»BI~: !\UA1~~ :'!i§ril~' . OJ'I . LiM."i._.cu -.117c*".q dl~sWQL~~.@..r i"._~.1tliJllIl~ . .{i1 t!na~i8~. '00 care 58 .' . " I-nttu 'f.rnaif' aJl'lllaf~s' .ca~.. _. r i ..J. ._ .I'~I?JiIt~ 9qt1Pil!1[~'. L _ 1..J' • ..~linijill!'tIn~ IJrm~tQa:~E!le: ..__._ _. __ '.pdl "..._FJ}'~~('l :5. . f9~ del CQn~lidlar~ ~i·Hfi~ori~e"lila~. es • ') 'Ii: ~! .TI'Idlwn.:MtWfiiJ.'"Ti'i. ~ fJJI'IW.l\ilB' ro~tl~ ..dirnentruni.. _ . permn! rgITu'8ttB.~~~a .~ygJ_ ~~J"#ri il!.. ...oori'lparnll~ll«tmlijiB iiri1ema'tiDTh._ iii. rnair. 'I M!i:!b:li:S.: .ra~ .~ -..~ln_~J8un1: da nNeI!#pi IL~!llPIiIiw j2rrtll fO gradiliJJ to ~~pgl!!_ua.'..eri!i:e. . ~ ..11. .'lte.glhaii~~~~t~:~Piia~uh~"titaFe~'~bii~iiife'. I !f-~-~ 7] .' "") .J" (r' O.... it8bj_jfs~aJemV~a~_ . .' ~-...~diJ~!IgB.llIrrj!MJI T" I ~f.1'-.' dift!~8'dinlfjQll' mm' ad'ealle' tendrflta.:.. ')1 . L " I 'J"/ ~.. '. . ._ mali II .¢tf!J"!PffilSj1rtT. '. ci· . _. _ p.dN'ld.{WI~11I· .'~.. . P8ih~log.sll slbl~lrHmpaei~~Talrni@f!~c'~~'fi:J....~ Pt._'.~ ...." f"jJI 'I'" .lueof~~ m Camperau J:llcl.' .."~ zr . .!l.u.te·ilflI!MElI!~'9r·~.-(q~eJC.(!ll!Plii. fOrtela..ii:l~ile!·t9ri·. ~~~--:._ " j 0. i~' Iltiii1'iEwaiOUJP n..:e. __ .fOU~F' i~~ ~~1iI b_ de VQ~~iiat t" ~Hl...J . OSi(l:j8rnli mi:!lc .~IiM~Jli"a. ~nteta'~ ~~i""'.. '.:1.'Ck~."~ "'mtnB~ .al....ii a~ de~p~~t)~~l~.. .ce."~~I" 1 _ . '"~ 'I(Qm. IliJr I.' ' ..1_ :.' . '..Ipnll .A&tfel.·j "'"I ~'!.. definite.'i'7~f1~ .f A.n' f. i5P~ maftdri..I. L.. ~fl_lr.._ iii _. lIi·.'" PIW} ~..n8Jdtiil".:RPlt~Q r~gleli'lerilAri..n.~~1'Ii J. .um:_i'l..ta.IIre.cel.·lblL I 2:i If:\ r-.i'"' "Mal:'ifil'itli.a lung1!l1aoit~r.cu' 1~~.j..del [ . ·tmJ~5.':!._.... F'e!"SQl'iSlitstea va av. .raL. .I jr.:.g~t~.ea.. • de~on B" .s ~ ~ ~..e.lfIrIpae'lUlI .!!:I ..'f~~ de. ' . 1-:1."8 'e.. !.." I Jp'1"" ~ ~I •• II in II 1~.!U"''CiJI·perloimUmta! 1ii iiIIlUJiidi:Z. ..l.acela dB' alll'ei!l!Vs.!nl. - .. l..~ ~kwa...~ '_ . I • !Q!i.e.-0 . ~i.1liP. ~.1ll1I:iri._ ~IO:ri.. .qu~tilut ·'c&1e·.I£~U'(ell'. • .t ~~... . t~ r~'i ..o. FO'ri! ..lf~ II ~.:111... ~.rn.._ 'II " ..ri.d~fu P.. •• • --11 .BilIl:. ~ t TnIt Ir capUi:olul."'.ac.. .• _r-.tlj. .~.. J.1a..._' ~~. ."""'lall . . .Wl. ~ .• ~~ C:-.~.t~e. In ~ T...• .1.a13'·CUI • 'ti'nd:e . ~_.r jd.~Jona1a n:!dusl!i .iI!"''P 8tabili~atJfl''''~''':"...l. ' 'lh ..c-OI .~Q.o.eoo. elC.!i. . C!I~"'d~ m!l!n.. .' _.Jvlm.~pJ. =.!'¥.arl. Dlmen. dEipnm9.

~!!!~.h_flfjmtfiQal'l0it.' iftjrtl.Pilat c!i.fdIi~f\QnldSiti:~~".pE!r. CCIIiI~d~tea! .tl~1 oo:m:~!t8!'Ji1J8f1leIOJ 1Wo'11tW:'!3I~. ~• ..1i!I!1 ~ f ._~~!jJ~~'oUle.1Ia.8!w1e!~~r:e.oolilJ '1I1p'~blt:m~~rJ(j..d~tO~1 !2.~pml!OOlUtJra:l'lgjlliilq' .e. .C!(!mt:iblllikmail'l!IiI~u~'..ute.~I1f1eitmtaMI ~""Wlfl~~!L![. ~ iH .sL:_.dOVad\l.~~.§ ~el'l1nJ OOI!I."="~".'...Brtitf:dot rmpOrUlllt: rt:l.naIAa~Jni~t. .o OOll..".:BI iIoi.!Il!Jdr~SjiS. r Urilf~..fu!Qlt~:11a-~. ~-.": -- .lsdj)'i:[la~.dMab~~~ii!l..1Q.

AI~a!yri IP'I'!~\ce\.:ep~~l'!..TO~. ..tlll~::atlt'$l!il~lirtii· ~ I_pt_lll. L:8ii1Ine.'· • ~. ...~emru~n 'V&HUiil1~-C3 'Rit:ldi!!l'lFifeviz:lblti. • • .COl1!faetr.fIJ' .tr~ 1ln~!J!.!fU~.OIi!Ii~-m&nWI. 1 • .l(:~1!'IoJgq.deMf"U~!j.Ciii!I' m"rte!e:'8X1Bm~"I~'det8rmilliia. .l!i~tn'§iI!lI~ 1~\~llraWQEl~a1!~.iillmllTiu.aSian) cairecred . C4 org.1 1 ••..OOIlm' C:Il ~j.~ Fi"l!.iI~ •• .j pei. .oon\iftige:-rtIIe!'l. " .§i Stan~diferl TtI"!1Ih3jllUlfi tl:I 0 .caMmd cI!"p'l'f!8 d~i~lloo~laoom~meii1wl afIl Tn'._~ilti~. ' Marta~1 eel pl.ii~'UJi"Il1"i'IIM!lli1l~jiil.• • :Ace'Bis-1A~}"O.!1~!liIi!'dII~OOf'!~\'!ad ..$~.dulr:nl ~·!itiJi!i~.dr{·de-. <un !ri. .Uil~l!iatl~IiII)\fji3i:'ii rlHl.!nCllJ lor ~i nnlu11 119' .i iiMe_ttaJ.i '. . I ·('. 1(V~e.'N~jesfeJIJillQl:iQ ~J'P~.i':rtI'-:l6C-4lfl.bi un ·~pltal ~ir:se .' InLemr~.l.mut~merml~. .miabml1"!Se..jH:R'Vau~1:p!!!il'ftwmnantal TnalQJ . :(liflll'e'*rn!~mr (. ipe~l!el .tmara~6J.l .CI.co~p.dfl!n9l:1!i1iUi1e~8 pe·rs~I1!>£iIHI1.. .m~YI:i.'ftralVOOf.' -- ¥8~d.'efqJlul.

.

I~'.tlIe' sl'rle OAd.. '!'ldNIG1~!! • __ .._ """..!l1 151:88i ·dp.. ~al!lll!n.. ~~."..~ .~~"dI!!Ilterioalii!' '.im.Rmb8b1lf...iil.JI~~" '.stilmll nmuli.a!lklu~!li"'elria!m~~e as~glJ:~J. .. ....... ~'I .l.~....it.ill.'lJ1ir.~9:fI!~....6lru...~mama:l.. '"'-I' !'I ..~an'8..or~l"fQrmstll'cm'I_. '..n ~ismtat mailitnajnte..aIJ'~'~le.. ~ "Fe.!D~timi ~~.e'rent: an idl! . l. .s"e~11tJii'1eq.jO:JtIJ.·avemnn~oiJ.ct.!~· nelatli'ol' ~um'lJIi:'il ~~(I ·~.o:".)&iplli. u oil. .QIat_.··lIm~·.:lJ' q..:'!') t\1i:..1"11.i~a.tiI . l..... ~u 11&. • .. J..IIIIM!~O:Frlla...· :1!.tedoralab.~ ~. ivili.i._ _.a.lit1t!1_1B mJ'lliat'8l'if1 r'i!ltJleJ8'l..'~a-te'iCCOO~C8'08t!11e'rut.lior ~ :\I 'WI '!.m"r!~~t.oel"c.il oogathl . . sl 'lavil.1Ii ' red~l. yfti)Ji CBW!!8i e~eme.I . Clliil. . . ".t1!l~..CI~da.~ J.deJ D Inf!!!e'll!!Il 'mlThtI'J: '~ot lliir~._ . ~ ~~..i l'~"X9!1't· ~ . c I ~ .~i:lSPDiiI i .g. '-"'I :.' ..au de-.d~ Ihpe:lfbmiM~L..fi. ' J~» ~mt'1iM.·"..ftlAlilr. "'l " : 1.llili~le"a~..._.'i .:le"_arm.!Ibl:t!l!ibn!t1l11 avlndl 0I.-I!"-'_ --. . _.udljii.J.. -.t""'~ · ~:g .ii ~~. ~ ..L. _I. .~.~.p:e.'f'll"Ob8bILinte. .lIfl 'I~' . ro: .re~qio'li'Ieze 'mal. I~:t" .enil1l'll L Este.::iIl!Chlm~nm.ge.o.~.'.B.d ~'!!!I"I'!! ~ -~.. iC. llPI_SiSooa .· ..I l'i~"e~llum:Ui"ii.~ a. . dtif5Q.~.b. ~ .I I~' I r . .l..~~ .i'rMIta..1liI . .... -.. .~ 'A'bJ1ldl dAd!. _~ 's-= ~:i!il= ~ = """.mdbllck-il.li:Jli e...d~~.__ .. .. ""JrIJ" ..-'II\'~ '~' _ ~e..a CU.m:a~ 00 m· Jf.:l(id.idell8ii~f.':o ITA'.~~ Bi..!OJ''..an9I1JB~l. !!:!I.. sl .~J~'a'f.. ·. <0 jiill'MCi!lpare e~<:ftI¥1 periuu~ei~'rtIelielll.. a.b!!i1i11 dawI ~ ~ _ ~. I .. Fiin1ii'f.. t ~..@..eQlS:11 .jI.r~ malilillge..l~ ro"l):u~el!'lt&. . __ !!!I' 1!!r"1!!r _."i~9..jil"~ ".0ame~UOJ1ClIl:ial.t....~ IiitOS.j~I:·ce:I~~a. ~=hldsA "ci10'.~91.Illl'OOaili.. r_.. d_8Spe lh!titalll..i~~:~. frcym ar 'fi. .."'Mbuill~ P..lprotllemA· de petfOmanf~ i!~dami'Ud.~~..1a. J ' I ~il· .lf.~ ar... .r<'j. I r ~ III IJ' ".~~.. tncel.J1 ~_':'ljl. v..". ~l.. ~.. ~:'-.Ji!lod..~~I.~~~ltt~·~~}'e....pl:l_~ ~(!al'l!hil'1'libAlprea'ml!llli ·'lrrniH$. U~....QuL'$!. §~w.:t.-.. '. ~~e.. ~ II.e' p~ne .. .dlll!l.~~Tn~_'r:e $~I:'I~ e'~5k1.1 118amenU_c"litautostimu1'.i)!. i.~!f._'". ~:f" ~ 'Y:11. CU 1 ~nv . ".5J .. p'o~ lI..~. nu e:1d.. .i~ 'I" "T .ifl~.1._.u..~~I.ca.carte' se!JS!bHi lEIrffl!!dhd _klr !lioClal~~ei~J'rid·sApe_rce8p1..~la.0 ~utQ.~!"l~~ ~ ~~'Lar ~~~d.evJoo·'QIIutaMa dE! .aiJI:oetffll!ii.iJd ~lIf:k..tdfld iCbi!kfe: __ OO! oonll~ndareafn.' .9U~: itiDCI'~!~oo~ po.'!lei .._E T _ . _"'...~...~~ I""~'!!!! !iIIgOi!!t. Ill.inCililu::e.1reb~· u::fl'eh:'l!lmoo~sp.l!1dnd.' =JIf:..~I1 . '_'~-e'!!!!!! ~~_ 1 ~m~'I'tPif. ImJ~e ~ ~'c1i11 .~. __ _.. .~S. .aUilf!sUm~IF p(i(l~~ de... . il'lt8'.r'iI.!'IlJmirM! I!'IQl'IIsjI~US!i.._..$~Il_dll.blfomil!atll ~ntloo._{.cuwe mal 'OI'ieU.dJjrn.' -_r I. z-o. .. lily a:.fQd:lJd nu~r~ bJne~lai fiilua!~hJmbigla.. ' mOO~~ ~edibne .liu~. ..d05"dmj!ln~dllm 1D!i'Di&flllri' care.."_. ~ ~ .. t. "I !:I·g·~I~H!Cti'ilJJ~S1il~ •.. ·~... __ .sA Ji:I~liia.r.e8iIJ'IIll'8r.I ..:Ul~ertO'• I sollti~ri'i~~~r1M~'. ai!i:EImefil~. _ Se.11' •• .$'U_.. ::fotl!.acesia 'II~s~dl!i!·!peI:(o..r~"-'.a~st Itum! 1m~if!l Tcomu!iII'lmt fbm1e d!ar:IDe'aS9:Mefi88.. .ttyt.-08.:~8913i~1 "I<In'hlba oamefilitrn a ltel\'e ' 8. " .fIjei.m~I'il~r~'ta-.' 'd1bl!A1iI!..'r~. . .. . ~ .!'1!~ ~!-I11!i .~ . ..~~r:eIlS1s 'TM~ili1illlJci' IniUlli'l.. .11iQ.ar I . . :.. ~.·~.8cbutA .I!!!!I""'I!If .jHlnll~\U~:aIl{>afOilIIii~n!ill!~lpliQliI'ell¥tJ.\'A..? GoNIIt eI!!i! iCH!'I .cntloo.~ IP. . 1~1a fliB!'. .1""" .'Cfl ~ ·!lr8:Wite .. 112 __ .~.e.~1:a1'1ili1 de m:rt.cnst" :8dnJmb"IilI'l1lll~~:te ilrIt-tl:~d.t.iJgeJl~." i8. e 18'lU!mp'tli!!i" :$u~gbe~(Ij'fJ'f.o.r~_ !'7\~. I I~ ~ • f J r..I.. .la • .~itatel"I.gel'Rlral.~Y~...'... : 'l' "'II .ilfiia deace hll.

1a.!. lor !$li tllCl'redierea de CSil'ieS9 tUll:cliJii'(~'._lh'St'...dnul anumlt ccmpon1amel"l1 seall!jfiJijfti" ~wPl:n~6jf'o~. .Q9!1!i:ec~rnI~e.l:!Iamaldear~ir..J:Irezin'Oi..~:M{!' !prooo!iiul !da ..~.lii·~jElli'tfif~I'nJP...I{' ~!llr ~.a"..o.. tt'QE¥l!"lta..:l'te~!ir~eNa'l::iRe.• .~"!lIIiIIIQ6...1JI ·(late . J 1 .!I.sa ':facli'ol'ilPl1imtl~e~ pen:truaC!sWiJjne liurDsUlilfa?~ S~u de.'.I.' I!..~~!~~''f~~ ~~~~.ttve' •.i ~ ~~~~~ p~.s:tint s:ausali1lClkinaL IDact :~oeloomporl:amem ·e&1e ~1.t~prn~Uil!=lt"lliI!IiI:e!!'a·· ••ltJ.!. .:~n~ el'a 'l.eiJIllI.IJII!lf..~~'!1! !IlR~. 'CY ~!." ~ dOmpe:lime.~ loompq"n}l.~i"iul Isth!)lo'Iile .al.. . ~. " .ll!e .e·'~'H1Is.lfiit: Jests 1iI1'Ill~1 ~~a'llMu~..ea.{I~i~Ge..rnpe.rt:~ ~ • Iml~~. :~t:..<rne.!llul -a ...... ••" ..lanoo de a'p:ertici!:UII llet 1r. II !!I ~~~t&~~I.1t..JCi~tl.. J'olh1:i!: __ ")t> .~~iirelb· tiljijl! p. .~. 11iI~I~oiaJ ~~ -~g1eni~ I de ~.~ '~pTa ~ 9J~i _~$'Y'1t irndtate rnai alQI iB!t!:Jri!ol cI~aai~ un '. 'ne B!I@liIlen.fb.t.In!iM'S8Jtisl'8~e·:nnmun~ ~i:6iuntin ge!l~1 mai Wtiisl«l~\II\a : 1i'':i1nUrICl'~'. .de!iip!!efaptul c:l.!n de I~ ~~~~il IIpsttedel 'fe'I~"'i8ln.: .el.mpGI~me.... ' •.'fos' l"de'~¢afiD:.!~ri\iIf'l . YO e~P..a--:.iodial ~'Ilal~~ s~nJtalta~1. 'OOni!ii!ite!il.~.:r.~ans~ima~.SMll..ar.~" uliI"anlil!1'h11 3l(ln~~li!.. 8utonom~~lji (I ~ntOOirelateq:)02II!l" .ten~ . ~ ..l~~~'~~~:~ooi :Ei!'&fil l.!)n:~'·_ .~V~.mai.' D~ P"Qbaib3li1S11..eljl" ~. ~i ·~I zi~ • Ce' be'l:u..I"". .t(l.I"'i!u!t!L4.aAQiq~n1.~re!' ~efe~tM~ • loaoo..!~~~~qI~ll~!<' lj" .el' _n~mita \ang~a~iqr ~iOOl'..iiIi~~~'i\"ti. • vl'. QIj'd~blle.-to -W! .i~w[u~~. 'mlS'sniz~lJlleam u..

mgn~o:iiDlIH 11'.-k ." .lBcUl~tmIulUl .oj. .'...'.'" A~too.'I'::. . .!ndumlle'a. -". Tn· @iMl'derl'~~. - >. .~tq~-.I . ~!tl·~. CQNrGEFtTEB:MEIE -..tJ \.. AiIll~Q..J. :PSl'aOnlililatea ..:=~. . . .

~It..I!!Jii!IC8J'.lila fimltlle 'lad 1:."'&'!u.~. .Jsl~'1:)_.r'.IewlUi.ef~r""mal' 6..M 'wel.'!S. membri .'1 .l1dl ef":tffioole .Iii . ':Scale. i" -e- ' ".&1 mtte. qu cif 0\11 '. " ~iI:l1:1.in£njf :B·"(ib1ijiile.ca IfliIlre.li"1'Tdo ". .~'"D"'eon.~tjl~j 'L. Qe""~1!I'I11)'I. 1a.1 ~ of ~~ • ")1 \II'" ..a.I_ttiilj' .·. 'atiMeivei UIim8nl!'.de! 'fa ID-jpps4.G.bol p~~._' .:0' mk: undevalblh 16 ~ 96.pinll d1 JJunJe~ mal ifdBmist . .~~. IlIii~rlli...or' tbil.ra~Fijlant' ri'i8fmm1~.~·(1198OB11. ~O!itil!J.llieviraHruM &!f. ':1Iklumal .tluCRi..'%~lij51 dlJl .

.

:ktI1l ~~ .~~.l. Cam M 00lpi Jll'~ del . ~~'~I=:I . . (IOoa. regIIernenfill1.8.Ce er~. T 1F.16. suUdu~ ~V ~ lui .Iilan!a.apropo de ru ~~: 1IIferi!e.\Jtefid. eg11it!1W.61 faG!i1:aaJm: Jdltill 0P:0I'l1? .~). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful