You are on page 1of 11

Minit Mesyuarat kali Pertama

Agenda Mesyuarat JKKS Kali Pertama 2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Ucapan Pengerusi. Bentang dan sahkan minit mesyuarat yang lalu. Perkara Berbangkit. Perlantikan JKKS 2010. Dasar Kurikulum. Sukatan Pelajaran & Rancangan Pelajaran Harian Pengajaran dan Pembelajaran. ABM Pemulihan dan Pengayaan. Penilaian & Peperiksaan / Program Peningkatan Akademik. Analisa UPSR / Tindakan susulan. Pemantauan. ICT. Hal hal lain. Penutup.

MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKKS) SK RAJA MUDA MUSA, 33000 KUALA KANGSAR. KALI PERTAMA 2010

Tarikh Masa Tempat Kehadiran BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

: 19.01. 2010 ( Selasa ) : 2.00 petang : Bilik Gerakan. : Ahli Jawatankuasa Kurikulum 22 orang dari 28 orang NAMA JAWATAN Guru Besar P.Pentadbiran P.K HEM P.K Koku S/U JKKS K.P BM K.P PAI/ GURU SPBT K.P KAJIAN TEMPATAN K.P SIVIK/S.U PEPERIKSAAN AWAM S.U PEPERIKSAAN DALAMAN K.P MATEMATIK/ S/U JADUAL WAKTU K.P KEMAHIRAN HIDUP PENYELARAS PRA PENYELARAS TH 1 PENYELARAS TH 3/SU PPSMI PENYELARAS TH 5 PENYELARAS TH 6 PENYELARAS PEN.KHAS S/U LINUS S/U J-QAF PENYELARAS TAHUN 4 / KP PJPK GURU PSS / KP PSV

En. Ilyas bin Saad En. Zainal Abidin b. Anjang Ahmad Tn.Hj Jamaluddin b. Mohd Isa En. Mohd Zuhri b. Shaharuddin Pn. Norhayati bt. Che Man En. Mohd Husin B. Abu Bakar Pn. Siti Robaniah Bt. Senin Pn. Mahani bt Mokhtar En. Ahmad Shahrul Amin B. Mat Yusof Pn. Siti Narimawati bt. Mohd Shaharuddin Pn. Khadijah Bt. Ishak En.Munzir b. Othman En.Kalifandi b. Abd Rahman Pn. Norlaili bt Amir Pn. Suriza bt. Meor Bashah Pn. Hjh Rohani bt Nordin Pn. Rohiza Nor bt. Jaafar En. Musa b. Yeop Ahyauddin Pn. Hifzah bt. Hj Syukur Pn. Noor Hasyimah bt. Abdullah En. Wan Razali b. Ibrahim Pn. Nor Adelena bt. Esa

Tidak Hadir

BIL

NAMA

JAWATAN

CATATAN

1.

Pn. Mazlina bt. Mahmud

PENYELARASTH 2/ KP BI

Kelas Tambahan Tahun 6

2. 3. 4. 5. 6

En. Pirdaus bin Ahmad En Khairuddin b. Puteh Yaacob Pn. Fauziah bt. Ayob En. Arsat b. Shaari En. Abd Halilah b. Mat Arof

S.U Perkembangan STAF/ KP Sains K.P MUZIK KP Pend. Moral Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru PEMULIHAN

Cuti sakit Bersebab Kelas Tambahan Tahun 6 Bersebab Cuti sakit

Agenda : 1. 2 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ucapan Pengerusi Bentang Dan Sahkan Minit Yang Lalu Perkara Berbangkit Perlantikan Ahli JKKS 2010 Dasar Kurikulum Sukatan Pelajaran / Rancangan Pelajaran Harian P&p ABM Pemulihan dan Pengayaan Penilaian dan Peperiksaan / Program Peningkatan Akademik Analisa UPSR / Tindakan Susulan. Pemantauan. ICT Hal hal lain. Penutup.

1.

Ucapan Pengerusi

1.1

JKKS 1.1.1 Dimulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah seterusnya mengucapkan salam serta mengalu-alukan kedatangan semua ahli JKKS.

1.1.2

Ucapan terima kasih kepada ahli JKKS 2009 atas segala kerjasama serta tanggungjawab yang telah dijalankan.

1.1.3

JKKS merupakan jawatankuasa tertinggi untuk menentukan hala tuju sekolah. Diharap jawatankuasa yang dilantik dapat memberi kerjasama yang terbaik. Segala tindakan kepada ketua panitia harus ada maklum balas yang baik.

1.1.4

Analisa daripada pihak PPD , 51% daripada Panitia di sekolah (Kuala Kangsar) tidak berfungsi dengan baik.

1.1.5

Maklum balas dari pihak Jemaah Nazir Sekolah mendapati Jawatankuasa Kurikulum kurang memantau. Penyeliaan P & P yang dilakukan oleh Guru Besar , Penolong Kanan dan Ketua Panitia belum berkesan.

1.2

NKRA 1.2.1 Tingkatkan kualiti Pendidikan Prasekolah dengan adanya perubahan dalam kurikulum prasekolah.

1.2.2

Program LINUS. Pada akhir tahun 2012, murid dapat menguasai 3M 100%.

1.2.3

SBT dinilai daripada pencapaian akademik dan kokurikulum.

1.3

2 Tahun 2 Tahap (2T2T). Terdapat warga sekolah yang masih kurang jelas tentang pelaksanaan 2T2T.

1.4

SKPM . Penilaian dilakukan sebelum 31 Disember pada setiap tahun. Bermula pada tahun 2009.

1.5

Jadual mensyuarat JKKS ialah pada 19/1 , 25/3 , 28/6 dan 26/11/2010.

1.6

Time Slip tidak boleh digunapakai ketika mendapatkan rawatan di klinik atau hospital.

1.7

Pengerusi juga menekankan bahawa waktu lima minit yang terakhir setiap hari adalah untuk membersihkan kelas.

2.

Bentang dan sahkan minit mesyuarat kurikulum kali ke 4 2009.

Cadangan : En. Ahmad Shahrul Amin bin Mat Yusof Sokongan : En. Munzir bin Othman

3.

Perkara berbangkit. 3.1 Sukan Tahunan bagi tahun 2010 diadakan pada 11.2.2010.

3.2

Semakan stok bagi Panitia Sivik dan Panitia Kajian Tempatan hendaklah diasingkan.

Tindakan : Ketua Panitia. 3.3 En. Kalifandi memaklumkan tentang Kurikulum Prasekolah ditukar kepada Kurikulum Baru Prasekolah.

4.

Perlantikan JKKS 2010 Cadangan Sokongan : En. Zainal Abidin bin Anjng Ahmad : En. Jamaluddin bin Mohd. Isa

5.

Dasar Kurikulum. 5.1 Format Prestasi seperti Tahun 6.

5.2

PPSMI masih berjalan seperti biasa.

5.3

Rekod Kawalan Kerja Murid masih digunapakai di dalam kelas. Semua KP diharap memaklumkan kepada guru dalam mesyuarat panitia.

Tindakan : Ketua panitia.

5.4

Buku Rekod Salah Laku Murid hendaklah diletakkan di dalam kelas.

Tindakan : Guru kelas.

6.

Sukatan Pelajaran / Rancangan Pelajaran Harian 6.1 Tiada perubahan kecuali untuk Prasekolah.

6.2

Rancangan Harian mesti ditulis dengan ringkas dan tepat. Dihantar pada setiap hari Jumaat untuk direkodkan.

Tindakan : Semua Guru.

7.

Pengajaran dan Pembelajaran.

7.1

Pemantauan yang berkesan. Guru-guru mesti sentiasa bersedia untuk dipantau oleh Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Ketua Panitia.

Tindakan : Semua Guru

7.2

Jumlah murid yang sedikit atau banyak mempengaruhi P&P di dalam kelas.

8.

Alatan Bantuan Mengajar

8.1

Ketua Panitia diminta menyenaraikan barang / ABM-belanjawan 2010 sudah diterima. Tindakan : Ketua Panitia.

9.

Pemulihan dan Pengayaan.

9.1

Berlaku dalam setiap pengajaran dan pembelajaran.

10.

Penilaian dan Peperiksaan / Program Peningkatan Akademik.

10.1

Soalan PKSR akan dibeli melalui MGB.

10.2

Ujian Penilaian dijalankan sebanyak empat kali setahun.

Tindakan : Setiausaha Peperiksaan.

10.3

Jumlah Pelajar Hikmah bagi Tahun 2 dan Tahun 3 mesti disemak semula.

Tindakan : Penyelaras Tahun 2 dan 3.

11.

Analisa UPSR / Tindakan Susulan.

11.1

Panitia mata pelajaran terus perlu membandingkan pencapaian UPSR yang lalu, seterusnya bincangkan strategi dalam mesyuarat.

12.

Pemantauan.

12.1

Dijalankan dua kali setahun. Penekanan kepada set induksi , perkembangan pelajar, penglibatan murid, pemulihan dan pengayaan.

Tindakan : AJK Pemantauan.

13.

ICT

1.3.1

Proses pelupusan komputer lama ( Fasa 1) sedang dijalankan oleh Penyelaras Makmal Komputer.

13.2

En. Ahmad Shahrul Amin meminta Ketua Panitia membuat / menyediakan portal masing-masing. Tindakan : Ketua panitia.

14. Hal hal Lain.

14.1

Setiausaha J_QAF meminta jadual khusus kelas tambahan tahun 6 untuk disesuaikan dengan Kelas Tasmik.

14.2

En. Wan Razali mencadangkan agar guru guru yang mengajar mata pelajaran Muzik memberi penekanan kepada lirik lagu yang dinyanyikan sewaktu perhimpunan pagi.

14.3

En. Husin selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu meminta penjelasan tentang masa untuk aktiviti Minggu Bahasa. Pengerusi bersetuju tetapi jangan mengambil masa P&P yang teralu lama. Tindakan : Guru Bertugas

Mingguan.

14.4

Pn. Khadijah memaklumkan tentang Program Bijak Sifir sewaktu perhimpunan pagi.

Tindakan Mingguan.

Guru

Bertugas

15.

Penutup.

Ucapan terima kasih kepada semua guru yang hadir. Mesyuarat diakhiri dengan surah alAsr dan ditangguhkan pada jam 4.20 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh ,

............................................. (PN.NORHAYATI BT. CHE MAN) Setiausaha JKKS SKRMM 2010

.. (EN. ILYAS BIN SAAD) Guru Besar SKRMMM