Esei 1.

sejarah perkembangan ilmu lingusitik zaman Yunani sehingga Lingusitik Moden serta sumbangan tokoh-tokoh dalam perkambangan bahasa. 2. Sosiolonguistik dan linguistik antropologikal. bincangkan pernyataan dengan berikan contoh-contoh konkrit dan relevan. 3. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa melayu dan langkah2 atasi utk perkasakan peranan BM sebagai bahasa ilmu. STRUKTUR. 1. a) 3 perbezaan L.gunaan dan L. perbandingan b) 2 bahan kajian L.sejarah [bahasa dan sejarah] 2.a) Semantik. 3 jenis makna yg jadi tumpuan ahli bahasa b) beri analisis makna scr harfiah (tersirat) dan bukan harfiah untuk ayat di bawah : 'Cantik muka awak. 3.a)L.diakronik kaji perubahan2 yg blaku dalam sesebuah bahasa dgn blalunya masa. a) 3 proses yg tlibat dalam perubahan tersebut i. fonetik - sebutan berubah2 ii. morfologi - sejaan dulu dan sekarang lain iii. semantik - makna dah lain b) perbezaan l.sinkronik dan l.diakronik. 4. a)penilaian anda utk jelaskan bm sbgai bhsa ilmu b) ciri yg ada pd bm sehingga bhs trsebut dpt dijadikan sbgai bhasa ilmu. Sinkronik lwn Diakronik: Linguistik sinkronik (huraian) adalah berkenaan dengan bentuk sesuatu bahasa pada masa yang tertentu; sebaliknya, linguistik diakronik (sejarah) mengkaji perubahan-perubahan yang berlaku dalam sebuah bahasa atau keluarga bahasa dengan berlalunya masa.

perbandingan b) 2 bahan kajian L.ESEI 1. 3. a) 3 proses yg tlibat dalam perubahan tersebut i. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa melayu dan langkah2 atasi utk perkasakan peranan BM sebagai bahasa ilmu. bincangkan pernyataan dengan berikan contoh-contoh konkrit dan relevan.sejarah [bahasa dan sejarah] 2.diakronik kaji perubahan2 yg blaku dalam sesebuah bahasa dgn blalunya masa. Sosiolonguistik dan linguistik antropologikal.sebut . 2. fonetik . 3.a) Semantik. sejarah perkembangan ilmu lingusitik zaman Yunani sehingga Lingusitik Moden serta sumbangan tokoh-tokoh dalam perkambangan bahasa. 1. a) 3 perbezaan L.a)L.gunaan dan L. STRUKTUR. 3 jenis makna yg jadi tumpuan ahli bahasa b) beri analisis makna scr harfiah (tersirat) dan bukan harfiah untuk ayat di bawah : 'Cantik muka awak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful