DE EIGEN VERDIENSTE by Dwight Isebia

DE EIGEN VERDIENSTE By Dwight Isebia

Het is bizar dat terwijl wij ons meesters willen wanen van onze wil en menen vrij zijn om te kiezen en, als het ware, te kunnen onderscheiden als beter of van meer waarde door het eigen doen of nalaten, zoveel waardoor bewondering wordt geoogst, al is vastgesteld op het moment na te zijn verwekt en bij het verschijnen als boreling, door voorzien te zijn van gezicht, door medemensen als mooi ervaren of van grijze cellen sneller dan licht, door anderen niet te evenaren, maar niet bewust door eigen intentie geschapen schoonheid of intelligentie Het is de kunst om als bewuste mens, los van geschonken genen bij te dragen aan het algemeen gevoel van welbehagen en zo te genieten van het geschenk, van aangeboren schoonheid of talent, dat men ten dienste stelt van anderen (DPI 2011)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful