SULIT 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 2006

SKEMA SET 1

1103/2

JABATAN PELAJARAN PERAK

LEARNING TO SCORE 2006

BAHASA MELAYU
Kertas 2
PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN GURU SAHAJA

SKEMA JAWAPAN KERTAS 2 SET 1

1. Kertas jawapan ini mengandungi empat jawapan.

Kertas jawapan ini mengandungi 9 halaman bercetak

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

[Lihat sebelah Halaman 1

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2

Soalan 1: Rumusan [30 markah] Pendahuluan/Pengenalan [2 markah] Petikan membincangkan usaha/pendekatan/cara menangani/mengatasi kelaziman merokok. (2M) Isi Tersurat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [4 hingga 12 markah] Markah

Kerajaan melancarkan “Kempen Anti merokok Tak Nak”. (2M) Undang-undang yang melarang penjualan rokok kepada golongan bawah umur perlu dikuatkuasakan (dengan tegas) (2M) Semua bentuk pengiklanan rokok mesti diharamkan. (2M) Promosi jenama rokok tidak seharusnya dibenarkan. (2M) Harga rokok (semasa) perlu dinaikkan setinggi yang mungkin. (2M) Merokok di tempat-tempat awam perlu dilarang dan pengharaman ini perlu diketatkan. (2M) Aktiviti kokurikulum di sekolah mesti memasukkan mesej bahaya merokok. (2M) Persatuan pengguna di sekolah menggalakkan ahlinya meyertai pertandingan melukis poster antimerokok (dengan slogan mereka sendiri). (2M) [4 hingga 12 markah] (2M) (2M) (2M) (2M) (2M) (2M) (2M)

Isi Tersirat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menjejaskan kesihatan tubuh badan/terdedah kepada pelbagai penyakit. Langkah permulaan ke arah gejala penagihan dadah. Pembaziran wang ringgit. Dipinggirkan/dijauhi oleh rakan yang tidak merokok. Menjejaskan penampilan diri. Terlalu bergantung kepada rokok/sukar meninggalkan rokok/ketagih. Suka melanggar peraturan/disiplin. [2 markah]

Kesimpulan/ Penutup   

Kesimpulannya, semua pihak perlu memberikan kerjasama terhadap kempen ini supaya masyarakat hidup lebih sejahtera. (2M) Kesimpulannya, tabiat merokok perlu dihentikan segera agar langkah mengurangkan tabiat merokok yang dilaksanakan mencapai kejayaan. (2M) Kesimpulannya, usaha menangani tabiat merokok perlu disokong untuk melahirkan masyarakat yang cergas fizikal dan mental. (2M)

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

[Lihat sebelah Halaman 2

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2

Soalan 2 : Pemahaman Soalan 2(a) Petikan Umum i. Maksud rangkai kata mengurangkan kuasa beli pengguna - Menjejaskan/melemahkan keinginan perokok untuk mendapatkan rokok. - menyukarkan pembeli mendapatkan rokok. [2M] ii. Kanak-kanak terpengaruh dengan tabiat merokok akibat daripada - Meniru perbuatan bapa mereka dan lelaki dewasa merokok. - disuruh membeli rokok oleh ibu bapa mereka. - didedahkan pada rokok pada usia muda/terdedah kepada iklan dan promosi. - undang-undang melarang penjualan rokok kepada golongan bawah umur kurang tegas. Pilih mana-mana tiga isi. [3M] iii. Peranan saya dalam menjayakan ‘Kempen Anti merokok Tak Nak” dengan - menegur/memberikan nasihat kepada rakan/keluarga yang merokok. - Melaporkan perbuatan rakan yang merokok kepada guru disiplin. - melibatkan diri dalam setiap aktiviti “Kempen Anti merokok Tak Nak”. - menganjurkan ceramah antimerokok di sekolah/menganjurkan aktiviti ‘sihat’ bagi mengelakkan merokok. - membimbing rakan sebaya melalui program Pembimbing Rakan Sebaya. - menulis rencana berkaitan keburukan merokok dalam akhbar atau majalah. Pilih mana-mana empat isi. [4M]

Soalan 2(b) Petikan Cerpen (i) Cikgu Jo mahu Daneng meneruskan pelajarannya kerana; Daneng merupakan pelajar orang asli yang bijak. Daneng mempunyai masa depan yang cerah jika diberi peluang Daneng dapat membantu kaumnya apabila sudah berjaya nanti. Bilangan mahasiswa dalam kalangan orang asli masih kecil. [1 markah] [1 markah] [1 markah] [1 markah] [Mak 3 markah ] (ii) Pada pendapat saya, pelajar di luar bandar sering menghadapi masalah keciciran kerana; ibu bapa tidak mendorong anak – anak untuk belajar kerana mereka tidak berpendidikan. [1 markah] suasana kehidupan di luar bandar tidak mencabar untuk pelajar bersaing dalam pelajaran. [1 markah] pelajar berpuas hati dengan corak kehidupan mereka yang diwarisi sejak dahulu lagi. [1 markah] faktor kemiskinan/tidak mampu membiayai pelajaran. [1 markah] membantu ibu bapa dengan bekerja. [1 markah] [Mak 3 markah ]

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

[Lihat sebelah Halaman 3

SULIT (iii)

SKEMA SET 1

1103/2

Satu persoalan yang terdapat dalam petikan ialah; kepentingan pelajaran dalam kehidupan. Contohnya, Cikgu Jo berpendapat bahawa Daneng perlu melanjutkan pelajaran untuk membantu kaumnya yang ketinggalan. [1 markah] - kemiskinan dan kemunduran hidup orang asli Contohnya ; Cikgu Jo mahu Daneng meneruskan persekolahan untuk membantu memajukan kaumnya yang ketinggalan. [1 markah] Dua persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen ini ialah; - persoalan tentang keperihatinan seorang guru melaksanakan tanggungjawab memastikan kejayaan pelajarnya. [1 markah] Contohnya, Cikgu Jo berusaha dengan pergi ke rumah Daneng untuk memujuk Daneng supaya bersekolah semula. Kecintaan terhadap alam. [1 markah] Contohnya,Daneng kesal kerana ada pihak tertentu melakukan pembalakan haram. Persoalan mengenang jasa guru. [1 markah] Contohnya, Jo sentiasa merendah diri walaupun bergelar datuk dan tetap menghormati gurunya. [Mak 2 markah] Jumlah 3 markah

Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik (i) Maksud setelah sudah ia bersetia itu ialah sesudah Jibor selesai membuat janji. [2 markah] Apakah yang dilakukan oleh Jibor setelah selesai membuat perjanjian dengan empat orang sipahi? [3 markah ] - Balik ke rumah untuk tidur. - Terkejut daripada tidur terus pergi ke masjid. - Mengambil air sembahyang dan terus masuk ke dalam masjid. [1 markah] [1 markah] [1 markah] [3 markah] (iii) Wajar: supaya Jibor mengetahui tingkah laku Saidah yang sebenar. Supaya Saidah kembali ke pangkal jalan. Untuk menyelamatkan rumahtangga Jibor dan Saidah. Tidak bersubahat dalam perkara yang tidak baik. Tidak wajar: - Sabor tidak patut mencampuri urusan rumah tangga Saidah dan Jibor. [1 markah] - keaiban seseorang tidak patut didedahkan kepada sesiapa. [1 markah] - pendedahan hal Saidah boleh memporak-perandakan rumah tangganya. [1 markah] - Saidah mungkin insaf kesalahannya pada suatu masa nanti. [1 markah] [Mak 3 markah] 1103/2
© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

(ii)

[1 [1 [1 [1

markah] markah] markah] markah]

[Lihat sebelah Halaman 4

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2

Soalan 2(d) Petikan Puisi (i) Nyatakan sikap pengguna jalan raya yang mengecewakan penyajak. [2 markah]    (ii) pengguna jalan raya tidak bertimbang rasa. Mementingkan diri sendiri. Tidak mematuhi peraturan jalan raya. [1 markah] [1 markah] [1 markah]

Jalan raya di negara kita sering dianggap sebagai sungai maut. Pada pendapat anda bagaimanakah cara untuk menangani tanggapan tersebut? [3 markah] Pengguna mestilah mematuhi peraturan jalan raya [1 markah] Kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada [1 markah] Kerajaan menjalankan kempen secara besar-besaran secara berterusan [1markah] mengenakan hukuman yang setimpal kepada pesalah. [1markah]

(ii)

Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak di atas. [4 markah] kita hendaklah bersikap bertimbang rasa supaya tidak menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. [1markah] - kita perlu mempunyai sifat hormat-menghormati [1 markah] - kita hendaklah menyayangi nyawa sendiri [1markah] - kita hendaklah mematuhi peraturan jalan raya [1 markah] -

[maksimun 4 markah]

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa [30 markah] a) Membina ayat. (i) - Sekiranya Malaysia ingin maju setanding dengan negara barat, pemindahan teknologi perlu dilakukan.  Perpindahan penduduk setinggan ke kawasan perumahan baru perlu disegerakan kerana kerja-kerja pembangunan akan dijalankan di kawasan tersebut. (ii) - Para pelajar diseru agar tidak melakukan pelanggaran disiplin di dalam kawasan sekolah. - Perlanggaran antara lori dengan kereta di lebuh raya itu semalam telah mengorbankan tiga nyawa. - Penahanan tiga orang pemuda yang terlibat dalam kes pecah amanah itu telah menarik perhatian orang ramai. - Pertahanan tentera kerajaan di dalam kawasan sempadan yang tidak kukuh menyebabkan tentera musuh mudah meloloskan diri masuk ke negara tersebut. [Lihat sebelah Halaman 5

(iii)

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2 (6 markah)

b) Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif . (i) Perkara lain tidak sempat dibincangkan oleh mereka dalam mesyuarat semalam kerana kesuntukan masa. E-mel dikirimkan oleh pelajar lelaki itu kepada gurunya untuk menanyakan masalah pelajarannya.

(ii)

(iii)

Mata pelajaran Bahasa Melayu diajarkan oleh Cikgu Ramlah di sebuah sekolah di luar bandar. (6 markah) c) Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan (i) (ii) (iii) d) (i) (ii) (iii) pengetahuan = berpengetahuan , teknoloji = teknologi mengembleng = menggembleng, membentuk = pembentukan pengswastaan = penswastaan, efisyen = efisien (6 markah) Membetulkan kesalahan kata/istilah dan kesalahan bahasa

wadar = warden , lain-lain masalah = masalah-masalah lain) Tulisan = Karangan, ditulis oleh saya = saya tulis dikenakan = ditugaskan, menceritakan kembali peristiwa itu = menceritakan peristiwa itu kembali (6 markah) e) Peribahasa Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran Anak di pangkuan diletakkan, kera di hutan disusui Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. (6 markah)

Soalan 4 : Novel [15 markah] a) Setiap novel mempunyai keistimewaan tersendiri yang menyebabkan pembaca meminatinya. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan dua keistimewaan novel tersebut. Perhatian bagi soalan 4a I. Berikan 1 markah untuk isi dan 1 markah untuk huraian II. Markah maksimum untuk isi 4 markah dan markah maksimum untuk bahasa 3 markah III. Pemberian markah bahasa berdasarkan impression iaitu : 1103/2 Baik Sederhana Lemah 3 markah 2 markah 1 markah [Lihat sebelah Halaman 6

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SULIT Perlumbaan Kedua

SKEMA SET 1

1103/2

i. Keistimewaan novel ini terletak pada tema yang diketengahkan oleh pengarangnya. Novel ini mengemukakan tema kebijaksanaan dan pengalaman mengatasi kekuatan fizikal. Kebijaksanaan Tuk Kura menyusun strategi pertandingan menyebabkan dia berjaya menewaskan Sang Arnab Putih dalam perlumbaan kedua. ii. Novel ini istimewa kerana berbentuk satira, menggunakan watak binatang untuk dikaitkan dengan kehidupan manusia. Keistimewaan novel ini juga terletak pada wataknya. Pengarang mengutarakan watak haiwan yang terdiri daripada tuk kura, sang arnab, tedung, gajah, sang kancil, murai dan penghuni rimba yang lain. Tindakan watak tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan manusia dalam kehidupan harian. iii. Keistimewaan novel ini terletak pada latar tempat dan latar masyarakatnya. Pengarang mengambil hutan belantara, padang rumput, paya, sungai dan lereng bukit sebagai latar tempatnya. Pengarang secara langsung menghuraikan keindahan tempat yang menjadi latar novel ini. Pengarang juga memaparkan latar masyarakat haiwan yang tinggal dengan penuh harmoni di rimba. Keistimewaan novel ini juga terletak pada persoalan yang dikemukakan oleh pengarangnya. Novel ini mengemukan persoalan tentang ketabahan menghadapi cabaran, keberanian mempertahankan maruah, kasih sayang, permuafakatan kaum dan persoalan memerangi rasuah. Keistimewaan novel ini terletak pada teknik plot yang digunakan oleh pengarang. Pengarang menggunakan teknik huraian/pemerian, teknik dialog antara wataknya, teknik monolog dalaman, teknik saspens, imbas kembali dan juga imbas muka. Kepelbagaian teknik yang digunakan dalam novel ini membuatkan novel ini menarik. Keistimewaan novel ini terletak pada aspek gaya bahasa yang digunakan. Pengarang mengaplikasikan gaya bahasa simile, hiperbola, metafora, repitasi, paradok, totologi dan simbol. Pengarang juga banyak menggunakan peribahasa. [7 markah]

iv.

v.

vi.

Novel Julia i. Keistimewaan novel ini terletak pada tema yang diutarakan oleh pengarangnya. Novel ini mengemukakan tema kegigihan wanita muda memajukan syarikat perniagaannya. Sebagai usahawan muda beliau dapat memulihkan BMPRO Holding dan BMPRO Transport yang ditimpa masalah kegawatan ekonomi dan pengkhianatan. ii. Keistimewaan novel ini juga terletak pada watak yang mendokong cerita. Pengarang mengutarakan Julia sebagai watak utama yang banyak keistimewaan. Julia digambarkan sebagai remaja wanita yang sanggup memikul tanggungjawab besar keluarganya. Watak ini dibantu oleh watak lain seperti [Lihat sebelah Halaman 7

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2

Jun, En. Hashim, Ummi Sarah, dan watak penjarah seperti En. Baharom dan Syed Mustaffa. Semua watak tersebut diberi peranan bagi menghidupkan cerita. iii. Keistimewaan novel ini terletak pada latar tempat dan latar masyarakatnya. Pengarang mengambil latar di bandar-bandar besar di dalam dan di luar negara.seperti Kuala Lumpur, Alor Setar dan Perth. Pengarang secara langsung menggambarkan keindahan tempat seperti Banglo Seri Idaman, Taman Tun Dr. Ismail.

iv. Keistimewaan novel ini juga terletak pada persoalan agung yang dikemukakan oleh pengarangnya. Novel ini mengemukakan persoalan tentang kasih sayang sesama insan/keluarga, ketabahan menghadapi cabaran dan keberanian mempertahankan hak. v. Keistimewaan novel ini terletak pada teknik plot yang digunakan oleh pengarang. Pengarang menggunakan pelbagai teknik seperti pemerian, dialog, monolog dalaman, saspens, imbas kembali dan juga imbas muka. vi. Keistimewaan novel ini terletak pada aspek gaya bahasa. Pengarang mengaplikasikan gaya bahasa simile, hiperbola, metafora, repitasi, paradoks, dan simbolik dalam karyanya. [8 markah]

b) Nilai Murni merupakan aspek penting dalam penghasilan sesebuah karya. Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, bandingkan nilai murni yang terdapat dalam kedua-dua novel tersebut Perhatian bagi soalan 4b I.Berikan 2 markah untuk perbandingan bagi sesuatu aspek. II.Pilih mana-mana 3 aspek perbandingan. III.Markah maksimum untuk isi 6 markah dan markah maksimum untuk bahasa 2 markah. IV.Bahasa : Baik Lemah 2 markah 1 markah

PERSAMAAN . i. Kedua-dua novel mengemukakan nilai kebijaksanaan. Cth: Tuk Kura bijak mengatur strategi dalam perlumbaan, akhirnya dapat mengalahkan/menewaskan sang arnab putih. Julia bijak menyelesaikan masalah/ penyelewengan yang dihadapi oleh BMPRO Transport.

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

[Lihat sebelah Halaman 8

SULIT

SKEMA SET 1

1103/2

ii. Kedua-dua novel memaparkan nilai kegigihan Cth: Tuk Kura gigih menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi perlumbaan dengan sang arnab putih. Julia gigih memajukan perniagaan keluarganya, BMPRO Holding Bhd. iii. Kedua-dua novel memaparkan nilai bekerjasama. Cth: Semua haiwan rimba bekerjasama untuk menjayakan perlumbaan antara tuk kura dengan arnab putih. Keluarga Jun, Julia dan masyarakat tempatan bekerjasama dalam menjayakan majlis pelancaran projek homestay di Guar Napai, Kedah. iv. Kedua-dua novel mengutarakan nilai keberanian Cth: Tuk kura berani mempertahankan maruah kaumnya. Dia sanggup menyahut cabaran berlumba dengan arnab putih. Julia berani menghadapi kerenah Syed Mustaffa dan En. Baharom yang panas baran. v. Kedua-dua novel mengemukakan nilai kasih sayang Cth: Tuk Kura menyayangi kaumnya. Dia sanggup menerima cacian dan cabaran semata-mata ingin mempertahankan maruah kaumnya. Julia menyayangi keluarganya seperti ibu bapa, adik-adik dan neneknya. (Maksimum: 8 markah)
JAWAPAN TAMAT

1103/2

© 2006 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Perak

[Lihat sebelah Halaman 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times