I

coordonator
Corneliu Henegar
editura Carmel Print
arad - 2011
Copyright 2011 © SC anDagra Srl araD
Lucrare apărută sub egida Societăţii de Protecţia Plantelor „Transilvania”.
Prezentul Codex include produsele omologate în România până la data de 15.12.2010.
Coordonator:
dr. ing. CORNELIU HENEGAR
Controlul ştiinţific a fost asigurat de
prof. univ. dr. VIOREL FLORIAN
Tehnoredactare:
LUCIAN STANA
Coperta:
ELISABETA KALMAN
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Henegar, Corneliu
CODEXUL PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA -
Coordonator dr. ing. Corneliu Henegar - Carmel Print - Arad, 2011.
Bibliografie
ISBN 978-973-7738-94-3
Henegar, Corneliu (coord)
68.116.2:37
III

IV

V
 

 
 
 
 
 
 
 
CUPRINS
• Prefaţă .................................................................................................................................... III
• Consideraţiuni generale şi elemente explicative de utilizare ................................................. VI
• Abrevieri referitoare la formele de condiţionare ale produselor de protecţie a
plantelor ............................................................................................................................... XIV
• Indexul produselor de protecţie a plantelor omologate pentru utilizare în România ........... XVI
• Distribuţia utilizărilor omologate generale ale produselor de protecţie a plantelor
(TABLOU GENERAL) ............................................................................................................ XLV

Cap. 1. FUNGICIDE ........................................................................................................... 1
Cap. 2. INSECTICIDE ................................................................................................... 143
Cap. 3. INSECTOFUNGICIDE .................................................................................... 245
Cap. 4. ACARICIDE ..................................................................................................... 251
Cap. 5. NEMATOCIDE ................................................................................................. 265
Cap. 6. RODENTICIDE, MOLUSCOCIDE, REPELENŢI .......................................... 274
Cap. 7. ERBICIDE ........................................................................................................ 279
Cap. 8. DEFOLIANŢI, DESICANŢI ............................................................................ 401
Cap. 9. REGULATORI DE CREŞTERE ...................................................................... 403
Cap. 10. FEROMONI ....................................................................................................... 415
Cap. 11. PRODUSE DIVERSE ŞI AUXILIARE ............................................................ 421

• Bibliografie selectivă ........................................................................................................ 423
XVI
Producătorul (ii);
Nr. CO(*)/data eliberării; Data expirării CO
2,4 D 660 SL E
MAKTHESHIM AGAN, ISRAEL
CO: 2727/ 25.10.2007; 25.10.2012
280, 302.
ACANTO PLUS
(SC)
F
DU PONT INTERNATIONAL OPERATIONS
SaRL, ELVETIA
CO: 2662/19.12.2006; 19.12.2011
9; 16; 25; 30.
ACCENT 75 WG E
DU PONT INTERNATIONAL OPERATIONS
SaRL (DIOSA), ELVETIA
CO:2818/ 18.12.2008; 18.12.2013
305.
ACENIT A 880 EC E
MAKTHESHIM AGAN, ISRAEL
CO: 2087/ 19.12.2000; 31.12.2011
310.
ACETO
(EC)
E
SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt. L.t.d.,
INDIA
CO: 2597/ 14.12.2005; 14.12.2010
300; 318.
ACETOCLOR 500 CE E
OLTCHIM SA RÂMNICU VÂLCEA, ROMÂNIA
CO: 1963/ 14.02.2001; 14.02.2011
300; 318.
ACETOCLOR SUPER
(SL)
E
ALCHIMEX SA, ROMÂNIA
CO; 1964/ 14.02.2001; 14.02.2011
310; 326; 341; 355.
ACETOGAN 900 EC E
MAKTHESHIM AGAN, ISRAEL
CO: 2631/ 06.04.2006; 31.12.2011
300; 318.
ACETOGAN SUPER
768 EC
E
MAKTHESHIM AGAN, ISRAEL
CO: 2672/ 19.12.2006; 19.12.2011
310; 326.
ACROBAT MZ
90/600 WP
F
BASF AGRO BV Arnhem (NL) -
WADENSWILL BRANCH, ELVETIA
CO: 1357/21.12.1992; 21.12.2012
41; 52; 62; 74; 82; 131.
ACTARA 25 WG I
NOVARTIS CROP PROTECTION,
ELVETIA
CO: 1885/17.02.1999; 17.02.2014
151; 157; 168; 170; 174;
179; 190; 193; 198; 201;
203; 213; 216; 222; 227;
244.
ACTELLIC 50 EC I
SYNGENTA LIMITED, ANGLIA
CO: 403/03.07.1975; 03.07.2015
242; 243.
ACTIWAVE
(XX)
RG
VALAGRO, ITALIA + ADVISO TRADING SRL,
ROMANIA
CO: 2577/12.10.2005; 12.10.2010
409.
ADENGO 465 SC E
BAYER CROPSCIENCE AG, GERMANIA
CO: 2789/ 26.06.2008; 01.07.2011
311.
ADMIRAL 10 EC I
SUMITOMO CORPORATION, JAPONIA
CO: 1701/13/07.1995 13.07.2015
193; 196; 198; 200; 212;
222.
AFALON 50 SC E
AGREVO GmbH, GERMANIA
CO:1890/ 17.02.1999; 17.02.2014
305; 322; 344.
AFFIRM I
SYNGENTA CROP PROTECTION AG,
ELVETIA
CO: 2857/ 15.12.2010 15.12.2013
189; 192; 234.
AGESHIO
(FG)
E
NIHON NOHYAKU Co. Ltd., JAPONIA
CO: 2771/ 27.03.2008; 27.03.2013
285.
AGIL 100 EC E
MAKTHESHIM AGAN, ISRAEL
CO: 1345/ 16.11.1992; 16.11.2012
323; 329; 333; 336; 339;
345; 351; 355; 356; 358;
359; 365; 367; 371; 391;
394.
INDEXUL PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR
OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA
Numele produsului Pagina din CODEX
Cod
(**)
(*) CO = Certificat de omologare
(**) F - fungicide; I - insecticide; IF - insectofungicide; A - acaricide; N - nematocide; DS - dezinfectanţi ai
solului; RD - rodenticide; M - moluscocide; RL - repelenţi; E - erbicide; DD - desicanţi, defolianţi;
RG - regulatori de creştere; FM - feromoni; DA - produse diverse şi auxiliare.
-16-
DISTRIBUȚ IA UTILIZĂRILOR OMOLOGATE GENERALE ALE PRODUSELOR DE PROTECȚ IE A PLANTELOR
TABLOU GENERAL
UTILIZĂRILE OMOLOGATE
GENERALE
(ABREVIERI)
DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Fungicide Insecticide Insectofungicide Acaricide
Nematocide,
dezinfectanți
ai solului
Rodenticide,
Moluscocide,
Repelenți
Erbicide
Desicanți,
Defolianți
Regulatori
de
creștere
Feromoni
Produse
diverse
și
auxiliare
CULTURI DE CÂMP (CC) x x x x x 275 x x x 416 422
GRÂU (GR) 2 144 246 x x x 280 x 404 x x
ORZ (OZ) 12 152 247 x x x 290 x 404 x x
ORZOAICĂ (OC) 19 158 248 x x x 294 x 405 x x
SECARĂ (SC) 20 161 248 x x x x x x x x
OVĂZ (OV) x 162 x x x x 297 x x x x
OREZ (OR) x x x x x x 299 402 x x x
PORUMB (PB) 21 164 249 x x x 300 x x x x
SORG

(SG)
x x x x x x 317 x x x x
FLOAREA SOARELUI (FL) 23 169 x x x x 318 402 405 x x
RAPIȚĂ (RP) 26 171 249 x x x 327 402 406 x x
MUȘTAR (MT) x x x x x x 332 x x x x
MAZĂRE (MZ) 32 x x x x x 333 x x x x
FASOLE (FS) 33 x x x x x 335 x x x x
SOIA (SO) 35 175 x 252 x x 337 x 406 x x
NĂUT (NT) x x x x x x 342 x x x x
RICIN (RN) x x x x x x 342 x x x x
CARTOF (CT) 36 176 250 x 266 x 343 402 407 x x
SFECLĂ DE ZAHĂR (SZ) 49 180 x x 266 x 348 402 408 x x
SFECLĂ FURAJERĂ (SF) x x x x x x 354 x x x x
SFECLĂ ROȘIE (SR) x x x x x x 354 x x x x
TUTUN (TT) 48 182 x x x x 355 x 408 x x
MAC (MC) x x x x 267 x x x x x x
IN (IN) x 185 x x x x 356 x x x x
LUCERNĂ (LN) x 186 x x x x 357 402 x x x
TRIFOI (TF) x x x x x x 359 x x x x
HAMEI (HM) 51 183 x x x x x x x x x
UTILIZĂRILE OMOLOGATE
GENERALE
(ABREVIERI)
DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Fungicide Insecticide Insectofungicide Acaricide
Nematocide,
dezinfectanți
ai solului
Rodenticide,
Moluscocide,
Repelenți
Erbicide
Desicanți,
Defolianți
Regulatori
de
creștere
Feromoni
Produse
diverse
și
auxiliare
CÂNEPĂ (CNP) x 184 x x x x x x x x x
PAJIȘTI (PJ) x 187 x x x x 359 x x x x
CULTURI
LEGUMICOLE
(CL) x x x x x 276 x x x 416 x
MORCOV (MV) 53 x x x x x 360 402 x x x
ȚELINĂ (TN) x x x x x x 361 x x x x
VARZĂ (VZ) x 188 x x x x 362 x x x x
CONOPIDĂ (CPD) x x x x x x 363 x x x x
TOMATE (TM) 54 191 x 252 267 x 364 x 409 x x
ARDEI (AR) 66 195 x 253 269 x 367 x 410 x x
VINETE (VN) 68 197 x 254 270 x 368 x x x x
CASTRAVEȚI (CV) 69 199 x 255 271 x 369 x 411 x x
PEPENI VERZI (PV) 78 202 x 256 x x 369 x 411 x x
PEPENI GALBENI (PG) 79 x x x x x x x x x x
CEAPĂ (CP) 80 203 x x x x 370 402 x x x
USTUROI (UT) x x x x 272 x 373 x x x x
SALATĂ (ST) 84 205 x x x x x x x x x
CIUPERCI (CC) 85 206 x x x x x x x x x
POMI FRUCTIFERI
ȘI PEPINIERE
(PFP) x x x x x 277 x x x 417 x
MĂR (MR) 86 207 x 257 x x 374 x 412 x x
PĂR (PR) 96 215 x 258 x x 377 x x x x
GUTUI (GT) 100 217 x x x x 378 x x x x
PRUN (PN) 102 219 x 259 x x 379 x 412 x x
CAIS (CS) 105 224 x 260 x x 381 x x x x
PIERSIC (PS) 107 226 x 260 x x 382 x x x x
CIREȘ (CR) 110 228 x 261 x x 383 x x x x
VIȘIN (VS) 113 230 x 261 x x 384 x 413 x x
AGRIȘ (AG) 116 x x x x x x x x x x
COACĂZ (CZ) 117 231 x 262 x x x x x x x
PEPINIERE
POMICOLE
(PP) x x x x x x 385 x x x x

UTILIZĂRILE OMOLOGATE
GENERALE
(ABREVIERI)
DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Fungicide Insecticide Insectofungicide Acaricide
Nematocide,
dezinfectanți
ai solului
Rodenticide,
Moluscocide,
Repelenți
Erbicide
Desicanți,
Defolianți
Regulatori
de
creștere
Feromoni
Produse
diverse
și
auxiliare
ARBUȘTI
FRUCTIFERI
(AF) x x x x x x 386 x x x x
CĂPȘUN (CN) 118 232 x 262 x x 387 x x x x
VIȚĂ DE VIE (VV) 120 233 x 263 x x 389 402 413 418 x
GAZON (GZ) x x x x x x 392 x x x x
PLANTE
ORNAMENTALE
(PO) 137 237 x 264 x x 392 x 414 419 x
SILVICULTURĂ (SV) 139 239 x x x 277 393 x x 420 x
PRODUSE
AGRICOLE
DEPOZITATE
(PAD) 141 241 x x x 278 x x x x x
DEZINSECȚIE
DEPOZITE
(DD) x 243 x x x x x x x x x
DEZINFECȚIE,
DEZINSECȚIE SOL
(DS) 142 244 x x 273 x x x x x x
MIRIȘTI (MST) x x x x x x 396 x x x x
TERENURI
NECULTIVATE
(TNC) x x x x x x 398 x x x x
TERASAMENTE
CĂI FERATE
(TCF) x x x x x x 399 x x x x
TOTAL UTILIZĂRI
OMOLOGATE
40 42 7 17 9 5 53 9 18 6 1

1
Capitolul I
FUNGICIDE
2
CULTURA DE GRÂU
TRATAMENTUL SEMINŢEI
Substanţa activă
(s.a.)
Fungicidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire comercială Denumirea ştiinţifică Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. FUNGICIDE SIMPLE
FLUTRIAFOL 25 g/l
VINCIT NOVA
(ES)
Tilletia spp.;
Fusarium spp.
Mălura comună;
Fuzarioza
1,0 l/t
25
g/t

(Xi)
GUAZATIN ACETAT
350 g/l PANOCTINE 35 LS
Tilletia spp.;
Fusarium spp.
Mălura comună;
Fuzarioza
2,0 l/t
700
g/t

(Xn)
350 g/l
PANOCTINE GREEN
35 LS
Tilletia spp.;
Fusarium spp.
Mălura comună;
Fuzarioza
2,0 l/t
700
g/t

(Xn)
IPCONAZOL 15 g/l RANCONA 15 ME
Tilletia spp.;
Fusarium spp.
Mălura comună;
Fuzarioza
1,0 l/t
15
g/t


MANCOZEB
80%
DITHANE M-45
(WP)
Tilletia spp. Mălura comună 2,5 kg/t
2000
g/t

(Xi)
75%
DITHANE NEOTEC
75 WG
Tilletia spp. Mălura comună 2,5 kg/t
1875
g/t

(Xi)
80%
VONDOZEB
(WP)
Tilletia spp. Mălura comună 2,5 kg/t
2000
g/t

(Xi)
75%
VONDOZEB 75 DG
(EG)
Tilletia spp. Mălura comună 2,5 kg/t
1875
g/t

(Xi)
TEBUCONAZOL 2%
AMIRAL 2 PUS
(PS)
Tilletia spp.;
Fusarium spp.
Mălura comună;
Fuzarioza
1,5 kg/t
30
g/t

(Xi)
1
4
3
Capitolul II
INSECTICIDE
1
4
4
CULTURA DE GRÂU
TRATAMENTUL SEMINŢEI
Substanţa activă
(s.a.)
Insecticidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. INSECTICIDE SIMPLE
CIPERMETRIN 300 g/l
SIGNAL
(ES)
Agriotes spp. Viermi sârmă 2,5 l/t
750
g/t
(Xn)
IMIDACLOPRID
600 g/l
DALILA
(FS)
Agriotes spp. Viermi sârmă 0,7 l/t
420
g/t
(Xn)
Zabrus tenebrioides Gândacul ghebos 1,0 l/t
600
g/t
Macrosiphon avenae,
Rhopolosiphum maidis,
Rhopolosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Schizaphis graminum
Afidele cerealelor, în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de
îngălbenire, piticire şi aspermie a
grâului (Wheat dwarf virus)
transmis de afide
0,6 l/t
360
g/t
600 g/l GAUCHO 600 FS
Macrosiphon avenae,
Rhopolosiphum maidis,
Rhopolosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Schizaphis graminum
Afidele cerealelor, în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de
îngălbenire, piticire şi aspermie a
grâului (Wheat dwarf virus)
transmis de afide
0,6 l/t
360
g/t
(Xn)
70% IMIDASEED 70 WS
Agriotes spp. Viermi sârmă 0,7 kg/t 490 g/t
(Xn)
Zabrus tenebrioides Gândacul ghebos 1,0 kg/t 700 g/t
Macrosiphon avenae,
Rhopolosiphum maidis,
Rhopolosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Schizaphis graminum
Afidele cerealelor, în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de
îngălbenire, piticire şi aspermie a
grâului (Wheat dwarf virus)
transmis de afide
0,6 kg/t
420
g/t
600 g/l MIDASH 600 FS Zabrus tenebrioides Gândacul ghebos 1,0 l/t 600 g/t Xn
2
4
5
Capitolul III
INSECTOFUNGICIDE
2
4
6
CULTURA DE GRÂU
TRATAMENTUL SEMINŢEI
Substanţa activă
(s.a.)
Insectofungicidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TEFLUTRIN +
FLUDIOXONIL
40 g/l
10 g/l
AUSTRAL PLUS
(FS)
Tilletia spp.;
Fusarium spp.;
Fusarium nivale;
Septoria nodorum;
Agriotes spp.;
Zabrus tenebrioides
Mălura comună; Fuzarioza;
Mucegaiul de zăpadă; Septorioza;
Viermii sârma; Gândacul ghebos
5,0 l/t
sămânţă
250
g/t

IMIDACLOPRID +
TEBUCONAZOL
210 g/l
12 g/l
NUPRID MAX AL
222 FS
Tilletia spp.;
Fusarium spp.;
Agriotes spp.;
Zabrus tenebrioides
Mălura comună; Fuzarioza;
Viermii sârma; Gândacul ghebos
2,5 l/t
sămânţă
555
g/t
(Xn)
Macrosiphum avenae;
Rhopolosiphum maidis;
R. padi; R. dirhodum;
Schizaphis graminum
Afidele cerealelor în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de
îngălbenire, piticire şi aspermie a
grâului (Wheat dwarf virus)
0,6 l/t
sămânţă
133
g/t
TEFLUTRIN +
DIFENOCONAZOL
80 g/l
12 g/l
TONIC PLUS
(SC)
Tilletia spp.;
Fusarium spp.;
Agriotes spp.;
Zabrus tenebrioides
Mălura comună; Fuzarioza;
Viermii sârma; Gândacul ghebos
2,5 l/t
sămânţă
230
g/t
(Xn)
IMIDACLOPRID +
TEBUCONAZOL
233 g/l
13 g/l
YUNTA 246 FS
Tilletia spp.;
Fusarium spp.;
Agriotes spp.
Mălura comună;
Fuzarioza; Viermii sârma
2,0 l/t
492
g/t
(Xn)
Zabrus tenebrioides Gândacul ghebos 2,25 l/t 554 g/t
Macrosiphum avenae;
Rhopolosiphum maidis;
R. padi; R. dirhodum;
Schizaphis graminum
Afidele cerealelor în vederea
prevenirii apariţiei fenomenului de
îngălbenire, piticire şi aspermie a
grâului (Wheat dwarf virus)
2,0 l/t
sămânţă
492
g/t
2
5
1
Capitolul IV
ACARICIDE
2
5
2
CULTURA DE SOIA
TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE
Substanţa activă
(s.a.)
Acaricidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. ACARICIDE SIMPLE
FENBUTATIN OXID
550 g/l MEMENTO (SC) Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun 0,5 l/ha 275 g/ha (Xi)
550 g/l TORQUE 550 SC Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun 0,5 l/ha 275 g/ha (T
+
)
FENPIROXIMAT 50 g/l ORTUS 5 SC
Tetranychus urticae;
Etiela zinckenella
Păianjenul roşu comun;
Molia pastailor de soia
0,5 l/ha
25
g/ha
(Xi)
HEXITHIAZOX 10% NISSORUN 10 WP Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun
0,04%
(0,4 kg/ha)
40
g/ha
(Xi)
SPIRODICLOFEN 240 g/l ENVIDOR 240 SC Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun 0,3 l/ha 72 g/ha (Xn)
CULTURA DE TOMATE
TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE
Substanţa activă
(s.a.)
Acaricidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. ACARICIDE SIMPLE
CLOFENTEZIN 500 g/l APOLLO 50 SC Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun
0,04%
(0,4 l/ha, în 1000 l apă)
200
g/ha
(Xi)
FENPIROXIMAT 50 g/l ORTUS 5 SC Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun
0,1%
(1,0 l/ha, în 1000 l apă)
50
g/ha
(Xi)
2
6
5
Capitolul V
NEMATOCIDE,
DEZINFECTANŢI
AI SOLULUI
2
6
6
PLANTE ORNAMENTALE
TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE
Substanţa activă
(s.a.)
Nematocide, dezinfectanţi Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. NEMATOCÌDE, DEZÌNFECTANţÌ - SIMPLE
FOSTIAZAT 10%
NEMATHORIN 10 G
(GR)
Ditylenchus spp.;
Agriotes spp.
Prevenirea raspândirii şi combaterea
nematozilor comuni şi a viermilor
sârma
10,0 - 15,0 kg/ha
(aplicat în bilon
concomitent cu
plantarea)
1000 -
1500 g/
ha
(Xn)
Globodera spp.
Prevenirea raspândirii şi combaterea
nematozilor cu chişti
30,0 kg/ha
3000
g/ha
OXAMIL 10%
VYDATE 10 G
(GR)
Aphis spp.;
Leptinotarsa decemlineata
Afide; Gândacul din Colorado 17,5 - 20,0 kg/ha
1750
- 2000 g/
ha
(T
+
)
Globodera spp. Nematozii cu chişti ai cartofului 30,0 kg/ha 3000 g/ha
CULTURA DE SFECLĂ DE ZAhĂR
TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE
Substanţa activă
(s.a.)
Nematocide, dezinfectanţi Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. NEMATOCÌDE, DEZÌNFECTANţÌ - SIMPLE
OXAMIL 10%
VYDATE 10 G
(GR)
Bothynoderes
punctiventris
Gărgăriţa sfeclei 15,0 kg/ha
1500
g/ha
(T
+
)
2
7
9
Capitolul VII
ERBICIDE
2
8
0
CULTURA DE GRÂU
Substanţa activă
(s.a.)
Erbicidul Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. ERBICIDE SIMPLE
ACID 2,4-D
500 g/l
DAMINE
(SL)
Cirsium arvense;
Sinapis arvensis;
Raphanus raphanistrum;
Chenopodium album;
Polygonum persicaria;
Thlaspi arvense;
Capsella-bursa pastoris
Buruieni dicotiledonate
sensibile la 2,4 D:
Pălămida; Muştarul sălbatic;
Ridichea sălbatică; Lobodă ;
Troscotul porcesc; Punguliţa;
Traista-ciobanului
(în faza 2-4 frunze)
1,0 - 1,2 l/ha
Postemergent
(grâu în faza de
înfrăţire - formarea
I-lui internod)
500 -
600
g/ha
(Xn)
675 g/l
PRODATE 2,4 D
(SL)

Buruieni dicotiledonate
sensibile la 2,4 D
0,8 - 1,0 l/ha
Postemergent
540 -
675 g/ha
Xn
600 g/l
SDMA SUPER
(XX)
Sinapis arvensis;
Capsella-bursa pastoris;
Raphanus raphanistrum;
Thlaspi arvense;
Chenopodium album;
Cirsium arvense
Buruieni dicotiledonate anuale şi
perene sensibile la 2,4 D:
Muştarul sălbatic; Traista-ciobanului;
Ridichea sălbatică; Punguliţa;
Lobodă; Pălămida
1,0 l/ha
Postemergent
600
g/ha
(Xn)
ACID 2,4-D
din sare
de dimetilamina
660 g/l 2,4 D 660 SL
Cirsium arvense;
Sinapis arvensis;
Capsella-bursa pastoris;
Chenopodium album
Buruieni dicotiledonate
sensibile la 2,4 D:
Pălămida; Muştarul sălbatic;
Traista-ciobanului; Lobodă sălbatică
1,0 l/ha
Postemergent
(grâu în faza de
înfrăţire - formarea
I-lui internod)
660
g/ha
Xn
600 g/l
DICOPUR D
(SL)
Amaranthus retroflexus;
Chenopodium album;
Sinapis arvensis;
Capsella-bursa pastoris;
Thlaspi arvense;
Cirsium arvense
Buruieni dicotiledonate
sensibile la 2,4 D:
Ştirul; Lobodă; Muştarul sălbatic;
Traista-ciobanului; Punguliţa;
Pălămida
1,0 l/ha
Postemergent
600
g/ha
(Xn)
660 g/l
DMA 6
(SL)

Buruieni dicotiledonate
sensibile la 2,4 D
0,8 l/ha
Postemergent
528
g/ha
(Xn)
4
0
3
Capitolul IX
REGULATORI
DE CREŞTERE
4
0
4
CULTURA DE GRÂU
Substanţa activă
(s.a.)
Regulatori de creştere Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea
ştiinţifică
Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. ReGULatoRi de cReŞteRe SimPLi
CLORMEQUAT
CLORURĂ
750 g/l
CYCOCEL 750
(SL)
Reglarea proceselor de creştere şi protecţie
a culturilor faţă de fenomenul de cădere
1,2 l/ha
900
g/ha
Xn
480 g/l
CYCOGAN 40 LC
(SL)
Scurtarea şi îngroşarea paiului 3,5 - 5,0 l/ha
1680
- 2400
g/ha
(Xi)
460 g/l
HOLDUP 460
(SL)
Regulator de creştere 3,5 - 5,0 l/ha
1610
- 2300
g/ha
(Xn)
400 g/l
STABILAN
(SL)
Scurtarea şi îngroşarea paiului 1,8 - 2,0 l/ha
720 -
800 g/
ha
Xn
TRINEXAPAC-ETIL 250 g/l MODDUS 250 EC
Stimulează vigoarea plantelor
(aplicat în faza de sfârşit de
înfrăţire - împăiere)
0,2 - 0,3 l/ha
tratament
50 - 75
g/ha
(Xi)
CULTURA DE ORZ
Substanţa activă
(s.a.)
Regulatori de creştere Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea
ştiinţifică
Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a. ReGULatoRi de cReŞteRe SimPLi
ETEFON 480 g/l
ETHREL
(SL)
Prevenirea căderii plantelor 1,0 l/ha
480
g/ha
(Xi)
TRINEXAPAC-ETIL 250 g/l MODDUS 250 EC
Stimulează vigoarea plantelor
(aplicat în faza de sfârşit de înfrăţire - împăiere)
0,35 l/ha
tratament
88
g/ha
(Xi)
4
1
5
Capitolul X
FEROMONI
4
1
6
CULTURI DE CÂMP
Substanţa activă
(s.a.)
Feromoni Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea
ştiinţifică
Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z 5 - TETRADECENIL
ACETAT +
Z 9 - TETRADEOCENIL
ACETAT
ATRAEX
Feromoni sexuali
pentru Agrotis
exclamationis
Feromoni sexuali pentru
Buha sfeclei,
în lucrări de prognoză - avertizare
1 - 2 capcane/ punct de
observaţie

Z 9 - DODECENIL
ACETAT +
E 9 - DODECENIL
ACETAT
ATRAPAS
Feromoni sexuali
pentru Cnephasia
pasquana
Feromoni sexuali pentru
Omida minieră a
tulpinilor păioaselor,
în lucrări de prognoză - avertizare
(culturi de cereale)
3 capcane/ punct
de observaţie

Z 9 - DODECENIL
ACETAT +
Z 7 - DODECENIL
ACETAT +
Z 5 - DODECENIL
ACETAT
ATRASEG
Feromoni sexuali
pentru Agrotis
segetum
Feromoni sexuali pentru
Buha semănăturilor,
în lucrări de prognoză - avertizare
(culturi de cereale şi
plante tehnice)
4 - 5 capcane/100 ha –
CULTURI LEGUMICOLE
Substanţa activă
(s.a.)
Feromoni Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea
ştiinţifică
Denumirea populară Produs comercial s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z 7, Z 12 - DODECA-
DIENIL ACETAT +
E 7, E 12 - DODE-
CA DIENIL ACETAT
ATRAGAM
Feromoni sexuali
pentru Autographa
gamma
Feromoni sexuali pentru
Buha gama,
în lucrări de prognoză-avertizare
3 capcane/ punct
de observaţie

4
2
1
Capitolul XI
PRODUSE DIVERSE
ŞI AUXILIARE
4
2
2
CULTURI DE CÂMP
Substanţa activă
(s.a.)
Produse diverse şi auxiliare Testul pentru care a fost avizat Doza:
PZ
Grupa/
simbol
toxi-
citate
Conţinut
în s.a.
Denumire
comercială
Denumirea
ştiinţifică
Denumirea populară
Produs
comercial
s.a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
POLIMETIL
SILOXAN -
copolimeri cu
polietilen glicol şi
polipropilen
1020 g/l
BREAK - THRU
(XX)
Adjuvant
(asociat cu un erbicid sistemic);
(pentru culturile de grâu şi porumb)
0,15 - 0,2 l/ha
(pentru grâu);
0,2 - 0,3 l/ha
(pentru porumb)
Postemergent
153
- 204
g/ha;
204 -
306
g/ha
(Xi)
CODEXUL
SUBSTANŢELOR ACTIVE ALE PRODUSELOR
DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE
PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA
ANEXELE A/B
MOD DE ACŢIUNE
DOMENII DE UTILIZARE
FORMULĂRI
coordonator
Corneliu Henegar
editura Carmel Print
arad - 2011
3

 CUPRINS

• Indexul substanţelor active aflate în componenţa produselor de protecţie a plantelor
omologate pentru utilizare în România ........................................................................

4
• Substanţe active aflate în componenţa fungicidelor - Anexa A1 ................................ 10
• Substanţe active aflate în componenţa insecticidelor - Anexa A2 ............................... 27
• Substanţe active aflate în componenţa insectofungicidelor - Anexa A3 .................... 37
• Substanţe active aflate în componenţa acaricidelor - Anexa A4 ................................. 40
• Substanţe active aflate în componenţa nematocidelor şi
dezinfectanţilor de sol - Anexa A5 ...............................................................................

43
• Substanţe active aflate în componenţa rodenticidelor, moluscocidelor şi
repelenţilor - Anexa A6 ................................................................................................

44
• Substanţe active aflate în componenţa erbicidelor - Anexa A7 .................................. 46
• Substanţe active aflate în componenţa defoliatorilor şi desicanţilor - Anexa A8......... 68
• Gruparea fungicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B1 .................. 69
• Gruparea insecticidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B2 ................ 88
• Gruparea insectofungicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B3 ....... 96
• Gruparea acaricidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B4 ................... 97
• Gruparea nematocidelor şi dezinfectanţilor solului după componenţa în
substanţe active – Anexa B5 .........................................................................................

99
• Gruparea rodenticidelor, moluscocidelor şi repelenţilor după componenţa în
substanţe active – Anexa B6..........................................................................................

100
• Gruparea erbicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B7 ..................... 101
• Gruparea defoliatorilor şi desicanţilor după componenţa în
substanţe active – Anexa B8 .......................................................................................

118

 
4
Tipul de acțiune
Pagina din
Anexele A1 - A8
ABAMECTIN insecticid, acaricid, nematocid 27,4
ACETAMIPRID insecticid 27
ACETOCLOR erbicid 46
ACID 2,4 D erbicid 46
AD 67 safener 46
ALFA-CIPERMETRIN insecticid 27
AMIDOSULFURON erbicid 46
AMINOPIRALID erbicid 47
AZIMSULFURON erbicid 47
AZOXISTROBIN fungicid 10
BACILLUS THURINGIENSIS insecticid 28
BENALAXIL fungicid 10
BENSULFURON-METIL erbicid 47
BENTAZON erbicid 47
BETA-CIFLUTRIN insecticid 28
BIFENOX erbicid 47
BISPIRIBAC SODIU erbicid 48
BOSCALID fungicid 10
BROMADIOLON rodenticid 44
BROMOXINIL erbicid 48
BROMUCOAZOL fungicid 11
BUPIRIMAT fungicid 11
CAPTAN fungicid 11
CARBENDAZIM fungicid 11
CARBOXINA fungicid 11
CIAZOFAMID fungicid 12
CICLOXIDIM erbicid 48
CIFLUFENAMID fungicid 12
CIMOXANIL fungicid 12
CIPERMETRIN insecticid 28
CIPROCONAZOL fungicid 12
CIPRODINIL fungicid 12
CIPROSULFAMIDE safener 48
CLETODIM erbicid 49
INDEXUL SUBSTANȚELOR ACTIVE AFLATE ÎN COMPONENȚA
PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU
UTILIZARE ÎN ROMÂNIA
Numele substanței active
- 4-
0
10
1/A1 
 
Anexa A1


SUBSTANŢELE ACTIVE
AFLATE ÎN COMPONENŢA FUNGICIDELOR

• AZOXISTROBIN grupa: STROBILURINE

Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică locală, cu translocare
translaminară la nivelul frunzei. Se distribuie uniform numai în interiorul frunzei, prin intermediul
vaselor conducătoare lemnoase (xilem) de la nivelul acestora. Acţionează preventiv asupra ciupercii
inhibând procesul de respiraţie la nivel celular, blocând totodată procesele de sporulare şi de germinare
a sporilor. Are efect vitalizant asupra plantei provocând aşa numitul "green effect" (frunze tinere).
Conferă plantei rezistenţă la stress climatic şi la boli, cu influenţă pozitivă asupra producţiei (spor de
producţie ~ 10%) şi a calităţii acesteia (fructe uniforme, de calitate superioară).
Utilizare: Azoxistrobinul este folosit pentru formularea de fungicide simple şi compuse,
utilizate în activitatea de protecţie a culturilor de: grâu, orz, floarea soarelui, rapiţă, cartof, morcov,
tomate, ardei, ceapă, viţă de vie. (Vezi Anexa B1, pag. 69).


• BENALAXIL grupa: FENILAMIDE

Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică generalizată. Se absoarbe în
3-4 ore de la aplicare în toate organele plantei (rădăcini, tulpini, frunze). Se translocă acropetal (de la
bază spre vârf) prin vasele conducătoare lemnoase (xilem), uniform în toată planta (inclusiv în
ciorchini şi inflorescenţe), protejând şi noile creşteri (lăstarii). Acţionează prin blocarea în mod
ireversibil a sintezei acidului ribonucleic din celulele ciupercilor fitopatogene, stopând creşterea
miceliului, sporularea şi germinarea sporilor. Manifestă totodată şi acţiune eradicantă prin stoparea
infecţiilor incipiente, care în condiţii normale nu mai proliferează.
Utilizare: Benalaxilul este folosit pentru formularea de fungicide în principal compuse,
utilizate în acţiunea de protecţie a culturilor de: floarea soarelui, cartof, tomate, ceapă, viţa de vie.
(Vezi Anexa B1, pag. 69).


• BOSCALID grupa: CARBOXAMIDE

Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică, cu translocare laminară la
nivelul ţesuturilor plantei şi respectiv acropetală la nivelul frunzei (prin intermediul xilemului foliar).
Acţionează asupra procesului de respiraţie al patogenilor prin stoparea acestuia, urmată de moartea
iminentă a celulelor miceliene. Aplicat preventiv inhibă germinarea sporilor şi creşterea tubului
germinativ, stopând producerea infecţiei. Nu prezintă rezistenţă încrucişată faţă de principalele grupe
de substanţe active fungicide folosite în acest moment.
Utilizare: Boscalidul este folosit pentru formularea de fungicide simple şi compuse, utilizate în
activitatea de protecţie a culturilor de: floarea soarelui, rapiţă, tomate, prun, cais, piersic, cireş, vişin,
viţă de vie. (Vezi Anexa B1, pag. 69).
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
n
e
x
a
 
B
U
T
I
L
I
Z
Ă
R
I
 
O
M
O
L
O
G
A
T
E
 
 
(
*
)
/
P
a
g
i
n
a
 
d
i
n
 
C
O
D
E
X
2
A
Z
O
X
I
S
T
R
O
B
I
N
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
z
o
x
i
s
t
r
o
b
i
n
 
 
 

 
O
R
T
I
V
A
 
2
5
0
 
S
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
5
0
 
g
/
l
)
 

 
C
T
/
3
7
;
 
M
V
/
5
3
;
 
T
M
/
5
4
;
 
A
R
/
6
6
;
 
C
P
/
8
0
.
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
c
o
m
p
u
s
e
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
z
o
x
i
s
t
r
o
b
i
n
 
+
 
a
l
t
e
 
s
.
a
.
 
 
 

 
A
M
I
S
T
A
R
 
X
T
R
A
 
2
8
0
 
S
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
0
 
g
/
l
)
 
 
 
 
+
 
 
C
i
p
r
o
c
o
n
a
z
o
l
 
 
(
8
0
 
g
/
l
)

 
G
R
/
9
;
 
O
Z
/
1
7
;
 
F
L
/
2
5
;
 
R
P
/
3
0
.
 
 
 

 
U
N
I
V
E
R
S
A
L
I
S
 
5
9
3
 
S
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
9
3
,
5
 
g
/
l
)
 
 
 
+
 
 
F
o
l
p
e
t
 
 
 
(
5
0
0
 
g
/
l
)

 
V
V
/
1
3
5
.
B
E
N
A
L
A
X
I
L
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
c
o
m
p
u
s
e
 
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
e
n
a
l
a
x
i
l
 
 
 
+
 
a
l
t
e
 
s
.
a
.
 
 
 
 

 
F
A
N
T
I
C
 
M
 
 
 
(
G
P
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
%
)
 
 
 
 
 
 
 
+
 
M
a
n
c
o
z
e
b
 
(
6
5
%
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C
T
/
4
3
;
 
T
M
/
6
3
;
 
C
P
/
8
2
;
 
V
V
/
1
3
2
.
 
 
 
 

 
G
A
L
B
E
N
 
S
U
P
E
R
 
 
S
D
 
(
D
S
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
7
%
)
 
 
 
 
 
 
+
 
M
a
n
c
o
z
e
b
 
 
(
2
3
%
)

 
F
L
/
2
3
.
 
 
 
 

 
G
A
L
B
E
N
 
M
 
 
(
W
P
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
 
8
%
)
 
 
 
 
 
 
+
 
M
a
n
c
o
z
e
b
 
 
(
6
5
%
)

 
C
T
/
4
3
;
 
T
M
/
6
3
;
 
V
V
/
1
3
2
.
 
 
 
 

 
G
A
L
B
E
N
 
R

4
 
3
3
 
B
L
U
 
 
(
W
P
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
%
)
 
 
 
 
 
 
 
+
 
C
u
p
r
u
 
 
(
3
3
%
)

 
C
T
/
4
3
;
 
V
V
/
1
3
3
.
B
O
S
C
A
L
I
D
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
o
s
c
a
l
i
d
 
 
 
 

 
C
A
N
T
U
S
 
 
(
F
G
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
5
0
%
)

 
V
V
/
1
2
0
.
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
c
o
m
p
u
s
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
o
s
c
a
l
i
d
 
 
 
 
 
 
+
 
a
l
t
e
 
s
.
a
.
 
 
 
 

 
P
I
C
T
O
R
 
 
 
 
(
S
C
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
0
 
g
/
l
)
 
 
 
 
+
 
D
i
m
o
x
i
s
t
r
o
b
i
n
 
 
(
2
0
0
 
g
/
l
)

 
F
L
/
2
5
;
 
R
P
/
3
1
.
 
 
 
 

 
S
I
G
N
U
M
 
 
 
(
F
G
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
6
,
7
%
)
 
 
 
 
 
+
 
P
i
r
a
c
l
o
s
t
r
o
b
i
n
 
 
 
(
6
,
7
%
)

 
T
M
/
6
5
;
 
P
N
/
1
0
4
;
 
C
S
/
1
0
6
;
 
P
S
/
1
0
9
;
 
C
R
/
1
1
2
;
 
V
S
/
1
1
5
.
B
R
O
M
U
C
O
N
A
Z
O
L
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
r
o
m
u
c
o
n
a
z
o
l
 
 
 

 
G
R
A
N
I
T
 
2
0
 
S
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
0
 
g
/
l
)

 
G
R
/
4
;
 
O
Z
/
1
4
.
 
 
 

 
V
E
C
T
R
A
 
1
0
 
S
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
0
 
g
/
l
)

 
M
R
/
8
6
;
 
V
V
/
1
2
0
.
B
U
P
I
R
I
M
A
T
F
u
n
g
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
u
p
i
r
i
m
a
t
 
 
 

 
N
I
M
R
O
D
 
 
(
E
C
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
5
0
 
g
/
l
)

 
C
V
/
6
9
;
 
M
R
/
8
6
;
 
P
S
/
1
0
7
;
 
P
O
/
1
3
7
.
(
*
)
G
R
U
P
A
R
E
A
 
F
U
N
G
I
C
I
D
E
L
O
R
 
 
D
U
P
Ă
 
C
O
M
P
O
N
E
N
Ț
A
 
Î
N
 
S
U
B
S
T
A
N
Ț
E
 
A
C
T
I
V
E
T
T
 

 
t
u
t
u
n
;
 
 
H
M
 

 
h
a
m
e
i
;
 
 
M
V
 

 
m
o
r
c
o
v
;
 
 
T
M
 

 
t
o
m
a
t
e
;
 
 
A
R
 

 
a
r
d
e
i
;
 
 
V
N
 

 
v
i
n
e
t
e
;
 
 
C
V
 

 
c
a
s
t
r
a
v
e
ț
i
;
 
 
P
V
 

 
p
e
p
e
n
i
 
v
e
r
z
i
;
 
 
P
G
 

 
p
e
p
e
n
i
 
g
a
l
b
e
n
i
;
 
 
C
P
 

 
c
e
a
p
ă
;
 
 
S
T
 

 
s
a
l
a
t
ă
;
 
 
C
C
 

 
c
i
u
p
e
r
c
i
 
c
o
m
e
s
t
i
b
i
l
e
;
 
 
M
R
 

 
m
ă
r
;
 
 
P
R
 

 
p
ă
r
;
 
 
G
T
 

 
g
u
t
u
i
;
 
 
P
N

 
p
r
u
n
;
 
 
C
S

 
c
a
i
s
;
 
 
P
S

 
p
i
e
r
s
i
c
;
 
 
C
R

 
c
i
r
e
ș
;
 
 
V
S

 
v
i
ș
i
n
;
 
 
A
G
 

 
a
g
r
i
ș
;
 
 
C
Z

 
c
o
a
c
ă
z
;
 
 
C
N

 
c
ă
p
ș
u
n
;
 
V
V
 

 
v
i
ț
ă
 
d
e
 
v
i
e
;
 
 
P
O
 

 
p
l
a
n
t
e
 
o
r
n
a
m
e
n
t
a
l
e
;
 
 
S
V
 

 
s
i
l
v
i
c
u
l
t
u
r
ă
;
 
 
D
P
 

 
d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
 
p
r
o
d
u
s
e
;
 
 
D
S
 

 
d
e
z
i
n
f
e
c
ț
i
e
 
s
o
l
.
S
U
B
S
T
A
N
Ț
E
L
E
 
A
C
T
I
V
E
 
Ș
I
 
F
U
N
G
I
C
I
D
E
L
E
 
1
G
R
 

 
g
r
â
u
;
 
 
O
Z
 

 
o
r
z
;
 
 
O
C
 

 
o
r
z
o
a
i
c
ă
;
 
 
S
C
 

 
s
e
c
a
r
ă
;
 
 
P
B
 

 
p
o
r
u
m
b
;
 
 
F
L
 

 
f
l
o
a
r
e
a
 
s
o
a
r
e
l
u
i
;
 
R
P
 

 
r
a
p
i
ț
ă
;
 
 
M
Z
 

 
m
a
z
ă
r
e
;
 
 
F
S
 

 
f
a
s
o
l
e
;
 
 
S
O
 

 
s
o
i
a
;
 
 
C
T
 

 
c
a
r
t
o
f
;
 
 
S
Z
 

 
s
f
e
c
l
ă
 
d
e
 
z
a
h
ă
r
;
 

1
/
B
1

1
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
n
e
x
a
 
B
2
U
T
I
L
I
Z
Ă
R
I
 
O
M
O
L
O
G
A
T
E
 
 
(
*
)
/
P
A
G
I
N
A
 
D
I
N
 
C
O
D
E
X
2
A
B
A
M
E
C
T
I
N
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
 
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
b
a
m
e
c
t
i
n
 
 

 
S
A
F
R
A
N
 
1
,
8
 
E
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
 
g
/
l
)

 
T
M
/
1
9
1
;
 
M
R
/
2
0
7
;
 
P
R
/
2
1
5
;
 
V
V
/
2
3
3
.
 
 

 
V
E
R
T
I
M
E
C
 
1
,
8
%
 
E
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
 
g
/
l
)

 
T
M
/
1
9
1
;
 
A
R
/
1
9
5
;
 
V
N
/
1
9
7
;
 
C
V
/
1
9
9
;
 
M
R
/
2
0
7
;
 
P
R
/
2
1
5
;
 
P
N
/
2
1
9
;
 
V
V
/
2
3
3
;
 
P
O
/
2
3
7
.
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
c
o
m
p
u
s
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
b
a
m
e
c
t
i
n
 
 
 
+
 
 
a
l
t
e
 
s
.
a
.
 
 

 
V
O
L
I
A
M
 
T
A
R
G
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
 
g
/
l
)
 
 
 
 
 
 
+
 
C
l
o
r
a
n
t
r
a
n
i
l
i
p
r
o
l
 
(
4
5
 
g
/
l
)

 
T
M
/
1
9
4
;
 
M
R
/
2
1
4
.
A
C
E
T
A
M
I
P
R
I
D
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
c
e
t
a
m
i
p
r
i
d
 
 

 
M
O
S
P
I
L
A
N
 
2
0
 
S
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
%
)

 
G
R
/
1
4
7
;
 
P
B
/
1
6
6
;
 
R
P
/
1
7
2
;
 
C
T
/
1
7
6
;
 
V
Z
/
1
8
8
;
 
A
R
/
1
9
5
;
 
C
V
/
1
9
9
;
 
C
P
/
2
0
3
;
 
M
R
/
2
0
7
;
 
 
 
P
R
/
2
1
5
;
 
P
N
/
2
1
9
;
 
V
V
/
2
3
3
.
 
 

 
M
O
S
P
I
L
A
N
 
2
0
 
S
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
0
%
)

 
G
R
/
1
4
7
;
 
P
B
/
1
6
6
;
 
R
P
/
1
7
2
;
 
C
T
/
1
7
6
;
 
T
T
/
1
8
2
;
 
V
Z
/
1
8
8
;
 
T
M
/
1
9
1
;
 
A
R
/
1
9
5
;
 
C
V
/
1
9
9
;
 
 
 
 
 
C
P
/
2
0
3
;
 
M
R
/
2
0
7
;
 
P
R
/
2
1
5
;
 
V
V
/
2
3
3
;
 
P
O
/
2
3
7
.
A
L
F
A

C
I
P
E
R
M
E
T
R
I
N
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
l
f
a

c
i
p
e
r
m
e
t
r
i
n
 
 

 
A
L
F
A
M
E
T
R
I
N
 
1
0
 
E
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
0
 
g
/
l
)

 
G
R
/
1
4
7
;
 
O
Z
/
1
5
5
;
 
O
V
/
1
6
2
.
 
 

 
F
A
S
T
A
C
 
1
0
 
E
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
0
 
g
/
l
)

 
G
R
/
1
4
7
;
 
O
Z
/
1
5
5
;
 
O
C
/
1
5
9
;
 
S
C
/
1
9
1
;
 
O
V
/
1
6
2
;
 
R
P
/
1
7
2
;
 
C
T
/
1
7
6
;
 
S
Z
/
1
8
0
;
 
T
T
/
1
8
2
;
 
 
 
H
M
/
1
8
3
;
 
I
N
/
1
8
5
;
 
L
N
/
1
8
6
;
 
T
M
/
1
9
1
;
 
A
R
/
1
9
5
;
 
V
N
/
1
9
7
;
 
C
V
/
1
9
9
;
 
P
V
/
2
0
2
;
 
C
P
/
2
0
3
;
 
 
 
 
S
T
/
2
0
5
;
 
M
R
/
2
0
8
;
 
P
R
/
2
1
5
;
 
G
T
/
2
1
7
;
 
P
N
/
2
1
9
;
 
C
S
/
2
2
4
;
 
P
S
/
2
2
6
;
 
C
R
/
2
2
8
;
 
V
S
/
2
3
0
;
 
 
 
 
V
V
/
2
3
3
;
 
P
O
/
2
3
7
;
 
S
V
/
2
3
9
.
B
A
C
I
L
L
U
S
 
T
H
U
R
I
N
G
I
E
N
S
I
S
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
s
i
m
p
l
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
a
c
i
l
l
u
s
 
t
h
u
r
i
n
g
i
e
n
s
i
s
 

 
D
I
P
E
L
 
8
 
L

 
S
V
/
2
3
9
.
B
E
T
A

C
I
F
L
U
T
R
I
N
I
n
s
e
c
t
i
c
i
d
e
 
c
o
m
p
u
s
e
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
e
t
a

c
i
f
l
u
t
r
i
n
 
 
+
 
 
a
l
t
e
 
s
.
a
.
 
 

 
C
H
I
N
O
O
K
 
F
S
 
2
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
0
 
g
/
l
)
 
 
 
 
 
+
 
I
m
i
d
a
c
l
o
p
r
i
d
 
 
(
1
0
0
 
g
/
l
)
 

 
R
P
/
1
7
2
.
(
*
)
S
T
 

 
s
a
l
a
t
ă
;
 
 
C
C
 

 
c
i
u
p
e
r
c
i
 
c
o
m
e
s
t
i
b
i
l
e
;
 
 
M
R
 

 
m
ă
r
;
 
 
P
R
 

 
p
ă
r
;
 
 
G
T

 
g
u
t
u
i
;
 
 
P
N

 
p
r
u
n
;
 
 
C
S

 
c
a
i
s
;
 
 
P
S

 
p
i
e
r
s
i
c
;
 
 
C
R
 

 
c
i
r
e
ș
;
 
 
V
S

 
v
i
ș
i
n
;
 
 
C
Z

 
c
o
a
c
ă
z
;
 
 
C
N

 
c
ă
p
ș
u
n
;
 
 
V
V
 

 
v
i
ț
ă
 
d
e
 
v
i
e
;
 
 
P
O
 

 
p
l
a
n
t
e
 
o
r
n
a
m
e
n
t
a
l
e
;
 
 
S
V
 

 
s
i
l
v
i
c
u
l
t
u
r
ă
;
 
 
P
A
D
 

 
p
r
o
d
u
s
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
e
p
o
z
i
t
a
t
e
;
 
D
D
 

 
d
e
z
i
n
s
e
c
ț
i
e
 
d
e
p
o
z
i
t
e
;
 
 
D
S
 

 
d
e
z
i
n
s
e
c
ț
i
e
 
s
o
l
.
G
R
U
P
A
R
E
A
 
I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
E
L
O
R
S
U
B
S
T
A
N
Ț
E
L
E
 
A
C
T
I
V
E
 
Ș
I
 
I
N
S
E
C
T
I
C
I
D
E
L
E
 
1
G
R
 

 
g
r
â
u
;
 
 
O
Z
 

 
o
r
z
;
 
 
O
C
 

 
o
r
z
o
a
i
c
ă
;
 
 
O
V
 

 
o
v
ă
z
;
 
S
C
 

 
s
e
c
a
r
ă
;
 
 
P
B
 

 
p
o
r
u
m
b
;
 
 
F
L
 

 
f
l
o
a
r
e
a
 
s
o
a
r
e
l
u
i
;
 
R
P
 

 
r
a
p
i
ț
ă
;
 
S
O
 

 
s
o
i
a
;
 
 
C
T
 

 
c
a
r
t
o
f
;
 
 
S
Z
 

 
s
f
e
c
l
ă
 
d
e
 
z
a
h
ă
r
;
 
T
T
 

 
t
u
t
u
n
;
 
 
H
M
 

 
h
a
m
e
i
;
 
 
C
N
P
 

 
c
â
n
e
p
ă
;
 
I
N
 

 
i
n
;
 
L
N
 

 
l
u
c
e
r
n
ă
;
 
P
J
 

 
p
a
j
i
ș
t
i
;
 
 
V
Z
 

 
v
a
r
z
ă
;
 
 
T
M
 

 
t
o
m
a
t
e
;
 
 
A
R
 

 
a
r
d
e
i
;
 
 
V
N
 

 
v
i
n
e
t
e
;
 
 
C
V
 

 
c
a
s
t
r
a
v
e
ț
i
;
 
 
P
V
 

 
p
e
p
e
n
i
 
v
e
r
z
i
;
 
 
C
P
 

 
c
e
a
p
ă
;
 
 
 
D
U
P
Ă
 
C
O
M
P
O
N
E
N
Ț
A
 
Î
N
 
S
U
B
S
T
A
N
Ț
E
 
A
C
T
I
V
E

1
/
B
2

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Henegar, Corneliu CODEXUL PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA Coordonator dr. ing. Corneliu Henegar - Carmel Print - Arad, 2011. Bibliografie ISBN 978-973-7738-94-3 Henegar, Corneliu (coord) 68.116.2:37

Copyright 2011 © SC anDagra Srl araD Lucrare apărută sub egida Societăţii de Protecţia Plantelor „Transilvania”. Prezentul Codex include produsele omologate în România până la data de 15.12.2010. Coordonator: dr. ing. CORNELIU HENEGAR Controlul ştiinţific a fost asigurat de prof. univ. dr. VIOREL FLORIAN Tehnoredactare: LUCIAN STANA Coperta: ELISABETA KALMAN

III

IV .

.................................. MOLUSCOCIDE.......................................................................................................................................... 421 • Bibliografie selectivă ................................................. INSECTOFUNGICIDE .. PRODUSE DIVERSE ŞI AUXILIARE ............................. DEFOLIANŢI........................... FUNGICIDE ............ 423 V ............................................... FEROMONI ............................................................................................................................................................. 8.................... DESICANŢI ..................... REGULATORI DE CREŞTERE ....... 7...................................................... 4...................... ERBICIDE .......................................................... XIV • Indexul produselor de protecţie a plantelor omologate pentru utilizare în România ................................ XLV Cap.................................................. RODENTICIDE.............................................................. REPELENŢI .......................... 274 Cap..................................... 403 Cap........... 143 Cap.......... 6.......................................................... 245 Cap........................................................................................ ACARICIDE ...... 9......................................................................... NEMATOCIDE ..................................................................................................... III • Consideraţiuni generale şi elemente explicative de utilizare .......... 279 Cap........ XVI • Distribuţia utilizărilor omologate generale ale produselor de protecţie a plantelor (TABLOU GENERAL) ............... 1........................................ INSECTICIDE .................... 415 Cap.. 2...................... 1 Cap.................              CUPRINS • Prefaţă .......... 401 Cap.......................... 11........ 3................. 265 Cap....................... 5............................... 251 Cap.... 10............... VI • Abrevieri referitoare la formele de condiţionare ale produselor de protecţie a plantelor .

03. Cod (**) Nr. E . 310. 336.12. 212.2001.2011 SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt. 344.2011 SUMITOMO CORPORATION. 14. DA .03.2000. 41.07.12.2011 BASF AGRO BV Arnhem (NL) WADENSWILL BRANCH.02. 356.2011 MAKTHESHIM AGAN.2007. 12. 326.02. 74. GERMANIA E CO: 2789/ 26.2015 AGREVO GmbH. 371.10. 189.2006. 341. 318.feromoni.t.02. DD .2013 MAKTHESHIM AGAN. 300. ROMÂNIA CO. 14. 192.12. 302. 198..07. 151. 1964/ 14.d.1995 13.12. 305. 351. 391. 326. 03. A . 300. ELVETIA CO: 2662/19.INDEXUL PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA Numele produsului 2. 62.insectofungicide. 409.acaricide. JAPONIA I CO: 1701/13/07.2014 SYNGENTA CROP PROTECTION AG. 168.12. 310.produse diverse şi auxiliare. GERMANIA E CO:1890/ 17. 19.12.desicanţi.02. 27.fungicide. 17.2012 (*) CO = Certificat de omologare (**) F . INDIA CO: 2597/ 14.12. FM . 19.2006.erbicide. 355. Ltd. 318. IF .2005.2005.12.2012 DU PONT INTERNATIONAL OPERATIONS SaRL. 31.2010 15. 196.12. ISRAEL CO: 2087/ 19.12. 355.dezinfectanţi ai solului. DS .moluscocide. ELVETIA CO: 1357/21. 359.10. 179. ISRAEL CO: 1345/ 16. 193. 14.2008.10. 234. 200. L. 17.2014 Pagina din CODEX 280. 9. 198.02.02. 329. 322. 300. 193.10.2001.4 D 660 SL ACANTO PLUS (SC) ACCENT 75 WG ACENIT A 880 EC ACETO (EC) ACETOCLOR 500 CE ACETOCLOR SUPER (SL) ACETOGAN 900 EC ACETOGAN SUPER 768 EC ACROBAT MZ 90/600 WP ACTARA 25 WG ACTELLIC 50 EC ACTIWAVE (XX) ADENGO 465 SC ADMIRAL 10 EC AFALON 50 SC AFFIRM AGESHIO (FG) AGIL 100 EC Producătorul (ii).02. M .1999. CO(*)/data eliberării. JAPONIA E CO: 2771/ 27.2013 E MAKTHESHIM AGAN. ISRAEL CO: 2672/ 19.07.regulatori de creştere. 21. Data expirării CO E F E E E E E E E F MAKTHESHIM AGAN. 285. defolianţi. 305. XVI -16- .2008. 222. 82.2011 MAKTHESHIM AGAN. 339.nematocide. 25.11. I ELVETIA CO: 2857/ 15. 190. 131. 203. I I SYNGENTA LIMITED. 222.12. I . 30. 16.12. ROMÂNIA CO: 1963/ 14.12.07.04.2010 OLTCHIM SA RÂMNICU VÂLCEA. 227. 367. 365. 311. ISRAEL CO: 2727/ 25. RG .2013 NIHON NOHYAKU Co. 170.2006. ISRAEL CO: 2631/ 06.repelenţi. 318. 16.2015 VALAGRO. 52.02. 358. ANGLIA CO: 403/03. 25.2008.06.2012 NOVARTIS CROP PROTECTION. 310. 157.2011 ALCHIMEX SA.1992. 243. 31.12. ELVETIA CO: 1885/17. 333. 345. RD . 242. ITALIA + ADVISO TRADING SRL.2011 DU PONT INTERNATIONAL OPERATIONS SaRL (DIOSA). 201.1975. 244.rodenticide. ELVETIA CO:2818/ 18. 323.12. 394. RG ROMANIA CO: 2577/12.1999. RL . 213. 216.2010 BAYER CROPSCIENCE AG. 01. 174.11. 18.insecticide.1992.. N .

Defolianți 9. Moluscocide. Repelenți 7. Insecticide 3. dezinfectanți ai solului 6. Insectofungicide 4. Nematocide. Feromoni 11. Regulatori de creștere 10. Fungicide 2.DISTRIBUȚ IA UTILIZĂRILOR OMOLOGATE GENERALE ALE PRODUSELOR DE PROTECȚ IE A PLANTELOR TABLOU GENERAL DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX) UTILIZĂRILE OMOLOGATE GENERALE (ABREVIERI) 1. Rodenticide. Acaricide 5. Desicanți. Erbicide 8. Produse diverse și auxiliare CULTURI DE CÂMP GRÂU ORZ ORZOAICĂ SECARĂ OVĂZ OREZ PORUMB SORG FLOAREA SOARELUI RAPIȚĂ MUȘTAR MAZĂRE FASOLE SOIA NĂUT RICIN CARTOF SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ SFECLĂ ROȘIE TUTUN MAC IN LUCERNĂ TRIFOI HAMEI (CC) (GR) (OZ) (OC) (SC) (OV) (OR) (PB) (SG) (FL) (RP) (MT) (MZ) (FS) (SO) (NT) (RN) (CT) (SZ) (SF) (SR) (TT) (MC) (IN) (LN) (TF) (HM) x 2 12 19 20 x x 21 x 23 26 x 32 33 35 x x 36 49 x x 48 x x x x 51 x 144 152 158 161 162 x 164 x 169 171 x x x 175 x x 176 180 x x 182 x 185 186 x 183 x 246 247 248 248 x x 249 x x 249 x x x x x x 250 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 252 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 266 266 x x x 267 x x x x 275 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 280 290 294 x 297 299 300 317 318 327 332 333 335 337 342 342 343 348 354 354 355 x 356 357 359 x x x x x x x 402 x x 402 402 x x x x x x 402 402 x x x x x 402 x x x 404 404 405 x x x x x 405 406 x x x 406 x x 407 408 x x 408 x x x x x 416 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 422 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x .

Repelenți Erbicide Desicanți. Insectofungicide Acaricide Nematocide. Fungicide 2. DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX) 3.UTILIZĂRILE OMOLOGATE GENERALE (ABREVIERI) 1. 6. 9. Moluscocide. Produse diverse și auxiliare CÂNEPĂ PAJIȘTI CULTURI LEGUMICOLE MORCOV ȚELINĂ VARZĂ CONOPIDĂ TOMATE ARDEI VINETE CASTRAVEȚI PEPENI VERZI PEPENI GALBENI CEAPĂ USTUROI SALATĂ CIUPERCI POMI FRUCTIFERI ȘI PEPINIERE MĂR PĂR GUTUI PRUN CAIS PIERSIC CIREȘ VIȘIN AGRIȘ COACĂZ PEPINIERE POMICOLE (CNP) (PJ) (CL) (MV) (TN) (VZ) (CPD) (TM) (AR) (VN) (CV) (PV) (PG) (CP) (UT) (ST) (CC) (PFP) (MR) (PR) (GT) (PN) (CS) (PS) (CR) (VS) (AG) (CZ) (PP) x x x 53 x x x 54 66 68 69 78 79 80 x 84 85 x 86 96 100 102 105 107 110 113 116 117 x 184 187 x x x 188 x 191 195 197 199 202 x 203 x 205 206 x 207 215 217 219 224 226 228 230 x 231 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 252 253 254 255 256 x x x x x x 257 258 x 259 260 260 261 261 x 262 x x x x x x x x 267 269 270 271 x x x 272 x x x x x x x x x x x x x x x x 276 x x x x x x x x x x x x x x 277 x x x x x x x x x x x x 359 x 360 361 362 363 364 367 368 369 369 x 370 373 x x x 374 377 378 379 381 382 383 384 x x 385 x x x 402 x x x x x x x x x 402 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 409 410 x 411 411 x x x x x x 412 x x 412 x x x 413 x x x x x 416 x x x x x x x x x x x x x x 417 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x . 8. 4. 5. Defolianți Regulatori de creștere 10. 7. Feromoni Insecticide 11. dezinfectanți ai solului Rodenticide.

DISTRIBUȚIA GRUPELOR / CATEGORIILOR DE PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR (pagina din CODEX) UTILIZĂRILE OMOLOGATE GENERALE (ABREVIERI) 1. Nematocide. Repelenți 7. Regulatori de creștere 10. Produse diverse și auxiliare ARBUȘTI FRUCTIFERI CĂPȘUN VIȚĂ DE VIE GAZON PLANTE ORNAMENTALE SILVICULTURĂ PRODUSE AGRICOLE DEPOZITATE DEZINSECȚIE DEPOZITE DEZINFECȚIE. Desicanți. Fungicide 2. Feromoni 11. Erbicide 8. DEZINSECȚIE SOL MIRIȘTI TERENURI NECULTIVATE TERASAMENTE CĂI FERATE TOTAL UTILIZĂRI OMOLOGATE (AF) (CN) (VV) (GZ) (PO) (SV) (PAD) (DD) (DS) (MST) (TNC) (TCF) x 118 120 x 137 139 141 x 142 x x x 40 x 232 233 x 237 239 241 243 244 x x x 42 x x x x x x x x x x x x 7 x 262 263 x 264 x x x x x x x 17 x x x x x x x x 273 x x x 9 x x x x x 277 278 x x x x x 5 386 387 389 392 392 393 x x x 396 398 399 53 x x 402 x x x x x x x x x 9 x x 413 x 414 x x x x x x x 18 x x 418 x 419 420 x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x 1 . Acaricide 5. Insecticide 3. Rodenticide. dezinfectanți ai solului 6. Insectofungicide 4. Defolianți 9. Moluscocide.

Capitolul I FUNGICIDE 1 .

0 l/t 2.0 l/t 2. 7 25 g/t 700 g/t 700 g/t 15 g/t 2000 g/t 1875 g/t 2000 g/t 1875 g/t 30 g/t PZ 8 Grupa/ simbol toxicitate 9 a. Fuzarioza Mălura comună.) 1 Fungicidul Conţinut în s.5 kg/t (Xi) (Xn) (Xn) – (Xi) (Xi) (Xi) (Xi) (Xi) . Fuzarioza Mălura comună. Fusarium spp. Tilletia spp. Tilletia spp.5 kg/t 2. FUNGICIDE SIMPLE FLUTRIAFOL 25 g/l 350 g/l GUAZATIN ACETAT 350 g/l IPCONAZOL 15 g/l 80% 75% MANCOZEB 80% 75% TEBUCONAZOL 2% 2 Tilletia spp.. Fusarium spp. Tilletia spp. Fusarium spp.. Fusarium spp. Tilletia spp.a. Tilletia spp..0 l/t 1.. 1.5 kg/t 2. Tilletia spp. Fuzarioza Mălura comună Mălura comună Mălura comună Mălura comună Mălura comună.5 kg/t 2. 2 Denumire comercială 3 VINCIT NOVA (ES) PANOCTINE 35 LS PANOCTINE GREEN 35 LS RANCONA 15 ME DITHANE M-45 (WP) DITHANE NEOTEC 75 WG VONDOZEB (WP) VONDOZEB 75 DG (EG) AMIRAL 2 PUS (PS) Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Denumirea populară 5 Mălura comună. Fusarium spp..0 l/t 2. Fuzarioza Doza: Produs comercial 6 s.a.5 kg/t 1. Tilletia spp. Fuzarioza Mălura comună.a.CULTURA DE GRÂU TRATAMENTUL SEMINŢEI Substanţa activă (s. Tilletia spp.

Capitolul II INSECTICIDE 143 .

în vederea prevenirii apariţiei fenomenului de îngălbenire. INSECTICIDE SIMPLE Agriotes spp. Rhopolosiphum padi.0 kg/t (Xn) 0. Metopolophium dirhodum.a. Rhopolosiphum maidis. Agriotes spp. Schizaphis graminum Zabrus tenebrioides (Xn) 0. Zabrus tenebrioides Testul pentru care a fost avizat Denumirea populară 5 Viermi sârmă Viermi sârmă Gândacul ghebos Afidele cerealelor.0 l/t s. Rhopolosiphum maidis. Rhopolosiphum maidis. în vederea prevenirii apariţiei fenomenului de îngălbenire. Schizaphis graminum Macrosiphon avenae.6 kg/t 600 g/l MIDASH 600 FS 1.7 l/t 1. în vederea prevenirii apariţiei fenomenului de îngălbenire. 7 750 g/t 420 g/t 600 g/t 360 g/t PZ 8 Grupa/ simbol toxicitate 9 (Xn) 600 g/l 144 IMIDACLOPRID 600 g/l DALILA (FS) GAUCHO 600 FS 70% IMIDASEED 70 WS Macrosiphon avenae.CULTURA DE GRÂU Substanţa activă (s. piticire şi aspermie a grâului (Wheat dwarf virus) transmis de afide Afidele cerealelor.5 l/t 0. Zabrus tenebrioides Macrosiphon avenae.a. Metopolophium dirhodum.6 l/t 0. piticire şi aspermie a grâului (Wheat dwarf virus) transmis de afide Gândacul ghebos Doza: Produs comercial 6 2. piticire şi aspermie a grâului (Wheat dwarf virus) transmis de afide Viermi sârmă Gândacul ghebos Afidele cerealelor.0 l/t 600 g/t Xn . Metopolophium dirhodum.) 1 CIPERMETRIN Insecticidul Conţinut în s. Schizaphis graminum Agriotes spp. Rhopolosiphum padi.a. Rhopolosiphum padi.7 kg/t 1.6 l/t 360 g/t 490 g/t 700 g/t 420 g/t (Xn) 0. 2 300 g/l Denumire comercială 3 SIGNAL (ES) TRATAMENTUL SEMINŢEI Denumirea ştiinţifică 4 a.

Capitolul III INSECTOFUNGICIDE 245 .

CULTURA DE GRÂU Substanţa activă (s. Zabrus tenebrioides Tilletia spp. Zabrus tenebrioides Macrosiphum avenae.. R. R. Gândacul ghebos 2. Fuzarioza..6 l/t îngălbenire.. Septorioza.. Agriotes spp. Zabrus tenebrioides Macrosiphum avenae. padi. dirhodum..0 l/t 2. Schizaphis graminum Testul pentru care a fost avizat Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s..a. piticire şi aspermie a sămânţă grâului (Wheat dwarf virus) Mălura comună. Gândacul ghebos Mălura comună. Agriotes spp. R. piticire şi aspermie a sămânţă grâului (Wheat dwarf virus) (Xn) ..0 l/t Mucegaiul de zăpadă... R. 5.. 2 40 g/l 10 g/l Denumire comercială 3 TRATAMENTUL SEMINŢEI Denumirea ştiinţifică 4 Tilletia spp.a. Schizaphis graminum Tilletia spp.. Viermii sârma Gândacul ghebos 2. Gândacul ghebos 250 g/t – IMIDACLOPRID + TEBUCONAZOL 210 g/l 12 g/l Mălura comună. Agriotes spp. Fuzarioza. Fusarium spp. 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 AUSTRAL PLUS (FS) Mălura comună.5 l/t sămânţă TEFLUTRIN + DIFENOCONAZOL 80 g/l 12 g/l TONIC PLUS (SC) 230 g/t 492 g/t 554 g/t 492 g/t (Xn) 2. Fusarium spp. Fuzarioza. Fusarium spp.25 l/t IMIDACLOPRID + TEBUCONAZOL 233 g/l 13 g/l YUNTA 246 FS Afidele cerealelor în vederea prevenirii apariţiei fenomenului de 2. Viermii sârma. Agriotes spp. dirhodum. Viermii sârma. Fusarium spp. Fusarium nivale. Zabrus tenebrioides Tilletia spp. Fuzarioza.5 l/t sămânţă 555 g/t (Xn) 133 g/t 246 NUPRID MAX AL 222 FS Afidele cerealelor în vederea prevenirii apariţiei fenomenului de 0. sămânţă Viermii sârma.0 l/t îngălbenire.) 1 TEFLUTRIN + FLUDIOXONIL Insectofungicidul Conţinut în s. Rhopolosiphum maidis. Rhopolosiphum maidis. Septoria nodorum. padi.a.

Capitolul IV ACARICIDE 251 .

5 l/ha 0.3 l/ha 275 g/ha 275 g/ha 25 g/ha 40 g/ha 72 g/ha (Xi) (T+) (Xi) (Xi) (Xn) Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s. ACARICIDE SIMPLE FENBUTATIN OXID FENPIROXIMAT HEXITHIAZOX 252 SPIRODICLOFEN Tetranychus urticae Tetranychus urticae Tetranychus urticae.a. în 1000 l apă) 200 g/ha 50 g/ha (Xi) (Xi) Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s. 2 Denumire comercială 3 Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 a.0 l/ha.CULTURA DE SOIA TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE Substanţa activă (s.) 1 Acaricidul Conţinut în s.a. 7 PZ 8 Grupa/ simbol toxicitate 9 .5 l/ha 0. 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 CULTURA DE TOMATE TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE Substanţa activă (s.5 l/ha 0.04% (0. ACARICIDE SIMPLE CLOFENTEZIN FENPIROXIMAT 500 g/l 50 g/l APOLLO 50 SC ORTUS 5 SC Tetranychus urticae Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun Păianjenul roşu comun 0. 2 550 g/l 550 g/l 50 g/l 10% 240 g/l Denumire comercială 3 MEMENTO (SC) TORQUE 550 SC ORTUS 5 SC NISSORUN 10 WP ENVIDOR 240 SC Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 a.04% (0.a.4 l/ha.) 1 Acaricidul Conţinut în s.4 kg/ha) 0.a. Etiela zinckenella Tetranychus urticae Tetranychus urticae Păianjenul roşu comun Păianjenul roşu comun Păianjenul roşu comun. în 1000 l apă) 0. Molia pastailor de soia Păianjenul roşu comun Păianjenul roşu comun 0.1% (1.a.a.

DEZINFECTANŢI AI SOLULUI 265 .Capitolul V NEMATOCIDE.

a.a. Globodera spp.) 1 Conţinut în s.2000 g/ ha 30. 7 1500 g/ha Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 a. Gândacul din Colorado Nematozii cu chişti ai cartofului 30.15. dezinfectanţi Conţinut în s..) 1 Nematocide.a. Agriotes spp. Nematocide.0 kg/ha 3000 g/ha (T+) FOSTIAZAT 10% NEMATHORIN 10 G (GR) (Xn) 1750 17. Leptinotarsa decemlineata Globodera spp.SIMPLE Gărgăriţa sfeclei 15.0 .a.a. deziNfectaNţi .0 kg/ha 3000 g/ha CULTURA DE SFECLĂ DE ZAhĂR TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE Nematocide.0 kg/ha 1000 Prevenirea raspândirii şi combaterea (aplicat în bilon nematozilor comuni şi a viermilor 1500 g/ concomitent cu sârma ha plantarea) Prevenirea raspândirii şi combaterea nematozilor cu chişti Afide. 2 Denumire comercială 3 Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s. 2 OXAMIL 10% VYDATE 10 G (GR) Aphis spp. deziNfectaNţi .20.PLANTE ORNAMENTALE TRATAMENTE ÎN VEGETAŢIE Substanţa activă (s. 10.5 .0 kg/ha ..SIMPLE Ditylenchus spp. Nematocide.0 kg/ha (T+) .a. 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 a. dezinfectanţi Denumire comercială 3 VYDATE 10 G (GR) Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Bothynoderes punctiventris Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s. 266 OXAMIL 10% Substanţa activă (s.

Capitolul VII 279 ERBICIDE .

Traista-ciobanului. Sinapis arvensis. Ridichea sălbatică.4-D 280 675 g/l PRODATE 2. Punguliţa.4 D 660 SL 660 g/ha Xn ACID 2. Chenopodium album.0 l/ha Postemergent (grâu în faza de înfrăţire . Lobodă sălbatică Buruieni dicotiledonate sensibile la 2. Cirsium arvense Buruieni dicotiledonate sensibile la 2. Troscotul porcesc. Sinapis arvensis. Punguliţa.0 .4 D: Raphanus raphanistrum. 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 500 g/l DAMINE (SL) ACID 2.4 D: Raphanus raphanistrum. Thlaspi arvense. Punguliţa. Thlaspi arvense. ERBICIDE SIMPLE Cirsium arvense. Polygonum persicaria.formarea g/ha I-lui internod) 0. Traista-ciobanului Capsella-bursa pastoris (în faza 2-4 frunze) Buruieni dicotiledonate sensibile la 2.1.4 D: Ştirul.a.8 l/ha Postemergent 528 g/ha (Xn) . Pălămida Cirsium arvense Cirsium arvense. Chenopodium album. Lobodă.4 D 1.4-D din sare de dimetilamina 600 g/l DICOPUR D (SL) 600 g/ha (Xn) 660 g/l DMA 6 (SL) 0.0 l/ha Postemergent 1.1.formarea I-lui internod) 1.4 D (SL) SDMA SUPER (XX) 600 g/l a. Thlaspi arvense. 2 Denumire comercială 3 CULTURA DE GRÂU Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Denumirea populară 5 Doza: Produs comercial 6 s.0 l/ha Postemergent 540 675 g/ha 600 g/ha (Xn) Xn (Xn) 660 g/l 2.a. Ridichea sălbatică. Buruieni dicotiledonate anuale şi Capsella-bursa pastoris.) 1 Erbicidul Conţinut în s. Traista-ciobanului. perene sensibile la 2.0 l/ha Postemergent 1. Capsella-bursa pastoris.a. Lobodă.4 D Sinapis arvensis. Muştarul sălbatic. Traista-ciobanului. Muştarul sălbatic.8 . Pălămida.Substanţa activă (s. Muştarul sălbatic.2 l/ha Postemergent 500 (grâu în faza de 600 înfrăţire . Pălămida Buruieni dicotiledonate sensibile la 2. Lobodă . Chenopodium album. Muştarul sălbatic. Chenopodium album Amaranthus retroflexus. sensibile la 2. Buruieni dicotiledonate Sinapis arvensis. Capsella-bursa pastoris.4 D: Pălămida.

Capitolul IX REGULATORI DE CREŞTERE 403 .

5 . ReGULatoRi de cReŞteRe SimPLi Prevenirea căderii plantelor Stimulează vigoarea plantelor (aplicat în faza de sfârşit de înfrăţire .0 l/ha (Xn) 404 TRINEXAPAC-ETIL 1 ETEFON TRINEXAPAC-ETIL 400 g/l Scurtarea şi îngroşarea paiului Stimulează vigoarea plantelor (aplicat în faza de sfârşit de înfrăţire . 2 480 g/l 250 g/l Regulatori de creştere Denumire comercială 3 ETHREL (SL) MODDUS 250 EC CULTURA DE ORZ Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Doza: Produs comercial 6 1.a.2300 g/ha 720 800 g/ ha 50 .a.2 .împăiere) 1.) în s.împăiere) 9 (Xi) (Xi) . comercială 1 2 750 g/l 480 g/l CLORMEQUAT CLORURĂ 3 CYCOCEL 750 (SL) CYCOGAN 40 LC (SL) HOLDUP 460 (SL) STABILAN (SL) MODDUS 250 EC CULTURA DE GRÂU Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică Denumirea populară Doza: Produs comercial 6 1.) în s.5 .a.0 l/ha 0.35 l/ha tratament s.5.a.Regulatori de creştere Substanţa activă Conţinut Denumire (s. 7 900 g/ha 1680 .2.8 .75 g/ha Grupa/ simbol PZ toxicitate 4 5 a.5. 7 480 g/ha 88 g/ha PZ 8 Grupa/ simbol toxicitate 4 5 a.a.0 l/ha 0.2 l/ha 3. ReGULatoRi de cReŞteRe SimPLi Reglarea proceselor de creştere şi protecţie a culturilor faţă de fenomenul de cădere Scurtarea şi îngroşarea paiului 8 9 Xn (Xi) 460 g/l Regulator de creştere 3.2400 g/ha 1610 .0.3 l/ha tratament Xn 250 g/l (Xi) Substanţa activă Conţinut (s.0 l/ha s.a.

Capitolul X 415 FEROMONI .

avertizare (culturi de cereale şi plante tehnice) Doza: Produs comercial 6 1 .DODECENIL ACETAT + E 9 . în lucrări de prognoză .avertizare Feromoni sexuali pentru Omida minieră a tulpinilor păioaselor. în lucrări de prognoză .a.DODECENIL ACETAT 416 2 Feromoni Denumire comercială 3 ATRAEX CULTURI DE CÂMP Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Feromoni sexuali pentru Agrotis exclamationis Feromoni sexuali pentru Cnephasia pasquana Denumirea populară 5 Feromoni sexuali pentru Buha sfeclei.DODECENIL ACETAT + Z 7 . 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 – .a.a.a.Substanţa activă Conţinut (s.DODECADIENIL ACETAT + E 7.5 capcane/100 ha – Substanţa activă Conţinut (s. în lucrări de prognoză .) în s.a.2 capcane/ punct de observaţie s.TETRADEOCENIL ACETAT Z 9 . 1 Z 5 .avertizare (culturi de cereale) Feromoni sexuali pentru Buha semănăturilor.DODECENIL ACETAT + Z 5 . 7 Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 – ATRAPAS 3 capcane/ punct de observaţie – ATRASEG Feromoni sexuali pentru Agrotis segetum 4 .) în s. E 12 . 1 Z 7.TETRADECENIL ACETAT + Z 9 .DODECENIL ACETAT Z 9 .DODECADIENIL ACETAT 2 Feromoni Denumire comercială 3 ATRAGAM CULTURI LEGUMICOLE Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Feromoni sexuali pentru Autographa gamma Denumirea populară 5 Feromoni sexuali pentru Buha gama. în lucrări de prognoză-avertizare Doza: Produs comercial 6 3 capcane/ punct de observaţie s. Z 12 .a.

Capitolul XI PRODUSE DIVERSE ŞI AUXILIARE 421 .

(pentru culturile de grâu şi porumb) Doza: Produs comercial 6 0.a.a. comercială 1 POLIMETIL SILOXAN copolimeri cu polietilen glicol şi polipropilen 2 3 CULTURI DE CÂMP Testul pentru care a fost avizat Denumirea ştiinţifică 4 Denumirea populară 5 Adjuvant (asociat cu un erbicid sistemic).3 l/ha (pentru porumb) Postemergent s.Produse diverse şi auxiliare Substanţa activă Conţinut Denumire (s.THRU (XX) (Xi) 422 .0.a.2 l/ha (pentru grâu).2 . 204 306 g/ha Grupa/ simbol PZ toxicitate 8 9 1020 g/l BREAK . 7 153 . 0.15 .204 g/ha.) în s.0.

2011 .coordonator Corneliu Henegar CODEXUL SUBSTANŢELOR ACTIVE ALE PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA ANEXELE A/B MOD DE ACŢIUNE DOMENII DE UTILIZARE FORMULĂRI editura Carmel Print arad .

.............................................................................................. 99 Gruparea rodenticidelor......................................... Substanţe active aflate în componenţa fungicidelor .......... Gruparea defoliatorilor şi desicanţilor după componenţa în substanţe active – Anexa B8 .. Gruparea fungicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B1 ............ Substanţe active aflate în componenţa insectofungicidelor .....Anexa A8.....................Anexa A7 .................. Substanţe active aflate în componenţa insecticidelor ...... Substanţe active aflate în componenţa defoliatorilor şi desicanţilor ................................................................................ 100 Gruparea erbicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B7 ........Anexa A1 .............. moluscocidelor şi repelenţilor după componenţa în substanţe active – Anexa B6............. Gruparea insectofungicidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B3 ..........................   4 10 27 37 40 43 44 46 68 69 88 96 97 101 118 3 3    ............................. Gruparea insecticidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B2 ......... Gruparea nematocidelor şi dezinfectanţilor solului după componenţa în substanţe active – Anexa B5 .................................................................. Substanţe active aflate în componenţa acaricidelor .................Anexa A3 ........................Anexa A2 .... moluscocidelor şi repelenţilor ................................................................................... Substanţe active aflate în componenţa nematocidelor şi dezinfectanţilor de sol ..........Anexa A5 ............... Gruparea acaricidelor după componenţa în substanţe active – Anexa B4 .....................Anexa A4 ......................................... Substanţe active aflate în componenţa erbicidelor ................ Substanţe active aflate în componenţa rodenticidelor............................CUPRINS • • • • • • • • • • • • • • • • • Indexul substanţelor active aflate în componenţa produselor de protecţie a plantelor omologate pentru utilizare în România ...............................................Anexa A6 ....

4- Tipul de acțiune insecticid. acaricid.40 27 46 46 46 27 46 47 47 10 28 10 47 47 28 47 48 10 44 48 11 11 11 11 11 12 48 12 12 28 12 12 48 49 Numele substanței active ABAMECTIN ACETAMIPRID ACETOCLOR ACID 2.A8 27.INDEXUL SUBSTANȚELOR ACTIVE AFLATE ÎN COMPONENȚA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR OMOLOGATE PENTRU UTILIZARE ÎN ROMÂNIA Pagina din Anexele A1 .4 D AD 67 ALFA-CIPERMETRIN AMIDOSULFURON AMINOPIRALID AZIMSULFURON AZOXISTROBIN BACILLUS THURINGIENSIS BENALAXIL BENSULFURON-METIL BENTAZON BETA-CIFLUTRIN BIFENOX BISPIRIBAC SODIU BOSCALID BROMADIOLON BROMOXINIL BROMUCOAZOL BUPIRIMAT CAPTAN CARBENDAZIM CARBOXINA CIAZOFAMID CICLOXIDIM CIFLUFENAMID CIMOXANIL CIPERMETRIN CIPROCONAZOL CIPRODINIL CIPROSULFAMIDE CLETODIM . nematocid insecticid erbicid erbicid safener insecticid erbicid erbicid erbicid fungicid insecticid fungicid erbicid erbicid insecticid erbicid erbicid fungicid rodenticid erbicid fungicid fungicid fungicid fungicid fungicid fungicid erbicid fungicid fungicid insecticid fungicid fungicid safener erbicid 4 .

(Vezi Anexa B1. Conferă plantei rezistenţă la stress climatic şi la boli. vişin. 69). cireş. care în condiţii normale nu mai proliferează. ardei. ceapă. prin intermediul vaselor conducătoare lemnoase (xilem) de la nivelul acestora. Utilizare: Benalaxilul este folosit pentru formularea de fungicide în principal compuse. prun. de calitate superioară). viţă de vie. utilizate în activitatea de protecţie a culturilor de: grâu. pag. utilizate în acţiunea de protecţie a culturilor de: floarea soarelui. Acţionează preventiv asupra ciupercii inhibând procesul de respiraţie la nivel celular. orz. Se translocă acropetal (de la bază spre vârf) prin vasele conducătoare lemnoase (xilem). stopând creşterea miceliului. Utilizare: Boscalidul este folosit pentru formularea de fungicide simple şi compuse. ceapă. morcov. tomate. Acţionează asupra procesului de respiraţie al patogenilor prin stoparea acestuia. cu translocare translaminară la nivelul frunzei. rapiţă. cais. tulpini. frunze). stopând producerea infecţiei. Are efect vitalizant asupra plantei provocând aşa numitul "green effect" (frunze tinere). 69). utilizate în activitatea de protecţie a culturilor de: floarea soarelui. tomate.Anexa A1 SUBSTANŢELE ACTIVE AFLATE ÎN COMPONENŢA FUNGICIDELOR • AZOXISTROBIN grupa: STROBILURINE Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică locală. Aplicat preventiv inhibă germinarea sporilor şi creşterea tubului germinativ. cartof. Nu prezintă rezistenţă încrucişată faţă de principalele grupe de substanţe active fungicide folosite în acest moment. Se absoarbe în 3-4 ore de la aplicare în toate organele plantei (rădăcini. (Vezi Anexa B1. viţă de vie. sporularea şi germinarea sporilor. uniform în toată planta (inclusiv în ciorchini şi inflorescenţe). cu translocare laminară la nivelul ţesuturilor plantei şi respectiv acropetală la nivelul frunzei (prin intermediul xilemului foliar). cu influenţă pozitivă asupra producţiei (spor de producţie ~ 10%) şi a calităţii acesteia (fructe uniforme. rapiţă. pag. Manifestă totodată şi acţiune eradicantă prin stoparea infecţiilor incipiente. 10 1/A1    . floarea soarelui. • BENALAXIL grupa: FENILAMIDE Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică generalizată. viţa de vie. protejând şi noile creşteri (lăstarii). (Vezi Anexa B1. urmată de moartea iminentă a celulelor miceliene. Acţionează prin blocarea în mod ireversibil a sintezei acidului ribonucleic din celulele ciupercilor fitopatogene. tomate. • BOSCALID grupa: CARBOXAMIDE Mod de acţiune: Substanţă activă fungicidă cu acţiune sistemică. Se distribuie uniform numai în interiorul frunzei. piersic. cartof. pag. Utilizare: Azoxistrobinul este folosit pentru formularea de fungicide simple şi compuse. blocând totodată procesele de sporulare şi de germinare a sporilor. 69).

• CT/43.  VS ‐ vișin. PS/107.    • VECTRA 10 SC                            (100 g/l) • MR/86.     • PICTOR    (SC)                             (200 g/l)    + Dimoxistrobin  (200 g/l) • FL/25.  GT ‐ gutui. MV/53.  PV ‐ pepeni verzi.  MR ‐ măr.  VV ‐ viță de vie.  PG ‐ pepeni galbeni. CS/106.  MZ ‐ mazăre.  PB ‐ porumb. BENALAXIL Fungicide compuse  :                   Benalaxil   + alte s.   CC ‐ ciuperci comestibile. RP ‐ rapiță. VV/120. VV/132.  CN ‐ căpșun.     • GALBEN SUPER  SD (DS)           (27%)      + Mancozeb  (23%) • FL/23. .  AR ‐ ardei.  VN ‐ vinete.GRUPAREA FUNGICIDELOR   DUPĂ COMPONENȚA ÎN SUBSTANȚE ACTIVE                                                                          Anexa B1 UTILIZĂRI OMOLOGATE  (*)/Pagina din CODEX 2 SUBSTANȚELE ACTIVE ȘI FUNGICIDELE  1 69 ‐1/B1‐ AZOXISTROBIN Fungicide simple :                        Azoxistrobin    • ORTIVA 250 SC                            (250 g/l)  • CT/37.  PS ‐ piersic.  TT ‐ tutun.  PO ‐ plante ornamentale.  CS ‐ cais.    • UNIVERSALIS 593 SC                   (93.  SO ‐ soia. VV/133. TM/63. BUPIRIMAT Fungicide simple:                     Bupirimat    • NIMROD  (EC)                         (250 g/l) • CV/69.  SZ ‐ sfeclă de zahăr.a. FL/25.7%) • TM/65.    • AMISTAR XTRA 280 SC               (200 g/l)    +  Ciproconazol  (80 g/l) • GR/9.  MV ‐ morcov. BROMUCONAZOL Fungicide simple:                     Bromuconazol    • GRANIT 20 SC                            (200 g/l) • GR/4.  SC ‐ secară.     • GALBEN M  (WP)                         ( 8%)      + Mancozeb  (65%)     • GALBEN R‐4 33 BLU  (WP)         (4%)       + Cupru  (33%) • CT/43. VV/132.  CV ‐ castraveți. Fungicide compuse :                    Azoxistrobin + alte s. CP/82. RP/30. RP/31.  PN ‐ prun.  OZ ‐ orz.a.  HM ‐ hamei. VS/115.  OC ‐ orzoaică. PS/109. TM/54.  AG ‐ agriș. MR/86. (*) GR ‐ grâu. OZ/17. PO/137.  CZ ‐ coacăz.  FS ‐ fasole. OZ/14.  DP ‐ depozitare produse. Fungicide compuse:                       Boscalid      + alte s. TM/63.  CP ‐ ceapă.  CR ‐ cireș.5 g/l)   +  Folpet   (500 g/l) • VV/135.  FL ‐ floarea soarelui.     • FANTIC M   (GP)                           (4%)       + Mancozeb (65%)             • CT/43. PN/104.  SV ‐ silvicultură.     • SIGNUM   (FG)                            (26.  DS ‐ dezinfecție sol. BOSCALID Fungicide simple:                           Boscalid     • CANTUS  (FG)                              (50%) • VV/120. AR/66. CR/112.  PR ‐ păr. CP/80.7%)     + Piraclostrobin   (6.  ST ‐ salată.a.  CT ‐ cartof.  TM ‐ tomate.

 OZ/155.  PAD ‐ produse agricole depozitate.    ST ‐ salată. VV/233. TT/182.  AR ‐ ardei.8 EC                         (18 g/l)   • VERTIMEC 1.  PO ‐ plante ornamentale. CV/199. CP/203. CT/176.  CC ‐ ciuperci comestibile.  SV ‐ silvicultură. VS/230.a.  TM ‐ tomate. PO/237. CR/228. AR/195.   • CHINOOK FS 200                         (100 g/l)     + Imidacloprid  (100 g/l)  • RP/172. MR/214.  MR ‐ măr.  VN ‐ vinete.  CR ‐ cireș. PN/219. CT/176. SV/239. TM/191. • GR/147.  CN ‐ căpșun.  OZ ‐ orz.  GT ‐ gutui. PR/215. RP/172. TM/191. OV/162. IN/185.     VV/233.  CV ‐ castraveți. PR/215. LN ‐ lucernă. RP ‐ rapiță.  SZ ‐ sfeclă de zahăr. IN ‐ in. SC/191. BACILLUS THURINGIENSIS Insecticide simple:                 Bacillus thuringiensis  • DIPEL 8 L • SV/239. SC ‐ secară. PS/226.  CZ ‐ coacăz. CT/176.  PS ‐ piersic.   HM ‐ hamei. OZ/155. . VN/197.  PB ‐ porumb. MR/207. ABAMECTIN Insecticide simple :                  Abamectin   • SAFRAN 1. BETA‐CIFLUTRIN Insecticide compuse:                  Beta‐ciflutrin  +  alte s. VZ/188.    PR/215. AR/195.  CT ‐ cartof. VV/233. RP/172.  PN ‐ prun. VV/233.  CS ‐ cais.    HM/183.      CP/203. AR/195.  CP ‐ ceapă. SZ/180. MR/207.GRUPAREA INSECTICIDELOR DUPĂ COMPONENȚA ÎN SUBSTANȚE ACTIVE                                        Anexa B2 UTILIZĂRI OMOLOGATE  (*)/PAGINA DIN CODEX 2 SUBSTANȚELE ACTIVE ȘI INSECTICIDELE  1 • TM/191. MR/207. DD ‐ dezinsecție depozite.  DS ‐ dezinsecție sol. PJ ‐ pajiști. PB/166. 88 ‐1/B2‐ ALFA‐CIPERMETRIN Insecticide simple:                    Alfa‐cipermetrin   • ALFAMETRIN 10 EC                    (100 g/l)   • FASTAC 10 EC                              (100 g/l) • GR/147.     ST/205. PO/237. CV/199. TT ‐ tutun.8% EC                 (18 g/l) Insecticide compuse:             Abamectin   +  alte s.  VZ ‐ varză. MR/208. AR/195. SO ‐ soia. OV/162. • TM/194. LN/186.  FL ‐ floarea soarelui. RP/172.  CNP ‐ cânepă. OC/159. PR/215. VN/197.a.   • VOLIAM TARGO                    (18 g/l)      + Clorantraniliprol (45 g/l) ACETAMIPRID Insecticide simple:                 Acetamiprid   • MOSPILAN 20 SG                    (20%)   • MOSPILAN 20 SP                    (20%) • GR/147.   VV ‐ viță de vie. PN/219.  PV ‐ pepeni verzi.  VS ‐ vișin. VV/233. GT/217. PO/237. • GR/147. CV/199. VZ/188.  OV ‐ ovăz. PR/215. (*) GR ‐ grâu. TT/182. PB/166. MR/207.  PR ‐ păr. CS/224. PV/202.  OC ‐ orzoaică. CV/199. PN/219. • TM/191. CP/203.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful