4541/2 Kimia Kertas 2 2005 2 ½ jam

JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE 2005 KIMIA Kertas 2 Set 3 Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

Jawapan 1 (a)(i) C – atom CO2 – molekul CaCO3 – ion 3 betul - 2m 2 betul - 1m 1 betul - 2m 2 1+1 1 1 1 1 1 1 Jumlah 2(a) (i) (ii) (b) (i) (ii) (c) (i) + _ 2.8.8.1 Kumpulan 1, kala 4 J2K sebatian ion 11 1 1 1 1

(ii) (b)(i) (ii)

0.5 x 6.02 x 1023 x 2 = 6.02 x 1023 C + O2 CO2

Gas mengeruhkan air kapur

(iii) Bil mol = 2 / 12 = 0.167 Isipadu gas = 0.167 x 24 = 4 dm3 (c) Gas karbon dioksida dilarutkan di dalam air

J

L
1+1

(ii) (d)(i) (ii) (e)

Larut dalam air / takat didih tinggi/ takat lebur tinggi / konduksi elektrik dalam keadaan lebur atau akueus J dan N Masing-masing mempunyai satu elektron valens Atom M mempunyai susunan elektron 2.8.8 Susunan ini ialah susunan oktet yang stabil// setiap petala telah dipenuhi elektron. Jumlah

1 1 1 1

10

Halaman 2

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3 3 a. b. c d(i) (ii) e(i) (ii) f. g h Tenaga kimia kepada tenaga elektrik Membolehkan pertukaran ion antara larutan zink sulfat dan larutan kuprum(II) sulfat bagi melengkapkan litar Kuprum Tanda pada rajah (Zink kuprum ) 1 1 1 1 1 1 1 1 Zn2+ + Cu 1 1 Jumlah 4(a)(i) (ii) (iii) C2H5OH + 2[O] CH3COOH + H2O 10 1 1

Zink lebih elektropositif berbanding kuprum dalam siri elektrokimia Menjadi nipis // Jisim rod zink berkurang Pengenapan logam berwarna perang / menebal / jisim bertambah Pengoksidaan Zn + Cu2+ Bacaan bertambah

Asid etanoik / asid asetik H H C H O C OH

1

(iv) b)(i) (ii) (iii)

Karboksil Pembuakan / tabung uji berasa panas / pita magnesium semakin kecil Mg + 2CH3COOH Pengesteran Jumlah (CH3COO)2Mg + H2

1 1+1 1 1 8

5(a)

termometer pengadang

bikar logam air pelita berisi etanol

2 1

(b) (c)(i)

karbon dioksida dan air Haba yang dibebaskan = mc θ = 250 x 4.2 x 30 = 31500 J

1 1

Halaman 3

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3 (ii) (iii) Bil. mol etanol = 6.50 = 0.14 46 Haba pembakaran = 31500 = 225000 J mol-1 = 225 kJ mol-1 0.14 Bilangan atom karbon per molekul butanol lebih tinggi Jumlah 6(a)(i) (ii) Pita magnesium perlu digosokkan dengan kertas pasir. warna biru semakin puda/muda tabung uji menjadi panas. [Tolak: suhu meningkat] pepejal/enapan perang terbentu. [tolak: mendakan] Gelembung gas kelihatan. [mana-mana dua] ion kuprum(II) / kuprum sulfat 0 +2 Mg Mg2+ + 2e Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu 1 1 1 1 9

1

1+1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah 12

(b)(i) (ii) (iii) (c)(i) (ii) (d) (e)

24 g Mg menghasilkan 64 g Cu maka 8 g Mg manghasilkan 8 x 64 = 21.33 g
24

mendak putih. Tidak larut dalam larutan ammonia berlebihan Hidrogen

1(a)(i)

Perubahan takat lebbur apabila menuruni kumpulan - takat lebur semakin berkurang apabila menuruni Kumpulan 1 Apabila menuruni kumpulan - Day tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah - Ikatan (logam) antara atom atom logam semakin lemah - semakin berkurang tenaga haba diperlukan untuk melemahkan ikatan antara atom-atom logam semasa lebur 1 1 1 1 [4] 1 1 1 1 [4]

(ii)

Perubahan saiz atom - Saiz atom semakin bertambah apabila menuruni Kumpulan 1 - Nombor proton bertambah maka bilangan elektron turut bertambah - Apabila menuruni kumpulan lebih banyak petala diperlukan untuk menempati elektron - Susunan elektron : atom Li 2.1 ; atom Na 2.8.1 ; atom K 2.8.8.1 - Bilangan petala berisi elektron bertambah maka saiz atom bertambah

(b)

- Susunan elektron : atom Li 2.1 ; atom Na 2.8.1 ; atom K 2.8.8.1 - Semua atom unsur Kumpulan 1 mempunyai 1 elektron valens

1

Halaman 4

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3 - Semasa bertindak balas, setiap atom logam alkali akan mlepas 1 elektron valens - untuk mencapai susunan elektron yang stabil susunan oktet yang stabil - ion bercas +1 terbentuk (c) Perubahan kereaktifan unsur-unsur Kumpulan 1 - kereaktifan bertambah apabila menuruni kumpulan - Apabila menuruni kumpulan saiz atom bertambah / jarak elektron valens tunggal semakin jauh daripada nukleus / jejari atom bertambah - tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah - elektron valens semakin senang dilepaskan Pemerhatian tindak balas Li, Na dan K dengan air Litium – Litium bergerak perlahan-lahan dipermukaan air Natrium – Natrium bergerak cepat #dalam bentuk ‘sfera’ # dipermukaan Air mengeluarkan bunyi ‘hiss’/desiran Kalium – Kalium bergerak sangat cepat dan terbakar dengan nyalaan ungu 1 1 1 [7] 1 1 1 1 1 1 1 1 [5]

2.(a)

Jumlah 20 1. Sebagai mangkin / meningkatkan kadar penguraian hidrogen peroksida. 2. merendahkan tenaga pengaktifan tindak balas 3. frekuensi perlanggaran berkesan bertambah 4. kadar tindak balas bertambah [4] mangan(IV) oksida / kuprum(II) oksida 2H2O2 2H2O + O2 [1] [1]

(b) (c) (d)

bil mol asid hidrochloric acid = 100 x 0.05 1000 = 0.005 Isipadu gas oksigen = ½ x 0.0025 x 24 dm
3

= 0.03 dm or 30 cm
(e)

3

3

[3]

1. meningkatkan suhu 2. gunakan kepekatan hidrogen peroksida yang lebih tinggi

Halaman 5

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3 Eksperimen :

buret

Larutan hydrogen peroksida

1. Masukkan [ 10-100 cm3 ] hidrogen peroksida 0.05 mol dm-3 ke dalam kelalang kon 2. goncang kelalang kon 3. gas oksigen yang dibebaskan disukat dengan buret /silinder penyukat 4. catatkan masa untuk mengutip 50 cm3 gas oksigen 5. ulangi eksperimen dengan menggunakan hidrogen peroksida 6 i. sama isipadu ii sama kepekatan 7. pada suhu lebih tinggi 8 Keputusan : Masa yang diambil dalam eksperimen 2 lebih singkat 8\9. kesimpulan : semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas Faktor kepekatan 5. ulangi eksperimen dengan menggunakan hidrogen peroksida 6 i. sama isipadu ii sama suhu 7. kepekatan hiidrogen peroksida 0.10 mol dm-3 8 Keputusan : Masa yang diambil dalam eksperimen 2 lebih singkat 9. kesimpulan : semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak balas

[11]

Jumlah 20 3(a)(i) - larutan ammonia adalah alkali lemah dan larutan natrium hidaroksida adalah alkali kuat - larutan ammonia bercarai separa lengkap dalam air manakala larutan natrium hidaroksida bercarai lengkap dalam air - kepekatan ion hidroksida dalam larutan ammonia lebih rendah daripada kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium hidroksida - lebih rendah kepekatan ion hidroksida lebih rendah nilai pH - 1 mol asid sulfurik mengion menghasilkan 2 mol ion hidrogen dalam air / 1 mol asid sulfurik bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida - H2SO4 2H+ + SO42- 1 mol asid hidroklorik mengion menghasilkan 1 mol ion hidrogen dalam air / 1 mol asid hidroklorik bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida - HCl H+ + Cl1 1 1 1 [4] 1 1 1 1 [4]

(ii)

Halaman 6

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

(b)(i) (ii)

Larutan piawai ialah larutan yang kepekatannya diketahui dengan tepat M1V1 = M2V2 1 x V1 = 0.1 x 100 V1
=

1

1 1 [2]

0.1 x 100 = 10.0 cm3 1

Penyediaan larutan piawai (iii) Radas : silinder penyukat. kelalang volumetrik bersenggat 100 cm3 , corong turas Bahan : larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3 , air suling - sukat 10 cm3 larutan natrium hidroksida 1.0 mol dm-3 - dengan silinder penyukat - masukkan larutan ini ke dalam kelalang volumetrik bersenggat 100 cm3 - bilas silinder penyukat dan corong turas dengan sedikit air suling, - masukkan semua air basuh ke dalam kelalang volumetrik - air suling ditambah dengan berhati-hati sehingga meniskus larutan berada pada tanda senggatan 100 cm3 - kelalang volumetrik digoncang dengan perlahan-lahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [9]

Jumlah 20 4(a) i. garam / menyerap air daripada bahan makanan , bakteria sukar membiak [2]

ii gula / larutan gula yang pekat menyerap air daripada mikroorganisma dan membunuhnya iii iv cuka / mikroorganisma tidak dapat hidup dalam medium berasid rempah / melindungi makanan dengan menghalang pembiakan / membunuh mikroorganisma Pilih mana-mana 3 [6markah]

[2]
[2] [2]

(b)

kegunaan ubat anti depresen - merawat pesakit yang mengalami kebimbangan dan ketegangan berterusan - kemurungan - mudah panik - tidur dengan nyenyak - Pesakit akan lebih tenang - kurangkan aktiviti sisitem saraf Pilih mana-mana 2 contoh barbiturate dan trankuilizer [4]

Halaman 7

LEARNING TO SCORE − KIMIA SPM 2005 KERTAS 2 SET3

(c)

Membuat baja – ammonium nitrat dan ammonium fosfat [ 2] Menghasilkan asid nitrik – proses Ostwald untuk membuat bahan letupan [2] Membuat bahan penyejuk - gas amonia sebagai bahan penyejuk [2] Dalam industri petroleum, gas ammonia digunakan untuk meneutralkan hasil sampingan berasid yang terhasil semasa proses penyulingan [2] Pilih mana-mana 2 1. tidak terurai /tidak terbiodegradasi/ kekal selamanya 2. sisa plastik menyekat aliran air 3. Banyak tanah perlu disediakan untuk pembuangan sampah 4. Apabila barang plastik dibakar, gas beracun terbebas 5. Gas-gas oksida nitrogen / oksida sulfur menyebabkan hujan asid 6. Pembebasan terlalu anyak gas karbon dioksida mengakibat kesan rumah hijau 7 Barang plastik dimakan olah haiwan akuatik menyebabkan kematian Pilih mana-mana 6 [ 4]

(d)

[ 6]

Jumlah 20

Halaman 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful