LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

Jawapan Soalan Struktur

Jawapan :
1 (a) (b) (c) (d) (e)(i) (ii) Jawapan bilangan proton dalam suatu atom 2.8.8.1 18 17 2Mg + O2 2MgO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Jumlah 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rajah seperti dalam buku teks – label ; rajah berfungsi

(iii) bil mol Mg = 0.083 0.083 mol Mg 0.083 MgO Jisim MgO = 0.083 x 40 = 3.32 g

2(a) (b) (c)(i) (ii) (d)(i) (ii) (e)(i) (ii)

Cu2+ , H+ , SO4-2 , OHTerkakis / jisim berkurang gas oksigen Logam kuprum 4OH2H2O + O2 + 4e Cu + 2e Cu

Elektrolit Sel A : Warna biru tidak berubah Elektrolit Sel B : Warna biru bertukar menjadi tidak berwarna Sel A : Kadar pengionan kuprum menjadi ion kuprum di anod sama dengan kadar penyahcasan ion kuprum kepada logam kuprum di katod Sel B : ion kuprum yang berwarna biru di dalam larutan dinyahcaskan menjadi logam kuprum di katod

1 1

(f)

Penurunan

Jumlah

11

Halaman

2

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

3(a) (b) (c)

Pensulfonan Peneutralan Natrium lauril sulfat Air yang mengandungi kepekatan ion magnesium dan ion kalsium yang tinggi Hidrofobik Hidrofilik

1 1 1

2 CH3 (CH2)10 (d) (e) (f) COO Na 1 1 1 2 Air yang mengandungi kepekatan ion magnesium dan ion kalsium yang tinggi Sabun tidak berkesan dalam air liat kerana sabun akan membentuk kekat dalam air liat Pewarna dan pewangi

Jumlah 4(a) (b) (c) (i) (ii) (iii) 25 = 0.83 cm3 s-1 30 Mg + 2H+ Mg2+ + H2

10 2 1 1 1

Eksp Q – asid etanoik ialah asid lemah, kepekatan ion H+ rendah Eksp R – asid sulfurik ialah asid dwibes, kepekatan ion H+ dua kali ganda (lebih tinggi) kepekatan ion H+ tinggi tinggi menyebabkan frekuensi perlanggaran antara atom magnesium dan ion H+ lebih tinggi Frekuensi perlanggaran berkesan bertambah kadar tindak balas bertambah Masukkan kayu uji menyala ke tabung uji berisi gas itu, bunyi ‘pop’ terhasil. bil mol asid hidroklorik asid = 20 x 1.0 = 0.02 1000 Jisim magnesium = ½ x 0.02 x 24 g = 0.24 g

2 2

(d) (e)

2

Jumlah

11

Halaman

3

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

5(a) (b)

Sebatian yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja Titiskan beberapa titik larutan kalium manganat(VII) berasid / air bromin ke dalam tabung uji yang mengandungi heksana / heksena dan digoncang. Pemerhatian : Heksena : Warna ungu/perang dilunturkan Heksana : Warna ungu / perang kekal Heksana Heksena : % C = [72/86 ] x 100 = 83.7% : % C = [72/84 ] x 100 = 85.7%

1 1 1 1 1 1 1 1

(c) (d) (i) (ii)

Heksana Peratus karbonnya rendah Jumlah

8 1 1 1 1 1

6 (a) (i) (ii) (b) (c) (d) (e)

Polistirena / plastik Kurang / tidak menyerap haba Ag+ + ClAgCl

Supaya haba tersebar ke seluruh campuran Q = 100 x 4.2 x 7 = 2940 J Bilangan mol = 0.2 x 50 1000 ∆H = 2940 J 0.01 mol = -294000 Jmol-1 = 0.01 mol 2.940kJ 0.01 mol -294.0 KJmol-1

1 1 1

(f) Ag+ + Cl∆H = 294 kJ mol AgCl
-1

2

Jumlah

10

Halaman

4

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1 JAWAPAN SOALAN ESEI BAHAGIAN B 1(a)(i) (ii) (iii) Ikatan ion 2Q + R2 2 QR Pepejal putih ialah sebatian ion QR mengandungi zarah-zarah ion. -Dalam keadaan pepejal , ion-ion disusun dalam keadaan tetap dan tidak bergerak maka tidak dapat mengalirkan arus elektrik. -Apabila dileburkan atau dilarutkan dalam air, ion-ion dapat bebas bergerak dan dapat mengalirkan arus elektrik. Atom unsur P mempunyai susunan elektron 2.6 Terdapat dua petala terisi elektron , maka unsur P terletak dalam kala 2. Atom unsur P mempunyai 6 elektron valens , maka unsur P terletak dalam Kumpulan 16 Unsur P berada dalam Kumpulan 16 , Kala 2 Ikatan antara P dan Q -Atom Q ialah atom logam mempunyai 1 elektron valens -Atom P ialah atom bukan logam mempunyai 6 elektron valens -Atom Q melepaskan 1 elektron valens itu untuk mencapai susunan elektron yang stabil ( 2.8) -Ion positif , Q + terbentuk. -Atom P menerima 2 elektron daripada dua atom Q untuk mencapai susunan stabil (2.8) . -Ion negatif , P 2- terbentuk. -Ion-ion yang berlawanan cas , Q + dan P 2 – menarik satu sama lain kerana -kewujudan daya tarikan elektrostatik yang kuat. -Ikatan ion terbentuk dalam sebatian ion Q2P. Ikatan antara R dengan R -Atom R mempunyai 7 elektron valens -Setiap atom R kekurangan satu elektron untuk mencapai susunan stabil. -Setiap atom R akan menyumbangkan satu elektron untuk perkongsian. -Dua atom R berkongsi satu pasangan elektron . -Kedua-dua atom R dapat mencapai susunan elektron yang stabil . -Ikatan kovalen terbentuk dalam sebatian R2. Jumlah 1 1

3

(b)

3

(c)(i)

7

(ii)

5

20

Halaman

5

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1 2(a) Huraian penukaran [kaedah] – 2 markah [pemerhatian] – 1 markah [ujian pengesahan ] – 1 markah [setengah persamaan] – 1 markah

contoh jawapan -Ion ferum(III) boleh ditukarkan kepada ion ferum(II) 1 Butiran zink ditambahkan ke dalam larutan ferum(II) sulfat dan larutan dipanaskan. 2 Warna kuning bertukar kepada warna hijau. 3 Larutan natrium hidroksida ditambahkan ke dalam larutan. 4 Mendakan perang mengesahkan ion ferum(III) terbentuk 5 Fe3+ Fe2+

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(b)(i)

Ion bromida boleh ditukarkan kepada bromin Larutan kalium manganat(VII) berasid dititiskan ke dalam larutan kalium bromida dalam sebuah tabung uji. 7 Warna ungu kalium manganat(VII) dinyahwarnakan / Larutan kalium bromida bertukar daripada takberwarna ke waran kuning/kuning perang. 8 Cecair tetraklorometana ditambahkan ke dalam tabung uji. 9 Lapisan bawah berwarna kuing/kuning perang mengesahkan bromin terhasil. 10 2Br–Br2 + 2e– 6

(ii)

Tindak balas penurunan ialah tindak balas dimana elektron diterima Agen penurunan ialah bahan yang menderma elektron semasa tindak balas -logam bertindak sebagai agen penurunan 1 Atom natrium mempunyai susunan elektron 2.8.1. 2 natrium akan menderma satu elektron valens 3 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. 4 Na Na+ + e– - bukan logam bertindak sebagai agen pengoksidaan 5 Atom klorin mempunyai susunan elektron 2.8.7 6 Atom klorin perlu menerima satu elektron // molekul klorin perlu menerima dua elektron 7 untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. 8 Cl + eCl– // Cl2 + 2e2Cl–

1 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah

20

Halaman

6

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1

BAHAGIAN C 3(a) 1 logam dengan asid – Mg + 2HCl MgCl 2 + H2 2 Karbonat logam dengan asid - MgCO3 +2 HCl MgCl 2+ CO2 + H2 O 3 Bes dengan asid - CuO + H2 SO CuSO4 + H2 O 4 Alkali dengan asid – NaOH + HCl NaCl + H2 O [ mana-mana contoh yang sesuai ] 3(b) 1 2 3 4 5 6 MgO + 2HNO3 Mg(NO3) 2 + H2 O / mana-mana bahan yang sesuai 50 cm3 asid nitrik dipanaskan dalam sebuah bikar MgO berlebihan dilarutkan dalam asid nitrik sedikit demi sedikit sehingga serbuk taklarut lagi / tepu larutan dituras Hasil turasan dipanaskan dalam mangkuk pijar sehingga 1/3 isipadu untuk mendapatkan larutan tepu 7 Larutan tepu dibiarkan menyejuk pada suhu bilik sehingga 8 hablur garam magnesium nitrat terbentuk 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20 1 1 1 1 Jumlah 4

3(c) ion karbonat tindak balas dengan asid mengeruhkan air kapur ion sulfat tindak balas dengan HCl + BaCl2 + Ba(NO3 mendakan putih terhasil Ion klorida tindak balas dengan HNO(ak) + AgNO3 (ak) mendakan putih larut dalam larutan ammonia berlebihan 7 ion nitrat 8 tindak balas dengan H2 SO4 + FeSO4 + H4 SO4 pekat cincin perang terbentuk Jumlah Jumlah 4(a) 1 mempunyai kumpulan berfungsi yang sama 2 mempunyai sifat kimia yang sama 3 diwakili oleh satu formula am 4(b) 1 Cn H 2n+2 2 Cn H 2n 1 1 Jumlah 2 1 2 3 4 5 6

1 1 1 Jumlah 3

Halaman

7

LEARNING TO SCORE-KIMIA SPM 2005-SKEMA KERTAS 2 SET 1 4(c) 1 sesuatu sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berlainan Tunjukkan 4 daripada 5 isomer yang wujud 4(d) 1 Proses I – Penapaian 2 Proses II – Pengoksidaan * Rajah proses penapaian dengan yis + larutan glukosa * campuran dibiarkan 1 atau 2 hari * Rajah penyulingan hasil penapaian lengkap dilabel * Penerangan * persamaan tindak balas C6 H12 O 6 2 C2 H5 OH + 2 CO2 yis * hasil penyulingan terhasil pada suhu 78 C dan berupa cecair tanpa warna 1 1 3 1 2 1 1 Jumlah 10 Jumlah 20 1 4 Jumlah 5

Halaman

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful