SULIT

3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Ogos 2005 2 1 jam 2

3756/2

LEARNING TO SCORE JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK 2005

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 2 ( Set 1 ) Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan satu soalan dalam Bahagian B. 3. Bersama dengan kertas soalan ini, tiap-tiap calon diberi alat tulis perakaunan berikut: Buku Tunai Jurnal Lejar Lembaran Kerja 2 helai 4 helai 8 helai 2 helai

4. Kekemasan dan ketepatan akan dipertimbangkan dalam pemberian markah. 5. Semua jalan kerja hendaklah ditunjukkan. 6. Mulakan tiap-tiap jawapan pada helaian yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 22 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak Learning To Score JPN Perak halaman 2

SULIT
Bahagian A [68 markah] Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Pada 1 Mac 2005, baki-baki dalam buku Butik Aneka adalah seperti berikut: Perabot Tunai di bank Tunai di tangan Stok Modal RM 12 000 37 950 1 500 26 100 77 550

3756/2

Urus niaga yang berlaku dalam bulan Mac 2005 hendaklah dirujuk kepada dokumen yang disertakan dalam Lampiran A. Anda dikehendaki: a) Menyediakan catatan dalam buku catatan pertama termasuk buku tunai(Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai tidak diperlukan). [10 ½ markah] b) Memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke lejar [11 markah] c) Menyediakan Imbangan Duga pada 31 Mac 2005. [7 1/2 markah]

Learning To Score JPN Perak

halaman

3

SULIT
2.

3756/2
Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Pasar Mini Odah pada 31 Julai 2005: Imbangan Duga pada 31 Julai 2005 Debit RM 36 550 950 16 000 5 400 6 120 180 110 3 000 12 000 880 30 500 1 430 800 4 800 1 650 490 88 710 88 710 Kredit RM 52 700 3 500

Belian dan Jualan Tunai Bank Penghutang dan Pemiutang Stok pada 1 Julai 2003 Angkutan masuk Pulangan Sewa Diskaun Alatan pejabat Insurans Modal pada 1 Julai 2003 Kadar bayaran Angkutan keluar Gaji Peruntukan susutnilai alatan pejabat Ambilan Maklumat tambahan: i) ii) iii) iv) v)

360

Stok pada 31 Julai 2005 bernilai RM 8 520. Alatan pejabat disusutnilaikan 10 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Sewa dibayar adalah RM 300 sebulan. Satu perempat daripada insurans adalah terdahulu. Invois belian barangniaga berjumlah RM 640 tertinggal rekod.

Anda dikehendaki menyediakan: a) Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Julai 2005. b) Kunci Kira-Kira pada 31 Julai 2005 (dalam bentuk penyata dan tunjukkan modal kerja). [18 markah]

Learning To Score JPN Perak

halaman

4

SULIT
3.

3756/2
Perniagaan Cekap telah menerima penyata banknya bagi bulan Mac 2005.Berikut ialah buku tunai dan penyata banknya untuk bulan tersebut: Butir Baki b/b Jualan Aizat Bhd Min Perniagaan Jati Sembilu Bhd Komisen Peruncit Zainab Buku Tunai (Ruangan Bank sahaja) RM Tarikh Butir 2005 4542 Mac 2 Alatan pejabat 2100 5 Sykt Mewah 720 10 Tenaga Nasional 780 14 Ambilan 540 15 Upah 1290 21 Perabot 210 30 Sykt Motor 510 31 Sewa kedai Baki h/b 10692 No.Cek 521005 521006 521007 521008 521009 521010 521011 521012 RM 195 443 231 225 675 1200 375 675 6673 10692 Penyata Bank No.Cek RM 521003 521006 521005 521004 521007 521009 521010 Debit RM 615 2100 443 195 720 189 321 780 1 500 675 15 300 1200 1290 315 210 Kredit Baki 5346 4731 6831 6388 6193 6913 6724 6403 7183 8683 8008 7993 7693 6493 7783 8098 8308

Tarikh 2005 Mac 1 6 9 12 13 20 26 31

Tarikh 2005 Mac1 2 6 8 9 10 13 14 15 16 26 27 31

Butir

Baki Cek Deposit Cek Cek Deposit Cek Cek Deposit Pindahan kredit – Stor Azman Cek Buku cek Sewa kedai –Perintah Sedia Ada Cek Deposit Dividen – Sykt Sinar Deposit

Maklumat tambahan: Cek bernombor 521007 yang dikeluarkan kepada Tenaga Nasional Bhd dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Anda dikehendaki: a) b) mengemaskini Buku Tunai Perniagaan Cekap menyediakan Penyata Penyesuaian Bank pada 31 Mac 2005. [12 markah]

Learning To Score JPN Perak

halaman

5

SULIT
4. Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Petra pada 30 Jun 2004. Stok pada 1 Julai 2003 Stok pada 30 Jun 2004 Jualan Pinjaman bank Modal pada 1 Julai 2003 Alatan kedai Penghutang Pulangan jualan Belanja perniagaan Maklumat tambahan: Kadar pusing ganti stok ialah 6 kali. Anda dikehendaki: a) i. ii. iii. iv. b) menghitung Stok purata Kos jualan Untung kasar Pulangan atas modal RM 3 375 3 625 25 400 8 000 16 000 12 650 4 730 200 1 800

3756/2

menerangkan maksud pulangan atas modal. [9 markah]

Learning To Score JPN Perak

halaman

6

SULIT

3756/2

Bahagian B [12 markah] Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini. 5. Puan Marina, seorang peniaga tidak menyimpan lengkap.Berikut ialah aset dan liabiliti perniagaannya : 1 Januari 2004 RM 15 000 12 350 8 190 7 450 1 060 3 250 340 6 900 akaun-akaunnya dengan

Kenderaan Perabot kedai Stok Penghutang Tunai Bank Komisen diterima terakru Pemiutang Gaji terakru Maklumat tambahan: i) ii) iii) iv)

31 Disember 2004 RM 18 200 11 115 15 450 6 530 990 13 720 5 400 500

Perabot kedai disusutnilaikan 10 % setahun. Pada 1 Julai 2004 sebuah motosikal kepunyaan pemilik bernilai RM 3 200 dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan. Perkara ini belum direkodkan lagi. Ambilan tunai sepanjang tahun berjumlah RM 1 650. Pada 31 Disember 2004 gaji terakru sebanyak RM 500.

Anda dikehendaki menyediakan: a) b) Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2004. Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2004. [12 markah]

Learning To Score JPN Perak

halaman

7

SULIT

3756/2

6.

Jadual 1 menunjukkan mesin-mesin yang dibeli secara tunai oleh Perniagaan Puan Azizah, seorang pengusaha roti di Kuala Kangsar Tarikh Beli 1 Oktober 2003 1 Julai 2004 1 September 2004 Aset Mesin Roti A Mesin Roti B Mesin Roti C Jadual 1 Maklumat Tambahan: i) ii) iii) Semua mesin disusunilaikan 10% setahun atas kos Pada 31 Disember 2004 mesin yang dibeli pada 1 Oktober 2003 dijual kepada Kedai Roti Mesra dengan harga RM 14 700. Tahun kewangan Perniagaan Puan Azizah berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Kos (RM) 18 800 12 000 13 500

Anda dikehendaki menyediakan a) b) Akaun Mesin dan Akaun Peruntukan Susut Nilai Mesin untuk 2 tahun sehingga 31 Disember 2004 Akaun Pelupusan Mesin [12 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Learning To Score JPN Perak

halaman

8

SULIT

3756/2
LAMPIRAN A

DOKUMEN PERNIAGAAN

Learning To Score JPN Perak

halaman

9

SULIT

3756/2

Haribulan: Penerima: Kerana:

2 Mac 2005 Koperasi Teguh Bhd. Sewa kedai

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 37 950 37 950 1 000 36 950 NO: 211131 KERATAN CEK DOKUMEN 1

SEN 00 00 00 00

Learning To Score JPN Perak

halaman 10

SULIT

3756/2

SALINAN NO: 725 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK INVOIS Kepada Busana Seri Intan 25 Jalan Besar 31200 Chemor Perak Tarikh: 3 Mac 2005 BIL 1. 2. 3. 4. BUTIR Baju Melayu Johor Sampin Songket Kebaya Pendek Tudung Valencia KUANTITI 30 30 20 20 Tolak: Diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit: Dua belas ribu lima ratus enam puluh sahaja) K.& K.diK. 10 % 14 Hari Angkutan dibayar Intan T.T.Penerima DOKUMEN 2 Laila T.T.Pengurus HARGA SEUNIT (RM) 200.00 130.00 250.00 40.00 JUMLAH (RM) 6 000.00 3 900.00 5 000.00 800.00 15 700.00 3 140.00 12 560.00

Learning To Score JPN Perak

halaman 11

SULIT

3756/2

NO: 080 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK MEMO Tarikh: 5 Mac 2005 Kepada : Kerani Akaun Daripada : Pengurus Rekodkan ambilan pakaian bernilai RM 650 untuk hadiah hari perkahwinan anaknya.

Laila T.T. Pengurus DOKUMEN 3

Learning To Score JPN Perak

halaman 12

SULIT

3756/2

ASAL NO: 06492 PEMBEKAL PAKAIAN EKSKLUSIF 1430 ZON INDUSTRI 30200 JELAPANG PERAK INVOIS Kepada Butik Aneka Suria Mega Mall 31400 Ipoh Perak Tarikh: 8 Mac 2005 BIL 1. 2. 3. 4. BUTIR Sampin Songket Kemeja Batik Kebaya Pendek Tudung Valencia KUANTITI 60 30 35 40 HARGA SEUNIT (RM) 100.00 120.00 130.00 25.00 JUMLAH (RM) 6 000.00 3 600.00 4 550.00 1 000.00 15 150.00 Tolak: Diskaun niaga 10 % JUMLAH (Ringgit: Tiga belas ribu enam ratus tiga puluh lima sahaja) K.& K.diK. 5 % 7 Hari Angkutan dibayar Laila T.T.Penerima DOKUMEN 4 Kharool T.T.Pengurus 1 515.00 13 635.00

Learning To Score JPN Perak

halaman 13

SULIT
SALINAN NK: 146 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31 400 IPOH PERAK NOTA KREDIT Kepada Busana Seri Intan 25 Jalan Besar 31200 Chemor Perak Tarikh: 11 Mac 2005 Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut: BIL 1. BUTIR Kebaya Pendek KUANTITI 5 HARGA SEUNIT (RM) 250.00 JUMLAH (RM) 1 250.00

3756/2

Tolak: Diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit: Seribu sahaja) Laila

250.00 1 000.00

T.T.Pengurus DOKUMEN 5

Learning To Score JPN Perak

halaman 14

SULIT
SALINAN NO: 345 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK RESIT RASMI Tarikh: 14 Mac 2005 Diterima daripada Ringgit Kerana : Busana Seri Intan : Sepuluh ribu empat ratus empat sahaja : Bayaran invois No: 725 (Diskaun tunai RM 1 156)

3756/2

RM 10 404.00 Tunai/ No.Cek : MBB 211132 Laila T.T.Pengurus DOKUMEN 6

Learning To Score JPN Perak

halaman 15

SULIT
ASAL NO: A 0441 KEDAI PERABOT JATI 95 JALAN TASIK 31400 IPOH PERAK RESIT RASMI Tarikh: 15 Mac 2005 Diterima daripada Ringgit Kerana : Butik Aneka : Sepuluh ribu sahaja : Perabot kedai

3756/2

RM 10 000.00 Tunai/ No.Cek : MBB 211133 Zahiel T.T.Pengurus DOKUMEN 7

Learning To Score JPN Perak

halaman 16

SULIT
SALINAN NO: BT 9070 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK JUALAN TUNAI Kepada Badan Keseniaan Hulu Perak Jalan Melati 33300 Gerik Perak Tarikh: 20 Mac 2005 BIL 1. 2. BUTIR Kebaya Pendek Tudung Valencia KUANTITI 10 10 HARGA SEUNIT (RM) 200.00 30.00 JUMLAH (RM) 2 000.00 300.00

3756/2

JUMLAH (Ringgit: Dua ribu tiga ratus sahaja) Tunai / No.Cek :

2 300.00

Laila T.T.Pengurus DOKUMEN 8

Learning To Score JPN Perak

halaman 17

SULIT
NO: 081 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK MEMO Tarikh: 24 Mac 2005 Kepada : Kerani Akaun Daripada : Pengurus Rekodkan ambilan tunai berjumlah RM 1000 untuk kegunaan peribadi.

3756/2

Laila T.T. Pengurus DOKUMEN 9

Learning To Score JPN Perak

halaman 18

SULIT
Haribulan: Penerima: Kerana: 25 Mac 2005 Pembekal Pakaian Eksklusif Sebahagian Invois No.06492

3756/2

RINGGIT Baki akhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki 21 852 21 852 3 200 18 652 NO: 211134 KERATAN CEK DOKUMEN 10

SEN 00 00 00 00

Learning To Score JPN Perak

halaman 19

SULIT
SALINAN NO: 726 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK INVOIS Kepada Perniagaan Firdaus 28 Jalan Silang 31400 Ipoh Perak Tarikh: 27 Mac 2005 BIL 1. 2. BUTIR Baju Melayu Johor Kemeja Batik KUANTITI 10 10 HARGA SEUNIT (RM) 200.00 160.00 JUMLAH (RM) 2 000.00 1 600.00

3756/2

3 600.00 Tolak: Diskaun niaga 20% JUMLAH (Ringgit: Dua ribu lapan ratus lapan puluh sahaja) K.& K.diK. 5 % 7 Hari Angkutan dibayar Fadilah T.T.Penerima DOKUMEN 11 Laila T.T.Pengurus 720.00 2 880.00

Learning To Score JPN Perak

halaman 20

SULIT

3756/2

ASAL NO.BAUCER: 450/05 BUTIK ANEKA SURIA MEGA MALL 31400 IPOH PERAK BAUCER PEMBAYARAN Kepada Cik Azita bt.Ramli Tarikh: 29 Mac 2005 BIL 1. KETERANGAN Gaji bulan Mac 2005 JUMLAH (RM) 650.00 T.T.PENERIMA Azita

(Ringgit : Enam ratus lima puluh sahaja) Tunai/No.Cek: MBB 211135 Diluluskan oleh: Laila

DOKUMEN 12

Learning To Score JPN Perak

halaman 21

SULIT

3756/2

ASAL NO: BT 111 PERNIAGAAN PAKAIAN SERASI 54 JALAN MURNI 31200 GOPENG PERAK JUALAN TUNAI Kepada Butik Aneka Suria Mega Mall 31400 Ipoh Perak Tarikh: 30 Mac 2005 BIL 1. BUTIR Sampin Songket KUANTITI 10 HARGA SEUNIT (RM) 100.00 JUMLAH (RM) 1 000.00

JUMLAH (Ringgit : Seribu sahaja) Tunai / No.Cek :

1 000.00

Salman T.T.Pengurus DOKUMEN 13

Learning To Score JPN Perak

halaman 22

SULIT

3756/2

Learning To Score JPN Perak

halaman 23

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.