CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) E-mail Nationalitate(-tati) Data naşterii Sex

Dumitrescu Ionut
Str. Intrarea Muzeului nr.2, bl.5, sc.4, ap.1 Mobil: 0784.747.706 dumitrescuionut88@gmail.com Roman 08.04.88 Barbat

Telefon(-oane) Fix: 0349.882.569

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Principalele activităţi şi responsabilităţi Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate 01.05.2011-01.09.2011 Receptioner Hotel Introducere date clienti, repartizare si consiliere clienti Mareblue Cosmopolitan Hotel, Ixia, Rhodos, Grecia HoReCa

Educaţie şi formare
Perioada 01.10.2006-08.07.2009 01.10.2010 Calificarea / diploma obţinută Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Licentiat Psihologie In curs Psihologie Generala Teologie Pastorala Facultatea de Psihologie , Universitatea Spiru Haret, mun. Craiova, jud. Dolj Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea Craiova, mun. Craiova, jud. Dolj

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) Autoevaluare
Nivel european (*) Limba Romana

Înţelegere
Ascultare Citire

Vorbire
Participare la conversaţie

Scriere

Discurs orale Exprimare scrisă

C. cunoştinţe de utilizare a calculatorului Diploma operator introducere si validare date Competenţe şi aptitudini artistice Permis(e) de conducere muzica Nu . spirit de echipa Competenţe şi aptitudini Bun organizator. gandire pozitiva. comunicativ. spirit de initiativa. competent Bun organizator. spirit de echipa organizatorice Competenţe şi Cunostinte operare P.Limba Limba Engleza Franceza Foarte Bine Bine Foarte Bine Bine Foarte Bine Bine Foarte Bine Bine (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi Competente şi abilităţi sociale Sociabil. eficient. spirit de initiativa. original. integrare rapida in colectiv nou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful