You are on page 1of 3

WYDATKI BUDETU POWIATU LUBASKIEGO NA 2011 ROK

Dzia

Rozdzia

010

Nazwa

Plan

Rolnictwo i owiectwo

Wydatki
biece

40 500,00

40 500,00

30 000,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

Tabela Nr 2

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

dotacje na
zadania biece

10

0,00

30 000,00

10 500,00

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby


rolnictwa

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01095

Pozostaa dziaalno

10 500,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

10 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenictwo

76 423,00

76 423,00

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

65 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02001

Gospodarka lena

65 573,00

65 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 573,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02002

Nadzr nad gospodark len

020

10 850,00

10 850,00

10 850,00

0,00

10 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

2 493 979,00

2 493 979,00

2 429 969,00

939 784,00

1 490 185,00

31 500,00

32 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60013

Drogi publiczne wojewdzkie

1 592 275,00

1 592 275,00

1 566 267,00

767 762,00

798 505,00

0,00

26 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

901 704,00

901 704,00

863 702,00

172 022,00

691 680,00

31 500,00

6 502,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

244 200,00

244 200,00

244 200,00

0,00

244 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

244 200,00

244 200,00

244 200,00

0,00

244 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

751 925,00

751 925,00

751 260,00

608 010,00

143 250,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71012

Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

407 500,00

407 500,00

407 500,00

323 310,00

84 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne


(nieinwestycyjne)

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

71015

Nadzr budowlany

600

700
70005
710

Administracja publiczna

750
75011

Urzdy wojewdzkie

75019

Rady powiatw

75020

Starostwa powiatowe

75045

Kwalifikacja wojskowa

75058

Dziaalno informacyjna i kulturalna prowadzona


za granic

75075
75095

75404

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

304 425,00

303 760,00

284 700,00

19 060,00

0,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 231 163,00

5 149 041,00

4 896 490,00

3 371 324,00

1 525 166,00

0,00

252 551,00

0,00

0,00

0,00

82 122,00

82 122,00

0,00

0,00

744 203,00

744 203,00

741 329,00

572 124,00

169 205,00

0,00

2 874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

259 250,00

259 250,00

21 093,00

21 093,00

0,00

238 157,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 067 984,00

3 985 862,00

3 974 366,00

2 785 918,00

1 188 448,00

0,00

11 496,00

0,00

0,00

0,00

82 122,00

82 122,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

25 976,00

13 282,00

12 694,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 800,00

5 800,00

5 800,00

0,00

5 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

83 590,00

83 590,00

83 590,00

0,00

83 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

44 336,00

44 336,00

44 336,00

0,00

44 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 773 171,00

3 773 171,00

3 592 227,00

380 173,00

0,00

180 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 360,00

4 360,00

4 360,00

4 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona


przeciwpoarowa

754

10 000,00
304 425,00

Komendy wojewdzkie Policji

0,00

3 212 054,00
0,00

Strona 1 z 3

Dzia

Rozdzia

75411
75414

757
75702
758
75818

Nazwa

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej


Obrona cywilna

3 765 811,00

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

3 765 811,00

3 584 867,00

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

3 212 054,00

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

372 813,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

180 944,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

15

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 435 915,00

1 435 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 435 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i


poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

1 435 915,00

1 435 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 435 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

1 682 636,00

1 682 636,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 051,00

29 051,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

80102

Szkoy podstawowe specjalne

80110

Gimnazja

1 682 636,00

0,00

1 682 636,00

0,00

0,00

Wydatki
majtkowe

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

Obsuga dugu publicznego

Owiata i wychowanie

801

Plan

Z tego

z tego:

1 682 636,00

1 682 636,00

1 682 636,00

1 682 636,00

0,00

0,00

18 895 302,00

18 866 251,00

14 897 018,00

12 678 331,00

2 218 687,00

774 828,00

165 047,00

1 947 728,00

1 947 728,00

1 925 525,00

1 701 181,00

224 344,00

0,00

22 203,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374 835,00

374 835,00

348 205,00

302 547,00

45 658,00

0,00

26 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 029 358,00

80111

Gimnazja specjalne

512 202,00

512 202,00

503 610,00

466 527,00

37 083,00

0,00

8 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80120

Licea oglnoksztacce

4 376 762,00

4 376 762,00

3 764 049,00

3 218 098,00

545 951,00

607 428,00

5 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80130

Szkoy zawodowe

6 293 914,00

6 293 914,00

6 055 511,00

5 105 262,00

950 249,00

167 400,00

71 003,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80132

Szkoy artystyczne

903 567,00

903 567,00

900 753,00

711 010,00

189 743,00

0,00

2 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80134

Szkoy zawodowe specjalne

853 135,00

853 135,00

828 220,00

719 155,00

109 065,00

0,00

24 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

451 148,00

422 097,00

419 747,00

320 110,00

99 637,00

0,00

2 350,00

0,00

0,00

0,00

29 051,00

29 051,00

0,00

0,00

80147

Biblioteki pedagogiczne

151 398,00

151 398,00

150 398,00

133 441,00

16 957,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

3 030 613,00

3 030 613,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

255,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

2 579 530,00

2 579 530,00

2 578 406,00

2 578 406,00

0,00

1 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz


wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem
ubezpieczenia zdrowotnego

2 579 530,00

2 579 530,00

2 578 406,00

2 578 406,00

0,00

1 124,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851
85156

3 029 358,00

Pomoc spoeczna

3 991 092,00

3 991 092,00

671 874,00

521 163,00

150 711,00

2 039 660,00

1 279 558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85201

Placwki opiekuczo-wychowawcze

1 968 006,00

1 968 006,00

0,00

0,00

0,00

1 858 390,00

109 616,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85204

Rodziny zastpcze

1 456 147,00

1 456 147,00

106 879,00

106 879,00

0,00

181 270,00

1 167 998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

483 280,00

483 280,00

481 336,00

380 959,00

100 377,00

0,00

1 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa,


mieszkania chronione i orodki interwencji
kryzysowej

83 659,00

83 659,00

83 659,00

33 325,00

50 334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 007 437,00

2 007 437,00

1 956 736,00

1 738 019,00

218 717,00

49 320,00

1 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 320,00

49 320,00

0,00

49 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

853
85311

Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb


niepenosprawnych

85321

Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci

85333

Powiatowe urzdy pracy

0,00

0,00

177 000,00

177 000,00

176 744,00

119 204,00

57 540,00

0,00

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 781 117,00

1 781 117,00

1 779 992,00

1 618 815,00

161 177,00

0,00

1 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Strona 2 z 3

Dzia

Rozdzia

854

Nazwa

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan

Wydatki
biece

z tego:
wydatki
jednostek
budetowych,

wynagrodzenia i
skadki od nich
naliczane

Z tego

z tego:

wydatki zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada;

4 913 181,00

4 913 181,00

4 821 601,00

3 520 750,00

1 300 851,00

dotacje na
zadania biece

10

wiadczenia na
rzecz osb
fizycznych;

11

0,00

91 580,00

z tego:

w tym:

wydatki na
programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

wypaty z tytuu
porcze i
gwarancji

0,00

0,00

12

13

obsuga dugu

14

0,00

Wydatki
majtkowe

15

0,00

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

16

0,00

na programy
finansowane z
udziaem
rodkw, o
ktrych mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3,

zakup i objcie
akcji i udziaw
oraz wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego.

0,00

0,00

17

18

85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

764 671,00

764 671,00

763 371,00

640 573,00

122 798,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym


poradnie specjalistyczne

652 774,00

652 774,00

651 947,00

584 965,00

66 982,00

0,00

827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania pozaszkolnego

508 608,00

508 608,00

506 542,00

430 090,00

76 452,00

0,00

2 066,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

88 426,00

88 426,00

86 543,00

83 278,00

3 265,00

0,00

1 883,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85411

Domy wczasw dziecicych

1 428 128,00

1 428 128,00

1 398 375,00

651 014,00

747 361,00

0,00

29 753,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85420

Modzieowe orodki wychowawcze

1 458 676,00

1 458 676,00

1 402 925,00

1 130 830,00

272 095,00

0,00

55 751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

11 898,00

11 898,00

11 898,00

0,00

11 898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

25 900,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

25 900,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

25 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

89 478,00

89 478,00

46 950,00

0,00

46 950,00

42 528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

46 950,00

46 950,00

46 950,00

0,00

46 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

42 528,00

42 528,00

0,00

0,00

0,00

42 528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

16 100,00

16 100,00

16 100,00

0,00

16 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 173,00

111 173,00

0,00

0,00

900
90095
921

926
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


Wydatki razem:

16 100,00

16 100,00

16 100,00

48 247 932,00

48 136 759,00

38 626 317,00

0,00
29 167 841,00

16 100,00
9 458 476,00

0,00
2 975 360,00

0,00
2 069 809,00

3 029 358,00

0,00

0,00
1 435 915,00

Strona 3 z 3